Sunteți pe pagina 1din 12

4.

Politica de produs n turism


Crearea de noi produse turistice

Etapele cre rii i lans rii de produse noi


- identificarea ideilor de noi produse; - selec ionarea ideilor; - testarea conceptului de produs; - analiza comercial ; - crearea noului produs; - testarea pie ei; - procesul de adoptare; - procesul de difuzare.

Identificarea ideilor de noi produse


identificarea ideilor de noi produse turistice graviteaza in jurul a ceea ce poate fi exploatat sau valorificat in beneficiul turismului si turistilor Tehnici pentru generarea de idei: analiza morfologica, brainstormingul, creativitatea operationala etc Surse de idei: turistii, concurentii, specialistii, expertii, agentii de turism, touroperatorii, persoanele aflate in relatii cu turistii etc

Selec ionarea ideilor


Cea mai mare parte a ideilor nu sunt viabile dpv comercial sau se lovesc de dificultati care fac imposibila crearea lor Trebuie eliminate ideile care nu sunt viabile pentru a pierde cit mai putina energie, capital sau a evita un esec comercial

Testarea conceptului de produs turistic


Conceptul de produs reprezinta ideea (imaginea) pe care firma o doreste a fi perceputa de catre turistii vizati In aceasta faza se incearca sa se dea raspunsuri la intrebarile:
Conceptul este clar si usor de inteles? Ofera avantaje distincte fata de produsele concurente? Va fi produsul usor de adoptat? Satisface produsul adevarate nevoi si dorinte ale turistilor? Ce imbunatatiri se pot aduce produsului turistic?

Analiza comercial
Obiectivul crearii unui nou produs turistic este acela de a obtine incasari si profituri Atingerea obiectivului depinde de: cucerirea unei piete suficient de mari si intr-un timp cit mai scurt Inca din primele momente ale conceperii unui nou PT trebuie sa se estimeze vinzarile potentiale si modul in care acestea vor evolua Se poate porni de la primele vinzari realizate unui turist, apoi urmarirea repetarii vinzarilor, cum este apreciat produsul de catre turist, daca acesta ar adopta produsul etc Trebuie realizate previziuni ale evolutiei costurilor Trebuie estimate profiturile si calculata rentabilitatea produsului pe termen scurt si lung

Crearea noului produs turistic


In functie de tipul de produs turistic sunt necesare perioade lungi de timp: de la 1 la mai multi ani (crearea produselor turistice pentru copii, pentru tineri casatoriti, constructia unui hotel nou, a unei pirtii de schi, a instalatiilor de transport pe cablu etc) Presupune, de la caz la caz, stabilirea unor acorduri, contracte, intelegeri sau construirea infrastructurii necesare Complexitatea PT si multitudinea participantilor presupun un efort suplimentar de planificare si coordonare ATENTIE! PT poate fi realizat in faze succesive, dar primii turisti care vor cumpara PT nu vor fi in masura sa evalueze corect produsul final si vor transmite o imagine negativa despre PT care poate dauna firmei

Testarea pie ei
Inainte de a lansa PT pe scara larga se impune testarea pietei si o planificare riguroasa a lansarii Obiectivul testului de piata consta in evaluarea reactiei turistilor la oferta care le este facuta, atit dpv al ofertei, cit si dpv al modului cum este prezentata si transmisa turistilor Metode/exemple:
lansarea pe piata a unei unitati pilot sau a unui serviciu la scara mica ( o noua linie aeriana, un nou circuit turistic, o excursie, inchirierea de masini etc.) Metoda pretului forfetar Testarea noilor tipuri de camere inainte de a concepe noi hoteluri Includerea PT in catalogul unui TO si, in functie de rezultatele testului, pastrarea lui si in anul urmator.

Procesul de adoptare (1)


adoptarea presupune o atitudine pozitiv stabil fa de produs, o inten ie de repetare a utiliz rii sale i eventual transmiterea de informa ii pozitive cu privire la produs etape: - luarea la cuno tin : turistul ia cuno tin , afl despre inova ie, dar nu are destule informa ii despre ea; - interesul: turistul este motivat pentru c utarea de informa ii despre noul produs; - evaluarea: turistul ncearc s estimeze dac ar fi rentabil s ncerce produsul; - ncercarea: turistul ncearc noul produs la scar mic pentru a aduce complet ri n evaluarea utilit ii i beneficiilor pe care le-ar putea ob ine; - adoptarea: turistul decide s utilizeze n mod real i cu regularitate noul produs.

Procesul de adoptare (2)


caracteristici ale produsului care pot favoriza adoptarea acestuia: - avantajul relativ al produsului nou n raport cu cele actuale, va favoriza adoptarea; - compatibilitatea dintre noul produs i experien a sau cuno tin ele vechi i actuale ale turistului va u ura procesul de adoptare; - complexitatea noului produs pentru turist, mai ales n ceea ce prive te capacitatea de n elegere i modificare a comportamentului turistului, va frna procesul de adoptare; - divizibilitatea adoptarii, adic posibilitatea ncerc rii produsului f r un angajament important, va favoriza adoptarea; - capacitatea de a comunica avantajele aduse de acest nou produs, va stimula adoptarea sa.

Procesul de difuzare (1)


cinci categorii de indivizi care se diferen iaz n func ie de viteza de adoptare a unui produs nou
inovatorii (2,5%) care adopt imediat un produs nou i au drept caracteristici principale: o toleran ridicat la risc, o aviditate pentru nout i, o sete de informare, cosmopolitism i nclina ie spre difuzarea informa iilor; adoptatorii precoci (13,5%) sunt indivizi care adopt relativ repede un nou produs i care au caracteristici foarte apropiate de inovatori, dar au acces mai pu in rapid la informa ie i o reac ie un pic mai lung (ntrziat ) fa de adoptarea noului produs;

Procesul de difuzare (2)


majoritatea precoce (34%) care a teapt s vad rezultatul utiliz rii noului produs de c tre inovatori i de c tre cei care l-au adoptat relativ rapid; majoritatea tardiv (34%) care a teapt ca majoritatea oamenilor s fi adoptat un produs nou pentru a-l adopta i ea la rndul s u; refractarii (16%) care sunt n general foarte conservatori i nu au gustul schimb rii i al nout ilor. Ei reprezint un segment al pie ei care cu greu poate fi corectat.