Sunteți pe pagina 1din 1

1. Intreprind, ca agent ec de baza al active ec se def. in sens larg: a) orice tip de organ. Umana 2.

Organiz sociala a intrep Renault implica: b) o structura de decizie si un program de decizie 3. Caract de organ ec a intreprind Daewoo inseamna: a) capac de a intra in rel cu part ec b) tripla ipostaza cump/vanz/distr venit 4. Micromediul intreprind include: a)med int si de interf al intreprind c)furnizorii de marf,serv,pers,clien, interm d)concur,organis pub,manag intreprin 5.Compon fiz ale cap fix si circ sunt: b) utilaje din dotare c)halele de prod 6. Resurs financ sunt dobandite: a)de la buget c)prin credite de la banci d) prin autofinantari 7. societatile pe actiuni sunt: a)private,societare b)cu actiuni nominative sau la purtator 8. In societatile cu rasp limitata srl: a)nr asoc e limitat la 50 b)capit social se divide in parti sociale

9.Stocurile curente sunt: a)cantit de materii prime neces acoperirii produc intre 2 aprovizion 10.Regiile autonome se infiint prin hotar: a)guvernului 11.Norma de timp e: a)timpul stab pt exec cu calif med pt efec unei oper. 12.Produc auxiliara si de service cuprinde: a)asig cu sdv-uri b)distrib c)trans intern 13. Salarizarea poate fi stabilita: Toate? C) 14.Gestion finan cont vizeaza numai: d)toate element cuprinse de la a,b,c 15.Bilantul contabil este a)doc de sinteza d) echilib active/passive 16. Suzuki a)500 17.Sacele c)825t