Sunteți pe pagina 1din 3

REINTEGRAREA COPILULUI INSTITUTIONALIZAT IN FAMILIA DE ORIGINE

La incetarea masurilor de protectie speciala prinreintegrarea copilului in familia sa, serviciul public de asistenta sociala, organizat la nivelul municipiilor si oraselor, persoanele cu atributii de asistenta sociala din aparatul consiliilor locale si comunale, parintii au obligatia de a urmari evolutia dezvoltarii copilului, precum si modul in care parintii isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligatiile cu privire la copil. In acest scop, se intocmesc rapoarte lunare pe o perioada minima de 3 luni. Reintegrarea copiilor in familie este un proces complex, iar succesul acesteia depinde de modul in care specialistii reusesc sa pregateasca atat copiii, cat si parintii pentru depasirea situatiilor care au determinat separarea lor, dar si pentru consecintele acesteia. Copilaria este o perioada hotaratoare in dezvoltarea individului, in acesta perioada formandu-se personalitatea fiecaruia.Copiii au nevoie de dragoste, afectiune, ingrijire, intelegere, toate acestea putand fi realizate in totalitate in familie si nu intr-o institutie.Este foarte importanta reintegrarea copilului in familia sa, avandu-se in vedere mai multe aspecte: varsta copilului, varsta la care s-a produs separarea de parinti, cauzele separarii, perioada in care a stat separat de parinti. PRINCIPALELE RESPONSABILITATI ALE ASISTENTULUI SOCIAL IN PROCESUL DE REINTEGRARE: * medieaza relatia dintre copil si familia acestuia *consiliaza problemele sociale ale familiei *monitorizeaza interventiile in conformitate cu obiectivele programului de interventie specifica *realizeaza anchete sociale si identifica nevoile copilului, dar si nevoia de sprijin a familiei *participa la activitatile de sensibilizarii a comunitatii cu privire la nevoile specifice ale copilului si familiei sale *monitorizeaza copilul dupa ce acesta este reintegrat in familie *consiliaza copilul si familia dupa realizarea reintegrarii *consiliaza familia pentru evitarea legaturilor de dependenta ale acestora fata de serviciile sociale de care beneficiaza *participa la formarea si organizarea grupului de sprijin pentru familie PREGATIREA COPILULUI PENTRU REINTEGRARE In situatia in care copilul a fost separat de familia sa pentru o perioada mai lunga de timp, asistentul social are datoria de a informa permanent copilul despre familia sa, evenimentele survenite in familie, pentru ca acesta sa cunoasca istoria familiei sale si sa o accepte pentru reintoarcerea lui in familie. Copilului i se acorda sprijin pentru depasirea posibilelor conflicte cu familia sa, a

traumelor cauzate de separare, a intelegerii situatiilor care au dus la luarea unei masuri de protectie si va fi consiliat in vederea reconcilierii cu familia si acceptarea trecutului. PREGATIREA FAMILIEI PENTRU REINTEGRARE Evaluarea situatiei copilului si a familiei cuprinde: -incercari de prevenire a separarii copil-familie, intreprinse inainte de institutionalizarea copilului -factori interni si externi care au determinat separarea, posibilitatea ca acesti factori sa afecteze in continuare relatia familie-copil -diferentele actuale si cele de la data institutionalizarii -conditiile de dezvoltare ale celorlati copii ai familiei -desfasurarea vizitelor familiei la copilul institutionalizat pana in momentul reintegrarii -tipul de ajutor pe care il solicita familiapentru sustinerea reintegrarii -nevoile familiei -disponibilitatea familiei de a coopera in perioada pre si post re/integrare -dorintele si sentimenetele copilului fata de reintegrare -istoricul medical al membrilor familiei si starea lor de sanatate actuala ( date obtinute de asistentul social de la medicul de familie) PREGATIREA COMUNITATII Asistentul social actioneaza pentru implicarea si responsabilizarea persoanelor importante din comunitate: medicul de familie, cadre didactice, preotul, vecinii, liderii comunitari. Contactele asistentului social cu acestia au o importanta deosebita pentru schimbarea atitdinilor si gandirii membrilor comunitatii fata de copiii care sunt beneficiari ai serviciilor de protectie sociala ORGANIZAREA INTALNIRILOR FAMILIE- COPIL Pentru pregatirea reintegrarii copilului in familie, asistentul social la nivel local colaboreaza cu Centrul pentru pregatirea si sprijinirea reintegrarii copilului in familie sau cu responsabilul de caz al copilului pentru facilitarea intalniilor familiei cu copilul. Aceste intalniri pot fi favorizate pe baza unei programari prealabile la domiciliul familiei, in centru sau in institutia de protectie unde se afla copilul. Odata cu evolutia relatiilor dintre copil si familie, intalnirile la sediul centrului de plasament vor fi treptat inlocuite cu vizitele acasa, cu week-end-uri petrecute in familie. Abilitatile asistentului social sunt si de a observa daca, copilul simte teama atunci cand ramane singur cu familia, daca familia face promisiuni nerealiste copilului sau daca au un comportament neadecvat, imprevizibil sau periculos fata de copil. Mijloacele de realizare a acestor activitati sunt: consilierea,informarea, orientarea familiei si educarea parentala. Asistentul social realizeaza consilierea familiei la biroul sau sau la domiciliul familiei,respectand intimitatea si confidentialitatea. Aceasta are ca scop depasirea situatiei care a determinat instituirea masurii de protectie a copilului, pregatirea pentru exercitarea abilitatilor de crestere si ingrijire, dezvoltarea

competentelor parentale de educatie si sanatate. Activitatile de informare se regases pe parcursulu intregului proces de reintegrare a copilului in familie. Asistentul social informeaza copilul, in functie de gradul sau de intelegere, despre drepturi si responsabilitati, despre oportunitatile de pregatire scolara si orientare profesionala. Familia este informata cu privire la resursele comunitare si drepturile prevazute de legislatie despre obligatiile si indatoririle pe care le are cu privire la cresterea, ingrijirea si educarea copilului. Asistentul social intocmeste planul de servicii impreuna cu familia. Scopul educatiei parentale este de a dezvolta abilitati parentale de ingrijire si crestere adecvata a copilului si de a dezvolta o retea de sprijin comunitar formata din parintii inclusi in activitaile de formare ale abilitatilor parintesti. Aceste activitati au rolul de a ajuta parintii sa faca fata provocarilor legate de cresterea si educarea copilului, de a reduce izolarea parintilor prin relationarea cu alti parinti aflati in aceeasi situatie si pentru a asigura accesul la resursele comunitare. ACTIVITATILE POST/REINTEGRARE -evaluarea modului de relationare copil-familie -verificarea modului in care copilul si familia sunt implicati in activitati care au ca si scop integrarea in comunitate -colaborarea cu serviciile comunitare pentru asigurarea accesului neingradit al copilului la gradinita/scoala,medic de familie,stomatolog,consilier,psihopedagog,servici specializate. Monitorizarea post-reintegrare a cazului se realizeaza pe o perioada de minim 3 luni din momentul reintegrarii copilului in familia de origine.