Sunteți pe pagina 1din 2

RAPORT

privind realizarea Stagiului de Practica Subsemnatul ..student la Facultatea IMST din Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti in anul , grupa., specializarea TCM / IEI / NSN, am realizat stagiul de practica in varianta: pe cont propriu / organizat pe grupuri in perioada in cadrul firmei: S.C. S.A./ SRL, n localitatea .............., adresa completa ........, CUI, Website, persoana de contact: functie, telefon, adresa e-mail. Pe durata stagiului am desfasurat o serie de activitati evidentiate in cadrul graficului Gantt anexat prezentului raport. Informatiile culese, documentarea realizata si problematicile identificate conform Fisei disciplinei si abordate pe perioada stagiului sunt evidentiate prin intermediului dosarului de documentare personala care cuprinde (se vor specifica elementele existente n dosar): - documentatie constructiva pentru. - documentatie tehnologica pentru . - caiete de sarcini, fise de omologare, fise de produs, fise de masuratori pentru - informatii privind materialele folosite in procesele productive: tipuri, marci, furnizori, stare, standarde, caracteristici mecanice, caracteristici tehnologice - informatii privind semifabricarea materialelor introduce in procesele de fabricatie: procedee, forme, tipodimensiuni etc. - informatii privind procesele de fabricare intalnite si identificate si descrierea lor: prelucrari, asamblare/montaj, inspectie/control. - informatii privind utilajele si echipamentele asociate intalnite si identificate cu descrierea lor: masini-unelte, tipuri, posibilitati de prelucrare, mod de actionare, comanda, reglare, programare, scule, accesorii, mijloace de masurare si control folosite, dispozitive de orientare si fixare, dispozitive de control, palete sau dispozitive de transfer, dispozitive sau echipamente pentru asamblare/montaj etc - informatii privind procesele tehnologice intalnite: tipuri, exemple de valori pentru regimuri de lucru etc - informatii fluxurile materiale in cadrul proceselor de fabricatie - informatii privind operatorul uman/procesele de munca in cadrul proceselor de productie intalnite: calificari, caracteristici specifice procesului de munca, factori de solicitare si risc, normarea, remunerarea etc - informatii privind circulatia informatiilor in cadrul proceselor: documente, continut, formulare tip, informatii sub forma virtuala, informatii vizuale generale la nivel de sectie, linie etc - informatii privind logistica proceselor de fabricatie intalnite: depozite intrare/iesire/proces, transport-mijoace, posibilitati, fluxuri, evidenta/gestiune inainte, in si post process, aprovizionarea, transferal si livrare - informatii privind intretinerea echipamentelor - informatii privind amplasamentele pentru procese si locuri de munca: tipuri, elemente specifice, subsitemele tehnice asociate: introducerea energiei, materialelor, agentilor tehnologici, etc - programarea, planificarea si controlul realizarii productiei in cadrul proceselor intalnite: variante, explicitari, modele de documente - informatii privind modul de implicare a inginerilor in cadrul activitatilor productive: conceptie/proiectare, programare/planificare/urmarire, inspectie/control, management operational

informatii privind metodele de conceptie / proiectare constructiva si tehnologica intalnite: procese tip, mod de proiectare, mijoace folosite (programe software), documentatie tehnologic, documentatie pentru echipamente, elemente de programare a masinilor-unelte, integrarea proiectarii cu fabricatia la nivel de echipament sau proces (CAD-CAM) - informatii economice asociate produselor si proceselor: costuri de materiale, costuri de manopera, regii de sectii, fise de cost, calculatii, consumuri, fise de consum, fise de evidenta, stocuri, evidenta, gestiune, oferte, date primare pentru estimatii si oferte Raportat la Fisa disciplinei Practica, am atins si lamurit partial sau total urmatoarele subiecte din continutul tematic: In conexiune, am retinut ca deosebite/noi/interesante pentru mine urmatoarele exemple legate de aspecte din problematicile mentionate: - procese noi pentru (precizari) - echipamente noi pentru (precizari) - produse noi (precizari) - materiale noi (precizari) - modalitati noi de programare, conducere si urmarire a proceselor de productie (precizari) - sisteme CAD-CAM pentru.. sau altele (precizari). Pe durata stagiului am fost implicat ocazional/sistematic/permanent in anumite activitati aplicative similare celor mentionate in Fisa disciplinei, dintre care pot mentiona:... (Exemple: actualizare documentatie pentru , asistare operator la utilajul ., participare la intocmirea sau altele). Mi-au plcut urmtoarelele elemente sau aspecte ........... ntlnite pe durata stagiului. Nu mi-au plcut urmtoarelele elemente sau aspecte .... Apreciez ca stagiul de practica a contribuit total / partial / intr-o oarecare masura la completarea unor aspecte ale pregatirii mele profesionale si la conturarea viziunii asupra viitoarei mele profesii. Am urmatoarele opinii, optiuni si/sau propuneri legate de stagiul de practica viitor (sau sugestii pentru colegii din ani mai mici):. DATA: Student: Nume prenume semnatura VIZAT Tutore/ Cordonator stagiu practica din partea firmei (unde este cazul) Functie, nume, prenume, semnatura, telefon, adresa email Calificativ acordat: satisfacator, bine, foarte bine.