Sunteți pe pagina 1din 5

C9

Scala lui Likert


In aplicarea acestei scale, subiectilor intervievati li se solicita sa-si exprime acordul sau dezacordul cu privire la una sau mai multe afirmatii(cu character favorabil saunefavorabil) ce fac referire la proprietatile unui anumit stimul. Calitatea produselor oferite de magazinul X este ridicata: Accord total, accord indifferent dezacord dezacord total

Dupa aplicarea chestionarului, daca propozitia este o afirmatie cu character favorabil, se vor atribui gradatiilor scalei valori numerice dupa cum urmeaza: +2 +1 0 -1 -2 In cazul unei propozitii cu character nefavorabil, ordinea se inverseaza In final pt fiecare prop se va determ un scor afferent opiniei esantionului prin calculul unei medii aritmetice ponderate. Metoda comparatiilor perechi Subiectilor intervievati li se solicita sa evalueze obiecte studiate comparandu-le 2 cate 2.Evaluati la nivelul fiecarei perechi de marci de ciocolata, varianta preferata din pct de vedere al gustului: Heidi, primola. Scala cu suma constanta Pp impartirea unui nr fix de pct, deobicei 100, intre 2 sau mai multi stimuli Apare frecvent sub 2 variante: a)Impartirea a 100 de pct simultan intre toti stimuli

ex: Repartizati 100 de stumuli intre urm marci de cioco in fct de preferinta Poiana 30 heidi 50 primola 20 b)impartirea a 100 pct la nivelul fiecarei perechi de stimuli ex: Repartizati 100 pct la nivelul fiecareia dintre urm perechi de marci de cioco in fct de preferinta.

Metoda ordonarii rangurilor Pp considerarea simultana a tuturor stimulilor si ordonarea lor in fct de proprietatea masurata prin atribuirea de ranguri(locuri). Ex: ordonati in fct de preferinta urm marci de cioco(notati cu 1 prima in ordinea preferintelor, cu 2 cea de-a 2-a ,,,samd) Ancheta f)Stabilirea marimii esantionului si asig reprezentativa a acestuia Calculul marimii esantionului cu formula: n= t patrat* p(p-1) patrat indice w n= volumul esantinonului t= coef afferent probabilitatii de garantare a result p=proportia unitatilor w= eroarea limita cceptabila Esantionarea poate fi aleatoare si nealeatoare g)culegerea informatiilor h)prelucrarea infi i)analiza si interpretarea info

j)realiz raportului de cercetare

Politica de mkt
Politica de mkt este limita de actiune situate la cel mai inalt nivel ierarhic al deciziilor sale, contureaza evolutia acestuia pe termen lung , desemnand maniera, stilul in care intreprinderea abordeaza rezolvarea pb si realiz obiectivelor. Politica de mkt presupune existent unei orientari stategice a intr , ea la randul sau fiind definite printr-un set de ob strategice , strategii si tactici de mkt. Strategia delimiteaza pozitia adoptata de intr in raport cu anum variabile in vederea atingere unor obiective. Fundamentarea strategiei de piata ia in considerare factori endogeni si exogeni. 1)In functie de pozitia intr fata de caract pietei se identifica urm optiuni strategice: Pozitia intr fata de dinamica pietei conduce la 3 var strategice: a)strategia cresterii CA este adoptata in situatia in care intr detine un potential ridicat si/sau piata pe care actioneaza este in crestere b)strategia mentinerii CA adoptata de intreprindere cu potential mediu care nu-si poate extinde capacitatea de productie si/sau care actioneaza pe o piata in stagnare c)strategia reducerii CA este aplicata cand intr doreste sa se retraga de pe o anum piata

C10
2) In functie de pozitia intr fata de structura pietei

I.

Strategia nediferentiata cand intreprinderea se adreseaza pieteti in mod global fara a tine seama de eventualele sale segmente . aceasta strategie este specifica intr aflate la incep existentei celor ce exercita un monopol pe piata Strategia diferentiata: intreprinderea se adreseaza tuturor segmentelor cu un mix de marketing specific fiecaruia dintre ele.se aplica de intreprinderile cu potential ridicat ce actioneaza in general pe piete putin segementate. Strategia concentrate apare at cand intreprinderea se raporteaza la un sg segment sau la un nr limitat de segmente adaptandu-si oferta specifica acestora.

II.

III.

3) in functie de pozitia intreprinderii fata de schimbarile pietei: I. Strategie active :adoptata de intreprinderea cu potential ridicat care sunt orientate spre cercetare si inovare generand anumite schimbari la nivelul mediului tehnologic Strategia adaptive presup anticiparea modif ce apar in mediul extern si adaptarea la acesta at can dele se produc in mod afectiv. Strategia pasiva- adaptare mai lenta a intreprinderii la modificarea mediului, aceasta producandu-se at cand modificarile nu mai au character de noutate

II.

III.

4)In functie de pozitia intreprinderii fata de exigentele pietei conduce la urm var:
I.

Strategia exigentelor ridicate:cand intreprinderea ofera produse de calitate ridicata Strategia exigentelor medii Strategia exigentelor reduse: adaptata at cand pe piata exista o stare de penurie(lipsa ofertei) sau cand consumatorii dispun de venituri mai reduse

II. III.

5) pozitia intreprinderii fata de nivelul concurentei: I. Strategia ofensiva utilizata de regula de intreprinderea cu pozitii consolidate in cadrul pietei sau de intreprinderea care dispune la un mom dat de un avantaj competitive deosebit.aceasta strategie se coreleaza cu obiectivul cresterii cotei de piata. Strategia defensiva este adaptata de intreprinderea cu o pozitie relative modesta in cadrul pietei sau de cele care ajungand pe o anum pozitie doresc sa si-o mentina.aceasta strategie se poate concretiza in 2 var: una care urmareste mentinerea cotei de piata si una care are in vedere restrangerea cotei de piata, eventual cu mentinerea volumului vanzarilor. Pozitia intreprinderii fata de: 1) Dinam 2)structura ica pietei Cresterea CA Mentinerea CA Reducerea CA Structura diferentiata nediferentiat a concentrata 3)schimba 4)exigent 5)Nivelul rile pietei ele pietei concuren tei activa adaptativ a pasiva Ridicate medii reduse ofensiva defensiva

II.