P. 1
Arhivele Olteniei 2010

Arhivele Olteniei 2010

|Views: 288|Likes:
Published by seraphicusdoctor718

More info:

Published by: seraphicusdoctor718 on Dec 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE „C.S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR” CRAIOVA

ARHIVELE OLTENIEI

24
SERIE NOUĂ

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE 2010

Redactor-şef: Cezar Avram (Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova) Secretar de redacţie: Iustina Burci (Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova) Responsabil de număr: Ileana Cioarec (Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova) Colegiul de redacţie: Marc Olivier Baruch (EHEES, Paris), Anne Marie Cassoly (Universitatea „Robert Schumann”, Strasbourg), Vladislav Iakimovici Grosul (Institutul de Istorie, Academia Rusă de Ştiinţe, Moscova), Dan Berindei (Academia Română, Bucureşti), Florin Constantiniu (Academia Română, Bucureşti), Dinu C. Giurescu (Academia Română, Bucureşti), Ştefan Ştefănescu (Academia Română, Bucureşti) Alexandru Vulpe (Academia Română, Bucureşti), Denisa Bică (Universitatea „Spiru Haret”), Dinică Ciobotea (Universitatea din Craiova), Sorin Liviu Damean (Universitatea din Craiova), Lucian Dindirică (Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”), Gruescu Ramona (Universitatea din Craiova), Alin Mitrică (Universitatea din Craiova), Tudor Nedelcea (Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), Vladimir Osiac (Universitatea din Craiova), Cristian Preda (Universitatea din Bucureşti), Roxana Radu (Universitatea din Craiova), Laurenţiu Vlad (Universitatea din Bucureşti), Mihai Vladimirescu (Universitatea din Craiova) Comitetul de redacţie: Bărbieru Mihaela (Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), Anca Ceauşescu (Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), Gabriel Croitoru (Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), Mihaela Damean (Universitatea din Craiova), Georgeta Ghionea (Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), Simona Lazăr (Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), Nicolae Mihai (Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), Ion Militaru (Institutul de Cercetări SocioUmane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), Narcisa-Maria Mitu (Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), Nacu Florin (Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), Nanu Roxana (Universitatea din Craiova), Cristina Otovescu-Frăsie (Universitatea din Craiova), Diana-Mihaela Păunoiu (Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), OanaAndreia Sâmbrian (Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova) Tehnoredactare: Adrian Buculea „Arhivele Olteniei” se poate procura / can be procured at: EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE, Calea 13 Septembrie, nr. 13, Sector 5, Bucureşti, România, 050711, Tel. 4021–318 8106; 4021–318 8146; Tel./Fax. 4021–318 2444; e-mail: edacad@ear.ro ORION PRESS IMPEX 2000 S.R.L., P.O. BOX 77–19, Bucureşti, Sector 3, Tel/Fax 4021–610 6765, 4021–210 6787; e-mail: office@orionpress.ro S.C. MANPRES DISTRIBUTION S.R.L., Piaţa presei libere, nr. 1, Corp B, Etaj 3, Cam. 301-302, sector 1, Bucureşti, Tel.: 4021 314 63 39, fax: 4021 314 63 39. E-mail: abonamente@manpres.ro, office@manpres.ro, www.manpres.ro Manuscrisele, pe care doriţi să le publicaţi, cărţile şi revistele pentru schimb, precum şi orice corespondenţă se vor trimite colegiului de redacţie al revistei, pe adresa: str. Unirii nr. 68, Craiova. / The manuscripts, you would like to have considered for publication, the books and the reviews for exchange or for review or any correspondence can be sent to the Editorial Board at the following address: str. Unirii, nr. 68, Craiova.

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE www.ear.ro

CUPRINS

ARHEOLOGIE–ISTORIE SIMONA LAZĂR, Practici funerare la sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului în sud-vestul României (Funeral practices at the end of the bronze age and the early) ……………………………………………………....................... IOHANA NICHITA, Despre altarele miniaturale de cult neo-eneolitice (De vignettes autels de culte du neo-eneolithique age) ……………………………………….. CEZAR AVRAM, ROXANA RADU, Şcoala diplomatică greacă (Greek diplomatic school) …………………………………………………………………………. OANA ANDREIA SÂMBRIAN, Secolul de aur spaniol între teorie şi concept (secolul XVI-XVII) (The spanish golden age between theory and concept) ...................... TOMA RĂDULESCU, DENISA GUŢICĂ-FLORESCU, Al doilea tezaur monetar descoperit în comuna Morunglav-Olt (sec. XVII-XVIII) (The second monetary hoard discovered at Morunglav, Olt) ................................................................. ILEANA CIOAREC, Conflicte între boierii Glogoveni şi Filişeni pentru rumâni şi hotare de moşie din sudul judeţului Mehedinţi în secolul al XVII-lea (Des litiges entre les boyards Glogoveanu et Filisanu pour les serfs et les domaines de sud du district Mehedinti au XVIIe siècle)....................................................................... ŞERBAN PĂTRAŞCU, Viaţa la curtea domnească în vremea lui Grigorie al IV-lea Ghica ( La vie de la royal court en temps de Grigorie IV Ghica)…………………….. NICOLAE MIHAI, Revoluţia în sutană: clerul şi evenimentul politic în Principatul Ţării Româneşti (prima jumătate a secolului al XIX-lea) (La revolution en soutane: le clercs et l’evenement politique en Valachie (iere moitie du XIXe siècle)) .… GABRIEL CROITORU, Opinii istoriografice privind evoluţia urbană a oraşelor din Oltenia. 1859-1916 (Point de vue historiographique sur le développement urbain des villes en Olténie. 1859-1916)……………………………………….. DIANA-MIHAELA PĂUNOIU, ALIN MITRICA, Momente din viaţa lui Constantin C. Puţureanu (1882-?) (Moments from Constantin C. Putureanu’s life (1882-?)… FLORIN GHEŢĂU, Sfârşitul mandatului cabinetului Alexandru Marghiloman (5/18 martie24 octombrie/ 6 noiembrie 1918) (The end of Alexandru Marghilorman’s cabinet)………………………………………..……………………...................... MIHAELA BĂRBIERU, Relaţiile militare româno-iugoslave între anii 1918-1923 (Les relations militaires entre la Roumanie et la Yougoslavie 1918-1923)................. GEORGETA GHIONEA, Consideraţii privind circulaţia monetară în Oltenia secolului al XIX-lea (La circulation monétaire dans l'Oltenie du XIXe siècle)……………… NARCISA MARIA MITU, Evoluţia Domeniului Coroanei Segarcea în perioada 18841948 (L'évolution de domaine de la Couronne Segarcea dans la periode 18841948)……………………………………………………………………………. SILVIU-GABRIEL LOHON, Răul şi arta totalitară sau despre despiritualizarea în istorie (Evil in the totalitarian art on despiritualization in history) …………………… PETRE OPRIŞ, LAURA-ANTOANETA SAVA, Nicolae Ceauşescu îi considera români pe cetăţenii din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (The citizens from the Moldavian Soviet Socialist Republic were considered Romanians by Nicolae Ceauşescu) ..............................................................................................

7 15 31 51 59

71 79 91 113 123 141 151 163 171 197

205

ARHIVELE OLTENIEI, Serie nouă, nr. 24, 2010, p. 3-5

PETRE OPRIŞ, Programul de cooperare în domeniul aviaţiei civile între firma „British Aerospace” şi România (The cooperation program for civil aviation between „British Aerospace” and Romania) ...................................................................... KARINA PAULINA MARCZUK, PETRE OPRIŞ, Elicoptere militare franţuzeşti, fabricate în România (French military helicopters made in Romania) ............... DANIEL MARGUERAT, Luca, pionier al istoriografiei creştine (Luke, pioneer of Christian Historiography) .................................................................................... LUCIAN DINDIRICĂ, Patriarhului Miron Cristea (Patriarch Miron Cristea)……………. FILOLOGIE IUSTINA BURCI, Termeni geografici populari, referitori la noţiunea „loc cu...” (Termes geographiques populaires pour la notion „endroit avec...”) …………. TUDOR NEDELCEA, Eminescu şi realsemitismul (IV) (Eminescu et le réelsémitisme (IVe partie)) ……………………………………………………………………. ETNOGRAFIE ANCA CEAUŞESCU, Vechi tipuri de locuinţă pe teritoriul Olteniei (Les anciens types de logements en Oltenie) ……………………………………………………… LOREDANA-MARIA ILIN-GROZOIU, Datini şi credinţe de Bobotează din comuna Fălcoiu judeţul Olt (Customs and beliefs celebrated on epiphany day in the commune Fălcoiu, Olt county) ........................................................................... FILOSOFIE–SOCIOLOGIE ION MILITARU, Erosul european în secolul al XIX-lea: abstracţia ca reţinere (Educaţaia sentimentală) (L’abstraction en tant que modération: l’Education sentimentale) ……………................................................................................... ŞTEFAN VIOREL GHENEA, Quine şi relativitatea ontologică (Quine and the ontological relativity) ………………………………………………………….. TRANDAFIR CRISTINEL, Conceptul de reprezentare în gândirea lui Nietzsche (The concept of representation in Nietzsche's thought) ………………...................... STUDII JURIDICE ROXANA RADU, FLORIN NACU, Combaterea discriminării etnice: aplicarea legislaţiei anti-discriminatorii de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (Combating ethnic discrimination: anti-discrimination legislation applied by the national council for combating discrimination) ………… NICOLAE GRĂDINARU, Regimul juridic al contractului de rentă viageră (The legal nature of life annuity contract) ……………………............................................

225 235 253 277

285 299

315 327

341 357 365

379 399

4

ECONOMIE ION ROŞU HAMZESCU, NĂSTASE LUIZA, Eficienţa activităţii firmelor globale în schimburile internaţionale (The efficiency of total firms activity in international exchanges) …………….………………………………………… LAURENŢIU RADU, Reclama comercială şi rolul său în promovarea comerţului exterior (The commercial advertisement and its part in the promotion of foreign trade) …………………………………………………………………... OPINII NICU VINTILĂ, Gheorghe Chiţu – biografie rectificată ………………………..…......... MIHAELA DAMEAN, Castelul Peleş – ctitorie a Regelui Carol I şi simbol al dinastiei ………………………………………………………………………. RECENZII Lucian Boia, „Germanofilii” – elita intelectuală românească în anii primului război mondial (Florin Gheţău)...................................................................................... Felipe B. Pedraza Jiménez, Rafael González Cañal, Elena E. Marcello (eds.), El Arte nuevo de hacer comedias en su contexto europeo (Oana Andreia Sâmbrian) .... Iustina Burci, Dicţionar de meserii şi funcţii vechi (Cosmin Vilău) ..................................... Tudor Olimpius Bompa, Prenume la români (Iustina Burci) …………….……………….. Iulia Cristina Frînculescu, Aspecte ale terminologiei medicale româneşti de după 1990 (cu specială referire la influenţa engleză) (Rodica Zafiu) ....................................... Mircea Platon, Ovidiu Hurduzeu, A Treia forţă. România profundă (Constantin Mihai) .... Ioan St. Lazăr, Dioptricon. Contribuţii de teorie, istorie şi critică literară (Constantin Mihai) …………………………………………………….………………......... Filiaşi. Istorie şi cultură pe Valea Jiului (coord. prof. univ. dr. Dinică Ciobotea) (Gabriel Croitoru) ………………………………………………………………………. ABREVIERI …………..…………………………………………........................................ 441 442 443 444 446 448 449 451 453 431 437

407 419

5

ARHEOLOGIE–ISTORIE

PRACTICI FUNERARE LA SFÂRŞITUL EPOCII BRONZULUI ŞI ÎNCEPUTUL EPOCII FIERULUI ÎN SUD-VESTUL ROMÂNIEI
SIMONA LAZĂR

Abordarea socio-antropologică a practicilor funerare, încă de la începutul secolului al XX-lea1, a permis ca înţelegerea diversităţii comportamentului funerar să fie urmată de înţelegerea mai nuanţată a descoperirilor arheologice de acest tip. Ceremonia funerară se derulează pe mai multe etape, indisolubil legate între ele, etape care, la rândul lor, sunt legate de rituri2 în care colectivităţile respectă cu stricteţe anumite reguli. Radcliffe Brown, analizând societăţile primitive, sublinia că „religia a fost o parte esenţială a constituirii societăţii. Formele religiei şi forma structurii sociale îşi corespund una alteia3” Această părere se află destul de aproape de concepţia pe care a dezvoltat-o Georges Dumézil. Analizând mitologia, pe care el o considera a fi specifică populaţiilor din familia lingvistică indo-europeană, el încerca să demonstreze că „ideologia” unei societăţi reflectă structura organizării sociale, în sensul în care figurile mitice din panteonul indian, iranian sau roman reproduc sistemul tripartit, pe care îl regăsim în organizarea socială reprezentat de funcţiile religioasă, războinică, economică4. Un domeniu important al religiei comunităţilor primitive îl constituie cultul strămoşilor. Cu referire la acesta, Radcliffe Brown arăta: „Riturile la care participă membrii grupului au legătură cu proprii lor strămoşi, incluzând în mod firesc, aducerea de ofrande şi sacrificii…O descendenţă, dacă este mai mare de 3-4 generaţii include atât persoane vii cât şi moarte…Funcţia socială a riturilor este evidentă: primind o expresie solemnă şi colectivă, riturile reafirmă, reînnoiesc şi întăresc acele sentimente de care depinde solidaritatea socială”5.
1

A. van Gennep a publicat prima ediţie din lucrarea sa Riturile de trecere, în 1909 (la noi a fost tradusă şi publicată în 1996, în Editura Polirom); E. Durhkeim Formele elementare ale vieţii religioase în 1924 (republicată la noi în 1993, Editura Polirom). 2 Acestea sunt în principal rituri de prag, de separare, de reintegrare (A. van Gennep, Riturile de trecere, 2001, Iaşi, Editura Polirom, p. 32-47). 3 A. R. Radcliffe Brown, Structură şi funcţie în societatea primitivă, Iaşi, Editura Polirom, 2001, p. 152. 4 G. Dumézil, Mythe et epopee, Paris, 1980. 5 A. R. Radcliffe Brown, op. cit., p. 152-153. ARHIVELE OLTENIEI, Serie nouă, nr. 24, 2010, p. 7-15

Simona Lazăr 8 _______________________________________________________________________________

Între credinţele religioase şi practicile funerare este de presupus o strânsă relaţie, dar, de cele mai multe ori, ea este greu de evidenţiat numai pe baza descoperirilor funerare. Au fost făcute diferite încercări de a schiţa religia comunităţilor preistorice, folosind în acest scop descoperirile funerare. Având în vedere complexitatea fenomenului, rezervele cu privire la veridicitatea construirii unor astfel de ipoteze ni se par îndreptăţite, „datele despre credinţele religioase ale perioadei aici discutate ne relevă doar formele exterioare ale manifestării spirituale”6. Cu rezervele de rigoare, A. Vulpe arăta că la sfârşitul epocii bronzului s-ar putea contura apariţia unei reforme religioase, sugerată şi de răspândirea, în cea mai mare parte a Europei, inclusiv în jumătatea vestică a ţării noastre a ritului incineraţiei7. Începând însă cu prima epocă a fierului, spaţiul carpato-dunărean este caracterizat de lipsa descoperirilor funerare. Se pot presupune alte tipuri de practici funerare, care nu permit conservarea urmelor în timp, cum ar fi risipirea resturilor incinerate sau expunerea cadavrelor8. Cercetările antropologice şi etnografice au adus o multitudine de date în acest sens; putem exemplifica, prezentând descrierea unei ceremonii funerare la tribul Bororo, reprodusă de C. Lévi Strauss, în cartea Tropice triste, unde se poate remarca atât ineditul ceremoniei, cât şi faptul că defunctul avea parte de un alt tip de ritual datorită neapartenenţei la comunitatea respectivă. „Când am sosit la Keyara tocmai murise cineva; din nefericire băştinaşul era din alt sat. Nu puteam, deci, să am prilejul de a asista la dubla înmormântare care constă în a depune mai întâi cadavrul în mijlocul satului, într-o groapă acoperită cu crengi, în care e ţinut până ce putrezeşte pentru ca apoi osemintele, spălate în apele fluviului, să fie pictate şi împodobite cu pene înainte de a fi scufundate într-un coş în fundul unui lac sau al unei ape curgătoare”9. În cadrul aceloraşi cercetări s-a descris o mare varietate de rituri legate de moarte. „Riturile sunt cu atât mai complexe, cu cât este vorba nu doar de un fenomen natural, ci de o schimbare de regim ontologic şi social… La unele popoare, numai îngroparea rituală confirmă moartea, cel care nu e înmormântat după datină nefiind socotit mort. La altele, moartea cuiva nu e recunoscută ca fiind adevărată decât după îndeplinirea ceremoniilor funerare sau dacă sufletul răposatului a fost însoţit prin ritualuri până la noua sa locuinţă, în lumea de dincolo, unde a fost întâmpinat de comunitatea morţilor”10.

A. Vulpe, Istoria Românilor, I, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001, p. 367. Ibidem, p. 368. 8 A. Vulpe, Zu den Grabsietten der älteren Hallstattzeit in Rumänien, Durch die Zeiten… Festschrift für Albrecht Jockenhövel zum 65. Geburstag, 2008, p. 287-272. 9 C. Lévi Strauss, Tropice triste, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968, p. 242. 10 M. Eliade, Sacrul şi profanul, Bucureşti, Editura Humanitas, 2000, p. 139.
7

6

Practici funerare la sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului 9 _______________________________________________________________________________

Tocmai această schimbare de statut ontologic pe care o presupune moartea, prin asociere cu moartea şi reînvierea naturii, a făcut ca în anumite rituri de trecere să fie folosit simbolismul morţii rituale11. S-a considerat chiar de către unii socio-antropologi, cum ar fi H. Spencer sau J. Frazer că teama de morţi ar fi stat la originea religiei primitive. Chiar dacă astfel de idei nu se pot susţine în totalitate, cu siguranţă antropologul francez C. Rivière avea dreptate în privinţa importanţei deţinute de cultul strămoşilor. Aceştia, „fie divinizaţi, fie, mai adesea promovaţi la rangul de intermediari privilegiaţi între om şi divinitate, apar, printre altele, în riturile morţii şi în cele funerare şi se manifestă prin invocaţii… prin ofrande, individuale sau familiale, prin libaţii şi sacrificii săvârşite în locuri determinate, toate în scopul de a le câştiga bunăvoinţa de pe lumea cealaltă. Acest cult se înscrie într-o concepţie care implică ideea unei continuităţi a trunchiului social şi a unei reînnoiri ciclice a vieţii”12. Cercetarea arheologică din ultimele decenii a arătat şi a teoretizat faptul că depunerile funerare pot „codifica“ date legate atât de structura socială, cât şi de ideologia, de mentalul colectiv al comunităţilor respective. În acest sens, în analiza practicilor funerare se operează tot mai frecvent cu noţiuni13 cum ar fi aceea de persoană socială, înţeleasă ca o varietate de ipostaze (vârstă, rang social, sex, etc.), ce definesc identificarea cu comunitatea căreia îi aparţine individul, sau de energie socială consumată în derularea unor practici funerare. Alexandru Vulpe, discutând problematica legată de reprezentarea statutului social în epoca bronzului şi la începutul epocii fierului arată că principala sursă de informaţie o constituie studiul necropolelor. „Prin prisma acestora suntem în măsură să ne făurim o imagine asupra statutului social al indivizilor înmormântaţi şi, implicit, să încercăm a reconstitui sistemul de organizare a societăţii din care respectivii indivizi provin. La această categorie de informaţii se adaugă şi date despre credinţele grupurilor sociale în cauză, reflectate în obiceiurile funerare”14. Studierea structurii spaţiului funerar deschide mai multe posibilităţi de interpretare, cu condiţia cercetării necropolelor în integralitatea lor (obiectiv rareori realizat). Doar astfel pot fi emise ipoteze cu privire la structura socială,

Din bogata literatură existentă le menţionăm pe cele mai cunoscute: A. van Gennep, Riturile de trecere, Iaşi,Editura Polirom, 1996; A. R. Radcliffe Brown, op. cit.; M. Eliade, op. cit., p. 138-149. 12 C. Rivièr, Socio-antropologia religiilor, Iaşi, Editura Polirom, 2000, p. 32. 13 D. Bailey, The Archaeology of Burial Mounds. Theory and Interpretation, in „Pratiques funeraires dans l`Europe des XIII – IV s. av. J.-C”, 2002, Tulcea, p. 23-27; L. R. Binford, An Archaeological Perspective, New York- London, 1972; J. Tainter, Mortuary Practice and the Study of Prehistoric Social System, în „Advances in Archaeological Method and Theory”, I, 1978, p. 105-141. 14 A. Vulpe, Istoria Românilor, I, 2001, p. 353.

11

cele două clanuri deplasându-se spre nord. Zur Bronzezeit in Südwest Rumänien. 3o. Die Frühthrakische Kultur. Mormintele din tumulii de la Vârtop şi Plopşor trebuie puse sub semnul întrebării. privite sub aspectul cronologiei interne a cimitirului. bine conturate. p. NS. în Istoria Românilor. Vulpe cu prilejul analizării necropolei de la Lăpuş. cât şi prin cantitatea şi calitatea ofrandelor. 1-2. unde s-a observat cum practicile funerare pot îmbrăca o altă formă. 2277-2278. de incineraţie în urnă. Chr. Spre sfârşitul secolului al VII-lea. 32. Chicideanu. Iliada. nord şi sud. la cele două extreme. 15 . se observă din nou. Contribuţii la cunoaşterea epocii bronzului la Dunărea mijlocie şi inferioară. I. Vulpe. 2001. M. Chr. unde. Cultura Žuto-Brdo Gârla Mare. 1986. S-a observat aici că parcelarea iniţială a cimitirului sugerează existenţa a două clanuri care. în „Dacia”. îşi aleg ca loc de înmormântare zona de sud a necropolei. 168. 2003. În ultima fază a existenţei cimitirului. p. Tot ca o tendinţă de afirmare a identităţii sociale poate fi socotit şi tumulul funerar. I.Simona Lazăr 10 _______________________________________________________________________________ dacă ţinem cont de faptul că spaţiul funerar poate fi privit şi ca o afirmare a identităţii sociale. ar fi rezultatul divizării tribului în alte două clanuri.. p. I R. nici celei finale. p. o structură socială de tip dualist. 12. începând cu secolul al VII-lea a. Ion Chicideanu a sesizat existenţa a două zone. această suprafaţă devine insuficientă. cele două grupuri de morminte în latura nordică şi nord estică a parcelelor alese iniţial. 17 A. care au un inventar „sărac” şi care. cândva spre sfârşitul secolului al VII-lea a. atât prin energia socială consumată cu ocazia ridicării lui. Vulpe pentru Hallstattul târziu pe necropola de la Ferigile. Ridicate cu tendinţa vădită de a sublinia statutul social. care să conţină sigur morminte în sensul tradiţional al cuvântului. 86-89 şi Odiseea. O evoluţie asemănătoare au avut şi necropolele de tip Ferigile din Valea Topologului16. 7-47. Vulpe. Şandor Chicideanu. 80-84. sugerând. prin urmare. Puncte de vedere privind istoria Daciei preromane. p. 16 A. datată în secolul al V-lea a. Din perioada de care ne ocupăm în Oltenia nu avem construcţii tumulare. in „Revista de istorie”. de est (36 de morminte) şi de vest (80 de morminte). nu aparţin nici fazei de început. În extremitatea sudică şi cea nordică se remarcă alte două grupări de morminte. O analiză a structurii sociale a unei comunităţi a fost făcută de către A. citează din Homer. idem. VII. mormintele tumulare sunt menţionate cu această funcţie de reprezentare a statutului social şi în izvoarele literare17. pe baza inventarului funerar şi a tipologiei formelor şi motivelor decorative. 2001. trecându-se de la I. 263. 1979. Această situaţie ar putea fi interpretată ţinând cont de situaţia constatată de A. XXIV. care ar corespunde utilizării cimitirului de două grupuri distincte ale comunităţii respective15. de la Cârna-Grindul Tomii. Autorul a presupus că aceste grupuri situate spre periferia necropolei. În zona Olteniei o astfel de analiză a fost făcută necropolei Gârla Mare. Chr. 354.

într-o fază iniţială (Lăpuş I) sunt atestate morminte de incineraţie (oase calcinate). 81-88. Teržan Interprettionsraum Bronzezeit. 1977. Hänsel von seinen Schülern gewidmet. 2. Contribuţii la cunoaşterea bronzului târziu din nordul Transilvaniei. Primas”. 241-261. analizând aceeaşi necropolă19. Grupul sudic şi estic. Grupul vestic i-ar fi aparţinut unei elite în cadrul căreia se evidenţiază. Evident. Nu există dovezi cu privire la funcţia tumulului de la Susani. 19 B. Vulpe. găsite în tumulul Vârtop. Biba Teržan. La Lăpuş18. Atribuirea oaselor calcinate. 20 I. C. 1971) şi este perfect plauzibil să fie legată de practici funerare. dar la dimensiuni mai reduse. 18 . situaţia de la Vârtop prezintă asemănări. 1. B. Jung. 28-60. potrivit căreia tumulul de aici este monument funerar se bazează doar pe analogii şi pe logica interpretării. oasele umane fiind absente. 52. unelte). cu tumulul de la Susani. pusă de autor pe seama acidităţii solului este un lucru posibil şi a mai fost întâlnit mai ales în cazul mormintelor de înhumaţie21. R. în „Transeuropam. Bonn. Totuşi este evident că descoperirea are caracter cultic (aşa a fost interpretată prima oară la Congresul UISPP de la Belgrad. Teržan. 2005. A. respectiv lipsa unei certitudini în ceea ce priveşte osemintele umane (nu s-au găsit oase calcinate iar descoperirea unui schelet într-o anume zonă a tumulului nu poate fi sigur atribuită perioadei hallstattiene)20. p. în „Thraco-Dacica”. B. A. Kaiser. dar se cunoaşte că oasele arse au o rezistenţă sporită la aciditatea solului în special când sunt depuse în urnă. Absenţa oaselor. Zur Deutung und Datierung des Hügels von Susani im Banat. A. Kacsó. 1995. p.Practici funerare la sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului 11 _______________________________________________________________________________ reprezentări individuale la reprezentări colective. Horejs. În tumulul de la Susani ar putea să fie o situaţie asemănătoare celei din faza a II-a de la Lăpuş. dar este posibil să fie vorba şi de un alt tip de depunere rituală. dar şi de femei (mormintele cu piese de port şi vase mari. Vulpe. În aceste condiţii se naşte întrebarea. Vulpe. XI. 1-2. în aproximativ 10 tumuli întâlnim o situaţie aparent curioasă: au fost găsite numai resturi de la mai multe ceremonii funerare. Cercetările de la Libotin. însoţite de un bogat inventar ceramic şi piese de metal (arme şi podoabe). în (ed. p. Stratan. în primul rând. Der Hügel von Susani. 79-98. UPA. adunate toate în câte un singur tumul. canelate). 21 E. Popescu. a arătat faptul că împărţirea în mai multe zone a acesteia ar reflecta distribuirea mormintelor pe criterii de sex şi de statut social. Metamorphose – eine Vegetationsgottheit in der Spätbronzezeit. Bonn. E. unui corp uman incinerat este doar ipotetică în lipsa unor analize osteologice. p. opinia exprimată de autorii săpăturii. B. 1990. dacă nu cumva tumulii respectivi reprezintă un alt tip de monument arheologic decât mormântul. înmormântările de războinici (reprezentaţi mai ales de arme şi vase decorate cu incizii şi cu protome zoomorfe sau proeminenţe). PZ. absenţa totală a oaselor umane ne-ar duce cu gândul la cenotafuri. Festchrift fur M. 1966. În Oltenia. Într-o fază ulterioară (Lăpuş II). „Revista Muzeelor”. având un inventar mai modest şi obiecte legate de prelucrarea metalelor (valve de turnare. ar reprezenta un segment social legat de meşteşugul prelucrării metalelor.

În aceeaşi ordine de idei. în „Thraco-Dacica”. desigur în sens simbolic.35 – 0. mai subţire spre capete şi mai gros în partea centrală. este adoptată incineraţia concomitent cu căderea civilizaţiei palaţiale. nicidecum ca un fenomen migraţionist. Într-o groapă. care prin bogăţia ofrandelor şi/sau cantitatea de P. oase calcinate de animale. unde elitele se înhumau cu purificare prin foc. Chr. p. posibil legate tot de cultul morţilor. aşa cum evidentă este şi asemănarea cu situaţia de la Vârtop. 11. cenuşă. spre est fiind mai mult pietriş. ca o expresie simbolică şi nu întotdeauna mormintele cu un inventar funerar sărăcăcios sunt expresia unui declin economic. Caracterul cultic al descoperirii este evident. se aflau aglomerări de pământ ars amestecat cu cărbune. Se cunoaşte faptul că şi în lumea miceniană. vase mari bitronconice. în cea mai mare parte a Europei bronzului mijlociu şi târziu. conţinutul simbolic pe care ambele descoperiri îl au. Kacsó. Ele pot fi. Libotin sau Vârtop. în „Die Kulturen der Bronzezeit in dem Gebiet des Eiseren Tores”.. perfect plauzibil ca materialele ceramice găsite în tumulii de la Vârtop şi Plopşor să nu constituie inventarul unor morminte. prezentat în trecut. remarcându-se. situată în vestul zonei respective au fost găsite oase de animale. 1990. 23 C. jud. Problem of Cult Features in the Late Bronze Age cemetery at Konopište. respectiv Ha. Maramureş. lângă Mala Vrbica. pe scurt: UFZ). Contribuţii la cunoaşterea bronzului târziu din nordul Transilvaniei. de genul celor de la Susani. care aveau dimensiuni şi densitate mai mare în partea vestică. dar să aibă legătură cu un alt tip de practici rituale. pietre23. 1-2. care sunt expresia simbolică a unor elite. Popović. 79 şi urm. A. în care s-au găsit numeroase fragmente ceramice. vase întregi şi fragmentare (străchini. şi apariţia în această perioadă a unor construcţii tumulare. Pe acest postament. Este. Dispariţia necropolelor. unde sub solul vegetal. aşadar. totodată. provine şi o altă descoperire interesantă la Konopište22. Aici a fost descoperită o amenajare de pietre. Generalizarea necropolelor de incineraţie plane şi renunţarea la mormintele tumulare. Practicile funerare se constituie.Simona Lazăr 12 _______________________________________________________________________________ Tot din aceeaşi perioadă. ne atrag atenţia descoperirile de la Libotin. s-a observat un strat de culoare cenuşie negricioasă. Acest fenomen ar putea fi înţeles şi ca trecerea de la mormintele tumulare. Lăpuş. la o reprezentare ce sugerează o tendinţă de impunere a unor colectivităţi. 147-153. Acelaşi fenomen îl întâlnim în Europa Centrală şi poate fi considerat ca o nivelare ideologică. uneori. tendinţă prezentă în toate comunităţile perioadei „perioada câmpurilor de urne” (Urnenfelderzeit. poate fi expresia extinderii unei noi ideologii. în patru locuri. de formă ovală. decorate cu caneluri şi proeminenţe).40 m. 1997. expresia unei ideologii religioase care impunea respectarea unor reguli sociale şi nu reflectau un standard economic. deci. un vas de tip pyraunos. un vas dublu. toate cu foarte bune analogii în aria Vârtop. unde avea până la 0. cu gâtul scurt şi marginea răsfrântă. p. cum a fost. Cercetările de la Libotin. un schelet de purceluş. mai curând. începând cu secolul al XII-lea a. 22 .

Cităm aici cazul celor patru fragmente ceramice provenind de la vase decorate în stil Verbicioara V (grupul Govora). 1985. Diversitatea aceasta de statute sociale. cu cât ne aflăm într-o perioadă în care toate urnele au suprafaţa nedecorată. se înscrie aici şi un fenomen a cărui interpretare este. sublinia „Ce qu’on appelle culture n’est rien d’autre qu’un ensemble organisé de croyances et de rites afin de mieux lutter contre les effets dissolvants de la morte individuelle ou colective”25. beneficiind de „mormânt” doar anumite categorii ale societăţii. V. 25 L. totodată. nu reflectă în mod automat şi obligatoriu modificări în structura socială24. este absurd să tragem concluzia că aceasta s-ar suprapune peste o anumită unitate etnică. ne determină să ne gândim şi la o schimbare la nivelul mentalului colectiv. a simbolisticii pe care respectivul decor îl conţine. V. Geburstag”. descoperite printre oasele calcinate din urna mormântului principal al tumulului 4 de la Tigveni. Atunci când sesizăm la nivelul culturii materiale o anumită unitate stilistică. descendenţă reală sau imaginară. acesta nu are nici o legătură cu stilul ceramicii Verbicioara. deocamdată. fragmentele decorate au fost culese şi depuse intenţionat în urnă. se identifică în primul rând cu o anumită structură socială bazată pe relaţii de gen. Zu den Grabsietten der älteren Hallstattzeit in Rumänien. De ce? Chiar dacă explicaţia exactă a acestui procedeu ne rămâne ascunsă. 24 . încă un exemplu al transformării culturale şi a felului în care este A. iniţial. 2008. Vulpe. Acest mormânt aparţine grupului de necropole de tip Râureni – Tigveni. în cadrul diversităţii formelor pe care practicile funerare le implică. în „Une anthropologie des turbulence. Berg International Editures. fiind promotorul unui anumit tip de capital simbolic. Această schimbare. În contextul acesta factorul social ar fi putut juca un rol decisiv în forma de exprimare a ritualurilor funerare. Thomas care analizând din perspectivă socioantropologică înmormântările. putem fi de acord cu antropologul L. p. Este vorba de transformarea pe care o suferă materialele atribuite. ne determină să observăm că afilierea etnică nu reprezintă în societăţile arhaice singura determinantă majoră. faptul în sine presupune o anumită percepţie asupra valorii unei ceramici ornamentate şi. Faptul devine cu atât mai semnificativ. Cazul citat este. Situaţia respectivă nu se datorează întâmplării. unei perioade mai vechi. Pe de altă parte. datând din Hallstattul timpuriu (în special Ha A).Practici funerare la sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului 13 _______________________________________________________________________________ energie socială înglobată sugerează apariţia unei noi forme de reprezentare colectivă. sau dacă este totuşi prezent un decor simplu. dificilă şi care este strâns legată de problemele pe care le ridică transformările culturale despre care am discutat mai sus în cadrul expunerii. Trebuie precizat că omul preistoric în calitatea sa de persoană socială. desigur. Omage a Georges Balandir”. Paris. la rândul ei. rudenie. Pe de altă parte. activate diferit pe parcursul vieţii. 287-273. ierarhie socială sau simbolică. refolosite în decursul ritualului de înmormântare al unei epoci ulterioare. „Durch die Zeiten…Festschrift für Albrecht Jockenhövel zum 65. Thomas La mort: un objet anthropologique.

Chr. a prezenţei sau absenţei monumentelor funerare poate deschide noi perspective de cercetare. În acest articol ne-am oprit doar asupra câtorva dintre aspectele legate de practicile funerare. funeral rituals. Libotin. This is the only way in which there could emitted some hypothesis regarding the social structure. sau a ceştii Verbicioara V. if we give credit to the fact that the funeral space could also be seen as a reinforcement of the social identity. 517-526. Keywords: cremation tombs. 557-566. if respecting the condition of searching the necropolises entirely (an objective rarely accomplished). FUNERAL PRACTICES AT THE END OF THE BRONZE AGE AND THE EARLY IRON AGE IN SOUTH-WESTERN ROMANIA (Abstract) The study of the funeral space structure opens a window to many interpretation possibilities. but it is often hard to designate this relation only on the basis of the funeral discoveries. în formă fragmentară. fără a avea pretenţia că oferim o abordare exhaustivă a subiectului. make us think to a change in the collective mentality. SCIV. 4. Dolj. într-un mormânt de tip Ferigile III – deci sec.C. 1968. 1971.Simona Lazăr 14 _______________________________________________________________________________ afectată soarta unui obiect: vasul iniţial. – la Gătejeşti. Susani. jud. 26 . refolosit ca urnă funerară în sec. p. Morminte de luptători din a doua epocă a fierului descoperite la Rastu. 19. printre care şi unul lucrat la roată. capătă un cu totul alt rol. At the same time. 22. and the appearance in the same period of the tumular constructions. Petre Govora. Hallstatt. depusă alături de alte cinci vase. Tudor. social identity. Reutilizarea unor vase din epoci anterioare şi folosirea lor ca urne a mai fost semnalată în zona noastră în epoca fierului. which because of the richness of funerary offerings and/or because of the quantity of social energy located within suggest the arising of a new form of collective representation. E. The disappearance of the necropolis cremation tombs starting with the twelfth century B. Este cazul unui vas de tip Vinča de la Rast. Vâlcea27. Este însă o încercare de a arăta că interpretarea practicilor funerare. this change doesn’t automatically and necessary reflect changes into the social structure. as those from Vârtop. the tumular constructions. jud. SCIV.26. Chr. 27 G. Această situaţie este rar întâlnită în aria de studiu şi nu credem că trebuie confundată cu obiceiul reutilizării unor vase întregi. Necropola şi aşezarea din epoca fierului de la Gătejeşti. V-IV a. Lăpuş. Between the religious believes and the funeral rituals it is supposed to be a tight connection. II-I a. p. 3.

97. Bánfly. 115. cea mai veche aşezare neolitică de la sud de Carpaţi. a păstra focul. 185. 15–29 1 . 4/14/15. şi în cadrul locuinţelor1.. Gh. nr. altăraşelor şi a complexelor de cult. a sanctuarelor. . 341. p. L. Parţa. Maxim. 1985. 204-209. descoperite în sanctuare. 24/7. 435-463. 2 Dana Bălănescu. 4. Gh. 1979. Z. pl. p. Meşter. X. 44. Sfetcu. III. Cluj-Napoca 1999. p. fig. A. o cupă semisferică sau o casetă în care se puneau uleiuri (naturale sau vegetale) sau grăsimi. 3.. Z. se desfăşurau. fum..Banatica”. în . S. 1990. p. în . Budapest. În consecinţă. Manuscris. Reconstituirea credinţelor neolitice este bazată. Draşovean. Lazarovici. în . O. Cult objects of the Lengyel culture. C. Lazarovici. 2010. Maxim. 1986. templelor. 1979. vădite înclinaţii artistice.. H. în CCAR. Cluj. 2. p. Lazarovici. Aşezarea aparţinând culturii Starčevo-Criş de la Pojejena-Nucet (jud. 4 Gh. 1976. E. în SCIVA. Aşezarea de la Buziaş-Silagiu. ARHIVELE OLTENIEI. 1979. 2001. altarelor. a unor obiecte ce au fost utilizate în ritualuri religioase. Kamenno-medhnato epoha v Bulgarija. pe studierea plasticii antropomorfe şi zoomorfe. prin foc. 1. 27. 2001. Caransebeş. 8/8.12/5.DESPRE ALTARELE MINIATURALE DE CULT NEO-ENEOLITICE IOHANA NICHITA Oamenii din epoca neolitică şi eneolitică au avut un „sistem religios coerent”. „vegetaţia devine un obiect de solidaritate mistică”. Gh. purtând numele de la altar şi masă-altar4 şi se referă la o serie de piese de cult. În literatura arheologică apare foarte frecvent denumirea de altăraş3 sau altare miniaturale. Analiza pe ceramica neolitică timpurie de la Cheile Turzii. Ionescu. Lazarovici. 5-22. I. p. Luca. Lazarovici. Actele rituale. exprimând. Ghergarii. spre deosebire de populaţiile din paleolitic. p. Nica. 1995. în acelaşi timp. utilizate pentru: a avea lumină. nr. Istoria culturii şi civilizaţiei. BHAB. vol. 45-57. 1974. Gh. XIX. Neo-eneoliticul din Transilvania. această afirmaţie fiind susţinută de canonizarea figurilor şi de gesturile rituale. în BMN. vol. 3 Gh. 24. 80. în cea mai mare parte. Neoliticul Banatului. 30-40. Fl. 137. 1)2. Monografie arheologică. în BMN. Plastica antropomorfă şi zoomorfă este o manifestare artistică cu o reală înclinaţie pentru gustul pentru frumos al populaţiilor culturii Vinča (fig. Neoliticul Banatului. Connections and interpretation. fig. dar mai Ovidiu Drimba. de formă triunghiulară sau patrulateră.Tibiscum”. p. Plastica neolitică şi eneolitică este în directă legătură cu practicile magico-religioase. Cârcea. Z. M.Waldpress”. fig. Archaeolingua SM. care făceau parte din viaţa populaţiilor neolitice şi eneolitice. Maxim. 45-64. Serie nouă. 1997.Banatica”. Caraş-Severin). 12. idem. p. în BMN. Plastica epocii neolitice şi eneolitice simbolizează manifestări magico-religioase. Sofia. Campania 1986. care au în partea superioară o mică cupă. Lazarovici. Cluj. Bucureşti. pl. Cu privire la neoliticul din Banat. uneori. Se imită piese în mărime naturală. raportat la activităţile economice de bază.Todorova. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. M. III. indice Ţaga. Studii şi comunicări de istorie. vol. în BMN.

Unirea mai multor triunghiuri este considerată. 7 Gh. 12. Rombul poate însemna sexualitate sau lumină. Ar putea sugera puterea divinităţii. The eye-symbol. The Civilization of the Goddess (ed. 7. Alt semn care apare încă din paleolitic este cel al spiralei (fig. în sensul trecerii zilelor (soare) şi nopţilor (luna). „W”. J. caracteristică a vieţii şi a lumii vii”5. Lazarovici. „Λ”. Descoperirile arheologice arată faptul că. Caransebeş. Studii şi comunicări de etnografie şi istorie. Lazarovici. 2/3. „hieroglife sacre”6. 4/12). cerbul.Tibiscum”. spirala. de la care se presupune că s-a ajuns la triunghi şi romb (fig. în timp ce opusul său.16 Iohana Nichita _______________________________________________________________________________ ales miros aduceau prinos. cea înfricoşătoare. distructivă a altora (mai ales sălbatice)8. Lazarocivi. „V”. „V” sau „Λ” este un alt motiv frecvent întâlnit (fig. gesture. 3-5. Gimbutas. 4/4). F. 271. 3/14-16. reprezintă sexul feminin. gesture. dimpotrivă. Campbell) Harper San Francisco. 2000. 3/7). ochiul. Maxim. Draşovean. protectoare a anumitor animale din preajma omului. Studii şi comunicări de etnografie şi istorie. 9. 2000. 13. a zilelor şi nopţilor (vezi fig. cele mai numeroase semne pe care le găsim pe altare miniaturale de cult sunt: „M”. redat uneori într-o manieră absolut inconfundabilă. a căldurii. care timp de şase luni este în formă de „M” ca apoi alte şase luni să ia forma „W”7. X. iar dispunerea într-o anumită ordine sau formă ar putea sugera şi scurgerea timpului. sau ochiul (fig.. Pe unele altare decorul nu este prezent. p. 1999.. după poziţia sau locul în care apare pe idoli poate marca sexul sau reda ochii figurinei.2/5. pentru neolitic. 120. 2/4-5. Altarele erau folosite pentru arderea unor lichide „ca simboluri păstrătoare a focului şi luminii. Această reprezentare poate fi legată de mai multe interpretări. 2/2. jertfă divinităţilor luminii şi focului care. cu baza în sus. totodată. expression. Semnificaţia acestor motive străvechi variază. p. 2001. în . Triunghiul cu baza în jos este interpretat drept simbol al sexului masculin. 115-122. triunghiul cu vârful în jos sau în sus. 6 M. p. Z. Gheorghe Lazarovici interpretează „M” sau „W” drept o reprezentare astronomică ce este legată de „constelaţia Cassiopea. 2/1. a cărei reprezentare poate fi legată de soare şi lună. Caransebeş. ele putând fi considerate „semne ale Zeiţei Luna sau chiar reflexia unor realităţi astronomice”. care urmăreşte practicile magicorituale. Decorul acestor piese diferă de la o regiune la alta. în . sau. 8 Gh. Parţa. Interesant de remarcat Gh. Timişoara. erau reprezentate de soare şi lună. iar altele ne duc cu gândul la „un gen de scriere”.Tibiscum”. 3/1. 5 . dar nu se elimină nici posibilitatea că ar putea sugera forţa benefică. sau cercurile concentrice. X. expression. 4/12). 3/9-10). 12. Un loc important între semnele de pe altare îl joacă şi ochii. The eye-symbol. şi o expresie a diferenţierii timpului.

Lazarovici. p.Die ersten Bauern”. simbolurilor de pe ele14. p. 12 D. Makkay. Bar International Series 1139. 1967. p. 4/13-15) este considerată. Schweiz. X. op. în ActaMP. 11). au scris despre semnificaţia lor13 sau a semnelor. cit. Despre credinţele şi practicile magico-religioase. cât şi în cel sacru-religios. prevăzute cu reprezentări antropomorfe (fig. 3/8). 80. şi sânii. cu trei sau patru picioare. op. Din cauza acestor multiple funcţionalităţi. Editura Symbolic for Communication in Southeast Eorope. 11 J. Das Flusstal der Struma an der frühneolithischen Strasse von Anatolien nach Mitteleuropa. Semicercul sau asocierea semicercurilor pe altare reprezintă soarele sau luna personificate. fiind ornamentate cu un decor geometric incizat sau modelat pe laturi. Draşovean. Z. Excavation at Lepenski Vir. 1. vol.. 1990-1991. 85-96.. În unele cazuri cercurile de pe altare redau. Székesfehérvár. Monografie arheologică. op. altarul poate fi definit ca un component arhitectural sau sculptural destinat realizării unor ritualuri. p.. H. dar şi fecunditatea. Bánfly. Lazarovici. diferiţi arheologi le-au descris12. sau modelarea unor părţi ale altarului în forma părţilor unor animale (fig. M. p. expression. 1. p. op. 97. 5/7) sau Karanovo (fig. C. decor simbolic. gesture. p. Gh. Lazarovici Venus de Zăuan. Nica. p. p. Maxim. Altarele sunt de dimensiuni diferite. V. Makkay erau. 85-96. Pre-writing signs on the neo-eneolitihic altars. 2. XIV-XV.. de asemenea. Măsuţele de cult neolitice reprezintă cele mai vechi tipuri de altare (fig. vol. 4/10-11). 10 Gh. 61-62.1 341.cit. capete de animale. ideea de a procrea11. 435-463. 6). dar şi pe diferite alte obiecte de cult. fără îndoială. în . Caransebeş. Partea a II-a. XVIII. sămânţa. în . cit. Reprezentarea. care după J. Landmuseum Zürich. 12/5.2.cit. pe unele altare neo-eneolitice. Cercul şi cercurile concentrice sugerează lumina sau razele solare. M. 1990. Rolul altarelor a fost acela că au fost întrebuinţate atât în domeniul casnic. C. a unor capete de animale cornute. Maxim. De-a lungul timpului. în Alba Regia. 14 Z. Srejović.Despre altarele miniaturale de cult neo-eneolitice 17 _______________________________________________________________________________ este faptul că ochii. virilitatea. împodobite cu astfel de capete de animale.. a avea o putere apotropaică sau legată de totemul familial10. fiind descoperite în locuinţe.. The Late Neolithic Tordos Group of Signs. 2000. sau ochiul divin apar atât în arhitectura monumentală a sanctuarelor9. Studii şi comunicări de etnografie şi istorie. Todorova. Acestea sunt confecţionate din lut. Maxim. E. 13 Z. fig... ca în cazul altarului de la Vinča Belo Brdo (fig. au realizat tipologii.Nikolov. 9 .. de multe ori. marcând forţa masculină. a sanctuarelor. ele au pe corpul lor o serie de ornamente. ideea de lumină. Nu trebuie neglijată nici posibilitatea ca astfel de altăraşe cu capete de animale să fie o expresie. 206 şi urm. Fiind un element de cult. Lazarovici. în . 2003. în . Parţa. Fl. The eye-symbol. p. 1969. de la cele monumentale ajungând la cele miniaturale (fig. op.Tibiscum”. 9-50. Lazarovici. op. cit. La fel de interesante sunt şi alte altare din Bulgaria. ochi.Lolita Nikolova”. 11-35. 120. Gh.Starinar”. figuri în relief. fig. căldură. X. 156-164. cunoaştere. cit.. la scară redusă. 63-69. M.

III. Altarul este ornamentat cu incizii curbo-liniare. 3/6. care are trei picioare ce pornesc din corpul cu formă cilindrică. În Oltenia. Nikolov.. în BMN.. 194. 192. România.Boroneanţ. în . 1997. pl. Kultur neolita i eneolita in Bulgarii.. 1990. Acest altar a generat ample discuţii în rândul specialiştilor: pereche divină sau un cuplu de două zeităţi feminine. 73. 6). I. idem. Über das neo-bis aneolithisch Befestigungen aus Rumänien. cit. Müller-Karpe. Altarul cu două personaje de la Truşeşti reprezintă cea mai veche piesă monumentală descoperită în România (fig. p. 26. op. Lazarovici a publicat mai multe tipuri şi a creat coduri pentru formă. n. 19 Idem. pl.18 Iohana Nichita _______________________________________________________________________________ Pentru cele din cultura Starčevo-Criş din Banat. mama şi fiica (Demeter şi Chore). 16. 1958. 192. în . în . n. 1948. în BMN. ochii semne. Handbuch der Vorgeschichte. 17 B. Starčevo-Criş).JahrMittDeutsch Vorgeschichte”. Gh. VI. casetă. 1. München. 8). Roman. Neoliticul Banatului. în BulASPR. cit. 28-3. Budapesta.JahrMittDeutsch Vorgeschichte. H. în . fig. 1971. p. H.Sovetskaia Arheologia”. Neoliticul Banatului. 1976.. op. cultura Starčevo-Criş 2 1ab Kremikovci (variantă a c. Gh. Todorova. X/B21. 50. Un exemplu semnificativ în acest sens îl constituie piesa de la Parţa. 8. Gradešnica. pe râul Morava21. cultura Starčevo-Criş 2 1ab Gradešnica B şi C Bulgaria17. V. p. Locuirea neolitică de la Ostrovu Banului. cultura Starčevo-Criş 2 1ab Kara Bujuk-Dupnica Bulgaria19. Faza a IV-a a culturii Starčevo-Criş în Banat. Cultura Starčevo-Criş în Banat. Editura Mirton. p. în nivelul Starčevo-Criş IC/II A 1ab (fig. 162 planşe. Pavlovac. IX/2. 1944. dar aria în care sunt ele prezente este mult mai mare15. pl.. 1968. Gaul.Zbornik Narodnii Muzeia Belgrad”. în . 6. faza III. unul fiind ornamentat cu incizii meandrice22. de tip 1ab16. 192. 21 B. picioare (fig. Lazarovici. 8/9-15. fig. Lazarovici... 5). 1990. Lazarovici. cultura Starčevo-Criş. În Banat.ActaMN”. 1979. Gh. 17/3. Starčevo-Criş)18. p. E. 1979. Staljo. VIII/4. Gh. 1969. astfel de altare miniaturale au fost descoperite la Cârcea. 193 şi urm. Cluj. 16 Gh. 117-128. 4/2-5. atât pe suprafaţa corpului. 7). P. III. Lazarovici. Über das neo-bis aneolithisch Befestigungen aus Rumänien. 20 V. IX/8.Lazarovici. H. fig. Todorova. în BulASPR. fig. Gh. III. rezultând o I. Cluj. 16. Gh. 10. s-au efectuat cercetări ce au dus la descoperirea unor piese complexe. 1979. jud.. n. Starčevo-Criş IIIB IIIB 1ab Pavlovac Serbia. iar Zoia Maxim a făcut o tipologie a lor (fig. A Körös Kultura. Cluj. Novo-kamennata epoha v Bulgaria. Timişoara. 1948. 73. IV/5-8. p. Bánffy. La Sânandrei au putut fi identificate picioare înalte de altare. H. Lazarovici.. Dolj. cultura Karanovo (variantă a c. Neoliticul Banatului. 9). The Neolithic Period in Bulgaria. 22 Florin Draşovean. The Neolithic Period in Bulgaria. 67. Sofia 1993. 15 . I. 3 şi urm. 2 1ab Karanovo20. Lista descoperirilor de acest fel mai cuprinde următoarele situri: Ostrovu Golu (fig. Mikov.Drobeta”1. Cluj. Sofia. 1957. ornamente. în . Vaisov.ActaMN”. Neoliticul Banatului. 409-413.. Kutzián. n. Cultura Vinča târzie (Faza C) în Banat. La Liubcova se întâlneşte un alt altar ce prezintă patru picioare nedecorate. III. 273. decor. I. 18 J. în BMN. 1979. tell II. 1974. cât şi pe picioare. în BMN. în .

„paralelipipedice”. Lisabona. care a fost realizat pentru divinitatea care patronează templul. 4/10-11). descoperit la Căscioarele şi aparţinând culturii Gumelniţa. În unele situaţii. mai mică. cu următoarele şase. În majoritatea cazurilor. . cele şase coloane mari şi cele trei mici sau phalusurile redate întăresc ideea de sexualitate celestă. Date în legătură cu aşezarea Starčevo-Criş de la Poieneşti. paralelipipedic. 11). Budabesta. Fiind percepute ca recipiente. fie servea ca suprafaţă înălţată pentru practicarea ceremoniilor rituale”. 9. 4/13-15) sau antropomorf (fig. 4/1. (fig.Despre altarele miniaturale de cult neo-eneolitice 19 _______________________________________________________________________________ alegorie deosebită. în SCIVA. 6. Lazarovici.. M. 23 . Scorţanu. întâlnind altare care au caracter zoomorf. 1992. Altarele de jertfă (de exemplu cele de la Histria) sunt masive. judeţul Vaslui. baza prezintă zece deschideri circulare. mai rar ovale (fig. Lazarovici. 24 E. În anii 6000 î. Modelele sunt dreptunghiulare şi prezintă acoperiş cu două pante. rectangulare (fig. ar forma cele nouă luni de gestaţie23. 12) sau în formă de fructieră (fig. În sud-estul Europei există cincizeci de modele de lut ale unor temple. construite în opus quadratum din blocuri de calcar. Cel de-al patrulea. Banffy. 149-177. Hr. temple. Un astfel de model. 43. altăraşe măsuţă (fig. acestea ar putea fi împărţite atât în funcţie de forma recipientului propriu-zis. 2006. 5/9). cealaltă un atelier pentru producerea obiectelor de cult”. altăraşe sau mese de altar24. „altarele domestice se dezvoltă ca sanctuare cu două încăperi. de dimensiuni variate. care fie putea găzdui o adunare. M. 2 şi 5). simbol clar al gravidităţii. fiecare templu are un portal sau o arcadă mare. 12). sugerează că aceasta se petrece între doi parametri. dispuse deasupra unei substructuri ample. Altarul votiv poate fi definit ca un „bloc monolitic. Mantu. p. C. iar cealaltă. a numărului de picioare. I. Plasarea pântecului. prima fiind templul propriu-zis. nr. este realizat din gresie calcaroasă şi este de dimensiuni mari. Modelele de temple cu două niveluri ne oferă informaţii privitoare la planul arhitectonic al monumentelor reale. Gh. modelele erau ofrande închinate zeităţii căreia îi era destinat altarul. Altarele geometrice pot fi: triunghiulare (fig. pe altarul votiv este aşezată C. una mai mare. Partea superioară a substructurii formează o terasă în jurul templelor. altare. acestea aflându-se deseori în apropierea unui altar. 1997. comportând la bază şi la partea superioară profile mai mult sau mai puţin proeminente cu un coronament fie în formă de volute. Cele trei coloane mici din zona pântecului ar putea fi puse în legătură cu primele luni ale concepţiei şi. Cult objects of the Neolithic Lengyel Culture.prezintă patru temple separate. Despre construcţii de cult neo-eneolotice din sudestul Europei. Descoperirile arheologice atestă existenţa unor locuri speciale de cult. Majoritatea altarelor sunt de dimensiuni mici şi sunt decorate cu diverse simboluri. fie în formă de acoperiş cu pseudoacrotere”.. găsite în aer liber sau în aşezări speciale numite sanctuare.

în formă de măsuţă cu patru picioare. masa de altar). în . Altare de acest tip au fost descoperite la Histria. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. asemănător în ceea ce priveşte forma cu altăraşele de cult Starčevo-Criş (fig. registre ce redau simboluri ce au legătură cu lumina. Sanctuarele31 sunt acele spaţii destinate oficierii ceremoniilor religioase. 13). Srejović. Tomis. Pernik în Bulgaria29. cultura Petreşti. Arhitectura neoliticului şi epocii cuprului din România. 119-124.. Jovanović. p.. Kitanovski.Vinča i neîn svet = Vinča and its World”. în .Banatica”. rombul. Iaşi. 1990. în . iar pe cele laterale erau reprezentate simboluri”. cit. 6. cu două încăperi „arhitectură monumentală (coloanele. iar pe idol este prezentă atât luna. Todorova. U. la Lepensky Vir28. Neoliticului timpuriu îi aparţine altăraşul descoperit la Ocna Sibiului (fig. Simoska. Hadrian Daicoviciu. Köln-Wien.. fazele III-IV. ritualul de jertfire”32. Die Kultplatze und Arhitektur in der Vinča-kultur. iar pe partea de est a clădirii se aflau două altare din lut. curbe oblice. International Symposium. lăcaşuri de cult. Kitanovski.Fundamenta”. 26 . op. The Danubian Region from 6000 to 3000 B. D. II. Apulum.30 Sacrul este înţeles într-un mod distinct de la o staţiune la alta. 31 Radu Florescu. 11. Sofia. Belgrad. 1980. triunghiul. Recipientele nu erau legate unul de altul. sexul. crucea Sfântului Andrei. În sanctuarul de la Vrbjanska Čuka. Blaoja Kitanopski. locuri inviolabile.. 30 Borislav Jovanovic. 32 C. În epoca neolitică întâlnim sanctuarul naturalist – masă de sacrificiu cu vase de ofrandă – de la Pianu de Jos. Die Lepenski Vir Kulture und der Begin der Junstenzeit an der Mitteldonau.Vaisov. Jovanović. 1993. împreună cu un idol. p. Gh. 6). unde accesul profanărilor este interzis”.C. 3. o serie de semne şi simboluri: cerul. Bucureşti. M. „Pe faţa principală a altarului era gravată inscripţia dedicatorie. 297. pe latura sudică există un altar mare. I. Lazarovici.20 Iohana Nichita _______________________________________________________________________________ statuia divinităţii. Der Kulturplatz auf der Fundstatte Vrbianska Čuka. p. X. bei Prilep. cu latura de 12 metri. pământul. Altarele de sacrificiu se pot asemăna cu un patrulater.. în urma săpăturilor arheologice. 107-112. in Vinca and its World.. Der Kultplatz auf der Fundstatte Vrbjanska Cuka bei Prilep. Sanctuarul de la Căscioarele – Ostrovel. 29 H. Nova Kameniata epoha v Bulgaria. cât şi soarele. fig. B. Editura Trinitas. pe cele patru feţe. vol. având o suprafaţă de 144 de metri pătraţi25. În centru exista un altar monumental cu casetă27. 28 D. aici putându-se deduce faptul că diferenţa de nivel făcea posibilă circulaţia unor lichide de jertfă. de la o civilizaţie la alta. A. Dragica Zimosca. SC III/IV26. Jovanović. 1971. B. pereţii pictaţi şi alte „elemente ce definesc sanctuarul (bancă. 27 B. Simoska.. Lucian Moşu. Altarul şi idolul prezintă. Belgrad 1990. B. 1991. iar sanctuarul este din faza Velušca Porodin. într-o groapă. stâlpii din jurul coloanei mari). D. La Sărata Monteoru au fost descoperite 25 B. Altarul de la Ocna Sibiului este de formă patrulateră. Dicţionar enciclopedic de artă veche a României.

Le rôle a été que les autels ont été utilisés à la fois en interne et dans le sacré et religieux. l'autel peut être définie comme un élément architectural ou sculptural conçu pour effectuer des rituels. mormintele aflându-se în cadrul comunităţilor. Oamenii epocii neolitice şi eneolitice „considerau moartea o revenire la starea iniţială”. Lazarovici. Tables néolithique de culte sont les plus anciennes formes d'autels. Altarul serveşte ca lampă. 2006. des sanctuaires et des ensembles religieux. din nivelul Vinča C”33. printre locuinţe. motifs géométriques incisés. Cel mai grăitor exemplu privind existenţa unor altare comunitare este sanctuarul de la Kormadin. des temples. Gh. Lisabona. du monumental à la miniature atteint. de la o civilizaţie la alta. Reconstruction de la croyance néolithique est basée. poate fi o construcţie de sine stătătoare. des sanctuaires. DE VIGNETTES AUTELS DE CULTE DU NEO-ENEOLITHIQUE AGE (Résumé) Peuples du néolithique et énéolithique avait un «système cohérent religieux» liés à la base des activités économiques. destinată practicării cultului unei divinităţi. ont été découverts dans la maison. 33 . rituels religieux. „Descoperirea unor sanctuare sau altare comunitare la Vrbjanska Čuka şi Madjari arată existenţa unor structuri religioase coerente. Les autels sont de tailles différentes. d'objets qui ont été utilisés dans les rituels religieux. reînvierea. 14).Despre altarele miniaturale de cult neo-eneolitice 21 _______________________________________________________________________________ sanctuare tribale. néolithique. avec trois ou quatre pieds. ducându-ne cu gândul la cunoaştere. Teme mitice. Mots-cléfs: les autels. Comme un élément de culte. în alte cazuri. pour la plupart. Ils sont faits d'argile. limbaj scris. În cadrul mormintelor au fost identificate „altăraşe şi pandantive cu roluri asemănătoare ca şi pentru cei vii”. C. sacrul fiind înţeles într-un mod distinct de la o staţiune la alta. precum moartea. est orné de motifs géométriques incisés et les côtés en forme. Numim sanctuar sau altar o parte a unui templu sau edificiu. l'étude des représentations anthropomorphes et zoomorphes. lumină. M. Lazarovici. cultul bucraniului sau reîntruparea sunt reprezentate pe altare (fig. de pe teritoriul Serbiei. Despre construcţii de cult neo-eneolitice din sudestul Europei.

Karanovo Fig. cu semne. Hotnica 11. Altăraşe. Gradešnica 7. Gornea 5. Karanovo . cultura Vinča. 1. 15. Parţa 4. Karanovo 2. Karanovo 10. Karanovo 14. 1.22 Iohana Nichita _______________________________________________________________________________ ANEXE Fig. 2. Liubcova 12. Gradešnica 9. Kazanlîk 13. Altare triunghiulare. Karanovo 3. Ovčarovo 6. Elešnica 8.

Karanovo 9. Altare.Gradešnica.C. Kaloianovo 7. Mostonga I 6. Vinča Fig. Kotocpa 16. Pernick 14. Starčevo 11.Gradešnica. 3. 15. Starčevo 10. Vršac-Kozluk .Despre altarele miniaturale de cult neo-eneolitice 23 _______________________________________________________________________________ 1.C. cupă cu semne.Gradešnica. Brenica 8. Gradešnica 5. Starčevo 12. Brenica 3. Vinča 2. Gradešnica 13. Gradešnica 4.C.

11. Kumassa 7. 4. cu semne. Karanovo 13. Deve Bargan Gradešnica 12. Altakirokia 6. C. Štřelice 2. Gradešnica. 15.24 Iohana Nichita _______________________________________________________________________________ 1. Bina 9. Magiare Fig. Rudna Galava . Altare rectangulare. Viniča 5. Kumassa 4. Bina 8. Rudna Galava 14. Borovan 10. Zerelia 3.

7. 5. Rezervata 3. Kazanlîk Fig. Lazarovici – altăraşe cultura Starčevo-Criş. Potporani 2. Gornea 5. . Altare triunghiulare cu decor. 9. Tipologia lui Gh. Jasa Tepe Fig. Gălăbnik 6. Fig. Vinča 8. Kazanlîk 4. Karanovo 7.Despre altarele miniaturale de cult neo-eneolitice 25 _______________________________________________________________________________ 1. 6. Tipologia Zoiei Maxim – altăraşe.

Altar monumental – Truşeşti. după Gh. 9.3 şi 2) Beşenova. .26 Iohana Nichita _______________________________________________________________________________ 1 2 3 Fig. Lazarovici. 8. Fig. Tipuri de altare triunghiulare de la Ostrovu Golu 1.

10. 1. Ocna Sibiului 2. Ocna Sibiului 3. Pianul de Jos 4. Mallia 5. Melos 6. Mamă cu sugar în braţe – Rast. cultura Vinča.Despre altarele miniaturale de cult neo-eneolitice 27 _______________________________________________________________________________ Fig. cu semne ale “Scrierii dunărene”. Naxos .

Zorlenţ 8. Vinča Fig. Karanovo III 1. Kumassa Fig. Drăguşeni Fig. . 9. 12. Altare ovale cu décor.28 Iohana Nichita _______________________________________________________________________________ 7. Altare – măsuţă. Altar şi idol – Ocna Sibiului. 2. 13. 11.

.Despre altarele miniaturale de cult neo-eneolitice 29 _______________________________________________________________________________ Fig. 14. Çatal Hüyük. vulturii duc morţii.

.

militarii. precum şi cele întărite erau conduse de reprezentanţii nobilimii (basileuontes. Aici puterea politică era împărţită între rege. Aşezările rurale. Supunerea populaţiei băştinaşe va determina apariţia populaţiei miceniene. 24. Cei mai mulţi sclavi proveneau din rândurile ARHIVELE OLTENIEI. i-au împins pe primii heleni (ahei) în arhipelag şi pe coastele Asiei Mici. Meşteşugarii. 31-50 1 . sclavii1 (caracter patriarhal). Serie nouă. supraveghetorii recoltelor etc. oamenii liberi (ţăranii. populaţia liberă şi aristocraţia reprezentau structura socială în statul micenian. Regele. precum şi coastele egeene ale Asiei Mici. În perioada miceniană. funcţiile politice fiind exercitate de magistraţi. 2010. În Atena clasică. ROXANA RADU Civilizaţia elenistică a avut o mare importanţă pentru lumea antică. Influenţa aristocraţiei a crescut odată cu constituirea unor confederaţii de oraşe-cetăţi (polisuri). Populaţia se împărţea în continuare în triburi. cimitire şi sărbători comune. legea protejându-i împotriva maltratării de către stăpâni sau de către străini. proprietar al unui lot de pământ. nr. ce era condusă de un rege (Anax) ales de către basilei (vârfurile aristocraţiei gentilico-tribale. cele urbane. Chr. Fratriile aveau sanctuare. nobilime şi Adunarea Poporului. Reşedinţa regelui era întărită cu şanţuri şi valuri de apărare. al XII-lea î. au fost înglobate de către greci sub numele de pelasgi. Koretes. regele rămânând însă şeful cultului religios. p. începute în sec.. care se cumpăra şi se vindea în mod individual. descrisă de poemele homerice. când au apărut în peninsulă indo-europenii. Populaţiile care au ocupat Grecia în perioada epocii pietrei şi. Începuturile civilizaţiei greceşti datează de la sfârşitul mileniului al III-lea î. ce vor constitui strămoşii aheenilor din epocile homerice. După invazia Sclavii constituiau o mare parte din populaţia Atenei. Marile invazii de populaţii. Cei care nu făceau parte din fratrii se situau în afara legii. meşteşugarii) din comunităţile agrare. Invazia dorienilor a produs exodul unei părţi a micenienilor. precum şi transformări importante în lumea greacă. Grecia propriu-zisă (peninsula muntoasă de la sud de Balcani) integrând în teritoriul său insulele şi regiunile limitrofe. magistrat. se caracteriza prin inegalitatea şi stratificarea socială: nobilimea. aici locuind şi slujbaşii regali.ŞCOALA DIPLOMATICĂ GREACĂ CEZAR AVRAM. încasatorii dărilor. în târguri de sclavi.. împărţea prin rotaţie loturile nobilimii şi comunităţilor săteşti. ulterior. sclavii aveau chiar un anumit statut juridic. Chr. însă ei erau consideraţi o marfă. fratrii şi ginţi. damakoios). fiind lipsiţi de apărare din partea societăţii. Regalitatea a pierdut din importanţă. organizarea politică şi socială era dată de către uniunea de triburi. Societatea greacă. unele sanctuare le ofereau chiar drept de azil. proprietari de pământuri) şi confirmat de Adunarea Poporului.

cetăţenii spartani erau mobilizaţi în permanenţă. comandanţii militari şi ai flotei. erau aruncaţi de sus. Istoria Grecilor.32 Cezar Avram. De rivalitatea dintre cei doi regi. 1994. 263-264. puterea politică şi tot din cadrul ei proveneau slujitorii cultului. Editura Univers Enciclopedic. asigurau bunul mers al treburilor interne şi externe ale statului. moravurilor. în special cele care ţineau de dreptul familiei. Regele era şef al cultului. având competenţă să judece crimele de stat. Roxana Radu _______________________________________________________________________________ dorienilor. Adunarea Poporului (Agora) reprezenta instituţia alcătuită de întregul popor. instituţie ce va acapara. formând pătura conducătoare sau „comunitatea egalilor”. Trecerea de la regimul de prizonierilor de război. cutumelor. al VIIIlea î. întreaga lor viaţă fiind subordonată intereselor politice şi militare ale statului: reprimarea populaţiei cucerite şi expansiunea în plan extern. Spartanii erau cetăţeni cu drepturi depline şi proprietari ai pământurilor pe care lucrau iloţii. fapt ce va duce la formarea unui regim aristocratic (Sparta2). ajunşi la vârsta majoratului (30 de ani) şi care deţineau un lot de pământ. Spartanii nu aveau dreptul să se ocupe nici de agricultură. unde primea o riguroasă educaţie militară. celălalt rămânând la conducerea statului. Bucureşti. Gerusia avea ca principală atribuţie aprobarea proiectelor de hotărâri sau legi. Regii comandau oştirea. în cele mai multe polisuri fiind răsturnat şi înlocuit de democraţia sclavagistă. Numai unul dintre ei pleca în campanie. de pe vârful Taigetului. precum şi din al debitorilor. Istoria Greciei Antice. fiind cel mai bogat. În epoca homerică. era principala instanţă de judecată. faptele regilor. A se vedea Guy Rachet. ulterior. insulele Mării Egee. cei sănătoşi erau lăsaţi să doarmă sub cerul liber. Aristocraţia deţinea în polisuri puterea militară. nici de comerţ sau industrie. îi însoţeau pe regi în campanii şi controlau activitatea acestora. 76. Eforii. De la vârsta de 20 ani până la 60 de ani. în număr de cinci. S. Regimul aristocratic s-a generalizat spre sfârşitul sec. decidea care dintre cei doi regi să plece în campanie). cuprinzând regiunea ioniană. Chr. condusă de şeful familiei. Sergheev. Cu timpul. chiar şi iarna. lua hotărâri în orice probleme referitoare la război sau pace (în caz de război. statul spartan constituia o democraţie faţă de cetăţenii spartani şi o oligarhie faţă de populaţia cucerită. Ea se întrunea o dată pe lună. El se sprijinea pe sfatul şefilor de familie. 2 După cum s-a remarcat însă în literatura de specialitate. Larousse. existând nu unul. p. p. şi îndeplineau şi anumite funcţii religioase. ci doi regi. cel care primea daruri de la supuşi şi cel care primea cea mai mare parte a prăzii de război. Sparta a întreţinut tot timpul instituţia regalităţii. care urmau să fie supuse dezbaterii Adunării Poporului. îndeplinea rolul de instanţă de judecată. pe cheltuiala statului. Nou-născuţii erau examinaţi de o comisie şi. aleşi de Adunarea Poporului. copilul era luat din sânul familiei şi încredinţat unui colegiu militar. putând să-i tragă la răspundere pe regii care ar fi urmărit să-şi lărgească atribuţiile şi să iasă de sub controlul comunităţii. al cărei model a fost Atena. Indro Montanelli. Dicţionar de civilizaţie greacă. profita Senatul (Gerusia sau Sfatul bătrânilor). toţi în vârstă de peste 60 de ani. puterea regală (devenită ereditară) s-a consolidat. familia a constituit celula de bază a societăţii. 1998. dacă nu corespundeau cerinţelor. compus din 28 de membri. 1951. judecau anumite pricini. reprezentând o unitate economică distinctă. Grecia continentală. ea fiind socotită de origine divină. . erau aleşi de către Adunarea Poporului şi aveau atribuţii asemănătoare cu cele ale miniştrilor: convocau Gerusia şi Adunarea Poporului. regimul statului-cetate (polis) s-a generalizat. efori. A se vedea V. În anumite cazuri (demiterea demnitarilor). şef militar. 105. ambasadori. Editura de Stat.. supravegheau aplicarea cu exactitate a legilor. Bucureşti. care nu puteau face nimic decât împreună. Bucureşti. Adunarea Poporului (Apella) cuprindea toţi cetăţenii spartani. pentru a supravieţui cei mai robuşti. trădarea. îi alegea pe membrii Gerusiei. cu autoritate aproape nelimitată. ce era convocată de către rege. singura lor ocupaţie fiind exerciţiul armelor. De la vârsta de 7 ani. p. în timp. De asemenea. puterea în stat. Editura Artemis.

motiv pentru care i s-a încredinţat lui Dracon. Textul descrie modul în care Aheii. dărilor. lumea ateniană era sfâşiată de lupte interne. vendete. în Locra. Pentru a se pune capăt corupţiei şi diferitelor favoritisme. M. crime. obligaţia fiului de a pedepsi pe ucigaşul tatălui său era o datorie sfântă. tiranul Zeleukos (663 î. Sergheev. În schimbul acestor privilegii speciale. cum erau numiţi de Homer. precum şi ruinării micilor proprietari şi înrobirii lor pentru datorii. numit proxenos (protector. sarcina de a revizui şi de a codifica dreptul în vigoare. să îi apere interesele în raport cu alte oraşe şi în raport cu autorităţile statului. 1995. a determinat izbucnirea războiului şi.Şcoala diplomatică greacă 33 _______________________________________________________________________________ dominaţie al aristocraţiei la cel al democraţiei s-a făcut prin intermediul tiraniei. judecăţii etc. implicit o recunoaştere a meritelor de către comunitate. Daneş. Şt. numită în epocă şi Ilios. Refuzul troienilor. care au determinat sancţiunile şi o diminuare a arbitrariului judecătorilor aristocraţi. era desemnat în urma unui protocol şi însărcinat cu atribuţia de a apăra interesele cetăţii pe care o reprezenta. proxenul se obliga faţă de cetatea sau oraşul care îi acorda ospitalitate. al VII-lea î. Cu timpul. Cu alcătuirea şi aplicarea legilor au fost desemnate persoane investite cu putere maximă (dictatori. La începuturi. ca să ceară înapoierea Elenei. făcut de cei doi emisari. Scopul demersului. 155. iar funcţia. constituia o onoare. au fost instituite norme de drept (legi). Chr. ca trândăvia sau furtul de legume şi fructe. De asemenea. prevăzând pedeapsa cu moartea chiar pentru infracţiuni minore. gazdă). 117. S. V. al susţinerii statului-cetate din lumea grecească l-a constituit diplomaţia. Bucureşti. p. Antoniu. au căutat să se înţeleagă în mod paşnic cu troienii. op. Proxenul avea drepturi şi privilegii în domeniul negoţului. Însemnătatea legilor lui Dracon rezidă în victoria statului democratic sclavagist asupra sistemului gentilic. Legile lui Dracon prevedeau că omorul unei rude atrăgea dreptul pentru oricare dintre membrii familiei de a-l urmări şi pedepsi pe ucigaş. Editura Societăţii Tempus. convinşi de Paris să nu cedeze. tirani). Printre principalii reformatori s-au numărat Licurg în Sparta şi Dracon3 în Atena. Astfel. eliminarea răzbunării sângelui. A se vedea G. Consulul. trimiţând soli pe Menelau şi pe Ulise (Odiseu). care ne relatează misiunea lui Ulise şi Menelau pe lângă conducătorii cetăţii Troia. Cu ajutorul proxenilor. Un element important al formării şi. 3 . prin consolidarea poziţiei dreptului scris. apoi. p.. cit. proxenia s-a manifestat la neamuri. fiind uneori ereditară. reformarea dreptului penal prin distingerea între omorul voluntar şi cel involuntar. ce va înlătura de la putere aristocraţia. Argii sau Danaii. Primele menţiuni despre existenţa acestei activităţi fundamentale le întâlnim în Iliada lui Homer. în consecinţă. formă ce va sta la baza legăturilor internaţionale ulterioare din „lumea” dinainte de Christos. Chr. Legile lui Dracon s-au remarcat prin severitate şi prin duritatea pedepselor. dezvoltarea relaţiilor de drept internaţional în Grecia antică a impus înfiinţarea instituţiei numite proxenia. viza repararea „ofensei aduse grecilor prin răpirea Elenei”. unul dintre arhonţi. Popa.. El funcţiona în cetatea în care avea reşedinţa. eşecul acestei iniţiative diplomatice.) va promulga o legislaţie. Codul penal pe înţelesul tuturor. triburi şi chiar la persoane separate. înainte de începerea războiului descris în cunoscuta operă a literaturii universale. în Helada se puneau la cale La mijlocul sec.

judiciară): vota decretele. promulga legile. Ambasadorii erau aleşi de către Adunarea poporului5. înfăţişări diferite şi stil deosebit. Diferenţele dintre opţiunile politice şi diplomatice ale solilor nu avea. o misiune diplomatică era compusă din mai mulţi membri cu drepturi egale. Potemkin (coord. sclavii şi nici cei ai căror părinţi nu erau amândoi atenieni de origine. întrucât împiedicau sau stânjeneau activitatea ambasadei. care nu fuseseră privaţi de exerciţiul drepturilor politice prin atimie. 1966. în calitate de ambasadori. în misiunile importante erau trimişi. în funcţie de circumstanţele misiunii încredinţate. observăm că misiunea diplomatică (ambasada) era alcătuită din 2-3 persoane. prin scrutin secret. în principiu ea deţinând toate puterile (legislativă. P. ambasador principal. Eschine. Editura Lumina Lex. Bucureşti. cunoscut ca orator şi actor. urmărindu-se să fie „oameni potoliţi. Odată sosiţi într-un oraş. vota ostracizarea. supraveghea şi destituia magistraţii. Nu erau consideraţi cetăţeni femeile. Menelau şi Ulise au fost „găzduiţi de către 4 Dumitru Mazilu. căutând să impresioneze auditoriul. însă în anumite cazuri. fiind foarte greu ca aceştia să ajungă la o opinie comună. regele Macedoniei. în limite constituţionale. să fie chibzuiţi”4.). declara războiul. străinii stabiliţi în Attica. 2006. Diplomaţia. reglementa operaţiile militare. pentru a evita pericolul ca un anumit partid sau grupare politică să influenţeze în mod decisiv activitatea şi orientarea diplomatică a ambasadei. 6 V. să se bucure de autoritate.000 de votanţi (dintrun total de 40. . vestitori. ambasadorii străini se adresau proxenilor lor (cei cu care întreţineau legături). ediţia a II-a. 34. efectul scontat. ea se transforma în instanţă supremă de judecată. Atribuţiile Eclesiei erau foarte largi. Ambasadorii erau recrutaţi din partide politice diferite.000 de membri. numea. Votarea se făcea prin ridicare de mână. care „nu trebuiau să-şi semene”. Editura Cartea Rusă. angelos. cetăţeni atenieni). Numărul lor varia. Prezentând mesajul în faţa unei adunări. având competenţa să judece crimele flagrante împotriva securităţii statului. de multe ori. iar cei cărora „comunitatea le acorda încrederea de a negocia şi de a restabili pacea trebuiau să aibă putere de convingere.34 Cezar Avram. Roxana Radu _______________________________________________________________________________ tratative diplomatice sau erau primite ambasadele străine. p. arhonţii unui oraş. presbeis (crainici. de respectabilitate şi să fie în vârstă de cel puţin 50 de ani. Drept diplomatic şi consular. p. Bucureşti. Ambasadorii ce se ocupau cu soluţionarea conflictelor între oraşe şi între comunităţi purtau denumirea de keryx. Uneori. De regulă. hotăra pacea. oricare cetăţean putea să ia cuvântul şi. a apărut mai târziu. având însuşiri diferite. înţelepţi bătrâni). inteligenţi şi cu darul vorbirii”6. În mod excepţional. Pentru a se lua o hotărâre mai importantă era de nevoie de un minimum de 6. a fost trimis să apere interesele Atenei la Filip al II-lea. chiar şi actorii recunoscuţi deoarece erau talentaţi în arta retoricii şi a declamaţiei. 5 Adunarea Poporului era alcătuită din totalitatea cetăţenilor majori. bărbaţi. în special arhontele polemarch (comandantul militar). 70. putea face orice propunere. De exemplu. Dacă era autorizat de adunare. Din analiza datelor furnizate de istoricii greci. Obiceiul de a alege un preşedinte al colegiului misiunii ambasadorilor. calităţi oratorice însemnate. deliberativă. Istoria diplomaţiei. ambasadorii se completau reciproc.

se organizau reprezentaţii teatrale. ambasadorii erau invitaţi să ia cuvântul în consiliul oraşului sau în Adunarea Poporului. în cazul Atenei). „o clădire specială lângă Acropole. Totuşi. 35. Din această cauză. primiţi cu consideraţie şi respect. În caz de eşec. O misiune nereuşită purta denumirea de „parapresbeia” (para = pe alături. la unul dintre sfetnicii desemnaţi să le observe de la început intenţiile. În oraşul natal ei erau. Ulterior. deoarece. nu ar fi existat timpul necesar desfăşurării Ibidem. de asemenea. Un element important l-a constituit imunitatea diplomatică. ratat. în care înfăţişau rezultatele obţinute în urma misiunii..Şcoala diplomatică greacă 35 _______________________________________________________________________________ troieni”. cu toate că erau foarte mari. ambasadorii erau conduşi de proxen la dregătorul oraşului. cea mai înaltă distincţie constând în primirea unei coroane de lauri şi o invitaţie la masă la pritania. problema era dezbătută public sau într-o comisie specială. presbeia = ambasadă). 73. După întoarcere. După depunerea raportului ambasadorului. mulţi dintre ei refuzau cinstea de a fi soli. p. unde trebuiau să se „înregistreze” şi să primească indicaţii. Sosind la destinaţie. beneficiind de o anumită libertate de decizie şi putând să dea dovadă de iniţiativă proprie atâta vreme. 8 7 . erau judecaţi şi condamnaţi la expulzare sau chiar la moarte. p. De la numele acestui document a derivat ulterior termenul de „diplomaţie”. Imunitatea reprezintă una dintre cele mai vechi instituţii diplomatice. Şcoli şi instituţii Bucureşti. 9 Mircea Maliţa. Ambasadorii erau însoţiţi de numeroşi servitori. după vechiul obicei. compus din două foi împăturite. În caz de succes le erau acordate premii de onoare. De asemenea. ei trebuiau să prezinte o dare de seamă (raport) în faţa Adunării Poporului. Editura Didactică şi Pedagogică. care cuprindea instrucţiuni privind scopul misiunii. care avea atribuţii în sfera relaţiilor diplomatice. Ibidem. ei primeau de la arhonţii cetăţii un document numit diploma. ambasadorii nu erau ţinuţi să respecte cu stricteţe instrucţiunile primite. În termen de câteva zile de la înregistrare (5 zile. dacă îşi îndepliniseră misiunea. cât respectau scopul misiunii. iar la plecare li se încredinţa o sumă de bani pentru întreţinere („bani de drum”) şi scrisori de recomandaţie (symbola) către proxenii oraşului în care erau trimişi7. orice cetăţean avea dreptul de a face aprecieri la adresa modului în care acesta îşi îndeplinise sarcinile. Cheltuielile şi riscurile soliei erau suportate de către membrii ei. 1970. jocuri şi serbări în cinstea lor. ba chiar de a-l acuza. unde luau masa oaspeţii de onoare ai statului”8. descriind misiunea ce le fusese încredinţată. Diplomaţia. pedepsele erau destul de variate: întreaga carieră politică a solului era compromisă sau putea să îşi piardă chiar viaţa9. dacă solul ar fi fost atacat. De regulă. primirea ambasadorilor străini se făcea cu mult fast. Cei care pretindeau că sunt ambasadori. reţinut sau omorât. fără a avea această împuternicire.

În cazul descris de Homer (aprox. Cu ilustraţii). şi-au demonstrat. Menelau vedeai că-l întrece din umeri.36 Cezar Avram. dar cu rostul deplin. N-a mai mişcat înapoi toiagul şi nici înainte.). 12 Ibidem. imunitatea nu fusese câştigată în epoca poemelor homerice. 1200 î. Roxana Radu _______________________________________________________________________________ dialogului şi negocierilor. Deci le cunosc şi făptura şi mintea cea plină de sfaturi. 1906. cei doi feciori ai lui Antimahos au fost ucişi în luptă de către Agamemnon. Sfetnicul Antenor este cel prin intermediul căruia Homer a înfăţişat modul simplu în care cei doi soli. Ci-nţepenit în pământ îl ţinu ca şi omul bezmetic. exista o sancţiune divină. Însă pe urmă când prinse puternicu-i glas să răsune. Dacă şedeau. şi a lui Zeus însuşi). după care a luat cuvântul Ulise. fiecare în maniera sa proprie./ În viclenii de tot felul ştiut şi bogat în poveţe”11. Un episod din Iliada evidenţiază însemnătatea imunităţii. În timpul războiului. în general. 11 10 . Ca principiu de drept însă. Cu timpul. „solului” i s-a dat ca ajutor un coleg care trebuia să clarifice problemele demonstrate sau apărate insuficient. cu privirea ţintită. a fost trimis un singur sol. Budapesta. Iliada (Douăsprezece cânturi traduse în versuri de George Murnu. Când au intrat mai pe urmă cu noi în soborul din Troia. fapt ce a fost interpretat „ca pedeapsă din partea zeilor. Oaspeţi îmi fur-amândoi şi steteră-n gazdă la mine. După o scurtă perioadă. 57. ca urmare a faptului că tatăl sugerase omorârea solilor”10. Nimenea n-ar fi putut să se-ntreacă la vorbă cu dânsul”12. Homer. Ibidem. deşi grecii au luat în consideraţie şi eventualitatea ca o singură persoană să nu prezinte suficient de bine interesele cetăţii. deşi e mai tânăr de vârstă. p. Când apucar-a vorbi amândoi şi părerile a-şi spune. Vorbele-i line de-au prins a se-aşterne ca fulgi de zăpadă. atunci când Antimahos a căutat să facă o primire ostilă celor doi soli aheeni. Drept a stătut şi cu ochii plecaţi. Grabnic la vorbă. „Cel ce crescu în stâncosul pământ din ostrovul Itaca. Scurt cuvânta. Menelau trecea mai uşor peste toate. Dar ridicându-se craiul cel prea iscusit Odiseus. Odiseus părea mai măreţ la vedere. Din această cauză. Chr. cum este descris lui Priam chiar de către Elena. căci nu e vorbăreţ Şi-mpleticit la cuvânt. Sol pentru tine trimis cu Menelau cel vrednic în arme. propunând chiar să fie omorâţi. Poate-ai fi zis că-i nebun sau crunt de vreo mare mânie. mai întâi a vorbit Menelau. Stând în picioare. un rit religios prin care solii erau puşi sub protecţia zeilor (a lui Hermes. rostindu-şi discursurile. calităţile oratorice şi diplomatice: „Căci mai demult pe la noi veni Odiseus măritul. ca zeu al negustorilor şi călătorilor.

72. 13 14 Ibidem. alegerea solilor care se bucurau de încrederea lui Ahile fiind mai importantă. pe care-i întâmpină cu prietenie: „Bine-aţi venit.. trimis al Atenei la curtea lui Filip. 74. pentru a-i atrage bunăvoinţa: „Păcătuitam. Lesbice fete. Homer. op. p. Iată cum el îl răzbună prin pierderea cetelor noastre! Însă fiindcă am greşit urmând ticăloasa mea minte. Dragi îmi sunteţi mai presus decât alţii. voi care cu toată mânia-mi. cit. 16 Mircea Maliţa. în cadrul căruia întreaga comunitate se ruga pentru succesul acţiunii: „Apă turnaţi-ne acuma pe mâini şi să tacă poporul. nevoia v-aduce!”16. de noi să se-ndure!”15. Iară voesc să mă-mpac şi să-i dau o grămadă de daruri. 1955. 176. Atenagoras din Atena a fost executat pentru că „primise daruri de la regele Artaxerxes. Membrii misiunilor diplomatice nu aveau dreptul de a primi cadouri în timpul acţiunii. 17 Ibidem. . Da-voiu şi şapte femei de măiestre lucrări ştiutoare. apud Mircea Maliţa. N-ar fi sărac de pământ oarecine şi nici întru lipsa Scumpului aur. când Domnul ceresc îl iubeşte. Fenix şi Aias sunt trimişi de Agamemnon la Ahile pentru „a-l împăca” şi a-l convinge să reia lupta cu troienii. Trimiterea soliei la greci era însoţită de un act religios. este îmblânzit de „aceşti soli de seamă”. Bătrânul Nestor i-a propus conducătorului oştirii „Hai dar s-alegem noi solii.. prieteni de-ai lui şi tovarăşi”14. p. oşti multe plăteşte Numai un singur bărbat. p. O importantă obligaţie a ambasadorului consta în supunerea cheltuielilor necesitate de ambasadă controlului public. Eu le-alesei.. Dalbele daruri eu voiu să le spun tuturora pe faţă: Şapte tripeduri nepuse pe foc şi talanturi de aur Zece. Bucureşti. pe care când el luă falnicul Lesbos. în cursul ambasadei sale la perşi”17. 72. Demostene l-a acuzat pe Aeschines. cit. Iliada. şi lucii căldări douăzeci şi de două ori şase Zdraveni fugari. nici eu nu zic altfel. Rugă să facem lui Zeus Cronion. care-avură la jocuri răsplata izbândei. p. decât darurile. Agamemnon intenţiona a-i trimite prin solie numeroase daruri. mâniindu-se pe ceilalţi ahei.Şcoala diplomatică greacă 37 _______________________________________________________________________________ În Cântul al IX-lea din Iliada se relatează cum Ulise. Cântul IX. op. cit. În lucrarea Discursuri pentru coroană şi ambasada lui Aeschines. 15 Homer. că-ntreceau în mândreţe femeile toate”13. p. când numai atâta putere-ar să aibă Cât dobândiră la joc fugarii cei tari de copită. o. de corupţie şi dezinformare voită a Adunării cetăţenilor. regele Macedoniei. prieteni. 178. op. Ahile. în viziunea înţeleptului.

Pericle.38 Cezar Avram. cele două părţi obligându-se să se abţină de la acţiuni agresive şi să caute să-şi intensifice influenţa doar prin mijloace diplomatice. însă strădaniile lor nu au fost încununate de success. convocată anual de către Sparta.). se temeau că o astfel de iniţiativă ar mări influenţa Atenei. demne „doar pentru barbari”. pentru a le convinge să-şi trimită reprezentanţi la marea întrunire. conducătorul statului atenian. coaliţie ofensivă). cu care se afla în rivalitate. Hotărârile adunării erau luate cu majoritatea voturilor. în frunte cu Atena. Chr. au apelat la coaliţii şi alianţe (symmahie – luptă comună. Liga ateniană a încetat să mai fie o confederaţie. . P. indiferent de mărimea. neputând să se menţină. Symmahia din Lacedemona era o confederaţie de oraşe şi comune din Pelopones. p. în toate oraşele greceşti. asigurarea libertăţii drumurilor maritime şi întărirea păcii în toată Hellada”18. Formată în sec. Împărţiţi în patru fracţiuni. epimahie – luptă contra altuia. Confederaţia era condusă de o adunare generală (sillogos). lupta împotriva perşilor. Au apărut şi o serie de principii. Scopul ei a fost. neutralitatea („stat care rămâne liniştit”). în special Peloponesul. op. Luarea hotărârilor era precedată de îndelungi dezbateri şi negocieri diplomatice. urmau să fie soluţionate trei probleme comune: „Restabilirea sanctuarelor distruse de perşi. Această pace a restabilit temporar echilibrul peninsulei. formată din 20 de personae. În scopul convocării acestui congres. O altă confederaţie puternică a fost Symmahia sau Liga din Delos. în frunte cu Sparta.. declararea de războaie. considerându-le imorale.. la început. proiectată să aibă loc la Atena. ambasadorii atenieni au mers în toate cetăţile greceşti. fiecare oraş component având câte un vot. La congresul la care trebuiau să participe reprezentanţii tuturor grecilor. aceasta se caracteriza printr-o dependenţă mai mare a oraşelor componente faţă de Atena. regulile de umanizare a războiului. al VI-lea î. În anul 448 î. iar după dispariţia ameninţării.). Spre deosebire de symmahia lacedemoniană. printre care şi cele legate de diplomaţie. Chr.. deoarece toate. Roxana Radu _______________________________________________________________________________ Din Iliada lui Homer reiese şi chibzuinţa. iar membrii ei plăteau o cotizaţie specială (fóros) la fondul special din Delos. Chr. cit. Pericle a trimis o ambasadă. Micile cetăţi. atrocităţile săvârşite împotriva răniţilor. 38. După formarea statului atenian şi a celui spartan au apărut instituţii importante. Rivalitatea dintre Atena şi Sparta a culminat într-un război încheiat cu pacea de treizeci de ani (445 î. devenind un imperiu al Atenei (arhé). a avut iniţiativa convocării unui congres panelin la Atena. populaţia sau importanţa lor. cele mai durabile şi mai puternice fiind cele formate în jurul Spartei şi Atenei. legate de relaţiile dintre state: arbitrajele. Pe 18 V. Potemkin (coord. Grecii condamnau atacurile prin surprindere şi războaiele neanunţate. reliefată de numeroasele deliberări care erau luate de către vechii greci pentru alegerea membrilor misiunii.

cele mai puternice ţări maritime ale Greciei. delegaţii Corinthului îi acuzau pe spartani că nu începuseră operaţiunile militare împotriva Atenei.Chr. sprijiniţi pe o asemenea forţă. După aceste discursuri. de către atenieni. regele Archidam a Tucidide. Pe de o parte.. spunând că hegemonia lor asupra lumii elene nu se datorează intrigilor politice şi violenţelor. Atenienii sunt altfel. 39. Din acest motiv. Chr. p. „Voi sunteţi precauţi însă nu ştiţi bine ce se petrece în afară de graniţele ţării voastre.Şcoala diplomatică greacă 39 _______________________________________________________________________________ de altă parte. 22 Apud Ibidem. Scopul urmărit de Atena s-a realizat. Nu călcaţi tratatul şi nu treceţi peste jurământul dat”22. ei au cucerit o parte din Grecia. ei se pregătesc intensiv pentru el”. 21 Apud Ibidem. izbucnirea războiului peloponesiac (431-404 î. şi-au trimis ambasadori la Sparta pentru a convoca o adunare generală a aliaţilor. lipsa lor de reacţie fiind şi o dovadă a lipsei de informare cu privire la politica generală a Greciei20. Invocând încălcarea tratatului din anul 445 î. Evenimentul declanşator al războiului a constat în conflictul dintre Corinth şi Corcyra. 40. op. a fost o adevărată „conferinţă diplomatică”. În ceea ce priveşte informaţia. Corinthul. Noi credem că oricare altul în locul nostru ar fi arătat mai bine cât de moderaţi suntem noi”21. purtat împotriva acestui stat puternic: „Gândiţi-vă cât de mare este neprevăzutul în război. 44. De cealaltă parte. promptitudinea şi inteligenţa. 20 19 .. Potemkin (coord. cit. regele Macedoniei.) a fost precedată de o intensă „luptă diplomatică”. servind intenţii şi pretenţii străine. P. atenienii au refuzat cererea Corcyrei. delegaţii acesteia au înfăţişat riscurile unui conflict armat. p. 41. războiul izbucnit între Corcyra şi Corinth generalizându-se şi cuprinzând tot Peloponesul şi peninsula Chalcida. la care s-au confruntat două tabere. Ilustrând cu vorbe meşteşugite puterea Atenei. Apud Ibidem. la care au participat toate oraşele greceşti care intrau în componenţa symmahiilor din Lacedemona şi Atena. se interzicea vreunei symmahii să se extindă pe socoteala celeilalte. p. ca prin aceasta să reducă puterea duşmanilor săi mai de seamă. Nu luaţi asupra voastră sarcina grea a războiului. Datorită acestui fapt. Adunarea Ligii din Pelopones. preferând să încheie un tratat de amiciţie cu aceasta. E de mirare că. care solicitase să fie primită în symmahia din Atena. Potideia şi Perdicas. care se alăturaseră Corcyrei. Atenienii sunt împotriva războiului numai prin vorbe. iar cealaltă parte au de gând s-o cucerească curând. Pentru a nu încălca condiţiile păcii de 30 de ani. Chr. ambasadorii atenieni şi-au apărat poziţia. prin care urmăreau: „1) de a se semăna învrăjbire între Corcyra şi Corint. apud V. ei profită atât de moderat de privilegiile lor şi manifestă mai multă dreptate decât este în firea omului. ei au întrecut cu mult pe toţi ceilalţi greci.). Prudent şi punând în balanţă puterea maritimă de care dispunea fiecare tabără. ci zelului şi vitejiei demonstrate în timpul luptelor cu perşii: „Nu e de mirare faptul că Atena ocupă un loc de conducere în lumea elină. 2) de a se întări în cele mai importante porturi de-a lungul drumului de comerţ apusean în Italia şi Sicilia”19. desfăşurată în anul 432 î. Historiae 1. reprezentanţii Spartei au dezbătut în şedinţă închisă avantajele şi dezavantajele acestui război. părerile fiind împărţite. în realitate.

încheind tratate nu numai cu grecii.Să nu fie permis lacedemonienilor. Mult mai temerar. p. Graţie acestor negocieri s-a ajuns la un armistiţiu. nici de a arăta un spirit gata de confesiuni prea mari. nici Pacea lui Nicias nu au fost de natură să pună capăt conflictului dintre Atena şi Sparta. Tot în anul 423 î. se obligă să restituie pe toţi atenienii şi aliaţii lor”26. şi pe toţi cetăţenii lacedemonieni ce sunt în prizonierat la Atena sau în oarecare altă parte a statului Atenei. prin orice fel de mijloace”24. Roxana Radu _______________________________________________________________________________ militat pentru evitarea războiului: „Nu e nevoie de a manifesta prea mult zel războinic. să nu fie permis nici atenienilor. care jurau să-şi îndeplinească obligaţiile „fără înşelăciune şi cu dreptate”. De asemenea. urmând ca acesta să fie respectat „fără perfidie şi fără daune pe mare şi pe uscat” de către cele două părţi contractante. iar atenienii. Tot aşa şi lacedemonienii cu aliaţii lor. Un alt aticol al acestui tratat stabilea oraşele care trebuiau restituite atenienilor de către Lacedemonia: „Oraşele să fie independente până când vor plăti contribuţia fixată de Aristide. 42. Atena şi Sparta au mai încheiat o „înţelegere amicală”. Jurământul urma să fie reînnoit în fiecare an şi în fiecare oraş. nici aliaţilor lor. Printre prevederile tratatului lui Nicias se numărau şi cele care priveau redarea teritoriilor ocupate şi schimbul de prizonieri de război: „Lacedemonienii şi aliaţii lor se obligă să restituie atenienilor pe Panact. se mai stipula că durata tratatului era de 50 de ani. 27 Ibidem.. prin care Atena ar fi putut fi învinsă de aliaţi. care a reizbucnit. care violase tratatul de pace din anul 445 î.. După încheierea tratatului. în următoarele condiţiuni. cu aliaţii lor. Nici această convenţie amicală. întemeiat pe sclavaj. întărite de jurămintele fiecărui oraş: . 25 Apud Ibidem. Chr... Tratativele diplomatice au continuat şi după izbucnirea conflictului. trebuie să mărim puterea noastră militară şi pecuniară”23. 42-43.40 Cezar Avram. dar şi cu barbarii. Trebuie să se apere interesele proprii.. p. nici atenienilor cu aliaţii lor de a ataca pe Lacedemonieni cu aliaţii lor. 43. care ar fi pus în pericol regimul statului grec. pe Coriphasi. lacedemonienilor. după care urmau semnăturile reprezentanţilor ambelor părţi. eforul Sfenelaid a propus un atac surprinzător. Chr. În primul rând însă. să ridice armele în paguba oraşelor”25. de asemenea şi pe toţi aliaţii. urmat de încheierea „păcii lui Nicias”: „Tratatul de faţă l-au încheiat atenienii şi lacedemonienii cu aliaţii. într-o a doua 23 24 Apud Ibidem. . prin care se obligau să-şi acorde asistenţă reciprocă în caz de agresiune din partea unui stat terţ sau în cazul izbucnirii unei răscoale a sclavilor. 26 Apud Ibidem. prin schimburi de delegaţi între ţările beligerante. p. Apud Ibidem. separat27. să ia armele în scopul de a ataca pe atenieni cu aliaţii lor. La final se prevedea posibilitatea de modificare a tratatului în caz de nevoie.. Ambasadorii prezenţi la conferinţă au votat în majoritate pentru declararea războiului cu Atena..

Nemulţumiţi de condiţiile dezavantajoase ale tratatului şi de faptul că Persia nu-şi îndeplinea obligaţia de a plăti întreţinerea marinarilor lacedemonieni. apud Ibidem. Corynth.Şcoala diplomatică greacă 41 _______________________________________________________________________________ fază. 45. pentru a-şi construi o flotă comparabilă. fiind recunoscută dominaţia acestuia „asupra ţărilor şi tuturor oraşelor care sunt în stăpânirea regelui şi pe care le-au stăpânit strămoşii lui”31.) s-a produs revirimentul Atenei şi decăderea Spartei. Tiribaz.. op. care ceruseră ajutor Atenei împotriva Siracuzei. 43-44. lacedemonienii au readus asupra lor jugul persan”33. care a fost sortită eşecului. După formarea coaliţiei împotriva Spartei (Atena. iar participarea la el. din anul 415 î. Tucidide.) şi de modificarea relaţiilor internaţionale din lumea antică: „Toată Hellada e în fierbere profundă faţă de înfrângerea grea a Atenei”29. atenienii au trimis o expediţie militară în Sicilia. cit. Catastrofa siciliană le-a dat speranţe tuturor duşmanilor Atenei. 33 Tucidide. regele Persiei. VIII. apud Ibidem. Darius al II-lea urma să primească toate dările pe care Atena le primise până atunci de la ţările şi oraşele semnatare ale tratatului: „Regele. Lacedemonienii şi aliaţii lor se obligă să împiedice din toate puterile pe atenieni de a încasa aceşti bani şi orice ar fi”32. un nou tratat a fost încheiat între aceleaşi părţi. După alte negocieri. Această greşeală a fost urmată de lovitura de stat de la Atena (411 î. Chr. cu ocazia expediţiei atenienilor în Sicilia. apud Ibidem. 3. .. p. Regele persan îşi întărea promisiunea de a întreţine armata spartană. care nu evaluase corect potenţialul politic şi militar sicilian. spartanii au trimis la acesta o solie care propunea condiţii de pace acceptabile: „Lacedemonienii nu dispută cu regele Persiei oraşele greceşti care se află în Asia 28 29 Ibidem. în condiţii mai avantajoase pentru Sparta.Chr. cit. p. VIII. 2. op. îşi menţinea dreptul asupra tuturor oraşelor şi insulelor greceşti. În schimbul obligaţiei de a duce împreună cu lacedemonienii şi aliaţii lor războiul împotriva atenienilor. Historiae. aflată pe teritoriu persan. 37. ci şi de strămoşii lui: „După conţinutul acestui articol. 44. 30 Tucidide. Pentru a-şi recâştiga influenţa asupra regelui Persiei. În urma demersului ambasadorilor sicilieni. şi după războiul Corynthului (395-387 î. Chr. În urma unor tratative diplomatice. în schimb. onorabilă şi avantajoasă”30. 32 Apud Ibidem. Conştientizând însă puterea navală a adversarului. în oraşul Milet. 31 Ibidem. în anul 395 î. Teba şi alte oraşe). coaliţia antiateniană a apelat la ajutorul bănesc al lui Darius al II-lea. aceasta din urmă a început să-i sprijine pe atenieni. Tratatul mai prevedea că războiul putea fi oprit numai cu acordul comun al tuturor celor care îl semnau. Chr. VIII. care au format o coaliţie. p. spartanii au cerut revizuirea tratatului. sperând că „războiul viitor va fi scurt. stăpânite nu numai de el. 45. Temându-se însă că spartanii vor înlătura nu numai dominaţia Atenei. dar şi pe cea a Persiei. Sparta şi Persia au încheiat un tratat favorabil regelui persan. Această expediţie a fost considerată „o greşeală serioasă a diplomaţiei greceşti”28. p.

amfictioniile. pentru ce regele are nevoie să lupte cu noi şi să cheltuiască banii?”34. în următoarele condiţii: „Regele Artaxerxe crede că e drept ca toate oraşele din Asia Mică să-i aparţină lui. uniuni de triburi care nu se bazau pe legăturile de rudenie. care rămân şi mai departe sub stăpânirea Atenei”35. acestea s-au contopit. Delegaţii desemnaţi de către adunare aveau. 32. prin intermediul heiromemnonilor. jucau rolul unei „instituţii religioase şi politice cu caracter internaţional”39. 14. pedepsirea profanatorilor şi a celor care încălcau obiceiurile sacre etc. fiind compuse din 12 triburi. În timp. luând hotărâri obligatorii pentru toţi membrii. Ei se mulţumesc ca şi celelalte oraşe să capete autonomia. Apud Ibidem. p. p. 39 Ibidem. îi declar război pe uscat şi pe mare. Prin aceste atribuţii. regele persan adăugând la sfârşitul tratatului o clauză care stipula: „Dacă vreun stat n-ar accepta aceste condiţiuni. Cetăţile membre ale acesteia aveau o constituţie comună. 8. Acest tratat a consfinţit decăderea puterii politice a Greciei şi victoria diplomaţiei persane. ca principală îndatorire. mari şi mici. menţinerea „păcii divine”. în afară de Lemnos. în cetatea cea mai dezvoltată sau în capitala care era desemnată. O altă formă de colaborare între cetăţile greceşti a constituit-o federaţia (sympolitia). erau cele mai importante. 36 Apud Ibidem. trebuie să capete autonomia. op. şi cea din Termopile. desfăşurarea serbărilor ţinute în cinstea zeităţii venerate. organul suprem al amfictioniei. activităţii diplomatice. În jurul „sanctuarelor” zeităţilor venerate s-a format instituţia numită amfictionia (amfictionae). împreună cu toţi aceia care au acceptat pacea. Xenophon. iar dintre insule: Clasomene şi Cipru. Din moment ce noi acceptăm asemenea condiţiuni. în timpul desfăşurării cărora războiul era interzis. apărarea templului şi a patrimoniului acestuia. care desemna confederaţiile religioase. 48. cit. Solia condusă de diplomatul Antalkidas a obţinut încheierea păcii dintre regele Artaxerxe şi regele Tiribaz. apărută ca o reacţie faţă de tendinţele de hegemonie. p. 35 34 . o jurisdicţie şi o administraţie care aplica legi comune37. în primul rând.42 Cezar Avram. unde se afla templul zeiţei Demeter. IV. şi celor ce vor lupta cu un asemenea stat le voi da ajutor în corăbii şi în bani”36. hotărâri ce priveau organizarea jertfelor şi sacrificiilor în comun. indiferent de legăturile de rudenie38. Constituirea alianţelor şi a federaţiilor s-a datorat. De asemenea. Historiae Graeca. se întrunea de două ori pe an (primăvara şi toamna). p. ei se ocupau şi de organizarea serbărilor şi ritualurilor religioase.. motiv pentru care erau numiţi şi „heiromemnoni”. Adunarea generală. unde se găsea templul lui Apollo. 47. Amfictionia din Delphi. 47. Roxana Radu _______________________________________________________________________________ Mică. Toate celelalte oraşe. 38 Apud Mircea Maliţa. apud Ibidem. Imbros şi Schiros. 37 În cadrul federaţiei aveau loc şi transferuri de populaţie.

oraşul lui să fie distrus. În afară de cei menţionaţi mai sus. preoţii confirmau toate tratatele politice. 33. In Ctesiphontem. dacă am primit hegemonia oferită şi nu am părăsit-o. nici în timp de război. lacedemonieni. omologhia – acordul pentru tratatele încheiate. relaţiile dintre diferitele polisuri greceşti se bazau pe principiul dreptului celui mai tare asupra celui mai slab. ştim bine că voi nu aţi fi fost mai puţin urâţi de aliaţi şi aţi fi fost siliţi. amintim: syntaxis – armistiţiu temporar. veniturile strânse de la pelerini şi de la bâlciurile organizate în timpul serbărilor. despre care legenda spune că păstrau. cu forţe comune trebuie lovit oricine calcă jurământul. din vechime. amfictionia din Delphi a devenit. noi n-am făcut nimic de mirare. care justifică hegemonia şi puterea Atenei: „Voi. 115. conduceţi statele din Pelopones. ca şi o mare putere materială. precum şi din propriile afaceri. Tucidide a construit următorul discurs. Astfel. fie să conduceţi cu asprime. siliţi fiind de cele mai puternice motive: Aeschines. să respecte îndatoririle pe care le aveau faţă de amfictionie. o însemnată forţă politică. erau obligaţi să participe. interpretau şi lămureau toate problemele neclare ale dreptului internaţional. format din cotizaţiile orăşenilor. preoţii au dobândit o mare influenţă politică şi spirituală. De asemenea.. alături de heiromemnoni. acela care ar îndrăzni să atenteze la avutul zeului. 40 . La greci găsim şi o serie de elemente de etică internaţională. Ei puteau declara sau întrerupe războiul. Descriind solia atenienilor veniţi în Lacedemonia. cit.. cu mâna sau cu piciorul”40. jurau. Textul jurământului depus de membrii amfictioniei. utilizaţi în relaţiile dintre cetăţile lor. Chr. ne-a fost lăsat de Aeschines în lucrarea De male gesta legatione: „Să nu distrugi nici un oraş care aparţine amfictioniei.Şcoala diplomatică greacă 43 _______________________________________________________________________________ La sfârşitul sec. în numele oraşelor din care făceau parte. De male gesta legatione. Şi dacă. trebuie pedepsit. având tot timpul puterea. pe care istoria avea să le dezvolte în epoca modernă şi contemporană. 10. în timp. aţi fi ajuns urâţi de aliaţi ca şi noi. al V-lea şi al IV-lea î. p. cu un rol decisiv în desfăşurarea politicii internaţionale a Greciei. op. apare o nouă instituţie de natură diplomatică – pilagorii – care. toate prevestirile vremurilor viitoare. Un rol extrem de important îl îndeplineau preoţii. Astfel. fie să vă primejduiţi pe voi înşivă. numeau şi revocau conducătorii generali şi aveau dreptul de a citi „cărţile secrete”. Cea mai importantă atribuţie a preoţilor era aceea de a declara războiul sacru împotriva acelora care atacau templul lui Apollo şi la care toţi membrii unei amfictionii. să nu-l faci să dispară nici în timp de pace. care concentrau în mâinile lor puterea laică şi religioasă. Dispunând de un capital considerabil. prin orice mijloc. apud V.). Iniţial. spondé – armistiţiu stabilit în timpul jocurilor olimpice. stabilind regimul folositor vouă. P. Grecii au îmbogăţit dicţionarul diplomatic printr-o serie de termeni. nici străin de mersul lucrurilor omeneşti. aşa cum ilustrează cartea I a Istoriei lui Tucidide. Potemkin (coord. legaţi printr-un jurământ.

Balmuş. în comparaţie cu cei mai inteligenţi. p. mai întâi de peloponesieni (428 î. alianţa cu aceştia a fost determinată de frică. ci înainte de a se răscula trebuie să fie supravegheaţi şi preveniţi să nu ajungă la această idee. tiranul Cleon a definit hegemonia Atenei ca fiind „o tiranie asupra unor oameni cu intenţii rele şi care se supun fără voia lor” şi care meritau să fie pedepsiţi cu moartea. Luând apărarea mytilenienilor. dar schimbătoare. a ordonat să fie omorâţi nu numai cei aduşi. Editura Academiei Române. N-am fost noi primii care am dat acest exemplu. pe nedrept. 42 Ibidem. 1956. folosiţi acum principiul dreptăţii. Sunt vrednici de laudă acei care. ajung să domine pe alţii.. solii mytilenieni. 100-101. în care urma să se discute problema celor învinşi. că ignoranţa modestă este mai folositoare decât dibăcia care depăşeşte măsura. el a mai arătat că superioritatea Atenei nu stă în asprimea legilor şi pedepsirea fără milă a celor vinovaţi.44 Cezar Avram. hegemonia Atenei a început să fie contestată. nimeni nu s-a abţinut să aibă mai mult. calculându-vă interesele. decât legi bune fără autoritate. ca „răsplată” pentru răscoala lor42. deşi nu mai credeau în supremaţia atenienilor.). apoi de populaţia din insula Lesbos. Luând cuvântul. din cauza modestiei noastre am avut. 41 . ci în cumpătarea şi înţelepciunea acţiunilor sale: „Oamenii liberi nu trebuie pedepsiţi groaznic când se răscoală. ori de câte ori i s-a ivit prilejul să capete ceva cu forţa şi. reiese spiritul său extremist: „E mai puternic un stat care foloseşte legi mai rele. mai mult dispreţ decât laudă”41. Roxana Radu _______________________________________________________________________________ onoarea. Începând din sec. Încercând să-şi justifice alianţa cu atenienii. Tucidide. p. Credem că. 43 Apud Ibidem. însă „apăsarea” Atenei i-a împins la răscoală. mytilenienii au pornit războiul împotriva atenienilor. Concepţia şi metoda sa istorică. Chr. 100. I. nu de prietenie. însă au fost învinşi de aceştia. 82-83. astfel. au declarat că. ci întreaga populaţie mytileniană. Cleon. teama şi interesul. copiii şi femeile urmând să fie vânduţi ca sclavi. pe care nimeni nu l-a luat în seamă. şi voi aveţi această părere până la vremea când. cu excepţia celor din Methymne. p. Noi. Noi socotim. şi sunt mai drepţi decât le îngăduie puterea pe care o au. folosind forţa de dezvoltare a omului. şi că oamenii mediocri. totodată. Solii mytilenienilor au reuşit să-i convingă pe magistraţii atenieni să convoace o adunare. dacă alţii ne-ar lua hegemonia. ci. cel mai slab e stăpânit de cel mai tare. că suntem vrednici de hegemonie. guvernează mai bine statele”43. Din discursul lui Cleon. Bucureşti. Pe de altă parte. Chr. trimişi în Lacedemonia. ar putea să arate foarte bine dacă suntem moderaţi. al V-lea î. iar prizonierii au fost trimişi la Atena. de când lumea. reprodus de Tucidide în Istoria sa. Obţinând ajutorul Spartei. C. Diodotos arată că pedepsirea răsculaţilor cu moartea nu serveşte interesele statului atenian şi că întreaga populaţie din Mytilene nu este vinovată de răscoala oligarhilor. însă. iar dacă i-am supus. conducătorul statului atenian.

sumă considerabilă pentru acea vreme. în templul zeiţei Pallas-Athena). stâlpul pe care fusese inscripţionat textul tratatului era spart. se cunosc 46 de cazuri de arbitraj.Şcoala diplomatică greacă 45 _______________________________________________________________________________ trebuie să dăm vina pe cât mai puţini”44. între lacedemonieni şi Argos. Jurământul era însoţit de un blestem. 45 44 .. Potemkin (coord.. Istoria. care urmăreau să-şi păstreze independenţa şi neutralitatea. 12. op. În perioada Greciei antice. Astfel. se invoca puterea supranaturală a zeilor. Editura Politică. în funcţie de numărul părţilor contractante. nu i-a convins însă pe atenieni. obligaţiile asumate prin tratat erau întărite prin depunerea unor jurăminte. tratatul fiind. Într-un tratat. Graţie elocvenţei lui Diodotos. neutralitatea insulei Melos faţă de războiul peloponesiac (431-404 î. melienii susţin că „ar dovedi mare slăbiciune şi lipsă de curaj. P. V.Chr. După cum arată Tucidide. Discursul melienilor. mytilenii au fost salvaţi.). De obicei însă. 46 Vezi Harold Nicolson. După înfăptuirea acordului. fiind ucişi doar prizonierii aduşi la Atena. Chr. omorându-i pe bărbaţi şi luând ca sclavi femeile şi copiii. au cotropit insula. Chr. prin care se invoca drept martor puterea divină.) a determinat o expediţie a atenienilor care. Apărându-şi libertatea. care trebuia să cadă pe capul celui care încălca tratatul. cit. În vara anului 416 î. erau supuse spre soluţionare unei comisii de arbitraj47. pedeapsa divină. Ambele părţi ale tratatului trebuiau să depună jurăminte în faţa magistraţilor oraşului. care. în scopul menţinerii durabilităţii tratatelor. Cartea V. încheiat între Teba şi Atena. a fost inserat un articol care a desemnat cetatea Lamia ca arbitru. p. nu au existat „mijloace eficace de aplicare a normelor internaţionale”46. I. cit. întemeiată pe principiul forţei. era în contradicţie cu concepţia politică democratică. cuantumul acestor amenzi era de 10 talanţi. precum şi a stabilirii unor sancţiuni pentru cei care ar fi încălcat tratatele. Bucureşti. Tucidide. Chr. astfel. iar copii de pe cele mai importante tratate se depuneau în sanctuarele naţionale de la Delphi. 36. 100. Cei găsiţi vinovaţi erau pedepsiţi cu amenzi în bani48. p. apud C. p. Tratatele erau întocmite în mai multe limbi şi în mai multe exemplare. susţinând „dreptul puterii celui mai tare asupra celui mai slab”. Arta diplomatică. 48 De regulă. De multe ori se alegea ca arbitru şi o persoană cu renume sau un campion al Jocurilor Olimpice. 103. 47 Între anii 300-100 î. Un exemplar era păstrat în arhiva de stat. Olimp şi Delos. politica agresivă a Atenei.. fiecărei părţi îi revenea obligaţia de a grava textul tratatului pe un stâlp de piatră şi de a-l păstra într-un templu (în cazul Atenei. încearcă să-i convingă pe melieni să renunţe la independenţa lor. p. reziliat. iar sumele respective erau vărsate în vistieria unei zeităţi: Apud Ibidem. promovată de Pericle şi susţinută şi de autorul Istoriei. Conflictele. p. se făcea apel la o terţă cetate. izbucnite ca urmare a încălcării unui tratat. aşa cum stipulează tratatul încheiat în anul 418 î . în care se desfăşurau tratativele. op. dacă nu ar încerca totul înainte de a cădea în robie”45. 1966. 101. În cazul deteriorării relaţiilor diplomatice şi izbucnirii războiului. Negocierile diplomatice şi încheierea tratatelor erau însoţite de îndeplinirea unor formalităţi riguroase şi de ritualuri religioase. judecate în cetăţile greceşti. Din această cauză. în anul următor.. 112. Balmuş.

odată pierdute.. Chr. În tratativele importante aceste momente sunt trecătoare şi. în lucrarea sa Anabasis. inclusiv la război. Zeus din Olimp etc49. din punct de vedere diplomatic. după victorie. (Pacea lui Filocrate52) reprezintă un exemplu negativ de diplomaţie ateniană. pentru că acesta fusese de acord cu propunerile lui Filip al Macedoniei de a se încheia o pace dăunătoare pentru atenieni în anul 346 î. cit. op. uneori ca rezultat al unei informaţii rău-voitoare sau sub imperiul neîncrederii. considerând că Filip îi va elibera pe greci „de despotismul barbar” şi îi va face fericiţi „pe toţi oamenii. 13. au produs daune ireparabile celor care nici nu intenţionau şi nici nu doreau să le facă vreun rău”51. Roxana Radu _______________________________________________________________________________ Apollo din Delphi. nici de infanterie grea. op. cit. nici de cetăţi. Mircea Maliţa. care se retrăgea din Persia. De o ocrotire specială s-au bucurat pelerinii care mergeau la sărbătorile panelenice şi care străbăteau teritoriul ocupat de o armată străină. cit. s-au dezvoltat o serie de norme speciale. 75. făcându-ne să pierdem momentele prielnice. În dreptul consuetudinar exista prevederea ridicării. a unui „trofeu” ce trebuia să fie construit numai din materiale durabile (piatră sau bronz) pentru ca adversitatea dintre cele două părţi să nu dăinuiască50. Vezi V. 52 Această pace era considerată de oratorul popular Isocrate ca un prim pas către unificarea Greciei sub hegemonia Macedoniei. oamenii au fost înspăimântaţi unii de alţii şi. 50 49 . care reglementau raporturile între cetăţi sau desfăşurarea războiului. atacând partidul promacedonean şi pe Aeschines.). Demostene a demascat adevăratele intenţii ale lui Filip într-o serie de discursuri. Xenofon.. dar ne răpeşte şi controlul asupra evenimentelor”53. Potemkin (coord. această formă de reglementare a diferendelor va dispărea în sec. atestă „fineţea diplomaţiei grecilor” atunci când evocă necesitatea de a se încerca să se pună „stavilă suspiciunii înainte să se ajungă la ostilităţi”. p. prin cultura elină”.. p. P. neliniştiţi. făcea următoarea reflecţie: „Solii nu dispun nici de corăbii de luptă. Sub influenţa religiei. un sol care într-un sistem ca al nostru acţionează încet. 77. 49. este „Filipica a III-a”: „Degeaba vorbeşte regele Macedoniei despre intenţiile sale de pace. p. p. nu numai că pierde astfel de prilejuri. op. se adresa persanilor cu cuvintele: „Cunosc cazuri ce s-au întâmplat în trecut când. Solul armatei greceşti. 51 Apud Ibidem. al IV-lea î.. Chr. Episodul atacului verbal al lui Demostene împotriva lui Aeschines. 53 Harold Nicolson. Demostene.46 Cezar Avram. ele nu mai pot fi recâştigate. Ibidem.. Înlăturarea suspiciunii şi crearea unui climat de încredere erau sarcini importante ale diplomaţiei elene. armele lor sunt cuvintele şi momentele prielnice. În acest fel. Refuzul sau încălcarea hotărârii unei comisii de arbitraj putea duce la luarea unor măsuri de constrângere împotriva oraşelor vinovate. În absenţa mijloacelor de a face să fie respectate deciziile arbitrului (Teba refuză o hotărâre a Corintului). dintre care cel mai important.

Aeschines face apel la concetăţenii săi: „Vouă vă aduc laude. desfăşurată la Atena. Demostene demonstra. Trec cu vederea şi nimicirea cumplită a locuitorilor din Focida. Mijloacele esenţiale ale ambasadorului constau în fluenţa şi înţelepciunea discursului. sunt devastate fără cruţare de Filip?. Încercând să atragă poporul de partea sa. P. până la unul. cit. 55 54 . Aceasta nu este decât înşelăciune. m-am hotărât să mă adresez vouă. După ce n-aţi luat în considerare misiunile mele.). op. apud V. El este numai un macedonian mizerabil.. care apăsa asupra sa şi care era în contradicţie cu reputaţia neştirbită de care trebuia să se bucure un ambasador. Care este situaţia Tesaliei? Oare statele din Eubeia nu sunt subjugate de tiran? Şi aceasta. El nu este elin şi nici nu are legături de rudenie cu elinii. iar războiul e pacea. nu era posibil să-ţi cumperi un sclav cumsecade”54. 2. reprezentanţii partidului macedonian.. în puterea de convingere. XI.] Doar însăşi cetăţenii noştri spun că pentru ei pacea este război. p. a consemnat un episod în care Filip a plătit oratorului Demod zece talanţi „pentru o tăcere grăitoare”. pentru că voi credeţi mai mult în viaţa celui acuzat. Potemkin (coord. nu de mult. cu prilejul unor acuzări aruncate asupra mea.. Apollonia. p. [. să nu piardă ocazia de a influenţa cursul evenimentelor în mod pozitiv..] Toate tendinţele şi acţiunile lui Filip sunt dirijate de un singur scop: desfiinţarea libertăţii greceşti şi a culturii eline. Doar este cunoscut că în Macedonia. Aeschines. Potemkin (coord. Filip a respins atacurile cetăţenilor Atenei la adresa sa. Pe voi vă iubesc.. 26. în Noctes Atticae. Credibilitatea lui Aeschines era umbrită însă de acuzaţia de viol asupra unei femei libere. Filip consideră aceste acuzări ca o născocire a oratorilor vânduţi care agită în mod conştient spiritele războinice. Într-una dintre scrisorile sale. scrisori deschise către populaţia Atenei.. şi alte 30 de oraşe ale litoralului Traciei care toate. alianţe militare.Şcoala diplomatică greacă 47 _______________________________________________________________________________ Toată lumea ştie că Filip a luat prin violenţă oraşele greceşti. adică prietenul Helladei. elocinţă politică. Fiind de partea celor Demostene.). IX. care aveau de scop să asigure împlinirea îndatoririlor pentru care am jurat şi care porpuneau relaţii de buni vecini. 48. Metona. Orationes. decât în minciunile adresate împotriva sa”55. p. pe o insulă situată în imediată apropiere de Teba şi Atena! [. E adevărat că Filip îşi zice filoelin. în sesizarea momentului potrivit pentru ca cetatea. mituire şi „injurii revoltătoare”. Vezi V. În lupta diplomatică. pentru că este de origine barbară. op. de fapt. dar şi „tăcerea politică”56. sprijin financiar şi moral pentru „Prietenii Macedoniei”. op. De male gesta legatione. 50. 56 Aulus Gellius. 31. s-a amestecat şi regele Macedoniei. renumit pentru subtilitatea sa diplomatică şi pentru eficienţa mijloacelor pe care le folosea: bani. Pe de altă parte. prin solii săi. P. Potemkin (coord.. că istoria şi timpul nu pot să fie reversibile. nici nu este un străin de viţă nobilă. în scris.. apud V.).. cit. 10. conduşi de „oratorii vânduţi”: „Filip doreşte numai binele Adunării Atenienilor şi poporului. cit. Regele nu poate fi filoelin. în fruntea cărora se afla Aristotel îl acuzau pe Demostene de calomnie. P. 51. Nu mai vorbesc de Olynth. şi care îmi par injuste.

Chr. confiscarea avuţiilor. la iniţiativa lui Filip. Laconicul limbaj era menit să-l avertizeze pe Darius că. Alexandrescu. care era condus de Filip. un şoarece şi cinci săgeţi. să declanşeze războiul cu perşii. Izvoarele greceşti despre retragerea lui Darius din expediţia scitică. Filip a reuşit să-i convingă. Toate oraşele greceşti au încheiat cu regele macedonean câte un tratat separat „de agresiune şi de neagresiune”. a realizat visul său de cucerire a întregii Persii. care cuprindea statele greceşti şi Macedonia. 60 P. Filip a învins liga greacă. În anul 338 î. a avut loc o adunare generală a statelor greceşti.). Şcoala diplomatică grecească a cristalizat „conduita diplomatică a geţilor”. 58 57 . în „Studii şi cercetări de istorie veche”. sau în apă. momentan. Conducerea armatelor aliate greceşti îi revenea tot lui Filip. această întrunire a consfinţit instalarea păcii şi încheierea războiului cu grecii. fiul său. Tratatul incrimina „orice fel de modificări în constituţiile oraşelor. numită Liga din Corinth (Synedrion).48 Cezar Avram. condusă de Demostene. instigarea sclavilor la răscoală etc”59. Cea mai importantă prevedere consta în unificarea Greciei prin crearea unei federaţii generale. 3-4. prin care îşi menţineau autonomia internă şi libertăţile. Ibidem. sau să ajute pe adversarii săi”58. 319. Soluţionarea litigiilor dintre statele greceşti era de competenţa colegiului amfictioniilor. care a luat hotărârea. Chr. Roxana Radu _______________________________________________________________________________ războinici. sub preşedinţia regelui macedonean. nu vei scăpa de săgeţile noastre”60. care i-a înmânat lui Darius o broască. dacă nu va părăsi teritoriul scit. când însă defăimează pe cei mai buni cetăţeni şi atacă pe oamenii care se bucură peste hotarele statului atenian de o reputaţie bună. care au recunoscut. p.. va fi omorât: „De nu te vei ascunde sub pământ. pe rând. cu ocazia aceluiaşi congres. Prin arta sa diplomatică. p. regele Macedoniei a pornit o campanie împotriva oraşelor din sudul Greciei. anularea datoriilor. nr. Relaţiile cetăţilor greceşti „de la marea cea mare” cu geţii au fost susţinute printr-o diplomaţie abilă şi nuanţată. pe atenieni de bunele sale intenţii. dominaţia lui Filip. După victoria de la Cheroneea. se desfăşurau tratative în scopul susţinerii activităţii benefice de schimburi între materiile prime şi bunurile locale Ibidem. Alexandru cel Mare (336-323 î. permiţând convieţuirea relativ paşnică între cele două populaţii. În urma uciderii lui Filip (anul 336 î. 59 Ibidem.). În acelaşi an. ca broasca. Prezidată de rege. 53. Chr. Frecvent. ca şoarecele. care s-a desfăşurat la Dunărea de Jos. 52. p. Filip a încheiat cu statele unificate un „tratat de agresiune şi neagresiune pe vecie”. prin care „niciun stat şi niciun grec nu trebuia să ridice armele împotriva regelui. ei se prefac că servesc interesele poporului”57. ei capătă ceea ce au nevoie. Începuturile activităţii diplomatice în spaţiul carpato-danubiano-pontic sunt date de conflictul lui Darius cu sciţii. Perşii au fost întâmpinaţi de o ambasadă scită. tom VII (1956). fiind ales membru în amfictionia din Delphi şi Termopile şi arbitru în conflictele dintre oraşele greceşti.

macedonenilor şi romanilor. vol. 62 D. Editura Academiei Române. piei. Herodot. dar şi din Grecia. descrie un elocvent episod în acest sens. ce prevedeau inclusiv plata unui tribut. factori ce i-au făcut vulnerabili în faţa perşilor. Asia Mică şi cetăţile de pe întreg litoralul Pontului Euxin61. Octamasades. Acesta avea ca fiu pe Scyles. Perciu. p. precum lipsa de coeziune şi de unitate a cetăţilor. fapt ce a suplinit. Fratele său. Atras de civilizaţia elenă. Tratate. 2. şi l-a prins chiar în momentul când se iniţia în cultul bachic. în Ibidem. Tomis şi Calatis. trăia regele scit Ariapites. lângă Heracleea Lyncestis. Istorii. Diplomaţia grecească a prezentat însă şi trăsături negative. concurenţa lor continuă. p. Sitalces. şi întâlnindu-se cu el în părţile Macedoniei. într-o mare măsură. nu numai că şi-a îndeplinit cu bine însărcinările primite de la rege. peşte de pe Dunăre şi aur din Transilvania) şi produsele atelierelor din Histria. nr. Decretul dat în cinstea lui Acornion din Dionisopolis arată că Burebista îl utilizase pe acesta în tratativele sale cu Pompeius: „Şi fiind trimis de regele Burebista sol pe lângă comandantul roman Gnaeus Pompeius. prin care i-a propus evitarea conflictului printr-un schimb ce consta în predarea lui Scyles în schimbul fratelui lui Sitalces. Geţi şi greci la Dunărea de Jos. Schimbul s-a înfăptuit. capacitatea lor de apărare. Scyles a fugit la traci. Scyles a devenit rege. Diplomaţia grecească a folosit la convieţuirea grecilor din cetăţile de pe întreg litoralul Pontului Euxin cu populaţiile riverane. Grecii antici au desfăşurat o intensă activitate diplomatică. Ariapites fiind ucis. Scyles fiind decapitat pe loc63. l-a urmărit. IV. în vremea când populaţiile migratoare din nordul Dobrogei devastau litoralul maritim. D. dar a purtat şi pentru Dionisopolis cele mai frumoase negocieri”62. 61 Vezi Emil Condurachi. care-i dăduse o educaţie elenistică. câştigând pentru acesta bună-voinţa romanilor. M. fugit la sciţi. născut de o grecoaică din Histria. fapt ce a declanşat războiul între sciţi şi traci. de nomad local şi de cetăţean grec. . Bucureşti. dispreţuit de sciţi ca imoral. regele tracilor.Şcoala diplomatică greacă 49 _______________________________________________________________________________ (grâne. 45-46. p. 1965. prin oamenii săi. în opera sa Istorii. din cele mai vechi timpuri până la cucerirea romană. au fost încheiate cu o serie de regi geto-daci. miere. a trimis un sol la Octamasades. mergea deseori în oraşul Borystenes. În părţile nordice ale Pontului Euxin. Pippidi. Regii geto-daci le-au acordat protecţie militară cetăţilor greceşti. 63 Vezi Herodot. aflată în proces de declin. printre care şi Burebista. 78-80. unde şi-a construit o casă şi s-a căsătorit fără ca cineva să ştie că el ducea o viaţă dublă. fiul lui Gnaeus. Cu privire la raporturile dintre autohtoni şi greci în aşezările sclavagiste din Dobrogea. locuit de grecii din Milet şi de histrioţi. tom II (1951). 282-283.

50 Cezar Avram. Greek diplomacy also showed negative traits. . their ability to defend their state and maintained. The first mention of the existence of this fundamental state activity we encounter in Homer’s „Iliad”. Keywords: alliance. which gives us information about how the consuls („proxenos”) were appointed and about their work. factors that made them vulnerable in front of the Persians. Roxana Radu _______________________________________________________________________________ GREEK DIPLOMATIC SCHOOL (Abstract) The ancient Greeks were engaged in intense diplomatic activity. such as lack of cohesion and unity of the cities. the creation of federations. diplomacy. the continuous competition between different confederations („symmahia”). which has supplanted. which was in the process of decline. to a large extent. ambassador. diplomatic immunities. for a while. peace in the ancient world. the formation of coalitions and alliances between Greek cities. the wars between Sparta and Athens. consul. Macedonians and Romans. negociation. This article deals also with the ambassadors institution in ancient Greece. the role of priests in the formation of political alliances and diplomatic negotiations etc. the rules for declaring war and concluding peace.

Prin urmare. conform teoriilor despre el. vom prezenta principalele teorii care au circulat despre Secolul de aur. Serie nouă. Viaţa de fiecare zi în Spania secolului de aur1. 2010. cu atât mai puţin. Editura Eminescu. cât şi cu cea de natură culturală. Viaţa de fiecare zi în Spania Secolului de Aur. Ea poate acoperi în întregime lunga perioadă – un secol şi jumătate – care merge de la Carol Quintul la tratatul din Pirinei. Înainte de a propune propria noastră periodizare. argintul. venite din America. puterea politică. fie de secole.SECOLUL DE AUR SPANIOL ÎNTRE TEORIE ŞI CONCEPT OANA ANDREIA SÂMBRIAN Secolul de aur spaniol nu este uşor de caracterizat şi. p. istoriografia spaniolă. De-a lungul veacurilor. mai cu seamă. conceptualizarea Secolului de aur este departe de a se fi încheiat şi va rămâne astfel până când toţi hispaniştii se vor pune de acord în privinţa criteriilor care primează atunci când se realizează periodizarea: înflorirea economică. vom observa că nici măcar asociaţiile internaţionale de profil nu au ajuns la un consens cu privire la o titulatură comună – Asociaţia Internaţională a Secolului de Aur (AISO) se traduce în limba spaniolă prin Asociación Internacional del Siglo de Oro. au încercat să îi capteze esenţa într-o multitudine de dicţionare. splendoarea culturală. expunea în celebra sa carte. 51–58 1 . nr. 1981. lucrări de specialitate. că „expresia Secolul de aur (el Siglo de Oro) este susceptibilă de o dublă interpretare. Dacă ne vom îndrepta privirea către contemporaneitatea imediată. Secolul de aur). ar cuprinde domniile de la Carol Quintul sau Carol I al Spaniei până la Filip al IV-lea. 24. Secolul lui Pericle se identifică atât cu înflorirea politico-militară. fie de secol. Secolul de aur spaniol. Bucureşti. întrucât raportarea se face la o singură persoană. Cu toate acestea. cât şi la Edad de Oro (trad. Secolele de aur). Vârsta de aur). descriptive sau analitice. Marcelin Defourneaux. şi în cursul căreia aurul şi. precum şi cea franceză şi britanică. Prin comparaţie. termenii utilizaţi sunt. traducere de Ileana Cantuniari. de definit. în timp ce AITENSO (Asociaţia Internaţională a Teatrului Spaniol şi Novohispan al Secolelor de Aur) reprezintă sigla pentru Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro. O altă problemă vizează caracterizarea acestei perioade sub denumirea de Siglo de Oro sau Siglos de Oro (trad. ARHIVELE OLTENIEI. dar în acest din urmă caz limitele cronologice sunt mult mai simplu de stabilit. un clasic în studierea Secolului de aur. definit atât prin expresia Siglo de Oro (trad. Cum se poate explica această diferenţă? Suntem de părere că una dintre principalele greutăţi în stabilirea şi fixarea exactă a Secolului de aur rezidă în faptul că el cuprinde o perioadă mai mare de o sută de ani. îngăduie Spaniei să susţină vaste operaţii în afara Marcelin Defourneaux.

Deci. vis-à-vis de un Secol de aur cultural. La España del Siglo de Oro. nu există o definiţie clară4. 7. economice şi religioase. Este însă ciudat că. Această stranie definiţie are însă o posibilă explicaţie. Cea mai recentă ediţie a dicţionarului. care integra aspecte politice. în viaţa internă se manifestă simptome limpezi de epuizare economică. Exemplu: Secolul de aur al literaturii spaniole”. din 1970. Lope de Vega. Ea se mai poate de asemenea aplica la epoca ilustrată de geniul lui Cervantes. se pronunţa pentru corespondenţa dintre siglo de Oro şi edad de Oro. Bennassar citează în acest sens Diccionario del uso del español (trad. Defourneaux nu îşi exprimă pe parcursul cărţii opţiunea fermă pentru niciuna dintre ele. şi în timpul căreia Spania. în volumul LVI următoarea definiţie: „Perioadă în care literatura. pictori de talia lui Velázquez şi Zurbarán sunt lăsaţi la o parte. nu ar aparţine. Bennassar îşi permite să expună propria-i teorie. aceea a unui Secol de aur mai extins ca perioadă. p. pentru a încerca o mai riguroasă definiţie a conceptului vizat. aşa cum observa şi Bartolomé Bennassar3. fericire sau dreptate. şi în acest caz. Barcelona. publicat în anul 1980 de către María Moliner. Dicţionar uzual al limbii spaniole). unde Secolul de aur este definit ca „orice perioadă considerată de splendoare. imitaţii din care se va hrăni Marele nostru Secol”2. după ce expune în mod coerent cele două alternative. stârneşte dincolo de frontiere.52 Oana-Andreia Sâmbrian _______________________________________________________________________________ graniţelor şi să-şi extindă umbra puterii asupra întregii Europe. 2004. Velázquez şi Zurbarán. Crítica. care în cea de-a nouăsprezecea ediţie a sa. segunda edición. 10. 7-8. nici Encyclopedia britannica sau Grand Larousse encyclopédique nu par să demonstreze un mai mare interes pentru existenţa unui Spanish Golden Century. nu înainte de a face referire la câteva surse interesante. Dincolo de spaţiul spaniol. p. Să înţelegem. în Spania. Se spune despre acea perioadă de maximă splendoare a literaturii spaniole. plină de pace şi linişte”. încă de la sfârşitul domniei lui Filip al II-lea. În consecinţă. ajuns între timp la cea de-a douăzeci şi doua (2001). Bennassar mai face referire la Dicţionarul limbii spaniole al Academiei Regale Spaniole. 3 2 . cel puţin în ceea ce priveşte Dicţionarul Academiei Regale Spaniole (DRAE). au cunoscut epoca de maximă înflorire şi dezvoltare a unui popor sau ţară. Enciclopedia spaniolă apărută la editura Espasa-Calpe în 1966. şi în special în Franţa. deci. politica etc. iar cel de-al treilea Ibidem. De la aceste consideraţii ale lui Bennassar lucrurile s-au mai schimbat. arta. Bartolomé Bennassar. mai ales în domeniul literar. în timp ce. pe care le defineşte ca „perioadă de înflorire şi fericire. p. În opinia reputatului istoric francez. este surprinzător că. 4 Ibidem. slăbită din punct de vedere politic. menţine legătura dintre secol şi vârstă de aur. ce cuprinde o parte din secolele XVI-XVII”. oferă. că arta spaniolă nu face parte din Secolul de aur? Conform definiţiei Mariei Moliner. se impune prin strălucirea culturii sale care.

aflată în culmea puterii. în paralel cu rebeliunea comunităţilor din Castilia. precum aşa numitele germanías5. Aceştia din urmă erau cunoscuţi sub denumirea de comuneros (n. din 1516 spaţiul iberic a cunoscut o serie de puternice revolte şi rebeliuni sociale. se fac următoarele precizări cu privire la Secolul de aur: „De obicei. că Lăncile (Las lanzas). prima pierdere teritorială importantă a regatului. Mateo Alemán. pe cât se poate crede. ce datează din 1656. cit. iar Las meninas. compoziţia cea mai cunoscută a pictorului madrilen. arta.) 6 Bartolomé Bennassar.. încadrându-l între anii 1525 şi 1648.Secolul de aur spaniol între teorie şi concept 53 _______________________________________________________________________________ sens al expresiei edad de oro este cel de „perioadă în care literatura. anul 1525. este denumită Secol de aur perioada în care Spania habsburgică. întrucât. că în anul 1648. Iată motivele care l-au împins să ia această decizie: pentru istoricul francez. iar nu 1516 constituie începutul domniei lui Carol I în Spania. În volumul III al Istoriei literaturii spaniole. au cunoscut maxima lor înflorire. Tratatul de la Westfalia consemna recunoaşterea independenţei Provinciilor Unite de către Spania. din cauza înfrângerilor repetate. chiar dacă în continuare nu se face nicio referire la Secolul de aur spaniol. Bennassar afirma că nu a dorit să se limiteze la artă şi literatură. 11. Lope de Vega. dar faptul că literatura spaniolă a continuat să prospere şi după declinul militar demonstrează că legătura dintre ele nu este chiar atât de mare. chiar dacă raţionamentele sale par a fi corecte. nu ar aparţine Secolului de aur? Unde se încadrează El alcalde de Zalamea (1651) şi El gran teatro del mundo (1655) ale lui Calderón? Desigur. analizându-le părerile expuse. acesta constituie şi punctul final al supremaţiei militare spaniole. cunoscută şi sub numele de Capitularea Bredei (în original. Însă ce se întâmplă în cazul lui Velázquez sau al lui Calderón de la Barca.n. ce marca încheierea războiului de treizeci de ani. Bennassar concluziona. Tirso de Molina muriseră deja. Deci. El Greco. Bennassar propune propria cronologie a Secolului de aur. definiţia devine mai cuprinzătoare. a unui popor sau ţară”. aparţine Secolului de aur. a cunoscut o Conflict armat ce a izbucnit în regatul Valencia. La rendición de Breda) (1635). cea mai gravă dintre ele provocând retragerea din partea de nord a Ţărilor de Jos6. 5 . Pentru Bennassar. în timp ce Calderón în 1681? Înseamnă asta. Sfârşitul Secolului de aur este plasat în anul păcii de la Westfalia. în El fin de un sueño español (trad. politica etc. dar a nu te limita nu înseamnă a exclude sau a fracţiona opera unor artişti şi a unor scriitori geniali. şi să ne îndreptăm atenţia şi către alţi specialişti ai Secolului de aur. Francisco de Quevedo. Miguel de Cervantes. între 1519 şi 1523. oare. coordonat de Jean Canavaggio şi dedicat studierii secolului al XVII-lea. aflaţi în plină activitate. Sfârşitul unui vis spaniol). op. Ceea ce ne determină să nu acceptăm cronologia lui Bennassar. factorul politico-militar este extrem de important pentru realizarea cronologiei. p. primul dintre cei amintiţi decedând în anul 1660.

1995. edición española de Rosa Navarro Durán. 9 Entremés.n. Ariel. conform căreia „mai mult decât criza propriu-zisă. de la autorii mistici ai teatrului de dinainte de Lope până la auto sacramental10 calderonian. încă de la urcarea pe tron a lui Carol I. În continuare. din mâinile monarhului în cele ale miniştrilor.n.). uneori. în cazul de faţă. op . 11 Jean Canavaggio. iar în plan cultural. se conturează în Renaştere şi ating maturitatea în Baroc. aşadar. tomo III. ea marchează parcursul dinastiei care. o calitate deloc neglijabilă.. se precizează că. intercalată. Avem de-a face. o singură cultură. p. Barcelona. o definiţie mult mai cuprinzătoare şi mai corectă. de obicei. De aceea. nu ar fi corect să scindăm în două un patrimoniu literar care demonstrează un tot unitar (. şi-a pus amprenta asupra Spaniei.).) de la Romancero viejo la Romancero artístico. în viziunea noastră. 12 Ibidem. de la pasos8 ai lui Lope de Rueda la entremeses9 ale lui Quiñones de Benavente. În plan istoric. filiaţia este indiscutabilă”11. întrucât ea integrează o perioadă unitară. ceea ce îl interesează în primul rând pe istoricul mentalităţilor şi al sensibilităţilor este imaginarul pe care aceasta l-a suscitat”12. ci progresiv. 7 . Continuitatea nu este însă o iluzie. De fapt. încetul cu încetul. se face o afirmaţie foarte interesantă cu privire la criza puterii politice. 13.54 Oana-Andreia Sâmbrian _______________________________________________________________________________ înflorire literară şi artistică. pp. Oricât de impresionant ar putea fi contrastul dintre victoriile obţinute de primii doi Habsburgi şi înfrângerile suferite de către urmaşi. cu o dublă omogenitate: în plan politic. considerăm că aceasta este cea mai Jean Canavaggio (coord. care iniţial îl asimilase doar Renaşterii. piesă de teatru cu un singur act. moment în care a dispărut dispoziţia pe care gustul neoclasic o alimentase cu privire la baroc. monarhia iberică nu a fost înghiţită de criză dintr-odată. de la Lazarillo de Tormes la Guzmán de Alfarache. 10 Auto. 8 Paso. compoziţie dramatică de dimensiuni mici.n.).. în care producţiile literare şi artistice decurg una din alta. piesă dramatică foarte scurtă (n. În acest mod. care trece.). şi-au făcut loc două periodizări diferite: cea care situează apogeul politic şi militar al Spaniei în jurul anului 1580 şi cel care identifică plenitudinea literară şi artistică în jurul lui 1630. p. Historia de la literatura española.cit. în anul 1516 până la moartea lui Carol al II-lea în 1700. de la sonetele lui Garcilaso la cele ale lui Góngora. ambele fiind considerate la apogeul lor”7. uniformă. Secolul de aur s-a prelungit până în zorii veacului al XVIII-lea. o singură dinastie. Totodată. 1. Iată. dispar schimbările pe care le-a cunoscut literatura între expansiunea umanismului şi ultimele sclipiri ale teatrului lui Calderón. în care intervin personaje biblice sau alegorice (n. secolele XVI-XVII spaniole nu pot fi separate pentru a nu le afecta unitatea. 1-2. în timpul unui act (n. între actele unei piese mai mari şi.. Din punct de vedere cultural. siglo XVII. „inventat de către generaţia iluministă. Astfel.

ţară ironizată. Fernand Braudel. de aceea. o frumoasă profesie de profesor şi gramatician.. 2000. p. prezentând tot ceea ce trebuia cunoscut despre Spania: istoria. însă premisele acestei plenitudini. ca pe un tot. noii comedii spaniole. Înaintaşul lui Joseph Pérez.. Nimeni nu poate nega regresul pe care secolul al XVII-lea l-a reprezentat pentru Spania în plan politico-militar. fapt surprins de literatura vremii. construirea eului monarhic autoritar. dar totodată temută şi admirată (. literatura şi arta Secolului de aur surprind în permanenţă realitatea istorică. prin poetica sa. pe care le oglindesc – Lăncile lui Velázquez redau capitularea oraşului Breda. negustori. redactată în scop propagandist etc. de ai săi oameni politici. oricât de prosperă ar fi ea. traducción castellana de Juan Vivanco. Se prea poate ca Spania să fi fost urâtă de Europa. şi de aceea. întrucât acesta este de obicei situat între 1580 şi 1680. o parte dintre operele lui Cervantes sunt piese autobiografice. geografia. în Franţa Joseph Pérez. ceea ce Jean Canavaggio denumea preludiul lui Quijote. Ideea de la care plecăm este că. al cărui ministru era. oamenii celebri. 14 Ambrosio Salazar era un soldat din Murcia. receptarea politicului de către societate. există sincope de-a lungul oricărei perioade istorice. ele nu pot fi separate unele de celelalte.Secolul de aur spaniol între teorie şi concept 55 _______________________________________________________________________________ corectă manieră de a aborda Secolul de aur. artişti şi scriitori”13. oglindirea acesteia din urmă. literatura şi arta merg mână în mână cu evenimentele politico-militare ale vremii. situaţia administrativă. la rândul său. produsele.). Prin urmare. 223. Să nu uităm că mulţi dintre artiştii şi scriitorii epocii trăiau la curtea regală şi că. batjocorită. piesele cu subiect istoric ale lui Lope de Vega dezvăluie evenimentele politice ale epocii. Joseph Pérez. care a luptat în Franţa şi care în 1612 a publicat la Paris un manual. Să nu neglijăm că în secolul al XVII-lea. prin urmare. Arta nouă de a scrie teatru în vremurile noastre. că „în timpul lui Cervantes. precum şi integrarea sa în evenimentele politice ale vremii. La España de Felipe II. unul dintre marii specialişti ai istoriei Spaniei şi ai Americii Latine. până şi formula Secolele de aur ni se pare că se depărtează de semnificaţia perioadei dezbătute. (n. segmentând-o.) Orice om de lume din Franţa trebuie să ştie şi spaniola. drumurile etc. Barcelona. de fapt. cea care va determina apariţia teatrului ca fenomen social. atunci când Contele Duce de Olivares l-a pus în umbră pe regele Filip al IV-lea. Lope de Vega dă naştere. imaginarul său politic. însă dorinţa de a analiza fiecare detaliu în parte nu trebuie să ne conducă spre o rupere a unei evidente unităţi. Crítica. Franţa umblă după modelele şi lecţiile ţării vecine. precum acel murciano Ambrosio de Salazar14. bazate pe experienţa captivităţii sale din Alger. declara că „este adevărat că aşa-numitul Secol de aur nu coincide exact cu domnia lui Filip al II-lea. Cum trebuie să se comporte ministrul (Cómo ha de ser el privado) a lui Quevedo fiind un exemplu de dramă cu caracter politic. Desigur că. imaginea pe care ei o transmiteau publicului constituia „istoria oficială” a regatului. 13 . declarase. fapt ce va procura câtorva peninsulari.n. – şi. dar era nevoie de ea. militari. s-au ivit în timpul lui Filip al II-lea.

face referire la circulaţia manuscriselor în Spania şi Portugalia în secolele XVI-XVII. literatura spaniolă nu a produs încă operele sale de primă mână: în ceea ce priveşte literatura. În 1967. afiliindu-se. IV. traducción de Mauro Armiño. Paul Alexandru Georgescu publică Teatrul spaniol clasic. Corre manuscrito. împărţite în Renaştere şi Baroc”18. vol. dar şi cu căutarea permanentă a apogeului. uneia dintre ele. denumirea Secole de aur. Editura Meridiane.56 Oana-Andreia Sâmbrian _______________________________________________________________________________ în timpul Mariei de Medici”15. 18 Francisco Rico. III. traducere de Mircea Gheorghe. Calderón de la Fernand Braudel. 221-222. Mediterana şi lumea mediteraneană în epoca lui Filip al II-lea.. Lope de Vega. p. mai ales în timpul domniei lui Ludovic al XIII-lea. 223. Juan Ruiz de Alarcón. Una historia cultural del Siglo de Oro. afirmând că. La España del siglo XVI (trad. Historia y crítica de la literatura española: Siglos de Oro. Editura pentru Literatură Universală. Istoriografia românească despre Secolul de aur nu propune. erau livrate Franţei de către Spania (. este adevărat. segunda edición. Secolul de aur nu începe până după 1580”17. Madrid. Despre influenţa spaniolă în Franţa. Bucureşti. adică fix un secol. 129. Marcial Pons. 16 Joseph Pérez. În ritmul manuscriselor. Crítica. Espasa Calpe. de obicei. exprimându-şi astfel opţiunea pentru cronologia analizată. pantofi). privind el Siglo de Oro: „În secolul al XVI-lea.. Teatrul spaniol clasic. care coincide.. anul când s-a realizat uniunea dinastică între Spania şi Portugalia. Secolul de aur are legătură şi cu încadrarea perfectă în limita sutei de ani. O istorie culturală a Secolului de aur). 17 Joseph Pérez. Barroco (trad. din punct de vedere literar este atins în secolul al XVII-lea. diferită de cele expuse anterior. 1. op. Pérez completa că „(. Joseph Pérez preia. p. 19 Fernando Bouza. din câte cunoaştem. articole de piele (mănuşi.)”16. cizme. în 1681. putem afirma că. Într-un subcapitol al cărţii sale. alege. se impune în ultimul timp. unde sunt incluşi Miguel de Cervantes Saavedra. „în linii generale. după câte se poate observa încă din titlu. practic. p. 2002. Barroco. „teatrul Secolului de aur”20.) a fost intensă. p. Barocul). 1995. în care îşi intitulează capitolul dedicat secolului al XVII-lea. Una historia cultural del Siglo de Oro19 (trad. în Historia y crítica de la literatura española: Siglos de Oro. deci. în Corre manuscrito. 15 . acelaşi Joseph Pérez ne dă mai multe indicii cu privire la opţiunea sa cronologică. cu moartea lui Calderón. ideea conform căreia Secolul de aur ar fi fost situat între 1580. Istoria şi critica literaturii spaniole: Secolele de aur. 1986. Spania secolului al XVI-lea). tot ceea ce astăzi numim articole de la Paris. 1967. şi 1680. Francisco Rico. care. expresia Siglos de Oro. Analizând ambele opere ale istoricului francez. o nouă cronologie a acestuia. parfumuri. 20 Paul Alexandru Georgescu. cit. La España del siglo XVI. Tirso de Molina.. pentru acesta. Fernando Bouza. Madrid. Bucureşti.. 2001. vol. intitulat Preludio al Siglo de Oro. Moda venea de la Madrid: albul de Spania. Barcelona.

care includ în titlul lor sintagma Secol de aur: colecţia de studii Autoridad y poder en el Siglo de Oro23 (trad. 2009.). Materia critică: forme de petrecere a timpului liber şi de consum în cultura de aur). 2009. Filip al IV-lea şi Carol al II-lea. 1965. 24 Enrique García Santo-Tomás (ed. credem. Madrid/Frankfurt. Impresii asupra literaturii spaniole. politică şi sărbătoare în Madridul Secolelor de aur). Filip al III-lea. în Impresii asupra literaturii spaniole21. Don Juan. Materia crítica: formas de ocio y de consumo en la literatura áurea. asemenea periodizării lui Francisco Rico. Visor Libros. Iberoamericana/Vervuert. 2009. Bucureşti. Am ales. Încheiem această dezbatere dedicată variantelor care de-a lungul anilor au circulat cu privire la cronologia Secolului de aur. acestea sunt. 25 José María Díez Borque. Literatura. Filip al II-lea. Suntem în totalitate de acord cu opinia lui Jean Canavaggio. Edwin Williamson (eds. astfel încât nu ni se explică opţiunea lui Georgescu pentru includerea sub denumirea de Secol de aur doar a epocii baroce. política y fiesta en el Madrid de los Siglos de Oro. Materia crítica: formas de ocio y de consumo en la cultura áurea24 (trad.Secolul de aur spaniol între teorie şi concept 57 _______________________________________________________________________________ Barca. cel puţin în ceea ce priveşte titulatura. a cărui istorie a literaturii spaniole o citează. Unitatea de dinastie. cea a casei de Austria. Editura Fundaţiei România de Mâine.). Esther Borrego Gutiérrez. conform căreia. fără doar şi poate. La soledad. La locura etc. Prin urmare. Dintre cursurile universitare care abordează Secolul de aur. Celestina. capitolul dedicat Secolului de aur nu dispune de un studiu introductiv preliminar. reprezentată prin domniile lui Carol I. Madrid/Frankfurt. Christoph Strosetzki. încercând să sintetizăm opţiunile la care se recurge în prezent. cultură de aur şi Secolele de aur.). Literatură. 21 . Catalina Buezo Canalejo (eds. o perioadă extrem de George Călinescu. unde autoarea împarte Secolele de aur în Renaştere şi Baroc. este necesară şi ideală menţinerea unei unităţi pentru a putea susţine utilizarea sintagmei Secol de aur. precum şi „descendenţii” literari ai lui Lope (Guillén de Castro. Picarescul. O istorie a literaturii Secolelor de aur) al Ilenei Scipione. Mira de Amescua) şi Calderón. Editura pentru Literatură Universală. Madrid. Luis Vélez de Guevara. în acest sens.). Autoritate şi putere în Secolul de aur). Bucureşti. George Călinescu. Una historia de la literatura de los Siglos de Oro. menţionăm Una historia de la literatura de los Siglos de Oro22 (trad. 2004. nu realizează o împărţire a literaturii analizate pe epoci. Iberoamericana/Vervuert. După câte se poate observa. acoperă. există trei forme diferite de a face referire la acelaşi concept: Secol de aur. política y fiesta en el Madrid de los Siglos de Oro25 (trad. el se limitează la a-şi prezenta impresiile în funcţie de tipologiile şi caracterele create de literatura spaniolă (La honra. Din păcate. trei cărţi apărute în 2009 la Madrid. Literatura. 22 Ileana Scipione. Autoridad y poder en el Siglo de Oro. 23 Ignacio Arellano. o chintesenţă a conceptelor exprimate şi ilustrate până în prezent. chiar dacă studiul său introductiv cuprinde o splendidă definiţie şi contrastare a triadei Clasicism-Romantism-Baroc.

Dar nici măcar în ceea ce priveşte literatura nu s-a înregistrat o egalitate de valoare.58 Oana-Andreia Sâmbrian _______________________________________________________________________________ importantă din istoria Spaniei. Ariel. Renaşterea a fost cea care a pus bazele a tot ceea ce. ulterior. philological or social facts. La cultura del barroco. De altfel. ci doar o continuitate. THE SPANISH GOLDEN AGE BETWEEN THEORY AND CONCEPT (Abstract) The Spanish Golden Age is not easy to classify. classification. British or French historiography.. as it has been defined and characterized in many ways by the Spanish. mai mult sau mai puţin extinse. Keywords: Spanish Golden Age. Renaissance. Aşadar.. cu toate acestea. Secolul de aur reprezintă un concept istoric. Parafrazându-l pe José Antonio Maravall26. în mod evident. Baroque. au lăsat moştenire umanităţii un set de nepreţuite valori. a înfăptuit Barocul. în care au existat mărire şi decădere. Maravall explica foarte clar că „epocile istorice nu pot fi decupate şi izolate unele de altele prin firul unui an sau al unei date. in order to maintain the unity. barocul este un concept istoric. ci (. Renaşterea spaniolă s-a metamorfozat în Baroc şi. 2008. . Barcelona. p. 11a edición. 23-24. based on historical. Our paper brings to light some of the definitions and periodizations that were given to the Spanish Golden Age. secolele XVI şi XVII sunt legate între ele printr-o relaţie de cauză-efect extrem de înrădăcinată. împreună. cărora le transmit drept moştenire valorile lor”27. şi. Teatrul lui Lope de Vega este. which commonly includes the 16th and 17th centuries. periodization. tranformându-se în altele. We try to judge every opinion.) sunt despărţite de mai multe zone de date. 26 27 Pentru Maravall. as well as the homogeneity of one of the brightest periods in Spanish and European culture. mult mai evoluat decât cel al lui Lope de Rueda din secolul al XVI-lea. De fapt. José Antonio Maravall. graţie cărora se maturizează şi apoi dispar.

este aşezat la 35 de km de Slatina. Ţara Românească. 107-111. în prima săptămână a vacanţei de primăvară a elevilor (22-29 martie 1977). 9. p. elevul Mâtcă Marcel de la şcoala amintită mai sus a descoperit. În perioada medievală şi modernă satul Morunglav făcea parte din judeţul Romanaţi. 2 Nicolae Opriţescu. Vatra satului Morunglav se găseşte în apropierea văii Olteţului. Cei mai reprezentativi oameni ai locului sunt boierii morunglăveni. nominale mari de argint în majoritate. Craiova. 1941. care acesta. la 14 km de gara municipiului Balş-Olt. ca urmare a cutremurului din 4 martie 1977. într-un hrisov domnesc emis de cancelaria lui Mircea Ciobanul în prima sa Primul tezaur monetar a fost descoperit în anul 1955. derivă de la un oarecare Morun. reşedinţa comunei cu acelaşi nume. 434. plasa Olteţul de Jos care era alcătuită din 20 de localităţi. Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România. în timp ce se juca printre ruinele conacului din apropierea bisericii şi a şcolii din centrul Morunglavului. Denumirea localităţii. profesorul Cornel Manolescu de la şcoala de 8 ani din comuna Morungalav-Olt se prezenta la sediul Muzeului Judeţean din Slatina pentru a dona 161 de monede. la rândul său. 24. 10. Ele au fost înregistrate în colecţiile muzeului la numerele de inventar 5109-5269. Vezi Toma Rădulescu. 1982. nr. II. vol. p. 6. Craiova. XVII-XVIII)1 TOMA RĂDULESCU.AL DOILEA TEZAUR MONETAR DESCOPERIT ÎN COMUNA MORUNGLAV – OLT ( SEC. 4. ce alcătuiau un tezaur monetar. 3 Anuarul Mitropoliei Olteniei. p. XVI-XVII) în „Oltenia”. ca şi a satului vecin. Satul Morunglav. Faţă de municipiul Caracal (pe atunci capitala judeţului Romanaţi). I. 4 Nicolae Stoicescu. Moruneşti. satul fiind traversat de pârâul Bârlui. 2004. 632. Slatina. Prima atestare documentară datează din 20 iunie 14894. Tezaurul monetar de la Morunglav-Olt (sec. localitatea Morunglav se plasa pe linia Caracal-Vlăduleni-Şopârliţa-Braneţ-LeoteştiMorunglav3. mai multe monede de argint care apăruseră la suprafaţă după prăbuşirea unui zid. p. ARHIVELE OLTENIEI. Cornel Manolescu) monedele i-au fost predate acestuia. Morunglav-515. DENISA GUŢICĂ-FLORESCU La sfârşitul lunii martie a anului 1977. La solicitarea dirigintelui (prof. p. le-a donat muzeului. M-Z. Muzeul Olteniei. Râmnicului şi Severinului pe anul 1940. 1970. Editura „Fundaţia cunoştinţe pentru toţi”. la circa 12 km nord de confluenţa drumului naţional 65 cu drumul judeţean 1442. Serie nouă. atestaţi şi ei documentar din anul 1551. Din declaraţiile profesorului donator rezulta faptul că. 59–70 1 . 2010. probabil unul dintre stăpânii sau fondatorii satului. Editura Mitropolia Oletniei.

60 Toma Rădulescu. p. a fost construit. 126-208. Maria. Luca Buşe. Dumitru Bălaşa. foişor de lemn”7. Giurescu. Maria. şi o piesă de 28 stüwer sau gulden. monedele sunt: kuruşi (123 de exemplare). care. atât de utilă pentru corăbii şi alte numeroase obiecte şi construcţii din lemn6. 1943. XI. aflate în Westfalia. prin creşterea animalelor. din care rezultă statutul acestora. redă. XXI. schitul era închinat aşezământului spitalicesc Sfântul Pantelimon de lângă Bucureşti8. Opriţescu. Pornind de la valorile nominale cele mai mari. emisiune din anii 1637-1657 a contelui Antonius Gunther pentru Oldemburg. nr. p. 45. Documente privitoare al schitul Şerbăneşti-Vâlcea. 1940. alcătuită din patru odăi. 152-174. 1988-1989. Aşa cum rezultă din documentele timpului. Sfintele mănăstiri şi schituri din România. nr. C. de către unul dintre boierii din Morunglav. 305. În anul 1751. XIX. 76. 54. p. 8 Ion Ionaşcu. 436-443. mai ales. care probabil. Clădirea era „înaltă. Localitatea era cunoscută prin pomii fructiferi şi viţa-de-vie ce împodobeau dealurile din vecinătate. în „Oltenia”. 180 de porci etc. 22-26. Ca la mai toate curţile boiereşti. 11-16. op. fiind în stare proastă de conservare. deci cu o veche tradiţie şi cu o populaţie relativ numeroasă9. în imediata vecinătate se afla o biserică. la p. Kniphaunsen Jewel şi Delmenhorst. 1. raionul Drăgăşani. Constantin Morunglăveanul. în „Arhivele Olteniei”. p. S. p. 120 de vaci. Conacul boieresc. 21 de cai. C. Istoria pescuitului şi a pisciculturii în România. urmaşul direct al vechilor ctitori. 289-310. este de presupus că au fost depozitate într-un vas de aramă. 1940. 1984. 63. În anul 1746. La mijlocul seolului al XIX-lea. 1977. n-a mai fost recuperat. Deoarece monedele erau puternic bronzate. XVI. anume Matei. Protosinghel Theofil S. soţii Matei şi Maria Morunglavu ridicau la ŞerbăneştiVâlcea un schit cu numele Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei. 344. 1959. Turnu Severin. 1938. cit. de pe la 1819-1820. o cămară. Vezi Dinică Ciobotea. p. Muzeul Olteniei. 22. 1941. p. Editura Academiei Române. 6 Idem. Bucureşti. pentru schitul Şerbăneşti-Vâlcea. în zona Mării Nordului la graniţa cu Olanda. construită la 1752. VII-VIII. pe care l-au închinat Sfintei Episcopii a Râmnicului. Dumitraşco. îl înzestrau cu 12 boi. 195 de stupi. prin pădurea de goruni şi gârniţă. p. 2002. eşalonate cronologic între anii 1687 şi circa 1736-1737.. conform unei descrieri din 22 august 1832. 180 de oi. pe lângă moşiile donate schitului. 7-8. 9 Conform unei catagrafii mai târzii. Documentele moşiilor schitului Şerbăneşti-Morunglavu (Vâlcea). în „Oltenia”. ctitorie de familie. despre ale cărui ruine am amintit mai sus. 5 . C. XVIII. p. Denisa Guţică-Florescu _______________________________________________________________________________ domnie5. 7 N. la apelul domnitorului Grigore II Ghica şi al soţiei sale. Nicolăescu-Plopşor. nr. Editura „Mănăstirea Vodiţa”. Bucureşti. Aşezământul casei lui Matei Morânglavul şi soţiei sale. în „Mitropolia Olteniei”. Niculescu. Editura Ceres. o rezideşte în forma actuală. 94-107. p. de boieri de neam. Istoria pădurii româneşti. boltită. dar. S-a constatat că 160 de monede sunt emisiuni ale Imperiului Otoman – nominale mari şi mijlocii de argint. Ctitoria lui Matei Morunglavu din satul Şerbăneşti. localitatea putea fi încadrată în categoria satelor risipite. probabil în locul alteia mai vechi. probabil după 1725 după moartea părintelui său. 307.39% din componenţa tezaurului (nr. Structuri sociale în zona de câmpie dintre Olt şi Jiu în secolul al XIX-lea. 358. p.

Totodată.440 de akçe. Unele dintre piese sunt sub greutatea normală. 12 Aurel Vâlcu şi Paraschiva Stancu. yirmilik – 16 exemplare (nr. 139-154). 2001. XIX. Toate nominalele monetare sunt bătute în monetăriile de la Istambul. cit.90 de g. egală cu 2 florini.Al doilea tezaur monetar descoperit în comuna Morunglav-Olt (sec. IX-XI.53 de g şi 24. 2003-2005. sau 25.65 de g. p. . numai emisiuni Mehmed I13. în „Cercetări numismatice. op. ci care cuprinde specii monetare aflate în circulaţie în momentul ascunderii lor. Istoria monedelor în România. 1-10. Pentru o înţelegere mai clară a componenţei tezaurului este nevoie să facem câteva aprecieri asupra nominalelor componente. la graniţă realitatea este total diferită. 155-160). piese spaniole de 8 reali. sau 82 de galbeni (un galben era egal 1. 469. zolota sau tuzluc11. Zolta era echivalentă cu ⅔ taleri.5 taleri). sau 17. Al doilea nominal de argint este zolta. din punct de vedere metrologic. 11 Octavian Iliescu. taleri imperiali. zlot. 13 Octavian Iliescu..XVII-lea12. Emiterea acestei specii otomane începe în timpul sultanului Süleiman II (1687-1791) şi a avut ca model. erau echivalente cu 12 kuruşi sau 480 de para sau 1. Izvorât din necesităţile pieţei acest nominal mijlociu de argint a fost 10 Dragoş Ungureanu. După cum se poate observa. Deci cei 123 deguruşi sunt echivalenţi cu 246 de florini sau 2920 para. Tezaurul de monede otomane din secolul al XVIIIlea descoperit la Tămaşi (jud. cu toate măsurile luate de autorităţile imperiale pentru oprirea acestor emisiuni inflaţioniste. Ilfov). Yirmilicul este al treilea nominal de argint din tezaur. cele mai numeroase monede sunt bătute în timpul sultanului Mahmud I (1730-1754) – 138 de exemplare. dar mai ales pentru a se sustrage din metalul preţios. adică sub standardul propus în cataloage de 25. 313-314. Glosar numismatic. posibil din batere.08 g. în „Studii şi materiale de istorie medie”. până la reforma din anul 1687 a monetăriei otomane. sau cu 40 de para sau 120 de akçe10. cunoscută şi sub numele de zolté.760 de akçe. sau ⅔ kuruşi. Cele 15 zolta. X-XI. talerii olandezi (ca cei din tezaurul de la Morunglav I). onluk – 6 exemplare (nr. sau 25. Piesele sub greutate au unele lipsuri. un gulden sau 30 de para. XVII-XVIII) 61 _______________________________________________________________________________ 23-139). 309. p. p. nota 5. Monedele aflate în circulaţie în Ţara Românească în prima jumătate a secolului al XVIII-lea – putere de achiziţie şi cursul de schimb. 2003-2005. guldenul care a circulat masiv pe teritoriul românesc începând de la mijlocul secolului al. la care adăugăm guldenul din Oldenburg. Oltenia continuând să fie strâns legată de comerţul sud-dunărean. care a inclus această specie monetară în sistemul financiar otoman în timpul sultanului Mehmed al IV-lea. 458-459. 17-21). p.39 de g. zolta – 15 exemplare (nr. După 1687 kuruşul este cea mai mare monedă de argint otomană echivalentă cu piastrul. 307. Kuruşii de la Morunglav au greutatea între 23. Termenul guruş sau kuruş desemna. ceea ce ne permite să susţinem teoria potrivit căreia avem de a face cu un tezaur nu de acumulare. în „Cercetări numismatice”.

109. Cele 5 piese din tezaur valorează 50 de para. 6 fălci cu 12 zloţi. deci piesele din tezaur sunt echivalente cu 8 kuruşi sau cu 320 de para. 110 – 20 oct. 14 . Bratislava. 1941. 1997. La 10 ani de la Pr. tariful vamal perceput de autorităţile austriece a rămas cel tradiţional. care avea misiunea să transporte la Veneţia. Hrisoave domneşti despre satul Bogdăneşti-Vâlcea. sau 144 de lei şi un sfert (onluk). 1919. Praga şi alte centre „mărfuri din Turcia şi Valahia”. 2 kuruşi şi o zolta. o vacă 2. la Viena se înfiinţase „Compania Orientală pentru negoţul pe Dunăre”. în funcţie de calitatea şi locul de amplasare a terenului respectiv. pentru a ne lămuri asupra puterii de cumpărare a momentului în care aceste monede erau în circulaţie. o vie cu 90 de taleri. 47-55.62 Toma Rădulescu. p. pentru oi şi capre 4-5 dinari. În noul context. Studii şi documente cu privire la istoria românilor. p. p. p. La 1732. Aparent izolat este guldenul. Agricultura şi comerţul românesc în secolele XVIII-XIX. 15 creiţari pentru un bou. Editura Prier.5 taleri. care este echivalent cu 10 para. În satul vâlcean Bogdăneşti. sumă curent întâlnită în conacul unui boier familiarizat cu tranzacţiile comerciale. Bucureşti. datorită calităţii metalului s-a menţinut în circulaţie peste un secol şi se regăseşte asociat. pe un culoar comercial consacrat de milenii. raportând la aceste date. 1903. 15 Mite Măneanu. În anul 1719. o livadă şi o selişte cu 7 taleri14. p. care. mai ales pentru nevoile Istambulului. în sudul Dunării se vindeau. nr. o vacă era apreciată la 300 de creiţari. cu emisiunile monetare de acelaşi tip. Comparativ. numai din Oltenia circa 100. doc. o capră sau o oaie 40-50 de dinari. o parte de livadă cu 12 taleri sau alta cu 4 zloţi. – 20 iunie 1728 şi 6 martie 1732. care se referă la măsurile luate între anii 1726-1731. anume zolta. Denisa Guţică-Florescu _______________________________________________________________________________ emis între anii 1703 şi 1805 şi valora 20 de para sau ½ kuruşi. de anexare a Olteniei la Imperiul Habsburgic. 1725. emis la Oldenburg la Marea Nordului. Cel mai mic nominal de argint este onlukul. Oficial. Viena. 121 – 30 mai 1741. 5/I. Deci. 27 dec. s-au modernizat drumurile care mergeau de-a lungul Oltului şi afluenţilor săi şi se elaborase un proiect pentru ca primul să devină navigabil. XX. un bou la 500 de creiţari. Astfel pentru vaca de 3 ani se percepeau 9 creiţari. se constată o mai rapidă creştere a numărului de animale şi alte produse animaliere pentru pieţele Europei Centrale.310 de akçe. 113 – 10 dec. un bou costa peste 4 taleri. Transformat în echivalente. Nicolae Iorga. vom ilustra cu câteva exemple de vânzare sau cumpărare a unor bunuri imobile sau mobile din zona geografică a văilor Olteţului şi Oltului. poate fi echivalat cu 86 de altîni. În anii buni pentru agricultură şi relativ liniştiţi din punct de vedere politico-militar15. o oaie sau o capră la circa 100 de creiţari. Deci tezaurul – partea recuperată. lotul de monede de la Morunglav este egal cu 5. Drobeta Turnu Severin.000 de oi. 79. p. 141. p. iar în 1723 „Societarea comercială din Timişoara”. Un taler era egal cu 120 de creiţari. doc. de obicei. 111.770 de para sau 17. De asemenea. Theodor Bălăşel. trei fălci se vindeau cu 7 taleri. de 3% din valoarea mărfii. cu toate interdicţiile autorităţilor austriece. în „Arhivele Olteniei”. Moneda de aur otomană altîn era echivalentă cu 200 de akçe. 1751.

recuperat din conacul boieresc al Morunglăvenilor. un dascăl latinesc sau elinesc 100 de lei. de 140 de gramuri costa cam un ban. 1998. oborocul de grăunţe tot aşa.50 de bani şi la Craiova cu 4 bani19. Dar să ne aplecăm puţin şi asupra împrejurărilor politico-militare care au determinat ascunderea acestui tezaur. pe piaţa Craiovei o pită „din cea mai albă”. Bucureşti. tălmaciu 100 de lei. 21 Şerban Papacostea. Editura Stiinţifică şi Enciclopedică. 1976. 17 16 . 1988. p. 23 Hurmuzaki. Instituţii feudale din Ţările Române. dramul era egal cu 1/40 de oca. de 560 de gramuri cu 4 bani17. La 2 mai 1736. la fel ca şi pe la Celei. ocaua egală cu 1. p. adică de arătură. un călăraş 24 de lei. ascuns în condiţiile dramatice ale războaielor turco-austriece din anii 1737-1738. ocaua de sare la Ocnele Mari se vindea. raporta. Bucureşti. după o serie de victorii pe malul Dunării. doftorul 180 de lei. treerat. partea I. Ca urmare. Documente privind relaţiile agrare în secolul al XVIII-lea. Editura Academiei Române. În mai 1737. 333. că. Ţara Românească. op. pentru cei fără vite. Şerban Papacostea. în apropierea raialei Nicopolea Mică (Turnu Măgurele de astăzi).72 kg)18 costa.000 de turci au pătruns în Oltenia pe la Vidin. la Semendria. urmată de devastarea Olteniei de un corp de tătari23. 313. 1650-1747. XVII-XVIII) 63 _______________________________________________________________________________ anexarea Olteniei. p. Oborocul de orz (echivalentul a 22 de ocale. p. Bucureşti. în replică. în special de la Dunărea olteană16. inflaţioniste. putem constata valoarea destul de ridicată a acestei părţi de tezaur. Editura Enciclopedică. secere. În anii 1723-1724. Iorga. salariul pe un an diferea în raport cu importanţa funcţiei – un pretor 60 de lei pe an (leul nominal era egal cu 40 de para sau 120 de bani sau 120 de akçe). Aivas Mehmet. iar câteva luni mai târziu (2 decembrie 1737). 145-146. op cit. Dicţionar. puiul de găină cu 6 bani20. la 8 august 1737. Documente privitoare la istoria românilor. 262. 22 Mustafa Ali Mehmed.Al doilea tezaur monetar descoperit în comuna Morunglav-Olt (sec. Prin comparaţie. cit. p. N. op. 19 Şerban Papacostea. p. la fel ca şi pentru cositul fânului. pe la Izlaz. doc. cu 1. conform statelor de plată ale autorităţilor austriece. iar alta mare. 319. Poarta Otomană declara război22 Rusiei. din 23 iulie 1738.. cit. din 12 septembrie 1736. 265. p.. O vadră de vin de 12 oca se vindea în funcţie de zonă (viticolă sau nu). Bucureşti. Ambasadorul Veneţiei la Constantinopol. un armaş 60 de lei. se descria victoria paşei de Vidin. p. Bucureşti. I. nota 3. 2. 372. p. doc. p. 1961. 664-666. Simon Contarini. 20 ***. cu circa 30 de bani. 104-105. 15 bani. pătrundeau masiv nominale otomane de argint. o pită mai de mijlocie de 160 de gramuri se vindea cu 2 bani. localitate din judeţul Romanaţi situată la vărsarea Oltului în Dunăre. un vornic 300 de lei21. Calafat sau schela Ciobanului pe Dunăre. sapă era. 25 de bani. documente din 29 mai şi 15 iunie 1724. Istoria turcilor. cu toate încercările nereuşite ale autorităţilor austriece de confiscare a acestora de la negustori şi de control riguros la punctele vamale. 1892. 18 ***. Oltenia sub stăpânirea austriacă 1718-1739. vol. în cursul anului 1736. O zi de lucru. 139..

Ceva mai târziu. Totuşi. în retragerea lor spre Transilvania27. descoperite tot pe valea Oltului. dar cu o compoziţie total diferită. Editura Universităţii din Bucureşti. p. adică de mercenarii din oastea austriacă. 24 Paul Cernovodeanu. 1999. 30 Toma Rădulescu. vol. Tezaurul de monede şi podoabe din secolele XVI-XVIII descoperit la Craiova-Manutanţă. aproape întreaga Oltenie era pierdută de imperiali. în vol. este înfrânt la 15 octombrie 1737 de către oştile turco-române şi este obligat să se retragă pe la Slatina. p. în „Oltenia”. Opriţescu. guvernatorul Olteniei în anii 1730-1737. 104. cu ajutorul localnicilor.64 Toma Rădulescu. Soţii Matei şi Maria Morunglăveanul au fost chinuiţi de haiduci. în „Studii şi materiale de istorie medie”. au fost afectaţi toţi locuitorii zonei. Bucureşti. II Anglia şi războiul austro-ruso-turc (1736-1739). cit. „Monedă şi comerţ în sud-estul Europei”. Două tezaure feudale descoperite în localităţile Verguleasa. 2009. 30. 790. 104-223. Emil Persu. iar la 17 octombrie 1739. în „Buridava. la Verguleasa-Olt şi DrăgăşaniVâlcea30 . op. p. 364. împăratul Carol al VI-lea ordona părăsirea definitivă a Olteniei28. III. p.. Muzeul Bruchenthal. datate cu certitudine din anii 1730-1737. Muzeul judeţean Vâlcea. pierde Craiova în faţa turcilor şi se retrage spre Sibiu24. p. Ştefan Ştefănescu. amintim tezaurul de monede şi podoabe descoperit la Craiova-Manutanţă. 385. adică din primii ani de domnie ai acestuia. 171-184. 26 N. generalul Gylaniy. Politica orientală engleză în anii 1733-1739. 1985. probabil toamna. 306. Studii şi materiale”. acest lucru urmează să fie făcut într-un studiu ulterior în care ne propunem să stabilim o serie de criterii de apreciere a momentului emiterii monedelor majoritare de la Mahmud I. nu ne sunt cunoscute alte tezaure monetare cu o compoziţie a nominalurilor şi contemporane cu acesta29. op. 25 Şerban Papacostea. op. . judeţul Vâlcea. 68. cit. În ceea ce priveşte cercetarea comparativă cu cele 160 de monede otomane. judeţul Olt. 104. oastea românescă a reuşit să captureze. De aceste deplasări de trupe. XVIII. la sfârşitul aceleiaşi luni25. şi Drăgăşani. 2000. până în prezent. 27 ***. cit.. p. când au pierdut actele de proprietate şi a fost incendiat şi conacul acestora din Morunglav: „Iar celelalte ce scrie în foaie s-au răpus de răsmeriţă şi le-au luat haiducii când ne-au căsnit”26. pentru Drăgăşani. îngropat în anul 1737. Tezaurul monetar din secolul al XVII-lea de la Brabova-judeţul Dolj. nr. p. VII-VIII. vol. ambele având ca singur punct de asemănare cu tezaurul de la Morunglav prezenţa a câte unui gulden al contelui Antonius Gunther de Oldemburg. pentru Verguleasa şi p. 45-46. nr. Istoria militară a poporului român. 427-428. În decembrie 1737. la fel ca şi cele aflate mai aproape de Morunglav. Pentru anii retragerii stăpânirii austriece din Oltenia. o parte din trupele austriece ce apucaseră drumul Loviştei. Sibiu. 29 Toma Rădulescu. p. Denisa Guţică-Florescu _______________________________________________________________________________ generalul Franz Anton Wallis. p. Istoria românilor în secolul al XVIII-lea între tradiţie şi modernitate. III. Bucureşti. 28 Paul Cernovodeanu. nominale mari şi mijlocii de argint. 1987-1988.. înaintea Perişanilor. care în prima parte a ostilităţilor ocupase Câmpulungul şi Bucureştiul. Paralel. soldate şi cu confruntări militare directe.

care au astfel la dispoziţie tipurile monetare încadrate mai strict cronologic între anii 1730 şi 1737. 52. 32 Idem. p. contextul arheologic în care a fost descoperit ne permite să identificăm. alcătuit din 223 de guldeni. ambele la Marea Nordului. în Westfalia. Crinăuţi. până în momentul de faţă. de lângă Craiova. în „Oltenia”. Coluşca Veche. Perieţeni-Vaslui. Sumarul şi indicile pe materii. 45-46. 48. Toma Rădulescu. cu prilejul instituirii stăpânirii austriece în Oltenia32. Moscovei – toate în Republica Moldova33. Garăgău-comuna Vârtoapele-Teleorman. 67. 104-223. cu cea mai mare probabilitate. Cucurezeni. La Brabova. signoriile Jever şi Kniphausen: CâmpulungCurtişoara. nr. Guldenii erau folosiţi mai ales la plata slujitorilor şi a mercenarilor şi vor rămâne în circulaţie în Ţările Române extracaraptice pentru mai bine de un secol. ci un tezaur de călător. în „Oltenia”. dar şi faptul că nu este un tezaur de acumulare. Dondiuşani. 1-2. secolul al XVIII-lea). Curtea de Argeş. 44. 1987-1988. în apropiere de Olanda. care. posesorul acestei însemnate averi. Tezaurul monetar din secolul al XVII-lea de la Brabova-judeţul Dolj. an IV. în cei 20 de ani de administraţie imperială din punct de vedere finaciar. 41. 31 . OlteniţaCălăraşi. 66.Al doilea tezaur monetar descoperit în comuna Morunglav-Olt (sec. comuna Sihlea-Vrancea. 47. Astfel. 33 Andra Alexiu. De asemenea. care au în componenţa lor guldeni ai contelui Antonius Gunther pentru Oldemburg şi Delmenhorst. 54-55. cu acelaşi emitent în tezaurul descoperit la Şimnicul de Jos. cu doi emitenţi – oraşul Embden şi Oldemburg. XVII-XVIII) 65 _______________________________________________________________________________ Cea de-a 161 piesă anume guldenul emis la Marea Nordului de către contele Antonius Gunther. pp. Urziceni-Ialomiţa. putând identifica după semnele monetăriei stambuliote. fapt care le permite cercetătorilor să aibă o mai mare şi profundă cunoaştere a stadiului vieţii comerciale şi financiare din această zonă. VII-VIII. 2008. unicat prin componenţa sa relativ unitară şi specifică momentului încetării stăpânirii austriece în Oltenia. întâlnim guldeni de Oldenburg. au fost identificaţi în tezaur 120 de guldeni. dar şi pentru numismaţii turci. nr. emisiunile ce au continuat după anul 1737 şi până în anul 1754. Chişinău. Voetin. Tezaurul este important nu numai pentru ţara noastră. emisiuni Antonius Gunther31. în „Cercetări numismatice”. seria III. 48. Tezaurul de la Morunglav este. 2-3. este întâlnit masiv în Oltenia încă de la finalul domniei lui Matei Basarab. XIV. Pietrele. îngropat prin anii 1717-1718. 56. Fără a ne propune o enumerare exhaustivă. Cercetări numismatice 1978-2007. Tudor Alexandru Martin. p. Vlădeni-Dâmboviţa. 2001. fapt atestat de tezaurul descoperit la Brabova-Dolj. comuna Băneasa-Giurgiu. Tezaurul monetar de la Şimnicul de Jos-municipiul Craiova (a doua jumătate a secolului al XVII-lea sfârşitul deceniului doi. 42. nr. nu s-a putut desprinde pe deplin de legăturile cu sudul Dunării şi de economia Porţii otomane. prezentăm tezaurele descoperite pe teritoriul românesc din afara Carpaţilor.

74 g. Lipsă o mică parte sus. Essultan Mustafa bin Mehmed han dame mülkühü duribe fi Edirne sene 1106. inv. Ax 9. Denisa Guţică-Florescu _______________________________________________________________________________ CATALOG IMPERIUL OTOMAN SÜLEIMAN II (1687-1691). 40 mm.82 g. 492.76 g. Nuri Pere. tăiată. inv.06 g. 18. 468. Edirne Av. 38 mm. Rv. Ax 11. 5247. AHMED II (1691-1695). Essultan Mustafa bin Mehmed han dame mülkühü duribe fi Kostantiniye 1106. nr. . 19. Rv. MUSTAFA II (1695-1703).92 g. (1102 H-1106 H) 2. Nuri Pere. Sultanül berreyni ve hakanül bahreyni essultan bin essultan. 5140. Zolta Av. inv. Ax 7.43 g. inv. 37 mm. inv. 5252. Zolta Av. 5-10. Ax 7. 40 mm. 38 mm. 5238. 19. 476. inv. 5198. 5109.13 g. 18. (1106 H-1115 H) 3-4.30 g. nr. 19. 5215. Sultanül berreyni ve hakanül bahreyni essultan bin essultan. 19. 19. Ax 4. Kuruşi. 5216. nr. Ax 11.11 g. Kuruşi. Lipsă la margini. lipsă jos o mică parte. 19. Ax 2. Perforată. 5141. crăpată. Nuri Pere. Ax 7. Sultanül berreyni ve hakanül bahreyni essultan bin essultan. 490. inv. 19. nr. Rv. Konstantinye Av. inv. 35 mm. Sultanül berreyni ve hakanül bahreyni essultan bin essultan. Nuri Pere. 5201. 35 mm. Ax 12. inv. (1099 H-1102 H) 1. inv. 38 mm.32 g. Lipsă mijloc. 39 mm. Ax 12. 19. Rv. 38 mm.66 Toma Rădulescu.

Al doilea tezaur monetar descoperit în comuna Morunglav-Olt (sec. inv. 518. inv. 5154. Tuğra. 30 mm. 35 mm. Nuri Pere. Rv. 22. 22. (1115 H-1143 H) 11-16. Ştearsă pe margini. 24. duribe fi Kostantiniye 1115.84 g. duribe fi Kostantiniye 1115. 37 mm. 19. Ax 5. Lipsă o mică parte. 22. 5218. Ax 12. Ax 12.50 g. inv. Tuğra.39 g. 5265 Nuri Pere. 40 mm. 30-139. XVII-XVIII) 67 _______________________________________________________________________________ AHMED III (1703-1730). inv. 24. Ax 1.96 g. 19. 5195. Kuruşi Av. duribe fi Kostantiniye 1143. Onluk Av. 5200. 38 mm.38 g. Lipsă o mică parte jos şi o altă parte sus. inv. 40 mm. Sultanül berreyni ve hakanül bahreyni essultan bin essultan. Ax 5. 26. 38 mm. inv. 572. MAHMUD I (1730-1754).51 g.82 g. inv.49 g. 38 mm.90 g. 38mm. Ax 11. 19. inv.18 g. 25. 5123. 5110. Sultanül berreyni ve hakanül bahreyni essultan bin essultan. Nuri Pere. 39 mm. inv.18 g. inv. 5149. 40 mm. nr. 22. 5144. rupt puţin. Ax 7. Rv. Tuğra. 17-21. 25.95 g. inv.04 g. inv. duribe fi Kostantiniye 1143. Ax 5.88 g.09 g. Tuğra. 6. Zolta Av. 5112. 37 mm. nr. inv. (1143 H-1168 H) 23-29. inv. 5153. Ax 12. Perforată în dreapta. Kuruşi Av. 5111. inv. 5166. Ax 10. 25. 23. 23. Prezintă eroziuni. 24. Sultanül berreyni ve hakanül bahreyni essultan bin essultan. 38 mm. inv. 25. 5134.76 g. 520. 5117.85 g. . 5137. 28 mm. Sultanül berreyni ve hakanül bahreyni essultan bin essultan. 19. Sultanül berreyni ve hakanül bahreyni essultan bin essultan. 40 mm. Ştearsă puţin la margini. 25. 40 mm. Kuruşi Av. 5187. Essultan Ahmed bin Mehmed han dame mülkühü duribe fi Kostantiniye 1115. Nuri Pere. Ax 7. Ax 12. 40 mm. 516. Ax 10. inv. Ax 7. 5157.88 g.52 g. Ax 12. 23. 5182. Rv.94 g. 23. nr. Ax 12. Ax 12. 37 mm. inv.27 g. Rv. Perforată în mai multe locuri din batere. 22. Ax 1. 5147. la av. 40 mm.08 g. inv. Lipsă o mică parte din batere. inv. 5196. Ax 6. inv. 19. Rv. 40 mm. Ax 3. inv. nr. 5223.67 g. Ax 12. 29 mm. Ax 1. 38 mm. Ax 12.

Ax 11. Ax 3. 5128. Crăpată din batere. Ax 3. Ax 12. 24. 5162. 24. 41 mm. Ax 7.88 g. 24.58 g.35 g. 24.64 g. Ax 9. . 5220. 23.11 g. 24. 23.45 g. Ruptă la margini. inv. 23. 5113. 24.39 g. 5126. inv. 40 mm. 5180. Lipsă o mică parte. 24. 38 mm. 39 mm. Ax 11. Ax 12.33 g. inv. inv. Ax 7. inv. inv.75 g. Ax 3. 24.56 g. inv. 28 mm.13 g. 35 mm. Ax 10. Ax 2. 24. 40 mm. 38 mm. Ax 6. inv. 37 mm. inv. Ax 11. 41 mm. inv. Ax 6. inv. inv. inv.16 g. 5160.38 g. 5174. Ax 6. 24. Ax 3. 24. inv. inv. Ax 3. Ştearsă puţin jos. 23. 40 mm. 5213. Ax 12.68 Toma Rădulescu. 35 mm. lipsă o mică parte. 5159. 24. inv. 5204. inv.42 g. Ax 7.18 g.46 g. 35 mm. 37 mm. 23. 23. 24. inv. 5170. inv. 5178. 38 mm.45 g. inv. 23.06 g. 38 mm. 5221. 23. 5194. 5185. 5168.36 g. 24. inv. Crăpată din batere.43 g. inv. Ax 9. 23.44 g. 41 mm. 24.59 g.42 g. Ax 1. 5138. Ax 1. Ax 6.17 g. 5179. 23. 23. 38 mm.96. 5139. 5207. Ax 12. 5172. Ax 9. 23. 5205. inv.24 g.18 g. Ax 11. 37 mm. Ax 5. 5209. 5191. 23.45 g. 24. 38 mm. 24.49 g. Ştearsă la margini. Ax 12. Ax 1. 24. 5177. 23. 5131. Ax 6. inv.43 g. 24. inv. Ax 1. Ştearsă la av. 23. 36 mm. 5227. 35 mm. inv. 5158.80 g. inv. 40 mm. inv. inv. Ax 9.28 g. şi rv. 39 mm. Ax 3.53 g. 5167. inv. 23. inv. inv. 38 mm. 23. Ax 11. 40 mm. Ax 6. inv. 5155. inv.68 g. 23. 40 mm. 41 mm. Lipsă o parte la av. inv. 38 mm. 5146. inv. Ax 12. 23. 5192. 24. inv. inv. Ştearsă pe margini. Ştearsă puţin. 24. 5199. 23. Ax 10. 38 mm. Ax 12.11 g. 37 mm. 39 mm. Ax 1.92 g. inv. 5226. Ax 6. 40 mm. 24. 23. 23. 24.67 g. 24. Ax 1.70 g.63 g. 5225. 5152. Ax 9.19 g. 5175. inv. 5228. 23. inv. 5193. Ax 3. 24.68 g. 38 mm. 5165. 5122.51 g. 24. 5116. inv. Ax 12. inv.70 g. 39 mm. 23. 5210. 37 mm. Ax 9. 24.69 g. La dreapta avers prezintă lipsă. inv. 23. inv. inv. 28 mm.16 g. 40 mm. 40 mm. 5219. Ax 12. 38 mm. 5143. 40 mm. 35 mm. 23. 39 mm. 24. 39 mm. 23. Ax 1. Ax 7. Ax 11.06 g. Lipsă din partea de jos. 5145. inv. inv.33 g. 37 mm. 23. Ax 6.42 g. 40 mm.44 g. 5151. Denisa Guţică-Florescu _______________________________________________________________________________ 38 mm. 38 mm. 5118. Ax 1. 5127. inv. 5203. 5163. Ax 5.40 g. 5197. 5133. 5148. 5121. 23. 5202.94 g. Ax 6. 23.39 g. 28 mm. 23. inv. Ax 12. Ax 3. 5208. 36 mm. inv. 37 mm. Ax 5. inv. inv.85 g. jos. 36 mm.13 g. inv. inv.36 g. inv.52 g. prezintă în centru o crăpătură. 41 mm. inv. 23. inv. inv. 35 mm. inv. inv. 38 mm. inv. 5206. Ax 12. 41 mm.78 g. 39 mm. 5222. Ax 5. 24. 35 mm. 23. 38 mm.78 g. 40 mm. Ax 11. 40 mm. 5224. 35 mm. inv. Lipsă o mică parte stânga jos. 36 mm. 24.58 g. Ax 9. inv.06 g. inv.68 g.56 g. Ax 6. 38 mm. 5171. inv. 5173. 5184. inv. 5214. 23. 23. Ax 7. 24. Ax 12. 5186.90 g. Ax 9. 5132. inv. 35 mm. inv.41 g. 5189. Ax 9.67 g. 5211. 23. 23. 19 mm.62 g. 36 mm. 35 mm. inv. 5176.27 g. Crăpată din batere. inv. inv. Lipsă o mică parte jos. 38 mm. inv. 39 mm. Ax 10. inv.85 g. inv. Puţin ştearsă şi ruptă într-o parte. 5161. 5120.41 g. inv. 23. 23.28 g. inv. 35 mm. Rupt pe margini. Ax 11. inv. 5136.91 g. Perforată. 38 mm. 24. 39 mm. 38 mm. Ax 12. 38 mm.78 g. 35 mm. Crăpată la margine din batere.62 g. Ax 1. 23. Ax 7. 5119. 5164. 5156. 5130. 23. 38 mm.41 g. inv. Ax 1. 23. 23. 24. 5169. inv. Ax 12. La rv. 5181. şters din batere. Ax 3. Ax 12. La av.78 g. inv. 40 mm. 28 mm. Ax 12. Lipsă puţin margine.29 g. inv. 38 mm. 23. 24. lipsă jos la legendă. 23. Ax 1. 24. 5212. 24. 23. 38 mm. 5217. Ax 5. Ax 9. 24.17 g.77 g. 5190. 5124. Ax 7.46 g.03 g. Ax 12. 40 mm. inv.38 g. 37 mm.48 g.96 g. 5183. inv. Perforată. Ax 11. 40 mm. Ax 7.

06 g. 5230. inv. XVII-XVIII) 69 _______________________________________________________________________________ Ax 12.21 g.69 g. 5. 5261. La mijloc prezintă lipsuri. inv. inv.40 g. 40 mm. 573 140-155. 5267. 11. 5.34 g.33 g. Ax 6. Lipsă o mică parte. 5237. inv.86 g. 11.75 g. inv. 12. inv.93 g. Ax 12. 25. inv. Lipsă din batere. inv.88 g. Ax 7. 22 mm. 25. 5255. 30 mm. 5244. 156-160. 37 mm.06 g. 5259. inv. inv. Tuğra. 24. Sultanül berreyni ve hakanül bahreyni essultan bin essultan. 31 mm. Nuri Pere. ştearsă parţial.66 g. Ax 1.Al doilea tezaur monetar descoperit în comuna Morunglav-Olt (sec. Ax 9. 5254.26 g. 5263.96 g. 28 mm. inv. nr.39 g. duribe fi Kostantiniye 1143. Ax 12. 5232. 24 mm. Crăpată margine din batere. 24. inv. 29 mm. 22 mm. 38 mm. 25. 30 mm. Ax 7. 5262. Ax 12. inv. 11. 575. 5260. 12. 21 mm. 11. inv. 38 mm. 27. inv. 5150. 31 mm. 25. Ax 9. Ax 12. 5240.50 g.46 g. 24. 30 mm. Ax 9.00 g. Ax 3. Nuri Pere. 40 mm. 5239. inv. scut cu armele comitatului Oldenburg. 5241. FLOR(enus) ANT(oni) GVN(theri) C(omes) (28) O(ldenburgi) E(t) D(ominus) D(elmenhorsti) I(n) I(everi) E(t) K(niphausen). Ax 9. 39 mm. 30 mm. 38 mm. 5236. inv.98 g. 39 mm. 11. 5266. 23. 41 mm.00 g. 5188. Ax 12. 36 mm. 30 mm. inv. 11. 5243. Ax 11. inv. 11. Ax 3. 31 mm.48 g. Rv. 25. 25.75 g.62 g. . Ax 6. 12.93 g. 31 mm. Ax 7. Ax 6. 28 mm. Ax 1. 5234.09 g.75 g.98 g. Ax 2. 5. inv. Onluk Av. inv. 25. 10. 5253. Tuğra. inv. 25. 574. 5229. Ax 3. Yirmilik Av. nr.68 g. inv. 31 mm.45 g. inv. inv. inv. inv. 30 mm. inv. 29 mm. inv. inv. 30 mm. 5231. 5245 Ax 7. inv. 40 mm.05 g. inv. Florin de argint = piesă de achtenwintig nedatată (1637-1657) Av. duribe fi Kostantiniye 1143. inv. 5. Ax 1. 5238. 5233. inv. 5258. Lipsă din batere. 12. Ax 11. Sultanül berreyni ve hakanül bahreyni essultan bin essultan. În câmp. 30 mm. Ruptă la margine stânga. 5257. inv. 5235. 29 mm. Ax 5. Ax 12. 41 mm. Ax 9. 5142. 38 mm. Ax 7. 30 mm. 5251. ale senioriilor Delmenhorst. Ax 11. Ax 12. inv. 5. Ax 12. OLDENBURG ANTONIUS GUNTHER (16) 161. 5246.04 g. Ax 3. 24. 12. 5114. 25.79 g. ştearsă la margini.75 g. 5242. 5264. 25. Ax 1. inv. 41 mm. Ax 9.24 g. Ax 1. Ax 5. 11. 5129.05 g. 12. Jever şi Kniphausen. Rv. 5115. 23 mm. Perforată. inv.05 g. Nuri Pere. 25.91 g.55 g. 5268. 25. 11. nr. Ax 9. inv.55 g. 35 mm.

OLT (Abstract) Discovered in 1977. distributed depending. Denisa Guţică-Florescu _______________________________________________________________________________ scutul este încoronat. 41 mm. Westfalia. on their value in this way: kurusi – 123 samples. FERD(inandus) III D(ei) G(ratiae) ROM(anorum) IMP(erator) SEMP(er) AVG(ustus). . inv. Key words: monetary hoard. Rv. Ottoman empire. probabil semn monetar. 5269. În câmp. vultur bicefal austriac încoronat. yirmilik – 16 samples. The emissions of the Sultan Mahmud 1 st (1730-1754) belanging to this hoard permit a more strict classification of the activity of monetary worhshops of Isatmbul between 1730-1737. THE SECOND MONETARY HOARD DISCOVERED AT MORUNGLAV. kurusi.58 g. among the ruines of the boyards‫ י‬hall of Morunglav.70 Toma Rădulescu. zolta – 15 samples. cu cifra 28 pe piept. zolta. from Oldenburg and Delmenhorst. Olt. având între braţele coroanei trei rotocoale. Ax 7. the emissions of the Ottoman empire: 160 samples placed at intervals between 1687-1737. 19. is made up of 161` silver coins large and middle monetary effectives. to which is added 1 goldon coin an emission of the conte named Antonius Gunther. onlűk – 6 samples.

S. totodată. 1970. S. David Prodan. nr. îngrijită de Dinu C. Vechimea românilor în Ţara Românească şi legătura lui Mihai Viteazul. domnitorul Mihai Viteazul a consfinţit rumânia în Ţara Românească. în vol. „Aşezământul” sau „legătura” lui Mihai Viteazul. făcute de unele mari personalităţi politice. s-au adăugat. din nevoia de ajustare a unor realităţi socio-umane la sensurile vremurilor. printre care se numără Ion Donat. începând cu anul 1951. p. Giurescu3 rămân de referinţă în istoriografia românească pe această temă. nr. Nicolae Ghinea. „Studii de istorie”.. „Studii de istorie socială”. 58-63. Giurescu aprecia că ele „ne dau foarte puţine lămuriri asupra aşezământului”. La documentele publicate de Constantin Giurescu. p. în vol. Ion Ionescu. printr-un „aşezământ” care-i poartă numele. Serie nouă. Damaschin Mioc. Barbu Câmpina. Bucureşti. au fost publicate 35 de volume. de către un grup de istorici. Studiile clasice ale istoricilor Constantin Giurescu2 şi Constantin C. Începând cu anul 1970 şi până în anul 2000. 2010. 9-124. 1977. p. 24. Giurescu. Giurescu. Editura Eminescu.2. Din acest an a început publicarea. 73-80. ediţia a treia. Dinică Ciobotea. Bucureşti. 307-336. Bucureşti. 32-75. În ultimii ani ai secolului al XVI-lea.CONFLICTE ÎNTRE BOIERII GLOGOVENI ŞI FILIŞENI PENTRU RUMÂNI ŞI HOTARE DE MOŞIE DIN SUDUL JUDEŢULUI MEHEDINŢI ÎN SECOLUL AL XVII-LEA ILEANA CIOAREC În istoria socială românească există mai multe repere cronologice care sunt. atât momente cruciale într-o evoluţie. Ştefan Ştefănescu. ele bazându-se pe 80 de documente. dată fiind importanţa lui în fixarea unei epoci noi în istoria socială românească (1595-1746). elaborate de către Ştefan Pascu. 2 Constantin Giurescu. Valoarea juridică a legăturii lui Mihai Viteazul. Cu toate că numărul documentelor este mare. altele noi. Giurescu. ca stare socio-juridică a unei părţi din populaţia statului român dintre Carpaţi şi Dunăre. XXXVII (1914-1915). p. în „Analele Universităţii Bucureşti. 3 Constantin C. 1943. idem. în „Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane «C. vezi ediţia a doua revăzută şi adăugită de Constantin C. t. cât şi capete ale unei epoci bine individualizate sau veritabile îndreptare juridice. 71–78 1 . p. p. Memoriu citit la Academia Română în şedinţa de la 8/21 mai 1915. Memoriile Secţiei Istorice”. nr. XIX. Istorie”. 1. 495 şi urm. Ileana Cioarec. Probleme controversate în istoriografia română. Numeroşi istorici şi sociologi au dat prioritate cercetării acestui act cu caracter constituţional1. VIII/2007. a celor zece volume de documente (şase conţinând documente emise în secolele XIII-XVI şi patru emise în perioada 1601-1625) din colecţia Documente privind istoria României. Nicolăescu-Plopşor»”.. 1993. p. în „Analele Academiei Române. Editura Albatros. ARHIVELE OLTENIEI.

un rol important l-a avut Matei Basarab. Gheorghe Lazăr ş. Rumânia a cunoscut. 103-104. I. 1956. s-au numit rumâni de legătură. zişi rumâni de moşie sau de moştenire. din 24 mai 1613. formată din proprietarii de pământ. în aceste secole. în „Studii şi materiale de istorie medie”.. în care se dau mai multe lămuriri asupra aşezământului. Radu Mihnea (16111616) şi sub domnii următori. însă. cu variaţii de intensitate şi amploare. 5 Florin Constantinu. emise în intervalul 14801653. poporul rumân înfăţişându-se „de la început alcătuit din două pături sociale: una liberă. care. Petre P. Aşezământul lui Mihai nu a creat rumânia şi nici măcar nu a consfinţit-o ca stare legală. alta neliberă. dar care avuseseră anterior statut juridic de oameni liberi şi care se aflau aşezaţi pe moşiile boiereşti şi mănăstireşti. p. dintr-o nouă colecţie intitulată Documenta Romaniae Historica. după conţinutul unui document de la Matei Basarab. în al doilea rând. 4 . Radu Şerban (1602-1611)4. două forme principale: rumânirea sătenilor stăpâni de pământ – moşnenii – care se vând împreună cu pământul lor şi. în baza unor învoieli cu stăpânii acestora5.72 Ileana Cioarec _______________________________________________________________________________ Alexandru Elian. vol. Şerban Papacostea. El a menţionat că Legătura lui Mihai a creat o nouă categorie de rumâni. în „Revista Arhivelor”. pe toate le-a călcat Şărban voievod. an III. Cea mai importantă mărturie rămâne. În această colecţie apar peste 20 de documente noi. Dreptul de strămutare a ţăranilor în Ţările Române (până la mijlocul secolului al XVIII-lea). început la sfârşitul secolului al XVI-lea. p. compusă din ţăranii de pe moşiile lor”. acela să fie rumân în veci unde se va afla”. 2. Dintre domnitorii sub care „aşezământul” lui Mihai Viteazul a continuat să aibă efecte. Aceasta conţine atât documente ce au fost publicate de Constantin Giurescu în colecţia Documente privind istoria României. Aspecte ale rumâniei în ultimele decenii ale veacului al XVII-lea. în tot secolul al XVII-lea. ca să fie întru nimica. Panaitescu. rumânirea ţăranilor lipsiţi de pământ. Procesul de rumânire a proprietarilor rurali liberi. a continuat şi în secolele XVII-XVIII. câte au fost. cum că pe timpul lui Radu Şerban a avut loc o amnistie. Constantin Giurescu aprecia că. hrisovul lui Radu Mihnea Vodă. în funcţie de conjunctura economică şi politică. sub domniile lui Simion Moghilă (1600-1602). Celelalte documente cuprind acelaşi lucru: cel ce trăia pe pământul altuia trebuia să fie rumân al proprietarului pe moşia căruia îl apucase legătura. dar şi unele noi.a. deoarece aceasta era veche. a presupus. „cum care pe unde va fi. Violeta Barbu. termen prin care se făcea distincţia faţă de vechii rumâni anteriori anului 1595. 1960. care consemna că „toate cele ce au fost datorii şi prădăciuni şi furturi şi jafuri. nr. în care se specifică că Mihai Viteazul aşa a făcut întocmeala atunci. Acestea cuprind doar aplicări în cazuri speciale ale hotărârii domnitorului Mihai Viteazul. Constantin Cihodaru. 231-232. care s-ar fi întins şi asupra fugii rumânilor”.

Giurescu. p. op. 9 P.. descoperite în colecţiile Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale Dolj şi care nu sunt menţionate de Constantin Giurescu. când a redactat actul. cit.. 1997. a pus mai întâi cuvântul „samă”. ca să strice târgul şi birul. ci să fie întocmai ca orăşanii întru toate. 8 Constantin C. p. 70. 82-83. a şters primul termen şi l-a înlocuit prin expresia consacrată8. Şi. feciorul Ciohanii Comisul. p. selectate şi ordonate de . „Aşezământul” social al domnitorului Mihai Viteazul. 1857. rumânul fugar. 44. iubit de toţi orăşenii şi de toţi ţăranii şi să fie în pace de toţi oamenii şi slugile domniei mele. Craiova. D. Tot Matei Basarab. înainte de 7 aprilie 1644. de unde sunt ei”6. Editura Helios. Istoricul obştii Câmpulungenilor musceleni în Evul Mediu şi prima jumătate a secolului al XIX-lea. nimeni să nu-i scoată din oraş. adică între două recensăminte fiscale9. legătura între recensământul fiscal şi măsura de ordin social este manifestă. apoi. 176. Spre aceeaşi concluzie ne duce şi un document posterior – din 24 iulie 1652 –.. „acela să fie primit în viitor ca orăşan. Dinică Ciobotea. Statutul socio-juridic al rumânilor de pe moşiile din sudul judeţului Mehedinţi. la începutul domniei. 104. intrat bine în uz. dar care transmite amintirea unui fapt ce intrase în conştiinţa înaintaşilor. cum sub Matei Basarab. feciorii lui Pistor. de aceea. caracterul definitiv şi ereditar C. p. adică la finele domniei lui Alexandru Iliaş (1627-1629). vor fi aduşi îndărăt numai aceia stabiliţi după 1629. Din aceste documente se pot desluşi mai multe probleme şi aspecte ale rumâniei: dreptul de strămutare al rumânilor (desfiinţat – după părerea majorităţii cercetătorilor – prin legătura lui Mihai). amintit termenul clasic. Giurescu. Aricescu. Note bibliografice privind istoria socială a românilor. pe care îl va „va fi apucat birul în oraşul domniei mele Câmpulung” cu patru ani înainte. doc. 99. 2002. p. Bucureşti. anume „Legătura lui Mihai”. P. Istoria Câmpulungului. Prin urmare. op. a luat măsura prin care interzicea strămutarea rumânilor în perioada dintre două „sămi ale talerului”. Iar cei statorniciţi din zilele lui Leon Vodă (1629-1632) – continua Matei Basarab – aceia să se ducă la urma lor. Bucureşti. Este vorba despre „răvaşul” domnesc către 6 jurători ai Neculii Necorescul din Horeoviţa: „Să jure Necula cu aceşti 6 boieri di cătră Mihart logofătul.. stăpânii de rumâni nu mai pot aduce îndărăt pe aceia dintre fugari pe care birul i-a găsit aşezaţi la Câmpulung cu patru ani mai înainte. totuşi. ca şi sub Mihai Viteazul.Conflicte între boierii Glogoveni şi Filişeni pentru rumâni şi hotare de moşie 73 _______________________________________________________________________________ În anul 1633. voievodul a dat o decizie potrivit căreia. 6 . 110. p. cit. după legătura lui Mihai Viteazul. Panaitescu. Studii de istorie socială. Ştefan Trâmbaciu. cum că sunt aceşti rumâni din Horeoviţa şi i-au apucat (şters cuvântul sama) legătura lui Mihai vodă în Pădina”7. după recensământul care a avut loc în anul acela.. Editura Semne. pentru nişte rumâni pre nume Drăghici i Danciul i Drăghin. 7 C. Diacul care a scris „răvaşul” ştia că de „legătura” lui Mihai Viteazul era legat un recensământ fiscal sau o „samă”. dându-şi seama că trebuie. prima rezidenţă a Ţării Româneşti. este bine conturat de un mănunchi de documente emise în secolul al XVII-lea.

La 26 septembrie 1645. logofăt din Olăneşti. p. La 3 februarie 1650. prin judecată. „cu toată ocina şi cu toţi rumânii şi cu tot venitul cât se va afla” cu 4. 1997. Dinculescu. 1972. rezultă că rumânii ajunseseră să aibă un statut clar de dependenţă în societate. Editura Academiei Române. 36. 1923. feciorul lui Tudosie. dar ei au reuşit s-o recupereze. Dumitru Bălaşa. Un alt sat din sudul judeţului Mehedinţi. anul XXIV. XXX (1645). împreună cu fii săi. 1636. an II. vol. nepotul Predei banul Buzescu. Tot în această perioadă. de în câmpu şi de în pădure şi de în apă şi cu plaiu de vii şi cu rumânii câţi se vor afla pre ceastă jumătate de sat şi cu tot venitul şi din şezutul satului de pretutindenea şi oricât să va alege. G. B. dosar 3/1637. Acelaşi lucru l-a făcut în 1678 şi Bălaci Roşiu din Răteşti. daţi de jupâneasa Vişa Glogoveanu şi fiul său Nicolae11. Preda spătar. V. 13 SJAN Dolj. 6. 14 Ibidem. p. i-a vândut jupanului Nicolei pârcălabul de Glogova jumătate din satul Broscari. Aceasta fusese împresurată de boierii Buzeşti. răscumpărarea pământului. 1923. Bucureşti. 15 Catalogul documentelor Ţării Româneşti din Arhivele Naţionale. 7-8. Vlad din Căzăneşti ot sud de Mehedinţi s-a vândut pentru 12 ughi rumân lui Necula pârcălab Glogoveanu10. La 4 iunie 1637. înmulţirea rumânilor prin rumânirea moşnenilor (proces larg de aservire a cultivatorilor rurali liberi în tot secolul al XVII-lea). răscumpărarea libertăţii (cu bani). i-au vândut lui Necula pârcălab din Glogova jumătate din Broscari. în timpul domniei lui 10 DRH. 220. Această întărire va fi reînnoită la 20 decembrie 164415. Documente privitoare la starea ţăranilor. în „Mitropolia Olteniei”. 2003. împreună cu rumânii aşezaţi pe ele. nr. „din câmp şi din pădure şi din apă şi cu plaiul de vie şi cu vecinii câţi se vor afla pe această jumătate de sat cu tot venitul şi din siliştea satului. 330. Mihai. Câteva documente vechi inedite. iuz din Bărseşti. p. de preste tot hotarul” pentru 240 aspri13. a mai cumpărat şi alţi rumâni: Filip. Bucureşti. de peste tot oricât se va alege de peste tot hotarul”14. Din cele trei documente menţionate mai sus. vol. pachet CCCXLI. cei trei ajung să devină dependenţi din punct de vedere juridic. Ţara Românească. 11 George Fotino. „ot sudtvo Meh(edinţi). a fost Broscari. Goran. 12 N. în „Arhivele Olteniei”. în „Arhivele Olteniei”. fie numai rumâni. iertarea de rumânie. f.000 de aspri. dosar 2/1637. 1. Lepădat şi Ene cu 79 ughi12. . Matei Basarab întăreşte aceluiaşi boier jumătate din Broscari. 5. boierii din Drăgoieşti. de unde boierii Glogoveni au cumpărat fie părţi de moşie.74 Ileana Cioarec _______________________________________________________________________________ al rumâniei. În schimbul sumei de 28 de ughi. fost mare logofăt. Ivan Glogoveanu vistier. şi Vlad. an II. f. La 3 februarie 1637. vânzarea rumânilor). p. p. nr. 629. 628. Colecţia Documente Istorice. Cei doi aveau moşia de la moşii lor. Un pergament slavon de la Matei Basarab. Crăciun şi Răducan. 1. nr.

Ante 14 martie 1646. vol. Constantin Şerban dă răvaş la 24 de boieri. Vlad iuzbaşa şi de la Preda spătar din Cepturoaia. p.Conflicte între boierii Glogoveni şi Filişeni pentru rumâni şi hotare de moşie 75 _______________________________________________________________________________ Matei Basarab16. 1999. cu fiul său. Ion. Dragomir cu fiii lor18. fratele lui Nicola din Broscari. Bucureşti. Iancu. VII (1650-1653). mitropolitul Ţării Româneşti. Tudor Popăscul. Nedelea. în Broscari. 16 . Bucureşti. Necula a mai cumpărat şi o plasă de rumâni de la Broscari: Craşovă. Ion Căp(ă)ţin(ă). feciorii lui Drăgan. Duca. 18 Ibidem. La 25 iulie 1654. vinde un rumân clucerului Semen din Glogova. Dragomir Cuşescul cu fii săi. fie la Rogova (ai Mânăstirii Tismana). cumpăraţi de Nicula Glogoveanu de la Guran logofătul. 68. Lupul ginerele Modrei din Mostişte. Radu. însă ei nu au putut demonstra acest lucru. recunosc că sunt rumâni ai lui Nicola Glogoveanu (nu se ştie anul în care s-au vândut). Editura Academiei Române. fie la Broscari (ai lui Necula pitar). şi fratele său. Constantin Şerban întăreşte aceluiaşi Necula nişte rumâni din Broscari: Nicola. Înainte de 1680. Încercând să-şi recapete libertatea juridică. Bălan. Stanciu. XXXI (1646). 2003. 17 Ibidem. Radu. Badea. fără partea lor de moşie. 281. Domnitorul le-a dat 12 megieşi care să cerceteze. Nicolae. În 1650. Dumitru şi Alexandru. Badea. Tudor. Stoian. în anul 1652 Drăgan cu feciorii lui Cocârleae din Ştiubee. Editura Academiei Române. Lupu. dacă ceea ce susţine este adevărat. Bucureşti. Nicola Cimponeriul. p. Dumitru. vol. Mirea. marele agă Vladu îi anunţă pe sătenii din Broscari că au revenit prin poruncă domnească sub stăpânirea lui Nicola biv vel pitar. cer să fie înscrişi la slujbă pentru a scăpa de rumânie. Baica. aflat în stăpânirea boierilor Glogoveni. în urma cererii lui Necula pitar şi a „coconilor” Filişanului şi să fixeze pe feciorii Turcului ca rumâni. Catalogul documentelor Ţării Româneşti din Arhivele Naţionale. 67-68. acelaşi Nicola a cumpărat de la Preda spătar din Ciuturoaia mai mulţi rumâni din Broscari17. Lupu şi Trăilă. 2003. Căziia din Rogova. Lupu şi Dumitru. 70-71. În aprilie 1657. La 2 iunie 1653. feciorul lui Buliga. Barbu. Stănil(ă) din Cacoţ au reclamat domnitorului Matei Basarab că ei nu i-au aparţinut lui Necula. şi nu din Broscari (aflat în stăpânirea Nicolei Pârcălabul). care să jure că sunt rumâni din Ştiubei. Deliul din Jiianca. La 17 august 1657. Stan. Editura Academiei Române. Astfel. p. Dobromir. p. acolo să-i daţi să fie”. La 27 iulie 1643. La 3 iulie 1658. Danciu. Matei Basarab desemnează 12 jurători pentru Drăgan şi feciorii lui. rămânând DRH. Ştefan. Dragomir. La 4 iunie 1652 şi 14 iunie 1652. în care rumânii s-au vândut doar ei. vol. unii rumâni susţineau că legătura lui Mihai Viteazul i-a apucat în alte sate şi nu în satul Broscari. Neputând să jure. B. XXXV (1650). Iovan. să aleagă hotarul dintre Rogova şi Broscari. Crăciun. trimite înştiinţare şi blestem către 12 jurători care trebuiau să certifice locul unde au fost apucaţi nişte rumâni (anume: Nicola şi Duca şi cu fraţii lor) de legătura lui Mihai Viteazul: la Gogoşi sau la Broscari. mai mulţi rumâni. Se întâlnesc şi cazuri. Ţara Românească. mitropolitul a hotărât „acolo unde vor fi născut şi unde vor fi crescut şi unde vor fi şezut şi lăcuit mai mult.

În acest an. dar nici de această dată nu au câştig de cauză19. în satul Buzăscului. f.76 Ileana Cioarec _______________________________________________________________________________ rumâni ai boierului menţionat anterior. satul Rogova „cu tot hotarul pre hotare bătrâne şi pre semne”. nu era rumân aşa cum susţineau boierii Glogoveni. Fundaţia Jean Mihail. susţinând că ei sunt rumâni din satul Gogoşu şi nu din Broscari. d-acia în gura Padinei şi de acia pe subt Padina largă în pisc iar în piatră. care nu fuseseră niciodată dependenţi din punct de vedere economic şi juridic. 20 SJAN Dolj. stabilesc faptul că Duca cu fraţii lor s-au născut. era Rogova. lui Preda sluger şi fratelui său Barbu. La 25 septembrie 1679. locuitorii şi megieşii dimprejurul Broscarilor. Aceste hotare erau: „În măgura goală la vale în piatra din matca văii lângă apă. ei se adresează din nou domnitorului. feciorii Neculei pitar Glogoveanu. Ivan spătar. biv vel comis. Matei Basarab întăreşte mănăstirii Tismana şi lui Mihai Filişanu. care „mai mult a şezut la Broscari”. Bucureşti. domnitorul Duca a poruncit feciorilor lui Simon clucerul. p. „cu tot hotarul şi cu toţi vecinii şi cu tot venitul din hotar până în hotar”20. au crescut şi şezut în Broscari „încă de la Şerban Vodă şi mai dinainte vreme”. Semen clucer şi fratele său. 19 . La 28 aprilie 1662. vecină cu Broscari. d-acia la Lacul cu Laptele Sec şi pre drum spre Dunăre până în Copanitu. O altă moşie din sudul judeţului Mehedinţi. 1. Domnitorul a numit. au reclamat că le-a fost împresurată o parte din moşia lor. care să stabilească hotare celor două moşii. desemnaţi de mitropolitul Ţării Româneşti. pentru că el era trecut în catastiful vistieriei între călăraşi. Gheorghiţa şi Giurco să-l lase în pace pe Dumitru din Devesel. nici i-au apucat pe moşu său pe tată-său legătura lui Mihai Vodă la Broscari”. rumânii i s-au adresat din nou domnitorului. La 24 aprilie 1676. dosar 56/1890-1919. boierii Glogoveni au încercat să rumânească şi pe unii locuitori din Broscari. 116. în iulie acelaşi an. La 5 mai 1676. Din dorinţa de a-şi asigura forţa de muncă necesară. ci fecior de sârb. În anul următor. 24 de boieri hotarnici. Boierii şi megieşii au arătat că aceşti rumâni nu spun adevărul. Matei Basarab voievod i-a poruncit mitropolitului Ştefan ca 12 boieri şi megieşi să vadă. stăpânirea asupra satului Rogova. 2006. cumpărat de la Preda spătarul din Cepturoae şi de la Radu Buzescu ban. dacă ei spun sau nu adevărul. Broscari. feciorii Filişanului. vol. atunci când s-a hotărnicit satul Rogova. mai mulţi săteni au mărturisit domnitorului că un călăraş de la Devesel. La 26 februarie 1652. adică să nu le fie rumân. Grigorie Ghica dă mânăstirii Tismana. 12 jurători urmau să jure că Dumitru călăraşul din Batoţi „nu iaste rumân din Broscari (moşie a boierilor Glogoveni). În anul 1654. lucrată de rumâni. VIII (16541656). La 20 martie 1654. de se hotărăşte cu Iova în Catalogul documentelor Ţării Româneşti din Arhivele Naţionale.

au continuat şi în anii următori24. 128. 217. vol. 10. Întărirea stăpânirii asupra acestui sat este reconfirmată şi de domnitorii Antonie voievod. 1961. încă din copilărie îi slujise „tot cu dreptate”26. megieşilor dimprejurul Rogovei şi al Broscarilor. au înmulţit acea categorie socială admisă de A. p. Rumânii. Conflictele dintre pitarul Necula. a Idem. mănăstirea Tismana şi boierii Filişeni. Gîdei ca fiind. vol. III. 1971. la 21 decembrie. Astfel. 24 Cornelia Stăncuţ. stăpâni ai moşiei Rogova. pe motiv că. s-au plâns domnitorului Matei Basarab că hotarele Rogovei au fost călcate de către broscărenii lui Necula Glogoveanu. în anul 1707. proprietarul moşiei Broscari. în „Historica”. şi le-a cerut să aleagă hotarele Rogovei despre Broscari „pe hotarele cele bătrâne care le-au ţinut banul Preda Buzescul şi Cârstea vornicul”. feciorul Oanei din Albeştii. Vladimir Osiac. 6-7. fiul lui Vâlcan. fapt pentru care au rămas brocărenii lui Necula Pârcălabul de lege şi de pradă de le-au luat Pătru portarul gloabă domnească de hotar. 23 Ibidem. înainte de reforma lui Constantin Mavrocordat. intrând în conflict cu proprietarii lor. 26 Ibidem. Ibidem. pe de o parte. Din istoricul moşiei Rogova. acelaşi domnitor a întărit şi cartea prin care Nicula Glogoveanu ierta de rumânie şi pe Oprea. eliberaţi de boierii Glogoveni. p.Conflicte între boierii Glogoveni şi Filişeni pentru rumâni şi hotare de moşie 77 _______________________________________________________________________________ piatră”21. I. Câteva luni mai târziu. deoarece „şi acu s-au sculat Broscărenii în zilele mării sale Io Matei Basarab voievod împreună cu Nicula”. 22 21 . 84-87. La 29 ianuarie 1652. pe de altă parte. boierii Glogoveni au început să elibereze din rumânie pe mai mulţi rumâni. Nicula căpitan Glogoveanu. La 26 februarie 1652. 25 Documente privind relaţiile agrare în veacul XVIII. a iertat de rumânie pe Grigore. vol. unii boieri au început să calce şi moşiile vecine. V. Din dorinţa de a-şi extinde domeniul funciar şi a-şi asigura forţa de muncă necesară. Acesta ajunsese în stăpânirea lor. egumenul Nicodim de la Tismana şi Mihail comisul. la 4 iulie 167223. la 7 decembrie 166922 şi de Grigorie Ghica. f. Editura Academiei Române. precum este legea hotarelor şi a ţării. Această eliberare din rumânie a fost întărită şi de domnitorul Constantin Brâncoveanu. Vişa. II. f. f. Domnitorul a trimis pe Pătru al doilea portar şi alţi boieri la faţa locului care „au găsit că broscărenii au călcat moşia. aceştia devenind oameni liberi. şi egumenul mânăstirii Tismana împreună cu Filişanu. împreună cu mama sa. p. La începutul secolului al XVIII-lea. Condica mânăstirii Tismana. Mitropolitul Ţării Româneşti le-a trimis boierilor şi roşiilor din judeţul Mehedinţi. carte de blestem. la 6 iulie 170725. O astfel de neînţelegere s-a creat între Necula Glogoveanul. fiindu-le dăruit de pitarul Stroe Leurdeanu în schimbul unor ţigani. Bucureşti. 216. Ţara Românească.

Complexitatea socială din secolul al XVII-lea. litiges nobiliaires. mănăstiri. des litiges concernant les serfs et les domaines. după expresia altor documente.78 Ileana Cioarec _______________________________________________________________________________ „liber-clăcaşilor”27 sau „a locuitorilor iertaţi de rumânie”. p. XVIIe siècle. Mehedinţi. Mots-clefs: histoire sociale. Documentele inedite selectate de noi. sunt relevante atât în evidenţierea prefacerilor sociale. La discussion prend en compte les conséquences d’une importante reforme sociale initiée en Valachie par le prince régnant Mihai Ier (Michel le Brave) aux dernières années du XVIe siècle. Elle a entrainé un sensible changement du statut des paysans dont la liberté de mouvement sur d’autres domaines fut sévèrement limitée. V. derivată din procesele de rumânire şi. a înscris şi problema rumâniei. de judecire (cnezire). moşneni –. Bucureşti. 1904. connue sous son célèbre nom rumânia ou «la liaison de Mihai». A. cât şi în reliefarea extensiei Aşezământului lui Mihai Viteazul peste tot secolul al XVII-lea şi începtul secolului al XVIII-lea. 27 . DES LITIGES ENTRE LES BOYARDS GLOGOVEANU ET FILISANU POUR LES SERFS ET LES DOMAINES DE SUD DU DISTRICT MEHEDINTI AU XVIIE SIÈCLE (Résumé) Dans cette étude les auteurs présente les litiges qui. Valachie prémoderne. ulterioare acestora. cu informaţii dintr-o zonă cu stăpâni funciari diverşi – boieri. statut des paysans asservis. 11. Gîdei. Contribuţiuni pentru istoria socială a ţărănimii noastre şi pentru istoria raporturilor economice dintre ţărani şi proprietari până la 1864. 6-7. Les documents y invoqués permettent une meilleure compréhension du nouvel statut socio-juridique consacré par Michel le Brave. ont marqué les relations entre les grands propriétaires du sud de Mehedinţi.

s-a ivit ciuma între oamenii curţii veniţi cu vodă de la Ţarigrad2. la 13 decembrie 1812. nr. principalele dregătorii la Curte sunt în mâinile grecilor”1. I.000 de oameni în toată ţara. domnii fanarioţi. Acest „roi de scorpii” cum îi califică indignat englezul Thomas Thornton. 79-89 . tot ce este slugarnic în adulaţie cu tot ce este vrednic de dispreţ în vanitate şi 1 Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea. părăsesc malurile Bosforului pentru a-şi potoli „lăcomia nesăţioasă din sângele unor nenorociţi. puterea de a asupri şi mijloacele de a stoarce fani dezvoltă toate viciile de caracter pe care sărăcia şi dependenţa servilă le ţinuseră în frâu mai înainte. n. în 1806. I (1801-1821). p. Ion Ghica. la urcarea pe tron. Opere. palatul domnesc de la Mihai Vodă din Dealul Spirii a ars până în temelie iar a doua zi. Într-adevăr. chiar în noaptea instalării sale. Sub Caragea. 24. Gercul care la Constantinopol trezise milă sau dispreţ. Îşi închipuie oricine. s. în urma căreia au murit peste 90. Editura de stat pentru literatură şi artă. Bucureşti. vol. p. stârneşte scârbă şi repulsie la Bucureşti şi la Iaşi. Mare trebuie să fie într-adevăr apatia unui spectator european.. cu sau fără treabă. deznădăjduiţi şi nu mai puţin prăpădiţi de foame şi mizerie. Posturile cele mai însemnate din administraţia internă sunt rezervate boierilor pământeni. Este greu să recunoşti – continuă Thornton raiaua înjosită în grecul lăfăindu-se prosteşte în lumina strălucitoare a pompei orientale şi complăcânduse în toată îngâmfarea şi aroganţa puterii şi a funcţiei. 2 ARHIVELE OLTENIEI.VIAŢA LA CURTEA DOMNEASCĂ ÎN VREMEA LUI GRIGORE AL IV-LEA GHICA ŞERBAN PĂTRAŞCU Sute şi sute de oameni... o suită întreagă de servitori. p. aceste alaiuri provoacă adevărate catastrofe. vol. De exemplu. oamenii aduşi de Alexandru Suţu în ţară erau atât de mulţi încât a trebuit să fie izgoniţi din case apropiaţii fostului principe Caragea. fireşte. după cum notează ministrul Charles Reinhard „cea mai mare parte din grecii pe care-i întâlneşte la Curte şi în slujbe. formează un flux şi un reflux care vine şi dispare cu domnul pe care îl însoţesc. dacă poate să privească fără emoţii corespunzătoare. combinaţia ridicolă dintre tot ce este caraghios în ceremonie cu tot ce este vulgar în maniere. Serie nouă. componenţii acelor alaiuri numeroase cu care veneau însoţiţi. familia princiară a lui Ipsilanti era însoţită de o suită compusă dintr-o mie de persoane. 251. Majoritatea sunt greci. 131. că o Curte astfel viciată în părţile sale constitutive nu poate înfăţişa o împletire de urbanitate şi eleganţă. 1956. iar în anul 1819. populează zilnic Curtea domnească în vremea regimului fanariot. Uneori. Un fast strălucit. 2010.

În fundalul curţii se vedeau diferite grupe de masalagii şi pungaşi. că până şi negustorii străini fug de la treburile lor ca să se prezinte la palatul domnesc. de teamă poate că slugile lor ar putea dispreţui faptul de a purta o livrea. 255. Trândăvia şi vanitatea au introdus şi stabilit în amândouă capitalele Principatelor obiceiul de a se petrece dimineaţa făcând act de prezenţă la recepţia domnului. pe timpul acela – spunea el – se deosebea cu totul de curţile domnitorilor din zilele noastre. p. pentru a-i putea supraveghea mai uşor. O descriere pitorească a vieţii la Curtea Domenească din perioada de sfârşit a regimului fanariot ne-a lăsat şi Nicolae Filimon: „Curtea domnească. precum obicinuiau ianicerii. p.. care nu este expusă privirilor în fiecare zi pe aleele ce duc la Curte3”. I (1801-1821). alţii iarăşi jucau „la o para cinci” şi stos pe 3 Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea. unii jucau nuci. ministrul Reinhard afirma că „boierii din Moldova stau mai mult pe proprietăţile lor şi se dovedesc în genere mai independenţi decât cei din Ţara Românească. alţii „iaşic şi tură”. Palatul era plin de boieri şi de calemgii de tot felul. s. Mărturia lui Thornton este confirmată de numeroase alte relatări. iar mai cu seamă prin eleganţa veşmintelor tăiate după ultima modă venită din Fanar. care lăsau să se vadă pe pieturile şi braţele lor goale figuri simbolice incrustate. prin conversaţii lipsite de interes şi parada stângace a importanţei proprii. Înlăuntru şi afară de poartă. Atunci ea înfăţişa un centru unde se aduna tot ce avea Bucureştii mai inteligent. n. arnăuţii şi satâraşi îşi curăţau armele.80 Şerban Pătraşcu _______________________________________________________________________________ detestabil într-o arogantă mulţumire de sine. vol. împreună cu hagagii şi salepgii arnăuţi. în aceste condiţii neprezentarea la Curtea domnească nu putea da decât de bănuit. şuierând printre dinţi câte o arie albaneză. dar mai leneş şi mai depravat. vizitii lui Vodă preîmblau armăsarii îmbrăcaţi în cioltane cusute cu sârmă de aur. făceau contrast cu alunarii şi cu vânzătorii de şerbet din Fanar. cu tablalele lor sferice puse pe cap şi cu tripodele de lemn la subţioară. Simigii. Prezenţa boierimii la reşedinţa domnească era însă obligatorie. mai încolo. prin desele complimente şi temenele ce făceau în dreapta şi în stânga. Referindu-se la acest aspect. Interiorul Curţii prezintă vederii o panoramă foarte curioasă şi variată: în mijloc stau înşirate caretele şi butcile boierilor. dinaintea unui rând de odăi numai cu un rând. 4 . şi atât de molipsitor este exemplul. dintre cari fanarioţii se deosebeau prin cochetăria îmbletului lor. o adunătură de popol din clasele de jos căsca gura la învârtelile şi strâmbăturile pehlivarilor şi ale măscăricilor domneşti. pe care gelozia şi orgoliul domnului îi scuteşte arareori de obligaţia de a sta la Curte”4. tufeccii. care purtau pe cap fesuri mici cu funde stufoase de ibrişim şi cămăşi de borangic subţire. Cei ce maimuţăresc moda se înghesuie la Curte şi umplu golul de neumplut al vieţilor lor. Ibidem. Principele fanariot îşi ţine prietenii dar mai ales duşmanii în apropierea sa. 380-381.

p. adică acei oameni care prestează slujbe personale domnului la Curtea domnească. indignarea ori dezgustul călătorilor străini invitaţi la Curtea Domnească. Principesa Alexandrina Ghica. Aceasta este aproape dispreţuită de înalta societate şi foarte mulţi greci. asupra românilor. 18011821. Aceşti tâlhari. jăfuiau cu deplină libertate. p. p. După revoluţia din 1821. Să adaugăm acestui tablou şi aspectul dezolant al Curţii. I.Viaţa la Curtea domnească în vremea lui Grigore al IV-lea Ghica 81 _______________________________________________________________________________ despuiate. Din această mulţime cosmopolită se disting după cizmele lor galbene curtenii. Limba Curţii este în exclusivitate cea grecească şi. 1984. Desigur. stârneşte mila. 25-26. Dacă în administraţie Grigore Ghica a trebuit să facă unele concesii elementului grecesc. Bucureşti. la Curtea domnească. Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea. în vreme ce românii (proveniţi mai ales din mica nobilime) ocupă posturi inferioare. care copilărise la Curte. Ciocoii vechi şi noi. 8 Ibidem. plină de orătănii şi de vite”6. 761. vol. Grigore Ghica: „S-a silit să suprime multe din Nicolae Filimon. Unul dintre consulii acreditaţi la Bucureşti aminteşte în raportul său despre îndepărtarea unui portar de la Curte – ultimul dintre grecii.. în curtea domnească. La 1820.”8. Lupta lor pentru fiecare bănuţ primit. ca şi la Bucureşti.. după cum subliniază contele Káracsay „ar fi o greşeală să se creadă că la curtea domnului Moldovei sau la cea a domnului Ţării Româneşti ar putea cineva să răzbată numai cu limba ţării. în schimb. Ei întorc dispreţul turcilor pentru naţiunea lor. scrie în amintirile sale despre unchiul său. Nu numai limba românească este dispreţuită de greci. precum şi domnul actual al Moldovei. în mare parte fanarioţi scăpaţi din închisorile Stambulului. trăind din daruri şi baccişuri întâmplătoare. Serie nouă. cele mai bănoase sau aducătoare de foloase. 6 5 . pe oamenii cei fără experienţă şi creduli”5. p. dregătoriile cele mai importante şi de încredere. Editura Eminescu. atât de numeroşi odinioară la reşedinţa domnească. 979. sunt încredinţate grecilor. schimbările la Curtea domnească au fost radicale. n-o vorbesc chiar de loc”7. surprins de doamna Reinhard în 1806: „Domnul de Sainte Luce avusese grijă să-mi vorbească de traiul simplu al palatului. dar nu mă aşteptasem să trec printr-o adevărată ogradă de ţară. Având acordul Porţii pentru înlăturarea fanarioţilor din funcţii. Callimachi. 287-288. Grigore Ghica a făcut din Curtea domnească prima instituţie din care au fost izgoniţi toţi grecii. Mulţi dintre ei nu primesc nici măcar leafă. principele Caragea al Ţării Româneşti. 7 Ibidem. dregătorii au fost numai români. englezul Wyburn afirmă categoric: „Este suficient de arătat o dată pentru totdeauna că grecii din Fanar consideră pe românii din toate categoriile ca pe o lume proastă.

vol. majoritatea dregătorilor îşi păstrează slujbele cel puţin 2-3 ani iar unii şi mai mult. îi părea grecoteiului mai dulce. fapt care duce la abandonarea vechii practici fanariote de a schimba în fiecare an pe toţi dregătorii şi de a-i înlocui cu alţii noi10. Cea mai importantă dintre modificări rămâne însă interzicerea vânzării slujbelor. Măsura principelui îşi pune amprenta asupra stabilităţii funcţiilor atât în Divan cât şi la Curtea domnească. etichetaţi drept oameni de cea mai joasă condiţie şi fără niciun merit. acesta promovând în marile dregătorii de stat şi de la Curte rude şi apropiaţi. Ziua. De exemplu. trebuiau să intre în fiecare dimineaţă în iatacul domnitorului. nu-i permit însă principelui să dea semne de slăbiciune. Printre cele mai vehiculate nume erau cele ale marelui cămăraş Filip Lenş (considerat un bastard. Una dintre acuzaţiile ce i se aduceau de către adversarii săi. fiind schimbaţi atunci când intră în conflict cu domnitorul (vezi cazul marelui vistier Barbu Văcărescu). Au circulat la Bucureşti „manifeste” – menţionate şi de consulii străini în rapoartele lor – în care domnitorul era învinuit că se lasă condus de favoriţii săi. fiul unei dansatoare din tavernele Bucureştiului). Grigore Ghica face foarte puţine numiri. Situaţia social-politică din ţara şi relaţiile tensionate dintre Marile Puteri. vol. când îl trădează (aşa cum au făcut marii cămăraşi Filip Lenş şi Ştefan Bellu) ori pur şi simplu pentru a fi avansaţi. Într-o ţară în care fiecare boier se întreba de ce să nu fie el domn. După cum relatează Ion Ghica. însă o influenţă deosebită au doar 3 oameni. 296.82 Şerban Pătraşcu _______________________________________________________________________________ obiceiurile fanarioţilor. p. Bucureşti. şi acelea nesemnificative. însemnată”9. acuzaţiile sunt întemeiate. 145. lună în care sub regim fanariot avea loc schimbarea dregătorilor. Urmărind Arhondologia Munteniei dintre 1822-1828. 9 . se retrăgeau în bună ordine. Astfel. strigate în cor. 10 Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea. între care una din sarcinile Curţii cele mai nostime: opt inşi îmbrăcaţi în portul cel mai strălucit. 11 Hurmuzaki. 207. „când domnul avea câte o Gheorghe Crutzescu. imediat după trezirea lui şi să-i spuie laolaltă: „Frumos este Măria Ta! Sprincenat este Măria Ta!” După această exclamaţii. căminarul Dresna (vechi om de casă al familiei Ghica) şi clucerul Chiriac11. guvernarea autoritară a lui Ghica a însemnat stabilitate şi a pus bazele dezvoltării moderne a societăţii româneşti. X. copiii. se referea şi la nepotismul domnului. verii. Documente. milităreşte. p. rudele mai îndepărtate. Ghica promovându-şi în cele mai importante posturi fraţii. Plata slujbei era de asemeni. II (18221830). 1986. favoriţii ori prietenii buni. Povestea unei străzi. avansări printre slujbaşii mărunţi ai Curţii sau acordă doar titluri onorifice. p. Serie nouă. observăm că în luna ianuarie. începută astfel. Editura Meridiane. Numărul favoriţilor din Partidul Curţii era mai mare. Desigur. Podul Mogoşoaei.

şi vai brutarului aceluia ce îndrăznea să-şi bată joc de public”14. Cel puţin de două ori pe săptămână Divanul se întruneşte la Curte. cit. nu Vodă!”13. ciuma îl răpeşte chiar pe fiul său Iorgu. în special chestiunile economice. În această perioadă Grigore Ghica umblă într-o trăsură fără perne. Documente. Pappasoglu. X. clucerul Chiriac şi cu baş-ciohodarul Măciucă”12. vol. După masă principele avea obiceiul să se ducă în vizită la bătrânul său prieten Romaniti. Până la Regulamentul Organic. şi cu arcurile de curea de lac. iar o boieroaică nemulţumită de hotărârea Divanului într-o pricină avută. chema de se sfătuia cu trei oameni: cu vornicul Costache Câmpineanu. Documente. 210. negustorii nu mai fac nicio tranzacţie iar bucureştenii se închid în casele lor. p. 312. cancelaria şi toate locurile publice sunt închise. se ducea prin târgurile şi pieţele din Bucureşti pentru a verifica corectitudinea negustorilor. Când era vremea frumoasă. îi strigă lui Chiriac: „Ticălosule. 1891. căsătorită cu Nicolae Mavros15. însoţit de sora şi de un alai numeros. 120. Principalele activităţi se desfăşoară dimineaţa. În 1827. pe Podul Mogoşoaiei. unde împreună cu domnitorul dezbate şi ia hotărâri privind probleme de stat. vol. 15 Hurmuzaki. 13 12 . În caleaşca sa cu tăbliile suflate în argint. pornea de la Curtea domnească. brutarii prinşi că înşeală. Ciuma stârneşte o panică de nedescris. Tipografia Universul. şi fără teamă se duce în locuri afectate de ciumă. şi ia măsurile sanitare necesare pentru încetarea epidemiei. Curtea îşi suspendă contactele cu cei din afară. îi plăcea domnului să iasă la iarbă verde. p. 184. op.. 14 D. Marele ban Barbu Văcărescu îi spune unei doamne care-i solicitase sprijinul că el nu o poate ajuta şi să se adreseze favoritului Dresna care poate face totul. Istoria fondărei oraşului Bucureşti. însă numai după ce marele postelnic cercetează dacă cererea solicitantului este destul de întemeiată pentru a putea intra la acesta. având cântarul (teraziile) cu el în caleaşcă. În lipsa doamnei – Ghica fiind divorţat de Maria Hangerli încă din 1821 – onourile la Curte le făcea Profira (sau Pulcheria) sora principelui. p. p. Uneori. unde se aflau frumoasele case ale boierului Romaniti. ori judecă pricinile nerezolvate de instanţele inferioare. Măsuri de prevedere sunt luate şi Ion Ghica. „S-a văzut Grigorie Ghica – scrie Pappasoglu – călcând singur prăvăliile brutarilor celor mari. tu hotărăşti. erau ţintuiţi de ureche la uşa prăvăliei pentru o zi întregă iar pâinea găsită lipsă li se împărţea săracilor sau se trimitea arestaţilor la puşcărie. Bucureşti. X. Domnul primeşte în audienţă.Viaţa la Curtea domnească în vremea lui Grigore al IV-lea Ghica 83 _______________________________________________________________________________ pricină grea. la marginea capitalei. Ea are o Curte proprie şi se bucură de respectul şi privilegiile acordate unei doamne a Ţării Româneşti. Hurmuzaki.

Tinerii fraţi ai domnului – chipeşi şi foarte bine crescuţi. Numai consulii şi alţi străini de marcă erau scutuţi de acest semn de deferenţă. 96-97. sora lui Ghica. pe un divan învelit cu pânză ceruită16. nu le era iertat a umbla cu butca”18. domniţa Pulcheria. Preotul Robert Walsf care soseşte la Bucureşti în timpul unei epidemii de ciumă. Pappasoglu. 19 Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea. p. saloanele sunt pline de curteni iar principele îl primeşte aşezat pe sofa cu picioarele încrucişate. II (18221830). În Palat. Balul se deschide cu o poloneză. observă Clausewitz. dar şi alţii. că toţi boierii şi soţiile lor aveau obiceiul de a săruta mâna domnului. Chiar şi în aceste vremuri. p. Într-o sală mare se serveşte masa cu feluri multe şi alese. nu mai sunt un apanaj al boierimii. prea călduroase şi prea greoaie. critică vanitatea boierilor care şi în vreme de ciumă îşi afişează luxul. 18 D.84 Şerban Pătraşcu _______________________________________________________________________________ la Curtea Domnească. Serie nouă. deşi era abia 10 dimineaţa. Când află însă că lucrurile nu stau aşa. căci astfel cerea ceremonialul Curţii. vol. apoi urmară dansuri engleze.17 încât crede că este vreo recepţie la Curte. La fel şi boierii cu care se întreţine Clausewitz. plimbări şi afaceri. vorbind limba franceză. Era straniu să vezi boierii. „Să se ştie – notează Pappasoglu – că numai clasele boereşti aveau drept să umble cu butci până la venirea lui Grigore vodă Ghica pe tron la 1822. luând şi ei parte la joc. având în jurul lui pe boierii ţării şi ai Curţii. îi pare cea mai frumoasă şi inteligentă. îşi văd netulburaţi de vizite. mai ales boierii. p. După un timp îşi aruncară însă caftanele. vol. Nu lipseau de la Curte recepţiile. 92. prilej pentru Clausewitz să se mire cât de puţin mâncau şi beau românii19. Un vizitator primit în audienţă la 24 octombrie 1824. Ibidem. cu maniere europene – îi fac o impresie bună. ca la orice bal occidental. op. vorbesc mai toţi franţuzeşte. Petrecerea continuă seara cu un bal la care sunt invitate 200 de persoane. 17 16 . vorbind foarte bine franţuzeşte. cafele şi lulele. cu ocazia serbării zilei onomastice a unui fiu al domnitorului. cit. p. în fundul Palatului. Domnul pleacă devreme. cu barba lungă. Serie nouă. Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea. Domnul îl pofteşte în italiană să se aşeze şi dă ordine să li se aducă dulceţuri. Remarcă. 304. petrecerile şi balurile. elegante şi bine crescute. Boieroaicele sunt frumoase. însă balul ţine până la 3 dimineaţa. 102.. îl găseşte pe domnitor. Admiră pe cucoanele îmbrăcate în rochii de bal. diplomatul danez Clausewitz este primit la Curtea lui Grigore Ghica fiiind în ziua aceea recepţie mare. jocurile. În primăvara anului 1824. Se joacă şi o horă muntenească. contradansuri şi valsuri. vede atât de multe trăsuri care apăreau de pe toate uliţele oraşului. nota 4. însă dintre acestea. cu caftane şi tichie roşie. Din vremea lui Ghica trăsurile luxoase sau nu. II (18221830). iar negustorilor şi familiilor lor. pe care Ghica îl dă într-o casă boierească (probabil în casa lui Romaniti).

salută în dreapta şi în stânga. am construit şi o 20 Ion Ghica. în casele frumoase şi încăpătoare ale lui Romaniti de pe Podul Mogoşoaiei. vizitii şi slujitorii boierilor aprinseră un foc uriaş. În sala de bal. zăbranic sau marabù meşteşugit adus. de Ioniţă Voinescu.. împreună cu trei dintre elevii cei mai silitori de la şcoala românească. urmat de beizadelele cele mai mici. Cucoanele mai în vârstă mai păstrau încă fesul alb. Într-o încăpere care da în sala de bal. cit. două orchestre şi un taraf de lăutari. acadele. castane fierte în zahăr. Prin colţurile odăii. toţi boierii se strânseseră la Curtea domnească ca să-l salute pe domn de Anul Nou. Boierii i se arătau cu iubire şi supunere.. ziua de Sf. rochie de mătase. după care veneau sora domnului Profiriţa şi alte nepoate. şedea în mijlocul sofalei. îl sorcoviseră pe domn cu un engomion plin de prevestiri măreţe şi glorioase. În sala de bal. mâneci cu bufanturi. împănate cu citate latineşti. cu panglici şi cu flori. precum şi câteva cucoane mari din protipendadă. p. Încă de dimineaţă. şi porneşte spre ieşire. la poloneză. cu capul gol. Ghica se scoală de pe divan. cu fundă albă cam pe frunte şi cu mâinile încleştate la ceafă. pâinea trei parale ocaua şi vinu zece parale vadra. la vals şi la „ecossaise”.Viaţa la Curtea domnească în vremea lui Grigore al IV-lea Ghica 85 _______________________________________________________________________________ Petreceri mari la Curte aveau loc la începutul anului. Pe o galerie improvizată deasupra uşii de la intrare stăteau muzicanţii. casă falnică de vară împreună cu o grădină. La prânz răvaşele din plăcintă îi prevesteau lui Ghica numai lucruri bune. marţelin sau paplină fără cute. În curtea casei. La dreapta şi la stânga lui. Seara principele dă bal mare boierilor. paftale de aur cu pietre scumpe şi cu şal pe spate. pe moşia domnească. „Vodă era vesel ca niciodată – povesteşte Ion Ghica – zilele posomorâte se credeau trecute. Eufrosin Poteca. . unde după cum mărturiseşte chiar Ghica în testamentul său: „mai întâi am clădit . În timpul verii. rezemat pe perne. cofeturi cu răvaşe franţuzeşti şi caramele cu plesnitori servite musafirilor de vestitul Antonachi Borelli şi de Momolo.. potrivit obiceiului. hanger de brilianturi la brâu. cu gugiumanul de samur. opinca şi târgurile mulţumite şi vesele”20.. la parolă. Vasile a anului 1827.. 330-331. Ion Ghica ne relatează. precedat de baş-ciohodar. începând întotdeauna de la mijlocul sofalei. slujitorii cu tavele ofereau limonadă şi orangeadă. Când începea dansul. Când dansatorii începuseră să se înfierbânte. praline. dascălul de la Sf. Fetele. ciupag scurt pe moda Imperiului. op. cu numeroase detalii. Curtea Domnească se muta la Colentina. rochie garnisită pe poale cu fianguri de panglice şi de stofă. lumea toată îndestulată. cu coadele cu panglice şi urmuz împănate cu stele şi fulii de diamant. stăteau cele şase beizadele. boierii cei tineri îşi lepădau giubelele şi papucii şi invitau fetele şi cucoanele la joc. la câteva mese se serveau boierilor ponciuri. Ghica îmbrăcat cu giubea albă. Sava. era intinsă o masă plină cu tot felul de zaharicale şi cofeturi. legate cu testemel cu bibiluri. de cămăraşul cel mare şi de câţiva edeclii. la care încercau să se încălzească. Cucoanele tinere se purtau legate la cap cu turban de tulpan.

. Hurmuzaki. 213-214. Grigore Ghica avea nişte câini zăvozi. p. Documente. la diferite sărbători (Crăciun. la venirea şi plecarea vreunui patriarh. nu se prezintă nimeni să-i aducă preţiosul obiect. Editura Academiei Române.. Bobotează. Din documente reiese că se făceau alaiuri (ceremonii) cu ocazia: numirii unui nou domn. 1973. 40 de ocale cu vin22. Bucureşti. la căsătoria sau înmormântarea sa sau a vreunui membru al familiei domneşti. Cu mare pompă şi paradă. Constantin şi Elena). de 1000 de piaştri. Condica Grigore Dimitrie Ghica aparţinea lui Mircea I. precum şi heleşteu bine îngrijit cu moară pe dânsul şi în urmă am înălţat .”21. 21 Simion Săveanu. proprietarii urşilor erau răsplătiţi cu bani. 23 22 . pentru alungarea ciumei sau aducerea ploii în vreme de secetă. la târnoşirea unei biserici când participa şi domnul.. care produce o mulţumire nespusă la vedere şi veselie d-a gata şi fără cheltuială la toţi cetăţenii din orice clasă. principele îşi pierde ceasul cu briliante. 70-129. la numirea episcopilor. Sunt de faţă. consulii străini cu soţiile lor. când se aducea vreo icoană în oraş. Sf. Vasile. pe care-i hrănea şi îi punea să se bată până la moarte. etc. Câteodată. şi a reprodus o parte din ea în primul volum al cărţii „Din Bucureştii de ieri”24.. Ibidem. 194. la moartea mitropolitului sau înscăunarea unuia nou. p. marele logofăt de obiceiuri a întocmit o Condică care cuprindea vechile obiceiuri şi ceremonii ale Ţării Româneşti dar şi o parte din cele desfăşurate în vremea sa. La jocurile organizate în august 1823.. Sub domnia lui Grigore Ghica. Anul Nou. şi biserică împodobită cu splendoare pe dinăuntru şi pe dinafară. Pe lângă plimbări. toţi boierii mari şi mici. la trecerea prin ţară a ambasadorilor diverselor ţări sau a consulilor trimişi la Bucureşti. Bucureştii văzuţi de călători străini (secolele XVI-XIX). Aşa s-a întâmplat în 1823. au loc nunţi strălucitoare. Editura pentru Turism. cât viţeii de mari.86 Şerban Pătraşcu _______________________________________________________________________________ alee frumoasă cu arbori jur împrejur. principele. 240. ceremonia s-a desfăşurat în prezenţa a câteva mii de oameni. Istoricul George Potra a întâlnit această Condică inedită într-o colecţie particulară. Sf. bucureştenii veneau în număr mare la Curtea de la Colentina ca să asiste la luptele dintre câini şi urşi. mitropolitul ţării însoţit de episcopi şi preoţi. precum şi o mulţime de oameni de rând23. cu celelalte dimprejur clăriri şi căsuţe. p. însă în ciuda recompensei anunţate. la Curtea domnească. Enigmele Bucureştilor. iar slujitori care se îngrijeau de câini. Din porunca sa. p. sau când se scoteau moaştele unui sfânt. o atenţie deosebită a fost acordată ceremonialului Curţii domneşti. 1992. Bucureşti. primeau de la marele cămăraş. care asigură serviciul religios. 24 George Potra. La sfârşitul luptei.. X. când fata vistierului Barbu Văcărescu s-a măritat cu fiul logofătului Ştefan Belu. prin publica şi libera preumblare tuturor printrânsele. vol. Heliade Rădulescu.

în 1826. Documente. prea zeloşi. Orănduiala cu care s-au scos caii domneşti la ceair. p. Nu se mulţumesc cu atâta şi-l ponegresc în rapoartele lor. în domnia mării sale Alexandru vodă Moruzi.Orănduiala cu care se petrece la groapă vreun domn ce va muri.Viaţa la Curtea domnească în vremea lui Grigore al IV-lea Ghica 87 _______________________________________________________________________________ G. 27 Hurmuzaki. sau atunci când consulul Prusiei refuză să fie vizitat de marele cămăraş. ţine o cuvântare ocazională. şi ofiţerul Sir James Edward Alexander. unii consuli îşi permit să-i dea sfaturi domnitorului şi să-i critice guvernarea. Consulului francez. ca urmare a dispoziţiilor Porţii. II (18221830). mărturiseşte că a fost primit de către domni cu tot ceremonialul şi fastul vechii curţi bizantine. se pregăteşte. Nu de puţine ori protocolul Curţii este încălcat de consulii străini. Potra a reprodus din Condică doar câteva. 26 Ibidem. ameninţând că va lăsa un funcţionar să se întâlnească cu acesta27. când consulul Austriei. iritat de întâietatea acordată de domn consulului francez. i se înmânează un cod al ceremonialului Curţii iar în 1824. Serie nouă. 158. ambasadorul Rusiei la Constantinopol. trăsuri. leat 1799. în trecere prin Moldova şi Ţara Românească. Orănduiala cu care se petrece la groapă vreun boier mare ce va muri. Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea. în domnia lui Alexandru Moruzi. în Bucureşti un alai foarte greoi. servitori şi o garda personală sunt trimişi să-l escorteze la Curte. vol. p. tête fraible. vol. pleacă de la Curte. nemulţumit de rezultatul audienţei la Curte. X. excessivement ignorant. îl caracterizează pe principe ca fiind: „homme de la dernière nullité. Alaiul cu care merge boierul ce se va orăndui de măria sa Vodă de heretiseşte despre patria mării sale pă dumnealor consulii. Alaiul cu care merg luminatele beizadele la dumnealor consuli de-i heretisesc. unde. de exemplu: Orănduiala alaiului cu care s-au petrecut la groapă luminăţia sa beizadea Iorgu al măriei sale Alexandru vodă Moruzi. probabil. consulul trebuie să şadă o lună acasă spre a primi vizitele tuturor boierilor. Ţermonia ce s-au făcut la Curban bairam la Curtea gospod. 144-145. p. La un număr mare de ceremonii asistă. Alteori. 25 . Alaiul cu care s-au petrecut la groapă răposatul Jan Marcul consulul Prusiei. însă la Bucureşti „cu mai multă etichetă”25. Alaiul cu care a ieşit luminata doamnă a mării sale Mihai Vodă Suţul afară la Îzvorul Tămăduirii. După această ceremonie. căreia i se răspunde în modul cuvenit. est d’une avarice sordide”. 184. proaspăt numit la Bucureşti. consulul Franţei. adică la mai 4. ca în 1822. Când soseşte. Ţeremonia ce s-au făcut la buiruc-bairam la Curtea gospod acum în zilele peaînălţatului nostru domn Grigore Dim Ghica – însă cu siguraţă nu lipsea niciuna dintre ceremoniile Curţii domneşti. deoarece afirmă: „Cu prilejul oricărui eveniment cât de neînsemnat. în domnia mării sale Ioan Vodă Caragea. după ce este prezentat. o altă lună este petrecută cu înapoierea acestora”26. un nou consul. În 1823. Grija lui Grigore Ghica pentru protocol este remarcată şi de diplomaţii străini.

domnul trimite la el de îl pofteşte pe a doua zi la curte. dar şi ceauşi. După Dionisie Fotino28. Domnul după ce iese în Spătărie (sala unde se fac prezentăriile şi Divanele) se aşează pe tron. ci să trimită semnul oficiului său.88 Şerban Pătraşcu _______________________________________________________________________________ şi în sprijinul acestor afirmaţii aduce argumentul că nu există în tot Palatul nici o carte. unde numiţii caută pricinile şi judecăţile. luând de la el hazranul. să nu se mai supere pe a doua zi a mai veni la Curte. unde. aduceri în lanţuri a ispravnicilor. stând de faţă toţi boierii cei mari în costumele lor (pe cap purtând numai fesuri. bătăi la tălpi primite de boierii obraznici. purtând în mână un toiag de argint cu cap de topuz. bine pusă la punct. ca pentru nişte posturi militare.„Asasinatele sunt frecvente” Dionisie Fotino. ceremonia unui mare dregător se desfăşura în felul următor: „În ajunul zilei cînd este să numească pe vreunul din boierii mari. 2008. atacând convoaiele de negustori şi prădând satele. Istoria generală a Daciei sau a Transilvaniei. fie el mare boier sau doar un simplu hoţ. care proclamă în auzul tuturor numele rangului. intră în Postelnicie. atunci când numitul este spătar. S-au văzut în vremea sa: arestări şi exilări de boieri. până în cele mai mici amănunte se făcea numirea în dregătorii. mare ban. prin care îi scrie că aşa precum înălţimea sa a găsit cu cale a-l lăsa în linişte. şi îmbrăţişându-se cu el stă în mijloc. Iar postelnicul cel mare trimite un pitac către acel ce este numit a fi destituit. Boierul predestinat vine a doua zi de dimineaţă la curte şi şade la Postelnicie. nici măcar una de geografie. De acolo trece în apartamentul boierilor veliţi. intră postelnicul cel mare. este condus până la casa sa. ciohodari şi seimeni. Grigore Ghica nu ezita să ia măsuri dure împotriva celor ce greşeau. agă. până să se gătească parada. Ceremonia este mai pompoasă. Atunci numitul sărută mâna domnului şi. ţintuiri de ureche la uşa prăvăliei a negustorilor necinstiţi şi confiscarea mărfurilor. fără căciuli) şi alţi mai mulţi privitori. din care fac parte subalternii din ministerul încredinţat marelui dregător. şi înfăţişează pe predestinatul la domn. Editura Valahia. Deşi bun şi drept. precedat de postelnicul cel mare. 661-662. şi celelalte. domnul îi face o cuvântare zicând: „Pentru strălucirea strămoşilor tăi (sau pentru credincioasele tale servicii) iată că te onorăm cu rangul cutare şi caută să te porţi bine”. trece în cămara Visteriei şi începe a da ordinele dregătoriei sale la subalternii şi logofeţii săi. mare vornic. 28 . Pintr-o ceremonie. Ţării Munteneşti şi a Moldovei. cafegi-başa şi alţii. Îndrăzneala lor crescuse în aşa măsură încât jefuiau şi omorau chiar la barierele Bucureştiului. p. unde peste puţin timp i se trimite meterhaneaua domnească să-i cânte. sau alt semn al rangului său. Nu lipseau de la Curtea domnească nici pedepsele.” Cu alai. Mai ales aceştia din urmă împânziseră ţara de la un capăt la altul. i se face ceremonie din partea edecliilor domnului. Acolo vistierul cel mare stă în picioare. Îmbrăcat cu caftanul. Bucureşti. mutilări şi execuţii de hoţi. adică ciubuci-başa. ţinând în mână caftanul. traducere din greceşte de George Sion. hatman sau armaş. tâlhari şi criminali. iese din Spătărie. sau dacă este vistier mare. Predestinatul îl sărută la guler.

les réceptions d`ambassadeurs. le pays débattre de questions importantes. X. iar cei rămăşi vor fi tăiaţi în bucăţi de turci. et avec la règle. d`adopter le projet. réunis au moins deux fois par semaine. de turci. Documente. Unui necunoscut care insistă să-l vadă pe Ghica pentru a-l convinge să se împace cu fosta soţie. Câteva din pedepsele ordonate de principe stârnesc amuzamentul bucureştenilor. la raison autre juge n`est pas résolu par les tribunaux inférieurs. notamment celles visant à l`organisation financière de l`Etat. închizând-o la Mănăstirea Mărgineni30. vol. care-şi exprimă temerea că Ghica va părăsi ţara aşa cum a făcut Caragea. . Ibidem. lois. Lipsită de forţe de ordine capabile să-i stârpească. 100 de lovituri la tălpi cu falanga. domnul porunceşte să i se aplice. 294. el o pune în siguranţă. les résolutions et les lois. p. LA VIE DE LA ROYAL COURT EN TEMPS DE GRIGORIE IV GHICA (Résumé) Au cours de Prince Grigore Ghica IV (1822-1828) cour princière conservé le centre du pouvoir qu`ils soient législatifs. cérémonies. exécutifs et judiciaires. consulul Prusiei29. divan 29 30 Hurmuzaki. les bals. iar cele câteva execuţii ordonate de Ghica nu vor opri şirul violenţelor. les festivals. Toujours à la cour royale se déroulaient les cérémonies. Divan. elementele bizantine regăsindu-se însă într-un procent încă consistent. bals. Voici.Viaţa la Curtea domnească în vremea lui Grigore al IV-lea Ghica 89 _______________________________________________________________________________ notează în 1824. adică va fugi. Concluzionând. Ţara Românească va cunoaşte o înteţire a tâlhăriilor şi crimelor. Mots clefs: power house. Unei boieroaice. et des jeux offerts par le prince règnant. la scara palatului. domnul îi răspunde că dacă se teme. 266. putem afirma că modernizarea societăţii româneşti se afla în plin proces de desfăşurare. p. Maria Hangerli.

.

année 1995. ARHIVELE OLTENIEI.REVOLUŢIA ÎN SUTANĂ: CLERUL ŞI EVENIMENTUL POLITIC ÎN PRINCIPATUL ŢĂRII ROMÂNEŞTI (PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA) NICOLAE MIHAI Potrivit unei percepţii curente. p. dar care survenea pe fondul unei „decreştinări” treptate. 253. Prin urmare. Hambledon Press. New York. Religion et Révolution: la déchristianisation de l'an II. Mc Manners. Presses Universitaires de Rennes. 1991. Cf. The French Revolution and the Church. la fel. Perspectives actuelles dans l’histoire de la Révolution française (sous la direction de Jean-Clément Martin). 2010. dar cu rezerva păstrării demarcaţiilor stricte ale celor două. diferite ca specific istorico-cultural faţă de obişnuitul etalon de raportare. din cauza politicii anticlericale inaugurate în perioada revoluţionară. Numéro 1. J. Hachette. Politique et religion en France. Religion et Révolution. June 2008. anumiţi intelectuali ai secolului al XIX-lea. 2002. 3 Jean-Claude Eslin. Religion. 80. Serie nouă. cauzat de viziunile şi sensibilităţile religioase diferite2. Harper and Row. in Frank Tallet. Nicholas Atkin. Editions Complexes. nr. în „Archives des sciences sociales des religions”. society and politics in France since 1789. Chiar în Europa. căci un preot implicat în afacerile publice nu poate decât să displacă profund3. 2. Biserica apare ca o instituţie tradiţională. episcopul James Madison sau binecunoscutul abate Grégoire sunt doar câteva exemple ilustrative ale „lipsei de incompatibilitate” între Biserică şi revoluţie1. O recapitulare recentă a contribuţiilor importante pe marginea raportului religie-revoluţie la Rita Hermon-Belot. continuau să acorde un rol important religiei ca susţinător al democraţiei. Joseph Galloway. Tocqueville: religion et modernité politique / Tocqueville: Religion and Political Modernity. precum Tocqueville. London.rencontres interdisplinaires et interrogations du présent. Dacă una dintre definiţiile consacrate ale Vechiului Regim era cea a uniunii dintre tron şi altar. 91–111 1 . p. în La Révolution à l’œuvre. Frank Tallet. 193-206. extrem de interesantă pentru areale precum America Latină sau Europa Răsăriteană. prieten apropiat al lui Benjamin Franklin.39. p. in „Journal of Modern History”. Totuşi. Dechristianizing France: The Year II and the Revolutionary Experience. 27. vol. Bruxelles. Situaţia este. 24. indică prezenţa a numeroşi clerici în „tabăra” revoluţionarilor. Europa Occidentală. Paris. 2005. volume 89. Religion and the Age of the „Patriot” Reform. 1-28. p. James Caldwell. 1970. Jean-Louis Ormières. o analiză a revoluţiilor nord-americană sau franceză. 2 Dale van Kley. Rennes. no. imună la experimentele politice de tipul revoluţiilor. Michel Vovelle. specialiştii au atras atenţia asupra profilului mult mai complex al naţionalismelor europene. Cu precizarea că situaţia Franţei este una mai aparte. p. vizibile anterior. 1976. ca să ne referim doar la câteva exemple clasice de la finele secolului al XVIII-lea. o anumită detaşare faţă de viziuni clişeizate pare să devină necesară.

În primul rând. p. Păstrătoare a memoriei colective. cel puţin în Balcani. La începutul secolului al XIX-lea. în Principate. În al doilea rând. VII. Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene” (sous la direction de Alexandru Duţu). O istorie a secularizării. 276. cronicile vechi. Cf. 1991. XIX-XX). ea joacă nu mai puţin un rol aparte şi în ceea ce priveşte receptarea noutăţilor. apoi prin interpreţi”5. 2006. Bucureşti. p. ea este în acelaşi timp creatoare şi distrugătoare. este. Bucureşti. ca Gheorghe Lazăr. în zona est-europeană. ea conservă deopotrivă amintirea perioadei de dinaintea ocupaţiei turceşti. şi pe această filieră. demonstrând acest lucru. O bună sinteză românească la Simona Nicoară. L’autre voix. apud idem. Teologie şi politică în Occident. II. fr. Editura Accent. 6 Eric Hobsbawm. de departe. Roger Chartier. Coborârea raţiunii pe pământ a fost o adevărată epifanie şi aşa a fost trăită prin protagoniştii săi. Timişoara. p. 12 Ideologia: religia. Originile culturale ale Revoluţiei franceze. Fiica raţiunii sub forma sa cea mai riguroasă şi cea mai lucidă: critică. Editura Ştiinţifică. 188-191. Biserica Ortodoxă are de suportat influenţa prelaţilor greci. Avatarurile creştinismului şi triumfalismul mesianismelor noilor ere (sec. tr. determinare raţională şi acţiune miraculoasă. Bucureşti. unde Biserica Catolică cedează statului locul important pe care îl deţinea în perioda Vechiului Regim6. În prima jumătate a secolului al XIX-lea. Pentru Principatele Române ale începutului de secol XIX. dacă ne gândim la faptul că o bună parte din literatura franceză a Luminilor va intra. prin faptul că provoacă o regândire a unui raport tradiţional. 251-269. Belona. distrugând. 1998. p. ideea de revoluţie va opera o modificare radicală a raportului dintre religie şi politică în Europa modernă. Biserica Ortodoxă continuă să joace un rol semnificativ7. construieşte. cap. Revoluţia este acel moment în care critica se transformă în utopie şi în care utopia e împlântată într-un grup de oameni şi într-o acţiune.92 Nicolae Mihai _______________________________________________________________________________ Conform unei alte opinii. sau. Era revoluţiei. care deţin poziţii cheie la nivelul ierahiei. de la apariţia sa mişcându-se pe linia acestei duble raportări: „Raţiune în act şi act providenţial. mai degrabă. 4 . dar şi patrimonii semnificative (mânăstiri şi proprietăţile lor). copiate în centrele monahale. 276. datorită faptului că „introduce mişcarea şi utopia acolo unde raportul dintre politică şi religie era gândit în termeni stabili”. istorie şi mit. Spre deosebire de situaţia vest-europeană. chiar dacă ei profită de curentul antigrecesc care se naşte în Ţara Idem. ei îi revine rolul de a reprezenta populaţia creştină din cadrul Imperiului Otoman. Studii asupra imaginarului social. iar cea de revoluţie cu cea de independenţă4. ştiut fiind că religia este asociată cu ideea de supunere. Rolul unor intelectuali ardeleni. Cu toate că influenţa culturală greacă va prezenta câteva avantaje pentru cultura religioasă şi politică a ţării. vol. p. 7 Alexandru Duţu. Gallimard. semnificativ. 5 Octavio Paz. Cluj-Napoca. 1992. Dumnezeu şi puterea. Utopica. 1997. în „Sud-Estul şi contextul european. revoluţia apare ca un adevărat Ianus bifrons. 11-86. treptat. Editura Anastasia. În viziunea lui Octavio Paz. 2001. Sorin Antohi. Y-at-il une Europe orthodoxe?. ea va ajunge să fie contrabalansată de dezvoltarea celei naţionale. a numelui binefăcătorilor şi donatorilor săi.

Hory sesiza perfect mobilurile care îi împinseseră pe fruntaşii revoluţionari să-l coopteze în guvernul provizoriu: „Înalta sa poziţie sacerdotală exercită o mare influenţă asupra poporului şi asupra soldaţilor. le va înnobila sacrificiile şi va binecuvânta începuturile lor ca naţiune. II. de altfel. la 1821. 267. 1902. În ceea ce-l priveşte pe mitropolitul Neofit. printre participanţii la mişcarea iniţiată de Tudor Vladimirescu se numără şi preoţi. Preţuirea de care se bucură mitropolitul. care. aşa cum se întâmpla şi în cazul revoluţiei americane. prezenţa membrilor Bisericii ortodoxe în cadrul Revoluţiei de la 1848 este mult mai serioasă şi ea invită la serioase reflecţii despre rolul acesteia în cadrul mişcărilor naţionale din Europa balcanică. la 1848. rolul acestor interferenţe culturale este departe de a fi unul minor. pentru a evita orice vărsare de sânge s-a recurs la cuvântul său conciliator pentru a triumfa în faţa contrarevoluţiei”8. În contextul dezavuării internaţionale şi a încercării de a beneficia de legitimitate prin conlucrarea cu boieri rămaşi la Bucureşti. Dacă la 1821. dar şi mitropoliul Neofit. de partea lor. Bucureşti.Revoluţia în sutană: clerul şi evenimentul politic în Principatul Ţării Româneşti 93 _______________________________________________________________________________ Românească în ajunul mişcării revoluţionare de la 1821. lecturează şi pe reprezentanţii francezi ai Luminilor. asigură interimatul în caz de vacanţă a puterii. în cadrul Revoluţiei de la 1848 rolul lor este mult mai semnificativ. oferindu-i protecţie şi acceptând colaborarea cu acesta. Aşa se face că. aceea de „popularizatori” şi „sacralizatori” ai noilor idei. deşi cei care îndeplineau acest înalt oficiu au fost cunoscute elemente conservatoare. p. la 1848. Tudor Vladimirescu şi-a modificat atitudinea. nu s-au bucurat de încrederea conducătorilor mişcărilor contestatoare politice. Tudor Vladimirescu îşi manifestase în repetate rânduri opoziţia faţă de mitropolit. unde un sigiliu 8 Anul 1848 în Principatele Române. iar acest lucru este perfect vizibil în textul Cererilor norodului românesc. unul dintre ierarhii români semnificativi pentru relaţiile dintre Biserică şi politică la 1821. conduse de Tudor Vladimirescu. Comparativ cu situaţia revoluţiilor din spaţiul occidental. sârbesc sau grecesc) un prestigiu sporit şi o credibilitate pe măsură. dovedeşte că reprezentanţii Bisericii erau deschişi unor experienţe culturale mai largi decât ne închipuim. care au încercat să-l protejeze. cât şi de elita revoluţionară paşoptistă. Cooptarea. în ciuda compromisurilor temporare acceptate. Acte şi documente 1848. nu numai mitropolitul Dionisie. De departe. iar cenzura şi distanţele existente nu eliminau posibilitatea pătrunderii ideilor novatoare din Occident. Faptul că episcopul Ilarion. a fost recunoscut atât de Tudor Vladimirescu. Deşi puţin studiat. Ei sunt cei care susţin discursul puterii revoluţionare că Dumnezeu va binecuvânta eforturile acesteia. . Este şi motivul pentru care. le-a asigurat mişcărilor revoluţionare din Sud-Estul Europei (cazul românesc. a înalţilor ierarhi ortodocşi. lor le revine o poziţie esenţială. deopotrivă în interior şi în exterior.

şi reprezentantul său. Atitudinea aceasta necesită câteva explicaţii. nu este [totuşi] lămurit pentru noi. cu sensul că „El (Dumnezeu) a binecuvântat iniţiativele noastre”9. pentru scoaterea şi alungarea din sânul credinţei voastre a acelora care au îndrăznit [să săvârşească] zisele fapte. Bucureşti. în contextul plecării precipitate a membrilor guvernului. ne confruntăm cu un paralelism izbitor. 10 În scrisoarea sa. 506. în 29 iunie. pe care îi găsim participanţi activi atât la 1821. respectiv guvernul provizoriu. nevoiţi. anunţând revenirea la starea anterioară de lucruri. anatemisind public evenimentul politic trecut. conlucrarea cu Tudor Vladimirescu. R 1821). în Stewart J. Editura Academiei Române. de la patriarhie. îi scrie. Cambridge. muhafizul Giurgiului. p. Există totuşi nuanţe: la 1821. p. unde capii Bisericii ortodoxe sunt împotriva revoluţiei. The American Revolution and religion 1765-1815. Marty. Reawekening and Revolution 1660-1815. p. „şi deosebit. 2006. care au luat parte. Loialitatea unora dintre ei se va prelungi. Ideea de Europa şi evoluţia conştiinţei europene. Dionisie Lupu nu va da curs cererii sultanului de a arunca anatema asupra mişcării conduse de Tudor Vladimirescu. dar şi iniţiază o politică represivă împotriva propriilor clerici. printre altele. după 13 septembrie 1848. Reinstaurarea regimului regulamentar. Primul se manifestă la nivelul ierarhiei. Documente interne. Al doilea paralelism ţine de implicarea clericilor simpli. 9 . 1959. chiar şi după reprimarea celor două mişcări şi în contra circulărilor oficiale emise de ierarhia religioasă. atât la 1821. la propagarea revoluţiei în ţară. Neofit practică un joc dublu. The Cambridge History of Christianity. acceptă. imediat ce situaţia se schimbă. cât şi la 1848. parohia. Cambridge University Press. şi Neofit. din 7 iunie 1821. speriaţi de zvonul intrării armatelor ruse.94 Nicolae Mihai _______________________________________________________________________________ naţional de la 1776 includea sloganul latin „Annuit Coeptis”. mitropolitului Ţării Româneşti. cât şi la 1848. la 1821. 9-13. şi nu ezită să treacă în tabăra adversă. Element important a ceea ce regretatul Alexandru Duţu numea solidarităţile organice11. în continuare DIR. se bucură în ochii credincioşilor de un anumit Martin E. Unul dintre elementele care trebuie luate în calcul în orice cercetare referitoare la corpul clerical. la final de secol XVIII şi început de secol XIX. Ismail Hachî. priveşte statutul parohiei ca spaţiu esenţial de existenţă. cu toate că vi s-a trimis în zilele din urmă o înştiinţare scrisă din partea căpeteniei credinţei voastre. Enlightenment. la 1848. În celălalt caz. lucru care îi va fi aspru reproşat de un dregător otoman10. Bucureşti. preotul. Răscoala din 1821. Brown. vizibil în câteva rânduri. susţinând fie Adunarea Norodului. în cel mai mic fel. Dionisie Lupu. 196. Dacă în 13 iunie 1848 acceptă să fie numit în fruntea noului guvern revoluţionar (care include însă şi nume ale Vechiului Regim regulamentar). 1999. Timothy Tackett. de ce nu aţi pus-o în faptă” (Documente privind istoria României. Să remarcăm faptul că. fie pe Tudor Vladimirescu. ALL. 11 Alexandru Duţu. îl găseşte pe Neofit în fruntea celor care nu numai că susţin fenomenul public de damnatio memoriae al revoluţiei. nu ezită să semneze decrete. II.

un exerciţiu retoric şi nu va fi confirmat de politica sa viitoare. totuşi. Bucureşti. pentru a face cunoscută proclamaţia domnitorului Gheorghe Bibescu de a nu da ascultare propagandei revoluţionare: „Îndatorând pă preoţi şi pe logofeţi de a le citi îndată şi de mai multe ori în auzul tuturor locuitorilor pentru a se pătrunde fiecare de coprinderea lor şi a se asemăna acestei înalte porunci domneşti”13. Tudor Vladimirescu inaugurase contestarea Vechiului Regim. p. şi cei doi episcopi. căpeteniile noastre.. 12 Constanţa Vintilă-Ghiţulescu. 209. deces). Accentul violent din acest document programatic avea să rămână. atât cele bisăriceşti (s. Humanitas. Revoluţia de la 1848 în judeţul Vâlcea: Studiu şi documente. Critica părea să meargă mai departe. Ei sunt nominalizaţi. fiind obligaţi la popularizarea lor. pe care viaţa cotidiană îl confirmă. mai ales. „îndatorat fiind domnului Şuţu şi făr’ de mulţumirea şi plăcerea norodului. Astfel. 2004. 1959. Arzul înaintat Porţii. Petre Bardaşu. Sergiu Purece. Râmnicu-Vâlcea. Pe de altă parte. 14 DIR. ci şi despre cele adresate în afară. pentru faptul că. R 1821. prin care i se poruncea slugerului Tudor Vladimirescu să înceteze răscoala în schimbul iertării. apar ca semnatari.). Răspunzând cerinţelor credincioşilor. p. ultimul. 207. 213. sexualitate. preoţii sunt. . p. 15 Ibidem. 33. Tudor Vladimirescu lăsând impresia că legitima violenţa inclusiv împotriva ierarhiei bisericeşti: „Dar pre bălaurii care ne înghit de vii. prin proclamaţia sa din 23 ianuarie 1821. 13 Horia Nestorescu-Bălceşti. zic. în scrisoarea adresată de Divanul principatului. ci. căsătorie.. I. în primele acţiuni iniţiate contra sa. Mitropolitul.Revoluţia în sutană: clerul şi evenimentul politic în Principatul Ţării Româneşti 95 _______________________________________________________________________________ prestigiu. 16 Ibidem. mijlocită pe lângă viitorul domn. toate cererile lui cele nesăţioasă şi nedrepte le iscăleşte ca pe nişte drepte şi pre norod îl implează de le îndeplineşte”14. indiferent că este vorba despre proclamaţiile generalilor trupelor ruse sau ale domnitorilor pământeni. În şalvari şi în işlic. p. până când să-i suferim a ne suge sângele din noi? Până când să le fim robi?”15. botez. printr-o critică puternică. pe lângă mitropolitul Dionisie. căsătorie şi divorţ în Ţara Românească a secolului al XVIII-lea. Corneliu Tamaş. era vizat nu doar pentru alegerea sa „împotriva legii orânduit”. Editura Societatea „Prietenii Muzeului Bălcescu”.-N. totodată. de exemplu. cu data de 30 ianuarie 1821. un cunoscut apropiat al revoluţionarului oltean. asigurând desfăşurarea evenimentelor cheie din viaţa membrilor oricărei comunităţi (naştere. ierarhia Ţării Româneşti apare menţionată într-o serie de documente oficiale. care-i viza şi pe reprezentanţii Bisericii. 1978. la 13 iunie 1848. deşi „rumân adevărat”. cu totul s-au plecat relelor voinţi ale domnului şi au prădat ţara ca să-l mulţumească. cât şi cele politiceşti. în ciuda problemelor de organizare internă de care nici această categorie nu era lipsită12. Totuşi.n. şi vehiculatorii dispoziţiilor puterii. Biserică. Nu este vorba numai despre documente interne.M. Gherasim de Buzău şi Ilarion de Argeş16.

23 Ibidem¸ II. 272. R 1821. să aibă acces şi să fie instruit pe cheltuiala Bisericii”22. se cerea expres alegerea altui mitropolit „pe care va pohti norodul”. unii membri ai săi încercând să părăsească mai devreme principatul. importanţa şi veniturile Bisericii. p. includea semnătura mitropolitului Dionisie. Conştient de statutul. în frunte cu „mitropolitul ţării. din februarie 1821. ar fi luat în calcul posibilitatea părăsirii oraşului18. prin care acesta era înştiinţat de posibila solicitare de ajutor din partea turcilor. 22 DIR. aşadar. la punctul 1 se mai adăuga obligativitatea ca ierarhia ecleziastică. era obligată. 22 sq. să întreţină şcoli21 „la care tineretul naţiunii române. sărac sau bogat. ierarhia ortodoxă nu avea să rămână fidelă unei viziuni căreia îi lipsea forţa instituţională pentru a deveni credibilă şi legitimantă. să ţină cont de legitimarea oferită de Biserică. I. dar şi pe cea a episcopilor Galaction al Râmnicului. De asemenea. Este şi motivul pentru care Tudor Vladimirescu va încerca să-l păstreze pe mitropolit în capitală. 21 În document se spune impropriu „în limbă turcă”. p. sprijinită de mânăstiri. Orice putere. mitropolitul fusese expres convocat în vederea organizării unei ceremonii mai ample. p. chiar dacă zvonurile referitoare la o iminentă intervenţie turcească păreau să-l fi speriat pe înaltul ierarh. . asistăm la propunerea unui program reformator care viza şi Biserica. în locul lui Dionisie. 19 Punctul 15 al programului în DIR. 214. Cu toate acestea. 255. către consulul rus Pini. se formulau interdicţii clare contra grecilor. Ibidem. În principatul vecin al Moldovei. „toate scaunele arhiereşti şi toate mânăstirile ţării trebuie să fie apărate cu totu de cătră călugări greci. p. 278. p. R 1821. 20 Ibidem. pentru a cărui siguranţă urma să fie detaşat un contingent de 500 de panduri23. p. În binecunoscutul program. la 4 februarie 1821. I. 274. Condamnând practicile ilicite în ceea ce priveşte alegerile ierarhilor (punctul 6). în care aminteşte că episcopul Galaction al Râmnicului. O recunoaşte Nicolae Văcărescu. episcopi. Tudor Vladimirescu ar fi luat în calcul implicarea instituţiei religioase ortodoxe în politica sa de renovatio nationis. alături de alţi boieri vâlceni. Astfel.96 Nicolae Mihai _______________________________________________________________________________ era semnat de către toţi reprezentanţii naţiunii. „nefiind orânduit cu alegerea şi voinţa a tot norodul”19. utile în acest sens. intitulat Cererile norodului rumînesc. igumeni”17. a cărei depunere era solicitată. În varianta germană a documentului programatic mai sus amintit sunt câteva precizări suplimentare. adresa semnată de Divanul Ţării Româneşti şi trimisă. într-o scrisoare cu data de 10 februarie 1821. nouă sau veche. rămâind pe sama ţării. Gherasim al Buzăului şi Ilarion al Argeşului. la punctul 2 figurând şi prevederea potrivit căreia. precum este legat şi precum să coprinde în hat[i]şeriful răposatului întru fericire împăratul sultan Selim din anu 180220. care servea legitimarea acţiunii eteriste în 17 18 Ibidem. La fel.

fiind inserată într-un raport mai amplu. în Moldova însuşi „prinţul Şuţu a obligat încă din seara zilei de 26 februarie pe mitropolitul Moldovei. Editura Fundaţia „Scrisul Românesc”. Un raport consular inedit despre revoluţia română de la 1848-1849. „Mai dădea ordin în sate şi preoţilor şi primarilor să adune boii şi carăle pentru podvezi şi provizii”27. Relatarea este făcută la 22 februarie 1849. Craiova. Raluca Tomi. Stela Rădulescu.Revoluţia în sutană: clerul şi evenimentul politic în Principatul Ţării Româneşti 97 _______________________________________________________________________________ spaţiul public. Pentru liderii revoluţionari de la 1848. s-a impus ca necesară. reiese că preoţii erau elemente active ale difuzării deciziilor lui Tudor Vladimirescu. 91. reiese că. fiind integraţi în reţeaua administrativă locală. Vladimir Osiac (coordonatori). activitatea pe care au depus-o pentru menţinerea ordinei publice. XVII. trimis de reprezentantul Regatului Sardiniei. preotul putea deveni un excelent reprezentant la nivel naţional. precum Francesco Mathieu: „Printr-un calcul într-adevăr abil au ales în fruntea lor pe mitropolit şi energia. puneam de trăgeam clopotele şi sunau goarnele prin sat de se aduna lumea în curtea bisericii şi acolo vorbeam eu cât şi prea bunul şi înţeleptul Sluger Teodor. desemnarea mitropolitului ca şef al noului guvern. salutată ca atare de unii observatori străini. p. binecunoscut întregii comunităţi: „În satele în care ajungeam. ediţie îngrijită şi alcătuită de Ion Pătroiu. Încercările de sensibilizare colectivă mizau însă şi pe membrii simpli ai clerului ortodox. 48. din Chişinău. Potrivit mărturiei lui Gheroghe Duncea. privitor la Tudor Vladimirescu. liturghia şi Tedeum-ul în biserica Trei Ierarhi şi să sfinţească de asemenea steagurile armatei greceşti”24. păreau să dea noii puteri garanţii de stabilitate şi durabilitate”25. 1. 27 Ibidem. I. vol. ne duceam la biserica satului. Tot din relatarea aceluiaşi martor. influenţa pe care capul bisericii o are într-o ţară atât de religioasă. Alegerea mitropolitului Neofit a fost apreciată ca o manevră inteligentă. 333. Dinică Ciobotea. din portul Galaţi. adică duminică. în „SMIM”. p. Bucureşti. Veniamin. nu doar pe ierarhii săi. la 5 martie 1821. Gabriel Croitoru. se numără şi clerici care „răspund cu a lor dorinţă la sacra de astăzi causă şi au capacitatea cerută a dobândi majoritatea de glasuri la alegerile Ibidem. vol. 2001. să oficieze a doua zi. Depăşind poziţia de simplu reprezentant al comunităţii locale. 2004. la 1821. de care acesta înţelegea să se folosească în stabilizarea şi legitimarea propriei puteri. Din raportul dat de generalul rus Inzov. în urma abdicării domnitorului Gheorghe Bibescu. Mehedinţi. 26 Memoriul lui Gheorghe Duncea din Prejna. Îi desluşeam pe deplin pentru ce am pornit această mişcare a noastră şi pe urmă preotul satului ne da o binecuvântare şi zicea să mergem înainte vitejeşte cu Dumnezeu”26. p. p. deşi nu era o variantă agreată unanim. 25 24 . Printre cei delegaţi în vara lui 1848 ca reprezentanţi ai judeţelor în viitoarea „Obştească Adunare Constituantă”. recrutarea voluntarilor pentru trupele de panduri se făcea într-un spaţiu public. în Izvoare narative privind revoluţia de la 1821. Tudor Nedelcea. 47.

pe crearea unei legături fireşti între un spaţiu public binecunoscut. a explicat destul de întins fiecare articol. precum şi prezenţa variată a reprezentanţilor corpului social (ţărani. 1978. p. Editura Academiei Române. Biserica este deopotrivă prezentă activ la ceremoniile revoluţionare. reinvestit. Andreescu pe un car. se bucurau. cu stindardele tricolore şi acelea de la mai multe biserici şi aducându-se şi muzica militară au plecat cu toţii afară din cetate. spre a se înţelege de toţi şi spre a se cunoasce foloasele noulăor reforme. 29 iulie). are loc la Craiova. marginal. Ibidem. ceremonia depunerii jurământului a început prin ascultarea liturghiei „în biserica catedrală şi după săvârşirea Sf. prapuri). ca s-o cunoască toţi şi s-o îmbrăţişeze. 64. şi un spaţiu periferic. cetăţean al Craiovei. conform unei adrese întocmite la 15 august 184829. 57. 30 29 . care implică crearea unui traseu mai complex între diferite spaţii centrale şi periferice (Şcoala Centrală şi Târgu de Afară). 31 Ibidem. Măneanu. mergând toţi pe marginea râului Jiu. la 20 iulie 1848. aşadar. p. la Târgu Jiu. Potrivit relatării făcute de Carminschi. de la sfinţirea steagurilor. Ileana Petrescu. de acum de un viitor fericit care li se pregătesce prin Constituţe. Sublocotenent Andreescu a luat programa Constituţiei în mână şi. reiese că „joi. p. cum era cazul preotului Slătineanu. O frumoasă rolă a jucat la această întâmplare o numeroasă ceată de copii. s-a citit mai întâiu proclamaţia ce s-a slobozit de Prea Sfinţia sa Părintele Mitropolitul către toţi preoţii României. Acolo. 36 (Craiova. la 29 iulie. 1969. Leturghii. inclusiv prin prezenţa preoţilor. şi de ale căruia roade se vor folosi ei. elevi). De exemplu. şi făcându-se o sfeştanie rugătoare lui Dumnezeu pentru apărarea popolului român şi stropindu-se cu sf. ca spaţiu matrice şi nou centru al regenerării naţionale. Politica revoluţionară este articulată. cu feţele vesele şi pline de entuziasm s-au întors iarăşi la şcoală cu strigăte de bucurie. asocierea de simboluri laice şi religioase (stindarde tricolore. citind cu glas tare toate articolele. ca prin organul Sfinţiei lor să se proclame Constituţia.98 Nicolae Mihai _______________________________________________________________________________ definitive”28. care veniseră cu stindardele lor şi asistând la toată ceremonia în cea mai bună orândueală. suindu-se câţiva preoţi şi d. M. neîncetând din strigările lor de bucurie!”31. se 28 N. aiazmă atât stindardele tricolore. la piaţă unde se face târg şi unde erau adunaţi mulţi cetăţeni şi câteva mii de ţărani ce veniseră la târg. Craiova. Chipurici. într-o dumbravă ce este între păduri pă acea apă. Mehedinţiul sub steagul Revoluţiei române de la 1848. ca nisce îngeri binevoitori. adunându-se clerul şi tinerimea Craiovei la şcoală. la sfârşit a zis d-lui un cuvânt improvisat şi toţi au aclamat cu strigări de: ura! Să trăească Constituţia! Banda militară a intonat un marş frumos şi toţi. apoi d. O altfel de ceremonie. cât şi toţi cei ce veniseră a lua parte”30. preoţi. până la depunerea jurământului pe Constituţie sau arderea documentelor Vechiului Regim. în centrul oraşului. militari. acompaniaţi de musică. virgin. care figura în lista aleşilor judeţului Mehedinţi. În acest caz. Documente privind revoluţia din 1848 în Oltenia.

Revoluţia în sutană: clerul şi evenimentul politic în Principatul Ţării Româneşti 99 _______________________________________________________________________________

remarcă cum sărbătoarea revoluţionară presupune şi lectura publică a două documente, plasate nu întâmplător într-o anumită succesiune. Circulara mitropolitului, solicitând sprijinul corpului clerical faţă de popularizarea actului fondator al noului regim, precede prezentarea acestuia de către reprezentantul puterii revoluţionare, în acest caz un ofiţer al miliţiei pământene. Sigur, nu toţi preoţii par a fi câştigaţi de partea noii puteri revoluţionare. Comisarii revoluţionari, aceste figuri iacobine à la roumaine, identifică şi clerici în rândul conspiratorilor „împotriva liberatorilor naţiei şi a sacrei de astăzi cause”32. Aşa este cazul preotului Gheorghe Mărăcine, acuzat de a face parte dintr-un grup contrarevoluţionar, care activa în plasa Motrul de Jos, şi pentru care se cerea intervenţia subadminstratorului pe lângă protopopul local, spre „a urma cu dânsul ceea ce dogmele bisericii îl vor povăţui, de vreme ce nu a fost vrednic a-şi păstra datoriile religiei şi credinţa către naţia sa”33. Postura completă şi, poate, inedită a implicării membrilor Bisericii în jocul politic al epocii, este aceea a clericilor comisari de propagandă. „Preotul iacobin”, în variantă românească, este reprezentat de figuri precum cea a ieromonahului Atanasie, numit, alături de Dumitrache Zăgănescu, comisar de propagandă în judeţul Vâlcea, după cum reiese dintr-o adresă din 26 iunie 184834 sau de ierodiaconul Veniamin, comisar în judeţul Vâlcea. Din raportul ultimului, cu data de 28 iulie 1848, putem identifica elementele principale ale misiunii acestora: „După ordinul Guvernului Locotenent de Prinţ a de a merge din sat în sat ca Comisari extraordinari, în judeţul Vlaşca, plăşile Marginea şi Călniştea, spre a însufla în inimile simplilor ţĕrani amorul patriei şi al naţionalităţii, arătându-le toate drepturile şi fericirile ce li se prepară în viitor cum şi datoriile ce au atât către ţeara ce-i hrănesce şi în care au deschis ochii, cât şi către proprietarii şi arendaşii moşiilor, unde sunt clăcaşi”. Activitatea lor putea da naştere la interpretări răuvoitoare, contrarevoluţionarii speculând certa dimensiune propagandistă a activităţii comisarilor pentru a le construi un portret negativ. Conform raportului nr. 63 al comisarilor de Vlaşca, reiese că prezenţa acestora ar fi fost solicitată expres de Suleiman Paşa, comisarul extraordinar al Porţii, întrucât „câţiva proprietari au dat o petiţie Paşei, prin care ne făceau rebeli, adică că Comisarii învită pe ţĕrani a se rĕscula înprotiva Turcilor”35. Raportul celor doi comisari arată cum ei înşişi au depistat un complot important, incluzând nu mai puţin „de 300-400 individe, al căror scop era tocmai acela de a da jalbă Paşei”. Printre cei identificaţi se numărau chiar funcţionarii principatului, printre care fostul preşedinte al sfatului orăşenesc, destituit de administratorul revoluţionar, în urma învinuirii că, „în ziua când sosise deputaţia

32 33

N. Chipurici, M. Măneanu, Mehedinţiul, p. 58. Ibidem, p. 59. 34 Ileana Petrescu, Documente, p. 37. 35 Anul 1848, III, p. 3.

100

Nicolae Mihai _______________________________________________________________________________

de la Bucuresci, îndemna pe popol a nu asculta de învitaţiile ce i se făceau spre a subt-însemna petiţia ce s-a trimis Sultanului”36. Un caz special este cel al preotului Dinu din satul Brebinari (Mehedinţi). În timp ce-l însoţea pe unul dintre comisarii revoluţionari de Dolj, în vederea recrutării celor patru oameni de fiecare sat, subadministratorul plăşii Jiului de Sus primeşte din partea clericului român o plângere „că încă din zilele fostului domn Bibescu se află supt arest în mânăstire, fiind bănuit de revoltant împotriva numitului domn”. Cercetarea iniţiată de funcţionarul revoluţionar, discuţia avută cu egumentul mânăstirii, celebrul Eufrosin Poteca, demonstrează că respectivul cleric „năpăstuit” a avut un comportament ireproşabil, inclusiv în perioada detenţiei de doi ani. Luând notă şi de existenţa unei copii după o adresă a guvernului către Ministerul din Lăuntru, prin care se cerea liberarea preotului Dinu, subadministratorul, „ca foncţionar şi cetăţean”, recomanda eliberarea „arestantului”, „să se bucure şi el de libertatea ce domină astăzi în toate inimile rumânilor”37. În ciuda exemplelor, nu puţine, de adeziune, a trage concluzia că tot clerul îmbrăcase sutana revoluţionară, înseamnă a neglija mărturiile care consemnează o opoziţie poate mai retrasă, dar fermă. Un corespondent din Bucureşti, al ziarului transilvănean „Gazeta Transilvaniei”, semnala, la 28 iulie 1848, existenţa în capitala munteană a unui fel de „partidă anticonstituţională între preanumerosul cler local. Noi pândim cu nepreget la mişcările ei, o umărim până în sânul camarilei mitropolitane care nu poate uita pedeapsa ce luă Zosima. Partida aceasta de nu se va demasca curând, poate deveni periculoasă. Eu voi încerca a vă împărtăşi o listă a membrilor ei”38. Unele documente, de după 13 septembrie 1848, oferă o imagine interesantă asupra preoţilor care înţeleg să rămână fideli regimului revoluţionar. Obligat să popularizeze decretele regimului regulamentar reinstaurat, Ioan Lăcusteanu, subadministratorul plăşii Balta, se trezeşte în faţa unei ostilităţi pe care era departe de a o fi estimat. În primul rând, pentru că aceasta era dirijată de membrii respectabili ai comunităţilor locale, între care preotul ocupă poate cel mai important loc: „Ajungând în satu Nedeia, am chemat pe preotu popa Ilie şi o sumă de săteni, cărora dându-le hârtiile tipărite, le-am citit în auzul lor şi, scuipându-le acel preot, le-au lăpădat, strigând că ei au jurat odată să moară cu constituţia şi strigând pă săteni i-au risipit: spuindu-le pentru zaherea, m-au înjurat şi pă mine şi pă cel ce-au făcut-o”39. În ciuda speranţelor legate de o detensionare a climatului, funcţionarul este insultat public de respectivul preot şi de un fost soldat, care nu ezită să-l agreseze, deşi era înconjurat de 6 dorobanţi şi de „căpraru” lor: „Zicându-le să-şi vie în minţi că am poruncă să arestuiesc pă
36 37

Ibidem, p. 4. Ileana Petrescu, Documente, p. 70 sq. 38 Anul 1848, III, p. 18. 39 Ibidem, p. 129.

Revoluţia în sutană: clerul şi evenimentul politic în Principatul Ţării Româneşti 101 _______________________________________________________________________________

rebeli, deodată acel popă ca un leu răcnind, s-au adunat într-o clipă ca la 50 săteni, toţi cu pari, strigând să omoare pă idoli şi, năvălind asupra dorobanţilor, au început a-i lega, iar acel nelegiuit preot fără de veste au năvălit asupră-mi şi au dat cu ciumagu, ghieldiş în spate-mi. Am scăpat într-o casă, până când m-au aruncat în căruţă şi am dat fuga, dându-mi chiot de hoţi şi alte grozave ocări”40. Ion Lăcusteanu solicita luarea urgentă de măsuri pentru pedepsirea satului Nedeia şi a acelui „nelegiuit preot”. Circulara expediată către toţi administratorii, cu data de 6 august 1848, insistă pe importanţa cointeresării preoţilor în opera de propagandă, având ca rezultat „luminarea” ţăranilor în privinţa noilor drepturi câştigate41. Uneori, dificultăţile apar tocmai atunci când preoţii se sustrag acestui rol, solidaritatea cu comunităţile locale fiind dovedită chiar de instigarea acestora la violenţe contra arendaşilor. Aşa de pildă, se plângea Constandin Anastasiadi, arendaşul moşiei Frunzeşti din judeţul Ilfov, „arătând că vineri seara, la 6 ale curgătoarei luni, pe la 10 ceasuri, s-au pomenit î<m>presurat de preotul bisericii acelui sat, anume Petre, întovărăşit cu un fost epistat şi alţii câţiva din sătenii de acolo, năvălind asupră-i cu precugetare de zurbalâc care ar fi putut amerinţa şi mearge, fără a-i arăta nici o pricină binecuvântată şi vrând a scăpa s-au închis în casa sa, au mers numiţii şi chear acolo strigând pă lângă altele ca să-l omoare, i-au spart geamurile după la ferestre”42. Prezenţa slujitorului Bisericii ar fi agravat, aşadar, climatul de violenţă, nu întâmplător arendaşul solicitând autorităţilor revoluţionare locale „să i să facă înfrânarea cuvenită spre a nu i să întâmpla cevaşi mai rău după îndârjirea ce au cunoscut la dânşii”. Preoţii figurează şi ca semnatari ai jurământului săvârşit în mânăstirea Câmpulung, de către funcţionarii districtului Muscel: arhimandritul Ioanichie, Ilarion ieromonahul şi protopopul Nicolae Ghermănescu, ultimul semnând şi o scrisoare de confirmare a prezenţei sale la eveniment. Dacă luăm în calcul destinul unor clerici implicaţi în revoluţie, cu sau fără voia lor, şi ne gândim la câteva figuri reprezentative ca episcopul Ilarion al Argeşului şi mitropolitul Dionisie, la 1821, sau popa Radu Şapcă şi mitropolitul Neofit, la 1848, observăm că ei ilustrează perfect comportamentele esenţiale ale periodei revoluţionare româneşti de la început de secol XIX, ataşamentul şi compromisul. Este important să remarcăm fracturile care se nasc în rândul corpului clerical. Dacă înalţii ierarhi, cu câteva excepţii notabile, cultivă refuzul, ulterior compromisul forţat până la reinstaurarea unei ordini recunoscute de imperiul rus şi cel turc, în rândul preoţimii obişnuite, se poate constata în bună parte o certă simpatie. Solidarităţile tradiţionale nu sunt puse la grea încercare nici la 1821,
Ibidem. Ibidem, p. 251. 42 Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare ANIC), fond Ministerul de Interne, Divizia comunală, dos. 31/1848, f. 1.
41 40

102

Nicolae Mihai _______________________________________________________________________________

nici la 1848, din contră, atât mişcarea iniţiată de Tudor Vladimirescu, cât şi deciziile guvernului revoluţionar paşoptist contând pe sprijinul membrilor Bisericii, care legitimează public noile acţiuni. De aici interesul pentru cooptarea, într-o formă sau alta, a înalţilor ierarhi, fenomen întâlnit şi în cazul moldovean. În „Albina Românească” din 4 aprilie 1848 apărea publicată o dezicere oficială a mitropolitului Meletie, care „prin un act, adresat către Prea Înălţatul Domn, a mărturisit a sa adâncă părere de rău pentru iscălirea unei hârtii, a căreia ţintire ademenitoare n-a putut pătrunde, împedecat fiind de slăbănogirea sănătăţii sale obştesce cunoscută, şi prin acel act a declarat că acea iscălitură a Prea Sfinţiei Sale rămâne anerisită şi răsuflată”43. De altfel, după cum reiese dintr-un raport confidenţial trimis domnitorului, la 7 aprilie 1848, Costache Moruzi, unul dintre complotiştii prinşi, ar fi mărturisit că planul lor era „să iea pe Mitropolitul în cap cu toţi bătrânii ce au iscălit şi, întovărăşit de toţi ceilalţi turburători, să vie la Vodă şi să-l apuce să iscălească clausele cerute”. Mitropolitul Moldovei devenea, astfel, un posibil „preşedinte” de guvern revoluţionar. Este clar că există un larg consens în ceea ce priveşte misiunea şi utilitatea Bisericii atât la 1821, cât şi la 1848. Atunci când îl contestă pe mitropolitul Dionisie, Tudor Vladimirescu indică exact punctele de ruptură dintre societate şi instituţia Bisericii, acuzată de simonie, uitarea misiunii sale faţă de turma credincioşilor, coparticipare şi legitimare a acţiunilor unei puteri străină de popor. Denunţarea proastei gestionări a fondurilor, abuzul dijmelor, darurilor şi plocoanelor, veniturile clerului înalt şi a mânăstirilor, privilegiile fiscale, situaţia ierarhiei şi a clerului grec sunt întâlnite frecvent la 1821. Mizând pe prestigiul de care aceştia se bucură în faţa credincioşilor, preoţii sunt printre primii convocaţi pentru a servi, ca vehiculatori ai mesajelor guvernului revoluţionar paşoptist. Acesta mizează pe prestanţa lor pentru a potoli tulburările iscate în lumea rurală de libera intepretare a proclamaţiei de la Islaz şi de refuzul de a mai presta vechile obligaţii, dar şi pentru o mai rapidă şi profundă difuzare a intrucţiunilor sale într-un mediu cât mai larg. În acest scop, Ministerul din Lăuntru cerea ca în fiecare reşedinţă de judeţ să fie convocaţi câte un preot şi un ales al satului, pentru o explicaţie a articolelor „Constituţiei”, după cum aflăm dintr-un ordin al adminstratorului de Vâlcea, cu data de 12 iulie 184844. Preotul este, aşadar, alături de membrii corpului profesoral, printre primii mobilizaţi de noua putere revoluţionară. În spaţiul urban, preoţii, „supt a căror priveghere” urmează să se desfăşoare alegerile de deputaţi de mahalale45, conservă, aşadar, un prestigiu recunoscut deopotrivă de către comunitatea urbană
Anul 1848, I, p. 244. Horia Nestorescu-Bălceşti, Petre Bardaşu, Sergiu Purece, Corneliu Tamaş, Revoluţia, p. 103, 115, 120 sq. 45 Ibidem, p. 119.
44 43

Revoluţia în sutană: clerul şi evenimentul politic în Principatul Ţării Româneşti 103 _______________________________________________________________________________

şi de către administraţie, prestigiu ce poate fi uşor transferat şi acţiunilor cu miză politică. Mai mult, printr-o circulară cu data de 6 august 1848, administraţia locală trebuia să mobilizeze şi clerul local46, căci anumite publicaţii oficiale sau preluate de guvernul revoluţionar puteau fi mai bine popularizate prin intermediul Bisercii: „«Buletinuri» şi mai vârtos «Foaia Sătească» să stăruieşti să se citească în toate sărbătorile şi duminicile la uşa bisericii, prin sat şi oriunde vor fi adunaţi, făcând tălmăciri la cele ce sânt neînţelese pentru dânşii”47. Acuzat pe nedrept de dorinţa de înstrăinare a bunurilor mânăstirii Hurez, egumenul Hrisant Hurezeanu se vedea arestat de membrii Gărzii Naţionale din Râmnicu-Vâlcea. Iniţiatorul moral al acestei acţiuni era identificat de către prelatul ortodox în persoana egumenului Bistriceanu, „care se afla în oraş, căci la mânăstire nu-i place a şedea, iubind politica”, cearta dintre cei doi având, de fapt, mize mult mai puţin politice, respectiv atribuirea lucrărilor de restaurare a clădirilor mânăstirii Bistriţa către primul48. Într-un memoriu, adresat sultanului de către membrii Locotenenţei domneşti, erau incluse, printre prevederi, şi cele referitoare la apartenenţa şefului statului la „religia majoritară” sau emanciparea mânăstirilor închinate, problemă atacată şi de fostul domnitor Gheorghe Bibescu. „Un memoriu special, servind la stabilirea legitimităţii şi urgenţei acestei măsuri va fi prezentat Sublimei Porţi de către Comisie, menajând bineînţeles, ceea ce poate, de drept, revine mânăstirilor Sfintelor Locuri”49. Tot preoţii sunt cei care, însoţiţi de câte doi reprezentanţi ai satelor, erau invitaţi să vină în capitală „pentru propagandă”, respectiv pentru explicarea drepturilor şi obligaţiilor stabilite de puterea revoluţionară50. Protestând contra plasării steagurilor tricolore pe turlele bisericilor, comunităţile rurale demonstrează nu doar că sensibilităţile colective pot fi bruscate de gesturi care deranjează reprezentările tradiţionale asupra unor locuri definitorii pentru comunitate, dar şi prestigiul de care se bucură preotul, care poate deveni, la fel de bine, un inamic sau un aliat redutabil al revoluţiei. Este ceea ce vor sublinia şi anchetele efectuate asupra preoţilor reţinuţi în timpul represiunii exercitate după 13 septembrie 1848. Instrumente active ale noii puteri, comisarii revoluţionari nu vor ezita să facă şi ei apel la Biserică şi la slujitorii săi, pentru a avea maximă eficienţă în propaganda desfăşurată. Comisarul plaiului Nucşoarei, judeţul Muscel, C. Brezoianu, a cărui cuvântare era publicată la 31 august 1848, le reamintea
Anul 1848, III, p. 251 sq. Horia Nestorescu-Bălceşti, Petre Bardaşu, Sergiu Purece, Corneliu Tamaş, Revoluţia, p. 163, 10 august 1848. 48 Ibidem. 49 Anul 1848, III, p. 218. 50 Ibidem, p. 221, raportul no. 4953 al Ministerului Trebilor din Lăuntru către Locotenenţa Domnească, din 4 august 1848, solicitând despăgubirea pentru cheltuielile celor veniţi. Ibidem, Proclamaţiunea no. 373 a a Locotenenţiei Domnesci a Ţării Românescii, p. 53.
47 46

104

Nicolae Mihai _______________________________________________________________________________

sătenilor importanţa binecuvântării publice a Constituţiei de către mitropolitul Neofit. Încercând să reconfigureze solidarităţile locale şi să depăşească tensiunile existente între săteni şi arendaş, comisarul revoluţionar făcea apel la o viziune creştină, pe care ritualul creştin al sfinţirii celor prezenţi, de către preotul comunităţii, trebuia să o întărească. Noua fraternitate revoluţionară era justificată în virtutea apartenenţei etnice, a supunerii aceloraşi legi şi a comuniunii evanghelice, pentru că „duhul lui Dumnezeu prin rugăciunea preotului, coborându-se într-această apă, ne va spăla cu stropiturile ei de toată spurcăciunea ei”51. Mai mult, în discursul său, comisarul revoluţionar construieşte o filiaţie a Constituţiei, fondată, cum altfel, decât direct pe Biblie. Apelul la episoadele testamentare (contrarevoluţionarii identificaţi cu „fii Fariseilor”), la pildele obişnuite în predicile duminicale ale preotului susţin reprezentările vehiculate: revoluţia este justificată de Dumnezeu, clăcăşia trebuie eliminată ca stare nefirească a robiei, incompatibilă cu calitatea de creştin, evitarea incidentelor violente şi adoptarea iertării faţă de cei responsabili de abuzurile Vechiului Regim. În fine, preotul îşi poate îndeplini misiunea de apostol al Mântuitorului, „însuflă dragostea, propovăduesce frăţia, îndeamnă la arăturile de toamnă, ţine buna orândueală”52. Aşadar, ca unul dintre instrumentele de succes ale propagandei revoluţionare de la 1848, mai ales în lumea rurală, categoria clericilor români avea să fie printre primele vizate de represiune. Mitropolitului Neofit i se solicita luarea de măsuri, în acord cu canoanele bisericeşti, împotriva celor vinovaţi, dar, lucru semnificativ, supravegherea reintegrării acestora în societate cădea în seama autorităţilor laice: „Un mare număr de preoţi şi de călugări luând o parte activă la cele din urmă tulburări invitând norodul a se scula şi propoveduind în veleag prinţipurile cele mai ecsagerate şi mai răsturnătoare înprotiva datoriilor de linişte şi de împăciuire ce sânt puse asuprăle; un asemenea scandal nu poate rămânea nepedepsit fără a trage după sineşi urmări vătămătoare. […] Veţi mărgini pe cei vinovaţi la deosibite chinovii ori mânăstiri, unde să poată subt privighere necurmată şi printr-o pocăinţă adevărată, să-şi îndrepteze vina şi numai după ce vă veţi încredinţa că s-au pătruns de felul însărcinări lor şi de datoriile lor în soţietate, le veţi da voe a să întoarce la vetrele lor, înştiinţând mai întâiu stăpânirii şi având tot deodată preasfinţia voastră de acum înainte straşnică privighere asupra purtării clirosului”53 . În 24 septembrie 1848, Neofit îi adresa lui Nifon Sevastis, episcopul Râmnicului, o scrisoare în care recunoştea participarea clericilor români „la turburările trecutei răzvrătiri revoluţionare”. În acord cu măsurile luate de căimăcămie (decretul nr. 52 din 20 septembrie), episcopul vâlcean era îndemnat
Anul 1848, IV, p.23. Ibidem, p. 25. 53 Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale-Dolj (în continuare DJAND), Documente, CCLXXXII/ 35, f. 1, document din 21 septembrie 1848.
52 51

Revoluţia în sutană: clerul şi evenimentul politic în Principatul Ţării Româneşti 105 _______________________________________________________________________________

„ca pe câţi din asemenea feţe bisericeşti îi vei cunoaşte amestecaţi, din acea eparhie, sau din afară, veniţi cu propaganda în acele judeţe, şi să vor fi aflând acum pe acolea, să orânduiţi numai decât a să prinde şi arestindu-i sub bună pază, să ne raportuiţi, arătându-ne numai decât numărul lor spre a să aduce apoi aceştia prin mâna administraţiei civile”54. Invitat să ia parte la represiunea declanşată contra propriului corp bisericesc, Nifon va expedia, la rândul său, la 30 septembrie 1848, o circulară către toţi protopopii din eparhia Olteniei, cerând aplicarea măsurilor cuvenite, referitoare atât la cei identificaţi deja (preotul Atanasie, fostul paroh al bisericii Episcopiei Râmnicului, călugărul Veniamin Zăgănescu, corect Dabija, iconomul mânăstirii Bistriţa şi preotul Radu Şapcă, satul Celei, judeţul Romanaţi), cât şi la alte feţe bisericeşti necunoscute încă: „Scriem cucerniciei tale ca îndată după primirea acesteia să îndatoraţi pe proestoşi ca să cerceteze şi oriunde să va afla vreunul din numiţii sau şi alte feţe bisericeşti dintr-acele plăşi, ori de aiurea veniţi acolo cu propagande, să se prinză numai decât şi prin ajutorul administraţiei locale, arestuindu-se supt bună pază, să ne raportuieşti îndată, arătându-ne numele lor, ca să-i încunoştiinţăm Prea Sf. sale Părintelui Mitropolit, după cererea ce ni se face, spre a să porunci apoi aducerea lor aici prin mâna administraţiei civile”55. Pe lângă cei trei menţionaţi mai sus, episcopul Râmnicului nominaliza alte trei feţe bisericeşti în raportul pe care-l expedia mitropolitului, să recunoaştem un număr sensibil redus faţă de numărul real al participanţilor. Printre aceştia apărea şi protopopul Marin Vădăstreanu, din Romanaţi, faţă de care mitropolitul Neofit solicita, la 25 octombrie 1848, luarea unor măsuri suplimentare, vizând izolarea sa şi pedepsirea sa conform canoanelor bisericeşti: „Cât pentru cucernicul protopop Marin al plăşilor: Ocolul oraşului Caracal, Oltu de jos şi Balta din judeţul Romanaţi, prea bine aţi urmat că s-a depărtat din postul său şi în locu-i că aţi orânduit pe altul. Dar nefiind din destul aceasta, scriem frăţiei tale ca îndată după primirea acesteia, să faceţi punere la cale ca printr-adins paznici, ridicăndu-să de la locuinţa sa, să-l trimiţă în canon, supt bună pază, cu poruncă din parte-vă, la mănăstirea Bistriţa, pă vreme nehotărâtă, pănă la al doilea poruncă şi cu orânduială ca să fie păzit a nu fi slobod a eşi din mănăstire. Să păzească în toată vremea slujbele bisericii; să facă pe toată ziua câte 30 de mătănii pela icoanele împărăteşti şi mâncarea să fie uşoară”56. În aceeaşi adresă, mitropolitul amintea şi despre situaţia celorlalţi clerici ortodocşi, deja depistaţi ca susţinători ai revoluţiei. Dacă despre ieromonahul Atanasie, fostul preot al bisericii Episcopiei Râmnicului, se ştia că „s-au poprit
Acte şi scrisori din trecut. Clerul oltean în turburările revoluţionare de la 1848, în „Arhivele Olteniei”, Seria veche, anul IV, no. 17, ian-fevr. 1925, p. 172. 55 Ibidem, p. 173. 56 Ibidem, p. 173.
54

106

Nicolae Mihai _______________________________________________________________________________

de către dl general al armiei ruseşti [Danilevschi] care au trecut pă acolo, prin R.-Vâlcea şi s-au trimis la Craiova cu alţi revoluţionari ce s-au mai putut dovedi”57, despre ceilalţi informaţiile erau incomplete. Reconstituirea traseului lor nu era de natură să ajute la depistarea lor, Neofit fiind obligat să solicite concursul autorităţilor civile pentru a avea şanse de reuşită. Asupra lui Veniamin sau călugărului Theodor, „ce-i zice Zăgănescu”, existau acuze mai severe, precum cea reţinută din mărturia lui C. Halepliu, că ar fi zis că „la a doua revoluţie ce o să se facă să se piarză toate viţele de boieri”58. Un alt cleric, identificat rapid prin gesturile sale politice, este ieromonahul Atanasie de la Episcopia Râmnicului, arestat la 6 octombrie 1848, la cererea lui Neofit, eveniment semnalat cinci zile mai târziu de N. Socolescu, cârmuitorul judeţului Vâlcea. Deşi comisar în Vâlcea, alături de D. Zăgănescu, din iunie 1848, „propoveduind prinţipele acei constituţii a revoluţionarilor”, activitatea sa nu s-a redus doar la această zonă. În capitală este acuzat ca „luând parte la adunările zgomotoase, mergând în curtea mitropolitului [Neofit], însoţit de norod şi silindu-l prin strigări revoluţionare ca să sfinţească acea Constituţie”, iar mai târziu, tot el este identificat în fruntea poporului, ieşind din satul Sinteşti, judeţul Ilfov, înaintea trupelor turceşti, „încins cu eşarful revoluţionar şi rostind cuvinte înflăcărătoare”. Participarea clericilor români la ultima sărbătoare revoluţionară, prilejuită de arderea Regulamentului Organic şi a Arhondologiei, avea să fie, ca şi în cazul altor civili sau militari arestaţi, una dintre cele mai grele capete de acuzare. Informat de participarea membrilor Bisericii la această ceremonie la Craiova, Neofit trimitea urgent o adresă, cu data de 29 septembrie, către episcopul Râmnicului, cerând să fie informat „cine dintre feţele bisericeşti şi mirene s-au aflat de faţă la acea faptă şi ce parte lucrătoare au luat fiecare, la arderea lui”59. Episcopia, la rândul său, va solicita prompt protopopului Dincă al Craiovei să iniţieze o anchetă în acest sens, nu fără a-l mustra pentru tăcerea faţă de acest subiect „despre o asemenea faptă Cucern. Ta să cuvenea, ca protopop al acestui oraş, să ne înştiinţaţi îndată după săvârşirea, iar nu să petreci în tăcere şi prin alţii să vie la cunoştinţa Prea. Sf. Sale, fără ca noi să avem nicio ştiinţă de cele întâmplate pe acolo”60. Episcopul merge mai departe, cerând nu mai puţin decât un raport complet asupra celor întâmplate, incluzând datarea şi localizarea exactă a evenimentului, precum şi identificarea clară a participanţilor, „feţe bisericeşti şi mireneşti”. Interesul faţă de persoanele civile pare cel puţin straniu, dacă avem în vedere ancheta similiară iniţiată de regimul regulamentar reinstaurat şi de Comisia special alcătuită pentru anchetarea revoluţionarilor. Să fi fost implicate
Ibidem, p. 174. Studiu introductiv la Horia Nestorescu-Bălceşti, Petre Bardaşu, Sergiu Purece, Corneliu Tamaş, Revoluţia, p. XIV. 59 Acte şi scrisori din trecut, în loc. cit., p. 175. 60 Ibidem, p. 175.
58 57

Revoluţia în sutană: clerul şi evenimentul politic în Principatul Ţării Româneşti 107 _______________________________________________________________________________

în această anchetă la nivel naţional şi autorităţile religioase? În virtutea prestigiului de care se bucura Biserica, informaţiile obţinute de membrii săi s-ar fi dovedit mult mai cuprinzătoare? Sau asistăm la un simplu exces de zel din partea unui ierarh temător că şi-ar putea pierde scaunul episcopal în faţa furiei mitropolitului, dornic, evident, să-şi reabiliteze numele cât mai repede în faţa noii puteri? Alţi preoţi, însă, se dovedesc mult prea revoluţionari. Popa Barbu din Mileşti este reclamat pentru purtările „cu totul nesuferite”. Mai precis, acesta „s-au sculat noaptea şi împreună cu acei sat Mileştilor şi, luând arme, au mers să calce Craiova unde, prinzându-să, să află şi astăzi pus la popreală, cu butuce de picioar<e>”61. Acuzaţiile însă punctează şi faptul că membrii comunităţii locale s-au văzut nevoiţi să meargă pe la alte biserici, „atât la rugă, cât şi la alte trebuinţe întîmplătoare la boală şi moarte”, în absenţa preotului lor care, culpă gravă, „de şase săptămâni n-au nemerit să slujească o dată”62. Proprietarul care semnează petiţia către protopopia plăşii Amaradiei şi Jiului de Sus ţine să insiste că, şi în cazul iertării preotului, acesta nu va mai fi acceptat la biserica locală, fiind considerat un factor de tulburări. Preotul Vasile din Goruneşti avea să fie identificat, la 6 decembrie 1848, ca fiind unul „înrăutăţind în cugetul său încă din turburările trecute”, contestând vehement pe plan local reinstaurarea Vechiului Regim, prin „felurimi de vorbe proaste şi necuvincioase”, prin instigarea locuitorilor împotriva dispoziţiilor luate de subcârmuitorul local „pentru obştească linişte şi păzirea măsurilor poliţăneşti”63. O asemenea atitudine, de certă implicare politică a preotului local, este taxată elocvent de funcţionarul puterii regulamentare ca „neasemănătoare cu datoriile darului său”64. Solicitând un ajutor militar turcesc sau rusesc, pentru potolirea violenţei rurale din plasa Olteţul de Jos, subcârmuitorul Grigore Râmniceanu amintea, printre cei care agită spiritele, „mai cu seamă tagma preoţească, cei care au luat mai multă parte în lucrările nelegiuitei constituţii şi nici până acum nu le-a ieşit din minte duhul de răscoală, nepreţuind delicateţea vremii în care ne aflăm, invitând mai mult aceştia pă locuitori în urmarea unor asmenea fapte”65. Cârmuitorul dădea mână liberă în acest sens, cerând însă, în cazul clericilor identificaţi, care „în loc d-a povăţui pă locuitori a se purta bine, împotrivă turbură liniştea locuitorilor va trimite Cârmuirii fără zăbavă listă cu arătare anume de numele, pronumele şi lăcuinţa lor, împreună şi cu raport desluşitor de relele urmări ce-au întrebuinţat, ca să se supună la cunoştinţa prea sfinţiei sale părintelui episcop spre a porunci înfruntarea lor cât va putea mai nezăbovit”66.
61 62

DJAND, fond Protoieria judeţului Dolj, dos. 16/1847, f. 3. Ibidem. 63 Anul 1848, IV, p. 286. 64 Ibidem. 65 Ibidem, p. 324. 66 Ibidem, p. 325.

autoexilându-se după 67 68 DJAND. 70 Ibidem. 177. venit din Râmnicu Vâlcea la mânăstirea Câmpulung Muscel. pe dezagregarea prestigiului unui mitropolit care s-a compromis el însuşi în ochii propriilor membri ai corpului bisericesc. dintr-un total de 105 comisari. 71 Ibidem. cu cei din Mehedinţi. apare popa Ghiţă Slătineanu. 16/1847. vor fi taxaţi foarte dur. „arestat la trecerea oştirii” ruseşti. prin legitimări şi dezlegitimări succesive ale puterii. p. 3. dar n-am putea oare citi aici o rezistenţă tăcută. Regleanu. 3v. care apărea ca „amestecat în corespondenţă cu Magheru şi aprins de Constituţie”71. la nivel local lucrurile nu par să evolueze conform aşteptărilor. sporind nemulţumirea ierarhului local. Pentru activitatea lor. fost egumen la schitul Baia. în Argeş unul din cei şapte. Chiar cei care întreţinuseră o minimă corespondenţă cu unii dintre foştii lideri revoluţionari puteau fi taxaţi de „revoluţionari”. cit. Vlaşca unul.108 Nicolae Mihai _______________________________________________________________________________ În ciuda măsurilor repetate ale mitropolitului. M. trei erau clerici (dacă-l socotim şi pe diaconul Iosif). fondată. pe de altă parte. f. Dacă arhimandritul Dionisie Romano. 54-57. la fel. grosolan. op. reproşându-i că nu ia în serios însărcinarea de a prinde pe preoţii şi călugării „ce-au luoat parte la turburările trecutei răzvrătiri cât şi alte feţe bisericeşti dintr-acea plasă ce să vor dovedi în asemenea faptă a să trimite unde se cuvine spre a lor înfrănare”67. f. conform listei reconstituite de Comisia specială de anchetă68.. fost profesor la Buzău. Portretul de autentic curé rouge este. judeţul Buzău avea. 93. gen „criminal al statului”. p. probabil pe motivul că „propovăduia propagandă pe catedră la biserică şi îi povăţuia pe lăcuitori la republică”70. evident. Vâlcea unul din şapte. 96. pe de o parte. Într-o altă listă. la care se adăugau doi comisari extraordinari.. figura pe o listă cu cei bănuiţi de participare activă la revoluţie în judeţul Muscel69. 72 Ibidem. iar. p. 95. precum cel din 22 octombrie 1848. precum arhimandritul Ioasaf Snagoveanul. Ancheta efectuată urma să se finalizeze cu un raport trimis protopopiei. Astfel. din şapte comisari revoluţionari pentru judeţul Slam Râmnic. unii clerici. cum era cazul preotului Gheorghe Protopopescu72 . . opţiunile prorepublicane ale clericului român fiind cel puţin discutabile. p. dar acesta întârzia să apară. pe solidarităţi locale care sunt încă vii? Cum am putea înţelege documente. reuşise să scape. p. Un ieromonah Ilarion. dar acuza este teribilă şi atârnă greu în clasificarea arestatului. 69 Ibidem. iar orice corespondenţă cu aceştia ca un act periculos ce duce la arestarea celor bănuiţi. unul din şase comisari. aşa cum păţea Partenie. O lectură a listelor de comisari revoluţionari ne permite identificarea clericilor într-o postură in extremis. dos. Ierarhii se plâng de comoditatea şi lenea celor din subordine. prin care protoieria Craiova îi solicita preotului Mihai de la biserica satului Murgaşi să şi acţioneze în acest sens. fond Protoieria judeţului Dolj.

p. ca „părtaş în faptele revoluţionare”. erau reţinute mai multe capete de acuzare: propagandist activ. 76 Ibidem. În dosarul de anchetă al arhimanditului Dionise. în schimb. „popa Tun”. Ibidem. 228. 75 Ibidem. arestată pentru complicitate. care „în vremea revoluţiei a părăsit mânăstirea şi a venit la Focşani cu misie de propagand”75. un „cuvânt foarte meşteşugit şi îndemnător către norod de a se ţinea de jurământul săvârşit pă 73 74 Ibidem. cât şi unei relatări din „Pruncul român” . celebra poreclă amintită mai sus. Ne gândim. în vremea revoluţii. „la 1-iu iulie seara a mers la cazarmă. „ierodiaconul episcopii din Craiova”. la cazul preotului Radu Şapcă. Printre cei identificaţi în judeţul Râmnicul Sărat. situaţie insolită care atrage. a făcut acel cuvânt către soldaţi. acesta ar fi intervenit în timpul confruntărilor dintre populaţia Bucureştiului şi soldaţii din cazarma capitalei. 99. Concret. s-au pus înaintea tunurilor. 215. agravarea poziţiei sale în ochii anchetatorilor deja convinşi că „scopul unor asemenea cluburi nu era altul decât întemeerea revoluţii”78. amestecat în „neorânduielile revoluţionare”. 193. Dintre cazurile mai speciale nu putem să nu-l amintim şi pe cel al lui Atanasie Stoenescu. în urma complotului contrarevoluţionar eşuat. 162. aflându-se în lucrare în calitatea sa de preot cu capii revoluţii la satul Izlazul”76. 104. la 22 iulie 1848. considerat „unul dintre cei dintâi întreprinzători ai complotului revoluţii. p. se numărau protopopul Ioan de la Focşani. Acesta era deja declarat. 9/7 iulie 1848. care intraseră rapid în vizorul autorităţilor regulamentare reinstaurate. unde se propovededuia feluri de vorbe”79. care ţinuse. 78 Ibidem. în primul rând. câştigându-şi. a fost prezident al clubului revoluţionar din Craiova”. Potrivit atât cercetărilor Comisiei speciale. cum avea să fie cunoscut popular. fiind eliberată mai târziu. „adesea se aduna la clubul ce se făcea în oraş. Un caz mai neobişnuit este cel al ieromonahului Ambrosie. p. clasificaţi ca printre cei dântâi demagogi ai revoluţiei. p. p. în urma anchetării de către comisia specială73. dojenindu-i penru călcarea jurământului lor pă acea constituţie a revoluţionarilor şi după aceasta a încălecat pă tun”77. fost profesor la Bucureşti şi Buzău. în curtea mitropoliei.Revoluţia în sutană: clerul şi evenimentul politic în Principatul Ţării Româneşti 109 _______________________________________________________________________________ reprimarea Revoluţiei. . astfel. dar şi călugărul Chesarie de la Măxineni. Nu este singurul caz de cleric participant la şedinţe de club. provenind din judeţul Brăila. cu atât mai mult că „el. Printre învinuirile aduse ierodiaconului Chesarie Măxineanu din Focşani se numără şi aceea că. 166. la 10 martie 1849. 77 Ibidem. nr. evident. sluga sa era. figurau nu mai puţin de cinci clerici74. Există însă şi o serie de figuri mult mai populare. 79 Ibidem. p. p. În lista arestaţilor.

mai ales. Politica represivă şi anchetele desfăşurate vedem că ţin cont. în schimb. Motiv pentru care. Documentele de anchetă permit. 80 81 Ibidem. chiar dacă schimbarea situaţiei politice. Într-o scrisoare din 12 februarie 1849. prin care cerea generalului Danileevski să fie supus cercetării. Protopopul Marin Văzăstreanu din Caracal avea. prin care protopopii erau solicitaţi să se implice activ în răspândirea principiilor revoluţionare. la 15 decembrie 1848. pătrunderea ilicită în ţară după fuga în Transilvania şi încercarea de a continua activitatea sa80. după cum procedează. Nuanţe există. Chiar dacă în urma anchetei va reieşi că nu a participat. 64 sq. 83 Ibidem. 210. implicarea sa în conspiraţii revoluţionare cu moldovenii din Iaşi. p. deşi multe dintre acuzaţiile aduse nu vor putea fi întotdeauna probate. 134. p. 241 sq. . 82 Ibidem. 169 sq.110 Nicolae Mihai _______________________________________________________________________________ Constituţia impusă prin revoluţie”. aceştia sunt puşi sub acuzare. din 12 iulie 1848. căci protopopul Mihai din Tîrgovişte era scos de sub acuzare la 15 martie 184983. ceea ce nu-l excludea întrutotul din aria suspecţilor. Ibidem. „s-au găsit iscălit într-un alt înscris” despre persoana sa. el nu uita. ele contribuind clar la politizarea maselor în viziunea membrilor comisiei speciale de anchetă. de implicarea lor în activitatea politică. reconstituirea unor portrete interesante. Membrii corpului clerical vor apela şi la alte mijloace de apărare. probabil într-o tentativă de sensibilizare a înaltului ofical rus. i-a făcut să renunţe la gestul lor. şi în cazul preoţilor. Popa Neagu din satul Domniţa. Un exemplu relevant este eclesiarhul Silvestru din Episcopia Argeşului. încercând să consolideze portretul unui cleric român a cărui singură tangenţă cu partea politică a vieţii consta doar în rugăciunile pe care avea datoria să le facă pentru noii Cezari ai lumii. 84 Ibidem. şi. Este şi motivul pentru care unii deţinuţi vor solicita grăbirea anchetei lor. după 13 septembrie 1848. în martie 1848. să fie reţinut pentru participare la ceremonia arderii Regulamentului Organic la 13 septembrie 1848. Râmnicu Sărat. de asemenea. conform corespondenţei găsite. întrucât îşi făcuse doar datoria popularizând circulara mitropolitului. asigurându-i pe cei prezenţi de binecuvântarea divină. Plasarea simbolurilor revoluţionare pe turlele bisericilor avea să fie iar o probă incriminatorie grea în dosarele întocmite preoţilor. p. cinci dintre preoţii arestaţi la Mânăstirea Văcăreşti82. participant activ la întâlnirile clubului revoluţionar din Focşani. p. aşadar. în fine. să amintească faptul că „de la leatul 1829 am avut în altarul bisericii şi până acum pomelnicul măririi sale spre pomenire în rândul săptămânii slujbii mele”84. era astfel acuzat că „numai după îndemnarea sfinţii sale au ţinut steagu într-acel sat până la intrarea în prinţipat a prea puternicilor împărăteşti oştiri ruseşti”81. p.

Revoluţia în sutană: clerul şi evenimentul politic în Principatul Ţării Româneşti 111 _______________________________________________________________________________

Vedem, astfel, că membrii Bisericii ortodoxe nu rămân indiferenţi în faţa evenimentului politic, cum este Revoluţia. Deşi este dificil de măsurat exact poziţia clerului în faţa unor asemenea evenimente, mărturiile pentru perioada avută în vedere nu lipsesc. Am încercat să identificăm cine au fost cei implicaţi, sub ce forme a avut loc această implicare şi care au fost mizele ei. Spre deosebire de ierarhi, mai ataşaţi cercului puterii, numeroşi preoţi întâmpină favorabil începuturile Revoluţiei şi mulţi dintre ei joacă un rol important în coparticiparea sătenilor. Ca şi în Franţa revoluţionară, de la finele secolului al XVIII-lea85, ei binecuvintează Armata Norodului la 1821, stindardele Gărzii Naţionale la 1848, sunt membri ai cluburilor revoluţionare sau încearcă să concilieze în faţa altarului morala ortodoxă cu drepturile omului. În plus, acceptă să fie aleşi ca membri ai viitoarei Adunări Constituante şi chiar, episod semnificativ pentru ceea ce am putea numi o anumită „seducţie a politicului”, să fie comisari revoluţionari în teritoriu. Este o ipostază extremă, care trimite cu gândul la celebrii curés rouges din Franţa.
LA REVOLUTION EN SOUTANE: LE CLERCS ET L’EVENEMENT POLITIQUE EN VALACHIE (IERE MOITIE DU XIXE SIECLE) (Résumé) Les mouvements révolutionnaires de la première moitié du XIXe siècle force l’Eglise orthodoxe du Principauté de la Valachie prendre une position qui est loin d’être unitaire. Si au niveau de la haute hiérarchie on remarque une certaine opposition, vite cachée, pendant les cohabitations forcées avec le pouvoir révolutionnaire, au niveau du bas clergé on assiste à des attitudes plus nuancées. Autant que les solidarités organiques et les sensibilités traditionnelles ne soient pas brusquées, les prêtres des villages notamment s’avèrent être des importants éléments de soutien en territoire. Des que les représentants du pouvoir révolutionnaire semble menacer la vision traditionnelle (par exemple la mise des symboles révolutionnaires sur les clochers des églises), les clercs deviennent des farouches opposants à la révolution groupant autour d’eux les communautés villageoises. Autrement, ils ne sont pas assez différents par rapport à leurs „collègues” d’autres parts de l’Europe. Tout comme dans la France révolutionnaire86, ils bénissent l’Armée du Peuple (Armata Norodului) à 1821, les étendards de la Garde nationale à 1848, deviennent membres des clubs révolutionnaires ou essaient de concilier devant l’autel la morale orthodoxe avec les Droits de l’homme. Plus encore, ils acceptent être élus en tant que membres de la future Assemblée Constituante et même, épisode significatif pour ce qu’on puisse appeler une certaine «séduction du politique», devenir des commissaires révolutionnaires en territoire. Il y a la une hypostase extrême qui renvoie aux célèbres curées rouges. Keywords: 19th Century Revolutions, Eastern Europe, Wallachia, clergy attitudes, political actions.
85 Serge Bianchi, Des révoltes aux révolutions:Europe, Russie, Amérique (1770-1802). Essai d’interprétation, Presses Universitaires de Rennes, 2004, p. 318. 86 Ibidem.

OPINII ISTORIOGRAFICE PRIVIND EVOLUŢIA URBANĂ A ORAŞELOR DIN OLTENIA 1859-1916
GABRIEL CROITORU

A justifica demersul nostru ştiinţific despre o epocă istorică de aproximativ o jumătate de secol (1859-1918), care se caracterizează prin ascendenţă liniară a naţiunii române în toate domeniile (economic, social, cultural, militar, politic), ni se pare a aduce pe masa proiectanţilor de astăzi ai confortului uman de mâine nu numai o pildă şi variantele câtorva generaţii, ci imaginea unui salt în istoria civilizaţiei româneşti. Delimitând un început al procesului urbanizării moderne la pragul dintre staticul, şi, prin excelenţă, ruralul Ev Mediu şi dinamicul Ev Modern, cu grupări de forţe umane puse în direcţia transformărilor (prefacerilor) şi rezultate incomparabile cu vremurile anterioare milenare, apropiem o creaţie moştenită a epocii mai susamintite de parametrii unui habitat contemporan. Dacă în Evul Mediu, istoriografia consemna oraşul prin constatări enumerative sau imagini comparative la călătorii străini, în Epoca modernă oraşul şi urbanismul au constituit reacţia sistemului capitalist, al organizării muncii şi producţiei. În raportare la căutările de viaţă confortabilă, în aşezările umane aglomerate s-au dezvoltat scrierile istoriografice despre oraşe, imaginându-se nu numai proiecte, tehnici constructive cu mortar şi cărămizi, dar şi nobleţea rădăcinilor. O dimensiune intelectuală a istoricilor se adaugă imaginaţiei şi orizontului de cunoaştere al proiectanţilor şi constructorilor. La noi, la români, o istoriografie modernă a oraşelor începe cu monografia Câmpulungului Muscel a lui C. D. Aricescu din 1855. Deşi au o existenţă foarte veche, oraşele din Oltenia nu au constituit subiectul unor lucrări monografice mai ample decât la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Sub impulsul istoriografiei romantice, B. P. Haşdeu, în anul 1878, a fixat o tradiţie mai veche privind începuturile celui mai important oraş al Olteniei, Craiova. Scrierea sa se contopea nu numai cu dorinţele şi opţiunile politice ale locuitorilor de pe malul Jiului, ci şi cu spiritul înnoirilor din întreaga societate. Era perioada când oraşele din Oltenia crescuseră ca număr de locuitori, sub influenţa apariţiei şi extinderii unităţilor economice şi industriale, sau a factorilor centralizatori ai unor procese comerciale şi bancare de anvergură, ce vizau valorificarea bogăţiei agricole din zonă. Sub imperiul autorităţii ideilor lui Haşdeu, primul istoric cu adevărat al oraşului Craiova, August Pessiacov, a alcătuit Schiţe din istoria Craiovei (Institutul de Arte Grafice Samitca, Craiova, în două ediţii: 1902 şi 1914). Lucrarea a fost considerată de cercetătorul Laurenţiu Rădvan, în anul 2004, „între acele monografii pline de entuziasm local, însă goale de analiză istorică, fără apel
ARHIVELE OLTENIEI, Serie nouă, nr. 24, 2010, p. 113–121

114

Gabriel Croitoru _______________________________________________________________________________

riguros la izvoare, un consum inutil de hârtie”1. Totuşi, suntem de părere că lucrarea lui Pessiacov, ca prim produs istoriografic pe tema enunţată în titlu, a fost un reper ştiinţific pentru epoca în care a fost realizată, având în vedere că ea concorda cu o imagine a secolelor anterioare, prin prezenţa unor monumente de arhitectură eclesiastică medievală (biserica domnească/bănească Sf. Dumitru, construcţie, probabil, din timpul boierilor Craioveşti şi reînnoită de domnitorul Matei Basarab; Biserica Ştirbei; Biserica Otetelişenilor; Biserica Madona Dudu ş.a.) care au fost demolate şi reconstruite, în ideea modernizării după modelele occidentale chiar în anii apariţiei cărţii sale. Cartea este şi astăzi în folosul istoricilor ca sursă documentară. În aceeaşi categorie de lucrări, se încadrează şi cele ale lui G. Poboran2 pentru oraşul Slatina, Alexandru Ştefulescu3 pentru Târgu Jiu, V. Demetrescu4 pentru Turnu Severin sau cea a lui I.S. Drăgulescu pentru Calafat5. Lucrările istoricilor menţionaţi sunt primele colecţii de documente, adunate de autori în calitate de pasionaţi cercetători ai trecutului istoric sau după îndemnurile ministrului învăţământului, Spiru Haret. Toate lucrările enumerate au apărut ca un deziderat al generaţiilor de la pragul secolelor XIX şi XX şi al principiilor şcolii istoriografice pozitiviste. În aceeaşi necesitate istoriografică, ne aflăm şi astăzi. Numeroasele strădanii ale unor intelectuali ai zonei, în cei peste o sută de ani de la amintitele începuturi istoriografice, s-au concretizat, treptat, în funcţie de acumulările documentare şi îmbogăţirea instituţiilor arhivistice, create pe plan local după 19316. În anul 1925, N. Iorga, istoricul care editase mai multe volume de documente, unele semnalate de directorul Muzeului de Istorie de la Craiova, Ştefan Ciuceanu7, a formulat imaginea unui „al treilea tip, acela al târgurilor oltene” în istoria genezei oraşelor româneşti. Marele istoric, în relaţia lui cu intelectualii craioveni de la revista „Ramuri”, a abordat în alte două articole individualitatea istorică a zonei Olteniei şi a oraşelor de aici: Oraşele oltene şi mai ales Craiova în pragul vremurilor nouă8 şi Două conferinţe craiovene I. Rostul Olteniei în mişcarea pentru neam II. Ce au făcut şi ce trebuie să facem, Craiova, 1906.

Laurenţiu Rădvan, Oraşele din Ţara Românească până la sfârşitul secolului al XVI-lea, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2004, p. 8. 2 Istoria oraşului Slatina, Slatina, 1909. 3 Încercarea asupra istoriei Târgu Jiului, Bucureşti, 1899; Idem, Istoria Târgu Jiului, Târgu Jiu, 1904. 4 Istoricul oraşului Severin, Turnu Severin, 1883. 5 Oraşul Calafat odinioară şi astăzi, Craiova, 1906. 6 „Oltenia. Studii. Documente. Culegeri”, seria a III-a, an X, 2006, nr. 1-2 (Arhivele craiovene 75 ani 1931-2006). 7 N. Iorga, Studii şi documente, vol. XXV, Bucureşti, 1913 (Corespondenţa lui Dimitrie Aman). 8 „Arhivele Olteniei”, an IV, 1926, nr. 20, p. 275-294.

1

Opinii istoriografice privind evoluţia urbană a oraşelor din Oltenia 1859-1916 115 _______________________________________________________________________________

Primele studii critice, privind istoria oraşele din Oltenia, sunt cele consemnate de Anastase Georgescu (Craiova - Cercetări istorice – 1 Târgul Craiovei, Craiova, 1936) pentru Craiova; C. Pajură şi D. T. Giurescu (Istoricul oraşului Turnu Severin 1833-1933, lucrare tipărită cu prilejul centenarului, Bucureşti, 1933) pentru Severin şi Constantin Grigore (Râmnicul Vâlcii, Râmnicu Vâlcea, 1944) pentru Râmnicu Vâlcea, toate din perioada interbelică. De la faza de pionierat a istoriografiei şi până la apariţiile editoriale cele mai recente, au văzut lumina tiparului numeroase tomuri de documente, monografii şi studii despre localităţile urbane din partea de sud-vest a României. La întâlnirea rosturilor noi, ce se preconizau oraşelor, cu programele de urbanizare regională, oraşele deveneau centre ale unei regiuni cu resurse naturale proprii şi ale atracţiei populaţiei din împrejurimi9. Procesul de industrializare a ţării, în faza 1948-1989, a propulsat oraşul nu numai ca o cantitate exprimată de numărul tot mai mare al locuitorilor, ci în nivelul de viaţă urban şi de producţie economică. În România, în secolul al XX-lea, numărul oraşelor a crescut de la 137, cu 2.930.245 de locuitori în 1912, la 138, cu 3.651.039 de locuitori în 1930 şi 260, cu 12.311.203 locuitori în 199010. Pe fondul acestei „explozii urbane”, provocată în special de industrializare şi construcţii, aşezările urbane şi-au schimbat şi multiplicat funcţiile. Acum, mai toate oraşele, devenite şi centre cultural-ştiinţifice şi universitar-academice (cazul Craiovei), au stimulat monografiile istoriografice cu prilejul unor aniversări legate de împlinirea unui număr jubiliar de la atestările documentare: Slatina în 1968, Craiova în 1975, Râmnicu Vâlcea în 1989, Târgu Jiu în 2006 etc. Reprezentativă pentru aceste produse istoriografice rămâne Istoria Craiovei, elaborată sub coordonarea istoricului Titu Georgescu, economistului Constantin Bărbăcioru şi istoricului literar Florea Firan11. Pentru răstimpul 18211918, pe întinderea a 50 de pagini, capitolele Craiova în timpul revoluţiei de la 1821, Craiova în epoca Regulamentului Organic, Craiova – unul din centrele revoluţiei de la 1848, Craiova şi Unirea Principatelor, Prezenţa în războiul independenţei pun în evidenţă principiul evenimenţialităţii, urmat de autori. Pentru evoluţia oraşului şi urbanismul craiovean s-au rezervat, în structura lucrării, doar trei pagini (vezi subcapitolul Dezvoltarea industrială, comercială şi edilitară la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX).
Nicolae Niţu, Răspândirea oraşelor din România pe zone geografice, în „Arhivele Olteniei”, Serie Nouă, nr. 9, 1994, p. 191-197.
Ibidem. Craiova, Scrisul Românesc, 1977; vezi şi vol. Craiova. Trecut, prezent şi viitor, Craiova, Scrisul Românesc, 1979, capitolele „Craiova pe coordonatele istoriei (autor Ştefan Ştefănescu)”, „Craiova între 1821 şi 1848” (Ileana Petrescu), „Craiova şi Unirea Principatelor” (Nichita Adăniloaie), „Craiova în timpul Războiului pentru independenţă” (Vasile Maciu), „Mişcarea muncitorească şi socialistă din Craiova până la 1921” (Vladimir Osiac), „Dezvoltarea industrială a Craiovei la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea” (Paul Barbu, Ilie Bogheanu).
11 10
9

116

Gabriel Croitoru _______________________________________________________________________________

Într-o abordare similară, pe firul cronologiei faptelor, s-au elaborat monografii şi pentru celelalte oraşe: Brezoi12, Calafat13, Caracal14, Craiova15, Drobeta Turnu Severin16, Ocnele Mari17, Râmnicu Vâlcea18, Târgu Jiu19, Slatina20, Drăgăşani21, Strehaia22 şi Corabia23. După anul 1990, numeroşi cercetători au publicat şi republicat monografii despre oraşele din Oltenia, consistente în anexe documentare şi fotografice24. Foarte valoroase prin baza de informaţii, acestea au stimulat nu numai abordările cronologice, dar şi cercetările surselor urbanismului modern, arta construirii oraşelor din Oltenia. Dintre cele din urmă sunt de remarcat lucrările despre cel mai important oraş al Olteniei: Alimentarea cu apă [a Craiovei], Craiova, Editura Helios, 1998; Amenejarea apelor. Canalizarea şi termoficarea oraşului, Craiova, Editura Helios, 1998; Grădinile şi parcurile Craiovei, Craiova, Editura de Sud, 1999; Luchian Deaconu, Craiova 1898-1916.
Petre Bardaşu, Gheorghe Simeanu, Brezoi – 100 de ani de industrie forestieră, Râmnicu Vâlcea, 1973. 13 Vasile Petrişor, Lelius Mândroiu, Calafat trepte de istorie, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1977; o a doua ediţie în 1992. 14 Caracal. File de istorie, Caracal, 1988; Pătru Crăciun, Caracal. Ghid istorico-turistic, Caracal, 1972.
12

Luchian Deaconu, Memoria Craiovei. Itinerarii istorice, Muzeul Olteniei, Craiova, 1981; Mircea Pospai, Memoria Băniei, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1980.
Municipiul Turnu Severin 121-1972 [Album], Bucureşti, Editura Politică, 1972, Achim Costea, Nicolae Ieva, Gheorghe Nica ş.a., Municipiul Drobeta- Turnu Severin. Studiu monografic, Drobeta Turnu Severin, 1972.
16

15

Vasile Berbece, Victor Botnariuc, Sergiu Purece, Băile Govora, Băile Ocnele Mari, Bucureşti, 1982. 18 Mateescu Constantin, Memoria Râmnicului, Editura Sport Turism, Bucureşti, 1979; Idem, Râmnicul de odinioară, Editura Almarom, Râmnicu Vâlcea, 1993.
Elisabeta Ancuţa-Roşianu, Târgu Jiu. Monografie, Târgu Jiu, 1979. Procesul de urbanizare în România. Zona Slatina-Olt, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1970; Slatina 600. Pagini din monografia oraşului, Slatina, 1967; Slatina. Pagini de monografie…, Slatina, 1972. 21 Monografia Muncipiului Drăgăşani, coordonator Constantin Şerban, Constanţa, Editura Ex Ponto, 2004. 22 Constantin A. Protopopescu, Strehaia. Trepte de istorie, Bucureşti, 2006. 23 Florea Bâciu, Ion Vârtejarum Monografia oraşului Corabia, Corabia, 2001.
20 19

17

Istoria ilustrată a Craiovei, Editura Dava, Craiova, 1996; Mihai Butnariu, Monografia municipiului Drobeta Turnu Severin, Drobeta Turnu Severin, Editura Prier, 1998; Victor Bobleanţă, Mădălina Olteanu, Cerneţi. Oraşul Severinului, Timişoara, Editura Eubeea, 2004; Corneliu Tamaş, Istoria Râmnicului, Râmnicu Vâlcea, Editura Conphys, 2006; Idem, Istoria Horezului, Râmnicu Vâlcea, Editura Conphys, 1995; Idem, Istoria Ocnelor Mari, Râmnicu Vâlcea, Editura Conphys, 1995; Dana-Roxana Dincă, Vera Grigorescu, Sabin Popovici, Monografia municipiului Caracal, Editura Tiparg, Geamăna, 2007; Ion Marin, Gheorghe Bănică, Caracal. Tărâm de legendă şi destinaţie turistică, Caracal, 2006.

24

Opinii istoriografice privind evoluţia urbană a oraşelor din Oltenia 1859-1916 117 _______________________________________________________________________________

Saltul la urbanismul modern. Nicolae P. Romanescu, Craiova, Editura Sitech, 2001 şi Luchian Deaconu, Otilia Gherghe, Craiova de la 1878 la 1900, Craiova, Editura Sitech, 200925. Informaţiile acumulate prin aceste fapte au fost reţinute de colective de autori ale Dicţionarelor istorice ale localităţilor din judeţele Dolj26, Olt şi Vâlcea, lucrări care sunt mai apropiate, ca timp, de demersul nostru ştiinţific. La acest excurs prin istoriografia oraşelor din Oltenia27, constatativ şi motivat, se poate concluziona că istoria aşezărilor urbane din zona de sud-vest a României a rămas secvenţială, cronologică şi oportună la stimulii politici repetitivi, în funcţie de anumite realităţi ale evoluţiei noastre. De aceea, este necesară o lucrare care să îşi propună o privire sintetică asupra tuturor factorilor urbanistici şi a istoriei oraşelor din zona Olteniei, fără prejudecăţi şi numai în dimensiunea informaţiilor certe, cuprinse într-un patrimoniu arhivistic bogat. Această lucrare ar trebui să aibă originalitate din perspectiva intereselor comunitare actuale, contextualizând evenimente, realităţi sociale, proiecte şi realizări într-o structură coagulantă şi adecvată integrării mulţimii de izvoare documentaro-statistico-juridice şi narative,
Pentru celelalte oraşe se adaugă articolele apărute în anuarele muzeelor de istorie din zonă: Emanoil Paul Barbu, Aspecte ale evoluţiei şi activităţii comenzii pompierilor din Craiova în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în vol. „Pagini din istoria pompierilor”, Bucureşti, 1978, p. 93-101; Nicolae Bănică-Ologu, Dinamica structurilor sociale şi protecţia spaţială a relaţiilor de producţie în Râmnicul (Vâlcea) medieval, în „Studii vâlcene”, 7, 1985, p. 43-52; Ecaterina Bosaoancă, Ziduri uitate: Hanu Roşu, în „Drobeta”, X, Drobeta Turnu Severin, 2000, p. 187-194; Nicolae Chipurici, Aprovizionarea cu apă a oraşului Turnu Severin, în „Drobeta”, 1998, 8, p. 191-198; Nicolae Chipurici, Tudor Răţoi, Dorel Petrescu, Istoricul pompierilor mehedinţeni, Drobeta Turnu Severin, Editura Prier, 1998; Marius Dobrin, Urbanism craiovean înaintea primului război mondial, în „Oltenia. Studii. Documente. Culegeri”, seria a III-a, an III, 1999, nr. 2, p. 119-127; Octavian Teodor Gheorghiu, Drobeta Turnu Severin. Ipoteză de evoluţia urbanistică, în „Historia urbana”, 2001, 9, 1-2, p. 145-154; Vasile Marinoiu, Evoluţia oraşului Târgu Jiu în secolele XVIII-XIX, în „Litua”, 1997, 1, p. 40-48; Petre Purcărescu, Contribuţii la cunoaşterea istorică a Parcului Zăvoi din Râmnicu Vâlcea, în „Studii vâlcene”, serie nouă, nr. IV (XI), 2008, p. 51-64; Tudor Răţoi, Edificii reprezentative ale Severinului: Hala Radu Negru, în „Drobeta”, VII, 1996, p. 126-130; Paul Rezeanu, Contribuţii la cunoaşterea dezvoltării edilitare a Craiovei între 1831-1944, în RMMMI, 1987, 18, 1, p. 71-73; Mircea Borcoman (coordonator), Străzile au amintiri. Monografia oraşului Drobeta Turnu-Severin, Craiova, Editura Agora, 2001; Elena Udrişte, Începuturile iluminatului public în oraşul Târgu Jiu, în „Litua”, IV, 1988, p. 433-443; ş.a.
25

26 Cezar Avram, Paul-Emanoil Barbu, Dinică Ciobotea, Vladimir Osiac, Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Dolj. Craiova, Craiova, Editura Alma, 2005; Vladimir Osiac, Nicolae Stoicescu (coordonatori), Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Olt. Oraşe, Craiova, Editura Alma, 2006, Dinică Ciobotea, Cezar Avram (coordonatori), Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Vâlcea I Oraşele, Craiova, Editura Sitech, 2009. 27 Cf. Vasile Ciobanu, Anda-Lucia Spânu (coordonatori), Bibliografia istorică a oraşelor din România, Bucureşti, Editura Acedemiei Române, 2007.

118

Gabriel Croitoru _______________________________________________________________________________

păstrate de Arhivele Naţionale Centrale (în 1831) sau judeţene (Dolj, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea şi Olt), înfiinţate după 1931. Cele mai bogate fonduri documentare sunt cele care poartă numele creatorilor de arhivă în perioada 1859-1916, primăriile oraşelor şi prefecturilor judeţene. Fondul oricărei primării de oraş-reşedinţă de judeţ are mai multe diviziuni, dintre care două sunt mai complexe pentru tema noastră: Serviciul administrativ şi Serviciul tehnic. Aceste fonduri oferă un bogat izvor de informaţii şi date privind cele mai diverse domenii ale vieţii economice, sociale, politice, culturale şi de urbanism. Create de chiar instituţia Primăriei, informaţiile inserate în diferite acte surprind proiectarea unor fapte sau etape în diferitele programe urbanistice, necuprinzând areale întinse sau proiecte generale de tipul celui preconizat odată cu întemeierea oraşelor Turnu Severin şi Calafat. Limitele informaţiilor (în conţinut) nu micşorează cu nimic din calităţile de izvoare autentice, oficiale şi veridice ale documentelor. Potrivit atribuţiilor instituţiei Primăriei, cele mai numeroase documente se referă la măsurile edilitare, de sistematizare, alinierea, pietruirea şi pavarea străzilor, tratativele duse cu diferitele firme străine şi din ţară în legătură cu introducerea tramvaiului (cazul Craiovei)28, telefonului, apei şi iluminatului public, construcţia palatelor municipale, înfiinţarea Pirotehniei armatei la Craiova în 188429, alimentării cu apă, canalizării etc. Fondul Primăriei Craiova, complet pentru anii 1831-1950, cuprinde nu mai puţin de 16.835 de unităţi arhivistice. Fondul Primăria oraşului Calafat, ajuns în 1941 în depozitele Arhivelor Naţionale Dolj, are în compunere 10.008 unităţi arhivistice pentru anii 1852-1910, cele mai multe create în anii Războiului de Independenţă. Pentru sfârşitul secolului al XIX-lea, pe lângă statistica stabilimentelor industriale din oraş (o fabrică de bere, fabrici de cărămizi, ape gazoase, mezeluri, mori, brutării, lumânări) întâlnim negocierile cu firme străine şi din ţară, pentru introducerea apei şi iluminatului electric şi construcţia căii ferate Craiova-Calafat. Fonduri arhivistice importante s-au păstrat şi de către Primăriile municipiilor Râmnicu Vâlcea30, Târgu Jiu, Turnu Severin şi Caracal sau Şantierul naval din Turnu Severin31. Tot în patrimoniul deţinut de Arhivele Naţionale am întâlnit alte categorii de izvoare, precum cele narative32, epigrafice33 şi cartografice.
28

Contracte cu societatea Paumay et Făreanu, neconcretizate vreodată. SJAN Dolj, Primăria Municipiului Craiova, Serviciul Administrativ, dosarele 66/1900 şi 10/1903. 29 Ibidem, dosar 4/1884. 30 Vezi I. Soare, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Editura Conphys, 2000. 31 Constantin Petrică Dănescu, Şantierul naval din Turnu Severin, vol. I (1851-1950), Editura Prier, Drobeta Turnu Severin, 2004; Nicolae Chipurici, Tudor Răţoi, Cristian Aniţa, Arhivele Naţionale la Mehedinţi. Semicentenar, Editura MJM, Craiova, 2003. 32 Cel mai interesant este manuscrisul inedit de la SJAN Dolj semnat de Jean Porubski din <1957>: Craiova de altădată.

Opinii istoriografice privind evoluţia urbană a oraşelor din Oltenia 1859-1916 119 _______________________________________________________________________________

Cele cartografice, care surprind oraşele în dimensiunile lor extinse de la o etapă la alta, sunt cele mai elocvente, atât în ceea ce priveşte spaţiul (teritoriul) de habitat urban, cât şi calitatea urbanistică, creată de edilii ce au condus magistratele sau primăriile acestor aşezări. Planurile diferitelor oraşe datează de după 1791. Ele au fost realizate, mai întâi, pe modelul desenului formelor de relief şi abia după 1906 pe baza unor măsurători trigonometrice, când li s-au zis planuri cotate (în care altitudinea era marcată prin curbe de nivel)34. Câteva planuri au fost executate în mod special, desemnând lucrări edilitare şi urbanistice precum Planul general de situaţie al bălţilor din jurul Craiovei, întocmit de căpitanul (ulterior, colonelul) G. Savopol; Planul oraşului Craiova din 1905 pentru alimentarea cu apă din sursa Gioroc; Planul de aliniere şi sistematizare a Craiovei din 1916, elaborat de arhitectul I. D. Berindei (diplomat al guvernului francez, profesor la Şcoala Belle-Arte, fost arhitect al Ministerului de Interne, fost inspector general al expoziţiei naţionale din 1906) şi inginerul M. Colleanu; Planul proiect al noului oraş Turnu Severin din 1835 al inginerului statului Xavier Villacrosse35, Planul oraşului Târgu Jiu din 1847 al pitarului Costache N. Râmniceanu36, Planul oraşului Târgu Jiu elaborat după situaţiunea stradelor din anul 187737, Planul oraşului Târgu Jiu de Alexandru Ştefulescu38, Planşa moşiei vetrei Episcopiei şi râul Râmnicului, locurile înfundate împrejurul oraşului Râmnic, Troianu, Juga, proprietăţile Vâlcii la 185739, Planul delimitării razei oraşului Râmnicu Vâlcea din 1897 ş.a. O altă categorie de izvoare sunt cele narative, dintre acestea, interesante, dar subiective, fiind lucrările cu profil autobiografic, semnate de Ana Leoveanu (Miseria umană, Craiova, 1900), Zoe Mandrea (Icoane din trecut, Bucureşti, f.a.), Olga Gigurtu (Amintiri şi icoane din trecut, Craiova, 1935), Nicolae Porumb (Din firele unei vieţi, Craiova, 1927) şi Constantin Argetoianu (Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, vol. I. Până la 1888, Bucureşti, Editura Humanitas, 1991).
Până acum, publicate în totalitatea lor, doar pentru oraşele din judeţul Vâlcea - vezi Constantin Bălan, Inscripţii medievale şi din epoca modernă. Judeţul istoric Vâlcea, sec. XIV1848, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005. 34 Cele mai multe sunt pentru Craiova la Biblioteca Academiei, Hărţi: H 2466-A LXXVII 4 (an 1790); H 1048-D XXX 15 (an 1845, Gotthieb, 142 x 149 cm); H 1047 - D XXX 14 (an 1850, 180 x 150 cm); H III 547 (an 1854, 140 x 147 cm); H 3186 CCV 5 (de Filip Lazăr, 37,5 x 41,5 cm); H 2556- D LXXXI 8 (an 1895, de Călinescu, 52,5 x 67,5 cm); Pentru celelalte oraşe am reţinut planurile aflate în fondurile „Hărţi” ale Serviciilor judeţene ale Arhivelor Naţionale Dolj, Vâlcea, Gorj, Olt şi Mehedinţi. 35 C. Pajură, D. T. Giurescu, Istoricul oraşului Turnu Severin, Bucureşti,933. 36 Elena Udrişte, O hotărnicie a Târgu Jiului din anul 1847, în „Litua”, 3, 1986, p. 448. 37 Alexandru Ştefulescu, Istoria Târgu Jiului, Târgu Jiu, 1906, p. 98. 38 Ibidem. 39 Titi Mihail Gherghina, Imagini citadine din Râmnicu de altădată, Râmnicu Vâlcea, Editura Almarom, 2007.
33

Inerţiile şi mentalul epocii anterioare au determinat stagnare. au „colorat” o civilizaţie urbană la nivelul european al epocii de la pragul secolelor XIX şi XX. restauratori din toate ţările Europei Centrale şi de Apus. Editura All. După 1859. că „urbanismul secolului douăzeci îşi are rădăcinile în secolul al nouăsprezecelea”40. în perioada 1859-1918. ingineri constructori. Tot atât de adevărat este faptul că. O istorie intelectuală a urbanismului în secolul XX. În anii primului război mondial. care au determinat reorientarea. după cucerirea Independenţei de stat. economici şi financiari. 1999. de îndelungată durată şi eficienţă până în zilele noastre. fapt ce s-a constituit într-un recul în dezvoltarea urbanistică a zonei. implicit. Densitatea faptelor umane. mai multe din acumulările şi valorile din oraşele Olteniei au fost prada ocupanţilor străini. la concurenţă cu arhitecţii şi inginerii români adepţi ai stilului naţional. Între anii 1859 şi 1918. energiile naţionale şi. dar şi cel al modernizării oraşelor. în compunerea ei grupală. construite după 1869. au creat o nouă specificitate oraşelor din Oltenia. treptat şi anevoios. mai ales din stânga Oltului. au impus un ritm de creaţie urbanistică nemaiîntâlnit până atunci. comerţ. interferenţă şi administraţie modernă după modelul occidental. Peter Hall. cele comunitare. documentele sunt dovada unui urbanism creat „ca o mişcare intelectuală şi profesională”. în continuitate. 40 . ingineri peisagişti. în centre politice. Noi am încercat să o determinăm pe aceasta în raportare cu alte oraşe româneşti. De aceea concluzionăm la unison cu alţi cercetători. dar mai cu seamă faţă de restructurările economice de după cucerirea Independenţei de stat. turistice şi culturale. pietriş. militare. cu prioritate. 21. piatră şi bazalt. prin potenţarea uriaşă a aprovizionării construcţiilor cu var. a oraşelor de câmpie către centrele portuare de la Dunăre. adăugaţi cadrului instituţional statal şi mediului natural al zonei. Factorii demografici. impactul a fost greu de desluşit. prin care se comercializau cerealele către Brăila şi gurile Dunării. În secolul al XIX-lea s-au fixat. administrative. individuale şi de grup. au devenit factorul nu numai al extinderii tentaculare a oraşelor până către gări. direcţiile şi parametrii evoluţiei aşezărilor urbane către reţeaua de oraşe de astăzi. Izvoarele istorice au în cuprinderea lor nume de arhitecţi. ingineri hidrologi. Bucureşti. consum. a dat oraşelor atribute de cultură şi civilizaţie moderne şi funcţii diverse ce s-au concretizat în producţie. p. zisă orăşenească. Ponderea lor în modernizarea oraşelor din Oltenia.120 Gabriel Croitoru _______________________________________________________________________________ Izvoarele documentare sus menţionate sunt cea mai veridică informaţie despre societatea românească. rezidenţiale. în răstimpul 1859-1918. Căile ferate. evoluţia oraşelor nu a fost numai ascendentă. pe fondul reformelor de modernizare al statului naţional. Oraşele de mâine.

aujourd’hui. Olténie.Opinii istoriografice privind evoluţia urbană a oraşelor din Oltenia 1859-1916 121 _______________________________________________________________________________ POINT DE VUE HISTORIOGRAPHIQUE SUR LE DÉVELOPPEMENT URBAIN DES VILLES EN OLTÉNIE 1859-1916 (Résumé) Étant donné que. la plupart de la population mondiale vit dans les villes. le ville. il est normal de devenir un sujet de prédilection de la recherche. y compris l’Académie roumaine Notre étude révèle toutes choses historiographique à partir de l’époque des pionniers et se terminant avec les éditoriaux le plus récent. qui a publié un nombre impressionnant des études qui ont des sections consacrées à l’histoire de congrès internationaux et comités de recherche d’histoire urbaine. . aperçu historiographique. histoire urbain. Notre aperçu historiographique. trouvé et motivé ne fait rien à prouver que l’histoire des agglomérations urbaines en Olténie a resté un ordre séquentiel. chronologique Mots-clefs: développement urbain.

.

2008. Creatori. 123–140 1 . Editura Lotus Co. p. Editura Alma. menite să le asigure meseriaşilor o educaţie profesională şi cetăţenească temeinică. ALIN MITRICĂ În istoriografia românească de după anul 1990. Craiova. care-i revine lui Constantin Puţureanu. ajuns treptat în vârful ierarhiei. Craiova. Editura Alma. Inventatori. A fost omul care. cercetător. 2003. Tudor Nedelcea. PUŢUREANU (1882 . le menţionăm pe următoarele: Dicţionarul personalităţilor doljene: Restitutio. de cele mai multe ori. din care a făcut parte de-a lungul vieţii sale şi al căror reprezentat a fost prin funcţiile pe care le-a deţinut. Craiova. Dolj. a supravieţuit şi dramei declanşate de cea de-a doua conflagraţie mondială. a militat pentru obţinerea unor condiţii de muncă mai bune. a cărui carieră s-a desfăşurat. pot fi identificate diverse preocupări ale specialiştilor. consideraţi a fi reprezentanţii de elită ai domeniilor în care şi-au desfăşurat activitatea. Editura Alma.. 186-253). Paul-Emanoil Barbu. oferă o imagine complexă a vieţii unui om. Familia Aman. Craiova. este acela că a încercat şi. alături de alţi tipografi. Toma Rădulescu. Ilie Constantinescu (1874-1960): profesor. Editura Sitech. Meritul deosebit. Craiova. în perioada interbelică. contrar unui vechi obicei românesc. Editura Aius. 1899/1913. 2010. Craiova. Dicţionarul personalităţilor din Oltenia. culturii şi societăţii româneşti1. Editura Aius PrintEd. Contribuţii la istoricul localităţii Pleniţa – Dolj. aducând o contribuţie importantă la dezvoltarea ştiinţei.?) DIANA-MIHAELA PĂUNOIU. 1998. Cercetarea fondului arhivistic „Constantin Puţureanu”. coordonatori: Mariana Leferman.MOMENTE DIN VIAŢA LUI CONSTANTIN C. Craiova. în cea mai mare parte. idem. Constantin Saliu. 1004 (Anexa I „Mic dicţionar de personalităţi conservatoare doljene”. Personalităţi. care a trăit drama primului război mondial şi care. ajuns în „amurgul” vieţii. Editura Aius. Ana-Maria Rădulescu. tehnicii. Judeţul Olt. Dumitru Botar. 1996. 24. Prin demersul nostru. nr. Adrian Năstase. Inovatori. care au muncit pentru bunăstarea ţării. Craiova. II. Craiova. 2009 etc. nu a uitat de unde a plecat şi a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a schimba în bine viaţa oamenilor. 1999. a reuşit să găsească soluţii la problemele cu care s-au confruntat categoriile sociale. păstrat în cadrul Serviciului Judeţean Dolj al Arhivelor Naţionale. 2006. 2008. Cercetători. Conservatorii din Oltenia. Clerici ortodocşi în închisorile comuniste. privind reconstituirea vieţii şi activităţii unor oameni. Serie nouă. vol. Gabriela Braun. Gabriela Braun. A avut un rol important în înfiinţarea şcolilor industriale din Craiova şi Râmnicu Vâlcea. ARHIVELE OLTENIEI. colecţionar. Elisabeta-Gina Saliu. Astfel. p. ne-am propus să reconstituim câteva momente din viaţa unui funcţionar public. Editura Aius. sau a celor care au luptat pentru ţară. Boierii Glogoveni. Mariana Leferman. precum şi la constituirea Societăţii Dintre lucrările dedicate personalităţilor spaţiului oltean. Ileana Cioarec. Fiii Romanaţiului.

f. 6. Condiţiile de muncă din atelierele „care conţin corpuri şi materii vătămătoare”. Prima carieră. Această instituţie i-a eliberat. f. se slăbesc forţele şi se ruinează sănătatea. f. 1916-1918 şi din alte grade inferioare „Mareşal Al. care a organizat numeroase şezători culturale. Luptători 1913. De asemenea. adresat ministrului industriei şi comerţului.. Potrivit certificatului eliberat de Corporaţia Meseriilor Unite „Principesa Ileana” din Craiova. Memoriul referitor la proiectul Legii repausului duminical. Averescu”). dosar nr. A absolvit. La toate aceste realizări profesionale. vor determina scăderea numărului de meseriaşi.124 Diana-Mihaela Păunoiu. în familia lui Constantin şi a Eugeniei Puţureanu3. Constantin Puţureanu s-a născut la data de 27 august 1882. dosar nr. cursurile primare ale Şcolii „Obedeanu” din aceeaşi localitate4. la 4 august 1894. casă fondată în anul 1835. 29.. a studiat arta tipografică în cadrul Stabilimentului Industrial de Arte Grafice „Ralian şi Ignat Samitca” din Craiova. Constantin Puţureanu s-a implicat în fondarea sau conducerea unor societăţi de sprijin reciproc. o altă consecinţă negativă era considerată a fi imposibilitatea tipografilor de a merge la biserică şi „nesocotirea religiei pe Serviciul Judeţean Dolj al Arhivelor Naţionale. 1. indispensabil bunei funcţionări a instituţiei pe care o conducea. Banca populară de meseriaşi şi muncitori români „Puterea Meseriaşilor” din Craiova) sau a veteranilor de război (Societatea de Veterani 1877-1878. secţia I Craiova. 3 Constantin şi Eugenia Puţureanu s-au căsătorit în Craiova la data de 17 februarie 1878. ibidem. 3. 6 Ibidem. De asemenea. Colecţia Fonduri Personale. al cărui rol era ajutorarea muncitorilor (Societatea generală de ajutor reciproc a lucrătorilor tipografi din România „Gutenberg”. 5/1896-1910. contribuind la ridicarea gradului de cultură al muncitorilor. devenită model pentru apropiaţii săi. f. combinate cu creşterea timpului de lucru. la 26 septembrie 1910. 25. 6. i se poate atribui şi meritul de a-şi fi întemeiat şi îngrijit o familie. fond Constantin Puţureanu. a reuşit să obţină aprobările şi fondurile necesare construirii unui local propriu al Casei de Asigurări Sociale din Craiova. a încetat practicarea meseriei de tipograf6. din cauza creşterii numărului zilelor de lucru: „. Alin Mitrică _______________________________________________________________________________ Corale a Meseriaşilor. care a semnat. dosar nr. Se considera că acel proiect va avea consecinţe negative asupra muncii şi vieţii tipografilor. A fost primul dintre cei 64 de tipografi din Craiova. la 26 aprilie 1902. f. dosar nr. Aceasta nu pentru munca în plus. atestatul de tipograf-culegător5. Datorită preocupărilor constante şi demersurilor efectuate pe lângă autorităţile competente. 5 Ibidem. 29. ci pentru relele şi nehigienicele condiţiuni şi localuri în care muncim”. 4 Ibidem. 31. 2 . Între 15 septembrie 1896 şi 15 martie 1899. la Craiova2. la 11 februarie 1911.

la 15 martie 1909. pe baza recomandării Camerei de Meserii din Craiova. începând cu data de 1 februarie. 11 Ibidem. 16. fiind înştiinţat de această situaţie11. Se cerea revenirea asupra eliminării de zile libere pentru sărbătorile cuprinse în proiect7. scopul societăţii era următorul: ridicarea moralului lucrătorilor şi îmbunătăţirea vieţii acestora prin demersuri legale. 7 8 Ibidem. la Casa Centrală a Meseriilor.La 5 martie 1919. 12 Ibidem. 14 Ibidem. care. Ministerul Industriei şi Comerţului. Potrivit articolului 3 din Statutul adoptat la 1 aprilie 1910. Puţureanu a deţinut funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al societăţii. a negociat afilierea acesteia la „Gutenberg” – Societate generală de ajutor reciproc a lucrătorilor tipografi din România. Creditului şi Asigurărilor Muncitoreşti. 15. f. iar autentificarea s-a făcut la Tribunalul Dolj. f. A fost vicepreşedintele comitetului Societăţii Artelor Grafice din Craiova. în postul de subinspector clasa III. cu sediul la Bucureşti8. Peste doi ani a fost avansat. era înştiinţat că a fost numit. f. 5. era numit contabil clasa a III-a la Corporaţia Meseriaşilor din Craiova.În luna martie 1912.Momente din viaţa lui Constantin C. a fost înfiinţată la 1 aprilie 1909. prin decret regal. Repetatele absentări de la şedinţe au făcut ca locul ocupat în comitet să devină vacant. emitea decizia ministerială prin care Constantin Puţureanu era numit secretar-controlor la Corporaţia Meseriilor Unite „Principesa Ileana” din Craiova12. „funcţionar în serviciul statului”. potrivit Statutului în vigoare. a doua sa carieră. la clasa a II-a14. f. După ce a încetat să mai practice meseria de tipograf. A doua carieră. cea de funcţionar public. f. f. . 38. Constantin C. f. 3. în septembrie 1910. a susţinut examenul de capacitate pentru gradul de contabil13. prin decizia ministerială din 1 octombrie. fiind secondat de Teodor Gerculescu în calitate de vice-preşedinte10. La 1 aprilie 1912. 10 Ibidem. 6. . 9 Ibidem. f. ajutarea membrilor care rămâneau fără servici sau se îmbolnăveau şi înmormântarea membrilor9. 6. precum şi „transmiterea acestor rele urmaşilor noştri”. dosar nr. 29. după cum îi plăcea să-i spună. la 3 decembrie 1913. Serviciul Meseriilor şi Industriei Casnice. prin decret regal. Ibidem. la data de 22 martie 1910.La 20 noiembrie 1910. 13 Ibidem. urcând una câte una toate treptele şi ajungând în vârful ierarhiei ca director al Casei de Asigurări Sociale din Craiova: . Puţureanu (1882-?) 125 _______________________________________________________________________________ care ne bazăm”. Secţia I Craiova. Constantin Puţureanu a intrat într-o altă etapă a vieţii sale profesionale. . 27v. 12. Filiala „Gutenberg”.

8-10 Ibidem. pentru a vizita şi controla fabricile.Începând cu data de 1 mai 1920. era numit. îl delega cu conducerea Serviciului de Ordonanţare. Craiova. La 5 septembrie 1933. 83 din 8 aprilie 193318. era delegat să îndeplinească funcţia de director al Casei de Asigurări Sociale Craiova. a fost avansat în postul de şef de serviciu clasa I la Corporaţia Craiova. la rândul său. începând cu 1 ianuarie acelaşi an. f. îi era reînnoită delegaţia de directorconducător provizoriu în cadrul aceleiaşi instituţii20. prin decret regal. Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. 16-17.P. 18-20. în funcţia de inspector regional clasa a III-a la Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale. La 21 august 1920. era numit. 12-14. f. 11. . 18 Ibidem. din Oltenia. în serviciul exterior din Craiova al Ministerului Muncii. prin decizie ministerială. fusese însărcinat cu conducerea Inspectoratului General al Regiunii a VII-a. prin decizie ministerială. cuprinzând Casele de Asigurare Craiova şi Sibiu. Ibidem. cu funcţia de şef de secţie clasa I. judecătoreşti şi militare16. La 31 august 1937. . era numit ajutorul inspectorului general al Regiunii a VII-a.S. f.La 2 aprilie 1934. Direcţia Generală a Muncii. iar la 1 iunie 1923. f. Trei ani mai târziu. În mai 1935. La 1 decembrie 1921. în general. este avansat la clasa I15. potrivit căreia era angajat. f. putând să facă anchete şi să ia toate măsurile necesare. ca inspector regional al Casei Centrale a Meseriilor. conform deciziei Casei Centrale a Asigurărilor Sociale din cadrul Ministerului Muncii. la 1 iulie. a primit decizia ministerială. în colaborare cu autorităţile administrative. Alin Mitrică _______________________________________________________________________________ . 20 Ibidem. atelierele şi. 19 Ibidem.La 12 martie 1930. 1. Regiunea Oltenia.A. decizia fiind dată pe baza articolului 130 din Legea pentru unificarea Asigurărilor Sociale. .La 1 iunie 1929. era avansat la clasa a II-a. Bugetul Corporaţiilor. în locul lui N. inclusiv a Caselor de Asigurare care intră în circumscripţia Curţii de Apel respective19. Carabatescu care. era împuternicit de Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale. 16 15 . Casa de Asigurări Sociale. a fost încadrat pe aceeaşi funcţie la Casa de Asigurări Sociale din Craiova. nr. membru supleant în Comisia de judecată a funcţionarilor de la Casa de Asigurări Sociale din Craiova. promulgată prin decret regal la 7 aprilie şi publicată în „Monitorul Oficial”. Creditului şi Asigurărilor muncitoreşti. Fond de Stat17. Conturi Curente şi Casierie. La 10 noiembrie. Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. era însărcinat cu verificarea marilor întreprinderi din raza Casei de Asigurări Craiova şi a exploatărilor C. în cadrul activ al funcţionarilor de stat.126 Diana-Mihaela Păunoiu. f. 17 Ibidem. orice întreprindere industrială sau comercială. iar la 16 martie 1938.

a fost încadrat. Prin decizia ministerială din 22 martie 1939. cu titlu definitiv. Andreescu. la Casa de Asigurări Sociale din Craiova21. La Casa Asigurărilor Sociale din Craiova. şef de secţie clasa I şi. a fost pus în retragere din oficiu pentru limită de vârstă. Constantin Puţureanu a avut un rol important în ridicarea localului propriu al Casei de Asigurări Sociale din Craiova. Cu ocazia pensionării lui Constantin Puţureanu. Tudor Ionescu. Ionel Stănescu şi G. Ibidem. Ghergan şi Theodor Ştefănescu (supleanţi). 31. la vârsta de 30 de ani. Constantin Puţureanu era înştiinţat. 31. construit între anii 1936 şi 1942. depusă în slujba intereselor muncitoreşti şi a echilibrului dintre patron şi salariaţi. pentru regiunea Craiova. 28. în vederea aranjării drepturilor de pensie. 25 Consiliul de administraţie. Mihai B. dosar nr. 1 noiembrie 1940. Gheorghe Stoenescu. Banca a fost înfiinţată la 24 martie 1910. dosar nr. Dumitru Georgescu. nr. pe data de 22 martie 1939. Patronii religioşi ai acestei instituţii au fost „Sfinţii Constantin şi 21 22 Ibidem. I. Petre C.La 10 septembrie 1940. 5. 10. vineri. Ibidem. . f. 24 „Momentul. dosar nr. contabil şi casier. Popescu. că prin decizie ministerială. Constantin Puţureanu era conducător al Corporaţiei Meseriaşilor din Craiova. de către 42 de membri acţionari25. începând cu data de 1 octombrie 194022. desăvârşind o activitate de mari proporţii. în Ibidem. La această dată avea vârsta de 58 de ani. din 1934. a servit la această instituţie timp de 30 de ani neîntrerupţi. Puţureanu (1882-?) 127 _______________________________________________________________________________ Nicolae Carabatescu. 21. f. director al Casei de Asigurări Sociale din Craiova23. printr-o adresă a Casei Centrale a Asiurărilor Sociale. 1-1v. iar la vârsta de 50 de ani. Anastescu. Direcţia Personal. pe un teren cumpărat în anul 1927 (A se vedea Anexa 1). Înzestrat cu un temperament conciliant. 55. Organ de informaţie şi atitudine românească”. Georgescu (censori). Constantin Puţureanu a fost membru. d-sa (domnia sa) lasă urmele unui trecut glorios şi se retrage în viaţa de pensionar cu satisfacţia că şi-a făcut datoria”24. N. anul I. atât de cunoscut în lumea muncitorească de aici. cenzor şi consilier administrativ al băncii populare de meseriaşi şi muncitori români „Puterea Meseriaşilor”. rezolvând neînţelegerile ivite şi înclinându-şi toată viaţa sa muncii şi binelui public. Andrei I. Potrivit acestui „cursus honorum” de funcţionar în serviciul statului. Iancu Trăilescu (vicepreşedinte şi casier provizoriu). 26. C. Iordache. f. în gradul de şef de secţie clasa I. a fost scris un articol în presa locală. activitatea desfăşurată de acesta de-a lungul timpului: „D-nul (domnul) Inspector Puţureanu. 24. Craiova. 6. constituit în martie 1910. f. . în care se aprecia pe scurt. f. C. era compus din: Nicu Gelep (preşedinte). d-l (domnul) Puţureanu a menţinut permanent raportul între muncă şi capital. 15/1924-1925. din Craiova. dar într-o manieră sugestivă. Dululeanu şi Costică Constantinescu (membri). 23 Ibidem.Momente din viaţa lui Constantin C.

în calitate de inspector al Corporaţiei „Principesa Ileana” din Craiova. În noiembrie 1928. dosar nr. în anul 1920. Fondul Cultural Cooperatist (1. Ibidem. Constantin Puţureanu era membru în consiliul de administraţie al băncii. Constantin Puţureanu. Şcoala industrială nr. depunând sume variabile. 28. 7. prezidat de Iancu Trăilescu (consilier comunal). f. datorită corectitudinii de care a dat dovadă29. a fost cenzor al băncii27. De asemenea. A devenit membru al acestei societăţi cooperative de credit şi economii în decembrie 1920. secondat de vicepreşedintele Mateiţă Ionescu28. Scopul acestora era de a le asigura meseriaşilor „o educaţie tehnică raţională. Constantin Puţureanu s-a numărat printre cei rămaşi în organul de conducere al băncii. Alin Mitrică _______________________________________________________________________________ Elena”. reprezentant al Ministerului Muncii. 3) Că locuinţele nehigienice şi neestetice în care trăiesc îi împing spre viciu şi imoralitate”32 etc. Potrivit dării de seamă pe anul 1927. a contribuit la înfiinţarea. a Şcolilor Industriale din Craiova şi Râmnicu Vâlcea (A se vedea Anexa 2). 31 Ibidem.774 de lei) şi Biserica „Hagi Enuş” (500 de lei)30. când a avut loc o remaniere a consiliului de administraţie. în anul 1920. Între 1923 şi 1927. 1 „Obedeanu” (500 de lei). Şcolile erau destinate atât pentru lucrători. f. până la 1 ianuarie 1929. f. de concurenţa ce le-o fac străinii cu cultură superioară. din pricina relelor condiţii higienice în care se desfăşoara viaţa lor. 28 Ibidem. 30 Ibidem. pe anul 1927. înfiinţată pe lângă Corporaţia Meseriaşilor din Craiova la data de 26 27 Ibidem. Mateiţă Ionescu fiind ales preşedinte. Constantin Puţureanu a fost preşedintele Societăţii Corale a Meseriaşilor. el a fost cel care a întocmit.000 lei). 27. 2. 36. Căminul ucenicilor meseriaşi (1. menţionează faptul că din profitul băncii au fost alocaţi şi bani pentru dotarea unor fonduri. f. de a le ridica moralul şi a le completa – pe cât posibil – cunoştinţele necesare ca să poată deveni şi cetăţeni conştienţi şi meseriaşi de valoare pentru ei şi pentru industria locală” (articolul 2)31. la 21 mai26. 2-3. cât şi pentru ucenici.000 lei).128 Diana-Mihaela Păunoiu. mai ales în timpul când sunt ucenici şi lucrători. regulamentul privitor la funcţionarea acestora. 32 Ibidem. Darea de seamă a băncii populare „Puterea Meseriaşilor” din Craiova. 21 v. pe terenul luptei economice. f. 8. în fiecare an. precum următoarele: Şcoala „Petrache Poenaru” (500 de lei). . fondul pentru Dubioşi (4. 2) Că se micşorează capacitatea de producţie. care erau sărbătoriţi. 29 Ibidem. Înfiinţarea unor astfel de şcoli era necesară din mai multe motive: „1) (pentru) Că românii sunt învinşi. 19 v.

1. În timpul ocupaţiei germane a fost prizonier din cauza faptului că. care. 34 33 . secţia a III-a din Plutonul al II-lea al Regimentului Cloşca. 29 v. fiind sergent în Regimentul 1 Artilerie Grea Cetate şi Regimentul 1 Cloşca (Vezi Anexa 3). a fost trimis în lagărul de la Vălenii de Munte. a fost scos de sub urmărire40. f. Maestrul de muzică a fost Dante Cristoforo33. 37 Ibidem. După ce s-a însănătoşit. în timpul retragerii Companiei 11 a Regimentului Cloşca36. Puţureanu (1882-?) 129 _______________________________________________________________________________ 17 decembrie 1926. f. Activitatea militară. Compania 13-14. Constantin Puţureanu şi-a exercitat atribuţiile funcţiei „conform Legii româneşti de organizarea meseriilor.Momente din viaţa lui Constantin C. f. 2 v. alături de alte unităţi. Comisia Centrală de Cercetare a Prizonierilor din Craiova îi elibera o adeverinţă provizorie. 3. dosar nr. Societatea a organizat numeroase şezători culturale34. 2-2 v. ca şi în timp de pace”39. prin care se atesta că sergentul Puţureanu. fiind chiar remuneraţi cu 20 de lei pe săptămână pentru munca prestată38. a primit îngrijirile medicale necesare la lagărul de prizonieri de la Şcoala de Băieţi nr. 2/1904-1947. f. După intervenţia Casei Centrale a Meseriilor din Bucureşti. luptase. 38 Ibidem. A fost recrutat la 1 noiembrie 1903 în Regimentul 2 Cetate. 39 Ibidem. 3. Potrivit memoriului referitor la împrejurările în care a fost făcut prizonier. f. A participat la campania din anul 1913 şi a luptat în primul război mondial. 36 Constantin Puţureanu era şeful grupei a 7-a. 2/1904-1947. a fost demobilizat de Biroul de Recrutare Ibidem. La 25 iulie 1919. La 25 noiembrie 1919. în zilele de 10-14 noiembrie 1916 (Ibidem. 14/1920-1930. Jurământul l-a depus la data de 30 noiembrie35. dosar nr. a fost eliberat din lagărul de prizonieri de la Vălenii de Munte şi de la 1 septembrie 1917 şi-a reluat funcţia de contabil-conducător al Corporaţiei Meseriaşilor din Craiova. s-a îmbolnăvit şi nu a mai putut continua drumul alături de soldaţii români. fără succes însă. dosar nr. dosar nr. întocmit la 5 martie 1919. Avea vârsta de 21 de ani. 13-15v. 40 Ibidem. 32. Constantin Puţureanu consemna în jurnalul său de război că prizonierii erau trataţi foarte bine de către autorităţile germane. au oferit ocazia petrecerii timpului liber în mod plăcut şi constructiv. f. pentru apărarea oraşului Curtea de Argeş. Ibidem. 16. dosar nr. de la data de 1 aprilie 1917. Contingentul 1904 din Regimentul 1 Artilerie Cetate. ci numai pur şi simplu în scopul de a servi instituţiunea noastră şi membrii ei. 35 Ibidem. f. fără a gândi măcar un minut de a lucra cu sau pentru interesul administraţiei de ocupaţiune. pentru a munci ca tipograf în tipografia lui Nicolae Iorga37. f. 13). care au contribuit la creşterea gradului de cultură al muncitorilor şi. la 15 decembrie 1916. Cu permisiunea Comandamentului german. 2 din Ploieşti. în acelaşi timp. 23-31.

44 Ibidem. în presa locală apărea un articol intitulat „Un preşedinte. Averescu”. 15 v. f. când Cercul de Recrutare Dolj a eliberat o adeverinţă definitivă. Constantin Puţureanu a devenit membru fondator al Societăţii de Luptători 1913. 43 Ibidem. Prin decizia ministerială din 5 mai 1947. în baza legii din 4 iunie 1945. pe strada Oituz. judeţul Dolj43. 47 Ibidem. 17-19. 46. 45 Ibidem. potrivit Statutului. în conştiinţa fiecăruia dintre noi. 46 Ibidem. când se cere. f. ţinută sub preşedinţia „neobositului C. Puţureanu. Între 12 martie 193346 şi 30 septembrie 1948 (data desfiinţării societăţii)47. 109 din 15 mai 1947. dosar nr. Activitatea acestuia este surprinsă de următorul fragment al articolului respectiv: „D(omnul) Puţureanu – un suflet de elită – a înţeles să traseze un drum nou. În anii următori a fost dispensat de mobilizare. Constantin Puţureanu a fost preşedintele activ al Consiliului societăţii menţionate mai sus. deoarece prezenţa sa la serviciul civil era indispensabilă41. inspector la Casa asigurărilor”. din Craiova. a cărui activitate isvorâtă dintr-o necesitate. Noua denumire a societăţilor unite a fost. După terminarea primului război mondial. Alin Mitrică _______________________________________________________________________________ din Craiova. Ibidem. 9. Luptători 1913. nr. cuminţenia unei ordini desăvârşite şi cultul muncii dătătoare de belşug. Constantin Puţureanu era înaintat. f. f. 35. f. 1916-1918 şi din alte grade inferioare „Mareşal Al.130 Diana-Mihaela Păunoiu. Prilejul scrierii acestuia fusese oferit de adunarea generală din 18 februarie a Societăţii Veteranilor şi Luptătorilor Grade Inferioare „General Al. 1916-1918 Grade Inferioare „General Al. . Averescu”. pentru această Societate. Puţureanu”. 30. la Tribunalul Dolj. 31. Din 30 martie 1924. Avea gradul de sergent şi locuia în Craiova. Oficial. nr. la gradul de sergent major în retragere44. 10. 21. f. în care se prevedea că a fost „prizonier (de război) prin forţă majoră”42. este mai mult decât binevenită în aceste timpuri grele. 4. 17. 20. publicată în „Monitorul Oficial”. dosar nr. C. 24. pentru participarea la războaiele din anii 1913 şi 1916-1918. constituită la 23 septembrie 1918 şi înregistrată legal la 25 noiembrie 1918. la această societate s-a afiliat Societatea „Smârdan” de Veterani din Războiul 1877-1878. Averescu”45. 41 42 Ibidem.-16. în mod onorific. La 25 februarie 1934. La 10 decembrie 1945. situaţia sa militară a fost clarificată la 27 august 1922. Societatea de Veterani 1877-1878. Ministerul de Război îi conferea titlul de veteran. o dâră de încredere. de grade inferioare (fondată la 11 mai 1908). f.

Constantin Puţureanu a primit. brevetul prin care i s-a conferit lui Constantin Puţureanu. dosar nr. din partea autorităţilor statului român. pentru cei 25 de ani în serviciul statului52. f. inspector în Ministerul Muncii. la Oficiul de Stare Civilă Craiova. 1. era numit membru al Ordinului „Coroana României” în gradul de cavaler51. din acelaşi oraş. 1/1904-1940. Pentru activitatea militară şi cea de funcţionar „în slujba statului”. dosar nr. dosar. 9. Ei au avut şase copiii (cinci în viaţă şi unul decedat): Constantin Titu (născut la 23 iulie 1910). 5. La 21 aprilie 1938. dosar nr.Momente din viaţa lui Constantin C. semnul onorific „Răsplata Muncii”. Constanţa (născută la 8 mai 1918). 4. fiindcă a înţeles să-şi croiască un drum drept. sergent din Regimentul 1 Artilerie Cetate. Ibidem. 54 Ibidem. f. 48 49 Ibidem. Ministerul de Război i-a conferit lui Constantin Puţureanu. Puţureanu (1882-?) 131 _______________________________________________________________________________ (. f. Cancelaria Ordinelor elibera brevetul pentru Medalia Jubiliară „Carol I” lui Constantin Puţureanu. muncă şi dreptate. 29. preşedinţia Consiliului de Miniştri al Regatului României elibera. Ministerul Afacerilor Străine. 2-3. 3. 6. f. La 8 februarie 1914. Elena-Nuţy (născută la 3 octombrie 1923) şi Corneliu-Nicu (născut în august 1915 şi decedat în septembrie 1916)55.) Cinste d(omnu)lui Puţureanu. f. f. 2. Constantin şi Maria (Marghioala) Puţureanu şi-au oficiat căsătoria civilă la data de 16 decembrie 1908. o serie de distincţii. La 15 octombrie 1940.. . i s-a conferit „Medalia Centenarului Regelui Carol I”53. 52 Ibidem. 4. 57. 51 Ibidem. 55 Ibidem. pe baza decretului regal nr. Angela-Maria-Ştefania (născută la 16 iulie 1920). f. Silvia-Iulia (născută la 19 iunie 1912). sergent din Regimentul 2 artilerie Cetate49. pentru contribuţia adusă înzestrării armatei. bazat pe dragoste. nr. regele Ferdinand I dădea decretul prin care Constantin Putureanu. La 10 mai 1910. 50 Ibidem. şef de secţie la Casa de Asigurări Sociale Craiova. la data de 12 aprilie 190954. iar cununia religioasă la Biserica „Sfinţii Apostoli”. 1643 din aceeaşi zi.. Momente din viaţa de familie. 53 Ibidem. Vom fi totdeauna lângă acest om plin de înţelepciune şi tânăr în toate faptele lui”48. f. medalia „Avântul Ţării”. pentru că a participat la campania din 191350. La 9 iulie 1924.

Această lucrare surprinde foarte bine rolurile pe care le aveau bărbatul şi femeia în spaţiul privat. 58 Ibidem. câştigându-şi un binemeritat loc în galeria „oamenilor de seamă” din societatea românească. generalul August Vlădescu din Bucureşti trimitea o scrisoare. este subscripţia făcută de un grup de membri. . armonioasă şi muncitoare şi cinci copii. simţindu-se nevoia de extinderea organizării medicale şi a înfiinţării unui Oficiu de Farmacie la Corporaţia din Craiova. (. plină de iubire şi rodnică în urmaşi”58. Majoritatea dintre acestea demonstrează că întreaga căsnicie a soţilor Puţureanu a reprezentat un model pentru ceilalţi. Atât în anul 1934. f.. 4. din care.. Cu ocazia sărbătoririi a 25 de ani de la căsătorie. meritoşi şi de elită şi care vă fac cinste!”57. dar şi în cel public. dosar nr. Potrivit propriilor mărturisiri. elaborată de Constantin Puţureanu şi finalizată la 10 iulie 1943. 10. plină de înţelegere din partea soţiei sale. cât şi în anul 1959. 10. maiorul avocat Damian Raul îi felicita cu ocazia nunţii de argint astfel: „Frumoasă întruchipare omenească aţi putut realiza pe acest pământ şi anume: 25 de ani de căsătorie. „(. 168 din 1 aprilie 1924 la 56 57 Ibidem. De exemplu. prieteni şi foşti colegi de serviciu. despre complementarietatea bărbatului şi a femeii.. precum şi mentalitatea lui Constantin Puţureanu despre familie. Ibidem.) Încă din anul 1924. La 9 aprilie 1959. iar la 12 aprilie 1959 şi-au sărbătorit nunta de aur56. precizând însă următoarele: „Căsnicia voastră atât de lungă şi fericită este pentru noi rudele un exemplu de viaţă corectă. o parte – ce s-a depus în acea şedinţă – de lei cinci mii cinci sute. s-a pus în discuţie crearea unui fond de construcţie pentru localul propriu serviciilor asigurării. Constantin Puţureanu s-a remarcat atât în domeniul profesional.. 13. în sumă de lei zece mii şase sute. cât şi în viaţa personală. prin care îi anunţa pe soţii Puţureanu că nu va putea onora invitaţia de a participa la nunta de aur.. constituit la 24 martie 1924. Constantin Puţureanu a avut o viaţă de familie împlinită. despre importanţa familiei în societate şi în viaţa unui individ (Vezi Anexa 3). 1. cuminte. el elaborează o broşură pe care o intitulează „Un scurt istoric al vieţii casnice”.) Un prim act.. Alin Mitrică _______________________________________________________________________________ La 12 aprilie 1934.. au sărbătorit nunta de argint. . împlinindu-se 25 de ani de la căsătoria religioasă. în prima şedinţă a comitetului de construcţie. f. s-a consemnat sub recipisa nr. Anexa 1: Fragment din lucrarea „O privire asupra Edificiului Asigurărilor Sociale din Craiova – inaugurat la 15 aprilie 1943”. liniştită. armonioasă. f.132 Diana-Mihaela Păunoiu. Maria şi Constantin Puţureanu au primit numeroase felicitări şi urări de la familie. căreia i-a purtat toată viaţa un respect profund şi o mare dragoste.

azi Calea Severinului şi care. din a doua zi a lunei Aprilie. (.) Nu după mult timp.. St...) au sosit într-o bună zi – eveniment favorabil la Craiova – reprezentanţii Casei Centrale. s-a luat în primire în februarie 1927. începe şi în regiunea acestei Case.) În anul 1934. în baza Legii de Unificare a Asigurărilor Sociale. Puţureanu (1882-?) 133 _______________________________________________________________________________ Banca « Puterea Meseriaşilor » din Craiova ca « prim fond pentru localul Corporaţiei »59.. compus din 14 camere şi două camere de aşteptare. din 29 Iunie 1924. până la 1934. f. dosar nr. a binevoit a autoriza Consiliul Corporaţiei din Craiova.. (..Momente din viaţa lui Constantin C.. spre îndeplinirea misiunii cât mai urgent şi cât mai bine.. am primit de la Domnul P.) Mai departe şi foarte convins de rolul ce şi-a luat comitetul pentru strângerea fondului de construcţie. Vorbeşte cu Constantin Puţureanu s-a numărat printre cei unsprezece care au depus sume în acest fond (Ibidem. când în toamna anului 1926. după vizitarea caselor propuse. cu o prăbuşire. dar din an în an devenea neîncăpătoare şi chiar ameninţătoare în ultimul timp. care însoţeau pe Domnul Ministru Gr. un beneficiu de lei 20. spre norocul Casei noastre. Călărăşianu-Delacerna. 59 ... în anul 1926. în anul 1927. CălărăşianuDelacerna.. în direcţia fondului pentru clădirea proprie a Instituţiunei Asigurărilor Sociale din Craiova.. s-a putut folosi binişor clădirea. (. . Doctorul P.. s-a stabilit şi s-a căzut de acord pentru cumpărarea imobilului « Stoenescu » din str. cu care alegorice. activitatea sa de Inspector General Medical şi Administrativ. vezi ce camere trebuie şi pentru Administraţie şi pentru Dispensar. (. Vine arhitectul să facă planul. o scrisoare.. ca atribuţie. pe care l-a depus Corporaţiei din Craiova. organizată în stil decorativ. care. 13/1926-1928..) Această mică colectă.898. ca să cerceteze şi să raporteze despre găsirea unui imobil propriu scopului urmărit. Trei comisii s-au format atunci imediat. Am hotărât în Consiliu. S-au luat şi oferte de la cele mai accesibile. având în prim rând. Cuvântul de ordine era (ca) la Craiova să se recomande Casei Centrale spre cumpărare un imobil care să aibă şi un teren mai întins pe care să se poată construi local propriu. din membrii Consiliului de Administraţie al Corporaţiei. (. a fost « întâia acţiune » a Comitetului. Smârdan. (. 32).. care anunţă astfel: Domnule Puţureanu. pornind în tot oraşul şi notând cele mai mari imobile aflate de vânzare. Trancu-Iaşi. a realizat de la « Marea Serbare ».) Un interval de timp de la cumpărarea imobilului Stoenescu. (. în fiecare an cu aprobarea Casei Centrale. Pentru anul acesta s-a dat un milion. să construim altă Casă în Craiova în locul unde sunteţi. Organizarea Casei de Asigurări Sociale Craiova.) Şi s-a continuat astfel mulţi ani şi s-a mărit fondul de construcţie..

N. 30 Oct(ombrie) şi 19 No(i)embrie 1935. satisfăcând unele rectificări şi adaosuri. Colecţia Fonduri Personale.. (. Consiliul la 10 Septembrie 1935. (. durând de la 24 Martie 1924.) S-a produs o schimbare de antrepriză în anul 1937. să facă ceva până la toamnă.. Nemţeanu. foarte spaţioase.) Localul privit sub toate fazele. se ridică falnic.. Chirculescu a putut trece peste toate greutăţile ivite în anii 1939-1942 şi completând multe lipsuri. formând o comisiune (formată) din Domnii: Gr. 9 Oct(ombrie). 31-37..A.VIII.. Preşedintele Consiliului şi Const. f. numai construcţia (. De va fi nevoie voi mai scoate cât va trebui.)”. (Turnu Sverin) După această scrisoare foarte mulţumitoare pentru Craiova. s-a hotărât definitiv. ca « lucrarea » să fie executată de Domnul Inginer Pantoleon.) La acea dată de 13 Aug(ust) 1936. Dolj.. N. Călărăşianu 5. Salutări. cu aspect arhitectonic.. s-au început lucrările de terasament. o mare onoare a Conducătorilor Centralei şi un netăgăduit merit al conducătorilor locali (. hotărâşte a stărui cât mai serios..S.. Enescu la 28 Aug(ust) acel an. pentru a merge la Casa Centrală în scopul de a urgenta « scoaterea în licitaţie a lucrării ». Puţureanu. Consiliul Casei este înştiinţat de către Director că planul imobilului este terminat şi că a fost văzut de Domnul Director General M. 40-43. deci poţi cere lămuriri de ai nevoie. care a durat şapte ani.J. iar mai târziu ceva s-a procedat la « turnarea betonului pentru fundaţia construcţiei ». fond Constantin Puţureanu. (. 13/1926-1928. Continunând Domnul Inginer G. a terminat lucrarea. Astfel. Intervenţii au urmat la: 17 Septembrie 1935... este o adevărată podoabă pentru Municipiul Craiova. S.. parterul şi patru etaje. . Eu sunt toată săptămâna la Severin.Încăperi în total sunt 142 (una sută patruzeci şi două) pe lângă sălile de aşteptare. cu toate contribuţiile menţionate mai sus. De la sol. soseşte Arhitectul anunţat după culegerea primelor elemente necesare la întocmirea planului de construcţie. deoarece la 14 Aug(ust) 1934.) La 31 August 1935. Alin Mitrică _______________________________________________________________________________ domnul Goga să aveţi antrepenor bun. reţinându-l pentru a-l studia şi aproba. dar să fie lucru bun. Subsolul cuprinde: « Adăpostul » şi Sala pentru « Instalaţia de calorifer ». Directorul Casei.. « Palatul » aşa cum se înfăţişează astăzi. dosar nr. după datele indicate până a(i)ci.134 Diana-Mihaela Păunoiu.1937 T. a costat suma de 45-50 milioane lei. . După o lună de zile de la adjudecarea licitaţiei. s-a putut ajunge la « începerea » înfăptuirii Palatului Asigurărilor Sociale din Craiova în toamna anului 1936.. începe faza (a) II-a a lucrărilor de la Centru spre Craiova. .

f. care îmi este prieten. Ce te-aş ruga mult de tot e să organizezi şi vreo şcoală pentru băieţii de prăvălie ca şcoală comercială practică.. Jalea şi durerea lor. 49-49v. vom promova chestiunea culturală.A.J. dosar nr. fond Constantin Puţureanu. Am credinţa că prin aceste şcoli cari au o importanţă covârşitoare din toate punctele de vedere. Despărţirea de familie. d(om)nul Victor Eftimiu. Puţureanu (1882-?) 135 _______________________________________________________________________________ Anexa 2: Scrisoare adresată lui Constantin Puţureanu „Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale Direcţia Generală a Muncii Direcţia Învăţământului Cabinetul Directorului Iubite Domnule Puţureanu. Făcând şi acest început ţi-aş fi cu deosebire recunoscător. pregătiri de predarea serviciului civil pentru a putea pleca fără grije la serviciul militar. socială şi economică a ţării.. Zilele de 15 şi 16 August. „Duminică 14 august 1916 ora 12 noaptea s-a sunat mobilizarea. Dacă este nevoie pot interveni la Directorul general al Teatrelor. Am vorbit cu căldură d(omnu)lui Ministru de activitatea dumitale. (. omagiile mele domnilor profesori ai şcolilor. Colecţia Fonduri Personale. Sufletul pe care îl punem la organizarea şi conducerea acestor şcoli va avea ca prim efect că va desmorţi pe dascălii şi conducătorii ministerului de Instrucţie. 7. Caută să interesezi în mişcarea noastră pe autorităţile comunale. fiind singuri.Momente din viaţa lui Constantin C. 15 Febr(uarie) 1921”. te rog. În Craiova judeţul Dolj. administrative şi şcolare. /ss/ indescifrabil Bucureşti. Îţi mulţumesc mult de tot pentru entuziasta activitate pe care o desfăşori în direcţia învăţământului. S. Dolj. Azi am primit telegrama privitoare la şcoala de la Turnu Severin. Cu urări de bine şi alese sentimente. Mâhnirea şi îngrijo(ra)rea mea de starea lor. Anexa 3: Fragment din Jurnalul de război al lui Constantin Puţureanu. În privinţa strângerii de fonduri mă gândeam dacă nu ai putea organiza vreo serbare la Teatrul naţional.N.) . Arată. Războiul a început şi în România.

.m.136 Diana-Mihaela Păunoiu.m. 22 Aug(ust) Echipare serviciu în companie. (. Noapte de 12 Septembrie 1916 orele 1-2 jumătate Bucureştiu(l) a fost din nou atacat de zepeline.. fiind repartizat la Comp(ania) 13 Cetate.) 20. adică la luptă pentru apărarea ţării. Au fost morţi. orele 3-4 jumătate p. (. unde (s-a) întrunit tot regimentul şi (s-a) trecut în revistă de Dl General Mihail Boteanu. Pentru acest grozav atac asupra populaţiei civile.) De azi 7 Septembrie 1916 ora 12 a. 31 August. comanda Regimentului de Infanterie « Cloşca » din care făceam parte s-a dat D(omnu)lui Maior Bucică Petre care ni s-a prezentat ca un brav stejar şi ne-a vorbit ca un adevărat ofiţer-comandant cu simţăminte înalte şi vorbindu-ne de noua misiune ce avem ca Regiment nou creat care trebuia să păzim frontiera ţării iar nu să stăm în zidurile cetăţii. 19 Aug(ust) prezent la Corp. unde să stăm în bivoac până la noi ordine. 24 idem şi excerciţii de luptă cu armele... (.) Până la ora 11 a... La ora 6 dim(ineaţa) se primeşte însă ordin ca tot Regimentul să părăsească garnizoana (de la Tunari) cu destinaţia Chitila şi până la ora 8 să fie plecat..m. 23.. (. (. 21 August. În toate zilele recunoşteri cu aeroplanele de la Bucureşti spre câmpurile de operaţie ale armatelor în lupte. Plecat în marş şi ajuns la Băneasa la ora 9 şi jumătate a..m... Alin Mitrică _______________________________________________________________________________ 17 Aug(ust) (1)916 plecat la datorie. strângându-şi pumnii de necaz şi aşteptând ordinul de plecare pentru răzbunarea faptelor comise de bulgari şi familile lor din oraşul Turtucaia.. (. 1 septembrie 1916. Echiparea în ţinuta de război. intenţionez înfiinţarea unei Ligi internaţionale – pentru fiecare stat ar fi de dorit . ora 4 şi jumătate dim(ineaţa).) 26 August 1916. Svonul de plecare pe câmp ca infanterie.. . care de fapt nu influenţează câtuşi de puţin asupra armatelor şi luptelor militare de pe fronturi. la fortul Tunari.. (. în marş am ajuns la Chitila pe un drum întins în dreapta..) 30.. Aglomeraţia în trenuri era foarte mare (. care.m. răniţi.)... a dat ordinul să plecăm la ora 2 p..) 4 Septembrie 1916. lângă fabrica de zahăr unde ne-am instalat din nou fără termen şi fără a ne cunoaşte destinaţia..) 12 Septembrie 1916. Îngrijorarea fiecăruia de momentul plecării pentru împlinirea datoriei de militar.. când fiind prinse de luminele reflectoarelor a fost ţinut mult timp pe loc de ţintă a tunurilor fiind bătut şi silit să părăsească ide(e)a de a ne bombarda şi distruge multe dintre insituţii. Formarea Companiei de Infanterie şi pregătirea de plecare la Aeroportul Băneasa. atacul zepelinurilor asupra Capitalei Bucureşti însă au fost nevoite să se retragă în grabă din cauza bombardării ce au suferit de către tunurile din Cetate. Svonul cu Turtucaia i-a indignat pe toţi... Duminică 21 August 1916 (noaptea) vizite de zeppeline asupra forturilor şi Bucureştiului..

20-23 Septembrie. complete trenuri. (. în Regimnetul Artilerie Cloşca. Cantonaţi Chitila fără a avea de înregistrat ceva.25 a.. neluând parte la luptă decât armata ţării care se află în război şi care formează şi este puterea unui stat. 5 Oct(ombrie) plecat spre comuna Năruja. 16. unde am rămas de seara ora 4 jumătate până a doua zi 23 Oct(ombrie) ora 8 jumătate dimineaţa.m. 6 Oct(ombrie) (1)916. 9 Oct(ombrie) 1916 ora 7. unde am debarcat la 12 jumătate noaptea şi am rămas pe platoul staţiei Oneşti până a doua zi.. Urecheşti până la Adjud Vechi. ajuns la 12 zi(ua). La ora 3 plecat. 18 şi 19 Septembrie exerciţii. 4 Oct(ombrie) ajuns Odobeşti ora 3 jumătate a. unde ne-am îmbarcat la ora 12 a.. A(i)ci s-au găsit casele evacute din cauza luptelor ce se dau în apropiere (30 – 40 km) la frontieră.. 17. dealurile. Negreşti şi rămas noaptea în Căiuţu ora şase seara. în sat în cantonament. Am plecat din Adjud vechi în marş prin Adjud nou. 1 Soldat C(ompania) 12 ş. unde cantonând am rămas până a doua zi dimineaţa. (.) 10 Oct(ombrie) – 21 Oct(ombrie) stat în Bârsăneşti în cantonament. Dat Buletin zilnic la Batalion. Jigălia la Odobeşti. Boloteşti.m. care distruge în majoritate populaţie nearmată şi care după dreptul internaţional este privilegiată. 7 Oct(ombrie) 1916 ora 8.) 13 Septembrie 1916. plecat înapoi la Năruja.) 22 Oct(ombrie) ora 8 dimineaţa plecat din Căiuţ în marş prin Coţofăneşti. în ziua de 18 Duminică. Tichirişu.Momente din viaţa lui Constantin C. Borzeşti. râpele şi rămas com(una) Valea Sării noaptea şi ziua în cantonament. trecut Putna. Cornăţelu. (. Sămbătă 24 şi 25 Duminică.) 26 Sept(embrie) – 2 Oct(ombrie) preparaţii de părăsirea Citilei. plecat din Năruja prin comuna Valea Sărei.a. comuna Colacu. Vizite de aeroplane duşmane făcând puţine în Bucureşti. (.35 plecat din staţia Oneşti în marş până în comuna Gura-Văii şi Bârsăneşti unde am cantonat la Bacău ora 10 jumătate până la noi ordine. 15. Aretu până la Mărăşeşti ora 7 jumătate seara unde am rămas în cantonament.. şi (am) plecat cu trenul până la Oneşti-Bacău. Vidra şi rămas în cantonament la Găgeşti până a doua zi 8 Oct(ombrie) ora 7 jumătate când am plecat prin comuna Găgeşti. ora 2 p.. Puţureanu (1882-?) 137 _______________________________________________________________________________ – care să lupte în comun pentru înlăturarea acestui atac. . apoi plecat pe jos pe râul Milcov până seara la ora 7 când am rămas noaptea în comuna Reghen-Mera. Bombardaţi din aeroplane duşmane când s-au făcut primele victime în Regimentul Cetate 1 Sergent C(ompania) 10..m.. Domneşti. 3 Oct(ombrie) plecaţi cu direcţia spre Moldova. 21 Oct(ombrie) ora 8 dimineaţa plecat spre Oneşti apoi mers prin comuna Crucea de Piatră. văzut prizonieri germani şi austrieci trecuţi prin gara Chitila însoţiţi de Dame de caritate (călugăriţe) cu bagaje în cufere.m. 14.

. unde am ajuns Vineri 4 Noiembrie seara şi după 10 km de marş am cantonat în satul Valea Mărului. S-a adus veste că Comp(ania) 1-a a luat parte la luptă respingând un Batalion duşman. plecat în marş până în comuna Corbu distanţă 8 km ajuns la ora 1 p. 17 – 25 Noiembrie 1916 retragerea şi susţinerea rezervelor în diferite puncte prin judeţele Argeş – Dâmboviţa – Ilfov şi Prahova unde din Batalionul (al) III-lea s-a prins de armata germană Compania 10 şi parte din Compania 9 pe . 5 Noiembrie ora 3 jumătate dimineaţa plecat în marş şi mers aproximativ 45 – 50 km până în comuna Domneşti judeţul Argeş unde am ajuns la ora 8 seara. artileria noastră a bombardat înspăimântător ceea ce a ţinut pe inamic la distanţă respingându-l puţin. 15 şi 16 Noiembrie retragere spre Piteşti şi rămas în comunele Pârvu – Roşu – Broşteni. Joi 3 Noiembrie ora 2 jumătate dimineaţa plecat cu trenul din gara Mărăşeşti – Putna până în gara Başcov jud(eţul) Argeş. plecat în direcţia Curtea de Argeş unde după marş de 4 ore şi mai bine ajungând am cantonat 2 ore şi apoi am plecat înainte în comuna Flămânzii unde ne-a oprit în cantonament de alarmă depărtare 3-4 km de satul ocupat de Germani. Alin Mitrică _______________________________________________________________________________ 24 Oct(ombrie) – 2 Noembrie cantonaţi în comuna Mărăşeşti unde am executat exerciţii de luptă. până a doua zi 7 Noiembrie ora 2 jumătate p. când am plecat în marş până în comuna Tigneni unde am ajuns la ora 7 jumătate s(eara) şi rămas încartieraţi pentru a aştepta ordine de a intra în luptă.m. şi stat până la 4 jumătate de unde am pornit iarăş(i) în marş până în comuna Poenari de Argeş cantonând de seara ora 11 p. plecat pentru a apăra comuna Cerbureni – Iaşi de înaintarea inamicului şi de a-l scoate din comuna Bărbălăteşti unde se instalase. iar Batalionul al III-lea a stat în cantonament de alarmă aproape de linia de luptă.m. În seara de 9/XI. Tunurile bubuie aproape.m.m. 8 Noiembrie 1916 Sf(inţii) Arhangheli fiind foarte aproape de poziţiile de luptă am primit pe lângă hrana obişnuită şi ţuică de prună de la Casa Bălteanu din comuna Tigneni. 14 Noiembrie am susţinut cu Compania noastră retragerea trupelor din Curtea de Argeş care oraş a fost ocupat de trupele germane. iar la ora 11 şi un sfert trupa s-a retras din ordin superior cantonând tot în oraşul Curtea de Argeş. (. Duşmanul nu este departe.m. 13 Noiembrie 1916 s-a lucrat la tranşee însă am fost siliţi să ne retragem de pe poziţii. forţându-l să se retragă.138 Diana-Mihaela Păunoiu. cantonând cu mare greutate din cauza lipsei de locuinţe şi a armatei multă care venise.m.. 9 Noiembrie ora 2 a. La ora 4 (11 Noiembrie) s-au ocupat poziţiile asupra comunei Bărbălăteşti de unde Compania 11-a a deschis focul şi a respins pe inamic în ziua de 12 Noiembrie. 6 Noiembrie ora 11 a. 10 – 11 Noiembrie după cantonare în comuna Curtea de Argeş la ora 11 jumătate a.) Aici se va alege ce se va alege cu (Regimentul) „Cloşca”.

cu încredere în viitori şi numai cu gândul curat la obligaţia luată de a suferi orice în viaţă. dar se măresc şi bucuriile. ne-a mai dat Dumnezeu. cu războaie etc. Am avut în viaţa noastră momente şi vremuri triste. căsnicie care. de corectitudine şi de filantropie. îndurându-le cu tenacitate. (. am trecut peste acel de ordin familiar. cresc obligaţiile familiale. banci etc. pentru consideraţiuni de ordin social. cu vremea. fond Constantin Puţureanu.1-3v. 19-26) Anexa 4: Fragment din broşura „Un scurt istoric al vieţii casnice”. Ne-a trimis Dumnezeu. mi-a îngăduit lipsuri . sau ca membru în diferite societăţi cu caracter de ajutor reciproc.Momente din viaţa lui Constantin C.. în primul rând. care. am păşit peste ele. 4v. 2/1904-1947. dar condus de simţăminte de sociabilitate. de lipsuri. lipsind de multe ori de la masa la care mă aşteptau copiii mei şi soţia mea.J. darul. 15-17v. cât şi soţiei mele.. f. pentru a putea duce o bună căsnicie. o mică gospodărie. de supunere şi respect faţă de cei mari. De aici înainte urmează propriu-zis viaţa casnică. 12v-13. nefiind aşa de uşoară – după cum se ştie de mulţi şi nu după cum se crede de unii – ne-am putut forma treptat. spre a putea convieţui dacă nu fericiţi. atât mie.. ca pentru orice casă: copii. cu munca şi cu economia.A. în toată puterea cuvântului.. Colecţia Fonduri Personale.. legătura trainică şi netăgăduită. muzicale. s-a constatat de noi şi de alţi casnici cred. de dureri fizice şi sufleteşti. numită şi viaţă ideală. Ei au fost cu adevărat. iar pe 25 Noiembrie rămân bolnav în cantonamentul cătunului Belciugu la locuitorul David Mihai (. dar pe care suferinţe. De asemenea. am întrebuinţat o bună parte din timpul meu de libertate pe care ar fi trebuit să-l întrebuinţez în mijlocul familiei mele. care a sfinţit unirea noastră. Cu primul copil născut. sfântul dar. am început căsnicia impusă de calitatea bărbatului şi (a) femeii. culturale.)” S.) Unindu-ne legitim şi primind taina bisericească. pe care cu greu le-am petrecut. credinţa nestrămutată a mamei lor. 11.. elaborată de Constantin Puţureanu cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la căsătorie. spre a-mi face datoria şi în rândul prietenilor şi camarazilor mei. unde eram obligat a lua parte şi a activa ca cetăţean... care a ştiut să le insufle de mici cele mai bune simţăminte de iubire între ei. educarea şi pregătirea sufletească a copiilor noştri a contribuit. acela de a putea răbda şi spera în mai bine.) La creşterea. în primul rând şi mai scump ca orice bun. 9.. dar fără lipsuri.. Dolj. mergând înainte în linişte.-7. am fost perfect înlocuit de soţie. „(. ca o asigurare solidă a vieţii noastre casnice. dosar nr. că se sporeşte dragostea în familie. Pe lângă aceste simţăminte. înţelegându-mă şi pe mine şi rostul bărbatului în societate. Puţureanu (1882-?) 139 _______________________________________________________________________________ ziua de 24 Noiembrie. În tot acel timp de absenţă a mea.N.

dosar nr. MOMENTS FROM CONSTANTIN C. simţind greutăţile acelei vieţi monotone şi lipsită de orice mulţumire sufletească. Cu asemenea situaţie familială. director. He was the man that. on inter-war period.]. did not forget where he left from and did his best to change in better the life of the people that worked hard for the welfare of the country or those who fought for the country. survived the drama created by the Second World War. cugetam la o viaţă casnică ideală [. most of the times.. The principal accomplishment that might be assigning to Constantin Putureanu is that he tried and.J. veteran. f. succeed to find solutions for the problems that social categories that he was from during his life. PUTUREANU’S LIFE (1882 – ?) (Abstract) In this paper we try to retrace several moments of the public servant whose career unrolled. fiindcă de atunci. Colecţia Fonduri Personale. 12 aprilie 1934 Constantin Puţureanu” S.. by reaching the top. mă mândreşte faptul că am putut atinge în parte ţelul dorit de mine din timpul cât eram celibatar. care ar fi slăbit sigur educaţia şi buna creştere a copiilor noştri. foundation member. Keywords: public servant. neînsurat. The research of the archive fund “Constantin Putureanu”. contrary to an old Romanian custom. 4v. in the most part. confronted with. Alin Mitrică _______________________________________________________________________________ şi a motivat de aşa natură absenţele mele faţă de copii. 3-3v.-5v. . iar nu să lase a se crede altceva şi să creeze neplăceri familiale. fond Constantin Puţureanu. 7.N.140 Diana-Mihaela Păunoiu. Dolj. He was a representative of those social categories thru the functions he held. încât să folosească explicaţiile sale.. kept in Department of National Archive Dolj County offer a complex image of the life of a man who live the drama of First World War and which reaching at the end of his life.A. chairman.

În general. în ofensivele lui Ludendorff. victoria nu se mai putea obţine decât pe uscat. 2006. consta în numărul de luptători: 194 de divizii. Istoria Universală. pe front. şi părea să garanteze că marele efort german nu va fi sugrumat într-o încercuire. Erich von Ludendorff. Bucureşti. Mihai V. Propaganda aliată. 141–149 1 . le-a pregătit şi le-a condus. care reuşise la Riga şi la Caporetto. În acelaşi timp. a propus scoaterea prin orice mijloace – într-o primă etapă – a Rusiei din luptă. nr. un adversar redutabil. ARHIVELE OLTENIEI. trupele erau prost hrănite. bine organizată şi ingenioasă. Pe de altă parte. ajuns în poziţia de coordonator militar al coaliţiei (aug. la începutul anului 1918. a revizuit strategia de război a blocului german. Editura Militară. 333. superioritatea sa. Adrian Pandea. necesitatea ofensivei era neîndoielnică. în consecinţă. în acest context. 2006. obiectivul celei de-a doua etape îl reprezenta înfrângerea navală a Marii Britanii şi zdrobirea terestră a Franţei. deoarece în interiorul ţării rezistenţa slăbea. Evoluţia lumii contemporane (în continuare. Nu putuse readuce din Rusia decât cele mai bune trupe. hotărât. p. se va cita: Istoria Universală…). Serie nouă. întrucât nimeni nu o mai aştepta de acum înainte din partea submarinelor. faţă de 167 până la 180 de divizii ale Aliaţilor. după ce îşi va fi readus forţele armate din Rusia. vol. p. să străpungă frontul occidental înainte de sosirea americanilor?1 Puterile Centrale şi-au pus încrederea. Zodian. atuul principal se baza pe tactica nouă.SFÂRŞITUL MANDATULUI CABINETULUI ALEXANDRU MARGHILOMAN (5/18 MARTIE – 24 OCTOMBRIE/6 NOIEMBRIE 1918) FLORIN GHEŢĂU În pragul anului 1918. dar timpul îl presa. Editura Univers Enciclopedic. Pentru el. p. Enciclopedie de istorie militară universală. p. mai ales. 24. În acest sens. 335. Speranţa sa. nu se va transforma într-un nou Verdun şi. situaţia militară a luat forma unei curse contracronometru: oare Germania avea să reuşească. novator. ca şi contagiunea bolşevismului se făceau simţite din ce în ce mai mult. îmbrăcămintea şi încălţămintea lipseau şi. s-a dovedit a fi. a ales frontul englez. III. 3 Vladimir Zodian. în calitate de şef suprem al armatei. esenţialmente momentană. 1916). Îi poartă numele fiindcă. 2 Ibidem. a decis mobilizarea totală a resurselor umane şi materiale ale Germaniei3. Ludendorff ar fi preferat să zdrobească mai întâi Italia. 2010. va permite reluarea războiului în mişcare2. iar Austro-Ungaria nu consimţise să furnizeze decât artilerie. 188-189. Bucureşti. războinic complet.

interzicerea. 335-336. echipate uşor. decât distrugerea acesteia. Pe fundalul acestor succese teutone. formate din subunităţi de puşcaşi. ca şi mascarea şi sufocarea bateriilor de artilerie. organizată pentru a-i împinge pe englezi. De trei ori la rând. p. dezorganizarea apărării adverse prin atacuri de flanc. pe belgieni şi două divizii portugheze spre Calais şi Dunkerque. 335. care sfidaseră timp de trei ani toate eforturile. De asemenea. guvernul conservator al lui Alexandru Marghiloman avea o poziţie puternică. după instalarea sa la putere. În acest sens. 189. izbirea şi amorţirea infanteriei. dealurile fortificate. Frontul. era susţinut de divizii franceze şi engleze obosite.142 Florin Gheţău _______________________________________________________________________________ Tactician. mergând drept înainte. 6 Ibidem. mai curând. Istoria Universală…. în sfârşit. cu un camuflaj meticulos. el s-a remarcat ca promotor al „războiului total” (mobilizarea majorităţii forţelor umane şi materiale pentru obţinerea victoriei)4. prin folosirea în exclusivitate a obuzelor toxice. . în momentul critic al asaltului. tunuri de însoţire. a introducerii rezervelor inamice în luptă. el a zburat în ţăndări6. lăsând în grija unor echipe speciale curăţirea terenului5. cu mitraliere şi mortiere. se făcea în coloane mici. a întreprins o serie de măsuri care să menajeze tendinţele revanşarde ale Puterilor Centrale. aruncătoare de mine şi de flăcări. Sistemul s-a dovedit eficient. ocolind obstacolele fără a se fixa acolo. mitraliere. exploatarea energică a succesului tactic etc. Ofensivele lui Ludendorff. 3) Infiltrarea. surprinderea a fost totală. spre stupoarea Aliaţilor. C) Chemin des dames (27 mai-15 iunie): acelaşi scenariu – surprindere şi succes fulgerător. au fost străbătute parcă în joacă. p. el a adus noutăţi sau a perfecţionat procedeele de pregătire a trupelor şi de purtare a luptei. strateg şi organizator. prin baraje de artilerie. urmate de o colmatare laborioasă. printr-o pregătire de artilerie de o oră sau două şi fără reglarea tragerii. fără lucrări de amenajare. precum: folosirea grupurilor de asalt. p. Spre mirarea lui Ludendorff însuşi. 2) Neutralizarea. la 24 martie 1918. 4 5 Ibidem. care avea ca scop. la 5/18 martie 1918. B) Flandra (9-12 aprilie): operaţiunea Saint-Georges. A) Picardia (21 martie-5 aprilie): operaţiunea Michel a avut drept scop să-i arunce pe englezi în mare şi să-i învăluie pe francezi prin flancul lor stâng. au avut la bază trei elemente principale: 1) Surprinderea urma să fie asigurată de instalarea trupelor noaptea. din primăvara anului 1918. în mod natural puternic. Astfel că.

Totodată. p. şi pentru care Majestatea Voastră este silită să revină asupra cuvântului ce a binevoit să-mi trimită şi să nu ţină seama de o cerere a mea stăruitoare. nu pentru că aşa ar fi dorit. trupele germane angajate la sud de Marna sunt constrânse. exasperat de tergiversările monarhului. f. În ciuda aşteptărilor nutrite de preşedintele consiliului de miniştri. să bată în retragere10. Bucureşti. pe care nu le cunosc. în iulie. la 4/17 aprilie 1918.C. premierul ţinea să precizeze că: „Chiar dacă Generalul Prezan nu şi-ar fi prezentat demisia. probabil temeiuri grave. Pe 18 iulie. Primul război mondial. a. 1. ci. se va cita: A. De data aceasta. 7 . datorită intrării în război a americanilor11. Acesta trebuia să ţină seama de pretenţiile venite de la Viena sau de la Berlin. cel din urmă. şi-a prezentat demisia. Într-un memoriu adresat tatălui său. liderul conservator a revenit asupra deciziei sale. de acum înainte. realităţile de pe câmpul de luptă s-au modifict radical. f. 9 Ibidem. Germania şi-a pierdut orice speranţă în victorie. ameninţate cu învăluirea. armata generalului Mangin. 11 Ibidem. iar regele nu părea să ia în seamă dificila sarcină pe care Al. pentru că forţele germane se găsesc. Însă. dar. concentrată în pădurea de la Villers-Cotterêts. dacă în lunile de primăvară ale anului 1918.). Marghiloman şi-o asumase. s. pentru că situaţia impunea o asemenea stare de fapt.N. 10 Pierre Renouvin. fapt pentru care. Ulterior. Nu se poate modifica altfel spiritul care domneşte la Marele Cartier şi care îl face să nesocotească autoritatea constituţională a guvernului”8. 121. regele nu a dat curs dorinţei sale. dosar 21/1918. prinţul moştenitor al Prusiei declara că „trebuie negociat”. dislocă poziţiile duşmane pe un front de 40 de km. 8 Ibidem. printr-o nouă scrisoare. cei doi au colaborat cu asperităţi. Sire. Fond Casa Regală – Oficiale. 2. e de reţinut că.Sfârşitul mandatului cabinetului Alexandru Marghiloman 143 _______________________________________________________________________________ primul ministru i-a cerut regelui să aprobe demisia generalului Prezan. întrucât acest act era extrem de necesar pentru bunul mers al guvernării7. Editura Corint. în condiţii dificile. sentimentul de răspundere pe care-l am m-ar fi făcut să rog pe Majestatea Voastră să-i dea o altă destinaţie.. încă de la început. Puterile Centrale au avut o situaţie militară bună. Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare. în timp ce efectivele inamicului cresc fără încetare. Fără o încredere absolută a Majestăţii Voastre nu pot duce mai departe foarte greaua sarcină ce mi-am asumat şi rog pe Majestatea Voastră să aibă bunătatea să primească demisia mea”9.I. într-o inferioritate numerică evidentă. Marghiloman conţinea şi aprecieri de genul: „Sunt. porneşte la atac şi. din primele zile. Misiva lui Al.

căci primul ministru a decis să rămână în funcţie. poate.144 Florin Gheţău _______________________________________________________________________________ Presimţind. dosar 39/1918. nu este guvern care să nu fie silit să aducă în Parlament textul care ne-a fost impus”13. Marghiloman. dată fiind situaţia dramatică a ţării. Al. 15 Ibidem. în chestiunea amnistiei. . Marghiloman şi-a înaintat demisia din funcţia pe care o deţinea. Optica politicianului conservator identifica drept mijloace folosite de Ferdinand pentru realizarea planurilor sale.. La 16/29 august 1918. regele făcea din nou apel la patriotismul lui Al. f.C. 14 Ibidem. Acesta şi-a motivat gestul prin faptul că regele îngreuna în mod deliberat opera legislativă a Parlamentului şi. fiind la curent cu insistenţele Antantei pentru ca regele să schimbe guvernul şi pentru ca România să reintre în război. 1. Totodată. Dar. 1. astfel. Primul ministru îi reproşa monarhului inconsecvenţa de care dădea dovadă faţă de el şi faptul că nu înţelege caracterul eminamente stringent al multora dintre deciziile pe care le-a luat.N. 2-3. Argumentele înaltului demnitar nu erau tocmai lipsite de temei. Marghiloman. că partida centrală este pierdută şi. „Am supus Majestăţii Voastre acum 18 zile decretul de înaintările de război în Corpul telegrafo-poştal”12. şeful statului i-a trimis de la Bicaz lui Al. regele s-a depărtat de primul său sfetnic. Fond Casa Regală – Oficiale. f. pentru ca acesta să facă uz de autoritatea sa în vederea renunţării la spinoasa problemă a răspunderilor. „Tot asemenea. f. precum şi la presiunile Antantei.I. la 15/28 august 1918. Ce-i drept. dar circumstanţele nu erau unele normale şi nu lăsau consiliului de miniştri prea multă libertate de mişcare. regele făcea apel la bunele intenţii ale lui Al. În finalul demersului său. În lunile septembrie/octombrie. 16 Ibidem. pentru că: „Nu mă îndoiesc că apelul meu va găsi răsunet în sentimentele Domniei Voastre pentru Ţară şi pentru Tron”16. care nu ar face altceva decât să destabilizeze iremediabil viaţa politică din România15. Răsunetul pe care conta regele s-a dovedit a fi întemeiat. Regele Ferdinand a acceptat soluţia Marghiloman pentru a salva ceea ce mai era de salvat. 3. refuzul celui din urmă de a promulga legile supuse semnării de către guvern. şeful guvernului a dat de multe ori dovadă de prea mult zel. dacă vrem să menţinem pacea semnată. centralii s-au găsit într-o permanentă repliere pe toate planurile. fapt pentru care un cabinet Marghiloman nu mai era o 12 13 A. sub influenţa reginei şi a cercurilor liberale proantantiste. anume: „ Fac cel mai călduros apel să renunţaţi la această intenţie”14. Scopul acestuia era evident de la primele rânduri. dosar 40/1918. căruia fără acordul său îi rezervase rolul unui Cunctator. Marghiloman un răspuns. Ibidem. sabota activitatea executivului. f.

22 Ibidem. Bucureşti. Fond Casa Regală – Oficiale. devenit şef de partid politic. era că guvernul din acel moment trebuia schimbat fără întârziere. Pe de altă parte. Averescu. f. către Tron şi către Ţară să pun. C.C. Cantacuzino şi D.I. Brătianu – Al. noul cabinet de miniştri trebuia compus din oameni asupra cărora nu plana nici o îndoială. Greceanu17. 3. În atare circumstanţe. f. El i-a şi convocat pe cei doi oameni politici. Dar. aflate în subordinea lui Mackensen20. noul executiv trebuia să realizeze reforma agrară şi să se abţină de la abuzul provocat de utilizarea excesivă a decretelor-lege22. la începutul lunii septembrie 1918. p. 1. 2. Dar: „Alegerile vor trebui făcute fără amestecul administraţiei. cel care l-ar succeda pe Al. I. 18 A. oricât au pozat ei drept victime ale guvernului colaboraţionist. Parlamentul trebuia dizolvat. în funcţia de Preşedinte al Consiliului de Miniştri. în împrejurările de faţă. Marghiloman. Al. dar. Această precauţie trebuia avută în vedere pentru a nu da naştere la tulburări populare19. 19 Ibidem. iar alegerile pentru noul for legislativ trebuiau realizate pe baza Constituţiei modificate în 1917. Averescu i-a trimis regelui o scrisoare în care îi oferea câteva sugestii pentru deciziile pe care faptele i le impuneau. Averescu. 17 . Editura Paideia. Averescu erau de bun simţ. împreună cu M. Marghiloman. la îndemâna Suveranului unele elemente. trebuia să înceapă mobilizarea şi să ceară evacuarea ţării de către trupele de ocupaţie.. 20 Ibidem. S-ar deschide câmp liber discuţiilor asupra respectării constituţiei. ceea ce ar descoperi coroana şi ar face dovada că puterea executivă s-a depărtat de la calea riguros legală. Ar fi primejdios a se considera actualul Parlament ilegal şi a reînvia Parlamentul dizolvat în mai 1918. nu erau deloc străini de dezastrul ţării. f. În viziunea lui Al.Sfârşitul mandatului cabinetului Alexandru Marghiloman 145 _______________________________________________________________________________ necesitate. noul guvern trebuia să fie compus din persoane care nu se compromiseseră prin participarea la guvernările anterioare. 21 Ibidem. fiindcă primii. care. Averescu a oferit aceste sfaturi: „În calitate de fost sfetnic al coroanei. ar putea contribui la învingerea marilor greutăţi actuale”18. În mod sigur. 150. se gândea la o formulă guvernamentală I. Parlamentul României în anii reformelor şi ai primului război mondial 1907-1918. dată fiind starea explozivă care domina opinia publică. Regele nu acceptase demisia lui Al. 2001. Aceste controverse ar putea fi exploatate cu avantaj de agitatorii revoluţionari”21.N. iar liberalii şi conservatorii nu puteau să-şi aroge o asemenea postură. dosar 52/1918. Opinia personală a generalului. socot că este o datorie din partea mea. iar conservatorii erau maculaţi de Anastasie Iordache. luate în considerare. părerile exprimate de Al.

după cum era de aşteptat. care i-a adus o uriaşă popularitate24. de regimurile anterioare. Trebuie spus că guvernanţii au încurajat. cu o avalanşă de petiţii şi de cereri care au consumat multe energii. Marghiloman şi suveran. înlăturaţi din armată sau slujbe pe motive de incapacitate. 24 23 . ambuscaţii de la părţile sedentare ale marilor unităţi etc. avansarea în grad sau în funcţie. guvernul Marghiloman s-a confruntat. cel din urmă folosindu-se de liderul conservator pentru a ieşi cu bine din perioada dificilă pentru ţară şi dinastie. Al. Constatând incapacitatea de a se mai menţine la putere în situaţia în care Puterile Centrale erau pe punctul să piardă războiul. Vocaţia datoriei. iar funcţia vacantată de acesta a fost ocupată de către generalul Constantin Coandă. dintr-un motiv sau altul. s-a dovedit nesinceritatea colaborării dintre Al. au simţit vântul în pupă. p. Mareşalul Constantin Prezan. C. 1. prin urmare. generalul Constantin Coandă a decretat. înfundarea unui adversar etc. Simţind această nemulţumire a celor mulţi. 2008. Petre Otu. al cărui rol era acela de a forma un guvern de tranziţie către o nouă guvernare liberală în frunte cu liderul necontestat I. I. Averescu şi a sa Ligă a Poporului alcătuiau singura formaţiune politică nepătată. prin măsurile luate. deoarece în timpul acestuia s-au înregistrat virulente atacuri împotriva unor lideri militari şi politici. Marghiloman. Ibidem. f. la 24 octombrie/6 noiembrie 1918. De această dată. monarhul a acceptat demisia înaintată de către Al. 237-238. În documentul prin care îi cerea regelui să-i aprobe demisia. În calitate de Preşedinte al Consiliului de Miniştri. Bucureşti. după care a făcut tabula rasa din întreaga muncă a guvernului pe care acesta l-a prezidat. Marghiloman şi-a prezentat demisia suveranului. dosar 54/1918. demers de care Majestatea Voastră voieşte să ţină seamă. generalul Averescu a lansat formula „Răspunderilor”.146 Florin Gheţău _______________________________________________________________________________ colaborarea obligatorie cu Puterile Centrale. Înlăturarea de la conducere a guvernului Marghiloman i-a făcut pe mulţi să răsufle uşuraţi. Ne vine greu să credem că toate măsurile respectivului executiv erau viciate de colaborarea fortuită şi inevitabilă cu inamicul. începând să facă gălăgie cu scopuri dintre cele mai diverse: reabilitarea. Astfel. mai ales în primele luni. Sub lozinca înlăturării erorilor şi a nedreptăţilor. rog prea plecat pe Majestatea Voastră să primească demisia mea de Preşedinte al Consiliului de Miniştri”23. Editura Militară. dizolvarea Parlamentului şi anularea tuturor actelor fostului guvern Marghiloman. până la un punct justificat de modul cum a fost pregătit şi dus războiul care trebuia să asigure unitatea naţională. Mulţi dintre cei nemulţumiţi. Brătianu. se specifica laconic: „Majestatea Voastră comunicându-mi demersul Miniştrilor Puterilor Antantei care au declarat Majestăţii Voastre că nu au încredere în guvernul ce prezidez. acest fenomen.

în vremuri foarte grele.. cu aceste repetate călcări ale actului nostru fundamental. fără nici o nevoie. în absenţa colegilor reţinuţi la Bucureşti. această garanţie a stabilităţii dispare”28. 28 Ibidem. Prin simplu decret al puterii executive se declară nule şi neavenite toate lucrările întreprinse de Corpurile Legiuitoare în decurs de cinci luni”25. 29 Ibidem. deasupra partidelor. Ibidem. Este de datoria noastră. şi care.C. f. prin aceasta.Sfârşitul mandatului cabinetului Alexandru Marghiloman 147 _______________________________________________________________________________ Indignaţi de acest demers sui generis. s-ar putea întoarce de alţii în contra principiului dinastic. Pe lângă asta: „El are din punct de vedere monarhic o latură care ne îngrijorează. a intereselor ei permanente. Când România şi-a dat o Monarhie ereditară. şi că actele sale au fost promulgate prin semnătura sa. dosar 55/1918. prin care au protestat contra dizolvării Parlamentului şi a anulării măsurilor întreprinse de guvernul Marghiloman. prevederile art. 32 din Constituţie care proclamă că puterea legislativă se exercită colectiv de către Rege şi Reprezentanţa Naţională”26. la 29 noiembrie/12 decembrie 1918 s-a 25 26 A. la 10/23 noiembrie i-au trimis regelui un memoriu argumentat. 27 Ibidem. f. Dacă însă Regele îşi şterge iscălitura pusă pe legile şi actele de Stat colective. Finalul documentului înaintat către suveran avertiza că: „Lovitura de stat ce s-a înfăptuit. „Subsemnaţii membri ai guvernului demisionat la 24 octombrie şi Preşedinte al Camerei dizolvate la 6 noiembrie. pe această cale. 2.N. Fond Casa Regală – Oficiale. aceste sfaturi nu au fost luate în seamă pentru că alte influenţe au avut prioritate şi. rareori s-a îndeplinit mai perfect. I se amintea. am slujit cu absolută abnegaţie Coroana şi Ţara. suveranului că el fusese cel care a convocat şi a deschis lucrările respectivului Parlament. să ferim pe Majestatea Voastră de poveţele rele.1. în virtutea lor. în numele însă al întregului Partid Conservator. Ea a constituit astfel Coroana păzitoare. . când am fost chemaţi. arătându-i urmările primejdioase la care ele pot conduce”29. câţiva membri ai aparatului de stat din timpul guvernului care şi-a depus mandatul la 24 octombrie/6 noiembrie 1918. f. a dat o pildă care. în litera şi spiritul lor. avem onoarea să atragem cu tot respectul atenţia Majestăţii Voastre asupra gravei alterări ce decretele cu numerele 3272 şi 3273 din 6 noiembrie 1918 pot aduce raporturilor dintre ţară şi Coroană. să ia o garanţie de stabilitate a legilor şi instituţiilor ei.I. ea a înţeles. „Astfel. dinastici neclintiţi în credinţa noastră. 1v. ne temem că. Evident. Actul care a dus la această stare de fapt era calificat de semnatarii memoriului ca fiind „fără precedent în viaţa de stat a oricărei ţări din Europa”27.

Brătianu. C. Un gest tardiv şi lipsit de urmări notabile. Marghiloman trebuia să tragă consecinţele. Deşi conţin o excesivă doză de subiectivism. calitate fără de care nu poate exista un spirit integru. căuta să-şi prelungească existenţa prin tratative de revizuire a Păcii de la Bucureşti. trebuie spus. p. pentru că. Marghiloman îşi juca ultima carte. prezidat de necontestatul lider I. Marghiloman că se solidarizează cu iniţiativa foştilor colegi de guvernare.S. credem că ar putea oferi un punct de vedere interesant. anunţând regelui că dăduse dispoziţii trupelor noastre să treacă graniţa Bucovinei. explicabilă dată fiind legătura de sânge dintre autor şi „coautor”. În acest fel. 32 Ibidem. considerăm oportun să reproducem câteva opinii. iar clasa politică românească. la 5/18 martie 1918.XI. p. Editura Corint. cu germanii. 21-22. de acord cu austro-germanii. Oricare ar fi fost abilităţile sale politice şi parlamentare. Putem vorbi chiar de o veritabilă damnatio memoriae. ca şi A. „Aliaţii noştri au constatat continuitatea politicii noastre. simţindu-şi situaţia zdruncinată. La 19. care nu mai puteau menţine ordinea în această provincie. Aşadar: „Guvernul Marghiloman. I. mă grăbesc a adera în totul la punctul de vedere exprimat în acel memoriu”30.C. Brătianu. Coandă şi formarea unui nou cabinet liberal. Acţiunea politică şi militară a României în 1919 în lumina corespondenţei diplomatice a lui Ion I. A doua zi la ora 11. La finalul acestui articol. erau foarte dispuşi să stea de vorbă”31. Cu ajutorul Aliaţilor. însă plin de consecvenţă. S. în perioada despre care vorbim în România existau. Fond Alexandru Marghiloman. 2001. „În seara zilei de 23 octombrie/5 noiembrie 1918. Brătianu. ci şi tuturor actelor emanate de ea sau de Parlamentul său. conform unei binecunoscute formule: „Parlamente guvernamentale şi nu guverne parlamentare”. 1. după cum bine se ştie.148 Florin Gheţău _______________________________________________________________________________ înregistrat demisia guvernului C. fiind acum strâmtoraţi. îndată ce guvernul Marghiloman a fost răsturnat: aceasta era necesar să le-o arătăm. s-a pus capăt nu doar unei guvernării care a început sub auspicii extrem de vitrege. Bucureşti. Gheorghe I. demn de a fi coroborat cu cele mai sus menţionate. nu cu al duşmanilor înfrânţi. se putea înfăptui întregirea neamului. a excelat mai mereu în ceea ce priveşte penuria de caractere..C. 31 30 . Regelui în numele fostului cabinet şi al partidului conservator. Brătianu în lucrarea Acţiunea politică şi militară a României în 1919 în lumina corespondenţei diplomatice a lui Ion I.I. f. Cum nu mă aflam la Iaşi. regele Ferdinand primea oficial demisia guvernului 32 său” . Astfel: „Am luat la cunoştinţă abia acum de memoriul înaintat M. dosar 250.N. exprimate de către Gheorghe I.1918. 19. care. Brătianu. Mehedinţi l-a informat în scris pe Al.C.

Key words: offensive. 23. resignation. on the summer of the same year. Marghilorman submitted the executive’s resignation to the King. In these conditions the fate of the cabinet ruled by the conservator politician Alexandru Marghilorman. . having a raised flow of military units coming from over the ocean from U. retreated German troops from the east caused by the Peace Treaty from Brest-Litovsk has allowed initiation of a major offensive on the western front. dar.Sfârşitul mandatului cabinetului Alexandru Marghiloman 149 _______________________________________________________________________________ dorinţa noastră sinceră de a nu pierde o zi. la baza respectivului demers. the initiative was on Antanta’s side. după părerea noastră. was sealed. anularea măsurilor întreprinse sub guvernarea Alexandru Marghiloman a fost un act menit să recâştige încrederea Antantei. Altfel spus. government. punând astfel bazele unirii acestei provincii cu România.S. 33 Ibidem. King. Gheorghe I.A. and by this gesture one of the most controversies government of Romania history ended. în preziua demisiei sale. nu de puţine ori. Se prea poate ca. în vederea unei operaţiuni militare serioase”33. THE END OF ALEXANDRU MARGHILORMAN’S CABINET (Abstract) On the spring of 1918. on October 24/ November 6 1918 Al. Încă un aspect pozitiv pentru o guvernare care. with the acceptance of Berlin and Viena. p. Brătianu şi a unora dintre colaboratorii săi. However.. A slight numerical superiority combined with the use of new tactics helped Central Powers to gain an impressive collection of victories. un rol important l-a avut şi faptul că. Alexandru Marghiloman a trimis trupele române în Bucovina. De remarcat că. Therefore. a fost prezentată drept una „impusă şi susţinută de inamic”. tactics. arătând cum noua putere se dezice de tot ceea ce a însemnat colaborarea cu duşmanul. and the defeat of Central Powers became just a matter of time.C. să fi stat şi argumente ce vizau recredibilizarea ţării noastre în ochii Aliaţilor. în acest fel se anulau şi procedurile care au dus la incriminarea lui Ion I. Brătianu lasă să se înţeleagă faptul că.

.

totodată. pentru teritoriul aflat în dispută. 2 Horaţiu Ardelean. statul Sârbo-CroatoSloven şi statul Ceho-Slovac. p. În urma Tratatului de la Sèvres (10 august 1920).RELAŢII MILITARE ROMÂNO-IUGOSLAVE ÎNTRE ANII 1918-1923 MIHAELA BĂRBIERU Primul deceniu postbelic a reliefat o perioadă confuză în istoria Iugoslaviei. o etapă deloc liniară în construcţia statului unitar şi democratic. 151– 161 1 . Un subiect dezbătut nu numai de factorii politici ai celor două ţări. ei au fost refuzaţi de guvernul Vaida-Voievod. probleme de teritoriu. Problema Banatului a constituit un subiect de litigiu. dar şi de reprezentanţii militari ai celor două state. În perioada litigiului asupra Banatului. a fost cel referitor la trecerea locuitorilor de o parte şi de alta a frontierei Banatului. România. 351 din 22 august 1921. care menţionează întâlniri între ofiţerii români şi cei iugoslavi. a fost stabilită frontiera de stat dintre România şi statul ce avea să devină Iugoslavia. Aceste întâlniri au fost soldate cu decizii de moment în soluţionarea unor probleme acute. La sfârşitul primei mari conflagraţii mondiale. respectiv Nera şi Dunărea. ARHIVELE OLTENIEI. încheiat „între principalele Puteri aliate şi asociate şi Polonia. 2). Serie nouă. relaţiile militare directe. între populaţia românească şi trupele de ocupaţie iugoslave. nr. în „Bănăţeanul” din 10 februarie 2004. Au existat însă întâlniri între ataşatul militar al Ambasadei Române din Belgrad cu reprezentanţi militari iugoslavi. 24. 2010. Graniţe mişcătoare. au fost foarte slabe. noul stat vecin cu România a fost nevoit să preia unele probleme de politică externă. iar pentru România. trebuie să ţinem seama de notele informative ale Secţiei de Informaţii a Biroului 2. cât şi ale Secţiei de Informaţii ale armatei iugoslave de ocupaţie din Banat. nerezolvate. spre a-şi cultiva proprietăţile „tăiate de linia de frontieră sau situate în întregime în zona de 6 km Lloyd George „împărtăşind punctul de vedere al d-lui Harding” a cerut să fie arbitru între români şi sârbi. Ambele state au avut contestaţii teritoriale de la vecini. privitor la anumite fruntarii ale acestor state”. Deşi cei doi oameni politici considerau că România era neîndreptăţită de cererile iugoslave. ale Serbiei şi. O comisie internaţională a realizat atunci marcarea graniţei pe aliniamentul stabilit. nr. rezolvată cu eforturi importante din partea Bucureştiului şi Belgradului. graniţa s-a stabilit pe şenalul navigabil şi a rămas fixă indiferent de schimbările naturale ale apelor de frontieră”2. precum şi contacte între ofiţeri români şi ofiţeri iugoslavi. o problemă spinoasă a diplomaţiei celor două state. la nivel de Mare Stat Major. Totodată. p. ivite între soldaţii români şi cei iugoslavi. dar şi cu sprijin evident din partea Londrei şi Parisului1. „La apele de frontieră. care considera că litigiul putea fi soluţionat numai de cele două state („Luptătorul”. respectându-se principiul limitei cadastrale.

6 Ibidem. Ibidem. Medjaz. Liberia. Haiti. Panama. Cepleanu. trimise pichetelor de pe frontiera româno-iugoslavă.). 130. Instrucţiunile colonelului V. broşuri ori ziare”7. Statul Sârbo-Croat-Sloven.152 Mihaela Bărbieru _______________________________________________________________________________ de la frontieră”3. Nicaragua. a unor materiale necesare suportului factorului politic în semnarea unor convenţii referitoare la Reglementarea Navigaţiunii Aeriene. 92. Mircovăţ. Italia. se vor face pe la pichetele de grăniceri ce se vor desemna de către comandanţii companiilor de grăniceri în înţelegere cu vămile respective”6. Valcany. dos. Naidaşi. Teremia-Mare. f. precum şi instalarea de 3 Arhivele Militare Române (în continuare se va cita A. . iar acolo unde intervalele între vămi şi sucursalele lor sunt prea mari. în unire cu vămile şi poliţiile respective”8. Otelek. Reprezentanţii grănicerilor ambelor state considerau că trecerile trebuiau făcute „numai pe la vămi şi sucursalele vamale. 125. Comloş. 4 5 Ibidem. Guatemala. f. scrisori. Japonia. Clopodia. 9 Idem. dos. trecerea frontierelor se făcea în baza unei legitimaţii. spre exemplu convenţia încheiată în 13 octombrie 1919 între SUA. Instrucţiunile cereau ca trecerea frontierei să fie permisă fără „arme. Siamul.R. Moraviţa. Nicolinţi. În articolele ce constituiau normele obligatorii ale trecerii locuitorilor de o parte şi alta a frontierei Banatului. f.418. Alexandru (Sandor-mjr). 129. fond 949. f. O problemă discutată în cadrul întâlnirilor reprezentanţilor militari ai celor două state. sunt menţionate birourile vamale şi poliţiile de frontieră. 1039. 8 Ibidem. Conform Instrucţiunilor menţionate. Britanic. f. Grabaţi. Grecia. 77. „stabilite la consfătuirea reprezentanţilor trupelor de grăniceri ale celor două ţări de la începutul lunii noiembrie 1919 de la Orşova: Socolovăţ. Honduras. se referă la „puncte stabilite la întâlnirea de la începutul lunii noiembrie 1919 între reprezentanţii militari români şi iugoslavi ţinută la Orşova”4. Brazilia. Factorii militari au propus „interzicerea trecerii aeroplanelor ţărilor necontractante. se vor hotărî de comandanţii campaniilor de grăniceri. a fost şi elaborarea unor puncte de ordin tehnic. 7 Ibidem. Zlatiţa. Portugalia. Varadia.M. China. iar cele ce se vor găsi necesare a se deschide pe la pichetele de grăniceri sau posturile fixe de grăniceri pentru uşurarea trecerilor. „vizată şi de postul de jandarmi pe al cărui teritoriu administrativ se găseşte locuinţa solicitatorului”5. Imp. f. eliberate de autoritatea comunală (Primărie la sate sau Poliţie la oraşe). 125. Polonia. Cenad (Davidmjr). cărţi. România. şeful de Stat Major al Corpului de Grăniceri. 127. în primii patru ani postbelici. dacă nu au autorizaţiune specială”9. Franţa. Cărpeniş (Gyertyamos). fond 5. Statul Ceho-Slovac şi Uruguai. Ecuadorul. Cuba. Belgia.

a cărei naţionalitate o are nava”10. 12 Ibidem. din 14 martie 1921. către primul ministru al guvernului. Şeful de cabinet al ministrului de război. 114. 231. Comisia a decis ca cele două guverne să ia în consideraţie aceste situaţii pentru 10 11 Ibidem. către primul ministru. 83. 93. În raport se aprecia existenţa împărţirii aeronavelor în aeronave de stat şi private. De asemenea. în 5 puncte. cele două delegaţii au respectat cu stricteţe prevederile acestuia. Idem. În 16 iulie 1922. care să nu fie contestate şi nici supuse curţii permanente de justiţie internaţionale. în caz de conflict. La 20 septembrie 1921. acolo unde linia de frontieră tăia teritoriul cadastral al unei comune. în statul vecin. f. f. susţinea punctul de vedere al reprezentanţilor militari români la întâlnirea cu reprezentanţi militari ai statului sârbo-croato-sloven. al cărui scop a fost aplicarea pe teren a liniei de frontieră. Acolo unde Tratatul fixase o frontieră naturală. conţine şi propunerea „interzicerii transportului prin aeronave a explozibililor. V) . f. 13 Ibidem.Relaţii militare româno-iugoslave între anii 1918-1923 153 _______________________________________________________________________________ aparate telegrafice doar „cu învoirea Statului. 17. se considera că cei doi membri ai comisiei internaţionale de navigaţie. situate dincolo de frontieră. stabilită prin Tratatul de la Sèvres. dos. ataşatul militar de la Belgrad atenţiona Marele Stat Major român de încercările Italiei de a avea putere de decidere în privinţa controlului asupra Dunării maritime15. colonelul Bărbulescu. 14 Idem. dos. dreptul de proprietate asupra terenurilor rămase dincolo de frontieră să rămână intact şi intangibil şi că locuitorii comunelor respective trebuiau să se bucure de toate facilităţile pentru a cultiva câmpurile şi pentru a culege recolta (art. şeful de cabinet al ministrului de externe. din partea fiecărui stat. fond 950. dos. datată 23 martie 1920. al celor două state14. într-o notă informativă către primul ministru. a fost semnat Protocolul de la Timişoara. f. 93. Membrii Comisiei mixte au căzut de acord ca. constatând că locuitorii a numeroase comune din zona de frontieră deţineau terenuri în afara cadastrului. din 11 octombrie 191913. f. pe cât posibil. f. privitoare la regimul de navigaţie pe Dunăre. în acest sens. precum şi menţiunea că cele de stat (aeronave militare. Reprezentanţii militari ai României şi Iugoslaviei au avut întâlniri care priveau siguranţa naţională a celor două ţări. de rectificările impuse de motive cadastrale. din 29 octombrie 1919. ţinându-se cont. 77. 95. Raportul colonelului Iordache. trebuiau să aibă atribuţiuni precise. . prin care se argumentează importanţa Dunării în sistemul de apărare. 265/1922. 15 Ibidem. fond 348. dos. se întâlnesc şi în discuţiile purtate în cadrul Micii Înţelegeri. Revelator. este raportul trimis de Marele Stat Major roman. 92/1921. Puncte referitoare la rolul celor două comisii. De asemenea. aeronave afectate unui serviciu de stat) „nu puteau să zboare peste teritoriul unui alt stat decât cu o autorizaţie specială”12. armelor şi muniţiilor de război”11.

prin rectificări ulterioare ale frontierei. în interesul ambelor ţări prietene”16. Cele două delegaţii au constatat că. către conferinţa ambasadorilor ce se desfăşura la Viena. când aveau să fie finalizate. de la sfârşitul lunii iunie 1922. Întrucât. 18 Ibidem. membru al Legaţiei Regale a României din Viena. consemnate în protocolul din 20 septembrie 1921. pentru o scurtă perioadă. s-a hotărât ca delegaţia sârbo-croato-slovenă să se întâlnească cu delegaţia română „pentru a finaliza cât mai repede posibil acest studiu al frontierei. Acordul care se va încheia cu Ungaria şi Iugoslavia a conţinut detalii cu privire la „plăcile de cupru şi de aluminiu care trebuiau instalate pe graniţele comune a celor trei state”18. Moartea regelui Petru a întrerupt. comuna Constanţa fiind atribuită definitiv României. col. Iancu Simion. col. în teritoriul statului căruia îi aparţineau proprietarii lor. iar pe de altă parte. 55. art. privind aplicarea Tratatului de la Sèvres între România şi Regatul Sârbilor. atât a serviciului geografic român. 17 Idem. Delegatul Regatului Sârbo-Croato-Sloven a cerut părţii române încheierea unei convenţii separate între Institutul Geografic din Belgrad şi Institutul Geografic din Bucureşti. eventual. 16 . rezultate în urma schimbului de comune. Proiectul de acord cu Iugoslavia a fost înaintat comisiei interaliate militare. a reprezentat concilierea politică dintre cele două state. Iancu Simion cerea confirmarea. care mai rămânea de rezolvat. 646. 47. În raport se menţionează punctele înaintate de către conferinţa reprezentanţilor militari. care încerca să fixeze frontierele Banatului. şi necesitatea încheierii unui acord. conţine referiri clare cu privire la contactele reprezentanţilor militari sârbi şi români. printre altele. Lt. f. concomitent. Croaţilor şi Slovenilor. Idem. prin trasarea noilor linii de frontieră. Singurul punct litigios. lucrările comisiei româno-sârbe. din 24 noiembrie 1923. care menţionau. din 25 iulie 1922. cât şi a comisiilor „de la Oradea Mare şi Timişoara asupra frontierelor şi a punctelor de vedere de specialitate toponimice şi cartografice”17. să se respecte drepturile de proprietate asupra respectivelor terenuri. unele dintre ele contradictorii.418. fond 5. fond 950. dos. în multe privinţe. toate problemele care rămăseseră în litigiu. erau soluţionate de o manieră satisfăcătoare. privind delimitarea frontierei şi schimbul de comune între România şi Iugoslavia. Semnarea protocolului de la Belgrad. discuţiile continuând până în anul 1923. pe de o parte. începând cu 17 iunie 1922. f. 1.154 Mihaela Bărbieru _______________________________________________________________________________ ca. 540. Comisia urmând să revadă liniile trasate pe teren.070. dos. Ele au fost reluate. fiind însă contestat de reprezentanţii armatei române. care făceau deja parte din Mica Înţelegere. cu statul ungar. către şeful serviciului geografic al armatei române. era trasarea frontierei în împrejurimile localităţii Vărădia. să le înglobeze. VII din Protocolul de la Timişoara. Raportul Lt. Comisia a întâmpinat dificultăţi. f.

Maiorul Butea Marin informa Marele Stat Major român despre discuţia avută cu Lt. Propunerea lui Take Ionescu. col. documente ce au fost hotărâtoare în luarea deciziei finale. în România. s-a creat astfel un triplex confinium. lungă de 13. În legătură cu acest Protocol. precum şi tratatele de alianţă cu Polonia. în vara anului 1921. între guvernele României şi Regatului Sârbo-Croato-Sloven. din august 1920. Croaţilor şi Slovenilor. Consiliul etnic pentru înregistrarea frontierei româno-iugoslave. Grecia şi Regatul Sârbilor. consemnată în descrierea frontierei. rezultate în urma unor întâlniri între ofiţerii celor două State Majore. în şedinţa din 23 mai 1925. Graniţe mişcătoare. a hotărât. Franţa şi Italia au fost pregătite şi avizate de o serie de rapoarte. la 6 iunie 1924. cu ocazia călătoriei la Londra şi Paris. întrucât între graniţa română şi cea ungară se interpunea o fâşie de teritoriu iugoslav. porţiunea respectivă de frontieră româno-sârbă devenind graniţă româno-ungară: „În dreptul localităţii Beba Veche. adică o frontieră care desparte trei state: România. întrucât el nu mai corespundea situaţiei concrete de pe teren. a fost discutată şi de ataşatul militar român la Ambasada din Belgrad cu reprezentanţi ai armatei iugoslave. Vujovici Radion. O situaţie asupra căreia delegaţiile celor două ţări aveau păreri contradictorii a fost întâlnită în dreptul localităţii timişene Beba Veche.900 de metri şi lată de 1-2 metri. Ministrul de externe cehoslovac venea de la Belgrad. „în vederea apărării graniţelor naţionale”. Cehoslovacia. la 4 iunie 1927. care considerau necesară constituirea unei grupări regionale ce trebuia să aibă în componenţă statele: România. Secţia IV Operaţii a Marelui Stat Major al Armatei române a alcătuit 19 Horaţiu Ardelean. Vizita lui Edvard Beneš. Polonia. a fost susţinută şi de către experţii militari români. . Constituirea Micii Antante. în care s-a fixat graniţa comună româno-iugoslavă. Serbia-Muntenegru şi Ungaria”19. Croaţilor şi Slovenilor. în „Bănăţeanul” din 10 februarie 2004. ca acesta să fie inclus în documentele de frontieră numai ca document istorico-informativ.Relaţii militare româno-iugoslave între anii 1918-1923 155 _______________________________________________________________________________ Instrumentele de ratificare a acestui protocol au fost schimbate la Belgrad. Pe întreaga perioadă. făcută Marilor Puteri aliate. La Belgrad şi Bucureşti. prevedea măsuri de siguranţă pentru cele două state. unde încheiase o convenţie de alianţă cu Regatul Sârbilor. printr-un protocol încheiat la Bucureşti. concluzionând că partea iugoslavă considera necesară crearea unei alianţe. Protocolul B. poziţia punctului de frontieră respectiv a fost mutată cu 13.900 de metri mai la vest. în vederea închiderii penetraţiei Germaniei în sud-estul Europei. s-au purtat tratative privind securitatea în contextul general al intereselor colective în bazinul danubian. au existat rapoarte întocmite de experţii militari ai celor două state. În urma recomandării experţilor militari români şi sârbi. de pe lângă Conferinţa Ambasadorilor. parte integrantă a convenţiei tratatului româno-iugoslav din 1921.

compuse din ofiţeri delegaţi de cele două state majore generale (studii care se vor constitui în anexe la respectiva convenţie). statul neatacat decreta mobilizarea armatei în termen de 48 de ore „şi-şi concentra forţele astfel ca în 20 de zile să se poată alătura aliatului atacat”. În ceea ce priveşte ajutoarele materiale. formate din reprezentanţi militari ai celor două state. p. pe calea aerului sau a apei. Croaţilor şi Slovenilor se obligă să permită trecerea şi să faciliteze transportul materialului de război destinat României”. Bucureşti. în vederea înaintării acesteia spre Sofia. România întregită (1918-1940). Croaţilor şi Slovenilor. vol. Regatul Sârbilor. Convenţia avea caracter secret. 90 baterii. precum şi comunicaţiile telefonice. telegrafice sau prin radio şi legăturile stabilite pe cale feroviară. Istoria românilor. Conform deciziei Comisiilor tehnice. 2003. aprovizionarea cu muniţie şi alte ajutoare pe care cele două puteri aliate şi le acordau. Convenţia militară preciza că acestea urmau să facă obiectul unor studii efectuate de comisii mixte. În condiţii de reciprocitate. VIII. Vezi Academia Română. Comisiile tehnice au prevăzut patru variante de acţiune pentru patru posibile variante de conflict. Articolul 8 al Convenţiei conţinea prevederi în cazul unei a patra posibile variante de conflict: „În cazul în care România s-ar găsi în război cu oricare alt stat. Zona delimitată de râurile Olt şi Jiu reprezenta teritoriul de concentrare al armatei române. fie înainte. pe care comisiile tehnice. o legătură periodică între cele două state majore trebuia să se stabilească prin intermediul ataşaţilor militari şi al ofiţerilor statelor majore calificaţi. Detaliile tehnice de acordare a ajutorului erau identice cu primul caz. 24 escadroane) şi 30 avioane”. „cuantumul minim al forţelor de intervenţie era fixat la şase divizii de infanterie şi o divizie de cavalerie (72 batalioane. Pentru armata română. A treia variantă se referea la un eventual atac combinat din partea ambelor state revizioniste (Ungaria şi Bulgaria).156 Mihaela Bărbieru _______________________________________________________________________________ note cu privire la modificările şi completările ce trebuiau făcute convenţiei militare cu Regatul Sârbilor. România îşi lua aceleaşi angajamente în cazul în care Regatul Sârbilor. La cererea guvernului ţării „supuse agresiunii”. La 23 ianuarie 1922. fie în cursul operaţiunilor. Prima variantă se referea la o eventuală agresiune a Ungariei împotriva uneia dintre cele două „Părţi contractante”. În acest scop. Editura Enciclopedică. Ce-a de-a doua variantă avea în vedere un atac al Bulgariei. la Belgrad. Precizările referitoare la tranzitul materialelor de război erau asemănătoare cu cele făcute de convenţia militară dintre România şi Cehoslovacia20. Croaţilor şi Slovenilor s-ar fi găsit într-o situaţie asemănătoare. neputând fi dezvăluită unui stat terţ. le considerau „factori potenţiali de conflict”. zona de concentrare a fost fixată la Arad. în acelaşi scop. a fost semnată. 437. Convenţia militară între Regatul României şi Regatul Sârbo-Croato-Sloven de către generalii Constantin Cristescu şi Nicola Pašić. 20 . Armata iugoslavă trebuia să se deplaseze pe direcţia Niš-Pirot. iar pentru forţele iugoslave în regiunea dintre Dunăre şi Tisa.

dos. era nevoie de o coordonare a eforturilor comune ale celor trei state. pentru fiecare ipoteză de război.. 103 din 18 iulie 192323). care puteau ridica probleme din cauza faptului că se refereau la intervenţii care ar fi avut loc în sprijinul unui singur stat aliat.). Marele Stat Major sublinia. 23 Ibidem. Ulterior perfectării acestei convenţii. Marele Stat Major român amintea faptul că. 213-215. f. pe scurt. prin care aprecia că se impuneau. şi nu în sprijinul a doi sau trei aliaţi concomitent. În acest scop. Contopirea acestor acorduri cu caracter militar se impunea cu atât mai mult. adresată Ministerului Afacerilor Străine. 96/1923. fond 543. acelaşi lucru urmând să se întâmple şi cu convenţiile militare. Ibidem . Marele Stat Major român întocmea o „Notă cu privire la modificările şi complectările ce trebuesc făcute convenţiunei militare cu Regatul Sârbo-Croato-Sloven”21. cel mai important fiind faptul că. necesitatea de a întocmi studii de detaliu între statele majore aliate. f. întreţinerea pe teritoriul aliat etc. Având în vedere apropiata întrunire a delegaţilor Micii Antante de la Sinaia. pentru care fuseseră încheiate. precum şi funcţionarea tuturor serviciilor care deserveau armatele acestora. fuseseră încheiate separat.Relaţii militare româno-iugoslave între anii 1918-1923 157 _______________________________________________________________________________ decât după un acord prealabil între cele două părţi. f. operaţiuni care ar avea loc simultan şi care ar fi dictate de aprecierea vreunui „casus belli”. care nu priveau deopotrivă toate cele trei state (de exemplu. referitor la acest aspect. contopirea celor trei convenţii (cu Regatul SârboCroato-Sloven şi cu Republica Cehoslovacă) într-o singură convenţie. de către guvernele respective. cazul cooperării armatei sârbo-croato-slovene şi a celei române contra Bulgariei). redactat două săptămâni mai târziu (nr. strict secretă. 55. neajunsurile pe care le prezentau aceste convenţii. la 5 iulie 1923. Marele Stat Major român recomanda încheierea de convenţii separate numai între statele interesate22. împlinindu-se termenul de 2 ani. Marele Stat Major recomanda completarea textului convenţiei în vigoare cu următoarele menţiuni. Într-un alt referat. privind: fixarea liniilor de operaţiune ale armatelor aliate.). 73. tratatele de alianţă cu Republica Cehoslovacă şi Regatul Sârbo-Croato-Sloven fuseseră prelungite de către guvernul român. Pentru cazurile speciale. serviciile de tot felul ale unei armate ar putea deservi armata aliată (căi ferate. printre altele: legături permanente între MCG Român şi SHS (organizare. pe apă. funcţionarea serviciului de legătură între marile cartiere generale ale statelor contractante. studiul operaţiunilor ofensive ale armatei SHS şi ale armatei Române. stabilirea şi modificarea numărului forţelor minime cu care urma să se facă intervenţia. repartiţia prăzilor de război. care să le înglobeze pe toate şi care să fie semnată de către toţi reprezentanţii militari ai acestor state.R. funcţionare etc. deşi urmăreau acelaşi obiectiv strategic – ajutorul reciproc în caz de agresiune a Ungariei faţă de una dintre puterile contractante. . încă o dată. 21 22 A.M. cu cât statele semnatare îşi asumaseră anumite obligaţii.

Ibidem. 90 de baterii. . . care conţinea „adăugirile la textul vechi” ce va trebui „să conţină textul nou”24.077. Statele semnatare se angajau să-şi dea ajutor reciproc şi în cazul în care vreunul dintre ele s-ar fi găsit în război cu una sau mai multe puteri. care trebuia fixat „în raport cu posibilităţile de concentrare ale fiecărei armate”. guvernele puterilor neatacate „să dea ordin de mobilizare forţelor armate necesare. 24 de escadroane. 1.158 Mihaela Bărbieru _______________________________________________________________________________ Printre modificările considerate absolut necesare se numărau cele referitoare la: . În această situaţie. 30 de avioane. 6 escadroane mitraliere). de către guvernele respective. prin teritoriul aliat. altele decât Ungaria. în ipoteza în care una dintre cele trei puteri aliate ar fi fost atacată de Ungaria. „zone puse în raport cu ansamblul convenţiunilor militare ale fiecărui stat contractant”. Convenţia militară între Regatul României. ce le va fi făcută oficial şi a ataca Ungaria cu toate forţele disponibile”.pentru Cehoslovacia: 5 divizii infanterie. astfel: .termenul de intervenţie a unui stat în favoarea altuia. în art.418. pentru fiecare stat în parte. . Regatul Sârbo-CroatoSloven şi Republica Cehoslovacă25 prevedea. Proiectul de convenţie militară a fost înaintat factorului politic în urma adnotării lui de către Secţia IV Informaţii a Marelui Stat Major. 95 de baterii.cuantumul total al forţelor minime de intervenţie.zonele de concentrare ale grosului fiecărei armate. 1 divizie cavalerie (63 de batalioane. acestea au fost fixate. 6 escadrile. Totodată. 2 brigăzi cavalerie. fond 5. 16 escadroane fără cavaleria divizionară). zonele de concentraţie ale 24 25 Idem. că. 60 de avioane. În ceea ce priveşte zonele de concentrare ale trupelor de intervenţie şi liniile de operaţie. 1. . 24 de escadroane).pentru Regatul Sârbo-Croato-Sloven: 6 divizii infanterie. Pentru toate cazurile. prevăzute în Convenţie. dos.reglementarea transporturilor „de tot felul”. pe care le necesitau armatele proprii. 109-118. 63 de baterii. aşa cum fuseseră stabilite anterior în convenţiile încheiate de România. . f. o divizie cavalerie (72 de batalioane. . se stabilea detaliat minimul forţelor de intervenţie. 18 baterii rezervă (60 de batalioane. asupra efectivului forţelor de intervenţie contra Ungariei a fiecărui stat şi modului lor de acţiune avea să se cadă de acord ulterior. la cererea guvernului statului agresat. 30 de avioane. suportând însă şi unele modificări sau adăugiri. şi dacă aceasta (acestea) ar fi profitat pentru a ataca pe vreuna dintre puterile aliate sau pe mai multe dintre ele în acelaşi timp. într-un timp de 48 de ore. socotit de la ora notificării.pentru România: 7 divizii infanterie.

faţă de cele încheiate anterior. ca şi comunicaţiile ferate. semnată la 23 ianuarie 1922. legăturile şi detaşamentele de legătură. din armata sârbo-croată-slovenă şi reprezentanţii militari români. s-a dorit a fi „un instrument de apărare a statu-quo-ului teritorial. pe apă. concentrarea forţelor de operare. provenind fie din partea unuia dintre statele contractante. Ultimul articol al Convenţiei statua caracterul secret al acesteia. din ziua decretării mobilizării. iugoslavo-bulgar. cu cert caracter defensiv”26. tranzitul trupelor precum şi precizări în cazul unei neutralităţi binevoitoare. ajutorul material. Argumentându-se scopul convenţiei militare. semnată de colonelul Brăileanu. O notă a Direcţiunii Fruntariei. cât şi textul modificat în anul 1923. fie din partea unui alt stat aliat. din cadrul ministerului afacerilor străine. muniţie. aeriene. Convenţia mai stabilea că. Începând cu anul 1922. de către Statele Majore ale armatelor aliate. 8). Întâlnirea a avut loc la Gura Timocului spre „a se construi piramida destinată de a indica Triplexconfinium între România. Croaţilor şi Slovenilor. precum şi ajutoarele în materiale. întâlnirile între factorii militari ai celor două ţări vecine au devenit periodice. . de comun acord. radiografice sau telefonice (art. cehoslovacogerman. a fost stabilirea modului în care trebuiau să se realizeze legăturile între armatele aliate: fiecare parte trebuia să trimită fiecăruia dintre statele contractante. Mica Înţelegere. parte integrantă din convenţie. hrană. ea neputând fi comunicată vreunui alt stat terţ în lipsa unui acord prealabil între toate puterile contractante. cerea ordine privind întâlnirea din data de 1 iulie 1922. reglementarea raporturilor dintre detaşamentele de legătură ale armatelor aliate. Croaţilor şi 26 Take Ionescu. trebuia dat în cel mult 48 de ore. întocmite în timp de pace. Un plus pe care l-a adus Convenţia tripartită. Bucureşti. 11) urmau să fie stabilite prin intermediul unor studii speciale. iar problemele discutate din ce în ce mai diverse. româno-bulgar. 1921. celelalte două state aliate nu s-ar fi putut împotrivi ca statul interesat să-şi poată procura materialele de care ar fi avut nevoie de pe teritoriul lor şi se angajau să lase liberă trecerea pe teritoriul lor a materialelor de război şi a trupelor. Convenţia militară.col. telegrafice. un ofiţer superior de stat major şi doi ofiţeri subalterni. din 30 iunie 1922. se precizau obligaţiile privind mobilizarea. programul analitic al convenţiei militare conţinea o bază de argumentare în cazul unui război româno-rus. În concluzie. întreţinerea acestor detaşamente pe teritoriul inamic (art. p.Relaţii militare româno-iugoslave între anii 1918-1923 159 _______________________________________________________________________________ trupelor de intervenţie erau stabilite în aşa fel încât ele să poată trece frontierele proprii într-un interval de timp de cel mult 15 zile de la lansarea ordinului de mobilizare care. Radovan Vuici. la rândul lui. către ministrul de război. condusă de Lt. dacă unul dintre cele trei state contractante s-ar fi găsit în război cu oricare alt stat. dintre reprezentanţii Legaţiunii Regatului Sârbilor. Transmisiunile. 2. Bulgaria şi Regatul Sârbilor. pe care puterile aliate trebuiau să şi-l acorde reciproc.

atât ale Iugoslaviei. f. 1957. Conferinţa de la Geneva s-a încheiat cu un eşec. s-au desfăşurat. afirma. au fost interesate de libertatea strâmtorilor.. Maiorul Teodorescu trimitea un raport cu privire la discuţia avută cu colonelul Vucovici. „ţară cu acces la o singură mare era în cel mai înalt grad interesată ca aceasta să rămână deschisă printr-un regim de libertate a strâmtorii”30. dar şi între ataşatul militar român de la Belgrad şi ofiţeri din Marele Stat Major al Regatului Sârbo-Croato-Sloven. Formarea Micii Înţelegeri. Ofiţerul din partea română a autorităţilor militare. În acele vremuri tulburi au avut loc câteva consultări între oamenii politici români şi iugoslavi. dos. pe baza principiului independenţei şi al suveranităţii. Istoria relaţiilor internaţionale până la mijlocul secolului al XX-lea. Opiniile experţilor militari sârbi. 55. România şi Iugoslavia au fost reprezentate de prim-miniştri. Gh. 30 Nicolae Daşcovici.500 de fascişti l-au obligat pe şeful provizoriu al statului italian să plece în exil. între 9 şi 19 martie 1922 a avut loc o conferinţă pentru stabilirea unei poziţii comune a celor patru state. de altfel. dos. Italia obţinuse întreaga Istrie până la Monte Nevoso. Zara şi insula Lagosta. Conferinţa a fost pregătită şi de către o consfătuire a şefilor de state majore ale celor patru ţări. cu privire la drepturile de suveranitate ale Turciei. întărind suveranitatea statelor componente. dar şi România. 159. Bucureşti. când cei 1. de experţii militari români. De comun acord cu aliatele sale din Mica Înţelegere şi cu Polonia. Un moment important. a constituit un important factor de asigurare a păcii în zonă. care trebuia să fie prezent la „numita lucrare de pe malul românesc al Dunării”. 115/1922. 1992. erau identice cu A. referitoare la un eventual atac italian asupra Iugoslaviei29.160 Mihaela Bărbieru _______________________________________________________________________________ Slovenilor”27. cât şi ale Românei.M. în şedinţa din 4 decembrie 1922. Marea Neagră şi regimul strâmtorilor. Iaşi. Vezi Viorica Moisuc. în ansamblul relaţiilor internaţionale. din punct de vedere politic şi militar. fond 950.R. din 12 noiembrie 1920. la Belgrad. din 10 aprilie – 19 mai 1922. La Conferinţa de la Geneva. care avea periodic sesiuni ordinare şi acţiona în numele tuturor semnatarilor în organismele internaţionale. a fost susţinut printr-o autorizaţie specială a cabinetului ministrului de război.M. fond 540. Aici a fost avansată ideea „păstrării statu-quo-ului teritorial. 37. Lovitura de palat din martie 1922. 28 27 . în susţinerea poziţiei României faţă de politica strâmtorilor.R. Iniţiativele şi acţiunile. Prin tratatul de la Rapalo. I.. în timp ce oraşului Fiume îi fusese rezervat un statut de autonomie sub tutela Societăţii Naţiunilor. 29 A. 284-285. l-a reprezentat Conferinţa de la Geneva. ţinută între 1 şi 3 martie 1922. prevăzut. p. ca o necesitate a blocării acţiunilor statelor învinse în primul război mondial”28. că România. Iugoslavia. în conferinţa de la Lausanne. p. în primul deceniu. Duca. în cadrul Micii Înţelegeri. Fiume a fost ocupat de trupele italiene. 123-125. f. convocată cu scopul discutării modalităţilor de refacere economică a statelor europene.

165/1922. a été la réconciliation politique entre les deux pays qui faisaient déjà partie de la Petite Entente. 89. Convention était secret et ne peuvent être divulgués à un Etat tiers seulement après un accord préalable entre les deux parties sur cette question. Depuis 1922. fapt ce imprima. sur la délimitation des frontières et l'échange de commune entre la Roumanie et la Yougoslavie. f. le protocole. Banat.. en particulier pour maintenir le statu quo et l'indépendance. 24 Novembre 1923. fond 543. care au elaborat referate cu privire la dezbaterile pe diverse probleme de interes. . les relations militaires. Dans la période suivant la Roumanie et le serbo-croate-slovène Royaume-Uni ont montré que certains facteurs actifs dans la promotion de l'écart d'acquisition dans le maintien de la sécurité internationale. în esenţă. tratatul de la Lausanne reprezenta „prima revizuire a reglementărilor politice şi teritoriale stabilite la Paris în anii 1919-1920”32.Relaţii militare româno-iugoslave între anii 1918-1923 161 _______________________________________________________________________________ cele ale experţilor militari români: „Ele nu trebuiau să schimbe cu nimic caracterul liber al Mării Negre”31. Tout au long de la période pendant laquelle de mettre en commun la frontière roumano-yougoslave a pas eu de rapports établis par des experts militaires des deux Etats. documents qui ont été déterminant dans la décision finale. Ibidem. un regim de libertate a navigaţiei pentru navele de comerţ şi de război. La signature le 23 Janvier 1922 à la Convention de Belgrade militaire entre la Roumanie et le Royaume serbo-croate-slovène a été un moment très important dans les relations militaires entre les deux pays. Securitatea României şi a Regatului Sârbo-Croato-Sloven a fost susţinută de către experţii militari ai celor două ţări. des réunions entre les troupes des deux facteurs sont devenues régulières des pays voisins et ont discuté des questions de plus en plus diversifiée. Experţii militari ai României şi Iugoslaviei au transmis factorilor politici consideraţia cu privire la faptul că. Mots-cléfs: frontière. 312. Banat diplomatie des deux pays a été un problème épineux qui a été résolu par les efforts de Bucarest et à Belgrade. în întreaga perioadă a anilor 1924-1933. dos. 31 32 A. LES RELATIONS MILITAIRES ENTRE LA ROUMANIE ET LA YOUGOSLAVIE 1918-1923 (Résumé) À la fin de la Première Guerre mondiale la Roumanie et la Yougoslavie ont eu des différends territoriaux avec les voisins.R. f. La signature du protocole à Belgrade.M.

.

în Oltenia secolului al XIX-lea.).CIRCULAŢIA MONETARĂ ÎN OLTENIA SECOLULUI AL XIX-LEA GEORGETA GHIONEA Moneda a avut şi are o contribuţie importantă în dezvoltarea şi funcţionarea economiei unui popor. este expresia unor situaţii şi imperative economice (producţie. C. nr. D. 6 I. ARHIVELE OLTENIEI. Acte şi Documente. 1999. idem. Politica monetară şi a Băncilor României. Bucureşti. Problema monetară în România şi reforma de la 1867. în „Studii”. I. 163-203. Condurache2. Editura Academiei Române. 1934. Sistemul bănesc al leului şi precursorii lui. Zane. Idem. Moisil3. în cadrul unor G. Băicoianu6. p. 163–170 1 . vol. care au decurs din statutul ei politic şi din relaţiile ei economice cu alte sisteme monetare şi s-a manifestat prin: lipsa unui sistem monetar naţional. Andrei Josan7. Serie nouă. 1980. În timp ce banii se manifestă sub forma monedelor şi a celorlalte instrumente monetare (bani scripturali. Politica economică a Principatelor în epoca Unirii şi capitalul străin. creditori. p. 1907. Băicoianu. În prima jumătate a secolului al XIX-lea. Zane. deci şi a unei monede naţionale reale. Bucureşti. 204-256 (în continuare se va cita: G. G. C. în „Studii”. I. comerţ internaţional). Termenul de bani desemnează denumirea generică atât a tipurilor de monedă. p. şi anume. 4. nr. schimb. 1932. nu a constituit obiect de studiu distinct pentru istorici. Ea este o expresie a suveranităţii unui popor. monedei îi este caracteristică o diversitate de structuri şi forme de circulaţie. partea a II-a. cât şi a altor semne de valoare. Bucureşti. Bucureşti.. una dintre principalele revendicări româneşti în secolul al XIX-lea a fost crearea unui sistem monetar naţional. partea I.. 2 I. Zane1. Kiriţescu4. este unul dintre instrumentele puterii de stat. în „Dosarele Istoriei”. vol. 1980. cărora li se confirma greutatea şi calitatea aliajului. C. vol. Cămătari. I. 3 C. Proiecte de legi monetare din domnia lui Cuza Vodă. I. Editura Eminescu. 2010. Mihaiu5. Politica economică a Principatelor…). Istoria sistemelor monetare în Ţările Române până la 1867. Bucureşti. p. I. 4 C. Istoric. Bucureşti. D. vol. 1940. Editura Eminescu. Kiriţescu. Condurache. şi existenţa în circulaţie a numeroase specii de monede străine. Bucureşti. În explicarea conceptului de monedă trebuie luată în considerare noţiunea de bani. Bucureşti. Probleme de economie financiară. bilete de bancă). zarafi. Probleme de economie financiară în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. noţiunea de monedă a apărut mai târziu decât aceea de bani. Istoria politicei noastre monetare şi a Băncii Naţionale. atunci când s-a trecut de la sistemul de schimb ponderal al metalelor preţioase la lingouri marcate. Zane. Moisil. 10. reflectate în multitudinea denumirilor care i se atribuie. 1932. Istoria politicei noastre monetare şi a Băncii Naţionale. De aceea. în „Studii”. 5 T. C. 1980. Comerţul cu bani. 7 Andrei Josan. 24. Mihaiu. idem. 163-203 (în continuare se va cita: G. T. 1964. C. I. economia monetară a Ţării Româneşti a avut unele caracteristici. Bucureşti. Editura Eminescu. C.

. Istoria comerţului în sud-vestul României. Belgrad. în studiul dedicat circulaţiei monetare din prima jumătate a secolului al XIX-lea. I. 206-207. la Craiova. lipsa unei monede naţionale a frânat stabilirea unor preţuri reale şi a îngăduit dezvoltarea speculei. Triest. Franţa. V. Diversitatea tipurilor de monedă. parale mărunte12. Este cunoscut cazul casei de comerţ Hagi Constantin Pop. Zărăfia s-a manifestat sub formă de cumpărare şi vânzare de monede9 şi a fost favorizată de faptul că. Mihaiu. mahmudele moi. O importantă sursă documentară. cit. 12 C. p. Probleme de economie financiară.164 Circulaţia monetară în Oltenia secolului al XIX-lea _______________________________________________________________________________ lucrări generale. barbute. VIII-XX. p. Valoarea acestor monede era determinată după ponderea şi titlul lor. 13. la începutul secolului al XIX-lea. 3-43. exindari. Economistul I. Zane. utilizabile oricărei cercetări în acest domeniu. Stan Popovici şi Nistor Pavlovici15. icusari. 1999. 1906. Bucureşti. Vechi încercări de organizare a creditului în Moldova 1834-1857. op. s-a lansat în operaţii bancare şi a întreţinut legături cu bancherii din Pesta. Craiova. Cârstea Crăciun. olandezi. rubiele. Negustorii români din Braşov şi Sibiu au făcut afaceri de monedă cu cei din Craiova şi Iaşi. ne oferă o imagine amplă asupra tipurilor de însemne monetare aduse în Principate din Turcia. Andrei Gheorghiu14. din care cel mai adesea au avut de câştigat zarafii8. au constituit-o fondurile arhivistice.. dar şi din alte state care băteau monedă11. Vl. riialuri. privind istoria monedei pe teritoriul ţării noastre. Virgil Joiţa. p. I. realizate din aur. partea a II-a. stamboli. Băicoianu. Totodată. în loc. beşlici. Politica economică a Principatelor…. art. următoarele tipuri de monede: talere. care păstrează cele mai numeroase şi mai semnificative documente.. ele fiind o marfă13. sau cu diferite centre comerciale din Europa. Cratinoglu la Rm. Mihai Tudoran. dintre care: Nicoliţă Iovipale şi Ioan D. de cea a atelierelor monetare şi a fost determinată de necesităţile comerţului: de plata exportului şi a importului. În activităţile comerciale şi bancare. Rusia. În prima jumătate a secolului al XIX-lea. invazia unei mase monetare mari s-a datorat regulamentelor internaţionale. sec. Turnul. crontalere. Constantinopol etc. în numai trei zile din luna septembrie 1832. galbeni împărăteşti. funduci. au făcut referiri pertinente. 11 T. Zane. în mod evident. 1941. nesfiele. Vâlcea. 232. care au dat posibilitatea să circule la distanţe mari pungile cu aur şi argint. p. p. p. Iorga. 15 N. 9 Andrei Josan. 13 G. 10 G. ichilici. 8 ... Scrisori de boieri şi negustori olteni şi munteni către Casa de negoţ sibiancă Hagi Pop. Austria. a ţinut. Osiac.. care. 149. op. Editura de Sud. cit. Probleme de economie financiară.. prin Carantinele Calafat. argint şi aliaje10. p. Dinică Ciobotea. 260.. Ileana Petrescu. mahmudele tari. vol. Prusia. Dumitru Minovici. Astfel. Băicoianu. utilă pentru această temă.. Zane. pe care le-a desfăşurat. Însemnele monetare proveneau din Turcia. cit. p. Ion Pătroiu. p. G. Bucureşti. aflate în circulaţie. cit. Bechet şi Cerneţi au intrat în Oltenia.. Slăvescu. misiri. C. iuzluci. Zemun. Ion Cernătescu. lei. 4. Hagi Constantin Pop a antrenat mai mulţi agenţi locali din Oltenia. 232. 3. în circulaţie s-au aflat peste 70 de monede variate. 14 Cezar Avram.

galbenul de Austria valora 15 lei. domnitorul Grigore Dim. din cauza intervenţiei marilor puteri. 224 şi 255. Pentru a nu fi înşelat. p. Măsura a fost aplicată o perioadă scurtă. zaraful. greutatea socotită în grăunţe şi marca monedei care se cântărea cu piatra respectivă. Reforma a fost sortită eşecului. să cântărească şi să evalueze moneda. p. El ţinea un registru cu tipurile de monede de aur şi argint şi cu diferenţele dintre ateliere: un simbol. Aceste cursuri variau de la o zi la alta. Documente privitoare la economia Ţării Româneşti 1800-1850. 17 16 . care au cerut fixarea unor cursuri superioare pentru monedele lor. p. I. prin Regulamentul Organic a fost introdusă ca unitate monetară de aur ducatul austriac sau olandez. de monede mărunte noi. 1958. Cu toate acestea. în bâlciuri. Mateescu. Locuitorii cereau „de a să priimi cu acelaşi preţ pe care ei îl iau. Cea dintâi speculă monetară în Oltenia a fost generată de specula firfiricului. În anul 1834. un punct sau o cruce. la 11 noiembrie 1822. De cele mai multe ori. Cea dintâi speculă monetară în Ţara Românească: specula firfiricului în „Arhivele Olteniei”. locuitorii judeţului Vâlcea se plâng că. numai el fiind în stare să recunoască. a devenit un personaj principal. 239. în timp ce ei sunt nevoiţi să plătească autorităţilor taxele. Bibescu a introdus un curs unic al monedelor în toată ţara. N. domnitorul Alexandru Ghica a introdus greutăţi oficiale pentru cântărirea banilor. Legea a fost sortită eşecului. 17. domnitorul Gh. din cauza presiunilor făcute de marile puteri. În anul 1848. şi de către sărăfie. zaraful nota variaţiile cursurilor metalului preţios. ca să nu să păgubească”17. zarafii stabileau cursul monedelor după bunul lor plac. printre care firfiricul.Circulaţia monetară în Oltenia secolului al XIX-lea 165 _______________________________________________________________________________ Negustorul de bani. Editura Ştiinţifică. An IV. N. în Turcia şi Moldova valora 15 parale19. piaţa fiind invadată. aceeaşi monedă era vândută cu 19 lei16. I. O metodă de combatere a haosului monetar a fost aceea de a alege o monedă etalon. în perioada 1821-1822. ulterior. de la o perioadă la alta şi de la o regiune la alta. 1991. p. Nr. negustorii le cumpără marfa la un preţ scăzut. Idem. Bucureşti. stabilit de Visterie. Negoţul şi meşteşugurile în trecutul românesc. în Craiova. 18 N. Astfel. vol. în târgul de la Râureni. Constantinescu. Dacă la 1819. Cojocaru. Moneda a fost adunată pentru a fi trecută în statele vecine unde cursul oficial era mai ridicat. Ghica le comunica tuturor ispravnicilor de judeţe cursul stabilit pentru diferitele însemne monetare18. Pietrele erau realizate din alamă şi aveau inscripţionate. 19 C. Astfel. pe o parte marca ţării. Bucureşti. ianuarie-februarie 1925. iar ca unitate de argint sorocovăţul (1 galben = 14 sorocovăţi = 31 de lei şi 20 de parale). în funcţie de cursul monetar. pentru că nu introducea o monedă etalon. dacă în Oltenia moneda valora „13 parale şi o lăscaie”. care au cerut stabilirea unor cursuri favorabile pentru monedele lor. iar pe alta. 1906. într-un document din iunie 1820. monedă pusă în circulaţie în anul 1844. Acumularea primitivă a capitalului în România. Bucureşti. 241. diferitele practici ale cursului particular faţă de cel oficial nu au încetat să existe. Astfel. 59. Editura Academiei Române. Încercând să limiteze practica acestor abuzuri.

J. lirelor. 149. În anul 1863. p. 25 Ibidem. sfanţii dispar”23. M. Cuza-Vodă. vol. zarafii au practicat şi alte forme de negoţ decât acela al schimbării monedelor. cit. Contribuţii la studiul originilor şi dezvoltării burgheziei române până la 1848. 134. Avram Elŷ28.. p. În Oltenia. 116. care aparţinea străinilor. În anul 1885 solicită anularea firmei. 186-187. Independenţa României – Detaşarea de piaţa otomană şi rataşarea de Europa 1774-1875.A. pretinzând. 22 G. Problema monetară în România. nr. din contra.N. 142. a legilor ţării. 26 Constantin C. Bucureşti. ocazionând comercianţilor pagube simţitoare”24. ecusarilor şi altor monede. În Oltenia. ci făcea reduceri mai cu seamă polilor. Mayer Cohen (cerealist). 21 20 . aceştia au devenit stabili şi au înfiinţat case de comerţ. Comisia centrală a dezbătut un proiect de lege pentru înfiinţarea monedei naţionale. op. Giurescu. „nu primea taxele de import şi export conform cursului oficial al monedei. p.J. bancheri. în S. op. str. Pe măsură ce operaţiunile zarafilor s-au diversificat. fond Tribunalul Judeţului Dolj. Speculaţiile monetare au fost asociate. E. 28 Avram Elŷ. au luat parte la ele mai toţi cei care deţineau stocuri de monedă: domnitori. Asericu Eskenasy (comerciant). p. de faptul că dicta ea însăşi cursul monedelor încasate. Băluţă Săndulescu (cârciumar). icosari şi alte monede. documentele de arhivă îi menţionează şi pe zarafii: Petre Criste. Moscũ D. din cauza afacerilor monetare dictate de interesele zarafilor22. dosar 302/1884. 23 Apostol Stan. Aceeaşi agenţie era acuzată. Editura Ştiinţifică. Prefectura judeţului Mehedinţi anunţa că Agenţia vapoarelor din Turnu Severin. cele mai multe speculaţii monetare au fost favorizate de moneda măruntă austriacă. Zane. Prin proiectul votat se renunţa la bimetalismul consacrat de Regulamentele Organice şi la leul de calcul.166 Circulaţia monetară în Oltenia secolului al XIX-lea _______________________________________________________________________________ O nouă reglementare a cursului monetar s-a încercat în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza20. f. I. Editura Albatros. marii negustori au practicat. Ca să devină adevăraţi bancheri.A. Punerea în aplicare a noului proiect monetar a întâmpinat numeroase greutăţi. p. poli imperiali. care a fost sancţionat la 11 august 186021. 9. David Alire Ascher27. 1 (în continuare se va cita: S. comerciant din Calafat. C. toţi din Craiova.. cu încălcarea. că „firfiricele de 22 fac o mare concurenţă în ţară şi. de către străini. I. 24 Ibidem. mai ales pentru plăţi. în anul 1864. Operaţiile de speculă fiind rentabile.. 27 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Dolj. 234. 232. menţionat în istoriografie pentru perioada 1830-186026. în cadrul caselor de comerţ. Bucureşti. dosar 408/1895. p. f. Astfel. Băicoianu. p. de cele mai multe ori. pe lângă negustorul zaraf Raicu Pavlovici. Rafael Penchas (comerciant). part. Morinicu Penchas (bancher). Semo (comerciant). cit. Apostol Stan. 1998. Solomon. zaraf.N. negustori şi zarafi. În timp ce micul zaraf s-a mulţumit să câştige ceea ce reprezenta suma de bani obţinută din schimbul monedei. I. comerciant din Calafat.. fond Tribunalul Judeţului Dolj. livre. Dolj.. boieri. Dolj). 1972. la 21 noiembrie 1862. Prefectul judeţului Dolj îl anunţa pe ministrul de finanţe. comercianţi. Heinricu Lazăr. evaluate de agenţie25. 140.

dosar 239/1884. f. dosar 189/1884. 29 .A. Treime. dosar 162/1884. Cămătarul era un om care deţinea o prăvălie potrivită cu negoţul lui. pământ etc. f. de profesie comerciant din Craiova. p. achiziţionării de seminţe. Astfel. 32 Ibidem. f. Grădinarilor. 5. Moscũ D. În anul 1887. 1987. unde era îngrămădită marfă variată. s-au aflat fraţii Hagi Ianuş şi serdraul Polihronie. nr. În anul 1885. nr. Camăta a devenit o necesitate într-o lume în care nu exista niciun alt mijloc de a face faţă neprevăzutului. cotizaţiilor care trebuiau plătite către stat. tom. astfel. 16. Lipscani.Circulaţia monetară în Oltenia secolului al XIX-lea 167 _______________________________________________________________________________ schimbul de monedă.N. Paul Cernovodeanu. Elemente incipiente ale burgheziei în societatea românească sub fanarioţi. Mic comerciant şi artizan. 17. masă cu comerţu de zăraflicu” sub denumirea de Moscũ D. Haim R. nr. 5634. bolii. în Mahalaua Sf. care. f. nr. în Mahalaua Sf. 40. Semo36. Unirii. Între anii 1804-1821. traficul cu monedă a devenit. care practicau „tot felul de comerţuri” inclusiv cel cu monedă32. afacerile au fost preluate de către fiii săi. şi nu numai29. un fel de magazin de vechituri. şi un atelier de tăbăcărie. 31 Ibidem. conducători ai unei prospere întreprinderi comerciale şi bancare din Craiova. casă de schimb30. f. care nu au fost răscumpărate. 81 „una prăvălie. Unirei. 7. Rafael Penchas îşi declara. 1. 2-3. îşi spuneau şi bancheri. 70. Penchas şi Salom A. fraţii Eschenasy deţineau: un magazin de manufactură în str. Cu toată afluenţa de monedă pe piaţa românească. str. În anul 1885. str. Cămătăria era practicată de cămătari sau zarafi. exportul de cereale şi comerţul cu postavuri. el trebuie să vândă obiectele amanetate. 36 Ibidem. arendaşi. din str. nu o dată. 2. vite. dosar 104/1887. Dimitrie. se întâmplă ca el să se specializeze mai mult sau mai puţin în împrumutul pe amanet. de unii moşieri şi chiar de mânăstiri. Tot în anul 1884. din care cel mai cunoscut a fost împrumutul cămătăresc. „pentru orice fel de comerţ inclusiv cel cu monedă”35. str. Maer Cohen îşi declara firma „Maeriu Coenũ”. Madona Dudu. 482. devenind. de negustori. Haim şi Naftaly31. Totodată. Madona Dudu. Dolj. nr. Concentrarea monedei în puţine mâini a dus la transformarea ei în capital de împrumut. Ilie. lipsa de bani a fost resimţită de toate categoriile sociale. Semo. declara. f. la 8 august 1884. nr. biserică şi proprietar. 7. mirodenii sau blănuri. în „Revista de Istorie”. 2 35 Ibidem. 33 Ibidem. f. 7233. 30 S. dosar 459/1892. fond Tribunalul Judeţului Dolj. Cunoscut comerciant din Craiova. 34 Ibidem. aceştia au dominat viaţa comercial bancară a Olteniei. pentru marii negustori ca un negoţ între multe altele. nr. 40. diferite operaţiuni bancare. La aceeaşi dată. Penchas îşi înscriau prăvălia de „zaraflîcu” şi alte mărunţişuri din str. la 1 noiembrie 1892. fraţii Aşer şi Lazăr Eschenasy aveau un „comptuar de schimbu şi scomptŭ” în Mahalaua Sf.J. firma. şi negustor. Printre figurile marcante de negustori.

Istoria băncilor urbane din Oltenia (1880-1948). a determinat cercurile interesate să lupte. Teno Piperco. Pătru Lazăr. la 1818. 169. La începutul secolului. Pentru a satisface exigenţele unei clientele numeroase şi pentru a face faţă cheltuielilor considerabile necesitate de activitatea lor. pentru înfiinţarea unei bănci naţionale. Editura Aius. p. Prin expansiunea monetară justificată. Pajură. iar capitalurile lor erau insuficiente pentru a acoperi toate nevoile de capital. negustori39. Istoricul oraşului Turnu Severin (1833-1933). care au continuat să apeleze la cămătari. „Cine nu avea capital era greu să întreprindă ceva. de la o zonă la alta şi de la o perioadă la alta. banii împrumutaţi de boieri erau cheltuiţi pentru procurarea obiectelor de lux sau pentru achiziţionarea de case şi moşii. în Ţara Românească. 38 C. domnii s-au mulţumit să fixeze pentru cămătari o dobândă anuală. Căutând să-i modereze practica şi să-i limiteze excesele. Deţinătorii de bani făceau parte din rândurile boierimii. 2009. 1957. care se plângeau că nu reuşeau să-şi recupereze banii: Sandu Matei Guran. iar capitalul dat cu împrumut a fost orientat spre dezvoltarea întreprinderilor comerciale şi industriale. Constantin V. Raico. 67-68. Petre Marco. Craiova. T. p. Banca şi-a selectat clientela din rândul comercianţilor şi industriaşilor. bancherii au dispus de capitaluri importante. Cămătarii stăpâneau piaţa”38. uneori erau chiar şi domni. în *** Meşteşugari şi neguţători din trecutul Craiovei. Bucureşti. Pişacov. Ştefan Popescu. Bucureşti. dar nedorind. Sucursala din Craiova a Institutului Central de Emisiune a avut principala contribuţie în crearea şi dezvoltarea celor mai importante instituţii financiar-bancare şi a comerţului de bancă din Oltenia. istoriografia îi menţionează pe următorii boieri. . adunate din asocieri 37 Georgeta Ghionea. N. Velia Pavlovici. bancheri ori zarafi. Nu aceeaşi soartă au avut-o ţăranii. Faptul că. Anastasie Zamfir. domnitorii împrumutau bani pentru acoperirea cheltuielilor curţii domneşti. Până la înfiinţarea Sucursalei din Craiova a Băncii Naţionale a României (14 martie 1881). Marin Zilesco. proporţiile cămătăriei au crescut continuu. aceasta a ajuns la 20-24% şi chiar mai mult. Documente (1666-1865). Legiuirea nu a reuşit să împiedice şi existenţa unor rate ale dobânzii mult mai mari. Giurăscu. clienţii provenind din toate categoriile sociale. micii funcţionari şi micii meseriaşi. 204-205. în toate localităţile Olteniei s-a simţit nevoia unor instituţii de credit. ţăranii erau constrânşi să recurgă la împrumutul cămătăresc pentru plata datoriilor. Toşa Piperco. la 150-160%37. Dimitrie Ilie. Thoma Popovici. Legiuirea Caragea stabilea dobânda maximă. pentru că aceasta tulbură în mod real ordinea economică şi socială. Dobânda varia de la cămătar la cămătar.168 Circulaţia monetară în Oltenia secolului al XIX-lea _______________________________________________________________________________ În prima jumătate a secolului al XIX-lea. Stăvărache Iacov. de 10%. 1933. din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Astfel. Ianache Zanfir. Astfel. negustorii achiziţionau mărfuri pe credit. procesul de transformare al zarafilor şi cămătarilor în bancheri s-a desfăşurat prea lent. fiind determinată de cerere şi ofertă. iar în anii următori. D. câtuşi de puţin să paralizeze viaţa economică a supuşilor. împrumutul cămătăresc a avut un caracter de consumaţie şi nu de producţie. p. D. Stoian Mladen. 39 În anul 1832. Ivan Pană. Dumitru Dumitru. Polihronie.

51. f. part. dosar 3/1867-1908. dosar 506/1892. 18. vol. 49 S. debitorul acţiona în judecată creditorul. 47 Ibidem. Dolj.N. Astfel. 41 40 . acţionând în judecată creditorul49. f. dosar 388/1888. Poenar şi Căliman şi fiii40. iar sumele date cu împrumut erau pe termen scurt (3-6 luni). Un număr mare de documente de arhivă scot la iveală faptul că mulţi debitori au încercat să scape de plata datoriei. p.Circulaţia monetară în Oltenia secolului al XIX-lea 169 _______________________________________________________________________________ familiale. Bucureşti. Rafael S. Fraţii Ferino. reuşind. Marian Constantin Popescu. la 20 mai 1873. sau în apropierea sărbătorilor religioase. era foarte mare. Ion M. În preajma înfiinţării Agenţiei Băncii Naţionale a României. cit. Băicoianu. Acest risc a constituit pretextul pentru perceperea unor dobânzi ridicate. Riscul bancherilor. la care plătea o dobândă de 24% pe lună45. p. 2. suma de 384 de lei. casă. sau au apelat la depozitele unor terţi. T. În ianuarie 1895. I. să-şi sporească averea43. recolte. În cazul imposibilităţii achitării împrumutului. locuitorii erau nevoiţi să plătească o dobândă de 30% pe lună44. 46 C. 139. fond Tribunalul Judeţean Dolj. pietre preţioase. moşie. dosar 50/1865. Deşi sunt cunoscuţi. cu dobânda primită. N. Andrei Megopolu47. I. fond Tribunalul Judeţean Dolj. cămătarii percepeau o dobândă de 15% pe lună. f. ipotecă pe pământ. Năstase Ţecu Rusu.J. în Craiova. Editura Kitcom. În regiunea Drăgăşani (judeţul Vâlcea).J. încă de la începutul secolului al XIX-lea. dosar 193/1894. obiecte de aur sau argint. „Boierul”. 2. 42-43. Matei Buga din Bârsanu împrumută suma de 300 de lei cu o dobândă de 20% pe lună. Dimitrie Simulescu. f.A. Aceeaşi dobândă a fost practicată şi în cazul locuitorilor din Prundeni. 1. Mitru Proicea. ibidem. Popp. Poumay & Făreanu41 aveau o clientelă din cea mai variată. Rigman. lui Dimitrie Simulescu. Penchas şi Fii. 48 Costin Kiriţescu. p. care.J. Ion Mihai din Voiceşti îi datora. Personalităţi drăgăşenene. blănuri scumpe etc. p. Transformarea zarafilor şi cămătarilor în bancheri a fost un proces de lungă durată. ibidem. Dolj.. Dobânda de 20-24% pe lună a fost practicată în Craiova şi de către următorii bancheri şi împrumutătorii de bani46: Fraţii Aşer Eskenasy (en grosişti diferite mărfuri şi cereale). 1. au împrumutat suma de 488 de lei. Anastasie Cionea.N. de obicei. 241. op. f. S. Drăgăşani. la 16 ianuarie 1876. Politica de credit a României. când se presupunea că debitorul putea să-şi procure bani pentru plata datoriei. de 20-24%42. dosar 123/1888. 44 S. 4. cămătari şi bancheri. 2007.A. în perioada care urma strângerii recoltelor.A. 45 Ibidem. Ibidem. 56. f.N. I. în judeţul Mehedinţi (1890). P. Ciucă. 180% pe an48. 1942. f. Datoriile erau garantate cu amanet. abia în a doua jumătate a secolului. f. 42 Ibidem. dosar 2/1877-1899. Dacă depăşeau termenul de înapoiere a împrumutului (16 ianuarie 1877). Antonie Chituţă. acorda împrumuturi celor aflaţi la strâmtoare. Vâlcea. Voicu C. II. 87. animale. 43 Aurel Viorel Popescu. ca zarafi. Bancherii particulari. de a rămâne neachitaţi la scadenţa împrumuturilor. dosar 200/1881. fond personal „Laura Simulescu”. Laura Simulescu. Scadenţa împrumuturilor era fixată.

35. C. fond Banca Fraţii Aşer Eschenasy. obiectul societăţii: comerţul de bancă. 30. f.N Dolj. usurier. dans l'exportation des céréales ou l'importation des produits de luxe. şi ale cămătarilor. f. Bucureşti. fond Banca Fraţii Aşer Eschenasy. Societatea a fost înfiinţată în conformitate cu prevederile art. Actul constitutiv cuprindea numele societăţii: Firma Fraţii Aşer Eschenasy. Codul comercial. ibidem. À la suite de l'accumulation des capitaux importants. domiciliul asociaţilor: Craiova. 2. care se ocupau cu exportul de cereale şi cu importul de produse de lux. dosar 388/1888. 24. 89 din Codul comercial51. de monede avariate în greutate şi calitate sau de dobânda exagerată. 53. Mots-cléfs: XIXe siècle. f. iar Banca Fraţii Popp o găsim în documentele de arhivă ca societate anonimă în prima jumătate a secolului al XX-lea. au delà le commerce. p.A. care. tandis que les usuriers prêtaient l'argent sur gages. Hamangiu.170 Circulaţia monetară în Oltenia secolului al XIX-lea _______________________________________________________________________________ fraţii Aşer Eskenasy îşi declarau firma casă de bancă50. unii zarafi şi cămătari au trecut de la comerţul cu bani la constituirea unor adevărate case de bancă. în lipsa unor bănci. 52 S. 1898. fond Tribunalul Judeţului Dolj. impliqués. courtier. Les documents de l'époque montrent que leur activité n'était pas dépourvue des plaintes de la part des clients qui faisaient appel aux autorités quant aux pièces endommagées et l'intérêt exagéré. LA CIRCULATION MONÉTAIRE DANS L'OLTENIE DU XIXe SIÈCLE (Résumé) Au début du XIXe siècle. dosar 8/1908-1945. circulation monétaire. În urma acumulării unor capitaluri importante. 9. Olténie. il n'y avait pas des banques proprement dites en Olténie. care erau specializaţi în stabilirea echivalenţelor dintre însemnele monetare. firma socială şi sediul societăţii: str. Un caz asemănător a fost cel al firmei Poumay & Făreanu. Idem. abia la 1 ianuarie 1889 firma devenea casă de bancă53. certains prêteurs ont commencé à mettre les fondements des grandes maisons financières. Les lombards étaient des marchands qui se spécialisaient dans la détermination d'équivalents entre les espèces de monnaie en circulation en l'absence des pièces officielles. Documentele vremii arată că activitatea lor nu a fost lipsită de nemulţumiri din partea clienţilor. nu o dată s-au plâns autorităţilor de cursuri monetare mai mari. f. s-au dezvoltat activităţile zarafilor. f.J. ibidem. partea fiecărui asociat în beneficii şi pierderi52. dosar 388/1888. dosar 8/1908-1945. Unirii. Leur activité a été remplacée par celle des lombards et usuriers. La începutul secolului al XIX-lea. 53 Idem. 51 50 . Cunoscuţi ca „bancheri din Craiova” dinainte de 1880. nr. care circulau în Oltenia. dosar 449/1892. în sensul propriu al termenului. 53.

Serie nouă. delimitarea locuitorilor din Bâzdâna. Florian Davidescu.EVOLUŢIA DOMENIULUI COROANEI SEGARCEA ÎN PERIOADA 1884-1948 NARCISA MARIA MITU Domeniul Coroanei Segarcea a făcut parte din averile mănăstireşti până în anul 1863 când. iar după aplicarea noului plan de exploatare. Începând cu 10/22 iunie 1884. la Est. p. proprietatea lui Vorvoreanu. Segarcea aflându-se la vest de râul Jiu. moşia Întorsura. proprietatea Eforiei Spitalelor Civile. p. moşia Sălcuţa. moşia Glodu. a trecut în proprietatea statului. proprietatea lui Geblescu. la Sud. În cadrul trupului II avea ca vecini. proprietatea d-nei colonel Niculescu. În cadrul trupului I se aveau ca vecini: la Nord. ajungând una dintre cele mai dezvoltate moşii agricole. de asemenea. proprietatea lui Marinovici şi delimitarea locuitorilor din Panaghia. moşia Livezi. proprietatea lui Teodor. şi avea în componenţa sa patru localităţi: Segarcea (4. râul Jiu. în suprafaţă de 20. Au fost înfiinţate. Domeniul Coroanei Segarcea a fost structurat pe 2 trupuri: trupul I – Segarcea. 2010. proprietatea Epitropiei Bisericii Sfânta Treime. Viilor în 1902 şi Şest în 1904. 49. la Nord.732. ARHIVELE OLTENIEI. Lipovul (2. 3 Ibidem. a cunoscut o serie de transformări. prin secularizare. proprietatea lui Prejbeanu. 171-196 1 . moşia Belcin. în câmpia Segarcei. la Vest. Lipovu (2.55 de ha). nr. moşia Portăreşti.54 de ha). a intrat în componenţa Domeniului Coroanei şi.33 de ha). În suprafaţă de 14.204. p. Lipov şi Dâlga. timp de 63 de ani. pădurile Statului Vârvoru2. Monografia Domeniului Segarcea din judeţul Doljiu. 24. au fost adăugate secţiile: Gârnicioara şi Valea Rea în 1901. pădurea Statului Secui.707 ha. Dâlga (1. 4. Dâlga (500 de locuitori) şi Panaghia (584 de locuitori)1. Acest lucru a fost determinat şi de situarea geografică a moşiei. 14. moşia Calopăr.386. la Est. Până în anul 1900.80 de ha3. 1906.384 de locuitori). Domeniul Coroanei Segarcea a fost constituit din 4 secţii: Segarcea (2.70 de ha). moşia Sălcuţa. Panaghia (1. beneficiind de un sol foarte favorabil dezvoltării agriculturii – în mod deosebit culturii viţei-de-vie şi culturii mari agricole.072. p. moşia Cerăt.397 de locuitori). delimitarea locuitorilor din Giurgiţa. Bucureşti. proprietatea moştenitorilor lui Dobrescu. şi trupul II – Panaghia. 2 Ibidem. la Vest. la Sud. un parc şi o pepinieră de pomi fructiferi.

Producţiile de grâu. folosită alături de grâu.099 1. azotate şi a bălegarului. de până la 50 de ha. învoitorii angajându-se să cultive. 7 Ibidem. Neglijenţa manifestată de săteni în procesul de cultivare a determinat.442 1.172 Narcisa Maria Mitu _______________________________________________________________________________ Dacă până la sfârşitul secolului al XVII-lea.645 19 15 Suprafaţa ha 556 498 573 510 - Producţia hl rapiţă 14 4 11 18 12 4 5 Ibidem. iar pe suprafeţe mai mici.614 24 1. orzul. obţinute între anii 1901-1905. orzoaica.701 14 1. sătenii primeau pentru muncă între 1 – 3 ha de grâu. cereale de primăvară. odată cu introducerea porumbului în cultură. 3. trifoi şi alte leguminoase pentru nutreţuri6. prăşitoare. 1. acesta a devenit principala plantă cultivată.646 2 1. la pământurile arendate particularilor.861 - Producţia hl grâu 15 19 22 29 29 21 Suprafaţa Producţia ha hl porumb 1. s-a renunţat a se mai percepe dijma în produse. p. asolamentul de 5 ani: cereale de toamnă. pot fi urmărite în tabelul alăturat7: Nr. însă. . cu următoarea rotaţie: cereale de toamnă.548 2. p. intensivă. situate în jurul fermelor. precum şi 1 – 4 ha de porumb. pentru administraţie. li se acordau seminţe gratuit4. fasolea. pentru alimentaţie. 26. 1/2 cereale de primăvară. Din 1901. Ca sisteme de agricultură. porumb şi rapiţă. o parte din două. p. Până în anul 1901. Prin noile contracte. dar şi pentru hrana animalelor. Anul 1901 1902 1903 1904 1905 Media Suprafaţa ha 1. 61-62. meiul. ovăzul. ca: rapiţa. 1/2 rapiţă. p. iar pentru cultura mică. 5.. Ibidem. 4. principala cultură a reprezentat-o meiul. 2. cânepa. O excepţie o constituia cultura porumbului. iar pentru nutreţuri. folosindu-se instrumentele agricole aflate în dotare5. unde se încasa. a fost aplicată cultura intensivă cu ajutorul îngrăşămintelor fosfatice. se practicau: sistemul extensiv. Trecându-se la cultivarea în regie.958 1. pentru cultura mare extensivă s-a folosit asolamentul de 4 ani. dar şi de arendare. 63. 6 Ibidem. baza contractelor învoielilor agricole a reprezentat-o dijma în produse. textile gunoite.418 18 1. sfecla. Celelalte plante. 1/2 ogor şi 1/2 nutreţuri. prăşitoare. se cultivau numai în regie. pentru suprafeţele date în arendă sau cultivate în dijmă. o suprafaţă echivalentă cu cea primită în arendă. introducerea unor reguli în efectuarea lucrărilor. Celor care se învoiau de către regie. din produse. o suprafaţă nelimitată. 22-23. mazărea etc. crt.

acelaşi an. încheiate pentru păşunat. 2.N. secerat şi cărat la maşină cu 14 lei şi necărat cu 10 lei. În 1902. f. strâns şi cărat snopii la maşina de treierat. care au primit suma de 343 de lei. cit.J. se prevedeau următoarele taxe: 7 lei/an pentru vite mari. 9 muncitori agricoli pentru diverse munci: secerat grâu. efectuarea a diferite transporturi cu carele. p. de trei ori pe săptămână12. 11 D. 12 Ibidem. erau plătiţi cu sume cuprinse între 12 şi 15 lei/zi. o jumătate de pâine şi 250 de grame de legume.J. Ilie Vulpe. op. Conform documentelor. făcut oboare etc.200 de kg de mălai. p. fond Domeniul Coroanei Segarcea. în 1899. ca: semănat. Ion Pătroi.. la 22 noiembrie 1915. 27. 1907 în judeţul Dolj. majoritatea deţinând: 2 boi. În 1922. iar la 18 decembrie. plivit. conform ştatelor. 1 leu10. 28. Conform contractului. 10-14. cosit şi strâns nutreţuri. Hrana oferită pe săptămână consta în: 1 kg de mălai. au izbucnit neînţelegeri contractuale13. Astfel. 33. f. pentru care s-a plătit.50 de lei pe cap de oaie şi o zi cu braţele pentru curăţirea islazului. 2 cai şi un plug8. dosar 83/1908. să secere. 20-24. Munca efectuată în plus era plătită astfel: 1 ha arat cu 20 de lei. Haracopol şi obştea locuitorilor din Lipovu. iar Regia Domeniului a renunţat la câteva articole. dosar 2/1915. au fost angajaţi. 2. treierat. 250 de ml de rachiu şi 250 de grame de legume pe săptămână11. se prevedea plata unei zile de lucru cu 7 lei de persoană. . care se angajau să aducă oameni pentru realizarea acestor munci.A. răriţat cu 4 lei. cărat snopi etc. 13 Marin Lungu. Vătafii. constând în: 1. lucrul începea la răsăritul soarelui şi se încheia la apusul acestuia. în contractele încheiate pentru lucrări efectuate cu braţele. între arendaşul moşiei. Ion Zarzără. fapt care a determinat intervenţia subprefectului. angajaţi din alte localităţi. 2 zile cu braţele şi una cu carul.N.Evoluţia Domeniului Coroanei Segarcea în perioada 1884-1948 173 _______________________________________________________________________________ Potrivit unei statistici din 1906. Tulburări de genul acesta au apărut şi în anii următori. Legumele trebuiau să fie de dulce. iar pentru 1 zi cu carul se plătea 3 lei şi pentru una cu braţele. Nu de puţine ori s-au iscat divergenţe între săteni şi administratorii Domeniului Coroanei. 10 Florian Davidescu. cules şi cărat cu 12 lei. Pe lângă plata în bani. 30 de muncitori din comuna Galicea Mare. secerat. orz. Craiova. învoitorilor le revenea obligaţia ca. contractele prevedeau şi hrană zilnică. în comuna Segarcea locuitorii au refuzat să accepte noile condiţii de învoială. Dolj. 1 ha de grâu. orzoaică. Dolj. fond Inspectoratul Agricol al judeţului Dolj. 8 9 Ibidem. 1977. să lege snopii şi să care la maşina de treierat cerealele de pe o suprafaţă de 50 de ari9. pentru oi – 1.. p.557 de lei. 1 ha arat şi semănat cu 10 lei. rapiţă.187. Necesarul braţelor de muncă era asigurat vara cu 300-400 de muncitori. 1 ha prăşit cu 12 lei. prin contract. 1 ha grăpat cu grapa de fier cu 2 lei. numărul locuitorilor învoiţi pe moşie era de 1. De asemenea. În contractele de învoială. dosar 10/1922. D. în contul ierbăritului.A. f.

909 hl de mazăre victoria.805 hl de ovăz.000 de kg de cartofi. 10. 50 de bănicioare de grâu20. . a fost sesizat postul de jandarmi al comunei Calopăr. La 19 iulie 1920. f. 442. Erau. 16 Ibidem.N.de la secţia Lipovu – 10 hl mazăre. dosar 3/1916-1919. Problemele cu care s-au confruntat angajaţii au fost diverse: mai mulţi angajaţi nu şi-au primit lefurile. .709 hl de mazăre verde. la 18 noiembrie 1918. în acest timp. 51. Ocupaţia germană (1916-1918) a produs importante pagube. Imediat după plecarea administraţiei militare. În timpul războiului.50 de ha de grâu pe Domeniu. au rămas în teritoriul ocupat de duşmani: 40. 209. aflându-se sub ordinele ofiţerilor şi soldaţilor germani17. dosar 23/1919. Câteva zile mai târziu. Cu această situaţie s-a confruntat Domeniul Coroanei Segarcea şi în anii următori. expus scuturării. 41. la 23 iulie. Au fost şi cazuri când şeful Regiei Segarcea a fost nevoit să apeleze la jandarmi pentru a determina diverşi săteni să-şi onoreze obligaţiile. 1.333 de hl de orzoaică. 17 Ibidem. motiv pentru care dispunem de foarte puţine informaţii. 18.890. D. 1. aparţinând Domeniului şi sătenilor: . f. au fost reprimiţi în serviciu şi câţiva funcţionari superiori. . 493 de hl de orz. În perioada ocupaţiei. dosar 34/1919. 10 hl ovăz19. 14 15 Ibidem. şeful postului de jandarmi informa că a pus în vedere locuitorilor vizaţi să se prezinte la lucru15. pentru că patru locuitori ai acestei comune. 117 hl de rapiţă. 51. 42. Pe parcursul timpului. p. a fost întocmită o notă de constatare a pagubelor provocate de către germani. 5. a reieşit faptul că aceştia au rechiziţionat sau au vândut următoarele cantităţi de cereale. 26.J. în schimb.de la secţia Gârnicioara – 20 de hl grâu18.174 Narcisa Maria Mitu _______________________________________________________________________________ considerate împovărătoare de către săteni.326 de hl de porumb alcint şi comun. Dolj. conform angajamentului. social şi economic. f. dosar 18/1918. 82. sub toate aspectele: uman. la conducerea Domeniului a fost instalată o administraţie militară. 66. fond Domeniul Coroanei Segarcea. 41 de hl de secară.70 de hl de mei românesc. 2. asumate prin semnarea contractelor. grâul fiind. f.de la secţia Dâlga – 40 de bănicioare de porumb vândut şi dăruit. 3. nu s-au prezentat la lucru. 498 de hl de măzăriche. 6. f. întreaga arhivă a fost distrusă. În urma cercetărilor efectuate. condiţii mai uşoare şi mai avantajoase decât învoielile existente la celelalte moşii din zonă14. f. 20 Ibidem.750 de kg de miere16. iar personalul superior a fost alungat şi păstrat doar cel inferior. 19 Ibidem. În momentul evacuării Domeniului de către administraţia română.94 de hl de porumb vechi.10 hl de grâu. 18 Ibidem.50 de hl de in. fiind angajaţi să secere 2.A. 116 hl de paring. dar care au îndeplinit doar roluri secundare.

25 Idem. 5 saci de porumb drugă. f. 26 Idem. f. f. f. 3.35 de lei pentru refaceri. 27 Ibidem. dosar 85/1908. drept despăgubire. prin care sătenii din Panaghia revendicau o suprafaţă de 350 de ha din Domeniul Coroanei. 23 Ibidem. 144-145.396. În 1923 au existat două procese.393. în octombrie 1923. soluţionând cererea Regiei.643. Cele mai mari pagube au fost evaluate la: cereale. 10-12.09 ha24.90 de lei. 144-145. fond Consilieratul Agricol Dolj. secţia a III-a.39 de ha. ce fuseseră sustrase29. Exproprierea terenurilor agrare a generat o serie de nemulţumiri vis-a-vis de problema împroprietăririlor. Al doilea proces a fost intentat de sătenii lipoveni. În urma Ibidem.946. Comisia de Despăgubiri a Tribunalului Dolj. pe motiv că suprafaţa revendicată era deja expropriată28. fond Consilieratul Agricol Dolj.871 de lei şi lipsa de folosinţă a caselor. În anul 1919. dosar 8/1931. cu privire la lipsa apei pentru adăpatul vitelor şi a drumului de acces la izlazul respectiv. 22 21 .303. exproprierea suprafeţei de 7. Preţul a fost cel prevăzut de Consiliul Superior al Agriculturii. cu două tarlale. printr-un sistem de canale. Panaghia – 676 de ha şi Dâlga – 965 de ha. din care 7. f. 9. 61.814. în ultimele trei zile de evacuare: 15 duble decalitri de grâu. din următoarele secţii: Lipovu – 2. dosar 172/1919. 3.312. ca urmare a vânzării unor terenuri în suprafaţă de 1. dosar 17/1918. Comisia judeţeană de expropriere a respins. 24 Idem. la 14 mai 1919. ce considerau că trebuia expropriată.501. idem. fond Inspectoratul Agricol Dolj. – 1. La 16 septembrie 1920. De asemenea. dosar 23/1919.55 de lei reprezentând evaluarea pagubelor reale şi 3. Comisia a III-a judeţeană a hotărât.Evoluţia Domeniului Coroanei Segarcea în perioada 1884-1948 175 _______________________________________________________________________________ .050. i-a acordat Domeniului Segarcea.462. procesele purtându-se până în deceniul al 3-lea. f.007. la 23 octombrie 1923.33 de ha în vederea constituirii izlazului comunal25. f. dosar 8/1931. Aceştia afirmau că mai există 184 de ha de teren arabil. şi s-a angajat să aducă. Din această suprafaţă. Segarcea – 3.de la secţia Panaghia au fost luate. Administraţia a acceptat apropierea islazului de sat. unul în iunie. 803 ha au fost date comunei Segarcea. 74. moşiilor etc.62. f. ca nefondat apelul. f.301. 28 Idem. 4 saci de ovăz şi 3 saci de orzoaică21.50 de ha. 935 de lei/ha26.87 de ha. depozitate în magaziile Domeniului şi o cantitate destul de mare de vin din recolta anului 191622.193. 37. suma de 11. Domeniul Segarcea ocupa o suprafaţă de 13. în punctul Gârnicioara. seminţe şi furaje – 3. 464-465. Ibidem. 29 Ibidem. În faţa obiecţiilor locuitorilor. fond Domeniul Coroanei Segarcea. fond Domeniul Coroanei Segarcea. au luat ca pradă de război 179 de vagoane de grâu.754 de lei23. dosar 172/1919. dosar 23/1919. apă în mijlocul izlazului27.

175 de lei semănatul. 804.594. reprezentând păduri şi teritoriul aferent. 18 lei menajul. 35 Ibidem.275.936 de ha. iar în comuna Dâlga-Calopăr. idem. 800 de lei seceratul. Dâlga şi Panagahia32. f. fond Domeniul Coroanei Segarcea.5. la Lipovu. dosar 4/1927. 13-19. 191. 360 de 30 31 Ibidem.7 ha moşie şi 1. Adâncirea crizei economice a necesitat o reducere treptată a cheltuielilor. Din această suprafaţă. 34 Ibidem. în 1933 situaţia era următoarea: 15 lei ziua cu braţele. 62. în vederea regenerării.829.034.53 de ha. 400 de lei prima praşilă şi 500 de lei ce-a doua praşilă a porumbului. dosar 1/1933. Lacul cu Măgura (8 ha). plantele furajere ocupau suprafeţe destul de întinse. 36 Ibidem. 80 de lei grăpatul. 400 lei/ha din lacurile permanente: Comoşteanu (15 ha). 1. de 14.096 de ha.18 ha.251.707 ha. vii şi izlaz33. De asemenea. 600 de lei prima şi a doua praşilă la sfeclă. . 1.200 de lei cositul şi 150 de lei transportul cu carul36. în 1930: 28 de lei ziua cu braţele. respectiv.907 lei „acareturile” din secţiile fermelor Gârnicioara. ajungându-se să se plătească. În 1926. fiind urmate îndeaproape de orz.6902 ha: Lipov – 2. ovăz.620. 500 şi. fond Consilieratul Agricol Dolj.7. f. 753. au mai rămas 2. dosar 8/1931. Cadastrul a expropriat 7. f.947 de ha şi Panaghia – 667 de ha31.80 de ha. 510 lei treieratul. Idem. 8 lei menajul. Culturile au continuat să se efectueze cu locuitorii. Segarcea – 3. orzoaică. În urma măsurătorilor efectuate.859 de ha. Costul lucrărilor agricole a crescut continuu în anii următori. dosar 172/1919.589. Pe comune. rezultând o suprafaţă de 4. în locurile unde pădurea fusese exploatată şi degajată de rădăcini.000 de lei pentru secerat păioase şi 500 de lei pentru cosit fân35.65 de ha. Secţia I Craiova. preţurile la lucru erau calculate la ha. pe baza contractelor de învoieli agricole. Suprafaţa definitiv expropriată a fost de 9. astfel: 300 de lei arătura de primăvară. f. La 15 februarie 1922. 1. a stabilit preţul terenului expropriat din moşia Segarcea: 3.22 de ha. 320 de lei aratul cu boii.479 ha pentru fermă. 179. dosar 23/1919. f. Porumbul şi grâul au continuat să ocupe cele mai întinse suprafeţe. Din suprafaţa iniţială a Domeniului. Dâlga – 957. Lacul cu Paiul (12 ha). 400 de lei arătura din luna august. f. 1. f.589.406. în stăpânirea Domeniului Segarcea mai rămâneau 5. a impus. 1. precum şi 497.5 ha. realizarea acestora în cultură mixtă. Diminuarea considerabilă a suprafeţelor destinate culturilor agricole.176 Narcisa Maria Mitu _______________________________________________________________________________ deposedării acestor terenuri. constând în teren arabil. 73 de ha34. Domeniul însemna ca suprafaţă 2. situaţia se prezenta astfel: la Segarcea. Curtea de Apel.400 lei/ha teren cultivabil. 137. la Panaghia. 33 Ibidem. 145. 63. astfel că. din 1921.3. 32 Ibidem.519 ha erau destinate fermei model30.

3.5 359. 1.350 de kg. seceta din anii 1925. 7.776 de kg.988 585 În anul 1942 s-a înregistrat. crt. 5. ibidem.250 360 ha 320 93. 615-618. o acută lipsă de porumb şi grâu. mazăre – 480 de kg.470 40. 1926 şi 1943. cât şi de secetă. dosar 4/1927. Felul produselor Grâu regie Grâu dijmă ½ Porumb dijmă Orz dijmă Orz regie Ovăz regie Ovăz dijmă Rapiţă Suprafaţa ocupată şi cantităţile obţinute în kilograme 1927 1928 1932 1933 ha 318 225. Administraţia a decis să se trimită de urgenţă.75 145.260 de kg. 4. 1937 şi 1941. 38 37 . cartofi – 1.440 89.534 de kg. 440 de lei cositul şi 100 de lei transportul cu carul37. fân natural – 1.25 kg 412. rezultatele se pot observa din tabelul de mai 40 jos : Nr. 107. 20-35. f.840 32. 281. Pentru anii 1927-1933. ibidem.600 ha 322. f. Pentru plantele furajere. ovăz – 1.100 de kg. dosar 7/1928. dosar 7/1933. 81. orz de toamnă – 747 de kg.500 26. fapt ce a făcut ca Administraţia Centrală să ia unele măsuri pentru a veni în ajutorul domeniilor afectate. ibidem.728 82. ibidem.043. media a fost: lucernă prima coasă – 1.864 de kg. părâng – 1. porumb furajer – 2.75 ha 362 190. 260 de lei treieratul.306 750.964 25 159 24 25.50 184.381de kg.75 kg 489. 30 de lei grăpatul. dosar 7/1932. 69. 39 Ibidem. fasole – 319 kg.538 95.4 2 50 114 5.601 335 88. în special în regiunile muntoase. afectând-o în mare măsură. Datorită faptului că Domeniul Segarcea era singura moşie care producea cantităţi mai mari de cereale şi dispunea şi de unele rezerve. 192. producţia agricolă a fost determinată de capriciile naturii.571 3. f. 200 de lei aratul cu boii.400 de kg38.35 120. orzoaică – 1. 1941. dosar 9/1928. 97 de lei semănatul.020 174. f. 1927. f.474 202. dosar 14/1928. porumb – 850 de kg. de la această regie. f.763 de kg. dosar 4/1927. f. În perioada 1920-1948. la nivelul întregii ţări.122 de kg.180 52.944 97 1.15 kg 464. Această lipsă a fost determinată atât de starea de război. 5 vagoane de Ibidem. f. ibidem. 102. gerurile din anii 1928.649 113. Între anii 1920 – 1925 producţia medie a culturilor agricole a fost următoarea: grâu de toamnă – 1. 288. ibidem. în anul 1926 grindina a distrus complet recoltele anului respectiv39.308 kg.375 kg 282. f. sfeclă de furaj – 13. ibidem. Conform aceleiaşi surse de arhivă. 191-192.10 213. sfeclă de zahăr – 5. 2. f. 40 Ibidem. dosar 4/1928. 8. dosar 9/1927.50 16 181 1.405 350. borceag – 1. furtunile cu grindină din vara anilor 1924.Evoluţia Domeniului Coroanei Segarcea în perioada 1884-1948 177 _______________________________________________________________________________ lei seceratul. 6. 121-123. Ibidem. 175.640 28. 76. 1942.

de numai 197. Ţinând cont de faptul că Regiile Cocioc.N. inflaţia tot mai mare etc.300 de kg de cartofi42. Dacă cantitatea de grâu a fost mai mult decât suficientă. stabilite în contract de către şeful de regie43. Bucureşti. 42.A.459.990 de kg înregistrat la grâu. dosar 7/1928.70 de lei partea Domeniului44. 120. dosar 5/1926. a fost dată în arendă bulgarului Iordan Ilieff. 45 Ibidem. în suprafaţă de 15 pogoane. de asemenea. în anul 1928. 65 de lei. în condiţiile în care seceta se menţinea.424 de kg Regiei Buşteni.000 de kg Regiei Ruşeţu.000 de lei pe ha şi un anumit număr de kilograme de legume sau fire de zarzavat. Domeniul Segarcea a beneficiat de două grădini: una la gura pârăului Dâlga şi cea de-a doua la Lipov. Majoritatea tranzacţiilor reprezentau un schimb de produse între zarzavaturi şi cerealele sătenilor. în vederea colectării din depozitele I.178 Narcisa Maria Mitu _______________________________________________________________________________ porumb şi 3 – 4 vagoane de grâu domeniilor Mălini. un deficit la cultura porumbului.510. s-au rezervat 120. Administraţia Centrală îi solicita Ministrului.700 de kg de fasole şi 135. dosar 246/1946.90 de lei îi reveneau Regiei45. pentru satisfacerea propriilor nevoi trebuia să achiziţioneze 108. 36. plătea Domeniului 4. acordarea de autorizaţii.30. În anul 1926. f. Dolj. care au afectat în mare măsură culturile agricole ale sătenilor şi au determinat o scădere a vânzărilor.O. Aceasta din urmă. iar cantitatea de 127. 346. concentrările masive de oameni şi rechiziţiile care au urmat. 28.-lui a necesarului pentru aprovizionarea cu: 1. 46 Ibidem.N. un total de 367. . Ibidem. obţinută în anul 1926. astfel că. f. Solicita. dosar 151/1942.940 de kg de orz.603 de kg Regiei Borca şi 8. Suma mică. Din excedentul de 268. a fost cauzată de grindină şi de revărsarea apei Desnăţuiului. însă.P.. 18.465 de kg de porumb sau grâu. 129.057 de kg a fost distribuită astfel: 14. dosar 7/1927. 43 D. scutirea definitivă a acestora de la predarea cotelor legale de cereale.C. 44 Ibidem.000 de kg pentru Ministerul Agriculturii şi Domeniilor.598. preţurile derizorii ale produselor agricole. Borca şi Broşteni41.830 de kg Regiei Cocioc. Regia Segarcea a înregistrat. rezultate din recoltele anului şi uiumul anului 1947. 41 42 A. grădina a dat un beneficiu net de 266. f. din care 69. f. Din acest motiv. fond Administraţia Centrală.C. Segarcea şi Sadova erau singurele care puteau veni în sprijinul domeniilor ameninţate de foamete.200 de kg Regiei Mălini.556. şi partea care le revenea bulgarilor a fost mai mică.O. iar în anul 1927.799. 4. fond Domeniul Coroanei Segarcea.60 de lei46. f.380 de kg de porumb. În anul 1947. 440. 81. Regia Segarcea a reuşit să obţină o recoltă satisfăcătoare la cereale. în vederea efectuării însămânţărilor în judeţul Dolj.339. Trecerea economiei pe picior de război.I. au accentuat starea de degradare a ţăranilor şi a culturilor agricole. Pentru obţinerea zarzavatului necesar pentru angajaţi şi zilieri. pentru care. din care 118. Bicaz.J.

Creşterea animalelor. 4 litri/zi. Ionilă. 36. 39 de viţei. ajungeau pe masa Familiei Regale. Creşterea oilor aducea venituri importante Domeniului. iar mieii se comercializau cu un preţ mai ridicat. 12 mânze de 2 ani. 14 mânze de 1 an. Tăuraşii erau crescuţi la secţiile Dâlga şi Panaghia. cit. 429. 285 de noatine. în anul 1906.073 de capete. la Lipov se găseau: 22 de vieri. recunoscute pentru calitatea laptelui. O parte dintre zarzavaturile care îi reveneau Domeniului erau valorificate prin intermediul magazinului de desfacere din Bucureşti. în număr de 1. în stare naturală sau pregătite pentru iarnă. aceasta număra 169 de capete. p. 30 de viţele. 37 de mânzaţi. 50 D. dosar 3/1931. cât şi de prăsilă. trăsură şi de muncă. Turma de oi. Au fost procurate vaci moldoveneşti.75 de ha. p. Vacile se aflau în îngrijire la secţia Valea Rea. oilor şi bovinelor.J.. totodată. aleasă datorită faptului că animalele se îngrăşau repede. Şi. cum cele mai multe oi de rasă ţurcană nu rezistau decât până în lunile mai-iunie. În anul 1906. 123 de noatini. iar armăsarii la secţia Segarcea49. iar mânzatele la secţia Gârnicioara48. op. fond Domeniul Coroanei Segarcea. dintre care: 59 de iepe de prăsilă. 9 tauri. f. 66.Evoluţia Domeniului Coroanei Segarcea în perioada 1884-1948 179 _______________________________________________________________________________ Grădina din perimetrul pădurii Dâlga. recensământul făcut să arate astfel: 121 de vaci de prăsilă. întregul Domeniu avea 290 de boi şi 8 bivoli. luând naştere un parc zootehnic bine dezvoltat. Porcii erau ţinuţi la secţia Lipov. . Dolj. unele produse. În 1900. Acestea s-au dovedit a fi mult mai rentabile. şi pe creşterea animalelor. boul moldovenesc. dosar 3/1916-1919.N. dând o cantitate mai mare de lână şi de lapte. Florian Davidescu. 30-35.A. iar carnea acestora era tot mai căutată în comerţ. aduse de la Gângiova. era crescută la secţia Panaghia. 3 mânji de 2 ani. ajungând ca. A luat naştere şi o herghelie cu cai pentru cavalerie. Un accent important a fost pus. f. În timpul Primului Război Mondial. fiecare fermă avea 20-40 de boi. au fost cumpărate 4 vaci şi 2 tauri moldoveneşti. 6 cârlani de 3 ani. De asemenea. au rămas în teritoriul de ocupaţie 70 de berbeci. 290 de miele. a căror valoare totală se ridica la 18. 10 armăsari. 13 mânji şi 15 mânze. a fost arendată în anii 1931-1933 locuitorului Triţă R. În 1906. la preţul de 4. 49 Ibidem. au fost aduse atât vite pentru muncă. 131 de porci. Creşterea porcilor se axa pe rasa Mangaliţa. în medie. Iepele de muncă erau îngrijite la secţia Şestu.448 lei50. Fermele s-au înfiinţat rapid. În acest sens. îndeosebi a porcilor. 125 de scroafe 47 48 Ibidem. 66 de mânzate. unde s-a deschis şi o lăptărie. încât în 1906. Conform recensământului din 1906. A fost adus. 61 de scroafe de prăsilă. pentru prăsilă. 29 de batali. în suprafaţă de 2. 13 mânji de 1 an.000 de lei/ha pe an47. acestea au fost înlocuite treptat cu oi ţigăi negre. 872 de oi. Acestea dădeau.

. 42 de porci îngrăşaţi53. 4 care de lemne. se ridica la 253. cit. În perioada 1916-1918. D. . 4 vaci.A. 94 de grăsune şi 187 de purcei. 51 52 Fl. o căruţă.457 de capete. 6 viţei. 3. 50 de vaci. op.de la secţia Dâlga: 6 boi de jug. Din nota întocmită cu ocazia evacuării Domeniului. Specia Armăsari Iepe Mânji şi mânze Cai de serviciu Tauri Vaci de prăsilă Mânzaţi Mânzate Viţei şi viţele Boi de muncă Bivoli Bivoliţe Turmaci şi turmace Berbeci Oi Vieri Scroafe Porci de îngrăşat Godaci Anul 1901 4 7 14 2 14 2 1 11 68 4 6 Anul 1902 6 10 5 14 10 25 9 6 16 146 4 13 277 5 18 10 Anul 1903 8 34 23 18 10 68 31 25 54 168 4 2 6 23 448 17 33 23 152 Anul 1904 11 57 47 18 10 77 33 35 62 164 4 2 8 23 424 22 53 100 163 Anul 1905 10 59 78 22 9 121 37 66 69 290 8 5 3 41 539 22 61 247 361 În anul 1906. 3 care şi un cal rechiziţionat54. aparţinând Domeniului şi sătenilor: . 1. 2. Au vândut 15 mânzate.N. 8 boi.180 Narcisa Maria Mitu _______________________________________________________________________________ castrate. 90 de oi. p. 53 Ibidem. De la oamenii din sat au rechiziţionat 100 de boi. 20 de juguri etc. În tabelul următor vom evidenţia creşterea efectivelor de animale de pe Domeniul Segarcea între anii 1901-1905. f. 150 de gâşte. fond Domeniul Coroanei Segarcea. Domeniul deţinea şi 40 de stupi51. la 18 noiembrie 1918. 31. 150 de găini şi 50 de raţe52. 2. f. Dolj..J. 1 cal aparţinând Domeniului.739 de lei. . un taur. 54 Ibidem. animalele rămase pe Domeniu au suferit mari pierderi. f. dosar 18/1918. Davidescu. 81 de grăsuni.de la secţia Gârnicioara s-au luat: 38 de boi. valoarea totală a animalelor Domeniului Segarcea. s-a constatat că germanii au rechiziţionat sau au vândut următoarele animale şi unelte. 4 viţei. 10 cai.de la secţia Lipovu au fost luate: 2 care.

Evoluţia Domeniului Coroanei Segarcea în perioada 1884-1948 181 _______________________________________________________________________________

- de la secţia Valea Rea: 4 boi de jug, 2 care de transport, 5 cai şi o trăsură rechiziţionată55; - de la secţia Şestu, 6 boi, 2 cai, 2 viţei, un camion, un car şi 256 de 56 păsări ; - de la secţia Panaghia au fost luate, în ultimele trei zile de evacuare, o căruţă pentru 2 cai, o pereche de hamuri de curele, o pereche de frâne pentru doi cai57. Începând cu anul 1921, reducerea suprafeţelor agricole a avut drept consecinţă reducerea şeptelului pe Domeniul Coroanei. Ca urmare, în anul 1925, întreg parcul zootehnic era redus la 189 de bovine şi 207 cabaline58. În domeniul viticol, accentul s-a pus pe Domeniile Segarcea şi Sadova, unde cultura viţei-de-vie se practica încă din perioada Evului Mediu. Viile indigene, din podgoriile doljene, au fost, însă, distruse în anul 1895-1896 de filoxeră. Remediul l-a reprezentat altoirea pe tulpini de viţă americană, rezistentă la filoxeră. În vederea refacerii podgoriei, Ion Kalinderu le-a propus oamenilor să scoată viile rămase, şi fiecare să planteze câte o suprafaţă cu viţă altoită. S-a lovit însă de refuzul lipovenilor, care se temeau că nu-şi vor mai primi viile înapoi. În ciuda acestui refuz, în perioada 1902-1910 au fost plantate pe Domeniul Segarcea noi vii, pe o suprafaţă de 173 de ha, situate în coasta din Valea-Oanei şi Dealul Robului. În anul 1901, a fost înfiinţată o pepinieră în suprafaţă de un hectar, care cuprindea peste 60 de varietăţi de struguri, indigene şi străine, necesare altoitului viţei americane59. Pentru creşterea altoaielor a fost rezervată o suprafaţă de 25 de ha. Podgoria de la Segarcea deţinea următoarele tipuri de viţă-de-vie: Crâmpoşie, Alb superior, Tămâioasă, Băbească neagră, Pinot Noir, Cabernet, Sauvignon, Muscat Frontignan, Muscat Ottonel, Cinsaut, Muscat Hamburg, Chasselas, Fetească Albă, Bordeaux, Negru vârtos etc. Dintre aceste varietăţi se remarcau: Crâmpoşia, care reprezenta baza culturii, producând constant şi în cantitate destul de mare; soiurile Pinot Noir şi Cabernet Sauvignon, care produceau vin roşu şi Fetească albă şi Sauvignon pentru cele albe. Via altoită a găsit la Segarcea un teren propice, dovada reprezentând-o faptul că, în anul 1905, de pe o suprafaţă de 20 de ha, aflată pe rod, producţia a fost de 300 de decalitri/ha. Absenţa viilor din zonă a făcut ca preţul strugurilor să fie foarte ridicat în acel an. Aceştia s-au vândut, atât pe piaţa de la Craiova, cât şi în împrejurimi, cu 40 de bani kilogramul60.
55 56

Ibidem, f. 4. Ibidem, f. 218. 57 Ibidem, dosar 17/1918, f. 9. 58 Ibidem, dosar 5/1925, f. 50-51. 59 Florian Davidescu, op. cit., p. 64. 60 Aurel Pop, Domeniul Coroanei Segarcea, Craiova, 2005, p. 5.

182

Narcisa Maria Mitu _______________________________________________________________________________

Suprafaţa vastă, ocupată de vie, ca şi productivitatea acesteia, reclamau construirea unei crame înzestrate cu o instalaţie modernă, care să permită o mai bună pregătire a vinurilor. Crama a fost ridicată în intervalul anilor 1906-190861. Construită de mari meşteri italieni, clădirea, în formă de cruce, avea patru niveluri, fiecare dintre acestea având un rol bine definit în tehnologia de preparare şi păstrare a vinurilor. La etajul de sus erau amplasate zdrobitoarele, unde se prelucrau strugurii, la etajul I se găseau presele şi cisternele, unde era depozitat mustul, la parter se afla pivniţa de fermentare şi, mai jos, pivniţa de păstrare şi învechire a vinului62. Profesorul V.S. Brezeanu scria, în 1912: „Domeniul Coroanei Segarcea posedă cea mai modernă instalaţiune pentru fabricarea vinului”63. Presa mare continuă, sistem Mabille64, funcţiona electric, producând zilnic 2.500 de decalitri de must. Din cauza uzurii, această presă a fost înlocuită, în anul 1933, cu o nouă presă continuă, marca Duchscher65. Alte două prese hidraulice erau folosite pentru presarea tescovinei, care produceau câte 500 – 600 de decalitri şi care ofereau numitul vin de mâna a doua66. Fermentarea mustului se făcea cu ajutorul fermenţilor selecţionaţi, produşi atât în ţară, cât şi în străinătate. În perioada anului 1923, vinificarea realizată la crama din Segarcea era una dintre cele mai moderne: strugurii erau separaţi de ciorchini, zdrobiţi, iar mustul obţinut la prima presă era pus la fermentat. Mustul de la a doua presă era vinificat separat, apoi distilat în vederea obţinerii coniacului. În continuarea cramei a fost construită o secţie specială, în care se realiza distilarea, şi o alta în care se efectua şampanizarea, prin metoda Champenoise (vin spumant), dar şi prin imprimare cu gaz carbonic (vin spumos)67. Înaintea Primului Război Mondial, se şampanizau, anual, aprox. 3.500 de sticle68. În anul 1916, în momentul instalării armatelor de ocupaţie, în crama Domeniului se găseau băuturi în valoare de 291.176,6 lei: 25.455,1 decalitri vinuri albe, 27.426,1 decalitri vinuri roşii, 1.525 de sticle de vin alb, 17 sticle de vin roşu, 2.959 de sticle cu şampanie, 1 sticlă cu vermut, 765 de sticle cu pelin,
Nu se ştie cu exactitate anul înfiinţării acestei crame, dar, într-un document din anul 1928, şeful de regie menţionează existenţa aici a unei prese, model Mabille (vezi D.J.A.N. Dolj, fond Domeniul Coroanei Segarcea, dosar 2/1928, f. 333). Conform inventarului din 1914, în acest an crama era deja construită (vezi A.N.I.C. Bucureşti, fond Administraţia Centrală, dosar 42/1914, f. 3). 62 Aurel Pop, op. cit., p. 12. 63 Ibidem. 64 D.J.A.N. Dolj, fond Domeniul Coroanei Segarcea, dosar 2/1928, f. 333. 65 Ibidem, dosar 2/1933, f. 602. 66 Aurel Pop, op. cit., p. 13. 67 Ibidem, p. 12. 68 Ibidem.
61

Evoluţia Domeniului Coroanei Segarcea în perioada 1884-1948 183 _______________________________________________________________________________

rezultate din recoltele a diferiţi ani, 239,6 decalitri rachiu şi 38,6 decalitri ţuică. Valoarea acestora se ridica la suma de 291.176,6 lei 69. Domeniul viticol, afectat de acţiunile militare şi de ocupaţia străină, necesita măsuri urgente de refacere. În anul 1923, I. C. Teodorescu afirma: „Viile aparţinând Domeniului Coroanei Segarcea, înfiinţate cu 22 ani în urmă (1901) prin iniţiativa D-lui Florian Davidescu, cu concursul şi sub directa conducere a ilustrului nostru specialist viticultor Dobre Rădulescu, a cărui activitate pusă în slujba serviciului Domeniului Coroanei se vedeau înflorind viile de la Segarcea”70. Erau plantaţii cu care ţara se mândrea, întrucât se aflau printre puţinele din România, care puteau corespunde cerinţelor impuse de piaţa consumatoare. Însă, dezinteresul manifestat de administraţia germană faţă de acest sector, în timpul ocupaţiei germane, a dus la o reducere atât a suprafeţei ocupate cu viţăde-vie, cât şi a producţiei. Astfel, la nivelul anului 1924, Domeniul poseda 74 de ha vie altoită, în Secţia viilor, şi 25 de ha de vie altoită, în Dealul Robului, plai renumit în Oltenia pentru vinurile sale alese71. Doi ani mai târziu, în 1926, deşi secţia viticolă înregistra o suprafaţă de 221 de ha, numai 95,83 de ha erau ocupate cu vie roditoare, 5 ha erau cu viţă americană, 1 ha pepinieră de viţă altoită, şi 5 ha vie distrusă. Restul terenului era ocupat cu plantaţii de salcâm (25 de ha), plantaţii de duzi (10 ha), drumuri, locuri libere (14,88 de ha), cramă (0,75 de ha), curţi şi ferme (7,50), iar 56 de ha erau destinate culturilor agricole72. Cum partea de nord era cea mai afectată (lipsurile depăşeau procentul de 50% – 60%), s-a decis replantarea, treptată, a câte 5-6 ha pe an73. Această acţiune a început din primăvara anului 1931. În procesul de plantare, trebuia să se ţină cont de tipurile superioare de vin, solicitate pe piaţă. În ceea ce priveşte varietăţile plantate, în vederea unei vinificaţii raţionale, urmându-se modelul francez, s-a ţinut cont de asocierile care se realizau între diferite vinuri, pentru obţinerea „calităţii, a fineţei şi a buchetelor”74. Alături de varietăţile de vin alb şi negru, recunoscute ca producătoare de vin, s-au plantat şi tipuri de vie care să producă atât vin, cât şi struguri de masă, în cantităţi mari. Munca la vie se efectua mecanizat, cu pluguri de mici dimensiuni, iar ca factor uman, se realiza în special cu ţiganii din zonă, dar şi cu străinii. În anul 1930, au fost angajaţi 288 de lucrători: 240 au fost plătiţi, conform contractului, cu preţuri cuprinse între 20-45 de lei/zi şi raţie de alimente. Masa zilnică, primită
D.J.A.N. Dolj, fond Domeniul Coroanei Segarcea, dosar 3/1916-1919, f. 66-68. Aurel Pop, op. cit., p. 6. 71 D.J.A.N. Dolj, fond Domeniul Coroanei Segarcea, dosar 2/1925, f. 17. 72 Ibidem, dosar 7/1926, f. 72; via roditoare ocupa următoarele suprafeţe: 23,76 de ha vie în Dealul Robului şi 72,07 ha în Valea Oanei. 73 Ibidem, dosar 2/1929, f. 1. 74 Ibidem.
70 69

184

Narcisa Maria Mitu _______________________________________________________________________________

de la Regie, consta în: 1 ½ mălai sau pâine, 0,250 de kg de legume, ceapă, sare, ulei şi ¼ litru rachiu. De trei ori pe săptămână, primeau carne, brânză etc. Restul de 48 de lucrători erau de naţionalitate maghiară şi erau plătiţi cu sume cuprinse între 40-45 de lei/zi. Raţia de mâncare era socotită pentru o săptămână, fiecărei persoane revenindu-i: 7 kg de mălai, 1 ½ kg de pâine, 1 kg de carne de vită sau porc, 1 kg de brânză sau 1 kg de slănină, ½ kg de orez, 1 kg de fasole, 1 l de rachiu, 0,100 l ulei, sare, oţet, făină pentru rântaş şi zarzavatul necesar75. Hrana zilnică pentru lucrătorii unguri se ridica la 27 de lei, pe când cea pentru locuitorii autohtoni la 21,40 de lei76. Diferenţa consta în faptul că străinii primeau mâncare şi duminica şi în zilele de sărbătoare. La Segarcea, a fost înfiinţată şi o şcoală de altoit, viţele produse aici având o mare căutare pe plan naţional. Preţurile cu care acestea se comercializau erau: în anul 1926 – 6 lei cele de calitatea I, 5 lei calitatea a II-a, 2 lei calitatea a III-a. Portaltoaiele costau maxim 75-80 de bani bucata77. Vinurile produse în crama de la Segarcea se puneau la învechit în butoaie şi se vindeau apoi în sticle, însemnate cu sigla Domeniului Coroanei. În anul 1926 au fost comercializaţi 65.906,4 decalitri vinuri albe şi 118 decalitri vinuri roşii78. Vinurile erau solicitate atât pentru consum, cât şi pentru prelucrare. În anul 1926, farmacistul din localitatea Băileşti a solicitat 25 de l de vin negru din producţia anului 1917, pentru medicamente79. Mari cantităţi de vin erau comandate de către diferite instituţii. Dintre acestea menţionăm Inspectoratul Maritim Constanţa, care, numai în anul 1933 a cumpărat 1.300 de sticle de ¾ l şi 600 de sticle de 3/8 l80. Produsele viticole se vindeau prin Magazinul de desfacere al Domeniului Coroanei, dar şi în localităţile din împrejurimi. Anual, erau trimise palatului regal câte o sticlă sau două de vin, din toate soiurile, pentru a fi supuse degustării şi aprobării regelui Carol al II-lea. Vinurile de la Segarcea erau dintre cele mai apreciate de către Familia Regală, care le solicita pentru a le servi la diferite ocazii: dineuri, onomastici, baluri, întruniri oficiale81. Din cercetarea fondurilor arhivistice aflăm că, în
Ibidem, dosar 12/1929, f. 38. Ibidem, dosar 2/1928, f. 246-250. Suma cheltuită cu muncitorii unguri este mai mare, deoarece, indiferent dacă vremea era rea sau erau zile de sărbătoare, hrana trebuia să le fie asigurată. Pentru ţigani, pe lângă banii plătiţi pentru munca efectuată, dar şi pentru mâncare, se mai cheltuiau şi câte 2,55 de lei cu iernatul. 77 Ibidem, dosar 1/1926, f. 160. 78 Ibidem, f. 297. 79 Ibidem, f. 99. 80 Ibidem, dosar 2/1933, 160, 317. 81 În anul 1925, au fost trimişi Casei Regale 5.084 de litri de vin Riesling (1923), în D.J.A.N. Dolj, fond Domeniul Coroanei Segarcea, dosar 2/1925, f. 194; în 1926, au fost trimise la palat următoarele cantităţi: 2.240 de l de vin Riesling (producţia 1919), 50 de sticle de vin tămâios (1923); în anul 1928 i s-au eliberat mareşalului Curţii MS. Reginei Maria, col Adj. Athanasescu,
76 75

Evoluţia Domeniului Coroanei Segarcea în perioada 1884-1948 185 _______________________________________________________________________________

perioada ianuarie-aprilie 1928, s-au trimis pentru mesele regale şi cele ale suitei Reginei Maria, 422 de sticle cu vin, varietatea Riesling, din producţia anului 1921. Şi pentru că din această varietate rămăseseră puţine sticle (185), i s-a dat ordin pivnicerului să nu se mai elibereze acest vin decât în baza unui ordin special, venit din partea Mareşalului Curţii, Athanasescu82. În anul 1939, se găseau în cramă 71.636 de l de vin şi 17.505 sticle de ¾, destinate Casei Regale83. În anul 1947, băuturile furnizate Casei Regale au fost în valoare de 82.128.750 de lei84. Apreciate erau şi pe plan extern, după cum ne-o dovedeşte numărul mare de sticle expediate în ţări situate pe trei continente: 14.000 de sticle de vin Bordeaux (1936) în Elveţia, 55.300 de sticle în India, 7.500 de sticle în Anglia, 15.400 de sticle în America85. Aceasta este încă o dovadă a bunei impresii şi a renumelui pe care şi l-au câştigat vinurile segărcene la expoziţiile internaţionale la care au participat de-a lungul timpului. În 1943, proprietarul unui magazin de „pescărie şi icre negre” din Bucureşti solicita Administraţiei Centrale aprobarea cumpărării unei cantităţi de 500 de sticle de vinuri vechi (producţia anului 1935), pentru a le servi împreună cu icre negre, în localul său frecventat „de diplomaţi, actuali şi foşti miniştri, reprezentanţi ai legaţiilor din Bucureşti, dar şi de autorităţi şi oamenii bogaţi”86. Pe baza documentelor din arhivă am putut constitui un tabel cu cantităţile de vin obţinute în perioada interbelică87: Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Anul 1921 1926 1928 1929 1930 1931 1932 Producţia în decalitri 33.728,5 9.210 27.655 54.550 31.940 18.015 41.693

câte 1.500 de sticle de vin Riesling, producţiile 1925 şi 1926, în A.N.I.C. Bucureşti, Administraţia Centrală, dosar 65/1928, f. 2; în anul 1929, Regina Maria primea 300 de sticle de ¾ l, diferite specialităţi de vin; în D.J.A.N. Dolj, fond Domeniul Coroanei Segarcea, dosar 2/1929, f. 9. 82 A.N.I.C. Bucureşti, fond Administraţia Centrală, dosar 65/1928, f. 3. 83 Ibidem, dosar 98/1939, f. 42-45. 84 Ibidem, dosar 252/1947, f. 188. 85 Ibidem, dosar 268/F.D., f. 23. 86 Ibidem, dosar 176/1943, f. 456. 87 D.J.A.N. Dolj, fond Domeniul Coroanei Segarcea, dosar 5/1925, f. 19; ibidem, dosar 1/1926, f. 291; ibidem, dosar 21/1926, f. 59; ibidem, dosar 14/1928, f. 77-78; ibidem, dosar 2/1929, f. 635; ibidem, dosar 2/1930, f. 84; ibidem, dosar 2/1931, f. 437; ibidem, dosar 1/1932, f. 41-42; ibidem, dosar 17/1932, f. 93; ibidem, dosar 2/1933, f. 33; ibidem, dosar 2/1934, f. 337; ibidem, dosar 4/1944, f. 11.

186

Narcisa Maria Mitu _______________________________________________________________________________

8. 9. 10.

1934 1943 1944

25.270 10.757,5 cca 2.000

Ca şi cerealele, cantităţile de vin obţinute în intervalul de timp 19211944 au fost influenţate de capriciile naturii. În anul 1926, grindina a afectat grav via de la Valea Oanei, fiind ameninţată chiar şi producţia anului următor88. În anul 1944, ploaia abundentă a distrus recolta de struguri, astfel încât cantitatea de vin a fost foarte redusă şi destul de slabă sub raport calitativ. În noiembrie 1943, Administratorul Negel a cerut ca vinurile Crâmpoşia, Vinul Negru şi Pelinul, începând cu producţia acelui an, să fie vândute regulat şi complet în al doilea an de existenţă. Totodată, a cerut ca, anual, din fiecare recoltă, să fie îmbuteliate următoarele cantităţi de vin: 8.000 de l Alb Superior; 5.000 de l Riesling, 3.000 de l Fetească, 3.000 de l Frontignon, 4.000 de l Cabernet, 3.000 de l Pinot Noir. Aceste cantităţi trebuiau păstrate pentru învechire şi, după 5-6 ani, când ajungeau la maturitate şi erau bine formate, puteau fi îmbuteliate în sticle89. Preţurile de vânzare ale vinului au fost determinate întotdeauna de calitate, cantitate şi vechime. În anul 1930, vinul de masă alb se vindea cu 250 de lei/decalitru, iar cel roşu cu 270 de lei /decalitru. Preţul vinurilor superioare, fie albe sau roşii, varia între 400 şi 750 de lei decalitrul. Aceste vinuri se vindeau numai cu aprobarea Administraţiei Centrale90. Pe piaţa Craiovei, erau foarte rar cerute din cauza preţurilor ridicate. Cantitatea mare de vin, existentă în cramă în anul 1933, a dus, însă, la o reducere considerabilă a preţului la vinurile de masă, acceptându-se chiar şi vânzarea cantităţilor solicitate de cârciumarii din localitate şi din împrejurimi. Preţul de vânzare a scăzut la 14 lei/l91. Ulterior, preţurile s-au aflat într-o continuă creştere, ajungând ca, în anul 194192, să se vândă, la magazinul de desfacere, cu preţuri cuprinse între 40 şi 48 de lei litrul93. Vinurile de masă superioare se comercializau cu preţuri cuprinse între 56-68 de lei sticla de 1 l şi 44-54 de lei sticla de 2/494. În anul 1943, un litru de vin a ajuns
Ibidem, dosar 1/1926, f. 204. A.N.I.C. Bucureşti, fond Administraţia Centrală, dosar 176/1943, f. 30. 90 D.J.A.N. Dolj, fond Domeniul Coroanei Segarcea, dosar 2/1930, f. 167. 91 Ibidem, dosar 2/1933, f. 553. 92 A.N.I.C. Bucureşti, fond Administraţia Centrală, dosar 108/1941, f. 7. 93 Preţurile de vânzare, în anul 1941, pe sortimente, erau următoarele: Crâmpoşie de la 40 la 46 de lei; Negru – de la 43 la 50 de lei; Pelin – 45 la 52 de lei; Roze de la 34 la 40 de lei; Aligote alb de la 44 la 50 de lei; Sauternes alb de la 48 la 54 de lei; Sauvignon alb de la 48 la 54 de lei; Cabernet – 48 la 58 de lei. 94 Vinuri de masă superioare: Alb superior – sticla de 11,50 de lei – 56 de lei şi cel de 2/4 – de la 39 la 44 de lei; Riesling de 1 l – de la 54 la 60 de lei şi de 2/4 – de la 44 la 48 de lei; Bordeaux superior de 1 l de la 60 la 68 de lei; de 2/4 de la 48 la 54 de lei; Pinot Noir de 1 l – de la 60 la 68 de lei; de 2/4 – de la 48 la 54 de lei.
89 88

Evoluţia Domeniului Coroanei Segarcea în perioada 1884-1948 187 _______________________________________________________________________________

la 90 lei95, însă, trei ani mai târziu, în 1946, cererile fiind foarte mari, încât nici nu puteau fi onorate, s-a decis o nouă majorare a preţului: vinurile produse în 1946 se vindeau acum cu 10.000 de lei/l, cele din anul 1945, la 12.000 de lei/l, iar celor produse anterior anului 1945, preţul li se majora cu 60%96. Foarte apreciat era şi coniacul produs în distileria de la Segarcea. În 1943, o sticlă de un litru costa 288 de lei, 228 de lei sticla de ¾ şi 106 lei sticla de 0,325 litri97. Dintre strugurii de masă, foarte solicitate erau varietăţile Chasselas galben şi roşu, Muscat Hamburg şi Muscat de Adda. La fel ca şi vinurile, strugurii de masă erau vânduţi prin intermediul Cancelariei. Conform informaţiilor de arhivă, în anul 1930 au fost vândute 2.837,25 de kg încasându-se suma de 43.432 de lei. Un mare consumator de struguri era Familia Regală. De exemplu, în anii 1927 şi 1928, Regelui Mihai i se trimiteau, de 3 ori pe săptămână, câte 5 kg de struguri98. În 1930, Domeniul Segarcea furniza palatelor Regale la Sinaia, Balcic, Mamaia şi Bucureşti, o cantitate de 364 de kg de struguri99. Foarte apreciaţi de către Regina Maria erau strugurii negri100. În fiecare an, în lunile august-noiembrie, aceasta primea, de două ori pe săptămână, câte un coş cu struguri101. În anul 1943, în timpul ocupaţiei sovietice, Regia Segarcea era ameninţată cu mari pierderi. Într-o adresă emisă către ministrul I. Christu, preşedintele Delegaţiei Române pentru aplicarea armistiţiului, Administraţia Domeniului Coroanei anunţa forţarea intrării în cramă de către sovietici, cu toate că le fuseseră satisfăcute toate pretenţiile legate de vinuri, lapte şi alimente, fără a li se percepe niciun ban. În aceste condiţii, pentru a se evita eventuale pagube majore, se solicita fie intervenţia la Comandamentul Sovietic pentru evacuarea fermei, fie înăsprirea pazei acesteia102. În ciuda intervenţiei Administraţiei, nu s-a luat niciun fel de măsură, dovadă fiind faptul că, în anul 1944, un număr de 70-80 de soldaţi au ridicat din cramă, sub ameninţare: 388 de l de vin alb (1943), 58 de sticle de Alb Superior (1936), 15 l de rachiu în 20 de sticle103. Ba mai mult, în mai 1945, reprezentanţi ai Comisiei Ruse de Control din Craiova pretindeau dreptul de a ridica din Crama Segarcea 12 vagoane de vin, 445 de butoaie de diferite mărimi în
D.J.A.N. Dolj, fond Domeniul Coroanei Segarcea, dosar 1/1946, f. 44. A.N.I.C. Bucureşti, fond Administraţia Centrală, dosar 232/1946, f. 218. 97 Ibidem, dosar 176/1943, f. 456. 98 D.J.A.N. Dolj, fond Domeniul Coroanei Segarcea, dosar 2/1928, f. 449; ibidem, dosar 2/1930, f. 270. 99 Ibidem, dosar 3/1931, f. 343. 100 Ibidem, dosar 2/1928, f. 420. 101 Ibidem, f. 449, 539, 562; ibidem dosar 3/1931, f. 303. 102 A.N.I.C. Bucureşti, fond Administraţia Centrală, dosar 180/1943, f.77. 103 Ibidem, f. 315-319.
96 95

188

Narcisa Maria Mitu _______________________________________________________________________________

schimbul vinului şi butoaielor luate de la Regia Româneşti, în perioada 19411944104. În perioada interbelică, vinul de la Crama Segarcea era vinul de protocol al Casei Regale. Din monografia destinată oraşului Segarcea reiese faptul că, după abdicarea regelui Mihai I, la 30 decembrie 1947, comuniştii l-au preferat pentru protocolul CC al PMR105. Înfiinţarea, în anul 1905, a unei plantaţii de duzi în suprafaţă de 4 ha a favorizat practicarea sericiculturii. În acest scop a fost înfiinţat un atelier de ţesătorie, cu sediul la Segarcea, dotat cu o filatură pentru prelucrarea gogoşilor. Borangicul rezultat era folosit pentru lucrările executate în cadrul atelierului. De-a lungul perioadei dintre cele două războaie mondiale, s-au obţinut următoarele cantităţi de borangic106:
Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Anul 1926 1927 1928 1929 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 Cantitatea de sămânţă de viermi grame 150 150 200 200 100 120 100 100 130 60 130 Cantitate gogoşi uscate obţinute kg 262 292 325 303,5 380 488 415 266 215 200 286 90 240 Cantitatea de borangic obţinută în kg 31 38 39 48,100 63 61 55,5 35 30 29,200 37,5 18,400 38,500 Preţul borangicului lei/kg 1.919

1.660 927,50 754,96 831,25 744 884,50 1011,25 1.051

Cantitatea de borangic era condiţionată de calitatea şi rezistenţa seminţei, dar şi de modul în care erau îngrijiţi viermii de mătase. De asemenea, a luat fiinţă şi o livadă în suprafaţă de 10 ha. Predominau: prunii, merele, nucii, cireşii, vişinii etc., ale căror fructe erau puse în vânzare sau folosite în prepararea băuturilor.
104 105

Ibidem, dosar 217/1945, f. 478. Dumitru D. Stan, Monografia oraşului Segarcea – Dolj, Craiova, Editura Policrom,

2007, p. 93.

A.N.I.C. Bucureşti, fond Domeniului Coroanei Segarcea, dosar 1274/1925-1940, f. 12, 30, 32, 43,54, 71, 136, 140, 149, 159, 161, 167, 173, 187, 193, 197-199, 204; D.J.A.N. Dolj, fond Domeniul Coroanei Segarcea, dosar 11/1928, f. 115, 120-121; ibidem, dosar 11/1929, f. 104105, 107-110, 182; ibidem, dosar 12/1932, f. 179; ibidem, dosar 10/1933, f. 137; ibidem, dosar 12/1931, f. 102; ibidem, dosar 10/1934, f. 217.

106

Evoluţia Domeniului Coroanei Segarcea în perioada 1884-1948 189 _______________________________________________________________________________

Domeniul forestier ocupa o suprafaţă de 2.308 ha. Acesta era delimitat de terenul agricol prin drumuri, şanţuri şi plantaţii de salcâmi107. Pădurea era compusă din 6 trupuri, situate în partea de nord a Domeniului: 3 principale – Dâlga, Panaghia, Cobia şi 3 secundare – Cobia Dâlgii, Bicanul şi Lunca. Primele două trupuri formau seriile cu acelaşi nume şi aveau o suprafaţă de 1.628,8 ha, iar cea de-a treia serie o constituiau trupurile: Cobia, Căbia Dâlgii, Lacul Bicanului şi Lunca, în suprafaţă de 529,01 ha108. Datorită condiţiilor specifice de climă şi a solului argilos-nisipos profund şi destul de fertil, arboretul era alcătuit din: cer, în proporţie de 50 %, gârniţă 30%, stejar pedunculat 10%, carpen 3%, frasin 2%, ulm 2%, jugastru, paltin, arţar 2%, şi altele 1%. După vârstă arboretului, statistica arăta astfel: 1-20 de ani – 1.354,255 de ha în proporţie de 59%; 21-40 de ani – 337,765 de ha în proporţie de 14,5%; 61-80 de ani – 265,830 de ha în proporţie de 11,5%; goluri – 350,250 de ha în proporţie de 15%. Pentru a putea fi exploatate economic, era necesară o perioadă de 80 de ani, deoarece esenţele preţioase care compuneau Domeniul proveneau din lăstari. În anul 1901, s-a realizat amenajarea acestor păduri. Regimul, adoptat pentru toate trupurile de pădure, a fost cel al codrului regulat, motiv pentru care, în pădurea Dâlga trebuiau să se facă tăieri succesive, iar în pădurea Panaghia tăieri rase, urmate de însămânţări artificiale şi plantaţii. La trupurile secundare, unde vârsta arboretului era destul de mică, nu se puteau face decât lucrări de reîmpădurire prin poieni şi rarişti şi rărituri în zonele cu arbori bătrâni109. Astfel, în apropiere de pădurea Panaghia, pe un teren care fusese destinat agriculturii şi desfundat cu ajutorul plugului cu abur, au fost plantate 30 de ha de pădure. Efectele războiului şi-au pus amprenta în mod negativ asupra domeniului silvic de la Segarcea. În perioada Primului Război Mondial, domeniul silvic a fost foarte afectat de distrugerea inamicului. Evaluând, la 19 noiembrie 1918, pagubele produse pădurilor Panaghia şi Cobia, brigadierul silvic Gh. Popescu constata că au fost tăiate 25 de ha din pădurea Lacul Bicanului, 15 ha din pădurea Panaghia şi 30 de ha din pădurea Cobia. În această perioadă, au fost rechiziţionate de la personalul silvic: 4 puşti de vânătoare, un revolver, 4 cartuşiere, un cuţit de vânătoare, o şa completă de călărie, precum şi un cal de serviciu110. De asemenea, la această din urmă pădure a fost devastat întreg cantonul silvic, tocăria şi mobilierul fiind arse, au luat 150 de mp sârmă împletită şi au împuşcat în parcul cerbilor 17 exemplare şi 5-600 de fazani111.
107 108

D.J.A.N. Dolj, fond Primăria Segarcea, dos. 10/1940, f. 1. Florian Davidescu, op. cit., p. 89-92. 109 Ibidem, p. 89-93. 110 D.J.A.N. Dolj, fond Domeniul Coroanei Sadova, dosar 21/1919, f. 41. 111 Ibidem, f. 91.

adică aproximativ 40 de ha anual. 89-90. în timp de 8 ani. pin negru şi răchită114. Planul prevăzut iniţial s-a realizat însă mult mai devreme. Ibidem. În septembrie 1931. După 1918.75 de ha cu stejar. f. aflat în vigoare şi revizuit în 1921 şi 1931. În anul forestier 1930/1931. din care s-au împădurit 203. îi tăiau pe toţi fără a se gândi că întrerup masivul şi că descoperă solul… Duşmanul a extras toţi arborii mai de valoare… tot ce-a fost bun a luat”. Au fost defrişate. suprafaţa 112 113 Ibidem. când s-au împădurit 318 ha. f. f. brigadierul nota: „Duşmanul n-a respectat nicio normă de exploatare regulată. de-a lungul timpului. s-a stabilit şi împădurirea cu stejar şi esenţe intermediare a suprafeţei de 81. Cheltuielile acestui proces s-au ridicat la suma de 454. S-a stabilit. exploatarea fiind la cheremul diferiţilor soldaţi germani care s-au perindat la această pădure.831 de steri de lemn de foc116.68 de ha. 8. regenerarea pădurii exploatate. 117. materialul fiind vândut. astfel. 117 Ibidem. crângul simplu. Tot în planul de exploatare.6700 de ha. s-a realizat amenajamentul plantaţiilor de salcâm din perimetrul pădurilor Cobia. Conform amenajamentului din 1931.895. costul unui hectar ridicându-se la 1. după avizul dat de Consiliul tehnic al pădurilor. iar în seria Dâlga să se facă prin seminţe şi puieţi plantaţi113. 115 Ibidem. După câţiva ani de folosinţă agricolă.41 de ha cu salcâm şi 12. 184.78 de ha s-au împădurit cu diferite esenţe. 358.1500 de ha. s-a hotărât ca împădurirea să se facă pe o perioadă de 10 ani. . ca regim de exploatare. 221. precum: frasin.50 de lei. ele erau reîmpădurite. Dacă la un loc găseau mai mulţi copaci care să le placă. dosar 3/1931. Prin plantaţie cu puieţi s-au împădurit 75. 26. 114 Ibidem. sumele încasate rămânând în buzunarul soldatului care le vindea”112. s-au împădurit 111. Prin însămânţare cu ghindă. din care au rezultat: 326.41 de ha şi o revoluţie de 20 de ani pentru întinderea de 175. să se facă prin procesul de lăstărire a buturugilor în seria Panaghia şi Cobia. cu o revoluţie de 10 ani pentru o suprafaţă de 100.70 de ha în pădurea Panaghia. Au rămas neîmpădurite 52 de ha din perimetrul pădurii Panaghia. 61. Panaghia şi Lipovu. La revizuirea amenajamentului din 1921.800 de ha. f. S-a stabilit ca. nuc american.190 Narcisa Maria Mitu _______________________________________________________________________________ Întocmind raportul pentru pădurea Dâlga.9300 de ha117.54 de m3 de lemn de lucru.94 de ha. tăierea şi regenerarea pădurilor s-a realizat conform dispoziţiilor amenajamentului aprobat de Minister. Dâlga. 34. Terenurile defrişate erau redate agriculturii în vederea mobilizării terenului.56 de ha în pădurea Cobia şi 24 de ha la Dâlga115. dosar 3/1930. 344. 116 Ibidem. f. în suprafaţă de 285.336 de lei. s-a exploatat o suprafaţă de 66. f. – conform relatărilor sătenilor – „pe preţuri ridicol de mici. Florica.

90 65.63 1.70 de ha. degajări a uscăturilor.73 de ha (Panaghia – 1.61 53. f.34 0. Planul suprafeţelor.59 82 168.07 37. 121 * Esenţe în proporţii mici. dosar 9/1931. 120 Ibidem.98 5.220 de m3.16 ha.13 1 5.23 6. cuprindea: reîmpăduriri cu puieţi şi ghindă pe o suprafaţă de 41. carpini. conform amenajamentului. Lipov – 78. Segarcea – 19 ha. cu puieţi de ghindă.21 61. Cobia (1.90 9.19 13. era de 2. aşa cum reiese din tabelul de mai jos120: Pădurile Suprafaţa împădurită ha Goluri şi poieni Molid Răşinoase Brad Pin Stejar Gârniţă Cer Foioase Plop şi salcie Frasin Ulm Salcâm Nuci Diverse*121 Panaghia 990.16 ha (Panaghia – 35. prevăzute să se facă pe o suprafaţă de 81. 32.132.11 295. curăţiri.07 1. Au fost exploatate numai lemne pentru foc.390. Calopăr – 32 de ha. 36.115. suprafaţa totală a pădurilor. pe 8.057.96 1.20 de ha de răşinoase.88 Cobia-Florica 349.48 13. dosar 3/1933.44 329. Pădurea propriu-zisă avea 2.75 de ha. şi 2.42 41.Evoluţia Domeniului Coroanei Segarcea în perioada 1884-1948 191 _______________________________________________________________________________ pădurii.65 de ha şi era formată din 34.07 - Pentru anul 1932/1933. cu caracter de rărituri.67 42.64 de ha. Se prevedea să se obţină următoarele cantităţi de steri de lemn: Dâlga (1.38 de ha de foioase. f. să se facă şi tăieri intermediare (culturale). Calopăr – 804. era de 69.777 de steri118.17 ha şi la Lipov.81 147. 119 Ibidem.51 6.80 75.80 ha)119. Volumul materialului lemnos rezultat a fost de 5. pădurea fiind tăiată în crâng simplu şi crâng cu rezerve. proiectate a fi împădurite în această perioadă.040 de steri) şi Panaghia (2. s-a stabilit ca.70 120.98 180 390. f.80 3. 118 .937 de steri). pe 3. Lipov – 3. stabilită a se exploata anual. 268. paltini. de Ibidem.56 Lipov 41.90 de ha cu un volum de 5.30 125.80 de ha. 86.80 de ha.800 de steri).04 47. Segarcea – 391.49 de ha). În perioada 1931-1932. precum: tei.74 ha în planul de amenajament.46 2.89 - Dâlga 751.93 4. din care au fost exploatate.06 5. pe lângă tăierile principale. 32.74 de ha şi completări în plantaţii vechi pe o suprafaţă de 32.34 1 7. noi împăduriri cu salcâm la Dâlga. inclusiv poienile.

693 de araci de vie. Au fost propuse spre împădurire 163.50 de ha fâneţe. dosar 3/1930. Lucrările de pe teren nu au respectat prevederile amenajamentului.468 de lei.000 de lei pentru anii 122 123 D. 126 Ibidem. S-au împădurit 46. 3. dar mai ales stejarul. Dolj. 360.43 de ha şi împădurirea suprafeţei de 54 de ha (36. 355 de bondoci de gard. situaţia pădurii era următoarea: 1. Astfel. pe 10 ha. S-a renunţat la tăierea a 5. 436-437. pe 5. s-au cheltuit. 11 steri de rigle şi 22 de bucăţi de doage128. pentru a nu afecta creşterea stejarului. tăindu-se numai 76.20 de ha de salcâm. 443.75 de ha completări)126.723 de bucăţi127. 43. dosar 3/1932. 263 de bucăţi de araci de vie.319 puieţi.39 de ha de pădure naturală.54 de ha. 112 bucăţi de trunchiuri. 504 bondoci de gard şi s-au păstrat pentru Domeniu: 25. nu există informaţii.50 de ha teren de cultură. pe 12. au rezultat 498 de m3 de lemn de lucru şi 13. 572 de prăjini. şi câte un hectar cu nuc american şi cu frasin american122. Ibidem. Pentru anul 1933/1934.707 de steri de lemn de foc. 440-441. unde se creşteau stejari şi răşinoase.11 ha din moşie125.418. cu pepinierele. 65. 127 Ibidem.44 de ha de curţi şi grădini.N. care aveau obligaţia să fasoneze şi să strângă în grămezi materialul rezultat. f. 184. depăşind prevederile amenajamentului123.25 ha împăduriri şi 17. Din această suprafaţă.162.A. 17.07 ha şi la Cobia. În anul 1933. 124 Ibidem. pe lângă cele care se păstrau pentru nevoile Domeniului şi aprovizionarea instituţiilor din comună. Dâlga. dosar. Lucrările la pădure se realizau cu ajutorul oamenilor din comună.192 Narcisa Maria Mitu _______________________________________________________________________________ gârniţă şi de stejar la Panaghia. în suprafaţă totală de 8 ha: două în pădurea Dâlga. Pentru obţinerea de puieţi. 3/1931. 128 Ibidem. În perioada 1921-1929. 764. f. 125 Ibidem. 35. 447. Arhiva a fost distrusă în timpul ocupaţiei. f. au fost înfiinţate patru pepiniere.69 de ha păşune. în anii 1929-1930 s-au vândut: 8. f. 257 de prăjini. 45. Despre perioada premergătoare Primului Război Mondial. fond Domeniul Coroanei Segarcea.752 de steri de lemn de foc.63 de ha de plantaţii.72 de ha drumuri şi 2. dintre care s-au folosit pentru plantaţii 904. dosar 3/1933.32 de ha ape şi terenuri neproductive. şeful Regiei Segarcea a aproximat valoarea plăţilor efectuate în perioada 1912-1918 la următoarele sume: 3. f.74 de ha124. . prin crearea de luminişuri în pădurea Florica. 551. f.75 de ha. f. cea mai mare parte erau puse în vânzare. Din această cauză. 71 de trunchiuri de lemn. 128. amenajamentul prevedea exploatarea suprafeţei de 76. 5.000 de lei pentru anii 1912 şi 1913. 65-67.J.299 de steri de lemn de foc. Din produsele obţinute. unde se creşteau diferite specii. una la pădurea Bicanu şi una la Cobia. rezultând 1.

000 de lei pentru anii 1916. Se exploata numai lemn de foc şi lucrările se executau mai mult în perioada iernii. Ibidem. 8. 131 Ibidem. spre deosebire de prima jumătate a anului 1930. cam 60-70 de lei pe zi130. 132 Ibidem.Evoluţia Domeniului Coroanei Segarcea în perioada 1884-1948 193 _______________________________________________________________________________ 1914 şi 1915 şi 7.078. iar sporurile salariale se adăugau cam la 2-3 ani. ca urmare a lipsei numerarului la locuitori. În perioada 1919-1929.000 – 7. Din cauza preţurilor mari. dosar 9/1931. dosar 3/1930. obţinut din exploatarea pădurii. 9. În reconstituirea acestora a ţinut cont de faptul că salariile erau destul de mici. Situaţia s-a menţinut şi în anii următori: în 1933. iar în natură primea dijmă din lemnele tăiate. crt. iar lemnele clasa a II-a costau 7. Total Perioada 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 în bani 13 400 19 454 31 130 44 520 64 830 90 525 111 150 156 350 167 529 187 850 192 000 1 078 738 în natură 1 672 1 672 8 298 10 616 15 204 25 582 54 483 65 393 75 436 85 320 80 496 424 527 În 1931.750 de lei vagonul. 2. în luna august a anului 1930 nu s-a înregistrat niciun fel de cerere la lemne. astfel. la 250 de lei sterul. după cum se poate observa în tabelul de mai jos129: Nr. la Craiova. ajungând să câştige. 5.738 de lei în bani şi 424. Acest lucru s-a datorat faptului că preţul la lemnele de pe Domeniu era destul de ridicat. când s-au vândut 489 ½ steri lemne şi doar 289 de steri crăci132. 1917 şi 1918. pentru un vagon de lemne se plătea între 6. Materialul lemnos. comparativ cu piaţa Craiovei unde. 10. s-au vândut 718 steri lemne de foc şi 983 ¾ steri crăci. de la 250 de lei sterul clasa a II-a. 4. astfel: de la 300 de lei sterul lemne clasa I. valoarea salariilor muncitorilor din acest sector s-a ridicat la 1. În primele 6 luni ale anului 1929. 80. f. un 129 130 Ibidem. era fasonat în decasteri şi folosit.700 de lei vagonul de lemne clasa I. 3.000 de lei. Preţurile s-au aflat într-o continuă scădere. f. iar restul dat spre vânzare locuitorilor din satele învecinate şi pe piaţa Craiovei. 1. dosar 3/1930. câte 50-80 de lei/ster131. 314. . 11. 268. o parte pentru nevoile Domeniului. f. pe piaţa Craiovei. ajungând la 8.527 de lei în natură. vara locuitorii fiind ocupaţi cu lucrările agricole. 6. 7. la 220 de lei. 125 de lei sterul crengi. Transportul se făcea cu carele Domeniului şi ale oamenilor din sat şi costa. un muncitor de la pădure câştiga 50 de lei pe zi. motiv pentru care s-a hotărât reducerea preţurilor.

194 Narcisa Maria Mitu _______________________________________________________________________________ vagon de lemne transportat la domiciliu a scăzut la 4. În aceste condiţii. Astfel. cât şi calitativ. . atât din punct de vedere cantitativ. 1. aflate pe teritoriul Domeniului. preţul sterului transportat la Craiova se ridica la 50 – 80 de lei135. în 1932. 2. f. 135 Ibidem. Ibidem. dosar 9/1931. 3. Administraţia Domeniului Coroanei admitea acordarea de ajutoare în lemne. 8. toporul şi. 5. Conform prevederilor bugetare. 68. 179. Era necesară o nouă reducere a preţurilor133. Pentru tăierea pădurii se utiliza. în perioada 1929-1933.000 de lei. cu 4. 6. fapt care-i obliga să cumpere o mare parte dintre lemnele necesare. s-au dat gratuit 100 de bondoci pentru 133 134 Ibidem. 9.400 – 4. În anul 1931. fie gratuit. pentru diferite persoane fără posibilităţi sau pentru diverse instituţii. Starea dificilă în care se aflau toţi slujbaşii moşiei. 4. 10. când oamenii erau ocupaţi cu muncile agricole. personalul pădurii obţinea. aceasta s-a dovedit a fi destul de redusă. 268. foarte rar. dar şi cu cele ale oamenilor din localitate. f. Transportul se realiza cu carele Regiei. l-a determinat pe Şeful Regiei să îi ceară Administratorului Domeniului Coroanei să le acorde acestora posibilitatea de a cumpăra lemne la preţuri mult reduse: 100 de lei sterul lemne clasa a II-a. Produse lemnoase/ster Clasa I lemne de lucru de esenţă tare/ m3 Lemne de pin/ m3 Clasa a II-a Clasa a III-a Crăci cl I Crăci cl a II-a Crăci cl a III-a Lemne moi Bondocul de vie Aracul Rigla de salcâm Buturugi/ster 1929 300 250 1930 250 220 125 125 75 1931 300 150-180 100-150 100-125 75 40 100-150 5-9 1.50 1932 300 200 150-180 100-125 100-125 75 40-50 100 5-20 2 4-7 1933 300 200 180 125-150 75-100 5 2 125 Cele mai mari vânzări se înregistrau în perioada august-ianuarie. f. joagărul – numai în cazul arborilor mai groşi. 11. 12. în mod deosebit. 80 de lei clasa a III-a şi 40 de lei sterul de crengi134.600 de lei. au solicitat creşterea raţiei de la 8 la 12 steri lemne de calitatea a III-a. Stabilită la 8 steri. dosar 3/1933. se pot observa din tabelul următor: Nr. fie prin reducerea preţului cu un anumit procent din preţul real. iar un vagon de lemne de pe teritoriul Domeniului ajungea să se vândă. 7. în acelaşi oraş. şi o raţie de lemne. În vederea realizării transportului. iar cele mai mici în perioada de vară. crt. pe lângă salariu în bani. s-a acţionat pentru îmbunătăţirea sistemului de drumuri. Oscilaţiile de preţuri.

la 30 decembrie 1947 şi preluarea puterii politice de către comunişti.aparţinuseră Domeniului au fost supuse dispoziţiilor 136 137 Ibidem. pentru Inventarierea. 4.63 3.617.398.C. Începând cu 1 ianuarie 1948.990.N. 3 lemne de lucru pentru fântâna din Dealul Robului. 14. 17 bondoci de gard şi 82 de rigle de salcâm locuitorului Marin Jianu din Segarcea136.904.Evoluţia Domeniului Coroanei Segarcea în perioada 1884-1948 195 _______________________________________________________________________________ şcoala din Segarcea. f. La 21 noiembrie 1944. op.974. toate bunurile. pădurea Domeniului Segarcea a fost deseori cotropită de armatele de ocupaţie.160.I. 1. f.375 de lei. ibidem. 10.485. p.099. 3. în valoare de 22.214. fond Administraţia Centrală. fostă a Coroanei.726. Prin Decizia nr.800.45 3. . 1.896. pe o suprafaţă de 25 de ha. 13.170.32 1.27 2. 12. au fost instituite mai multe Comisii pe lângă Administraţia Centrală a Domeniilor. 82. cit.75 2.269 81.50 2. cu sediul în Bucureşti. a luat naştere. 315. un parc cu 4 cerbi şi 8 ciute.230. operaţiunile şi veniturile de orice fel care.567. 15. Conservarea şi Administrarea Bunurilor acestei instituţii. dosar 180/1943-1944. 11. În pădurea Cobia.830. soldaţii armatei sovietice au ridicat.42 20..08 2. 1948. Fl.19 2. Bucureşti. dosar 109/1941. 87. a însemnat sfârşitul instituţiei Domeniului Coroanei.432. din exploatarea Domeniului Segarcea s-au obţinut următoarele sume de bani139: Nr. 122.439. f. În aceste condiţii.76 Abdicarea Regelui Mihai I. 5. Total Anul 1921 1922 1923 1924 1925 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1941 1942 Venituri lei 2. Davidescu. 6. crt.30 3. f.553. dosar 72/1932. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial. 25 de steri de lemn de foc. În perioada interbelică.60 3. anterior.589. 7. 139 Ibidem. din pădurea Domeniului Coroanei Segarcea.627. 8.106.655. Administraţia a solicitat ca proprietăţile Domeniului Coroanei să fie scutite de orice ridicări de materiale sau alte încălcări138.087. aduse de pe Domeniul Coroanei Mălini137.169. în anul 1903.351.388 25. dosar 3/1932. 138 A.557.65 1. 164 din 7 ian. 9.514.885.60 777. 2.

pentru toţi contribuabilii. . Segarcea. 219. se faisant remarquer assez vite comme en tant qu’un des domains les plus développés.196 Narcisa Maria Mitu _______________________________________________________________________________ fiscale prevăzute în legile ţării. économie. très apréciés tant en pays qu’à l’étranger. ont assuré au brand Segarcea une réputation reconnue à la fois en Europe qu’en Amerique de Nord. Une explication pour cette phenomène doit etre cherchée dans son position géographique. Le Domaine de la Couronne. Mots-cléfs: XIXe – XXe siècle. Segarcea ayant l’avantage d’un sol très favorable à l’agriculture notamment pour les cultures viticoles. dosar 208/1948. La qualité de ses produits explique le choix de la famille royale qui n’hésitaient pas les faire servir aux diners. f. réforme. reunions diplomatiques. ce que le régime communiste a préféré de conserver en renforcant leur position des vins officiels. Segarcea a connu une évolution tout à fait particulière. bals. L'EVOLUTION DE DOMAINE DE LA COURONNE SEGARCEA DANS LA PERIODE 1884-1948 (Résumé) Inclus par le loi du 10/22 Juin 1884 à l’intérieur du Domaine de la Couronne. 28 al Prezidiului Marii Adunări Naţionale. din 26 mai 1948. Potrivit Decretului nr. Les vins y produits. 140 Ibidem. anniversaires. averile foste regale 140 au fost trecute în patrimoniul Statului .

trebuie demarată. Counterpoint. arta comunistă. aceea pe care o numeam „burgheză”. o dispută internă între artişti. Iar dacă ar fi avut un statut intelectual şi „social”. artă angajată sau proletară. atât de rebele încât respingeau orice urmă de metafizică? Chiar în perioada de până la 1917. şi sincopele perioadei comuniste. dar. aşadar. nr. toate acestea au fost colportate de artă. Geist and Zeitgeist: The Spirit in an Unspiritual Age. după formula lui Hermann Broch1. şi dacă ea marchează similar şi prezentul. mai departe. disponibilitatea etică s-a transformat în oroare. Acolo unde morala înaltă chema cândva la umanitate şi la capacitatea de sacrificiu a acesteia. 197-203 1 . Problema. ajungând la revoluţie culturală. 2010. Fie că aceasta s-a numit artă militantă. cartografierea acestei divizii toxice a artei trebuie să conteze pe demarcarea unor borne metodologice precise. primele chestiuni care se ridică ating zonele originilor acestui tip de artă şi a manierei în care aceasta a sacrificat spiritul liber pentru o bună bucată de vreme. în care orice consideraţie estetică a fost proscrisă unor pseudoprobleme filosofice. un stil al epocii. p. arta şi dependinţele sale le-ar fi preocupat mai îndeaproape pe. Prin urmare. arta capabilă să rezolve hiatusul în care intrase spiritul şi etica? Nu cumva a caracterizat exact radicalismul unei lumi de-platonicizate şi pozitiviste. ca şi când nu ar fi fost destul. interesul faţă de aceste chestiuni artistice rămâne închis în cercul celor interesaţi sau. Serie nouă. Şi. mai nimerit spus. A fost. realism socialist sau umanism socialist. Procesul început în secolul al XIX-lea ne apare. Şi. într-un sens. Altfel spus. dacă ar fi să găsim totuşi una. mai devreme sau mai târziu. deşi studiată pe alocuri în Europa occidentală şi aproape deloc în România. continuă să adaste într-o zonă neclară. sânge şi injustiţie. tot arta desemnează. 2002. deşi a început o „purificare” de atunci încoace. cel puţin în arhitectură. să zicem. arta nu şi-a găsit expresia în eclectismul stilistic pe care l-a produs. ARHIVELE OLTENIEI. un Zeitstil. totuşi. astfel. lucru care. aceea ar fi numai „marea operă”. clar conturat: expresia evidentă a epocii este de departe vizibilă prin technologie şi maşinal sau Hermann Broch. 24. New York. Dacă în istoria civilizaţiei. reflectă noua rigoare etică şi care a creat. „plictisitele femei burgheze”. arta cu subdiviziunile sale a fost aceea care a dat expresia exactă a vieţii.RĂUL ŞI ARTA TOTALITARĂ SAU DESPRE DESPIRITUALIZARE ÎN ISTORIE GABRIEL LOHON Orice încercare de a înţelege răul absolut reclamă o operaţiune de exorcizare care. în chip concret.

acelaşi Hermann Broch deplângea sporirea unei pieţe de masă pentru muzica populară prin film. fondatoare. Nu numai poezia şi artele frumoase au devenit din ce în ce mai pătimaşe în scopul lor. confuz şi însoţit binomic de forţele constructive şi distructive. Acest complex. Ar fi. în timp ce o industrie muzicală de nestăvilit a cuprins lumea. deşi războiul ar putea fi marele catalizator. dar acest lucru reprezintă numai o parte a sistemului valoric denumit „artă”. unde forma sa cea mai pură subîntinde registrul etic. ci şi polarizarea extremă a binelui şi a răului a ajuns să se metamorfozeze în arta însăşi. la o adâncă patologie a timpului. avem în minte numai ideea de bine de-a lungul secolelor. prea simplu să susţinem că problemele intelectuale şi estetice au fost ignorate. fie că nu. nu în ultimul rând. Dacă vorbim despre cumpăna în care se afla arta. această viziune materialistă unilaterală este infirmată de Evul Mediu. lucru care l-a aruncat într-un derizoriu grad de autocompătimire a propriei conştiinţe. în multe privinţe. radio şi industria discurilor. . o perioadă de auto-privare materială aproape totală. în muzică. procesul de reînnoire este ireversibil2. Găsim şi astăzi o artă a binelui. Şi asta pentru că. fie că reuşeşte să-şi creeze un stil propriu de operare. care s-ar putea explica mutual. iar acesta. pentru că sensul lor nu ar fi răspuns la o întrebare de tipul avem ce mânca? Sau avem unde să locuim? Nu. acolo unde. iar individul. Gedanken zum Problem der Erkenntnis in der Musik (Gânduri despre problema cunoaşterii muzicale). deci. faptul se observă cel mai clar. în 2 Este vorba despre muzica serială. Toate aceste fenomene. poate. se revelează din nou ca fenomen reprezentativ al timpului său şi redevine chestiunea fundamentală a vârstei omenirii: problema artei este problema etică însăşi.198 Gabriel Lohon _______________________________________________________________________________ prin evenimentele sportive. seturile individuale de valori au devenit independente unul faţă de celălalt. deci. că arta reprezenta arta binelui. Totul ar conduce. şi-a pierdut capacitatea de a opri disoluţia totală a valorilor vechi. În eseul său din 1934. poate. se provoacă şi chiar se intensifică reciproc. Se ştia. Acesta este şi punctul în care arta. dar a cărui influenţă a ajuns la dimensiuni reduse. de vreme ce în perioada clasică a omenirii era simplu să izolezi răul de setul individual de valori. totuşi. împreună cu rezervele sale asupra socialului. sunt. conceptualizată de compozitorul austriac. fie el didactic sau satiric. cel care ar reuni toate forţele într-o accelerare explozivă de facto şi. interstiţiile simptomatice ale unui unic. chiar dacă istoria l-a contrazis deseori. deşi războiul însuşi ar fi văzut drept rezultatul catastrofal al dezvoltării economice şi tehnologice şi. colosal proces logic. eşuează în a construi un barometru al vieţii şi al epocii. care acoperă sute de ani şi în care proiecţia europeană asupra lumii s-a dizolvat puţin câte puţin. şi de a preveni haosul final. În secolul XX. chiar ştiinţifice şi intelctuale. mai degrabă decât prin arhitectura urbană sau prin opere de artă. ulterior american. graţie tensiunii mult mai reduse dintre cei doi poli. Arnold Schönberg (1874-1951). Alături de muzică. drept artă. care a mijlocit apariţia sublimului în artă şi care a adus mai la îndemână clişeul potrivit căruia „muzele tac în vremuri de război”.

Exemplul experienţei lui Friedrich Nietzsche cu infirmeria franceză în 1870 şi toate acele evenimente colaterale. utilizând acelaşi realism eroic. Mai potrivit spus. Şi. cum machetarea etică a epocii post-burgheze a încăput pe mâna acestui fenomen estetic al kitsch-ului. la fel ca şi celelalte sisteme de valori. Concomitent. iar oroarea faţă de ea striga după izbăvire. aceste adevăruri relative. ca însoţitor.Răul şi arta totalitară sau despre despiritualizare în istorie 199 _______________________________________________________________________________ sensul la care ne-am referit până acum. devenind. kitsch-ul şi. nu doar ca simplă formulă metaforică. dacă acest egoism empiric expune. de departe cea mai îndreptăţită să vorbească despre adevăr. care i-au influenţat acestuia parcursul. observăm fără prea mare greutate că celălalt pol. trebuie înţelese coordonatele conceptului de valoare. ca o „Renaştere” pe dos. mai sabotată chiar. care fusese aplicat celorlalte epifanii ale vieţii. odată cu dezagregarea sistemului universalist al religiei şi cu introducerea conceptului de l’art pour l’art. şi care. când vorbim despre expresia artistică a secolului trecut. Deşi nu mai aparţine de mult religiei. simptomatic. „păgână” a vieţii. decât cel în care răul pătrunde sub forma kitsch-ului. Abia atunci colapsul general al tuturor valorilor umane a apărut ca inevitabil. iar efectele anti-platonice au impus. indică debutul totalitarismului. este mult mai vizibil şi mai influent în contextul general al artei. expresia artistică a epocii este de găsit în încleştarea dintre bine şi rău în interiorul artei. s-a produs o inversare a sensului acestei relaţii. Fizionomia morţii şi întâlnirea cu ea este marea încercare a omului. iar teama că acesta va cuprinde întreaga omenire. Construcţia valorilor: Înfrângerea morţii. însă. el se blochează în autonomia şi solitudinea unui nivel absolut subiectiv. tendinţele pozitiviste devin acum riguros materialiste. a sperat imprudent – şi poate de aici şi eşecul – într-o victorie asupra morţii printr-o afirmare senzulă. o Europă în care moartea devenise instanţa suverană. ci ca un veritabil mod de viaţă. nu numai artistic. au prefigrat. a apărut. apoi au modificat schema principiului „frumos este ceea ce ne place” într-un soi de „frumos este ceea ce ne face puternici”. pentru cincizeci de ani mai târziu şi la o scară mult mai largă. Pentru că răul în artă este kitsch-ul. Nu există compartiment în care restructurarea standardelor valorice să fie mai contaminată. autonomă. iar adevărul este o valoare oarecare. gândirea are preeminenţă asupra vieţii – superioritatea lui cogito asupra lui sum – adică prevalarea adevărului asupra valorii. Era pozitivismului. Aici întâietatea îi aparţine vieţii. Pentru stabilitatea reţetei era nevoie ca o lume deturnată deja spre pozitivism să trateze cu moartea. pur şi simplu. Pentru a înţelege însă cum această dependinţă a artei a devenit un simbol cuprinzător al sistemului de valori. valoarea în sine fiind cea dominantă. răul. despre Zeitstil. Pe teritoriul vieţii empirice. arta primei jumătăţi a . a permis o regândire în grabă a unei noi scări valorice. În sfera conştiinţei pure. cu toată diversitatea sa emoţională şi cu iraţionalitatea.

Dar nu am stabilit în totalitate logica acestei relaţii. o luptă între diversele subiectivităţi comerciale. ca întotdeauna. kitsch-ul şi arta angajată. despre o relaţie dialectică. Această intervenţie. patriotică. în chip reciproc. individual sau colectiv. neutră în „rău”. Altfel spus. E un fel de gâlceavă a zeilor. în totalitate. aşadar. la antipod ele devin „rele”. într-o zonă de penumbră. iar. răul şi originile sale trebuie expuse într-un registru complet diferit. dar şi mai departe. aceea de a produce lucrări „bune” şi numai diletanţii sau amatorii de kitsch se concentrează asupra atingerii „frumosului” în artă. despre un proces divergent dialectic care e de găsit. care să determine acel sistem clasic de valori să suporte acest atac. pentru a livra numai câteva exemple. dar e nevoit să îşi adune aceste pulsiuni într-un . percepţia noastră asupra acestui aspect este. de vreme ce există în permanenţă o breşă în scheletul unui sistem de valori care îl face „rău”. Fisura pe care o crează răul în autonomia sistemului în cauză este independentă de natura originară a acestuia. ceea ce reprezintă modificarea. marchează degradarea acelei „libertăţi” asigurată de autonomia respectivului sistem de valori. Dogmatismul. a autorităţii etice a unuia sau a celuilalt. în care valorile individuale nu se aplică şi acolo unde trebuie că există câteva precondiţii. Procesul istoric. „din afară”. dacă sabotarea autonomiei autorităţii unui astfel de sistem de valori reprezintă esenţa dogmatismului. Acest tip de pereche sistemică este binecunoscut: deism-ateism sau capitalism-socialism. iar liantul logic dintre două sisteme de valori este chemat. în orice caz. Iar revendicarea etică a artistului este. Că arta trebuie să fie. Ceea ce e considerat „bun” într-unul.200 Gabriel Lohon _______________________________________________________________________________ secolului al XX. atunci dogmatismul este răul însuşi. de ordin antropomorfic. pentru că nu a preluat viziunea economică socialistă. iată. Precum dogmatismul. Cu toate că travaliul pe care îl depune individualul în contextul sistemului de valori este real şi ne însoţeşte în permanenţă. automat. opozante. să transforme valoarea genuină. militare sau naţionale. se agrează sau se opun unul altuia. care cântăreşte logica şi structura unui astfel de atac. între cele două sisteme de valori antitetice. chiar fără ca postulatele etice rebele. indiferent dacă acestea coexită într-o indiferenţă reciprocă sau dacă se suprapun. prin care viaţa şi-a urmărit parcursul. sau că sistemul capitalist a eşuat sau. o va face. individul se poate ralia celor mai diverse sisteme de valori. trebuie să admitem că. parţial sau total. să fie „rău” în celălalt. spre exemplu. nu are nicio importanţă. acolo unde anumite fenomene sunt catalogate drept „bune”.lea. să se producă. Vorbim. este un angrenaj de nenumărate sisteme de valori şi. Dogmaticul agresează un sistem cu arsenalul care îi e la îndemână într-un anumit context. în urma căreia libertatea unuia dintre sisteme este confiscată de celălalt. dar întotdeauna apare un nivel al arbitrariului acestei chestiuni. prin modul său de a acţiona. şi-a stabilit propria teologie într-o serie de teorii estetice şi şi-a menţinut ca ţintă valoarea-scop. trebuie.

ocultarea uneia de către cealaltă se aseamănă cu o luptă vană pentru o cauză deja câştigată. tetralogie neterminată a naturalistului francez. şi Justice (neterminat). „binele” cu „frumosul”. căruia i se opusese cu totul cândva. după instaurarea unei societăţi omogene. Să împrumutăm. care trebuie ţinut departe de realitate. aşadar. atunci orice fel de artă angajată ar reprezenta răul a priori. ar suna dubios. înlocuieşte. iar individului. Omul păcătuieşte întotdeauna numai cu o parte din fiinţa sa. a cărei angajare deschisă este evidentă. atunci propriul sistem de valori se activează şi îşi exclude „gazda”. Dacă dogmatismul este rău pentru orice sistem de valori. Dar când balanţa valorilor se dereglează. Omul este atunci retrogradat într-un sistem rival. pe poziţia de kitsch a artei angajate. dacă subordonarea artei medievale religiei nu ar fi contrazis adevărata esenţă a artei. Nu se poate insista. pe care să îl ataşeze propriei biologii.Răul şi arta totalitară sau despre despiritualizare în istorie 201 _______________________________________________________________________________ sistem personal. Cu toate acestea. unde scriitorul a binevoit să-şi alinieze convingeile socialiste şi anticlericale. . apoi Vérité (1903. patrioţi. E de la sine înţeles că unui artist nu i se poate interzice să picteze sau să descrie socialişti. pe care nimeni nu l-ar putea acuza vreodată de kitsch. Şi. cu atât mai dureroase vor fi tensiunile dintre ele. compusă din patru romane sau intenţie de romane: Fécondité (1899). a supravieţuit. pervertind-o. Prin prozaizarea „marelui ţel socialist”. urmat de Travail (1901). ne trezim proiectaţi într-o utopie construită după formula romanului naturalist. ci prin binomul „socialist” – „anti-socialist” şi în concordanţă cu ceea ce era moralmente valabil la 1890. Cu cât lumea şi sistemele sale de valori devin mai polarizate. nicio diferenţă între trimiterile de ordin moral ale deja amintitului utopist Zola şi cele ale artei realist socialiste de la începutul secolului al XX . dacă fiecare sistem de valori şi-a menţinut autonomia în orice condiţii. psyche-ului său. Nu există. arta medievală. Citindu-i cele Patru evanghelii3. dacă însăşi arta ar refuza să devină subiecul oricărei influenţe externe. pericolele provocate de contaminarea exterioară a unei forme de artă sau alta fiind aici evidente. Aceasta nu numai că ofensează principiul prim al utopiei. dovedeşte dogmatismul efectiv al unui sistem de valori. dacă acest parcurs etic – şi de aici răsare tragedia artei în totalitarism – şi-a găsit expresia într-un război al tuturor valorilor. Aici putem ridica o obiecţie. într-adevăr. publicat postmortem). Deşi Zola e departe de kitsch. adică nestratificată social. ambii îşi travestesc ethos-ul prin raţionalizarea moralei. exemplul lui Émile Zola.lea şi de mai târziu. oricât de mult s-ar preta imitaţia plastică (manifestată prin kitsch) unor derive extraartistice şi indiferent de sentimentul de proximitate a acestuia. mai important. deci. binele şi răul sunt judecate nu în siajul unor concepte morale clasice. îi va fi foarte greu să ţină piept dihotomiei valorice reprezentate de „bine” şi de „rău”. în codul artistic. dar. Pentru că. bunăoară. la fel şi operele sale de artă. unde. sportivi sau figuri religioase şi nu poate fi oprit de la aprobarea sau 3 Les Quatres Evangiles. monocolore. când depăşeşte limita de implicare individuală în ceea ce numim „societate”.

apoi concretizate într-un fel în care ele singure nu o vor putea face niciodată.202 Gabriel Lohon _______________________________________________________________________________ contestarea unor decizii politice sau militare. care nu este o imitaţie. al evoluţiei lor. kitsch-ul va întruchipa întotdeauna răul. dar şi a prezentului şi nu îşi va îmbogăţi niciodată vocabularul realităţii direct din lumea pe care o descrie. nu denotă nicidecum marile ambiţii artistice ale acestuia. iar arta care o reprezintă pune. Astfel. O epocă a dezagregării valorice este una a kitsch-ului. rămâne exclusiv unicul act etic respectabil. pe care Stalin l-a declanşat prin modificarea structurii arhitecturale a Rusiei. el nu este un incompetent şi nu poate fi evaluat după criterii estetice. tot acest kitsch. un estet radical va utiliza fără nicio ezitare orice metodă de reprezentare a „frumosului”: kitsch-ul gigantesc. dacă moştenirea istorică universală. creat de-a lungul timpului a dipărut pur şi simplu şi nimic altceva decât arta pură nu a supravieţuit. depravat etic. ci tocmai oficializarea răului prin artă. atunci el descrie lumea nu aşa cum e de fapt. ci va aplica noţiuni pre-folosite care în mâinile sale se vor rigidiza în clişee şi vor ocoli căutarea „binelui”. iar secolul XX. Dacă acest lucru înseamnă. Şi asta pentru că apocalipsa valorii se clădeşte pe rău şi pe teama de acesta. în cazul nostru. kitsch-ul devine o componentă structurală şi artistică. Imperiul Roman. îşi găseşte. răpindu-l creaţiei divine a valorilor. cu orice preţ. că tabloul kitsch oferă o cromatică a realităţii. e prezent aici. la fel cum va fi şi pentru cei care caută exclusiv efectul de frumos sau pentru cei care caută numai o satisfacţie afectivă. este o aserţiune corectă. ci cum sperăm sau ne temem să fie. Din acest unghi de vedere. ci în orice sistem de valori. legitimitatea în răul estetizat. răul la lucru chiar în interiorul ei. Astfel. a generat kitsch. Producătorul de kitsch nu deţine o artă inferioară. atunci kitsch-ul nu a descris niciodată stilul unei epoci. Iar din moment ce răul radical. care să îi determine să suspine adânc: Frumos!. Reprezentarea răului. Esenţa kitsch-ului constă în confuzia dintre categoriile etice şi estetice. dar toate acestea trebuie făcute în sensul suficienţei. pe care am primit-o. mai degrabă. căutând. Kitsch-ul este întotdeauna o trambulină pentru influenţa dogmatică a trecutului. la pachet cu efectele estetice pe care le-a lăsat. adică răul însuşi. Trebuie descrise „aşa cum sunt” şi nu „cum vrem noi să fie”. iar kitsch-ul ca pe o convenţie? E nevoie de prudenţă în jonglarea cu aceste . aflat în contra acelui proces prin care reprezentarea medievală a lumii a început. El este. nu numai în artă. ci „frumosul”. Acum. spre exemplu. încă o dată. Şi-a shimbat cumva kitsch-ul cartea de vizită? Avem oare nevoie de multe trimiteri artistice pentru a observa contextul unei epoci care acceptase cândva arta ca pe o manufactură. constituind polul negativ prin excelenţă. în chipul cel mai evident. El vrea să producă nu „binele”. laolaltă cu îndepărtarea rigorilor clasice în artă. răul radical. Şi atunci. iar efectul acesteia apare ca element constitutiv ce revelă relaţia strict empirică dintre opera de artă şi public.

şi chiar dacă demersul etic şi rezultatul său estetic ajută la supravieţuirea acestuia. este expresia istorică a momentului. conturul i se poate estompa. Cu siguranţă. it does not need to develop from evil to good or from value to non-value. totuşi. there is no such thing as value. Artă sau kitsch? Şi asta este tot ceea ce contează. probabil ne-ar fi foarte greu să decretăm arta provincială4 de la Fayum sau de la Pompei drept una epigonică. să zicem. aşa încât această uniune să-i fie restituită lumii şi să excludă non-arta din spaţiul vizibil al „frumosului”. Măsura profilactică la prezenţa răului în proximitatea individualului naşte întrebarea: Ce facem? Esteticul revine în matca eticului. dacă manifestările sale cad în uitare. dintre „binele” şi „răul” acestei epoci. dar. EVIL IN THE TOTALITARIAN ART. for pure consciousness is timeless like God. aceasta se poate ofili odată cu trecerea timpului. Ar fi dificil să obţinem o ierarhizare. Keywords: totalitarian art. but of a category that one could call the Platonic idea of empirical life. dar poate rămâne eternă şi validă. aşa cum au făcut-o în 1917. Numim aici artă povincială acel tip de artă caracteristic provinciilor egiptene. la fel de bine ca oricare altă viziune onestă. Iar dacă încordarea. kitsch. nicidecum adevăratul barometru al epocii şi al stilului său. non-value. apropierea dintre ultimele zile ale lumii antice şi secolul XX este sugestivă. în Rusia. there is not even the concept of truth or that of thought which creates truth. 4 . evil. la nivelul artei? Recomandarea e fragilă. perioadele întunecate de uitarea istorică erup. dar poate fi ea extinsă. ca efect al modificării constante a schemelor de apreciere a acestora. nefiind nicidecum vorba de o artă periferică. păstrată doar accidental. Dar să expunem şi câteva exemple concrete. Istoria nu înseamnă veşnicie absolută. vizibilă în artă. aflate sub jurisdicţie romană. deşi ne-au susţinut cândva tezele. indiferent de cum sunt privite azi. fără deosebire. a artei egiptene astăzi. In the category of pure consciousness. indeed.Răul şi arta totalitară sau despre despiritualizare în istorie 203 _______________________________________________________________________________ fenomene istorice. dacă am face-o. Ea poate conchide că în toate perioadele istorice lucrurile au evoluat şi au suferit. Ideea şi metoda sunt absoluturile istoriei. value. la fel. fără dificultate. iar dacă kitsch-ul este efemer. nesemnificativă. Not the empirical life of the man in the street. which philosophy normally deals with. ON DESPIRITUALIZATION IN HISTORY (Abstract) Value is a concern of empirical life.

.

Nicolae Ceauşescu i-a anunţat pe membrii Comitetului Politic Executiv (C. de miniştrii Afacerilor Externe ai Germaniei şi URSS – Joachim von Ribbentrop. pentru că ei sunt o republică.I.N. LAURA-ANTOANETA SAVA Cu o săptămână înainte de începerea Congresului al XIV-lea al PCR. semnat la 23 august 1939. în Uniunea Sovietică sunt cercuri care regizează şi desfăşoară toată această Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare: A. 205-224 1 .). respectiv Viaceslav Molotov. În opinia lui Nicolae Ceauşescu. Ceauşescu a declarat că nu dorea să prezinte public.R. a Pactului „Ribbentrop-Molotov”. p.) despre intenţia sa de a discuta din nou cu sovieticii pe tema tezaurului României. din cauza demonstraţiilor care au avut loc în faţa ambasadelor României de la Moscova. liderul PCR dorea să discute cu Mihail Gorbaciov despre situaţia cetăţenilor din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. dosar 63/1989. ARHIVELE OLTENIEI. nr.C. cel puţin. sunt un popor.Ex. în acel moment. „Este clar – declara Nicolae Ceauşescu la 16 noiembrie 1989. – Cancelarie. de către guvernul României. din 13 noiembrie 1989. Moldovenească. sovieticii îi dirijau din „umbră” pe manifestanţii care protestau împotriva realegerii sale în funcţia de secretar general al partidului (Congresul al XIV-lea al PCR urma să înceapă la 20 noeimbrie 1989). Praga şi Berlin. Totodată. problemele existente în R. 24. de către Mihail Gorbaciov.S. fond C. Moldovenească puteau fi rezolvate prin anularea imediată.NICOLAE CEAUŞESCU ÎI CONSIDERA ROMÂNI PE CETĂŢENII DIN REPUBLICA SOVIETICĂ SOCIALISTĂ MOLDOVENEASCĂ PETRE OPRIŞ. În opinia liderului suprem al PCR. f. Budapesta. în prima etapă. membrii Comitetului Politic Executiv au fost convocaţi de urgenţă de Nicolae Ceauşescu. nemulţumirile sale faţă de modul cum gestiona Mihail Gorbaciov situaţia tensionată din R.Ex. „Trebuie să le asigure folosirea limbii – declara Nicolae Ceauşescu la 13 noiembrie 1989 –. 9. al P. Ei înşişi spun că sunt un popor moldovenesc. Sunt români şi nu-i lasă să folosească limba pe care o doresc ei şi.C. că nu a inclus problemele respective în raportul pe care îl întocmise pentru Congresul al XIV-lea. Serie nouă. Liderul PCR a menţionat. 2010.S. să le asigure.C.P. Trei zile mai târziu. De asemenea. să se asigure legături corespunzătoare între Moldova şi România”1. şi nerestituit de Lenin după încheierea Primului Război Mondial. trimis la Moscova în 1917. în şedinţa C.S.P.S.

Mihail Gorbaciov. Laura-Antoaneta Sava _______________________________________________________________________________ activitate. Nicolae Ceauşescu a săvârşit o greşeală diplomatică foarte gravă faţă de Mihail Gorbaciov.206 Petre Opriş. pentru cineva nefamiliarizat cu mărturiile istorice. al C. Deşi era bine intenţionat. autorii volumului 200 de zile mai devreme. împotriva realegerii lui Nicolae Ceauşescu în funcţia de secretar general al PCR. Ceea ce ştim sigur este faptul că. Deoarece adevărul istoric a fost denaturat. vezi documentele anexate. la 27 noiembrie 1989.P. (Ibidem. Berlin şi Praga. dr.Ex. Mult prea încrezător în aprobările tacite (şi meschine) ale membrilor C. în secolul al VI-lea î. de exemplu.. în scopul păstrării privilegiilor şi avantajelor materiale oferite de partidul-stat4). Aceasta a constituit un răspuns la scrisoarea primită de la liderul sovietic la 23 noiembrie 1989. iar în Cuvântul înainte al lucrării se afirmă tranşant: «A spune că România a contribuit decisiv la înfrângerea Germaniei hitleriste poate părea. Budapesta. 3 Pentru detalii. Rădăcinile în timp ale revoluţiei din august 1944. un accident al istoriei».. Chr. 4). Rolul României în scurtarea celui de-al Doilea Război Mondial (Ilie Ceauşescu. cetăţenii români care au protestat la Moscova. acţiunile lui Nicolae Ceauşescu.n.R.Ex. sătui fiind de regimul dictatorial de tip comunist. Şase luni mai târziu. dosar 33/1989. chiar în timpul Congresului al XIV-lea.C. pe bună dreptate. nu s-au sfiit să vorbească despre «rădăcinile istorice ale revoluţiei din august 1944». Ibidem. dorind apărarea intereselor naţionale ale României. indirect sau direct. (Ibidem. în şedinţa Biroului Permanent al C. Florin Constantiniu şi Mihail E.). la Malta. În literatura istorică s-a spus şi s-a repetat adesea. 5. Dar tot de necrezut a putut părea. Nicolae Ceauşescu i-a numit „nenorociţi” pe cetăţenii români care solicitau eliberarea paşapoartelor necesare pentru a emigra. Ionescu – n.. faptul că 23 august 1944 ar fi fost «un eveniment unic. la urma urmei. sub un titlu de capitol de-a dreptul siderant: 2500 de ani de performanţe istorice.P. despre intenţiile secrete ale lui Nicolae Ceauşescu faţă de tezaurul pierdut al României şi contestarea publică a Pactului „Ribbentrop-Molotov”? Din păcate. f. prin care Ceauşescu era informat despre desfăşurarea. 6). al P. dosar 64/1989. actul de la 23 august 1944 a pus România în situaţia unică de a aluneca dintr-o tabără beligerantă în alta. faptul că dintre toţi tracii. liderul PCR nu a reuşit să depăşească limitele caracterului şi pregătirii sale intelectuale. singuri geţii au opus rezistenţă armatei persane a lui Darius I». a unei reuniuni sovieto-americane (2-3 decembrie 1989)3. până în prezent nu s-a găsit nicio dovadă.. astfel: „În 1984. şi a doua oară. membrii aparatului de propagandă al PCR au potrivit de nenumărate ori faptele istorice într-un imaginar „pat al lui Procust”.C. f. f. care să confirme sau să infirme o asemenea ipoteză. prof. Din păcate. dosar 64/1989. Nicolae Ceauşescu a dovedit lipsă de tact prin trimiterea unei scrisori jignitoare lui Mihail Gorbaciov. oare. în încercarea de a legitima. de necrezut. pe plan intern şi extern. La 19 mai 1989. Să fi aflat. Aurel Pentelescu a contestat. Şi un ziar japonez a spus că toate aceste acţiuni sunt dirijate de Gorbaciov”2. de la un participant la şedinţa Comitetului Politic Executiv din 13 noiembrie 1989. (interesaţi mai curând de menţinerea lor în vârful nomenclaturii PCR. 4 În cursul anilor ’80. au primit din partea preşedintelui României un alt calificativ jignitor: „derbedei”. Mareşalul Ion Antonescu nu preconizase un astfel de fapt. în consonanţă cu 2 .

Nicolae Ceauşescu îi considera români pe cetăţenii din R. iar executarea sentinţei a avut loc într-o cazarmă din Târgovişte. de data aceasta cu valenţe umanitare: au fost mai puţine victime umane.. n. Florin Constantiniu. Totodată. răspunsul este afirmativ. 1985. 5 Se poate pune..S. fără un proces. IX. următoarea întrebare: în secolul trecut. în condiţiile desfăşurării celui de-al Doilea Război Mondial. 1991. Fără îndoială. în care să-şi expună opiniile referitoare la lovitura de stat ce urma să fie înfăptuită de Regele Mihai I. în „Generalul de brigadă (ret. un slogan propagandistic. August ’44. 202203. Comp..n. (.) Aprecierea că România a scurtat durata războiului cu 200 de zile aparţine occidentalilor (învingătorilor). Ionescu. De asemenea. Bucureşti. La rândul său. discursurile politice ale comuniştilor.) se încheie triumfalist. în mod firesc. 10). dr. mai puţine pagube materiale . Petre Roman. Mihail E. Bucureşti. după lovitura de stat de la 22 decembrie 1989.) prof. care conferă României o nouă dimensiune istorică. Consecinţe nefaste pentru România. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ce contează faptul că românii au avut de suferit (atunci şi ulterior) de pe urma unui astfel de sacrificiu pentru Aliaţi. Mareşalul Ion Antonescu nu a reuşit să elaboreze şi să difuzeze în acea zi fatidică un comunicat oficial. p. Scopul său extern a fost menţinerea României într-o alianţă politico-militară – Organizaţia Tratatului de la Varşovia..n. Vasile I. că actul de la 23 august a fost necesar. La fel ca în cazul loviturii de stat de la 23 august 1944. în frunte cu Mihai Antonescu. Ambele scopuri s-au regăsit. nu ar fi fost posibile fără Actul de la 23 august 1944 care a marcat un început de eră nouă în istoria poporului român (subl.)»” (Aurel Pentelescu. Singura persoană care a votat împotriva executării soţilor Ceauşescu ar fi fost Ion Iliescu.S. 244. comuniştii români au organizat şi condus o lovitură de stat? În opinia nostră.. a existat un scop extern: trecerea Armatei Române de partea unei alte coaliţii politicomilitare – Naţiunile Unite. Nicolae Ceauşescu a fost condamnat la moarte împreună cu soţia sa. actul de la 23 august 1944 a avut un scop intern: înlăturarea de la putere a mareşalului Ion Antonescu şi a colaboratorilor săi. Lovitura de stat de la 22 decembrie 1989 a avut. la 80 de ani”. ci despre lovitura de stat de la 22 decembrie 1989. ambele scopuri se regăsesc într-un program politic: Comunicatul către Ţară al Consiliului . sentinţa a fost stabilită într-o toaletă a Ministerului Apărării Naţionale. Editura Militară. Ilie Ceauşescu. La fel şi faptul că actul de la 23 august a scurtat durata războiului cu circa şase luni. Cât de puţine? În folosul cui? Al omenirii? Poate. însă nu poate fi vorba despre actul de la 23 august 1944. Ion Iliescu şi Gelu Voican-Voiculescu. cu toate că monografia citată (246 p.. În principiu. un alt slogan propagandistic. de asemenea. România la cumpăna istoriei. 2008. împreună cu altele. fostul primministru a declarat că s-a situat de partea lui Ion Iliescu în momentul în care s-a discutat despre lichidarea imediată. Evident. Editura Ştiinţifică. – n. După cum menţiona Gelu Voican-Voiculescu. p. Moldovenească 207 _______________________________________________________________________________ O lună mai târziu. săvârşit de Regele Mihai I. Bucureşti. într-un program politic: declaraţia rostită de Regele Mihai I şi difuzată la postul naţional de radio în seara de 23 august 1944. în spiritul epocii în care şi pentru care a fost scrisă: «Toate aceste înfătuiri remarcabile (ale construcţiei socialiste în România. altfel România ar fi fost transformată într-un teatru devastator de război.) (200 de zile mai devreme . un scop intern: înlăturarea de la putere a cuplului prezidenţial Nicolae şi Elena Ceauşescu.). p. 1-20. 195-196. într-un volum autobiografic. p. Ion Şuţa.n. adresat naţiunii române. în condiţiile desfăşurării Războiului Rece. a cuplului prezidenţial5. Rolul României în scurtarea celui de-al Doilea Război Mondial. Mocanu. Petre Roman a afirmat în repetate rânduri că Ion Iliescu s-a pronunţat împotriva executării soţilor Ceauşescu. 200 de zile mai devreme. Sfârşitul celui de-al doilea război mondial. în cursul unei discuţii dintre Silviu Brucan.

cât şi „Revoluţia română din Decembrie 1989” sunt doar lovituri de stat. pentru a-şi manifesta bucuria faţă de înlăturarea de la putere a dictatorilor. De asemenea. în alte oraşe din ţară şi în Bucureşti. cât şi Ion Iliescu au avut în preajma lor un grup foarte mic de consilieri (conspiratori) şi au acţionat în împrejurări excepţionale. după executarea propriu-zisă a loviturii de stat. Pe parcursul desfăşurării evenimentelor violente care au urmat loviturilor de stat. în cazul „23 august 1944” au apărut celebrii „ilegalişti”. până la dispariţia de pe scena politică a primului stat comunist din lume. . au solicitat. privind erorile de apreciere. interesate să-şi promoveze drepturile lor de proprietate asupra mijloacelor de producţie. rostit de Ion Iliescu în noaptea de 22 decembrie 1989. au apărut discuţii. liderii politici din Europa şi America de Nord nu puteau fi de acord cu iniţiativele celui supranumit în massFrontului Salvării Naţionale. săvârşite de către cei doi şefi de stat. Aceştia au pus masele populare în faţa faptului împlinit: arestarea cuplurilor Ion şi Mihai Antonescu. Laura-Antoaneta Sava _______________________________________________________________________________ Din păcate pentru Nicolae Ceauşescu. Ulterior. Regele Mihai I a menţinut formele de proprietate asupra mijloacelor de producţie. care gravitau în jurul centrului de putere al statului român. nici Ion Iliescu nu au îndeplinit un asemenea rol. acei actori politici s-au autolegitimat pentru a nu fi înlăturaţi de la putere de alte grupuri de opozanţi ai celor doi dictatori sau de grupurile de susţinători ai regimurilor Ion Antonescu. însuşit de „ilegaliştii” comunişti şi devenit periculos imediat după 22 decembrie 1989. emise în condiţii suspecte.208 Petre Opriş. în momentele derulării loviturilor de stat. În opinia noastră. Totodată. Nicolae Ceauşescu a intuit faptul că poziţia sa în fruntea statului era serios ameninţată. nu au afirmat public şi nu au schimbat nimic în această privinţă. se poate observa similitudinea care apare în privinţa celor care şi-au revendicat. acestea nu au pus în discuţie o chestiune esenţială: forma de proprietate asupra mijloacelor de producţie. în mod ipocrit. În cazul declanşării unei revoluţii. precum cele primite de „ilegalişti” în timpul dictaturii comuniste. declanşate mai întâi la Timişoara şi. Spre deosebire de mareşal. Recunoaşterea. în ambele cazuri. aşa-zisele acte de opoziţie pe care le-au înfăptuit împotriva celor două regimuri politice dictatoriale. mai curând. Loviturile de stat de la 23 august 1944 şi 22 decembrie 1989 s-au bazat. existente în timpul regimului politic al mareşalului Antonescu. săvârşite de actori politici desemnaţi de mici grupuri elitiste. În cazul „22 decembrie 1989” au răsărit la fel de celebrii „revoluţionari” – fără calificativul „de profesie”. respectiv Nicolae Ceauşescu. mai apoi. Astfel. La fel ca Ion Antonescu. acordul celor care s-au adunat spontan în pieţele publice din România. cei care o organizează şi o conduc sunt exponenţii unor categorii sociale. „Revoluţionarii” s-au legitimat în faţa autorităţilor statului tot cu ajutorul unor carnete colorate. Printre altele. la posturile naţionale de radio şi de televiziune. Ion Iliescu s-a străduit să păstreze forma de proprietate asupra mijloacelor de producţie. pentru a li se acorda în mod abuziv privilegii materiale – cel puţin la fel de consistente. respectiv Nicolae şi Elena Ceauşescu. antifascistă şi antiimperialistă de la 23 August 1944”. în perioadele care au urmat. de către naţiunea română. Atât Regele Mihai I. moştenită de la Nicolae Ceauşescu. URSS (31 decembrie 1991). pe acte individuale. Cu ajutorul carnetului roşu de partid. în scopul blocării acţiunilor de protest. ei şi-au asigurat o situaţie materială foarte bună. într-un mod cât mai larg cu putinţă. Deţinerea şi exercitarea acelor drepturi de proprietate. liderul comunist a solicitat în mod public sprijinul naţiunii române. atât „Revoluţia de eliberare socială şi naţională. cu două zile înainte de înfăptuirea loviturii de stat de la 22 decembrie 1989. Nici Regele Mihai I. a legitimităţii loviturilor de stat săvârşite de Regele Mihai I (la 23 august 1944) şi Ion Iliescu (la 22 decembrie 1989) a fost esenţială pentru impunerea autorităţii celor doi actori politici la nivelul întregii societăţi româneşti. generează câştiguri materiale importante şi permite dezvoltarea categoriilor sociale care au declanşat şi/sau au susţinut revoluţia. în mod zgomotos. prin intimidarea autorităţilor statului şi prin săvârşirea de abuzuri în perioada imediat următoare loviturii de stat.

C.C. secretar general al Partidului Comunist Român. Rădulescu Gheorghe.. în faţa Comitetului Politic Executiv. din ziua de 13 noiembrie 1989 Şedinţa a fost prezidată de tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU. Nr. Oprea Gheorghe. David Gheorghe.Nicolae Ceauşescu îi considera români pe cetăţenii din R. 1840 22 XI 1989 STENOGRAMA şedinţei Comitetului Politic Executiv al C. Toma Ioan. Gere Mihai. Dobrescu Miu.C. precum şi viziunea sa despre relaţiile româno-sovietice. Coman Ion.C.S. Curticeanu Silviu. al P. Nu este prea mare – decât vreo 140 de pagini! (sic!) (. Dăscălescu Constantin. Moldovenească (extrase). Petrescu Barbu.R. Gâdea Suzana. Nicolae Ceauşescu devenea un pericol foarte grav pentru status quo-ul european.R. ANEXA nr. Popescu Dumitru. La şedinţă au participat tovarăşii: Bobu Emil. al P.C. Mănescu Manea.R. la sfârşitul anului 1989. dar faţă de care . nici public. Au fost invitaţi tovarăşii: Bărbulescu Vasile.S. Fazekaş Ludovic.. din 13 noiembrie 1989. chiar de planurile naţionale de dezvoltare economică.R. Moldovenească 209 _______________________________________________________________________________ media occidentală „Dracula din Carpaţi”. încă o problemă. puse în practică de acesta în perioada 1965-1980. Stenograma şedinţei Comitetului Politic Executiv al C. Ciobanu Lina. deocamdată.C.) Vreau să ridic.. Prin punerea sub semnul întrebării a graniţei existente între România şi URSS. Totodată.S. Dincă Ion. Andrei Ştefan. Postelnicu Tudor. Ceauşescu Elena. Pană Gheorghe. pe care preşedintele României le-a impus în anii ’80 pentru a scoate ţara dintr-o criză economică provocată. Giosan Nicolae. Mureşan Ana. Pacoste Cornel. recunoscut în mod oficial la Helsinki (1 august 1975) de către conducătorii tuturor statelor europene (inclusiv de Nicolae Ceauşescu) – mai puţin Albania – şi de cei ai SUA şi Canadei. Niculescu Paul. Constantin Nicolae. Nicolae Ceauşescu: Am convocat această şedinţă.S. al P. Szasz Iosif. care nu urmează s-o punem la Congres. Olteanu Constantin. în cursul căreia Nicolae Ceauşescu a prezentat ideile principale ale Raportului său la cel de-al XIV-lea Congres al P. Arhiva Comitetului Politic Executiv al C. susţinerea publică a lui Nicolae Ceauşescu de către conaţionalii săi era afectată profund de seria deciziilor catastrofale. Stoian Ion. Tov. pentru a discuta Raportul care trebuie prezentat în faţa Congresului al XIV-lea. Totu Ioan. Mitea Constantin.C. Radu Ion. Radu Constantin. în contextul reformelor care aveau loc în R. Milea Vasile. tovarăşi. parţial. Matei Ilie. 1 13 noiembrie 1989. Ursu Ion.

în martie 1964. Elena Ceauşescu: Să ne dea de la ei. În primul rând că Lenin a semnat acest decret în 1921. Şi. Am atras atenţia tovarăşilor că trebuia să le publice în presă şi va trebui să publicăm. Laura-Antoaneta Sava _______________________________________________________________________________ trebuie să adoptăm o poziţie mai clară. am discutat. ne-am întâlnit cu el. Trebuie să le asigure folosirea limbii. în timpul lui Hruşciov. legate de relaţiile cu China. să discutăm această problemă şi cu Mihail Gorbaciov. Este adevărat că nu am mai reluat această discuţie. am mai discutat această problemă. în mod corespunzător. dar nu au fost condiţii şi am spus s-o lăsăm ceva mai târziu. Am vrut. Am întrebat. ne-au spus că l-au luat „albii”.210 Petre Opriş. Nicolae Ceauşescu: Pe noi nu ne interesează asta. sunt şi stenogramele. De altfel. Asta a fost. În 1965. în concordanţă cu constituţia sovietică şi cu ceea ce afirmă acum ei. la un moment dat. va trebui să reluăm şi problema Basarabiei. Va trebui să discutăm cu Uniunea Sovietică această problemă în perioada imediat următoare. Anularea acestui acord. în primul rând. Trebuie oricum să ridicăm problema populaţiei din Republica Moldovenească (sic!). dar am convenit. după ce s-a terminat cu „albii”. problema Basarabiei şi Bucovinei de Nord. prin care se spune că aparţine poporului român şi că va fi restituit atunci când în România va fi puterea muncitorilor şi ţăranilor. dar trebuie să analizeze şi să vedem cum să soluţionăm această problemă. în întâlnirea pe care am avut-o cu Brejnev. sunt un popor. Tov. dacă consideră că în România nu este încă puterea muncitorilor şi a ţăranilor?! Sigur. . inclusiv Brejnev au spus că aurul s-a pierdut. între alte probleme. să le asigure. inclusiv să se soluţioneze. problema aurului şi a tezaurului nostru. în mod inevitabil. Este vorba de probleme legate de Moldova sovietică. Elena Ceauşescu: „Albii” erau peste tot. dar noi nu putem să nu luăm nici un fel de poziţie în această problemă. să se întâlnească delegaţiile celor două partide – şi s-au întâlnit – dar au intervenit problemele cunoscute în legătură cu Hruşciov şi nu s-a făcut nimic. de asemenea. Tov. El nu a respins-o. Pe mine nu mă interesează că s-a pierdut sau ce au făcut cu el. Aţi citit cu toţii informaţiile şi ce se întâmplă acolo. Nicolae Ceauşescu: Nu mă interesează cine l-a luat?[!] Tov. am discutat şi problema Basarabiei. pentru că ei sunt o republică. Când ne-am întors din China. având în vedere. într-o formă sau alta. trebuie să pună şi problema anulării tuturor acordurilor care au avut loc. Tov. că problema Basarabiei este legată de acordul cu Hitler. atunci a avut o poziţie favorabilă Şaleapin. pentru că la un moment dat. de acordul dintre Uniunea Sovietică şi Hitler. pe care România îl are în Uniunea Sovietică şi despre care există un Decret semnat de Lenin. care a spus că tovarăşii români au dreptate. de altfel. Sigur. Ceilalţi. Ei înşişi spun că sunt un popor moldovenesc.

vă rog să spuneţi? Tov. Este vorba de acordul dintre Molotov şi . nu dorim acum să ridicăm. în primul rând să publicăm poziţiile care sunt.Nicolae Ceauşescu îi considera români pe cetăţenii din R. dar soluţionarea acestei probleme trebuie gândită şi trebuie s-o discutăm. Să avem în vedere. S-au publicat şi în Uniunea Sovietică. Nicolae Ceauşescu: Deci sunteţi de acord? . în mod corespunzător. Gheorghe Rădulescu: Este foarte bine cum aţi propus. Dacă sunteţi de altă părere. I-am spus şi lui Matei [Ilie] şi lui Olteanu [Constantin]. dar alta este să recunoaştem că poporul moldovenesc este un popor care nu are strânse legături cu poporul român. Moldovenească 211 _______________________________________________________________________________ Sunt români şi nu-i lasă să folosească limba pe care o doresc ei şi. Aici nu este vorba de existenţa unei naţionalităţi sau a unor oameni care sunt de origine română şi se găsesc în Uniunea Sovietică. avem o referire generală şi am spus că nu vom putea să recunoaştem. intervine şi aici anularea. Noi vrem ca după Congres să avem o discuţie pe această problemă. pentru că acolo se spune foarte clar că Uniunea Sovietică manifesta interes – asta este formula. în care se spune că Uniunea [Sovietică] manifestă interes faţă de Basarabia şi Bucovina. Una este problema graniţelor. nu numai în acordul general. ca rezultat al forţei.S.n. pentru că este legat şi de partea internaţională – i-am chemat pe amândoi pentru că.) cu Hitler. Asta ar fi o altă problemă pe care am vrut s-o ridic în Comitetul Politic Executiv şi este de fapt o problemă strict internă. punându-se problema anulării înţelegerii cu Hitler. care a fost cedată datorită acordului (realizat de Stalin – n. Elena Ceauşescu: Asta nu se poate niciodată. trebuie să lucreze împreună. Nicolae Ceauşescu: În programul partidului. prin care ne cereau ca noi să recunoaştem în mod deschis că Basarabia este a lor. dar de fapt adoptă măsuri mai brutale decât în trecut şi continuă să-i împiedice să-şi pună în valoare problemele lor. Să publicăm aceste probleme. cel puţin. Sigur. în acordul semnat aparte. Tov. într-o formă schimbarea imediată a graniţelor. Vin şi fac o plenară şi anunţă că vor să îndrepte lucrurile. dar am vrut să vedem care este părerea Comitetului Politic Executiv în această problemă. ci este vorba de o parte a României. aceste acorduri.Toţi tovarăşii sunt de acord. Tov. Manea Mănescu: Asta este realitatea şi nu se poate altfel. Tov. Aceasta ar fi o altă problemă. este un non-sens. Tov. mai cu seamă că ei le publică şi să avem în lunile următoare o discuţie specială pe această problemă. pentru că nu se poate să acceptăm această situaţie şi felul cum ei acţionează. în prima etapă. este evident că. în 1970-1975 am avut câteva discuţii cu secretarul cu problemele internaţionale de atunci – Katuşev – trimis de conducere. şi din punct de vedere internaţional. ce a fost în trecut.S. Cum s-au publicat aceste acorduri în altă parte va trebui să le publicăm şi noi. să se asigure legături corespunzătoare între Moldova şi România. De altfel. Sigur.

Nicolae Ceauşescu: Acestea ar fi unele probleme interne ale României. mă refer la unitatea între ţările independente. şi Cehoslovacia. zilele trecute. independentă. Acest lucru l-am avut întotdeauna în vedere. Tov. pentru a acţiona împreună în vederea depăşirii diferitelor obstacole. să nu mergem spre o federaţie balcanică. că în problema Poloniei şi Uniunea Sovietică manifesta anumite interese. am afirmat poziţia noastră. şi am spus că în această privinţă afirmăm şi noi teza unui mare preşedinte al Franţei. Adică grupul acesta de ţări care sunt vecine cu ţările balcanice şi au multe lucruri comune. De fapt. cu participarea tuturor ţărilor europene. a întăririi conlucrării cât mai largi.). I-am dat unui francez un interviu. că Europa este o naţiune liberă. În realitate. Un asemenea punct este şi în legătură cu Polonia.212 Petre Opriş. Tov. În problema Balcanilor. şi. Elena Ceauşescu: Rămâne Cehoslovacia. Trebuie. Nicolae Ceauşescu: Este un protocol semnat de ministrul afacerilor externe de atunci al României. am spus că trebuie să ne adresăm ţărilor din Balcani. pe care trebuie să le avem în vedere. Tov. adică împărţirea Poloniei. Tov. Ion Stoian: Toate acestea sunt în stenogramele lui Hitler. sunt poziţiile noastre cunoscute. de fapt. România propune să se încheie un acord general. sovieticii au vrut să depăşească înţelegerea cu Hitler şi au cerut iniţial întreaga Bucovină şi Hitler s-a opus [:] „ne-am înţeles numai atât”. în continuare. Laura-Antoaneta Sava _______________________________________________________________________________ Ribbentrop şi unde se spune că Germania nu are interes şi nu are obiecţiuni faţă de acest lucru. a apropierii. având în vedere că folosirea lor ar duce la distrugerea întregii Europe. în care reluăm problema distrugerii armelor nucleare şi am introdus aici că ţările europene trebuie să realizeze un acord pentru înfăptuirea până în 1995 a distrugerii armelor nucleare din Europa. În ceea ce priveşte celelalte probleme. în primul rând am în vedere Ungaria şi Austria. Sigur.n. dar eu în Raport nu m-am referit concret. în cadrul măsurilor generale de distrugere a armelor nucleare. realmente. Elena Ceauşescu: Şi ne-au luat şi Insula Şerpilor. desigur. ci spre o colaborare largă economică şi în toate domeniile şi la care pot participa şi unele ţări din bazinul dunărean. faţă de problema unităţii europene. Este vorba de [Charles] De Gaulle. este prezentată poziţia României în problemele internaţionale. în Balcani. Spunem . aici spunem aşa: „În acest cadru. Nicolae Ceauşescu: Sigur. Tov. Tov. Uniunea Sovietică nu are nimic cu Dunărea şi Germania la fel. cum am mai discutat. privind eliminarea până în 1995 a tuturor armelor nucleare din Europa”. care sunt aprobate. În legătură cu Raportul (pentru Congresul al XIV-lea – n. nu m-am mai referit aici la „căminul comun”.

ca să nu ne apucăm acum să le reluăm. la un moment dat – am avut şi o variantă – să prevedem un ritm de 7-8 la sută al dezvoltării. dacă vom lucra bine.S. Am discutat. în plenară am pus toate aceste probleme. Acestea ar fi problemele privind situaţia internaţională. dezvotării socialiste a României. privind rolul său. este acum un interes în rândul unor partide socialiste. Dacă consideraţi că ar trebui să mai subliniem vreo problemă deosebită. este vorba de Ungaria. Tov. cum să se realizeze în condiţii mai bune dezvoltarea în viitor. de aceea am spus că trebuie să considerăm minime prevederile din Programul-Directivă. . au început discuţii şi sunt critici la adresa situaţiei din Ungaria şi Polonia. Moldovenească 213 _______________________________________________________________________________ chiar a unor ţări din bazinul dunărean – nu le menţionez. de aceea am şi făcut plenara. chiar ceva mai mare şi pe urmă am ajuns la concluzia că este bine să mergem pe prevederile vechi. a omenirii. Deci. hotărârile să răspundă intereselor partidului.Nicolae Ceauşescu îi considera români pe cetăţenii din R. m-am referit la problemele colaborării cu partidele socialiste şi social-democrate. inclusiv ne-am pronunţat pentru o Conferinţă internaţională a partidelor comuniste şi muncitoreşti. Şi noi trebuie să ne spunem părerea. Uite. inclusiv conlucrarea în Pactul de la Varşovia atâta timp cât va exista acest pact. pentru că Balcanii privesc ţările din Balcani. inclusiv cum să rezolvăm problemele. Am menţionat unele lucruri unde trebuie să punem un accent mai deosebit. că dezbaterea. De altfel. Aici nu am reluat toate problemele din plenară. în Programul-Directivă. Dacă sunteţi de acord. cam asta sunt problemele principale din acest raport.S. în sfârşit. care consideraţi că trebuie s-o punem? Sigur. cu unii este necesar să discutăm. Sunt păreri diferite. socialdemocrate. ci am vrut numai să subliniez perspectivele şi dezvoltarea în continuare. La relaţiile între partide am pus problema necesităţii unor întâlniri şi consfătuiri regionale. Tov. inclusiv am vorbit de subdezvoltare. Sigur. Elena Ceauşescu: Problema principală este să realizăm exportul. poporului. în sensul că socialiştii nu pot să sprijine decât dezvoltarea pe calea socialistă. poziţiile noastre care sunt cunoscute. Sigur. o scurtă încheiere cu concluzii generale. să ne aşezăm însă şi în practică să facem mai mult. Mai mult decât avem în Directive nu ar fi bine să punem acum. că de la început până la sfârşit se subliniază că numai calea socialismului este singura cale pentru dezvoltarea României. Cehoslovacia şi Austria. m-am referit şi la armată. posibilităţile sunt mai mari. Nicolae Ceauşescu: Şi toate celelalte probleme. nu revenirea spre capitalism. m-am referit chiar asupra unor probleme privind socialismul îndeosebi. dar în gândul meu este ca să le avem în vedere. de fapt nu le mai reluăm. dacă aveţi vreo problemă deosebită. dacă vor dori acest lucru. vă rog să-mi spuneţi? În teze. Şi. De asemenea.

Pentru a reda acest amănunt. dar trebuie să folosim continuu pentru că realmente.N. că schimbările se vor accentua şi în general vor apare noi ţări. a crescut Japonia la 21 la sută ponderea. Sigur.I. dosar 63/1989.C.C. Cel puţin atât cât declară ei. Această dezvoltare rămâne o legitate a dezvoltării (sic!). Notă: Documentul a fost ştampilat şi înregistrat la Arhiva Comitetului Politic Executiv al C. Am dat câteva date. dar aceste două ţări au o creştere foarte mare şi. 8-12. situaţia din lumea capitalistă nu este deloc înfloritoare. – Cancelarie. ajung să folosească unele greutăţi economice din ţările socialiste pentru a abate atenţia de la problemele lor foarte grave şi asta nu-i va ajuta să-şi consolideze poziţia. al P. dar şi deficitul social. în grupul lor acum au coborât la 34 la sută. Fac scandal. al P.F. Şi trebuie să publicăm acest lucru.. în raport.C.C. (. Laura-Antoaneta Sava _______________________________________________________________________________ Interesant este că Statele Unite ale Americii deţineau în rândul ţărilor dezvoltate. 4.. cu vreo 15 ani în urmă. al P. în contextul reformelor care aveau loc în R. Noi trebuie să ne străduim să nu rămânem în urmă. Protocolul şedinţei Comitetului Politic Executiv al C. am utilizat caracterele italice. Nicăieri nu scrie că aceasta va rămâne veşnic numai pentru anumite ţări. 2 13 noiembrie 1989. secretar general al Partidului Comunist Român.R. din 13 noiembrie 1989. Asta este problema! Astăzi am văzut un articol în „Herald Tribune” despre necesitatea a se reduce nu numai deficitul bugetar.R.C. • . a crescut R. Germania şi celelalte ţări. pentru că nu mai poate să se conteste de către nimeni acest lucru.C. al P. probabil. din ziua de 13 noiembrie 1989 Şedinţa a fost prezidată de tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU.C. fond C. în care arată că în trecut 2/5 din populaţie a devenit bogată şi 2/5 a devenit mai săracă.S. o pondere de 50 la sută. în cursul căreia Nicolae Ceauşescu a prezentat ideile principale ale Raportului său la cel de-al XIV-lea Congres al PCR. precum şi viziunea sa despre relaţiile româno-sovietice. 3240 Nr. 24 al şedinţei Comitetului Politic Executiv al C. eu nu am de gând să mă mai refer la alte probleme acum. f. foarte mult! Practic.S. la această creştere a săracilor.) A. PARTIDUL COMUNIST ROMÂN Arhiva COMITETUL CENTRAL Comitetului Politic Executiv al CC al PCR Nr.R.214 Petre Opriş. Moldovenească..R. Se înşeală foarte.C. ANEXA nr.C. 1840 22 XI 1989 PROTOCOL nr. Şi eu mă refer.

Stoian Ion. Matei Ilie. al P. Au fost invitaţi tovarăşii: Bărbulescu Vasile.C. Constantin Nicolae. cu privire la mesajul adresat de Mihail Gorbaciov lui Nicolae Ceauşescu înainte de începerea reuniunii de la Malta dintre liderii SUA şi URSS (2-3 decembrie 1989).40. Comitetul Politic Executiv a aprobat propunerile prezentate de tovarăşul Nicolae Ceauşescu. Niculescu Paul.C.R. Radu Constantin. Ursu Ion. dosar 63/1989. f.S. Nicolae Ceauşescu A. al P.. • .R. Moldovenească 215 _______________________________________________________________________________ Au participat tovarăşii: Bobu Emil. Mureşan Ana. David Gheorghe. Szasz Iosif. Radu Ion.R. Oprea Gheorghe. cuprinse în Raportul ce urmează să fie prezentat celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român. Gâdea Suzana.C. Pacoste Cornel. Ciobanu Lina. Toma Ioan. Petrescu Barbu. ANEXA nr. Şedinţa a început la ora 11. Comitetul Politic Executiv a aprobat propunerile cu privire la programul şi modul de desfăşurare a lucrărilor Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român. Nota trimisă lui Nicolae Ceauşescu de către Constantin Olteanu.C. al P.C.S. cu privire la poziţia ce urmează să fie adoptată şi acţiunile ce vor trebui întreprinse în legătură cu unele probleme internaţionale ce interesează în mod deosebit ţara noastră. Notă: Documentul a fost ştampilat şi înregistrat la Arhiva Comitetului Politic Executiv al C. În cadrul discuţiilor. fond C. Giosan Nicolae. Pană Gheorghe. Rădulescu Gheorghe. am utilizat caracterele italice. Ordinea de zi: . Comitetului Politic Executiv al C. ss. Andrei Ştefan. Curticeanu Silviu. Milea Vasile.N. Dobrescu Miu. Mănescu Manea. Raportul va fi supus spre aprobare şi Plenarei Comitetului Central al partidului. Dincă Ion. 3 23 noiembrie 1989. Ceauşescu Elena.C.I. care va fi convocată în ziua de 18 noiembrie 1989. secretar general al partidului. Fazekaş Ludovic. Gere Mihai. Mitea Constantin.Nicolae Ceauşescu îi considera români pe cetăţenii din R. Totu Ioan. Coman Ion.Discutarea Raportului ce urmează a fi prezentat Congresului al XIV-lea şi programul de desfăşurare a Congresului.C.30 şi s-a terminat la ora 12. 2. Popescu Dumitru. a examinat pe capitole şi a aprobat principalele probleme. Postelnicu Tudor. Dăscălescu Constantin. Olteanu Constantin. – Cancelarie. Pentru a reda acest amănunt.

din partea tovarăşului Mihail Sergheevici Gorbaciov. În aceste zile se încheie pregătirile pentru întâlnirea cu preşedintele SUA. Tiajelnikov. o constituie recunoaşterea dreptului suveran al fiecărui popor de a-şi alege calea propriei sale dezvoltări. Temelia temeliilor relaţiilor Uniunii Sovietice cu celelalte state. M. deosebit de vizibilă pe continentul European. care s-a desfăşurat la Varşovia. Laura-Antoaneta Sava _______________________________________________________________________________ [Consemnare manu:] 3411/24. În dezbaterea acestor probleme intenţionăm să pornim de la poziţiile noastre principiale. se desfăşoară cu succes procesul general-european. Deşi în vederea acestei întâlniri nu există o ordine de zi convenită în prealabil. în ce direcţie şi în ce ritmuri vor avea loc transformările. Poate fi vorba. 3322 29 XI 1989 La 23 noiembrie a. . în primul rând. se poate hotărî numai în contextul şi ca urmare a unui dialog general-european constructiv. O asemenea recunoaştere trebuie să fie reciprocă. forţele armate şi armamentele. Uniunea Sovietică şi aliaţii săi sunt gata – şi au confirmat aceasta prin acţiuni practice – să reducă. sunt semnale din partea americanilor în această privinţă. inclusiv. următorul mesaj: „Dragă tovarăşe Nicolae Ceauşescu. sau generate de confruntarea dintre blocuri. Nicolae Ceauşescu NOTĂ Cancelaria CC al PCR Nr.. influenţa asupra situaţiei din Europa şi din lume.11. ambasadorul URSS la Bucureşti. secretar general al Partidului Comunist Român. În orice caz. al recentei întâlniri a miniştrilor afacerilor externe ai statelor noastre. necesită să se pună capăt rămăşiţelor „războiului rece”. secretar general al CC al PCUS. să treacă de la confruntare la colaborare. cu aliaţii noştri.c. fără aceasta. se înţelege. credem. tovarăşul secretar Constantin Olteanu l-a primit pe E. întrucât. aspectele internaţionale ale acestora. în toate domeniile. Cu acest prilej. Ce transformări sunt necesare în legătură cu aceasta. nu este posibilă o dezvoltare internaţională constructivă.216 Petre Opriş.1989 [Rezoluţie:] V[ăzut] ss. preşedintele Republicii Socialiste România. preşedintele Sovietului Suprem al URSS. una din temele centrale va privi. procesele ce au loc în Europa răsăriteană. până la minimul rezonabil. examinate în cadrul Consfătuirii de la Bucureşti a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varşovia. ambasadorul sovietic a menţionat că a fost însărcinat să transmită tovarăşului Nicolae Ceauşescu. Există un fundament bun – Actul de la Helsinki. şi în această privinţă noi nu trebuie să pornim de la zero. G. la cererea acestuia. practic. 2. în cadrul căruia SUA şi Canada participă pe baze de egalitate. Interdependenţa crescândă a statelor. politicii şi psihologiei născute. despre următoarele: 1. Bush.

Nu pot fi însă subapreciate pericolele provocate de pasiunile şi stările de spirit revanşiste. a întăririi încrederii. Noi nu intenţionăm să intrăm într-o dezbatere detaliată a acestei probleme. au dat naştere multor zvonuri privind „problema germană”. spre îmbogăţirea culturii europene. pentru stabilirea între ele nu pur şi simplu a unor contacte episodice. cât va fi închisă această „cutie a Pandorei”. Paşii cunoscuţi. să afecteze graniţele existente ale statelor europene. a „eşecului socialismului”. 6. Acestea nu trebuie să afecteze realităţile teritorial politice statornicite.Nicolae Ceauşescu îi considera români pe cetăţenii din R. Pacea în Europa va rămâne trainică atâta timp. Din câte înţelegem noi. 4. Tocmai aici se ascund cauzele primului şi celui de-al doilea război mondial. de securitate. În legătură cu aceasta. ci a unor relaţii permanente reciproc utile. Încingerea acestora este capabilă să submineze încrederea ce se formează şi chiar să dea înapoi toate realizările de importanţă istorică în dezvoltarea raporturilor dintre Est şi Vest. sunt inconsistente şi mioape încercările de a înfăţişa restructurarea din Uniunea Sovietică. întreprinşi în ultima vreme de R. 3. Germană. Aceasta contribuie la avansarea dinamică pe calea conlucrării constructive practice. a păcii şi stabilităţii internaţionale. În această direcţie se desfăşoară lucrările de la Viena. inevitabil. reformele dintr-o serie de ţări socialiste. perspectivele unirii Germaniei. Cele mai curajoase schimbări de pe continentul nostru pot fi însă încununate de succes şi pot fi reciproc avantajoase numai în condiţiile menţinerii şi întăririi bazelor stabilităţii europene. a gândirii tehnologice. În ceea ce priveşte viitorul apropiat. spre căutarea unor căi sigure din punct de vedere ecologic de dezvoltare a civilizaţiei. O trăsătură esenţială a noii gândiri politice o constituie deideologizarea raporturilor interstatale.S. sigure. În realitate. Moldovenească 217 _______________________________________________________________________________ Noi suntem gata – şi în această privinţă există dovezi serioase – să respectăm drepturile omului. membru al Tratatului de la Varşovia a fost şi rămâne aliatul nostru strategic din Europa.S. este vorba despre un proces de reînnoire a societăţii socialiste. stat suveran. la calculele mizând pe folosirea dificultăţilor temporare ale celeilalte părţi în scopul realizării propriilor scopuri. Trecerea la perioada paşnică a istoriei europene necesită garanţii reciproce. sau să dea naştere altora noi. dar considerăm în mod ferm că existenţa şi dezvoltarea RDG în toţi aceşti ani a fost şi rămâne garanţia cea mai importantă a echilibrului european. care se înviorează. Este necesar să se renunţe la stereotipurile „războiului rece”. şi problema noului rol al Organizaţiei Tratatului de la Varşovia şi al NATO. Aici se pune. chipurile. RDG. drept o mărturie. Aceasta poate constitui o nouă contibuţie esenţială la întărirea securităţii în . politicienii cu simţ de răspundere din Occident înţeleg bine această realitate. noi ne pronunţăm pentru transformarea lor în organizaţii politico-defensive. pentru instituţionalizarea unei colaborări interblocuri. să lucrăm mână în mână cu fiecare dintre cei care tind spre dezvoltarea tradiţiilor umaniste europene. să renască pretenţii teritoriale vechi.D.

Laura-Antoaneta Sava _______________________________________________________________________________ Europa.R.S. A. Rîşkov.R. în „Suplimentul Jurnalul României 1989 – Acum douăzeci de ani”. Imediat după întâlnirea de la Malta suntem gata să informăm despre rezultatele acesteia pe conducătorii statelor aliate. 23 noiembrie 2009. – Cancelarie.C. al P. 23. Gorbaciov. ANEXA nr. în prima jumătate a zilei. Olteanu i-a precizat ambasadorului că răspunsul părţii române în legătură cu mesajul transmis urmează să fie comunicat ulterior.. Stenograma şedinţei Comitetului Politic Executiv al C. al P.I. 277. A. luni. p. la 4 decembrie 1989.218 Petre Opriş. referitor la desfăşurarea la Malta a unei reuniuni la care participau Mihail Gorbaciov şi George Bush. Conducătorii statelor aliate ar putea să sosească la Moscova la 4 decembrie. ca răspuns la cel primit de preşedintele României de la secretarul general al CC al PCUS în data de 23 noiembrie 1989.R.C.C. din 27 noiembrie 1989. din partea sovietică la întâlnire să participe tovarăşii M.C. am utilizat caracterele italice.N. S.C. 3. Petre Opriş. Se are în vedere ca.C. Pentru a reda acest amănunt. E. în cursul căreia s-a aprobat mesajul trimis de Nicolae Ceauşescu lui Mihail Gorbaciov. care în final va permite apropierea momentului dizolvării ambelor alianţe. Şevardnadze. N. dosar 66/1989. 1. I.C. al P. fond C. 4 27 noiembrie 1989.R. Notă: Documentul a fost ştampilat şi înregistrat la Cancelaria C.C. preşedintele SUA (2-3 decembrie 1989).C. în aşa fel încât lucrările să înceapă la orele 15.R.XI. al P. s-ar putea organiza o întâlnire corespunzătoare la Moscova. Vă rugăm să ne comunicaţi componenţa participanţilor la întâlnire din partea dumneavoastră”. N. f. Cum l-a anunţat Gorbaciov pe preşedintele R. al P.C. din ziua de 27 noiembrie 1989 . Arhiva Comitetului Politic Executiv al C.R. Acestea sunt considerentele în problemele europene pe care noi intenţionăm să le abordăm în cadrul convorbirilor cu preşedintele SUA. de reuniunea de la Malta.C. după ce va fi examinat de conducerea partidului. 1875 7 XII 1989 STENOGRAMA şedinţei Comitetului Politic Executiv al C. la crearea unui asemenea grad de înţelegere reciprocă. Takovlev. 31-33. Tovarăşul secretar C. Nr. nr.30. În acest scop.1989 • A.

Matei Ilie. Dobrescu Miu. Mureşan Ana. Gâdea Suzana. Andrei Ştefan. comuniste trebuie pornit de la principiul coexistenţei paşnice între aceste ţări. Totu Ioan. ar însemna o permanentizarea a lor. Postelnicu Tudor. să-l citiţi. Dăscălescu Constantin. aşa cum se spune. Uite. în legătură cu întâlnirea care urmează să aibă loc cu George Bush. ca să se pună problema aceasta între două sisteme. Aici el neagă toate aprecierile care au existat până acum. Gorbaciov şi răspunsului părţii române la acest mesaj. Tov. Constantin Nicolae. Coman Ion. Elena Ceauşescu: Mi se pare că la sfârşit se cam repetă. Curticeanu Silviu. cât va exista imperialismul. Popescu Dumitru. că acesta este adevărul. Ursu Ion. El vorbeşte într-adevăr de cauza celor două războaie mondiale. Tov.40. Noi spunem că aceste relaţii trebuie să pornească de la principiul coexistenţei paşnice între state cu orânduiri sociale diferite. Petrescu Barbu. Şedinţa a început la ora 16. Stoian Ion. la problema relaţiilor între statele socialiste.S. Gere Mihai. Constantin Olteanu dă citire mesajului primit de la M. Giosan Nicolae. Noi trebuie să vedem o formă. Radu Constantin. cam acestea ar fi. Nicolae Ceauşescu: Nu se repetă. Mănescu Manea. Olteanu Constantin. Rădulescu Gheorghe. Moldovenească 219 _______________________________________________________________________________ Şedinţa a fost prezidată de tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU. .). Tov. Tov. Ciobanu Lina. secretar general al Partidului Comunist Român. desfiinţarea lor concomitentă. În legătură cu teza dezideologizării. Pacoste Cornel. Dincă Ion. Aveţi mesajul la voi? Atunci. Nicolae Ceauşescu: La partea cu ideologizarea trebuie să mai vedem.10 şi s-a terminat la ora 16. spune că au fost probleme teritoriale. pentru că trebuie avut în vedere că cele două războaie mondiale au avut un caracter imperialist şi o împărţire a sferelor de influenţă. Ceauşescu Elena. Tov. ceea ce vrem să le răspundem.S. Au participat tovarăşii: Bobu Emil. blocurile militare. Toma Ioan. Radu Ion. Fazekaş Ludovic. De asemenea. Pană Gheorghe.Nicolae Ceauşescu îi considera români pe cetăţenii din R. Tov. Au fost invitaţi tovarăşii: Bărbulescu Vasile. Szasz Iosif. Tov. Ar fi greşit şi de neînţeles. am primit un mesaj de la tovarăşul Gorbaciov. David Gheorghe. Consider că ar fi greşit să se pună problema aceasta a dezideologizării relaţiilor între state. Nicolae Ceauşescu: Trebuie avut în vedere că pericolul acesta va exista atâta timp.S. Niculescu Paul. Tov. Nicolae Ceauşescu: Joi (23 noiembrie 1989 – n. Gheorghe Rădulescu: La baza lor a stat şi împărţirea sferelor de influenţă.n. Ar trebui ceea ce am hotărât. Partea aceasta cu colaborarea între cele două blocuri. Constantin Olteanu: Da.

Elena Ceauşescu: Trebuie să începem să prezentăm şi în presă şi la televiziune. Laura-Antoaneta Sava _______________________________________________________________________________ Trebuie să fie puţin mai aşa . Elena Ceauşescu: Trebuie să pună ferm. Aceasta. Să-i aducem îmbunătăţirile acestea şi să-i dăm drumul. Tov. Şi televiziunea trebuie să facă acest lucru. Permanent au discutat problemele economice. cu dezvoltarea industriei. Tov. dacă nu. să vină cu comunicatul şi informarea de aprobare. Manea Mănescu: Aşa cum aţi spus şi la Congresul al XIV-lea. Acelaşi lucru şi în Bulgaria. să se spună ca şi aici să se renunţe la orice amestec în treburile altor ţări. În ce priveşte întâlnirea pentru a asculta o informare. Tov. cu atât mai mult. Tov. Suntem obligaţi să răspundem. cu tot. Nicolae Ceauşescu: Este clar. de ce au făcut. Consider că este cazul ca presa noastră să facă comentarii în aceste zile. Germană. pentru că asta se doreşte. să se ia poziţie fermă. Dacă consideră că este greşit ce s-a făcut atunci. Elena Ceauşescu: Totul trebuie spus mai clar. să tratăm problemele relaţiilor internaţionale. Germană. Tov. Nicolae Ceauşescu: Mai ales că acum reiese clar că ceea ce s-a făcut în R. este organizat de sovietici şi de R. inclusiv problemele în Europa.F. Tov. Este bine? . amestecul aşa zis ideologic. Nicolae Ceauşescu: De asemenea. sub diferite forme.Toţi tovarăşii sunt de acord. pornind de la hotărârile Congresului al XIV-lea. Pe toate le-au discutat. pentru că problemele actuale nu se pot rezolva de cele două mari puteri şi de alte câteva state. care este mai periculos şi trebuie răspuns cu toată fermitatea. în felul acesta să facem. care ar însemna aprobare. noi să spunem că nu considerăm că pentru o informare să ne întâlnim. Ei tot spuneau că s-au discutat toate problemele. s-au dus în 1968 şi i-au forţat să aprobe. a principiilor de relaţii între state. Bulgarii caută acum să se lămurească. În Cehoslovacia. că dacă nu le răspundem o să zică „v-am informat şi aţi fost de acord. cu coexistenţa paşnică am discutat-o. Spun că nu au ştiut că au datoriile pe care le au. Am putea veni dacă se face o întâlnire să discutăm şi unele probleme bilaterale. şi noi am acţionat în numele tuturor”. Aşa să procedăm. Să înceteze orice amestec. că nu ne-am oprit la Congres. urmând poziţia noastră cu hotărâre. de egalitate. cu nivelul tehnic. Tov. ci de toate statele. să se asigure o Europă unită.. Uite. şi despre necesitatea întăririi independenţei şi suveranităţii. atunci trimitem ministrul de externe. Dar nu putea ca despre aceste datorii să ştie numai un număr restrâns de oameni. de ce nu-şi retrag . dar trebuie procedat aşa.. pentru că este pe jumătate spus.D.220 Petre Opriş.

Tov.. programe de aplicare a ceea ce am hotărât. toate problemele din diferite domenii de activitate. a făcut ce au vrut şi apoi l-au dat afară. inclusiv în învăţământul superior. să pregătească pe linie economică materialele. măsuri ca să întărim controlul activităţii.-ului. pentru cadre. Pentru vineri pregătim şedinţa Comitetului Politic Executiv.-ului. program de intensificare a relaţiilor pe linie internaţională.T. Notă: Documentul a fost ştampilat şi înregistrat la Arhiva Comitetului Politic Executiv al C. Trebuie să vă pregătiţi. dosar 66/1989. Acesta este adevărul. inclusiv în domeniul activităţii internaţionale.S.C. le întăresc. al P. S-a întâmplat aşa cum se întâmplă cu toţi cei pe care îi plătesc. Nicolae Ceauşescu: De fapt au realizat lovituri de stat organizate. al P. De acord? . pe linie de femei. aşa cum a fost şi Adameč. că ţările în curs de dezvoltare. Gândiţi-vă cum să facem ca să îmbunătăţim activitatea în sectoarele de care vă ocupaţi. – Cancelarie. dar la asta nu se gândesc.C. pentru pregătire politică. Elena Ceauşescu: De fapt.N. De asemenea. trebuie pregătit şi pe linie de partid ceea ce trebuie. şi în loc să le retragă. cum să realizăm ceea ce am hotărât în Congres.S.R. Elena Ceauşescu: Se folosesc de ei şi pe urmă îi dau la o parte. programele.Nicolae Ceauşescu îi considera români pe cetăţenii din R. din industria alimentară şi altele. care a vorbit.Toţi tovarăşii sunt de acord. am discutat să acordăm mai multe burse.N. Pentru a reda acest amănunt. Moldovenească 221 _______________________________________________________________________________ trupele de acolo. Tov. problemele de comerţ. să facem ca totul să fie clar pentru toată lumea. Cehii au acceptat trupele şi ei îşi ţin în continuare trupele acolo. care este un trădător. De asemenea. vom discuta problemele economice. să aplicăm ceea ce am stabilit la Congres. folosindu-se de ajutorul a tot felul de elemente descompuse. O să avem o participare mai activă.C. până vineri trebuie să avem programe. Sigur. pe linie de partid. în această direcţie. Tov.R.I.S. retragerea trupelor. . problemele de export. Fiecare să vă gândiţi şi să participaţi la întocmirea programelor. pe linie de tineret. acum iese în stradă. Cu asta. Nicolae Ceauşescu: De asemenea. Am vorbit în cursul dimineţii cu tovarăşul Dăscălescu.C. Un rol activ revine. 20-23. Am discutat şi vreau ca şi voi să vă gândiţi.C. aşa cum a făcut cu cel de la tineret. f. • A.S. care a văzut că nu poate în Biroul Politic să-şi impună poziţia. Tov. Elena Ceauşescu: Vor să-şi întărească dominaţia. fond C. aşa că în câteva zile să ne pregătim. C. C. putem încheia şedinţa. Tov. Primul lucru era acesta. Nicolae Ceauşescu: Acestea ar fi. am utilizat caracterele italice.P. Tov. Vom discuta inclusiv problema alegerilor.

1. în conformitate cu cele discutate la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varşovia care a avut loc la Bucureşti. 2. Bush. 3. abandonării pentru totdeauna a politicii de aşa-zisă descurajare nucleară. indiferent sub orice formă s-ar manifesta. Laura-Antoaneta Sava _______________________________________________________________________________ ANEXA nr. Considerăm că la întâlnirea dintre conducătorii URSS şi SUA nu se poate discuta. Dacă în cadrul întâlnirii bilaterale sovieto-americane va avea loc o asemenea discuţie. Despre problemele care au apărut în unele ţări socialiste se poate discuta numai în cadrul unei întâlniri între conducerile ţărilor socialiste. încetării tuturor experienţelor nucleare. După cum rezultă din mesaj. Cancelaria C. 5 27 noiembrie 1989.222 Petre Opriş. ci aplicarea celor stabilite în comun de ţările . aceasta va fi considerată de toate popoarele ca un amestec în treburile interne ale ţărilor socialiste. cu preşedintele SUA. ale dezarmării nucleare. În ce priveşte reducerea armamentelor convenţionale. una din temele centrale ale discuţiei va privi procesele care au loc în Europa răsăriteană şi aspectele internaţionale ale acestora. ale dezarmării şi. ca răspuns la cel primit de preşedintele României de la secretarul general al CC al PCUS în data de 23 noiembrie 1989. sub nici o formă. preşedintele SUA (2-3 decembrie 1989).C. Referitor la formularea din mesajul Dumneavoastră privind „noul rol” al NATO şi Tratatul de la Varşovia. ele trebuie soluţionate în cadrul negocierilor de la Viena. a efectivelor şi cheltuielilor militare din Europa. la începutul lunii decembrie. Ţinând seama de problemele grave ale vieţii internaţionale ca urmare a continuării cursei înarmărilor. apreciem că în cadrul întâlnirii sovieto-americane la nivel înalt vor trebui să se pună cu toată tăria problemele securităţii europene.R.C. Partidul Comunist Român a insistat de mai multe ori să se organizeze o asemenea întâlnire a ţărilor socialiste. la întâlnire. noi considerăm că problema care se pune nu este aceea de a se stabili o colaborare între cele două blocuri militare care ar însemna permanentizarea lor. al P. referitor la desfăşurarea la Malta a unei reuniuni la care participau Mihail Gorbaciov şi George Bush. Trebuie să se exprime clar necesitatea renunţării definitive la orice programe şi acţiuni de perfecţionare şi modernizare a armelor nucleare. în primul rând. Mesajul trimis de Nicolae Ceauşescu lui Mihail Gorbaciov. De altfel. G. Nr. însă până în prezent ea nu a avut loc. 3323 29 XI 1989 Stimate tovarăşe MIHAIL GORBACIOV. Am primit mesajul Dumneavoastră în legătură cu întâlnirea pe care urmează să o aveţi. situaţia din ţările socialiste.

Cu acest prilej. că existenţa celor două state germane constituie o realitate a Europei de azi şi de mâine. Germane. fără amestec din afară”. însă. Având în vedere politica anticomunistă de destabilizare a situaţiei din ţările socialiste. de la Varşovia. relaţiile şi problemele internaţionale care se referă la Tratatul de la Varşovia şi ţările socialiste. În ce priveşte propunerea privind întâlnirea din 4 decembrie pentru a informa despre rezultatele convorbirilor sovieto-americane. care trebuie menţinută şi respectată. În ce priveşte.S. Moldovenească 223 _______________________________________________________________________________ socialiste europene privind desfiinţarea concomitentă – într-un timp cât mai scurt – a celor două blocuri militare. având ca scop reîmpărţirea lumii în sfere de influenţă. . pentru a discuta probleme bilaterale şi o serie de alte probleme ale vieţii politice internaţionale. strategia şi tactica. în care Statele Unite [ale Americii] au un rol activ. Partidul nostru apreciază că.Nicolae Ceauşescu îi considera români pe cetăţenii din R. Desigur. în abordarea problemelor internaţionale trebuie să se pornească de la respectarea şi aplicarea principiilor coexistenţei paşnice între state cu orânduiri social-politice diferite. perfecţionării colaborării dintre statele aliate. noi considerăm că nu este necesară o întâlnire la nivel înalt în acest scop. în cadrul unei întâlniri la nivelul miniştrilor afacerilor externe. asigurării securităţii lor trainice”. ar putea veni la Moscova în scopul unei întâlniri cu o delegaţie la nivel înalt a PCUS. în interesul stabilităţii şi păcii pe continent. Ei declară deschis că vor să consolideze şi să întărească forţa capitalismului. la nivelul înalt. considerăm că trebuie să se ceară cu toată fermitatea ca SUA să înceteze şi să renunţe definitiv la orice politică de amestec în treburile interne ale altor state. Acest pericol va exista atâta timp cât va exista imperialismul. a „dezvoltării raporturilor dintre ele pe baza egalităţii. În ce priveşte problema germană – la care vă referiţi în mesaj – şi noi considerăm că este necesar să se asigure dezvoltarea socialistă a R. a imperialismului.S.D. O delegaţie a Partidului Comunist Român. în ziua de 5 decembrie. 5. Această informare se poate face pe cale diplomatică sau. 4. 8. dacă aceasta va avea loc. cel mult. independenţie şi a dreptului fiecăruia de a-şi elabora linia politică proprie. imperialiştii nici nu ascund acest lucru. există luptă de clasă şi nu se poate renunţa la concepţiile ideologice în viaţa internaţională. Trebuie avut în vedere că primul şi cel de-al doilea război mondial au fost războaie imperialiste. delegaţia noastră ar putea lua parte şi la întâlnirea din 4 decembrie. în documentele cărora ţările socialiste au „reafirmat năzuinţa comună de a acţiona în interesul socialismului. Considerăm că ar fi greşit şi de neînţeles să se pună problema dezideologizării relaţiilor interstatale. atâta timp cât există imperialism. 6. De altfel. ele trebuie soluţionate în conformitate cu hotărârile adoptate în cadrul şedinţei Comitetului Politic Consultativ de la Bucureşti şi la întâlnirea dintre miniştrii afacerilor externe. 7. dezvoltarea relaţiilor dintre URSS şi SUA constituie o problemă a celor două ţări.

.R. ministrul afacerilor externe. eventual. Laura-Antoaneta Sava _______________________________________________________________________________ Dacă nu va fi posibilă organizarea unei întâlniri bilaterale la nivel înalt.224 Petre Opriş. the Soviet leader. Analyzing the facts.C. the personality cult existence seemed to be something normal and even necessary both for the worshiped leader (the main beneficiary) and for the members of the political elite around the leader (the inferior beneficiaries). 27 noiembrie 2009. the group of worshipers was expressing his fidelity for Ceauşescu in the most various manners. 27 noiembrie 1989 • A. 1-2. am utilizat caracterele italice. THE CITIZENS FROM THE MOLDAVIAN SOVIET SOCIALIST REPUBLIC WERE CONSIDERED ROMANIANS BY NICOLAE CEAUŞESCU (Abstract) On his first visit to Romania as Soviet supreme leader (May 1987).C. On the other hand. un reprezennat al partidului nostru. Mikhail Gorbachev tried to understand what kind of reform Nicolae Ceauşescu did after the aggravation for the political and economic crisis in Poland of the period 1980-1981. Despite of these facts. Avem în vedere să participe.R.C.. vineri. On one hand. – Cancelarie. the Soviet leader formulated a general conclusion to which we subscribe: the system of values promoted by Nicolae Ceauşescu had a very well developed propagandistic structure. The answer of Nicolae Ceauşescu was severing for the Soviet letter (27 November 1989). Moreover. constantly and public. p. 35-39. Pentru a reda acest amănunt. the Soviet leader sent a letter to Ceauşescu (23 November 1989) for informing him about the Soviet-American meeting which was going to be held in Malta (2-3 December 1989). dosar 66/1989.C.I. Mikhail Gorbachev. Keywords: Nicolae Ceauşescu. Notă: Documentul a fost ştampilat şi înregistrat la Cancelaria C. propagandistic structure. al P.C. în „Suplimentul Jurnalul României 1989 – Acum douăzeci de ani”. Petre Opriş. Mikhail Gorbachev tried to persuade Nicolae Ceauşescu to change the main politics in Romania. In these conditions. nr. al P. in order to satisfy some whims and/or to please their clients in the inter-conditioned vassalage system usually met in the Romanian society. 281. the personality cult. they got different advantages which they were using in order to maintain their social condition. vom trimite la întâlnirea pentru informare.N. Ceauşescu l-a jignit şi şantajat pe Gorbaciov. fond C. f.

Editura Anima. (Comandamentul Apărării Antiaeriene a Teritoriului – n. 383-394. Legăturile dintre România şi compania britanică au fost stabilite în anul 1967. 2009. precum şi a elicopterelor şi motoarelor de aviaţie1. compania BAC s-a angajat să comande la firma „Britten-Norman” din Bembridge (Insula Wight. 2010. pentru compania TAROM. ARHIVELE OLTENIEI. Bucureşti. În competiţia pentru dotarea companiei TAROM au fost luate în calcul şi alte două oferte: Tu-134 (sovietic)3 şi Caravelle 10 R (francez)4. p. 3 În aceeaşi perioadă. vezi Alexandru Haiduc. p. Memoriile unui pasionat de aviaţie. 2008. forma iniţială de organizare a industriei aeronautice. cu 9 locuri.T. iar vânzarea lor pe alte pieţe era asigurată de partea engleză timp de 5-6 ani (1968-1973)2. Ca o mică paranteză: şi pe el l-am avut elev la Mediaş. Editura Anima.) Aurel Niculescu şi Sorin Turturică. Era un oltean foarte ambiţios şi foarte capabil. în România. Pe aviatori. şi Robert Mckinley. nr. Serie nouă. după ce mai multe colective de specialişti români au elaborat o serie de studii preliminare. El l-a convins pe Ceauşescu să facem o industrie aeronautică autohtonă (subl.)”. se datorează în mare măsură acestui inginer Ştefan Ispas. ministrul Industriei Construcţiilor de Maşini. performanţele avionului de pasageri Tu-134 au fost analizate de către reprezentanţii companiei „LinieLotnicze Polskie” (LOT).A.A. iar sfârşitul anului 1968 era considerat „avionul european cu cel mai mare succes comercial”. 78. (r. conducător al unei delegaţii a companiei „British Aerospace” (fostă „British Aircraft Corporation” – BAC) şi director al Departamentului Aviaţiei Civile. lăsaţi-i să zboare! Un dialog între general av. Fostul comandant al Aviaţiei Militare (1970-1977) a declarat că generalul Ştefan Ispas „fusese iniţial şeful Direcţiei Tehnice din C. În primul caz. privind oportunitatea şi posibilitatea asimilării în fabricaţie. Firma britanică a oferit spre vânzare.n. Bacău sau Braşov. Acestea urmau să fie asamblate în România.n. Craiova. În acelaşi timp. 2 Pentru detalii referitoare la prima etapă de construcţie a avionului „Islander BN-2” în România. Bucureşti. şase avioane BAC 1-11. 24. Dacă au apărut fabrici de avioane şi elicoptere la Bucureşti.).PROGRAMUL DE COOPERARE ÎN DOMENIUL AVIAŢIEI CIVILE ÎNTRE FIRMA „BRITISH AEROSPACE” ŞI ROMÂNIA PETRE OPRIŞ În ziua de 16 august 1989 a avut loc la Bucureşti o întâlnire între Ştefan Andrei. În opinia generalului-locotenent Aurel Niculescu. câte patru avioane în fiecare lună. persoana care l-a convins pe Nicolae Ceauşescu să investească în industria aeronautică a fost generalul Ştefan Ispas. Aparatul respectiv fusese introdus în producţia de serie în 1963. viceprim-ministru al guvernului. La discuţiile respective a participat şi Eugeniu Rădulescu. cu acel prilej. apoi a fost promovat şeful Grupului Aeronautic Bucureşti. 215 avioane bimotoare „Islander BN-2”. prin ’45-’46. aparţinând Marii Britanii). iar aparatul respectiv a intrat în dotarea LOT în anul 1968. a unor avioane militare şi civile. p. 225–234 1 .

. nu putea fi livrat mai devreme de trimestrul I al anului 1969. aparatul respectiv a constituit vedeta salonului de aviaţie de la „Le Bourget”. pentru SNCASE (redenumită „Sud-Aviation”.) Din punct de vedere economic. iar partea din faţă (inclusiv carlinga) a fost realizată în Marea Britanie. din punct de vedere comercial. Deşi a fost un succes tehnologic important. a comandat 12 „Caravelle” în anul 1955 – din cele 54 de aparate. în final. acel tip de avion „este imobilizat un timp apreciabil în reparaţii capitale. generalul Charles de Gaulle l-a folosit ca avion prezidenţial. fiind inspirată de proiectul de succes al aparatului „Comet”.000 de km pentru promovarea avionului în SUA – cu 34 de escale şi 60 de demonstraţii aeriene. Pentru vânzarea avionului „Caravelle” în Statele Unite ale Americii.800 de kilometri). Tu-134. Primul „Caravelle” a intrat în dotarea „Air France” la 6 mai 1959. SaintNazaire şi Marignane. În plus. Acesta avea o rază de acţiune de 2. Anticipând succesul comercial pe care aparatul britanic îl putea obţine.400 de km şi putea transporta 80 de pasageri cu 800 de km/h. astfel. din luna iunie 1958. cu o viteză de croazieră de 320 de km/h. o parte din ampenaj şi eleroanele au fost realizate în Italia. Cu toate acestea. totuşi. pe o distanţă maximă de 2. efectuate cu Vickers „Viscount” (un aparat britanic dotat cu patru motoare turbopropulsoare. EADS).. decolarea şi aterizarea având loc pe aeroportul ToulouseBlagnac. autorităţile de la Paris au propus. la intervale relativ scurte. companiile aeriene occidentale aşteptau livrarea primului avion turboreactor. O lună mai târziu. iar acesta nu avea inversoare de jet – necesare pentru micşorarea distanţei de aterizare.000 de schiţe realizate. Exemplul a fost urmat de „Scandinavian Airlines System” (SAS). economicitatea sa este mai redusă. destinat transportului de pasageri – De Havilland „Comet”.226 Petre Opriş _______________________________________________________________________________ specialiştii români au observat că primul avion. Pentru construirea avionului. (. Acesta a efectuat un turneu de peste 50. în final. „Caravelle” a fost înlocuit curând cu avioanele americane „Boeing 727” şi „Boeing 737”. La 27 mai 1955. Ultimele versiuni ale modelului respectiv au fost retrase din dotarea companiilor franceze în 1981 („Air France”). firmelor constructoare de avioane din Franţa să realizeze un avion capabil să transporte 60 de pasageri la o distanţă maximă de 2. Georges Héreil. A fost un succes popular imens pentru „Air France” şi un dureros eşec. „Caravelle” a câştigat un rol de ambasador neoficial al Franţei. 4 . (. care transporta 32 de pasageri. a fost aprobat cel prezentat de o companie din Toulouse: Société Nationale de Constructions Aéronautiques du Sud-Est (SNCASE). respectiv 1991 („Air Inter”). prototipul „Caravelle” a zburat pentru prima dată.. după ce. apoi „Aérospatiale”. După analizarea a 25 de proiecte. câte va avea. mai eficiente din punct de vedere comercial şi mult mai bine echipate pentru zbor. pe aceeaşi distanţă.. care l-a rebotezat „Caravelle”. să fie redus la două ore timpul de zbor de la Paris la Roma – comparativ cu cinci ore de zbor. deşi are un preţ de achiziţie mai mic (şi în valută Est). compania franceză. A urmat o schimbare a numelui de cod al proiectului (X-210) de către patronul SNCASE. la 12 octombrie 1951. SNCASE a angajat un echipaj de la „Air France”.) La începutul anilor ’50. cu o viteză de 800 km/h.000 de kilometri. condusă de Pierre Satre. ca urmare a faptului că necesită cumpărarea unui număr de 9 ori mai mare de motoare de schimb şi impune achiziţionarea întregului stoc de piese de schimb. Celelalte părţi componente au fost livrate de uzinele din Nantes. S-a dorit. Doar „United Airlines” a comandat circa 20 de aparate. De aceea. „Airbus” şi. Conducerea companiei „Air France” a fost nerăbdătoare să utilizeze avionul respectiv în Europa şi bazinul Mării Mediterane. după doi ani de muncă şi peste 20. Avionul a fost asamblat la Toulouse de către o echipă de ingineri. compania franceză a apelat la două motoare turboreactoare „Rolls-Royce”. care pot fi necesare.

care are 89 de locuri. a unor părţi de avion sau de elicopter. 7 Ibidem. în timp de 10 ani (1968-1977) pentru partenerul francez. piese. ceea ce are ca efect reducerea costului de transport pe pasager”5. cu două motoare – n. 193. 217. Comparând oferta franceză cu cea britanică. „achiziţionarea din Anglia. dar de construcţie mai nouă. 6 Petre Opriş. productivitatea orară a avionului BAC 1-11 este de 64.R.). nr. subansamble. Caravelle 10 R i-a fost oferit companiei TAROM de către firma franceză SUD AVIATION. 17 august 2009. p.C.n. În exploatare. Documente (1950-1989). Colaborarea lui Ceauşescu cu „British Aerospace”. cit. şi chiar în comparaţie cu avionul Il-18. totuşi. 214. idem. până în anul 1970.C. Totodată. 212. 8 Ibidem. specialiştii români au ajuns la următoarea concluzie: „Avionul BAC 1-11 este de aceeaşi clasă (cu avioanele Tu-134 şi Caravelle 10 R – n. în cooperare. Au existat în total două cazuri de catastrofă aeriană a unor avioane BAC 1-11. încheierea acordului cu firma BAC pentru construirea în România. Ploieşti. precum şi montajul de avioane sau elicoptere complete”6. Cerinţele actuale sunt de a creşte cât mai mult numărul de locuri. La 15 februarie 1968. Deşi capacitatea avionului BAC 1-11 este mai mică decât la Caravelle. avionul BAC 1-11 conduce la imobilizări similare cu ale avionului Caravelle. p. a avionului de tip „Islander” (6-10 locuri) şi a avionului (turbopropulsor. distanţa sa de zbor şi numărul de locuri mai reduse decât în cazul avionului Caravelle sunt compensate de o viteză mai mare. La rândul său. al P. Cooperarea ar urma să consiste din executarea de către Industria Aeronautică Română. Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. datorită vitezei sporite.. cu condiţia unei „posibilităţi de acoperire prin «cooperare» numai pentru 12% din valoarea întregii furnituri de avioane.n. p.) de tip BAC 201 (30-50 locuri)”. 239-240. Petre Opriş. p. luni.000 de km. op. 5 . 3. a şase avioane turboreactoare de tipul BAC-111. 2007. 215-216.Programul de cooperare în domeniul aviaţiei civile 227 _______________________________________________________________________________ Capacitatea de transport este mai mică (72 locuri) faţă de alte avioane de aceeaşi categorie. dintre care primul (un incendiu) a fost atribuit de comisia anchetatoare unui act de sabotaj. Nicolae Ceauşescu a discutat şi aprobat în şedinţa Comitetului Executiv al C. p.2 mii pasageri-km faţă de 61. economicitatea per pasager-km este mai mare. iar al doilea a avut loc din cauza unor condiţii meteorologice excepţionale”7. Astfel. Industria românească de apărare. la o distanţă de 2. membrii Comitetului Executiv au fost de acord „să se ducă discuţii neoficiale pentru obţinerea licenţelor de fabricaţie în România a unui tip de avion cu reacţie pentru dotarea forţelor aeriene militare”8.0 mii pasageri-km la avionul Caravelle 10 R. în „Suplimentul Jurnalul României 1989 – Acum douăzeci de ani”. 1.

158 Av. p. (precizând că erau necesare 12 Suhoi-7 B şi 11 IAK-28 – nu aparate IAK-27 R. aşa cum s-a solicitat şase luni mai târziu.. 398-407.R. iar dotarea lor era diferită de variantele standard).125 ruble.C. Cf. cit. fond C.5 lei). Documente (1954-1968). Într-un alt document sovietic. fond C.pdf (accesat: 03. elaborat la începutul anului 1961. dosar 11/1961.228 Petre Opriş _______________________________________________________________________________ În convorbirile pe care le-a avut la Moscova cu sovieticii. Information on the Shortfall of the Most Important Weapons Systems in the Warsaw Pact.02. Petre Opriş. 326-327. A. Câteva luni mai târziu. la 22 martie 1961. autorităţile de la Bucureşti nu au importat nici unul dintre avioanele menţionate de comandantul suprem al Forţelor Armate Unite.I.ch/php/documents/collection_8/docs/InfoShortfall_010261. însă liderul român nu era sigur că o va primi9.000 ruble (probabil ruble noi. Bucureşti.N. MIG-15 Bis. vezi Gavriil Preda.. 130.N.277 şi R. Petre Opriş. 67 – foste R.ch/php/documents/collection_8/docs/InfoWeapons_0361. în România. pentru dotarea regimentelor de vânătoarebombardament româneşti. până cel târziu în 1965. f. 301-306.M. România în Organizaţia Tratatului de la Varşovia. Editura 9 . – Secţia Administrativ-Politică. Reactivă – dotate cu MIG-15 Bis. – Secţia Administrativ-Politică. şi înzestrarea lor completă cu armament şi tehnică de luptă până în anul 1965. vol.2006). cu livrare în 1964-1965).125.C.C. pentru perioada 1963-1965 (Petre Opriş.). Locul acestora urma să fie luat. iar „cu avioanele existente MIG-15 şi MIG-15 Bis să se înzestreze cele 2 regimente de aviaţie vânătoarebombardament şi să se asigure nevoile de şcoală” (Ibidem.pdf (accesat:03.000 de ruble. Totodată. S-102 şi MIG-17 PF) au fost transformate în regimente de vânătoare-bombardament (31 martie 1960). p.isn. 115-117. iar două regimente de vânătoare (R. la 1 ianuarie 1961. se menţionau preţuri diferite: un MIG-21 F costa 514. În cursul vizitei sale din februarie 1961. de interceptare.I.. cit. al P. În acelaşi timp. se preciza faptul că armata română avea un deficit de 9 avioane IAK-27 R şi 136 MIG-21. Bucureşti. http://www. în cursul vizitei pe care a efectuat-o la Bucureşti (17-19 februarie 1961).isn. uzate moral.2006).R. s-au casat avioanele de asalt Il-10 (în număr de 150). muniţii şi tehnică de luptă.C. Information on Weapons Supplies and Payment in the Warsaw Pact. p. 3. 360-361. Nicolae Ceauşescu solicitase acordarea licenţei de fabricaţie a avionului de vânătoare MIG-21. op. 49 şi R. la începutul lunii decembrie 1967. din regimentele de vânătoare. Pentru alte documente din perioada respectivă. 13. Într-un raport sovietic. p. 2008. Cu acel prilej.ethz. comandantul suprem al Forţelor Armate Unite a recomandat şi avionul Suhoi-7 B. 294-295. Totodată. într-un document trimis lui Ion Gheorghe Maurer la 4 septembrie 1961). al P. de înlocuire treptată cu MIG-21 a MIG-urilor 15. http://www. Cu toate că era vorba despre o recomandare a unui reprezentant al „Fratelui cel Mare de la Răsărit” şi generalul Leontin Sălăjan a susţinut-o. 364-385.C. S-102 şi MIG-17. referitoare la importurile de tehnică de luptă. Petre Opriş. iar un IAK-27 R – 555. s-a recomandat formarea a patru regimente de rachete A. în finalul şedinţei din 15 februarie 1968. 163). din 3 aprilie 1961. De aceea. f.R. op.02. dosar 11/1961.A.5 milioane ruble (cursul de schimb fiind de 1 rublă = 1.C. Ambele tipuri de aparate costau. Greciko a recomandat înzestrarea Escadrilei 38 Aviaţie Cercetare cu avioane IAK-27 R sau IAK-28 R – aparatele sovietice Il-28 ale unităţii româneşti fiind considerate. iar generalul Leontin Sălăjan a fost de acord cu includerea a 12 avioane Suhoi-7 B (cu livrare în 1964) şi 11 IAK-27 R (cu livrare în 1963) pe o listă de achiziţii de tehnică militară. s-a precizat faptul că trebuie înlocuite toate avioanele MIG-15 şi MIG-15 Bis din regimentele de vânătoare. I (1954-1961). preţul la export al unui bombardier IAK-28 era de 1. România în Organizaţia Tratatului de la Varşovia (1955-1991). o delegaţie militară românească a discutat la Moscova cu reprezentanţii Comandamentului Forţelor Armate Unite despre îmbunătăţirea dotării armatei române cu armament. 95). fiecare. la Moscova. 330. Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare: A. Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului. 388-396. 3. într-un raport trimis conducerii P. mareşalul sovietic Andrei A. S-a preferat soluţia propusă iniţial la Moscova (iulie 1960).ethz. Ceauşescu a În luna iulie 1960. de 104 avioane MIG-21 (dintre care 60 MIG-21 P.

din aceeaşi serie. În perioada 1972-1982. fond C. Să nu lăsăm doar ei să ne tatoneze”11. 235 de aparate. extrem de succint în declaraţii. unde staţiona Regimentul 91 Aviaţie Vânătoare (înzestrat cu MIG-19 P şi PM). după care producţia a încetat. . Până în anul 1983 au fost realizate. MIG-uri „second hand”). firma britanică a realizat încă 35 de avioane BAC 1-11.a. Militară. partea română să depună în scris cererile şi propunerile sale pentru lărgirea schimbului de mărfuri. 66.R.S. toate MIG-urile 21 F-13 au fost mutate lângă Timişoara şi au intrat în dotarea Regimentului 93 Aviaţie Vânătoare (Paul Sandachi. p. în schimbul unei sume deloc neglijabile (circa 1. De această dată.html (accesat: 04. Ulterior.C. 3). www. Industria românească de apărare. 242.3 miliarde de dolari).) până la urmă putem să le spunem că vrem să luăm şi avioane militare10. membrii Prezidiului Permanent al C. Aviaţia de luptă reactivă în România (1951-2001). al P. Paul Sandachi. o parte dintre aparatele respective erau uzate fizic în momentul în care au fost importate din URSS şi Cehoslovacia. din seria 424 EU. astfel: „În legătură cu discuţiile ce au loc pentru încheierea protocolului comercial cu URSS pe anul 1968. Documente (1950-1989). la 9 noiembrie 1967. 58). p. dacă România are banii necesari pentru achiziţionarea de avioane F-16 „second hand”.. al P.)” (A.C.net/boc-nu-exista-bani-pentru-achizitionarea-avioanelorf16_726543. Domnia sa a răspuns în mod categoric „Nu!” la întrebarea unui ziarist. 11 Petre Opriş. Acestea făceau parte din lotul de 12 exemplare planificate pentru anul 1962 şi au fost aduse de către piloţi sovietici. Primul zbor al unui avion BAC 1-11. fiind înmatriculat YR-BCA. 288. care dorea să ştie.. România în anul 1968.N..08. – Cancelarie.S.C. p. problema achiziţionării de avioane supersonice pentru armata română a revenit în prim-planul analizelor efectuate în guvernul României şi la Ministerul Apărării Naţionale. p.n. După finalizarea lucrărilor de extindere a pistei de decolare-aterizare de la Giarmata (judeţul Timiş). 511 şi a fost livrat companiei TAROM la 14 iunie 1968. Primele avioane MIG-21 F-13. pentru a nu se accepta decât avioane noi (subl.C. În cazul când partea sovietică va proceda la reducerea volumului de mărfuri ce urmează să le importe din R. să se reducă în mod corespunzător şi volumul mărfurilor pe care R. în mod cu totul surprinzător. 2008. f. Următoarele cinci avioane BAC 1-11. dosar 156/1967. Muzeul Aviaţiei. Prim-ministrul Emil Boc a fost. să se examineze foarte serios problema importului de avioane MIG-21. Deşi. în uzinele din Marea Britanie. De asemenea.Programul de cooperare în domeniul aviaţiei civile 229 _______________________________________________________________________________ declarat: „În cadrul acestor discuţii (cu reprezentanţii companiei BAC – n. este vorba despre cumpărarea a 24 de avioane americane F-16. România le va importa din URSS. cu posibilitatea revitalizării lor. România a cumpărat încă 2 avioane din seria 525 FT şi unul din seria 487 GK (versiune cargo). 96-97. au hotărât. cit. cele mai multe fiind cumpărate de compania TAROM în anul 1975.R. Acesta avea două motoare RollsRoyce Spey 25 Mk. compania TAROM primindu-le în 1981-1982. reducerea făcându-se mai ales pe seama importului de tehnică militară. la 4 august 2010. destinat companiei TAROM. Cele cinci aparate din seria 525 FT au fost livrate în anul 1977. a avut loc la 23 ianuarie 1968. Pentru a evita înzestrarea în continuare cu avioane de luptă „la mâna a doua” (în limbaj occidental. 10 După mai bine de 42 de ani.2010).I.realitatea. op. au ajuns în ţară în februarie 1962 şi au aterizat pe aerodromul Deveselu (judeţul Olt).C. în anii ’60 România a primit avioane MIG-21 (în diferite variante). destinate României. f. uzate. au fost recepţionate de către autorităţile române până la sfârşitul anului 1969.n.

7). Istoria aeronavei ROMBAC 1-11. au participat. poate. 5101. taxele aeroportuare erau foarte mari. a apărut Consiliul Naţional al Aeronauticii. În plus. BAe pregătea un alt avion. şi reprezentanţi ai serviciilor secrete. aparatura de navigaţie nu mai era de ultimă generaţie pentru anii ’80. primul zbor a fost făcut în 1982 şi până în 1989 am terminat numai nouă avioane. vezi documentul anexat. necesare avioanelor IAR-93 B. acesta a preconizat construirea a cel puţin 80 de aparate ROMBAC (BAC 1-11 din seriile 560 şi 561)13. special pentru asta. E adevărat. pentru trenul de aterizare. din 1976 – n. sâmbătă.) în 1980. Putem spune că [ROMBAC] nu mai avea piaţă de desfacere în lume. director general al „Romaero” în perioada 1994-1997 – uzina în care au fost asamblate avioanele ROMBAC –. prin fabricarea şi scoaterea la zbor a 9 avioane ROMBAC14. Inginerul Dumitru Cucu. a fost înfiinţată Întreprinderea „Turbomecanica” din Bucureşti. iar din 1987 au început livrările de motoare Rolls Royce Viper Mk 632-41. au scos la scurt timp BAe 146. pentru fabricarea sub licenţă a motoarelor Rolls Royce Viper (Mk 632 şi 633). pentru elicopterele IAR-330 „Puma”. Asta şi fiindcă.. în „Jurnalul Naţional”. în 1975.n. Probleme erau însă la poluarea sonică şi chimică.n. ideea a fost susţinută iniţial şi de un grup de oameni din domeniul aviaticii” (Toma Roman jr. a demarat programul de realizare a motoarelor Rolls Royce Spey 512-14 DW. anul XVII. nr. a declarat în vara anului 2009 că ideea proiectului respectiv i-a aparţinut lui Nicolae Ceauşescu şi conducerii superioare de partid: „[Ceauşescu] Dăduse o indicaţie ca în România să se folosească doar produse făcute în ţară. deja (la începutul anilor ’80 – n. iar datele tehnice. Negocierile au durat aproximativ doi ani. cum era pe atunci. dorind să stingă datoria externă. În momentul în care Nicolae Ceauşescu a aprobat cumpărarea licenţei de fabricaţie a BAC 1-11 de la „British Aircraft Corporation”. 14 Inginerul Dumitru Cucu a afirmat că. special pentru avioane. O „Casă a poporului zburătoare”. la mijlocul anilor ’70. „pentru contract au negociat unii de la un departament special al Tehno Import-Export. nu ne-a mai lăsat să importăm nimic din ce ne trebuia la asamblare. Astfel. Primul zbor al unui Pentru detalii. în anii ’70. 1 august 2009.230 Petre Opriş _______________________________________________________________________________ Ideea lui Nicolae Ceauşescu de a dezvolta industria românească de aviaţie a avut. Am mai făcut la Bucureşti o fabrică de elemente forjate.) pentru că TAROM avea deja BAC 1-11 în dotare şi se făceau aici (la „Romaero”. dar mai avea şi impresia că o să devenim mari exportatori de avioane. după 1982. Ceauşescu.). Din cauza asta.n. În 1980. foarte puţine. cu care voiau să facă inclusiv curse peste ocean. după cum spunea un zvon. BAC s-a alăturat grupului de firme din noua corporaţie „British Aerospace” (Bae) – n. era deja uşor învechită. nişte specialişti. practic nu mai era rentabil să zbori cu el. A mai contat. o creştere exponenţială12. precum şi a motoarelor Turmo IV C. cu patru motoare şi altă aparatură de bord. pentru aparatele de şcoală IAR-99. Bineînţeles. [BAC 1-11] Era un avion foarte sigur. p.) nişte subansamble pentru el. pentru avioanele ROMBAC 1-11 (BAC 1-11 seria 500). Noi am începutut să-l construim (ROMBAC – n. „Turbomecanica” şi „Aerofina”. Erau mai multe fabrici din Bucureşti şi din ţară implicate în producţie. Ulterior. Intenţia a fost materializată doar parţial. şi că BAe mijlocise o întâlnire a lui Ceauşescu cu regina Marii Britanii. Numai din Bucureşti participau fabrica de avioane. un model mai performant. Au preferat BAe (după naţionalizarea sa de către guvernul britanic în anul 1977.n. actuala „Romaero”. Ne-am chinuit să facem la Slatina până şi tablă de duraluminiu. 13 12 .

A fost refuzat de Guvern. au avut loc la 30 decembrie 1995 (YR-BCO) şi 7 iunie 1997 (YR-BCM). la Roma şi Paris. în timpul mandatului meu. directorul de atunci al Romaero a cerut o garanţie guvernamentală pentru un credit de o sută de milioane de dolari ca să înceapă modernizarea. Accidentul s-a produs la aterizarea pe aeroportul „Kemal Atatürk” din Istanbul. În primul caz. La 7 decembrie 1970. dar nu s-a suit în el. în cursul manevrelor de aterizare. În accidentul respectiv şi-au pierdut viaţa 15 pasageri şi trei membri ai echipajului. ROMBAC „a zburat o perioadă pe extern. Potrivit declaraţiei lui Dumitru Cucu. Cel de-al nouălea ROMBAC 1-11 (YR-BRI) a zburat. în apropierea aeroportului Mihail Kogălniceanu. Ce e interesant e că aveau bucătării şi toalete separate cei doi şi însoţitorii. dar ei nu au apucat să zboare cu el. a stat sub o copertină. de lângă Tel-Aviv. la Bucureşti.) La 30 noiembrie 1993. dar nu a urcat niciodată în el. după 1990. primul avion BAC 1-11. în condiţii meteorologice nefavorabile (lapoviţă şi vânt puternic). în care au fost implicate aparate BAC 1-11 din dotarea companiei TAROM. aparatul (din seria 525 FT) asigura curse regulate între Bucureşti-Otopeni şi Istanbul. 16 Fostul director general al „Romaero” a afirmat că: „Aveam o şansă să relansăm producţia. Avionul a decolat de pe aeroportul Lod. Alte două ROMBAC (numerele de fabricaţie 10 şi 11) au rămas la stadiul de kit-uri incomplete şi. Avionul a intrat la flotilă prin 1988. şi ocazional pe intern. Aparatul efectua curse regulate între România şi Israel. fără să se soldeze cu pierderi de vieţi omeneşti. dacă modernizam avionul chiar după 1990 imediat. Securitatea mai voia să pună nu ştiu ce aparatură de comunicaţii pe el” (Ibidem). care a intrat în dotarea companiei TAROM (YR-BCA).Programul de cooperare în domeniul aviaţiei civile 231 _______________________________________________________________________________ aparat de acel tip (înmatriculat YR-BRA) a avut loc la 18 septembrie 1982. în aprilie 1989. Din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile (ceaţă). . avionul implicat într-un accident (aparatul era tot din seria 525 FT) Indicaţiile erau ca toate elementele să fie făcute aici.. În al doilea caz. (. Avea un ROMBAC special amenajat la flotila prezidenţială. iar după doi ani a intrat în dotarea companiei ROMAVIA15. cam cât ROMBAC. am încercat să fac ceva. Airbus tocmai scosese un avion cu o sută şi ceva de locuri. piloţii aparatului nu au primit aprobarea de aterizare pe aeroporturile Otopeni şi Băneasa şi au fost redirecţionaţi spre aeroportul de lângă Constanţa. Acesta „a venit la zborul inaugural. Şi eu. au fost distruse16. doar a felicitat echipajul la sfârşit. Era pe piaţă o mare concurenţă la avioane mediu-curier” (Ibidem). 15 „Nicolae Ceauşescu nu a utilizat niciodată avionul ROMBAC din dotarea Flotilei 50 Aviaţie Transport. Boeing. şi s-a îndreptat spre Bucureşti cu 20 de pasageri la bord şi 7 membri ai echipajului. că era vară şi cald. dar mi-am dat seama că nu o să putem intra pe piaţă cu jucătorii mari Airbus. Cred însă că nu am fost lăsaţi şi fiindcă am fi devenit un concurent şi pentru Boeing 737 şi pentru britanici chiar. Alte două accidente. pentru prima dată. la Arad şi Timişoara” (Ibidem). Avionul prezidenţial avea un salon şi un dormitor pentru cei doi şi în spate nouăsprezece locuri pentru suită. în prezenţa lui Nicolae Ceauşescu. S-a mai pierdut timp şi modelul de avion îmbătrânea din ce în ce mai tare”. s-a prăbuşit din cauza vizibilităţii reduse. BAe..

Accidentul s-a produs la aterizarea pe aeroportul Arlanda. 1 Tovarăşului Nicolae Ceauşescu Secretar general al Partidului Comunist Român Preşedintele Republicii Socialiste România Conform aprobării. În acest context. de asemenea. În convorbirile cu personalităţile militare şi civile britanice.C. S/M. Nr. de ministrul apărării.1976 Secret de serviciu Exemplarul nr. la Londra şi vizita primului ministru al Angliei la Bucureşti. Programul vizitei a cuprins. ANEXĂ 28 iunie 1976. o întrevedere cu ministrul de externe Anthony Crosland (a doua persoană în guvern după primul-ministru). convorbiri la Ministerul Apărării şi Ministerul de Externe. în numele guvernului britanic.C. în perioada 22-26 iunie a. Raportul trimis lui Nicolae Ceauşescu de către generalul Ion Coman. indiferent de orânduirea socială. în timpul unei escale.R. însoţit de o delegaţie militară. în principal. a unei uzine pentru construcţii de avioane şi unei uzine pentru motoare de aviaţie. s-a arătat .. 3055 din 28.7. la invitaţia transmisă. a fost evidenţiată politica externă activă promovată de ţara noastră. S-a menţionat că înţelegerile realizate au creat cadrul favorabil pentru intensificarea relaţiilor dintre armatele celor două ţări. la care a participat şi ambasadorul ţării noastre în Marea Britanie. referitor la vizita efectuată la uzinele companiilor „BAC” şi „Rolls-Royce”. de Dumneavoastră personal. pentru dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi colaborare cu toate ţările. al P. aparţinând companiilor „BAC” şi „Rolls-Royce”. am efectuat o vizită oficială în Anglia. Am avut. de lângă Stockholm. subliniindu-se rolul determinat pe care l-au avut vizita Dumneavoastră din anul 1975. Roy Mason. vizitarea de unităţi şi instituţii militare de învăţământ.c. REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Ministrul Nr. 1959 2 VII 1976 [Consemnări manu:] V[ăzut] 3434/1. în extinderea şi diversificarea raporturilor bilaterale de cooperare şi colaborare.1976 Arhiva Comitetului Politic Executiv al C. S-a relevat cursul pozitiv ale relaţiilor româno-britanice.06.232 Petre Opriş _______________________________________________________________________________ asigura curse regulate între Bucureşti-Otopeni şi capitala Suediei. ministrul Apărării Naţionale.

dosar 1/1976. am utilizat caracterele italice. pe bază de licenţă.1976 • A.. . . 77-78.N.R. .D. Totodată. f.au fost înlăturate dificultăţile în procesul de fabricaţie a avioanelor „BAC 1-11” seria 500 şi s-au luat măsuri pentru recuperarea întârzierilor în livrarea acestora.S. ceea ce creează condiţii pentru o mai bună cooperare pe linia fabricării în România. Notă: Documentul a fost ştampilat şi înregistrat la Arhiva Comitetului Politic Executiv al C. – Secţia Administrativ-Politică./559/M/1522 din 28. În discuţiile purtate cu persoane din conducerea firmelor „Rolls-Royce” şi „BAC” au rezultat următoarele: . al P. consemnarea manu „V[ăzut]” îi aparţine lui Nicolae Ceauşescu. Pentru a reda aceste amănunte. delegaţia s-a bucurat de o atenţie deosebită din partea gazdelor.în vederea satisfacerii cererilor noastre. MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE General-colonel (ss.C.Programul de cooperare în domeniul aviaţiei civile 233 _______________________________________________________________________________ că sunt posibilităţi ca armate ale unor ţări care fac parte din blocuri militare diferite să colaboreze în mod independent.au fost depăşite dificultăţile apărute în procesul de realizare a motorului Viper. partea britanică este de acord să ofere tehnologia de fabricaţie a pieselor turnate pentru motoarele de aviaţie şi să livreze materiile prime şi materialele necesare producţiei de avioane prevăzută pentru acest an. Apreciez că vizita a contribuit la o mai bună cunoaştere reciprocă. a acestui motor care va echipa avionul de luptă IAR-93. al P. Pe timpul vizitei.C. .R.C. fiind în măsură să discute cu specialiştii români condiţiile de asigurare a motoarelor pentru avionul scurt-curier.I. prevăzut a fi fabricat în ţara noastră. fond C.C. iar anumite cuvinte din acesta au fost subliniate cu culoare roşie. în domenii ce prezintă interes reciproc.) Ion Coman [Pe verso:] R..C.uzinele britanice sunt dornice să extindă cooperarea şi în alte domenii.06. la dezvoltarea relaţiilor de prietenie dintre cele două ţări şi armate.

TAROM.234 Petre Opriş _______________________________________________________________________________ THE COOPERATION PROGRAM FOR CIVIL AVIATION BETWEEN „BRITISH AEROSPACE” AND ROMANIA (Abstract) Being part of the group of the airlines belonging to the Soviet Bloc states. In 1982-1989 period. in 1974. Romania. TAROM acquired Boeing 707 aircraft for its long haul operations and British Aircraft BAC One Eleven in 1968 for European and Middle East destinations. Ilyushin Il-14. the cooperation program. under the British license (ROMBAC program). Antonov An-24. . Keywords: „British Aerospace”. and Tupolev Tu-154 aircraft. An exception was made when. Ilyushin Il-62. TAROM (Transporturile Aeriene Române – Romanian Air Transport) operated Sovietdesign Lisunov Li-2. civil aviation. Ilyushin Il-18. nine BAC One Eleven were made in Romania.

f. f. 24. Nicolae Ceauşescu a dorit. să se fabrice tehnică de aviaţie în România. Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare: A. care să trezească interesul liderilor militari din NATO.C. Sidorovici1. partea română a prezentat o listă cu categoriile de tehnică de luptă. încă din anii ’60. Pentru rezolvarea solicitărilor părţii române. documentaţia sovietică de construcţie şi fabricaţie pentru BTR-60 P. sub licenţă franceză – şi a avionului de vânătoare-bombardament IAR-93 (realizat în cooperare cu Iugoslavia). 30. Cu acel prilej. vedete şi distrugătoare purtătoare de rachete. PETRE OPRIŞ În anul 1989. tunuri fără recul. o delegaţie condusă de generalul Vasile Ionel a discutat la Moscova cu membrii unei delegaţii sovietice. – Cancelarie.C. 235-251 1 . rachete antitanc dirijate şi transportoare amfibii blindate BTR-60 PB2. al P. industria românească de apărare avea o capacitate redusă pentru producerea de tehnică şi echipamente militare. dosar 34/1969. în fruntea căreia s-a aflat generalul-colonel G. Generalul-colonel G. nr. FABRICATE ÎN ROMÂNIA KARINA PAULINA MARCZUK. doar de a se lămuri asupra cererii părţii române”. în uzinele speciale din România se fabricau tipuri de armament şi tehnică militară comune. sub licenţă sovietică.ELICOPTERE MILITARE FRANŢUZEŞTI. printre altele. 2 Ibidem. însă a refuzat să încheie un protocol de lucru. Printre produsele respective s-au aflat avioane MIG-21. p. Sidorovici îndeplinea funcţia de vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Relaţii Economice Externe de pe lângă Consiliul de Miniştri al URSS. pe care autorităţile de la Bucureşti doreau să le realizeze în România. fond C. 2010. S. Cu excepţia elicopterelor IAR-316 B „Alouette III” şi IAR-330 „Puma” – construite la Braşov. S. 173-174. Delegaţia sovietică a luat act de propunerile româneşti. Acestea se realizau în general sub licenţă sovietică şi puteau fi întâlnite în alte state membre ale Organizaţiei Tratatului de la Varşovia. ARHIVELE OLTENIEI. dosar 106/1970.I.C. tunuri antiaeriene. Problemele care au apărut între statele membre ale Organizaţiei Tratatului de la Varşovia. De exemplu. au determinat.R. Autorităţile de la Bucureşti deţineau. în cursul anului 1968. în perioada 29 februarie – 5 martie 1968. din anul 1962.) G. aşa cum dorea adjunctul ministrului român al Forţelor Armate. 3 Ibidem.). dar doreau să fabrice varianta modernizată a TAB-ului. S. Serie nouă. Sidorovici a declarat că: „Pentru aceasta nu are o împuternicire.N. o Generalul-colonel (Tc. 171-172. sarcina sa fiind limitată. acesta a sugerat ca „guvernul român să se adreseze printr-o scrisoare guvernului sovietic”3. f.

buldozerul de tanc BTU-55. În cursul întâlnirii de la Moscova a celor doi premieri. dintre primminiştrii Ion Gheorghe Maurer şi Alexei N.7 milioane ruble). Documentul respectiv a fost semnat la 7 martie 1969 şi în cadrul acestuia s-a prevăzut. Kosâghin (28-29 mai 1970). cu 167 de milioane de lei valută (25 de milioane ruble) mai puţin decât solicitările autorităţilor de la Bucureşti (-39. în anul 1969. cât şi pentru cele enumerate în cursul întâlnirii de la Moscova. geamandură hidroacustică RGB-N etc. D. în cursul anului 1969. pulberea VTH-10. roata KPM „C”. respectiv documentaţii de construcţie şi tehnologice pentru următoarele produse: transportorul amfibiu blindat BTR-60 PB. Generalul G. 41 de instalaţii „Grad” (de lansare a proiectilelor reactive nedirijate) şi 66 de transportoare blindate de cercetare nu se aflau pe lista cu produsele militare sovietice ce urmau să ajungă în acel an în România. goniometrul-busolă PAB-2 A. 14. f. Pe de altă parte. sovieticii au oferit doar patru instalaţii „Grad” („Grindina”). Mai mult decât atât. f. Totodată. livrarea a încă şase avioane MIG-21. hexogen. iar partea română le-a refuzat.5 mm. staţia radio R-123. În Ibidem.62 mm. în cursul unei vizite efectuate la Moscova (6-11 februarie 1969). focosul M-6 al bombei explozive cal. Sidorovici „a motivat lipsa de oferte prin sarcinile sporite pe care le are URSS de a asigura tehnică militară R.9 milioane de lei valută (63.236 Karina Paulina Marczuk.2%). La începutul lunii martie 1969. tetril. fitilul detonant DS-V. subansamble şi piese pentru avioanele MIG-21 PFM. pulberile pe bază de piroxilină (învechite). tetranitropentaeritrită (TEN). utilaje pentru împachetare automată a cartuşelor cal. încărcătura alungită YZ-3 R. privind livrările sovietice de tehnică de luptă către România. deoarece erau prea puţine pentru constituirea unei subunităţi de luptă (necesarul minim era de şase instalaţii) (Ibidem. între URSS şi România. trenajorul tactic special. Sidorovici la începutul lunii februarie 1969. peste numărul celor anunţate de generalul-colonel G. După un an şi jumătate. 26 mm. O treime din sumă urma să fie achitată în anul respectiv. pistolul de semnalizare cal. S. telefonul de bord R-124 (de pe tanc). 23 mm cu proiectil exploziv şi perforant pentru tunul de aviaţie GS-23. dintre Ion Gheorghe Maurer şi Alexei N. o delegaţie guvernamentală românească s-a deplasat la Moscova pentru încheierea unui protocol. Vietnam şi Republicii Arabe Unite”4. partea română a solicitat şi alte documentaţii pentru produsele speciale pe care dorea să le fabrice sub licenţă sovietică în România 4 . prezentată la Moscova de generalul-locotenent Vasile Ionel. 166. model 1943. Armata română solicitase 50. lovitura cal. doar 12 avioane de vânătoare MIG-21 şi două aparate de şcoală MIG-21 U. mina antidesant PDM-Z Ia. cablu telefonic P-296. hârtia îmbibată cu inhibator de urotropină şi nitrat. proiectilul reactiv de aviaţie S-5 K (cumulativ). mitraliera KPVT cal. încheiate la 7 martie 1969. stabilizatorul STP-2 (Ciclon) al tunului de pe tancul T-55. periscopul de cercetare de geniu PIR. S. Petre Opriş _______________________________________________________________________________ amânare sine die a răspunsului guvernului sovietic la lista cu solicitări. 7. printre altele. Valoarea totală a contractelor. pentrită. 169). diode D-7 G. respectiv nouă avioane de acel tip. acesta a aflat de la reprezentantul sovietic despre faptul că URSS urma să livreze României. Kosâghin (28-29 mai 1970)5. aparatul de vedere pe timp de noapte PVN-57. completul de dozimetre DP-22-V. autorităţile sovietice au acceptat să-i acorde României licenţele de fabricaţie atât pentru produsele solicitate înainte de 29 mai 1970. a fost de 424. aparatul de ochire TPN-1 al tunului de pe tanc şi al mitralierei jumelate. MIG-21 PF şi MIG-21 U. deşi fuseseră solicitate de autorităţile de la Bucureşti. 5 Înainte de întâlnirea de la Moscova. autorităţile române le-au solicitat sovieticilor regulamente tehnice. pulberea neagră DRP. 82 mm. iar restul se achita în 10 rate anuale egale (dobândă: 2% pe an). pulberea diglicolică DG-2 şi DG-3.

. Ion Morega.C. industria URSS va putea acorda doar un ajutor limitat în fabricarea acestui elicopter prin transmiterea către R. Neculai Agachi.C. Concomitent cu acţiunile întreprinse pentru realizarea elicopterului Mi8.C. Cornel Mihulecea. fond C. Delegaţia guvernamentală. 31-36).C. minele antidesant PDM-1 M şi PDM-2. Gheorghe Cioară. participanţi la tratative. dosar 83/1970. s-a discutat. După o analiză a pieţei. 7. Adrian Georgescu. al P. a documentaţiei tehnice de licenţă şi prin acordarea consultaţiilor necesare specialiştilor români. Ion Lăzărescu (Ibidem.C. microcablul şi ambalajul rachetei) (Ibidem. De asemenea. fără livrarea produselor de completare. la un moment dat: „Să nu ne apucăm să producem [elicoptere] pentru fantezie (subl.R. Chiar Nicolae Ceauşescu a declarat. Se poate remarca faptul că.. Maxim Berghianu. 80 de elicoptere: 38 de aparate pentru Ministerul Apărării Naţionale şi 14 pentru Departamentul Aviaţiei Civile9. specialiştii români au optat pentru modelul francez SA 316 „Alouette III”7. de cooperare cu România în vederea fabricării în comun a elicopterului de transport Mi-8. f.. a unor elicoptere „Alouette III”. au declinat propunerea făcută chiar de către premierul Alexei Kosâghin în luna mai 1970.R.R. care a participat la discuţiile de la Moscova (28-29 mai 1970). la uzina IAR din Braşov. – Cancelarie. Alexandru Boabă. începând din anul 1961.C. unii membri ai Comitetului Executiv al C. 6). 9 În şedinţa Comitetului Executiv al C.S. pe care l-au redenumit IAR-316 B8. Mihai Drăgănescu. planificau deja cum să vândă „pielea ursului (româno-francez) din pădure”. Alexandru Albescu.C. dosar 106/1970. Gheorghe Rădulescu. fabricate în România 237 _______________________________________________________________________________ acelaşi timp. a subansamblelor şi a pieselor”6. fabricarea elicopterului greu de transport. în Ungaria şi Bulgaria.C.)” (A. 28-29. Avionul avea o eficienţă scăzută în viticultură şi pomicultură (substanţele chimice ajungeau doar . mina de semnalizare „SM”. Opiniile respective au fost infirmate de piloţii de la Aviaţia Utilitară. au fost exportate 28 de aparate în Franţa. aruncătorul de grenade SPG-9 D şi racheta antitanc dirijată 9 M 14 M „Maliutka” (inclusiv focosul. dosar 106/1970.n. au fost realizate. Radu Constantinescu. dosar 60/1970. în URSS şi R. astfel: „În cazul când partea română va hotărî să organizeze în R. din ziua de 14 iulie 1970. Nicolae Ceauşescu şi Paul Niculescu-Mizil şi-au declarat scepticismul faţă de utilizarea elicopterului „Alouette III” în agricultură. autorităţile comuniste de la Bucureşti au căutat să obţină. f.R.R. f.Elicoptere militare franţuzeşti. despre exporturile iluzorii.R. printre altele.N. al P. din ziua de 14 iulie 1970. În perioada 1971-1976. 6 Ibidem. f. 7 Prototipul elicopterului SA 316 „Alouette III” a efectuat primul său zbor la 28 februarie 1959. din statele occidentale. Performanţele deosebite ale aparatului respectiv i-au convins pe liderii politici şi militari de la Paris să doteze forţele aeriene franceze cu elicoptere SA 319 B „Alouette III” (SA 316 în variantă militară)..I. fabricate în România. generalul Constantin Şandru.S. membrii delegaţiei sovietice. semnalizatorul automat de gaze GSP-11.C. în condiţiile în care sovieticii deţineau conducerea supremă în Organizaţia Tratatului de la Varşovia şi impuneau standarde în dotarea cu tehnică de luptă tuturor statelor membre ale alianţei. 17).R. inclusiv în domeniul elicopterelor. a avut următoarea componenţă: Ion Gheorghe Maurer. oferte în vederea fabricării unor elicoptere performante. 8 În cursul reuniunii Comitetului Executiv al C. al P. al P. capul de luptă.S. – mitraliera PKS şi PKT cal.62 mm.

peste 300 de exemplare au fost realizate în India (statul Bangalore).C. 230 de elicoptere IAR-316 B (în perioada 1971-1987). Angola şi Guineea). dosar 3/1976. la 21 decembrie 1976. 7.)”. o analiză a întregii activităţi a aviaţiei civile de transport şi utilitare.n. Consiliul de Miniştri va scoate din planul de stat prevederile referitoare la importul de avioane utilitare.. care au fost echipate cu câte o mitralieră cal.R. Schimbarea deciziei liderului P. Totodată. comparativ cu elicopterul.C.C. Alte elicoptere „Alouette III”.. (Ibidem. Nicolae Ceauşescu a aprobat utilizarea în agricultură a două tipuri de elicoptere. până la 10 septembrie 1972. au fost livrate Flotilei 50 Aviaţie Transport. sub licenţă.N.C.453 de elicoptere „Alouette III”. Armata română a primit 125 de elicoptere IAR-316 B. 241. avea posibilitatea să împrăştie substanţe pe ambele feţe ale frunzelor. În acelaşi timp. dosar 102/1972. aplicându-i-se tehnologii speciale. al P. cadre de specialitate de la Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini.R. autorităţile române au preconizat că firmamamă va menţine fabricaţia modelului „Alouette III”.. va interzice orice import de astfel de avioane şi va lua măsuri pentru îmbunătăţirea caracteristicilor de viteză şi încărcătură ale avionului utilitar aflat în fabricaţie [IAR-822] şi pentru pregătirea construirii unui nou tip de avion utilitar. Pakistan.62 mm şi două blocuri de proiectile reactive nedirijate cal. începând din anul 1965 (SA 316 B „Chetak”. un colectiv format din activişti ai Secţiei pentru problemele militare şi justiţie a C. Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Agriculturii. desfăşurate în ziua de 4 septembrie 1972.I. al P.R.C. se va analiza posibilitatea adaptării elicopterului de producţie românească [IAR-316 B] şi pentru nevoile agriculturii (subl. datorită curenţilor pe care îi producea la sol. . echipat cu un motor Turbomeca Artouste III B. construit şi introdus în înzestrarea aviaţiei militare şi civile din ţara noastră. precum şi un plan de măsuri în vederea îmbunătăţirii sistemului de organizare şi funcţionare a acesteia. 10 A. de 570 CP).] Se consideră că elicopterul corespunde pe deplin scopului şi misiunilor pentru care a fost conceput. – Secţia Administrativ-Politică. Ministerul de Interne. împreună cu Ministerul Forţelor Armate. au fost construite. 3). va prezenta. printre altele: „Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor.. pe o singură parte a frunzelor).)”10. până la sfârşitul anului 1978. În România. f. Cu toate acestea. sub licenţă. iar 60 de elicoptere au fost asamblate în Elveţia (în anii 1970-1974). care.C. precum şi îmbunătăţirea amenajării interioare (subl.. 57 mm. a pregătirii cadrelor şi întăririi disciplinei în muncă. o regăsim în protocolul şedinţei Prezidiului Permanent al C.238 Karina Paulina Marczuk. unde s-a precizat. al P. f. După ce s-a convins că a greşit. uzina de la Braşov avea deja încheiate contracte ferme pentru construirea a 65 de elicoptere până în anul 1980 – din care 14 exemplare pentru Franţa11. echiparea suplimentară cu aparatură de radionavigaţie.R. 11 În perioada 1961-1985. echipate pentru împrăştierea de substanţe chimice: IAR-316 B (în anul 1975) şi Kamov Ka-26 (sovietic). produse la Braşov. Ministerului de Interne şi Întreprinderii de Aviaţie Utilitară. au fost fabricate în Franţa 1. precum şi în străinătate (Franţa.C.C. generalul-colonel Ion Coman i-a trimis lui Nicolae Ceauşescu un raport cu următorul conţinut: „Pe baza indicaţiei Dumneavoastră. Industriei Alimentare şi Apelor. În luna decembrie 1976.n. a analizat situaţia elicopterului „Alouette III”. fond C. la Braşov a fost fabricat un elicopter IAR-316 B „destinat zborurilor de importanţă excepţională în cadrul Flotilei 50 Aviaţie Transport. rezultând următoarele: [. Petre Opriş _______________________________________________________________________________ În anul 1975. măsuri deosebite de control a materialelor şi fabricaţiei.

deoarece presupun reproiectări de ansamble şi modificări structurale ale aeronavei. se apreciază că folosirea elicopterului „Alouette III” pentru executarea misiunilor de importanţă excepţională nu este indicată. Firma constructoare SNIAS nu prevede adoptarea unor asemenea perfecţionări la elicopterul „Alouette III”. cel mai important fiind echiparea sa cu un singur motor. pale din materiale plastice armate. astfel că. Flotila 50 Aviaţie Transport are în înzestrare elicoptere mijlocii bimotoare. În prezent. Emiratele Arabe Unite. zborurile de importanţă excepţională să fie executate cu elicopterele mijlocii bimotoare SA-330 „Puma” şi Mi-8. deoarece o oprire accidentală a motorului în zboruri la înălţime mică.. cu toate îmbunătăţirile aduse pe parcurs. După trei ani au fost finalizate 6 exemplare de preserie (30 iulie 1968). rotor rigid. instalaţii de degivrare şi echipament perfecţionat de navigaţie. Cele două prototipuri ale elicopterului francez SA-330 „Puma” au zburat. şi în mod deosebit echiparea cu un singur motor. 164 de elicoptere SA-330 H (o versiune pentru export a aparatului de bază. deasupra localităţilor şi terenurilor accidentate sau în condiţii de vizibilitate redusă. propun următoarele: 1. Ca urmare. fabricate în R. F. când producţia de elicoptere SA-330 a încetat în Franţa. ca: echiparea cu două motoare. Faţă de cele raportate mai sus. Dintre acestea. 2. Sudan şi Ecuador. Coasta de Fildeş. 12 . de tipurile SA-330 „Puma”12 şi Mi-8. Oprirea executării zborurilor de importanţă excepţională cu elicoptere de tip „Alouette III”. ca aeronavă aparţinând generaţiei anilor 1960-1962. întrucât nu este posibilă obţinerea unui regim corespunzător de autorotaţie al palelor rotorului principal. care elimină factorii de risc arătaţi. nu a beneficiat de soluţiile constructive şi progresele tehnice realizate după anul 1970. Până la intrarea în înzestrarea Flotilei 50 Aviaţie Transport a elicopterelor Bo-105. elicopterul va avea în continuare dezavantaje faţă de elicopterele mai noi din această categorie. echipate cu două motoare şi aparatură de radionavigaţie îmbunătăţită.. în anul 1977. pe timpul decolării şi aterizării. pe plan mondial. echipată cu motoare Turbomeca IV C4) au fost construite sub licenţă în România. Până în anul 1987. cu patru elicoptere bimotoare uşoare de tipul Bo-105. Forţele aeriene române au fost dotate cu 104 aparate IAR-330 (SA-330 H). special amenajate pentru transportul demnitarilor români. la înălţimi şi viteze de zbor mici nu se poate realiza o aterizare sigură. un elicopter IAR-330 a fost utilizat în anii ’80 pentru a transporta echipele de intervenţie rapidă a specialiştilor şi muncitorilor pe platformele româneşti de exploatare a petrolului şi gazelor naturale din Marea Neagră. Înlocuirea elicopterelor „Alouette III” din înzestrarea Flotilei 50 Aviaţie Transport. începând din anul 1976. iar în septembrie 1968 a avut loc primul zbor al unui aparat de serie. aplicate la elicopterele de alte tipuri din generaţia ultimilor 3-4 ani. s-au realizat elicoptere uşoare. în cazul opririi motorului. Germania. au fost fabricate şi vândute 697 de exemplare. fabricate în România 239 _______________________________________________________________________________ Totuşi. Flotila 50 Aviaţie Transport a primit două IAR-330. la 15 aprilie 1965. [. pentru prima dată. iar 57 de elicoptere IAR-330 au fost exportate în Pakistan.Elicoptere militare franţuzeşti. 3.] Având în vedere servituţile prezentate. poate genera evenimente de zbor.

16 Ibidem. 235-236.C. cu sprijinul Ministerului Apărării Naţionale. Nicolae Ceauşescu a primit raportul ministrului Apărării Naţionale prin intermediul lui Emil Bobu şi a pus următoarea rezoluţie: „Tov. Nicolae Agachi şi Mihai Florescu16. Indicaţiile preşedintelui României au fost aduse la cunoştinţa celor care au participat la evenimentul respectiv (pe bază de semnătură): Manea Mănescu. dosar 3/1976. f. Din păcate. Ion Ioniţă. Este evident faptul că. generalul-colonel Ion Coman. 91. fond C. Ion Ursu.240 Karina Paulina Marczuk. . românii au acceptat sarcina respectivă din teamă faţă de aparatul represiv.C. aceeaşi firmă a trecut la realizarea modelelor SA-360 „Dauphin” (aparat cu un singur motor) şi SA365 C „Dauphin” (bimotor). să intensifice cercetarea şi producţia pentru realizarea elicopterului mic cu două motoare (subl. care au elaborat şi pus în aplicare două proiecte noi: „Dauphin 1” şi „Dauphin 2”. subordonat lui Nicolae Ceauşescu. să se desemneze un grup de specialişti pentru a face propuneri în vederea îmbunătăţirii elicopterului [„Alouette III”] şi înzestrarea sa cu două motoare. iar voluntarismul său afecta bugetul României. s-a precizat: „Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini. firma franceză SNIAS – cea care a proiectat şi a realizat modelul SA-316 „Alouette III” – a renunţat să mai aducă îmbunătăţiri constructive variantei de bază a aparatului şi a vândut licenţa de fabricaţie României. 13 A. f. Nicolae Ceauşescu a sesizat târziu faptul că „Alouette III” era uzat moral şi a cerut în mod imperativ să se găsească şi să se aplice o soluţie tehnică extrem de costisitoare: montarea unui al doilea motor pe elicopter. La începutul anilor ’70.C. după ce Nicolae Ceauşescu a vizitat o expoziţie de tehnică militară. După intrarea în fabricaţia de serie a elicopterului bimotor SA-365 Dauphin şi confirmarea calităţilor sale constructive şi de zbor. Ion Avram. Mihai Marinescu. de acest tip. să se continue acţiunile de prospectare şi contractare a numărului necesar de elicoptere. 14 15 Ibidem. [Gheorghe] Oprea. Apoi. 92.R.. Theodor Coman. dosar 2/1976. pentru înzestrarea Flotilei 50 Aviaţie Transport”13.n. refuzată la începutul anilor ’70 de inginerii francezi. 237- 238. Informaţii despre proiectul românesc de modificare a elicopterului „Alouette III” se regăsesc şi într-o notă întocmită la 16 iunie 1977 de către Ştefan Bîrlea şi Marin Enache.I. În documentul respectiv. al P. în sensul celor discutate [la expoziţia de tehnică militară de la Otopeni. f. Ion Stănescu. f. Petre Opriş _______________________________________________________________________________ 4. A fost o muncă de Sisif. – Secţia Administrativ-Politică. Nicolae Ceauşescu nu se pricepea la aviaţie. care a avut loc la 15 octombrie 1976]”14.)”15.N. Ibidem.

S. prin Ambasada R.C.R.R. al P. s-au purtat discuţii cu reprezentanţii firmelor şi.C. al P.1970 Arhiva Comitetului Executiv al C. România a elicopterelor „Alouette III”.10. referitoare la fabricarea sub licenţă în R. ambele elicoptere cumpărate în 1979 au fost înlocuite cu o nouă variantă.I. Ca urmare a tratativelor tehnico-economice purtate.M.C.A.C. iar la 22 decembrie 1989. Nicolae Ceauşescu Tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român Conform indicaţiilor dv. ss. Nr.C. România”.1970 [Rezoluţie:] De acord.Elicoptere militare franţuzeşti. Raportul lui Ion Avram. Ulterior. în anul 1979. s-a obţinut: M. pilotat de colonelul Vasile Maluţan. de H 2809) 1110/9. iar proiectul românesc de montare a celui de-al doilea motor pe „Alouette III” a fost abandonat. S. REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA Secret Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini Ex.F.C. Flotila 50 Aviaţie Transport a primit în înzestrare două aparate SA-365 C „Dauphin”.. adresat lui Nicolae Ceauşescu. 2266 / 10. – C. 1 Cabinetul ministrului Cancelaria C. ministrul Industriei Construcţiilor de Maşini. Nr. România din Paris. documentul „Elemente de apreciere tehnico-economice privind fabricaţia elicopterului SA 330 în R.I. IV – 7 (s-a comunicat cu nr.R. S. 16 [al şedinţei] C[omitetului] E[xecutiv] 1970 H pct.C. [Consemnări manu:] Nr.10. SNIAS a transmis. 1. s-a insistat la Societatea Naţională Industrială Aerospaţială (SNIAS) şi Turbomeca. 07362 1970 X 7 . 2809 12 X 1970 Pr[otocolul] nr. prin care Ilie Verdeţ a fost înştiinţat despre aprobarea contractului unic pentru fabricarea sub licenţă a două tipuri de elicoptere franceze (12 octombrie 1970). al P. SA 330 şi turbomotorului „Turmo III”. pe data de 21 septembrie 1970. fabricate în România 241 _______________________________________________________________________________ În cele din urmă. referitor la stadiul negocierilor purtate în luna septembrie 1970 cu Societatea Naţională Industrială Aerospaţială (SNIAS) şi firma franceză „Turbomeca”. Nicolae şi Elena Ceauşescu au fost evacuaţi de pe clădirea Comitetului Central cu ajutorul unui elicopter SA-365 N „Dauphin”. ANEXĂ 7 octombrie 1970. în vederea fabricării în România a elicopterelor SA 316 B „Alouette III” şi SA 330 „Puma”.M. nr. din ziua de 14 iulie 1970. Adresa Cancelariei C.

acordul pentru realizarea unei integrări în fabricaţia din R. România a unei uzine de turbomotoare şi cedarea licenţei de fabricaţie a turbomotorului TURMO III. ansamble şi subansamble fabricate în R. S. .etapa 1-a – fabricarea pe bază de licenţă a elicopterului „Alouette III”. de cooperare pentru fabricaţia pe bază de licenţe în R. în ţările care le vor solicita. România a produselor realizate sub licenţă. .etapa 2-a – fabricarea pe bază de licenţă a elicopterului SA 330 în toate cele trei variante. S. deoarece: . Până în prezent. S. România. Reprezentanţii firmei SNIAS vor analiza cu autorităţile franceze cererea noastră. România şi Franţa a produselor realizate în R. SA 330 şi a turbomotorului „Turmo III”. . .etapa 3-a – fabricarea unor noi tipuri de elicoptere. România. din elemente ce aparţin şi se produc de SNIAS. .prospectarea pieţei nu este completă şi nu se cunosc toate posibilităţile de desfacere pentru acest tip de elicopter. . Firma Turbomeca şi autorităţile franceze îşi menţin propunerile făcute cu privire la realizarea în R. România.acordul privind participarea R.exportarea în comun de către R. S. precum şi dreptul de a interveni cu îmbunătăţiri pe timpul fabricaţiei.acordul guvernului francez. România la toate dezvoltările viitoare ale elicopterului SA 330. . 3.exportarea de către R. . România de aproximativ 85-95% pentru elicopterul SA 330. S. 2. S.sunt necesare prospectări privind competitivitatea preţurilor la reperele ce ar urma să se fabrice în R. S.acordul firmei SNIAS pentru cedarea licenţei elicopterului SA 330 în toate cele trei variante (militară. b) extinderea dreptului de export pentru elicopterele şi echipamentele fabricate în R. S.acordul firmei SNIAS de a se încheia un contract unic (cadru) care să cuprindă trei etape: . începând cu anul 1973. România a elicopterelor „Alouette III”. începând cu anul 1971.elicopterul SA 330 se construieşte în comun de către patru ţări şi firma are nevoie de acordul acestora.242 Karina Paulina Marczuk. imediat ce apare necesitatea exportului”.exportarea de către Franţa a unor produse finite. civilă şi guvernamentală). . Petre Opriş _______________________________________________________________________________ . pe terţe pieţe. S. dar au menţionat că „Teritoriile vor fi stabilite şi agreate de cele două guverne pentru fiecare caz în parte. România pe următoarele căi: . firma SNIAS nu s-a pronunţat definitiv asupra următoarelor: a) determinarea volumului de cooperare şi compensaţii pentru elicopterul SA 330. S. ce echipează elicopterul SA 330. . .

M. fabricate în România 243 _______________________________________________________________________________ În urma ultimelor discuţii. Guvernul francez a dat acordul de cooperare pentru fabricaţia pe bază de licenţe în R. S.F. România a elicopterelor uşoare „Alouette III”. ss. 07362 1970 X 7 [Consemnări manu:] ss. purtate atât cu firma. nesecret cu 78 file M. 2266 / 10.Elicoptere militare franţuzeşti. Ştefan Ispas De acord. 2. 2809 12 X 1970 SINTEZA notei comune. Mihai Marinescu [Consemnări manu:] H 1110/9.10. Nota comună. al P. România a elicopterelor uşoare „Alouette III” şi a elicopterelor mijlocii SA 330 I. Nr. în urma cărora s-au precizat următoarele: 1. nr.M.1 ex. (ss. S.) Ion Avram Anexe: . s-au dus.1970 Secret Ex. 5. precum şi a turbomotorului „Turmo III” (ce echipează elicopterul SA-330). S. Probleme generale Ca urmare a hotărârii şedinţei Comitetului Executiv al Comitetului Central al P. privind fabricarea sub licenţă în R. privind fabricarea sub licenţă în R. a fost refăcută pe baza indicaţiilor primite şi a ultimelor date obţinute de la firmele franceze. România a elicopterelor „Alouette III”.R.C. – C.1 ex.C. din 14 iulie 1970. S. care să cuprindă trei etape: .R. Cancelaria C. România a elicopterelor „Alouette III” şi SA 330 şi încheierea contractului de cooperare pentru etapa 1-a. Rog a aproba încheierea contractului unic (cadru) cu firma SNIAS pentru fabricarea sub licenţă în R. tratative cu Societatea Naţională Industrială Aerospaţială şi Oficiul General al Aerului din Franţa. iar condiţiile de participare cu capital la construirea uzinei nu sunt încă reglementate în R. General-maior ing.R.1970 Nr. 1 Arhiva Comitetului Executiv al C. cât şi cu autorităţile franceze. Societatea Naţională Industrială Aerospaţială este de acord să se încheie un contract unic (cadru). avându-se în vedere faptul că firma este particulară.C. 4. SA-330. rezultă necesitatea ca tratativele privind preluarea licenţei de fabricaţie a turbomotorului şi construirea uzinei de motoare să se poarte separat.10. S. privind fabricarea sub licenţă a 50 elicoptere „Alouette III”. România. a elicopterelor mijlocii SA 330 şi a motorului TURMO III. al P.C. secret cu 10 file .I.C.C. MINISTRU. în continuare.A Nr.I.

pe bază de licenţă. S. dar cu menţiunea că teritoriile vor fi stabilite şi agreate de cele două guverne. 5. . elicoptere de tipul „Alouette III” şi SA330. 6. 2. România. Ungaria. civilă şi transport guvernamental).exportarea în comun de către R. P. precum şi dreptul de a interveni cu îmbunătăţiri pe timpul fabricaţiei. şi 254 elicoptere mijlocii SA-330. S. imediat ce apare necesitatea exportului. S. prin care se dă dreptul de export în R. 7. a elicopterului SA-330 în toate cele trei variante (militară. s-a solicitat să se extindă dreptul de export şi asupra altor teritorii. P. La 21 septembrie 1970. pe următoarele căi: . .fabricarea unor noi tipuri de elicoptere. . Ministerul Transporturilor.fabricarea. . Beneficiarii interni. construite în R.exportarea de către R. S. Societatea Naţională Industrială Aerospaţială este de acord cu participarea R. S. Petre Opriş _______________________________________________________________________________ . 1. 3. Societatea Naţională Industrială Aerospaţială a transmis. Firma „Turbomeca” are acordul Guvernului francez. S. S. întrucât nu era luată hotărârea privind fabricarea acestora în ţară.fabricarea. În planul cincinal 1971-1975. din care 162 [în] varianta agricolă. II. precum şi pentru echipamentul hidraulic de la elicopterele „Alouette III” şi SA-330. . cu un program de fabricaţie de 300 aparate. Societatea Naţională Industrială Aerospaţială este de acord ca în fabricaţia din R. România la toate dezvoltările viitoare ale elicopterului SA330. prin Ambasada R. faţă de care reprezentanţii Societăţii au menţionat că vor analiza cu autorităţile franceze această clauză. Ministerul Afacerilor Interne şi Consiliul Securităţii Statului. România şi Franţa pe terţe pieţe. pentru construirea în R. Ministerul Sănătăţii. Ministerul Forţelor Armate. România în ţările care le vor solicita. R. Necesarul estimativ de elicoptere. a elicopterului „Alouette III”. 8. România a unei uzine de turbomotoare. Faţă de precizările Societăţii Naţionale Industriale Aerospaţiale. Firma „Messier” are acordul autorităţilor franceze pentru cedarea licenţelor de fabricaţie a trenului de aterizare. precum şi pentru cedarea licenţei privind turbomotorul „Turmo III”. România”. în cadrul fondurilor alocate. ministerele beneficiare nu au nominalizat. România din Paris. pe bază de licenţă. Ministerul Agriculturii şi Silviculturii.244 Karina Paulina Marczuk. 4. pentru fiecare caz în parte. documentul intitulat „Elemente de apreciere privind fabricaţia elicopterelor SA-330 în R. Această prevedere s-a solicitat să fie introdusă în contract. Bulgaria.exportarea de către Franţa a elicopterelor sau unele elemente de elicoptere. S. România să se integreze aproximativ 85-95% pentru elicopterul SA-330 din elementele ce aparţin şi se produc de firmă. au estimat necesarul de elicoptere pe perioada 1971-1980 la 295 elicoptere uşoare „Alouette III”.

Etapa II-a – Asimilarea în licenţă a elicopterului mijlociu SA-330. se va executa de partea română şi firmă studii care să ţină seama de particularităţile de utilizare. Din cauza greutăţilor de început – inexistenţa unor capacităţi de producţie specifice. Fabricaţia în R. începând cu anul 1976. 1. prin planurile anuale ale beneficiarilor. Efortul valutar. Etapa I-a – Asimilarea în licenţă a elicopterului „Alouette III”. S. s-a stabilit să se devanseze fabricaţia elicopterului SA-330 începând cu anul 1973. precum şi reducerea efortului valutar în faza iniţială – s-a considerat raţional fabricaţia unei prime serii de 50 elicoptere „Alouette III” în perioada 1971-1974 şi 100 elicoptere mijlocii SA-330 în perioada 1973-1980.900. 841/1970 s-a prevăzut fabricaţia unui număr de 83 elicoptere „Alouette III”. aprobat prin H.000 $. Pentru prima serie de 50 elicoptere. . cheltuielile de import sunt acoperite în proporţie de 51. se va fabrica celula şi trenul de aterizare. lipsa cadrelor de ingineri.000 $ (45.000 lei valută) conform anexei nr. S. făcând prevederi în planurile anuale de investiţii. Aceste cantităţi pot fi preluate de către ministerele beneficiare. Cheltuielile de import – exclusiv investiţiile – pentru realizarea în R. 1. III. Prin acţiuni de cooperare. IV.650. S. S.916.Elicoptere militare franţuzeşti. cu un grad progresiv de integrare. reprezentând 3. cu un grad progresiv de integrare. România a 50 elicoptere „Alouette III”. fabricate în România 245 _______________________________________________________________________________ 3. În planul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini.C. fabricaţia poate continua paralel la o capacitate anuală de 24 elicoptere „Alouette III” şi 20 elicoptere SA-330.05. România pentru Societatea Naţională Industrială Aerospaţială. de elemente şi ansamble ale elicopterului. precum şi prin cumpărarea de elicoptere „Alouette III” de către firmă.2%. România a primei serii de 50 elicoptere „Alouette III”. România din 5. 5. În cazul în care. Etapa III-a – Construirea uzinei de motoare şi asimilarea în fabricaţie a turbomotorului „Turmo III” din anul 1974. rezultă prevederi peste cantităţile propuse a se fabrica. în varianta agricolă.M. tehnicieni şi muncitori specialişti în producţia de elicoptere. nu există documentaţie şi experienţă. începând cu anul 1973. care va începe în anul 1971. deci. reprezintă 7. Întrucât elicopterul „Alouette III”. În urma hotărârii şedinţei Consiliului Apărării al R. 4. nu s-a construit până în prezent şi. care constau în fabricaţia în R. Etapizarea acţiunilor.1970. În programul de dezvoltare a Industriei Aeronautice Române s-a prevăzut fabricaţia şi a elicopterului mijlociu SA-330.

.sunt necesare prospectări privind competivitatea preţurilor la reperele ce ar urma să se fabrice în R. în perioada 1973-1980.000 mii lei construcţii montaj.000 $. respectiv 637. rezultă: 1.1.000.prospectarea pieţii nu este completă şi nu cunosc complet posibilităţile de desfacere în viitor. conform anexei nr.000 lei valută). România a 100 elicoptere mijlocii SA-330. Investiţii necesare.134. 2.634.00. pentru perioada 1970-1979. Prin fabricarea a 100 elicoptere SA-330 se realizează o economie de valută de 46. deoarece: . V. Fabricaţia în R. Gradul de integrare din ultima fază reprezintă 85% din elementele ce aparţin şi se produc de Societatea Naţională Industrială Aerospaţială şi respectiv 68% din valoarea elicopterului fără motoare. palele portante şi elicea anticuplu.000 mii lei. Restul reprezintă aparatura de bord. S. pentru dezvoltarea Întreprinderii de Construcţii Aeronautice Ghimbav – Braşov.000 $ (277.189.000 lei valută). prin majorarea unor contingente de mărfuri din acordul comercial româno-francez pentru un volum de aproximativ 2.804. Calculul cheltuielilor s-a făcut pe baza elementelor transmise de firmă. în aceeaşi perioadă (situaţie în care cumpărarea a 100 elicoptere ar costa 106. instalaţii electrice. s-a estimat un volum de investiţii în valoare de 164.000 $.2.elicopterul SA-330 se construieşte în comun de către patru ţări şi firma are nevoie de acordul acestora. materiale.000 $. faţă de situaţia în care acestea ar fi cumpărate de la firmă. Investiţiile necesare pentru crearea bazei de fabricaţie a elicopterului „Alouette III”. 2. adică 9. S. din care 67. . 3. Asimilarea fabricaţiei elicopterelor SA-330 se va realiza în patru faze de integrare progresivă. România a 100 elicoptere SA-330 reprezintă 600. .000 lei valută). propuse de firmă şi Oficiul General al Aerului.000 $ (360. Petre Opriş _______________________________________________________________________________ Luându-se în consideraţie şi realizarea facilităţilor de plată. Efortul valutar. Pentru trecerea la fabricaţia elicopterelor „Alouette III”. care în tratativele de contractare pot fi îmbunătăţite. Determinarea volumului de cooperare şi compensaţii nu poate fi stabilit în prezent.000 lei valută. pe perioada de derulare a acţiunii. S.246 Karina Paulina Marczuk. Programul de producţie.100.134.189. soldul neacoperit pentru fabricarea celor 50 elicoptere „Alouette III” este de 1. România. 2. 2. Prin adaptarea propunerii Societăţii Naţionale Industriale Aeronautice la un program de 100 elicoptere SA-330. Cheltuielile de import – exclusiv investiţiile – pentru realizarea în R. care sunt cuprinse în planul cincinal 1971-1975. 2.

M. România. 1. se va prezenta nota de fundamentare privind oportunitatea şi condiţiile concrete pentru construirea uzinei de motoare şi fabricarea motorului Turmo III. prin transfer din cadrul întreprinderilor Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini din regiunea Braşov. România. VII. urmând ca pregătirea specifică să se realizeze prin şcolarizare. România. cât şi cu autorităţile franceze. Faţă de cele de mai sus. VI.000 pentru 900 motoare. Costul furniturilor livrate de firmă se estimează la 3. S. În urma ultimelor discuţii. atât cu firma TURBOMECA. 1.000 $ pentru 300 motoare şi 9. din cei proveniţi de la uzinele de aviaţie desfiinţate (IAR. cu capitalul repartizat în părţi egale. URMV). s-a estimat ca necesar un număr de aproximativ 1. S. se estimează la 517.800 mii lei.Elicoptere militare franţuzeşti.000 mii lei construcţii montaj. Pentru comercializarea în diverse ţări a unor motoare fabricate în R.C. rezultă necesitatea ca tratativele privind preluarea licenţei de fabricaţie a motorului şi construirea uzinei să se poarte separat. după tratativele finale cu firma Turbomeca.000 $ anual.000 mii lei. avându-se în vedere că firma este particulară. 5. redevenţe 7% din valoarea părţilor fabricate în R. purtate. 3.000 muncitori productivi. în perioada de asimilare a fabricaţiei elicopterelor. 841/1970. precum şi plafoanele valutare pentru fabricarea elicopterului „Alouette III”. Firma franceză TURBOMECA a transmis proiectul de contract pentru licenţa turbomotorului Turmo III-C4. din care a rezultat: costul licenţei 800. iar condiţiile puse de participare cu capital nu sunt încă reglementate în R. S. firma a propus crearea unei societăţi mixte franco-române al cărei sediu să fie în Franţa. În planul cincinal 1971-1975. din care 104. asistenţa tehnică pentru primii 10 ani de fabricaţie 100.360. Pentru fabricaţia elicopterelor „Alouette III” şi SA-330.000 $. aprobat prin H. 2. Asigurarea cadrelor. fabricate în România 247 _______________________________________________________________________________ Volumul de investiţii suplimentar. Acţiunea privind construirea Uzinei de turbomotoare şi fabricarea motorului „Turmo III”. sunt prevăzute fondurile de producţie şi investiţii. Personalul necesar pentru perioadele următoare se va asigura prin şcolarizare în cadrul a două grupuri şcolare profesionale ce vor funcţiona începând cu anul şcolar 1971-1972. .000 mii lei construcţii montaj. necesar pentru fabricaţia elicopterului SA-330.120. Investiţiile pentru construcţia uzinei de turbomotoare sunt estimate de firmă la 300. din care 90. 4. în special. Aceştia urmează a se asigura. VIII. pe lângă întreprinderile de aviaţie. Situaţia de plan privind fabricaţia de elicoptere.

S.656. s-a trecut a se însuşi şi elicopterul mijlociu SA-330.etapa III-a – fabricarea în comun a unor noi tipuri de elicoptere. pentru care este necesar să se suplimenteze plafoanele de plăţi în volumul de import vest. firma a considerat că. 4. prin fabricaţia în R. precum şi construirea uzinei de turbomotoare. Etapa II-a a contractului unic (cadru) să se finalizeze prin încheierea contractului pentru elicopterul SA-330 în anul 1971. utilizabil pentru acţiunea respectivă. care să cuprindă: . IX. România elemente ale elicopterului „Alouette III” pentru nevoile sale. pentru Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini – Centrala industrială de mecanică fină şi aeronautică. rambursabil într-o perioadă de peste 10 ani. . 4. . Odată cu semnarea contractului unic (cadru) să se aprobe şi încheierea contractului pentru etapa I-a. prin care guvernele celor două ţări se obligă a sprijini operaţiunea pe toată durata ei.etapa I-a – fabricarea în licenţă a elicopterului „Alouette III”. nu au fost prevăzute investiţiile pentru crearea capacităţilor de producţie necesare realizării acestui produs. Petre Opriş _______________________________________________________________________________ 2. nu au fost prevăzute în programul de dezvoltare a Industriei Aeronautice Române din perioada 1971-1980. să se ducă tratative cu guvernul francez pentru: . 5. începând cu anul 1971. . 3. Efortul valutar în anul 1970 este de 609.obţinerea unui credit guvernamental corespunzător. .248 Karina Paulina Marczuk. în vederea efectuării plăţilor ocazionate de semnarea contractului privind fabricarea a 50 elicoptere „Alouette III”. complexitatea şi efortul valutar necesitat de această acţiune.000 lei valută.285 $ (3. în cadrul acţiunii de cooperare. 2. România în licenţă a elicopterelor „Alouette III” şi SA-330.etapa II-a – fabricarea în licenţă a elicopterului SA-330. dar plafoanele de plăţi şi volumele de import nu au fost prevăzute. Este necesară încheierea imediată a contractului deoarece. se propune ca în paralel cu acţiunile de mai sus. va executa în R. Aprobarea încheierii unui contract unic (cadrul) cu SNIAS. Realizarea motorului Turmo III-C4. În planul cincinal 1971-1975. Având în vedere importanţa.încheierea unui acord guvernamental. după obţinerea unor condiţii avantajoase în urma tratativelor tehnico-economice şi în urma studiului tehnico-economic de produs. Comitetul de Stat al Planificării să suplimenteze planul valutar pe anul 1970 al Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini – Centrala industrială de mecanică fină şi aeronautică cu suma de 3. Propuneri 1.656 mii lei valută). inclusiv importuri de maşini şi utilaje din Franţa. Aprobarea acţiunii de cooperare privind producţia de elicoptere. De asemenea. 3. S. aprobat. fabricarea a 50 elicoptere „Alouette III”.

500 4.40 seturi a 104500 $ $ USA 350.180.650.000 781.680 185. V[alută]. Nr crt 1 2 3 492.697.Elicoptere militare franţuzeşti. echipamente . motoare.000 5.3 seturi a 164000 $ .7 seturi a 146000 $ . ANEXA nr.000 176.000 50.000 100.000 Valoarea verificatoarelor şi gabaritelor de interşanjabilitate Valoarea materialelor pentru tren şi 5 uzinare chimică Valoarea instalaţiilor de bord şi a 6 materialelor necesare fabricării în cadrul licenţei.000 L[ei].900.000 1.025. 1 Secret SITUAŢIA CHELTUIELILOR valutare pentru realizarea în ţară a 50 elicoptere „Alouette III” şi pentru asigurarea materială a cooperării Natura cheltuielilor Valoarea licenţei Costuri estimate pentru sublicenţe pentru construcţia trenului de aterizare şi asimilarea unor procese tehnologice noi (uzinare chimică) Valoarea seturilor de piese materiale. a echipamentelor opţionale 7 Cheltuieli de ambalaj şi transport Valori aferente coeficientului de 8 revizuire a preţurilor 9 Diverse.010 7. Comitetul de Stat al Planificării să fie autorizat să introducă în planul cincinal 1971-1975 modificările de plan ce vor rezulta din acţiunile de cooperare cu Franţa. cheltuieli neprevăzute Total cheltuieli pentru realizarea a 50 elicoptere 4 .500 173.810 136. fabricate în România 249 _______________________________________________________________________________ 6.000 45.

3 x 560000 = 1681800 . CANCELARIA C.I.611.750. Petre Opriş _______________________________________________________________________________ ANEXA nr. cheltuieli neprevăzute Total Total L[ei]. 16 C E 1970 H – 2809 Tovarăşului ILIE VERDEŢ Secret 12 octombrie 1970 Vă comunicăm că s-au aprobat propunerile Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini privind încheierea contractului unic (cadru) cu firma SNIAS pentru fabricarea sub licenţă în R.R. tehnică.000.4 x 557170 = 2228680 .000 60.206.1 x 700000 = 700000 .000 24.000 360.120 3 4 5 6 7 8 9 1. România a elicopterelor „Alouette III” şi SA 330 şi încheierea contractului de cooperare pentru etapa I privind fabricarea sub licenţă a 50 elicoptere „Alouette III”.000 800.000. al P.C.000 [Consemnare manu:] Pr[otocol] nr. • A. fond C.N. – Cancelarie.000.280 60. 2 SITUAŢIA CHELTUIELILOR valutare pentru realizarea a 100 elicoptere SA-330 Nr. asist[enţă].250 Karina Paulina Marczuk.R. f.C.C.264.12 x 347670 = 4172040 .958 1. dosar 83/1970. 1 2 Natura cheltuielilor Valoarea licenţei . crt.979. echipamente .032. Secret $ USA 3.Redevenţă plătibilă după expirarea contr[actului]. AL P. . 160-173. Costuri estimate pentru sublicenţe Valoarea seturilor de piese materiale. S.C..80 x 193520 = 15481600 Valoarea motoarelor TURMO III-C4 2 x 99 x 52000 = 10296000 Valoarea dispozitivelor şi verificatoarelor de interşanjabilitate Valoarea echipamentului opţional Cheltuieli de ambalaj şi transport 3% Valori aferente coeficientului de revizuire a preţurilor Diverse.000 4.C.000 1.634 12. V[alută].

.A. fabricate în România 251 _______________________________________________________________________________ FRENCH MILITARY HELICOPTERS MADE IN ROMANIA (Abstract) Between 1971 and 1987. a number of 230 helicopters I. and some of them were used for the VIP flights (“Allouette” and „Puma”) and in agriculture (SA 316 “Allouette”).R. military helicopters.A. I.R.-330 H (SA330 “Puma”). the modernization efforts. French helicopter.A.-316 B (SA-316 “Allouette”) and 164 helicopters I.R.R. Romania build under French license. Keywords: Romania.-316 B were a failure. since 1979 the transportation of the Romanian VIPs was made with another type of French helicopter (SA-365 “Dauphin”). The majority of these helicopters were used by the Romanian Air Forces.A.. Because the modernization efforts of the flying device of I.Elicoptere militare franţuzeşti.

.

Paul Ricœur1 I. Îi mulţumesc colegului meu Frédéric Amsler pentru că m-a făcut atent la miza folosirii acestui termen de către Eusebiu. Bucureşti. Colecţia „Părinţi şi Scriitori Bisericeşti”. 13.1). 746-747. să arăt câte şi cât de însemnate au fost evenimentele care au avut loc în decursul a ceea ce numim istorie bisericească (kata ten ekklesiastiken)…” (I. Istoria Bisericească. 24. 3 Eusebiu începe prin a defini subiectul operei sale: „M-am hotărât să scriu despre urmaşii sfinţilor apostoli şi despre răstimpul care s-a scurs de la Mântuitorul până la vremurile noastre. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.LUCA. vol. Trebuie spus că. univ. 2 Autorul acestui articol citează Istoria Bisericească. p. cu acceptul autorului. Et cela face au vœu de fidélité de la mémoire». Pentru traducerea în limba română am folosit Eusebiu de Cezareea. Serie nouă. aşa încât pe de o parte cer lui Dumnezeu să-mi fie îndrumător şi puterea Domnului să-mi stea într-ajutor” (Istoria Bisericească I. Cine a scris prima istorie a creştinismului? Cercetarea istorică a ezitat arareori să nu arate spre Eusebiu de Cezareea (265-340) şi spre monumentala sa Istorie Bisericească. 731-747. căci mărturisesc eu însumi că realizarea deplină şi fără lipsuri a unei atât de mari făgăduieli întrece puterile mele. PIONIER AL ISTORIOGRAFIEI CREŞTINE∗ DANIEL MARGUERAT «En histoire. Bodogae. C’est à tous les stades de l’opération historiographique Que l’interprétation qualifie le désir de vérité en histoire. p. 1987.1. care l-a şi tradus. 2010. urmând traducerea lui Michel Casevitz în: François Hartog. păşind oarecum pe un drum pustiu şi nebătătorit. Paris.3)2. 1 Paul Ricoeur. nr. întrucât sunt cel dintâi care pornesc o astfel de lucrare. Mihai Ciurea (Facultatea de Teologie din Craiova). Primul istoric al creştinismului. Annales 55. note şi comentarii de Pr. ARHIVELE OLTENIEI. datorită loviturii în forţă de care dă dovadă: el este primul între scriitorii creştini care etalează termenul emblematic al istoricilor greci: historia3. citare p. nos constructions sont au mieux des reconstructions […]. historia greacă are un obiect delimitat ∗ Articol pus la dispoziţie prin bunăvoinţa dlui asist. studiu. cel despre care vorbim se auto-desemnează el însuşi în acest rol: „Tocmai de aceea firea lucrurilor cere multă înţelegere din partea celor binevoitori. Seuil. T. Ori. Prof. 2000. traducere. 253–275 . pe care o desemnează în titlul operei sale drept Historia ekklesiastike. L’écriture de l’histoire et la représentation du passé. 1999. Ce îl determină pe Eusebiu să-l invoce pe Dumnezeu ca ajutor? Putem înţelege precauţia sa oratorică. dr.1. Eusebiu are pretenţia de a scrie o historia. până în acest moment. L’histoire d’Homère à Augustin (Points 388).

nici celălalt nu a vrut să facă operă de istoric. Lucian de Samosata. nimeni dintre scriitorii bisericeşti nu a nutrit nădejdea să scrie cândva o lucrare de acest fel.254 Daniel Marguerat _______________________________________________________________________________ în mod strict: este istoria unei etnii ori a unei naţiuni. după câte ştim. sub registru cultural. Ieronim se înşeală când califică opera lui Hegesip drept historia: omnes a passione Domini usque ad suam aetatem ecclesiasticorum texsens historias (Oamenii iluştrii 22. 39. 28-29. 1). politic şi militar. Pe de altă parte. căci abia dacă s-au păstrat câteva slabe temeiuri de la cei care. un retor din secolului al II-lea. n-a fost cu putinţă să găsesc decât nişte urme goale. arătându-ne ce cale trebuie să apucăm. deoarece până acum. Eusebiu scrie istoria unei mişcări religioase care râvneşte să cucerească lumea. însă nu de istorici veritabili. Istoricul greco-roman (Herodot. în viziunea greacă. Spre deosebire de predecesorii săi. îi ironizează pe istoricii incapabili de a povesti bătăliile4. El se foloseşte de mai mulţi autori. în timp ce Hegesip apără. cu ocazia morţii lui Iacov cel Drept. eu sunt de părere că realizarea prezentei lucrări este de cea mai mare trebuinţă. care au călcat înainte de mine pe acelaşi drum. cei mai vechi fiind Papias şi Hegesip. este admis astăzi că nici unul. Eusebiu de Cezareea se proclamă. în Hypomnemata. Ori. Papias a strâns amintirile spuselor şi faptelor Domnului. 1. el distinge timpul originilor de timpul istoriei Bisericii. selecţionează şi combină mai multe surse. Până aici rămasă Lucian de Samosata. la rândul său. Episcopul de Cezareea. le folosim ca pe nişte strigăte prin care paznicii cheamă pe oameni din înaltul locului de pândă. Historia. Polibiu. asupra cărora operează o reinterpretare critică. însă cine ar putea să compare creştinătatea cu civilizaţia romană şi cu gloria sa? Îndrăzneala episcopului de Cezareea este la înălţimea talentului său de cronicar şi scriitor. Tucidide. „tradiţia fără greşeală a predicării apostolice”5 împotriva ereziilor. ne-au lăsat oarecare istorisiri despre timpul în care au trecut […] Pe acestea ridicându-le înaintea noastră ca pe nişte torţe. fiecare în felul lor. el plasează cezura în perioada lui Traian. Tacit) scrie relatarea „marii” istorii. Departe de a asimila vârsta de aur a lui Iisus şi a apostolilor Săi istoriei mişcării creştine. Comment il faut écrire l’histoire?. deci. ca fiind primul în istoriografia creştină. are conştiinţa că a fost precedat: „Întrucât de la unii oameni. 5 4 . rezonează de vuietul cuceririlor militare sau de entuziasmul explorării marginilor pământului. 3). Eusebiu de Cezareea: „Până în prezent nu cunosc pe nimeni…”. Totuşi. Astfel vorbeşte Eusebiu despre aceasta (Istoria Bisericească III. ca să îndreptăm fără greşeală şi fără primejdie mersul expunerii […] În ce mă priveşte. care construieşte popoarele şi imperiile. Nădăjduiesc aşadar că ea se va dovedi de foarte mare folos celor care privesc cu râvnă spre învăţământul folositor al istoriei în general” (Istoria Bisericească I. autor al unui tratat de deontologie istorică. 3-5). Eusebiu se ştie precedat.

înjosind deopotrivă calitatea istorică din Luca – Fapte. compusă sub inspiraţia Duhului şi redactată de Luca medicul. Ea urcă la şcoala de la Tübingen. Baur îl situează pe Luca. L’historiographie de l’Eglise des premières siècles (Théologie Historique 114). antrenată de marele Ferdinand Christian Baur (1792-1860). p. Pentru a fi concişi.. Beauchesne. Eusebiu construieşte o memorie a originilor creştine. 98.Luca. putem spune că. care construieşte o memorie a originilor. servindu-se de memoriile anterioare. Denegarea aceasta nu este nouă. Etienne Trocmé este reprezentativ pentru compasiunea dispreţuitoare cu care l-a tratat pe autorul operei duble. p. Paris. contaminată de semitisme. dispariţia lui Israel ca entitate politică permite instalarea creştinătăţii în Imperiu6. Le «livre des Actes» et l’histoire (EHPR 45). 8 Ibidem. Păcatul lui Luca ţine de un lucru: vrea să construiască9. dar. de structurare istoriografică. Biserica începe să se degradeze din cauza desfăşurării ereziilor. Începând cu sfârşitul secolului al XVIII-lea. 1-22. 113-121. cartea Faptelor este primită drept „prima istorie a Bisericii”. 2001. care. PUF. companion al apostolului Pavel. deontologia istoricului ruinând credibilitatea istoriografică a întreprinderii sale. 9 Ibidem. încă o dată. 6 . 7-8). semnalez articolul lui Enrico Norelli. sub efectul comparaţiei textelor lucane cu cele pauline. greaca sa. Dintr-o dată. adresate lui Teofil: „Istoric amator. p. Care sunt insuficienţele acestui Luca ce „este faţă de marii istorici greci şi latini precum un bun erudit de provincie faţă de un profesor de la Sorbona”8? Patru reproşuri sunt formulate la adresa sa: îi lipseşte curiozitatea faţă de varietatea surselor documentare şi se mulţumeşte cu una singură. a fost primul? Luca sub focurile criticii. spune Eusebiu (III. 7 Etienne Trocme. în cazul autorului operei adresate lui Teofil. El are motive de a-şi atribui titlul de istoric creştin – însă. Paris. în: Bernard Pouderon et Yves-Marie Duval ed. La mémoire des origines chrétiennes: Papias et Hégésippe chez Eusèbe. nu are puritatea limbajului cuvenit. în acel moment critic al secolului al II-lea. intenţiile bune ale predicatorului sunt încărcate de datorii. 32. pionier al istoriografiei creştine 255 _______________________________________________________________________________ fecioară. p. în care deşirarea creştinătăţii necesită o sinteză între un curent Asupra acestei decizii a lui Eusebiu. Istoricii moderni au ratificat cu generozitate auto-proclamarea eusebiană. aplică o lovitură cumplită operei lucane. pe de altă parte. 1957. până în secolul al XVIII-lea. cunoaşterea instituţiilor profane ale Imperiului roman este deficientă. capabil. 105. compilator al cronicilor vechi şi conştient de periodizarea istoriei. un examen mai mult istoric decât dogmatic face să se spulbere încrederea acordată până în acel moment lui Luca. dar format insuficient pentru sarcina sa”7. referinţele sale geografice şi cronologice sunt lipsite de precizie. Pe scurt. modificând şi manipulând cronicile anterioare (Hegesip şi Papias).

6-9. 1919 (repr. pentru a-i permite creştinătăţii secolului al II-lea să se recunoască drept moştenitoarea unei duble origini. pe care şcoala de la Tübingen a botezat-o cu numele de Tendenz (tendinţă). Este adevărat că. Peabody. Schwabe. die sich Lukas zum Gegenstand gibt”. „Tendinţa” lucană este acuzată de a fi cedat falsului – portret. care. exeget la Bâle. Conflictul cu privire la Tora. Astăzi. de o manieră apologetică şi irenică. greşeala lucană grosolană este aceea de a fi amestecat istoria cu ficţiunea. în „Aufsätze zum Neuen Testament” (ThB 31). de la Franz Overbeck la Philip Vielhauer. secvenţa paulină a Faptelor (capitolele 9 şi 13-28) beneficiază de paralela pe care o constituie literatura apostolului. faptele adevărate cu datele legendare. însă non-conflictuală. vizând orchestrarea apropierii celor două aripi antagoniste10. Tübingen. istoria originilor. (mult prea) marcată de schema hegeliană „teză – antiteză – sinteză”. Ceea ce este tolerat la un evanghelist. Munich. După el. Luca este văzut ca un istoric. 26. faţă-cătrefaţă. Formula cea mai incisivă a venit din partea lui Franz Overbeck. Bâle. 12 Franz Overbeck. Rezultatul: cartea Faptelor îl face pe Pavel să apară cât se poate de petrin. asimilarea socială a istoriografiei întăreşte perfect acest punct de vedere. Pavel apare aici ca un evreu pios. într-un text din 1919. nu sunt niciodată evocate. Hendrickson. p. emană de la Philip Vielhauer. ci tendenţios. 1989. care respectă riturile şi cutumele iudaice. Conflictele apostolului cu comunităţile sale. despre care ne vorbeşte totuşi abundenta sa corespondenţă. s-a spus. 9-27. În plus. lansat împotriva portretului lucan al lui Pavel. Présentation des travaux de l’école du Tubingue sur les Actes chez W. 1963). activitatea epistolară a lui Pavel nu este nici măcar menţionată. Exegeza germană. 1965. pune relatarea lucană în dificultate11. iar pe Petru cât se poate de paulin. nu i-a iertat niciodată autorului Faptelor modul în care a desenat portretul lui Pavel. Avem aici de-a face. p. în Fapte. Ueber den Ursprung des Episcopats in der christlichen Kirche. 6-8). se reduce. Dincolo de criticile pe care le putem aduce acestei poziţii. 1838. Zum Paulinismus der Apostelgeschichte. A History of the Interpretation of the Acts of the Apostles. Această aşezare. p. Christentum und Kultur. 11 Atacul cel mai viu. 10 Ferdinand Christian Baur. consideră lucrarea lui Luca drept „gafă pe scara istoriei mondiale”12. îi vom recunoaşte lui Baur şi rivalilor săi dublul merit de a fi situat opera lui Luca în istoria creştinătăţii născânde şi de a fi perceput faptul că. Fues.256 Daniel Marguerat _______________________________________________________________________________ inspirat de Petru şi un altul de moştenire paulină. nu incapabil. ca de altfel întreaga producţie istorică. cu o falsificare a istoriei. Kaiser. care constituie inima luptei pauline. într-o masă informă deplasată. această operă. 78: „Eine Taktlosigkeit von welthistorischen Dimensionen. Ward Gascque. der grösste Excess der falschen Stellung. copleşit de nevoia de a citi. . în favoarea unei controverse asupra Învierii (Fapte 23. El vede în Faptele Apostolilor fructul unei interpretări conciliante a istoriei originilor. 26-54. răspunde la necesitatea identitară a mişcării care o produce. nu ar putea constitui esenţa unui istoric demn de acest nume.

pe aceşti „mulţi”. Nashville. Pe de altă parte. 13 . drept rezultatul unei naivităţi culpabile. A History of the Interpretation of the Acts of the Apostles. 1995. ca să te încredinţezi despre temeinicia învăţăturii pe care ai primit-o” (Lc 1. am găsit şi eu cu cale. DBS 1. Conzelmann. dar pentru Fapte? Oricare ar fi acestea. dimpotrivă. cercetarea lucană este dominată de această tonalitate grea. este incitantă. 14 Tipic în acest sens: articolul lui Louis Pirot. Loisy egrenează pe întregul parcurs decepţia sa în faţa a ceea ce judecă a fi mediocritatea lui Luca. Hemer)13. aşa cum ni le-au lăsat cei ce le-au văzut de la început şi au fost slujitori ai Cuvântului. Montreal/Paris. Pentru evanghelia sa. Marcel Dumais. Jacquier)14. s-a îndârjit să apere fiabilitatea documentară din Luca – Fapte (Gasque. ori. elev leneş la şcoala istoricilor? Până în anii 1960. Bilan et orientations. însă mai mult afirmând-o decât demonstrând-o (Pirot. Essays in honor of P. care se declină aici? Doi oameni. 15-32. Fronturile se consolidează. exegeza anglo-saxonă. Luca. Fides/Cerf. Pentru cercetarea mai recentă: Wilhem C. 15 Alfred Loisy. cel puţin. preaputernice Teofile. van Unnik. p. Lüdemann) denunţă travaliul istoric al lui Luca drept o operă falsificatoare. p. Paris. Schubert. la începutul Istoria cercetării este prezentată de W. Keck şi J. aşadar. pe o a treia treaptă faţă de evenimentele narate: „Deoarece mulţi au încercat să alcătuiască o istorisire despre faptele deplin adeverite între noi. care au precedat lucrarea lui Luca.Luca. sau trebuie luat în serios punctul de vedere istoriografic. 1-4). un elev leneş la şcoala istoricilor? Şi totuşi… autorul cărţii dedicate lui Teofil îşi începe întinsa relatare printr-o prefaţă în care. Luca se situează. a Storm Center in Contemporary Scholarship. exegeza protestantă germană (Overbeck. «De bien des manières». Vielhauer. Paris. Studies in Luc – Acts. pionier al istoriografiei creştine 257 _______________________________________________________________________________ Luca. ci beneficiarul. 1928. după ce am urmărit toate cu de-amănuntul de la început. La recherche biblique aux abords du XXI siècle (LeDiv 163). Exegeţii catolici au apărat adesea valoarea istorică a Faptelor.. Atestă fiabilitatea anchetei sale şi minuţiozitatea sa. Abingdon. Holtzmann. Marcu şi sursa loghia (Q) sunt de luat în calcul. Les Actes des Apôtres. col. ed. Louis Martyn. de la distanţă. să ţi le scriu pe rând. proclamându-se nu drept un martor ocular. Nourry. Bultmann. în: ACEBAC. În majoritatea ei. Ward Gasque. El situează statutul său de istoric într-o bună epistemologie. al cronicilor redactate de cei care au vorbit cu martorii oculari. orbit de un anti-iudaism funciar15. după modelul marii tradiţii istoriografice greceşti. mai puţin fixată asupra chestiunii pauline. garantează credibilitatea întreprinderii sale. în Leander E. Luca revendică pentru lucrarea sa o conformitate cu ethosul istoricilor din vremea sa. în comentariul său din 1920. 307-364. Întrebare: această prefaţă este un artificiu retoric pregătitor al unei opere care nu se ridică la înălţimea promisiunilor făcute. Perspectiva de a-i putea identifica. Legitimează orânduirea relatării sale. Actes des Apôtres. Bruce. 1966. 1920. 62-79. Weiss. El îi menţionează aici (ca şi Eusebiu) pe predecesorii săi. Luc – Acts. într-o bună zi. Marshall. Les Actes des Apôtres.

vol. textul Faptelor trebuie supus mai degrabă unui studiu stilistic. după cum se ştie. independent unul de altul. 1927. Un suflu nou în cercetarea lucană. 1951. p. Această abordare. Macmillan. Vandenhoeck und Ruprech. Tübingen. in Aufsätze zur Apostelgeschichte (FRLANT 60). pe de altă parte.. 4-5. Dacă autorul scrie mult mai liber decât în cazul Evangheliei sale. ca şi pe Cadbury. din ce modele se inspiră? Răspunsul la această întrebare îl conduce pe Dibelius. 2. Henry Cadbury s-a consacrat unui studiu minuţios despre scrierea lucană. Cadbury şi Dibelius au încercat să scape de alternativa adevărat/ fals. prin intermediul limbii. precum şi contribuţiile sale în enciclopedia The Beginnings of Christianity I. ²1958. La începutul secolului al XX-lea. a se citi mai întâi The Making of Luke-Acts. aplicată cu succes Evangheliilor. cât şi în cărţile Cronicilor sau ale istoricilor iudaismului elenistic. folosit în mediul sinagogal. numeroasele împrumuturi din traducerea greacă a Vechiului Testament. Această dublă înrădăcinare indică sau trebuie să fie căutată. pe care le furnizează tradiţia. p. Mohr. Într-un articol de 22 de pagini. aplicată operei lui Luca. 29. eşuează în cazul Faptelor. această procedură de identificare a micilor unităţi formale originale. semnalând adoptarea unui stil „septuagentist”. o greacă îngrijită şi aticizantă. pe baza datelor „legendare” pe care le strânge din comunităţi. Foakes Jackson and Kirsopp Lake. este pionierul conceptului de Formgeschichte18. stau la baza reînnoirii studiilor lucane. în direcţia celor două istoriografii dominante din primul secol. 1968. vol. Pe baza unei comparaţii atente a procedeelor folosite de către istoricii vechi şi autorul operei 16 De Henry Cadbury. destinată unui cititor elenist cultivat. i-a permis să detecteze cultura dublă în care autorul operei adresate lui Teofil s-a cufundat: pe de o parte. London. optaseră pentru a doua variantă: americanul Henry Cadbury şi germanul Martin Dibelius. ci compunând secvenţe literare extinse. 18 Cea mai importantă operă a sa este: Die Formgeschichte des Evangeliums. cheia demersului lucan: la intersecţia istoriografiilor greco-romană şi iudaică17. decât unuia formist. 1922. publicat în 192319. Dibelius apreciază că Luca procedează cu totul diferit: nu angrenând micile unităţi literare. ²1933. Martin Dibelius.258 Daniel Marguerat _______________________________________________________________________________ secolului al XX-lea. Göttingen. Lucrările lor. punând în evidenţă calitatea opţiunilor sale literare16. Stilkritisches zur Apostelgeschichte (1923). 19 Martin Dibelius. éds. În timp ce contemporanii săi se înverşunează să identifice sursele folosite de Luca. după Cadbury. deci. 1933. neluate în seamă o perioadă bună de timp. . The Acts of the Apostles. Dibelius trage concluzia acestui eşec şi reflecţia sa va fi de o imensă fecunditate. 9-28. London. Ori. 17 The Beginnings of Christianity I. Învăţătorii săi sunt de căutat atât în persoana lui Herodot şi Tucidide. Macmillan.

El devine următorul: care sunt caracteristicile acestui gen literar. cele intuite de Dibelius şi Cadbury. El a procedat diferit în Evanghelie. în voia unei scrieri pe care o voia omogenă23. A trebuit. Jacques Dupont a făcut analiza chestiunii despre Sursele cărţii Faptelor22. dominată de conceptul de Formgechichte. La première histoire du christianisme. Cercetarea lucană cunoaşte. ²2003. pionier al istoriografiei creştine 259 _______________________________________________________________________________ Luca – Fapte. Les sources du livre des Actes. cercetarea exegetică s-a detaşat în paralel de analiza surselor cărţii Faptelor. Într-o monografie din 1960. cât şi de un interes pentru narativitate. ea se distinge Aufsätze zur Apostelgeschichte. Desclée de Brouwer. următorul: Luca. 22 Jacques Dupont. l-a condus la a şlefui textul de o aşa manieră încât cusăturile să fie camuflate. 1960. în cazul Faptelor. mai ales. Iată-l pe Eusebiu detronat. 108: „Der erste christliche Historiker”. adunând date tradiţionale (orale şi scrise) foarte disparate. o veritabilă turnură21. Atunci când este vorba despre Fapte. întrebarea aplicată istoriografiei lucane s-a modificat. de excepţie la nivel literar. Paris/ Genève. Labor et Fides. nu apare decât în perioada de după război. Motivul este. pentru ca acest câmp de cercetare să se deschidă. exegetul german îi decernează acestuia din urmă titlul de „primul istoric creştin”20. în ochii noştri. ²1988.Luca. Calea deja desemnată era de a sonda textul Faptelor în căutarea procedeelor istoriografice folosite. în măsura în care tradiţiile relative la Iisus beneficiau de o autoritate care le făcea. 30-31. din punct de vedere literar. Vingt-cinq ans de recherche (1950-1975) (Monde de la Bible 5). p. în cartea sa. cu analiza sa diacronică asupra textelor. în fapt. în jurul anului 1950. astfel. mai exact. mai puţin maleabile. François Bovon a sintetizat achiziţiile acestei noi faze de cercetare în cartea sa: Luc le théologien. Matei şi Ioan se răsfrânge şi asupra lui Luca… şi cercetarea reia. ne conduce la onorarea unei triple dimensiuni a muncii lucane: Luca scriitorul. Atenţia care cade de acum înainte pe persoana lui Marcu. Hrănită atât de o interogaţie asupra istoriei. în căutarea tradiţiilor pre-literare. a istoriografiei teologice pe care Luca o împărtăşeşte cu autorul Cronicilor. să se ajungă în anii 1950. nu este dezminţită nici astăzi. aşadar. cu contemporanul său. autorul cărţii 2 Macabei şi. p. Les Actes des Apôtres (LeDiv 180). Iosif Flavius? Concentrată asupra coerenţelor literare şi teologice ale lui Luca. Exegeza neotestamentară era. Genève. raţionamentul se schimbă. totuşi. conjugată cu a lui Cadbury. 23 Mă explic mai detaliat asupra tehnicii literare a lui Luca. Interesul pentru autorul biblic. pe care am identificat-o într-un cuvânt al lui Lucian de Samosata. Constatarea sa despre eşecul criticii asupra surselor. Cerf/ Labor et Fides. s-a angajat la a-şi potrivi sursele. care este istoriografia creştină veche şi. considerat a fi deţinătorul unui proiect literar şi teologic propriu. ajutându-ne de modelele pe care le constituie operele istorice greco-romane şi iudaice. Luca este înfăţişat drept un teolog consistent. şi nu numai o simplă persoană care strânge documente. Bruges. 21 20 . Reîncadrată prin intermediul scrierilor lui Cadbury şi Dibelius. Cercetarea sa. Influenţa lui Dibelius. Luca istoricul şi Luca teologul.

Jacques Dupont25. Delachaux et Niestlé. Paris. acestei probleme îi vom consacra a doua parte a studiului nostru. p. Paideia. ¹1956. 1967. arheologiile. căci istoria „nu a fost niciodată în Grecia şi la Roma decât un discurs minoritar. 1975. Nouvelles études sur les Actes des Apôtres (Le Div 118). Göttingen. Vittorio Fusco. Gabalda. Au apărut atunci. Neuchâtel. Etudes d’exégèse et de théologie (LeDiv 130). The Narrative Unity of Luke-Acts. Ernst Haenchen. Jürgen Roloff.260 Daniel Marguerat _______________________________________________________________________________ prin numele lui Jacob Jervell. în viaţa intelectuală grecească „istoria va deveni destul de repede un gen. A Literary Interpretation. 18-19. Scholar Press. Orientaciones (Analecta Gregoriana 201). Tannehill. O chestiune concomitentă este aceea de a şti ce trebuie să înţelegem astăzi prin istorie şi prin istoriografie: cum se „face” scrierea istoriei? Această reflecţie în epistemologie istorică va ocupa a treia parte a studiului. Etudes sur l’œuvre de Luc (Sources bibliques). 1981. Jésus-Christ et la Foi. Augustin George. spre deosebire de filosofi. 1986. în forme mai mult sau mai puţin savante. 2003. Este vorba. Emilio Rasco. Ricerche sull’Opera di Luca (RivBib. Robert Brawley. genealogiile. Recherches néotestamentaires. Martin Hengel. 1972. La teologia de Lucas: Origen. Suppl. 1976. 1990. Vandenhoeck und Ruprecht. Jürgen Roloff. Die Apostelgeschichte (NTD 5). Paris. De aceea. Robert Tannehill. François Bovon şi. 1984. Rome. cercetări fecunde au fost realizate de Philippe Menoud. 1986. prelua în sarcină memoria şi povestea genealogia şi avatarele unei identităţi”26. Die Apostelgeschichte (KEK). despre a şti care sunt codurile şi regulile istoriografiei antice. Cerf. 2000. Augustin George. Minneapolis. Sttutgart. Fortress Press. mai ales. Atlanta. Göttingen. Affidati alla Parola. Giuseppe Betori. 139). L’histoire d’Homère à Augustin. Desarollo. 2 vols. Cum să definim istoriografia celor vechi? Ce factori fac dintr-o relatare o historia şi nu un roman? François Hartog ne face cunoscut faptul că. 1968. 1986. p. Università Gregoriana. cu atât mai mult. L’œuvre de Luc. Minneapolis. Luke and the People of God. Vittorio Fusco24. Însă. Studi su Luca-Atti. Robert Brawley. unul dintre cele care. istoricii nu au fondat niciodată şcoli. fiecare în maniera sa. François Bovon. 2003. Paris. Istoriografia în maniera celor vechi. 26 François Hartog. cu cât nu au codificat în mod definitiv uzanţele lor. ²1984.MS 33). 49-149. de acum înainte. Martin Hengel. 42). şi nu o disciplină. relatările despre origini etc. . Luke-Acts and the Jews (SBL. Dehoniane. 25 Philippe H. Vandenhoeck und Ruprecht. Etudes sur les Actes des Apôtres (LeDiv 45). în momentul în care Hecateu din Milet prezintă o primă retranscriere a logoi-lor trecutului şi îi aranjează în numele verosimilului. Jacques Dupont. Cerf. cu atât mai puţin o profesie”. Paris. Zur urchristlichen Geschichtsschreibung. 1987. De partea francofonă. Augsburg. Genul a apărut în mod progresiv. şi în ce măsură Luca se conformează lor. Bologna. Da Paolo a Luca. Menoud. Cerf. Brescia. Giuseppe Betori. Ernst Haenchen. ¹1979. Calwer Verlag. II. lectura prefeţei 24 Jacob Jervell. Emilio Rasco. 2 vols (Studi Biblici 124. Robert C.

6) selecţie şi varietate în tratarea informaţiilor. dar mai ales Lucian de Samosata îi consacră. 9) moderarea detaliilor topografice. Cu excepţia a două dintre reguli. éd. 27 . Ceea ce ameninţă cel mai mult istoricul este să cedeze în faţa linguşirii. dintr-o dată. de asemenea. de unde şi rolul important pe care îl joacă în educaţie. în special a începutului şi a sfârşitului. Luke’s Second Book and the Rules of Hellenistic Historiography. 2) utilitatea subiectului pentru destinatari. pionier al istoriografiei creştine 261 _______________________________________________________________________________ istoricilor vechi este atât de revelatoare: fiecare dezvăluie aici deontologia pe care înţelege să o urmeze. Dionisie de Halicarnas o realizează în Scrisoarea către Pompei (scrisă între 30 şi 7 î. Că lectura relatării istorice trebuie să fie în folosul publicului cititor (regula 2). Les Actes des Apôtres. Vezi. Rezum aici o analiză dezvoltată în cartea mea: La première histoire du christianisme. singurul scop al istoriei. 37-60. Lucian arborează aici cuvântul stăpân al eticii istoriei greceşti: historia este căutarea adevărului. moralitatea care animă scrierea greco-romană a istoriei: historia se vrea utilă conduitei popoarelor şi surprinderii identităţii lor. un pamflet: Cum trebuie să scriem istoria. Lectura lui Dionisie de Halicarnas (care face o disertaţie asupra operei lui Tucidide) şi a lui Lucian de Samosata ne permite să inventariem zece reguli care formează un fel de cod al conduitei istoricului27: 1) alegerea unui subiect nobil. Un cod istoric al bunelor uzanţe. Traditions. toate celelalte sunt urmate de către Luca. este utilitatea. Gembloux/ Leuven.. 8) vivacitatea naraţiunii. ea trebuie să edifice. şi utilitatea se poate naşte numai din adevăr” (9). 1979. Duculot/ Leuven University Press. „Unicul obiect. théologie (BEThL 48). 3) libertatea spiritului şi absenţa părtinirii la autor.Luca. p. între anii 166 şi 168 ai erei noastre. 7) o ordonare corectă a relatării. Singura datorie a istoricului este de „a nu se închina decât adevărului” (39). van Unnik. 27-36. Hr. Barnaba (FA 4 şi 13-14). redaction. A se delecta învăţând. 10) o compoziţie adecvată a discursurilor oratorului şi a situaţiei retorice în istoria povestită. Lucian îi denunţă cu o ironie usturătoare pe cei care confundă istoria cu elogiul. drept pozitive. Lidia (FA 16). 5) o strângere adecvată a materialului pregătitor. Sallust sau Plutarch. Ca şi în cazul textelor lui Titus Livius. istoriografia cu encomium-ul. Percepem. relatarea Faptelor este presărată cu exempla pozitive şi negative. întâlnim totuşi reflecţii despre buna uzanţă a istoriei.). Anania şi Safira (FA 5). Aplicarea acestei grile textului Faptelor Apostolilor dă un rezultat strălucitor. şi Wilhem C. scrie Lucian. 4) o bună construcţie a relatării. În lipsa tratatelor istorice. personaje folosite ca paradigmă sau drept contra-exemplu: Filip (FA 8). nu îl surprinde pe autorul biblic. p. în: Jacob Kremer. Simon Magul (FA 8) sau Bar-Isus (FA) drept negative.

Partizanii şi detractorii siguranţei istorice a Faptelor s-au luptat asupra problematicii discursurilor. ţinându-mă. 27 – 28. Luca povesteşte scena concilierii dintre cele două delegaţii. 14. cât mai aproape de cuvintele pronunţate în mod real: acesta este conţinutul discursurilor”31. Regulile 6 şi 8 (selecţie. Göttingen. mai puţin Polibiu. 30 Richard I. pe buzele lui Petru. Richard Pervo s-a străduit să arate până în ce punct Luca evită să-şi plictisească cititorul. „A se delecta învăţând” (Horaţiu) este o maximă pe care istoricii nu o doresc romancierilor. plecând de la sursele pe care le consultă29. în care. Vandenhoeck und Ruprecht. adică „în ordine” (Luca 1. pe care constatăm că Luca a aplicat-o întocmai: „Am exprimat. care pretinde că redă „adevăratele discursuri aşa cum au fost efectiv ţinute” (Istorii XX. Istoricul se apără aici în faţa reproşului de a nu fi restituit ipsissima verba ale eroilor săi. 1987. 11-18. după părerea mea. Profil with Delight. făcând să alterneze episoadele şi secvenţele de tranziţie. La Guerre du Péloponnèse. o luare de notiţe a autorului. 29 Comment il faut écrire l’histoire. în Fapte 17. Philadelphia. 17-26. care nu teoretizează cu ajutorul enunţurilor. 31 Thucydide. în Fapte 2. De fapt. Toţi istoricii elenişti subscriu la această deontologie. ceea ce. Luca pune. 20. asupra acestui punct. 11-17. 1). neoprindu-se prea mult asupra detaliilor topografice ale locurilor vizitate prin intermediul relatării (regula 9). ne explicăm de ce Luca. 16-34. de regula tucididiană. p. denotă marea flexibilitate a autorului în 28 Eckhard Plümacher. 25b. despre un „stil episodic” pentru a indica această tratare narativă a informaţiei. 80-136. varietate) îşi găsesc fără nici un fel de dificultate concreteţea în Fapte. p. pe bună dreptate. recurgând la ironie sau la burlesc. Lukas und hellenistischer Schriftsteller (SUNT 9). în Atena (Fapte 17). E. Luca face relatarea să avanseze prin intermediul scenelor şi episoadelor narative. analiza construcţiei narative a Faptelor arată în ce fel autorul a îngrijit articulările literare. La première histoire du christianisme. Pervo. 16. la Cincizecime (Fapte 2) sau ale lui Pavel. Exemplu faimos: FA 15. Fortress Press. aşadar. 22. a atenuat reperele acestor surse în textul său final. pentru gândirea generală. Luca evită să-şi plictisească cititorul.262 Daniel Marguerat _______________________________________________________________________________ Grija pentru o bună construcţie (regula 4) şi o ordonare corectă a relatării (regula 7) este afişată în prefaţa operei: cartea dedicată lui Teofil va fi o „relatare a urmării”. 19. Ca şi în cazul istoricilor elenişti. în loc să se expună diferenţa apărută între misiunea lui Pavel şi cea din Ierusalim. Câteva exemple: FA 5. spune marele Tucidide. 1. la suspans ori la comic30. Strângerea materialului pregătitor (regula 5) implică. şi a unei limbi greceşti rafinate. 7-12. rescriind documentele pe care le cercetează. 30-31). I. Plümacher a vorbit. după Luca. de exemplu. Aceştia sunt numeroşi: dar ei sunt un fel de copie stenografică a cuvintelor apostolice sau emană din libera invenţie a autorului? Istoriografia greco-romană este dominată. cuvintele considerate drept adecvate personajului într-o situaţie. 1-35. 47-48 (vezi aici Daniel Marguerat. 1972. folosirea unui limbaj semitic. . s-ar fi putut spune pentru a răspunde cât mai bine situaţiei. 3). ci compun o scenă în care se concretizează o propunere a istoriei28.

Teodoret de Cyr). altfel spus: dacă se afiliază el. Fac prinsoare că Lucian de Samosata l-ar găsi de râs. dimpotrivă. la istoriografia biblică. O adeziune de fond la istoriografia iudaică. 3. Sozomen. 32 . Îndeplineşte Luca această cerinţă? Deloc. Dacă acesta dă o Arnoldo Momigliano apără interesanta teză că istoriografia creştină a secolelor IV-V (Eusebiu. Prima transgresiune: subiectul (regula 1). 26). pionier al istoriografiei creştine 263 _______________________________________________________________________________ reconstrucţia unei situaţii retorice plauzibile. Însă. această constatare este de o importanţă decisivă: cele două omiteri pe care le face autorul Faptelor trădează afilierea sa la istoriografia iudaică. Sau. Cât despre conţinutul respectiv al discursurilor. 33 În rândurile care urmează. Socrate Scolasticul. p. numai regulilor greco-romane. Lucian militează pentru libertatea spiritului istoricului. Paris. p. 2. constituie adevărata moştenitoare a istoriei războinice a grecilor (Les fondations du savoir historique. pe care trebuie s-o înţeleagă ca pe o virtute a sincerităţii. Luca îşi ancorează relatarea sa în istoria universală (Luca 2. spunând că „aceste evenimente nu s-au întâmplat într-un ungher” (Fapte 26. pentru ceea ce înseamnă scopul său. întrucât autorul nostru insistă. Lucian este categoric: istoricul trebuie să subscrie la parrhesia. prin care trec o mână de discipoli fără educaţie nu constituie un subiect bun pentru historia.). 1992. Luca optează. consacrată realizărilor generalilor sau împăraţilor. istoricul evreu Iosif Flavius se va conforma. nici să transforme istoria în propagandă. Ori. această alegere se situează pe firul drept al Bibliei ebraice: scrierile sale istorice se consacră în mod exclusiv povestirii despre cum Dumnezeu se amestecă în bunele şi relele unui mic popor. În măsura în care poate. tematicii greco-romane. Luca aderă. 1. Scriindu-şi Antichităţile iudaice. Fapte 18. a relata vicisitudinile cotidiene. 155-169). pe lângă istoriografia greco-romană.Luca. în construirea discursului istoric. 1-2. Tema aleasă de Luca nu este cu siguranţă un subiect neînsemnat. A doua transgresiune se referă la regula nr. Luca excelează în imitatio. a îndrăznelii şi a libertăţii de expresie. Este necesar să fie „un om liber şi plin de sinceritate. 34 Cum trebuie să scriem istoria 61. care era un exerciţiu curent în şcolile retorice. Am spus mai sus că două dintre regulile care compun cunoaşterea unui istoric nu au fost respectate de către autorul Faptelor. Luca ar fi putut foarte bine să îl împrumute din predica creştină a timpului său. în ceea ce priveşte subiectul. 12 etc. 3: ethos-ul istoricului grecoroman33. 37-38. Înainte de Eusebiu. Ori. care nu trebuie să se facă linguşitorul celor mari. în care elevii se antrenau prin intermediul prosopeii să vorbească „în maniera cuiva”. reiau o argumentaţie pe care am prezentat-o în La première histoire du christianisme. inamicul linguşirii şi al servilităţii”34. aşa cum am arătat şi în cazul lui Eusebiu. focalizându-şi relatarea pe desfăşurarea conflictelor bisericeşti şi a istoriei ereziilor. Les Belles Lettres. axându-şi relatarea pe devenirea eroilor. pentru descendenţa iudaică32.

Aşa cum remarca Loveday Alexander. 14. 28. Polibiu dă tonul în acest sens. Despre imixtiunile naratorului în relatarea istorică greacă. zeii au locul lor în istoria greacă şi romană. în care două istoriografii. 38 Les fondations du savoir historique. căci diferenţa epistemologică nu trebuie să-i scape nimănui. 27-28. ea a inventat. fă-o cunoscută auditoriului tău pentru a face din ea ceea ce vrea – nu te expune niciunui risc şi nu înclina nici de o parte nici de cealaltă”36. 29. este evidentă. Lucian este aproape cinic: „Dacă se prezintă o anumită trăsătură fabuloasă. Insist. vezi mai ales 394. mai ales în ceea ce priveşte raportul cu religiosul. 13. asupra acestui punct. înţelege prin aceasta îndrăzneala lor de a proclama Cuvântul. în care enunţă scopul său urmând calea grecească. Diferenţa faţă de istoricii greci. cu excepţia prologului (Luca 1. să fie raportată. p. 31. Fact. Într-un cuvânt: Luca nu afişează autonomia intelectuală a unui istoric. p. 3. p. 9. care are ca obiect limbajul. vezi Claude Calame. 9). Herodot furnizează deja modelul. 13. 46. Primele versete ale Faptelor (1. iudaică şi greacă. Luca a subscris acestei etici. fără a i se da crezare în totalitate. subiectul scriitorului dispare în faţa cuvântului. Istoricii greci şi evrei înţeleg deopotrivă munca lor ca pe o căutare a adevărului. 8. care comentează ceea ce raportează. Cum trebuie să scriem istoria 60. 1-4). A. 4. însă aceste coincidenţe nu sunt ocazii de a se minuna. 18. dar este un loc convenit şi acceptabil. În istoriografia iudaică. 182. Fapte 2. oracolele zeiţei Fortuna sunt invocate pentru a face să sporească intriga. 5-32. nici pentru personajele relatării. dinainte. Reculul critic este esenţial pentru ei. 29. care au grijă în mod sistematic să se distanţeze de fenomenele supranaturale pe care le raportează. Chiar dacă Grecia nu a inventat istoria. 37 Loveday C. Ajungem aici la un punct esenţial. 71-77. Klincksieck. îi aparţine lui Dumnezeu. 26. în numele refuzului neverosimilului şi al senzaţionalului: spectaculosul şi miraculosul sunt acceptabile numai cu condiţia de a le „salva de pietatea poporului faţă de divin” (Istorii XVI. nu. se separă. Istorie luminătoare. 1998. Paris. 1). interpretarea sa istorică ţine de credinţă. 380-399. 26. Alexandrer. totuşi. 36 35 . 12. introducând în scrierea sa persona naratorului. Arnaldo Momigliano ne-a învăţat să identificăm această separaţie a drumurilor: istoriografia greacă este critică. 31. dimpotrivă. 7) o spun deja: Luca înţelege istoria ca teolog. adică o înţelege ca pe un timp care. NTS 44. Le récit en Grèce antique. 1986. istorie mărturisitoare.264 Daniel Marguerat _______________________________________________________________________________ mare importanţă parhessiei apostolilor35. 19. nici pentru cititori37. această voce auctorială induce o distanţă între faptele narate şi receptarea lor de către cititori39. 39 Un exemplu celebru: rezerva lui Herodot cu privire la predicţiile preoţilor Chaldeii (Istorii I. subiectul istoric. cea iudaică nu este38. Fiction and the Genre of Acts. mai degrabă decât libertatea spiritului.

Yvan Bourquin. vezi Daniel Marguerat. Cerf/ Labor et Fides/ Novalis. pe lângă enunţul deontologiei istorice a autorului? Luca vorbeşte despre „alcătuirea unei istorisiri despre faptele adeverite între noi” (1. El onorează ambiţia afişată în prefaţa sa (Luca 1. Să revenim încă o dată asupra prefeţei operei dedicate lui Teofil (Luca 1. semnalată. 1). Initiation à l’analyse narrative. S-a considerat el un istoric conform canoanelor primului secol? La analiza literaturii istoriografice greco-romane şi a caracteristicilor ei compoziţionale. iar. Paris/ Genève/ Montréal. de a-şi plasa opera dublă în rândul scrierilor istoriografice de cel mai înalt standard cultural. Iată de ce imixtiunea naratorului nu are o miză fundamentală în istoriografia ebraică. 1-4). el se afiliază mai degrabă istoriografiei iudaice. p. dimpotrivă. care îl arată pe Dumnezeu în acţiune într-un eveniment. ²2002. după părerea noastră. Pentru a şti dacă Luca este primul istoric al creştinismului. istoria iudaică este mărturisitoare. cât şi pe receptorii mesajului său. Această prefaţă funcţionează. ridicată de istoricii greco-romani? Luca. încalcă şi etica istorică aşa cum o înţelegem noi astăzi? 40 Despre această noţiune împrumutată de la Gérard Genette. de adeziunea sa la ermeneutica teologică a istoriei. în timp ce grecii stabilesc verosimilitatea evenimentelor. Istoria greacă este luminătoare. s-a dovedit că un demers adecvat constă în a-l situa pe acest autor în contextul istoriografiei vechi. Altfel spus: Luca face referire. care să-l cuprindă atât pe el. de la început. de alegerea subiectului său (istoria unei secte religioase). Concluzionăm. Însă. pentru a o citi în lumina a ceea ce tocmai am spus. Pour lire les récits bibliques. Luca s-a conformat cu siguranţă legilor genului în scrierea cărţii Faptelor. la o primire credincioasă a istoriei pe care urmează să o relateze. Cât despre năzuinţa întreprinderii sale de istoric. atunci când înfrânează regula obiectivităţii impusă de Lucian de Samosata. care celebrează evenimentele narate ca pe evenimente ale mântuirii. se impune în mod imperios o întrebare: cum se efectuează scrierea istoriei? Ce trebuie crezut despre problema revendicării adevărului. 1-3). de această miză în perspectiva diferitelor puncte de vedere. pionier al istoriografiei creştine 265 _______________________________________________________________________________ Exigenţa veracităţii este cuvântul dominant al istoriografiei antice. pe de altă parte. În acest moment de reflecţie.Luca. acest „noi” trimite la o comunitate a lecturii teologice. cea greacă va depinde. . ştiind că acesta instalează un contract al lecturii între narator şi cei cărora li se narează. o comunitate de credinţă. receptare garantată de apartenenţa comună la o tradiţie care îi leagă pe emiţătorul şi pe receptorii mesajului. 157-160. cât şi pe cei cărora li se povesteşte? Dacă Luca face referire la o legătură. iudeii expun adevărul lui Dumnezeu care conduce lumea. în maniera a ceea ce Genette numeşte „pact de lectură”40. Cine sunt aceşti „noi”? Cine se ascunde în spatele acestui posesiv care pare să îi absoarbă atât pe povestitor. pe de o parte. Ce se înţelege din aceasta.

1996. Rabinii îi aplică acestei drame o logică a greşelii lui Israel (cf. 16-27. reflexia despre scrierea istoriei a progresat42. Am devenit mai modeşti. 46 Am realizat această analiză comparativă într-un articol: Le conflit des interprétations en histoire. La şcoala lui Henri-Irénée Marou. 1957. vedem mai clar că discursul istoric selectează. Odată cu Raymond Aron. am realizat că discursul istoric nu aliniază faptele goale la care se gândeau Baur şi Overbeck. Este motivul pentru care. şi. Discursul apocaliptic (4 Esdra 9. 45 Paul Veyne. Gallimand. Introduction à la philosophie de l’histoire. Paris. Vom lua drept exemplu varietatea discursurilor istoriografice despre căderea Ierusalimului în anul 7046. 93. Comment on écrit l’histoire (Points H 226).266 Daniel Marguerat _______________________________________________________________________________ III. Paris. printre elementele documentare care îi sunt accesibile. Iosif Flavius aduce aminte de înfrângerea iudaică. Pentru o dezvoltare amplă. O astfel de confuzie nu mai este astăzi autorizată. ci numai faptele interpretate în funcţie de o logică stabilită în prealabil. 1990. nici Overbeck nu fac apel la o teorie a istoriei pentru a-şi sprijini spusele: şi unul şi celălalt. am învăţat că nu există istorie în afara meditaţiei. 44 Raymond Aron. odată cu şcoala de la Tubing. plecând de la un punct de vedere care reprezintă poziţia unui istoric43. şi trasează o intrigă în numele unui punct de vedere dominat în întregime de subiectivitatea istoricului45. când se credea că suntem în stare să tranşăm în mod hotărâtor între adevărat şi fals. Labor et Fides. Tacit) o tratează ca pe o peripeţie care ilustrează supremaţia evidentă a armatelor romane. XXX. vezi cartea mea La première histoire du christianisme. Seuil. p. Paris. De la connaissance historique (Points H 21). p. în ceea ce priveşte definiţia a ceea ce este „adevărat” în istorie. 42 41 . Hammann” (Histoire et société 45). 43 Henri-Irénée Marrou. În mod fundamental. Lectures juives et lectures chrétiennes de la chute de Jérusalem. Mélanges G. Graţie lui Paul Veyne. Vérité historique et esprit historien. Legitimitatea unei istoriografii teologice. „teoria precede istoria”44. Genève. se va citi frumoasa carte a lui Pierre Gibet. Paris. 26-10. 1975. Am amintit mai sus verdictul sec al lui Overbeck despre istoriografia lucană: un amestec indecent de fapte istorice şi de legende41. De la raţionalismul lui Overbeck (1837-1864). dar şi mai puţin naivi. Cerf. în: „Herméneutique et histoire. care instituie interpretarea dătătoare de sens a istoricului: nu există istorie decât a re-construi. Seuil. 2002. în linia dreaptă a pozitivismului. pentru a afirma că Dumnezeu Vezi p. În numele a ce? Este semnificativ faptul că nici Baur. în această operaţie. b Taanit 29a). 249268. identifică adevărul istoric cu exactitatea documentară. Istoricii romani (Suetoniu. p. Istoriografie şi postmodernitate. Overbeck îi nega operei Luca – Fapte statutul de istorie. reaminteşte Aron. 59) se întreabă despre dreptatea lui Dumnezeu.

Kluwer. operaţie istoriografică47. 1975. Paul Ricœur. este momentul istoriografic propriu-zis. Ea constă. el vizează reprezentarea evenimentelor cu ajutorul teoriilor. Cel de-al treilea stadiu. un punct de vedere. mai degrabă (şi aceasta este diferenţa faţă de roman). 48 47 . aşadar. Problèmes philosophiques d’aujourd’hui. după Ricœur. Este stadiul istoriei explicative. Există deci. 49 Combin aici datele a două texte ale lui Paul Ricœur: L’ écriture de l’histoire et la représentation du passée. Cele trei stadii ale reprezentării istorice. 49-51. Al doilea stadiu este de ordin explicativ. Paris. De fiecare dată. dominat fiecare de o irecuzabilă subiectivitate. pe care Michel de Certeau îl numea. L’écriture de l’histoire. 3-10. şi vestea alegerii unui nou popor (Matei 22. religioase şi politice. explication. şi această operaţie necesită recurgerea la mit şi la simbolism. când. el corespunde căutării unor motive sociale. 13. Războiul iudaic 5. Ricœur o numeşte istorie „poetică” (în sensul etimologic al lui Michel de Certeau. de o pluralitate de opţiuni interpretative. şi Philosophie critique de l’histoire: recherche. Nu există decât o multitudine de discursuri istoriografice. Munca istorică se suprapune unui lung proces. écriture. pentru istoricul dornic de a reconstitui ultimele momente ale lui Iisus. istoricul este dator să ţină cont de raportarea sa la fapte. 1994. Prima fază este formată din enumerarea dovezilor documentare. din cauza necredincioşiei lui Israel. Philosophical problems Today I. pe care Ricœur o numea „reprezentanţă”48. o muncă de reprezentare istorică. în: Guttorm Floistad.. între strângerea elementelor documentare şi scrierea istoriografică. Acum este enunţată istoria ca o relatare fondatoare. o triplă distanţare faţă de amintirea imediată a faptelor trecute49. care permit legarea lor prin raporturi de cauză-efect. 366-367). să subscriem la teza postmodernă a subiectivismului integral al discursului istoric? Reflecţia lui Paul Ricœur ne salvează de arbitrarul total prin cadrarea teoriei istoriografice. Nu există. Adevărul în istorie ţine de interpretarea pe care o dă istoricul unei realităţi întotdeauna susceptibile. în ea însăşi. în colectarea faptelor care permit retrasarea execuţiei pe Golgota în anul 30. 736-745. aşadar. Luca 11. Gallimand. conduce analiza şi pana scriitorului istoric. Adevărul istoriei nu ţine de fapticul evenimentelor raportate. L’ écriture de l’histoire et la représentation du passée. Reprezentarea trecutului operează. care permit explicarea faptul pentru care Iisus a fost condamnat la pedeapsa capitală. p. 736. Dordrecht. 34-35). a căror mărturie rămâne întotdeauna indirectă şi conjecturală. marcat în mod ideologic de un context socio-religios.Luca. 139-201. 33-39. inocenţă în istorie. Evangheliile văd în aceasta pedeapsa divină. în mod fericit. pionier al istoriografiei creştine 267 _______________________________________________________________________________ a ales tabăra romanilor (Antichităţile iudaice 20. spune Ricœur. Trebuie. p. 164-166. 23. p. este stadiul istoriei documentare. éd. trecând prin operaţia reflexivă. pentru a da semnificaţie mizei în cauză. Acest proces merge de la inventarierea datelor la faza scrierii.

50 . Ce mai recompensă. Deodată. care este privilegiul amintirii50. căci ea pune capăt oricărei definiţii totalitare (de aceea unice) a istoriografiei. Cum vedem că scrierea Faptelor nu se potriveşte foarte exact acestei definiţii? O relatare a începutului. Amintirea fixată de către istoric nu este niciodată decât (re)construcţie. 736. este asimilată relatărilor întemeierii51. Faptele Apostolilor reprezintă o relatare a începutului. în scopul satisfacerii pactului veridicităţii cu cititorul” (Paul Ricœur. recunoaşte ca fiind adevărat. în producţia culturală elenistică. Dacă ea expune o relatare fondatoare. L’ écriture de l’histoire et la représentation du passée. arătând că. Am apărat această teză în altă parte. „a face”. veridicitatea sa se sprijină pe interpretarea pe care o dă trecutului şi pe posibilitatea pe care o deschide grupului de a se înţelege în prezent. În acest stadiu poetic. totodată. Altfel spus: ceea ce istoriografia. Pentru a o spune: există mai multe maniere de a face istorie. unele mai legitime decât altele! A face dreptate istoricului constă în a se întreba despre scopul istoriografic. ea nu cântăreşte diversele ipoteze ale evaluării evenimentului (precum istoria explicativă). şi anume. istoria precede tocmai datoria de a simboliza şi de a imagina. a apărut o tradiţie religioasă legată de numele său. Există numeroase semne ale întemeierii. În special.268 Daniel Marguerat _______________________________________________________________________________ poiein. intenţia pe care o are istoricul de a ajunge la eveniment şi caracterul aproximativ al punerii în scris a istoriei. aceasta eliberează istoricul de bănuiala privind simbolicul drept abuziv ori deviant. recunoaşterea dimensiunii poetice este capitală: valorizând recursul la expresia simbolică în istorie. 45-65. p. Termenul de „reprezentanţă” exprimă. dacă îl urmăm pe Ricœur. Clarificarea ricœuriană despre epistemologia istoriei este. şi nu se pretează criteriilor verificării de fals sau adevărat (precum istoria documentară). linia dintre adevărul istoriei şi ficţiunea istorică este mult mai neclară decât o credeau pozitiviştii. istoricul dezvăluie consecinţele morţii lui Iisus şi arată cum. căci se înrudeşte cu mitul fondator). grea! Aceasta deoarece istoria nu beneficiază de această mică bucurie de a avea o problematică specifică a reprezentării şi pentru că reconstrucţiile complexe ar trebui să fie reconstrucţii. magistrală şi eliberatoare. plecând de aici. cu privire la etica istorică. este conştiinţa de sine pe care ea o oferă grupului cititor. Dimpotrivă. Pentru că scrierea istoriei nu participă la „mica fericire a recunoştinţei”. în ciuda gustului rău lăsat de o amintire dificilă. prin care este construit sensul pe care istoricul înţelege să-l comunice cititorului. în sensul tare. simbolicul – că este teologic sau nu – este intrinsec unei năzuinţe istoriografice de tip poetic. La première histoire du christianisme. ea trebuie să recurgă la munca de reprezentare. p. în acelaşi timp. Aceasta nu se supune aceloraşi norme ca şi tipurile precedente. mica fericire a recunoaşterii: «Este aşadar ea! Este aşadar el!». pe care interpretarea teologică a autorului i-o atribuie lui Dumnezeu: Dumnezeu stă „Amintirea deţine un privilegiu pe care istoria nu-l va împărtăşi. 51 Daniel Marguerat.

în acelaşi timp. Dumnezeu ocazionează întâlnirea lui Petru cu Corneliu printr-o intervenţie supranaturală (10. . 2-3. David W. 8). Acelaşi realism documentar se simte şi în descrierea instituţiilor romane. 15-26. Luca îl numeşte pe Cel pe care îl mărturiseşte a fi autorul ascuns al istoriei. 1-13). 6-15). a drumurilor parcurse (20. şi aşa mai departe. Galion primeşte la Corint titlul de proconsul (18. 11.J. A doua obiecţie: Luca idealizează prima comunitate creştină din Ierusalim. Eerdmans/ Paternoster. Asemănări voite. pionier al istoriografiei creştine 269 _______________________________________________________________________________ la baza dezvoltării comunităţii din Ierusalim. 21-23). 5-7. 21-23. 5. Contrar reproşurilor. Grand Rapids/ Carlisle. Ne rămâne să reluăm cele trei obiecţii clasice. Dumnezeu are un rol de iniţiator în creşterea comunităţii credincioşilor (2. IV. 14. 24). Gill. naratorul Faptelor nu renunţă niciun moment la dimensiunea faptică a evenimentelor povestite. 20. Superbul capitol 27.. 19. Dumnezeu îi fereşte pe trimişii săi de primejdiile mari (5. 52 Verificarea acestora este realizată în cel de-al doilea volum al enciclopediei The Book of Acts in its First Century Setting. 36-38). Dumnezeu îi nimiceşte pe vrăjmaşii credincioşilor (1. Conrad Gempf ed. 1-19). A treia obiecţie: Luca nu recunoaşte activitatea epistolară a lui Pavel. prin trimiterea Duhului la Cincizecime (2. 19-34. magistraţii din Tesalonic sunt numiţi în mod corect politarhi (17. Dumnezeu Se arată lui Pavel pe drumul Damascului pentru a face din el vectorul misiunii păgâne (9. a momentului călătoriei (20. 13-15). a condiţiilor de cazare (18. 12. 1994. Prezenţa acestor titulaturi. 16. 1-11. 12). prin surprinzătoarea minuţiozitate a vocabularului său nautic. 47. 8-10). cu relatarea naufragiului în care Luca se lasă sub imperiul efectelor dramatice. confirmate de cunoştinţele noastre despre instituţiile imperiale52. ne arată că Luca foloseşte acest vocabular cu bună ştiinţă. pe Petru şi Pavel. ridicate împotriva statutului de istoric al autorului Faptelor. 1-48). Scrierea lucană mărturiseşte o extraordinară atenţie asupra cetăţilor în care ajung misionarii creştini (13. 5. 33-41. Istoricul Luca la masa de lucru. Însă.Luca. 12. acest al treilea nivel al reprezentării istorice – după Ricœur – nu umbreşte registrul documentar. 24. 20). 27. 1-44) etc. constatăm astăzi că Luca dispune de o solidă informare asupra aparatului administrativ al Imperiului: Filipi este în mod foarte corect numită colonie (16. 1-3. a scenelor de adio (21. în mod nejustificat. deschizând mântuirea non-iudeilor. 12). În ermeneutica sa teologică. Prima obiecţie: Luca îi apropie. Chiar dacă respectă o interpretare teologică. este celebru. 9. 23-25. care îi fuseseră adresate de curând. 21. 4. până la denaturare. 12-14) etc. pretoriile (praetores) sale primesc numele strategilor (16.

28. p. puterea „numelui lui Iisus”55. 27-28. Comuniunea bunurilor: realitate sau ficţiune? Luca a fost vehement contestat în privinţa tabloului comunităţii din Ierusalim. 4. 3.1718. 44). aşadar. ei suferă şi sunt ameninţaţi de moarte. Cerf. apostolii perpetuează faptele lui Iisus şi sunt vectorii unei puteri care îi precedă. În cazul nostru. un dispozitiv formal care îi permite lui Luca să asigure întâietatea hristologică a acţiunilor apostolilor. cu scopul de a reţine (în mod exclusiv?) trăsăturile care se înscriu în cadrul continuităţii teologice. Luc sous les feux de la critique. 1998. Paris. descriind celebrarea comuniunii lor fraterne.40-41. 6-7.12. Constatarea este corectă. 6).270 Daniel Marguerat _______________________________________________________________________________ Prima obiecţie a fost ridicată de şcoala din Tübingen: Luca descrie un Petru pe cât de paulin posibil şi un Pavel pe cât de petrin posibil.15-16 etc. 3-9. 10. Sumarele narative din Fapte 2. El are şi un nume: syncrisis. 69-166. 54 53 . 6. şi de a marca superioritatea unuia în faţa celuilalt54. I s-a reproşat construirea unui tablou complet idealizat al „primăverii la Ierusalim”. Syncrisis este mediul literar al continuităţii: el vizează evidenţierea apartenenţei la un model. 8. 18-25 cu Fapte 3. pe Luca îl interesează mai puţin proximitatea Petru-Pavel şi mai mult asemănarea lor comună cu Învăţătorul. 10.30. O bună prezentare a metodei syncrisis găsim la Jean-Noël Aletti. acuzându-l de descrierea unui trecut paradiziac în contrast cu starea Vezi mai sus. 42-47 şi 4. 9. Ca şi Iisus în momentul botezului Său. 12. ei predică şi îndură ostilitatea iudeilor.10. 55 „Numele lui Iisus” reprezintă. Petru şi Pavel devin. în Fapte. 21. Construcţia în paralel declară faptul că. 24. Petru şi Pavel beneficiază de o viziune extatică în momentele-cheie ale misiunii lor (Fapte 9. 1-8 şi Fapte 14. însă Baur se înşeală în privinţa unui punct: mimetismul constatat îl include şi pe Iisus. Ca şi Iisus. 8-10!).16. la sfârşitul vieţii lor. înfrumuseţat de utopia unanimităţii credincioşilor şi a comuniunii bunurilor acestora. 32-35. sunt celebre: „Iar toţi cei ce credeau erau laolaltă şi aveau toate de obşte” (2. Utopic sau fictiv acest ideal al împărţirii bunurilor? Critica istorică a fost feroce cu Luca. modelarea lui Pavel pe Petru vizează evidenţierea dependenţei lor comune de Iisus. pentru a prezenta o viziune conciliară şi irenică a originilor creştinătăţii53.38. Acest procedeu constă în a pune în paralel două personaje. Syncrisis este. Quand Luc raconte (LlB 115). atât conţinutul emblematic al propovăduirii apostolice. obiectul unei eliberări miraculoase (Fapte 12. Procedeul la care recurge naratorul este cunoscut în retorica grecoromană. Petru şi Pavel vindecă aşa cum şi Iisus a vindecat (compară Luca 5. cât şi o putere care stă la baza tuturor minunilor: Fapte 2. şi ca El. 10-16). în scopul apropierii şi comparării lor. 5. pe care îl prezintă (Fapte 1-5). Ca şi Învăţătorul. Pavel este judecat în acelaşi fel ca Iisus (Fapte 21-26). Înţelegem că interpretarea teologică cade aici în mod evident asupra prezentării faptelor.

59 1 QS 1. ei estimează că nimic nu se opune unei practici comunitare în rândul primei comunităţi ierusalemite60. Dar ea nu este decât un mit: Strabon atestă punerea sa în practică la sciţi (Geografia 7. Würyburg. Echter. 122). 1989. pionier al istoriografiei creştine 271 _______________________________________________________________________________ creştinătăţii din timpul său. 3. Ipoteza. Amt. Jamblique la discipolii lui Pitagora (Viaţa lui Pitagora 167-168). nu au decât o singură avere” (Războiul iudaic 2. nici literară. în comunităţile eseniene „nu există decât o singură sursă de bani comună tuturor. Iosif Flavius îi compară pe esenieni cu pitagoreicii: „Aceştia urăsc bogăţiile şi comuniunea bunurilor este la ei admirabilă […] Bunurile fiecăruia sunt puse în comun şi toţi. p. Sakrament”. Richard Bauckham ed. 60 Vom găsi dosarul istoric la Brian Capper.7-9. care ar fi fost efectul ascuns al comunitarismului economic descris de textul nostru? Raţionamentul este tras de păr: prezenţa săracilor într-o comunitate religioasă a Antichităţii nu este un indicator al venitului mediu al membrilor săi. Grand Rapids/ Carlisle. Gütergemeinschaft in der klassischen Antike. 6. este neîndoielnic faptul că. Scrierile de la Qumran dovedesc. în „Gemeinde. are loc. vol. Hans Conzelman este reprezentativ în rândul celor care înclină spre ficţiune: „Imaginea acestei comuniuni a bunurilor este ideală […]. despre o comuniune a bunurilor în rândul creştinilor din Ierusalim. „pentru ca noi să ne aducem aminte de cei săraci”. The Palestinian Cultural Context of Earliest Christian Community of Goods. p. în Palestina primului secol creştin. exegeţii Faptelor sunt mult mai puţin susceptibili la adresa fiabilităţii istorice a relatării lui Luca. 69-100. după Pavel. Exemplul comunităţilor eseniene şi al celor de la Qumran arată că. Inventarul acestor texte îl găsim la Hans-Josef Klauck. şi cheltuielile sunt comune: comune sunt hainele. Die Apostelgeschichte (HNT 7). 4. în „The Book of Acts in its First Century Setting”. p.. Tübingen. comuniunea bunurilor este o utopie socială cunoscută în Antichitate. precum şi a lipsei atestărilor externe ale Faptelor. S-a invocat Galateni 2.15-23. acest procedeu îi furnizează descrierii lui Luca un sprijin direct. nici arheologică. 10: colecta cerută de sinodul de la Ierusalim din anul 49. 1963. în rândul cărora conştiinţa comunitară se concretiza în planul gestionării bunurilor. Bazându-se pe plauzibilitatea istorică pe care o furnizează exemplul esenian. 9). 31. nu vine să confirme valoarea istorică a tabloului57. Actualmente. Să spunem de la început că nicio atestare exterioară a cărţii Faptelor. ca un gaj al unităţii regăsite dintre iudeo-creştinii din Ierusalim şi misiunea paulină. De altfel. Cum se întâmpla aceasta în Palestina? Dispunem de exemplul esenienilor. sprijinită Hans Conzelman. 9. Mohr. de asemenea. ca fraţii. 57 56 . in Qumran und im Neuen Testament. existau grupuri religioase. comune şi alimentele”58. 9. 1995. prescriind-o pentru republica sa ideală (Republica 464b). stabilindu-i plauzibilitatea istorică. 4). Filon raportează că. Platon a făcut-o celebră. Diodor de Sicilia în insulele Lipari (Biblioteca Istorică 5. 58 Quod omnis probus 86. ea nu poate fi considerată ca fiind istorică”56. această nevoie de ajutor implică o anumită sărăcie a Bisericii din Ierusalim. faptul că secta le cerea noilor membri să renunţe la bunurile personale59. 323-356.Luca. Acest scepticism asupra istoricităţii se hrăneşte din îndoielile asupra viabilităţii unui astfel de regim economic. Eerdmans/ Paternoster.11-12.

Ori. Pe de altă . 2 Tesaloniceni) şi epistolele pastorale (1-2 Timotei. 34). 22. 32). Distanţa dintre epistole şi portretul lucan al lui Pavel este incontestabilă. 16. Pe de o parte. Tit). El vede în aceasta efectul unei concretizări exemplare a acestui ideal. Modalităţile sale de funcţionare ne scapă. după cum nici Epistola către Efeseni nu reduplică mesajul din Romani sau Galateni. Efeseni. 4.272 Daniel Marguerat _______________________________________________________________________________ pe arheologie. Luca mărturiseşte despre această practică prin intermediul sloganului „totul în comun” (4. 6. împrumutat din idealul grec al prieteniei. 20b-26. dar nu şi finalitatea sa. care semnalează. Luca nu reduplică mesajul lui Pavel. în consecinţă. a prezenţei unui cartier esenian în Ierusalimul primului secol. a avut două forme. 18-27. L-a citit sau l-a înţeles Luca greşit pe Apostolul Neamurilor? Mă tem că. aduce cu sine posibilitatea unei influenţe eseniene asupra rânduielilor grupului creştin. 6. punând întrebarea în termenii aceştia. 52-53. 28. A-l acuza pe autorul Faptelor că proiectează un vis comunitar la originile creştinismului nu mai stă în picioare. căreia autorul îi atribuie faptul că: nimeni din comunitate nu suferea din cauza sărăciei sale (4. în timp ce are sub ochii săi epistolele pauline! Între Fapte şi canonul epistolelor pauline este neglijată o etapă istorică: fenomenul complex şi multiform al receptării lui Pavel. Informat despre această practică din sânul comunităţii creştine primare. de continuitatea cu iudaismul. sub o formă. pe care îl consideră conform cu imperativul dreptăţii sociale pe care l-a moştenit de la Iisus (Luca 1. 3. Luca preamăreşte acest ideal comunitar. acest model a căpătat formă în rândul primei comunităţi ierusalemite. 17). nu fac decât să dau dovadă de anacronism. un program decât descrierea unui sistem de gestiune. despre care putem crede că a ocupat. o parte însemnată a timpului şi energiei apostolului. Imaginea lui Pavel în Fapte. totuşi. în mod esenţial. 23. Chiar dacă este conştient de caracterul său anacronic. François Bovon apără ideea că receptarea apostolului. Cum se explică această tăcere apăsătoare? Nepriceperea istoricului? Ignoranţă? Alegere deliberată? Întrebarea devine şi mai fermă atunci când comparăm argumentaţia epistolelor cu predica paulină din Fapte. autorul Faptelor a pus-o în evidenţă prin intermediul sumarelor narative. este un anacronism total să ni-l imaginăm pe Luca scriind istoria lui Pavel. O altă obiecţie împotriva muncii istorice a lui Luca: absenţa oricărei menţiuni despre activitatea epistolară a lui Pavel. 3.). 19-31 etc. sub semnul supunerii legaliste (Fapte 16. în primul secol. 12. însă nu inventează ceea ce era realitatea unui (mic?) grup din Ierusalim. mai degrabă. Pavel a supravieţuit în scrierile redactate în numele său: este vorba despre epistolele aşa-zise deutero-pauline (Coloseni. 13-21. pare-se modestă. Dar ce facem de obicei atunci când ne întrebăm despre imaginea lui Pavel din Fapte? Procedura este imuabilă: cercetătorul confruntă textul lucan cu textul epistolelor şi evidenţiază greşelile de interpretare ale lui Luca. el generalizează astfel. marcată.

care reţine din el statutul de scriitor polemist. fie prin păstrarea scrierilor sale (moştenire canonică). aici se pregăteşte o aghiografie. Pavel a supravieţuit ca document. am spune că receptarea lui Pavel este organizată în jurul a trei poli: biografic. Pavel este invocat ca un doctor al Bisericii. Paul comme document et Paul comme monument. Chrétiens en conflit. 2 Tesaloniceni. a cărei mărturie sunt Faptele lui Pavel. ne poate determina să credem că autorul nostru dispunea de loghia apostolului. despre care se povestesc cele mai însemnate fapte (Faptele). fie prin fixarea amintirii vieţii sale (moştenire biografică). 63 Aceste două versete par a ieşi direct dintr-o epistolă a lui Pavel: „Cunoscut deci să vă fie vouă. Insistăm asupra acestui fapt: canonul epistolelor pauline nu constituie soclul documentar. formând o colecţie care pregăteşte locul primirii sale în canonul Noului Testament (Epistolele pauline).. Faptelor apocrife ale lui Pavel. în special a „meteoritului paulin” din Fapte 13. o filieră specifică. garantă a interpretării ortodoxe (moştenirea doctorală. Coloseni 2. 1987. Ele reprezintă trei feluri de a asuma absenţa apostolului.Luca. în Joël Allaz etc. cf. Polul „canonic” vorbeşte despre Pavel scriitorul. ca monument61. Efeseni. Urmând această presupunere. adunând şi primind scrierile sale. 62 O opinie contrară întâlnim la Charles K. 5). Pavel este celebrat drept eroul Evangheliei. Cât despre polul „doctoral”. Pastorale). Această tăcere nu semnalează o uitare a lui Luca. Acts and the Pauline Corpus. însă raritatea lor nu creditează ideea unei consultări lucane a corespondenţei apostolului62. p. Fiecare dintre aceste gestiuni ale moştenirii pauline selectează trăsăturile care îi convin din figura apostolului şi îi conferă acestei figuri un statut specific. Prezenţa vocabularului paulin în Luca – Fapte. că prin Acesta vi se vesteşte iertarea păcatelor şi că. Genève. Prima consecinţă: tăcerea lui Luca asupra scrierilor lui Pavel devine perfect explicabilă. canonic şi doctoral. pe de alta. pânza de fond pe care s-ar ridica receptarea apostolului. misionarul naţiunilor. p. întru Acesta tot cel ce crede se îndreaptă” (13. el constituie prin sine o filieră în receptarea figurii lui Pavel. 38-39). Barrett. 1976. 54-55. fie prin instituirea unei icoane teologice. 38-3963. . ET 78/ 1. Consecinţele acestei percepţii a receptării lui Pavel sunt importante. În privinţa polului „biografic”. Aceste trei tipuri de recepţie sunt parale şi sincrone. ele au văzut lumina zilei între anii 70-100. Labor et Fides. ale cărui sentinţe sunt imitate în epistolele pseudoepigrafe (Coloseni. de toate câte n-aţi putut să vă îndreptaţi în Legea lui Moise. pionier al istoriografiei creştine 273 _______________________________________________________________________________ parte. mai târziu (către 200). Pe de o parte. bărbaţi fraţi. L’épître de Paul aux Galates (Essais bibliques 13). ci faptul că această cunoaştere a eroului său nu este o cunoaştere literară. Cele câteva contacte terminologice ale Faptelor cu limbajul paulin nu trebuie subestimate. Nu este mai puţin însemnat nici 61 François Bovon. memoria apostolului a fost amplificată prin amintirea acţiunii sale: este cazul Faptelor Apostolilor şi. această filieră este paralelă cu filierele biografică şi doctorală. 1-5.

că Eusebiu şi Luca nu adoptă. sau. 66 „Dovezile mele de apostol s-au arătat la voi în toată răbdarea. théologie (LeDiv 198). aceasta nu înseamnă. în curs de apariţie. Ce diferenţiază. Vom consulta. Pavel este citat ca începutul absolutului: el primeşte statutul de părinte. 12). Un alt exemplu: minunile. asupra acestui punct. 5. 1 Corinteni 14. 64 . Luca şi Eusebiu de Cezareea. Paris. învierea lui Eutihie în Fapte 20. despre acest subiect. l-a numit Luca. imaginea eroului său. trimitem la articolul nostru: L’image de Paul dans les Actes des Apôtres. să spunem. la morale selon les épîtres à Timothée et à Tite (Monde de la Bible 31). Paulus als Wundertäter. 1994. le salut. 65 Luca trasează din nou. Paul après Paul. fragmentele imnologice şi formulele kerygmatice pe care Pavel le redă în epistolele sale. din motive interne strategiei apostolului. Les Actes des Apôtres. în definitiv. Luca îi atribuie lui Pavel o serie de acte terapeutice (vindecarea paraliticului din Listra în Fapte 14. o poziţie selectivă şi critică. Le temps. 67 Pentru acest dosar complex. 1996. A doua consecinţă: fiecare filieră a receptării lui Pavel compune. conştiinţa de sine a apostolului: crezurile. Şi unul şi celălalt îndrăznesc să se consacre scrierii unei opere istoriografice a naşterii şi răspândirii unei grupări religioase. adresându-se celor pe care i-a născut. Despre imaginea lui Pavel în Pastorale. Redaktionsgeschichtliche Undersuchungen zur Apostelgechichte und den authentischen Paulusbriefen (BZNW 79). şi câteodată le citează. în semne. în timp ce Luca îşi camuflează împrumuturile. Genève. de Gruyter. Eusebiu îşi citează sursele şi afişează un raport critic cu privire la documentaţia sa. „copiii săi în credinţă”64. narativă. întrebarea pare să se impună: Eusebiu de Cezareea uzurpă titlul. în primul rând. amintim impozantul studiu al lui Yann Redaliée. din cuvintele apostolului.). 18. Histoire. într-o manieră specifică. pe care tradiţia. S-a pretins că aceste minuni sunt o simplă reproducere a părţii lui Luca de minuni atribuite lui Petru. Puneam iniţial întrebarea: cine a scris primul o istorie a creştinismului? La sfârşitul acestui studiu. opera sa de Istoria Bisericească a lui Eusebiu? Şi unul şi celălalt se consacră unei interpretări teologice a istoriei. prin minuni şi prin acte de putere” (2 Corinteni 12. Filiera biografică. în Michel Berder éd.274 Daniel Marguerat _______________________________________________________________________________ faptul că mişcarea căreia Luca îi aparţine nu se hrăneşte. Labor et Fides. mărturisesc că se pune în omul „precedat” de o tradiţie. Berlin. totuşi. cf. dimpotrivă. începând cu Sfântul Irineu. Cerf. cu privire la predecesorii lor. ACFEB.. récit. ci din istoria vieţii sale. În relatarea lui Luca. pune aşadar în valoare ceea ce. Autorul (anonim) al dubletului Luca – Fapte. 1 Tesaloniceni 1. Pavel este precedat: el se înscrie în continuarea lui Petru şi Ştefan65. a rămas în scrierile sale ca o stare de referinţă menţinută67. monografia lui Stefan Schreiber. a fost pionierul istoriografiei creştine. însă în mod greşit: Pavel însuşi nu a negat niciodată faptul că este înzestrat cu puteri harismatice66. vindecarea lui Publius în Fapte 28 etc. În epistolele Pastorale.

Luca. founded on a better understanding of characteristics of Judean and late Greek historiography. diferenţa capitală se joacă astfel: Eusebiu apără o ortodoxie teologică. JBL 118. Luca. .Luca. 68 Această trăsătură non-instituţională a Faptelor a fost bine percepută de către Mark Reasoner. este primul care. The Plan of God in Luke-Acts (SNTS. a cărui progresie în istorie este asigurată de un Dumnezeu Providenţial. SQUIRES. într-o perspectivă istoriografică şi în vederea construirii unei identităţi a creştinătăţii. Cambridge. Eusebius of Caesarea. dimpotrivă. PIONEER OF CHRISTIAN HISTORIOGRAPHY (Abstract) The paper tries to emphasize the real position of Luke as the first author of a history of Christian origins. în istorie. stigmatizează ereziile şi narează istoria unei instituţii. Eusebiu este primul istoric al Bisericii. scientific modern debates. 635-639. acţiunea mâinii invizibile a lui Dumnezeu în istorie este arătată în mai multe rânduri68. 1999. pronoia. is a large reconsideration of Luke as a true historian. Luke. some revisionist attitudes (Henry Cadbury. Cambridge University Press. LUKE. „The Theme of Acts: Institutional History or Divine Necessity in History?”. Cine este interesat de articularea slujirilor în Biserică va afla puţine informaţii din lectura Faptelor. as author is discussing. reconsideration. well before Eusebius of Caesarea. nu e interesat de dimensiunea instituţională a Bisericii: dezvoltarea Cuvântului este ceea ce îl preocupă. well represented after 1960. Keywords: Christian historiography. Although the modern historical research hadn’t any doubts to designate Eusebius of Caesarea.MS 76). Martin Dibelius) from the early 20th century contributed to impose a change. Rolul important al providenţei divine. pp. dimpotrivă. The result of such approaches. în schimb. pionier al istoriografiei creştine 275 _______________________________________________________________________________ După mine. 1993. a descris istoria originilor creştine. un Cuvânt fecund şi creativ. atât la Iosif Flavius cât şi la Luca este arătat de John T.

.

După terminarea studiilor de la Budapesta. când va deveni. 141. Târgu Mureş.ro/filologie/melian/44. 27. redactor la „Telegraful Român”. 1997. în anul 18955. Dicţionarul teologilor români. 4 O schiţă succintă a studiilor lui Miron Cristea la Mircea Păcurariu. p. ediţie îngrijită. Editura Enciclopedică. susţinută la Universitatea din Budapesta. la Gimnaziul săsesc din Bistriţa. nr. 6 Elie Miron Cristea. 277–283 1 . Valentin Borda. p. 1984 (http://ebooks. Valentin Borda. Studiu asupra unor creaţii mai noi din literatura română. 2010. 2002. a fost tipărită cu titlul Eminescu. cit. Luceafărul poeziei româneşti. op. p. studiu introductiv şi note de Antonie Plămădeală. în limba maghiară. ulterior. între 1890 şi 1891. pentru şapte ani. iar 1905 devine preşedinte al „despărţământului” Sibiu al Astrei8. funcţie pe care o va deţine până în 1902. tânărul Elie Cristea a început să profeseze ca învăţător la Şcoala primară din Orăştie.. protosinghel (1 iunie 1908). Mircea Păcurariu. Încă din perioada studiilor. să fie trimis de către mitropolitul Miron Românul să se înscrie la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Budapesta3. sub numele Miron (1902). fiind numit şi director al aceleiaşi şcoli7. Şi-a început studiile în 1879. ARHIVELE OLTENIEI. titlul de doctor. naşul urându-i „să crească mare. Mihai Eminescu. p. 31.. pentru ca.. arhidiacon (8 septembrie 1901). în 1891. p. rămânând aici până în 1883. la Topliţa1. prin decizia Consistoriul Arhidiecezan din Sibiu. Între 1887 şi 1890 a urmat cursurile Institutului Teologic din Sibiu. 35. 1998. p.htm). tradusă în limba română6. Casa de Editură Petru Maior. Ginta Latină. consilier (asesor) în cadrul aceleiaşi arhiepiscopii. 2 Ilie Şandru. să fie sănătos şi popă să se facă!”2. Documente literare. ieromonarh (13 aprilie 1903). ediţie îngrijită şi prefaţată de Maria Roşca. următorii 4 ani şi i-a petrecut la Gimnaziul grăniceresc din Năsăud. desfăşoară activitate publicistică. viaţa şi opera. Bucureşti.PATRIARHULUI MIRON CRISTEA LUCIAN DINDIRICĂ Născut la 18 iulie 1868. patru ani mai târziu. 3 Ibidem. 141. 7 Ilie Şandru. 8 Mircea Păcurariu. cit. 141. mitropolitul Miron Românul îi oferă funcţia de secretar al Arhiepiscopiei din Sibiu. cit. Bucureşti. 24. la scurt timp după moartea marelui poet Mihai Eminescu (trecuseră doar şase ani). între 1898 şi 1900. unde va obţine. În paralel. şi. călugărit la mănăstirea Hodoş Bodrog. op. Bucureşti. ediţia a II-a. Un nume pentru istorie – Patriarhul Elie Miron Cristea. Miron Cristea primeşte la botez numele Elie. Serie nouă. p. 5 Pagini dintr-o arhivă inedită. la editura „Aurora”.unibuc. cu o teză despre viaţa şi opera lui Eminescu4. În această perioadă urcă pe scara ecleziastică: este hirotonit diacon necăsătorit (30 ianuarie 1900). Teza. op. fiind.

prinţului Carol şi soţiei sale. iar pe 19 decembrie a fost învestit şi înscăunat în cea mai înaltă funcţie. activitatea politică. din Basarabia şi din Bucovina. p. într-o ceremonie care l-a impresionat profund. p. Regele Ferdinand (1914-1927). Note ascunse.) Sala tronului era arhiplină. prin ele vom arăta roadele binefăcătoare ale crudelor încercări. 142. Bucureşti. Bucureşti.) Gestul regelui. 1999.. Bodea. Mulţumindu-i din adâncul sufletului. Însemnări personale (1895-1937). M-a surprins că au venit toţi miniştrii plenipotenţiali străini. ceva grandios. care a prezentat actul Unirii la Bucureşti9. note ştiinţifice. Pe 7 iunie 1919. Prin devotament neclintit pentru oprea lor. Elena. la 21 noiembrie/3 decembrie. În discursul său.278 Lucian Dindirică _______________________________________________________________________________ În 1909. 10 Ion Scurtu. Ferdinand îi numeşte pe ardeleni „fraţi”: „În numele românilor din vechiul Regat. Cu această ocazie. Miron Cristea este ales membru de onoare al Academiei Române. Primul pas l-a constituit Patriarhia – la 4 februarie 1925 ajunge să ocupe nou înfiinţatul scaun patriarhal al României. şi a făcut parte din delegaţia românilor transilvăneni. ediţie îngrijită. în însemnările sale personale: „A fost. pe 18 decembrie. simţămintelor aliaţilor noştri. le vom arăta recunoştinţa noastră. Miron Constantinescu. Cluj Napoca. de-a lungul străzilor de la Mitropolie la Palat (. Prin lupte şi prin jertfe. de a săvârşi unitatea naţională a tuturor românilor. astăzi uniţi. totodată. Populaţia Bucureştilor se adunase. sute de mii. cit. reginei. Pe acest temei... a fost ales mitropolit primat al României întregite. Pentru Miron Cristea urmeză o etapă fundamentală în implicarea în viaţa publică. pentru ca. s. 99. 9 Desăvârşirea unificării statului naţional român. A participat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. comentarii Gheorghe I. desigur. toate ţinuturile locuite de români. 13 Elie Miron Cristea. existentă la acea dată în Biserica Ortodoxă Română12. a impresionat nu numai pe cei prezenţi. Editura Garamond. cu profundă recunoştinţă primesc hotărârea fraţilor noştri de peste Carpaţi. din 1 Decembrie 1918. să fie învestit în noua demnitate. despre această învestitură Miron Cristea însuşi nota. Ştefan Pascu. p. ne îndreptăm gândurile către cei care cu sângele lor au clădit noul temei al dezvoltării noastre naţionale. la 1 noiembrie 1925. ci pe toată ţara”13. 1968. şi declar pe veci unite. Să trăiască România pe veci unită!”11. Regele Ferdinad rosteşte o cuvântare „cu ocazia primirii actului de unire a Transilvaniei”10. Unirea Transilvaniei cu vechea Românie. . de la Tisa până la Nistru. 152. Dumnezeu ne-a dat să înfăptuim azi aspiraţiile noastre cele mai sfinte. desigur.. ceva de tot distins. Cuvânt înainte. în frunte cu ministrul Franţei (. în Regatul român.. 12 Mircea Păcurariu. este ales episcop al Caransebeşului şi înscăunat la 25 aprilie/8 mai 1910. 424.. op. alături de care am luptat pentru marea cauză a dreptăţii şi a libertăţii în lume. p. plin de credinţă în menirea lui istorică. Editura Dacia.a. red. al unei puternice democraţii şi al vieţii frăţeşti între popoare. Editura Academiei Române. 11 Ibidem. de a-mi săruta mâna după vorbire. vom răspunde. notă asupre ediţiei Maria şi Pamfil Bilţiu. Cu dragoste neţărmurită mi-am închinat viaţa scumpului meu popor. La finele aceluiaşi an.

1999. a exercita puterile regale în timpul minorităţii Maiestăţii Sale. Guvernul a luat măsuri de siguranţă. 2004.. 233. Regenţa intră în funcţiune”18. Gheorghe Buzatu. avem conştiinţa deplină a marei sarcini ce ne este încredinţată”17. principele Mihai devenea noul rege al României. Jur a păzi Constituţiunea şi legile poporului român. Bucureşti. confirmată la nivel internaţional prin Conferinţa de Pace de la Paris. discurs ce surprinde ascensiunea de la funcţia de mitropolit primat la cea patriarhală: „Pe cât de fericit eram când ai fost chemat de peste munţii liberaţi. Editura Compania.Patriarhului Miron Cristea 279 _______________________________________________________________________________ După ce. p. Iorga – au fost atenţionaţi să nu facă propagandă fostului principe”16. VIII. iar în aceeaşi zi. Bucureşti. vol. p. Petre Otu. p. coord. 17 Ion Mamina. conjunctura politică internă a României îi permite patriarhului să mai urce o treaptă în impresionantul cursus honorum al vieţii sale publice. patriarhul Miron Cristea şi Gh. La 20 iulie 1927 murea regele Ferdinad. vreme de secole spaţiul românesc fusese condus de mitropoliţi. iar presa a fost supusă unei severe cenzuri. În aceleaşi note ale sale. la păstorirea Ungro-Vlahiei. Mai mulţi ofiţeri şi oameni politici – între care N. 152. trebuia reorganizată. pentru a împiedica orice manifestaţie ostilă actului de la 4 ianuarie. Editura Paideia. România reîntregită (1918-1940). 2003. Ioan Scurtu. 159. pe atât de fericit sunt astăzi. secr. consfinţită de votul Adunării Naţionale. 108. din 4 ianuarie 1926. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. sau o eventuală încercare a lui Carol de a veni în ţară. Bucureşti. regelui Mihai I. când îţi încredinţez cârja de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române”14. Buzdugan – au depus jurământ: <Jur credinţă Maiestăţii Sale regelui Mihai I. secolul al XX-lea aducea un patriarh la conducerea Bisericii Ortodoxe Române. 18 Elie Miron Cristea. . această reorganizare făcându-se prin transformarea funcţiei de mitropolit primat în funcţia de patriarh. p. a menţine drepturile lui naţionale şi integritatea teriroriului>. starea de asediu a fost extinsă la scara întregii ţări. op. „În după-amiaza zilei de 20 iulie a avut loc şedinţa comună a Adunării Deputaţilor şi Senatului în cadrul căreia cei trei regenţi – principele Nicolae. prerogativele monarhice erau preluate de nou înfiinţata Regenţă. Bucureşti. 262. patriarhul nota laconic: „Regele moare la 20 iulie 1927. la rândul său. 16 Ion Scurtu. Istoria românilor în secolul XX. Sfârşitul Primului Război Mondial şi Marea Unire din 1918. Biserica. p. cit. La nici doi ani de la aşezarea pe tronul patriarhal al României. din care făcea parte şi patriarhul Miron Cristea15. evoluţia formei de guvernământ în istoria modernă şi contempornă. Regalitatea în România 1866-1947. Reţinem discursul regelui la investirea ca patriarh. au adus extinderea teritoriului României. Personalitatea lui Carol al II-lea părea 14 Ion Scurtu. motivaţiile schimbării formei de conducere erau argumentate astfel: „Chemaţi conform Constituţiei prin voinţa regelui Ferdinand I. Întrucât era minor. În proclamaţia Înaltei Regenţe. 1988. Editura Enciclopedică. 15 Istoria românilor. prin vitejia ostaşilor români. Contribuţii privind viaţa politică din România.

Primindu-l pe O. p. N. evoluţia formei de guvernământ în istoria modernă şi contempornă. I.280 Lucian Dindirică _______________________________________________________________________________ a-l scoate pe Miron Cristea din viaţa politică. p. prin instituirea Regenţei. 19 Despre această problematică. Goga – care era convins că va avea o lungă perioadă de guvernare – a trebuit să-şi depună mandatul. C. Se pare că. 1988. Treptow. Iaşi. Argetoianu. de a face din monarhie factorul decisiv în conducerea ţării. Uluit de cele auzite. aşadar. criza dinastică şi-a găsit o formulă. România în secolul al XX-lea. 428. Însemnările sale personale menţionând o întâlnire cu Iuliu Maniu: „. „După 8 ani de la urcarea pe tron. Averescu. Bucureşti. I. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ion I. Carol al II-lea îşi putea realiza obiectivul urmărit. l-am chemat la mine şi i-am ţinut o lecţie aspră. Începutul carierei de prim-ministru şi contextul politic sunt descrise în sinteză de istoricul Ioan Scurtu. 1998. care are o singură posibilitate categorică.. Brătianu – au acceptat necesitatea instituirii unui guvern de autoritate. amintind parcă.. descriind moartea lui Ion I. p. graţie înaltei sale funcţii ecleziastice. I-am făcut aspre imputări pentru ţinuta lui arogantă. regele i-a anunţat intenţia de a constitui un guvern de uniune naţională. 20 Istoria românilor. p. 190-253. apărută în anii ’20 ai secolului trecut. C. deoarece reîntoarcerea „fiului risipitor” va determina sfârşitul Regenţei. Au urmat obişnuitele audienţe. Cei convocaţi – C. 1996. C. este şi cazul unei lucrări dedicate istoriei României în secolul al XX-lea21. Se poate spune. traducere de Manuela Macarie. deşi personajul nostru a realizat mai mult în calitate de patriarh sau prim-ministru al României. . măcar de compromis. Bucureşti. cuvânt înainte de Kurt W. Brătianu. bazat pe masele cărora li s-au făcut promisiuni fără rost”20. Al. 271. Institutul European. care să restabilească ordinea în ţară şi să ia măsuri ferme împotriva mişcării legionare”22. Problemă majoră a politicii româneşti din deceniul al III-lea al secolului al XX-lea. privind formarea noului guvern. Brătianu a fost răpus de o amigdalită infecţioasă”. Contribuţii privind viaţa politică din România. 21 Stephen Fischer-Galaţi. sfârşitul crizei dinastice şi „resturaţia” din vara lui 193019. autorul lucrării de sinteză a istoriei românilor nota: „«O neştiutoare hire omenească!» ar fi exclamat Miron Cristea de-ar fi descris evenimentele anului 1927: când se credea stăpân pe toate pârghiile puterii. Goga în audienţă. 22 Ion Scurtu. Miron Cristea a ţinut să se implice activ în viaţa politică românească. poate şi datorită rarităţii apariţiei acestei instituţii în istoria românilor. Imaginea lui Miron Cristea este una patriarhală. Iorga. 57. Editura Enciclopedică. Criza dinastică din România (19251930. dacă nu de rezolvare. VIII. În calitate de membru al Regenţei. vezi Ioan Scurtu. el a fost înregistrat mai des ca membru al Regenţei. că prezenţa lui Miron Cristea în cadrul acesteia încerca a fi o soluţie la o situaţie neprevăzută. în dimineţa zilei de 10 februrie 1938. de cronicarii îndepăratului Ev Mediu. date fiind relaţiile noastre de colegi la universitate. observă autorii sintezei de Istoria românilor.

asupra activităţii politice a lui Miron Cristea şi. deoarece. Editura Enciclopedică.. vedea în Miron Cristea o simplă „marionetă” politică.. Carol al II-lea. a amestecat genurile. trebuie să facem apel la un citat dintr-o sinteză de istoria românilor. aceasta a fost o nouă greşeală. p. a înlocuit guvernul Goga cu un «guvern consultativ». 1970. Bucureşti. 343 şi urm. precum şi o lucrare mai veche: Al. convorbiri cu Philippe Viguie Desplaces. stat şi societate în anii ’30. ce se dorea «neutră». prin forţa lucrurilor. pur şi simplu. prefaţă de Marius Turda. descriind perioada de la sfârşitul anului 1937 şi începutul anului 1938. 2007. 228-229. Dictatura regală (1938-1940). pentru perioada anilor ’30: „Prezenţa sa. condus de patriarhul Bisericii Ortodoxe. când. fostul rege al României. având în componenţa sa câţiva foşti prim-miniştri şi pe Ion Antonescu. p. . Mihai I. 435.. Iaşi. O domnie întreruptă. Gh. era o garanţie a neutralităţii sprijinului pe care Biserica Ortodoxă Română (cel mai puternic simbol naţional al românilor) îl acorda deja regelui. Miron Cristea. Editura Politică. unul din cei trei regenţi ai copilăriei mele. p. Şerban Papacostea. în calitate de prim-ministru. Biserica trebuie să se ocupe de treburile ei şi nu de cele ale statului. Pompiliu Teodor. La drept vorbind însă. 69. Savu. Bucureşti. cu precădere. 1998. Gheorghe Buzatu. într-un moment de cumpănă pentru însăşi soarta statului român”24. un interpus al lui Carol al II-lea în fotoliul de premier al ţării. o activitate a lui Miron Cristea. sosise vremea să instaureze o dictatură regală. „După ce l-a revocat pe Goga – spune Mihai I – tatăl meu l-a instalat în fruntea guvernului pe patriarhul Miron Cristea. El a acţionat repede şi fără prea multă vâlvă. 1999. la 10 şi 11 februarie 1938. Evident că principala referire 23 Despre venirea lui Miron Cristea în funcţia de prim-ministru şi transformarea regimului monarhic al României. asupra funcţiei sale politice de prim-ministru. Biserica Ortodoxă Română. astfel. Făcând dintr-un prelat un prim-ministru. gândea el. Dennis Deletant. Pentru a înţelege contextul şi importanţa numirii lui Miron Cristea ca prim-ministru. Editura Paideia. Ce importanţă avea numirea lui Miron Cristea în această nouă demnitate? Răspunsul îl găsim într-o lucrare recentă. 24 Mirel Bănică. p. 25 Mihai Bărbulescu. ca ministru al apărării”25. După părerea mea. Ar reieşi. Bucureşti. regele [Carol al II-lea] nu dorea să instaleze un guvern puternic. Istoria României. Bucureşti. Cristea nu mai era altceva decât un ministrumarionetă. Istoria românilor în secolul XX (1918-1940). 26 Mihai al României. Miron Cristea nu putea lipsi nici din lucrări dedicate monarhiei româneşti. autorii notează: „. vezi Ioan Scurtu. cariera publică a lui Miron Cristea fiind de acum întregită: patriarh – membru în Regenţă – prim-ministru. Keith Hitchins. aflată sub atenta supraveghere a regelui Carol al II-lea. Editura Polirom.Patriarhului Miron Cristea 281 _______________________________________________________________________________ Carol al II-lea îi oferă patriarhului fotoliul de prim-ministru23. Dată fiind relaţia sa cu regele Carol al II-lea. Editura Libra. Puterea reală se afla în mâinile tatălui meu”26. dedicată vieţii ecleziastice din România. Mai mult decât atât.

Slujba de înhumare este descrisă de regele Carol al II-lea în însemnările sale: „Dimineaţa. Ca miniştri secretari de stat au fost numiţi 7 foşti preşedinţi ai Consiliului de Miniştri (Al. op. an LVII.cit. rev. în 1938. căci nimeni nu bănuia răul ce avea să se întâmple. Însemnări zilnice (1904-1939). 130. N. 3-4.a. Tătărescu). Înaltul regent din anii 1927-1930. care aveau menirea să acopere.. Bucureşti. A se vedea. C. decât orice strălucită nobleţe”31. Editura Danubius. 303. Vaida Voievod. aşa încât am putut să-l văd o ultimă dată pe acest bun slujitor al Bisericii şi al Ţării”30. 28 Ion Scurtu. în Franţa. Iorga şi Gh. evoluţia formei de guvernământ în istoria modernă şi contempornă. din Partidul Naţional-Liberal. începând cu februarie 193827. aşezat în mijlocul catedralei... iar Barbu Ştirbey n-a fost solicitat de rege”28. avea un capac de sticlă.. nr. Angelescu.). 1866-1938. I. Arthur Voitoianu. Patriarhul României. în articolul Moartea şi îngroparea Prea Fericitului întru pomenire Miron. Editura Enciclopedică. Slujba foarte frumoasă şi civilizată oficiată de mitropolitul Nicodim al Moldovei. Între datorie şi pasiune.. Din noul guvern. C. p. a II-a. Mironescu. p. prezidat de Patriarhul Miron Cristea. Preşedintele Consiliului de Miniştri din anul 1938. cu numele lor. p. passim. 31 Ilie Şandru. în special. Argetoianu. la împlinirea vârstei de 70 de ani: „Arhiereul venerabil. 29 Gheorghe I. vol. Patriarhul Miron Cristea moare la Cannes. Voicu Niţescu ş. Moisescu. Contribuţii privind viaţa politică din România. La final. Al. dr. 1939. în „Biserica Ortodoxă Română”. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.) Sicriul. 428-429. 30 Carol al II-lea.282 Lucian Dindirică _______________________________________________________________________________ priveşte perioada în care acesta a ocupat funcţia de prim-ministru. ed. p. 27 . Gh. 111 şi urm. Bucureşti. p. La 6 martie 1939. făceau parte „gruparea centristă. Ion Mamina. Patriarhul. poate tocmai şi din pricina oboselii drumului prea lung”29. s-a ridicat dintr-o sănătoasă familie ţărănească. 2003. Bucureşti. regimul monarhic. dintre foştii preşedinţi ai Consiliului de Miniştri. Gh. Valentin Borda. numai Iuliu Maniu şi O. desprinsă din Partidul Naţional-Ţărănesc şi gruparea lui Gh. Tătărescu. prin cuvintele adresate patriarhului Miron Cristea. Monarhia în România 1866-1947. 1991. Această limpede şi vânjoasă obârşie a însemnat însă în viaţa sa mai mult decât orice blazon. Curtea Veche Publishing. 1988. pe tâmplele căruia s-a împletit ce mai frumoasă cunună a ortodoxiei româneşti. Este de remercat că. precum şi alţi vechi susţinători ai lui Carol al II-lea (generalul Paul Teodorescu. Ioan Scurtu. Bucureşti. la 11. 2000. 3. Au luat parte mai toţi vlădicii din ţară şi unii de peste graniţă (. înmormântarea patriarhului Miron Cristea în Patriarhie. Goga n-au acceptat oferta. putem conchide. Averescu. Monarhia constituţională în România. Enciclopedie politică. unde plecase „cu voe bună şi nădejdi de însănătoşire deplină.

our presentation will be a bio-bibliographical one. describing his main period of life and ending with a presentation of his works. patriarch. Regency. Keywords: prime minister. his life being in the center of Romanian historians’ interests for many times. Otherwise. The rich biography of the first patriarch has determined a rich bibliography dedicated to him. we will try to start from his human features. .Patriarhului Miron Cristea 283 _______________________________________________________________________________ PATRIARCH MIRON CRISTEA (Abstract) Miron Cristea’s personality had a great influence upon certain aspects of Romanians’ political and religious life in the interwar period. religion. Thus. trying to describe his life as it was. but also to depict the image of this life in the Romanian historiography.

.

Editura Universitaria. 2009.) ori trăsături ale acestora (adânca – „partea cea mai de jos a văii de-a lungul unei ape”. Cursurile de apă. locul unde apa iese sau dispare sub pământ pentru a reapărea la o anumită distanţă. I (A-M). ape amenajate. comparative. fugitură – coastă care se prăvăleşte. de fapt. fâneaţă. 285-298 1 . locul unde izvorul se desparte în două. fără intervenţia omului. Ion Toma. spre exemplu. adâncătură – „loc adânc în albia unei ape”. (vezi Gh. vol. lac. Apariţia elementelor care aparţin acestei clase lexicale se produce prin: . formă etc. 1963. 24. albineţ – „pământ alb. cum vede el lucrurile în mijlocul cărora trăieşte şi cum reacţionează lingvistic atunci când nevoia de a le distinge unele de altele îi cere să le dea un nume”2. sincronice. cărare. sărăturos”. se surpă etc. Bolocan. p. în regiuni inundate sau pe coasta unui deal ori munte. sau pădure arsă cu scopul de a face curătură”. REFERITORI LA NOŢIUNEA „LOC CU. Bucureşti. vârf etc. un număr foarte mare de apelative. râu. Elena ŞodolescuSilvestru.observarea şi numirea directă şi concretă a anumitor obiecte geografice (baltă3. Terminologia geografică locală cuprinde. Craiova. munte. în SCO. de identificare a spectrului de sensuri ale cuvintelor etc. care include aspecte diacronice. Craiova. ARHIVELE OLTENIEI. care seacă în timpul verii. 1/1995. miros..FILOLOGIE TERMENI GEOGRAFICI POPULARI.” IUSTINA BURCI Cercetarea terminologiei entopice este o activitate complexă. acoperite cu vegetaţie. 2010. deal. pârâu. p. ape curgătoare / stătătoare. arsură – „loc unde a ars pădurea.). mocirloase / limpezi. Dicţionarul entopic al limbii române. Ea „trădează o anumită atitudine subiectivă a poporului faţă de lumea fizică înconjurătoare. dar şi de dimensiunea vieţii materiale şi spirituale a acestora. Serie nouă. p. cascadă. culoare. Toponimia românească. au fost clasificate în funcţie de: debitul permanent sau temporar. Dicţionarul entopic al limbii române. 2 Iorgu Iordan. adânci / neadânci.. Bolocan. 312. în care se reflectă toate aspectele legate de caracteristicile mediului natural în care oamenii îşi desfăşoară activitatea (cu descrierea lui până în cele mai mici amănunte1). 3 Entopicele au fost selectate din Gh. insulă. crucişetură – locul unde un drum sau o cărare se despart în mai multe direcţii. izvor. vale. nr. 68-69). Elena Şodolescu-Silvestru. Iustina Burci. nr.

2001. călugăr – „izvor care curge pe un scoc”. Prundiş. cât şi la nivelul unor grupe lexicosemantice ori derivaţionale şi. canal de scurgere a apei” etc. Groapă. capră – „întăritură făcută la ţărmul unei ape pentru ca aceasta să nu se reverse”.. poate viza cazuri particulare6. • loc bogat în albine / unde sunt scorburi cu albine (sălbatice): albiniş.”. Murzaev. după aceleaşi asociaţii. ne vom opri asupra termenilor geografici populari care au sensul de „loc cu. Livadă. 5 E. fonetică. Colină. Coastă. Craiova.. oraşe şi persoane7. roierişte. Valea. în pămînt. şi în aceasta constă. aluniş. Chicere. Lovişte. cojniţe. dar se şi transonimizează. în „Actes du XIe Congres International des Sciences Onomastiques”. p. afinişte. • loc cu aluni: alunar. rotunjită sau ascuţită. Şipot. acolo unde este cazul). în cazul celor mai multe dintre popoare. evoluţie structurală. dispariţie ori trecere în fondul pasiv al limbii. clasificaţi după obictele denumite: • loc unde cresc afini: afinar. nr. Movilă. 2006. p. 204. diferitele denivelări ale solului sunt asociate cu obiecte reale. 2. Pârâu. Padină.286 Iustina Burci _______________________________________________________________________________ . Vâlcică. p. mari. găunari. 4/1999. Munte. proces în care. 99. cujmă – „vârf în formă de acoperiş de casă sau ca pălăria unei ciuperci care adăposteşte un loc”. Ştiinţa. Toponime formate prin metaforă. p. Mirişte. în SCO. acest lucru se poate face atât la nivelul întregului material înregistrat. afineag. Dicţionar explicativ şi etimologic de termeni geografici. afiniş. 6 Spre exemplu. ceaun – „vale hârtopoasă în formă rotundă. Mejdină. „antrenate într-un raport semantic. Sofia. mare. Dumbravă. buric – „ridicătură mică de pământ. Prelucă. dar nu adâncă”. Zăvoiu etc. Măgură. şi universalitatea procedeului respectiv de a forma sensuri noi. căldare. alunişte. Hârtop. Îi redăm în continuare. 6. Ponor. E. Poiană. nr. blid – „scobitură rotundă.metaforizare. Dâmb. Gabriela Macovei a întreprins un studiu deosebit de amplu asupra unui singur entopic: chiu.). adică îşi împrumută numele altor obiecte – sate. de fapt. Rovină. 51-100). 1975. logic”4 (acoperiş – „vârf în formă de acoperiş de casă sau ca pălăria unei ciuperci”. 9. Ele se pot axa pe probleme de: istorie a terminologiei geografice (apariţie. alunet. Râpă. 7 Numeroase antroponime au la bază un supranume provenit dintr-un entopic: Bahnă. gărgăunariţă. Matcă. adâncitură între stânci înalte. dialectologie etc. 4 . nu în ultimul rând. Cercetarea termenilor entopici este importantă şi dintr-un alt punct de vedere: acela că ei se onimizează uşor (dau denumirea unor forme de relief). lăptic – „văgăună.. vezi şi Ramona Lazea. Editura Universitaria. spinarea boltită a unei înălţimi”. Crâng. Chişinău. Ceasti tela celoveka i jivota v narodnoi gheograficeskoi terminologhii. Direcţiile de analiză asupra apelativelor topice sunt multiple. Ţarină. Rediu. În articolul de faţă. Craiova. Murzaev5 arăta că utilizarea metaforei se face în acelaşi mod. semantică. Aceştia sunt întâlniţi destul de des pe cuprinsul ţării noastre şi sunt reprezentaţi de apelative care se referă cu deosebire la mediul natural înconjurător. etimologie. Crivina. chelie – „ridicătură stearpă de pe un deal”. în Radiografia semantică a unui străvechi cuvânt românesc (SCO. Anatol Eremia. morman de pământ sau nisip. Câmpu. Şes. partea mai ridicată a unei bucăţi de teren arabil”. Bulboacă. Sălişte. afinet.

pe care nu pasc oile: boziş. mlacovaşce. nisipărie. rădiş. şier. nisipos / loc cu pietriş mărunt / loc sterp unde nu creşte nimic: arsurişte. sigă. prundar. rătiniş. • loc cu pietriş (mărunt) (şi nisip): ariniş. • loc acoperit cu brazi mici şi închirciţi. stujeriş. deasă. pichiocărie. brădişte. şupot. .” 287 _______________________________________________________________________________ • loc cu anini / arini: aninet. puiezală. • locul (terenul) unde creşte cânepa. rămăguri. şciubei. aniniş. legumic. păienjeniş. • ţarină cu cartofi. schelet. • locul unde a fost o stână. • pădure deasă. ciuharaie. de arbori sau plantaţie de arbori: arboret. savură. şuter. brădiniş. brădiniciu. pietriş. întunecoasă. arinărie. cu arbori de diferite soiuri: carpiniş. staurină. sâhlete. storişte. buturugărie. brădui. • loc acoperit cu buturi: buturişte.Termeni geografici populari referitori la noţiunea „loc cu. nisipitură. şurar. rugos. nisiparniţă. higet. stepă. cu copaci de o anumită specie. ariniş. • pământ ars. smidari. stanişte. pâcliş. locul unde se aruncă gunoiul: băligărie. stăoină. şuvarea. rugărie. încâlcită (unde nu poţi intra): bujecărie. sârbărie. deşime. miriliş. sărătură. ciufărişte. scruntar. piciocişte.. aninos / arinar. smârc. surcele: buturogişte. stăvină. • loc cu buturugi din care cresc lăstari: castariş. ştiubei. şetăros. arinet. • păşune cu pietre care seamănă cu turma de berbeci: berbecărie. sadină. arinişte. loc unde se cultivă cartofi: barabulişte. smidiţă. prundiş. bulgăriş. suhaţ. locul de pe care s-a cules cânepa: cânepărie. loc plin de boz: bozărie. sâhlă. prundişte. rogărie. bărăboişte.. izvorişte. prundărie. • loc cu buşteni: buştenărie. răsadniţă. şoatăr. • locul în care sunt cultivate legume: bulgărie. crumpişte. smidă. • locul (adăpostul) unde iernează vitele: câşlărie. cioate. păişte. • loc cu mulţi brebeni: brebeniş. • loc cu bulgări tari: bulgărie. numiţi buhaşi: buhăşime. sauriş. fântânişte. cartofărie. păiş. căprărie. • loc cu fire subţiri de apă (care ies pe o suprafaţă mai mare): băltăriş. • loc în pădure cu vegetaţie bogată. glonţărie. sturchiş. cânepişte. brădiş. soater. • mulţime de bozi. nisipiş. smârc. şuşana. unde au rămas resturi de lemne. stănină. • loc acoperit cu brazi: brădet. • loc cu vegetaţie târâtoare. smeciş. iznidăriş. pietrătrie. nisipişte. pietroşniţă. • loc în pădurea tăiată. fântâniş. rugar. • loc cu iarbă grasă pentru păşune: borişte. • loc acoperit cu vegetaţie. starişte. saură. cepărie.

cărbuniş. comorărie. cucuruzaştină. . cremene: cremeniş. humărie. chetrărie. cărbunariţă. lăstăriţă. ceriş. • loc cu tufe şi mărăcini. • loc acoperit cu pădure de dafini: dafini. crăpători. făget. • loc în pădure cu vegetaţie bogată. • loc acoperit cu pădure de carpeni: cărpeniş. humiş. • loc cu tufăriş şi mărăcini: dracilă. frăsiniş. sărătură. care crapă pe uscătură / loc cu pământ umed. • loc cretos. himărie. făgişte. ferigar. clisos. frăsinişte. sivăr. • loc cu o mulţime de droburi. • loc cu pietriş mărunt / loc cu mult pietriş / loc pietros de unde se scoate piatră: chetrar. cărbunaşi. • loc acoperit cu curpeni. humoi. cremenos. • loc cu humă / loc cu pământ greu. sigă. stâncuros. humăriş. • loc acoperit cu pădure de stejar (în care predomină stejarul): gărniţiş. încâlcită. ceret. humişte. stejăriş. popuşoişte. cu bulgări tari / bolovani tari ca piatra / loc cu humă: clisoi. humăraie. hutiş. unde nu poţi intra. • loc acoperit cu pădure de fag: făgăriş. bulgări. cărbunărie. pe teren neregulat: cătiniş. lăstur. cărbunăriş. cretos. cu cretă: cretar. lăstăriş: grăbăriş. • loc cultivat cu grâu: grânişte. gorunişte. • loc acoperit cu pădure de frasini: frăsinet. făgiş. • loc cu ferigi: feregar. cretiş. goruniş. rămaşi în picioare şi rupţi la vârf: ciunget. • loc pe care cresc lăstari. păpuşoişte. • loc cu lăstari: cioabă. loc cu tufăriş şi mărăcini. dar s-a cosit: fânişte. humaş. cărbunos. • loc cultivat cu porumb: ciocălăişte. comorişte. stâncos. sâgos. • loc unde se zice că au fost comori: comoraşte. apa se poate stoarce cu mâna: ceroi. bolovani: drobiş. cărbunărişte. • loc bulgăros. deasă. deşi. • loc cu piatră tare. gârniţar. strujenişte. cremniţă. vărzărie. cremenuş. scală. • mulţime de copaci tineri. critărie. • loc acoperit cu pădure de cer: cerăt. lăstărişte. viţă sălbatică: curpeniş. • pădure cu copaci uscaţi. stejăret. sloată.288 Iustina Burci _______________________________________________________________________________ • loc cu cărbune: cărbunar. stejărişte. sâc. sărătură. humos. chetriş. • loc cultivat cu varză (curechi): curechişte. stejărie. clisărie. • loc cultivat cu fasole: fasolişte. • loc cu cătină: cătinet. stufoşi: frunzăriş. smolniţă. teren neregulat: ciutărie. • loc pe care a fost fân. cărbunişte. • loc unde cresc numai duzi: dudărie. cretărie.

olivet. noroială. mâlitură. mlăjăt. • loc cu tufăriş şi mărăcini: ciulinet. sâgos.” 289 _______________________________________________________________________________ • loc cu gresie: gresărie. • loc crescut cu mohor: mohorişte. • loc unde cresc sălcii: lozar. gresiar. pleoştină. spinărie. mâlituros. neadânc. • loc semănat cu lucernă: lucernărie. cu băltoace. • loc cultivat cu cereale (şi cartofi): grumpenişte. sălcăriş. lăcoviş. lozărie. râpa din care se rupe pământul / depresiune mică. nomol. rojişte. mâlişte. • loc umblat de mulţi iepuri: iepurişte. • loc cu lăptuci: lăptucime. pleşcăială. spinet. • livadă de meri: merăzie. mlăjeriş. mestecănişte. mestecăniş. mesteciş. cartofi etc. • locul de pe munte de unde se rostogolesc pietrele. • loc cu pământ mâlos: mâlărie.Termeni geografici populari referitori la noţiunea „loc cu. • pădure tânără (crescută de la sine sau plantată anume). sălciniş. salcie. măslinet. mărăcinet. piciorişte. meişte..: măstacăniş. salcie: mlădiniş. . / loc cultivat cu mei (numit în trecut şi mălai) / arătură făcută într-o porumbişte: mălăişte. loc crescut cu lăstăriş de mlajă. sămănătorişte. mărăciniş. • loc unde cresc mălini: măliniş. • loc acoperit cu pădure de stejar. • loc unde se găsesc (mulţi) melci: melcărie. • lac mai mic. mestecărie. • ţarc pentru miei: mielărie. mlăjet. frasin. lăculişte. inărie. sămănătură. • loc în pădure unde se făcea dohot (pentru uns roţile şi luminat) din coajă de mesteacăn / loc cu pădure de mesteacăn: mestecănet. gresar. fag. locovişte. • loc întins la munte şi lăsat care ţine apa multă vreme: mlăcărie. • loc semănat cu mături / loc de pe care au fost recoltate măturile: măturişte. meret. lucerieră.. lăcăriş. • loc cultivat cu porumb. glod apătos. • pădure în care predomină fagul / loc dintr-o pădure cu mult jir: jirişte. adâncă / gaură în malul apei / loc cu humă (argilă): lutărie. muhorişte. mărăcinos. • loc semănat cu mazăre: măzăriştină. brad. • loc cu noroi. lăcovişte. cultură de in / loc rămas liber după culesul inului: inariţă. plopi etc. în urma unei ploi mari: mocirliş. măzărişte. salcie. paltin. grâu. sălcărie. • loc cu lăstari / loc în pădure cu vegetaţie bogată / pădure tânără crescută de la sine sau plantată: lăstăriş. răchită. sălciş. sălcet. grup de lăculeţe: iezeriş. năroi. • loc cultivat cu in.

• livadă de perji / loc unde se prelucrează perjele: perjărie. • loc acoperit cu pădure de paltini: păltiniş. unde au rămas resturi de lemn. • locul unde se ţine pleava: plevărie. loc mlăştinos: nămolişte. pietrărie. pietrişoaie. morotişte. • loc unde se cultivă mulţi pepeni: pepenărie. • loc în câmp unde se păstrează paiele: painiţă. • pădure de pini: pinet. secară şi cartofi: orezărie. nisipiş. subţiri. • loc de unde se scoate piatră / loc cu pietriş mărunt: pietrar. • loc cu nămol. • carieră de nisip / loc nisipos. stufărie. • vale cu ape domoale. stufiş.290 Iustina Burci _______________________________________________________________________________ • locul unde creşte molidul: moldişti. adesea mocirloasă şi cu gura inundabilă: motişte. • loc cultivat cu ovăz: ovăzărie. pepenişte. cioate. • tufiş de arbori mici (alun. periş. păduriş. • loc pe care cresc mulţi nuferi: nufăriş. nuciş. • suprafaţă acoperită cu vegetaţie mică: păriş. văgaş. nisipărie. • loc cultivat cu orz. grâu. • loc cultivat cu porumb. • loc în care cresc piersici: piersicărie. potmoliş. păduriţă. vreascuri. molidiş. tăietură. unde se află mult nisip / întindere acoperită cu nisip / loc cu fund nisipos într-un râu sau lac: nisiparniţă. • loc unde pasc oile: oişte. periş: peret. cu apă multă pe care creşte şi stuf: moroştină. păpuriş. stufiriş. nucărişte. • loc cu mulţi nuci: nucari. păduret. • loc acoperit cu pădure: pădurărie. vraişte. pietriş. surcele: pârporiş. răchită). • loc în care cresc mulţi peri. . cu aluvionări fine. • loc cu păşune /curăţat pentru a fi transformat în păşune: păşunar. flexibili: nuieliş. locul de pe care s-a secerat orzul: orzărie. • cer înnorat: norişte. pădurişte. păşunişte. mulgărişte. rovină. nisipişte. ovăzişte. pietruniş. • loc la stână în care se mulg oile: mulgărie. pietrăriş. • loc mlăştinos unde creşte papură: păpuriş. mocirlos. nucişte. • loc cu rugi de mure: muriş. orz. rovinos. pâlc. • locul unde a ars pădurea / loc ars de soare sau de om pentru a face curătură: pârjolişte. nucet. stuhărie. păpurişte. • loc mlăştinos. • locul pentru păşunatul timpuriu / pădure cu muguri / mulţime de muguri: muguriş. • loc în pădurea tăiată.

spulberiş. răritură. plopărie. rarişce. salcâmiş. pe care te poţi lăsa într-o vale: priporişte.Termeni geografici populari referitori la noţiunea „loc cu. • loc cu sfărâmături de piatră roşiatică şi nisip: roşcat. • zonă aluvionară cu solul format din pietriş. smeuret. răchitiş. • loc cu copaci rari. • loc unde se păstrează fructele în timpul iernii / loc unde se usucă fructele: pomar. • loc cultivat cu secară (sau de pe care s-a secerat): secărişte. ruget. plopet. rarişte. surupăcios. plopişte. răriş. • loc cu smeură: smeuriş. • loc crescut cu arbuşti de porumb: porumbărie. • teren plantat cu viţă de vie sau cu pomi: pomărie. scăiuş. • coastă cu înclinare foarte mare. ponoriţă. • loc acoperit cu pădure de răchită: răchită. rogoziş. plopăriş. • loc cu sol uscăcios. • loc unde creşte mult rug: rugărie.. ruşchin. sângeriş. răcitiş. • locul unde stau porcii. . rogozărie. loc cu sol răvăşit: ponoriş.. rărişce. mlacă: roviniş. • loc unde cresc arbuşti de sânger: sângeret. pulberiţ. ruşchi. • loc sterp unde nu creşte nimic. rărişte. răchitărie. răret. porumbar. pruniş. surpăcios. pomişte. • loc unde creşte sămardă (usturoi sălbatic): sămărdiş. fărâmicios. ruşti. • loc cu sfărâmături de piatră: ruşchiţă. prunişte. sudumătură. nisip. care mereu dă naştere unui praf de lut şi nisip mărunt: prăfuişte. sihliş. prunet. râpos. roşcătură. ruşoane. rogozişte. smeuruş. ruşchiu. rugărai. • loc unde creşte scradă (specie de iarbă care creşte în pădure. • loc cu scaieţi: scăiar. rovinişte. pomet. plopărişte. • loc cu pădure de salcâmi: salcâmărie. argilă: potmolitură. în pădure: rarerişte. ruştini. roşiştie. • loc cu pământ mişcător: pulberiş. sudom. în munţi): scrădiş. • loc mâncat de ape. pomărit. • livadă de pruni: prunărie. • loc cu pădure tânără: puiet. • loc cultivat cu rapiţă: răpiţişte. • loc unde cresc mai mulţi soci: socărie. ponorişte. • loc unde creşte purul: purărie. socet. prăfărie. • loc prăvălatic: prăvălitură.” 291 _______________________________________________________________________________ • loc unde cresc mulţi plopi: plopiş. răriştură. • desiş de copăcei: sihlărie. răcorişte. păşune unde pasc porcii: porcărie. • loc unde creşte mult rogoz: rogozaştină. mlăştinos / rovină.

smolniţa. trestărie.) sau pot fi formate de la nume etnice – bulgărie. rarişte „loc cu copaci rari. bozărie. smârcuş. • loc pe câmp. bursucărie. pe lângă stână. aluniş. stupăriş. stupinişte. ciutărie. unde nu poţi intra)”. sloată. unde se prepară urda (dar şi caşul şi brânza): urdărie. vişinet. insecte (albiniş. O primă observaţie care se poate face asupra materialului de mai sus este aceea că. • loc cu iarbă grasă pentru vite: saivan. • loc cu multe cuiburi de vulturi: vulturime. trestiiş. deasă. urzicărie. mesteciş. căprărie. stupină.292 Iustina Burci _______________________________________________________________________________ • loc cu multe stânci: stâncărie. unde se prepară urda”). stupişte. stufărie. stupărie. stupar. • pădurice. în pădure”. bursucărie. dar pot arăta şi locul de depozitare (plevărie „locul unde se ţine pleava”. desiş de vişini sălbatici. ferigar. scorburiş. gresărie. animale (berbecărie. • loc unde se află mulţi bursuci: viezurime. şteviet. de asemenea. stâncăriş. scorburos. cartofărie. păienjeniş „loc cu fire subţiri de apă. • loc pe care cresc multe urzici: urzicar. • loc cu tină şi noroi: slătinos. stupiniş. gărgăunariţă). • loc cu stuf: stufăraie. trifoişte. stufăriş. pomar „loc unde se păstrează fructele în timpul iernii / loc unde se usucă fructele” etc. încâlcită. pe lângă stână. chetrărie. • loc cu tufiş şi mărăcini pe teren neregulat: stuf. • loc pe care cresc zmeuri: zmeuriş. humişte. sterpoaie. roşcătură „loc cu sfărâmături de piatră roşiatică şi nisip”. popoarele respective fiind cunoscute ca mari cultivatoare de legume. stuhărie. stup. cărbunărie. iepurişte. vulpărie. • loc cu vizuini de vulpi: vulpărie. smârcos. lucruri (comorărie). stuhăriş. viezurişte. mărăcinet. urdărie „loc pe câmp. vulturime etc. stuparniţă. pietrăriş etc. materii (buştenărie. fasolişte. • loc cu copaci scorburoşi: scorburărie. ele pot exprima o caracteristică a unui loc (deşime „loc în pădure cu vegetaţie bogată. smârc. sârbărie pentru „locul în care sunt cultivate legume”.). • loc unde cresc mulţi tei: teiş. salcâmiş. ştiorbură. • câmp semănat cu trifoi: trifoişte. stupărişte. 1. viezurişte.). urzicuş. nisipărie. stufiş. smârcunos. scorboră. ovăzărie. piersicărie. mulgărişte „loc la stână în care se mulg oile”. mielărie. urzicar. care ies pe o suprafaţă mai mare” etc. • loc cu trestie: trestiş. stupinărie. • loc unde se ţin stupii de albine pe timp de vară: sălbatice. scorburişte. nufăriş.).) ori locul unde se petrece o acţiune (mulgărie. cânepişte. livadă de vişini: vişinar. • loc cu ştevie: şteviet. termenii geografici prezentaţi anterior au la bază nume de: vegetale (afinar. . vărzărie etc.

gresar. rogozărie. Termenii nederivaţi sunt în număr mult mai redus. şuter etc. smidari. -ărie: arinărie. Iată câţiva dintre ei: cioabă. câşlărie. metafora are. stepă. Astfel. plevărie. răchită. smolniţa. porcărie. cioate. pomărie. glonţărie. şoatăr. ruşchi. ştiorbură. dracilă. urzicar. căprărie. dafini. perjărie. balanţa se înclină net în favoarea termenilor derivaţi9. termenii geografici populari din această categorie pot fi. stup. care seamănă cu o turmă de berbeci (Bistriţa Năsăud). crăpători. hoitărie. cărbunar. fapt care implică ideea de multitudine. Aceştia sunt: -ag: afineag. rugărie. cânepărie. sâc. la care ne conduce materialul prezentat. Vâlcele-Ph. pădurărie. mulgărie. un loc în pădurea tăiată. critărie. 9 . lutărie. comorărie. vişinar. nisipărie. orzărie. pietrar. stuparniţă. măzăriştină. piciocărie. iepurişte. cânepar. pleoscăială. suhaţ. berbecărie. sălbatice. 2. salcie. -aşte: comoraşte. bozărie. -aş(i): cărbunaşi. cretărie. lucernărie. bujecărie. inărie. buştenărie. ruşchin. este aceea că. şuşana. saivan. gârniţar. clisărie. iar berbecărie desemnează o păşune cu pietre. în special a celor cu formanţi care au sens colectiv. şciubei. băligărie. răchitărie. mâlărie. rugar. entopicul schelet mai are un sens. -at: roşcat. sudom. porumbărie. -(i)ală: noroială. stupar.. prundărie. -arniţă: nisiparniţă. merăzie. -ariţă: gărgăunariţă. -aşce: mlacovaşce. cepărie. rogozaştină. stupină. unde au rămas resturi de lemn. cărbunărie.. orezărie. salcâmărie. stuf. prăfărie. buturugărie. şupot. lozărie. scăiar. cretar. mălăişte. ruştini. mortieră. sâhlă. ferigar. schelet. smârc. -aie: ciuharaie. inariţă. cărbunariţă. mestecărie. sterp”. sivăr. sloată.Termeni geografici populari referitori la noţiunea „loc cu. miriştină. sârbărie. prunărie. sigă.” –. bursucărie. cu pietriş mărunt – schelet (Tarlungeni-Bv)8.. mielărie. găunari. altul. mlăcărie. sâhlete. cojniţe. feregar. totuşi.. piersicărie. smidă. acela de „loc lipsit de vegetaţie.” 293 _______________________________________________________________________________ Chiar dacă este mai puţin utilizată în aceste cazuri. savură. arinar. surcele se numeşte vraişte (Parepa. O altă observaţie. sălcărie. păşunar. nucari. ştiubei. şier. puiezală. melcărie. -ar(i): afinar. scorboră. Dată fiind valoarea lor semantică – „loc cu. humărie. ruşti. soater. atât derivaţi. gresărie. rogărie. chetrărie. mortărie. pepenărie. rolul său în formarea apelativelor respective. porumbar. alunar. pietrărie. humăraie. -ai: rugărai. Inoteşti-Vl). purărie. chetrar. bulgărie. ovăzărie. humaş. ciutărie. saură. dudărie. meriştină. ruşchiu. 8 În aceeaşi localitate. prundar. gresiar. -a(i)ştină: cucuruzaştină. rugos. stufăraie. şurar. din punct de vedere structural. pomar. scruntar. plopărie. cât şi nederivaţi. lozar. cartofărie.

cătiniş. nucărişte. boziş. prundişte. brebeniş. nufăriş. locovişte. păltiniş. stuhăriş. păpurişte. lăcăriş. stupiniş. pâcliş. stufărie. mlăjăt. rovinişte. sturchiş. buhăşime. rădiş. frăsinet. periş. vulturime. grumpenişte. păduriş. spinărie. higet. lăstăriş. cărbunişte. -işce: rarişce. oişte. -iş: afiniş. piciocişte. răcorişte. smeuriş. brădişte. sângeret. -eră: lucerieră. stupinărie. fânişte. pietruniş. cărbuniş. mesteciş. pădurişte. aluniş. -et: afinet. gorunişte. nisipişte. -iciu: brădiniciu. jirişte. strujenişte. ariniş. borişte. şteviet. ciocălăişte. făget. mestecăniş. cătinet. măturişte. făgişte. starişte. arsurişte. cânepişte. mohorişte. peret. stâncărie. fântâniş. arinet. grăbăriş. popuşoişte. priporişte. -ime: deşime. frăsinişte. gărniţiş. secărişte. trestărie. rarişte. -it: pomărit. stupărie. . viezurime. aniniş. -işti: moldişti. cărbunăriş. nuieliş. mlădiniş. norişte. crumpişte. plopăriş. sămănătorişte. pulberiş. curechişte. mierişte. urzicărie. sălcăriş. mărăcinet. păpuriş. săştină. alunet. sălciniş. muhorişte. izvorişte. carpiniş. rarerişte. prundiş. măslinet. grânişte. stujeriş. mlăjeriş. plopiş. bărăboişte. ruget. păduret. plopişte. olivet. cremeniş. stăoină. viezurişte. nucet. urdărie. nisipişte. pârjolişte. mocirliş. scorburişte. spinet. humăriş. lăculişte. stăvină. bulgăriş. smeuret. pomet. sadină. pomişte. socărie. stupinişte. molidiş. trifoişte. vulpărie. sauriş. iznidăriş. staurină. -ină: pleoştină. brădet. lăcovişte. scorburiş. prunet. mâlişte. prăfuişte. buturişte. vărzărie. goruniş. mlăjet. comorişte. pruniş. răriş. chetriş. miriliş. mestecănet. castariş. stufiriş. -ăt: cerăt. sămărdiş. nuciş. -iştie: roşiştie. stejărie. muriş. -ea: şuvarea. sălciş. rărişce. rărişte. făgiş. piciorişte. pietriş. morotişte. păriş. curpeniş. albiniş. stanişte. socet. trestiiş. lăstărişte. fasolişte. storişte. răcitiş. mestecănişte. nucişte. fântânişte. ciunget. plopet. pinet. arinişte. sihlărie. cărpeniş. frunzăriş. -ic: legumic. hutiş. stufiş. pietrăriş. buturogişte. humişte. stănină. rojişte. rătiniş. nisipiş. aninet. arboret. stupăriş. răret. motişte. frăsiniş. păşunişte. răchitiş. ceriş. făgăriş. vişinet. salcâmiş. brădiş. potmoliş. stupărişte. iezeriş. stuhărie. brădiniş. roviniş. -eaţă: mortăreaţă. plopărişte. drobiş. prunişte. păişte. sihliş. rogoziş. băltăriş. răpiţişte. stâncăriş.294 Iustina Burci _______________________________________________________________________________ scorburărie. ponorişte. spulberiş. cretiş. roierişte. sălcet. păpuşoişte. stejărişte. cărbunărişte. ponoriş. trestiş. pepenişte. ceret. păiş. -işte: afinişte. rogozişte. păienjeniş. lăptucime. ciufărişte. mărăciniş. măzărişte. stufăriş. măliniş. ovăzişte. muguriş. sângeriş. nămolişte. puiet. smeciş. măstacăniş. alunişte. meret. stejăriş. pârporiş. barabulişte. humiş. lăcoviş. scrădiş. ciulinet. mulgărişte. zmeuriş. meişte. teiş.

Astfel. în ordinea frecvenţei. pietros (Roma-Bt. diminutival cu sens de colectiv). şuter (Leordina. Almaş-Sălişte-Hd. Bz.Termeni geografici populari referitori la noţiunea „loc cu. cărbunos. smârc (Glăvăneşti-Bc. -ui: brădui. sămănătură. de -et. nisipărie (Deleni-Vs). -tină: moroştină. Gj. răriştură. Petrova-Mm). de la o zonă la alta şi chiar de la o localitate la alta. -ea. Ot. şetăros (Aninoasa-Hd). pietriş (Ag. smârcunos. Bc. răsadniţă. -os: aninos. -ai.” 295 _______________________________________________________________________________ -iţ: pulberiţ. 3. Vl. Sv. Crainici-Mh. sărătură.. Cu toate că vizează situaţii geografice similare şi au la bază. -iţă: lăstăriţă. Sb. urzicuş. scorburos. după cum se poate observa. Gj. rămăguri. savură (Dulgheru-Cţ. nisipiş (Dideşti-Tr). scruntar (Moldoveni-Nţ). prundar (Pâglişa-Cj. nisiparniţă (Gărăgău. -eaţă. regional”10. clisos. -oi. Almaj-Sălişte-Hd. Nţ. Cj. şuşana (Milişăuţi-Sv). Hd. cel mai adesea. Năsturelu-Tr). pietroşniţă. surpăcios. smeuruş. 10. -ală. Db. -ime. Dj. cretos. stâncuros. scăiuş (suf. răritură. Deosebirile care apar. Dj. Tr. -ariţă. nisipişte (Hobiţa-Gj). -(ă)tură. rovinos. If. -oaie: pietrişoaie. -arniţă. Zlatiţa-Cs). Vs). Ot. -ur(i). -ăt. prundiş (Ag. -(ă)tură: mâlitură. Cele mai productive sufixe sunt. -tină. mai multe denumiri – ariniş (Stulpicani-Sv). -iţ. Vl). -eră. Deleni-Vs). tăietură. prăvălitură. Vâlcele-Ph). Sb. Almăj. Ele sunt urmate. -iţă. -aşce. -aie. Certeze-Sm. -ic. ponoriţă. potmolitură. Bv. Tr. 10 Anatol Eremia. -oi: ceroi. motivaţii economice ori psihosociale identice. -ar(i). nisipitură. -aş(i). Gura Humorului-Sv. Cv. sloată (Stăncuţa-Br. Il. . Il. mărăcinos. Giurgiţa. smârcos. Răduleşti-Tr). -os. cit. Sălişte de Sus-Mm). local. şetăros. -ină. roşcătură. cremenos. Bz. Mh. -uş: cremenuş. schelet (TarlungeniBv). -ui. painiţă. -iştie. op. „sunt de ordin particular. slătinos. un loc cu tină şi noroi – slătinos (Sânpetru-Bv). -aştină. sterpoaie. Ph. -işti. clisoi. humoi. Şuşca. Certeze-Sm. -oaie. -iciu. -ag. un loc cu pietriş mărunt şi nisip a primit. păduriţă. -oane: ruşoane. Tl. smârcuş. soater (Pojejena. Ph.. -işce. -işte şi -ărie. -iş. -ur(i): lăstur. obiectele din teren nu poartă întotdeauna şi aceeaşi denumire. -aşte. Comarnic-Ph. prundişte (Mosna-Sb). sudumătură. Cţ. Tl.. Gl. saură (Sabangia-Tl). -uş. ruşchiţă. Ele trebuie studiate şi analizate în contextul lingvistic şi istoric al regiunii respective. smidiţă. sigă (Fundata-Bv). surupăcios. şoatăr (Pescari-Cs). Ar. Vr. smolniţă. -oane. -niţă: cremniţă. Piscu Sadovei-Dj. -niţă. -it. nisipitură (Liteni-Sv). mâlituros. pe teritoriul ţării noastre. Bv. Slobozia Conachi-Gl). stâncos. Nţ. sâgos. p. pietrătrie (Văluţa-Gj.

BuhuşiBc. Cj. Tănăseşti. Izvoru Aneştilor. Valea Lupului-Bz. Călăţele. Jieţ-Hd. iar terenul pe care se cultivă cartofi – barabulişte (DA. Lepşa-Vr. Nume de locuri din Banat. Timişoara. Gj. Dj. Cţ. Bran. făgişte (Romani. Facla. Dămuc-Nţ. Hd. Lonea-Hd. Lipovăţ-Vs). Bran. Poienari-Ag. Poiana Horea-Cj. Nţ. Gj. Pâclişa-Cj. Prunişor. smârcos (Suceveni-Gl. Lereşti. Vl. varietatea sinonimică. Boteşti. Bv. Nţ. Şişeşti-Mh. Urşani. Vs) / loc cu pietriş mărunt şi nisip (Sv). Cs. Vl. crumpişte (Bărbăteşti-Vl). Br. pietriş – loc cu pietriş mărunt (Ag. Cs. Hd. Costeşti. un număr mare de sensuri. desemnând forme geografice dintre cele mai variate. aluniş (Boteşti. Sinonimia nu se produce însă numai la nivel lexical. FrânceştiVl). Vaideeni-Vl) etc. Hărman. Căpăţâneni. făget (Arieşeni. Tarlungeni-Br. Mh. Ot. Vl) / loc cu mult pietriş (Ag. Valea Lupului-Bz. Irimeşti. Bv. Exemplele în care un obiect geografic este denumit de la acelaşi apelativ. nisipărie – loc în luncă puţin nisipos. Tl. Stejaru-Nţ. Ag. Mh. Cunţa. Muiereasca-Vl. Il. Preduleţ. prin care curge o apă (Bv. Bălţăteşti. Bz. Cţ. Vaideieni-Vl).) etc. loc acoperit cu pădure de fag – făgăriş (Dărmăneşti-Bc. Hd. Cj. Avereşti-Vs). Sb. smolniţa (Glăvile-Vl). Chilii. Tl.296 Iustina Burci _______________________________________________________________________________ Pleniţa-Dj. Gârceni-Vs. If. Br. Vasile Ioniţă arăta că: „Existenţa în graiurile limbii române a atâtor apelative care dau expresie aceleiaşi realităţi materiale. Hărău. dar bun (Bc. Bc. Husnicioara. Gilort.). Vs) / pământ ars. Moeciu. Mh. Jieţ. If. Tătaru-Ph. Vl) / sfărâmături de piatră. Vs) / loc pietros de unde se scoate piatră (Db. nisipos (Bc. Mm. Vasilaţi-If. Dj. Sb. Sânpetru-Bv. Măciuca-Vl). Hinova. Il. Sălişte. Sb. Gj. Bz. Gilort-Gj. Slimnic-Sb. Mm. Tr. Tr. Petrova-Mm. Butoieşti. Vr. piciocişte (Beliş. Vs) / loc cu sfărâmături de piatră (Gj) / loc mai pietros. sterpoaie (Aninoasa-Gj). Gj. Bh. Tr. 90-91. Şişeşti-Mh. Ph. dovedesc gradul de dezvoltare şi perfecţionare ale graiurilor respective”11. Bz. Izvoru Aneştilor. ci şi la nivelul mijloacelor de derivare. . Boişoara. Gj. Mh. Piatra-Tr. se află ariniş – pădure mică de arini (Ab. Valea Târsei-Ph. Dj. Trăisteni. Runcşor. dar cu sufixe diferite. Dj. Dragoslavele. făgiş (Târgu Gânguleşti-Vl). Dj. Nucşoara. Bicaz-Chei. Ot. Săcele-Bv. Ph. Gl) / ridicătură de pământ răsucită. Cv. Cj. Nţ. Ph. Bălăneşti. Referindu-se la multitudinea de termeni care le sunt atribuiţi unor obiecte cu trăsături comune. Tr. 1982. alunişte (Ponoarele-Mh). sunt numeroase: loc cu aluni – alunet (Hirişeşti-Gj. Leordina. AlmăjDj. În această situaţie. Bozieni. Tr) / locul de pe munte de unde se rostogolesc 11 V. Archita-Mr. If. Bv. Poienile de sub Munte-Mm. Urşi-Vl). pichiocărie (Dămuc-Nţ). Pescari-Cs. cartofărie (Răzvad-Db. smârcunos (Nămăieşti-Ag). Dj. Câmpa. Ciocanu-Ag. smârcuş (Urşi-Vl). Melineşti-Dj. Aninoasa. Ioniţă. Brâncoveni-Ot. Sâmbotin-Gj. Căzăneşti. Stulpicani-Sv. p. Oprescu L). Vl. SebeşAb. Rotaru. Sv. Bârsana. Ph. Gl. Nţ) / loc cu sfărâmături de piatră roşietică (Bt. Unul şi acelaşi termen poate cumula. Cţ. movilă neregulată de pământ sau de nisip zburător (Bt) / loc lipsit de vegetaţie (Gl) / loc cu pietriş mărunt (Vs). Ot. bolovani care cad de pe munte (Bc. Tl. totodată. Suceveni-Gl. Hd. StulpicaniSv. Cţ. Tr. aflate la distanţe mai mult sau mai puţin îndepărtate.

Ot). Brădet – comună (Gj). livezi (Gj). Mh. care. sat (Ot). muchie golaşă (Dj) / locul unde se scoate piatră sau cărbune. Ot. Termenii entopici denumesc în special accidente de teren în sensul cel mai larg al cuvântului şi se încadrează. sat (Dj. râpa din care se rupe pământul (Dj.. vale (Dj. poiană (Gj. Vl). este subordonată aceluiaşi sistem. Mh. Vl). loc (Ot). Ot. Pietriş – moşie (Ot). Sb. Chiar dacă mediul natural se schimbă. Ot). Mh). Vl. Încadrarea toponimiei unui teritoriu în sfera limbii comune este esenţială şi pentru determinarea structurii toponimice şi. Bolocan. cit. Gj. ceea ce duce la pierderea caracterului motivat al termenilor respectivi12. Mh. Vl). Ot. Gj.Termeni geografici populari referitori la noţiunea „loc cu. se explică atât prin modul în care oamenii percep şi definesc un loc anume. locuinţă izolată (Dj. Gj. iar entopicele care au sensul „loc cu. fâneaţă (Vl). vâlcea (Gj). pârâu (Dj). păşune (Gj). Mh. Mh). pârâu (Gj). vechile nume se pot menţine în circulaţie vreme îndelungată după dispariţia obiectului geografic pe care l-au denumit. Mh. ştiubei (Gj). op. Vl). Ot). Ot).. parte de sat (Vl). carieră de piatră (Dj). Iată câteva exemple din toponimia Olteniei: Afinet – deal (Vl). Vl). Vl). parte de sat (Vl). Diferenţele de sens. Peret – loc (Gj). Teişu – deal (Dj. în acelaşi timp pentru o justă rezolvare etimologică13. Elena Şodolescu-Silvestru. Ot. Vl). pădure (Gj. sat (Gj. microtoponimiei satelor. Vl). Ele pot fi întâlnite însă şi în macrotoponimie. Un rol deosebit de important şi activ l-a avut terminologia geografică populară în formarea sistemului numelor de locuri. Pietrişu – baltă (Dj). Gj) / grămadă mare şi lunguiaţă de pământ şi piatră cu coaste slab înţelenite (Gj. 67. 70. p. loc cu peri (Dj. Vl). 12 13 Gh. pădure (Dj). s-a diluat însă tot mai mult legătura cu trecutul şi. Vl). Vl). fie în mod direct. Gj. loc (Gj.. Stejăretu – loc izolat (Vl). platou (Dj.” 297 _______________________________________________________________________________ pietrele. pădure (Gj. pădure (Gj). astfel. Acesta este dependent de sistemul limbii comune. vale (Gj. loc arabil cu tei (Gj). Vl) / loc lipsit de vegetaţie (Bh) / creastă înaltă de stânci mari (Cj) / loc sterp unde nu creşte nimic (Tl) / pământ ars. Gj. nisipos (Cs) / loc cu piatră tare. de asemenea. parte de sat (Dj. Gj. Sv) / zonă aluvionară cu solul format din pietriş. Mh). Nţ. islaz (Vl). Ot. Mh. Gj. Ot). pârâu (Mh). Brădetu – deal (Gj. teren arabil (Dj. Mh. s-a redus posibilitatea de a cunoaşte etimologia corectă a unor termeni entopici. moşie (Gj). moşie (Dj. Mh. Alunişu – coastă de deal (Gj. Mh). loc (Gj). argilă (Gj. teren arabil (Dj. sat (Gj. munte (Vl).. loc cu pietriş (Dj. sat (Gj). Vl). Ibidem. cremene (Ph) şi multe altele. Mh. Vl). . Mh. Pepenişte – tarla (Ot). Vl). Mh). loc (Dj. teren arabil (Gj. Vale (Vl). deal (Gj. Gj. cât şi prin modificarea condiţiilor geografice. loc (Gj).. Gj. Ph) / ridicătură stearpă de pe deal. Vl). moşie (Vl). Mh). loc (Gj. Ot). pădure (Dj. podiş (Vl). nisip. Vl). deal (Vl). p. silişte (Gj). drumeag (Gj). adesea opuse. Peretu – deal (Dj. Mh).” nu fac excepţie de la regulă. aflat la suprafaţa pământului (Tr. parte de sat (Mh). munte (Gj. râpă (Dj). loc cu aluni (Gj. Ot. Ot. insulă (Dj). fie prin intermediul antroponimiei. Afinetu – loc (Gj). Stejăriş – pădure (Gj). Aluniş – deal (Gj. din acest punct de vedere.

moşii. iniţial. pârâu (Gj). pentru că poate contribui la rezolvarea unor probleme de istorie a limbii. Mots-clefs: terminologie géographique populaire. l’auteur s’a arrêté sur ceux qui ont le sens de «endroit avec…». dialectologie. synchroniques. Ot). TERMES GEOGRAPHIQUES POPULAIRES POUR LA NOTION «ENDROIT AVEC…» (Résumé) La recherche de la terminologie géographique populaire est une activité complexe. pădure (Mh). Vl). sub toate aspectele sale – pe regiuni şi în totalitatea lui – este deosebit de importantă. denumirea era conformă cu realitatea denumită. Il s’agit d’un phénomène qui se produit non seulement au niveau lexical mais aussi au niveau des moyens de dérivation. etimologie. synonymie. d’identification de l’ensemble de significations des mots etc. poiană (Vl). uneori semnificativ. entopicele respective şi-au lărgit. Călimăneşti-Vl). appellations. Vărzăria – cartier (or. apelativele respective s-au transmis şi altor obiecte geografice (bălţi. Dans cet article.) Cercetarea sistemului entopic. informaţii despre formarea şi evoluţia lexicului geografic popular şi a modului în care acesta a „importat” ori a „exportat” elemente din şi spre celelalte compartimente ale vocabularului nostru.298 Iustina Burci _______________________________________________________________________________ pădure de tei (Gj). După cum se poate observa. dealuri. Dacă. Ot. spectrul de utilizare. mai apoi. transfert. vale (Vl). qui comprend des aspects diachroniques. sat (Dj. prin transfer. . sate etc. grădină de zarzavat (Dj. On insiste aussi sur le problème de la synonymie (dû à l’existence dans la langue roumaine des nombreuses appellations qui désignent les mêmes réalités matérielles). comparatifs. Leur analyse et classification est faite tant sémantiquement que structuralement. Le rôle que la terminologie géographique populaire a eu dans la formation du system des noms de lieux et le transfert de noms d’un objet géographique à l’autre est également pris en compte. în general. poate oferi.

44-51. V. reducerea românului în ţara sa proprie la rolul de simplu salahor agricol. p. „Timpul”. 5. p. economistul. Ştefan Vârgolici. Hans Wenzel. Austria este privită ca un imperiu. nr. în celebra conferinţă Influenţa austriacă asupra românilor din Principate. dorinţa de progres şi de libertate a introdus fraza goală în locul realităţii în mecanismul nostru politic”1. X. 1880. Despre lecturile economice ale Poetului. 1876. aceste idei economice le-a expus public. în cadrul căruia au mai conferenţiat A. caracter economic. organizat de „Junimea”. 24. în epocă. cum este cazul Principatelor Române. caz în care „funcţiile vieţii economice degenerează”5. transnaţional. ca şi în Boemia. şi. lipsa absolută a unei legi de incolat. conglomerat de naţionalităţi şi etnii. probabil. vezi Alexandra Olivia Nedelcea. 1 aug. 2. Conferinţa eminesciană a trezit. prezentând doar acele aspecte care „au legături cu viaţa economică a poporului nostru”3. nr. prefacerea în fine a acestor elemente politice cari au umplut funcţiile statului şi se strecoară în reprezentaţiunea naţională. un interes deosebit. 162. toate acestea dovedesc că ţara noastră nu mai e vechea Românie. ci e o Americă orientală deschisă tuturor imigraţiunilor. al căror principiu e «Ubi bene ibi patria» şi teoria de «om şi om». fără naţionalitate. 170. ceea ce permite ca gunoaiele societăţilor vecine din câteşipatru unghiurile lumii să s-aşeze la noi. prin rolul şi funcţiile sale. Demn de subliniat este faptul că. ca în Transilvania”4. Lambrior. din acest motiv. p. A. 22 iul. s-a arătat nemulţumit din moment ce 2 1 ARHIVELE OLTENIEI. pe realităţile istorice ale vremii sale şi avea. Eminescu nu avea decât 26 de ani. p. Acest „element internaţional”. căderea repede a tuturor meseriilor. umple „golurile economice” şi adminstrative în ţările de la periferia metropolei. în schimb. 165. iar dominant în acest stat este acel element internaţional fără patrie proprie. Serie nouă. 4 Ibidem. Eminescu. de un element care să fie acasă în Tirol. unitatea naţională. Eminescu revine asupra pericolului pătrunderii nelimitate a acelor alogeni purtători de capital parazitar în frageda economie românească: „Înecarea cu străini a tuturor ramurilor vieţii noastre economice.EMINESCU ŞI REALSEMITISMUL (IV) TUDOR NEDELCEA Consecvent sieşi. care. se baza pe cunoaşterea operei marilor economişti români şi străini2. Xenopol. în Galiţia. 5 Ibidem. stingerea industriei casnice şi înlocuirea ei prin producte industriale străine. din ciclul „Influenţe consecutive asupra poporului român”. Fundaţia Scrisul Românesc. p. 2010. Craiova.D. 299–313 . 3 „Convorbiri Literare”. „îi lipseşte condiţia principală a unui stat. în principal. Pe de altă parte. fără limbă. ea fiind urmărită şi de consulul austriac la Iaşi. 2000. nr.

De aici atenţia pe care consulul o acorda fiecărei idei sau nuanţări. Una dintre aceste măsuri protecţioniste pentru România vizează crearea şi consolidarea „clasei de mijloc”. Începând cu perioada imediat următoare Revoluţiei lui Tudor Vladimirescu. o clasă de patricieni. răzeşii şi breslaşii. imigrarea masivă era stopată prin măsuri drastice şi în alte părţi ale Europei. Vestala. din cauza inconsistenţei unei legislaţii economice şi administrative. 5. într-un stadiu inferior de dezvoltare”6. purtători de capital parazitar. generalul Gabriel von Splény şi Karl von Enzenberg. aşa încât „nimicindu-se însă talpa ţării. cu atât mai mult din partea unui imperiu care subordona mai multe naţionalităţi. în istoria omenirii şi a doctrinelor economice. 6. 1 aug. în special. era neapărat ca şi stâlpii să cadă”. bogată. a evreilor dinspre ţările occidentale spre cele răsăritene. Eminescu îi identifică şi pe evrei. în masă. El sesizează obiectiv raportul de subordonare dintre metropolă şi periferie. imigranţii din Rusia şi Galiţia.300 Tudor Nedelcea _______________________________________________________________________________ Despre emigrarea alogenilor şi. are drept corelat o clasă mai cu seamă pe care se întemeiază. ca atare. Vatamaniuc. Urmările Eminescu revine şi precizează că a urmărit „influenţa austriacă” doar din punct de vedere economic. clasa pozitivă („o clasă este într-un popor un factor al armoniei societăţii”) este împiedicată să se afirme. clasa ţărănească ieşită din „războinicii împroprietăriţi”. pe care le comentează critic din perspectiva intereselor civilizatorii ale ţării sale. spre a ajunge la concluzia că. în cazul de faţă dintre Imperiul Austro-Ungar şi Principatele Române. „pe măsură ce societăţile din ţările apuse îşi organizau munca. nr. pe care Eminescu o numeşte „a regenerării naţionale”. unde constituţia are un rol determinant în acest sens: „ Fiecare constituţie. clasa „burgheză” sunt nimicite. Ca un adevărat savant. care beneficiază de măsuri administrative şi economice protecţioniste. . cum se întâmplă în statele civilizate. şi. Printre aceşti străini. 1876. prin „această grămădire la porţile privilegiilor şi ale slujbelor rămân goluri economice pe care le umple un element străin – evreii”7. Vatamaniuc consideră că explicaţia constă în faptul că. „influenţa economică a Austriei devine destructivă”. de fabricanţi. industriaşi care văd în constituţie mijlocul de a-şi reprezenta interesele în mod adecvat în însemnătatea lor”8. din meseriaşi şi breslaşi. facilitatea pătrunderii capitalului străin (prin alogeni) în ţările de la periferie. Chestiunea evreiască. cultă. elementele constitutive ale „clasei de mijloc”. ca lege fundamentală a unui stat. D. de altfel. formată. X. în cazul nostru. care. pe care economistul Eminescu o făcea la adresa Imperiului Austro-Ungar. Corelatul constituţiilor apusene este o clasă de mijloc. 2000. elementele neproductive emigrează spre alte ţări. Susceptibilitatea în epocă (în care „principiul naţionalităţilor” începe să se afirme) este evidentă. cum este cazul guvernatorilor Bucovinei. p. Prefaţă la Mihai Eminescu. 8 Ibidem. Eminescu face o incursiune în istoria ţărilor româneşti în contextul european. 170. România nu era pregătită legislativ şi economic să primească. Bucureşti. 7 „Convorbiri Literare”. 6 D. p.

aşadar.Eminescu şi realsemitismul (IV) 301 _______________________________________________________________________________ acestor „nimiciri” sunt catastrofale. Şi el continuă excursul în istoria ţărilor româneşti. dar face şi propuneri concrete. cultă. bogată. care să umple aceste „goluri economice”. 10 . ci pe privilegii”). în ultimă instanţă. industriaşi care văd în constituţie modul de a-şi reprezenta interesele în mod adecvat cu însemnătatea lor”10. Velniţa consuma prisosul şi da hrană vitelor. căci. o clasă de patricieni. om cu om. ci de interese personale”11 şi. „Prin urmare. aflată în stadiul incipient: „Căci se vor vedea urmările. Absenţa acestei clase înseamnă fragilitatea şi instabilitatea oricărui stat. Eminescu demonstrează. de fabricanţi. în ultimă istanţă. când nu era permis exportul grâului românesc în imperiul de la Stambul. S-au adus mulţi evrei şi proprietarul 9 Ibidem. 14 Ibidem. opinează el oarecum exagerat. grânele neconsumate trebuiau prefăcute în exportabil – în vite. este distructivă („căci se naşte o mişcare nesănătoasă în societate. pentru crearea şi consolidarea acestei clase pozitive româneşti. venită de la un imperiu. cu atât mai mult a statului român neconsolidat şi în care partidele noastre „nu sunt partide de principii. cauzate de pătrunderea nelimitată a capitalului străin (în mare parte parazitar. care este „lucrul de căpetenie pentru noi”13. în concepţia sa) într-o ţară cu o economie încă fragedă. în viaţa economică. 12 Ibidem. Bazat pe cunoaşterea istoriei statelor europene. clasă cu clasă. de ce este necesară şi la noi o „clasă de mijloc pozitivă”. p. 11 Ibidem. 13 Ibidem. este nevoie de legi organice aplicabile la situaţia ţării noastre. nu bazată pe muncă. Velniţa producea rachiu. cum arterii străine intră în corpul nostru social. S-au combinat lucrurile. cum pământul românesc devine un teren de exploatare pentru industria străină şi proletariatul indigen”9. dar această exagerare este premeditată tocmai spre a atrage atenţia guvernanţilor asupra pericolului neprotejării economiei româneşti. pozitive în Principatele Române crează acele „goluri economice pe care le umple un element străin – evreii”12. Demonstrează că o naţiune nu poate deveni puternică şi independentă cu o economie instabilă. [care] creşte şi îngroapă o naţiune”14. Pentru acestea trebuiau crâşmari. cum funcţiile vieţii economice degenerează. dând definiţia acesteia: „O clasă de mijloc. cum dispar clasele pozitive ale Moldovei. S-au făcute multe crâşme. aflate sub ocupaţie otomană. absenţa clasei de mijloc. Ibidem. clasa pozitivă are rol hotărâtor în „păstrarea naţionalităţii noastre”. Nu numai că sesizează aceste aspecte nocive. Se va vedea cum influenţele străine găsesc în falangele natale goluri din ce în ce mai simţitoare. dacă „pătrunde un mic sâmbure greşit în organizaţia societăţii. de ce această influenţă economică. rachiul trebuia consumat şi era mult. 165.

Nu numai influenţa austriacă e mare. fără naţionalitate. habsburgic şi ţarist. şi un avantaj: acela de a fi o stavilă în faţa celor două imperii expansioniste. implicit. p. 1876. prin „pregătirea economică a elitei guvernamentale”. fără energie economică (s. cum îl descoperim şi în alte studii şi articole. „inundarea popoarelor orientale” cu emigranţi galiţieni (între aceştia numindu-i în special pe evrei). Bucureşti. într-adevăr. şi. IX. evitându-se exagerările şi ideile preconcepute [. 16 „Curierul de Iaşi”. căci rachiul devenise o trebuinţă şi acea trebuinţă cerea împlinire. trebuie scrisă din nou. În caz contrar. 17 Ibidem. dar această duritate de exprimare are menirea de a sublinia necesitatea unor măsuri legislative urgente din partea „elitei guvernamentale”. 79.) în mâinile unui element fără patrie. 87-122 („Istoria relaţiilor româno-turce. „robia economică a noastră şi a Orientului întreg”. cit. „istovirea noastră economică”. ceea ce înseamnă „sărăcirea. 19 Ibidem. mai ales. în parte. Astfel am fi putut avea [. cu o politică comercială protecţionistă şi sub protectoratul său propriu şi al nimănui altcuiva19. „deplina subjugare economică”. a statului român. 23-31. 3. Care au fost rezultatele ei? O populaţie nesănătoasă. Probleme controversate în istoriografia română. 16 iul.). în locul grânelor s-au luat cartofii. 122). Despre relaţiile comerciale dintre ţările româneşti şi Imperiul Otoman. stabiliţi în număr foarte mare. prin formarea profesională a cadrelor care să ocupe aceste pârghii.. iar sudoarea mânelor ei se capitalizează (s.. fără energie de caracter. Nu xenofobia şi antisemismul constituie soluţii de salvgardare a economiei naţionale şi. 1977. Tonul eminescian este. „discompunerea deplină a societăţii române”.302 Tudor Nedelcea _______________________________________________________________________________ impunea fiecăruia dintre supuşii săi de a lua atâta rachiu pe om. care „ar avea menirea să cultiveze Orientul într-o mână cu sticla de rachiu ş-ntr-alta cu «Neue freie Press»”16 determină „esterminarea economică”. o populaţie în care mortalitatea creştea în mod înspăimântător. 15 . care-şi vindea munca pe băutură. începând cu turcii vechi şi mergând până la războiul independenţei. C..] soarta Poloniei”. nr. cu stoarcerea populaţiunilor prin agenţi economici fără patrie”17. din acest motiv. Editura Albatros.. Giurescu. dur.].. în special în Ibidem. pe lângă dezavantajele cunoscute. p. însă velniţele au rămas. ci încurajarea acestei economii prin umplerea „golurilor economice” cu elemente preponderent autohtone. în „contra acestui protectorat expansionist al unei mari puteri politice şi economice”18. otoman) şi. „înrăurile străine”. vezi C. În contrapondere la expansionismul imperiilor vecine. 18 Ibidem. S-a introdus exportul. op.n. Unele plăţi pentru muncă se făceau în rachiu. Pe baza doctrinei sale economice..n. Nu e de mirat că influenţa austriacă e mare”15.. propune guvernanţilor români soluţii concrete pentru ca ţara sa să nu fie sub „vecinic influenţe străine”. dar în mod special pe evreii galiţieni. fără limbă. p. el îi judecă pe toţi alogenii. autohtoni sau alogeni. ci a tuturor imperiilor vecine (ţarist. Eminescu propune o „Confederaţie Dunăreană”.

o preluare critică. rău stând ţăranul. . Dacă dăm o ochire de sus. în Evul Mediu. de fapt. „înfăţişa invazia elementului etnic hibrid. 46. VI. VII. p. care a sărăcit şi decăzut din cauza unor „neîntrerupte invazii străine”26. 1877. cere un venerabil conservator). iar conservatorismul. „căci e învederat că. 10. Opera lui M. xenofobia. industrie austriecească. nr. 15 ian. iar liberalismul. 279. nr. fiindcă e productivă”. „neatârnarea economică” a ţării sale. 22 „Timpul”. de către unii „exegeţi”. 29 Ibidem. 76. nr. compus încă până azi din ţărani mici şi mari”29. 1. p. 3. 1882. fapt remarcat şi de G. 11 dec.A. nr. p. 1882. rău toată ţara”27. ţărănimea e pozitivă. IV. „o împingere a statului economic peste limitele dezvoltării fireşti. în esenţa sa. vol. În vederea împlinirii unui alt principiu. 9 ian. p. aşa cum se declară: „Suntem deci liberali în puterea cuvântului”22. p. 1876. „Este poate cel dintâi gânditor politic român care să-şi sprijine doctrina pe economie. 5.Eminescu şi realsemitismul (IV) 303 _______________________________________________________________________________ Moldova. Eminescu. atitudini economice”20. VII. consideră că este de o necesitate strigentă crearea unei „industrii proprie şi naţională”24. În ceea ce priveşte aplicarea uneia sau alteia dintre cele două concepţii economice vehiculate în vremea sa. principiul naţionalităţii”21. în opinia marelui critic. 25 Idem. limbă păsărească şi liberali cari nu muncesc nimic”25. Călinescu. Din nou pledează pentru protejarea şi încurajarea ţăranului român. Critica eminesciană a liberalismului românesc (de fapt. 3. nr. Ţările româneşti n-au avut. din cele două curente. nr. „clasă de mijloc decât ca slabe începuturi şi că această clasă – excepţie făcând de olteni şi ardeleni – e cea mai mare parte de origine străină”28. 28 Idem. 26 Mss. IX. Sub domnia lui „Carol Îngăduitorul” are loc „proclamarea perpetuă a predominării elementelor străine asupra poporului istoric. 24 „Timpul”. Călinescu au doar parţial acoperire. care n-au aprofundat teoriile sale 20 21 G. component de bază al clasei de mijloc. 1. antiliberalismul şi mai toate celelalte aspecte sunt. 1881. II. Eminescu pledează pentru o îmbinare. 23 iul. rău stă proprietarul. Eminescu nefiind un conservator disciplinat („Şi mai potoliţi-l pe Eminescu”. ci un spirit liberal. câştigată în urma Războiului din 1877-1878. complementare a neatârnării politice. pozitive. în contrast cu implementarea de „aşezăminte franţuzeşti: negoţ jidovesc. Rosetti) însemna. Afirmaţiile lui G. Călinescu. 2258. 260. Ibidem. reprezentată de C. p. 27 „Timpul”. 81. a aripei roşii. * În legătură cu aşa-zisul antisemitism eminescian. 1879. a acelor idei care pot fi aplicabile situaţiei noastre: „Liberul schimb combinat cu protecţionismul”23. III. p. 23 „Curierul de Iaşi”. situaţie deosebit de gravă. perpetuat din vremea sa şi până azi. 8 apr. 1. 28 nov.1.

nu un otel. p. 17 iul. Dând dovadă de cunoştinţe economice temeinice şi de o viziune globală asupra necesităţii. necontrolate. „Evreul proletar. 17 iul. să nu poată acoperi în totalitate „golurile economice”. siliţi „a se aplica la o muncă mai productivă. IV. nerămânând decât numărul strict necesar pentru mijlocirea schimbului în activitatea economică a ţării”. p. 1. VI. ţările noastre erau o patrie. Eminescu vine iarăşi şi cu soluţii pragmatice: „Noi suntem siguri – scrie Eminescu – că cu o organizare mai strictă. nr. De aceea însă. nr. la Timişoara. fără niciun iz xenofob sau peiorativ. 1881. 1877. a unei civilizaţii economice reale („condiţia civilizaţiei statului este civilizaţia economică”). pentru ţară. nu o cestiune de pungă”34. naţionalitatea o cestiune de valoare istorică. 33 Ibidem. este obligat „să speculeze munca altuia”32. Pentru evitarea acestei stări de lucruri. încât străinii de altă lege erau opriţi de-a avea moşii. 1. * Trebuie avută în vedere. 32 Idem. nici capital în bani. Eminescu nu-i judecă pe evrei – chiar dacă repetăm această afirmaţie – din punct de vedere etnic sau confesional. folositoare în prima linie lor înşişi. p. iar domnii espropiau cu bani din visterie chiar pe străinii ortodocşi. p. nici meşteşug sigur”. ştiind că aceşti imigranţi „se grămădesc în toate ţările unde semicivilizaţia e unită cu pseudo-liberalismul”30. al consecinţelor. 1 dec. vocaţia negustorească a evreului. nr. 1879. cine e proletar]. 1879. II. prin natura lor. ţării întregi”33. pentru incipienta economie românească. pătrunderii masive. Idem. ci numai sub raport economic. ceea ce a determinat-o pe împărăteasa Maria Tereza să emită. pe atunci. în a doua. li se interzice exercitarea tuturor celorlalte profesiuni”.304 Tudor Nedelcea _______________________________________________________________________________ economice. 34 Idem. 157. 23 dec. . 262. 289. astfel încât imigranţii. negustori. mai protectoare pentru munca materială şi cea intelectuală. 157. Şi raţionalist în sensul strict şi strâmt al cuvântului 30 31 „Timpul”. Şi el exemplifică cu „evul nostru mediu [când] se ştia atât de bine aceasta [cine e posident. a introduce formele unei „civilizaţii străine fără ca să existe corelativul ei economic e curat muncă zadarnică31. o ordonanţă restricitivă: „Deoarece evreii sunt. în 1776. le-ar pieri evreilor pământul de sub picioare şi ar emigra de la noi cum emigrează din alte ţări civilizate. neavând absolut nimic. de stimulare a clasei pozitive autohtone printr-o legislaţie de inspiraţie apuseană. a imigranţilor (în special a evreilor). nr. Eminescu este tranşant: pledoaria sa permanentă pentru o „civilizaţie adevărată şi libertate adevărată” are la bază doar principii economice şi de organizare administrativă. să nu mai constituie „un pericol imediat pentru existenţa economică şi naţională a ţării”. evreul e mai ales. nedorite de niciuna dintre părţi (imigranţi şi autohtoni). raţionalist. 2. O caracterizare pertinentă a acestei vocaţii emite sociologul Mihai Ralea: „Lipsit de instincte şi obiceiuri înrădăcinate care constituie datinile. 1. că. IV. în special evreii galiţieni.

ci. Pasiunile nu-l mână. Humanitas. menţionat şi de către unii istorici. op. 1988. p.. Eminescu a cunoscut şi el această situaţie reală. Andrei Oişteanu. Despre imaginea evreului bun meseriaş. e sobru.. omul politic Petre P. mai degrabă. Carp. dat fiind şi contextul geografic al ţării sale. Ceea ce a intrat peiorativ în mentalul colectiv românesc. vol. facilitându-le posibilitatea de a cumpăra rachiu („proprietarul impunea fiecărui din supuşii săi de a lua atâta rachiu pe an. dar oare această mulţime de Mihai Ralea. 2001. germanul Franz Joseph Sulzer şi de alţi călători străini în ţările româneşti. grâu. pe moşierul care îi plătea pe ţărani în bonuri. secară) [. 168-169. cit. 5. În peregrinările sale „în lungi şi-n curmeziş”. 37 Apud Andrei Oişteanu. Chiar şi în Muntenia îi vedem îndeletnicindu-se într-un trecut îndepărtat cu vânzarea de rachiu (acquavite) şi continuând această profesiune până în prezent. p. evreul cămătar. de Anton Maria del Chiaro. a fost imaginea evreului-cârciumar. reţinut.. îndemnându-i pe români la o concurenţă loială în plan economic cu evreii. Imaginea evreului în cultura română. îi critică pe consumatori şi pe patronii acestor distilerii. El nu se lasă târât de preferinţe oarbe. Ucraina. 167. o consemnează.] La început. Apud Andrei Oişteanu. Aptitudini excelente pentru a deveni negustor. menţionaţi de către Dimitrie Cantemir în Descriptio Moldaviae. mulţimea velniţelor. deşi în proporţii mai mici”37. era condamnabil şi în mentalul colectiv european. p. 151. fapt recunoscut şi de Moses Schwarzfel în 1888: „Cârciumăritul sau orânda băuturilor este una din cele mai vechi şi mai obşteşti îndeletniciri ale evreilor în Moldova. practicată de o parte dintre evrei: „Imigrând mai ales din zonele cu populaţie slavă din nord şi est (Polonia. p. cit. ori de sentimente violente.. 36 35 . Judecă şi cântăreşte. 64. Rusia). Studiu de imagologie în context est-central european. op. Primii evrei cârciumari în Moldova sunt atestaţi documentar în secolul al XVI-lea. Editura Minerva. fără a aduce acuzaţii celor care o practicau. circumspect. scria în epoca eminesciană. Biblia şi Talmudul indică această trăsătură de psihologie colectivă. apoi au început să-l producă în velniţele înfiinţate pe moşiile mănăstirilor sau ale boierilor români”38. 38 Andrei Oişteanu.Eminescu şi realsemitismul (IV) 305 _______________________________________________________________________________ înseamnă utilitarist. Bucureşti. Eminescu are o poziţie oarecum diferită. negustor şi mai ales cel cârciumar. necondamnabilă. Ca negustor. Unele plăţi pentru muncă se făceau în rachiu”): „Ne mirăm cu toţii de mulţimea crâşmelor în ţara noastră – de mulţimea jidanilor – causa e mulţimea rachiului. evreii comercializau rachiul de cereale pe care-l aduceau (din Polonia sau din Ucraina). mai ales în lumea satului. atestă obiectiv profesia de cârciumar. Scrieri. Bucureşti. De altfel. evreii au introdus în spaţiul românesc fabricarea şi consumarea rachiului făcut din grâne (porumb. silinţă şi iscusinţă”36. „Imitaţi-i pe evreii din România în economie: cumpătare. Un cercetător pertinent al problematicii evreieşti. perfecţionează meseria sa ori inventează în istoria civilizaţiei omeneşti epoca care se cheamă capitalism”35.

20 aug. şi nicidecum „exterminarea cu sabia a elementelor hibride. el îi judecă pe toţi străinii imigraţi în România. VI. nu numai pe evrei. 5.. 239.. 180.] o dispoziţie de esport. care avea o sinceră iubire pentru oamenii lui. ci a convertirii acestora la religia muncii. şi nu cere guvernanţilor măsuri drastice împotriva acestora. Esportul grânelor era oprit. Velniţa producea. nr. dar nu explodând munca altora”45. Din perspectiva claselor productive. o vită de jug. S-au adus mulţi evrei [. V. S-au combinat lucrurile. nr. cu atâta clasa celor ce produc va da mai tare înapoi. p. cărora le „e ruşine de muncă sau care nu ştie a munci”. 43 „Curierul de Iaşi”. 2. cu consecinţe nefaste – „cu cât se înmulţeşte clasa celor ce consumă numai fără a produce. în „Convorbiri Literare”. p. dacă ele se vor hrăni prin muncă proprie. Este o opinie clară. 42 Idem. 1. Nu ne opunem. principiile sale economice: înmulţirea peste măsură a ramurilor neproductive din clasa de mijloc. 190. X. „căci în capul unui stat român nu se cade să vedem aproape exclusiv numai oameni străini. ba chiar şi pe românii „neproductivi”. 45 Ibidem. va fi supusă la boale mai numeroase. se va stinge chiar”43. ei ar fi un flagel pentru orice ţară din lume care ar avea lipsă de putere de a-i îngădui”41. 1881. 39 Influenţa austriacă asupra românilor din Principate. 41 Idem.. X. dominatoare în statul român. 25 oct. 1881. 40 „Timpul”. ci o simplă unealtă de muncă. nr. 44 „Timpul”. reorganizare socială „având ca principiu apărarea şi încurajarea muncii. 28 aug. VI. concomitent cu imigrarea masivă a străinilor neproductivi.306 Tudor Nedelcea _______________________________________________________________________________ unde vine? Sub domnia turcească au esistat [. VI. 170. trăind din traficul băuturilor spirtoase şi al alimentelor. Face însă distincţie clară între „vechiul proprietar istoric. în condiţiile în care aceste elemente alogene. înlăturarea feneanţilor şi paraziţilor din viaţa publică”44. grânele neconsumate trebuiau prefăcute în obiect esportabil – în vite. dominant. p. „de-o barbară cupiditate. pe această temă. rachiul trebuia consumat şi era mult. 1 aug. Dar ceea ce pretindem pozitiv e că asemenea elemente să nu fie determinante. 1. 1. valabilă şi aplicabilă şi în alte state. cu cari trăiesc din neam în neam împreună” şi „noul proprietar sau aredaşul grec ori ovrei. în care alogenii nu trebuie să fie elementul determinant. 1876. nr. 3 sept.. şi se implică în „apărarea claselor producătoare în contra celor consumătoare”42. p. care nu vede în ţăran nici pe creştin.. ci doar o reorganizare eficientă „de neapărată necesitate”. Eminescu are în vedere declinul demografic al românilor şi degradarea lor biologică. p. prin consumul exagerat al băuturilor spirtoase. S-au făcut multe crâşme. 1877. Pentru acestea trebuiau crâşmari. 1881. nici pe om. 2 sept. se va hrăni mai rău. dar realistă.. Prin urmare. nr./6 nov. Velniţa consuma prisosul şi da hrană vitelor. 3. nr. în consens cu necesităţile şi specificul tinerei naţiuni române. un paria”40. . El expune. 191. p. 1880. 93.]39.

concluzionează el „cu cât ţara se saturează cu elemente străine. 48 Idem. 1. Aşa cum a demonstrat impecabil Dimitrie Vatamaniuc. întrucât în pătura superpusă nu îi include numai pe evrei sau numai pe alogeni. aceştia nu sunt criticaţi în mod special sau în totalitatea lor. În ceea ce-i priveşte pe evrei. 174. 5 aug. 1. 1880. parazitare. 1. 1 aug. Că Eminescu nu-i vizează în mod special pe evrei o spune cu deosebită claritate: „N-am vorbit numai de evrei şi că aceştia nu sunt singurul 46 47 Ibidem. trebuie să cunoaştem circumstanţele politico-economice şi istorice europene. fără identitate de interese cu clasele productive şi pozitive ale ei”49. 161. p. El nu dorea. după anexarea Bucovinei. speculanţi. Dacă remarcă „deosebirea între adâncimea rasei istorice şi superficialitatea celor superpuse”47. fără legături cu pământul şi cu neamul ţării. ci numai cei „incapabili de muncă. Ibidem. 5. Şi Eminescu citează din ziarul „Berliner Boersen-Courier”. p. despre necesitatea unei „clase mai de seamă”. plata: „să plătească până şi cheltuielile de transport a acelor nemţi care n-au cu ce trăi în ţara lor. care permite ca partidele politice să funcţioneze „stat în stat”. guvernanţilor români. în „ populaţia flotantă a României. Eminescu cunoştea foarte bine politica unor cercuri expansioniste germane („Drang nach Osten”) sau a Curţii din Viena. p. cultă. p. nr. neproductivă. în „Timpul”. 21 febr. aşa cum legiferează constituţiile occidentale („o clasă de mijloc. nr. nu înseamnă că este iudeofob. iar „statul adevărat. o «Dunăre americană» sau un „otel european” pentru găzduirea tuturor elementelor neproductive. ca România să devină. care-şi îndemna concetăţenii de a nu emigra în America. solicitând. întrucât. VIII. nu mai este vorba despre evreu. o clasă de patricieni. 49 Studii asupra situaţiei. X. industriaşi”). 51 „Timpul”. cu cinism. în 1775. 26 iul. bogată. incapabili de a-l iubi şi de a-l cruţa”46. până la un grad oarecare. adică a clasei pozitive. pe de altă parte. cu atât ea decade economic. 1881. 169. El demonstrează. În cazul de faţă. VIII. aproape în toate articolele sau studiile sale cu caracter economico-financiar. nr. spre deosebire de „legea fundamentală” de la noi. gonite din metropolă spre periferie. şi el inclus în pătura superpusă. cum se exprimă el plastic şi concis. mijlocitori”51. volumele IX-XIII). acel al claselor pozitive nu e decât o masă impozabilă şi exploatabilă”50. nr. 52 Ibidem. în notele de la publicistica sa (Opere. . şi care să vie să cucerească pe acelaşi trândav pe cale economică”48. 1876. 41. 1882. pe de o parte. 50 „Convorbiri Literare”. intelectual şi moral”52. cu alte cuvinte. ci despre germanul neproductiv. ci în ţările româneşti.Eminescu şi realsemitismul (IV) 307 _______________________________________________________________________________ incapabili să priceapă geniul poporului nostru şi. V.

majoritari în Moldova) se războia Eminescu. 1. 120. IV. 1. dar care „aveau daraveli neplăcute cu administraţia sau cu justiţia” şi care. sudiţii. nr. Bucureşti. însă. numai în măsura în care partea română va suprima articolul 7 din Constituţia de la 1866. 29 iun. care „nu voiau să aibă niciun stăpân”.) element nesănătos venit din ţară”53. Sudiţii nu erau evrei. „că interesele reciproce sunt armonizabile. p. p. „Timpul”. 143. Nu cu evreii (deşi exista temerea ca aceştia să devină din minoritari. ci mai cu seamă natura ocupaţiunilor economice ale evreilor”54. care se declarau „sudiţi”. p.). Austro-Ungaria) cu Bucureştii. 54 53 . vol. nu prevenţiuni religioase ne-au silit a menţine un atât de strict punct de vedere. Giurescu. 1. s-a implicat şi Poetul. 1879. şi cei veniţi de la 1840 încoace”. nr. în care. imigranţi din Turcia şi Rusia. 76. Warsawschi. 3. el face o distincţie clară între evreii „veniţi de mult în ţară. 1946. 221. în mediile intelectuale. 56 Idem. care. 58 „Curierul de Iaşi”. dar pentru aceasta se cere bunăvoinţă şi abnegaţie reciprocă”55. n. care prevedea naturalizarea în masă a tuturor evreilor. „plantau pajura cu două capete pe casă şi deveneau „sacrosanţi”58. Comentariu de Dinu C. evident. Revizuiri şi adăogiri. El critică concret tendinţa agenţiilor consulare austro-maghiare de a acorda calitatea de supuşi tuturor celor care solicitau. nu patima. IV. p. Mihălescu. 55 Idem. 57 „Lozinca «Proletari din toate ţările. Rusia. 4. nr. 1879. mai mult din spirit de polemică (cazul ziarului „Românul”). Pe această temă au fost lungi dezbateri parlamentare. operând o distincţie între cei stabiliţi de peste un secol şi cei veniţi recent. volum îngrijit de Gabriela Dumitrescu. 1. Italia. adică supuşi Imperiului Austro-Ungar spre a fi scutiţi de impozite financiare şi alte obligaţii faţă de statul român sau erau urmăriţi internaţional pentru diverse delicte. iar mulţi nici nu văzuseră Austria. Rădulescu-Motru.n. 221. 1998. * „Timpul”. Heimann Hariton Tiktin. Moses Gaster. p. condiţionând semnarea de acorduri comerciale ale unor ţări europene (Franţa. Ronetti-Roman etc. IX. În acest sens. de pildă). uniţi-vă» mi s-a părut astfel a fi introdusă în stil socialist a vechii lozinci a Alianţei Universale Israelite: «Evrei din toate ţările. Nominal. în presa românească.308 Tudor Nedelcea _______________________________________________________________________________ (sublinierea lui Eminescu. p. care intervenea. nr. spre a nu fi judecaţi. Mulţi dintre aceşti sudiţi erau – deconspiră Eminescu – „moldoveni de baştină”. 7 oct. fiţi uniţi»” (C. adesea brutal. sunt aspru criticaţi acei evrei care au încheiat afaceri oneroase cu statul român (Straussberg. le răspunde punctual: „Ne simţim datori a vorbi în spiritul păcii şi a reaminti că nu ura contra rasei israelite. dând exemple de oraşe moldave „cu evrei cu totul deosebit”56. 7 oct. cum am relatat mai sus. ci cu Alianţa Izraelită Internaţională57. 8 apr. IV. nr. 3 nov. 1876. adică de-o sută şi mai bine de ani.. Editura Floarea Darurilor. nu „amestecă pe toţi evreii în aceeaşi categorie”. 1879. IV. Celor care îl acuză de antisemitism. 267). în treburile interne ale României. dar lăudaţi cei cu merite incontestabile (Toma Michieru. 1879.

60 59 . nr. e conştient de necesitatea infrastructurii. p. cit. 1. 2008. 519. Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni.. în care elementele imigrante. 2. „de când lumea nu s-a văzut ca un popor să stea politiceşte sus şi economic jos”66 şi că „nematuritatea economică e totdeauna însoţită de cea politică”67. strict realist”64. op. Cuvânt înainte de Eugen Simion. în „Adevărul literar şi artistic”. cit. 100-123. ci doar modalitatea şi mijloacele sale de realizare. nr. Al. ca aceştia să poată observa că. 61 „Timpul”.. necenzurate de o legislaţie cu iz naţional. 1878. dar sesizează răul ca un autentic economist: „Cel mai mare rău din toate e că statul nu (sublinierea lui Eminescu) devine proprietar al drumurilor de fier. cum au făcut Ilie Bădescu59 şi Olivia Alexandra Nedelcea60. p. cit. p. 1882. „deplina subjugare economică în condiţiile de azi ale muncii egală cu sărăcirea. Eminescu. Bucureşti. 66 Idem. 63 Idem. consecinţe nefaste: „exterminare economică”. 1879. 1878. „civilizaţia adevărată şi libertatea adevărată” constau într-o organizare statală pe principii economice. Andriescu. în special evreii galiţieni. vezi şi Victor Crăciun şi Tudor Nedelcea. nr.. 67 Ibidem. 113. întrucât aceşti imigranţi „se grămădesc în toate Ilie Bădescu. 11 ian. p. 25 mart. op. egală cu „sărăcia. 125 de ani. 68. exagerat al cuvintelor sale este astfel pentru a trage un semnal de alarmă guvernanţilor şi clasei politice din România. 8-9. 62 Ibidem. transportul scumpea marfa manufacturată în mod considerabil şi o făcea accesibilă numai claselor bogate”62). 68. nr. să nu mai constituie „un pericol imediat pentru existenţa economică şi naţională a ţării”. situându-se într-un plan pragmatic. 65 „Timpul”.Eminescu şi realsemitismul (IV) 309 _______________________________________________________________________________ Nici interpretarea sociologică vulgară a versurilor din Doina („Şi cum vin cu drum de fier/ Toate cântecele pier/ Zboară păsările toate/ De neagra străinătate”) nu rezistă unei analize obiective. cit. «Doina» şi evreii. IX. Modelul psalmic al «Doinei» lui Eminescu. Editura Semne. IV. Pentru Eminescu. 4 sept. Alexandra Olivia Nedelcea. demoralizarea şi moartea”61. op. 2000. 64 Alexandra Olivia Nedelcea. demoralizarea şi moartea”65. p. zice Eminescu. „discompunere deplină a societăţii române”. Tonul îngroşat. III. nr. vor avea. „istovirea noastră economică”. în rev. El se revoltă doar împotriva celor care acceptă „o deplină subjugare economică”. * „Înrăurile străine”. ci împarte acest titlu cu mii de acţionari cari vor pretinde ca să li se plătească anuităţile (sublinierea lui Eminescu) de ani de-a rândul. „Doina” lui Eminescu. 194. încât de mai înainte va fi pricină de gâlceavă între statul român şi acei acţionari cari nu vor să-şi preschimbe acţiile pe titluri de ale statului”63. p. 11. Evelin Fonea. a căii ferate. 2. IX. III. 23 mai 2000. VII. în speţă („lipsind drumurile de fier. 31 oct. p. „Eminescu nu a negat niciodată necesitatea construirii drumului de fier. 1. p. venite din Galiţia sau din alte colţuri ale lumii. 25 mart. 2000 şi 18 ian. 240.

1. neavând absolut nimic. Eminescu nu numai că observă aceste fenomene sociale şi economice ce pot avea efecte negative asupra dezvoltării şi evoluţiei capitalismului în România. iar independenţa politică trebuie Idem. Eminescu propune şi „măsura cea mai nimerită” de a „preface dreptul de debit al băuturilor spirtoase în drept al comunelor rurale. nr. 69 68 . 17 iul. 3. faptul că Poetul milita pentru un stat eminamente agrar. 70 Alexandra Olivia Nedelcea. 84-85. la deschiderea de cârciumi la sate („cârciumile sunt locale de îndobitocire şi de prostituţie sufletească”).. 1876. 9 iun. p. pentru o asemenea „industrie naţională neatârnată” este nevoie de o barieră contra „cotropirii economice” a unor elemente alogene.310 Tudor Nedelcea _______________________________________________________________________________ ţările unde semicivilizaţia e unită cu pseudiliberalismul”68. iar consiliul comunal să îngrijească ca debitantul să fie numai locuitor şi alegător în comuna rurală. 72 „Curierul de Iaşi”. evreii fiind siliţi „a se aplica la o muncă mai productivă. 75. 1879. p. notează în jurnalul său că România manifestă „pe terenul economic o tendinţă de neatârnare care se exprimă prin dorinţa adeseori repetată de-a avea o industrie naţională neatârnată” (Eminescu. îndepărtându-se cu stricteţe de orice subantrepenor ascuns sub titlul unui servitor”70. 1876. 73 Idem. Dar aceste tendinţe şi aspiraţii foarte deosebite n-au fost privite de aproape. 157. Dar. conform căreia „condiţia civilizaţiei statului este civilizaţia economică”. citându-l. El pledează pentru rezolvarea problemei evreieşti prin măsuri strict economice şi nicidecum rasiale sau confesionale. 1879. ţării întregi”71. stingerii şi esploatării uzurare”. reprezentantul metropolei deci. de o „industrie naţională neatârnată”. „România Liberă” şi „Presa” susţin aceste idei. comentarii de D.3. 1980. încă. Spre a ocroti populaţia rurală „în contra sărăcirii. p. el practică la „specularea muncii altuia”69. de tip feudal). 7 iul. 71 „Timpul”. mai protectoare pentru munca materială şi cea intelectuală”. IV. Plecând de la ideea. purtătoare de capital parazitar: „De multă vreme se manifestează în opinia politică a ţărei dorinţa de a vedea întemeindu-se o industrie proprie şi naţională. cit. folositoare în prima linie lor înşişi. viceconsulul Imperiului AustroUngar la Bucureşti. dovadă elocventă că opiniile poetului-gazetar circulau în presa vremii şi intrau în conştiinţa colectivă. Ibidem. op. Bosizio. în a doua. 157. nici meşteşug sigur”. Spre deosebire de „Românul”. 1. În consens cu el. 64. nici capital în bani. dar vine şi cu soluţii pertinente: „Organizare mai strictă. IX. nr. validată în timp. p. 17 iul. 553. întrucât „o ţară nu poate rămâne curat agricolă fără a primejdui existenţa sa”72 (opinie care dezamăgeşte pe eminescolatrii contemporani. nici nu s-a studiat condiţiile necesare sub care o asemenea industrie s-ar naşte”73. IX. p. Ca şi cu alte ocazii. Opere. IV. Vatamaniuc). p. „Evreiul proletar. de apariţia burgheziei. Începutul capitalismului românesc – proces necesar şi firesc – este indisolubil legat de „crearea şi apărarea muncii industriale”. oficiosul liberal cu care Eminescu era într-o continuă polemică. nr. care susţin. IX.

1. defectele instrucţiei publice şi golurile create în ramurile administraţiei publice prin introducerea nesocotită a tutror formelor civilizaţiei străine”79 le sunt prielnice. 26 aug. a unei economii transnaţionale. 2. „nematuritatea economică e totdeauna însoţită de cea politică. 1882. p. 194. de a nu fi transformată în „felbah”. 148. care n-au voinţă sau aptitudini productive.) este cea care cere sacrificii şi că merită mai mult decât acea educaţie stearpă care produce zecile de mii de aspiranţi la funcţiuni”75. 29 apr. apoi politic unor ţări străine mai avansate economic şi puternice politic. V. o clasă de consumatori improductivi ai sudorii frunţii ei. Atunci când reproşează „claselor dirigente. 78 Idem. 1880. 93. ci are în vedere interesul economic al ţării sale. nr. prin încurajarea stupidităţii ş-a obrăzniciei. VII. p. 28 sept. ca în Egipt. p. naţia îşi va veni în fire”74. 10 iul. 1882. 2. nr. 77 Idem. e s-arunce pătura de paraziţi de deasupră-i în gunoiul din care a ieşit” .1. 188. V. nr. VII. n.n. dacă vrea să se întremeze şi economiceşte şi moraliceşte. 217. peste incipienta economie românească. să devină „paraziţi cărora nestabilitatea dezvoltării noastre interne. . 1880. 1882. Pledând pentru „civilizaţia economică”. Pururea am văzut în diviziunea muncii principalul mijloc în contra mizeriei actuale. „dintr-un regim de protecţie şi educaţiune va rezulta diviziunea muncii. în opinia sa. Eminescu critică aplicarea mecanicistă a liber-schimbismului. p. VI. nr. 1881. p. recrutate din Cariagdii şi Basmangii lipsa de simţ istoric şi naţional”80. de tip strict comercial-exploatator. care creează. Supunând constant criticii sale „maimuţarea legilor şi a obiceiurilor străine” de către elita politică. nr. 9 oct. dar am constatat că această diviziune nu se poate întâmpla pe cât timp meseriile vor fi paralizate prin concurenţa fabricatelor străine şi în fine că educaţiunea noastră industrială (sublinierea lui Eminescu. Şi pentru a ajunge la maturitate se cere educaţie”78. Eminescu consideră că „cea dintâi datorie a naţiunii. care este „muma celei politice”76. susţinut de Partidul Liberal. astfel încât. 76 Idem. el n-o face de pe poziţia xenofobului sau iudeiofobului. „paraziţi sociali avizaţi la banul public”77. Crearea unei industrii naţionale trebuie precedată şi întărită cu „educaţiunea noastră industrială”. „a cărei patrie întâmplătoare e România”. VIII. 24 febr. 186. 1. ori capital industrial. 79 Idem. aflată la guvernare. 44. 28 aug. De aceea. nr. dar şi a „străinilor interni”. ca 74 75 „Timpul”. fapt ce conduce la o „boală economică”. Curăţită de pătura de paraziţi. 1. El nu se opune imigrării. solicitând măsuri protecţioniste împotriva imigrării. 4 sept.Eminescu şi realsemitismul (IV) 311 _______________________________________________________________________________ consolidată printr-o economie naţională neatârnată. VII. care a permis populaţiei flotante. nr. adică aservită întâi economic. 1882. 80 Idem. p. demonstrează economistul Eminescu. practic „să nu creeze. Idem. 1. prin suprapunerea. p.

iar cu unele personalităţi evreieşti (Moses Gaster. În schimb. în acest sens. p. că excesele de limbaj. Fragmente critice. Fragmente critice. este.) a legat o strânsă prietenie. chiar unele derapaje. uneori violent. care. Fundaţia Scrisul Românesc. vol. motiv pentru unele publicaţii ale vremii să-l considere. Ideea călăuzătoare a tuturor articolelor şi studiilor sale. Cu timpul vor deveni poate cetăţeni buni ai acestui stat”)81. nr. calităţii şi cantităţii elementelor imigratoare în raport cu populaţia autohtonă. dar pentru aceasta se cere bunăvoinţă şi abnegaţie reciprocă”82. unele dintre provinciile istorice ale românilor (Transilvania. pledează pentru integrarea moderată a evreilor în viaţa publică românească („Noi nu suntem contra îmbogăţirii celor ce vin şi se aşează în ţară. vol. nr. II. 143. evreii deja împământeniţi. spre a nu avea obligaţii fiscale sau civile faţă de statul român. II. 148. Idem. într-o Europă încă neaşezată – că la baza criticii sale – uneori dure – a stat doar criteriul economic şi moral. filosemit. Basarabia. exagerând. 2. Când judecăm publicistica eminesciană. este că „interesele reciproce sunt armonizabile. consacrate chestiunii evreieşti. exagerând. şi mai ales studiile şi articolele sale despre problematica evreiască. 1998. 1. şi nu cel rasial sau confesional. Demonul teoriei a oboist. p. Craiova. conform cărora românii ar fi organizat progromuri. sub presiunea evenimentelor”83. să nu uităm. 82 81 . dar a-l considera pe Eminescu un scriitor xenofob şi un «spirit proto-legionar» reprezintă o aberaţie. p. Toma Michieru etc. un răspuns la repetatele calomnii grosolane din presa europeană. 29 iunie 1879. ale cărei ingerinţe în treburile interne româneşti erau de natură să izoleze România de ţările europene.312 Tudor Nedelcea _______________________________________________________________________________ fenomen social. VI. IV. Demonul teoriei a obosit. doreşte să scoată în evidenţă un adevăr. erau priviţi cu simpatie. „Publicistica lui Eminescu este legată. prin natura ei. 308-309. Limbajul său. Tiktin. care respectau legile ţării. Acest limbaj este aplicat „sudiţilor” (în care intrau imigranţi şi de alte etnii). p. 1998. 83 Eugen Simion. de fapt. * Eugen Simion. scrise. trebuie avută în vedere epoca în care a trăit şi a scris – o epocă românească de tranziţie spre un regim liberal autentic. fac parte din arsenalul oricărui pamfletar. Fundaţia Scrisul Românesc. o realitate crudă şi un potenţial pericol economic sau statal. ci modalităţii. 10 iul. H. Imaginarul lui politic este discutabil ca oricare altul. care erau supuşi ambasadelor sau consulatelor străine la Bucureşti. de circumstanţele epocii şi trebuie judecată în raport cu ele. Bucovina) erau sub ocupaţie străină. 308-309. Se poate înţelege atunci de ce fantasma străinului revine atât de des în articolele sale şi chiar în unele poeme (Doina). calomnii orchestrate agresiv de Alianţa Israelită Internaţională. Craiova. Nu trebuie mitizate şi nu trebuie manipulate accentele lui naţionale. Trebuie să-i analizăm cu obiectivitate şi cu calm ideile din articolele sale. 1881. Să nu uităm că Eminescu a scris într-o epocă în care România era o ţară încă sub dominaţie străină. Idem.

Eminescu est sensible aux théories des influences. Roumanie. les minorités nationales. tout en refusant les explications faciles. en attirant l’attention sur le rôle important des grands empires voisins tels l’Autriche-Hongrie. Mots-clefs: Eminescu. aux questions des politiques économiques et sociales dont la dimension diachronique est toujours bien mise en évidence. . XIXe siècle. L’analyse des textes qui lui appartient démontre une conscience impliquée activement dans les débats de l’espace publique roumain concernant le sujet. le réelsémitisme. notamment de ses représentants illustres tels Eminescu.Eminescu şi realsemitismul (IV) 313 _______________________________________________________________________________ EMINESCU ET LE REELSEMITISME (IVE PARTIE) (Résumé) L’article ci-présent continue les préoccupations antérieures de l’auteur concernant le lieu du réelsémitisme dans le discours des élites intellectuelles de la Roumanie moderne.

.

2 I. în BSRRG. Nicolăescu Plopşor. 2010. S. 93. 1981. Candrea. Mircea Seche (coordonatori). pe care le analizează în evoluţia lor teritorială şi temporară. p. stuf etc. aşezările umane erau situate. Bucureşti. p. Dicţionarul enciclopedic ilustrat. în lungul râurilor şi în luncile acestora. tom XLI. A. bordeiul este „încăperea săpată (pe jumătate) în pământ şi acoperită cu pământ. 3 I. 1931. Istoria critică a românilor. Gh. aprox. 3. p. 1875. În această perioadă. Bucureşti. etnografi. până în secolul al XIX-lea formau peisajul caracteristic al acestei regiuni. Bucureşti. în care reduce varietatea formelor de bordeie la câteva tipuri.”2. Luiza Seche. unde formau adevărate „aşezări deschise” ori îmbrăcau forma unor movile artificiale denumite tell-uri. P. Nicolăescu Plopşor. El defineşte bordeiul ca fiind „coliba sau «coverca» pe groapă acoperită cu pământ”6. filologi. I.”3. 301–312 1 . 5 Gheorghe Focşa. I. 1956. 226. 1922. În cadrul ambelor tipuri de aşezări. locuinţele au fost sub formă de bordeie sau locuinţe la suprafaţa solului. 4 B. stuf etc. într-o coastă de deal sau pe o denivelare accentuată a Ioan Coteanu. Serie nouă. S. într-un studiu succint. Rusu. acoperită cu pământ sau cu paie. 50-70% din numărul locuinţelor fiind sub această formă. 1975. Prin definiţia dată în dicţionar. Bordeiul în Oltenia. sau pe podurile teraselor. „locuinţă rudimentară sub pământ”4. de obicei. „locuinţă în întregime sau pe jumătate săpată în pământ… acoperită cu paie şi cu pământ – subterrana casa”5. Etnogeneza românilor. arhitecţi) au definit bordeiul. În lucrarea Arta populară românească. 123. ARHIVELE OLTENIEI. 24. p. paie sau stuf”1. Bucureşti. Numeroşi cercetători (arheologi. „colibă pe jumătate săpată în pământ şi acoperită tot cu pământ sau cu paie. sub formă de grupări mici. ca fiind: „colibă (locuinţă) pe jumătate săpată în pământ. 236. p. Editura Academiei Române. p. Bucureşti. Elemente decorative la bordeiele din sudul regiunii Craiova. de obicei. Bordeiele au fost locuinţele care.ETNOGRAFIE VECHI TIPURI DE LOCUINŢĂ PE TERITORIUL OLTENIEI ANCA CEAUŞESCU În regiunea de câmpie din sudul ţării. nr. Adamescu. Haşdeu. 6 C. Institutul de Lingvistică din Bucuresti. Paul Petrescu este de părere că bordeiul este o „locuinţă vârâtă adânc în pământ construită. Dicţionarul explicativ al limbii române. O privire antropogeografică asupra bordeiului este realizată de C. cercetările arheologice au scos la iveală construcţii care coboară în timp până la sfârşitul neoliticului.

dar subliniază şi faptul că. Etnografia poporului român. în „Arhivele Olteniei”. 10 Grigore Ionescu. privind adăpostul şi odihna. 1973. ci continuă şi în Bulgaria şi alte ţări din Europa (Germania. acceptă părerea că. 13. în strânsă legătură cu realităţile economice şi politice. ci reflectă doar diferite stadii de evoluţie pe verticală ale bordeiului. în lucrarea Etnografia poporului roman. Ca tip de locuinţă dominantă în majoritatea satelor din sudul Olteniei. p. Bucureşti. stuf. alături de bordeie. Contribuţii la arheologia şi istoria perioadei de formare a poporului român. clădită pe teritoriul României10. 156-157. bordeiul a continuat să existe din Antichitate până în epoca contemporană. suntem de părere că bordeiul este o locuinţă săpată în pământ. se poate afirma cu certitudine că acest tip de locuinţă a apărut atunci când mediul natural geoclimatic nu a mai putut satisface necesităţile vitale ale omului. 1981. care au avut o arie de răspândire mult mai mare11. Aşa după cum consideră Eugenia Zaharia. Georgeta Stoica. Aria lui de răspândire este mult mai mare. Bucureşti. nr. el fiind mai degrabă o rezolvare a unor probleme istorice. economice sau climatice12. Bucureşti. locuinţă sau casă semiîngropată sau îngropată nu pot înlocui termenul de bordei. paie. în trecut bordeiul a fost una dintre formele vechi de locuinţă în anumite zone ale ţării. Ion Vlăduţiu. Paul Petrescu. 153.. întrucât acesta a fost utilizat de diferite popoare. 1981. Editura Ştiinţifică. coceni etc. 157158. p. 7. Editura Academiei Române. 15. bordeiul reprezintă „unul dintre cele mai vechi tipuri de locuinţă umană săpată în pământ şi acoperită cu pământ. fără ca acoperişul acesteia să se sprijine pe nivelul de călcare al solului”8. întâlnite în Câmpia Română „a căror construcţie cerea până la o jumătate vagon de lemn de stejar… şi a căror monumentalitate a spaţiului interior le deosebea net de bordeiele deţinând prea puţin loc gol disponibil”7. 7 .316 Anca Ceauşescu _______________________________________________________________________________ terenului” şi îl deosebeşte net de casele pe «jumătate» îngropate. şi locuinţe la suprafaţa solului. acoperită cu paie. Câmpia Olteniei. Bucureşti. locuinţa de acest tip nu se opreşte la linia Dunării. p. 1967. stuf. Autorul este de părere că termenii de semibordei. 12 Eugenia Zaharia. În opinia lui Nicolae Niţu. Dar. Cehoslovacia). Săpăturile de la Dridu. Ungaria. Însă. Serie nouă. fiind una dintre formele de locuinţă obişnuite în preistorie. 157. coceni etc. încă din comuna primitivă au fost atestate. p. p. Grigore Ionescu îl consideră „una dintre formele cele mai vechi de locuinţă”. 8 Nicolae Niţu. în întregime sau pe jumătate. Editura Meridiane. Câmpia Munteniei şi Dobrogea. Arhitectura populară în România. Originea bordeiului nu se poate stabili cu precizie. Indiferent de definiţiile date. Editura Meridiane. 1992. bordeiul nu este caracteristic unui anumit grup etnic. p. Arta populară românească. 9 Ibidem. Originea şi răspândirea geografică a bordeiului. 11 Ion Vlăduţiu. ocupând Câmpia Banatului. Acest tip de locuinţă a fost folosit şi de populaţiile din Asia şi Africa9.

acest tip de locuinţă a devenit adăpostul omului sărac. Originea şi răspândirea…. cele care au determinat realizarea locuinţelor de tip bordei au fost. 1895. utilizată la construirea unui bordei. Charles Laugier. p. 114. 16. după apariţia acestui tip de locuinţă. 1910. cit. Craiova. În timp ce în zona de munte – susţine autorul. p. 18 În bordei trăiau toate categoriile sociale de oameni. Bucureşti. aproape imposibil. Teama de invazii. era aproximativ egală cu cea folosită pentru o casă la suprafaţă. P.a. Nicolae Niţu pune accent pe influenţa factorului geografic. 14 Gheorghe Focşa.S. p. în „Societatea de mâine”. cit. 8-9. op.. 236. Bordeiul. până la Dunăre19. în cea mai mare parte. Originea şi răspândirea…. Craiova. 10. într-o mică măsură. 17 Nicolae Niţu. Geografie istorică în hărţile secolului al XVIII-lea. 13 Gheorghe Crăiniceanu. este irelevantă pentru că. Bordeiul în. ce oferă o imagine dezolantă şi mizeră: „Departe nu zăreşti decât fumul ce iese de prin coşuri. Alimentaţia în diferite regiuni ale ţării şi în diferite timpuri ale anului. Invocarea condiţiei materiale. Sănătatea în Dolj. p. Focşa este de părere că. an VII (1930). cit. „drumurile de trecere” de aici fiind în calea năvălirilor războinice. 81. din cauza substratului format din roci dure17. în vremuri preistorice. p. Nicolae Niţu. teama de invazii.. Nicolăescu Plopşor. op. p. În opinia noastră.. Valer Butură. cu care trăiau comunităţile rurale din zonele de câmpie. Locuinţa. comparativ cu regiunile de munte. ci mai mult ca una adaptată condiţiilor social-istorice prin care au trecut locuitorii.Vechi tipuri de locuinţă pe teritoriul Olteniei 317 ________________________________________________________________ Apariţia şi menţinerea bordeiului în Câmpia Dunăreană a fost explicată de numeroşi autori din timpurile moderne13. cantitatea de material lemnos.. Gh. Mai târziu. p.. în timp ce populaţia înstărită locuia în case solide. 152. triburile umane se adăposteau în grote naturale. Fundaţia Scrisul Românesc. Gheorghe Focşa. construite la suprafaţa solului. bordeiul a apărut din necesitatea oamenilor de a se adăposti14. la câmpie erau nevoite să-şi improvizeze adăposturi scormonind pământul. el nu poate fi înţeles ca o locuinţă săracă.. Oltenia. puţin ridicate deasupra solului şi formate din nişte bârne acoperite de ţărână peste care creşte iarbă”16. Desnăţuiului şi Jiului. unde construirea lui era foarte greu de realizat. 152 ş.. Haşdeu. De altfel. . p. op. El asemuieşte bordeiele cu adevărate vizuini în pământ. care uşurau săparea gropii acestuia. condiţiile social-istorice şi. lipsa lemnului18. 16 Ibidem. îmbrăcămintea. nu în ultimul rând. Haşdeu consideră că frigul. în perioada de apariţie a bordeiului pădurile ocupau suprafeţe întinse şi în regiunile de câmpie. mai ales lipsa lemnului. p. p. p. 148-149. lipsa de lemne şi. subliniind că dezvoltarea bordeiului în regiunile de câmpie este datorată constituţiei litologice (argile şi marne). op. 19 Ana Toşea Turdeanu. încălţămintea. coborând în lungul Drincei. toate acestea constituie cauzele genezei bordeiului în Câmpia Dunării15. Ele au fost defrişate mult mai târziu. 41-42. Prin urmare. 3. Sabin Opreanu. iar de aproape vezi numai streşinile. C. 15 B. Igiena ţăranului român. 5. cit.

Bucureşti. Ibidem. un alt călător străin. 52. cit. Dată fiind această situaţie. .. călătorul este ispitit să se creadă într-un pustiu. III. Aceeaşi imagine reiese şi din scrierile multor călători străini. iluminatul şi încălzitul ei. proporţii de masă. în anul 1820. şi abia de poate întrezării alte urme ale locuitorilor”21. 1)24. în anul 1860. Iorga. săraci. imaginea satelor era deprimantă. Subliniind aspectul mizer al bordeielor. Manolescu. călătorul englez Wilkinson nota: „Judecând după priveliştea care îl izbeşte. Crăiniceanu. 22 21 . Pe harta lui Schwantz (1722) figurau 48 de sate părăsite în judeţul Dolj şi 96 în Mehedinţi. 8. călătorul ar fi putut umbla mult şi bine ca să găsească satul pe care îl căuta şi pe care de fapt îl călca sub picioare”22. p. Îmbrăcămintea. 24 Dionisie Pop Marţian. În anul 1842. spunea: „Până acum câţiva ani. francezul Ubicini. faţă de 588 de case la suprafaţa solului25. 28. 1968. nr. Paul H. Stahl. afară doar de conacele poştei. Bucureşti. arată că. p. atunci. bordeiele erau în număr foarte mare. 1860. fenomenul părăsirii satelor luând. Dacă n-ar fi fost fumul care ieşea din bordeie şi care îţi arăta de departe că acolo se află oameni. totuşi. cumplit de săraci şi neomenos de jefuiţi… nu avea nici măcar un minim de bunăstare care să îngăduie să înflorească cultura”20. p. Lito-tipografia Carol Göbl. Ghe. astfel încât impresia care se crea era aceea a unei populaţii care nu beneficia de condiţii optime de viaţă. p.318 Anca Ceauşescu _______________________________________________________________________________ jafurile şi dezastrele luptelor ce se purtau pe aceste teritorii i-au determinat pe locuitorii de aici să nu-şi construiască locuinţe durabile. Romanaţi şi Teleorman (fig. alimentaţia ţăranului în deosebitele epoce ale anului. 23 N. revenind. Statistica întocmită de Dionisie Pop Marţian. ţăranii din Moldova şi Muntenia nu aveau drept locuinţă decât bordeie întunecate şi pline de fum. Bucureşti. 25 Ibidem. Locuinţa.. care ne-au vizitat ţara. Stahl. 1895. 6-9. În mediul rural al judeţelor din Câmpia 20 Henri H. Bucureşti. Civilizaţia vechilor sate româneşti. La acea dată. El întâlneşte prea puţine locuinţe în calea sa. fiind singura cale de protest pentru neajunsurile şi nedreptăţile la care erau supuşi. 1929. 121-129. când populaţia fugea din calea năvălirilor. încălţămintea. Istoria românilor prin călători. se păstra aceeaşi imagine „tristă” a satelor. cu pondere foarte mare în judeţele Dolj. În timpul stăpânirii otomane. fuga locuitorilor din sate a devenit o realitate socială. trăind „precum cârtiţele sub pământ. Igiena ţăranului. după cum o descriu medicii progresişti de la acea vreme23. op. O astfel de situaţie caracterizează secolele XVII-XIX. vol. cătunele alcătuite din îngrămădirea unor astfel de construcţii ţi se păreau a fi un câmp acoperit cu muşuroaiele unor cârtiţe uriaşe. Analele statistice şi economice. p. Către sfârşitul secolului al XIX-lea. În acea perioadă. N. după acalmarea situaţiei. în Câmpia Română 40% dintre locuinţe erau bordeie. scobite în pământ la adâncimi de doi metri şi având o suprafaţă de doi până la trei metri şi de doi sau trei lărgime.832 de bordeie. în satele din judeţul Dolj existau 22.

puteau fi refăcute mult mai uşor în cazul în care erau distruse de invadatori. După statistica întocmită de L. astfel încât. Bucureşti.3 şi 93. Crăiniceanu.000 50. Ilfov şi Romanaţi. 27 26 O R o m lt a Te naţ i le or m an Vl aş ca ila Br ă D ol j Ia lo m iţa . 13. 28 C. riverane Dunării. 1. Bordeiul în. L. vara faţă de temperaturile excesiv de mari şi iarna faţă de geruri şi viscole).593 în Olt. anevoie Gh. 1.4%. după cum urmează: 99. Nicolăescu Plopşor. în judeţele Dolj. casele astfel construite.. cit. 43-44.000 0 Total case Bordeie Nr.1% în judeţul Brăila. în judeţele Teleorman şi Vlaşca şi 81. 121. 1920.825 în Vlaşca26.. Instabilitatea şi sărăcia sunt elemente ce definesc realitatea acelor vremuri. De altfel. pe lângă multe dezavantaje (lipsa de lumină şi aer.Vechi tipuri de locuinţă pe teritoriul Olteniei 319 ________________________________________________________________ Română. la recensământul din anul 1859 60. Menţinerea bordeielor vreme îndelungată a fost cauzată tocmai de condiţiile grele de viaţă din trecut. p. umezeală în exces). Colescu. 1. Numărul bordeielor a scăzut destul de mult către începutul secolului al XX-lea. Ialomiţa. nr. Colescu.357 în Romanaţi. la începutul secolului al XXlea (în anul 1912).000 10. păstrată şi respectată timp îndelungat: „Bordeiul moştenit din moşi strămoşi nu putea fi uitat nici chiar poruncit de lege”28. în judeţele din Câmpia Română riverane Dunării.904 locuinţe semiîngropate27. între 93..049 în Teleorman. în judeţul Dolj mai existau doar 6. „într-un sat alcătuit din bordeie. 13.000 40. p. bordeiele deţineau ponderi diferite. 8. Ori. în Oltenia mai erau doar 12.000 30.000 20. adaptarea lor la condiţiile pedoclimatice ale stepei (ofereau protecţie.128 de bordeie. v Ilf o Fig. între 97. cât şi puterea tradiţiei.3% în judeţul Olt. op.5%. p..7 şi 97. Numărul de bordeie. S. 415 în Mehedinţi. Statistica clădirilor şi a locuinţelor din România. întocmită pe baza recensământului general al populaţiunii din 19 decembrie 1912.

din această cauză. însă într-un procent mai redus (fig. 320-334). şi mari dezavantaje. Salubritatea satelor. format din bordeie care. produse de animale ce mai trăiesc cu omul. op. 31 N. constatări reliefate în scrierile medicilor de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Istrati consideră bordeiele adevărate găuri săpate în pământ. în cercetările efectuate cu colectivul de cercetători de la Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. p. 30 29 . Nicolae Niţu. „Igiena bordeelor este rea: în ele lumina naturală este mai mult decât insuficientă – ne spune N. de preparaţiunea alimentară etc. Locuinţa de acest tip are. 103. cu o atmosferă greu de suportat. 2). De menţionat şi faptul că bordeiele erau şi locuinţe ale populaţiei din mediul urban. deseori fără ferestre.. să le asemene cu „locuinţe potrivite pentru sălbatici”. a descoperit un cătun de rudari. care au subliniat influenţa nefastă asupra sănătăţii individului32. Istrati. am primit răspunsul: ne-am învăţat Domnule” (C. I. de aparatele de încălzit. unde întrebând pe locuitori cum pot trăi în acel fum. nr. op. „de la distanţă apărea ca un relief dens ondulat acoperit de o vegetaţie bogată şi numai foarte de aproape se observau uşile de la intrare şi coşurile pe unde ieşea fumul”.. de acesta. cit. lângă satul Ghidici. De altfel. Cei care au renunţat primii la bordeie. în bordeie locuia numai populaţia săracă.] Ventilaţiunea bordeelor este foarte defectuoasă şi. Condiţiile precare din interiorul bordeielor l-au determinat. Către sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului următor.320 Anca Ceauşescu _______________________________________________________________________________ poate ieşi cineva din obicei. au fost cei din pătura înstărită. cit. I. cum ar fi lipsa de lumină şi aer. Bucureşti. Surprinzător este faptul că bordeie rudimentare existau şi în anul 1968.”31. Felix. S. […. cu umiditate mare şi aerisire aproape inexistentă: „Intrând în camerele locuite iarna. 46-47. pe acelaşi autor. p. nici chiar proprietarul”29 sunt alte elemente care au contribuit la persistenţa bordeiului în Câmpia Dunăreană până la începutul secolului al XX-lea30. p. Manolescu. Nicolaescu-Plopşor” din Craiova. vezi şi Dr. mi s-a întâmplat să fiu forţat a ieşi afară îndată. 1870. cu locuinţe amplasate mai ales la marginea satelor. op. umezeală în exces. cit. construindu-şi case la suprafaţa solului.. 388. menţinerea bordeielor până la începutul secolului al XX-lea se datorează şi condiţiilor materiale diferite pe clase sociale. Manolescu – umiditatea este prea mare. Aceleaşi condiţii neadecvate de locuire au fost sesizate şi de alţi medici progresişti. există mare umezeală şi multe gazuri în atmosfera interioară a bordeielor. în „Tratat de igienă publică”. În Lunca Dunării. Gheorghe Crăiniceanu. 32 C. însă. p.

bordeiul a început să „se ridice din pământ”. pereţii erau sau nu căptuşiţi cu lemn. din pământ şi strat gros de paie. 2. Bordeiul preistoric era în totalitate săpat în pământ. paturile şi chiar scaunele dimprejurul vetrei. pereciorii. din Câmpia Română (1859) 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Ilf ov O lt D ol j rm an 25.000 0 Nr. Plopşor numeşte acest tip de locuinţă bordei-casă. mârtacii nu se mai sprijineau direct pe sol. pe măsura dezvoltării economice şi a îmbogăţirii cunoştinţelor tehnice.S. se lăsa până la nivelul solului. după cum ne spune acelaşi autor.000 5.Vechi tipuri de locuinţă pe teritoriul Olteniei 321 ________________________________________________________________ Numărul de bordeie. atestă bordeiul ca formă arhitectonică primitivă.000 15. născut din necesităţile materiale specifice vremurilor respective. După cum am menţionat anterior. Într-o etapă ulterioară. în judeţele riverane Dunării. De altfel. 126. scoase la iveală de săpăturile arheologice. după părerea autorului. streaşină (somina). ceea ce. Formele primitive aveau o singură încăpere cu rol multifuncţional (bucătărie şi cameră de locuit).000 20. p. acoperişul în două ape. sau casă în pământ33. N. cu unelte simple de lemn sau de corn de cerb. groapa fiind mai puţin adâncă. astfel. Nicolăescu Plopşor. firida. Treptat. numită gârlici. pentru a evita contactul direct cu exteriorul şi inconvenientul intrării sau ieşirii din bordei. sub impulsul cerinţelor generale pentru adăpost. Intrarea în bordei se făcea direct de afară. bordeie Urban Rural Judeţe Fig. oamenii au construit în faţa acestuia o mică încăpere în pantă. nr. El s-a îmbunătăţit în timp. denotă lipsa lemnului. erau săpate sau aranjate în pământ. Acest tip de bordei nu are tavan. ci pe cosorobi. Dovezile materiale. potvalele. bordeiul având. pe medii. Bordeiul în …. care cobora treptat până ajungea la 33 C. brăgăul. bordeie Nr. spaţiu cât mai confortabil pentru desfăşurarea activităţilor casnice. iar acoperişul ajungea până la nivelul solului. Te le o .000 10.

apariţia unei încăperi reci. mai multe funcţii. 4). 153. Peste căpriorii. peste pământ creşteau ierburi. Pereţii erau formaţi din stâlpi masivi de stejar. şi de aici în camera cu vatra. p. Planuri de bordeie (după Gh. iar gârliciul devine spaţiu unde sunt depozitate mici unelte şi lăzi. nr. în funcţie de planul său (fig. 1956). constituie modalitatea cea mai răspândită de creştere a planului locuinţei. pe stâlpii centrali se sprijinea grinda de coamă. stuf sau coceni şi. Fig. înfipţi vertical în pământ. acesta va da naştere prispei la casele construite la suprafaţa solului34. Acoperişul era conceput în două ape. Focşa. deasupra acestora. fixaţi cu unul dintre capete pe coama casei şi cu celălalt pe cosoroabe. prin gârlici. acum. pământ bătătorit. Intrarea în casă se face.. Originea şi răspândirea. amestecat cu pleavă sau paie. bordeiele erau adâncite în pământ cu 1. fiind sprijinit lateral pe cosoroabe.322 Anca Ceauşescu _______________________________________________________________________________ nivelul încăperii (fig. 3. se puneau crengi lungi. alături de odaia de locuit. 34 Nicolae Niţu. astfel încât imaginea bordeiului era aceea a unei movile de pământ de forme diferite. peste care erau aşezate paie. de trecere. „la vatră”) îndeplineşte. nr.. cu elemente de umplutură formate dintr-o împletitură de nuiele şi pământ lutos. care capătă funcţia de spaţiu tranzitoriu. De fapt. Cu timpul.. Încăperea originală („la foc”. În mod firesc.5-2 m. 3 a). În general. în continuare. .

sub coşul piramidal. pe fundul gropii. fie îşi păstrează funcţia de încăpere de bază a casei. care este încălzită cu o sobă oarbă. număr ce variază în funcţie de starea materială a locuitorilor (fig. Segarcea). în cazul în care noua încăpere devine odaie de locuit. 25. câlţi tocaţi sau paie şi baligă de cal sau de vacă. Planurile caselor româneşti ţărăneşti. Galicea Mare) sau duminică (coord. de formă piramidală. peste alimente sau peste pâinea pusă la copt. Încăperea centrală. confecţionat din pământ. Necesitatea măririi spaţiului de locuit. în colţul opus intrării. aceeaşi funcţie – „de tranzit” către camera de locuit –.Vechi tipuri de locuinţă pe teritoriul Olteniei 323 ________________________________________________________________ a b Fig. ca urmare a creşterii numărului membrilor familiei sau din motive economice. 1956). Sibiu. Pentru confecţionarea lui. Ion Ghinoiu. sub el fiind coaptă. 237). două sau trei încăperi. hainelor şi alimentelor. fie îşi pierde o parte din funcţii. în marţea a treia după Paşti (com. Amestecul era călcat cu picioarele şi apoi pus la uscat. Tome troisieme. 1934). au determinat modificarea planului locuinţelor. 37 Ţestul era un capac rotund. în situaţia în care noua cameră este cămară (celar). Timpul confecţionării variază de la o localitate la alta: la Ropotinul ţestelor. Bistreţ. pe muşuroaie care aveau forma viitoarelor ţeste. Bucureşti. p. neîncălzită. folosit la prepararea mâncărurilor Paul Stahl. uneori are în faţă două portiţe. în iunie şi iulie (com. 3 b. Focul se face în „unghieţ”. e). făcute din gratii. p. 16. 2003. ţestul era considerat sfânt. aşezată lângă peretele comun35. nr. În lumea tradiţională. vatra focului. c. Această încăpere („la foc”. Images d’etnographie roumaine. ca de altfel şi nevoia îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă. 1958. de la nivelul solului până la jumătatea intrării. Focşa. deasupra căreia se înalţă hornul. MCMXXXIV. în continuare. a – bordei în construcţie (după Gh. Atlasul etnografic al României. Tache Papahagi. nr. I Habitatul. cu gârlici şi o încăpere. b – bordei acoperit cu pământ (după Tache Papahagi. Gârliciul (tinda) îşi păstrează. Tipuri de bordeie. „la vatră”) are situată. Editura Academiei Române. vol. îndeosebi. p. folosită 36 35 . În acelaşi colţ se află «ţăstul»37. nu are uşă. Planului iniţial. 4. femeile amestecau pământ (lut) cu pământ luat de la o fântână sau de la rădăcina unui măr dulce. pâinea sacră. de către femei. Bucureşti. Cetate. făcând legătura acesteia cu exteriorul. Ţestul era aşezat direct pe vatra încinsă. d. i s-au adăugat încă una. spaţiu de depozitare a uneltelor. Din acelaşi „unghieţ” se deschide gura sobei oarbe în peretele despărţitor36.

14. au fost cele cu patru. de tipuri arhitectonice variate (fig.). Lângă peretele din faţa vetrei. care este. 16. Intrarea în bordei se făcea pe latura cea mică a acestora.324 Anca Ceauşescu _______________________________________________________________________________ şi coptul pâinii. În unghiul format de cele două paturi erau aşezate «lacra» şi «lada de zestre». fie în camerele de locuit. În lungul pereţilor laterali. fie pe patul de scânduri sau pe laviţe aşezate pe butuci. p. de regulă. Situat lângă peretele despărţitor. preluând funcţia de încăpere de locuit. „la foc” (ogeac) 3 x 4 m sau 4 x 4 m. două paturi din scânduri. din paie39. unde au fiinţat multe veacuri ca locuinţe cu caracter general. În structura sa interioară. cit. iar în zilele de sărbătoare cu velinţe. cit. Mai târziu. cele mai frecvente în aceste locuri. în pantă. de fapt. întâlnite în regiunea olteană. confecţionată din cărămidă sau chirpici. În condiţiile în care „groapa cu focul”. Acesta se sprijină oblic la foc cu „lanţurile coşului” şi din cauza greutăţii mari (50-60 kg) se mânuieşte numai cu ajutorul „fierului ţăstului”. 107. peste care era pus teancul de ţesături în surplus sau din zestrea de nuntă. e). erau înşirate obiecte de uz gospodăresc: vasele pentru gătit. fixate pe tălpi sau pari înfipţi în pământ. scundă cu trei picioare şi scaune. în unghi drept. „Soba” avea o singură fereastră. pe care erau frumos aranjate icoane. era aşezat patul. Plafonul tindei este făcut din împletituri de trestie cu papură (coteţe). 39 Ibidem. p. făcut din scânduri sprijinite pe pari bătuţi în pământ. Însă. asigura toate nevoile curente ale familiei. op. colacii de pomană etc. aşezată. „soba” (camera de locuit) 4 x 4 m şi „celarul” (cămară) 3 x 4 m40. unde sunt vatra şi hornul şi. prevăzută cu vergele de fier. În colţul opus vetrei. iar podeaua este din pământ bătut. de la nivelul superior al gropii în sus. nr. 40 Gheorghe Focşa.. . erau fixate poliţe lungi cu marginile superioare traforate. 3 d. în diverse ritualuri (turta ursitorilor. cinci şi chiar şase încăperi cu funcţii distincte. de aici. obiecte de ceramică şi altele. Planurile mai evoluate. încălzite cu sobe oarbe. o vergea de fier38. apoi în încăperea centrală. puţină lumină pătrundea în încăpere prin hornul de deasupra vetrei. mai întâi în tinda. fie în cuie de lemn bătute în perete. se găseau o masă rotundă. au fost bordeiele cu trei şi patru încăperi: tinda (gârlici) 3 x 5 m. în planul bordeiului a apărut „soba”. Acestea erau acoperite în zilele de lucru doar cu rogojini. pentru că se risca apariţia de bube pe corpul celui care îl arunca. erau aşezate. scoarţe sau chilimuri frumos colorate. op. fie în camera de locuit şi grajd. Această încăpere nu are fereastră. lingurile de lemn etc. în interiorul ei erau „adunate” toate cele necesare traiului. fie în camera de locuit şi celar (cămară). cum mai era numită această încăpere. iar în lungul pereţilor. În colţul opus intrării.. găleţile pentru apă şi căucele din lemn sau aramă. Tradiţia spune că ţestul spart nu se arunca la gunoi. un loc aparte îl ocupa sistemul de încălzire. p. acesta este format dintr-o sobă oarbă de formă prismatică. 38 Tache Papahagi. lateral. dependinţele.

Renunţarea la bordei. III. 278.. p. 108). adăposturi pentru animale sau depozite pentru vin şi alte alimente. 2005. p. în unele cazuri. 154. folosită drept cârciumă şi o a doua încăpere de aceeaşi lungime utilizată ca dormitor. S. 1974. Mazilescu. printre altele. De altfel. env. încăperile mai erau folosite drept cârciumă41. „se compunea dintr-o încăpere lungă de 20 de m. 43 C. în „Oltenia-documente. nr. cercetări. 1940. 44 Ibidem. cit. Bucureşti. op. Gh. care au asigurat un confort similar locuinţelor de la suprafaţă. 2. Identificarea bordeiului cu o locuinţă insalubră este numai parţial justificată pentru că. Craiova. în care era construită o fântână”42. dispunând de două ieşiri în «inima pădurii». şi cel exterior. p. cârciumi. op. 1940. inexistenţei plasticii arhitecturale. ils ont formé le paysage caractéristique du sud de l'Olténie. Dăinuind din vremuri îndepărtate. p. nr. Originea şi răspândirea…. p. în „Historica”.. culegeri”. Focşa.Vechi tipuri de locuinţă pe teritoriul Olteniei 325 ________________________________________________________________ La bordeiele cu plan dezvoltat (5-6 încăperi) ale locuitorilor mai înstăriţi din secolul al XIX-lea. Biserica-bordei din Oltenia. ca tip de locuinţă. avec des maisons construites au dessus du sol. . 11. Biserica-bordeiu din Oltenia. 50-70% des logements sont sous cette forme. habitations souterraines appelées huttes (bordeie). p. la câmp şi în care se păstra vinul44. nu numai ca locuinţă umană. Nicolăescu-Plopşor. 42 Nicolae Niţu. cit. evoluat. Hutte (bordeiul) a été utilisé dans les régions rurales et les zones 41 Nicolae Niţu. bordeiele. au avut loc îmbunătăţiri constructive. 21. prin utilizarea lemnului şi a cărămizii. cartea I. cartea I. creşteri ale spaţiului interior (bordeie cu mai multe încăperi). ne pun la dispoziţie referinţe asupra culturii materiale şi spirituale a comunităţilor umane de la acea vreme şi până în prezent. se datorează. Evoluţia aşezării locuinţei şi gospodăriei pe valea Oltului inferior. 7. în „Mitropolia Olteniei”. Cele două încăperi comunicau între ele printr-un tunel. cercetări. alături de tipurile de bordeie menţionate au mai existat bordeiaşul – un bordei pentru animale cu o singură încăpere şi bordeiul-pimniţă – construit în vie. p. rămas în urmă. culegeri”. Doru Căpătaru. Jusqu'au XIXe siècle. nr. Craiova. în „Oltenia-documente. către sfârşitul secolului al XVIII-lea şi în cursul secolului al XIX-lea. Un astfel de bordei-cârciumă. 1. p. Ion Ionescu de la Brad menţionează pentru Câmpia Olteniei 11 biserici bordei: 3 în plasa Balta şi 8 în plasa Câmpu (Ion Ionescu. Bisericile bordei din Oltenia. din cauza poziţiei faţă de sol.175-176. ci şi ca lăcaşuri de cult. 154. Ioan S. LES ANCIENS TYPES DE LOGEMENTS EN OLTENIE (Résumé) Dans la région sud de plaine il y avait. aspectului contradictoriu între spaţiul interior. În satele oltene. de-a lungul evoluţiei sale. uneori chiar superior acestora. chiar şi bisericile au fost sub formă de bordeie43. descoperit pe Valea Călmăţuiului de Teleorman. nr. 11-14. 5-8.

habitation. pubs. Mots-clefs: sud Olténie. hut (bordei). Survécu depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine. les refuges pour animaux ou de stockage du vin et d'autres aliments. mais aussi de lieux de culte. étroitement liés aux réalités historiques et économiques. régions rurales. .326 Anca Ceauşescu _______________________________________________________________________________ urbaines. avec une part élevée. huttes (bordeiele). culture matérielle. nous donne des informations sur la culture matérielle et spirituelle des communautés humaines depuis ce moment jusqu'à maintenant. avec un taux plus élevé dans les villages (plus de 90% en 1860). non seulement d'habitation de l'homme.

Oamenii de pretutindeni alergau la Ioan. arhitectură şi pictură creştină. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. 2 Ibidem. spunând: Acesta este Fiul meu cel iubit întru Care am binevoit. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. nu numai pentru că se simţeau păcătoşi. IV). alături de Naşterea şi de Învierea Domnului. 3 Ibidem. cât şi prin cel al Tatălui din ceruri1. Astfel. fiind curioşi de modul lui de exprimare faţă de prorocirea iminentei pregătiri a fiecăruia. ci şi datorită personalităţii putnernice a acestuia. 2010. fiind atestată pentru prima dată de către Clement Alexandrinul la Alexandria2. la Iordan. Şi-au însuşit această sărbătoare în sec. 24. sărbătorea Naşterii Domnului şi cea a Botezului s-au generalizat treptat în toată lumea creştină. la vârsta de 30 de ani. dându-le sărbătoarea Naşterii Domnului. cele trei persoane ale Preasfintei Treimi: Fiul se botează în Iordan de la Ioan. care s-au împotrivit sărbătoarei Epifaniei4. se arată pentru întâia oară. iar în Testamentum Domini (sec. Liturgica generală cu noţiuni de artă bisericească. III. Bucureşti. de la Înaintemergătorul Său. nr.DATINI ŞI CREDINŢE DE BOBOTEAZĂ DIN COMUNA FĂLCOIU. cu excepţia donatiştilor africani. în apa Iordanului. atât prin glasul lui Ioan. ediţia a II-a. II. Iisus se pregăteşte să vestească pe pământ Evanghelia mântuirii şi vine să mântuiasă sufletele noastre. al IV-lea. alături de Paşti şi Rusalii3. p. Totodată. iar Duhul Sfânt se pogoară ca un porumbel peste Iisus Hristos (Matei 3. Iisus înainta şi el împreună cu mulţimea. Serie nouă. Fiul lui Dumnezeu. fiind mărturisit ca Mesia. 163. prin schimbul cu Răsăritul. Ene Branişte. JUDEŢUL OLT LOREDANA-MARIA ILIN-GROZOIU O zi importantă în calendarul sărbătorilor domneşti sau praznicelor împărăteşti cu dată fixă este 6 ianuarie. pentru dobândirea împărăţiei lui Dumnezeu. o predică privind Boboteaza îi aparţine Sfântului Grigorie Taumaturgul din sec. deoarece la această dată Mântuitorul S-a arătat pentru prima oară în lume. este menţionată printre primele sărbători creştine. Epifania este singura sărbătoare amintită. 327-332 1 . tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist. Sărbătoarea se mai numeşte şi Epifania sau Teofania. 4 Ibidem. Cele mai vechi menţiuni despre existenţa acestei sărbători datează cel puţin din sec. 16-17). Ioan. Tatăl glăsuieşte în ceruri. În Constituţiile Apostolice. În ziua de 6 ianuarie. p. 1993. ARHIVELE OLTENIEI. Astfel. adică Arătarea Domnului. zi consacrată botezului primit de către Iisus.

Contrar aşteptărilor. atunci vom fi părtaşi şi învierii Sfântul Nicolae Velimirovici. Predici. 6 Ibidem. Hristos îi cere lui Ioan să-L boteze în râu. Prin botez. prin slava Tatălui. în româneşte de Anca Sârbulescu. Băjău. Iisus ne dezvăluie taina spovedaniei. Cel fără de păcat. credincioşii luăm parte la toate acestea prin Taina Sfântului Botez.328 Loredana-Maria Ilin-Grozoiu _______________________________________________________________________________ neexistând „nimic care să-ţi sară în ochi. cel care nu avea pentru ce să se pocăiască. Primind botezul pocăinţei de la Ioan. 7 Ibidem. Bucureşti. p. ediţia a II-a. p. Putem afirma că. sfinţirea apelor nu constituie doar amintiri ale unui trecut. ediţia a III-a. 2006. dar nu cunoştea planul Lui de mântuire. Iisus ia asupra Sa păcatul lumii în chip întreit: întrupându-se. a mântuirii şi a spălării păcatelor prin căinţă şi lacrimi9. nici în viaţa Lui. Domnul „ne-a descoperit taina pogorământului Său. a venit să fie botezat de Ioan. 2008. 10 Ion L. 83. care se săvârşesc în Biserică. 86. p. în fiecare an8. supunându-se legii şi jertfindu-se6. Editura Ileana. Cele întâmplate la râul Iordan. Căci dacă am fost altoiţi pe El prin asemănarea morţii Lui. după cum se menţionează în pericopa Apostolului. arătarea Treimii. p. 5 . El a reactualizat atât potopul care a înecat lumea pe vremea lui Noe. precum Hristos a înviat din morţi. pentru ca. nici în felul cum era îmbrăcat. cât şi înecarea lui Faraon şi a oştirii egiptene în Marea Roşie7. moartea şi coborârea Sa în mormânt. Buzău. 29). că aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Raze din lumina lui Hristos. Hristos a afirmat: Lasă acum. singurul care l-a cunoscut a fost Ioan Botezătorul: Iată Mielul lui Dumnezeu Cel ce ridică păcatul lumii (Ioan 1. p. întru moartea Lui ne-am botezat? Deci ne-am îngropat cu El în moarte. 9 Ilie Cleopa. Astfel. Editura Mănăstirea Sihăstria. aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii. Mai înainte să-l vadă. ca pe toţi ceilalţi. Ioan strigase că Mesia a şi venit pe pământ. Hristos a coborât în apă nu ca să Se cureţe pe Sine. 385. 8 Ştefan Slevoacă. nici în înfăţişarea Lui. 26). Din cadrul mulţimii. Aşadar. În slujirea dreptei credinţe-Predici-. Ioan l-a recunoscut pe Hristos. 84. care se citeşte la Botez: „Au nu ştiţi că toţi câţi în Hristos Iisus ne-am botezat. a jerfirii de Sine”10. prin botez. sfârşind cu patimile. p. că se află printre oameni: În mijlocul vostru se află Acela pe care voi nu-L ştiţi (Ioan 1. care nu strălucea prin asprimea ascezei ca a lui Ioan”5. Editura Episcopiei Buzăului. Predici la praznice împărăteşti şi la sfinţi de peste an. ci ca să se înece în chip simbolic omul cel vechi. ci evenimente actuale. 2007. La împotrivirea lui Ioan. 1996. şi noi. botezul Domnului. Editura Policrom. 152. omul păcătos. 117. Craiova.

Ritualurile şi tradiţiile. pentru a evolua duhovniceşte. în vederea dobândirii împărăţiei cerurilor12. care este în perioada de început a formării sale. se învrednicesc de arătarea tainelor dumnezeieşti descoperite la Iordan. aşa cum s-au învrednicit mulţi sfinţi şi mucenici ai lui Hristos. Bucureşti. dar şi legumele sunt altele. deşi nu avea nevoie nici de pocăinţă.. p.. p. cu desăvârşită smerenie şi ascultare de Dumnezeu. înainte de aprinderea focului. se strângea cenuşa din sobă şi gunoiul din casă pentru a fi păstrate până primăvara. iar al treilea botezul mucenicesc. Să reţinem o mărturie în care el se practică de Bobotează: „Când eram tânără. Astfel. 12 Ibidem. Maria Cornescu. ieşim din apă una cu Hristos Cel viu. 11 . acum. păcătoşi fiind.). şi după ce măturam. judeţul Olt. şi nu numai. aşteptam cu Molitfelnic. 13 Ibidem.. Aveam o recoltă bogată. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. ca să se nimicească trupul păcatului. ne-a arătat legătura pocăinţei cu Sfântul Botez. 55-59). de Sânziene. Martirul pentru Hristos e socotit chiar un al treilea fel de botez. 14 Inf. pocăinţa este absolut necesară după Taina Sfântului Botez13.. Dar. la Bobotează. care cugetă la mântuire zi şi noapte. 43-44. s-au păstrat în această zonă a Olteniei. al doilea botezul lui Hristos cu Duh Sfânt şi cu foc. Oamenii. că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El.. Este vorba despre un om nou. De asemenea. 2006. Iisus a primit de la Înaintemergător botezul în Iordan. botezul cu sânge” (Fapte 7. Iată ce a mărturisit Sfântul Vasile cel Mare în legătură cu botezul: „Coborând în apă murim împreună cu Hristos. când o împrăştiam pe pământ în martie pentru a-l face rodnic şi a-l proteja de gândaci. Dimineaţa. devreme.. nu se mai păstrează obiceiul. omul se naşte cu adevărat spiritual. Ritul ursitului este încă viu în această zonă a Olteniei. strângeam gunoiul şi-l păstram până primăvara tot pentru straturile de legume”14. El ne-a dat exemplu personal prin intrarea Sa în apa Iordanului. deci în sânul Bisericii. funcţia ritului fiind aceea ca fata să-şi viseze alesul.. Cunoscând aceasta. Acest rit este practicat la patru sărbători de peste an: la Anul Nou. Cele întâmplate la botezul lui Hristos s-au întâmplat la botezul fiecăruia dintre noi. luam cenuşa din sobă cu ajutorul unui vătrai şi o păstram în găleţi până primăvara. primul fiind botezul lui Ioan cu apă. Cioroiu. Astfel. în numele Sfintei Treimi. pentru a nu mai fi robi ai păcatului”11. p. 122. se naşte pentru a doua oară duhovniceşte. fiind pline de semnificaţii. După întreita cufundare în apă.. intră în apa Botezului. 86 ani. judeţul Olt 329 _______________________________________________________________________________ Lui. de Sfântul Andrei. insuflându-ne harul Său cel atotputernic (. 124. când se presărau peste straturile cu legume: „Dimineaţa. Dulcele Duh al lui Dumnezeu se pogoară asupra noastră ca un porumbel. privind Boboteaza. 2010.Datini şi credinţe de Bobotează din comuna Fălcoiu. Aceia însă. Deşi era fără de păcat. sfinţit. ajunul Bobotezei este un moment prielnic descântecelor şi altor practici magice. şi ies născuţi a doua oară prin apă şi Duh.

poarta larg deschisă. pentru a fi sfinţite şi consumate în ziua de Bobotează „În fiecare an trăim aceeaşi emoţie. pe care le puneam sub pernă. tradiţia spune că: fetele care cad pe gheaţă în ziua de Bobotează se vor mărita în acel an. 75 ani. cei care au necazuri şi tinerii care doresc să aibă noroc în căsnicie. Busuiocul sub pernă se pune nu numai în noaptea de Bobotează. Are la el buchetul de busuioc uscat. Maria Pescaru. pentru că se dă. 2010. ci şi de Sânziene: „În noaptea sărbătoarei de pe 24 iunie. în acea familie. pentru ca să-şi viseze viitorul soţ. Ion Negru. Cioroiu. În ajun. se săvârşeau practici de aflare a duratei vieţii.330 Loredana-Maria Ilin-Grozoiu _______________________________________________________________________________ nerăbdare Boboteaza. . aranjăm lucrurile prin casă şi deschidem porţile pentru a-l primi cum se cuvine pe preot. judeţul Olt. iacă am ajuns în acest sat”15. 19 Inf. Părintele stă de vorbă cu fiecare dintre noi. Preotul şi cântăreţul sfinţesc cu aghiasmă fiecare odaie. Persoana al cărui cărbune se stingea. ţin în această zi post negru. Cioriou. Cioroiu. însoţit de cântăreţul bisericesc. ne urează un an bun şi ne îndeamnă să venim la biserică şi să avem sufletele întotdeauna pregătite pentru Dumnezeu”19. De obicei. 2010. 74 ani. judeţul Olt. aceeaşi bucurie aşteptând preotul satului să vină cu Boboteaza. Teodora Pescaru. va fi cel al cărui cărbune se va stinge mai repede: „Tineri fiind. fiind folosită sintagma „gerul Bobotezei”. Se credea că primul care va muri. Astfel. nu se dă nimic cu împrumut. îi cerem din mănunchiul de busuioc câteva fire. Cioroiu. 2010. şi căldăruşa cu aghiasmă. Tot în legătură cu această sărbătoare. Înainte de culcare. Eu m-am visat peste un deal. astfel. există obiceiul ca fetele nemăritate să-şi pună sub pernă busuioc. luam cărbuni din vatră şi îi numeam după cum ne chema pe fiecare. pomii sunt încărcaţi cu omăt sau brumă. Ne trezim de dimineaţă. animalele din grajduri vorbesc între ele despre vechi comori ascunse. se luau cărbuni din vatră şi se denumeau cu numele tuturor membrilor familiei. icoana Sfântului Ioan Botezătorul. care „este un semn de belşug pentru întreg anul”18. anul va fi bogat în pâine şi peşte. Teodora Pescaru. dacă. aceştia vor avea rod bogat. în dimineaţa de Bobotează. preotul. 46 ani. judeţul Olt. În ajunul 15 16 Inf. şi aşa a fost. Este aşteptat cu casa curată. belşugul din casă. 78 ani. 17 Inf. 2010. Stela Ciunescu. Cioroiu. crucea. se spunea că va muri prima”17. Aşteptam curioşi şi nerăbdători să vedem care dintre cărbuni se stinge primul. în această perioadă este foarte frig. judeţul Olt. Şi acum fetele mai păstrează acest obicei”16. dacă în ziua de Bobotează vremea este frumoasă. 18 Inf. dăm zăpada de la poartă. În seara de Ajun a Bobotezei. iar pe masă se aşează tot felul de bunătăţi. umblă din casă în casă pentru a sfinţi locuinţele oamenilor cu apa care a fost sfinţită în dimineaţa acea după Liturghie. fiindcă atunci făceam vrăji ca să ne cunoaştem ursitul. Inf. Când venea preotul cu Boboteaza. judeţul Olt. începem noul an cu sufletele curate şi casele sfinţite. departe.

Ion Negru. transformată în aghiasmă. participând cu drag la ritualul sfinţirii Agheasmei celei mari. fiecare copil cu sticluţa plină va merge acasă. După ce se sfinţeşte apa. Să te botezăm. judeţul Olt 331 _______________________________________________________________________________ Bobotezei. Stela Ciunescu. Pregătirea sfinţirii apelor este realizată de către fiecare comunitate cu mare atenţie. ne rugăm la bunul Dumnezeu să ne ierte păcatele şi să fim sănătoşi. „cine nu mănâncă nimic va fi sănătos şi norocos tot anul”20. . casa şi interiorul casei: „Dimineaţa.. Această apă sfinţită are puteri miraculoase. Chiar şi copiii sunt interesaţi de sărbătoarea Bobotezei. Vor merge la acele case ale căror gazde vor avea un sărbătorit cu numele de Ioan. Ioan. 386. este înfrumuseţată cu clopoţei şi cu tobe lucrate din ciururi de făină. nu se strică niciodată. op. apoi bem puţin pe nemâncate pentru a ne curăţi sufletul”22. pe care o păstrăm în casă şi o folosim cu cea mai mare grijă. oamenii sfinţesc cu agheasmă şura. Locul de desfăşurare a slujbei se alege împreună cu preotul satului. Este mare păcat să verşi apa sfinţită sau să o bei după ce ai mâncat. copiii vin la casele sărbătoriţilor. Pregătiţi cu busuioc împodobit cu fir roşu şi cu panglică colorată. în imediata vecinătate a unei ape curgătoare. se strâng cete-cete şi stabilesc pe unde vor colinda. agheasma se poate lua numai după spovedanie. Astfel. 20 21 Inf. unde se va pregăti pentru colindatul de Bobotează. doar în anumite zile ale anului. care. mergem la Biserică. grajdul. în gospodăria unui om sau în curtea bisericii. judeţul Olt. După slujba de sfinţire a apei. fiind îmbrăcaţi cu haine noi şi având asupra lor o sticlă împodobită cu busuioc şi fir roşu. în ajunul sărbătorii Sf. Cu apa sfinţită stropim vitele şi nutreţul lor. Apa sfinţită acum. Cioroiu. Odată ajunşi acasă. 22 Inf. unde rostesc de trei ori: „Ieşi Ioane afară. curată şi plăcută la gust vreme îndelungată. de asemenea. judeţul Olt. înainte de asfinţitul soarelui. cit. se ţine post negru. După ce preoţii fac Agheasma mare. Participăm la slujbă. animalele. cu apă sfinţită pe care o poartă într-o căldăruşă. rămâne proaspătă. până la încheierea praznicului. p. Credincioşii trebuie să bea din Agheasma Mare timp de opt zile. După cum a remarcat preotul Ştefan Slevoacă: „Agheasma este o dovadă a dreptei credinţe. După aceea. din ajunul Bobotezei.Datini şi credinţe de Bobotează din comuna Fălcoiu. Cu apă sfinţită. de obicei într-un spaţiu mai larg. Ştefan Slevoacă. unde se află cel puţin o fântână. toate apele sunt sfinţite. Luăm apă sfinţită în sticle. fiecare credincios ia această apă sfinţită în vasele cu care a venit de acasă. un argument puternic împotriva acelora care tăgăduiesc Biserica Ortodoxă şi uneori se leapădă de aşezămintele sale străvechi”21. pomii din livadă. Agheasma Mare. de Bobotează. peste care se aşează o folie de nailon. Cioroiu.

Desigur. La ieşirea din casă. being rich in significations. judeţul Olt. taught the people about repentance through the Christian baptizing. 23 24 Inf. 11). sunt răsplătiţi cu mere. OLT COUNTY (Abstract) In the calendar that encompasses the set feasts and the church festivals. De asemenea. in the name of the Holly Trinity. in the holly water of the river Jordan. the Holly trinity. prăjituri şi bani. iar copiii îşi continuă colindele specifice acestei sărbători. există obiceiul ca şi fanfara satului să cânte pe uliţe. 5). p. numit botezul pocăinţei (Matei 3. . Christ was baptized in the river Jordan not because He needed to clean Himself but because nothing from the God’s justice should remain unfulfilled by Him in Heaven and on earth. 1-11). au o dublă semnificaţie: de alungare a spiritelor rele care bântuie libere de la Crăciun. Iisus Hristos s-a botezat de la Ioan pentru ca nimic din voia şi dreptatea lui Dumnezeu să nu rămână neîmplinită de El în cer şi pe pământ25. se oficiază din alte motive şi are alt rost. În această zonă a Olteniei. the Baptizing of Jesus. the 6th of January is dedicated to the Baptizing of Jesus. holly water. dar şi de atragere a belşugului. Because all the people baptized by John the Baptizer didn’t receive neither the Holly Spirit nor the absolution of the sins. concordând cu evenimentele relatate de Sfânta Scriptură. op. îndemna pe cei botezaţi la pocăinţă şi la credinţă în Hristos: Eu vă botez pe voi cu apă. trăiască Sfântul Ion!”24. Maria Cornescu. rostesc de trei ori: „Uraaaaaaa. anumite forme ale tradiţiilor populare s-au menţinut. 25 Ilie Cleopa. participanţii fiind invitaţi de către sărbătoriţi în casele lor. mâncare. legate de Bobotează. datinile şi obiceiurile legate de Bobotează sunt încă vii. this baptizing announced the Christian one. cit. by His precursor John. Inf. unde sunt cinstiţi cu vin.332 Loredana-Maria Ilin-Grozoiu _______________________________________________________________________________ De la Dumnezeu”23. the Son of God. prăjituri şi bani. gazda va fi foarte bucuroasă şi îi pofteşte în casă. Keywords: rites. nuci. Maria Pescaru. 140. to sanctify.. John the Baptizer. judeţul Olt. Toate aceste obiceiuri. Botezul lui Ioan. ceea ce demonstrează că. Botezul creştin de mai târziu. CUSTOMS AND BELIEFS CELEBRATED ON EPIPHANY DAY IN THE COMMUNE FĂLCOIU. cu apă şi cu duh (Ioan 3. The rituals and the traditions regarding this holiday were kept in this area from Oltenia and not only. dar Cel ce vine după mine vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc (Matei 3. La final.

uneori. totodată. vorbe. Serie nouă. de cultură. grupurile de apartenenţă. interferenţele între acestea Pierre Bonte. Conceptul de identitate deschide dezbateri pe axa personalitate – persoana – grup social. Conceptualizarea – deşi reprezintă un aport indiscutabil în ceea ce priveşte creşterea rigurozităţii comunicărilor ştiinţifice. ereditate. de religie. Datorită multiplelor sale aspecte. p. Dicţionar de etnologie şi antropologie. al vieţii. Aşadar. teorii. comunitate-spirit comunitar. etnologică. tocmai pentru a-l putea explora. pentru a putea sesiza echilibrul dinamic al unei culturi vii. purtătoare ale unor semnificaţii prin permanenta lor anexare unor direcţii de cercetare. Dincolo de esenţializare. care pot fi şi ele interne (sentimentul de apartenenţă. 217. p. Conceptul de identitate a trezit numeroase dezbateri în sfera ştiinţelor socio-umane. Editura Polirom. metodologii diverse. spaţiul dezbaterilor ştiinţifice se detaşează. mediu social. se face distincţie între identitatea individului şi identitatea socio-culturală colectivă. acesta din urmă putând fi definit „după criterii obiective interne (comunitate de origine. 333-340 1 .) şi după criterii subiective.) sau externe (atenţia îndreptată asupra grupului de către societatea din jur)”1. sintagmele utilizate. în cadrul diverselor comunităţi. de cotidian. 2010. rolul economiei etc. prin generalizări. Existenţa unui nucleu identitar stabil permite acumulări şi deveniri pe parcursul vieţii. Michele Izard. Iaşi. particularităţile date de apartenenţa naţională. Referindu-ne mai degrabă la aspectele socio-culturale pe care le implică acest termen. influenţa diverselor grupuri sociale. expresiile. identitatea socio-culturală reprezintă un subiect abordat din diverse perspective – psihologică. întregind fiinţa spirituală a omului. legăturile de solidaritate dintre membri etc. situaţia la nivelul societăţii globale. abordarea noastră se va realiza din perspectivă etnologică. nr. toate acestea sunt sintagme devenite uzuale şi. referitoare la moştenire genetică sau trăsături asimilate. 24. impresii. permanentele schimburi de gesturi. există un spaţiu al cotidianului. ARHIVELE OLTENIEI. identitatea socio-culturală trebuie raportată la mai mulţi factori – familie. să nu evidenţieze sau să recupereze toate aspectele pe care le implică formulările. sociologică. memorie colectivă. riscă. Aşadar. ci o aşezare într-un dialog continuu.REECHILIBRAREA DINAMICĂ A SPIRITULUI COMUNITAR PRIN PERFORMAREA DIFERITELOR CATEGORII FOLCLORICE GABRIELA BOANGIU Identitate socio-culturală. Conceptual. legăturile de rudenie dintre membrii grupului) sau externe (parcurs istoric comun. al viului – nu este un paralelism. 2007.

3 Ibidem. „Cine povesteşte. povestitului – pe de o parte ca mijloc de îmbogăţire a vocabularului. sunt tot atâtea problematici ale basmului. povestitul se bucura de un loc special în spaţiul social. identitatea este mai degrabă un proces prin care nucleul stabil al acesteia (configurat din particularităţi individuale. Educaţia formală. însă mijloacele de „împlinire” ale acestuia diferă: înainte povestitul regla sau chiar era responsabil printr-o prismă educaţională. Cultură orală şi informaţie transculturală. răspândirea într-un areal cultural. p. Editura Academiei Române. care este creaţia concretă a variantei”3. festivităţilor. 83. cum este răsplătit. Astfel. de conştientizare a mesajului educativ. ca şi în cele actuale. ce calitate socială are povestitorul. stabiliza. valori spirituale. acceptate ca normă de grup”2. De aceea. şcoala. legăturile fundamentale şi tematice cu alte specii. principiile de viaţă urmărite au mai multă profunzime şi stabilitate. sunt elemente relaţionate cu această calitate. Sabina Ispas. Povestitul a îndeplinit şi o funcţie semirituală protectoare. datorită predefinirii unor valori sociale şi socializării primare a individului. pentru cine. evenimentelor culturale. şi determină apartenenţa unei creaţii concrete la una sau alta dintre categoriile narative. Fiind o componentă fundamentală a fenomenului folcloric. formal şi informal. poate să folosească aceste pârghii înspre o revenire a funcţiei pedagogice a povestirii. idealurile. cât durează. credinţe. care sunt căile prin care a primit şi a transmis naraţiunile. în cadrul unui proces bipolar. fie că este vorba despre o asociere mai amplă – comunitate etnică sau naţiune – în această situaţie şi valorile. în general. Bucureşti. idealuri. alături de multe alte întrebări. când. reafirma. 82. În comunităţile de odinioară. este un act de comunicare prin care este mânuit un sistem de valori rezultat din evoluţia socialului. aptitudini. naraţiunea. fie că este vorba despre un grup mic – ce împărtăşeşte aceleaşi valori. identitatea etnică sau naţională este stabilă. care sunt esenţiale pentru definirea lui ca specie narativă şi pentru precizarea rolului pe care îl deţine în procesele informativ şi educativ. Aşadar. pe de altă parte. profesional şi neprofesional. astăzi a dobândit o funcţie difuz-educativă. unde. p. idealuri. gradul de veridicitate pe care îl acordă ascultătorul şi povestitorul evenimentelor şi existenţei eroilor. aspiraţii. Astfel. anumite comportamente şi atitudini faţă de anumite situaţii) intră în relaţie cu alţi factori sociali. ale naraţiunii. 2003.334 Gabriela Boangiu _______________________________________________________________________________ fiind evidente. „basmul este o categorie prin excelenţă socială. cu deosebire basmul fantastic. modern şi improvizaţie. înaintea reactualizărilor periodice ale unor principii şi însemne identitare prin intermediul ritualurilor. vorbind astăzi despre o cultură identitară care conferă particularitate/specificitate unei unităţi sociale. 2 . migrând mai mult în spaţiul entertainmentului. este o rezultantă a colaborării dintre imprimat şi oral. care-l pot consolida. trinomul personalitate – grup social – comunitate se articulează prin pârghii socio-culturale. de lărgire a expresivităţii sale şi valorizare pozitivă a acesteia.

concentrică. . o deschidere spre noi posibilităţi. limbă şi popor». prin care se exprimă grupul. legitimate printr-o «genealogie şi un spaţiu conceptualizat ca atare». cunoscute la nivelul întregii ţări. reprezentând „o sumă de identităţi locale. pe de o parte. colindatul – poate exista o performare posibilă: constituirea cetei de colindători. în acest sens. îşi împlinesc această funcţie la nivel familial. de a identifica şi conserva valorile imateriale de patrimoniu. În ceea ce priveşte calendarul popular. Existenţa individului îşi găseşte repere de identitate în sistemele şi structurile psihologice. una din mărcile pertinente pentru definirea identităţii etnice. de echilibru al energiilor pozitive. de exemplu. îi asigură echilibru şi statut bine precizat”5. o semnificaţie particulară. obiceiuri. dar şi cel familial. Identitatea etnică achiziţionează. aşadar. De exemplu. pe perioada sărbătorilor de iarnă. adică restabilita Ordine. prin pârghiile simbolice ale obiceiurilor. importantul rol al folclorului în consolidarea şi reafirmarea unor valori. se consolidează sau se reafirmă continuu printr-o serie de ritualuri. practici de iniţiere. folclorul este. etnică. ci au o reprezentare secvenţială. de reaşezare a vieţii pe făgaşul de bun augur al unei noi ciclicităţi.. De fapt.Reechilibrarea dinamică a spiritului comunitar 335 _______________________________________________________________________________ Observăm. de ataşament faţă de comunitate.. fie că este vorba despre sărbători populare. pot fi menţionate etape ce nu se exclud reciproc. chiar la nivelul întregii comunităţi. p. în diferitele culturi ale planetei sunt strâns legate de convingerea că aici se află unele dintre caracteristicile identitare. Identitatea culturală. săteşti şi orăşeneşti. norme de grup şi principii ale comunităţii.. are un rol bine precizat. Calendarul popular românesc reprezintă un corpus de astfel de evenimente. uneori poate oferi ocazia unor debuşeuri sociale – un haos ordonat ce redevine Cosmos. sau local (Crăciun. în funcţie de particularităţile comunităţii. Strădaniile organismelor naţionale şi internaţionale de astăzi. 52. Rusalii etc. apoi performarea propriu-zisă. fie că este vorba despre anumite zile patronate de diferiţi sfinţi (sărbători religioase). sărbătorile sunt performate la nivel comunitar. totodată. respectiv contexte de performare. cum este cazul alaiurilor de colindători. care impune o serie de practici din partea familiei ce primeşte colindătorii. Ritualul – pârghie sacră de comunicare şi mediere între colectivitate şi divinitate –. Paşte.). taumaturgice. Astfel. Ritualic. „alături de limbă. Prin identitate etnică se realizează acea «fuziune între teritoriu. p. în funcţie de vârstă. în spiritul comunitar. pot fi identificate mai multe tipuri de evenimente. Ibidem. tradiţii. Reperele acestea îi oferă siguranţă. Reprezintă. încărcate cu funcţii benefice. de depăşire a incertitudinilor şi orientare a vieţii pe făgaşul energiilor benefice. iar pe de alta. menite să creeze sentimentul de apartenenţă. orice ritual are această funcţie de echilibru. individuale şi de grup”4. în care sunt încorporate identităţile individuale. sociale şi de alt tip. în funcţie de 4 5 Ibidem. 47. de purificare. în special ale măştilor tradiţionale. Pe de o parte.

ale diverselor subgrupuri. Vorbirea cotidiană reprezintă un aspect particular. El este un facilitator.336 Gabriela Boangiu _______________________________________________________________________________ vârsta membrilor. se constată anumite distincţii. acest rol poate fi performat de un pol de mediere. învăţător. Astfel. flexibilitatea disponibilităţilor şi expresivitatea sa verbală i-a conferit posibilitatea cunoaşterii. forţa coercitivă. De obicei. forţa tradiţiei. a povestitului. de pondere. funcţia de integrare. flexibilitatea expresivă. principii. se constată o coagulare a energiilor pozitive întru refacerea spiritului comunitar prin numeroase pârghii de reconfirmare a identităţii comunităţii. simţul de observaţie dezvoltat. la nivel individual. aşadar. individual împlinesc. echilibrare. basmul. pe de altă parte. O serie de categorii folclorice îndeplinesc. e mult mai puternică. pe care vom încerca să le prezentăm prin prisma funcţiilor de reechilibrare dinamică a spiritului comunitar. cât şi individual. a obiceiului. Deşi un stil de a vorbi nu reprezintă întotdeauna un fel de a fi. socializare. Categoriile folclorice. trebuie recunoscută importanţa acestuia în configurarea personalităţii. bătrânii satului. atât la nivel comunitar. Astfel. Putem vorbi despre o specializare non-formală. adaptare. este mult mai mare. acestea se suprapun unor sărbători anterioare. Alteori. şi al colindatului propriu-zis. interpersonale. Se reactualizează coeziunea comunitară. snoava. consolidează spiritul comunitar. norme. întrebări despre cum este trăit ritualul în mediul citadin? Care îi sunt actanţii? Cum este „construit” pentru a avea impactul dorit? Care îi sunt semnificaţiile reafirmate? Zilele oraşului reprezintă unul dintre contextele actuale ale festivităţilor contemporane. dobândind un rol de echilibrare. povestirea. dar şi asemănări între mediul citadin şi cel rural. Uneori.. Referitor la contextul performativ. Apar. de educare în principal. un sfat al vârstnicilor (cu importante funcţii sociale de reaşezare a ordinii la nivel comunitar). dar şi emoţională. ironia. sunt: legenda. căci personalitatea creatoare include natural aceste roluri performative. cum este cazul Căluşului. capacitatea de a improviza. totuşi. reglatorie. menite să centreze atenţia şi să reafirme spiritul comunitar latent. căci mobilitatea. statutul civil. familial. funcţii de reechilibrare. pe de o parte. a identificării cu numeroase valori. cu funcţii specifice în cadrul comunităţii. de asemenea. care ar merita o atenţie deosebită în studiile viitoare. aceste articulări la nivel comunitar. a participării. adaptare – eventual ritualuri de iniţiere. empatia. prezenţa de spirit. . inter şi intra generaţionale. un stil particular de a vorbi individualizează o personalitate. al copiilor. reconfirmă un rol social. Despre principalele categorii folclorice şi rolul lor în reechilibrarea ordinii sociale vom vorbi pe larg pe parcursul prezentului studiu. un „expert” în relaţiile interumane. reprezintă câteva repere în recunoaşterea unei personalităţi cu un rol important în iniţierea şi ghidarea performării ritualurilor. preot. social etc. iar din folclorul obiceiurilor calendaristice vom prezenta unele aspecte ale colindatului cu măşti. care îl recunoaşte şi îl indică fără dificultate. În mediul rural. grupul performativ poate avea funcţii apotropaice la nivelul întregii colectivităţi sau doar taumaturgice.

este echivalentă unei funcţii de ordonare. „Parte din acestea au intenţia vădit satirică. un spaţiu cultural. Hebbel. cu puternice accente moralizatoare. acesta se simţea intim legat de toate ipostazele universului pe care şi le putea dispune după voie. la Ordine. dobândind astfel o funcţie ordonatoare şi de cunoaştere.. capătă o funcţie educativă. Există viziunea „despre un univers nediferenţiat. îndeplinind mai degrabă o funcţie informativă. toate se aflau într-o strânsă dependenţă a cărei cheie se află la dispoziţia omului. caracteristicile. Situat în centrul lumii. Această funcţie de explicitare. sau nu se mai ştiu foarte multe detalii despre particularităţile contextului performativ de odinioară al acesteia. plantele etc. Editura Minerva. 1981. 49. de orientare într-un Cosmos. Cu toată vastitatea lui. după formula lui Fr. cu vădită predilecţie pentru ciudăţeniile oferite de natură şi de viaţă (. Definiţia. p. Problematica mediului social urban sau rural.. Bârlea. structura legendei. ce funcţie are?). în bună parte. Folclorul literar românesc. cât şi cu ocaziile în care este povestită. poate aduce anumite particularităţi structurale ale legendei: în mediul citadin. să permită acumularea cunoaşterii: „Formule sau dialoguri cristalizate. un astfel de univers nu ar avea nimic îndepărtat. Conţinutul său. procesul creaţiei (cum a apărut? – ca o explicaţie. p. menit să liniştească printr-un epistem popular. o enciclopedie a ştiinţei populare. Bucureşti. În mod obişnuit.Reechilibrarea dinamică a spiritului comunitar 337 _______________________________________________________________________________ Legenda nu are un caracter performativ. Comentariul legendei se concentrează în jurul trăsăturilor neobişnuite. cauzală. întâmplarea născocită fiind o pură anecdotă. Ibidem. excrescenţele legendare pe marginea întâmplărilor. guvernat în totalitatea lui de sistemul simpatetic al corespondenţelor: faptele de pretutindeni sau într-un fel de legătură intimă. . toate conferă un caracter particular contextului performării. aşa cum s-a păstrat ea în circuitul oral până la consemnarea în scris de către feluriţi cărturari”6. 8 Ibidem. Cunoaşterea restabileşte ordinea.. îndeplinind anumite forme cu eficienţă absolută”7. cine este interesat de ea? – interlocutorul. un univers. o apropie de mit. omul. „Legenda denumeşte o naraţiune cu ţel explicativ sau un comentariu despre oameni şi aspecte mai proeminente. dimpotrivă. recunoscut. strămoşii oamenilor. menite să sugereze mai adânc” episodul relatat. al debuşeului explicativ. cu excepţia celor lucizi care le consideră doar legende”8. la discreţia lui. spaţiu ce devine familiar prin cunoaştere. monoregn. perturbarea unuia provocând o stare similară în veriga corespunzătoare lanţului existenţial. de neabordat. dar cele debitate cu ton serios sunt crezute întocmai. de „ştiinţă”. care este sursa? Cine o ştie? Performare specializată sau nu. 47. aşa-zisele zvonuri sunt. Atare alcătuire concordă în chip integral atât cu funcţia legendei. aşa cum ordonarea haosului conduce la Cosmos. în care sunt performate. legenda nu este debitată la prilejurile de povestit ca 6 7 O. ceea ce infirmă pretenţia de veridic.) Suma legendelor ar alcătui un «alfabet al ideilor». Legendele despre obiceiuri – creaţia lumii.

Legendele au avut şi funcţie cultică. în timp ce basmul monopolizează. „identică cu cea a miturilor. p. De asemenea. cultice şi didactice. timp de 40 de zile de-a rândul. mai are şi un sens iniţiatic. recitarea miturilor unde relaţia cuvânt rostit (fapt reactualizat este dominantă). III. în Moldova nordică şi în Maramureş”13. poate potenţa înţelegerea mult mai exactă a ambelor. căci durata îi conferă eficienţă apotropaică prin virtutea de a-l chema pe Dumnezeu la faţa locului”. 13 Ibidem. în grupul de apartenenţă. 139-140. cit. semnificaţie în cadrul unui ritual. hărăzea ciobanului „doi mieluşei cu totul şi cu totul de aur”11. 10 9 . Referitor la această capacitate a omului de a se mira. Ibidem. 140. aspectul pur distractiv al naraţiunii. cineva intervine spre a o elucida mai cuprinzător cu legendele care îi explică anumite particularităţi sau aduc doar aluzii îndepărtate despre unele aspecte”. p. că e ca şi cum ai spune o rugăciune. 1241. folcloriştii subliniindu-i funcţia propiţiatoare. seara. p. p. de exemplu povestirea „basmul lui Dumnezeu” unde. apud O. astfel. relevând fie înrudiri totemice ori explică geneza. Datinile şi obiceiurile poporului român. astfel. Dumnezeu cu povestea aceea înconjoară casa de trei ori şi nu se poate apropia nici o necurăţenie. „povestea trebuie să fie cât mai lungă.338 Gabriela Boangiu _______________________________________________________________________________ basmele şi snoavele. 140. mai cu seamă. Comparaţia legendei cu basmul. cât mai cu seamă prin eficienţa lor apotropaică”9. peşte mult şi recolte abundente prin câştigarea bunăvoinţei spiritelor stăpâne peste păduri. Basmul însă. această funcţie apotropaică poate fi corelată cu ştiinţa/cunoaşterea. Unde se spun poveşti în casă. oferă cunoaştere acolo unde apare uimirea şi întrebarea. deci pentru a alunga spiritele nefaste. ci mai mult sporadic. contextul de performare Ibidem. dobândind un sens sacru. „credinţa în eficienţa naraţiunii de a provoca anumite acţiuni dorite (vânat bogat. prin mijloace diverse întrucâtva. ce „explorează cealaltă latură a naraţiunii rostite în anumite împrejurări. 140. basmul mai are şi o funcţie apotropaică. depăşeşte această treaptă a divertismentului. atât prin reactualizarea conţinutului în cadrul ritului. Această funcţie este atestată „până acum numai la noi. 11 Ibidem. Un rol cultic l-a avut şi basmul.. Povestitul reprezenta o activitate esenţială a vremii de odinioară şi a prezentului. De asemenea. 12 Elena Niculăiţă-Voronca. ţarine şi ape)”10. de a se întreba – vom reveni pe larg în comentariul despre colind şi dialogul divinitate-sfânt-om din textul colindelor. acolo e Dumnezeu”12. după cum solicită împrejurările. totodată ridică nararea legendelor înspre anumite „implicaţii cu caractere numenale. 1204. „De aceea se spune că e tare bine să spui poveşti lungi. Dacă interlocutorii aduc vorba despre o temă ce stârneşte interes. Astfel. op. la o primă vedere. de integrare – prin sensuri metaforico-gnoseologice. Bârlea.

. a bunei stări (. Foarte mult se povestea în familie. „Potrivit unei concepţii străvechi. Munca reprezenta şi ea un prilej de povestit. p. repovestite. denumită uneori şi întâmplare. Se povestea la „furcării” sau la „sboruri” – „şezători de tors”. mediatori ai prosperităţii. a familiei şi destinului persoanei. în această perioadă ei sunt actanţii principali. perioada de iarnă fiind prin excelenţă marcată de posibilitatea reechilibrării spiritului comunitar. Această înrâurire era realizată prin unele acte imitative sau simpatetice (magia imitativă sau prin contact).Reechilibrarea dinamică a spiritului comunitar 339 _______________________________________________________________________________ diferit inducea şi modificări în structura basmului sau a tematicii acestuia. ca mijloc de educaţie şi divertisment. mai cu seamă. tinerii care erau acceptaţi astfel printre maturi. se credea că în această perioadă de tranziţie capitală de la un an la altul. cu eficienţă deosebită în promovarea vegetaţiei. p. când se şi cânta şi dansa. în ipostaze hilare. „Snoava mai îmbracă şi o funcţie paremiologică. instituind antidotul corespunzător”. Basmul a avut şi o funcţie ritualică – familiarizând. Tot despre o funcţie ritualică putem vorbi atunci când se are în vedere „eficienţa cuvântului într-un context”14. p. verificând preceptul că la început a fost cuvântul”16. gospodari. desfăşurarea ciclului naturii pentru a şi-l face favorabil: era perioada deciderii dorinţelor râvnite. Alaiurile cu măşti reprezintă o secvenţă specială în grupul colindătorilor. aşadar. . deoarece prezintă evenimente inedite din viaţa povestitorului sau a celui care relatează evenimente auzite. având similitudini funcţionale cu basmul şi snoava.. face referire la o regulă de comportare. ori datoria călătorului de a plăti printr-o poveste omenia cu care a fost întâmpinat. Urările-colind îndeplinesc o funcţie propiţiatoare şi apotropaică în acelaşi tip. 269-272. deosebit de active în această perioadă”17. „masca fiind o fiinţă numenală. boier..) Atari măşti aveau virtutea de a speria puzderia de spirite vrăjmaşe. p. în această perioadă cuvântul putea deveni faptă. jandarm. întrucât îi dicta împlinirea unui şir de fapte dorite. a orientării înspre fecunditate şi prosperitate a întregii comunităţi. Snoavele critică anumite tare umane. 16 Ibidem. prin anumite procedee. 144-146. sunt un debuşeu clar. omul poate influenţa. a sănătăţii şi. serviciul militar de asemenea. când omul devenea oarecum stăpânul cosmosului. cu însuşiri sacre şi. Copii reprezintă puritatea prin excelenţă. dar mai cu seamă prin rostirea cuvintelor care denumeau lucrurile şi stările dorite. (. 17 Ibidem. satirizând vicii prin conturarea. Ibidem. Povestirea. învăţător. sunt „practici menite să îndepărteze spiritele nocive sau măcar de a le face inofensive..) plăsmuitorul snoavei a preluat din repertoriul proverbelor şi zicătorilor pe cea care putea servi drept concluzie în replica finală”15. Sunt cunoscute grupurile de 14 15 Ibidem. a unor personaje de altfel considerate autorităţi formale sau non-formale în cadrul comunităţii: preot. în genere. tinerii fiind principalii actanţi. prin povestirea unui traseu iniţiatic. Colindatul reprezintă un alt context special. 269. 244.

pe când colinda. le langage quotidien et leur fonction au milieu de la communauté. 18 Ibidem. p. piţărăi sau colindeţi. prin performarea diferitelor categorii folclorice. între urare şi prosperitate.. traditions seront mis en question pour pouvoir mieux comprendre les modalités à travers lesquelles les catégories folkloriques peuvent contribuer à la construction de l’esprit social.. text şi performare.) structura colindei este determinată de funcţia ei de urare înaltă. şi în sudul Moldovei. solemnă. Les contes. communauté. 316-327. zugrăveşte numai domeniul optimului. întrucât amândouă năzuiesc reprezentarea unei lumi profund idealizate. Colinda propriu-zisă aduce în prim plan „reprezentări de grad superlativ. când rămâne o provocare prin prefigurarea rezultatelor sale inedite. între dorinţă şi împlinire. cunoscute sub denumirea de „Moş Ajun (Bună dimineaţa la Moş Ajun) sau colindeţe. pe o scară valorică se ajunge până la mit. aşa cum ar trebui să fie potrivit visurilor multimilenare ale oamenilor. un monde de l’harmonie et pas à un ordre pre-établit. . mémoire collective. Sub acest aspect. se înscriu în modalităţile de reglare a spiritului comunitar. (. prin profilul ei encomiastic. chiar dacă în subsidiar se întrevede contrastul puternic cu lumea cotidiană. mais toutes contribuent au contrôle sociale vers un ordre qui nous fait penser aux Cosmos. Toate aceste obiceiuri şi ritualuri. rămâne o tematică deschisă. la structure du rituel. Ea este guvernată în întregime de hiperbolă. care merită să fie aprofundată. Les concepts d’identité. Elles jouent un role important dans la construction d’une voie symbolique par le biais des differentes moyennes. L’EQUILIBRE DYINAMIQUE DE L’ESPRIT SOCIAL PAR LA MÉDIATION DES CATÉGORIES FOLCLORIQUES (Résumé) Cet article se propose de souligner l’importance de la médiation des diverses catégories folkloriques afin d’établir le rassemblement de la communauté vers un équilibre dynamique. de mediere între omenesc şi divin. Basmul operează cu două categorii de reprezentări – negative şi pozitive. médiation. encomiasticul devenind metoda curentă de creaţie.340 Gabriela Boangiu _______________________________________________________________________________ colindători-copii în sudul şi vestul ţării. esprit social. dar mai cu seamă eficientă”18. Mots-clefs: equilibre dynamique. colinda se învecinează strâns cu basmul fantastic. catégories folkloriques. de la registrul realist cotidian spre cel cu contururi fantastice. groups sociaux. les proverbes et les chansons de Noël seront les principales catégories folkloriques mises en connotation avec le contexte. atestate în Oltenia şi Muntenia. Reechilibrarea comunităţii. les légendes. mai ales în contextul actual.

Educţia sentimentală nu este exemplul romanului scris cu seninătate şi calm. p. experienţa este vorbă goală. Bucureşti. Editura Univers. 349. Tot ce mai am încă de scris mă înspăimântă. nu are aici prea multe cuvinte de spus. Flaubert se află din nou faţă în faţă cu misterul artei şi al scrisului. şi. roman al experienţei şi concepţiei verificate. pe care nu le poţi nici opri când umblă. 346-347. Educaţia sentimentală: Trăiesc absolut ca o stridie. /…/ Aşa e întotdeauna când mă apuc din nou de treabă. există puţine referinţe ale lui Flaubert la acest roman. Pentru artist. ARHIVELE OLTENIEI. Dar de data asta mai mult ca niciodată2. 1985. scriitorul îi mărturiseşte aceeaşi neputinţă: Mi-am recitit planul. prea urât. Ibidem p. se găseşte pe planul trăirilor interioare şi ia forma plictisului şi spaimei. iar particularitatea celor existente poartă marca dorinţei de îndepărtare şi eliberare. La 2 februarie 1869. nr. Experienţa. Experienţa. E ceva dificil. Ar fi timpul să fac ceva frumos şi care să-mi placă1. 24. Cu el. Sunt de aceeaşi teapă cu cămilele. mă plictisesc. care este de presupus că fusese câştigată prin Doamna Bovary. Mai am încă de lucru un an. 1 2 Gustav Flaubert. Nici după un an de la scrisoarea către George Sand romanul nu este gata. adică al tehnicii câştigate care privează arta scrisului de încercarea noutăţii.FILOSOFIE-SOCIOLOGIE EROSUL EUROPEAN ÎN SECOLUL AL XIX-LEA: ABSTRACŢIA CA REŢINERE (EDUCAŢIA SENTIMENTALĂ) ION MILITARU Într-o scrisoare adresată lui George Sand. scriindu-i aceleIaşi George Sand. /…/ Tocmai am terminat o descriere a pădurii Fontainebleau. În general. mă plictisesc. Tocmai atunci mă plictisesc. datată 9 septembrie 1868. Flaubert descrie stadiul la care se afla noua lui carte. Pe de altă parte. a tendinţelor sinucigaşe şi evazioniste. Romanul meu e stânca de care stau agăţat şi nu ştiu nimic din ce se petrece în lume. este adevărat. care mi-a trezit cheful să mă spânzur de unul din copaci. Serie nouă. Corespondenţă. După care îi părăsesc pe burghezi definitiv. Cum mă întrerupsesem trei săptămâni. Flaubert nu era omul experienţei. p. în fond. mi-a fost îngrozitor de greu să reintru în ritm. 341-356 . dacă este de căutat aşa ceva la Flaubert. 2010. nici porni când se odihnesc. fiecare carte însemnând o altă şi mereu nouă experienţă.

Mă scarpin ţipând. a lui Flaubert în marginea Educaţiei sentimentale. 348. Este şi judecata finală. o plăcere şi un chin. Rochia de muselină de culoare deschisă. cu panglici roz care-i palpitau în vânt la spate. În 15 mai 1869. Îmi voi găsi oare vreodată un subiect al meu? O să-mi pice vreo idee înrudită cu temperamentul? Am să pot face vreodată vreo carte unde să mă dărui întreg? Mi se pare. uluit de privirea ochilor ei. cartea mea e gata! /…/ Îmi plesneşte capul. 350. dincolo de opţiune. Avea o pălărie mare de paie. am s-o compar cu o pecingine. În fine. În noaptea de 14 spre 15 mai Flaubert nu dormise. Subiectele nu sunt alese. Broda ceva. . Dar mai am încă trei sau patru de scris înaintea aceluia…”3. N-are a face. singură de tot. o privi. La 15 septembrie 1840. el îşi strânse umerii fără să vrea. de voinţă şi temperament. în acelaşi timp. se răspândea în multe cute. tânărul Frédéric Moreau. Relaţia cu artistul iese din sfera subordonării şi dependenţei. în luna mai a anului 1869. Ibidem p. de noapte trează. că întrezăresc ce trebuie să fie un roman. Şi nu fac nimic din ce vreau! Căci nu-ţi alegi subiectele. Peste doisprezece ani. mi-am luat o greutate de pe inimă”4. ia vaporul pentru a se întoarce în regiunea natală. „Asta-i tot ce am avut mai bun!” – sunt cuvintele ultime ale personajului său. * Educaţia sentimentală este povestea de iubire dintre tânărul Frédéric Moreau. Când trecu el. Ultimele retuşuri şi ultimele cuvinte aparţin unei nopţi de nesomn. Flaubert moare. în urma unei hemoragii cerebrale. cu bacalaureatul abia trecut. stropită cu picouri mici. de care se îndrăgosteşte instantaneu. şi doamna Marie Arnoux. tot în luna mai. date care să particularizeze povestea de iubire dintre Frédéric Moreau şi doamna Arnoux. Educaţia sentimentală. Bandourile negre îi conturau coada sprâncenelor lungi. Arta devine impersonală. ea ridică fruntea. Nu există. care coborau foarte jos şi păreau a-i strânge drăgăstos ovalul chipului. ieşite din temperamentul care să autentifice persoana. în economia Educaţiei sentimenatale. care-i crează lui Flaubert atâtea probleme de concepţie. „Fu ca o apariţie. va fi gata abia peste câteva luni. 3 4 Ibidem p. Arta devine liberă şi capricioasă. ţi se impun ele. recent bacalaureat. bărbia. Frédéric Moreau. aprecierea obosită. După ce se aşeză ceva mai departe pe aceeaşi latură. Ea era aşezată în mijlocul băncii. în clipele mele de vanitate. În timpul călătoriei o cunoaşte pe Marie Arnoux. nu depind de bunul plac şi nu sunt conforme unei voinţe controlate. E.342 Ion Militaru _______________________________________________________________________________ „Cât despre furia mea de a lucra. Nogent-sur-Seine. soţia unui om de afaceri. sau cel puţin el nu desluşi pe nimeni. la ora cinci fără patru minute îi scrie prietenului Jules Duplan: „Da. şi nasul drept.

7 Ibidem. apare un altul. 1982. în Flaubert. el făcu câteva ocoluri la dreapta şi la stânga ca să-şi ascundă manevra. 13-14. şi sentimentul imaginar. tot acum apare complinirea iubirii în imaginar. apare sentimentul spaţiului ce nu poate fi străbătut. fără să-i fi lăsat măcar o amintire”6. Flaubert. adică ceea ce nu poate genera iubirea: „Cu cât o privea mai mult. sentimentul real. o talie atât de cuceritoare. Alături de sentimentul apărut în urma privirii intense – pentru că privirea este aici responsabilă de naşterea sentimentului sceptic al iubirii. nici degete atât de fine. cu alte cuvinte. 16. atipice şi neconforme iubirii. locuinţa. adică privirea intensă: cu cât o privea mai mult – produce scepticism: cu cât o privea mai mult. ca la un obiect extraordinar. Educaţie sentimentală.Erosul european în secolul al XIX-lea: abstracţia ca reţinere (educaţia sentimentală) 343 _______________________________________________________________________________ toată făptura ei se profila pe fondul aerului albastru. Care îi erau numele. p. că arta. încărcată de clişee şi locuri comune. S-a spus despre această primă scenă că este artificioasă. toate rochiile pe care le purtase. Până şi dorinţa posesiunii fizice pierea sub o nevoie mai adâncă. 6 Ibidem. Se uita uluit la coşul ei de lucru. 5 . Educaţie sentimentală. lezează obiectul în sine. Încă din faza de debut a iubirii. în vreme ce rochia ar mătura frunzele îngălbenite. sub strălucirea ochilor ei 7! Cele două se vor însoţi continuu de acum înainte. sentimentul unei prăpastii active? Pe de altă parte. imaginat. Ispitirea sfântului Anton. străbătute cum erau de lumină. optimist şi încrezător. că iubirea. în senzaţiile de primă ordine. dar în măsură să furnizeze şi el fericire – fericire imaginată: Ce fericire să urci alături. Cum stătea mereu în aceeaşi atitudine. când sentimentul nu devenise stabil şi percepţiile nu erau ordonate. tânărul Frédéric Moreau are sentimentul descurajant al imposibilităţii şi renunţării. astfel construită. ascultându-i glasul. fără să-i fi smuls un cuvânt. trecutul? Dorea să cunoască mobilele din odaia ei. p. debutează cu stângul şi tot traseul ei ulterior va purta amprenta sentimentelor de început. Nu văzuse niciodată o piele brună atât de frumoasă. Trei povestiri. Editura Univers. Se gândea că va trebui s-o părăsească definitiv acum. prudent şi imprudent. cu atât simţea cum se cască prăpăstii între el şi ea. într-o curiozitate dureroasă care n-avea limite”5. oamenii pe care îi frecventa. În geneza iubirii de aici apare tot ce este mai paradoxal. apoi se instală foarte aproape de umbra ei rezemată de bancă şi se prefăcu a privi o şalupă pe râu. cu atât simţea cum se cască prăpăstii între el şi ea – sentiment negativ şi descurajant. fantast şi ireal. sceptic şi temător. în curând. de unde şi paradoxul: nicio iubire nu se naşte în urma unui sentiment de scepticism! – dar şi ciudăţenia: cum de tocmai privirea. viaţa. Bucureşti. cu braţul în jurul mijlocului ei. Cum poate apărea o iubire atunci când în datele ei prime. Tot ce se poate! Dar de aici şi specificul acestei poveşti stranii.

prezent în maniera de înţelegere a frumuseţii prin adunare şi scădere. în loc de a se conforma descurajării iniţiale. suficiente în suma lor. p. Frédéric are iniţiativă. Doamna Arnoux. să scadă nimic din făptura ei. Lumea superioară. de Platon şi demiurgul care geometrizează! În fine. el este activ. cu astfel de sentimente şi temeri. Pur şi simplu. 64-65. Frumuseţea ţine aici de matematică. în toamnă. pe care nu şi-o cunoştea”9. lumea superioară. Ne aflăm. p. N-ar fi vrut să adauge nimic. generate de un scepticism atipic pentru iubire. Ceea ce nu se câştigă în plan real. Ea era punctul luminos spre care convergea totalitatea lucrurilor”8. Perfecţiunea care argumentează în favoarea iubirii tânărului Frédéric Moreau este o perfecţiune care devine clară şi se exprimă prin adunare şi scădere. este prezent şi acum. de algebra operaţiilor primitive. Pur şi simplu. prin adunare şi scădere. apărută prin iubirea doamnei Arnoux. el se găseşte din nou la Paris. Platonismul său. Frédéric o înţelege prin operaţii aritmetice elementare. În ciuda acestor date. comun. iubirea lui trenează. p. adică conform conceptului autentic al iubirii. după două luni. cel puţin în maniera de înţelegere a frumuseţii. pe urma tuturor femeilor care merită iubite. În urma unei astfel de înţelegeri şi scepticismul său creşte. achiziţiile sale – dacă poate fi vorba despre aşa ceva – sunt minime. 17. Se încheie şi vacanţa. în care se simte transpus şi de care sufletul nu este străin. fără îndoială”10. „Fu cuprins de unul dintre acei fiori ai sufletului în care ţi se pare că eşti strămutat într-o lume superioară. era sigur că orice încercare ar fi fost zadarnică /…/ Să-i spună că o iubeşte? Avea să-l respingă. călătoria care îl adusese pe Frédéric în preajma doamnei Arnoux se încheie. Universul se lărgise dintr-o dată. Se introduce în casa familiei Arnoux. Aşa cum lumea superioară a ideeii platonice nu poate fi iubită în sensul uzual. astfel încât. Ibidem. în faţa unui platonism tipic! De aceea.344 Ion Militaru _______________________________________________________________________________ Frédéric are însă percepţia completă: „Semăna cu femeile din cărţile romantice. trăit în momentul întâlnirii de început. Flaubert nu este departe. În ciuda sentimentului sceptic. 10 Ibidem. se câştigă în plan imaginar. Dobândise o facultate extraordinară. cel puţin în calitate de transmiţător. este percepută mai degrabă în termeni de ontologie. este lumea în care iubirea este altfel prezentă. În această fază. 49. Frédéric Moreau îşi 8 9 Ibidem. Frédéric apelează din nou la facultatea închipuirii. . iar raportarea la ea are alte standarde. Făpturii ei nu i se poate adăuga nimic şi nu i se poate scădea nimic. în varianta sa mai elementară. nu poate fi abord