Sunteți pe pagina 1din 7

MAILMAILMMETODE SI PROCEDEE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE PERPENDICULARITATE IN SPATIU

Relatia de perpendicularitate in spatiu are o sfera de functionalitate mai compleaxa decat in plan.Pentru a demonstra ca doua drepte sunt perpendiculare in spatiu folosim conditia de perpendicularitate a dreptei pe plan,adica daca o dreapta este perpendiculara pe un plan,atunci ea este perpendiculare pe toate dreptele incluse in acel plan,asa cum se poate observa in urmatoarea problema. 1.Sa consideram patru puncte A,B,C,D necoplanare si un punct O exterior tuturor planelor determinate de ele.Fie Aproiectia punctului O pe planul (BCD) si B,C,D analoagele lui .Sa se arate ca dreptele AB si CD si perechile analoage sunt perpendiculare Ipoteza:A,B,C,D necoplanare;O (ABC),O (ABD),O (BCD),O (ACD) OA (BCD),A (BCD);OB (ACD),B (ACD), OC(ABD),C (ABD),OD(ABC),D (ABC) Concluzie:AB CD;BCAD;ACBC,CDAB Demonstratie:OA(BCD)(ip) si CD (BCD) OA CD CDOA(1) OB(ACD)(ip) si CD (ACD) OB CD CDOB(2) Din (1) si(2) CD(OAB),AB (OAB) CDAB ABCD. Analog se demonstreaza celelalte cerinte ale concluziei.

In problemele de geometrie in spatiu se utilizeaza teoremele geometriei plane ,care trebuie bine stapanite si usor recunoscute in figurile spatiale, dupa cum se vede in urmatoarea problema ,in care aplicam teorema referitoare la ortocentrul triunghiului,bineinteles legate de teoremele de perpendicularitate in spatiu.

2.Sa se demonstreze ca daca un tetraedru are doua perechi de muchii opuse perpendiculare,atunci si a treia pereche este formata din drepte perpendiculare. REZOLVARE. Fie ABCD si BCAD;sa aratam ca BDAC. Ducem AECD, ABCD CD (ABE),BE (ABE) BECD .Din AFBC si BCAD BC(ADF) dar DF (ADF) DFBC.DF si BE fiind inaltimi in BCD,punctul lor de intersectie este ortocentrul triunghiului deci CABD(1) Planele (ABE) si (ADF) au un punct comun;atunci intersectia lor este AA. CD (ABE),AA (ABE) CD AA(3) CB (ABF), AA (ABF) BCAA (4) Din (3) si (4) AA(BCD),darBD (BCD) BDAA(2) Din (1) si(2) BD(AAC),AC

(CAA) BD AC

c.c .t d.

In urmatoarea problema aplicam teorema referitoare la perpendiculare si oblice trasate din acelasi punct pe acelasi plan si teorema despre unicitatea perpendicularei intr-un puct al unui plan 3.Fie ABCDABCDun cub . Aratati ca dreapta AC este perpendiculara pe planele (ABD) si (DBC). REZOLVARE:Fie muchia cubului de lungimel Din AB=AA=AD=l si AO(ADB),O (ABD) OA=OB=OD=R (1) ( oblicele egale au picioarele egal departate de piciorul perpendicularei duse din acelasi punct pe acelasi plan) AC=BC=CD=l 2 CO(DBA).(2) Din (1) si (2) AC(ABD)(intr-un punct pe un plan se poate trasa o singura perpendiculara) DC AB si BDDB (ABD) (DBC),iar AC(ABD) AC(DBC(dacadoua plane sunt paralele oricare dreapta perpendiculara pe unul din ele este perpendiculara si pe celalalt)

In calculul distantelor in spatiu se foloseste teorema celor trei perpendiculare pentru justificarea distantei, teoremele de la asemanarea triunghiurilor si nelipsita teorema a lui Pitagora ,fapt ilustrat in urmatoarea problema. 4.Fie ABCD un paralelogram cu laturile AB=10 cm,AD=6 cm si diagonala BD=8 cm.Fie P un punct pe diagonala AC astfel incat AC=4AP.In punctul P se ridica perpendiculara PM pe planul paralelogramului ,PM=5 cm. Sa se gaseasca: a)lungimea diagonalei AC b)distnata punctului M la laturile si diagonalele paralelogramului

REZOLVARE:a)Triunghiul ABD avand laturile de 6,8,10 cm este dreptunghic (<ADB=90) In ABD,DDAB DD=
6x8 24 = cm.=4,8cm 10 5
1 3

In AOD:AO= AD 2 + DO 2 ; AO= 2 BC)

si AC = 4

1 3

b)Fie PNDC(N DC ) ;PRAD(R AD);PSAB(S AB);PTBC(T PV DB(V DB) Se observa ca patrulaterul RDBT este dreptunghi si RT=8 cm. RP fiind linie mijlocie in triunghiul ADO,urmeaza caRP=2cm;deci PT=6 cm Deoarece NSAB rezulta ca NS=DD(inaltimea triunghiului ADB);deci
24 cm. 5 AP 1 AP 1 1 = = = AC=4AP(ip) AC 4 AC AP 4 1 3

NS =DD=

APS ~CNP(ASNC)

PS=x;PN=NS-x PN=4,8-x

AP PS 1 = = PC PN 3

x 1 = 4,8 x 3

3x=4,8-x 4x=4,8 x=1,2 si PS =1,2 si PN=3,6.

MP(ABCD) si PNDC si PN,DC (ABCD) MNCD,N CD d(M,CD)=MN P In triunghiul MNP:m(<MPN)=90, MN= M 2 + NP 2 = 25 + 23 ,04 =6,9 Analog se calculeaza celelate distante. In justificarea distantei intre doua drepte necoplanare am apelat la proprietatile diagonaleleor cubului,proprietatile triunghiului isoscel si bineinteles Pitagora 5. Se considera cubul ABCDABCD de muchie a.Sa se calculeze distanta de la diagonala BD la muchia AA in functie de a.

Se stie ca diagonalele cubului sunt congruente si au acelasi mijloc ,notat O.Cum muchia
a 3 cubului este a OA=OA=OD=OD= 2

Fie M mijlocul muchiei AA, demonstram caMO este perpendiculara comuna a dreptelor AA si BDfolosindu-ne de proprietatile triunghiului isoscel . Se demonstreaza ca MD=MB(din congruenta triunghiurilorMAD si MAB)deci triunghiul MDB este isoscel de baza DB ,cum OD=OB avem si MODB.(1) Triunghiul OAA are OA=OA=
a 3 si MA=MA deci OMAA(2). 2

Din (1)si(2) OM este perpendiculara comuna a celor doua drepte deci si distanta dintre ele,care se poate calcula folosind teorema lui pitagora in triunghiul dreptunghicOMA si se obtine MO=
a 2 2

Tot pentru calculul distantei intre doua drepte necoplanare ,am construit aceasta distanta incluzand una din drepte intr -un plan pe care cealalta este perpendiculara ,dupa cum se vede in urmatoarea problema . 6. Dandu-se cubul ABCDABCD, sa se afle distanta de la o diagonala a cubului la o diagonala a unei fete,cu care nu se intersecteaza

Fie diagonaleleAC si BD carora le vom construi perpendiculara comuna.Se demonstreaza usor ca AC (CBD),folosind teoremele despre oblice si perpendiculare .Cum CBD echilateral si AC (CBD)={P}, P este centrul cercului circumscris triunghiului AA (ABE echilateral CBD si OP=
1 1l 2 3 l 6 CO= = 3 3 2 6

,deci OP=

l 6 6

DBAC (diagonale ale patratului)si BDCC DB (ACC) cum OP (ACC) DBOP,iar OPAC,deci d(AC,DB)=OP ,P AC,O DB.

In concluzie ,esential in invatarea matematicii este insusirea temeinica a notiunilor matematice si a proprietatilor acestora precum si a teoremelor ,fapt ce se poate realiza numai prin mult exercitiu, care ne poate pune la indemana multe metode si procedee care devin din ce in ce mai usor de aplicat .