Sunteți pe pagina 1din 4

Pensia de Urmas 2011

Extras din Legea Pensiilor 2011 Pensia de urma se cuvine copiilor i soului supravieuitor, dac susintorul decedat era pensionar sau ndeplinea condiiile pentru obinerea unei pensii. Art. 84. Copiii au dreptul la pensie de urma: a) pn la vrsta de 16 ani; b) dac i continu studiile ntr-o form de nvmnt organizat potrivit legii, pn la terminarea acestora, fr a depi vrsta de 26 de ani; c) pe toat durata invaliditii de orice grad, dac aceasta s-a ivit n perioada n care se aflau n una dintre situaiile prevzute la lit. a) sau b). Art. 85. (1) Soul supravieuitor are dreptul la pensie de urma pe tot timpul vieii, la mplinirea vrstei standard de pensionare, dac durata cstoriei a fost de cel puin 15 ani. (2) n cazul n care durata cstoriei este mai mic de 15 ani, dar de cel puin 10 ani, cuantumul pensiei de urma cuvenit soului supravieuitor se diminueaz cu 0,5% pentru fiecare lun, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de cstorie n minus. Art. 86. (1) Soul supravieuitor are dreptul la pensie de urma, indiferent de vrst, pe perioada n care este invalid de gradul I sau II, dac durata cstoriei a fost de cel puin un an. (2) Soul supravieuitor are dreptul la pensie de urma, indiferent de vrst i de durata cstoriei, dac decesul soului susintor s-a produs ca urmare a unui accident de munc sau a unei boli profesionale i dac nu realizeaz venituri lunare dintr-o activitate profesional pentru care asigurarea este obligatorie sau dac acestea sunt mai mici de 35% din ctigul salarial mediu brut, prevzut la art. 33 alin. (5). Art. 87. Soul supravieuitor care nu ndeplinete condiiile prevzute la art. 85 i la art. 86 alin. (1) beneficiaz de pensie de urma pe o perioad de 6 luni de la data decesului, dac n aceast perioad nu realizeaz venituri lunare dintr-o activitate profesional pentru care asigurarea este obligatorie sau dac acestea sunt mai mici de 35% din ctigul salarial mediu brut, prevzut la art. 33 alin. (5). Art. 88. Soul supravieuitor care are n ngrijire, la data decesului susintorului, unul sau mai muli copii n vrst de pn la 7 ani, beneficiaz de pensie de urma pn la data mplinirii de ctre ultimul copil a vrstei de 7 ani, n perioadele n care nu realizeaz venituri lunare dintr-o activitate profesional pentru care asigurarea este obligatorie sau dac acestea sunt mai mici de 35% din ctigul salarial mediu brut, prevzut la art. 33 alin.(5). Art. 89. (1) Pensia de urma se stabilete, dup caz, din: a) pensia pentru limit de vrst aflat n plat sau la care ar fi avut dreptul, n condiiile legii, susintorul decedat; b) pensia de invaliditate gradul I, n cazul n care decesul susintorului a survenit naintea ndeplinirii condiiilor pentru obinerea pensiei pentru limit de vrst. (2) Cuantumul pensiei de urma se stabilete procentual din punctajul mediu anual realizat de susintor, aferent pensiei prevzute la alin. (1), n funcie de numrul urmailor ndreptii, astfel: a) 50% - pentru un singur urma; b) 75% - pentru 2 urmai; c) 100% - pentru 3 sau mai muli urmai. Art. 90. Cuantumul pensiei de urma, n cazul orfanilor de ambii prini, se stabilete prin nsumarea drepturilor de pensie de urma, calculate dup fiecare printe. Art. 91. n cazul modificrii numrului de urmai, pensia se recalculeaz n conformitate cu dispoziiile art. 89 alin. (2). Art. 92. Soul supravieuitor care are dreptul la o pensie proprie i ndeplinete condiiile prevzute de lege pentru obinerea pensiei de urma dup soul decedat poate opta pentru cea mai avantajoas pensie. Art. 93. Persoanele prevzute la art. 84 lit. c) i la art. 86 alin. (1) sunt expertizate, revizuite medical i au obligaia de a urma programele recuperatorii, conform reglementrilor prevzute pentru pensia de invaliditate.

MODEL CERERE

pentru acordarea pensiei de urmas ANEXA Nr. 8

Nr. .................. din .................. Catre Casa Teritoriala/Sectoriala de Pensii ........................ Subsemnatul(a) ........................................, n calitate de sot supravietuitor/fiu/fiica/tutore/curator, avnd codul numeric personal ................................., domiciliat(a) n localitatea ................, str. ................ nr. .........., bl. ......., sc. ......, et. ......., ap. ..........., judetul ..........................., posesor(posesoare) al(a) actului de identitate seria ........ nr. ....................., eliberat(a) de ............................. la data de .............., nascut(a) la data de ...................... n localitatea/judetul ......................., fiul (fiica) lui ............. si al(a) .................., solicit nscrierea la pensie de urmas dupa sustinatorul ...................., decedat(a) la data de ..............., n calitate de asigurat/pensionar, avnd codul numeric personal ............................/dosar pensie nr. ................., pentru titularii (numele si calitatea): 1. ................................................................................... ; 2. ................................................................................... ; 3. ................................................................................... ; 4. ................................................................................... ; 5. ................................................................................. . n acest scop depun urmatoarele acte: - carnet de munca seria ........... nr. ..........., n original si copie; - carnet de asigurari sociale seria ........... nr. .........., n original si copie; - livret militar seria ................ nr. ............., n copie; - diploma de studii si foaia matricola, n copii, sau adeverinta de certificare a perioadelor de studii nvatamnt superior nr. ................. din ..................; - adeverinta privind sporurile la salariu .....................; - adeverinta privind grupa superioara/conditii de munca ......................; - act doveditor din care sa reiasa cauza decesului; - FIAM, pentru decesul cauzat de accident de munca, n copie; - BP2 si certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boala profesionala,n copie; - certificat de deces seria ............ nr. ............., n copie; - act de stare civila (buletin/carte de identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie); - adeverinta de studii; - decizia medicala asupra capacitatii de munca; - talon de plata a pensiei sau copia deciziei de pensie. DECLARATIE Declar pe propria raspundere, sub sanctiunile prevazute de Codul penal pentru declaratii neadevarate, ca: - nu am savrsit infractiunea de omor sau tentativa de omor asupra sustinatorului decedat; - nu sunt asigurat; - nu realizez venituri lunare mai mari de 35% din cstigul salarial mediu brut; - primesc/nu primesc indemnizatii prevazute de legi speciale - dosar nr. ............; - primesc/nu primesc o alta pensie sau ajutor social - dosar nr. ...............; - primesc/nu primesc indemnizatie de somaj; - nu s-a desfacut casatoria cu sustinatorul decedat; - dupa decesul sustinatorului nu m-am recasatorit. Ma oblig ca la mplinirea vrstei de 16 ani si la nceperea fiecarui an scolar/universitar sa prezint, n termen de 10 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii dovada continuarii studiilor (n cazul copiilor urmasi). Ma oblig a anunta, n termen de 15 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii orice schimbare ce va surveni n cele declarate mai sus. n cazul n care nu mi voi respecta declaratia asumata prin prezenta cerere, ma oblig sa restitui integral sumele ncasate nelegal, suportnd rigorile legii. Am completat si am citit cu atentie continutul declaratiei de mai sus, dupa care am semnat. Data ................ Semnatura .........................

Termene de acordare a pensiei anticipate si anticipate partiale Drepturile de pensie anticipata sau anticipata partiala se acorda si se platesc de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data. n cazul persoanelor asigurate cu contract de asigurare, drepturile se acorda si se platesc de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, daca cererea a fost depusa n cadrul acestui termen, dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat. In perioada esalonarii varstelor standard de pensionare si a stagiilor de cotizare prevazute in anexa nr. 3, cererea de pensie anticipata sau anticipata partiala, impreuna cu actele doveditoare, se depune de catre solicitant, in termen de 90 de zile de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, la casa teritoriala de pensii in a carei raza se afla domiciliul acestuia. Drepturile de pensie anticipata sau anticipata partiala se acorda si se platesc: a) de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, daca cererea a fost depusa in termenul mentionat anterior, dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat, in cazul persoanelor prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I, II si III din Legea nr. 19/2000; b) de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, daca cererea a fost depusa in termenul mentionat anterior, in cazul persoanelor asigurate cu declaratie de asigurare c) n cazul persoanelor asigurate cu contract de asigurare, ale caror cereri au fost depuse in termenul mentionat anterior, drepturile de pensie pentru pensie anticipata sau anticipata partiala se acorda de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, dar nu nainte de data incetarii calitatii de asigurat. In cazul persoanelor ale caror cereri de pensionare au fost depuse cu depasirea termenului prevazut la punctul A, drepturile de pensie se acorda si se platesc: a) de la data depunerii cererii, dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat, in cazul persoanelor prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I, II si III din Legea nr. 19/2000, care solicita pensie anticipata sau anticipata partiala; b) de la data depunerii cererii, in cazul persoanelor asigurate cu declaratie de asigurare, care solicita pensie pensie anticipata sau anticipata partiala; c) de la data depunerii cererii, dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat, in cazul persoanelor asigurate cu contract de asigurare, care solicita pensie anticipata partiala. Acte necesare pentru pensia anticipata partiala: * Descriere cerere pentru nscrierea la pensie anticipata partiala carnetul de munca (original si copie); * carnetul de asigurari sociale (original si copie); * alte acte prevazute de lege privind vechimea n munca adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv / individual de munca pentru perioada 01.04.1992-01.04.2001; * adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite; * dovada certificarii stagiului de cotizare; * adeverinta din care sa rezulte data ncetarii calitatii de asigurat; * alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie. procura speciala pentru mandatar (unde este cazul);

CERERE PENTRU ACORDAREA PENSIEI DE LIMITA DE VARSTA PENSIEI ANTICIPATE / PENSIEI ANTICIPATA PARTIALA Nr.__________ din ____________ Catre CASA JUDETEANA DE PENSII PUBLICE __________________ Subsemnatul (a ) __________________________________, cu codul personal de asigurari sociale ___________________________, domiciliat (a) in localitatea __________________, str.________________, nr. ___, bl.____, sc. ____, et.____, ap. ____, judetul ______________, posesor act identitate, seria _______, nr. ____________, eliberat de ________________, la data de ____________, nascut(a) la data de _____________, in localitatea /judetul, fiul (fiica ) lui _______________ si al (a) _______________, solicit inscrierea la pensie de limita de varsta/ pensie anticipata / pensie anticipata partiala cu data de ________________. In acest scop depun urmatoarele acte : - Carnetul de munca seria ________ nr. ___________original si copie - Carnetul de asigurari sociale seria ______ nr. _____ original si copie - Livret militar seria _____ nr. _____ original si copie - Adeverinta certificare perioada de studii invatamant superior nr._____din _________ - Adeverinta privind sporurile la salariu_____________________ - Adeverinta privind conditiile de munca ____________________ - Dovada certificare stagiu de cotizare _____________________ - Dovada incetarii calitatii de asigurat ________________________ - Adeverinta din care sa rezulte achitarea contributiei de asigurari sociale pana la data solicitarii drepturilor __________________ Declar pe proprie raspundere, sub sanctiunile prevazute de Codul Penal, pentru declaratii neadevarate ca : - sunt / nu sunt asigurat (a) - primesc / nu primesc o alta pensie sau ajutor social - primesc / nu primesc indemnizatie - primesc / nu primesc indemnizatie de somaj, alocatie de sprijin - primesc/ nu primesc indemnizatie de handicapat - primesc / nu primesc indemnizatie D-l nr. 118/1990 CEC ___________ - primesc / nu primesc indemnizatie L nr.189/2000 CEC ____________ Ma oblig a anunta in termen de 15 zile, Casa Judeteana de Pensii, orice schimbare ce va surveni in cele declarate mai sus. In cazul in care nu-mi voi respecta declaratia asumata prin prezenta, ma oblig sa restitui integral sumele incasate nelegal, suportand rigorile legii. Am completat si am citit cu atentie continutul declaratiei de mai sus, dupa care am semnat. DATA _______________ SEMNATURA