P. 1
Organizarea Teritoriului Curs 2011

Organizarea Teritoriului Curs 2011

|Views: 885|Likes:
Published by Tomi Adrian Mihai

More info:

Published by: Tomi Adrian Mihai on Dec 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

Organizarea Teritoriului

Emil LUCA

ORGANIZAREA TERITORIULUI

Editura Tribuna Transilvaniei Cluj – Napoca

Emil Luca

I. NOTIUNI GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA TERITORIULUI
1.1. Definitie, importanta Organizarea teritoriului, ca stiinta, reprezinta un complex de masuri economico-organizatorice, tehnice si juridice, orientat spre utilizarea rationala a fondului funciar din agricultura, silvicultura, de sub ape, din localitati, din industrie, transporturi etc. Prezentând particularitati specifice în abordarea si solutionarea fiecar ei probleme în par te, organizarea ter itoriului are ca obiect de studiu, pe lânga crearea conditiilor favorabile utilizar ii rationale a fondului funciar, si amplasarea corespunzatoare a fortelor de productie în ter itoriu, echiparea tehnica a teritor iului, asigurarea conservar ii resurselor naturale si delimitarea suprafetelor necesare difer itelor folosinte. Conceptul de organizare a teritoriului are, în general, limite foarte largi. Definitiile formulate în timp sunt adesea diferite de la un autor la altul, fiecare dintre acestia definind notiunea prin unul dintre obiectivele ei caracteristice. În Franta, spre exemplu, Lamour Ph. subliniaza caracterul economic al organizarii teritoriului; Roulin J.M. considera ca organizarea teritoriului este stiinta sau arta care vizeaza organizarea si repartizarea spatiului pentru diverse activitati în functie de necesitatile individului sau ale grupului de indivizi; Petit Claudius apreciaza ca organizarea ter itoriului îi revine misiunea de a realiza o repartitie a indivizilor în raport cu existenta resurselor naturale si cu dezvoltarea activitatilor economice; de Gaulle atribuie organizarii teritoriului remodelarea structurii teritoriale; Roudet P. o defineste ca "geografie prospectiva si sigura a asezarilor umane"; Colin A.

Organizarea Teritoriului

consider a ca "organizarea teritoriului este înainte de toate, nu o tehnica, ci o politica"... (Jacques de Lanversin, 1970). Dupa Lamour Ph. (citat de Bold I ., 1973) organizarea teritoriului a fost considerata, multa vr eme, problema fundamentala a Frantei. De altfel, organizarea teritoriului a reprezentat o pr eocupare prioritara pentru toate tarile Europei Occidentale, înca de la începutul secolului al XX- lea, apr eciindu-se ca prin prima treapta a sa, sistematizarea, trebuie sa se asigure o dezvoltare a teritoriului în raport cu factorii naturali si cu cerintele economice, sociale si cultur ale. În România, ca ur mare a framântar ilor si schimbarilor politice frecvente si adesea brutale, organizarea teritoriului nu a avut o evolutie constanta, într -un concept unitar. Încercar ile de sistematizare a teritoriului din ultimele 5-6 decenii, s-au dovedit, în mare parte, nerealiste, neviabile. Din nefer icire, nici dupa 1990, nu s-a reusit cristalizarea unui concept realist de organizare a teritoriului, pierzându- se, pr in desfiintarea si pulverizarea proprietatilor cooperatiste, unul dintre factorii gr eu de recuper at în activitatea viitoare de organizare a teritoriului. 1.2. Clasificarea activit atilor de organizare si amenajare a terit oriului Organizarea teritoriului, în vederea unei dezvoltari echilibrate a acestuia, se desfasoara pe trei trepte succesive: sistematizare teritoriala, organizarea teritoriului interunitati si (amenajare) amenajarea teritoriului în cadr ul unitatilor. Schematic, cele trei componente ale organizarii teritoriului sunt prezentate în tabelele 1.1., 1.2. si 1.3. (dupa Bold I. si A. Craciun, 1994).

comuna zone preorasenesti zone functionale agricole. comune zone intrajudetene si interjudetene Zone naturale si zone de relief: deal. regularizari zone de protectie Localitati proiecte de dezvoltare a urbane: municipii.piscicole. sate studii de amplasament obiective economice cladiri de locuit si dotari social culturale detalii de amenajare si zone industriale urbanism ansambluri de cladiri si locuinte dotari social culturale Tabelul 1. câmpie functional economice zona îndiguita perimetre ameliorative sisteme hidroameliorative zone de influenta a lacurilor de acumulare Zona de influenta a autostrazi cailor de comunicat ie canale navigabile magistrale . energetice turistice.viticole.balneoclimaterice. comune. Organizarea teritoriului interunitati (comasari de terenuri si rectificari de hotare) Pe teritorii administrative judete. stuficole intrajudetene sau pastorale.2. industriale. rezervatii naturale zone natural-economice bazine hidrografice.Emil Luca Planuri de amenajare (sistematizare) Teritorii administrative judet Tabelul 1. perimetre ameliorative sisteme hidroameliorative acumulari. pomi-cole interjudetene extractive. orase localitatilor rurale: centre.1.

viticole. solarii. complexe vinificare. cinegetice. unitati economice (exploatatii) • comune • societati comerciale agricole • regii autonome • societati agricole • asociatii • gospodarii familiale – b. ciupercarii – depozitare. FNC. Forestiere . hamei. benzi înierbate. pasari. unitati economice • inspectorate silvice • ocoale silvice • unitati de productie • cultura si refacere • corectarea terenurilor • constructii civile. societati agricole. în panta: asolamente.Organizarea Teritoriului Tabel 1. locuinte etc. SDFV.plan. topitorii de in si cânepa etc. obiecte .3. depozite legume. asociatii agricole. conservare: silozuri. protectie • centre (complexe) de productie – administrare si exploatare: societati comerciale agricole. prelucrare.a. cultivate • plantatii pomicole. irigat . ferme. Agricole – a. regii autonome. agromec – productia animala (complexe. asolamente de restrictie. ferme): taurine. Organizarea teritoriului în cadrul unitatilor • A. ovine – productia vegetala: sere. porcine. fructe si • B. – b. folosinte agricole • teren arabil – neirigat. culturi în fâsii. agroterase • pajisti naturale.

teritorial. c) amenajarile de zone neurbane pentru timpul liber si distractie (sau de rezervatii naturale) d) alte folosinte (cu exceptia celor de locuit). 1.1. potrivit Cartei Eur opeane a Spatiului Rural. 2. Spatiul rural se defineste pr in componenta teritoriala si caracteristici dominante. b). P. cupr inzând terenuri cu destinatie agricola. industrie. Componenta ter itoriala a spatiului rural are în vedere zona geogr afica interioara si/sau de coasta. jur idic. având un caracter polivalent. I. drept o zona interioar a sau de coasta care contine satele si orasele mici. ORGANIZAREA TERITORIULUI SI SPATIUL RURAL 2.03. apartinând fondului funciar al României. servicii). silvicultura.. 2 lit. 173 din 03. asa cum sunt prevazute în cupr insul art. managerial etc. economic. forestiere si/sau aflate permanent sub ape. educational. Art. notiunea de spatiu rur al se defineste si se caracterizeaza astfel: Art. în care majoritatea partii terenului are principale destinatii: ca a) agricultura. acvacultura si pescuitul. b) activitatile economice si culturale ale locuitorilor acestor zone (artizanat.a) . precum si cele intravilane. potrivit Ordinului comun al Ministerului Agr iculturii si Dezvoltarii Rurale. tehnic si tehnologic. c) si d) din Legea . social. Spatiul rural se defineste. politic.Emil Luca II. Functiile spatiului rural Conceptul de spatiu rur al este unul complex. 2000)..2004). Pe de alta parte. evidentiat prin coordonate de or din natural. interdisciplinar si integrator (Otiman. ecologic. Ministerului Administratiei si Internelor si a Ministerului Integrarii Europene (Ordinul nr . institutional.

regiuni rurale cele în care 15 pâna la 50% dintre locuitori tr aiesc în comune (cu mai putin de 150 locuitori pe km patrat). piscicole si de acvacultura. artizanat. regiuni predominant urbane cele în care sub 15% dintre locuitori traiesc în comune (cu mai putin de 150 locuitori pe km patrat). Art. cu modificarile si completarile ulterioar e. urmatoarele caracteristici: a) major itatea terenur ilor sunt utilizate pentru: . încep sa devina posibile comparatiile la nivel international ale conditiilor si dinamicii mediului rural din Eur opa. Art. În acest fel. servicii si alte asemenea.activitati economice de agrement si turism. b) populatia locala este sub nivelul de 5. vor certifica apartenenta terenurilor aflate în proprietatea sau în administrarea acestora la spatiul rural definit conform prezentului ordin. în definirea ruralului. Autoritatile administratiei publice. . Conform OECD. 2 va corespunde spatiului rur al daca sunt dominante.ooo de locuitori. bazat pe densitatea populatiei. . 18/1991. la cererea solicitantilor. Zona geografica definita conform art. individual sau cumulativ. Î n practica Uniunii Europene. La nivel regional (NUTS 3) sunt definite ca fiind: r egiuni predominant rurale cele în care peste 50% dintre locuitori traiesc în comune (cu mai putin de 150 locuitori pe km patrat). . republicata. a fost adoptat criteriul OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 4. precum si activitati de protectie si conservare a mediului. mediul rural cuprinde toate localitatile care au o densitate a populatiei mai mica de 150 de locuitori pe metru patrat.activitati economice neagricole: mestesugaresti si de mica industr ie.activitati economice de productie si valorificare a productiei agr icole. silvice.Organizarea Teritoriului fondului funciar nr . 3. pentru prelucrarea si valorificarea materiilor prime pr eponderent locale.

protectia mediului etc. comportamentele si simbolur ile rurale traditionale. cupr inzând 45% din totalul populatiei. dar insuficient evoluata si care trebuie adusa la nivelul structurilor ur bane. se apreciaza ca principalele functii ale spatiului rural. modelul ecologic. din perspectiva venitur ilor. sunt: functia economica . modelul traditionalist. În Europa. ca fiind adevar atul pastrator al spiritualitatii. specif icitatii si originalitatii unei culturi. . s-au conturat mai multe paradigme de cercetare: 1. în general. r espectiv satul. sol. care garanteaza satisfacer ea a nevoi alimentare.8% din totalul locuintelor. modelul melior ist. aproximativ 57% din populatie traieste în regiuni rurale. decalajele dintre urban si r ural. peisaj. biotipuri (spatii . 3. mediu. în general. aer). I n general. modelul cronoregresiv. utilizat. care considera mediul rural. functia ecologica . orientata spre conser varea de b resur se naturale (apa. verzi). De-a lungul timpului. care acoper a peste 90% din teritoriu. 45% din totalul familiilor si 46. de venituri corespunzatoare. a unei societati. comparabile cu profesiile liberale.Emil Luca Aplicând aceasta definitie la populatia UE-25. particularitatile si avantajele modului de viata contempor an rural. în perceptia europeana. 4. confortului si a productivitatii. 2. care releva specificitatea. care considera mediul rur al ca fiind forma genetica a unei societati. cercetarile de acest fel cautând sa releve valorile. educatiei. ruralul a fost studiat foarte multa vreme din punct de vedere etnografic sau geografic. Cercetarile din acest domeniu masoara. In România spatiul r ural reprezinta 89% din suprafata tar ii. biodiversitate. . în monografiile de asezari rurale.

intersectate sau nuantate. al coeziunii sociale si al includerii. cooperare internationala pentru promovarea dezvoltarii sustenabile la nivel global. politici coerente. Conceptul actual de dezvoltare rurala este fundamentat pe cel de dezvoltare durabila si are câteva trasaturi fundamentale. justitie sociala. conceptul de dezvoltare sustenabila. dezvoltar e economica echitabila si echilibrata. valori democratice si protectia dezvoltare mediului. 2. de-a lungul anilor. Conceptul de dezvoltare sustenabila promovat de forur ile Natiunilor Unite se refer a. accentul în dezvoltarea rurala s-a deplasat dinspre dezvoltarea economica spre dezvoltarea sociala sau umana. Functii prioritare. Dezvoltarea sustenabila poate fi definita. în principal. ca fiind îmbunatatirea vietii fiecaruia „acum si pentru generatiile care vor veni”. si anume. În anul 1987 a fost lansat. cel de dezvoltare durabila. asumarea responsabilitatii pentru folosirea resurselor naturale si a protectiei mediului. un nivel ridicat al angajarii. 5. sociala sau umana au fost tr eptat supr apuse. Pr actic. se refera la: . deschise si transparente. 3. la: 1. Dupa crester i successive pe diver se dimensiuni a fost elaborat un concept mai „acoperitor” decât toate celelalte. fiecare dintre acestea dovedindu-se a f i incomplet raportat la multitudinea de fenomene pe care le implica dezvoltarea. în raportul Natiunilor Unite intitulat „Viitorul nostru comun”. în principal. extrem de complex si greu de definit. în acest fel se face legatur a între ceea ce înseamna economica. cu rolul de a asigura si a . 4. Dat fiind faptul ca dezvoltarea este un fenomen dinamic. Elementul de noutate este omul integrat si în strânsa relatie cu mediul înconjurator. în sens larg. cum ar fi cea de dezvoltare economica. largi viata asociativa locala.Organizarea Teritoriului c functia socio-culturala. care.

în 1952.2. care se r efera la dezvoltarea mediului rural pr in extinderea mijloacelor de comunicare si infor mare si prin extinderea activitatilor din mediul r ural spre sectorul non-agricol si promovarea agriculturii extensive. – Dezvoltarea rurala extensiva sau integrata. I. 2. agentii nationale sau organizatii ale societatii civile.2. 2002. Principalele reglementari ale politicii agricole erau prevazute în articolele 38-46 ale Tratatului de la Roma (în prezent. fiind marcat de semnar ea Tratatului de la Roma pr ivind crearea Comunitatii Economice Europene de catre cele sase state (Franta.Dezvoltarea rurala multisectoriala . care se refera la crearea de retele si parteneriate între organizatii internationale. articolele 3238. 2005). în urma modif icar ilor aduse de Tratatul de la Amsterdam).Emil Luca – Dezvoltarea rurala sustenabila .. Belgia. Germania. Italia. Articolul 38 (articolul nou 32) prevede ca: „piata comuna se va extinde si asupra sectorului agricol si comertului cu produse agr icole” si ca „operarea si dezvoltarea pietei comune pentru . care definea opusul agriculturii intensive). . a carei coordonata esentiala este transferul informational ( conceptul de agr icultura extensiva aici este diferit de cel traditional. în vederea abordarii multisectoriale (Otiman P. pusesera bazele CECO (Comunitatea Economica a Car bunelui si Otelului).1. cu un nivel ridicat al coeziunii sociale si al includerii si asumarea responsabilitatii pentru folosirea resurselor naturale si a protectiei mediului. Olanda. Luxemburg) care. Politica Agricola Comuna (PAC) în tarile Uniunii Europene Inceputul PAC dateaza din anul 1957. Dezvoltarea spatiului rural în Uniunea Europeana 2. Bleahu Ana. care presupune dezvoltare economica echitabila si echilibrata.

în special a fortei de munca. o Principiul solidaritatii financiar e: masurile comune sunt finantate dintr-un buget comun. fixarea de preturi comune însotita de un mecanism . în special pr in cresterea veniturilor individuale ale lucratorilor agricoli. prin asigurarea dezvoltarii rationale a productiei agr icole. si prin utilizarea optima a factorilor de productie. o Asigurarea sigurantei aprovizionarilor. o Principiul preferintei comunitar e: este favorizat consumul produselor originare din Uniunea Europeana. o Asigurarea unui nivel de trai echitabil pentr u populatia agr icola. o Asigurarea unor preturi rezonabile pentru consumatori. respectiv. si anume prin instituirea unui nivel r idicat al protectiei vamale fata de concurenta straina. pentru anumite produse. cu unificarea pretur ilor interne. prin impunerea de preturi mai mari la produsele din import fata de productia interna. în protejar ea veniturilor producatorilor agricoli pr in inter mediul preturilor. produsele agricole circula fara restrictii. Mecanismul PAC consta. o Stabilizarea pietelor. De aceea. în linii mari. iar articolul 39 (articolul 33 din varianta noua a Tratatului) fixeaza obiectivele politicii agr icole comune: o Cresterea productivitatii agr icole prin promovarea progresului tehnic. Tratatul de la Roma nu explica însa concret cum aveau sa fie r ealizate aceste obiective. 1958.Organizarea Teritoriului produsele agr icole vor fi însotite de crearea unei politici agr icole comune”. ministrii agriculturii din cele sase state semnatare ale Tratatului s-au întâlnit la Stresa (Italia) în pentru a se pune de acord asupra modului de transpunere în practica a politicii agricole. “Arhitectul” politicii a fost olandezul Sicco Mansholt. Cu aceasta ocazie au fost stabilite trei principii care sa guverneze PAC: o Principiul pietei unice: în inter iorul Uniunii Europene. combinat.

carne de pui. cu evolutii independente de tendintele pietelor internationale. Aplicarea acestor masur i a determinat curând efecte secundare nedor ite. zahar.Emil Luca de sustinere a nivelurilor acestora. dar. exporturile trebuiau încurajate prin subventii. care a antrenat cresterea exponentiala a cheltuielilor agricole. cu diferite grade de intensitate. tutun. s -au adoptat masur ile de creare a unei piete unice ( eliminarea bar ierelor tarifar e între tarile membre si instituirea protectiei comune la import). fructe si legume.a. Fermele mar i fiind mai eficiente si r ezistând mai bine jocului pietei. care la r ândul ei s a transformat în supraproductie. fara unificarea preturilor. Î ntr-o prima etapa. ulei de masline. . ar fi fost posibila si reducerea nivelului masur ilor de protectie. Pentru alte produse: carne de porc. datorita insistentelor Germaniei. s. orez. Treptat. plante oleaginoase. e fectiv. încât în pr ezent circa 90% din productia agr icola a Uniunii Europene este reglementata într-un fel sau altul pr in masuri comune.. produsele carora li s -au aplicat masuri de unificare a preturilor au fost cerealele (1964). peste. Piata agr icola a Comunitatii devenea în acest fel o constructie solida. pretul de interventie pentru grâu a fost stabilit la un nivel mult superior celui de pe piata mondiala. acelasi Sicco Mansholt a initiat o pr ima tentativa de r eforma. urmate ulterior (1966) de produse lactate. când s-au facut primii pasi spre uniformizarea preturilor. oua. PAC a început sa functioneze din 1964. si asupra altor produse: carne de miel. Trebuie subliniat aici faptul ca. carne de vita. flor i. PAC a intrat în vigoare în 1962. Pr eturile mari garantate au încurajat în mod firesc cresterea productiei (în special la grâu. vin. unt si carne de vita). Masur ile comune aveau sa fie finantate dintr -un buget comun. masurile s-au extins. De aceea. Întrucât preturile interne erau mai r idicate decât cele mondiale. 1968. în Ideea lui a fost sa provoace o restructurar e a exploatatiilor agr icole în sensul cresterii dimensiunilor lor prin comasar i.

la cereale. înca din anul 1986. neîntrunindu. la care s-a adaugat si intensificarea eforturilor U. Reforma nu a putut fi pusa în aplicare. iar pe de alta. ceea ce a condus la eliminarea surplusurilor la unele produse agricole principale si la ridicarea standardului de viata al comunitatilor rurale. dar si a unor complexe probleme mediu. cea mai importanta fiind intr oducerea cotelor de productie. produse lactate. Cote s-au introdus. s-au mai pastrat înca diferente semnificative între difer ite regiuni precum si între producatori. In acel an Consiliul a aprobat un pachet de masuri de reforma propuse de comisarul pentru agr icultura.. Motivele refor mei din 1992 au fost pe de o parte interne. Ray Mac Sharry. Abia în anul 1992 a fost marcat momentul care a determinat o schimbare r adicala în arhitectura PAC. respectiv. Primele semne ale unei reforme de proportii întreprinsa de U.E. zahar. deter minate de cheltuieli bugetare mari si supraproductie. ca urmare a favor izarii unor zone mai dezvoltate. într-o prima etapa. Esenta schimbar ii consta în trecerea de la un sistem bazat pe sustinerea preturilor la un sistem bazat pe sprijinirea venitur ilor fermierilor prin pret si plati directe (compensatorii). negocier ile din cadrul Rundei Ur uguay si presiunile SUA în directia unei reduceri cât mai substantiale a inter ventionismului agr icol în rândul membrilor Organizatiei Mondiale a Comertului. precum si dezvoltarea legaturilor sale comer ciale cu tar i dinafara UE.Runda Uruguay.E. au aparut sub presiunea internationala exercitata de Acordul General pentru Tarife si Comert . Anii 80 au adus însa unele schimbari. care limitau dreptul producatorilor la veniturile garantate functie de un nivel maxim al productiei. externe.Organizarea Teritoriului PAC si-a pastrat asadar caracteristicile si în perioada anilor 70. de a crea o piata agricola similara ce cea a SUA. . In ciuda acestei reforme. precum si a unor excedente la unele pr oduse agricole.se consensul asupra ei. Prin reforma se preconiza reglarea echilibrului de pe piata pr oduselor agricole.

Platile compensatorii au fost stabilite la hectar pentru culturile arabile.Emil Luca Elementul central al reformei l-a constituit reducerea preturilor la pr odusele care generau cele mai mar i surplusur i.02 – Formarea functionarilor publici din administratia locala în afaceri europene si managementul ciclului de proiect. carne de vita si unt. (Dupa studiul elaborat în cadrul proiectului Phare RO 0006. Sablonul urmat a fost în linii mari acelasi: reducerea pretului la cereale. scheme de pensionare anticipata a agr icultorilor. stimulente pentru pr otectia mediului. vita si carne de vita. cereale. care a devenit astfel cel de -al doilea pilon al PAC.principalele momente în evolut ia PAC . Refor ma a abordat si aspecte structurale: stimulente pentru utilizarea productiei în scopuri non-agricole. lapte si pr oduse lactate. si pe cap animal pentru bovine. s-a introdus totodata conditionalitatea acordar ii lor în functie de „înghetarea” (set-aside. implementat de “Institutul European din România” în colaborare cu ”Human Dynamics” în anul 2003 si actualizat în anul 2007). I n sinteza. însotita de acordarea. în par allel cu crester ea platilor compensatorii. . cea a politicii de dezvoltare rurala. pe baza propunerilor de refor ma ale Comisiei din documentul Agenda 2000 . în special. Pentru culturile arabile. au fost: o 1957: Tratatul la Roma (articolele 38-46. scoaterea din circuitul productiv) unui procent de 15% din suprafata detinuta.sub o umbr ela comuna.18. Efectele reformei Mac Sharry au fost încurajatoare. a unor sume care sa compenseze pierderea suferita de acestia. dezvoltarea multilaterala a zonelor rur ale . încât o alta a ur mat în 1999 . r espectiv 32-38 în forma consolidata a Tratatului) . grija pentru mediul înconjurator. Ceea ce reforma din 1999 aduce cu adevarat nou este acordarea unei importante mult spor ite componentei structurale a politicii agr icole si gruparea acestor masuri – vizând calitatea produselor si a procesului de productie. catre fer mier i.

subventii la export. apar surplusur i de productie în special la cereale. proceduri administrative complicate. lapte. Însa problemele vechi (supr aproductia. interventia pe piata. o Perioada anilor ’90: lipsa de competitivitate pe pietele internationale deter minata de pretur ile mar i. efecte daunatoare asupra mediului dator ita caracterului intensiv al productiei. o 1986.1994: negocieri în cadr ul GATT (runda Uruguay): tarificarea barierelor non-tarifare. o Perioada anilor ’80: masur i mai r estrictive: introducer ea sistemului de cote. cheltuielile bugetare) persista si apar unele noi: dispute comerciale. reducerea subventiilor la export. o 1992: reforma Mac Sharry: reducerea pretur ilor garantate în paralel cu introducerea de plati compensatorii. introducerea primelor masur i de protejare a mediului si pensionar e anticipata a fermierilor . . carne de vita. reducerea protectiei tarifare. stabilizarea cheltuielilor agricole. o 1962: primele masuri de politica agricola comuna: sistemul de pretur i. o Per ioada anilor ’70: politica orientata preponderent spre sustinerea veniturilor. 2/3 din bugetul comun. cheltuielile agr icole în continuare r idicate. cheltuielile agr icole cresc la cca. introducerea schemei de „înghetare” a terenur ilor (set-aside) si a programelor de extensificar e a productiei agricole. CEE devine exportator net de produse agr icole. prelevar i si cote la import. introducerea accesului minim garantat pentru produsele agr icole în proportie de 5% din cererea interna. scaderea preturilor garantate.Organizarea Teritoriului o 1958: Conferinta de la Stresa între ministrii agriculturii din cele sase tari membre ale Comunitatii Economice Europene ( CEE) pune bazele PAC. per manentizarea schemei de „înghetare” a terenur ilor ( set aside).

Politica de dezvoltare r urala a a tarilor din spatiul U. o I anuarie 2003: Comisia propune un pachet de noi masuri de reforma. doar în relatie cu evolutia agr iculturii. în veder ea r idicarii nivelului de trai al populatiei r urale. evolutia comunitatilor locale rurale. evident. problemele spatiului rural european au fost abordate. în cadrul Politicii Agr icole Comune (PAC). Acest fapt a limitat. ci trebuie extinsa si la alte activitati neagricole.Emil Luca o 1999: Consiliul European de la Berlin îsi însuseste documentul strategic Agenda 2000. se fundamenteaza pr in prevederile Tratatului de la Maastricht (1993). Politica Agricola Comuna (PAC) si dezvoltarea rurala Timp de peste doua decenii. Bleahu Ana. care devine pilonul al doilea al PAC. posibilitatile de solutionare a problemelor legate de dezvoltare si. în perioada 1968-1988. implicit. 2002. I.E. importanta sporita acordata politicii de dezvoltare rurala. Abia în anul 1988 Comisia Europeana r ealizeaza prima diagnoza oficiala a spatiului rural. 2. o I unie 2003: Consiliul ajunge la un compromis privind noua reforma a PAC. o 2005-2007: Noua refor ma a PAC va intra în vigoare. Noi masuri de reforma: reducerea mai accentuata a preturilor de interventie. cresterea platilor dir ecte. Otiman P. o Iulie 2002: Comisia analizeaza stadiul PAC si propune noi directii de refor ma. pr omovând ideea potrivit careia dezvoltarea rurala nu trebuie limitata doar la agricultura. asa cum s-a mentionat mai sus..2. Se marcheaza prin aceasta un moment de refer inta în abordarea procesului de dezvoltare dur abila a spatiului rural. . (Dupa Vincze Maria. 2005) . 2000.2. care precizeaza necesitatea coeziunii economice si sociale în cadrul comunitatilor rurale.

Prin stimularea unor initiative pr ivate si comunitare si a unor activitati economice si sociale cât mai diverse. telecomunicatiilor etc. a frumusetii peisajului etc. de dezvoltare a infrastructurii. o Subsidiaritatea . din mediul rural. nationale si europene. prin mai multa transparenta a acestora. Este o caracteristica pe care s-a pus un accent tot mai mare. urmând sa creasca nivelul resur selor destinate programelor de protectie a mediului. învatamântului. precum si principiile si obiectivele acestei politici. o Diversitatea activitatilor economice si sociale . o Abordarea în sistem integrat a dezvoltarii rurale . ocrotirii sanatatii. prin debirocratizare etc. aceste principii au fost redefinite si mai bine conturate. a surselor de energie. într -un cadru general dar adaptate conditiilor si specificului local. a biodiversitatii.Organizarea Teritoriului O alta etapa importanta în evolutia conceptului de dezvoltare rurala a fost repr ezentata de elaborarea documentului comunitar intitulat Carta Europeana a Spatiului Rural (1995). avându-se în vedere conservarea si perpetuarea identitatii culturale. cele care se refera la dezvoltarea rurala dur abila sa devina prioritare. Este principiul care se refera la procesul de descentralizare a deciziilor si cresterea gradului de colabor are într e comunitatile locale. Pr in Declaratia Conferintei Dezvoltar ii Rurale Europene (Cork. 1996). Se consider a ca politica de dezvoltare locala trebuie sa cupr inda ansamblul activitatilor de natur a sociala. facând referir i la: o Situarea în primul plan al politicii UE. r egionale. prin care s. se pr econiza sporirea rolului oraselor mici (care în UE apartin rur alului) si încurajarea procesului de înoir e a satelor.a definit conceptul de spatiu. . a ruralului . economica si culturala. Se stabileste ca între programele UE. o Durabilitatea . o Simplificarea sistemelor si reglementarilor menite sa stimuleze dezvoltarea agricola si cea locala.

Programele locale de dezvoltare trebuie sa fie incluse într -un sistem centralizat la nivel regional si national. peisajul si animalele de productie. evaluar i. o I ndrumareaactivitatii din administratiile locale si regionale si din organizatiile civice prin spr ijin ethnic. investitiile în fer mele agr icole vizeaza descurajarea intensificarii productiei si sustinerea tehnologiilor mai prietenoase cu mediul. Acest process se realizeaza prin control. prin atragerea în mai mare masura a resurselor financiare locale si crearea me de creditare care sa permita utilizarea simultana a unor for fondurilor private si a celor bugetare. 2002). ofer indu-se fiecarei zone sansa de a-si elabor a strategia propr ie de dezvoltare. protejarea mediului si ameliorarea peisajului (agrosilvic). reducerea costurilor ( având în vedere inclusiv diminuarea consumurilor mater iale.). pesticide etc. pr intr-o mai buna comunicare. prin Agenda 2000. Prin aceasta pârghiile mecanismului car e determina dezvoltarea pot fi actionate si controlate unitar. care vizau cu precadere ameliorarea calitativa a pr oductiei. o Finantarea programelor de dezvoltare rurala. perfectionari. asigurarea bunului tratament si a bunastarii animalelor. o . au fost: o investitiile în fermele agricole.Emil Luca Programarea procesului de dezvoltare rurala în mod consecvent si transparent. Principalele dir ectii de finantar e ale UE. I. încurajarea pluriactivitatii. pr in dezvoltarea unor relatii de parteneriat etc. stimularea activitatii de cercetare si inovatie etc. Este de remarcat faptul ca. stabilite tot la Confer inta Internationala de la Cork (1996) pentru Agenda 2000 (dupa Otiman P. în primul rând de îngr asaminte chimice.. potrivit politicii agricole si de dezvoltare rurala. o Evaluarea si cercetarea activitatii desfasurate prin programele de dezvoltare rurala. discutii.

dor indu-se pr in aceasta o sustinere mai pronuntata a sectoarelor agricol si silvic si o sporire a . completata în 1998). o finantarea masurilor de agromediu constând în platile efectuate catre fer mierii care se angajeaza în acorduri de mediu pentru protejarea mediului agricol. Sunt eligibili pentru aceasta actiune agentii economici din spatiul rural. Agenda 2000 (1997. încurajarea pensionar ii anticipate si stimularea for marii profesionale.. care sporesc calitatea pr oduselor. o finantarea masurilor de dezvoltare a unor zone rurale cum sunt: comasarea. având trei componente: sustinerea fer mier ilor tiner i. o finantarea investitiilor în pr ocesarea si marketingul produselor agr icole.a. întinerirea fermierilor prin schimbul de generatii. a per mis crearea unui cadru nou de dezvoltare rurala durabila. prin masuri f inanciare concrete. respectarea tehnologiilor prietenoase cu mediul. Constatându-se fenomenul de îmbatrânire a fermierilor – sefi de exploatatii – UE a stimulat. acorda atentie pr otectiei mediului si au ca obiectiv desfacerea produselor pe noi piete. cu statut de fer mier sau pr ocesatori agroalimentari. sporir ea valorii materiei pr ime lemnoase s. investitii pentru procesarea lemnului. o finantarea fermierilor din zonele defavorizate si cu restrictii de mediu consta în plati compensatorii pentru un management al fermei adecvat programului de protectie a mediului înconjur ator. confor m standardelor cuprinse în acquis-ul comunitar. reparcelarea si reorganizarea ter enului agricol al fermelor . în cadrul acestei masuri intra si compensarea pierderilor de recolta sau a cheltuielilor suplimentare generate de programul Natura 2000. o finantarea masurilor forestiere concretizate în înfiintarea de noi suprafete împadurite.Organizarea Teritoriului o cheltuielile pentru r esursele umane.

s-a conturat tot mai pregnant un curent favorabil unei dezvoltari rurale durabile. prin asigurarea pe termen lung a dezvoltarii si stabilitatii sociale. conservarea mediului înconjurator si a mostenirii cultural-spirituale. In cadrul Consiliului ministrilor agr iculturii de la Luxembourg. A fost adoptat in 1999. cadrul financiar. ceea ce a condus la adoptarea acestor masur i în cursul aceluiasi an. Agenda 2000 este un program de actiune ale carui obiective pr incipale erau consolidarea politicilor comunitare si stabilirea unui nou cadru financiar pentru perioada 2000-2006 in vederea extinderii UE. din data de 26 iunie 2003. în special reforma politicii agr icole comune si a politicii de coeziune economica si sociala. Consiliul European de la Berlin a ajuns la un acord politic general asupra pachetului legislativ pentru anul 1999. la Consiliul European de la Berlin. Contine si recomandari asupr a modului optim de a raspunde provocarilor generate de procesul de extindere si propune un nou cadru financiar pentru perioada 2000-2006. importanta acestui sector jalonând viitorul Europei extinse. Ele acoper a patru domenii strâns legate în perioada 2000-2006: refor ma politicii agricole comune. Pr in noua orientare a PAC. partea a doua propune o strategie consolidata de pre-aderare care cuprinde doua elemente noi: parteneriatul pentru aderare si extinderea participarii tar ilor candidate la progr amele comunitare si la mecanismele de aplicare a accquis ului comunitar. economice si culturale a spatiului rural.Emil Luca competitivitatii în zonele r urale. Aceste prioritati au fost transpuse în circa douazeci de propuneri legislative înaintate de Comisia Europeana în 1998. Agenda 2000 este alcatuita din trei par ti: prima parte abordeaza functionarea interna a Uniunii Eur opene. instrumentele de preaderare. sub for ma a douazeci de texte legislative. în interconditionalitate cu protectia si conservarea . componenta de dezvoltare rurala a capatat noi valente în ansamblul Politicii Agricole Comune. partea a treia cuprinde un studiu de impact privind efectele extinderii asupra politicilor Uniunii Europene. r eforma politicii structurale.

a mentiner ii fertilitatii solului. Otiman P. . 2005). 2000. cum se prefigura de altfel pr in Declaratia Conferintei Dezvoltarii Rurale Europene de la Cork. finantate din fondurile nationale si cele europene (dupa Vincze Maria. I. reprezentând fundamentul Planului National de Dezvoltare 2007-2013. pastrarii traditiilor si patrimoniului cultural. asigurarii habitatelor si biodiversitatii. pe baza caruia se vor aplica si în tara noastra masurile de dezvoltare rurala.Organizarea Teritoriului mediului si peisajelor. integrata în UE de la 1 ianuarie 2007. 2002. Bleahu Ana. Acest obiectiv a fost preluat si promovat si de România..

pamântul a reprezentat mereu principalul mijloc de productie al omenir ii. din cele 13. In asocier e cu plantele. Din nefer icire posibilitatile pamântului sunt într-o prea mica masura valorif icate. fie ca aceasta i-a fost oferita omului de catre divinitate. Ca urmare a cresterii impresionante a populatiei globului.5 miliarde hectare de uscat ale planetei. fie ca reprezinta perpetua pedeapsa pentru pacatul primului nostru stramos. Înca de la începuturi. acela de a mânca din “fructul oprit”. indiferent de destinatia sau de forma de proprietate a acestora. pamântul a avut si are un rol esential în agricultura. care reprezinta suportul vietii unei populatii a globului aflata în continua crestere. drept cadou de mare pret. cu apa si cu soarele. transmisa din generatie în generatie si aparata adesea cu mar i sacrificii. Rolul pamântului este esential si în alte domenii: transpor turi. sunt integrate în productia agricola. cultivate ori spontane. respectiv 10 % din total. Indiferent de originile agriculturii. doar 1. industr ie. Pamântul a fost considerat dintotdeauna drept cea mai de pr et mostenire naturala. ar fi . EVOLUTIA RESURSELOR FUNCIARE ÎN ROMÂNIA Fondul funciar al unei tari este reprezentat de totalitatea terenur ilor din interiorul granitelor acesteia. mai mult decât orice comori.Emil Luca III. pastrata de la înaintasi. în amplasarea localitatilor etc. întreaga existenta a omului a fost legata de pamânt si de calitatea acestuia. Dupa datele FAO.3 miliarde ha.

3 milioane ha prin eroziunea solului. 2 milioane ha prin extinderea desertului. perioada interbelica (19181945). perioada comunista ( 1945-1989). asupra proprietatii funciare si a exploatatiilor agricole. Fiecare dintre acesti factori si-a lasat amprenta. constructii). în ansamblul ei. se resimt consecintele raporturilor de proprietate funciara. b. sociala.2002). r aporturi care favorizau . de stapânire. ca urmar e a influentei specif ice a legislatiilor straine. c. asupra evolutiei întregii vieti rurale. 3. politica. ideologica. Pentru a analiza situatia agriculturii românesti pâna în anul 1918 în cele trei provincii istorice ale Romaniei. perioada de pâna la 1918. juridica. 1975). este necesar a o abordare diferentiata datorita situatiei juridice si politice diferite. Bunaoara.1.. Reformele agrare premergatoare Marii Uniri Situatia agricultur ii si a spatiului rural al României la sfârsitul secolului XX si începutul secolului XXI este consecinta unui complex de factori de natura istorica. d. economica.Organizarea Teritoriului necesara si extinderea suprafetelor cultivate. perioada de dupa 1989 (dupa Otiman P. caracteristice fiecarei pr ovincii. în vreme ce în Transilvania. Fondul funciar in Tarile Române pâna în anul 1918. în relatiile agrare din Principatele Române se simt puternice influente ale raporturilor acestora cu I mperiul Otoman. Se poate aprecia ca. într -o masura mai mare sau mai mica. agricultura României a parcurs patr u etape importante: a. Moldova si Transilvania. Bucovina si Basarabia. exploatare si împartire a roadelor pamântului statornicite în perioada premergatoare Mar ii Uniri din 1918. internationala si conjuncturala. cu atât mai mult cu cât din circuitul agricol se pierd anual circa 15 milioane hectare: peste 8 milioane hectare sub asfalt si beton (cai de comunicatie. Tar a Româneasca.. 2 milioane ha prin toxicizarea si poluarea industriala ( Buciuman E.

fapt treimi din terenur ile cultivabile în pr oprietatea taranilor. ca rezultat al dezvoltar ii industriale. Trebuie mentionat ca evolutia situatiei agrare românesti era în strânsa relatie cu inter esele capitalismului european. Capitalism.Agrariar ism. numeric minor itar e. Pasii realizati în agr icultura au fost. în elaborarea caruia un rol important l-a avut Mihail Kogalniceanu. Corelatiile dintre evolutia agrara din Pr incipatele Române. I mperialism . 1880. mai multe legi cu impact funciar. 1875. S -au elaborat. se înlaturau vechi obligatii ale taranimii fata de mar ii propr ietari de pamânt. Reforma agrar a din 1864 si legile funciare amintite au contribuit în mare masura la ameliorarea structurii de proprietate din Principatele Române. Aprecierea corecta a situatiei agrare nu poate fi facuta decât în contextul evolutiei generale a economiei românesti. de asemenea. începând cu cea din anul 1866 si continuând cu legile din anii 1868. se prevedea si trecerea a cir ca doua dar. ca efect al precarei dezvoltar i industriale si comerciale din Vechiul Regat. foarte timizi. 1884. însa. Prin acest act. Transformarile produse în ansamblul economiei românesti la sfârsitul secolului al XIX-lea si începutul secolului al XX -lea si. 1903. cea mai importanta actiune este reforma agrara din anul 1864 a domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Madgear u . dupa unirea acestora din anul 1859. .au pus amprenta si asupr a dezvoltarii agriculturii. cu totul semnificativ. comerciale si financiare românesti si relatiile internationale româno-europene sunt fin analizate de Virgil Madgearu (V. dar nu au rezolvat complexele probleme tehnice si economice ale exploatatiei agricole si starea de înapoiere a taranimii împropr ietarite.Emil Luca natiunile dominatoare. In Principatele Române. în acest sector mentinându-se multa vreme importante vestigii feudale. prin care se prevedea vânzarea catre tarani a unor loturi de 6-50 pogoane în trupuri compacte din mosiile statului. pr ecum claca si or icare alta forma de legatura silita dintre acestia.Contributii la studiul evolutiei sociale românesti. din Imper iul AustroUngar si din Imperiul Tarist. 1873.

având în mare par te. r eforma lui Alexandru Ioan Cuza nu a avut efectul scontat.A. în caz contrar terenul sau ramânând în mare parte nelucrat. De altfel. De cele mai multe or i. dupa mai mult de 100 de ani. or dinii juridice de drept burghez. instrumentelor de credit si moneda. în aceasta perioada apare în masa si fenomenul arendasiei care în România. se mater ializeaza în crearea retelelor de transport. sa contribuie la dezvoltarea industriala a României. un mod de exploatare a terenului agricol ci o constrângere a proprietar ului de a ar enda. nu are alta solutie de exploatare. mare parte din taranimea moldoveana si munteana ajunge în situatia de neoiobagie. Ungaria.Organizarea Teritoriului Editura Economistul S. De asemenea. inclusiv a institutiilor proprietatii private. Bulgaria. acest fenomen îl întâlnim si în prezent. In foarte mica masura capitalismul european era interesat. Bucuresti. In acest cadru economic. din capitalul total investit în industrie. Cehia. Tarile Baltice) nu reprezinta. atunci. aceeasi motivatie a arendar ii sau asocierii. iar capitalul românesc era implicat extrem de putin în investitii industriale.. Cu toate ca taranul devine proprietar de pamânt. în perioada 1866. chiar daca Constitutia din 1866 proclama libertatea personala. cel putin pâna la Unirea din 1859. el nu are inventarul si capitalul necesar pentru exploatarea terenului agr icol. Taranul. In aceasta directie.i arendeze pamântul. . era constrâns sa accepte conditiile de arendar e impuse de arendas. în absenta capitalului si a activului de exploatare. fiind nevoit sa. numai 122 milioane lei era capital r omânesc. cel putin pentru pr oprietarii-tar ani. prin Legea tocmelilor agricole. Slovacia. Virgil Madgearu apreciaza ca interesele capitalismului european în Principatele Române si mai apoi în Regatul României.1915. asemeni mai multor tari din centrul si estul Europei (Iugoslavia. Polonia. Proprietarul. de 645 milioane lei. 1936). în esenta sa. Astfel.

în tar a noastra arendarea a avut si continua sa aiba si în prezent. mai multe conotatii negative. La aceasta trebuie adaugat ca alti aproximativ 300 000 capi de familie erau lipsiti complet de pamânt. a extinder ii comertului intern si extern de cereale. agr icultura ocupa la începutul secolului al XX-lea peste 80% din populatie.2%). agricultura r omâneasca. cu peste 100 ha. In conditiile dezvoltarii crescânde a productiei de marfuri. Din anul 1864 si pâna la Unirea din 1918 nu se produc mutatii semnificative în structura agrara din Principatele Române. Dimpotriva. detineau peste 3 810 000 ha teren arabil (57. Bucuresti. în timp ce aproape 921 000 proprietati taranesti pâna la 10 ha nu aveau decât aproximativ 3 153 000 ha (34. Imprimeria Nationala. 1939) . restul terenului apartinând locuitorilor înstariti din lumea satelor.Evolutia raporturilor agrar e în România. Dintre taranii cu proprietati sub 10 ha. iar sub raport social a diferentierii continue a taranimii. doar 176 375 detineau de la 5 la 10 ha.4% din suprafata agro-silvica a tarii). Productia de cereale furniza peste 2/3 din venitul social si reprezenta 83% din valoarea totala a exportului românesc.Emil Luca Deci. se constata fenomenul de parcelare excesiva si de diminuare a proprietatilor mici si mijlocii (A. munca salariata începe sa ocupe . majoritatea posedând suprafete de pâna la 5 ha. Astfel. putem aprecia ca în timp ce în tarile vest-europene. la inceputul secolului al XX -lea. un numar de aproximativ 4 170 mosier i. în 1905. din aceleasi motive. arendar ea era si este un mod de exploatare al terenurilor agricole pe care proprietar ul nu doreste sa le înstraineze sau proprietarul nu ar e capacitatea manager iala si financiara de a exploata ferma (gospodaria) agricola. Ca ramura principala a economiei. Privita sub raportul repartitiei proprietatii funciar e. cu proprietati între 10 si 50 ha. Frunzanescu . se caracteriza pr in preponderenta mar ii proprietati mosieresti. atât în trecut cât si acum.

din consider ente economice si ale pietei muncii. 1970. Constantin Daicoviciu. în Pr incipatele Române pâna în anul 1918 nu putem vorbi. Cu toate acestea. Sporul natural al populatiei rur ale si legislatia refer itoare la succesiune favorizeaza divizarea proprietatilor.a putut aplica succesiunea dreptului de proprietate funciara în cazul primului nascut dintre frati. Economia capitalista are o influenta puternica asupra evolutiei structurilor agrare si a productiei agricole.materii prime pentr u agroindustrie. car e în 1904 detinea o suprafata de apr oape 237 000 ha în 10 judete) (Stefan Pascu. în 1905 dispuneau de aproape 45 000 pluguri si tot atâtea grape. pe de alta parte. împietând asupra crear ii unor exploatatii agr icole organizate pe principii comerciale. în conditiile acelei per ioade. dezvoltar ea capitalista a . O caracteristica a anilor de la începutul secolului al XX. trebuie sa remarcam si faptul ca piata agr icola precum si prelucrarea industriala a produselor agricole se aflau la un nivel extrem de redus. De asemenea. Stefan Pascu. Stefan Pascu. sistem succesoral întâlnit în multe tar i vesteuropene.lea o constituie cresterea rapida a marii arendasii. trustul Fischer. Capitalismul creeaza piete noi în centrele urbane si industr iale. 1974). La noi. pentru a-i constrânge pe tarani sa accepte conditiile pr opuse de ei. care. atât pentru pr odusele agricole . de peste 11 500 semanatori. care. Aceasta se r eflecta si în sporir ea inventarului agricol detinut de mosier i. împletea sistemul de exploatare capitalista cu cel feudal. mosierii si arendasii nu detineau decât o mica parte din inventarul necesar agricultur ii ( Mir on Constantinescu. 1974). De asemenea. peste 7 500 masini de secerat etc. marii arendasi se asociau. Cu exceptia pietei cerealelor. Pentru a putea obtine. conditii mai avantajoase de arendare si.Organizarea Teritoriului un loc din ce în ce mai important în economia agrara. nu s. constituind ver itabile trusturi (de exemplu. de piata agricola sau agroalimentara. pe de o parte. cât si pentru produsele agroalimentare. în adevaratul sens al notiunii.

fara putere de tagada (M. iar în 1992 de 29 ha. Georgescu Refor me agrare. prin consecinta. ponderea lor ramânând la 0. Structura Funciara în România . 1943). Acestia sustin ca prin liberalizarea pietei funciare s-ar produce acumularea primitiva de capital.9%). ca pr oprietatile funciare au crescut.60 milioane ha.6% din numarul exploatatiilor . Inaintea reformei agrare din 1918.36 milioane ha (15.6% din total si detineau 12. în anul 1955 de 14 ha.1. revenind pe o exploatatie mare cir ca 140 ha. I storia reformelor agrare si a dezvoltar ii rurale din vestul Europei demonstreaza. formarea mar ilor proprietati funciare. aproape 50% din . dar cu un r itm extrem de lent.66 ha. în anul 1930 de 11. dupa cum rezulta din datele tabelului 3. saracir ea majoritatii taranilor si. adica 22% din suprafata agr icola a Frantei). în anul 1892 (în urma cu peste o suta de ani) suprafata medie pe exploatatie era de 8. ca efect al reducerii suprafetei medii de la 368 ha la 227 ha pe o exploatatie mare. Aceasta teza de gândire si ideologie neomarxista o întâlnim si azi la multi oameni politici de vârf din România. este acelasi. în Franta.Emil Luca agr icultur ii constituie piata pentru forta de munca disponibilizata din agr icultura. Exploatatiile de peste 100 de ha în Franta anului 1892 erau în numar de 33280 ( 0. Acest fenomen se regaseste în toate tarile vest -europene. crester ea suprafetelor proprietatilor funciare la limita si peste limita latifundiilor si. practic. for marea mar ilor capitaluri financiar e si comerciale atrag dupa sine si în agr icultura aparitia marilor capitalur i în plasamente funciar e.. Editura Bucovina. Bucuresti.9% din totalul exploatatiilor).24 milioane ha. Mai multi economisti care apartin curentului de gândire mar xist au sustinut ca dezvoltarea industriala. dar suprafata aferenta acestora se reduce la 7. iar suprafata agricola detinuta de acestea se r educe la circa 6. Astfel. In anul 1992 numar ul de exploatatii de peste 100 de ha creste la 47000 (4.65 ha. prin polar izar e. In anul 1930 numarul acestor exploatatii. pauper izarea unor mase mari de tarani.

6 3-5 ha 321163 33. 1937) Categorii de proprietati Exploatatii Suprafata Numar % Ha % sub3ha 423047 43. Bucuresti. revenind în medie 707. Tabelul 3.2.1 peste 100 ha 5385 0.5 ha pe o exploatatie.La reforme agrair e en Roumanie et ses consequences. Totusi.2 166847 2.3 1137436 14. . din car e se retine chiar o crestere cu circa 2% a suprafetelor detinute de marii latifundiari.3.5 10-50 ha 36318 3. care poate fi usor observata din datele comparative ale tabelului 3.7 695953 8.0 Rascoala taraneasca din 1907 si miscarile violente ale acesteia.1.6 3810352 48. Intre structura agr ara a României si structura agrara a Frantei din acea vreme este o deosebire fundamentala. Structura proprietatii agricole în Vechiul Regat în anul 1907 (Dupa Gh.7 Total 964693 100. Editura Acad.a.2 5-10 ha 176375 18. structura proprietatii funciare nu se modifica pâna în 1918.Organizarea Teritoriului suprafata agr icola a Vechiului Regat era detinuta de 5385 proprietari latifundiari. Ionescu Sisesti si N. au determinat autoritatile vremii sa amelioreze prevederile legii învoielilor agr icole si a legii obstiilor de arendar e s. Cornateanu .3 1342997 17. Structur a agrara din România dinaintea reformei agrare de dupa Marea Unire se poate aprecia ca fiind caracteristica unei economii de tip feudal. Române.9 50-100 ha 2405 0. cu mari pr oprietati latifundiare. In acest an situatia structurii agrare este cea prezentata în tabelul 3.0 7826797 100.9 673212 8.

Structur a proprietatii agricole în Vechiul Regat în anul 1918 (Dupa M.10 3813598 48.3.0 27.41 316385 10.26 166847 2.5 14313.L'evolution de la propriete rurale et la agraire en Rouma nie. % Mii ha % Nr.4 0.520095 6.1 12572.64 3810.9 2 105.0 10-50 ha 36.0 33.8 10253. 2002) România Franta Exploatatii Suprafata Exploatatii Suprafata Nr.40 3153.0 peste 100 5. Situatia comparativa a structurii agrare în Franta (1892) si România (1907) (Dupa I. mii % Mii ha % mii sub 10 ha 912.2 22.6 40.26 166.80 3000-5000 ha 112 0. Constantinescu . Ceres.70 695953 8.60 500-1000 ha 1112 0.20 Total pâna la 50 ha 957527 99.30 5-10 ha 176375 18.10 1187900 14.6 12240.0 8.00 673212 8.9 85.2.70 660.70 Total 50-5000 ha 7780 0. Secolul XX – Performante în agricultura.2 95.4 0. Otiman.30 Total general 965307 100.5 48..20 100-500 ha 3314 0. reforme 1925) Categorii Exploatatii proprietat de Suprafata Numa r % Ha % i sub 3 ha 423401 44. Ed..90 3977198 51.4 30.30 1342997 17.13 302084 10.0 50-100 ha 2.60 peste 5000 ha 66 .60 10-50 ha 36318 3.60 3-5 ha 321163 33.09 1236420 15.3 21.00 7790796 100.01 484367 5.5 711. Bucuresti.5 4852. Evolutia structurii proprietatii funciare si a exploatatiilor în agricultura româneasca în secolul XX si probleme ale dezvoltarii rurale.4 1.Emil Luca Tabelul 3.3 3. Editura Cultura Nationala.0 Categorii de proprietati .40 1000-3000 ha 771 0.00 Tabelul 3.70 50-100 ha 2405 0.P.1 12. în vol.3 0.

iar mar ile latifundii au suprafata medie de peste 700 ha. în Franta fiind de 8. atât dinaintea anului 1867 .07 ha. de altfel. politice. Peste jumatate din suprafata agr icola a Fr antei apartine fermelor între 10 si 100 ha (51 %) . Punerea în aplicare a acestei legi a nenumarate conflicte. care desfiinteaza iobagia în I mperiul Austro-Ungar. în schimb distributia pe clase de marime este total diferita. când for me pasnice. a luat forme când extrem de dure (rascoalele taranesti ar delene). au o suprafata medie de 3. în timp ce la noi acestea.3 100 7791. pr ofitabile.Organizarea Teritoriului ha Total 965.4 ha. unde sunt cuprinse si provinciile Banat. de împr oprietarire a taranilor români.anul dualismului austro-ungar . deci inclusiv în Transilvania.0 100 5702.8 100 Daca suprafata medie pe exploatatie este aproximativ egala în cele doua tari. pr evedea împroprietarirea fostilor iobagi cu supr afetele de teren pe care acestia le lucrasera. de cele mai multe ori fiind rezolvate în creat favoarea nobilimii maghiare care.6%. prin . Ponderea cea mai mar e în suprafata agricola a Frantei o detin fermele între 10 si 50 de ha. Dorinta de emancipare a românilor din Transilvania. Astfel. situatia este mar cata profund de apartenenta vremelnica a acesteia la Imperiul austro-ungar.7 100 49378. Crisana si Maramures.cât mai ales dupa acest an. Legea reformei agrare din anul 1848. pr in repetate petitii adresate Curtii Imperiale de la Viena. în numar de aproape un milion. se contureaza tendinta de formare a exploatatiilor mijlocii. viabile. desi a avut influente pozitive asupra exploatatiilor agricole din acest spatiu. iar în România 8. au ponderea cea mai redusa. si a structurilor de proprietate ale nationalitatilor locuitoare în spatiul transilvan. pe când la noi aceasta clasa are o pondere de numai 10. atât ca numar cât si ca suprafata. Legislatia agrara. înca de la finele secolului XIX. dubla fata de mar ile proprietati franceze. Gospodariile taranesti mici. Stapânirea straina în Transilvania si-a lasat amprenta asupr a structurilor agrare. era îndrituita sa judece aceste litigii.65 ha. In Transilvania. în Fr anta.

svabi).5%) si proprietatile unor persoane juridice în suprafata de 193000 ha (4. în timp ce românii reprezentau 63. suprafetele cele mai nepr oductive si cele mai inaccesibile exploatatiei moderne. Populatiei românesti i s-au atribuit. românii detineau numai 2. L' evolution de la propriete rurale et la reforme agraire en Roumanie . proprietatea funciara a statului. Bucuresti.Emil Luca segregarea (separarea proprietatii asupra padurilor si pasunilor) si comasarea proprietatilor în exploatatii viabile. Astfel. taranimea basarabeana este lovita de politica tarista de colonizare straina în Basarabia si de cumparar ile masive de teren facute de catre nobilimea rusa. In Basarabia mai apare. în suprafata de peste 310000 ha (7. aceasta structura fiind consecinta de secole a politicii de dominatie straina în Transilvania. sasi. totusi asupra populatiei majoritare românesti nu a avut efecte benefice. iar pentru un locuitor minoritar transilvanean era de 5. Constantinescu. Proprietatea latifundiara reprezenta 44.75% din populatia Transilvaniei. In Basarabia structura propr ietatilor agrare era asemanatoare celei din Vechiul Regat. se desprinde cu claritate ideea ca la începutul anului 1918 structura agrara era profund distorsionata în defavoarea populatiei majoritare românesti. In Basarabia structurile rurale au fost puternic marcate de dominatia tar ista din perioada 1812-1918. Suprafata medie. . fiind concentrata în 2171 propr ietati car e au detinut 1639000 ha. 1925). In ceea ce priveste proprietatile mari (de peste 100 iugare). Edit.6%). Din analiza datelor din provinciile inter si transcarpatice pr ezentate de M.93 ha. reprezentând o bipolar itate marcanta. ei aveau în proprietate numai 24% din suprafata agr icola si forestiera a acestei provincii românesti. pe un locuitor român transilvanean era de 1.08 ha. restul aflându-se în proprietatea minoritarilor (unguri. Dupa anul 1878. de regula.1% din suprafata Basarabiei.5% din exploatatiile de aceasta mar ime din Transilvania. Cultura Nationala. în anul 1918. ca o caracter istica specif ica acestei provincii. Constantinescu (M.

afirma: "capitalismul a revolutionat numai raporturile de .a produs în paralel cu dezvoltar ea capitalismului. Din suprafata agricola a Bucovinei. cu suprafata medie pe fer ma de 4. 1918. Daca în tar ile vest-europene evolutia agr iculturii. desi reprezenta numai 0. pr oprietatile sub 10 ha r eprezentau 51. la sfârsitul secolului al XIX-lea si începutul secolului XX. aflata din anul 1777 pâna în 1918 sub administratia austriaca. fenomenul de polarizare este prezent si aici la niveluri semnificative. continuau sa se manifeste puternice structuri agrare latifundiare si relatii agrare neoiobage de tip feudal. la noi Europa detineau 15. în România si în alte tari central si est-europene. care se contureaza în toata Occidentala înca de la începutul secolului XX. structura agrara româneasca înaintea reformei agrare din anul 1918 poate fi apreciata ca extr em de disproportionata.6% din suprafata agricola a Basarabiei. consta în foarte slaba dezvoltare a exploatatiilor de mar ime mijlocie. cu o suprafata medie de circa 3. Pe de alta par te. având pondere de 95.7 ha pe familie. de 520000 ha. a structurilor agrare. In sinteza.7% din totalul exploatatiilor.4% din suprafata tarii. prezentând doua polarizari caracteristice exploatatiilor agr icole de tip feudal. iar marea proprietate (ferme peste 100 ha) detinea 22% din total. Aceste exploatatii. detinea 40.7% din numarul exploatatiilor. A doua caracteristica a structurii agrare românesti în anul Unirii. In Bucovina.6% din numarul exploatatiilor românesti. Prima caracteristica desemneaza existenta unui numar foarte mare de exploatatii mici. a tehnologiei de productie si a pietei agricole s. mica proprietate (ferme sub 10 ha) detinea 78%.Organizarea Teritoriului revenind 755 ha pe exploatatie latifundiara. iar pe de alta parte se polarizeaza marea proprietate funciara care.35 ha. studiind problema agrara pâna în anul 1907. Constantin Garoflid. datorita libertatii de înstrainare a proprietatii. f iind de circa 2.9% din suprafata tarii si numai 3.9 ha. Suprafata medie pe o proprietate în Bucovina era mai redusa compar ativ cu celelalte provincii românesti.

Bucuresti. cu exceptia oier itului. Madgearu nu împartaseste în mod explicit conceptia lui C. Caracterul de agricultura cerealiera în Vechiul Regat este dat de faptul ca în întreprinder ile agr icole mari s-au produs cer eale pentru piata europeana. Gospodariile agr icole mari. Garoflid. la cresterea animalelor de tractiune si într-o foarte mica masura la . puternic influentata si afectata de starea meteorologica anuala. Acestea pr oduc pentru autoconsumul lor. puternic racordate la piata agricola si industr iala.Emil Luca proprietate nu si raporturile de munca. De asemenea. Gospodaria taraneasca mica nu asigura utilizarea integrala a capacitatii de munca a familiei taranesti. Acest tip de exploatatie agricola.. totusi în scrierile economice ale savantului-economist vom gasi explicatii ale mecanismului de functionare a sistemului agrar românesc în pragul trecerii în secolul XX. chiar daca a avut oarecari rezultate în modernizarea unor ferme cultivatoare de cereale. Deci. care pot fi def inite ca întreprinderi agr icole. gospodaria taraneasca în suprafata de 3-4 ha pamânt agricol. Madgearu . de fapt. într -o economie de subzistenta precar a cu o marcanta dependenta de marea proprietate funciara. Desi V. era limitata la necesarul autoconsumului familial. 1936). folosesc de cele mai multe ori ca forta de munca excedentul din gospodariile taranesti mici si nu forta de munca salariata. nu-si asigura complet necesarul de produse agricole pentru autoconsumul propriu.Agrariarism. Aceasta este explicatia faptului ca în Vechiul Regat dezvoltarea cresterii animalelor. Proprietatea a devenit burgheza. totusi a continuat sa perpetueze sistemul de agr icultura cerealiera extensiva al României. de fapt.A. dar produc cea mai mare parte pentru piata. Capitalism. cu o tehnologie pr ecara. slab înzestrate tehnic în acea perioada.Contributii la studiul evolutiei sociale românesti. putem aprecia ca aceste gospodarii taranesti se aflau. Imperialism . Editura Economistul S. Gospodariile mar i. munca a ramas feudala" (V. sunt. platesc în natura o parte din munca taranilor.

tardive si cu o slaba capacitate productiva si reproductiva. urmau doua tendinte principale: una. Bratianu. Popovici Lupa. se poate aprecia ca agricultura României Mari. iar rasele de animale. la un nivel subdezvoltat tehnologic si biologic. Madgearu. V. Situatia agriculturii românest i în perioada interbelica 3. “Chestiunea agrara” a fost larg analizata si dezbatuta în cercurile politice si în cele economice românesti. punându-se astfel bazele teoretice ale r eformei din 1918. I. date fiind conditiile diferite de evolutie pe care le-au ur mat satul si agricultura în Regatul României pe de o parte. Aurelian. Lahovari. atât cât a fost în Vechiul Regat. C. M. N. D. O. era puter nic marcata de subdezvoltarea economica generala a tar ii. în preajma anului 1918. Stere. în ansamblul sau si. Sistemul de agricultura cerealiera a mentinut sector ul de crestere a animalelor. Kogalniceanu. C. Cresterea animalelor s-a facut dupa metode traditionale. Posibilitatile ce se întrevedeau de catre personalitati precum P. cu un sistem de productie unilateral. Cornateanu. extensiv si. dominata mai degraba de relatii neofeudale decât de relatii de productie capitaliste. Serban. A. în cea mai mare parte. S. Ionescu Sisesti etc.1. mai presus de toate. si în celelalte tinutur i ce aveau sa se alature României în anul 1918.2. Xenopol. Prin ur mare. C. N.Organizarea Teritoriului productia animala pentru piata. dupa anul 1918. Reforma agrara din 1918 Starea satului românesc. care promova ideea realizarii unei .. 3. Gh. Iorga. pe de alta parte. V.2. M. dar mai pr egnant dupa rascoala din 1907. N. implicit. era una cu totul speciala si complexa. I. caracterizata de o bipolare excesiva a structurii agrare. starea agr icultur ii românesti. au fost autohtone. Garoflid. înca de la sfâr situl secolului al XIX-lea.

în asa fel încât proprietari sa devina cei ce-si doresc cu adevarat si au capacitatea sa dezvolte corespunzator exploatatiile agricole (Otiman I.4.36 10-100 ha 3195054 15.0 957307 100.0 314558 100.1 4.3 12209 3.1 2171 0.6 300178 95.9 14.3 14600 0. Tabelul 3.0 11. cea mai mare parte a proprietatilor.5 5375 0.8 30723 3.21 10-100 ha 2153117 28.7 4.Emil Luca exproprier i a mar ilor proprietati.0 8.7 849.44 peste 100 ha 8108847 40.1 66.60 România sub 10 ha 8830760 43.6 42.63 Total 4182350 100.34 Total 7441312 100.2 2. mai devreme sau mai târziu. îndeosebi ca urmare a exper ientelor esuate prin refor mele anterioare. în lipsa unui minim de mijloace de productie. Structura proprietatilor rurale în Vechiul Regat al României si în celelalte provincii românesti înaintea reformei agrare din 1918 (dupa Otiman P.53 Provincii Clase de suprafata Suprafata totala Exploatatii Suprafata medie Cea de-a doua directie si-a gasit mai multi sustinatori.8 64..7 921209 95.05 Regat 10-100 ha 860953 10.0 2111700 100.7 555. I. Intârziata datorita implicarii României în primul razboi .9 197790 99..0 199442 100. în urma carora..6 Total 520000 100.0 9.4 7.40 Total 20134661 100.29 Transilvania sub 10 ha 2536738 34. 2002) ha % nr.62 Bucovina sub 10 ha 405000 77.peste 50 ha 115000 22.0 2. urmata de o împroprietar ire a celor lipsiti de pamânt si a celor cu pamânt putin.8 2021820 95.9 32348 5.1 602643 94. 2002).8 509.4 4.56 peste 100 ha 2751457 37.. a doua tendinta sustinea ideea constituirii unor exploatatii viabile prin stimularea pietei libere a terenurilor.P.05 .82 peste 100 ha 1844539 44.0 5402 0.0 640393 100.0 13.1 1652 0.9 75280 3.8 632.02 peste 100 ha 3397851 42. % ha Vechiul sub 10 ha 3732195 46.35 Basarabia sub 10 ha 2156827 51.18 10-100 ha 180975 4.au pierdut.8 28.15 Total 7990999 100. multi dintre taranii împroprietariti si...

Dobrogea si Moldova. de asemenea. cu despagubir e prin plata. Suprafetele expropriate prin reforma agrara din 1918 (dupa Otiman P. Banat. cunoscuta si sub numele de Legea Mihalache. Maramures si Bucovina). legea prevedea expr oprierea a circa doua milioane de hectare. Tabelul 3.5. si împr oprietarirea celor îndreptatiti. provenind din mar i proprietati din Muntenia. prin vânzare. Transilvania. legea pentru reforma agrara în Regatul României avea sa fie promulgata în 1918. dupa Unir ea din 1918 ( Basarabia.. In esenta.2 Bucovina 115000 75967 66. Prin acea lege erau suspendate interdictiile de vânzare a supr afetelor agricole (cum prevedeau legile emise pentru aplicarea refor mei agrare). se poate vorbi doar odata cu emiterea Legii circulatiunii pamântur ilor.2. Noua situatie din agr icultura României. 2002) Suprafata Suprafata Cota de expropriata Provincii latifundiilor expropriere (ha) (ha) (%) Vechiul Regat 3397851 2776401 81.1 România 8108857 6008097 74.5).1 3.9 Transilvania 2751457 1663809 61.7 Basarabia 1844549 1491920 76. Consecintele reformei agrare din 1918 si evolutia agriculturii românesti in perioada interbelica Despre finalizarea refor mei agrare declansate în anul 1918. Oltenia. se trece. In provinciile care au intrat în componenta României Mari. I. pe aceleasi principii generale ca în Vechiul Regat al României (tabelul 3.2. în 20 august 1929. Crisana. treptat.Organizarea Teritoriului mondial. la aplicarea reformei agrare. în ur ma r eformei .

prin farâmitarea excesiva a exploatatiilor agricole si mentinerea unei dotari tehnice precare.9 2153117 28.6.7 0.5 Total 520000 100.4 1354821 4 89043 4.0 53042 49179 0.5 5067922 39 280 07 3.6. Tabelul 3.6 Total 7441312 100. manifestate în pr incipal prin .1 3. Situatia privind modul de împroprietarire.8 14838857 73.6 România 2005477 1 393383 69.9 peste 100 ha 2751457 37.4 10-100 ha 860953 10.8 860953 10.9 480967 92. înainte si dupa înfaptuirea reformei agrare din 1918 Provincii Clasificare Înaintea reformei Dupa reforma suprafete ha % ha % Vechiu l Regat sub 10 ha 3732195 46.8 Total 7990999 100.7.5 peste 100 ha 115000 22.5 Total 4182350 100.0 T ransilvania sub 10 ha 2536738 34.0 520000 100.5 621450 7.1 4200547 56.1 352619 8.0 7990999 100. prin reforma agrara din 1918 Pro vincii Nr.8 (ha) Tabelul 3.1 39033 7.0 In primii ani dupa aplicarea refor mei agrar e.Emil Luca agrare din 1918 este prezentata în tabelele 3.2 10-100 ha 180975 4.0 România sub 10 ha 8830760 43.4 1.3 2100750 10.6 3648747 87.6 2.3 peste 100 ha 1844539 44.0 Basarabia sub 10 ha 2156827 51.4 Total 20134661 100.8 peste 100 ha 3397851 42.3 2562014 25 620 14 3.0 20134661 100.0 Bucovina sub 10 ha 405000 77. consecintele au fost negative.9 3.3 180984 4.0 4182350 100.1 T ransilvania 490528 310584 64.7 10-100 ha 3195054 15.9 3195054 15.0 1087648 14.7 6508596 81.9 peste 100 ha 8108847 40. Structura proprietatii rurale în România. arabila Vechiu l 1075330 648843 60.0 1098045 10 980 45 3.7.6 Bucovina 826 03 76941 94.0 7441312 100.5 10-100 ha 2153117 28. de tarani Suprafata totala (ha) Suprafata medie îndreptatiti împroprietariti % agricola arabila agric. si 3.5 Regat Basarabia 357016 357016 100.

Organizarea Teritoriului

scaderea generala a productiei vegetale si animale (tabelul 3.8.)
Tabelul 3.8. Productiile medii la hectar obtinute la pr incipalele culturi de câmp în perioadele 1911-1915 si 1923-1927 C ultura 1911-1915 1923-1927 % Porumb 1400 1090 77,9 Grâu 1140 870 76,3 Orz 1040 710 68,3 Ovaz 950 720 75,9

Treptat, productia agr icola a dat semne de înviorare, astfel ca, pe ansamblu, se poate aprecia ca per ioada interbelica a fost favorabila constituirii unor exploatatii agr icole de tipur i si marimi diferite, îndeosebi a exploatatiilor mijlocii, asemanatoare celor din alte tari europene, cu agricultura mai per for manta decât a României. Dupa modelul occidental, au fost create în acea perioada, si în România, toate tipur ile de asociatii taranesti: cooperative de productie, de prelucrare si comercializare a produselor agr icole, de aprovizionare, sindicate ale crescatorilor de animale, case de credit, obstii, camere de agricultura, corporatii etc. Aceasta este per ioada în care România a început sa fie consider ata, în anumite cercur i, drept un “grânar al Europei”, ca urmar e a cresterii volumului de exporturi la cereale (1,5 – 3 milioane de tone anual) dar si la car ne (90 000 – 100 000 tone anual). Cea mai mare par te a productiei pentru export provenea din gospodariile mijlocii, care detineau cir ca 2,75 milioane he ctare teren arabil, din care cir ca 2,4 milioane hectare cultivate cu cereale, chiar daca productiile medii realizate erau înca destul de scazute în comparatie cu cele din alte tari ale Europei (tabelele 3.9., 3.10.)

Emil Luca

Tabelul 3.9. Productiile medii de grâu (kg/ha) obtinute în perioada 1928-1936 câtevaîn tari europene (dupa Lazar M., 1940, citat de Otiman P. I., 2002) Tari 1928 1930 1932 1934 1936 Media % Bulgaria 1180 1280 1040 850 1500 1154 127,4 Franta 1460 1180 1670 1700 1290 1504 166,0 Germania 2230 2130 2190 2060 2210 2137 235,9 Italia 1250 1190 1530 1270 1530 1368 151,0 Ungaria 1610 1350 1140 1140 1420 1355 180,0 Iugoslavia 1480 1030 750 920 1320 1181 130,4 România 980 1160 530 670 1020 906 100,0 Tabelul 3.10. Productiile medii la porumb boabe (kg/ha) obtinute în perioada 19281936 în câteva tari europene (dupa Lazar M., 1940, citat de Otiman P. I., 2002) Tari 1928 1930 1932 1934 1936 Media % Italia 1190 1980 2090 2150 2270 1803 174,0 Iugoslavia 1100 1440 2070 1940 2040 1593 153,8 Ungaria 940 1330 1900 1840 1920 1319 125,3 România 620 1020 1250 970 1070 1036 100,0

Chiar daca pe ansamblul sau, agricultura României continua sa se situeze, si în per ioada interbelica, la un nivel scazut, inferior agr icultur ii din tarile Europei Occidentale, se poate aprecia, pe baza unor rezultate statistice din acea perioada (Gh. Ionescu Sisesti, 1921, Anton Golopentia, 1940, citati de Otiman P. I., 2002), ca în unele zone ale României (Timis, Arad, Târnava Mare, Brasov etc) se obtineau productii medii asemanatoare sau chiar superioare celor obtinute în unele tari vest europene. Procesul de dezvoltare si consolidare a exploatatiilor performante din agr icultura României a fost întrerupt în anul 1945, odata cu intrarea tarii sub guvernarea comunista.

Organizarea Teritoriului

3.3. Agricultura României în perioada comunista (19451989) Perioada 1945 – 1989 poate fi considerata una dintre cele framântate si mai complexe, cu consecinte profunde pentru locuitorii satelor românesti. Inceputul perioadei a fost mar cat de reforma agrar a din 1945, pr in care guvernul Petru Groza, de orientare comunista, creat dupa model sovietic, instalat la putere la 6 martie 1945, facea un prim pas spre socializarea agr icultur ii din România. In tabelul 3.11. este prezentata o situatie comparativa a principalelor productii realizate în România, comparativ cu cele din Fr anta, în doua momente importante, 1938 si 1950. Prin Legea 187, pentru înfaptuirea reformei agr are, publicata în Monitorul Oficial din 23 mar tie 1945, s-a trecut la expropr ierea a nu mai putin de 1 109 000 hectare din totalul de 1 468 000 hectare care apartineau proprietarilor cu mai mult de 50 hectare pe exploatatie. In acest fel, erau desfiintate cele mai per formante exploatatii, cele cupr inse între 50 si 100 hectare, odata cu înfiintarea unor exploatatii mici, lipsite de mijloace de productie (tabelul 3.12). O evaluare comparativa a numarului de proprietati si a suprafetelor acestora, pe anii 1930 si 1945, evidentiaza o crestere a numarului total de exploatatii cu nu mai putin de 2,2 milioane, odata cu scaderea suprafetei medii a unei exploatatii, de la 6,1 ha la 2,65 ha, în conditiile în care, în anul 1930 erau luate în considerar e si exploatatiile din Basarabia si Bucovina ( 657 000 exploatatii în Basarabia si 200 000 exploatatii în Bucovina), teritorii pierdute dupa 1945 (tabelele 3.13., 3.14.).

.1 3982.4 723.9 34.11.2 Total 5492.3 1.4 17.3 326.0 Peste 50 ha 15.7 0.10 ha 363.0 5.6 5020.3 12.Emil Luca Tabelul 3. mii % Mii ha % sub 1 ha 2001.0 5 .3 ha 2311.1 7.7 2474.5 100. Productiile medii la hectar obtinute la pr incipalele culturi de câmp anii 1938 si 1950 în România si Franta în Produse România Franta 1938 1950 1938 1950 Grâu 1310 804 1900 1800 Orz 724 608 1700 1600 Ovaz 712 544 1700 1400 Porumb 1055 736 1700 1100 Cartofi 8300 7000 12100 12700 Sfecla de zahar 1370 8100 25000 29500 Floarea soarelui 873 420 1000 1400 Tabelul 3.5 6.5 ha 697.3 3 .12. Structura proprietatii agricole în România în anul 1945.2 0.1 42.7 2.7 6.6 1 .0 . I.4 10 – 20 ha 80.4 956.0 14580.9 36. dupa înfaptuirea reformei ( dupa Otiman P.2 100.5 20 – 50 ha 22.8 27.5 1096. 2002) ) agrare Categorii de proprietati Exploatatii Suprafata agric ola Numar.

7 peste 100 ha .6 3195.otal 5492.2 2. fiind derulat pe parcursul a .0 14838.9 73.3 10-100 ha 118. P. care scapaser a de furia refor matorilor.9 peste 100 ha 12. 2002) Categorii 1930 proprietat de Exploatatii i Nr. Decizia de colectivizare a agriculturii a fost luata la Plenara PMR din 3-5 martie 1948 iar procesul de constituire a “gospodariilor agricole colective”.0 Tabelul 3.0 20134.0 92. Otiman. la doar patru ani.0 14580.6 100.5 100.0 15.Suprafata Mii ha mii % % sub 10 ha 3020.2 100.4 Total 3280. P. vor avea la rândul lor aceeasi soarta.6 86. Structura agrara în România. Structura agrara în România. 2002) Exploatatii Suprafata % Mii ha % Nr.2 1495.0 97. 1945 (dupa I.. 1930 (dupa I.7 10.7 10-100 ha 248..14.0 7.2 100.2 0.13. mii sub 10 ha 5374.4 2100.0 T Categorii proprietat de i 1945 De subliniat ca major itatea exploatatiilor de 10-20 ha. Otiman. a fost unul extrem de durer os pentr u cei mai vrednici gospodari ai satelor românesti..Organizarea Teritoriului Tabelul 3. odata cu declansarea procesului de colectivizare fortata a agriculturii românesti.8 12434.2 14.

din 1948 pâna în 1962.C.1 4580. Proprietatii private îi mai ramânea doar 6 la suta din suprafata agricola.15.8 7. în .7 61. Otiman. Ani G.0 343.2 605.2 4099.7 288. P. 2002) Suprafata agricola arabila mii ha % mii ha % Tabelul 3.9 I . la sfârsitul anului 1962.0 262.S.0 5398 3294.Emil Luca 13 ani. aproape intra întreaga suprafata agricola a Româ niei.A.8 7677.6 64.2 13. P.8 St ructura exploatatiilor. O situatie pr ivind evolutia procesului de colectivizare este prezentata în tabelul 3.8 7732.2 78.4 29.5 2.3 .1 1027 67. este prezentata structura noilor exploatatii.16.15.6 40.8 17.5 Tabelul 3.0 6.62 2152 184. Evolutia procesului de colectivizare în România (Dupa I. Proprietate 9525. la sfârsitul anului 1962 (dupa I.92 4187 1420. Se constata ca în proprietatea de sta t sau în cea colectivista .8 6. pe forme de proprietate.2 1724.A.9 colectivista Proprietate privata 882.7 76.0 14.16. Familii 1949 1950 1955 1960 1962 (mii) 56 4.1 1362. circa 882 000 hectare.0 3.8 9084.7 12. Otiman.2 31.din care 1778.6 . iar în tabelul 3. 2002) Suprafata agrara Felul proprietatii agricola arabila mii ha % mii ha % Proprietate de stat 4292.10. pe forme de proprietate.2 792. în România.9 2.

improprii practicarii agriculturii.2 milioane hectare (12. investitiile facute îndeosebi în perioada 1955-1989.1 %).0 Olanda 550 27. circa .Organizarea Teritoriului zonele montane.8 Grecia 1190 20.0 *SAU – suprafata agricola utila Prin comasarea si sistematizarea terenurilor agricole intrate în proprietatea statului sau a celor din proprietatea colectivista.4 Franta 1160 3. chiar daca nu si foarte performante.2 Polonia 634 14.17. de asemenea. Tabelul 3.1 Uniunea Europeana 10912 8.4 Germania 330 2. aplicarea unor tehnologii moderne conditii de cultura. P. echiparea exploatatiilor cu masini si utila je adecvate. pot Dintre fi mentionate: amenajarea a circa 3.7 Spania 3360 12. chiar daca realizat fortat. 2002) Tari SAU* irigata % România 3102 21.2 milioane hecta re pentru irigatii. 2002) Nu poate fi trecut cu vederea pasul impresiona nt. mai ales în zonele colinara si montana (Davidescu D. Potrivit altor statistici. ori de combatere a eroziunii solului) .. Suprafetele irigate în România si în unele tari ale UE (mii ha) (Dupa I.8 Italia 3100 18. proprietatea particulara detinea circa 1. s-au creat care au permis. de desecare-drenaj. în sensul cresterii suprafetelor exploatatiilor agricole si a efectuarii unor ample lucrari de îmbunatatiri funciare (a menajarea unor mari sisteme de irigatii. Otiman.6 Danemarca 430 15.

sase uzine de tractoare.22. de a impresiona prin cantitate. 196 combinate intercooperatiste pentru cresterea industriala a porcilor si pasarilor. 12 uzine pentru producerea de utilaje si piese de schimb. 60 complexe intercooperatistevacilor de lapte.). productii sub 60 la suta din cele României. ale tarilor din Uniunea Europeana (tabelul 3. 40 de fabrici de nutreturi combinate. în ciuda conditiilor ecologice a eforturilor si a sacrificiilor facute. 8 fabrici de pesticide. 120 0 hectare de intern si seretip industrial. 2002) (tabelele 3..21. cu putere între 45 si 180 CP. obtinute deopotriva în productia vegetala si în productia anima la . (Davidescu D. rezultatele favorabile. Acea sta situatie a reprezentatat o consecinta fir easca a neajunsurilor majore ale sistemului mana gerial. a gradului scazut de calificare a unor largi categorii de lucratori din agricultura. si 3. zece combinate pentru producerea îngrasamintelor chimice. chiar mai putine disponibilitati pentru export decât în perioada interbelica (tabelele 3.20.Emil Luca 2. a dotarii tehnice precare. nu au fost pe masura asteptarilor.18. Trebuie mentionat ca tendinta sistemului era aceea de a realiza mult. realizându-se constant. doua uzine pentru fabricarea de utilaje agricole si echipamente pentru irigatii. cu o capacitate totala instalata de 4.5 milioane tone substanta activa anual.2 milioane hectare amenajate a ntierozional. .). De subliniat ca agricultura României oferea . Asa se face ca. 33 pentru cresterea de fabrici pentru industrializarea sfeclei de zahar etc. prin productiile a gricole realizate. cu o productie anuala de 30 de 000 bucati. 3. din care jumatate pentru consum jumatate pentru export. neglijându-se de cele mai multe ori criteriile de calitate.19). în anii de vârf ai epocii comuniste. pe ansamblul agriculturii în ma joritatea cazurilor. a implicarii adesea în procesul de productie a unor factori incompetenti. a sistemului de retribuire nestimulativ etc.

9 Germania 8.2 1:8.8 1:4. P.5 1:2. 107.I.2 Danemarca 16.2 1:8.6 1:5.2 Portugalia 58.P.18. Încarcatura pe tractor în România si în tarile UE (1989) (Dupa I.2 Olanda 10.8 Româ nia – total 100.8 Irlanda 34.0 Sursa: Dupa Anuarul statistic al României 1990 si L’Union Européenne ”.3 1:3.A.Organizarea Teritoriului Tabelul 3.2 Luxemburg 12.S. Raport 1992 *SAU – suprafata agricola utila “La situation de l’agriculture dans .1 SAU* / (ha) Raportul UE / RO Belgia 12.3 1:12.9 Italia 12.7 1:2.7 Anglia 35.3 Spania 37.C.2 1:8.0 1:2.9 1:9.8 1:1.3 .0 .7 Franta 20. 2002) Tari tractor UE 19.0 Grecia 30. 83.9 1:5. Otiman.A.

5 Marea Britanie 134 1.5 6070 2.6 6450 2.4 3080 1.2 2440 0.a.8 1500 0.6 Kg/ha UE RO : Belgia 273 3.3 5790 1.0 Germania 358 3.3 Olanda 307 3.3 Polonia 66 0.5 3820 1. Îngrasaminte chimice folosite în România si UE (1990) Tari Îngrasaminte kg s.0 Spania 97 1.0 Uniune a Europeana 149 1.Emil Luca Tabelul 3.5 5950 2.0 .9 Grecia 113 1.8 Franta 195 2.19.7 6170 2.8 6090 2.0 Irlanda 121 1.6 3840 1.0 România 78 1.9 4720 1.0 Danemarca 219 2.3 Luxemburg 273 3.1 Italia 121 1./ha RO : UE Cereale 3050 1.9 6930 2.

0 853. a parcurs un drum anevoios.8 1109.1 653.9 Tabelul 3.1 176. lovinduse constant de greutati multe si mari.20.0 1361.Organizarea Teritoriului Tabelul 3. Iesirea din “lagar” avea sa se produca la de brutal si de dureros..6 120.9 529.21.7 584. Exportul românesc de cereale în per ioada 1909-1940 (mii tone) Produse 1909-1912 1920-1924 1925-1929 1930-1934 1935-1940 Grâu si secara 1498.5 307.9 1676.5 Porumb 983.3 2248.8 288.0 tone Se poate aprecia ca agricultura României.7 656. Exportul românesc de cereale în per ioada 1980-1989 (mii tone) Ani 1980 1985 1986 1987 1988 1989 Mii 1700 841.22.8 289.2 241.0 832. .9 535. Evolutia productiei medii la cereale 1950-1999 Perioadele 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989 kg/ha 1050 1260 1520 1960 2310 2920 3080 3070 2710 2900 1990 1994 1995 1999 Tabelul 3.1 Total 2989..3 Orz si ovaz 506. cazuta pe nedrept si cu brutalitate sub apa sarea comunista .0 1605.7 289. în urma evenimentelor sângeroase din fel decembrie 1989.8 775.

Afirmatia apartine unuia dintre intemeietorii cercetarii stiintifice din agricultura româneasca. In ciuda asociatiilor acestor realitati. si atribuirea acestora fostilor proprietari sau urmasilor acestora. odata cu trecerea la aplicar ea Legii Fondului Funciar. toate avantagiile specifice mar ii propr ietati se pot r ealiza în pr oprietatea mica". de revenir e de la un sistem controlat de statul comunist.3 ha.Emil Luca 3. er a fapt cunoscut înca de la începutul secolului XX. Ori. afir ma profesorul Sisesti. profesorul Ionescu Sisesti a militat pentru înfiintarea si consolidarea unor forme asociative de exploatare a terenului. la farâmitarea excesiva a suprafetelor fermelor colectiviste si a celor de stat. In acest fel au rezultat nu mai putin de 4. schimbarea nu s-a facut câtusi de putin rational. In revista «Viata agricola». Agricultura României dupa 1989 Anul 1989 a reprezentat pentru întreaga economie a României un moment de rascruce.. trecându-se cu îndârjire. fiecare farâmitate în 5 . ca "mizer ia în care se sbuciuma tar animea noastra îsi are originea în star ea de pulverizare a pamântului". Ajuns ministru al agricultur ii. care sa beneficieze astfel de avantajele evidente ale marii propr ietati: "Pr in organizarea cooper ativelor agr icole de productie. Ideea a fost promovata si de alti importanti oameni luminati ai perioadei interbelice. la economia de piata.4. profesorul Gheorghe Ionescu Sisesti.16 parcele . (Legea 18/1991) se «lichideaza» fizic fostele CAP -uri pr in restituirea proprietatilor funciare «pe vechile amplasamente».. între care si profesorul universitar Virgil Madgearu. acesta sustinea ca “este necesar sa se creeze un sistem de încurajare pentru întemeierea de lucru în comun a pamântului taranesc”. Din nefericire. imediat dupa caderea regimului comunist.2 milioane exploatatii în marime medie de 2.

si de catre alti specialisti. La acestia se mai adauga un numar tot mai mar e de locuitori ai satelor care nu mai sunt apti de munca (Timariu G . 2002).1922 a necesitat peste doi ani de pregatire”(Davidescu D. Este greu de înteles cum cei care au elaborat si aplicat legea 18/1991. de altfel.23 si 3.24. ale caror pareri nu au fost însa ascultate si nu au contat în anii postdecembr isti: “legiuitorul din 1991 nu a tinut seama de un fapt elementar si anume ca.7 ori chiar situatia înregistrata din acest punct de vedere în perioada interbelica. dupa primul val de farâmitare. “nu s-au obosit nici cel putin sa studieze experienta r eformei agrare din 1918-1922. în ultimii 45 de ani. 2004). Judecata reputatului academician David Davidescu a fost emisa. societatea a evoluat si ca tehnica agr icola a evoluat si ea si ca nu este cazul sa ne întoarcem la agricultura dinainte de 1948. .. depasind de 2. majoritatea fara nici o pregatir e în domeniu. Punerea în practica a r eformei agrar e din 1918. este prezentata în tabelele 3. Astfel..” O situatie privind suprafetele agricole si neagr icole ale României în 1993. In aceasta situatie se regasesc circa 10 milioane hectare.Organizarea Teritoriului izolate. România a atins un record cu totul nedorit. cum s-a întâmplat dupa 1989. ceea ce reprezinta 75% din suprafata agricola cultivata si din care mai mult de jumatate apartine unor proprietari care locuiesc la oras sau au alte profesii decât cea de agricultor. care a fost pusa în practica de specialisti agronomi si nu de primari. devenind tara cu agricultura cea mai farâmitata din Europa.

2 24 12.756 14.7 42 1 .264 70.796 85 20.974 349.7 70 80 .518 163.1 82 8.5 19 80 .995 26.711 10.135 79 .027 5.23.3 64 1 19.652 255.805 253.027 2.607 30.488 22.502 496.422 4.235 293.860 376.1 55 17.343 499.336 460.685 1.117 275.738 348.028 1.4 57 10.682 297.341.7 35 44 .815 402.933 104 77.3 99 20.120 6.124 4.210 13.537 2.328 116.262 5 .513 184.416 249.8 31 4 .536 380 29.110 29.Emil Luca Tabelul 3.384 11.173 9.890 30 .561 1.642 174.631 548 197 40.148 117.284 290.820 4 .728 146.156 1 48.424 307.735 90.572 4.428 2.9 79 12.720 301.210 39.062 324.217 122.572 14.920 511.264 18.007 388.960 59 .079 1 .943 75.696 186.314 1 01.328 .337 7.832 146.149 249.328 255.817 27.750 202.675 71.918 118.995 5.857 102.6 89 1 18.626 442.496 130.171 257.5 66 1 .118 92 .204 477.3 94 4 .037 17.5 93 233 10.9 28 57 .1 69 1 13.377 56.502 387.537 17.36 2.353 702.945 5 .732 222.902 4.889 75.8 09 1 48.468 44 .540 5.071 323.237 181.8 85 58 .750 10.759 584.187 291.8 18 1 .175 101.079 30.982 11.6 05 1 11.107 39.458 416.2 72 85 .452 26.381 177.0 31 3 .121 8.1 38 3 .418 83.175 337.434 42.262 3.524 19.604 2.1 25 10.266 1.846 372.620 430.111 346.469 84 .018 700 29.1 28 1 01.026 357.110 303.2 10 3 .5 75 20 .984 383.198 275.245 482.908 17 .6 45 29.133 284.553 1 15.3 29 71 .877 4 .262 92.398 10.695 623 6.6 24 89 .606 185.7 35 1.119 317.469 11.537 9.489.589 250.832 3.705 67 .711 4 .0 86 42 .720 4.537 10.377 279.542 813 32.186 40.0 49 3 .741 220.290 5.375 9.0 00 8 .805 86.312 68 .660 345.915 4.443 348.432 6.1 26 4 36.4 69 35 .0 42 1 07.506 12.1 87 1 90.3 99 77 342 7 .595 74 .188 8 . BOTOSANI BRASOV BRAILA BUZAU CARAS-S.837 65 .891 1 .325 85 .771 1 61.519 380. CALARASI CLUJ CONSTANTA COVASNA DÂMBOVITA DOLJ GALATI GIURGIU GORJ HARGHITA HUNEDOARA IALOMITA IASI MARAMURES MEHEDINTI MURES NEAMT OLT PRAHOVA SATU-MARE SALAJ SIBIU SUCEAVA TELEORMAN TIMIS TULCEA VASLUI VÂLCEA VRANCEA BUCURESTI 9.064 170.477 399.472 251.870 63.498 25.697 424.254 406.519 2369. Situatia suprafetei agricole a României pe judete.538 13.573 1. 1993 (ha) Nr crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 JUDETUL Arabil Pasu ne Fâneata Vii Livezi Total agricol TOTAL ALBA ARAD ARGES BACAU BIHOR BISTRITA N.977 409.140 8.793 .708 290.935 103.424 1.445 295.556 17.513 311.679 246 9 .512 86.126 63.546 118.228 1 27.370 362.142 146.689 1.152 56.4 10 8 .800 41.072 1 07.766 7.971 539.909 30.327 169.1 63 1 40.9 88 10.

920 257.515 77.186 289.351 216.190 48.223 169.315 23.219 9.561 155.650 17.472 287.240 85 5.339 12.879 11.375 8.867 238.219 5.132 6.031 66 2.356 78.569 338.579 29.267 14 5.510 5.745 17.375 64.785 38 6.195 83.654 18.988 107.289 54 7.017 95.706 9. pe judete.148 9.5 67 2.740 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 TOTAL AL BA ARAD ARGES BACAU BIHOR BISTRITA BOTOSANI BRASOV BRAILA BUZAU CARAS-S.520 17.297 7.171 106.654 212.18 2 6.602 56 0.445 6.255 85 1.007 10.342 15. balti 892623 6.849 3.5 37 8.051 8.468 124.143 17.560 25.060 24.550 12. 9064000 299.273 10.918 232.877 9.638 305.620 49 8.393 14.961 10 5.868 143.433 6.580 9.830 169.735 12.375 9.515 Teren neprod.8 82 6.745 152.3 18 13 .516 7.438 54 3.972 22.491 11.400 7.1 20 4.136 49 3.350 57 8.042 9.790 95.97 0 11 .421 9.947 6.04 9 14 .614 54 9.433 184.840 57 8.576 61 0.24.352 4.113 289.447 357.800 13.969 13.060 157.633 273.828 353.5 25 14 2 1.150 10.227 13.082 50 9.001 16.978 86 9. 23 889 071 62 7. crt.606 12.80 8 34 .130 11.349 10.266 147.306 11.545 312.703 18 2.215 199.075 53 1.606 10.107 11.933 9.079 8.825 230.636 57.672 109. CALARASI CLUJ CONSTANTA COVASNA DÂMBOVITA DOLJ GALATI GIURGIU GORJ HARGHITA HUNEDOARA IALOMITA IASI MARAMURES MEHEDINTI MURES NEAMT OLT PRAHOVA SATU-MARE SALAJ SIBIU SUCEAVA TELEORMAN TIMIS TULCEA VASLUI VÂLCEA VRANCEA BUCURESTI 6681057 226.172 17.518 9. Situatia suprafetei neagricole a Româ niei.638 15.897 15.351 14.36 2 22 .312 261.068 10.311 8.50 2 5.101 14 6.574 13.03 7 10 .10 6 3.29 7 49 Total neagr.890 9.4 92 11 .1 21 33 31 .605 57.052 75 4.545 33.212 4.751 10.76 1 6.072 195.127 58 5.295 29.Organizarea Teritoriului Tabelul 3.95 6 21 .009 17 6.056 7.812 6.495 13.65 3 3.558 63 0. 1993 (ha) Nr.958 Curti constr.109 11.971 25.20 0 9.9 80 9.751 19.485 13.407 25.295 487.709 254.737 12.855 98.045 319.037 11.303 191.4 73 7.848 17.645 37.037 11.50 1 2.698 18.948 281.548 44.274 505.749 337.740 409.822 8.725 14.705 50 6.6 16 19 .743 TOTAL TERIT.758 456.335 14.201 199.587 44 1.89 6 13 .820 81.879 14.195 148.276 14.661 19.849 9.906 19.289 67 1.661 14.1 49 6.130 37 0.452 14.4 19 6.489 11.666 6.429 171.889 9.391 9.761 207.678 17.482 16.713 8.9 18 2.067 203.109 88 2.891 167.013 309.291 34.019 205.0 37 15 .490 70 6.394 13.86 5 11 .05 2 12 .181 25.091 251.882 35 2.625 167.828 47 1.063 140.718 201.3 43 3.885 14.848 82.451 192.477 48 5.149 261.565 17.78 6 14 .047 11.734 13.127 74 1.478 Drumuri 394012 9.994 6.478 18.103 8.302 6.885 84 9.434 6.251 5.976 50 6.735 89.222 78.090 7.421 72.560 53 6.778 452.293 11.217 30.5 21 6.142 11.140 70 7.115 .915 8. 627353 17.925 37.235 8.97 7 18 . 45 045 4 39 .157 77 5.829 21.368 324.906 15.905 8.014 235.375 120.171 66 3.5 51 22 .03 0 3.681 4.018 110.944 18.158 8.743 JUDETUL Paduri Ape.706 10.712 6.

pe de oarte. pe de alta parte. Se poate aprecia p ca agricultura româneasca a începutului de mileniu tr ei.26. sub presiuni diverse.. Cum se poate vorbi de extinderea sistemelor de irigatie. sunt prezentate sistemele irigatii..marea bogatie a României. Lenin si nici foarte multi dintre domnii nostri teoreticieni de dupa 1990 nu aveau radacini rurale si nu cunosteau agr icultura decât din carti.. Iata aprecierea academicianului Davidescu în aceasta directie: “Este drept ca nici Marx. cele de desecare drenaj si de combatere a eroziunii solului în România la 31 decembr ie 1989 . deciziile mar i pentru soarta agriculturii au fost luate în pr ipa. magari etc.. Este greu de vorbit de generalizarea mecanizarii în efectuarea lucrarilor solului câta vreme animalele (cai. au fost vandalizate de catre noii proprietari. profund incompetenti. ca niste amatori. si a dotarii cu totul pr ecare... ca urmare a exageratei farâmitari a parcelelor. este greu de aplicat oricare dintr e tehnicile moder ne de utilizare rationala si de conservare a solului . are prea putine lucr uri în comun cu orice cucerire a cer cetarii stiintifice. din mass media sau si-o imaginau ca niste romantici. In tabelele 3. însa ei au elaborat «tezele» privind colectivizarea (socializarea) si apoi decooperativizarea (lichidarea CAP -urilor) .2 milioane hectare amenajate în 1989. de cele mai multe ori. iar timpul le-a invalidat tezele.) pot fi întâlnite pe mai toate brazdele din zonele agricole ale României. cu pierder i de miliarde de lei pentru tara româneasca”. absolut necesare într-o agricultura sanatoasa si într -o Românie în care anii secetosi sunt mult mai frecventi decât cei normali ori cei ploiosi.25 si 3. de catre factori cu gr ad foarte scazut de competenta sau. Care sunt consecintele deciziilor luate în 1989 si în anii care au ur mat? In cele mai multe dintre noile exploatatii agricole. câta vreme echipamentele de udat si celelalte dotari de pe aproape toate cele peste 3. vaci. ce se iroseste cu fiecare zi.Emil Luca Din pacate. boi.

583 3.089 234.00 6.689 11.384 62.624 11.083 24.343 3.477 1.490 3.070 2.928 5.283 45.955 430.183 193.554 10.925 2.160 2.490 1.581 941 23. Suprafata amenajata cu lucrari de irig atii la 31 decembrie 19 89 Din care: Nr crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 JUDETUL TOTAL Sisteme locale ALBA ARAD ARGES BACAU BIHOR BISTRITA BOTOSANI BRASOV BRAILA BUZAU CARAS-S.312 7.236 28.310 159.466 9.908 3.939 24.514 15.579 2.883 4.575 28.223 8.934 3.632 359.011 26.461 13.272 316.582 336.603 199.082 4.133 4.704 1.075 422.520 229.884 78.250 4.873 145.252 7.888 153.096 1.852 25.466 4.699 166.557 378.684 2.662 36.448 4.379 162.234 3.650 819 75.318 160.526 62.247 4.737 4.380 445 13.724 7.034 12.228 26.360 158.987 31.154 10.961 10.5 43 3.085 19.475 2.738 24.250 3.550 3.538 193.066 6.773 4.789 37.271 430.116 169.216 159.087 17.367 4.130 35.270 445 353.466 9.181 1.653 379.697 37.989 5.169 3.129 173.9 10.676 29.892 398.747 27.092 9.694 3.401 11.042 12.628 3.776 941 4.887 32.417 2.120 358.720 308.512 284.456 3.500 20.280 130.431 941 22.789 38.969 819 70.692 2.915 1.500 445 371.955 144.610 10.180 51.461 28.480 3.066 819 1.220 775 7.168.129 17.718 35.Organizarea Teritoriului Tabelul 3.25.828 1.196 10.291 7.012 42.243 1.452 5.552 7.127 1.205 31.513 5.551 32.700 3.163 3.966 2 .000 22.163 6.329 34.257 15.466 9.316 165 460 3. CALARASI CLUJ CONSTANTA COVASNA DÂMBOVITA DOLJ GALATI GIURGIU GORJ HARGHITA HUNEDOARA IALOMITA IASI MARAMURES MEHEDINTI MURES NEAMT OLT PRAHOVA SATU-MARE SALAJ SIBIU SUCEAVA TELEORMAN TIMIS TULCEA VASLUI VÂLCEA VRANCEA BUCURESTI 4.656 304.247 305 9.433 60.160 2.765 4.297 44.864 241.160 1.114 305 5.174 305 8.926 27.692 203.782 7.579 31.065.314 162.884 139.078 33.114 6.161 17.360 169.565 4.401 941 23.441 1.551 7.017 2.950 819 79.864 234.428 810 5.175 15.595 52.650 .224 305 9.151 162 .471 445 355.496 178.524 28.235 Amenajari Agricol Arabil TOTAL 3.927 14.

435 51.7 88 Din care: TOTAL Sisteme Amenaj locale 2.338 168.912 140.178 37.866 83.173 60.650 37.6 73 36 .8 22 49 .120 52 .674 23.915 111.155 13.26 8 5.397 25.S.222 13.394 33.316 7.4 64 1 15.491 44.1 15 64 .350 95.733 3.687 36.477 27.468 2.508 232.150 75.276 52.0 38 30 . JUDETUL TOTAL Sisteme Amenaj TOTAL 3146399 3020217 1 26182 2222252 2093706 1 28546 .142 1.623 165.18 7 3.986 12.675 29.801 37.739 35.2 68 47 .723 86.6 67 43 .34 8 4.146 38 .786 14.819 9.910 41.174 54.038 30.2 38 1 08.27 3 5.780 17.186 12.62 0 3.890 51 .487 6 20 1 53 1 5.7 60 2.448 73. la 31 decembrie 1989 Nr crt DESECARI Din care: locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ALBA ARAD ARGES BACAU BIHOR BISTRITA BOTOSANI BRASOV BRAILA BUZAU CARAS-S.760 2.731 7.269 10.4 18 94 .541 80.440 9.078 13.81 4 3 20 6.8 45 34 6 1 12.6 34 10 .448 75.097 8.863 1 2.670 52.411 1.623 169.39 1 4.9 29 22 .368 56.895 10.11 7 1.464 115.991 54.37 0 4.180 53.247 50.739 39.284 14.27 42 .E.835 7.381 161.220 1.586 38.40 4 6 79 6.742 33.550 1 10 C.17 1 1.567 104.178 38.825 226.6 87 34 .898 36 .986 60.155 13.229 36.477 32.192 8.240 2.7 39 8.532 144.709 11.220 2.024 95.58 3 38.559 37.739 33 .370 68.057 52.150 1 0.4 35 51 .811 72.984 47.197 50.961 10.769 1 04.09 4 1 0.322 432.158 7.196 10.4 63 78 .994 24.240 323.671 35.49 8 4.837 267.866 74 .984 42.1 80 42 .688 3.845 849 127.02 6 2.786 55.786 63.991 50.723 89.048 44.727 41.111 49.241 267.040 1 2.559 18.238 108.217 47. CALARASI CLUJ CONSTANTA COVASNA DÂMBOVITA DOLJ GALATI GIURGIU GORJ HARGHITA HUNEDOARA IALOMITA IASI MARAMURES MEHEDINTI MURES NEAMT OLT PRAHOVA SATU-MARE SALAJ SIBIU SUCEAVA TELEORMAN TIMIS TULCEA VASLUI VÂLCEA VRANCEA BUCURESTI 10.26.94 8 2.66 8 7.309 3.S.5 53 37 .702 60.210 50 .536 48.125 2 5.30 4 6 90 6.431 35 .913 8.9 76 83 .53 9 1 9.526 64.105 8 03 2.22 8 8.322 432.388 165.131 78.455 222.765 3.1 92 5. Suprafata amenajata cu lucrari de desecari si C.246 27.4 87 1 77.606 2 89 37 5.059 27.18 7 1.463 80.296 7.900 15.298 95.889 8.Emil Luca Tabelul 3.442 21.664 83.8 94 1 61.001 4.612 202.994 24.078 13 .309 3.6 75 29 .510 51.E.590 3.667 48.115 165.338 169.915 111.20 0 4.2 84 50 .6 60 2.

Germania Democrata.Organizarea Teritoriului Ce se va întâmpla cu suprafetele care au fost amenajate împotriva excesului de apa. Comparativ cu România. . în proportie de 70-90%. dupa reunificarea cu Germania Federala.. au fost demolate nenumarate spatii de productie si adaposturi de animale din fostele cooperative agr icole. au ramas nefolosite si paraginite spatii de prelucrare a produselor agr icole cum sunt: centr e de vinificatie.. 2004). Ungaria. în mar imi de 1000-5000 ha si asociatii familiale de 300-500 ha pe 82% din suprafata agr icola. De asemenea. asupra fenomenului din agricultura României din primii ani de dupa 1989. au pastrat exploatatiile în marimile fostelor CAP si IAS. la rândul lor. Doar între 1990 si 1993 au fost sacr ificate 55 la suta din efectivele de bovine (circa 2. 67 la suta porcine ( 3.8 milioane capete). Aprecierile unui important fermier amer ican. nu doar în pulver izarea suprafetelor agricole. organizând societati agricole cooper atiste pe actiuni. 33 de fabr ici de zahar. prin lucrari costisitoare de desecare si dr enaj. Slovacia). De subliniat ca mânia revolutionara s-a facut simtita mult mai larg. ori cu cele pe care s-au efectuat lucrari de prevenire si de combatere a eroziunii solului? Cum se vor organiza asolamente rationale. inclusiv Bulgar ia si chiar Moldova. fabrici de prelucrare a fructelor si legumelor. David Garst. în cresterea gradului de fertilizare si a conservar ii calitatilor solului? Sunt întrebari la care raspunsur ile optimiste sunt tot mai greu de identificat. fabr ici de prelucrar e a inului si cânepii. absolut obligator ii. nu a farâmitat nici ea marile exploatatii agricole. care a urmat un traseu cu totul or iginal.. au fost defrisate suprafete de circe 76 000 ha cu livezi moderne de pomi. Situatia este apropiata si în alte tari vecine României..9 milioane capete) 70 la suta pasari (34 milioane capete).. doar 18% din suprafata agricola apartinând fermelor familiale de 1-40 ha. 62 la suta ovine (6. foste comuniste ( Republica Ceha.2 milioane capete). au fost alungati din fermele fostelor CAP peste 30000 de specialisti agr icoli etc (Timariu G. celelalte tar i din Europa.

în asa fel încât pe acestea sa poata fi promovate tehnologii moderne de productie.) nr. . la fel ca si ale altor încercar i ulterioare de stimulare a asocierii si comasarii pe aceasta cale a suprafetelor mici în vederea realizarii unor exploatatii competitive. de asemenea. O crima rezultata din salbaticie. ur ma sa se realizeze.Emil Luca sunt edificatoare: “Ceea ce ati facut dumneavoastra prin divizarea pamântului. este o crima. Ati vrut sa eliminati comunismul si ati instalat saracia”. Din pacate. dupa anul 1989. ca exploatatiile agr icole asociative sau cele rezultate prin arendare vor beneficia de facilitati financiare din partea statului similare celor practicate în statele Uniunii Europene. efectele ordonantei. Distrugerea capitalului nu poate însemna capitalism. Se prevedea. nu au fost.. care prevedea dimensiuni minime pentru exploatatiile agricole comerciale stimulate a se constitui.. înca. sa stimuleze asocierea gospodariilor de subzistenta si transformarea acestora în exploatatii agricole comerciale. sau pr in arendare. de subzistenta. pe baza unor studii si pr oiecte de organizare a ter itoriului. conform ordonantei de urgenta.U.108 din 27 iunie 2001. Infiintarea si organizarea exploatatiilor agricole comerciale. nici legislativul si nici executivul României ( Parlamentul si Guvernul României) n-au reusit sa identifice or i sa elaboreze pâna în prezent adevaratele masuri menite sa contribuie la redresarea situatiei din agricultura. întocmite de institutii specializate de la nivel central. Merita amintita în acest sens. judetean si local.G. prin asocierea propr ietatilor mici. cele scontate. Din pacate. poate. Ordonanta de Urgenta a Guvernului (O. nu din principiile capitalismului. Greselile pe care le-ati facut prin divizarea agriculturii nu tin de capitalism.

sistematizarea cuprinde ansamblul unor actiuni de lunga durata care au ca obiectiv transformarea si remodelarea teritoriului în concordanta cu scopurile ur marite de catr e societate. Sistematizarii îi revine misiunea de a solutiona întreaga pr oblematica legata de cresterea localitatilor. stabilirea mar imii optime si a profilului economico-social al acestor a. 1965. economice si legislative relative la terenurile agricole. 1994).1. Sistematizarea teritoriului este un ansamblu de masur i tehnice. la circulat ia fortei de munca si a materialelor în scopul obtiner ii unor rezultate economice optime. amplasarea rationala a întreprinderilor pr oductive s i a zonelor agr icole. economic si demografic (Timariu Gh. A. si colab. administrative. Sistematizarea poate avea în vedere teritor iul unei tari. evacuarea apei în exces. In toate cazurile sistematizarea teritoriului tinde spre r ezolvar ea în complex a problematicii legate de dezvoltarea s i utilizarea resurselor teritoriului. dotari economice. Craciun. Actiunea de sistematizare a teritoriilor agricole urmareste r ezolvar ea în conditii optime a tuturor exigentelor moderne si de perspectiva: circulatie. zonarea functionala a teritoriului. al unor r egiuni cu conditii asemanatoare. transportul si administr area apei de irigatie... reprezentând un mijloc de îmbunatatire a valorif icar ii posibilitatilor teritoriului din punct de vedere fizic.. aductiunea. SISTEMATIZAREA TERITORIULUI 4. teritoriul judetelor. Bold I. 1973. a spatiilor de locuit si a celor social- . Bold I. Consideratii generale Ca prima etapa a organizarii ter itoriului.Organizarea Teritoriului IV. la desfasurarea activitatii pe aceste terenuri. comunelor sau al localitatilor.

2. plasarea unor artere importante de circulatie pr in centrele locuite. pe cât se poate.Emil Luca cultur ale. sistematizar ii zonelor rurale. 4. depozitele. atribuirea de teren cu potential redus de productivitate pentru obiectivele economice. în sinteza. Un studiu realizat în Franta de catre Delegatia pentru Amenajarea Teritoriului si pentru Actiune Regionala (DATAR) pentru sistematizarea teritor iului tarii. prevedea. economice s i sociale concrete. rezolvarea unor probleme legate de specificul local. 1973). în cea mai mare masura s-a reusit. diferitele construct ii. au fost dezvoltate unitati de deservire moderne si s-a facilitat accesul. în tarile Europei Occidentale. fermele etc. a bazelor sportive. Prin aceasta s-a încercat si. ridicarea standardului de viata al locuitorilor din spatiul rural. în conditiile r espectar ii cerintelor economico-sociale.. spre punctele de interes. atelierele. Sist ematizarea teritoriului în alte tari O impor tanta deosebita i s. De asemenea. Pentru ca adesea satele constituie puncte de atractie pentr u turism. sunt plasate la periferia localitatii sau în afara ei. r epartizarea teritoriala a productiei agricole si forestiere.a acordat în ultimul secol. dotarea cu lucrar i tehnico-edilitare. In cadrul sistematizarii teritoriului. prin separarea zonelor de locuit de zonele cu alta destinatie. de aspectele estetice s i de corelarea cadrului construit cu mediul înconjurator (Bold I. De obicei. Aceasta functie a sistematizarii ar e în vedere: identificarea masur ilor pentru conser varea si utilizarea r ationala a fondului funciar în concordanta cu conditiile geografice. a retelelor de cir culatie. ur matoarele faze ale acestui proces: . un rol apar te îl are gospodarirea eficienta a suprafetelor agr icole. se evita.

la un moment dat. lipsa sau excesul fortei de munca. de ansamblu. actiunea de sistematizar e (densitatea populatiei. . si din zonele industriale s i comerciale (spre care exista posibilitatea sa se migreze). imposibilitati tehnice sau organizatorice) . In Germania. faza a V. zonele prevazute pentru amplasarea arterelor de circulatie. faza a II.concluzii compar ative. domeniile de migrare.a . faza a III-a . organizatorice etc.evidenta inter conexiunii multiple s i delimitarea punctelor din scheme în care exista posibilitatea aparitiei unor corectii cu efecte importante asupra restului operatiilor .precizarea limitelor sau a conditiilor limitative care puteau opri. zone forestiere.. zonele libere . pe de alta parte. a fiecarui land. sistematizarea ter itoriala a landur ilor a coincis cu o or ganizare structurala.elaborarea de scheme logice a operatiilor ce ur ma a fi realizate.). costuri excesive sau nerentabile. 1973). Planurile de sistematizare au inclus elemente cu privire la evolutia numarului de locuitori ai zonei. zone de recreere.zone agricole mentionate ca pr ioritar e. zone de protectie a mediului etc. cu precizarea obligatorie a obiectivelor de atins.a .expuner ea grupelor de cai si mijloace utilizabile pentru atingerea obiectivelor din etapa I ( financiare. pe variante sau gr upuri de variante pr ivind sistematizarile teritoriale pr opuse (Bold I.Organizarea Teritoriului faza I . tehnice. faza a IV-a . constituite din zonele locuite (de unde existau pr emise de migrare) pe de o parte. posibile efecte negative asupra mediului ambiant. zone miniere.. conducte etc.. precum si harti care au pr ezentat ur matoarele aspecte: localitatile importante (centrale) s i zonele dezvoltate economic.

stabilind necesarul de fonduri pentru finantarea planurilor de dezvoltar e. de combatere a eroziunii solului. o dezvoltare agricola. în mod special. densitatea circulatiei etc. pentru sistematizarea s i reconstructia unor localitati.. realizarea unei ser ii de obiective. a elabor at si propus obiective s i masur i r eale de sistematizare în vederea stimular ii unei dezvoltari structurale s i spatiale a landului. a fost orientata spre trasar ea unei linii generale de dezvoltare.Emil Luca aeroporturile. în trei direct ii: sistematizar ea cadru . Odata cu elabor area acestor planur i de sistematizare a landurilor. cer cetarea starii cladir ilor în cadrul masurilor de reconstruire. 1972. Sistematizarea cadruprivind structura agrara a landurilor. In cele 133 zone s i 16 orase autonome stabilite în Germania a fost favorizata o dezvoltare generala s i.cadru.presistematizarea. de ir igatii. 1971. cuprinzând ter itoriul unuia sau mai multor terenuri s i care. zonele destinate industriilor de deservire publica.privind structura agrara a zonei. în Germania s-a promovat s i o treapta prealabila acestui pr oces . pr esistematizarea privind structura agrara. spre deosebire de sistematizar ea . prin sistematizare.. Pr esistematizarea pe baza de pr oiecte a avut menirea de atabili masur ile concrete care se impuneau pentru ameliorarea s conditiilor de gospodarire a unitatilor de pe teritoriul supus organizarii: studii de sol pentru proiecte de drenaj. punându-se un accent deosebit pe protectia si conservarea mediului ( Hessing F.L. concretizata la rândul ei. pe baza analizei r iguroase a mai multor pr oiecte alter native. Bold I. . In Anglia s-a avut în veder e.. Presistematizarea structurii terenurilor agricole a r eprezentat o sistematizare supralocala ( intercomunala). pr esistematizarea pe baza de proiecte. Schone-War feld K. 1973) .

pentru activitate industr iala. elaborarea unor planuri de folosire a solului în r aport cu destinatia sa .pentru productie agr icola. în mediul r ural. 1970). în Suedia. numarul comunelor a fost redus de la 2500 la 280. In Suedia . identificarea unui cadr u propice localizarii echipamentelor tehnice.. obligatoriu. s-a pus accentul pe: studiul.. 1970). (Kayser B.. a unor optiuni ferme de dezvoltare generala pe termen lung. pentru locuinte. . Thorburn A. a necesar ului de terenur i si de resurse de apa. identificarea posibilitatilor de dezvoltare echilibrata. în perspectiva. Obiectivele stabilite prin sistematizare erau puse fata în fata cu consecintele acestui proces. fara afectarea mediului înconjurator. stabilir ea unor parametr i generali privind gospodarirea r esurselor naturale. gospodarirea rationala a terenului. In anul 1970. constituindu-se unitati functionale autonome (Lundqvist S. a f iecarei zone. în asa fel încât satisfacerea intereselor individuale sau departamentale sa se suprapuna cu interesele nationale generale. pr otectia si conservarea mediului înconjurator. în Suedia.Organizarea Teritoriului Proiectele trebuie sa contina. directiile de sistematizare au fost orientate spre: stabilir ea.G. 1969. Intre altele. 1973). pentru plasarea echipamentelor de infrastructura etc. rationala. studii asupra posibilitatilor de dezvoltar e ale fiecarei zone.principalele obiective de sistematizare a teritoriului au vizat. turism. In Spania . precum si asupra modului de afectare a zonelor sistematizate de catre schimbarile inter venite. deopotriva.. fiind excluse orice interventii care ar fi influentat nefavorabil functionar ea si evolutia fiecarui sistem (Wilson A. în cadrul actiunilor de sistematizare rurala.

1970.2. al posibilitatilor de utilizare a acesteia . atât în mediul ur ban cât si în mediul rural.Cadrul natural . Populatia si asezarile omenesti se analizeaza din punct de vedere al pretabilitatii si favorabilitatii solur ilor. 4.3. doua etape principale: o analiza a situatiei teritoriului înainte de amenajare si emiterea unei ipoteze a dezvoltarii economice în perspectiva. dar si a societat ii. al expunerii acestora la eroziune. prin valorificarea spatiului în favoarea individului. în general. la colmatare etc. în ce pr ives te delimitar ea.. elementele cu privire la asezarile omenesti. geomorfologic.W.3.1. Intocmirea proiectelor de sistematizare a teritoriului Studiile ce intra în componenta proiectelor de sistematizare a teritoriului urmeaza. Moore. procesul realizându. pedologic. 1969). la populatia acestora.. 4. la colmatar e etc. Friedmann J. la activitatea economica si la echipar ea tehnica a teritoriului.Emil Luca In Statele Unite ale Americii s-a construit în ultimul secol. Polland W.1.se pe bazele unei sistematizari riguroase.1.3. Analiza situatiei teritoriului înainte de amenajare . Industrializar ea masiva a impus promovarea unor modalitati curajoase de solutionare a problemelor legate de sistematizare. si D. cuprinde: 4.cu privire la raporturile de interdependenta a teritoriului luat în studiu cu teritoriile vecine. în ansamblul ei (Pearson N. întinderea. al expunerii acestora la er oziune. al pretabilitatii s i favorabilitatii solur ilor. 1971. din temelii. 4.3.Consideratii generale . hidrografic. din punct de vedere al vegetatiei naturale.1.este prezentat sub mai multe aspecte: f izico-geografic.S.3. aproape totul. geologic. 4. Populatia si asezarile omenesti se analizeaza din punctul de vedere al fortei de munca.3.1. climatic. hidrogeologic.

r aportul dintre populatia activa si populatia pasiva. Ipoteza dezvoltarii în perspectiva a teritoriului r eprezinta o prognoza complexa a dezvoltarii din punct de vedere economic a teritor iului. care vizeaza urmatoarele aspecte: Fondul funciar. stabilind caile si mijloacele prin care teritoriul luat în studiu se poate dezvolta. Pr incipalele elemente ale ipotezei economice sunt: Caracterizarea activitatii economice .2. structura populatiei pe grupe de vâr sta si ramur i de activitate. gr adul de ur banizar e.3. al productiei agricole vegetale s i animale. evolutia demografica din ultimele decenii si situatia migrarii populatiei din ultimii ani. de comasare a terenurilor. al posibilitatilor de valorificare a productiei agricole etc. luându-se în calcul posibilitat ile de dare în folosinta a unor suprafete slab productive. Stabilirea structurii cultur ilor si a efectivelor de animale. Analiza are în vedere: distribut ia populatiei în teritoriu (numarul de locuitori pe localitati si grupar ea localitatilor în teritoriu). 4. de transformare a folosintelor atunci când se impune. Necesarul de masini si utilaje agricole. Stabilirea mar imii optime a viitoarelor exploatatii agricole. se va tine seama si de experienta în domeniu a altor tari. .Organizarea Teritoriului în agricultura si în ansamblul ramurilor economiei nat ionale pr ezente în teritoriu. densitatea locuitorilor pe kilometrul patrat s i densitatea raportata la teritoriul agricol si la cel arabil. Cadrul agro-economic este analizat sub aspectul posibilitatilor de utilizare a fondului funciar. al centrelor de productie s i al dotarilor existente.

cu gaz metan.economice. depoziteaza si valorifica productia agricola. si se face o analiza a rentabilitatii fiecarei var iante. cu energie electrica. în cadrul careia se pune accent. Reteaua de asezari populate . Necesarul de forta de munca. de extindere etc. Dotarea tehnica . spitalele Eficienta economica . a dotar ii social-culturale si a echiparii tehnice a teritoriului. cu pr ioritate. La stabilirea fortei de munca se va tine seama de necesarul atât în agr icultura cât s i în alte ramuri economice dezvoltate în teritoriu. pe dotarile cu caracter general: alimentare cu apa. etc. de acces.Emil Luca Stimularea dezvoltarii întrepr inderilor care prelucreaza. . Se va stimula dezvoltarea localitatilor care pot asigura conditiile cele mai bune de amplasare. I n cadrul acestui studiu se întocmesc mai multe variante cu justificari tehnico. scolile. caile de comunicatie. a dimensionarii asezarilor. Stabilirea acestui parametru sta la baza calculului populat iei de per spectiva. Etapizarea obiectivelor si investitiilor preconizate . de alimentare cu apa.

1. geografice si demografice. Orasele cu un numar mare de locuitori si cu o viata economica. ORAS (MUNICIPIU). lucrarile de cadastru se executa pe unitati administrativteritoriale de tipul: COMUNA. care cuprinde populatia rurala unita prin comunitate de interese s i traditii economice. ORASUL este o forma complexa de asezare umana. politic si cultural. stabilite în functie de conditiile geografice. sunt organizate ca MUNICIPII. constructiile social-culturale. de obicei.1981. administr ativ. COMUNA este unitatea administrativ-teritoriala. JUDETUL este o unitate administrativ-teritoriala alcatuita din orase si comune. privind organizarea administrativa a teritoriului României. comercial. DELIMITAREA TERITORIILOR ADMINISTRATIVE 5. JUDET. constructiile cu destinatie . 15/23. social-culturale. economice si social-politice. este partea din teritoriul administrativ în care sunt grupate locuintele s i anexele gospodaresti ale locuitorilor. Ter itoriile administrative comunale s i orasenesti se compun din doua elemente teritoriale principale: I NTRAVILANUL.Organizarea Teritoriului V. un centru industrial. politica si social-culturala dezvoltata. Unitati teritoriale administrativ- In conformitate cu Legea 2/1968 s i cu Decretul Consiliului de Stat nr.I. constituind. etnice si de legaturile culturale si traditionale ale populatiei.

Poate avea una sau mai multe categorii de folosinta si unul sau mai multi posesori sau proprietari. Unitati cadastrale Unitatile de tip cadastral sunt subdiviziuni ale intravilanului sau extravilanului. dotarile socialcultur ale. loturi experimentale. diguri etc.P. caile de comunicatii. Trupul este format din una sau mai multe tarlale. LOTUL este o unitate teritoriala. canale. loturi semincere etc. . EXTRAVILANUL. edilitare s i comerciale etc. apartinând aceluias i proprietar. SECTORUL CADASTRAL (CVARTALUL pentru intravilan) este suprafata de teren delimitata de drumuri.Emil Luca economica. cursuri de apa. fiind înconjurat de alti posesori. PARCELA este suprafata de teren cu o singura categorie de folosinta si un singur posesor sau pr oprietar.A. 5. padur i. CORPUL DE PROPRIETATE (BUN IMOBIL) este repr ezentat de una sau mai multe parcele alipite. TRUPUL este supr afata de teren dintr -un teritoriu administrativ care are un singur posesor. cu una sau mai multe parcele. având o utilizare deosebita: loturi date în folosinta membrilor C.. Trupul poate avea una sau mai multe categorii de folosinta.2. este partea din teritoriul administrativ cuprins între limitele hotarului administrativ (al unitatii ce se cadastreaza) s i limita intravilanului. de agrement si sportive.

Limita Limita este linia care stabileste (determina) configuratia sau forma geometrica a unitatilor teritoriale cadastrale (trup. cai ferate etc. Hotarul Hotarul este linia despartitoare între doua teritorii ce formeaza unitati distincte administrative si economice. ARTIFICIALE. hotarele se pot clasifica în: NATURALE. individuale.) a detaliilor liniare (ape curgatoare. prin liniile de cumpana a apelor. Acestea alcatuiesc granitele tarii. Delimiteaza diferitele proprietati de stat. Pr ivite din punct de vedere ale provenientei. Ca exemple. tarla. a categoriilor de folosinta.Organizarea Teritoriului 5. gardurile. comunale) . digurile. Sunt hotare tr asate de om. orasenesti. parcela etc. cooperatiste. brazdele. sau separa doua proprietati funciare sau particulare. Delimiteaza teritoriile unitat ilor industriale. tipurilor de sol. pot fi enumerate santurile. ale unitatilor forestiere. ADMINISTRATI VE. drumuri.. HOTARE ALE PROPRIETATI LOR FUNCIARE. Reprezentate prin liniile de TALVEG ale cur surilor de ape permanente sau temporare.). separându-le unele de altele si confer indu-le o individualitate aparte. ale unitatilor agricole. Delimiteaza teritoriile unitatilor administrative ( judetene.4. . HOTARE ALE UNITATILOR ECONOMICE.3. prin margini de padure etc. c lase de bonitare etc. dr umurile etc. 5. canalele. Hotarele sunt de patru tipur i: NATI ONALE.

Au contururi vizibile. (Limita dintre o pasune împadur ita si padur ea pr opriu-zisa).) b) DISTINCTE-ARTI FICIALE. limita dintr e terenurile amenajate si cele neamenejate etc. din care cauza. limitele claselor de bonitare cadastrale etc. pentru clar ificarea si def initivarea lor. martori etc. prezinta contururi incerte.Emil Luca CLASIFICAREA LIMITELOR: DISTINCTE. limita reprezentata de baza unei pante etc. (Limitele unitatilor de sol. sunt necesare documentatii. DISCRETE.) DIFUZE. Acestea pot fi: a) DISTINCTE-NATURALE.) Semnele conventionale adoptate pentru reprezentarea hotarelor (limitelor) pe harti si planuri. (Limita dintre un ter en arabil si o plantatie de vie. putându-se identifica cu multa precizie. Nu sunt vizibile la supr afata terenului s i pentru a fi identif icate necesita lucrari speciale. sunt urmatoarele: Frontiera de STAT Hotar judetean Hotar municipal Hotar orasenesc Hotar comunal Limita de proprietati . (Limita dintre terasa si lunca.

republicata. Lucrarile de delimitare cadastr ala a hotar elor sunt lucrari de mare importanta fara de car e nu pot începe lucrar ile de intr oducere a cadastr ului gener al pe un teritoriu administr ativ.1. Stabilirea liniei de hotar si denumir ile unitatilor administrativteritoriale se face în conformitate cu Legea nr. pe baza prevederilor Legii nr. conform Legii fondului funciar nr. delimitarea si marcarea hotarelor administrative ale . limitele intravilanelor vor fi cele existente la 1 ianuar ie 1990. în care ur meaza sa se execute lucrar i de introducere a cadastrului general. 18/1991. cu modif icar ile ulter ioare. se masoara la teren si se oficializeaza limitele ter itoriului administrativ continând punctele de frângere si traseele hotarului dinspre teritoriile administrative vecine si limitele intravilanelor din respectivul teritoriu. Delimit area cadastrala a terit oriilor administrative 5.5. stabilite pr in acte normative emise de Guvernul României sau prin alte documente legale. 11 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare.5. prin care se identifica. cu modificar ile ulterioare. 5. Se oficializeaza astfel suprafata totala a teritoriului administrativ si suprafetele intravilanelor. I n cazur ile în care nu s. Limitele intravilanelor se stabilesc confor m Planurilor Urbanistice Generale întocmite si aprobate potrivit Legii nr. 7/1996. Procedura operatiei de delimitare a teritoriului administrativ 5.5. 50/1991. 2/1968.Organizarea Teritoriului 5. Principii generale Delimitarea cadastrala a ter itoriilor administrative se organizeaza ca lucrare de baza.au aprobat Planuri Urbanistice Generale.2.1.5.2. Constituirea comisiei de delimitare Confor m art.

vor informa în scris .C. comisia de delimitare va fi constituita prin ordin comun al prefectilor judetelor implicate. delegatul OJCGC împr euna cu primarul. Primar ia care îsi delimiteaza teritoriul împr euna cu O. nu se pr ezinta la termenul stabilit. Din comisie vor face parte pr imarul. procedeaza la convocarea comisiei.C. judetului vecin. La stabilir ea hotarului administrativ pot fi invitati. precum si limitele intravilanelor localitatilor se face.C. Geodezie si Cartografie din judetul vecin despre operatiunea de delimitar e.C. Când o parte din hotarul teritoriului administrativ case se delimiteaza se afla la limita de judet. respectiv Oficiul Judetean de Cadastru.Emil Luca comunelor. care are obligatia sa studieze (înainte de parcurgerea terenului) întreaga documentatie existenta referitoare la ultima delimitare cadastrala. In cazul în care delegatii primariei teritoriului administrativ vecin. cu minimum 15 zile înainte de data stabilita pentru delimitare. oraselor si municipiilor.G. In comisia de delimitare se r ecomanda convocarea unor localnici care cunosc traseul hotar ului.C. Prefectura judetului vecin. delegatul Dir ectiei Generale pentr u Amenajarea Teritoriului si Urbanism. primariei din ter itoriul administrativ vecin. sau ai O. cu aviz de confirmar e. data. potrivit legii. dupa caz. ora si locul comunicate.J. ora si locul de întâlnire pentru a proceda la opeatiunea de delimitare. daca este cazul. la data.G. vecin. membr i ai comisiei.G.J. si delegati desemnati de ministerele titulare ale cadastr elor de specialitate. Primaria care doreste sa-si delimiteze teritoriul va comunica în scr is.C. cu minimum 15 zile înainte.J. Primar ia ter itoriului administrativ vecin este obligata sa-si delege membrii comisiei care vor participa la stabilirea hotarului. dupa caz. Inaintea începerii lucrarilor de delimitare. delegatul O. delimitarea hotarului se va face în lipsa . si.. de catre comisia stabilita în acest scop pr in ordinul prefectului. secretarul consiliului local. fara ca acestia sa fie nominalizati în ordinul de constituire. Acestia sunt obligati sa-si trimita delegat i.

2. Reprezentantii l executantului lucrarilor.C.J. 5. cu numarul 101. participa în mod obligatoriu la operatiunile de stabilir e a punctelor liniilor de hotar si a punctelor car e vor fi mater ializate. Recunoasterea. I n lipsa schitei mentionate stabilirea liniei de hotar se face de catre membrii comisiei s i se evidentiaza. In cazul masuratorilor prin metode conventionale se culeg s i datele necesare pentru întocmirea proiectului de executie pentru determinarea punctelor din reteaua de îndesire si/sau din reteaua de r idicare.. pe noua schita vor fi facute mentiunile în acest sens.G. . Atunci când unele segmente si puncte de hotar stabilite anter ior ( existente pe schita veche de delimitare) au suferit modificari. de r egula. iar în procesul ver bal si în schita de delimitare se vor face mentiuni în legatura cu aceasta. marcarea si descrierea hotarelor Opeat iunea de delimitare pe teren a liniei de hotar începe.Organizarea Teritoriului acestora. dintr-un punct de trei sau mai multe hotare. Identificarea pe teren a liniei de hotar se face cu schita din dosarul ultimei delimitari. identificându-se traseul pâna la ur matorul punct format din intersectia mai multor hotare. Numerotarea punctelor de hotar începe. la fat aocului. pe hartile s i planur ile topogragice existente. Odata cu r ecunoasterea terenului teritoriului administrativ se face si r ecunoasterea punctelor din reteaua geodezica nationala.2. r econstituirea s i semnalizarea celor distruse sau disparute precum s i r ecunoasterea punctelor geodezice noi în vederea realizar ii retelei de îndesire si/sau retelei de ridicare. precum si cele r eprezentate prin detalii stabile se numeroteaza începând de la 1001.C. din punctul de intersectie a trei sau mai multe hotare situat în partea de nor d sau nor d-vest s i se continua în sens orar. convocati prin grija O. Punctele care se delimiteaza pe limita intravilanului.5.

reconstituirea exacta a traseului hotarului. în mod obligatoriu. începând cu un punct din partea de nor d. iar pe partea opusa se vor marca pr in stâlpi de lemn cu diametrul de 10 cm si lungimea de 70 cm.C. coordonatele punctelor de hotar se pr eiau.C. asigurând o densitate de minim 2 puncte/km. numerele vechi ale punctelor de hotar din teritoriul vecin vor fi scr ise în paranteza. Pe tronsoanele de hotar. Cartografie si Cadastr u prin O. Punctele care se borneaza sunt: punctele de intersectie ale liniilor de hotar (puncte de trei sau mai multe hotare). Pe segmentele de hotar comune la doua teritor ii administrative delimitate. Cu ocazia parcurger ii terenului se face descrierea star ii marcajelor atât pentru vechile puncte de hotar (care se ment in) cât s i pentru noile puncte care trebuie materializate cu borne. Linia de frontiera a tar ii se avizeaza la Comandamentul Nat ional al Granicerilor. în aliniament. destinatia terenurilor si proprietar i si se vor consemna în pr ocesul verbal de frontiera a tarii. mai lungi de 3 km bor nele se planteaza la distante de aproximativ 2 km. cai ferate. Odata cu parcurger ea traseului. Pentru toate punctele de hotar materializate (vechi sau noi) se vor întocmi schit e de reperaj si descr ieri topografice. protejati cu movile de pamânt. punctele de intersectie ale hotarului cu ape cur gatoare. fara a se dubla numerele. . sosele. Atunci când exista delimitar i facute anterior.N. se vor culege s i date asupra terenurilor traver sate de tronsoanele liniilor de hotar referitoare la categoriile de folosinta. de la Institutul de Geodezie. se vor înlocui numerele vechi ale punctelor de hotar cu numere noi.G. unele puncte de schimbare a aliniamentelor pe traseul hotarului alese astfel încât sa permita. Se vor bor na numai pe o parte a acestor detalii liniare.Emil Luca în sens orar.vest. Fotogrammetrie. la nevoie.

Daca firul apei are un traseu sinuos. cu stâlpi de lemn cu lungimea de 50 cm s i diametrul de 20010 cm. Daca teritoriul administrativ este marginit de drumuri. hotarul se stabileste pe talvegul firului de curgere al apei. Daca hotarul este format de talvegul unei ape curgatoare se vor borna numai punctele de intersctie ale liniei de hotar cu traseul apei pe partea dinspre ter itoriul car e se delimiteaza. digur i. linia de hotar este o dreapta imaginara). Daca hotarul traversaza în linie dreapta o padure compacta. canale. cai ferate. la lucrarile de delimitare se vor determina coordonate la punctele intermediare care definesc acest traseu. Punctele intermediare se materializeaza la intervale de 1000 m. si reprezentantii Dir ectiei Silvice Judetene s i ai Regiei Apele Române. car iera. se afla în locuri impr oprii bornarii (balta. în comisia de delimitare vor fi invitati. La recunoasterea traseului hotarului care traver seaza padur i si lacur i de acumulare. coordonatele punctelor inter mediare vor fi utilizate la calculul suprafetei teritoriului administrativ. dupa caz. mlastina. protejati de movile de pamânt.Organizarea Teritoriului Daca punctele de schimbare a aliniamentelor (de frângere) sau de intersectie a hotarelor care trebuie bornate. o fâneata sau un lac. hotarul se stabileste la jumatatea albiei minore.) se vor planta în apropierea lor borne martor din care se vor determina coordonatele punctelor de hotar. linia de hotar se stabileste pe una din laturile acestora. indiferent de lungimea tronsonului. Daca linia de hotar care traverseaza padurea este o linie fr ânta sau siuoasa. prapastie etc. se vor picheta s i determina coordonate la punctele care definesc respectiva linie. se vor borna punctele de intersectie ale liniei de hoar cu limita suprafetelor acestor categorii de folosinta ( în aceste cazuri. . o pasune. In cazul apelor cur gatoare interioare. iar în cazul albiilor secate. astfel încât acestea sa fie cuprinse în întregime în suprafat a unui ter itoriu administrativ.

pe portiunea în care ambele malur i se afla pe teritoriul României.Emil Luca In cazul traseelor frânte or i sinuoase se vor determina coordonate la puncte intermediare care definesc aceste trasee. se consemneaza ambele variante. Pe fluviul Dunarea.N. între vecini. între doua teritorii. d) pâna la rezolvarea litigiului. pr in Institutul de Geodezie. se stabilesc si se determina prin digitizare la jumatatea latimii fluviului. Fotogrammetrie. Cartogr afie si Cadastru. suprafata disputata va fi inclusa în suprafata calculata a teritoriului nominalizate de OJCGC. Coordonatele punctelor intermediare vor fi utilizate la calculul suprafetei ter itoriului administrativ. Pe râur ile de frontier a a tarii si pe fluviul Dunar ea. b) suprafata în litigiu se va calcula din coordonatele punctelor de pe contur care se vor stabili în prezent a membr ilor comisiei de delimitare. punctele de hotar.G. la data masuratorilor. litigiul se consemneaza în documentele de delimitare astfel: a) pe schita generala a hotarului administrativ si pe schita cu portiunea de hotar în litigiu. la stabilirea liniei de hotar si membrii comisiei nu pot r ezolva neîntelegerile. . uscatul In cazurile în care exista neîntelegeri.C.C. daca acestea exista. e) în procesul verbal de delimitare se vor mentiona argumentele celor doua parti si se vor anexa copii dupa actele detinute. La Marea Neagra hotar ele se stabilesc pe linia care separa de apa. coordonatele punctelor de hotar vor fi cele preluate de la O. c) unele puncte caracteristice de pe conturul suprafetei în litigiu se vor materializa cu stâlpi de lemn cu lungimea de 50 cm si diametrul de 10 cm si vor avea o alta numerotare decât restul punctelor de hotar.

Se planteaza prin grija executantului lucrarilor de delimitare. Pentru bornele utilizate la mater ializarea punctelor executantul va prezenta certificat de calitate.5. din r etelele de îndesire si r idicare precum si cele ale hotarului administrativ s i a limitei intravilanelor componente se r ealizeaza cu bor ne de suprafata si borne subterane standardizate confor m SR 3446. Mater ializarea punctelor din retelele geodezice de spr ijin. Marcile pentru bornele de suprafata se inscriptioneaza confor m STAS 4294/73. Pentru toate punctele geodezice utilizate si pentru punctele de hotar si limita de intravilan materializate. La toate punctele materializate se vor întocmi schite de reperaj si descr ieri topografice. se reface documentatia cadastr ala si se vor materializa cu borne punctele de pe varianta acceptata. se vor întocmi procese verbale de predare. 5.C.C.3. stabilirea punctelor care se materializeaza si mar carea provizorie a punctelor caracteristice trece se la materializarea definitiva.2. Materializarea pe teren a punctelor de hotar Dupa parcurgerea terenului. .1/96 sau cu borne preluate din standardele intenat ionale avizate sau omologate de O. Atunci când limita intravilanului a fost materializata cu ocazia întocmir ii Planului Urbanistic Gener al (confor m Regulamentului local de urbanism) vor fi folosite si acste puncte.G. cu respectarea caracter isticilor mentionate anterior.Organizarea Teritoriului f) dupa solutionarea litigiului.N.

Reteaua geodezica de îndesire si r idicare se realizeaza astfel încât sa asigure densitatea de puncte necesare pentru executarea lucrarilor de introducere si întretinere a cadastrului general. triangulatie-trilateratie. toate punctele noi vor fi deter minate cu ajutorul a minimum trei vectori. trilateratie. astfel încât poligonul format sa încadreze toate punctele acesteia.Y. In cazul în care coordonatele punctelor sunt determinate cu echipamente GPS (Global Positioning System).Emil Luca 5. atât în interiorul r etelei cât si la marginea retelei.Zale punctelor din reteaua de sprijin.4. Coordonatele X. . Se executa prin metode cunoscute: triangulatie. Determinarea coordonatelor punctelor si calculul suprafetelor Dupa întocmirea proiectului de executie pentru determinarea punctelor din reteaua de îndesire si/sau din r eteaua de ridicare. In configuratia retelei geodezice de îndesire si ridicare vor fi incluse cel putin 4 puncte din reteua geodezica de sprijin. Reteaua geodezica de spr ijin a unui teritoriu administrativ este formata din totalitatea punctelor retelei geodezice de referinta. intersectii. de îndesire. se trece la executarea operatiilor de teren si birou pentru deter minarea coordonatelor acestor puncte. în cazul masuratorilor prin metode conventionale si a proiectului de executie pentru determinarea punctelor de hotar si a celor de pe limita fiecarui intravilan. retele de drumuir i poligonometr ice. retrointrospectii sau tehnologii geodezice bazate pe obser vatii satelitare (sisteme globale de pozitionar e). punctele de sprijin vor trebui sa fie uniform repartizate. la proiectarea retelei se va tine seama de urmatoarele: reteaua de îndesire si r idicare trebuie sa se spr ijine pe minimum 6 puncte din reteaua geodezica de sprijin (3 puncte din r eteuau de triangulatie si 3 puncte din reteaua de nivelment).2. ale punctelor de hotar precum si ale punctelor de pe limitele intr avilanelor componente se calculeaza în sistemul de proiectie Stereografic 1970 si în plan de refer inta Marea Neagra 1975.5.

Organizarea Teritoriului

se va prevedea determinarea punctelor de legatura dublustationate în sesiuni diferite. Numarul minim de sesiuni sîntr-o r eteap puncte si cu utilizarea a rreceptoare se calculeaza cu r elatia: s= ( p-n)/(r-n) pentru n 1 = unde n este numarul punctelor de legatura între sesiuni. Daca un punct este stationat de mori atunci numarul de sesiuni se calculeaza cu relatia: s= mx p/r

Se compenseaza cu retele libere. Abater ea standard medie de determinare a punctelor retelei nu trebuie sa depaseasca 5 cm în pozitie planimetrica. Dupa compensarea ca retea libera, se vor determina coordonatele plane ale punctelor retelei de îndesire si ridicare în sistemul de proiectie Stereografic 1970, printr-o transformare Helmert cu ajutorul a minimum 4 puncte din reteaua geodezica de sprijin. Punctele din reteaua de îndesire tr ebuie sa asigure o densitate de 1 punct/5 kmp în extravilan si 1 punct/kmp în intravilan. Densitatea retelei de ridicar e se stabileste în raport cu scopul lucrar ilor si scara de redactare a planur ilor cadastrale. Retelele de r idicare se proiecteaza astfel încât sa se asigure determinarea delimiteaza teritoriul administrativ s i intravilanele, punctelor care pr ecum si a celor care definesc bunur ile imobile. Indiferent de instrumentele s i pr ocedeele tehnice utilizate la executarea masuratorilor, reteaua de ridicare se compenseaza ca retea constrânsa pe punctele retelelor de spr ijin s i de îndesire. Abaterea

Emil Luca

standard de determinare a unui punct nu trebuie sa depas easca 10 cm în intravilan si 25 cm în extr avilan. Supr afata ter itoriului administrativ si a intravilanelor componente se calculeaza analitic, din coordonatele tuturor punctelor de hotar , materializate si nematerializate. 5.5.3. Documentatii tehnice 5.5.3.1. Continutul documentatiilor tehnice ale teritoriului administrativ La terminarea lucrarilor de delimitare a teritoriului administrativ se întocmeste, în vederea realizarii receptiei, "dosarul de delimitar e" care trebuie sa contina ur matoarele piese: schita generala a hotarului si schitele segmentelor de hotar cuprinse între doua puncte de trei sau mai multe hotare, cu acor dul si semnaturile membrilor comisiei de delimitare; schitele de reperaj ale tuturor punctelor materializate; descrier ile topografice ale tuturor punctelor materializate; inventar de coordonate pentr u toate punctele de hotar (materializate si nematerializate); inventar de coordonare pentru toate punctele mater ializate, pe suport magnetic (fisier ASCII); schema masuratorilor efectuate ; suprafata ter itoriului calculata din coordonatele tuturor punctelor de hotar; pr ocesul verbal de delimitare cu descr ierea tronsoanelor de hotar corespunzatoare fiecarui

Organizarea Teritoriului

teritoriu administrativ vecin, cu semnaturile membr ilor comisiei de delimitare ; copii dupa scrisorile de încunostintare trimise pr imar iilor teritoriilor administrative vecine s i dupa caz prefecturilor s i O.J.C.G.C. vecine. Schita generala a hotarului administrativ însotita de o descriere a traseului hotarului, se întocmeste pe copii extrase dupa hartile cadastrale sau topografice, la scarile 1:25000 sau 1:50000 astfel ca, în functie de marimea teritoriului, acesta sa fie cuprins pe o singura plansa. Schita generala contine reprezentarea urmatoarelor detalii: - reteaua principala de cai de comunicatie; - reteaua hidrografica formata din apele curgatoare si statatoare, canalele si digurile principale; - perimetrele intravilanelor si denumirile acestora; - pozitia si numerotarea punctelor materializate si a punctelor de trei sau mai multe hotare; - traseul liniei de hotar marcat prin semne conventionale; - denumir ea teritoriilor vecine. Pentru segmentele care constituie s i hotar de judet este necesar acordul prefecturilor si O.J.C.G.C. din cele doua judet e limitrofe si respectiv parafa prefecturii, semnatura prefectului, semnatura s i parafa pres edintelui consiliului judetean, aplicate pe schita în dreptul portiunii de hotar. Dosar ul de delimitare se întocmeste în trei exemplare: un exemplar se depune la O.J.C.G.C., un exemplar la primarie si un exemplar la Consiliul Judetean. Pentru portiunile de hotar cu teritorii administrative vecine, se întocmesc dosare cu schita tronsonului de hotar, cu pozitia s i numerotarea punctelor de hotar. La fiecare pr imar ie a teritoriilor vecine se transmite un dosar, prin gr ija O.J.C.G.C., cu schita portiunii comune de hotar si inventarul de coordonate al punctelor de hotar pe tronsonul respectiv.

schema masuratorilor efectuate. si un exemplar la Directia Generala de Urbanism si Amenajarea Teritoriului. suprafata intravilanului calculata din coordonatele punctelor de pe limita intravilanului. Continutul documentatiilor tehnice ale intravilanului Pentru fiecare intravilan se întocmeste un dosar de delimitar e care contine: schite cu segmentele de pe limita intravilanului la scara 1:2000 cu numerotarea tuturor punctelor . inventar de coordonate pentru toate punctele mater ializate.G.5. schite de reperaj si descrier ile topografice ale punctelor materializate.C. copii dupa scrisor ile de încunostintare trimise Directiei Generale de Urbanusm si Amenajarea Teritor iului din cadrul pr imariilor si dupa caz Consilii Judetene sau Prefecturilor. .2.3. Pr in actiunea de "Delimitare cadastrala a teritoriilor administrative si a intravilanelor componente" se oficializeaza suprafata totala a teritoriului administrativ si suprafetele intravilanelor în care urmeaza sa se execute lucrar i de introducere a cadastr ului general.J.Emil Luca 5. inventar de coordonate pentru toate punctele de pe limita intravilanului (materializate si nematerializate). procesul ver bal de delimitare cu acordul si semnaturile membr ilor comisiei. Dosarul de delimitare al intravilanului se întocmeste în trei exemplare: un exemplar se preda la primar ie.C. pe suport magnetic (fisier ASCII). un exemplar la O.

acestea se introduc în baza de date cadastrala. având datele pentru fiecare unitate administrativ-ter itoriala. .Organizarea Teritoriului Dupa funalizarea lucrar ilor. Fiecare unitate administrativ-teritoriala se identifica prin codul SIRUTA extras din "Registrul permanent al unitatilor administrativ-teritoriale" publicat de Comisia Nationala pentru Statistica.

3% din mediul urban). INFRASTRUCTURA RURALA 6. În anul 2003.9 mii în 1998.edilitare si stradale) care asigura accesibilitatea la o zona teritoriala si functionabilitatea acesteia (de locuit. la 3. gaze.).1. cînd se face refer ire la infrastructura se întelege totalitatea retelelor edilitare (tehnico.6% sa fie situate în mediul rur al si 56. au fost înregistrate îmbunatatiri în ceea ce priveste retelele de distribuire a apei potabile în mediul rural. care o fixeaza pe teren si care transmite acesteia fortele. termoficare.688. iar lungimea acestor retele a crescut de la 14. stradale. de exploatare industriala. turistica etc. canalizare. transport. Pe langa r etelele edilitare clasice. Numarul de locuinte din mediul rural a crescut de la 3. prin infrastructura se intelege un ansamblu de elemente care se incadreaza in una din situatiile de mai jos : • ansamblul elementelor care sustin partea principala a unei constructii.Emil Luca VI. • ansamblu de elemente de tip retea. agricola. .3 km în 2003 (cresterea de 27. s-a ajuns ca din totalul lungimii acestor r etele. Î n per ioada 1998-2003. de apa. Infrastructura tehnico – edilitara Confor m termenilor tehnici utilizati in domeniile de specialitate.867 mii în 2003. au aparut retele noi cum sunt cele de TV-cablu. care cunosc o dezvoltare r apida. si respectiv fata de cresterea de 7.5% este mult mai mare comparativ cu media pe total tara de 15. De regula.4% .452. electricitate. 43.4% în cel urban. care constituie un minisistem.8 km în 1998 la 18.428. telecomunicatii.

2.8%.962.1.Organizarea Teritoriului Lungimea conductelor de distribuir e a gazelor a crescut de la 6.6 km în 2003. de la 8410 unitati în 1998 la 6.2% din drumur ile judetene si comunale erau moder nizate si 29. deci.1. în anul 2003 s-a ajuns ca lungimea acestor retele sa reprezinte 37. cresterea a fost de 40. 6.488 unitati în anul .5% din totalul energiei termice este distribuita în aceste zone. în orase exista 93. întrucât o parte din drumurile comunale au fost trecute în categoria dr umurilor judetene. Desi energia termica este foar te putin folosita în mediul rural .2% din lungimea conductelor si în sate numai 6. în 2003.9% a numarului unitatilor de posta si telefonie–telegr afie.366. pentru mediul rural se înregistreaza o reducere cu 22.2% erau realizate cu îmbr acaminte usoara rutiera. fie au renuntat la furnizarea acestor servicii.8% la sate fata de total care a fost de 23. astfel.doar aproximativ 0. 6. Inf rastructura de telecomunicatii În domeniul telecomunicatiilor. decalajul este înca foarte mare între rural si urban.5% la sate si 62.5% în orase.0%. Infrastructura de transport În ceea ce pr iveste caile rutiere.1. la nivelul anului 2003. pentru ca în anul 2000 majoritatea sa fie detinuta de cele judetene.2 km în 1998 la 8. numai 10. cauza este reprezentata de faptul ca multe din uzinele care produceau aceasta energie si o distribuiau satelor din apropiere fie si-au redus activitatea. în acest sector satele sunt în avans ca ritm deoarece au fost lipsite de acest combustibil. În privinta canalizarii. la începutul perioadei pr edominau ca lungime drumur ile comunale. în România.

5% dintre spitalele existente în 1999 si 18.2% dintre dispensarele medicale.2.barbati cu vârsta intre 16-74 ani -11% . Aceasta situatie face ca unui medic sa-i revina în r ural.8 persoane în 2003. mai putin de 15% din per sonalul sanitar de toate nivelurile deser veste aceasta populatie. ca urmare. 1735.8% semnificativ mai pronuntata în rural (41. automate. Astfel. în telefonie. Comparativ cu anul scolar 1999/2000. se constata o evolutie generala descendenta. în medie. In 2004 utilizatorii de internet reprezentau 10% din populatie. în anul scolar 2003/2004 numarul unitatilor scolare din mediul rural s -a redus cu . mai accentuata însa pentru rural. Numarul farmaciilor si punctelor farmaceutice a crescut cu 16 unitati comparativ cu anul 1999. Infrastructura de învatamânt Numarul institutiilor de învatamânt din România a înregistrat o evolutie descendenta în per ioada 1999-2003. 6.Emil Luca 2003. în principal. cu 37. pe vârsta si sexe si se prezinta astfel: . în perioada 1999-2003. dispensar e).1.3.3 persoane mai mult decât în 1999.5%). spitalele si sanatoriile TBC au o evolutie pozitiva. a introducerii sistemelor perfectionate. în timp ce în mediul urban. în 2003 mai functionau în mediul rur al doar 87.5%) fata de urban (14. cu 34. Inf rastructura de sanatate Analizând numarul pr incipalelor unitati sanitare (policlinici.femei cu vârsta intre 16-74 ani -9% (Sursa: EUROSTAT) 6. Desi peste 40% din populatia tarii locuieste în spatiul rural. care înlocuiesc vechile centrale telefonice.

valoarea procentuala stabilizându-se în jur ul valor ii de 2.68% în ultimii doi ani universitar i. numarul absolventilor de învatamânt profesional si de ucenici a fost în anul scolar 2003-2004 la un nivel de 6. S-a desfasurat. În învatamântul super ior se constata o variatie fluctuanta a celor ce studiaza în domeniul agricol.4%. în special cele din învatamântul rural. prin intr oducerea unui program complex de comasare a scolilor nerentabile. o activitate intensa de eficientizare a cheltuielilor cu aceste institutii de învatamânt. Asa se explica r educerea drastica a institutiilor de învatamânt.9%. cuplata cu un proces de depopulare a zonelor r urale. învatamântul primar si gimnazial – 36. program cuplat cu unul care a asigurat finantarea necesara pentru achizitionarea de masini adecvate pentru transportul copiilor la noile scoli colectoare. . I n perioada 1998-2003 numarul absolventilor din învatamântul liceal de pr ofil agricol a scazut cu 64. învatamântul profesional – 17.. denotând un interes al tinerilor fata de acest tip de învatamânt si implicit o tendinta de dinamizare a activitatilor economice în mediul rural numarul absolventilor de profilul agricol din cadr ul învatamântului postliceal si de maistr i a scazut aproape la jumatate în per ioada 1998-2004.5% în învatamântul primar si gimnazial Infrastructura educationala rurala a înregistrat cele mai mar i diminuari pentru învatamântul prescolar cu 48. de asemenea.5%.4% din total elevi ai învatamântului agricol. Scaderea numarului de scoli este cauzata si de reducerea numar ului de copii din ultimii ani.4% în învatamântul prescolar si cu 36.3%.Organizarea Teritoriului 48.

. domeniu care poate contr ibui în mod specific la cresterea gradului de atractivitate a satului pentru populatia tânara. Din totalul de 6. Numarul bibliotecilor din mediul rural a scazut cu cca. doar 1.147 de camine culturale existente în tara în 2002. Se observa.947 de biblioteci din mediul rural.306 în 2004. de la 55 la 8 în per ioada 1999-2004.3. În ceea ce priveste cinematografele din mediul rur al.Emil Luca 6. celelalte camine culturale (peste doua treimi) desfasurând doar activitati nespecifice. Cultura O componenta importanta a vietii satului este cea culturala. 11. o parte din acestea aflându-se în caminele culturale. totusi. 97%) beneficiaza de un sediu propriu.874 desfasurau activitati culturale propriu-zise. Situatia bibliotecilor se încadreaza în tendintele generale de deteriorare a vietii culturale la sate. Situatia este mai proasta în ceea ce priveste functionarea efectiva a bibliotecilor din mediul rural.726 mii de cititori. La un numar de 8.6%. în anul 2003. o scadere drastica a numarului de cinematografe în mediul rural. televiziunea. bibliotecile. radioul. Mijloacele prin care se induce cultura în mediul rural sunt: caminele culturale. cinematografele. Situatia actuala a caminelor culturale din sate atesta un declin atât numeric cât si calit ativ. dotarea este nesatisfacatoare pentru circa 82% dintr e ele. se înregistr au doar 1. numarul de spectacole si spectatori este mult mai mare raportat la cel al salilor pentru ca cele mai multe proiectii au loc în sali multifunctionale. ceea ce înseamna doar 193 cititori la o biblioteca. Desi major itatea caminelor cultur ale (cca.388 în 1999 la 8. de la 9.

1%.377 de agenti economici având preocupari în domeniul activitatilor neagricole. peste 32% în cazul societatilor agr icole si în cel al societatilor comer ciale). care au un impact pozitiv asupr a comunitatilor rurale. de transporturi.6%. comert. transporturi–livrar i s.958 exploatatii agricole individuale (97. între 1-2. piscicultur a.). urmati de cei cu activitati de prelucrare a laptelui . Agentii economici cu activitati de mestesugar ie ( împletituri.( 1. în mediul rural functionau 363.).9.3% si prelucrarea car nii .880.7.2%. Dintre agentii economici individuali. ponderea cea mai mare o detin cei cu activitati de comert. Activitati economice neagricole În mediul rural. prelucrarea lemnului.7% .17.9% din total) si 7. pr elucrarea strugurilor 17. de prelucrare a carnii. agroturism.a. Ponderi mai r eduse. În anul 2003. prelucrarea fructelor si legumelor .1% din total). . de asemenea o pondere redusa. artizanat). mestesugarie. transporturi etc.Organizarea Teritoriului 6.4. iar al celor cu personalitate juridica de 81.9%. Agentii economici individuali care desfasoara alte activitati neagr icole decât cele mentionate detin o pondere foarte redusa (morarit. numarul exploatatiilor agr icole individuale fiind de 6. agro-turism. ponderea cea mai mare o detin tot cei cu activitate comerciala (70% la unitatile cooperatiste. între 7-9% detin unitatile de tip societati comerciale de morar it. prelucrarea furajelor. din care 355. respectiv 33. prelucrarea unor materii prime agricole.419 unitati cu personalitate jur idica (2. se desfasoar a o serie de activitati neagricole ( turism rural.2% din total). detin. contribuind la asigurarea de venituri complementar e si la cresterea gr adului de utilizare a fortei de munca. În ceea ce priveste agentii economici cu personalitate juridica.

în zona de Sud se manifesta o tendinta de crestere puternica a numarului pensiunilor agroturistice (o crestere de 420% în 2003 fata de 1999). rezultand o crestere semnificativa de peste 5. în per ioada 1998-2003.000 de locuri de cazare.la nivel judetean (NUTS III) distr ibutia teritoriala a pensiunilor turistice si agroturistice a fost mai intensa în 27 de judete.fata de 1998. .în regiunea de Vest cresterea numar ului pensiunilor agroturistice este de 300% în 2000 fata de 1999. în anul 2003.distributia teritoriala a pensiunilor turistice si agroturistice reflecta o dezvoltare a acestora în toate r egiunile de dezvoltare. dar pensiunile turistice rurale înregistreaza o evolutie descrescatoare de la un an la altul.în regiunea de Nord-Est exista un trend crescator al numarului pensiunilor agroturistice. numarul acestora a ajuns în 2003 la 3. . .pensiunile dispuneau. comparativ cu 3.6. Nord – Est si Nord – Vest. Analizând infor matiile referitoare la evolutia pensiunilor turistice si agroturistice existente la nivelul regiunilor de dezvoltare ale tar ii. 6. aceasta crestere este intensa în judetele Buzau si Tulcea. IMM-uri în mediul rural Fata de situatia de ansamblu a crearii de IMM în mediul rural.8 ori. se constata urmatoarele: . din punctul de veder e al numarului de pensiuni si al infrastructurii. Din analiza evolutiei agentilor economici si a activitatii economice a acestora rezulta urmatoarele: . . un trend ascendent. .500. o concentrare mai mare a pensiunilor este întâlnita în regiunile Centru. analiza dinamica a acestora este în masura sa evidentieze o . când existau 600 de pensiuni. câte existau în anul 1998.5. Turismul rural si agroturismul Turismul r ural si agroturismul cunosc.776.Emil Luca 6. de 28.

6%. în cadrul acestora.94. Prel.1.6%).00 Sursa: I. cât si a structurii pe numar de angajati. teoretic. Întreprinderile care. au un potential mai mar e de oferte de munca.45% si. în special. sunt în numar r edus.6%).444 100.2 5 Ind. pe domenii de activitate Domenii de activitate Numar Pondere Ind. Exista doua perioade distincte în pr ocesul de creare a IMMur ilor la sate.3% ).în clasa „f irme mijlocii” (cu peste 50 de salar iati.N.9% . Analiza IMM-urilor din mediul rural pâna în 2002 evidentiaza capacitatea relativ redusa a acestora de a raspunde exigentelor referitoare la furnizarea de locuri de munca pentru populatia sateasca. ur mând industria prelucratoare (19. transporturi (5. Pe parcursul anilor. reprezentând numai 4. 17.85 Serv.8%). dar nu mai mult de 249). se constata o distributie puternic asimetrica a firmelor.33 91. constructii (3. . Etapa 1991-1994 este marcata de aparitia a numeroase IMMur i.S.76 3. a firmelor fara nici un salariat (68.2%).477 48.65 Agric Constr Co mert Turism Transpo rturi 44. atât datorita numarului mic.33 4.9%).97 1 19.64 6. firmele „mici” (cu 10 pâna la 49 de salar iati) si respectiv 0. iar pe ultimul loc se plaseaza industria extractiva (0.570 7. Din 1996. cele de talie mica si mijlocie. servicii (5. Situatia IMM-urilor la sate. pentru ca în anul 2001 sa înceapa o noua etapa de revigor are a initiativelor la sate privitoar e la înfiintarea de noi IMM-ur i. Total 8. Pe ansamblul tarii.924 9.2%). turism (7.354 5.041 3.3%).Organizarea Teritoriului serie de tendinte si în ceea ce pr iveste starea economico-sociala a satelor în general. Extr 2 30 0 . cele mai multe I MM-ur i au fost create în rural în domeniul comertului (48. agricultura (9. pr ocesul de creare de IMM la sate scade constant. Tabelul 6.1% din totalul unitatilor înregistrate). o pondere majoritara a microîntrepr inderilor .873 5.18 5.

cu un numar total de 1. zonele rurale au doar 9 I MM-uri/1. întrucât comertul presupune r esurse mai r eduse. este important sa existe si sa functioneze un parteneriat public-pr ivat pentru construirea infrastructurii necesare. În cadr ul Pr ogramului SAPARD. Disparitati profunde persista între zonele urbane si rurale în ceea ce priveste numarul de IMM-uri la 1. Astfel. dar mai ales tendinta sa de a copia modelul de viata urban.3% în mediul rural).000 IMM-uri (dintre care 20. (Sursa: I. dar care pot fi profesate sau adaptate la meserii de interes pentru functionarea comunitatii rurale în parametrii modernitatii.000 locuitori. Un rol important revine persoanelor întoarse din urban în rural cu un grad gener al de instructie mai înalt fiind totodata calificate în foarte multe meserii din sfera industriala.S). Pentru întelegerea acestui comportament sunt prezente elementele definitorii ale capitalului uman: instructia scolara si profesionala a populatiei rurale apte de munca. de trei ori mai mica decât media europeana.5 I MM-uri/1.) Exista ratiuni obiective si subiective pentru aceasta situatie. perioade mai scurte de recuperare a investitiilor. în România activau circa 450. rezultând o medie nationala de 17. de 52 IMM-uri/loc.S.000 locuitori.) infrastructura Înainte ca institutiile private sa se dezvolte.000 angajati. ( Sursa: I. ori este stiut ca acesta este deficitar în mediul rural. Astfel. .000 locuitori.000 locuitori.N. atât reteaua de apa cât si cea de canalizare.N. Î n 2004. daca orasele au apr oximativ 20 IMM-uri/1. apa si canalizare etc. este dificil.Emil Luca Initiativele de creare de IMM-ur i se orienteaza în special spre comert. din punct de vedere obiectiv a pretinde IMMurilor sa se stabileasca în zone lipsite de cea mai elementara (drumuri. necesita cofinantare din partea comunitatilor locale. Volumul mare al fortei de munca în cautare de lucru nu se constituie în factor declansator al comportamentului antreprenorial.950. experienta de organizare si conducere mai redusa etc.

Acest cerc vicios poate fi spart daca conditii (stimularea migratiei temporare peste hotare. Într-adevar. Acesta este motivul pentru care initier ea si dezvoltarea progr amelor de educatie si recalificare pentru adulti în mediul rural au o importanta vitala. cresterea celelalte pensiilor pentru fermieri în vâr sta care renunta la pamânt) s -ar putea implementa. cofinantate de catre comunitatile locale. iar IMM sunt plasate ideal pentru a oferi acest tip de servicii. aceasta ar trebui sa se întâmple. Acestea. Pe termen mediu si lung. fapt ce impune din partea comunitatilor locale si evaluari pr ivind capacitatea de plata a serviciilor oferite. pentru o viata buna. cele de mecanic auto. În cadrul aceluiasi program drumurile sunt. Motivul subiectiv este legat de mentalitatea rurala arhaica. de exemplu. potrivit careia. concomitent cu implementarea celor lalte elemente tinând de . noi calificari vor fi necesare precum. aceasta merge dincolo de atractivitatea pentru stabilirea de IMM-uri înspre alte domenii precum îmbunatatirea accesului la educatie si sanatate.000 locur i de munca în afara agr icultur ii. instalator etc. aceasta ar însemna crearea a cca 400. persoanele vor deveni mai putin dependente de agr icultura si vor avea mai multi bani de cheltuit. la rândul lor. depanator TV. la rândul lor. demonstrând ca ele înteleg valoarea economica a unei infrastructuri mai bune. sau precum favorizarea mobilitatii persoanelor (prin navetism) si a bunurilor ( prin retele de marketing si livrare). Odata cu ridicarea nivelului de civilizatie în zonele rura le. vor atrage forta de munca dinspre activitatile agricole. O alta ratiune obiectiva consta din lipsa generalizata a banilor la locuitorii rurali. pusi în imposibilitatea de a plati chiar si serviciile cele mai elementare.000 – 500. Daca numar ul IMM-ur ilor din România s-ar dubla. totul trebuie produs si poate fi produs în cadrul gospodariei.Organizarea Teritoriului dar bransarea la retea implica plata din partea gospodariilor pentru serviciul respectiv.

fenomen ce reflecta structura cererii.9 28 constructii Comert 63. O comparatie dintre domeniile de activitate ale IMM românesti si cele ale altor tari europene scoate în evidenta predominarea activitatii de comert.E. Structura IMM-urilor pe domenii de activit ate în România comparativ cu alte t ari europene. agricultura. în cazul României.E. la 1 mai 2004 (U. 15 + tarile AELS **tarile din Europa Centrala si de Est care au aderat la 1 mai 2004 Sursa: EUROSTAT Î n România. nonindustr iale. care dispun cel putin de o infrastructura de baza. 16. pensii acordate agricultorilor sub forma de renta viagera. % din total Specificare România U. în detr imentul turismului.Emil Luca infrastructura.1 36 30 *U. dar ar lasa nerezolvata 19** 25 . vechile state membre ( U. O solutie sub-optimala (temporara) car e ar putea fi avuta în vedere consta în stimularea amplasarii de IMM în orase mici.2. transportului si a altor servicii: Tabelul 6. etc.E. 15) si patru tari europene member AELS au o structura a IMM-urilor pe domenii echilibrata. 10* EuropaIndustrie. 10).0 19 25 0. În tarile care au aderat la U. 63% din IMM-uri desfasoara activitate de comert. Aceasta ar rezolva partial problema somajului rural.E.6 12 6 Alte servicii 16.E.5 5 6 Turism Transporturi 3.

Evolutia sectorului IMM din România depinde de aplicarea nor melor europene în domeniu. cifra de afaceri si capitalul social.. nivelul maxim al acesteia fiind de 8 mil. euro pentru cele mijlocii).E. se observa faptul ca. 2003/361/EC privind definitia întreprinderilor micro. definitia IMM în acceptiunea României este mai restrictiva. mica sau mijlocie) daca îndeplineste toate criteriile cu privir e la: numarul de angajati.Organizarea Teritoriului problema subdezvoltar ii satelor. Comparând definitia IMM adoptata în România cu cea recomandata de U. dr epturi de vot. etc. acestea sunt identice. euro. mici si mijlocii. (7 mil. O întrepr indere se încadreaza în categoria IMM (micro.E. în conformitate cu Recomandarea Comisiei nr. o prioritate importanta pentru perioada ur matoare ( 2005-2008) este implementarea Cartei Europene pentru Î ntreprinder i Mici. O asemenea solutie ar amâna pe termen lung modernizarea zonelor rurale r omânesti. . din punct de vedere al numarului de angajati. comparativ cu conditia similara din U. Din punct de vedere al cifrei de afaceri. euro pentru întreprinderi mici si 40 mil. Ca urmar e.

7. Acestea sunt: • Regiunea 1: Nord-Est • Regiunea 2: Sud-Est • Regiunea 3: Sud • Regiunea 4: Sud-Vest • Regiunea 5: Vest • Regiunea 6: Nord-Vest • Regiunea 7: Centru • Regiunea 8: Bucuresti – I lfov Fig. CARACTERISTICILE SOCIO-ECONOMICE ALE REGIUNILOR (NUTS II) DIN ROMÂNIA I n România sunt constituite opt regiuni de dezvoltare.1. Regiunile de Dezvoltare ale României .Emil Luca VII. pe baza Regulamentului CE numarul 1059/2003.

Organizarea Teritoriului Regiunile de Dezvoltare sunt unitati teritorial .1.2% din populatia 2 .5 locuitori/km Regiunea Nord-Est ocupa locul al doilea în ceea ce pr iveste densitatea dupa Regiunea Bucuresti-Ilfov).statistice. Regiunea de Dezvoltare Nord . Caracteristici demo-geografice Regiunea Nord-Est este cea mai întinsa regiune a României. prin asocierea libera a Consiliilor Judetene. Practic. Populatia regiunii este localizata cu precader e în mediul rural (56. In cele ce urmeaza se va face o trecere în revista a pr incipalelor caracteristici ale celor opt regiuni de dezvoltare ale României (dupa PLANUL NATIONAL STRATEGIC. Neamt. Cu o populatie de 3. Iasi. – Ministerul I ntegrarii Europene. Suceava si Vaslui. în toate regiunile coexista zone relativ dezvoltate cu zone slab sau chiar subdezvoltate.Est 7. potrivit marimii PIB.850 kmp (15. De aceea o analiza la nivel subregional este absolut necesara pentru a putea evidentia disparitatile intraregionale.1. România.3%).46% din suprafata totala a tarii). În componenta sa sunt 6 judete: Bacau. mai prospere. 2007 – 2013 si PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL. României) si o densitate a populatiei de 101.1. 2007 – 2013. având o suprafata de 36. unitati administrativteritoriale si unitati teritorial-statistice de nivel NUTS 3. Are granite externe cu Ucraina si Republica Moldova.601 locuitori (17. respectiv la nivel de judete si a putea argumenta nu numai pr in mar imea PIB pe locuitor necesitatea de a sprijini toate regiunile tar ii.738. . Apr ilie 2006) . 7. O particularitate a dezvoltarii regionale în România este structura mozaicala a dezvoltarii la nivel sub-r egional. alcatuite din 4-7 judete. inclusive pe cele considerate. Botosani.

7%) în domeniul ser viciilor.6%).7%). 30% munti. astfel ca în multe localitati au r amas persoane vârstnice si copii.1% ) si Suceava (21.8% în 2004). O pondere foarte mare o detine populatia ocupata în agr icultura (42. un procent mare al populatiei lucreaza în agricultura. dupa plecarea populatiei tinere masculine apte de munca.4%). judetele Botosani (19. Transilvania. se manifesta o tendinta de emigrar e si a femeilor. În satele bucovinene. 30% relief ul subcarpatic.1%).2. În acest fel s-au accentuat discrepantele între localitatile regiunii din punct de veder e .Emil Luca Regiunea se caracter izeaza printr -o îmbinare armonioasa între toate formele de relief. Numeroase persoane în vârsta de munca din aceasta regiune lucreaza temporar sau permanent în activitati economice în Bucuresti. 7. În multe din aceste localitati activitatea de constr uctii este impr esionanta. pentr u a munci în strainatate. O diminuare accelerata a populatiei ocupate a avut loc în judetul Botosani. În ultimii ani. iar judetul Vaslui (24. mai ales judetele Botosani (52. De asemenea aceste judete se confrunta si cu o evidenta ramânere în urma a gradului de tehnologizare industr iala si agrara.2% în 2000 la 54. 40% podisului. materia pr ima utilizata fiind lemnul. Banat. Ponderea populatiei ocupate în industrie si ser vicii se afla sub media pe tara (25. Relieful bogat ofera zone de deal si câmpie car e sunt adecvate unei game largi de culturi agricole. a avut loc o scadere a ponderii populatiei ocupate (de la 64.1.6%) si Vaslui (51.5%). precum si cu un nivel redus de calificare a populatiei. Europa de Vest si Isr ael. unde.6%) având cel mai mic grad de ocupare în industrie. iar zonele de munte cu peisaje spectaculoase sunt favorabile dezvoltarii tur ismului. (52. Forta de munca si migratia Populatia ocupata este apropiata mediei pe tara. de 38%. respectiv 32.

judetele Botosani si Vaslui. judetul Vaslui ajungând la 11%. . În inter iorul regiunii. textile). utilizarea inter netului. Indicele atractivitatii a fost calculat pe baza unor indicatori pr ivind mediul de afaceri ( mediul politic si administrativ. conform studiului. sectorul privat si competitia de piata. petrochimie. Romanian Business Digest. a intrat într -un proces de dezindustrializare în ultimii 10 ani (întreprinderi din ramura chimie. cele mai sarace zone sunt sudul judetului Iasi.1. sanatate.7 (cel mai mare grad de atractivitate fiind realizat. Indicele atractvitatii ( Dupa Survey.19. preturile medii la produsele de baza) este cel mai scazut în aceasta regiune . dotari edilitar gospodaresti. ceea ce a agravat situatia economica. mobila). materiale de constructii. sud-estul judetului Neamt. 2005. constructii de masini.3% din media nationala). Economia regionala Regiunea Nord-Est este regiunea cea mai slab dezvoltata a României (în 2003.8). estul judetului Bacau. de Regiunea NordVest. Cauzele se pot gasi în existenta mai multor locuri de munca pentru femei (confectii si industria hoteliera) si a faptului ca numeroase femei lucreaza în str ainatate. mediul economic.3%). educatie. constructii de masini. PIB/locuitor r eprezenta 72. Î n special vestul regiunii. infrastructura si pretul pamântului) si standardul de viata (telecomunicatii.Organizarea Teritoriului al nivelului general de dezvoltare si îndeosebi al dotarilor infrastructurale.3. care a fost în anii 60 – 70 obiectul unei industrializari fortate (mobila. usoara. estul regiunii fiind traditional subdezvoltat. folosirea timpului liber. investitii straine.8%) celei nationale (6. Somajul înregistreaza o valoare superioara (7. sistem bancar. piata muncii si salariile. Rata somajului feminin are valori inferioare ratei somajului în toate judetele regiunii. comert extern. 7. chimie. respectiv 39.

se preconizeaza crearea a cca. contribuind la e realizarea a 270 noi locuri de munca. cele tr ei incubatoare de afacer i xistente asigur a incubarea pentru 118 firme. 200 pe durata fazei operationale. EURO în 2004. de tip brownfield.180. bazat pe tehnologia infor matiei si comunicatii. trimitere în somaj sau chiar închiderea . Parcul industrial Iasi este destinat industriilor de înalta tehnologie ce includ companii din domeniile IT si biotehnologiei. situatia economica este precara si instabila in judele Botosani.5%). Bacau (20.8%) au cel mai mare numar de I MM -uri. numarul total al IMM ur ilor fiind de 47.Emil Luca Atractivitatea scazuta se manifesta si în volumul mic al investitiilor straine directe: 18 mil. De asemenea. desi aici activeaza numeroase întreprinderi textile care lucreaza în sistem lohn. cele mai mici perturbari ale cererii internationale duc la reduceri de salariu.2%). Regiunea Nord . 1 în proprietate privata si 1 realizat în parteneriat public -privat. Se are în vedere stoparea migratiei fortei de munca tinere si specializate în aceste domenii. un IRE (Innovation Relay Centre) în Iasi si 33 de centre de consultanta. Iasi si Vaslui. La nivel intraregional. Daca în celelalte judete ale Regiunii Nord-Est au aparut indicii ale unui început de revir iment economic. la polul apus aflându-se judetul Vaslui cu doar (8.3% din total IMM-ur i. Astfel. doar 12. judetele Iasi (27. microîntreprinderile reprezentând 86. activeaza un Centru Euroinfo ( înca din anul 1999).38 ha. Acestea acoper a o suprafata de 22. 50 de noi locuri de munca directe pe durata fazei de implementare si cca.Est ar e cel mai mic numar de I MM-uri la 1000 de locuitori. În Regiunea Nord Est. Parcul industr ial Bacau. va asimila forta de munca disponibilizata si va dinamiza dezvoltarea acestui sector economic de vârf la nivel regional. În regiune functioneaza 2 parcuri industriale (Bacau si Iasi). prin asigurar ea de locuri de munca pentru absolventii din domeniu.8%) si Suceava (18. reprezentând 1% din totalul investitiilor straine directe realizate în România. De asemenea.6%.

Radauti. E581. gradul de atractivitate a investitilor. Tîrgu Frumos. Pascani. Vaslui.1 km/km2 ). E574. fiind mai ridicata în Iasi. Comanesti. E583). nemaiputând sa-si îndeplineasca functiile urbane. Infrastructura 7.4. precum si cu pr obleme de mediu. Botosani. Vaslui. Suceava. alunecar ile de teren considerabile.1. cauzate de lipsa resur selor de apa. dotarile infrastructurale de toate tipurile. îndeosebi cele monoindustrirale. dar cele mai afectate sunt judetele Botosani. stratul freatic adânc. E576. Botosani si Dorohoi. pentru ca regiunea este strabatuta de o serie de coridoare europene (E85. De asemenea aceste judete se confrunta si cu o evidenta ramânere în urma a gradului de tehnologizare industriala si agrara. Negresti. Tîrgu Neamt. Husi. retele de apa si canalizare ridica probleme în majoritatea judetelor.Organizarea Teritoriului într eprinder ilor.1. De asemenea. legat de declinul oraselor mici si mijlocii. Vaslui si Bacau. Buhusi. Darmanesti. Densitatea drumurilor publice este de 36. 7. exista zone de declin industrial si cu somaj r idicat. Falticeni. Iasi. un nivel redus de calificare a populatiei.1. în Regiunea Nord-Est sunt evidente de asemenea dispar itatile urban-rural în ce priveste gradul general de dezvoltare. În afara disparitatilor de dezvoltare vest–est. Transportul Infrastructura de drumuri. care tind sau chiar s. Moinesti.3 km/km superioara mediei pe tara (33. în special în arealele din jur ul localitatilor urbane: Roman. În acelasi timp se manifesta un alt fenomen îngr ijorator.4. 2 . cu platformele industriale adiacente. vechile defrisar i. Hîrlau. Exista .au decuplat de la pr ocesul de crestere economica.

iar judetele Iasi si Vaslui având o ponder e a localitatilor cu retea de canalizare de doar 2. respectiv 2.9% . Utilitati publice Atât reteaua de alimentare cu apa potabila. judetele Bacau.9% dintre localitatile din Regiunea Nord Est sunt conectate la reteaua de .9/1000km regiunea fiind traversata de doua din cele noua magistrale feroviar e ale tar ii: V (Bucuresti-Suceava) si VI (Bucuresti-Iasi). având ponderea cea mai mare.4.1% din numarul total al localitatilor regiunii sunt conectate la reteaua de distributie a gazelor naturale. Iasi si Neamt. iar în judetul Iasi exista o aerobaza utilitara cu o experienta de 30 ani în domeniu si care are ca obiect de activitate zboruri utilitare si zboruri sanitare. Din cauza reliefului predominant muntos si judetele Neamt si Suceava se confrunta cu pr obleme de accesibilitate.3%). Densitatea retelei de cale ferata este de 40. De asemenea. capacitatea statiilor de epurare a apelor reziduale cât si capacitatea de depozitare a deseur ilor sunt insuficiente. se constata o scadere continua a acestuia.6%. cât si cea de canalizare sunt insuficient dezvoltate.7%. fata de cerintele actuale. judetele Botosani si I asi având o pondere de 16. ponderea acestora fiind mult inferioara mediei pe tara (25.8%. 7. respectiv 17. Iasi si Suceava) care deser vesc curse interne si ocazional zboruri externe. Judetul Suceava dispune de 5 heliporturi. Infrastructura existenta în momentul de fata nu permite nici unui aeroport din cele trei efectuarea de zborur i curente externe de pasager i si de mar fa. În cadrul regiunii exista trei aeroporturi (Bacau. ponderea localitatilor cu r etea de apa potabila fiind de 17%. 6. comparativ cu media pe tara (20. În ceea ce priveste localitatilor conectate la retelele de distributie a energiei numarul termice.1.2. Doar 2.Emil Luca însa putine drumuri publice modernizate.2%) . 2 .

1.1. 7. de colectare selectiva a deseurilor (Piatra Neamt).Organizarea Teritoriului distr ibutie a energiei termice.4.4. existenta depozitelor de rumegus pe malurile cursurilor de apa. De asemenea. • poluarea locala sau zonala În unele judete se deruleaza (în diferite stadii) proiecte de realizare a unor modernizari ale sistemelor de alimentare cu apa (Iasi). retehnologizari si dezvoltar i ale unor statii de epurare orasenesti (Iasi. vechile defr isari. Suceava si Neamt. depozitare inadecvata sub aspectul amplasarii si amenajarii haldelor. în pr incipal. aceste judete se confrunta si cu probleme de mediu. Educatie Având în veder e ca din cele opt regiuni de dezvoltar e. gradul redus de revalorificare si/sau tratare a deseurilor. de-a lungul cailor rutiere). Roman).4. de conservare a biodiversitatii si reconstructie ecologica a Parcului National Ceahlau.3. valori mai r idicate înregistrând judetele Bacau. Suceava. Mediu La nivelul regiunii principalele probleme de mediu sunt legate de: • proasta gestionare a deseurilor industriale si menajere (colectare neselectiva. partea de est a regiunii. Piatra Neamt. • fenomenele de eroziune a solului care afecteaza. cu implicatii în accentuarea alunecarilor de teren. 7. Regiunea NE detine cea mai mare ponder e a populatiei si a elevilor . cauzate de lipsa resurselor de apa (consecinta a stratului freatic situat la adâncime considerabila). alunecarile de ter en considerabile. • dezafectarea unor foste întreprinderi de stat • despaduriri. modernizar i.

1. atât din punct de vedere al dezvoltar ii economice.4.2% si respectiv 19. Suceava (18%) si Iasi (18%) detin apr oximativ 60% din numarul total al scolilor existenta la nivel regional.48% ). Ele sunt în acelasi timp si centre univer sitare.4. comparativ cu celelalte 3 judete din regiune. dotarile tehnice de care dispun sunt uzate atât fizic cât si moral si nu mai corespund cerintelor actuale. .Emil Luca (17. Servicii Sociale Î n Regiunea Nord-Est s-au înregistrat cel mai mare numar de nou nascuti de la nivelul întregii tar i ( 5. policlinici.35% din numarul total al unitatilor sanitar e din România aflate în pr oprietate publica. Necesarul de dotari tehnice pentru urmatoarea perioada este cel mai mare dintre toate regiunile.4% din total national). dispensare medicale. În plus. Judetele Iasi si Suceava nu dispun de nici o institutie de asistenta sociala. reprezentând 14.1.5. existând r iscul ca multe unitati sa nu mai pr imeasca autor izatie de functionar e. sanatorii TBC). dar institutiile pentru protectia copilului sunt insuficient dezvoltate.7.4. Trei judete Bacau (21%). Zone problema Analiza mai detaliata a disparitatilor inter ne în dezvoltar ea Regiunii Nord-Est. acesta repr ezentând numai 18.75% din numarul unitatilor de învatamânt pe ansamblul tarii. Ele se afla într -o stare precara. numarul unitatilor destinate procesului educational este mic. având cea mai numeroasa populatie scolara. Aceasta situatie nu favorizeaza reintegrarea parintilor pe piata muncii.6.1. 7. Sanatate Regiunea Nord-Est detine 172 de unitati sanitare (spitale. 7. 7.

evidentiaza urmatoarele tipuri de zone-problema: Areale rurale izolate. • fâsia adiacenta granitei dintre judetele Botosani si Iasi. în zona bazinelor hidrografice ale râurilor Trotus. în r aza localitatilor: Falticeni. .Est sunt evidente discrepantele ca nivel dar si ca potential de dezvoltare între vestul mai dezvoltat al Regiunii si estul mult ramas în urma ( judetele Botosani. • în sudul judetului Suceava.5. Zeletin. pe malul drept al râului Prut. Vaslui). Iasi si Neamt. • portiunea situata în extremitatea sud-estica a judetului Iasi si care continua în nord-estul judetului Vaslui. 7.1. • în judetul Bacau au fost identificate 13 zone expuse alunecar ilor de teren. Dolhasca etc.Organizarea Teritoriului cât si al pr oblemelor de mediu. Iasi. în bazinul afluentilor râului Bârlad. precum si în judetul Bacau. în lunca Jijiei si Prutului. cu infrastructura slab dezvoltata: • zona rurala care acopera regiunea de confluenta dintre judetele Bacau. care se continua cu zona de vest a judetului Vaslui. • Zone cupr inzând grupur i izolate de localitati din sudul judetului Suceava Zone afectate de alunecari de teren si fenomene de eroziune: • în judetul Botosani aceste zone sunt situate în zona centrala si de sud. Zone afectate de inundatii sunt în bazinul râului Bistrita. Siret. • în nordul si sudul judetul Iasi. Vaslui. Tazlau. • în judetul Vaslui. Bistrita. • în judetul Neamt: pe ambele malur i ale lacului de acumular e Bicaz si in nordul judetului. situate în partea centrala si de nord. Potential de dezvoltare Pe ansamblul Regiunii Nord .

limitrofe gr anitei de est a Uniunii Europene. a frumusetii locur ilor. Principalele tipuri de turism care pot fi practicate sunt: turismul cultural (muzeistic. obiceiurile. puritatii aerului. specificul gastronomiei moldovenesti. Sucevita. turism rural. Oglinzi. de agrement. înnobilare si pregatire pr in segmentare si împachetare etc) . turism balneo-terapeutic (Vatra Dornei. mountainbike. religios. sporturi extreme – zborul cu parapanta. traditionalele degustari de vinuri din podgoriile Cotnari si Husi dau culoare locala pentru atragerea turistilor . Ucrainei si Moldovei. schi). traditiile popular e. vânatoare. Alaturi de pitorescul regiunii.Emil Luca Sansa zonelor de est. Câmpulung-Moldovenesc. Pentru aceasta tr ebuie efectuate lucrari de infrastructura. Târgu Ocna). în mare parte (exceptând Bucovina) insuficient dezvoltat. Baltatesti. Zamca. . Bistrita. cu masuri adecvate poate intra cu usurinta în circuitul turistic european. specializate în astfel de servicii. de tranzit. rafting. Neamt. agroturism. Secu. Olandei si Germaniei. pescuit. precum si a inestimabilului patrimoniu cultural si religios existent. Varatec. de creare a unor zone cu facilitati specif ice (parcur i logistice). Voronet). apelor. Casin). Arbore. Zona muntoasa si deluroasa din vestul r egiunii (judetele Suceava. cu specializarea „tur ism religios” (Putna. asemanatoare celor din porturile Belgiei. etnografic. orientare tur istica. binecunoscuta ospitalitate. dar care. agro-turism. Agapia. Neamt. Neamt si Suceava. Sihastria. Slanic Moldova. artistic) . este sa se dezvolte ca ar eal de servicii de tranzit pentru produsele provenite din tar ile fostei URSS ( înmagazinare. Dator ita conditiilor favorabile de care dispune. balneoterapeutic. Dragomirna. Regiunea Nord Est detine un potential turistic relativ ridicat. turism etnografic. zonelor montane din judetele Bacau. Bacau) detin un potential tur istic valoros. Moldovita. Humor . care poate fi comparat cu alte zone turistice renumite din tara si din strainatate. turism sportiv (alpinism.

2.5 loc/kmp). pot juca un rol în turismul de lunga dur ata. regiunea este a doua ca marime din cele 8 ale României. acoperind 35. cupr inde Delta Dunar ii si este marginit la est de întreg litoralul românesc al Marii Negre. Cel mai mare oras al regiunii este Constanta . densitatea de 79. În 2004.5% din populatie. cu un grad înalt de civilizatie a populatiei. Orasele concentreaza 55. Braila si Constanta.91 loc/kmp). I ndustrializarea fortata de dupa razboi a condus la concentrarea populatiei în orasele Galati. iar cea mai mica.850. Reteaua de localitati a regiunii Sud . câmpia Baraganului. Pr eponderent este însa relieful de câmpie.318 locuitori. Regiunea de Dezvoltare Sud-Est 7. cu specific climatic continental. cu activitati sportive.Est cuprinde aproape toate formele de relief: lunca Dunarii.Organizarea Teritoriului Gradul de dotare a localitatilor si or iginalitatea landschaftului bucovinean cât si specificul deosebit al satelor.7 loc/kmp este sub media pe tara (90. Solca. Cacica si pe Valea Bistritei si Moldovei). reprezentând 13. agrement si pentru optimizarea sanatatii (Vatra Dornei.2.455 de sate (organizate în 339 de comune).9 loc/kmp). Caracteristici demo-geografice Regiunea Sud .762 km² sau 15 % din suprafata totala a tarii. podisul Dobrogei cu Muntii Macinului. unde conditiile naturale si economice sunt mai putin propice. Regiunea avea o populatie de 2.Est este situata în partea de sud-est a României. cea mai mare densitate a populatiei fiind în judetul Galati (139. Regiunea Sud . iar partea de nord-vest a regiunii cuprinde o parte a Carpatilor si Subcarpatilor de Curbura. 7.1 % din populatia tarii. în judetul Tulcea (29. cu tendinte de diminuare. Totodata regiunea este strabatuta de fluviul Dunarea. dominat de centrul industr ial si comercial cu acelasi nume.1.Est era alcatuita din 33 de orase (dintre care 11 erau municipii) si 1.

Pâna în 2002. 7. productivitatea muncii detinea o pozitie de mijloc între regiunile tarii.7%) si Buzau (6. Disponibilizar ile din industria metalurgica (MITTAL GROUP) au determinat ca judetul Galati sa detina cea mai ridicata r ata a somajului (9. si respectiv Galati. în judetul Vrancea.Emil Luca (309. în timp ce pe locuitor acest indicator se situeaza sub media nationala.2. cea mai mar e parte în servicii (36.000 de locuitori).7%). regiunea se situeaza pe locul 6. Se remarca ponderea ridicata a populatiei ocupate în sectorul serviciilor în judetele Constanta si Galati.000 de locuitori). Economia regionala Cu un PI B care reprezinta 11. Buzau.3%). dar si calificarea necorespunzatoar e determina plecar i masive a activilor spre arealele de crestere economica din tara sau strainatate. peste 50% din populatia ocupata lucreaza în agr icultura. Specificul Regiunii Sud . populatia ocupata reprezenta 35. 7.4%) si agricultura (35.3.Est îl reprezinta disparitatile dintre nodurile de concentrare a activitatilor industr iale si tertiare ( Br aila - .8% din total. cu valorile cele mai r idicate în judetul Constanta. unde populatia tânara a parasit masiv localitatile pentr u a lucra în strainatate.6%).3%).2.2. si Focsani (peste 100. urmat de Galati si Braila (peste 200. Forta de munca si migratia În 2004.2% (2003) din economia tar ii. cu o valoare de 6.3%). în special din cauza structurii economice neconsolidate. datorita statiunilor turistice din lungul litoralului si prezentei portur ilor Constanta si Mangalia. urmate de industr ie (28. Spre deosebire de acestea.9% (2004) depaseste media tar ii (6. iar 62% din populatia judetului locuieste în mediul rur al. urmat de Braila (8. Lipsa locurilor de munca adecvate.965 locuitori). salarizarea neatractiva. Migratia cea mai accentuata se înregistreaza în judetul Vrancea. Somajul.

etc. Faurei. etc). alimentari cu apa. Regiunii îi este caracteristica discontinuitatea în teritoriu a activitatilor industriale si îmbinarea cu activitati tertiare (comert. au dus la cresterea masiva somajului în mar ile centre de industr ie grea (Galati. canalizar i. Macin. Tulcea. pierzând în continuare locur i de munca (Babadag. Aici nu exista investitii straine si din cauza unei infrastructuri deficitare (drumuri.Navodari). Cu toata reducerea masiva de personal din zona Braila – Galati. Focsani). Constanta – Navodar i. Delta Dunarii. Buzau) si a în micile centre urbane mono-industriale. Constanta . Braila. centrele industr iale complexe izolate (Buzau. respectiv un pr oces de stabilizare a întreprinderilor nou create pe platformele marilor complexe industriale restructurate. Hârsova.Organizarea Teritoriului Galati. areale cu specif ic turistic (litoralul si Delta Dunarii) si întinsele zone cu suprafete de cultur i agricole si viticole. servicii. litoral si alte areale turistice din Subcarpati a preluat o parte din forta de munca disponibilizata si astfel socul social al disponibilizarilor a fost atenuat. ultimii ani marcheaza un oarecare revir iment al activitatilor industriale. Aici pot fi mentionate atât într eprinder ile (textile) care functioneaza la Braila cât si Combinatul de la Galati precum si rafinaria de la Midia Navodari. turism) si agricole. precum si estul Judetului Vrancei . nordul Dobrogei. etc. unde au aparut numeroase întreprinder i noi. estul si sudul Brailei.). . Spre deosebire de acest proces de oar ecare stabilizare economica a mar ilor centre urbane. Negru Voda. Un alt exemplu de revigorare a industriei îl reprezinta Buzau. Restructurarile industriale care au avut loc în procesul tranzitiei la economia de piata. Activitatea intensa de constructii de locuinte pr oprietate pr ivata din jurul mar ilor centre urbane. orasele mici nu reusesc sa-si gaseasca echilibrul. ca de exemplu cele de prelucrare superioara a lemnului si sticlei. Arealele de maxima saracie cuprind nordul judetului Galati.

între care se remarca marile artere rutiere europene (E60. regiunea înregistrând cea mai mica pondere pe tara. 7. doar 29.2. E581). iar situatia drumurilor în mediul rural este critica. Aceasta situatie se datoreaza prezentei atât a unor orase cât si a unora mijlocii (Buzau. fiind modernizati. Constanta si Galati având peste 70% strazi orasenesti moder nizate. E70. E85.1. cazul pr imelor trei judete – în care major itatea strazilor sunt moder nizate. Infrastructura 7. cea mai mare pondere a strazilor orasenesti modernizate. sistemul deficitar de iluminare si marcare stradala.2. Constanta. Tot în aceasta situatie s-a evidentiat si starea precara a podurilor rutiere.Emil Luca 7. Din cei 10. 69% din cei 2 854 km de strazi orasenesti din regiune.2.în mar i. S-a dovedit ca nu exista posibilitati reale dar si economice pentru trasee de rezerva.536 km drumuri publice regionale. fata de doar 44% în judetul Vrancea. or asului Focsani i se . majoritatea localitatilor rurale neavând drumur i pietruite sau asfaltate. Inundat iile din anul 2005 au aratat nu numai insuficienta retelei rutier e dar si lipsa unei strategii privind masur i de protectie activa a acestor a. judetele Buzau.5% sunt modernizati.4. r espectiv Galati) .2. în anul 2004. Transportul Regiunea este strabatuta de importante coridoare de transport care asigura legatura centrelor urbane cu capitala tarii.4. E87.4. existând pericolul izolarii unor ar eale cât si într eruperii legaturilor dintr e marile regiuni ale României. în timp ce în judetul Vrancea. Principalele problemele ale retelei de drumur i sunt: calitatea slaba a drumurilor. Utilitatile publice Regiunea Sud-Est înregistra. Exista însa mari difer ente intraregionale.

necesitând reabilitarea si chiar înlocuir ea lor. Poluarea mediului în regiune este determinata atât de existenta unor tehnologii uzate moral si fizic dar si a educatiei limitate a cetatenilor.2. Galati si Tulcea).000 de locuitori) . daca avem în vedere ca 72% din localitatile dotate cu canalizare sunt localizate în cele tr ei judete estice ale regiunii (Constanta.Organizarea Teritoriului adauga doar patru orase mici (sub 20. cu exceptia celor sase capitale de judet. doar 6. major itatea localitatilor fie nu au de loc. O situatie îngrijoratoare exista în cazul retelei de canalizare. si mai putin în Buzau si Vrancea. unde se afla in derulare proiecte de construire a statiilor de epurare.4. În privinta utilitatilor publice de baza.3. iar din numarul total de localitati 43. Mediu La nivel regional.1% din localitatile regiunii fiind dotate cu aceasta utilitate.în care doar o mica parte a strazilor sunt modernizate. exista aceleasi diferente. Astfel.9% aveau instalatii de alimentare cu apa potabila. Însa. existenta si functionarea statiilor de epurare a apei uzate reprezinta o problema. fie au statii de epurare învechite care nu mai functioneaza corespunzator. 7. La nivel intraregional. datorita lipsei de echipamente moderne. trebuie mentionat ca foarte multe din aceste instalatii prezinta un grad avansat de uzura. cele mai importante pr obleme se refera la: • statii de epurare a apei uzate (doar în cele sase capitale de judet) • statii de pompare (doar 9 localitati din judetul Galati dispun de 11 statii de pompare) .1 % din total pe tara). acestea concentrându-se mai mult în judetele Constanta si Braila – apropiate de Dunare. la sfârsitul anului 2004 Regiunea Sud-Est ocupa al doilea loc la nivel national în privinta lungimii simple a retelei de distributie a apei potabile (17.

cu exceptia municipiului Focsani. la nivelul celorlalte localitati retelele de canalizare sunt învechite si deter iorate) De asemenea. precum si 11 unitati postliceale. Î n zonele de deal si de munte din judetele Vrancea.364 de scoli. în ultimii ani. • în mediul rural depozitarea deseurilor se face pe terenuri destinate special de catre pr imarii pentru acest scop. Colectarea deseurilor se face prin serviciile de salubritate existente.4. Nu exista servicii specializate de colectare a acestora. despadur ir ile masive începute în secolul 19.Emil Luca • sisteme de colectare (în judetul Tulcea retelele de colectare a apelor uzate menajere sunt subdimensionate si prezinta un grad avansat de uzura) • r etele de canalizare (în judetul Vrancea. iar cel liceal era deser vit de 176 de licee. 7. valorificare si eliminare finala a deseur ilor.4. a caror buna functionare este . existau 1. Educatie La nivel regional. managementul deseur ilor prezinta deficiente: • în judetul Galati nu exista instalatii de tratare. Poluarea complexa a afectat habitatul natural în Delta Dunar ii si pe litor alul Marii Negre. tr ansportul facându-se individual de catre populatie. Pentru învatamântul pr imar si gimnazial. Acestora li se adauga 10 scoli profesionale si de ucenici. au afectat foarte mult stabilitatea versantilor. în învatamântul public existau 929 gradinite.2. care au trebuit sa faca fata cr ester ii numarului de copii înscrisi. Buzau si Galati. • în judetele Braila si Buzau deseurile menajere sunt colectate neselectiv • la nivelul judetului Constanta sunt 42 de societati care gestioneaza deseurile menajere si industriale si 40 de depozite de deseuri ur bane/rur ale sau mixte. în anul scolar 2004/2005.

5. atât din punct de vedere al constructiilor. 7. Zone problema În regiune au fost identificate si promovate pentru a beneficia de proiecte eligibile sub Programul Phare Coeziune Economica si Sociala 2001-2002.7%) sau de servicii rezidentiale (34. fiind necesare reabilitarea cladirilor. Cele mai importante sunt universitatile din Constanta si Galati. erau 8.4.3%). Sanatate În regiune exista 47 de spitale. dintre car e 24 sunt localizate în Constanta si Galati. precum si dotarea corespunzatoare a acestora.4. Copii sunt ocrotiti în institutii de tip familial (65.2. De asemenea. 7.5.Organizarea Teritoriului esentiala pentr u asigurarea pietei fortei de munca cu persoane calificate în diferite domenii. doua zone. absolut necesara pentru asigurarea dezvoltarii r egiunii. Judetele Braila. si anume: .2.6. Buzau si Galati nu au institutii rezidentiale de asistenta sociala. este esentiala buna functionare a celor 9 universitati existente în r egiune. Pentru formarea unei forte de munca înalt calif icate. 7. cât si al dotarilor.2. Vrancea si Tulcea) nu au centre de zi. La sfâr situl anului 2004. Servicii Sociale Trei din cele 6 judete (Buzau. este precara. din care doar 462 beneficiau de servicii de r eintegrare. I nfrastructura de sanatate din regiune.818 copii cu dizabilitati. în regiune îsi mai desfasoara activitatea 14 policlinici si 47 dispensare medicale. la care se adauga alte tipuri de unitati sanitare.

calificar i insuficiente si mono-directionate ale fortei de munca. Focsani.6. Tulcea. Odobesti si Tecuci. este reprezentat de prezenta portului Constanta. Marasesti ( Vrancea). li se adauga alte zone cu probleme grave de dezvoltare. 7. Râmnicu Sarat. pot juca un rol important în dezvoltarea economico-sociala. Mediul natural este puternic afectat de catre defrisarile necontrolate realizate în ultimul deceniu. cele mai importante sunt zacamintele de titei si gaze naturale (Subcar patii Buzaului. • Zona industriala si de servicii a Dunar ii de Jos. etc. Celor doua zone de restructurare industriala. pot fi folosite. aceste zone se afla înca în dificultate. sarea. în urma r ealizar ii canalului Dunare . vestul judetului Braila si sudul judetului Galati). Galati. Potential de dezvoltare Regiunea Sud-Est dispune de o ser ie de resurse naturale.Marea Neagra. orasele Nehoiu (Buzau). pierderea flotei de pescuit oceanic.Emil Luca • Zona industr iala a Subcarpatilor de Curbura. diminuarea rolului jucat de porturile din zona. care include si orasele Buzau. cuprinzând orasele Braila. care au fost dublate de lipsa lucrarilor pentru limitarea alunecarilor de teren. carierele de granit (Muntii Macinului). Legatur ile acestora cu marile porturi ale lumii. Alt avantaj pe car e regiunea îl poate valor ifica. Dintre acestea. care valor ificate corespunzator. Macin si Isaccea. se confrunta cu probleme legate de: somaj r idicat. Adjud. atât pentru a asigur a materia prima .2. secondat de portur ile dunarene Galati. Marasesti. ca porti maritime ale tarilor din centrul Eur opei lipsite de iesir e la mare. Exceptând usoara îmbunatatire a situatiei santierului naval Galati si a Mittal Steel Industry Galati (Sidex). Braila si Tulcea. Este vorba de zona minier a Altân-Tepe si Hârsova (Tulcea). caracter izata de urmatoarele pr obleme: dezechilibre sociale masive.

si zone turistice unice în tara. gr ecesti. Insula Mare a Brailei. • Delta Dunarii. Focurile Vii. care prezinta o atractie stiintifica si un potential tur istic ridicat. vile. în special dupa includerea sa în 1990. Galati si Tulcea) cu r esurse importante pentru dezvoltarea turismului de agrement (vânatoare si pescuit) în Insula Mica a Brailei. etc. este reprezentat însa de resursele turistice: • Litor alul Mar ii Negr e.Organizarea Teritoriului necesara dezvoltarii economiei regiunii. moteluri. • Regiunea beneficiaza de un fond balnear deosebit. romane. în Rezervatia Biosferei Delta Dunarii. tratament si agreement (hotelur i. bizantine si locasuri mânastiresti. cât si în restul tar ii sau chiar în statele din vestul tar ii. campinguri) desfasurate de-a lungul a 70 km de coasta între Navodari si Mangalia. cum ar fi: Vulcanii Noroiosi (Berca) . • Regiunea prezinta si un cadru promitator pentru dezvoltarea agro-turismului (Braila. împr euna cu alte zone naturale adiacente. • Zona montana din Vrancea si Buzau prezinta inter es turistic prin statiunile Soveja si Lepsa. cu o veche traditie Lacul Techirghiol. cu unitati de cazare. majoritatea fiind concentrate în judetele Tulcea si Constanta . Cel mai important potential pentru dezvoltarea regiunii. • Patrimoniul cultural-istoric al r egiunii se r emarca cetatile getice. Eforie Nord (namol curativ cu proprietati asemanatoare celui de la Marea Moarta). care cuprinde 13 statiuni. cât si pentru a exporta bunuri produse atât în regiune. pester ile de la Bozioru.

multe dintr e acestea cu o infrastructura deficitara. dealur i . sub media pe tara (38.4% din populatia României. Giurgiu.1.0 loc/km 2 . Caracteristici demo-geografice Regiunea Sud este situata în partea de sud a României. 7. Forta de munca si migratia Ponderea populatiei ocupate era. În partea de sud. Cele mai multe orase (27) au sub 20.1%). Dâmbovita.4% din populatia regiunii.342.19.3.3.9 loc/km2). Numai doua orase au peste 100. în 2004. cor espunzatoare judetelor Arges. majoritatea populatiei traieste în mediul rural.000 de locuitori (Ploiesti si Pitesti).5 % munti.3. de 3.0%). reprezentând 15. 488 de comune si 2030 de sate. în celelalte judete valorile fiind cuprinse între 31 si 37%.000 de locuitori. având o suprafata de 34. regiunea se învecineaza cu Bulgaria. în 2004.8% si doar 9. valorile cele mai r idicate înregistr ându-se în Arges ( 38. Ialomita. Calarasi.7%. apropiata de cea a zonelor rurale.4%. explicabil pr in faptul ca.45 % din suprafata României). Distributia teritoriala arata o concentrar e mai mare a oraselor în judetul Prahova (14) si mai redusa în Giurgiu (3).Emil Luca 7. exceptând judetul Prahova. . Gradul de urbanizare este de 41.70. Prahova si Teleorman. sub media pe tara. Populatia totala a celor sapte judete componente era.042 locuitori. Regiunea de Dezvoltare Sud 7.453 km 2 ( 14. de 35. Densitatea populatiei este de 97. Relieful regiunii este caracterizat de predominanta formelor de relief de joasa altitudine: câmpii si lunci .2. valoare super ioara mediei pe tara (90. Regiunea Sud are o retea de localitati alcatuita din 43 de orase (din care 16 municipii).9%) si Teleorman (37.

la 31 decembrie 2004.4 euro/locuitor. Judetele Prahova si Arges se caracterizeaza printr -o pondere ridicata a populatiei ocupate în industr ie si servicii. cele mai mari valor i înregistrându-se în judetele Arges – 2550. Judetele sudice ale Regiunii sunt preponder ent agricole.3.Prahova detinând locul 1 pe tara în ceea ce pr iveste productia industriala. astfel încât satele si orasele mici se depopuleaza.4%) si o pondere relativ scazuta a celei ocupate în industrie (29. cele mai r idicate rate ale somajului înregistr ându-se în judetele I alomita (10.4%) si Calar asi (8. aceasta era de 7.7%).4% la nivelul regiunii. 7.5 euro/locuitor). a populatiei ocupate în agricultura (39. care a generat o rata ridicata a somajului.6%) si Dîmbovita (6. Calarasi (51. Trasatura esentiala a Regiunii Sud este reprezentata de împar tirea acesteia în doua subar ii cu caracteristici geografice si socio-economice difer ite. iar cele mai reduse în judetele Prahova (6. evidentiindu-se aceeasi diferentiere între sudul si nordul regiunii. În cea ce pr iveste rata somajului. Regiunea Sud înregistra o valoare a PIB de 1964. Partea de nord a Regiunii ( judetele Arges.7%).9 euro/locuitor si Prahova – 2282. Giurgiu (58. Economia regionala Î n 2003.3. iar cea mai redusa în Calarasi – 1449. Dîmbovita si Prahova) se caracterizeaza printr -un grad ridicat de industr ializare.2 euro/locuitor.Organizarea Teritoriului Gradul de ocupare a populatiei pe sectoare de activitate. la nivel judetean. Pr incipalele pr obleme cu care se confrunta acest areal sunt legate de declinul unitatilor industriale. dar în descrestere.8 % si 57. Închiderea unor unitati industriale în .8%).5%) si ser vicii (31.51%). la nivel regional.1%). indica o pondere r idicata. cu o pondere ridicata a populatiei ocupate în agr icultura: Teleorman.6 euro/locuitor. situata sub media pe tara (2420. Lipsa locurilor de munca în zonele rurale determina o masiva plecare catre Bucuresti si migratia tinerilor catre Europa de Vest.

Partea sudica a Regiunii (judetele Calarasi.9% din cifr a de afaceri totala din regiune (2003).0%) . stiintifice si tehnologice (o . în special în zonele urbane monoindustriale: Mizil. Slobozia si Fetesti. În regiune exista 11 parcuri industriale. Plopeni. Costesti si Câmpulung-Muscel. Arges si Dîmbovita). Aceasta situatie caracterizeaza toate resedintele de judet. inclusiv a investitiilor straine. Contr ibutia industr iei la cr earea PIB regional este de peste 30% . pr in închiderea major itatii unitatilor industr iale reprezentative. Pitesti si Târgoviste se manifesta ca poli de dezvoltare si ca centre de polar izare pentru noi activitati industr iale. într eaga zona a cunoscut o dezvoltare industr iala artificiala. De altfel. suporta impactul sever al procesului de tranzitie spre economia de piata.3%). echipamente si mijloace de transport. confectii si alimentara. Alexandria. în afara celor traditionale existente. Moreni. urmata de Ar ges ( 33. Ea se caracterizeaza prin preponderenta populatiei ocupate în agricultura. Oltenita. Ur lati. În prezent. în special prin aportul întreprinderilor din industr ia chimica si petrochimica (judetele Prahova si Arges). reprezentând al doilea buzunar de mare saracie în România (primul pol fiind cel din Regiunea Nord .0% din cifra de afaceri în industr ie la nivelul regiunii). Videle. În anii ‘70. textile. materiale de constructie (Prahova. Pe judete. Giurgiu. precum si arealele adiacente ale oraselor Turnu Magurele. Ialomita si Teleorman) este o zona traditional subdezvoltata. Giurgiu. Orasele Ploiesti. pe ultimul loc situându-se Calarasi (4. masini. Industria reprezinta cea mai importanta ramura economica a Regiunii Sud daca se are în veder e ca întrepr inderile din sectorul industr ial au realizat 45. suprafata judetelor componente este reprezentata în întregime de câmpie. Calarasi. cea mai r idicata cifra de afacer i în industr ie este realizata de Prahova (38. Zimnicea.Emil Luca zonele monoindustriale a determinat apar itia unor grave probleme economice si sociale.Est).

1. în judetele nordice (Arges. pe lânga drumurile nationale care traverseaza judetele. E85 si E60) si de autostrazile A1 (Bucuresti .2% terenuri ar abile). E81. aflata partial în exploatare). Infrastructura 7.4% din r eteaua nationala). exista o retea mai densa de drumuri judetene si comunale (de regula mai putin moder nizate decât cele nationale). regiunea beneficiaza de o buna deschidere interna si internationala. cele mai r idicate ponderi ale drumurilor publice modernizate se înregistreaza în judetele sudice: Teleorman.3.Pitesti) si A2 ( Bucuresti – Constanta. Dunarea. Holcim – Câmpulung Muscel. în sudul regiunii (peste 23%).1 % din totalul national) si o retea feroviara de 1703 km (15. însa doar 29.999 km (15. Potentialul agricol al regiunii în general si al partii sudice în special este deosebit de ridicat (71. La nivel judetean.1% din totalul drumurilor publice sunt moder nizate. Ialomita. comparativ cu sudul regiunii. Transport Regiunea dispune de o retea de drumuri publice europene. 5 dintre acestea fiind localizate în judetul Prahova. Aceasta explicatie este . artera fluviala europeana.Organizarea Teritoriului treime din numarul total de parcuri existente în România). Dâmbovita si Pr ahova). 7. fiecare cu peste 33%. comparativ cu nordul acesteia (sub 20%). Mai precis. Samsung COS – Târgoviste. nationale si judetene cu o lungime de 11.1% din suprafata totala reprezentata de suprafete agricole.3. asigurata de 5 drumuri europene (E574.4. Procentele r idicate din aceste judete se datoreaza ponderii mai mar i pe care le au drumurile nationale în totalul dr umurilor publice. înlesneste legaturile acestei r egiuni cu principalele or ase din bazinul sau hidrogr afic. Î n regiune s-au realizat importante investitii straine dir ecte: Renault – Pitesti. E70. În ceea ce priveste transportul rutier.4. din care 80.

4% din cei 11. 7.27% din totalul national). Regiunea Sud beneficiaza si de avantajul oferit de princ ipala artera fluviala de navigatie europeana.3.8% ). Apa potabila pentru alimentarea localitatilor din regiune provine din captarile apelor de suprafata si a apelor subterane. teritoriul acesteia fiind strabatut de magistralele fer oviare I (Bucuresti-Timisoara). pe judete.4. astfel daca în judetele Dâmbovita si Giurgiu peste 40% din localitati au instalatii de alimentare cu apa. Pe judete. fata de cea din judetele sudice – sub 40 km/100kmp. II. Utilitati publice Strazile orasenesti au o lungime de 3. iar cea mai scazuta în Ialomita ( 42. VII (Bucuresti-Galati). Dunarea. 29. V si VI ( traseu comun pâna la Ploiesti). cea mai mare pondere de strazi orasenesti modernizate înregistrându-se în judetul Dâmbovita (69.347 km (14.053 km la nivel national).3% sunt modernizati. printr e car e si în cele 43 de orase ale regiunii.8%). însa putin folosita ca urmar e a reducer ii capacitatilor industriale ale oraselor porturi si lipsei transportului naval de calatori. III. VI II (Bucuresti-Constanta) si IX ( Bucuresti-Giurgiu). Retelele de canalizare a apelor uzate menajere sunt prezente în doar 4. însa în numeroase situatii aceste instalatii sunt slab . Regiunea dispune de o retea dezvoltata de transport feroviar (15. în Ialomita si Teleorman ponderea scade sub 10%.7% din numarul total de localitati din regiune beneficiind de alimentare cu apa (din care 43 orase).6% din numarul total de localitati. IV. apar discrepante puternice. Caracteristic retelei de alimentare cu apa în special din mediul urban. este faptul ca unele conducte prezinta un grad avansat de degradare si uneori de subdimensionare în comparatie cu volumul de apa solicitat în prezent. din care 58.2.Emil Luca sprijinita de densitatea mai r idicata a drumurilor publice înr egistrata în judetul Arges – peste 43 km/100kmp.

Organizarea Teritoriului dezvoltate. Spatiul verde din orasele regiunii Sud are o suprafata totala de 1773 ha (8. cele trei judete nordice concentrând 94.05%). regiunea dispune de 26 km linii de tramvai (în Ploiesti) si de 20 km de linii de troleibuz ( în Târgoviste si Ploiesti). dominat în proportie de 82.3% de autobuze. mai performante si mai eficiente. arata difer entierea clara dintre nord si sud. a unor echipamente si tehnologii depasite. Epurarea apelor uzate menajere constituie o alta problema majora.) si Giurgiu – în sens negativ (doar 3. existau sisteme publice de distr ibutie a energiei termice în doar 1.3%. Din punct de vedere al transportului urban de pasager i. generata de utilizarea în cele mai multe cazuri. întregul par c auto detinând în exploatare un numar de 647 de vehicule. Distributia ter itoriala a localitatilor alimentate cu gaze natur ale. Distributia energiei termice în sistem centralizat este prezenta cu precadere în centrele urbane si se afla în declin în ultimii ani. celelalte judete înregistr ând ponderi mai mici de 4. o parte tot mai însemnata a populatiei prefera sistemele individuale de încalzire. subdimensionate si în mare parte degradate. mai mici. adica 13 m²/locuitor. La nivelul anului 2003.4% dintre localitatile regiunii.5% dintre localitatile care benef iciaza de acest tip de infrastructura. Ca urmare. doar judetul Giurgiu depaseste media nationala (9. datorita costurilor r idicate de productie si transport.6 m²/loc). Intra regional.6% din totalul national). Reteaua de gaze naturale existenta în regiune asigura alimentarea doar a 7% din localitatile r egiunii si a 70% dintre orase. . Abateri importante de la aceasta medie înregistreaza judetele Ialomita – în sens pozitiv (20m²/loc. concentrate în mod deosebit în judetele Arges si Prahova.

4. inclusiv incinerarea acestora. procesarea.3. Mediu Zona de nord a regiunii datorita gradului r idicat de industr ializare si de concentrar ea în cadrul acesteia a unor activitati industr iale poluante. • Un numar de 94 localitati din care 42 orase beneficiaza de retele de canalizare a apelor uzate menajere. în cadrul acesteia existând în . localizate pr eponderent în centrele urbane.Emil Luca 7. utilizarea si lichidarea deseur ilor. retelele de alimentare cu apa. care în mare par te sunt degradate si subdimensionate în comparatie cu necesitatile actuale. In ceea ce priveste managementul apei. O problema deosebita o constituie depozitarea deseur ilor menajere si nemenajere. Pâna în pr ezent. reteaua de distributie aferenta având o lungime de 6.299 km). se constata urmatoarele deficiente: • Starea tehnica necorespunzatoare a statiilor de tratare a apelor uzate menajere si industr iale si folosirea unor tehnologii depasite • Regiunea dispune de importante surse de alimentare cu apa potabila ( un numar de 454 localitati beneficiaza de alimentare cu apa.4. capabil sa realizeze separar ea. prezinta un grad avansat de uzura fizica. cu un impact negativ asupra calitatii vietii si a conditiilor de tr ai. 7. Educatie Structura educationala în Regiunea Sud-Muntenia poate asigura scolarizarea la toate nivelurile. în cadrul regiunii nu exista un sistem complex si modern.4.3. se caracterizeaza prin probleme la nivelul tuturor componentelor de mediu. Totusi. regiunea dispunând de un numar mic de locur i de depozitare corespunzatoare a acestora.3. subdimensionarea acestora influentând furnizarea volumului de apa necesar.

6 policlinici si 63 spitale.3 la mia de nascuti-vii (16. Rata mortalitatii infantile. unde se concentreaza peste 65% din numarul total. Dâmbovita si Prahova. Dâmbovita si Prahova.3 la mie). De asemenea.8 la mie) – reflectând infrastructura de sanatate insuficient dezvoltata si subdezvoltata din sudul r egiunii. unul dintre indicatorii statisticii de baza care reflecta calitatea sistemului sanitar. judete mai dezvoltate. ca urmare a faptului ca aceste judete concentreaza 60. Caracteristic actului de asistenta sanitara este faptul ca personalul medical cu studii super ioare este mult sub nivelul necesar si ca dotarea unitatilor sanitar e cu aparatura medicala si cu medicamente este necorespunzatoare.7 la 1000 de nascuti vii – media nationala). 7. caminele de elevi sunt insuficiente pentru a prelua elevii din zonele rurale – la rândul lor insuficient dotate. . 58 dispensare de medicina generala . 11 scoli postliceale si 5 institutii de învatamânt superior.5. 188 licee. Numarul unitatilor sanitar e este mai r idicat în judetele Arges. Cele mai ridicate valori se întâlnesc în Ialomita (24.9 la mie) si Calarasi (24. 57% dintre unitatile scolare sunt situate în judetele Arges. Sanatate Sectorul public de asistenta sanitara cupr indea.unitati cu cea mai larga raspândire. în timp ce valor i scazute se înregistreaza în Arges (15. 12 scoli profesionale si de ucenici. 1092 scoli primare si gimnaziale.2% din populatia regiunii.3.Organizarea Teritoriului 2004 un numar de 594 gr adinite. în anul 2003. cea ce nu permite creearea conditiilor optime pentru realizar ea unui proces educational adecvat si eficient.8 la mie) si Dâmbovita (15. Principala problema a major itatii aceastor unitati educationale o reprezinta degradar ea cladir ilor si slaba lor dotare tehnica. are în r egiunea Sud cea mai ridicata valoare din tara: 19.4.

Valea Calugareasca. Câmpulung Muscel. regiunea are cel mai mare procent al populatiei îmbatrânite din tara. Plopeni. a determinat închiderea unor unitati industriale din zone monoindustriale.3. zona include si orasele din judetele Arges (Costesti. dintre care 2403 au beneficiat de servicii de asistenta sociala.5. Pe teritoriul regiunii Sud a fost identificata zona de restructurare industr iala V. existau 10443 de copii cu dizabilitati. pentru a încuraja investitiile din aceste zone. dar si a unora din judetele sudice: Turnu Magurele. Oltenita.Est în ceea ce pr iveste numarul de familii monoparentale (41642).6. Costesti. Începând cu 2005. Probleme economico-sociale au aparut si în localitatile rurale axate pe industr ia extractiva. Sotanga. Slobozia si Fetesti.11%) sau rezidentiale (35.3. Din pacate aceste masuri au avut un impact redus asupra situatiei economico-sociale a localitatilor respective. Calarasi. Colibasi. Curtea de . acestea necesitând înca actiunii ample de revigorare economica si sociala. Servicii sociale Ca ur mare a procesului de restructur are industr iala. Judetele Arges si Ialomita nu dispun de facilitate pentru cantine sociale si servicii de îngrijire la domiciliu. Videle. Stoienesti si Câmpulung Muscel – din judetele nordice. Urlati. La sfârsitul anului 2004. Zimnicea. Zone problema Restructurarea industriei din ultimii 15 ani.89%). unele (Filipesti si Ceptura) fiind declarate în trecut zone defavor izate. regiunea se confrunta cu numeroase probleme sociale: Regiunea Sud ocupa locul al doilea dupa regiunea Nord. localizate în zona Subcar patilor. prin acordarea unor avantaje fiscale. 7. Situata în nord-vestul regiunii. Alexandria. ducând la aparitia unor probleme sociale grave în ar iile aferente localitatilor : Mizil. Giurgiu.4.Emil Luca 7. 7947 copii sunt ocrotiti în institutii de tip familial (64.

din nordul regiunii. Potentialul turistic al regiunii Sud. . Târgoviste si Titu). diferentiat între nordul si sudul regiunii. localitatile turistice si parcurile naturale situate în Muntiii Bucegi si Muntii Piatra Craiului • statiunile balneoclimaterice din regiune (Slanic Prahova. cor espunzatoare conditiilor pedologice din regiune. carbuni. în sudul regiunii exista suprafete agr icole întinse.6. care pot sta la baza dezvoltarii unei agriculturi specializate pe anumite tipuri de cultur i. Pucioasa. valor ificat într -un mod adecvat si tinând cont de principiile durabilitatii.) • Dunarea. Gaesti. Valenii de Munte.Organizarea Teritoriului Arges. De cealalta parte. Pitesti si Topoloveni) si Dâmbovita (Fieni. 7. Cele mai importante areale cu potential turistic sunt: • statiunile montane de pe Valea Prahovei. sare. al carui potential poate fi valorificat ca o alternativa la turismul montan. poate contribui esential la dezvoltarea economica si sociala a regiunii. Moreni.3.masivul Bucegi. Astfel. Pucioasa. Potential de dezvoltare Regiunea Sud are un important potential de dezvoltare economica. Câmpulung .Muscel etc. în nord exista importante resurse de subsol reprezentate de zacaminte de titei si gaze naturale. etc a caror prelucrare si comercializare poate creste valoarea adaugata din regiune.

Regiunea Sud-Vest Oltenia avea.636 locuitori ( 10.3 locuitori/km 2 fata de 90.317.69% din populatia totala a tar ii).000 locuitori) . cu o suprafata de 29. în mare. cu vechea regiune istorica Oltenia. numeroase nu au o structura si dezvoltare corespunzatoare: Vânju Mare. câmpii. Cele mai importante or ase sunt Craiova (300.212 km2 cuprinde cinci judete: Dolj. alcatuita în pr incipal din Fluviul Dunarea. Dintre orasele mici (sub 20. Reteaua de localitati este constituita din 40 orase.980 locuitori).1.3%). o populatie de 2. Vâlcea (55%) si Gorj (53.8% vs.4. Reteaua hidrologica. Î n 2004. Structura rural-urban a populatiei este de 52. Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest 7. dealuri si podisur i. Mehedinti si Gorj si coincide. Relieful regiunii are o distributie relativ echilibrata. .1% vs. cele mai rurale judete f iind Olt (59. Olt. confera regiunii r olul ener getic principal în România (71.9%). Zona de câmpie este specializata. Serbia si cu regiunile Sud Muntenia. în cultura de cereale. RâmnicuVâlcea (111.941 locuitori). Târgu Jiu (96. predominând padurile si pasunile alpine.2% ( România – 45. Dabuleni. Scornicesti etc. în principal.Emil Luca 7. Vâlcea.6%).342 locuitori).57% din totalul productiei hidroelectrice). Caracteristici demo-geografice Regiunea Sud-Vest. r elieful este muntos si deluros (Car patii si zona subcarpatica). râurile Olt si Jiu. cu densitatea sub media nationala (79. cupr inzând munti.843 locuitori). Drobeta Tur nu-Severin (109. În zona de nord a Olteniei.9 locuitori/km 2 ). 54. Se învecineaza cu Bulgaria. dintre care 11 cu r ang de municipiu si 408 comune ce cupr ind 2066 de sate. Centru si Vest.320 locuitori) si Slatina (81.4. 47.

2.6%) au o rata a somajului mai mare decât media regionala. industr ia (26. în Serbia. Analiza pe judete releva ponderi mai mari ale populatiei ocupate în agr icultura în judetele Olt (49.3% din total populatie ocupata) si Dolj ( 33%). Pe ramuri ale economiei.4%). De asemenea. Astfel. valoare mai mare decât media la nivelul national (6. Închiderea întreprinderilor si a exploatar ilor miniere nerentabile a marit numarul somerilor. Gor j (8%).5%.7%) si Vâlcea (7. populatia ocupata civila se concentreaza astfel: agricultura si silvicultura (42.36. dupa criza din Iugoslavia.5% din total populatie ocupata) si Mehedinti (48. sectorul servicii fiind mai dezvoltat în judetele Vâlcea (34.1%). unde practica o agricultur a ineficienta. Judetele din nor d. Piata muncii reflecta în mare tendintele de la nivel national. Lipsa locurilor de munca adecvate au determinat si aici plecari ale populatiei pentru munca necalificata în strainatate. lipsa locurilor de munca în zonele ur bane si cresterea costurilor de întretinere a locuintelor a determinat migratia populatiei somer e spre zonele rurale.4.8%) înregistreaza o rata a somajului infer ioara aceleiasi medii regionale si chiar mediei nationale. cu consecinte sociale si economice pentru zonele respective. în timp ce in judetul Dolj (5.1%) si cel mai redus în judetul Olt (34. în special. Mehedinti ( 10.Organizarea Teritoriului 7. destinatia privilegiata au devenit Italia si Spania.3% ). Olt (7. cel mai mare grad de ocupare îl are judetul Vâlcea (39. daca în anii de dupa 1990 se pleca. În ceea ce priveste migratia externa Regiunea Sud -Vest Oltenia se remarca printr-un nivel relativ scazut în comparatie cu alte regiuni. .2%) .7%).6% . La nivel judetean.9%) si serviciile (31% ). Rata somajului în regiune este 7. Forta de munca si migratia Ponderea populatiei ocupate în total populatie înregistreaza o valoare redusa fata de media tarii .

Astfel. (84. facilitatile tehnologice. etc. capital.Emil Luca dar acest fenomen se intensifica în conditiile în care masurile de revir iment economic întârzie si pauperizarea populatiei sporeste. traditia în prelucrarea acestora.). Daewoo. în special în partea sudica a r egiunii. Economia regionala Regiunea Sud-Vest realiza. Combinatul Rm. LAFARGE Tg Jiu. unde practica o agr icultura de subzistenta.23%.69% din totalul acestora pâna la finele anului 2004). au condus la o descrestere notabila a productivitatii muncii în acest sector. Aici se manifesta si nesiguranta privind marile privatizari ( Electroputere. industria cu 33. Structura si repartizarea activitatilor economice la nivelul regiunii este determinata de resursele naturale. dar si de sistemul de preturi si de functionarea adecvata a mecanismelor pietei. un PIB de 2. în anul 2003. Nivelul redus de dezvoltare al regiunii se datoreaza si volumului scazut de investitii straine directe. fac din agr icultura sectorul predominant în economia regionala.049. Vâlcea). investitiile din regiune fiind mai mult concentrate în câteva afacer i mari (ALRO si ALPROM Slatina. 7.8 euro/locuitor.75% si agr icultura cu 11. Procesul de restructurare economica a facut ca o mare parte din populatia somera în vârsta din mediul ur ban sa se orienteze catre mediul rural.4.3. numarul în crestere al persoanelor ocupate în agr icultura si farâmitar ea terenur ilor în ur ma reformei privind proprietatea. .62%. Procentul mare al populatiei rur ale si suprafata întinsa a terenurilor arabile. regiunea atragând doar 405 milioane euro (r eprezentând 2.68% din media nationala) la care sectorul serviciilor a contribuit cu 48. precum si utilizarea unor tehnologii putin avansate. ceea ce o situeaza pe pozitia a saptea între regiunile tar ii.

tributara unei pr oductii cu valoare adaugata redusa. unde dependenta fata de minerit ramâne semnificativa. Spectaculoasa crestere a pretului energiei. Evolutia negativa din centrele monoindustriale (Bals.Organizarea Teritoriului Sectorul extractiv (carbune energetic si petrol) constituie înca o componenta importanta în economia regiunii. în ultimii ani un recul puternic. în conditiile unui proces de restructurare a economiei relativ încet si întârziat. Industria lemnului din zona montana si subcarpatica a înregistr at. Judetul Olt a fost de asemenea unul dintre judetele unde procesul restructurarii industriale a avut drept consecinta pierder i de locur i de munca. neexistând capacitatea necesara de absorbtie a fortei de munca disponibilizate. îndeosebi în zonele care au ajuns sa devina aproape complet dependente de un sector industrial. spre deosebire de judetul Gorj. Supradimensionarea lor ca numar de salariati a îngreunat procesul de restructurare. cea mai af ectata zona este zona miniera a Gorjului.) nu a putut fi compensata prin activitatea productiva din unele ramuri r ecent privatizate. Motru. urmare a devalorizarii dolarului. etc. . o mare parte a angajatilor din industrie r eorientându-se catre activitati agricole. destinata unor piete putin exigente ( tarile nord-africane). din cauza reducer ii capacitatii de export. Oltul este un judet puternic agr icol. În judetul Gorj se gasesc cele mai multe întreprinderi cu profil extractiv. Aceasta ramâne. procesul de restructurare miniera începând doar din 1997. determina o revigorare a activitatii în domeniu. Dupa 1990. Carbunesti. în mare parte. întreprinderile cu capital majoritar de stat au devenit necompetitive. Trebuie mentionata mobilitatea redusa a fortei de munca datorita specifitatii inexistentei unui disponibil de spatiu de locuit ieftin. Dar. Activitatile de extractia a carbunelui se afla în r ecesiune. Tg. Din punct de vedere economic si social. Rovinar i.

Emil Luca Reteaua I MM este slab str ucturata (nu s -au format clustere) si are o volatilitate mare din cauza lipsei unor planur i de afaceri coerente si a sustinerii cu capital si a managementului corespunzator. Craiova este singurul centru universitar de medicina din România care nu are institutii/centre de cercetare. Infrastructura de cercetare în regiunea Oltenia este reprezentata de 26 institute si centre de cercetare. precum si 5 incubatoar e de afaceri.24% din totalul national). Judetele Gorj si Olt au o infrastructura rutiera relativ bine dezvoltata.4.11% din totalul drumurilor publice judetene).9 km/100 km 2 ). la Corabia. situate în judetul Dolj (Craiova) si în judetul Gorj (Sadu) si un parc industrial greenfield.19% din totalul national).4.1. În privinta densitatii drumurilor publice la 100 km 2 regiunea se situeaza usor peste media nationala (35. Structura de afaceri a regiunii Sud-Vest este formata din doua parcuri industr iale operationale. judetul Olt aflându-se pe primul loc în România în ceea ce priveste numarul si ponderea kilometrilor de drumuri judetene si comunale modernizate (873 km ceea ce reprezinta 13.4.480 km (13. .4. Transport Regiunea Sud-Vest are o infrastructura de transport relativ bine dezvoltata. E79 si E81 si doua din cele trei coridoare Paneuropene care intersecteaza România. Infrastructura 7. din care 13 în agricultura si silvicultura.437 km drumuri judetene si comunale (13. din care 2043 km sunt drumuri nationale (13% din total dr umuri nationale) si 8. 7. si anume coridorul IV Berlin/ Nurenberg-Praga-Budapesta–Constanta–Istambul -Salonic si coridorul VII fluviul Dunarea. Regiunea Sud-Vest dispune de o r etea rutiera de 10. teritoriul regiunii fiind traversat de trei drumuri europene: E70.

infrastructura localitatilor urbane si rurale este total insuficienta. zona de câmpie . spre Bulgaria. însa.2. care ar putea constitui un real impuls pentru dezvoltarea economica si ar contribui la sporirea activitatii nu este folosit decât sporadic. Or sova.3 km/100km 2 ). acestea fiind. pr incipalul nod feroviar este scazuta Craiova având legaturi cu principalele localitati din r egiune si din tara. fluxurile de marfa si persoane între regiune si tarile învecinate fiind îngreunate. 7.4. Calafat. Subcarpatii Olteniei si Valea mijlocie a Oltului).3 km/1000km 2 ). traectul început în anii ’80. cu transbordare costisitoare si insuficient manageriate. nu exista conexiune dir ecta pe calea ferata de la Râmnicu Vâlcea la Pitesti si Bucuresti. Bechet si Corabia.de-a lungul Dunarii de la Drobeta Tur nu Severin pâna la Calafat si de la Calafat pâna la Corabia . Utilitati publice În afara zonelor cu dezvoltare economica datorata unor conditii speciale ( Defileul Dunar ii. ambele cu 37. Aeroportul Craiova. Î n particular. Densitatea liniilor ferate la 1000 km 2 are cea mai valoare din tara (34. Un dezavantaj major îl constituie însa faptul ca nu exista puncte de trecere a fr ontierei pe calea ferata la Drobeta Turnu Severin.4. nefiind finalizat. Mehedinti si Vâlcea. Dr umurile eur opene asigura legaturi eficiente cu cele 5 porturi din cadrul regiunii: Drobeta Turnu-Severin. Traficul pe cai navigabile este în exclusivitate realizat pe Dunare. . spre Iugoslavia si la Calafat si Corabia.cât si regiunea deluroasa dintr e Târgu Carbunesti si Ocnele Mari nu beneficiaza de retele de cale ferata.6 km/100km 2 . Mai mult.Organizarea Teritoriului cele mai mari densitati înr egistrând judetele Gorj (39. slab dotate.

Din lungimea totala de 2. calitatea În ceea ce priveste infrastructura de utilitati .7% strazi modernizate.5% din total localitati. Mehedinti este singurul judet din România fara nici o localitate conectata la reteaua de gaze naturale. Numai 71 de localitati erau conectate în 2004 lareteaua de gaze naturale. conditiile precare din reteaua de colectare a apelor reziduale determina un grad ridicat de poluare a cursur ilor de apa.Emil Luca Numeroase asezari devenite recent orase nu detin nici pe departe infrastructur a specifica. iar numarul insuficient al depozitelor de gunoi are influente negative asupra mediului înconjurator. fata de nivelul national 21. regiunea are o slaba dotare cu instalatii de apa potabila (16. la nivelul întregii regiuni. De asemenea.9% er au moder nizate. . Lipsa investitiilor în modernizarea instalatiile de canalizare publica si cele ale apei potabile au repercusiuni asupra calitatii apei furnizate cu consecinte asupra sanatatii populatiei. De asemenea.0%) si canalizare (2. numai doua statii de epurare a apelor reziduale sunt în curs de realizare la Craiova si Calafat. Gorj si Mehedinti. iar în altele vechimea si starea avansata de uzura afecteazaserviciilor oferite cetatenilor. care sa justifice statutul de localitate urbana. procent peste media nationala de 59.340 kilometr i de strazi orasenesti cât înregistr a regiunea Sud-Vest în anul 2003 un procent de 63.6% din localitati erau conectate la reteaua de apa potabila si 2. modernizarea strazilor orasenesti s -a realizat în proportie de peste 60% din total. racordate la un sistem de alimentare cu apa potabila. Analiza pe judete evidentiaza slaba echipare cu utilitati a judetului Dolj ( numai 3. fata de 4. În judetele Dolj.8% din total localitati.4% la nivel national).1% la cea de canalizare). În momentul de fata.

la nivel judetean s-a înregistrat un nivel înalt de pagube în zonele forestiere din judetele: Dolj (64. apele reziduale deversânduse direct în râurile Olt. In ceea ce priveste managementul apei: • Lungimea retelei de canalizare regionala este de 1. conform Ministerului Apelor si Protectiei Mediului. calitatea aerului în judetul Olt si per icolul alunecarilor de teren în judetul Vâlcea.8% din arbor i) – cel mai afectat din România. regiunea Oltenia aflându-se pe ultimul loc din acest punct de vedere • Doljul se numara printre judetele care au cel mai mic numar de localitati cu retea de canalizare din tara. In ceea ce priveste biodiversitatea. Mediu Principalele probleme care afecteaza mediul înconjurator în judetele Olteniei se refera în pr incipal la eroziunea solului si per icolul desertif icar ii în judetele Dolj si Olt.14% din lungimea retelei de canalizare la nivel national). Conditiile precare ale retelei de colectare a apelor uzate genereaza un nivel ridicat de poluare a cursurilor râurilor.Organizarea Teritoriului 7.3.4.4. In ceea ce priveste managementul deseurilor: • în anul 1999 s-au înregistrat cele mai mar i cantitati de deseuri industriale în judetele Vâlcea si Mehedinti. calitatea solului datorita activitatilor miniere în judetele Gorj si Mehedinti si datorita agentilor chimici în judetul Vâlcea. Gorj . • Deseur ile per iculoase ce afecteaza cea mai mare de terensuprafata din România sunt datorate pulber ilor de decantare r ezultate în ur ma lucrarilor de la Fabrica de Soda Govora (168 ha) . Jiu sau în Dunare. Mehedinti (39.1%).352 km (8. • În celelalte orase ale regiunii nu exista stasii de epur are a apei.8 ha). Pe a 5-a pozitie la nivel national se situeaza zona afectata de pulber ile de decantare provenite de la Doljchim Craiova (15. iar numarul insuf icient al depozitelor de gunoi au o influenta negativa asupra mediului.

682 în 1995/1996. În judetul Dolj se înregistreaza cel mai mic numar al populatiei scolar e (151.4%) – aflate pe locur ile 4 si 5 ca procent între judetele tar ii. trei din judetele din Oltenia sunt situate pe primele locuri în tara ca judete cu un grad înalt de deterior are a fondului forestier (locurile 1. Educatie Efectele tranzitiei.949 populatie scolara înscrisa în anul 2003/2004).816 în anul 2003/2004.13% din numarul de scoli la nivel regional necesita reabilitare). . Calitatea educatiei si a refor mei educationale sunt afectate de infrastructura insuficienta si dotarea slaba a celei existente. numarul de studenti crescând de la 10.4.4. Cresterea numarului de studenti nu a fost însa însotita si de extinderea spatiilor de învatamânt ajungându-se la supraaglomerare în unitatile de învatamânt superior.128 în anul scolar 1990/1991 la 461. 2 în Râmnicu Vâlcea. 155 licee în anul 2004) se afla într -o stare destul de avansata de degradare si cu dotare majoritar insuficienta ( Un studiu al Minister ului Educatiei si Cercetar ii relevând ca 76. 1 în Târgu Jiu. 1 în Slatina. Învatamântul super ior reprezinta singurul nivel la care s. vizibile mai ales la nivel economic. de motivatia per sonalului (salar ii foarte mici) si de situatia mater iala pr ecare a populatiei.525 în anul universitar 1990/1991 la 18. respectiv 42. 7. Infrastructura educationala preuniversitara la nivel regional (796 scoli. Asistam la o scadere continua a numarului populatiei scolare. 4 si 5) .4. de la 519.Emil Luca ( 36.au înregistrat cresteri continue ale numarului de persoane înscrise. lucru datorat si înfiintar ii institutiilor de învatamânt superior private. În prezent sistemul de educatie universitara cuprinde 11 universitati (de stat si particulare atestate): 5 în Craiova. 2 în Drobeta Turnu Sever in. Astfel.201 în 2003/2004.au pus amprenta si asupra sistemului educational . si.

4.industrial cu o evolutie negativa sunt Bals. La sfarsitul anului 2004.5. Cele mai relevanta centre mono. Servicii sociale Problemele sociale sunt importante si diverse. în cadrul careia gradul de dependenta fata de activitatea miniera este foarte mare. Nivelul ridicat de saracie. dar infrastructura sociala a r egiunii este slab dezvoltata. Carbunesti. Caracal. existau 8. Zone problema Declinul industrial masiv al regiunii au condus la transformarea acesteia într-o zona dezavantajata. motiv pentru care într eaga r egiune poate fi considerata “zone problema”. ramânerea în urma privind gradul de cultura sanitara etc. determina o rata foarte ridicata a mortalitatii infantile.precum si nivelul scazut de salar izare sunt probleme cu care se confrunta sistemul sanitar regional. Sanatate Calitatea slaba a infrastructurii spitalicesti .677 copii cu dizabilitati. Exista doar 44 de ser vicii alter native pentru îngr ijir ea copiilor (25 de institutii de tip familial si 26 de centre de plasament) . etc). lipsa personalului specializat – cu precadere în mediul rural. Olt si Valcea – nu dispun de centre rezidentiale de îngrijire. Strehaia. Motru. dintre care doar 780 au beneficiat de ser vicii de asistenta sociala.4. dotarea slaba.5. Exista alte zone aflate în dificultate datorita gradului r idicat de inaccesibilitate. Tr ei judete – Mehedinti.Organizarea Teritoriului 7. rata mortalitatii maternale.6.4. Tg. cum este platoul Mehedinti. Cea mai afectata zona din punct de vedere economic este zona miniera a bazinulul carbonifer Gorj-Motru. numar de cazur i TBC. 7. .4.4. 7.

Olanesti cât si al celor balneo-climater ice. Balcesti. care vor traversa regiunea va mar i gradul de accesibilitate al regiunii si va impulsiona atrager ea de investitii.6. feroviar si fluvial. dar nici una din acestea nu se afla în Oltenia. Nu în ultimul rând. Dupa constructia podului Calafat -Vidin peste Dunare. au cunoscut un declin în ultimii ani desi dispun de un potential de dezvoltare remarcabil.Emil Luca De asemenea.4. zone libere cu facilitati fiscale. exista multe sate mici car e au fost declarate centre urbane. Importante zone turistice. Babeni. Dezvoltarea facilitatilor si capacitatilor de cercetare în cadrusl centrelor universitare si utilizarea rezultatelor cercetarii de catre sectorul înttreprinderilor mici si mijlocii pot crea conditii pentru dezvoltarea mediului de afaceri. Potential de dezvoltare Construirea celor doua coridoare pan-europene (coridorul rutier IV si coridorul VII – fluvial Dunarea). Calimanesti. motiv pentru care nu favorizeaza legaturile economice cu tarile vecine. România a înf iintat de. Porturile de pe Dunare se afla în declin economic.a lungul Dunarii. derularea proiectelor va implica utilizarea r esurselor umane proprii regiunii. desi nu au infrastructur a urbana de baza si în consecinta o structura economica stabila (ex: multe dintre ele sunt localizate în partea estica a regiunii: Scornicesti. Berbesti etc). cum este cazul statiunilor de tratament ca Baile Govora. 7. În scopul atrager ii investitiei straine. se asteapta ca or asul Calafat va îndeplini conditiile pentru a deveni Zona Libera: un punct cheie în traficul inter national rutier. o importanta experienta acumulata în acest domeniu si traditii care pot fi valorificate. . contribuind si la o mai buna mobilitate a fortei de munca.

Regiunea Vest are un relief variat si armonios distribuit în zone de câmpie. usor mai r idicate în zonele montane. Calimanesti. Govora. Caras-Severin.5. cu si influente sub-mediteraneene. Cornetu. O sansa deosebita pentru dezvoltarea turismului montan ofera Valea Lotrului. Regiunea de Dezvoltare Vest 7. cu temperaturi medii multianuale ce oscileaza între 10-120C. si statiunea Rânca pentru schi. pescuit. Climaeste continental-moder ata. Ocnele Mari). Hunedoara si Timis. pe culoarul Dunarii si Valea Cer nei. Cader ile de apa se situaza în jur ul unei medii de 560-580 l/m2 anual. unde statiunea Voineasa ar putea oferi conditii foarte bune pentru sporturi de iarna. Cozia. Caracteristici demo-geografice Regiunea Vest are o suprafata de 32. Lainici. alpinism si drumetie. cu însemnate monumente naturale (pesteri.034 Km2 (13. grupate în patru judete: Arad. Horezu. cât si Valea Oltului la nord de Râmnicu Vâlcea. Turnu.5. chei. Polovragi). Regiunea cuprinde provincia Banatului. Zonele de câmpie fac parte din Mar ea Câmpie de Vest predomina în judetul Timis. Dintr-un Lemn. saline terapeutice ( Baile Govora. Caciulata). provincie istorica r omâneasca cu o dezvoltare economica timpurie si mai puter nica în comparatie cu alte provincii din tara.4 % din suprafata tar ii) si este compusa din 42 orase (din care 12 municipii) si 276 comune (318 unitati administrativ teritoriale). izvoare termale si terapeutice (Olanesti. 7. Tismana. Subcar patii Gorjului si Vâlcii. canioane. . deal si munte. vânatoare.1. rezervatii) si arhitectonice (mânastirile Vodita. Arnota. I storic vorbind.Organizarea Teritoriului Potentialul turistic utilizat este concentrat în 3 zone: Clisura Dunarii – Portile de Fier.

Cr is Mures . germane. nascute dupa 1990. comunitatile române coabitând cu cele ungare. populatia regiunii a scazut constant.1 loc/km consider abil mai mica fata de densitatea populatiei la nivel national 2 ( 90.7% din totalul populatiei din regiune. ca urmare a unei rate negative a natalitatii si emigratiei externe a populatiei din 2 în 2005. care implica cele patru judete ale Regiunii Vest. Orasele Arad si Timisoara dispun de aeroporturi cu capacitati moderne de preluar e a fluxului aerian. reduse numeric. În ceea ce pr iveste spatiul rural acesta se caracter izeaza din punct de veder e demografic pr intr-o densitate redusa a populatiei. Gradul de urbanizare al Regiunii (63. efectele sale în viata economica si sociala urmând sa fie resimtite dupa anul 2005. de la 2. dupa capitala.Emil Luca Regiunea se leaga de Ungaria si Serbia si Muntenegru prin magistrale eur opene. Din 1990. Euroregiunea a fost înfiintata în 1997 pe baza unui protocol de colaborare semnat de catre reprezentantii autoritatilor locale din cadrul regiunilor componente.7% populatie ur bana) este mai mare decât media nationala (54. În 2002. r egiune. Regiunea Vest face par te din Euror egiunea Dunare . declin demografic datorat migratiei si îmbatr ânir ii populatiei. când în populatia în vârsta apta de munca vor intra generatiile. . Densitatea populatiei era de 61.201.717. rata mortalitatii relativ r idicata si o capacitate scazuta de reînnoir e demografica. trei comitate din Ungaria si regiunea autonoma Voivodina din Serbia.9%).9 loc/km ).9% populatie urbana. respectiv 76. Regiunea se confrunta cu un proces de îmbatrânir e demografica. Populatia Regiunii Vest este car acterizata de diversitate culturala. minoritatile nationale repr ezentau 11.Tisa (DCMT). rrome si sârbe. stradale si feroviare. la 1 930 458 locuitori în 2005 locuitori. iar judetul Hunedoara are cea mai ridicata rata de urbanizare din tara.

7%) si de agr icultura (26. Pe acest fond al restructurarii si disponibilizarii populatiei ocupate în sectorul industrial.2%). . populatia ocupata reprezenta 42. în special ca urmare a disponibilizarilor masive de personal din miner it si siderurgie. contribuind astfel la dezvoltarea unui mediu antr eprenorial dinamic. Dupa 1990. cu ponderea cea mai însemnata în sectorul tertiar (38. în mod deosebit în judetele puternic industrializate .2.5. continuând sa scada si sa atinga în 2004 valoarea de 5. Populatia ocupata în sectorul industrial a scazut semnificativ în perioada 1993 . Forta de munca si migratia Forta de munca a regiunii reprezinta factorul care a contribuit cel mai mult la dezvoltarea socio-economica. un numar important de cadre specializate au parasit tara.8%). urmând vechi relatii traditionale catre tarile germanice si Ungaria.8%). Ponderea populatiei ocupate are valor ile cele mai ridicate în judetele Timis (46.7%) si Arad (43.3% în judetul Hunedoara în urma disponibilizarilor din sectorul minier. dar si cu un grad ridicat de specializare. cu maximum de 21.2% din total.2004. când tot mai multi investitori de anvergura întemeiaza într eprinder i în aceasta regiune.6%).8% . de la 2.Organizarea Teritoriului 7. iar cea mai scazuta în judetul Timis (2. populatia s -a orientat cu preponderenta spre sectorul serviciilor.2003. aceasta fiind motivata.5%). flxibila. urmat de industr ie (34.6% în 1999. Acestea lipsesc în prezent.Hunedoara si Caras-Sever in. la 12. Rata somajului a cunoscut fluctuatii în intervalul 1991.5% în 1991. În 2004. Cea mai ridicata valoar e a ratei somajului se înregisteaza în judetul Hunedoara (10. odata cu posibilitatea plecarii pentru munca în afara tar ii. inovativa.

Vulcan). roci dure. unde reducerea locur ilor de munca a cauzat convulsii sociale repetate.Emil Luca 7. siderurgice. argint. la care se adauga orasul Nadrag si ar ia adiacenta acestuia. Aceasta mare subzona a regiunii a intr at într-un puternic declin dupa 1990. climat favorabil.România poate fi împartit în doua subregiuni. antracit. Noile . Lupeni. Prima.3. Uricani. localizate în jud. teritoriul r egiunii Vest . metalurgice si ale industriei conexe. izvoare ter male si minerale). în pofida a numer oase programe de echilibrare a situatiei. o particularitate aparte o are situatia economiei bazinului carbonifer Valea Jiului (Aninoasa. înca din sec 19. sol (padur i cu esente valoroase. include teritoriul judetelor Caras-Severin si Hunedoara. In acest mare areal. legaturi de transport facile cu centrul Europei si o populatie laborioasa reprezinta coordonatele economice ale r egiunii. confruntate cu probleme structurale distincte si grad diferit de dezvoltare. constructoare de masini. metale colorate. Pe fondul crearii a numeroase locuri de munca ce necesita populatie cu o calificare înalta. complexa si diversificata ( industrie usoar a. ramur i ale industriei extractive. zacaminte radio-active. iar procesul de restructur are care s -a desfasurat lent si cu mari dificultati. aur. Petrosani. Petrila. soluri fertile). Aceasta subregiune cu dezvoltare industriala timpur ie. subzona se confrunta cu o lipsa tot mai accentuata de forta de munca cor espunzatoare. electrotehnica etc) este în pr ezent arealul favor it al investitiilor straine productive în România. Aici s-au dezvoltat timpur iu. a generat un somaj foarte r idicat. Cea de a doua subregiune cuprinde teritoriul judetelor Timis si Arad. cum este industria constructoare de masini. Ca si în cazul celorlalte regiuni de dezvoltare.5. Economia regiunii Însemnate r esurse de subsol (huila. si a exodului masiv al fortei de munca din ultimii ani (emigratia populatiei ger mane a accentuat acest fenomen). Timis.

Teliuc .toate sunt areale cu o semnificativa concentrar e de forta de munca disponibilizata din industr ia miniera care trebuie absorbita de alte sectoar e. Petrila. Deva. Investitiile în aceste zone trebuie sa includa în mod necesar ecologizarea haldelor si reabilitarea suprafetelor industriale dezafectate. Ocna de Fier. culoarul Hateg Calan. Anina.2 Euro. zona miniera din sudul judetului Caras-Severin si zona miniera din nordul judetului Hunedoara (Brad. r egiunea situându-se astfel la un nivel mediu fata de cel national. ser vicii generale. Moldova Noua.7% din numarul total de firme din regiune. transporturi si servicii pr ofesionale. si realiza aproape 13.6% din cifra de afaceri totala.3 Euro. atingând în 2003 valoarea de 2. sectorul ter tiar concentra 28. necesita lucrari urgente de infrastructura pentru reintroducerea în circuitul economic si protejarea ecologica a asezar ilor afectate masiv de reziduurile activitatilor miniere (uraniu.Organizarea Teritoriului investitii în acest ar eal se lovesc de lipsa infrastructurilor cor espunzatoare pentru dezvoltare (alimentare cu apa si cai de comunicatii). modernizarea retelei de canalizare si apa potabila.733. Valea Jiului (Lupeni. Uricani. Valea Jiului. Productivitatea muncii în 2003 a fost de 5. Rusca Montana.454. Î ntreprinder ile cu profil industrial din cadrul regiunii au realizat în anul 2002 peste o treime a investitiilor brute si au atras . situându-se pe locul doi în România. ecologizarea întregului areal. metale rare si colorate) . Produsul intern brut pe locuitor realizat în Regiunea de Dezvoltare Vest a cr escut în mod constant din 1998 (1697 Euro). Zona Hunedoara – Deva. În 2002. precum si fostele zone miniere. Valea Jiului. zona Brad. Muntii Apuseni). fiind urmat de industrie (26.27%).77%). Cele mai multe firme din acest sector activeaza cu preponderenta în turism. Sasca. Oravita. Contr ibutia cea mai semnificativa la formar ea PIB este o are sectorul serviciilor (43. Vulcan). Dognecea. dupa Regiunea Bucuresti – Ilfov.

Timisoara. Siemens. Solectron). a fost sustinuta dezvoltarea de parcuri industr iale (Parcul Industrial Timisoara si Zona Industr iala Arad prin Phare CES 2001.Arad.Deva.38/1000 locuitori). si cea mai ridicata productivitate a muncii (masur ata prin cifra de afaceri). Mondial . Parcul Industrial Hunedoara pr in Ordinul MDP nr. Î n anul 2004. Timisoar a). putem vorbi de industrie siderurgica în Hunedoara si Resita. si Delphi – Sânnicolaul Mar e.Emil Luca jumatate din for ta de munca ocupata a regiunii. Bega. chimica ( Continental Timisoara. constructia de masini grele (Resita). prin Phare CES 2004-2006). în regiune activau 39. Lugoj.Deta). echipamente electrice si electrotehnice (Leoni.Lugoj. textila si confectii (Lugoj. Judetul Timis are contributia cea mai ridicata la cifra de afaceri totala realizata în r egiune. Caransebes.Timisoara) . Caransebes. marmura – Simer ia. Takata . mobila fina (Arad. alimentara. mater iale de constructii (ciment . Î n vederea stimularii mediului de afaceri. echipamente auto (Kromberg si Schubert – Timisoara. petrol gaze naturale si marmura. si carbuni super iori (Anina). acestea oferind spatii pentru desfasurarea activitatilor si ser vicii pentru investitori. Zona Industriala Valea Terovei – Resita.44%. alcool. ape minerale). Pe categorii de industrie. (20. Arad).20/2003. fiind concentrate cu precadere în judetul Timis. bauturi (bere. echipamente mecanice (Leoni . În regiune exista zacaminte si exploatari însemnate de huila ( bazinul Petrosani).Arad.358 IMM-ur i. Linde -Timisoara). Microîntreprinderile au ponderea cea mai ridicata – 86. Contor Zenner . lacuri si vopseluri . Elba. . Stimal si UMT Timisoara). Electromotor. pielar ie. investitiile straine directe în Regiunea Vest au r eprezentat 1.093 milioane Euro. Eybl . Solventul – Timisoara.Arad. UCM Resita. În anul 2003.

Infrastructura 7.Organizarea Teritoriului 7. procent sub media nationala (26. cu o retea totala de drumuri publice de 10.1. Timisoara .fluviul Dunarea. marcarea.5. necesitând investitii majore.Resita si Timisoar a – Deva. capacitatea portanta scazuta a structurii drumurilor existente cu efecte de degradare accelerata. si coridorul VII .2 km/100 km 2 ) si Caras.Severin (22.3%). Regiunea Vest avea o retea de cai ferate de 2007 km. este foarte apropiata de media nationala (33. .8 km/100 km I nfrastructura rutiera aflata în perimetrul punctelor de frontiera este doar în parte modernizata. Reteua de cai rutiere este bine dezvoltata si repartizata relativ echilibr at în teritoriu. Din totalul drumur ilor publice doar 26% sunt moder nizate.323 km drumuri judetene si comunale. si anume coridorul IV Ber lin / Nurnberg – Praga – Budapesta. Transportul Regiunea de Vest este traversata de doua din cele trei coridoar e Paneuropene care intersecteaza România.Resita. Densitatea drumurilor publice în regiune de 31. Lipsa autostrazilor.84% din totalul national) din care 1. respectiv Nadlac-Arad-Calafat-Vidin si Nadlac-AradBucuresti-Constanta.15% din totalul national.5.205 km ( 12. ( 44.3 km/100 km 2 ). inscriptionarea si iluminarea de slaba calitate si un procent ridicat de drumuri judetene nemodernizate. diferentele sunt semnificative între Hunedoara 2 ). Pe judetele componente. care pe teritoriul României are doua ramur i. reprezentând 18.882 km sunt drumuri nationale si 8. conduc la restrânger ea posibilitatilor si a capacitatii de trafic . intensificarea traficului pe drumuri neadecvate transporturilor interregionale si internationale.4.4. de cinci dr umuri europene si de trei linii internationale de cale ferata.9 km/100 km2 . În 2004. Procentul ridicat de drumuri judetene nemoder nizate îngreuneaza legaturile dintre centrele judetene Deva .

In toate localitatile ur bane este organizat sistemul de colectare.13% din teritoriul regiunii). reprezentând 12. Acestea exista în principal în orase. Utilitati publice Lungimea retelei de alimentare cu apa a r egiunii Vest este de 5. Multe dintre retelele de canalizare menajera prezinta uzuri avansate. sunt declarate si recunoscute ca atar e. r eprezinta 11. transport si depozitare definitiva a deseurilor de tip menajer. si cele din localitatile urbane în special se confrunta cu probleme legate nu numai de extinderea capacitatilor de stocare. Retelele de alimentare cu apa.189 km. În regiune exista cel mai mic numar de localitati conectate la reteaua de canalizare. iar reteaua de colectare a apelor uzate este subdimensionata si într-o situatie precara. 5/2000.5. Tot în cadrul regiunii. fizice si mai ales mor ale.3.4. 20 în judetul Ar ad. Lungimea totala simpla a conductelor de canalizare din Regiunea Vest este de 2. prin Legea nr. în gener al.987 km. repr ezentând 11.49% din lungimea retelei de canalizare la nivel national (17. Mediu In Regiunea Vest sunt declarate si recunoscute ca atare. Lungimea sistemului de furnizare a gazelor naturale.4.5.27% din lungimea retelelor de gaze natur ale pe ansamblul tarii (25 879 km) . 42 în judetul Hunedoara. 138 rezervatii naturale de interes national: 53 în judetul Caras Severin. 124 de arii naturale protejate de interes national (care ocupa 8. 514 km).Emil Luca 7. în conditiile asigurarii protectiei sanitare a surselor. 7.2. de 2917 km. însa depozitarea definitiva a deseur ilor urbane se realizeaza . 84 din localitatile Regiunii Vest au retele de canalizare menajera. dar si de tratare si distributie.72% dintr-un total national de 44.274 km. fiind totodata mai extinse în cartierele de blocuri. 23 în judetul Timis.

care nu îndeplinesc conditiile de protectie a factorilor de mediu. infrastructura de sanatate este destul de slab dezvoltata în majoritatea cazurilor. În prezent.32 ani si de o medie europeana de 78.Lugoj. 2 sanatorii TBC si 37 crese.5. 1497 scoli si 15 institutii de învatamânt superior – publice si private. având în vedere ca activitatea de colectare nu este organizata în sistem centralizat iar depozitarea deseurilor se realizeaza pe amplasamente disper sate. Dragan .4.Organizarea Teritoriului pe vechile amplasamente.Arad. Exista. 37 dispensare medicale. fie modernizate. aflate în general la marginea localitatilor.76 ani fata de o medie nationala de 71. iar echipamentele trebuie fie înlocuite. Daca din punct de vedere al numar ului institutiilor de îngr ijire a sanatatii situatia este relativ echilibrata în regiune. de asemenea. Aurel Vlaicu . În 2004. .31 ani. 7. deseurile nu se colecteaza în mod selectiv. si universitati private: Tibiscus . Educatie În anul scolar 2005/2006 în Regiunea Vest institutiile educationale au fost repr ezentate de 766 gradinite. necesitând reabilitare.4. Î ntre universitatile publice. Colectarea selectiva se implementeaza experimental numai în Timisoara. 7. Gestionarea deseurilor în mediul rural este deficitara. 7 clinici. un rol important la nivel national îl au Universitatea Politehnica si cea de Medicina. unitatile sanitare cu capital major itar de stat de la nivelul regiunii Vest erau reprezentate de 46 spitale.5.5.4. Sanatate Speranta de viata în Regiunea Vest este în medie de 70.Timisoara.

dintre care numai 1. La sfârsitul lui 2004. ca ur mare a dezvoltar ii sectorului ONG-urilor care furnizeaza un exemplu de bune practici în domeniu. si Brad. de pierderea pietelor de desfacere. Petrila.4.903 copii cu dizabilitati. Borsa.51%) sau rezidential ( 33. 7. Otelu Rosu.5. iar numarul copiilor abanonati 298 (din care 157 în Arad si 98 în Timis). Bocsa. copiii far a familii sunt protejati în institutii de tip familial (66. caracterizata de un grad extrem de r idicat al concentr arii tehnice a întreprinder ilor si a centrelor miniere. erau 5.6.49%). Valea Jiului (Petrosani.5. precum si de lipsa ofertei de munca pentru populatia feminina. Începând cu martie 2005. cu centre mono-industriale.Emil Luca 7. Rusca Montana. Calan. echilibru socio-cultural labil si mediu ecologic destabilizat. Numarul copiilor ai caror parinti lucrau în afara granitelor era de 753.5. care. Zone problema Principalele probleme de dezvoltare se concentraza în judetele Caras -Sever in si Hunedoara. prin valor ificarea potentialului local si prin programele de . Uricani). ceea ce a condus catre probleme major e în pr ocesul de restr ucturare economica. Vulcan. Servicii sociale Problemele sociale sunt relativ reduse pr in comparatie cu restul regiunilor. respectiv orasul Toplet din judetul Caras -Severin • Zona industriala a Banatului de Sud si a Bazinului Petrosani (Resita. si anume: • Zona industriala a Podisului Mehedinti. În judetele Hunedoara si Caras -Sever in au fost identificate si promovate pentru finantare în cadrul Programului Phare 2001 doua zone. De asemenea. Hundeoara). Moldova Noua.013 beneficiau de servicii de asistenta. cele doua judete au beneficiat de finantare pr in programe guvernamentale pentru zone asistate si zone defavorizate: Hunedoara. Lupeni.

Turismul urban poate fi. industrie constructoare de masini. Lipova. Conditii speciale pentru practicarea cu agroturismului se afla în judetul Caras-Severin. Distr ibuirea acestora în cadrul regiunii este relativ echilibrata. în regiune existând 42 de orase. Pentru valorificarea potentialului turistic al regiunii. minier.6. variind între 23. . centre de cercetare existând si în judetele Hunedoara (6). de afaceri (Timisoara) si de tr anzit (culoarele de circulatie rutiera internationala Nadlag–Deva si Timisoara–Herculane). cît si în vestul si sudul judetului Hunedoara (Sarmisegetuza – aici f iind situate vechile vestigii ale fostei capitale ale regatului Daciei din perioada preromana). Regiunea Vest având o traditie universitara de peste 80 ani. mineralogie. 7. ce conserva un valoros patrimoniu arhitectural. etnografie.5.9% în judetul Timis. Bazias. de asemenea dezvoltat. Potential de dezvoltare Domeniile în care Regiunea Vest prezinta un potential de dezvoltare r idicat sunt cercetareadezvoltarea-inovarea. Regiunea de Dezvoltare Vest este o zona potential turistic variat. se concentreaza în principal în judetul Timis (18).Organizarea Teritoriului investitii îsi pot îmbunatati problemele economico-sociale si de mediu. De asemenea.3% în judetul Arad si 27. Caras. Geoagiu). tehnice. muzee în diverse domenii: istorie. Alte forme de turism practicabile în regiune sunt turismul termal-balnear (Baile Herculane. arta. acestea din urma capatând o importanta din ce în ce mai mare la nivelul regiunii. stiintele natur ii. serviciile si turismul. arheologie. în Muntii Apuseni (în vecinatatea orasului Brad). Cercetarea (centre de cercetare si universitati) din domeniile medical. chimie.Severin (4) si Arad (2). în 2004 functionau 369 unitati de cazare. agr icultura. unele dintre acestea fiind si în aer liber. Moneasa.

Oradea – 206. dar la nivel intr aregional. singurul judet din regiune care a înregistr at un spor natur al pozitiv. respectiv 4 orase. Bihor (10 or ase) si Cluj (6). Maramures. Bistrita-Nasaud) pâna la 66.3% din suprafata totala a tarii. Este alcatuita din 6 judete ( NUTS 3) : Bihor. era de 52. iar cea mai ridicata în Bistrita-Nasaud ( 0.6% din populatia totala a tarii) si are o densitate medie de 80. Populatia Regiunii Nord-Vest era în anul 2005 de 2.6.Emil Luca 7. Bistrita-Nasaud. Dintre orase. Satu Mare si Salaj.235.000 locuitor i (Cluj-Napoca – 298. iar 42% de unitati de câmpie si largi culoare depresionare. celor lalte trei judete r evenindu-le doar câte 5 (Satu Mare). Baia Mare – 141. Caracteristici demo-geografice Regiunea Nord-Vest are o suprafata de 34.159 km² r eprezentând 14.802 de sate grupate în 398 de comune. cea mai redusa valoare înr egistrându-se în Cluj (-3.737. Teritor ial. acesta variind de la 36.006 locuitori.253 si Satu Mare – 116. orasele sunt concentrate în special în judetele Maramures (13). Gradul de urbanizare al regiunii.2% ( jud. 4 au o populatie de peste 100.1.632). Reteaua de localitati a Regiunii Nord-Vest cuprinde 42 de orase si 1. la nivelul anului 2004. Dinamica populatiei regiunii este caracter izata de un spor natural de –2. existau difer entierii mari.6.3‰). Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest 7.1 locuitori/kmp.400 locuitori (12.2‰ în 2004.8%.4% (judetul Cluj). 28% din suprafata regiunii este ocupata de unitati muntoase. 9 între 20-100. 30% de unitati delur oase.000 de locuitori. Din punct de vedere fizico-geografic.000 locuitor i si 29 de sub 20. .1‰). Cluj.

a industriei. care au atenuat partial efectele restructurarii industriei.4%. din cauza restructurarii. corespunzator cerintelor locale ale pietei muncii. judetele mai puternic si mai timpuriu industrializate – Cluj si Bihor – având o pondere mai mare a populatiei ocupate ( 44. în cazul celorlalte patru judete ale r egiunii. între care masuri de re-orientare profesionala a populatiei. pe sectoare ale economiei.1%. evidentiaza pondere r idicata a populatiei ocupate în sectorul serviciilor . Somajul redus din judetele vestice (Bihor si Satu Mare – sub 3%) se datoreaza investitiilor straine mai ridicate. gradul de industrializare a influentat puternic si rata somajului. Diferentele intra-regionale sunt strâns legate de gradul de industr ializare. respectiv 5. în timp ce judetele mai putin si mai târziu industrializate – Satu Mare si Bistr ita-Nasaud – au ponderi mai reduse (38.2. Analiza populatiei ocupate. O consecinta dir ecta a procesului de restructurare industriala si a cresterii somajului o repr ezinta aparitia unui fenomen unic în Europa. precum si ocuparea ridicata în agricultura.1%) .6%). Aceasta situatie necesita luarea din timp a unor masuri active de ocupare a populatiei ce va fi disponibilizata. De asemenea.6.3% si 36. Forta de munca si migratia Ponderea populatiei ocupate în totalul populatiei r egiunii era în 2004 de 41.3%. judetele Bistr ita-Nasaud si Cluj înregistrând cele mai r idicate rate ale somajului – 6. respectiv 45.Organizarea Teritoriului 7.1%. De aceea este pr evizibila o crestere a ratei somajului în judetele Salaj. în cazul judetelor Cluj si Bihor. constând în migratia populatiei din zonele urbane în zonele rurale si cr esterea ponder ii populatiei rurale în toate judetele regiunii. în ultimii ani. trebuie sa reprezinte o prioritate. . SatuMare si Maramures cauzata de restructurarea iminenta a într eprinder ilor de stat cu pier deri. În toate judetele Regiunii Nord-Vest o pondere importanta a populatiei active este ocupata înca în întreprinderi de stat.

mai ales a celei tinere în rândul careia se manifesata un adevarat exod. 35% secundar si 46. Î n Regiunea Nord-Vest exista mari discrepante în dezvoltar ea economica a celor sase judete: judetele din sudul si vestul Regiunii.9%. Un alt efect al restructurarii economice si diminuarii locur ilor de munca îl constituie si procesul de emigrare a populatiei . judetul Maramures . indica o pondere de 16.8% ). partial. judetul Satu Mare . numeroase localitati din mediul rural (în special Maramures si Satu-Mare) au o pondere foarte mica a populatiei tiner e.8%. în anul 2002. De altfel.7.63.Emil Luca În prezent exista 3 judete în care populatia este preponderent rurala (Bistr ita-Nasaud .59. I n interiorul regiunii. dar cu aceeasi pondere ca si Regiunile Nord-Est si Sud).6%. dar pr ospera prin constructiile finantate din banii trimisi de catre acestia. din strainatate. Economia regionala Regiunea Nord-Vest participa. Salaj . judetul Bihor 25.3%.7% tertiar. se manifesta disparitati evidente de dezvoltare masur ate pr in gradul de participare al judetelor la formarea PIB regional: judetului Cluj . situându-se.8%.35. respectiv Cluj. 7.11. înregistrându-se o crestere a ponderii serviciilor concomitent cu scaderea ponderii agriculturii.6.3. pe locul trei între cele opt regiuni de dezvoltare ale României (dupa Regiunile Bucuresti-Ilfov cu 21% si Vest cu 13%. judetul Bistrita – Nasaud .1% si judetul Salaj . Bihor si Satu Mare sunt industrializate (industria . de evolutia constructiilor – domeniu care a cunoscut o dinamica extraordinara în ultima perioada.9. Stagnarea relativa a ponderii cu care participa sectorul secundar se datoreaza faptului ca disponibilizarile din industrie au fost compensate.3% a sectorului primar.2%. Par ticiparea celor trei sectoare ale economiei la formarea PIB-ului regional.3% si Satu Mare – 53. cu o pondere de 12% la for marea PIB-ului national. din acest punct de vedere.14.

Capitalizarea insuf icienta. constructii de masini) si mai stabil dezvoltate economic decât regiunile din centru si est (BistritaNasaud. Restructurarile din domeniul minier au afectat acest sector extractiv si au dus la disponibilizari masive si la declararea zonelor defavorizate Baia-Mare-Borsa-Viseu. metale neferoase si auroargentifer e. lemn.Organizarea Teritoriului alimentara. bauxita (Bihor). mater iale de constructii ( Bihor. . pierderea pietelor externe. conduc la reducer ea continua a suprafetelor împadurite. polii saraciei se gasesc în judetele Maramures si Bistrita-Nasaud.lemn-mobila. Conform analizelor economice si sociale efectuate. Satu Mare si Bistrita -Nasaud. sare (Maramures. lemn (Maramures). usoara). Desi silvicultura reprezinta o ramura importanta a regiunii. Maramures si Salaj . Cluj). Pentru relansarea zonelor sunt necesare investitii atât în infrastructura cât si în echipamentele de exploatare a resurselor. Sectorul industriei neferoase este amenintat în Baia-Mar e de r ezultatul unui refer endum local pentru inter zicerea acelor tipuri de activitati care polueaza orasul. usoara. Maramures). Acestea detin totusi resurse importante. unde evolutia din ultimii ani a dus la pierderea capacitatii concurentiale a multor ramuri. cuprinzând arii însemnate de pe teritoriul judetelor Maramures. dintre care mentionam: minereuri complexe si auroargentifere (Satu Mare. Maramures) si lipsa unui program coerent de reîmpadur iri si constructii de drumuri forestiere catre interiorul bazinelor. Zonele în declin industrial sunt: zona Muntilor Apuseni si zona montana din nor dul r egiunii. defrisar ile insuficient controlate (Bistr ita-Nasaud. neadaptarea la exigentele calitative au determinat ca numeroase fabrici de mobila sa fie închise sau sa functioneze la parametri redusi. Bihor).

judetele Maramures (25. Maramures. atât în mediul rural cât si în mediul urban. regiunea dispune de o retea de drumuri destul de densa (34. Asezata la intersectia axelor de comunicare nord-sud si estvest. etc. Transportul Pe ansamblul regiunii. Utilitati publice La nivelul Regiunii Nord-Vest se remarca discrepante între judete în ceea ce priveste situatia alimentarii cu energie electrica. Tasnad. Negr esti-Oas.Emil Luca 7. Corelat cu nivelul general de dezvoltare economica. Târgu Lapus si Viseul de Sus). Majoritatea judetelor regiunilor se confrunta cu probleme de alimentare cu apa potabila. catune sau gospodarii izolate neelectr ificate. au cele mai reduse retele de drumuri publice prin raportare la suprafata. Borsa. atât în mediul rural cât si în mediul ur ban (Sighetu Marmatiei.2.4. iar în Maramures poluarea straturilor . mediu si energetica este mai bine dezvoltata comparativ cu alte regiuni. dar lipsa investitiilor timp de decenii a adus diferitele tipur i de infrastructura într -o situatie precara. precum si în jud.). 7. Mai exista înca sate. infrastructura de transport.4.6.6. Infrastructura 7. Bistrita Nasaud si într -o anumita masura chiar si în judetele Satu Mare si Cluj (Satu Mare.6. concentrate mai ales în zona Muntilor Apuseni si în zona montana din nord. Grave disfunctionalitati în alimentarea cu ener gie electrica se înregistreaza în jud.7 km/100 km2 ).1 km/100 km2 ).4. Bistr ita-Nasaud (28.0 km/100 km 2 ). Reteaua publica de alimentare cu apa potabila este insuficient dezvoltata pentru a corespunde nevoilor populatiei.1. Seini.

Organizarea Teritoriului

freatice datorata infiltrarilor de r eziduur i nemetalifere, per icliteaza grav sanatatea populatiei, chiar în arealele cu retele conventionale sau unde instalatiile de tratare sunt insuficiente sau vechi. În localitatile rur ale din Podisul Transilvaniei resursele de apa sunt reduse si nepotabile din cauza domur ilor gazeifere si a zacamintelor saline. Aceste zone necesita lucrari pr ioritare de alimentare cu apa în sistem centralizat. Calitatea mediului din regiune este afectata de impactul negativ al unor activitati economice. Principalii poluanti sunt: pulber ile sedimentabile în judetele Cluj si Salaj; amoniac în judetele Bistr ita-Nasaud, Maramur es, Salaj; dioxid de sulf si cadmiu în judetele Cluj si Salaj; fluor si compusi ai acestuia în judetul Satu Mar e, pulberi de metale cupr ifere si plumb. La sfârsitul anului 2004 numarul localitatilor cu instalatii de alimentare cu apa potabila din regiune a fost de 324, lungimea totala simpla a retelei de distributie a apei fiind de 7.114 km. O problema majora a spatiului rural este lipsa retelei de apa potabila - dintr-un total de 1.844 de localitati, sunt racordate la reteaua de apa potabila doar 40%. Sistemele centralizate de canalizare publica sunt o problema la nivelul întregii regiuni. Numarul localitatilor cu instalatii de canalizare publica era la sfârsitul anului 2004 de 100 (cu trei mai multe fata de 1995), lungimea totala simpla a retelei de canalizare avea 2241 km (extinsa cu 291 km. fata de 1995). Cele mai multe statii de epur are orasenesti au fost realizate în urma cu peste 25 de ani; ele se afla într-un avansat grad de uzura fizica si morala, având totodata capacitatea de epurare insuficienta pentru apa uzata. Reteaua de canalizare existenta în spatiul rural reprezinta 4% din total, un procent care plaseaza regiunea din punct de vedere al calitatii vietii si accesul populatiei la infrastructuri edilitare pe ultimele locur i din tara.

Emil Luca

7.6.4.3. Mediu

Problemele cu care se confr unta gestionarea deseurilor în r egiune pot fi sintetizate astfel: • depozitele existente sunt uneori amplasate în locur i sensibile (în apr opierea locuintelor, a apelor de suprafata sau subterane, a zonelor de agrement); • depozitele de deseuri nu sunt amenajate corespunzator pentru protectia mediului, conducând la poluarea apelor si solului din zonele respective; • depozitele actuale de deseuri, în special cele orasenesti, nu sunt operate corespunzator; • colectarea deseurilor menajere de la populatie se efectueaza neselectiv; 7.6.4.4. Educatie Infrastructura educationala este reprezentata de 914 de scoli, 212 licee si 5 scoli profesionale si de ucenici, caracterizate de necesitatea accentuarii procesului de reconversie si adaptare a acestora la cer intele actuale ale pietei fortei de munca, în conditiile în care existenta unei forte de munca calificate constituie o conditie de baza pentru atragerea investitiilor si în special a celor straine. 7.6.4.5. Sanatate În privinta infr astructurii de sanatate, cel mai bine situate sunt judete Cluj, Bihor si Maramures, atât în privinta numarului de spitale ( 19, 15 respectiv 9), cât si în cea ce priveste numarul de patur i la 1.000 de locuitori. Pentru ca aceste infr astructuri sa asigure o asistenta medicala performanta este necesara asigurarea acestora cu cadre specializate, dar si întretinerea edilitara si dotarea tehnicoedilitara adecvata a acestora.

Organizarea Teritoriului

7.6.4.6. Servicii sociale Trei din cele 6 judete ale regiunii (Bihor, Salaj si Cluj) nu au institutii de îngrijire la domiciliu. Au fost identificate mai multe cladiri care necesita reabilitare si moder nizare pentru diferite tipur i de beneficiari. Copii sunt protejati în institutii de tip familial (63,51%) sau rezidential (36,49%). La sfârsitul anului 2004, erau 8.298 de copii cu dizabilitati, dintre care doar 355 beneficiau de servicii de asistenta sociala. 7.6.5. Zone problema Î n cadrul Planului de Amenajare a Teritoriului Regiunii Nord-Vest, au fost identificate o serie de zone problema, caracterizate de conditii economico-sociale precare, dar diferite în functie de specificul local al fiecarei zone: • Zona Codrului, situata la inter fata judetelor Mar amures, Satu Mare si Salaj, caracterizata prin: numar ridicat de gospodarii neelectrificate, dotar i sociale precare, economie de subzistenta generalizata, capat de drumuri, s.a. • Bazinul carbonifer al Barcaului, incluzând localitatile Ip, Sarmasag, Chiesd sau Popesti, unde a avut loc restructurarea profilului economic al asezarilor, datorita închiderii unor mine sau a reducerii activitatii altora. • Zona montana a judetului Cluj ( Magur i-Marisel, Belis, Valea Ierii), care se confrunta cu degradarea continua a infrastructurii tehnice, îmbatrânirea populatiei, cresterea analfabetismului sau exploatarea haotica a resurselor locale. • Tara Beiusului (arealul Nucet-Vascau-Stei-Beius) afectata de restructurarea industriei degradarea mediului ca urmare a exploatarilor de uraniu de la Baita Bihor.

9 % din capacitate de cazare la nivel national. Cluj si Bihor. de agrement si odihna. exista si un aspect pozitiv. Daca în marile centre urbane exista o multitudine de resurse si oportunitati de dezvoltar e. 1800 m). însumând 8. regiunea are un potential turistic apreciabil: vestigii arheologice. numeroase pester i. Oradea. clima favorabila. statiuni balneo-climater ice. reprezentat de conservarea culturii populare si a traditiilor.Emil Luca • Zona Turda . Legat de distributia la nivel regional a . rezervatii naturale. Exista.6. dar care prin valor ificarea potentialului local îsi pot îmbunatatii conditiile economico-sociale si de mediu. conditii favorabile practicarii turismului montan. se adauga alte areale cu probleme asemanatoare. relief de mare originalitate (pesteri. detine un potential de dezvoltare variat si diferentiat teritorial. în zonele izolate. etc.Câmpia Turzii cu disponibilizari masive si probleme de mediu datorita industr iei liantilor. La nivelul anului 2004 valorificarea acestui potential turistic al regiunii se realiza în principal prin intermediul celor 427 de structuri de pr imire turistica. Astfel. care poate f i valorificat turistic. pâna la cele mai izolate zone. mai multe zone etnofolclorice care au permis dezvoltarea agro-turismului în Maramures. 7. de asemenea. Potential de dezvoltare Regiunea Nord-Vest. pot fi identificate resurse locale pe baza carora sa se poata realiza dezvoltar ea durabila a acestora. etc). De altfel.6. Prin apropierea de Europa Centrala.). Muntii Apuseni au sansa de a deveni o atractie pentr u turismul de dr umetie. pe lânga efectele negative presupuse de acest statut. defilee. Acestor zone. înaltimi r eduse ( cca. de la or asele mar i ale regiunii (ClujNapoca. lacur i glaciare si de acumulare. ai carui practicanti cauta conditii de cazare simple în medii cât mai naturale.

Organizarea Teritoriului

capacitatii de cazare, aceasta se concentreaza în judetele Bihor si Cluj, care detin 53,4% din totalul regiunii. Aceste judete dat fiind potentialul turistic pe care îl au concentreaza si cea mai mare pondere a cererii înregistrând împreuna 64% din sosirile totale în regiune, precum si 71,5% din numarul total de înnoptari din regiune.

7.7. Regiunea de Dezvoltare Centru 7.7.1. Caracteristici demo-geografice Regiunea de dezvoltare Centru, cu o suprafata totala de 34.100 km2 (14,31% din România), cuprinde judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu. Zona cu forme de relief specifice podisului, vai directionate est-vest, regiunea detine însemnate rezerve de gaz metan, minereuri auro-argentifere si colorate, nemetalifere, sare, izvoare minerale si terapeutice, iar peste o treime din suprafata este ocupata de paduri. Arealul detine însemnate resur se hidr ografice si comparativ cu alte regiuni o retea de transport dezvoltata (mai putin în directia nordsud), dar cea mai însemnata bogatie o reprezinta capitalul uman. Regiunea este caracterizata de o rata redusa a natalitatii si de un proces de îmbatrânir e demografica, dar a reusit sa integreze armonios imigrantii din alte zone ale tar ii. Mestesugur ile au traditie seculara si activitatile economice sunt foarte diversificate. Cu o populatie de 2.539.160 locuitori, în regiunea se concentreaza 11,7% din populatia României. Media regionala de 74,6 loc/ km2 este inferioara celei nationale, cea mai mare densitate a populatiei fiind în judetul Brasov (111,1 loc/ km2 ), iar sub media regionala sunt judetele Alba (60,9 loc/ km 2 ), Covasna (60,4 loc/ km2 ), Harghita (49,3 loc/ km 2 ).

Emil Luca

Daca initial motorul activitatii economice l- a reprezentat mineritul (aur, argint, carbune si sare), acum cele mai însemnate r amuri sunt prelucrarea metalelor, chimia, toate ramurile industriei usoare si alimentare. Agr icultura este bine dezvoltata, cu specializare în cultura plantelor industr iale, cultura cartofului, zootehnie, iar viticultura de calitate are o raspândire deosebita. Dezvoltarea activitatilor de productie a fost favor izata de o pozitie favorabila schimbur ilor de marfuri, iar activitatea de comert are traditie. 60% din populatie se concentreaza în mediul urban – cuprinsa în reteaua de 57 de orase ale regiunii. Un grad ridicat de urbanizare detin Brasov (74,9%) si Sibiu (67,8%), în timp ce în Harghita are o populatie pr edominat rurala (55,7%). Reteaua ur bana este bine conturata, iar cele mai multe dintre orasele mici si mijlocii au structuri urbane mature si bine dezvoltate. Cele mai mari orase cu peste 100 mii locuitor i sunt variat dezvoltate si corespund unor puncte de interes comerciale si productive pe vechi trasee de schimb economic. 7.7.2. Economia regionala Î n 2003, Regiunea Centru avea un PIB/loc de 2.595,5 euro (7,21% peste media nationala) . Judetul Brasov înregistreaza cea mai mare valoare 3.086,1 euro/locuitor, iar judetele Mures si Sibiu sunt singurele cu PIB/locuitor peste media regionala, dar si nationala. Celelalte tr ei judete înregistreaza valori ale PIB/locuitor sub media nationala. Industria si serviciile contribuie la formarea PIB, cu respectiv 30% si 42,2%. Sectorul agricol contribuie în proportie de 11,5%, iar sectorul de constructii cu 5,6%. Nivelul investitiilor straine directe, însumeaza 1.038 mil euro pentru anul 2004 (6,9% din totalul ISD din România). În planul dezvoltarii intra-regionale, judetele Brasov si Sibiu se distanteaza de

Organizarea Teritoriului

celelalte judete. Lipsa de atractivitate a judetului Covasna se datoreaza infrastructurii de transport si utilitati foar te slab dezvoltata (densitate mica a cailor de comunicatie, stare nesatisfacatoare a r umurilor publice). d Î n perioada 1999-2003 numarul întrepr inderilor mici a crescut cu 26,8% ca urmare de dezvoltarii microîntreprinder ilor si a oportunitatilor de finantare oferite prin intermediul diferitelor pr ograme. Numarul fir melor mar i, cu peste 250 de angajati a scazut cu peste 11,9% în special datorita restructurarilor mar ilor într eprinder i de stat. Cele mai multe întreprinder i îsi desfasoara activitatea în domeniul serviciilor si a industrie, fapt reflectat si prin contributia acestor sectoare la formarea PIB. Cea mai redusa dezvoltare economica o detin arealele slab populate ale Muntilor Apuseni din judetul Alba. Cele mai dezvoltate areale industriale sunt situate pe sina sudica (dominata de nodur ile Brasov si Sibiu, cu satelitii acestora) si specializate în industria constr uctoar e de masini, chimie, textila si alimentara. Sina centrala cuprinde asezarile numeroase însir uite pe Vaile Târnavelor, cu industrie variata si structuri urbane bine conturate si atr active arhitectonic. În nord se diferentiaza centre cu str ucturi economice mai specializate, unde domina industria constructoare de masini, chimia, industr ia mobilei, textila si alimentara. Regiunea Centru are o structura industriala complexa cu ramur i de traditie si per sonal calificat recunoscut. Se remarca industr ia chimica de baza (Târgu Mures, Ocna Mures, Târ naveni), farmaceutica (Europharm - Brasov, Aromedica - Târgu Mures), uleiuri auto Brasov, sub-ansamble auto - Compa Sibiu, mecanica, Independenta Sibiu, aeronautica, IAR Brasov, dar si prelucrarea superioara a lemnului (Schwe ighofer- Sebes), sau fabrici de mobila superioara - Târgu Mures, precum si industria confectiilor de lux (Sfântu Gheorghe, Odorhei), alimentara (zahar – Ludus, bere - Blaj, dulciuri Brasov).

Forta de munca si migratia Populatia activa reprezinta 43% din total (peste media pe tara – 40. 4 incubatoare dintr -un total de 21 la nivelul întregii tar i.7%. Gradul de ocupare este de 39. unde predomina populatiei ocupate în acest sector. Sibiu (17. în special în municipiul Brasov se confrunta cu probleme de ocupare ca urmare a restructurarii uzinele constructoare de masini Roman si Tractorul si alte companii industr iale de aparare si a disponibilizarii masive a personalului. In regiunea Centr u functioneaza 11 par curi industr iale. de asemenea. Harghita si Alba sunt în curs de definitivare a proceselor de restructurare a zonelor miniere Baraolt. spr e deosebire de Harghita si Mures. La nivelul acestei regiuni. functioneaza 10% din totalul centrelor de consultanta. Sapte dintre acestea sunt în proprietate publica.6%). aceste fiind si judete cu o activitate industriala predominanta. In judetele Covasna.6% si 32. Acelasi proces este par curs si de orasele cu structuri productive monoindustriale în domeniile metalurgiei. 7.6% din populatie fiind ocupata în sectorul ser viciilor si 35% în industr ie. Mures (20. Fagaras. Mai functioneaza. 3 în proprietate privata si unul este în partener iat public-pr ivat. Victoria.75 ha. Suprafata totala a acestor parcuri este de 436.7. ponderea populatiei ocupate în industr ie si servicii este ridicata.3. numarul locur ilor de munca create fiind de peste 250.50%). Balan si zona miniera Apuseni. Copsa Mica. judetul Brasov.67 fiind greenfield. un procent de 38. arata o concentrare a acestora în judetele Brasov (30. respectiv 36. În judetele Brasov si Sibiu. Zlatna. chimiei si industr ie constructoare: Aiud.44%). . 355.Emil Luca Distributia teritoriala a celor 51.4% In prezent.924 IMMuri ale regiunii ( 2004).3%) si o slaba prezenta în judetul Covasna (sub 8%).

Gheor gheni. . Harghita (38.22%.Organizarea Teritoriului Dumbraveni. Reducer ea activitatii industriale a determinat migrarea specialistilor catre alte ramur i de activitate sau în exterior .0. 30. Densitatea medie a drumurilor publice de 29. Transportul La nivelul Regiunii Centr u.8%.3%.5 km/1000 km 2 ) si Mures 2 ( 51. Î ntorsura Buzaului. peste media nationala de 6. detinea un capital însemnat de recunoastere profesionala. Ludus.7. de 10. Migratia populatiei în ultimii ani s -a desfasurat atât înspre alte ramuri de activitate în timp ce în per ioada imediat dupa 1990 a marcat o plecare masiva spre tari ale Europei Occidentale.4%). cea mai mare rata a somajului.7% fiind înregistrata în judetul Brasov. Târnaveni.7. Regiunea Centru se gaseste sub media pe tara (46. Covasna. acestea au urmar i într -o viitoare revigorare a economiei traditionale.5 km de cale fer ata la 1000 km 2 . drumur ile nationale sunt în cea mai mare parte modernizate (93.6 % drumuri modernizate depaseste aceste valori.4. pr in structura sa economica complexa.1 km/1000 km 2 ) iar peste media nationala se plaseaza judetele Brasov ( 61.1. 7. Rata somajului din regiune înregistra in 2004 un nivel procentual de 7. ur mat de Alba cu 10%. Râsnov. Cu o densitate a liniilor de cale fer ata sub media pe tara se situeaza judetele Alba.3%).4. Ocna Mures. Regiunea. în special în domeniul tehnic. Toplita.7. 30.7% este sub media pe tara (33. în special Ger mania.2 km/1000 km 2 ). Infrastructura 7.7 km/1000 km ). dar drumur ile judetene si comunale sunt modernizate doar în proportie de doar 4. doar judetul Alba cu 41. Cu 44.

Utilitati publice Reteaua de distr ibutie a apei potabile. major itatea fiind localizate în zone rurale (53.7 km.2% din lungimea pe tara) era repar tizata în proportie de 64.5 km ( 28.280.2. în lungime totala de 4.Emil Luca 4. în lungime totala de 5571.7.87% (3.95% din totalul lungimii conductelor de gaz din regiunea Centru). 7.4 km (12. În judetul Brasov si Covasna sunt cele mai multe localitati conectate la aceasta retea (ambele cu 12.1% din localitatile din regiunea Centru sunt conectate.407 localitati conectate la reteaua de distr ibutie a gazului. conform datelor din 2000. Singurele judete cu valori super ioare atât mediei regionale cât si celei regionale sunt Brasov si Harghita.272. Lungimea simpla a conductelor de canalizare era la sfârsitul anului 2004 de 2. În Regiunea Centr u sunt conectate la reteaua de canalizare 123 localitati în anul 2004.6% din localitatile judetului). Mediu Managementul apei: • La nivelul Regiunii se constata lipsa în unele orase a statiilor de epurar e a apelor uzate sau existenta unor statii de epurare necorespunzatoare din punctul de vedere al standardelor de calitate.10% din total).7.3. în regiunea Centru se regasesc 598 de localitat i ( 42.4.5% din total) cu o lungime a conductelor de 7.38% din lungimea pe tara) era repartizata în proportie de 58.1 km) în mediul urban. Din totalul de 1. . Din punct de vedere al racordar ii la reteaua de apa potabila s e poate constata ca 24. toate cele 57 de orase din regiune dispunând de retea de canalizare. În Alba si Mures conectarea la infrastructura de canalizare este deficitara. conform datelor din 2004. • Reteaua de distributie a apei.2 km) în mediul urban.4% ( 2946.770 km ( 12.4.382.

si a deseurilor menajere în special.7.4 % din suprafata padur ilor din Regiunea Centru erau afectate de procesul de defoliere (fata de 37. . înregistrându-se o crestere de 18. Conform datelor statistice din anul 2000 doar 7.5 %. 34. 4.9 %. la nivel de tara). Gospodarirea deseur ilor în general. mari suprafete de paduri sunt supuse fenomenului de uscare si însemnate suprafete de ter en montan sunt lipsite de vegetatie. nivelul de înzestrare a localitatilor cu instalatii de alimentare cu apa potabila din reteaua publica este scazut.4. este una din problemele majore de mediu cu care se confrunta autoritatile locale.1 % si Alba 38.3%.93% din total tara). Educatie In regiunea Centr u functioneaza 2. care ocupa mar i suprafete de teren si afecteaza calitatea mediului • Problemele care afecteaza asezar ile umane sunt legate de salubritate si modul de colectare. • Lungimea simpla a conductelor de canalizare era la sfârsitul anului 2001 de 2176 km.568 unitati scolar e (17. Caracterul multietnic al populatiei regiunii ofera oportunitati pentru educatia în limba materna a minor itatilor. Populatia scolara înregistreaza o tendinta de scadere. Prin efectul cumulat al activitatilor antropice. transport si depozitare a deseur ilor menajere. Covasna 41. judetele cele mai afectate f iind Sibiu 49. principalele cauze fiind scaderea populatiei de vârsta scolara si cresterea ratei abandonului scolar.4.8% fata de 1990. Învatamântul superior este bine reprezentat în r egiune activând 15 centre universitare (9 publice si 6 private). • Exista mari cantitati de deseur i stocate în depozitele de deseuri urbane si industriale.3% din reteaua de canalizare se afla în mediul rural.Organizarea Teritoriului • In mediul rural. In anul 2001.

aflându-se în proprietate privata 61. numarul copiilor ai caror parinti lucrau în afara granitelor era de 1. Sanatate În regiune functioneaza 2.38% din total .6. 10. erau 10.47% din policlinici.7. Î ncepând din martie 2005.7.Emil Luca 7. Zone problema În regiunea Centru au fost finantate prin programe guvernamentale zone care erau afectate de restructurarea în domeniul minier care au condus la cresterea somajului si la înr autatirea situatiei socio-economice.48%). din care cele mai multe sunt concentrate în Brasov (14) si Sibiu (10).5. 392 cabinete stomatologice individuale. la sfârsitul anului 2004. 10 centre de sanatate. La sfârsitul lunii septembr ie 2005. 1. În regiune functioneaza 50 de spitale.la nivelul anului 2003).38% din far macii si toate laboratoarele de tehnica dentara si depozitele farmaceutice. Servicii sociale Aceasta regiune are cel mai mare numar al institutiilor de îngrijire r ezidentiala pentru batrâni(5).5. reteaua de unitati sanitare private se mentine cam în aceleasi proportii.371 de copii sunt ocrotiti în institutii de tip familial (62.248 unitati sanitar e în proprietate majoritara de stat (13.649 beneficiau de servicii de asistenta.290 copii cu dizabilitati. dintr e care numai 1. 65 de farmacii. La sfârsitul lui 2004. Fata de anul 2003. 4 policlinici.4.26% din cabinetele stomatologice.7. 89. 90. 7. 7. Aceste programe s-au concentrat în .52%) sau rezidential (37.231. Starea de functionare a acestor unitati nu corespunde standardelor.273 cabinete medicale individuale de familie.4. 28 dispensare. atât cladirile cât si echipamentele fiind uzate moral.

ar mament. metalurgice.6. dispunând atât de resurse naturale cât si de resurse umane. al medicinei precum si în domeniul artei teatrale. universitati din Regiunea Centru este foarte bine dezvoltata. cea din Sibiu pentr u profile umaniste. care cuprindea celelalte judete ale r egiunii. Brasov pentr u profilul tehnic si silvic. bine r eprezentate. Valoare totala a investitiilor (pâna la nivelul anului 2003) s-a ridicat la 1. atât datorita reliefului cât si datorita var ietatii istorice si culturale. respectiv: zona industrial-extractiva a Muntilor Apuseni. Numarul statiuni lor în care se practica sporturi de iarna este de 17. Problemele cu care se confrunta regiunea er au legate de restructurarea industriei miniere. 4 statiuni sunt declarate statiuni de inter es national (Covasna-judetul . îsi desfasoara activitatea si alte doua institute care cerceteaza istoricul regiunii. Poiana Brasov. Paltinis). constructiilor de masini. Î n regiune. Alba si Sibiu. Covasna. În regiunea Centru se aflau doua astfel de zone.668.7. etc.259. care cuprinde judetul Alba. În Regiunea Centru sunt baze importante de tratament.221 locuri de munca.3 mil lei si s-au creat 3. Potentialul turistic al Regiunii Centru este foarte variat. sociale si Reteaua de economice. Având o traditie în industria prelucrarii lemnului. precum si zona de industr ie complexa a Transilvaniei centrale. de asemenea. este explicabila prezenta a trei institute de cercetare care trateaza acest domeniu. si alte doua judete din Regiunea Nord Vest. Pentru a respecta principiul concentrarii fondurilor europene. Profilele de inginerie sunt.Organizarea Teritoriului judetele Harghita. 7. cele din Târgu Mures fiind renumite în domeniul farmaceutic. unele fiind de renume international (Predeal. Potential de dezvoltare Potentialul Regiunii Centru este variat. investitiile realizate din Phare 2003 au fost orientate spre zonele de restr ucturare industriala identificate pr in PND 2002-2005.

Baile Tusnad. Aceste statiuni dispun de exceptionale resurse curative naturale. Zona Covasna. orasele medievale cele mai importante (Sighisoara. promovare insuficienta si oferte nediver sif icate. Baza materiala a Regiunii Centru cuprindea în 2004. Borsec. pive) sau a tehnicilor utilizate în prelucrarea lemnului (Cele mai importante zone etnografice sunt în Muntii Apuseni.judetul Harghita. Zona Odorhei.45% din total). În ceea ce priveste zona istorica. edificii religioase). Valea Viilor . A început sa se dezvolte agroturismul. Biertan. Bunesti. Valea Sebesului. Lacu Rosu si Praid din judetul Harghita. porti. Harghita. iar unele dintr e ele fac parte din patr imoniul inter national UNESCO. Pr ejmer. Medias. Paltinis.Emil Luca Covasna. Darjiu). mater ialele folosite. iar alte 11 sunt considerate de interes local ( Balvanyos. Brasov. Tara Barsei). Baile Homorod.judetul Covasna. servicii necorespunzatoare. instalatii tehnice (mori. Viscr i. orasele medievale si bisericile fortificate sunt foarte bine conservate (20 cetatile sasesti. Reteaua unitatilor de pr imire turistica este neuniform raspândita. dar de o infrastructura învechita. Saschiz. 914 unitati de cazare (23. dintre care unele. datorita izolarii si în consecinta slabei infrastructuri. au pastrat înca vie cultura traditionala cu arhitectura si tehnica populara (constructiile de case. Zona Podisul Tarnavelor. Zona Secuimii.Bai. Fagaras si Târgu Secuiesc). Izvorul Muresului. Pârâul Rece si Timisu de Sus din judetul Brasov). Zona Marginimii Sibiului. Predeal . beneficiind de potentialul reprezentat de gospodariile populatiei din mediul rural (sunt omologate de ANT 237 pensiuni agroturistice).judetul Brasov. si un numar de locuri de cazare de 34. Un inter es aparte pentru turismul cultural îl reprezinta satele din Regiune.43% din totalul capacitatii din tara). Sibiu. concentrarea cea mai .judetul Sibiu. biserici fortificate (aflate pe lista UNESCO): Calnic.judetul Sibiu. Zona Casinului.365 (12. Zona Oltului Superior. Bazna. Tara Fagarasului. Sovata – judetul Mures).

037 locuitori reprezinta numai 13% din totalul regional.74% din totalul national).5% al Judetului Ilfov.5% reprezinta teritor iul administr ativ al Municipiului Bucuresti si 87. populatia sa fiind de 1. Suprapunându-se în întregime unor subunitati ale Câmpiei Române.927. peste 16% din populatia urbana a tar ii.821 km 2 . Suprafata totala a Regiunii Bucuresti-Ilfov este de 1. Cele doua entitati care alcatuiesc r egiunea sunt totodata si cele mai mici unitati teritorial administrative ale României din punct de veder e al întinderii.15% din totalul pe regiune si 11. în care .capitala României . în partea centrala a Câmpiei Române. de 2.7%) si Sibiu ( 114 – 12. Regiunea de Dezvoltare Bucuresti-Ilfov 7. Municipiul Bucuresti este cea mai mare aglomerare urbana din România. din care 12. Caracteristici demo-geografice Regiunea Bucuresti-Ilfov.207.si judetul Ilfov.100 locuitori/km 2 . respectiv circa 9% din populatia totala a României si având o densitate de aproximativ 8. urmat la mare distanta de judetul Harghita (180 – 19. este distr ibuita invers proportional cu dimensiunea celor doua entitati administrative. este situata în sudul tarii. 47.05% din totalul pe tara al unitatilor turistice).Organizarea Teritoriului mare înregistrându-se în judetul Brasov (431 unitati. 7.596 locuitori în anul 2004. Populatia judetului Ilfov de 280.8. regiunea are un cadr u natural relativ monoton.1.47%). Populatia regiunii. la polul opus se situeaza judetul Alba cu doar 29 unitati (3.8. acesta fiind situat în categoria judetelor mici ale tar ii cu o densitate de aproximativ 175 locuitori/km2 .559 locuitori reprezentând circa 87% populatia regiunii.17% din totalul pe Regiune si 0. constituita din municipiul Bucuresti .

media nationala fiind de 6. de la 52. rata de ocupare a fortei de munca a fost în anul 2004 de 50. Dintre cele 5 orase doar unul singur avea rang de municipiu (Bucuresti). numeroase lacuri naturale si artificiale. rata de ocupare a fortei de munca feminine a fost de 44.0% în 2004.927. astfel încât. capitala tarii.000).8.3% ) si posibilitatea de a gasi un loc de munca este reala. Cererea de forta de munca calificata a fost mai mare pentru regiunea Bucuresti-Ilfov. Existenta oportunitatilor face însa ca numarul real al populatiei care locuieste în regiune sa f ie mai ridicat decât cel înregistr at oficial.000) si Otopeni (cir ca 10.2.5%) .4%). urmat de Buftea (circa 20. corelat cu oportunitatile oferite de capitala – nivelul de viata citadin. . 35 de comune si 100 sate.0%.0% (media nationala a fost 50. Pentru perioada 1999-2004 evolutia ratei de ocupare în Regiunea Bucuresti-Ilfov a suferit o scadere. valoare apropiata de media nationala de 21. iar cel al tinerilor (sub 25 de ani) are o pondere ridicata – 21.8% în 1999 la 50.Ilfov era constituita în anul 2004 din 5 orase.2%. Majoritatea somer ilor înr egistrati se caracter izeaza prin nivele scazute de educatie.Emil Luca predomina vaile cr eate de apele curgatoare ce traverseaza regiunea. Pe sexe. Rata somajului în anul 2004 este scazuta ( 2.0% (media nationala – 44. iar munca la negru (în special în sectorul tertiar) este raspândita. Reteaua de localitati a regiunii Bucuresti. ceea ce înseamna ca Regiunea Bucuresti-I lfov se confrunta cu o cerere de forta de munca calificata. Somajul de lunga dur ata este foarte intens. cât si prestigiul – populatia ocupata (în care pr edomina populatia capitalei) ar e un nivel mai ridicat de instruire si calificare.8%. Ca numar de locuitor i se detaseaza Bucurestiul. Forta de munca si migratia În Regiunea Bucur esti-Ilfov.559 locuitori. cu 1. 7.

iar închiderea accelerata a multor într eprinderi ineficiente a accentuat diminuarea fortei de munca din industr ie si migrarea ei catre sectorul tertiar. . astfel încât regiunea se distanteaza ca nivel de dezvoltare de celelalte regiuni. Economia regionala Economia Regiunii este dominata în cea mai mare parte de functiile capitalei.8. populatia activa a regiunii fiind legata de unitatile care îsi desfasoara activitatea aici.1% în 1995 la 63. Aceasta se aliniaza tendintei care afecteaza toate economiile tranzitie.000 unitati. Ponder ea populatiei ocupate în servicii a crescut de la 53. începând cu 2001 balanta sporului migratoriu a devenit pozitiva pentru capitala. administratie – gospodarie comunala.1% în judetul Ilfov si 2. în car e sunt prezente toate ramurile industriale. Declinul industrial treptat de dupa '90 a dus la pierderea a numeroase locuri de munca.4% în anul 2004. un nivel super ior al PIB-ului si o structura sociala si profesionala de un standard mai ridicat.Organizarea Teritoriului Pe cele doua unitati administrative componente rata somajului are valori de 4.3. Una dintre cele mai izbitoare trasaturi ale cresterii economice din România în ultimii ani a fost cresterea importantei dezvoltarii Regiunii Bucuresti-Ilfov si în special a Municipiului Bucur esti. distributie. având o medie anuala de aproximativ 5. Comertul. constructii au avut o evolutie r apida. Regiunea Bucuresti-I lfov reprezinta cea mai mare aglomer are industriala a României. Prezenta capitalei confera Regiunii o forta si o dinamica economica superioar e celorlalte regiuni. activitatile de depozitare. în ciuda pozitiei geografice nefavorabile. dar în România este mult mai evidenta dator ita de dimensiunilor mari ale tarii atât ca populatie cât si ca teritoriu. 7. În ceea ce pr iveste migratia interna.6% în Municipiul Bucuresti.

în anul 2004 existând 22.2% populatie ocupata în 2004). Sectorul serviciilor este bine dezvoltat. un numar important de angajati. densitatea IMM-urilor (numarul de IMM. Având în vedere functia de capitala pe care o îndeplineste Bucurestiul. de asemenea. a fortei de munca calificate si a sistemului de comunicatii mai dezvoltat decât în alte regiuni ale tarii. transportul si depozitarea.6 euro/persoana angajata fata de media nationala de 4663.Emil Luca Cu o crestere sustinuta în ultimii sase ani (1998-2003). Mediul economic al regiunii este deosebit de atractiv dator ita structurii institutionale existente. evidentiaza faptul ca Regiunea BucurestiIlfov prezinta cel mai înalt nivel între celelalte regiuni ale tar ii (9002. serviciile catre întreprinderi ( inclusive software) si comertul. turismul si serviciile culturale. PIB-ul pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov (4.7 euro/locuitor în anul 2003) a fost de aproximativ doua ori mai mare decât media la nivel national (2. cu 31. calculata ca r aport între valoarea adaugata bruta regionala (VABR) si populatia ocupata civila.5%). educatia si cercetarea.uri/1000 de locuitori) înregistreaza în Regiunea Bucuresti-I lfov cea mai mare valoare din tara.6% din totalul investitiilor straine directe. Potentialul si structurile economice sunt diferentiate între judet si municipiu: agr icultura are o prezenta dominanta în economia judetului Ilfov (32. Cu 8.9% mai mult decât în anul 1998. ceea ce reprezinta 56. administratia publica concentreaza. pe locul secund fiind Regiunea SudEst cu doar 11. Regiunea Bucuresti-Ilfov se detaseaza clar fata de celelalte regiuni ale tarii. . cu precadere în ceea ce pr iveste telecomunicatiile.5 euro/locuitor).0 euro/persoana angajata). intermedierile financiare.3% din totalul IMMur ilor la nivel national.4%) si industrie (32.696.420.426 milioane de euro investitii straine directe atrase pâna în anul 2004. În consecinta si productivitatea muncii.0% din totalul investitiilor straine directe la nivel national. iar economia capitalei este caracterizata de dezvoltar ea sectoarelor de servicii (66. De asemenea.

mai 2 ) decât în Bucuresti ridicata în judetul Ilfov (49. Pentru Municipiul Bucuresti procentul de strazi orasenesti nemodernizate (53.9% în anul 2003) este foarte mare pentru o capitala europeana si afecteaza desfasurar ea în bune conditii a traficului rutier . Transport Regiunea Bucuresti-Ilfov.4.9km/km.8km/km ).1. 7. TIC) sunt probleme majore cu care se confrunta marea majoritatea infrastructurilor de spr ijinire a afacer ilor. 2 în Regiunea Densitatea drumur ilor publice/100 km 2 Bucuresti-I lfov atingea în anul 2004 valoar ea de 47. (Date la nivelul anului 2002).Ilfov sunt conectate la internet. Infrastructura 7. cel mai important nod de transport rutier.1% din computerele întreprinder ilor sunt conectate la internet. existând însa un numar mar e de drumuri publice nemodernizate în regiune (52.07 ha.6 computere la 100 de angajati.2% în Municipiul Bucuresti). acoperind o suprafata de 33.8. existând 13. Dupa forma de proprietate ambele parcuri industriale sunt private. fiind situata pe cele doua cor idoare multi.modale europene: coridorul IV (Nadlac-Constanta) si coridorul I X (GiurgiuAlbita) planificate a fi construite în perioada imediat urmatoare. precum si în proximitatea Dunarii (coridorul VII).8% în Ilfov si 2. se caracter izeaza printr -un înalt grad de accesibilitate. lipsa dotarilor infrastructurale (utilitati. Doar 12. prin municipiul Bucuresti. Accesul dificil la finantare.Ilfov erau active 2 parcuri industriale din totalul celor 36 înregistrate la nivel national. Accesul întreprinder ilor la societatea informationala este înca scazut. 60.4km/km 2 ( 37.4.8. .2% din întrepr inderile din Regiunea Bucuresti. constructii.Organizarea Teritoriului În anul 2004 în Regiunea Bucuresti.feroviar-aer ian national si international al tarii.

înseamna de peste 4 ori media nationala (46. • Reteaua de canalizare ar e o vechime foarte mare si ca prezintaatare portiuni cu grad avansat de uzura. retelele de canalizare publica a regiunii însumau. ceea ce înseamna de 14 ori media nationala.179 km (98 km in judetul I lfov la care erau conectate orasele Buftea si Otopeni. . la 31 decembrie 2000.5 km/1000 km 2 pentru municipiul Bucuresti. fapt care duce la depuneri si la blocaje. Infrastructura de distributie a apei potabile în regiunea Bucuresti .Ilfov însuma la sfârsitul anului 2000 era de 2. sistemul de canalizare din municipiul Bucuresti prezinta urmatoarele disfunctionalitati: • Canalizarea a fost pr oiectata ca sistem unitar. 1.4 km/1000 km ).5 km/1000 ce km Aceasta cifra se r idica la 676.000 km2 de teritoriu (188. aceste asezar i sunt conectate si la retele de canalizare (astfel. în cazul ploilor abundente capacitatea hidr aulica a sistemului este depasita.Emil Luca Regiunea Bucuresti-I lfov prezinta cea mai mare densitate de 2 cai ferate la 1. • Lipseste epurarea iar unele canale au o panta mica.2. 7. din care 122 de km în Judetul Ilfov). precum si 19 alte localitati).8. 873 km de conducta. toate apele f iind evacuate printr-o singura r etea. De asemenea. Accesibilitatea aeriana si multi-modala este asigurata de doua aeroporturi internationale: ”Henri Coanda” ( Otopeni) cel mai mare aeroport international din România (aproape 83% din transpor tul total aer ian de pasager i din România) si ”Aurel Vlaicu” (Baneasa). Mediu Din punct de vedere al protectiei mediului.4. municipiul Bucuresti fiind punctul de plecare al celor opt magistrale feroviare ce fac legatura cu celelalte regiuni ale tarii. • Nivelul din canale este permanent ridicat iar uneori. ceea 2 ).

Aceasta situatie nu se va schimba decât odata cu punerea în functiune a statiei de epurare amplasata în comuna Glina. Padurile din regiunea Bucuresti . I n municipiul Bucuresti exista doar 3.712 ha terenuri cu vegetatie forestiera. respectiv râul Dâmbovita este compromis aproape pe toata lungimea de la Bucuresti pana la varsarea în Dunare. Educatie Regiunea Bucuresti-Ilfov reprezinta cel mai impor tant centr u educational din România. In judetul Ilfov problemele padurilor sunt asemanatoare cu cele situate în Bucuresti. In urma unei analize a suprafetelor spatiilor verzi.583 ha. În 2004 dispunea de 263 gradinite. 15% din totalul suprafetei împadurite din regiune. Totusi. realizate în intervalul de timp 1989-2001. a rezultat ca acestea s-au redus cu 49% iar nivelul vegetatiei s.Organizarea Teritoriului • Exista zone lipsite de canalizare (20% din suprafata strazilor si 9% din suprafata zonei de locuit) Dator ita neepurarii apelor uzate singurul emisar al acestor ape. neavând apa curenta si canalizare.3.a r edus cu 51%.Ilfov ocupa o suprafata de 25.550 . Prin cele 41 institutii de învatamânt superior Regiunea Bucuresti-I lfov are cel mai dezvoltat mediu universitar din România si concentreaza cel mai mare numar de studenti înr egistrati în sistemul de învatamânt superior dintre regiunile României: 190.4. 381 unitati scolare din învatamântul preuniversitar si 41 institutii de învatamânt superior. având o ponder e de 14% în raport cu suprafata totala a regiunii de 182. taierile ilegale practicate de cetateni. dar mai inter vine un tip de agresiune si anume.8. ceea ce repr ezinta aprox. 7.017 ha. un numar însemnat din unitatile scolar e si prescolare de la per iferie si judetul Ilfov nu îndeplinesc conditiile pentru acordarea autor izatiei de functionare.

Accesul redus al populatiei rurale si a grupurilor dezavantajate la educatie.463 persoane) si 17. 5.8. Sanatate În ultimii ani scaderea activitatilor sanitare a fost evidenta.785. Infrastructura sanitara a Regiunii Bucuresti-I lfov se af la în mare parte într -o stare de degradare avansata si cu o lipsa acuta de echipamente moderne generate de resursele financiare insuficiente alocate sistemului de sanatate.4. în particular.5. din cele 29 de spitale analizate 29% dintre ele aveau o vechime mai mare de 100 de ani si 65% mai mult de 50 de ani.225 medici (1 medic la 268 persoane). înregistr ând regrese atât din punct de vedere al cheltuielilor alocate cât si al calitatii serviciilor furnizate. 7. Servicii sociale Una dintre cele mai importante probleme este cea privind facilitatile de îngrijire ale copiilor atunci când parintii sunt la servici. asistenta medicala era asigurata de 8. în general si la studii super ioare.4.Emil Luca dintr-un total de 620. Numarul nou-nascutilor este mare. Î n anul 2003. 7. dotarea insuficienta a institutiilor de învatamânt superior si scoli TVET constituie înca puncte slabe ale sistemului de educatie din Regiunea Bucuresti-Ilfov. reprezentând 30.193 per sonal mediu sanitar.8. dar numarul centrelor de îngrijir e zilnica sau al creselor este limitat.4. iar cele private sunt foarte costisitoare. Numarul si gradul de satisfacere a populatiei cu personal sanitar a fost în scader e în ultimii ani. Potrivit datelor furnizate de Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti. 637 stomatologi ( 1 stomatolog la 3.583 de copii sunt ocrotiti în institutii de tip familial .7% din numarul total al studentilor.

8. Scaderea considerabila a suprafetei spatiilor verzi în Bucuresti (s-a estimat ca suprafata spatiilor verzi s. încalzire si în general în toate tipur ile de servicii urbane. Numarul mare de strazi orasenesti nemodernizate (în Bucuresti – 53. 7. multe instalatii fiind însa uzate si în stare precara de functionar e. În ceea ce priveste dotarea oraselor cu utilitati publice. Infrastructura urbana Concentrarea populatiei în cartierele perifer ice. asupra calitatii vietii în . dintre care 846 beneficiau de servicii de asistenta sociala. extinderea zonei rezidentiale prin constructii monofamiliale (vile) fac sa se manifeste tot mai acut insuficienta si lipsa investitiilor în moder nizarea retelei de tr ansport. la nivelul celor trei orase ale Regiunii Bucuresti-Ilfov era de 1. canalizare.6.4.9%). gaze naturale si apa potabila. a înlocuir ii si moder nizar ii instalatiilor de utilitati publice sunt extrem de grave. iar lipsa unei conceptii unitare în aceasta directie face ca perspectiva transformarii regiunii metropolitane într -o entitate functionala si eficienta sa devina tot mai periclitata. procent ce situeaza regiunea pe ultimul loc în tara. lungimea strazilor orasenesti.a înjumatatit în ultimii cinci ani. În anul 2003. precum si cresterea neîntrerupta a numarului de masini înregistrate (387 masini/1000 locuitori) în Bucuresti determina aglomerarea traficului în zona urbana cu consecinte nedorite asupra calitatii vietii ur bane.953 km. dintre acestea fiind modernizate numai 925 km. erau 5. La sfârsitul anului 2004.650 de copii cu disabilitati. consecinta a extinder ii constructiilor necontrolate) se repercuteaza.39%). la care se adauga nefinalizarea soselei de centura.Organizarea Teritoriului (49. Problemele r eabilitarii retelei str adale. a retelelor de alimentare cu apa.3% din total. ceea ce reprezinta 47. în anul 2003 toate cele trei or ase erau conectate la retelele de energie termica.61%) sau rezidential (50. de asemenea.

tramvaie (21%). în timp ce constructiile. a fortei economice si a concentrarii activitatilor umane.Emil Luca oras.5 m2 /locuitor. . 7.4 ori în ultimii patru ani reprezinta o alta pr oblema acuta a regiunii. a echipar ii fizice si institutionale. autobuzele si tramvaiele transportând cel mai mare numar de pasager i. Structura economica a regiunii reflecta. Cresterea cantitatii de deseur i menajer e de aproximativ 3.8. de asemenea.5. Puterea de polarizare a capitalei iradiaza mult dincolo de granitele administrative ale sale. Densitatea mar e a populatiei si concentrarea serviciilor si activitatilor economice fac din Municipiul Bucur esti cea mai mare piata din România. precum si una dintre cele mai mari din Sud-Est-ul Europei.8%). metrou (22. Problema transportului de pasageri o constituie calitatea scazuta a mijloacelor de transport si dificultatea de asigurare a transportului per iurban pe întreaga arie necesara. fata de recomandar ile UE de circa 12m 2 /locuitor. Nerezolvarea sau rezolvarea lipsita de perspectiva poate crea mar i disfunctionalitati zonei metropolitane în perspectiva. El asigura mobilitatea foar te ridicata a fortei de munca partial din zona metropolitana. Supr afata spatiilor verzi este în prezent de aproximativ 2. Potential de dezvoltare Prezenta capitalei tarii în centrul Regiunii este coplesitoare datorita marimii populatiei. în cautarea unui loc de munca genereaza o crestere supradimensionata a utilizarii neplatite a serviciilor si a facilitatilor comunale. functiile de servicii ale capitalei tarii.8% din numarul total al mijloacelor de transport). Afluxul de populatie catre Bucuresti. Transportul public de pasageri are o retea extinsa si complexa r ealizându-se cu autobuze (44. troleibuze (11. cu precadere pentr u Municipiul Bucuresti.4%).

educatia. Înlaturarea sau diminuarea unor astfel de dezechilibre va conduce la o îmbunatatire a calitatii vietii populatiei. cercetarea si sectorul TIC sunt cele mai importante sectoare ale r egiunii contribuind la cresterea competitivitatii si potentialului de dezvoltar e. Dezvoltarea economica si sociala din ultimii ani a capitalei a condus la o nevoie acuta de spatii pentru amplasarea de noi cartiere rezidentiale. în cea mai mare parte) în planul structurii demografice. care au condus la dezvoltarea legatur ilor economice si demografice între Bucuresti si localitatilor din jur aflate în zona sa de influenta. reprezentat de capacitatea de atractie exercitata de centrul ur ban Bucuresti. sociale si ter itoriale. activitati comerciale. la care se adauga valorile culturale si de mediu ale zonelor . Constituirea prin lege a zonei metropolitane . cercetarii. prelucrarea deseur ilor si implementarea unor proiecte investitionale. etc. astfel încât granitele geogr afice si administrative ale orasului au devenit necorespunzatoare. alimentarea cu apa. Identificarea unor proiecte comune de dezvoltare si cooperare a asezarilor din cadrul zonei. etc. Regiunea Bucuresti-Ilfov detine un potential turistic specif ic.Organizarea Teritoriului transportul. dotarea infrastructurala. sociale si economice.zona care exista de facto. raspunde unor necesitati sau oportunitati determinate de evolutiile istorice. folosind resursele umane calificate si bine pregatite. inovar ii si afacerilor pentru îmbunatatirea inovarii în activitatile economice. în ceea ce priveste transportul în comun. ca si crearea de noi forme de organizare institutionala si de administratie va întari capacitatea acestor a de a face fata concurentei. Cele mai importante actiuni ar putea fi cele legate de transportul în comun. Oportunitatile cheie sunt oferite de posibilitatea integrar ii educatiei. Dezvoltarea zonei metropolitane va facilita amenajarea integrata a teritoriului la nivel regional astfel încât prin aceasta sa se diminueze dezechilibrele dintre capitala Bucuresti si aria limitrofa (rurala. economice.

În ceea ce pr iveste numarul de înnoptari si sosir i. situate pe teritoriul judetului I lfov. r espectiv 34. fiind pr intre putinele regiuni care a înregistrat crestere în aceasta perioada.55%.467 locur i de cazare. Capacitatea de cazare a Regiunii Bucuresti-I lfov era în anul 2004 de 11. pe aceeasi per ioada. ceea ce reprezenta 4% din total tara. .Emil Luca adiacente capitalei.6%. Ea a crescut din 1993 cu 25.6%. acestea au scazut dramatic cu valori de 47.

statul de drept.E. Fonduri destinate statelor aflate în perioada de preaderare la U. candidate la aderarea la UE. Rolul programului Phare a evoluat. devenind principalul instrument de asistentã financiarã si tehnicã oferit de UE pentru restructurarea economiilor acestor tãri si crearea infrastructurii necesare aderãrii la Uniunea Europeanã. respectarea dreptur ilor omului si pr otectia minor itatilor.1. pe masura ritmului reformelor din tarile central si est europene. spr ijinul concentrându-se asupra prior itatilor pentru îndeplinir ea cr iteriilor de aderare de la Copenhaga. 8. având ca destinatie Polonia si Ungaria.1. Statelor aflate în curs de aderare la structurile Uniunii Europene le-au fost destinate importante fonduri f inanciare. în pr incipal prin intermediul programelor PHARE.Aide á Restructuration Economique) a fost un program lansat de Comunitatea Europeanã în 1990. capacitatea de asumar e a obligatiilor de stat membru al Uniunii Europene. .1. FONDURI DESTINATE AGRICOLE COMUNE POLITICII FINANTARII 8. ISPA si SAPARD. Programul PHARE PHARE (Pologne et Hongr ie .Organizarea Teritoriului VIII. U lter ior el s-a extins si la celelalte state din Europa Centralã si de Est. Obiectivul general al pr ogramului Phare a fost de a ajuta statele candidate. si anume: stabilitatea institutiilor care garanteaza democratia. existent unei economii de piata functionale si capacitatea de a face fata presiunii concurentiale si fortelor pietei din Uniunea Europeana.

3. pentru masuri de sprijinire a agr icultur ii si dezvoltarii rurale. Programul SAPARD SAPARD .1. o Dezvoltarea si îmbunãtãtirea infrstructurii rurale. îmbunatatirea infr astructurilor pentr u agricultura si dezvoltare rurala. Obiectivul sãu l. 8.a constituit dezvoltarea infrastr ucturii de transporturi si protectia mediului în tãrile candidate la aderar e. Programul ISPA I SPA (Instrument Structural de Pre-Aderare) a fost un pr ogram intrat în vigoare începând cu anul 2000. vizau: îmbunatatirea competitivitatii în pr elucr area produselor agricole si piscicole. Obiectivul prior itar al Programului SAPARD a fost acela de a crea cadrul necesar implementarii unei agr iculturi per formante si dezvoltarii durabile a zonelor rur ale în tarile candidate. Cele 11 masur i de interventie în spatiul rural cupr inse în Program. .Special Accession Programme FOR Agriculture and Rural Development .2006. dezvoltarea economiei rurale si dezvoltarea r esurselor umane.Emil Luca Circa 30% din sprijinul Phare s-a alocat pentru constructie institutionala.reprezinta instrumentul financiar de aderare pus la dispozitia tarilor candidate de catre Uniunea Europeana în perioada 2000 . România a identificat patru mãsur i prior itare car e au fost finantate în cadrul acestui program: o Î mbunãtãtirea activitãtilor de pr elucrare si comercializare a produselor agricole si pescãresti.1. grupate în patru mar i obiective. 8.2. Programul a urmar it adaptarea pr ogresiva a mecanismelor de piata la principiile ce guverneaza Politica Agricola Comuna.

FEDER). care urmar este reducerea decalajului dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni. creata în 1962 ( împartirea în sectiuni "orientare" si "garantare" dateaza din 1964). înfiintat în 1975. o Dezvoltarea resurselor umane (Imbunãtãtirea activitãtii de instruire profesionale. Fondur ile structurale si Fondul de coeziune sunt parte a politicii structurale comunitare.Organizarea Teritoriului o Dezvoltarea economiei rurale (investitii în companiile cu pr ofil agr icol.2. Sectiunea Orientare.FSE).E. campanii de infor mare si publicitate). o Fondul European pentru Orientare si Garantare Agricola ( Guidance Section of the European Agr icultural Guidance and Guarantee fund . Silvicultura). Asistenta tehnicã. Diversificare economicã. o I nstr umentul Financiar pentru Orientarea Pescuitului ( Financial Instrument for Fisheries Guidance .FEOGA). creat în 1993. pr ecum si dintre cele ale statelor membre ale Uniunii Europene s i promovarea. o Fondul European de Dezvoltare Regionala (European Regional Development Fund . a carui înfiintare a fost prevazuta prin Tratatul de la Roma. inclusiv studii menite sã sprijine pregãtirea si monitorizarea programului. în acest mod. 8. Uniunea Europeana dispune de patr u instrumente financiare: o Fondul Social European (European Social Fund . Fonduri structurale în U. Pentru regiuni. a coeziunii economice si sociale.IFOP). .

procesare si marketing al produselor agricole si forestiere si dezvoltar ii potentialului local în zonele rur ale. asistenta pentru structuri si sisteme: îmbunatatir ea sistemelor de educatie si instruire. Masuri eligibile: asistenta pentru persoane: instruire educationala si vocationala. finanteaza masur i de dezvoltare rurala si ajutoare pentru fermieri. Sectiunea de Garantare a acestui fond ( EAGGF – Guarantee) sustine dezvoltar ea rur ala în cadrul Politicii Agricole Comune în alte zone ale Uniunii. prin cresterea mobilitatii lor si prin facilitar ea adaptarii la schimbarile industr iale. în special în regiuni cu întârzieri în dezvoltare. dezvoltarea de sisteme care sa anticipeze nevoile de calificare. de asemenea înfiintat în 1958. ajutor pentru angajare. FSE are ca sar cina îmbunatatirea oportunitatilor de angajare pentru somer i si muncitori în Piata Unica. I n scopul de a întari coeziunea economica si sociala si de a contr ibui la implementarea “Strategiei europene privind ocuparea fortei de munca”. Fondul Social European Fondul Social European (European Social Fund .FSE) a fost înfiintat în 1958. modernizarea serviciilor de angajare a fortei de munca.FEOGA – Guidance).2. în par ticular prin instruir e vocationala si reinstruire. Este destinat îmbunatatirii eficientei structurilor de productie.1. . informare asupr a unor noi surse de locur i de munca. educatie superioara în stiinta si cercetare.2. 8. precum si prin sistemele de recrutare.2. Fondul European de Garantare si Orientare pentru Agricultura Fondul European de Garantare si Orientare pentru Agricultura (Guidance Section of the European Agr icultural Guidance and Guarantee fund .Emil Luca 8.

prin îmbunatatirea eficientei structurilor de productie. inclusiv regiunile industriale in declin. masuri pentru adaptarea si dezvoltarea zonelor rurale. etc. contribuie la dezvoltarea rurala în cadrul Politicii Agricole Comune în zonele cu dificultati structurale. pr oiecte locale de dezvoltare. Fondul European pentru Dezvoltare Regionala Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (European Regional Development Fund . Masuri eligibile: investitii productive care permit crearea sau mentinerea de locuri de munca permanente. in principal. procesarea si marketingul produselor agr icole.3. .2. promovarea dezvoltar ii si ajustarii structur ale a regiunilor a caror dezvoltare este ramasa in ur ma si sustinerea reconversiei economice. sprijin pentru scheme de pensionare anticipata. Poate f inanta proiecte de infrastructura. ajutoare pentru I MMuri. zonele urbane in dificultate. alocatii compensatorii pentru zone dezavantajate.a fost înfiintat in 1975 si a devenit pr incipalul instrument al politicii regionale a Comunitatii. precum si dezvoltarea potentialului local în zonele rurale. investitii ITC. care nu este de tip structural.Organizarea Teritoriului Sectiunea „Orientare” contribuie la sprijinirea regiunilor mai putin dezvoltate. Masuri eligibile: investitii în holdinguri agr icole. dezvoltari indigene: dezvoltare locala si a IMM -urilor . Sectiunea „Garantii” a acestui fond.FEDER) . masur i de agro. Obiectivele FEDER sunt. cu diferite scopuri în functie de Obiectivul de interventie. precum si zonele dependente de pescuit sau de servicii.mediu. spr ijin de început pentru tiner i fer mieri. zonele aflate in criza. dezvoltarea si promovarea padurilor. 8. instruire pr ofesionala. procesarea si marketingul produselor agr icole si forestiere. investitii care creeaza locuri de munca. investitii in infrastructura. redezvoltarea si dezvoltarea zonelor cu probleme structurale.

In afara de finantarea înnoir ii flotei si investitiilor industriale. 8. Clasificarea faciliteaza de asemenea urmarirea activitatilor si monitorizarea. procesarea si marketingul produselor de peste. înfiintat în 1993.3. Domenii de interventie a fondurilor structurale Lista categoriilor de domenii de interventie ale Fondur ilor Structurale se bazeaza pe Articolul 36 al Regulamentului nr. dependente puternic de pescuit. promovarea dezvoltarii întreprinderilor viabile economic în sectorul de pescuit. oferind o baza solida pentru fundamentarea evaluarilor. Fondul sustine actiuni având ca scop atingerea unui echilibru sustinut între resurse si exploatare. Masuri eligibile : ajustar i ale efortului în sectorul pescuitului. contr ibuie la adaptar ea si modernizarea industriei pescuitului prin îndepar tarea capacitatilor în sur plus si orientarea industriei catre sustinerea unei dezvoltari integrate a regiunilor de coasta.IFOP).2. revitalizarea industr iilor care depind de pescuit si acvacultura.4. îmbunatatirea aprovizionarii pietei si cresterea valorii adaugate la produsele din peste si acvacultura prin pr ocesare. fondul finanteaza masurile având ca scop cautarea de noi piete si de sectoare alternative de activitate. protectia zonelor maritime. .1260/1999 al Consiliului UE si are menirea sa ajute serviciile Comisiei Europene în sarcinile de raportare asupra activitatilor finantate din Fondurile Structurale. facilitati în porturile de pescuit.Emil Luca 8. moder nizarea flotei. dezvoltarea de ferme de pescuit. Instrument Financiar pentru Orientarea Pescuitului Inst rument Financiar pentru Orientarea Pescuitului ( Financial Instrument for Fisheries Guidance . promovarea produselor.

daca doresc. 2000-2006. Statele Membre pot folosi clasificarea cea mai potrivita pentr u situatia lor nationala si regionala. pe clasificarea Comisiei. Lista ce urmeaza a fost dezvoltata din cele 14 categorii de baza folosite de statele membre aflate. clasificare ce poate fi bazata. procesarii si marketingului produselor forestiere 123 Promovarea unor noi modalitati de folosire si marketing al produselor forestiere 124 Înfiintarea de asociatii ale proprietarilor de paduri 125 Refacerea potentialului de productie forestiera pierdut în urma dezastrelor naturale si focului si introducerea unor instrumente preventive adecvate 126 Împadurirea terenurilor neagricole 127 Îmbunatatirea/pastrarea stabilitatii ecologice a padurilor cu rol de protectie 128 Formare profesionala 13 1301 1302 1303 1304 Promovarea adaptarii si dezvoltarii zonelor rurale Îmbunatatiri funciare Reparcelare Înfiintarea serviciilor de ajutor si management al fermelor Marketing al produselor agricole de calitate . sub Obiectivul 1 în cadrul exercitiului de aditionalitate din perioada de programare actuala la nivelul UE. Fonduri Structurale: Domenii de interventie pe categorii si sub-categorii: Sectorul Productiv 11 111 112 113 114 Agricultura Investitii în loturile agricole Initierea activitatii tinerilor fermieri Formare profesionala Îmbunatatirea procesarii si marketing-ului produselor agricole 12 Silvicultura 121 Investitii în paduri 122 Îmbunatatirea recoltarii/taierii. ca si România.Organizarea Teritoriului În elaborarea masurilor în cadrul programelor finantate prin Fonduri Structurale.

achizitie de tehnologii) 154 Servicii pentru factorii interesati/implicati (de sanatate si de siguranta. export si gestionarea problemelor mediului. precum si cu îmbunatatirea conditiilor de viata ale animalelor 1313 Refacerea potentialului de productie agricola pierdut în urma dezastrelor naturale si introducerea unor instrumente preventive adecvate 1314 Inginerie financiara 14 Pescuitul Restructurarea activitatii de pescuit 141 142 Înnoirea si modernizarea flotei de pescuit 143 Procesarea. pescuit pe coasta la scara redusa) 15 Sprijinirea marilor afaceri 151 Investitii în capital fizic (utilaje si echipamente. padurilor si peisajului. marketingul si promovarea produselor piscicole 144 Acvacultura 145 Echiparea porturilor pescaresti si protejarea zonelor marine de coasta 146 Masuri socio-economice (inclusiv ajutoare pentru oprire temporara si compensatii pentru restrictii tehnice) 147 Actiuni ale pescarilor de profesie (inclusiv formare profesionala. asigurarea îngrijirii persoanelor dependente) 155 Inginerie financiara 16 Sprijinirea sectorului IMM si mestesugaresc . pentru asigurarea de activitati multiple sau de venituri alternative 1308 Gospodarirea resurselor de apa pentru agricultura 1309 Dezvoltarea si îmbunatatirea infrastructurii asociate dezvoltarii agriculturii 1310 Încurajarea activitatilor turistice 1311 Încurajarea activitatilor mestesugaresti 1312 Conservarea mediului înconjurator asociata cu conservarea terenurilor. co-finantare a ajutoarelor de stat) 152 Tehnologii nepoluante si neagresive.Emil Luca 1305 Servicii de baza pentru economia si populatia rurala 1306 Renovarea si dezvoltarea satelor si protectia si conservarea mostenirii rurale 1307 Diversificarea activitatilor agricole si a celor apropiate de agricultura. tehnologii curate si economice din domeniul energiei 153 Servicii de consultanta în afaceri (inclusiv internationalizare.

activitati culturale) 167 Formare profesionala 17 Turism Investitii fizice (centre de informare. promovare. târguri) 165 Inginerie financiara 166 Servicii în sprijinul economiei sociale (asigurarea îngrijirii persoanelor dependente. informare si comunicare (persoane si firme) 25 Actiuni pe piata muncii în avantajul femeilor . marketing. activitati antreprenoriale. crearea de retele de comunicare/de contacte. conferinte. traditie) 173 Servicii de participare pentru sectorul turistic (inclusiv activitati promotionale. incubatoare de afaceri. tehnologii de inovare. dezvoltare tehnologica si inovare 181 Proiecte de cercetare efectuate în universitati si institute de cercetare 182 Transferuri de inovare si tehnologie. export. tehnologii curate si economice din domeniul energeiei 163 Servicii de consultanta în afaceri (informatii. crearea de retele de comunicare. servire. înfiintarea de retele de comunicare/de contacte si parteneriate între companii si/sau institute de cercetare 183 Infrastructura pentru cercetare. facilitati) 171 172 Investitii de alta natura decât cele fizice (dezvoltarea si oferirea de servicii turistice. dezvoltare tehnologica si inovare 184 Pregatire pentru cercetatori Resurse Umane 21 Politica pietei muncii 22 Integrarea sociala 23 Dezvoltarea formarii educationale si profesionale (persoane si firme) 24 Flexibilitatea fortei de munca. design. servicii de consultanta. co-finantare a ajutoarelor de stat) 162 Tehnologii nepoluante si neagresive. activitati sportive. conferinte. achizitionare de tehnologii) 164 Servicii pentru participare în afaceri (spatii pentru desfasurarea afacerilor. servicii de stimulare.Organizarea Teritoriului 161 Investitii în capital fizic (utilaje si echipamente. cazare. planificarea afacerilor. management al problemelor de mediu. management. servicii de sanatate si siguranta. culturale si de ocupare a timpului liber. internationalizare. târguri) 174 Formare profesionala 18 Cercetare.

control energetic 34 341 342 Aer Zgomot 343 344 345 35 351 352 353 354 Infrastructura de mediu (inclusiv apa) Deseuri urbane si industriale (inclusiv deseuri sanitare si periculoase) Apa potabila (colectare. îmbunatatirea si regenerarea mediului natural Mentinerea si restaurarea patrimoniului cultural . energia eoliana. co-generare. biomasa) 333 Eficienta energetica. educatie si formare. gaze naturale. hidroelectricitatea. tratare si distributie) Canalizare si purificare Planificare si reabilitare Modernizarea si reabilitarea siturilor industriale si militare Reabilitarea zonelor urbane Protejarea.Emil Luca Infrastructura de Baza 31 311 312 313 Drumuri 314 315 Porturi 316 317 318 319 Infrastructura de transport Cale ferata Autostrazi Aeroporturi Canale navigabile Transport urban Transport multi-modal Sisteme inteligente de transport 32 Infrastructura pentru telecomunicatii si societatea informationala 321 Infrastructura de baza 322 Tehnologia Informatiei si Comunicarii (inclusiv masuri de securitate si transmisie sigura) 323 Servicii si aplicatii pentru cetateni (sanatate. crearea de retele de comunicare/de contacte) 33 Infrastructura în sectorul energetic (productie. administratie. depozitare. petrol. distributie) 331 Electricitate. carburant solid 332 Surse regenerabile de energie (energia solara. educatie) 324 Servicii si aplicatii pentru IMM-uri (comert si tranzactii electronice.

Bugetul este împartit pe state membre si Obiective de interventie. Strategia pentru realizarea pr ioritatilor stabilite. zonele care pot beneficia de finantare din Fonduri Structurale sunt definite de Comisie în acord cu statul membru implicat.4.Organizarea Teritoriului 36 Diverse 41 411 IFOP) 412 413 Studii 414 415 Asistenta tehnica si actiuni inovative (FEDR. care prezinta: Analiza situatiei economice si sociale ( inclusiv analiza de tip SWOT). publicitate Evaluare Actiuni inovative Informarea publicului Infrastructura sociala si sanatatea publica 8. Programarea financiara multianuala. FSE. fiecare stat membru – implicarea actorilor economici si sociali relevanti – stabileste cu propriile obiective strategice de dezvoltare pentru a caror realizare se elaboreaza un Plan National de Dezvoltare (PND). Prezentarea mecanismelor de implementare a PND. Descr ierea cadr ului partener ial pentru elaborar ea PND Statul Membru si Comisia Europeana discuta asupra continutului Planului National de Dezvoltare si. FEOGA. Comisia pr opune orientari tematice comune pentru toate statele membre. Ca urmare a acestor decizii UE. . monitorizare. implementare. Prior itatile de dezvoltare pe per ioada de programare. Pregatire. Procesul de programare a fondurilor struct urale La începutul fiecarei per ioade de progr amare (cadru financiar multianual pe o perioada de 7 ani). pe baza acestuia. Uniunea Europeana decide asupr a bugetului dedicat Instrumentelor Structurale si defineste r egulile de baza car e se aplica în utilizarea lor.

8.Emil Luca definesc cea mai adecvata repartizare a fondur ilor nationale si comunitare necesare implementarii lui. Odata ce Programele Complement sunt agr eate. programele devin operationale. monitorizarea si evaluarea asistentei financiare. B. împreuna cu autoritati si organisme numite de Statele Membre. partener i economici si sociali. Principalele prioritati ale programului de dezvoltare sunt definite de autoritati nationale/regionale în cooperare cu Comisia. finantar ea. asupra caror a este informata Comisia. Statele Membre trebuie sa asigure asocierea partener ilor relevanti la diferite stadii ale programarii. Comisia adopta CSC si programele sale operationale regionale sau sectoriale ( Programe Operationale ). Documentul rezultat este Cadrul de Sprijin Comunitar (CSC).4. Autoritatile nationale sau regionale traseaza si aproba detaliile operationale ale acestor programe în documente numite Programe Complement . C. .1. dar alegerea proiectelor si managementul lor sunt sub responsabilitatea exclusiva a autoritatilor nationale si r egionale. Ca ur mare a negocierilor. Parteneriatul trebuie sa acopere pregatirea. Complementaritatea: actiunile comunitare tr ebuie sa fie complementar e sau sa contribuie la operatiunile nationale corespondente. Subsidiaritatea: Fondur ile Structurale nu sunt direct alocate proiectelor alese de Comisie. cum ar fi autoritati regionale si locale. Principii de programare a fondurilor structurale A. Parteneriatul: actiunile Comunitare trebuie realizate printr -o strânsa consultare între Comisie si Statele Membre.

promovarea egalitatii între bar bati si femei. E. iar resursele ramase sunt dedicate anumitor grupuri sociale care se confrunta cu dificultati în toata Uniunea Europeana. de fapt.Organizarea Teritoriului D.5. achizitiile publice. Multianualitat ea: actiunea comuna a Comunitatii si Statelor Membre trebuie sa fie implementata pe o baza multianuala pr intr -un proces de organizare. Concentrarea: Fondurile Structurale sunt concentrate pe câteva obiective prior itar e. luare de decizii si finantare bazat pe formularea de strategii integrate si coerente multi-anuale si definirea de obiective concrete. 8.5. G.1. implementarea si gestionarea instrumentelor str ucturale . protectia mediului.Hotarârea de Guvern nr. Cadrul legislativ actual car e reglementeaza politica de coeziune si instrumentele structurale în România este alcatuit din urmatoarele acte normative: . care au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea lor. precum si cu politicile si actiunile UE. eliminarea inegalitatilor. o mare parte a cestora acopera un numar limitat de zone. Cadrul legislativ si institutional 8. Bugetele Progr amului pot include atât fonduri UE cât si fonduri nationale din surse publice sau private. Compat ibilit atea:Operatiunile finantate de Fondur i Structurale trebuie sa fie în confor mitate cu prevederile Tratatului UE. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonar ea. inclusiv regulile privind concurenta. Aditionalitatea: Ajutorul Comunitar nu poate înlocui cheltuieli structurale publice sau altele echivalente ale Statelor Membre. fara a satisface criterii geografice speciale. F.

500/2002a finantelor publice. daca este necesar. 6/2002. 1115/2004 pr ivind elaborarea în partener iat a Planului National de Dezvoltare. privind controlul si .Legea nr. organizarea si functionarea Comitetului national de coordonare a procesului de pregatire pentru gestionarea instrumentelor structurale.Legea nr. . 45/2003 privind f inantele publice locale. .Legea nr. lit. Orice nou act normativ va fi în conformitate cu acquis-ul comunitar. .1200/2004 pentru constituirea.Hotarârea de Guvern nr.Ordonanta Guvernului nr. utilizate necorespunzator. 497/2004.Emil Luca . modif icar i. .Legea nr. în reglementarea politicii regionale si instr umentelor structurale. precum si a fondurilor de cofinantare aferente. România se angajeaza sa asigure stabilitatea cadrului legislativ. . modificata si completata prin OG nr. România se angajeaza sa analizeze conformitatea cadrului legislativ actual cu acquis-ul comunitar. 315/2004a dezvoltarii regionale în România. 119/1999 pr ivind auditul intern si controlul financiar preventiv. .Hotarârea de Guvern nr.Hotarârea de Guvern nr. . 63/1999 privind gestionarea fondur ilor comunitare nerambursabile alocate României si a fondurilor de co-finantare aferente.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru modificarea si completarea OG nr. direct sau indirect. .Ordonanta Guvernului nr. utilizat. .Hotarârea de Guvern nr. 1179/2004 pentru modificarea si completarea HG nr.Legea nr. implementând. 79/2003 recuperarea fondurilor comunitare. . . 200. 108/2004pentru aprobarea OUG nr. 68/2004 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica. 672/2002privind auditul public intern. 92/2003 privind Codul de Pr ocedura Fiscala (art. c). principal si secundar .

în concordanta cu angajamentele asumate de România în cadrul negocierilor la Capitolul 21 “Politica regionala si coordonar ea instr umentelor structurale”. Cadrul institutional Constructia cadrului institutional privind politica de coeziune si instr umentele structurale în România a plecat de la Hotarârea de Guvern nr. de a constitui unitati de audit. în functie de viitoarea dezvoltare a politicii de coeziune si viitorul exercitiu de pr ogramare. Suficienta flexibilitate a cadrului institutional. pentru toate Autoritatile de Management.5. implementarea si gestionarea instrumentelor st ructurale. Autoritatii de Management pentru Fondul de Coeziune si ale Autoritatilor de Plata. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea. Hotar ârea de Guvern nr. 1179/2004 . Autoritatilor de Plata si Organismelor Intermediare. institutional si procedural pentru implementarea instrumentelor structurale. Principalele atributii ale Autoritatii de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar. Comitetul National de Coordonare a procesului de pregatir e pentru gestionarea instrumentelor structurale este organismul care asigura o coor donare eficienta la nivel national a procesului de pregatire a cadrului legislativ. Autoritatile de Plata si Organismele Intermediare. . 497/2004 a fost modificata si completata ulterior prin HG nr. Obligatia de a respecta principiului segregar ii adecvate a functiilor .2. pe baza reglementarilor comunitare. Obligatia.Organizarea Teritoriului 8. care a stabilit: Cadrul institutional la nivelul Autoritatilor de Management. Autoritatilor de Management pentru Programele Operationale.

Atribut iile principale ale Comitetului National de Coordonare sunt urmatoarele: a) defineste strategia si planifica actiunile necesare pregatirii cadrului institutional pentru derular ea instrumentelor str ucturale. dupa caz. e) raporteaza Guvernului României si propune actiunile prioritare necesare pregatirii si functionarii cadrului institutional în ceea ce priveste derularea instrumentelor str ucturale. legislativ si pr ocedural necesar implementarii instrumentelor str ucturale.Emil Luca Comitetul National de Coordonare (CNC) îsi desfasoara activitatea în baza Hotarârii de Guvern nr. care asigura si secretariatul Comitetului. în functie de problematica lucrar ilor. partenerii sociali reprezentativi. c) coordoneaza relatiile interinstitutionale între structurile implicate în derular ea instrumentelor structurale. reuniuni la care sunt invitati. conform regulamentului propriu de organizare si functionare. 1200/2004 . legislativ si procedural necesar implementarii instrumentelor structurale. CNC are în componenta sa reprezentant i la nivel de decizie ai structurilor implicate în gestionarea instrumentelor str ucturale (autoritati de management pentru programe operationale) si este coor donat de catre Ministerul Finantelor Publice . d) evalueaza procesul de pregatire si functionare a cadrului institutional. în plen sau în grupuri de lucru . CNC se întruneste lunar sau ori de câte ori este nevoie. . b) monitorizeaza procesul de pregatire a cadrului institutional.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->