SUPORT DE CURS

(proiect)

ÎNGRIJIRI PERINATALE
pentru asistenţi sociali

Chişinău, 2010

1

SUPORT DE CURS
(proiect)

ÎNGRIJIRI PERINATALE
Pentru asistenţi sociali

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIȚANU” UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR.1, CHIŞINĂU ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ „PROGRES PRIN ALTERNATIVĂ”

Chişinău, 2010 PROIECTUL „CONTINUITATEA ÎNGRIJIRILOR MEDICO-SOCIALE ÎN TIMPUL SARCINII ŞI DUPĂ NAŞTERE”

2

Colectivul de autori:

Constantin Eţco Dumitru Şiscanu Valentina Priţcan Igor Andrei Ludmila Chitic Ludmila Bologan Galina Scerbacova Rodica Vrabie

Recenzenţi: Victor Savin Olga Cerneţchi Marcela Dilion

Suportul de curs ÎNGRIJIRI PERINATALE (pentru asistenţi sociali) a fost elaborat cu susţinerea Ambasadei Franţei din România în cadrul etapei pregătitoare a proiectului „Continuitatea îngrijirilor medico-sociale în timpul sarcinii şi după naştere”, implementat de Asociaţia Obştească „Progres prin Alternativă” în parteneriat cu Secţia Consultativă a Centrului Perinatologic al IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1, Chişinău. Elaborarea suportului de curs a fost coordonată de Dumitru Şişcanu, director de proiect, Valentina Priţcan şi Igor Andrei, experţi naţionali.

3

... la naştere şi lăuzie 1..... 2................ Problema abandonului infantil în maternitate 5.......... Consilierea în cadrul instituţiilor perinatologice 5..............SUMAR Introducere 1........6.. Managementul sarcinii cu probleme medico-sociale (protocol clinic) 4..........8..... 1...1 Specificul consilierii gravidelor 5. Sarcina fiziologică…………………. cuplurilor în cadrul instituţiilor perinatologice 4...............2 Stări de urgenţă pe parcursul sarcinii şi în perioada postnatală 3......... mamelor şi nou-născuţilor 4.............. Barierele psihosociale în cadrul îngrijirilor perinatale 4. Determinanţi sociali perinatali şi impactul lor asupra sănătăţii femeilor gravide. Organizarea asistenţei perinatale în RM.1 Adaptarea nou-născutului normoponderal (cu greutate normală la naştere) 3......... 2 Consilierea mamelor/familiilor în caz de situaţii particulare (pierdere şi durere) 4 .. Îngrijirile nou-născutului 3......5..... 1... strategiile de implementare 1.....3 Prematurii 3.... Algoritmul acţiunilor de suport medico-psiho-social în cazul sarcinii 4.................6.........2.......... Preconcepţia........9......1..4 Serviciile comunitare de asistenţă socială în cadrul îngrijirilor perinatale 4........................ 1............3. Naşterea fiziologică........2 Îngrijirea esenţială a nou-născutului sănătos 3...4 Alimentaţia naturală a nou-născutului 3...... gravidelor.2 Identificarea primară a circumstanţelor psiho-sociale în timpul sarcinii 4.. Sarcina şi perioada postnatală complicată 2.4.5 Asistenţa socială a mamelor.. Îngrijiri esenţiale în timpul sarcinii...1..... Lăuzia fiziologică........ Continuitatea îngrijirilor medico-sociale în timpul sarcinii şi după naştere 4............5 Procesul de durere întâlnit în cadrul perinatal 4...... Integrarea serviciilor de asistenţă socială în cadrul îngrijirilor perinatale 4..................1 Probleme posibile în perioada sarcinii şi în perioada postnatală 2. Contracepţia postpartum..... Sistemul îngrijirii perinatale.... 1....7........3..............

6. Anexe anexa 1. Fişa de post a asistentului social din centrul perinatologic anexa 2. lăuzei) anexa 5 Tipurile şi dinamica indemnizaţiilor pentru familie şi copil în Republica Moldova. mamelor şi nou-născuţilor 5 . Ancheta socială a beneficiarului (parturientei.1 Conceptul Teoriei Ataşamentului în practica asistenţei sociale 6. Cadrul sistematizat privind unii determinanţi sociali perinatali şi impactul lor probabil asupra sănătăţii femeilor gravide. Chestionat pentru identificarea problemelor psiho-sociale în timpul sarcinii anexa 4. anii 2000-2010 anexa 6. Asistenţa mamei /cuplului în baza aplicării Teoriei Ataşamentului 6. Drepturile şi responsabilităţile femeii în timpul sarcinii anexa 3.2 Strategii de încurajare a ataşamentului în instituţiile perinatologice.

Având printre beneficiari o pondere mai mult sau mai puţin semnificativă de femei în vârstă reproductivă. În mod evident. psihologice şi fizice pe care le poate avea o femeie însărcinată sunt complexe. că. oferind asistenţă socială primară sau sprijin în conectarea la serviciile de asistenţă socială specializată. actualmente se simte necesitatea unui curs de instruire universitar ce ar oferi viitorilor asistenţi sociali cunoştinţe teoretice şi practice privind funcţionarea sistemului de servicii perinatologice în Republica Moldova. precum şi stabilirea unor noi circumstanţe şi responsabilităţi de ordin emoţional. consilierea etc. se poate afirma. Este necesar de a le proteja şi de pierderile economice. riscurile apariţiei în rezultatul sarcinii. metode de planificare familială şi să utilizeze aceste cunoştinţe în aplicarea individualizată a metodelor asistenţiale. de atitudinea familiei faţă de sarcină şi nu în ultimul rând de resursele sociale.Introducere Perioada gravidităţii şi procesul naşterii sunt perioade de schimbări intense. Intervenţia socială în cadrul îngrijirii perinatale se extinde de la asistenţa socială comunitară prin intermediul asistenţilor sociali comunitari. sănătatea mamei şi a fătului. Problemele sociale.mai general) În baza celor menţionate mai sus. în scopul asigurării unei asistenţe adecvate familiei în protecţia mamei şi copilului. familial şi financiar care sunt legate de aşteptările şi temerile mamei faţă de apariţia copilului. profesionale. planificarea familială. că ele asigură îngrijirile esenţiale ale copiilor şi altor membri ai familiei. comunitare şi financiare care oferă viitoarei mamei siguranţă pentru creşterea şi educarea copiilor. aspectele privind dezvoltarea copilului în primul an de viaţă. care pot fi legate cu faptul. asistentul social îşi găseşte locul în identificarea dificultăţilor şi problemelor cu care se confruntă atât viitoarea mamă. femeile au nevoie de condiţii care ar garanta evoluţia fără pericol a sarcinii şi naşterii. municipale sau raionale. atât în aspect fiziologic şi psihologic. cât şi familia sa. în special acele femei care au motive pentru a le amâna sau a le ignora. sarcina determină necesitatea adoptării unui stil de viaţă mai adecvat. a fenomenelor sociale. familiale. informarea. efectele psiho-sociale ale gravidităţii atât asupra mamei. etc. efectele şi provocările sarcinii şi naşterii copilului asupra mamei şi a familiei în ansamblu.) În acelaşi timp. cunoştinţe privind sănătatea reproductivă. în special a celei nedorite. asistentul social trebuie să cunoască specificul evoluţiei sarcinii şi etapele dezvoltării fătului. mai aproape de mediul familial. cât şi extinderea acestor efecte asupra întregii familii. astfel că profesioniştii care-i acordă îngrijiri trebuie să fie conştienţi de acest lucru şi să încurajeze femeile să caute îngrijiri prenatale cât mai devreme. ca 6 . până la oferirea asistenţei sociale în cadrul maternităţilor prin intermediul asistenţilor sociali ce vor activa în cadrul centrelor perinatologice republican. (poate ne putem exprima altfel gândul . cum ar fi: observaţia. cât şi în plan social (în relaţiile maritale. În acest context.

După finalizarea acestui curs asistenţii sociali vor putea să se integreze mai uşor în cadrul serviciilor perinatologice existente şi vor putea utiliza mai eficient metodele şi tehnicile asistenţei sociale conform specificului problemelor depistate la beneficiari. cadre didactice de la Universitatea de Stat din Moldova. Majoritatea absolută a studenţilor au optat atât pentru includerea unui curs în orarul studiilor (96). fapt. Ideea. Echipa de autori a suportului de curs include specialişti practicieni în sănătatea reproducerii. grupul de autori va fi recunoscător pentru aprecieri critice şi sugestii. După finalizare suportul de curs va fi testat în cadrul unei instruiri opţionale a asistenţilor sociali din anul III de studii de la USM şi US „Alecu Russo” din Bălţi. Colegiul Naţional de Medicină. s-a definitivat în luna octombrie 2007 după realizarea unui sondaj de opinie printre studenţii facultăţii de asistenţă socială şi sociologie a USM. fiind una din activităţile principale în cadrul proiectului „Continuitatea îngrijirilor medicosociale în timpul sarcinii şi după naştere”. implementat de Asociaţia Obştească Progres prin Alternativă cu sprijinul financiar al Ambasadei Franţei în România. cât şi pentru un curs practic opţional privind protecţia socială a mamei şi copilului (80). divorţ. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. în care au participat 98 studenţi din ultimul an de studiu. luând în consideraţie specificul actual al activităţii sistemului de asistenţă socială şi al celui de îngrijiri perinatale din Republica Moldova.abandonul infantil. Trtimitere la studiu Din motive obiective. după care va fi ajustat conform sugestiilor participanţilor în acest proiect şi va fi propus pentru includere în programul de studii. violenţă etc. 7 . necesare pentru sporirea nivelului de utilitate a prezentei lucrări. ruperea legăturilor cu familia de origine. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. În acest context. care a permis de a elabora prezenta lucrare. morbiditatea infantilă înaltă cu risc de disabilitate. realizarea acestei intenţii s-a tergiversat. devenind reală doar în anul 2010. înrăutăţirea sănătăţii mamei. vizând oportunitatea includerii unui curs de studiu suplimentar pentru instruirea viitorilor asistenţi sociali privind integrarea serviciilor de asistenţă socială în cadrul îngrijirilor perinatale.

.. Obiective: La nivel de cunoaştere: identificarea ariilor de competenţă ale asistentului social în îngrijirile antenatale şi postnatale. uter................3....... Sistemul de îngrijiri perinatale.......... Naşterea fiziologică...... La nivel de integrare: 8 ........................... naştere prematură. 1.................... Sarcina fiziologică………………….... propunerea noilor soluţii/idei privind minimalizarea stresurilor familiale cu un impact negativ asupra sarcinii........... Preconcepţia................................. termeni precoci de sarcină...... Lăuzia fiziologică......4.................1. interpretarea şi clarificarea problemelor fiziologice........6........2..... realizarea discuţiilor cu cuplul în pregătirea pentru rolul de părinte.................................. vârsta gestaţională............... 1... La nivel de aplicare: explicarea importanţei îngrijirilor antenatale.Tema 1...... proiectarea unui complex de măsuri informativ-educaţionale. înţelegerea strategiilor asistenţei perinatale în RM.......... îngrijire antenatală...... psiho-sociale şi nutriţionale în sarcină................................................. 1...... Contracepţia postpartum..................5................. 1........ gravidă.... Concepte – cheie: obstetrică............. la naştere şi lăuzie 1...... menite să prevină sarcinile nedorite şi cu risc............. avort.................... Organizarea asistenţei perinatale în Republica Moldova. identificarea reacţiilor neobişnuite şi anormale ale gravidităţii..... asistenţă perinatală. malformaţie congenitală............ ginecologie......................... explicarea semnelor prevestitoare ale naşterii.. Îngrijiri esenţiale în timpul sarcinii.................................... 1...................................................................... evaluarea adaptării mamei la graviditate.........

9 . De asemenea.1. stabilirea relaţiilor bune cu liderii comunitari şi alte persoane importante din comunitate. Format în anul 1997. Cu cît mai înalt este nivelul socioeconomic al vieţii şi calitatea asistenţei medico-sanitare acordate gravidei. Asistenţa primară din republică este acordată de medicul de familie. În acest scop instituţiile AMP se divizează în trei categorii: centrele medicilor de familie amplasate în centrele raionale. Pentru lucrul cu gravidele medicul de familie are în subordine o asistentă medicală perinatală. pentru a contribui la ameliorarea calităţii serviciilor.12. în această perioadă există oportunităţi de a promova educaţia pentru sănătate.1997 „Cu privire la dezvoltarea AMP „ îşi onorează actualmente cu responsabilitate toate obligaţiunile privind acordarea îngrijirilor antenatale de calitate. 1.1 Organizarea asistentei perinatale în Republica Moldova. şi în consecinţă. promovarea strategiilor de educaţie pentru sănătate şi organizarea unui sistem sigur de transport pentru referirea de urgenţă. de apreciere a sănătăţii şi alimentaţiei acesteia. Sarcina şi naşterea sunt procese fiziologice fireşti (doar în unele cazuri pot apărea şi complicaţii). Principii generale de organizare a asistenţei perinatale Asistenţa mamei şi copilului este una din strategiile prioritare ale Ministerului Sănătăţii din Republica Moldova. Serviciul republican de asistenţă medicală primară Serviciului de asistenţă medicală primară îi revine un rol primordial în asigurarea sarcinii fără risc. 2.1134 din 09. centrele de sănătate şi oficiile medicilor de familie. sectorul de asistenţă medicală primară (AMP) conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. cu atît mai înalt este nivelul de instruire a viitoarei mame. şansele de evoluţie favorabilă a sarcini devin mult mai mari. Scopul unei asistenţe antenatale bune constă în asigurarea că sarcina nu prezintă nici un pericol pentru mamă şi menţine fătul sănătos pe parcursul gravidităţii.- dezvoltarea abilităţilor de a lucra în echipa multidisciplinară pentru promovarea sănătăţii reproducerii.

comună. atât la nivel republican cât şi o reţea bine coordonată la nivel de municipiu. 4.Realizarea scopului poate fi obţinut prin următoarele: 1. 111) unde este înregistrată toată informaţia privind anamnesticul şi starea în dinamică a sănătăţii femeii însărcinate. 139 din 28 mai 2002 “Cu privire la aprobarea Formularelor de evidenţă medicală primară în instituţiile medicale”. Complicaţiile posibile şi factorii de risc care se pot produce la o vârstă anumită de gestaţie trebuie să fie observate în această vizită. raion. în scopul satisfacerii necesităţilor de îngrijire perinatală în cel mai raţional şi eficient mod sub aspectul cheltuielilor financiare. Condiţiile fetale trebuie evaluate repetat şi 5. Acest serviciu include în structura sa şase etape separate de evaluare. 10 . Carnetul medical perinatal se va păstra la gravidă şi va fi completat la fiece consultaţie medicală. precum şi date despre starea intrauterină a fătului. Serviciul republican de asistenţă medicală perinatală: structura şi componenţa În conformitate cu principiile elucidate mai sus. în Republica Moldova a fost creat serviciul de asistenţă medicală perinatală. Educaţia pentru sănătate trebuie să fie promovată. dirijare şi asistenţă medicală: a) preconcepţională. 2. Asistenţa antenatală trebuie să fie orientată asupra problemei. Formularul în cauză include şi toate rezultatele investigaţiilor în original efectuate de către gravidă pe parcursul sarcinii. Drept standard obligatoriu pentru îngrijirile antenatale serveşte Carnetul medical perinatal (Formular 113/e). aprobat prin ordinul MS RM nr. Asistenţa antenatală trebuie să urmeze un plan definit. Carnetul perinatal asigură o continuitate dintre sectorul AMP şi maternitate în vederea supravegherii sarcinei şi rezultatului ei. 3. La luarea femeii gravide în evidenţa antenatală medicul de famile / medicul obstetrician completează Fişa personală a gravidei şi lăuzei (Formularul statistic nr. Carnetul se distribuie gratuit femeii gravide la prima vizită şi se completează de către medicul de familie sau medicul obstetrician-ginecolog consultant.

în cadrul serviciului republican organizat. serviciul de asistenţă medicală perinatală este format dintr-o reţea de instituţii care acordă asistenţă medicală perinatală la trei niveluri diferite în cadrul întregii ţări. În multe ţări s-a reuşit de a obţine o reducere considerabilă a mortalităţii perinatale prin depistarea şi referirea femeilor cu pericol de complicaţii şi risc de naştere prematură. mijloacelor de comunicare. este bazată pe strânsa conlucrare şi cooperare a tuturor instituţiilor medicale şi lucrătorilor medicali atraşi în această activitate. precum şi asigurarea transportării adecvate în cazul stărilor obstetricale de urgenţă sau a nou-născuţilor extrem de vulnerabili în centrele specializate. Conform schemei generale. d) lăuzie. e) neonatală f) evoluţie. 11 . c) intranatală. cât şi existenţa deplinei posibilităţi de comunicare între unităţile medicale şi colaboratorii acestora. instituţiilor medicale şi specialiştilor de diferite categorii şi niveluri. Pentru asigurarea accesului garantat şi neîntrerupt al populaţiei la serviciile de calitate în îngrijirile perinatale în Republica Moldova a fost constituit şi activează serviciul republican de asistenţă medicală perinatală. Aceste principii permit accesul larg al populaţiei la toate nivelurile de asistenţă medicală perinatală. Pentru o bună funcţionare a sistemului regionalizat perinatal au fost elaborate criteriile de transfer a gravidelor şi nou-născuţilor la nivelul corespunzător al sistemului precum şi protocoalele de acordare a ajutorului de urgenţă în timpul transportării. Asemenea abordare a apărut în contextul unei infrastructuri de transport dezvoltate. Conceptul îngrijirilor perinatale în multe ţări ale lumii se axează pe conceptul nivelelor de îngrijire sau regionalizare pentru corespunderea dintre nivelul măiestriei clinice şi condiţiilor necesare pentru îngrijire.b) antenatală. Principiile de organizare a activităţii serviciului de asistenţă medicală perinatală Implementarea tehnologiilor şi standardelor stabilite de asistenţă medicală perinatală.

2 din mun. Pentru a asigura o pregătire adecvată a asistentei medicale a medicului de familie cu profil perinatal a fost elaborat programul special de pregătire a ei în Colegiile de medicină şi Şcolile de perfecţionare a cadrelor medicale medii. Teleneşti. Făleşti. Nisporeni. Rîşcani. Briceni. secţiile consultative şi maternităţile raionale existente până la finalizarea reformei asistenţei medicale primare. moaşe şi asistente medicale pentru nou-născuţi conform listei de state. Străşeni. Basarabeasca. Cahul. Ocniţa. Călăraşi. Hînceşti. Anenii-Noi. Nivelurile de asistenţă medicală perinatală stabilite în ţara noastră sunt următoarele: Nivelul I. Ialoveni. care activează în cabinete specializate. una dintre ele fiind specializată în problemele perinatologiei. medicul pediatru consultant şi asistenta medicală. Edineţ. centrele de sănătate. Criuleni. Sîngerei. Asistenţa medicală în domeniul planificării familiei în cadrul CMF este asigurată de medicul obstetrician-ginecolog şi moaşa. Floreşti. în cabinetele pediatrice. respectiv. Dubăsari. Ungheni. Ştefan-Vodă. Rezina. Taraclia şi maternitatea municipală nr. oficiile medicului de familie. În maternităţile nivelului I activează medici obstetricieniginecologi. Vulcăneşti. cabinetele de sănătate a reproducerii raionale din Drochia.Astfel. Şoldăneşti. Comrat. Instituţiile medicale de nivel I asigură asistenţă medicală obstetricală gravidelor fără antecedente obstetricale grave şi maladii extragenitale în 12 . Cimişlia. cabinetele obstetrico-ginecologice şi pediatrice consultative. Leova. Acest nivel include în sfera sa de activitate punctele medicale. Orhei. medici neonatologi. În cabinetele obstetrico-ginecologice ale secţiilor consultative activează medicul obstetrician-ginecolog consultant şi moaşa. care se numeşte regiune de îngrijire perinatală. Chişinău. La nivelul sectorului medical primar activează medici de familie cu 2 asistente medicale. Cantemir. Soroca. Donduşeni. a fost stabilită o nouă structură a sistemului de asistenţă medicală perinatală în cadrul unei regiuni geografice concrete. Glodeni.

Secţia consultativă de perinatologie interraională prestează servicii pentru femeile gravide din raioanele limitrofe. Cabinetul terapeutic (patologia extragenitală în sarcină) şi Cabinetul informaţional-metodic. Asistenţa medicală perinatală de nivelul II este efectuată la nivel de ambulatoriu consultativ specializat şi spitalicesc. La nivel de ambulatoriu gravidele sunt supravegheate în secţia consultativă de perinatologie din Centrul Perinatologic de nivelul II de către medicii obstetricieni-ginecologi ai cabinetelor specializate. Concomitent. asistarea naşterilor fiziologice la săptămînile 3842. Cabinetul prematuritate (infertilitate). 13 . Cabinetul consult psihologic. Nivelul II. Pe lângă consultul medical (pentru femeile gravide. dar numai în caz de urgenţă sau în lipsa condiţiilor de transportare a gravidei. toate maternităţile de nivelul I sunt obligate să dispună de toate cele necesare pentru acordarea ajutorului medical în cazuri de urgenţă care pot surveni imprevizibil. La acest nivel. Echipamentul necesar pentru aceste scopuri trebuie să se afle în permanenţă în perimetrul sălii de naştere. inclusiv pentru stabilizarea stării mamei şau nou-născutului înainte de transportare. îngrijirea nou-născuţilor sănătoşi cu o greutate la naştere de ≥2500 g. Cabinet consult medico-genetic. genetician. Cabinetul diagnostic prenatal (ultrasonografic şi cardiotocografic). se recurge la operaţia cezariană. diagnostic prenatal al viciilor congenitale (USG) şi de către jurist.afara unui risc prognozat. medicul-psiholog. internist. inclusiv cele din grupul cu risc perinatal major) secţiile consultative de perinatologie acordă suport organizator-metodic instituţiilor medico-sanitare teritoriale (maternităţilor de nivelul I care organizatoric sunt incluse în componenţa centrelor perinatale interraionale de nivelul II). Cabinetul andrologic. Structura secţiei consultative de perinatologie este următoarea: Cabinetul sterilitate a cuplului. Cabinetul consult juridic.

04 „Cu privire la eşalonarea asistenţei medicale acordate copiilor.37 şi îngrijirea nou-născuţilor cu o greutate la naştere între 2000 şi 2500 g. Începînd cu anul 2002 în secţia menţionată au activat asistenţi sociali voluntari. Soroca. Orhei. Chişinău este pioner în Republica Moldova privind integrarea şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială în cadrul îngrijirilor perinatale. Hînceşti. Secţia consultativă a Centrului Perinatologic din cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. inclusiv din rândul studenţilor de la facultatea Sociologie şi Asistenţă Socială a USM. Ungheni. neonatologi şi alţi specialişti de înaltă calificare. La nivelul II se asigură asistenţa medicală perinatală femeilor gravide cu risc obstetrical moderat. Nivelul III.03. selectaţi prin concurs. Bălţi.Medicii de familie din instituţiile AMP raionale trebuie să refere gravidele din grupurile cu risc pentru consultaţia specialiştilor menţionaţi mai sus în secţiile consultative de perinatologie a Centrului perinatologic interraional. Referirea gravidelor din grupurile de risc se efectuează actualmente conform ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 97 din 31. De asemenea. II şi III de asistenţă perinatală). În aceste centre activează medici obstetricieni-ginecologi. Criteriile de referire a grupurilor de risc sunt stipulate şi în Carnetul medical perinatal (Supravegherea grupurilor de risc matern/neonatal la nivelurile I. 14 . iar din anul 2004 în schema de personal a secţiei consultative a fost introdusă funcţia de asistent social. Cahul şi UTA “Gagauz Eri” (Ciadâr-Lunga). precum şi maternităţilor spitalelor raionale din Edineţ. conduita naşterii în săptămânile 32 .1. conform listei de state aprobate. Chişinău şi maternităţii din mun. Una din funţiile secţiilor consultative a centrelor perinatale de nivelul II constă în acordarea asistenţei socio-legale.1 din mun. Nivelului II îi corespund Centrele perinatologice existente la baza maternităţii Spitalului Clinic Municipal Nr. Centrele perinatologice de nivelul II asigură servicii perinatale femeilor cu sarcină fiziologică în raza municipiului/raionului respectiv. Căuşeni.

unul din factorii de risc care determină cazurile de mortalitate maternă şi infantilă. La nivelul III se asigură asistenţa medicala perinatală femeilor cu un grad înalt de risc obstetrical. dirijarea naşterii la termenul de gestaţie de 28 32 săptămâni de sarcină şi îngrijirea nou-născuţilor cu o greutate la naştere mai mică de 2000 g. pediatriei şi altor disciplini medicale. Maternitatea IMSP ICŞOSMşiC are în componenţă următoarele secţii clinice (secţia internare. Centrul perinatologic de nivelul III (IMSP ICŞOSMşiC) asigură acordarea serviciilor perinatale de nivelul II femeilor din raioanele Criuleni. în esenţă. secţia observaţie. secţiile specializate patologie a gravidităţii. profesori universitari în domeniul obstetricii. Ialoveni. secţia prematurii cu masa de 1500 g şi mai mult. secţia obstetrică. Asistenţa medicală perinatală spitalicească de nivel III este asigurată de maternitatea IMSP Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului în care activează medici specialişti.2 Preconcepţia Consideraţii generale Etapa preconcepţională este o perioadă de mare importanţă atât pentru rezultatul final al sarcinii. secţia patologia nounăscuţilor. secţia neurologie a nou-născuţilor. secţia chirurgie a nounăscuţilor. secţia reanimare a nounăscuţilor. echipa de transportare a gravidelor şi nou-născuţilor de la nivelul II). neonatologiei. cât şi pentru sănătatea viitorului copil.Centrul Perinatologic de nivelul III al Serviciului Asistenţă Medicală Perinatală acordă asistenţă medicală de policlinică şi asistenţă spitalicească. reprezintă.1499 g. Policlinica pentru Copii. colaboratori ştiinţifici. 1. Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală. secţia reanimare pentru femei şi secţiile îngrijire continuă a nou-născuţilor: secţia îngrijirea şi terapia intensivă a prematurului cu masa între 500 . 15 . Sarcina neplanificată şi nedorită de femeie sau nerecomandată din punct de vedere medical. Străşeni şi Anenii-Noi. Asistenţa de policlinică este prestată de: • • • Policlinica Republicană pentru Femei.

• sterilitate în anamneză. • miopie sau alte maladii oftalmologice fără schimbări la fundul ochiului. Factorii obstetricali: • mai mult de 4 naşteri. toxoplazmoză). alcoolul. diabet. anemie.Sarcina poate fi complicată de probleme de sănătate sau probleme ale modului de viaţă cunoscute sub denumirea de factori de risc. Factorii extragenitali – diferite maladii ale altor sisteme şi organe în stare subcompensată sau decompensată. Situaţii cu risc care pot genera o maladie genetică: • persoanele cu maladie genetică confirmată sau suspectată. • cicatriciu pe uter după operaţie. • copii născuţi cu masa corpului până la 2500 gr şi mai mult de 4000 gr. • anomalii de dezvoltare ale uterului. Aceşti factori de risc pot afecta mama. patologie a glandei tiroide. • factorii stresanţi. maladie renală. drogurile. • persoanele expuse acţiunii unor factori nocivi ai mediului înconjurător ce au o influenţă nefavorabilă asupra sarcinii (substanţe chimice. naşteri premature. • factorii profesionali dăunători la mamă şi la tată. • fumatul. fătul sau pe ambii. • infecţii specifice cronice (tuberculoză. • tumori ale uterului şi ovarelor. • înălţimea mamei mai joasă de 150 cm. bruceloză. De exemplu: • viciu cardiac. • etc. vârsta tatălui după 40 ani. masa corpului în surplus de 25%. radiaţie). cauzat uneori de problemele de sănătate pe care mama le-a avut înainte de a fi gravidă. 16 . avorturi în anamneză. • anomalii de dezvoltare a copiilor. O sarcină poate fi considerată a fi cu risc când există o probabilitate mai mare ca de obicei în apariţia unui pericol pentru sănătatea mamei şi copilului. care în timpul sarcinii sau la naştere se pot agrava. boală hipertonică. Cei mai importanţi factori de risc preconcepţional: Social-biologici: • vârsta mamei până la 20 ani si după 35 ani. • moarte antenatală sau perinatală. sifilis.

fibre). retard al creşterii fătului. iaurt (conţin calciu. • persoanele ce au copii sau rude cu retard mental sau alte forme de reţinere în dezvoltare. 17 . lapte. moarte perinatală.). maladiile sexual-transmisibile). • factori de risc condiţionaţi de modul incorect de viaţă (fumatul. prea devreme (până la vârsta de 18 ani) sau prea târziu (după 35 ani). Consumul abuziv de alcool implică riscuri pentru familie şi societate: sub influenţa alcoolului. carne şi peşte (conţin proteine. proteine). consumul de alcool. duce la tulburări gastrice (gastrită. Consumul de alcool în timpul sarcinii poate afecta grav sănătatea copilului producând anomalii de dezvoltare a fătului. naşterea unui copil cu anomalie congenitală). paste din făină din grâu integral (conţin proteine. • anamneza obstetricală complicată (avort spontan. Pentru aceasta sunt accesibile metodele contraceptive. survenirea unei sarcini prea des (cu un interval de mai puţin de 2 ani). cât şi pentru cei din jur: boli respiratorii.• femeile cu vârsta de peste 35 ani. se recomandă un control detaliat înainte de sarcină în vederea identificării factorilor care determină această patologie şi efectuarea tratamentului necesar. de asemenea. pâine. Se recomandă a preveni o sarcină nedorită. • Alcoolul sporeşte riscul bolilor de inimă. • Excluderea fumatului. etc. Se recomandă utilizarea în alimentarea zilnică a produselor variate ce conţin substanţe nutritive şi vitamine: brânză. legume şi fructe (conţin vitamine. etc. • Alimentarea corectă. inclusiv: • Evitarea survenirii unei sarcini nedorite. atât riscuri pentru propria persoană. În cadrul consultului medical preconcepţional cuplul va primi o serie de recomandări orientate la reducerea unor eventuale riscuri pentru sănătatea femeii gravide şi a viitorului copil. moarte antenatală a fătului. retard mintal al copilului. dacă este stabilită o anamneză obstetricală complicată. • Consultul medicilor-specialişti. El implică. fibre. În caz de anamneză obstetricală complicată (avort spontan habitual. naştere prematură. pot avea loc violenţa în familie sau accidente. sarcină prematură. Fumatul în timpul sarcinii poate afecta grav şansele de a naşte un copil sănătos. Recomandări pentru pregătirea cuplului către sarcină. cancer. • Excluderea consumului de alcool. etc. folosirea drogurilor. afecţiuni cardiovasculare. creşte riscul de divorţ. depresie şi tulburări emoţionale. acid folic). ulcer). evitând totodată. fier).

chlamidioza. Adaptările psihologice la sarcină variază în funcţie de etapa de dezvoltare a sarcinii. 18 . Pregătirea pentru a deveni mamă. Efectuarea exerciţiilor fizice şi plimbările în aer liber înainte şi pe parcursul sarcinii vor asigura o graviditate sănătoasă. infecţia HIV/SIDA) pot fi evitate prin excluderea contactelor sexuale neprotejate şi utilizarea condomului. să refere oportun femeia gravidă la medicul de familie sau obstetrician. iar în rezultat. Recunoaşterea fătului ca parte integră a femeii gravide. sifilisul. Este bine ca asistentul social să cunoască contextul evolutiv al schimbărilor în sarcină pentru a putea depista unele abateri de la evoluţia fiziologică a gravidităţii la beneficiarii săi. Înţelegerea că fătul este o personalitate. care prezintă pericol pentru sănătatea mamei şi copilului. Îngrijirea în timpul gravidităţii este organizată pentru a asigura o stare cât mai bună a sănătăţii mamei. 1. Începerea supravegherii gravidei din primele săptămâni de sarcină (3-4 săptămâni) permite administrarea cu scop profilactic a acidului folic pentru prevenirea malformaţiilor la făt a pastilelor care conţin fier pentru prevenirea anemiei la gravide. Îngrijirile în timpul sarcinii au ca scop reducerea morbidităţii şi mortalităţii perinatale la un minimum posibil. sănătatea maternă. Luarea în evidenţă în termen precoce de sarcină (la apariţia semnelor suspecte la graviditate) permite depistarea problemelor de sănătate.3 Sarcina fiziologică. atât în timpul sarcinii cât şi în timpul naşterii sau după naştere şi permite luarea deciziilor referitor la conduita ulterioară a sarcinii. Maladiile sexual- transmisibile (infecţia herpetică. Activitatea fizică joacă un rol important în păstrarea sănătăţii şi în menţinerea unei stări bune a femeii. identificarea şi rezolvarea la timp a oricărei probleme legate de sarcină inclusiv informarea despre serviciile disponibile şi oferirea sprijinului necesar pentru luarea deciziilor. Adaptarea psihologică a femeii la sarcină implică trecerea printr-un şir de etape: • • • • Confirmarea faptului că sarcina este reală. Îngrijirea antenatală.• Practicarea sportului. promovându-se. gonoreea. a fătului şi a familiei. Vizita la începutul sarcinii. în acelaşi timp. • Excluderea riscului de a avea o maladie sexual-transmisibilă.

Pigmentarea pielii pe faţă. probabile şi sigure de sarcină. Depistarea infecţiei HIV va permite folosirea măsurilor de prevenire a transmiterii pe verticală a infecţiei de la mamă la copil. În cazul evoluţiei fiziologice a sarcinii. Semnele probabile de sarcina sunt apreciate de medic sau moaşă. dispoziţii inconstante. care indică prezenţa fătului în uter. Informarea gravidei despre comportamentele în timpul sarcinii şi semnele de pericol îi vor permite să ia decizii informate referitor la abandonarea comportamentelor riscante şi adresarea precoce pentru acordarea asistenţei de urgenţă. Vârsta sarcinii se stabileşte în baza semnelor prezumptive. La fiecare vizită antenatală femeii i se oferă informaţie consistentă şi explicaţii clare. orice altă informaţie solicitată de femeia gravidă. greţuri sau vărsături matinale.). Determinarea vârstei sarcinii. inclusiv informaţie despre alimentare şi despre testările de laborator. Acestea sunt următoarele: 19 .Depistarea şi tratamentul infecţiilor (vaginoza bacteriană. Ele se numesc semne sigure de sarcină. linia albă a abdomenului. care le simte gravida) fac parte manifestările de ordin general: • • • • • Modificările de apetit şi gust (gravida preferă mâncăruri picante sau neobişnuite – cretă. În timpul vizitelor ea va primi şi informaţia necesară despre comportamentele recomandate la diferite termene de sarcină. Dintre semnele prezumptive de sarcină (sunt senzaţiile subiective. femeii gravide îi vor fi oferite un număr de 6 vizite la medic pentru verificarea stării sănătăţii şi a stării intrauterine a fătului. gonoreea. gravida având posibilitatea de a discuta orice problemă şi a pune întrebări.). fum de ţigară etc. funingine etc. aspecte ale stilului de viaţă necesare de luat în considerare. pe mameloane şi areole. În a 2-a jumătate a sarcinii se depistează semne. irascibilitate etc. Modificări din partea sistemului nervos: somnolenţă. Modificări de senzaţii olfactive (dezgustul faţă de parfumuri. sifilisul) pot proteja copilul de aceste infecţii. La prima vizită femeii gravide îi va fi oferită informaţia despre: • • • serviciile de îngrijire medicală în sarcină şi opţiunile disponibile. Gravida trebuie să apeleze la serviciile îngrijirii antenatale disponibile pentru a primi aceste ingrijiri şi alte servicii conform necesităţilor ei.

cu atât mai uşor se palpează părţile fetale. În raport cu data ultimei menstruaţii. Prin durata normală a sarcinii se înţelege intervalul de timp de la fecundaţie şi până la naştere. adică 40 de săptămâni. data luarea în evidenţă a gravidelor. Determinarea regulată a vârstei sarcinii este necesară pentru a putea aprecia dacă datele obţinute prin examenul obstetrical coincid cu cele relatate de femeie. înălţimea fundului uterin. data naşterii se determină prin regula Naegele: la prima zi a ultimei menstruaţii se adaugă 7 zile şi se scad 3 luni calendaristice. Se consideră că sarcina durează în medie 280 zile. dar aceste senzaţii nu pot fi atribuite semnelor sigure de sarcină. sarcina se numeşte prelungită sau supramaturată. Determinarea vârstei sarcinii. La fiecare examen obstetrical determinarea vârstei sarcinii şi calcularea datei naşterii au o mare importanţă practică. Gravidele simt mişcările fătului. Astfel se pot face concluzii asupra dezvoltării normale a sarcinii şi asupra datei probabile a naşterii. Mişcările fetale contactate de persoana care examinează gravida. În a doua jumătate a sarcinii la palpare se depistează capul. sânt ritmice. cu frecvenţa 120-140b/min. Ascultarea bătăilor cordului fetal. atunci scăzând 3 luni (14 20 . începând cu a 20-a săptămână de sarcină (multiparele – cu a 18-a). cu cât e mai mare termenul de graviditate. Mişcările fătului se determină la gravide în a doua jumătate a sarcinii. mişcările active ale fătului. Ca mişcare a fătului poate fi interpretat şi peristaltismul intestinal. Depăşind acest termen. în ordinea descrescândă a valorii lor: • • • • prima zi a ultimei menstruaţii. acesta fiind cel mai frecvent utilizat. datei naşterii şi a concediului prenatal. spatele şi membrele inferioare ale fătului. Examenul ultrasonor permite depistarea sarcinii în termen foarte precoce (de la 2-3 săptămâni de gestaţie) În diagnosticul pozitiv de sarcină metoda de investigaţie ultrasonografică a tuturor gravidelor este indicata la a doua vizită la medicul de familie (16-18 săptămâni). De exemplu. dacă prima zi a ultimei menstruaţii a fost la 14 august.Palparea părţilor fetale. Bătăile cordului fetal se pot ausculta începând cu a doua jumătate a sarcinii. Prima zi a ultimei menstruaţii este un criteriu sigur de precizare a vârstei sarcinii. Vârsta sarcinii şi data naşterii se poate stabili după următoarele criterii.

Regula lui Naegele este recomandată ca utilă. • La sfârşitul lunii a IX-a obstetricale (36 de săptămâni) fundul uterin se ridică până la apendicele xifoid şi rebordul costal. iar mai târziu se măsoară şi circumferinţa abdomenului. Începând cu luna a IV-a. În primele luni vârsta sarcinii se determină după volumul uterului. La sfârşitul lunii a VII-a obstetricale (32 de săptămâni) fundul uterin se situează la jumătatea distanţei dintre ombilic şi apofiza xifoidă. • • • • La sfârşitul lunii a V-a obstetricale (20 săptămâni) fundul uterin se găseşte la două laturi de deget mai jos de ombilic. 14 iunie. Măsurarea volumului uterului. fundul uterului se palpează prin pereţii abdominali şi vârsta sarcinii se determină în raport cu înălţimea lui. La sfârşitul lunii a II-a obstetricale de sarcină (8 săptămâni) volumul uterului corespunde aproximativ dimensiunilor oului de gâscă sau a unei portocale. 14 mai) şi adăugând 7 zile. Luarea în evidenţă a gravidelor. La sfârşitul lunii a VI-a (24 de săptămâni) fundul uterin se găseşte la nivelul ombilicului. Ombilicul începe să se netezească. ea având marele avantaj al simplităţii. • • • • La sfârşitul primei luni obstetricale (4 săptămâni) uterul atinge aproximativ dimensiunile unui ou de găină sau a unei mandarine. Mişcările active ale fătului. adică până la mijlocul distanţei dintre ombilic şi 21 . După trei luni se determină înălţimea fundului uterin. Circumferinţa abdomenului este de aproximativ 90 cm. precizat prin tact vaginal. Ombilicul este şters. pe care-l poate ocupa uterul gravid. determinăm data naşterii – 21 mai. Acesta este nivelul cel mai ridicat.iulie. • La sfârşitul lunii a X-a (40 de săptămâni) fundul uterin coboară până la nivelul la care se găsea la sfârşitul lunii a VIII-a. La sfârşitul lunii a VII-a (28 de săptămâni) fundul uterului se situează cu 2-3 laturi de deget mai sus de ombilic. Ele pot fi percepute de femeile primipare la vârsta de 20 săptămâni (5 luni obstetricale) şi de femeile multipare la vârsta de 18 săptămâni (4 luni obstetricale). La sfârşitul lunii a III-a obstetricale de sarcină (12 săptămâni) volumul uterului atinge dimensiunile capului unui nou-născut sau a unui grape fruit. La sfârşitul lunii a IV-a obstetricale (16 săptămâni) fundul uterin se situează la jumătatea distanţei dintre simfiză şi ombilic (la 4 laturi de deget mai sus de simfiză). În cadrul primului examen medical al gravidei se stabileşte termenul de sarcină luând în consideraţie informaţiile oferite de femeie. precum şi în baza datelor obiective de examinare. Circumferinţa abdomenului la nivelul lui este de 80-85 cm.

că există anumite ocupaţii. progesteronul. • • Prin placentă are loc metabolismul fetal – alimentaţia lui şi eliminarea produselor metabolice. capul fătului coboară. ş. care includ şi unele acţiuni de excludere a expunerii nocive a femeii gravide la locul de muncă. Este interzisă concedierea femeii gravide din motiv că este însărcinată. fermenţi şi alte substanţe necesare pentru evoluţia normală a sarcinii şi dezvoltarea fătului. In placentă se produc un şir întreg de hormoni (coriogonadotropina. Legislaţia Republicii Moldova prevede măsuri de protecţie socială a maternităţii. Multe femei lucrează până în săptămâna a 30-a de sarcină sau chiar mai mult şi se simt foarte bine. • Prin lichidul amniotic are loc metabolismul paraplacentar fetal. precum şi de a oferi familiei o informaţie clară şi explicaţiile solicitate. Producerea unei cantităţi mari de lichid sugerează posibilitatea unei infecţii intrauterine. prin care trec vasele sanguine. dezvoltarea intrauterină a fătului. că este destul de sigur sa continue sa lucreze în timpul sarcinii. estrogenii. Lucrul în timpul sarcinii. 22 . fără ca salariul sa fie micşorat. Reducerea volumului de lichid poate fi cauza unor malformaţii fetale. este cunoscut faptul. Vizitele antenatale. Ombilicul proemină.). cu excluderea factorilor nocivi.) Multe femei necesită a li se explica faptul. care funcţionează numai pe parcursul sarcinii şi asigură legătura dintre organismul matern şi cel fetal. lichidul amniotic şi placenta? In cavitatea uterului fătul se găseşte într-un sac (pungă) format din membranele fetale transparente umplut cu lichid (lichidul amniotic). Pe unul dintre pereţii uterini (de cele mai multe ori pe fundul uterului sau peretele posterior) este înserată placenta. Femeia gravida trebuie sa fie informată despre drepturile si beneficiile sale ca viitoare mamă (concediul de maternitate. Circumferinţa abdominală este de 95-98 cm.apendicele xifoid. care sunt periculoase pentru sănătatea şi dezvoltarea viitorului copil. Scopul vizitelor antenatale este de a verifica starea de sănătate a gravidei. Ce însemnătate au: punga amniotică.a. proteine. Gravida urmează a fi transferată la o muncă mai uşoară. Placenta este un organ. Lichidul amniotic are o însemnătate fiziologică mare: • Ele asigură libertatea mişcărilor fetale. Legătura dintre placentă şi făt este asigurată de către cordonul ombilical. la femeile primipare fixându-se în strâmtoarea superioară. La sfârşitul lunii a X-a la gravide se constată ptozarea abdomenului şi uşurarea respiraţiei. În acelaşi timp.

Gravida poate să meargă la o mică plimbare. În fiecare dimineaţă şi seara femeii gravide se recomandă să facă un duş general cu apă de temperatura 370C şi ştergerea cu un prosop aspru. când ajung acasă. gravida trebuie să facă un program zilnic echilibrat. Pentru gravidele care lucrează se recomandă: • • • • • să verifice dacă există substanţe nocive la locul de muncă.Gravida trebuie să evite încăperile în care există emanaţii toxice de la vopsea sau alte produse chimice. să ceară sfatul medicului. îndeosebi dacă există pericolul de infecţie (ex. contactul cu oile şi mieii. toate aceste activităţi pot ajuta să “întrerupă” stresul. înainte de apariţia unei senzaţii de încordare. încet. să lase umerii moi şi să relaxeze muşchii feţei. contactul cu animalele. să poarte dresuri “suport” în cazul în care trebuie să stea mult în picioare. să se odihnească puţin în poziţie orizontală. contactul cu orice persoană care are o boală infecţioasă. odihnă şi somn suficient. ca un oftat profund. până când simte plămânii plini cu aer. cu gura închisă să inspire aer pe nas încet şi profund. să asculte muzică. Gravidei îi sunt 23 . în special rubeolă sau varicelă. Acest duş favorizează îmbunătăţirea circulaţiei sanguine. Odihna. înot. Odihna este una din cele mai simple metode de relaxare. Se includ în programul zilnic exerciţii fizice. să lase braţele libere şi relaxate. dar şi asistentul social va recomanda exerciţii de relaxare gravidelor: • • • • • • • să se aşeze confortabil cu capul şi gâtul sprijinite pe pernă. să-şi schimbe des poziţia. Igiena personală O importanţă deosebită pentru femeia gravidă o are pielea curată. mai ales în sezonul fătatului. să închidă ochii şi să încerce să nu se gândească la nimic. să expire. asistentului social şi juristului dacă vre-un aspect al muncii provoacă îngrijorare. Medicul de familie. respiraţiei şi ameliorează starea generală a gravidei. care participă în reglarea temperaturii. toxoplasmoză). mese regulate. apără corpul de acţiunea nocivă a mediului extern şi de pătrunderea microbilor în organism. să lase muşchii să se relaxeze. Prin piele din organismul omului se elimină transpiraţia – lichid de substanţe – produs a metabolismului. Pentru reducerea eficientă a stresului.

Aceasta are loc. regimul alimentar. mai frecvent. Se cunoaşte. 24 . Mameloanele şi regiunea perimamilară nu se spală cu săpun! Mameloanele trebuie spălate şi şterse atent pentru ca să nu fie lezată pielea.contraindicate temperaturile prea reci sau prea fierbinţi. din care este constituită masa dentară. Uneori la femeia gravidă. cu apă curgătoare daca nu are condiţii de a face duş. Alimentaţia la sân determină mult dezvoltarea copilului şi la rândul său depinde de starea generală a mamei şi glandelor mamare. dimineaţa şi seara. iar cea de corp mai frecvent. aici trebuie de adresat la medic unde vor fi înlăturate după metoda recomandată. pe mameloane se formează cruste. în special. Toaleta organelor genitale externe se recomandă să fie efectuată minimum de 2 ori pe zi. Laptele matern este unica hrană pentru nou-născut în primele luni de viaţă. timp de 10 min. Este interzisă înlăturarea lor. El rămâne produsul de bază în alimentaţia copilului şi în continuare – până la 12 – 24 luni de viaţă. de dorit de bumbac. E de dorit bretelele să fie destul de largi: deoarece greutatea care se ţine de ele nu este ca de obicei (sânul poate să se mărească cu câteva numere). În dinţii bolnavi se reţin resturi de hrană. ca glandele mamare să fie supuse acţiunii băilor de aer – gravida să se afle dezbrăcată pe jumătate într-o odaie caldă şi bine aerisită. Gravida trebuie să-şi aleagă un sutien comod. Este bine o dată în zi. care descompunându-se provoacă procesul de putrefacţie şi este un mediu nutritiv pentru diverşi microbi. că femeia în timpul sarcinii are necesitate în săruri minerale (în special calciu şi fosfor). Pentru femeia gravidă starea cavităţii bucale şi a dinţilor au o importanţă mare. Înainte şi după procedură se recomandă să-şi spele mâniile. Igiena cavităţii bucale. Femeia gravidă trebuie permanent să respecte igiena organelor genitale externe. Ultimii pot pătrunde în vasele sanguine şi limfatice şi provoacă în continuare maladii post-partum grave. De asemenea se recomandă săptămânal de schimbat lenjeria de pat. când nu se respectă regimul igienic şi. Un duş cald sau în contrast şi băi solare de scurtă durată poate fi numai de folos. din motivul eliminării colostrului. Igiena organelor genitale. În rezultat la femeie în timpul sarcinii uneori se strică dinţii. rezervele calciului şi fosforului în organismul femeii se micşorează. În cazurile când alimentele conţin puţine săruri minerale. Igiena glandelor mamare.

Vestimentaţia gravidei. ea poate să facă plimbări zilnice. În timpul sarcinii la majoritatea femeilor se observă o transpiraţie abundentă. Iarna gravida trebuie să îmbrace lenjerie caldă. Purtarea în această perioadă a încălţămintei pe toc înalt îngreunează menţinerea echilibrului. Gravida trebuie regulat să frecventeze cabinetul stomatologic. care vă solicită mai multe grupe musculare diferite. Exerciţiul fizic îmbunătăţeşte circulaţia sanguină. mai ales în a II-a jumătate a sarcinii. sarcină gemelară. De aceea gravida se spală şi schimbă lenjeria de corp şi de pat mai frecvent ca de obicei. poate continua. relaxează şi face ca gravida să arate şi să se simte mai bine. pe toc jos şi lat. întăreşte muşchii. Trebuie de clătit cavitatea bucală după mâncare. Nu se poartă centuri şi sutien strâmt. Exerciţiul fizic în sarcină. iar pe noapte se scoate. Înotul este un exerciţiu excelent. gravida puţin îşi schimbă mersul. sporturile pe care le practica înainte de sarcină. Hainele gravidei nu trebuie să comprime cutia toracică şi abdomenul. Fustele se recomandă de purtat pe bretele. Încălţămintea gravidei trebuie să fie liberă. în timp ce greutatea este susţinută în apă.În timpul sarcinii este necesară igiena riguroasă a cavităţii bucale: dimineaţa şi înainte de somn dinţii trebuie curăţiţi cu peria şi pastă de dinţi. Concomitent cu creşterea intrauterină a fătului şi mărirea în volum a abdomenului. în limite rezonabile. făt macrosom etc. Dacă gravida se simte mai bine şi este activă. în viziunea acestui fapt lenjeria se murdăreşte mai repede. va suporta mai bine sarcina şi va avea o naştere mai uşoară. Începând cu luna a VII-a de sarcină e necesar de a purta bandaj. Ce-a mai bună haină – rochia cu talie liberă. provoacă încordarea excesivă a muşchilor membrelor inferioare şi spatelui. Exerciţiul fizic moderat şi regulat este considerat nepericulos şi chiar binevenit pentru majoritatea femeilor gravide. Dacă gravida va fi într-o formă fizică bună. Bandajul protejează muşchii peretelui abdominal de supraextindere şi favorizează poziţia la care după sarcinile anterioare (în rezultatul polihidramniosului. uterul face presiune asupra peretelui abdominal anterior. În timpul sarcinii nu se recomandă de purtat încălţăminte pe toc înalt. Cu înaintarea termenului de sarcină. 25 . Chiar dacă gravida nu practică nici un sport. Se îmbracă bandajul din poziţie culcată.) peretele abdominal a devenit flasc. pentru a înlătura resturi rămase.

crescând gradat complexitatea exerciţiului. Actualmente. să nu exerseze când este foarte cald. să se odihnească suficient. Dacă după actul sexual femeia gravidă acuză senzaţii dureroase în regiunea inferioară a abdomenului sau eliminări sanguinolente din căile genitale. Relaţiile sexuale suportă schimbări în timpul sarcinii. să înceapă cu o “încălzire” uşoară a muşchilor şi apoi să treacă la exerciţiile mai solicitante. nu cantitatea de alimente pe care o consumă. Alimentaţia corectă în sarcină. indiferent de termenul de sarcină. Nu se recomandă cure de slăbire în timpul sarcinii. să înceapă cu mişcări uşoare. se consideră că este mult mai importantă calitatea alimentaţiei. să evite săriturile înalte. Relaţiile sexuale în timpul sarcinii. O alimentaţie corectă contribuie la sănătatea gravidei şi furnizează elementele nutritive necesare copilului pentru o bună creştere şi dezvoltare intrauterină. asistentul medical. să nu ignore semnele de oboseală. zguduiturile şi mişcările violente. dureri. E normal dacă adausul în greutate pe tot parcursul sarcinii va fi 8 – 12 kg. să bea apă din belşug pentru a evita deshidratarea. ca o reacţie normală la schimbările hormonale din această perioadă. Nu este benefic faptul. Multe femei îşi pierd interesul sexual în primele trei luni de sarcină. Vechea idee conform căreia viitoarea mamă trebuie să mănânce “pentru doi” nu mai este considerată valabilă. Interesul sexual este de asemenea influenţat de starea de oboseală şi de greţuri. este indicată consultarea urgentă a medicului-specialist. 26 .Medicul de familie. Interesul sexual poate descreşte din nou în ultimele trei luni. dacă alimentaţia în timpul sarcinii a fost insuficientă sau dacă a fost în surplus. să poarte un sutien bun şi comod. care sunt probleme obişnuite la începutul sarcinii. precum şi asistentul social pot oferi îndrumări pentru exerciţiul fizic: • • • • • • dacă gravida nu este obişnuită să exerseze. stare de ameţeală sau de leşin. să ceară sfatul medicului în cazul în care apar semne neobişnuite cum ar fi: sângerarea vaginală.

Consumul suficient de lichide în timpul sarcinii este esenţial pentru funcţionarea normală a rinichilor şi evitarea constipaţiei. dulciuri – rar Carne. boabe. Reguli de bază pentru a avea o alimentaţie sănătoasă: • Se alege o dietă variată. Se utilizează foarte simplu. peşte. • Se bea îndeajuns apă şi sucuri. înseamnă că gravida are o alimentaţie sănătoasă. crupe. La baza piramidei sunt situate produsele care trebuie folosite cât mai frecvent în raţia gravidei şi constituie cea mai mare parte a ei. nuci – 23 ori pe zi Lactate – 2-3 ori pe zi Fructe – 2-4 ori pe zi Legume – 3-5 ori pe zi Pâine. paste din făină de grâu integrală (conţin proteine. proteine). găină. maximal naturală şi să conţină cantitatea minimă de produse artificiale şi prelucrate. Produsele sunt dispuse la diferite nivele nu ocazional. lapte. acid folic). acid folic). paste făinoase – 5 ori pe zi Sucuri proaspete – fără limitare. cu cât e mai aproape de vârf – cu atât mai puţină importanţă o posedă produsele în dieta viitoarei mame. fibre. Dacă dieta zilnică a gravidei conţine câte ceva din fiecare patru grupe alimentare enumerate mai sus. pâine. carne şi peşte (conţin proteine. “Piramida alimentaţiei” Grăsimi.Principiul de bază: alimentaţia trebuie să fie diversă. orez. 27 . fier). Alimentele necesare pentru viitoarea mamă. Se folosesc în raţia zilnică alimente variate ce conţin substanţe nutritive şi vitamine: brânză. fibre. ouă. La alcătuirea raţiei zilnice este necesar de condus după “Piramida alimentaţiei”. legume şi fructe (conţin vitamina C. iaurt (conţin calciu.

Nu se consumă carne sau ouă crude sau insuficient prelucrate termic. ameninţându-i viaţa. Dacă se reîncălzeşte mâncarea. mirodenii şi coloranţi. de asemenea. Alimentele conservate. se reduce mult riscul complicaţiilor. iar o mare parte dintre ele conţin multă grăsime. coca-cola) poate să se răsfrângă negativ asupra evoluţiei sarcinii: provocarea hipertensiunii arteriale. S-a demonstrat că fumatul este periculos pentru sănătatea copilului atât în timpul sarcinii. au adaos de zahăr şi sare. Medicamentele în timpul sarcinii. pentru a evita contaminarea cu bacterii şi toxine. Unele medicamente pot cauza malformaţii sau alte complicaţii în dezvoltarea fătului. Deprinderi nocive în timpul sarcinii Riscurile fumatului. Multe probleme minore de sănătate pot fi rezolvate fără medicamente. nicotina pătrunde în circuitul sangvin al fătului şi reduce substanţial cantitatea de oxigen şi substanţe nutritive pe care acesta le primeşte din sângele matern. astfel copilul nu va fi expus 28 . Bucatele “stătute” ar putea conţine bacterii care pot ajunge la făt. Carnea crudă se păstrează într-un compartiment separat al frigiderului. legumele şi zarzavaturile – pentru a evita riscurile ce le prezintă legumele contaminate cu substanţe chimice sau pesticide. mai ales în primele luni de sarcină. Dacă mama fumează în timpul sarcinii. De exemplu. Soţul. Dacă gravida va abandona fumatul în primele luni de sarcină. constipaţia poate fi combătută prin mai multă mişcare. Orice medicament utilizat în timpul sarcinii trebuie să fie recomandat sau prescris de către medic. favorizarea dezvoltării anemiei şi naşterea unui copil cu masă mică. consum crescut de lichide şi alimente bogate în fibre. Se evită alimentele conservate. Nu se consumă alimente cu termenul de valabilitate depăşit. Abuzul de cafea şi de alte băuturi ce conţin cofeină (ceai. cât şi după naştere. conservanţi. Se acordă o atenţie specială igienei în prepararea bucatelor. ea va fi ţinută pe foc până dă în clocot. Se recomandă evitarea brânzeturilor moi din lapte nepasteurizat. de obicei.• • • • • • Se mănâncă numai alimente proaspăt gătite. trebuie să refuze fumatul. De aceea nu este bine ca gravida să primească nici un medicament care nu a fost prescris de medic. • • Se spală foarte bine fructele.

Consumul excesiv al alcoolului în timpul sarcinii poate condiţiona dezvoltarea viciilor congenitale. hipoxiei la făt.. schimbări oculare. naşterea prematură. mortalităţii perinatale.şi postnatale. 29 . alcoolul poate depăşi bariera placentară şi ajunge în sângele fătului. anomalii ale articulaţiilor.) şi asupra sănătăţii viitorului copilul.. malnutriţia nou-născutului.274 g. Fumatul în timpul sarcinii sporeşte riscurile: • reducerii greutăţii nou-născutului (reducerea medie a greutăţii la naştere a copiilor fumătorilor atinge 127 . Efectele directe asupra fătului ale consumului drogurilor sunt incerte. dar pot fi dăunătoare. Alcoolul poate provoca Sindromul alcoolic fetal caracterizat prin următoarele: • • • dereglări ale creşterii pre. inclusiv a dezvoltării încetinite a creierului. • • • avortului spontan habitual şi naşterii premature. Ca şi fumul de ţigară. Se recomandă ca femeile însărcinate să nu consume deloc alcool.90 minute). să evite fumatul până la şi în timpul alăptării nemijlocite la sânul mamei (perioada de înjumătăţire a nicotinei . Cercetările au arătat că copiii părinţilor alcoolici se pot naşte cu multiple handicapuri. Alcoolul exercită o acţiune negativă asupra dezvoltării sarcinii (avortul habitual. Femeile trebuie să fie încurajate să abandoneze consumul de droguri. anomalii faciale. Fumatul în timpul alăptării poate provoca o scădere a producerii laptelui şi încetinirea creşterii nou-născutului. Asistentul social poate recomanda: • • să evite fumatul în camera nou-născutului. Utilizarea drogurilor în sarcină. Consumul de alcool.“fumatului pasiv” după naştere. microcefalie. Copiii părinţilor care fumează tind să fie mai scunzi şi mai sensibili la afecţiunile respiratorii. comparativ cu copiii persoanelor ce nu fumează).

• Creşterea excitabilităţii uterului. 30 . Contracţiile preliminare nu au niciodată o frecvenţă regulată şi nu duc la modificarea colului uterin. mai mult ca o presiune decât ca durere. Eliminarea de mucus cervical (uneori uşor sangvinolent). Nimeni nu poate preciza începutul sau durata naşterii. sunt neregulate şi neprogresive. se angajează la în intrarea în bazinul mic şi ca urmare înălţimea fundului uterin se micşorează. de la câteva zile la câteva săptămâni. însoţite de senzaţii dureroase. sau nevoia de a se urina mai frecvent sau de a goli intestinul. Semnele prevestitoare ale naşterii. care sunt numite prevestitoare ale naşterii. nerăbdare sau mulţumire şi chiar exaltare). Semnele sigure ale începutului naşterii Din momentul instalării travaliului regulat şi până la sfârşitul naşterii femeia se numeşte parturientă. • În ultimele zile înainte de naştere la gravidă are loc creşterea secreţiei vaginale. • • Dureri în spate şi pelvis din cauza extinderii ligamentelor uterine şi pelviene. Aceste contracţii uterine se numesc false. cu aspect de albuş de ou sau uşor roz (se produce eliminarea dopului de mucus din canalul cervical). nu devin mai puternice. În ultimele 2-3 săptămâni de sarcină apar periodic contracţii uterine neregulate. scad în poziţia culcată sau sub un duş cald. mai frecvent capul fătului. mai frecvente sau mai lungi. Începutul naşterii se poate recunoaşte după prezenţa a cel puţin unuia din următoarele trei semne de bază: 1. De obicei cu 2-3 săptămâni înainte apar unele semne.1. sau preliminare. Gravida simte că respiraţia i sa uşurat. Ce sunt contracţiile false? Contracţiile false nu duc la modificări ale colului uterin.4 Naşterea fiziologica. Acestea sunt următoarele: • Coborârea capului fătului la intrarea în bazinul mic. uneori asociate cu modificări emoţionale asemănătoare celor din faza premenstruală (anxietate. se simt mai mult în regiunea inferioară a abdomenului (uterul se simte întărit ca o minge). presiune în rect. datorită apăsării vezicii urinare de către partea prezentată a fătului. 95% dintre femei nasc înainte sau după data aşteptată. Senzaţii de crampe. subit. Cu 2–3 săptămâni înainte de naştere partea fetală prezentată. Rareori naşterea se produce pe neaşteptate. Naşterea copilului este unul dintre cele mai memorabile evenimente din viaţa unei familii.

3. casetofon. În funcţie de mărimea rupturii. nu toate familiile doresc sau au posibilitatea de a organiza participarea soţului la naştere. 31 . Ruperea membranelor şi pierderea “apei” înseamnă că stratul protector de lichid amniotic din jurul fătului nu mai există. prosoape. Contracţiile adevărate sunt regulate şi progresive. Apariţia contracţiilor uterine regulate. soţii care acordă sprijin psiho-emoţional la naştere consideră acest eveniment de importanţă deosebită în viaţa lor. Să cheme Ambulanţa. aparat foto sau cameră de luat vederi. gustări (ciocolată. şosete. lengerie bumbac. Un tată. De multe ori ruperea membranelor este primul semn de începere a naşterii. lichidul amniotic poate fi pierdut gradat sau în mod brutal. care are posibilitatea de a urmări cu ochii săi câte eforturi a necesitat naşterea copilului va putea aprecia la justa valoare acest eveniment. devin mai puternice. să cheme echipa medicală de urgenţă (Ambulanţa).. mai lungi şi mai frecvente. poliţa de asigurare medicală. variază ca intensitate de la o senzaţie de presiune la cea de durere prin întindere.2. va uni familia. Deoarece naşterea durează mai multe ore prezenţa unei asemenea persoane poate oferi un sentiment de securitate şi poate ameliora dispoziţia mamei. dacă regulamentul spitalului permite. Rolul persoanei de sprijin psiho-emoţional Rolul persoanei de suport (sau de acompaniere a naşterii) constă în susţinerea viitoarei mame. mai apropiat şi acest lucru numai va fortifica relaţiile între soţi. Ruperea membranelor (ruperea “pungii apelor”). Să ţină minte ora când s-a scurs lichidul amniotic. bomboane. suc de fructe) şi. reviste. Nounăscutul îi va părea mai scump. îmbrăcăminte de copil. Ce trebuie să facă gravida când are contracţii adevărate? Când sunt observate asemenea semne gravida trebuie să anunţe medicul de familie. culoarea lichidului scurs. buletinul de identitate. Asistentul social în aşa caz va recomanda următoarele: • • • • • Să atragă atenţie la cantitatea. De obicei. halat. Să aplice un scutec curat la fanta genitală. cămăşi. Pregăteşte lucrurile necesare pentru maternitate: carnetul medical perinatal. tampoane. În asemenea cazuri la naştere pot participa şi alte persoane. sunt simţite în regiunea inferioară a abdomenului şi iradiază în partea de jos a spatelui. biscuiţi. Să stea culcată în decubit lateral. Această persoană are un rol de alinător sufletesc. articole de toaletă. Cu toate acestea.

Reduce numărul intervenţiilor chirurgicale. În general această perioadă durează şase-opt săptămâni. dacă. ascultânduşi inima. a uterului şi sângerările vaginale (lohiile) vor verifica starea picioarelor. cu toate că mama.Pe parcursul sarcinii gravida trebuie să ia o decizie privind cine va fi persoana de suport care o va susţine în timpul naşterii. independent de marea varietate de păreri pozitive despre prezenţa persoanei de suport la naştere. iar soţia trebuie să înţeleagă şi să primească această decizie. Cine poate fi ales drept persoană de sprijin psiho-emoţional la naştere? Adesea gravida preferă să fie susţinută de către soţ. tensiunea arterială. 1. Soţul trebuie să chibzuiască foarte bine dacă va putea rezista în această situaţie extremă. care vor controla dacă totul merge bine. în special organele de reproducere. Nu este neapărat ca părinţii să se conducă de moda prezenţei obligatorii a soţului la naştere. scade necesitatea anesteziei la naştere. de starea sănătăţii mamei şi a copilului. pulsul.5 Lăuzia fiziologică Perioada de lăuzie (puerperală) este perioada după naştere când organismul femeii. Îndată după naştere lăuza va fi sub urmărirea atentă a medicului şi moaşei. Pe de altă parte. Ei vor controla zilnic temperatura corpului. şi decizia mamei de a nu dori prezenţa soţului la naştere nu trebuie să fie acuzată. lăuza va fi întrebată dacă are probleme cu urinarea şi dacă are scaun. Dacă a fost o naştere pe cale vaginală fără complicaţii şi starea sănătăţii copilului şi a mamei este bună 32 . din maternitate. decizia trebuie să fie luată de către părinţi. ghidat de propriile sentimente. deoarece nu fiecare femeie doreşte ca soţul să fie prezent în asemenea situaţie delicată. Durata spitalizării depinde de felul naşterii. să primească o decizie comună pentru a nu simţi sentimente de vină unul faţă de celălalt. Soţul va lua o decizie corectă. Cu toate acestea. Dacă pentru unii taţi aceste sentimente sunt pozitive atunci pentru alţii prezenţa la naştere ar putea deveni o traumă sufletească serioasă. ar dori să rămână neîncadrat în acest proces. prietena sau orice altă persoană se pot isprăvi de minune cu acest rol. În calitate de persoană de suport poate fi ales chiar un lucrător medical: medic sau moaşă. Micşorează numărul părerilor negative despre procesul naşterii. Soţii trebuie să fie sinceri unul faţă de altul. sora. îşi revin la starea de până la sarcină. starea sânilor. Prezenţa persoanei de sprijin la naştere are următoarele avantaje: • • • Reduce durata naşterii. Soţul nu trebuie să fie obligat să fie prezent la naştere.

Revenirea menstrelor.externarea are loc după trei. sau naşterea a avut loc prin operaţie cezariană sau copilul are complicaţii spitalizarea va dura un timp mai îndelungat.sau epiziotomie. lohiile devin albe sau galbene şi se reduc până la dispariţie în 30-40 zile. Odată cu reluarea relaţiilor sexuale. Uneori apar şi mici cheaguri. În această perioadă se recomandă spălături frecvente ale organelor genitale externe şi utilizarea de absorbante igienice. Dacă lăuza are o dietă echilibrată. perioada postnatală nu este cea mai bună perioadă pentru a ţine un regim. În scopul îngrijirii pielii şi părului se recomandă duşurile frecvente cu apă caldă şi nu băile fierbinţi. Este foarte important ca în timpul acestei perioade să fie asigurată activitatea normală a vezicei urinare şi a intestinelor. Menstrele pot reveni începând cu a patra săptămână după naştere. În aşa cazuri se recomandă să bea mult lichid. Vergeturile roşietice (striile) pe sâni. deşi aceasta nu este o regulă. Alimentaţia şi silueta. Dacă femeia alăptează. mai ales dacă sunt hemoroizi şi dureri din cauza aceasta sau pentru că a avut loc o perineo. cu timpul totul revine la normal. până la şase luni după naştere. La trei. dacă nu utilizează un contraceptiv. În perioada menstrelor se recomandă de folosit tampoane sanitare externe şi nu tampoane intravaginale. În primele zile după naştere lăuza poate simţi nevoia să se urineze frecvent. dar nu vor dispărea complet. patru luni după naştere. pâine din făină integrală. femeia poate rămâne gravidă (chiar înainte de restabilirea menstrelor şi chiar dacă alăptează). Dacă a fost o complicaţie la naştere. coapse şi abdomen se vor reduce şi vor păli cu timpul. patru zile. Aceasta se explică prin faptul că poate avea loc o ovulaţie înainte de revenirea menstrelor. legume. După naştere femeia (lăuza) are secreţii sanguinolente provenite din uter. Recomandări în îngrijirea postnatală Lohiile. Constipaţia poate fi o problemă. Pielea şi părul. În primele zile aceste secreţii sunt roşii şi pot fi la fel de abundente ca o menstră. Acest fenomen este temporar şi se datorează modificărilor hormonale din această perioadă. După 10-14 zile. cereale. ea va 33 . Deşi multe femei doresc să revină rapid la silueta de până la sarcină. se poate constata faptul căderii părului mai mult decât de obicei. Vezica urinara si intestinele. se poate întâmpla ca menstrele să revină abia după stoparea alăptării copilului. să folosească multe fructe.

După naştere lăuza trebuie să evite: Fumatul: copii care se alimentează natural de la mamele ce fumează au o pondere mai joasă de creştere decât copiii care se alimentează de la mamele nefumătoare. Se recomandă de purtat un sutien bun din bumbac care să susţină sânii. Pentru lăuză e necesar să găsească zilnic timp liber pentru exerciţii fizice. evitând exerciţiile prea solicitante.reveni la greutatea ei obişnuită. Concomitent ea va face exerciţii fizice în mod regulat. va recăpăta tonusul muscular şi un abdomen suplu. Din momentul în care nu mai sunt lohii se poate de practicat înotul. Dacă lăuza nu alăptează. orice senzaţie de disconfort trebuie să dispară. va simţi sânii mai plini şi mai grei. Este demonstrat.5 ore. nu va stoarce laptele pentru a goli sânii deoarece aceasta va stimula secreţia lactaţiei. În a doua şi a patra zi după naştere. Ca rezultat al acumulării de cofeină în organismul copiilor alimentaţi de mame care fac abuz de cafea sau alte băuturi cofeinizate survine starea de iritabilitate crescută şi dereglări de somn. Alcoolul şi drogurile: etanolul pătrunde în laptele matern.5-3. Deoarece perioada de înjumătăţire a nicotinei este de 90 minute. cît şi a pruncului. Cofeina: cofeina este transportată în laptele matern. efectul metabolitului toxic al etanolului-acetaldehida. Angorjarea sinilor. 34 . Perioada de eliminare a cofeinei la un nou-născut la termen este aproximativ 80 ore. dar concentraţia ce rezultă în urma consumului la ocazia unui pahar de vin sau de bere consumat este foarte joasă. la prematur 97. că copilul care se alimentează natural va primi 1. Când copilul trece de trei luni.1 mg de cofeină după o singură cană de cafea consumată de mamă. Se recomandă unele exerciţii pentru musculatura abdominală: să inspire încet lăsând abdomenul să se ridice şi să expire contractând brusc muşchii abdominali (se va repeta de 4-6 ori pe oră). precum s-a demonstrat asupra copilului este semnificativ în consumul regulat al alcoolului. mamele care alăptează sunt sfătuite să nu fumeze înainte sau în momentul alăptării. În timp de 36 ore. femeia poate merge la ore obişnuite de gimnastică aerobică. fapt care stimulează refacerea musculaturii pelviene şi a celei abdominale. Fumatul trebuie evitat în camera copilului. când începe secreţia laptelui lăuza. Contactul cu boli infecţioase: trebuie de evitat infectările atât a mamei.

Metoda de contracepţie postpartum va fi selectată în funcţie dacă mama alăptează sau nu copilul.6 Contracepţia postpartum (după naştere) Contracepţia postpartum constituie un component important al serviciului de planificare a familiei. 1. lohiile capătă o culoare sau miros neobişnuit. dureri pronunţate în regiunea anusului când lăuza are scaun sau dacă sunt hemoroizi. deoarece permite prevenirea unei sarcini nedorite sau cu risc înalt pentru sănătatea mamei (copilului). Condomul ce conţine lubrifiante este în special util pentru femeile în perioada postpartum deoarece sporesc lubrifierea vaginului. • DIU medicate cu cupru DIU medicate cu cupru nu influenţează nici cantitatea şi nici calitatea laptelui matern. DIU poate fi inserat imediat postplacentar sau în primele 48 ore după naştere cu condiţia că nu sunt semne de infecţie. Apare febră. sunt dificultăţi (dureri. Femeia trebuie să alăpteze copilul cu puţin timp înainte de intervenţie. Aceste probleme pot fi soluţionate prin folosirea anesteziei locale în timpul operaţiei. Operaţia poate afecta lactaţia mamei dacă se aplică anestezie generală sau dacă copilul este separat de mamă pentru o perioadă îndelungată de timp. 35 Naşterea . Termenele de prescriere a metodelor de contracepţie după naştere la mame care alăptează.Folosirea medicamentelor. sunt dureri perineale pronunţate. afectată după naştere. 6 săptămâni 6 luni • Prezervativ şi spermicide Spermicidele şi metodele de barieră nu au nici un impact negativ asupra lactaţiei. Pentru a reduce riscul de transfer al preparatelor anestezice la copil. în primele 48 ore. Medicamentele nu trebuie utilizate fără indicaţia medicului. următoarea alăptare se va amâna cu câteva ore. • Sterilizare chirurgicală Sterilizarea chirurgicală feminină poate fi efectuată imediat după naştere. Apar dureri în regiunea glandelor mamare. Dacă DIU nu a fost inserat în acest interval de timp. prin minilaparatomie sau laparoscopie. apare o sângerare abundentă din vagin. Asistentul social va sfătui gravida să consulte medicul în caz dacă: • • • • • • • apare melancolie sau depresie după naştere. atunci acesta poate fi inserat începând cu săptămâna 4-6 după naştere. usturimi) în timpul urinării.

• Metoda amenoreei de lactaţie (MAL) Metoda amenoreei de lactaţie . Termeni precoci de sarcină – este vârsta sarcinii de la concepere până la 12 săptămâni de sarcină. . Definiţii: Obstetrica – provine de la cuvântul din limba latină .ştiinţa.. • Metoda fiziologică Metodele naturale de contracepţie după naştere nu sunt potrivite pentru femeile ce alăptează. graţie dificultăţii de a preciza momentul de ovulaţie.. CCI) pot fi utilizate după 6 luni postpartum. CCI Contraceptivele orale combinate (COC. Este ştiinţa ce studiază procesele fiziologice si patologice din organismul femeii legate de sarcină. ceea ce înseamnă . . pentru a reduce riscul unei sarcini nedorite. minipilula) – nu au o influenţă negativă asupra lactaţiei şi pot fi folosite postpartum de către femeile ce alăptează.asigură o protecţie naturală de o sarcină nedorita dacă: .femeie. Această prudenţă se bazează pe studiile teoretice care confirmă trecerea steroizilor prin laptele matern la copil. Ginecologia – provine de la cuvintele greceşti . iar la copiii din perioada neonatala (primele 6 săptămâni după naştere) capacitatea ficatului şi a rinichilor de a metaboliza steroizii este redusă.Dacă operaţia nu s-a efectuat în primele 48 ore postpartum. DepoProvera. Componentul estrogenic al COC reduce cantitatea laptelui matern şi poate spori riscul complicaţiilor trombotice dacă sunt folosite imediat după naştere. si perioda de 42 de zile după nastere.laptele matern constituie cel puţin 85% din raţia zilnică a copilului.CPP Contraceptivele ce conţin numai progestine (norplantul. După 6 luni trebuie folosită o metodă adăugătoare. după involuţia definitivă a uterului. de aceea pot fi utilizate doar după 6 săptămâni postpartum. • Contraceptivele ce conţin numai progestine .a sta înaintea femeii la naştere’’.ciclul menstrual încă nu s-a restabilit. ea poate fi făcută nu mai devreme de 6 săptămâni după naştere... • Contraceptivele orale combinate -COC. Asistenţă perinatală – asistenţa gravidei în sarcina.gyne’’.copilul are vârsta sub 6 luni.logos”. nastere. MAL poate fi folosită ca metodă de contracepţie în primele 6 luni după naştere. naştere şi după naştere inclusiv a nounăscutului (28 zile).obstetrix’’. si . Este ştiinţa despre procesele fiziologice şi patologice ale sistemului reproductiv uman în diferite perioade de vîrstă a femeii. Expertiza internaţională însă recomandă utilizarea progestinelor după 6 săptămâni postpartum. Îngrijire antenatală – îngrijirea gravidei in perioada de sarcina. 36 .

vârsta sarcinii 24 săptămâni. doreşte al patrulea copil. iubeşte foarte mult dulciurile. Lăuza N. BIBLIOGRAFIE: BIBLIOGRAFIE: 1.. Geneva 1994 37 . perioada între naşteri 8 luni. multipară. Carnet medical perinatal. Pachetul de intervenţii mama şi copilul: implementarea programelor naţionale pentru sănătatea mamei şi copilului. 3. 3. 6. Modulul „Îngrijirile antenatale”. formular nr. Gravida C.. a adăugat 12 kg. Gravida – femeia însărcinată. 28 ani. 2. a născut un copil cu anomalii de dezvoltare. Prezentaţi un caz din experienţa Dvs. Studiu individual 1. Chişinău 2003 2. 2. Uter – organ genital feminin intern in care are loc dezvoltarea fătului... Ce sfaturi aţi oferi gravidelor? 1. primipară. a patra zi după naştere simte sânii mai plini şi mai grei. Doamna B. Avort – întreruperea sarcinii până la 22 săptămâni Naştere prematură – naşterea de la 22 până la 37 săptămâni Aplicaţii practice: Analizaţi studiile de caz. vârsta sarcinii 38 săptămâni. Vârsta gestaţională – vârsta sarcinii în săptămâni obstetricale ( 7 zile. 3.Malformaţie congenitală – este o dereglare de formare normală a organelor sau sistemelor embrionului sub acţiunea factorilor mediului extern sau intern. 5.139. Gravida A.. Identificaţi factorii de risc pentru sarcină în comunitatea în care activaţi. 21 ani. primipară. 6 luni. luna obstetricala are 28 de zile). 4. Argumentaţi rolul asistentului social în promovarea modului de viaţă sănătos. 19 ani. Gravida L.113/e aprobat de MS al RM 28.. 1an. a fost luată în evidenţă la 14 săptămâni de sarcină. şi modul în care au fost sau pot fi parcurse etapele îngrijirii mamei in sarcină. Explicaţi care este rolul asistentului social în aceste cazuri.05. OMS.02 Nr. Gravida P. 3 copii. acuză dureri regulate în regiunea inferioară a abdomenului care au început 2 ore în urmă.

V. Stratulat. mişcare fetală. Manual de indicatori naţionali în asistenţa perinatală. prezentaţia placentei. Ţăruş. pag.. naştere prematură.. P. A. Modulul „Asistenţa antenatală”. reflux gastro-esofagal.. (P. diabet. Editura CIVITAS. Editura CIVITAS. M. hipertensiune indusă de sarcină. „Fortificarea serviciilor perinatale de calitate”. Obiective: . pofte. P. Savin V. Chişinău. Roşca.2 Stări de urgenţă pe parcursul sarcinii şi în perioada postnatală Concepte – cheie: sarcină complicată. 2002 8. Eţco. Eţco C. Situaţia demografică în Republica Moldova şi calitatea serviciilor perinatale. leucoree. Friptu. 69 p. perioadă postnatală. varicele. Şişcanu D. 2007. epilepsie. P. Programul Naţional de Perinatologie. anemie. meteorism hemoroizi. 2006. Friptu şi al. T. 276 pag. sarcină multiplă. crampe musculare. avort. 7. Tema 2: Sarcina şi perioada postnatală complicată 3. Stratulat. rău de dimineaţă.1 Probleme posibile în perioada sarcinii şi în perioada postnatală 3.4. Buletinul Academiei de Ştiinţe. Stratulat. apoplexie uteroplacentară. rupere a prenatală a membranelor.la nivel de integrare • Să estimeze necesitatea cunoaşterii materiei în activitatea profesională • Să explice importanţa activităţii asistentului social în îngrijirea perinatală 38 . aversiuni şi picanterii. adaos ponderal. Cheianu D. depresie. sincopî. Nr. Crudu. 5. 6. Studiul determinanţilor medicosociali ai accesibilităţii îngrijirilor antenatale. Strătilă. M. L. constipaţie. Chişinău. Andrei I.la nivel de aplicare • Să ajute gravida şi familia acesteia de a depăşi problemele posibile în perioada sarcinii şi în perioada postnatală • Să posede deprinderi practice în acordarea primului ajutor prespitalicesc în stărilor de urgenţă pe parcursul sarcinii şi în perioada postnatală . I. 2005. Graviditate Fără Risc. insolaţia. cefalee. durere lombara. edeme. angorjare a sânilor. Ciocanu. M. incompatibilitate Rh. parorexie. V. 2001 9. Curteanu. Carauş. 2004. hemoragie.la nivel de cunoaştere • Să enumere problemele posibile în perioada sarcinii şi în perioada postnatală • Să descrie semnele clinice ale problemelor posibile în perioada sarcinii şi în perioada postnatală • Să definească stările de urgenţă în perioada sarcinii şi în perioada postnatală • Să expună semnele clinice de bază a stărilor de urgenţă pe parcursul sarcinii şi în perioada postnatală . P. Bologan şi al..

pot fi cauza unor senzaţii puternic supărătoare şi de disconfort. hemoroizii. Se vor acorda sfaturi cu privire la regimul de alimentare corect. Se recomandă: • gravida va fi încurajată să satisfacă “poftele” în limitele rezonabile. foarte reci sau fierbinţi. Alinarea acestor simptoame este un aspect important al îngrijirilor medicale antenatale. conducând la modificări ale modului obişnuit de comportament. aversiunile şi picanteriile. varicele şi vaginitele. Poftele.a. suc de citrice. examinarea clinică şi de laborator pentru depistarea dereglărilor eventuale a tractului gastro-intenstinal. cum ar fi pămînt. aversiune (dezgust) şi picanterie (mâncarea picantă) pot împiedica ingerarea. sunt încurajate de a consulta medicul de familie sau medicul specialist. care în alte momente sau circumstanţe. constipaţia. a mirosurilor neplăcute. Cafea). nu adaugă în greutate. pe cât e posibil. Poate apărea poftă de a mânca lucruri care nu sunt alimente (parorexia). picante sau cu arome puternice. Răul de dimineaţă Unele femei au greaţă şi vărsături în timpul primelor trei luni de sarcină. • evitarea. ba dimpotrivă. arsurile epigastrice. • gravidele care suferă de vomă persistentă. legată de sarcină. Greaţa. a pesmeţilor sau servirea unei ceşti cu ceai înainte de a vă ridica dimineaţa din pat. pe parcursul sarcinii şi a perioadei postnatale pot apărea un şir de stări care necesită o intervenţie medicală de urgenţă. Uneori existenţa stărilor de poftă. • ingerarea separată a substanţelor lichide şi solide. ca o stare de sănătate. Unele femei au aversiune faţă de unele alimente sau băuturi (ex. masa corporală se micşorează. ş. • scularea din pat lentă şi aşezarea pe marginea patului pe un timp oarecare. Greţurile şi vărsăturile. • nu încurajaţi gravida de a lua medicamente împotriva greţurilor fără a discuta cu medicul. spasmele musculare gambiene (cârceii).• Să manifeste atitudini de responsabilitate în activitatea de echipă în acordarea îngrijirilor perinatale 3. 39 . Aceste probleme pot fi cauzate de schimbările hormonale din organismul femeii gravide. dar fără a exclude alte alimente.1 Probleme posibile în perioada sarcinii şi în perioada postnatală Consideraţii generale Deşi o sarcină fără complicaţii este considerată în general. • gravida va fi încurajată să consulte medicul de familie sau medicul specialist. În aceste cazuri se apreciează necesităţile nutritive. cafelei. ar putea fi interpretate drept semne de boală. ea este frecvent însoţită de simptoame. Murături) este un fenomen obişnuit în timpul sarcinii. parorexia Pofta pentru anumite alimente (ex. De asemenea. cretă. asimilarea sau utilizarea substanţelor nutritive. 5-6 prize pe zi. poate fi evitată sau micşorată prin: • mâncarea biscuiţilor uscaţi. • alimentaţia frecventă în cantităţii mici. • evitarea mâncării grase. băuturi carbo-gazoase. starea de oboseală.

sărate. constipaţia se agravează prin presiunea uterului gravid. Se recomandă: • gravida va fi încurajată să acorde mai multă atenţie igienei personale. • nu încurajaţi gravida să utilizeze purgative. Ca urmare. atunci când ar fi fost menstruaţia. din cauza sarcinii avansate. Problema este. pere. Se recomandă în caz de hemoroizi: 40 .). de obicei. afumate.. în special. La începutul sarcinii şi. • în cazul când metodele enumerate mai sus nu dau efect încurajaţi gravida pentru o consultaţie la medicul de familie sau a medicului specialist în scopul administrării unui laxativ blând. foarte condimentate ş. reieşind din faptul că unele antiacide conţin sodiu. de obicei mai acută în timpul nopţii sau în timpul perioadelor de odihnă în pat din timpul zilei. asupra intestinelor. care reduce tonusul muscular intestinal şi deci încetineşte înaintarea conţinutului intestinal. Micţiunea devine deosebit de frecventă în ultimele luni de graviditate. Pot provoca durere. Ele se datorează în mare parte efectului relaxant al progesteronului (hormon de sarcină). care poate fi nociv în timpul sarcinii. alimentele parţial digerate ce conţin suc gastric. Sunt agravaţi de constipaţie. Reprezintă o problemă relativfrecventă în timpul sarcinii şi se datorează presiunii crescute a uterului gravid asupra sistemului circulator. durere sau disconfort în zona esofagului.a. prurit (mâncărimi) sau arsuri (usturimi) locale şi chiar sângerări din venele afectate. provoacă persoanei în cauză stări de disconfort. Asistentul social va recomanda evitarea acestei situaţii prin: • identificarea şi evitarea alimentelor care produc arsuri (mâncărurile picante. O mişcare a fătului poate provoca micţiunea involuntară. când uterul mărit apasă pe vezica urinară. Transpiraţia devine şi ea mai abundentă în timpul gravidităţii.Arsurile la stomac (refluxul gastro-esofagal) Refluxul gastro-esofagal reprezintă o formă de indigestie care se manifestă prin senzaţie de arsură. trec în sus. • alimentare frecventă şi în cantităţi mici (5-6 ori pe zi). mărit în volum. • evitarea mişcărilor prea energice timp de o oră sau două după masă. • aşezarea cu spatele drept în timpul mâncării şi somnul în poziţie semişezând. de obicei. Constipaţia/meteorism Constipaţia şi/sau meteorismul sunt situaţii destul de frecvente în timpul sarcinii. sprijinit de perne. legume. • consumul unei cantităţi potrivite de apă şi sucuri de fructe. Evitarea constipaţiei şi/sau a meteorismului se face prin: • o dietă variată şi bogată.a. • nu încurajaţi gravida să folosească medicamente împotriva indigestiei. caise. femeia gravidă adesea are senzaţia de o greutate nedefinită în partea inferioară a abdomenului cauzată de dilatarea vaselor sanguine şi accelerarea fluxului sanguin. Se întâmplă atunci când musculatura esofagiană (tubul care duce mâncarea către stomac) se relaxează sub acţiunea hormonilor de sarcină. punându-se accentul pe includerea fibrelor alimentare ce se conţin în cerealele neprelucrate. fructe proaspete sau uscate cum ar fi: prune. ş. formează gaze. Hemoroizii Hemoroizii sunt grupuri de venuli nodoşi la nivelul rectului. Spre sfârşitul sarcinii. • evitarea mâncării care. Majorarea frecvenţei micţiunii. • evitarea produselor care. către gură. • efectuarea zilnică a exerciţiilor fizice.

• dezicerea de ciorapi care strîng la picioare şi/sau purtarea ciorapelor elastici. Nu se recomandă să se facă spălături.). băiţe. încurajaţi gravida să discute cu medicul de familie ori medicul specialist despre situaţia creată. gravida este încurajată să acorde mai multă atenţie igienei personale. gravida va fi încurajată de a se adresa la medicul de familie sau medicul specialist. edeme). mîini. Eliminările gelatinoase pot fi din cauza eliminării glerei cervicale (în sarcina avansată aceasta indică apropierea naşterii). • îndeplinirea exerciţiilor fizice în mod regulat. Scurgeri vaginale Leucoree spumoasă cu miros caracteristic (poate fi trihomonoza). acestea se manifestă după o zi de activitate intensă şi/sau în timpul sezonului cald. Pentru a reduce durerea din picioare şi a îmbunătăţi circulaţia sângelui se recomandă: • evitarea poziţiei în picioare nemişcate şi de lungă durată. În general. ş. Edemele Edemele la piciore şi glezne sînt manifestări extrem de frecvente la sfîrşitul sarcinii. • evitarea aflării în picioare sau în poziţia de şezut pentru perioade lungi de timp. Eliminările apoase pot fi din cauza scurgerii lichidului amniotic. • purtarea pantofilor comozi. • gravida se va spăla dimineaţa şi seara fără săpun pentru a evita iritarea mucoasei vaginului. • abandonarea jartierelor sau ciorapilor care strâng picioarele. eliminarea de proteine prin urină. Recomandăm gravidei pentru a reduce edemele picioarelor: • odihnă cu picioarele ridicate ori de cîte ori este posibil. Edemul din perioada sarcinii apare cel mai des ca rezultat al schimbărilor hormonale sau din cauza unui regim alimentar necorespunzător. brânzoasă (poate fi candidoză). 41 . sau unei poziţii incomode forţate ( de exemplu în cadrul serviciului la un aparat electric. fără a face mişcări. îndeplinirea exerciţiilor fizice în mod regulat. purulentă (poate fi o infecţie specifică).a. Se datorează presiunii venoase crescute şi a efectelor hormonilor de sarcină asupra pereţilor vasculari.• • • • • consumarea cantităţilor mari de lichid (mai ales apă) şi alimentelor bogate în fibre. la necesitate medicul poate prescrie supozitoare sau o cremă calmantă. sau la masă în faţa calculatorului. pentru a înlătura senzaţia de arsuri. • ridicarea picioarelor sus pe un scaun în momente de odihnă. În asemnea situaţii se recomandă: • gravida va fi încurajată să se adreseze medicului de familiei sau medicului specialist. • în cazul apariţiei edemelor generalizate sau ce progresează rapid (1-2 zile) se va chema ambulanţa Varicele (Dilatarea venelor) Dilatarea venelor poate apărea la picioare sau la nivel vulvar. deoarece ele pot fi semn de preeclampsie (o condiţie potenţial serioasă ce se caracterizează prin hipertensiune arterială. • mişcarea picioarelor cât mai des atunci când şedeţi. se aplică pe zona venelor inflamate o bucăţică de gheaţă. pentru a evita constipaţia. cu toc jos. • în cazul răspândirii edemelor pe abdomen. irigări ale vaginului fiindcă ele pot provoca diverse complicaţii.

Alte simptoame ale acestei afecţiuni sunt: icterul. . rece sau să preseze zona dureroasă. Asistentul social va recomanda în asemenea situaţii următoarele: • Gravida va fi încurajată să aibă o ţinută corectă. Crampele musculare. încălţămintea comodă. Medicul va recomanda exerciţii care vor antrena muşchii spatelui şi va efectua analizele necesare în vederea excluderii unei infecţii urinare.gravida va purta un sutien comod. • gravida va fi încurajată să doarmă pe o saltea care susţine spatele. Uneori determină hemoragii materne după naştere. apucându-l de degetul mare. bandaj abdominal. este destul de intens şi generalizat. ridicarea părţii inferioare a patului în caz de varice vulvare.a. ş. dacă pruritul persistă. • Dacă durerea lombară persistă gravida va fi încurajată să meargă la o consultaţie medicală la medicul de familie sau medicul specialist. o afecţiune hepatică rară dar periculoasă şi care pare să aibă un teren genetic.să pună cald. Însă. dureri lombare. căpătându-i forma. care presează anumiţi nervi. amorţeala şi furnicăturile în braţe şi picioare pot apare odată cu creşterea în volum a uterului. urina închise la culoare şi mase fecale decolorat. cu un toc mic.să nu să se aplece de la mijloc pentru a ridica ceva. . toracele ridicat şi umerii relaxaţi. durere. • Durerile lombare Mărirea abdomenului provoacă creşterea eforturilor din partea muşchilor spinării şi. să facă treburile casnice aşezată sau în genunchi. . dar după un duş cald/rece sau o baie cu puţin praf de copt şi o cremă de calitate dispare. amorţeala şi furnicăturile Crampele musculare. Senzaţia de cârcei poate fi determinată şi de deficitul de calciu din organismul gravidei.• • • dacă varicele persistă înainte de a se ridica dimineaţa din pat.să evite ridicarea obiectelor grele. dreaptă contribuie la diminuarea durerilor. făt mort intrauterin sau probleme serioase de sănătate ale copilului. hiperemie pronunţată. . gravida va fi încurajată săşi pună ciorapii-suport (pot fi găsiţi în farmacie).să îndoaie genunchii şi să se lase în jos. Asistentul social va recomanda gravidei în asemenea situaţie: în caz de crampe musculare poate fi de folos flectarea şi deflectarea degetelor la picioare.să se plimbe din când în când cu corpul înălţat. O ţinută corectă. • gravida este încurajată să consulte medicul de familie sau medicul specialist care poate recomanda un supliment de calciu şi vitamina D. Noaptea se recomandă îmbrăcarea şosetelor. În cazul pruritei cutanate se va recomanda: 42 . acesta poate fi unicul semn al colestazei hepatice. .) gravida va fi încurajată să se adreseze medicului de familie sau medicului specialist pentru consultaţii în vederea aplicării unui tratament. Prurit cutanat (mâncărimile pielii) Pruritul cutanat este destul de frecvent în timpul sarcinii şi provoacă disconfort. prurit intens. edem pronunţat. prin urmare. Se recomandă ca piciorul să fie dezdoit şi tras în sus. dacă regiunea piciorului sau vulvară afectată va prezenta semnele unei inflamaţii acute (creşterea temperaturii locale. Colestaza netratată poate duce la naştere prematură. .

Aflarea îndelungată în picioare poate determina starea de leşin. • gravidei i se va propune să bea apă răcorită (apă sărată: 1 linguriţă de sare de bucătărie la 1 litru de apă) • se va administra Tincturae Valeriană sau Tincturae Convallaria în scopul ameliorării funcţiei cardiace (15-20 pic) 43 . dar nu alimente dulci. în ultimele trei luni ea este încurajată să consulte medicul de familie sau medicul specialist.• gravida. Cefaleea (durerile de cap). faţa ei va fi stropită cu apă. la umbră. Ele se pot congestiona uşor şi pot provoca dureri de cap. rece • luarea unei gustări bogate în proteine. un fruct. Adinamie. faţa ei va fi stropită cu apă. Ea se datorează schimbărilor hormonale specifice acestei perioade. tegumentele cianotice. generalizate. • dacă durerile de cap au un caracter migrenos sau dacă se însoţesc de vărsături şi nu diminuează după administrarea pastilei de Paracetamol încurajaţi gravida să se adreseze la medicul de familie sau medicul specialist. Un alt motiv poate fi scăderea glicemiei datorită necesităţii crescute de glucide în timpul sarcinii. care. Sincopa (Leşinul) Senzaţia de leşin sau chiar leşinul sânt probleme care apar mai frecvent la începutul sarcinii şi se datorează scăderii tensiunii arteriale în timpul sarcinii. • inhalaţiile de abur pentru congestia sinuzală. Sinusurile nazale sunt şi ele mai sensibile. • va fi eliberată de surplusul de haine. Asistentul social va chema ambulanţa între timp va acorda ajutorul imediat: • va deplasa gravida într—un loc răcoros. Temperature corpului se poate ridica şi până la 40-41°C. pe piept şi frunte poate fi aplicat un prosop (sau orice bucată de ţesătură) umed. dacă situaţia descrisă are loc într-un local gravida va fi aşezată la un geam deschis sau culcată cu capul întors lateral sau în decubet lateral. • se recomandă mici gustări de tipul unui păhar de lapte. • nu încurajaţi gravida să folosească medicamente fără prescripţia medicului. haina va fi deschisă la gât şi piept. haina va fi deschisă la gât şi piept. fierbinţi sau se acoperă cu transpiraţie lipicioasă. dispnee. ataxie. uscate. Dacă nu se acordă ajutorul de urgenţă starea se înrăutăţeşte raipd. Alimentele dulci pot înrăutăţi situaţia. atunci cînd gravida mult timp se află sub razele directe de soare sau afară poate apărea insolaţia. rece. la rîndul ei. în apa de baie poate să pună puţin praf de copt şi după baie să se ungă cu o cremă de bună calitate. La senzaţia de leşin se recomandă: • aşezarea gravidei sau culcarea gravidei în decubit lateral. Insolaţia În zilele extreme de călduroase de vară (cu temperature caniculare). greaţă şi/sau vărsături. lîngă o fereastră deschisă. duce la scăderea brutala a glicemiei. un iaurt. Evitarea leşinului în timpul sarcinii constă în următoarele: • alimentarea în perioade scurte de timp (la fiecare două – trei ore). care este un medicament nepericulos în timpul sarcinii. deoarece o creştere bruscă a zahărului în sînge determină eliminarea de insulină. Este contraindicată răcirea bruscă. Se poate recomanda: • o pastilă de Paracetamol. pe piept şi frunte poate fi aplicat un prosop umed. • dacă gravida a avut mâncărimi intense. Cefaleea poate fi destul de frecventă în timpul sarcinii.

încetinirea mişcărilor. Se poate întâmpla ca femeia gravidă să se simtă obosită în timpul sarcinii. rece. În caz de necesitate medicul administrează preparate de fier. Este contraindicată răcirea bruscă. pe piept şi frunte aplicati-i un prosop (sau orice bucată de ţesătură) umedă. În aceste cazuri se recomandă înainte de culcare: • un pahar de lapte călduţ cu o linguriţă de miere. Modificarea sau dispariţia mişcărilor fetale poate fi un semn de alarmă pe parcursul sarcinii. cele care deja au o experienţă –multiparele . • evitarea activităţilor care nu sânt neapărat necesare. culcaţi-o cu capul întors lateral pentru a asigura libertatea căilor respiratorii. deschiaţi-o la gât şi piept. stropiţi-o cu apă. mai ales în primele şi ultimele două-trei luni. Asistentul social va recomanda: • consultarea gravidei la medicul de familie sau medicul specialist pentru a stabili cauza concretă • nu încurajaţi gravida să folosească medicamente fără indicaţia medicului Modificarea sau dispariţia mişcărilor fetale La decurgerea normală a unei sarcini gravida primipară va simţi prima mişcare fetală la termenul de 18-20 săptămâni de sarcină. În cazurile acestea se recomandă: cît mai multă odihnă şi şederea pe scaun ori de cîte ori aveţi această posibilitate. O femeie mai corpolentă suportă sarcina mai uşor decât una suplă pentru care purtarea a 3-4 kg în plus este un lucru destul de greu. echilibrată bogată în microelemente şi vitamine(din fructe şi legume).• • dacă gravida este inconştientă. Hemoglobina în timpul sarcinii este adeseori redusă fiindcă volumul sângelui circulant creşte şi sângele devine "diluat". În cazul când în urma discuţiei cu gravida depistaţi plângeri la modificări de percepere a fătului (mişcări frecvente.2°C) Febra pe fonul unei sarcini este un semn al infecţiei de diversă geneză: infecţie respiratorie virală acută sau alt tip de infecţie. Se recomandă: • încurajaţi gravidei de a efectua o vizită la medicul de familie în scopul determinării hemoglobinei. • îndeplinirea exerciţiilor de relaxare. toate acestea se vor efectua până la sosirea echipei de salvare. dispariţia mişcărilor) se va recomanda: • Consultaţia medicului de familie sau medicului specialist care supraveghează sarcina 44 . • un duş. • exerciţiile fizice de relaxare şi plimbări la aer liber. • găsirea unei poziţii comode de somn. Gravida trebuie să aibă o atitudine serioasă faţă de oboseală. • plimbări în aer liber. • la mijlocul zilei de lucru gravida este încurajată să facă o pauză pentru odihnă sau să stea puţin cu picioarele ridicate. Insomnia Spre sfîrşitul sarcinii.16-18 săptămâni de sarcină. Oboseala Gravidele suportă sarcina în mod diferit şi sarcinile unei femei pot decurge în mod diferit. Oboseala poate fi un simptom al anemiei. • Febra (Hipertemia > 37. gravida poate avea probleme cu somnul din cauza dificultăţii de a găsi o poziţie comodă pentru odihnă. • mîncarea regulată.

au nevoie de atenţie specială în timpul sarcinii. La 70-85% femei cu sarcini gemelară au fost observate diverse complicaţii în evoluţia sarcinii şi doar la 15-30% sarcina a evoluat fiziologic. Dacă aţi aflat în urma discuţiilor susţinute cu gravida o asemenea informaţie: • încurajaţi gravida să meargă la o consultaţie a medicului de familie sau medicului specialist în scopul corectării planului de conduită a sarcinii şi/sau obţinerea unor sfaturi în prevenirea complicaţiilor posibile. Copiii care se nasc cu greutate mică au un risc crescut de moarte subită. Creşterea rapidă a abdomenului în sarcină poate fi în caz de sarcină plurifetală (multiplă) sau în caz de polihidramnios (o acumulare excesivă de lichid amniotic).dezvoltarea concomitentă în cavitatea uterină a doi sau mai mulţi feţi. Sarcina multiplă (cu gemeni). Mamele care au avut un copil născut prematur (până la 37 săptămâni de sarcină) sau un copil născut la termen.2 – 76.La 30 săptămâni – la nivelul ombiliculului. cât şi gestoze tardive (13. staţionarea) creşterii volumului abdominal poate fi semnul decesului fetal în uter. Sarcina gemelară se constată una la 70-80 naşteri. În cazul sarcinii multiple problemele legate cu sarcina (greaţa matinală. Incidenţa sarcinii multiple este variabilă.La 40 săptămâni. mai sus de ombilic sau în unele cazuri la nivelul ombiliculului.6%). În legătură cu aceasta sarcina multiplă evoluează mai complicat decât cea monofetală şi necesită o supraveghere mai strictă. . Prematuritatea reprezintă una din cele mai frecvente şi grave complicaţii. dacă a fost efectuat un tratament împotriva infertilităţii sau dacă gravida a făcut o fertilizare in vitro. jos de ombilic sau în unele cazuri la nivelul ombiliculului. în cazul în care au mai existat gemeni în familia gravidei sau a partenerului. Copiii ce se nasc din sarcină multiplă se numesc gemeni. Greutatea mică la naştere. naşteri premature. durerile de spate. .La 24 săptămâni – cu 2-3 cm. . Probabilitatea de a avea o sarcină multiplă creşte cu vârsta.2 – 68. varicele.Creşterea bruscă sau oprirea creşterii volumului abdomenului În cazul unei sarcini fiziologice fundul uterin are aproximativ următoarele dimensiuni în raport cu vârsta sarcinii: .12 săptămâni – la nivelul simfizei şi are dimensiunea unui grapefruit. Sarcina multiplă . Aproximativ 60% din feţii morţi şi 50% din decesele în primul an de viaţă se întâmplă la copiii născuţi sub 2500 g.La 32 săptămâni – cu 2-3 cm. dar cu greutate mică la naştere (sub 2500 g). Stagnarea (oprirea. Dacă aţi aflat în urma discuţiilor susţinute cu gravida o asemenea informaţie: • încurajaţi gravida să meargă la o consultaţie medicului de familie sau medicul specialist în scopul corectării planului de conduită a sarcinii şi/sau obţinerea unor sfaturi în prevenirea complicaţiei date. oboseala) tind să fie mai accentuate. Sarcina cu 4 sau mai mulţi feţi se întâlneşte foarte rar. . mai des se constată gestoze atât precoce (10.La 36 săptămâni – fundul uterin atinge apendicele xefoid. 45 . des are loc întreruperea precoce a sarcinii multiple. Rămânerea în urmă a creşterii volumului abdominal poate fi posibilă în caz de patologii fetale.4%). Asistentul social va încuraja gravida să efectueze o consultaţie la medicul de familie sau medicul specialist. sarcina trigemelară o dată la 6000-7000 naşteri. Aproximativ 50% din numărul total de gravide nasc înainte de 37 săptămâni.fundul uterin coboară şi se determină la acelaşi nivel ca şi la 32 săptămâni de sarcină. .

dar trebuie supravegheate pe tot parcursul sarcinii. aşa că se poate întâmpla ca gravida să schimbe medicamentul. Diagnosticul se bazează pe determinarea în dinamică a titrului de anticorpi antirezus şi determinarea grupului sanguin la mamă. avortul spontan. În scopul prevenirii asemenea complicaţii: încurajaţi gravida să meargă la vizitele medicale prenatale la medicul de familie sau ginecolog. Dar. Diabetul necontrolat poate duce la preeclampsie. adică proteina Rh este ca un antigen către care se sintetizează în organismul mamei anticorpi specifici.Incompatibilitatea Rh. Este nevoe de o supraveghere medicală pe tot parcursul sarcinii. moartea antenatală a fătului. poate provoca: stagnarea în evoluţie a sarcinii. boala hemolitică la nou-născut. În scopul prevenirii complicaţiilor: • încurajaţi gravida să meargă la consultaţie la medicul de familie sau ginecolog. Unele anti-convlusive pot determina malformaţii. infecţii severe. La sarcinile repetate titrul de anticorpi antirezus creşte. etc. Dacă mama este rezus negativ (nu posedă proteina. naşterea prematură. făt mort intrauterin şi la creşterea exagerată a fătului. La prima vizită prenatală gravidei i se testează grupa sanguină ABO şi factorul rezus (Rh). Titrul înalt de anticorpi prezintă pericol pentru produsul de concepţie. este foarte important să nu se întrerupă medicaţia anti-convulsivă. Rh). În acest caz pancreasul nu poate produce suficientă insulină. 46 . organismul mamei se sensibilizează. Dar doza de insulină trebuie ajustată periodic. la dezvoltarea fătului cu Rh-pozitiv. Incompatibilitatea sângelui feto-matern include incompatibilitatea de Rh-factor şi incompatibilitatea după sistema ABO. etc. • dacă gravida primeşte medicamente orale pentru diabet încurajaţi gravida să nu abandoneze tratamentul şi să meargă la medicul de familie pentru a preciza tratamentul şi a primi noi recomandări vis-a-vis de starea ei actuală. Insulina nu este dăunătoare fătului. în funcţie de analizele de sânge. Dacă diabetul (zahăr în urină) apare în timpul sarcinii. deoarece crizele convulsive pot fi extrem de dăunătoare pentru copil. naştere prematură. Diabetul zaharat Aproximativ 1% din femeile tinere sunt diabetice. Posibil va fi nevoie de schimbat stilul de viaţă. Incompatibilitatea după sistema ABO se întâlneşte mai frecvent când mama posedă grupul sanguin 0(I). care este extrem de importantă în metabolismul glucidic al organismului. Discutând cu gravida sau atunci când studiaţi actele de identitate a cuplului ţineţi în vizor şi următorul detaliu: grupa de sânge şi Rh factorul ambelor parteneri.a. • Epilepsia. de modificat dieta. hipotrofia fătului. • dacă se suspectă incompatibilitatea de Rh-factor şi incompatibilitatea după sistema ABO încurajaţi gravida să meargă lunar la medicul de familie sau ginecolog în scopul determinării titrului de anticorpi şi determinarea grupului sanguin la mamă. • încurajaţi gravida să menţină tratamntul indicat. anomalii congenitale la făt.anomalii de dezvoltare a nou-născutului. avort spontan. uneori este nevoie de tratament dietetic sau chiar insulină. ş. Astfel. iar tatăl este rezus pozitiv (Rh–pozitiv). Femeile care suferă de convulsii epileptice pot avea o sarcină normală. Recomandări: • încurajaţi gravida să meargă la medicul de familie sau medicul ginecolog pentru determinarea grupei de sânge şi a factorului Rh al ei şi a partenerului acesteia. cu probleme potenţial severe la naştere.

când începe secreţia laptelui sau atunci când sunt: . Depresia postnatală apare de obicei după externarea din maternitate. Oboseala Îngrijirea unui nou-născut poate fi extrem de obositoare. gravida va fi încurajată să se adreseze medicului de familie sau medicului specialist. . stresul fizic şi emoţional. . în deosebi atunci când copilul doarme şi el. aproximativ la una din zece mame. Această stare se pare că este legată de schimbările bruşte hormonale după naştere.pierderea noţiunii timpului. susţinerea şi compătimirea celor din jur. alături de modificările hormonale prin care trece. febră. a căror porţiune inferioară se drenează greu. nopţi nedormite. • dacă orice senzaţie de disconfort în timp de 36 ore nu dispare sau persistă.3.alăptări rare. .sânii voluminoşi. femeia poate să simtă următoarele: va simţi sânii mai plini şi mai grei. . .tendinţă de plâns. 47 .incapacitate de concentrare sau memorie.presiunea exercitată de degetele mamei în timpul alăptării. Atunci când asistentul social va depista o asemenea situaţie va recomanda femeii: • să se odihnească cât mai mult. dar cel mai adesea apare între săptămâna a patra şi a opta după naştere. Factorii favorizanţi sunt: modificările hormonale. .supt ineficient.gânduri obsedante sau sinucigaşe. care să susţină sânii. Simptoamele depresiei postnatale includ: . poate izbucni în plâns fără nici un motiv. un istoric familial de sindrom depresiv. prietenii. . .sentimentul că nu face faţă situaţiei. poate să simtă dureri profunde în unul din sâni sau ambii.iritabilitate. • dacă lăuza alăptează dar sânul nu se goleşte până la sfârşit este necesar de a stoarce laptele pentru a goli sânii. din bumbac. . Amestecul de anxietate.stare de deprimare profundă. Depresia poate apărea oricând în decursul primului an după naştere. . pot aduce la senzaţii de extenuare. tumefierea sânului sau a sânilor. Femeii i se va recomanda: • să poarte un sutien bun.sentimentul de ireal.frică. .presiunea exercitată de îmbrăcămintea strâmtă. “Melancolia” este de obicei de scurtă durată (nu mai mult de o săptămână) şi cel mai bun remediu terapeutic este dragostea. . • din când în când mama să facă câte o pauză cerând ajutor la cei din jur: soţul sau rudele. schimbarea obiceiurilor şi a programului zilnic. . nodul dureroşi la palpare în regiunea sânilor. vecinii să o ajută la treburile casnice sau să stea cu copilul.insomnie.2 Probleme posibile în perioada postpartum Angorjarea sânilor Angorjarea sânilor apare mai frecvent în a doua şi a patra zi după naştere. Melancolie postnatală (după naştere) şi/sau depresia postnatală Mai frecvent între ziua a 3-a şi a 5-a după naştere lăuza poate trece printr-o perioadă de depresie moderată şi tensiune emoţională.

haina va fi deschisă la gât şi piept. • nu încurajaţi femeia să folosească medicamente fără prescripţia medicului. Convulsiile apărute la o gravidă pe fon de hipertensiune arterială. . edeme generalizate sunt manifestări de procese grave în organismul femeii. .2. Stări de urgenţă pe parcursul sarcinii şi în perioada postnatală Hipertensiunea arterială în sarcină Până la momentul de faţă gestozele tardive rămân o problemă actuală a obstetricii contemporane şi ocupă un loc important în structura mortalităţii şi morbidităţii materne şi perineale.nu încurajaţi gravida să ia de sine stătător medicamente fără prescripţia medicului. diplopie. În structura cauzelor de deces matern gestozele ocupă tradiţional locul 2 – 3. . . Primul ajutor în asemenea situaţie va fi: • chemaţi echipa de salvare.nu lăsaţi gravida fără supraveghere până la venirea ajutorului medical. . • Dereglări vizuale: scotoame. Putem să suspectăm o hipertensiune în sarcină atunci când gravida acuză unul sau mai multe semne de mai jos: • Afectarea SNC: cefalee severă. greaţă. rudelor cum se simte. anurie. • Afectarea sistemului respirator: dispneie Dacă aţi suspectat o hipertensiune arterială: • chemaţi echipa de salvare. faţa ei va fi stropită cu apă. deces prin asfixiere. Pe parcursul accesului convulsiv eclamtic sunt posibile următoarele accidente: traumatizarea gravidei prin cădere. ameţeală. 3. . Mortalitatea maternă produsă de eclampsie variază între 1% şi 30%. somnolenţă. 48 . Până la venirea ei: .culcaţi femeia în decubit lateral stâng. dar să ceară ajutor.a. furculiţe. ce se instalează în urma gestozelor tardive netratate sau tratate incorect.indiferenţă faţă de copil sau chiar neglijarea lui Dacă în urma discuţiilor cu femeia sau din propriile observări depistaţi unele din semnele enumerate mai sus veţi recomanda femeii : • să nu lupte singură cu ea.culcaţi femeia în decubit lateral stâng.pierderea interesului sexual.deschideţi larg gura cu orice obiect dur. vomă. amouroasă.dureri fizice sau sentimentul de rău fizic. . hematurie.).. • este important de reţinut că tratamentul gestozelor tardive cu hipertensiune arterială este posibil numai în condiţii de staţionar. Încurajaţi-o să povestească partenerului. băţ. pe piept şi frunte pute-i aplica un prosop (sau orice bucată de ţesătură) umed.calmaţi gravida şi rugaţi-o să evite mişcărilor energice.eliberaţi căile respiratorii. ş.extrageţi limba şi fixaţi-o în afară. stop cardiaco-respirator. dar nontraumatic (coada unei linguri. vederi tulburi. hemoragii cranio-cerebrale. . secţionarea limbii de către dinţii încleştaţi. rece.agitaţie constantă.gravida va fi eliberată de surplusul de haine. • în cazul în care depresie este severă încurajaţi femeia să se consulte cu medicul de familie sau medicul specialist pentru prescrierea unui tratament. Până la venirea ei: . • Implicarea tractului gasrointestinal: dureri epigastrice sub rebordul costal drept. sau refuzul gravidei de a urma tratamentul prescris de medic. . • Afectarea rinichilor: oligurie. .

aflându-se mai jos de partea prezentată a fătului. episod de apoplexie uteroplacentară în anamneză. hipoxie acută cu deces fetal în uter. endometritele (inflamaţie a uterului). sarcina gemelară. molă hidatiformă. . băţ sau orice alt obiect dur. Cauzele cele mai frecvente a apariţiei acestei complicaţii sunt: avorturile spontane sau cele medicale însoţite de chiuretaj uterin. faţa ei va fi stropită cu apă. mai frecvent în ultimele 10-12 săptămâni de sarcină. • nu va încuraja gravida să ia de sine stătător medicamente fără prescripţia medicului. apare pe neaşteptate. nu lăsaţi gravida fără supraveghere până la venirea ajutorului medical. Stări patologice care nu au nimic în comun cu sarcina: patologia colului uterin – endocervicoză. polip.5%. calmaţi gravida. sângerări vaginale iniţiale absente sau moderate cu sânge întunecat (are loc hemoragie internă. gravida va fi eliberată de surplusul de haine. dar poate fi şi ca rezultat al traumatismului şi/sau abuz fizic. rece. malformaţii uterine. ş. 49 . gravida poate să fie în stare de şoc.a. II. nontraumatic. Hemoragiile în sarcină Hemoragiile vaginale pe parcursul sarcinii pot fi cauzate de: I.într-o sarcină avansată: Prezentaţia placentei (totală sau parţială. este important de reţinut că. însoţite sau nu de sângerare. placenta jos înserată) – placenta care este situată în întregime sau parţial în segmentul inferior al uterului. Frecvenţa acestei patologii variază între 0. În cazul unei sarcini extrauterine oul fertilizat se prinde în cele mai dese cazuri la nivelul unei trompe uterine (fallopiene) În asemenea cazuri asistentul social: • va anunţa medicul de familie sau medicul specialist sau va chema echipa de salvare. În asemenea caz sarcina este avansată. care are loc înainte de naşterea fătului. haina va fi deschisă la gât şi piept. Sarcină ectopică (extrauterină) – dureri abdominale intense. sângerarea se manifestă fără dureri. În asemenea cazuri asistentul social: • va anunţa medicul de familie sau medicul specialist sau va chema echipa de salvare. ajungând sau acoperind orificiul intern.a.1-0. stare generală gravă (tensiunea arterială scade. pe piept şi frunte pute-i aplica un prosop (sau orice bucată de ţesătură) umed. • nu va încuraja gravida să ia de sine stătător medicamente fără prescripţia medicului. pulsul se intensifică. formarea hematomului retroplacentar(între placentă şi uter). ş. dar poate apărea şi mai devreme. • nu va lăsa gravida fără supraveghere până la venirea ajutorului medical. Apoplexia utero-placentară are la bază de cele mai dese ori hipertensiunea arterială. uterul în tonus. sângele este roşuaprins. abdomenul dureros la palpare. Patologia dată se întâlneşte la 0. Apoplexia uteroplacentară tipică se manifestă prin dureri permanente mari lombaro-abdominale. abdomen şi uter tensionat. polihidramnioza.40. Apoplexia uteroplacentară . tratamentul gestozelor tardive cu hipertensiune arterială este posibil numai în condiţii de staţionar. cancer.decolarea înainte de termen a placentei normal înserate.• între dinţi plasaţi coada unei linguri de lemn. are dureri dar nu avortează şi nu se afectează copilul. Patologie legată de sarcină Iminenţă de avort spontan . • va recomanda gravidei repaos la pat până la apariţia ajutorului medical specializat. În funcţie de varietăţile inserţiei placentei (localizarea placentei) volumul sângerării este mic sau mare (până la 1 litru la sfârşitul sarcinii).stare când gravida sângerează abundent cu cheaguri.8%. • va recomanda gravidei repaos la pat până la apariţia ajutorului medical specializat.

nu va lăsa gravida fără supraveghere până la venirea ajutorului medical este important de reţinut că. Factorii de risc din anamneză şi demografici Căsătorie neînregistrată Nivelul jos al educaţiei (studii primare sau medii incomplete). care poate fi tratată numai în condiţii de staţionar specializat. marijuanei. B. RPM până la termenul de 37 săptămâni de gestaţie se consideră până la termen (prematur). Naşterea prematură constituie o problemă obstetricală de o importanţă deosebită. Rupere prenatală a membranelor este definită ca ruperea spontană a membranelor până la instalarea contracţiilor uterine regulate. de obicei. nou-născuţii prematuri.• • • va informa gravida să păstreze lingeria pătată cu sânge pentru a o arăta medicului sau echipei de salvare. Ruperea prenatală a membranelor (scurgerea lichidului amniotic) Ruperea prenatală a membranelor (RPM) amniotice înseamnă că stratul protector de lichid amniotic din jurul copilaşului nu mai există. maladii cronice pulmonare şi retard de dezvoltare. Naşterea prematură Naşterea prematură este definită ca naşterea care are loc între 22 şi 37 săptămâni amenoree. indiferent de origine. transparent şi/sau prelungirea eliminării lichidului amniotic la momentul apariţie ajutorului medical specializat. hemoragia obstetricală. • nu va încuraja gravida să ia de sine stătător medicamente fără prescripţia medicului. este o stare de urgenţă. RPM la sau după 37 săptămâni de gestaţie se consideră la termen. Mai mult ca atât. Asistentul social în asemenea situaţie: • va chema echipa de salvare. Vârsta mai mică de 18 ani sau mai mare de 35 de ani Biopsie ţintită a colulului uterin 3 sau mai multe pierderi a sarcinii în primul trimestru Orice pierderi în trimestrul doi Naştere prematură în antecedente Antecedente de miomectomie Dilatare cervicală mai mult de 1 cm către 32 săptămâni de gestaţie Cerclaj pe col uterin Iritabilitate sporită uterină(tonus uterin sporit) Activarea sistemului fetal sau matern hipotalamo-pituitral-adrenalic Stres în familie sau în viaţă Stres fetal ca retardul creşterii intrauterine Folosirea cocainei. • va recomanda gravidei repaos la pat până la apariţia ajutorului medical specializat. benzodiazepinilor sau a altor droguri Fumatul 50 . care supravieţuiesc deseori au maladii severe cum sunt enterocolita necrozantă. • nu va lăsa gravida fără supraveghere până la venirea ajutorului medical. la care se adaugă sechelele psihomotorii şi costurile ridicate impuse de îngrijirea unui prematur. Identificarea şi tratarea cauzelor care stau la baza naşterii premature poate influenţa potenţial reducerea morbidităţii şi mortalităţii perinatale. • îi va propune gravidei să folosească un scutec uscat până la apariţia ajutorului medical. agravează mortalitatea perinatală într-un procent ce depăşeşte 75%. hemoragii intraventriculare. retinopatia prematurităţii. dar nu se limitează la următoarele: A. Factorii de risc pentru naştere prematură includ. Nou-născutul prematur. RPM se manifestă prin scurgerea bruscă din vagin a unei anumite cantităţi de lichid. prin deficienţele funcţionale şi morfologice pe care le prezintă.

Maladii materne care se asociază cu naştere prematură . • nu va lăsa gravida fără supraveghere până la venirea ajutorului medical.Sarcini multiple .Pielonefritele sau infecţiile urinare . • îi va propune gravidei să folosească un scutec uscat pentru aprecierea scurgerii lichidului amniotic. renale sau pulmonare .Intervenţii chirurgicale în sarcină . În asemenea situaţie asistentul social: • va chema echipa de salvare şi/sau va anunţa medicul de familie sau medicul specialist. Naşterea de urgenţă (la domiciliu) Uneori travaliul (naşterea) progresează atât de repede încât nu mai este timp pentru o asistenţă profesională – în maternitate.Problemele autoimune .Violenţă domestică .Anomalii uterine . Distensie patologică a uterului .Polihidroamnios . Hemoragie deciduală . au o durată de 30 secunde.Trauma. . este important screening-ul pentru protejarea sănătăţii nou-născutului. - Folosirea alcoolului Inflamaţii Vaginoză bacteriană la femeile cu naştere prematură în anamneză Infecţie cu Streptococ din grupa B (SGB).Miom uterin F.C.Hemoragii vaginale după 12 săptămâni în sarcina prezentă E.Alte infecţii sistemice sau maladii febrile D. accidente rutiere . se repetă la fiecare 5-10 minute. Semnele şi simptomele naşterii iminente includ: • Dorinţa necontrolabilă de a expulza • Bombarea perineului şi rectului • Degajarea căpşorului fetal.Diabetul .Dereglări tromboembolice ereditar Semne ale naşterii premature pot fi: contracţii uterine durează mai mult de o oră.va încălzi camera. • va recomanda gravidei repaos la pat până la apariţia ajutorului medical specializat. .Hipertensiunea . • dacă ajutorul medical specializat se reţine persoana care va asista naşterea va efectua următoarele: .va încuraja parturienta (femeia în travaliu) să respire repede şi superficial. • Mama constată că „copilul vine” În cazul dat persoana care este alături de gravidă: • Va rămâne calm şi va explica procedura mamei şi partenerului ei • Va rămâne cu femeia şi va ruga pe cineva să anunţe echipa de salvare şi/sau va anunţa medicul de familie sau medicul specialist.Maladii severe cardiace. • nu va încuraja gravida să ia de sine stătător medicamente fără prescripţia medicului. Nu este un factor de risc direct pentru NP. 51 .Coagulopatii ereditare .Infecţii cu transmitere sexuală .

va spăla zona genitală a mamei şi mâinile asistentului cu apă fiartă şi răcită şi cu săpun sau detergent dacă va permite timpul.. Spălaţi perineul cu soluţie pentru curăţire dacă vă permite timpul. • îngrijiriea imediată a nou-născutului. Protocol de conduită a unei naşteri de urgenţă Etape Perioada de expulzie Procedura Rămâneţi calm şi supravegheaţi femeia. • Asistenţa în naştere constă în degajarea prudentă a capului fetal fără protejarea perineului matern. ştergarele. picioarele sprijinite pe scaune şi cu un lighean curat dedesubt. scutecele. Îngrijirea şi supravegherea va include: • perioada de expulzie . meconial. deoarece se poate provoca lezarea creierului la copilaş. • Aprecierea cantităţii. o pereche de foarfece. mirosului şi nuanţei lichidului amniotic (curat. ajutaţi mama să ocupe o poziţie sigură şi confortabilă. • Aprecierea caracterului şi eficacităţii scremetelor. Facilitează naşterea Previne sau minimalizează trauma căpşorului copilului 52 . încercând să întârzie naşterea. Aplicaţi o presiune minimă pe căpşorul copilului pentru ghidarea lentă şi controlul naşterii lui. . haine) făcute sul sub fesele mamei. Argumentarea Înlăturarea anxietăţii Pregătiţi suprafaţa.va ruga femeia să nu se screamă sau să ţină picioarele împreunate. se aştern prosoape curate (sau orice bucată de ţesătură curată.începe o dată cu dilatarea completă a colului uterin şi se termină după expulzia fătului.dacă nu mai este timp. sangvinolent). • perioada de delivrenţă şi expulzie a placentei (locului). . cu fesele pe margine. aţă de mătase pentru naştere. Spălarea sistematică şi calitativă a mâinilor şi utilizarea mănuşilor sterile (dacă sunt) este de o maximă importanţă. . parturienta se aşează pe o masă sau pat.dacă este posibil. explicaţi procedura.

până când va deveni vizibil umărul anterior (cel de sub simfiză) Aplicaţi o presiune uşoară în sus pe capul copilului. Uscaţi copilul. Eliberaţi cu atenţie căile respiratorii ale copilaşului înfăşurând pe deget un scutec curat su orce bucată de ţesătură curată. Separaţi nou-născutul de mamă în scopul acordării îngrijirilor imediate ale nounăscutului Facilitează termoreglarea şi adaptarea nou-născutului la viaţa extrauterină. Femeia se screme în timpul contracţiilor Aplicaţi o presiune uşoară în jos pe capul copilului. Înlăturaţi orice urme ale membranelor amniotice de pe faţa copilului. Ştergeţi mucusul de pe corpul copilului cu un prosop curat sau tifon. cât copilul se naşte. incizaţi între ligaturi cordonul ombilical cu foarfecele. Înlăturaţi orice urme ale membranelor amniotice de pe faţa copilului. Permiteţi ca restabilirea poziţiei să se producă. Previne expulzia bruscă a capului fetal şi trauma posibilă a perineului Rugaţi ca parturienta să răsufle adânc în timpul contracţiei când are loc degajarea căpşorului.Poziţionaţi ştergarul între fanta genitală şi anus şi aplicaţi un suport gentil asupra perineului Minimalizează contaminarea în procesul naşterii din cauza expulziei de materii fecale şi minimalizează traumatizarea perineului. Aliniază capul fătului cu umerii pentru a facilita naşterea lor. Presiunea nepotrivită poate trauma coloana vertebrală în regiunea cervicală a nou-născutului. 53 . Dacă este necesar. Ştergeţi mucusul de pe faţa copilului cu un prosop curat sau tifon. Fixaţi timpul naşterii nounăscutului. corp. Îngrijirea imediată a nounăscutului Susţineţi căpşorul cu ambele mâini atât timp cât acesta se degajă. de la inelul ombilical al copilului. până când va deveni vizibil umărul posterior (cel de partea perineului) Susţineţi întreg corpul copilaşului cu toată suprafaţa mâinilor atât timp. Dacă este necesar. Nu forţaţi corpul copilului în timpul naşterii. a doua la 5 cm. Asigură menţinerea sigură a copilului. efectuaţi o aspiraţie a căilor respiratorii (un nou-născut sănătos care respiră bine şi ţipă imediat nu are nevoie de aspiraţie) Continuaţi susţinerea căpşorului cu ambele mâini. membre. Puneţi două ligaturi pe cordonul ombilical: prima la nivelul perineului femeii. efectuaţi o aspiraţie a căilor respiratorii (un nounăscut sănătos care respiră bine şi ţipă imediat nu are nevoie de aspiraţie).

Dereglările stării generale se manifestă prin slăbiciuni. Cauzele acestei stări. o bucată de ţesătură) curat sub fesele lăuzei. Fixaţi timpul naşterii placentei. ştergar. hematometra. o bucată de ţesătură) curat pe perineu după ce aţi curăţat perineul de eliminări în urma naşterii. Hemoragia (sângerarea) din vagin Una din stările de urgenţă în perioada de lăuzie este hemoragia din vagin. Stările de urgenţă în perioada de lăuzie Facilitează contracţiile uterine controlând astfel sângerarea femeii. uscat. 54 . Asigură delivrenţa sigură a placentei. Înregistrările efectuate de persoana care a asistat naşterea Data şi ora naşterii Data şi ora decolării placentei Scorul Apgar Sexul copilului Starea perineului Anomalii sau accidente la naştere. mai frecvent.Jetul de sînge întunecat din vagin . Puneţi o compresă de tifon. Rugaţi femeia să se screamă la o contracţie pentru a expulza placenta. oboseală nemotivată. Înveliţi-ii cu o bucată de ţesătură curată şi dacă e nevoie cu o plapumă. Copilul se află pe abdomenul mamei. ştergar. Aşteptaţi semnele de decolare a placentei . Ţineţi mama şi copilul la cald. nedepistate la controlul în valve postnatal. Puneţi o bucată de tifon. Încurajaţi alimentaţia naturală.Fundul uterin se ridică în sus în abdomen sau uterul devine mai dur. pot fi: reziduuri placentare. Apreciaţi hemoragia probabilă din timpul naşterii şi fixaţi cifra. Sângerarea din vagin poate fi sub formă de get sau în formă de porţii de sânge cu cheaguri ce se repetă. rupturi a căilor moi de naştere. Evaluaţi aici scorul Apgar la 1 minut şi 5 minute. Înveliţi copilul şi mama cu un prosop curat.Alungirea cordonului umbelical (ligatura cordonului ombilical care aţi fixat-o lângă perineu a coborât) . (scutec. endomiometrita erozivă. vertijuri. precoce. Ajută la contracţia uterină dacă travaliul şi naşterea rapidă predispun femeia la o hemoragie postpartum Masaţi uşor uterul pentru a-l ajuta să se contracte. Asistentul social în asemenea situaţie: • va chema echipa de salvare.Perioada de delivrenţă şi expulzie a placentei (locului) Plasaţi copilul pe abdomenul mamei. (scutec. Încercările timpurii de a delivra placenta pot duce la ruperea cordonului. palpitaţii cardiace. la prolabarea sau inversia uterului. Placenta cu membranele ei se vor colecta într-o pungă de polietilenă curată pentru a fi transportată împreună cu mama şi nou-născutul la o instiuţia medicală.

• este important de reţinut că. hemoragia postpartum reprezintă o pierdere de sânge de 500 ml sau mai mult. în regiunea anusului cu semne de inflamaţie locală şi dilatarea varicoasă a venelor fiind consecinţe a tromboflebitei sau flebotrombozei. senzaţii de urinare frecventă • Diaree • Cefalee • Creşterea bruscă în greutate. • nu va încuraja gravida să ia de sine stătător medicamente fără prescripţia medicului. • va recomanda gravidei repaos la pat până la apariţia ajutorului medical specializat. din tractul genital şi necesită spitalizare. Febra mai frecvent poate fi asociată cu dureri în regiunea glandelor mamare. în numai câteva zile Încurajaţi femeia să se prezinte la maternitate atunci când: • Apar primele contracţii uterine. în caz de proces septico-purulent a organelor genitale. disconfort. • nu va lăsa gravida fără supraveghere până la venirea ajutorului medical. Febră Consultaţia medicului de urgenţă este necesară şi în cazul apariţiei febrei. • nu va încuraja gravida să ia de sine stătător medicamente fără prescripţia medicului. Aceste contracţii sunt regulate si apropiate ca interval de timp. ca rezultat a unui proces inflamator sau lactostază. care sunt primele semne a mastitei puerperale sau cu dureri în regiunea inferioară a abdomenului şi lohii de culoare şi/sau miros neobişnuit fiind semne a endomiometritei puerperale. În caz de dureri în regiunea inferioară a abdomenului cu lohii de culoare şi miros neobişnuit şi febră asistentul medical: • va chema echipa de salvare şi/sau va anunţa medicul de familie sau medicul specialist. Important!!! Încurajaţi femeia pentru o consultaţie la medicul de familie sau medicul specialist în caz de prezentare a următoarelor semne de pericol: • Prurit cutanat constant • Febră • Vome sau greţuri • Edeme la mâini şi picioare. care deseori se manifestă prin dureri în partea de jos a abdomenului sau a spatelui. varice • Oboseală nemotivată. şi a semnelor de inflamaţie a sânilor. vertijuri • Dereglări ale micţiunii în formă de usturime. • nu va lăsa gravida fără supraveghere până la venirea ajutorului medical. • va recomanda gravidei repaos la pat până la apariţia ajutorului medical specializat. dureri în regiunea perineală ca rezultat a plăgilor postnatale şi hemoroizilor. Durerile pot fi localizate în regiunea sânilor. dureri în membrele inferioare. slăbiciuni. în regiunea inferioară a abdomenului. • În caz de eliminare a dopului gelatinos (mucus sangvinolent) din vagin • Dacă s-au scurs apele (lichidul amniotic) 55 . • nu va lăsa gravida fără supraveghere până la venirea ajutorului medical. • nu va încuraja gravida să ia de sine stătător medicamente fără prescripţia medicului. Durerea O stare de urgenţă în perioada de lăuzie şi necesitatea de consultaţie urgentă a medicului este durerea. La apariţia acestor simptoame se recomandă de urgenţă: • consultaţia medicului de familie sau medicului specialist şi/sau se va anunţa echipa de salvare.• va recomanda gravidei repaos la pat până la apariţia ajutorului medical specializat.

10. ţinându-se de burtă şi la momentul apariţiei D-voastre exclamă „vine copilul”. 1. Din discuţie menţionează că de vre-o trei zile nu simte copilul. La moment locuieşte la concubinul sau. 24 ani. v-aţi planificat o vizită la doamna M. în piaţă. supraveţuiesc din îndemnizaţiile ce le oferă statul pentru copii. căsătorită. are 2 copii. 36 ani. 11.. care la moment se află la bunei. Vă spune că nu are poftă de mâncare. este palidă. doamna B. Eliminări din vagin neagă. vârsta sarcinii 36 săptămâni. • • Studiu individual 56 . menstruaţie nu are. mai ales dimineaţa. care locuieşte singură împreună cu fiica de 15 ani. au o fetiţă de 3 anişori. („degrabă trebuie să nasc”). 20 ani primipară. când a fost luată la evidenţă. doamna A. vârsta sarcinii 34 săptămâni. motivează prin lipsă de timp. 42 ani. Din casă auziţi strigăte şi geamăte înăbuşite. câte o dată are senzaţia că-i fuge pământul de sub picioare. La moment se plânge de dureri în regiunea lombară şi eliminări neabundente sangvinolente din vagin. 7. Aplicaţii practice: Analizaţi studiile de caz. La bătaia în uşă doamna nu răspunde. locuieşte în cămin împreună cu soţul. este la evidenţa la medicul de familie dar a fost numai o dată la control. Sarcinile: • • Enumeraţi semnele clinice ale problemelor posibile sau a stărilor de urgenţă în fiece caz Descrieţi şi argumentaţi acţiunile D-voastră... La moment este însărcinată. ambii soţi lucrează în gospodărie. celibatară. căsătorită. lucrează vânzătoare de mărfuri de uz casnic. 26 ani. au teren arabil. a însemnat-o după naştere numai o dată. În timpul discuţiei se plânge de oboseală permanentă. Se plânge de greţuri. ambii nu sunt încadraţi în câmpul muncii. soţul este plecat la muncă peste hotare de 2 ani şi nu are nici o veste de la el. de jumătate de an locuieşte împreună cu un alt bărbat. casnică. 8. are un copil de 1 an. Este însărcinată. Este însărcinată în ultima lună de sarcină. Când întraţi găsiţi următoarea situaţie: gravida se află culcată în pat. ( fundul uterului se află la nivelul ombiliculuilui) nu stă la evidenţa medicului de familie pentru îngrijiri antenatale. doamna S. în ultimul timp are „pofte”. La moment este însărcinată în luna a patra şi sunt foarte bucuroşi. 12.Dacă a trecut termenul aşteptat de naştere În cazul când nu simţiţi mişcările copilului de mai multe ori în ultimul trimestru al sarcinii Solicitaţi asistenţa de urgenţă la apariţia oricărui din următoarele semne de urgenţă: • Eliminări sangvinolente din vagin (hemoragii) • Scurgerea lichidului amniotic • Dureri în abdomen • Edeme care progresează rapid • Dereglarea vederii • Eliminări abundente nesangvinolente din vagin. Mişcările fătului le simte bine. dar ea alimentează copilul până-n prezent cu sân şi de aceia nu are ciclu. gravidă 38 săptămâni. doamna C. se plânge de cefalee. musculiţe în faţa ochilor. 9. nu are un loc stabil de trai şi de lucru. 42 ani. 18 ani. doamna F.. În timpul discuţiei a avut o durere puternică în partea de jos a abdomenului şi pe picioare s-au scurs apele. gravida X. Nu stă la evidenţă la medicul de familie.

Planned Parenthood of New York City. 3. 1997. Vîrtej P.. Chişinău 2006. Boyd Joni şi coaut. Bucureşti. R. “Lumina”. 2005. Explicaţi importanţa activităţii asistentului social în îngrijirea perinatală BIBLIOGRAFIE: 1. editat cu suportul Direcţiei Elveţiene de Dezvoltare. Combinatul Poligrafic. 152 p 17. 2006.2002. 1996. Î. V. Baltag. Hodorogea. Chişinău. 15. Chişinău 2006. 248 pag 9. 11. 8. Combinatul Poligrafic. 19. 103 p. Chişinău. 160 p. II. Chişinău. 2005. Carnetul Medical Perinatal. 2005. România. 206 pag 16. aprobat de MS al RM nr.139. Chişinău 2006. 2007. ediţia a doua. Supliment la Ghidul C Naţional de Perinatologie „Protocoale de îngrijire şi tratament în obstetrică şi neonatologie”. Manual. “Tipografia Centrală”. 2. 14. 7. Prezentaţi un caz din experienţa Dvs. din 28. Ed. 12. Obstetrica. Chişinău. 57 . Sănătatea reproducerii. editat cu suportul UNFPA. Synergy Communications. Ed. 151 p. “Tipografia Centrală”. Friptu V. Tipografia Centrală. Comendant. forma 113/e. Programul de instruire în perinatologie. Cerneţchi. 2007. şi coaut. Mary Ann Castle..1.I. 3. Chişinău. 296 pag. 120 p. Ghidul viitoarei mame „Cum să ai un Făt Frumos şi Sănătos”. Compendiu „Pregătirea psiho-emoţională a gravidei şi a familiei ei”. ediţia a doua. Volumul 2 al Protocoalelor de îngrijire şi tratament în obstetrică şi neonatologie”. Modul „Asistenţa antenatală”. “Tipografia Centrală”. Programul Naţional de ameliorare a asistenţei în planificarea familiei şi protejarea sănătăţii reproductive în RM anii 1999 – 2003. Chişinău. Managementul îngrijirii nou-născutului. Obstetrica patologică.05. Joan Mogul Carrity. Stratulat Petru şi coaut. Obstetrica fiziologică şi patologică. Chişinău. Friptu cu suportul Fundaţiei Soros-Moldova. Chişinău 2006. 18. Copyrigt 1996. Principiile practicii perinatale. Evidenţiaţi posibilele greşeli în procesul de asistenţă perinatală care duc la apariţia stărilor de urgenţă pe parcursul sarcinii şi în perioada postnatală. 278 pag. Pregătirea psiho-emoţională a gravidei şi membrilor familiei ei către naştere. Tipografia Centrală. Chişinău. 2005. 165 p 4. 165 p. şi adapt. 10. 2006. Paladi Gh. Argumentaţi necesitatea cunoaşterii materiei în activitatea profesională 4. Chişinău. USA. V. 1993. S. volumul 3.. Ontario. Ghid practic în asistenţa antenatală pentru medicii de familie.”ALL”. „Supliment la Ghidul C Naţional de perinatologie: protocoale de îngrijire şi tratament în obstetrică şi neonatologie”. 6. 5. 2. 2005. vol. Tipografia Centrală. vis-a-vis de situaţiile descrise mai sus şi modul în care a fost soluţionat. Paladi Gh. Ghid de consiliere în avortul de prim trimestru. “Vera Bostan”. Chişinău 2006. Ghid A Naţional de Perinatologie „Pprincipii de organizare şi acordare a asistenţei peirnatale”.. 2004. Compendiu. O. Tipografia Centrală. 13.Trad. Ghidul B Naţional de Perinatologie “Serviciul perinatologic regionalizat: nivele şi conţinut”.

Separarea la naştere a fătului de placentă este un proces critic (un proces “de răscruce”). mecanic şi metabolic de către organismul 58 .4. ÎNGRIJIRILE NOU-NĂSCUTULUI. în fiecare organ. supramatur.1. fiinţa umană – până atunci protejată termic. W. de vulnerabilitatea sa crescută. W. care implică modificări funcţionale în fiecare sistem. 1997. Tema 3.3. Tema 3. prematuri. Unitatea indisolubila dintre mamă şi făt din timpul sarcinii şi a naşterii se întrerupe şi nou-născutul începe adaptarea la viaţa extrauterină. Ed.1. dismaturitatea. Adaptarea nou-născutului normoponderal (cu greutate normală la naştere) 3. “Almatea” ediţia în l.5. Perioada de nou-născut este perioada din viaţa copilului care însumează primele 30 de zile din viaţă. ÎNGRIJIRILE NOU-NĂSCUTULUI. necesită o atenţie aparte impusă de particularităţile sale. 3. Adaptarea nou-născutului normoponderal (cu greutate normala la naştere) Copilul.20. R. Procesul de durere întâlnit în cadrul neonatal Cuvinte cheie: nou-născutul. Obstetrică şi ginecologie. Bucureşti. română sub red. Copiii prematurii 3.Vlădărescu. Îngrijirea esenţială a nou-născutului sănătos 3. odată “venit pe lume”. Beck jr. Alimentaţia naturală a nou-născutului 3. vârsta gestaţională.. brusc.2. 3.

ÎMBĂIEREA. Variantele vârstei gestaţionale a)nou-născut matur (născut între 37 şi 42 săptămâni) b)nou-născut prematur (născut până la 36 săptămâni de sarcină) c)nou-născut postmatur (născut după 42 săptămâni după sarcină). ROMINGUL. Obiectivele : 1. ÎNGRIJIREA ESENŢIALĂ A NOU-NĂSCUTULUI SĂNĂTOS CUVINTE CHEIE: ÎNGRIJIRE. nou-născutul trebuie să fie uscat • • copilul se examinează la lumina zilei sau la lumina lămpilor de zi mâinile examinatorului trebuie să fie uscate şi calde 3. Corespunde copilul vârstei sale gestaţionale? SGA (Small for gestational age).2. fundamentale. Nou-născut imatur – copil.mamei . Menţionăm principalele “probleme” adaptive ale nou-născutului. EDUCARE.trebuie să se deprindă rapid să facă faţă unor schimbări funcţionale esenţiale.mare pentru vârsta gestaţională dată (copiii cu indicele maturizării morfologice mai mult de 2 devieri standarde sau mai mult de 20 percentile pentru vârsta lui gestaţională. A sistematiza manoperele utilizate în practica neonatală în formă de modul 2. ÎNFĂŞATUL. Forma asimetrică: deficit al indicilor pondero-staturali (<10 percentile) LGA (Large for gestational age). • • • copilul se examinează în primele ore după naştere temperatura încăperii unde se află nou-născutul va fi 24 – 26° C examenul se efectuează în incubator sau pe măsuţă cu sursă de încălzire. cu particularităţi morfologice şi funcţionale caracteristice prematurului. născut la termen.mic pentru vârsta gestaţională dată (indicele gastiologice întârzie maturităţii cu două devieri standarde sau constituie mai puţin de 10 percentile a greutăţii pentru vârsta de gestaţie) Variantele SGA: Forma simetrică: nou-născut la termen marchează greutatea mica la naştere. A cunoaşte indicaţiile pentru utilizarea manoperelor de îngrijire în neonatologie 59 .

Practicile de îngrijire “nocive” existente În fiecare societate. de asemenea. căldura. Alimentaţia naturală precoce. în locul adresării la medic. De asemenea. curăţenia. previne infecţiile. e) descântec. Necesităţile esenţiale ale oricărui nou-născut includ respiraţia. în cazuri de îmbolnăvire a nou-născutului. precauţiile şi complicaţiile în efectuarea manoperelor Viziunea generală pentru întreaga asistenţă neonatală Este ca copiii să aibă un început de viaţă cât mai sănătos posibil. mama şi nou-născutul erau lipsiţi de posibilitatea de a fi vizitaţi de rude în maternitate. emoţiile fiecărui om formează şi determină personalitatea. îngrijirea în sarcină. În orice localitate există practici dăunătoare ce trebuie înlăturate pentru a îmbunătăţi calitatea îngrijirii neonatale. cordonul ombilical poate fi sursa cea mai frecventă de sepsis neonatal şi. 60 . tehnica efectuării. De exemplu. d) legănarea pe picioare. reduce atât riscul hipotermiei. b) administrarea precoce a laptelui de vacă sau capră (în primele luni) fără a fi necesar. asistenţa esenţială bună acordată va preveni multe urgenţe neonatale. mamele nu participau la îngrijirea copilului. altor lichide între alăptările la sân. A cunoaşte echipamentul. În maternităţi până nu de mult copiii erau separaţi de mame. Un nou-născut face parte din una din următoarele categorii la naştere: Normal Normal. Copilul încă în stare de dezvoltare intrauterină participă în viaţa mamei. cât şi al hipoglicemiei şi icterului. Când se începe îngrijirea şi educarea nou-născutului? Predispoziţia ereditară împreună cu educarea. dar necesită atenţie deosebită (AOC) Greutate mică la naştere Cu complicaţii Copiii pot să treacă rapid de la stări aparent normale la stări grave de îmbolnăvire.3. alimentaţia şi dragostea. naştere şi perioada neonatală are o corelaţie trainică cu practicile tradiţionale care pot fi calificate ca benefice sau nocive. de infecţie tetanică. Practici nocive care au existat şi continuă să mai existe sunt: a) administrarea ceaiului. copilul fiind aproape de mamă. Evident. c) înfăşarea strânsă a copilului. Sentimentele nou-născutului se dezvoltă începând cu perioada aflării sale în uterul matern.

atingerile mamei. de acum în această fază. Scopul primei alăptări nu este alimentaţia ca atare. probabil. ea va surveni de sine stătător pe parcursul primei ore. dar şi sunetele externe. pentru a fi alăptat. Concepţiile generale privind îngrijirea nou-născutului sănătos în legătură cu politica naţională de fortificare a asistenţei perinatale din Republica Moldova Pe parcursul anilor. însă pruncii sănătoşi merită o altă abordare. Copilul. de glasul duios. În primele ore de după naştere pruncul este vioi. ca vocea părinţilor şi muzica. ataşarea mamei faţă de copil.Efectele majore a influenţei părinţilor până la naşterea copilului persistă pe toată viaţa. duioşia mamei au drept urmare apariţia primilor muguri ai raţiunii umane. resimte consecinţele dispoziţiei proaste a mamei. şi mai ales ale tatălui. Iată câteva modalităţi de a atinge această uniune: • • • • • • facilitarea procesului de adaptare calmă. mamă şi familie stabilirea unor mecanisme sau indici pentru depistarea rapidă şi înlăturarea stărilor de boală la nou-născuţi promovarea alăptării precoce ca fiind forma cea mai bună de alimentare a nou-născutului punerea la dispoziţia părinţilor a resurselor de instruire pentru a-i ajuta la îngrijirea pruncului acordarea îngrijirii medicale preventive şi efectuarea examinărilor recomandate nounăscuţilor. Începând de la 5 luni de gestaţie copilul aude nu numai bătăile cordului matern. Pendulul îngrijirii instituţionale şi-a început oscilaţia inversă. fiziologică a pruncului la viaţa extrauterină facilitarea contactului imediat şi ulterior dintre prunc. pe care îl pot îmbunătăţi părinţii. Efectuarea primei alimentari Imediat după naştere copilul sănătos va căuta hrana în mod instinctiv. a apărut tendinţa de a privi nounăscutul ca pe un “pacient” aparte. De aceea el are nevoie de muzică. Un astfel de punct de vedere. că se potriveşte în cazul nou-născuţilor bolnavi sau prematuri. odată cu “instituţionalizarea” naşterilor. Atenţia faţă de făt. Se spune că procesul de naştere a copilului este terminat în momentul în care copilul este transferat de la placentă la sân. ci prelungirea contactului dintre mamă şi prunc. Contactul armonios cu fătul este excelent. spitalele stimulând funcţionarea cuplului mamă-prunc ca o unitate integră şi principiile de axare către familie. 61 . un factor benefic. copilul poate să nu fie vioi. activ şi darnic de a fi alimentat. de a avea emoţii se dezvoltă din uter. Dacă în timpul naşterii mamei i s-au dat unele medicamente (din grupa anesteticelor). Prima hrănire nu trebuie forţată. Capacitatea omului de a simţi.

asistentele se ocupă de îngrijirea pruncului. Primul contact dintre prunc şi familie Imediat după naştere trebuie stimulat contactul permanent al nou-născutului cu mama. astfel încât părinţii să aibă posibilitatea să se afle un timp cu copilul lor contactul permanent al pruncului cu mama sa trebuie să constituie o regulă de bază. îl mângâie. Dacă 62 . Trebuie de format condiţii ca mamele să poată participa la îngrijirea copiilor gravi. Toate unităţile medicale noi trebuie să dispună şi de saloane mici unde mama să se afle alături de pruncul ei. În mod ideal. Copiii care necesită îngrijire şi monitorizare intensivă trebuie să fie de asemenea împreună cu mamele. Aceasta oferă susţinere nu numai tinerei mame. tata. la discreţia mamei. “procedurile obligatorii” de îngrijire a nou-născutului trebuie amânate pentru mai târziu. Atunci când nou-născutul se află în aceeaşi încăpere cu mama sa. îngrijesc de el. De acum înainte nu există nici o justificare pentru separarea unui nou-născut sănătos de mama sa. ci şi familiei sale prin maximalizarea implicării partenerului şi liberalizării regulilor de vizitare din partea celor apropiaţi. mama are de obicei grijă de prunc (aşa cum va face când se vor întoarce acasă). În salonul pentru nounăscuţi. având în grija lor mai mulţi prunci deodată. cu excepţia cazului când mama cere expres singurătatea altor membri ai familiilor trebuie să li se permite vizite fără restricţii. În pofida existenţei regulilor de spălare pe mâini. Salonul pentru pruncii în stare satisfăcătoare trebuie rezervat pentru nou-născuţii ale căror mame sunt obosite sau nu se simt bine. dar luându-se în considerare dorinţa de intimitate şi drepturile altor lăuze. Reguli de contact între mamă şi nou-născut: contactul dintre mamă şi nou-născut trebuie să înceapă imediat după naştere. în sala de naşteri. Atitudinea sufletească. Capacităţile existente trebuie să fie adaptate astfel încât să li se permită nounăscuţilor să fie alături de mamă. Tradiţional se consideră că saloanele pentru nou-născuţi erau “mai curate” decât rezervate mamelor. iar frica de infectare a nou-născutului era luată drept motiv pentru limitarea contactului dintre mamă şi prunc. în saloanele pentru nou-născuţi potenţialul infectării este mai mare decât în cele pentru mame. de nou-născut va avea grijă asistenta medicală. pe de altă parte.Este foarte importantă participarea la naştere a tatălui sau a bunicii. Numai copiii şi mamele în stare gravă şi foarte gravă pot fi izolaţi până la ameliorarea stării. Conceptul maternităţii şi al îngrijirii nou-născuţilor în mediul familial a căpătat o susţinere largă. lor le apare dragostea rapidă faţă de micuţul neputincios. dragostea şi căldura persoanelor apropiate îi înconjoară pe mamă şi prunc într-o atmosferă biologic benefică. de mamă va avea grijă moaşa. Când mama. bunica se uită la nou-născut.

cât şi pentru lucrătorii medicali. un scutec curat şi cald pentru uscarea copilului stimulează alăptarea şi previne pierderile de căldură. Tata. folosirea mănuşilor.este posibil. Romingul (rooming-in) După naştere în anii trecuţi se obişnuia ca nou-născuţii să fie amplasaţi în salonul pentru nounăscuţi. trebuie să li se permită şi taţilor să beneficieze de intimitate cu nounăscutul. Din fericire. Aceste măsuri se datorau unor considerente de respectare a regimului sanitaro-epidemic sau din lipsă de spaţiu. Mama primea copilul. cordonul ombilical trebuie legat strâns fie cu un fir curat. pentru prevenirea HIV. fie prins cu o clamă pentru cordon. Pentru obţinerea curăţeniei este nevoie ca mamele. Curăţenia la naştere ar fi un pas major în reducerea riscului infecţiei pentru mamă şi copil. cu toate că această metodă poate fi oferită sub diferite forme: să se afle 24 ore 63 . este o cerinţă obligatorie tăierea cordonului cu un instrument curat (o lamă nouă sau fiartă înainte de utilizare este o modalitate necostisitoare şi curată. familiile şi asistenţii la naştere să evite practicile dăunătoare. dacă aceasta este disponibilă.). fraţii. care trebuie accentuată atât pentru membrii familiei. Totuşi. Următorii componenţi facilitează implementarea lanţului curat: mâinile spălate. copilul poate şi trebuie să fie împreună cu mama în acelaşi salon nu numai în timpul hrănirii lui. sălile din maternităţi trebuie amenajate astfel ca să se creeze o atmosferă de confort pentru familii în cazul nou-născuţilor sănătoşi este necesară o reevaluare a procedurilor „obligatorii” din cadrul spitalului dat. curăţenia „simplă” deseori nu este uşor de realizat. surorile şi buneii puteau să-l privească numai printr-un perete din sticlă. să se vadă dacă acestea sunt cu adevărat necesare şi dacă aduc vreun beneficiu real. suprafaţă de naştere curată pentru reducerea riscului infectării cu tetanos. unghiile tăiate scurt. Spălarea pe mâni este cea mai simplă şi totodată cea mai importantă deprindere(cost-efectivă). astăzi situaţia s-a schimbat. la intervale 3-4 ore pentru a-l alimenta. Şi la nou în republică multe maternităţi oferă mamei şi copilului salon aparte.

copilul primeşte totul ce-şi doreşte. acceptă metoda roming-ului. îmbrăca şi hrăni. 64 . mama cunoaşte ritmurile individuale de îngrijire dezvoltarea copilului se accelerează: zâmbeşte mai des şi plânge mai puţin astfel instruită. când. mamă peste câteva zile poate părăsi clinica. pentru că se vor exersa în a-l spăla. ca şi mamele. ei mai bine cunosc copilul. după o perioadă scurtă de plâns. la fel. femeia va fi ajutată de asistenta medicală aflându-se împreună. Toaleta igienică a tegumentelor şi mucoaselor Toaleta de dimineaţă a nou-născutului include: - Toaleta feţei Toaleta ochilor Toaleta narinelor Toaleta urechiuşelor Toaleta cavităţii bucale Toaleta organelor genitale - 2. Poziţionarea în timpul somnului Riscul decesului copilului e minim atunci când copilul doarme pe spate sau în decubit dorsal. Aflarea mamei şi copilului împreună dă următoarele rezultate: mama foarte repede îşi cunoaşte copilul şi necesităţile lui mamele primipare vor fi mai sigure că îngrijesc corect copilul. dacă mama nu îl are în preajma sa tăticii tineri. el se simte iubit şi înţeles. când este flămând ceea ce duce la îmbunătăţirea lactaţiei la femeie intimitatea şi grija permanentă a mamei creează un confort psihologic copilului. drept urmare la ele dispare frica că nu vor face faţă cerinţelor. dacă totul este bine folosirea acestei metode îi formează copilului deprinderea de a se alăpta. îl îmbracă. Fraţii şi surorile mai mari de îndată încep să contacteze cu micuţul lor. deoarece nu numai restructurarea hormonală poate duce la stări depresive. În caz dacă mama este obosită sau se simte rău copilul o perioadă de timp va fi îngrijit de asistenta medicală de copii. când apar probleme. dar şi gândurile şi grijile legate de copil.împreună. această metodă are o influenţă pozitivă asupra riscului apariţiei perioadei depresive după naştere.

Îngrijirea bontului ombilical: Îmbăierea copilului Se recomandă ca procedura de îmbăiere a copilului să fie amânată. dar nu mai mult de 6 ore. Îmbrăcarea se efectuează în mod liber. Evaluarea peristaltismului intestinal 8. Profilaxia infecţiilor în salonul pentru nou-născuţi: Spălarea pe mâini de fiecare dată când copilul este înfăşat sau când se efectuează prelucrarea bontului ombilical.3. Dacă copilul este murdar de sânge sau meconiu. copilul trebuie bine şters şi dacă e posibil de amânat scăldatul peste 6 ore după naştere. Îmbăierea copilului În primele ore de viaţă este indicat de a renunţa la îmbăierea copilului ştergându-l. Nu înfăşaţi strâns ! Înfăşatul strâns: Blochează diafragma şi micşorează ventilarea pulmonilor Micşorează circulaţia sanguină Lipsa spaţiului liber nu permite de a păstra căldura Împiedicarea mişcărilor stopează dezvoltarea coordinării neuromusculare Nu permite alăptarea corectă Înfăşatul limitează dorinţele copilului. Evaluarea dinamicii masei corporale 6. În timpul scăldatului asistenta medicală este obligată: Să încălzească mai întâi salonul 65 . Evaluarea cordului şi pulmonilor 4. costumaşe din bumbac/lână căciuliţă de bumbac/lână mănuşi de bumbac/lână ciorapi de bumbac/lână pampers cearşaf NB!. Evaluarea temperaturii corporale 5. Evaluarea diurezei 7. copilul este îmbrăcat în: maiouri de bumbac tricotate combinezon. Procedura de scăldare a copilului va fi amânată şi va fi efectuată după externare la domiciliu.

apoi se clăteşte cu apă fierbinte. Îndoirea scutecului mai jos de bontul cordului. care apoi se adaogă în băiţa copilului. Spălarea mâinilor de fiecare dată înainte de a atinge bontul ombilical. Înainte de fiecare procedură de scăldare băiţa se spală minuţios şi apă cu săpun. elementelor purulente pe piele. se va folosi săpun pentru copii) Să efectueze în apropierea sursei de încălzire Să acţioneze repede şi grijuliu Să şteargă rapid cu un ştergar cald Să îmbrace rapid copilul cu un tricou cald. Probleme ce vor fi discutate cu mama: • • • • • • • Mânuirea nou-născutului Colţul şi camera nou-născutului Somnul Cum vom îngriji la domiciliu Dauna înfăşării De ce trebuie să ţinem seama când îngrijim un nou-născut Pătucul Îngrijirea cordonului ombilical este parte componentă a lanţului curat. Reguli de prelucrare a cordonului: • • • • Pentru prelucrarea bontului ombilical de utilizat un dezinfectant (clorhexidină sau un compus al iodului). Îmbăierea neregulată poate duce la dereglarea termoreglării copilului şi corespunzător la mărirea temperaturii corporale.0-38.- Să utilizeze apă caldă (toC 37.0oC. Temperatura în odaie unde va fi scăldat sugarul trebuie să fie de 25 – 28oC. punându-i o căciuliţă şi acoperindu-i picioarele cât mai cald pentru a evita răcirea Să aşeze copilul cât mai aproape de mamă pentru ca ea să-l alăpteze Până la cicatrizarea plăgii ombilicale (primele 10 zile de viaţă) nou-născuţii se scaldă în soluţie pal-roză de permanganat de Kaliu. Prelucrarea primară a bontului ombilical se face la sfârşitul primei ore după naştere pentru nu a întrerupe contactul „piele la piele” între mamă şi copil şi pentru susţinerea alimentaţiei la sân fără forţarea nou-născutului. 66 . Menţinerea bontului curat şi uscat. apariţia intertrigoului. La început se pregăteşte o soluţie concentrată.

ÎNGRIJIREA OCHILOR Definiţie: Ophthalmia neonatorum este orice conjunctivită cu eliminări. Infecţia poate deveni sistemică sau se poate solda cu leziuni permanente ale ochiului. Cauzele cele mai frecvente sunt: - infecţia cu gonococcus infecţia cu chlamydia trachomatis.5% de eritromicină (în caz de infecţii cu chlamidii sau micoplasme) Curăţarea ochilor imediat după naştere Instilarea profilactică a colirului oftalmic (tetraciclină 1%). Prevenire. Administrarea colirului la sfârşitul primei ore după naştere. Oftalmiile cauzate de aceste două microorganisme nu pot fi diferenţiate numai în baza examenului clinic. − Eliminările purulente din bontul cordonului. MĂSURAREA GREUTĂŢII CORPULUI ŞI APRECIEREA CREŞTERII 67 . Important !!! Prelucrarea ochilor se va efectua la sfârşitul primei ore după naştere pentru nu a întrerupe contactul „piele la piele” între mamă şi copil şi pentru susţinerea alimentaţiei la sân fără forţare. !!! Profilaxia infecţiilor oftalmice este o intervenţie simplă şi foarte cost-eficientă. în special tumefacţia lui. Prelucrarea cu alcool. dacă tratamentul întârzie sau nu este adecvat. care duce la întârzierea mumificării şi căderea lui. Se recomandă: Unguentul de tetraciclină este în 97% de cazuri eficient împotriva gonococului şi hlamidă. care are loc în primele două săptămâni de viaţă. − - Lucrătorii medicali trebuie să fie atenţi la: Hiperemia în jurul cordonului. − Temperatura înaltă (mai mult de 38ºC) sau alte semne de infecţie. Nu se recomandă: - Aplicarea bandajelor.Ca parte a lanţului curat. cordonul trebuie să fie tăiat cu un instrument curat şi legat strâns cu un fir curat. Oftalmia gonococică poate fi prevenită prin curăţirea ochilor imediat după naştere şi aplicarea: • • • • • unguentului 1% de tetraciclină unguentului 0. totuşi oftalmia cauzată de gonococi evoluează mai grav. fiindcă ele duc la întârzierea mumificării şi introducerea infecţiei.

Citiţi greutatea în dependenţă de cea mai apropiată gradaţie de 5 sau 10 g. • • • • Puneţi o faşă / hârtie curată pe tava cântarului. Ajustaţi cântarul la zero cu tot cu faşă / hârtie pe tavă. nou-născutul s-ar putea să nu adauge în greutate.5 kg pot pierde până la 15% din greutatea lor de la naştere pe parcursul primelor 7 sau 10 zile de la naştere. foarte mică.5 până la 2. ajustaţi cântarul săptămânal sau de fiecare dată când acesta este mutat. Aşteptaţi până se linişteşte copilul şi ca să se stabilizeze indicatorul cântarului.5 kg pot pierde până la 10% din greutatea lor de la naştere în primele patru sau cinci zile după naştere. sau dacă nou-născutul este bolnav sau mic (cu greutatea la naştere mai mică de 2. Copiii cu greutatea între 1. extrem de mică. ci chiar să piardă din greutate. Copiii cu greutate mică la naştere • Sunt nou-născuţii cu greutatea corporală mai mică de 2500 g Copiii cu greutate foarte mică la naştere • sunt nou-născuţii cu greutatea corporală mai mică de 1500 g pina la 1000 g Copiii cu greutate extrem de mică la naştere sunt nou-născuţii cu greutatea corporală mai mică de 1000 g. La inceputul capitolului Conform OMS copil prematur .4 Prematurii Cuvinte cheie: Copii cu greutate mică. mai puţin de 258 zile (calculând după prima zi a ultimei menstruaţii). Dacă nu dispuneţi de instrucţiunile producătorului. • Ajustaţi /standardizaţi cântarul în conformitate cu instrucţiunile producătorului. Tehnica de măsurare a greutăţii • Folosiţi un cântar precis şi corect. • 68 .este copilul născut viu până la termenul de 37 săptămâni.Principiile generale. 3. Cea mai frecventă metodă utilizată pentru monitorizarea şi aprecierea creşterii este adaosul ponderal. produs special pentru măsurarea greutăţii nou-născuţilor (este de dorit electronic). Până este stabilizată alăptarea. Înregistraţi greutatea în fişa copilului şi marcaţi punctul respectiv în fişa de greutate a copilului (mai jos). iar copiii cu greutatea mai mică de 1.5 kg sau născut înaintea termenului de 37 de săptămâni de gestaţie). cu gradaţii de 5 sau 10 g.

Hiperbilirubinemia indirectă (neconjugată) sau directă (conjugată). - - - Anemia. - Un moment de importanţă majoră în îngrijirea nou-născutului constă în prevenirea hipotermiei. Hipoglicemia şi hiperglicemia. Problemele psihosociale. acidoza metabolică). leucomalacie periventriculară Gastrointestinale: ileusul paralitic. enterocolita ulceronecrotică (EUN). adică micşorarea temperatirii corpului sub 36. hiperkaliemia. Sepsisul neonatal.5C. După terapia cu O2: retinopatia prematurului (ROP) şi boala cronică pulmonară. Dereglări ale balanţei fluidelor şi electroliţilor (hiponatriemia. Hipoprotrombinemia. Dereglări respiratorii (sindromul detresei respiratorii (SDR) Dereglări cardiovasculare (hipotensiune. Hipotermia. Disabilităţile neuro-developmentale. Neurologice: hemoragie intraventriculară (HIVE). moderat prematuri (34-32 săptămâni) şi sever prematuri (sub 32 săptămâni). - Cele mai frecvente complicaţii la copilul prematur - Asfixia perinatală. duct arterial deschis).Copiii prematuri pot fi repartizaţi - în neînsemnat prematuri (37-35 săptămâni). Metoda Kangoroo 69 .

risc redus al infecţiei nosocomiale şi maladiilor severe(. 43-66% printre copiii cu GMN. inclusiv creşterea. Impactul metodei asupra RMN este de 0-100%. Activitatea musculară redusă Ţesutul celular subcutanat redus Ţesutul gras brun cantitativ redus Cantitatea de norepinefrină eliberată după stressul de frig este mai mică Nu tolerează aport energetic suplimentar pentru a asigura termogeneza Afecţiunile pulmonare care se întâlnesc în 95% din cazuri limitează termogeneza prin creşterea consumului de oxigen - Termoliza este mărită pe seama iradierii tegumentare datorată particularităţilor vascularizaţiei pielii (dispunerea superficială a vaselor sangvine şi prevalenţa vaselor d dilatate) - Toate acestea creează posibilitatea unei răciri rapide a corpului prematurului.8 kg.5 kg.1. Studiile bazate pe dovezi au arătat că metoda Kangoroo are un set de efecte benefice asupra sănătăţii copiilor cu GMN(N. reduce incidenţa morbidităţii prin infecţii cu 51% Căile de cedare a căldurii Convecţie Conducţie Evaporare Radiaţie Cauzele termogenezei scăzute la prematuri: Suprafaţa corporală mare faţă de greutate Postura deflectată.E. Hipotermia are următoarele complicaţii: 70 . adaosul ponderal şi ratelor de alăptare la sân.• Este aplicabilă pentru toţi nou-născuţii stabilizaţi cu greutatea de la 1.GR A).1.5 până la 1.A).5 până la 2. însă în mod special este recomandată pentru îngrijirea continuă a copiilor cu greutatea de la 1.

Este binevenită pentru nou-născuţii cu greutatea de la 1. Este utilă pentru a păstra nounăscutul cald pe parcursul examenului iniţial. - Simptomele hipotermiei: Picioruşele devin reci la palpare (ele devin reci înainte de a se răci restul corpului).5 3.5 kg în sus. Este binevenită pentru prematurii cu greutatea de la 1. ALĂPTAREA OPTIMĂ. Ţipăt slab.- Hipoglicemie Acidoza metabolică cauzată de spasme vasculare periferice Dereglări de coagulare (hemoragii pulmonare) Şoc Apnee Hemoragii intraventriculare. FISURI. Este aplicabil pentru prematurii cu greutate mică la naştere stabili - Saltelele umplute cu apă . Reducere în mişcări – somnolenţă. ALĂPTAREA OPTIMĂ: 71 . acoperirea capului nou-născutului cu o bonetă şi tinerea copilului îmbrăcat. Este aplicabil pentru îngrijirea continuă a nounăscuţilor cu greutatea mai mică de la 1.5 ALIMENTAŢIA NATURALĂ A NOU-NĂSCUTULUI CUVINTE CHEIE: LAPTELE MATERN.punerea nou-născutului în contact direct cu pieptul mamei. administrării tratamentului şi procedurilor şi pentru a reîncălzi nou-născutul - Incubatoare încălzite cu aer.Nou-născuţii sunt dezbrăcaţi şi plasaţi pe mese radiante pentru a permite observarea lor si efectuarea procedurilor de terapie intensivă. Următoarele metode de protecţie termică : - Contactul piele-piele .5 kg - Încălzitori cu raze . Capacitatea scăzută a suptului – imposibilitatea de a-l alăpta. BIBERONUL.

Principiile generale ale alimentării exclusive la sân • • Încurajaţi alimentarea precoce şi exclusivă la sân în toate cazurile posibile. până atunci este necesar contactul piele-la-piele cu tatăl copilului. . nu mai târziu de prima oră de la naştere. inclusiv noaptea. Alăptarea exclusivă la sân până la aproximativ 6 luni de viaţă. Nu trebuie sa-i dăm nimic altceva în afara laptelui matern. Alăptarea face ca acest moment să fie depăşit mai uşor şi ajută la stabilirea unei legăturii emoţional-afective între mamă şi copil. Mama va avea şi ea avantaje. Diversificarea alimentaţiei cu alimente potrivite după aproximativ 6 luni de viaţă.laptele matern este uşor digerat şi eficient utilizat de către organismul nou-născutului. Alăptarea frecventă. Explicaţi mamei şi familiei ei beneficiile alimentării precoce şi exclusive la sân: . Atunci când copilul s-a născut prin operaţie cezariană. Suptul contribuie la decolarea placentei.laptele matern conţine anume acele substanţe nutritive pe care le necesită nou-născutul şi favorizează dezvoltarea copilului. ALĂPTAREA ÎN PRIMA ORĂ DE LA NAŞTERE! Nou-născutul trebuie alăptat la sân cât mai curând posibil după expulsie. Naşterea înseamnă momentul separării celor două fiinţe. Nou-născutul nu trebuie să primească nici un alt aliment. 72 . pot fi contaminate şi pot întârzia stabilirea alimentaţiei la sân. puneţi-l la sân de îndată ce mama redevine conştientă. alimentarea la sân poate fi utilizată în calitate de metodă contraceptivă (metoda amenoreei lactaţionale). Colostrul are un efect similar cu prima vaccinare. laptele matern ajută la protecţia copilului de infecţii. la cererea copilului. nici măcar apă. Menţinerea alimentaţiei la sân şi în al doilea an de viaţă. Acestea nu sunt necesare. diminuând hemoragia post-partum.Iniţierea alăptării în prima oră de la naştere. Timp de nouă luni. Alăptarea cât mai timpurie şi mai frecventă conduce la instalarea mai rapidă a secreţiei lactate la mamă. Copilul va beneficia imediat de efectul protector al unei cantităţi concentrate de anticorpi din colostru. copilul a făcut parte din corpul mamei.

dacă mama urmează un tratament medicamentos este necesară o monitorizare mai strictă a stării nou-născutului. terciurile tradiţionale din regiune. cu excepţia laptelui matern. Dacă senzaţia de disconfort în regiunea sânilor este foarte pronunţată: ea poate stoarce o cantitate mică de lapte de câteva ori pe zi pentru a micşora disconfortul. consiliaţi-o să aleagă metoda cea mai potrivită de alimentare.). însă ea trebuie să evite stimularea lor. ceai. Asiguraţi-vă că mama dispune de condiţii şi se poate spăla sau face baie zilnic. dar recomandaţi-i să evite spălatul sau ştersul mameloanelor imediat înainte de alăptare. să nu întrerupă o alimentare înainte ca pruncul să se sature. explicaţi mamei că ea s-ar putea să aibă senzaţii de disconfort la sâni o perioadă de timp. în primele şase luni ale vieţii copilului. atât ziua cât şi noaptea (de opt sau mai multe ori pe zi). partenerul mamei. • Învăţaţi mama să alăpteze copilul alternativ din ambii sâni: imediat ce copilul a golit primul sân. i se dă să sugă din al doilea. • • Asiguraţi-vă că mama consumă alimente nutritive şi suficiente lichide. • Dacă mama este HIV pozitivă. oferiţi mamei recomandări în ceea ce priveşte îngrijirea sânilor. substituentul lactat procurat. • Invitaţi în discuţie soţul privind alimentaţia la sân. un membru al familiei sau altă persoană de susţinere. • Dacă mama este bolnavă sau dacă ea preferă să nu alăpteze: daţi nou-născutului un substituent al laptelui matern. • Recomandaţi mamei: să nu forţeze copilul să mănânce. etc. laptele de animale. să nu dea nou-născutului orice alte lichide sau alimente (cum ar fi. 73 . dacă este posibil. să nu folosească suzete sau biberoane.• Încurajaţi mama să alăpteze copilul la cerere. apă. atât timp cât doreşte copilul. • Explicaţi mamei că majoritatea medicamentelor care îi pot fi administrate nu vor dăuna copilului ei alimentat la sân. Totuşi.

Priorităţile laptelui matern pentru copil: Rolul biologic şi social al laptelui uman: Factor alimentar Factor imunologic Factor reglator al funcţiilor specifice umane la nou-născuţi Factor de comportament psiho-emoţional Poziţionarea şi aplicarea corectă la sân 74 . mama trebuie să ţină copilul în această poziţie cât mai mult în primele două ore. Mameloanele retractate. NU UITAŢI: Chiar atunci când mama simte că are foarte puţin lapte. ea trebuie să-i dea să sugă numai atunci când copilul caută sânul şi vrea să mănânce. acesta este totuşi de ajuns pentru nounăscut. cu condiţia că pruncul să fie alăptat frecvent. pregătirea psiho-emoţională învăţarea tehnicilor de alăptare la cursurile prenatale discuţii cu prietene cu experienţă şi competente informaţii de la grupuri. Pregătirea antenatală către alimentaţia naturală Contactul precoce (primar) La primul contact după naştere când se realizează contactul piele la piele. Se evită sutienul prea strâns ce comprimă mameloanele. Pregătirea pentru alăptare se începe din timpul gravidităţii prin: pregătirea sânilor: gravida va învăţa să-şi maseze sânii pentru stoarcerea lor. Acesta şi este primul contact în care se realizează relaţii strânse între copil şi mamă. ombilicate sau mici se masează cu mişcări de rotaţie şi tracţiune.- recomandaţi mamei să susţină sânii cu un sutien potrivit sau cu o faşă. asociaţii de sprijin formate din mame cu experienţă şi dornice să-şi împărtăşească altor femei din experienţa lor şi să le susţină prin exemplul personal. deoarece aceasta va accentua senzaţia de disconfort. - sugeraţi mamei să aplice o compresă caldă sau rece pe sâni pentru a reduce tumefierea. împingându-le înafară. dar ea nu trebuie să strângă prea mult sânii.

cu nasul lângă mamelon. Dacă sânii mamei sunt angorjaţi. Explicaţi mamei cum să încurajeze copilul să ia sânul. Ea trebuie: să ţină copilul în contact piele-la-piele. să ţină capul şi corpul copilului drept. Încurajarea copilului să ia sânul • Apreciaţi poziţionarea la sân şi suptul. copilul efectuează mişcări de sugere profunde şi lente cu pauze rare. Să aştepte până guriţa copilului se va deschide larg. căutarea sau întinderea guriţei şi mişcarea. Laptele stors va înmuia zona în jurul mamelonului şi copilului îi va fi mai uşor să ia sânul. dacă este posibil. în întregime nu numai gâtul şi umerii. recomandaţi-i să stoarcă puţin lapte înainte de a începe alăptarea. Semnele aplicării corecte la sân sunt următoarele: • bărbia copilului atinge sânul. 75 . Fig. întors cu faţa spre sânul ei. guriţa copilului este foarte larg deschisă cu buza inferioară întoarsă înafară.Rugaţi mama să-şi ajute copilul să ia sânul când acesta pare a fi pregătit. o parte mai mare a areolei este observabilă superior decât inferior de guriţă. astfel încât buza inferioară a copilului să fie inferior de mamelon. Ajutaţi mama dacă ea îşi exprimă dorinţa. în mod special dacă aceasta alăptează copilul pentru prima oară sau dacă mama este foarte tânără. Semnele pregătirii de a lua sânul includ deschiderea gurii. Explicaţi mamei cum să ţină copilul în timpul alăptării. Ea trebuie: Să atingă buzele copilului cu mamelonul său. Să mişte copilul repede pe sân. să susţină ferm corpul copilului.

Aplicarea corectă (A) şi incorectă (B) la sân Utilizarea biberonului dacă este folosit înainte de stabilirea deplină a alimentaţiei la sân pentru suplimentări ulterioare Mamă fără experienţă când are primul copil când mai are copii, dar nu i-a alăptat la sân

Dificultăţi funcţionale copil mic sau obosit sâni angorjaţi (întăriţi) începerea târzie a alăptării ajutor tradiţional sau comunitar redus medici, moaşe, asistente medicale neinstruiţi în promovarea alăptării la sân

76

Rezultatele unei poziţionări incorecte la sân

Dureri şi vătămarea mameloanelor

Dureri în mamelon, fisuri

Laptele nu este extras eficient

Obstruare

Oferta de lapte este aparent mică

Copilul e nesatisfăcut. Vrea din ce în ce mai mult lapte

Copilul e stângenit. Refuză să se alăpteze.

Sânii produc mai puţin lapte

Copilul nu reuşeşte să sporească în greutate.

Semne sigure Creştere în greutate nesatisfăcătoare sub 500 grame/lună greutatea mai mică decât la naştere după 2 săptămâni de viaţă sub 6 micţiuni pe zi, urină galbenă şi puternic mirositoare

Urină concentrată, în cantitate mică -

Semne posibile sugar nesatisfăcut la sfârşitul suptului sugar care plânge frecvent mese foarte frecvente mese foarte lungi sugar care refuză sânul sugar cu scaune tari, uscate sau verzui sugar cu scaune rare, în cantitate mică la stoarcerea sânului nu se elimină nici o picătură de lapte
77

-

sânii nu şi-au mărit volumul (în timpul sarcinii) lactaţia nu s-a instalat (după naştere)

Stoarcerea laptelui matern Învăţaţi mama cum să stoarcă lapte din sân singură. Mama trebuie: să aibă o cană sau un recipient curat (spălat, fiert sau clătit cu apă fiartă şi uscat fără a fi şters) pentru colectarea şi depozitarea laptelui; să se spele minuţios pe mâini; să stea în picioare sau aşezată confortabil şi să ţină recipientul sub sân; să stoarcă laptele: să susţină sânul cu patru degete şi să amplaseze policele deasupra areolei; să strângă areola între police şi celelalte degete apăsând cu mâna pieptul; să stoarcă fiecare sân timp de cel puţin cinci minute, alternând sânii până când va înceta să curgă laptele (ambii sâni sunt completamente storşi).

Stoarcerea laptelui matern Dacă laptele nu curge bine:

-

asiguraţi-vă că mama foloseşte tehnica corectă; spuneţi mamei să aplice comprese calde la sâni; rugaţi pe cineva să maseze spatele şi gâtul mamei.

78

asigurându-se că el corespunde volumului necesar corespunzător vârstei copilului. să lase copilul să ia laptele. • Recomandaţi mamei să alimenteze ea însăşi copilul. evitaţi însă să supraîncălziţi laptele. Alimentarea cu cana (A). Folosiţi repede laptele reîncălzit. puneţi o etichetă pe recipient şi. Dacă copilul nu consumă toată cantitatea de lapte. la temperatura camerei.Dacă laptele matern stors nu va utilizat imediat. fie congelaţi laptele (condiţiile de congelare trebuie menţinute stabil) la -20ºC. să nu toarne laptele în guriţa copilului. dacă este posibil. 79 . Asiguraţi-vă că laptele este de temperatura camerei înainte de a-l da copilului: Încălziţi laptele congelat sau păstrat la frigider într-o baie cu apă caldă (aproximativ 40ºC). să finiseze alimentarea atunci când copilul îşi închide guriţa şi nu mai este interesat de alimentare. timp de nu mai mult de şase luni: Dacă nu aveţi la dispoziţie un frigider sau congelator. păstraţi laptele acoperit. o cană cu lingură sau alt dispozitiv potrivit pentru aceasta. Alimentaţi copilul folosind o cană. să încline cana (paladai sau lingura). să ţină copilul semi aşezat în braţe. cu excepţia cazurilor când ea nu poate efectua acest lucru. în conformitate cu instrucţiunile privind laptele matern stors. paladai (B) sau cana cu lingura (C) • Alimentaţi copilul imediat ce a fost stors laptele. să sprijine uşor cana (paladai sau lingura) pe buza inferioară a copilului şi să atingă cu marginea cănii buza superioară a copilului. astfel încât laptele să atingă buzele copilului. fierte sau clătite cu apă fiartă şi uscate fără a fi şterse) pentru fiecare alimentare. timp de cel mult şase ore. fie puneţi laptele la frigider şi utilizaţi-l timp de 24 de ore. depozitaţi laptele care rămâne. Mama trebuie: să măsoare volumul de lapte stors în cană. • Folosiţi ustensile şi dispozitive de alimentare curate (spălate. Alimentarea cu cana şi lingura sau alt dispozitiv • • Asiguraţi-vă că mama poate stoarce bine laptele.

Confirmaţi că sonda este corect poziţionată înainte de fiecare alimentare. dacă nu aveţi deja una instalată. dacă copilul are greutatea de 1. Introducerea laptelui matern stors cu sonda gastrică • • • • • Asiguraţi-vă că mama poate stoarce bine laptele. • Rugaţi mama să repete acest proces la 1-2 ore. dacă copilul are greutatea mai mică de 1. să lase puţin lapte să cadă în guriţa copilului. spuneţi mamei să încurajeze copilul. că este pregătit să sugă. să stoarcă mai multe picături de lapte după ce copilul a înghiţit prima porţie. să stoarcă sânul până apar câteva picături pe mamelon. să termine alimentarea. să mărească durata meselor sau să-l alimenteze mai frecvent. sugeraţi mamei să încerce să stoarcă laptele direct în guriţa copilului. • Încurajaţi mama să înceapă să alimenteze copilul imediat ce acesta dă semne. atunci când copilul îşi închide guriţa şi nu mai este interesat de alăptare. Stoarcerea laptelui matern cu mâna în guriţa copilului • • Asiguraţi-vă că mama poate stoarce bine laptele. Introduceţi o sondă gastrică. Determinaţi volumul necesar de lapte pentru alimentare în corespundere de vârsta copilului.5 kg sau la 2-3 ore. Spuneţi mamei: să ţină copilul cu guriţa aproape de mamelonul ei. • Scoateţi pistonul unei seringi sterile sau foarte bine dezinfectate (de o mărime suficient de mare pentru a încăpea volumul necesar de lapte) şi conectaţi cilindrul seringii la capătul sondei gastrice: 80 . kg sau mai mare.5. să lase copilul să miroase mamelonul şi să încerce să ia sânul. • Dacă copilul nu se alimentează bine folosind un dispozitiv de alimentare sau dacă mama preferă să nu-l folosească.• Dacă copilul nu consumă volumul necesar de lapte. Încurajaţi mama să ţină copilul şi să participe la alimentări.

spălaţi şi dezinfectaţi foarte bine sau sterilizaţi seringa şi acoperiţi sonda până la următoarea hrănire. Asiguraţi-vă. Rreţineţi că instrucţiunile ce urmează sunt destinate prestatorului de servicii medicale. dezinfectaţi-o foarte bine sau sterilizaţi-o în conformitate cu instrucţiunile. comprimaţi uşor sonda inferior de seringă pentru a încetini fluxul. Similac cu Fe. • Când aţi terminat alimentarea. că mama cunoaşte cum să prepare corect substituentul lactat. Dacă nu aveţi la dispoziţie o seringă potrivită.g. • Treceţi treptat la alimentarea cu cana/cana şi linguriţa atunci când copilul poate înghiţi fără a tuşi sau a scuipa laptele.). NAN cu Fe. curată care să se conecteze strâns la sonda gastrică. Dacă fluxul laptelui este prea rapid.) • Dacă nou-născutul este mic (greutatea mai mică de 2.5 kg sau avea la naştere < 37 s. folosiţi un substituent lactat predestinat nou-născuţilor prematuri sau cu greutatea mică la naştere (PreNAN sau PreHiPP). Nestogen ş.a. ). fiartă sau clătită cu apă fiartă şi uscată fără a fi ştearsă).Dacă nu aveţi la dispoziţie o seringă sterilă sau foarte bine dezinfectată. fiecare hrănire trebuie să dureze 10-15 minute. scoateţi. folosiţi un substituent al laptelui matern din comerţ (HiPP-1. folosiţi orice altă pâlnie potrivită. Alimentarea cu lapte matern stors prin sonda gastrică • Folosind această metodă. • jos. • Înlocuiţi sonda gastrică cu una curată peste trei zile sau mai devreme dacă aceasta este scoasă sau se blochează şi curăţaţi-. • Lăsaţi mama să ţină seringa la 5 până la 10 cm deasupra copilului sau să ridice sonda deasupra copilului şi să permită laptelui să curgă prin sondă datorită forţei de gravitaţie. Substituenţii laptelui matern • Dacă mama nu poate alăpta sau stoarce lapte. Aceasta se poate întâmpla şi într-o zi sau două sau poate dura mai mult de o săptămână. folosiţi o seringă curată (spălată. Turnaţi volumul necesar de lapte pentru o hrănire în seringă cu vârful seringii orientat în 81 . înainte de a externa copilul. Nu măriţi viteza laptelui prin sondă folosind pistonul seringii.

(1992). “Textbook of Neonatology. P. • • Verificaţi termenul de valabilitate al substituentului lactat.2 Identificarea primară a circumstanţelor psiho-sociale în timpul sarcinii 4. • Dacă nu aveţi la dispoziţie un substituent lactat din comerţ. Lipsesc problemele care sunt la alţii Bibliografie: 1.R. Stratulat ”Managementul Îngrijirii nou-născutului” Chişinău. 2005. amestecaţi-le şi alimentaţi copilul folosind o cană. Barierele psihosociale în cadrul îngrijirilor perinatale 4. folosind ustensile şi recipiente foarte bine dezinfectate sau sterile şi apă sterilizată sau fiartă şi răcită. Integrarea serviciilor de asistenţă socială în cadrul îngrijirilor perinatale 4. 3.• Odată ce un recipient cu substituent lactat este deschis. Edinburgh and London. Respectaţi tehnica aseptică la prepararea substituentului laptelui matern din concentrate lichide sau pulberi.3. 1994 Tema 4. Determinaţi volumul necesar de lapte pentru alimentare în conformitate cu vârsta copilului.C. Churchill Livingstone. • • Spălaţi-vă pe mâini cu apă şi săpun. Determinanţi sociali perinatali şi impactul lor asupra sănătăţii femeilor gravide. • Depozitaţi laptele rămas într-un container etichetat într-un frigider. Lupea Iulian “ Neonatologie” Editura Dacia. Cluj-Napoca.4. mamelor şi nou-născuţilor 4. Roberton N. timp de maximum 24 de ore. • Calculaţi cantitatea de substituent lactat şi apă. folosiţi substituentul în limitele termenului recomandat în conformitate cu instrucţiunile producătorului (adică.1.2nd Ed. explicaţi mamei cum să folosească un substituent al laptelui matern care conţine lapte de animale şi preparat la domiciliu (vezi instrucţiunile naţionale privind prepararea corectă). folosiţi substituentul lactat în termen de patru ore de la deschiderea recipientului). 2. o cană cu lingură sau alt dispozitiv. Serviciile comunitare de asistenţă socială în cadrul îngrijirilor perinatale 82 .

Managementul sarcinii cu probleme medico-sociale (protocol clinic) 4. abandon infantil. Algoritmul acţiunilor de suport medico-psiho-social în cazul sarcinii 4. chestionar pentru identificarea factorilor de risc.la nivel de cunoaştere • • • să identifice ariile de competenţă ale asistentei sociale perinatale Să cunoască faptul că există bariere psihosociale în accesul femeilor/familiei la îngrijiri adecvate în timpul sarcinii şi după naştere.6. Să cunoască algoritmul asistenţei medico-sociale în cazul sarcinii nedorite şi principiul continuităţii îngrijirilor medico-sociale în perioada antenatală şi după naştere. Să explice rolul asistentului social în îngrijirea perinatală a femeilor din familii aflate în dificultate. generate de aceşti factori în perioada sarcinii şi în perioada postnatală şi consecinţele lor pentru mamă şi copil (cadrul sistematizat). continuitatea îngrijirilor medico-sociale Obiective: . reţea de suport psihosocial. echipa multidisciplinară. handicap infantil.7. suport social.5. persoanele apropiate beneficiarului şi mobilizarea comunitară. Să cunoască mecanizmele de referire a femeii însărcinate/mamei cu copil în sistemul de servicii sociale.8. Problema abandonului infantil în maternitate Concepte – cheie: bariere psihosociale.la nivel de aplicare • Să poată identifica problemele psihosociale în perioada antenatală şi după naşterea copilului.4. Continuitatea îngrijirilor medico-sociale în timpul sarcinii şi după naştere 4. Să enumere factorii de risc psihosocial. Să cunoască / înţeleagă principiile de depăşire şi prevenire a problemelor sociale cu care se confruntă unele femei în perioada perinatală. determinanţi psihosociali ai sănătăţii. . în special lucrul cu familia. factori de risc. 83 . asocierile lor mai frecvente şi situaţiile medicosociale posibile. • • • • • Să expună principiile managementului sarcinii cu probleme medico-sociale.. cadrul sistematizat.

asigurarea neadecvată cu pensii.• • • • • • Să cunoască specificul activităţii asistentului social în comunitate şi în instituţiile perinatologice Să utilizeze protocolul privind managementul sarcinii cu probleme medico-sociale. lipsa perspectivei de avansare profesională. Să-şi dezvolte abilităţi de a lucra bine în echipa multidisciplinară pentru promovarea sănătăţii reproducerii. psihologul.. juristul. Să posede abilităţi de monitorizare a cazurilor cu riscuri psihosociale în perioada perinatală şi să evalueze impactul intervenţiilor de susţinere întreprinse. . este actuală practic pentru toate ţările. acţiunea multor din 84 . nivelul educaţional redus. necesitatea unor eforturi mari pentru a asigura familia cu alimentaţie şi a creşte copiii. Să poată elabora programul individualizat de intervenţie pentru femeile cu riscuri psihosociale în sarcină şi după naşterea copilului. condiţii de lucru periculoase. Să poată referi cazurile femeilor însărcinate/mamelor cu copii în perioada postnatală în sistemul de servicii sociale conform mecanismelor adoptate de MMPSF. Ca regulă. Să poată utiliza reţeaua de instituţii şi organizaţii partenere în acordarea suportului pshosocial beneficiarilor. inclusiv în timpul sarcinii şi după naşterea copilului. Barierele psihosociale în cadrul îngrijirilor perinatale Inegalitatea în accesul la serviciile de asistenţă medicală. determinat de cauze psihosociale. indiferent de nivelul de dezvoltare social-economică. Să posede deprinderi practice în prevenirea abandonului copilului şi handicapului infantil.la nivel de integrare • Să manifeste atitudini de responsabilitate în activitatea de echipă multidisciplinară antrenată în acordarea îngrijirilor perinatale: conlucrarea cu lucrătorii medicali. • • • • Să posede abilităţi de lucru cu familia beneficiarului în depăşirea problemelor de ordin social. Factorii nefavorabili pentru sănătate pot fi cei mai diferiţi: sărăcia. Să organizeze asistenţa femeii gravide şi familiei acesteia în depăşirea problemelor posibile în perioada sarcinii şi după naştere. locuinţă precară. neîncrederea în păstrarea locului de lucru. 6.1. etc.

Utilizarea ineficientă a acestor servicii a fost atribuită reprezentantelor claselor sociale inferioare. care în timpul sarcinii pot determina ca îngrijirile prenatale să fie inadecvate şi pot avea un impact nefavorabil pentru dezvoltarea timpurie a copilului. cu toate că este foarte actuală şi pentru familiile cu venituri reduse din ţările cu un nivel înalt de dezvoltare socio-economică. întreţinerea de către un singur părinte pot duce la comportamente riscante ale mamei (fumatul. utilizarea de alcool. multiparelor şi femeilor. Aceste femei ţin mau puţin cont de recomandările făcute de medic. necesitatea includerii în îngrijirile de sănătate trebuie semnalată adolescentelor însărcinate la prima ocazie când ele intră în contact cu sistemul de sănătate. Astfel. sărăcia. că conceptele de a apela la îngrijirile prenatale sunt modificate de factori psihologici şi sociali şi pot predispune la tergiversarea adresării pentru îngrijiri medicale în timpul sarcinii. şi structura familiei sunt factori fundamentali în dezvoltarea timpurie a copiilor. mai frecvent printre femeile dezavantajate. statutul minoritar. o asociere cu un nivel educaţional mai redus şi cu un mod mai puţin sănătos de viaţă. 85 . fiind stabilită. Astfel. iar influenţa lor asupra sănătăţii pe parcursul vieţii poartă un caracter cumulativ. celor cu un nivel educaţional inferior. percep mai multe bariere pentru îngrijiri. în special. precum şi în cadrul sistemului educaţional şcolar. Statutul social. Savanţii au stabilit că malnutriţia proteică prenatală afectează dezvoltarea creierului la făt şi la nou-născut. printre adolescentele însărcinate au fost evidenţiaţi o serie de factorii de risc care au favorizat apelarea cu întârziere la asistenţa medicală pentru tinerele cu vârsta sub 18 ani. pentru ţările în curs de dezvoltare. cu atât mai mult se epuizează organismul lui şi cu atât mai puţin el poate conta pe o sănătate durabilă.aceşti factori nefavorabili se manifestă asupra unor şi aceeaşi oameni. Femeile cu venit redus utilizează îngrijirile prenatale mai puţin ca populaţia feminină generală. pentru ca sarcina lor de cele mai multe ori este nedorita si ele au puţine surse economice si sociale. ocupaţia căror presupune aflarea permanentă la domiciliu. Femeile necăsătorite sunt în special vulnerabile. …). Un determinant major pentru utilizarea inadecvată a îngrijirilor prenatale. este sarcina neplanificată. De aceea. Este stabilit faptul. studiat insuficient. Menţionând importanţa determinaţilor psihosociali s-a constatat. are drept consecinţă subalimentarea caracteristică. având un rol important în maturizarea şi dezvoltarea funcţională a sistemului nervos central la copil. că ponderea femeilor care utilizează inadecvat serviciile medicale în cadrul îngrijirilor perinatale este de circa două ori mai mare printre gravidele care nu şi-au dorit iniţial sarcina comparativ cu femeile cu sarcina dorită. au un acces mai limitat la asistenţă medicală. totodată. Un alt determinant social – sărăcia. droguri. Cu cât mai mult timp omul se găseşte într-o situaţie de stres social-economic.

depresia. cât şi pentru ţările în curs de dezvoltare. ambivalenţa referitor la sarcină şi anxietatea faţă de făt. absenţa poliţei de asigurare medicală. abuzul de substanţe. În acest context. etc. mortalitate). vigilenţa lucrătorilor medicali este solicitată şi în aspectul prevenirii unor consecinţe de ordin social. mai frecvent. Identificarea primară a circumstanţelor psiho-sociale în timpul sarcinii Identificarea oportună a familiilor cu riscuri de sănătate pentru mamă şi copil în perioada antenatală şi după naştere constituie una din cele mai importante probleme în activitatea serviciului perinatologic. că în ţările sărace determinanţii principali ai sănătăţii materne şi infantile sunt influenţaţi în mare parte de problemele de ordin economic. fenomenul abandonului sau handicapul infantil.2. cât şi riscuri sociale (abandon infantil. cum ar fi. Este evident faptul. 86 . fiind argumentată necesitatea unui diagnostic precoce a stărilor depresive la această categorie de femei pentru care stresul şi suportul social par a fi moderatori importanţi. uneori provocând un stres cronic. Este demonstrat faptul. trafic de persoane. Factorii de risc ai depresiei antenatale includ lipsa unui partener. Unii specialişti consideră drept indicatori predictorii ai depresiei postpartum la adolescente nivelul de emotivitate al tinerelor însărcinate şi statutul lor socioeconomic. ambivalenţa referitor la perspectiva sarcinii actuale. Depresia la mamele adolescente în timpul primului an postpartum a fost asociată cu conflictele în familie. lipsa suportului social. viaţa foarte stresată.Problemele sociale pot influenţa negativ starea psihologică a femeii în timpul sarcinii. sarcina neplanificată. Lipsa suportului social constituie un important factor de risc pentru starea maternală în timpul sarcinii şi are efecte adverse asupra rezultatelor sarcinii. handicap infantil. sărăcia. avorturi precedente. tristeţea. că stresul este asociat cu naşterea prematură si greutatea mică la naştere. Un aspect deosebit în abordarea problemei în cauză se referă la adolescentele însărcinate. violenţa în familie. Obstacolele care afectează îngrijirile antenatale sunt în mare parte identice atât pentru ţările dezvoltate socio-economic. 6. etc. Problemele psihosociale în timpul sarcinii pot genera atât riscuri de sănătate perinatale şi materne (morbiditate.). Multe din femeile gravide (circa 20 la sută) au experienţa unei depresii antenatale. un suport social mai mic şi subestimarea de sine. fapt. dificultăţi maritale. Alţi factori maternali care influenţează îngrijirile perinatale inadecvate sunt menţionaţi a fi copii mici acasă. care sporeşte riscul unei depresii după naştere.

problema identificării factorilor de risc psiho-social în timpul sarcinii rămâne actuală.. posibilitatea de programare a vizitei la medic). condiţiile de trai. Îngrijirea prenatală (termenul sarcinii la debutul îngrijirilor antenatale. utilizat în Canada prioritar pentru depistarea precoce a stărilor psihoemoţionale la femeile gravide. droguri. Utilizare de substanţe (consumul de alcool. psihologi) denumit Chestionarul de identificare confidenţială a problemelor psihosociale în timpul sarcinii.. respectarea indicaţiilor medicului). că în Republica Moldova. orarul de lucru.Luând în consideraţie faptul. corespunzător principalilor determinanţi psiho-sociali a sănătăţii femeilor gravide. consumul de produse alimentare). Evenimente (schimbări în viaţa: curente şi planificate). suportul autorităţilor publice locale). Chestionarul de identificare confidenţială a problemelor psihosociale în timpul sarcinii este adaptat la specificul Republicii Moldova include compartimentele cele mai relevante. mamelor şi nou-născuţilor (anexa. angajarea în serviciu. transportul. sentimentele în sarcină. echipa multidisciplinară din cadrul Secţiei Consultative a Centrului Perinatologic a IMSP SCM nr. Educaţia prenatală (instruirea către naştere) Statutul psiho-emoţional (relaţia cu partenerul şi părinţii. factorii nocivi profesionali. 87 . asistenţi sociali. fumatul). Statutul social (aspectele privind locuinţa. Chestionarul în cauză a fost elaborat în baza altui chestionar – ALPHA (Antenatal Psychosocial Health Assessment). • • • • • • • • Alte circumstanţe.): • • Atitudinea faţă de sarcină (se constată dacă sarcina este dorită sau nu) Relaţiile în familie (prezenţa soţului/partenerului şi atitudinea lui faţă de sarcină.1 a elaborat un instrument de lucru pentru specialişti (lucrători medicali. existenţa specialiştilor calificaţi. Experienţa femeii despre abuz (evidenţierea antecedentelor cu abuz). satisfacţia privind veniturile financiare. la fel ca şi în alte multe ţări. dispoziţia). • • Suportul social (sprijinul persoanelor apropiate. aprecierea relaţiilor în cuplu). Accesul la serviciile medicale de calitate (disponibilitatea serviciilor medicale.

.Chestionarul de identificare a circumstanţelor psiho-sociale în timpul sarcinii a fost testat printre femeile gravide. 88 .atitudinea persoanelor apropiate/ comunităţii faţă de nevoile gravidei. importanţi în viziunea autorilor. circumstanţele psihosociale.acces limitat la serviciile medicale de calitate. care s-au adresat pentru asistenţă medicală în cadrul Centrului Perinatologic din cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.): . nutriţia. . . .munca. asistenţă socială şi în psihologie am stabilit un moment important în pregătirea cadrelor şi anume. situaţii medico-sociale generate. Fiind admise asocierile diferitor factori sociali cu risc perinatal şi matern au fost evidenţiaţi cei mai frecvenţi din ei: .accesul la serviciile medicale de calitate. Determinanţi sociali perinatali şi impactul lor asupra sănătăţii femeilor gravide.3. În acest context.atitudinea femeii gravide faţă de iniţierea îngrijirilor perinatale. comportamentul. a fost realizată o sinteză privind determinanţii sociali perinatali şi impactul lor probabil asupra sănătăţii femeilor gravide. mamelor şi nou-născuţilor (Cadrul sistematizat) având următoarele compartimente: determinanţii sociali ai sănătăţii femeii gravide. .1. 6. faptul. asistenţei medicale perinatale. pentru specificul Republicii Moldova (anexa . . mamei şi nou-născutului. ca principiile de instruire / formare în domeniul protecţiei medico-sociale a maternităţii trebuie să fie unificate pentru toate categoriile de specialişti menţionate.statutul psihoemoţional. mamelor şi nou-născuţilor În rezultatul unor consultaţii cu experţi în domeniul managementului sanitar. riscuri de sănătate.atitudinea faţă de graviditate. mamelor şi nou-născuţilor.condiţiile de trai.statutul social. generalizând rezultatele analizei surselor bibliografice şi a experienţei practice acumulate în acordarea asistenţei medico-psiho-sociale oferite familiilor dezavantajate în timpul sarcinii şi după naşterea copilului în cadrul Secţiei consultative a CPM IMSP SCM nr.1. unele asociaţii mai frecvente cu alţi factori sociali.. Cadrul sistematizat include următorii determinanţi psiho-sociali ai sănătăţii femeilor gravide. . . .calitatea îngrijirilor perinatale. factorii sociali cu risc perinatal şi obstetrical.stres psihosocial cronic. riscuri sociale.

Pentru majoritatea cazurilor.lipsa suportului psihosocial. sănătatea mamei şi a copilului. . Acţiunea factorilor de risc menţionaţi poate genera o serie de situaţii medico-sociale. ca o reflectare a determinanţilor psiho-sociali ai sănătăţii materne şi neonatale. pentru profesioniştii antrenaţi în acordarea asistenţei medico-psiho-sociale familiilor în timpul sarcinii şi după naştere. în special la debutul carierei. sănătatea viitoarei mame şi a nou-născutului. instituţionalizarea copilului. Cadrul sistematizat conţine şi unele date privind riscurile sociale. inclusiv naşterea prematură. luate separat. întreruperea sarcinii nedorite în condiţii nesigure.. . . traficul de persoane etc. maternă. . . nu prezintă nici un risc pentru evoluţia sarcinii. cu alte circumstanţe / factori de risc cum ar fi. starea de depresie a gravidei şi a mamei. precum şi la mortalitate perinatală. asociere de infecţii în sarcină.amânarea/ ignorarea îngrijirilor perinatale. se pot realiza unele riscuri relative pentru sănătatea mamei şi a nou-născutului care se referă la morbiditatea infantilă şi maternă. spre exemplu. naştere extraspitalicească.sarcina nedorită. însă. abandonul nou-născutului. Investigaţiile referitor la barierele la îngrijirile în timpul sarcinii sunt importante prin a înţelege ce paşi trebuie făcuţi pentru ca fiecare femeie gravidă să aibă acces la asemenea servicii Cadrul sistematizat a fost apreciat ca un instrument managerial util. Cunoaşterea determinanţilor psihosociali ai sănătăţii femeilor gravide şi a nou-născuţilor poate oferi soluţii adecvate la problemele vizând accesul la îngrijirile perinatale precum şi calitatea acestora. poate agrava situaţiile cu risc medical şi 89 . în cazul unei femei gravide celibatare sau divorţate circumstanţele psihosociale concrete. În asociere. nu pot prezenta riscuri pentru evoluţia sarcinii.depresia. de sine stătător. întreruperea sarcinii la cerere sau conform indicaţiilor medico-sociale. greutate mică la naştere. În conformitate cu recomandările experţilor Cadrul sistematizat va fi inclus în suportul de curs pentru instruirea asistenţilor sociali în ultimul an de studiu în cadrul facultăţii.sărăcia. cele mai frecvente fiind handicapul infantil. . Ca rezultat. faptul că femeia este celibatară sau divorţată. sarcina nedorită sau lipsa de venituri.îngrijiri perinatale inadecvate. De exemplu. circumstanţele psihosociale ar putea fi numite ca indicatori ai riscului perinatal care. lipsa suportului psihosocial.excluziunea socială. etc. infantilă.

traficul de persoane. care se referă la morbiditatea infantilă şi maternă. deplasare din motiv al îngrijirii copilului. poate determina apariţia unor probleme complexe ale sarcinii. 6. Cadrul sistematizat privind unii determinanţi sociali perinatali şi impactul lor probabil asupra sănătăţii femeilor gravide. modalitatea şi termenul de depunere a actelor pentru 90 . abandonul nou-născutului. instituţionalizarea copilului. ca impact al determinanţilor psihosociali ai sănătăţii materne şi neonatale. care cade deja sub incidenţa unor forme de prestaţii sociale. mamelor şi nou-născuţilor a fost implementat în două cele mai mari maternităţi din ţară din componenţa Centrului Perinatologic a IMSP SCM nr. (iii) tânăra mamă. ceea ce face ca asistentul social. necesitatea odihnei suplimentare ceea ce uneori duce la diminuarea veniturilor şi creşterea cheltuielilor care provoacă pentru unele viitoare mame situaţii de criză. Acest lucru poate fi argumentat prin următoarele: (i) gravida se află în mediul său natural de viaţă. El a trecut testarea practică la specialiştii asistenţi sociali şi psihologi din instituţiile medicale în cauză. să identifice legăturile sociale către care poate fi conectată viitoarea mamă şi respectiv să prevină sau să soluţioneze problemele ce au apărut în faza primară. refacerea şi dezvoltarea capacităţilor individuale necesare pentru rezolvarea unor probleme sau situaţii de dificultate pe care persoana nu le poate soluţiona de una singură şi în asigurarea unui suport pentru persoanele care nu au posibilitatea să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe necesare pentru desfăşurarea unor activităţi socialmente utile. se pot realiza unele riscuri pentru sănătatea mamei şi a nou-născutului. probleme familiale. precum şi la mortalitatea perinatală. în asemenea situaţii. cele mai frecvente fiind handicapul infantil. cheltuieli pentru medicamente. asistenţa socială la nivel de comunitate pentru femeile însărcinate/mame apare ca o componentă indispensabilă a protecţiei sociale.1 din Chişinău şi a ICŞOSMC. Ca rezultat. emoţionale şi/sau psihologice. dar sarcina duce la apariţia unor necesităţi financiare suplimentare: alimentaţie regulată şi caloriinică.4. riscă să nu cunoască drepturile ei referitoare la prestaţiile sociale. ale sănătăţii mamei. etc. etc. care să favorizeze integrarea lor socială. indemizaţiile pentru îngrijirea copilului). sau la schimbări în modul de acumulare/câştig a surselor financiare: evitarea unor eforturi fizice. Lipsa unor intervenţii sociale. În acest context. Cadrul sistematizat mai conţine şi un compartiment privind riscurile sociale.social în timpul sarcinii sau după naştere. fiind limitată în comunicare. (ii) gravida încă nu cade sub incidenţa unor forme de prestaţii sociale (indemnizaţia de naştere. infantilă şi maternă. Serviciile comunitare de asistenţă socială în cadrul îngrijirilor perinatale Obiectivul fundamental al serviciilor sociale constă în menţinerea. în caz de necesitate.

etc. Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copiilor.55 din 12. Drept urmare. (viii) conlucrarea cu medicul de familie a gravidei/mamei în oferirea suportului social. asigurarea medicală obligatorie gratuită etc. (ii) informarea gravidei/mamei privind drepturile sociale şi medicale pe care le are ea şi copilul său (indemnizaţia unică. în elaborarea planului individualizat de asistenţă sau a strategiei de referire pentru cazurile perinatale.2008 privind identificarea.71 din 03.06. alocaţia de îngrijire a copilului. ceea ce poate duce la situaţii de abandon. minorelor. În acelaşi timp. rolul asistentului social ce activează în comunitate. dar şi a familiilor complete cu risc de abandon infantil privind importanţa creşterii şi dezvoltării copilului în familia biologică. asistenţilor sociali din cadrul Direcţiilor / Secţiilor Raionale de Asistenţă socială şi protecţie a familiei. (v) susţinerea gravidei/mamei şi a întregii familii în identificarea resurselor pentru depăşirea situaţiei de criză. narcomanie). asistentul social trebuie să ţină cont în intervenţia sa de următoarele particularităţi: 91 . apariţia unor boli somatice la mamă sau copil.) şi direcţionarea spre instituţiile respective. nr. (iv) consilierea şi oferirea sprijinului psiho-social în depăşirea situaţiilor dificile determinate de o sarcină nedorită / neplanificată. asistenţilor sociali ce activează în cadrul serviciilor sociale adresate femeilor constă în: (i) depistarea cuplurilor cu probleme psiho-sociale în timpul sarcinii şi după naştere. (vi) informarea femeii gravide privind eventualele riscuri în timpul sarcinii şi impactul factorilor nocivi asupra sănătăţii mamei şi copilului. Asistentul social se va baza pe instrucţiunile „Managementului de caz pentru asistentul social” aprobat prin ordinul MPSFC.10. risc de divorţ. sub-nutriţie a mamei sau a copilului. (vii) referirea gravidei/mamei spre serviciile existente în localitate şi susţinerea în conectarea la resursele comunitare existente. apariţia unor stări psiho-emoţionale la mamă şi transmiterea acestora la întreaga familie ceea ce poate duce la violenţă domestică. evaluarea şi elaborarea planului individualizat de asistenţă pentru femeile / familiile cu riscuri medico-sociale perinatale şi în caz de necesitate de direcţionare a cazurilor pe „Mecanismul de referire a cazului în sistemul de servicii sociale” aprobat prin ordinul MPSFC nr. accentuând importanţa creşterii şi dezvoltării copilului în familia biologică. iar pe de altă parte mărimea prestaţiilor sociale de care poate beneficia nu întotdeuna sunt îndeajuns pentru creşterea şi îngrijirea copilului.2009.dobândirea acestor drepturi pe de o parte. (iii) informarea şi consilierea mamelor solitare. identificarea problemele psiho-sociale cu care se confruntă gravida/mama pe parcursul sarcinii şi după naştere şi intervenţia pentru acordarea sprijinului necesar. risc de apariţie a anumitor vicii (alcoolism.

lăuză. în explicaţia riscurilor pe care le poartă familia şi a consecinţelor acesteia. efortul şi timpul alocat va fi mult mai mare faţă de cel dedicat beneficiarelor din primele categorii. respectiv şi planul de intervenţie se va baza pe acestea. aceste femei/familii vor cere un efort suplimentar de la asistentul social în stabilirea relaţiilor de conlucrare şi parteneriat cu familia. a unor organizaţii publice sau private. Atunci când asistentul social va merge în familie pentru realizarea unor acţiuni incluse în acest Plan şi va descoperi o femeie gravidă cu disabilităţi ce prezintă riscuri medicosociale. se poate simţi ofensată de faptul că a nimerit în vizorul serviciilor de asistenţă socială. va încerca să boicoteze acţiunile acestuia etc. Această categorie de beneficiari este cea mai complicată deoarece probleme sociale sunt multiple. nu percepe întotdeauna necesitatea asistenţei sociale.femei/ familii ce se vor adresa după ajutor din iniţiativă proprie. .femei/ familii ce se vor apărea în vizorul asistentului social la iniţiativa altor persoane. Drept exemplu poate servi „Planul de acţiuni privind realizarea Programului Naţional de reabilitare şi integrare socială a persoanelor cu disabilităţi”. ca rezultat al unor programe guvernamentale sau locale. . Fiecare din aceste categorii va avea necesităţi specifice. Şi în asistarea acestor persoane. iar gradul de implicare a femeii / familii poate fi de cele mai dese ori mic. Acestea îşi conştientizează prolemele. respectiv nu va conlucra cu asistentul social. Respectiv. . această categoria are o problemă uşor detectabilă şi de către ne-specialiştii în asistenţă socială care s-au adresat la serviciul de asistenţă socială. angajator. a unor iniţiative. 3.cu necesităţi de informare privind preconcepţia sau contracepţia. nu îşi conştientizează problemele. Cu toate acestea.gravidă. Tipul reşedinţei: 92 . 2. ceea ce va diminua şansele de reuşită ale asistentului social. Această categoria de beneficiari. Tipul adresării: . vecini.1. În asemenea cazuri. instituţii cu care aceştia contactează etc. de cele mai dese ori. ceea ce face ca munca asistentului social să poată atinge şanse înalte de reuşită. organe de poliţie. descrise în temele anterioare.femei / familii ce vor nimeri în vizorul asistenţei sociale în urma examinării lor de instituţiile de asistenţă socială. Aceste cazuri pot fi semnalate asistentului social de medicul de familie. asistentul social poate întâlni rezistenţă din partea femeii / familiei. vor conlucra în mare măsură cu asistentul social pentru depăşirea problemelor cu care se ciocnesc şi vor participa activ la implementarea planului de intervenţie. . ceea ce va duce la alocare de timp mai mare comparativ cu prima categorie de beneficiari. Categoria perinatală: . lucru de care trebuie ţinut cont în planificarea intervenţiei sociale a asistentului social.

nr.06.06. În dependenţă de problemele şi necesităţilor femeii / familiei se va întocmi de către asistentul social planul individualizat de asistenţă care va include şi tipul serviciilor necesare .servicii sociale primare. . .individual„Mecanismul de referire a cazului în sistemul de servicii sociale” Evaluaţi aprobat prin ordinul MPSFC nr. până la servicii sociale cu specializare înaltă atunci când femeia necesită plasament. În acelaşi timp. realizaţi 2 jocuri de rol în care participă asistentul social comunitar şi o femeie gravidă cu concubinul ei ce au nimerit în vizorul asistentului social la iniţiativa vecinilor (primul contact cu gravida. . .10. 2.2008 prin prisma îngrijirilor perinatale.. practic posibilitatea adresării directe este exclusă. Studiu.71 din 03.06. Aplicaţii practice: analizaţi rolul asistentului social comunitar în cadrul îngrijirilor perinatale. şi la accesarea drepturilor privind prestaţiile băneşti.servicii sociale specializate.2010 „Cu privire la serviciile sociale”): . Gravida se manifestă agresiv.de la servicii primare pentru cazurile ce pot fi soluţionate în timp scurt şi doar de asistentul social.. sau referirea spre servicii sociale specializate pentru cazurile care necesită intervenţii specializate şi pluri-disciplinare.2010 „Cu privire la serviciile sociale”) din perspectiva îngrijirilor perinatale 93 .Fără viză de reşedinţă.Cu viză de reşedinţă. 4.Analizaţi „Managementului de caz pentru asistentul social” aprobat prin ordinul MPSFC. cazare etc. în cazurile de violenţă domestică etc. din lipsa posibilităţilor enumerate mai sus femeile / familiile date prezintă riscuri sociale şi medicale mai înalte comparativ cu prima categorie. iniţierea unor primi paşi de intervenţie): 1. Gravida se comportă liniştit şi acceptă vizita asistentului social. chiar dacă femeia dispune de Poliţă de asigurări medicale. . identificarea problemelor cu care se confruntă familia.Analizaţi Legea 123 din 18. Lipsa vizei de reşedinţă face mai dificilă conectarea categoriei date la serviciile sociale specializate existente în comunitate. în lipsa unui domiciliu.servicii sociale cu specializare înaltă.2009 prin prisma îngrijirilor perinatale. Tipul serviciilor sociale acordate (conform Legii 123 din 18. la accesarea serviciilor medicale existente. Categoria de femei fără viză de reşedinţă va intra mai dificil în vizorul asistenţei sociale.55 din 12. este nemulţumită că este asociată cu beneficiarii de asistenţă socială.

nivel de grup .).dimensiunea psihosocială = se referă la munca desfăşurată cu mamele. lipsa spaţiului locativ etc. În munca directă cu gravidele /mamele asistentul social din instituţiile perinatologice încearcă să determine schimbări în atitudinile acestora faţă de propriile lor probleme şi să dezvolte capacitatea lor de rezolvare a problemelor. nivel individual – lucru direct cu mamele care au dificultăţi de adaptare la noul rol social. Asistentul social va aborda problemele mamelor / cuplurilor la 4 niveluri: 1. acordîndu-se acestora sprijin emoţional.5 Asistenţa socială a mamelor. care reprezintă familia. ci ca membri ai unui grup structurat într-un anumit mod. şomere.mamele beneficiază de suport nu ca persoane separate.6. autoînţelegere. mamelor individual. 3. conflicte intrafamiliale.abordare directă care se adresează în mod direct gravidelor. La toate cele 4 niveluri activitatea asistenţială are două dimensiuni principale: . asistentul social din instituţiile perinatologice desfăşoară activităţi cu caracter educativ şi formativ. În acest sens.dimensiunea economică = vizează alocarea unor ajutoare financiare şi materiale mamelor / cuplurilor care nu reuşesc să se autosusţină la momentul apariţiei copilului sau pe o perioadă de timp mai îndelungată. 4. cuplurilor asistentul social din instituţiile perinatologice utilizează două forme de abordare: . cuplurilor în cadrul instituţiilor perinatologice Procesul de asistenţă socială oferită în cadrul instituţiilor perinatologice reprezintă un ansamblu de activităţi profesionale prin intermediul cărora mamele / cuplurile pot beneficia de suport în vederea rezolvării sau ameliorării situaţiei lor. comunităţile pentru a determina schimbări în comportamentul lor adaptativ şi în integrarea lor în comunitate. . nivel comunitar . la condiţiile sociale schimbate sau au nevoie de diferite forme de protecţie socială în faza post-externare. familiile acestora. dezvoltându-le capacitatea de conştientizare.). nivel familial .abordează probleme sociale cu care s-a confruntat /se confruntă mama în comunitatea de baştină (lipsa locurilor de muncă. În procesul de consiliere a gravidelor.se referă la munca cu grupuri de mame care au caracteristici comune (abuz de substanţe. Aceste sarcini sunt realizate de către asistentul social în cadrul consilierii mamelor / cuplurilor. 2. ca o premisă a refacerii capacităţii de funcţionare socială normală. 94 . gravidelor. tendinţe de abandon al copilului etc. mamelor.

mamelor poate fi promovată în formă: . asupra grupului de prieteni sau vecini. problemei: 2) construirea unei relaţii cu consilierul: “Cred că acest consilier mă poate ajuta”. Consilierea este un tip de activitate profesională a asistentului social orientată spre a oferi ajutor consultativ nemijlocit gravidelor. Asistentul social urmăreşte determinarea unor schimbări la nivelul gravidelor. consider că a evaluarea: meritat”. Consiliere precriză (înainte de a efectua unor teste medicale).abordare indirectă care este orientată spre mediul gravidelor.. gravida abuzată). familiei presupune parcurgerea mai multor etape: 1)construirea unei relaţii. mamelor. Din perspectiva beneficiarlui (mamei. Consilierea ca tip de activitate profesională a asistentului social orientată spre a oferi ajutor consultativ nemijlocit gravidelor.individuala . conştientizarea problemei: “Am o problemă!” sau “Cred că sunt într-o dificultate!”. familiei) există mai multe stadii ale consilierii: 1. 95 . 3) formularea soluţiilor alternative. implementarea: 8) evaluarea: “Deşi această abordare mi-a luat o parte din timp şi a solicitat efort. gravidei. 6) selectarea strategiei: “Cred că această abordare m-ar ajuta şi sunt gata să o încerc”. mamelor. mamelor cu probleme în formă de sfaturi şi recomandări. 1)construirea 2) explorarea în adâncime a problemelor. acţionînd asupra mediului familial sau profesional. gravida infectată.. mamelor constă în acordarea suportului solicitat de persoană. problemei: 5) explorarea strategiilor: “Înţeleg că sunt câteva planuri de acţiune pe care pot să le încerc strategiilor: pentru a-mi ameliora situaţia”. gravidei. Acestea sunt oferite în cadrul unor convorbiri în baza studierii preventive a problemelor cu care se confruntă femeia. familie. în vederea adaptării la o situaţie nouă sau neaşteptată Asistentul social din instituţiile perinatologice va presta mai multe tipuri de consiliere: Consiliere în criză (de ex. motivaţia: 4) conceptualizarea problemei: “Problema mea nu este de nerezolvat”.de grup Obiectivul general al consilierii gravidelor. Consiliere postcriză (urmăreşte adaptarea la noua situaţie) Consilierea mamei. consilierul: 3) motivaţia: “Cred că pot să-mi îmbunătăţesc situaţia!”. strategiei: 7) implementarea: “Această abordare mă ajută foarte mult!”.

Asistentul social care realizează consilierea mamei, gravidei, familiei în instituţiile perinatologice trebuie să posede următoarele atribute: atitudinea pozitivă şi necondiţionată; · abordarea cu sinceritate; · empatia Ascultarea activă (Receptare – Interpretare – Transmitere); Clarificarea; Parafrazarea; Reflectarea; Rezumarea.

El va administra următoarele tehnici ale consilieii:

Asistentul social –consilier este cea mai relevantă resursă pentru mamă, gravidă, familie: Dacă asistentul social nu poate asculta, persoana nu va putea vorbi Dacă asistentul social nu oferă încredere, persoana nu i se va destăinui Dacă asistentul social nu-i acordă suficient timp şi atenţie, persoana se va simţi frustrat Dacă asistentul social va cădea în capcane, persoana îl va manipula

Procesul de consiliere a gravidelor / mamelor se desfăşoară în câteva etape: 1. Stabilirea relaţiei Această etapă după durată nu este mare, dar, ca scop, este foarte importantă. Aici se stabileşte şi se consolidează încrederea gravidelor, mamelor în suportul pe care poate să-l ofere asistentul social. O astfel de predispunere va influenţa benefic succesul activităţii pe parcursul întregului proces de consiliere, precum şi impactul ei asupra situaţiei femeii. 2. Identificarea şi evaluarea problemei beneficiarului Pentru a putea stabili obiectivele intervenţiei este necesar de identificat nevoile şi resursele gravidelor, mamelor, precum şi de realizat o evaluare complexă şi corectă a acestora. La stabilirea obiectivelor intervenţiei se ţine cont de punctele tari ale gravidelor, mamelor şi se urmăreşte realizarea corelării dintre nevoi şi resurse, astfel încât în mod treptat beneficiarul să ajungă la o deplină funcţionalitate socială. Mama, viitoarea mamă are nevoie să i se prezinte multitudinea de soluţii posibile la problema cu care se confruntă, astfel încât el singur să poată alege soluţia care îi este cea mai convenabilă.
96

Asistentul social va gândi împreună cu gravidele, mamele etapele concrete prin care acesta va trebui să treacă pentru a putea îndeplini obiectivele alese. Este posibil ca femeia să se confrunte simultan cu mai multe probleme. Alegerea ordinii în care acestea se vor rezolva depinde de semnificaţia particulară conferită de către gravide, mame problemei date şi de gradul de disconfort resimţit de beneficiar vis-a-vis de această problemă. Se va începe cu rezolvarea cît mai rapidă a uneia dintre cele mai stresante probleme pentru femeie cu scopul de a-l încuraja pentru procesul de schimbare. Se vor ierarhiza nevoile beneficiarului, în funcţie de prioritatea acordată de către beneficiar respectivei probleme, dar şi de posibilitatea de intervenţie rapidă pentru soluţionarea ei. Se va crea o listă a priorităţilor beneficiarului şi alta cu durata estimată pentru intervenţie în problema respectivă. Din corelarea celor două liste rezultă ordinea în care intervenţia se va desfăşura. Într-o altă ordine de idei, în stabilirea obiectivelor intervenţiei, se va porni de la obiectivele generale cum ar fi: integrarea socială, adaptarea socială, etc. şi se va trece la obiectivele specifice de tipul: găsirea unei locuinţe pentru mama cu copil, plasarea temporară a mamei într-un centru maternal etc. Obiectivele specifice sunt strict delimitate de specificul cazului cu care se lucrează. Stabilirea obiectivelor intervenţiei permite alegerea strategiilor, metodelor, tehnicilor folosite în procesul de intervenţie. Multitudinea şi dinamica naturii problemelor cu care se confruntă gravidele, mamele în dificultate face necesară selectarea de către asistentul social, în acord cu beneficiarul, a unei probleme sau a unei părţi dintr-o problemă ca unitate de lucru, urmând ca celelalte probleme sau părţi din problemă să fie abordate pe parcurs. Focalizarea asupra problemelor persoanei care vizează securitatea socială a beneficiarului sunt semne distincte ale lucrului cu cazul. Acesta este un principiu fundamental în teoria managementului de caz, anume cel al integrităţii sistemice a intervenţiei. Un al doilea principiu este cel al abordării procesuale, stadiale a lucrului cu cazul. Prin acest principiu înţelegem abordarea pe etape, într-o ordine logică a secvenţelor intervenţiei. Procesul se repetă pînă cînd gravidele, mamele în dificultate ca sistem îşi regăseşte echilibrul şi îl poate menţine. Beneficiarul va accepta cu mai multă uşurinţă intervenţia dacă schimbarea îi este cerută în mod gradat, treptat. Considerentele după care se alege ordinea priorităţii problemelor ce vor fi abordate sunt: nevoile şi dorinţele reale ale gravidelor, mamelor în dificultate;

97

-

ceea ce este considerat de către asistentul social drept posibil la nivelul actual al

problemei; ceea ce instituţiile perinatale, care prestează servicii, au ca obiectiv să realizeze şi au

resursele necesare. Este posibil ca gravida, mama în dificultate să nu fie capabilă să distingă problema cu care se confruntă, implicaţiile personale ale acesteia şi/sau să nu dorească să-şi rezolve decât una dintre numeroasele probleme cu care se confruntă. Nu se recomandă să se abordeze de la primele întâlniri problema pe care asistentul social o consideră drept fie că cea mai gravă, fie ca sursă a altor probleme. La început se va aborda problema care, după opinia gravidelor, mamelor în dificultate, îl face vulnerabil cel mai mult, în faţa căreia el se simte cel mai anxios. Trebuie de ţinut cont de faptul că persoana care solicită asistenţă socială se află totdeauna în stare de stres, de disconfort sau chiar criză. Asistentul social va alege spre rezolvare problemele sau părţile problemei în ordinea indicată de propria judecată profesională. Totuşi, datorită subiectivităţii fiecăruia dintre noi, va exista tendinţa să demarăm procesul de ajutor cu acele probleme în soluţionarea cărora avem o experienţă mai bogată. Această strategie este corectă pentru început, deoarece demarează procesul de ajutor pe un teren relativ mai sigur şi, pe de altă parte, cîştigă încrederea beneficiarului prin succese parţiale obţinute rapid. Trebuie respinsă însă tendinţa de a interpreta relatările cu gravidele, mamele în dificultate prin prisma experienţei anterioare a asistentului social, fără a ţine cont de principiul unicităţii cazului. Acest principiu evidenţiază că nu pot exista în realitate două cazuri (probleme) identice, întrucât nu există în realitate două persoane identice, ori două contexte sociale identice. Nu în ultimul rând, în alegerea ordinii de desfăşurare a intervenţiei se va ţine seama de specificul serviciilor oferite de organizaţia din care face parte asistentul social. De aceea este foarte important ca asistentul social să cunoască cu precizie ce servicii anume oferă mamelor, gravidelor centrele perinatologice în care lucrează, ce tipuri de resurse şi în ce măsură este dispusă această agenţie să le mobilizeze. De aici rezultă principiul confidenţialităţii legat atât de natura problemelor cu care se confruntă gravidele, mamele în dificultate, cît şi de numele lor. Nerespectarea acestui principiu poate cauza gravidelor, mamelor în dificultate disfuncţionalităţi sociale legate de integrarea în grupul de apartenenţă şi în procesul de schimbare. Se poate ajunge la situaţia de compromitere a posibilităţii oricărei intervenţii ulterioare prin pierderea încrederii în asistentul social. Procesul de schimbare poate fi văzut ca un proces de ajutor acordat de către asistentul social beneficiarului. Este util de ştiut că folosirea termenului ajutor poate implica în relaţia asistentului

98

mamei la auto-determinare poate fi încălcat numai atunci când acestea aleg un curs al evenimentelor cu un înalt grad de pericol social sau individual.social cu beneficiarul o stare de disconfort la acesta din urmă. dintre care unele pot crea un disconfort temporar. mamei. pierzându-şi autonomia personală. Beneficiarul are dreptul la auto-determinare. Alegerea strategiilor de intervenţie Intervenţia asistentului social din instituţiile perinatale are drept scop ameliorarea funcţionalităţii sociale a gravidei. asistenţa socială a familiilor care aşteaptă copii sau a celor în 99 . Uneori asistentul social poate prelua unele sarcini care depăşesc competenţele gravidei. împreună cu alegerea ordinii desfăşurării intervenţiei. El trebuie să-şi asume responsabilitatea de a face faţă acestor sarcini. Explorarea soluţiilor alternative Rolul asistentului social la această etapă este de a indica posibilele alternative şi a explora împreună cu gravida. mamei la confidenţialitate. Aceeaşi situaţie permite şi încălcarea dreptului gravidei. 4. mamei de a face faţă. alegerea soluţiei la problema sa îi aparţine. precum şi consecinţele aplicării fiecăreia. cît şi un proces de schimbare a situaţiei sale sociale. mamei. mamei despre această încălcare este obligatorie. Dreptul gravidei. dar în acelaşi timp sunt urgente pentru acesta. Soluţia se dovedeşte satisfăcătoare pentru beneficiar şi aceasta devine dependentă de asistentul social din instituţiile perinatale. înştiinţarea gravidei. de aceea el trebuie să suporte un dublu proces de suport . Alegerea soluţiei de către asistent social în locul beneficiarului poate avea următoarele consecinţe: Soluţia se dovedeşte a fi insatisfăcătoare pentru gravidă. mamă şi acesta pierde încrederea în asistentul social. Obiectivele asistenţei sociale acordate din perspectiva teoriei îngrijirii sunt: asigurarea independenţei gravidei. 3.din partea familiei şi comunităţii. mama modalităţile concrete de aplicare a eventualelor soluţii. mamei aflate în dificultate. Beneficiarul aflat în nevoie este în imposibilitatea de a-şi rezolva singur problemele cu care se confruntă. Beneficiarul trebuie să facă faţă multor sarcini. Asistenţa socială modernă cunoaşte două perspective de intervenţie: 1) în baza teoriei îngrijirii şi 2) în baza teoriei schimbării. accentuându-se latura disfuncţională a personalităţii beneficiarului. Sarcinile trebuie stabilite în conformitate cu posibilităţile de creştere ale gravidei. pregătindu-l pentru sarcini din ce în ce mai dificile.

la rîndul ei. 5 Împărtăşirea sentimentelor: Mamele. asistentul social are nevoie de creativitate în găsirea soluţiei optime. Alegerea efectivă a strategiilor de intervenţie se realizează pornindu-se de la modelul în care ne aflăm în situaţia de faţă. 6 Schimb pozitiv: Mamele. la nivel de ONG. un dublu aspect: schimbarea la nivelul individului pentru a realiza o buna funcţionare a beneficiarului (lucrul centrat pe gravidă şi / sau mamă) şi adaptarea mediului social la nevoile mamei şi copilului. o planificare pe termen lung. 4 Exprimarea afecţiunii. 3 Identificarea obstacolelor: Mamele. Strategiile de intervenţie se aleg în funcţie de obiectivele avute în vedere. modificări în percepţia socială a unui anumit beneficiar. Metodele folosite vor fi: lucrul în grup. La această etapă are loc planificarea acţiunilor. gravidele încearcă să identifice cauzele potenţiale ale eşecului în realizarea unei sarcini şi să planifice măsuri de evitare şi corectare. dinamica relaţiilor dintre nevoi şi resurse şi lista de priorităţi pentru intervenţie. De exemplu.care s-a născut recent copilul. care nu a fost discutată suficient. gravidele sunt rugaţi să dezvăluie ceea ce le place sau consideră atractiv pentru ceilalţi. De exemplu. Asistentul social care activează în instituţiile de perinatologie va utiliza diferite forme de planificare: 1 Planificarea generală: O activitate este planificată „de la zero” ca răspuns la o necesitate. Pe lîngă experienţa practică. stabilirea strategiilor de intervenţie vizează modificări în structura unor instituţii. oferirea îngrijirii şi protecţiei sociale pentru nounăscuţii cu probleme de sănătate şi celor abandonaţi în secţiile perinatologice etc Teoria schimbării vizează. Accentul este pus pe crearea posibilităţii femeilor pentru exprimarea sentimentelor. gravidele îşi exprimă sentimentele pe marginea unei probleme emoţionale. intervenţia la nivelul administraţiei publice locale. părinţii împreună cu asistentul social şi medicii stabilesc un regim de activităţi cotidiene pentru copil. competenţe în managementul schimbării şi abilităţi de intervenţie. 5. 2 Planificarea procesului: Este planificarea detaliilor unei activităţi deja acceptate. politici sociale la nivel raional şi naţional. reieşind din particularităţile cazului concret. În perspectiva schimbării la nivelul mediului social. Acordul între beneficiar şi asistentul social 100 . părinţii discută soarta copilului lor născut cu disabilităţi.

Se vor negocia cu beneficiarul termenele unui nou acord ori de cîte ori cel anterior este încălcat. furnizează ajutor financiar. mamă nu trebuie să atragă pedeapsă din partea asistentului social. care au fost lipsurile sesizate de mamă. iar pedeapsa diminuează stima de sine. le orientează la înţelegerea şi utilizarea cadrului legislativ de protecţie socială. Planul desfăşurării procesului de schimbare trebuie detaliat pe sarcini astfel încît beneficiarul să ştie care sarcini are de realizat în viitorul imediat şi care în etapele ulterioare. Aceştia sunt indicatori ai calităţii vieţii. mamelor are ca scop evaluarea gradului de respectare a acordului stabilit între asistentul social şi beneficiar. psihoterapie. ce sugestii ar avea pentru a perfecţiona activitatea de consiliere. 6. gravidă în timpul procesului de consiliere. persoanele şi grupurile vulnerabile de a influenţa politicile sociale. Lipsa de experienţă a femeilor de a face faţă situaţiei cu care se confruntă poate fi parţial corectată prin jocuri de rol organizate cu participarea asistentului social şi a beneficiarului. material. 7. Ce anume a perceput femeia ca pozitiv în procesul de consiliere. nu are pentru ce-l ierta sau pedepsi. Intervenţia efectivă şi monitorizarea Nerespectarea termenelor acordului de către gravidă. Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor procesului de schimbare se face la fiecare etapă. Monitorizarea gravidelor. Evaluarea rezultatelor procesului de schimbare Procesul de schimbare se realizează ca un proces treptat pe parcursul unui şir de etape şi paşi în vederea consolidării potenţialului beneficiarului de autodeterminare. Evaluarea procesului de asistenţă trebuie să apară ca o reacţie de răspuns din partea beneficiarului prin răspunsuri la întrebări despre cît anume l-a ajutat procesul de consiliere şi în ce mod. 6. moral. dar nici scuzele nu trebuie acceptate.Asistentul social trebuie să negocieze cu beneficiarul un acord foarte explicit şi realist. Cel mai important obstacol care poate apărea într-o intervenţie este lipsa de motivaţie a beneficiarului de a realiza schimbarea. Iertarea încurajează continuarea nerezolvării sarcinilor.6. 101 . Ele pot fi puse în evidenţă prin urmărirea unor indicatori care ţin de starea femeii. Managementul sarcinii cu probleme medico-sociale (protocol clinic) Programul de asistenţă medico-socială oferă femeilor gravide (familiilor) aflate în dificultate posibilităţi de cunoaştere şi de acces la servicii specializate de asistenţă socială. consiliere. mobilizează comunitatea. A-l motiva pe beneficiar constituie o direcţie principală a eforturilor asistentului social. în concordanţă cu specificul acesteia. Procesul de schimbare este un proces care antrenează ample modificări în viaţa mamei. Rezolvarea sau nerezolvarea sarcinilor de către beneficiar nu este problema asistentului social.

instituţiilor specializate subordonate MMPSF. care permit în baza problemei depistate să elaboreze modalităţi individualizate de soluţionare a ei. morbiditate şi mortalitate perinatală. economia surselor bugetare atât ale instituţiei medicale. care va contribui la sporirea eficacităţii şi eficienţei asistenţei perinatale prin prevenirea unor tentative de întrerupere a sarcinii nedorite în termen avansat de către pacientă. • Diagnosticul problemelor de ordin medico-social la femeile gravide (lăuzele) în dificultate. inclusiv analiza condiţiilor de trai şi relaţiilor interpersonale. În cazul constatării unui risc perinatal determinat de factori medico-sociali lucrătorii medicali antrenaţi în acordarea asistenţei perinatale pot să utilizeze elemente de psihoterapie pentru a ajuta pacienta să participe în soluţionarea situaţiei de criză psihosocială în care aceasta se află la moment. infantilă şi maternă. cât şi ale familiilor. cu care ele se confruntă sau se pot confrunta. 102 . psihologic sau moral. În prezent pot fi mai frecvent utilizate 2 forme de soluţionate a prolemelor medico-sociale inclusiv în perinatologie: Psihoterapia (tratamentul direct): modalitatea asistenţială centrată individual pe persoana clientului (femeia gravidă. • Realizarea programelor de măsuri personalizate de suport şi de protecţie psihosocială a femeilor gravide (lăuzelor) în dificultate Supravegherea dinamică a gravidei va prevedea posibilitatea medicului de familie (medicului obstetrician. Asistenţii sociali dispun de metodologii speciale care includ o multitudine de aspecte privind statutul social al gravidei (lăuzei) şi familiei ei. stresante sub aspect economic. precum şi în centre statale sau neguvernamentale acreditate în prestarea serviciilor de asistenţă socială. moaşei) de a colabora cu asistentul social pe tot parcursul sarcinii şi după naştere. Diagnosticul problemelor medico-sociale se realizează prin implicarea specialiştilor în asistenţa socială care activează în cadrul centrelor perinatale.In cadrul altor programe se înscriu şi activităţi de prevenire a unor situaţii de viaţă dezechilibrate. medicul obstetrician sau moaşă a unor circumstanţe psihosociale la pacientele supravegheate. minimalizarea riscului de abandon infantil. Asistenţa medico-socială în timpul sarcinii şi după naştere include unele etape în dependenţă de problemele (circumstanţele) constatate în fiecare caz concret: • Identificarea femeilor gravide (familiilor) care pot constitui obiectul activităţilor de asistenţă socială prin stabilirea de către medicul de familie. lăuza) care va beneficia de susţinere psihologică pentru ai dezvolta capacitatea de înţelegere de sine şi de evaluare a propriei situaţii. fapt.

Pentru beneficiarii săi. asistentul social din maternitate / asistentul social comunitar. La etapa de suspiciune a sarcinii lucrătorul medical. care impune specialiştii în asistenţa socială să-şi orienteze eforturile la căutarea posibilităţilor de susţinere continuă a beneficiarilor. juristul. etc. Protocolul Managementul sarcinii cu probleme medico-sociale a fost inclus în Suplimentul la Ghidul Naţional de Perinatologie (2006) şi a fost testat în cadrul proiectelor realizate în cadrul Secţiei Consultative a CPM SCM nr. Algoritmul acţiunilor de suport medico-psiho-social în timpul sarcinii (pentru asistenţii sociali) În anul 2007.. Pentru asigurarea unui suport psiho-social cât mai adecvat şi oportun beneficiarii vor fi plasaţi în reţeaua de instituţii şi organizaţii-partenere. de grup. alţi specialişti. medicul obstetrician din maternitate. în cadrul unui atelier de lucru (focus-grup) la care au participat asistenţi sociali care activează în diferite instituţii şi organizaţii din municipiul Chişinău şi medici obstetricieni din SC CPM SCM nr. • Consolidarea rezultatelor obţinute în asistenţa socială acordată familiilor social vulnerabile În multe cazuri.7. Persoana-cheie în monitorizarea cazurilor cu probleme medico-sociale în timpul sarcinii şi după naştere este asistentul social. va programa vizita pentru consultaţia medicală. inclusiv prin mobilizarea comunităţii.1 din Chişinău. care este creată reieşind din specificul localităţii. asistentul social poate oferi informaţiile necesare privind programul de lucru al medicului la care va referi femeia şi.). în dependenţă de caz. după soluţionarea problemei medico-sociale în timpul sarcinii sau după naşterea copilului. Concomitent. în unele familii continuă să persiste riscul de recidiv al ei. la necesitate. de muncă. fapt. educaţional. Modalitatea în cauză de soluţionare a problemelor medico-sociale este raţional a fi realizată de către specialiştii în asistenţa socială. în primul rând. asistentul social va recomanda femeii/cuplului un comportament mai responsabil.Socioterapia (tratamentul indirect) este axată pe mediul în care activează clientul (familial. explicând că este momentul de a face o vizită medicului specialist pentru a confirma sau exclude sarcina. va include medicul de familie / moaşa.1 a fost elaborat un algoritm al asistenţei medico-psihosociale pentru beneficiarele cu sarcină nedorită. 6. psihologul. Intervenţiile asistenţiale este necesar a fi realizate de către o echipă multidisciplinară care. aceste programe sunt orientate la reintegrarea socială a beneficiarilor. medicul neonatolog. 103 .

femeia are dreptul să decidă întreruperea cursului sarcinii. În acest scop vor fi utilizate posibilităţile oferite de programele de stat privind planificarea familiei. în condiţiile asigurărilor obligatorii de sănătate. lucrătorul medical sau psiholog pentru elaborarea de către cuplu a deciziei privitor la perspectiva sarcinii. Reabilitarea medicală şi psihologică a femeilor care au suportat întreruperea sarcinii conform indicaţiilor medico-sociale are specificul său şi uneori este necesar de a fi efectuată de către specialişti cu o pregătire specifică. precum şi întreprinderea măsurilor de reducere a impactului factorilor psihosociali asupra evoluţiei sarcinii. În cazul constatării unor indicaţii medico-sociale. pentru aceasta fiind antrenate toate mijloacele posibile prin implicarea instituţiilor şi organizaţiilor partenere din reţea. Pe tot parcursul perioadei antenatale şi după naştere misiunea asistentului social constă în monitorizarea statutului social al familiei . în dependenţă de termenul de gestaţie confirmat. O atenţie deosebită se va acorda asigurării condiţiilor necesare pentru dezvoltarea şi creşterea viitorului copil. În cazurile de sarcină nedorită. Concomitent categoria respectivă de pacienţi vor benefica şi de mijloace anticoncepţionale gratis reieşind din posibilităţile existente ele sistemului 104 . Se vor prevedea două scenarii de evoluţie a evenimentelor: sarcina dorită şi sarcina nedorită. în special prin intermediul cabinetelor sănătăţii reproducerii unde cuplurile vor benefica de consiliere privind metodele mai raţionale de contracepţie.beneficiar. algoritmul prevede referirea beneficiarului în cadrul sistemului de îngrijiri antenatale conform programului de îngrijiri perinatale susţinut de stat. femeia/familia aflată în dificultate necesită suport psihologic care este oferit de asistentul social. în special daca aceasta nu a fost planificată. Asistentul social va recomanda femeii gravide ca intervenţiile de întrerupere a cursului sarcinii sa fie efectuate în cadrul instituţiilor medicale acreditate pentru asemenea gen de servicii medicale. lucrătorul medical. După naştere sau după întreruperea sarcinii Algoritmul prevede implicarea obligatorie a asistentului social în acţiuni de prevenire a sarcinii nedorite la beneficiari în viitor. şi de psiholog.După confirmarea sarcinii. În cazul sarcinii dorite precum şi în cazul când diagnosticul de graviditate a fost stabilit în termeni mai mari de 22 săptămâni gestaţie. iar întreruperea sarcinii după termenul de 12 săptămâni de gestaţie poate fi efectuată doar prin decizia unei comisii speciale abilitate. iar la necesitate. regulamentele în vigoare prevăd oportunitatea de întrerupere a cursului sarcinii pentru categoriile social dezavantajate ale populaţiei gratis. sănătăţii mamei şi copilului. În ambele cazuri componenta suportului psiho-social este foarte importantă şi ea urmează să fie asigurată de asistentul social. sarcina fiind în final nedorită.

La etapa preconcepţională. Monitorizarea femeilor /cuplurilor care au suportat riscuri sociale în timpul sarcinii urmează a fi efectuată în afara gravidităţii de o echipă întreagă de specialişti: lucrători medicali (medicul de familie. ca familia să conştientizeze responsabilitatea privind asigurarea condiţiilor minim necesare pentru evoluţia fără pericol a sarcinii şi pentru dezvoltarea adecvată a viitorului copil. Faptul că femeia / cuplul la moment se confruntă cu diferite probleme de ordin psiho-social nu înseamnă în mod automat că sarcina este „contraindicată”. care ar putea fi condiţionate de problemele sociale cu care 105 . asistentul social poate veni în sprijinul familiilor tinere aflate în dificultate cu informaţii şi soluţii pentru depăşirea situaţiilor critice pentru a minimaliza riscurile de sănătate pentru mamă şi copil. moaşa) în comun cu asistentul social comunitar. Este mult mai important faptul.de sănătate.

consult preconcepţional) Suspiciune la sarcină Informare Confirmarea termenului de sarcină Sarcina planificată Suport psihosocial Sarcina dorită Sarcina nedorită Termen > 21 săptămâni de sarcină Termen mic de gestaţie (< 12 săpt.) Sarcina neplanificată Supraveghere medicală antenatală Suport psihosocia l Naşterea Termen 12-21 săptămâni de sarcină Suport psihosocia l Perioada postpartum (îngrijiri pentru copil) Suport psihosocia l Supravegherea antenatală + investigaţii pentru întreruperea sarcinii conform indicaţiilor medico-sociale Comisia specială a Direcţiei Sănătăţii Spitalizare în maternitate pentru întreruperea sarcinii conform indicaţiilor medico-sociale Avort la cerere Întreruperea sarcinii conform indicaţiilor medicosociale Reabilitarea medicală şi psiho-socială Contracepţia 106 .Algoritmul suportului medico-social în timpul sarcinii (pentru asistenţii sociali) Planificarea familiei (contracepţia.

juridic. Stabilirea unui risc social (risc de abandon infantil.). etc. Problema a devenit mai actuală în ultimul deceniu după realizarea reformei asistenţei medicale primare cu trecerea la medicina de familie şi separarea sectorului spitalicesc de cel ambulatoriu. Analiza minuţioasă a situaţiei a constatat că în ţara noastră este necesară crearea unui sistem de asistenţă medico-socială continuă pentru mamă şi copil la nivel de comunitate. femeia gravidă este referită la asistentul social sau psiholog pentru concretizarea diagnosticului. psihologic. în special de grad sever. medicul obstetrician sau moaşa vor utiliza criteriile de identificare a circumstanţelor psihosociale în timpul sarcinii. unde nu sunt suficient de bine dezvoltate serviciile pentru recuperarea medico-socială a copiilor de vârstă fragedă (0-3 ani). handicapul infantil de rând cu abandonul copiilor continuă să prezinte fenomene medico-sociale grave. etc. perioada de aflare în maternitate şi primii 3 ani de copilărie. se constată. Cea mai optimală variantă a suportului este ca acesta să fie oferit în timpul sarcinii. alte afecţiuni neonatale grave) continuă îngrijirile medicale la etapa a doua în cadrul 107 . pentru ca. În rezultat. După externarea din maternitate sau secţiile neonatal-pediatrice nou-născutul bolnav (sau cu sechele) este transmis în cadrul sectorului medical primar. sănătos şi să crească într-un mediu sigur. că îngrijirile medico-sociale în timpul sarcinii şi după naşterea copilului nu au o continuitate eficientă. care include organizaţii şi instituţii partenere. etc. În cazul constatării acestora.8. în final. Nou-născuţii cu risc de handicap infantil (prematuritate.familiile în cauză se confruntă la moment. copilul să se nască dorit. în special de prematuritate. Algoritmul continuităţii asistenţei medico-sociale în cadrul îngrijirilor perinatale După declararea sarcinii de către femeia însărcinată. handicap infantil. alocaţia pentru naşterea copilului. care ar include îngrijiri în perioada antenatală. Continuitatea îngrijirilor medico-sociale în timpul sarcinii şi după naştere Pentru Republica Moldova. economic. inclusiv municipiul Chişinău. având ca scop reducerea riscurilor de sănătate şi sociale pentru mamă şi copil până la naştere.) va presupune includerea familiei într-un program personalizat de susţinere psihosocială suplimentar la suportul de care poate beneficia fiecare femeie gravidă în cadrul sistemului public de protecţie socială (concediul de maternitate. etico-moral. maladii congenitale. Programul personalizat va fi elaborat şi realizat de către echipa multidisciplinară care va plasa beneficiarul în reţeaua de suport psihosocial. medicul de familie. determinate mai frecvent de afecţiuni perinatale. 6. precum şi de unele probleme sociale cu implicaţii serioase de ordin medical.

Algoritmul continuităţii asistenţei medico-sociale în cadrul îngrijirilor perinatale

Familia fără riscuri medico-sociale

Sistemul de îngrijiri antenatale

Familia cu riscuri medicosociale (handicap infantil, abandon sau instituţionalizarea copilului…)

Susţinere în cadrul sistemului public de protecţie socială

Naşterea

Susţinere în cadrul sistemului public de protecţie socială

Copil sănătos

Copil bolnav cu risc de handicap

Riscul de abandon sau instituţionalizare

Familia biologică

Intervenţii personalizate de susţinere psiho-socială (echipa multidisciplinară, reţea de suport)

Etapa a II de îngrijiri , secţiile neonatalpediatrice ale centrului perinatologic (investigaţii, tratament)

Susţinere în cadrul sistemului public de protecţie socială

Centrul de plasament

Centrul de monitorizare şi recuperare a coliilor de vârstă fragedă
108

Intervenţii personalizate de susţinere psiho-socială (echipa multidisciplinară, reţea de suport)
- prematuritate, în special grad sever, - maladii congenitale - alte afecţiuni neonatale grave

Declararea sarcinii la medicul de familie, obstetrician, moaşă, asisetnt social

Criterii de identificare a riscurilor medico-sociale

secţiilor neonatal-pediatrice ale centrului perinatologoc. La etapa în cauză sunt activ antrenaţi şi alţi membri ai echipei, asistentul social şi psihologul, pentru acordarea asistenţei psihosociale în susţinerea familiei, eforturile fiind orientate la prevenirea abandonului infantil. După externarea din staţionar, copilul bolnav va continua un tratament de reabilitare în cadrul Centrului de monitorizare şi recuperare a copiilor de vârstă fragedă. Un accent deosebit se va pune pe educaţia parentală, părinţii fiind instruiţi cum să îngrijească copilul bolnav la domiciliu, colaborând cu lucrătorii medicali. Supravegherea dinamică a copilului va prevedea modificarea programului individualizat de tratament în dependenţă de rezultatele terapiei de recuperare. În cazul menţinerii unui risc de abandon infantil sau de instituţionalizare după naşterea copilului (inclusiv şi copil născut sănătos) fără a avea impactul dorit de la intervenţiile de susţinere la etapa antenatală (consilierea, lucrul cu partenerul şi/sau cu părinţii, mobilizarea persoanelor apropiate şi/sau a comunităţii, oferirea unui loc de trai şi întreţinere în centrul maternal, etc.), acţiunile de susţinere psihosocială continuă, accentul fiind pus pe dezvoltarea ataşamentului mamei/familiei faţă de copilul nou-născut, inclusiv prin încurajarea alimentaţiei naturale. În cazuri excepţionale copilul va fi instituţionalizat pentru o perioada de timp într-un centru de plasament ca alternativă abandonului legalizat, perioadă în care se va lucra activ cu părinţii şi rudele pentru a integra copilul în familia biologică. Echipa multidisciplinară din maternitate va colabora activ la toate etapele cu organele administraţiei publice locale responsabile de respectarea drepturilor copilului, care sunt principalul partener în cadrul reţelei de suport social.

109

6.9. Problema abandonului infantil în maternitate Axioma „cu cât mai precoce se stabileşte existenţa unei probleme, cu atât mai mari sunt şansele de a găsi oportun soluţia corectă” este indiscutabil valabilă şi pentru problematica medico-socială în perinatologie. Astfel, cu cât mai devreme se stabileşte existenţa unor riscuri de sănătate pentru mamă sau viitorul copil, cu atât probabilitatea de a întreprinde careva intervenţii adecvate şi oportune pentru a reduce aceste riscuri este mai reală. Unul din cele mai frecvente riscuri sociale în timpul sarcinii este riscul de abandon sau instituţionalizare a viitorului nou-născut, care, în acelaşi timp, poate fi minimalizat la maximum în cazul includerii beneficiarilor în programe individualizate de prevenire, fapt, demonstrat şi la etapa testării protocolului „Managementul sarcinii cu probleme medico-sociale”. Din aceste considerente am decis de a analiza eficacitatea intervenţiilor de suport psihosocial anume în categoria respectivă de beneficiari - familiile cu risc de abandon infantil. Abandonul infantil reprezintă unul din fenomenele sociale cele mai grave, înregistrat în majoritatea instituţiilor medicale de profil obstetrical - pediatric, inclusiv în Republica Moldova. Studiul „Abandonul copiilor în Republica Moldova” realizat de guvern cu suportul UNICEF a examinat fenomenul abandonului infantil în cadrul instituţional specific pentru ţara noastră, evidenţiind incapacităţi importante ale sistemului de protecţie a copilului, lipsa unui cadru multidisciplinar şi intersectorial integrat cu accent pe flexibilitatea politicilor şi practicilor de asistenţă a copilului şi familiei în situaţii de risc. Majoritatea cazurilor de abandon infantil în Republica Moldova – 62,6 %, sunt înregistrate în instituţiile medicale: maternităţi şi spitale /secţii pediatrice. Maternitatea este prima posibilitate de abandon a nou-născutului. Riscul de abandon este deseori ignorat, gravidele din categoria de risc nu se adresează pentru îngrijiri antenatale, nu sunt instruite şi pregătite în privinţa naşterii şi ataşamentului faţă de viitorul nou-născut. Actualmente, în lume principala cauză a abandonului este sărăcia şi mizeria socială. Pentru Republica Moldova abandonul copiilor mici constituie o realitate dură. Conform studiului „Abandonul copiilor în Republica Moldova” realizat în anul 2003, majoritatea cazurilor de abandon sunt înregistrate în instituţiile medicale, ponderea cea mai mare revenind categoriei de vârstă de la 0 la 4 zile – 36,9%, care se referă la perioada aflării copiilor în maternităţi. La nivelul politicii de stat, problema copilului abandonat este vizată de o serie de acte legislative şi normative. Copilul abandonat este inclus în categoria largă a copiilor aflaţi în

110

abuzate în copilărie. . . până la lipsa responsabilităţii (oligofrenie. Intenţia de abandon preconcepută.au un grad redus de percepţie şi de înţelegere.dificultate.au mulţi copii.provin din familii destrămate. părăsind spitalul imediat ce starea lor o permite. . . al căror model familial nu funcţionează. cum ar fi: . Din punct de vedere medical. . abandonul este definit ca o acţiune de părăsire a unei persoane. de lipsă de preocupare pentru soarta acesteia. . .nu au locuinţă.sunt respinse de către familiile lor. inclusiv abandonaţi în antecedente. de obicei nu îşi dau identitatea corectă.provin din familii nomade.se află într-o situaţie socială de sărăcie extremă. Femeile gravide sau mamele îşi susţin foarte categoric motivaţia şi nu renunţă la ideea de a abandona copilul şi atunci este aproape imposibil a le convinge să-şi schimbe decizia. Mamele cu intenţie de abandon preconcepută care provin din oraşe mici sau din mediul rural preferă să nască în oraşe mari. În aspect psihologic. iar în această perioadă nu este îngrijit sau vizitat de către părinţii săi.nu şi-au dorit copilul. . Aceste mame îşi exprimă la internare intenţia de abandon. Se diferenţiază două categorii de circumstanţe care determină mamele să abandoneze: I. evită să-şi 111 . copilul poate fi considerat abandonat dacă rămâne într-o unitate medicală mai mult de două săptămâni peste timpul necesar acordării îngrijirilor specifice. În Republica Moldova ponderea copiilor nou-născuţi abandonaţi este mult mai mică de un caz la sută. de neacordare a îngrijirilor necesare. Astfel. în municipiul Chişinău în anul 2007 indicatorul abandonului infantil în maternităţile municipale a constituit circa 0.până la 0. Aceste femei de obicei se confruntă cu situaţii psihosociale dificile.au fost molestate. retard psihic). Conform datelor disponibile la moment. cu o dinamică pozitivă în ultimul deceniu. Profilul gravidei în situaţie de risc de abandon. fapt explicat prin dorinţa lor de a evita prejudecăţile comunităţii din care fac parte. iar în anul 2009 s-a redus semnificativ . ultimul fiind definit ca şi „…copil privat temporar sau permanent de mediul său familial…”.04 la sută din naşteri . orice situaţie care duce la ruperea relaţiilor afective poate fi tratată ca abandon.35 la sută.

. De multe ori ele nu cunosc serviciile sociale la care au acces şi nu mai pot fi contactate de către asistenţii sociali din spital. îngrijirii propriului copil sau măcar pe cea a întocmirii certificatului de naştere pentru acesta. care poate fi temporar sau se poate permanentiza: . Mamele percep abandonul ca pe ceva permis şi nu au responsabilitatea creşterii.constatarea că este părăsită de partener. care nu au o atitudine clară. II. Majoritatea adolescenţilor nu au competenţă parentală. fără premeditare). încearcă să-şi reglementeze situaţia. boli cu transmitere sexuală.dependenţa în familie (unul sau ambii părinţi) de alcool sau de droguri.probleme de sănătate ale copilului care prelungesc spitalizarea sau impun internări repetate. prematuritate. Tendinţa idealizării rolului de părinte 112 . .evacuarea din locuinţă. deoarece nou-născutul a fost deja părăsit. . . patologie neuropsihică. dar pe parcurs renunţă sub influenţa unor evenimente.starea de sănătate a unui membru al familiei care este considerat ca fiind periculos şi mama abandonează temporar copilul. O categorie specifică de femei cu risc de abandon sunt mamele adolescente. . . a partenerilor sau părinţilor lor privitor la soarta viitorului copil. depresii post-partum. au o atitudine rece şi indiferentă.violenţa conjugală. În acest caz.privească copilul. . tuberculoza. cer sfatul personalului medico-social. refuză să-l alăpteze.starea de sănătate a copilului: malformaţii congenitale. infecţia HIV.sezonul rece. lipsa încălzirii sau a altor facilităţi necesare pentru o bună îngrijire a copilului.pierderea unui susţinător.lipsa actelor de identitate şi dificultatea obţinerii acestora. Situaţii neprevăzute. prevenirea abandonului este aproape imposibilă. .starea de sănătate a mamei: probleme psihice. Fără a detalia evoluţia sarcinii nedorite la minorele gravide şi anturajul lor psihologic. Există şi unele situaţii particulare ce conduc la abandon. care nu mai vrea să recunoască copilul şi să-i susţină. este evidentă problema acestor mămici. dacă acesta le este adus. acuzând insecuritatea lui la domiciliu. Se referă la mamele care au un comportament ezitant.mama minoră. Copilul este abandonat sub influenţa unor evenimente de moment (abandon impulsiv. . De obicei. cum ar fi: . sau. .

fapt care îi mai oferă o şansă ca mama să-şi schimbe decizia de a-l abandona după naştere sau. Aflarea mamei împreună cu nou-născutul în acelaşi salon influenţează pozitiv asupra calităţii relaţiei mamă-copil. neexperimentate. fiind determinată de realităţile social-economice actuale. În centrele perinatologice din Republica Moldova problema implementării sistemului rooming-in poate fi considerată ca fiind soluţionată. are şansa de a fi adoptat mai degrabă după transferul lui în centrul de plasament. psihologului sau asistentului social poate fi decisiv. concomitent cu eforturile de prevenire. a tuturor structurilor de stat interesate. în altă situaţie. uneori. societăţii civile.poate duce la raportări eronate şi la pierderea încrederii în sine pentru unele persoane tinere. impune cooperarea eforturilor nu numai ale specialiştilor în protecţia socială. destul de dificil de realizat. însă este important. Misiunea specialiştilor care oferă servicii medico-sociale femeilor gravide decise categoric să-şi abandoneze copilul. 113 . în abordarea acestei probleme cu găsirea de soluţii adecvate pentru diferite situaţii de abandon sau risc de abandon al copilului. O atenţie deosebită se va acorda mamelor cu risc de abandon în dezvoltarea ataşamentului faţă de copilul nou-născut – misiune. constă şi în mobilizarea tuturor serviciilor interesate pentru a asigura naşterea unui copil sănătos. în care rolul personalului medical. personalul medical să aibă suficientă încredere pentru a le lăsa să se ocupe de nou-născuţi. Este demonstrat impactul implementării sistemului rooming-in din maternităţi în reducerea riscului de abandon. La această etapă abandonul poate fi prevenit dacă se obţine o atitudine de suport şi din partea familiei sau partenerului mamei aflate în dificultate. precum şi a întregii comunităţi. Dimensiunea fenomenului. ci şi ale lucrătorilor medicali din centrele perinatale şi din cadrul sectorului medical primar. că deşi mamele sunt împreună cu copiii lor.

Chişinău. Encyclopedie de la langue francaise. Şişcanu D.. 2009 . Lumen.M. C.3. 2002 2.. Şişcanu D. Eţco C. Problematica medico-socială în perinatologie: vulnerabilitatea socială. Bucureşti. Les problèmes médico-sociales en périnatologie: l’abandon infantile. Abandonul copiilor în Republica Moldova. Campbell. Le support psychosocial dans la périnatalogie: l’impact sur les risques sociaux et de santé. 69 p. D. Viaţa Medicală. Sănătate Publică. Iaşi. Strategii pentru România. Şişcanu D. Graham. Protocoale de îngrijire şi tratament în obstetrică. 2007. Şişcanu D. 2007. Dondiuc Iu. Chişinău. Economie şi Management în Medicină. 2. Conf. 3 . Enkin M. Helander Einar. 2008 8. Economie şi Management în Medicină.. Revista de cercetare şi intervenţie socială..... Maternal health in poor countries: the broader context and a call for action. Savin V.. Keirse M. 64 p. Managementul sarcinii cu probleme medico-sociale... 2007 20. 2/2007.. Ghidul A Naţional de Perinatologie: Principii de organizare şi acordare a asistenţei perinatale. Les enfants abandonnés de la Mythologie.. 2. Oxford: Oxford University Press..J. pag. Lhoneux Magali et Trokart Caroline. V. nr. Pevenirea abandonului copiilor. 2006 12. Doroş A.. Eţco C.2004/ Iaşi: Lumen/ ISSN: 1583-3410 pp: 390 – 401 10. Eţco C.. 2008 7. nr.. Sănătate Publică şi Management în Medicină. materialele Congresului XVII al ALASS. Eţco C. Şişcanu D. Filippi. O. 2004. Bioetică. Studiul determinanţilor medico-sociali ai accesibilităţii îngrijirilor antenatale... Şişcanu D. Ed.. M. ed.. Cheianu D. W. Buletin de Perinatologie.. nr. Ronsmans. pag. vol. Chişinău. Şişcanu D. Neilson J. J. Eţco C. nr. Economie şi Management în Medicină.. nr... Dilion M. mater.. 1. Ghidul B Naţional de Perinatologie: Principii de organizare şi acordare a asistenţei perinatale.. 2 (11). Marselle. 2005. Borghi..4. Ghid pentru asistenţii sociali. Eţco C. 39-49 18.. Lancet. 2007 17. Bruxeles. htm.I.. A. 11.. A Guide to Effective Care in Pregnancy and Childbirth. 2004. 39-43 6. 140p 14. Detrerminanţii psiho-sociali ai sănătăţii la etapa îngrijirilor perinatal. Eţco C.. Sănătate Publică . mat. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. „Suportul psihosocial în cadrul îngrijirilor perinatale”. htm. Chişinău. Dombici Iuliana şi coaut.. L’abandon d’enfants dans l’Histoire. Şişcanu D. 16.. Eţco L. 2009. 5. Universitatea „Al. Supliment la ghidul C Naţional de Perinatologie. Şişcanu D. 15. Chişinău. Codreanu T.. Ed..Bibliografia: Cojocaru Şt. Tipografia Centrală. Ed. Chişinău. Consilierea gravidei şi a tinerelor mame. Mills. 2006. Guvernul Republicii Moldova / UNICEF. 152 p. Aspecte actuale în managementul riscurilor de sănătate şi sociale în cadrul îngrijirilor perinatale. Şişcanu D.. Abandonul maternal.Cuza”. Osrin. Cheianu D. 114 .6. Iaşi.132 9. 368(9546):1535-41 13.. Rusu L. p. 3. 167 p. Andrei I. ştiinţe medicale. 2006 5. 2006. Aspecte medico-sociale ale asistenţei antenatale în municipiul Chişinău.1. Eţco C. 1999 4.. Renfrew M. CALASS.. Chişinău.. Sarcina nedorită: aspecte psihosociale. Koblinsky. 19. Suportul medico-social în prevenirea abandonului infantil la etapa perinatală. Sănătate Publică.. Şişcanu D.

Cuza”.asistentasociala. 5. nr. 22. 3. vol. Iaşi.21.2004/ Iaşi: Lumen/ ISSN: 1583-3410 pp: 591-601/ www.I. Buletin de Perinatologie. Şişcanu D. Revista de cercetare şi intervenţie socială.. Universitatea „Al. Vulpeanu Iu. Abandonul maternal în unităţile medicale. Chişinău.ro 115 . 2008. Prevenirea abandonului infantil în cadrul îngrijirilor perinatale: aspecte medico-sociale.. 80 p.

116 .

teoria schimbării.1 Specificul consilierii gravidelor 5. să posede competenţe de consiliere a mamei şi familiei marcate de pierdere/durere. proces de consiliere a gravidelor şi mamelor. La nivel de integrare: 117 . Obiective: La nivel de cunoaştere: să înţeleagă importanţa consilierii ca acţiune profesională distinctă a asistentului social din instituţiile perinatologice. familiei. 2 Consilierea mamelor/familiilor în caz de situaţii particulare (pierdere şi durere) Concepte –cheie: asistenţa socială în instituţii perinatologice. să propună noi soluţii / idei privind minimalizarea stresurilor familiale cu un impact negativ asupra sarcinii. La nivel de aplicare: să explice importanţa consilierii în viaţa gravidei. consilierea în caz de piedere şi durere.1 Specificul consilierii gravidelor Consilierea în sarcină reprezintă o relaţie de comunicare ce se stabileşte între consilier şi femeia însărcinată în condiţii de confidenţialitate. Să stabilească relaţii de încredere cu mamele. familiile acestora. şi are drept scop ajutarea gravidei în identificarea nevoilor legate de perioada sarcinii în luarea unei decizii informate privind îngrijirile antenatale. Asistenţa socială şi consilierea în cadrul instituţiilor perinatologice 5.Tema 5. Să manifeste competenţe de consiliere efectivă a persoanelor marcate de durere. să evalueze etapele prin care trece femeia marcată de pierdere/durere. consiliere. teoria pierderii. pentru a asigura sănătatea mamei şi viitorului copil. teoria îngrijirii. mamei. gravidele. să realizeze discuţii cu cuplul în pregătirea pentru rolul de părinte. Obiectivele consilierii în sarcină sunt: o De a aplica în practică propriile opţiunii referitor la păstrarea sănătăţii şi naşterea unui copil sănătos şi primi decizii informate privind îngrijirile antenatale. 5.

telefonul persoanei de contact. Este împortant de a oferi timp suficient pentru consiliere şi discuţia cu ea/ei. telefonul de la salvare. gravida va primi informaţie despre modificările fizice. Tot în cadrul consilierii gravidele vor fi informate despre semnele de pericol şi vor fi ajutate să ia o decizie referitor la acţiunile pe care le va întreprinde în cazul apariţiei lor – unde să se adreseze. variată şi sănătoasă. La prima vizită va fi elaborat Planul de naştere apoi el va fi revăzul la fiecare vizită şi aici consilierea va fi importantă pentru femeie şi o va ajuta să facă alegerile informare referitor la locul naşterii. metode de soluţionare ale problemelor minore din sarcină. Teoria pierderii.2 Asistenţa în caz de situaţii particulare (pierdere şi durere). Adesea. La prima vizită antenatală şi la cele ce vor urma. 5. o De a depăşi anxietatea şi a lua decizii adecvate în cazul apariţiei unor probleme sau semne de alarmă. perioada alăptării la sân şi îndeplinirii funcţiei de părinte. Nu toate mamele care se internează în secţiile / instituţiile perinatologice trăiesc bucuria maternităţii. derivată din Teoria ataşamentului şi înrudită cu Teoria anxietăţii oferă asistentului social din instituţiile perinatologice mai multe repere ştiinţifice care-i ghidează metodologic şi conceptual intervenţia. Este important ca femeia şi partenerul ei să înţeleagă că naşterea copilului va perturba relaţiile existente în familie şi este bine ca ei să fie pregătiţi pentru această perioadă. experimentarea multaşteptată a acestui eveniment este substituită de trăirea durerii şi pierderii. abandonarea deprinderilor vicioase cum este fumatul. 118 . persoanele care îi vor acorda ajutor în naştere. cine va fi persoana de suport. dar şi a femeii şi familiei ei. În cadrul consilierii gravida va primi informaţie suplimentară despre avantajele şi dezavantajele comportamentului existent şi cel posibil. oportunităţile pentru schimbarea comportamentului.o De a oferi gravidei posibilitatea de a alege şi luarea în considerare a alegerii făcute şi opiniei sale să devină o parte integră al procesului de luare a deciziei referitor la conduita gravidei. naşterii. Consilierea este o parte componentă a îngrijirilor antenatale şi se oferă gravidelor şi membrilor familiilor lor la fiecare vizită antenatală. Modificarea comportamentului este un lucru dificil şi necesită efort nu numai din partea lucrătorului medical. sexul protejat. Sarcina impune modificarea activităţii fizice şi comportamentului gravidei pentru a alege un mod sănătos de viaţă: alimentaţie calitativă. psihice şi emoţionale ce au loc în organismul ei pe parcursul sarcinii. utilizarea băuturilor alcoolice sau a drogurilor . primirea suplimentelor nutritive în scop profilactic. foarte apropiat sufleteşte. cum va alimenta copilul. Nu există om care să nu piardă de-a lungul vieţii sale ceva sau pe cineva foarte drag. pierdere care să-i provoace dureri şi stări afective foarte puternice într-o asemenea împrejurare.

crearea unui mediu de îngrijire şi suport. resentimentul. retragere în sine. unui copil ce a suferit complicaţii sau a unui copil cu anomalii congenitale. mama. deprimare. Suferinţa apare de asemenea şi în cazul familiilor ce-şi dau copilul spre adopţie. neîncredere în faptul ca atare. Pierderea perinatală este asociată cu moartea intranatală şi naşterea unui copil mort. “faptul nu poate fi real”. pot apărea în cazul naşterii unui copil înainte de termen. dar cu totul altele decât pierderea copilului pentru o mamă sau pierderea soţului într-un tragic accident pentru o soţie. constituie acum parte din standardele de nursing şi suport social în majoritatea ţărilor dezvoltate. d) mânia. De aceea mamele şi familiile necesită un sistem de ajutor în caz de pierdere. strategiile ce fac posibil de a accepta realitatea de deces perinatal de către mamă şi familie. familia. soţia etc.) va trece prin fazele menţionate mai sus. respectul. b) negarea pierderii. vina (se acceptă faptul şi se caută vinovaţii). întrucât unele mame/cupluri suferă pierderea copilului. Persoana ataşată (copilul. ce poate deveni o amintire la fel de importantă ca şi oricare altă amintire despre sarcina pierdută sau despre viaţa scurtă a copilului lor . sociale. derutare. Deseori părinţii şi familiile respective 119 . pierderea este întregul proces rezultând în urma unui deces a persoanei iubite. c) dorinţa puternică de căutare şi regăsire a “obiectului pierdut” (fiinţei pierdute). Astfel. prietenii şi instituţiile ce acordă asistenţă medicală femeii şi copilului. Susţinerea familiilor atunci când suferă o pierdere şi au o durere este o parte integrală a maternităţilor orientate spre familii şi îngrijirea nou-născutului. Pierderea mamei lasă urme adânci în existenţa copilului. trecere care va putea fi ameliorată semnificativ cu ajutorul asistentului social. Prin definiţie. Părinţii pătimaşi niciodată nu uită înţelegerea (compătimirea). e) disperare. pe tot parcursul concediului de maternitate.Studiile ştiinţifice pun în evidenţă fazele prin care trece o persoană în situaţia de pierdere: a) şoc. f) acceptarea situaţiei. de comportament. Fiecare pierdere provoacă o problemă specifică care impune o abordare de asemenea specifică. Pierderea şiprin urmare suferinţa. căldura sinceră primită de la persoanele specializate. Teoria pierderii este puternic implicată în ansamblul activităţilor şi al programelor de asistenţă socială derulate în instituţiile perinatologice. eveniment de doliu cu încărcătură afectivă enormă. Impactul emoţional ca rezultat al unei pierderi perinatale afectează părinţii. reorganizarea interioară a vieţii. fizice la o pierdere. Suferinţa se referă la procesul de reacţii psihologice.

compasiune şi capacitatea de a-şi controla sentimentele în acel moment din viaţa lor. îmbrăcat. pentru multe societăţi moartea înainte de naştere nu este un eveniment important. Asistenţa în caz de situaţii particulare (pierdere şi durere) trebuie să se bazeze pe următoarele principii: 1. curăţat) • De a fi înmormântat / incinerat • De a fi pomenit 2. Mai mult. banda cu nume. Fiecare părinte suferă în mod diferit.nu au suferit pierderi în familie şi nu le este cunoscută suferinţa în urma unei asemenea pierderi. pot fi implicaţi şi alţii. reprezentanţii unităţilor de medici legişti. Oferiţi servicii interdisciplinare familiilor care au suferit o pierdere cu implicarea consilierilor spirituali. fotografii. Familiile trebuie să primească informaţie completă şi exactă despre posibilităţile şi alegerea pe care o pot face. haine. amprente. de nici un ajutor sau pozitiv dureroase pentru familii în momentul când ei au cea mai mare nevoie de înţelegere. Respectaţi drepturile Copilului: • De a fi recunoscut după nume şi sex • De a fi tratat cu respect şi demnitate • De a fi împreună cu familia ce suferă în orice moment posibil • De a fi recunoscut ca persoană ce a trăit şi a murit • De a fi pomenit cu memento-urile specifice (urmă de picior. ţină. moaşelor. Practicile instituţionale. fotografii de la examenul cu ultrasunet) • De a fi îngrijit (învelit. asistenţilor sociali. 2. Concordant cu principiile asistenţei axate pe familii. atingă. protocoalele şi sistemele de convingere pot fi de ajutor. ca de exemplu reprezentanţii serviciilor funerare. Dacă este necesar. asistentelor medicale/moaşelor (din spital sau comunitate). psihologilor şi ale părinţilor ce au suferit pierderi asemănătoare. Respectaţi drepturile Părintelui: 3 Să-şi vadă. rolul instituţiilor medicale este de a susţine părinţii şi familiile ce suferă şi de a le oferi posibilitatea de a urma ritualuri care sunt importante pentru ei. îngrijească copilul fără limite de timp şi frecvenţă Să fie complet informat despre copil. cauza decesului şi despre procesul de legitimare a decesului (adică funeraliile) Să primească informaţie scrisă şi verbală despre: • • alegerea disponibilă în ceea ce priveşte înmormântarea sau funeraliile susţinerea ce poate fi acordată membrilor familiei 120 . medicilor. pentru ei moartea perinatală este un eveniment mai puţin important decât moartea unui copil mai mare sau a unui adult.

înregistrarea naşterii) Să primească memento-urile copilului (de exemplu amprentele de la picior. 4. Exemple de posibile amintiri sunt 121 . incinerare sau alt serviciu funerar dorit Să fie auziţi şi ascultaţi de profesionişti în domeniu fără a fi judecaţi sau prejudiciaţi Să dispună de personal medical înţelegător. rudele părinţilor pot fi de ajutor anume în acest caz. Este important de a încuraja părinţii să se implice în pregătirile pentru înmormântare şi de asemenea de a oferi ajutor în a face aranjamentele necesare. 5. aceasta le pot oferi posibilitatea să facă ceva util în momentul când familia se simte lipsită de ajutor. comportamentele şi reacţiile individuale Să fie trataţi cu demnitate şi respect Să beneficieze de susţinerea familiei şi / sau a prietenilor în orice moment. de asemenea în ceea ce priveşte autopsia şi documentele legale necesare. inclusiv suvenire.• - informaţia legală necesară ( de exemplu timpul înmormântării. Ţineţi cont de faptul că nu ar fi indicat ca mama să locuiască în aceeaşi cameră cu o altă mamă cu copil. Ei pot cere asistenţă pentru a lua decizii şi pentru a completa documentele necesare. la oficiul specializat de asistenţă medicală primară şi/sau acasă) prin telefon sau la domiciliu Să aibă posibilitatea de a evalua practica comunităţii şi spitalului lor . Acestea trebuie oferite părinţilor în momentul decesului pruncului sau mai târziu. dacă părintele doreşte Să solicite susţinere culturală sau religioasă în alegerea sa şi să fie tratat cu sensibilitate religioasă şi culturală Să fie conştient de procesul de suferinţă – să aibă posibilitatea să sufere deschis sau în sine. fotografii. Oferiţi părinţilor informaţii în ceea ce priveşte incinerarea. Oferiţi părinţilor amintiri. certificatul de naştere) Să le fie recunoscută viaţa şi moartea copilului lor – ca membru al familiei lor Să aibă dreptul de a alege oricare mod de înmormântare. senzitiv şi receptiv la alegerile. să fie informat şi să înţeleagă sentimentele şi emoţiile generate de pierderea suferită Să înţeleagă opţiunile de viitor în ceea ce priveşte autopsia şi recomandările în probleme de genetică Să fie informat despre grupurile de suport pentru părinţi Să primească asistenţă şi în continuare (la spital. înmormântarea sau alte opţiuni funerare. în memoria pruncului.

Tabelul 1 Amintirile: Brăţara de identificare Fotografii ale patului pentru copil cu numele pruncului. Consideraţi necesităţile speciale pentru părinţii copiilor născuţi prematur sau cu o anomalie congenitală. Fotografii ale pruncului împreună cu părinţii şi alţi apropiaţi care sunt prezenţi (dacă părinţii doresc aceasta) Amprente ale picioarelor şi mâinilor pe o fişă. notiţe speciale pentru familie Certificatul de deces şi o copie Rezultatele autopsiei Certificatul de naştere (eliberat de către instituţia respectivă) Memento-uri de la „ceremonia de numire” (lumânări. spuneţi-le că ele vor fi plasate în registrele spitalului pentru a fi ridicate în viitor. data naşterii. Ruletă Căciuliţa şi pantofiorii. Unii părinţi vor cere fotografii ale pruncului îmbrăcat sau dezbrăcat. aceşti părinţi au un sentiment de pierdere: copilul nu corespunde aşteptărilor lor. la dorinţa părinţilor. data decesului şi greutatea. Personalul spitalului trebuie să pregătească materialul de susţinere adecvat. şi copiilor care au suferit complicaţii. hainele de botez. Buclă din părul pruncului. 6. Dacă părinţii refuză să ia fotografiile. În cele din urmă părinţii pot beneficia de susţinerea altor părinţi care au copii cu aceleaşi anomalii. 122 . Fotografii de la examenul cu ultrasunet. certificat) Oricare alte lucruri speciale pe care familia ar dori să le păstreze. Părinţii vor avea nevoie de cât mai multă informaţie în ceea ce priveşte starea pruncului. plapuma. îmbrăcămintea în care a decedat copilul precum şi altă îmbrăcăminte Poezii. Pe lângă bucuria de a fi născut un copil şi fericirea de a ura bun venit unui nou membru al familiei.enumerate în Tabelul 1. Fotografii ale pruncului.

Consilierul – cea mai relevantă resursă. mamei. dacă consilierul nu oferă încredere. dacă consilierul nu-i acordă suficient timp şi atenţie. Evidenţiaţi posibilele greşeli care pot apărea în procesul de consiliere a gravidei. clientul se va simţi frustrat. BIBLIOGRAFIE: 123 . familiei. Elaboraţi portretul mamei cu risc de abandon al copilului. clientul nu i se va acă destăinui. 5. clientul îl va manipula” Explicaţi care este rolul asistentului sociali în consilierea mamei în dificultate. Prezentaţi un caz din experienţa şi modul în care aţi ajutat o persoană să depăşească durerea şi pierdera. Argumentaţi semnificaţia activităţii asistentului social în instituţiile perinatologice. clientul nu va putea vorbi. dacă consilierul va cădea în capcane.Aplicaţii practice: Analizaţi afirmaţia .. Dacă consilierul nu poate asculta. 7. Studiu individual 6.

Editura Ceres.. 8. Pierderile perinatale.a Ediţia a doua. Friptu V. 2. Sociologia educaţiei familiale.Bibliografie 1. 1993 5. Holdevici I. 10. Ciupercă C. 2002. Holdevici I. 2005. 167 pag. 9. R. din l. 6. 124 .N 4.. 219 pag. Vasilescu I. Bucureşti. С-П. 15. Principii de organizare şi acordare a asistenţei perinatale. Carauş Tatiana. Chişinău.A. Iaşi. Chişinău. Триада-х . 3.. Colectivul de autori: Stratulat P.. 12. А. Enăchescu C. Curteanu Ala. Mitrofan N. 2000б 356 p. Руководство по эффективной помощи при беременности и родах. 1998. Bucureşri... “Incursiune în psihosociologie şi psihosexologia familiei” Bucureşti 1998. 2006. Polirom. Stratulat P. Note I. Acordarea asistenţei medicale mamei şi nounăscutului în primele 9 luni ale anului 2005. 13.. Elemente de psihoterapie Editura ALL. The Boston Women`s Health Book Collective. Ottawa. Editura Didactică şi pedagogică. 11.Семья в психологической консультации” Москва “Педагогика” 1989. 7. Mitrofan I. 2002. Cum să facem faţă depresiei. 155 стр. . Москва. Principiile practicii perinatale. “Elemente de psihologie a cuplului” Bucureşti 1994. Руководство по безопасному материнству. 4. Столина В. 2000. Ключников С. Болдалева. Bucureşti. Volumul 1: Strategii educative ale familiilor contemporane” Iaşi 1997. Stănciulescu E.Buletin de Perinatologie. 274 pag. 1998. ş. 335 pag. Санкт-Петербург. 14. engleză). Capitolul 17. Семейные конфликты. Litera. Gungi Gh. Mitrofan I. P 3-7.В. Psihoterapia-un tratament fără medicamente. Tratat de psihoanaliză şi psihoterapie. Практика решения. 1997.. Tu şi corpul tău pentru un nou secol (trad.

Să construiască relaţii pozitive cu mamele şi colaboratorii instituţiilor perinatale. încurajarea ataşamentului.1 Conceptul Teoriei Ataşamentului. Asistenţa mamei /cuplului în baza aplicării Teoriei Ataşamentului 6. Concepte –cheie: ataşament. să proiecteze acţiuni menite să fortifice dezvoltarea ataşamentului la vârstele timpurii. Obiective: La nivel de cunoaştere: să identifice posibilităţile de încurajare a ataşamentului în relaţia mamă-copil. să identifice şi să contribuie la soluţionarea problemelor psiho-sociale în sarcină.2 Strategii de încurajare a ataşamentului în instituţiile perinatologice. Să-şi manifeste abilităţi de a lucru eficient în echipa multidisciplinară pentru prevenirea abandonului copilului. ataşament nesigur. 1 Conceptul Teoriei Ataşamentului în practica asistenţei sociale 6. să realizeze discuţii cu cuplul în pregătirea pentru rolul de părinte. ataşament sigur. să evalueze adaptarea mamei la noul său statut. La nivel de aplicare: să explice importanţa ataşamentului în dezvoltarea copilului. să înţeleagă semnificaţia teoriei ataşamentului în practica asistenţei sociale din instituţiile perinatale.Tema 6. 125 . La nivel de integrare: 6.

bunicii. îndeosebi. în general. Trei întrebări-ipoteze ne pot ajuta să analizăm aspectul socio-afectiv: 1. în felul acesta copilul regăsindu-se în mintea părinţilor. El studia asemenea cazuri dintr-o dublă perspectivă: a) a prezentului (efectele imediate ale “pierderii” părinţilor sau familiei) şi b) a viitorului (efectele de lungă durată care se manifestă deja în viaţa de adult). Ce consecinţe determină evoluţia afectivă a copilului: a) lipsa îndelungată sau definitivă a părinţilor. Bowlby şi Ainsworth au promovat cercetări de laborator pentru a evalua ataşamentul bazat pe securitate al unui copil. putând internaliza reprezentarea acestora..căminului familial” de origine. Evenimentele tragice din istoria omenirii sau a unei singure ţări (războaiele mondiale. Ce se întîmplă cu copiii care .Strange Situation” . de la vîrsta de 12-18 luni.) şi rolul fundamental. Ce impact are asupra personalităţii copilului relaţia lui cu părinţii? Care este raportul dintre calitatea acestei relaţii şi succesele – insuccesele copilului? 2.situaţia străină şi presupune expunerea copilului la un stres progresiv pentru a studia reacţiile sale emoţionale. de soarta copiilor “rămaşi pe drumuri” după al doilea război mondial. chiar şi în condiţii care par a fi ameninţătoare pentru copil. 126 . în 1973. Cercetările lui Bowlby au pus în lumină nevoia puternică a oricărui copil pentru stabilirea unor legături profunde de ataşament cu persoanele adulte (în primul rînd.şi-au pierdut părinţii”? 3. Această teorie ştiinţifică are menirea de a ajuta la înţelegerea corectă a procesului de dezvoltare psihosocială normală a personalităţii. dar şi modul de relaţionare cu persoana de referinţă. Aceasta înseamnă că tipul de relaţie care se stabileşte între părinte şi copil duce la dezvoltarea unor modele interne ale relaţiilor cu ceilalţi. ce vor fi depozitate ca scheme mintale şi vor produce aşteptările vizavi de comportamentul celorlalţi faţă de propria persoană. în special.. al imaginii pe care şi-o fac copiii despre aceste persoane.. b) lipsa familiei sau a . vecinii etc.Teoria ataşamentului îşi găseşte rădăcinile în scrierile lui John Bowlby. în această privinţă. Ceva mai tîrziu. Ea se referă la capacitatea celor care îngrijesc copilul de a înţelege starea psihică subiectivă în care se află. cu părinţii. şi a copiilor. cele “locale”) au lăsat “în afara familiei” milioane de copii. Procedeul se numeşte . Unul dintre cercetătorii englezi care “au deschis calea” spre analiza profundă a acestui domeniu a fost John Bowlby preocupat.

Au fost utilizate diverse metode pentru a evalua modelele de ataşament din adolescenţă. Roggman şi Anderson. Aceste concluzii indică că menţinerea apropierii fizice a părinţilor şi nevoia de protecţie în situaţii ameninţătoare sunt mai puţin esenţiale pentru adolescenţi datorită capacităţilor lor mintale şi fizice (de exemplu. fiind orientată în mod natural spre relaţii de afecţiune cu semenii din imediata apropiere. Asemenea efecte sunt cu atât mai puternice cu cît persoana ataşantă este percepută sau imaginată de către persoana ataşată ca fiind cea mai bună. 1991). Cele mai recente descoperiri în cercetările asupra ataşamentului se concentrează asupra ataşamentului în timpul perioadei de tranziţie de la copilărie la vîrsta adultă. Totodată.c) repetatele . 127 . Pierderea acestei relaţii (a celor apropiaţi) este. dar nu şi perceperea disponibilităţii persoanei de ataşament (Lieberman. alte studii mai recente arată că doar anumite componente ale relaţiei de ataşament se schimbă iar altele rămân stabile. Deşi rezultatele unor cercetări arată că ataşamentul profund al copilului faţă de părinţi scade odată cu maturizarea. cu un partener romantic) şi influenţa acestor legături noi asupra relaţiei cu părinţii. de regulă. Este recunoscut faptul că frecvenţa şi intensitatea unor comportamente de ataşament scad cu vîrsta.transferuri” de la o instituţie sau de la o familie la alta. au mecanisme de adaptare mai complexe decât copiii mici).. cea mai puternică şi cea mai înţeleaptă. etc. 1999). La orice vârstă o fiinţă umană este atrasă de alte fiinţe umane. Doyle şi Markiewicz. dezvoltarea de noi relaţii intime/ataşamente ale adolescentului (cu prietenii. printre care: observarea de secvenţe de interacţiuni părinţi-adolescenţi. (Papini. În ceea ce priveşte dezvoltarea de noi relaţii de ataşament în perioada adolescenţei. adică în timpul adolescenţei. spre dezvoltarea ulterioară a unei game largi de relaţii de ataşament (cu prieteni şi parteneri romantici. disponibilitatea persoanei de ataşament (credinţa că persoana de ataşament este deschisă spre comunicare şi receptivă la nevoile sale) rămîne importantă. Există un consens asupra faptului că un ataşament precar este un factor care riscă să provoace probleme ulterioare. gradul cu care adolescenţii caută apropierea persoanei principale de ataşament în situaţii de stres scade. Astfel. dar calitatea legăturilor de ataşament rămîne să fie relativ stabilă.). În ceea ce priveşte dezvoltarea ataşamentului la adolescenţi trebuie să se ţină seama de cîteva aspecte elementare: natura schimbărilor în relaţia copii-părinţi şi influenţa acestora asupra ataşamentului. este acceptat faptul că această etapă de dezvoltare cuprinde tranziţia de la concentrarea pe părinţi ca persoane de ataşament. În ultima fază a adolescenţei s-au observat modele de ataşament asemănătoare modelelor de ataşament din copilărie. chiar tragică şi generează efecte dezastruoase asupra “legăturilor de ataşament”. foarte dureroasă.

e) să devină încrezător în sine. dar poate face acest lucru numai dacă are deja o bază afectivă adecvată. iar libertatea de mişcare şi spaţiul social al copilului este mai mare. vulnerabilă în raport cu factorii sau agenţii externi sau interni. să rişte. el revine la bază. chemarea. etc. curajul copilului creşte. cu atât baza afectivă este mai sigură. protestul. f) să facă faţă stresului şi frustrării. Howe – sunt programaţi biologic să devină ataşaţi unul de celălalt. Cu cît ataşamentul este mai puternic. fuga din faţa “noului venit” – copilul se ascunde pentru a nu fi luat sau “îndepărtat” de baza afectivă. Ataşament înseamnă apropierea preferenţială. h) să dezvolte relaţii viitoare. să iasă în afara mediului 128 . ataşamentul trebuie să “reziste” sub o anumită formă toată viaţa.Starea de ataşament vizează de fapt toate vârstele. părinţii şi copilul – afirmă D. de a nu fi abandonat sau lăsat cu străinii. adesea ambivalente. În mod normal. Teama de necunoscut şi orice altă ameninţare îl apropie pe copil de bază. slăbeşte şi chiar dispare atunci când persoana ataşată dispare. în timp ce sentimentul de siguranţă (încredere în persoana care îl protejează şi creează premise pentru formarea ataşamentului) îl încurajează să se îndepărteze. ajutându-l pe acesta din urmă: a) să atingă întregul său potenţial. dezinteresată şi aproape inconştientă a unei persoane faţă de o altă persoană. destul de stabilă. atinge apogeul în anumite condiţii ale copilăriei. se “maturizează”. ataşamentul se exprimă prin semne cît mai clare (pentru eventualul receptor. c) să dezvolte o conştiinţă de sine adecvată. Ori de câte ori copilul se simte ameninţat. adică apare. ataşamentul îşi modifică semnificativ natura. Relaţiile de ataşament au misiunea de a proteja persoana mai slabă. cum ar fi: plînsul. se formează. În funcţie de starea în care se află copilul. b) să gândească logic. d) să dezvolte interesul de cooperare cu ceilalţi oameni. se poate deteriora sub incidenţa unor factori. Asemenea “semne” ale ataşamentului se întâlnesc în forma lor naturală numai la copii. i) să reducă gelozia etc. Pe măsură ce copilul îşi formează “conştiinţa de sine” şi aspiră spre individualitate. calitatea şi “semnele” de manifestare şi treptat scade în intensitate. Ataşamentul are caracter dinamic. De fapt. adică pentru adultul ataşant). g) să biruie teama şi neliniştea. dar manifestările cele mai clare şi definitorii ale acesteia se observă din timpul copilăriei.

În condiţiile existenţei unui ataşament puternic se formează oameni stabili din punct de vedere psiho-emoţional. competenţi în obligaţiile profesionale. stările de anxietate care pot împiedica vindecarea. indiferenţi. Bowlby şi Ainsworth. în baza studiului menţionat mai sus. în reacţii. căutarea interacţiunii cu adultul (persoana de referinţă) când acesta se întoarce în cameră. incapabili să cunoască sau să exploreze lumea. au identificat trei categorii de ataşament (Benga 2003): Ataşament sigur. Ataşament anxios. indiferenţă. evitativ – se manifestă la 20% dintre copii: explorare independentă a mediului (se rupe uşor de părinte. copiii crescuţi fără dragoste şi fără apropiere sufletească din partea familiei (lipsiţi de ataşament afectiv normal) sunt. copilul îl evită sau îl ignoră). evitare activă (când adultul se întoarce. Noutatea prezintă o mare atracţie pentru copilul dezvoltat normal. Teoria ataşamentului a influenţat semnificativ atât practica în domeniul protecţiei şi asistenţei sociale. dar când acesta caută contactul este “pedepsit” pentru faptul că l-a părăsit pe copil). se ataşează de străini. copii au curajul să exploreze mediul pornind de la această bază securizantă. Ataşament anxios. chiar în condiţii de stres. apatie. securizant – manifestat la majoritatea copiilor: considerarea adultului ca bază de explorare a mediului. nu are probleme cînd e părăsit de persoana familială). puternici în faţa încercărilor. abuzaţi fizic. 129 . lipsa unei relaţii cu adultul. depresie. pentru a-i asigura liniştea şi a-i îndepărta stresul. este tot mai clară necesitatea internării mamei cu copilul bolnav. Tipuri de ataşamente. Dimpotrivă.obişnuit pentru a explora lumea. îşi vor cheltui energia emoţională în căutarea siguranţei afective. De exemplu. pasivi. Studiile mai recente (Main si Solomon. caracteristica mai ales pentru copiii maltrataţi. unde se pot întoarce dacă se întâmplă ceva rău. uimire în mişcări. a căror apatie este explicată de comportamentul inconsecvent şi nemotivat al adulţilor. cît şi politicile sociale vis-a-vis de instituţiile specializate. rezistent: explorare redusă a mediului şi teama de obiecte sau situaţii noi – dificultatea restabilirii interacţiunii cu adultul când acesta se întoarce (nu-l ignoră. 1986) au introdus a patra categorie de ataşament: Ataşamentul dezorganizat (dezorientat): derutare extremă în faţa situaţiei. de regulă.

manifestîndu-se în realitate ca “ataşament fals”. modul de reacţie la intrarea şi ieşirea părintelui. datorită lipsei unei relaţii normale între părinţi şi copii şi. deci. îndeosebi. cînd copilul nu este sigur de sentimentele părinţilor. pentru că lumea îţi este ostilă. întrucît: a) copilul nu este sigur de sentimentele şi dragostea părinţilor şi. de dragoste părintească (primul an de viaţă care este anul formării ataşamentului faţă de adulţii cei mai apropiaţi). Ataşamentul de acest tip are consecinţe negative. incert al părinţilor faţă de propriii copii. f) văzînd că nu este ajutat cînd are nevoie. h) în fine. g) văzînd că nu este apreciat. chiar şi în el însuşi. ajunge la concluzia că trebuie să te descurci singur şi că singura cale de a evita durerea este să nu iubeşti. de protecţia de care are nevoie. neiubit. d) atitudinile şi comportamentele părinţilor i se par copilului imprevizibile. Evaluarea ataşamentului: indicatori de verificare. e) copilul se simte părăsit. cînd copilul simte protecţie asigurată de dragostea permanentă a părinţilor. Sunt o serie de indicatori în acest context care arată dacă este un 130 .Mai este cunoscută şi o altă clasificare a tipurilor de ataşamente. lipsei totale de afectivitate. copilul se aşteaptă să fie respins sau ignorat de persoanele ataşante. situaţie cauzată de comportamentul ambivalent. la intrarea şi ieşirea unei persoane străine. 3) foarte nesigure sau ambivalente. adică “fără valoare şi interes” pentru propriii lui părinţi. perturbante sau îngrijorătoare. Copilul şovăie în explorarea lumii din jur. Acesta urmăreşte interacţiunea dintre copil şi părinte. copilul pierde încrederea în “ceilalţi”. copilul pierde încrederea în ceea ce face. dezvoltă curajul de a explora lumea. contradictoriu. în funcţie de natura şi gradul de constituire a legăturilor de ataşament: 1) sigure. că “succesele” lui nu interesează pe nimeni. dragoste care îndepărtează orice stres. 2) nesigure sau anxioase. neîncurajat. A fost dezvoltat un sistem foarte eficient de evaluare a ataşamentului. c) atunci cînd va semnala dorinţa de atenţie sau nevoia de ajutor. b) părinţii par să fie indiferenţi.

Însoţiţi copilul la medic. 131 . Indicatori de verificare: la ce trebuie să atragem atenţia în timpul evaluării ataşamentului: din momentul naşterii pînă la vîrsta de un an: Copilul… Pare atent? Reacţionează la oameni? Manifestă interes în faţa umană? Urmăreşte cu ochii? Vocalizează frecvent? Are dezvoltarea motorie adecvată? Are plăcere de la contactul fizic apropiat? Semnalizează disconfort? Pare să se adapteze uşor? Manifestă disconfort normal sau excesiv? Pare comunicabil sau pasiv şi retras? Are tonus muscular bun? Părintele… Reacţionează la vocalizările copilului? Îşi schimbă tonalitatea vocii. când acesta este bolnav fizic. cînd vorbeşte cu sau despre copil? Se angajează în contact vizual cu copilul? Manifestă interes şi încurajează dezvoltarea potrivită vîrstei? Reacţionează la replicile copilului? Demonstrează abilitatea de a calma copilul? Primeşte plăcere de la contactul fizic cu copilul? Iniţiază interacţiuni pozitive cu copilul? Identifică calităţi pozitive la copil? 6. Zâmbiţi şi manifestaţi gânduri pozitive. precum şi motivul pentru care acel ataşament nu este securizant. Strategii de încurajare a ataşamentului în instituţiile perinatologice Asistentul social va recomanda un şir de strategii de încurajare a ataşamentelor în perioada pre şi postnatală: • • • • Comunicaţi cu copilul. Reacţionaţi la copil.2.ataşament securizant sau insecurizant.

Invitând copilul să participe la activităţile familiei: fotbal. Ajutaţi copilul să se descurce cu sentimente ambivalente vis-a-vis de familia sa asistenţilor parentalii profesionişti). • • Ajutaţi copilul să-şi exprime şi să se descurce cu sentimentele proprii de furie şi Împărtăşiţi bucuria extremă a copilului pentru realizările sale. Ajutaţi copilul să se descurce cu sentimentele sale în cazul transferului în altă instituţie de învăţământ sau loc de trai. 132 .. Efectuând activităţi comune: la circ. Comunicând despre membrii familiei extinse. Participând la jocurile copilului.• frustrare. • Susţineţi copilul. plimbări în pădure sau schi. cu folosirea pozelor şi discuţiilor. Mergând împreună la cumpărături pentru haine/jucării. Susţinând activităţile la aer liber ale copilului.. • • Ajutând copilul să corespundă aşteptărilor celuilalt părinte. săruturi. spectacole etc. Încurajând copilul să exerseze spunând părinţilor „mama” sau „tata” (în familia Manifestând iniţiative de afecţiune: îmbrăţişări. Spunând „Te iubesc”. Interacţiunile pozitive sunt foarte esenţiale în relaţia cu copilul (atât în familia biologică cît şi în familia substitutivă). apropiere fizică. Ajutând copilul la temele pentru acasă. Acestea pot fi manifestate: • • • • • • • • • • • • etc. atunci când acesta are nevoie. Invitând copilul să pregătească bucate. Ajutând copilul să înţeleagă glumele sau zicalele utilizate în familie. • biologică. Citind pentru copil. care simte durere. • Atârnând o poză a copilului pe perete.

• • • •

Implicând copilul în reuniunile familiale sau alte activităţi similare; Implicând copilul în vizitarea buneilor, rudelor; Implicând copilul în tradiţiile familiei; Realizând ceremonii religioase sau de alt fel pentru a implica copilul în activităţile

familiei; • Cumpărând hăinuţe noi, aceasta fiind o modalitate de a cunoaşte mărimile copilului,

preferinţele în ceea ce priveşte culorile, stilul, etc. Cerinţele principale, care trebuie să fie respectate de către asistenţii sociali, care lucrează în centrele perinatologice, ţin de înţelegerea procesului de creare a legăturilor de ataşament şi a consecinţelor lui. Asistenţii sociali sunt datori să efectueze o analiză minuţioasă pentru fiecare situaţie în parte şi să-şi pună obiective reale. Ei vor trebui să confrunte nu numai experienţa lor proprie, dar şi sistemul lor de valori şi atitudini. Intervenţia trebuie să fie făcută numai în baza înţelegerii clare a necesităţilor copilului şi unei deschideri faţă de modul de satisfacere a acestor necesităţi. Asistentul social care activează în instituţiile perinatologice va ţine cont de faptul că o serie de studii pun în evidenţă schimbări importante la nivelul reprezentărilor sociale cu privire la copil. Mamele şi taţii contemporani pot dezvolta reprezentări diferite despre actualii sau viitorii copii. Astfel, analizând conţinutul corespondenţei amoroase premaritale, al unor istorii ale vieţii şi autobiografii care, împreună, acoperă durata unui secol (1880-1990), G. Houle şi R. Hurtubise arată că proiectul de căsătorie implică o atitudine exprimată din ce în ce mai explicit mai întâi faţă de naşterea, iar apoi faţă de creşterea şi educaţia copiilor. Reprezentările parentale despre copii sunt ambivalente, aceştia din urmă fiind priviţi ca sursă de profituri materiale şi simbolice pentru părinţii lor: 1. copiii pot fi utilizaţi ca forţă de muncă suplimentară şi practic neremunerată.; 2. reprezintă un suport în situaţii critice (boală, bătrîneţe); 3. asigură perpetuarea personală şi familială (asigurând descendenţa, părinţii î-şi prelungesc viaţa în copii); 4. copiii dau sentimentul împlinirii profesionale (în special femeilor care sunt socializate astfel şi bărbaţilor al căror statut socio-profesional scăzut nu le permite un alt tip de realizare); 5. oferă plăcere, afecţiune, sentimentul apartenenţei (pentru bărbaţii cărora modelul masculin interiorizat în procesul de socializare le interzice manifestarea sentimentelor faţă de adulţi, copilul reprezintă posibilitatea legitimă de „descărcare” afectivă);

133

6. oferă posibilitatea de manifestare a unor calităţi morale (altruism, spirit de sacrificiu) şi a sentimentelor religioase(concepţia şi naşterea copiilor este, pentru orice bun creştin, o datorie sacră). Asistenţii sociali, medicii pediatri, medicii de familie, nursele comunitare şi sociale au datoria profesională de a populariza în rândul pacienţilor cunoştinţele actuale privind importanţa şi complexitatea interacţiunii părinţi-copii şi rolul central al familiei ca mediu optim pentru creşterea, dezvoltarea şi educarea tinerei generaţii. Dacă ar fi să vorbim despre transformările contemporane ale raporturilor părinţi-copii, sociologii consideră că este vorba mai degrabă despre o psihologizare a raporturilor familiale decât despre o sentimentalizare: părinţii contemporani, în special cei aparţinând categoriilor mijlocii şi superioare, se implică intelectual şi emoţional în creşterea şi educarea copiilor mai mult decât au făcut-o predecesorii lor, dar dimensiunea instrumentală/statutară nu este exclusă; copilul continuă să răspundă unor interese practice ale părinţilor şi îşi conservă poziţia în sistemul familial. În opinia unor autori, evoluţiile contemporane ale raporturilor intrafamiliale se definesc prin sentimentalizarea instrumentalului şi instrumentalizarea afectivului. Asistentul social din instituţiile perinatologice va ţine cont şi de rezultatele ştiinţifice care denotă că copilul se dezvoltă din dragostea părinţilor, de la ovulul din pântecul mamei şi astfel se naşte; 99,999% din fiinţa sa o capătă din oasele, sângele şi carnea mamei, care s-a combinat cu 0,001% din sperma tatălui. Iată de ce mama este considerată ca fiinţa care este situată pe primul loc atât în procesul de procreare a copilului cît şi în procesul de educare a acestuia. Tendinţele asistentului social de a dezvolta ataşamentul în cadrul cuplului ,,mamă-copil” sunt influenţate de personalitatea mamei. Dacă ar fi să evidenţiem rolul matern odată cu dezvoltarea tehnologiei, a fi mamă înseamnă mult mai mult: a) b) mamă socială, biologică (cea tradiţională); mama socială, dar nu biologică (adoptivă, vitregă); c) d) e) f) mamă biologică, dar nu socială (mamă naturală care a renunţat la copilul său sau căreia i-a fost luat copilul); mamă din punct de vedere genetic (donatoare); mamă purtătoare; mamă din punct de vedere genetic şi social, dar nu purtătoare. În afara primelor trei tipuri des întâlnite celelalte reprezintă într-adevăr forme noi ele având serioase implicaţii în structura familiei. De pildă, există deja situaţii în care o femeie dă naştere unui copil, cu care nu e relaţionată genetic, fapt ce părea imposibil în trecut. Sunt fenomene carei afectează mult pe cei direct implicaţi şi pe cei din jurul lor.

134

Mama este pentru copil primul intermediar al celui din urmă cu lumea, şi de aceea nu ne poate fi deloc indiferent dacă această primă legătură a sa cu viaţa este plăcută sau neplăcută, dacă ea răspunde sau nu primelor sale necesităţi afective. copilul vede şi înţelege lumea aşa cum o vede, o înţelege şi o exprimă mama. Optimismul ei este şi optimismul său; prin mamă copilul ia contact cu viaţa şi prima voinţă cu care se confruntă. Pentru a-şi asigura dragostea ei, el trebuie să-şi impună anumite limite să înveţe să renunţe, aşa cum mai târziu va fi obligat să-şi impună limite în raporturile sociale. în relaţiile cu mama copilul cunoaşte primele relaţii umane; primul model uman pe care îl urmează, primul dascăl de la care învaţă este mama. Asistentul social îşi va proiecta activitatea pornind de la faptul că fiecare mama îşi îndeplineşte rolul în raport cu posibilităţile sale afective. Competenţa educativă a mamei nu este determinată nici de situaţia ei materială şi culturală, nici de timp: este determinată în primul rând de capacitatea ei de a iubi şi, mai ales, de dorinţa ei de a se perfecta, de a se ridica la înălţimea acestui rol. Mama îl pregăteşte treptat pe copil pentru marea confruntare cu viaţa. În procesul greu şi de lungă durată al creşterii şi integrării sociale a omului mama are un rol inegalabil, rol pentru îndeplinirea căruia femeie trebuie pregătită. Ar fi absurd să nu recunoaştem că asigurarea creşterii natalităţii şi aceea a calităţii produşilor ei depinde în mare măsură de gradul de cultură, de pregătirea psihologică şi pedagogică a femeii. Dorinţa de a avea copii sau motivaţia de a deveni părinţi apare la un moment dat în evoluţia cuplurilor stabile. Pentru a duce la îndeplinire aceasta sunt necesare însă ajustări economice, sociale şi psihologice ale familiei. Mama reprezintă centrul experienţelor copilului pe plan fiziologic, psihologic, afectiv şi intelectual. Ea reprezintă sursa esenţială a întregii lui dezvoltări mentale, precum şi sursa de stimuli emoţional-afectivi orientaţi către acesta. Pentru copil mama reprezintă primul contact cu semenii. Relaţia dintre mamă şi copil se realizează prin voce, hrană, miros, mişcare vedere, sentimentul de securitate, satisfacţie, joc etc. Atitudinile materne nocive pot declanşa apariţia unei largi game de boli la copil pe plan somatic, psihic sau psihosomatic. Astfel, psihanaliza a stabilit o corespondenţă între atitudinile materne nocive şi bolile copilului, după cum se poate vedea mai jos (G. Masuco): Atitudini materne nocive Respingere pasivă Respingere activă Solicitudine anxioasă exagerată Angoasă mascând ostilitatea Oscilaţii între răsfăţ şi ostilitate Bolile copilului Coma nou-născutului Vomismele şi boli respiratorii Colici digestive Eczeme Hipermibilitate (balansare)
135

Uneori copilul este investit în rolul de a menţine coeziunea familiei. Alteori este privit ca o datorie a familiei. Se poate vorbi de instinct matern foarte precoce pe scară animală. nu numai o sursă de stimuli cu efect pozitiv. Efectele negative ale modelului matern se manifestă precoce. morbigenetic. d) mama intelectuală se caracterizează prin ordine. Sarcina şi ducerea ei la termen este de obicei o „afacere” de familie. agresivă uneori faţă de infirm. vigilent. Dorinţa de a deveni părinte este definită ca motivaţie şi ea variază considerabil de la cultură la cultură. scrupuloasă. Unele cupluri percep apariţia copilului ca parte inevitabilă a vieţii. în modelul personalităţii acestuia. în raport cu tatăl. corectitudine. din punct de vedere psihanalitic. acesta prevalând asupra aspectelor emoţional-afective. grijă pentru echilibrul alimentar şi igienic. dar se ştie că la fiinţele inferioare protecţia maternă durează numai atât timp cît micul animal necesită ajutor pentru hrană şi supravieţuire. Dezvoltarea ataşamentului derivă din sentimentul matern care cunoaşte o triplă motivaţie şi anume: Motivaţia biologică a sentimentului matern are la bază instinctul de reproducere (perpetuarea speciei). asupra căreia nu se cade să intervenim prin decizii conştiente. c) mama nesecurizată este cea care priveşte copilul ca pe un mijloc. În cultura noastră sarcina este considerată o condiţie normală. Din punct de vedere psiho-emoţional există mai multe tipuri de mamă. are un efect mult mai direct. în special în sfera emoţional-afectivă. vegetativă şi somatică. mai important şi imediat asupra dezvoltării copilului. arhaism al comportamentului afectiv.Variaţii ciclice de dispoziţie Ostilitate conştient refulată Privare afectivă parţială Privare afectivă totală Jocul cu materii fecale Hipertimie agresivă Depresie Marasm Se poate vedea din cele de mai sus că o mamă reprezintă pentru copil. În aşteptarea copilului cuplul parental traversează o experienţă plăcută. Efectele negative ale modelului matern se vor manifesta mai târziu în comportamentul şi atitudinile copilului. Naşterea este un eveniment de familie şi nu un eveniment medical sau chirurgical chiar dacă are loc în spital. şi nu ca pe un scop. metodă. caracter imperios. e) mama copiilor infirmi este hipergrijulie. b) mama abuzivă este tipul care nu poate desprinde dragostea maternă de propria sa persoană. În momentul în care a ajuns matur şi nu mai există pericolul 136 . Se pot distinge următoarele tipuri: a) mama captivă este caracterizată prin egoism. Se pare că în sensul acesta mama. căruia îi răneşte orgoliul indicându-i un sentiment de inferioritate. ci şi o sursă de frustrări şi carenţe cu efect negativ.

dar poate realiza tulburări emoţionale grave. Se pot da numeroase exemple din biologie prin care se demonstrează că instinctul parental a fost mai puternic decât de cel de conservare sau în cazuri în care instinctul matern îl domină pe cel de hrănire (femela se sacrifică pe sine pentru a-şi hrăni puii). Sentimentul matern uman are o permanenţă de o viaţă. educaţionale şi personale pentru constituirea parentală a sentimentului matern. şi întreaga ei viaţă personală va fi marcată. concretizarea ideii de permanenţă. bucuria de a asista la achiziţiile surprinzătoare ale copilului. Dragostea de mamă este pentru copil o sursă de securitate socială. De altfel. Nu doar statutul social al mamei este altul. Se ştie că dragostea pentru copii este o constantă a vieţii psihice feminine. care ne tulbură şi ne încântă. Compararea socială nu este lipsită de importanţă. există premize sociale. prin compararea socială înţelegând compararea unei atitudini cu ceea ce este sau nu este acceptat faţă de standardele sociale ale culturii respective. Copilul reprezintă expresia supremă a autorealizării unei femei.dispariţiei speciei. 137 . Deoarece instinctul reprezintă o mică parte din comportamentul care guvernează dragostea de mamă. foştii pui se despart de părinţii lor şi îşi întemeiază familii proprii. dar ţine şi de cultivarea sentimentelor de afecţiune faţă de copil. care să realizeze ceea ce tu nu ai avut timp de a îndeplini în viaţă. de acest eveniment. dar şi o condiţie esenţială. Copilul schimbă complet rolul şi statutul de până atunci al femeii. ci se schimbă şi auto-evaluarea. Se ştie că frustrarea socială nu duce direct la moartea individului. dincolo de hotărârea existenţei personale. iată o parte din motivaţia socială a dragostei de mamă. După naşterea copilului. Motivaţia socială nu este mai puţin importantă. pentru că acest sentiment se spiritualizează prin educaţie. Bucuria de aţi vedea prelungită viaţa într-o fiinţă nouă. iar afecţiunea faţă de copii este un proces dominant în psihicul femeii. Mama este pregătită pentru rolul ei de îngrijire a copilului prin motivaţia socială. pe care o transformă în mamă. astfel că acest comportament este mai degrabă învăţat decât moştenit biologic. care transformă copilul într-o fiinţă socială. Dragostea faţă de copil este mai ales un produs al culturii şi nu al naturii. Motivaţia personală nu este lipsită de interes. Natalitatea unei societăţi este influenţată multifactorial. femeia capătă un ţel precis şi anume acela de a creşte şi proteja noua fiinţă. instinctele omului sunt şterse şi reprimate de constrângeri ale vieţii sociale. Interacţiunea mamă-copil începe foarte precoce (de la naştere) şi este considerată un exemplu de interacţiune socială. până la sfârşit. satisfacţia de a contribui la naşterea unui om care să devină util societăţii.

corespunde noţiunii tradiţionale de tată.Naşterea unui copil este un element psihofiziologic de echilibrare şi împlinire a personalităţii femeii. acceptaţi. imagini. dar nu social – acesta se împarte în două categorii: cel ce este conştient de calitatea sa de tată şi cel ce nu află niciodată aceasta. Necesităţile psihologice ale femeii-mamă exprimă modelul ei social şi cultural. este legată de reprezentări. 138 . Asemenea lucruri se întâmplă mai ales în unele situaţii nefireşti – în războaie. cei care joacă acest rol pentru copiii. cei vitregi. Motivaţia personală şi socială a dragostei de mamă este trezită şi satisfăcută de condiţii psiho-sociale. Influenţa culturii personale şi a celei sociale î-şi pune amprenta asupra calităţii dragostei de mamă. emoţii. educaţia şi cultura femeii. Explicaţi care este rolul asistentului social din instituţiile perinatologice în conlucrarea cu diferite categorii de taţi în vederea încurajării ataşamentului. Soţul unei femei înseninată artificial este o variantă modernă a tatălui adoptiv sau vitreg c) tată biologic. idei.acesta are de asemenea o tradiţie îndelungată. care derivă din disocierea între rolul parental masculin fizic şi cel social: a) tată social şi biologic . Întreg sistemul educaţional şi de asistenţă socială trebuie să ţină seama de această realitate.majoritate planificarea nu a fost planificată. care nu sunt ai lor şi care sunt cunoscuţi. În marea . Din cele mai vechi timpuri se cunosc efectele corectoare ale maternităţii asupra temperamentului femeilor. aceasta fiind situaţia în care se află taţii adoptivi. Aceasta pentru că expresia sentimentului de dragoste pentru copii are o importanţă componentă spirituală. b) tată social. de exemplu – sau cînd există relaţii intime între indivizi care s-au cunoscut ocazional. care depind mult de atitudinea societăţii faţă de acest deziderat. Situaţiile în care acesta nu este conştient de rolul său sunt cele în care el nu cunoaşte absolut nimic despre naşterea ulterioară a copilului. Aplicaţii practice: Analizaţi tipurile de taţi. dar nu biologic . acesta este tatăl biologic al copilului şi copilul îi poartă numele. şi recunoscuţi de foarte multă vreme.

Moscovici S.. 139 . Polirom. 167 pag. Descrieţi persoanele de care sunteţi ataşaţi. Prezentaţi modurile în care BIBLIOGRAFIE: persoanele respective au încurajat dezvoltarea ataşamentului. Берн Шон. Principii de organizare şi acordare a asistenţei perinatale”. 4. Iaşi. Григорьева Т. BIBLIOGRAFIE: 1. ş. “Семья в психологической консультации” Москва “Педагогика” 1989. 245 p. Friptu V. Mitrofan I. Bucureşti 1989 2. 318 с. (coordonator) Psihologia socială a relaţiilor cu celălalt. Iliuţ P. 3. Основы конструктивного общения: практикум. 11. Volumul 1: Strategii educative ale familiilor contemporane” Iaşi 1997. Chişinău.“Sociologia educaţiei familiale. 5. Modelaţi o situaţie de simulare a relaţiei . Москва “ОЛМА – ПРЕСС. centrată pe încurajarea ataşamentului. Виткин Дж. 2006. 2002. 10. 1999. 1998. 6. Гендерная психология.a Ediţia a doua. Mutaţii şi alternative” 1997 Bucureşti. 8. Г.Studiu individual 9. Familia –cunoaştere şi asistenţă.. 7. Столина В..asistent social-mamă". “Правда о женщинах” Минск 1996. Evidenţiaţi eventualele greşeli care pot apărea în procesul de asistenţă perinatală a mamei cu risc de abandon a copilului.. Новосибирск. “Psihologia relaţiilor dintre sexe. 9. 120 с. Colectivul de autori: Stratulat P. Болдалева А. Stănciulescu E. Ciupercă C.В.

mamelor şi nou-născuţilor Anexa 1. inclusiv prin intermediul avocatului său sau a unui alt reprezentant în scopul protecţiei intereselor sale. respectând regulamentul respectiv de activitate al instituţiei medicale. 140 . pronosticul sarcinii şi al naşterii. planificarea familiei etc. Drepturile şi responsabilităţile femeii în timpul sarcinii Ancheta socială a beneficiarului (parturientei. • Participarea la luarea deciziilor în problemele privind maternitatea. Chestionat pentru identificarea problemelor psiho-sociale în timpul sarcinii 6. 3. • Acordarea ajutorului medical calificat în cazul stărilor de urgenţă în orice instituţie medicală de profil obstetrical. în modul stabilit de legislaţie.. 4. • Asistenţă medicală gratuită atât la etapa sectorului medical primar. • Contact cu rudele şi vizitatorii. cât şi în clinica de staţionar conform volumului prevăzut de legislaţie. testate ştiinţific. • Confidenţialitate. la solicitarea sa ori a reprezentantului său legal (a rudei apropiate). • Suport psiho-social pe durata sarcinii. • Exprimare benevolă a consimţământului (refuzului) pentru intervenţie medicală sau cercetare biomedicală (studiu clinic). Cadrul sistematizat privind unii determinanţi sociali perinatali şi impactul lor probabil asupra sănătăţii femeilor gravide. întreruperea sarcinii nedorite. • Opinie medicală alternativă şi primirea recomandărilor altor specialişti. anii 2000-2010 5. riscul potenţial şi eficienţa terapeutică a acestora. lăuzei) Fişa de post a asistentului social din centrul perinatologic Tipurile şi dinamica indemnizaţiilor pentru familie şi copil în Republica Moldova. • Informaţie despre metodele de diagnostic. • Asistenţă juridică. inclusiv: • Asistenţă medicală calificată în cadrul instituţiei medicale publice specializate teritoriale. • Acces la aplicarea metodelor noi de profilaxie. moaşa) femeia gravidă beneficiază de drepturi.ANEXE: 1. Drepturile gravidei Din momentul luării în evidenţa antenatală de către medicul de familie (medicul obstetrician. tratament şi recuperare. • Expertiza calităţii acţiunilor curative şi diagnostice. diagnostic şi tratament. • Informaţie deplină referitor la starea sănătăţii. • Parteneriat la naştere în conformitate cu regulamentul în vigoare şi pregătirea respectivă a persoanei de susţinere. 2. în modul stabilit de legislaţie. în momentul naşterii şi în perioada postnatală.

• Respectarea măsurilor de precauţie în contactele cu alte persoane. inclusiv: • Adresarea oportună la medicul specialist (medicul de familie) în cazul stabilirii unor semne suspecte pentru sarcină. zilele de sărbătoare. evitând acţiuni premeditate ce dăunează sănătăţii ei şi influenţează nefavorabil dezvoltarea fătului. • Frecventarea claselor de instruire antenatală pentru pregătirea către naştere . pericol pentru evoluţia fiziologică a sarcinii şi dezvoltarea normală a fătului. în mod obligatoriu. • Respectarea minuţioasă a regulilor igienei personale şi a regimului alimentar recomandate de medic. la alt serviciu. • Colaborarea cu lucrătorii medicali oferind informaţii complete despre bolile suportate şi cele curente. • Participarea conştientă în luarea deciziilor împreună cu medicul curant privitor la conduita sarcinii.• Angajarea la serviciu în instituţiile de stat. despre care cunoaşte că ele suferă de o boală ce prezintă pericol social. despre maladiile sale ce prezintă pericol social. atât la etapa supravegherii de ambulatoriu. • Respectarea drepturilor şi demnităţii altor pacienţi. în orele de repaus. • Transferul în cadrul organizaţiei sau instituţiei unde activează la o muncă mai uşoară cu păstrarea salariului precedent. • Informarea oportună a medicului curant sau a specialistului serviciului medical de urgenţă despre apariţia unor semne de pericol în sarcină sau de debut a naşterii. • Excluderea utilizării în timpul sarcinii. • Un mod de viaţă sănătos. cât şi în cadrul staţionarului obstetrical. munca în timp de noapte sau în afara programului. precum şi ale personalului medico-sanitar. • Menţinerea în serviciu pe durata sarcinii (gravida nu poate fi concediată). În cazul încălcării de către gravidă a regulilor de tratament şi de comportament în instituţia medico141 . În caz de lichidare a instituţiei. a produselor farmaceutice şi substanţelor medicamentoase fără prescrierea şi acceptul medicului curant. • Schimbarea serviciului în cazul condiţiilor nefavorabile de muncă din momentul stabilirii diagnosticului de sarcină (administraţia instituţiei este obligată să creeze condiţii de muncă adecvate fără factori nocivi). • Refuzul deplasărilor. Responsabilităţile gravidei În timpul sarcinii femeia are şi unele responsabilităţi. femeia va putea fi concediată numai după o angajare. • Respectarea recomandărilor medicului de familie şi a medicilor–specialişti în cadrul asistenţei medicale. • Limitarea duratei zilei de muncă cu reducerea numărului orelor de program săptămânal sau lucru la domiciliu.

.informarea cu privire la alternativele existente privind protecţia socială a mamei şi copilului.crearea şi dezvoltarea unei reţele de instituţii şi organizaţii . administrare 142 . Sarcinile de bază ale specialistului sunt: . . mamelor.oferirea sprijinului psiho-social în depăşirea situaţiilor dificile determinate de o sarcină nedorită / neplanificată. aceasta poartă responsabilitate în conformitate cu legislaţia. încălcare ce are drept consecinţă daune morale şi materiale.susţinerea beneficiarilor în identificarea de resurse pentru depăşirea situaţiei de criză. Evoluţia sarcinii şi rezultatul naşterii sunt în directă dependenţă de comportamentul femeii gravide. . În activitatea sa asistentul social se conduce de fişa de post şi alte documente instructiveducative.1. „Aprob” Directorul IMSP SCM nr.colaborarea cu specialişti din alte domenii (medical. 2. Anexa 2.1 este numit un specialist cu studii superioare în asistenţa socială. Specialistul se subordonează şefului secţiei. Specialistul este angajat şi eliberat din funcţie de către directorul IMSP SCM nr.1 _____________Victor Savin Fişa postului asistentului social al Secţiei Consultative a Centrului Perinatologic din cadrul Spitalului Clinic Municipal nr. . 4. 3. 5. atitudinea ei faţă de sănătatea proprie şi a viitorului său copil. cuplurilor aflate în dificultate. justiţie. În funcţia de asistent social al secţiei consultative a IMSP SCM nr. .oferirea consilierii femeilor gravide.sanitară.partenere care activează în domeniul social pentru asigurarea unui spectru mai larg de oportunităţi în suportul social beneficiarilor identificaţi.1 1. iar în lipsa lui – şefului Centrului Perinatologic Municipal. educaţional.

informarea femeilor gravide asupra riscurilor tabacismului. Asistentul social al secţiei consultative de perinatologie este obligat să: .posede o atitudine binevoitoare faţă de clienţi: fiecare client este o personalitate. .conlucrarea împreună cu centrele maternale în vederea plasării copilului împreună cu mama. a altor subdiviziuni ale Centrului Perinatologic Municipal.dea dovadă de onestitate în exercitarea atribuţiilor funcţionale.îndeplinească cu operativitate şi profesionalism stipulările Contractului individual de muncă şi atribuţiile funcţionale.în comun cu specialiştii maternităţii realizează acţiuni de prevenire a abandonului copiilor nou-născuţi.locală…).respecte normele eticii profesionale şi legislaţia privind protecţia medico-socială. . pentru creşterea şi dezvoltarea nou-născutului. .lucrul cu viitorii părinţi în vederea asigurării unui climat familial favorabil.consilierea mamelor solitare. . . .posede o pregătire specială în domeniul protecţiei medico-sociale a mamei şi copilului. 6. pe o perioadă de timp în asemenea Centre. . precum şi în cadrul instituţiilor medicale de ambulatoriu. . stupefiantelor şi impactul acestora asupra sănătăţii mamei şi copilului.respecte dreptul beneficiarului de a refuza un anumit tip de servicii. educaţiei sexuale a populaţiei.apere beneficiarul asistat de orice formă de abuz. privind viaţa mamei şi copilului.monitorizarea eficacităţii lucrului de planificare a familiei printre femeile din familii socialdezavantajate în colaborare cu medicii cabinetelor specializate din AMT municipale. 143 . .oferirea informaţiilor cu privire la planificarea familială pentru evitarea sarcinilor nedorite. . alcoolismului.informarea Direcţiei Municipale de Protecţie a Drepturilor Copilului despre cazurile familiilor social-vulnerabile identificate care s-au adresat după asistenţă medicală sau suport psiho-social în cadrul secţiei consultative de perinatologie. .comunice în termen de trei zile DMPDC despre copilul abandonat sau refuzat în maternitate. minore şi a familiilor cu risc de abandon infantil privind importanţa creşterii şi dezvoltării copilului în familia biologică. . . planificării familiei. .respectarea şi realizarea drepturilor copilului şi familiei. .respectarea confidenţialităţii informaţiei. . . perinatologiei.

psihologul.propună noi forme de organizare a asistenţei socio-legale populaţiei. . 8. etc.. 7.participe la seminare. . Specialistul în asistenţa socială al secţiei consultative de perinatologie este responsabil de executarea la timp şi corectă a obligaţiunilor sale prevăzute de prezenta fişă de post. Am luat cunoştinţă 144 . în vederea dezvoltării capacităţilor de activitate.obţină informaţii curente si de perspectivă de la şeful secţiei.) – responsabili pentru soluţionarea problemelor sociale a persoanelor temporar aflate în dificultate. asistentul medical. . ateliere de lucru.ridice nivelul profesional la cursurile de reciclare o dată în 5 ani.colaboreze în activitatea sa cu grupul de specialişti (juristul. etc. conferinţe ştiinţifice. Asistentul social al secţiei consultative de perinatologie are dreptul să: . pedagogul.

material şi financiar din partea celor apropiaţi (părinţi. partener)? A-ţi solicitat suport material din partea autorităţilor publice locale (ex.Anexa 3 CHESTIONAR DE IDENTIFICARE CONFIDENŢIALĂ A PROBLEMELOR PSIHOSOCIALE ÎN TIMPUL SARCINII Numele. s-au produs în anul curent ? 145 Comentariul beneficiarului Notă . peşte. prenumele pacientei________________________ vârsta____ani Localitatea ________________________ sectorul _________________________ Factorii antenatali Atitudinea faţă de sarcină Sarcina este dorită ? Relaţiile în familie Aveţi soţ sau un partener sigur ? Cum apreciaţi relaţia dvs. sau a viitorului copil? Veniturile financiare sunt suficiente pentru satisfacerea nevoilor dvs.? Consumaţi suficient produse din carne. fructe? Suportul social Găsiţi înţelegerea necesară şi sprijinul celor din jur? Beneficiaţi de sprijin moral. legume. rude. cu soţul / partenerul ? Care este atitudinea partenerului faţă de sarcina actuală? Statutul social Locuinţa: proprietate sau chirie? Cum apreciaţi condiţiile de trai ? Sunteţi angajat la un serviciu ? Există factori nocivi la serviciu pentru sănătatea dvs. a Direcţiei de Protecţie a Drepturilor Copilului) ? Evenimente Ce schimbări în viaţa dvs.

distanţa până la instituţia medicală . şi părinţii dvs. va lovit. câte ţigări pe zi? Folosiţi dvs. în copilărie? Vă simţiţi iubită de către părinţi ? Sentimentele în sarcină: Ce sentimente aţi avut când aţi aflat că sunteţi însărcinată ? Care sunt sentimentele actuale în legătură cu sarcina ? Dispoziţia: Cum a fost /este dispoziţia dvs.Ce schimbări în viaţa dvs.posibilitatea de a programa vizita la medic Alte circumstanţe 146 .asigurarea instituţiei medicale cu specialişti calificaţi .transportul spre instituţia medicală . face abuz de alcool ? Fumaţi? Dacă fumaţi. sau partenerul dvs.orarul de lucru al lucrătorilor medicali . vă propuneţi să realizaţi pe parcursul sarcinii ? Îngrijirea prenatală Care a fost termenul de sarcină la prima vizită prenatală ? Îndepliniţi toate indicaţiile medicului ? Educaţia prenatală Sunteţi interesată să participaţi în petrecerea instruirii/pregătirii către naştere? Statutul psiho-emoţional Relaţia cu părinţii: Cum a fost relaţia dintre dvs. pe parcursul sarcinii actuale ? Experienţa femeii despre abuz Soţul / partenerul dvs. va îmbrâncit sau va ameninţat vre-odată? Utilizare de substanţe Utilizaţi alcool ? Daca da – de câte ori consumaţi alcool pe săptămână şi în ce cantitate ? Sunt cazuri când consumaţi mai mult decât cantitatea indicată ? Partenerul dvs. droguri? Accesul la serviciile medicale de calitate Serviciile medicale în timpul sarcinii şi după naştere sunt accesibile ? .

............................................................. nr......................................................... ……………………………………………………………………………………………………..................................................................... Starea civilă: căsătorită. naşteri.............................. DATE GENERALE Secţia .. Funcţia ocupată ........... concubinaj....................................... codul personal..................................2010 Asistent social....................................................................................................................... de gravidităţi..............satul........................................ Luna.... 147 .. indicaţiilor sociale …..................................... Viza de reşedinţă: raionul /municipiul.... ...............................tel……………………………...............casa………blocul……apart………tel……………………………................. Naţionalitatea......................................... telefon……………..................... Buletin de identitate: seria...._______ Data luării la evidenţă ................. avorturi spontane.................Data completării ___ ___________ 2010 Semnătura medicului__________________ Concluziile specialistului în asistenţa psihosocială (asistent social.............................................................................. Adresa la domiciliu permanent: raionul/municipiul………………………satul………………… Strada……………………….... Instituţia primară unde este la evidenţă antenatală.... ............... Strada………………………........... nr...... Cetăţenia........ Instruirea antenatală: (de concretizat).................................................. Nr....................... Nr............. Termenul de sarcină la prima vizită prenatală ..................................................................................... Alte acte……………………………………………………………………………………………......................... IMSP_______________________________________________________________________________ (denumirea instituţiei) ANCHETA SOCIALĂ PERINATALĂ a beneficiarului (gravidei............................................. nr....................... Data internării……………………… Diagnoza clinică (din fişa medicală)........................ văduvă..............................................săptămâni De către cine este trimisă: medic de familie................. lăuzei) nr............. psiholog) _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ __ ___________ 2010 Funcţia / semnătura _______________________________________ Anexa 4.......................... Motivul solicitării........................................ policlinica consultativă... autoadresare.......... avorturi conform indicaţiilor medicale ...... Medicul de familie (numele... ………………Prenumele........... nr...................................……………………………………………..................casa………blocul……apart………............ prenumele)…………………………………nr............................ separată.... avorturi la cerere.. data............... ambulanţa............................................................... Numele................................... celibatară....... divorţată............ anul naşterii.......... Locul de muncă............................

.................... ........................................ Prenume... tabagism).. COMPONENŢA FAMILIEI: Numele.. luna..................... casă la sol..................... nu) Obiectivele beneficiarei: perspective de viaţă şi planuri de viitor .......................................... nu) e.. Alte specificări (ex..... nedeterminată Atitudinea soţului / partenerului.... nu)………………………………. prezenţa specialiştilor calificaţi în instituţia medicală teritorială (da....................... nu).............................................................. apă (da............................................. Sexul copilului: masculin / feminin............ foarte nesigur (ambivalent))..................... Alimentaţia (calitativ............................................................... neplanificată.............. dorită........................... nu) d.................. Alimentarea: naturală................... Diagnoza copilului (din fişa medicală)……………………………………………………………......................................... Utilizare de substanţe: da.................................... orarul de lucru al lucrătorilor medicali – convenabil (da........ transport accesibil spre instituţia medicală (ex.................................................... nu) f......... ……………………………………………………………………………………………………............... energie electrică (da............................................ nu)................... Relaţii familiale: • cu soţul /partenerul..................................... Data........ • fraţi /surori......... nu) b..... de droguri............................................................................ apartament la bloc... Prenumele Vârsta Gradul de rudenie Adresa Telefon FACTORII SOCIALI Atitudinea faţă de sarcină: planificată............. insuficient................................................. anul naşterii ................. mixtă Ataşamentul mamei faţă de nou-născut: sigur................................. energie termică (da. posibilitatea de a programa vizita la medic (da................................................. Numărul de odăi...................................... chirie..... nu) c...... Suportul psiho-emoţional şi social din partea persoanelor apropiate (da...... nu) Condiţiile de trai Statutul legal al spaţiului locativ: locuinţă proprie............................ ....... nu).......... nu)................ Masa copilului la naştere………………gr.. ................. Violenţă domestică: (fizică............................ Accesul la serviciile medicale de calitate: a........... Sursa venitului............................................... nedorită............................. părinţilor faţă de sarcină ............ artificială................. 148 ................................................................ (da.......................................................... Venitul lunar: suficient.................. servicii medicale costisitoare (da..... cantitativ).................... nu (abuz de alcool................................ Tipul de locuinţă: cămin....... Suma…………lei …………………………………………………………………………………………………….................................................................................................. .................... Utilizarea de substanţe de către partener/soţ.. psihologică..................... asigurare cu gaze naturale (da.. • cu părinţii................................................................DATE DESPRE COPIL: Nume......... existenţa transportului public) (da......... nesigur................. sexuală).......... nu)....... Existenţa factorilor nocivi pentru sănătate la serviciu (da..... distanţa mare până la instituţia medicală (da.........

.................. ... CONCLUZII.................................................. Referirea în reţeaua de suport social (DMPDC..................................................................................................................................................... cămin social........................................................................ ........................ Suportul pe care îl necesită beneficiarul la moment............................................................................. DPDC sectorială............................................................................................................ …………………………………………………………………………………………………….......... ..................................................................)......................... ............................................. MONITORIZAREA CAZULUI Data Supravegherea dinamică a evoluţiei cazului 149 ................................................................................................................................................................................. ................................................ . psiholog.................................................................. Informaţia oferită beneficiarului / familiei..................................................................................... ...................................... RECOMANDĂRI.. centre maternale.......................................................... etc... moaşa........................................ Echipa multidisciplinară: asistent social........................................................................................Alte probleme cu care se confruntă familia (din relatările beneficiarului).......................................................................................... medic obstetrician-ginecolog............ asistenta medicală...................... ........................... etc........ ……………………………………………………………………………………………………................................................................................ jurist............................................... centre de plasament................................................................................ medic neonatolog................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................... ……………………………………………………………………………………………………........................................ medicul de familie..........................

.............................................................................................................................................................. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………........................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................. 150 ..................... .............................................Informaţii suplimentare …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………........................................... ........................................................................... ...........

............... Cuantumul lunar al acestei indemnizaţii este de 30% din baza de calcul al salariului pe ultimele 6 luni şi nu poate fi mai mică de 250 lei............................. .............................. alt adult din cadrul gospodăriei (bunica........ ......... ..... iar în cazul naşterilor complicate ori a naşterii a doi sau mai mulţi copii – de 140 zile............................ anii 2000-2010 (în conformitate cu Hotărârea Guvrnuljui nr.... Data închiderii cazului................. Suma indemnizaţiei..................... de indemnizaţia pentru creşterea copilului beneficiază la cerere: unul din părinţi................................... cât şi cele neasigurate................... soţiile aflate în întreţinerea soţilor salariaţi şi şomerele.... lei Tipul indemnizaţiei 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Indemnizaţia unică la naşterea primului copil: persoane 144 245 370 420 420 500 800 1000 1200 1400 1700 151 . ...........................2002) ........... bunelul) care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului................... Tipurile şi dinamica indemnizaţiilor pentru familie şi copil în Republica Moldova....................................................................................... Asistent social...............................Indemnizaţia pentru creşterea copilului – femeile asigurate au dreptul la indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului de la data naşterii până la vârsta de 3 ani dacă nu revin în câmpul muncii................ dacă nu se încadrează în câmpul muncii după naşterea copilului şi ea constituie 150 lei.... Aceste indemnizaţii prevăd dreptul la concediu de maternitate............. Femeile neasigurate beneficiază de această indemnizaţie de la naşterea copilului şi pănă la vârsta de 1........ ...................................Indemnizaţia unică la naşterea copilului – pot beneficia atât femeile asigurate.................................... Anexa 5...... Indemnizaţia se acordă începând cu săptămâna a 30-a de sarcină.......................................... ...................................................... 1478 din 15.........................................................11........................... ...................................................5 ani.............................Îndemnizaţiile de maternitate – pot beneficia femeile asigurate.......................... ce include concediul prenatal şi postnatal.............................................................Concluzie finală privind evoluţia cazului................... pe o perioadă de 126 zile calendaristice.............................................................

asigurate persoane neasigurate persoane asigurate persoane neasigurate 144 245 245 300 380 500 800 1000 1200 1400 1700 Indemnizaţia unică la naşterea fiecărui copil următor: 108 108 165 165 250 165 280 200 280 250 500 500 800 800 1000 1000 1500 1500 1700 1700 2000 2000 Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 1.5-16 ani pentru persoanele neasigurate şi 3-16 ani pentru persoanele asigurate: persoane 16.20 25 25 25 50 50 50 50 50 50 50 neasigurate Notă: Persoana asigurată se consideră cea care a mers în concediu de maternitate din cadrul unei unităţi economice unde a fost încadrată în câmpul muncii.40 50 50 75 50 100 75 100 75 20% 20% 20% 20% 25% 30% din din din din din din salariu salariu salariu salariu salariu salariu 100 100 100 150 150 300 Indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilul cu vârsta între 1.40 32. Persoana neasigurată este cea care nu a fost încadrată în câmpul muncii anterior sarcinii sau pe parcursul sarcinii 152 .5 ani pentru persoanele neasigurate şi 3 ani pentru persoanele asigurate: persoane asigurate persoane neasigurate 32.20 25 25 25 50 50 50 50 50 50 50 asigurate persoane 16.

Întreruperea sarcinii în condiţii nesigure .Sărăcia . însă este necesară pentru altceva.Abuz de droguri .Întreruperea sarcinii la cerere sau conform indicaţiilor medicosociale .cost inacceptabil al serviciilor medicale • Circumstanţe privind specificul localităţii .Hemoragie obstetricală .Mortalitate maternă. maternă .Acces limitat la serviciile medicale de calitate .Naştere extraspitalicească .Amânarea / ignorarea îngrijirilor perinatale .lipsa transportului de urgenţă .sarcina este nedorită şi continuarea ei este imposibilă .Naştere extraspitalicească .Mortalitate perinatală.consecinţe după calamităţi naturale.Lipsa suportului psihosocial .lipsa instituţiilor medicale specializate în asistenţa perinatală .Infertilitate în cuplu Accesul la serviciile medicale de calitate Acces limitat la serviciile medicale perinatale de calitate • Circumstanţe legate de managementul serviciilor de sănătate: .Trafic de persoane .Sărăcia .distanţă relativ mare până la instituţia medicală ..lipsa cadrelor medicale calificate .Depresie .Instituţionalizarea copilului .Handicap infantil .lipsa drumurilor . .Handicap infantil . ce nu se referă la copil .Lipsa suportului psihosocial Situaţii medico-sociale generate Riscul pentru sănătate . infantilă Riscuri sociale • Circumstanţe ce ţin de lipsa dominantei ataşamentului pentru viitorul copil: .Depresie .Excluziune socială . perinatală.Handicap infantil 153 .Naştere prematură .sarcina în principiu este dorită. infantilă.lipsa legăturii telefonice . mamei şi nou-născutului Atitudinea faţă de graviditate Factori sociali cu risc perinatal şi obstetrical Sarcină nedorită Circumstanţele psihosociale Unele asociaţii mai frecvente cu alţi factori sociali . maternă .domiciliul în zone geografice greu accesibile: .Morbiditate infantilă.Excluziune socială .Abandon infantil .Amânarea / ignorarea îngrijirilor perinatale . însă a survenit nu la timpul potrivit .sarcina este planificată.Naştere prematură . perinatală.Traumatism obstetrical .Lipsa suportului psihosocial .Morbiditate maternă şi infantilă .Morbiditate maternă şi infantilă .Depresie . mamelor şi nou-născuţilor Determinanţii sociali ai sănătăţii femeii gravide.Îngrijiri perinatale inadecvate .Mortalitate maternă.Amânarea / ignorarea îngrijirilor perinatale .utilizarea tehnologiilor medicale învechite. infantilă .Îngrijiri perinatale inadecvate .Naştere prematură .Stres psihosocial cronic .baza tehnico-materială nesatisfăcătoare a instituţiei medicale specializate .Comportament asocial (riscant) .Îngrijiri perinatale inadecvate .Stres psihosocial cronic .Anexa 1 CADRUL SISTEMATIZAT privind unii determinanţi sociali perinatali şi impactul lor probabil asupra sănătăţii femeilor gravide.Sărăcia .Excluziune socială . neargumentate de medicina bazată pe dovezi ..Stres psihosocial cronic .Întreruperea sarcinii la cerere .

Întreruperea sarcinii la cerere sau conform indicaţiilor medico-sociale .Asociere de infecţii în sarcină .Stres psihosocial cronic .minore (adolescente) -forme de văduvie. infantilă .Trafic de persoane • Circumstanţe de ordin economic: . însă.Lipsa suportului psihosocial .Amânarea / ignorarea .posibilităţi limitate pentru achitarea serviciilor medicale • Circumstanţe de ordin psihosocial: .Mortalitate perinatală.Abandon infantil .Excluziune socială .Handicap infantil .Sarcină nedorită .Îngrijiri perinatale inadecvate . perinatală.Trafic de persoane 154 .Naştere extraspitalicească .Greutate mică la naştere .Depresie îngrijirilor perinatale .celibatară .Acces limitat la serviciile medicale de calitate pentru copii • Circumstanţele sunt practic identice cu cele ce caracterizează accesul limitat la îngrijirile perinatale cu referinţă .lipsa accesului la serviciile de protecţie socială .Mortalitate maternă.Acces limitat la serviciile indicaţiilor medicomedicale de calitate sociale .Depresie .familie incompletă .Morbiditate maternă şi infantilă .Lipsa suportului psihosocial . infantilă .Morbiditate infantilă .buget dezechilibrat -cheltuieli inadecvate neargumentate -probleme legate de sănătatea mintală .Naştere prematură .Îngrijiri perinatale inadecvate . la îngrijirile de sănătate pentru copil .Excluziune socială . separare Multiparitatea Sărăcie familii numeroase (mai mult de 4 copii) .Sarcină nedorită .Sărăcia .Sarcina nedorită .dependenţa de indemnizaţiile şi serviciile sociale .Abandon infantil .Naştere prematură .Întreruperea sarcinii la cerere sau conform indicaţiilor medico-sociale .Sărăcia .Instituţionalizarea copilului Statutul social Familii dezorganizate • Circumstanţe ce ţin de specificul familiei: .Amânarea adresării pentru îngrijiri perinatale .Stres psihosocial cronic .Handicap infantil .Handicap infantil .Abuz de droguri .lipsa surselor de venit .Lipsa suportului psihosocial .Mortalitate perinatală. infantilă .Excluziune socială cerere sau conform .Abandon infantil .Întreruperea sarcinii la .Morbiditate infantilă .Instituţionalizarea copilului .Acces limitat la serviciile medicale de calitate . divorţ.Amânarea / ignorarea îngrijirilor perinatale .Instituţionalizarea copilului .Stres psihosocial cronic .mijloace insuficiente pentru minimul de existenţă .Depresie .

Abandon infantil 155 .Handicap infantil . maternă .Excluziune socială .vagabondajul .alcoolism .tulburări de comportament .Mortalitate maternă.Morbiditate infantilă.Naştere prematură .vulnerabilitatea socială .Îngrijiri perinatale inadecvate ..Greutate mică la naştere .Mortalitate perinatală. maternă .bigamia . maternă .Morbiditate maternă şi infantilă .concubinajul .Naştere prematură .Greutate mică la naştere medicale de calitate .Abandon infantil .Acces limitat la serviciile .lipsa accesului la participare în viaţa comunităţii • Circumstanţe care se referă la alte aspecte ale statutului social al familiei: .Stres psihosocial cronic .Amânarea / ignorarea îngrijirilor perinatale .Abuz de substanţe sarcină .Sărăcia cerere sau conform .Trafic de persoane Comportamentul Comportament asocial (riscant) .Sărăcia . perinatală.Handicap infantil .alimentaţia deficitară .lipsa surselor pentru existenţă .Stres psihosocial cronic .Depresie îngrijirilor perinatale .Asociere de infecţii în sarcină Naşt ere extras pitali ceasc ă ..Lipsa suportului psihosocial .Morbiditate infantilă.lipsa de drepturi ( sociale.Mortalitate perinatală.Sărăcia . economice.Acces limitat la serviciile medicale de calitate .Întreruperea sarcinii la cerere sau conform indicaţiilor medico-sociale .Amânarea / ignorarea îngrijirilor perinatale .Excluziune socială . politice. infantilă.apartenenţa la etnii care migrează..Întreruperea sarcinii la . tentativă de suicid.Greutate mică la naştere .inegalitatea şanselor .Stres psihosocial cronic .familie de imigranţi . infantilă .imoralitatea .Acces limitat la serviciile medicale de calitate .consum exagerat de alte substanţe (ex. • Circumstanţe legate de integrare în ansamblul relaţiilor sociale: .cerşetoria .delicvenţă juvenilă .Instituţionalizarea copilului .delicvenţa .utilizarea produselor alimentare -Naştere prematură -Greutate mică la naştere . culturale) .Handicap infantil .Subnutriţia ..) .Naştere extraspitalicească .Naştere psihosocial extraspitalicească .Subnutriţia .Instituţionalizarea copilului .Morbiditate infantilă.Abandon infantil .Instituţionalizarea copilului .prostituţia .Lipsa suportului . maternă .Trafic de persoane Nutriţia Subalimentare .Amânarea / ignorarea .Naştere prematură .Îngrijiri perinatale inadecvate .Asociere de infecţii în .Excluziune socială • Circumstanţe ce ţin de marginalizarea socială a persoanei/ familiei: .Comportament asocial indicaţiilor medico-sociale (riscant) .tabagism .Abuz de droguri .Sărăcia .narcomanie .Handicap infantil .Trafic de persoane Abuz dedroguri .refugiaţi .Abandon infantil .Asociere de infecţii în sarcină . infantilă .Stres psihosocial cronic .Îngrijiri perinatale inadecvate .

Mortalitate maternă. infantilă .Abandon infantil .sistem de educaţie sanitară a populaţiei ineficient .Morbiditate maternă şi infantilă .Instituţionalizarea copilului .Acces limitat la serviciile medicale perinatale de calitate .lipsa posibilităţii de a programa o vizită la medic .Sarcina nedorită .Mortalitate perinatală.Depresie .necalitative .autoritate joasă a lucrătorului medical • Circumstanţe care se referă la comportamentul femeii gravide: .Excluziune socială .Mortalitate maternă.Îngrijiri perinatale inadecvate . infantilă .foamete .vulnerabilitate socială .Handicap infantil Calitatea îngrijirilor perinatale Îngrijiri perinatale inadecvate Circumstanţe ce ţin de specificul sistemului de sănătate: . infantilă .Excluziune socială . infantilă .Îngrijiri perinatale inadecvate . perinatală.Lipsa suportului psihosocial -Asociere de infecţii în sarcină -Depresie .Lipsa suportului psihosocial -Întreruperea sarcinii în condiţii nesigure -Naştere prematură -Greutate mică la naştere a nou-născutului -Întreruperea sarcinii la cerere sau conform indicaţiilor medicosociale -Naştere extraspitalicească -Depresie -Întreruperea sarcinii în condiţii nesigure -Naştere prematură -Întreruperea sarcinii la cerere sau conform indicaţiilor medicosociale .Trafic de persoane Atitudinea femeii gravide faţă de iniţierea îngrijirilor perinatale (în condiţiile existenţei accesului la serviciile de sănătate) Amânarea / ignorarea îngrijirilor perinatale Circumstanţe ce ţin de specificul sistemului de sănătate: .Handicap infantil .Naştere extraspitalicească .autoritate joasă a lucrătorului medical .servicii medicale neatractive .sistem de educaţie sanitară a populaţiei ineficient .Lipsa suportului psihosocial .Instituţionalizarea copilului .cultură generală şi sanitară joasă a populaţiei .Amânarea / ignorarea îngrijirilor perinatale .Comportament asocial (riscant) .probleme de sănătate mintală a gravidei / tulburări de comportament • -Naştere prematură -Naştere extraspitalicească . perinatală.lipsa serviciilor medicale perinatale de calitate .Morbiditate maternă şi infantilă .alte bariere în accesul la serviciile medicale perinatale • .Stres psihosocial cronic .Morbiditate maternă şi infantilă .Handicap infantil 156 .Stare de imunodeficienţă .Sarcină nedorită .Mortalitate maternă. perinatală.Trafic de persoane .

• Circumstanţe care se referă la comportamentul femeii gravide: . infantilă .Morbiditate maternă şi infantilă . . copilului perinatală.Mortalitate perinatală.Stres psihosocial cronic . perinatală. .Instituţionalizarea maternă..probleme de sănătate mintală a gravidei / tulburări de comportament .Mortalitate maternă.Sărăcie .) . infantilă .Decolare de placentă .Lipsa suportului psihosocial .Mortalitate . apei potabile.Depresie .Depresie -Naştere prematură -Greutate mică la naştere a nou-născutului -Întreruperea sarcinii la cerere sau conform indicaţiilor medicosociale -Maladii infecţioase -Depresie .Întreruperea sarcinii la cerere sau conform indicaţiilor medicosociale .nerespectarea indicaţiilor medicului / moaşei cultura sanitară joasă .Sarcină nedorită .Sărăcia .Handicap infantil . maternă .Trafic de persoane Condiţiile de trai Condiţii de trai nocive • Circumstanţe legate de specificul condiţiilor de trai: -lipsa domiciliului / oameni ai străzii .neînţelegere.Naştere prematură .maltratare.Amânarea / ignorarea îngrijirilor perinatale .Lipsa suportului psihosocial -Întreruperea sarcinii în condiţii nesigure -Naştere prematură -Greutate mică la naştere a nou-născutului -Întreruperea sarcinii la cerere sau conform indicaţiilor medicosociale .Îngrijiri perinatale inadecvate .Morbiditate .Morbiditate infantilă.alte forme de violenţă .condiţii locative precare (lipsa căldurii.Sarcina nedorită .Stres psihosocial cronic .locuinţă insalubrizată .Excluziune socială .Instituţionalizarea copilului ..Handicap infantil maternă şi infantilă .soţul aflat în detenţie .Naştere extraspitalicească .Instituţionalizarea copilului .Acces limitat la serviciile medicale de calitate .Acces limitat la serviciile medicale de calitate . infantilă .Trafic de persoane Statutul psihoemoţional Stres psihosocial • Circumstanţe ce ţin de unele aspecte ale relaţiilor în familie: .Îngrijiri perinatale inadecvate .Comportament asocial (riscant) .Lipsa suportului psihosocial .Abandon infantil .Trafic de persoane 157 .antecedente de carenţe afective şi educaţionale .tensiune psiho-emoţională în familie.Abandon infantil . . electricităţii.Amânarea / ignorarea îngrijirilor perinatale .Abandon infantil .Handicap infantil .Excluziune socială .

Naştere prematură .Sărăcie .Mortalitate perinatală. infantilă . ..Stres psihosocial cronic .Amânarea / ignorarea îngrijirilor perinatale .Excluziune socială ..Mortalitate perinatală.Instituţionalizarea copilului .persoane lipsite de anumite facultăţi fizice sau psihice. maternă . infantilă . inclusiv în timpul sarcinii .Trafic de persoane • Alte circumstanţe: .Amânarea / ignorarea îngrijirilor perinatale .Stres psihosocial cronic .Asociere de infecţii în sarcină .Sarcina nedorită .Trafic de persoane • Circumstanţe legate de nivelul educaţional / profesional .Naştere prematură . infantilă .Mortalitate maternă..probleme de reintegrare în comunitate .Trafic de persoane • Circumstanţe legate de unele probleme de sănătate ale membrilor familiei gravidei: . -Naştere prematură -Naştere extraspitalicească -Depresie .Depresie .Îngrijiri perinatale inadecvate . maternă .Handicap infantil .analfabetism -bariere în obţinerea studiilor -lipsa calificării profesionale -calificare incompletă -Naştere prematură -Întreruperea sarcinii la cerere sau conform indicaţiilor medicosociale . maternă .consecinţe după calamităţi naturale. tuberculoză. .Sarcină nedorită .Depresie .Handicap infantil .Lipsa suportului psihosocial .Handicap infantil 158 .Morbiditate infantilă.Excluziune socială .Amânarea / ignorarea îngrijirilor perinatale .Amânarea / ignorarea îngrijirilor perinatale .Îngrijiri perinatale inadecvate .Stres psihosocial cronic .Sărăcie .• Circumstanţe legate de ansamblul relaţiilor sociale: .Mortalitate perinatală.nivel educaţional redus .Naştere extraspitalicească ..aflare în detenţie (penitenciar) .Excluziune socială .Sărăcie .Morbiditate infantilă.Instituţionalizarea copilului .Morbiditate infantilă.Naştere extraspitalicească .Acces limitat la serviciile medicale de calitate .Instituţionalizarea copilului .Îngrijiri perinatale inadecvate .Depresie .Morbiditate maternă şi infantilă .Abandon infantil . narcomanie.Lipsa suportului psihosocial .Sarcina nedorită .femei traficate. infantilă .Comportament asocial (riscant) .Handicap infantil .Stres psihosocial cronic .bolnavi de alcoolism.Întreruperea sarcinii la cerere sau conform indicaţiilor medicosociale . perinatală.Abandon infantil .Comportament asocial (riscant) .Lipsa suportului psihosocial . HIV-SIDA.

Excluziune socială . infantilă. infantilă.Stres psihosocial cronic .Morbiditate maternă şi infantilă .Handicap infantil ..refuzul femeii gravide de a beneficia de concediul de maternitate (oferit antenatal) .condiţii de lucru nesatisfăcătoare determinate de prezenţa factorilor nocivi .lipsa suportului psihosocial din partea soţului.Mortalitate perinatală.Morbiditate .Amânarea / ignorarea îngrijirilor perinatale .Munca Stres psihosocial cronic Nocivitatea condiţiilor de muncă Comportament inadecvat al femeii gravide Atitudinea persoanelor apropiate / comunităţii.Îngrijiri perinatale inadecvate .Morbiditate infantilă.Acces limitat la serviciile medicale perinatale de calitate . faţă de nevoile gravidei Lipsa suportului psihosocial • Circumstanţe legate de specificul activităţii de muncă: -lipsa calificării profesionale -calificare incompletă -instabilitatea încadrării în câmpul muncii -tensiune psihoemoţională la serviciu şomaj .refuzul femeii gravide de a schimba locul de muncă care prezintă condiţii nocive .Sarcina nedorită -Naştere prematură -Greutate mică la naştere a nou-născutului -Depresie ..Mortalitate copilului perinatală.Îngrijiri perinatale -Întreruperea sarcinii în condiţii nesigure -Naştere prematură -Întreruperea sarcinii la cerere sau conform indicaţiilor medicosociale -Greutate mică la naştere a nou-născutului -Depresie .Mortalitate maternă. maternă .servicii inadecvate de asistenţă socială .lipsa timpului liber pentru a se prezenta la medic (este ocupată la serviciu) • Circumstanţe legate de specificul condiţiilor de muncă: .Instituţionalizarea . maternă . partenerului.Lipsa suportului psihosocial .obstacole în obţinerea serviciilor de protecţie socială .Amânarea / ignorarea îngrijirilor perinatale . maternă .Handicap infantil .acces limitat pentru angajare în serviciu cauzat de prezenţa gravidităţii .Handicap infantil infantilă. persoanelor apropiate .Abandon infantil .Îngrijiri perinatale inadecvate -Naştere prematură -Greutate mică la naştere a nou-născutului -Asociere de infecţii în sarcină .şantaj administrativ în legătură cu sarcina .Instituţionalizarea copilului .nerespectarea de către patronat a legislaţiei privind protecţia socială a femeilor gravide angajate în câmpul muncii • Circumstanţe caracterizate prin dependenţa nivelului de vulnerabilitate socială de activitatea la locul de muncă: .nerespectarea de către femeile gravide angajate în serviciu a programului de vizite la medic . infantilă . maternă .Trafic de persoane 159 .Handicap infantil . infantilă .Abandon infantil .Amânarea / ignorarea îngrijirilor perinatale .Comportament asocial (riscant) . perinatală.Amânarea / ignorarea îngrijirilor perinatale . maternă .Morbiditate infantilă.Acces limitat la serviciile medicale perinatale de calitate .Stres psihosocial cronic .instabilitatea încadrării în câmpul muncii .Îngrijiri perinatale inadecvate -Naştere prematură -Greutate mică la naştere a nou-născutului -Asociere de infecţii în sarcină .Sarcină nedorită .Mortalitate perinatală.sistem de prestaţii sociale ineficient .

inadecvate 160 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful