Sunteți pe pagina 1din 180

Contor A1800 ALPHA

Manual tehnic


Manual Tehnic
Contor A1800 Alpha
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


LA PRETENTII DE GARANTIE SI LIMITAREA RASPUNDERILOR

Nu exist nelegeri, acorduri, reprezentri sau garanii, exprese sau implicite, incluznd garanii
de comercializare sau utilizare n scopuri particulare, n afara celor specificate direct de un
contract existent ntre pri. Oricare asemenea contract stipuleaz obligaiile vnztorului.
Coninutul acestui manual de instalare nu va face parte, nu va modifica nici un alt acord anterior
existent, angajament sau relaie.
Informaiile, recomandrile, descrierile sau notele de protecie a muncii din acest manual sunt
bazate pe experiena ELSTER i judecat. Aceste informaii nu trebuie considerate c cuprind
sau acoper toate posibilitaile.
n nici un caz ELSTER nu va fi responsabil fa de utilizatorul din contract pentru mnuirea
greit (inclusiv neglijena) i nu se va obliga la despgubiri pentru orice deteriorri consecutive,
incidentale, indirecte sau pierderi de orice fel, incluznd defectarea sau pierderea de echipament,
pierderi financiare sau reclamaii la utilizator din partea beneficiarilor si, rezultate din utilizarea
informrilor, recomandrilor, descrierilor i notelor speciale continute aici.


Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


1. Introducere .................................................................................................................. 9
1.1. Conformitatea cu standardele impuse................................................................. 9
1.2. Beneficii ale utilizarii contorului A1800 ALPHA........................................... 11
1.3. Caracteristicile contorului A1800 ALPHA....................................................... 14
1.3.1. Caracteristici standard ale contorului A1800 ALPHA............................. 14
1.3.2. Caracteristici avansate ale contorului A1800 ALPHA............................. 16
1.3.3. Circuite optionale pentru contorul A1800 ALPHA.................................. 16
1.4. Tipuri de contoare din familia A1800 ALPHA................................................ 16
Contor ................................................................................................................... 17
Segment piata........................................................................................................ 17
Clasa...................................................................................................................... 17
Functii standard..................................................................................................... 17
Functii optionale ................................................................................................... 17
Alpha Keys................................................................................................................ 18
2. Descrierea contorului A1800 ALPHA...................................................................... 18
2.1. Descrierea fizica a contorului A1800 ALPHA................................................. 18
2.1.1. Portul optic................................................................................................ 20
2.1.2. Afisajul cu cristale lichide ........................................................................ 20
2.1.3. Eticheta de producator .............................................................................. 20
2.1.4. Eticheta de utilizator ................................................................................. 21
2.1.5. Interfetele de comunicatie......................................................................... 21
2.1.6. Bateria contorului A1800 ALPHA........................................................... 22
2.1.7. Comutatoarele de detectie a deschiderii capacului contorului.................. 22
2.1.8. Configuratia terminalelor contorului A1800 ALPHA.............................. 23
2.2. Arhitectura interna a contorului A1800 ALPHA.............................................. 23
2.3. Modul general de operare al contorului A1800 ALPHA.................................. 24
2.3.1. Sursa de alimentare................................................................................... 24
2.3.2. Detectarea curentului si a tensiunii ........................................................... 25
2.3.3. Motorul contorului .................................................................................... 25
2.3.4. Microcontrolerul ....................................................................................... 25
2.3.5. EEPROM.................................................................................................. 26
2.4. Marimile tarifabile pentru contorul A1800 ALPHA ........................................ 27
2.4.3. Energia si puterea contorizate................................................................... 27
2.4.2. Factorul de putere mediu .......................................................................... 28
2.4.3. Calcularea puterii ...................................................................................... 28
2.4.3.1. Interval alunecator ............................................................................ 29
2.4.3.2. Intervalul bloc ................................................................................... 30
2.4.3.3. Constanta de timp termica ................................................................ 30
2.4.4. Puterea maxima......................................................................................... 30
2.4.5. Puterea maxima cumulata......................................................................... 31
2.4.6. Puterea maxima cumulata continuu.......................................................... 31
2.4.7. Puterea coincidenta sau factorul de putere coincident .............................. 31
2.4.8. Rezerva timp putere .................................................................................. 32
2.4.9. Contorizare primara si secundara.............................................................. 32
2.4.10. Date referitoare la tarifarea diferentiata (TOU) ........................................ 33
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

2.4.11. Date referitoare la intreruperea alimentarii............................................... 33
2.4.12. Masurarea energiei in regimul Intotdeauna pozitiv(Always Positive )
34
2.5. Jurnalul evenimentelor si seturile de date de contorizare ................................. 35
2.5.1. Jurnalul evenimentelor.............................................................................. 35
2.5.2. Jurnalul istoric al evenimentelor............................................................... 36
2.5.3. Autocitirea................................................................................................. 37
2.5.4. Curba de sarcina........................................................................................ 37
2.5.4.1. Divizor de impulsuri pentru curba de sarcina................................... 39
2.5.5. Curba de sarcina a valorilor de instrumentatie ......................................... 39
2.5.6. Jurnalul TRueQ......................................................................................... 42
2.5.7. Jurnalul scaderii tensiunii sub un prag prestabilit.................................... 42
2.5.8. Tabele definite de utilizator ...................................................................... 43
2.5.9. Dimensiunile fizice ale contorului A1800 ALPHA.................................. 43
3. Instructiunile operationale ale contorului A1800 ALPHA....................................... 44
3.1. Afisaj cu cristale lichide (LCD)........................................................................ 44
3.1.1. Identificatorul cantitativ............................................................................ 44
3.1.2. Cantitatea afisata....................................................................................... 44
3.1.3. Indicatorii fazelor...................................................................................... 45
3.1.4. Indicatorii directiei energiei ...................................................................... 45
3.1.5. Identificatorul unitatii de masura pentru putere/ energie.......................... 47
3.1.6. Indicatorul modului alternativ................................................................... 48
3.1.7. Indicatorul de eroare ................................................................................. 48
3.1.8. Indicator baterie slaba............................................................................... 48
3.1.9 Indicatorul de port COM activ.................................................................. 48
3.1.10. Indicatorii afisajului .................................................................................. 49
3.1.10.1. Indicatorii de tarif ............................................................................. 49
3.1.10.2. Indicatorul sfarsitului de interval (EOI)............................................ 49
3.1.10.3. Indicatorul compensarii pierderilor................................................... 50
3.1.10.4. Indicatorul de capac deschis ............................................................. 50
3.1.10.5. Indicatorul modului test .................................................................... 50
3.2. Modurile de operare ale contorului................................................................... 50
3.2.1. Modul normal............................................................................................ 51
3.2.2. Modul alternativ........................................................................................ 51
3.2.3. Modul test ................................................................................................. 53
3.2.4. Modul program......................................................................................... 54
3.3. Folosirea butoanelor contorului ........................................................................ 55
3.3.1. Butonul RESET ........................................................................................ 55
3.3.1.1. Blocarea serviciului in care se realizeaza contorizarea..................... 56
3.3.1.2. Intrarea in modul program................................................................ 56
3.3.2. Butonul ................................................................................................. 57
3.4. Cererea de resetare............................................................................................ 58
3.4.1. Blocarea resetarii ...................................................................................... 59
3.4.2. Zona datelor salvate la o cerere de resetare .............................................. 59
4 Uneltele contorului A1800 ALPHA......................................................................... 60
4.1. Marimile de instrumentatie ale sistemului ........................................................ 60
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

4.2. Testarea serviciului electric in care este plasat contorul.................................. 65
4.2.1. Testarea tensiunii ...................................................................................... 65
4.2.1.1. Blocarea serviciului electric .......................................................... 66
4.2.1.2. Initierea testarii tensiunii................................................................... 69
4.2.1.3. Restartarea testarii tensiunii serviciului in modul diagnostic ........... 72
4.2.2. Testarea curentului.................................................................................... 73
4.2.2.1. Initierea testarii curentului serviciului .............................................. 74
4.2.3. Codurile erorilor serviciului...................................................................... 75
4.3. Testele TRueQ.................................................................................................. 78
4.3.1. Detectarea caderii tensiunii sub un prag prestabilit .................................. 79
4.3.1.1. Numaratorul si timerul caderilor de tensiune.................................... 80
4.3.2. Testele TRueQ.......................................................................................... 80
4.3.2.1. Numaratorul si timerul evenimentelor TRueQ................................. 81
4.4. Masuri de securitate .......................................................................................... 89
4.4.1. Parolarea contorului .................................................................................. 89
4.4.1.1. Anti-fraudare..................................................................................... 90
5. Iesirile contorului A1800 ALPHA............................................................................ 90
5.1. Releele de iesire ............................................................................................... 90
Iesirile impulsurilor de energie ............................................................................. 93
5.1.1. Alarma corespunzatoare releelor .............................................................. 94
5.2. LED-uri de test pentru impulsurile de iesire..................................................... 97
5.2.1. Specificatii pentru iesiri ............................................................................ 97
6. Testarea contorului A1800 ALPHA......................................................................... 98
6.1. Autotestul contorului A1800 ALPHA.............................................................. 98
6.2. Coduri si avertismente ale contorului A1800 ALPHA..................................... 99
6.2.1. Coduri de eroare...................................................................................... 100
6.2.2. Coduri de avertisment ............................................................................. 105
6.2.3. Coduri de comunicatie ............................................................................ 110
6.3. Testarea in locurile de depozitare ................................................................... 111
6.3.1. Pregatirea pentru testare.......................................................................... 112
6.3.2. Testarea contorului A1800 ALPHA....................................................... 113
6.3.2.1. Folosirea iesirii releelor pentru testare............................................ 114
6.3.2.2. Folosirea numararii impulsurilor afisajului pentru testare.............. 115
7. Instalarea si scoaterea din functiune a contorului A1800 ALPHA......................... 116
7.1. Inspectia preliminara....................................................................................... 116
7.2 Punerea contorului in functiune...................................................................... 117
7.2.1. Instalarea bateriei .................................................................................... 120
Defecte cauzate de instalarea necorespunzatoare a bateriei ................................... 121
7.2.2. Instalarea unei baterii auxiliare............................................................... 121
7.3. Setari initiale ................................................................................................... 122
7.3.1. Inscriptionarea etichetei contorului......................................................... 123
7.4. Scoaterea contorului din functiune ................................................................. 123
7.4.1. Scoaterea bateriei .................................................................................... 124
8. Compensarea pierderilor......................................................................................... 125
8.1. Introducere ...................................................................................................... 125
8.1.1. Ce inseamna compensarea pierderilor? .................................................. 125
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

8.1.2. Disponibilitate......................................................................................... 126
8.1.3. Suport software ....................................................................................... 126
8.2. Calcularea valorilor de corectie ...................................................................... 126
8.2.1. Adunarea datelor necesare ...................................................................... 127
8.2.2. Calcularea parametrilor de configurare a contorului .............................. 128
8.3. Calcularea pierderilor pe linie......................................................................... 131
8.3.1. Adunarea datelor necesare ...................................................................... 131
8.4. Exemplu de calcul........................................................................................... 135
8.4.1. Adunarea datelor necesare ...................................................................... 135
8.4.2. Introducerea datelor de configurare........................................................ 140
8.5. Calcule interne realizate de contor.................................................................. 140
8.6. Iesirile contorului afectate de compensarea pierderilor .................................. 143
8.6.1. Testarea unui contor ce are activa functia de compensare...................... 143
A. Glosar...................................................................................................................... 145
B. Tabelul marimilor afisate........................................................................................ 153
Formatul de afisare ..................................................................................................... 153
Lista parametrilor afisati ............................................................................................. 156
Format initial de afisare .......................................................................................... 156
Testul afisajului....................................................................................................... 157
Informatii generale referitoare la contor ................................................................. 158
Configuratie contor ................................................................................................. 159
Status....................................................................................................................... 159
Cantitati contorizate................................................................................................ 160
Factorul de putere mediu ........................................................................................ 164
Putere coincidenta si factor de putere ..................................................................... 165
Putere cumulata....................................................................................................... 166
Marimi de instrumentatie ale sistemului................................................................. 166
Testul serviciului electric........................................................................................ 171
Erori si avertismente ............................................................................................... 172
Coduri de comunicatie ............................................................................................ 172
C. Informatiile inscrise pe eticheta ................................................................................. 173
Eticheta de producator ................................................................................................ 173
Eticheta utilizatorului.................................................................................................. 173
D. Scheme de conectare in circuit a contorului A1800 ALPHA................................. 175
Contoare trifazate, conectate prin transformator ........................................................ 175
Contor trifazat, conectare directa................................................................................ 178
E. Specificatii tehnice.................................................................................................. 179
Valori maxime absolute .............................................................................................. 179
Domenii operationale.................................................................................................. 179
Caracteristici operationale .......................................................................................... 179
Caracteristici generale de functionare......................................................................... 180
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


INFORMATII REFERITOARE LA SIGURANTA IN FUNCTIONARE
Instalarea, operarea si intretinerea acestui contor poate fi periculoasa (din cauza
tensiunilor de nivel inalt), daca nu sunt respectate procedurile de siguranta in functionare.
Pentru a va asigura ca acest produs este folosit in conditii de siguranta, este important sa:
Examinati, intelegeti si observati toate notitele referitoare la siguranta si toate
recomandarile din acest manual.
Nu scoateti sau copiati pagini aleatoare din acest manual, deoarece acest manual
trebuie folosit ca un tot unitar. In cazul in care doriti sa folositi doar anumite
pagini din acest manual, este posibil sa nu aveti in vedere referintele si notele
referitoare la siguranta in functionare a contorului, astfel ca pot aparea distrugeri
ale echipamentului, ranirea si uneori chiar moartea persoanei ce manevreaza
contorul.
Informati persoanele implicate in instalarea, operarea si intretinerea acestui contor
despre masurile de siguranta si despre recomandarile cuprinse in acest manual.
In cadrul acestui manual notele referitoare la siguranta in functionare sunt prezentate
inaintea textului sau procedurii la care face referire. Acestea sunt impartite in
urmatoarele:


Atentionarea este folosita pentru alertarea personalului implicat, despre informatiile importante
legate de instalare, operare si intretinere a contorului, informatii ce nu prezinta risc daca nu sunt
respectate.Precautia este folosita pentru alertarea personalului despre posibilitatea existentei unui risc ce
poate cauza ranire usoara,deteriorarea echipamentului sau distrugerea proprietati daca aceasta
nota este ignorata.

!
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnicAvertismentul este folosit pentru alertarea personalului despre posibilitatea existentei unui risc ce
poate cauza ranire grava,moarte, deteriorarea echipamentului sau distrugerea proprietati daca
aceasta nota este ignorata.Notificarea de pericol este folosita pentru alertarea personalului despre posibilitatea existentei unui
risc ce cauzeaza ranire grava, moarte, deteriorare a echipamentului sau distrugerea proprietati daca
aceasta nota este ignorata.

!
!
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


1. Introducere

Familia de contoare A1800 ALPHA ofera o baza ce suporta o gama larga de cerinte
de contorizare. Contorul A1800 ALPHA este un contor in totalitate electronic, trifazat, un
dispozitiv de inregistrare integrala ce poate fi folosit in aplicatiile comerciale si
industriale. Contorul este disponibil in configuratiile cu 3 si 4-fire pentru 2 sau 3 faze.
Aceasta familie de contoare colecteaza, proceseaza si stocheaza energia si puterea
atat pentru tarifarea normala cat si pentru tarifarea diferentiata.

figura 1-1. Contorul A1800 ALPHA1.1. Conformitatea cu standardele impuse
IEC
Familia de contoare A1800 ALPHA indeplineste si depaseste cerintele
standardelor IEC referitoare la contorizarea energiei electrice.
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Tabel 1-1. Standardele IEC pe care contorul A1800 ALPHA le indeplineste
Numarul Data Editia Titlu
62052-11 2003 1 Cerinte generale,teste si conditii de testare
62053-21 2003 1 Cerinte speciale- contoare statice pentru energie activa
(clasa 1.0 si 2.0)
62053-22 2003 1 Cerinte speciale- contoare statice pentru energie activa
(clasa 0,2 S si 0,5S)
62053-23 2003 1 Cerinte speciale- contoare statice pentru energie reactiva
(clasa 2 si 3)
62053-31 1998 1 Cerinte speciale- dispozitive de iesire pentru impulsuri
doar pentru contoarele electromecanice sau electronice
(pentru configuratia cu 2 fire)
62053-61 1998 1 Cerinte speciale- consumul de putere si cerintele
referitoare la tensiune
62056-21
1

2002 1 Contoarele pentru electricitate- schimb de date pentru
citirea contorului, control al tarifarii si al sarcinii-
schimb local direct de date
62052-21 2004 Contoarele pentru electricitate- control al tarifarii si
sarcinii- cerinte speciale pentru schimbarea orei.
1
in conformitate cu cerintele legate de portul optic

ANSI
Familia de contoare A1800 ALPHA indeplineste si depaseste urmatoarele standarde
ANSI pentru contorizarea electricitatii, contorul fiind destinat utilizarii de catre clienti
comerciali sau industriali.

Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Tabel 1-2. Standardele ANSI pe care contorul A1800 ALPHA le indeplineste
Numarul Data Titlu
ANSI C12.18 1996 Specificatiile de protocol pentru portul optic ANSI
tip 2
ANSI C12.19 1997 Tabelele cu datele dispozitivelor de iesire
ANSI C12.21 1999 Specificatiile de protocol pentru comunicatia prin
modem telefonic

DIN
Familia de contoare A1800 ALPHA indeplineste si depaseste urmatoarele standarde
DIN pentru contorizarea energiei electrice.

Tabel 1-3. Standardele DIN pe care contorul A1800 ALPHA le indeplineste


Numarul Data Titlu
DIN 43857 1978 Contoare pentru Wattora in carcasa turnata din material izolant fara
transformatoare de instrumentatie, ce au curentul maxim de 60 A;
dimensiuni principale pentru contoare trifazate.
Nota: Contorul A1800 ALPHA poate sa nu fie compatibil cu
aplicatiile cu 120 A.

1.2. Beneficii ale utilizarii contorului A1800 ALPHA
Fiabilitate
Contorul A1800 ALPHA face parte din linia de contoare ALPHA, ce foloseste
tehnologia patentata ALPHA pentru masurarea si calcularea precisa a energiei si puterii.
Cu peste 3 milioane de contoare ALPHA functionale in intrega lume, contorul A1800
ALPHA continua traditia contoarelor electronice de inalta fiabilitate.

Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Alimentarea contorului A1800 ALPHA se realizeaza de pe oricare faza
disponibila. Un contor cu configuratie 4-fire, trifazat, se mentine operational daca linia
de nul sau oricare una sau doua linii de tensiune se deconecteaza.
Contorul A1800 ALPHA poate folosi oscilatorul intern sau frecventa retelei
pentru mentinerea datei si orei. Oscilatorul intern va fi folosit atunci cand se cunoaste
faptul ca frecventa retelei este prea instabila pentru mentinerea cu precizie a datei si orei.
Contorul A1800 ALPHA a fost astfel proiectat incat sa asigure durata de viata
mare a bateriei. Datorita curentului de nivel scazut, viata bateriei poate sa depaseasca
durata de viata a contorului.
Contorul A1800 ALPHA foloseste memorie nevolatila pentru stocarea datelor
referitoare la tarifare si a altor date critice. Daca alimentarea contorului este intrerupta,
datele contorului nu se pierd.
Mentenanta
Contorul A1800 ALPHA este usor de intretinut. Functiile de inregistrare si
interfetele de comunicatie sunt complet integrate pe o singura placa de circuit.
Softul integrat al contorului este salvat in memoria flash, permitand astfel
upgradarea softului la locul instalarii contorului.
Standard de comunicatie ANSI si DLMS/COSEM
Contoarele A1800 ALPHA indeplinesc cerintele standardelor ANSI C12.18,
C12.19, C12.21 si DLMS/COSEM. Aceste standarde includ protocoale de comunicatie
pentru o gama larga de contoare. Acestea reprezinta baza pentru structurile de date
industriale si protocoalele obisnuite pentru transportul structurilor de date. Faptul ca
aceste contoare indeplinesc standardele ANSI si DLMS/COSEM usureaza adaugarea de
noi produse la sistemul existent si in acelasi timp asigura un standard deschis pentru
comunicatiile intre contoare.
Adaptabilitate
Contorul A1800 ALPHA permite configuratii pentru tarifarea diferentiata pe
parcursul unei zile (TOU), oferind o gama larga de posibilitati de masurare si de tarifare
diferentiata.

Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Au fost luate in considerare sistemele in care contorul poate face masurarea
marimilor si de asemenea s-au avut in vedere configuratiile de montare posibile, astfel ca
upgradarea functionalitatii contorului este usor de realizat ori de cate ori apare necesitatea
imbunatatirii sale. Domeniul operational mare al contorului permite instalarea acestuia la
oricare din tensiunile obisnuite pentru contoare. In plus, portul optic configurabil din
fabrica indeplineste standardele ANSI, IEC si DLMS/COSEM. Afisajul cu cristale
lichide de 16 segmente de caracter, asigura o citire mai usoara a informatiilor de pe afisaj
si asigura flexibilitatea afisarii datelor contorului. Ca si o caracteristica in plus, circuitul
de baza al contorului asigura posibilitatea selectarii interfetei de comunitatie, fie RS-232,
fie RS-485.
Economie
Contorul A1800 ALPHA ajuta utilizatorul sa economiseasca timp si bani. El duce
la cresterea productivitatii datorita urmatoarelor caracteristici:
nu este necesara calibrarea la utilizator (calibrat din fabrica)
timpul de testare este redus
mentenanta si utilizare usoara
2 interfete de comunicatie seriala pe circuitul principal al contorului
restabilirea automata a datelor contorului
verificarea sistemului in care se face masurarea
afisarea valorilor instrumentale la locul instalarii
teste referitoare la controlul anti frauda si de monitorizare a calitatii (TRueQ )
jurnalul evenimentelor contorului
Securitate
Contorul A1800 ALPHA prezinta o functie de control anti frauda. Contorul poate
fi parolat, pentru prevenirea accesului neautorizat la datele contorului. Functia standard
TRueQ sau curba de sarcina a valorilor de instrumentatie ,optionala, (sau ambele), pot
fi folosite pentru detectarea posibilelor incercari de fraudare a masurarii energiei.
Contorul A1800 ALPHA are capacitatea de autocontrol pentru indicarea unei
potentiale incercari de fraudare. De exemplu, detectia deschiderii capacului bornelor de
conexiune si inregistrarea caderii fazelor.
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Precizie
Contorul A1800 ALPHA indeplineste si depaseste cerintele standardului IEC.

IEC 62053-22 IEC 62053-21 IEC 62053-23 (1)
Configuratie Clasa 0.2S Clasa 0.5S Clasa 1.0 Clasa 2.0 Clasa 2.0 Clasa 3.0
Conexiune
directa

Conexiune prin
transformator

(1) precizia masurarii energiei reactive este substantial mai mare decat cea ceruta de
standard.
Contorul masoara cu precizie puterea si energia intr-o gama larga de tensiuni si
curenti in ciuda variatiei temperaturii sau a factorului de putere. Sarcina senzorului de
curent de nivel mic, poate de asemenea sa duca la imbunatatirea preciziei
transformatorului extern de curent, atunci cand se masoara sarcini mici.


1.3. Caracteristicile contorului A1800 ALPHA
1.3.1. Caracteristici standard ale contorului A1800 ALPHA
Contorul A1800 ALPHA prezinta o serie de optiuni ce fac din el un contor puternic:
programabil integral
pre-programat din fabrica
domenii largi de operare pentru tensiune, curent, temperatura si factor de putere
memoria de pe circuitul de baza al contorului de 128 KB
complet compatibil cu protocolul ANSI C12
complet compatibil cu protocolul DLMS
contorizare diferentiata pe mai multe tipuri de tarif-imbunatatita
o 4 tarife
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

o 132 intervale de timp comutabile
o 12 sezoane
o 4 tipuri de zile
peste 50 de valori de instrumentatie ce pot fi afisate, printre care:
o kW, kVA(vectorial), si kvar pe faza
o tensiunea si unghiul dintre tensiuni pe faza
o curentul si unghiul dintre curenti pe faza
o factorul de putere si unghiul dintre factorii de putere pe faza
o frecventa de linie
o distorsiunile armonice totale pentru tensiune si pentru curent pe faza
o distorsiunea totala a puterii in functie de curent pe faza
o kW, kVA(vectorial) si kvar din sistemul de masura
o tensiunea din sistem
o curentul din sistem
o factorul de putere din sistem
o frecventa din sistem
factorul de putere mediu
controlul anti frauda si monitorizarea calitatii (TRueQ )
monitorizare legata de securitate
sursa de alimentare trifazata
ceas intern de inalta precizie
carcasa a contorului din policarbonat
upgradare usoara a contorului prin software sau optional prin harware
baterie din litiu instalata la fabricatie (pentru contoarele cu tarifare diferentiata-
TOU)
accesul usor la bateria contorului
interfete de comunicatie seriala independente, selectabile pentru protocolul RS-
232 si RS-485.Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


1.3.2. Caracteristici avansate ale contorului A1800 ALPHA
Exista cateva optiuni de nivel avansat pentru contorul A1800 ALPHA ce pot fi activate
sau dezactivate prin intermediul mediului AlphaKeys. Toate acestea sunt parte din
circuitul principal al contorului:
contorizare avansata in patru cadrane
curba de sarcina cu pana la 8 canale
curba de sarcina a marimilor de instrumentatie cu pana la 32 de canale
compensarea pierderilor
1.3.3. Circuite optionale pentru contorul A1800 ALPHA

Cateva din circuitele optionale disponibile pentru contorul A1800 ALPHA sunt
prezentate mai jos:
circuit optional cu relee de iesire (2 relee)
modem telefonic intern sau sub capacul de borne
modem GSM/GPRS - sub capacul de borne
modem Ethernet - sub capacul de borne
interfata RS-232
interfata RS-485
convertor RS232/RS485
circuit pentru memorie extinsa de 1 MB
sursa de alimentara auxiliara

1.4. Tipuri de contoare din familia A1800 ALPHA
Diferitele tipuri de contoare din familia contoarelor A1800 ALPHA prezinta capabilitati
specifice.
figura 1-2. Piramida aplicabilitatii contoarelor din famila A1800 ALPHA


Contor A1800 ALPHA
Manual tehnicTabel 1-4. Destinatia contoarelor din familia A1800 ALPHA

Contor Segment piata Clasa Functii standard Functii optionale
1880 Contoare
interschimbabile
0.2 Vezi Elster pentru disponibilitate
1860 Heavy C&I 0.2,
0.5
-2 porturi COMM
-4 relee
-sursa de alimentare externa
-contorizare avansata(A)
-TRueQ(Q)
-curba de sarcina (L)
-curba de sarcina a valorilor de
instrumentatie (N)

-compensarea pierderilor in
transformator(C)
-memorie extinsa de 1MB(X)
1830 Mid C&I 0.5,
1.0
-1 port COMM
-4 relee
-TRueQ(Q)
-curba de sarcina (L)

-curba de sarcina a valorilor de
instrumentatie (N)
-contorizare avansata(A)
-compensarea pierderilor in
transformator(C)
-memorie extinsa de 1MB(X)

Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

1810 Mid C&I 1.0 -nu are port COMM
-nu are relee
-TRueQ(Q)

-contorizare avansata(A)
-curba de sarcina (L)
-curba de sarcina a valorilor de
instrumentatie (N)
-compensarea pierderilor in
transformator(C)
-memorie extinsa de 1MB(X)


Alpha Keys
Software-ul Alpha Keys permite imbunatatirea functionalitatii contoarelor
A1800 ALPHA prin adaugarea de caracteristici suplimentare. Upgradarea prin
intermediul software-ului Alpha Keys nu presupune aducerea contorului inapoi la fabrica,
aceasta upgradare putandu-se face direct la locul instalarii contorului. Functiile ce pot fi
adaugate contorului A1800 ALPHA prin intermediul Alpha Keys sunt:
curba de sarcina
curba de sarcina a marimilor de instrumentatie
compensarea pierderilor pe linie sau in transformator
1

contorizarea avansata in patru cadrane
1
contactati Elster pentru disponibilitate
2. Descrierea contorului A1800 ALPHA
2.1. Descrierea fizica a contorului A1800 ALPHA
Contorul A1800 ALPHA este proiectat pentru montare in spatii interioare. Carcasa
acestui contor este proiectata pentru indeplinirea cerintelor standardului IEC 62053-11
legate de mediul inconjurator. Aceasta carcasa asigura gradul IP54 de protectie pentru
contor.
Componentele contorului A1800 ALPHA sunt urmatoarele:
Capacul bornelor de conexiune ale contorului
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Capacul ansamblului contorului
Ansamblul din interiorul contorului
Ansamblul electronic de baza
figura 2-1 Vedere din fata a contorului A1800 ALPHA (conectare prin transformator)


Capacul bornelor terminale si capacul ansamblului contorului sunt fabricate dintr-
un plastic din policarbonat protejat impotriva radiatiilor UV. Capacul ansamblului
principal al contorului este prevazut cu o fereastra din plastic transparent prin care pot fi
vizibile afisajul si eticheta de producator a contorului.
Contorul A1800 ALPHA poate fi sigilat prin una din metodele urmatoare:
Suruburi pentru capacul principal al contorului (certificare)-previne accesul la
contor, cu exceptia accesului catre conexiunile principale ale contorului, catre
interfetele de comunicatie, catre relee, si catre eticheta producatorului. Prin
aceasta metoda este impiedicata reprogramarea si recalibrarea contorului.
Suruburi pentru capacul bornelor de conexiune ale contorului (utilitate)- previne
accesul catre conexiunile principale si cele pentru relee si de asemenea previne
accesul catre eticheta de utilizator.
Butonul de RESET previne resetarea neautorizata.


Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Cele 4 suruburi ale capacului principal pot fi sigilate individual (figura 2-1). Cele 2
suruburi ale capacului bornelor de conexiune limiteaza accesul numai catre conexiunile
principale ale contorului si asupra conexiunilor auxiliare.
Astfel ca, pentru a avea acces catre aceste conexiuni ale contorului este necesara doar
ruperea sigiliilor acestui capac. Aceste 2 suruburi se gasesc in partea de jos a contorului
sub capacul principal al contorului. Prin sigilarea acestora este asigurata protejarea
circuitului principal al contorului si a altor elemente sensibile ale contorului.
Pentru a avea acces asupra componentelor principale ale contorului este necesara
desfacerea tuturor celor 4 suruburi ale capacului principal al contorului.
2.1.1. Portul optic
Contorul A1800 ALPHA este prevazut cu un port optic ce poate fi comandat fie
cu o interfata compatibila cu standardul IEC, fie cu standardul ANSI sau DLMS. Pentru
folosirea software-ului de suport asigurat de Elster, pentru citirea sau programarea
contorului A1800 ALPHA, prin intermediul portului optic, este necesara o sonda optica.
Aceasta sonda optica se conecteaza intre portul optic al calculatorului si portul optic al
contorului A1800 ALPHA.
Pentru informatii referitoare la modul de comandare al sondei optice UNICOM III,
contactati reprezentantul Elster.
2.1.2. Afisajul cu cristale lichide
Contorul A1800 ALPHA este prevazut cu un afisaj cu cristale lichide cu 16
segmente de caracter.
2.1.3. Eticheta de producator
Eticheta de producator este inscriptionata si montata inca din fabrica. Vezi
Apendix C, Informatii referitoare la eticheta producatorului, pentru mai multe
informatii.Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

2.1.4. Eticheta de utilizator
Aceasta eticheta poate fi scoasa (dupa ce este indepartat capacul bornelor
terminale) si permite utilizatorului inscriptionarea acesteia cu informatiile specifice
locului in care contorul este instalat.

figura 2-2.Contorul A1800 ALPHA-vedere fara capac-conectare prin transformator
2.1.5. Interfetele de comunicatie
Optiuni flexibile de comunicatie
Contorul A1800 ALPHA are 2 tipuri de interfete seriale de comunicatie, RS-232
si RS-485, si o interfata pentru portul optic. Acestui tip de contor i se poate adauga
optional, o placa de comunicatie aditionala RS232 sau RS485,iar in cazul contoarelor
master se echipeaza cu o placa convertor RS232/RS485. Placa convertor RS232/RS485 a
contorului master este folosit pentru a conecta un modem la mai multe contoare. Sursa de
alimentare robusta a contorului A1800 ALPHA suporta mai multe tipuri de comunicatie:
RS-232, RS-485, modem telefonic intern, modem GSM sub capacul de borne sau
modem Ethernet. Avand posibilitate de a folosi concomitent 2 tipuri de porturi de
comunicatie, contorul A1800 ALPHA asigura o modalitate de interfatare usoara intre
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

acesta si alte sisteme cu interfete de comunicatie de tip diferit. Protocolul deschis utilizat
de contor, asigura accesul usor, si de la distanta, asupra functiilor contorului.

Modem optional
Contorul A1800 ALPHA beneficiaza optional de un modem intern, ce poate lucra
intr-un interval mare de temperaturi, fara ca performantele acestuia sa fie afectate..
1
De
asemena Contorul A1800 ALPHA poate fi dotat, sub capacul de borne, cu urmatoarele
tipuri de modemuri alimentate din contor:
modem GSM/GPRS ce funtioneaza in toate cele 4 benzi
modem Ethernet
modem telefonic

2.1.6. Bateria contorului A1800 ALPHA
Blocul de conexiuni ale contorului este prevazut cu un locas si un conector pentru
bateria optionala a contorului. Aditional, sub placa circuitului principal al contorului, se
gaseste locasul bateriei auxiliare.
2.1.7. Comutatoarele de detectie a deschiderii capacului
contorului
Indepartarea capacului bornelor de conexiune ale contorului sau a capacului
principal al contorului are ca efect deschiderea unor comutatoare de detectie si de
asemenea are ca efect expunerea ansamblului electronic al contorului, inclusiv a bornelor
de conexiune ale contorului. Fiecare din aceste capace ale contorului este prevazut cu o
urechiusa din plastic ce in momentul retractarii ei activeaza comutatoarele de detectie
(figura 2-3). Atunci cand un comutator este activat, indicatorul TC de pe afisajul
contorului se va activa, si va ramane activ atata vreme cand capacul contorului va ramane
deschis. In momentul in care capacul bornelor de conexiune este deschis, acest eveniment
este inregistrat cu data si ora la care a aparut. De asemenea momentul in care capacul
principal este deschis, acest eveniment este inregistrat cu data si ora aparitiei sale.

1
Contactati Elster pentru disponibilitatea optiunilor contorului.

Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

figura 2-3 Comutatorul de detectie a incercarii de fraudare prin deschiderea capacului


2.1.8. Configuratia terminalelor contorului A1800 ALPHA
Contorul A1800 ALPHA suporta 3 tipuri de configuratii pentru bornele de conexiune:
100 A (120 A termic) autonom cu conexiuni de tensiune deconectabile
10 A conectare prin transformator (secvential)
10 A conectare prin transformator (simetric)

2.2. Arhitectura interna a contorului A1800 ALPHA
Circuitul principal al contorului A1800 ALPHA contine toate dispozitivele
electronice ce intra in componenta sistemelor de inregistrare a valorilor si de asemenea ce
formeaza interfetele de comunicatie. Vezi figura 2-4 ce contine diagrama bloc a
circuitului de baza. Diagrama bloc are in componenta sa urmatoarele :
motorul contorului
microcontroler
EEPROM
divizori rezistivi pentru tensiunile pe cele 3 faze
rezistente de sarcina pentru senzorii celor 3 curenti
sursa de alimentare
oscilator cu cuart de inalta frecventa
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

oscilator cu cuart de putere scazuta, 32 kHz, pentru mentinerea cu acuratete a
timpului
componentele portului optic
interfata afisajului cu cristale lichide (LCD)
interfetele de comunicatie RS-232 si RS-485
interfata circuitelor optionale
iesiri pentru impulsuri

figura 2-4. diagrama bloc a contorului A1800 ALPHA

2.3. Modul general de operare al contorului A1800 ALPHA
2.3.1. Sursa de alimentare
Contorul A1800 ALPHA este alimetat prin intermediul unei surse ce accepta tensiuni
intr-o gama larga de valori, de la 49 V pana la 528 VAC.
Alimentarea se poate realiza pentru minim un sistem cu 2 fire. Semnalul de iesire al
sursei de alimentare este transmis unui regulator liniar de tensiune, pentru obtinerea unui
tensiuni de nivel scazut.
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


2.3.2. Detectarea curentului si a tensiunii
Curentii si tensiunile de linie sunt detectati folosind senzori de curent specializati, si
respectiv divizori rezistivi. Multiplicarea si alte calcule sunt realizate de un circuit
integrat de constructie speciala (numit motorul contorului).
Contorul primeste fiecare curent de faza print intermediul unui senzor precis ce reduce
curentul in mod proportional. Motorul contorului esantioneaza fiecare curent de faza
pentru asigurarea masurarii precise a curentului.
Contorul primeste fiecare tensiune de faza prin intermediul divizorilor rezistivi. Aceasta
asigura mentinerea unei tensiuni de nivel scazut, si de asemenea minimizeaza defazajul
ce apare in gama dinamica de valori. Motorul contorului esantioneaza intrarile scalate
livrate de catre divizorii rezistivi pentru asigurarea unei masurari precise a tensiunii.
2.3.3. Motorul contorului
Multiplicarea si celelalte calcule sunt realizate de catre un circuit integrat de
contructie speciala, numit motorul contorului. Motorul contorului contine procesorul
numeric de semnal (DSP) ce are inglobate convertoare analog-digitale (A/D), capabil sa
esantioneze fiecare curent si tensiune de intrare. Convertoarele analog-digitale masoara
tensiunea si curentul pentru o faza data. Procesorul numeric de semnal (DSP), multiplica
semnalele , in concordanta cu constantele de calibrare preprogramate din fabrica.
2.3.4. Microcontrolerul
Microcontrolerul are posibilitatea de a realiza o serie de functii, cum ar fi:
Comunica cu procesorul numeric de semnal (DSP) si cu EEPROM-ul
Asigura comunicatia seriala prin portul optic
Asigura comunicatia seriala prin porturile existente la distanta
Genereaza impulsuri optice de iesire
Realizeaza controlul asupra afisajului cu cristale lichide (LCD)
Realizeaza controlul asupra oricarui circuit optional

Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Microcontrolerul si motorul contorului comunica in mod constant pentru procesarea
intrarilor de curent si de tensiune. In momentul in care microcontrolerul sesizeaza o
intrerupere a alimentarii, initializeaza oprirea sa si realizeaza salvarea marimilor tarifabile
si informatiile referitoare la statusul contorului in memoria EEPROM.
2.3.5. EEPROM
Contorul A1800 ALPHA foloseste o memorie EEPROM (electrically erasable
programmable read only memory-memorie nevolatila) pentru stocarea datelor referitoare
la contructia contorului, datelor de configurare ale contorului, si valorilor energiei
masurate prin intermediul contorului. Varianta standard a contorului este prevazuta cu o
memorie de 128 KB pe placa circuitului de baza. Optional, contoarele A1800 ALPHA
pot fi prevazute cu memorie de 64 KB pe circuitul de baza. Tipul de memorie, 128 KB
sau 64 KB, va fi specificat la momentul comandarii contorului.
Memoria EEPROM realizeaza stocarea tuturor informatiilor necesare asigurarii
integritatii calculelor referitoare la energie si putere, cat si stocarea urmatoarelor:
Datele referitoare la configuratie
Datele referitoare la tarifare
Datele referitoare la tarifarea diferentiata (TOU)
Datele referitoare la curba de sarcina si cele referitoare la jurnalul
evenimentelor
Datele referitoare la status-ul contorului
Constantele
Utilizarea energiei
Puterea maxima
Puterea cumulata

Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


2.4. Marimile tarifabile pentru contorul A1800 ALPHA
2.4.3. Energia si puterea contorizate
Toate contoarele din familia A1800 ALPHA pot sa masoare energia primita si livrata
activa. De asemenea contoarele din aceasta familie pot sa masoare energia si puterea
reactiva si aparenta. Motorul contorului esantioneaza intrarile de tensiune si de curent,
trimitand aceste marimi catre microcontroler. In cadrul motorului contorului, fiecare
impuls este egal cu un
e
K , definit in unul dintre urmatoarele moduri:
Wh / impuls
VARh / impuls
Vah / impuls
Lista urmatoare prezinta toate marimile ce pot fi contorizate prin intermediul contorului
de tipul A1800R. Marimile de baza ce se contorizeaza pot fi selectate ca sursa pentru
iesirile releelor. Celelalte marimi sunt calculate din 2 sau mai multe marimi de baza.
kVAh livrat (Q1+ Q4)
kVAh al retelei
kVAh Q1
kVAh Q2
kVAh Q3
kVAh Q4
kVAh primita (Q2+ Q3)
kVAh suma (primita+ livrata)
kvarh (Q1-Q4)
kvarh (Q1+Q4)
1

kvarh (Q2-Q3)
kvarh (Q2+Q3)
1

kvarh (Q3-Q2)
kvarh livrata (Q1+Q2)
1


Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


kvarh retelei
kvarh Q1
1

kvarh Q2
1

kvarh Q3
1

kvarh Q4
1

kvarh primita (Q3+Q4)
1

kvarh suma (primita+livrata)
1

kWh livrata
1

kWh retelei
kWh primita
1

kWh suma
1

2.4.2. Factorul de putere mediu
Contorul A1800 ALPHA poate calcula factorul de putere mediu (AvgPF) utilizand
valorile kWh si kvarh de la momentul ultimului reset.

2 2
var kWh h k
kWh
AvgPF
+
=
Factorul de putere mediu se calculeaza la fiecare secunda. La reset, valorile folosite
pentru calcul sunt puse pe zero, iar valoarea AvgPF va fi setata la 1.000.
2.4.3. Calcularea puterii
Aceasta se calculeaza ca valoare medie a puterii pe un interval de timp specificat.
Contorul A1800 ALPHA poate folosi 3 metode de calculare a puterii:
interval alunecator
interval bloc
constanta de timp termica
Un interval este timpul in care se calculeaza puterea. Lungimea intervalului este
programabila prin intermediul software-ului de suport asigurat de Elster,

Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


dar valoarea lungimii intervalului trebuie sa fie egal divizibila in 60 de minute. Valorile
comune ale lungimii intervalului sunt 15 sau 30 minute.
2.4.3.1. Interval alunecator
Intervalul alunecator este definit de 2 parametrii:
lungimea intervalului- specificata in minute, poate avea orice valoare ce
poate fi divizata egal in 60 minute.
lungimea subintervalului- de asemenea specificata in minute, poate avea
orice valoare ce poate fi divizata egal la lungimea intervalului.
Valorile ambilor parametrii sunt configurabile prin intermediul software-ului de suport
asigurat de Elster. Puterea se calculeaza la sfarsitul fiecarui subinterval , rezultand
suprapunerea rezultatelor puterii pe interval (putere alunecatoare).
Spre exemplu, lungimea intervalului alunecator poate fi configurata la valoarea
de 15 minute, iar lungimea subintervalului la valoarea de 5 minute. In acest caz, puterea
se calculeaza la fiecare 5 minute, pe baza celor 3 subintervale anterioare (vezi figura 2-5).

figura 2-5 Intervale alunecatoare pentru masurarea puterii

Puterea pe intervalul alunecator se calculeaza folosind ecuatia:
ore
t
acumulata total energia
P
. .
=
De exemplu, daca lungimea intervalului este de 15 minute si energia total acumulata
este de 50 kWh, atunci puterea va fi egala cu 200 kW.
kW
h
kWh
P 200
25 . 0
50
= =


Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


2.4.3.2. Intervalul bloc
Intervalul bloc este un caz special de interval alunecator, in care lungimea
subintervalului este egala cu lungimea intervalului (vezi figura 2-6).
figura 2-6.Intervalele bloc pentru masurarea puterii


2.4.3.3. Constanta de timp termica
Contorul A1800 ALPHA poate realiza simularea puterii termice. Contorul calculeaza
puterea in baza unei scari logaritmice ce simuleaza cu precizie masurarea puterii termice.
Constanta de timp pentru puterea termica variaza in functie de modul de operare al
contorului.
Constanta de timp pentru modul normal este de 15 minute.
Constanta de timp pentru modul test este de 1 minut.
Vezi Moduri de operare ale contorului A1800 ALPHA pentru mai multe
informatii.
2.4.4. Puterea maxima
Puterea maxima (numita si indicator sau putere de varf) este valoarea maxima ce
apare intr-o perioada de tarifare. Puterea pe fiecare interval este calculata si comparata cu
valoarea maxima a puterii calculata anterior. Daca valoarea puterii maxime din intervalul
curent este mai mare fata de valoarea anterioara a puterii maxime, atunci noua valoarea a
puterii maxime este stocata ca valoare a puterii maxime (vezi figura 2-7). La RESET,
valoarea puterii maxime devine zero. Dupa RESET, puterea calculata dupa primul
interval complet devine putere maxima.
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


figura 2-7 Indicarea puterii maxime

Pe langa puterea maxima, contorul A1800 ALPHA stocheaza si puterea
cumulata sau puterea cumulata continuu. Contoarele A1800R pot fi programate sa
declanseze inregistrarea puterii coincidente sau a factorului de putere (vezi Putere
coincidenta sau factor de putere coincident).

2.4.5. Puterea maxima cumulata
Folosirea puterii maxime cumulate face ca in momentul unui RESET, valoarea
puterii maxime sa fie adaugata puterii maxime cumulate. Deoarece puterea cumulata nu
este resetata la zero, RESET-ul neautorizat, nu cauzeaza pierderea puterii maxime. Pentru
determinarea puterii maxime dintr-o perioada de tarifare,dupa RESET, scadeti puterea
cumulata curenta din puterea cumulata anterioara.
2.4.6. Puterea maxima cumulata continuu
Puterea maxima cumulata continuu functioneaza in mod similar cu puterea
maxima cumulata. Puterea cumulata continuu, este totusi, intodeauna egala cu suma
dintre puterea cumulata continuu din perioada de tarifare anterioara si puterea maxima
curenta.
2.4.7. Puterea coincidenta sau factorul de putere coincident
Numarul de valori coincidente ce pot fi capturate de catre contorul A1800
ALPHA depinde daca optiunea de contorizare avansata in patru cadrane (sufix A) este
sau nu prezenta.
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Contoarele A1800 ce nu au optiunea de contorizare avansata in patru cadrane
pot inregistra pana la 2 valori coincidente.
Contoarele A1800 ce au optiunea de contorizare avansata in patru cadrane pot
inregistra pana la 2 valori coincidente.
Puterea coincidenta se refera la valoarea puterii ce apare in acelasi timp in care o
alta putere atinge valoarea de varf. De exemplu, un utilizator, doreste sa inregistreze
puterea kvar la momentul atingerii puterii maxime kW. Acest fapt necesita stocarea
puterii kvar si comunicarea acesteia in timpul aceluiasi interval ca si puterea kW maxima.
In mod similar, factorul de putere coincident se refera la valoarea factorului de
putere ce apare in acelasi timp cu atingerea valorii de varf pentru o putere. De exemplu,
un utilizator, doreste sa inregistreze factorul de putere la momentul atingerii puterii
maxime kvar. Acest fapt necesita stocarea factorului de putere si comunicarea acesteia in
timpul aceluiasi interval ca si puterea kvar maxima.

2 2
var kWh h k
kWh
FP
coincident
+
=
2.4.8. Rezerva timp putere
Rezerva timp putere este timpul in care puterea nu este calculata sau stocata dupa o
cadere a alimentarii. Rezerva timp putere prezinta 2 caracteristici setabile:
Timpul de intrerupere numarul de minute in care pana de alimentare trebuie sa
dureze pentru impunerea rezervei timp putere (o pana la 15 minute).
Timpul- numarul de minute in care puterea nu este calculata sau stocata (0 pana la
255 minute) dupa o pana de alimentare; zero inhiba rezerva timp putere.
Daca rezerva timp putere este programata, pentru contoarele ce masoara doar puterea,
atunci orice intrerupere a alimentarii va duce la aplicarea rezervei timp putere.
2.4.9. Contorizare primara si secundara
Contorul A1800 ALPHA poate fi programat pentru contorizare primara sau
secundara.
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


In momentul in care contorul este configurat pentru contorizare primara, el
converteste intern energia, puterea si marimile de instrumentatie masurate, in marimi
primare folosind raportul de transformare al tensiunii, respectiv raportul de transformare
al curentului. Aceste rapoarte de transformare sunt programate prin intermediul softului
de suport. Marimile contorizate reflecta energia, puterea si marimile de instrumentatie in
primarul transformatoarelor de instrumentatie.
In momentul in care contorul este configurat pentru contorizare secundara,
contorul nu foloseste raportul de transformare a tensiunii, respectiv raportul de
transformare al curentului pentru ajustarea cantitatilor contorizate. Marimile contorizate
reflecta energia, puterea si marimile de instrumentatie in secundarull transformatoarelor
de instrumentatie chiar daca rapoartele de transformare pentru tensiune si curent sunt
programate in contor.
2.4.10. Date referitoare la tarifarea diferentiata (TOU)
Toate contoarele din familia A1800 ALPHA au posibilitatea de stocare a valorii
totale (tarif unic) a energiei si puterii. Contoarele cu tarifare diferentiata (TOU), pot stoca
atat valorile totale cat si valorile pentru pana la 4 tipuri de tarif. Tarifele diferentiate
(TOU), se pot baza pe orice combinatie de zile (pana la 4 tipuri de zile), timp (pana la
132 de intervale de timp comutabile), sau sezoane (pana la 12 tipuri de sezoane). Toate
marimile selectate pentru contorizare sunt stocate in functie de tipul de tarifare ales.
Contorul stocheaza energia, puterea si factorul de putere mediu pentru fiecare tip de tarif.
2.4.11. Date referitoare la intreruperea alimentarii
Contorul A1800 ALPHA monitorizeaza si inregistreaza datele totale referitoare la
intreruperea alimentarii. Sunt inregistrate urmatoarele informatii:
Numarul cumulat de intreruperi ale alimentarii (contoare doar pentru
putere si contoare cu tarifare diferentiata(TOU))
Numarul cumulat de minute ale intreruperilor alimentarii ( contoare cu
tarifare diferentiata(TOU))

Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Data si ora de start pentru cea mai recenta intrerupere a alimentarii
(contoare cu tarifare diferentiata(TOU))
Data si ora de sfarsit pentru cea mai mai recenta intrerupere a alimentarii
(contoare cu tarifare diferentiata(TOU))
Aceste valori pot fi programate pentru afisare pe LCD. Vezi Apendix B, Tabel marimi
afisabile pentru mai multe informatii legate de marimile ce pot fi afisate pe LCD. Vezi
Jurnalul evenimentelor pentru informatii referitoare la pierderea tensiunii de faza.
2.4.12. Masurarea energiei in regimul Intotdeauna
pozitiv(Always Positive )
Contorul A1800 ALPHA poate fi comandat de la producator, cu o functie
optionala de masurare anti-furt, intotdeauna pozitiv, ce inregistreaza energia inversa ca
energie normala, pozitiva. Aceasta caracteristica poate fi folosita pentru detectia furtului de
putere, sau pentru minimizarea efectului legarii incorecte a contorului in sistemul de
masurare. Ecuatia urmatoare arata modul in care puterea activa totala este calculata
folosind masurarea anti-furt:
3 2 1
P P P P
total
+ + =

Masurarea anti-furt de obicei se aplica la inregistrarea energiei active. Inregistrarile
pentru energia aparenta se calculeaza si au semn normal. Valorile de instrumentatie,
incluzand +kWh si kWh, au de asemenea semn normal. De aceea, valorile de
instrumentatie pot fi folosite pentru investigarea modului de legare a contorului in sistem,
in timp ce masurarile anti-furt pot fi folosite pentru a afla daca energia activa este
inregistrata corespunzator.
Nota: In situatiile rare, pentru un factor de putere slab, in aplicatiile cu 2 elemente
unde defazajul primului element depaseste 60, va rezulta o supra masurare a energiei
primului element, ce poate duce la facturare in plus incorecta.
Modul de operare al indicatorilor de directie este modificat la aplicarea masurarii anti-
furt. In cazul masurarii anti-furt, indicatorul de directie al puterii, -P, de pe afisajul

Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


contorului, nu va mai fi folosit. Indicatorul de directie, +P, este aprins tot timpul indiferent
de directia energiei prin contor.
2.5. Jurnalul evenimentelor si seturile de date de
contorizare
Contorul A1800 ALPHA stocheaza urmatoarele tipuri de inregistrari si de seturi
de date necesare contorizarii, in memoria alocata dinamic, partajata:
Jurnalul evenimentelor
Jurnalul istoric al evenimentelor
Autocitirile
Valorile continute de curba de sarcina
Valorile continute de curba de sarcina a valorilor de instrumentatie
Inregistrarile TrueQ
Jurnalul scaderii tensiunii sub un prag prestabilit
Toate inregistrarile si seturile de date sunt continute in memoria contorului. Folosind
software-ul de suport asigurat de Elster, marimea fiecarei inregistrari sau set de date
poate fi configurata, pentru permiterea stocarii mai multor informatii pentru o inregistrare
sau set de date de interes. De exemplu, autocitirea poate fi setata pentru stocarea unui
numar mai mic de date, pentru a permite stocarea de date mai multe pentru curba de
sarcina.
2.5.1. Jurnalul evenimentelor
Toate contoarele A1800 ALPHA au posibilitatea de inregistrare a evenimentelor
(jurnal). Contoarele doar de putere stocheaza o lista secventiala de evenimente.
Contoarele cu tarifare diferentiata (TOU) stocheaza data si ora la care evenimentele apar.
Software-ul de suport asigurat de Elster este folosit pentru definirea si programarea
numarului de intrari de evenimente ce pot fi inregistrate. Evenimentele contorului ce pot
fi inregistrate sunt:


Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Intreruperea alimentarii start si stop(2 intrari in jurnalul evenimentelor )
Data si ora informatiilor referitoare la modificari (2 intrari in jurnalul
evenimentelor)
Data si ora reseturilor contorului (1 intrare in jurnalul evenimentelor)
Data si ora resetarii inregistrarii evenimentelor (1 intrare in jurnalul
evenimentelor)
Timpul de start si de stop cand tariful curent (pentru tarifarea diferentiata (TOU))
depaseste tariful alternativ planificat (2 intrari in jurnalul evenimentelor )
Timpul de start si de stop pentru caderea fazei (2 intrari in jurnalul evenimentelor)
Data si ora scoaterii capacului bornelor de conexiune ale contorului (1 intrare in
jurnalul evenimentelor)
Data si ora scoaterii capacului principal al contorului (1 intrare in jurnalul
evenimentelor)
Dupa ce numarul maxim de intrari a fost stocat, contorul va incepe rescrierea peste
intrarile vechi. Optiunea de inregistrare a evenimentelor (jurnalul) poate fi dezactivata
prin intermediul soft-ului de suport asigurat de Elster.
2.5.2. Jurnalul istoric al evenimentelor
Toate contoarele A1800 ALPHA au optiunea de inregistrare istorica a
evenimentelor, in care se stocheaza informatii referitoare la programarea contorului si
procedurile de identificare pentru modificarile din softul contorului ce altereaza
configuratia acestuia. Contoarele doar de putere stocheaza o lista secventiala de
inregisrari. Contoarele cu tarifare diferentiata (TOU) inregistreaza si data si ora.
Contorul inregistreaza aceste informatii ca si masura de verificare, mentinand un istoric
al schimbarilor din programul contorului.
Dupa ce numarul maxim de intrari a fost stocat, contorul va incepe rescrierea peste
intrarile vechi. Optiunea de inregistrare istorica a evenimentelor (jurnalul istoric) poate fi
dezactivata prin intermediul soft-ului de suport asigurat de Elster.


Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


2.5.3. Autocitirea
Toate contoarele A1800 ALPHA pot realiza autocitirea. Autocitirea consta in
inregistrarea tuturor datelor din perioda de tarifare curenta si stocarea lor in memorie;
pana la 35 de autocitiri pot fi stocate si afisate, in functie de memoria necesara pentru
inregistrari si alte date. Aceste date de autocitire pot fi utilizate ulterior pentru analiza sau
tarifare. Daca s-au inregistrat numarul maxim de autocitiri, atunci urmatoarea autocitire
se va scrie peste cea mai veche inregistrare.
Autocitirile sunt evenimente ce pot fi declansate de urmatoarele:
Un calendar programat al evenimentelor
Fiecare reset al contorului
O procedura de comunicatie
Autocitirile sunt diferite fata de copierea datelor de tarifare anterioare. Copierea datelor
de tarifare anterioare stocheaza pe rand cate o copie a datelor de tarifare doar in
momentul in care apare un reset.
2.5.4. Curba de sarcina
Contoarele ce au inclusa curba de sarcina (proiectate cu sufixul -L), au
posibilitatea de inregistrare a pana la 8 canale de informatie.
kVAh livrat (Q1+ Q4)
kVAh Q1
kVAh Q2
kVAh Q3
kVAh Q4
kVAh primita (Q2+ Q3)
kVAh suma
kvarh (Q1-Q4)
kvarh (Q1+Q4)
kvarh (Q2-Q3)
kvarh (Q2+Q3)
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnickvarh (Q3-Q2)
kvarh livrata (Q1+Q2)
kvarh retelei
kvarh Q1
kvarh Q2
kvarh Q3
kvarh Q4
kvarh primita (Q3+Q4)
kvarh suma
kWh livrata
kWh retelei
kWh primita
kWh suma
Curba de sarcina are o lungime proprie a intervalului ce poate fi configurata in mod
independent din lungimea intervalului in care se masoara puterea. Lungimea intervalului
curbei de sarcina trebuie sa se supuna urmatoarelor reguli :
lungimea trebuie sa fie cuprinsa intre 1 si 60 de minute
timpul trebuie sa fie egal divizibil in 60 de minute
Tabelul 2-1 prezinta numarul de zile ce pot fi inregistrate in curba de sarcina. Aceste
valori sunt estimative si pot varia in functie de soft-ul integrat folosit de contor si de
configuratia memoriei partajate.
Datele din tabelul 2-1 se baseaza pe urmatoarele setari:
inregistrari in curba de sarcina la intervale de 15 minute
nu se fac inregistrari in curba de sarcina a valorilor de instrumentatie
Primul numar indica numarul de zile in care se fac inregistrari in curba de sarcina,
presupunand ca toate celelalte inregistrari si autocitiri inregistreaza numarul maxim de
intrari.

Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Cel de-al doilea numar numar indica numarul de zile in care se fac inregistrari in curba de
sarcina, presupunand ca toate celelalte inregistrari si autocitiri inregistreaza numarul
minim de intrari.

Tabelul 2-1. Numarul de zile in care se stocheaza date in curba de sarcina in functie de
numarul de canale
Numar de canale
1 2 3 4 5 6 7 8 Zile de
stocare
(min/max)
213/318 114/169 86/129 64/95 54/81 44/66 39/59 34/51

2.5.4.1.Divizor de impulsuri pentru curba de sarcina
Pentru scalare in jos a numarului de impulsuri inregistrate in fiecare interval al
curbei de sarcina se va folosi un divizor de impulsuri. Acesta permite inregistrarea datelor
ce pot sa depaseasca numarul maxim de impulsuri ce pot fi stocate in fiecare interval al
curbei de sarcina (fiecare interval poate stoca 32.767 impulsuri inainte de depasire) .
Intervalul valorilor pentru divizorul de impulsuri al curbei de sarcina este intre 1(stare
initiala) si 255.
2.5.5. Curba de sarcina a valorilor de instrumentatie
Pentru contoarele ce au curba de sarcina a valorilor de instrumentatie (proiectate cu sufix
-N), contorul va avea 2 seturi de valori inregistrate pentru curba de sarcina a valorilor de
instrumentatie. Fiecare set poate inregistra pana la 16 canale din urmatoarele:
frecventa
curent pe faza
tensiune pe faza
putere activa pe faza (watt-i)
puterea aparenta (VA) pe faza
unghiul tensiunilor pe faza tinand cont de tensiunea pe faza A
amplitudinea fundamentalei (primei armonici a) curentului pe faza
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnicamplitudinea fundamentalei (primei armonici a) tensiunii pe faza
amplitudinea armonicii a-2-a a curentului pe faza
amplitudinea armonicii a-2-a a tensiunii pe faza
distorsiunile armonice totale pentru tensiune % pe faza (THD)
distorsiunile armonice totale pentru curent % pe faza (THD)
curentul armonic pe faza (suma de la armonica a-2-a la a-15-a)
unghiul curentilor pe faza tinand cont de tensiunea pe faza A
puterea reactiva (var-vectorial) pe faza
armonica a-2-a a tensiunii pe faza %
distorsiuni armonice totale pe faza (TDD)
factor de putere (PF) pe faza
ungiul factorului de putere pe faza
puterea activa(watt-i) a sistemului
puterea aparenta (VA) a sistemului (aritmetic)
Factorul de putere (PF) al sistemului
Puterea reactiva (var) a sistemului (vectorial)
Puterea aparenta (VA) a sistemului (vectorial)
Puterea reactiva (var) a sistemului (aritmetic)
Factorul de putere (PF) al sistemului (vectorial)
Unghiul factorului de putere al sistemului (vectorial)
Fiecare canal poate fi configurat pentru ca sa realizeze inregistrari in curba de sarcina
a valorilor de intrumentatie folosind unul din cei 4 algoritmi prezentati mai jos (vezi
tabelul 2-2):
Tabel 2-2. Algoritmi de inregistrare in curba de sarcina a valorilor de instrumentatie
Tipul algoritmului Descriere
Minim Contorul esantioneaza cantitatea selectata
pe intervalul curbei de sarcina pentru valori
de instrumentatie. Valoarea minima dintre
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

esantioane este iregistrata.
Maxim Contorul esantioneaza cantitatea selectata
pe intervalul curbei de sarcina pentru valori
de instrumentatie. Valoarea maxima dintre
esantioane este iregistrata.
Mediu Contorul esantioneaza cantitatea selectata
pe intervalul curbei de sarcina pentru valori
de instrumentatie. Valoarea medie dintre
esantioane este iregistrata.
Sfarsit Contorul esantioneaza cantitatea selectata
pe intervalul curbei de sarcina pentru valori
de instrumentatie. Ultima valoarea dintre
toate esantioanele este iregistrata.

figura 2-8. Algoritmide inregistrare in curba sarcina a valorilor de instrumentatie

Fiecare set de valori inregistrate in curba de sarcina pentru valorile de instrumentatie
are un interval de lungime proprie ce poate fi configurat independent, din lungimea
intervalului de calculare a puterii sau din lungimea intervalului curbei de sarcina.
Lungimea intervalului curbei de sarcina pentru valorile de instrumentatie trebuie sa se
supuna urmatoarelor reguli:
Lungimea trebuie sa fie cuprinsa intre 1 si 60 de minute
Timpul trebuie sa fie egal divizibil in 60 minuteContor A1800 ALPHA
Manual tehnic


2.5.6. Jurnalul TRueQ
Contoarele ce au implementata functia de monitorizare a calitatii si de control
anti-frauda (proiectate cu sufixul -Q), au de asemenea posibilitatea de inregistrare a
testelor TRueQ (jurnal TRueQ) nereusite. Pentru definirea si programarea numarului de
inregistrari posibile pentru testele TRueQ se foloseste software-ul de suport oferit de
Elster. De asemenea, acest software se foloseste pentru definirea tipurilor de teste TRueQ
ce pot inregistra nereusita lor in jurnalul TRueQ.
Contoarele cu tarifare diferentiata (TOU) pot inregistra asociate cu testele TRueQ
urmatoarele date:
Data si ora la care functia TRueQ detecteaza pentru prima data o nereusita a unui
test si identificatorul acestuia (prima intrare in jurnalul TRueQ)
Data si ora la care functia TRueQ nu mai detecteaza o nereusita a unui test si
identificatorul acestuia (prima intrare in jurnalul PQM)
Nota: Vezi Numaratorul si temporizatorul evenimentelor TRueQ pentru mai multe
informatii.
Contoarele ce masoara doar puterea nu inregistreaza ora. In schimb, inregistrarea
asigura o lista secventiala de intrari in jurnalul TRueQ.
Pentru fiecare intrare TRueQ, contorul inregistreaza de asemenea o masurare a
unei valori de instrumentatie ce are legatura cu testul TRueQ.
In momentul in care se atinge numarul maxim de inregistrari, contorul va
suprascrie cea mai veche intrare.
Vezi TRueQ pentru mai multe informatii.
2.5.7. Jurnalul scaderii tensiunii sub un prag prestabilit
Contorul A1800 ALPHA are posibilitatea de inregistrare a scaderii tensiunii sub
un prag prestabilit (jurnal). Pentru contoarele cu tarifare diferentiata (TOU), in jurnalul
scaderii tensiunii sub un prag prestabilit se inregistreaza de asemenea data, ora, si faza pe
care se inregistreaza scaderea tensiunii sub prag.

Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Contoarele pentru masurarea doar a puterii asigura o lista secventiala a
inregistrarii de evenimente referitoare la scaderea tensiunii sub un prag. Este permisa
maxim o intrare pe secunda in jurnalul scaderii tensiunii sub un prag prestabilit.
In momentul in care se atinge numarul maxim de inregistrari, contorul va
suprascrie cea mai veche intrare.
Vezi Jurnalul scaderii tensiunii sub un prag prestabilit pentru mai multe informatii.
2.5.8. Tabele definite de utilizator
Tabelele definite de utilizator ofera optiuni specifice pentru restabilirea datelor
contorului A1800 ALPHA. Configuratia tabelelor definite de utilizator poate fi ceruta la
momentul comandarii contorului de la producator, astfel ca o configuratie specifica poate
fi programata in fabrica. Un sistem AMR poate fi configurat pentru regasirea in contor a
informatiilor din tabelul definit de utilizator, in locul citirii individuale a tabelelor.
Aceasta reduce cantitatea de date si de timp necesare pentru citirea contorului.
Caracteristica tabel definita de utilizator va fi conform standardului ANSI C12.19.
2.5.9. Dimensiunile fizice ale contorului A1800 ALPHA
Dimensiunile contorului corespund DIN 43-857 partea a-2-a (excluzand agatatoarea
contorului). Contorul cu conectare prin transformator cantareste aproximativ 1.3 kg.
Vezi figura 2-9 pentru ilustrarea contorului si a dimensiunilor sale.
figura 2-9.Dimensiuni in milimetrii, vedere din fata si lateral

Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


3. Instructiunile operationale ale contorului A1800
ALPHA
3.1. Afisaj cu cristale lichide (LCD)
Afisajul cu cristale lichide (LCD), este folosit pentru prezentarea datelor
contorului si a informatiilor referitoare la starea contorului. Asa cum este prezentat in
figura 3-1, afisajul este divizat in mai multe regiuni de afisare.

figura 3-1. Afisaj cu cristale lichide (test LCD)

3.1.1. Identificatorul cantitativ
Aceasta regiune de 7 biti identifica cantitatea afisata asa cum s-a definit si
programat cu software-ul de suport asigurat de Elster. Un identificator poate fi atribuit
majoritatii cantitatilor aratate in secventa de afisare. Vezi Apendix B Tabelul
cantitatilor afisate, pentru mai multe informatii.
3.1.2. Cantitatea afisata
Regiunea de 8 biti de pe afisaj ce indica fie cantatea afisata, fie alte informatii ce
pot fi afisate, in functie de modul in care contorul A1800 ALPHA a fost programat.
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Numarul de digiti afisabili se defineste prin intermediul software-ului de suport
asigurat de Elster,atat pentru citirile energiei cat si a puterii. Pot fi afisati intre 3 si 8 digiti
cu pana la 4 pozitionari zecimale. Acesti digiti sunt de asemenea folositi pentru afisarea
codurilor in urmatoarele conditii:
Erori operationale (folosite cu E1, E2 sau E3 in identificatorul cantitativ)
Marimi de instrumentatie pentru sistem si erori de test ale serviciului (folosite cu
SE in identificatorul cantitativ)
Avertismente (folosite cu W1 sau W2 in identificatorul cantitativ)
Coduri de comunicatie (folosite cu COM 0, COM 1 sau COM 2 in identificatorul
cantitativ)
Pentru marimile de instrumentatie si teste, valorile numerice pot fi inlocuite sau
combinate cu caractere alfabetice pentru o mai buna definire a valorii. . Vezi Apendix B
Tabelul cantitatilor afisate, pentru mai multe informatii.
3.1.3. Indicatorii fazelor
Fiecare indicator de faza (L1, L2, si L3) corespunde tensiunii de linie (linia1, linia 2, si
respectiv linia 3) prezente in conexiunea contorului A1800 ALPHA. Starea indicatorilor
corespunde urmatoarelor :
Daca identificatorul este aprins, atunci tensiunea pe linia corespunzatoare este
prezenta.
Daca un identificator clipeste, atunci tensiunea de linie corespunzatoare, fie
lipseste, fie este mai mica decat pragul stabilit pentru detectie.
Daca identificatorul este oprit, atunci tensiunea nu trebuie sa fie prezenta pentru
tipul de contor configurat.
Vezi Scaderea tensiunii sub un prag prestabilit pentru mai multe detalii referitoare la
detectia scaderii tensiunii sub un prag prestabilit si identificatorii de faza.
3.1.4. Indicatorii directiei energiei
Indicatorii directiei energiei (figura 3-2) afiseaza directia si cadranul ultimei
curgeri a energiei :Wh (activa) si varh (reactiva). Curgerea de energie pozitiva este
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


energia livrata consumatorului, in timp ce curgerea inversa a energiei, reprezinta energia
primita de la consumator. Figura 3-2 indica sensul fiecarui indicator al directiei energiei.
Indicatorii directiei energiei se aprind pentru afisarea directiei de curgere a
energiei atunci cand se masoara o curgere a energiei pe oricare dintre fazele contorului
(acest lucru se intampla atunci cand unul dintre curentii de linie este mai mare decat
valoarea de prag stabilita pentru pornirea contorului). Atunci cand indicatorii directiei
energiei sunt operationali, au urmatoarele proprietati :
Indicatorul directiei energiei ramane aprins in cazul in care contorul detecteaza
sursa de energie si este configurat pentru inregistrarea acelei surse.
Indicatorul directiei energiei clipeste in cazul in care contorul detecteaza sursa de
energie, dar nu este configurat pentru inregistrarea respectivei surse.
figura 3-2.Indicatorii de directie ai energiei


Pentru contoarele ce sunt configurate pentru masurarea kvarh, indicatorii Q reprezinta
curgerea de energie kvarh.
Pentru contoarele ce au optiunea de masurare anti-furt (intodeauna pozitiv) , indicatorul
+P este pornit continuu, indiferent de directia in care este sesizata curgerea energiei kWh.
Indicatorul P este neoperativ pentru acest tip de contor.
Nota: Pentru contoarele la care cantitatea secundara de energie este kvarh,
indicatorii +Q si Q functioneaza normal si indica directia marimii masurate.
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


3.1.5. Identificatorul unitatii de masura pentru putere/ energie
Identificatorul unitatii de masura pentru putere/ energie este folosit pentru identificarea
unitatii de masura pentru cantitatea afisata pe LCD-ul contorului. In figura 3-3 sunt
prezentate cateva exemple a modului in care segmentele identificatorului unitatii de
masura se pot combina pentru afisarea oricarei cantitati valide. In unele cazuri, este
imposibila reprezentarea cantitatii de masura folosind identificatorul unitatii de masura.
In acest caz, indicatorii unitatii de masura nu vor fi folositi, folosindu-se indentificarea
cantitatii afisate folosind indicatorul cantitativ.


figura 3-3.Identificatori unitati de masura pentru putere/energie


Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


3.1.6. Indicatorul modului alternativ
Acest indicator ( ) se aprinde in momentul in care contorul A1800 ALPHA este
in modul de operare alternativ. De asemenea acest indicator este aprins atunci cand se
realizeaza testul tuturor segmentelor afisajului cu cristale lichide (LCD).
Vezi Modurile de operare ale contorului pentru mai multe informatii referitoare
la diferitele moduri de operare ale contorului.
3.1.7. Indicatorul de eroare
Indicatorul de eroare clipeste atunci cand este prezenta o conditie de eroare sau
ramane aprins atunci cand este prezinta o conditie de avertisment. In momentul in care
indicatorul de eroare este aprins, LCD-ul contorului va afisa de asemenea si codul de
eroare sau de avertisment potrivit. Vezi Codurile erorilor functionarii sistemului pentru
detalii.
Nota: Acest indicator se va aprinde de asemenea in timpul testului tuturor
segmentelor afisajului.
3.1.8. Indicator baterie slaba
Indicatorul de baterie slaba este aprins atunci cand tensiunea bateriei este slaba,
sau daca bateria lipseste. De asemenea, indicatorul de avertisment este afisat (daca este
inclus in lista cantitatilor ce pot fi afisate).
Nota: Acest indicator se va aprinde de asemenea in timpul testului tuturor
segmentelor afisajului.
3.1.9 Indicatorul de port COM activ
Indicatorul de port COM activ, arata faptul ca exista in momentul respectiv o
sesiune de comunicare, de asemenea indicand si care dintre porturile COM este folosit.
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Tabel 3-1. Codurile porturilor
Coduri Port
COM 0 Port optic
COM 1 Port 1 la distanta
COM 2 Port 2 la distanta

Vezi Codurile de comunicatie pentru detalii suplimentare.
3.1.10. Indicatorii afisajului
Cei 12 indicatori sunt folositi pentru identificarea mai precisa a informatiilor
afisate pe LCD-ul contorului.
Nota: Acesti indicatori pot fi aprinsi individual sau in combinatie pentru
descrierea unei cantitati particulare afisate.
Nota: Eticheta producatorului detaliaza sensul indicatorilor afisajului.Vezi
Apendix C, Informatii inscrise pe eticheta de producator.
3.1.10.1. Indicatorii de tarif
Indicatorii de tarif (T1, T2, T3 si T4) indica tariful curent utilizat. In cazul in care
cantitatea afisata este una pentru tarifare diferentiata (TOU) (de exemplu totalul kWh
pentru tariful 1), indicatorul corespunzator (T1) se aprinde. In cazul in care tariful
cantitatii masurate este activ la momentul respectiv, indicatorul de tarif corespunzator
clipeste.
Nota: Indicatorii de tarif activi, se aprind de asemenea in timpul testarii tuturor
segmentelor afisajului.
3.1.10.2. Indicatorul sfarsitului de interval (EOI)
Indicatorul sfarsitului de interval (EOI) este folosit pentru verificarea sincronizarii
intervalului de masurare a puterii. Inainte cu 10 secunde de sfarsitul intervalului puterii,
indicatorul sfarsitului de interval se aprinde, si ramane aprins pana la incheierea
intervalului.


Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic
Pentru interval alunecator, indicatorul EOI se aprinde pentru 10 secunde inainte de
sfarsitul fiecarui subinterval.

3.1.10.3. Indicatorul compensarii pierderilor
Indicatorul compensarii pierderilor (LC) indica faptul ca in acel moment contorul
realizeaza o compensare a pierderilor pe linie si prin transformator.
3.1.10.4. Indicatorul de capac deschis
Indicatorul de capac deschis (TC) indica faptul ca este deschis capacul bornelor
de conexiune, sau este deschis capacul principal al contorului. Deschiderea capacului
poate insemna ca a avut loc o incercare de fraudare. Indicatorul de capac dechis se stinge
in momentul in care capacele contorului sunt inchise corespunzator. Vezi Comutatoarele
de detectie a deschiderii capacului contorului, pentru informatii suplimentare.
3.1.10.5. Indicatorul modului test
Indicatorul modului test (TST) indica faptul ca modul de operare curent al
contorului este modul test. Vezi Modul test pentru mai multe detalii.

3.2. Modurile de operare ale contorului
Contorul A1800 ALPHA poate lucra in unul din urmatoarele moduri:
Modul normal
Modul alternativ
Modul test
Modul program
Una din functiile de baza ale contorului este aceea de auto-test pentru a se asigura
functionarea normala. Auto-testul se asigura de functionarea corespunzatoare si de
afisarea precisa a cantitatilor afisate de contor. In cazul in care auto-testul indica o eroare,
atunci LCD-ul afiseaza indicatorul de eroare. Suplimentar, contorul poate fi programat
ca sa blocheze codul de eroare pe afisaj.
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Contorul va incerca sa functioneze normal, insa datele sale pot fi suspecte. Vezi
Auto-testul contorului pentru mai multe detalii referitoare la auto-testul contorului si la
erorile afisate.
3.2.1. Modul normal
Modul normal este modul de lucru din starea initiala a contorului A1800 ALPHA.
Acest mod de operare este in modul normal folosit pentru afisarea datelor tarifabile pe
LCD-ul contorului. Contorul este complet operational in acest mod, si va procesa si stoca
datele atata timp cat afisajul defileaza prin intreaga lista de cantitati ce pot fi afisate.
Testul afisajului apare intodeauna imediat dupa ce contorul A1800 ALPHA este
alimentat, sau dupa ce alimentarea este restaurata dupa o cadere de tensiunii.
Tipic, ciclul de afisare al modului normal incepe cu testul afisajului cu cristale
lichide ce va avea ca efect aprinderea tuturor segmentelor de pe afisaj. Acest test este
recomadat deoarece determina o inspectie rapida a functionarii afisajului contorului.
Testul afisajului contorului poate fi inhibat prin software-ul de suport asigurat de Elster.
Intr-un ciclu de afisare normal defileaza toate cantitatilor programate pentru afisare,
inainte de inceperea unui nou ciclu de afisare normala.
Cat timp contorul lucreaza in modul normal, LED-urile de test pulseaza
proportional cu energia masurata (vezi Iesirile de impulsuri ale LED-urilor de test
pentru detalii referitoare la LED-uri).
3.2.2. Modul alternativ
Modul de lucru alternativ poate fi programat prin intermediul software-ului de
suport asigurat de Elster, pentru afisarea unui set suplimentar de cantitati pe LCD. Modul
alternativ este de obicei folosit pentru afisarea datelor ce nu sunt necesare tarifarii, dar
poate fi programat ca sa afiseze oricare cantitate disponibila. Modul de lucru alternativ
poate fi activat in unul dintre urmatoarele moduri:
Apasarea butonului corespunzator de pe contorul A1800 ALPHA.
Dupa alimentarea contorului (pentru un ciclu de defilare a listei de afisare
alternativa)
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Contorul este complet operational in modul alternativ. Atata timp cat contorul este
in modul alternativ, indicatorul modului alternativ de pe afisaj este aprins (Vezi
Indicatorul modului alternativ pentru mai multe informatii). Suplimentar, LED-urile de
test, transmit impulsuri de test (vezi Iesirile de impulsuri ale LED-urilor de test pentru
mai multe informatii).
In cazul in care afisajul contorului ramane pornit pe contorizarea impulsurilor de
linie cumulate, atunci contorul va iesi din modul alternativ la miezul noptii.
Exista mai multe posibilitati de iesire din modul alternativ:
Tabel 3-2 Iesirea din modul alternativ
Metoda Descriere
Asteptati pana la sfarsitul afisarii listei de
cantitati alternative
In cazul in care contorul defileaza prin lista
de afisare alternativa in mod automat,
contorul iese din modul alternativ dupa ce
ultima cantitate este afisata. La un nou start
in defilarea cantitatilor afisate incepe
modul normal de operare.
Apasati butonul RESET Realizeaza iesirea din modul alternativ si
de asemenea realizeaza o resetare.
Asteptati timpul de sfarsit Daca afisajul este blocat pe o cantitate,
contorul va iesi din modul alternativ dupa 2
minute de inactivitate, intrand in modul
normal. Totusi, in cazul in cantitatea
blocata este contorizarea impulsurilor
cumulate de pe linie, contorul nu va iesi din
modul alternativ dupa 2 minute.
Apare o cadere de alimentare Are ca efect iesirea din modul alternativ;la
realimentarea contorului modul de afisare
va fi cel normal.
La miezul noptii Contorul iese din modul alternativ la
urmatorul miez de noapte.
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


3.2.3. Modul test
Contorul A1800 ALPHA intra in modul test printr-o comanda transmisa prin
portul optic. Atata timp cat este in modul test, indicatorul modului test (TST) (vezi figura
3-1) va clipi pe afisajul contorului (vezi Indicatorul modului test).
In acest mod vor fi afisate citiri de test fara ca acestea sa afecteze utilizarea
energiei si valorile datelor tarifabile pentru contorl A1800 ALPHA. In modul test pot fi
utilizate intervale de calculare a puterii mai scurte pentru reducerea timpului de test
pentru putere, aceste neinterferand cu datele pentru tarifare.
Nota: Intervalul de calculare al puterii trebuie sa fie egal divisibil in 60 de
minute.
In modul test, LED-urile de test transmit impulsuri proportionale cu energia
contorizata (vezi Iesirile de impulsuri ale LED-urilor de test pentru mai multe
informatii).
In modul test se poate intra folosind software-ul de suport asigurat de Elster.
Contorul iese din modul test in urmatoarele conditii:
Metoda Descriere
Expira modul test Automat dupa ce timpul programat expira
(intr 1si 255 de intervale de test).
Transmiterea unei comenzi de iesire Folosind software-ul de suport Elster, se
trimite o comanda de iesire prin portul
optic.
Automat dupa 24 ore Automat dupa un timp programabil (1-255
intervale de test).
Caderea alimentarii contorului Iese din modul test; cand alimentarea cu
tensiune este restabilita, afisajul contorului
va fi in modul normal.Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Dupa ce modul normal este reluat, citirile realizate in timpul modului test vor fi
indepartate si valorile datelor tarifabile vor fi restabilite. Starile initiale ale contorului
dinainte de intrarea in modul test (incluzand date tarifabile, datele curbelor de sarcina,
erorile, si avertismentele) vor fi restabilite.
3.2.4. Modul program
Daca este specificat la momentul comandarii la producator, cu setarile initiale, un
contor A1800 ALPHA nu va permite modificarea parametrilor programati decat in cazul
in care contorul este in modul program. Unele date si unii parametrii ai configuratiei
contorului pot fi alterate atunci cand contorul este in modul program.
1
Aceste marimi
alterabile trebuie specificate la comandarea contorului si ele pot fi:
Parametrii ai comunicatiei
Parametrii ai calitatii energiei
Momentul de timp al zilei (pentru contoarele ce au curba de sarcina sau
tarifare diferentiata)
Timpii comutabili (contoare cu tarifare diferentiata-TOU)
Lista de date speciale (contoarele cu tarifare diferentiata si cele cu curba
de sarcina)
Modificarea altor parametrii necesita intrarea in modul program.
Pentru intrarea din modul program:
1. Se rupe sigiliul butonului de reset.
2. Se apasa simultan butoanele ALT si RESET pentru o perioada de cel
putin 6 secunde.
3. Pe ecran apare mesajul PPPPPP.
Pentru iesirea in modul program:
Apsati butonul RESET sau programati contorul
Daca este programat, contorul poate inregistra deschiderea capacului bornelor de
conexiune si a capacului principal al contorului in jurnalul evenimentelor contorului.
Vezi Jurnalul de evenimente pentru mai multe detalii.

Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


1
La contoarele cu jurnal istoric al evenimentelor, poate fi posibila schimbarea unor parametrii
mertologici fara folosirea modului program. Pentru ma imulte detalii, vezi Jurnalul istoric al
evenimentelor.
3.3. Folosirea butoanelor contorului
Urmatoarele butoane se gasesc pe partea frontala a contorului A1800 ALPHA:
RESET (sigilabil)
ALT ( )
Butonul RESET este accesibil doar dupa ruperea sigiliului contorului; butonul
este totdeauna accesibil.
figura 3-4. Butoanele contorului A1800 ALPHA


3.3.1. Butonul RESET
Pentru activarea butonului RESET, poate fi necesara ruperea sigiliului ce-l
blocheaza pe acesta in pozitia inactiva. Dupa ruperea sigiliului, rotiti butonul cu 90 in
oricare directie si apasati-l (vezi figura 3-5). La apasarea butonului va aparea o resetare
(vezi Resetarea contoruluipentru detalii referitoare la ce se intampla la o cerere de
reset). Butonul RESET se comporta diferit in functie de modul de operare in care se
gaseste contorul A1800 ALPHA, dupa cum este descris in tabelul 3-3.
figura 3-5. Pozitiile butonului RESET
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnicTabelul 3-3. Comportarea butonului RESET
Mod de operare Descriere
Normal Realizeaza o resetare
Alternativ Intoarcere in modul normal si resetare
Program Intoarcere in modul normal si resetare
Test Reseteaza valorile de test si ramane in modul test
Pentru sigilarea butonului de RESET, rotiti-l cu 90 inapoi in pozitia inactiva si
aplicati sigiliul.

3.3.1.1. Blocarea serviciului in care se realizeaza contorizarea
Apasarea butonului RESET realizeaza blocarea si acceptarea serviciului in care se
realizeaza contorizarea, daca este setata posibilitatea de blocare manuala si daca testul
tensiunii a fost realizat asupra contorului A1800 ALPHA. Vezi Blocarea
manualapentru mai multe detalii.
Daca se foloseste blocarea manuala a sistemului in care se realizeaza contorizarea prin butonul RESET,
nu se realiza si o resetare decat in cazul unei a doua apasari a butonului RESET.

3.3.1.2. Intrarea in modul program
Vezi Modul program descris anterior pentru detalii suplimentare.


Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


3.3.2. Butonul
Apasarea butonului , are ca efect initierea modului alternativ (vezi Moduri de
operare pentru mai multe informatii referitoare la modurile de operare ale contorului
A1800 ALPHA). Butonul se comporta diferit in functie de modul de operare in care se
gaseste contorul, asa cum este aratat in tabelul urmator.
Tabelul 3-4. Functionalitatile accesate prin apasarea butonului in diferitele
moduri de operare ale contorului
Mod de operare Metoda de apasare Descriere
Normal Mai putin de 1 secunda Pe LCD se afiseaza un ciclu al
listei de afisare alternative si se
reintoarce in modul normal
Apasati si tineti apasat Defileaza rapid prin lista de
afisare alternativa atata timp cat
butonul este apasat;blocheaza
cantitatea afisata pe LCD cand
butonul este eliberat.
Alternativ
Apasati si eliberati Daca pe LCD exista o cantitate
blocata, la fiecare apasare se va
trece mai departe cu o cantitate in
lista de afisare alternativa.
Apasati si tineti apasat Defileaza rapid prin lista de
afisare a modului test atata timp
cat butonul este apasat;blocheaza
cantitatea afisata pe LCD cand
butonul este eliberat.
Test
Apasati si eliberati Daca pe LCD exista o cantitate
blocata, la fiecare apasare se va
trece mai departe cu o cantitate in
lista de afisare a modului test.
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Mai putin de 1 secunda Iese din modul program, initiaza
modul alternativ, defileaza odata
prin lista de afisare alternativa,
apoi se intoarce in modul normal.
Program
Apasati si eliberati La fiecare apasare se trece mai
departe cu o cantitate in lista de
afisare alternativa.

3.4. Cererea de resetare
O cerere de resetare poate fi realizata in una dintre urmatoarele 3 metode:
Apasarea butonului RESET
Lansarea unei comenzi prin portul optic sau prin portul de la distanta
Ca un eveniment progamat in calendarul planificat al contorului
Indiferent de modul in care puterea a fost resetata, contorul realizeaza o serie de functii,
incluzand urmatoarele :
Datele tarifabile prezente sunt copiate in zona datelor referitoare la cererea de
reset
Puterea maxima masurata pana la reset, sunt adaugate puterii cumulate, iar
valoarea maxima curenta este resetata la valoarea zero.
Data si ora atingerii valorii de maxim sunt resetate la zero.
Valorile coincidente ale marimilor de tarifare sunt resetate la zero
Calculele puterii sunt resetate la zero si incepe un nou interval de calculare a
puterii
Intervalele de calculare a puterii anterioare sunt resetate la zero
Intervalul curent de calculare a puterii este resetat la zero
Toate calculele referitoare la calcularea factorului de putere mediu sunt resetate
la zero
Numaratorul de impulsuri cumulate pe linie este sters
Conditiile curente pentru anumite erori si avertismente sunt sterse
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Ca o masura de securitate, contorul inregistreaza aceste valori:
Numarul cumulat de cereri de resetare (incepe de la 0 dupa inregistrarea a 255
resetari)
Numarul cumulat de cereri de resetare manuale (prin apasarea butonului RESET
sau trimiterea unei comenzi)
Data si ora ultimei cereri de resetare
Numarul de zile de la ultima cerere de resetare
Metoda folosita pentru cea mai recenta cerere de reset (de exemplu, buton apasat,
procedura, sau calendar)
Daca este configurat, jurnalul de evenimente inregistreaza fiecare cerere de reset
3.4.1. Blocarea resetarii
Prin intermediul software-ului de suport oferit de Elster, poate fi definit un timp in
care cererile de resetare vor fi blocate. Blocarea cererilor de reset poate avea efect pana la
255 de minute dupa o cerere de resetare (indiferent de metoda in care cererea de resetare
s-a reaizat). In timpul in care resetarea este blocata, cererile de resetare ce urmeaza vor fi
ignorate de catre contor. Acest fapt previne reset-ul urmator ce poate fi accidental. Daca
in timpul in care resetul este blocat cade alimentarea contorului, blocarea resetarii nu va
mai avea efect la revenirea alimentarii cu tensiune a contorului.
3.4.2. Zona datelor salvate la o cerere de resetare
In toate situatiile instaurarii unei cereri de resetare, contorul copiaza datele
curente de tarifare si le stocheaza in zona datelor cererii de resetare. Aceste date se
definesc ca fiind datele tarifabile anterioare, pentru ca scopul lor este acela de a pastra
datele atunci cand o perioada de tarifare se sfarseste si urmatoarea perioada de tarifare
incepe. Contorul pastreaza o singura copie a datelor tarifabile anterioare. La urmatoarea
resetare, datele tarifabile anterioare sunt suprascrise.
Datele tarifabile anterioare sunt diferite de autocitiri, ce pot stoca copii multiple
ale datelor tarifabile. Vezi Autocitirile pentru mai multe informatii.

Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


4 Uneltele contorului A1800 ALPHA
4.1. Marimile de instrumentatie ale sistemului
Valorile de instrumentatie ale sistemului reprezinta o colectie de marimi afisabile
proiectate pentru asistarea evaluarii serviciului, prin asigurarea unei analize in timp real a
conditiilor prezente asupra contorului A1800 ALPHA la momentul instalarii. Valorile de
instrumentatie nu trebuie confundate cu marimile tarifabile deoarece scopul lor este total
diferit.
Valorile de instrumentatie ale sistemului sunt masurate instantaneu, in timp ce
cantitatile tarifabile sunt masurate si mediate pe un interval de timp (mai multe minute).
Valorile de instrumentatie ale sistemului sunt in general masurate pe o singura faza, in
timp ce cantitatile tarifabile sunt masurate pe o combinatie a fazelor prezente. Acest fapt
poate duce la o discrepanta intre cele 2 tipuri de marimi similare (tarifabile si de
instrumentatie), ceea ce nu este de dorit.
Masurarea valorilor de instrumentatie este aproape instantanee. Prin intermediul
software-ului de suport asigurat de Elster, valorile de instrumentatie pot fi plasate in
secventa de afisare a modului normal, alternativ sau test. Plasarea in secventa de afisare a
modului alternativ este recomandata, deoarece aceste cantitati nu sunt intotdeauna
necesare.
Majoritatea marimilor de instrumentatie sunt valori medii patratice (rms) ale
masurarilor pe un numar intreg de cicluri, iar celelalte sunt cantitati compuse. Marimile
compuse necesita masurari multiple la momente diferite de timp, rezultatul fiind calculat
din aceste masurari multiple. Cantitatile de instrumentatie pot de asemenea rotuji sau
restrictiona cantitatea la o valoare dorita in anumite conditii imupuse sistemului. Vezi
tabelul 4-1 pentru mai multe informatii referitoare la modul de obtinere a marimilor de
instumentatie.Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

Tabelul 4-1. Descrierea marimilor de instrumentatie ale sistemului
Marime de instrumentatie Descriere
Frecventa Masurata pe linia 1 de tensiune
kW a sistemului Suma cu semn a masurarilor kW a fiecarei faze
realizate la momente de timp diferite
kVA a sistemului (aritmetic) Suma cu semn a masurarilor kVA a fiecarei faze
realizate la momente de timp diferite
kvar a sistemului (aritmetic) Calculata cu urmatoarea ecuatie:
( ) sistem kW sistem kVA k
aritmetic
2
var =
Factorul de putere a sistemului (aritmetic) kW a sistemului impartit la kVA a sistemului
(aritmetic)
Unghiul factorului de putere a sistemului(aritmetic) Arccosinusul factorului de putere al sistemului
(aritmetic)
kW si kVA pe faza Masurate direct de motorul contorului.
kvar pe faza (vectorial) Calculata cu urmatoarea ecuatie (unde kVA si kW sunt
masurate simulatan):
2 2
var kW kVA k =
Rezultatul va avea semnul in functie de directia kvar.
kvar a sistemului (vectorial) Suma kvar pe faze (vectorial)
kVA a sistemului (vectorial) Calculata pe baza relatiei urmatoare:
( )
2
2
var sistem k sistem kW kVA
vect vect
+ =
Factor de putere a sistemului (vectorial) kW a sistemului impartit la kVA a sistemului
(vectorial)
Unghiul factorului de putere a sistemului (vectorial) Arccosinusul factorului de putere al sistemului
(vectorial)
Tensiunile si curentii pe faza Valorile rms masurate de motorul contorului
Unghiul tensiunii pe faza fata de tensiunea de linie 1 Fiecare unghi al tensiunilor este masurat fata de
tensiunea de trecere prin zero pe linia 1, si este rotunjit
la 30.
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

Unghiul curentului pe faza fata de tensiunea de linie
1
Fiecare unghi al curentilor este masurat fata de
tensiunea de trecere prin zero pe linia 1.
Factorul de putere pe faza kW pe faza impartit la kVA pe linie, ambele masurate
simultan. Factorul de putere pe faza este setat la 1.00
pentru un curent de faza mai mic decat curentul minim
absolut(dublul valorii curentului de start).
Unghiul factorului de putere pe faza Ungiul factorului de putere pe faza este arccosinusul
factorului de putere pe faza.
Amplitudinea primei armonici (fundamentalei) a
tensiunii pe faza
Amplitudinea pe faza a tensiunii fundamentale.
Amplitudinea primei armonici (fundamentalei) a
curentului pe faza
Amplitudinea pe faza a curentului fundamental.
Amplitudinea celei de a-2-a armonici a tensiunii pe
faza
Amplitudinea pe faza a celei de a-2-a armonici a
tensiunii.
Amplitudinea celei de a-2-a armonici a curentului pe
faza
Amplitudinea pe faza a celei de a-2-a armonici a
curentului.
Procentajul celei de a-2-a armonici a tensiunii pe faza Amplitudinea armonicii a-2-a a tensiunii pe faza
impartita la amplitudinea fundamentalei tensiunii
Amplitudinea totala a armonicilor curentului pe faza Radacina patrata a sumei armonicilor curentului (de la
armonica a 2-a la a 15-a)la patrat, pe faza. Cu alte
cuvinte:

=
=
=
15
2
2
i
i
i
HC THC ,
unde
i
HC =armonica i a curentului
Procentajul distorsiunilor armonice totale pe faza
(curent sau tensiune)
Calculat:
100
2 2

=
la fundamenta
la fundamenta rms
THD ,
unde:
rms resprezinta rms-ul tensiunii sau curentului pe faza
nefiltrat
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

fundamentala reprezinta rms-ul fundamentalei tensiunii
sau curentului
Distorsiunile totale ale puterii pe faza Calculate:
im
i
i
i
curent
HC
TDD
max
15
2
2

=
=
= ,
unde
i
HC =armonica i a curentului

Marimile de instrumentatie (tensiune, curent, kW si kVA) au o eroare mai mica de
0.25%. Precizia se diminueaza odata ce scade valoarea marimii de instrumentatie
masurate.
Afisajul contorului poate fi programat prin intermediul software-ului de suport
oferit de Elster pentru afisarea marimilor de instrumentatie primare.


Daca LCD-ul ramane pe afisarea unei marimi de instrumentatie in modul alternativ sau
test, aceasta isi va reinoi valoarea o data pe secunda. Vezi Butonul pentru mai multe
informatii referitoare la blocarea unei cantitati dorite pe afisaj.
Indicatorul cantitativ ofera informatii referitoare la cantitatea ce este afisata pe
display-ul contorului A1800 ALPHA, asa cum se indica in tabelul 4-2.
Tabelul 4-2. Identificatorii cantitativi pentru marimile de instrumentatie a sistemului
Identificar cantitativ Descriere
L123 Masurarea valorilor de instrumentatie a
sistemului
L1 Masurare pe linia 1
L2 Masurare pe linia 2
L3 Masurare pe linia 3
L1 H2-H15 Distorsiunea armonica totala pe linia1
L2 H2-H15 Distorsiunea armonica totala pe linia2
L3 H2-H15 Distorsiunea armonica totala pe linia3
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

L1 H1 Prima armonica pe linia 1
L2 H1 Prima armonica pe linia 2
L3 H1 Prima armonica pe linia 3
L1 H2 A 2-a armonica pe linia 1
L2 H2 A 2-a armonica pe linia 2
L3 H2 A 2-a armonica pe linia 3
L1 TDD Distorsiunea totala a puterii pe linia 1
L2 TDD Distorsiunea totala a puterii pe linia 2
L3 TDD Distorsiunea totala a puterii pe linia 3
Marimea afisata va fi compusa din valoarea acesteia si unitatea de masura
corespunzatoare, prezentate pe display-ul contorului A1800 ALPHA. Vezi figurile 4-1 si
4-2 ca exemple de prezentare a marimilor de instrumentatie pe afisajul contorului A1800
ALPHA. Vezi Apendix B, Tabelul marimilor afisabile.
figura 4-1.Valoarea de instrumentatie a tensiunii pe linia 1 (faza A)

figura 4-2.Valoarea de instrumentatie kVA a sistemului

Imediat inainte de afisarea marimi de instrumentatie, contorul incepe sa masoare
acea cantitate. Daca rezultatul masurarii unei marimi de instrumentatie nu este imediat
disponibil, atunci pe afisaj, spatiul destinat afisarii cantitatii vafi completat de o linie
punctata (-), pana in momentul in care masurarea este completa. Vezi figurile 4-3 si 4-4
pentru exemplificare.
figura 4-3.Masurare in curs pentru valoarea de instrumentatie a curentului pe linia 2


Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic
figura 4-4.Valoarea de instrumentatie a curentului masurata pe linia 2(secundar)

figura 4-5. Valoarea de instrumentatie a curentului masurata pe linia 2(primar)

Daca un contor A1800 ALPHA este programat pentru afisarea unei cantitati de
masurare a sistemului, pentru o faza ce nu exista (de exemplu, linia 2 pentru un contor cu
2 elemente), atunci aceasta cantitate ce trebuie afisata va fi sarita in mod automat. Acest
fapt permite programarea cu software-ul asigurat de Elster, a mai multor tipuri de
contoare ce au configuratii similare.
4.2. Testarea serviciului electric in care este plasat
contorul
Testarea serviciului electric in care este plasat contorul se realizeaza pentru
determinarea validitatii serviciului electric in care se realizeaza contorizarea. Aceasta
testare consta intr-un test al tensiunii si unul al curentului.
4.2.1. Testarea tensiunii
Testul tensiunii se realiza in scopul identificarii urmatoarelor:
Legarea incorecta sau plasarea incorecta a transformatoarelor de tensiune
Sigurante de linie deschise sau care lipsesc
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Urmatoarele sunt validate de catre acest test:
Tensiunile pe faze
Unghiurile tensiunilor pe faze
Rotirea fazelor
Contorul masoara fiecare tensiune pe faza si unghi al tensiunilor pe faza si incearca sa
potriveasca aceste masurari cu o lista stocata de valori valide pentru seviciul electric.
Daca testul tensiunii este reusit, serviciul validat este afisat pe LCD-ul contorului,
iar contorul va continua cu afisarea urmatoarei cantitati din secventa de afisare.
Daca testul este nereusit, apare pe afisaj un mesaj de avertisment. De asemenea,
afisajul va indica o eroare de serviciu prin afisarea SE plus un cod numeric pe
LCD. Vezi Codurile erorilor de serviciu pentru sistem pentru informatii
suplimentare referitoare la aceste coduri.
Urmatoarele conditii pot duce la nereusita testului tensiunii:
Unghiurile tensiunilor pe faza nu se incadreaza in limitele de 15 din unghiurile
pe faza scontate ale serviciului.
Amplitudinile tensiunilor pe faza nu se incadreaza in toleranta tensiunilor
nominale ale serviciului programata prin software-ului de suport asigurat de
Elster.
4.2.1.1. Blocarea serviciului electric
Odata ce testul tensiunii detecteaza un serviciu valid, acesta poate fi blocat in
memoria contorului A1800 ALPHA. Un serviciu valid blocat, este utilizat pentru
validari ulterioare de servicii electrice si pentru testele TRueQ. Urmatoarele informatii
vor fi stocate in memoria contorului la blocarea serviciului:
Identificarea tipului de serviciu
Tensiunea nominala a serviciului
Rotirea fazelor tensiunii
Limitele curentului si tensiunii serviciului
Pragul de detectia a caderii tensiunii
Blocarea unui serviciu electric valid, se poate face prin una din metodele:

Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Autoblocare inteligenta
Blocare manuala
Pentru indicarea unui test al tensiunii complet, afisajul va arata urmatoarele (exemplu in
figura 4-6):
Rotirea fazelor (de exemplu, L1-2-3 sau L3-2-1)
Amplitudinea tensiunii (de exemplu, 120 sau 240)
Tipul de serviciu indicand numarul de fire si tipul de configuratie a sistemului, de
exemplu:
o 1 L este o configuratie cu o singura faza
o 3 este o configuratie cu 3 fire in triunghi
o 4 Y este o configuratie cu 4 fire in stea
figura 4-6. Exemplu de tensiune de test a serviciului

Amplitudinea tensiunii si tipul de configuratie sunt incadrate intre paranteze patrate,
pentru indicarea faptului ca serviciul este blocat (vezi figura 4-7).
figura 4-7.Exemplu de afisare a tensiunii unui serviciu blocat

Autoblocarea inteligenta
Atunci cand este validata autoblocarea inteligenta prin intermediul software-ului
de suport asigurat de Elster, contorul A1800 ALPHA va incerca sa blocheze serviciul
automat dupa ce acesta este validat. Atat amplitudinea tensiunii cat si unghiul de faza
pentru serviciu sunt comparate cu un tabel de relatii valide stocat in memoria contorului.
Contorul accepta serviciul ce se apropie cel mai mult de valorile stocate in memoria
contorului A1800 ALPHA.
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Contorul A1800 ALPHA realizeaza periodic o verificare a serviciului electric. In
anumite conditii autoblocarea inteligenta poate bloca un alt serviciu electric. Acest lucru
este util atunci cand contorul este mutat intr-un alt serviciu electric.In momentul respectiv
se va realiza un alt test al tensiunii, si tipul de serviciu poate fi schimbat ca raspuns la
urmatoarele evenimente :
Alimentarea contorului
Iesirea din modul test
Dupa o sesiune de comunicatie in care au fost alterate date
Daca este detectat un nou serviciu valid, contorul va bloca noua configuratie.
Daca un serviciu valid nu poate fi detectat, contorul raspunde in urmatorul mod:
Contorul ramane blocat pe ultimul serviciu valid cunoscut
LCD-ul contorului afiseaza un cod de eroare
Blocare manuala
Atunci cand contorul A1800 ALPHA este configurat pentru blocarea manuala, el
va detecta si evalua serviciul in aceeasi maniara in care o face cand este setata
autoblocarea. Informatiile referitoare la serviciul detectat vor fi de asemenea aratate pe
afisaj; totusi, trebuie apasat butonul RESET pentru blocarea serviciului detectat .
Cand tipul serviciului este detectat, rotirea fazelor, amplitudinea tensiunii si tipul
configuratiei serviciului vor fi afisate pe display-ul contorului. Daca butonl RESET nu
este apasat pentru acceptarea serviciului, afisajul va alterna intre L1-2-3------ si
informatiile serviciului detectat, pana cand acesta este blocat manual.


Odata blocat manual, serviciul nu se va bloca automat. Pentru mutarea contorului in alta
locatie de instalare cu un tip diferit de serviciu, serviciu trebuie deblocat prin software,
astfel ca noul serviciu poate fi detectat si blocat manual.
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


4.2.1.2. Initierea testarii tensiunii
Atunci cand este validat, testul tensiunii este initiat la urmatoarele momente de timp:
Dupa alimentarea contorului, o sesiune de comunicatie in care s-au alterat date,
sau in modul test
La miezul noptii
Testul tensiunii serviciului poate fi de asemenea initiat la oricare moment, in functie
de configuratia contorului:
Ca o cantitate afisabila
Ca si un test TRueQ (pentru contoarele cu caracteristica TRueQ).
Comportamentul testului tensiunii serviciului depinde de acesti factori:
Evenimentul care initiaza testul tensiunii serviciului
Starea blocarii serviciului
Testarea tensiunii dupa alimentare, sesiune de comunicatie cu scopul alterarii
datelor, modul test
Urmatorul tabel explica comportamentul contorului atunci cand testarea tensiunii
este realizata dupa aparitia :
Alimnetarii contorului
Sesiune de comunicatie cu scopul alterarii datelor
Operare in modul test

Autoblocare inteligenta
Blocare manuala
Starea curenta este blocata
Blocarea manuala
Starea curenta nu este blocata
1. contorul initiaza testarea
tensiunii serviciului
2. contorul incearca sa
detecteze un serviciu valid.
Daca este detectat un
serviciu valid, contorul
blocheaza automat serviciul
detectat
1. contorul initiaza testarea
tensiunii serviciului
2. nivelele pragurilor
tensiunii pe faze sunt
determinate pe serviciul
blocat curent.
3. contorul incearca sa
potriveasca serviciul.
1. contorul initiaza testarea
tensiunii serviciului
2. nivelele pragurilor
tensiunii pe faze sunt setate
pe valorile initiale.
3. contorul incearca sa
detecteze un serviciu valid.
Daca este detectat un
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

Daca nu poate fi detectat un
serviciu valid, contorul
afiseaza SE 555000.
Contorul restarteaza testul
tensiunii de serviciu in
modul diagnostic (vezi
Restartare testului tensiunii
serviciului in modul
diagnostic). Totusi, contorul
ramane blocat pe ultimul
serviciu valid pana la
detectarea unui nou serviciu
valid.
Daca serviciul gasit se
potriveste cu actualul
serviciu blocat, atunci
LCD-ul afiseaza serviciul
blocat valid.
Daca serviciul gasit nu se
potriveste cu actualul
serviciu blocat, atunci
LCD-ul afiseaza o eroare
de test a serviciului.
Contorul restarteaza testul
tensiunii in modul
diagnostic (vezi
Restartare testului
tensiunii serviciului in
modul diagnostic)
serviciu valid, LCD-ul
afiseaza datele serviciului
detectat.
Daca nu poate fi detectat
un serviciu valid, contorul
afiseaza SE 555000.
4. La afisarea unui serviciu
valid, utilizatorul poate
bloca manual serviciul.
Utilizatorul apasa butonul
RESET pentru blocarea
serviciului. LCD-ul
afiseaza serviciul blocat.
Daca utilizatorul nu
blocheaza serviciul,
contorul se intoarce la
testarea serviciului pana
cand un serviciu valid este
gasit si blocat.
Daca testul tensiunii serviciului este intrerupt (de exemplu, butonul este
apasat sau este in curs o sesiune de comunicatie), contorul restarteaza
testul tensiunii serviciului dupa ce rezolva intreruperile aparute.
La miezul noptii
Daca serviciul este blocat, contorul il verifica la miezul noptii. Contorul intoteauna face
urmatoarele atunci cand testul tensiunii serviciului functioneaza la miezul noptii:
Autoblocare inteligenta Blocare manuala
Starea curenta blocata
1. contorul initeaza testarea serviciului
2. nivelele pragurilor tensiunii pe faze
sunt determinate pe serviciul blocat
curent.
1. contorul initeaza testarea serviciului
2. nivelele pragurilor tensiunii pe faze sunt
determinate pe serviciul blocat curent.
3. contorul incearca sa potriveasca
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

3. contorul incearca sa potriveasca
serviciul.
Daca este detectat un serviciu valid,
LCD-ul afiseaza datele serviciului
detectat.
Daca nu poate fi detectat un
serviciu valid, contorul afiseaza SE
555000. Contorul restarteaza testul
tensiunii in modul diagnostic (vezi
Restartare testului tensiunii
serviciului in modul diagnostic).
Totusi, contorul ramane blocat pe
ultimul serviciu valid pana la
detectarea unui nou serviciu valid.
serviciul.
Daca este detectat un serviciu
valid, LCD-ul afiseaza datele
serviciului detectat.
Daca nu poate fi detectat un
serviciu valid, contorul afiseaza
o eroare de serviciu. Contorul
restarteaza testul tensiunii in
modul diagnostic (vezi
Restartare testului tensiunii
serviciului in modul
diagnostic). Totusi, contorul
ramane blocat pe ultimul
serviciu valid pana la detectarea
unui nou serviciu valid.
Daca testul tensiunii serviciului este intrerupt (de exemplu, butonul este apasat
sau este in curs o sesiune de comunicatie), contorul restarteaza testul tensiunii serviciului
dupa ce rezolva intreruperile aparute.
Daca serviciul nu este blocat, testul este reinitializat si pe LCD este afisat SE
555000.
Ca o marime afisabila din secventa de afisare
Testul tensiunii serviciului poate fi programat prin software-ul de suport asigurat
de Elster, sa fie o marime afisabila. Testul este initiat cand cantitatea este afisata pe
display.
Autoblocare inteligenta Blocare manuala
Starea curenta blocata
Blocarea serviciului inhibata
1. contorul initeaza testarea
serviciului
2. contorul incearca sa
potriveasca serviciul.
Daca serviciul gasit se
Testarea serviciului
este realizata ca si la
autoblocare.
1. contorul initeaza testarea
serviciului
Daca este detectat un
serviciu valid, LCD-ul
afiseaza datele serviciului
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

potriveste cu actualul
serviciu blocat, atunci LCD-
ul afiseaza serviciul blocat
valid.
Daca serviciul gasit nu se
potriveste cu actualul
serviciu blocat, atunci LCD-
ul afiseaza o eroare de test a
serviciului.
3. Dupa ce pe display este
afisat serviciul blocat sau o
eroare de serviciu, afisajul
continua cu urmatoarea
cantitate din secventa de
afisare.
detectat.
Daca nu poate fi detectat un
serviciu valid, contorul
afiseaza SE 555000.
2. Dupa ce pe display este
afisat serviciul blocat sau o
eroare de serviciu, afisajul
continua cu urmatoarea
cantitate din secventa de
afisare.

Test TRueQ
Atunci cand testarea tensiunii serviciului este programata ca si test TRueQ,
testarea serviciului este realizata doar daca serviciul este blocat. Testarea TRueQ este
disponibila doar pentru contoarele cu functionalitatea TRueQ. Vezi Testul tensiunii
serviciului pentru mai multe informatii.
4.2.1.3. Restartarea testarii tensiunii serviciului in modul diagnostic
In functie de modul in care testul tensiunii serviciului a fost pornit, testul se
restarteaza in modul diagnostic daca acest test esueaza. Contorul A1800 ALPHA
foloseste modul diagnostic daca testarea tensiunii serviciului a inceput in urmatoarele
moduri:
Dupa alimentare, o sesiune de comunicatie de alterare a datelor, sau existenta
modului test.
La miezul noptii (pentru contoare cu tarifare diferentiata-TOU), sau la fiecare 24
ore (la contoarele doar de putere)


Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Ciclul modului diagnostic este acela de realizare a testului tensiunii serviciului si
de afisare a informatiilor referitoare la serviciu, ce pot fi utile in determinarea motivului
din care testul tensiunii a esuat, dupa cum este prezentat mai jos:
1. realizarea testului tensiunii serviciului
2. afisarea tensiunii pe faza 1
3. realizarea testului tensiunii serviciului
4. afisarea tensiunii pe faza 2
5. realizarea testului tensiunii serviciului
6. afisarea tensiunii pe faza 3
7. realizarea testului tensiunii serviciului
8. afisarea unghiului tensiunii pe faza 2
9. realizarea testului tensiunii serviciului
10. afisarea unghiului tensiunii pe faza 3
Daca in orice moment este gasit si blocat un serviciu valid, contorul afiseaza
serviciul blocat pe LCD si continua cu urmatoarea cantitate din lista de afisare. Altfel
ciclul se restarteaza de la pasul 1.

4.2.2. Testarea curentului
Testarea curentului serviciului valideaza curentii sistemului si este realizat cu
scopul identificarii urmatoarelor:
Legarea incorecta sau plasarea incorecta a transformatoarelor de curent
Sigurante deschise sau care lipsesc

Daca testul curentului este realizat cu succes, pe afisajul contorului va apare
mesajul L1-2-3 OK. Contorul va continua cu urmatoarea cantitate din secventa de
afisare. Vezi figura 4-8 pentru un exemplu de test al curentului serviciului realizat cu
succes.Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


figura 4-8.Test de curent al serviciului incheiatt cu succes

Daca testul curentului nu este finalizat cu succes, apare pe display un mesaj de
avertisment. De asemenea afisajul va indica o eroare de serviciu, prin afisarea SE si un
cod, ca in exemplul din figura 4-9.Vezi Codurile erorilor serviciului pentru mai multe
informatii. Urmatoarele conditii pot duce la esuarea testului curentului:
Curentul ramane pe o singura faza, in timp ce pe celelalte faze nu exista curent
Curentul pe oricare dintre faze este sub limita programata pentru curent de nivel
scazut.
Curentul pe oricare dintre faze este mai mare decat valoarea maxima absoluta
programata.
Curentul este negativ pe toate fazele (putere inversata)
Factorul de putere pe oricare dintre faze este mai mic decat limita programata
pentru factorului de putere defazat si intarziat.
Daca pe toate fazele, curentul este sub valoarea minimului absolut programat,
curentul sub acest nivel minim sau curentul inexistent nu va fi raportat. Se presupune ca
aceasta situatie este una valida, in care nu exista sarcina. In acest caz, avertismentele de
curent nul sau de nivel scazut , vor fi afisate in cazul in care conditiile exista.
figura 4-9.Eroare a testului de curent a serviciului

4.2.2.1.Initierea testarii curentului serviciului
Testarea curentului serviciului poate fi initiat prin una din urmatoarele metode:


Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Testarea curentului serviciului poate fi plasat in oricare secventa de
afisare. Testarea curentului serviciului va fi realizat atunci cand cantitatea
este prezentata in secventa de afisare.
Testarea curentului serviciului poate fi inclus in testele TRueQ, pentru
cazul in care contorul este echipat cu aceasta caracteristica. Rezultatele
testelor TRueQ nu vor fi afisate pe display. Vezi TRueQ pentru mai
multe detalii referitoare la aceste teste.
Testarea curentului serviciului poate fi programata dupa un test al
tensiunii reusit ce va fi realizat automat (dar nu ca parte a listei de
afisare).
In cazul in care contorul A1800 ALPHA nu are un serviciu blocat, atunci testul
curentului nu va mai fi realizat, indiferent de modul in care testul a fost initiat.
Parametrii ce privesc testul curentului pot fi schimbati fara a fi necesara
deblocarea si apoi reblocarea, sau cererea de resetare a contorului. Acesti parametrii
(configurabili cu software-ul de suport asigurat de Elster) includ urmatoarele:
Validarea sau inhibarea testului tensiunii inverse pe faze
Curentul minim absolut
Curentii de nivel scazut pe faze
Curentul maxim absolut
Limitele maxima si minima pentru factorul de putere pe faze
4.2.3. Codurile erorilor serviciului
Atunci cand este aratat pe LCD mesajul SE, cantitatea afisata este un cod numeric
representand o eroare de serviciu. Acest mesaj indica existenta unei probleme de serviciu,
detectata de contorul A1800 ALPHA. Tabelele 4-3 si 4-4 indica toate erorile de serviciu
posibile.
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Tabelul 4-3. Codurile erorilor testului tensiunii serviciului
Codul erorii
Tensiunile fazelor

Conditiile aparitiei erorilor
L1 L2 L3
Tensiune nominala de nivel scazut pe faza 1 1 0 0 0 0 0
Tensiune nominala de nivel scazut pe faza 2 0 1 0 0 0 0
Tensiune nominala de nivel scazut pe faza 3 0 0 1 0 0 0
Tensiune nominala de nivel ridicat pe faza 1 2 0 0 0 0 0
Tensiune nominala de nivel ridicat pe faza 2 0 2 0 0 0 0
Tensiune nominala de nivel ridicat pe faza 3
Serviciu nerecunoscut
0
5
0
5
2 0 0 0
5
Unghi de faza prost pe faza 1 8 0 0 0 0 0
Unghi de faza prost pe faza 2 0 8 0 0 0 0
Unghi de faza prost pe faza 3 0 0 8 0 0 0
Tensiune de nivel scazut & unghi de faza prost pe faza 1 9 0 0 0 0 0
Tensiune de nivel scazut & unghi de faza prost pe faza 2 0 9 0 0 0 0
Tensiune de nivel scazut & unghi de faza prost pe faza 3 0 0 9 0 0 0
Tensiune de nivel ridicat & unghi de faza prost pe faza 1 A 0 0 0 0 0
Tensiune de nivel ridicat & unghi de faza prost pe faza 2 0 A 0 0 0 0
Tensiune de nivel ridicat & unghi de faza prost pe faza 3 0 0 A 0 0 0

Tabel 4-4. Codurile erorilor testului curentului serviciului
Codul erorii
Tensiunile fazelor
Conditiile aparitiei erorilor
L1 L2 L3
Curent lipsa pe faza 1 0 0 0 1 0 0
Curent lipsa pe faza 2 0 0 0 0 1 0
Curent lipsa pe faza 3 0 0 0 0 0 1
Curent de nivel scazut pe faza 1 0 0 0 2 0 0
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

Curent de nivel scazut pe faza 2 0 0 0 0 2 0
Curent de nivel scazut pe faza 3 0 0 0 0 0 2
Curent lipsa si curent de nivel scazut pe faza 1 0 0 0 3 0 0
Curent lipsa si curent de nivel scazut pe faza 2 0 0 0 0 3 0
Curent lipsa si curent de nivel scazut pe faza 3 0 0 0 0 0 3
Factor de putere de nivel scazut pe faza 1 0 0 0 4 0 0
Factor de putere de nivel scazut pe faza 2 0 0 0 0 4 0
Factor de putere de nivel scazut pe faza 3 0 0 0 0 0 4
Energie inversa pe faza 1 0 0 0 5 0 0
Energie inversa pe faza 2 0 0 0 0 5 0
Energie inversa pe faza 3 0 0 0 0 0 5
Factor de putere si curent de nivel scazut pe faza 1 0 0 0 6 0 0
Factor de putere si curent de nivel scazut pe faza 2 0 0 0 0 6 0
Factor de putere si curent de nivel scazut pe faza 3 0 0 0 0 0 6
Energie inversa si curent de nivel scazut pe faza 1 0 0 0 7 0 0
Energie inversa si curent de nivel scazut pe faza 2 0 0 0 0 7 0
Energie inversa si curent de nivel scazut pe faza 3 0 0 0 0 0 7
Curent prea mare pe faza 1 0 0 0 8 0 0
Curent prea mare pe faza 2 0 0 0 0 8 0
Curent prea mare pe faza 3 0 0 0 0 0 8
Curent prea mare si factor de putere de nivel scazut pe faza 1 0 0 0 C 0 0
Curent prea mare si factor de putere de nivel scazut pe faza 2 0 0 0 0 C 0
Curent prea mare si factor de putere de nivel scazut pe faza 3 0 0 0 0 0 C
Curent prea mare si energie inversa pe faza 1 0 0 0 d 0 0
Curent prea mare si energie inversa pe faza 2 0 0 0 0 d 0
Curent prea mare si energie inversa pe faza 3 0 0 0 0 0 d
Daca exista erori ale serviciului curent pe mai mult de o faza, un singur cod de
eroare este afisat pentru reprezentarea erorilor detectate. Spre exemplu, SE 000308 indica
un curent ce lipseste pe faza 1 si un curent excesiv (prea mare) pe faza 3.


Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


4.3. Testele TRueQ
Contorul A1800 ALPHA este echipat cu o caracteristica de control antifrauda si
monitorizare a calitatii (TRueQ), ce monitorizeaza parametrii circuitului, ciclic, 24 de ore
pe zi pe perioada de tarifare. Testele TRueQ pot fi validate sau inhibate prin intermediul
software-ului de suport asigurat de Elster.
Testele TRueQ vor recunoaste orice deviatie inafara limitelor stabilite. La momentul
livrarii catre client, contorul va avea validate valorile initiale ale pragurilor. Aceste
praguri pot fi editate de utilizator prin software-ul de suport asigurat de Elster.
Pe langa aceste praguri ce por fi programate, mai poate fi definit de asemenea si un
timp minim. Odata ce parametrii monitorizati ies inafara pragurilor satbilite, si raman mai
mult decat timpul minim, nereusita testului va fi stocata si numararea cumulata se va
incrementa cu 1. De asemenea va fi activat un contor ce va fi activ atata timp cat
evenimentul este detectat. Numaratorul cumulat si timer-ul pot fi regasite prin soft-ul
asigurat de Elster.
Contorul poate fi de asemenea programat sa afiseze un cod de avertisment pe LCD,
atunci cand un test TRueQ esueaza. Afisarea acestor coduri poate fi validata sau inhibata
de asemenea prin software-ul de suport asigurat de Elster.
In cazul in care sunt instalate unul sau mai multe relee pe contorul A1800 ALPHA,
unul dintre ele poate fi programat ca sa se inchida atunci cand esuaza unul dintre testel
TRueQ. In momentul in care cauza esuarii dispare, codul de avertisment nu va mai fi
afisat, si releul se va deschide.
Toate contoarele cu caracteristica TRueQ, vor inregistra evenimente TRueQ in
jurnalul TRueQ. De asemenea, contoarele cu tarifare diferentiata, vor inregistra data si
ora la care un test TRueQ esueaza, in jurnalul TRueQ. Vezi Jurnalul TRueQ pentru mai
multe informatii referitoare la acesta.
Majoritatea testelor TRueQ sunt realizate in mod individual, astfel ca parametrii
circuitului nu sunt monitorizate in mod continuu. Fiecare test subsecvent incepe imediat
dupa ce cel precedent a fost terminat.

Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Testul detectarii caderilor de tensiune sub un prag presatbilit pentru tensiunile
momentane, totusi, foloseste calculele tensiunii rms pe faza ce sunt parte a procesului de
detectare a tensiunii din motorul contorului. Tensiunile rms sunt calculate la fiecare 2
cicluri, astfel ca testul detectarii caderilor de tensiune sub un anumit prag, este capabil sa
recunoasca orice deviatie a tensiunilor pe faze ce ramane sub pragul specificat.
4.3.1. Detectarea caderii tensiunii sub un prag prestabilit
O cadere a tensiunii sub un anumit prag, poate reseta echipamentul de control al
proceselor si a sistemelor computerului. Monitorizarea caderilor de tensiune urmareste
scaderea valorii tensiunii ce dureaza un numar de cicluri masurate. Acest tip de
monitorizare poate detecta orice scadere a valorii tensiunii sub un anumit prag programat
pe nu mai putin de 2 cicluri. Pragul de detectie si durata sunt definite folosind software-ul
de suport asigurat de Elster.
Pragul de detectie pentru scaderea tensiunii este definit ca fiind procentaj al
tensiunii nominale pe faza de cel mai scazut nivel, si este recomandat sa fie cuprins intre
60 % si 99.9 %.
O cadere a tensiunii sub un prag prestabilit, este definita ca si caderea tensiunii
sub un prag, pentru o perioada mai mare decat perioada permisa de lipsa a tensiunii, si
mai mica decat timpul maxim permis. In cazul in care conditiile de cadere a tensiunii
depasesc timpul maxim permis, acesta nu va fi stocat un eveniment. Timpii pentru
detectia caderii tensiunii pot fi configurati pentru o rezolutie de 8 milisecunde. Timpul
minim poate fi intre 32 milisecunde si 2.04 secunde. Timpul maxim poate fi de pana la
546 secunde.
Indicatorii de potential de pe afisajul contorului A1800 ALPHA vor indica
momentul in care tensiunea este sub pragul stabilit pentru detectie. Atunci cand o
tensiune de faza cade sub nivelul stabilit, indicatorul de potential corespondent va clipi.
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


4.3.1.1.Numaratorul si timerul caderilor de tensiune
Pe fiecare faza exista un numarator si un temporizator al caderilor de tensiune.
Fiecare numarator poate acumula 65535 rezultate inainte de reinceperea de la zero.
Fiecare timer cumulativ poate inregistra pana la 414 zile.
Un eveniment legat de caderile de tensiune este contorizat doar daca tensiunea
ramane sub pragul prestabilit mai mult decat timpul minim si mai putin decat timpul
maxim. O tensiune ce ramane sub pragul stabilit mai mult decat timpul maxim este
considerata o conditie de tensiune de nivel scazut, si in acest caz nu este contorizata de
monitorizarea detectiei caderii tensiunii.
Rezultatele continute in numarator si timer pe fiecare faza sunt stocate in memoria
contorului A1800 ALPHA. Aceste valori pot fi raportate si resetate prin intermediul
software-ului de suport asigurat de Elster. Vezi Jurnalul detectiei caderii tensiunii
pentru mai multe informatii referitoare la evenimentele legate de caderile de tensiune.
4.3.2. Testele TRueQ
Contoarele A1800 ALPHA suporta 2 seturi de teste TRueQ. Testele TRueQ nu
interfereaza cu nici o functie a contorului legata de masurarea energiei. Aceste teste
ruleaza independent de functiile de contorizare. Tabelul 4-5 prezinta testele TRueQ
disponibile impreuna cu descrierea acestora.
Tabel 4-5. Teste TRueQ
TRueQ Nume test Configuratia se bazeaza pe:
Test 1 Testul tensiunii serviciului Pragurile testului tensiunii serviciului
Test 2 Testul tensiunii de nivel mic Un prag de joasa tensiune specificat
Test 3 Testul tensiunii de nivel mare Un prag de inalta tensiune specificat
Test 4 Testul energiei inverse&factorului de putere Pragurile testului curent al serviciului
Test 5 Testul curentului de nivel mic Pragurile testului curentului serviciului
Test 6 Testul factorului de putere Praguri specifice pentru factor de putere
inductiv si capacitiv
Test 7 Testul armonicii a-2-a a curentului Prag specific pentru curent
Test 8 Procentajul distorsiunilor armonice totale Procentaj THD specificat
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

(THD) ale curentului
Test 9 Procentajul distorsiunilor armonice totale
(THD) ale tensiunii
Procentaj THD specificat
Test 10 Instabilitatea tensiunii Pragul minim pentru tensiune inalta si
pragul de instabilitate
Test 11 Instabilitatea curentului Pragul minim pentru curent inalt si pragul
de instabilitate
Test 12 Procentajul distorsiunilor totale ale puterii
(TDD)
Procentaj TDD specificatIn timpul testelor pentru curent jos, energie inversa si factor de putere, nu vor fi detectate
evenimente in cazul in care curentii masurati pe faze scad sub pragul absolut minim al
curentului. Un eveniment va fi detectat daca o singura faza sau 2 dintre acestea scad sub
pragul programat pentru timpul de calificare. Aceasta elimina detectia falsa atunci cand
sarcina este foarte mica sau nu exista sarcina.

4.3.2.1.Numaratorul si timerul evenimentelor TRueQ
Fiecare test TRueQ are asociat propriul numarator de evenimente. Fiecare
numarator poate acumula 65535 rezultate inainte de reinceperea de la zero. Pentru fiecare
test TRueQ, un eveniment ce apare pe o singura faza sau pe faze multiple, este numarat
ca un singur eveniment. Monitorizarea caderilor de tensiune momentane, inregistreaza
numararea evenimentelor pe fiecare faza.Vezi Numaratorul si timerul caderilor de
tensiune pentru detalii.
Timerul cumulativ pentru fiecare monitorizare poate inregistra timp pana la 20 de
ani. Pentru incrementarea timerului cumulativ, testul TRueQ trebuie sa esueze pentru o
perioada de timp mai mare decat timpul de calificare. Timerul cumulativ include timpul
de calificare pentru test (vezi figura 4-10). Timpul de calificare este definit intre zero
pana la 60 de minute, unde zero face ca evenimentul sa fie recunoscut imediat cand el
este detectat.
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


figura 4-10.Timpul total de esuare a testelor TRueQ

Un eveniment se termina atunci cand conditiile producerii sale nu mai sunt
prezente. In cazul aparitiei unui eveniment ce nu dureaza pentru minim timpul de
calificare, atunci aceasta nu se va reflecta nici in continutul numaratorului nici in cel al
timerului.
Numararea si temporizarea fiecarei monitorizari sunt stocate in memoria
contorului A1800 ALPHA. Aceste valori pot fi raportate resetate prin intermediul
software-ului de suport asigurat de Elster.
Test 1 Nume Testul tensiunii serviciului
Formula

(V
1 L
sau V
2 L
sau V
3 L
) pragul specificat pentru tensiunea joasa
Variabile bazate pe pragurile testelor serviciului
Valori initiale bazate pe pragurile testelor serviciului
Configuratie bazata pe Pragurile testului tensiunii serviciului
Descriere Acest test monitorizeaza in mod continuu tensiunea
serviciului.Fluctuatia tensiunii in afara limitelor programate sunt
detectate si vor fi indicate prin una din metodele:
Operatiuni improprii transformatoarelor de tensiune
Asezare a prizelor necorespunzotoare a transformatoarelor
Avarie a echipamentelor
Toate amplitudinile tensiunilor si unghiurilor pe faze trebuie sa scada
sub pragurile serviciului blocat. Pragurile sunt stabilite prin
configuratia tensiunii serviciului. Programarea tensiunii serviciului ca
test TRueQ permite rularea acestuia in mod continuu si creerea unui
jurnal al acestuia.
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

Valori stocate Nici una
Test 2 Nume Testul tensiunii de nivel mic
Formula (V
1 L
sau V
2 L
sau V
3 L
) pragul specificat pentru tensiunea joasa
Variabile 0% pana la 99.9%
Valori initiale 94.0%
Configuratie bazata pe Un prag de joasa tensiune specificat
Descriere Acest test verifica tensiunile pe faze ce scad sub o limita specificata.
Fiecare prag poate fi specificat individual pe fiecare faza, si poate fi
stabilit mai mic sau mai mare decat limitele stabilite pentru testul
tensiunii serviciului. Aceasta permite un studiu mai amanuntit al
schimbarilor tensiunii. Pragul este definit ca procentaj al tensiunii
nominale pe faza (procentaj recomandat intre 60% si 99.9%).
Procentajul pentru fiecare faza poate fi definit individual.Testul
esueaza daca tensiunea pe faza depaseste pragul.
Valori stocate Tensiunea pe faza 1(chiar daca faza 2 sau 3 cauzeaza esuarea testului)
Test 3 Nume Testul tensiunii de nivel mare
Formula (V
1 L
sau V
2 L
sau V
3 L
) pragul specificat pentru tensiunea inalta
Variabile 100.1% pana la 200.0%
Valori initiale 106.0%
Configuratie bazata pe Un prag de inalta tensiune specificat
Descriere Acest test verifica tensiunile pe faze ce depasesc in valoare o limita
specificata. Fiecare prag poate fi stabilit ca fiind mai mic sau mai mare
decat limitele stabilite pentru testul tensiunii serviciului. Aceasta
permite un studiu mai amanuntit al schimbarilor tensiunii. Pragul este
definit ca procentaj al tensiunii nominale pe faza. Procentajul pentru
fiecare faza poate fi definit individual.Testul esueaza daca tensiunea
pe faza depaseste pragul.
Valori stocate Tensiunea pe faza 1(chiar daca faza 2 sau 3 cauzeaza esuarea testului)
Test 4 Nume Testul energiei inverse&factorului de putere
Formula
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

Variabile Bazate pe pragurile testului curent al serviciului
Valori initiale Bazate pe pragurile testului curent al serviciului
Configuratie bazata pe Pragurile testului curent al serviciului
Descriere Acest test recunoaste orice conditie in care transformatorul de curent a
fost legat incorect, sau s-a produs o incercare de fraudare. Pragul
stabilit pentru factorul de putere in acest test este setat in mod tipic la
o valoarea foarte joasa, pentru detectarea doar a conditiilor anormale.
Pragurile factorului de putere (PF) sunt definite odata cu definirea
testului curentului serviciului. Folosirea acestei definiri, permite
setarea de valori independente pentru pragurile factorului de putere
pentru fiecare tip de serviciu. Fiecare tip de serviciu poate avea
praguri stabilite pentru factorul de putere inductiv si capacitiv. Testele
pentru energia inversa pot fi validate sau inhibate doar pentru toate
fazele in mod simultan.
Valori stocate Nici una
Test 5 Nume Testul curentului de nivel mic
Formula (I
1 L
sau I
2 L
sau I
3 L
) pragul specificat pentru curentul jos
Variabile Bazate pe pragurile testului curent al serviciului
Valori initiale Bazate pe pragurile testului curent al serviciului
Configuratie bazata pe Pragurile testului curent al serviciului
Descriere Acest test verifica daca valoarea curentului sub o anumita limita
specificata. Acest test verifica operatiunile eronate pentru
transformatorul de curent si poate detecta semne ale incercarilor de
fraudare. Daca toti curenti pe faze cad sub limita stabilita pentru
situatiile initiale in care sarcina este inexistenta, sau exista conditii de
test, atunci nu vor fi afisate avertismente. Un mesaj de avertisment va
fi afisat in cazul in care curentii pe una sau mai multe faze scad sub
valoarea de prag pentru un timp egal sau mai mare decat timpul de
calificare, in timp ce ceilalti curenti raman deasupra limitelor. Acest
prag este definit ca procentaj al amperajului maxim din cadrul definirii
testulului serviciului. Pragurile sunt definite din configuratiile
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

serviciului.
Valori stocate Nici una
Test 6 Nume Testul factorului de putere
Formula
Variabile 0.0 pana la 1.00 pentru factorul de putere capacitiv minim (pe faza)
0.0 pana la 1.00 pentru factorul de putere inductiv minim (pe faza)

Valori initiale 0.20 pentru factorul de putere capacitiv minim (pe faza)
0.20 pentru factorul de putere inductiv minim (pe faza)
Configuratie bazata pe Praguri specifice pentru factor de putere inductiv si capacitiv
Descriere Acest test verifica deviatiile factorului de putere dincolo de pragurile
programate. Acest test poate asigura alaturi de testele pentru energia
inversa si pentru factorul de putere o analiza aprofundata a fluctuatiei
factorului de putere. Pragurile factorului de putere inductiv si
capacitiv sunt definite individual pentru fiecare faza. Aceste setari pot
fi diferite decat cele definite in configuratia serviciului curent.
Valori stocate Nici una
Test 7 Nume Testul armonicii a-2-a a curentului
Formula Pentru orice faza:
armonica a 2-a a curentuluipragul amplitudinii armonicii a 2-a a
curentului
Variabile 0.00% pana la 100.00%
Valori initiale Prin transformator : 2.50% din amperajul maxim(pe faza)
Independent: 1.25% din amperajul maxim (pe faza)
Configuratie bazata pe Un prag de curent specificat
Descriere Acest test verifica prezenta armonicii a 2-a pentru curent. Aceasta
armonica poate fi creeata de echipamentele de pe linie sau poate
indica de asemenea prezenta in sistem a DC. Pragurile sunt specificate
ca fiind valori in amperi AC ca procentaje din curentul maxim. Testul
esueaza daca orice faza depaseste pragul. Pentru prevenirea aparitiei
unei alarme false pentru o sursa legitima a armonicii secundare a
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

curentului timpul de calificare recomandat este de 15 minute.
Valori stocate Amplitudinea armonicii a 2-a a curentului pe faza 1 (chiar daca faza 2
sau 3 cauzeaza esecul testului)
Test 8 Nume Testul procentajului distorsiunilor
armonice totale (THD) ale curentului
Formula
Variabile 0.0% pana la 99.9% din fundamentala curentului
Valori initiale 30.0% din fundamentala curentului (pe faza)
Configuratie bazata pe Procentaj THD specificat
Descriere Odata cu saturarea sarcinii sistemului electric cu dispozitive de control
(ca de exemplu calculatoare sau sisteme de comunicatie), creste grija
fata de aparitia armonicilor pe care aceste dispozitive le pot introduce
in sistemul electric. Distorsiunea armonica totala, exprimata ca si
procent din fundamentala, este masura a calitatii puterii circuitului
supus acestor conditii. Testul distorsiunilor armonice totale ale
curentului masoara THD a curentului pe faza, si poate alerta
utilizatorul de aparitia unor conditii ce pot fi periculoase pentru
sistemul electric sau pentru alte echipamente. Pragul este definit ca
procentaj din fundamentala. Pragurile sunt definite de configuratia
tensiunii sistemului.Testul este nereusit daca oricare dintre faze
depaseste pragul stabilit.
Valori stocate THD a curentului pe faza (chiar daca fazele 2 sau 3 cauzeaza esuarea
testului)
Test 9 Nume Testul procentajul distorsiunilor
armonice totale (THD) ale tensiunii
Formula
Variabile 0.0% pana la 99.9% din fundamentala tensiunii
Valori initiale 30.0% din fundamentala tensiunii (pe faza)
Configuratie bazata pe Procentaj THD specificat
Descriere Odata cu saturarea sarcinii sistemului electric cu dispozitive de control
(ca de exemplu calculatoare sau sisteme de comunicatie), creste grija
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

fata de aparitia armonicilor pe care aceste dispozitive le pot introduce
in sistemul electric. Distorsiunea armonica totala, exprimata ca si
procent din fundamentala, este masura a calitatii puterii circuitului
supus acestor conditii. Testul distorsiunilor armonice totale ale
tensiunii masoara THD a tensiunii pe faza, si poate alerta utilizatorul
de aparitia unor conditii ce pot fi periculoase pentru sistemul electric
sau pentru alte echipamente. Pragul este definit ca procentaj din
fundamentala. Pragurile sunt definite de configuratia tensiunii
sistemului.Testul este nereusit daca oricare dintre faze depaseste
pragul stabilit.
Valori stocate THD a tensiunii pe faza (chiar daca fazele 2 sau 3 cauzeaza esuarea
testului)
Test 10 Nume Testul instabilitatii tensiunii
Formula (V
1 L
sau V
2 L
sau V
3 L
) pragul minim pentru tensiune si
maxima faza pe Tensiunea
minima faza pe Tensiunea
<pragul de instabilitate
Variabile Pragul minim al tensiunii: 0.00% pana la 100.00% din nominal
Pragul de instabilitate: 0.00% pana la 100.00%
Valori initiale Pragul minim al tensiunii: 80.00% din nominal
Pragul de instabilitate: 90.00%
Configuratie bazata pe Pragul minim al tensiunii inalte si pragul de instabilitate
Descriere Acest test verifica instabilitatea dintre tensiunile pe faze. Mai intai
masoara si normalizeaza fiecare tensiune pe faza. Tensiunile sunt
normalizate pentru evaluarea tensiunilor nominale diferite de pe faze,
asa cum se specifica in serviciul blocat. Pentru esuarea testului trebuie
sa fie indeplinite conditiile:
Cea mai mare tensiune normalizata pe faza trebuie sa fie mai
mare decat pragul minim al tensiunii
Raportul dintre cea mai mica tensiune normalizata pe faza si
cea mai mare (low/high) trebuie sa fie mai mic decat pragul de
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

insatbilitate.
Folosind software-ul de suport asigurat de Elster, pragul minim al
tensiunii este definit ca procentaj din tensiunea nominala, iar pragul de
instabilitate este o fractie (intre 0 si 1).
Valori stocate Nici una
Test 11 Nume Testul instabilitatii curentului
Formula (I
1 L
sau I
2 L
sau I
3 L
) pragul minim pentru curent si
maxim faza pe Curentul
minim faza pe Curentul
<pragul de instabilitate
Variabile Pragul minim al curentului: 0.00% pana la 100.00% din amperajul
maxim
Pragul de instabilitate: 0.00% pana la 100.00%
Valori initiale Pragul minim al curentului: 1.25% din amperajul maxim
Pragul de instabilitate: 5.00%
Configuratie bazata pe Pragul minim al curentului inalt si pragul de instabilitate
Descriere Acest test verifica instabilitatea dintre curentii pe faze. Pentru esuarea
testului trebuie sa fie indeplinite conditiile:
Cel mai mare curent pe faza trebuie sa fie mai mare decat
pragul minim al curentului
Raportul dintre cel mai mic curent pe faza si cel mai mare
(low/high) trebuie sa fie mai mic decat pragul de insatbilitate.
Folosind software-ul de suport asigurat de Elster, pragul minim al
curentului este definit ca procentaj din amperajul maxim, iar pragul de
instabilitate este o fractie (intre 0 si 1).
Valori stocate Nici una
Test 12 Nume Testul distorsiunii puterii
Formula TDD>pragul
Variabile 0.00% pana la 100.00% din amperajul maxim (pe faza)
Valori initiale 10.00% din amperajul maxim
Configuratie bazata pe Pragul TDD specificat
Descriere Acest test verifica distorsiunile totale ale puterii pe faza (TDD) si se
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

asigura ca TDD este mai mic decat pragul stabilit. TDD masoara
distorsiunile curentului armonic pentru fiecare faza in procente din
curentul maxim (amperajul maxim).
Valori stocate Procentajul TDD pe faza 1 (chiar daca faza 2 sau 3 cauzeaza esecul
testului).
4.4. Masuri de securitate
Toate contoarele A1800 ALPHA includ caracteristici ce ajuta la prevenirea accesului
neautorizat la datele contorului si inregistreaza evenimentele ce pot indica incercarile de
fraudare asupra contorului.
4.4.1. Parolarea contorului
Accesul catre contorul A1800 ALPHA este protejat prin intermediul folosirii
parolelor. In momentul stabilirii comunicatiei cu contorul, acesta va cere o parola. Daca
nu este furnizata parola corecta, contorul nu va comunica sau nu va realiza comenzile ce
ii sunt furnizate. Parolele asigura protejarea datelor contorului si de asemenea asigura
nemodificarea neautorizata a programarii contorului.
Contorul A1800 ALPHA foloseste 3 parole pentru controlul accesului catre el. Asa
cum se arata in tabelul 4-6, fiecare parola permite realizarea diferitelor activitati asupra
contorului.
Tabel 4-6. Parolele contorului A1800 ALPHA
Parole Activitati permise
Citire Contorul poate fi citit. Nu sunt permise
alterarea datelor si programarea.
Citire pentru tarifare Contorul poate fi citit. Unele activitati de
alterarea a datelor legate de caracteristicile
de tarifare sunt permise.
Nerestrictinari Contorul poate fi citit. Este permisa
programarea contorului.


Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


La comunicarea de la distanta cu contorul, contorul A1800 ALPHA accepta
standardele ANSI C12.21 de encriptare a parolelor. Parolele nu vor fi encriptate atunci
cand comunicatia se realizeaza prin sonda optica.
Contorul inregistraza numarul de incercari nereusite de intrare cu parole. Va fi
generat un mesaj de avertisment intern, daca 10 parole nereusite au fost incercate de la
ultima cerere de resetare. Acest avertisment poate fi folosit pentru controlarea unui releu
de iesire, sau pentru declansarea unui apel de alarma.
4.4.1.1.Anti-fraudare
Toate contoarele A1800 ALPHA asigura capabilitati de audit ce pot fi folosite
pentru indicarea incercarilor potentiale de fraudare a contorului. Acestea pot monitoriza:
Modificarile programarii
Comutatoarele de detectie a deschiderii capacului bornelor de conexiune si
a capacului principal
Caderile alimentarii
Numarul de zile de la ultimul impuls
Numarul de cereri de resetare initiate manual
Curgerea inversa a energiei
Jurnalul TRueQ
Jurnalul istoric al evenimentelor

5. Iesirile contorului A1800 ALPHA
5.1. Releele de iesire
Placa de baza al contorului A1800 ALPHA suporta pana la 6 relee (4 relee pe
placa circuitul de baza si 2 relee pe placa otionala ), depinzand de optiunile de
comunicatie ce sunt folosite.Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


figura 5-1.Contorul A1800 ALPHA (6 relee)

Pentru mai multe informatii referitoare la releele de iesire si comunicatii, vezi
Instructiuni de instalare ce vor fi livrate impreuna cu placa circuitului optional.
Releele de iesire de pe circuitul principal al contorului pot comuta pana la 250
VAC sau 350 VDC la pana la 70mA. Vezi Apendix D, Diagrame de conectare in
circuit.
Releele de iesire de pe circuitul principal al contorului sunt complet programabile
prin intermediul software-ului de suport asigurat de Elster. Sursele releelor de iesire sunt
prezentate in tabelul 5-1.Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Tabelul 5-1. Sursele pentru operarea releelor si specificatiile de iesire
Sursele releelor Specificatiile releelor de iesire
Impulsuri de energie Pentru fiecare impuls al cantitatii de baza
selectate pentru contor (vezi Energia si
puterea contorizate), releul va realiza una
din urmatoarele actiuni:
Se va declansa (vezi figura 5-2)
Va pulsa (vezi figura 5-3)
Controlul sarcinii Releul se va inchide atunci cand puterea
depaseste pragul stabilit pentru aceasta, si
releul ramane inchis pe durata intervalului
de masurare a puterii. Releul se va deschide
dupa ce puterea ramane sub pragul stabilit
pentru un interval intreg.
Indicatie de sfarsit de interval (EOI) Releul se inchide pentru 5 secunde la
sfarsitul fiecarui interval sau subinterval.
Rezerva timp putere Releul se inchide can rezerva timp putere
este in efect. Releul se va deschide dupa ce
rezerva timp putere expira.
Esuarea testelor TRueQ Releul se inchide atata timp cat testul
TRueQ specificat esueaza.(Vezi Testele
TRueQ).
Erori, avertismente specifice si evenimente
ale contorului
Releul se inchide atata timp cat erorile si
avertismentele specifice sau evenimentele
persista (vezi Alarme corespunzatoare
releelor)
Tarifarea diferentiata (TOU) comuta spre
un tarif specific
Releul se inchide pentru perioada tarifarii
specifice.


Contor A1800 ALPHA
Manual tehnicfigura 5-2.Declansarea releelor de iesire

In modul de declansare, releul isi schimba starea pentru fiecare impuls de energie
primit de la motorul contorului.figura 5-3.Impuls pe releul de iesire

In modul puls, este generat un impuls de durata fixa de 10 milisecunde pentru
fiecare impuls de energie primit de la motorul contorului.
Iesirile impulsurilor de energie
Atunci cand se utilizeaza un releu pentru impulsurile de energie ecou, ale
cantitatii contorizate, fiecare impuls este egal cu o cantitate specifica de energie.
Exista 2 metode pentru specifcarea ponderii fiecarui impuls, prin folosirea
software-ul de suport asigurat de Elster,
Folosirea divizorului de impulsuri
Divizorul de impulsuri de energie se programeaza cu o valoarea intreaga cuprinsa
intre 1 si 999. Constanta impulsurilor (cunoscuta de asemenea ca si constanta interna a
contorului) este inscrisa pe eticheta de producator a contorului si trebuie sa fie egal
divizibila de catre divizorul de impulsuri:
releului constanta
or impulsuril constanta
energie de impulsuri de Divizorul =

Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


De exemplu, constanta dorita a releului este de 1000 impulsuri/1kWh si constanta
impulsurilor inscrisa pe eticheta este de 20000 impulsuri/1 kWh:
20
1000
20000
energie de impulsuri de Divizorul = =
Folosind software-ul de suport asigurat de Elster, se va programa divizorul de
impulsuri de energie cu valoarea 20 in contor.
Nota: Daca valoarea divizorului de impulsuri de energie nu este intreaga , atunci
nu este posibila obtinerea iesirii dorite.
Folosirea valorii impulsului
Valoarea impulsului de energie se va programa la o valoare cuprinsa intre
0.000001 kWh si 100 kWh pentru reprezentarea cantitatii de energie pe impuls (inkilo
unitati). De exemplu, pentru a avea un impuls de energie ce reprezinta 2 Wh (0.002
kWh), se va folosi o valoare a impulsului de 0.002.
Nota: Metoda valorii impulsului este disponibila in Metercat: Tools>System
Preferences>Programming Options.
Nota: Elster recomanda ca valoarea impulsului sa nu fie folosita la verificarea
acuratetii contorului. Pentru verificarea acuratetii folositi metoda divizorului de
impulsuri.
5.1.1. Alarma corespunzatoare releelor
Contorul A1800 ALPHA realizeaza in mod periodic o autotestare pentru a
determina daca operarea contorului este corecta. Daca sunt detectate erori,
contorul poate sa raspunda un una dintre urmatoarele metode:
Afisarea unei erori sau a unui avertisment (vezi Coduri si avertismente)
Initierea unui apel telefonic folosind un modem
Declansarea unui releu
Vezi in tabelul 5-2 erorile, avertismentele si evenimentele ce pot declansa un releu.Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Tabelul 5-2. Erori, avertismente si evenimentele ce pot declansa un releu
Conditie Descriere
Eroare de carryover Vezi E1 000001:Eroare de carryover.
Eroare a ceasului intern Vezi E3 030000:Eroare a ceasului intern.
Eroare a oscilatorului cu cuart Vezi E1 000010: Eroare a oscilatorului cu
cuart.
Avertisment al depasirii puterii Vezi W1 100000: Avertisment al depasirii
puterii
Eroare de acces a EEPROM Vezi E1 010000: Eroare de acces a
EEPROM
Avertisment al sfarsitului de calendar Vezi W2 200000: Avertisment al
sfarsitului de calendar
Eveniment de depasire a jurnalului
evenimentelor
Jurnalul de evenimente a depasit numarul
maxim de intrari, si cele mai vechi
inregistrari vor fi suprascrise.
Eroare de configurare generala Vezi E1 100000: Eroare de configurare
generala
Eroare de depasire a jurnalului istoric a
evenimentelor
Jurnalul istoric de evenimente a depasit
numarul maxim de intrari. In functie de
modul de programare, contorul va bloca
jurnalul istoric sau va incepe suprascrierea
celor mai vechi inregistrari. Daca jurnalul
istoric este blocat, nu sunt permise
modificarile contorului pana cand jurnalul
istoric este citit.
Avertisment de functionare
necorespunzatoare a motorului contorului
Vezi W1 000010: Avertisment de
functionare necorespunzatoare a motorului
contorului
Evenimentul atingerii iminente a Setul 1 al jurnalului valorilor de
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

maximului pentru setul 1 a jurnalului
valorilor de instrumentatatie
instrumentatie va ajunge la depasire in
urmatoarele 2 zile.Datele continute in
jurnalul valorilor de instrumentatie vor fi
pierdute daca acesta nu este citit in
urmatoarele 2 zile.
Evenimentul atingerii iminente a
maximului pentru setul 2 a jurnalului
valorilor de instrumentatatie
Setul 2 al jurnalului valorilor de
instrumentatie va ajunge la depasire in
urmatoarele 2 zile.Datele continute in
jurnalul valorilor de instrumentatie vor fi
pierdute daca acesta nu este citit in
urmatoarele 2 zile.
Eroare de comunicatie interna Vezi E1 001000: Eroare de comunicatie
interna.
Avertisment baterie slaba Vezi W1 000001: Avertisment baterie
slaba
Avertisment de posibila fraudare Indica posibila incercare de fraudare asupra
contorului pentru un numar specificat de
parole invalide petru accesarea contorului
au fost folosite (numit avertisment de
detectie a fraudarii). Aceasta conditie nu
genereaza o eroare sau un avertisment pe
afisaj.
Avertismentul indicatoarelor de potential Vezi W1 010000: avertismentul
indicatoarelor de potential
Eroarea salvarii datelor din cauza caderii
alimentarii.
Vezi E2 200000: Eroarea salvarii datelor
din cauza caderii alimentarii.
Evenimentul depasirii iminente a jurnalului
impulsurilor
Jurnalul impulsurilor va ajunge la depasire
in urmatoarele 2 zile.Datele continute vor fi
pierdute daca acesta nu este citit in
urmatoarele 2 zile.
Avertismentul depasirii tarifului Tariful curent TOU este depasit de tariful
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

TOU alternativ planificat
Avertismentul curgerii energiei inverse Vezi W1 000100: Avertismentul curgerii
energiei inverse
Avertismentul eseuarii testului curentului
serviciului
Vezi W2 000002: Avertismentul eseuarii
testului curentului serviciului
Avertismentul eseuarii testului tensiunii
serviciului
Testul tensiunii serviciului nu reuseste sa
gaseasca un serviciu valid sau serviciul
masurat nu se potriveste cu serviciul blocat.
5.2. LED-uri de test pentru impulsurile de iesire
Contorul A1800 ALPHA are in componenta 2 LED-uri:
LED activ- indica energia activa (Wh) primita si transmisa
LED reactiv- indica energia reactiva (varh/VAh) primita si transmisa
LED-urile de test emit impulsuri de iesire ce pot fi folosite pentru testarea contorului
A1800 ALPHA la locatia de instalarii, fara scoaterea sa din serviciul electric sau
indepartarea sigiliului. O cantitate contorizata de baza poate fi selectata ca sursa pentru
LED-urile de test.
figura 5-4.LED-uri de test

5.2.1. Specificatii pentru iesiri
LED-urile de test suporta pana la 120 de impulsuri pe secunda. Durata impulsului
(in msec; initial 8 msec) este programabila prin intermediul software-ului de suport
asigurat de Elster.


Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


In functie de modul de operare a contorului, LED-urile de test vor emite impulsuri
dupa cum urmeaza:
In modurile normal si alternativ, LED-urile de test au o rata a impulsurilor
de 5000 impulsuri/kW(kvarh). Divizorul de impulsuri este setat la
valoarea 8.
In modul test, LED-urile de test au o rata a impulsurilor de 40.000
impulsuri/kWh(kvarh). Divizorul de impulsuri este setat la valoarea 1.

4. Testarea contorului A1800 ALPHA
Contoarele A1800 ALPHA sunt calibrate si testate din fabrica pentru a asigura ani
de functionare fara probleme si erori. Nu sunt necesare calibrari si ajustari in teren pentru
asigurarea unei functionari precise a contorului. Este totusi normala o verificare periodica
a contorului la locul instalarii pentru asigurarea facturarii precise.
Contorul A1800 ALPHA realizeaza un autotest propriu. Aditional, caracteristicile
referitoare la valorile de instrumentatie ale sistemului si TRueQ, asigura informatii
valoroase despre serviciul contorului. Vezi Capitolul 4, Uneltele contorului A1800
ALPHA pentru mai multe informatii referitoare la caracteristicile contorului referitoare
la valorile de instrumentatie ale sistemului si calitatea puterii.
Procedura de testare este identica indiferent de tipul de contor supus testarii.
6.1. Autotestul contorului A1800 ALPHA
Contorul A1800 ALPHA realizeaza in mod periodic o autotestare pentru a
determina modul in care functioneaza contorul. Autotestul se asigura de faptul modul de
functionare corect al contorului si de afisarea precisa a cantitatilor masurate. Orice eroare
intalnita va fi afisata pe display. Anumite erori pot de asemenea initia un apel telefonic
prin modem sau sa declanseze un releu.
Pentru erorile si avertismentele afisate pe display, vezi Coduri si
avertismente
Pentru alarmele releelor, vezi Alarmele corespunzatoare releelor
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Autotestul contorului se va realiza in mod automat in urmatoarele conditii:
Atunci cand contorul este montat initial si dupa o revenire a alimentarii
contorului.
La miezul noptii
Imediat dupa o sesiune de comunicatie in care au fost alterate date.
Autotestul incorporeaza o serie de analize electronice ce verifica multe aspecte
referitoare la contorul A1800 ALPHA. Verificarea continuitatii si verificarea
comunicatiei sunt realizate intre diferite parti ale circuitului electronic, si verificarea
paritatii este realizata asupra memoriei si datelor contorului. Dupa ce contorul trece
autotestul dupa reinstaurarea alimentarii, toate segmentele afisajului se vor aprinde scurt,
inainte de inceperea secventei normale de afisare. Urmatoarea lista cuprinde testele
specifice ce vor fi realizate in timpul autotestului:
Verificarea datelor de configurare
Confirmarea acuratetii oscilatorului cu cuart
Detectia tensiunii scazute la baterie
Detectia de reseturi neprogramate ale motorului contorului (pentru
configuratiile multitarif)
Detectia si identificarea conditiilor de avertisment definite de utilizator.
6.2. Coduri si avertismente ale contorului A1800 ALPHA
Exista 3 tipuri de coduri:
Coduri de eroare
Coduri de avertisment
Coduri de comunicatie
Contorul A1800 ALPHA afiseaza coduri de eroare si avertismente ca o indicatie a
unei probleme ce poate sa afecteze modul de functionare a contorului. Contorul va
continua sa functioneze pe cat de normal este posibil, atunci cand este afisata o eroare sau
un avertisment. Butoanele si RESET vor actiona in mod diferit daca este afisata o
eroare sau un avertisment.

Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Vezi Folosirea butoanelor contorului pentru informatii referitoare la modul in
care butoanele actioneaza atunci cand este afisata o eroare si un mesaj de avertisment.
Codurile de eroare vor indica conditii ce pot afecta datele tarifabile. Nu este
recomandata functionarea contorului pentru o perioada indelungata de timp atunci cand
este afisat un cod de eroare. Codurile de avertisment vor indica conditii ce pot trebuie
avute in vedere, dar care nu afecteaza integritatea datelor tarifabile. Codurile de
comunicatie indica in general o conditie ce afecteaza comunicatia cu contorul prin portul
optic sau prin port la distanta. Nu toate codurile de comunicatie indica potentiale
probleme; unele coduri asigura o indicatie a unui proces de comunicatie in curs.
6.2.1. Coduri de eroare
Codurile de eroare au prioritate asupra oricarei alte cantitati ce este afisata pe
display. Codurile de eroare pot fi configurate prin intermediul software-ului de suport
asigurat de Elster, astfel incat sa blocheze afisajul, prevenind astfel afisarea altor
cantitati, in acelasi timp indicatorul de eroare incepand sa clipeasca. Exista exceptii de la
blocarea afisajului de catre codurile de eroare:
Secventa de afisare a modului normal si alternativ poate fi vizualizata
chiar si cand un cod de eroare blocheaza afisajul. Vezi Butonul
pentru mai multe informatii.
Codurile de avertisment pot fi programate sa afiseze pe display un cod de
eroare. Atunci cand conditia ce cauzeaza codul de avertisment a disparut,
codul de eroare nu va mai fi afisat. Vezi E3 300000:Afisaj blocat de
avertisment pentru mai multe informatii.
Codurile de comunicatie sunt afisate temporar pe LCD-ul contorului A1800
ALPHA, chiar daca afisajul este blocat de un cod de erore. Dupa ce codul de
comunicatie este indepartat, display-ul va afisa codul de eroare.
Codurile de eroare sunt indicate pe LCD printr-un cod si un cod numeric. Codul
face identificarea mai usoara a erorii afisate. Codul numeric indica conditia specifica
aparuta. Vezi figura 6-1 pentru un exemplu de de cod de eroare afisat pe LCD. Tabelele
6-1 pana la 6-3 decriu diferitele conditii de eroare si codurile lor.
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


figura 6-1.Exemplu de afisare a unui cod de eroare

Tabelul 6-1. Grupul E1 de conditii de eroare si de coduri de eroare
Conditii Coduri
Eroare carryover 0 0 0 0 0 1
Eroarea oscilatorului cu cuart 0 0 0 0 1 0
Eroarea tabelului CRC 0 0 0 1 0 0
Eroare de comunicatie interna 0 0 1 0 0 0
Eroare de acces la EEPROM 0 1 0 0 0 0
Eroare de configuratie generala 1 0 0 0 0 0
Tabelul 6-2. Grupul E2 de conditii de eroare si de coduri de eroare
Conditii Coduri
Eroare a configuratiei securizate 0 0 0 0 0 2
Eroare de parola a tabelului CRC 0 0 0 0 2 0
Eroare a cheii de encriptare pentru tabelul CRC 0 0 0 2 0 0
Eroare de acces ROM 0 2 0 0 0 0
Eroare de salvare a datelor din cauza caderii alimentarii 2 0 0 0 0 0
Tabelul 6-3. Grupul E3 de conditii de eroare si de coduri de eroare
Conditii Coduri
Eroarea ceasului intern 0 3 0 0 0 0
Afisaj blocat de un avertisment 3 0 0 0 0 0
Codurile de eroare ale continute in acelasi grup vor fi afisate ca si combinatie (E1
001010, de exemplu), indicand faptul ca a fost detectata mai mult de o conditie de eroare.
Daca erorile existente fac parte din grupuri diferite,contorul va afisa ciclic erorile din
grupurile respective. Orice problema trebuie corectata inainte ca modul de operare
normal sa continue. In unele cazuri, contorul va trebui reprogramat sau trimis la fabrica
pentru reparatii sau inlocuire.
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


E1 000001: Eroare carryover
Acest cod indica esuarea unui test efectuat asupra RAM-ului sau datelor stocate in
memoria RAM volatila a contorului pe perioada unei caderi a alimetarii. Atunci cand
apare o cadere de tensiune pe una dintre faze, memoria RAM a contorului este mentinuta
de catre super capacitor si de bateria optionala. Daca ambele surse nu mai sunt
functionale, datele continute in RAM sunt pierdute. Datele de tarifare vor fi stocate in
memoria nevolatila si sunt disponibile
1
. Butoanele contorului si porturile de comunicatie
vor functiona normal.
1
Datele de tarifare vor fi intotdeauna stocate in memoria nevolatila. In functie de configuratia
cotorului, pot fi stocate in memoria RAM si alte date memorie ce va fi mentinuta de baterie.Daca bateria
nu mai functioneaza,datele se vor pierde.


Aceasta eroare poate apare la contoarele cu afisare a timpului, ce sunt livrate fara baterie,
deoarece livrarea poate dura cateva zile.

Poate fi necesara inlocuirea bateriei contorului, iar eroare va trebui resetata prin
intermediul software-ului de suport asigurat de Elster. In cazul in care codul de eroare va
fi in continuare afisat dupa resetarea sa prin soft, contorul va trebui returnat la fabrica
pentru reparare sau inlocuire.
E1 000010: Eroarea oscilatorului cu cuart
Acest cod indica o problema a oscilatorului cu cuart. Contorul A1800 ALPHA
trebuie trimis inapoi la fabrica pentru reparatie sau inlocuire.
E1 000100: Eroarea tabelului CRC
Acest cod indica o posibila eroare de progrmare a contorului A1800
ALPHA.Acest cod poate aparea daca exista o intrerupere a comunicatiei in timpul
programarii contorului. In functie de zona contorului ce este afectata, datele de tarifabile
nu vor fi acumulate corespunzator atata vreme cat aceasta conditie de eroare exista.
Butoanele contorului si portul optic vor continua sa functioneze normal.

Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Reprogramarea contorului cu software-ul de suport asigurat de Elster, poate
corecta aceasta problema. Daca acest cod de eroare continua sa fie afisat si dupa
reprogramare, contorul A1800 ALPHA va trebui returnat la fabrica pentru reparatii sau
inlocuirea sa.
E1 001000: Eroare de comunicatie interna
Acest cod indica faptul ca exista o eroare de comunicatie interna a contorului.
Contorul A1800 ALPHA va trebui returnat la fabrica pentru reparatii sau inlocuirea sa.
E1 010000: Eroare de acces la EEPROM
Acest cod indica faptul ca exista o problema de acces la memoria nevolatila
EEPROM. Contorul A1800 ALPHA va trebui returnat la fabrica pentru reparatii sau
inlocuirea sa.
E1 100000: Eroare de configuratie generala
Acest cod indica o problema a configuratiei sau programarii contorului. Contorul
poate fi in mod uzual reprogramat prin software-ul asigurat de Elster pentru corectarea
acestor erori.
E2 000002: Eroare a configuratiei securizate
Acest cod indica o eroarea prezenta in configuratia securizata a contorului.
Contactati Elster daca aceasta eroare este afisata pe LCD.


Daca apare acest tip de eroare, contorul este vulnerabil la fraudare. Corectarea prompta a
acestei erori va duce la cresterea protectiei securizate a contorului A1800 ALPHA.
E2 000020: Eroare de parola a tabelului CRC
Acest cod indica prezenta unei erori CRC in tabelul de configurare a parolelor
ANSI C12.21. Contactati Elster daca aceasta eroare este afisata pe LCD.


Daca apare acest tip de eroare, contorul este vulnerabil la fraudare. Corectarea prompta a
acestei erori va duce la cresterea protectiei securizate a contorului A1800 ALPHA.
E2 000200: Eroare a cheii de encriptare pentru tabelul CRC
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Acest cod indica prezenta unei erori CRC in tabelul de configurare a cheii de
encriptare ANSI C12.19. Cheile de encriptare sunt folosite pentru securizarea accesului
catre datele contorului si configuratie prin portul de comunicatie la distanta. Contactati
Elster daca aceasta eroare este afisata pe LCD.


Daca apare acest tip de eroare, contorul este vulnerabil la fraudare. Corectarea prompta a
acestei erori va duce la cresterea protectiei securizate a contorului A1800 ALPHA.
E2 020000: Eroare de acces ROM
Acest cod indica o incercare incompleta de modificare a programului rezident
(firmware). Aceasta eroare va exista in cazul in care nu s-a reusit procesul de integrare a
softului integrat alcontorului. Toate functionalitatile contorului vor fi oprita atata timp cat
aceasta eroare persista. Folositi firmware-ul Elster pentru a incerca repararea. Daca
eroarea persista, contorul A1800 ALPHA va trebui returnat la fabrica pentru reparatii sau
inlocuirea sa.
E2 200000: Eroare de salvare a datelor din cauza caderii alimentarii
Acest cod indica faptul ca datele salvate in memoria nevolatila EEPROM pe
perioada unei intreruperi a alimentarii, pot fi invalide. Aceasta eroare va fi afisata atunci
cand alimentarea este reinsaturata, si la auto verificare se descopera o eroare a datelor
EEPROM-ului. Contorul A1800 ALPHA va trebui returnat la fabrica pentru reparatii sau
inlocuirea sa.
E3 030000: Eroarea ceasului intern
Acest cod indica o eroare a abilitatii de mentinere a timpului. Aceasta eroare
poate fi rezultatul oricareia dintre urmatoarele situatii:
Atunci cand apare o eroare de carryover (vezi E1 000001: Eroare
carryoverpentru mai multe informatii), referinta catre timp real este
pierduta. Baterie contorului poate fi necesar sa fie inlocuita,iar eroarea va
trebui resetata prin software-ul de suport asigurat de Elster.

Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Daca eroarea este prezenta in continuare, contorul trebuie returnat pentru
reparatie sau inlocuire.
Atunci cand un contor A1800D este upgradat intr-un contor capabil sa
mentina timpul (aceasta sunt contoarele A1800T, A1800K sau A1800R) si
timpul nu a fost setat. Folosind software-ul de suport asigurat de Elster,
programati timpul corect al contorului.
Caracteristicile TOU nu vor putea fi folosite la pierderea timpului. Datele
acumulate anterior sunt stocate in memoria nevolatila si vor fi in continuare disponibile.
E3 300000: Afisaj blocat de un avertisment
Acest cod indica ca unul sau mai multe coduri de avertisment (vezi Coduri de
avertisment) blocheaza afisajul. Contorul A1800 ALPHA poate fi programat sa
blocheze afisajul in cazul in care este prezenta o conditie de avertisment. Prin software-ul
de suport asigurat de Elster, pot fi selectate avertismentele individuale ce vor cauza
afisarea acestui codde eroare. In cazul disparitiei conditiei ce cauzeaza avertismentul,
dispare de asemenea si codul de eroare.
6.2.2. Coduri de avertisment
Codurile de avertisment indica unele conditii ingrijoratoare care insa nu afecteaza
integritatea datelor de tarifare. Atunci cand conditia este prezenta, un cod de avertisment
este automat inserat ca si ultima cantitate in secventa de afisare a modului normal si
alternativ. Atunci cand conditia dispare, codul de avertisment este indepartat din secventa
de afisare. Prin intermediul software-ului de suport asigurat de Elster, pot fi selectate
coduri de avertisment individuale ce vor bloca afisajul ca o eroare. Vezi Coduri de
eroare pentru mai multe informatii.
Codurile de avertisment sunt indicate pe afisaj ca si un cod de grup si un cod
numeric. Codul de grup face mai usoara identificarea erorii de pe afisaj. Codul nueric
indica o conditie specifica ce a aparut. Vezi figura 6-2, pentru un exemplu de afisare a
unui cod de avertisment pe LCD. Tabelul 6-4 si tabelul 6-5 decriu diferite conditii de
avertisment si codurile lor.

Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


figura 6-2.Exemplu de afisare a unui cod de avertismentf

Tabelul 6-4. Grupul W1 de coduri de avertisment
Conditii Coduri
Avertisment baterie slaba 0 0 0 0 0 1
Avertisment de functionare
necorespunzatoare a motorului contorului
0 0 0 0 1 0
Avertisment de curgere inversa a energiei 0 0 0 1 0 0
Avertisment a indicatorilor de potential 0 1 0 0 0 0
Avertisment de depasire a puterii 1 0 0 0 0 0
Tabelul 6-5. Grupul W2 de coduri de avertisment
Conditii Coduri
Avertisment de esuare a testului de curent
al serviciului
0 0 0 0 0 2
Avertisment de depasire a pragului puterii 0 0 0 2 0 0
Avertisment al frecventei retelei 0 0 2 0 0 0
Avertisment de esuare a unui test TRueQ 0 2 0 0 0 0
Avertisment de sfarsit de calendar 2 0 0 0 0 0
Codurile de avertisment din acelasi grup sunt afisate in combinatie (de exemplu,
W2 202000), indicand faptul ca una sau mai multe conditii de avertisment sunt prezente.
Daca exista avertismente prezente ce fac parte din mai multe grupuri, contorul afiseaza
fiecare grup la sfarsitul secventei de afisare, inainte de a se intoarce la prima cantitate din
secventa de afisare.
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


W1 000001: Avertisment baterie slaba
Acest cod indica o tensiune slaba a bateriei sau o lipsa a bateriei. Contoarele
A1800 ALPHA ce au functia de contorizare diferentiata (TOU) necesita baterie pentru
mentinerea datei si a orei pentru perioade mari de timp in care tensiunea de alimetare
lipseste.
Pentru configuratiile cu mentinerea timpului, contorul trebuie de-energizat si
bateria trebuie sa fie inlocuita. Dupa inlocuirea bateriei si energizarea contorului, codul
de avertisment se va sterge. Vezi Inlocuirea bateriei pentru instructiuni referitoare la
inlocuirea bateriei.
Nota: Suplimentar, indicatorul de baterie slaba, va fi afisat pe display (vezi
Indicatorul de baterie slaba pentru informatii suplimentare).


Pentru contoarele ce pot sa afiseze doar puterea, acest cod de avertisment este afisat in mod
automat de catre software-ul de suport al contorului asigurat de Elster.

W1 000010: Avertisment de functionare necorespunzatoare a motorului
contorului
Acest cod indica faptul ca programul motorului contorului poate fi corupt sau nu
functioneaza corect. Acest cod de avertisment este tipic declansat atunci cand
microcontrolerul reinitializeaza motorul contorului. Un mediu electric instabil sau
zgomotos la locul de instalare a contorului A1800 ALPHA poate sa interfereze cu aceasta
operatiune de reinitializare a motorlui contorului.
In cazul in care motorul contorului este reinitializat cu succes, atunci codul de
avertisment va fi in mod automat sters de pe display. In cazul in care codul continua sa
fie afisat pe LCD, atunci contorul A1800 ALPHA va trebui retrimis la fabrica pentru
reparatii sau inlocuirea sa.Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


W1 000100: Avertisment de curgere inversa a energiei
Acest cod de avertisment indica faptul ca a fost detectata o curgere inversa a
energiei echivalenta cu dublul K
h
de la ultimul reset. Poate fi o indicatie a fraudarii
contorului la locul instalarii. Daca curgerea inversa a energiei trebuie sa fie prezenta
(export de energie), atunci acest cod poate fi dezactivat prin intermediul software-ului de
suport asigurat de Elster. Daca nu trebuie sa se returneze energie catre beneficiar , sunt
necesare invesitigatii suplimentare.In unele cazuri este necesara retrimiterea la fabrica a
contorului pentru reparatie sau inlocuire.
Acest cod de avertisment poate fi sters prin una din metodele:
Realizarea unei resetari
Realizarea stergerii valorilor si comenzilor de stare prin intermediul software-ului
de suport asigurat de Elster.
W1 010000: Avertisment a indicatorilor de potential
Acest cod indica faptul ca una sau mai multe dintre potentialele pe faze lipseste sau
este sub pragul de detectie a tensiunii. Acest cod va fi afisat in acelasi timp cu clipirea
indicatorului de potential. Vezi Indicatorii fazelor si Detectia caderii tensiunii sub un
anumit prag pentru mai multe detalii.
Codul va fi sters in mod automat atunci cand potentialele fazelor returneaza o valoare
cuprinsa intre pragurile programate.
W1 100000: Avertisment de depasire a puterii
Acest cod indica faptul ca valoarea puterii a depasit valoarea programata ca prag
pentru sesizarea depasirii. In cazurile in care instalatiile necesita o putere mai mare decat
poate asigura echipamentul, prin designul sau initial, beneficiarul va fi notificat.
Daca valoarea de depasire a puterii a fost setata la o valoarea mai joasa decat valoarea
potrivita pentru instalatia in care puterea este masurata, contorul A1800 ALPHA poate fi
reprogramat sa aiba o valoare de prag pentru sesizarea depasirii mai mare.
Codul este sters prin metodele:
Realizarea unei resetari
Realizarea stergerii valorilor si comenzilor de stare prin intermediul software-
ului de suport asigurat de Elster.
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


W2 000002: Avertisment de esuare a testului de curent al serviciului
Acest cod indica faptul ca testul serviciul curentului realizat cel mai recent a
esuat. Vezi Testul curentului serviciului pentru mai multe informatii.
Codul poate fi sters prin urmatoarele metode:
Testul curentului serviciului este realizat din nou si de acesta data testul
nu esueaza.
Realizarea stergerii valorilor si comenzilor de stare prin intermediul
software-ului de suport asigurat de Elster.
W2 000200: Avertisment de depasire a pragului puterii
Acest cod indica faptul ca puterea a depasit unul dintre pragurile programate
pentru putere. Acest avertisment urmareste starea oricarui releu programat pentru
operarea pragului puterii. Acest avertisment vafi afisat la depasirea pragului puterii si va
fi sters doar dupa un interval intreg de masurare a puterii in care nu este depasit pragul
programat al puterii.
W2 002000: Avertisment al frecventei retelei
In cazul in care contorul este configurat pentru a folosi frecventa retelei in locul
oscilatorului cu cristal ca si baza de timp, acest cod indica faptul ca frecventa este inafara
frecventei programate cu 5%. Atunci cand apare aceasta conditie, contorul comuta
mentinerea timpului la oscilatorul cu cristal. Codul va fi sters in mod automat imediat ce
frecventa revine in parametrii stabiliti. Acest cod de avertisment nu va apare niciodata la
contoarele configurate sa mentina timpul constant prin intermediul cristalului intern.
W2 020000: Avertisment de esuare a unui test TRueQ
Acest cod indica faptul ca unul sau mai multe teste TRueQ au detectata valori
inafara pragurilor programate. Folositi afisajul marimilor de instrumentatie a contorului
sau software-ul de suport asigurat de Elster pentru a afla mai multe informatii referitoare
la testul TRueQ ce a cauzat probleme.
Codul va fi sters in mod automat, odata ce conditiile TRueQ revin la valori in
limitele programate admise.


Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


W2 200000: Avertisment de sfarsit de calendar
Acest cod arata momentul in care calendarul contorului expira sau este pe cale sa
expire. Data la care acest cod apare, este configurabila prin intermediul software-ului de
suport asigurat de Elster. Programarea unui nou calendar se realizeaza tot prin software-
ul de suport.
Acest cod poate fi sters prin metodele:
Realizarea unei resetari
Realizarea stergerii valorilor si comenzilor de stare prin intermediul software-
ului de suport asigurat de Elster.

6.2.3. Coduri de comunicatie
Codurile de comunicatie vor fi afisate in mod temporar peste oricare cantitate
afisata pe LCD (inclusiv codurile de eroare). Codurile de comunicatie sunt indicate pe
LCD printr-un cod de port si un cod numeric. Codul portului indentifica portul ce este
afectat. Codul numeric indica starea sesiunii de comunicare. Vezi figura 6-3 pentru un
exemplu de cod ce comunicatie afisat pe LCD-ul contorului. Vezi tabelul 6-6 pentru
codurile de comunicatie ce pot fi afisate.
figura 6-3.Exemplu de afisare a unui cod de comunicatie

Tabelul 6-6. Coduri de comunicatie
Conditie (C) Cod
Eroare CRC C 0 0 1 0 1
Eroare de sintaxa C 0 0 1 0 3
Eroare de framing C 0 0 1 0 4
Eroare de timeout C 0 0 1 0 5

Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Pentru majoritatea erorilor de comunicatie, Elster recomanda sa reincercati
realizarea comunicatiei.Este posibil sa fie necesara realimentarea contorului sau
reincercarea functiei din software-ul de suport. Daca eroarea de comunicatie persista,
trimiteti contorul la fabrica pentru reparatii sau inlocuire.
6.3. Testarea in locurile de depozitare
In mod tipic, depozitele de contoare dezvolta proceduri de testare specifice
necesitatilor proprii si pentru care exista echipamente de testare. Mai jos este prezentata o
lista de echipamente de test standard necesare pentru testarea contorului A1800 ALPHA:
Dispozitiv de fixare stabil pentru contor si mijloace de conectare corecta la
alimentarea cu putere.
O sursa de putere fiabila ce trebuie sa realizeze urmatoarele:
o Asigura o sursa de tensiune pentru energizarea contorului la tensiunea
nominala (daca se doreste, contorul poate fi testat folosind o sursa de
tensiune joasa daca aceasta tensiune este in domeniul de tensiuni
operationale pentru contorul A1800 ALPHA )
o Asigura un curent de sarcina variabil la un factor de putere (PF) unitar.
o Asigura un curent de sarcina variabil la un factor de putere inductiv
(intarziat), pentru testarea varh; sursa de putere trebuie sa fie capabila
sa livreze un curent de sarcina la un factor de putere PF= 0.0
(90inductiv) sau PF=0.5 (60 capacitiv)
o O referinta de precizie standard Wh cu precizia de 0.002%
o O referinta de precizie standard varh cu precizia de 0.002%
o Un dispozitiv pentru sarcina fantoma sau alt circuit de sarcina capabil
sa realizeze testul de curent.
Unul dintre urmatoarele:
o Un detector fotoelectric pentru detectarea impulsurilor de test de la
LED-ul de test si un dispozitiv capabil sa contorizeze impulsurile.
o O tensiune joasa (12 Vcc pana la 24 Vcc), senzor de impulsuri de
putere joasa, pentru capturarea si numararea impulsurilor de la releele
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

de iesire ale contorului (senzorul de impulsuri trebuie sa asigure o
sursa de tensiune joasa pentru releele ce asigura impulsuri, ca si
detectarea si numararea inchiderii contactelor releelor de iesire).
Echipament de test pentru masurare, numarare si temporizarea impulsurilor de
iesire
Echipament de control ce poate asigura comutarea intre tensiunea sursei
contorului si referinta de precizie standard
Transformatoare pentru curent si tensiune precisa
Voltmetre, ampermetre, contoare cu unghi de faza, contoare cu factor de
putere, si orice alte echipamente de masura ce pot fi necesare.

6.3.1. Pregatirea pentru testare
Inainte de testarea contorului A1800 ALPHA, verificati eticheta contorului pentru
urmatoarele:
Clasa contorului pentru exactitatea dorita
Amperajul de test (
b n
sauI I )
Amperajele de test specifice nu sunt critice atata timp cat curentul aplicat nu
depaseste curentul
max
I al contorului.
In mod normal o valoare de aproximativ 20 sau 25% din
max
I este folosit pentru
testele de baza, cu puncte aditionale de test la 5%, 10% si 100% din
max
I de asemenea
cerute de cele mai multe autoritati.
Nota: Contorul A1800 ALPHA prezinta un raspuns referitor la exactitatea curbei de
sarcina liniar. De aceea, atunci cand este permis de legislatia in vigoare a tarii, testele
de exactitate a contorului pot fi realizate prin controlarea exactitatii contorului in 2
puncte tipice. De exemplu, se poate testa contorul la
n
I = 10% din
max
I ,la 100% si 50%
din factorul de putere. Datele referitoare la testele precedente, confirma faptul ca daca
aceste puncte de test se incadreaza in exactitatea dorita, intregul domeniu al curbei de
sarcina se incadreaza in exactitatea dorita.

Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Domeniul tensiunii nominale
Orice alte specificatii ale contorului ce urmeaza sa fie testat.
Risc de ranire sau moarte!
Folositi doar proceduri de test potrivite si personal autorizat pentru testarea contoarelor. Sunt
prezente tensiuni periculoase. Exista pericol de ranire, moarte, sau deteriorare a
echipamentelor,daca nu sunt urmate toate precautiile de siguranta.

Pregatirea contorului A1800 ALPHA pentru testare consta in:
1. instalati contorul intr-un dispozitiv de fixare stabil.
2. plasati Wh de precizie sau referinta standard varh si transformatoarele de
tensiune precisa si de curent (dupa cum este necesar) in serie cu contorul ce va
fi testat.
Daca nu sunt necesare transformatoare de tensiune, atunci sursa de tensiune a
contorului va fi plasata in paralel cu referinta standard de Wh sau VARh.Vezi Apendix
D, Diagrame de conectare pentru a vedea modul de legare corecta a contorului A1800
ALPHA.
3. conectati echipamentul de control pentru comutarea de la sursa de tensiune la
referinta de precizie standard.
4. conectati echipamentul de masurare pentru numararea impulsurilor standard
de iesire.
Aplicati curentul si tensiunea de test dorite la terminalele contorului.
6.3.2. Testarea contorului A1800 ALPHA
Deoarece nu sunt necesare ajustari la locul instalarii contorului A1800 ALPHA,
testarea contorului este realizat primordial pentru a verifica daca functionarea contorului
se incadreaza in specificatii.
!
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


In mod tipic, specificatiile contorului sunt verificate prin verificarea calibrarii
contorului. Precizia contorului A1800 ALPHA este stabila pe un domeniu larg de
temperaturi ale ambientului. Totusi, pentru rezultate de test precise, contoarele trebuie
testate intr-un mediu in care ele impreuna cu echipamentul de test sa fie la aceeasi
temperatura, ideal 22 C (72 F).
Tensiunile de test trebuie aplicate contorului cel putin pentru 10 secunde, pentru
rezolvarea masurarilor de test. Acest lucru permite stabilizarea sursei de alimentare.
Atunci cand se testeaza contoare pentru clasa de exactitate de0.2, este recomandat un
timp al ciclului de test de cel putin un minut, la
n
I si factor de putere de 1.0. Atunci cand
se folosesc pentru testare valori ale curentului mai mici decat
n
I , pot apare erori de test
deoarece nu este alocat suficient timp pentru test. Atunci cand este folosit un curent de
test mai mic decat
n
I , cresteti in mod proportional timpul de test.
Metoda de test preferata este aceea de aplicare a tensiunilor pe toate cele 3 faze si
a curentului, atat contorului cat si referintei de precizie standard. Totusi, daca se cere,
contoarele trifazate pot fi testate cu incarcare pe o singura faza. Incarcarea pe osingura
faza se realizeaza prin conectarea intrarilor de tensiune in paralel si a senzorilor de curent
in serie, pentru combinarea modului de operare a elementelor. Rezultatele testelor de
exactitate pentru incarcare pe o singura sau mai multe faze, va fi virtual identice si se vor
incadra in specificatiile contorului A1800 ALPHA.

6.3.2.1. Folosirea iesirii releelor pentru testare
Iesirile releelor pot fi folosite pentru testarea calibrarii contoarelor in locul LED-
urilor de test. Pentru aceasta, iesirile releelor trebuie configurate pentru impulsuri de
iesire. Atunci cand iesirile releelor sunt folosite pentru testare, timpul de test trebuie sa
depaseasca 20 secunde pentru obtinerea de rezultate precise, la valori ale curentului
normal de test
b
I sau
n
I . Daca sunt necesare testari mai exacte, cresteti timpul de testare.
Daca sunt necesare teste de precizie , timpul de testare va fi atat de mare pana cand se
obtine un nivel de precizie stabil la compararea contorului supus testarii cu standardul de
precizie.
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Timpul de testare poate sa varieze in functie de caracteristicile referintei de
precizie standard si de cantitatea de putere prin circuitele de test. Este necesara
experimentarea, pentru determinarea timpului de test necesar pentru atingerea unui nivel
de exactitate stabil.
6.3.2.2. Folosirea numararii impulsurilor afisajului pentru testare
Pentru depozitele de contoare ce nu dispun de senzori fotoelectrici de impulsuri si
de numaratoare asociate, si care nu doresc sa foloseasca iesirile releelor pentru testare,
afisajul poate asigura o numarare de impulsuri ce reflecta energia masurata in timpul
testului. Folositi numararea impulsurilor afisajului pentru determinarea energiei masurate
in timpul ciclului de testare, si comparati-o cu energia livrata de catre referinta de
precizie standard.
Pentru testarea controrului folosind numararea impulsurilor afisajului, LCD-ul
contorului trebuie sa fie configurat pentru afisarea unei numarari de test a impulsurilor.
Folositi software-ul de suport asigurat de Elster pentru realizarea unei comunicatii prin
sonda optica si puneti contorul in modul test. In modul test, afisajul poate fi programat sa
afiseze numarul de impulsi acumulate in timpul unui ciclu de test. Dupa ce testarea
contorului este completa, folositi software-ul contorului pentru a reintoarce contorul in
modul normal.
In cazul in care contorul este programat sa afiseze, in modul alternativ, numarul
de impulsuri de energie poate fi folosita o procedura similara pentru testarea contorului
atunci cand el este plasat in locul de amplasare al clientului si este functional. Atunci
cand se realizeaza testarea unui contor aflat in serviciu, urmati procedurile de siguranta
specificate. Legati o referinta de precizie standard portabila in circuit, in serie cu contorul
ce masoara marimi tarifabile. Odata ce referinta de precizie standard portabila este legata
in circuit, valoarea energiei determinata din numarul de impulsuri afisate de LCD pe
intervalul de test, poate fi comparata cu valoarea energiei afisata de referinta de precizie
standard portabila. Daca aceasta metoda de test este folosita atata timp cat contorul este
in modul alternativ, orice energie consumata de catre client in timpul testului este
inregistrata in maniera normala.

Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

Legarea unui dispozitiv portabil intr-un circuit de contor alimentat (energizat) trebuie facuta
cu grija, prin folosirea doar a unor proceduri autorizate. In cazul in care transformatoarele de
curent sunt in mod accidental circuite deschise, tensiunile la terminalele secundarului deschis
pot sa atinga nivele ridicate, creand conditii extrem de riscante, ce pot duce la posibile
deteriorari de echipament, ranire sau moarte.7. Instalarea si scoaterea din functiune a contorului
A1800 ALPHA
7.1. Inspectia preliminaraIn secundarele transformatoarelor de curent trebuie folosite dispozitive de inchidere a
circuitului. In cazul in care secundarele acestor transformatoare sunt circuite deschise,
apar curenti si tensiuni periculoase. Daca nu sunt folosite dispozitive pentru inchiderea
circuitului pot aparea deteriorari ale echipamentului, ranire sau moarte.

Contorul A1800 ALPHA este calibrat si testat la fabrica, si este pregatit pentru
instalare. Urmati procedurile potrivite de instalare si de scoatere din functiune, pentru
protectie personala si protectie a contorului.
Inainte de instalarea si alimentarea contorului A1800 ALPHA, este recomandata o
scurta inspectie a contorului. Verificati urmatoarele:

!
!
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Nu exista parti ale contorului lovite sau ce lipsesc
Nu exista fire de conexiune rupte sau ce lipsesc
Nu exista componente indoite sau crapate
Nu exista dovada unei supraincalziri
Deteriorarile fizice ale exteriorului contorului A1800 ALPHA pot indica o potentiala
deteriorare electronica in interiorul contorului. Nu alimentati contorul daca suspectati ca
acesta prezinta o deteriorare interna necunoscuta. Contactati reprezentantul Elster daca
suspectati deteriorarea contorului.
7.2 Punerea contorului in functiune
Vezi Apendix D, Diagrame de conectare, pentru ilustrarea diagramelor de
conectare a firelor si de conectare interna.In secundarele transformatoarelor de curent trebuie folosite dispozitive de inchidere a
circuitului. In cazul in care secundarele acestor transformatoare sunt circuite deschise,
apar curenti si tensiuni periculoase. Daca nu sunt folosite dispozitive pentru inchiderea
circuitului pot aparea deteriorari ale echipamentului, ranire sau moarte.
Aveti in vedere instalarea tipului corect de contor pentru tipul de serviciu, curentul maxim
si capacitatea ceruta. Intotdeauna verificati ca tensiunea maxima si curentul maxim ale
contorului sunt egale sau mai mari decat tensiunea si curentul serviciului. Instalarea unui
contor neportivit poate deteriora echipamentul.!
!
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Pentru folosirea contorului A1800 ALPHA in mod eficient si sigur, urmati aceasta
procedura:
1. asigurati-va ca agatatoarea contorului situata pe baza contorului, este in
pozitia dorita. Pozitionarea agatatoarei contorului in pozitia sa ascunsa,
va face ca surubul de prindere din partea de sus sa fie ascuns.
2. folositi cel putin un surub M6 pentru pozitia de prindere din partea de
sus a contorului, agatati contorul in surub, asigurandu-va de pozitionarea
drepta a contorului. Contorul functioneaza in orice pozitie, dar
pozitionarea verticala incorecta a contorului va duce la pozitionarea
celorlalte suruburi gresit, pe panoul de montare.
3. folositi cel putin suruburi M6 pentru fixarea in partea de jos a contorului
pentru asigurarea carcasei contorului A1800 ALPHA; gaurile de montare
sunt de 7.1 mm (0.28 inch) in diametru.Inainte de legarea contorului in circuit, folositi proceduri autorizate de instalare a conexiunilor
de impamantare potrivite pentru toate circuitele VT si CT si pentru terminalele de impamantare a
contorului. De asemenea asigurati-va ca CT-urile de pe fazele energizate sunt scurtcircuitate- cu
comutatoare de test pentru inchiderea circuitului sau cu conductori instalati corespunzator. Pot
aparea tensiuni periculoase. Ranirea, moartea sau deteriorarea echipamentelor poate rezulta din
legarea unui contor fara conexiune de impamantare, sau din manevrarea gresita a circuitelor
transformatoarelor contorului ce nu au impamantarea realizata corespunzator.
4. instalati conexiunile de impamantare.


Bornele de conexiune ale contorului A1800 ALPHA sunt proiectate pentru utilizare lor optima
cu fire de conectare din cupru. Pot fi folosite si fire de conectare din aluminiu, dar in acest caz
este importanta folosirea procedurii potrivite de conectare cu fire de aluminiu. Este necesara
folosirea de amestec pentru conectarea firelor de aluminiu, sau de pasta de conectare la
!
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

realizarea conexiunii cu bornele amplasate in partea de jos. Strangeti conexiunea, lasati-o sa se
relaxeze pentru cateva minute, dupa care stringeti coexiunea din nou. Acest lucru minimizeaza
efectul de curgere rece in cablurile de aluminiu. Nerespectarea procedurii corecte de conectare a
firelor de aluminiu, poate duce la supraincalzirea bornelor, functionarea incorecta a
echipamentului sau la aparitia unui incendiu. Acolo unde este posibil, Elster recomanda borne de
conexiune ale contorului compatibile cu cuprul si fire de aluminiu. Astfel de adaptari pot asigura
folosirea de conductori de aluminiu de dimensiuni mai mari ce pot fi altfel folositi la bornele
terminale ale contorului A1800 ALPHA.
5. asigurati-va ca tensiunile primarului sau tensiunile nominale sunt fie
deconectate de la sursa de alimetare sau ca procedurile de manipulare a
circuitelor alimentate sunt respectate cu strictete.
6. asigurati-va ca toate transformatoarele de curent sunt nealimentate si ca
nu exista o tensiune de valoare mare in primar, si de asemenea ca nu
circula nici un curent prin transformatoare. Daca exista tensiuni si
curenti nominali la nivelul tranformatoarelor de curent, este extrem de
important sa verificati existenta conexiunilor de scurt la nivelul tuturor
secundarelor transformatoarelor de curent, inainte de realizarea
conexiunii intre CT si contor.
7. realizati conectarea contorului folosind fire colorate portivit unui cod, in
acord cu specificatiile aplicabile local. Dimensiunea cablurilor cu care se
realizeaza conectarea la bornele contorului trebuie sa fie de aproximativ
5 mm pentru conectarea prin transformator (8.6 mm la conexiune
directa).
Diagramele standard de conexiune sunt prezentate in Apendix D,
Diagrame de conectare.
8. dupa conectarea contorului, pozitionati capacul bornelor de conexiune in
pozitia sa finala si alimentati contorul.
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


7.2.1. Instalarea bateriei
Bateria contorului poate fi inlocuita fara a fi necesara ruperea sigiliului.


Contorul trebuie scos de sub alimentare inainte de instalarea bateriei. Pot fi prezente tensiuni
periculoase. Se pot produce: deteriorarea echipamentului, ranirea sau moartea persoanei care
realizeaza manevrarea contorului, daca procedurile de siguranta nu sunt respectate. Folositi
procedurile autorizate de instalare a bateriei atunci cand contorul nu este conectat la sursa de
alimentare.
Inainte de instalarea bateriei, contorul trebuie sa fi fost alimentat cel putin 1 minut
in ultimele 60 de minute. Acest lucru are ca efect incarcarea corespunzatoare a
capacitorului de mari dimensiuni, si de asemenea are ca efect faptul ca bateria nu se
descarca integral in timpul instalarii. Daca nu se are in vedere acest lucru, bateria poate sa
se deterioreze, si este posibila functionarea necorespunzatoare a contorului. Atata timp
cat contorul este alimentat, verificati ca afisajul sa fie activ si functional.
Pentru instalarea bateriei, urmati etapele:
1. In cazul in care contorul nu a fost alimentat pentru cel putin 1 minut in ultimele
60 de minute, alimentati contorul pentru cel putin 1 minut.
In cazul in care contorul a fost alimentat pentru cel putin 1 minut in ultimele 60 de
minute, treceti la punctul 2.
2. Scoateti contorul de sub alimentare.
3. Indepartati suruburile si sigiliile capacului bornelor de conexiune.
4. Indepartati capacul bornelor de conexiune, pentru a expune locasul bateriei.
Figura 7-1. Amplasarea bateriei si conectorul

!
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


5. Glisati bornele bateriei in conectorul din partea dreapta a locasului.
6. Plasati ferm bateria in locasul sau.
7. Repuneti capacul bornelor de conexiune a contorului.
8. Alimentati contorul si verificati daca afisajul functioneaza corespunzator.
Verificati daca mai apare simbolul de baterie descarcata pe afisajul contorului.
9. Repozitionati suruburile si sigiliile capacului bornelor de conexiune.
10. Reprogramati contorul sau stergeti erorile (daca este necesar).
Defecte cauzate de instalarea necorespunzatoare a bateriei


Nerespectarea acestei proceduri de instalare a bateriei pot avea ca efect functionarea
necorespunzatoare a contorului. In cazul in care bateria este instalata corespunzator si contorul
nu functioneaza corect (de exemplu, pe display nu este afisata nici o valoare, desi contorul
este alimentat), folositi urmatoarea procedura:
1. Scoateti contorul de sub alimentare si lasati-l nealimentat intre 48 si 72 de ore.
Acest interval de timp este suficient capacitorului sa se descarce si
microcontrolerul sa se opreasca. (1)
2. Alimentati contorul pentru cel putin 1 minut. Microcontorul contorului se va pune
in functiune corespunzator, iar capacitorul de mari dimensiuni se va incarca.
Verificati daca afisajul contorului devine activ si functioneaza corect.
3. Scoateti contorul de sub alimentare si introduceti bateria, respectand instructiunile
prezentate anterior. In cazul in care contorul tot nu functioneaza corespunzator,
atunci trebuie returnat la fabrica.
(1)Daca bateria este instalata cu polaritatea inversata,aceasta nu se va deteriora. Daca bateria este
instalata inainte de alimentarea corespunzatoare a contorului, atunci bateria pierde aproximativ 8.5 % din
ciclul sau de viata in fiecare zi.
7.2.2. Instalarea unei baterii auxiliare
Bateria auxiliara se instaleaza din fabrica, si trebuie specificat daca se doreste o astfel de
baterie din momentul in care contorul se comanda.
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


7.3. Setari initiale
Dupa instalarea si alimentarea contorului A1800 ALPHA, verificati urmatoarele:
daca testul tensiunii de lucru arata (in cazul in care este validat) modul in care
contorul trebuie sa functioneze in sistem. Rotirea fazelor, tensiunea de lucru si
tipul sistemului trebuie sa fie indicate pe afisajul contorului (figura 5). Alte
informatii referitoare la validarea sistemului pot fi obtinute folosind marimile de
instrumentatie ce pot fi afisate pentru sistemul in care contorul este legat.
daca toti indicatorii de potential (de la 1 la 3 in functie de modul de legare ) apar
pe afisaj, dar nu palpaie. Un indicator ce palpaie indica faptul ca pe faza
respectiva tensiunea lipseste, sau este sub valoarea limitei inferioare programate.
daca LED-urile de test palpaie si daca indicatorii de directie ai energiei de pe
afisaj arata directia corecta de trecere a energiei prin contor.
daca sigiliul contorului este amplasat corect.
daca toate informatiile (de exemplu cele legate de amplasametul contorului) sunt
salvate.


In cazul in care contorul nu functioneaza corespunzator dupa ce acesta a fost instalat, verificati daca
instalarea contorului si legarea acestuia in circuit este corecta, apoi verificati urmatoarele:

daca modul de instalare a contorului corespunde cu modul indicat pe eticheta
contorului.
daca in sistem este instalat tipul corespunzator de contor A1800 ALPHA functie
de sistemul in care se face masurarea.
daca nu exista deteriorare fizica sau electrica a contorului sau a locatiei in care se
face instalarea.
daca tensiunea de lucru scade in interiorul domeniului de operare indicat pe
eticheta
daca portul optic nu este acoperit de praf sau alte materiale obstructionante
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


7.3.1. Inscriptionarea etichetei contorului
Nota: Eticheta contorului poate fi indepartata fara ruperea sigiliului sau scoaterea
suruburilor capacului principal al contorului.
Pentru scoaterea etichetei contorului urmati procedura:
1. Scoateti capacul bornelor de conexiune asa cum s-a explicat anterior.
2. Prindeti partea ingustata a etichetei si trageti incet pana la indepartarea acesteia de
sub invelisul transparent al contorului.
figura 7-2.Scoaterea etichetei utilizatorului

3. Inscriptionati eticheta.

7.4. Scoaterea contorului din functiune
Folositi procedura adecvata de scoatere a contorului A1800 ALPHA din sistemul de
masura.


Folositi procedurile autorizate pentru scoaterea din functiune a echipamentelor de contorizare. Pot fi
prezente tensiuni periculoase. Se pot produce: deteriorarea echipamentului, ranirea sau moartea persoanei
care realizeaza manevrarea contorului, daca procedurile de siguranta nu sunt respectate.


!
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic
In cazul utilizarii de contoare conectate prin intermediul transformatoarelor de curent, trebuie folosite in
secundarul acestora dispozitive de inchidere a circuitului, pentru ca, in caz contrar, atunci cand secundarele
sunt circuite deschise, apar tensiuni si curenti de valori periculoase. Se pot produce: deteriorarea
echipamentului, ranirea sau moartea persoanei care manevreaza contorul, in cazul in care nu se folosesc
dispozitive de inchidere a circuitelor in secundarul transformatoarelor de curent.

Daca este necesara scoaterea unui contor A1800 ALPHA din sistemul de masura, urmati
urmatoarea procedura:
1. Inainte de deconectarea contorului, asigurati-va ca datele contorului au fost
copiate, fie manual, fie prin intermediul soft-ului oferit de Elster.
2. Scoateti contorul de sub tensiune, si deconecati circuitele de curent.
3. Rupeti sigiliul, mentinand capacul bornelor de conexiune in pozitia sa.
4. Scoateti suruburile capacului bornelor de conexiune si scoateti capacul.
5. Deconectati firele.
6. Indepartati suruburile de sustinere din partea de jos a contorului.
7. Ridicati contorul din surubul de sustinere din partea de sus a contorului.
7.4.1. Scoaterea bateriei


Contorul trebuie sa fie scos de sub alimentare inainte de scoaterea bateriei. Pot fi prezente tensiuni
periculoase. Pot sa se produca: deteriorarea echipamentului, ranirea sau moartea persoanei care realizeaza
manevrarea contorului, daca procedurile de siguranta nu sunt respectate. Folositi procedurile autorizate de
scoatere a bateriei atata timp cat contorul nu este alimentat.

Urmati procedura urmatoare pentru scoaterea bateriei din contorul A1800 ALPHA.
1. Scoateti contorul de sub alimentare
2. Scoateti capacul bornelor de conexiune pentru a expune locasul bateriei.
!
!
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


3. Prindeti ferm bateria si scoate-ti-o din locasul ei
4. Deconectati bornele bateriei din conector.
5. Repuneti capacul bornelor de conexiune si asigurati-va ca sigiliile sunt la locul
lor.
Daca bateria este inca functionala, ea poate fi depozitata pentru utilizare ulterioara.
Bateriile ce nu mai sunt functionale trebuie stocate in conformitate cu legile in vigoare,
sau cu acordurile in vigoare.


8. Compensarea pierderilor
8.1. Introducere
8.1.1. Ce inseamna compensarea pierderilor?
Definitia compensarii pierderilor este:
Un mijloc pentru corectarea citirii contorului, atunci cand punctul de masurare a
contorului si punctul de masurare a serviciului electric sunt separate fizic rezultand astfel
pierderi masurabile, inclusiv pierderi R I
2
in conductori si transformatoare, si pierderi in
miezul de fier. Aceste pierderi pot fi adaugate sau scazute din inregistrarea marimilor
electrice realizata de contor.
Spre exemplu, poate fi dorita masurarea consumului de energie pe partea de tensiunea
joasa, a unui transformator de distributie, ce deserveste un consumator industrial, chiar
daca se cunoaste ca cel ce detine ultimul transformator din lantul de transformare, este
responsabil de toate pierderile la nivelul transformatorului. In acest caz, tarifarea
consumatorului se face pe partea de tensiune inalta a transformatorului. Prin folosirea
compensarii pierderilor, contorul poate sa ajusteze inregistrarea pe partea de tensiune
joasa a transformatorului prin luarea in calcul a pierderilor din transformator.Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


8.1.2. Disponibilitate
Functia de compensare a pierderilor este disponibila doar pentru urmatoarele
configuratii de contoare A1800 ALPHA cu conectare prin transformator de curent(CT) :
2- elemente
3-elemente
8.1.3. Suport software
Contoarele cu compensarea pierderilor, trebuie mai intai programate cu raportul de
transformare potrivit clientului, folosind software-ul de suport asigurat de Elster, asa cum
se face pentru orice alt tip de contor A1800 ALPHA. Apoi, se realizeaza etapa de
incarcare a constantei caracteristice a pierderilor in contor. Aceasta etapa se realizeaza
prin intermediul software-ului A1800 ALPHA Meter Loss Compensation Tool.
8.2. Calcularea valorilor de corectie
Pentru configurarea functiei de compensare a pierderilor contorului A1800 ALPHA,
trebuie introduse urmatoarele valori in software-ul de compensare a pierderilor.
Aceste valori sunt specifice locului de instalare si trebuie sa fie unic determinate
pentru fiecare aplicatie de compensare a pierderilor.

Parametru Descriere
%LWFe Procentajul de corectie watt-i fier
%LWCu Procentajul de corectie watt-i cupru
%LVFe Procentajul de corectie var fier
%LVCu Procentajul de corectie var cupru
Curentul contorului Curentul prin contor atunci cand transformatorul
de putere functioneaza la raport maxim
Tensiunea contorului Tensiunea prin contor atunci cand transformatorul
de putere functioneaza la raport de tensiune

Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Aceste valori trebuie calculate pe baza testelor transformatorului de putere, si
daca trebuie incluse in calcul si pierderile din conductori, se vor considera si conductorii
primari/secundari din locul de instalare a contorului. Urmatoarea sectiune descrie aceste
calcule.
Calcularea parametrilor de compensare a pierderilor este dependenta de locatia
contorului fata de transformatorul de putere. Valorile curentului si tensiunii din raportul
de transformare, luate in calcul, trebuie sa reprezinte valorile de pe aceeasi parte a
transformatorului pe care este situat si contorul.
In cazul in care contorul este situat in partea secundara a transformatorului,
atunci valorile tensiunii si curentului folosite in calcul, trebuie sa fie valori din
secundar.
In cazul in care contorul este situat in partea primara a transformatorului,
atunci valorile tensiunii si curentului folosite in calcul, trebuie sa fie valori din
primarul transformatorului.
8.2.1. Adunarea datelor necesare
Pentru calcularea parametrilor de configurare a functiei de compensare a
pierderilor, este necesara cunoasterea urmatoarelor informatii:
Parametru Descriere
rated
KVA
Raportul KVA al transformatorului de
putere
L priL
V


Tensiunea intre 2 faze din primarul
transformatorului de putere
L L
V
sec

Tensiunea intre 2 faze din secundarul
transformatorului de putere
LWCu Pierderea totala in W pentru sarcina
maxima, a transformatorului de putere
(pierderi datorate cuprului sau infasurarii)
LWFe Pierderea in W fara sarcina, a
transformatorului de putere (pierderi
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

datorate fierului sau miezului)
EXC % Procentul curentului de excitatie a
transformatorului de putere
Z % Procentul impedantei transformatorului de
putere
CTR Raportul de transformare de curent pentru
transformatoare de instrumentatie ce
asigura curent contorului
VTR Raportul de transformare de tensiune
pentru transformatoare de instrumentatie ce
asigura tensiune contorului
Elemente Numarul de elemente ale contorului
Nota: Trebuie luate in consideratie atat situatiile in care avem un transformator
pe cele 3 faze, cat si cele in care se folosesc3 transformatoare, fiecare pe cate o faza. In
cazul in care sunt 3 transformatoare, vor fi necesare pentru calcule, datele de test pentru
toate cele 3.
8.2.2. Calcularea parametrilor de configurare a contorului
Pasul 1. Calculati urmatoarele cantitati
phase
VA
Raportul VA pe faza a transformatorului
rated
V
. sec

Tensiunea nominala din secundarul
transformatorului de putere
rated
I
. sec

Curentul nominal din secundarul
transformatorului de putere
rated pri
V
.

Tensiunea nominala din primarul
transformatorului de putere
rated pri
I
.

Curentul nominal din primarul
transformatorului de putere
LWFe Pierderea in watt-i a transformatorului de
putere fara sarcina (pierdere watt fier)
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

LWCu Pierderea in watt-i a transformatorului de
putere la sarcina maxima (pierdere watt
cupru)
LVAFe Pierdere in VA a transformatorului de
putere fara sarcina (pierdere VA fier)
LVACu Pierderea in VA a transformatorului de
putere la sarcina maxima (pierdere VA
cupru)
LVFe Pierdere in var a transformatorului de
putere fara sarcina (pierdere var fier)
LVCu Pierderea in var a transformatorului de
putere la sarcina maxima (pierdere var
cupru)

Parametru Ecuatie
-pt 3 transformatoare
1000 =
rated faza
kVA VA
faza
VA
-pt 1 transformator pt toate cele 3 faze
( )
3
1000
=
rated
faza
kVA
VA
-configuratie: 2 elemente, 3 fire, conectare in
triunghi
L L rated
V V

=
sec . sec

rated
V
. sec

- configuratie: 3 elemente, 4 fire, conectare in
stea
3
sec
. sec
L L
rated
V
V

=
-configuratie: 2 elemente, 3 fire, conectare in
triunghi
L L pri rated pri
V V

=
. .

rated pri
V
.

- configuratie: 3 elemente, 4 fire, conectare in
stea 3
.
.
L L pri
rated pri
V
V

=
rated
I
. sec

-toate aplicatiile
L L
faza
rated
V
VA
I

=
sec
. sec
3

rated pri
I
.
-toate aplicatiile
L priL
faza
rated pri
V
VA
I

=
3
.

Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

Nota: Pentru 3 transformatoare monofazice, calculele ce urmeaza trebuie realizate in
mod independent, pentru fiecare transformator in parte, si apoi trebuie facuta suma,
pentru obtinerea pierderilor totale.
LWFe Se va lua direct din raportul testarii
transformatorului
LWCu Se va lua direct din raportul testarii
transformatorului
LVAFe
|

\
|

100
%
1000
EXC
kVA
rated

LVACu
|

\
|

100
%
1000
Z
kVA
rated

LVFe 2 2
LWFe LVAFe
LVCu 2 2
LWCu LVCu

Pasul 2. Daca se doreste si compensarea pierderilor pe linie atunci trebuie calculata si
pierderea in watt-i totala la sarcina maxima pe linie, si pierderea in var totala la sarcina
maxima pe linie (vezi sectiunea urmatoare pentru detalii referitoare la calcularea
pierderilor pe linie).
Parametru Descriere
TOT
LiW
Pierderea totala in watt pe linie la sarcina maxima (pierdere pe
linie in watt-i)
TOT
LiV
Pierderea totala in var pe linie la sarcina maxima (pierdere pe
linie in var)
Pasul 3. Calculati factorul de corectie procentual pe element, tensiunea contorului si
curentul contorului. Acestea sunt valorile ce trebuie introduse in software-ul de
compensare a pierderilor pentru configurarea corespunzatoare a contorului.
In cazul in care contorul este situat in partea primara a transformatorului, atunci :
rated pri rated
V V
.
= si
rated pri rated
I I
.
=
In cazul in care contorul este situat in partea secundara a transformatorului,
atunci:
rated rated
V V
. sec
= si
rated rated
I I
. sec
=
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

Parametru Ecuatie
%LWFe
Elemente I V
LWFe
rated rated

100

%LWCu
( )
Elemente I V
LiW LWCu
rated rated
TOT

+ 100 %

%LVFe
Elemente I V
LVFe
rated rated

100

%LVCu
( )
Elemente I V
LiV LVCu
rated rated
TOT

+ 100

Curentul contorului
CTR
I
rated

Tensiunea contorului
VTR
V
rated


8.3. Calcularea pierderilor pe linie
Compensarea pierderilor pe linie poate include pierderile primare pe linie, secundare sau
ambele in functie de aplicatie.
8.3.1. Adunarea datelor necesare
Urmatoarele informatii sunt necesare pentru calcularea pierderilor pe linie.
Parametru Descriere
f frecventa
n Numarul de conductori
L Lungimea liniei (unitati compatibile cu
rezistenta conductorului)
a
R Rezistenta conductorului ( metru / sau
kilometru /
1
GMR
Media geometrica a radiusului pentru faza
conductorilor (in metrii)
1
a
X
Reactanta inductiva a conductorului la
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

distanta de 1 metru ( metru / sau
kilometru / )
1
una dintre aceste marimi va fi necesara pentru calcularea pierderilor pe linie (nu
ambele). Informatiile disponibile determina care dintre cele 2 marimi vor fi
folosite in calcule.
Pasul 1. Calcularea rezistentei si reactantei de linie.
Ecuatiile de mai jos trebuie aplicate in mod individual conductorilor primari si
secundari.
Parametru Descriere
L
R
Rezistenta liniei ()
L
X
Reactanta liniei ()
eq
D
Media geometrica a distantei dintre conductorii fazelor (in metrii)
2 , 1 L L
D
Distanta dintre faza 1 si faza 2 (in metrii)
3 , 2 L L
D
Distanta dintre faza 2 si faza 3 (in metrii)
1 , 3 L L
D
Distanta dintre faza 3 si faza 1 (in metrii)

Parametru Ecuatie
L
R
a
R L
Calcularea componentei reactive a impedantei nu se realizeaza in mod direct, asa ca si
calcularea rezistentei, aceasta calculare depinzand de configuratia modului de legare. Cea
mai intalnita configuratie este aceea pentru care conductorii nu sunt parte a unui fascicul,
distantarea dintre conductori fiind uniforma. Alte tipuri de configuratii de legare, spre
exemplu conductori in fascicul, nu vor fi discutate in acest document. Pentru calcularea
reactantei liniei pot fi folosite 2 ecuatii. Alegerea ecuatiei potrivite se face in functie de
care dintre marimile GMR sau
a
X este disponibila.
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

Parametru Ecuatie
-daca se foloseste GMR:
|
|

\
|
|

\
|

GMR
D
f
L
eq
log
60
2794 , 0
L
X
- daca se foloseste
a
X :
)
`

\
|
+
eq a
D
f
X L log
60
2794 , 0
unde:

3
1 , 3 3 , 2 2 , 1 L L L L L L eq
D D D D =
Pasul 2. Calcularea pierderilor pe linie
Parametru Descriere
TOT
LiW
Pierderile totale pe linie in watt-i la sarcina maxima (pierderi pe linie watt-i)
TOT
LiW
Pierderile totale pe linie in var la sarcina maxima (pierderi pe linie var)
L priL
V


Tensiunea linie-linie primara a transformatorului de putere
L L
V
sec

Tensiunea linie-linie secundara a transformatorului de putere
rated pri
I
.

Curentul nominal primar a transformatorului de putere
rated
I
. sec

Curentul nominal secundar a transformatorului de putere
Nota:
L L pri
V
.
,
L L
V
. sec
,
rated pri
I
.
si
rated sex
I
.
sunt aceleasi valori cu cele folosite in
calcularea pierderilor in transformator (vezi sectiunea anterioara).
Atunci cand se realizeaza compensarea pierderilor atat in transformatoare cat si pe
linii:
Parametru Ecuatie
sec
LiW n R I
L
rated
sec
. sec
2

sec
LiV n X I
L
rated
sec
. sec
2

pri
LiW
n R I
Lpri
rated pri .
2

pri
LiV
n X I
Lpri
rated pri .
2

TOT
LiW
pri
LiW LiW +
sec

TOT
LiV
pri
LiV LiV +
sec


Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Nota: In cazurile speciale in care se realizeaza compensarea doar pentru pierderile pe
linie (nu pierderile in transformator), atunci valorile pentru
rated pri
I
.
si
rated
I
. sec
trebuie sa fie
direct specificate de catre utilizator. Tipic, aceste valori sunt invers proportionale cu
tensiunile nominale din secundarul si primarul transformatorului de putere.
rated pri
rated
rated
rated pri
V
V
I
I
.
. sec
. sec
.
=
Pasul 3. Daca se realizeaza compensarea atat pentru compensarea pierderilor in
transformator si pierderilor pe linie, atunci intoarceti-va la pasul 3 al sectiunii anterioare
si folositi calculele de mai sus pentru pierderile pe linie pentru a va ajuta sa calculati
valorile %LWCu si %LVCu.
Daca se realizeaza compensarea doar a pierderilor pe linie, urmatoarele ecuatii
prezinta factorul de corectie procentual pe fiecare element, tensiunea contorului, curentul
curentului ce trebuie introduse in software-ul de calculare a compensarii pierderilor.
In cazul in care contorul este situat in primarul transformatorului de putere,
rated pri rated
I I
.
= .
In cazul in care contorul este situat in secundarul transformatorului de putere,
rated rated
I I
. sec
= .
rated
V este tensiunea nominala vazuta pe partea de nivel inalt a transformatorului de
instrumentatie ce asigura tensiune contorului.
Parametru Ecuatie
%LWFe 0
%LWCu
Elemente I V
LiW
rated rated
TOT

100

%LVFe 0
%LVCu
Elemente I V
LiV
rated rated
TOT

100

Curentul contorului
CTR
I
rated

Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

Tensiunea contorului
VTR
V
rated


8.4. Exemplu de calcul
Urmatorul exemplu poate fi folosit pentru ghidare. Acest exemplu se bazeaza pe datele
unui transformator, pentru calcularea compensarii pierderilor, prezentate in capitolul 10
al Hanbook for Electricity Metering (editia a 10-a)
2
.
2
Edison Electric Institute, Handbook for Electricity Metering, editia a 10-a, Washington, DC:Edison
Electric Institute, 2002, Capitolul 10, Special Metering,pag.249-88.
Explicatii referitoare la aplicatie:
Aplicatia consta in folosireaa 3 transformatoare de putere, cate unul pe fiecare
faza.
Contorizarea se realizeaza pe partea secundara a transformatorului de putere,
pierderile vor fi adaugate la energia masurata.
In secundarul transformatorului exista o conectare in triunghi, astfel ca se va
folosi un contor cu 2 elemente pentru sistem.
Compensarea se realizeaza doar pentru transformatorul de putere (fara pierderi pe
linie).
8.4.1. Adunarea datelor necesare
Datele referitoare la transformatorul de putere (de la producatorul contorului)
Valori Parametru
Faza 1 Faza 2 Faza 3
rated
KVA
3333 3333 3333
L priL
V


115000 115000 115000
L L
V
sec

2520 2520 2520
LWCu 18935 18400 18692
LWFe 9650 9690 9340
EXC % 1.00 1.06 0.91
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

Z % 8.16 8.03 8.12
Datele referitoare la transformatorul de instrumentatie:
Parametru Valoare
CTR
600
5
3000
=
VTR
20
120
2400
=
Datele referitoare la contor:
Parametru Valori
Elemente 2

Pasul 1.Calcularea cantitatilor
Deoarece contorizarea se face in partea secundara a transformatorului de putere, toate
referirile la tensiunea nominala si curentul nominal vor avea in vedere valorile nominale
din partea secundara a transformatorului.

Parametru Descriere
faza
VA
-3 transformatoare:
000 . 333 . 3 1000 3333 1000 = =
rated
KVA
rated
V
-partea secundara a transformatorului, 2 elemente, conexiune in triunghi:
2500
sec
=
L L
V
rated
I
-aplicatie din partea secundara:
84 , 2290
2520
000 . 333 . 3
3 3
sec
= =
L L
faza
V
VA

Faza 1. Calculare
Parametru Valori
LWFe 9650
LWCu 18935

Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

LVAFe
330 . 33
100
00 , 1
1000 3333
100
%
1000
=
|

\
|

|

\
|

EXC
kVA
rated

LVACu
973 . 271
100
16 , 8
1000 3333
100
%
1000
=
|

\
|

|

\
|

Z
kVA
rated

LVFe
902 . 31 9650 330 . 33
2 2
2 2
=
LWFe LVAFe

LVCu
313 . 271 935 . 18 973 . 271
2 2
2 2
=
LWCu LVACu

Faza 2. Calculare
Parametru Valori
LWFe 9690
LWCu 18.400
LVAFe
330 . 35
100
06 , 1
1000 3333
100
%
1000
=
|

\
|

|

\
|

EXC
kVA
rated

LVACu
640 . 267
100
03 , 8
1000 3333
100
%
1000
=
|

\
|

|

\
|

Z
kVA
rated

LVFe
975 . 33 9690 330 . 35
2 2
2 2
=
LWFe LVAFe

LVCu
007 . 267 400 . 18 640 . 267
2 2
2 2
=
LWCu LVACu
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Faza 3. Calculare
Parametru Valori
LWFe 9340
LWCu 18.692
LVAFe
330 . 30
100
91 , 0
1000 3333
100
%
1000
=
|

\
|

|

\
|

EXC
kVA
rated

LVACu
640 . 270
100
12 , 8
1000 3333
100
%
1000
=
|

\
|

|

\
|

Z
kVA
rated

LVFe
856 . 28 9340 330 . 30
2 2
2 2
=
LWFe LVAFe

LVCu
993 . 269 692 . 18 640 . 270
2 2
2 2
=
LWCu LVACu

De mai sus:

Parametru Valori
LWFe 9650+9690+9340=28.680
LWCu 18.935+18.400+18.692=56.027
LVAFe 33330+35330+30330=
LVACu
271973+267640+270640=
LVFe 31.902+33.975+28.856=94.734
LVCu 271.313+267.007+269.993=808.313
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Pasul 2. Compensarea pentru pierderile pe linie
Pentru aplicatia considerata nu se realizeaza compensarea pierderilor pe linie:
Parametru Valori
TOT
LiW
0
TOT
LiV
0

Pasul 3. trebuie calculat factorul de corectie procentual pe element:
Parametru Ecuatie
%LWFe
2484 , 0
2 229084 2520
100 680 . 28
100
=
Elemente I V
LWFe
rated rated

%LWCu ( )
4853 , 0
2 84 , 2290 2520
100 027 . 56
100 %
=+
Elemente I V
LiW LWCu
rated rated
TOT

%LVFe
8205 , 0
2 84 , 2290 2520
100 734 . 94
100
=
Elemente I V
LVFe
rated rated

%LVCu ( )
0009 , 7
2 84 , 22903 2520
100 313 . 808
100
=+
Elemente I V
LiV LVCu
rated rated
TOT

Curentul
contorului
A
CTR
I
rated
82 , 3
600
84 , 2290
= =
Tensiunea
contorului
V
VTR
V
rated
126
20
2520
= =
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


8.4.2. Introducerea datelor de configurare
In continuare se prezinta un sumar al valorilor ce trebuie introduse in soft-ul de
compensare a pierderilor A1800 ALPHA Meter Loss Compensation Tool.
Parametru Valori
Inregistrare Adaugare pierderi
Corectia % watt fier (% LWFe) 0,2484
Corectia % watt cupru (% LWCu) 0,4853
Corectia % var fier (% LVFe) 0,8205
Corectia % var cupru (% LVCu) 7,0009
Curentul contorului 3,82
Tensiunea contorului 126

8.5. Calcule interne realizate de contor
Pentru intelegerea moduluide calcul a compensarii pierderilor, este mai intai necesar sa
intelegem mai intai modul de operare a motorului contorului A1800 ALPHA. Intern, in
motorul contorului,
rms
V si
rms
I sunt masurate in mod independent pe fiecare faza la
fiecare 2 cicluri. Aceste valori sunt folosite pentru realizarea calculelor necesare pentru
energie pe fiecare faza la fiecare 2 cicluri. Masurarile individuale pe fiecare faza sunt
apoi insumate. Acest lucru angreneaza un acumulator intern al motorului contorului ce
genereaza un impuls catre microcontroller atunci cand este atins un prag. Pragul la care
impulsul este generat este cunoscut ca fiind ca si
e
K (energie/impuls). Se realizeaza
calcule separate , acumulari separate si generari de impulsuri
e
K separate pentru fiecare
cantitate masurata (de exemplu, kWh-livrat, kvarh-livrat).
Atunci cand compensarea pierderilor este validata, se vor realiza de asemenea si alte
calcule aditionale. La fiecare 2 cicluri ale fiecarei faze, valorile
rms
V si
rms
I folosite in
calculele energiei, sunt de asemenea folosite pentru calcularea unei valori de compensare
watt, sau o valoare de compensare var.
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Urmatoarele ecuatii indica termenii de compensare ce sunt calculati si aplicati
energiei normale masurate la fiecare 2 cicluri.
Pentru un contor cu 3 elemente, compensarea valorilor watt si var se realizeaza la
fiecare 2 cicluri in conformitate cu urmatoarele ecuatii:
Compensare Ecuatie
W
( ) ( )
2
.
2
.
2
.
2
.
2
.
2
. meas c meas b meas a meas c meas b meas a
V V V G I I I R + + + + +
Var
( ) ( )
4
.
4
.
4
.
2
.
2
.
2
. meas c meas b meas a meas c meas b meas a
V V V B I I I X + + + + +
Pentru un contor cu 2 elemente, compensarea valorilor watt si var se realizeaza la
fiecare 2 cicluri in concordanta cu urmatoarele ecuatii:
Compensare Ecuatie
W
( ) ( )
2
.
2
.
2
.
2
. meas c meas a meas c meas a
V V G I I R + + +
Var
( ) ( )
4
.
4
.
2
.
2
. meas c meas a meas c meas a
V V B I I X + + +
Unde:
Termen Descriere
R Rezistenta pee element
G Conductanta per element
X Reactanta per element
B Susceptanta per element
meas x
I
.

Curentul rms pe faza
meas x
V
.

Tensiunea rms pe faza
Software-ul A1800 Meter Loss Compensation Tool calculeaza R,G,X si B
folosind urmatoarele formule si apoi programeaza aceste valori in contor.
Parametru Ecuatie
R
100 .
. %

contorului Curentul
contorului Tensiunea LWCu

G
100 .
. %

contorului Curentul
contorului Tensiunea LWFe

Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

X
100 .
. %

contorului Curentul
contorului Tensiunea LVCu

B
( ) 100 .
. %
3

contorului Curentul
contorului Tensiunea LVFe

Termenii de compensare pot fi atat pozitivi cat si negativi in functie de modul in
care compensarea este configurata sa fie adunata sau scazuta din masurarea energiei.
Deci, diferenta contoarelor cu compensare este aceea ca la fiecare faza, valoarea de
compensare W la fiecare 2 cicluri este insumata cu valoarea Wh normal calculata. In mod
similar, termenul de compensare var este insumat pe faza la energia varh normal calculata
la fiecare 2 cicluri. Din acest punct, etapele sunt identice pentru compensarea Wh si varh
(fazele individuale sunt apoi insumate pentru punerea in functiune a actiunilor
acumulatorului).
Nota privitoare la contoarele cu 2 elemente: Contoarele ALPHA cu 2 elemente
sunt unice in sensul ca ele creaza o referinta interna artificiala pentru masurarea tensiunii
fazelor. In cazurile speciale in care pe faza a 3-a exista o pierdere de tensiune atata vreme
cat contorul ramane alimentat (fie de pe prima faza, sau o sursa de putere
auxiliara)motorul intern al contorului va masura totusi faza a-3-a egala cu jumatate din
tensiunea pe prima faza. In aplicatiile in care nu se realizeaza compensarea pierderilor,
acest fapt nu are impact asupra masurarii energiei deoarece puterea nu este consumata de
sarcina de pe faza a-3-a. Astfel, curentul pe faza a 3-a este egala cu zero, si puterea neta
pe aceasta faza este de asemenea egala cu zero. Totusi, pentru contoarele unde se
realizeaza compensarea pierderilor in transformator, termenul de compensare fara
sarcina, se bazeaza pe tensiunile masurate pe fiecare faza.De aceea, pentru un contor cu 2
elemente pentru care, tensiunea pe faza a-3-a nu exista atata timp cat contorul este
alimentat, termenul de compensare pentru faza a-3-a va fi eronat deoarece va fi calculat
pe baza a jumatate din tensiunea pe faza 1.

Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


8.6. Iesirile contorului afectate de compensarea pierderilor
Atunci cand compensarea pierderilor este validata, toate datele urmatoare
colectate folosesc valorile de compensare:
Toate datele de tarifare inregistrate
Toate datele de profil referitoare la impulsuri
Toate iesirile de impulsuir KYZ
Toate impulsurile de test (atat de pe LCD cat si de pe LED)
Compensarea pierderilor nu afecteaza valorile de instrumentatie ale functiilor ce folosesc
aceste valori. Indiferent de statusul compensarii pierderilor, toate valorile de
instrumentatie reflecta valorile masurate la terminalele contorului. Spre exemplu, valorile
tensiunilor pe faza nu sunt afectate (afisate pe display sau raportate in software-ul de
suport al contorului). De asemenea compensarea pierderilor nu afecteaza valorile
functiilor TRueQ si curbei de sarcina a valorilor de instrumentatie.
8.6.1. Testarea unui contor ce are activa functia de compensare
LED-ul de test al contoarelor A1800 ALPHA reflecta intotdeauna algoritmul
curent de masurare folosit in motorul contorului. In cazul in care functia de compensare a
pierderilor este valida, LED-ul va indica energia compensata. Daca functia de
compensare nu este activa, LED-ul va indica energia necompensata. Deoarece LED-ul de
test intotdeauna reflecta statutul functiei de compensare, se reduce posibilitatea folosirea
compensarii fara ca acest lucru sa fie cunoscut.
Prin folosirea A1800 ALPHA Meter Loss Compensation Tool, este posibila
inhibarea automata a compensarii pierderilor de fiecare data cand se intra in modul test.
Acest lucru poate fi dorit, sau nedorit, in functie de modul de testare a contorului.
Software-ul de compensare a pierderilor permite de asemenea validarea sau
invalidarea manuala a functiei de compensarea a pierderilor de fiecare data cand
compensarea este de dorit sau nu, fara alterarea parametrilor de compensare configurati.


Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Utilizatorii pot doreasca calcularea rezultatelor de test pentru un contor cu
compensare, si apoi sa realizeze testarea contorului ce are activa functia de compensare
pentru verificarea valorilor ce se obtin.Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


A. Glosar
afisaj cu cristale lichide
LCD-ul permite vizualizarea cantitatilor masurate, sau a altor informatii referitoare la contorul
A1800 ALPHA si a informatiilor referitoare la serviciul electric. Cantitatile ce pot fi afisate pot fi
programate prin intermediul software-ului de suport Elster.
afisare a avertismentului
Metoda prin care contorul afiseaza un mesaj de avertisment ce consta in afisarea W si a unui
cod numeric. Codul indica o conditie sau conditii ce nu afecteaza inca integritatea datelor de
tarifare.
afisare a erorii
Metoda prin care display-ul afiseaza un mesaj de eroare ce consta in E si coduri numerice.
Codul indica o conditie, sau conditii ce au afectat operarea corespunzatoare a contorului.
Alpha Keys
Sistem ce combina parte de hardware si software pentru upgradrea contoarelor A1800 ALPHA.
Prin intermediul sau este permisa adaugarea de noi functii configuratiei de baza a contorului,
pentru un pret suplimentar.
autocitirea
Capturarea datelor de tarifare curente si stocarea lor in memorie. Autocitirile sunt evenimente
programate ce pot fi declansate de o data specificata a lunii, la fiecare numar de zile setat, sau
pot fi declansate prin software-ul contorului. Vezi si, datele de tarifare precedente.
AvgPF.
Vezi Factor de putere mediu.
bit
Prescurtare de la digit binar.Reprezinta cea mai mica unitate de informatie folosita in
comunicatii si stocare.
buton
buton de activare a modului alternativ. De asemenea poate fi folosit pentru controlul derularii
cantitatilor afisate in diferite moduri de operare.
cantitate afisata
Orice valoare disponibila afisarii pe display.
carcasa de baza
Parte a contorului ce contine urmatoarele componente:
Baza contorului
Senzori de curent
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnicClapete de conectare a firelor
Lamele pentru curent si tensiune
Conectica pentru circuitul de baza a contorului
CI
Vezi circuit integrat.
circuit integrat
Denumire folosita la modul general pentru a desemna circuitul de contorizare din contorul
A1800 ALPHA utilizat pentru esantionarea tensiunilor si curentilor pe faze si masurari ale
energiei.
coincident
Informatie referitoare la un parametru ce apare in acelasi timp ca si un altul. De exemplu,
puterea kvar coincidenta este puterea kvar ce apare in intervalul de masurare al puterii de varf
kW.
comunicatie ce altereaza datele contorului
Orice tip de comunicatie ce realizeaxa una dintre urmatoarele:
Inscrierea intr-un tabel a contorului
Sterge datele
Reseteaza pointerii de inscriere sau pointerii de setare a datelor
Reseteaza puterea
Realizeaza o autocitire
Realizeaza o schimbare a sezonului
conectare prin transformator
Un contor proiectat pentru a lucra cu transformatoare de curent si de tensiune. Curentul maxim
pentru un contor conectat prin transformator este de 20 A.
constanta impulsurilor
Cea mai mica cantitate discreta de energie disponibila a contorului. Reprezinta valoarea unui
impuls singular folosita intre CI a contorului si microcontoller.
constanta watt-ora
O constanta a contorului ce reprezinta impulsurile de iesire watt-ora pe portul optic. Istoric,
constanta reprezinta energia echivalenta unei revolutii a unui contor electromecanic.
contoare doar pentru masurarea puterii
Tipul de contor A1800D sau orice alt tip de contor ce a fost programat ca sa masoare doar
puterea. Vezi de asemenea contor TOU.


Contor A1800 ALPHA
Manual tehniccontor TOU
Contoarele A1800T,A1800K sau A1800R ce sutn programate sa inregistreze utilizarea energiei
si puterea pe baza configurarii pentru tarifare diferentiata (TOU).
contorizare in 4 cadrane
Vezi figura A-1 pentru ilustrarea relatiilor energetice intre puterea reala primita (kW), putere
aparenta (kVA), si puterea reactiva (kvar).
figura A-1. Relatiile dintre cantitati la contorizarea in 4 cadrane


control al sarcinii
Termen folosit pentru descrierea unui releu dedicat pentru a opera in baza unei perioade
specifice in care se realizeaza tarifarea diferentiat (TOU) sau atunci cand pragul puterii este
atins.
CTR
Vezi raport de transformare in curent.
cumulat
Tehnica de afisare folosita la calcularea puterii. La resetarea puterii, puterea maxima
existentaeste adaugata la valoarea puterii maxime din perioada anterioara de tarifare.
cumulat continuu
Tehnica de afisare folosita la calcularea puterii si similara cu calcularea puterii cumulate, doar
ca pentru acest caz puterea cumulata continuu este updatata in mod constant.
curba de sarcina
Curba de sarcina inregistreaza datele referitoarea la utilizarea energiei pe un interval de timp
specificat, atata timp contorul este alimentat. Datele curbei de sarcina asigura o inregistrare
continua (24 h), a utilizarii energiei pentru fiecare zi din perioada de tarifare.
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnicdata resetarii puterii
Data ultimei resetari a puterii.
data modificarii programului
Data la care programul contorului a fost ultima data modificat.
date de facturare
Vezi datele de tarifare.
date de tarifare
Cantitatile masurate inregistrate si stocate de contor pentru tarifarea consumului. Pot fi
denimite si date de facturare.
date nerecurente
Sarbatori sau alte date specificate ce nu au ca baza un tipar predictibil.
date recurente
Sarbatori sau alte date specificate ce au ca baza un tipar predictibil.
datele de tarifare precedente
Termen folosit pentru descrierea datelor de tarifare inregistrate la resetarea puterii. Vezi de
asemenea autocitirea.
datele din sezonul precendent
Termen folosit pentru descrierea datelor de tarifare din sezonul ce precede sezonul actual de
tarifare.
EEPROM
Acronim pentru electrically erasable programmable read only memory. Aceasta memorie
stocheaza toate informatiile, chiar si in cazul in care circuitul nu mai este alimentat.
energie
Puterea masurata in timp.
EOI
Vezi sfarsitul intervalului.
factor de putere mediu
Calculat odata pe secunda, atunci cand contorul nu este in modul test, prin intermediul
urmatoarei formule:
2 2
kWh kVARh
kWh
AvgPF
+
=
frecventa de linie
Frecventa liniei de transmisie curente, des intalnita in aplicatiile de mentinere a timpului in locul
oscilatorului intern. In funtie de regiune, sau tara, frecventa poate fi de 50Hz sau 60Hz.
I
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnicnfluenta primarului transformatorului
Conditie in care energia si puterea masurate de contor sunt incrementate de rapoartele de
transformare pentru tensiune si curent. Datele contorului vor reflecta energia si puterea
transferate pe partea primara a transformatorului de instrumentatie.
inregistrarea caderii alimentarii
cantitate afisata ce arata timpul cumulat total in care alimentarea a fost cazuta.
interval de calculare a puterii
Perioada de timp in care puterea este calculata. Intervalul de calculare a puterii trebuie sa fie
egal divizibil in 60 de minute.
jurnal de evenimente
Jurnalul de evenimente asigura o inregistrare a aparitiei unor evenimente, cu data si ora, ca de
exemplu:
Caderea alimentarii
Resetarea puterii
Intrarea in modul test
Schimbari ale orei
Fraude produse asupra contorului
liv.
vezi livrat.
livrat
termen folosit pentru specificarea faptului ca energia este livrata (asigurata) serviciului electric.
LC
Vezi control al sarcinii..
LCD
Vezi afisaj cu cristale lichide.
LP
Vezi curba de sarcina.
mentinerea timpului
Abilitatea contorului de a mentine timpul real, incluzand data si ora.
microcontroler
Un singur chip ce contine urmatoarele componente:
RAM
ROM
Ceas intern
Unitate de control I/O
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnicmod alternativ
Modul de operare a contorului A1800 ALPHA in care este afisat un set suplimentar de marimi,
pe afisajul contorului. Acest mod este in general activat de apasarea butonului sau de
folosirea comutatorului magnetic de citire al contorului. Modul tipic de folosire a modului
alternativ este acela in care pe display vor fi afisate date ce nu sunt necesare tarifarii, asa cum
se programeaza prin intermediul software-ului de suport asigurat de Elster.
modul normal
Modul de operare de baza pentru toate contoarele A1800 ALPHA. Tipic, in modul normal
afisarea datelor de tarifare pe LCD se va face urmand o secventa programata.
modul program
Modul de operare a contorului in care este permisa programarea integrala a parametrilor
metrologici.
modul test
In modul test, datele de tarifare vor fi stocate intr-o locatie sigura de memorie in timp ce
contorul masoara si afiseaza datele de testare ale energiei si puterii. Identificatorul TEST va
clipi atata timp cat este activ modul test. Atunci cand se incheie modul test, datele de test, vor fi
sterse si restaurate datele de tarifare.
multiplicator extern
Folosit atunci cand factorul transformatorului este mai mare decat poate fi stocat in contorul
A1800 ALPHA. Atunci cand este programata folosirea multiplicatorului extern prin software-ul
de suport asigurat de Elster, citirea cantitatilor afisate de la afisajul contorului se va face prin
multiplicarea manuala a valorii programate pentru obtinerea citirii corespunzatoare.
numararea resetarii puterii
Numarul total de resetari ale puterii de la ultima programare a contorului.
numararea sesiunilor de comunicatie
Numarul de sesiuni de comunicatie ce alteriaza datele contorului ce au aparut de la ultima
programare a contorului A1800 ALPHA, sau de la ultima stergere a valorilor contorului si
resetarii statusului acestuia.
P/R
Vezi raportul impulsurilor.
parametrii initiali
Parametrii operationali ce sunt programati in contor la fabricatie si care asigura citirea corecta a
energiei masurate, la instalarea contorului.


Contor A1800 ALPHA
Manual tehnicport optic
Un fot-tranzistor si un LED de pe partea frontala a contorului ce este folosit pentru transferul de
date intre un calculator si contor prin intermediul impulsurilor luminoase.
pragul puterii
Valoarea actuala a puterii ce atunci cand este atinsa initiaza inchiderea unui releu, sau orice
alta actiune programata.
pri.
Vezi primit.
primit
Termen folosit pentru specificarea energiei primite de utilizatorii dintr-un serviciu electric.
putere
Puterea medie calculata pe un interval de timp specificat.
putere maxima
Cea mai mare valoare calculata a puterii calculata intr-un interval al perioadei de tarifare.
raport de transformare pentru curent
Raportul dintre curentul primar si curentul secundar in transformator. De exemplu, de la 400 A
la 5 A, raportul de transformare va fi de 400:5 sau 80:1.
raportul de transformare in tensiune
Raportuldintre tensiunea din primar si cea din secundar. Spre exemplu, 12.000 Vla 120 V va
avea un raport de transformare de 100:1.
raportul impulsurilor
Impulsuri/ revolutia echivalenta a unui disc. La contoarele ALPHA, o revolutie este egala cu
perioada
h
K .
releu de impulsuri
Un releu folosit impreuna cu contorul pentru a asigura impulsuri de iesire de la contor spre un
colector extern de impulsuri. Fiecare impuls reprezinta o cantitate specificata a energiei
consumate.
resetarea puterii
Actiunea de resetare a puterii maxime actuale la valoarea zero.
rezerva timp-putere
Numarul de minute in care puterea nu este calculata in urma recunoasterii unei caderi a
alimentarii contorului. Aceasta asigura o perioada de timp imediat urmatoare realimentarii
contorului in care cerintele puterii de start nu vor fi incluse in calcularea puterii.


Contor A1800 ALPHA
Manual tehnicsfarsitul intervalului
Indicatia ca s-a ajuns la sfarsitul intervalului de calculare a puterii. Indicatorul EOI se gaseste
pe LCD-ul contorului, si de asemenea poate fi folosit un releu suplimentar pentru indicatia EOI.
tarifare diferentiata
Mod de tarifare in care energia si puterea se inregistreaza in functie de un moment de timp
specific din timpul unei zile. Vezi de asemenea mentinerea timpului.
TDD
Distorsiuni totale ale puterii; distorsiuni bazate pe valorile rms ale componentei fundamentale a
curentului la putere maxima.
test complet al afisajului
Test prin care in fiecare segment al display-ului este afisata cifra 8, si toti identificatorii afisajului
sunt porniti. Acest test confirma functionarea corespunzatoare a tuturor segmentelor afisajului.
THD
Distorsiuni armonice totale; distorsiuni ce auca baza tensiunea nominala a sistemului electric;
efectul sarcinilor neliniare (ca si, copiatoare, fax-uri, calculatoare) asupra formei sinusoidale a
tensiunii sau a curentului din orice sistem electric de putere. Distorsiunile pot determina erori de
comunicatie, supraincalzire, si defectare hardware.
TOU
Vezi tarifare diferentiata.
transformator de instrumentatie
Un transformator folosit pentru reducerea tensiunii si curentului pana la un nivel la care acestea
nu distrug contorul. Citirile contorului necesita cresterea lor prin raportul de transformare pentru
a reflecta valorile energiei si puterii din primarul transformatorului de instrumentatie.
valoarea kW de depasire
Pragul kW care, atunci cand este depasit, cauzeaza afisarea pe display a avertismentului de
depasire kW.
VTR
Vezi raportul de transformare in tensiune.


Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


B. Tabelul marimilor afisate
Formatul de afisare
Parametrii ce pot fi afisati sunt descrisi in Lista de parametrii ce pot fi afisati
din sectiunea urmatoare. Contorul A1800 ALPHA poate afisa pe LCD pana la 64 de
cantitati. Afisajul poate fi impartit in regiuni diferite, asa cum se descrie in tabelul B-1.
Vezi Afisaj cu cristale lichide din capitolul 3 pentru mai multe informatii referitoare la
regiunile afisajului.

figura B-1. Afisajul contorului A1800 ALPHA


Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Tabelul B-1. Regiunile afisajului cu cristale lichide
Parametru Descriere
Identificator cantitativ Identifica cantitatea afisata. Folosind software-
ul de suport asigurat de Elster, un identificator
poate fi atribuit majoritatii cantitatilor . Pentru
cantitatile de instrumentatie, identificatorii sunt
ficsi.
Indicatorul modului alternativ Contorul afiseaza parametrii din lista de afisare
a modului alternativ (vezi butonul din
capitolul 3, pentru mai multe informatii).
Indicatorii de port COM activ Indica faptul ca o sesiune de comunicatie este
in progres si porturile de porturile de
comunicatie sunt fie :COM 0, COM 1 sau
COM 2.
Identificatorul unitatilor de masura
pentru energie/putere
Indica unitatea de masura a cantitatii afisate pe
LCD in momentul respectiv.
Indicatorii afisajului Indica ca sunt realizate de contor urmatoarele:
Tariful cantitatii afisate pe LCD (T1-
T4)
S-a atins sfarsitul de interval (EOI)
Se realizeaza compensarea pierderilor
(LC)
Indica daca capacul princila sau cel al
bornelor de conexiune a fost indepartat.
Opereaza in modul test (vezi Modul
test)
Cantitatea afisata Arata cantitatea contorizata sau alta informatie
afisabila. Pot fi afisate intre 3 si 8 digiti cu
pana la 9 pozitii pentru zecimale. Acesti digiti
sunt de asemenea folositi pentru urmatoarele:
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

Erori operationale
Erori de instrumentatie a sistemului si
erori de test a serviciului electric
Avertismente
Coduri de comunicatie
Identificatorii afisajului Identifica mai precis informatiile prezente pe
afisajul contorului.
Indicatorii directiei energiei afiseaza directia de curgere a energiei active
(P) si reactive (Q) (curgerea de energie
pozitiva este energia livrata consumatorului, in
timp ce curgerea inversa a energiei, reprezinta
energia primita de la consumator).
Indicatorul de eroare Indica una din urmatoarele:
clipeste atunci cand este setat un flag de
eroare
ramane aprins atunci cand este setat u
flag de avertisment si nu exista o
eroare.
Indicator baterie slaba Daca indicatorul este aprins, flagul de
avertisment al bateriei slabe este setat.
Indicatorii fazelor Indicatorii de faza L1, L2, si L3 corespund
tensiunilor de linie (linia1, linia 2, si respectiv
linia 3) prezente in conexiunea contorului
A1800 ALPHA.
Daca indicatorii fazelor sunt aprinsi,
atunci tensiunile de linie sunt prezente.
Daca un identificator clipeste, atunci
tensiunea de linie corespunzatoare, fie
lipseste, fie este mai mica decat pragul
stabilit pentru detectie.
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Lista parametrilor afisati
Lista de parametrii afisati pentru modul normal, alternativ, si modul test sunt
programate dintre cele 64 de cantitati maxim disponibile.
Formatul de afisare pentru un parametru ce poate fi afisat poate fi programat prin
intermediul software-ului de suport asigurat de Elster. Afisajul contorului A1800 ALPHA
este capabil sa suporte urmatoarele caractere si simboluri:
Toate cifrele (de la 0 la 9)
Toate caracterele alfabetice latine
Simboluri ca de exemplu: (grade), * (asterisk), [,] (paranteze patrate).
Pot fi de asemenea disponibili parametrii suplimentari in functie de versiunea de software
a contorului. Vezi documentatia software-ului pentru a vedea lista de parametrii ce pot fi
afisati.
Parametrii afisati pot fi grupati in urmatoarele categorii:
Test LCD
Informatii generale ale contorului
Configuratia contorului
Statusul contorului
Cantitati contorizate
Factor de putere mediu
Putere coincidenta si factor de putere
Testul serviciului electric
Erori si avertismente
Coduri de comunicatie
Format initial de afisare
Segmentele de afisare ale LCD-ului (ca de exemplu cantitatile afisate si identificatorii
afisajului) sunt programabile prin software-ul de suport asigurat de Elster. Vezi
Formatul de afisare anterior descris pentru mai multe informatii.

Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Urmatoarea sectiune descrie comportarea unui afisaj de contor A1800 ALPHA. Vezi
tabelul B-2 pentru descrierea caracterelor speciale ce se folosesc in exemplele de cantitati
ce pot fi afisate.
Tabelul B-2. Caractere din exemplele cantitatilor afisate
Caracter Ce reprezinta
Caracter blank (spatiu)
. Zecimala
- cratima; reprezinta testare in curs
* Asterisk; reprezinta aprinderea tuturor celor 16 segmente de caractere
: Doua puncte; separa unitatile de timp (hh:mm),etc.
a Orice caracter alfabetic afisabil pe LCD.
dd Caracter numeric; reprezinta ziua (01-31)
H Indica faptul ca ziua respectiva este sarbatoare legala (H-holiday)
hh Caracter numeric; reprezinta timpul in ore (0-24)
mm Caracter numeric; reprezinta timpul in minute (00-59)
MM Caracter numeric; reprezinta luna (01-12)
x Orice caracter numeric.
ss Caracter numeric; reprezinta timpul in secunde (00-59)
YY Caracter numeric; reprezentarea numerica a anului prin 2 digiti (05)
Testul afisajului
Contorul A1800 ALPHA testeaza LCD-ul prin afisarea tuturor identificatorilor,
asa cum se prezinta in tabelul B-1. Contorul testeaza afisajul pentru 3 secunde dupa
alimentarea sa.
figura B-2. Testul segmentelor afisajului

Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Descriere marime
afisata
Cantitate afisata Identificator
cantitativ (ID)
Identificator
unitati (ID)
Test LCD (test al
tuturor segmentelor)
******* ******* Toate segmentele
Informatii generale referitoare la contor
Aceste informatii referitoare la contor sunt cantitati afisate ce nu sunt asociate cu nici o
sursa particulara de impulsuri sau cu o sursa de marimi de instrumentatie.

Descriere marime afisata Cantitate
afisata
Identificator
cantitativ
(ID)
Identificator unitati
(ID)
String 1 de identificare (account:1) aaaaaaaa ID 1-1 din 4
String 1 de identificare (account:2) aaaaaaaa ID 1-2 din 4
String 1 de identificare (account:3) aaaa ID 1-3 din 4
String 1 de identificare (account:2) ID 1-4 din 4
String 2 de identificare (ID contor:1) aaaaaaaa ID 2-1 din 4
String 2 de identificare (ID contor:2) aaaaaaaa ID 2-2 din 4
String 2 de identificare (ID contor:3) aaaa ID 2-3 din 4
String 2 de identificare (ID contor:4) ID 2-4 din 4
Tipul contorului A1800 TYPE
Firmware xx.xx.xx FW
Versiune firmware xx.xx.xx FWV
Revizie firmware xx.xx.xx FWR
Versiune hardware xx.xx.xx HDWV
Revizie hardware xx.xx.xx HDWR
Cod DSP xx.xx.xx DSP
Revizie cod DSP xx.xx.xx DSPR
ID programator contor xxxxxxxx
Test LCD [test al tuturor segmentelor] ******* ******* [toate segmentele]

Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Configuratie contor
Descriere marime afisata Cantitate
afisata
Identificator
cantitativ (ID)
Identificator
unitati (ID)
ID program xxxxxxxx PRG ID
Raport impulsuri (P/R) x.xxxxxxx P/R
Raport iesire impulsuri
[imp/kWh]
xxxx.xxx Imp/kWh
Raport de transformare in
curent (CT)
xxxxxxxx CT
Raport de transformare in
tensiune (VT)
xxxxxxxx VT
Intervalul de calcul a
puterii-modul normal
xxxxxxxx INTERV
Intervalul de calcul a
puterii-modul test
xxxxxxxx INTERVT
Watt-ora /impuls (
e
K )
xxxxxxxx Wh/imp
h
K a contorului
xxxxxxxx Kh
Factor de transformare
(CT x VT)
xxxxxxxx CT x VT
Multiplicator extern xxx.xxxxx ExtMult
Valoarea de depasire a
puterii
xxxxx.xxx DmdOvld

Status
Descriere marime afisata Cantitate
afisata
Identificator
cantitativ (ID)
Identificator
unitati (ID)
Numararea sesiunilor de comunicatie
(port 1)
xxxxxxxx Com1No
Numararea sesiunilor de comunicatie
(port 2/optic)
xxxxxxxx Com2No
Zile de la resetarea a puterii xxxxxxxx ResDays
Zile de la aplicarea de impuls la intrare xxxxxxxx ImpDays
Numarul de resetari manuale ale puterii xxxxxxxx RstPress
Numarul total de resetari ale puterii xxxxxxxx DmdRes
Numararea caderilor de putere xxxxxxxx Outages
Baud initial la distanta (port 1) xxxxxxxx COM1bps
Baud initial la distanta (port 2) xxxxxxxx COM2bps
Statusul compensarii pierderilor in
transformator
xxxxxxxx
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

Status TRueQ (on/off) On
Off

Inregistrarea caderii puterii
Data modificarii programului (port 1) MM:dd:YY
Data modificarii programului (port
2/optic)
MM:dd:YY
Data ultimei schimbari de configuratie
operata de Elster
MM:dd:YY CnfDate
Data resetarii puterii MM:dd:YY DmdRes
Data de start a ultimei caderi a alimentarii MM:dd:YY Outage
Ora de start a ultimei caderi a alimentarii hh:mm Outage
Data de sfarsit a ultimei caderi a
alimentarii
MM:dd:YY Restore
Ora de sfarsit a ultimei caderi a
alimentarii
hh:mm Restore
Data curenta MM:dd:YY Date
Ora curenta hh:mm Time
Ziua curenta a saptmanii aaaaaaaa Day
Sezonul curent aaaaaaaa Season
Data ultimei activari a tabelului contorului MM:dd:YY TblActv
Timp ramas din interval hh:mm Sub Int
Numararea impulsurilor pentru
cantitate(Wh-livrat)
xxxxxxxx ImpWhD
Numararea impulsurilor pentru
cantitate(primit-livrat)
xxxxxxxx ImpE2D
Numararea impulsurilor pentru
cantitate(Wh-primit)
xxxxxxxx ImpWhR
Numararea impulsurilor pentru
cantitate(primit-alternativ)
xxxxxxxx ImpE2R
Data autocitirii MM:dd:YY
Data efectiva a tarifelor/zilelor speciale MM:dd:YY
Numarul sesiunilor de scriere (port 1) xxxxxxxx
Numarul sesiunilor de citire (port 2/optic) xxxxxxxx
Cantitati contorizate
Contoarele A1800D si A1800T pot masura o singura cantitate. Cantitatea ce va fi
masurata poate fi configurata prin intermediul software-ului de suport asigurat de Elster.
In mod tipic, cantitatea masurata este kWh/kW.
Contoarele A1800K si A1800R pot masura 2 cantitati. Contoarele ce au optiunea
avansata de masurare in 4- cadrane pot masura pana la 6 cantitati. Contorul A1800
ALPHA pot afisa cantitatile contorizate disponibile pentru fiecare tip de contor. Valorile
pentru data, ora si tarif nu sunt disponibile pentru contorul A1800D sau orice alt contor
configurat sa masoare doar puterea.
figura B-3. Cantitate contorizata- putere cumulata tarif 2

Contor A1800 ALPHA
Manual tehnicPentru indicarea unei cantitati rezultate in urma autocitirii, LCD-ul contorului v-a folosi
ultimele 2 caractere din identificatorul cantitativ pentru indicarea numarului ultimei
autocitiri (01 la 35).
figura B-4. Cantitate contorizata , livrata, tarif 2 (autocitire)Descriere
marime afisata
Identificator
afisaj (ID)
Cantitate
afisata
Identificator
cantitativ (ID)
Identificator
unitati (ID)
Tarifare curenta, tarifare precedenta, sezon precedent, ultima autocitire
Energie tarif 1 T1 xxxxxxxx Livrat
Primit
Q1
Q2
Q3
Q4
kWh/kVAh/kvarh
Putere maxima
tarif 1
T1 xxxxxxxx Del MD
Rec MD
Q1 MD
Q2 MD
Q3 MD
Q4 MD
kW/kVA/kvar
Data puterii
maxime tarif 1
T1 MM:dd:YY MD Date
Ora puterii
maxime tarif 1
T1 hh:mm MD Time
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

Puterea cumulata
tarif 1
T1 xxxxxxxx Del CMD
Rec CMD
Q1 CMD
Q2 CMD
Q3 CMD
Q4 CMD
kW/kVA/kvar
Energie tarif 2 T2 xxxxxxxx Livrat
Primit
Q1
Q2
Q3
Q4
kWh/kVAh/kvarh
Putere maxima
tarif 2
T2 xxxxxxxx Del MD
Rec MD
Q1 MD
Q2 MD
Q3 MD
Q4 MD
kW/kVA/kvar
Data puterii
maxime tarif 2
T2 MM:dd:YY MD Date
Ora puterii
maxime tarif 2
T2 hh:mm MD Time
Puterea cumulata
tarif 2
T2 xxxxxxxx Del CMD
Rec CMD
Q1 CMD
Q2 CMD
Q3 CMD
Q4 CMD
kW/kVA/kvar
Energie tarif 3 T3 xxxxxxxx Livrat
Primit
Q1
kWh/kVAh/kvarh
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

Q2
Q3
Q4
Putere maxima
tarif 3
T3 xxxxxxxx Del MD
Rec MD
Q1 MD
Q2 MD
Q3 MD
Q4 MD
kW/kVA/kvar
Data puterii
maxime tarif 3
T3 MM:dd:YY MD Date
Ora puterii
maxime tarif 3
T3 hh:mm MD Time
Puterea cumulata
tarif 3
T3 xxxxxxxx Del CMD
Rec CMD
Q1 CMD
Q2 CMD
Q3 CMD
Q4 CMD
kW/kVA/kvar
Energie tarif 4 T4 xxxxxxxx Livrat
Primit
Q1
Q2
Q3
Q4
kWh/kVAh/kvarh
Putere maxima
tarif 4
T4 xxxxxxxx Del MD
Rec MD
Q1 MD
Q2 MD
Q3 MD
Q4 MD
kW/kVA/kvar
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

Data puterii
maxime tarif 4
T4 MM:dd:YY MD Date
Ora puterii
maxime tarif 4
T4 hh:mm MD Time
Puterea cumulata
tarif 4
T4 xxxxxxxx Del CMD
Rec CMD
Q1 CMD
Q2 CMD
Q3 CMD
Q4 CMD
kW/kVA/kvar
Intervalul curent (doar tarifare curenta)
Intervalul anterior (doar tarifare curenta)
Factorul de putere mediu
Doar contoarele A1800K si A1800R pot sa masoare factor de putere mediu. Aditional,
A1800K si A1800R pot masura 2 factori de puterii medii diferiti (de exemplu, unul
pentru energia livrata si unul pentru energia primita). Metoda de calculare a factorului de
putere mediu este configurabila prin software-ul de suport asigurat de Elster. Pentru
fiecare factor de putere mediu, urmatoarele cantitati sunt disponibile pentru afisare.
Descriere marime
afisata
Identificator
afisaj (ID)
Cantitate
afisata
Identificator
cantitativ (ID)
Identificator
unitati (ID)
Factor de putere
mediu
xxxxxxxx AvgPF
Factor de putere
mediu tarif 1
T1 xxxxxxxx AvgPF
Factor de putere
mediu tarif 2
T2 xxxxxxxx AvgPF
Factor de putere
mediu tarif 3
T3 xxxxxxxx AvgPF
Factor de putere
mediu tarif 4
T4 xxxxxxxx AvgPF
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Putere coincidenta si factor de putere
Contoarele A1800D si A1800T nu masoara marimile coincidente.Contoarele
A1800K si A1800R pot masura 2 marimi coincidente. Aditional, contoarele A1800KA si
A1800RA pot masura patru marimi coincidente. Marimile coincidente sunt configurabile
prin software-ul de suport asigurat de Elster, ele putand fi orice putere sau factor de
putere captat la momentul obtinerii valorii maxime a puterii. Pentrufiecare valoare
coincidenta, urmatoarele cantitati sunt disponibile pentru afisare:
Descriere marime
afisata
Identificator
afisaj (ID)
Cantitate
afisata
Identificator
cantitativ (ID)
Identificator
unitati (ID)
Putere coincidenta xxxxxxxx CoinDmd kW/kVA/kvar
Putere coincidenta
tarif 1
T1 xxxxxxxx CoinDmd kW/kVA/kvar
Putere coincidenta
tarif 2
T2 xxxxxxxx CoinDmd kW/kVA/kvar
Putere coincidenta
tarif 3
T3 xxxxxxxx CoinDmd kW/kVA/kvar
Putere coincidenta
tarif 4
T4 xxxxxxxx CoinDmd kW/kVA/kvar
Factor de putere
coincident
x.xxx CoinPF kW/kVA/kvar
Factor de putere
coincident tarif 1
T1 x.xxx CoinPF kW/kVA/kvar
Factor de putere
coincident tarif 2
T2 x.xxx CoinPF kW/kVA/kvar
Factor de putere
coincident tarif 3
T3 x.xxx CoinPF kW/kVA/kvar
Factor de putere
coincident tarif 4
T4 x.xxx CoinPF kW/kVA/kvar
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Putere cumulata
Contoarele A1800 ALPHA pot inregistra puterea cumulata cat si cea continuu
cumulata.
Descriere
marime afisata
Identificator
afisaj (ID)
Cantitate
afisata
Identificator
cantitativ (ID)
Identificator
unitati (ID)
Putere cumulata xxxxxxxx CumDmd kW/kVA/kvar
Putere cumulata
tarif 1
T1 xxxxxxxx CumDmd kW/kVA/kvar
Putere cumulata
tarif 2
T2 xxxxxxxx CumDmd kW/kVA/kvar
Putere cumulata
tarif 3
T3 xxxxxxxx CumDmd kW/kVA/kvar
Putere cumulata
tarif 4
T4 xxxxxxxx CumDmd kW/kVA/kvar

Marimi de instrumentatie ale sistemului
Contorul A1800 ALPHA poate afisa marimi de instrumentatie ale sistemului.
Vezi Marimi de instrumentatie ale sistemuluidin Capitolul 4. pentru a vedea o lista a
marimilor de instrumentatie ce pot fi afisate.

Descriere marime afisata Cantitate
afisata
Identificator
cantitativ
(ID)
Identificat
or unitati
(ID)
Frecventa de linie xx.xxHz L123
Tensiunea pe linia1 (secundar)
Tensiunea pe linia 1 (primar)
xxx.xxxV
xxx.xxxkV
L1
Tensiunea pe linia 2 (secundar)
Tensiunea pe linia 2 (primar)
xxx.xxxV
xxx.xxxkV
L2
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

Tensiunea pe linia 3 (secundar)
Tensiunea pe linia 3 (primar)
xxx.xxxV
xxx.xxxkV
L3
Curentul pe linia 1 (secundar)
Curentul pe linia 1 (primar)
xxx.xxxA
xxx.xxxkA
L1
Curentul pe linia 2 (secundar)
Curentul pe linia 2 (primar)
xxx.xxxA
xxx.xxxkA
L2
Curentul pe linia 3 (secundar)
Curentul pe linia 3 (primar)
xxx.xxxA
xxx.xxxkA
L3
Factorul de putere pe linia 1 xx.xx L1 COS
Factorul de putere pe linia 2 xx.xx L2 COS
Factorul de putere pe linia 3 xx.xx L3 COS
Unghiul factorului de putere pe linia 1 xxx.xx L1
Unghiul factorului de putere pe linia 2 xxx.xx L2
Unghiul factorului de putere pe linia 3 xxx.xx L3
Unghiul de faza a tensiunii pe linia 1 xxx.xxV L1
Unghiul de faza a tensiunii pe linia 2 xxx.xxV L2
Unghiul de faza a tensiunii pe linia 3 xxx.xxV L3
Unghiul de faza a curentului pe linia 1 xxx.xxA L1
Unghiul de faza a curentului pe linia 2 xxx.xxA L2
Unghiul de faza a curentului pe linia 3 xxx.xxA L3
kW pe linia 1 (primar)
kW pe linia 1 (secundar)
xxxx.xxxx
xxx.xxx
L1 kW
MW
kW pe linia 2 (primar)
kW pe linia 2 (secundar)
xxxx.xxxx
xxx.xxx
L2 kW
MW
kW pe linia 3 (primar)
kW pe linia 3 (secundar)
xxxx.xxxx
xxx.xxx
L3 kW
MW
kvar pe linia 1 (primar)
kvar pe linia 1 (secundar)
xxxx.xxxx
xxx.xxx
L1 kvar
Mvar
kvar pe linia 2 (primar)
kvar pe linia 2 (secundar)
xxxx.xxxx
xxx.xxx
L2 kvar
Mvar
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

kvar pe linia 3 (primar)
kvar pe linia 3 (secundar)
xxxx.xxxx
xxx.xxx
L3 kvar
Mvar
kVA pe linia 1 (primar)
kVA pe linia 1 (secundar)
xxxx.xxxx
xxx.xxx
L1 kVA
MVA
kVA pe linia 2 (primar)
kVA pe linia 2 (secundar)
xxxx.xxxx
xxx.xxx
L2 kVA
MVA
kVA pe linia 3 (primar)
kVA pe linia 3 (secundar)
xxxx.xxxx
xxx.xxx
L3 kVA
MVA
kW a sistemului (primar)
kW a sistemului (secundar)
xxxx.xxxx
xxx.xxx
L123 kW
MW
kvar a sistemului (primar)(aritmetic)
kvar a sistemului (secundar)(aritmetic)
xxxx.xxxx
xxx.xxx
L123 kvar
Mvar
kVA a sistemului (primar)(aritmetic)
kVA a sistemului (secundar) (aritmetic)
xxxx.xxxx
xxx.xxx
L123 kVA
MVA
Factor de putere a sistemului (aritmetic) xx.xx L123.COS
Unghiul factorului de putere (aritmetic) xx.xx L123
kvar a sistemului (primar)(vectorial)
kvar a sistemului (secundar)(vectorial)
xxxx.xxxx
xxx.xxx
L123 kvar
Mvar
kVA a sistemului (primar)(vectorial)
kVA a sistemului (secundar) (vectorial)
xxxx.xxxx
xxx.xxx
L123 kVA
MVA
Factor de putere a sistemului (vectorial) xx.xx L123.COS
Unghiul factorului de putere (vectorial) xx.xx L123
Distorsiuni armonice totale %, datorate
tensiunii pe linia 1 (THD)
xx.xx%V L1.H2-15
Distorsiuni armonice totale %, datorate
tensiunii pe linia 2 (THD)
xx.xx%V L2.H2-15
Distorsiuni armonice totale %, datorate
tensiunii pe linia 3 (THD)
xx.xx%V L3.H2-15
Distorsiuni armonice totale %, datorate
curentului pe linia 1 (THD)
xx.xx%A L1.H2-15
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

Distorsiuni armonice totale %, datorate
curentului pe linia 2 (THD)
xx.xx%A L2.H2-15
Distorsiuni armonice totale %, datorate
curentului pe linia 3 (THD)
xx.xx%A L3.H2-15
Distorsiuni totale ale puterii %,pe linia 1
(TDD)
xx.xx%A L1TDD
Distorsiuni totale ale puterii %,pe linia 2
(TDD)
xx.xx%A L2TDD
Distorsiuni totale ale puterii %,pe linia 3
(TDD)
xx.xx%A L3TDD
Amplitudinea fundamentalei tensiunii pe
linia 1(secundar)
Amplitudinea fundamentalei tensiunii pe
linia 1(primar)
xxx.xxx V

xxx.xkV
L1 H1
Amplitudinea fundamentalei tensiunii pe
linia 2(primar)
Amplitudinea fundamentalei tensiunii pe
linia 2(secundar)
xxx.xxx kV

xxx.xV
L2 H1
Amplitudinea fundamentalei tensiunii pe
linia 3(primar)
Amplitudinea fundamentalei tensiunii pe
linia 3(secundar)
xxx.xxx kV

xxx.xV
L3 H1
Amplitudinea fundamentalei curentului pe
linia 1(primar)
Amplitudinea fundamentalei curentului pe
linia 1(secundar)
xxx.xxxkA

xxx.xA
L1 H1
Amplitudinea fundamentalei curentului pe
linia 2(primar)
Amplitudinea fundamentalei curentului pe
linia 2(secundar)
xxx.xxxkA

xxx.xA
L2 H1
Amplitudinea fundamentalei curentului pe xxx.xxxkA L3 H1
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

linia 3(primar)
Amplitudinea fundamentalei curentului pe
linia 3(secundar)

xxx.xA
Amplitudinea armonicii a-2-a a tensiunii pe
linia 1 (primar)
Amplitudinea armonicii a-2-a a tensiunii pe
linia 1 (secundar)
xxx.xxxkV

xxx.xV
L1 H2
Amplitudinea armonicii a-2-a a tensiunii pe
linia 2 (primar)
Amplitudinea armonicii a-2-a a tensiunii pe
linia 2 (secundar)
xxx.xxxkV

xxx.xV
L2 H2
Amplitudinea armonicii a-2-a a tensiunii pe
linia 3 (primar)
Amplitudinea armonicii a-2-a a tensiunii pe
linia 3 (secundar)
xxx.xxxkV

xxx.xV
L3 H2
Amplitudinea armonicii a-2-a a curentului
pe linia 1 (primar)
Amplitudinea armonicii a-2-a a curentului
pe linia 1 (secundar)
xxx.xxxkA

xxx.xA
L1 H2
Amplitudinea armonicii a-2-a a curentului
pe linia 2 (primar)
Amplitudinea armonicii a-2-a a curentului
pe linia 2 (secundar)
xxx.xxxkA

xxx.xA
L2 H2
Amplitudinea armonicii a-2-a a curentului
pe linia 3 (primar)
Amplitudinea armonicii a-2-a a curentului
pe linia 3 (secundar)
xxx.xxxkA

xxx.xA
L3 H2
Distorsiunile datorate armonicii a 2-a a
tensiunii % pe linia 1
xx.xx %V L1 H2
Distorsiunile datorate armonicii a 2-a a
tensiunii % pe linia 2
xx.xx %V L2 H2
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

Distorsiunile datorate armonicii a 2-a a
tensiunii % pe linia 3
xx.xx %V L3 H2
Distorsiuni datorate curentului armonic pe
linia 1 (armonicile 2-15)(primar)
Distorsiuni datorate curentului armonic pe
linia 1 (armonicile 2-15)(secundar)
xxx.xxxkA


xxx.x A
L1 H2-15
Distorsiuni datorate curentului armonic pe
linia 2 (armonicile 2-15)(primar)
Distorsiuni datorate curentului armonic pe
linia 2 (armonicile 2-15)(secundar)
xxx.xxxkA


xxx.x A
L2 H2-15
Distorsiuni datorate curentului armonic pe
linia 3 (armonicile 2-15)(primar)
Distorsiuni datorate curentului armonic pe
linia 3 (armonicile 2-15)(secundar)
xxx.xxxkA


xxx.x A
L3 H2-15

Testul serviciului electric

Contorul A1800 ALPHA poate afisa validitatea serviciului electric la instalarea sa
in sistem.Vezi Testarea serviciului electric din capitolul 4 pentru mai multe informatii.
Descriere marime
afisata
Cantitate afisata Identificator
cantitativ (ID)
Identificator
unitati (ID)
Testul de tensiune al
serviciului electric
-------- TEST V
Test de eroare a
sistemului
xxxxxxxx SE
Testul de curent al
serviciului electric
OK
--------
TEST I
Tipul de sistem xxx 4Y
xxx 3
L1-2-3
L3-2-1

Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic

xxx 1L
Servicii curent blocate [xxx 4Y]
[xxx 3]
[xxx 1L]
L1-2-3
L3-2-1

Erori si avertismente
Contorul A1800 ALPHA afiseaza codurile de eroare si codurile de avertisement ca
indicatie a unei probleme aparute, ce poate sa afecteze modul de operare a contorului.
Vezi Coduri de eroare si Coduri de avertisment descrise in capitolele anterioare.
Coduri de comunicatie
Contorul A1800 ALPHA indica statusul unei sesiuni de comunicatie prin afisare pe
LCD. Vezi Coduri de comunicatie descrise in capitolele anterioare.


Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


C. Informatiile inscrise pe eticheta
Eticheta de producator
Eticheta de producator contine informatii importante referitoare la contor.Eticheta
poate fi astfel configurata incat sa corespunda cerintelor companiei utilizatoare. Figura C-
1 reprezinta un exemplu de eticheta a contorului A1800 ALPA cu conectare prin
transformator.
figura C-1. Eticheta de producator (prezentata alaturi cu afisajul contorului)

Prima linie a etichetei prezinta semnificatia indicatorilor afisajului (tarif 1 pana la
8, sfarsit de interval, compensarea pierderilor in transformator, indepartarea capacului
bornelor terminale, si test).
Sub logo-ul Elster, sunt prezentate informatiile specifice contorului.
Partea inferioara a etichetei contine numarul de serie al contorului, codul de bare
si numarul de serie Elster al contorului.
Eticheta utilizatorului
Eticheta utilizatorului poate fi scoasa de sub capacul transparent al contorului, ea
asigurand un spatiu in care utilizatorul poate inscrie informatiile specifice instalarii
contorului (de exemplu CT,VT, etc.). In figura C-2 este prezentat un exemplu de astfel de
eticheta.
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


figura C-2.Eticheta utilizatorului
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


D. Scheme de conectare in circuit a contorului
A1800 ALPHA
Consultati eticheta pentru fiecare contor pentru a vedea modul in care se
realizeaza conectarea fiecarei borne. Toti conectorii sunt echipati cu suruburi cap-
combinat la care poate fi folosita surubelinta dreapta sau cu cap in stea.

Contoare trifazate, conectate prin transformator
figura D-1. 2 elemente, 3-fire conexiune in triunghi, prin transformator


Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


figura D-2. 3 elemente, 4-fire conexiune prin transformator de curent, conectare
secventiala


figura D-3. 3 elemente, 4-fire conexiune prin transformator de curent ,conexiune
simetricaContor A1800 ALPHA
Manual tehnic


figura D-4. 3 elemente, 4-fire conexiune prin transformator de instrumentatie, conexiune
secventiala


figura D-5. 3 elemente, 4-fire conexiune prin transformator de instrumentatie, conexiune
simetrica


Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Contor trifazat, conectare directa
figura D-6. 2 elemente, 3-fire conexiune triunghi sau retea


figura D-7. 3 elemente, 4-fire conexiune stea sau 4-fire conexiune triunghi

Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


E. Specificatii tehnice
Valori maxime absolute

Tensiune continua , 528 VAC
Teste efectuate Rezultate
regim oscilator (IEC 61000-4-12) 2.5 kV in 60 secunde
test cu impulsuri de tensiune
(IEC 6100-4-12)
12 kV la 1.2/50s,450
8 kV cu circuit optional
Rezistenta la
strapungere
tensiune AC(testarea izolatiei) 4 kV, 50 Hz pentru 1 minut
continuu la amperajul stabilit de clasa contorului Curent
temporar (0.5 secunde) din 2000% din curentul maxim al contorului

Domenii operationale

Tensiune
Domeniu nominal 58 V la 415 V
Domeniu operational 49 V la 528 V
Curent 0 A la 10 A pt CT; 5A la 120A pt CD;
Frecventa Nominal 50 Hz sau 60 Hz 5 %
Domeniu de temperatura -40 C la +85 C in interiorul carcasei contorului
-40 C la +60 C inafara contorului
Domeniu de umiditate 0% la 100% fara condensare

Caracteristici operationale
Pierderea de putere cauzata de
sursa de alimentare (faza A)
Mai putin de 3 W
Pierderea de putere cauzata de
curentul de faza
Tipic 0,1 mW la 25 C
Pierderea de putere cauzata de
tensiunea de faza
0,008W la 120V 0,03W la 240V 0,04W la 480V
Precizie
Energie activa 0,2%(IEC 62053-22) 0,5%(IEC 62053-22) 1,0%( IEC 62053-21)
Energie reactiva 2,0%(IEC 62053-23) 1% NML 027-005 exactitatea actuala mai
buna de 0,5%
Contor A1800 ALPHA
Manual tehnic


Caracteristici generale de functionare

Curent de start
Conectare prin
transformator (CT)
1 mA
Conectere directa
< 20 mA (
b
I =5 A)
Mers in gol 0,000 A (fara
curent)
Nu mai mult de 1 impuls pe cantitate conform cu cerintele
IEC 62053
Precizia ceasului intern Mai bun de 0,5 secunde/zi (cat este alimentat), conform IEC
62054-21
Baterie LiSOCI
2
800 mAhr, 3,6V ,timp de viata de +15 ani.
Timp de viata de 5 ani la 25 C la functionare in mod
continuu

Capacitate de sustinere la
pana de putere
Supercapacitorul (optional) este capabil sa asigure
mentinerea puterii pentru o perioada de cel putin 24 ore la
+25 C , si de minim 30 de minute la +85 C. Bateria nu este
solicitata decat la descarcarea supercapacitorului, sau atunci
cand un contor prgramat este stocat pentru o perioada lunga
de timp fara alimentare. In aceste conditii, timpul de viata al
bateriei, pentru conditii normale de functionare este mai
mare de 20 de ani.
Rata de comunicatie
Port optic 1200 la 28.800 bps Componentele fizice indeplinesc
standardul IEC 62056-21, ANSI
C12.18, DLMS
Protocol port optic ANSI C12.18 si C12.19, DLMS
Porturi seriale 1200bps la 19.200bps
Protocol port serial ANSI C12.21 si C12.19, DLMS

S-ar putea să vă placă și