Sunteți pe pagina 1din 3

Jurnalul este o specie a genului autobiografic ce con ine nsemn ri zilnice ale cuiva despre anumite evenimente: opera

iuni militare, ale unei expedi ii, ale unei c l torii pe mare (jurnal de bord). Am selectat cteva defini ii ale acestui gen, date de unii critici romni. Eugen Lovinescu ntr-un interviu din 1937, n Adev rul literar i artistic definea jurnalul ca ,,o arunc tur de peni , lav izbucnit sub presiunea unei emo ii, impresii nemijlocite i pasionale. Eugen Simion clasific jurnalul ca pe o confesiune (literatur autobiografic ), care poate fi de trei tipuri: tipul oratoric: -sf. Augustin; tipul dramatic- Cellini, tipul poetic sau problematic Jean Jeacgues Rousseau.[i] ,,Orice jurnal de c l torie este un extaz al ocului i al medita iei, continua Eugen Simion[ii]. Jurnalul este o literatur a confesiunii, sinceritatea fiindu-i caracteristic ,,Dac am avea curajul s scriem o carte cu via a noastr , cu condi ia s fim absolut sinceri, am face o capodoper , nota Baudelaire. Ca gen literar, jurnalul este la grani cu celelalte genuri ale biograficului (autobiografia, memoriile). Totu i exist diferen e ntre jurnal i memorii. Jurnalul poate ncepe la orice vrst . G. C linescu spunea c in jurnale intime cu prec dere adolescen ii i tinerele femei roman ioase. Este i nu este adev rat, este de p rere E. Simion. E drept c tinerii i femeile au predilec ie pentru introspec ie si confesiune. Al ii in toat via a un jurnal (Amid, Tolstoi, Gide, Junger, Eliade). Jurnalul merge paralel cu desf urarea vie ii lor. >> Termenul jurnal provine din limba francez veche, journal, care, la rndul s u, descinde din latinescul trziu diurnalis. Un jurnal este, de obicei, un caiet n care exist ni te intr ri aranjate, de cele mai multe ori, n ordine cronologic . Poate fi folosit pentru a planifica ni te activit i viitoare sau doar pentru a nregistra ceea ce s-a ntmplat n cursul unei zile. Asemenea caiete pot con ine informa ii din domenii foarte diferite ale civiliza iei umane, cum ar fi nregistrarea etapelor unei opera iuni militare, a unei expedi ii, a unei c l torii pe mare(jurnal de bord), a unor cota ii bursiere, a unor evenimente climaterice sau personale. O variant a acestora sunt jurnalele literare, de obicei jurnalele intime ale unor scriitori, care formeaz o specie literar aparte a genului memorialistic. Acestea sunt o form a scrisului autobiografic, o nregistrare regulat a activit ilor i reflec iilor unui diarist. Dac a fost scris doar pentru uzul scriitorului, el face acest lucru cu o sinceritate care este improbabil n jurnalele scrise pentru publicare. n limba romn , termenul p streaz o leg tur cu jour, n timp ce termenul englezesc "diary" are un ascendent n latinescul diarium, (por ie zilnic ) derivat din latinescul diaria, pluralul lui dies zi. Cuvntul jurnal are exact aceea i r d cin i provine din latinescul diurnus = al zilei, de-a lungul zilei. n limba englez , diary, etimonul latinesc este mult mai vizibil. Jurnalul, din antichitate pn azi Cele mai vechi jurnale se g sesc n cultura japonez , unde au existat nc din perioada medieval celebrele c r i sau caiete de pern (Makura no soshi, a lui Sei Shonagon este cea mai cunoscut ), dar i jurnale de c l torie r spndite n China Japonia sau Coreea sunt printre cele mai vechi specimene a acestui tip aparte de scriitur (n limba englez ele se numesc travel log, jurnale de c l torie). Ultima mod n materie de jurnal este jurnalul care folose te drept suport Internetul, cu mare succes dup cte se pare( un asemenea jurnal se nume te web log sau blog). n lumea occidental , jurnalele au fost folosite ini ial pentru a nregistra tranzac ii de tip comercial; casele de comer sau de export ineau asemenea registre, unele vechi de cteva sute de ani. Samuel Pepys este primul autor de jurnal n sens modern, c ci jurnalul s u este primul n care evenimentele personale ocup un spa iu mai mare dect cel

consacrat acestor tranzac ii comerciale.Jurnalul ca specie literara a nceput s nfloreasc n perioada Rena terii, cnd importan a individualului a nceput s creasc . Pe lng puterea lor de revelare a personalit ii diaristului, jurnalele au o importan enorm prin materialul socioistoric pe care l stocheaz . Journal d'un bourgeois de Paris, inut de un preot francez anonim din 1409 pn n 1431 i continuat de altcineva pn n 1449, de exemplu, este de nepre uit pentru istoricii domniilor lui Carol al VI-lea i Carol al VII-lea. Aceea i aten ie pentru evenimentele istorice caracterizeaz i Memorialul afacerilor engleze al avocatului i omului politic, parlamentarul Bulstrode Whitelocke (1605-75), precum i jurnalul francezului Marquis de Dangeau (1638-1720), care se ntinde din 1684 pn la moartea acestuia. Terminologie n limba romn , jurnalist (spre exemplu Jurnalul unui jurnalist f r jurnal, titlul celebrului jurnal al lui I. D. Srbu, publicat postum) circul n paralel cu un barbarism, diarist, calchiat din limba francez i folosit, ntre al ii, de Eugen Simion. Este posibil ca acest termen s se extind i s devin un termen generic pentru autorul de jurnale. Jurnalele pot fi divizate n linii mari n dou categorii: intime i anecdotice. n prima categorie pot intra jurnalele lui Amiel, Shelley, Benjamin Constant, Lev Tolstoi, Franz Kafka i Andr Gide, n cea de-a doua cele ale lui Samuel Pepys, sau Thomas Creevey Func ia psihologic a jurnalului Unii autori de jurnale consider c jurnalul pe care l in e un prieten aparte i i dau chiar un nume. Celebra Anna Frank, feti a evreic ce a supravie uit ani de zile n ascunz toarea unei case din Amsterdam, i botezase jurnalul "Kitty". Jurnalele au un efect psihologic foarte puternic i i dau autorului senza ia unui public, a unui spa iu personal, protector, sau a unui ascult tor, chiar dac n cele mai multe cazuri cel care l scrie este i singurul cititor al jurnalului. Acest mecanism este folosit recent n forme moderne de terapie, unde bolnavilor psihici li se propune i o form de terapie cu ajutorul inerii unui jurnal. De i num rul celor care in un jurnal este uria , foarte pu ine asemenea opere snt publicate i mai ales publicabile. Cititorii snt atra i ca un magnet de lectura jurnalelor personalit ilor, la baza mecanismului psihologic al cititorilor de jurnale stnd un anumit tersitism, un comportament de paparazzi, o mentalitate de voyeur, o dorin de a p trunde n budoarul unei persoane de geniu politic, literar sau istoric. Ca observa ie general , cei care scriu un jurnal sunt de obicei i cititori ai jurnalelor altor scriitori. Cu toate acestea, mai mult de 16.000 de jurnale au fost publicate de la inventarea tiparului i pn azi. Jurnalele scriitorilor englezi Diaristul englez John Evelyn a fost dep it doar de cel mai prodigios diarist al tuturor timpurilor, Samuel Pepys, al c rui jurnal se ntinde de la data de 1 ianuarie 1660 i dureaz pn la 31 mai 1669, nf i nd via a londonez , cu teatrele i via a de curte, via a familiei sale i activitatea biroului s u naval. n genul acestuia sunt nsemn rile zilnice ale lui Titu Maiorescu, pe care criticul le-a inut timp de 54 de ani, probabil cel mai lung jurnal al literaturii romne. n secolul al XVIII-lea, un jurnal de un interes emo ional desebit a fost inut de Jonathan Swift i apoi trimis spre Irlanda cu titlul Jurnal pentru Stella (scris ntre 1710-13; publicat n 1766-68. n acela i secol au mai fost scrise jurnalele lui Boswell (de exemplu, A Journal of a Tour to the Hebrides), i romanul-jurnal al lui Daniel Defoe, Jurnal din anul ciumei. Interesul pentru jurnale a crescut n prima parte a secolului al XVIII-lea, perioad n care au ap rut cteva jurnale mari, inclusiv cel al lui Samuel Pepys. Lista jurnalelor literare engleze ti ar putea include: cel al lui Sir Walter Scott (publicat n 1890), jurnalul lui Dorothy Wordsworth (publicat postum n 1855), n care era narat influen a asupra fratelui s u William, i cel al lui Henry Crabb Robinson (1775-1867), publicat n 1869, con innd un material auto-biografic n care snt descrise ntlnirile cu mari personalit i, printre

care figureaz Goethe, Schiller, Wordsworth i Coleridge. Alte jurnale importante ale secolului XIX , scrise de femei, snt al lui George Eliot i al reginei Victoria. Publicarea postum a jurnalului artistei ruse Maria Bashkirtseff (1860-84) a produs senza ie n 1887, ca i publicarea jurnalului fra ilor Goncourt, nceput n 1888. Jurnalele scriitorilor francezi Al i scriitori francezi care au inut jurnal snt Charles Baudelaire, Stendhal, Leon Bloy, Charles Du Bos, Jules Renard i Alfred de Vigny, Julien Green. Jurnalele din secolul XX n secolul XX, pe aceast list ar putea fi ad ugate jurnalele lui Katherine Mansfield (1927), cele dou volume ale jurnalului lui Andr Gide (1939, 1954) i cele cinci volume ale jurnalului lui Virginia Woolf (1977-84), precum i jurnalele unor mari scriitori cum ar fi Ernst Jnger, Cesare Pavese, Anis Nin, Wito d Gombrowicz. Jurnalele scriitorilor romni ntre autorii de jurnale intime figureaz Titu Maiorescu, autorul celui mai lung jurnal din literatura romn , Gala Galaction, Eugen Lovinescu, Octavian Goga, Liviu Rebreanu, Geo Bogza, Mircea Eliade, Mihail Sebastian, Octav ulu iu, Jeni Acterian, Ar avir Acterian, Petru Comarnescu, Alice Voinescu, Ion D. Srbu, Nicolae Steinhardt, Dumitru epeneag, Mircea Zaciu. Pe lista diari tilor romni ar mai putea figura alte nume celebre, precum: Petre Pandrea, Eugen Ionescu, Camil Petrescu, Miron Radu Paraschivescu, Paul Goma, Nicolae Balot , Mircea C rt rescu i mul i al ii. Au existat dou momente speciale n istoria genului la noi. Primul autor de jurnal n sens modern a fost criticul Titu Maiorescu, cel care a l sat un jurnal impresionant care se ntinde pe vreo 50 de ani. Al doilea moment fast a fost perioada anilor '30 a secolului XX cnd, n mare parte sub influen a teoriilor lui Andr Gide, intelectualii, scriitorii sau filozofii romni au nceput s in jurnale. Din aceast perioad dateaz jurnalele lui Mircea Eliade, Mihail Sebastian, Octav ulu iu, Jeni Acterian, Ar avir Acterian, Petru Comarnescu, Alice Voinescu, Petre Pandrea, etc. Un capitol aparte ar trebui s vizeze coala de la Trgovi te, reprezentat prin membrii ei, scriitorii Radu Petrescu, Tudor opa, Mircea Horia Simionescu, care au mbog it aceast specie literar i au acordat poeticii jurnalului o aten ie special . Scriitorii contemporani au dat i ei aten ie acestei specii, fiind publicate pn n prezent jurnalele lui Paul Goma, Monica Lovinescu, Mircea Zaciu, Livius Ciocrlie, Ioana Em. Petrescu,Gabriela Melinescu, Mircea C rt rescu etc. Cu siguran c viitorul ne rezerv nc surprize n privin a manuscriselor jurnalelor unor personalit i din via a cultural i literar , ntmpinate ntotdeauna cu curiozitate i bucurie de cititori. Uneori, din pricina faptului c persoanele i evenimentele descrise n jurnal pot leza imaginea unor indivizi n via , autorii aleg n mod con tient s elimine anumite pasaje din oper , urmnd ca acestea s fie publicate postum, ntr-o edi ie integral . Alte asemenea jurnale exist , dar autorii lor sunt nc n via i, prin intermediul unor clauze testamentare speciale, au amnat data public rii lor la cteva zeci de ani dup dispari ia lor fizic .

S-ar putea să vă placă și