Sunteți pe pagina 1din 13

PARTICULARIT I I PERSPECTIVE PRIVIND EVOLU IA AC IUNILOR SIF PE PIA A DE CAPITAL ROMNEASC

Studiu de caz: Societ ile de Investi ii Financiare

Conduc tor tiin ific: Conf. Univ. Dr. CRISTIAN P UN Masterand: DU CEAC ANDRADA 2008 2008

SIF Banat-Cri ana Banat Cotat la BVB categoria I cu simbolul SIF 1 societ i de pe pia a Regulara BVB printre cele mai lichide Pondere a ac iunilor n indicele BET-FI de 19,58%. Portofoliu diversificat, de innd 434 de companii dintre toate cele 5 SIF. cel mai mare numar

 n 2006, valoarea portofoliului de de ineri din sectorul financiar cre te cu circa 280 milioane lei. Sectorul financiar este majoritar urmat ndeaproape de industria farmaceutic (ex. Biofarm, Antibiotice Ia i) i de cele din industria petrolier (ex. Petrom, Rompetrol Rafinare). TOP 10 holdings primele trei pozi ii sunt ocupate de: BCR (53,76% pondere in portofoliu), BRD (2,98%) i Banca Transilvania (7.59%).

SIF Moldova
 Cotat la BVB categoria I cu simbolul SIF 2 tranzac ionare pentru anul 2006. locul II ca lichiditate n Tranzac ii totale n valoare de 485,3 mil. RON 17,19% din total tranzac ii pe pia a Regular BVB. Portofoliu SIF Moldova 293 de societ i comerciale. SIF 2 jucator activ pe pia a de capital (de ine cca.10-33% ac iuni la majoritatea societa ilor).
Componen a portofoliului:
Active, din care: Act.cotate Actiuni necotate Titluri de stat Certificate de depozit Depozite bancare 31.12.2005 LEI 744.407.159 190.282.132 2.237.147 30.611.731 70.569.472 1.003.971.535 233.061.775 49.093.253 69,41% 17,74% 0,21% 2,85% 6,58% 30.09.2006 31.12.2005 31.09.2006 Pondere in Total Active 77,51% 17,14% 0,00% 0,00% 3,77%

SIF Transilvania
 Cotat la BVB categoria I cu simbolul SIF 3 tranzac ionare pentru anul 2006 Tranzac ii totale n valoare de 276,2 mil. RON pe pia a Regular BVB. locul III ca lichiditate n 9,79% din total tranzac ii

 Portofoliu ac iuni emise de 324 de societ i (13 cotate la BVB, iar 175 cotate Rasdaq) Strategia SIF 3 restructurarea activ a portofoliului prin eliminarea participa iilor neperformante. Participa ii dominante din portofoliul SIF 3 precum i de cel turistic. sectorul financiar bancar

 Investirea n domeniul turismului cre terea competitivit ii societ ilor la care de ine pachetul majoritar sau pachet semnificativ de ac iuni in vederea list rii acestora la burs .

SIF Muntenia
 Cotat la BVB categoria I cu simbolul SIF 4 mai lichide societ i de pe pia a Regular a BVB. Portofoliu 270 de societa i comerciale. De ine cea mai mare pondere 26,01% n Indicele bursier BET-FI Element specific SIF Muntenia administrarea portofoliului de active financiare se afl n responsabilitatea unei SAI (SAI Muntenia Invest S.A.). Strategia de baz companii. restructurarea portofoliului i listarea ct mai multor s-a aflat i ea printre cele

 Ponderea participa iilor BCR i BRD n valoarea total portofoliului acestui SIF 85,4%

de activ net a

SIF Oltenia
 Cotat la BVB categoria I cu simbolul SIF 5 societ i de pe pia a Regular a BVB. Portofoliu 211 societ i comerciale. Ponderea n Indicele bursier BET-FI 18,15% (penultima ca procent). Cea mai performant societate de investi ii financiare nca de la listare. Cel mai performant portofoliu ponderea societ ilor cotate la BVB n portofoliu este de 43,1% (cea mai mare pondere dintre toate cele 5 SIF). Sectorul financiar bancar majoritar petroliere precum i de cel metalurgic. Profituri mai mari i de la BRD. este urmat de sectorul resurselor printre cele mai lichide

ncasarea celor mai mari dividende att de la BCR, ct

Indicatori de performan
 Price-Earning Ratio (PER)
PER actual
Rez.net 2006 SIF 1 SIF 2 SIF 3 SIF 4 SIF 5
83.146.783 48.341.224 53.169.056 71.969.816 78.906.802

bursier
PER (pret mediu/EPS)
16,71 26,46 24,16 18,57 20,90

EPS (Rez. net/nr.act)


0,1515 0,0970 0,0973 0,0890 0,1360

Pret mediu/2006
2,5327 2,4612 2,3512 1,6531 2,8426

PER (pret mediu/EPS)


16,71 26,46 24,16 18,57 20,90

Pret la 06.06.2007
3,27 3,18 2,39 2,38 3,58

PER actual
21,88 31,86 15,11 61,74 31,21

Cresterea profitului net


SIF 1 Profit net 2004 Profit net 2005 Profit net 2006 Pr.2005/2004 Pr.2006/2005
40.264.893 50.429.099 83.146.783 125.2% 164.8%

SIF 2
45.745.894 48.585.105 48.341.224 106,2% 99,5%

SIF 3
81.386.664 37.828.969 53.169.056 46.48% 140.5%

SIF 4
42.891.323 52.378.128 71.969.816 122.1% 137.4%

SIF 5
69.205.358 54.657.943 78.906.802 78.6% 144.3%

Indicatori de performan
 Randamentul dividentelor (DIVY)
Dividende distribuite de SIF-uri, BRD si SNP
Div. 2004 SIF 1 SIF 2 SIF 3 SIF 4 SIF 5 BRD SNP
0.0500 0.0600 0.0650 0.0500 0.0650 0.1257 -

bursier

Div. 2005
0.0500 0,0670 0,0650 0,0600 0,0600 0,3089 0,0130

Div. 2006
0.0600 0.0630 0.0700 0.0700 0.3672 0.0179

Pret 06.06.07
3.27 3.18 2.39 2.38 3.58 24.100 0.5050

Pret mediu 2006


2.5327 2.4612 2,3512 1.6531 2,8426 -

DIVY Actual (%)


1.83 1.98 2.94 1.95 1.52 3.54

DIVY Div/pret mediu


2.37 2.56 4.23 2.46 -

Ac iunile SIF-Evolu ie i perspective pe BVB


1. SIF Banat-Cri ana Volatilitate n tunelul benzilor Bollinger
Evolu ia SIF 1 pe 36 de luni

 

Evolu ia SIF Banat Cri ana ascendent de la momentul list rii pn n prezent. Indicatorul RSI m soar pulsul pie ei, indicnd exact perioadele de supracumparare, ct i pe cele de supravanzare. Benzile Bollinger indic volatilitatea ac iunii n fiecare moment.

2. SIF Moldova i SIF Transilvania - Analiz comparativ


Evolu ia SIF 2 pe 36 de luni Evolu ia SIF 3 pe 36 de luni

Aseman ri: -Ciclicitatea i schimb rile mari de trend ce se petrec n acela i timp; -Comparnd benzile Bollinger, observ m c volatilitatea celor 2 SIF-uri este aproape la fel.

Diferen e: - SIF 2 i-a restructurat portofoliul mult mai devreme dect SIF 3, ceea ce a f cut ca pre ul SIF 2 s creasc cu o aplitudine mai mare decat cel al SIF 3.

3. SIF Muntenia
Evolu ia SIF 4 pe 36 de luni

 

SIF 4 a nregistrat perfoman ele cele mai slabe din punct de vedere al randamentelor, comparativ cu celelalte SIF-uri. Evolu ia ciclic a cota iei este v dit vizibil i la SIF Muntenia.

4. SIF Oltenia
Evolu ia SIF 5 pe 36 de luni

 

Teoria ciclicit ii este confirmat i la SIF Oltenia. Trendul ac iunii ascendent indiferent de corec iile majore sau minore existente de-a lungul timpului.

CONCLUZII
Cele cinci Societ i de Investi ii Financiare sunt emblematice pentru pia a de capital romneasc . Cele mai importante caracteristici ale SIF-urilor sunt: ncercarea permanent de restructurare a portofoliului; achizi ionarea de ac iuni ct mai performante din punct de vedere al randamentului i al lichidit ii; flexibilitatea n raport cu condi iile pie ei. Puterea financiar mare le permite s investeasc n societ ile dorite i s aib o capacitate de negociere important . Sectorul financiar-bancar este printre cele mai performante de pe pia a de capital romneasc . Volumele mari de lichidit i permit SIF-urilor s Romnia ct i n strainatate. investeasc att n

Analiza tehnic indic ciclicitatea n evolu ii i performan e. Activele nete sunt nc subevaluate, ele fiind n continuare o surs de cre tere pentru companiile prezentate.