Sunteți pe pagina 1din 2

Bibliografie

Barraqe B. , 2001 , Cinq paradoxes dans la politique de leau , http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseaes/deconv/monolia/Barraque.html, consultat pe 13.10.2011 Chiaburu M.R. , 2010 , Evaluarea integrata a fenomenelor de risc hidric in dealurile Bistritei, Teza de dictirat , Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca, 325p Diaconu C. , Serban P. , 1994, Sinteze si regionalizari hidrologice, Editura Tehnica , Bucuresti, 388p Haidu I. , 1993 , Evaluarea potentialului hidroenergetic natural al raurilor mici , Ed Gloria, Cluj-Napoca , 284p Minea I. , 2009 , Bazinul hidrografic Bahlui, studiu hidrologic, Teza de doctorat, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi , 295p National Geographic, 2011, http://environment.nationalgeographic.com/environment/freshwater/global-waterfootprint/ , consultate pe 10.12.2011 Nicolae M.C. , 2005 , Bazinul hidrografic al raului Ialomita din zona montana si subcarpatica studii de hidrologie, Teza de doctorat, Universitatea din Bucuresti , 286p Oprisan E. , 2010 , Strategia nationala de management al riscului de inundatii pe termen mediu si lung , Hidrotehnica , vol 55, nr. 9-10, pp. 48-49 Paduraru A. , Popovici V. , Martian F. , Diaconu C. , 1973 , Scurgerea media lunara minima multianuala si asigurata 80% din perioada iunie-august pe raurile Romaniei , Studii de hidrologie, vol. 21 , Bucuresti Pandi G. , Serban G. , 1995 , Dinamica scurgerii de aluviuni aval de baraje , Hidrotehnica, vol 40, nr 6, Bucuresti Pandi,G., Horvath,Cs., 2005 , Riscuri asociate colmatarii Lacului Rosu, Vol. Parlamentul Romaniei , Legea nr 216 din 27 mai 2004 Parlamentul Romaniei , Legea nr 458 din 8 iulie 2002 Parlamentul Romaniei, Legea apelor nr 107 din 25 septembrie 1996 Pisota I. , Zaharia L. , Diaconu D. , 2005 , Hidrologie , Ed Universitara , Bucuresti , 255p

Pisota, I., Zaharia Liliana, 2003, Hidrologia uscatului, resursele de apa i valorificarea lor n turism, Editura Universitar, Bucureti Popa Ovidiu , 2009 , Parametrii de calitate ai apei potabile , http://www.chimiamediului.ro/2009/09/04/apa-potabila/ , consultat pe 13.12.2012 Pretorius E. (coord), 2008 , Impact of rainwater harvesting on catchment hydrology: case study of the Modder River basin, South Africa http://library.witpress.com/pages/PaperInfo.asp?PaperID=14520 , consultat pe 15.12.2011 Riscuri si catastrofe, nr.2, Editura Casa Cartii de Stiinta, Cluj Napoca, pp 135-142 Serban Gh., Batinas R. , 2005 , Notiuni practice de hidrologie Partea I:Hidrogeologie , Potamologie , Editura Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca , 151p Serdar C.B. , Yildiz F.E. , 2010, http://www.springerlink.com/content/0m61305k32mmx1t4/ , consultat pe 15.12.2011 Uniunea Europeana, Directiva 91/271/CEE , Epurarea apelor uzate din 21 mai 1991 Uniunea Europeana, Directiva cadru 2000/60/CE din 23 octombrie 2000 Vulpasu E., Sandu M. , Racoviteanu G. , Stadiul actual al sistemelor de colectare si epurare a apelor uzate in Romania, Hidrotehnica, vol 55, nr 3, pp 34-40 Wehry A. ,2009 Calculul drenajelor in functie de durata impusa de coborarea nivelului freatic , Hidrotehnica, vol 54, nr. 8-9 , pp 42-43 Zaharia L. , Patru I. , Oprea R. , 2006 , Geografia fizica a Romaniei (Clima, Apele,Vegetatia , Solurile) , Ed Universitara, Bucuresti, 175p