Sunteți pe pagina 1din 2

Tematica de admitere pentru master Specializarea: Contabilitatea i auditul n instituiile publice

Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. 5. Tematica Caracteristici privind instituiile publice i contabilitatea acestora Principii i etape ale finanrii bugetare Rolul clasificaiei bugetare pentru contabilitatatea instituiilor publice Repere privind internaionalizarea contabilitii n sectorul public Caracteristici privind contabilitatea de cas i contabilitatea de angajamente Componentele i formele contabilitii publice Referina bibliografic [2] [3] [9] [2] [5] [2] [11] [7] [4] [3] [5] [1] [2] [8] [9] [3] [2] [5] [10] Paginaie 11-16 20-25 76-77 83-94 65-71 4-23 21-27 26-28 53-55 334-336, 352-360 30-34

6.

7.

Situaiile financiare la instituii publice - Bilanul - Contul de rezultat patrimonial - Situaia fluxurilor de trezorerie - Situaia modificrilor n structura activelor nete/capitalurilor - Politici contabile i note explicative - Contul de execuie bugetar Normarea i coordonarea auditului public intern n Romnia Obiectivele i etapele misiunii de audit public intern Deontologia auditorului public intern

17-19,134-155 230-280 115-141

8. 9. 10.

[6] [12] [6] [6] [14]

306-328 358-369 264-283

Referine bibliografice
1. Bolos I.M, - Bugetul i contabilitatea comunitilor locale, ntre starea actual i posibilitile de mordernizare, Editura Economic, Bucureti, 2006. 2. Cenar I., - Contabilitatea instituiilor publice, Editura Casa Crii de tiin, ClujNapoca, 2007. 3. Cenar I., - ndrumar pentru contabilitatea instituiilor publice, Editura Risoprint, ClujNapoca, 2007. 4. Cenar, I., - Standarde internaionale de contabilitate specifice sectorului public, Seria Didactica, Alba-Iulia, 2009.

5. Dasclu C. et. al., - Convergena contabilitii publice din Romnia la Standardele Internaionale de Contabilitate pentru Sectorului Public, CECCAR Bucureti, 2007 6. Ghi M., Briciu S., .a., - Guvernan corporativ i audit intern, Editura Aeternitas 2009. 7. Manual de standarde internaionale de contabilitate pentru sectorul public, Editura CECCAR, Bucureti, 2009. 8. Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat n Monitorul Oficial nr. 454/2008. 9. Legea 500/2002 privind finanele publice publicat n Monitorul Oficial nr. 597/17.08.2002. 10. OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii patrimoniului instituiilor publice, Monitorul Oficial nr. 1186 din 29 decembrie 2005 11. OMFP. nr. 1954/2005 pentru aprobarea pentru aprobarea Clasificaiei indicatorilor privind finanele publice, publicat n Monitorul Oficial nr. 1176 din 27.12.2005. 12. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 953/2002, cu modificrile i completrile ulterioare. 13. OMFP. nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea

auditului public intern, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 130/2003


14 Codul de conduit etic a auditorului intern (OMFP nr. 252/2004 publicat Monitorul Oficial al Romniei nr. 128/2004)