Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de invatamant: Liceul Economic Profilul: Specializarea: Aria cirriculara:Tehnologii Disciplina: Contabilitate Clasa: IX E Data:

Proiect de activitate Imobilizari finanziare

Competente specifice: 1.1 Sa cunoasca ce cuprinde activul patrimonial 1.2 Sa enumere cele 4 categorii de active invatate 1.3 Sa dea exemple de imobilizari necorporale

Competente derivate: 2.2 Intarirea increderii in forte proprii prin rezolvarea in mod constiincios a sarcinilor propuse. 2.3 Formarea deprinderilor de a munci perseverent

Desfasurarea lectiei

Momentul organizatoric const n:

- Stabilirea prezen ei -2 min - Crearea condi iilor didactico-materiale necesare bunei desf ur ri a lec iei. - 3 min

Activitati de invatare

Mod de organizarea a grupului

Metode

Mijloace de invatare

Resurse

Modalitati de evaluare

Observatii

Cooperare Individual

- activitate frontala - activitate induvidiuala

- explicatia - conversati - munca independenta

- tabla

- timpul o ora didactica - initiala

Durata: 50 de minute. Locul de desf urare: sala de clasa

- manual

(50min) aptitudinile elevilor

Continutul lectiei:5 min Imobilizarile financiare sunt investitii cu caracter financiar, pe o durata mai mare de timp de o valoare mare. Se mai numesc investitii financiare pe termen lung. Scopul este obtinerea de venituri financiare sub forma de dobanzi.

Componenta: Titluri de participare sau interese de participare Creante imobilizate

Evaluare initiala orala din cele predate 10 min Imobilizari necorporale: - cheltuieli de costituire cheltuieli de devoltare Concesiune, brevete, drepturi, active similare Fond comercial Alte imobilizari ne corporale

Imobilizari corporale Terenuri si amenajari de terenuri Constructii

Instalatii tehnice si masini Mobilier si aparatura de birotica etc.

Imobilizari financiare Titluri de participare Creante imobilizate

Continuarea lectiei: 25- 30 min

Activele circulante sunt bunuri si valori ce se utilizeaza pe o perioada mai mica de un an. Stocurile sunt bunuri sau servicii detinute de entitate pentru a fi vandute.intalnim doua categorii de stocuri: stocuri destinate vanzarii: produse finite, produse reziduale, marfuri. Stocuri destinate consumului: materii prime, materiale consumabile, ambalaje.

Componenta stocurilor: materii prime materiale consumabile obiecte de inventar productie in curs de executie produse stocuri aflate la terti animale marfuri ambalaje

Materii prime bunuri destinate consumului, care se regasesc integral sau partial in produsele la a caror realizare au participat. Materiale consumabile sunt destinate utilizarii procesului de productie.Au rolul de a ajuta procesul de productie sau de exploatare, fara a se regasi in produsul finit. Materiale de natura obiectelor de inventar sunt bunuri economice care nu indeplinesc simultan conditiile de valoare si durata pentru a fi avtive imobilizate. Productia in curs de executie: reprezinta productia care nu a parcus toate fazele de prelucrare, conform procesului tehnologic. Produse cuprind: Semifabricate produsele care nu au parcurs toate fazele procesului de productie, dar care se vand ca atare.

Produse finite- produsele care nu au parcurs toate fazele procesului de productie, fiind depositate in vederea vanzarii. Produse reziduale- produse rezultate in urma procesului de fabricatie. Stocuri aflate la terti- bunuri economice de natura stocurilor ce apartin entitatii, dar care fizic sunt in afara unitatii, ele fiind lasate in custodie, date spre prelucrare la teri sau in consignatie. Exercitii : 1. O societate detine urmatoarele active patrimoniale: materii prime 8000 lei combustibil 3000 lei productie in curs 4000 lei produse 5000 lei marfuri 10 000 lei

Se cere sa se stabileasca valoarea totala a activelor circulante. Rezolvare: Valoarea activelor circolante: 8000+3000+4000+5000+10 000= 30 000 lei *2. O societate detine urmatoarele active patrimoniale: materii prime 9000 lei combustibil 2000 lei productie in curs 5000 lei produse 4000 lei marfuri 10 000 lei

Se cere sa se stabileasca valoarea totala a activelor circulante. Rezolvare: Valoarea activelor circolante: 9000+2000+5000+4000+10 000= 30 000 lei