Sunteți pe pagina 1din 177

Art. 1.

- (1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, obligatiile si raspunderile care revin persoanelor fizice si juridice, precum si atributiile unor autoritati ale administratiei publice, institutii si organizatii sunt supuse dispozitiilor prevazute n prezenta ordonanta de urgenta. (2) Dispozitiile prevazute n prezenta ordonanta de urgenta au ca scop asigurarea desfasurarii fluente si n siguranta a circulatiei pe drumurile publice, precum si ocrotirea vietii, integritatii corporale si a sanatatii persoanelor participante la trafic sau aflate n zona drumului public, protectia drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietatii publice si private, ct si a mediului. (3) Autoritatea competenta n domeniul circulatiei pe drumurile publice privind initierea si avizarea unor reglementari, precum si aplicarea si exercitarea controlului privind respectarea normelor din acest domeniu este Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General al Politiei Romne. (4) Reglementarile privind circulatia pe drumurile publice se emit, dupa caz, de catre autoritatile publice centrale sau locale cu atributii n acest domeniu, numai cu avizul Inspectoratului General al Politiei Romne si cu respectarea acordurilor si conventiilor internationale la care Romnia este parte. (5) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica tuturor participantilor la trafic, precum si autoritatilor care au atributii n domeniul circulatiei si sigurantei pe drumurile publice, precum si n domeniul protectiei mediului.

Art.2 ndrumarea, supravegherea si controlul respectarii normelor de circulatie pe drumurile publice se fac de catre politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romne, care are obligatia sa ia masurile legale n cazul n care constata ncalcari ale acestora. Art.3. - Circulatia pe drumurile publice din zona de frontiera si din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restrictii se face cu respectarea reglementarilor instituite pentru acele zone. Art.4. - Controlul circulatiei vehiculelor apartinnd institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala se efectueaza de catre politia rutiera, precum si de personalul desemnat de catre aceste institutii. Art.5. - (1) Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrarilor, conform competentelor ce i revin, cu avizul politiei rutiere, este obligat sa instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, sa aplice marcaje pe drumurile publice, conform standardelor n vigoare, si sa le mentina n stare corespunzatoare. (2) Administratorul drumului public sau, dupa caz, antreprenorul ori executantul lucrarilor este obligat sa semnalizeze corespunzator, ct mai repede posibil, orice obstacol aflat pe partea carosabila, care stnjeneste sau pune n pericol siguranta circulatiei, si sa ia toate masurile de nlaturare a acestuia. (3) Autoritatile publice locale sunt obligate sa amenajeze statiile mijloacelor de transport public de persoane, prevazute cu alveole sau refugii, cu avizul politiei rutiere. (4) Se interzice amplasarea constructiilor de orice fel si practicarea actelor de comert pe trotuar sau pe acostament, n parcarile amenajate sau pe partea carosabila, n conditiile n care aceste constructii ar afecta siguranta circulatiei pietonilor si vehiculelor. (5) n perimetrul statiilor mijloacelor de transport public de persoane pot fi amenajate doar spatii: a) de asteptare pentru calatori; b) pentru comercializarea legitimatiilor de calatorie. (6) n cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a starii tehnice necorespunzatoare a drumului public, a nesemnalizarii sau a semnalizarii necorespunzatoare a acestuia, precum si a obstacolelor ori lucrarilor care se executa pe acesta, administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrarilor raspunde, dupa caz, administrativ, contraventional, civil sau penal, n conditiile legii. (7) Orice masura de restrictie a circulatiei pe drumurile publice se dispune de catre administratorul drumului numai cu avizul politiei rutiere. (8) Prin exceptie de la alin.(7), n cazuri temeinic justificate, politia rutiera poate dispune, fara acordul administratorului drumului public, masuri temporare de restrictie a circulatiei pe drumurile publice. (9) n scopul asigurarii desfasurarii n conditii de siguranta a circulatiei pe drumurile publice, politia rutiera poate solicita administratorului drumului public executarea sau, dupa caz, desfiintarea de amenajari rutiere.

Art.6. - n sensul prezentei ordonante de urgenta, expresiile si termenii de mai jos au urmatorul nteles: 1. acordare a prioritatii obligatia oricarui participant la trafic de a nu-si continua deplasarea sau de a nu efectua orice alta manevra, daca prin acestea i obliga pe ceilalti participanti la trafic care au prioritate de trecere sa-si modifice brusc directia sau viteza de deplasare ori sa opreasca; 2. acostament fsia laterala cuprinsa ntre limita partii carosabile si marginea platformei drumului; 3. amenajari rutiere totalitatea constructiilor, dispozitivelor si oricaror mijloace tehnice, altele dect cele destinate semnalizarii, amplasate pe drumul public n scopul asigurarii securitatii rutiere; 4. ansamblu de vehicule vehiculul cu motor cuplat cu unul sau doua vehicule, care circula pe drum ca o unitate; 5. autostrada drumul national de mare capacitate si viteza, semnalizat special, rezervat exclusiv circulatiei autovehiculelor, cu sau fara remorci, care nu serveste proprietatii riverane, prevazut cu doua cai unidirectionale, separate printr-o zona mediana sau, n mod exceptional, prin alte modalitati, cu exceptia unor locuri speciale sau cu caracter temporar, avnd cel putin doua benzi de circulatie pe sens si banda de urgenta, intersectii denivelate si accese limitate, intrarea si iesirea fiind permise numai prin locuri special amenajate; 6. autovehicul vehiculul echipat cu motor n scopul deplasarii pe drum. Troleibuzele si tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Mopedele, vehiculele care se deplaseaza pe sine, denumite tramvaie, tractoarele folosite n exploatarile agricole si forestiere, precum si vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrari, care se deplaseaza numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule;

7. banda de circulatie subdiviziunea longitudinala a partii carosabile, materializata prin marcaje rutiere sau alte mijloace, daca are o latime corespunzatoare pentru circulatia ntr-un sens a unui sir de vehicule, altele dect vehiculele care se deplaseaza pe doua roti;

8. banda de urgenta subdiviziunea longitudinala suplimentara, situata la extremitatea din partea dreapta a autostrazii, n sensul de circulatie, destinata exclusiv stationarii autovehiculelor n cazuri justificate, precum si circulatiei autovehiculelor cu regim prioritar care se deplaseaza la interventii sau n misiuni cu caracter de urgenta; 9. banda reversibila banda de circulatie, marcata si semnalizata, situata lnga axa drumului, destinata circulatiei autovehiculelor ntr-un sens sau n altul, n functie de intensitatea traficului; 10. bicicleta vehiculul prevazut cu doua roti, propulsat exclusiv prin forta musculara, cu ajutorul pedalelor sau manivelelor; 11. coloana oficiala unul sau mai multe vehicule care circula pe drumul public si sunt nsotite de unul sau mai multe autovehicule ale politiei rutiere, care au n functiune semnale speciale de avertizare sonore si luminoase de culoare rosie; 12. conducator persoana care conduce pe drum un grup de persoane, un vehicul sau animale de tractiune, animale izolate sau n turma, de povara ori de calarie; 13. conducator de autovehicul sau tramvai, atestat profesional persoana fizica posesoare a unui permis de conducere si a unui certificat de atestare profesionala, care conduce un autovehicul de o anumita categorie, cu sau fara remorca, pentru transportul de marfuri, persoane sau alte servicii; 131. constatare amiabila de accident procedura prin care doi conducatori de vehicule ncheie o ntelegere n forma scrisa prin care convin cu privire la circumstantele producerii unui accident de circulatie n care acestia sunt implicati si din care au rezultat numai pagube materiale, ce se nregistreaza la societatea de asigurari care a emis polita de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, a carui titular este conducatorul de vehicul vinovat de producerea accidentului sau, dupa caz, proprietarul sau detinatorul acesteia; 14. drum public orice cale de comunicatie terestra, cu exceptia cailor ferate, special amenajata pentru traficul pietonal sau rutier, deschisa circulatiei publice; drumurile care sunt nchise circulatiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscriptii vizibile; 15. unitati de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizate n acest sens unitatile sanitare cu personal calificat si dotare corespunzatoare pentru examinarea medicala ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvai, autorizate de catre autoritatile de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz; 16. intersectie orice ncrucisare, jonctiune sau bifurcare de drumuri la nivel, inclusiv spatiile formate de acestea; 17. localitate catunul, satul, comuna, orasul si municipiul ale caror intrari si iesiri sunt semnalizate n conformitate cu prevederile legale; 18. masa totala maxima autorizata masa maxima a unui vehicul ncarcat, declarata admisibila n urma omologarii de catre autoritatea competenta; 19. mijloc tehnic certificat dispozitivul care dovedeste consumul de produse ori substante stupefiante sau al medicamentelor cu efecte similare acestora sau prezenta n aerul expirat a alcoolului; 20. mijloc tehnic omologat si verificat metrologic dispozitivul care stabileste concentratia de alcool n aerul expirat ori destinat masurarii vitezei sau prin care se probeaza ncalcari ale unor reguli de circulatie; 21. moped vehiculul, cu doua, trei sau patru roti, a carui viteza maxima prin constructie nu depaseste 45 km/h si care este echipat cu un motor cu ardere interna, cu aprindere prin scnteie, cu o capacitate cilindrica ce nu depaseste 50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere interna ori, dupa caz, electric, a carui putere nominala este de cel mult 4 kw; 22. motocicleta autovehiculul cu doua roti, cu sau fara atas, echipat cu un motor care are o capacitate cilindrica mai mare de 50 cm3 si/sau a carui viteza maxima, prin constructie, depaseste 45 km/h; 23. parte carosabila portiunea din platforma drumului destinata circulatiei vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe parti carosabile complet separate una de cealalta printr-o zona despartitoare sau prin diferenta de nivel; 24. participant la trafic persoana fizica ce utilizeaza, la un moment dat, drumul public; 25. pista pentru biciclete subdiviziunea partii carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pista separata de drum, special amenajata, semnalizata si marcata corespunzator, destinata numai circulatiei bicicletelor si mopedelor; 26. prioritate de trecere dreptul unui participant la trafic de a trece naintea celorlalti participanti la trafic cu care se intersecteaza, n conformitate cu prevederile legale privind circulatia pe drumurile publice; 27. remorca vehiculul fara motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor; 28. remorca usoara remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg; 29. semiremorca remorca a carei masa totala maxima autorizata este preluata n parte de catre un autovehicul sau de catre un tractor; 30. tractor vehiculul cu motor, pe roti sau pe senile, conceput special pentru a trage sau a mpinge anumite utilaje sau remorci folosite n exploatarile agricole ori forestiere sau pentru alte lucrari, care se deplaseaza numai ocazional pe drumul public; 31. tractor rutier tractorul pe roti, cu cel putin doua axe, utilizat pentru executarea de lucrari, precum si pentru tractarea unor remorci folosite pentru transportul de persoane sau bunuri si care se deplaseaza, de regula, pe drumul public; 32. trecere la nivel ncrucisarea la nivel dintre un drum public si o cale ferata sau linie de tramvai, care dispune de o platforma independenta; 33. trotuar spatiul longitudinal situat n partea laterala a drumului, separat n mod vizibil de partea carosabila prin

diferenta sau fara diferenta de nivel, destinat circulatiei pietonilor; 34. detinator persoana fizica sau juridica care foloseste un vehicul n baza unui contract de leasing sau contract de nchiriere; 35. vehicul sistemul mecanic care se deplaseaza pe drum, cu sau fara mijloace de autopropulsare, utilizat n mod curent pentru transportul de persoane si/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari; 36. vehicul cu mase sau dimensiuni de gabarit depasite vehiculul care, datorita dimensiunilor sale ori marfurilor transportate, depaseste masele totale maxime admise sau dimensiunile de gabarit admise, prevazute n reglementarile legale; 37. vehicul n circulatie internationala sau n trafic international vehiculul care, prin deplasarea sa, depaseste cel putin o frontiera de stat; 38. zona drumului public - cuprinde suprafata de teren ocupata de elementele constructive ale drumului, zona de protectie si zona de siguranta. Limitele zonelor drumurilor se stabilesc n conformitate cu prevederile legale; 39. zona pietonala perimetrul care cuprinde una sau mai multe strazi rezervate circulatiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulatie, avnd intrarile si iesirile semnalizate n conformitate cu prevederile legale; 40. zona rezidentiala perimetrul dintr-o localitate unde se aplica reguli speciale de circulatie, avnd intrarile si iesirile semnalizate n conformitate cu prevederile legale

VEHICULE SECTIUNEA 1 Conditiile privind circulatia vehiculelor si controlul acestora Art.7. - Orice vehicul care circula pe drumurile publice trebuie sa corespunda normelor tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si utilizarea conform destinatiei. Art. 8. Pentru a fi conduse pe drumurile publice, autovehiculele si tramvaiele trebuie sa fie dotate cu truse medicale de prim-ajutor, triunghiuri reflectorizante si stingatoare de incendiu, omologate. Art.9. - (1) Pentru a fi nmatriculate, nregistrate sau admise n circulatie, autovehiculele, mopedele, remorcile si tramvaiele trebuie sa fie omologate n conditiile legii. (2) Categoriile de vehicule care pot fi admise n circulatie fara a fi omologate se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor Inspectoratul General al Politiei Romne, care se publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (3) Documentul care atesta omologarea este cartea de identitate a vehiculului, eliberata n conditiile legii. (4) Pentru a fi mentinute n circulatie, vehiculele nmatriculate se supun inspectiei tehnice periodice. (5) Inspectia tehnica periodica se efectueaza n statii autorizate, conform legislatiei n vigoare. (6) Pentru autovehiculele apartinnd institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, inspectia tehnica periodica se poate efectua si n statii proprii, autorizate potrivit legii.

Art.10. - (1) Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor al caror termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat, precum si a celor neasigurate pentru raspundere civila pentru caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie. (2) Constatarea defectiunilor tehnice ale vehiculelor se face de catre politia rutiera, iar verificarea starii tehnice a vehiculelor aflate n trafic pe drumurile publice se face de catre politia rutiera, mpreuna cu institutiile abilitate de lege.

SECTIUNEA a 2-a nmatricularea, nregistrarea si radierea vehiculelor

Art.11. - (1) Proprietarii de vehicule sau mandatarii acestora sunt obligati sa le nmatriculeze sau sa le nregistreze, dupa caz, nainte de a le pune n circulatie, conform prevederilor legale. (2) nmatricularea vehiculelor are ca scop admiterea n circulatia pe drumurile publice doar a vehiculelor omologate, potrivit legii, care corespund normelor privind siguranta circulatiei si protectiei mediului. (3) nmatricularea vehiculelor este continua, de la admiterea n circulatie pna la scoaterea definitiva din circulatie a unui vehicul din categoria celor supuse acestei conditii, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, si presupune operatiunea de: a) nscriere n evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a dobndirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de catre primul proprietar; b) transcriere n evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a tuturor transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul. (4) Operatiunile prevazute la alin. (3) se realizeaza pe baza datelor de identificare ale vehiculului si ale proprietarului si se concretizeaza prin atribuirea unui numar de nmatriculare si prin eliberarea de catre autoritatile competente, potrivit legii, a unui certificat de nmatriculare, precum si a placutelor cu numarul de nmatriculare. (5) n cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se nscriu n evidentele autoritatilor competente simultan cu mentionarea ncetarii calitatii de titular al nmatricularii a fostului proprietar. (6) Solicitantii unei operatiuni de nmatriculare a unui vehicul n evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, trebuie sa faca dovada certificarii autenticitatii vehiculului de catre Registrul Auto Romn n cazurile si conditiile stabilite prin Ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor, care se publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (7) Prevederile alin. (6) nu se aplica n cazul vehiculelor noi, pentru solicitantii operatiunii prevazute la alin. (3) lit. a). (8) Cu ocazia realizarii oricarei operatiuni de nmatriculare a unui vehicul, verificarea efectuarii inspectiei tehnice periodice si a asigurarii obligatorii de raspundere civila, respectiv a valabilitatii acestora, se poate face si pe cale informatica, n conditiile stabilite prin protocol ncheiat ntre autoritatea competenta din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor cu atributii de organizare si coordonare a activitatii de evidenta si eliberare a certificatelor de nmatriculare si a placutelor cu numere de nmatriculare si Registrul Auto Romn, respectiv Comisia de Supraveghere a Asigurarilor. (9) Autoritatile competente sa realizeze operatiunile de nmatriculare a vehiculelor pot ncasa toate taxele si tarifele stabilite potrivit legii, aferente acestor operatiuni, cu exceptia primelor de asigurare, pe care le vor vira ulterior persoanelor juridice n drept n baza unor protocoale ncheiate cu acestea. Aceste taxe si tarife pot fi ncasate de la solicitanti de catre persoanele juridice n drept, inclusiv prin mijloace electronice de plata n conditiile stabilite prin protocoale ncheiate cu acestea de catre autoritatile competente. (10) Societatile abilitate sa comercializeze vehicule noi si societatile de leasing din Romnia, pot solicita, pe cale informatica, nmatricularea sau autorizarea provizorie pentru circulatie a vehiculelor, prin intermediul unei aplicatii informatice puse la dispozitie, n conditiile stabilite prin protocol, de catre autoritatea competenta din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor cu atributii de organizare si coordonare a activitatii de evidenta si eliberare a certificatelor de nmatriculare si a placutelor cu numere de nmatriculare. (11) Proprietarul sau detinatorul mandatat al unui vehicul este obligat sa solicite autoritatii competente nscrierea n certificatul de nmatriculare sau de nregistrare a oricarei modificari a datelor de identificare a vehiculului respectiv.

Art.12. - (1) Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu exceptia celor trase sau mpinse cu mna si a bicicletelor, trebuie sa fie nmatriculate ori nregistrate, dupa caz, si sa poarte placute cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare, cu forme, dimensiuni si continut prevazute de standardele n vigoare. (2) Vehiculele care nu sunt supuse nmatricularii sau nregistrarii pot circula pe drumurile publice numai n conditiile prevazute prin regulament. Art.13. - (1) Autovehiculele si remorcile se nmatriculeaza permanent sau temporar la autoritatea competenta n a carei raza teritoriala proprietarii si au domiciliul, resedinta ori sediul, n conditiile stabilite prin reglementarile n vigoare. (2) Autovehiculele din dotarea Ministerului Apararii Nationale, a Ministerului Administratiei si Internelor, precum si cele ale Serviciului Romn de Informatii se nregistreaza la aceste institutii si pot, dupa caz, sa fie nmatriculate n conditiile prevazute la alin.(1). (3) Pna la nmatriculare, vehiculele prevazute la alin.(1) pot circula cu numere provizorii, pe baza unei autorizatii speciale eliberate de autoritatea competenta. (4) La cerere, persoanelor juridice care fabrica, asambleaza, caroseaza ori testeaza autovehicule sau remorci li se poate elibera pentru acestea autorizatii si numere pentru proba. (5) Evidenta vehiculelor nmatriculate se tine la autoritatea competenta pe raza careia proprietarul si are domiciliul, resedinta sau sediul.

Art.14. - (1) Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, masinile si utilajele autopropulsate utilizate n lucrari de constructii, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun nmatricularii, precum si vehiculele cu tractiune animala se nregistreaza de catre consiliile locale, care tin si evidenta acestora. (2) Categoriile de vehicule care nu sunt supuse nmatricularii sau nregistrarii, precum si cele care nu se supun inspectiei tehnice periodice se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor, care se publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Art.15. - (1) Odata cu realizarea operatiunilor de nmatriculare a vehiculului, autoritatea competenta elibereaza proprietarului sau mandatarului acestuia un certificat de nmatriculare conform categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, precum si placute cu numarul de nmatriculare. (11) La cererea scrisa a proprietarului unui vehiculul, n certificatul de nmatriculare sau de nregistrare se poate nscrie si o alta persoana dect proprietarul, specificndu-se calitatea n care aceasta poate utiliza vehiculul. n cazul n care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie mentionarea n certificatul de nmatriculare sau de nregistrare si a datelor de identificare a Utilizatorului. (2) Autovehiculele se ncadreaza n una din urmatoarele categorii: A, B, BE, C, CE, D, DE, Tr sau Tb ori n una din subcategoriile: A1, B1, C1, C1E, D1 sau D1E, iar tramvaiele, n categoria Tv, n conditiile stabilite n regulament. (3) Pentru vehiculele prevazute la art.13 alin.(2) si art.14 alin.(1), autoritatea care le nregistreaza elibereaza proprietarilor acestora certificate si placute cu numere de nregistrare, conform categoriei sau subcategoriei din care fac parte vehiculele respective. (4) Forma, dimensiunile si continutul certificatului de nmatriculare si ale certificatului de nregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (5) Este interzisa punerea n circulatie a unui vehicul, nmatriculat sau nregistrat, care nu are montate placute cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare atribuite de autoritatea competenta ori daca acestea nu sunt conforme cu standardele n vigoare, precum si n cazul n care certificatul de nmatriculare sau de nregistrare este retinut, iar dovada nlocuitoare a acestuia este eliberata fara drept de circulatie sau termenul de valabilitate a expirat. Art.16. - nmatricularea, nregistrarea sau atribuirea numarului provizoriu ori pentru probe a unui vehicul se anuleaza de catre autoritatea care a efectuat-o, daca se constata ca au fost ncalcate normele legale referitoare la aceste operatiuni. Art.17. - (1) Radierea din evidenta a vehiculelor se face de catre autoritatea care a efectuat nmatricularea sau nregistrarea doar n cazul scoaterii definitive din circulatie a acestora, la cererea proprietarului, n urmatoarele cazuri: a) proprietarul doreste retragerea definitiva din circulatie a vehiculului si face dovada depozitarii acestuia ntr-un spatiu adecvat, detinut n conditiile legii; b) proprietarul face dovada dezmembrarii, casarii sau predarii vehiculului la unitati specializate n vederea dezmembrarii; c) la scoaterea definitiva din Romnia a vehiculului respectiv; d) n cazul furtului vehiculului. (2) Radierea din evidenta a vehiculelor nregistrate, la trecerea acestora n proprietatea altei persoane, se face de catre autoritatea care a efectuat nregistrarea, la cererea proprietarului, n conditiile legii. (3) Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenta. (4) Vehiculele declarate, potrivit legii, prin dispozitie a autoritatii administratiei publice locale, fara stapn sau abandonate, se radiaza din oficiu n termen de 30 de zile de la primirea dispozitiei respective. Art.18. - n cazul pierderii, furtului, schimbarii numelui sau deteriorarii certificatului de nmatriculare sau de nregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat sa solicite autoritatii competente eliberarea unui nou certificat de nmatriculare sau de nregistrare, n conditiile stabilite de autoritatea competenta. Art.19. - Procedura nmatricularii, nregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

CONDUCATORII DE VEHICULE

SECTIUNEA 1 Dispozitii generale Art.20. - (1) Pentru a conduce un autovehicul pe drumurile publice, conducatorul acestuia trebuie sa posede permis de conducere corespunzator si sa aiba vrsta minima de 18 ani mpliniti, cu exceptia celor care conduc autovehiculele din subcategoriile A1 si B1, care trebuie sa aiba vrsta minima de 16 ani mpliniti. (2) Pentru a conduce pe drumurile publice tractoare, masini si utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrari, conducatorii acestora trebuie sa posede permis de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile prevazute n regulament. (3) Conducatorii de tramvaie sau vehicule care efectueaza transport public de persoane, precum si cei care conduc autovehicule cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 tone sau cu gabarite depasite ori care transporta produse sau substante periculoase trebuie sa aiba vrsta minima de 21 de ani mpliniti. (4) Conditiile de obtinere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament.

Art.21. - (1) Conducatorii de autovehicule sau tramvaie trebuie sa aiba cunostintele si ndemnarea necesare conducerii si sa fie apti din punct de vedere medical. (2) Conducatorii de autovehicule sau tramvaie vor fi verificati periodic din punct de vedere medical, n conditiile stabilite de reglementarile n vigoare. Art.22. - (1) Examinarea medicala se realizeaza n scopul certificarii starii de sanatate si a calitatilor fizice necesare unui conducator de autovehicul sau tramvai. (2) Afectiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducator de autovehicule sau tramvaie se stabilesc de catre Ministerul Sanatatii Publice si se aproba prin ordin al ministrului, care se publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (3) Examinarea medicala se realizeaza n vederea: a) aprobarii prezentarii la examen pentru obtinerea permisului de conducere; b) obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule si tramvaie; c) verificarii periodice, conform reglementarilor n vigoare. (4) Examinarea medicala se realizeaza n unitati de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizate n acest sens, cu obligatia luarii n evidenta a solicitantului sau a conducatorului de autovehicul sau tramvai de catre medicul de familie. Certificarea starii de sanatate asa cum rezulta n urma examinarii medicale efectuate n unitatile de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizate n acest sens, poate fi realizata si de catre medicul de familie. (5) Lista unitatilor de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizate n acest sens se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii publice, care se publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (6) Medicul de familie, atunci cnd constata ca o persoana din evidenta sa, care poseda permis de conducere, prezinta afectiuni medicale prevazute n ordinul ministrului sanatatii publice emis conform alin. (2), va solicita examenul de specialitate necesar, iar n cazul n care s-a stabilit ca persoana este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, va comunica aceasta imediat politiei rutiere pe raza careia medicul si desfasoara activitatea. (7) Verificarea medicala se efectueaza n conditiile stabilite prin ordin al ministrului sanatatii publice, care se publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (8) Permisul de conducere al persoanei care este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de catre politia rutiera si poate fi redobndit numai dupa ncetarea motivului pentru care s-a luat aceasta masura. (9) Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de institutiile medicolegale, la solicitarea si pe cheltuiala partilor interesate.

SECTIUNEA a 2-a Permisul de conducere Art.23. - (1) Dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice l are numai persoana care poseda permis de conducere valabil, corespunzator categoriei ori subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, sau dovada nlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie. (2) Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice, n conditiile stabilite prin regulament, si persoanele care urmeaza un curs de pregatire practica, n vederea obtinerii permisului de conducere, numai n

prezenta si sub supravegherea directa a unui instructor auto atestat n acest sens, precum si a examinatorului din cadrul autoritatii competente n timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile prevazute de lege. (3) Pe parcursul activitatii de pregatire practica sau de examinare n vederea obtinerii permisului de conducere, instructorul auto atestat ori, dupa caz, examinatorul, raspund mpreuna cu persoana pe care o supravegheaza sau o examineaza pentru ncalcarea de catre aceasta a regulilor de circulatie sau, dupa caz, pentru pagubele produse tertilor ca urmare a producerii unui accident de circulatie. (31) Pregatirea teoretica si practica a persoanelor n vederea obtinerii permisului de conducere este precedata de o evaluare obligatorie a capacitatilor psihologice solicitate n activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor, ale carei concluzii vor fi incluse n programe de consiliere si educatie rutiera a candidatilor si n perfectionarea modalitatilor de instruire a acestora. Evaluarea psihologica este obligatorie n vederea obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule si tramvaie. (32) Conducatorii de autovehicule sau tramvaie vor fi evaluati periodic din punct de vedere al capacitatilor psihologice solicitate n activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor, n conditiile stabilite de reglementarile n vigoare.

(33) Evaluarea psihologica se efectueaza n conditiile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, n conditiile legii, care se publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (34) Evaluarea psihologica se realizeaza n laboratoare de specialitate autorizate din cadrul institutiilor abilitate sau de catre psihologi cu drept de libera practica, autorizati n conditiile legii. (35) Lista laboratoarelor de specialitate autorizate si a psihologilor cu drept de libera practica, autorizati n conditiile legii, se stabileste prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (4) Persoanele care solicita prezentarea la examen pentru obtinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ori subcategorii ale acestuia trebuie sa ndeplineasca, potrivit legii, conditiile de vrsta, sa fie apte din punct de vedere medical si sa faca dovada pregatirii teoretice si practice prin cursuri organizate de unitati autorizate, potrivit legii. (5) Pregatirea teoretica si practica a persoanelor n vederea obtinerii permisului de conducere se efectueaza de catre profesori de legislatie rutiera si instructori auto atestati de autoritatea competenta, conform normelor metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului administratiei si internelor, care se publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

(6) Pot fi atestati ca profesori de legislatie sau instructori auto pentru pregatirea practica, fara scolarizare si sustinerea examenului de atestare, politistii rutieri cu grad de ofiter carora le-au ncetat raporturile de serviciu si care si-au desfasurat activitatea nentrerupt n ultimii 10 ani n structurile politiei rutiere. (7) Politistii rutieri care nu au grad de ofiter pot fi atestati ca instructori auto pentru pregatirea practica, daca ndeplinesc conditiile prevazute la alin.(6). (8) Programa de nvatamnt pe baza careia se organizeaza cursuri de pregatire, precum si metodologia de organizare si desfasurare a cursurilor n vederea obtinerii permisului de conducere se stabilesc prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor, care se publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (9) Categoriile sau subcategoriile de vehicule pentru care este necesara obtinerea permisului de conducere, precum si conditiile concrete de obtinere a acestuia se stabilesc prin regulament. (10) Procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Art.24. - (1) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere si eliberarea acestuia se realizeaza de catre autoritatea competenta unde solicitantii si au domiciliul sau resedinta. (2) Forma si continutul permisului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (3) n localitatile n care autoritatea competenta autorizeaza desfasurarea cursurilor de pregatire si sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere, acestea se pot organiza, la cerere, si n limba minoritatii nationale respective. (4) n cazul cetatenilor straini care si stabilesc domiciliul sau resedinta n Romnia, examinarea la proba teoretica pentru obtinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, ntr-o limba de circulatie internationala. (5) Permisul de conducere este valabil 10 ani de la data eliberarii. La schimbarea de catre titular a domiciliului sau a

numelui, n cazul pierderii, furtului ori al deteriorarii, precum si la expirarea perioadei de valabilitate, permisul de conducere se preschimba fara sustinerea unui nou examen, n conditiile stabilite prin regulament. (6) Nu are dreptul sa se prezinte la examen pentru obtinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnata, prin hotarre judecatoreasca ramasa definitiva, pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, tlharie sau de furt al unui autovehicul, cu exceptia cazurilor cnd a intervenit una din situatiile prevazute la art.116 alin.(1). Art.25. (1) Pentru conducatorii de autovehicule sau tramvaie care au o vechime mai mica de un an de la obtinerea permisului de conducere se stabilesc prin regulament reguli suplimentare de circulatie. (2) Autovehiculele conduse de persoanele prevazute la alin.(1) vor purta un semn distinctiv, n conditiile stabilite prin regulament. Art. 26. - Proprietarii sau detinatorii mandatati de autovehicule care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri periculoase sunt obligati sa asigure testarea anuala a conducatorilor de autovehicule atestati profesional, n scopul nsusirii corecte si al respectarii de catre acestia a dispozitiilor legale care reglementeaza circulatia pe drumurile publice. Art.27. - (1) Persoanele care si stabilesc domiciliul ori resedinta n Romnia pot solicita obtinerea permisului de conducere la autoritatile competente pe a caror raza si au domiciliul sau resedinta, n conditiile prevazute la art.24 alin.(1) si (6). (2) Cetatenii romni cu domiciliul n strainatate pot solicita n Romnia obtinerea permisului de conducere la autoritatile competente pe a caror raza si au locuinta detinuta n proprietate sau nchiriata. n sensul prezentei ordonante de urgenta, locuinta din Romnia a cetateanului romn cu domiciliul n strainatate se considera resedinta. (3) abrogat (4) Se interzice detinerea simultana a doua permise de conducere nationale. Art.28. Evidenta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule sau tramvaie se tine de catre politia rutiera pe a carei raza titularii si au domiciliul sau resedinta.

SEMNALIZAREA RUTIERA Art.29. - (1) Circulatia pe drumurile publice se desfasoara n conformitate cu regulile de circulatie si cu respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere realizate prin mijloacele de semnalizare, semnalele si indicatiile politistului rutier care dirijeaza circulatia, semnalele speciale de avertizare luminoase sau sonore, de semnalizare temporara si semnalele conducatorilor de vehicule. (2) Participantii la trafic sunt obligati sa respecte si semnalele politistilor de frontiera, ale ndrumatorilor de circulatie ai Ministerului Apararii Nationale, agentilor cailor ferate, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari de reabilitare a acestora, ale membrilor patrulelor scolare de circulatie care actioneaza n imediata apropiere a unitatilor de nvatamnt, precum si ale nevazatorilor, potrivit prevederilor din regulament.

Art.30. - (1) Mijloacele de semnalizare rutiera sunt: a) sistemele de semnalizare luminoasa sau sonora; b) indicatoarele; c) marcajele; d) alte dispozitive speciale. (2) Mijloacele de semnalizare rutiera se constituie ntr-un sistem unitar, se realizeaza si se instaleaza astfel nct sa fie observate cu usurinta si de la o distanta adecvata, att pe timp de zi, ct si pe timp de noapte, de cei carora li se adreseaza si trebuie sa fie n deplina concordanta ntre ele, precum si ntr-o stare tehnica de functionare corespunzatoare. (3) Semnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei n intersectii au urmatoarele semnificatii: a) semnalul de culoare verde permite trecerea; b) semnalul de culoare rosie interzice trecerea; c) semnalul de culoare galbena, mpreuna cu cel de culoare rosie, interzic trecerea. (4) Mijloacele de semnalizare rutiera, precum si alte dispozitive speciale de acest fel se asigura, se instaleaza si se

ntretin prin grija administratorului drumului public respectiv ori al caii ferate, dupa caz. Instalarea mijloacelor de semnalizare rutiera si a dispozitivelor speciale se executa numai cu avizul prealabil al politiei rutiere. (5) Mijloacele de semnalizare si presemnalizare a intersectiilor dintre doua drumuri de categorii diferite se asigura, se instaleaza si se ntretin de catre administratorul fiecarui drum, cu respectarea modului de reglementare a circulatiei stabilit n nodul rutier respectiv. (6) Mijloacele de semnalizare rutiera pot fi nsotite si de dispozitive speciale de avertizare. (7) Se interzic: a) amplasarea, n zona drumului public, de constructii, panouri sau dispozitive ce pot fi confundate cu indicatoarele sau cu instalatiile ce servesc la semnalizarea rutiera ori realizarea de amenajari sau alte obstacole care sunt de natura sa limiteze vizibilitatea ori eficacitatea acestora, sa stnjeneasca participantii la trafic sau sa le distraga atentia, punnd n pericol siguranta circulatiei; b) lipirea de afise, inscriptii sau nscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutiera, inclusiv pe suporturile acestora. Art.31. - Participantii la trafic trebuie sa respecte regulile de circulatie, semnalele, indicatiile si dispozitiile politistului rutier, precum si semnificatia diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare rutiera, n urmatoarea ordine de prioritate: a) semnalele, indicatiile si dispozitiile politistului rutier; b) semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore ale autovehiculelor, prevazute la art.32 alin.(2) lit.a) si b); c) semnalizarea temporara care modifica regimul normal de desfasurare a circulatiei; d) semnalele luminoase sau sonore; e) indicatoarele; f) marcajele; g) regulile de circulatie.

Art.32. - (1) Semnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise intermitent de dispozitive de iluminare montate pe autovehicule si au urmatoarele semnificatii: a) lumina rosie obliga participantii la trafic sa opreasca n directia de mers ct mai aproape de marginea drumului; b) lumina albastra obliga participantii la trafic sa acorde prioritate de trecere; c) lumina galbena obliga participantii la trafic sa circule cu atentie.

(2) Sunt autorizate sa utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase: a) pentru lumina rosie autovehiculele apartinnd politiei si pompierilor; b) pentru lumina albastra - autovehiculele apartinnd politiei, jandarmeriei, politiei de frontiera, serviciului de ambulanta sau medicina legala, protectiei civile, Ministerului Apararii care nsotesc coloane militare, unitatilor speciale ale Serviciului Romn de Informatii si ale Serviciului de Protectie si Paza, Administratiei Nationale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei, autovehiculele de serviciu ale procurorilor criminalisti din Ministerul Public, precum si cele apartinnd Departamentului National Anticoruptie, atunci cnd se deplaseaza n actiuni de interventie sau n misiuni care au caracter de urgenta; c) pentru lumina galbena autovehiculele cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite ori care nsotesc asemenea vehicule, cele care transporta anumite marfuri sau substante periculoase, cele destinate ntretinerii, repararii ori verificarii unor lucrari efectuate n partea carosabila sau executarii unor lucrari de drumuri, curateniei strazilor, deszapezirii sau tractarii, transportului si depanarii autovehiculelor ramase n pana sau avariate, precum si tractoarele care tracteaza utilajele agricole si tehnologice agabaritice. Inspectoratul General al Politiei Romne poate autoriza utilizarea dispozitivelor speciale luminoase de culoare galbena pentru autovehiculele stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta. (3) Autovehiculele prevazute la alin.(2) lit.a) si b) trebuie sa fie echipate si cu mijloace speciale sonore de avertizare. (4) Pe autovehiculele apartinnd politiei si pe cele prevazute la alin.(2) lit.c) pot fi instalate si dispozitive luminoase cu mesaje variabile, destinate participantilor la trafic. (5) Mijloacele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, se certifica sau se omologheaza de autoritatea competenta, potrivit legii. Conditiile de utilizare a acestora se stabilesc prin regulament. Art.33. - (1) Semnalizarea si amenajarile rutiere necesare pe drumurile publice se asigura de catre administratorul drumului respectiv si se efectueaza numai cu avizul politiei rutiere. (2) Semnalizarea lucrarilor care se executa pe drumurile publice este obligatorie si se efectueaza de catre executantul lucrarilor, cu avizul politiei rutiere, astfel nct aceasta sa asigure deplasarea n siguranta a tuturor participantilor la trafic, conform reglementarilor n vigoare.

(3) Semnalizarea si amenajarile rutiere se definesc si se realizeaza n conditiile stabilite prin regulament, n conformitate cu reglementarile tehnice n vigoare. Art.34. - Conditiile de circulatie pe viaducte si n tunele, precum si semnalizarea acestora se stabilesc prin regulament, n conformitate cu reglementarile tehnice n vigoare.

REGULI DE CIRCULATIE SECTIUNEA 1 Obligatiile participantilor la trafic Art.35. - (1) Participantii la trafic trebuie sa aiba un comportament care sa nu afecteze fluenta si siguranta circulatiei, sa nu puna n pericol viata sau integritatea corporala a persoanelor si sa nu aduca prejudicii proprietatii publice ori private. (2) Participantii la trafic sunt obligati ca, la cererea politistului rutier, sa nmneze acestuia documentul de identitate sau, dupa caz, permisul de conducere, documentul de nmatriculare sau de nregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum si alte documente prevazute de lege. (3) n exercitarea atributiilor care i revin, politistul rutier are dreptul sa verifice vehiculul, precum si identitatea conducatorului sau a pasagerilor aflati n interiorul acestuia atunci cnd exista indicii despre savrsirea unei fapte de natura contraventionala sau penala. (4) n exercitarea atributiilor de dirijare a circulatiei rutiere, politistii rutieri sunt obligati sa poarte uniforma cu nscrisuri si nsemne distinctive. (5) Politistii de frontiera, ndrumatorii de circulatie ai Ministerului Apararii Nationale, agentii cailor ferate, personalul autorizat din zona lucrarilor pe drumurile publice, precum si membrii patrulelor scolare de circulatie sunt obligati ca, pe timpul exercitarii atributiilor, sa poarte echipament de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant. (6) Conducatorii autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone sunt obligati sa poarte echipament de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant atunci cnd executa interventii la vehiculul care se afla pe partea carosabila a drumului public. (7) Nevazatorii sunt obligati sa poarte, n deplasarea pe drumurile publice, baston de culoare alba.

Art.36. - (1) Conducatorii de autovehicule si persoanele care ocupa locuri prevazute prin constructie cu centuri sau dispozitive de siguranta omologate trebuie sa le poarte n timpul circulatiei pe drumurile publice, cu exceptia cazurilor prevazute n regulament. (2) Pe timpul deplasarii pe drumurile publice, conducatorii motocicletelor, mopedelor si persoanele transportate pe acestea au obligatia sa poarte casca de protectie omologata. (3) Conducatorilor de vehicule le este interzisa folosirea telefoanelor mobile atunci cnd acestia se afla n timpul mersului, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive tip mini libere. Art.37. - (1) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa opreasca imediat, pe acostament sau, n lipsa acestuia, ct mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, n sensul de deplasare, la apropierea si la trecerea autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara care au n functiune mijloacele speciale de avertizare luminoasa de culoare rosie si sonore. (2) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa reduca viteza, sa circule ct mai aproape de marginea drumului n sensul de deplasare si sa acorde prioritate la trecerea autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara care au n functiune mijloacele speciale de avertizare luminoasa de culoare albastra si sonore. (3) n situatiile prevazute la alin.(1) si (2), pietonilor le sunt interzise traversarea si circulatia pe carosabil pna la trecerea vehiculelor respective. Art.38. - Conducatorii vehiculelor, cu exceptia celor trase sau mpinse cu mna, instructorii auto atestati sa efectueze instruirea practica a persoanelor pentru obtinerea permisului de conducere, precum si examinatorul autoritatii competente, n timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, sunt obligati sa se supuna testarii aerului expirat si/sau recoltarii probelor biologice n vederea stabilirii alcoolemiei ori a

consumului de produse sau substante stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, la solicitarea politistului rutier. Art.39. - Proprietarul sau detinatorul unui vehicul este obligat sa comunice politiei rutiere, la cererea acesteia si n termenul solicitat, identitatea persoanei careia i-a ncredintat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice. Art.40. - (1) Regulile de circulatie pe drumurile publice aplicabile autovehiculelor destinate transporturilor de marfuri, celor cu mase sau dimensiuni de gabarit depasite ori care transporta marfuri sau produse periculoase se stabilesc prin regulament, n conformitate cu reglementarile n vigoare. (2) Conducerea vehiculelor destinate transportului de marfuri, a caror masa totala maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone, transportului de marfuri sau produse periculoase, transportului public de persoane, precum si conducerea vehiculelor cu mase sau dimensiuni de gabarit depasite sunt permise numai conducatorilor de autovehicule sau tramvaie atestati profesional de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului. (3) Prevederile alin. (2) nu se aplica n cazul Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apararii si Serviciului Romn de Informatii. (4) Conditiile de obtinere a certificatului de atestare profesionala se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului. (5) Certificatul de atestare profesionala care confera titularului dreptul de a efectua activitatea pentru care a fost eliberat este valabil numai nsotit de permisul de conducere.

SECTIUNEA a 2-a Reguli pentru circulatia vehiculelor 1. Pozitii n timpul mersului si circulatia pe benzi Art.41. - (1) Vehiculele si animalele, atunci cnd circula pe drumurile publice pe care le este permis accesul, trebuie conduse pe partea din dreapta a drumului public, n sensul de circulatie, ct mai aproape de marginea partii carosabile, cu respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere si a regulilor de circulatie. (2) Numerotarea benzilor de circulatie pe fiecare sens se efectueaza n ordine crescatoare de la marginea din partea dreapta a drumului catre axa acestuia. n cazul autostrazilor, banda de urgenta nu intra n numerotarea benzilor de circulatie. (3) Daca un drum este prevazut cu o pista speciala destinata circulatiei bicicletelor, acestea, precum si mopedele vor fi conduse numai pe pista respectiva.

Art.42. - Cnd circulatia se desfasoara pe doua sau mai multe benzi pe sens, acestea se folosesc de catre conducatorii de vehicule n functie de intensitatea traficului si viteza de deplasare, avnd obligatia sa revina pe prima banda ori de cte ori acest lucru este posibil, daca aceasta nu este destinata vehiculelor lente sau transportului public de persoane. Art.43. - (1) Daca un drum este prevazut cu o banda destinata vehiculelor lente sau transportului public de persoane, semnalizata ca atare, acestea vor circula numai pe banda respectiva. (2) Conducatorul de vehicul care circula pe banda situata lnga marginea partii carosabile trebuie sa acorde prioritate de trecere vehiculelor care efectueaza transport public de persoane numai atunci cnd conducatorii acestora semnalizeaza intentia de a reintra n trafic din statiile prevazute cu alveole si s-au asigurat ca prin manevra lor nu pun n pericol siguranta celorlalti participanti la trafic. 2. Mijloacele de avertizare folosite de conducatorii de vehicule Art.44. - (1) n circulatia pe drumurile publice conducatorii de vehicule pot folosi, n conditiile prevazute de regulament, mijloacele de avertizare sonora si luminoasa aflate n dotare si omologate. (2) n circulatia pe autostrazi, pe drumurile expres si cele nationale europene (E) conducatorii de autovehicule sunt obligati sa foloseasca si n timpul zilei luminile de ntlnire. (3) Conducatorii motocicletelor si mopedelor sunt obligati sa foloseasca luminile de ntlnire pe toata durata deplasarii acestora pe drumurile publice.

(4) n circulatia pe drumurile publice se interzice detinerea la vedere, montarea si folosirea mijloacelor speciale de avertizare sonora si luminoasa pe si n alte autovehicule dect cele prevazute la art.32 alin.(2), precum si detinerea, montarea sau folosirea pe autovehicule a sistemelor care perturba buna functionare a dispozitivelor de supraveghere a traficului. (5) Conducatorii de autovehicule pot fi avertizati de politia rutiera n legatura cu prezenta n trafic a dispozitivelor de masurare a vitezei, prin mass-media sau panouri de avertizare. Conducatorii de autovehicule pot folosi mijloace proprii de detectare a dispozitivelor de masurare a vitezei. 3. Depasirea Art.45. - (1) Depasirea este manevra prin care un vehicul trece naintea altui vehicul ori pe lnga un obstacol, aflat pe acelasi sens de circulatie, prin schimbarea directiei de mers si iesirea de pe banda de circulatie sau din sirul de vehicule n care s-a aflat initial. (2) Conducatorul vehiculului care se angajeaza n depasire trebuie sa se asigure ca vehiculul care circula n fata sau n spatele lui nu a initiat o asemenea manevra. (3) Atunci cnd prin manevra de depasire se trece peste axa care separa sensurile de circulatie, conducatorii de vehicule trebuie sa se asigure ca din sens opus nu se apropie un vehicul si ca dispun de spatiu suficient pentru a reintra pe banda initiala, unde au obligatia sa revina dupa efectuarea manevrei de depasire. (4) Nu constituie depasire, n sensul alin.(1), situatia n care un vehicul circula mai repede pe una dintre benzi dect vehiculele care circula pe alta banda n acelasi sens de circulatie. (5) Depasirea se efectueaza numai pe partea stnga a vehiculului depasit. Tramvaiul sau vehiculul al carui conducator a semnalizat intentia si s-a ncadrat corespunzator parasirii sensului de mers spre stnga se depaseste prin partea dreapta. (6) Tramvaiul aflat n mers poate fi depasit si pe partea stnga atunci cnd drumul este cu sens unic sau cnd ntre sina din dreapta si marginea trotuarului nu exista spatiu suficient. Art.46. - Obligatiile conducatorilor vehiculelor care efectueaza depasirea si ale conducatorilor vehiculelor care sunt depasite, precum si cazurile n care depasirea este interzisa se stabilesc prin regulament. 4. Trecerea pe lnga vehiculele care circula din sens opus Art.47. - Conducatorii vehiculelor care circula din sensuri opuse trebuie sa pastreze ntre vehicule o distanta laterala suficienta si sa circule ct mai aproape de marginea din dreapta a benzii de circulatie respective. 5. Viteza si distanta dintre vehicule Art.48. - Conducatorul de vehicul trebuie sa respecte regimul legal de viteza si sa o adapteze n functie de conditiile de drum, astfel nct sa poata efectua orice manevra n conditii de siguranta. Art. 49. (1) Limita maxima de viteza n localitati este de 50 km/h. (2) Pe anumite sectoare de drum din interiorul localitatilor, administratorul drumului poate stabili, pentru autovehiculele din categoria A si B, si limite de viteza superioare, dar nu mai mult de 80 km/h. Limitele de viteza mai mari de 50 km/h se stabilesc numai cu avizul politiei rutiere. (3) Pe anumite sectoare de drum, tinnd seama de mprejurari si de intensitatea circulatiei, administratorul drumului, cu avizul politiei rutiere, poate stabili si limite de viteza inferioare, dar nu mai putin de 10 km/h pentru tramvaie si de 30 km/h pentru toate autovehiculele. (4) Limitele maxime de viteza, n afara localitatilor, sunt: a) pe autostrazi - 130 km/h; b) pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) - 100km/h; c) pe celelalte categorii de drumuri - 90 km/h. Art.50. - (1) Vitezele maxime admise n afara localitatilor pentru categoriile si subcategoriile de autovehicule prevazute la art.15 alin.(2) sunt: a) 130 km/h pe autostrazi, 100 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A, B si BE; b) 110 km/h pe autostrazi, 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 80 km/h pe celelalate categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile C, CE, D si DE si subcategoriile D1 si D1E; c) 90 km/h pe autostrazi, 80 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din subcategoriile A1, B1, C1 si C1E;

d) 45 km/h, pentru tractoare si mopede. (2) Viteza maxima admisa n afara localitatilor pentru autovehiculele care tracteaza remorci sau semiremorci este cu 10 km/h mai mica dect viteza maxima admisa pentru categoria din care face parte autovehiculul tragator. (3) Viteza maxima admisa pentru autovehicule cu mase si/sau gabarite depasite ori care transporta produse periculoase este de 40 km/h n localitati, iar n afara localitatilor de 70 km/h. (4) Viteza maxima admisa n afara localitatilor pentru autovehiculele ai caror conducatori au mai putin de un an practica de conducere sau pentru persoanele care efectueaza pregatirea practica n vederea obtinerii permisului de conducere este cu 20 km/h mai mica dect viteza maxima admisa pentru categoria din care fac parte autovehiculele conduse. Art.51. - Conducatorul unui vehicul care circula n spatele altuia are obligatia de a pastra o distanta suficienta fata de acesta, pentru evitarea coliziunii. Art.52. - (1) Este interzisa desfasurarea de concursuri, antrenamente ori ntreceri cu vehicule sau cu animale pe drumurile publice, cu exceptia celor autorizate de administratorul drumului respectiv si avizate de politia rutiera. (2) Organizatorii ntrecerilor autorizate sunt obligati sa ia toate masurile necesare pentru desfasurarea n siguranta a acestora, precum si pentru protectia celorlalti participanti la trafic. (3) n caz de producere a unui eveniment rutier, ca urmare a nendeplinirii atributiilor prevazute la alin.(2), organizatorii acestora raspund administrativ, contraventional, civil sau penal, dupa caz. Art.53. - Autoritatile publice locale, cu autorizatia administratorului drumului public si cu avizul politiei rutiere sau la solicitarea acesteia, sunt obligate sa ia masuri pentru realizarea de amenajari rutiere destinate circulatiei pietonilor, biciclistilor, vehiculelor cu tractiune animala si calmarii traficului, semnalizate corespunzator, n apropierea unitatilor de nvatamnt, pietelor, trgurilor, spitalelor, precum si n zonele cu risc sporit de accidente. 6. Reguli referitoare la manevre Art.54. - (1) Conducatorul de vehicul care executa o manevra de schimbare a directiei de mers, de iesire dintr-un rnd de vehicule stationate sau de intrare ntr-un asemenea rnd, de trecere pe o alta banda de circulatie sau de virare spre dreapta ori spre stnga sau care urmeaza sa efectueze o ntoarcere ori sa mearga cu spatele este obligat sa semnalizeze din timp si sa se asigure ca o poate face fara sa perturbe circulatia sau sa puna n pericol siguranta celorlalti participanti la trafic. (2) Semnalizarea schimbarii directiei de mers trebuie sa fie mentinuta pe ntreaga durata a manevrei.

7. Intersectii si obligatia de a ceda trecerea Art.55. - Intersectiile sunt: a) cu circulatie nedirijata; b) cu circulatie dirijata. n aceasta categorie sunt incluse si intersectiile n care circulatia se desfasoara n sens giratoriu. Art.56. - La apropierea de o intersectie conducatorul de vehicul trebuie sa circule cu o viteza care sa i permita oprirea, pentru a acorda prioritate de trecere participantilor la trafic care au acest drept. Art.57. - (1) La intersectiile cu circulatie nedirijata, conducatorul de vehicul este obligat sa cedeze trecerea tuturor vehiculelor care vin din partea dreapta. (2) La intersectiile cu circulatie dirijata prin indicatoare, semafoare sau de catre politistul rutier, conducatorul de vehicul este obligat sa respecte semnificatia sau indicatiile acestuia. (3) Patrunderea unui vehicul ntr-o intersectie este interzisa daca prin aceasta se produce blocarea intersectiei. (4) n intersectiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circula n interiorul acestora au prioritate fata de cele care urmeaza sa patrunda n intersectie. Art.58. - n cazul vehiculelor care patrund ntr-o intersectie dintre un drum nchis circulatiei publice si un drum public, au prioritate acele vehicule care circula pe drumul public.

Art.59. - (1) n intersectiile cu circulatie nedirijata, conducatorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere vehiculelor care circula pe sine. Acestea pierd prioritatea de trecere cnd efectueaza virajul spre stnga sau cnd semnalizarea rutiera din acea zona stabileste o alta regula de circulatie. (2) n intersectii, conducatorii vehiculelor care vireaza spre stnga sunt obligati sa acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersecteaza si care circula din partea dreapta. (3) n intersectiile cu circulatie dirijata prin indicatoare de prioritate, regula prioritatii de dreapta se respecta numai n cazul n care doua vehicule urmeaza sa se ntlneasca, fiecare intrnd n intersectie de pe un drum semnalizat cu un indicator avnd aceeasi semnificatie de prioritate sau de pierdere a prioritatii. (4) Cnd un semafor cu trei culori are o lumina verde intermitenta suplimentara, montata la acelasi nivel cu lumina verde normala a semaforului, sub forma unei sageti verzi pe fond negru, cu vrful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifica permisiunea pentru vehicule de a-si continua drumul n directia indicata de sageata, indiferent de culoarea semaforului electric, cu conditia acordarii prioritatii de trecere vehiculelor si pietonilor care au drept de circulatie. 8. Trecerea la nivel cu calea ferata Art.60. - (1) Participantii la trafic trebuie sa dea dovada de prudenta sporita la apropierea si traversarea liniilor de cale ferata curenta sau industriala, dupa caz. (2) La trecerea la nivel cu o cale ferata curenta, prevazuta cu bariere sau semibariere, conducatorii de vehicule sunt obligati sa opreasca n dreptul indicatorului ce obliga la oprire, daca acestea sunt n curs de coborre ori n pozitie orizontala si/sau semnalele sonore si luminoase care anunta apropierea trenului sunt n functiune. (3) La trecerea la nivel cu o cale ferata industriala, semnalizata corespunzator, conducatorii de vehicule sunt obligati sa se conformeze semnificatiei semnalelor agentului de cale ferata. 9. Autovehicule cu regim de circulatie prioritara Art. 61. (1) Pentru a avea prioritate de trecere, autovehiculele prevazute la art.32 alin.(2) lit.a) si b), atunci cnd se deplaseaza n actiuni de interventie sau n misiuni care au caracter de urgenta, trebuie sa aiba n functiune semnalele luminoase si sonore. (2) Conducatorii autovehiculelor aflati n situatiile prevazute la alin.(1) pot ncalca regimul legal de viteza sau alte reguli de circulatie, cu exceptia celor care reglementeaza trecerea la nivel cu calea ferata. (3) Cnd pe drumul public circulatia este dirijata de un politist rutier, conducatorii autovehiculelor prevazute la alin.(1) trebuie sa respecte semnalele, indicatiile si dispozitiile acestuia. Art.62. - (1) La intrarea n intersectiile unde lumina rosie a semaforului este n functiune ori indicatoarele obliga la acordarea prioritatii de trecere, conducatorii autovehiculelor prevazute la art.61 alin.(1) trebuie sa reduca viteza si sa circule cu atentie sporita pentru evitarea producerii unor accidente de circulatie, n caz contrar urmnd sa raspunda, potrivit legii. (2) Cnd doua autovehicule cu regim de circulatie prioritara, care se deplaseaza n misiune avnd semnalele luminoase si sonore n functiune, se apropie de o intersectie, venind din directii diferite, vehiculul care circula din partea dreapta are prioritate. 10. Oprirea, stationarea si parcarea Art.63. - (1) Se considera oprire imobilizarea voluntara a unui vehicul pe drumul public, pe o durata de cel mult 5 minute. Peste aceasta durata, imobilizarea se considera stationare. (2) Nu se considera oprire: a) imobilizarea vehiculului att timp ct este necesara pentru mbarcarea sau debarcarea unor persoane, daca prin aceasta manevra nu a fost perturbata circulatia pe drumul public respectiv; b) imobilizarea autovehiculului avnd o masa totala maxima autorizata de pna la 3,5 tone, att timp ct este necesar pentru operatiunea de distribuire a marfurilor alimentare la unitatile comerciale. (3) Pentru autovehiculele care transporta marfuri, altele dect cele prevazute la alin.(2) lit.b), administratorul drumului public mpreuna cu autoritatile administratiei publice locale, cu avizul politiei rutiere, vor stabili programe sau intervale orare pe timpul noptii, n care oprirea sau stationarea este permisa pentru distribuirea marfurilor. (4) Se considera parcare stationarea vehiculelor n spatii special amenajate sau stabilite si semnalizate corespunzator. (5) Vehiculul oprit sau stationat pe partea carosabila trebuie asezat lnga si n paralel cu marginea acesteia, pe un singur rnd, daca printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fara atas, mopedele si bicicletele pot fi oprite sau stationate si cte doua, una lnga alta.

Art.64. - (1) Politia rutiera poate dispune ridicarea si depozitarea n locuri special amenajate a vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila si care constituie un obstacol pentru circulatia publica. Ridicarea si depozitarea vehiculelor se realizeaza de catre administratiile publice locale sau de catre administratorul drumului public, dupa caz. (2) Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul si depozitarea vehiculului stationat neregulamentar se suporta de catre detinatorul acestuia. Art.65. - Cazurile si conditiile n care oprirea, stationarea sau parcarea pe drumul public este permisa se stabilesc prin regulament, n conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta. 11. Circulatia vehiculelor destinate transportului de marfuri sau transportului public de persoane Art.66. - (1) Atestatul profesional este obligatoriu pentru conducatorul autovehiculului care efectueaza transport de marfuri periculoase, transport public de persoane, transport n cont propriu de persoane cu microbuze si autobuze, transporturi agabaritice, precum si pentru autovehiculele de transport marfa cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, care circula n trafic intern si international. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica conducatorilor de autovehicule apartinnd Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apararii si Serviciului Romn de Informatii. (3) Conditiile de obtinere a certificatului de atestare profesionala se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, n conformitate cu prevederile legale n vigoare. (4) Certificatul de atestare profesionala care confera titularului dreptul de a efectua activitatea pentru care a fost eliberat este valabil numai nsotit de permisul de conducere corespunzator categoriei din care face parte vehiculul condus. Art.67. - Se interzice transportul pe drumurile publice al marfurilor si produselor periculoase n vehicule care nu au dotarile si echipamentele necesare sau care nu ndeplinesc conditiile tehnice si de agreere prevazute n Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), ncheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romnia a aderat prin Legea nr.31/1994, ori pentru care conducatorul vehiculului nu detine certificat A.D.R. corespunzator. Art.68. - (1) Autovehiculul care transporta marfuri sau produse periculoase poate circula pe drumurile publice numai n conditiile prevazute de reglementarile n vigoare. (2) Vehiculele care, prin constructie sau, datorita ncarcaturii transportate, depasesc masa si/sau gabaritul prevazute de normele legale pot circula pe drumul public numai pe traseele stabilite de administratorul drumului public sau, dupa caz, de autoritatile administratiei publice locale, cu respectarea prevederilor legale n vigoare. Art.69. - Autovehiculele cu mase si/sau gabarite depasite, cele care transporta marfuri sau produse periculoase, precum si cele de nsotire trebuie sa aiba montate semnalele speciale de avertizare cu lumina galbena, prevazute la art.32 alin.(1) lit.c), iar conducatorii acestora trebuie sa le mentina n functiune pe toata perioada deplasarii pe drumul public.

SECTIUNEA a 3-a Reguli pentru alti participanti la trafic Art.70. - (1) Pentru a conduce un moped pe drumurile publice, conducatorul acestuia trebuie sa aiba vrsta de cel putin 16 ani. (2) Pentru a conduce o bicicleta pe drumurile publice, conducatorul acesteia trebuie sa aiba vrsta de cel putin 14 ani. (3) Bicicletele si mopedele care circula pe drumurile publice trebuie sa fie echipate cu mijloace de iluminare si dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzisa circulatia acestora pe timp de noapte fara aceste mijloace si dispozitive n stare de functionare.

Art.71. - (1) Sunt interzise accesul si deplasarea vehiculelor cu tractiune animala, a animalelor de povara, de tractiune sau de calarie, precum si a animalelor izolate sau n turma pe drumurile nationale, n municipii si pe drumurile la nceputul carora exista indicatoare de interzicere a accesului. (2) n cazurile prevazute la alin.(1), autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa amenajeze drumuri laterale destinate circulatiei acestora, potrivit competentelor stabilite prin lege. (3) Pentru a circula pe drumurile publice pe care accesul le este permis, animalele, vehiculele trase sau mpinse cu mna, animalele de povara, de tractiune si de calarie vor avea cte un conducator, iar vehiculele cu tractiune animala vor fi echipate si cu mijloace de iluminare si dispozitive reflectorizant-fluorescente, n conformitate cu prevederile regulamentului. Art.72. - (1) Pietonii sunt obligati sa se deplaseze numai pe trotuar, iar n lipsa acestuia, pe acostamentul din partea stnga a drumului, n directia lor de mers. Cnd si acostamentul lipseste, pietonii sunt obligati sa circule ct mai aproape de marginea din partea stnga a partii carosabile, n directia lor de mers. (2) Pietonii au prioritate de trecere fata de conducatorii de vehicule numai atunci cnd sunt angajati n traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate, marcate si semnalizate corespunzator, ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor. (3) Traversarea drumului public de catre pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajate si semnalizate corespunzator, iar n lipsa acestora, n localitati, pe la coltul strazii, numai dupa ce s-au asigurat ca o pot face fara pericol pentru ei si pentru ceilalti participanti la trafic. (4) Pietonii surprinsi si accidentati ca urmare a traversarii prin locuri nepermise, la culoarea rosie a semaforului destinat acestora sau nerespectarii altor obligatii stabilite de normele rutiere poarta ntreaga raspundere a accidentarii lor, n conditiile n care conducatorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulatia prin acel sector. (5) Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de constructie speciala, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau mpingerii cu mna, precum si cele care se deplaseaza pe patine sau dispozitive cu role. (6) Se excepteaza de la respectarea regulilor stabilite pentru pietoni politistul rutier si persoanele care se afla pe platforma drumului public si sunt autorizate, n exercitarea atributiilor de serviciu, sa ndrume sau sa dirijeze circulatia rutiera, n conditiile stabilite prin regulament. (7) Este interzisa ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar cnd aceasta este permisa, conform indicatoarelor sau marcajelor, latimea minima a trotuarului lasat la dispozitia pietonilor trebuie sa fie de cel putin un metru. Art.73. - Regulile privind circulatia pe drumurile publice a mopedelor, bicicletelor, vehiculelor cu tractiune animala, a conducatorilor de coloane militare, cortegii, grupuri organizate, precum si de animale se stabilesc prin regulament.

SECTIUNEA a 4-a Circulatia pe autostrazi Art.74. - (1) Pe autostrazi este interzisa circulatia pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase depasite fara autorizatie speciala de transport eliberata de administratorul drumului public, conform reglementarilor n vigoare, a vehiculelor cu tractiune animala, a animalelor, a vehiculelor trase sau mpinse cu mna, a bicicletelor si mopedelor, a tractoarelor si masinilor autopropulsate pentru lucrari agricole, precum si a vehiculelor care, prin constructie sau din alte cauze, nu pot depasi viteza de 50 km/h. (2) De asemenea, pe autostrazi sunt interzise nvatarea conducerii unui vehicul, ncercarile prototipurilor de sasiuri si de autovehicule, manifestatiile, defilarile, caravanele publicitare, antrenamentele si competitiile sportive de orice fel, precum si cortegiile. (3) Se interzice circulatia, oprirea sau stationarea autovehiculelor pe banda de urgenta, cu exceptia cazurilor justificate, precum si a autovehiculelor cu regim de circulatie prioritar. (4) Circulatia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de marfuri se efectueaza, de regula, numai pe banda marginala din partea dreapta a autostrazii, n sensul de mers.

SECTIUNEA a 5-a Obligatii n caz de accident Art.75. Accidentul de circulatie este evenimentul care ntruneste cumulativ urmatoarele conditii: a) s-a produs pe un drum deschis circulatiei publice ori si-a avut originea ntr-un asemenea loc; b) a avut ca urmare decesul, ranirea uneia sau mai multor persoane ori avarierea a cel putin unui vehicul sau alte

pagube materiale; c) n eveniment a fost implicat cel putin un vehicul n miscare; d) s-a produs ca urmare a ncalcarii unei reguli de circulatie. Art.76. - (1) Vehiculele nmatriculate sau nregistrate, cu exceptia celor cu tractiune animala, a remorcilor si a mopedelor, care circula pe drumurile publice, trebuie sa aiba asigurare obligatorie pentru raspundere civila n caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, conform legii. (2) Politia rutiera dispune masura retinerii certificatului de nmatriculare sau nregistrare si retragerea placutelor cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate n trafic, elibernd dovada fara drept de circulatie. (3) Daca detinatorul vehiculului nu face dovada asigurarii acestuia, dupa 30 de zile de la data aplicarii masurii prevazute la alin.(2), politia rutiera dispune radierea din evidenta a vehiculului. Art.77. (1) Conducatorul unui vehicul implicat ntr-un accident de circulatie n urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii unei persoane este obligat sa ia masuri de anuntare imediata a politiei, sa nu modifice sau sa stearga urmele accidentului si sa nu paraseasca locul faptei. (2) Orice persoana care este implicata sau are cunostinta de producerea unui accident de circulatie n urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, precum si n situatia n care n eveniment este implicat un vehicul care transporta marfuri periculoase este obligata sa anunte de ndata politia si sa apeleze numarul national unic pentru apeluri de urgenta 112, existent n retelele de telefonie din Romnia. (3) Este interzis oricarei persoane sa schimbe pozitia vehiculului implicat ntr-un accident de circulatie n urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, sa modifice starea locului sau sa stearga urmele accidentului fara ncuviintarea politiei care cerceteaza accidentul. Art.78. - (1) Conducatorului de autovehicul sau tramvai, instructorului auto atestat care se afla n procesul de instruire practica a unei persoane pentru obtinerea permisului de conducere, precum si examinatorului autoritatii competente n timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile acestuia, implicat ntr-un accident de circulatie, le este interzis consumul de alcool sau de substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora dupa producerea evenimentului si pna la testarea concentratiei alcoolului n aerul expirat sau recoltarea probelor biologice. (2) n situatia n care nu sunt respectate dispozitiile alin.(1), se considera ca rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflecta starea conducatorului, a instructorului auto sau a examinatorului respectiv n momentul producerii accidentului. Art.79. - (1) Conducatorul de vehicul implicat ntr-un accident de circulatie n urma caruia a rezultat numai avarierea vehiculului este obligat sa-l scoata imediat n afara partii carosabile ori, daca nu este posibil, sa-l deplaseze ct mai aproape de bordura sau acostament, semnalizndu-l corespunzator. (2) n situatia prevazuta la alin. (1), conducatorul de vehicul este obligat sa se prezinte n termen de 24 de ore la unitatea de politie pe raza careia s-a produs accidentul, n vederea ntocmirii documentelor de constatare si eliberarii autorizatiei de reparatie. (21) Dispozitiile alin. (2) nu se aplica n cazul n care se ncheie o constatare amiabila de accident, daca sunt ndeplinite cumulativ urmatoarele conditii: a) s-au produs pagube materiale a caror despagubire este asigurata prin polita de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule; b) accidentul nu s-a produs ca urmare a savrsirii faptelor pentru care se retine permisul de conducere sau dovada nlocuitoare a acestuia, n conditiile prevazute la art. 111 alin. (1) lit. b) si c), dupa caz, precum si a faptei prevazute la art. 86 alin. (1); c) cel putin unul dintre conducatorii vehiculelor implicate n accident si-a recunoscut vinovatia n producerea accidentului de circulatie; d) conducatorul de vehicul care si-a recunoscut vinovatia n producerea accidentului de circulatie detine asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule valabila; e) cei doi conducatori de vehicule implicate n accidentul de circulatie au completat si semnat fara obiectiuni formularul de constatare amiabila de accident. (22) Societatea de asigurare verifica ndeplinirea conditiilor prevazute la alin. (21) lit. a) e), precum si corectitudinea ntocmirii formularului de constatare amiabila de accident si atesta, dupa caz, validitatea sau nulitatea constatarii amiabile de accident; (23) Societatile de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule sau reprezentantii acestora, sesizati de producerea unui accident de circulatie n baza formularului de constatare amiabila de accident au obligatia de a anunta imediat unitatea de politie pe raza careia s-a produs evenimentul, precum si de a aduce la cunostinta celui implicat obligatia de a se prezenta la unitatea de politie, daca exista indicii

cu privire la nendeplinirea conditiilor prevazute la alin. (21) lit. b). (24) n situatia prevazuta la alin. (23), conducatorul de vehicul implicat n accidentul de circulatie are obligatia de a se prezenta la unitatea de politie n termen de 24 de ore de la data primirii invitatiei din partea acesteia, n vederea ntocmirii documentelor de constatare a accidentului de circulatie si eliberarea autorizatiei de reparatie. (25) Procedura atestarii prevazute la alin. (22), precum si forma, continutul si modul de distribuire a formularului de constatare amiabila de accident, prevazut la alin. (21) lit. e) se stabilesc prin ordin al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, care se publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (3) abrogat Art.80. - Proprietarul sau detinatorul al carui autovehicul, remorca sau tramvai a fost avariat n alte mprejurari dect ntr-un accident de circulatie este obligat sa anunte imediat politia pe raza careia s-a produs evenimentul pentru ntocmirea documentelor de constatare. Art. 801 Persoanele fizice sau juridice autorizate sa execute lucrari de reparatii la vehicule avariate, au obligatia sa comunice imediat la solicitarea politiei rutiere datele nregistrate, conform prevederilor legale, n evidentele proprii. Art.81. - (1) n vederea ntocmirii dosarelor pentru despagubire, la solicitarea Comisiei de Supravegherea Asigurarilor sau a societatilor de asigurare, autoritatea care are n evidenta vehiculele nmatriculate sau nregistrate comunica acestora datele referitoare la proprietarii sau utilizatorii vehiculelor. (2) La solicitarea Comisiei pentru supravegherea asigurarilor sau a societatilor de asigurare, politia rutiera comunica acestora copii ale documentelor de constatare a evenimentelor, n vederea ntocmirii dosarelor pentru despagubire. (3) La solicitarea politiei rutiere, societatile de asigurare comunica acesteia date referitoare la constatarile amiabile de accidente nregistrate n evidentele acestora.

SECTIUNEA a 6-a Circulatia autovehiculelor n traficul international Art.82. - (1) Autovehiculele si remorcile nmatriculate n Romnia pot trece frontiera de stat pe drumurile publice, daca ndeplinesc conditiile cerute pentru a fi admise n circulatia internationala, iar conducatorii lor poseda permis de conducere valabil, n conditiile stabilite prin tratatele la care Romnia este parte sau care este eliberat de autoritatile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau Spatiului Economic European ori a carui valabilitate este recunoscuta n aceste state pe baza de reciprocitate. (2) Autovehiculele si remorcile nmatriculate n alte state pot trece frontiera de stat si pot circula pe drumurile publice din Romnia, daca ndeplinesc conditiile tehnice prevazute n Conventia asupra circulatiei rutiere, ncheiata la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificata de Romnia prin Decretul nr.318/1980, dar numai pe perioada ct sunt asigurate pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de autovehicule. (3) Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul Romniei, persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere eliberat ntr-un stat care nu este membru al Conventiei asupra circulatiei rutiere, prevazuta la alin. (2), trebuie sa posede si permis de conducere international. (4) Autovehiculele si remorcile nmatriculate n alte state, detinute de persoane care au sediul sau domiciliul n Romnia, pot fi conduse pe drumurile publice pe o perioada de maximum 90 de zile de la introducerea acestora n tara, daca sunt asigurate pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circulatie. (5) Persoanele care si-au stabilit resedinta n Romnia pot sa si nmatriculeze autovehiculele sau remorcile la autoritatea competenta din zona de resedinta. (6) Autovehiculele nmatriculate n statele care nu sunt semnatare ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, prevazuta la alin. (2) sunt obligate sa poarte n partea din spate semnul distinctiv al statului care a efectuat nmatricularea. Art.83. - (1) Persoanele care domiciliaza n alte state, aflate temporar n Romnia, pot conduce autovehicule pe drumurile publice daca poseda permis de conducere valabil, conform modelelor stabilite n Conventia asupra circulatiei rutiere, prevazuta la art. 82 alin. (2), sau a carui valabilitate este recunoscuta pe baza de reciprocitate. (2) Persoanele cu domiciliul n Romnia care poseda permise de conducere nationale eliberate de autoritatile statelor membre ale Conventiei asupra circulatiei rutiere au dreptul sa conduca autovehicule pe drumurile publice cel mult 90 de zile de la intrarea lor n tara. (3) Persoanele care si-au stabilit resedinta n Romnia pot sa si preschimbe permisul de conducere, obtinut n alt stat semnatar al Conventiei asupra circulatiei rutiere, ntr-unul romnesc, la autoritatea competenta din zona de resedinta. (4) Preschimbarea permiselor de conducere nationale emise de autoritatile straine cu documente similare romnesti

se efectueaza n conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

INFRACTIUNI SI PEDEPSE Art.84. - Nerespectarea dispozitiilor privind circulatia pe drumurile publice, care ntruneste elementele constitutive ale unei infractiuni, atrage raspunderea penala si se sanctioneaza potrivit prezentei ordonante de urgenta. Art.85. - (1) Punerea n circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai, nenmatriculat sau nenregistrat, se pedepseste cu nchisoare de la unu la 3 ani. (2) Punerea n circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai cu numar fals de nmatriculare sau de nregistrare se pedepseste cu nchisoare de la unu la 5 ani. (3) Tractarea unei remorci nenmatriculate sau nenregistrate ori cu numar fals de nmatriculare sau de nregistrare se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. (4) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale carui placute cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare au fost retrase sau a unui vehicul nmatriculat n alt stat care nu are drept de circulatie n Romnia se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 2 ani.

Art.86. - (1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de catre o persoana care nu poseda permis de conducere se pedepseste cu nchisoare de la unu la 5 ani. (2) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de catre o persoana al carei permis de conducere este necorespunzator categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv sau permisul i-a fost retras sau anulat ori careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendata sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule n Romnia se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda. (3) Cu pedeapsa prevazuta la alin.(2) se sanctioneaza si persoana care ncredinteaza cu stiinta un autovehicul sau tramvai, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane care se afla n una dintre situatiile prevazute la alin.(1) sau (2) sau unei persoane care sufera de o boala psihica ori se afla sub influenta alcoolului sau a unor produse ori substante stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora. Art.87. - (1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de catre o persoana care are o mbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur n snge se pedepseste cu nchisoare de la unu la 5 ani. (2) Cu pedeapsa prevazuta la alin.(1) se sanctioneaza si persoana care conduce un autovehicul sau un tramvai si care se afla sub influenta unor substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora. (3) Substantele sau produsele stupefiante, precum si medicamentele cu efecte similare acestora se stabilesc de catre Ministerul Sanatatii, iar lista acestora se publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (4) Daca persoana aflata n una dintre situatiile prevazute la alin.(1) sau (2) efectueaza transport public de persoane, transport de substante sau produse periculoase ori se afla n procesul de instruire practica a unei persoane pentru obtinerea permisului de conducere sau n timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, pedeapsa este nchisoare de la 2 la 7 ani. (5) Refuzul, mpotrivirea sau sustragerea conducatorului unui autovehicul sau al unui tramvai ori a instructorului auto, aflat n procesul de instruire, sau a examinatorului autoritatii competente, aflat n timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, de a se supune recoltarii probelor biologice sau testarii aerului expirat, n vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezentei de produse sau substante stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, se pedepseste cu nchisoare de la 2 la 7 ani. Art.88. - (1) Recoltarea probelor biologice se face n unitatile de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizate n acest sens sau n institutii medico-legale si se efectueaza numai n prezenta unui reprezentant al politiei rutiere. (2) Stabilirea concentratiei de alcool sau a prezentei n organism de substante ori produse stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se face n institutiile medico-legale autorizate, n conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Sanatatii. (3) Stabilirea prezentei alcoolului n aerul expirat sau testarea preliminara a prezentei n organism a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se face de catre politia rutiera, cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate. (4) Stabilirea concentratiei de alcool n aerul expirat se face de catre politia rutiera, cu ajutorul unui mijloc tehnic

omologat si verificat metrologic. (5) Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testata de politistul rutier cu un mijloc tehnic certificat si depistata ca avnd o concentratie de pna la 0,40 mg/l alcool pur n aerul expirat, poate solicita acestuia sa i se recolteze probe biologice de catre unitatile sau institutiile medicale prevazute la alin. (1), n vederea stabilirii mbibatiei de alcool n snge. (6) Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testata cu un mijloc tehnic certificat ca avnd o concentratie de peste 0,40 mg/l alcool pur n aerul expirat, este obligata sa se supuna recoltarii probelor biologice sau testarii cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic. (7) Conducatorilor de autovehicule sau tramvaie, testati n trafic cu un mijloc tehnic certificat, care indica prezenta, n produsele biologice, a unor substante sau produse stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora li se recolteaza obligatoriu probe biologice. Art.89. - (1) Parasirea locului accidentului de catre conducatorul vehiculului sau de catre instructorul auto aflat n procesul de instruire sau de examinatorul autoritatii competente aflat n timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, implicat ntr-un accident de circulatie n urma caruia a rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane ori daca accidentul s-a produs ca urmare a unei infractiuni, fara ncuviintarea politiei care efectueaza cercetarea locului faptei, se pedepseste cu nchisoare de la 2 la 7 ani. (2) Cu pedeapsa prevazuta la alin.(1) se sanctioneaza si fapta oricarei persoane de a modifica starea locului sau de a sterge urmele accidentului de circulatie din care a rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, fara acordul echipei de cercetare la fata locului. (3) Nu constituie infractiune fapta conducatorului de vehicul care, n lipsa altor mijloace de transport, el nsusi transporta persoanele ranite la cea mai apropiata unitate sanitara n masura sa acorde asistenta medicala necesara si la care a declarat datele personale de identitate si numarul de nmatriculare sau nregistrare a vehiculului condus, consemnate ntr-un registru special, daca se napoiaza imediat la locul accidentului. (4) Nu constituie infractiunea de parasire a locului accidentului fapta conducatorului autovehiculului cu regim de circulatie prioritara, daca acesta anunta de ndata politia si dupa terminarea misiunii se prezinta la sediul unitatii de politie pe a carei raza de competenta s-a produs accidentul, n vederea ntocmirii documentelor de constatare. (5) Nu constituie infractiune parasirea locului accidentului, daca victima paraseste locul faptei, iar conducatorul de vehicul anunta imediat evenimentul la cea mai apropiata unitate de politie.

Art.90. - (1) Fapta conducatorului de vehicul sau a instructorului auto, aflat n procesul de instruire, ori a examinatorului autoritatii competente, aflat n timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, de a consuma alcool, produse ori substante stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, dupa producerea unui accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, pna la recoltarea probelor biologice ori pna la testarea cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic sau pna la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat a prezentei acestora n aerul expirat, se pedepseste cu nchisoare de la unu la 5 ani. (2) Nu constituie infractiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substantelor stupefiante, dupa producerea accidentului de circulatie si pna la sosirea politiei la fata locului, daca acestea sunt administrate de personal medical autorizat, n cazul n care acestea sunt impuse de starea de sanatate sau de vatamarea corporala a conducatorului auto. Art.91. - Nendeplinirea obligatiilor prevazute la art.22 alin.(5) de catre medicul de familie, n cazul producerii unui accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, ca urmare a afectiunilor medicale ale conducatorului de vehicul, se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. Art.92. - (1) Fapta savrsita cu intentie de a sustrage, distruge, degrada ori de a aduce n stare de nentrebuintare indicatoarele, semafoarele, amenajarile rutiere sau crearea de obstacole pe partea carosabila se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda. (2) Cu pedeapsa prevazuta la alin.(1) se sanctioneaza instalarea de mijloace de semnalizare rutiera sau modificarea pozitiilor acestora, fara autorizatie eliberata de autoritatile competente, de natura sa induca n eroare participantii la trafic. (3) Organizarea sau participarea, n calitate de conducator de vehicul sau de animale, la ntreceri neautorizate pe drumurile publice, se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(4) Cu pedeapsa prevazuta la alin.(3) se sanctioneaza blocarea cu intentie a drumului public, daca se pune n pericol siguranta circulatiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulatie a celorlalti participanti la trafic. (5) Lasarea fara supraveghere pe partea carosabila a drumurilor publice a unui vehicul care transporta produse sau substante periculoase se pedepseste cu nchisoare de la 3 la 7 ani. Art.93. - (1) ndeplinirea defectuoasa sau nendeplinirea atributiilor de verificare tehnica ori inspectie tehnica periodica a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor, ori a celor referitoare la efectuarea unor reparatii sau interventii tehnice de catre persoanele care au asemenea atributii, daca din cauza starii tehnice a vehiculului s-a produs un accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii unei persoane, se pedepseste conform legii penale. (2) Repararea autovehiculelor avnd urme de accident, fara autorizatia eliberata de politie, se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. (3) Nu constituie infractiunea prevazuta la alin. (2) repararea autovehiculelor avnd urme de accident, n baza atestarii validitatii constatarii amiabile de accident. Art.94. - (1) Efectuarea unor lucrari de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public, amplasarea unor constructii, panouri sau reclame publicitare n zona drumului, fara autorizatie de constructie eliberata n conditiile legii, se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda. (2) Cu pedeapsa prevazuta la alin.(1) se sanctioneaza si persoana care nu respecta conditiile stabilite n autorizatia de constructie, eliberata n conditiile legii, pentru amenajarea accesului rutier la drumul public, n cazul constructiilor amplasate n zona acestuia. (3) Persoana autorizata de administratorul caii ferate care nu ia masurile corespunzatoare pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferata se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. (4) Cu pedeapsa prevazuta la alin.(3) se sanctioneaza si persoana autorizata de catre administratorul unui drum public sau de catre executantul unei lucrari pe partea carosabila, care nu ia masurile corespunzatoare pentru semnalizarea obstacolelor sau a lucrarilor pe drumurile publice, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat victime omenesti sau pagube materiale.

RASPUNDERE CONTRAVENTIONALA Art.99. - (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta n clasa I de sanctiuni urmatoarele fapte savrsite de catre persoane fizice: 1. conducerea unui autovehicul n mod nejustificat cu o viteza cu cel putin 10 km/h sub limita minima obligatorie stabilita pe tronsonul de drum respectiv; 2. nerespectarea obligatiei de semnalizare a manevrei de schimbare a directiei de mers; 3. nerespectarea de catre pietoni a normelor privind circulatia pe drumurile publice; 4. nendeplinirea obligatiei proprietarului sau a utilizatorului de autovehicul de a solicita documentul de constatare a avariilor produse acestuia n alte mprejurari dect n urma unui accident de circulatie; 5. nerespectarea normelor privind circulatia pe drumurile publice de catre conducatorii coloanelor militare, ai grupurilor organizate autorizate si cortegiilor; 6. nerespectarea semnificatiei semnalului luminos intermediar de forma uneia sau a unor sageti de culoare galbena ori alba cu vrful orientat n jos spre dreapta, care anunta schimbarea semnalului de culoare verde n cazul benzilor cu circulatie reversibila; 7. conducerea unui vehicul avariat peste termenul de 30 de zile de la data eliberarii documentului de constatare a avariei; 8. nerespectarea obligatiei conducatorului de autovehicul si a pasagerilor acestuia de a purta, n timpul deplasarii pe drumurile publice, centura sau dispozitivele de siguranta omologate; 9. nerespectarea obligatiei de catre conducatorul de motocicleta sau moped de a purta, n timpul deplasarii pe drumurile publice, casca de protectie omologata; 10. nerespectarea obligatiei conducatorului de vehicul de a lasa liber traseul tramvaiului la apropierea acestuia, cnd drumul are o singura banda; 11. nerespectarea regulilor de circulatie de catre conducatorii de animale; 12. nerespectarea obligatiei de a aplica semnul distinctiv pe autovehicule conduse de persoane care au mai putin de un an vechime de la dobndirea permisului de conducere; 13. lasarea libera n timpul conducerii a volanului, ghidonului sau a manetei de comanda a vehiculului;

14. nerespectarea de catre pasageri sau calatori a obligatiilor ce le revin atunci cnd se afla n vehicule; 15. nerespectarea semnificatiei culorii galbene a semaforului; 16. conducerea unui vehicul ale carui placute cu numarul de nmatriculare sau nregistrare sunt deteriorate, murdare ori acoperite cu gheata sau zapada de natura a mpiedica identificarea numarului de nmatriculare sau de nregistrare; 17. conducerea unui vehicul pe ale carui placute cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare sunt aplicate folii sau alte dispozitive care nu permit citirea numarului de nmatriculare ori placutele nu corespund standardelor n vigoare; 18. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu defectiuni tehnice, altele dect cele prevazute la art.102 alin.(3) lit.b) ori care are lipsa unul sau mai multe elemente de caroserie sau aceasta este deteriorata vizibil. (2) Amenda contraventionala prevazuta la alin.(1) se aplica si conducatorului de autovehicul sau tramvai care savrseste o fapta pentru care se aplica 2 puncte de penalizare, conform art.108 alin.(1) lit.a). Art.100. - (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta n clasa a II-a de sanctiuni urmatoarele fapte savrsite de persoane fizice: 1. nerespectarea semnalelor politistilor de frontiera n punctele de trecere a frontierei de stat a Romniei, ale ndrumatorilor de circulatie ai Ministerului Apararii Nationale, ale agentilor de cale ferata, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei, pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari de reabilitare a acestora, precum si cele ale patrulelor scolare de circulatie si ale nevazatorilor; 2. nerespectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonora de catre conducatorii de vehicule, cu exceptia celor care conduc autovehicule prevazute la art.32 alin.(2) lit.a) si b); 3. nerespectarea semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de obligare; 4. nendeplinirea obligatiei de a solicita autoritatii competente, n termenul prevazut de lege, eliberarea unui duplicat al permisului de conducere sau al certificatului de nmatriculare ori de nregistrare, n cazul n care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punct de vedere al formei si continutului celor n vigoare; 5. lipsa dotarilor specifice la autovehiculele destinate nvatarii conducerii auto, prevazute n reglementarile n vigoare; 6. conducerea unui autovehicul care are montate anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici dect cele prevazute n certificatul de nmatriculare sau nregistrare ori sunt uzate peste limita admisa; 7. conducerea unui autovehicul care, n mers sau stationare, polueaza fonic sau emana noxe peste limita legal admisa; 8. nerespectarea traseelor stabilite de politia rutiera pentru pregatirea practica sau sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere; 9. nerespectarea obligatiei de a circula pe un singur sir, indiferent de directia de deplasare, ntr-o intersectie n care circula si tramvaie si de a lasa liber traseul tramvaiului atunci cnd spatiul dintre sina din dreapta si trotuar nu permite circulatia pe doua siruri; 10. efectuarea de catre conducatorul unui vehicul a unor activitati de natura a-i distrage atentia de la conducere ori folosirea instalatiilor de sonorizare la un nivel de zgomot care afecteaza deplasarea n siguranta a lui si a celorlalti participanti la trafic; 11. nerespectarea obligatiei ce revine conducatorului de motocicleta sau moped de a avea n functiune, n timpul zilei, luminile de ntlnire n circulatia pe drumurile publice; 12. neutilizarea echipamentului de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant de catre persoana care executa lucrari n zona drumului public sau de catre agentul de cale ferata care asigura trecerea la nivel; 13. conducerea unui autovehicul care nu este dotat cu trusa medicala, triunghiuri reflectorizante si stingator pentru incendii, omologate. (2) Amenda contraventionala prevazuta la alin.(1) se aplica si conducatorului de autovehicul sau tramvai care savrseste o fapta pentru care se aplica 3 puncte de penalizare, conform art.108 alin.(1) lit.b). (3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta n clasa a II-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile savrsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a urmatoarelor fapte: a) depasirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea rosie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferata; b) neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati n traversarea regulamentara a drumului public prin locurile special amenajate si semnalizate, aflati pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului; c) neacordarea prioritatii de trecere vehiculelor care au acest drept; d) nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului; e) nerespectarea regulilor privind depasirea; f) nerespectarea semnalelor, indicatiilor si dispozitiilor politistului rutier aflat n exercitarea atributiilor de serviciu; g) nerespectarea prevederilor art.79 alin.(2).

Art.101. - (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta n clasa a III-a de sanctiuni urmatoarele

fapte savrsite de persoane fizice: 1. conducerea unui autovehicul cu permis de conducere a carui valabilitate a expirat; 2. conducerea unui autovehicul de catre o persoana care nu a preschimbat permisul de conducere national romnesc la schimbarea domiciliului sau resedintei, n termenul prevazut de lege; 3. conducerea unui autovehicul de catre o persoana cu domiciliul n Romnia care nu a preschimbat permisul de conducere obtinut n alt stat, n termenul prevazut de lege; 4. nendeplinirea obligatiilor de preschimbare a certificatului de nmatriculare sau de nregistrare a autovehiculului ori remorcii n cazurile prevazute de lege; 5. nepastrarea distantei laterale suficiente fata de vehiculul care circula din sens opus; 6. nerespectarea de catre conducatorul de vehicul a semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de interzicere sau restrictie ori a celor temporare, cu exceptia celor care interzic accesul sau depasirea care se ncadreaza n alta clasa de sanctiuni; 7. nerespectarea obligatiei de a permite parasirea intersectiei conducatorului vehiculului ramas n interiorul acesteia; 8. nerespectarea normelor privind circulatia bicicletelor si mopedelor; 9. nereducerea vitezei n cazurile prevazute de regulament; 10. montarea la autovehicul, remorca sau tramvai a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini ori dispozitive de avertizare sonora sau accesorii ori modificari neomologate; 11. circulatia cu un autovehicul, remorca sau tramvai cu defectiuni la sistemul de iluminare sau de avertizare sonora ori cnd acestea lipsesc; 12. nerespectarea regulilor n cazul imobilizarii involuntare n pasaje subterane si tuneluri; 13. nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor si al obiectelor n sau pe vehicule; 14. pornirea de pe loc a autovehiculului sau tramvaiului cu usile deschise, circulatia cu usile deschise ori deschiderea acestora n timpul mersului; deschiderea usilor autovehiculului atunci cnd acesta este oprit sau stationat, fara asigurarea ca nu se pune n pericol siguranta deplasarii celorlalti participanti la trafic; 15. oprirea autovehiculelor destinate transportului public de persoane n alte locuri dect n statiile semnalizate ca atare; 16. nerespectarea regulilor privind circulatia pe benzi; 17. conducerea pe drumurile publice a vehiculelor cu doua roti, fara a se asigura contactul cu partea carosabila pe ambele roti. (2) Amenda contraventionala prevazuta la alin.(1) se aplica si conducatorului de autovehicul sau tramvai care savrseste o fapta pentru care se aplica 4 puncte de penalizare, conform art.108 alin.(1) lit.c). (3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta n clasa a III-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 de zile savrsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a urmatoarelor fapte: a) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depasirea sau trecerea la culoarea rosie a semaforului, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale; b) nerespectarea interdictiei temporare de circulatie instituite pe un anumit segment de drum public; c) nerespectarea regulilor de circulatie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea ntr-o astfel de coloana; d) circulatia pe sens opus, cu exceptia cazurilor n care se efectueaza regulamentar manevra de depasire. Art.102. - (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta n clasa a IV-a de sanctiuni urmatoarele fapte savrsite de persoane fizice: 1. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic sau al carui termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat; 2. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara a avea montata una dintre placutele cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare ori daca placutele cu numarul de nmatriculare ori de nregistrare nu sunt fixate n locurile special destinate; 3. conducerea unui vehicul cu tractiune animala nenregistrat; 4. neefectuarea radierii vehiculelor din evidenta, n cazurile si termenele prevazute de lege; 5. conducerea unui autovehicul destinat transportului public de persoane sau de marfuri fara a detine atestatul profesional; 6. neefectuarea verificarii medicale periodice; 7. nendeplinirea de catre medicul de familie a obligatiilor prevazute la art.22 alin.(5) n cazul implicarii, cu vinovatie, a conducatorului de vehicul aflat n evidenta sa ntr-un accident de circulatie n urma caruia au rezultat numai pagube materiale; 8. detinerea simultana a doua permise de conducere nationale, dintre care unul eliberat de o autoritate competenta straina; 9. lipirea de afise, inscriptii sau nscrisuri pe indicatoarele sau dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutiera, inclusiv pe suporturile acestora; 10. detinerea, montarea sau folosirea n circulatia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonora sau luminoasa pe vehiculele care nu au acest drept; 11. detinerea, montarea sau folosirea n circulatia pe drumurile publice a dispozitivelor care perturba functionarea

normala a dispozitivelor de masurare a vitezei; 12. folosirea nejustificata a mijloacelor speciale de avertizare luminoase sau sonore de catre conducatorii autovehiculelor care au regim de circulatie prioritara; 13. nerespectarea semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferata la trecerea la nivel; 14. necomunicarea de catre proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea politiei rutiere, a identitatii persoanei careia i-a ncredintat vehiculul spre a fi condus; 15. nendeplinirea obligatiilor ce i revin conducatorului de vehicule care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri; 16. nerespectarea obligatiilor ce revin conducatorilor de vehicule cu tractiune animala; 17. nerespectarea dispozitiilor art.74 privind circulatia pe autostrazi; 18. nendeplinirea obligatiilor prevazute la art.79 alin.(2) n cazul implicarii conducatorului de autovehicul ntr-un accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale; 19. efectuarea transportului de marfuri sau persoane cu autovehicule si remorci care circula n baza autorizatiei pentru proba; 20. conducerea unui autovehicul care circula n baza autorizatiei pentru probe n afara judetului sau a municipiului Bucuresti n raza caruia si are sediul titularul autorizatiei; 21. nerespectarea semnificatiei luminii rosii a dispozitivelor instalate pentru semnalizarea benzilor cu circulatie reversibila; 22. savrsirea de catre conducatorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participantilor la trafic; 23. aruncarea, lasarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte, materiale, substante sau vehicule, dupa caz; 24. nerespectarea regulilor privind remorcarea vehiculelor; 25. neprezentarea, n mod nejustificat, n termenul stabilit la unitatea de politie rutiera la care a fost invitat pentru solutionarea oricarei probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar ori utilizator de vehicul; 26. patrunderea pe drumurile publice modernizate cu un vehicul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabila ori din care cad sau se scurg produse, substante sau materiale ce pun n pericol siguranta circulatiei; 27. transportul copiilor n vrsta de pna la 12 ani sau al animalelor pe locurile din fata ale vehiculelor; 28. conducerea autovehiculului cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu gheata, zapada sau polei, fara a avea montate pe roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate; 29. neaplicarea, n partea din spate a unui autovehicul nmatriculat ntr-un stat care nu este semnatar al Conventiei asupra circulatiei rutiere, a semnului distinctiv al statului care a efectuat nmatricularea; 30. stationarea neregulamentara pe drumurile publice n conditii de vizibilitate redusa; 31. lovirea, deteriorarea sau ocolirea portilor de gabarit instalate naintea trecerii la nivel cu calea ferata; 32. lovirea si/sau deteriorarea pasajelor superioare de pe drumurile publice, prin nerespectarea gabaritului de libera trecere semnalizat corespunzator; 33. montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor a carui durata a semnalului depaseste mai mult de un minut consecutiv, iar intensitatea semnalului depaseste pragul fonic prevazut de lege; 34. neaplicarea, n partea din spate a vehiculului care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri, a indicatorului cu limitele de viteza admise pentru categoria din care face parte vehiculul condus; 35. aplicarea tratamentelor chimice sau a foliilor, pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale, cu exceptia celor omologate si/sau certificate de catre autoritatea competenta si care sunt marcate corespunzator; 36. aplicarea de afise, reclame publicitare, nscrisuri sau accesorii pe parbriz, luneta sau geamurile laterale care restrng sau estompeaza vizibilitatea sub limita legal admisa ori mpiedica sau diminueaza eficacitatea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citirea numarului de nmatriculare; 37. ncalcarea obligatiilor referitoare la circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care transporta produse sau marfuri periculoase ori a vehiculelor cu masa si/sau gabaritul depasit. 38. nerespectarea obligatiei de comunicare prevazute de art. 801 sau comunicarea de date inexacte sau incomplete (2) Amenda contraventionala prevazuta la alin.(1) se aplica si conducatorului de autovehicul sau tramvai care savrseste o fapta pentru care se aplica 6 puncte de penalizare, conform art.108 alin.(1) lit.d). (3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta n clasa a IV-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile savrsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a urmatoarelor fapte: a) conducerea sub influenta bauturilor alcoolice, daca fapta nu constituie, potrivit legii, infractiune; b) conducerea vehiculului cu defectiuni grave la sistemul de frnare sau la mecanismul de directie, constatate de politia rutiera mpreuna cu specialistii Registrului Auto Romn; c) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferata cnd barierele sau semibarierele sunt coborte ori n curs de coborre sau cnd semnalele cu lumini rosii si/sau sonore sunt n functiune; d) nerespectarea dispozitiilor prevazute la art.35 alin.(3); e) depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic.

Art.103. - (1) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule se dispune: a) pentru o perioada de 30 de zile, daca titularul permisului de conducere a savrsit contraventii care cumuleaza 15 puncte de penalizare; b) pentru o perioada de 60 de zile, daca titularul permisului de conducere cumuleaza, din nou, cel putin 15 puncte de penalizare n urmatoarele 12 luni de la data expirarii ultimei suspendari a exercitarii dreptului de a conduce. (2) n cazul n care conducatorul de autovehicul sau tramvai savrseste, ntr-un interval de 6 luni de la data restituirii permisului de conducere, din nou, o noua fapta prevazuta la art.100 alin.(3), art.101 alin.(3) si art.102 alin.(3), perioada de suspendare se majoreaza cu nca 30 de zile. (3) n cazurile prevazute la alin.(1) si (2) hotarrea de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se comunica titularului de catre serviciul politiei rutiere, care are n evidenta contravenientul, n termen de 10 zile de la data constatarii ultimei contraventii. (4) Punctele de penalizare se anuleaza la mplinirea termenului de 6 luni de la data constatarii contraventiei. (5) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce anuleaza toate punctele de penalizare acumulate pna n acel moment. (6) n cazurile prevazute la alin.(1), contravenientul este obligat sa se prezinte la unitatea de politie pe raza careia domiciliaza sau, dupa caz, are resedinta, n termen de 5 zile de la primirea nstiintarii scrise, pentru a preda permisul de conducere. (7) Neprezentarea contravenientului n termenul prevazut la alin.(6), n mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, prevazuta la alin.(1) lit.a) si b).

Art.104. La cererea motivata a titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de catre seful politiei rutiere al judetului sau al municipiului Bucuresti pe raza careia a fost savrsita fapta ori de catre seful politiei rutiere din Inspectoratul General al Politiei Romne, dar nu mai putin de 30 de zile, n conditiile prevazute n regulament. Art.105. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta n clasa a V-a de sanctiuni urmatoarele fapte savrsite de catre persoane juridice: 1. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare a drumului public sau a trecerilor la nivel cu calea ferata, conform standardelor n vigoare; nenlaturarea obstacolelor care mpiedica vizibilitatea conducatorilor de vehicule la trecerile la nivel cu calea ferata; 2. nendeplinirea obligatiilor de instalare a mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si a dispozitivelor speciale de acest fel; 3. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare, conform standardelor n vigoare, a obstacolelor sau lucrarilor aflate n zona drumului public; 4. neasigurarea starii de viabilitate a partii carosabile potrivit standardelor n vigoare, precum si neluarea masurilor de nlaturare a obstacolelor aflate pe partea carosabila; 5. amplasarea n zona drumului public de dispozitive care pot fi confundate cu indicatoarele ori instalatiile care servesc la semnalizarea rutiera ori realizarea de constructii sau instalatii ori crearea de alte obstacole de natura sa le limiteze vizibilitatea sau eficacitatea; 6. instituirea de restrictii de circulatie pe drumurile publice fara autorizatia administratorului drumului si avizul politiei rutiere; 7. nerespectarea termenelor si conditiilor stabilite de administratorul drumului public si politia rutiera privind amplasarea si executarea de lucrari n zona drumului public; 8. nerespectarea obligatiilor de catre executant sau, dupa caz, beneficiar ca, dupa terminarea lucrarilor n partea carosabila, acostament sau trotuar, sa readuca drumul public cel putin la starea initiala; 9. nendeplinirea obligatiilor ce i revin, potrivit normelor legale, n legatura cu vehiculele si conducatorii acestora; 10. necomunicarea, n termen, la cererea politiei rutiere, a identitatii persoanei careia i-a ncredintat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice; 11. lipsa dotarilor specifice obligatorii pentru admiterea si mentinerea n circulatie a vehiculelor; 12. neasigurarea nsotirii deplasarii vehiculelor care efectueaza transport de marfuri sau produse periculoase, precum si a celor cu mase sau gabarite depasite; 13. nerespectarea obligatiei de a echipa personalul de executie a lucrarilor n zona drumului public cu echipamente de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant; 14. amplasarea statiilor mijloacelor de transport public de persoane fara avizul politiei rutiere; 15. nerespectarea obligatiilor de a efectua orele de educatie rutiera n unitatile de nvatamnt; 16. practicarea actelor de comert pe trotuar, pe acostament sau pe partea carosabila, iar n afara localitatilor, n zona de siguranta a drumului public; 17. refuzul nejustificat de a nmatricula sau de a nregistra un vehicul sau de a elibera placutele cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare ori de a mentiona n certificatul de nmatriculare datele de identificare a utilizatorului;

18. nendeplinirea, de catre proprietarul sau detinatorul mandatat al vehiculului, a obligatiei de a solicita autoritatii competente nscrierea n certificatul de nmatriculare sau de nregistrare a datelor de identificare a utilizatorului; 19. nendeplinirea obligatiilor ce revin organizatorilor ntrecerilor autorizate de a lua toate masurile necesare pentru desfasurarea n siguranta a acestora, precum si pentru protectia celorlalti participanti la trafic; 20. nendeplinirea obligatiei, de catre autoritatile publice locale, de a efectua amenajari rutiere destinate circulatiei pietonilor, biciclistilor, vehiculelor cu tractiune animala si calmarii traficului, precum si nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare a acestora; 21. ncredintarea unui vehicul destinat transportului public de persoane sau de marfuri pentru a fi condus pe drumurile publice de catre un conducator de autovehicul sau tramvai care nu are atestat profesional; 22. dispunerea efectuarii transportului de marfuri si produse periculoase sau a vehiculelor cu masa si/sau gabaritul depasit fara autorizatie speciala emisa n conditiile legii ori pe alte trasee dect cele stabilite de autoritatea competenta; 23. nendeplinirea obligatiei de nstiintare a politiei rutiere de pe a c[rei raza de competenta pleaca transportul de marfuri sau produse periculoase cu privire la traseul stabilit si localitatea de destinatie; 24. nendeplinirea obligatiei de catre autoritatile administratiei publice locale de a amenaja drumuri laterale n conditiile art.71 alin.(2); 25. nerespectarea obligatiei administratorului drumului public sau autoritatii publice locale de a executa sau, dupa caz, de a desfiinta amenajarile rutiere, n termenul stabilit mpreuna cu politia rutiera; 26. punerea n aplicare a planurilor de urbanism generale, zonale sau de detaliu, fara ca acestea sa fie avizate, n prealabil, de catre administratorul drumului public si politia rutiera; 27. ncalcarea dispozitiilor legale privind efectuarea de modificari si completari n certificatul de nmatriculare sau de nregistrare ori n cartea de identitate a vehiculului, precum si verificarea tehnica periodica a acestuia fara solicitarea prezentarii de catre proprietar a dovezii existentei asigurarii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule; 28. nendeplinirea obligatiei de ntretinere a drumului public, pe timp de iarna, potrivit reglementarilor n vigoare. 29. nerespectarea obligatiei de comunicare prevazute de art. 801 sau comunicarea de date inexacte sau incomplete. Art.106. - (1) n cazurile prevazute la art.100 alin.(3), art.101 alin.(3), art.102 alin.(3) si art.107 conducatorul de autovehicul sau tramvai trebuie sa se prezinte, obligatoriu, conform convocarii, pentru verificarea cunoasterii regulilor de circulatie. (2) n cazul nepromovarii testului de cunoastere a regulilor de circulatie, perioada de suspendare se prelungeste pna la promovarea testului. Art.107. - Sanctiunile prevazute la art.100 alin.(3), art.101 alin.(3), art.102 alin.(3), art.103 alin.(2) si art.106 se aplica si instructorului auto atestat, aflat n procesul de instruire practica a persoanelor pentru obtinerea permisului de conducere ori examinatorului aflat n timpul desfasurarii probei practice a examenului pentru obtinerea permisului de conducere. Art.108. - (1) Savrsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a uneia sau mai multor contraventii atrage, pe lnga sanctiunea amenzii, si aplicarea unui numar de puncte de penalizare, dupa cum urmeaza: a) 2 puncte de penalizare pentru savrsirea urmatoarelor fapte: 1. folosirea incorecta a luminilor de drum la ntlnirea cu un autovehicul care circula din sens opus; 2. folosirea telefoanelor mobile n timpul conducerii, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive de tip mini libere; 3. nerespectarea obligatiei de a purta, n timpul circulatiei pe drumurile publice, centura de siguranta ori castile de protectie omologate, dupa caz; 4. depasirea cu 10-20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic; 5. circulatia pe un sector de drum pe care accesul este interzis; 6. nerespectarea regulilor privind manevra de ntoarcere, mersul napoi, schimbarea benzii de circulatie sau a directiei de mers; 7. nerespectarea obligatiei de a folosi luminile de ntlnire si pe timpul zilei, pe autostrazi, drumuri expres si pe drumuri nationale europene (E); 8. stationarea neregulamentara; 9. refuzul nmnarii actului de identitate, permisului de conducere, certificatului de nmatriculare sau de nregistrare, al celorlalte documente prevazute de lege, la cererea politistului rutier, precum si refuzul de a permite verificarea vehiculului; b) 3 puncte de penalizare pentru savrsirea urmatoarelor fapte: 1. oprirea nejustificata sau circulatia pe banda de urgenta a autostrazilor sau oprirea pe partea carosabila a drumurilor expres sau a drumurilor nationale europene (E); 2. depasirea cu 21-30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;

3. nerespectarea regulilor privind manevra de ntoarcere, mersul napoi, schimbarea benzii de circulatie sau a directiei de mers, daca prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale; 4. nepastrarea unei distante corespunzatoare fata de vehiculul care l precede, daca prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale; 5. nerespectarea semnificatiei indicatorului ocolire, instalat pe refugiul statiilor de tramvai; 6. patrunderea ntr-o intersectie atunci cnd circulatia n interiorul acesteia este blocata; c) 4 puncte de penalizare pentru savrsirea urmatoarelor fapte: 1. nerespectarea obligatiilor care i revin n cazul vehiculelor ramase n pana sau avariate; 2. nerespectarea semnificatiei indicatorului STOP; 3. depasirea cu 31-40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic; 4. circulatia n timpul noptii sau ziua, pe timp de ceata, ninsoare abundenta sau ploaie torentiala, cu un autovehicul fara lumini sau fara semnalizare corespunzatoare; 5. conducerea unui autovehicul sau tractarea unei remorci atunci cnd dovada nlocuitoare a certificatului de nmatriculare sau de nregistrare este eliberata fara drept de circulatie sau durata acesteia a expirat; d) 6 puncte de penalizare pentru savrsirea urmatoarelor fapte: 1. refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnica a acestuia; 2. nerespectarea semnificatiei semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferata care dirijeaza circulatia la trecerile la nivel cu calea ferata; 3. depasirea cu 41-50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic; 4. conducerea unui vehicul nmatriculat sau nregistrat care nu are montata una din placutele cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare; 5. circulatia sau stationarea pe spatiul interzis care separa sensurile de circulatie pe autostrada; 6. stationarea ori parcarea autovehiculelor pe autostrada n alte locuri dect cele special amenajate si semnalizate; 7. executarea pe autostrada a manevrei de ntoarcere sau de mers napoi, circulatia sau traversarea de pe un sens de circulatie pe celalalt prin zonele interzise, respectiv zona mediana sau racordurile dintre cele doua parti carosabile; 8. nerespectarea semnificatiei indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale ferata simpla, fara bariere, Trecere la nivel cu o cale ferata dubla, fara bariere sau Oprire, instalate la trecerea la nivel cu o cale ferata; 9. schimbarea directiei de mers prin viraj spre stnga, daca prin aceasta se ncalca marcajul longitudinal continuu care separa sensurile de circulatie; 10. patrunderea ntr-o intersectie dirijata prin semafoare, daca prin aceasta se produce blocarea circulatiei n interiorul intersectiei. (2) Procedura de nregistrare a punctelor de penalizare se stabileste prin regulament. Art.109. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac direct de catre politistul rutier, iar n punctele de trecere a frontierei de stat a Romniei de catre politistii de frontiera. (2) Constatarea contraventiilor se poate face si cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate si verificate metrologic, consemnndu-se aceasta n procesul-verbal de constatare a contraventiei. (3) n cazurile prevazute la alin.(2), procesul-verbal se poate ncheia si n lipsa contravenientului, dupa stabilirea identitatii conducatorului de vehicul, mentionndu-se aceasta n procesul-verbal, fara a fi necesara confirmarea faptelor de catre martori. (4) Forma si continutul procesului-verbal de constatare a contraventiei se stabilesc prin regulament. (5) Contravenientul, cu exceptia persoanei juridice, poate achita, n termen de cel mult 2 zile lucratoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei, jumatate din minimul amenzii prevazute de lege. (6) Pentru amenzile contraventionale n cuantum de pna la 20 puncte-amenda, contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jumatate din minimul amenzii prevazute de lege. (7) n cazul prevazut la alin.(6), agentul constatator elibereaza contravenientului chitanta reprezentnd contravaloarea amenzii n care se mentioneaza data, numele si prenumele contravenientului, fapta savrsita, actul normativ care stabileste si sanctioneaza contraventia, numele, prenumele si semnatura agentului constatator, nemaifiind necesara ncheierea procesului-verbal de constatare a contraventiei daca nu se dispune si o sanctiune contraventionala complementara. (8) Amenzile privind circulatia pe drumurile publice se fac venit integral la bugetele locale. Amenzile cuvenite bugetelor locale se achita la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. S.A. sau la casieriile autoritatilor administratiei publice locale ori ale altor institutii publice abilitate sa administreze veniturile bugetelor locale, indiferent de localitatea pe a carei raza functioneaza acestea, de cetatenia, domiciliul sau de resedinta contravenientului ori de locul savrsirii contraventiei, precum si la ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a Romniei. O copie de pe chitanta se preda de catre contravenient agentului constatator sau se trimite prin posta organului din care acesta face parte, n termenul prevazut de lege. (9) Prevederile prezentei ordonante de urgenta referitoare la contraventii se completeaza cu cele ale Ordonantei

Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, daca prin prezenta ordonanta de urgenta nu se dispune altfel. Art.110. - n cazul n care mpotriva titularului permisului de conducere s-a luat masura de siguranta prevazuta la art.112 lit.c) din Codul penal, suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se dispune pe ntreaga perioada ct dureaza interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupatia de conducator de autovehicul.

Art.111. - (1) Permisul de conducere sau dovada nlocuitoare a acestuia se retine n urmatoarele cazuri: a) la cumularea a cel putin 15 puncte de penalizare; b) cnd titularul acestuia a savrsit una dintre infractiunile prevazute la art.85, art.86 alin.(2), art.87 alin.(1), (2), (4) si (5), art.89 alin.(1), art.90 alin.(1) si art.92 alin.(3) si (5); c) la savrsirea uneia dintre contraventiile prevazute la art.100 alin.(3), art.101 alin.(3), art.102 alin.(3) si art. 115 alin.(1); d) cnd titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie; e) cnd prezinta modificari, stersaturi sau adaugari, este deteriorat ori se afla n mod nejustificat asupra altei persoane; f) cnd perioada de valabilitate a expirat. (2) La retinerea permisului de conducere, n cazurile prevazute la alin.(1), titularului acestuia i se elibereaza o dovada nlocuitoare cu sau fara drept de circulatie. (3) n situatiile prevazute la alin.(1) lit.b) si art.102 alin.(3), dovada nlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza fara drept de circulatie. (4) Permisul de conducere al conducatorului de autovehicul sau tramvai, implicat ntr-un accident de circulatie din care a rezultat uciderea sau vatamarea corporala grava a unei persoane, se retine de catre politia rutiera daca autorul accidentului a ncalcat o regula de circulatie dintre cele prevazute la art.102 alin.(3), eliberndu-se dovada nlocuitoare fara drept de circulatie. Daca regula de circulatie ncalcata este una dintre cele prevazute la art.100 alin.(3) si art.101 alin.(3), dovada nlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza cu drept de circulatie pentru o perioada de 15 zile. (5) n situatiile prevazute la art.85, art.86 alin.(2), art.90 alin.(1), art.100 alin.(3) si art.101 alin.(3), dovada nlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza cu drept de circulatie pentru o perioada de 15 zile. (6) Pentru cazurile prevazute la alin.(4) teza a II-a si alin.(5), dreptul de circulatie se poate prelungi, din 30 n 30 de zile, pe toata perioada urmaririi penale de catre seful politiei rutiere pe raza careia s-a comis fapta, la propunerea procurorului care efectueaza urmarirea penala sau care exercita supravegherea cercetarii penale ori la propunerea instantei de judecata care solutioneaza cauza penala ori plngerea introdusa mpotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, pna la ramnerea definitiva si irevocabila a hotarrii judecatoresti. (7) Decizia sefului politiei rutiere privind prelungirea dreptului de circulatie poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta, de orice persoana interesata. Procedura prealabila nu este obligatorie. Art.112. (1) Certificatul de nmatriculare sau de nregistrare ori dovada nlocuitoare a acestuia se retine de catre politia rutiera n urmatoarele cazuri: a) vehiculul nu are efectuata inspectia tehnica periodica valabila; b) nu sunt respectate normele tehnice constructive referitoare la transportul produselor periculoase; c) vehiculul circula noaptea fara faruri sau lampi de semnalizare, dispozitivele de iluminare si semnalizare luminoase, mijloacele fluorescent-reflectorizante, prevazute n normele tehnice n vigoare; d) vehiculul circula cu defectiuni majore la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive dect cele omologate; e) sistemul de frnare de serviciu este defect; f) sistemul de frnare de ajutor sau de stationare este defect; g) mecanismul de directie prezinta uzuri peste limitele admise; h) anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici dect cele prevazute n cartea de identitate a vehiculului, prezinta taieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita legal admisa; i) zgomotul n mers sau stationare depaseste limita legal admisa pentru tipul respectiv de vehicul; j) motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise; k) elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezinta uzuri pronuntate ori nu sunt compatibile, fiind de natura sa provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului; l) autovehiculul sau tramvaiul are aplicate pe parbriz, luneta sau geamurile laterale afise sau reclame publicitare, folii neomologate si/sau nemarcate corespunzator ori accesorii care restrng sau estompeaza vizibilitatea n timpul mersului, att din interior, ct si din exterior; m) autovehiculul are aplicat pe partea frontala si/sau posterioara a acestuia afise, nscrisuri sau reclame care diminueaza eficacitatea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citirea numarului de nmatriculare;

n) autovehiculul prezinta scurgeri semnificative de carburant sau lubrifiant; o) placutele cu numerele de nmatriculare sau de nregistrare nu sunt conforme cu standardul sau au aplicate dispozitive de iluminare, altele dect cele omologate; p) datele din certificatul de nmatriculare sau de nregistrare nu concorda cu caracteristicile tehnice ale vehiculului; r) vehiculul nu a fost radiat din circulatie n cazurile prevazute n prezenta ordonanta de urgenta; s) vehiculul nu este asigurat de raspundere civila n caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, conform legii; t) detinatorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de nmatriculare sau de nregistrare, n conformitate cu prevederile legale; u) vehiculul nu are montata una dintre placutele cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare; v) vehiculul are lipsa elemente ale caroseriei ori aceasta este ntr-o stare avansata de degradare; x) lipsa dotarilor obligatorii pe autovehicule destinate nvatarii conducerii autovehiculelor n procesul instruirii persoanelor n vederea obtinerii permisului de conducere, prevazute de reglementarile n vigoare. (2) n situatiile prevazute la alin.(1) lit.b), c), e), g), k), o), p), r) si s), la retinerea certificatului de nmatriculare sau de nregistrare, politistul rutier elibereaza conducatorului de vehicul o dovada nlocuitoare fara drept de circulatie, iar n cazurile prevazute la alin.(1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t) u), v) si x), o dovada nlocuitoare cu drept de circulatie pentru 15 zile. (3) n situatiile prevazute la alin.(1) lit.b), o), p), r) si s), odata cu retinerea certificatului de nmatriculare, politistul rutier retrage si numerele de nmatriculare sau de nregistrare. (4) Certificatul de nmatriculare sau de nregistrare si placutele cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare, cu exceptia celor care nu corespund standardelor, se restituie proprietarului sau utilizatorului vehiculului de catre politia rutiera, la prezentarea de catre acesta a dovezii ncetarii motivului pentru care documentul a fost retinut, n conditiile prevazute n regulament. Art.113. - (1) Permisul de conducere se restituie titularului: a) la expirarea perioadei de suspendare; b) cnd, n conditiile art. 96 alin. (4), s-a hotart ca exercitarea dreptului de a conduce nu se suspenda; c) la ncetarea masurii de siguranta prevazute la art. 112 lit. c) din Codul penal; d) n baza rezolutiei sau, dupa caz, a ordonantei procurorului prin care s-a dispus nenceperea urmaririi penale, scoaterea de sub urmarirea penala sau ncetarea urmaririi penale; e) n baza hotarrii judecatoresti ramase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori procesul-verbal de constatare a contraventiei a fost anulat; f) la ncetarea cauzelor pentru care a fost retras permisul de conducere n conditiile art.97 alin.(4), certificata printr-un act medico-legal. (2) Permisul de conducere se restituie de catre politia rutiera n conditiile stabilite n regulament. Art.114. - (1) Anularea permisului de conducere se dispune n urmatoarele cazuri: a) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotarre judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea corporala a unei persoane, savrsita ca urmare a nerespectarii regulilor de circulatie; b) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotarre judecatoreasca ramasa definitiva pentru infractiunile prevazute la art.85, art.86 alin.(2), art.87 alin.(1), (2), (4) si (5), art.89 alin.(1) si (2), art.90 alin. (1) si art.92 alin.(3); c) abrogat d) titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotarre judecatoreasca ramasa definitiva, pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii profesiei sau ocupatiei de conducator de vehicule, prevazuta la art.64 lit.c) din Codul penal; e) permisul de conducere a fost obtinut cu ncalcarea normelor legale, situatie constatata de instanta competenta. (2) Permisul de conducere se anuleaza si n cazul n care titularul acestuia a decedat. (3) Procedura anularii permisului de conducere se stabileste prin regulament. Art.115. (1) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce sau anularea permisului de conducere se dispune de catre politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romne si n cazul n care mpotriva titularului acestuia s-a hotart o astfel de masura de catre o autoritate straina competenta pentru o fapta savrsita pe teritoriul altui stat, n conditiile stabilite prin Conventia europeana cu privire la efectele internationale ale interzicerii exercitarii dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptata la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificata de Romnia prin Legea nr.126/1997. (2) Hotarrea asupra suspendarii exercitarii dreptului de a conduce un vehicul sau a anularii permisului de conducere se comunica titularului de catre politia rutiera care a dispus masura.

Art.116. - (1) Persoana al carei permis de conducere a fost anulat ca urmare a ramnerii definitive a unei hotarri judecatoresti de condamnare pentru una dintre faptele prevazute la art. 114 alin. (1) si la art. 115 alin. (1) se poate prezenta la examen pentru obtinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, dupa caz, daca a intervenit una din situatiile urmatoare: a) au trecut 6 luni de la data executarii pedepsei amenzii penale sau a pedepsei n regim de privare de libertate ori la locul de munca; b) a trecut un an de la data gratierii pedepsei sau a ramnerii definitive a hotarrii judecatoresti prin care s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei ori suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere; c) a intervenit amnistia; d) interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupatia de conducator de autovehicule, prevazuta la art.64 lit.c) din Codul penal, a expirat sau a fost revocata. (2) Persoana careia i-a fost anulat permisul de conducere, nainte de intrarea n vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ca urmare a savrsirii, ntr-un interval de 6 luni de la restituirea permisului de conducere, a unei fapte care atragea suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, se poate prezenta la examen n vederea obtinerii unui nou permis de conducere, fara a fi necesara trecerea vreunui termen de la data aplicarii masurii administrative. (3) Pentru prezentarea la examen n vederea obtinerii unui nou permis de conducere, persoana aflata ntr-una din situatiile prevazute la alin.(1) si (2) trebuie sa faca dovada ca: a) este apta din punct de vedere medical; b) nu a fost condamnata prin hotarre judecatoreasca ramasa definitiva pentru una dintre infractiunile prevazute la art.24 alin.(6), cu exceptia cazurilor n care a intervenit una din situatiile prevazute la alin.(1). Art.117. - (1) Imobilizarea unui vehicul se dispune de catre politistul rutier n cazul savrsirii de catre conducatorul acestuia a uneia dintre urmatoarele fapte: a) conducerea unui vehicul nenmatriculat sau nenregistrat ori cu numar de nmatriculare sau de nregistrare fals ori fara a avea montate placutele cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare; b) conducerea unui vehicul a carui stare tehnica pune n pericol grav siguranta circulatiei, deterioreaza drumul public sau afecteaza mediul; c) conducerea unui vehicul cu ncalcarea regulilor referitoare la transportul marfurilor periculoase ori cu gabarite si/sau mase depasite; d) conducerea unui vehicul despre care exista date sau indicii ca face obiectul unei fapte de natura penala; e) refuza sa se legitimeze; f) se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a produselor sau substantelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurata de o alta persoana; g) nu respecta timpii de conducere si de odihna prevazuti de lege. (2) Imobilizarea unui vehicul se dispune si n cazul n care conducatorul acestuia ori unul dintre pasageri savrseste o fapta de natura penala sau este urmarit pentru savrsirea unei infractiuni. (3) Pentru oprirea fortata sau imobilizarea n cazurile prevazute la alin.(1) si (2), politia rutiera poate utiliza dispozitive speciale omologate. (4) Procedura de imobilizare a vehiculelor n cazurile prevazute la alin. (1) si (2) se stabileste prin regulament.

CAI DE ATAC IMPOTRIVA PROCESULUI VERBAL Art.118. - (1) mpotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plngere, n termen de 15 zile de la comunicare, la serviciul politiei rutiere n a carui raza de competenta a fost constatata fapta. (2) Plngerea suspenda executarea amenzilor si a sanctiunilor contraventionale complementare de la data nregistrarii acesteia pna la data ramnerii definitive a hotarrii judecatoresti. (3) Cnd dovada nlocuitoare a permisului de conducere a fost eliberata fara drept de circulatie, la data depunerii plngerii mpotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, seful politiei rutiere pe raza careia a fost savrsita fapta mentioneaza pe dovada ca titularul permisului are drept de circulatie pentru o perioada de 30 de zile. (4) Prelungirea dreptului de circulatie se face de catre seful politiei rutiere a judetului sau a municipiului Bucuresti ori nlocuitorul acestuia sau de catre seful politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romne ori adjunctul acestuia pe a carei raza de competenta a fost savrsita contraventia, din 30 n 30 de zile, n baza unui certificat eliberat de instanta de judecata care confirma ca dosarul este n curs de solutionare, pna la ramnerea definitiva a hotarrii judecatoresti. (5) Plngerea mpreuna cu dosarul cauzei se trimit n termen instantei de judecata pe raza careia a fost savrsita fapta.

Art.119. - n cazul n care fapta unui conducator de autovehicul sau tramvai a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, instanta de judecata nvestita cu solutionarea cauzei va cita unitatea de politie din care face parte agentul constatator, partile implicate n eveniment si societatea de asigurare. Art.120. - (1) Procesul-verbal neatacat n termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia ori, dupa caz, a ramnerii definitive a hotarrii judecatoresti prin care s-a respins plngerea constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate. (2) Procesele-verbale ale cetatenilor straini sau ale cetatenilor romni cu domiciliul n strainatate, devenite titlu executoriu, se comunica de catre politia rutiera pe raza careia s-a produs fapta, pentru executare, politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romne. (3) Politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romne comunica n scris Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, n cel mult 6 luni de la primirea titlului executoriu, numele si prenumele contravenientului, numarul pasaportului si al procesului-verbal de constatare a contraventiei, precum si suma datorata, pentru a fi luate n evidenta si a fi conditionata intrarea pe teritoriul Romniei a contravenientului. Art.121. - (1) n cazul n care instanta nvestita cu solutionarea cauzei a respins plngerea contravenientului mpotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, sanctiunea contraventionala, inclusiv cea complementara, si produce efectele dupa data ramnerii definitive a hotarrii judecatoresti si expirarea valabilitatii dovezii nlocuitoare a permisului de conducere. (2) Executarea sanctiunii contraventionale complementare se prescrie n acelasi termen n care se prescrie sanctiunea contraventionala principala. Art.118. - (1) mpotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plngere, n termen de 15 zile de la comunicare, la serviciul politiei rutiere n a carui raza de competenta a fost constatata fapta. (2) Plngerea suspenda executarea amenzilor si a sanctiunilor contraventionale complementare de la data nregistrarii acesteia pna la data ramnerii definitive a hotarrii judecatoresti. (3) Cnd dovada nlocuitoare a permisului de conducere a fost eliberata fara drept de circulatie, la data depunerii plngerii mpotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, seful politiei rutiere pe raza careia a fost savrsita fapta mentioneaza pe dovada ca titularul permisului are drept de circulatie pentru o perioada de 30 de zile. (4) Prelungirea dreptului de circulatie se face de catre seful politiei rutiere a judetului sau a municipiului Bucuresti ori nlocuitorul acestuia sau de catre seful politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romne ori adjunctul acestuia pe a carei raza de competenta a fost savrsita contraventia, din 30 n 30 de zile, n baza unui certificat eliberat de instanta de judecata care confirma ca dosarul este n curs de solutionare, pna la ramnerea definitiva a hotarrii judecatoresti. (5) Plngerea mpreuna cu dosarul cauzei se trimit n termen instantei de judecata pe raza careia a fost savrsita fapta.

Atributii ale unor ministere si ale altor autoritati ale administratiei publice

Art.122. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului are urmatoarele atributii: a) ia masuri pentru mentinerea permanenta n stare tehnica buna a drumurilor pe care le administreaza; b) ia masuri pentru instalarea, aplicarea si ntretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei pe drumurile din administrarea sa, cu respectarea standardelor n vigoare; c) autorizeaza efectuarea lucrarilor n zonele de siguranta si protectie a drumurilor din administrarea sa, verifica modul de executare si respectarea termenelor stabilite;

d) stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare si certificare a echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare pentru vehicule; e) autorizeaza nfiintarea si functionarea statiilor de inspectie tehnica periodica, supravegheaza si controleaza activitatea acestora si atesta personalul care efectueaza inspectia tehnica periodica; f) stabileste norme metodologice si organizeaza pregatirea, examinarea si atestarea profesionala a instructorilor si profesorilor de legislatie n domeniul pregatirii candidatilor pentru obtinerea permisului de conducere, n conditiile legii;

g) stabileste conditiile tehnice si metodologice de omologare pentru circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, de inspectie tehnica periodica, de certificare a autenticitatii, de identificare, precum si de verificare tehnica n trafic a vehiculelor; h) autorizeaza nfiintarea si functionarea scolilor pentru pregatirea conducatorilor de autovehicule si tramvaie; i) stabileste norme obligatorii privind organizarea si desfasurarea transporturilor rutiere si controleaza respectarea acestora; j) elaboreaza reglementari specifice n domeniul transporturilor rutiere; k) omologheaza vehicule pentru circulatie; l) certifica si/sau omologheaza echipamentele, piesele de schimb si materialele de exploatare pentru vehiculele fabricate n tara sau importate; m) autorizeaza agentii economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglari, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor, precum si de dezmembrare a acestora; n) asigura efectuarea certificarii autenticitatii sau a identificarii vehiculelor rutiere, n vederea nmatricularii acestora; o) asigura eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere; p) stabileste normele metodologice si organizeaza pregatirea si examinarea conducatorilor auto, n vederea obtinerii certificatelor de atestare profesionala; q) elaboreaza, n conditiile legii, norme privind evaluarea capacitatilor psihologice solicitate n activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor. Art.123. - Ministerul Apararii Nationale are urmatoarele atributii: a) ndruma, supravegheaza si controleaza circulatia pe drumurile publice a vehiculelor apartinnd acestui minister si controleaza respectarea de catre conducatorii de vehicule din subordine a regulilor de circulatie; b) coopereaza cu politia rutiera pentru realizarea actiunilor de nsotire a coloanelor oficiale militare, precum si a vehiculelor din parcul propriu; c) nregistreaza vehiculele din parcul propriu si tine evidenta acestora; d) pregateste personalul din subordine pentru conducerea vehiculelor ministerului si autorizeaza personalul didactic din scolile de pregatire a conducatorilor auto din sistemul propriu, n vederea obtinerii permisului de conducere; e) organizeaza si executa inspectia tehnica periodica a vehiculelor din unitatile aflate n subordinea sa; f) elaboreaza, mpreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, norme privind conditiile n care pot circula pe drumul public vehiculele speciale de lupta din parcul propriu; g) elaboreaza, mpreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, norme privind controlul circulatiei autovehiculelor apartinnd Ministerului Apararii Nationale si nsotirea coloanelor militare. Art.124. - Ministerul Educatiei si Cercetarii are urmatoarele atributii: a) asigura, prin programa scolara, educatia rutiera a prescolarilor si elevilor din nvatamntul preuniversitar; b) asigura, n unitatile de nvatamnt specializate, pregatirea cursantilor n vederea obtinerii permisului de conducere; c) ndruma, coordoneaza si controleaza, prin inspectoratele scolare, activitatea de educatie rutiera n unitatile de nvatamnt, inclusiv de pregatire si perfectionare a cadrelor didactice desemnate sa execute astfel de activitati; d) asigura materialul didactic pentru laboratoarele de educatie rutiera si parcurile-scoala proprii de circulatie. Art.125. - Ministerul Sanatatii are urmatoarele atributii: a) elaboreaza norme referitoare la examinarea medicala a candidatilor la examenul pentru obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de vehicule; b) stabileste masurile ce trebuie luate de unitatile sanitare, n scopul prevenirii accidentelor de circulatie generate de cauze medicale; c) elaboreaza norme privind examinarea medicala a conducatorilor de autovehicule si tramvaie, precum si norme privind prelevarea probelor biologice n vederea stabilirii intoxicatiei etilice si a starii de influenta a produselor si substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducatorilor de autovehicule si tramvaie;

d) stabileste semnul distinctiv ce se aplica pe ambalajul medicamentelor contraindicate conducerii vehiculelor; e) stabileste si certifica continutul truselor medicale de prim ajutor.

Art.126. - Comisia de Supraveghere a Asigurarilor mpreuna cu politia rutiera ntocmesc programe de preventie rutiera si ndruma, coordoneaza si controleaza modul de aplicare a acestora. Fondurile necesare desfasurarii acestor programe se asigura de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor mpreuna cu societatile de asigurare autorizate. Art.127. - (1) n scopul coordonarii unei strategii unitare, multidisciplinare n domeniul sigurantei circulatiei rutiere, n subordinea Guvernului functioneaza Consiliul Interministerial pentru Siguranta Rutiera. (2) Atributiile Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera se stabilesc prin hotarre a Guvernului. Art.128. - (1) Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii: a) iau masuri pentru mentinerea permanenta n stare tehnica buna a drumurilor pe care le administreaza, precum si pentru iluminarea corespunzatoare a acestora, conform legii; b) iau masuri pentru instalarea, aplicarea si ntretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei, conform standardelor n vigoare, tinnd evidenta acestora; c) ntocmesc si actualizeaza planurile de organizare a circulatiei pentru localitatile urbane si iau masuri pentru realizarea lucrarilor ce se impun n vederea asigurarii fluentei si sigurantei traficului, precum si a reducerii nivelurilor de emisii poluante, cu avizul politiei rutiere; d) stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces si circulatie, stationare si parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul politiei rutiere; e) iau masuri pentru amenajarea de trotuare si drumuri laterale pentru circulatia pietonilor, vehiculelor cu tractiune animala, a tractoarelor, de piste pentru biciclete, precum si de benzi destinate exclusiv transportului public de persoane pe drumurile pe care le administreaza, cu avizul politiei rutiere; f) nregistreaza si tin evidenta vehiculelor nesupuse nmatricularii; g) iau masuri pentru ridicarea si depozitarea, n spatii special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, abandonate sau parasite pe domeniul public; h) iau masuri pentru asigurarea spatiului si depozitarii vehiculelor cu tractiune animala, depistate circulnd pe drumurile publice pe care le este interzis accesul; i) sprijina activitatile organizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Administratiei si Internelor pentru educatia rutiera a elevilor. (2) Proiectele de sistematizare a localitatilor, de reglementare a circulatiei, precum si a drumurilor publice din interiorul si din afara acestora, elaborate de autoritatile publice locale, vor fi avizate de seful politiei rutiere a judetului, municipiului Bucuresti sau, dupa caz, al politiei rutiere din Inspectoratul General al Politiei Romne. Art.129. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor si autoritatile administratiei publice locale iau masuri pentru popularizarea regulilor de circulatie n rndul tuturor persoanelor care folosesc drumurile publice si n acest scop vor prevedea n planurile anuale fondurile necesare. (2) n unitatile de nvatamnt prescolar, primar si gimnazial obligatoriu se desfasoara cel putin o ora de educatie rutiera pe saptamna, pe parcursul anului scolar. (3) Mass-media poate sprijini actiunile Ministerului Administratiei si Internelor, ale autoritatilor administratiei publice locale n legatura cu popularizarea regulilor de circulatie pe drumurile publice. (4) Politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romne se va implica n realizarea programelor de siguranta rutiera, stabilite de Comisia Economica pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite. Art. 130. Orele de educatie rutiera din institutiile de nvatamnt prescolar, primar si gimnazial se desfasoara potrivit programei aprobate prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si ministrului administratiei si internelor, care se publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

DISPOZITII FINALE

Art.131. - n desfasurarea activitatilor de prevenire a accidentelor rutiere, politia rutiera poate solicita sprijinul unor asociatii profesionale si al unor conducatori de autovehicule, care consimt sa participe voluntar la acestea, conform legii. Art.132. Anual se stabilesc fonduri din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, destinate campaniilor si activitatilor de educatie rutiera.

Art.133. (1) Modelele indicatoarelor, marcajelor si semnalelor luminoase, precum si semnalele politistilor rutieri sunt prevazute n anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta. (2) Anexa prevazuta la alin. (1) poate fi modificata si completata prin hotarre a Guvernului, pe baza modificarilor si completarilor aduse conventiilor si acordurilor internationale n domeniu, la care Romnia este parte. Art.134. - (1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica ncepnd cu data de 1 februarie 2003. Pe aceeasi data se abroga Decretul nr.328/1966 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile ulterioare, republicat n Buletinul Oficial, Partea I, nr.49 din 28 iunie 1984, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgenta. (2) n termen de 30 de zile de la data publicarii Ministerul de Interne va elabora regulamentul de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care se aproba prin hotarre a Guvernului. Art.135. - n termen de 90 de zile de la publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, Guvernul va emite hotarrea de modificare si completare a Hotarrii Guvernului nr.85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, denumit regulament n cuprinsul prezentei ordonante de urgenta, care se va publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Art.136. - n termen de 90 de zile de la publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, ministerele cu atributii n domeniul circulatiei pe drumurile publice vor elabora, vor aproba si vor publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, normele de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, dupa cum urmeaza: a) Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art.15 alin.(4), art.23 alin.(10), art.24 alin.(2) si art.83 alin.(4); b) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru prevederile art. 23 alin. (33) si (35) si ale art. 40 alin. (4); c) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art.9 alin.(2), art.14 alin.(2); d) Ministerul Sanatatii Publice, pentru prevederile art. 22 alin. (2), (5) si (7), art. 87 alin. (3), art. 88 alin. (2) si ale art. 125 lit. a); e) abrogat f) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 23 alin.(5) si (8); g) Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art.123 lit.f) si g); h) Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art.130. Art.137. - Anexa face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta. NOTA: Reproducem mai jos art.II si III din Legea nr.49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice publicata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.246/20.03.2006. Art.II. - Prezenta lege intra n vigoare n termen de 6 luni de la publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Art.III. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, dndu-se textelor o noua numerotare.

_____________________________________________________

* Republicata n temeiul art.III din Legea nr.49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a fost publicata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.958 din 28 decembrie 2002. _____________________________________________________ O.U.G. nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a fost modificata prin O.U.G. nr.50/2004 pentru modificarea si completarea unor acte normative n vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzator desfasurarii activitatilor de eliberare si evidenta a cartilor de identitate, actelor de stare civila, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de nmatriculare a vehiculelor, aprobata prin Legea nr.520/2004 prin care au fost abrogate dispozitiile art.13 alin.(3) si art.29. NOTA II - La articolul 91 si la articolul 102 alineatul (1) punctul 7, normele de trimitere la art. 22 alin. (5) se considera a fi facute la art. 22 alin. (6). Art. II Termenul prevazut la art. II din Legea nr.49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.246 din 20 martie 2006 se proroga pna la data de 1 decembrie 2006. Art. III (1) Prevederile art. I din prezenta ordonanta de urgenta intra n vigoare la data intrarii n vigoare a Legii nr.49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.246 din 20 martie 2006. (2) Prin exceptie de la alin. (1), urmatoarele prevederi intra n vigoare la data aderarii Romniei la Uniunea Europeana: a) prevederile art. 21 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002, republicata, astfel cum au fost modificate prin art. I pct.8 din prezenta ordonanta de urgenta; b) prevederile art. 22 alin. (1), (3), (4) si (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002, republicata, astfel cum au fost modificate prin art. I pct.9 din prezenta ordonanta de urgenta; c) prevederile art. 23 alin. (31) (35) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002, republicata, astfel cum a fost completata prin art. I pct.10 din prezenta ordonanta de urgenta; d) dispozitiile art. 23 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002, republicata, astfel cum au fost modificate prin art. I pct.11 din prezenta ordonanta de urgenta; e) dispozitiile art. 116 alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002, republicata, astfel cum au fost modificate prin art. I pct.33 din prezenta ordonanta de urgenta. Art. IV Vehiculele nmatriculate anterior datei prevazute la art. III alin. (1) sunt considerate nmatriculate continuu, astfel nct orice transmitere ulterioara a dreptului de proprietate asupra unui vehicul se va transcrie n evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, n conditiile prezentei ordonante de urgenta. Art. V La data prevazuta la art. III alin. (2), examinarea psihologica efectuata anterior acestei date este considerata evaluare psihologica. Art. VI Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.670 din 3 august 2006, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgenta.

Regulamentul de aplicare al Codului Rutier I-III HOT RRE pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonan ei de urgen drumurile public a Guvernului nr.195/2002 privind circula ia pe

n temeiul art. 108 din Constitu ia Romniei, republicat , i al art.135 din Ordonan a de urgen 195/2002 privind circula ia pe drumurile publice, republicat Guvernul Romniei adopt prezenta hot rre.

a Guvernului nr.

Art. 1. Se aprob Regulamentul de aplicare a Ordonan ei de urgen

a Guvernului nr.195/2002 privind circula ia pe

drumurile publice, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, prev zut n anexa nr.1.

Art. 2. Anexa la ordonan a de urgen hot rre.

men ionat la art.1 se modific

i se nlocuie te cu anexa nr.2 la prezenta

Art. 3. Anexele nr.1 i 2 fac parte integrant din prezenta hot rre. Art. 4. (1) Prezenta hot rre intr n vigoare la data intr rii n vigoare a Legii nr.49/2006 pentru aprobarea Ordonan ei de urgen a Guvernului nr.195/2002 privind circula ia pe drumurile publice.

(2) Pe aceea i dat Hot rrea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr.195/2002 privind circula ia pe drumurile publice, publicat n Monitorul Oficial al

Romniei, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003, cu modific rile i complet rile ulterioare, se abrog .

Anexa nr.1

Regulament de aplicare a Ordonan ei de urgen

a Guvernului nr.195/2002 privind circula ia pe drumurile publice

CAPITOLUL I

Dispozi ii generale Art. 1. Participan ii la trafic sunt obliga i s respecte regulile de circula ie i semnifica ia mijloacelor de semnalizare rutier , precum si celelalte dispozi ii din prezentul regulament.

Art. 2. n sensul prezentului regulament, termenii i expresiile de mai jos de mai jos au urm toarea semnifica ie:

1. declivitate nclinarea unui drum pe o por iune uniform fa

de planul orizontal;

2. viabilitatea drumului starea tehnic corespunz toare a p r ii carosabile, constnd n practicabilitatea permanent a acesteia potrivit reglement rilor specifice sectorului de drum, lipsa obstacolelor i existen a amenaj rilor rutiere i a mijloacelor de semnalizare, care s asigure fluen a i siguran a circula iei;

3. cortegiu grup de persoane care se deplaseaz pe drumul public nso ind o ceremonie;

4. grup organizat dou sau mai multe persoane care au un conduc tor i se deplaseaz sau sta ioneaz pe drumurile publice n baza unei autoriza ii eliberate de administratorul drumului public cu avizul poli iei rutiere

5. re inerea permisului de conducere, a certificatului de nmatriculare sau de nregistrare ori a dovezii nlocuitoare a acestora m sur tehnico-administrativ dispus de poli ia rutier constnd n ridicarea documentului din posesia unei persoane i p strarea lui la sediul poli iei rutiere pn la solu ionarea cauzei care a determinat aplicarea acestei m suri;

6. retragerea permisului de conducere m sur tehnico-administrativ dispus de poli ia rutier n baza unui certificat medico-legal prin care titularul a fost declarat inapt medical, constnd n re inerea documentului i interzicerea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie;

7. retragerea certificatului de nmatriculare m sur tehnico-administrativ dispus de poli ia rutier constnd n re inerea documentului i interzicerea dreptului de a pune n mi care pe drumurile publice vehiculul respectiv;

8. retragerea pl cu elor cu num rul de nmatriculare sau de nregistrare m sur tehnico-administrativ dispus de poli ia rutier constnd n demontarea pl cu elor de pe vehicul i p strarea lor la sediul poli iei rutiere pn la ncetarea cauzelor care au dus la aplicarea acestei m suri;

9. eful serviciului poli iei rutiere ofi erul de poli ie rutier care ndepline te atribu iile func iei de ef al serviciului poli iei rutiere din structura unui inspectorat jude ean de poli ie sau al Brig zii de Poli ie Rutier din cadrul Direc iei General de Poli ie a Municipiului Bucure ti;

10. urgen

situa ia de criz sau de pericol poten ial major care necesit deplasarea imediat pentru prevenirea

producerii unor evenimente cu consecin e negative, pentru salvarea de vie i omene ti sau a integrit ii unor bunuri ori pentru limitarea afect rii mediului nconjur tor;

Art. 3. (1) Administratorul drumului public este obligat s asigure viabilitatea acestuia.

(2) n scopul desf

ur rii n condi ii de siguran

a circula iei pe drumurile publice, administratorul drumului

public trebuie s realizeze amenaj ri rutiere pentru a determina participan ii la trafic s respecte semnifica ia semnaliz rii rutiere.

(3) Administratorul drumului public este obligat s instaleze, la intrarea i la ie irea din localitate, indicatoare cu aceste semnifica ii.

(4) Proprietarul sau administratorului drumului de utilitate privat , deschis circula iei publice, este obligat s instaleze la intrarea pe acesta indicatoare de reglementare i panouri adi ionale cu intervalul de timp n care este permis accesul vehiculelor i pietonilor.

(5) La intrarea pe un drum care nu este deschis circula iei publice, proprietarul sau administratorul acestuia este obligat s instaleze, n loc vizibil, indicator cu semnifica ia Accesul interzis i panou cu inscrip ia Drum nchis circula iei publice.

Art. 4. (1) nchiderea sau crearea de restric ii pentru circula ia vehiculelor ori a pietonilor pe drumurile publice se poate face numai pentru limitarea intensit ii traficului, pentru protec ia unor sectoare de drum sau pentru executarea unor lucr ri, n condi iile stabilite de lege.

(2) n cazul unor evenimente rutiere sau n situa ia n care siguran a traficului rutier este periclitat datorit unor fenomene naturale, poli ia rutier sau administratorul drumului public, cu avizul poli iei rutiere, poate dispune restric ii temporare de circula ie, informnd participan ii la trafic cu privire la interdic ie, durata acesteia i rutele ocolitoare de deplasare.

Art. 5. (1) Administratorul drumului public este obligat s ia m suri de nl turare imediat a cauzelor evenimentelor rutiere datorate configura iei, st rii sau dot rii tehnice necorespunz toare a acestuia.

(2) n cazul producerii unor evenimente rutiere, administratorul drumului public este obligat s l cure e, s nl ture obstacolele aflate pe partea carosabil i s readuc drumul la starea ini ial .

Art. 6. (1) Traseele pe care se efectueaz servicii regulate de transport public local de c l tori, cu excep ia celor care efectueaz transport n regim de taxi, se stabilesc de c tre autorit ile administra iei publice locale.

(2) Sta iile mijloacelor de transport public de persoane, inclusiv locurile de a teptare a clien ilor pentru transportul n regim de taxi, se stabilesc de c tre autorit ile administra iei publice locale, cu avizul poli iei rutiere.

(3) Pe drumurile din afara localit ilor, administratorul drumului public este obligat s amenajeze alveole pentru sta iile mijloacelor de transport public de persoane.

(4) Administratorul drumului public este obligat s delimiteze sta iile mijloacelor de transport public de persoane care nu sunt prev zute cu alveole, prin aplicarea marcajului Sta ie autobuz, troleibuz.

(5) Pe sectoarele de drum cu risc sporit de accidente, de pe drumurile cu o l ime mai mare de 7 m, administratorul drumului public este obligat s amenajeze n zona de separare a sensurilor de circula ie, pe trecerile pentru pietoni, refugii pentru ace tia, semnalizate corespunz tor.

(6) Sta iile mijloacelor de transport public de persoane situate n apropierea intersec iilor, se amenajeaz la cel pu in 50 m nainte sau dup acestea.

(7) Dac n localit i traseele mijloacelor de transport public de persoane traverseaz calea ferat la acela i nivel, n ambele p r i nainte de trecere trebuie s existe sta ii de oprire la cel pu in 50 m de aceasta.

Art. 7. (1) La intersec ia unei c i ferate cu un drum public, administratorul c ii ferate este obligat s asigure planeitatea trecerii la nivel, iar mpreun cu administratorul drumului public, s stabileasc , s instaleze, cu acordul poli iei rutiere, i s ntre in mijloacele de semnalizare ale acesteia, potrivit competen elor.

(2) La trecerea la nivel cu calea ferat , administratorul acesteia i cel al drumului public, mpreun cu de in torii terenurilor nvecinate sunt obliga i s nl ture obstacolele i s interzic amplasarea de panouri, afi e, instala ii, precum i construc ii care ar diminua vizibilitatea din zona n care conduc torul de vehicul este obligat s se asigure.

(3) La intersec ia unui drum public cu o cale ferat industrial , administratorul i/sau utilizatorul acesteia este obligat s asigure prezen a unui agent de cale ferat pentru oprirea traficului de vehicule i pietoni pn la trecerea vehiculului feroviar.

(4) Dac la trecerea la nivel cu calea ferat f r bariere nu se pot asigura cerin ele prev zute la alin. (2), administratorul drumului public mpreun cu cel al c ii ferate, cu acordul poli iei rutiere, iau m suri, dup caz, pentru:

a) instalarea de bariere manuale sau dispozitive automate, n ordinea urgen ei stabilite de aceste autorit i;

b) desfiin area trecerii cu devierea circula iei rutiere pe alt trecere la nivel cu calea ferat nvecinat , cu vizibilitate asigurat sau prev zut cu barier manual ;

c) separarea fluxurilor de circula ie rutier , respectiv feroviar , prin construirea unor pasaje subterane sau supraterane.

Art. 8. (1) Lucr rile n zona drumului public se execut , n condi iile stabilite prin autoriza ie, de administratorul drumului ori al c ii ferate, cu avizul poli iei rutiere.

(2) Executantul de lucr ri n zona drumului public este obligat s realizeze amenaj rile rutiere aprobate n proiect, pentru a permite circula ia n siguran a participan ilor la trafic.

(3) Cnd lucr rile se efectueaz pe trotuar i mpiedic circula ia pe acesta, executantul lucr rilor este obligat s construiasc pasaje pentru pietoni, separate de partea carosabil i protejate corespunz tor.

(4) Executantul lucr rilor este obligat ca, la terminarea acestora, s aduc drumul la starea ini ial sau la cea stabilit prin proiect.

(5) Administratorul drumului public sau al c ii ferate este obligat s verifice i s recep ioneze lucr rile executate n zona drumului public numai dac acestea corespund normelor de calitate prev zute de lege i avizelor ob inute anterior nceperii lucr rilor.

CAPITOLUL II

Vehiculele

SEC IUNEA 1

Starea tehnic a vehiculelor i controlul acesteia

Art. 9. (1) Pn la nmatriculare sau nregistrare, vehiculele pot circula pe drumurile publice, f r inspec ie tehnic , n baza unei autoriza ii provizorii pentru circula ie, eliberat de autoritatea competent , dac ndeplinesc normele tehnice privind siguran a circula iei rutiere.

(2) Se inspecteaz din punct de vedere tehnic, nainte de a fi repuse n circula ie, autovehiculele, tramvaiele sau remorcile c rora le-au fost efectuate repara ii n urma unor evenimente care au produs avarii grave la mecanismul de direc ie, instala ia de frnare sau la structura de rezisten a caroseriei ori a asiului.

1. Condi iile minime de iluminare, semnalizare luminoas

i avertizare sonor pe care trebuie s le ndeplineasc

autovehiculele, tramvaiele, remorcile, tractoarele folosite n exploat ri agricole i forestiere i vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucr ri

Art. 10. Autovehiculele, tractoarele folosite n exploat ri agricole i forestiere i vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucr ri, tramvaiele i remorcile trebuie s fie dotate, prin construc ie, cu instala ii de iluminare, semnalizare luminoas de autoritatea competent . i avertizare sonor , omologate, care s corespund condi iilor tehnice stabilite

Art. 11. Autovehiculele destinate exclusiv transportului copiilor trebuie s aib montat pe caroserie, n fa n spate, indicatorul Copii!.

Art. 12. Autovehiculele care dep suplimentare de semnalizare:

esc masa i/sau gabaritul trebuie echipate cu urm toarele dispozitive

a) o pl cu stnga fa ;

de identificare fluorescent-reflectorizant , avnd fondul alb i chenarul ro u, montat la partea din

b) marcaje fluorescent-reflectorizante aplicate la partea din spate a autovehiculului sau nc rc turii, ct mai aproape de marginile laterale, formate din benzi alternante albe i ro ii, descendente c tre exterior, dac l imea autovehiculului dep e te 2,5 m;

c) unul sau mai multe dispozitive speciale de avertizare luminoas de culoare galben , montate astfel nct lumina emis de acestea s fie vizibil din fa , din spate i din ambele p r i laterale, precum i dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare galben montate pe p r ile laterale la distan de 1,5 m ntre ele;

d) lumini montate pe p r ile laterale ale nc rc turii ori vehiculului care dep

e te l imea de 2,5 m, care trebuie

s func ioneze concomitent cu luminile de pozi ie, precum i un dispozitiv fluorescent-reflectorizant.

Art. 13. Se interzice montarea la autovehicul, tractor folosit n exploat ri agricole i forestiere i vehicul pentru efectuarea de servicii sau lucr ri, tramvai sau remorc a luminilor de alt culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare, dect cele omologate.

2. Condi iile tehnice minime pe care trebuie s le ndeplineasc bicicletele, mopedele, vehiculele cu trac iune animal i cele trase sau mpinse cu mna

Art. 14. n circula ia pe drumurile publice, bicicleta trebuie s fie:

a) prev zut cu dispozitiv de frnare eficace;

b) prev zut cu un sistem adecvat, func ional, de direc ie;

c) dotat cu sistem de avertizare sonor ; se interzic echiparea i folosirea sistemelor de avertizare sonor specifice autovehiculelor;

d) echipat n fa

cu lumin de culoare alb sau galben , iar n spate cu lumin de culoare ro ie i cu cel pu in

un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceea i culoare;

e) echipat cu elemente sau dispozitive care, n mi care, formeaz un cerc continuu, fluorescent-reflectorizante de culoare portocalie fixate pe spi ele ro ilor.

Art. 15. Remorca ata at unei biciclete trebuie s fie echipat , n partea din spate, cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare ro ie, iar dac lumina din spate a bicicletei este obturat de remorc , aceasta trebuie s fie echipat i cu o lumin de culoare ro ie.

Art. 16. (1) n circula ia pe drumurile publice, mopedul trebuie s fie echipat cu:

a) instala ie de frnare eficace;

b) sistem de avertizare sonor ;

c) instala ie de evacuare a gazelor de ardere care s respecte normele de poluare fonic

i de protec ie a mediului;

d) lumin de culoare alb n fa , respectiv lumin spate;

i dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare ro ie n

e) lumini de culoare galben pentru semnalizarea schimb rii direc iei de mers, n fa

i n spate;

f) pl cu a cu num rul de nregistrare, amplasat la partea din spate a mopedului f r a obtura vizibilitatea sistemului de iluminare i semnalizare.

(2) Se interzice montarea la moped a luminilor de alt culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare, dect cele omologate.

Art. 17. (1) Vehiculul cu trac iune animal trebuie s fie dotat n fa

cu dou dispozitive

fluorescent-reflectorizante de culoare alb , iar n spate cu dou dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare ro ie, omologate, montate ct mai aproape de marginile exterioare ale vehiculului.

(2) Pl cu ele cu num rul de nregistrare se amplaseaz n locuri unde se asigur permanent vizibilitatea acestora, una pe partea stng i una la partea din spate a vehiculului.

(3) Atunci cnd plou toren ial, ninge abundent sau este cea

dens ori n alte condi ii meteorologice care reduc

vizibilitatea, precum i pe timpul nop ii vehiculul cu trac iune animal trebuie s fie dotat n plus, n partea

lateral stng cu cel pu in o lumin de culoare alb sau galben , situat mai sus de nivelul ro ilor.

(4) Mijloacele de semnalizare prev zute la alin.(1), precum i dispozitivul care asigur lumina de culoare alb sau galben conform prevederilor alin.(3) trebuie men inute curate i intacte, iar vizibilitatea lor s nu fie obturat de elementele constructive ale vehiculului sau de nc rc tura transportat .

(5) Conduc torul vehiculului cu trac iune animal trebuie s aplice pe harna amentul animalului tr g tor materiale reflectorizante pentru ca acesta s fie observat cu u urin de c tre ceilal i participan i la trafic.

Art. 18. Vehiculul tras sau mpins cu mna trebuie s fie prev zut, n fa fluorescent-reflectorizant omologat, de culoare alb , respectiv ro ie.

i n spate, cu cte un dispozitiv

SEC IUNEA a 2-a

nmatricularea i nregistrarea vehiculelor

1. nmatricularea i nregistrarea vehiculelor

Art. 19. Autorit ile competente pentru nmatricularea i radierea autovehiculelor i remorcilor sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere i nmatriculare a vehiculelor, sub coordonarea Direc iei regim permise de conducere i nmatriculare a vehiculelor.

Art. 20. (1) La nmatriculare, autovehiculului sau remorcii i se atribuie pl cu e cu num rul de nmatriculare.

(2) Pl cu ele cu num rul de nmatriculare trebuie s aib fondul reflectorizant de culoare alb cifrele, n relief, de culoare neagr , albastr sau ro ie.

i literele i

Art. 21. (1) Autovehiculul, tramvaiul, remorca sau mopedul ce nu poate fi identificat din cauza lipsei, alter rii sau distrugerii elementelor de identificare poansonate sau tan ate de constructor, precum i autovehiculul sau remorca asamblat din piese ce nu pot fi identificate sau cele pentru care nu se poate stabili identitatea unuia sau mai multor de in tori ori proprietari succesivi nu pot fi omologate n vederea admiterii n circula ia pe drumurile publice. Se excepteaz autovehiculul i remorca pentru care poli ia poate stabili provenien a legal a acestuia.

(2) Autovehiculele i remorcile reclamate ca fiind furate n Romnia sau n str in tate i date n urm rire de Inspectoratul General al Poli iei Romne nu se nmatriculeaz .

Art. 22. La nregistrare, vehiculelor li se atribuie pl cu e cu un singur num r de nregistrare, care trebuie s aib :

a) fondul reflectorizant de culoare galben , iar literele i cifrele, n relief, de culoare neagr , pentru vehiculele nregistrate la consiliile locale;

b) fondul reflectorizant de culoare alb , iar literele i cifrele, n relief, de culoare neagr , pentru autovehiculele care se nregistreaz la Ministerul Ap r rii, Ministerul Administra iei i Internelor sau, dup caz, la Serviciul Romn de Informa ii.

2. Numerele de nmatriculare sau de nregistrare, cele provizorii i de probe ale autovehiculelor sau tramvaielor

Art. 23. (1) La nmatriculare, fiec rui autovehicul i fiec rei remorci li se atribuie cte un num r de nmatriculare compus din indicativul jude ului sau al municipiului Bucure ti, num rul de ordine, format din cifre arabe, i o combina ie de trei litere cu caractere latine majuscule.

(2) Numerele de nmatriculare ale autovehiculelor i remorcilor apar innd misiunilor diplomatice, oficiilor consulare i membrilor acestora, precum i altor organiza ii i persoane str ine cu statut diplomatic, care i desf oar activitatea n Romnia sunt compuse din indicativul CD, CO sau TC, dup caz, i num rul de ordine.

(3) n cazul num rului de nmatriculare temporar , la indicativul jude ului sau al municipiului Bucure ti i num rul de ordine se adaug luna i anul n care expir valabilitatea nmatricul rii.

(4) La autorizarea provizorie a circula iei autovehiculului sau remorcii se atribuie un num r compus din indicativul jude ului sau al municipiului Bucure ti i num rul de ordine.

(5) La nmatricularea pentru probe a autovehiculului sau a remorcii se atribuie un num r compus din indicativul jude ului sau al municipiului Bucure ti, num rul de ordine i nscrisul "PROBE".

(6) La data nmatricul rii, nregistr rii sau autoriz rii pentru circula ie se elibereaz atribuit.

i pl cu ele cu num rul

Art. 24. (1) Numerele de nmatriculare se atribuie la rnd, n ordine cresc toare.

(2) La nmatriculare, proprietarul vehiculului poate solicita, cu plata tarifelor n vigoare, atribuirea unei combina ii preferen iale a num rului de nmatriculare.

(3) Nu pot fi atribuite combina iile de litere care pot avea o semnifica ie obscen sau cele care pot conduce la asocierea cu denumirile unor autorit i publice, dac acestea solicit n scris autorit ii emitente restric ionarea atribuirii unei anumite combina ii a num rului de nmatriculare. Persoanele care de in deja vehicule nmatriculate cu numere restric ionate ulterior, pot utiliza n continuare numerele n cauz , dar numai pn la nstr inarea vehiculului.

(4) La transferul dreptului de proprietate asupra unui vehicul, num rul de nmatriculare i pl cu ele aferente se transfer automat f r plat noului proprietar, dac acesta are domiciliul sau sediul n acela i jude cu fostul proprietar i dac fostul proprietar nu a optat pentru p strarea combina iei num rului de nmatriculare respectiv. Noul proprietar poate solicita atribuirea unei combina ii preferen iale a num rului de nmatriculare, cu plata tarifelor n vigoare.

Art. 25 (1) Num rul de nregistrare al vehiculelor nregistrate la consiliile locale se compune din denumirea localit ii i denumirea abreviat a jude ului, scrise cu litere cu caractere latine majuscule, precum i dintr-un num r de ordine, format din cifre arabe.

(2) Num rul de nregistrare al autovehiculelor nregistrate la Ministerul Ap r rii, Ministerul Administra iei i Internelor i, dup caz, la Serviciul Romn de Informa ii se compune din abrevierea denumirii institu iei, scris cu litere cu caractere latine majuscule, precum i dintr-un num r de ordine, format din cifre arabe.

Art. 26. (1) Proprietarul sau de in torul legal trebuie s fixeze pl cu ele cu num rul de nmatriculare sau de nregistrare n locurile special destinate, la partea din fa caz, iar la motociclet i din spate a autovehiculului sau tramvaiului, dup

i la remorc , numai la partea din spate.

(2) Se interzice circula ia pe drumurile publice a vehiculelor care nu au montate pl cu ele cu num rul de nmatriculare sau, dup caz, de nregistrare, n locurile stabilite.

SEC IUNEA a 3-a

Obliga iile proprietarilor sau de in torilor de vehicule

Art. 27. (1) Proprietarul de autovehicul sau remorc , cu domiciliul, sediul sau re edin a n Romnia, este

obligat:

a) s declare autorit ii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de nmatriculare, n cel mult 48 de ore de la constatare;

b) s depun imediat, la autoritatea emitent , originalul certificatului de nmatriculare, dac , dup ob inerea duplicatului, a reintrat n posesia acestuia;

(2) Persoanele juridice de in toare de vehicule au, pe lng cele prev zute la alin. (1), i urm toarele obliga ii:

a) s verifice starea tehnic a vehiculelor, s fac men iuni despre aceasta n foaia de parcurs sau ordinul de serviciu i s nu permit ie irea n circula ie a celor care nu ndeplinesc condi iile tehnice;

b) s elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care se deplaseaz n curs ;

c) s nu permit conducerea vehiculului de c tre persoane care nu posed permis de conducere corespunz tor sau atestat profesional;

d) s nu permit conduc torilor de vehicule s plece n curs sub influen a b uturilor alcoolice, a substan elor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori ntr-o stare accentuat de oboseal ;

e) s

in seama de observa iile f cute de poli i ti sau de conduc torii de vehicule n foaia de parcurs;

f) s anun e imediat poli ia despre orice accident de circula ie n care sunt implica i conduc torii de vehicule proprii care nu posed documente de constatare a acestuia;

g) s verifice respectarea timpilor de repaus i de odihn , precum i a regimului legal de vitez , prin citirea

nregistr rilor aparatelor de control al timpilor de odihn

i a vitezei de deplasare;

h) s verifice existen a autoriza iei speciale de transport i respectarea condi iilor nscrise n aceasta.

Art. 28. - (1) De in torii de vehicule pot monta pe acestea sisteme sonor antifurt.

(2) Durata semnalului emis de sistemul prev zut la alin.(1) nu trebuie s fie mai mare de un minut, iar intensitatea acestuia nu trebuie s dep easc pragul fonic prev zut n reglement rile legale n vigoare.

(3) Se interzice montarea pe vehicule a sistemelor sonore antifurt care se declan eaz la trecerea, n imediata apropiere, a altui vehicul.

CAPITOLUL III

PERMISUL DE CONDUCERE

Art. 29. (1) De la data ader rii Romniei la Uniunea European , pentru a fi nscris la o unitate autorizat n vederea preg tirii teoretice i practice pentru ob inerea permisului de conducere, solicitantul trebuie s fac dovada c este apt din punct de vedere psihologic.

(2) nainte de a urma cursurile practice de nv are a conducerii unui vehicul pe drumurile publice, solicitantul trebuie s fac dovada preg tirii teoretice, ntr-o unitate autorizat , n vederea ob inerii permisului de conducere.

(3) Preg tirea practic a persoanei prev zute la alineatul (2), n vederea ob inerii permisului de conducere valabil pentru oricare dintre categoriile A, B, BE i subcategoriile A1 i B1 se poate efectua i de c tre un instructor auto atestat n condi iile legii, care a ncheiat un contract cu unitatea autorizat n care solicitantul a efectuat preg tirea teoretic .

(4) Pot efectua cursurile practice de nv are a conducerii unui vehicul pe drumurile publice i persoanele care nu au nc vrsta minim prev zut de lege pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, dar nu cu mai mult de 3 luni nainte de mplinirea acesteia.

Art. 30. Permisul de conducere se elibereaz pentru una sau mai multe dintre urm toarele categorii i subcategorii de vehicule:

a) CATEGORIA A: motocicleta cu sau f r ata ;

b) CATEGORIA B:

1. autovehiculul a c rui mas total maxim autorizat nu dep n afara conduc torului, nu este mai mare de 8;

e te 3.500 kg i al c rui num r de locuri pe scaune,

2. ansamblul format dintr-un autovehicul tr g tor din categoria B i o remorc a c rei mas totala maxim autorizat

nu dep

e te 750 kg;

3. ansamblul de vehicule a c rui mas total maxim autorizat nu dep

e te 3.500 kg, format dintr-un autovehicul e te masa proprie a

tr g tor din categoria B i o remorc , a c rei mas total maxim autorizat nu dep autovehiculului tr g tor;

c) CATEGORIA BE: ansamblul format dintr-un autovehicul tr g tor din categoria B i o remorc a c rei mas total maxim autorizat dep e te 750 kg, iar masa total maxim autorizat a ntregului ansamblu dep e te 3.500 kg;

d) CATEGORIA C:

1. autovehiculul, altul dect cel din categoria D, a c rui mas total maxim autorizat este mai mare de 3.500 kg;

2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C i o remorca a c rei masa total maxim autorizat nu dep e te 750 kg;

e) CATEGORIA CE: ansamblul de vehicule constnd dintr-un autovehicul tr g tor din categoria C i o remorc a c rei mas total maxim autorizat este mai mare de 750 kg;

f) CATEGORIA D: autovehiculul destinat transportului de persoane avnd mai mult de 8 locuri pe scaune, n afara locului conduc torului. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate ata a o remorc a c rei mas total maxim autorizat nu dep e te 750 kg;

g) CATEGORIA DE: ansamblul de vehicule constnd dintr-un autovehicul tr g tor din categoria D i o remorc a c rei mas total maxim autorizat este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie s fie destinat transportului de persoane;

h) CATEGORIA Tr: tractor, ma ini i utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucr ri;

i) CATEGORIA Tb: troleibuz;

j) CATEGORIA Tv: tramvai;

k) SUBCATEGORIA A1: motociclet cu o capacitate care nu dep kW;

e te 125 cmc i o putere care nu dep

e te 11

l) SUBCATEGORIA B1: autovehiculul cu trei sau patru ro i avnd masa proprie peste 400 kg, dar nu mai mare de 550 kg, i echipat cu un motor cu ardere intern cu capacitate cilindric mai mare de 45 cmc sau cu orice alt motor cu o putere echivalent ori cu viteza prin construc ie mai mare de 50 km/h;

m) SUBCATEGORIA C1: autovehiculul, altul dect cel din categoria D, a c rui mas total maxim autorizat este de peste 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate ata a o remorca a c rei mas total maxim autorizat nu dep e te 750 kg;

n) SUBCATEGORIA C1E: ansamblul de vehicule constnd dintr-un autovehicul tr g tor din subcategoria C1 i o remorc a c rei mas total maxim autorizat este mai mare de 750 kg, cu condi ia ca masa total maxim autorizat a ansamblului s nu dep proprie a autovehiculului tr g tor; easc 12.000 kg, iar masa total maxim autorizat a remorcii s nu dep easc masa

o) SUBCATEGORIA D1:

1. autovehiculul destinat transportului de persoane avnd cel pu in 9 locuri pe scaune, dar nu mai mult de 16, n

afara locului conduc torului;

2. ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul tr g tor din subcategoria D1 i o remorc a c rei mas total maxim autorizat nu dep e te 750 kg;

p) SUBCATEGORIA D1E: ansamblul de vehicule constnd dintr-un autovehicul tr g tor din subcategoria D1 i o remorc a c rei mas total maxim autorizat este mai mare de 750 kg, cu condi ia ca masa total maxim autorizat a ansamblului s nu dep proprie a easc 12.000 kg, iar masa total maxima autorizat a remorcii s nu dep easc masa

autovehiculului tr g tor. Remorca nu trebuie s fie destinat transportului de persoane.

Art. 31. Traseele pe care se poate nv a conducerea unui autovehicul sau tramvai ori, dup caz, se poate sus ine examenul pentru ob inerea permisului de conducere, se stabilesc de c tre poli ia rutier .

Art. 32. (1) Autorit ile competente care examineaz persoanele n vederea ob inerii permisului de conducere sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere i nmatriculare a vehiculelor din cadrul institu iei prefectului pe raza c ruia candida ii i au domiciliul sau re edin a.

(2) Membrii misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare i ai reprezentan elor interna ionale acreditate n Romnia, se pot prezenta la examen n vederea ob inerii permisului de conducere n condi iile stabilite prin protocol de c tre Ministerul Administra iei i Internelor i Ministerul Afacerilor Externe.

(3) Examinarea la probele teoretice i practice pentru ob inerea permisului de conducere poate fi efectuat

i n

alte localit i dect n municipiul re edin

de jude n care candida ii i au domiciliul sau, n cazul

cet enilor str ini, re edin a, n baza ordinului prefectului unit ii administrativ-teritoriale respective.

Art. 33. (1) Persoana care solicit examinarea n vederea ob inerii permisului de conducere trebuie s ndeplineasc urm toarele condi ii:

a) s aib vrsta de cel pu in 16 ani mplini i, pentru subcategoriile A1 i B1;

b) s aib vrsta de cel pu in 18 ani mplini i, pentru categoriile A, B, BE, C1, C1E i Tr;

c) s aib vrsta de cel pu in 21 de ani mplini i, pentru categoriile C, CE, D, DE, Tb i Tv, precum i subcategoriile D1 i D1E;

d) s fie apt din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din categoriile i subcategoriile pentru care solicit examinarea;

e) s nu fi fost condamnat , prin hot rre judec toreasc r mas definitiv , pentru o infrac iune la regimul circula iei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori v t mare cauzatoare de moarte, v t mare corporal grav , tlh rie sau de furt al unui autovehicul;

f) n cazul n care a fost condamnat printr-o hot rre judec toreasc definitiv , pentru una din infrac iunile prev zute la lit. e) s fac dovada c ndepline te condi iile prev zute de art.116 din Ordonan a de urgen Guvernului nr.195/2002, republicat pentru prezentarea la examen n vederea ob inerii unui nou permis de conducere. a

g) s fie apt din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule sat tramvaie pe drumurile publice.

(2) Condi ia prev zut la litera g) a alin. (1) opereaz pn la data ader rii Romniei la Uniunea European .

Art. 34. (1) Pentru programarea la examen n vederea ob inerii permisului de conducere, dosarul personal al solicitantului trebuie s con in urm toarele documente:

a) cererea-tip, semnat de solicitant;

b) fi a de colarizare n care se consemneaz

i avizul medicului apt pentru conducerea vehiculelor din categoria

sau subcategoria pentru care se solicit examinarea. Fi a medical se p streaz la unitatea autorizat care a preg tit candidatul;

c) certificatul de cazier judiciar;

d) copia actului de identitate;

e) chitan ele de plat a taxelor aferente ob inerii permisului de conducere.

(2) Programarea la primul examen a candida ilor pentru ob inerea permisului de conducere se efectueaz de c tre unit ile autorizate la care ace tia au urmat cursurile de preg tire teoretic i practic .

(3) Titularul unui permis de conducere care solicit ob inerea de noi categorii sau subcategorii, trebuie s depun la dosarul de examinare, pe lng documentele prev zute la alin.(1) i o copie a permisului de conducere.

(4) Cet eanul romn cu domiciliul n str in tate care solicit ob inerea permisului de conducere trebuie s depun la dosarul de examinare pe lng documentele prev zute la alin.(1), o declara ie autentificat la notar din care s rezulte c nu mai posed un alt permis de conducere eliberat de o autoritate str in , dreptul de a conduce nu i-a fost suspendat sau anulat, precum i documente din care s rezulte c are o locuin nchiriat n Romnia. de inut n proprietate sau

Art. 35. (1) Examenul pentru ob inerea permisului de conducere const n:

a) proba teoretic , de cunoa tere a reglement rii circula iei rutiere, a no iunilor elementare de mecanic no iunilor de prim ajutor;

ia

b) proba practic de conducere a autovehiculului n traseu, corespunz toare categoriei de permis solicitat, cu excep ia categoriei A i subcategoriei A1 pentru care se verific numai ndemnarea n conducere n poligoane special amenajate.

(2) Persoana cu handicap fizic poate sus ine examenul pentru ob inerea permisului de conducere pentru categoriile A i/sau B daca autovehiculul utilizat la examinare este adaptat infirmit ii acesteia.

(3) Examinarea candida ilor care solicit ob inerea permisului de conducere pentru mai multe categorii sau subcategorii se va efectua n zile diferite, pentru fiecare categorie sau subcategorie n parte.

Art. 36. (1) Rezultatul examin rii la proba teoretic admis sau respins.

i la proba practic se consemneaz prin calificativul

(2) Persoana declarat admis la proba teoretic dar care nu se prezint la proba practic de conducere a vehiculului n traseu, ntr-un termen de cel mult un an de zile de la data absolvirii cursurilor este declarat respins, urmnd s efectueze un nou curs de preg tire.

(3) Persoana declarat respins se poate programa la un nou examen dup cel pu in 15 zile de la data la care a fost declarat respins, dar nu mai trziu de un an de zile de la absolvirea cursurilor, n caz contrar urmnd s efectueze un nou curs de preg tire.

Art. 37. Permisul de conducere se elibereaz de c tre serviciile publice comunitare regim permise de conducere i nmatriculare a vehiculelor la care candida ii au sus inut examinarea, potrivit art.32.

Art. 38. (1) Posesorul permisului de conducere pentru categoria A are dreptul s conduc o motociclet cu o putere care dep raport e te 25 kW sau un raport putere/greutate care dep e te 0,16 kW/kg ori o motociclet cu ata cu un

putere/greutate care dep

e te 0,16 kW/kg, numai dac are o experien

de minimum 2 ani pe o motocicleta cu

specifica ii tehnice inferioare sau dac persoana are 21 de ani i promoveaz un test specific de cuno tin e i comportament.

(2) Posesorul unui permis de conducere valabil numai pentru categoria Tr are dreptul s conduc vehicule format dintr-un tractor i una sau dou remorci.

i un ansamblu de

(3) Posesorul permisului de conducere valabil pentru una dintre categoriile B, C sau CE are dreptul s conduc

vehicule din categoria Tr.

(4) Posesorul unui permis de conducere valabil pentru categoriile D sau DE are dreptul s conduc categoria Tb - troleibuz.

i vehicule din

Art. 39. (1) Persoana care solicit examinarea n vederea ob inerii permisului de conducere valabil pentru categoriile C sau D ori subcategoriile C1 sau D1,trebuie s fi ob inut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoria B.

(2) Persoana care solicit examinarea n vederea ob inerii permisului de conducere pentru categoriile BE, CE, DE ori subcategoriile C1E sau D1E trebuie, s fi ob inut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoriile B, C, D ori subcategoriile C1 sau D1, dup caz.

Art. 40. (1) Permisul de conducere valabil pentru o categorie d dreptul de a conduce i autovehiculele din subcategoria pe care aceasta o include.

(2) Permisul de conducere valabil pentru categoriile CE sau DE este valabil i pentru conducerea ansamblului de vehicule din categoria BE, dac titularul acestuia posed i permis pentru categoria B.

(3) Permisul de conducere valabil pentru categoria CE este valabil i pentru categoria DE, dac titularul acestuia posed i permis pentru categoria D.

(4) Permisul de conducere valabil pentru subcategoria C1E este valabil i pentru subcategoria D1E, dac titularul

are vrsta de cel pu in 21 ani mplini i.

(5) Permisul de conducere pentru subcategoriile D1 sau D1E este valabil i pentru conducerea vehiculelor din subcategoriile C1 sau, respectiv, C1E.

Art. 41. (1) Autovehiculele destinate nv comand pentru frn i ambreiaj.

rii conducerii, cu excep ia motocicletelor, vor fi dotate cu dubl

(2) Autovehiculele prev zute la alin. (1) vor fi echipate cu o caset avnd inscrip ia coala, cu dimensiunile i caracteristicile prev zute n actele normative n vigoare. Fac excep ie autobuzele, troleibuzele i tramvaiele, care vor avea inscrip ia coala aplicat pe p r ile laterale, n fa i n spate.

Art. 42. Permisul de conducere eliberat de o autoritate str in se preschimb , n condi iile legii, de c tre serviciul public comunitar regim permise de conducere i nmatriculare a vehiculelor din cadrul institu iei prefectului pe raza c reia titularul are domiciliul sau, n cazul cet enilor str ini i al cet enilor romni cu domiciliul n str in tate, re edin a.

Art. 43. Titularul permisului de conducere trebuie s declare pierderea, furtul sau distrugerea acestui document autorit ii emitente, n cel mult 48 de ore de la constatare, i s solicite eliberarea unui nou permis de conducere.

Art. 44 (1) Eliberarea unui nou permis de conducere se efectueaz , n condi iile legii, n baza urm toarelor documente:

a) fi a de in torului permisului de conducere;

b) originalul i copia actului de identitate;

c) dovada pl ii contravalorii permisului de conducere i a taxei de eliberare a acestui document;

d) permisul de conducere a c rui preschimbare se solicit , n original, dac acesta exist .

e) fi a medical tip din care s rezulte c este apt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, dac solicitarea preschimb rii s-a f cut dup expirarea valabilit ii administrative a permisului de conducere.

(2) Pe lng documentele prev zute la alin.(1) solicitantul trebuie s prezinte:

a) n cazul schimb rii numelui- documentul care atest acest lucru, n original i copie;

b) n cazul pierderii, furtului sau distrugerii- dovada public rii anun ului prev zut la art.43;

(3) n situa ia cet enilor romni care au domiciliul n Romnia i se afl temporar n str in tate, eliberarea unui nou permis de conducere se poate face prin intermediul altei persoane, pe baz de procur special , autentificat de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romniei ori, dac a fost dat n fa a autorit ilor str ine, s ndeplineasc condi iile de supralegalizare prev zute de lege sau s aib aplicat apostila conform Conven iei cu privire la suprimarea cerin ei supralegaliz rii actelor oficiale str ine, adoptat la Haga la 5 octombrie 1961, la

care Romnia a aderat prin Ordonan a Guvernului nr.66/1999, aprobat prin Legea nr.52/2000, cu modific rile ulterioare. Mandatarul va prezenta documentele prev zute la alin.(1), n urm toarele condi ii:

a) fi a de in torului permisului de conducere trebuie s fie semnat de titularul permisului de conducere n fa a unui func ionar diplomatic;

b) actul care atest starea de s n tate, precum i dou fotografii de dat recent ale titularului, din care una aplicat pe procura special eliberat mandatarului, iar a doua pe fi a de in torului permisului de conducere, trebuie s fie vizate de misiunea diplomatic ;

c) declara ia pe proprie r spundere a titularului, n fa a func ionarului diplomatic, din care s rezulte c nu mai de ine un alt permis de conducere na ional, cu excep ia celui depus pentru preschimbare.

Regulamentul de aplicare al Codului Rutier IV

CAPITOLUL IV

Semnalizarea rutier

Art. 46. (1) Semnifica ia, precum i dimensiunile mijloacelor de semnalizare rutier , forma, simbolul, culoarea i condi iile de execu ie, amplasarea, instalarea i aplicarea acestora se stabilesc n conformitate cu standardele n domeniu.

(2) Semnalizarea rutier n tunele sau pe viaducte se asigur , se realizeaz administratorul acestora.

i se ntre ine de c tre

SEC IUNEA 1

Semnalele luminoase

1. Semnalele luminoase pentru dirijarea circula iei vehiculelor

Art. 47 (1) Semnalele luminoase sunt lumini albe sau colorate diferit, emise succesiv, continuu sau intermitent, de unul sau mai multe corpuri de iluminat care compun un semafor.

(2) Dup num rul corpurilor de iluminat, semafoarele sunt:

a) cu un corp de iluminat, cu lumina intermitent de avertizare;

b) cu dou corpuri de iluminat, pentru pietoni i bicicli ti;

c) cu trei corpuri de iluminat, pentru vehicule;

d) cu patru sau mai multe corpuri de iluminat, pentru tramvaie.

(3) Semafoarele se monteaz n axul vertical al stlpului sau pe consol , pe portal ori suspendate pe cabluri, succesiunea culorilor lentilelor, de sus n jos, fiind urm toarea:

a) la semaforul cu trei culori ordinea semnalelor este: ro u, galben, verde;

b) la semaforul cu dou culori ordinea semnalelor este: ro u, verde;

c) la semaforul pentru tramvaie sunt dispuse trei pe orizontala la partea superioara i unul la partea inferioar , toate cu lumina alb .

Art. 48. (1) Semafoarele care emit semnale luminoase pentru dirijarea circula iei n intersec ii se instaleaz obligatoriu nainte de intersec ie, astfel nct s fie vizibile de la o distanta de cel pu in 50 m. Acestea pot fi repetate n mijlocul, deasupra ori de cealalt parte a intersec iei.

(2) Semnifica ia semnalelor luminoase pentru dirijarea circula iei vehiculelor este valabil pe ntreaga l ime a p r ii carosabile deschise circula iei conduc torilor c rora li se adreseaz . Pe drumurile cu dou sau mai multe benzi pe sens, pentru direc ii diferite, delimitate prin marcaje longitudinale, semafoarele se pot instala deasupra uneia sau unora dintre benzi, caz n care semnifica ia semnalelor luminoase se limiteaz la banda sau benzile astfel semnalizate.

Art. 49. Pe l mpile de culoare ro ie sau verde ale semafoarelor pot fi aplicate s ge i de culoare neagr care

indic direc iile de deplasare corespunz toare acestora. n acest caz interdic ia sau permisiunea de trecere impus de semnalul luminos este limitat la direc ia sau direc iile indicate prin aceste s ge i. Aceea i semnifica ie o au i s ge ile aplicate pe panourile adi ionale ce nso esc, la partea inferioar , semafoarele. S geata pentru mersul nainte are vrful n sus.

Art. 50. (1) Semafoarele pentru tramvaie au forma de caset cu patru corpuri de iluminat de culoare alb , dintre care trei sunt pozi ionate orizontal i una sub cea din mijloc, nso ite de panouri cu semne adi ionale.

(2) Semnalul de liber trecere pentru tramvaie este dat de combina ia luminoas a l mpii inferioare cu una dintre cele trei l mpi situate la partea superioar pentru indicarea direc iei.

(3) Semnalul de interzicere a trecerii tramvaiului este dat de iluminarea concomitenta a celor trei lumini din partea superioar a casetei.

Art. 51. (1) Semnalul de culoare verde permite trecerea.

(2) Cnd semaforul este nso it de una sau mai multe l mpi care emit lumina intermitent de culoare verde sub forma uneia sau unor s ge i pe fond negru c tre dreapta, acestea permit trecerea numai n direc ia indicat , oricare ar fi n acel moment semnalul n func iune al semaforului.

Art. 52. (1) Semnalul de culoare ro ie interzice trecerea.

(2) La semnalul de culoare ro ie vehiculul trebuie oprit naintea marcajului pentru oprire sau, dup caz, pentru trecerea pietonilor, iar n lipsa acestuia, n dreptul semaforului. Dac semaforul este instalat deasupra ori de cealalt parte a intersec iei, n lipsa marcajului pentru oprire sau pentru trecerea pietonilor, vehiculul trebuie oprit nainte de marginea p r ii carosabile a drumului ce urmeaz a fi intersectat.

(3) Atunci cnd semnalul de culoare ro ie func ioneaz concomitent cu cel de culoare galben , acesta anun apari ia semnalului de culoare verde.

Art. 53. (1) Cnd semnalul de culoare galben apare dup semnalul de culoare verde, conduc torul vehiculului care se apropie de intersec ie nu trebuie s treac de locurile prev zute la art. 52 alin. (2), cu excep ia situa iei n care, la apari ia semnalului, se afl att de aproape de acele locuri, nct nu ar mai putea opri vehiculul n condi ii de siguran .

(2) Semnalul de culoare galben intermitent permite trecerea, conduc torul de vehicul fiind obligat s circule cu vitez redus , s respecte semnifica ia semnaliz rii rutiere i a regulilor de circula ie aplicabile n acel loc.

Art. 54. n intersec ii dirijarea circula iei tramvaielor se poate realiza i prin semafoare avnd semnale luminoase de culoare alb , corelate cu semnalele luminoase pentru dirijarea circula iei celorlalte vehicule.

Art. 55. Semnalul luminos destinat numai dirij rii circula iei bicicletelor are n cmpul s u imaginea unei biciclete de culoare ro ie, respectiv verde pe fond negru. Aceea i destina ie o are i semnalul luminos al unui semafor nso it de un panou adi ional pe care figureaz o biciclet .

Art. 56. (1) Cnd deasupra benzilor de circula ie sunt instalate dispozitive care emit semnale ro ii i verzi, acestea sunt destinate semnaliz rii benzilor cu circula ie reversibil . Semnalul ro u, avnd forma a dou bare ncruci ate, interzice accesul vehiculelor pe banda deasupra c reia se g se te, iar semnalul verde, de forma unei s ge i cu vrful n jos, permite intrarea vehiculelor i circula ia pe acea band .

(2) Semnalul luminos intermediar care are forma unei sau unor s ge i de culoare galben ori alb cu vrful orientat c tre dreapta sau stnga jos, anun schimbarea semnalului verde, n cazul benzilor cu circula ie reversibil ori

faptul c banda deasupra c reia se afl este pe punctul de a fi nchis circula iei conduc torilor c rora li se adreseaz , ace tia fiind obliga i s se deplaseze pe banda sau benzile indicate de s ge i.

Art. 57. Conduc torul vehiculului care intr ntr-o intersec ie la culoarea verde a semaforului este obligat s respecte i semnifica ia indicatoarelor instalate n interiorul acesteia.

2. Semnalele luminoase pentru pietoni

Art. 58. - (1) Semnalele luminoase pentru pietoni sunt de culoare verde i ro ie. Acestea func ioneaz corelat cu semnalele pentru dirijarea circula iei vehiculelor.

(2) Semnalul de culoare verde poate avea n cmpul s u imaginea unui pieton n mers, iar cel ro u, imaginea unui pieton oprit.

(3) Semnalele luminoase pentru pietoni pot fi nso ite de semnale acustice pentru a asigura traversarea drumului de c tre nev z tori.

(4) Pe sectoarele de drum unde valorile de trafic permit, administratorul drumului public, cu avizul poli iei, poate amplasa n zona marcajului trecerii pentru pietoni semafoare sau panouri speciale cu comanda manual a cererii de verde, care se poate face direct de c tre pietoni.

Art. 59. (1) Semnalul de culoare verde permite trecerea.

(2) Cnd semnalul de culoare verde ncepe s func ioneze intermitent nseamn c timpul afectat travers rii drumului este n curs de epuizare i urmeaz semnalul ro u. n acest caz pietonul surprins n traversarea drumului trebuie s gr beasc trecerea, iar dac drumul este prev zut cu un refugiu sau spa iu interzis circula iei vehiculelor, s a tepte pe acesta apari ia semnalului de culoare verde.

Art. 60. Semnalul de culoare verde intermitent i semnalul de culoare ro ie interzic pietonilor s se angajeze n

traversare pe partea carosabil .

3. Alte semnale luminoase

Art. 61. n cazul semaforiz rii corelate, n lungul unui traseu pot fi instalate dispozitive de cronometrare a timpului aferent culorii, precum i dispozitive luminoase care s arate participan ilor la trafic timpii stabili i prin programul de semaforizare, iar pentru conduc torii de autovehicule i viteza de deplasare.

Art. 62. Semaforul de avertizare se instaleaz la ie irea din intersec ie i este constituit dintr-un corp de iluminat cu lumina galben intermitent . Acesta poate avea n cmpul s u imaginea unui pieton n mi care, de culoare galben pe fond negru.

Art. 63. Pentru semnalizarea i dirijarea circula iei pe sectoarele de drumuri unde se execut lucr ri pe partea carosabil , cu excep ia autostr zilor, se pot instala temporar semafoare mobile, cu obliga ia presemnaliz rii acestora.

SEC IUNEA a 2-a

Indicatoarele

Art. 64. Indicatoarele instalate pe drumurile publice sunt:

a) de avertizare;

b) de reglementare, care pot fi:

1. de prioritate;

2. de interzicere sau restric ie;

3. de obligare;

c) de orientare i informare, care pot fi:

1. de orientare;

2. de informare;

3. de informare turistic ;

4. panouri adi ionale;

5. indicatoare kilometrice i hectometrice;

d) mijloace de semnalizare a lucr rilor, care cuprind:

1. indicatoare rutiere temporare;

2. mijloace auxiliare de semnalizare a lucr rilor.

Art. 65. (1) Indicatoarele se instaleaz , de regul , pe partea dreapt a sensului de mers. n cazul n care condi iile locale mpiedic observarea din timp a indicatoarelor de c tre conduc torii c rora li se adreseaz , ele se pot instala ori repeta pe partea stng , n zona median a drumului, pe un refugiu ori spa iu interzis circula iei vehiculelor, deasupra p r ii carosabile sau de cealalt parte a intersec iei, n loc vizibil pentru to i participan ii la trafic.

(2) Indicatoarele pot fi nso ite de panouri cu semne adi ionale con innd inscrip ii sau simboluri care le precizeaz , completeaz ori limiteaz semnifica ia.

(3) Semnele adi ionale se pot aplica pe panouri ce includ indicatoare ori chiar pe indicatoare, dac n elegerea semnifica iei acestora nu este afectat .

(4) Pentru a fi vizibile i pe timp de noapte, indicatoarele rutiere trebuie s fie reflectorizante, luminoase ori iluminate.

(5) n locuri periculoase, pentru a spori vizibilitatea i a eviden ia semnifica ia unor indicatoare acestea pot figura grupat pe un panou cu folie fluorescent retroreflectorizant cu reflexie ridicat . Aceste indicatoare pot fi nso ite, dup caz, de dispozitive luminoase.

Art. 66. (1) Semnifica ia unui indicator este valabil pe ntreaga l ime a p r ii carosabile deschise circula iei conduc torilor c rora li se adreseaz .

(2) Cnd indicatorul este instalat deasupra benzii sau benzilor, semnifica ia lui este valabil numai pentru banda ori benzile astfel semnalizate.

(3) Semnifica ia indicatorului de avertizare ncepe din locul unde este amplasat. n cazul indicatoarelor care avertizeaz sectoare periculoase, zona de ac iune a indicatoarelor este reglementat prin pl cu e adi ionale.

(4) Indicatoarele de avertizare se instaleaz naintea locului periculos, la o distan

de maximum 50 m n

localit i, ntre 100 m i 250 m n afara localit ilor, respectiv ntre 500 m i 1000 m pe autostr zi i drumuri expres. Cnd condi iile din teren impun amplasarea la o distan adi ional Distan a ntre indicator i nceputul locului periculos. mai mare, sub indicator se instaleaz un panou

(5) Pe autostr zi i drumuri expres, n toate cazurile, sub indicator este obligatoriu s se instaleze un panou adi ional Distan a ntre indicator i nceputul locului periculos. n situa ia cnd lungimea sectorului periculos dep e te 1000 m, sub indicator se monteaz panoul adi ional Lungimea sectorului periculos la care se refer

indicatorul.

(6) Semnifica ia indicatoarelor de interzicere sau de restric ie ncepe din dreptul acestora. n lipsa unei

semnaliz ri care s precizeze lungimea sectorului pe care se aplic reglementarea ori a unor indicatoare care s anun e sfr itul interdic iei sau al restric iei, semnifica ia acestor indicatoare nceteaz n intersec ia cea mai apropiat . Cnd indicatoarele de interzicere sau restric ie sunt instalate mpreun cu indicatorul ce anun intrarea ntr-o localitate, semnifica ia lor este valabil pe drumul respectiv pn la ntlnirea indicatorului Ie ire din localitate, cu excep ia locurilor unde alte indicatoare dispun altfel.

Art. 67. Indicatoarele rutiere temporare corespondente indicatoarelor de avertizare, de restric ie sau interzicere ori indicatoarelor de orientare au acelea i caracteristici cu cele permanente, cu deosebirea c fondul alb este nlocuit cu fondul galben.

SEC IUNEA a 3 a

Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferat

Art. 68. Apropierea de o trecere la nivel cu calea ferat se semnalizeaz cu indicatoare de avertizare corespunz toare i/sau cu panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea ferat .

Art. 69. (1) Trecerea la nivel cu calea ferat curent f r bariere sau semibariere se semnalizeaz , dup caz, cu indicatoarele Trecere la nivel cu calea ferat simpl , f r bariere sau Trecere la nivel cu calea ferat dubl , f r bariere, nso ite de indicatorul Oprire.

(2) La trecerea la nivel cu calea ferat curent prev zut cu instala ii de semnalizare automat f r bariere, interzicerea circula iei rutiere se realizeaz optic, prin func ionarea dispozitivelor cu lumini intermitent-alternative ro ii i stingerea semnaliz rii de control reprezentat de lumina intermitent alb acustic, prin emiterea de semnale sonore intermitente. i

Art. 70. (1) Trecerile la nivel cu calea ferat curent pot fi semnalizate cu sisteme automate luminoase, prev zute cu semibariere.

(2) Trecerile la nivel cu calea ferat curent pot fi asigurate i cu bariere care sunt ac ionate manual.

(3) Barierele i semibarierele sunt marcate cu benzi alternante de culoare ro ie i alb

i pot fi prev zute, la

mijloc, cu un disc ro u. Benzile trebuie s fie reflectorizante, iar pe drumurile neiluminate, pe timp de noapte barierele i semibarierele trebuie s fie iluminate ori prev zute cu dispozitive cu lumin ro ie.

(4) La trecerea la nivel cu calea ferat prev zut cu instala ii de semnalizare automat cu bariere, semnalizarea de interzicere a circula iei rutiere se realizeaz n condi iile prev zute la art.69 alin.(2), precum i prin coborrea n pozi ie orizontal a semibarierelor.

Art. 71. (1) Semnalizarea de interzicere a circula iei rutiere se consider realizat chiar i numai n una din

urm toarele situa ii :

a) prin aprinderea unei singure unit i luminoase a dispozitivului cu lumin intermitent-alternativ ro ie;

b) prin func ionarea sistemului sonor;

c) prin pozi ia orizontal a unei singure semibariere.

(2) Circula ia rutier se consider de asemenea interzis curs de coborre sau de ridicare.

i n situa ia n care barierele sau semibarierele sunt n

Art. 72. n zona trecerilor la nivel, func ionarea instala iilor de semnalizare a apropierii trenurilor f r bariere, a instala iilor de semnalizare a apropierii trenurilor cu semibariere sau a barierelor mecanice, precum i instalarea indicatoarelor Oprire, Trecere la nivel cu o cale ferat simpl /dubl , f r bariere, Trecere la nivel cu o cale ferat simpl /dubl , f r bariere, prev zut cu instala ie de semnalizare luminoas automat sunt asigurate de administratorul de cale ferat , iar setul de semnalizare a apropierii de calea ferat este asigurat de c tre administratorul drumului.

Art. 73. (1) La trecerea la nivel cu o cale ferat industrial se instaleaz indicatorul Alte pericole, nso it de un panou adi ional ce con ine imaginea unei locomotive.

(2) Atunci cnd pe calea ferat industrial se deplaseaz un vehicul feroviar, circula ia trebuie dirijat de un agent de cale ferat .

Art. 74. Por ile de gabarit instalate naintea unei treceri la nivel cu o cale ferat electrificat , destinate s interzic accesul vehiculelor a c ror nc rc tur dep benzi alternante de culoare galben e te n n l ime limita de siguran admis , sunt marcate cu

i neagr . Pe stlpii de sus inere ai por ilor de gabarit se instaleaz

indicatoare rutiere prin care se precizeaz n l imea maxim de trecere admis .

SEC IUNEA a 4-a

Marcajele

Art. 75. (1) Marcajele servesc la organizarea circula iei, avertizarea sau ndrumarea participan ilor la trafic. Acestea pot fi folosite singure sau mpreun cu alte mijloace de semnalizare rutier pe care le completeaz sau le precizeaz semnifica ia.

(2) Marcajele se aplic pe suprafa a p r ii carosabile a drumurilor modernizate, pe borduri, pe lucr ri de art , pe accesorii ale drumurilor, precum i pe alte elemente i construc ii din zona drumurilor. Marcajele aplicate pe drumurile publice trebuie s fie reflectorizante sau nso ite de dispozitive reflectorizante care trebuie s - i p streze propriet ile de reflexie i pe timp de ploaie sau cea .

(3) Marcajele nu trebuie s incomodeze n nici un fel desf

urarea circula iei, iar suprafa a acestora nu trebuie s i pot fi nso ite de butoni cu

fie lunecoas . Marcajele pe partea carosabil se execut cu microbile de sticl elemente retroreflectorizante.

Art. 76. Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt:

a) longitudinale, care pot fi:

1. de separare a sensurilor de circula ie;

2. de separare a benzilor pe acela i sens;

b) de delimitare a p r ii carosabile;

c) transversale, care pot fi:

1. de oprire;

2. de cedare a trecerii;

3. de traversare pentru pietoni;

4. de traversare pentru bicicli ti;

d) diverse, care pot fi :

1. de ghidare;

2. pentru spa ii interzise ;

3. pentru interzicerea sta ion rii ;

4. pentru sta ii de autobuze, troleibuze, taximetre;

5. pentru locuri de parcare;

6. s ge i sau inscrip ii;

e) laterale aplicate pe :

1. lucr ri de art (poduri, pasaje denivelate, ziduri de sprijin);

2. parapete ;

3. stlpi i copaci situa i pe platforma drumului ;

4. borduri.

Art. 77. (1) Administratorul drumului public este obligat s aplice marcaje cu linii continue sau discontinue, dup caz, att pentru separarea sensurilor i benzilor de circula ie, ct i pentru delimitarea p r ii carosabile.

(2) Marcajul longitudinal format dintr-o linie continu simpl sau dubl interzice nc lcarea acestuia.

(3) Marcajul format dintr-o linie continu aplicat pe bordura trotuarului sau la marginea p r ii carosabile interzice sta ionarea vehiculelor pe acea parte a drumului. Cnd o asemenea linie nso e te un indicator de interzicere a sta ion rii, aceasta precizeaz lungimea sectorului de drum pe care este valabil interzicerea.

(4) Marcajul longitudinal format din linii continue care delimiteaz banda pe care este aplicat i un marcaj simboliznd o anumit categorie sau anumite categorii de vehicule, semnific faptul c banda este rezervat circula iei acelei sau acelor categorii de vehicule.

Art. 78. Marcajul longitudinal format dintr-o linie discontinu simpl sau dubl permite trecerea peste acesta, dac manevra sau reglement rile instituite impun acest lucru.

Art. 79. (1) Marcajul cu linie discontinu poate fi simplu sau dublu i se folose te n urm toarele situa ii:

a) marcajul cu linie discontinu simpl :

1. pentru separarea sensurilor de circula ie, pe drumurile cu dou benzi i circula ie n ambele sensuri;

2. pentru separarea benzilor de circula ie pe acela i sens, pe drumurile cu cel pu in dou benzi pe sens;

3. pentru marcarea trecerii de la o linie discontinu la una continu . n localit i acest marcaj nu este

obligatoriu;

4. pentru a separa, pe autostr zi, benzile de accelerare sau de decelerare de benzile curente de circula ie;

5. pentru marcaje de ghidare n intersec ii;

b) marcajul cu linie discontinu dubl , pentru delimitarea benzilor reversibile. Pe asemenea benzi marcajul este nso it de dispozitive luminoase speciale prev zute la art. 56.

(2) Linia continu se folose te n urm toarele situa ii :

a) linia continu simpl , pentru separarea sensurilor de circula ie, a benzilor de acela i sens la apropierea de intersec ii i n zone periculoase;

b) linia continu dubl , pentru separarea sensurilor de circula ie cu minimum dou benzi pe fiecare sens, precum i la drumuri cu o band pe sens sau n alte situa ii stabilite de administratorul drumului respectiv, cu acordul poli iei rutiere.

(3) n cazul marcajului longitudinal format dintr-o linie continu

i una discontinu al turate, conduc torul de

vehicul trebuie s respecte semnifica ia liniei celei mai apropiate n sensul de mers.

(4) Pe drumurile cu circula ie n ambele sensuri prev zute cu o singur band pe sens, pe distan a cuprins ntre indicatoarele de avertizare Copii, aferente celor dou sensuri, marcajul de separare a sensurilor se execut cu linie continu .

Art. 80. (1) Marcajele de delimitare a p r ii carosabile sunt amplasate n lungul drumului, se execut la limita din dreapta a p r ii carosabile n sensul de mers, cu excep ia autostr zilor i a drumurilor expres, unde marcajul se aplic i pe partea stng , lng mijlocul fizic de separare a sensurilor de circula ie. Aceste marcaje pot fi cu

linie continu sau discontinu simpl .

(2) Marcajele de ghidare au rolul de a materializa traiectoria pe care vehiculele trebuie s o urmeze n traversare unei intersec ii ori pentru efectuarea virajului la stnga, fiind obligatoriu a se realiza n cazul n care axul central ori liniile de separare a benzii de circula ie nu sunt coliniare.

(3) Marcajele pentru interzicerea sta ion rii se pot realiza:

a) prin linie continu galben aplicat pe bordura trotuarului sau pe banda de consolidare a acostamentului, dublnd marcajul de delimitare a p r ii carosabile spre exteriorul platformei drumului;

b) printr-o linie n zig-zag la marginea p r ii carosabile.

(4) Marcajele prin s ge i sunt folosite pentru:

a) selectarea pe benzi ;

b) schimbarea benzii (banda de accelerare, banda suplimentar pentru vehicule lente, banda care se suprim prin ngustarea p r ii carosabile);

c) repliere, numai n afara localit ilor pe drumuri cu o band pe sens i dublu sens de circula ie.

Art. 81. (1) Marcajul transversal constnd dintr-o linie continu , aplicat pe l imea uneia sau mai multor benzi, indic linia naintea c reia vehiculul trebuie oprit la ntlnirea indicatorului Oprire. Un asemenea marcaj poate fi folosit pentru a indica linia de oprire impus printr-un semnal luminos, printr-o comand a agentului care dirijeaz circula ia, de prezen a unei treceri la nivel cu o cale ferat , cu o linie de tramvai sau a unei treceri pentru pietoni. naintea marcajului ce nso e te indicatorul Oprire se poate aplica pe partea carosabil inscrip ia STOP.

(2) Marcajul transversal constnd dintr-o linie discontinu , aplicat pe l imea uneia sau mai multor benzi, indic linia care nu trebuie dep it atunci cnd se impune cedarea trecerii. naintea unei asemenea linii se poate aplica

pe partea carosabil un marcaj sub forma de triunghi avnd o latur paralel cu linia discontinu , iar vrful ndreptat spre vehiculul care se apropie.

(3) Marcajul transversal constnd din linii paralele cu axul drumului indic locul pe unde pietonii trebuie s traverseze drumul. Aceste linii au l imea mai mare dect a oric ror alte marcaje.

(4) Marcajul transversal constnd din linii discontinue paralele, aplicate perpendicular sau oblic fa drumului, indic locul destinat travers rii p r ii carosabile de c tre bicicli ti.

de axul

Art. 82. (1) n scopul sporirii impactului vizual asupra participan ilor la trafic, pe partea carosabil se pot executa marcaje sub form de inscrip ii, simboluri i figuri.

(2) Pe autostr zi, pe drumurile expres i pe drumuri na ionale deschise traficului interna ional (E), la extremit ile p r ii carosabile se aplic marcaje rezonatoare pentru avertizarea conduc torilor de autovehicule la ie irea de pe partea carosabil .

Art. 83. (1) Marcajele, cum sunt: s ge ile, inscrip iile, liniile paralele sau oblice, pot fi folosite pentru a repeta semnifica ia indicatoarelor sau pentru a da participan ilor la trafic indica ii care nu le pot fi furnizate, n mod adecvat, prin indicatoare.

(2) Marcajul sub forma unei sau unor s ge i, aplicat pe banda ori pe benzile delimitate prin linii continue, oblig la urmarea direc iei sau direc iilor astfel indicate. S geata de repliere care este oblic fa de axul drumului,

aplicat pe o band sau intercalat ntr-un marcaj longitudinal format din linii discontinue, semnalizeaz obliga ia c vehiculul care nu se afl pe banda indicat de s geat s fie condus pe acea band .

(3) Marcajul format dintr-o linie n zig-zag semnific interzicerea sta ion rii vehiculelor pe partea drumului pe care este aplicat. O astfel de linie completat cu nscrisul BUS sau TAXI poate fi folosit pentru semnalizarea sta iilor de autobuze i troleibuze, respectiv de taximetre.

(4) Marcajul aplicat n afara benzilor, format din linii paralele, nconjurate sau nu cu o linie de contur, delimiteaz spa iul interzis circula iei.

(5) Marcajele se pot aplica i pe ziduri de sprijin, parapete de protec ie sau alte amenaj ri rutiere laterale drumului, pentru a le face mai vizibile conduc torilor de vehicule.

(6) Marcajele sunt de regul de culoare alb , cu excep ia celor ce se aplic pe elementele laterale drumului care sunt de culoare alb , neagr sau galben i neagr , precum i a celor provizorii, folosite la organizarea

circula iei n zona lucr rilor, care sunt de culoare galben . n zonele periculoase sau unde sta ionarea vehiculelor este limitat n timp, marcajele pot fi i de alte culori.

SEC IUNEA a 5-a

Semnalizarea limitelor laterale ale platformei drumului i a lucr rilor

Art. 84. (1) n afara localit ilor, limitele laterale ale platformei drumului se semnalizeaz cu stlpi de ghidare lamelari, de culoare alb , omologa i, instala i la intervale de 50 m ntre ei, sau prin parapete. Pe stlpii de ghidare lamelari i pe parapete se aplic dispozitive reflectorizante de culoare ro ie i alb sau galben . Dispozitivele reflectorizante de culoare ro ie trebuie s fie vizibile numai pe partea dreapt a drumului n sensul de mers. Materialele din care stlpii de ghidare lamelari sunt confec iona i, nu trebuie s fie dure.

(2) Dispozitivele reflectorizante pentru semnalizarea limitelor platformei drumului se pot monta i pe parapetele de protec ie, pere ii tunelelor, zidurile de sprijin sau pe alte amenaj ri rutiere ori instala ii laterale drumului.

Art. 85. (1) Semnalizarea lucr rilor executate pe drumurile publice este obligatorie i se realizeaz n scopul asigur rii desf ur rii n condi ii corespunz toare a circula iei pe sectorul de drum r mas neafectat sau, dup caz,

devierea acesteia pe variante ocolitoare i are semnifica ia interzicerii circula iei n zona afectat de lucr ri.

(2) Sectoarelor de drum afectate de lucr ri, trebuie semnalizate vizibil prin indicatoare i mijloace auxiliare de semnalizare rutier , precum semafoare, balize direc ionale, panouri, conuri de dirijare, bariere, garduri, parapete din material plastic lestabile i c rucioare portsemnalizare, prev zute cu elemente fluorescent reflectorizante.

Acestea nu trebuie confec ionate din materiale dure, iar pe timp de noapte trebuie nso ite de l mpi cu lumin galben intermitent .

(3) Pentru organizarea circula iei pe sectoarele de drum public aflate n lucru se instaleaz indicatoare i balize reflectorizante sau, dup caz, amenaj ri rutiere tip limitatoare de vitez i se aplic marcaje, corespunz tor situa iei create. Dac este cazul, dirijarea circula iei se realizeaz prin semnale luminoase ori semnale ale lucr torului de drumuri desemnat i special instruit.

Art. 86. (1) Semnalizarea instituit pe sectoarele de drum pe care se execut lucr ri trebuie ntre inut

modificat corespunz tor evolu iei acestora. La terminarea lucr rilor executantul trebuie s asigure, concomitent cu repararea sectorului de drum public afectat, i refacerea semnaliz rii ini iale sau modificarea ei, potrivit noilor condi ii de circula ie.

(2) Persoanele care execut lucr ri de orice natur pe partea carosabil a drumului public sunt obligate s poarte echipament de protec ie avertizare fluorescent i reflectorizant, de culoare galben sau portocalie, pentru a fi observate cu u urin de participan ii la trafic.

Art. 87. Nicio lucrare care afecteaz drumul public nu poate fi nceput sau, dup caz, continuat dac executantul acesteia nu are autorizarea administratorului drumului i acordul poli iei, nu a realizat semnalizarea temporar corespunz toare, iar termenul aprobat a fost dep stabilite n autoriza ie sau acord. it ori lucrarea se execut n alte condi ii dect cele

SEC IUNEA a 6-a

Semnalele poli i tilor i ale altor persoane care dirijeaz circula ia

Art. 88. (1) Semnalele poli istului care dirijeaz circula ia au urm toarele semnifica ii:

a) bra ul ridicat vertical semnific aten ie, oprire pentru to i participan ii la trafic care se apropie, cu excep ia conduc torilor de vehicule care nu ar mai putea opri n condi ii de siguran . Dac semnalul este dat ntr-o intersec ie, aceasta nu impune oprirea conduc torilor de vehicule care se afl deja angaja i n traversare;

b) bra ul sau bra ele ntinse orizontal semnific oprire pentru to i participan ii la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circul din direc ia sau direc iile intersectate de bra ul sau bra ele ntinse. Dup ce a dat acest semnal, poli istul poate cobor bra ul sau bra ele, pozi ia sa nsemnnd, de asemenea, oprire pentru participan ii la trafic care vin din fa ori din spate;

c) balansarea, pe timp de noapte, n plan vertical, a unui dispozitiv cu lumin ro ie ori a bastonului fluorescent-reflectorizant, semnific oprire pentru participan ii la trafic, spre care este ndreptat;

d) balansarea pe vertical a bra ului, avnd palma orientat c tre sol, semnific reducerea vitezei;

e) rotirea vioaie a bra ului semnific m rirea vitezei de deplasare a vehiculelor sau gr birea travers rii drumului de c tre pietoni.

(2) Poli istul care dirijeaz circula ia poate efectua semnal cu bra ul ca vehiculul s avanseze, s dep

easc , s

treac prin fa a ori prin spatele s u, s l ocoleasc prin partea sa stng sau dreapt , iar pietonii s traverseze drumul ori s se opreasc .

(3) La efectuarea comenzilor prev zute la alin. (1) i (2), poli istul poate folosi i fluierul.

Art. 89. (1) Oprirea participan ilor la trafic este obligatorie i la semnalele date de:

a) poli i tii de frontier ;

b) ndrum torii de circula ie ai Ministerului Ap r rii;

c) agen ii de cale ferat , la trecerile la nivel;

d) personalul autorizat din zona lucr rilor pe drumurile publice;

e) membrii patrulelor colare de circula ie, la trecerile pentru pietoni din apropierea unit ilor de nv

mnt;

f) nev z tori, prin ridicarea bastonului alb, atunci cnd ace tia traverseaz strada.

(2) Persoanele prev zute la alin.(1) lit.a) d) pot efectua i urm toarele semnale:

a) balansarea bra ului n plan vertical, cu palma minii orientat c tre sol sau cu un mijloc de semnalizare, care semnific reducerea vitezei;

b) rotirea vioaie a bra ului, care semnific m rirea vitezei de deplasare a vehiculelor, inclusiv gr birea travers rii drumului de c tre pietoni;

Art. 90. Persoanele prev zute la art. 88 alin. (1) i art. 89 alin. (1) lit. a)- e), care dirijeaz circula ia trebuie s fie echipate i plasate astfel nct s poat fi observate i recunoscute cu u urin participan ii la trafic. de c tre

SEC IUNEA a 7-a

Semnalele utilizate de conduc torii autovehiculelor cu regim

de circula ie prioritar

i obliga iile celorlal i participan i la trafic

Art. 91. (1) Semnalele mijloacelor speciale de avertizare, luminoase i sonore se folosesc de c tre conduc torii autovehiculelor prev zute la art.32 alin.(2) lit.a) i b) din Ordonan a de urgen republicat numai dac interven ia sau misiunea impun urgen . a Guvernului nr.195/2002,

(2) Semnalele mijloacelor de avertizare luminoas pot fi folosite i f r a fi nso ite de cele sonore, n func ie

de natura misiunii ori de condi iile de trafic, situa ie n care autovehiculul respectiv nu are regim de circula ie prioritar .

(3) Se interzice utilizarea semnalelor mijloacelor de avertizare sonor separat de cele luminoase.

Art. 92. (1) Poli istul rutier aflat ntr-un autovehicul al poli iei poate utiliza i dispozitive luminoase cu mesaje variabile pentru a transmite o dispozi ie sau o indica ie participan ilor la trafic. Aceste semnale pot fi adresate concomitent cu transmiterea unui apel prin amplificatorul de voce.

(2) Poli istul rutier, aflat ntr-un autovehicul al poli iei, poate executa semnale cu bra ul, cu sau f r baston reflectorizant, scos pe partea lateral dreapta a vehiculului. Acest semnal semnific oprire pentru conduc torii vehiculelor care circul n spatele autovehiculului poli iei. Acela i semnal efectuat pe partea stng a autovehiculului semnific oprire pentru conduc torii vehiculelor care circul pe banda din partea stng n acela i sens de mers ori n sens opus celui al autovehiculului poli iei.

Art. 93. Conduc torii de autovehicule care se apropie de o coloan oficial o pot dep

i dac li se semnalizeaz

aceast manevr de c tre poli istul rutier. Se interzice altor participan i la trafic intercalarea sau ata area la o astfel de coloan oficial .

Art. 94. (1) Coloanele oficiale se nso esc de echipaje ale poli iei rutiere, n condi iile stabilite prin instruc iuni emise de ministrul administra iei i internelor.

(2) Coloanele de vehicule cu specific militar se nso esc de autovehicule de control al circula iei apar innd Ministerului Ap r rii, care au n func iune mijloacele speciale de avertizare sonore, precum i cele luminoase de culoare albastr .

Art. 95. Vehiculele care, prin construc ie sau datorit nc rc turii transportate, dep

esc masa i/sau gabaritul

prev zute de normele legale, precum i transporturile speciale pot fi nso ite de echipaje ale poli iei rutiere numai cu aprobarea Inspectoratului General al Poli iei Romne.

CAPITOLUL V

Reguli de circula ie

SEC IUNEA 1

Reguli generale

Art. 96. (1) Participan ii la trafic sunt obliga i s anun e administratorul drumului public ori cea mai apropiat unitate de poli ie atunci cnd au cuno tin despre existen a pe drum a unui obstacol sau a oric rei alte situa ii

periculoase pentru fluen a i siguran a circula iei.

(2) Se interzice oric rei persoane s arunce, s lase sau s abandoneze obiecte, materiale sau substan e ori s creeze obstacole pe drumul public. Persoana care nu a putut evita crearea unui obstacol pe drumul public este obligat s l nl ture i, dac nu este posibil, s i semnalizeze prezen a i s anun e imediat administratorul drumului public i cea mai apropiat unitate de poli ie.

Art. 97. (1) Copiii cu vrsta sub 12 ani sau cu n l imea sub 150 cm trebuie s poarte centuri de siguran adaptate greut ii i dimensiunilor lor, iar cei cu vrsta sub 3 ani se transport numai n dispozitive de re inere omologate.

(2) Conduc torilor de autovehicule le este interzis s transporte copii cu vrst de pn la 12 ani pe scaunul din fa , chiar dac sunt inu i n bra e de persoane majore, n timpul deplas rii pe drumurile publice.

(3) Se interzice conduc torilor de autovehicule, precum i persoanelor care ocup scaunul din fa animale, n timpul deplas rii pe drumurile publice.

in n bra e

(4) Se excepteaz de la obliga ia de a purta centura de siguran :

a) conduc torii de autoturisme pe timpul execut rii manevrei de mers napoi sau care sta ioneaz ;

b) femeile n stare vizibil de graviditate;

c) conduc torii de autoturisme care execut servicii de transport public de persoane, n regim de taxi, cnd transport pasageri;

d) persoanele care au certificat medical n care s fie men ionat afec iunea care contraindic purtarea centurii de siguran ;

e) instructorii auto pe timpul preg tirii practice a persoanelor care nva publice sau examinatorul din cadrul autorit ii competente n timpul desf pentru ob inerea permisului de conducere;

s conduc un autovehicul pe drumurile ur rii probelor practice ale examenului

(5) Persoanele prev zute la alin.(4) lit.d) sunt obligate s aib asupra lor certificatul medical, n con inutul c ruia trebuie s fie men ionat durata de valabilitate a acestuia;

(6) Afec iunile medicale pentru care se acord scutire de la portul centurii de siguran , precum i modelul certificatului medical se stabilesc prin ordin al ministrului s n t ii publice, care se public n Monitorul Oficial al Romniei.

Art. 98. (1) Se interzice transportul pe motociclete i pe mopede a mai multor persoane dect locurile stabilite prin construc ie, precum i al obiectelor voluminoase.

(2) Copiii n vrst de pn la 7 ani, dac sunt inu i n bra e, precum i cei de pn la 14 ani se transport numai n ata ul motocicletelor.

Art. 99. (1) Circula ia pe drumurile publice a vehiculelor care nu sunt supuse nmatricul rii sau nregistr rii, cu excep ia bicicletelor i a celor trase sau mpinse cu mna, este permis numai n timpul zilei.

(2) Se interzice conduc torilor vehiculelor prev zute la alin.(1) s circule cu acestea cu o vitez mai mare de 30 km/h.

SEC IUNEA a 2-a

Utilizarea p r ii carosabile

Art. 100. Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile, p r ile carosabile, benzile sau pistele stabilite pentru categoria din care fac parte. n cazul n care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru mopede, biciclete i celelalte vehicule f r motor, acestea pot fi conduse i pe acostament n sensul de mers, dac circula ia se poate face f r pericol.

Art. 101. Cnd drumul are dou sau mai multe benzi pe sensul de mers, vehiculele se conduc pe banda situat lng acostament sau bordur . Celelalte benzi pot fi folosite succesiv, de la dreapta spre stnga, dac banda de circula ie utilizat este ocupat , cu obliga ia de a reveni pe banda din dreapta atunci cnd acest lucru este posibil.

Art. 102. Vehiculele grele, lente sau cu mase ori gabarite dep

ite sau cele care se deplaseaz cu vitez redus

trebuie conduse numai pe banda de lng acostament sau bordur , dac n sensul de mers nu este amenajat o band destinat acestora.

Art. 103. Pe drumul public cu cel mult dou benzi pe sens i cu o a treia band pe care este amplasat linia tramvaiului lng axul drumului, conduc torii de vehicule pot folosi aceasta band , cu obliga ia s lase liber calea tramvaiului, la apropierea acestuia.

Art. 104. Vehiculele care efectueaz transport public de persoane se conduc pe banda rezervat acestora, dac o astfel de band exist i este semnalizat ca atare. Pe aceea i band pot circula i autovehiculele cu regim de

circula ie prioritar cnd se deplaseaz n ac iuni de interven ii sau n misiuni care au caracter de urgen .

Art. 105. Se interzice intrarea ntr-o intersec ie chiar dac semnalul luminos ori un indicator de prioritate permit, dac din cauza aglomer rii circula iei conduc torul de vehicul risc s r mn imobilizat, stnjenind sau mpiedicnd desf urarea traficului.

SEC IUNEA a 3-a

Reguli pentru circula ia vehiculelor

1. Pozi ii n timpul mersului i circula ia pe benzi

Art. 106. - (1) Pe un drum public prev zut cu minimum trei benzi pe sens, cnd conduc torii a dou autovehicule circul n aceea i direc ie, dar pe benzi diferite i inten ioneaz s se nscrie pe banda libera dintre ei, cel care circul pe banda din dreapta este obligat s permit celui care vine din stnga s ocupe acea band .

(2) Pe drumul public cu mai multe benzi, conduc torii de autovehicule care circul pe o band care se sfr e te, pentru a continua deplasarea pe banda din stnga trebuie s permit trecerea vehiculelor care circul pe acea band .

Art. 107. (1) La intersec iile prev zute cu indicatoare i/sau cu marcaje pentru semnalizarea direc iei de mers, conduc torii de vehicule trebuie s se ncadreze pe benzile corespunz toare direc iei de mers voite, cu cel pu in 50 m nainte de intersec ie i sunt obliga i s respecte semnifica ia indicatoarelor i marcajelor.

(2) La intersec iile f r marcaje de delimitarea benzilor, conduc torii vehiculelor ocup n mers, cu cel pu in 50 m

nainte de intersec ie, urm toarele pozi ii:

a) rndul de lng bordur sau acostament, cei care vor s schimbe direc ia de mers spre dreapta;

b) rndul de lng axa drumului sau de lng marcajul de separare a sensurilor, cei care vor s schimbe direc ia de mers spre stnga. Cnd circula ia se desf inten ioneaz oar pe drumuri cu sens unic, conduc torii de vehicule care

s vireze la stnga, sunt obliga i s ocupe rndul de lng bordura sau acostamentul din partea stng ;

c) oricare dintre rnduri, cei care vor s mearg nainte.

(3) Dac n intersec ie circul

i tramvaie, iar spa iul dintre ina din dreapta i trotuar nu permite circula ia pe

dou sau mai multe rnduri, to i conduc torii de vehicule, indiferent de direc ia de deplasare, vor circula pe un singur rnd, l snd liber traseul tramvaiului.

(4) n cazul n care tramvaiul este oprit ntr-o sta ie f r refugiu pentru pietoni, vehiculele trebuie s opreasc n ordinea sosirii, n spatele acestuia, i s - i reia deplasarea numai dup ce u ile tramvaiului au fost nchise i s-au asigurat c nu pun n pericol siguran a pietonilor angaja i n traversarea drumului public.

Art. 108. Schimbarea direc iei de mers prin virare la dreapta sau la stnga este interzis n locurile unde sunt instalate indicatoare cu aceasta semnifica ie.

Art. 109. Dac n apropierea unei intersec ii este instalat un indicator sau aplicat un marcaj care oblig s se

circule ntr-o anumit direc ie, vehiculele trebuie s fie conduse numai n direc ia sau direc iile indicate.

Art. 110. (1) n situa iile n care exist benzi speciale pentru executarea manevrei, schimbarea direc iei de deplasare se face prin stnga centrului imaginar al intersec iei, iar dac exist un marcaj de ghidare, cu respectarea semnifica iei acestuia.

(2) Schimbarea direc iei de mers spre stnga, n cazul vehiculelor care intr ntr-o intersec ie circulnd pe acela i drum n aliniament, dar din sensuri opuse, se efectueaz prin stnga centrului intersec iei, f r intersectarea traiectoriei acestora.

(3) Amenaj rile rutiere sau obstacolele din zona median a p r ii carosabile se ocolesc prin partea dreapt .

Art. 111. Se interzice circula ia participan ilor la trafic pe sectoarele de drum public la nceputul c rora sunt instalate indicatoare ce interzic accesul.

2. Semnalele conduc torilor de vehicule

Art. 112. Conduc torii de vehicule semnalizeaz cu mijloacele de avertizare luminoas , sonor sau cu bra ul, dup caz, naintea efectu rii oric rei manevre sau pentru evitarea unui pericol imediat.

Art. 113. (1) Mijloacele de avertizare sonor trebuie folosite de la o distan

de cel pu in 25 m fa

de cei

c rora li se adreseaz , pe o durat de timp care s asigure perceperea semnalului i f r s -i determine pe ace tia la manevre ce pot pune n pericol siguran a circula iei.

(2) Semnalizarea cu mijloacele de avertizare sonor nu poate fi folosit n zonele de ac iune a indicatorului Claxonarea interzis .

(3) Se excepteaz de la prevederile alin. (2):

a) conduc torii autovehiculelor cu regim de circula ie prioritar cnd se deplaseaz n ac iuni de interven ii sau n misiuni care au caracter de urgen ;

b) conduc torii autovehiculelor care folosesc acest semnal pentru evitarea unui pericol imediat.

Art. 114. (1) Conduc torii de autovehicule, tramvaie i mopede sunt obliga i s foloseasc instala iile de iluminare i/sau semnalizare a acestora, dup cum urmeaz :

a) luminile de pozi ie sau de sta ionare pe timpul imobiliz rii vehiculului pe partea carosabil n afara localit ilor, de la l sarea serii i pn n zorii zilei, ziua cnd plou toren ial, ninge abundent sau este cea dens , ori n alte condi ii care reduc vizibilitatea pe drumul public;

b) luminile de ntlnire sau de drum, n mers, att n localit i, ct i n afara acestora, dup gradul de

iluminare a drumului public;

c) luminile de ntlnire i cele de cea

pe timp de cea

dens ;

d) luminile de ntlnire ale autovehiculelor care nso esc coloane militare sau cortegii, transport grupuri organizate de persoane i cele care tracteaz alte vehicule sau care transport m rfuri ori produse periculoase, n timpul zilei;

e) luminile de ntlnire atunci cnd plou toren ial, ninge abundent ori n alte condi ii care reduc vizibilitatea pe drum;

f) luminile pentru mersul napoi atunci cnd vehiculul este manevrat c tre napoi;

g) luminile indicatoare de direc ie pentru semnalizarea schimb rii direc iei de mers, inclusiv la punerea n mi care a vehiculului de pe loc.

(2) Pe timpul nop ii, la apropierea a dou vehicule care circul din sensuri opuse, conduc torii acestora sunt obliga i ca de la o distan de cel pu in 200 m s foloseasc luminile de ntlnire concomitent cu reducerea

vitezei. Cnd conduc torul de autovehicul se apropie de un autovehicul care circula n fa a sa, acesta este obligat sa foloseasc luminile de ntlnire de la o distan de cel pu in 100 m.

(3) Pe timpul nop ii sau n condi ii de vizibilitate redus conduc torii de autovehicule i tramvaie care se apropie de o intersec ie nedirijat prin semnale luminoase sau de c tre poli i ti, sunt obliga i s semnalizeze prin folosirea alternant a luminilor de ntlnire cu cele de drum dac nu ncalc astfel prevederile alin. (2).

(4) Pe timpul nop ii sau n condi ii de vizibilitate redus autovehiculele sau remorcile cu defec iuni la sistemul de iluminare i semnalizare luminoas nu pot fi conduse sau remorcate f r a avea n func iune pe partea stng , n

fa

o lumin de ntlnire i n spate una de pozi ie.

(5) Luminile de avarie se folosesc n urm toarele situa ii:

a) cnd vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabil ;

b) cnd vehiculul se deplaseaz foarte lent i/sau constituie el nsu i un pericol pentru ceilal i participan i la trafic;

c) cnd autovehiculul sau tramvaiul este remorcat.

(6) n situa iile prev zute la alin.(5), conduc torii de autovehicule, tramvaie sau mopede trebuie s pun n func iune luminile de avarie, n mod succesiv, n ordinea opririi i n cazul n care aceast manevr este impus de blocarea circula iei pe sensul de mers.

(7) Cnd circul prin tunel conduc torul de vehicul este obligat s foloseasc luminile de ntlnire.

Art. 115. Un vehicul poate fi oprit sau sta ionat cu toate luminile stinse, n locurile n care aceste manevre sunt permise, atunci cnd se afl :

a) pe un drum iluminat, astfel nct vehiculul este vizibil de la o distan

de cel pu in 50 m;

b) n afara p r ii carosabile, pe un acostament consolidat;

c) n localit i, la marginea p r ii carosabile, n cazul motocicletelor cu dou ro i, f r ata

i a mopedelor,

care nu sunt prev zute cu surs de energie.

Art. 116. (1) Conduc torii de vehicule sunt obliga i s semnalizeze schimbarea direc iei de deplasare, dep oprirea i punerea n mi care.

irea,

(2) Inten ia conduc torilor de autovehicule, tramvaie sau mopede de a schimba direc ia de mers, de a ie i dintr-un rnd de vehicule sta ionate sau de a intra ntr-un asemenea rnd, de a trece pe o alt band de circula ie sau de a vira spre dreapta ori spre stnga ori care urmeaz s efectueze ntoarcere, dep ire sau oprire se semnalizeaz prin

punerea n func iune a luminilor indicatoare de direc ie cu cel pu in 50 m n localit i i 100 m n afara localit ilor, nainte nceperea efectu rii manevrelor.

(3) Reducerea vitezei de deplasare sau oprirea autovehiculelor, tramvaielor sau mopedelor pe partea carosabil se semnalizeaz cu lumina ro ie din spate.

Art. 117. (1) Conduc torii vehiculelor cu dou ro i, precum i ai celor cu trac iune animal ori ai celor trase sau mpinse cu mna sunt obliga i s efectueze urm toarele semnale:

a) bra ul stng ntins orizontal atunci cnd inten ioneaz s schimbe direc ia de mers spre stnga sau de a dep

i;

b) bra ul drept ntins orizontal atunci cnd inten ioneaz s schimbe direc ia de mers spre dreapta;

c) bra ul drept ntins orizontal balansat n plan vertical atunci cnd inten ioneaz s opreasc .

(2) Semnalele prev zute la alin.(1) trebuie efectuate cu cel pu in 25 m nainte de efectuarea manevrelor.

3. Dep

irea

Art. 118. Conduc torul de vehicul care efectueaz dep

irea este obligat:

a) s se asigure c acela care l urmeaz sau l precede nu a semnalizat inten ia nceperii unei manevre similare i c poate dep i f r a pune n pericol sau stnjeni circula ia din sens opus;

b) s semnalizeze inten ia de efectuare a dep

irii;

c) s p streze n timpul dep

irii o distan

lateral suficient fa

de vehiculul dep

it;

d) s reintre pe banda sau n irul de circula ie ini iale dup ce a semnalizat i s-a asigurat c poate efectua aceast manevr n condi ii de siguran pentru vehiculul dep it i pentru ceilal i participan i la trafic.

Art. 119. Conduc torul de vehicul care urmeaz s fie dep

it este obligat:

a) s nu m reasc viteza de deplasare;

b) s circule ct mai aproape de marginea din dreapta a p r ii carosabile sau a benzii pe care se deplaseaz .

Art. 120. (1) Se interzice dep

irea vehiculelor:

a) n intersec ii cu circula ia nedirijat ;

b) n apropierea vrfurilor de ramp , cnd vizibilitatea este redus sub 50 m;

c) n curbe i n orice alte locuri unde vizibilitatea este redus sub 50 m;

d) pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri i n tuneluri. Prin excep ie, pot fi dep

ite n aceste locuri

vehiculele cu trac iune animal , motocicletele f r ata , mopedele i bicicletele, dac vizibilitatea asupra drumului este asigurat pe o distan mai mare de 20 m, iar l imea drumului este de cel pu in 7 m;

e) pe trecerile pentru pietoni semnalizate prin indicatoare i marcaje;

f) pe trecerile la nivel cu calea ferat curent

i la mai pu in de 50 m nainte de acestea;

g) n dreptul sta iei pentru tramvai, atunci cnd acesta este oprit, iar sta ia nu este prev zut cu refugiu pentru pietoni;

h) n zona de ac iune a indicatorului Dep

irea interzis ;

i) cnd pentru efectuarea manevrei se ncalc marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, iar autovehiculul circul , chiar i par ial, pe sensul opus, ori se ncalc marcajul care delimiteaz spa iul de interzicere;

j) cnd din sens opus se apropie un alt vehicul, iar conduc torul acestuia este obligat s efectueze manevre de evitarea coliziunii;

k) pe sectorul de drum unde s-a format o coloan de vehicule n a teptare, dac prin aceasta se intr pe sensul opus de circula ie.

(2) Se interzice dep

irea coloanei oficiale.

4. Viteza i distan a ntre vehicule

Art. 121. (1) Conduc torii de vehicule sunt obliga i s respecte viteza maxim admis pe sectorul de drum pe care circul i pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum i cea impus prin mijloacele de

semnalizare.

(2) Nerespectarea regimului de vitez stabilit conform legii, se constat de c tre poli i tii rutieri, cu mijloace tehnice omologate i verificate metrologic.

(3) Administratorul drumului public este obligat s instaleze indicatoare pentru reglementarea regimului de vitez .

(4) n afara localit ilor, naintea sta iilor mijloacelor de transport public de persoane i/sau a trecerilor pentru pietoni, la o distan de 100 de metri fa de acestea, administratorul drumului este obligat s realizeze

amenaj ri rutiere pentru reducerea vitezei de deplasare a vehiculelor.

Art. 122. Se interzice conduc torilor de vehicule s reduc brusc viteza ori s efectueze o oprire nea teptat , f r motiv ntemeiat.

Art. 123. Conduc torul de vehicul este obligat s circule cu o vitez care s nu dep localit i, sau 50 km/h n afara localit ilor, n urm toarele situa ii:

easc 30 km/h, n

a) la trecerea prin intersec iile cu circula ie nedirijat ;

b) n curbe deosebit de periculoase semnalizate ca atare sau n care vizibilitatea este mai mic de 50 m;

d) la trecerea pe lng grupuri organizate, coloane militare sau cortegii, indiferent dac acestea se afl n mers sau sta ioneaz pe partea carosabil a drumurilor cu o singur band de circula ie pe sens;

e) la trecerea pe lng animale care sunt conduse pe partea carosabil sau pe acostament;

f) cnd partea carosabil este acoperit cu polei, ghea , z pad b t torit , mzg sau piatr cubic umed ;

g) pe drumuri cu denivel ri, semnalizate ca atare;

h) n zona de ac iune a indicatorului de avertizare Copii n intervalul orar 0700 2200 precum i a indicatorului Accident;

i) la trecerile pentru pietoni nesemaforizate, semnalizate prin indicatoare i marcaje, cnd drumul public are cel mult o band pe sens, iar pietonii afla i pe trotuar, n imediata apropiere a p r ii carosabile, inten ioneaz s se angajeze n traversare;

j) la schimbarea direc iei de mers prin viraje;

k) cnd vizibilitatea este sub 100 de m n condi ii de cea , ploi toren iale, ninsori abundente.

Art. 124. Administratorul drumului public este obligat ca n locurile prev zute la art. 123 s instaleze indicatoare de avertizare i s ia m suri pentru realizarea de amenaj ri rutiere care s determine conduc torii de vehicule s reduc viteza de deplasare.

5. Reguli referitoare la manevre

Art. 125. Pentru a putea ntoarce vehiculul de pe un sens de mers pe cel lalt prin manevrare nainte i napoi sau prin viraj, conduc torul acestuia este obligat s semnalizeze i s se asigure c din fa , din spate sau din lateral nu circul n acel moment nici un vehicul.

Art. 126. Se interzice ntoarcerea vehiculului:

a) n locurile n care este interzis oprirea voluntar a vehiculelor, cu excep ia cazurilor prev zute la art. 142 lit. f);

b) n intersec iile n care este interzis virajul la stnga, precum i n cele n care, pentru efectuare, este necesar manevrarea nainte i napoi a vehiculului;

c) n locurile unde soliditatea drumului nu permite;

d) pe drumurile cu sens unic;

e) pe marcajul pietonal;

f) n locurile n care este instalat indicatorul ntoarcerea interzis .

Art. 127. (1) Pe drumurile publice nguste i/sau cu declivitate, unde trecerea vehiculelor care circul din sensuri opuse, unele pe lng altele, este imposibil sau periculoas , se procedeaz dup cum urmeaz :

a) la ntlnirea unui ansamblu de vehicule cu un vehicul conduc torul acestuia din urm trebuie s manevreze cu spatele;

b) la ntlnirea unui vehicul greu cu un vehicul u or, conduc torul acestuia din urm trebuie s manevreze cu spatele;

c) la ntlnirea unui vehicul care efectueaz transport public de persoane cu un vehicul de transport m rfuri conduc torul acestuia din urm trebuie s manevreze cu spatele.

(2) n cazul vehiculelor de aceea i categorie, obliga ia de a efectua o manevr de mers napoi revine conduc torului care urc , cu excep ia cazului cnd este mai u or i exist condi ii pentru conduc torul care coboar s execute aceast manevr , mai ales atunci cnd se afl aproape de un refugiu.

Art. 128. - (1) Se interzice mersul napoi cu vehiculul:

a) n cazurile prev zute la art. 126, cu excep ia lit. d);

b) pe o distan

mai mare de 50 m;

c) la ie irea de pe propriet i al turate drumurilor publice.

(2) n locurile n care mersul napoi este permis dar vizibilitatea n spate este mpiedicat , vehiculul poate fi manevrat napoi numai atunci cnd conduc torul acestuia este dirijat de cel pu in o persoan aflat n afara vehiculului.

(3) Persoana care dirijeaz manevrarea cu spatele a unui vehicul este obligat s se asigure c manevra se efectueaz f r a pune n pericol siguran a participan ilor la trafic.

(4) Mersul napoi cu autovehiculul trebuie semnalizat cu lumina sau luminile speciale din dotare. Se recomand dotarea autovehiculelor i cu dispozitive sonore pentru semnalizarea acestei manevre.

6. Intersec ii i obliga ia de a ceda trecerea

Art. 129. (1) Vehiculul care circul pe un drum public pe care este instalat unul din indicatoarele avnd semnifica ia: Drum cu prioritate, Intersec ie cu un drum f r prioritate sau Prioritate fa de circula ia din

sens invers, are prioritate de trecere.

(2) Cnd dou vehicule urmeaz s se ntlneasc ntr-o intersec ie dirijat prin indicatoare, venind de pe dou drumuri publice unde sunt instalate indicatoare cu aceea i semnifica ie, vehiculul care vine din dreapta are prioritate.

Art. 130. Conduc torul de vehicul care se apropie de intrarea intr-o intersec ie, simultan cu un autovehicul cu regim de circula ie prioritar care are n func iune semnalele luminoase i sonore, are obliga ia s i acorde prioritate de trecere.

Art. 131. (1) La apropierea de o sta ie pentru mijloace de transport public de persoane prev zut cu alveol , din care conduc torul unui astfel de vehicul semnalizeaz inten ia de a ie i, conduc torul vehiculului care circul pe banda de lng acostament sau bordur este obligat s reduc viteza i, la nevoie, s opreasc pentru a-i permite reintrarea n trafic.

(2) Conduc torii de vehicule sunt obliga i s acorde prioritate de trecere pietonilor afla i pe partea carosabil pentru a urca n tramvai sau dup ce au cobort din acesta, dac tramvaiul este oprit n sta ie f r refugiu.

Art. 132. Conduc torul vehiculului al c rui mers nainte este obturat de un obstacol sau de prezen a altor participan i la trafic, care impun trecerea pe sensul opus este obligat s reduc viteza i, la nevoie, s opreasc pentru a permite trecerea vehiculelor care circul din sens opus.

Art. 133. n cazul prev zut la art. 51 alin. (2), conduc torii vehiculelor sunt obliga i s acorde prioritate de trecere participan ilor la trafic cu care se intersecteaz care li se adreseaz . i care circul conform semnifica iei culorii semaforului

Art. 134. La ie irea din zonele reziden iale sau pietonale, conduc torii de vehicule sunt obliga i s acorde prioritate de trecere tuturor vehiculelor cu care se intersecteaz .

Art. 135. Conduc torul de vehicul este obligat s acorde prioritate de trecere i n urm toarele situa ii:

a) la intersec ia nedirijat atunci cnd p trunde pe un drum na ional venind de pe un drum jude ean, comunal sau local;

b) la intersec ia nedirijat atunci cnd p trunde pe un drum jude ean venind de pe un drum comunal sau local;

c) la intersec ia nedirijat atunci cnd p trunde pe un drum comunal venind de pe un drum local;

d) cnd urmeaz s p trund ntr-o intersec ie cu circula ie n sens giratoriu fa interiorul acesteia;

de cel care circul n

e) cnd circul n pant fa

de cel care urc , dac pe sensul de mers al celui care urc se afl un obstacol

imobil. n aceast situa ie manevra nu este considerat dep

ire n sensul prevederilor art. 120 lit. j);

f) cnd se pune n mi care sau la p trunderea pe drumul public venind de pe o proprietate al turat acestuia fa vehiculul care circul pe drumul public, indiferent de direc ia de deplasare;

de

g) cnd efectueaz un viraj spre stnga sau spre dreapta i se intersecteaz cu un biciclist care circul pe o pist pentru biciclete, semnalizat ca atare;

h) pietonului care traverseaz drumul public, prin loc special amenajat, marcat i semnalizat corespunz tor ori la culoarea verde a semaforului destinat lui, atunci cnd acesta se afl pe sensul de mers al vehiculului.

7. Trecerea la nivel cu calea ferat

Art. 136. (1) La trecerea la nivel cu calea ferat curent , conduc torul de vehicul este obligat s circule cu viteza redus i s se asigure c din partea stng sau din partea dreapt nu se apropie un vehicul feroviar.

(2) La traversarea c ii ferate, pietonii sunt obliga i s se asigure c din stnga sau din dreapta nu se apropie un vehicul feroviar.

Art. 137. (1) Conduc torul de vehicul poate traversa calea ferat curent prev zut cu bariere sau semibariere, dac acestea sunt ridicate i semnalele luminoase i sonore nu func ioneaz , iar semnalul cu lumina alb

intermitent cu caden a lent este n func iune.

(2) Cnd circula ia la trecerea la nivel cu calea ferat curent este dirijat de agen i de cale ferat , conduc torul de vehicul trebuie s respecte semnalele acestora.

Art. 138. (1) Conduc torul de vehicul este obligat s opreasc atunci cnd:

a) barierele sau semibarierele sunt coborte, n curs de coborre sau ridicare;

b) semnalul cu lumini ro ii i/sau semnalul sonor sunt n func iune;

c) ntlne te indicatorul Trecerea la nivel cu calea ferat simpl , f r bariere, Trecerea la nivel cu calea ferat dubl , f r bariere sau Oprire.

(2) Vehiculele trebuie s opreasc , n ordinea sosirii, n locul n care exist vizibilitate maxim asupra c ii ferate f r a trece de indicatoarele prev zute la alin. (1) lit. c) sau, dup caz, naintea marcajului pentru oprire, ori naintea barierelor sau semibarierelor, cnd acestea sunt nchise, n curs de coborre sau ridicare.

Art. 139. (1) n cazul imobiliz rii unui vehicul pe calea ferat , conduc torul acestuia este obligat s scoat imediat pasagerii din vehicul i s elibereze platforma c ii ferate, iar cnd nu este posibil, s semnalizeze prezen a vehiculului cu orice mijloc adecvat.

(2) Participan ii la trafic, care se g sesc n apropierea locului unde un vehicul a r mas imobilizat pe calea

ferat , sunt obliga i s acorde sprijin pentru scoaterea acestuia sau, cnd nu este posibil, pentru semnalizarea prezen ei lui.

(3) Conduc torului de vehicul i este interzis s treac sau s ocoleasc por ile de gabarit instalate naintea c ilor ferate electrificate, dac n l imea sau nc rc tura vehiculului atinge ori dep por ii. e te partea superioar a

Art. 140. (1) La intersectarea unui drum public cu o cale ferat industrial , accesul vehiculelor feroviare se face numai dup semnalizarea corespunz toare i din timp de c tre cel pu in un agent de cale ferat .

(2) n cazul prev zut la alin. (1), conduc torii de vehicule sunt obliga i s se conformeze semnifica iei semnalelor agen ilor de cale ferat .

8. Oprirea, sta ionarea i parcarea

Art. 141. (1) Conduc torii autovehiculelor imobilizate pe drumurile publice care se ndep rteaz de acestea sunt obliga i s ac ioneze frna de ajutor, s opreasc func ionarea motorului i s cupleze o treapt de vitez inferioar , sau n cea de parcare dac autovehiculul are transmisie automat .

(2) n cazul imobiliz rii involuntare a autovehiculului n pant sau n ramp , pe lng obliga iile prev zute la alin. (1), conduc torul trebuie s bracheze ro ile directoare.

(3) n cazul imobiliz rii involuntare a autovehiculului n pasaje subterane sau tuneluri, conduc torul acestuia este

obligat s opreasc func ionarea motorului.

(4) n localit i, pe drumurile cu sens unic, oprirea sau sta ionarea voluntar a vehiculelor este permis partea stng , dac r mne liber cel pu in o band de circula ie.

i pe

(5) n afara localit ilor oprirea sau sta ionarea voluntar a vehiculelor se face n afara p r ii carosabile, iar atunci cnd nu este posibil, ct mai aproape de marginea din dreapta a drumului, paralel cu axa acestuia.

(6) Nu este permis sta ionarea pe partea carosabil , n timpul nop ii, a tractoarelor, a remorcilor, a mopedelor, a bicicletelor, a ma inilor i utilajelor autopropulsate utilizate n lucr ri de construc ii, agricole sau forestiere, a vehiculelor cu trac iune animal ori a celor trase sau mpinse cu mna.

(7) Nu este permis oprirea sau sta ionarea n tuneluri. n situa ii de urgen

sau de pericol conduc torului de

autovehicul i este permis oprirea sau sta ionarea numai n locurile special amenajate i semnalizate corespunz tor. n caz de imobilizare prelungit a autovehiculului n tunel, conduc torul de vehicul este obligat s opreasc motorul.

Art. 142. Se interzice oprirea voluntar a vehiculelor:

a) n zona de ac iune a indicatorului Oprirea interzis ;

b) pe trecerile la nivel cu calea ferat curent

i la o distan

mai mic de 50 m nainte i dup acestea;

c) pe poduri, pe i sub pasaje denivelate, precum i pe viaducte;

d) n curbe i n alte locuri cu vizibilitate redus sub 50 m;

e) pe trecerile pentru pietoni ori la mai pu in de 25 m nainte i nainte de acestea;

f) n intersec ii, inclusiv cele cu circula ie n sens giratoriu, precum i n zona de preselec ie unde sunt aplicate marcaje continue, iar n lipsa acestora, la o distan mai mic de 25 m de col ul intersec iei;

g) n sta iile mijloacelor de transport public de persoane, precum i la mai pu in de 25 m nainte i dup acestea;

h) n dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabil , dac prin aceasta se stnjene te circula ia a dou vehicule venind din sensuri opuse, precum i n dreptul marcajului continuu, n cazul n care conduc torii celorlalte vehicule care circul n acela i sens ar fi obliga i, din aceast cauz , s treac peste acest marcaj;

i) n locul n care se mpiedic vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos;

j) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnifica ia Drum ngustat, Prioritate pentru circula ia din sens invers sau Prioritate fa de circula ia din sens invers;

k) pe pistele obligatorii pentru pietoni i/sau bicicli ti ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare;

l) pe platforma c ii ferate industriale sau de tramvai ori la mai pu in de 50 m de acestea, dac circula ia vehiculelor pe ine ar putea fi stnjenit sau mpiedicat ;

m) pe partea carosabil a autostr zilor, a drumurilor expres i a celor na ionale europene (E);

n) pe trotuar, dac nu se asigur spa iu de cel pu in 1 m pentru circula ia pietonilor;

o) pe pistele pentru biciclete;

p) n locurile unde este interzis dep

irea.

Art. 143. Se interzice sta ionarea voluntar a vehiculelor:

a) n toate cazurile n care este interzis oprirea voluntar ;

b) n zona de ac iune a indicatorului cu semnifica ia Sta ionarea interzis i a marcajului cu semnifica ia de interzicere a sta ion rii;

c) pe drumurile publice cu o l ime mai mic de 6 m;

d) n dreptul c ilor de acces care deservesc propriet ile al turate drumurilor publice;

e) n pante i n rampe;

f) n locul unde este instalat indicatorul cu semnifica ia Sta ionare alternant , n alt zi sau perioad dect cea permis , sau indicatorul cu semnifica ia Zona de sta ionare cu durat limitat peste durata stabilit .

Art. 144. (1) Administratorul drumului public este obligat s delimiteze i s semnalizeze corespunz tor sectoarele de drum public unde este interzis oprirea sau sta ionarea vehiculelor.

(2) Administratorul drumului public poate permite oprirea sau sta ionarea, par ial sau total, a unui vehicul pe trotuar, cu respectarea marcajului, iar n lipsa acestuia, numai dac r mne liber cel pu in un culoar de minimum 1 m l ime nspre marginea opus p r ii carosabile, destinat circula iei pietonilor.

Art. 145. Se interzice conduc torului de autovehicul i pasagerilor ca n timpul opririi sau sta ion rii s deschid sau s lase deschise u ile acestuia ori s coboare f r s se asigure c nu creeaz un pericol pentru circula ie.

Art. 146. Circula ia vehiculelor i a pietonilor n spa iile special amenajate sau stabilite i semnalizate corespunz tor se desf publice. oar conform normelor rutiere, pe ntreaga perioad ct parc rile sunt deschise circula iei

9. Alte obliga ii i interdic ii pentru conduc torii de autovehicule i tramvaie

Art. 147. Conduc torul de autovehicul sau tramvai este obligat:

1. S aib asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de nmatriculare sau de nregistrare i, dup caz, atestatul profesional, precum i celelalte documente prev zute de legisla ia n vigoare.

2. S circule numai pe sectoarele de drum pe care ii este permis accesul i s respecte normele referitoare la

masele totale maxime autorizate i admise i/sau dimensiunile maxime admise de autoritatea competent pentru autovehiculele conduse.

3. S verifice func ionarea sistemului de lumini i semnalizare, a instala iei de climatizare, s men in permanent curate parbrizul, luneta i geamurile laterale ale autovehiculului, precum i pl cu ele cu num rul de nmatriculare sau nregistrare ale autovehiculului i remorcii.

4. S permit controlul st rii tehnice a vehiculului, precum i al bunurilor transportate, n condi iile legii.

5. S se prezinte la verificarea medical periodic , potrivit legii;

6. S aplice pe parbrizul i pe luneta autovehiculului semnul distinctiv stabilit pentru conduc torii de autovehicule ncep tori, dac are o vechime mai mic de un an de la ob inerea permisului de conducere.

Art. 148. Se interzice conduc torului de autovehicul sau tramvai:

1. s conduc un autovehicul sau tramvai cu dovada nlocuitoare a permisului de conducere eliberat f r drept de circula ie sau a c rei valabilitate a expirat;

2. S transporte n autovehicul sau tramvai mai multe persoane dect num rul de locuri stabilite n certificatul de nmatriculare sau nregistrare.

3. S transporte persoane n stare de ebrietate pe motociclet sau n cabina ori n caroseria autovehiculului destinat transportului de m rfuri.

4. S transporte persoane n caroseria autobasculantei, pe autocistern , pe platform , deasupra nc rc turii, pe p r ile laterale ale caroseriei, sau persoane care stau n picioare n caroseria autocamionului, pe sc ri i n remorc , cu excep ia celei special amenajate pentru transportul persoanelor.

5. S transporte copii n vrst de pn la 12 ani pe scaunul din fa bra e de persoane majore.

al autovehiculului, chiar dac sunt inu i n

6. S transporte n i pe autoturism obiecte a c ror lungime sau l ime dep dimensiunile acestuia.

e te, mpreuna cu nc rc tura,

7. S deschid u ile autovehiculului sau tramvaiului n timpul mersului, s porneasc de pe loc cu u ile deschise.

8. S aib n timpul mersului preocup ri de natur a-i distrage n mod periculos aten ia ori s foloseasc instala ii de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea n siguran , a lui i a celorlal i participan i la trafic.

9. S intre pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe ro i sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabila ori din care cad sau se scurg produse, substan e sau materiale ce pot pune n pericol siguran a circula iei.

10. S aib aplicate, pe parbriz, lunet sau pe geamurile laterale afi e, reclame publicitare, nscrisuri sau accesorii care restrng sau estompeaz vizibilitatea conduc torului sau a pasagerilor, att din interior ct i din exterior.

11. S aib aplicate folii sau tratamente chimice pe parbrize, lunet ori pe geamurile laterale care restrng sau estompeaz vizibilitatea, att din interior, ct i din exterior, cu excep ia celor omologate i certificate, prin marcaj corespunz tor, de c tre autoritatea competent .

12. S aib aplicate folii sau tratamente chimice pe dispozitivele de iluminare sau semnalizare luminoas , care diminueaz eficacitatea acestora, precum i pe pl cu ele cu num rul de nmatriculare sau de nregistrare, care mpiedic citirea num rului de nmatriculare sau de nregistrare.

13. S lase liber n timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comand , s opreasc motorul sau s decupleze transmisia n timpul mersului.

14. S foloseasc n mod abuziv mijloacele de avertizare sonor .

15. S circule cu autovehiculul cu masa total maxim autorizat mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu z pad , ghea sau polei, f r a avea montate pe ro i lan uri sau alte echipamente antiderapante omologate, n

perioadele i pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construc iilor i turismului.

16. S circule avnd montate pe autovehicul anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici dect cele prev zute n certificatul de nmatriculare sau de nregistrare ori care prezint t ieturi sau rupturi ale cordului sau sunt uzate peste limita admis .

17. S conduc un autovehicul care eman noxe peste limita legal admis ori al c rui zgomot n mers sau sta ionare dep e te pragul fonic prev zut de lege ori care are montat pe sistemul de evacuare a gazelor dispozitive

neomologate.

18. S circule cu autovehiculul avnd pl cu ele cu numerele de nmatriculare, nregistrare, provizorii sau pentru probe deteriorate ori neconforme cu standardul.

19. S s vr easc acte sau gesturi obscene, s profereze injurii, s adreseze expresii jignitoare sau vulgare

celorlal i participan i la trafic

20. S circule cu autovehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei.

21. S arunce, pe drumurile publice, din autovehicul obiecte, materiale sau substan e.

Art. 149. (1) Conduc torul de autovehicul sau tramvai cu o vechime mai mic de un an de la data ob inerii permisului de conducere are obliga ia de a aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galben , cu diametrul de 100 mm, care are n centru semnul exclam rii, de culoare neagr , cu lungimea de 60 mm i diametrul punctului de 10 mm, dup cum urmeaz :

a) la motociclet , n partea din spate lng num rul de nmatriculare;

b) la autovehicul, pe parbriz n partea din dreapta jos i pe lunet , n partea stng jos;

c) la autovehiculul care nu este prev zut cu lunet , pe parbriz n partea din dreapta jos i pe caroserie, n partea din spate stnga sus;

d) la tramvai, pe parbriz n partea din dreapta jos i pe luneta ultimului vagon, n partea din spate stnga sus;

e) la autovehiculul care tracteaz o remorc , pe parbrizul autovehiculului n partea din dreapta jos i pe caroseria remorcii, n partea din spate stnga sus.

(2) Conduc torului de vehicul prev zut la alin.(1) i este interzis:

a) s conduc autovehicule care transport m rfuri sau produse periculoase;

b) s conduc vehicule destinate test rii sau cele pentru probe;

c) s conduc vehicule destinate transportului public de persoane, inclusiv n regim de taxi.

10. Circula ia vehiculelor destinate transportului de m rfuri sau transportului public de persoane

Art. 150. (1) nc rc tura unui vehicul trebuie s fie a ezat

i, la nevoie, fixat astfel nct:

a) s nu pun n pericol persoane ori s nu cauzeze daune propriet ii publice sau private;

b) s nu stnjeneasc vizibilitatea conduc torului i s nu pericliteze stabilitatea ori conducerea vehiculului;

c) s nu fie trt , s nu se scurg

i s nu cad pe drum;

d) s nu mascheze dispozitivele de semnalizare, catadioptrii i pl cu ele cu num rul de nmatriculare sau nregistrare ori provizoriu, iar n cazul vehiculelor f r motor, semnalele f cute cu bra ele de conduc torul acestora;

e) s nu provoace zgomot care s jeneze conduc torul, participan ii la trafic ori s sperie animalele i s nu produc praf sau mirosuri pestilen iale.

(2) Lan urile, cablurile, prelatele i alte accesorii ce servesc la asigurarea sau protec ia nc rc turii trebuie sa o fixeze cat mai bine de vehicul si sa nu constituie, ele insele, un pericol pentru siguran a circula iei.

(3) nc rc tura care const n materiale sau produse ce se pot mpr

tia n timpul mersului trebuie acoperit cu o

prelat . Cnd nc rc tura const n obiecte mari ori grele, aceasta trebuie fixata pentru a nu se deplasa, pe timpul transportului si a nu dep i gabaritul vehiculului.

Art. 151. Conduc torul autovehiculului i tramvaiului care efectueaz transport public de persoane este obligat:

a) s opreasc pentru urcarea sau coborrea pasagerilor numai n sta iile semnalizate ca atare, cu excep ia transportului public de persoane n regim de taxi. Dac sta ia este prev zut cu alveol , oprirea se va face numai n interiorul acesteia;

b) s deschid u ile numai dup ce vehiculul a fost oprit n sta ie;

c) s nchid u ile numai dup ce pasagerii au cobort ori au urcat;

d) s repun n mi care autovehiculul sau tramvaiul din sta ie dup ce a semnalizat inten ia i s-a asigurat c poate efectua, n siguran , aceast manevr .

Art. 152. Se interzice pasagerilor mijloacelor de transport public de persoane:

a) s urce, s coboare, s

in deschise u ile ori s le deschid n timpul mersului vehiculului;

b) s c l toreasc pe sc ri sau pe p r ile exterioare ale caroseriei vehiculului;

c) s arunce din vehicul orice fel de obiecte, materiale sau substan e.

11. Remorcarea

Art. 153. (1) Un autovehicul poate tracta pe drumul public o singur remorc . Se excepteaz tractorul rutier care poate tracta dou remorci, precum i autovehiculele amenajate pentru formarea unui autotren de transport persoane n localit ile turistice, cu condi ia ca acesta s nu fie mai lung de 25 m i s nu circule cu vitez mai mare de 25 km/h.

(2) Motocicleta f r ata , precum i bicicleta pot tracta o remorc u oar avnd o singur ax .

Art. 154. Cuplarea unui vehicul cu una sau dou remorci, pentru formarea unui ansamblu de vehicule, se poate efectua numai dac :

a) elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omologate i compatibile;

b) ansamblul de vehicule poate realiza raza minim de virare a autovehiculului tr g tor;

c) dimensiunile ansamblului de vehicule nu dep

esc limitele prev zute de lege;

d) elementele de cuplare ale echipamentelor de frnare, de iluminare i semnalizare luminoas sunt compatibile;

e) vehiculele care compun ansamblul nu se ating la trecerea peste denivel ri, la efectuarea virajelor sau la schimbarea direc iei de mers.

Art. 155. (1) n cazul r mnerii n pan a unui autovehicul ori a remorcii acestuia, conduc torul ansamblului este obligat s l scoat imediat n afara p r ii carosabile sau, dac nu este posibil, s l deplaseze lng bordur ori acostament, a ezndu-l paralel cu axa drumului i lund m suri pentru remedierea defec iunilor sau, dup caz, de remorcare.

(2) Pe timpul nop ii sau n condi ii de vizibilitate redus , autovehicul sau remorca acestuia care au defec iuni la sistemul de iluminarea sau semnalizare luminoas nu pot fi tractate pe drumurile publice f r a avea n func iune, n partea stng , n fa , o lumin de ntlnire i n spate, una de pozi ie.

Art. 156. (1) Dac un autovehicul sau o remorc a r mas n pan pe partea carosabil a drumului i nu pot fi deplasate n afara acesteia, conduc torul autovehiculului este obligat s pun n func iune luminile de avarie i s instaleze triunghiurile reflectorizante.

(2) Triunghiurile reflectorizante se instaleaz n fa a i n spatele vehiculului, pe aceea i band de circula ie, la o distan de cel pu in 30 m de acesta, astfel nct s poat fi observate din timp de c tre participan ii la

trafic care se apropie. n localit i, atunci cnd circula ia este intens , triunghiurile reflectorizante pot fi a ezate la o distan mai mic sau chiar pe vehicul, astfel nct s poat fi observate din timp de ceilal i

conduc tori de vehicule.

(3) Dac vehiculul nu este dotat cu lumini de avarie sau acestea sunt defecte, conduc torul poate folosi, pe timpul nop ii ori n condi ii de vizibilitate redus , o lamp portativ cu lumina galben intermitent , care se instaleaz la partea din spate a vehiculului.

(4) Se interzice folosirea triunghiurilor reflectorizante sau a luminilor de avarie n mod nejustificat sau pentru a simula o r mnere n pan n locurile unde oprirea ori sta ionarea sunt interzise.

(5) n cazul c derii din vehicule, pe partea carosabil , a nc rc turii sau a unei p r i din aceasta, care constituie un obstacol ce nu poate fi nl turat imediat, conduc torul este obligat s -l semnalizeze cu unul din mijloacele prev zute la alin. (1) (3).

Art. 157. (1) Remorcarea unui autovehicul se face cu respectarea urm toarelor reguli:

a) conduc torii autovehiculelor tr g tor i, respectiv, remorcat, trebuie s posede permise de conducere valabile pentru categoriile din care face parte fiecare dintre autovehicule;

b) autovehiculul tr g tor s nu remorcheze un autovehicul mai greu dect masa lui proprie, cu excep ia cazului cnd remorcarea se efectueaz de c tre un autovehicul destinat special depan rii;

c) remorcarea trebuie s se realizeze prin intermediul unei bare metalice n lungime de cel mult 4 m. Autoturismul al c rui mecanism de direc ie i sistem de frnare nu sunt defecte poate fi remorcat cu o leg tur flexibil omologat , n lungime de 3 - 5 m. Bara sau leg tura flexibil trebuie fixat la elementele de remorcare cu care sunt prev zute autovehiculele;

d) conduc torul autovehiculului remorcat este obligat s semnalizeze corespunz tor semnalelor efectuate de

conduc torul autovehiculului tr g tor. Atunci cnd sistemul de iluminare i semnalizare nu func ioneaz , este interzis remorcarea acestuia pe timpul nop ii i n condi ii de vizibilitate redus , iar ziua poate fi remorcat dac pe partea din spate are aplicat inscrip ia F r semnalizare, precum i indicatorul Alte pericole.

(2) Dac remorcarea se realizeaz prin suspendarea cu o macara sau sprijinirea pe o platform de remorcare a p r ii din fa a autovehiculului remorcat, atunci n acesta nu trebuie s se afle nici o persoan .

(3) Se interzice remorcarea unui autovehicul cu dou ro i cu sau f r ata , a autovehiculului al c rui sistem de direc ie nu func ioneaz sau care nu este nmatriculat ori nregistrat sau cnd drumul este acoperit cu polei, ghea sau z pada. Se interzice i remorcarea a dou sau mai multe autovehicule, a c ru elor, a vehiculelor care n

mod normal sunt trase sau mpinse cu mna ori a utilajelor agricole.

(4) Prin excep ie de la prevederile alin. (3) se permite remorcarea unui autovehicul al c rui sistem de direc ie nu func ioneaz numai n cazul cnd remorcarea se realizeaz prin suspendarea ro ilor directoare ale autovehiculului remorcat cu o macara sau sprijinirea ro ilor directoare ale autovehiculului remorcat pe o platform de remorcare.

(5) Conduc torul poate mpinge sau tracta, cu propriul autovehicul, n situa ii deosebite, pe distan e scurte, un alt automobil pentru a-i pune motorul n func iune sau pentru a efectua scurte manevre, f r a pune n pericol siguran a deplas rii celorlal i participan i la trafic.

12. Zona reziden ial

i pietonal

Art. 158. (1) n zona reziden ial , semnalizat ca atare, pietonii pot folosi toat l imea p r ii carosabile, iar jocul copiilor este permis.

(2) Conduc torii de vehicule sunt obliga i s circule cu o vitez de cel mult 20 km/h, s nu sta ioneze sau s parcheze vehiculul n afara spa iilor anume destinate i semnalizate ca atare, s nu stnjeneasc sau s mpiedice

circula ia pietonilor chiar dac , n acest scop, trebuie s opreasc .

Art. 159. n zona pietonal , semnalizat ca atare, conduc torul de vehicul poate intra numai dac locuie te n zon sau presteaz servicii publice din poart n poart i nu are alt posibilitate de acces. Acesta este obligat s circule cu viteza maxim de 5 km/h, s nu stnjeneasc sau s mpiedice circula ia pietonilor i, dac este necesar, s opreasc pentru a permite circula ia acestora.

SEC IUNEA a 4-a

Reguli pentru al i participan i la trafic

1. Circula ia bicicletelor i a mopedelor

Art. 160. (1) Bicicletele i mopedele, atunci cnd circul pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rnd.

(2) Persoanele care nu posed permis de conducere pot conduce mopede pe drumurile publice numai dac fac dovada c au absolvit un curs de legisla ie rutier n cadrul unei unit i autorizate de preg tire a conduc torilor de autovehicule.

(3) Dac pe direc ia de deplasare exist o pist pentru biciclete, semnalizat ca atare, conduc torii vehiculelor prev zute la alin. (1) sunt obliga i s circule numai pe aceast pist . Se interzice circula ia altor participan i la trafic pe pista pentru biciclete.

(4) Se recomand ca, n circula ia pe drumurile publice, biciclistul s poarte casca de protec ie omologat .

Art. 161. (1) Se interzice conduc torilor de biciclete sau mopede:

a) s circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul avnd semnifica ia Accesul interzis bicicletelor;

b) s nve e s conduc biciclete sau mopede pe drumurile intens circulate;

c) s circule pe trotuare, cu excep ia cazului cnd pe acestea sunt amenajate piste speciale destinate lor;

d) s circule f r a ine cel pu in o mn pe ghidon i ambele picioare pe pedale;

e) s circule n paralel, cu excep ia situa iilor cnd particip la competi ii sportive organizate;

f) s circule n timp ce se afl sub influen a alcoolului, a produselor ori substan elor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora;

g) s se in de un vehicul aflat n mers ori s fie remorcat de un alt vehicul sau mpins ori tras de o persoan aflat ntr-un vehicul;

h) s transporte o alt persoan , cu excep ia copilului pn la 7 ani, numai dac vehiculul are montat n fa

un

suport special, precum i a situa iei cnd vehiculul este construit i/sau echipat special pentru transportul altor persoane;

i) s circule pe partea carosabil n aceea i direc ie de mers, dac exist o cale lateral , o potec sau un acostament practicabil, ce pot fi folosite;

j) s transporte sau s trag orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stnjenesc sau pericliteaz conducerea vehiculului ori circula ia celorlal i participan i la trafic;

k) s circule pe aleile din parcuri sau gr dini publice, cu excep ia cazurilor cnd nu stnjenesc circula ia pietonilor;

l) s circule pe timp de noapte sau cnd vizibilitatea este redus , f r s ndeplineasc condi iile prev zute la art. 14 i 16;

m) s circule atunci cnd partea carosabil este acoperit cu polei, ghea

sau z pad .

n) s circule cu defec iuni tehnice la sistemele de frnare sau cu un vehicul care nu este prev zut cu avertizor sonor;

o) s traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, n timp ce se deplaseaz pe biciclet sau moped;

p) s circule pe alte benzi dect cea de lng bordur sau acostament, cu excep ia cazurilor n care, nainte de intersec ie, trebuie s se ncadreze regulamentar pentru efectuarea virajului la stnga;

r) s circule f r a purta mbr c minte cu elemente fluorescent reflectorizante, de la l sarea serii pn n zorii zilei sau atunci cnd vizibilitatea este redus ;

s) s conduc vehiculul f r a men ine contactul ro ilor cu solul.

(2) Pe timpul circula iei pe drumurile publice, conduc torii de biciclete sunt obliga i s aib asupra lor actul de identitate. iar, conduc torii de mopede sunt obliga i s aib , n plus, certificatul de absolvire a cursurilor de legisla ie rutier i certificatul de nregistrare a vehiculului.

2. nso irea animalelor

Art. 162. (1) Animalele de povar , de trac iune ori de c l rie, precum i animalele n turm nu pot fi conduse pe autostr zi, pe drumurile na ionale, n municipii i ora e, precum i pe drumurile la nceputul c rora exist indicatoare care le interzic accesul. Animalele de c l rie apar innd poli iei, jandarmeriei ori Ministerului Ap r rii pot fi conduse pe drumurile publice din localit i, atunci cnd particip la executarea unor misiuni.

(2) Atunci cnd circul pe drumurile publice pe care le este permis accesul, turmele trebuie mp r ite n grupuri, bine separate ntre ele pentru a nu ngreuna circula ia celorlal i participan i la trafic, fiecare grup avnd cel pu in un conduc tor.

(3) Atunci cnd sunt conduse pe drumul public, animalele i nso itorii acestora trebuie s circule pe acostamentul din partea stng a drumului, n sensul de mers, iar cnd acesta nu exist , ct mai aproape de marginea din stnga a p r ii carosabile.

Art. 163. (1) Conduc torul de animale de c l rie este obligat:

a) s conduc animalele astfel nct acestea s se deplaseze pe acostament, iar n lipsa acestuia ct mai aproape de marginea din partea dreapt a drumului;

b) s nu lase animalele nesupravegheate pe partea carosabil sau n imediata apropiere a acesteia;

c) de la l sarea serii pn n zorii zilei, s poarte mbr c minte cu elemente fluorescent-reflectorizante;

d) s traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor numai dup ce s-a asigurat c o poate face f r pericol.

e) s semnalizeze schimbarea direc iei de mers spre stnga prin ridicarea n plan orizontal a bra ului stng, iar oprirea prin balansarea bra ului drept;

(2) Persoanele care conduc animale izolate sau de povar sunt obligate:

a) s se deplaseze pe acostament, iar n lipsa acestuia, ct mai aproape de marginea din partea dreapt a carosabilului;

b) s conduc animalele numai pe partea din dreapta lor, cu ajutorul unei leg turi care nu poate avea o lungime mai mare de 2 metri;

c) s asigure deplasarea animalelor n iruite i legate unul n spatele altuia;

d) de la l sarea serii pn n zorii zilei, s poarte mbr c minte cu elemente fluorescent-reflectorizante;

e) s traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor, numai dup ce s-a asigurat c o pot face f r pericol.

(3) Deplasarea pe drumurile publice a unei turme se face cu respectarea urm toarelor reguli:

a) turma trebuie s aib n fa

i n spate cte un conduc tor;

b) pe timpul nop ii sau n orice alte situa ii cnd vizibilitatea este redus , conduc torul care se afl n fa a turmei trebuie s aib un dispozitiv cu lumin de culoare alb , iar cel din spate un dispozitiv cu lumin de culoare ro ie;

c) conduc torii turmei trebuie s ia m surile necesare ca, pe timpul deplas rii pe drum, animalele s nu mpiedice circula ia celorlal i participan i la trafic;

d) animalele trebuie conduse la pas, pe acostament sau, n lipsa acestuia, ct mai aproape de marginea p r ii carosabile, astfel nct s nu ocupe mai mult de jum tate din l imea sensului de mers;

e) la intersec ii, precum i atunci cnd traverseaz drumul, conduc torii turmei trebuie s acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersecteaz ;

f) n deplasarea pe drumurile pe care le este permis accesul, conduc torii turmei sunt obliga i s nu lase animalele nesupravegheate.

3. Circula ia vehiculelor cu trac iune animal

Art. 164. Pe drumurile pe care le este permis accesul, vehiculele cu trac iune animal trebuie s fie conduse pe acostament sau, n lipsa acestuia, ct mai aproape de marginea din dreapta a p r ii carosabile.

Art. 165. (1) Conduc torul vehiculului cu trac iune animal este obligat:

a) s aib asupra lui actul de identitate, certificatul de nregistrare, iar pe vehicul montate pl cu ele cu num rul de nregistrare;

b) s conduc animalele astfel nct acestea s nu constituie un pericol pentru el i ceilal i participan i la trafic;

c) s nu opreasc sau s sta ioneze pe partea carosabil a drumului public;

d) pe timpul opririi sau sta ion rii pe acostament sau n afara p r ii carosabile, animalele trebuie s fie legate astfel nct acestea s nu poat intra pe partea carosabil ;

e) s nu conduc vehiculul cnd se afl sub influen a alcoolului, a produselor sau substan elor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora;

f) s semnalizeze schimbarea direc iei de mers cu bra ul i s se asigura c din fa

sau din spate nu circul

vehicule c rora le poate pune n pericol siguran a deplas rii;

g) de la l sarea serii pn n zorii zilei sau atunci cnd vizibilitatea este redus , s nu circule pe drumurile publice f r a purta mbr c minte cu elemente fluorescent-reflectorizante i f r ca vehiculul s aib la partea din fa un dispozitiv cu lumin alb sau galben , iar n partea din spate un dispozitiv cu lumin ro ie, amplasate pe

partea lateral stng ;

h) s nu p r seasc vehiculul sau animalele ori s doarm n timpul mersului;

i) s nu transporte obiecte care dep

esc n lungime sau n l ime vehiculul, dac nc rc tura nu este semnalizat

ziua cu un stegule de culoare ro ie, iar noaptea sau n condi ii de vizibilitate redus cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, montat n partea din spate a nc rc turii;

j) s nu circule cu animale care nso esc vehiculul, dac acestea nu sunt legate de latura din dreapta a vehiculului sau de partea din spate a acestuia, ct mai aproape de partea dreapt . Leg tura nu trebuie s fie mai mare de 1,5 metri;

k) s nu p trund pe drumurile modernizate sau pietruite cu ro ile vehiculului murdare de noroi;

l) s nu transporte n vehicule persoane care stau n picioare;

m) s nu abandoneze vehiculul pe drumurile publice.

(2) Conduc torul de tr sur care efectueaz transport public de persoane este obligat s circule n condi iile stabilite n licen de autoritatea competent .

4. Circula ia pietonilor

Art. 166. Pe timp de noapte, pietonul sau persoana asimilat acestuia, care circul pe partea carosabil a drumului, care nu este prev zut cu trotuar sau acostamente, trebuie s aib aplicate pe mbr c minte accesorii fluorescent-reflectorizante sau s poarte o surs de lumin , vizibil din ambele sensuri.

Art. 167. (1) Se interzice pietonilor i persoanelor asimilate acestora:

a) s se angajeze n traversarea drumului public atunci cnd se apropie un autovehicul cu regim de circula ie prioritar care are n func iune semnalele speciale de avertizare luminoase i sonore;

b) s traverseze partea carosabil prin fa a sau prin spatele vehiculului oprit n sta iile mijloacelor de transport public de persoane, cu excep ia cazurilor n care exist treceri pentru pietoni, semnalizate corespunz tor;

c) s prelungeasc timpul de traversare a drumului public, s se opreasc ori s se ntoarc pe trecerile pentru pietoni care nu sunt prev zute cu semafoare;

d) s traverseze drumul public prin alte locuri dect cele permise;

e) s ocupe partea carosabil n scopul mpiedic rii circula iei;

f) s traverseze calea ferat atunci cnd barierele sau semibarierele sunt coborte ori cnd semnalul luminos sau

acustic interzic trecerea;

g) s circule pe pistele pentru biciclete, amenajate i semnalizate corespunz tor.

(2) Se interzice oric rei persoane s efectueze acte de comer pe partea carosabil , pe acostament, pe trotuar, n parc ri ori n sta iile mijloacelor de transport public de persoane.

Art. 168. (1) Persoanele care se deplaseaz pe drumul public formnd un grup organizat, o coloan militar sau un cortegiu trebuie s circule n forma ie de cel mult trei iruri, pe partea dreapt a carosabilului, n sensul lor de mers, ocupnd cel mult o band de circula ie.

(2) De la l sarea serii i pn n zorii zilei, precum i ziua, n condi ii de vizibilitate redus persoanele care se afl n fa a i n spatele irului dinspre axa drumului, trebuie s aib o surs de lumin de culoare alb , respectiv ro ie, care s fie vizibile pentru ceilal i participan i la trafic. Persoanele care formeaz axa drumului trebuie s aib aplicate pe mbr c minte elemente fluorescent-reflectorizante. irul dinspre

(3) Conduc torii de grupuri organizate, de coloane militare sau de cortegii sunt obliga i s supravegheze permanent deplasarea acestora pe drumurile publice, pentru a nu stnjeni circula ia vehiculelor.

(4) Se interzice persoanelor care formeaz o coloan militar s mearg n caden

la trecerea peste poduri.

SEC IUNEA a 5-a

Circula ia pe autostr zi

Art. 169. (1) Conduc torii de autovehicule care intr pe autostr zi folosind banda de intrare (de accelerare) trebuie s cedeze trecerea autovehiculelor care circul pe prima band a autostr zilor i s nu stnjeneasc n nici un fel circula ia acestora.

(2) Conduc torii care urmeaz s p r seasc autostrada sunt obliga i s semnalizeze din timp i s se angajeze pe banda de ie ire (de decelerare).

Art. 170. Circula ia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de m rfuri se desf banda din partea dreapta a autostr zii, cu excep ia cazului n care se efectueaz dep existent instituie o alt reglementare de utilizare a benzilor.

oar pe

irea sau semnalizarea rutier

Regulamentul de aplicare al Codului Rutier VI-VIII

CAPITOLUL VI

Circula ia autovehiculelor cu mase i/sau gabarite dep

ite ori

care transport m rfuri sau produse periculoase

1. Circula ia autovehiculelor cu mase i/sau dimensiuni de gabarit dep

ite

Art. 171. Autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, prin construc ie sau datorit nc rc turii transportate, dep e te masa total de 80 tone i/sau lungimea de 40 m ori l imea de 5 m sau n l imea de 5 m poate circula pe

drumul public numai n baza autoriza iei speciale emise de administratorul acestuia i cu avizul poli iei rutiere.

Art. 172. (1) n circula ia pe drumurile publice, autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, cu sau f r nc rc tur , are o l imea ntre 3,2 m i 4,5 m inclusiv sau lungime mai mare de 25 m trebuie s fie precedat de un autovehicul de nso ire, iar cel cu l imea mai mare de 4,5 m sau lungime mai mare de 30 m, trebuie s fie nso it de dou autovehicule care s circule unul n fa i cel lalt n spate.

(2) Pe autostr zi autovehiculul care, cu sau f r nc rc tur , dep autovehicul de nso ire.

e te l imea de 3,2 m trebuie s fie urmat de un

(3) Autovehiculul de nso ire trebuie s fie echipat cu un dispozitiv special de avertizare cu lumin galben aib montat , n func ie de locul ocupat la nso ire, la partea stng din fa identificare reflectorizant , avnd fondul alb i chenarul ro u. sau din spate, pl cu a de

is

(4) Conduc torul autovehiculului cu masa i/sau dimensiuni de gabarit dep

ite, precum i conduc torii

autovehiculelor de nso ire sunt obliga i s pun

i s men in n func iune semnalele speciale de avertizare cu a Guvernului nr.195/2002, republicat

lumin galben prev zute la art. 32 alin. (1) lit. c) din Ordonan a de urgen pe toat perioada deplas rii pe drumul public.

Art. 173. Este interzis circula ia autovehiculelor cu mase i/sau gabarite dep

ite:

a) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoare de interzicere, restric ie sau limitare a accesului acestora, dac vehiculul sau ansamblul de vehicule atinge ori dep axe ori masa total maxim admis ; e te l imea, n l imea, lungimea sau masele pe

b) cnd vizibilitatea este redus sau partea carosabila este acoperita cu polei, ghea

sau z pad .

2. Transportul m rfurilor sau produselor periculoase

Art. 174. (1) Transportul m rfurilor sau produselor periculoase se efectueaz numai dac sunt ndeplinite urm toarele condi ii:

a) vehiculul ndepline te condi iile tehnice i de agreere, prev zute n Acordul european referitor la transportul rutier interna ional al m rfurilor periculoase (A.D.R.), ncheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romnia a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modific rile ulterioare;

b) vehiculul are dot rile i echipamentele necesare prev zute n reglement rile n vigoare;

c) conduc torul vehiculului de ine certificat ADR corespunz tor.

(2) Administratorul drumului public stabile te, cu avizul poli iei rutiere, traseele interzise accesului vehiculelor care efectueaz transport de m rfuri sau produse periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative i a semnaliz rii corespunz toare acestora.

Art. 175. (1) Conduc torul vehiculului care efectueaz transport de m rfuri sau produse periculoase trebuie s aib asupra sa documentele de transport prev zute de lege, s cunoasc normele referitoare la transportul i la manipularea nc rc turii putnd fi nso it de persoane care s cunoasc bine caracteristicile acestora.

(2) n cabina autovehiculului care transport m rfuri sau produse periculoase se pot afla numai membrii echipajului.

(3) Dac din cauza deterior rii ambalajului sau din alte cauze marfa ori produsul periculos se mpr

tie pe drum,

conduc torul este obligat s opreasc imediat, s ia masuri de avertizare a celorlal i conduc tori care circul pe drumul public i a persoanelor din jur, s semnalizeze pericolul cu mijloacele pe care le are la ndemna i s anun e administratorul drumului sau cea mai apropiat unitate de poli ie.

Art. 176. Se interzice conduc torului de autovehicul care transport m rfuri sau produse periculoase:

a) s provoace ocuri autovehiculului n mers;

b) s fumeze n timpul mersului ori s aprind foc la oprire sau sta ionare, la o distan autovehicul;

mai mic de 50 m de

c) s lase autovehiculul i nc rc tura f r supravegherea sa, a nso itorului ori a unei alte persoane calificate;

d) s remorcheze un vehicul r mas n pan ;

e) s urmeze alte trasee sau s sta ioneze n alte locuri dect cele stabilite, precum i pe partea carosabil a drumului pe timp de noapte;

f) s transporte alte nc rc turi care, prin natura lor, ar putea determina o sporire a pericolului;

g) s permit prezen a n autovehicul a altor persoane, cu excep ia celuilalt conduc tor, a nso itorilor sau a celor care ncarc ori descarc m rfurile sau produsele transportate;

h) s intre pe sectoarele de drum pe care i este interzis accesul;

i) s p streze n autovehicul rezerve de combustibil in ambalaje care nu sunt special confec ionate n acest scop.

CAPITOLUL VII

SANC IUNI CONTRAVEN IONALE I

M SURI TEHNICO-ADMINISTRATIVE

SEC IUNEA 1

Constatarea contraven iilor i aplicarea sanc iunilor contraven ionale

Art. 177. (1) ndrumarea, supravegherea, controlul respect rii normelor privind circula ia de drumurile publice i luarea m surilor legale n cazul n care constat nc lc ri ale acestora se realizeaz de c tre poli i tii rutieri din cadrul Poli iei Romne.

(2) Poli i tii rutieri sunt ofi erii i agen ii de poli ie specializa i i anume desemna i prin dispozi ie a inspectorului general al Inspectoratului General al Poli iei Romne.

Art. 178. (1) n punctele de trecere a frontierei de stat a Romniei, poli i tii de frontier au i atribu ia de a aplica sanc iuni n cazul n care constat contraven ii la regimul circula iei pe drumurile publice.

(2) Procesul verbal de constatare a contraven iei se trimite, n cel mult o zi lucr toare de la data ntocmirii,

serviciului poli iei rutiere pe raza c reia a fost s vr it fapta.

Art. 179 (1) Poli ia rutier sau poli ia de frontier n punctele de trecere a frontierei de stat pot ac iona, mpreun cu reprezentan i ai altor autorit i cu atribu ii n domeniu, pentru prevenirea i constatarea unor nc lc ri ale normelor privind deplasarea n siguran , pe drumurile publice, a tuturor participan ilor la trafic.

(2) Poli istul rutier sau poli istul de frontier aflat n punctul de trecere a frontierei de stat care ac ioneaz n cadrul echipajului mixt are, ca principale atribu ii:

a) s opreasc vehiculele pentru control i s verifice documentele pe care conduc torii acestora trebuie s le aib asupra lor;

b) s constate i s aplice sanc iuni n cazul contraven iilor aflate n competen a sa;

(3) Reprezentan ii autorit ilor prev zute la alin.(1) din cadrul echipajului mixt au ca principale atribu ii:

a) s ac ioneze, mpreun cu poli i tii rutieri sau cu poli i tii de frontier pentru respectarea de c tre conduc torii de vehicule sau de c tre operatori a normelor privind transportul rutier pe drumurile publice din Romnia;

b) s execute activit i de control privind condi iile de efectuare a transporturilor rutiere, precum i de verificare a st rii tehnice a vehiculelor, conform competen elor;

c) s constate i s aplice sanc iuni n cazul contraven iilor aflate n competen a lor.

(4) n cazul depist rii n trafic a unui vehicul care prezint defec iuni tehnice la mecanismul de direc ie, la sistemul de frnare, care emite noxe poluante ori zgomote peste limitele legal admise sau care circul avnd lumina farurilor nereglat corespunz tor, reprezentan ii autorit ilor abilitate men ioneaz despre acestea ntr-o not tehnic de constatare ce se anexeaz procesului-verbal de constatare a contraven iei ncheiat de c tre poli istul rutier.

Art. 180. (1) n cazul n care constat nc lc ri ale normelor rutiere, agentul constatator ncheie un proces-verbal de constatare a contraven iei, potrivit modelului prev zut n anexa nr.1A, care va cuprinde n mod obligatoriu: data, ora i locul unde este ncheiat; gradul profesional, numele i prenumele agentului constatator, unitatea din care acesta face parte; numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau re edin a contravenientului, num rul i seria actului de identitate sau, n cazul cet enilor str ini, al persoanelor f r cet enie sau al cet enilor romni cu domiciliul n str in tate, seria i num rul pa aportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliber rii acestuia i statul emitent; descrierea faptei contraven ionale cu indicarea datei, orei i locului n care a fost s vr it , precum i ar tarea tuturor mprejur rilor ce pot servi la aprecierea gravit ii faptei i la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabile te i se sanc ioneaz contraven ia; num rul punctelor-amend aplicate i valoarea acestora, posibilitatea achit rii, de c tre persoana fizic , n termen de cel mult 2 zile lucr toare a jum tate din minimul amenzii prev zute de actul normativ, sanc iunea contraven ional complementar aplicat i/sau m sura tehnico-administrativ dispus ; indicarea societ ii de asigur ri, n situa ia n care fapta

a avut ca urmare producerea unui accident de circula ie din care au rezultat numai pagube materiale; termenul de exercitare a c ii de atac, semn tura agentului constatator i unitatea de poli ie la care se depune plngerea.

(2) n cazul n care contravenientul refuz sau nu poate s semneze procesul-verbal, agentul constatator va face men iune despre aceste mprejur ri, care trebuie s fie confirmate de un martor asistent. n acest caz procesul-verbal va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal i semn tura martorului.

(3) Atunci cnd contravenientul a fost sanc ionat cu amend , odat cu copia procesului-verbal (exemplarul nr.2), acestuia i se va comunica i n tiin area de plat , n care se va face men iunea cu privire la obligativitatea achit rii amenzii la institu iile abilitate s o ncaseze, potrivit legisla iei n vigoare, n termen de 15 zile de la comunicare, n caz contrar urmnd s se procedeze la executarea silit .

(4) n situa ia n care contravenientul este persoan juridic , n procesul-verbal se fac men iuni cu privire la denumirea, sediul, codul unic de nregistrare ale acesteia, precum i numele, prenumele, num rul i seria actului de identitate, codul numeric personal i domiciliul ori re edin a persoanei care o reprezint .

(5) n momentul ncheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat s aduc la cuno tin contravenientului dreptul de a face obiec iuni cu privire la con inutul actului de constatare. Obiec iunile trebuie consemnate distinct n procesul-verbal la rubrica Alte men iuni, sub sanc iunea nulit ii procesului-verbal.

(6) n cazul n care pentru fapta s vr it se dispune ca m sur tehnico-administrativ re inerea permisului de conducere i/sau a certificatului de nmatriculare ori de nregistrare sau a pl cu elor cu num rul de nmatriculare ori de nregistrare, odat cu ncheierea procesului-verbal de constatare a contraven iei agentul constatator elibereaz 1B. i o dovad nlocuitoare cu sau f r drept de circula ie, dup caz, al c rei model este prev zut n anexa

(7) Atunci cnd permisul de conducere se retrage pentru c titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, se elibereaz dovad nlocuitoare f r drept de circula ie.

(8) n situa ia n care, prin acela i proces-verbal de constatare a contraven iei, se dispun mai multe m suri tehnico-administrative, agentul constatator elibereaz pentru fiecare document sau set de pl cu e, cte o dovad nlocuitoare.

(9) Pentru vehiculele implicate n accidente de circula ie din care au rezultat pagube materiale, poli ia rutier elibereaz proprietarilor sau de in torilor acestora autoriza ie de repara ii, al c rei model este prev zut n anexa nr.1C.

Art. 181. (1) n situa ia n care fapta a fost constatat cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat sau mijloc tehnic omologat i verificat metrologic, poli istul rutier ncheie un proces verbal de constatare a contraven iei potrivit modelului prev zut n anexa nr.1D, dup prelucrarea nregistr rilor i stabilirea identit ii conduc torului de vehicul.

(2) Datele de identificare a contravenientului care se consemneaz n procesul-verbal de constatare a contraven iei sunt cele comunicate, n scris, sub semn tura proprietarului sau de in torului legal al vehiculului.

Art. 182. (1) Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizeaz prin executarea semnalelor regulamentare de c tre poli istul rutier sau, dup caz, de c tre poli istul de frontier , atunci cnd constat nc lc ri ale normelor rutiere ori n situa ia n care exist indicii temeinice despre s vr irea unei contraven ii ori a unei fapte de natur penal , pentru identificarea persoanelor care au comis astfel de fapte i a bunurilor care fac obiectul urm ririi, precum i pentru verificarea de inerii de c tre conduc torii vehiculelor a documentelor prev zute de lege. Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizeaz i n condi iile producerii unor calamit i naturale,

dezastre sau a altor situa ii care pun n pericol siguran a circula iei.

(2) Oprirea vehiculelor se face, de regul , n afara p r ii carosabile, iar acolo unde nu exist asemenea condi ii, ct mai aproape de marginea din dreapta a drumului, pe acostament sau lng bordur ori n spa iile de parcare iar noaptea, cu prec dere, n locuri iluminate.

(3) Se interzice imobilizarea vehiculului pe partea carosabil ca urmare a semnalului de oprire efectuat de c tre poli ist n locurile n care vizibilitatea este redus sub 50 m.

Art. 183. Conduc torul vehiculului oprit la semnalul regulamentar al poli istului rutier sau, dup caz, al poli istului de frontier , este obligat s r mn n vehicul, cu minile pe volan, iar ceilal i pasageri s nu deschid portierele, respectnd indica iile poli istului.

Art. 184. (1) n situa ia n care conduc torul de autovehicul sau tramvai, oprit n trafic pentru nc lcarea unei norme rutiere, nu are asupra sa nici un act de identitate i nici permisul de conducere, poli istul rutier trebuie s l conduc la cea mai apropiat unitate de poli ie pentru stabilirea identit ii acestuia i pentru verificarea n eviden pe loc. a situa iei permisului de conducere, atunci cnd nu exist posibilitatea realiz rii acestor verific ri

(2) n cazul n care conduc torul auto are asupra sa numai permisul de conducere, agentul constatator trebuie s verifice n eviden na ional de eviden dac domiciliul sau, dup caz re edin a, nscris n document corespunde cu cel din Registrul a persoanelor

(3) Agentul constatator este obligat s nscrie, n procesul-verbal de constatare a contraven iei, domiciliul sau, dup caz, re edin a contravenientului din actul de identitate, iar n situa ia n care acesta nu are documentul asupra sa, domiciliul sau re edin a va fi consemnat numai dup verificarea efectuat n Registrul na ional de eviden a persoanelor.

(4) Procedura prev zut la alin. (2) (3) se aplic

i atunci cnd domiciliul sau, dup caz, re edin a ori sediul

proprietarului men ionat n certificatul de nmatriculare sau de nregistrare nu corespunde cu datele existente n eviden a vehiculelor.

Art. 185. (1) Constatarea contraven iei de conducere a unui autovehicul sau tramvai de c tre o persoan care se afl sub influen a alcoolului se face prin testarea aerului expirat de acesta cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat i verificat metrologic.

(2) Conduc torilor de autovehicule sau tramvaie li se recolteaz obligatoriu probe biologice n vederea stabilirii alcoolemiei atunci cnd:

a) rezultatul test rii arat o concentra ie mai mare de 0,40 mg/l alcool pur n aerul expirat;

b) n eveniment este implicat un vehicul care transport m rfuri sau produse periculoase.

(3) Conduc torilor de vehicule li se recolteaz obligatoriu probe biologice atunci cnd rezultatul test rii preliminare cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate indic prezen a n organism a substan elor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare.

Art. 186. n cazul accidentelor de circula ie din care au rezultat numai pagube materiale, conduc torii vehiculelor sunt obliga i s se supun test rii aerului expirat n vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substan e stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora. Dac rezultatul test rii arat o concentra ie mai mare de 0,40 mg/l alcool pur n aerul expirat sau indic prezen a n organism a

substan elor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare, conduc torii de vehicule sunt obliga i s se supun recolt rii probelor biologice.

Art. 187. Conduc torii de vehicule sau de animale implica i n accidente de circula ie din care a rezultat moartea sau v t marea integrit ii corporale ori a s n t ii uneia sau mai multor persoane sunt obliga i s se supun recolt rii probelor biologice n vederea stabilirii alcoolemiei sau, dup caz, a consumului de substan e ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora.

Art. 188. n toate cazurile n care se recolteaz probe biologice n vederea stabilirii alcoolemiei sau a prezen ei n organism a substan elor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare este obligatorie i examinarea clinic .

SEC IUNEA a 2-a

M suri tehnico-administrative

1. Re inerea sau retragerea permisul de conducere

Art. 189. (1) Poli istul rutier este obligat, ca atunci cnd verific documentele unui conduc tor de autovehicul sau tramvai, s urm reasc dac exist concordan ntre datele nscrise n actul de identitate i cele din permisul

de conducere. n cazul n care constat neconcordan e referitoare la nume, prenume, domiciliu sau re edin , precum i n cazul n care termenul de valabilitate a expirat, poli istul rutier este obligat s re in permisul de conducere i s elibereze dovad nlocuitoare a acestuia cu drept de circula ie de 15 zile.

(2) n cazul n care conduc torul de autovehicul sau tramvai are asupra sa numai permisul de conducere, poli istul rutier efectueaz verific rile prev zute la art. 184 alin. (2). n cazul n care datele nu corespund, poli istul rutier procedeaz conform alin. (1).

(3) Permisul de conducere re inut n condi iile alin. (1) sau (2) se trimite, mpreun cu raportul de re inere, autorit ii competente care l-a eliberat.

Art. 190. (1) n cazurile prev zute de lege, o dat cu constatarea faptei, poli istul rutier sau, dup caz, poli istul de frontier , re ine permisul de conducere, elibernd dovad nlocuitoare cu sau f r drept de circula ie, dup caz.

(2) Permisul de conducere re inut n condi iile alin. (1), mpreun cu un raport de re inere al c rui model este prev zut n anexa nr.1E se trimit cel mai trziu n prima zi lucr toare care urmeaz celei n care a fost eliberat dovada nlocuitoare, la serviciul poli iei rutiere pe raza c reia a fost s vr it fapta, care are obliga ia s fac imediat men iunile corespunz toare n eviden a conduc torilor de autovehicule i tramvaie.

(3) Raportul de re inere, precum i documentele sau pl cu ele cu num rul de nmatriculare re inute unui conduc tor de autovehicul care posed permis de conducere sau certificat de nmatriculare eliberate de o autoritate str in , se trimit poli iei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poli iei Romne pentru a fi trimise autorit ilor emitente.

Art. 191. (1) n situa ia n care contravenientul a s vr it fapta pe raza de competen

a altui jude dect cel

care l are n eviden , permisul de conducere se p streaz la serviciul poli iei rutiere pe teritoriul c reia a fost constatat contraven ia, pn cnd eful serviciului hot r te asupra sanc iunii contraven ionale

complementare, dar nu mai mult de 15 zile de la data re inerii, dup care l trimite serviciului poli iei rutiere al jude ului care l are n eviden .

(2) Permisul de conducere se p streaz la serviciul poli iei rutiere din jude ul care are n eviden pn la restituire sau, dup caz, pn la anularea documentului.

titularul,

Art. 192. (1) Conduc torului de autovehicul sau tramvai, testat cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat i verificat metrologic, i se re ine permisul de conducere dac valoarea concentra iei este de cel mult 0,40 mg/l alcool pur n aerul expirat, eliberndu-se dovad nlocuitoare f r drept de circula ie, dac nu dore te recoltarea probelor biologice n vederea stabilirii alcoolemiei, n condi iile stabilite la art. 194 alin. (1).

(2) Cnd conduc torul vehiculului solicit recoltarea probelor biologice n vederea stabilirii alcoolemiei, acesta va fi nso it de poli istul rutier, la cea mai apropiat institu ie medical autorizat sau institu ie

medico-legal , iar dup recoltare i se va elibera o dovad nlocuitoare cu drept de circula ie pentru cel mult 15 zile, a c rei valabilitate intr n vigoare la 24 de ore de la cea de a doua recoltare de probe biologice.

Art. 193. (1) Conduc torul de autovehicul sau tramvai trebuie nso it de poli istul rutier sau, dup caz, de poli istul de frontier , imediat la cea mai apropiat institu ie medical autorizat sau institu ie medico-legal pentru a i se recolta probe biologice n vederea stabilirii alcoolemiei, dac prin testarea cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat i verificat metrologic s-a constatat c valoarea concentra iei de alcool este mai mare de 0,40 mg/l alcool pur n aerul expirat.

(2) Dup recoltarea probelor biologice poli istul rutier re ine permisul de conducere i elibereaz dovad nlocuitoare f r drept de circula ie.

(3) Atunci cnd conduc torul de autovehicul sau tramvai nu are asupra sa actul de identitate i nici permisul de conducere, poli istul rutier este obligat, nainte de a-l conduce la institu ia medical autorizat sau institu ia medico-legal s fac verific ri n eviden e pentru stabilirea identit ii acestuia i a situa iei permisului de conducere.

(4) n situa ia n care conduc torul de autovehicul sau tramvai nu are asupra sa permisul de conducere, poli istul rutier i aduce acestuia la cuno tin , prin n tiin are scris pe care i-o nmneaz imediat, c nu mai are dreptul s conduc autovehicule sau tramvaie, pn la finalizarea dosarului penal, precum i obliga ia de a preda permisul de conducere serviciului poli iei rutiere pe raza c ruia a fost s vr it fapta.

Art. 194. (1) Pentru determinarea alcoolemiei se recolteaz dou probe biologice la interval de o or ntre

prelev ri. n cazul refuzului de prelevare a celei de-a doua probe biologice nu se efectueaz calculul retroactiv al alcoolemiei.

(2) Refuzul persoanei examinate de a i se recolta cea de-a doua prob biologic se consemneaz n procesul-verbal de prelevare.

Art. 195. Conduc torului de autovehicul sau tramvai, testat preliminar cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat care a relevat prezen a n organism a substan elor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, i se aplic procedura prev zut la art. 192.

Art. 196. (1) Conduc torului de autovehicul sau tramvai depistat n trafic nc lcnd o norm rutier pentru care se dispune sanc iunea contraven ional complementar a suspend rii exercit rii dreptului de a conduce i care prezint la control dovada nlocuitoare a permisului de conducere re inut pentru o fapt s vr it anterior, aflat n termenul de valabilitate, i se re ine dovada prezentat poate dep i termenul de valabilitate al primei dovezi. i i se elibereaz o nou dovad , a c rei valabilitate nu

(2) Dac cea de-a doua fapt este una dintre cele prev zute la art. 102 din ordonan a de urgen , poli istul rutier elibereaz titularului permisului o dovad nlocuitoare f r drept de circula ie.

(3) Dovada nlocuitoare a permisului de conducere, re inut n condi iile prev zute la alin.(1), se trimite la serviciul poli iei rutiere al jude ului care l are n eviden pe contravenient, mpreun cu raportul de re inere.

Art. 197. (1) Permisul de conducere al unei persoane declarat inapt din punct de vedere medical de c tre o institu ie medical autorizat , se retrage de c tre serviciul poli iei rutiere pe raza c ruia i desf activitatea medicul de familie care n eviden persoana respectiv . oar

(2) eful serviciului poli iei rutiere dispune retragerea permisului de conducere i l p streaz la sediul unit ii, pn la ncetarea cauzelor pentru care a fost retras. n situa ia n care conduc torul de autovehicul sau tramvai are domiciliu sau re edin a pe raza altui jude , eful serviciului poli iei rutiere care a dispus m sura tehnico-administrativ trimite permisul de conducere la serviciul poli iei rutiere din jude ul care l are n eviden , mpreun cu un raport de retragere.

2. Re inerea sau retragerea certificatului de nmatriculare ori de nregistrare i a pl cu elor cu num rul de nmatriculare sau de nregistrare

Art. 198. (1) n cazurile prev zute de lege, odat cu constatarea faptei, poli istul rutier sau, dup caz, poli istul de frontier , re ine certificatul de nmatriculare sau de nregistrare ori pl cu ele cu num rul de nmatriculare sau de nregistrare, elibernd dovad nlocuitoare cu sau f r drept de circula ie, dup caz.

(2) Documentele sau pl cu ele cu num rul de nmatriculare sau de nregistrare re inute n condi iile alin.(1), mpreun cu raportul de re inere se trimit cel mai trziu n prima zi lucr toare care urmeaz celei n care a fost eliberat dovada nlocuitoare, la serviciul poli iei rutiere pe raza c reia a fost s vr it fapta, care are obliga ia s fac imediat men iunile corespunz toare n eviden a vehiculelor.

(3) Certificatul de nregistrare sau pl cu ele cu num rul de nregistrare, eliberate de o autoritate a administra iei publice locale, re inute n condi iile legii, se trimit mpreun cu raportul de re inere, autorit ii care le-a eliberat.

(4) Raportul de re inere, precum i documentele sau pl cu ele cu num rul de nmatriculare, eliberate de o autoritate str in re inute n condi iile legii, se trimit poli iei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poli iei Romne pentru a fi remise autorit ilor emitente.

Art. 199. (1) Atunci cnd poli istul rutier sau poli istul de frontier constat c autovehiculul este condus de proprietar sau de de in torul mandatat i datele privind numele, prenumele, domiciliul sau re edin a nscrise n certificatul de nmatriculare ori de nregistrare nu coincid cu cele din documentul de identitate, agentul constatator re ine certificatul de nmatriculare sau de nregistrare elibernd titularului dovad nlocuitoare cu drept de circula ie pentru 15 zile.

(2) Certificatul de nmatriculare sau de nregistrare se trimite autorit ii competente care l-a eliberat, mpreun cu raportul de re inere.

Art. 200. (1) n cazurile n care legea prevede aplicarea m surii tehnico-administrative a retragerii pl cu elor cu num rul de nmatriculare sau de nregistrare, conduc torul vehiculului este obligat s demonteze i s predea pl cu ele agentului constatator care a dispus m sura.

(2) Cnd conduc torul vehiculului refuz s predea pl cu ele, agentul constatator demonteaz el nsu i pl cu ele cu

num rul de nmatriculare sau de nregistrare, n prezen a unui martor asistent, consemnnd despre aceasta n procesul-verbal de constatare a contraven iei.

Art. 201. Atunci cnd vehiculul este nmatriculat sau nregistrat ntr-un alt jude dect cel pe teritoriul c ruia a fost constatat fapta, certificatul de nmatriculare sau de nregistrare i pl cu ele cu num rul de nmatriculare sau de nregistrare se trimit, dup expirarea termenului prev zut de lege pentru introducerea plngerii mpotriva procesului-verbal de constatare a contraven iei, serviciului poli iei rutiere din jude ul care are n eviden vehiculul.

Art. 202. (1) Certificatul de nmatriculare sau de nregistrare, precum i pl cu ele cu num rul de nmatriculare sau de nregistrare se restituie de c tre serviciul poli iei rutiere care le are n p strare, proprietarului sau utilizatorului vehiculului, la prezentarea de c tre acesta a dovezii ncet rii motivelor pentru care s-a dispus m sura tehnico-administrativ .

(2) n cazul introducerii plngerii mpotriva procesului-verbal de constatare a contraven iei, n dovada nlocuitoare a certificatului de nmatriculare sau de nregistrare se nscrie men iunea c vehiculul are drept de circula ie pentru 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii dreptului de circula ie, iar pl cu ele cu num rul de nmatriculare sau de nregistrare se restituie de c tre poli ia rutier n baza ordonan ei pre edin iale emise de instan a investit cu solu ionarea cauzei sau a hot rrii judec tore ti r mase definitive.

3. Anularea permisului de conducere

Art. 203. (1) Anularea permisului de conducere, n cazurile prev zute la art.114 alin.(1) din Ordonan a de urgen a Guvernului nr.195/2002, republicat se dispune:

a) de eful serviciului poli iei rutiere pe raza c reia a fost constat fapta, n baza hot rrii judec tore ti r mas definitiv , dispus de o instan din Romnia,

b) de eful poli iei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poli iei Romne, n baza unei hot rri judec tore ti r mas definitiv , pronun at de c tre o autoritate str in competent , pentru o infrac iune s vr it de titular pe teritoriul statului respectiv, dac pentru fapta s vr it legisla ia romn prevede aceast m sur ;

(2) Anularea permisului de conducere al persoanei decedate se dispune de eful serviciului poli iei rutiere pe raza c ruia titularul a domiciliat, n condi iile existen ei unei sesiz ri din partea unei autorit i competente sau a unui certificat de deces.

(3) M sura anul rii permisului de conducere se comunic , n termen de cel mult 5 zile lucr toare, titularului permisului de conducere, la domiciliul acestuia, pentru situa iile prev zute la alin.(1);

(4) n termenul prev zut la alin.(3), permisul de conducere se transmite de serviciul poli iei rutiere care a dispus anularea, la autoritatea competent care l-a eliberat, n vederea efectu rii men iunii n eviden .

SEC IUNEA a 3-a

Sanc iuni contraven ionale complementare

1. Aplicarea punctelor de penalizare

Art. 204. (1) Cnd pentru fapta s vr it legea prevede i aplicarea punctelor de penalizare, agentul constatator are obliga ia s le nscrie n procesul-verbal de constatare a contraven iei.

(2) Procesul-verbal de constatare a contraven iei se trimite, n cel mult 2 zile lucr toare de la data ntocmirii acestuia, la serviciul poli iei rutiere pe raza c reia a fost s vr it fapta.

Art. 205. Punctele de penalizare se nscriu n eviden a conduc torilor de autovehicule sau tramvaie de c tre serviciul poli iei rutiere pe raza c reia a fost constatat fapta.

Art. 206. Cnd instan a competent , prin hot rre judec toreasc r mas irevocabil , a dispus anularea procesului-verbal de constatare a contraven iei, serviciul poli iei rutiere pe raza c reia a fost s vr it fapta radiaz din eviden punctele de penalizare aplicate.

Art. 207. Cnd un conduc tor de autovehicule, posesor al unui permis de conducere eliberat de c tre o autoritate str in , s vr e te o fapt pentru care legea prevede i aplicarea punctelor de penalizare, procesul-verbal de constatare a contraven iei se trimite poli iei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poli iei Romne, pentru informarea autorit ii statului care a emis permisul de conducere.

Art. 208. Titularul permisului de conducere, la cerere, are dreptul s ob in , personal, la sediul poli iei rutiere din jude ul care l are n eviden , informa ii cu privire num rul de puncte de penalizare ce i-au fost aplicate.

2. Suspendarea exercit rii dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie

Art. 209. (1) La cumulul a cel pu in 15 puncte de penalizare, serviciul poli iei rutiere din jude ul care are n eviden eviden conduc torul de autovehicul comunic acestuia, n scris, n termen de 10 zile de la data nregistr rii n a ultimelor puncte de penalizare, sanc iunea contraven ional complementar a suspend rii exercit rii

dreptului de a conduce, precum i obliga ia de a se prezenta la sediul poli iei rutiere, n termen de 5 zile de la primirea n tiin rii scrise, pentru a preda permisul de conducere.

(2) Titularul permisului de conducere are dreptul de a conduce autovehicule de la data cumul rii celor 15 puncte de penalizare i pn la data expir rii termenului cnd avea obliga ia de a preda permisul de conducere sau, dup caz,

pn la data pred rii permisului de conducere.

(3) Suspendarea exercit rii dreptului de a conduce autovehicule opereaz n ziua urm toare celei n care a fost predat permisul de conducere sau, dup caz, a expirat termenul de predare a acestuia.

(4) n cazul n care titularul permisului de conducere nu se prezint la poli ie, n termenul prev zut la alin.(1), perioada de suspendare a exercit rii dreptului de a conduce autovehicule se majoreaz , de drept, cu 30 de zile.

(5) n situa ia n care titularul permisului de conducere face dovada imposibilit ii prezent rii la poli ie n termenul de 5 zile de la primirea n tiin rii scrise, perioada de suspendare a exercit rii dreptului de a conduce autovehicule dispus potrivit alin.(4) se anuleaz .

Art. 210. (1) n situa i n care conduc torul de autovehicul s vr e te o fapt pentru care, potrivit legii, se re ine permisul de conducere n vederea suspend rii exercit rii dreptului de a conduce eliberndu-se dovad nlocuitoare cu drept de circula ie, sanc iunea contraven ional complementar opereaz ncepnd cu ziua urm toare celei n care a expirat valabilitatea dovezii.

(2) Cnd dovada nlocuitoare a permisului de conducere este eliberat f r drept de circula ie, suspendarea exercit rii dreptului de a conduce opereaz din momentul aplic rii sanc iunii contraven ionale complementare prin procesul-verbal de constatare a contraven iei.

Art. 211. n cazul n care titularului permisului de conducere i s-a interzis s ocupe o func ie sau profesie, care are leg tur cu dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie, potrivit art.112 lit.c) din Codul penal,

republicat, cu modific rile i complet rile ulterioare eful serviciului poli iei rutiere care func ioneaz pe teritoriul de competen al autorit ii care a luat m sura de siguran , dispune suspendarea exercit rii dreptului

de a conduce autovehicule sau tramvaie pe durata ct opereaz m sura de siguran .

Art. 212. (1) Permisul de conducere eliberat de o autoritate str in , re inut ca urmare a nc lc rii, de c tre titular, a unei norme rutiere pentru care legea prevede suspendarea exercit rii dreptului de a conduce i pentru care s-a eliberat dovad nlocuitoare cu drept de circula ie, mpreun cu o copie a procesului-verbal de constatare a contraven iei, se trimit poli iei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poli iei Romne, n termen de 15 zile de la aplicarea sanc iunii contraven ionale complementare.

(2) Cnd dovada nlocuitoare este eliberat f r drept de circula ie, permisul de conducere i copia procesului-verbal de constatare a contraven iei se trimit unit ii de poli ie prev zut la alin.(1) n cel mult o zi lucr toare de la data constat rii faptei.

(3) Pn la mplinirea termenului prev zut la alin.(1) titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate str in , poate solicita ca, pn la expirarea perioadei de suspendare a exercit rii dreptului de a conduce, documentul s fie p strat la serviciul poli iei rutiere pe raza c ruia a fost s vr it fapta pentru a-i fi restituit. Despre aceast posibilitate titularul permisului de conducere va fi informat odat cu comunicarea suspend rii exercit rii dreptului de a conduce.

Art. 213. (1) Suspendarea exercit rii dreptului de a conduce se dispune de c tre poli ia rutier din cadrul Inspectoratului General al Poli iei Romne i n cazul cnd titularul permisului de conducere eliberat de c tre autoritatea competent din Romnia a s vr it o fapt pe teritoriul altui stat, iar autoritatea statului respectiv a

dispus, prin hot rre, o astfel de m sur .

(2) Suspendarea exercit rii dreptului de a conduce se aplic pe teritoriul Romniei numai dac pentru fapta s vr it legisla ia rutier romneasc prevede o astfel de m sur .

(3) Perioada de suspendare a exercit rii dreptului de a conduce pe teritoriul Romniei nu poate fi mai mare dect cea prev zut de legisla ia rutier romneasc pentru o fapt asem n toare.

(4) Pentru stabilirea perioadei de suspendare a exercit rii dreptului de a conduce se ia n considerare, obligatoriu, perioada ct titularul permisului de conducere nu a avut drept de circula ie pe teritoriul statului care a emis o astfel de decizie.

Art. 214. (1) n cazul s vr irii a dou sau mai multor contraven ii care atrag i suspendarea exercit rii dreptului de a conduce, constatate prin acela i proces-verbal, perioada de suspendare se calculeaz prin nsumarea perioadelor prev zute pentru fiecare fapt , f r ca aceasta s dep easc 90 de zile.

(2) Cnd o persoan c reia i-a fost re inut permisului de conducere pentru o fapt prev zut cu suspendarea exercit rii dreptului de a conduce, s vr e te n perioada n care are drept de circula ie o nou contraven ie pentru care se dispune suspendarea exercit rii dreptului de a conduce, se aplic distinct perioade de suspendare pentru fiecare contraven ie.

3. Confiscarea bunurilor

Art. 215. (1) Mijloacele speciale de avertizare luminoase i sonore, precum i dispozitivele care perturb func ionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului confiscate, n condi iile legii, se predau la serviciul poli iei rutiere pe raza c reia a fost constatat fapta.

(2) Pl cu ele cu num rul de nmatriculare sau de nregistrare, confiscate, n condi iile legii, se predau la serviciul poli iei rutiere pe raza c reia a fost constatat fapta pentru a fi trimise autorit ii competente care le-a eliberat.

(3) Vehiculele cu trac iune animal , confiscate n condi iile legii, se predau autorit ilor administra iei publice locale, pe baz de proces-verbal, n vederea transmiterii acestora spre valorificare, potrivit dispozi iilor Ordonan ei Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului i condi iilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 98/1999, republicat .

4. Imobilizarea vehiculului

Art. 216. (1) Imobilizarea unui vehicul se dispune i se efectueaz de c tre poli ia rutier , n cazurile i n condi iile prev zute de lege.

(2) Imobilizarea se face, n prezen a unui martor asistent, prin folosirea, n interiorul sau n exteriorul vehiculului, a unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare, care se consemneaz n procesul-verbal de

constatare a faptei pentru care s-a dispus m sura.

(3) n lipsa unui martor asistent poli istul rutier precizeaz motivele care au condus la ncheierea procesului-verbal n acest mod.

(4) Imobilizarea unui vehicul este interzis n toate locurile unde oprirea sau sta ionarea sunt interzise.

Art. 217. (1) Atunci cnd se impune imobilizarea, n condi iile legii, a unui vehicul care transport produse sau substan e periculoase, poli istul rutier este obligat s anun e, de ndat , unitatea de poli ie din care face parte pentru a se stabili, mpreun cu unit ile Inspectoratului General pentru Situa ii de Urgen , destina ia final pentru parcarea autovehiculului.

(2) Imobilizarea unui vehicul care efectueaz transport de m rfuri sau produse periculoase ori cu gabarite i/sau mase dep ite se dispune de c tre poli ia rutier , n condi iile stabilite mpreun cu reprezentan ii autorit ilor

cu atribu ii n domeniu.

Art. 218. Revocarea imobiliz rii se dispune:

a) de c tre poli istul rutier care a dispus-o, dac este prezent, iar motivele pentru care a fost dispus au ncetat;

b) de c tre eful serviciului poli iei rutiere din care face parte agentul constatator, dac motivele pentru care a fost dispus m sura au ncetat;

c) de c tre procuror sau de instan a de judecat , atunci cnd vehiculul a f cut obiectul unei infrac iuni.

SEC IUNEA a 4-a

Restituirea permisului de conducere i reducerea perioadei de suspendare

a exercit rii dreptului de a conduce

Art. 219. (1) Restituirea permisului de conducere se dispune de c tre eful serviciului poli iei rutiere care l are n eviden , la cererea titularului, n urm toarele cazuri:

a) la expirarea termenului de suspendare, cnd sanc iunea a fost aplicat pentru cumul de puncte;

b) la expirarea termenului de suspendare, cnd sanc iunea a fost aplicat ca urmare a s vr irii unei contraven ii pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile sau, dup caz a fost majorat cu 30 de zile, dac titularul a promovat testul de verificare a cunoa terii regulilor de circula ie.

c) n baza certificatului medico-legal prin care se confirm c afec iunile medicale care au determinat declararea persoanei respective ca inapt medical au ncetat.

(2) Restituirea permisului de conducere se dispune de c tre eful serviciului poli iei rutiere pe raza c reia a fost s vr it fapta, la cererea titularului, n baza rezolu iei sau, dup caz, a ordonan ei procurorului prin care s-a dispus nenceperea urm ririi penale, scoaterea de sub urm rirea penal sau ncetarea urm ririi penale, n baza hot rrii judec tore ti r mase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului sau prin care procesul-verbal de constatare a contraven iei a fost anulat sau ca urmare a ncet rii m surii de siguran lit.c) din Codul penal, republicat, cu modific rile i complet rile ulterioare; prev zute la art.112

(3) Verificarea cunoa terii regulilor de circula ie de c tre contravenient se efectueaz de c tre serviciul poli iei rutiere care l are n eviden , n cazul n care sanc iunea a fost aplicat ca urmare a s vr irii unei contraven ii pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile sau, dup caz a fost majorat cu 30 de zile.

(4) Verificarea cunoa terii regulilor de circula ie const n completarea unui test gril , ce con ine 15 ntreb ri din legisla ia rutier . Este declarat promovat persoana care a formulat r spunsul corect la cel pu in 13 ntreb ri.

(5) Contravenientul este obligat s sus in examenul de verificare a cunoa terii regulilor de circula ie, n perioada execut rii sanc iunii contraven ionale complementare a suspend rii exercit rii dreptului de a conduce, n zilele stabilite, s pt mnal, la nivelul serviciului poli iei rutiere.

(6) Prevederile alin. (1) (5) se aplic

i n cazul titularului unui permis de conducere romnesc pentru care,

potrivit legii, a fost aplicat sanc iunea contraven ional complementar a suspend rii exercit rii dreptului de a conduce de c tre o autoritate competent str in , ca urmare a s vr irii de c tre acesta, pe teritoriul statului respectiv, a unei fapte pentru care se aplic aceast sanc iune.

Art. 220. (1) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate str in , mpotriva c ruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita efului poli iei rutiere pe raza c reia a fost constatat fapta, restituirea documentului, nainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucr toare nainte de data p r sirii teritoriului Romniei.

(2) n situa ia restituirii permisului de conducere potrivit alin.(1), eful poli iei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poli iei Romne comunic sanc iunea aplicat autorit ii str ine care a eliberat documentul.

Art. 221. (1) Perioada de suspendare a exercit rii dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului, dac sunt ndeplinite, cumulativ, urm toarele condi ii:

a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoa terii regulilor de circula ie;

b) a ob inut permis de conducere cu cel pu in 1 an nainte de s vr irea faptei;

c) n ultimii 3 ani de la data s vr irii faptei pentru care se solicit reducerea perioadei de suspendare a exercit rii dreptului de a conduce nu a beneficiat de o astfel de m sur ;

d) n ultimii 2 ani de la data constat rii contraven iei pentru care se aplic sanc iunea contraven ional complementar nu a mai avut suspendat exercitarea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie.

(2) Conduc torul de autovehicul sau tramvai nu beneficiaz de reducerea perioadei de suspendare a exercit rii dreptului de a conduce, dac :

a) perioada de suspendare a fost majorat , conform legii;

b) a cumulat, din nou, cel pu in 15 puncte de penalizare n urm toarele 12 luni de la data expir rii ultimei suspend ri a exercit rii dreptului de a conduce;

c) a fost implicat ntr-un accident de circula ie din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul test rii aerului expirat sau al probelor biologice au stabilit c a condus vehiculul n timp ce se afla sub influen a alcoolului;

d) sanc iunea contraven ional complementar s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea ferat cnd barierele sau semibarierele sunt coborte ori n curs de coborre sau cnd semnalele cu lumini ro ii i/sau sonore sunt n func iune.

CAPITOLUL VIII

Dispozi ii tranzitorii i finale

Art. 222. Cu ocazia preschimb rii permiselor de conducere emise anterior datei de 1 decembrie 1995 cu cele model nou, echivalarea dintre vechile i noile categorii se face dup cum urmeaz :

a) categoria G cu categoria A;

b) categoria A cu categoria A;

c) categoria B cu categoria B;

d) categoria C cu categoria C;

e) categoria D cu categoria D;

f) categoriile C, E i/sau C + E cu categoria CE;

g) categoriile B, C, E i/sau B + E i C + E cu categoriile BE i CE;

h) categoriile C, D, E i/sau C + E i D + E cu categoriile CE i DE;

i) categoriile B, C, D, E i/sau B + E, C + E si D + E cu categoriile BE, CE i DE;

j) categoria F cu categoria Tr;

k) categoria H cu categoria Tb;

l) categoria I cu categoria Tv.

Art. 223. (1) Poli ia rutier asigur nso irea coloanelor oficiale cu echipaje specializate potrivit competen ei.

(2) Se nso esc cu echipaje ale poli iei rutiere demnitari romni sau oficialit i str ine cu func ii similare acestora, dup cum urmeaz :

a) pre edintele Romniei;

b) pre edintele Senatului;

c) pre edintele Camerei Deputa ilor;

d) primul-ministru al Guvernului.

(3) n situa ii deosebite, care impun deplasarea n regim de urgen , pot beneficia de nso irea cu echipaje ale poli iei rutiere i mini trii din Guvernul Romniei sau omologi din str in tate afla i n vizit oficial n Romnia, precum i efii misiunilor diplomatice acredita i n Romnia, cu ocazia depunerii scrisorilor de acreditare.

(4) Beneficiaz de nso ire i candida ii la func ia de Pre edinte al Romniei, pe timpul campaniei electorale, dup validarea candidaturii, numai pe raza localit ilor unde au loc activit ile electorale.

(5) Beneficiaz de nso ire cu echipaje ale poli iei rutiere fo tii pre edin i ai Romniei, n condi iile legii.

(6) Concursurile organizate pe drumurile publice, autorizate potrivit legii, care presupun restric ionarea circula iei pe anumite sectoare, precum si transporturile agabaritice sau speciale vor fi nso ite numai cu aprobarea Inspectoratului General al Poli iei Romne, n func ie de disponibilit i, contra cost, potrivit tarifelor stabilite de normele legale.

Art. 224. (1) La nivelul unit ilor de nv

mnt, curs primar i gimnazial, cadrele didactice care predau orele

de educa ie rutier vor fi sprijinite i ndrumate de c tre poli i ti rutieri.

(2) Concursurile organizate la nivelul unit ilor de nv

mnt pe teme rutiere vor fi coordonate de c tre serviciul mnt.

poli iei rutiere din jude ul n care i are sediul unitatea de nv

Art.2 ndrumarea, supravegherea si controlul respectarii normelor de circulatie pe drumurile publice se fac de catre politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romne, care are obligatia sa ia masurile legale n cazul n care constata ncalcari ale acestora. Art.3. - Circulatia pe drumurile publice din zona de frontiera si din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restrictii se face cu respectarea reglementarilor instituite pentru acele zone. Art.4. - Controlul circulatiei vehiculelor apartinnd institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala se efectueaza de catre politia rutiera, precum si de personalul desemnat de catre aceste institutii. Art.5. - (1) Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrarilor, conform competentelor ce i revin, cu avizul politiei rutiere, este obligat sa instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, sa aplice marcaje pe drumurile publice, conform standardelor n vigoare, si sa le mentina n stare corespunzatoare. (2) Administratorul drumului public sau, dupa caz, antreprenorul ori executantul lucrarilor este obligat sa semnalizeze corespunzator, ct mai repede posibil, orice obstacol aflat pe partea carosabila, care stnjeneste sau pune n pericol siguranta circulatiei, si sa ia toate masurile de nlaturare a acestuia. (3) Autoritatile publice locale sunt obligate sa amenajeze statiile mijloacelor de transport public de persoane, prevazute cu alveole sau refugii, cu avizul politiei rutiere. (4) Se interzice amplasarea constructiilor de orice fel si practicarea actelor de comert pe trotuar sau pe acostament, n parcarile amenajate sau pe partea carosabila, n conditiile n care aceste constructii ar afecta siguranta circulatiei pietonilor si vehiculelor. (5) n perimetrul statiilor mijloacelor de transport public de persoane pot fi amenajate doar spatii: a) de asteptare pentru calatori; b) pentru comercializarea legitimatiilor de calatorie. (6) n cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a starii tehnice necorespunzatoare a drumului public, a nesemnalizarii sau a semnalizarii

necorespunzatoare a acestuia, precum si a obstacolelor ori lucrarilor care se executa pe acesta, administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrarilor raspunde, dupa caz, administrativ, contraventional, civil sau penal, n conditiile legii. (7) Orice masura de restrictie a circulatiei pe drumurile publice se dispune de catre administratorul drumului numai cu avizul politiei rutiere. (8) Prin exceptie de la alin.(7), n cazuri temeinic justificate, politia rutiera poate dispune, fara acordul administratorului drumului public, masuri temporare de restrictie a circulatiei pe drumurile publice. (9) n scopul asigurarii desfasurarii n conditii de siguranta a circulatiei pe drumurile publice, politia rutiera poate solicita administratorului drumului public executarea sau, dupa caz, desfiintarea de amenajari rutiere.

S-ar putea să vă placă și