P. 1
functiile firmei

functiile firmei

|Views: 1,032|Likes:
Published by Enache Catalina

More info:

Published by: Enache Catalina on Jan 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2014

pdf

text

original

Se consideră că orice firmă îndeplineşte cel puţin 5 funcţii operative: 1. Funcţia de producţie 2. Funcţia de cercetare-dezvoltare 3.

Funcţia comercială 4. Funcţia financiar-contabilă 5. Funcţia de personal Funcţiunile firmei -Funcţiunile principale ale unei firme sunt următoarele: -Funcţiunea de cercetare-dezvoltare; -Funcţiuneaa de producţie; -Funcţiuneaa comercială; -Funcţiunea financiar-contabilă; -Funcţiuneaa de personal. Funcţiunea de crcetare-dezvoltare: este reprezentată de ansamblul activităţiilor carese desfăşoară în cadrul firmei în vederea realizării obiectivelor din domeniulproducerii de noi idei şi transformări în noutăţi utile dezvolării în viitor a acesteia.Importanţa acestei funcţiuni, rezultă din necesitatea adaptării permanente, a firmelor la noile cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii contemporane. Este o funcţiune importantă,m a n i f e s t a r e a e i a s i g u r ă c o m p e t i t i v i t a t e a f i r m e i p e p i a ţ ă , r a c o r d a r e a c o n t i n u ă ş i eficientă la dinamica mediului. Funcţiunea de producţie: reprezintă ansamblul activităţiilor de bază, auxiliare şi deservire prin care se realizează obiectivele din domeniul fabricării produselor,eleborării lucrărilor, prestării serviciilor în cadrul firmei. Transformarea materilor prime în produse, servicii, lucrări, constituie obiectivulfuncţionării firmei. Având în vedere importanţa obiectivelor din punct de vedere al ponderii şi naturii proceselor de muncă, funcţiunea de producţie cuprinde următoareleactivităţi: -Fabricaţie sau exploatare -Controlul tehnic de calitate -Întreţinerea şi rpararea utilajelor şi instalaţiilor Producţia şi serviciile auxiliare.Realizarea activităţiilor cuprinse în această funcţiune reprezintă o condiţie necesarărealizării obiectivelor fundamentale,dar nu şi suficientă,astfel că în mod greşit mulţimanageri îşi concentrează întrega atenţie asupra problemelor de producţie. Funcţiunea comrcială: cuprinde activităţi menite să contribuie la realizareaobiectivelor din domeniul stabilirii legăturilor unităţii economice cu mediul ambiant,în vedrea achiziţionării mijloacelor necesare şi desfacerii produselor, serviciilor şilucrărilor, care fac obiectul de bază al firmei.Această funcţiune cuprinde următoarele activităţi principale:

de la o firmă la alta d a t o r i t ă diversităţii condiţiilor specifice de desfăşurare a activităţii acestora.Funcţiuneade marketing cuprinde activităţiile de cercetare a pieţei.serviciilor şi lucrărilor: -Activităţiile de marketing: -Activităţiile logistice. p r e c u m şi înregistrarea şi evidenţa în expresie valorică a f e n o m e n e l o r economice din cadrul firmei. Preocupări deintegrare a multor activităţi logistice sub o autoritate unică datează încă din 1960.G r a d u l d e m a n i f e s t a r e a funcţiunilor. respectiv elaborarea unei stategii desucces se datorează în cea mai mare măsură unei structuri organizaţionale competitive care reuneşte activităţiile logistice într-o formă de organiozare distinctă.vânzarea produselor. distribuţiei şiactivităţii specifice politicii de preţ şi produs. multef i r m e n u î ş i a n g a j e a z ă r e s u r s e l e l o r s t r a t e g i c e . c u e f e c t e n e g a t i v e î n s u c c e s u l afacerilor. Funcţiunea financiar-contabilă: cuprinde ansamblul activităţiilor desfăşurate încadrul firmei. Se constată că succesul în afaceri. La ora actuală. Marketingul asigură utilitatea deposesie a produselor şi serviciilor şi racordarea dinamică a firmei la mediu. pentru realizarea obiectivelor din domeniul asigurării şi dezvoltăriipotenţialului uman necesar. promovare. Funcţiunea logistică : cuprinde organizarea efectivă şi eficientă a activităţilor logistice care realizează utilitatea de timp şi utilitatea de spaţiu.este diferit. Funcţiunea de marketing: cele mai multe firme de succes şi-au reunit activităţiilespecifice de marketing într-o funcţiune distinctă.respectiv dediversitatea obiectivelor globale. Funcţiunea financiar-contabilă: cuprinde ansamblul activităţilor prin care serealizează obiectivele privind obţinerea şi folosirea mijloacelor financiare necesaref i r m e i .-Aprovizionarea şi gestionarea resurselor materiale: -Desfacerea. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->