DOMNULUI PRIM PROCUROR

AL PARCHETULUI DE PE LANGA CURTEA DE APEL GALATI
Subsemnatii :BANICA VIVI Ap. 19 si TOMA D-TRU Ap. 11, domiciliati in Focsani str.Al.Vlahuta Bl. 21,Cod.620160 Jud.Vrancea,va rugam sa binevoiti a ne comunica situațiea dosarul nr.323/P/2011, inregistrat de Parchetul de pe langa Tribunalul Vrancea ,dosar ce a fost declinat din data de 17.05.2011, la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Galati spre competenta solutionare, conform adresei de comunicare din 21.06.2011 a Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea , pe care am primito si o anexam in copie.

Menționăm că am mai trimis o înștiințare către dvoastră pt. care am primit confirmarea de primire din data de 28.07.2011,confirmare pe care o anexăm în copie,și nu am primit nici un răspuns până acum deși au trecut mai mult de 90 zile.
Anexăm copii după: 1)-comunicarea nr.323/P/2011 din 21.06.2011 2)-confirmarea de primire a documentelor din 28.07.2011 de la d-voastră. 3) -prima sesizare înregistrata la nr.76/31.01.2011 4) -adresa de la gaze-Galati nr.5185/23.12.2010 5) -acord proprietari instalatie de utilizare gaze –(primit de la gazeGalati),acord incomplect și măsluit de către d-na OPREA MARIA când la întocmit și apoi trimis la gaze-Galați, pt. a obține aprobarea operatorului prin inducerea acestuia în eruare (din 10 proprietari a opținut acordul doar de la 4). 6) -declaratiea pe propria raspundere a d-nei OPREA MARIA – falsă , prin care afirmă că a opținut acordul tuturor proprietarilor instalației de utilizare a gazelor din Bl.21, (primită de la gaze- Galati), din cei 10 proprietari existenți în momentul respectiv a opținut doar de la 4. 7) -a doua sesizare făcută și înregistrata cu nr. 982/09.06.2011 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea, la care am primit comunicarea nr.323/P/2011 din21.06.2011 anexata in copie. Solicităm,conform legislației în vigoare, o REZOLUȚIE scrisă, pentru a ști dacă este nevoie să ne adresăm forurilor superioare. Data : Banica V. Toma D.