Sunteți pe pagina 1din 82

DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE 1. Ce este profesia contabil?

Raspuns: Profesia contabila reprezinta totalitatea activitatilor ce presupun cunostinte in domeniul contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza, precum si organismelor lor profesionale, profesia contabila detine o gama variata de servicii. Acestea, in functie de ponderea aproximativa a acestora, sunt: tinerea contabilitatii, elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor financiare, audit statutar, alte lucrari de audit si/sau certificare, management financiar-contabil, servicii fiscale (consultanta, consiliere si asistenta fiscala), servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor, evaluari de intreprinderi si titluri, alte servicii contabile. Cei care ofera aceste servicii sunt, in functie de statutul juridic, dependenti - cu statut de angajati, independenti sau liber-profesionisti. Independentii isi desfasoara activitatea in mod individual sau in forme asociative, potrivit legislatiei fiecarei jurisdictii. Profesia contabila este reglementata juridic la nivel european de Directiva 89/48/CEE, inlocuita de Directiva 2005/36/CEE cu privire la recunoasterea calificarilor profesionale, iar la nivel national de OG nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata. ALT RASPUNS: Profesia contabila este in mod curent definita ca totalitatea activitatiilor, serviciilor care pun cunostinte in domeniul contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza, precum si organismele lor profesionale. Profesia contabil este o profesie reglementat n toate statele membre din UE. Accesul la profesie se obine prin autorizare de ctre autoritile competente din statul membru desemnat n conformitate cu prevederile legislative, de reglementare sau statutare ale acelui stat, pentru a obine totodat o calitate profesional condiionat de buna practic n Sistemuldomeniu. Calificri profesionale pentru contabili la nivel european: de calificare a pregtiriideintorul a terminat un anumit curs de educaie Sistemuli pregtire element esenial n obinerea calificrii funcionale. de calificare funcional calificare profesional care permite deintorului s exercite ndatoririle specifice la care numai aceast calificare permite accesul. Calificarea funcional nu este de obicei incompatibil cu deinerea altor calificri profesionale care pot asigura deintorului accesul la un domeniu mai larg de activiti. Profesia contabil fiind o profesie liber i autonom acolo unde exist liberate i democraie, asumndu-i riscul compensrii, experii contabili trebuie s-i ndeplineasc activitile independent i liber indiferent de modul n care sunt constrnse, limitate i impiedicate, libertatea, independena, autonomia i conducerea democratic. Este sarcina organismelor profesionale de a reflecta i a asigura capacitatea comun a membrilor profesiei i solidaritatea profesiei. 2. Care sunt principalele activiti componente ale profesiei contabile? Raspuns: Lista principalelor activitati/servicii care compun profesia contabila sunt urmatoarele: 1. Tinerea contabiliattii. 2. Elaborarea, examinarea si prezentarea situatilor financiare. 3. Audit statutar. 4. Alte lucrari de audit financiar contabil.

Management financiar contabil. Servicii fiscale. Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderii. Evaluari de intreprinderi si titluri. Alte srvicii contabile. Diversitatea profesiei contabile este o realitate foarte importanta, chiar daca in anumite organizatii profesionale membrii se ocupa in fapt de una singura sau de foarte putine dintre aceste activitati. Sfera de activitati a profesiei contabile acopera auditul statutar, auditul in sectorul public, contabilitate, auditul fuziunilor si achizitiilor, auditul elementelor nemonetare, lichidari, insolvabilitate, expertiza contabila, consultant, consiliere si reprezentanta fiscala si consiliere in investitii. Dintre toate activitatiile componente ale profesiei contabile numai auditul statutar este in mod obligatoriu organizat si exercitat ca activitate externa oricarei entitati supuse unui astfel de control. Alte servicii furnizate exclusiv de profesionistii contabili sau partajate cu alte profesii sunt: resurse umane si administrative: intocmirea statelor de plata, proceduri de control intern, relatii cu institutiile de securitate sociala, asistenta in litigiile legate de resursele umane, recrutate etc.; misiuni de consultanta si consiliere contabila si fiscala; servicii financiare: evaluarea afacerilor, verificarea financiara prealabila, analiza investitiilor, planificarea financiara, restructurarea datoriilor si recapitularizarea, gestionarea protofoliului, controlul administrativ si financiar, brokerajul etc.; servicii juridice: intocmirea documentelor juridice pentru persoane fizice, sprijin juridic si administrativ pentru Adunarea generala, consiliere privind Legea companiilor etc. 3. Cum se clasific profesionitii contabili? Raspuns: Profesionistii contabili se impart in functie de statutul juridic in: dependenti, cu statut de angajati; independenti sau liber profesionisti contabili, furnizori ai serviciilor componente ale profesiei contabile. Din punct de vedere al modului de organizare a activitatii liber profesionistilor contabili, acestia pot sa-si desfasoare activitatea: individual; in forme asociative potrivit legislatiei fiecarei jurisdictii. O parte din profesionistii contabili isi desfasoara activitatea in calitate de angajati sau ca furnizori de servicii, in domeniul auditului intern si controlului intern, activitati importante pentru o buna guvernare a intreprinderiilor. 4. Ce nelegei prin audit n general; dar prin audit financiar; dar prin audit statutar? Raspuns: Prin audit, n general, se nelege examinarea profesional a unei informaii , efectuata de o persoana competenta si independenta in scopul emiterii unei opinii motivate prin raportarea la un criteriu de calitate: standard, norma sau reglementare Elementele fundamentale fara de care activitatea nu poate fi definita ca fiind un audit sunt : - examinarea este strict profesionala si presupune colectarea si evaluarea unor probe privind informatia/informatiile examinata/examinate; - persoana care examineaza trebuie sa detina competenta necesara si as fie independenta; - obiectul examinarii: orice informatie economica, tehnica, tehnologica, financiara, fiscala, juridica etc.; - scopul

5. 6. 7. 8. 9.

examinarii: emiterea unei opinii, care consta in determinarea si raportatrea gradului de conformitate a informatiei la criteriul de calitate prestabilit; - calitatea opiniei: motivata; criteriul de pareciere: un standard, o norma sau o reglementare. Prin audit financiar se intelege orice interventie cu caracter de control, analiza, verificare, cercetare sau studiu in contabilitatea unei entitati, efectuata de un profesionist contabil competent si independent daca celelalte elemente fundamentale ale definitiei auditului in general sunt reunite. Altfel spus , auditul financiar este auditul in general, cu precizarea ca obiectul examinarii il constituie informatia financiar contabila, iar persoana competenta si independenta trebuie sa fie profesionist contabil. Prin audit statutar se intelege examinarea profesionala efectuata de un profesionist contabil competent si independent asupra situatiilor financiare ale unei entitati in ansamblul lor, in scopul emiterii unei opinii motivate responsabile si independente in legatura cu imaginea fidela clara si completa a pozitiei, a situatiei financiare si a performantelor financiare, prin raportarea la standardele nationale sau internationale de audit. 5. Care sunt ateptrile publicului de la un audit statutar? Raspuns: Publicul se asteapta ca auditorul statutar sa joace un rol in protejarea intereselor sale prin oferirea unei reasigurari referitoare la cinci aspecte care privesc intreprinderea: acuratetea situatiilor financiare; continuitatea activitatii si solvabilitatea firmei;existenta/inexistenta unor fraude;respectarea de catre firma a reglementarilor specifice si generale; comportamentul responsabil al firmei fata de problemele legate de mediu si problemele sociale. 6. Ce este auditul intern? Raspuns: Auditul intern este activitatea care are ca obiectiv verificarea existentei, adaptabilitatii si modului de aplicare a dispozitivelor, procedurilor si metodelor care formeaza sistemul de control intern al entitatii. Aceasta activitate poate fi realizata printrun compartiment distinct al entitatii sau externalizata prin profesionisti contabili independenti. Controlul intern al unei intreprinderi constituie un obiectiv al auditului intern si un mijloc pentru realizarea obiectivului auditului statutar. 7. Care sunt deosebirile fundamentale ntre auditul intern i auditul statutar? Raspuns: Auditul intern si auditul statutar sunt doua activitatii complementare in care sunt antrenati profesionistii contabili. Conceptual, exista deosebiri esentiale intre cele doua tipuri de audit, cum ar fi : Statutul : Auditorul intern face parte din structurile intreprinderii, auditorul statutar este un prestator de servicii independent juridic de intreprindere. Beneficiarii auditului: Auditorul intern lucreaza in folosul responsabililor intreprinderii, auditorul statutar face certificarea situatiilor financiare in folosul tuturor utilizatorilor situatiilor financiare. Obiectivele auditului:Obiectivul auditorului intern este sa aprecieze bunul control asupra activitatilor intreprinderii; obiectivul auditorului statutar il constituie certificarea regularitatii, sinceritatii si imaginii fidele a conturilor, situatiei financiare si rezultatelor intreprinderii.Pentru atingerea acestor obiective auditul statutar va trebui sa aprecieze si el dispozitivele de control intern ale intreprinderii; deci controlul intern este pt auditul statutatr un mijloc in timp ce pentru auditul intern este un obiectiv.

Domeniul de aplicare al auditului: Auditul statutar inglobeaza tot ceea ce participa la inglobarea rezultatelor si la elaborarea situatiilor financiare, insa in toate functiile intreprinderii;auditul intern are un domeniu de aplicare mai vast : cuprinde nu numai toate functiile intreprinderii, ci si toate dimensiunile acestor functii. Prevenirea fraudei: deosebit de obligatiile legale de divulgare, auditul statutar se preocupa de orice frauda de indat ace aceasta are sau se presupune ca are o influenta asupra situatiilor financiare; auditul intern , desi nu are drept scop descoperirea fraudelor, avand o arie mult mai larga de lucru, are o mai mare posibilitate de prevenire a fraudelor, suspectand si adancind controlul pentru orice nerespectare a procedurilor de control intern. Independenta : independenta auditorului statutar este cea a titularului unei profesii liberale, este juridica si statutara, este una absoluta; indepententa auditorului intern este restrictiva; el este independent fata de structurile auditate, dar nu si fata de conducerea entitatii. Periodicitatea auditurilor:auditorii statutari nu sunt prezenti in intreprindere, ei actioneaza in perioada propice elaborarii situatiilor finaciare si au de regukla aceiasi interlocutori; auditorul intern lucreaza tot timpul in intreprinderea sa si schimba frecvent interlocutorii.Din punct de vedere al prezentei in intreprindere auditul statutar este periodic, iar auditul intern este permanent, iar din punct de vedere relational auditul intern este periodic, iar auditul statutar este permanent. Metoda : auditorii statutari isi efectueaza lucrarile dupa metode verificate, pe baza de comparatii, analize, inventare etc,;metoda auditorilor interni este specifica si originala, adaptata la cultura intreprinderii. 8. n ce relaie se afl profesia contabil i fiscalitatea? Raspuns: Profesia contabila inca de la inceputurile mediului de afaceri modern a lucrat cu impozitarea clientilor ca fiind unul dintre serviciile sale fundamentale. In prezent profesia contabila este principalul furnizor de servicii fiscale pentru toate sectoarele de afaceri Serviciile fiscale constituie o parte componenta a profesiei contabile in ansamblul ei si sunt oferite in interesul public. Dezvoltarea legislatiei fiscale a influentat dezvoltarea profesiei contabile.la inceputurile profesiei contabile legislatia fiscala era destul de directa, reflectand mediul de afaceri si sectorul public, legislatia fiscala devine tot mai sofisticata si se exprima printr-un set complex de reguli care implica o varietate de impozite directe si indirecte. Deasemenea, internationalizarea afacerilor si miscarile mai mult sau mai putin libere de capital au impus guvernelor sa isi protejeze baza fiscala cu reguli din ce in ce mai complexe. Activitatea fiscala ca parte componenta a profesiei contabile, acopera la randul ei o arie larga de servicii: conformarea la regulile fiscale, planificare si consultanta fiscala, reprezentarea in fata instantelor juridice si servicii legate de impozitarea corporatiilor. Obiectivul unui profesionist contabil este de a ajuta clientii sa se conformeze eficient la cerintele de raportare si completare a returnarilor de impozite in tarile in care detin active si sa isi minimizeze impozitele viitoare printr-o planificare si o consultanta corespunzatoare. Serviciile de consiliere fiscala au o arie larga de aplicabilitate deoarece orice operatiune angajata de o intreprindere sau de o persoanava avea implicatii fiscale; Consiliera fiscala inseamna furnizarea unei opinii ,formularea unui sfat sau asistarea

clientilor in orice problema fiscala,in special cu privire la impozitarea personala,impozitarea corporativa,TVA,impozitul pe castiguri de capital etc. Cele mai frecvente sarcini sunt: Intocmirea declaratiilor de impozitare; evaluarea implicatiilor fiscale ale unei operatii sau tranzactii; sugerarea acordurilor sau planurilor eficinta in domeniul fiscal; asistenta la negocieri cu autoritatile fiscale si cu completele de judecata; planificarea fiscala,in scopul gestionarii optime a obligatiilor fiscale in conformitate cu legislatia aplicabila. 9. Cum explicai necesitatea reglementrii profesiei contabile? Raspuns: Modul in care ar trebui reglementata profesia contabla a constituit in ultimii ani subiectul multor dezbateri si in consecinta au avut loc multe schimbari deoarece profesionistii contabili , clienti lor, organismele lor profesionale si guvernamentale cauta sa se asigure ca profesia contabila continua sa furnizeze servicii de inalta calitate si contribuie la cresterea si dezvolatre economica globala. Rolul organismelor profesionale se regsete n cele trei comandamente de baz ale acestora: Educaia: asigurarea unei dezvoltri profesionale continue a membrilor si; Etica: comportamentul deontologic al membrilor sai; Calitatea: certificarea calitatii serviciilor oferite de membrii lor. O profesie,n general, este definit i judecat prin cunotinele, aptitudinile,atitudinea i etica celor implicai n aceast profesie. Reglementarea unei profesii este un rspuns precis la nevoia de Standarde sigure, care s fie ndeplinite de membrii acelei profesii. Necesitatea reglementrii i natura acestei reglementri depind de: Profesia nsi, capacitatea ei de a rspunde efectiv i eficient cererilor economiei i societii; Condiiile de pia n care activeaz profesia; Calitatea serviciilor furnizate de membrii si, reglementarea este necesar pentru acertifica faptul c serviciile contabile de pe pia sunt de calitate adecvate, ceea ce implic: - adoptarea de standarde profesionale tehnice, adoptarea de reguli etice, - nevoia de reprezentare a utilizatorilor necontractai ai serviciilor contabile, precum investitorii, creditorii, etc. (Legea Sarbanes-Oxley n SUA, Legea securitii financiare n Frana). Reglementarea poate fi un mijloc eficace de asigurare a calitatii si de abordare a unor aspecte aferente pietei serviciilor contabile cel putin datorita urmatoarelor cauze: - existenta unui dezechilubru in ceea ce priveste cunostintele intre clientul care primeste serviciile contabile si furnizorul acestor servicei care dispune de experienta profesionala; - in afara furnizorului si beneficiarului de servicii contabile exista si terte parti care pot cumula beneficii sau costuri semnificative de pe urma furnizarii de servicii contabile; 10. Aria de acoperire a reglementrii profesiei.

Raspuns: Reglementarea profesiei contabile acopera urmatoarele domenii: -Cerinele de acces i certificarea sau autorizarea; -Cerinele referitoare la educaia continu; -Monitorizarea comportamentului profesionitilor contabili; -Standardele profesionale i etice pe care profesionitii contabili trebuie s le respecte; -Sistemele i procedurile disciplinare n cazul n care profesionitii contabili nu ndeplinesc cerinele de mai sus. Standardele de inalta calitate sunt importante deoarece acestea ofera o baza de referinta pentru membrii profesiei, utilizatorii serviciilor contabile si organe de reglementare, pentru a evalua conformitatea membrilor cu cele mai bune practice Pentru ca reglementarea sa asigure servicii de calitate utilizatorilor ei, trebuie sa fie: Proportional Transparent sa nu fie impotriva competitiei nediscriminatorie precisa segmentata in functie de tinta sa implementata consecvent si just supusa unei examinari periodice. 11. Care sunt condiiile de calitate a reglementrii profesiei contabile? Raspuns: Reglementarea trebuie s fie de calitate pentru a rspunde interesului public, adic trebuie s fie: proporional; transparent; s nu fie mpotriva competiiei; nediscriminatorie; precis; segmentat n funcie de inta sa; implementat consecvent i just; supus unei examinri periodice. Efectul unei reglementari bine elaborate va consta in furnizarea asigurarii potrivit careia natura si calitatea serviciilor contabile raspund atat nevoilor beneficiarilor, cat si nevoilor economiei in general. 12. Modaliti de implementare a reglementrii profesiei. Raspuns: Sunt trei modalitati de implementare a reglamentarii: 1. Autoreglementarea, specific economiilor liberale: Organismul profesional este recunoscut de guvern, care i deleag responsabilitatea de a reglementa profesia; 2. Reglementarea extern : Profesia este reglementat de guvern, fie prin intermediul unei agenii guvernamentale,fie prin intermediul unei agenii independente, creia guvernul i-a delegat sarcini de reglementare; 3. Coreglementarea: Reprezint o combinare ntre autoreglementare i reglementarea extern. Autoreglementarea i reglementarea extern trebuie s se comporte n aa fel nct s fie complementare, i nu s se concureze. Modaliti de combinare ntre autoreglementare i reglementarea extern:

-Autoreglementarea mpreun cu supravegherea ntreprins de o agenie independnet: supravegherea este complementar reglementrii i o ntrete -O combinare n care organismul profesional este responsabil pentru anumite aspecte ale reglementrii, iar guvernul sau o agenie independent, pentru alte aspecte. Combinarea intre autoreglemantare si reglementarea externa poate depinde de urmatorii factori : experienta istorica; performanta de autoreglementare a organismului profesional; orientarea politica generala catre reglementarea ca instrument de conducere economica; calea de dezvoltare a economiei; natura si caracteristicile esecurilor pietei. Organismele profesionale trebuie s joace un rol hotrtor n reglementarea profesiei fiind cel mai bine poziionate pentru aprarea interesului public: - Publicul are nevoie de servicii de calitate, dar i reputaia organismului profesional va reflecta calitatea serviciilor oferite de membrii si; - Ele sunt apropiate de pieele n care opereaz membrii lor i deci cunosc felul n care reglementarea poate afecta comportamentul; - Ele pot urmri eficiena sistemului de reglementare; - Ele au responsabilitatea de a comunica i de a lucra cu guvernele n interesul public. La randul lor, guvernele trebuie sa se asigure ca reglamentarea respective isi atinge obiectivul referitor la interesul public la cel mai scazut cost posibil. Pentr aceasta , guvernele trebuie: S neleag natura i caracteristicile problemelor pe care reglementarea caut s le rezolve; S beneficieze de un sistem de monitorizare a performanei organismului nsrcinat cu reglementarea profesiei; S se bazeze pe rezultate, respectiv calitatea general i consecvena serviciilor contabile; S aib abilitatea de a amenda legislaia i reglementarea atunci i acolo unde este nevoie. Organismele profesionale i guvernele au interese i obiective comune: profesionitii contabili s serveasc interesul public prin utilizarea de standarde de nalt calitate n serviciile prestate. Abilitatea cea mai important a profesiei contabile este aceea de a pune pe primul loc interesul public, lucru care va face ca profesia s ctige respectul comunitilor i al organelor de reglementare din ar i la nivel global. 13. Reglementarea profesiei contabile la nivel european. Raspuns: 1.Reglementarea general Profesia contabil este reglementat de Directiva 89/48/CEE nlocuit prin Directiva 2005/36/CEE cu privire la recunoaterea calificrilor profesionale. PROFESIONISTUL CONTABIL este definit ca fiind specialistul care a absolvit ntrun stat membru cel mai nalt nivel de pregtire i formare cerut n acea ar pentru activitatea de profesionist contabil i care are acces fr restricii la toate srviciile i activitile componente ale profesiei contabile, inclusiv, odat autorizat, la activitatea de audit statutar. Acesti profesionisti contabili au :

Studii universitare de specialitate; Un stagiu practic de cel puin trei ani; Au promovat un test de aptitudini Calitatea profesional obinut are diferite denumiri:expert contabil (n rile latinocontinantale), chartered accountant (zona anglo-saxon), contabil public (CPA) n SUA . 2.Reglementarea special Reglenentata distinct prin Directiva 84/253/CEE, cunoscut sub denumirea de a 8-a Directiv ,nlocuit prin Directiva 2006/43/CF, cunoscut i sub denumirea de noua Directiv a 8a. Prevederi principale ale Directivei a 8-a: Condiiile de autorizare i de retragere a autorizrii unui profesionist contabil de a efectua audit statutar. Condiii ce trebuie ndeplinite de o persoan fizic s fie autorizat s efectueze audit statutar sunt: - s aib studii universitare relevante sau unnivel echivalent; - s fi susinut un examen de acces la calitatea de profesionist contabil; - s fi efectuat un stagiu de pregtire practic de cel puin trei ani; - s fi promovat un examen de competen profesional Condiiile speciale privind independena auditorului, calitatea prestaiilor de audit statutar i standardele aplicabile. Crearea unui sistem de supraveghere public asupra activitii de audit statutar i a auditorilor statutari. Auditul statutar ncheie fluxul informaiilor desprinse din situaiile financiare nainte acestea s ajung la utilizatorii (consumatorii) finali auditorul statutar plasnduse ca ultim aprtor al interesului public. 14. Rolul profesiei contabile pentru satisfacerea interesului public. Raspuns: Exercitarea profesiei liberale de expert contabil i contabil autorizat presupune asumarea rspunderii de a aciona n interes public, nu numai de a satisface nevoile unui client sau ale unui angajator. Acionnd n interes public, format din clieni,finanatori, autoriti publice, angajatori, investitori expertul contabil i contabilul autorizat ca membru al unei profesii liberale, trebuie s onoreze ncrederea care i s-a acordat, respectnd anumite norme de conduit, n mod deosebit contiina profesional i Independena. Rolul profesiei contabile = Protejarea interesului public ALT RASPUNS: Profesia contabila se distinge fata de celelalte profesii, printre altele, prin asumarea responsabilitatii fata de interesul public, fata de toate partile interesate in activitatile desfasurate de intreprindere: actionari, salariati, furnizori, banci, buget, etc. Chiar daca profesionistul contabil este platit de un client determinat care este beneficiarul final al serviciului de elaborare sau auditare a situatiilor financiare, informatiile desprinse din aceste situatii financiare sunt utilizate de cei care formeaza publicul . 15. Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei. Raspuns:

Progresul uman duce la dezvoltarea pietelor,dar aceste nu se pot dezvolta fara profesionisti contabili deci profesia contabila satisface un interes general. Bilantul contabil si situatiile financiare in ansamblu lor constituie cea mai buna carte de vizita a unei intreprinderi,iar profesionistul contabil este artizanul acesteia. Profesionisti contabili au un rol important in dezvoltarea economica durabila prin satisfacerea interesului public numai daca exista la nivel national organisme profesionale puternice care sa lupte pentru aplicare standardelor internetionale in domeniul auditului si contabilitatii. Profesionisti contabili sunt implicati in toate domeniile vietii economice si sociale. Rolurile pe care le joaca profesionistii contabili ,in orice sector din economie ar lucra, sunt foarte diversificate: ei lucreaza in contabilitate si raportare financiara; in mamagement; in fiscalitate; in sisteme informatice; in finante corporative si inteligenta manageriala; ca auditorui interni sau externi; in consultanta, in educatie,etc; asigura guvernele in atingerea obiectivelor lor economicesi sociale; contribuie la performantele pietelor financiare etc. 16. Necesitatea existenei unor organisme profesionale puternice. Raspuns: Profesionisti contabili trebuie sa se asocieze pentru a satisface mai bine ineresul public,organismul rezultat avand menirea sa asigure unitatea de conceptie si de metoda pt.servicile profesionale pe care le efectueza ca angajati sau in practaca libera.Necesitatea unor organism profesionale puternice la nivel national rezulta din responsabilitatea pe care o are profesia contabila pentru protejarea interesului public,cel putin din punctul de vedere al trei domenii, care constituie comandamentele fundamentale ale orcarui organism professional: educatia,etica,si controlul de calitate .Atat publicul ,cat si entitatea beneficiara a serviciilor profesionale trebuie protejate de o eventual incompetenta a profesionistilor contabile,aceasta protectie este asigurata atunci cand organismul professional stabileste masuri eficiente in cea ce priveste calitatea serviciilor furnizate de prof.contab. 17. Modaliti de organizare a profesiei contabile. Raspuns: Asociatiile sau organismele profesionale se infiinteaza prin consimtamantul membrilor profesionisti contabili sau print-o lege. Intr-o tara se pot constitui unul sau mai multe organisme ale profesiei contabile.La nivel european exista 2 moduri de abordare a calificarii profesionale:-sistemul de calificare a pregatirii si sistemul de calificare functionala. 18. Criteriile de recunoatere a unui organism profesional. Raspuns: Pentru a fi recunoscut de autoritatile publice si de organismele internationale, un organism national al profesiei contabile trebuie: - sa fie un organism necomercial si neguvernamental; - sa fie acceptat si recunoscut de membrii sai; - membri sai sa fie profesionisti contabili; - sa se bucure de buna reputatie in randul autoritatilor publice si al publicului; - sa aibe capacitatea de a dezvolta sau influenta standardele profesionale si contabile (etica, disciplina, practica profesionala, controlul calitatii);

.membrii trebuie sa fie autorizati sa desfasoare, la cel mai inalt nivel posibil, activitatiile treditionale efectuate de profesionistii contabili; - sa aiba capacitatea de administrare si resursele necesare pentru indeplinirea misiunii si obiectivelor sale. 19. Despre IFAC. Raspuns: Federatia Internationala a Contabililor (IFAC) S-a infiintat in anul 1977 cu 63 de membri fondatori din 51 de tari ca raspuns la provocarile perioadei:sustinerea contabililor in rezolvarea unor probleme tehnice si de afaceri mai complexe, furnizarea unei directii si a unui mecanism institutional care sa orienteze contabilii din intreaga lume pe calea dreapta si etica. In prezent, IFAC este o organizatie globala, semnificativa, care cuprinde 155 de organisme membre si asociate din 118 state, reprezentand peste 2,5 milioane de contabili care lucreaza in practica publica sau angajati in industrie si comert, educatie, institutii publice etc. IFAC este organizatia globala pentru profesia contabila care acopera toate sectoarele si toate specializarile profesiei: contabilitate de afaceri, consultanta fiscala,audit. tehnologia informatiei, insolvabilitate etc. Misiunea IFAC o constituie intarirea profesiei contabile capabile sa contribuie la dezvoltarea economiilor internationale prin promovarea aderarii la standarde profesionale de inalta calitate. IFAC colaboreaza cu alte organizatii si normalizatori internationali precum Organizatia Internationala a Comisiilor Titlurilor de Valori, Comitetul Basel privind Supravegherea Bancara, Forumul de Stabilitate Financiara, Asociatia Internationala de Supraveghere a Sistemului de Asigurari si Banca Mondiala. IFAC elaboreaza standardele, cu aplicabilitate la nivel global, in domeniile: educatie, etica, calitatea serviciilor, audit, contabilitate publica. Pentru a deveni membru IFAC, organismul profesional solicitant trebuie: - sa fie recunoscut fie printr-o lege, fie prin consens general ca fiind un organism national profesional major care isi desfasoara activitatea in jurisdictie. In cazul consensului general s-a constatat faptul ca el trebuie sa fie sustinut de comunitatea de afaceri; - sa participe sau sa contribuie la procesul de normalizare profesonala; - sa demonstreze ca acorda o atentie deosebita atunci cand isi selectioneaza membrii; - sa furnizeze standarde si orientari privind comportamentul si practicile profesionale personelor carora li s-a acordat o functie sau alte imputerniciri de catre o autoritate recunoscuta sau carora organizatia le-a acordat o functie si care trebuie sa respecte criteriile statutului de membru; sa se oblige sa participe in IFAC si sa promoveze importanta IFAC si a programelor, activitatilor si hotararilor luate de IASB; - sa aiba o structura operationala interne care furnizeaza sprijin si reglementari pentru membrii sai. Profesia contabila din Romania este reprezentata la IFAC prin CECCAR membru plin din anul 1996 si CAFR - din anul 2005 20. Despre FEE.

Raspuns: Federatia Expertilor Contabili Europeni (FEE) este organizatia - recunoscuta de IFAC care gestioneaza profesia contabila la nivelul Uniunii Europene; cuprinde organisme profesionale, admise conform principiului de tara, din toate cele 27 de tari membre ale Uniunii Europene, CECCAR este membru FEE din anul 1996. FEE are ca obiectiv intarirea profesiei contabile la nivelul Uniunii Europene si aplicarea standardelor internationale in domeniul contabilitatii si auditului. Pentru ca un organism profesional dintr-o tara sa devina membru FEE este necesar: sa nu fie organism guvernamental; -sa fie un organism stabil in cadrul profesiei contabile; -sa fie recunoscut prin lege sau prin consens general; -sa provina dintr-o tara europeana. Cand dintr-o tara exista o a doua candidatura pentru calitatea de membru este necesara consultarea membrului existent; 21. Despre organizaiile i gruprile regionale. Raspuns: IFAC este recunoscuta drept o organizatie mondiala a profesiei in general in ceea ce priveste stabilirea standardelor profesionale. Organizatiile regionale reprezinta profesia din regiunea respectiva in fata organismelor guvernamentale si de dezvoltare din acea regiune si, in anumite cazuri, in fata organizatiilor internationale si care sunt importante din punct de vedere regional. Scopul final al organizatiilor regionale il constituie facilitarea dezvoltarii relatiilor economice in regiunile respective. Pentru a fi recunoscuta de catre IFAC organizatia regionala trebuie sa demonstreze ca : va subscrie obiectivelor IFAC si va fi de acord sa promoveze activ aceste obiective, si se va asigura ca prin intermediul propriilor organisme member sunt promovate in regiune reglementarile si standardele IFAC si IASC; are ca obiectiv dezvoltarea si intarirea unei profesii contabile pe baza larga in regiunearespectiva; constituie o regiune de tari definita corespunzator si care este in general reprezentativa pentru profesia contabila; nu este alcatuita deja dintr-un numar substantial de organisme membre din tari deja deservite de o organizatie regionala; contine un numar suficient de organisme contabile care sunt deja membre ale IFAC; este infiintata corespunzator atat din punct de vedere financiar, cat si tehnic, a functionat pe o perioada rezonabila de timp si dispune de infrastructura si resursele organizationale si financiare necesare indeplinirii eficiente a responsabilitatilor si participarii la activitatile IFAC; In urma recunoasterii de catre IFAC, organizatia regionala si IFAC isi asuma anumite angajamente si responsabilitati reciproce. Organizatiei regionale i se va cere: sa continue sa sustina activ IFAC si sa asigure diseminarea pe scara larga a reglementarilor tehnice;

sa asiste IFAC in relatiile si comunicarea cu organismele membre(de exemplu, colectarea datoriilor), dupa cum se cere, si in legatura cu potentiale organisme membre din regiuni; sa furnizeze periodic Secretariatului IFAC rapoarte de activitate; asa cum se cere, sa permita presedintelui IFAC sau reprezentantului sau sa participe la intalnirile Consiliului(sau la structura de conducere echivalenta); sa furnizeze informatii si sa participe la activitatile tehnice ale IFAC(comitete, grupuri de lucru etc.) in acele situatii in care o reprezentare regionala sau un punct de vedere ar fi potrivite; sa trimita un reprezentant, preferabil presedintele organizatiei regionale, sa participe la intalnirile Consiliului de Administratie al IFAC, la intalnirile cu presedintele, vicepresedintele, directorul executiv si presedintii Comitetelor; reprezentantul poate sa fie insotit de un consultant tehnic; sa informeze Secretariatul IFAC despre orice schimbari propuse in Constitutia sau in randul membrilor organizatiei regionale; sa mentina o comunicare directa, adecvata, cu alte organizatii regionale recunoscute, privind diverse intalniri, noi reglementari tehnice, proceduri de lucru sa furnizeze buletine informative etc. In mod similar, IFAC va trebui: - sa furnizeze secretariatului organizatiei regionale exemplare din toate reglementarile tehnice ale IFAC si alte comunicari administrative, precum si minute sau alte comunicari administrative, precum si minute sau alte documente legate de Consiliul de Administratie al IFAC; - sa se sfatuiasca si sa se consulte cu organizatia regionala asupra oricaror modificari propuse in randul membrilor; dupa cum se cere, si in masura in care este posibil, sa furnizeze asistenta organizatiilor regionale in desfasurarea misiunii lor si in diseminarea reglementarilor tehnice ale IFAC; - dupa cum se cere, sa furnizeze vorbitori sau alti reprezentanti la conferinte regionale si seminarii pentru a promova coeziunea dintre IFAC si organizatia regionala; sa sfatuiasca organizatia regionala asupra activitatilor Comitetului de Nominalizare privind recomandarile IFAC asupra alcatuirii Consiliului de Administratie al IFAC si a Comitetelor. Gruparea regionala reprezinta asocierea mai multor organisme profesionale din tarile aceleiasi regiuni, care insa nu indeplineste toate criteriile mentionate pentru o organizatie regionala. Pentru a fi recunoscuta de IFAC gruparea regionala trebuie sa demonstreze ca: - exista o grupare sau o organizatie infiintata si sustinuta (care poate fi cunoscuta ca organizatie regionala pentru propriile sale scopuri locale); - gruparea sustine obiectivele si reglementarile IFAC si IASC; - zona acoperita de grupare are o marime suficienta cu potential pentru un numar semnificativ de organisme contabile profesionale; gruparea are potential sa indeplineasca eventual criteriile pentru recunoasterea oficiala de catre IFAC, are o intentie si un plan evident in vederea obtinerii acestei recunoasteri.

Gruparile regionale recunoscute nu vor primi dreptul de a participa la intalnirile Consiliului de Administratie al IFAC ca observatori, cu exceptia unei decizii specifice a Consiliului de Administratie de a emite o invitatie pentru a participa a o anumita intalnire, pentru un anumnit scop. Gruparile recunoscute vor primi exemplare din toate publicatiile IFAC in schimbul platii unei cotizatii anuale rezonabile. Acestea vor fi incurajate sa contribuie la raspunsurile pentru proiectele de expunere ale IFAC si pentru reglementari si alte documente inaintate. Principalele organizatii si grupari regionale care functioneaza in Europa sunt: 1. Federatia Expertilor Contabili Europeni (FEE) 2.Federatia Expertilor Contabili Francofoni (FIDEF); 3.Federatia Expertilor Contabili Mediteraneeni (FCM); 4. Comitetul de Integrare Latina Europa-America (CILEA); 5. Parteneriatul Sud-Est European pentru Dezvoltarea Contabilitatii (SEEPAD). Sistemul de supraveghere publica trebuie sa aiba o finantare sigura si libera de orice influenta negativa a auditorilor statutari sau a firmelor de audit. Persoanele care asigura guvernarea sistemului de supraveghere publica trebuie sa reprezinte toate partile interesate: furnizorii si utilizatorii situatiilor financiare, investitorii, organismele si asociatiile profesionale, normalizatorii de standarde, mediul academic, mediul de afaceri etc. Interesul public este afectat ori de cate ori profesia contabila este excesiv reglementata, aceasta impiedicand competitia si concurenta, sau cand reglementarea este discriminatorie sau netransparenta. Exista tendinta, mai ales din partea unor guverne, de a limita, prin reglementari, rationamentul profesional contabil, iar excesul de reglementare sau reglementarea rigida franeaza procesul de globalizare , de internationalizare si de modernizare a economiilor. ALT RASPUNS: Organizatiile regionale reprezinta profesia din regiunea respectiva in fata organelor guvernamentale si de dezvoltare din acea regiune. Scopul organizatiilor regionale il constituie facilitatrea dezvoltarii relatiilor economice in regiunile respective. 1 .IFAC Federatia Internationala a Contabililor- pt a fi recunoscuta de catre IFAC organizatia regionala trebuie sa demonstreze: - va subscrie obiectivelor IFAC si va fi de acord sa promoveze activ aceste obiective; - are ca obiect dezvoltarea si intarirea unei profesii contabile pe baza larga in regiunea respectiva; - constituie o regiune de tari definita; - contine un numar suficient de organisme contabile care sunt deja membre ale IFAC; - este infiintata corespunzator atat dpv financiar cat si tehnic, a functionat o perioada rezonabila de timp si dispune de infrastructura si resursele organizationale si financiare necesare indeplinirii eficiente a responsaabilitatilor si participarii la activitatile IFAC.

2. FEE Federatia Expertilor Contabili Europeni- organizatie recunoscuta de IFAC ; cuprinde organisme profesionale, admise cf principiului de tara, din toate cele 27 de tari membre ale Uniunii Europene. CECCAR este membru FEE din anul 1996. 3. FIDEF Federatia Expertilor Contabili Francofoni; 4. FCM Federatia Expertilor Contabili Mediteraneeni; 5. CILEA Comitetul de Integrare Latina Europa- America; 6. SEEPAD - Parteneriatul Sud-European pentru Dezvoltarea Contabilitatii. ALT RASPUNS: Organizatiile regionale sunt acele organizatii care reprezinta profesia contabila dintr-o regiune in fata organismelor guvernamentale si de dezvoltare din acea regiune si in anumite cazuri in fata organizatiilor international. Scopul final al organizatiilor regionale il constituie facilitarea dezvoltarii reloatiilor economice in regiunile respective. Pentru a fi recunoscuta de IFAC organizatia regional trebuie sa demonstreze ca: va subscribe obiectivelor IFAC si va fi de accord sa promoveze aceste obiective si se va asigura ca sunt promovate in regiune prin intermediul propriilor organisme member; are ca obiectiv dezvoltarea si intarierea profesiei contabile in regiune; sa fie infiintata corespunzator atat din punct de vedere financiar cat si ethnic, a functionat pe o perioada rezonabila de timp si dispune de infrastructura si resursele organizationale si fianciare necesare indeplinirii eficiente a responsabilitatilor si participarii la activitatile IFAC; contine dj un numar sufuicient de organism contabile care sunt dj member ale IFAC. Gruparile regionale repezinta asocierea mai multor organism profesionale din tarile aceleasi regiuni, care insa nu indeplineste toate criteriile mentionate pentru o organizatie regional. Pentru a fi recunoscuta de IFAC o grupare regional trebuie sa demonstreze ca: exista o grupare sau o organizatie infiintata si sustinuta; gruparea sustine obiectivele si reglementarile IFAC si IASC; zona de acoperire de grupare are o marime suficienta cu potential pentru un numar semnificativ de organisme profesionale; gruparea are potential sa indeplinesca eventual criteriile pentru recunosterea oficiala de catre IFAC , are o intentie si un plan evident in vederea obtinerii acestei recunosteri. Gruparile regionale recunoscute nu au drept de a participa laintalnirile Consiliului de Administratie al IFAC, doar cu invitatie speciala si intr-un anumit scop 22. Structura legal i organizaional a unui organism profesional. Raspuns: Factorii care trebuie analizati: - scopul infiintarii organismului profesional; cadrul legal existent; numarul de contabili calificati din tara si natura generala a calificarilor acestora; protectia legala;

natura sarcinilor; standardele de contabilitate si audit urmate in general de profesionistii contabili in pregatirea si auditarea declaratiilor financiare;necesitatea in cadrul profesiei a unor programe de formare continua; cererea viitoare estimata de profesionisti contabili in toate sectoarele din tara; extinderea si calitatea sistemului educational pentru pregatirea profesionistilor contabili; activitatile si programele specifice care vor fi derulate de organismul profesional de contabilitate si celen care vor fi asumate de organisme guvernamentale sau alte organizatii; resursele care vor fi disponibile pentru finantarea organismului profesional de contabilitate; numarul de contabili din tara care tin de un organism profesional din afara tarii. - Deciziile initiale cu privire la structura:categorii si cerinte pentru a fi membru; prevederea de mentinere a drepturilor dobandite pentru calitatea de membru;componenta, autoritatea si responsabilitatea organismului suprem de conducere; autoritatea si responsabilitatea directorului executiv; autoritatea si responsabilitatea Comitetelor Permanente; desemnarea ca membru. ALT RASPUNS: In elaborarea structurii legale si organizationale a unui organism profesional nou de contabilitate, este important sa se convina in principiu asupra scopurilor, obiectivelor si activitatilor cheie ale organizatiei si asupra unui termen general de implementare. Factorii de decizie ai organizatiei trebuie, de asemenea, sa aiba in vedere si diferentele intre necesitatile tehnice si schema de reglementare dorita pentru persoanel sin practica publica, precum si pt membri cu diverse roluri. Cativa dintre factorii care trebuie analizi sunt: scopul infintarii organismului profesional; cadrul legal existent; numarul de contabili calificati din tara si natura generala a calificarilor acestora; protectia legala; natura sarciniilor; care va fi interactiunea dintre profesie si guvern; standardele de contabilitate si audit; necesitatea in cadrul profesiei a unor programe de formare continua; cererea viitoare estimata de profesionisti contabili in toate sectoarele din tara; extinderea si calitatea sistenului educational pentru pregatirea profesionistilor contabili; activitatile si programele specifice care vor fi derulate de organismul profesional de contabilitate si cele care vor fi asumate de organisme guvernamentale sau alte organizatii; resursele care vor fi disponibile pentru finantarea organismului profesional de contabilitate; numarul de contabili din tara care tin de un organism profesional de contabilitate din afara tarii. Deciziile iniiale cu privire la structur vor implica cel puin urmtoarele: -categorii i cerine pentru a fi membru (ex. Cu drepturi depline, stagier, asociat,etc.; - prevederea de meninere a drepturilor dobnditepentru calitatea de membru; componena, autoritatea i responsabilitatea organismului suprem de conducere i a altui comitet executive sau grup mputernicit s acioneze n numele Consiliului; - autoritatea si responsabilitatea directorului executive; - autoritatea i responsabilitatea Comitetelor Permanente; - desemnarea ca membru. Dupa ce s-a ajuns la un consens cu privire la activitatile organizatiei propuse si asupra aspectelor structurale mentionate mai sus, poate incepe activitatea de elaborare a documentelor oficiale de organizare(statutul, actul constitutiv si regulamentele). 23. Colaborarea organismului profesional cu Guvernul. Raspuns:

O colaborare eficient cu administraia i alte pri interesate poate duce la dezvoltarea unui organism professional care respect necesitile administraiei, ale profesiei i ale interesului public n general. Organismele profesionale au responsabilitatea de a ramane implicate in zone care afecteaza profesia.Organismul profesional trebuie sa adica o contributie la efortul altor parti in elaborarea standardelor si legislatiei care vor avea impact asupra profesiei. Pentru ca profesia sa se dezvolte si sa obtina o recunoastere publica, trebuie sa existe un cadru legal si de reglementare corespunzaror care sa guverneze profesia. Acest cadru trebuie sa respecte filozifiile guvernamentale de baza. De asemenea, trebuie luate toate masurile pentru evitarea impunerii de obligatii de reglementare excesiva asupra contabililor sau pentru evitarea Limitarilor care nu sunt necesare sau care sunt inadecavte ale autoritatii organismului profesional de contabilitate. Pentru realizarea diverselor obiective ale membrilor profesiei, individual i ca grup, organismul profesional de contabilitate trebuie s poat aciona n mod eficient n calitate de purttor de cuvnt al profesiei cu privire la aspectele contabile, fiscale i financiare n faa administraiei, publicului, precum i n faa altor grupuri interesate. Un organism profesional de ocntabilitate castigarespectul publicului atunci cand isi demonstreaza angajamentul de mentinere si imbunatatire a calitatii serviciilor furnizate de membri sai si cand declaratiile si pozitia publica sunt percepute ca fiind de interes public. Un organism profesional de contabilitate nu trebuie doar s fac ceea ce se cuvine, ci trebuie s aib un plan official care: - S promoveze cunotinele, abilitile i competena membrilor; - S fac declaraii publice cu privire la politica public, cu implicaiile contabile, de audit sau fiscale; - S fac dovada unor procese transparente pentru acordarea calitii de membru, calificri i regulamente. ALT RASPUNS: Realizarea cresterii economice si protejarea interesului public sunt obiective comune ale administratiilor si organismelor profesionale de contabilitate.O conducere eficienta cu administratia si alte parti interesate poate duce la dezvoltarea unui organism professional care respecta necesitatile administratiei, ale profesiei si ale interesului public. Un organism profesional de contabilitate trebuie sa iaba un plan official care: - sa promoveze cunostintele, abilitatile si competenta membrilor; - sa faca declaratii publice cu privire la politica publica, cu implicatiile contabile, de audit sau fiscale; - sa faca dovada unor procese transparente pt acordarea calitatii de membru, calificari si regulamente. 24. Organele de conducere i de execuie ale unui organism profesional. Raspuns: Organul principal de conducere este Consiliul (n anumite ri este numit Consiliu) Consiliul este condus de un Preedinte ales de ceilali membri ai Consiliului sau de masa de membri. Personalul angajat poate: - S influeneze i s maximizeze contribuia voluntarilor;

S asigure respectarea directivelor organului de conducere; S execute funcii importante administrative, de relaiipublice i de legtur; S asigure o contiuitate i o perspectiv istoric; S ndeplineasc activiti operaionale pentru realizarea obiectivelor Consiliului; - S i assume un rol consultant, inclusiv s ofere voluntarilor ndrumri cu privire la aspecte statutare, s acioneze ca punct de contact pentru membri. Responsabilitile Consiliului: Conducerea organismului pentru realizarea obiectivelor i pentru asigurarea ca organismul s funcioneze efectiv i eficient; Responsabil de strategia oranismului i de politicile generale de monitorizare a activitilor n primii ani de funcionare va avea probabil un rol direct n abordarea problemelor operaionale i tehnice. Sarcinile i funciile Consiliului includ: aprobarea planului strategic i a iniiativelor cheie ale organismului profesional de contabilitate; Aprobarea bugetului i raportului anual ale organismului; Aprobarea eventualelor modificri ale statutului organismului; Aprobarea politicii n domeniile de importan major. Presedintele Presedintele este liderul organismului profesional de contabilitate ales de Consiliu sau de membri, in genral pe termenlimitat. Rolul presedintelui implica reprezentarea, conducerea, comnuncarea si promovarea organismului profesional de contabilitate Presedintele pastreaza legatura cu menbrii organsimului, stagiarii, potentialii membri, publicul, guvernul si organele dereglementare. Presedintele colaboreaza strans cu directorul executiv si cu personalul organismului profesional de contabilitate. Comitetele Comitetele sunt structuri ale Consiliului care genereaza o judecata logica de grup, asigura continuitatea gandirii si ajuta la consolidarea cunostiintelor si experientei membrilor. Comitetele pot fi infintate pentru a asigura faptul ca viziunile voluntarilor care sunt membri sunt luate in considerare in mod coresunzator. In cadrul unei organizatii mici comitetele pot executa sarcini care in cadrul unei organizatii mai mari sunt delegate personalului executiv. O buna structura a comitetului permite organizatiei sa fie la curent cu mediul in c are profesionistii contabili isi desfasoara activitatea. Structura managementului Consiliul trebuie s numeasc o persoan cu norm ntreagpentru responsabilitatea de management al organizaiei- director executiv. Directorul executiv va trebui s fie: - un manager cu experien; capabil de a gndi i planifica n mod strategic; creativ i plin de energie, avnd dorina de a dezvolta organizaia; persoan cu abiliti

excelente de comunicare; sociabil i capabil de a stabili i crea contacte-cheie n afaceri, guvern i nvmant. Rolul directorului executiv: -de a dezvolta o strategie comprehensiv detaliat i un plan de lucru care s includdate-int specifice; de a dezvolta i conduce structura de personal pentru executarea activitilor; d e a acorda asisten i consiliere preedintelui, m e m e b r i l o r C o n s i l i u l u i i a l t o r voluntari; de a crea i pstra relaii eficiente cu guvernul, comunitile de afaceri i profesinale iinstituiile de nvmnt; d e a a s i g u r a c procedurile de autorizare i disciplinare sunt realizate i m p a r i a l i eficient conform statutului sau regulilor organismului profesional; de a asigura c Consiliul, membrii i alte persoane relevante sunt inute la curent cu evoluiile internaionale, religioase i naionale care afecteaz profesia de contabil; d e a administra resursele i personalul organizaiei conform b u g e t e l o r i p o l i t i c i l o r aprobate de Consiliu; de a raporta Consiliului cu privire la progresul spre obiectivele organizaiei. ALT RASPUNS: - Organul principal de conducere al organismului profesional de contabilitate este Consiliul, condus de un presedinte care este ales de ceilalti membri ai Consiliului. -Comitetele Permanente sunt structuri ale Consiliului care asigura continuitatea gandirii si ajuta la consolidarea cunostintelor si experientei membrilor. Abordeaza urmatoarele domenii:Apartenenta ca membru;Educatie si training;Partea tehnica;Disciplina; Audit; Comitetul de numire pe posturi; Comitetul de remunerare. Consiliul numeste o persoana pt responabilitatea de management (director executiv), Membri,Personal angajat,Voluntarii. -Organele centrale de conducere ale Corpului sunt: Conferina naional a experilor contabili i contabililor autorizai, Consiliul superior al Corpului i Biroul permanent al Consiliului superior. -La filiale: - Adunarea generala Director Executiv; Consiliul Filialei Hotarare, Disciplina;Biroul permanent- Decizii, arbitraj. - Cenzori alesi 25. Finanarea unui organism profesional. Raspuns: Finantarea organismului se realizeaza din surse externe si/sau din surse interne. Astfel finantrea interna se realizeaza prin fondurile colectate de la membri prin dou modaliti: - Sub form de cotizaii, cu plat pentru drepturile i privilegiile n calitate de membru; - Recompens pentru serviciile primite cum ar fi cursurile, examinrile, activitile de dezvoltare profesional i participarea la manifestrile promoionale. Sursele externe de venit sunt: subvenii de la guvern (n mod limitativ i numai n cazuri izolate); sponsorizarea iniiativelor specifice; donaii; agenii de ajutorare din strintate; surse caritabile; spaiu publicitar; firme. ALT RASPUNS:

Sursele de finantare ale CECCAR sunt formate din: taxe de inscriere la examenul de expert contabil si, respectiv de contabil autorizat; taxa de inscriere in Tabloul Corpului; cotizatii anuale asupra veniturilor realizate de catre membrii Corpului care isi exercita profesia individual sau de catre societati comerciale recunoscute de corp; donatii; incasari din vanzarea publicatiilor proprii si alte venituri

26. Marketingul i promovarea profesiei. Raspuns: n cadrul strategiei de promovare i de marketing a lor i a activitii pe care o efectueaz, profesionitii contabili nu trebuie s furnizeze informaii eronate despre profesia lor. Profesionitii contabili trebuie s fie cinstii i loiali i nu trebuie: - s fac revendicri exagerate pentru serviciile pe care le ofer, calificrile pe care le posed i experiena pe care o dein; - s ofere referine compromitoare sau comparaii lipsite de fundament privind munca desfurat de alii. Strategia initiala de marketing a unui organism profesional nou trebuie sa se concentreze pe identificarea publicului -tinta cheie, atragerea studentilor si asigurarea furnizarii eficiente de servicii. Componentele cheie ale mediului de marketing sunt: - macromediul- factori sociali, legali economici, politici si tehnologici; - micromediul- studenti si membri, parti interesate(lideri industriali,angajatori,organe de reglementare,institutii de invatamant, furnizori (de pregatire) si concurenti; -mediul intern- oameni, finante, resurse si infrastructura.

Promovare: Revistele si buletinele informative; Internetul; Website. O campanie planificata si coordonata de relatii publice este foarte importanta in informarea cu privire la organismul profesional.Legaturile cu presa nationala si de afaceri si alte grupuri media trebuie sa fie stabilite inca din faza de inceput. O campanie de promovare eficienta va include o combinatie a urmatoarelor activitati: -saloane, congrese, seminarii si mese rotunde; -prezentari; -intalniri biunivoce; -publicitate; -crearea de relatii cu angajatorii potentialelor membri sau studenti. 27. Despre Standardele Internaionale de Educaie. Raspuns: Standardele Internaionale de Educaie SIE Stabilesc elementele eseniale pecare trebuie s le conin programele de educaie i dezvoltare astfel nct acestea s fie recunoscute, acceptate i aplicate pe scar larg. Organismele profesionale membre IFAC determin cerine detailate ale educaiei de precalificare de postcalificare i de dezvoltare care s aib elemente eseniale prevzute n SIE. IFAC emite trei tipuri de documente: - Standardele Internationale de Educatie pentru Profesionistii Contabili (IES) -ndrumrile Internationale de Educatie pentru Profesionistii Contabili (IEG) - Documentele Internationale de Educatie pentru Profesionistii Contabili (IEP) IES - stabilesc standarde de buna practica general acceptate n educaie i dezvoltare pentru profesionitii contabili. - Exprim reperele pe care organismele membre trebuie s le atintg n pregtirea i dezvoltarea continu profesionitii contabili. - Stabilesc elementele eseniale ale coninutului i procesului de educaie i dezvoltare la nivelul scontat pentru ctigarea recunoaterii, aceptrii i aplicrii internaionale. - Funizeaz referine autorizate pentru influenarea reglementrilor locale. IFAC a emis 8 IES- uri IES1 intitulat Cerine de intrare ntr-un program de educaie contabil profesionist IES2 intitulat Coninutul programelor de educaie contabil profesionist IES3 intitulat Aptitudini profesionale IES4 intitulat Valori profesionale etic i atitudini IES5 intitulat Cerine de experien practic IES6 intitulat Evaluarea capacitilor profesionale i competenei IES7 intitulat Dezvoltarea profesional continu IES8 intitulat Cerine privind competena profesionitilor contabili din domeniul auditului. Principale obligaii member IFAC sunt -ncorporarea elementelor eseniale ale coninutului i procesului de educaie i dezvoltare pe care se bazeaz IES urile n cerinele naionale de educaie i dezvoltare pentru profesia contabila. - implementarea IES urilor sau a cerintelor nationale de educatie i dezvoltare care ncorporeaz IES urile .Sa aduc la cunotina membrilor toate IES urile, IEG urile i IEP urile emise de IFAC. ALT RASPUNS: Standardele international de Educatie pentru Profesionistii Contabili stabilesc elementele esentiale pe care trebuie sa le contina programele de educatie si dezvoltare astfel incat acestea sa fie recunoscute, acceptate si aplicate pe scara larga. Avand in vedere marea divesitate de culture, limbi, sisteme educationale, jurdicie si sociale din

tarile din care fac parte organismele member IFAC, este la latitudinea fiecarui organism membru sa detern\mine cerinte detaliate ale educatiei de precalificare, de postcalificare si de dezvoltare, dar care sa aiba la baza elementele esentiale prevazute in Standardele Internationale de Educatie. IFAC emite trei tipuri de documente: Standarde intrenationale de educatie pentru profesionistii contabili; Indrumarile internationale de educatie pentru profesionistii contabili; Documentele internationale de educatie pentru profesionistii contabili. Standardele international de educatie pentru profesionistii contabili: Stabilesc standard de buna practica general acceptate in educatie si dezvoltare pentru profesionistii contabili; Exprima reperele pe care organismele member trebuie sa le atinga in pregatirea si dezvoltarea continua a profesionistilor contabili; Stabilesc elemente esentiale ale continutului si procesului de educatie si dezvoltare la nivelul scontat pentru castigarea recunosterii, acceptarii si aplicarii international; Furnizeaza referinte autorizate pentru influentarea reglementarilor locale cu privire la buna practica in general Principalele obligatii ale organismelor profesionale member IFAC in legatura cu standardele international de educatie sunt: Sa depuna cele mai sustinute eforturi pentru incorporarea elementelor esentiale ale continutului si procesului de educatie si dezvoltare pe care se bazeaza aceste standard; Sa depuna eforturi pt implementarea acestor standard sau a cerintelor nationale de educatie si dezvoltare care incorporeaza standardele; Sa aduca la cunostinata membrilor toate standardele international de educatie emise de IFAC. 28. Despre Standardele Internaionale de Calitate. Raspuns: Controlul calitii este abordat pe trei niveluri - nivelul misiunii control intern nivelul cabinetului control intern - nivelul organismului professional control extern Controlul calitii la nivelul cabinetului trebuie s includ urmtoarele elemente: a) responsabilitile conducerii pentru calitatea din interiorul cabinetului: - stabilirea de politici i proceduri al cror scop este de a promova o cultur intern;-stabilirea structurilor sau persoanelor care i asum responsabilitatea final pentru sistemul de control persoanele care au atribuii cu privire la sistemul de control al calitii n cadrul firmei trebuie s dein experien i capaciti suficiente i adecvate precum i autoritate necesar b) cerinele etice constau n stabilirea de politici i proceduri c repect cerine etice relevante: integritatea, obiectivitatea, competena profesional, confidenialitatea, profesionalismul, independena. c) Acceptarea i continuarea relaiei cu clienii i misiuni stabilirea de politici i proceduri pentru acceptarea clienilor, - stabilirea de politici i proceduri pentru 2

continuarea relaiilor cu clienii i pentru retragerea din misiuni sau din relaii cu clienii d) Resursele umane stabilirea unor proceduri pentru a oferi asigurarea rezonabil c firma deine sufficient personal cu capacitile i competenele necesare, recrutarea personalului, evaluarea performanei, capacitile, competenele, dezvoltarea carierei, promovarea, stimulentele. e) Realizarea misiunilor asigurarea realizrii misiunilor n conformitate cu standardele profesionale i cu cerinele legale modul de acordare a consultaiilor, - modul de soluionare a divergenelor de opinii n cadrul echipei misiunii examinarea independent a controlului de calitate documentarea misiunilor f) Monitorizarea politicile i procedurile cu privire la sistemul de control al calitiisunt relevante, adecvate, funcioneaz efficient, sunt respectate n practic, analiza i evaluarea continu a sistemului de control al calitii, - inspecia periodic a unor misiuni deja ncheiate. Pentru misiuni de i servicii conexe IFAC a EMIS Standardul Internaional de Audit ISA 220 i Standardul Internaional de Control al Calitii ISQC . ALT RASPUNS: Controlul calitatii este abordat la trei niveluri: La nivelul misiunii La nivelul firmei La nivelul organismului professional Sistemul de control la nivelul firmei (controlul intern) trebuie sa includa politici si proceduri care sa faca referiri la: Responsabiliatea conducerii pentru calitatea din interiorul firmei; Cerintele etice stabilirea de politici care sa asigure respectarea de catre personal a cerintelor etice relevante: integritatea, obiectivitatea, competent profesionala, confidentialiatea, profesionalismul si independenta; Acceptarea si continuitatea relatiei cu clientii si misiuni specifice; Resursele umane politici care sa asigure recrutarea personalului, evaluarea performantei, capacitatile, competent, dezvoltarea carierei, promovarea, stimulente etc; Monitorizarea asiguraea ca procedurile si politicile cu privire la sistemul de control al calitatii sunt relevante, adecvate, functionale si sunt respectate. Obligatiile membrilor IFAC cu privire la asigurarea calitatii se refera la: Existentaunui program obligatoriu de examinare si asigurare a calitatii; Depunerea celor mai sustinute eforturi pentru incurajarea celor responsabili sa implementeze prevederile standardelor international de calitate. 29. Despre Standardele Internaionale de Etic. Raspuns: Consiliul pentru Standarde de Etica pentru Contabili (IESBA) din cadrul IFAC a emis Codul etic al profesionistilor contabili care cuprinde standard etice de inalta calitate, precum si alte prevederi pentru profesionistii contabili din intreaga lume.

Codul etic IFAC stabileste principiile fundamnetale ale eticii profesionale pentru profesionistii contabili si furnizeaza un cadru conceptual si indrumari pentru aplicarea acestor principia. . Obligatiile organismelor profesionale member IFAC se refera la urmatoarele: a. Organismele membre nu trebuie sa aplice standard mai putin stingente decat cele stipulate in Codul etic IFAC b. Acolo unde responsabilitatile elaborarii codurilor nationale de etica refin tertilor,organismele membre trebuie s aurmareasca convergenta codului national cu codul IFAC, depunand cele mai sustinute eforturi pentru a-I convinge pe cei resonsabili cu elaborarea codurilor nationale sa incorporeze codul IFAC. In Romania codul etic IFAC a fost adoptat, cu unele mici modificari, drept Cod etic national al profesionistilor contabili, inca din anul 2002. ALT RASPUNS: Consiliul pentru standardele internationale de etica di cadrul IFAC a emis Codul etic al profesionistilor contabili ccare curpinde standardele etice de inalta calitate, precum si alte prevederi pentru profesionistii contabili din intreaga lume. Acest cod stabileste principiile fundamentale ale eticii profesionale pentru profesionistii contabili si creaza un cadru conceptual si indreumari pentru apluicarea acestor principii. Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC se refera la urmatoarele: Organismele membre nu trebuie sa aplice standard mai putin stringente decat cele stipulate in codul etic IFAC; Acolo unde responsabilitatea elaborarii codului national de etica revine tertilor, organismele membre trebuie sa urmaresca convergenta codului etic national cu codul IFAC, si sa-I convinga pe cei responsabili cu elaborarea codului national sa incorporeze codul IFAC. 30. Despre Standardele Internaionale de Contabilitate. Raspuns: IFAC, prin Consiliul pentru Standarde international de Contabilitate pentru Sectorul Public(IPSASB),emite Standarde international de Contabilitate pentru secorul Public(IPAS), iar consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate(IASB) emite Standarde international de raportare financiara(IFRS). Obligatiile organismelor membre IFAC in legatura cu standardele international de contabilitate se refera in principal la depunerea celer mai sustinute eforturi pentru: a. Incorporarea cerintelor IPSAS-urilor in cerintele nationale de contabilitate pentru sectorul publicsau, acolo unde responsabilitatea elaborarii cerintelor nationale de contabilitate pentru sectorul public revine guvernelor sau altor terti, convingerea acestor responsabili sa se conformeze IPSA-urilor b. Asistenta la implementarea IPSAS-urilor sau a standardelor nationale de contabilitate pentru sectorul public care incorporeaza IPSAS-urile c. Incorporarea cerintelor IFRS-urilor in standardele nationale de contabilitatesau, acolo unde responsabilitateapentru elaborareastandardelor nationale de contabilitate revine Guvernului sau tertilor sa se conformeze IFRS-urilor sau sa fie convergente IFRS-urilor d. Asistenta la implementarea IFRS-urilor sau a standardelor nationale care incorporeaza IFRS-urile.

ALT RASPUNS: IFAC prin consiliul pentru standardele international de contabiliate pentru sectorul public emite standardele international de contabilitate pentru sectorul public, iar consiliul pentru standarde internationale de contabilitate emite standardele internationale de raportare financiara IFRS. Organismele profesionale membre IFAC trebuie sa urmareasca: Incorprarea cerintelor standardelor international de contabilitate pentru sectorul public in cerintele nationale de contabilitate pentru sectorul public, sau daca responsabilitatea elaborarii cerintelor nationale de contabilitate revine guvernului sau altor terti, convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor standarde; Asistenta la implementarea standardelor internationale de contabilitate in sectorul public sau altor standard care incorporeaza aceste standard; Incorprarea cerintelor IFRS-urilor in cerintele nationale de contabilitate, sau daca responsabilitatea elaborarii cerintelor nationale de contabilitate revine guvernului sau altor terti, convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor standarde; Asistenta la implementarea IFRS-urilor sai altor standard care incorporeaza aceste standarede. 31. Despre Standardele Internaionale de Audit. Raspuns: Standarde Internaionale de Audit Consiliul pentru Standarde Internaionale de Audit i Asigurri IAASB emite standarde. - Standardele Internaionale de Audit ISA, Standardele Internaionale pentru Misiunile de Examinare ISRE - Standardele Internaionale pentru Serviciile Conexe ISRS IAASB emit declaraii aferente de practic, norme metodologice, ndrumri. Obigaiile ncorporarea standardelor internaionale i a celorlalte documente emise de IAASB n standardele naionale asisten la implementarea standardelor internaionale i a standardelor naionale impelmentarea unui process care s furnizeze membrilor la timp traducerea corect i complet a standardelor internaionale i a celorlalte documente emise de IAASB. ALT RASPUNS: Consiliul pentru standard international de audit si asigurari al IFAC emite urmatoarele standard: Standarde internationale de audit; Standarde internationale pentru misiunile de examinare Standarde international pentru serviciile conexe. Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC sunt: Incorprarea cerintelor standardelor internationale si a celorlate documente emise de consiliul pentru standarde internationale de audit si asigurari in standardele nationale, sau daca responsabilitatea elaborarii standardelor nationale revine

guvernului sau altor terti, convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor standard si documente; Asistenta la implementarea standardelor sau altor standarde care incorporeaza aceste standarde si documente. Implementarea unui proces care sa furnizeze membrilor la timp traducerea corenta si complete a standardelor intrenationale si a celorlalte documente emise de de consiliul pentru standarde internationale de audit si asigurari. 32. Aspecte conceptuale privind etica. Raspuns: Etica isi are originea in cuvantul ethos din limba greaca: aceasta poate insemna atat caracterul unui individ, cat si cultura unei comunitati. Etica se ocupa cu studiul teoretic al valorilor si conditiilor umane din perspective principiilor morale si a rolului acestora in viata sociala. Etica, in sens restrans, reprezinta totalitatea normelor de conduita morala, iar in sens si mai restrans reprezinta un ansamblu de principii si reguli ale membrilor unei profesii liberale. CE ESTE ETICA? Etica este stiinta care se ocupa cu studiul teoretic al valorii si conditiilor umane din perspectiva principiilor morale si rolul lor in viata sociala; totalitatea normelor de conduita morala, corespunzatoare unui domeniu, unei activitatii sau unei colectivitati. Etica este straina dictaturii si centralismului; ea este specifica democratiei , deoarece democratia presupune dereglementare, locul legilor fiind luat de principii etice, asfel se poate aluneca spre anarhie si dezordine. 33. Necesitatea unui cod etic al profesiei contabile. Raspuns: Necesitatea unui cod etic al profesiei contabile Conform directivelor europene privind serviciile,un cod de etica trebuie sa include, in functie de specificul fiecarei profesiuni, atat modalitatile de comunicare comerciale referitoare la profesiile reglementate, cat si regulile referitoare la conditiile de exercitare a activitatilor profesionistilor ca reguli doentologice vizand sa garanteze in mod deosebit independenta, impartialitatea si secretul profesional. Profesia contabila se distinge de alte profesii prin insumarea unei responsabilitati fata de interesul public, profesionistii contabili din intreaga lume trebuie sa furnizeze servicii de inalta calitate in interes public si pentru aceasta trebuie sa respecte unele principii si reguli de comportament professional menite sa dea serviciilor respective autoritatea necesara si sa previna patrunderea catre utilizatori a unor informatii financiarcontabile care pot influenta negative deciziile acestora. Stabilirea de principii si reguli etice si monitorizarea insusirii si respectarii acestora de catre toti profesionistii contabili constituie una din atributiile de baza ale organismului profesional. Pentru aceasta, organismul profesional trebuie sa aiba capacitatea si resursele necesare pentru instruirea unui sistem de investigare si de sanctiuni pentru cazurile de nerespectare a standardelor profesionale si etice. Alt raspuns: Un cod de conduita este definit de specialisti ca un ansamblu de principia profesionale de etica ce reglementeaza exercitiul professional al unor activitati.

Un cod de etica trebuie sa includa, in functie de specificul fiecarei profesiuni, modalitati de comunicare comerciale referitoare la profesiile reglementate , cat si reguli referitoare la conditiile de exercitare a activitatile profesionistilor ca reguli deontologice ce vizeaza sa garanteze in mod deosebit independenta, impartialitatea si secretul profesional. Codul etic al profesionistilor contabili are un dublu rol: Da autoritate serviciilor furnizate de profesionalistii contablili; beneficiarii serviciilor furnizate de ei sunt asigurati ca aceste servicii sunt realizate de specialisti care respecta anumite standarde si raspund pentru calitatea prestatiilor lor; Protejeaza profesionistii contabili in fata unor crime economice si a altor fenomene negative din economie, precum spalare de bani, finantari de terirism, fraude, coruptii. Organismele profesionale membre IFAC sunt obligate sa aplice principiile si regulile stabilite prin codul etic IFAC: Fie prin adoptarea codului etic IFAC drept cod etic national al profesionistilor contabili; Fie prin adoptarea codului etic IFAc la specificul jurisdictiei locale; Fie prin elaborarea unui cod etic propriu care sa cuprinda toate principiile si regulile stabilite prin codul etic IFAC. 34. Codul etic IFAC; rol, structur. Raspuns: Codul etic al profesionistilor contabil are un dublu rol: - da autoritate serviciilor furnizate de profesionistii contabili; beneficiarii serviciilor furnizate de profesionistii contabili sunt asigurati ca aceste servicii sunt realizate de specialisti care respecta anumite standarde si raspund pentru calitatea prestatiilor lor; - protejeaza profesionistii contabili in fata unor crime economice si a altor fenomene negative din economie, precum spalare de bani, finantari de terorism, fraude de tot felul, coruptie etc. Codul etic este structurat in trei parti si 22 de sectiuni: Partea A destinat tuturor profesionistilor contabili, indiferent de statut: liberprofesionisti sau angajati- contine 6 sectiuni Sectiunea 100- Introducere si principii fundamentale Sectiunea 110 Integritatea Sectiunea 120 Obiectivitatea Sectiunea 130 Competenta profesionala si prudenta Sectiunea 140 - Confidentialitatea Sectiunea 150 Comportamentul professional Partea B destinat profesiionistilor contabili independenti 10sectiuni Sectiunea 200 Introducere Sectiunea 210 Acceptarea unui client Sectiunea 220 -Conflicte de interes Sectiunea 230 Opinii suplimentare Sectiunea 240 Onorarii si alte tipuri de remuneratii Sectiunea 250 Marketingul serviciilor profesionale Sectiunea 260 - Cadouri si ospitalitate Sectiunea 280 Obiectivitate- toate serviciile Sectiunea 290 Independenta in misiuni de audit si certificare Partea C destinata profesionistilor contabili neagajati 6 sectiuni Sectiunea 300 Introducere Sectiunea 310 Conflicte potentiale Sectiunea 320 Intocmirea si raportarea informatiilor ` Sectiunea 330 Luarea de masuri in cunostinta de cauza

Sectiunea 340 - Interese financiare Sectiunea 350 Stimulente. Acceptarea si emiterea de oferte. Un profesionist contabil trebuie s respecte urmtoarele principia fundamentale: (a) Integritate - un profesionist contabil trebuie s fie drept si onest n toate relatiile profesionale si de afaceri. (b) Obiectivitate - un profesionist contabil trebuie s fie impartial si nu trebuie s permit prejudectilor, confuziilor, conflictelor de interese sau influentelor nedorite s intervin n rationamentele profesionale sau de afaceri. (c) Competenta profesional si prudenta - un profesionist contabil are o datorie permanent de a-si mentine cunostintele si aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura c un client sau un angajator primeste servicii profesionale competente, bazate pe ultimele evolutii din practic, legislatie si tehnic. Un profesionist contabil ar trebui s actioneze cu prudent si n conformitate cu standardele tehnice si profesionale aplicabile n furnizarea de servicii profesionale. (d) Confidentialitate - Un profesionist contabil trebuie s respecte confidentialitatea informatiilor dobndite ca urmare a unei relatii profesionale sau de afaceri si nu trebuie s divulge astfel de informatii unei terte prti fr o autorizatie specific, cu exceptia cazului n care exist un drept sau o obligatie legal sau profesional de a dezvlui aceste informatii. Informatiile confidentiale obtinute n cadrul unei relatii profesionale sau de afaceri nu trebuie utilizate n avantajul personal al profesionistului contabil sau al unor terte prti. (e) Comportament profesional - Un profesionist contabil ar trebui s se conformeze legilor si normelor relevante si ar trebui s evite orice actiune ce poate discredita aceast profesie. (f) Respectul fat de normele tehnice si profesionale - Profesionistul contabil trebuie sa-si ndeplineasc sarcinile profesionale n conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului n msura n care sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, n cazul liberprofesionistilor contabili, cu independenta. n plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de: IFAC, IASB, C.E.C.C.A.R., CAFR si legislatia relevanta. g) Independenta - Se considera ca independenta profesionistului contabil trebuie sa si gseasc manifestarea deplina n exercitarea profesiei si n protejarea ei, cu respectarea integrala a dispozitiilor legale si regulilor stabilite de Corp. 35. Despre integritate. Raspuns: Integritatea presupune ca profesionistul contabil trebuie s fie drept si onest n toate relatiile profesionale si de afaceri si sa nu asocieze la declaratii false sau care ar putea induce in eroare consumatorii. Un profesionist contabil nu trebuie sa se asocieze la rapoartele, evidentele, comunicatele sau alte informatii cand apreciaza ca acestea: - contin o declaratie in mod semnificativ falsa sau careinduce in eroare; - contin declaratii sau informatii eronate; omit sau ascund informatii, atunci cand aceste omisiuni induc in eroare. ALT RASPUNS:

Principiul integrittii impune ca obligatie tuturor profesionistilor contabili de a fi drepti si onesti n relatiile profesionale si de afaceri. Integritatea implic, de asemenea, tranzactii corecte si juste. Un profesionist contabil nu trebuie s se asocieze cu rapoartele, evidentele, comunicatele sau alte informatii cnd apreciaz c acestea: contin o declaratie n mod semnificativ fals sau care induce n eroare contin declaratii sau informatii eronate; omit sau ascund informatii, atunci cnd aceste omisiuni induc n eroare. Nu se va considera c un profesionist contabil ncalc paragraful dac el furnizeaz un raport modificat pentru a respecta cerintele paragrafului. 36. Despre obiectivitate. Raspuns: Obiectivitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa fie impartial, fara idei preconcepute, sa nu se gaseasca in situatii de conflict de interese sau de incompabilitatea si in nici o alta situatie care ar putea detemina un tert bine informat, dar si bine intentionat sa ii puna la indoiala cinstea si corectitudinea. Obligatia de a nu-si compromite profesia din cauza unor erori, conflicte de interese sau din cauza influentei nedorite a altor persoane. Factori sunt expusi unor situatii in care asupra lor se pot exercita presiuni care le pot diminua obiectivitatea; - imposibilitatea definirii a tuturor situatiilor in care ar exista eceste posibile presiuni si trebuie sa domine un caracter rezonabil; - evitarea relatiei care permit ca idei preconcepute, partinirea ori influentele altora sa incalce obiectivitatea - trebuie sa se asigure ca personalul angajat si-a insusit principiul obiectivitatii - nu trebuie sa accepte sau sa ofere cadouri su invitatii care pot avea influenta importanta si daunatoare asupra rationamentului lor profesional . ALT RASPUNS: Principiul obiectivittii impune o obligatie tuturor profesionistilor contabili de a nu si compromite profesia din cauza unor erori, conflicte de interese sau din cauza influentei nedorite a unor alte persoane. Un profesionist contabil poate fi pus n situatii n care obiectivitatea i este afectat. Este imposibil ca toate aceste situatii s fie definite si descrise. Relatiile care aduc un plus de confuzii sau influenteaz n mod negativ rationamentele profesionale ale profesionistului contabil ar trebui evitate. Profesionistii contabili si desfsoar activitatea n multe domenii diferite si trebuie sa-si demonstreze obiectivitatea n mprejurri diferite. Liber-profesionistii contabili realizeaz rapoarte de certificare, presteaz servicii fiscale si alte servicii de consultanta manageriala. Alti profesionisti contabili angajati ntocmesc situatii financiare fiind subordonati altora, executa serviciile de audit intern si servesc n diferite functii financiare de conducere din industrie, comert, sectorul public si educatie. De asemenea, unii profesionisti contabili pregtesc si instruiesc pe cei care aspira sa intre n profesie. Indiferent de pozitie sau serviciul prestat, profesionistii contabili trebuie sa protejeze integritatea serviciilor profesionale si sa mentin obiectivitatea n rationamentul profesional.

n selectionarea situatiilor si practicilor de care se vor ocupa n mod specific potrivit cerintelor etice legate de obiectivitate, trebuie acordata atentia corespunztoare urmtorilor factori: a) profesionistii contabili sunt expusi unor situatii n care asupra lor se pot exercita presiuni ce le pot diminua obiectivitatea. b) este practic imposibil sa se defineasc si sa se descrie toate situatiile n care ar exista aceste posibile presiuni. n stabilirea standardelor pentru identificarea relatiilor care pot, ori par sa afecteze obiectivitatea profesionistului contabil, trebuie sa domine un caracter rezonabil. c) trebuie evitate relatiile care permit ca idei preconcepute prtinirea ori influentele altora sa ncalce obiectivitatea. d) profesionistii contabili au obligatia de a se asigura ca personalul angajat pentru serviciile profesionale contabile si-au nsusit principiul obiectivittii. Profesionistii contabili nu trebuie sa accepte sau sa ofere cadouri sau invitatii (la mese, spectacole) care pot fi considerate a avea o influenta importanta si duntoare asupra rationamentului lor profesional sau asupra acelora cu care negociaz. 37. Despre competena profesional i pruden. Raspuns: 1.Principiul competenei profesionale i al prudenei impune urmtoarele obligaii profesionitilor contabili: a) meninerea cunotinelor i aptitudinilor profesionale la nivelul necesar, astfel nct clienii sau angajatorii lor s fie siguri c primesc servicii profesionale competente; i b) s acioneze cu pruden n conformitate cu standardele tehnice i profesionale, atunci cnd ofer servicii profesionale. 2. Serviciile profesionale competente necesit un raionament solid n aplicarea cunotinelor i aptitudinilor profesionale n furnizarea unor astfel de servicii. Competena profesional poate fi mprit n dou faze separate: a) obinerea unui nivel de competen profesional; b) meninerea unui nivel de competen profesional. 3. Meninerea unui nivel de competen profesional necesit o permanent contientizare i nelegere a evoluiilor relevante pe plan profesional tehnic i n mediul de afaceri. Dezvoltarea profesional continu elaboreaz i menine capacitile care i permit unui profesionist contabil s desfoare o activitate competent ntr-un mediu profesional. 4. Seriozitatea include responsabilitatea de a aciona n conformitate cu prevederile unei sarcini, cu atenie i meticulozitate, inndu-se cont de un interval de timp. 5. Un profesionist contabil ar trebui s se asigure treptat c cei care i desfoar activitatea sub tutela unui profesionist contabil beneficiaz de instruire i supervizare adecvate. 6. Dac este cazul, un profesionist contabil ar trebui s i atenioneze pe clieni, angajatori i ali utilizatori de servicii profesionale de limitele inerente serviciilor pentru a evita nelegerea eronat a unei opinii exprimate drept afirmarea unui fapt. ALT RASPUNS:

Prin competenta expertului contabil se intelege nivelul cunostintelor profesionale care il definesc si experienta care o poseda. Competenta profesionala este conditionata de dobandirea ei printr-un inalt standard de pregatire generala urmat de o instructie specifica, de practica si de examinare privind teme profesionale semnificative, iar pe de alta parte mentinerea ei prin cunoasterea continua a evolutiilor si reglementarilor la nivel national si international. Profesionistul contabil trebuie sa se supuna regulilor Corpului privind formarea profesionala continua, actualizarea si testarea permanenta a cunostintelor pe care le poseda. Competenta profesionala are doua componente de baza: -obtinerea; -mentinerea. Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii profesionale cu competenta, grija si srguinta si este obligat sa mentina in permanenta un nivel de cunostinte si de competena profesionala care sa justifice asteptarile unui client sau ale angajatorului; aceasta presupune ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din practica profesionala, din legislatie si tehnici de lucru. Dobandirea cere: - inalt standard de pregatire generala, urmata de una specifica; practica si examinare in subiecte profesionale semnificative; perioada de practica in domeniu. Mentinerea cere: - cunoasterea continua a evolutiilor in profesia contabila (la nivel national si international in contabilitate, audit si alte reglementari statutare si cerinte relevante); - adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate in indeplinirea sarcinilor profesionale, in conformitate cu normele nationale si intemationale. 38. Despre confidenialitate. Raspuns: Confidentialitatea cere profesionistului contabil sa nu divulge si nici sa nu foloseasca in interes personal informatiile pe care le obtine cu ocazia indeplinirii misiunilor sale profesionale. Confidentialitatea impune ca profesionistul contabil sa se abtine de la: - dezvaluirea de informatii confidentiale dobandite in timpul executarii sarcinilor de serviciu in avantajul personal sau in avantajul unei terte parti.Sunt sau pot fi obligati sa divulge informatiile confidentiale atunci cand: - divulgarea este autorizata de catre client sau angajator - divulgarea este autorizata prin lege, pentru a furniza documente sau alte probe in cursul unor proceduri judiciare sau pentru a aduce la cunostinta autoritatilor publice in masura eventuale incalcari ale legii - exista o obligatie profesionala sau un drept de a le divulga in cazul in care nu este interzis prin lege. Trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte la divulgarea informatiilor: - daca interesele tuturor partilor, inclusive ale tertelor parti ale caror interese ar putea fi afectate, vor fi prejudiciate in cazul in care clientul sau angajatorul consimte ca profesionistul contabil sa divulge informatii daca sunt cunoscute sau nu toate faptele semnificative si daca pot fi sustinute cu dovezi - ce tip de comunicare este proconizata si cui i se adreseaza. ALT RASPUNS:

Principiul confidentialittii impune ca obligatie profesionistilor contabili, de a se abtine de la: a) dezvluirea de informatii confidentiale n afara firmei sau organizatiei angajatoare ca urmare a unei relatii profesionale sau de afaceri, cu exceptia cazului n care a fost autorizat n mod special s fac public o anumit informatie sau dac exist o obligatie legal sau profesional de a face publice acele informatii. (b) folosirea informatiilor confidentiale dobndite n timpul executrii sarcinilor de serviciu n avantajul personal sau n avantajul unei terte prti. Un profesionist contabil trebuie s respecte ntotdeauna confidentialitatea, chiar si ntr-un mediu social. Profesionistul contabil trebuie s fie constient de posibilitatea unor scurgeri de informatii, n special n situatii ce implic o asociere de afaceri pe termen lung cu un asociat sau cu un afin. un profesionist contabil trebuie, de asemenea, s mentin confidentialitatea n prezentarea de informatii ctre un posibil client sau angajator. un profesionist contabil trebuie, de asemenea, s ia n considerare mentinerea confidentialittii n cadrul firmei sau al organizatiei angajatoare. un profesionist contabil trebuie s fac tot posibilul pentru a se asigura c personalul aflat sub controlul su si persoanele care i furnizeaz consultant sau asistent respect principiul confidentialittii. Obligatia de confidentialitate continu si dup ncheierea relatiei dintre profesionistul contabil si client sau angajator. Cnd profesionistul contabil schimb organizatia angajatoare sau obtine un nou client el are dreptul s utilizeze experienta anterioar. Profesionistul contabil nu ar trebui, totusi, s foloseasc sau s divulge informatii confidentiale primite sau obtinute dintr-o relatie profesional sau de afaceri. In urmtoarele situatii profesionistii contabili sunt sau pot fi obligati s divulge informatii confidentiale: atunci cnd divulgarea este autorizat de ctre client sau angajator; atunci cnd divulgarea este autorizat prin lege, de exemplu: pentru a furniza documente sau alte probe n cursul unor proceduri judiciare; si pentru a aduce la cunostinta autorittilor publice n msur eventuale nclcri ale legii. atunci cnd exist o obligatie profesional sau un drept de a le divulga atunci cnd nu este interzis prin lege: pentru a se conforma controlului calittii unui corp membru sau al organismului profesional; pentru a rspunde unei anchete sau unei investigatii din partea organizatiei membre sau al unui organism normalizator. pentru a proteja interesele profesionale ale unui profesionist contabil n cursul procedurilor judiciare; pentru a respecta standardele tehnice si cerintele etice.

Atunci cnd profesionistul contabil a determinat c informatia confidential poate fi divulgat, trebuie avute n vedere urmtoarele aspecte: dac interesele tuturor prtilor, inclusiv ale tertelor prti ale cror interese ar putea fi afectate, ar fi prejudiciate n cazul n care clientul sau angajatorul consimt ca profesionistul contabil s divulge informatii; dac sunt cunoscute sau nu toate faptele semnificative si dac pot fi sustinute cu dovezi, n msura n care acest lucru este posibil; cnd situatia implic fapte sau opinii nefondate, trebuie s se recurg la rationamentul profesional pentru a se determina tipul de prezentare care trebuie fcut, dac este disponibil; ce tip de comunicare este preconizat si cui i se adreseaz; mai exact, profesionistul contabil trebuie s fie convins c prtile crora li se adreseaz comunicarea sunt destinatarii adecvati si c au responsabilitatea s reactioneze ca atare. 39. Despre profesionalism. Raspuns: Acest principiu impuna ca obligatie profesionistului contabil sa se conformeze legilor si reglementarilor relevante si sa evita orice actiune care ar prejudicia profesia, organismul profesional sau unui membru. In cadrul strategiei de promovare si de marketing a lor si a activitatii pe care o efectueaza, profesionistii contabil nu trebuie sa furnizeze informatii eronate despre profesia lor. Profesionistii contabili trebuie sa fie cinstiti si loiali si nu trebuie: - sa faca revendicari exagerate pentru serviciile pe care le ofera, calificarile pe care le poseda si experienta pe care o detin - sa ofere referinte compromitatoare sau comparatii lipsite de fundament privind munca desfasurata de altii. ALT RASPUNS Profesionistul contabil trebuie s actioneze intr-o manier conform cu buna reputatie a profesiei si s se abtina de la orice comportament care ar putea discredita profesia. Ob1igatia de a se abtine de la orice activitate care ar discredita profesia ceea ce presupune existenta unor responsabilitati ale profesionistului contabil fata de clienti, fata de terti, de alti membri ai profesiei contabile, de angajati si colaboratori, de patroni, si fata de publicul larg. Respectarea normelor tehnice si profesionale Un profesionist contabil trebuie s-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului in msura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, n cazul liber profesionitilor contabili, cu independenta . In plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de: IFAC (de ex. Standardele Intemationale de Audit) Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate Ministerul Finantelor Publice C.E.C.C.A.R. Camera Auditorilor Financiari

Legislatia relevant 40. Despre respectarea standardelor i normelor profesionale. Raspuns: Profesionistul contabil trebuie sa respecte standardele profesionale, de educatie si de calitate ca o garantie ca actioneaza in scopul protejarii interesului public. Este datoria organismelor profesionale sa elaboreze standarde profesionale pentru fiecare dintre activitatile componente ale profesiei contabile, care constituie criterii de calitate in aprecierea misiunilor realizate de profesionistii contabili. ALT RASPUNS Profesionistul contabil trebuie sa-i ndeplineasc sarcinile profesionale n conformitate cu normele tehnice i profesionale relevante. Profesionitii contabili au datoria de a executa cu grija i abilitate instruciunile clientului sau angajatorului n msura n care sunt compatibile cu cerinele de integritate, obiectivitate i, n cazul liberprofesionitilor contabili, cu independenta. n plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale i tehnice emise de organismul profesional (norme care au la baza standarde profesionale internationale in domeniul contabilitatii, auditului evaluarii etc) i legislaia din domeniu. 41. Explicai conceptul i tipurile de independen. RASPUNS: Se considera ca independenta profesionistului contabil trebuie sa si gseasc manifestarea deplina n exercitarea profesiei si n protejarea ei, cu respectarea integrala a dispozitiilor legale si regulilor stabilite de Corp. Un semn distinctiv al profesiei contabile l constituie asumarea responsabilittii de a actiona n interes public. Asadar, responsabilitatea unui profesionist contabil nu const exclusiv n a satisface nevoile unui client sau unui angajator individual. Actionnd n interes public, un profesionist contabil ar trebui s respecte si s se conformeze prevederilor etice ale acestui Cod. Publicul profesiunii contabile este format din clienti, donatori de credite, guvernanti, angajatori, angajati, investitori, comunitatea oamenilor de afaceri, a finantatorilor si alte persoane care se bazeaz pe obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili pentru a mentine functionarea corespunztoare a economiei. Aceasta ncredere impune profesiunii contabile o rspundere publica. Interesul public este definit drept bunstarea colectiva a comunittii si a institutiilor deservite de profesionistul contabil 42. Ameninri la adresa independenei. Raspuns: Expertul contabil solicitat n efectuarea unei expertize contabile este obligat sa fie independent fata de partile interesate n expertiza, evitnd orice situatie care ar presupune o lipsa de independenta sau o constrngere care ar putea sa-i impieteze integritatea si obiectivitatea. Independenta expertului contabil trebuie sa fie absoluta n cazul expertilor contabili numiti din oficiu de catre organele n drept si relativa n cazul expertilor 3

contabili recomandati de parti sau n efectuarea de expertize contabile extrajudiciare. Independenta absoluta deriva din obligatia acestuia de a tine seama de toate cazurile de incompatibilitate, abtinere si recuzare prevazute de Codul de procedura civila si alte reglementari procedurale speciale, care sunt aceleasi cu cele privind judecatorii. Independenta relativa deriva doar din reglementarile profesiei contabile mai restrictive dect cele din reglementarea generala. La primirea fiecarei lucrari de expertiza contabila expertul contabil parcurge un examen de independenta si completeaza declaratia de independenta care nsoteste lucrarea depusa la Corp n vederea efectuarii auditului de calitate. Independenta expertului contabil implica doua componente fundamentale: a). Independenta de spirit ( de drept ) , adica acea stare de spirit care permite emiterea unei opinii fara a fi afectat de influente care compromit judecata profesionala si care permite individului sa actioneze cu integritate, sa-si exercite obiectivitatea si scepticismul profesional. b). Independenta n aparenta (fapt) care consta n evitarea faptelor si a situatiilor care sunt att de importante nct o terta parte informata si rezonabila, care cunoaste toate informatiile relevante, inclusiv masurile de protectie aplicate, ar concluziona n mod rezonabil ca integritatea, obiectivitatea sau scepticismul profesional al firmei sau al unui membru al echipei de certificare au fost compromise. n activitatea practica se pot manifesta un ansamblu de circumstante sau asocieri de circumstante generatoare de amenintari la adresa conformitatii cu principiul independentei. Natura acestora si masurile de protectie cele mai adecvate sunt specifice fiecarei misiuni si combinatiilor pe care le genereaza asemanator unor modele matematice. n functie de natura, distingem urmatoarele tipuri de amenintari: 1) Amenintarea generata de interesul propriu apare atunci cnd profesionistul contabil sau un membru al familiei acestuia are un interes financiar1[2] sau de alt gen; 2) Amenintarea generata de autoexaminare ( autocontrol ) poate aparea atunci cnd un rationament anterior trebuie sa fie reevaluat de catre profesionistul contabil responsabil de acel rationament; 3) Amenintarea generata de favorizare poate aparea atunci cnd un profesionist contabil promoveaza o pozitie sau o opinie pna la un punct n care obiectivitatea sa poata fi compromisa; 4) Amenintarea generata de familiaritate poate aparea atunci cnd, n virtutea unei relatii strnse, un profesionist contabil simpatizeaza prea mult cu interesele altor parti; 5) Amenintarea generata de intimidare poate aparea atunci cnd un profesionist contabil poate fi mpiedicat sa actioneze obiectiv prin intermediul unei amenintari, reale sau presupuse. Pentru evitarea constrngerilor cu efecte nefavorabile asupra statutului expertului contabil si imaginii profesiei contabile , se adopta masuri de protectie. 43. Msuri de protecie mpotriva ameninrilor la adresa independenei. Raspuns: Masurile de protectie care ar putea elimina sau reduce amenintarile la un nivel acceptabil se impart in doua mari categorii : masuri de protectie generate de profesie cu demersurile: a)-cerinte educationale , de formare si experienta la intrarea n profesie;b)cerinte de dezvoltare profesionala continua ;c)-reglementari de guvernare corporativa;d)1 3

standarde profesionale; e)-proceduri disciplinare si de monitorizare profesionala sau reglementara; f)-examinarea externa a rapoartelor, evaluarilor, comunicatelor sau informatiilor unui profesionist contabil de catre o terta parte mputernicita prin lege; g)sisteme de reclamatii eficace, gestionate public de catre compania angajatoare , de catre profesie sau un organism de reglementare , care i mputerniceste pe colegi, angajatori sau reprezentanti ai marelui public sa atraga atentia asupra unui comportament neprofesional sau lipsit de etica; h)-o obligatie explicita de a raporta ncalcari ale prevederilor etice; si legislatie sau reglementari si masuri de protectie in mediul de lucru cu demersurile; a)-existenta unor proceduri interne; b)-informari catre organele ierarhic superioare; c)-consiliere din partea organismului profesional; d)-consultarea unui specialist n probleme juridice; e)-demisie. 44. Obligaiile organismelor profesionale n legtur cu Codul etic. Raspuns: Organismele profesionale membre IFAC au obligatia sa prevada in statutele si regulamentele lor reguli cu privire la investigatia si disciplina in caz de conduita gresita, inclusiv pentru abaterile de la standardele profesionale. Conduita gresita include :activitatile cu caracter penal, actiunile sau inactiunile care pot periclita profesia contabila, abaterile de la standardele profesionale, abaterile de la cerintele etice, neglijenta profesionala grava, un numar de cazuri de neglijenta mai putin importante care, cumulate, pot indica nepotrivirea de a exercita drepturile de practica si activitatea necorespunzatoare. Organismele profesionale membre IFAC trebuie sa elaboreze un regim eficient de investigare si disciplinar care sa permita ca cei care judeca sa impuna o serie de penalizari cum ar fi sanctiunile ca : mustrarea, pierderea sau restrictionarea drepturilor de practica, amenda, pierderea titlului profesional sau retragerea autorizarii, excluderea din organismul profesional. Organismele profesionale trebuie sa informeze fiecare membru in parte in legatura cu toate prevederile Codului etic, standardelor profesionale, regulilor si reglementarilor, si cu consecintele neconformarii. Organismele profesionale trebuie sa asigure resursele financiare necesare care sa permita efectuarea la timp a actiunilor de investigare si disciplinare. Totodata, organismele profesionale trebuie sa elaboreze si sa mentina un proces de examinare independenta a plangerilor clientilor sau altor parti in cazurile in care s-a decis, ca urmare a investigatiei, ca problema in cauza nu va fi deferita unei instante disciplinare. Instanta de judecata trebuie sa-si dovedeasca independenta ; trebuie evitata influenta altor structuri ale organismului profesional in activitatea instantei de judecata, luarea deciziilor sau impunerea sanctiunilor ; numei o instanta de appel poate modifica sau retrage o decizie a instantei de judecata. 45. Care sunt factorii care trebuie analizai cnd se iniiaz nfiinarea unui organism profesional din domeniul contabilitii? Raspuns: Scopul infiintarii organismului prof; - cadrul legal existent pt reglementare profesionala;- numarul de contabili calificati din tara si natura generala a calificarilor acestora;- protectia legala pt anumite titluri profesionale;natura sarcinilor;- standardele de contabilitate si audit urmate in general de profesionistii contabili in pregatirea si auditarea delaratiilor financiare;- necesitatea in cadrul profesiei a unor programe de formare continua; - cererea viitoare estimata de profesionistii contabili din toate sectoarele de

tara;-extinderea si calitatea sistemului educational pt pregatirea profesionistilor contabili;activitatile si programele specifice care vor fi derulate de organizatii profesionale de contabilitate si cele care vor fi asumate de organizatii guvernamentale sau alte organizatii;resursele care vor fi disponibile pt finantarea organizatiilor profesionale de contabilitate;- numar de contabili din tara care tin de organizatiile profesionale de contabilitate din afara tarii. 46. Necesitatea colaborrii cu Guvernul la nfiinarea unui organism profesional n domeniul contabilitii. Raspuns: Grupul care formeaza un nou organism profesional de contabilitate trebuie sa inceapa colaborarea cu administratia inca din faza incipienta pentru a dezvolta un cadru corespunzator. Pentru ca aceasta actiune sa fie incununata de succes, este important camembrii grupului fondator sa fie in legatura cu administratia.este de asemenea important ca acesti membri sa fie asistati de un avocat calificat si cu o buna reputatie pentru elaborarea sau revizuirea legislatiei necesare. O colaborare eficienta cu administratia si alte parti interesante poate duce la dezvoltarea unui organism professional care respecta necesitatile administratiei, ale profesiei si ale interesului public in general. Un organism profesional de contabilitate trebuie sa aiba un plan official care sa promoveze cunostintele, abilitatile si competenta membrilor, sa faca declaratii publice cu privire la politica publica cu imlicatiile contabile, de audit sau fiscale, sa faca dovada unor procese transparente pentru acordarea calitatii de membru, calificari si regulamente. 47. Care este aria de cuprindere a reglementrilor la nfiinarea unui organism profesional din domeniul contabilitii? Raspuns: Organismul profesional de contabilitate trebuie sa aiba propria structura de reglementare adecvata cadrului legal national. O structura de reglementare consta in : o lege a contabililor sau o alta legislatie care recunoaste organismul profesional ca entitate legala care reprezinta profesia si care ii poate conferi putere legala pentru reglementarea membrilor, un statut si regulamente proprii, cerinte de admitere si un registru al membrilor, reguli de conduita profesionala si etica in afara cadrului legal. Aceste reguli trebuie sa se bazeze pe Codul etic al IFAC ; standarde contabile si de audit, sisteme disciplinare pentru membrii care nu respecta regulile de conduita ale organismului, cerinte de autorizare pentru auditori si alte functii. Statutul organismului profesional de contabilitate este documentul oficial care stabileste numele si scopul, cerintele de administrare a organizatiei. Acesta contine, de asemenea, si cerintele de membru, drepturile si puterile membrilor, sistemul disciplinar si cerintele cu privire la suspendarea, demiterea si reprimirea membrilor. De multe ori, organismele profesionale aleg sa stabileasca si un set de regulamente care determina diversele cerinte de politica la nivel inalt care nu sunt neaparat acoperite de statut. In functie de structura administrativa a organismului, regulamentele pot fi modificate si actualizate mai frecvent decat statutul. 48. Care este structura de conducere la nfiinarea unui organism profesional din domeniul contabilitii? Raspuns:

Organul principal de conducere al organismului profesional de contabilitate este Consiliul. Competenta Consiliului este in general aleasa de membri, de obicei pe un termen specificat, care poate fi reinoit o data sau mai multe ori. Consiliul raspunde in fata membrilor. Membrii vor fi invitati sa participe la Adunarea generala anuala si vor avea de asemenea dreptul sa solicite o Adunare generala speciala, daca este necesar.Consiliul este in mod normal condus de un presedinte care este ales de ceilalti membri ai Consiliului sau de masa de membri. Presedintele este liderul organismului profesional de contabilitate ales de Consiliu sau de membri, in general pe termen limitat. Rolul presedintelui implica reprezentarea, conducerea, comunicarea si promovarea organismului professional de contabilitate. In calitate de reprezentant principal al organismului, presedintele pastreaza legatura cu guvernul, organele de reglementare, specialistii in educatie si alte organisme si agentii la nivel national, regional si international. Presedintele colaboreaza stans cu directorul executiv si cu personalul organismului profesional de contabilitate. Comitetele Permanente sunt structuri ale Consiliului care genereaza o judecata logica de grup, asigura continuitatea gandirii si ajuta la consolidarea cunostintelor si experientei membrilor. Comitetele Permanente tin de Consiliu si sunt in general numite de acesta si insarcinate cu formularea politicii. 49. Evidenta membrilor unui organism professional Raspuns: Organul are ca obligatie evidenta membrilor, pentru care este necesar o baza de date care sa serveasca drept registru al membrilor care vor include urmatoarele informatii: numele membrului, numarul membrului. Adresa personala, adresa de serviciu, adresa postala preferata, categoriu sau sectorul de angajare, data nasterii, data de admitere ca membru, categoria de membru, informatii din autorizatie- nr.si data de emitere. Trebuie sa acorde atentie legislatiei locale cu privirela protectia datelor- confidentialitatii. Trebuie pastrate informatii similare si in cazul stagiarilor si daca organizatia este implicata activ in oferirea de cursuri sau examinari, vor fi necesare si inregistrari ale stagiarilor si alte documente legate de stagiari. 50. Sursele de finanare ale unui organism profesional. Raspuns: Subventii de la guvern, sponsorizarea initiativelor specifice, donatii, agentii de ajutorare din strainatate, surse caritabile, spatiu publicitar, firme. 51. Rolul marketingului i promovrii profesiei. Raspuns: Marketingul eficient este esential pentru succesul pe termen lung al organizatiei.Un organism professional care isi planifica si isi coordoneaza cu atentie activitatea de marketing are mai multe sanse de a-si atinge obiective strategice. Srategia initiala de marketing a unui organism profesional nou trebuie sa se concentreze pe identificarea publicului-tinta cheie, atragerea studentilor si asigurarea furnizarii eficiente de servicii.Scopul ar trebui sa fie crearea unei mase decisive. Pentru a implementa o strategie eficienta de marketing, o organizatie trebuie mai intai sa inteleaga mediul in care lucreaza. Cele trei componente-cheie ale mediului de marketing sunt macromediul, micromediul si mediul intern.Promovarea organismului profesional va acoperi diverse etape si va necesita in mod inevitabil o combinatie de tehnici de promovare pentru a asigura faptul ca mesajele sunt comunicate in mod eficient persoanelor avizate si la timpul potrivit.

52. Rolul sectorului public. Raspuns: Un sector public bine administrat si stabil, cu bugetare solida pentru susutinerea obiectivelor si controlul atent al executarii bugetului, este foarte important pentru stabilirea unei politici monetare si fiscale eficiente. Este necesara formarea adecvata a directorilor financiari din sectorul public, inclusiv contabili, auditori intern si externi, directori de buget si tehnicieni contabili, pentru a imbunatatii performanta sectorului public. Pentru dezvoltarea contabilitatii in sectorul public, necesitatea primara o constituie o schema de invatamant si training in sectorul public pentru formarea directorilor financiari din sectorul profesional public. Aceasta necesitate va determina nevoia de dezvoltare profesionala continua, de elaborare a standardelor si declaratiilor tehnice conform standardelor internationale, si de profesionisti pregatiti sa se intalneasca cu alti profesionisti. Organismul profesional trebuie sa aiba in vedere cerintele de educare si formare a directorilor financiari profesionisti sin sectorul public si sa analizeze daca are capacitatea si abilitatile pentru elaborarea de planuri de invatamant, programme, materiale de studiu si alte componente corespunzatoare ale unei scheme de invatamant si formare. Trebuie, de asemenea, sa tina cont de: - felul in care trainingul va fi monitorizat si validat, tinand cont ca pot fi putini contabili profesionisti capabili de a supraveghea sagiarii; angajamente de evaluare si cum vor trebui adaptate pentru identificarea abilitatilor corespunzatoare ncesitatilor organizatiilor sectorului public si pentru asigurarea competentei profesionale intr-un context de sector public ; cum se vor dezvolta si sustine necesitatile la nivel,, tehnic ale sectorului public ; nivelul de sustinere din partea anhajatorilor pentru justificarea incheierii unui contract de training cu un angajator din sectorul public. Organismul profesional va trebui sa analizeze daca si cum poate administra relatiile cu membrii existenti, precum si dezvoltarea de noi relatii cu cei care lucreaza in sectorul public. 53. Cerinele pentru a deveni membru al unui organism professional din domeniul contabilitii. Raspuns: Pe perioada de inceput si in primii ani de functionare a organizatiei, majoritatea membrilor vor fi persoane care si-au dezvoltat cunostintele si experienta in calitate de contabil profesionist prin alte mijloace.Acestor persoane li se permite sa se alature unui organism profesional de contabilitate pe o perioada specificata si limitata in baza unor prevederi rezonabile de mentinere a drepturilor dobandite. Prevederile de mentinere a drepturilor dobandite trebuie sa fie disponibile numai pe o perioada limitata si sa inceteze in momentul dezvoltarii unui program de acreditare. Pentru orice desemnare analizata trebuie sa se obtina informatiicu privire la: -nivelul minim de studii necesar calificarii, durata de studio,materiile studiate; -examinarile necesare, acordandu-se o atentie deosebita examinarilor competentelor profesionale; -experienta minima si tipul acesteia(inclusive orice formare practica necesara)ceruta inainte de autorizare; -cadrul general al standardelor tehnice si etice din tara in care i s-a acordat titlul persoanei respective;

Dupa finalizarea acestei analize se poate lua o decizie cu privire la titlurile care vor fi acceptate pentru a fi membru cu drepturi depline in noua organizatie. Urmatoarele clasificari ca membru sunt comune multor organisme profesionale de contabilitate: -contabili autorizati sau experti contabili -contabili asociati -tehnicieni contabili studenti. Trebuie sa se analizeze daca persoanele care au atins un anumit nivel din procesul de acreditare dintr-o alta tara vot fi acceptate pentru o anumita forma de apartenenta ca membru, alta decat membru cu drepturi depline, cum ar fi membri studenti si asociati. Dupa ce persoanele cu titluri obtinute in strainatate care practica deja profesia in tara respective au fost acceptate ca membri conform prevederilor noii organizatii de mentinere a drepturilor dabandite, va mai exista o necesitate de recunoastere a titlurilor dobandite in strainatate. In acest scop trebuie sa se aiba in vedere anumite cerinte , si anume cunoasterea practica a limbii locale, dovezi ale reputatiei profesionale si cunoasterea demonstrate a legii nationale cu privire la societati si impozite. 54. Rolul cerinelor de practic pentru a deveni membru al unui organism profesional. Raspuns: Programele de preacreditare a profesionistilor contabili includ o cerinta, si anume candidatii sa aiba experienta practica inainte de acordarea acreditarii complete.Este important ca solicitantii sa poata aplica toate cunostintele teoretice si tehnice pentru solutionarea problemelor practice. In plus, candidatii treebuie sa isi dezvolte calitatile, in special o atitudine obiectiva, judecata profesionala, abilitati administrative etc. Acestea se invata in general in cursul unei perioade de practica. 55. Rolul organismului profesional pentru adoptarea standardelor. Raspuns: IFAC si IASCF au colaborat in timp la dezvoltarea standardelor de audit si de contabilitate care pot fi acceptate in mod general la nivel international.Un organism profesional de contabilitate trebuie sa stabileasca un comitet pentru revizuirea acestor standarde pe baza cunostintelor membrilor in ceea ce priveste mediul economic, legal si profesional. Daca este necesar, organismul profesional de contabilitate poate emite materiale informative suplimentare pentru reflectarea circumstantelor locale. Este recomandat,daca acest lucru este posibil, sa se stabileasca doua grupuri de lucru sau grupuri operative separate-unul sa analizeze standardele internationale de contabilitate, celalat sa se ocupe de standardele de auditare. Aceasta din urma trebuie sa include practicieni din firme mari si mici; primul grup trebuie sa contina reprezentanti din industrie si comert, precum si alte sectoare, pentru consolidarea sustinerii standardelor. Fiecare grup va trebui sa analizeze fiecare standard, sa il compare cu practica actuala, s ail dezbata, sa rezolve nepotrivirile sis a decida asupra problemelor de tranzitie. Recomandarile comitetului de a adopta un anumit standard international trebuie sa fie aprobate de Consiliu, de preferat dupa o perioada de expunere. In cursul perioadei de expunere se pot tine seminarii pentru formarea pedagogilor si practicienilor locali in ceea ce priveste utilizarea standardului. 56. Rolul organismului profesional pentru elaborarea codurilor de etic. Raspuns: Profesia are responsabilitatea de a proteja binele colectiv a publicului si al institutiilor deservite de contabilii profesionisti. Acest lucru necesita adoptarea si implementarea unui cod etic chiar si atunci cand organul legislativ al tarii are

responsabilitatea de promulgare a cerintelor de etica. Pentru realizarea acestui lucru majoritatea organismelor de contabilitate infiinteaza un comitet pentru etica responsabil de promulgarea codului si de stabilirea unui grup separat de monitorizare a respectarii codului si de luare a masurilor disciplinare in caz de incalcare a codului. Codul etic IFAC al profesionistilor contabili a fost stabilit pentru a deservi nevoile contabililor profesionisti, indifferent daca sunt angajati in practica sau in alte sectoare economice. Acesta stabileste standardele de conduita a contabililor profesionisti si declara principiile fundamentale pe care trebuie sa le respecte pentru indeplinirea obiectivelor commune. Codul etic IFAC este recunoscut la nivel international si principiile generale ale acestuia pot fi adoptate de toate tarile. Toate organismele member IFAC trebuie sa adapteze principiile Codului etic IFAC la codul national. 57. Rolul organismului profesional pentru asigurarea calitii serviciilor profesionale. Raspuns: Codul etic IFAC al profesionistilor contabili se concentreaza pe responsabilitatea profesiei de a actiona in interesul public. Profesia de contabil a facut tot posibilul pentru a-si pastra reputatia pentru integritate, obiectivitate si competenta de-a lungul multor ani de deservire a clientilor, angajatorilor si publicului. IFAC considera ca organismele membre trebuie sa demonstreze ca se aplica programele adecvate pentru a oferi basigurarea rezonabila ca toti contabilii profesionisti adera la cele mai inalte standarde. Reglementarea profesiei contabile se realizeaza prin diverse cai cu jurisdictii diferite. Unele jurisdictii au mecanisme externe de reglementare si altele au programe de asigurare a calitatii implementate prin intermediul profesiei cu mecanisme publice de supraveghere. Datoria de a adera la cerintele profesionale apartine contabilului profesionist.Evaluarea masurii in care un contabil si-a indeplinit aceasta datorie este realizata la nivelul organizatiei pentru cara contabilul profesionist isi desfasoara activitatea. In cazul contabililor profesionisti, in afaceri, implementarea regulamentului de asigurare a calitatii tine de organizatia (angajatorul) care angajeaza contabilul profesionist. In cazul contabililor profesionisti din practica publica, implementarea regulamentului intern de control al calitatii este responsabilitatea fiecarei firme de contabili practicieni. Incurajarea si asistarea firmelor de contabili practicieni in mentinerea si imbunatatirea calitatii serviciilor profesionale reprezinta o responsabilitatecheie a organismelor profesionale de contabilitate din fiecare tara; organismele profesionale sunt responsabile de luarea masuriloradecvate pentru realizarea acestui obiectiv in mediul legal, social, de afaceri si de reglementare care prevaleaza in tarile respective. Controlul calitatii este abordat in trei niveluri: nivelul de contract, nivelul firmei si organismului profesional. Organizatia poate analiza mai multe abordari care includ:-resurse interne(inspectori angajati) -resurse externe. Indiferent de abordarea folosita,organizatia profesionala trebuie sa ia masuri pentru asigurarea independentei auditorilor de calitate. In orice caz, acestia trebuie sa fie independenti de persoana sau firma si de entitatile ale caror angajamente sunt selectate pentru control. 58. Rolul organismului profesional pentru instituirea unui sistem de investigaii i disciplinar. Raspuns:

Dupa stabilirea unui cod etic, este necesar ca membrii sa il cunoasca si sa il respecte. In tarile in care autorizarea ester o functie guvernamentala, organismele guvernamentale sa de reglementarea bau de obicei autoritatea de a impune cele mai severe actiuni disciplinare.chiar si atunci cand se practica acest lucru, un organism profesional de contabbilitate trebuie totusi sa aiba un proces disciplinar eficient pentru controlul propriilor membri si, daca este cazul,pentru asistarea organismelor guvernamentale si de reglementare. Prin urmare, un organism profesional de contabilitate trebuie sa analizeze felul in care trebuie conduse investigatiile disciplinare, ce proces trebuie urmat, ce standarde de demonstrare si dovedire sunt necesare, ce sanctiuni sunt recomandate si ce apeluri sunt premise. Structura de baza comuna proceselor disciplinare ale multor organisme profesionale contabile este: o metoda de a decide, conform regulamentului intern corespunzator, prin care plangerile inaintate organismului profesional cu privire la conduita unui membru vor fi supuse unei investigatii disciplinare; o curte disciplinara care investigheaza si judeca plangerile; o curte de apel care audiaza apelurile impotriva constatarilor curtii disciplinare. Organismul profesional de contabilitate trebuie sa pastreze un registru al deciziilor si penalizarilor impuse pentru a asiguraconsecventa abordarii cazurilor. Organismele profesionale de contabilitate trebuie sa se asigure ca au acces la consiliere juridica pentru mentinerea unui proces disciplinar. Comportamentul inadecvat include cele ce urmeaza: - activitate infractionala; actiuni sau omisiuni care pot duce la pierderea reputatiei profesiei contabile; - incalcarea standardelor profesionale; - incalcarea cerintelor etice; - neglijenta profesionala crasa; un numar de cazuri mai putin grave de neglijenta profesionala care, cumulate, pot indica incapacitatea de a profesa; - activitate nesatisfacatoare. Gama de penalizari impuse, daca legea locala permite acest lucru, include: avertizarea; - pierderea sau limitarea drepturilor de practica; - amenda/plata cheltuielilor; - pierderea titlului profesional; - excluderea ca membru 59. Rolul organismului profesional pentru dezvoltarea profesional continu. Raspuns: Un principiu fundamental al Codului etic IFAC al profesionistilor contabili specifica faptul ca un profesionist are sarcina permanenta de a-si pastra cunostintele si abilitatile la nivelul necesar pentru a se asigura ca un client sau un angajator primeste servicii profesionale competente in baza noutatilor curente din practica, legislatie si tehnica. Un profesionist contabil trebuie sa actioneze cu diligenta si in conformitate cu standardele tehnice si profesionale aplicabile in furnizarea serviciilor profesionale. Dezvoltarea profesionala continua este metoda prin care contabili profesionisti isi pot indeplini obligatiile de competenta permanenta. Dezvoltarea profesionala continua este definite ca o activitate de invatare pentru dezvoltarea si mentinerea abilitatilor contabililor profesionisti de a-si desfasura activitatea in mod competent in mediul lor profesional. Promovarea dezvoltarii profesionale continue si importanta acesteia reprezinta componente vitale ale activitatilor pe care organismul profesional de contabilitate si le asuma pentru a-si pastra credibilitatea sa si pe cea a membrilor sai. Este important ca organismele de contabilitate sa demonstreze membrilor valoarea dezvoltarii

profesionale continue si beneficiile acesteia pentru membrii individuali in termini de dezvoltare a carierei, oportunitati de angajare si credibilitate. Standardul International de Educatie pentru Contabilii Profesionisti 7, Dezvoltarea profesionala continua: Un program de invatare de durata si dezvoltare continua a competentei profesionale,stabileste referinta internationala de dezvoltarea profesionala continua pentru toti contabilii profesionisti. Standardul promoveaza activitatile dezvoltarii profesionale continue care sunt relevante pentru munca membrului individual, care pot fi estimate si verificate. Multe organisme de contabilitate solicita membrilor sa faca un anumit numar de ore de pregatire pe an, intimp ce altele abordeaza dezvoltarea profesionala continua in baza competentei Organismele profesionale de contabilitate trebuie, de asemenea, sa stabileasca un proces prin care sa determine daca membrii se ocupa de dezvoltarea profesionala continua. 60. Coninutul programelor de educaie ale organismelor profesionale. Raspuns: Programul de educatie trebuie sa dezvolte cunostintele si abilitatile profesionale. In ceea ce priveste baza de cunostinte necesare programul va contine contina urmatoarele domenii : Contabilitate, finante si cunostinte aferente: - Contabilitate si audit financiar; Contabilitate si control de gestiune; - Impozitare;- Drept comercial; - Audit si asigurare; Finante si management financiar; - Valori si etica profesionala; Cunostinte de organizare si afaceri: - Economie; - Mediul de afaceri; - Etica in afaceri; - Piete financiare; - Metode cantitative; - Comportamentul organizational; - Management si decizii strategice; Marceting; - Afaceri internationale si globalizare; Cunostinte si competente IT (tehnologia informatiei): - Cunostinte generale IT; - Cunostinte de control IT; Competente de control IT; - Competente de utilizator IT. Programul de educatie trebuie sa dezvolte o gama de abilitati profesionale cum ar fi: - abilitati intelectuale; - abilitati tehnice si functionale; - abilitati personle; - relatii interpersonale si comunicare; - abilitati de management de organizare si afaceri. Un alt aspect important al programului de educatie il reprezinta dezvoltarea valorilor profesionale, etice si a atitudinii in ceea ce priveste profesia. 61. Care sunt cile pentru dezvoltarea capacitii organismului profesional? Raspuns: Indrumarea si colaborarea cu alte organisme profesionale si organizatii sau grupari regionale constituie una dinte caile de dezvoltarea a organismului profesional. Colaborarea si invatarea de la alte personane care au experienta in acest proces pot constitui o experienta de valoare, si multe organisme existente membre IFAC isi ofera experienta pentru asistarea altor tari in indeplinirea acestei sarcini. Proiectele-cheie in care asistenta organismelor se poate dovedi de valoare pentru dezvoltare sunt: - consilierea administratiilor cu privire la infiintarea profesiei contabile, dezvoltarea de modele reglementate, cerinte de pregatire si calificare si regimurile de autorizare; - elaborarea infrastructurii organismului profesional; - statute si reguli care guverneaza organismul;structuri de conducere; - programe de educatie si calificare(inclusiv administrarea examenelor); - controlul calitatii si procesele disciplinare; - codul etic; - integrarea organismului existent intr-un nou organism scheme comune de examinare;- politici si asigurarea dezvoltarii pregatirii continue; stabilirea standardelor tehnice si profesionale.

62. Care sunt prioritile unui nou organism profesional din domeniul contabilitii? Raspuns: Prioritati pe termen scurt: - adoptarea legislatiei care recunoaste un organism profesional pentru contabili si auditori, si stabileste autoritatea si functiile organismului; incurajarea formarii si educatiei contabililor profesionisti ; - cererea de consolidare inca de la inceput pentru convergenta standardelor nationale si internationale de contabilitate, adoptarea de standarde internationale de audit si a Codului etic IFAC; - adoptarea unui statut si a regulamentelor organismului profesional de contabilitate; - formarea Consiliului organismului profesional de contabilitate; - numirea unui director executiv pentru administrarea si conducerea organismului profesional de contabilitate; - infiintarea unui registru al membrilor si stagiarilor; - colectarea de taxe anuale de la membri si stagiari; - stabilirea structurii managementului executive. Prioritati pe termen mediu: - organizarea de manifestari privind dezvoltarea pregatirii continue si crearea de oportunitati de formare pentru membri si stagiari; stabilirea unui proces disciplinar; Prioritati pe termen lung: - reglementarea si monitorizarea membrilor din practica publica; - depunerea de cereri de membru la IFAC. 63. Ce sunt serviciile profesionale? Raspuns: Serviciile profesionale reprezint orice serviciu care cere aptitudini contabile nrudite, prestat de un contabil profesionist, ca de exemplu: -servicii de contabilitate - audit - fiscalitate - consultant managerial - management financiar Serviciu: - o munc prestat n folosul sau n interesul cuiva, dar potrivit normelor si regulilor profesiei prestatorului;- ndeplinirea unei ndatoriri fat de cineva, bazata pe ultimele evoluii din practic, legislaie i tehnic. Un profesionist contabil ar trebui s acioneze cu pruden i n conformitate cu standardele tehnice i profesionale aplicabile n furnizarea de servicii profesionale. 64. Care sunt caracteristicile eseniale ale unei profesii contabile? Raspuns: Caracteristicile esentiale ale unei profesiei contabile sunt: - detinerea unei competente intelectuale specifice, obtinuta prin formare si invatamant. - Respectarea de catre membri a unui amsamblu de valori si de reguli stabilite de organismul profesional, cu deosebire cele care se refera la obiectivitate. - Recunoasterea unei datorii vizavi de public, in amsamblu. Uneori datorita membrilor, vizavi de profesiune lor si de public, poate fi in contradictie cu interesul lor personal pe termen scurt, sau cu obligatiile lor de loialitate, vizavi de angajator. Tinand seama de remarcile precedente, este de datoria organismelor profesionale nationale sa defineasca reguli de etica pentru membri lor,incat sa garanteze o calitate optima a serviciilor si sa pastreze increderea publicului in profesie. Profesia contabila liberala este bazata pe moralitate ireprosabila, pe independenta, pe stiinta in profesie, pe competenta.

65. Ce semnificaie are interesul general (interesul public)? Raspuns: Profesia contabila se distinge prin acceptarea responsabilitatii sale vizavi de public. Public inseamna: Clienti,guvern,investitori,angajatori,oameni de afaceri,comunitati financiare,donatori de fonduri,orice persoana. Acest public da incredere in obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili, pentru buna functionare a economiei. Aceasta incredere acordata de public impune profesiei contabile o responsabilitate in materie de interes general. Interesul general semnifica deci satisfactia colectiva a persoanelor si institutiilor pentru care lucreaza profesionistii contabili. Pastrarea acestui statut privilegiat al profesionistilor contabili presupune oferirea de servicii potrivit unor criterii care sa justifice increderea publicului. Interesul public este bunastarea colectiva a comunitatii si a institutiilor deservite de contabilul profesionist. Standardele profesiei contabile sunt puternic determinate de interesul public:auditorii independenti ajuta la mentinerea integritatii si eficientei situatiilor financiare ca suport partial pentru mprumuturi si actionarilor pentru a obtine capital;responsabilii financiari (directorii economici) cu atributii in diverse domenii de management financiar contribuie la utilizarea eficienta si efectiva a resurselor organizatiei; auditorii interni furnizeaza asigurarea n legatura cu un sistem de control intern corect, care sporeste ncrederea n informatiile financiare externe ale patronului; expertii in impozite ajuta la stabilirea ncrederii si eficientei, precum si la aplicarea corecta a sistemului de impozitare; consilierii de gestiune si consultantii manageriali au o responsabilitate fata de intersul public in sustinerea luarii deciziilor manageriale corecte. Profesionistii contabili au un rol important n societate. Comunitatea, Publicul conteaza pe profesionistii contabili pentru o contabilitate financiara si o raportare corecta, pentru un management financiar eficient si sfaturi competente referitoare la o varietate de aspecte legate de afaceri si impozite. 66. Care sunt imperativele fundamentale pentru realizarea obiectivului profesiei contabile? Raspuns: Realizarea obiectivului profesiei contabile constnd n satisfacerea exigentelor publicului, impun mai multe imperative si anume: credibilitatea publicul are nevoie de informatii credibile; profesionalismul profesiunea contabila are nevoie de persoane recunoscute de clienti, angajatori si terti ca profesionisti n domeniu; calitatea serviciilor toate serviciile furnizate de un profesionist contabil trebuie sa satisfaca criteriile precise de apreciere, standardele de calitate; ncredere utilizatorii serviciilor profesionistilor contabili trebuie sa fie asigurati ca aceste servicii sunt subordonate unui ansamblu de reguli de etica profesionala. 67. Cum se explic rolul social al profesionitilor contabili? Raspuns:

Profesionitii contabili joac un rol social important; atitudinea i comportamentul acestora n legtur cu serviciile prestate au repercursiuni asupra prosperitii economice a colectivitii i a ntregii ri. Investitorii, donatorii de fonduri, angajatori i alte sectoare din lumea afacerilor, ct i guvernul i publicul, n sens larg, trebuie s aib ncredere n capacitatea acestora de a pune n funciune sisteme riguroase de gestiune i informare, capabile s asigure o gestiune financiar eficient i de a oferi sfaturi avizate asupra unui mare numr de probleme, asupra gestiunii afacerilor, sau de ordin fiscal. Pentru nelegerea rolului social,se poate admite c bilanuri parazitate la profiturile ce trebuie fiscalizate, ca urmare a unor servicii contabile necorespunztoare, pot conduce Adminstraia la concluzia stabilirii unor noi impozite i taxe n sarcina contribuabililor. 68. Explicai relaia dintre etic i calitatea n profesia contabil. Raspuns: Profesionistii contabili nu-si pot pastra statutul lor privilegiat dec t oferind servicii potrivit unor criterii care sa justifice ncrederea publicului. Este n interesul profesiei contabile la scara mondiala sa informeze utilizatorii serviciilor furnizate de profesionistii contabili ca prestatiile acestora sunt de calitate optima si satisfac regulile de etica impuse de acest statut privilegiat. Obiectivele profesiei contabile privesc naltul nivel profesional, naltul nivel de performanta, satisfacerea interesului general. Etica profesionala presupune at t protectia fiecarui profesionist, c t si a tertilor. Protectia publicului: prin calitatea si fiabilitatea prestatiilor, iar pentru membri CECCAR, printr-o sanatoasa si libera concurenta. Calitatea lucrarilor presupune: Abtinerea de la lucrari inutile doar din dorinta de a c stiga; Selectarea lucrarilor pentru colaboratori; Programarea lucrarilor; Studierea in folosul clientilor a posibilitatilor legale de evitare a unor plati nedatorate; Constiinciozitatea si integritatea cu care lucrarile sunt abordate; Calitatea si continutul raportului; Pastrarea secretului profesional. 69. Cine poate exercita profesia de expert contabil i de contabil autorizat? Raspuns: Accesul la profesia de expert contabil i de contabil autorizat se face pe baz de examen de admitere, la care s se obin cel puin media 7 i minimum nota 6 la fiecare disciplin, efectuarea unui stagiu de 3 ani i susinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului Se poate prezenta la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil persoana care ndeplinete urmtoarele condiii: a) are capacitate de exerciiu deplin; b)are studii economice superioare cu diplom recunoscut de Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului; c) nu a suferit nicio condamnare care, potrivit legislaiei n vigoare, interzice dreptul de gestiune i de administrare a societilor comerciale. La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii i confereniarii universitari, doctorii n economie i doctorii doceni, cu specialitatea finane sau contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor, cu ndeplinirea condiiilor de mai sus i susinerea unui interviu privind normele de organizare i funcionare a Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai.

70. n ce const diferena dintre expertul contabil i economistul salariat, dintre contabilul autorizat i contabilul salariat? Raspuns: Prima situatie Expertul contabil este persoana care a dobndit aceast calitate, n condiiile O.G. nr. 65/1994, avnd competena profesional de a verifica i de a aprecia modul de organizare i de conducere a activitii economico-financiare i de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societilor comerciale i de a verifica legalitatea bilanului contabil i a contului de profit i pierdere si a celorlalte component a situatiilor financiare. Prin urmare, ne gsim n faa unei arii de competene mult mai largi fa de cea a unui economist salariat; economistul este subordonat unui ef ierarhic i execut atribuiile specifice fiei postului su. De asemenea, economistul este specializat n multe domenii: turism, servicii, marketing, management, planificare, salarizare, financiar-contabil. Expertul contabil este un economist, absolvent al specializrii financiar-contabile, independent fa de societatea comercial. El nu primete, pentru lucrrile executate, un salariu, ci un onorariu prevzut prin contractul ncheiat cu referire la misiunea sa. A doua situatie Contabilul autorizat este persoana care a dobndit aceast calitate n condiiile O.G. nr. 65/1994 i are capacitatea de a ine contabilitatea si de a pregati lucrarile necesare intocmirii situatiilor financiare. Contabilul autorizat, ca i expertul contabil, este un profesionist independent, nesalarizat de o entitate economic. Contabilul salarizat este subordonat efului ierarhic i execut sarcinile ce i revin din fia individual. Rareori, n cazul unei ntreprinderi mari, mijlocii, execut toate lucrrile contabile. De regul, este specializat pe un sector al contabilitii. Ca i economistul salariat, contabilul salariat rspunde fa de calitatea lucrrilor executate, putnd fi stimulat ori penalizat de eful Irarhic sau la propunerea acestuia. Expertul contabil, contabilul autorizat, chiar dac sunt independeni, rspund civil i penal fa de ntreprindere. De asemenea, ei pot pierde ntreprinderea de client i, prin aceasta, sursa de venit. In schimb, economistul i contabilul, salariai, pierd cu greu postul sau n urma unor proceduri anevoioase. 71. Cine este expertul contabil? EC este persoana care a dobandit acesta calitate in conditiile OG 65/1994c.c.m.u., avand competenta profesionala de a organiza si conducere contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale de a intocmi situatiile financiare si de a efectua expertize contabile. EC este specialistul care a dobandit cea mai inalta calificare in domeniul contabilitatii, asupra constatarilor, concluziilor, opiniilor si recomandarilor sale, expertul contabil intocmeste raport. 72. Cine este contabilul autorizat? CA este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile OG 65/1994 c.c.m.u. avand competenta de a tine contabilitatea si de a pregati lucrarile in vederea intocmirii situatiilor financiare. 73. Cum se obine calitatea de expert contabil?

Calitatea de EC se obtine potrivit Regulamentului privind accesul la profesia de EC si de contabil autorizat - prin examene sustinute in urmatoarele etape: a) Examen de admitere prin sustinerea a doua probe scrise cuprinzand subiecte din disciplinele: - contabilitate, fiscalitate, drept cu o durata de 3 ore pentru elaborarea raspunsurilor - audit, evaluare economica si financiara a intreprinderilor, control financiar si expertiza contabila, cu o durata de 3 ore pentru elaborarea raspunsurilor. Media la examen trebuie sa fie cel putin 7, si minim nota 6 la fiecare disciplina. Examenul de admitere este urmat de un Stagiu cu durata de 3 ani efectuat pe langa un tutore individual sau in sistem colectiv; b) Examen de aptitudini-consta intr-o proba scrisa si una orala; Proba scrisa (la care fiecare subiect este notat cu note de la 1 la 10 iar pentru promovare trebuie obtinuta media minim 7 ) cu durata de 6 ore, consta din : - studii de caz exercitii si probleme din domeniul expertizei contabile, monografii contabile, evaluarea intreprinderilor si audit financiar, - intrebari de judecata profesionala din, doctrina si deontologia profesiei contabile, organizarea si functionarea Corpului. Proba orala consta in intrebari din materia juridica, fiscala, contabilitate, audit financiar si evaluarea intreprinderilor. 74. Cum se obine calitatea de contabil autorizat? Calitatea de CA se obtine potrivit Regulamentului privind accesul la profesia de EC si de contabil autorizat - prin examene sustinute in urmatoarele etape: a) Examen de admitere prin sustinerea unei probe scrise cuprinzand subiecte din disciplinele contabilitate, fiscalitate, drept cu o durata de 3 ore pentru elaborarea raspunsurilor. Media la examen trebuie sa fie cel putin 7 si minim nota 6 la fiecare disciplina. Examenul de admitere este urmat de un Stagiu cu durata de 3 ani efectuat pe langa un tutore individual sau in sistem colectiv; c) Examen de aptitudini-consta intr-o proba scrisa si una orala; Proba scrisa (la care fiecare subiect este notat cu note de la 1 la 10 iar pentru promovare trebuie obtinuta media minim 7 ) cu durata de 6 ore, consta in : - studii de caz cu monografii contabile ; - intrebari de judecata profesionala din legislatia privind contabilitatea, fiscalitatea si dreptul comercial, doctrina si deontologia profesionala . Proba orala consta in intrebari din materia juridica, fiscala, contabilitate.

75. Cum se menin calitatea de expert contabil i calitatea de contabil autorizat? Inscrierea in Tablou confera dreptul la exercitare a profesiei pe intreg teritoriul tarii. Anual se obtine licenta de exercitare a profesiei (viza anuala) impreuna cu autorizatia de lucru. Acordarea vizei anuale este conditionata de: Depunerea la filiala Corpului a formularului Raport anual de activitatede catre expertii contabili si contabilii autorizati pana la data 31 ianuarie a anului pentru care se acorda viza ,conform Normelor 1500/2009 privind evidenta gestionarea mebriilor.

Viza anuala pentru exercitarea profesiei de catre expertii contabili si contabilii autorizati se acorda daca au fost indeplinite cumlativ urmatoarele conditii: a) achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp aferente anului trecut conform Normelor 5288/2002 privind organizarea evidentei incasarii cotizatiilor profesionale datorate.,dupa cum urmeaza: -cel putin 50%la obtinerea autorizatiei de exercitare a profesiei pentru anul in curs pana la 31 ianuarie - restul cotizatiei fixe se plateste pana la 31 martie a fiecarui an. b) plata la bugetul de stat in cuantumul si la termenul prevazut de lege, a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor incasate de la beneficiari;(prezentarea certificatului de atestare fiscala,daca s-au obtinut venituri ,s-au cazierul fiscal daca nu s-au obtinut venituri din exrcitarea profesiei) c) dovada asigurarii pentru riscul profesional; d) dovada ca nu au suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale(cazier judiciar sau declaratie pe proprie raspundere); e) sa nu fi savarsit fapte prin care sa incalce obligatiile prevazute de lege, precum si regulile privind conduita etica si profesionala potrivit pct.121 si 122 din ROF a Corpului, pentru care sa fi fost sanctionati de Comisia de disciplina cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe toata durata suspendarii, precum si cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei; f) depunerea raportului anual completata la toate rubricile prevazute de formular; g) dovada privind pregatirea profesionala continua,conform Standardului 38 al Corpului h) prezentarea unei adeverinte medicale din care sa rezulte ca indeplineste conditia prevazuta de art. 4(1) lit. a si art. 5 lit.a din OG 65/1994 cu privire la capacitatea de exrcitiu deplina pentru exrcitarea profesiei . Lipsa vizei atrage trecerea profesionistului in categoria membrilor inactivi. Prin pronuntarea unei sanctiuni disciplinare, se suspenda sau se poate interzice dreptul de exercitare a profesiei in acest ultim caz procedandu-se la radierea membrului respectiv din Tabloul Corpului . 76. Care sunt lucrrile care pot fi executate de experii contabili? n aplicarea art. 2, art. 6 i art. 7 din OG nr. 65/1994, republicat, lucrrile care se pot executa, fr a fi limitative, de ctre experii contabili sunt: a) inerea sau supravegherea contabilitii i ntocmirea situaiilor financiare: acordarea asistenei privind organizarea i inerea contabilitii, inclusiv n cazul sistemelor informatice; elaborarea i punerea n aplicare a urmtoarelor: procedee contabile, planul de conturi adaptat unitii, contabilitatea de gestiune, tabloul de bord, controlul de gestiune i controlul prin buget, n baza i cu respectarea normelor generale; b) efectuarea de analize economico-financiare, ca: analiza structurilor financiare; analiza gestiunii financiare i a rentabilitii capitalului investit; tehnici de analiz i de gestiune a fondului de rulment; sisteme de credit - leasing, factoring etc.;

elaborarea de tablouri de finanare i planuri de trezorerie; elaborarea de tablouri de utilizri si resurse; asistena n prevenirea si nlturarea dificultilor unitii; c) efectuarea de audit financiar-contabil, ca: diagnostic financiar - creterea, rentabilitatea, echilibrul i riscurile financiare; audit intern - organizarea sau controlul regularitii si sinceritii sistemului; studii, asisten pentru realizarea de investiii financiare; audit statutar i certificarea bilanului contabil, cu respectarea reglementrilor specifice; d) efectuarea de evaluri potrivit Standardelor Internaionale de Evaluare, ca: evaluri de bunuri i active patrimoniale; evaluri de ntreprinderi i de valori mobiliare, pentru vnzri, succesiuni, partaje, donaii sau la cererea celor interesai; evaluri de elemente intangibile; e) efectuarea de expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice n condiiile prevzute de lege, ca: expertize amiabile (la cerere); expertize contabil-judiciare; arbitraje n cauze civile; expertize de gestiune; f) executarea de lucrri cu caracter financiar-contabil, ca: ntocmirea de situaii periodice; consolidarea conturilor i bilanului; ntocmirea de planuri de finanare pe termen mediu i lung;

g) executarea de lucrri cu caracter fiscal, ca: studii i consultaii pe probleme de ordin fiscal; participarea la ntocmirea i depunerea declaraiilor fiscale; asisten n probleme de TVA i impozite; fiscalitate imobiliar; asisten n aplicarea tarifului vamal; asistarea contribuabilului cu ocazia verificrilor; vizarea declaraiilor fiscale anuale ale agenilor economici; h) efectuarea de lucrri de organizare administrativ i informatic, cum ar fi: organigrame, structuri, definiri de funcii; legturi ntre servicii, circulaia documentelor i informaiilor; mecanizarea i automatizarea prelucrrii informaii lor, alegerea echipamentelor; analiza i organizarea fluxului informaional; alegerea soft-urilor necesare; formarea profesional continu; contribuii la protecia patrimoniului unitii; i) ndeplinirea atribuiilor prevzute n mandatul de cenzor la societile comerciale, conform prevederilor legale; j) ndeplinirea atribuiilor prevzute de lege n procedurile de reorganizare judiciar i faliment, cum ar fi: fuziuni, divizri, dizolvri, retragerea sau excluderea unor asociai etc.; k) asisten de specialitate pentru nfiinarea si reorganizarea societilor comerciale; 1) efectuarea oricrui serviciu profesional care presupune cunotine de contabilitate; m) alte activiti i servicii pentru ntreprinderi cuprinse n clasele CAEN 6209, 6420, 6619, 6920, 7022, 7320 i 8299. 77. Care sunt lucrrile care pot fi executate de contabilii autorizai? 1) tine contabilitatea operatiunilor economico-financiare prevazute in contract 2) pregateste lucrarile in vederea elaborarii situatiilor financiare 3) lucrri, declaraii i operaiuni fiscale lunare i trimestriale (altele dect situaiile financiare anuale ale societilor comerciale), lucrri n partid simpl pentru persoane fizice independente i asociaii familiale etc.; 4) atribuii de cenzor la asociaii de proprietari/locatari, CAR-uri i diferite asociaii, fundaii etc. fr scop patrimonial. 78. Cum se exercit profesia de expert contabil i de contabil autorizat? Exercitarea poate fi individual sau n cadrul societilor de expertiz contabil sau de contabilitate. La societile de expertiz contabil si/sau de contabilitate: cel puin 51% dintre acionari sunt experi contabili sau contabili autorizai; cel puin 51 % din numrul membrilor Consiliului de Administraie sunt experi contabili sau contabili autorizai, membri ai Corpului. 5

Societile de expertiz contabil i de contabilitate nu pot avea participri financiare n uniti patrimoniale industriale,comerciale, agricole, bancare sau de asigurri, si nici n societi civile. Societile de expertiz i/sau de contabilitate pot fi romne, strine sau mixte. Societile de expertiz i/sau de contabilitate se bucur de aceleai drepturi i au aceleai obligaii impuse membrilor Corpului. Excepia const n dreptul de a alege sau de a fi ales n organele de conducere ale Corpului. Angajarea rspunderii societilor comerciale de expertiz contabil i/sau de contabilitate i a membrilor care le alctuiesc se realizeaz prin exercitarea drepturilor administrative i a celor de natur tehnic de ctre: conductorul (administratorul) societii: drepturile administrative i sociale (de exemplu, fa de banc, reprezentarea societii n faa terilor i a administraiei publice etc.), acesta dispunnd de semntura social a societii; experii contabili, contabilii autorizai i ceilali asociai sau acionari ai societii, care asigur cerinele de natur tehnic ale propriilor lor lucrri executate, prin semnarea acestora, alturi de semntura autorizat a conducerii societii. 79. Ce se nelege prin calitatea de persoan juridic a Corpului? O colectivitate de profesionisti, constituita in conditiile legii, care capata anumite drepturi si obligatii necesare atingerii scopurilor. Elementele constitutive ale persoanelor juridice, sunt: 1. organizarea de sine statatoare; 2. patrimoniul propriu; 3. scopul determinat; 4. CECCAR are capacitatea de folosinta care se refera la drepturile si obligatiile care corespund scopului pentru care a fost infiintata ( persoana juridica) si capacitatea de exercitiu. Are capacitatea de exercitiu din momentul constituirii organelor sale de conducere. Corpul reprezinta profesia contabila, in raport cu alte institutii din Romania si din alte tari avand: -relatii directe cu bugetul; -cont in banca; - BVC propriu; - contabilitate proprie, intocmeste situatii financiare proprii, potrivit legii; -gestiunea intregului patrimoniul al Corpului, inclusiv pe cel dat in adminsitrare filialelor; -capacitate de folosinta si de exercitiu data de atributiile ce le are (interne si externe). 80. Ce se nelege prin autonomia Corpului? Autonomia, in general, este situatia celui care nu depinde de nimeni, care are deplina libertate in actiunile sale. Autonomia Corpului face din acesta un organism de autoreglementare in profesie; acesta presupune nesubordonarea in fata niciunei autoritati; Corpul, prin regulamentul sau, prin statutul sau, nu este subordonat vreunui organism sau statului. Dimpotriva, prin delegatia primita din partea autoritatii publice, acorda si retrage dreptul de exercitare a profesiei de EC si de CA si are dreptul sa controleze competenta si moralitatea membrilor sai. Prin organele sale alese, Corpul este reprezentat in fata autoritatii publice, precum si in raporturile cu persoanele fizice si juridice din tara si strainatate. Corpul colaboreaza cu organele de specialitate ale statului in elaborarea de norme legate de profesia contabila, dar normele de lucru specifice profesiei, sunt rezultatul activitatii Corpului. 81. Care este organizarea CECCAR? 5

Sediul central al Corpului este n municipiul Bucureti. CECCAR are filiale fr personalitate juridic n fiecare reedin de jude i n municipiul Bucureti. Este astfel organizat nct s i poat ndeplini atribuiile de organism de autoreglementare. La nivel central: Organe de decizie (alese): Conferina Naional; Consiliul Superior; Biroul Permanent; Preedintele Corpului. Organe de execuie (numite sau desemnate): Director general executiv; Sectoare (departamente, servicii). La nivel de filial: Organe de decizie (alese): Adunarea general; Consiliul filialei; Biroul Permanent; Preedintele filialei. Organe de execuie (numite sau desemnate): Director executiv; Sectoare (departamente, servicii). 82. Care sunt atribuiile Corpului? a) organizeaza examenul de admitere, efectuarea stagiului si sustinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de EC sau CA. Programele examenului de acces, reglementarile privind stagiul si examenul de aptitudini se elaboreaza de CECCAR si se avizeaza de MEF urmarindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene in domeniu; b) organizeaza evidenta EC si CA si a societatilor comerciale de profil, prin inscrierea acestora in tabloul Corpului; c) asigura buna desfasurare a activitatii EC si CA; d) elaboreaza si publica normele privind activitatea profesionala si conduita etica a EC si CA, ghidurile profesionale in domeniul financiar-contabil; e) asigura pentru expertii contabili buna desfasurare a activitatii de evaluare pe baza Standardelor Internationale de Evaluare; f) sprijina formarea si dezvoltarea profesionala a membrilor prin programe de formare si dezvoltare profesionala adecvata; g) apara prestigiul si independenta profesionala a membrilor in raporturile cu autoritatile publice, organisme specializate , precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si din strainatate; h) colaboreaza cu asociatiile profesionale de profl din tara si din strainatate i) editeaza publicatii de specialitate j) alte activitati stabilite prin lege sau regulament; 83. Ce atribuii are Conferina Naional Ordinar? Stabileste directiile de baza pentru organizarea bunei exercitari a profesiei de EC si CA Aproba ROF al Corpului, modificarile si completarile acestuia, avizate de MFP si MJ, precum si Codul etic national al profesionistilor contabili 5

Aproba situatiile financiare anuale, executia BVC pentru exercitiul financiar incheiat precum si BVC al exercitiului financiar viitor; Aproba organigrama CECCAR la nivel central si de filiale, nivelul indemnizatiilor pentru organele alese, sistemul de salarizare, taxele de inscriere in tablou si la examene de acces la profesie, la aptitudini si la interviuri; Alege si revoca membrii Consiliului Superior al CECCAR si ai Comisiei de cenzori; Examineaza activitatea desfasurata de Consiliul Superior si de Consiliile filialelor si dispune masurile necesare; Hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului Superior si ai Consiliilor filialelor la propunerea Comisiei superioare de disciplina; Aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului Superior si consiliile filialelor; Alege si revoca presedintele si membrii Consiliului superior si ai comisiei de cenzori ; Alege si revoca presedintele si 2 membrii experti contabili ai Comisiei superioare de disciplina; Stabileste cotizatiile datorate de membrii Corpului; Aproba lista cuprinzand membrii de onoare ai Corpului potrivit propunerilor facute de filiale; Indeplineste orice alte atributii prevazute de OG 65/1994 c.c.m.u. n exercitarea atribuiilor sale legale, Conferina naional ia urmtoarele msuri: a) aprob prin vot deschis situaiile financiare anuale, raportul cenzorilor sau auditorilor, execuia bugetului de venituri i cheltuieli pentru exerciiul financiar ncheiat, precum i bugetul de venituri i cheltuieli al exerciiului financiar viitor, prezentate de Consiliul superior; b) aprob prin vot deschis organigrama Corpului la nivel central i teritorial, sistemul de salarizare pentru anul urmtor, precum i principiile i criteriile de organizare i de salarizare a personalului angajat al Corpului; c) aprob prin vot deschis sistemul de acordare i cuantumul cheltuielilor de deplasare i reprezentare; d) alege i revoc preedintele i membrii Consiliului superior i ai comisiei de cenzori; alege i revoc preedintele i doi membri ai Comisiei superioare de disciplin; e) aprob raportul Consiliului superior referitor la rezultatul alegerilor privind rennoirea mandatelor membrilor consiliilor filialelor Corpului, inclusiv revocarea celor alei; f) aprob prin vot deschis nivelul indemnizaiilor pentru organele alese ale Corpului; g) aprob normele privind controlul modului de respectare a normelor profesionale, constatarea abaterilor i aplicarea sanciunilor administrative i/sau disciplinare membrilor sau personalului angajat. h) stabilete anual cotizaiile datorate de membrii Corpului i taxele de inscriere n evidenele Corpului; i) confirm lista cuprinznd membrii de onoare ai Corpului, n conformitate cu anexa nr. 3; j) stabilete msurile necesare i urmrete ndeplinirea altor atribuii prevzute de actele normative, precum i a propriilor hotrri. 84. Ce atribuii are Consiliul Superior? a) alege dintre membrii si 5 vicepreedini ai Consiliului superior: 4 dintre acetia sunt alei dintre experii contabili, iar unul, dintre contabilii autorizai; b) asigur elaborarea i completarea Regulamentului de organizare i funcionare a Corpului, solicitnd avizele Ministerului Economiei i Finanelor i Ministerului Justiiei; regulamentul de organizare i funcionare nu va fi naintat pentru aprobare fr avizele favorabile ale celor dou ministere; 5

c) asigur elaborarea i completarea Codului etic naional al profesionitilor contabili pe baza Codului etic IFAC; d) asigur administrarea i gestionarea patrimoniului Corpului; c) delibereaz asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil i de contabil autorizat; f) vegheaz ca reglementrile privind dobndirea calitii de expert contabil i contabil autorizat s fie aplicate strict; g) asigur coordonarea activitii consiliilor filialelor; aprob metodologia de elaborare a bugetului de venituri i cheltuieli al Corpului; h) aprob statele de funcii ale Corpului la nivel central i teritorial; i) asigur participarea membrilor si n cadrul unor comisii de studii i cercetri destinate a face s progreseze profesia i tiina contabil sau n diverse grupe de lucru din cadrul instituiilor guvernamentale i neguvernamentale, la solicitarea acestora; j) decide n termen de 30 de zile asupra contestaiilor fcute mpotriva hotrrilor luate de Comisia superioar de disciplin; k) aprob normele privind desfurarea activitii curente a compartimentelor i verigilor organizatorice ale Corpului; l) ia toate msurile necesare pentru desfurarea n bune condiii a activitii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei i a celei de asigurare a riscului profesional de ctre toi membrii Corpului; m) analizeaz activitatea membrilor i preedinilor comisiilor de disciplin, experi contabili, i ia msuri administrative, organizatorice, inclusiv de natur disciplinar; pentru preedintele i membrii Comisiei superioare de disciplin, experi contabili, rezultatele analizei sunt prezentate Conferinei naionale care hotrte; n) ndeplinete alte atribuii prevzute de lege, de prezentul regulament i de hotrrile Conferinei naionale a experilor contabili i contabililor autorizai. 85. Care sunt atribuiile preedintelui Consiliului Superior al Corpului? a) convoac i conduce edinele Consiliului superior i ale Biroului permanent; b) conduce i coordoneaz dezbaterile potrivit condiiilor prevzute n anexa nr. 2 la prezentul regulament; c) prezint anual Consiliului superior, spre adoptare, proiectul de buget pentru exerciiul viitor; d) urmrete ca angajarea i efectuarea cheltuielilor s se fac cu ncadrarea n bugetul aprobat de Conferina naional; e) prezint situaiile financiare anuale spre adoptare Consiliului superior i spre aprobare Conferinei naionale; f) reprezint Corpul n faa autoritilor publice, a terilor sau organizaiilor naionale i internaionale, aprnd prestigiul i independena profesional a membrilor si; g) ndeplinete orice alte atribuii stabilite de Conferina naional, de Consiliul superior i de Biroul permanent 86. Care sunt atribuiile Adunrii generale a filialei CECCAR? Adunarea general are urmtoarele atribuii: a) ia cunotin, dezbate i aprob prin vot deschis raportul de activitate prezentat de consiliului filialei pentru perioada expirat; b) aprob, prin vot deschis, bugetul de venituri i cheltuieli al filialei pentru exerciiul financiar viitor i execuia bugetului pentru exerciiul financiar expirat insoit de raportul cenzorilor asupra gestiunii filialei ; 5

c) ia cunotin de raportul consiliului filialei privind rezultatul analizei activitii profesionale a experilor individuali i a societilor comerciale controlate, n vederea asigurrii bunei exercitri a profesiei de expert contabil i de contabil autorizat pe teritoriul filialei. Adunarea general aprob lista experilor individuali i societilor comerciale ce vor fi auditate calitativ n anul urmtor; d) alege i revoc preedintele i membrii comisiei de disciplin a filialei; e) alege i revoc preedintele i membrii consiliului filialei precum i cenzorii; f) propune, dintre membrii si, candidai pentru funcia de preedinte i de membru al Consiliului superior; g) adopt lista cuprinznd membrii de onoare ai filialei; h) ndeplinete orice alte atribuii prevzute de lege, regulament, de Codul etic naional al profesionitilor contabili sau hotrte de Consiliul superior. 87. Care sunt atribuiile Consiliului filialei? a) supravegheaz modul de exercitare a profesiilor de expert contabil i de contabil autorizat n raza de activitate a filialei; b) asigur aprarea intereselor filialei i administrarea bunurilor acesteia; c) asigur prevenirea i concilierea tuturor contestaiilor sau conflictelor de ordin profesional; d) hotrte n ceea ce privete nscrierea n Tabloul Corpului sau asupra modificrilor ce se aduc acestuia, potrivit precizrilor Consiliului superior; e) sesizeaz Consiliul superior cu propuneri i sugestii privind exercitarea profesiilor de expert contabil i de contabil autorizat; f) sesizeaz comisia de disciplin a filialei despre abaterile profesionale constatate n sarcina membrilor Corpului; g) efectueaz sau autorizeaz pe ntreg teritoriul filialei toate formele de publicitate colectiv considerate utile intereselor profesiei, conform hotrrii Consiliului superior; h) pronun radierea din Tabloul Corpului n cazurile prevzute de prezentul regulament, precum i ncetarea provizorie a calitii de membru al Corpului, la cererea celui interesat; i) analizeaz i adopt proiectul bugetului filialei, potrivit normelor emise de Consiliul superior; j) urmrete realizarea programului de activitate al filialei, aprobat de Conferina naional, precum i execuia Bugetului de venituri i cheltuieli al filialei, lund sau propunnd msurile corespunztoare n sarcina Biroului permanent sau a directorului executiv al filialei; k) ndeplinete alte atribuii prevzute de lege, de prezentul regulament, de hotrrile i deciziile organelor de conducere ale Corpulu 88. Care sunt atribuiile preedintelui de filial? a) convoac consiliul filialei i conduce dezbaterile acestuia, potrivit prevederilor anexei nr. 2 la prezentul regulament; b) reprezint consiliul filialei pe lng Consiliul superior i pe lng membrii Corpului; c) reprezint Corpul n faa reprezentanilor autoritilor publice i ai colectivitilor diverse din cuprinsul teritoriului filialei sale, pe baza mputernicirilor stabilite de Consiliul superior; 5

d) asigur urmrirea ncadrrii cheltuielilor n bugetul aprobat; e) asigur organizarea alegerilor, potrivit prevederilor anexei nr. 1 la prezentul regulament; f) supune spre aprobare adunrii generale execuia bugetului de venituri i cheltuieli pe anul expirat; g) arbitreaz eventualele litigii dintre membrii filialei i clienii acestora, n cazul cnd acetia din urm accept acest arbitraj; h) supune adunrii generale anuale propunerile pentru acordarea de distincii onorifice, conform procedurii prevzute n anexa nr. 3 la prezentul regulament; i) ndeplinete alte atribuii prevzute de lege, de prezentul regulament, de hotrrile i de deciziile organelor de conducere ale filialei i ale Corpului. 89. Care sunt atribuiile directorului general executiv? a) execut hotrrile i deciziile privind activitatea compartimentelor executive; b) pregtete, analizeaz i centralizeaz proiectele de buget ale filialelor; elaboreaz proiectul de buget al Corpului; dup nsuirea acestora de ctre Biroul permanent, prin preedintele acestuia, le prezint Consiliului superior pentru adoptare, cu cel puin o lun nainte de nceperea exerciiului financiar; c) asigur execuia bugetului de venituri i cheltuieli, prezentnd informri periodice Biroului permanent; n acest sens, asigur i rspunde de organizarea i inerea contabilitii la nivel central i teritorial, potrivit legii; d) asigur executarea tuturor lucrrilor administrative i de secretariat; e) organizeaz i asigur evidena centralizat a experilor contabili i a contabililor autorizai nscrii n Tabloul Corpului de ctre filiale; f) asigur publicarea anual n Monitorul Oficial al Romniei a Tabloului Corpului; g) organizeaz, asigur i urmrete publicitatea n legtur cu exercitarea profesiei de expert contabil i de contabil autorizat, n interesul profesiei membrilor Corpului; propune Comisiei superioare de disciplin pe cei care se fac vinovai de nclcarea reglementrilor privind publicitatea; h) asigur publicarea, potrivit legii, a situaiilor financiare anuale, dup aprobarea lor de ctre Conferina naional; i) asigur condiiile materiale pentru desfurarea activitilor tuturor structurilor Corpului; j) propune preedintelui Biroului permanent, anual, o dat cu proiectul de buget, schema de funcii i de salarizare a sectoarelor administrative i a salariailor din subordine; k) numete i revoc, cu respectarea statelor de funcii aprobate de Consiliul superior, personalul de execuie al Corpului i i stabilete salariile ; pentru funciile de conducere face propuneri Biroului permanent; l) asigur publicarea hotrrilor i deciziilor organelor superioare ale Corpului potrivit reglementrilor i normelor in vigoare; m) particip, fr drept de vot, la edinele Biroului permanent i ale Consiliului superior, lund cunotin de deciziile i hotrrile adoptate. 90. Organizarea i constituirea Comisiilor de Disciplin I -La nivel central-Comisia superioara de disciplina. Ea este format din 7 membri titulari i 7 membri supleani, astfel: a) preedintele i doi membri, experi contabili, alei de Conferina naional dintre membrii Corpului, care se bucur de autoritate profesional i moral deosebit; 5

b) doi membri desemnai de ministrul economiei i finanelor; c) doi membri desemnai de ministrul justiiei. n aceleai condiii sunt desemnai supleanii. Mandatul membrilor Comisiei superioare de disciplin este de 4 ani Comisia superioar de disciplin are urmtoarele competene: a) analizeaz plngerile referitoare la abateri de la conduita etic i profesional ale preedinilor i membrilor consiliilor filialelor i aplic sanciuni; analizeaz plngerile referitoare la abateri de la conduita etic i profesional ale membrilor Consiliului superior fcnd propuneri de sancionare a acestora Conferinei naionale, care hotrte b) soluioneaz plngerile referitoare la abaterile de la conduita etic i profesional a preedinilor i membrilor comisiilor de disciplin de pe lng consiliile filialelor, precum i a persoanelor fizice strine crora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat n Romnia i aplic, dup caz, sanciunile prevzute n art. 17 (1) din Ordonana Guvernului nr. 65/1994, republicat c) rezolv contestaiile formulate mpotriva hotrrilor disciplinare pronunate de comisiile de disciplin ale filialelor. II.-La nivel teritorial-Comisia de disciplina de pe langa Consiliul filialei. Ea este format din 1 preedinte i 4 membri titulari i 5 membri supleani, alei de adunarea general dintre membrii filialei, experi contabili, care se bucur de autoritate profesional i moral deosebit. Membrii supleani sunt desemnai n aceleai condiii, odat cu titularii. Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani Comisia de disciplina de pe langa filiale are competenta sa sanctioneze abaterile disciplinare savarsite de catre EC si CA , membrii ai filialei cu domiciliul in raza teritoriala a acesteia, chiar daca abaterile au fost savarsite in raza teritoriala a altei filiale. Fac exceptie plangerile privitoare la faptele savarsite de membrii Consiliului superior si ai Consiliului filialei, de presedintii Consiliilor filialelor si persoanele fizice straine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia in Romania- care se depun la Comisia superioara de disciplina. 91. Care sunt competenele Comisiei Superioare de Disciplin? Competente: a) analizeaz plngerile referitoare la abateri de la conduita etic i profesional ale preedinilor i membrilor consiliilor filialelor i aplic sanciuni; analizeaz plngerile referitoare la abateri de la conduita etic i profesional ale membrilor Consiliului superior fcnd propuneri de sancionare a acestora Conferinei naionale, care hotrte; b) soluioneaz plngerile referitoare la abaterile de la conduita etic i profesional a preedinilor i membrilor comisiilor de disciplin de pe lng consiliile filialelor, precum i a persoanelor fizice strine crora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat n Romnia i aplic, dup caz, sanciunile prevzute n art. 17 (1) din Ordonana Guvernului nr. 65/1994, republicat; c) rezolv contestaiile formulate mpotriva hotrrilor disciplinare pronunate de comisiile de disciplin ale filialelor; d) aplic sanciunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au svrit abateri grave, prevzute de regulament Comisiile superioare de disciplina, din punct de vedere al profilului activitatii si al procedurilor folosite, sunt asimilabile cu instantele de judecata si ca urmare, acestea judeca si hotarasc pe baza probelor depuse de cei interesati sau abilitati, ori administrate de comisiile superioare de disciplina. Raportorul desemnat de presedintele comisiei superioare de disciplina analizeaza dosarul cauzei si, daca este cazul convoaca la sediul Comisiei pe reclamant, parat si martori pentru clarificarea tuturor aspectelor din reclamatie si probe. 5

Raportorul va proceda in asa fel incat sa fie complet edificat asupra realitatii in cazul respectiv. Dupa depunerea raportului (termenul fiind de 30 de zile de la sesizare), presedintele comisiei superioare de disciplina fixeaza termenul de judecata, dispune citarea partilor si stabileste completul de judecata in vederea judecarii cauzei. Hotararile Comisiei superioare de disciplina pot fi contestate la Consiliul superior al Corpului in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la luarea la cunostinta. Contestatia nu suspenda aplicarea hotararii. Hotararea de sanctionare a membrilor Consiliului superior, ai Consiliilor filialelelor se supun dezbaterii Conferintei Nationale care poate confirma sau infirma. Contestarea sanctiunilor hotarate de Conferinta Nationala se face la Sectia de contencios administrativ a curtii de apel in termen de 30 de zile de la instiintare. 92. Care sunt competenele Comisiei de Disciplin a filialei? Competenele Comisiei de Disciplin a filialei sunt: -Vegheaz la respectarea Codului etic i a Regulamentului si normelor Corpului. Sanciunile se aplic n funcie de abaterile disciplinare, de gravitatea nclcrii i urmrile acestora, precum i de persoana n cauz; -Sancioneaz abaterile disciplinare svrite de EC, CA, membri ai filialei, cu domiciliul n raza teritorial a acesteia, chiar dac abaterile au fost svrite n raza teritorial a altei filiale; -ntiineaz preedintele Consiliului filialei si pe reprezentantul Ministerului Economiei i Finanelor despre reclamaiile primite (excepie fac reclamaiile ndreptate mpotriva membrilor Biroului Permanent, ale profesionitilor societilor strine, care se adreseaz Comisiei Superioare de Disciplin). 93. Cum funcioneaz Comisiile de Disciplin? Comisia superioara de disciplina formata din 7 membrii titulari si 7 supleanti, este un organ partial ales de Conferinta Nationala (presedintele, 2 membrii titulari si 2 membrii supleanti) 2 membrii titulari si 2 membrii supleanti desemnati de Ministrul finantelor publice iar 2 membrii titulari si 2 membrii supleanti desemnati de Ministrul justitiei. Mandatul lor este de 4 ani. Competente: a) analizeaz plngerile referitoare la abateri de la conduita etic i profesional ale preedinilor i membrilor consiliilor filialelor i aplic sanciuni; analizeaz plngerile referitoare la abateri de la conduita etic i profesional ale membrilor Consiliului superior fcnd propuneri de sancionare a acestora Conferinei naionale, care hotrte; b) soluioneaz plngerile referitoare la abaterile de la conduita etic i profesional a preedinilor i membrilor comisiilor de disciplin de pe lng consiliile filialelor, precum i a persoanelor fizice strine crora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat n Romnia i aplic, dup caz, sanciunile prevzute n art. 17 (1) din Ordonana Guvernului nr. 65/1994, republicat; c) rezolv contestaiile formulate mpotriva hotrrilor disciplinare pronunate de comisiile de disciplin ale filialelor; d) aplic sanciunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au svrit abateri grave, prevzute de regulament Comisiile superioare de disciplina, din punct de vedere al profilului activitatii si al procedurilor folosite, sunt asimilabile cu instantele de judecata si ca urmare, acestea judeca si hotarasc pe baza probelor depuse de cei interesati sau abilitati, ori administrate de comisiile superioare de disciplina.

Raportorul desemnat de presedintele comisiei superioare de disciplina analizeaza dosarul cauzei si, daca este cazul convoaca la sediul Comisiei pe reclamant, parat si martori pentru clarificarea tuturor aspectelor din reclamatie si probe. Raportorul va proceda in asa fel incat sa fie complet edificat asupra realitatii in cazul respectiv. Dupa depunerea raportului (termenul fiind de 30 de zile de la sesizare), presedintele comisiei superioare de disciplina fixeaza termenul de judecata, dispune citarea partilor si stabileste completul de judecata in vederea judecarii cauzei. Hotararile Comisiei superioare de disciplina pot fi contestate la Consiliul superior al Corpului in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la luarea la cunostinta. Contestatia nu suspenda aplicarea hotararii. Hotararea de sanctionare a membrilor Consiliului superior, ai Consiliilor filialelelor se supun dezbaterii Conferintei Nationale care poate confirma sau infirma. Contestarea sanctiunilor hotarate de Conferinta Nationala se face la Sectia de contencios administrativ a curtii de apel in termen de 30 de zile de la instiintare. 94. Care sunt locul i rolul reprezentantului Ministerului Economiei i Finanelor? Pe langa Consiliul Superior Reprezentantul Ministerului Economiei i Finanelor pe lng Consiliul superior particip la lucrrile Conferinei naionale i la edinele Consiliului superior, fr drept de vot. n acest sens: - primete convocrile la lucrrile Conferinei naionale i ale Consiliului superior, materialele supuse dezbaterii fiindu-i trimise cu 7 zile nainte; - primete deciziile i hotrrile luate n Biroul permanent, Consiliul superior i Conferina naional, iar la cerere i materialele care au stat la baza acestora, n cel mult 7 zile de la luarea lor; - sesizeaz ministrul economiei i finanelor, ori de cte ori hotrrile i msurile adoptate de Corp contravin reglementrilor legale i trimite, spre ntiinare, Biroului permanent, o copie a sesizrii. Pe langa Consiliul Filialei Reprezentantul Ministerului Economiei i Finanelor pe lng consiliul filialei are urmtoarele atribuii: - particip, fr drept de vot, la lucrrile adunrii generale i ale consiliului filialei; materialele care se dezbat se vor transmite cu 7 zile nainte de data ntrunirii; - sesizeaz pe reprezentantul Ministerului Economiei i Finanelor de pe lng Consiliul superior asupra hotrrilor i msurilor consiliului filialei care contravin reglementrilor legale. 95. Care sunt principalele fapte care constituie abateri disciplinare ale unui membru al Corpului? Principalele fapte care constituie abateri disciplinare ale unui membru al Corpului sunt: -comportamentul necuviincios fa de membrii Corpului, de reprezentantul MFP sau de ali participani la reuniunile de lucru ale organelor de conducere i control ale Corpului; -absena nemotivat de la ntrunirea Adunrii generale a filialei sau de la Conferina Naional; -nerespectarea dispoziiilor Codului privind conduita etic i profesional a experilor contabili i contabililor autorizai din Romnia referitoare la publicitate; -absena nejustificat de la cursurile de pregtire i perfecionare reglementate prin normele emise de Corp; -prestarea de servicii de contabilitate fr contract scris ncheiat cu clientul sau pe baza unui contract n care nu a fost nscris calitatea profesional a celui care l ncheie: expert contabil, contabil autorizat; -nerespectarea obligaiilor de pstrare a secretului profesional; 6

-nedeclararea sau declararea parial a veniturilor, n scopul sustragerii de la plata cotizaiei stabilite de Regulament; - fapta membrului Corpului de a nu depune, n termenul stabilit, la filiala de care aparine, fisa pentru persoane fizice sau juridice (pentru persoanele juridice rspunderea incumb preedintelui Consiliului de administraie sau administratorului, dup caz); - nclcarea dispoziiilor privind exercitarea profesiei i rspunderea disciplinar, administrativ, civil sau penal, potrivit legii i Regulamentului; - refuzul de a pune la dispoziia organelor de control ale Corpului documentele privind activitatea profesional; -declaraii neconforme realitii n relaiile cu Corpul sau cu terii, cu producerea de consecine juridice, precum i orice alte nclcri ale conduitei etice i profesionale. 96. Cum se face alegerea n Consiliul Superior al Corpului? 1. Alegerile au loc prin vot secret, pe o perioada de 4 ani, cu reinnoirea bienala a jumatate din numarul membrilor alesi. Presedintele Consiliului Superior este ales de Conferinta Nationala prin vot secret pentru 4 ani acesta putand fi prelungit o singura data. El poate fi reales, dupa o perioada egala cu cea in care a detinut functia respectiva ( dupa 4, respectiv 8 ani de la incetarea functiei). 2. Au dreptul de a alege i de a fi alei toi membrii Corpului, persoane fizice nscrise n Tablou, cu excepia celor care: a) nu sunt la zi cu plata cotizaiilor profesionale; b) sunt membri de onoare; c) sunt persoane fizice strine crora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat n Romnia; d) au fost sancionai sau sunt investigai pentru abaterile disciplinare prevzute n regulament. 3. Votul este secret i are loc la data fixat de Consiliul superior. 4. Toi membrii Corpului care au dreptul de a alege i de a fi alei pot face declaraii de candidatur, care vor cuprinde, sub sanciunea nenscrierii n listele cuprinznd candidaii: a) numele, prenumele i adresa candidatului; b) categoria profesional din care face parte: expert contabil sau contabil autorizat; c) modul de exercitare a profesiei; d) funciile deinute anterior n cadrul Corpului i perioadele respective; e) funcia pentru care candideaz, i anume: membru sau preedinte al Consiliului superior f) obiectivele i strategia pe care i le propune candidatul dac va fi ales; g) declaraia pe proprie rspundere c ndeplinete cerinele de eligibilitate prevzute n regulament. Regulile privind coninutul - cadru i modul de completare a declaraiei de candidatur se stabilesc de Consiliul superior. Alegerea Consiliului superior are loc n cadrul Conferinei naionale. 97. Ce este i ce structur are Tabloul Corpului? Tabloul Corpului este un instrument de comunicare ntre profesionitii contabili - membri CECCAR cu drept de exercitare a profesiei ntr-un an i public. Tabloul Corpului este mprit n opt seciuni, dup cum urmeaz: 1) Seciunea nti - Experi contabili liber-profesioniti, care i desfoar activitatea n mod individual sau ca persoane fizice autorizate". 2) Seciunea a doua - Experi contabili care au statut de angajai n ntreprinderi, instituii bancare i de asigurri, educaie, cercetare, instituii centrale sau locale". 3) Seciunea a treia - Persoane fizice strine care au obinut calitatea de membru al Corpului". 6

4) Seciunea a patra - Experi contabili care i desfoar activitatea n cadrul unor societi, companii sau cabinete membre ale Corpului": A. cu capital strin sau mixt; B. cu capital autohton. 5) Seciunea a cincea - Contabili autorizai liber-profesioniti care i desfoar activitatea individual sau ca persoane fizice autorizate". 6) Seciunea a asea - Contabili autorizai care au statut de angajai n ntreprinderi, instituii bancare i de asigurri, educaie, cercetare, instituii centrale sau locale". 7) Seciunea a aptea - Contabili autorizai care i desfoar activitatea n cadrul societilor de contabilitate membre ale Corpului": A. cu capital strin sau mixt; B. cu capital autohton. 8) Seciunea a opta - Titluri onorifice": A. preedini de onoare; B. experi contabili de onoare; C. contabili autorizai de onoare. 98. Cum explicai principiul fundamental al integritii? Profesionistul contabil trebuie s fie drept, onest i s nu se asocieze cu raportrile sau evidenele despre care apreciaz c: -conin informaii false sau induc n eroare; -conin informaii eronate; -omit sau ascund informaii, atunci cnd aceste omisiuni induc n eroare. 99. Cum explicai principiul fundamental al obiectivitii? Profesionistul contabil trebuie s fie imparial, fr idei preconcepute, s nu se afle n situaii de incompatibilitate sau de conflict de interese. Rezult urmtoarele necesiti: obligaia profesionistului contabil de a nu compromite profesia din cauza unor erori, a unor conflicte de interese, a influenei nedorite a unor persoane; evitarea relaiilor care influeneaz n mod negativ raionamentul profesional; absena relaiilor de afaceri, financiare, familiale sau personale cu clientul sau cu persoane cu funcii de conducere sau angajai ai clientului; neacceptarea de cadouri sau invitaii (la mas, spectacole) care pot fi considerate a avea o influen duntoare asupra raionamentului profesional; atenia asupra urmtorilor factori: 100. -exercitarea de presiuni care pot diminua obiectivitatea; -imposibilitatea definirii tuturor situaiilor n care se pot exercita presiuni; -evitarea influenei ideilor preconcepute; -garania nsuirii de ctre angajai a principiului obiectivittii; msuri de protecie: -retragerea din echipa misiunii; -proceduri de supraveghere; 6

-terminarea relaiei de afaceri sau financiare care genereaz ameninarea. 100. Ce semnific competena profesional i prudena? Competena unei persoane este capacitatea de a se pronuna asupra unui lucru pe temeiul unei cunoateri adnci a problemei n discuie. Competena profesional are dou componente de baz: - obinerea; i - meninerea. Competena profesional presupune c profesionistul contabil trebuie s furnizeze servicii profesionale cu grij i srguin i este obligat s se menin n permanen la un nivel de cunotine i de recunoatere profesional care s justifice ateptrile unui client sau ale angajatorului. Aceasta presupune ca el s fie la curent cu ultimele evoluii i nouti din practica profesional, din legislaie i tehnicile de lucru. Dobndirea cere: - un nalt standard de pregtire general, urmat de una specific; - practic i experien n subiecte profesionale semnificative; - perioade de practic n domeniu. Meninerea cere: - cunoaterea continu a evoluiilor n profesia contabil (la nivel naional i internaional n contabilitate, audit i alte reglementri statutare i cerine relevante); - adoptarea unui program care s garanteze un control de calitate n ndeplinirea sarcinilor profesionale, n conformitate cu normele naionale i internaionale. - Competena profesional se obine prin studiu - practic. Este obligatorie meninerea cunotinelor i aptitudinilor profesionale la nivelul necesar exercitrii profesiei. Este necesar acionarea cu pruden i n conformitate cu standardele tehnice i profesionale. Dezvoltarea profesional continu a profesionitilor contabili se realizeaz n baza Standardului profesional nr. 38 emis de CECCAR privind dezvoltarea profesional continu a profesionitilor contabili, pus n aplicare prin Programul naional de dezvoltare profesional continu a profesionitilor contabili. 101. Confidenialitatea; care sunt obligaiile profesionistului contabil? Obligaiile profesionistului contabil privind confidenialitatea sunt: - abinerea de a dezvlui informaii confideniale n afara unitii angajatoare, cu excepia cazului cnd a fost autorizat sau cnd exist o obligaie legal sau profesional s publice acele informaii; - abinerea de la folosirea informaiilor confideniale dobndite n timpul executrii sarcinilor de serviciu n avantajul personal sau n avantajul unei tere persoane; - respectarea confidenialitii n mediul social (asociai de afaceri, rude), n relaiile cu un potenial client sau angajator, n cadrul entitii angajatoare; - asigurarea c personalul angajat sau aflat sub controlul su respect confidenialitatea (pentru profesionistul contabil n calitate de administrator, director, contabil-ef etc.). 6

Obligaia de confidenialitate continu i dup ncetarea relaiei dintre profesionistul contabil i client sau angajator. Posibilitatea divulgrii informaiilor are deci loc n urmtoarele situaii: - autorizarea de ctre client sau angajator; - autorizarea prevzut prin lege (de exemplu, furnizarea de probe injustiie, autoritatea fiscal, prevenirea i sancionarea splrii banilor); - conformarea auditului de calitate; - investigaii din partea unui organism normalizator. Profesionistul contabil trebuie s se conving c prile crora li se adreseaz comunicarea informaiilor sunt destinatarii adecvai i au responsabilitatea s reacioneze ca atare. Confidenialitatea este strict, n afar de cazul n care profesionistul contabil a primit o autorizaie special de a divulga informaiile sau n caz de obligaii legale sau profesionale. Profesionitii contabili trebuie s se asigure c persoanele angajate sub orice form - subalterni sau colaboratori - respect aceleai reguli de confidenialitate. Confidenialitatea se refer nu numai la divulgarea informaiilor; ea implic, de asemenea, faptul c informaiile primite nu sunt folosite de profesionistul contabil n beneficiul su personal sau al unui ter. Acest principiu nu se aplic divulgrii informaiilor care i permit profesionistului contabil s-i ndeplineasc obligaiile stabilite prin normele profesionale. n interesul public i al profesiunii, normele profesionale trebuie s defineasc conceptul de confidenialitate i s furnizeze o orientare asupra naturii i ntinderii obligaiilor legate de confidenialitate i asupra circumstanelor n care divulgarea de informaii primite n cursul exercitrii unei misiuni trebuie autorizat sau cerut. Obligaiile de confidenialitate sau secret profesional sunt nscrise n legislaia fiecrei ri. Pentru a stabili dac informaiile confideniale pot fi divulgate, trebuie avute n vedere urmtoarele aspecte (cu titlu de exemple): a) Cnd divulgarea este autorizat de client; dac interesele tuturor prilor (cu deosebire teri) pot fi lezate: - profesionistului contabil i se poate cere s lucreze contra normelor profesionale i tehnice; - profesionistul se poate gsi ntre exigenele unui superior i aplicarea normelor tehnice i profesionale; - un conflict de interese se poate produce cnd publicarea unor informaii eronate poate avantaj a angajatorii sau clientul i favoriza sau dezavantaja profesionistul contabil. b) Cnd divulgarea este cerut de lege sau cnd exist obligaii profesionale de divulgare: - profesionistul trebuie s fac apel la judecata sa pentru a determina tipul de informaii care pot fi divulgate; trebuie s se evite situaiile care implic fapte sau opinii nejustificate sau nejustificabile; - profesionistul trebuie s se asigure c persoanele care primesc informaiile sunt destinatarii coreci ai unor astfel de informaii, adic cu abiliti s primeasc astfel de informaii; - profesionistul trebuie s stabileasc dac divulgarea i consecinele acesteia implic responsabilitatea sa. Se recomand, n toate aceste cazuri, consultarea organismului profesional si/sau a unui avocat. 6

102. Comportamentul professional sau profesionalismul; ce obligaii avem? Obligaiile privind comportamentul profesional sunt dup cum urmeaz: - conformarea cu legile i reglementrile relevante i evitarea oricrei aciuni care poate discredita profesia, organismul profesional sau colegii; - nefurnizarea de informaii eronate despre profesie; - profesionistul contabil trebuie s fie cinstit i loial n sensul s nu fac revendicri exagerate pentru serviciile pe care le ofer, calificrile pe care le posed i experiena pe care o deine, i s nu ofere referine compromitoare sau comparaii lipsite de fundament privind munca desfurat de ali profesioniti contabili. 103. Definirea independenei potrivit reglementrilor Corpului Independena presupune satisfacerea concomitent a celor dou componente fundamentale ale conceptului: - independena de spirit (de drept) - o stare de spirit, de judecat profesional care nu este afectat de influene exterioare, pe de o parte; - independena n aparen (de fapt) - o stare care se manifest n aciunea care permite unui ter sau beneficiarilor de lucrri s nu pun la ndoial integritatea i obiectivitatea profesionistului contabil, pe de alt parte. Din practic, rezult c majoritatea circumstanelor care afecteaz independena se datoreaz relaiilor de afaceri i financiare cu angajaii clientului aflai n poziia de a exercita o influen direct asupra profesionistului contabil. Regula de baz n cazul n care circumstanele privind ameninarea la adresa independenei sunt semnificative este: nainte de acceptarea misiunii se procedeaz astfel: - se ntreprind diligentele necesare pentru eliminarea acelor circumstane; sau, dac nu este posibil, - se refuz acceptarea sau continuarea misiunii. 104. Care sunt ameninrile la adresa independenei? Ameninrile la adresa independenei sunt: Interesul propriu: interesul financiar n firma clientului sau deinerea unui interes mpreun cu un client: - deinerea de aciuni ntr-o proporie semnificativ la firma clientului; - primirea unui titlu de motenire de pri sociale ale unei firme care a fuzionat cu clientul n cauz; dependena fa de onorariile primite de la un client - apare atunci cnd un procent semnificativ din cifra de afaceri a cabinetului provine de la un singur client; ntreinerea unei relaii de afaceri strnse cu un client - profesionistul contabil este ntr-o asociaie n participaie cu clientul; interesul de a nu pierde un client - pierderea clientului respectiv ar nsemna intrarea n faliment a cabinetului; 6

onorariile neprevzute - acceptarea pe parcursul executrii lucrrilor a unor onorarii neprevzute n contract; mprumutul ctre, sau de la un client, sau de la directorii sau angajaii acestuia. Dac clientul este o banc, mprumutul nu genereaz o ameninare la adresa independenei, cu condiia ca mprumutul s fie acordat conform normelor procedurale valabile pentru ceilali clieni. Autoexaminarea sau autocontrolul: certificarea situaiilor financiare ale unei firme de ctre aceeai persoan implicat n elaborarea acestora; pregtirea documentelor primare pentru nregistrarea n contabilitate care fac obiectul unei misiuni de certificare; un membru al echipei de certificare care ocup sau a ocupat funcia de director sau a fost angajat al clientului; prestarea unor servicii pentru un client ale cror rezultate urmeaz s fie avute n vedere n cursul altor misiuni efectuate la acelai client. Favorizarea: promovarea aciunilor ntr-o unitate cotat atunci cnd aceasta este un client de audit al situaiilor financiare; aprarea unui client n cazul unor litigii sau n rezolvarea disputelor cu terii; un membru al echipei de audit are o rud de gradul I sau un afin care ocup funcia de director sau angajat al clientului; acceptarea unor cadouri din partea clientului; asocierea de lung durat a unui membru important al echipei cu clientul. Intimidarea: ameninarea nlocuirii sau concedierii fcut de client; ameninarea deschiderii unui litigiu; exercitarea unei presiuni n vederea reducerii volumului de munc pretins aferent execuiei unei misiuni i respectiv a onorariilor. 105. Care sunt msurile de protecie mpotriva ameninrilor la adresa independenei? Msuri de protecie generate de exercitarea profesiei (prevzute prin reglementrile profesiei): cerine educaionale, de formare i experien la intrarea n profesie: - condiii la examenul de acces la profesie; - efectuarea stagiului; - susinerea examenului de aptitudini; dezvoltarea profesional continu; reglementri privind incompatibiliti i interdicii n exercitarea profesiei: reglementri profesionale; reglementri de drept comercial; 6

reglementri procedurale;

monitorizarea misiunilor (auditul de calitate); raportarea activitii desfurate. Msuri de protecie n mediul de lucru: poziia de conductor al firmei, care subliniaz importana respectrii principiilor fundamentale i c membrii echipei acioneaz n interesul public; politici i proceduri pentru reglementarea i monitorizarea controlului calitii misiunilor; documentarea situaiilor care pot afecta conformitatea cu principiile fundamentale i la adresa independenei; comunicarea la timp a politicilor i procedurilor, i instruirea personalului i a partenerilor; desemnarea unui membru cu experien al conducerii drept responsabil pentru supravegherea funcionrii adecvate a sistemului de control al calitii; implicarea unui profesionist contabil suplimentar pentru monitorizarea i consilierea misiunii; consultarea unei tere persoane (organism profesional - CECC AR, C AFR, CCF, ANEV AR, UNPRL, sau normalizator - MEF, Consiliul Concurenei etc.) sau a altui profesionist contabil membru al Corpului; prezentarea naturii serviciilor prestate i a mrimii onorariilor percepute ctre organele tutelare ale clientului; implicarea altui profesionist contabil (persoan fizic sau societate de profil) pentru a realiza din nou o parte din misiune. Msuri de protecie din partea clientului: ratificarea sau aprobarea de ctre persoane din afara clientului a alegerii profesionistului contabil pentru realizarea misiunii; alegerea profesionistului contabil i atribuirea misiunii prin licitaie; clientul are angajai competeni care pot lua decizii manageriale; clientul a implementat proceduri interne organizarea contabilitii, auditul intern, sistemul informatic etc. - care asigur alegeri obiective n mandatarea misiunilor. 106. Ce presupune acceptarea unui client? Acceptarea unui client presupune urmtoarele: examinarea anticipat a situaiei clientului sub aspectul dac acceptarea misiunii ar crea anumite ameninri la adresa conformitii cu principiile fundamentale; exemplificri privind astfel de situaii: implicarea clientului n activiti ilegale (splare de bani), practici de raportri financiare eronate (bancrut frauduloas), evaziune fiscal, concuren neloial, achiziia i desfacerea de produse cu nclcarea dreptului de proprietate industrial etc.; evaluarea situaiilor de aceast natur i luarea msurilor de protecie pentru a le elimina sau a le reduce la un nivel acceptabil, dac este posibil; atunci cnd nu este posibil reducerea ameninrilor la un nivel acceptabil, un profesionist contabil independent ar trebui s refuze s intre n relaii cu clientul; examinarea posibilitii de acceptare a misiunii din punct de vedere al competenei profesionale a profesionistului contabil, astfel nct angajamentul (misiunea) s fie realizat() la nivelul corespunztor; 6

luarea n considerare a reputaiei, a experienei i a resurselor disponibile ale profesionistului contabil n cazul cnd se apeleaz la acesta pentru consiliere sau expertiz n situaii de natura celor artate mai sus; apelarea de ctre profesionistul contabil la un alt profesionist contabil se afl sub restricia confidenialitii i n funcie de natura misiunii trebuie s se obin permisiunea clientului (de regul, n scris). 107. Care este structura Codului etic naional al profesionitilor contabili? Codul etic naional al profesionitilor contabili cuprinde o-biectivele i principiile fundamentale, redate general, i nu pentru a rezolva problemele etice ale contabililor profesioniti ntrun caz bine determinat. Codul ofer anumite linii directoare n ceea ce privete aplicarea n practic a obiectivelor i principiilor fundamentale cu privire la numrul situaiilor tipice care se ntlnesc n profesiunea contabil. Codul etic are trei pri: - Partea A - se aplic tuturor profesionitilor contabili; - Partea B - se aplic numai contabililor liber-profesioniti; Partea C - se aplic numai profesionitilor contabili angajai. 108. Conflicte de interese. Care sunt circumstanele de care trebuie s se in seam? Profesionitii contabili sunt deseori confruntai cu situaii care implic conflicte de ordin profesional; nu se poate stabili o list complet de situaii susceptibile de a genera conflicte de interese; ei trebuie s fie permanent ateni la factorii care dau natere la astfel de conflicte. Exist unele circumstane particulare n care responsabilitatea profesionistului contabil poate fi n conflict cu unele cerine interne i externe anume: un superior, director, administrator sau asociat poate face presiuni; relaiile familiale sau personale pot, de asemenea, genera presiuni. Trebuie descurajat orice relaie sau orice interes susceptibil de a pune n pericol, de a influena negativ integritatea profesionistului contabil; profesionistului contabil i se poate cere s lucreze contra normelor profesionale i tehnice; profesionistul se poate gsi ntre exigenele unui superior i aplicarea normelor tehnice i profesionale; un conflict de interese se poate produce cnd publicarea unor informaii eronate poate avantaja angajatorul sau clientul i favoriza sau dezavantaja profesionistul contabil. 109. Care este procedura de urmat cnd este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin profesional? Cnd este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin profesional, dac politicile stabilite de organismul profesional nu sunt suficiente, profesionistul contabil poate recurge la urmtoarele: - examinarea conflictului cu superiorul direct. Dac intervenia superiorului direct nu este suficient i profesionistul contabil decide s se adreseze nivelului superior urmtor, superiorul direct trebuie notificat n acest sens; - dac superiorul este presupus implicat n conflict, profesionistul trebuie s supun problema nivelului ierarhic cel mai ridicat; - solicitarea avizului confidenial al unui consilier independent sau al organismului profesional; - dac toate resursele interne nu sunt suficiente, profesionistul contabil poate, pentru chestiuni grave, s demisioneze i s trimit o scrisoare n acest sens conducerii entitii care 1-a angajat. 6

Orice profesionist contabil care ocup un post de conducere trebuie s se asigure c, n cadrul entitii respective, sunt stabilite reguli n materie de rezolvare a conflictelor profesionale. 110. Activiti incompatibile cu exercitarea profesiei libere. a.nu trebuie s exercite n paralel activiti care afecteaz sau sunt susceptibile de a afecta integritatea, obiectivitatea, indpendena, buna reputaie a profesiei, care sunt incompatibile cu exercitarea profesiei liberale. b. Calitatea de expert contabil este incompatibil cu orice activitate salariat n afara Corpului sau orice activitate comercial (v. L127 referitoare la activitatea de cenzorat). c.n unele situaii, liber profesionistul contabil poate primi spre conservare i utilizare, potrivit legii, fonduri ale clienilor, el trebuind: - s pstreze aceste fonduri separat de fondurile proprii; -s le utilizeze conform destinaiilor stabilite; - s aib posibilitateas s justifice existena i utilizarea fondurilor respective. 111. Relaiile cu ceilali membri Acceptarea de noi misiuni. Serviciile sau sfaturile unui liber profesionist contabil care posed competene particulare pot fi solicitate n unul sau altul din cazurile urmtoare: de ctre client: - dup discuii i consultri prealabile cu profesionistul contabil n funcie (existent); - la cererea sau recomandarea expres a profesionistului contabil n funcie (existent); -fr consultarea profesionistului contabil n funcie. de ctre profesionistul contabil n funcie 8existent), sub rezerva respectrii stricte a secretului profesional. Uneori clientul cere-la contactarea unui liber profesionist contabil- s nu fie informat profesionsitul contabil n funcie (existent); n astfel de cazuri, profesionistul contabil trebuie s decid dac motivele clientului sunt acceptabile. Profesionistul contabil contactat trebuie: - s se conformeze instruciunilor primite de la profesionistul contabil n funcie sau de la client, n msura n care ele nu sunt contradictorii cu obligaiile legale sau profesionale; -s garanteze, pe ct posibil, c profesionistul contabil n funcie este bine informat de natura general a serviciilor profesionale prestate. Cnd opinia unui profesionist contabil altul dect profesionistul contabil n funcie (existent) este solicitat n ce privete aplicarea principiilor contabile, normele de audit, normele de raportare etc., profesionistul contabil n funcie trebuie s aib grij ca opinia sa s nu influeneze n mod exagerat i obiectivitatea profesionistului contabil contactat. 112. Relaiile cu ceilali membri nlocuirea cu un alt liber-profesionist contabil. ntreprinderea are dreptul de a-i alege consilierii i de a-i nlocui cnd dorete. Dac este important aprarea intereselor legitime ale ntreprinderii, este la fel de important ca un liber-profesionist contabil s poat decide, dac exist motive profesionale care s o justifice, neacceptarea misiunii; aceasta presupune o comunicare direct cu profesionistul contabil n funcie, n absena unei cereri specifice, profesionistul contabil n funcie nu trebuie s furnizeze spontan informaii despre afacerile clientului su. Urmtorii factori stabilesc n ce msur un profesionist n funcie poate discuta despre afacerile clientului su cu un profesionist contactat: - dac clientul a autorizat acest lucru; 6

- dac norme legale sau reguli de etic referitoare la aceast divulgare permit acest lucru. Comunicarea ntre cei doi profesioniti contabili are scopul: - de a mpiedica un liber-profesionist contabil s accepte nominalizarea sa dac nu toate elementele pertinente sunt cunoscute; - de a proteja acionarii minoritari care nu sunt de regul informai de mprejurrile nlocuirii profesionistului contabil n funcie; - de a apra interesele profesionistului contabil n funcie atunci cnd propunerea de nlocuire se datoreaz caracterului su scrupulos de a aciona ca profesionist independent. nainte de a accepta o nominalizare pentru a presta servicii profesionale care pn atunci au fost prestate de ctre un alt liber-profesionist contabil, profesionistul contabil trebuie: - s stabileasc dac clientul potenial a informat profesionistul n funcie de intenia sa de a-1 nlocui i 1-a autorizat, n scris, s discute liber i fr limite despre afacerile sale cu noul profesionist contabil; - s solicite autorizarea de comunicare cu profesionistul contabil n funcie. Dac aceast autorizare este refuzat, profesionistul contabil trebuie, n absena altor mijloace alternative de a obine asigurrile necesare, s refuze nominalizarea sa. Dac autorizarea este dat, trebuie s-i cear profesionistului n funcie: - s i furnizeze toate informaiile care i-ar interzice s accepte misiunea; - s i furnizeze toate informaiile necesare care s i permit s ia o decizie. Profesionistul n funcie, la primirea autorizaiei din partea clientului, trebuie: - s rspund (n scris) artnd dac exist motive profesionale care i-ar interzice profesionistului s accepte nominalizarea sa; - s se asigure c clientul a autorizat divulgarea informaiilor profesionistului desemnat; - s comunice orice informaie de care are nevoie profesionistul desemnat, pentru ca acesta s poat s decid dac accept sau nu misiunea, si s abordeze liber cu profesionistul desemnat toate problemele importante privind nominalizarea sa. 113. Relaiile profesionitilor contabili cu clienii. Relaiile membrilor Corpului cu clienii se stabilesc prin contract scris de prestri de servicii, semnat de ambele pri. n afara onorariilor pentru lucrrile executate, orice alt relaie financiar cu un client, ca: participaii la capital, dare/luare de mprumut de bunuri, servicii sau bani etc., este susceptibil de a afecta obiectivitatea i de a determina terii s considere c obiectivitatea este compromis. n cadrul ndeplinirii lucrrilor lor, membrii Corpului trebuie s se rezume numai la acordarea de avize de consultan profesional i s nu impieteze activitatea de administrare, care este un atribut exclusiv al clientului. O atenie aparte se acord relaiilor personale sau familiale ale lor sau ale colaboratorilor lor cu clienii, asigurndu-se c aceste relaii nu aduc atingere independenei lor. Stabilirea sau ntreinerea relaiilor profesionale cu clienii poate antrena rspunderea pentru un prejudiciu financiar sau moral pentru membrii Corpului. Se impune o selectare a clienilor i aprecierea situaiei membrilor Corpului n raport cu respectarea principiilor independenei i competenei. Orice nou client i orice nou lucrare solicitat de vechii clieni trebuie s fac obiectul acceptrii i ncheierii contractului dup: 7

) evaluarea riscurilor; ) o evaluare, respectiv o verificare privind respectarea prin cipiului independenei profesiei; ) o apreciere a eficienei executrii lucrrilor n raport cu competena i cu mijloacele societii. Decizia final aparine expertului sau contabilului autorizat. Periodic se evalueaz, se apreciaz eventualele schimbri aprute n situaia clienilor sau cabinetului/societilor lor i dac acestea genereaz noi riscuri. Profesionitii pot exprima n scris clienilor recomandri sau rezerve, n cazul contestrii lor, scrise, acestea vor putea constitui probe exoneratoare de responsabilitate a profesionitilor contabili. n situaia imposibilitii executrii lucrrilor solicitate din cauza clientului, contractul se reziliaz. 114. Competena profesional i responsabilitatea cnd se utilizeaz lucrrile unui alt expert. Liber profesionitii contabili trebuie s evite s presteze servicii profesionale fr o competen adecvat, n afar de cazul c beneficieaz de sfaturi avizate i de o asisten care s le permit s presteze servicii de calitate. Dac un profesionist contabil nu posed competenele necesare ntr-un domeniu specific n cadrul misiunii sale, acesta poate solicita sfaturi tehnice de la speciliati (ali profesioniti contabili, avocai, ingineri, geologi sau ali experi). n acest caz, dei profesionistul contabil se sprijin pe competenelel tehnice ale specialistului consultant, acesta din urm nu cunoate n mod necesar regulile de etic ale profesiunii. ntruct profesionistului contabil i revine, ultimul, responsabilitatea pentru serviciul prestat, el trebuie s se asigure c regulile de etic au fost respectate de ctre expertul consultant. El trebuie s se asigure ce expertul consultant este la curent cu regulile de etic, mai ales principiile fundamentale ale profesiei; aceste principii se aplic la orice misiune la care particip aceti experi. Aceast asigurare se poate obine: - fie cernd experilor respectivi s citeasc regulile de etic; -fie cernd experilor o confirmare scris asupra bunei nelegeri a regulilor de etic - fie dnd sfaturi dac apar conflicte poteniale. Cnd profesionistul contabil nu are asigurarea c regulile de etic sunt cunoscute i respectate, el trebuie s refuze ncredinarea misiunii sau s o ntrerup (dac a ncepul). 115. Criterii de stabilire a onorariilor. Onorariile facturate trebuie s reflecte n mod fidel valoarea serviciilor prestate, innd seama de urmtoarele elemente: 1. competena i cunotinele obinute pentru tipul de serviciu prestat; 2. nivelul de instruire i experiena persoanei care particip la lucrare; 3. timpul afectat de fiecare persoan efecturii lucrrii; 4. gradul de responsabilitate al misiunii respective. Onorariile se calculeaz n funcie de tarifele orare sau zilnice n vigoare, pentru fiecare participant la misiune, la nivelul fiecrei firme, fiecrui profesionist. Un profesionist contabil nu trebuie s propun servicii profesionale pentru onorarii subestimate. Cnd se propune un onorariu unui client, profesionistul contabil trebuie s se asigure c nu este sacrificat calitatea i c se respect normele organismului internaional cu privire la calitate. Cheltuielile i diversele rambursri deplasri de exemplu se nregiszreaz distinct. Perceperea de comisioane sau plata de ctre un profesionist, este strict interzis. Criteriile de care se ine seama n stabilirea onorariilor sunt: a. competena i cunotinele necesare serviciului prestat; 7

b. nivelul de formare, instruire i experien a persoanei participante la misiune; c. timpul afectat (ore, zile); d. riscurile i gradul de responsabilitate a misiunii. 116. Onorariile i independena. Cnd onorariile primite de la un client, sau de la un grup de care aparine acest cleint, reprezint o parte important din onorariile brute totale ale proprietarului contabil liberal sau ale cabinetului n ansamblu, dependena fa de acest client sau grup trebuie examinat cu atenie, cci independena poate fi pus n cauz. Organismele membre ale IFAC stabilesc reguli i furnizeaz instruciuni membrilor lor referitoare la acest subiect; acestea trebuie s fie n concordan cu nivelul de dezvoltare a profesiei contabile, cu situaia economic a fiecrei ri. Serviciile profesionale nu trebuie s fie propuse sau efectuate unui client pe baz de acorduri sau contracte conform crora facturarea onorariilor este condiionate de importana problemelor descoperite sau de rezultatele acestor servciii. n rile n care facturarea onorariilor condiionat de rezultat este autorizat de legislaia sau de normele organismului, aceste misiuni trebuie limitate la acelea pentru care independena nu este obligatorie. Onorariile fixate de tribunal sau de alt autoritate public nu sutn considerate ca intrnd n aceast categorie. Dimpotriv, onorariile facturate procentual sau alte metode similare sunt considerate ca intrnd n aceast categorie. 117. Bunurile sau serviciile primite i independena. Acceptarea de bunuri i servicii de la un client, precum i acceptarea unei ospitaliti execesive pot constitui o ameninare a independenei. Se interzice primirea de bunuri i servicii de ctre profesionistul contabil, de ctre soiile lor sau de ctre copii aflai n ntreinere. 118. Calitatea lucrrilor i autocontrolul. Calitatea este un atribut important al activitii profesionistului contabil. Autocontrolul calitii lucrrilor nseamn aplicarea de ctre profesionist sau de cabinet a principiilor i procedurilor n scopul stabilirii unui grad rezonabil de certitudine c lucrrile s-au efectuat conform principiilor de baz care guverneaz lucrrile respective. Principiile de calitate constituie obiective i scopuri, iar procedurile autocontrolului se definesc ca msuri de luat pentru a satisface principiile adoptate care pun n aciune, n aplicare peoceduri privind: caliti personale (cabinet sau societate); aptitudini i competen; repartiia lucrrilor; instruciuni i supervizare. Controlul de calitate asupra lucrrilor realizate de EC sau CA care-i desfoar activitatea individual se poate organiza i exercita numai de ctre CECCAR, potrivit Normelor emise de acesta i aprobate de Conferina Naional. 119. Plata lucrrilor, modul de stabilire a onorariilor.

Pentru orice lucrare, profesionistul contabil pretinde numai onorariile stabilite prin contract sau de ctre organul judiciar. Onorariile nu pot fi pltite sub form de avantaje n natur, participaii sau comisioane. Nu trebuie acceptat nici o plat care nu reprezint contravaloarea unei prestaii sau care este pltit pentru a acoperi anumite atitudini abuzive ale clientului sau nclcri ale legislaiei. Contractele se ncheie naintea nceperii lucrrilor (pe parcurs, acte adiionale). Nu se pot ncheia contracte globale. Nu se pot ncheia contracte pentru activiti incompatibile Este interzis mprirea onorariilor ntre colegi prin participarea la executarea lucrrilor. Onorariile nu pot fi fixate n funcie de rezultatele obinute. n caz de litigiu referitor la onorariu, arbitrajul l constituie preedintele filialei (procedura dreptului comun). 120. Pstrarea arhivelor clientului. Pstrarea documentelor contabile este un atribut exclusiv al clientului. Modalitatea de predareprimire a documentelor, n vederea contabilizrii, se stabilete prin contracte i anexe la contract, fiind obligatorie: -normalizarea documentelor; -stabilirea termenelor. Cnd clientul nu respect termenele, se va proceda la punerea acestuia n ntrziere, documentul respectiv fiind pstrat la dosarul clientului. Dac un client a disprut, se verific Registrul Comerului dac a fost radiat, iar profesionistul este obligat s pstreze asupra lui documentul pe durata de conservare prevzut de lege. 121. Care sunt factorii de care trebuie s se in seama atunci cnd se apreciaz respectarea regulilor de etic n ceea ce privete integritatea i obiectivitatea? Integritatea nu presupune numai cinste, dar i echitate i sinceritate. Principiul obiectivittii impune tuturor profesionitilor contabili obligaia de a fi juti, cinstii n plan intelectual i neimplicai n conflicte de interese. Profesionitii contabili trebuie, n orice situaie, s garanteze integritatea lucrrilor lor i s rmn obiectivi n judecata i raionamentul lor, oricare ar fi natura activitii lor, i anume: profesionitii liberali ndeplinesc misiuni de audit, consilieri fiscali, consilieri de gestiune etc.; ali profesioniti contabili pregtesc situaiile financiare n contul angajatorilor lor; execut lucrri de audit intern, exercit funciuni de gestiune financiar n industrie, comer, sectorul public sau educaie. Cu ocazia alegerii situaiilor i practicilor care trebuie s fie avute n vedere, atunci cnd se apreciaz respectarea regulilor de etic referitoare la obiectivitate, se va ine cont de urmtorii factori: Profesionitii contabili sunt deseori confruntai cu situaii care i expun la riscuri (presiuni) susceptibile de a pune n discuie obiectivitatea lor. Este imposibil de a defini i de a reglementa toate situaiile generatoare de presiuni; asemnarea, verosimilitatea prevaleaz atunci cnd se definesc criteriile care permit identificarea relaiilor susceptibile de a pune n discuie obiectivitatea profesionistului contabil. Trebuie evitate toate relaiile i situaiile care implic prejudeci, influenele din partea terilor care pun n discuie obiectivitatea. Profesionitii contabili trebuie s se asigure c personalul nsrcinat cu prestarea serviciilor profesionale respect principiile de integritate i obiectivitate.

Profesionitii contabili nu trebuie nici s accepte, nici s ofere cadouri sau alte avantaje care pot fi considerate, n mod rezonabil, c pot influena semnificativ i negativ raionamentul, judecata lor profesional sau a colaboratorilor lor. 122. Explicai comportamentul profesionistului contabil ntr-o activitate de consilier fiscal. RSPUNS: Contabilul profesionist care presteaz servicii profesionale n domeniul fiscalitii este ndreptit s se situeze n cea mai bun poziie n favoarea unui client sau a unui patron, cu condiia ca prestaia s fie efectuat cu competen. Integritatea i obiectivitatea nu trebuie diminuate, iar opinia contabilului profesionist trebuie s fie conform legii. Dubiile pot fi rezolvate n favoarea clientului dac exist suport rezonabil pentru poziia respectiv. CE FACE SAU CE NU FACE CONTABILUL PROFESIONIST? nu trebuie s dea asigurarea c declaraia fiscal i sfatul n materie fiscal sunt dicolo de orice ndoial; s se asigure c cei pe care i consilieaz sunt contieni de limitele legate de sfaturile i consultana fiscal i nu interpreteaz greit exprimarea opiniei drept o afirmare a unui fapt; n declaraia fiscal ntocmit de contabilul profesionist responsabilitatea pentru coninut revine n primul rnd clientului. Consultana, opiniile trebuie nregistrate sub forma unei scrisori, unui memorandum. Nu trebuie s fie asociat cu nici o declaraie sau contrariu din care s se cread: a. ar conine un fals sau o inducere n eroare; b.ar conine informaii furnizate cu nepsare sau necunoaterea real a faptului; c.ar omite sau ar ascunde informaia cerut, putnd induce n eroare fiscul. poate folosi estimrile n pregtirea declaraiilor fiscale.

123. Care sunt restriciile n promovarea serviciilor de ctre profesionitii contabili? Activitile incompatibile apar cnd: un contabil profesionist nu trebuie s se angajeze simultan n nici o afacere, ocupaie sau activitate care diminueaz sau poate diminua integritatea, obiectivitatea, independena sau buna reputaie a profesiei, deoarece aceste aciuni pot fi incompatibile cu prestarea serviciilor profesionale; prestarea simultan a dou sau mai multe tipuri de servicii nu diminueaz ca atare integritatea, obiectivitatea sau independena (ns poate afecta calitatea); angajarea simultan n afaceri sau activiti care nu au legtur cu serviciile profesionale care au ca efect faptul c nu permir contabilului profesionist independent s i conduc practica profesional, conform principiilor fundamentale de etic ale profesiei contabile i fiind neconform cu practicarea profesiei. n ceea ce privete promovarea serviciilor lor, profesionitii contabili nu trebuie: a) s utilizeze mijloace care aduc atingere reputaiei profesiei, b) s supraevalueze serviciile pe care ei sunt n msur s le 7

furnizeze, calificrile pe care le posed sau experiena dobndit; c) s denigreze munca, serviciile celorlali membri. 124. Marketingul serviciilor profesionale. Promovarea serviciilor trebuie s fie conform cu principiile fundamentale. n promovarea serviciilor profesionale este necesar onestitatea i loialitatea: - s nu se exagereze calitatea serviciilor oferite, calificarea deinut, experiena ctigat; - s nu se fac referiri compromitoare cu privire la activitatea altora. Semnificaia termenilor n nelesul Codului etic naional al profesionitilor contabili: Publicitatea: - comunicarea ctre public a informaiilor privind serviciile oferite sau calificarea profesionistului contabil n scopul obinerii de lucrri (de exemplu, Tabloul Corpului). Anunul: - comunicarea ctre public a unor fapte privind profesionistul contabil: deschiderea cabinetului sau schimbarea adresei; publicarea datelor de identificare a cabinetului n anuare, cri de telefon, cataloage etc. -

Oferta: - direct sau indirect; conine demersurile ntreprinse pe lng un eventual client n scopul de a i se propune servicii profesionale. Publicitatea i oferta sunt permise numai pentru membrii activi ai Corpului. Interdicii privind publicitatea i oferta: - publicitatea prin comparaie cu alte cabinete care aduce prejudicii n vreun fel acestora; - oferirea de reduceri de tarife (remize, comisioane sau alte avantaje) sau uzarea de un mandat politic, o misiune sau o funcie administrativ. Profesionitii contabili pot folosi emblema Corpului pe hrtia cu antet destinat corespondenei; deviza este tiin, Independen, Moralitate", atribute eseniale ale exercitrii profesiei. 125. Ce se nelege prin publicitate n profesia contabil? RSPUNS: Publicitatea n profesia contabil se face n limitele stricte prevzute de Codul etic i fr a fi afectate interesele celorlali membri ai CECCAR. n acest sens, trebuie avut n vedere: informarea obiectiv a publicului; decena; cinstea; ncrederea; bunul gust. 126. Enumerai situaiile care nu rspund criteriilor de obiectivitate, ncredere, cinste, decen i bun-gust pentru o aciune de promovare. ntre situaiile care nu ndeplinesc criteriile de obiectivitate, ncredere, cinste, decen i bun-gust le amintim pe cele care: 7

cele care creeaz sperane false, induc n eroare sau creeaz sperane nejustificate de posibile rezolvri favoirabile, implic posibilitatea de a influena orice instan, tribunal, agenie de reglementare, declaraii bombastice; fac comparaii cu alii; conin mrturii sau aprobri scrise, care conin orice alte precizri ce ar putea s produc unei persoane rezonabile o nenelegere sau o decepie, care pretind, nejustificat, c persoana respectiv este expert sau specialist ntr-un anume doemniu al contabilitii. 127. Care sunt condiiile cerute unei aciuni de promovare atunci cnd publicitatea nu este autorizat? Exist o palet a condiiilor cerute unei aciuni de promovare, i anume: s aib ca obiect aducerea al cunotina publicului sau a acelor sectoare ale publicului care sunt interesate, a faptelor, ntr-un mod care s nu fie fals, s nu induc n eroare i s nu produc decepii; s fie de bun sim; s fie demn din punct de vedre profesional; s evite repetarea frecvent, ostentativ a numelui contabilului profesionist independent; s evite promovarea personal excesiv. 128. Coninutul responsabilitii profesionale. Responsabilitatea profesional a experilor contabili i contabililor autorizai cuprinde: - rspunderea disciplinar; - rspunderea contravenional sau administrativ; rspunderea civil; - rspunderea penal. Reglementrile cu privire la rspunderea disciplinar, administrativ, civil i penal, dup caz, se aplic tuturor experilor contabili i contabililor autorizai nscrii n Tabloul Corpului. Limitele rspunderii civile a experilor contabili i contabililor autorizai se stabilesc prin contractele de prestri de servicii n funcie de uzanele interne i internaionale ale profesiei contabile. 129. Rspunderea disciplinar. Este o rezultant a abaterilor svrite de un membru al Corpului prin care se ncalc dispoziiile legii, ale Regulamentului de organizare i funcionare al CECCAR, ale Codului etic naional al profesionitilor contabili.

Aciunea disciplinar pentru sancionarea anumitor fapte se ntreprinde fie n paralel cu aciunea penal, civil sau administrativ, fie n afara existenei unei asemenea aciuni. Principiul Penalul ine n loc civilul" nu se aplic n materie disciplinar. 130. Care sunt sanciunile disciplinare aplicabile membrilor Corpului? RSPUNS: n raport de gravitatea abaterilor svrite, sanciunile sunt: 7

Mustrare: comportament Avertisment: - absena nemotivat de la ntrunirea A.G. a filialei sau de la Conferina Naional. Suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioad de timp de la 3 luni la un an: - absena nemotivat de la dou edine consecutive ale AG ale filialei sau ale CN; -neplata cotizaiei anuale i/sau a celorlalte obligaii bneti, la termenele stabilite de Regulament, pe durata unui an calendaristic; - nerespectarea normelor privind aprarea i pstrarea secretului profesional Interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat, O.G. 665 n Rgulamentul de Organizare i Funcionare a Corpului, la sanciuni, art.134, este prevzut sanciunea Interdicia dreptului de exercitare a profesiei pentru opt abateri disciplinare. SURSA: O.G. 65/1994 modificat ROF al Corpului 1995. 131. Care sunt abaterile disciplinare? comportamentul necuviincios fa de membrii Corpului, reprezentanii Ministerului Economiei si Finanelor sau fa de ali participani la reuniunile de lucru ale organelor de conducere i de control ale Corpului; absena nemotivat de la ntrunirea Adunrii generale a filialei sau de la Conferina Naional; nerespectarea dispoziiilor Codului etic naional al profesionitilor contabili referitoare la publicitate;

absena nejustificat de la cursurile de pregtire i perfecionare profesional reglementate prin normele emise de Corp; prestarea de servicii de contabilitate fr contract scris ncheiat cu clientul sau pe baza unui contract n care nu a fost nscris calitatea profesional a celui care l ncheie: expert contabil sau contabil autorizat; nerespectarea obligaiei de pstrare a secretului profesional; nedeclararea sau declararea parial a veniturilor n scopul sustragerii de la plata cotizaiei prevzute n regulament; fapta membrului Corpului de a nu depune n termenul stabilit de filiala de care aparine fia pentru persoane fizice sau juridice; pentru persoanele juridice rspunderea incumb preedintelui Consiliului de administraie sau administratorului, dup caz; nclcarea dispoziiilor cu privire la incompatibilitile exercitrii profesiei; 7

refuzul de a pune la dispoziia organelor de control ale Corpului documentele privind activitatea profesional; declaraii neconforme realitii, n relaiile cu Corpul sau cu terii, n vederea producerii de consecine juridice, precum i orice alte nclcri ale conduitei etice i profesionale. 132. Fapte care se sancioneaz cu suspendarea i interdicia dreptului de exercitare a profesiei. FAPTA SANCIUNEA

Neplata cotizaiei profesionale sau/i a celorlalte obligaii bneti la termenele stabilite de Regulament, n cursul unui an calendaristic.

Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pn la plata efectiv, dar nu mai puin de trei luni i nici mai mult de un an.

Condamnarea definitiv pentru svrirea unei fapte penale care, potrivit legii, interzice dreptul de gestiune i de administrare a societilor comerciale.

Interdicia dreptului de exercitare a profesiei.

nclcarea, cu intenie, prin aciune sau omisiune, a normelor de lucru privind exercitarea profesiei, dac fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material.

Interdicia dreptului de exercitare a profesiei.

Practicarea profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat fr viza anual pentru exercitarea profesiei.------------Interdicia dreptului de exercitare a profesiei.). 133. Radierea unui membru din Tabloul Corpului. Consiliul filialei pronun radierea unui membru din Tabloul Corpului n urmtoarele situaii: a) cnd membrul Corpului a fost condamnat definitiv pentru svrirea unei infraciuni care, potrivit legislaiei n vigoare, interzice dreptul de administrare i gestiune a societilor comerciale; b) nedepunerea la bugetul statului a impozitului asupra onorariilor ncasate de la persoanele fizice; c) neplata cotizaiei profesionale pe o perioad de un an; d) nerespectarea normelor referitoare la incompatibiliti i conflicte de interese; e) membrul Corpului a fost sancionat cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei; f) membrul Corpului a fost declarat inapt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei n cazul radierii din Tablou persoana n cauz va susine din nou examenul de aptitudini pentru atribuirea calitii de expert contabil i contabil autorizat, dac celelalte condiii pentru obinerea calitii prevzute de regulament sunt indeplinite. 134. Asigurarea civil. 7

Asigurarea este o form de garantare a rspunderii civile a experilor contabili i contabililor autorizai pentru serviciile profesionale prestate clienilor. Este o form de asigurare a riscului profesional. Asigurarea civil este obligatorie att n cazul cnd activitatea profesional se desfoar n mod individual, ct i n situaia cnd aceasta se realizeaz prin societi de profil. Conform OG nr. 65/1994 privind organizarea activitii de expertiz contabil i a contabililor autorizai, experii contabili i contabilii autorizai garanteaz rspunderea civil privind activitatea desfurat prin subscrierea unei polie de asigurri sau prin vrsarea unei contribuii la fondul de garanii". Categoriile de riscuri care pot fi asigurate sunt: - responsabilitatea civil fa de clieni; - reconstituirea arhivelor (n caz de calamiti, furt, virui etc.); - incendii; - pierderi din exploatare (clieni inceri, rotaia personalului etc.). Obiectul asigurrii acoper rspunderea civil contractual care revine asiguratului ca urmare a faptelor i/sau a actelor de omisiune datorate culpei n desfurarea activitii profesionale n baza unui contract scris de prestri servicii, legal ncheiat, semnat de ambele pri. Asigurarea nu acoper rspunderea civil extracontractual care i poate reveni asiguratului n legtur cu pagubele cauzate terilor datorate faptelor proprii. Riscurile asigurate, respectiv despgubirile acordate se pot referi la: -

acoperirea prejudiciilor produse terilor ca urmare a unor lucrri profesionale executate acestora de ctre asigurat; - acoperirea prejudiciilor produse clientului asiguratului ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorrii documentelor originale i/sau suporturilor magnetice predate de acesta asiguratului n vederea nregistrrii i prelucrrii datelor financiar-contabile; - sumele cheltuite de asigurat sau de clientul prejudiciat al acestuia pentru reconstituirea, refacerea sau nlocuirea documentelor anterior menionate; - cheltuielile fcute de asigurat n procesul civil, dac a fost obligat la desdunare. Nu se acord despgubiri pentru: - pierderi cauzate de alte activiti dect cele prevzute de lege; - pagube produse cu intenie sau din neglijena grav a asiguratului; - pagube produse ca urmare a nerespectrii reglementrilor legale n vigoare referitoare la desfurarea activitii profesionale i a conduitei etice; 135. Rspunderea administrativ. Fundamentare Rspunderea administrativ sau contravenional intervine n cazul abaterilor de la reglementrile si procedurile judiciare, fiscale, contabile i alte acte normative emise de autoritile administraiei publice. Reglementri 7

Codul de procedur civil; Codul de procedur penal; Codul de procedur fiscal; Legea contabilitii nr. 82/1991.

Fapte sancionabile administrativ nlocuirea expertului contabil de ctre instan (art. 205 alin. (2) din Codul de procedur civil), n cazul n care acesta nu se nfieaz; aducerea n instan a expertului contabil, cu mandat (art. 188 alin. (2) din Codul de procedur civil), n caz de pricini urgente sau pentru a da lmuriri atunci cnd i se cere (art. 211 din Codul de procedur civil).

Amenzi judiciare Dac legea nu prevede altfel, instana va sanciona urmtoarele fapte svrite n legtur cu procesul: refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrrii n termenul fixat, ori refuzul de a da lmuririle cerute; neluarea de ctre conductorul unitii n cadrul creia urmeaz a se efectua o expertiz a msurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a expertizei; neprezentarea unui nscris sau a unui bun de ctre cel care l deine, la termenul fixat n acest scop de instan; refuzul sau omisiunea unei autoriti sau a altei persoane de a comunica la cererea instanei, la termenul fixat n acest scop, datele care rezult din actele i evidenele ei; cauzarea amnrii judecii sau executrii silite de ctre cel nsrcinat cu ndeplinirea actelor de procedur"; lipsa nejustificat a expertului de la procesul penal atunci cnd este citat; tergiversarea de ctre expert a ndeplinirii nsrcinrilor primite, respectiv a efecturii i depunerii raportului de expertiz contabil judiciar. 136. Rspunderea penal. Sunt supuse dreptului penal infraciunile: - comerciale sau de afaceri; - de fals intelectual sau bancruta frauduloas; - fiscale; - de serviciu; - de splare a banilor. 137. Depunerea jurmntului. La nscrierea n Corp, orice membru este obligat s deoun jurmnt prin care se oblig s aplice n mod corect i fr prtinire legile rii i regulile din regulamentele emise de Corp. Juramantul contine angajamentul membrilor privind: - aplicarea corecta si fara partinire a legilor tarii; - respectarea ROF CECCAR si a Codului etic; - pastrarea secretului profesional; 8

- ducerea la indeplinire cu constiinciozitate a indatoririlor ce ii revin in calitate de EC sau CA; Text: Jur sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa respect prevederile Regulamentului Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si ale Codului privind conduita etica si profesionala a EC si CA, sa pastrez secretul profesional si sa duc la indeplinire , cu constiinciozitate, indatoririle ce imi revin in calitate de expert contabil- contabil autorizat. 138. Sindicate i asociaii profesionale. Potrivit Codului, membrii Corpului se pot asocia n sindicate, cu obligaia ca, n termenul de o lun de la constituire, s trimit Consiliului filialei un exemplar din Statut i o declaraie cuprinznd fondatorii acestei asociaii. Sindicatul sau asociaia trebuie s respecte toate atribuiile care revin filialelor, s respecte toate drepturile i obligaiile care revin membrilor Corpului 139. Cotizaiile profesionale. Orice membru al Corpului are obligaia s plteasc taxele de nscriere i cotizaiile convenite pentru anul respectiv. Cotizaiile difer n funcie de pregtirea porfesional 140. Etica pentru profesionitii contabili angajai. Profesionistul contabil angajat poate fi salariat, partener, director administrativ sau ntr-o alt funcie n cadrul entitii economice sau sociale. Ameninri la adresa respectrii principiilor fundamentale: -

Interesul propriu: - interese financiare, mprumuturi sau garanii; - convenii de compensare prin stimulente; - utilizarea inadecvat a activelor firmei. - Autoexaminarea sau autocontrolul: - ntocmirea unor documente care fac obiectul examinrii i justificrii (aprobrii) de ctre acelai profesionist contabil (de exemplu, acord viza de control financiar preventiv pentru operaiuni n documente pe care tot el le aprob). - Familiaritatea: - ncheierea unui contract de prestri de consultan financiar-contabil cu un profesionist contabil membru apropiat al familiei. - Intimidarea: - ameninarea cu concedierea sau schimbarea din funcie dac profesionistul contabil nu este de acord cu aplicarea unui principiu contabil la prezentarea situaiei financiare a firmei. Msuri de protecie: - aplicarea standardelor profesionale; - respectarea reglementrilor; - implementarea sistemului de control intern, de control financiar preventiv; - monitorizarea performanei angajailor; - aplicarea de politici i proceduri angajailor. n situaia n care profesionistul contabil consider c se vor continua aciunile neetice: - apelarea la consiliere judiciar; sau - n cazuri extreme, demisionarea din cadrul entitii angajatoare. 8