Sunteți pe pagina 1din 9
Instrumente de plată
Instrumente de plată
Instrumente de plată
Instrumente de plată
Instrumente de
plată
Instrumente de plată
Instrumente de plată
Instrumente de plată
1. CECUL
1. CECUL
1. CECUL DEFINIŢIE: Este un înscris, în valută sub forma unui ordin dat unei bănci de
DEFINIŢIE: Este un înscris, în valută sub forma unui ordin dat unei bănci de regulă
DEFINIŢIE:
Este un înscris, în valută sub forma unui ordin dat
unei bănci de regulă pe un formular special, de a plăti o sumă
de bani unei terţe persoane
PĂRŢILE CARE INTERVIN
PĂRŢILE CARE INTERVIN
 TRĂGĂTORUL- persoana care dispune plata TRASUL- cel care efectuează plata din dispoziţie  BENEFICIARUL-
TRĂGĂTORUL- persoana care dispune plata
TRASUL- cel care efectuează plata din dispoziţie
BENEFICIARUL- cel in favoarea căruia trebuie făcută plată
ELEMENTE ESENŢIALE ALE CECULUI
ELEMENTE ESENŢIALE ALE CECULUI
Denumirea expresă de cec din text  Ordinul necondiţionat de a plăti o sumă determinată
Denumirea expresă de cec din text
Ordinul necondiţionat de a plăti o sumă determinată
Menţionarea cu exactitate a numelui trasului
Semnătura emitentului respectiv a trăgătorului
Locul şi data emiterii cecului
Scadenţa
 Semnătura emitentului respectiv a trăgătorului  Locul şi data emiterii cecului  Scadenţa 
 Semnătura emitentului respectiv a trăgătorului  Locul şi data emiterii cecului  Scadenţa 
 Semnătura emitentului respectiv a trăgătorului  Locul şi data emiterii cecului  Scadenţa 
DIVERSE CATEGORII DE CECURI  După modalitatea cum este indicat beneficiarului:
DIVERSE CATEGORII DE CECURI
 După modalitatea cum este indicat
beneficiarului:
 După modalitatea cum este indicat beneficiarului:  Nominative  La vedere se pot transmite prin
 Nominative  La vedere se pot transmite prin : andosare :girare  În ce
 Nominative
 La vedere se pot transmite prin
: andosare
:girare
 În ce priveşte modul de încasare
 Cecul nebarat, alb sau deschis  Cecul barat  Cecul de călătorie
 Cecul nebarat, alb sau deschis
 Cecul barat
 Cecul de călătorie
 În ce priveşte modul de încasare  Cecul nebarat, alb sau deschis  Cecul barat
 În ce priveşte modul de încasare  Cecul nebarat, alb sau deschis  Cecul barat
 În ce priveşte modul de încasare  Cecul nebarat, alb sau deschis  Cecul barat
2. VIRAMENTUL INTERNAŢIONAL (SWIFT)  Este instrumentul cel mai des utilizat  Debitorul dă ordin
2. VIRAMENTUL INTERNAŢIONAL (SWIFT)
 Este instrumentul cel mai des utilizat
 Debitorul dă ordin băncii sale să plătească
creditorul prin virament
ordin băncii sale să plătească creditorul prin virament  Avantaje:  siguranţă  rapiditate  costul
 Avantaje:  siguranţă  rapiditate  costul redus  uşurinţa cu care se utilizează
 Avantaje:
 siguranţă
 rapiditate
 costul redus
 uşurinţa cu care se utilizează
 Dezavantaje:  iniţiativa de virare este lăsată debitorului  poate exisă riscul de schimb
 Dezavantaje:
 iniţiativa de virare este lăsată debitorului
 poate exisă riscul de schimb
se utilizează  Dezavantaje:  iniţiativa de virare este lăsată debitorului  poate exisă riscul de
se utilizează  Dezavantaje:  iniţiativa de virare este lăsată debitorului  poate exisă riscul de
3. CARDUL Concept - un instrument de decontare care asigură personalului autorizat achiziţionarea de bunuri
3. CARDUL
Concept - un instrument de decontare care asigură personalului
autorizat achiziţionarea de bunuri sau servicii fără prezenţa
efectivă a numerarului
sau servicii fără prezenţa efectivă a numerarului  TIPURI DE CARDURI Trăsături comune:  Suport fizic
 TIPURI DE CARDURI Trăsături comune:  Suport fizic din material plastic cu dimensiune şi
 TIPURI DE CARDURI
Trăsături comune:
 Suport fizic din material plastic cu dimensiune şi grosime standard
 Pe aversul cardurilor este inscripţionat prin tipărire, gofrare sau
globare-laser numele emitentului, numar card, perioada de valabilitate,
sfera de aplicabilitate si numele posesorului
valabilitate, sfera de aplicabilitate si numele posesorului Pe aversul cardurilor se aplică sigla emitentului , logo

Pe aversul cardurilor se aplică sigla emitentului , logo-ul, organizaţia de card şi holograma standard de securitate Pe reversul cardurilor se aplică o bandă magnetică

Pe reversul cardurilor se aplică o bandă magnetică CLASIFICAREA CARDURILOR  În raport de modul de
CLASIFICAREA CARDURILOR
CLASIFICAREA CARDURILOR
 În raport de modul de stocare a caracteristicilor de securizare -cu bandă magnetică -cu
 În raport de modul de stocare a caracteristicilor de securizare
-cu bandă magnetică
-cu microprocesor
 Cu sursa de acoperire a cardurilor: -debit carduri -credit carduri
 Cu sursa de acoperire a cardurilor:
-debit carduri
-credit carduri
-cu bandă magnetică -cu microprocesor  Cu sursa de acoperire a cardurilor: -debit carduri -credit carduri
-cu bandă magnetică -cu microprocesor  Cu sursa de acoperire a cardurilor: -debit carduri -credit carduri
4. TRATA (CAMBIA) Definiţie: este un ordin scris, necondiţionat dat de o persoană denumită trăgător
4. TRATA (CAMBIA)
Definiţie: este un ordin scris, necondiţionat dat de
o persoană denumită trăgător (exportator) unei
alte persoane denumită tras (importator) de a
plăti la vedere (ori la prezentare) sau la
termenul înscris pe trată, o sumă de bani unei
terţe persoane denumită beneficiar.
 PĂRŢILE
TRĂGĂTORUL –respectiv cel care dispune
plata în practicaă poate fi: exportator, vânzător,
creditor.
TRASUL- cel care a primit dispoziţia şi care
are obligaţia de a efectua plata şi care poate fi:
importatorul, cumpărătorul, debitorul.
BENEFICIARUL- este cel care în favoarea
căruia trebuie făcută plata respectiv acela care
va încasa suma înscrisă în trata.
este cel care în favoarea căruia trebuie făcută plata respectiv acela care va încasa suma înscrisă
ELEMENTELE OBLIGATORII ALE TRATEI:
ELEMENTELE OBLIGATORII ALE TRATEI:
ELEMENTELE OBLIGATORII ALE TRATEI:  Sa fie un act scris  Să se precizeze locul şi
 Sa fie un act scris  Să se precizeze locul şi data emisiunii 
 Sa fie un act scris
 Să se precizeze locul şi data emisiunii
 Să conţină ordinul necondiţionat de a se plăti o sumă
determinată
 Să fie inclusă în text în mod expres denumirea de trată
 Numele si adresa trasului
 Să fie indicat termenul de plată:
si adresa trasului  Să fie indicat termenul de plată:  La data fixă calendaristică La
 La data fixă calendaristică La un moment, număr de zile de la data emiterii
La data fixă calendaristică
La un moment, număr de zile de la data emiterii tratei
La vedere
La un anumit număr de zile calendaristice
 Să se indice locul unde urmează a se efectua plata  Denumirea şi adresa
 Să se indice locul unde urmează a se efectua plata
 Denumirea şi adresa persoanei sau firmei în favoarea
căreia urmează a se face plata
 Semnătura trăgătorului
Denumirea şi adresa persoanei sau firmei în favoarea căreia urmează a se face plata  Semnătura
Denumirea şi adresa persoanei sau firmei în favoarea căreia urmează a se face plata  Semnătura
 CERTITUDINEA TRATEI- folosirea ei ca instrument de plată şi de credit este dată de:
 CERTITUDINEA TRATEI- folosirea ei ca instrument de plată şi de credit este dată de:
 CERTITUDINEA TRATEI- folosirea ei
ca instrument de plată şi de credit
este dată de:
 Acceptarea de către tras
 Avizarea
Modalităţi de transmitere a tratei:
de către tras  Avizarea Modalităţi de transmitere a tratei:   Andosarea  Scontarea 
 Andosarea  Scontarea  Rescontarea
 Andosarea
 Scontarea
 Rescontarea
de către tras  Avizarea Modalităţi de transmitere a tratei:   Andosarea  Scontarea 
de către tras  Avizarea Modalităţi de transmitere a tratei:   Andosarea  Scontarea 
5. BILETUL LA ORDIN DEFINIŢIE- este un înscris în valută prin care o persoană (sau
5. BILETUL LA ORDIN
DEFINIŢIE- este un înscris în valută prin care o persoană (sau
firmă) denumită subsciitor sau emitent se obligă să
plătească o sumă de bani, la un anumit termen sau la
prezentare, unei alte persoane denumită beneficiar
PĂRŢILE CARE INTERVIN  Emitentul care dispune şi efectuează plata (importatorul, cumpărătorul, debitorul) 
PĂRŢILE CARE INTERVIN
 Emitentul care dispune şi efectuează plata (importatorul,
cumpărătorul, debitorul)
 Beneficiarul (exportatorul, creditorul, vânzătorul)
 Beneficiarul (exportatorul, creditorul, vânzătorul) ELEMENTELE OBLIGATORII ALE BILETULUI LA ORDIN:  Să fie
ELEMENTELE OBLIGATORII ALE BILETULUI LA ORDIN:  Să fie un act scris Să aibă locul
ELEMENTELE OBLIGATORII ALE BILETULUI LA ORDIN:
Să fie un act scris
Să aibă locul şi data emisiunii
Suma în cifre şi în litere
Scadenţa
Numele si adresa beneficiarului
Obligaţia necondiţionată de plată
Denumirea de bilet la ordin
Numele si adresa emitentului şi semnătura
necondiţionată de plată  Denumirea de bilet la ordin  Numele si adresa emitentului şi semnătura
necondiţionată de plată  Denumirea de bilet la ordin  Numele si adresa emitentului şi semnătura