Sunteți pe pagina 1din 10

2.

Sfera

Denitia 1.1 Se numete sfer mulimea tuturor punctelor din spaiu pentru care distana la u punct x numit s a t t t centrul sferei este egal cu un num r numit raza sferei. a a

Fie centrul sferei C (a, b, c) si raza sferei R.

Teorema 1.1 Punctul M (x, y, z) aparine sferei dac si numai dac coordonatele sale veric ecuaia: t a a a t 2 2 2 2 (x a) + (y b) + (z c) = R (2.1.1)
q a a Demonstraie: diatana de la M la C este egal cu (x a)2 + (y b)2 + (z c)2 care egalat cu R este t t echivalent cu (2.1.1). a Dac n ecuaia de mai sus se fac calculele si se reduc termenii asemenea obinem: a t t 2 2 2 x + y + z + mx + ny + pz + q = 0 (EGS) ecuaie care poart denumirea deq t a ecuaia generala a sferei. (EGS) reprezint o sfer cu centrul n punctul t a a m n p m 2 n 2 p 2 C 2 , 2 , 2 si de raz R = a + 2 + 2 q dac expresia de sub radical este pozitiv . a a 2

Remarca 1.1 Sfera se mai poate da si folosind ecuatiile parametrice: x = R cos sin + a y = R sin sin + b , [0, 2] , [0, ] z = R cos + c unde parametrii sunt unghiurile , din gura de mai jos:

(EPS)

M O x q
f

pentru constant se obin pe sfer jum ti de cecuri mari ("meridiane"), iar pentru constant se obin pe sfer t a a at t a cercuri ("paralele"). - 1-

Legat de sfer ne propunem s determin m ecauia unui plan tangent la sfer ntr-un punct de pe sfer . Fie a a a t a a M0 (x0 , y0 , z0 ) un punct pe sfer . a

Teorema 1.2 Ecuaia planului tangent la sfer n punctul M0 este: t a (x a) (x0 a) + (y b) (y0 b) + (z c) (z0 c) = R2

(EPTS)

Tinnd cont de faptul c coordonatele lui M0 veric ecauia sferei, rezult (EPTS). a a t a

Demonstraie: Planul tangent la sfer n M0 este determinat de M0 si normala CM0 (planul este perpendicular t a pe raz ), deci ecuaia sa este: a t (x x0 ) (x0 a) + (y y0 ) (y0 b) + (z z0 ) (z0 c) = 0 Dar x x0 = (x a) (x0 a) , .. care nlocuite n ecuaia de mai sus dau: t (x a) (x0 a) + (y b) (y0 b) + (z c) (z0 c) (x0 a)2 + (y0 b)2 + (z0 c)2 = 0

Remarca 1.2 Ecuatia planului tangent la sfer se obine din (EGS) prin dedublare : a t 2 (x a) = (x a) (x a) (x a) (x0 a) , ...

Remarca 1.3 Dac sfera este dat sub form general atunci ecuatia planului tangent n punctul M0 de pe sfer a a a a a este: y + y0 z + z0 x + x0 +n +p +q =0 xx0 + yy0 + zz0 + m 2 2 2 dedublarea ind: x2 = xx xx0 , x = x+x x+x0 . 2 2

-2-

M0 r t r s

Remarca 1.4 In general un plan este tangent la sfer dac distana de la centrul sferei la plan este egal cu raza. a a t a

2.2
2.2.1 Elipsoid

Cuadrice pe ecuaii reduse t

Denitia 2.1 Se numete elipsoid mulimea punctelor din spaiu care ntr-un sistem de coordonate bine ales s t t veric ecuaia: a t x2 y 2 z 2 + 2 + 2 = 1. (Elips) a2 b c

- 3-

Oz

-2

-1

Ox

-1 0 Oy 1

Pentru a studia suprafaa dat vom aa interseciile ei cu planele de coordonate si cu plane paralele cu planele t a t de coordonate. Un calcul simplu ne conduce la: t a Teorema 2.1 Intersecia elipsoidului cu planul xOy este elipsa de ecuaie x2 + y2 = 1, iar cu plane paralele t b y2 2 x2 cu xOy ,z = , este elipsa de ecuaie a2 + b2 = 1 c2 , pentru || < c, un punct pentru || = c si vid pentru t a || > c. Remarca 2.1 Este dev rat o teorem analoag pentru intersecia cu plane paralele cu celelate plane de coordoa a a a t nate. Remarca 2.2 Axele de coordonate si planele de coordonate sunt axe, respectiv plane de simetrie pentru elipsoid. (adic dac un punct se a pe elipsoid si simetricu s u faz de axe, respectiv plane se a pe elipsoid (dou puncte a a a a a sunt simetrice fat de o dreapt sau plan dac mijlocul segmentului care le unete este pe dreap sau plan si acest a a a s a segment este perependicular pe dreapt , respectiv plan). a Dac avem un punct M0 (x0 , y0 , z0 ) pe elisoid, atunci: a Teorema 2.2 Ecuaia planului tangent la elipsoid n M0 este: t xx0 yy0 zz0 + 2 + 2 = 1. a2 b c -42 2

2.2.2

Hiperboloidul cu o pnza

Denitia 2.2 Se numete hiperboloid cu o pnz mulimea punctelor din spaiu care ntr-un sistem de coordonate s a t t bine ales veric ecuaia: a t x2 y 2 z 2 + 2 2 = 1. (HIP1) a2 b c
Oy 0 -2 4 2 -4 Ox -2 0 2 4

Oz

-2

-4

Un calcul simplu ne conduce la: Teorema 2.3 Intersectia hiperboloidului cu o pnz cu plane paralele cu xOy , z = , este o familie de elipse: a 2 x y2 2 + 2 =1+ 2. a2 b c Teorema 2.4 Intersecia hiperboloidului cu o pnz cu plane paralele cu xOz, y = , este o familie de hipert a bole: x2 z 2 2 2 =1 2. a2 c b Teorema 2.5 Intersecia hiperboloidului cu o pnz cu plane paralele cu yOz, x = , este o familie de hipert a bole: y2 z2 2 2 = 1 2. b2 c a - 5-

Figura 2.2.1. Remarca 2.3 Axele si planele e simetrie sunt aceleai ca la elipsoid. s

2.2.3

Hiperboloidul cu doua pnze

Denitia 2.3 Se numete hiperboloid cu dou pnze mulimea punctelor din spaiu care ntr-un sistem de coors a t t donate bine ales veric ecuaia: a t x2 y 2 z 2 2 2 = 1. (HIP2) a2 b c Un calcul simplu ne conduce la: Teorema 2.6 Intersectia hiperboloidului cu o pnz cu plane paralele cu xOy , z = , este o familie de hipera bole: x2 y 2 2 2 =1+ 2. a2 b c Teorema 2.7 Intersecia hiperboloidului cu o pnz cu plane paralele cu xOz, y = , este o familie de hipert a bole: x2 z 2 2 2 =1+ 2. a2 c b Teorema 2.8 Intersecia hiperboloidului cu o pnz cu plane paralele cu yOz, x = , (pentru || > a)este o t a familie de elipse: y2 z 2 2 + 2 = 2 1. b2 c a Remarca 2.4 Axele si planele e simetrie sunt aceleai ca la elipsoid. s -6-

2.2.4

Paraboloidul eliptic

Denitia 2.4 Se numete parabiloid eliptic mulimea punctelor a c ror coordonate, ntr-un sistem bine ales, s t a veric ecuaia: a t x2 y2 2z = 2 + 2 . (PE) a b

UN calcul simplu ne conduce la: Teorema 2.9 Intersecia parabolidului eliptic cu plane paralele cu xOy, z = > 0, este o familie de elipse: t x2 y2 + 2 = 2 a2 b z = Teorema 2.10 Intersecia paraboloidului eliptic cu plane paralele cu xOz, y = , este o familie de parabole: t x2 2 + 2 = 2z a2 b y = . Teorema 2.11 Intersecia paraboloidului eliptic cu plane paralele cu yOz, x = , este o familie de parabole: t 2 y 2 + 2 = 2z a2 b x = . Remarca 2.5 Axa de simetrie e doar Oz , iar plane de simetrie xOz, yOz.

2.2.5

Paraboloidul hiperbolic

Denitia 2.5 Se numete parabiloid hiperbolic mulimea punctelor a c ror coordonate, ntr-un sistem bine ales, s t a veric ecuaia: a t x2 y2 2z = 2 2 . (PH) a b - 7-

Un calcul simplu ne conduce la: Teorema 2.12 Intersecia paraboloidului hiperbolic cu plane paralele cu xOy , z = ,este format din hipert a bole: x2 y2 2 = 2. a2 b Teorema 2.13 Intersecia paraboloidului hiperbolic cu plane paralele cu xOz , y = ,este format din parabole: t a 2 2 x 2 = 2z. 2 a b Teorema 2.14 Intersecia paraboloidului hiperbolic cu plane paralele cu yOz , x = ,este format din parabole: t a 2 2 y 2 = 2z. 2 a b Remarca 2.6 Axa de simetrie e doar Oz , iar plane de simetrie xOz, yOz.

2.2.6

Generatoare rectilinii pentru hiperboloidul cu o pnza

Fie ecuaia hiperboloidului cu o pnz (HIP1). Ea se poate pune sub forma: t a x z x z y y + = 1 1+ a c a c b b care este echivalent cu: a x z 1+ y a c = x b z 1 y b a + c sau: x z 1 y a c = x b z 1+ y b a + c -8-

(2.2.1) (2.2.2)

Dac egal m rapoartele din (2.2.1) cu , pentru xat ele sunt ecuaiile unei drepte, aat n ntregime pe a a t a suprafaa. t Denitia 2.6 Se numete prima familie de generatoare rectilinii pentru hiperboloidul cu o pnz mulimea s a t dreptelor din spaiu de ecuaii: t t x z 1+ y a c = x b = , R (G1) z 1 y b a + c si a doua familie de generatoare rectilinii pentru hiperboloidul cu o pnz mulimea dreptelor din spaiu de a t t ecuaii: t x z 1 y a c = x b = R (G2) z 1+ y b a + c Proprietile generatoarelor rectilinii sunt date de: at Teorema 2.15 Prin orice punct de pe hiperboloid trece cte o generatoare din ecare familie. Teorema 2.16 Dou generatoare din aceeai familie nu se intersecteaz . a s a Teorema 2.17 Dou generatoare din familii diferite au un sungur punct comun. a

2.2.7

Generatoare rectilini pentru paraboloidul hiperbolic

Fie ecuaia paraboloidului hiperbolic (PH). ea se poate pune sub forma: t x y x y + 2z = a b a b care este echivalent cu: a x +y 2 = a b (2.2.3) y x z a b sau: y x 2 a b (2.2.4) y = x z a + b t a Dac egal m rapoartele din (2.2.3) cu , pentru xat ele sunt ecuaiile unei drepte, aat n ntregime pe a a suprafaa. t - 9-

Denitia 2.7 Se numete prima familie de generatoare rectilinii pentru hiperboloidul cu o pnz mulimea s a t dreptelor din spaiu de ecuaii: t t x +y 2 R = a b = , (G1) y x z a b si a doua familie de generatoare rectilinii pentru hiperboloidul cu o pnz mulimea dreptelor din spaiu de a t t ecuaii: t x y 2 R = a b = (G2) y x z a + b Proprietile generatoarelor rectilinii sunt date de: at Teorema 2.18 Prin orice punct de pe hiperboloid trece cte o generatoare din ecare familie. Teorema 2.19 Dou generatoare din aceeai familie nu se intersecteaz . a s a Teorema 2.20 Dou generatoare din familii diferite au un sungur punct comun. a

-10-