Sunteți pe pagina 1din 3

.INTREBARI 1.Hemoragia celulelor mastoidiene este caracteristica mortilor: 2.

Goos skin este un semn medico-legal pretios (desi inconstant) in mortile prin: 3. Prezenta lichidului incolor / usor rozat in sinusul sfenoidal este caracteristica mortilor prin :4. Acidul cianhidric este un lichid incolor la temperature mediului ambient, fierbe la 26 grade celsius , este miscibil cu apa si prezinta un miros de: 5 . O mu c i d e r i l e c u a rs e n s i d e r i v a t i i a c e s t o ra e x t re me d e ra r e i n p re s e n t , p re z i n t a u n interes istoric, astfel in deshumarile cadavrelor , un semn constant , frecvent se constatala nivelul fanerelor acesta fiind: 6. Care din urmatoarele gene controleaza sinteza antigenelor AHB: 7. Din grupa alcaloizilor cu structura fenantrenica fac parte : 8. Leziunile produse prin current electric atmospheric ( fulger , trasnet ) se produc prinefecte : 9.DML in intoxicatia acuta accidentala / suicid cu etilenglicol este de: 10. Cele mai frecvente accidente operatorii / postoperatorii sint datorate : 11.Institutul de Medicina Legala Prof.Dr.Mina Minovici Bucuresti a fost fondat in anul 12.Completati spatiile de mai jos.Semnele negative de viata se caracterizeaza prin: 13.Completati spatiile de mai jos.Srmnele mortii reale sint caracterizate prin: 14.Adipoceara este considerata o modificare cadaverica: 15.Tinind cont ca dupa 10-12 ore de la moarte temperatura intrarectala a cadavrului estede 20 grade Celsius, putem spune ca intr-un mediu cu temperatura de 18-20 grade Celsiusracirea cadavrului se face cu : 16.Deshidratarea este un semn al mortii reale, tinind cont de acest lucru putem spune cuc e rt i t u d i n e c a ; u n c a d a v r u a fl a t i n c o n d i t i i l e me d i u l u i e x t e r n d e 1 8 g ra d e C e l s i us s i umiditate de 15% poate pierde pina la : 17.Lividitatile cadaverice sint zone de culoare violacee ce apar pe: 18.Lividitatile cadaverice zmeurii sint caracteristice: 19.Rigiditatea cadaverica se instaleaza comform legii lui Nyslen la: 2 0 . I n le g i s l a t i a R o ma n i e i c e rc e t a r e a la fa t a l o c u l ui (a c t i v i t a t e p r o c e s ua la c o mp l e x a efectuata de organele de urmarire penala si instanta judecatoreasca) este reglementata deatr. : 21.Raportul de autopsie medico-legala cuprinde mai multe capitole cu exceptia : 22. Asezati in ordine corecta modificarile de culoare ale echimozei ; a.cafeniu, b.albastra,c.verzui, d. rosie.

23.Codul Penal , in sectiunea intitulata Lovirea si vatamarea integritatii corporale sau asanatatii prevede : 24. In urma unui consult medico-legal catre un pacient care prezinta numeroase semne dev i o le n t a , s e e l i b e re a z a u n C M L c u u n n u ma r d e 2 3 z i l e d e i n g r i j i r i . D i n a f i r ma t i i l e acestuia rezulta ca a fost agresat fizic de un membru al familiei, in ce art. al CP poate fiincadrata fapta: 25.Intreruperea cursului sarcinii prin orice mijloace (Provocarea ilegala a avortului) seincadreaza la sectiunea III- a a CP art. : 26.In stabilirea corelatiilor dintre un traumatism si prejudicial fizic(morfofunctional) saumoarte se vorbeste in mod current despre: 27.Prin infirmitate se intelege: 28.Prin invaliditate se intelege: 29.Tinind cont de aspectele comune medico-legale, judiciare cit si cele civile privindformula dentara asezati in ordine corecta urmatoarele: 30.Prin efectuarea unui consult medico-legal la cererea organelor de ancheta a uneipersoane de sex feminin, in virsta de 15 ani, s-a concluzionat existenta unui viol, faptaincadrabila la capit III CP art.. 3 1 . As fi x i i l e * s e p o t c l a s i fi c a d u p a n i v e l u l la c a re s e r e a l i z e a z a t u l b u ra r i l e i n c a d r u l procesului respirator in: 32.Asfixiile de tip citotoxic , de utilizare sint caracteristice in intoxicatiile acute cu: 33.Factorii secundari(complementari sau suplimentari) ai plagilor impuscate prin arme cufoc sint: 3 4 . Ac t i u n e a t e r mi c a ( ma rc a ) i n t ra g e r i l e c u a r me c u fo c e s t e v i z ib i l a i n t ra g e r i l e c u distanta intre tegument si teava cuprinsa intre: 35.Prin sectionarea imaginara a unui cartus observam ca acesta este alcatuit din : 36. Bura este caracteristica : 37.Suprafata de dispersie a alicelor in cazul plagilor impuscate cu arme devinatoare(sportive) incepe de la : 3 8 . S p i n z u ra re a e s t e a s fi x i a me c a n i c a p r i n c o mp r i ma re a g i t u l u i c u a j ut o r u l u n u i la t actionat de greutatea propiului corp si se clasifica in: 39.Urmatoarele semne sint caracteristice spinzurarii cu exceptia: 40. Sufocarea face parte din urmatoarele categorii: 41.Submersia/ inecarea presupune inlantuirea urmatoarelor elemente fiziopatologice: 42. Manusa mortii este caracteristica mortii prin: 43.Leziunilor si mortii prin temperatura inalta sint caracteristice arsurile: 44.Carbonizarii partiale este caracteristica pozitia : 45.Arsurile de gradul II prezinta o culoare :

46. Leziunilor si mortii prin refrigerare sinr caracteristice degeraturile : 47. Un semn pretios in mortile prin refrigerare, insa inconstant sint: 48. Procesele functionale ale organismului inceteaza la o temperatura a acestuia de: 49.Moartea printr-o descarcare electrica inalta ( miliarde de volti) trasnet natural dintre 2nori este considerata moarte: 50.Mortile prin electocutie sint mai fregvente urmare a: 51.Intoxicatia acuta accidentala/suicid cu barbiturice prezinta urmatoarele efecte: 52.In intoxicatia cu alcaloizi parasimpaticolitici naturali DML este de : 53.In intoxicatia acuta cu nicotina DML la adult este de : 54. DML in intoxicatia cu morfina este de : 55.Faza medico-legala sau infractogena a intoxicatiei cu alcool etilic porneste de la: 56. Examinarea capacitatii sexuale a femeii este ceruta in procesele civile , penale, divort,c a s a t o r i i , fu r t u l d e c o p i i, e t c . C a re d i n p a ra me t r i i d e ma i j o s s i n t c o re c t i s i d e fi n e s c capacitatea sexuala a femeii: 57.La ce procent al carboxihemoglobinei in singe apar simptome de oboseala , ameteli,vomisment, tulburari de vedere si colaps: 58.Investigarea pruncuciderii impune cercetarea particularitatilor morfologicecaracteristice n-nascutului, aceste fiind: 59.Se considera ca un fat este viabil numai daca a depasit: 60.In tara noastra cercetarea filiatiei este legiferata prin codul familiei , recunoastereapaternitatii se poate face pe doua cai acestea fiind: 61.Obligativitatea efectuarii unei expertize psihiatrice este stipulata dearticolul..CPP ( in cazul infractiunii de omor deosebit de grav). 62.Situatiile in care se cere expertizeaza filiatiei sint: 63. Cele mai vechi dovezi atestate documentar privind colaborarea medicilor cu justitiadateaza din: 64. Enumerati timpii deschiderii cutiei craniene. 65. Lividitatile cadaverice: 66. Mecanismul traumatic in accidentele rutiere este: 67. Caderea de la acelasi nivel este descris ca o cadere :