Sunteți pe pagina 1din 2

Coliniaritatea a trei puncte.

Aria unui triunghi


x1 =0 , unde = x 2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 y1 y2 y3 1 1 1

M1(x1,y1), M2(x2,y2), M3(x3,y3); M1, M2, M3 coliniare

M1, M2, M3 necoliniare

AM 1M 2 M 3

1 = 2

x1 unde = x 2 x3

Test 1 1. Se dau punctele A(2;3),B(-2;2),C(-1;5),D(1;6),E(-3;-1). a) S se calculeze aria triunghiului ABC; b) S se calculeze aria patrulaterului ABCD; c) S se verifice dac punctele B,C,E sunt coliniare; d) S se determine un punct M astfel nct punctele A,B,M i C,D,M s fie coliniare. 2. Se dau punctele An(n,n2), n N. a) S se calculeze aria triunghiului A 0A1A2; b) S se demonstreze c aria AnAn+1An+2 nu depinde de n; c) S se determine valorile lui n pentru care punctele A0, A1, An sunt coliniare; d) S se arate c oricare trei puncte diferite Am, An, Ap sunt necoliniare. 3.S se arate c punctele A(-5;5),B(0;2),C(10;-4) sunt coliniare. 4.Fie dreptele (d1): x-11y-29=0, (d2): x+ y-5=0 i (d3): 5x-7y-1=0. S se afle aria triunghiului determinat de punctele de intersecie a celor trei drepte. 5. Fie M(3;3) i triunghiul ABC determinat de dreptele (AB):x+2y-4=0, (BC):3x+y-2=0, (AC):x-3y-4=0. a) Determinai coordonatele vrfurilor triunghiului ABC; b) S se calculeze aria triunghiului ABC; c) Determinai coordonatele proieciilor P,Q,R ale punctului M pe OA,OB i AB ; d) Demonstrai c punctele P,Q,R sunt coliniare.

Soluii 1.a) AABC=1/2| |=11/2; b) AABCD=AABC+AACD=9; c) =0; d) 1=0, 2=0 x-4y+10=0, x-2y+11=0 x=12, y=-1/2. 2.a) A0(0,0),A1(1,1),A2(2,4) A =1; b) An(n,n2),An+1(n+1,(n+1)2),An+2(n+2,(n+2)2) A =1; c) A0(0,0), A1(1,1), An(n,n2) coliniare =0 n2-n=0 n=0 sau n=1; d) Am, An, Ap coliniare m=n sau m=p saun=p. 3. Se verifica =0 4. d1 d2={A(7;-2)}, d2 d3={B(3;2)}, d3 d1={C(-4;-3)} AABC=1/2| |=24 5.a) A(4;0), B(0;2), C(1;-1); b) AABOC=AABO+AAOC=6; c) P(3;0), Q(0;3), R(m,n) i condiiile A,R,B coliniare, MR AB =0, mMRmAB=-1 m=2, n=1 R(2;1); d) =0 P,Q,R coliniare