Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA DIN PITE TI FACULTATEA DE TIIN E SOCIO-UMANE Domeniul fundamental: TIIN E SOCIALE I POLITICE SPECIALIZAREA: POLI IE COMUNITAR Forma

de invatamant:ZI

Anul universitar 2008-2009

PLAN DE NV

MNT POLI IE COMUNITAR

RECTOR, Prof.univ.dr. Gheorghe BARBU

DECAN, Prof.univ.dr.Geanina CUCU-CIUHAN

EF CATEDR , Conf.univ.dr. Manuela CIUCUREL

UNIVERSITATEA DIN PITE TI FACULTATEA DE TIIN E SOCIO-UMANE Domeniul fundamental: TIIN E SOCIALE I POLITICE SPECIALIZAREA: POLI IE COMUNITAR Forma de invatamant:ZI

Anul universitar 2008-2009

Anul: I
Disciplina Nr. Denumire crt. Discipline obligatorii (O) 1 Drept civil 2 Introducere n tiin a politic 3 Argumentare i gndire critic 4 Teorie i practic poli ieneas 5 Introducere n psihologie 6 Dezvoltarea calit ilor biomotrice 7 Practic de specialitate Cod UP.09.F.1.O.6.1 UP.09.F.1.O.6.2 UP.09.F.1.O.6.3 UP.09.S.1.O.6.4 UP.09.S.1.O.6.5 UP.09.S.1.O.6.6 UP.09.S.1.O.6.7 C 2 1 1 2 2

Semestrul: I (1)
Ore/saptamana S L P 1 1 1 1 1 2 2 PC 5 3 3 5 5 2 2 Forma eval. E E E E E C C

8
Discipline op ionale (A) 8 Limbi str ine UP.09.C.1.A.6.8 9 Institu ii publice/ Protec ia drepturilor omului UP.09.S.1.A.6.9 n context european TOTAL discipline op ionale (A)

4
2 1 3

25
2 3 E E

1 1

TOTAL discipline obligatorii (O) i op ionale (A)

30

TOTAL ore pe s pt mn
Discipline liber alese (L) 10 Cultur i civiliza ie UP.09.C.1.L.6.10 2

21
4 E

TOTAL discipline liber alese (L)

Anul: I Disciplina Nr. Denumire crt. Discipline obligatorii (O) 1 Teoria general a statului i dreptului 2 Sociologie general 3 Metodologia cercet rii sociale 4 Statistic social i analiza datelor 5 Etic i deontologie poli ieneasc 6 Fitness 7 Practic de specialitate Discipline op ionale (A) 8 Limb str in 9 Istoria romnilor / Teoria construc iei europene

Semestrul: II (2) Ore/saptamana S L P 1 1 1 1 2 2 2 PC 5 5 5 5 4 2 2 Forma eval. E E E E E C C

Cod UP.09.F.2.O.6.1 UP.09.F.2.O.6.2 UP.09.F.2.O.6.3 UP.09.S.2.O.6.4 UP.09.S.2.O.6.5 UP.09.S.2.O.6.6 UP.09.S.2.0.6.7

C 2 2 2 2 1

TOTAL discipline obligatorii (O)


UP.09.C.2.A.6.8 UP.09.C.2.A.6.9

4
2

28
2 5 E E

TOTAL discipline op ionale (A)


TOTAL discipline obligatorii (O) i op ionale (A)

2
11

3
7

0
6

0
0

2
30

TOTAL ore pe s pt mn
Discipline liber alese (L)

24
E E

TOTAL discipline liber alese (L)

RECTOR, Prof.univ.dr. Gheorghe BARBU

DECAN, Prof.univ.dr.Geanina CUCU-CIUHAN

EF CATEDR , Conf.univ.dr. Manuela CIUCUREL

UNIVERSITATEA DIN PITE TI FACULTATEA DE TIIN E SOCIO-UMANE Domeniul fundamental: TIIN E SOCIALE I POLITICE SPECIALIZAREA: POLI IE COMUNITAR Forma de invatamant:ZI

Anul universitar 2008-2009

Anul: II Disciplina Nr. Denumire crt. Discipline obligatorii (O) 1 Drept administrativ 2 Informatic i comunicare electronic 3 Rela ii publice i comunicare social 4 Investiga ie poli ieneasc 5 Psihologie social 6 Tehnici i metode de dezvoltare a condi iei fizice 7 Practic de specialitate

Semestrul: I (3) Ore/saptamana S L P 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 PC 5 2 3 5 5 2 2 Forma eval. E E E E E C C

Cod UP.09.F.3.O.6.1 UP.09.F.3.O.6.2 UP.09.S.3.O.6.3 UP.09.S.3.O.6.4 UP.09.S.3.O.6.5 UP.09.S.3.O.6.6 UP.09.S.3.O.6.7

C 2

TOTAL discipline obligatorii (O)


Discipline op ionale (A) 8 Victimologie / Managementul impresiei 9 Organizarea de activit i publice /Tehnici de informare i documentare UP.09.S.3.O.6.8 UP.09.S.3.O.6.9

7
1 1

4
1 1

24
3 3 E E

TOTAL discipline op ionale (A) TOTAL discipline obligatorii (O) i op ionale (A)

2 9

2 6

0 6

0 0

6 30

TOTAL ore pe s pt mn
Discipline liber alese (L) 10 Limb str in UP.09.C.3.L.6.10 2

21
2 C

TOTAL discipline liber alese (L)


Anul: II Disciplina Nr. Denumire crt. Discipline obligatorii (O) 1 Drept penal general 2 Management public 3 Poli ie comunitar I 4 Dezvoltare uman 5 Economie general 6 Autoap rare 7 Practic de specialitate Discipline op ionale (A) 8 Team working / Psihologia comportamentului deviant 9 Legisla ie rutier / Protejarea patrimoniului cultural

2
Semestrul: II (4)

Cod UP.09.F.4.O.6.1 UP.09.F.4.O.6.2 UP.09.F.4.O.6.3 UP.09.S.4.O.6.4 UP.09.S.4.O.6.5 UP.09.S.4.O.6.6 UP.09.S.4.O.6.7

C 2 1 1 2 2

Ore/saptamana S L P

PC 4 3 3 5 5

Forma eval. E E E E E
C C

1 1 1 1
2

2 2

TOTAL discipline obligatorii (O)


UP.09.S.4.O.6.8 UP.09.S.4.O.6.9

8
1 1

4
1 1

24
3 3 E E

TOTAL discipline op ionale (A) 2 TOTAL discipline obligatorii (O) i op ionale (A) 10

2 6

0 4

0 0

6 30

TOTAL ore pe s pt mn
Discipline liber alese (L) 10 Limb str in 11 Igiena activit ilor de loisir UP.09.C.4.L.6.10 UP.09.C.4.L.6.11 1 2 1

20
2 3 E E

TOTAL discipline liber alese (L)

RECTOR, Prof.univ.dr. Gheorghe BARBU

DECAN, Prof.univ.dr.Geanina CUCU-CIUHAN

EF CATEDR , Conf.univ.dr. Manuela CIUCUREL

UNIVERSITATEA DIN PITE TI FACULTATEA DE TIIN E SOCIO-UMANE Domeniul fundamental: TIIN E SOCIALE I POLITICE SPECIALIZAREA: POLI IE COMUNITAR Forma de invatamant:ZI

Anul universitar 2008-2009

Anul: III Disciplina Nr. Denumire Cod crt. Discipline obligatorii (O) 1 Drept constitu ional UP.09.F.5.O.6.1 2 Managementul conflictelor i crizelor UP.09.F.5.O.6.2 3 Poli ie comunitar II UP.09.F.5.O.6.3 4 Psihologie judiciar UP.09.S.5.O.6.4 UP.09.S.5.O.6.5 5 Cunoa terea psihologic a persoanei 6 Elemente de prim ajutor UP.09.S.5.O.6.6 7 Practic de specialitate UP.09.S.5.O.6.7 TOTAL discipline obligatorii (O) Discipline op ionale (A) 8 Delincven juvenil / Politici publice UP.09.S.5.A.6.8 9 Consiliere n situa ii de criz / Psihosociologia UP.09.S.5.A.6.9 organiza iilor TOTAL discipline op ionale (A) TOTAL discipline obligatorii (O) i op ionale (A) TOTAL ore pe s pt mn Discipline liber alese (L)

Semestrul: I (5) Ore/saptamana S L P 1 1 1


1

C 1 2 1
2

PC 3 5 3
5

Forma eval. E E E
E

1 1 8 1 1 2 10 1 5 4 1

1 1 2 4

3 3 2 24 3

E E v

1 1 5 20 0 0

3 6 30

E E

TOTAL discipline liber alese (L) Anul: III Disciplina Nr. Denumire Cod crt. Discipline obligatorii (O) 1 Drept comunitar UP.09.F.6.O.6.1 2 Finan e publice UP.09.F.6.O.6.2 3 Managementul rela iei cu comunitatea UP.09.S.6.O.6.3 4 Ecologia i protec ia mediului UP.09.S.6.O.6.4 5 Analiz tranzac ional UP.09.S.6.O.6.5 6 Elemente de asisten social UP.09.S.6.O.6.6 7 Practic de specialitate UP.09.S.6.O.6.7 TOTAL discipline obligatorii (O) Discipline op ionale (A) 8 Comunit i confesionale /Comunit i etnice UP.09.S.6.A.6.8 9 Cunoa tere i interven ie n organiza ii / UP.09.S.6.A.6.9 Educa ia adul ilor TOTAL discipline op ionale (A) TOTAL discipline obligatorii (O) i op ionale (A) TOTAL ore pe s pt mn Discipline liber alese (L) Semestrul: II (6) Ore/saptamana S L P 1 1 1 1 1 1 5 2 2 2 7 2 5 21 0 0 2 3 0 PC 3 3 3 5 3 3 2 22 4 4 8 30 Forma eval. E E E E E E C

C 1 1 1 2 1 1 7 1 1 2 9

E E

RECTOR, Prof.univ.dr. Gheorghe BARBU

DECAN, Prof.univ.dr.Geanina CUCU-CIUHAN

EF CATEDR , Conf.univ.dr. Manuela CIUCUREL