Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

COLEGIUL TEHNIC ” DIMITRIE LEONIDA ”, PETROS¸ANI prof. Sz´ep Gyuszi Data: 26.10.2010 Obiectul : Matematic˘a, Elemente de algebr˘a Clasa: a X - a G Programa: M2, 3 ore/s˘apt˘amˆan˘a Unitatea de ˆınv˘at¸are : Mult¸imi de numere Titlul leciei : Numere complexe - aplicat¸ii Durata: 45 minute Tipul leciei : Lect¸ie de recapitulare ¸si sistematizare a cuno¸stint¸elor Locul desf˘a¸sur˘arii : Cabinetul de matematic˘a

COMPETENT¸ E GENERALE

CG 1

Identificarea unor date ¸si relat¸ii matematice ¸si corelarea lor ˆın funct¸ie de contextul ˆın care au fost definite.

CG 2

Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural sau co ntextual cuprinse ˆın enunt¸uri matematice.

CG 3

Analiza ¸si interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situat¸ii problem˘a ˆın scopul g˘asirii de strategii pentru optimizarea solut¸iilor.

COMPETENT¸ E SPECIFICE

CS 1 Identificarea caracteristicilor tipuri de numere utilizate ˆın algebr˘a ¸si formei de scriere a unui num˘ar real sau complex ˆın contexte specifice.

CS 2

Aplicarea unor algoritmi specifici calculului cu puteri, radicali, logaritmi sau numere complexe ˆın contexte variate.

CS 3

Alegerea formei de reprezentare a unui num˘ar real sau complex ˆın vederea optimiz˘arii calculelor.

CS 4

Determinarea unor analogii ˆıntre propriet˘at¸ile operat¸iilor cu numere reale ¸si complexe scrise ˆın forme variate ¸si utilizarea acestora ˆın rezolvarea unor ecuat¸ii.

STRATEGII DIDACTICE

Principii didactice

Principiul particip˘arii ¸si ˆınv˘at¸˘arii active

Principiul asigur˘arii progresului gradat al performant¸ei

Principiul conexiunii inverse

Metode de ˆınv˘at¸are/de instruire

Conversat¸ia euristic˘a

Algoritmizarea

Explicat¸ia

Exercit¸iul

Problematizarea

Descoperirea dirijat˘a prin studiul de caz

Forme de organizare

Frontal˘a

Individual˘a

Pe grupe

1

Forme de evaluare

Observat¸ia

Aprecierea

Resurse materiale

Fi¸se de lucru

Proiect didactic

Resurse procedurale

Investigat¸ia ¸stiint¸ific˘a

Observarea sistematic˘a a elevului

Rezolvarea de probleme/situat¸ii problem˘a

ETAPELE LECT¸ IEI

I. Captarea atent¸iei

Profesorul informeaz˘a elevii despre cont¸inutul/tipurile de probleme propuse ˆın fi¸sa de lucru. Pentru rezolvarea problemelor de pe fi¸sele de lucru avem nevoie de reamintirea cˆatorva not¸iuni ˆınv˘at¸ate anterior:

II. Reactualizarea

Egalitatea a dou˘a numere complexe;

Operat¸ii cu numere complexe;

Conjugatul unui num˘ar complex;

Modulul unui num˘ar complex;

Rezolvarea ecuat¸iei de gradul al doilea cu coeficient¸i reali.

III. Anunt¸area competent¸elor. Prezentarea de material p entru fixarea not¸iunilor

Profesorul anunt¸˘a competent¸ele vizate ¸si distribuie fi¸sele de lucru, formˆand grupe de elevi. Elevii analizeaz˘a fi¸sele de lucru.

IV. Asigurarea transferului. Obt¸inerea de performant¸e

Se discut˘a modul de rezolvare al fiec˘arui tip de problem˘a din fi¸s ˘a. Elevii r˘aspund la ˆıntreb˘arile profesorului, rezolv˘a problemele ¸si comunic˘a rezultatele. Iat˘a ¸si fi¸sa de probleme propus˘a elevilor:

1. Ar˘atat¸i c˘a urm˘atoarele funct¸ii sunt morfisme:

a) (R , +) (R , · ), f (x) = 2 x ;

b) (C , · ) (R , · ), g (z ) = | z | ;

f :

g :

ˆ

c) (Z, +) (Z n , +), h (i ) = i .

h :

2. Ar˘atat¸i c˘a urm˘atoarele funct¸ii sunt izomorfisme de grupur i:

a) (R , +) (R , +), f (x) = 5 x;

f :

b) (Z n , +) ({ 1 , ω, ω 2 ,

g :

, ω n1 } , · ), g ( k ) = ω k , unde ω = cos 2 π + i sin 2 π

ˆ

n

n ;

c) (Z, +) ( A k A k =

h :

1

0

k

1

, k N , · ), h (k ) = A k .

3. Demonstrat¸i c˘a funct¸ia f : R R , f (x) = x 3 + 1 este bijectiv˘a ¸si determinat¸i f 1 .

3

2

4. Fie n N , n 2, A =

cos 2 π

n

sin 2 π

n

sin 2 n π

cos 2 π

n

¸si mult¸imile G n = { I 2 , A, A 2 ,

, A n1 } , H n = { 1 , ω, ω 2 ,

, ω n1 } ,

unde ω = cos 2 π + i sin 2 π . Demonstrat¸i c˘a funct¸ia f : (G n , · ) (H n , · ), f (A k ) = ω k este morfism de grupuri.

n

n

5. Pe R definim legea de compozit¸ie x y = x 3 + y 3 . Demonstrat¸i c˘a (R , ) este grup abelian, iar f : (R , ) (R , +), f (x) = x 3 este izomorfism de grupuri.

6. Determinat¸i morfismele de grup f : (Z, +) (Z, +). Care dintre ele sunt bijective?

3

7. Se consider˘a mult¸imile G = { x + y 2 | x 2 2 y 2 = 1 , x, y Q } ¸si H =

Demonstrat¸i c˘a:

x

2 y

x y x 2 2 y 2 = 1 , x, y

Q .

a) ˆınmult¸irea numerelor reale este lege de compozit¸ie intern˘a pe G, iar (G, · ) este grup abelian.

b) ˆınmult¸irea matricelor este lege de compozit¸ie intern˘a pe H , iar (H, · ) este grup abelian.

c) funct¸ia f : G H , f (x + y 2) =

x

2 y

a y este izomorfism de grupuri.

8. Se consider˘a mult¸imile G = { a + bi | a 2 + b 2 = 1 , a, b R } ¸si H =

Demonstrat¸i c˘a:

a b a b a 2 + b 2 = 1 , a, b R .

a) ˆınmult¸irea numerelor complexe este lege de compozit¸ie intern˘a pe G, iar (G, · ) este grup abelian.

b) ˆınmult¸irea matricelor este lege de compozit¸ie intern˘a pe H , iar (H, · ) este grup abelian.

c) funct¸ia f : G H , f (a + bi ) = b a este izomorfism de grupuri.

a

b

V. Evaluarea rezultatelor ¸si stabilirea concluziilor

Se evalueaz˘a capacit˘at¸ile elevilor de a:

recunoa¸ste forma algebric˘a a unui num˘ar complex;

determina conjugatul unui num˘ar complex, scris sub form˘a alge bric˘a;

determina modulul unui num˘ar complex, scris sub form˘a algebric˘a;

egala dou˘a numere complexe scrise sub form˘a algebric˘a;

efectua operat¸ii cu numere complexe;

rezolva o ecuat¸ie de gradul al II-lea, cu coeficient¸i reali ¸si cu discriminantul ∆ < 0.

CONCLUZII

Se vor face aprecieri individuale ¸si colective asupra activit˘at¸ii e levilor.

Tema pentru acas˘a este aceea de a rezolva problemele (nerezolva te ˆın clas˘a) de pe fi¸sa de lucru.

3