FURNIZOR: BOLOGA ELENA P.F.A. Adresa: Str. Costache Negri nr.

64, Iasi Tel:0753 313 010 Fax:0332 456 368 E-mail: office@ Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J / / CIF/CUI: Judetul: Iasi Cont:, Iasi CUMPARATOR: S.C. S.R.L. Adresa: nr. , Bloc , Etaj , Ap., Jud. IASI CF: Cont Bancar: Banca:BRD-GSG Iasi

FACTURA FISCALA Seria FEUF Nr. 150 Data:31.03.2011 Nr. crt.
0

Denumirea produselor sau a serviciilor
1

U.M.
2

Cantitatea
3

Pretul unitar -lei4

Valoarea -lei5(3x4)

1

persoana

1

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia: Numele delegatului: _________________ B.I./C.I. Seria MX nr. ____________ eliberat(a) Mijloc de transport-nu e cazul Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de:_____________ora________________________________ Semnaturile:

Total din care accize: -