Sunteți pe pagina 1din 28

GRUP SCOLAR LATCU VODA

Scoala Maistri Auto Clasa M1

ELEMENTELE COMPONENTE ALE UNEI ROTI DINTATE

ELEV, Hrinciuc Florin Haralambie

SUCEAVA 2011
1

Cuprins

ARGUMENT ............................................................................................................................. 2 INTRODUCERE ........................................................................................................................ 3 RO I DIN ATE NO IUNI DE BAZ ................................................................................... 7 Avantaje mecanice ...................................................................................................................... 8 ASAMBLARI PRIN PENE LONGITUDINALE ...................................................................... 11 BIBLIOGRAFIE ...................................................................................................................... 23

ARGUMENT

Majoritatea activitatilor economice,sociale implica utilizarea mijloacelor de transport.Intre evolutia societatii si cea a mijloacelor de transport exista o stransa relatie.Progresele inregistrate in domeniul transporturilor a facilitat o crestere calitativa si cantitativa a schimburilor comerciale,sociale sau culturale inlaturand bariere si construind punti. La randul sau societatea umana si-a valorizat o mare parte din cuceririle sale in dezvoltarea mijloacelor,infrastructurilor,metodelor,legislatiei si a organizarii sistemelor de transport. In conditiile un transport competitiv produsele pot ajunge acolo unde sunt solicitate cu un cost si la un pret convenabil pentru utlilizatori.Transportul faciliteaza accesul produselor pe piete situate la distanta fata de locul de productie.Transporturile pot deveni si suport pentru continuarea proceselor de productie in scopul utilizarii eficiente a timpului afectat onorarii comenzilor.Orice dezvoltare economica se bazeaza pe existenta unor piete concurentiale iar transportul este un factor de stimulare a concurentei. In standardul de pregatire profesionala Calificarea de Tehnician Transporturi pentru absolventii nivelului 3 liceu tehnologic prevede ca acestia vor fi capabili sa indeplineasca sarcini cu caracter tehnic de montaj,punere in functiune,intretinere si reparare a mijloacelor de transport.Testeaza prototipurile,exploateaza si estimeaza costurile de transport.De asemenea asigura controlul tehnic al mijloacelor de transport in vederea functionarii normelor in vigoare. Pentru proiectul de sustinere a examenului de certificare pentru obtinerea certificatului de calificare profesionala am ales tema ,,Documente de pregatire si insotire a transportului marfa.

Elaborarea proiectului este o activitate tehnica desfasurata de la problema completa pusa de productie pana la totalitatea indicatiilor date pe documentatia tehnologica.In realizarea proiectului,am utilizat notiunile invatate la urmatoarele module: - Planificarea si organizarea productiei - Asigurarea calitatii - Elemente de proiectare - Sanatatea si securitatea muncii - Sisteme de transmitere a miscarii - Tehnici de masurare in domeniu - Sisteme si tehnologii de fabricatie - Detectarea defectelor - Asamblari mecanice - Sisteme de transport - Coordonarea si monitorizarea transporturilor - Contracte si documente de transport - Exploatarea tehnica a mijloacelor de transport Realizarea proiectului urmareste dezvoltarea aptitudinililor de studiu si a capacitatii de selectare a informatiilor necesare realizarii unei documentatii pe baza unei teme date.

RO I DIN ATE NO IUNI DE BAZ

O roat din at este o roat care are "din i" de-a lungul circumferin ei sale pentru a angrena una sau alte ro i din ate sau piese similare ale unui mecanism mai complex cu scopul de a realiza transmiterea for ei de-a lungul unei direc ii tangen iale la suprafe ele ambelor. O roat ne-din at poate realiza transmiterea, ntr-o oarecare m sur , a unei for e tangen iale, dar are utiliz ri limitate deoarece la for e mari se produc fenomene de alunecare (sau patinare) i de deteriorare ale ro ii. Din ii unei ro i din ate previn orice form de alunecare, patinare sau de deteriorare/deformare i permit transmiterea de for e considerabil mai mari dect n cazul ro ilor "obi nuite". Pentru a fi capabil de angrenare, o roat din at se poate ata a oric rui

dispozitiv care are din ii de angrenare compatibili cu din ii s i. De i astfel de dispozitive pot fi cremaliere sau alte dispozitive similare nerotative, cea mai obi nuit conectare a unei ro i din ate este ntr-un angrenaj cu una sau mai multe ro i din ate. Rota ia oric reia din ro ile din ate ale unui astfel de angrenaj cauzeaz obligatoriu rota ia tututor celorlalte. Astfel, mi carea de rota ie poate fi transferat dintr-un loc ntr-altul, de la un arbore sau ax la altul. De i de multe ori, ro ile din ate sunt folosite doar pentru a transmite rota ia dintr-o parte ntr-alta a unui mecanism sau ansamblu, ele pot fi folosite i pentru a transmite for e amplificate sau diminuate. Atunci cnd ro ile din ate ale unui ansamblu au diametre diferite (a a cum este cazul n prima imagine) vitezele lor de rota ie, i deci momentele lor cinetice, sunt diferite. Ca rezultat practic, transmiterea for ei dintr-un loc ntr-altul se face la viteze i momente cinetice diferite, fiind total sub controlul operatorului dispozitivului sau ma in riei.

Avantaje mecanice Consideram ca avem un angrenaj de doua roti dintate cu numar diferit de dinti, cu raze diferite. Din moment ce viteza unghiulara -- masurata in rotatii per secunda, rotatii per minut sau radiani per secunda -- este proportionala cu viteza de rotatie impartita la raza rotii intelegem ca roata dintata cu raza mai mare are viteza de rotatie cea mai mica. Aceeasi concluzie se poate trage si dintr-o analiza diferita a procesului privit din prisma numarului de dinti. Avind doua roti dintate cu numar de dinti diferit, se observa ca la o rotatie completa a rotii cu numar de dinti mai mic, roata cu numar de dinti mai mare nu a terminat o rotatie. Roata mai mica face mai multe rotatii intr-o perioada de timp data, se invirte mai repede. Raportul vitezelor este inversul raportului numarului de dinti: viteza A/viteza B = numarul de dinti B/numarul de dinti A Raportul momentelor poate fi determinat luind in cosideratie forta pe care un dinte al unei roti o exercita pe un dinte al celeilalte roti. Considerind doi dinti in contact intr-un punct, forta care este exercitata de dintele care angreneaza cel de-al doilea dinte are in general doua componente: o componenta radiala si una tangentiala. Componenta radiala poate fi ignorata, ea este pur si simplu cea care impinge intro parte roata pe directia radiala si nu contribuie deloc la rotatie. Componenta tangentiala este cea care cauzeaza rotatia. Momentul este egal cu componenta tangentiala a fortei inmultit cu raza. Din acest rationament este lesne de inteles ca roata cu raza mai mare exercita un moment mai mare, iar roata mai mica unul mai mic. Raportul momentelor este egal cu raportul razelor, si este invers proportional cu raportul vitezelor. Un moment mai mare implica o viteza mica si viceversa. Faptul ca raportul momentului este invers proportional fata de raportul vitezelor se poate deduce si din legea

conservarii energiei. Trebuie mentionat faptul ca s-a neglijat efectul frecarii in rapotul momentului. Raportul vitezelor este dat cu adevarat de rapotul numarului de dinti sau de raportul razelor, dar frecarea face ca raportul momentelor sa fie mai mic decit inversul rapotului vitezelor. Alta mentiune care trebuie facuta este despre termenul de raza a rotii dintate. Cum roata dintata nu poate fi substituita geometric la un cerc, roata dintata nu are raza. Oricum intr-un cuplu de roti dintate angrenate fiecare din ele se considera a avea o raza efectiva numita si raza cercului de divizare. Reductoarele cu o singur treapt de reducere sunt cele mai simple si se pot mp r i n urm toarele tipuri de baz , n func ie de tipul angrenajului: - cu ro i din ate cilindrice cu din i drep i sau nclina i; - cu ro i conice; - angrenaje melc-roat melcat . Componentele principale ale reductoarelor cu o singur treapt de reducere sunt urm toarele: - cei doi arbori respectiv arborele de intrare i cel de ie ire; - ro ile din ate; - lag rele; - elementele de etan are; - dispozitivele de ungere; - carcasa reductorului; - capacele;
7

- indicatorul de nivel al uleiului; - aerisitorul; - elementele pentru ridicarea reductorului; - dopul de golire, organele de asamblare. Arborii sunt realiza i de obicei cu sec iune variabil , avnd capetele cu diametrul i lungimea standardizat , prev zute cu pene pentru transmiterea momentelor de torsiune. Arborele pe care se introduce mi carea n reductor se poate executa mpreuna cu pinionul cilindric, cu pinionul conic sau cu melcul motive de reducere a gabaritului i cre terii rezisten ei pinionului. Ro ile din ate cilindrice, conice i roata melcat sunt montate pe arbori, prin intermediul unor pene paralele fixate axial cu ajutorul umerilor executa i pe arbori, cu buc e distan iere etc. n cazul cnd dantura se execut din materiale deficitare se recomand executarea ro ii din dou materiale. Lag rele, n general, sunt cu rostogolire, folosind rulmen i cu bile sau cu role. Uneori, la tura ii mici, reductoarele se pot executa i cu lag re de alunecare. Ungerea rulmen ilor se poate realiza cu ajutorul uleiului din reductor sau cu vaselin destinat n acest scop. Reglarea jocului din rulment se face prin intermediul capacelor sau piuli elor speciale pentru rulmen i, tinnd seama de sistemul de montare n O sau in X. Elementele de etan are utilizate mai frecvent n cazul reductoarelor sunt man etele de rota ie cu buza de etan are i inelele de pisl . Dispozitivele de ungere sunt necesare pentru asigurarea ungerii cu ulei sau unsoare consistent a rulmen ilor, uneori chiar a angrenajelor cnd nici una din ro ile din ate nu ajunge n baia de ulei. Conducerea lubrifiantului la locul de ungere se

realizeaz folosind diverse construc ii de dispozitive de ungere (canale de ungere, ung toare, ro i de ungere, inele de ungere, lan de ungere etc.). Carcasa reductorului se compune n general din dou p rti, corp i capac,

asamblate ntre ele prin tifturi de centrare i prin suruburi de fixare. tifturile de centrare sunt necesare pentru asigurarea unei pozi ii precise a capacului n raport cu corpul reductorului. De cele mai multe ori carcasa este realizat prin turnare avnd prev zute nervuri de rigidizare i rcire. n cazul unor unicate sau serii mici de fabricatie carcasa se poate realiza i prin sudur . La construc iile sudate cresc cheltuielile legate de manoper , dar se reduc cheltuielile legate de preg tirea fabrica iei, comparativ cu varianta de carcasa turnat . Pentru fixarea reductorului pe funda ie sau pe utilajul unde urmeaz s func ioneze, n corp sunt prev zute g uri n care intr suruburile de prindere. Capacele servesc la fixarea i reglarea jocurilor din rulmen i, la asigurarea

etan rii, fiind prinse n peretele reductorului cu ajutorul unor uruburi. Indicatorul nivelului de ulei din reductor este executat sub forma unei tije pe care sunt marcate nivelul maxim, respectiv minim al uleiului, sau sub forma unor vizoare montate pe corpul reductorului. Exist comunic cu baia de ulei. Elementele pentru ridicarea reductorului i manipularea lui sunt realizate sub forma unor inele de ridicare cu dimensiuni standardizate i fixate n carcasa prin asamblare filetat . Uneori, tot n scopul posibilit ii de ridicare i transportare a reductorului, pe carcas se execut ni te umeri de ridicare (inelari sau tip crlig). La reductoarele de dimensiuni mari ntlnim ambele forme, inele de ridicare n capacul reductorului i umeri de prindere pe corp. i indicatoare care func ioneaz pe principiul vaselor comunicante, realizate pe baza unui tub transparent care

Elementele geometrice ale unei ro i din ate caracterizeaz forma

dimensiunile din ilor, precum i a suprafe ei de divizare; aceasta se consider peaxa mobil la generarea danturii, adic la angrenarea fictiv a ro ii cu organul dedefinire a danturii (cremaliera generatoare). Din ii ro ilor din ate sunt mrgini i de suprafe ele flancurilor (din dreapta i din stnga), precum i de cilindrii de cap respectiv de picior. Dac cilindrulde cap se gse te n exteriorul celui de picior, roata din at are dantura exterioar; n caz contrar dantura este interioar . Din ii ro ilor din ate pot fi drep i , cnd liniile flancurilor sunt paralele cu generatoarele cilindrului de divizare sau nclina i , cnd sunt orientate de-a lungul unor elice cu pas constant. Dimensiunile geometrice ale ro ilor din ate sunt definite n func ie de: -z - numrul de din i; -m - modulul; reprezint raportul dintre diametrul cercului de divizare i numrul de din i. Mrimile modulelor ro ilor din ate sunt stabilite prin STAS 822-82, - = x m - deplasarea profilului; este distan a msurat pe perpendiculara comun dintre cilindrul de divizare al ro ii i planul de divizare al cremalierei generatoare; Altfel spus, deplasarea profilului este distan a msurat pe perpendiculara comun la linia de divizare tangent la cercul de divizare al ro ii i linia de divizare (referin ) a cremalierei generatoare. Deplasareaprofilului poate fi: normal (x = 0 ), pozitiv ( x f 0 ) , negativ ( x p 0 ) (figura 16.3). Angrenajele realizate sunt exterioare i au deplasarea zero ( 0) 1 2 x + x = , deplasarea pozitiv ( 0) x1 + x2 f , deplasarea negativ ( 0) x1 + x2 p . n cazul danturilor interioare defini ia este valabil dac profilul considerat este cel algolului dintre din i.

10

- 0 - unghiul de presiune de referin (unghiul de angrenare); are valoarea de 20 (STAS 821 - 82). - unghiul de nclinare al elicei liniei flancului, n raport cu generatoarea =0.

cilindrului de divizare; la ro ile cilindrice cu din i drep i

-* 0a h - coeficientul normal al capului de referin (STAS 821 - 82); -* 0 c - coeficient normal al jocului de referin la capul dintelui (STAS 821 - 82);

ASAMBLARI PRIN PENE LONGITUDINALE

Asambl ri prin pene longitudinale montate cu strngere. La penele longitudinale montate cu strngere suprafe ele active sunt fa a superioar nclinat cu 1:100 i fa a inferioar , ntre fe ele laterale ale penei i canalul de pan existnd jocuri, fac excep ie penele tangen iale. Ca urmare a mont rii prin batere se ob ine o asamblare capabil s preia for ele axiale. Se folosesc numai la tura ii mici i medii, cnd nu se impun condi ii severe de coaxialitate, deoarece prin batere se produce o dezaxare a pieselor asamblate.

Pene longitudinale cu strngere se clasific n: -nalte, denumite i nclinate (figura 6a); -plate (figura 6b); -concave (figura 6c); -tangen iale (figura 6d).

11

Figura 6

Pot fi cu sau f r c lci (nas), c lciul u urnd montarea i demontarea; sunt standardizate.La penele nalte cu capetele rotunjite (figura 7a), canalul din arbore are forma i dimensiunile penei, montarea ob inndu-se prin baterea sau presarea butucului.

Fig7a

12

M rimea for ei de batere este limitat de rezisten a la strivire a suprafe ei de batere, penele cu c lci permi nd for e de batere mai mari.

Q ! F [tg (E  N )  tgN ]
Q= m rimea for ei de batere ; F = forta normala rezultanta pe suprafetele active ale penei; = unghiul de inclinare al fetei superioare la penele cu strangere; = unghiul la varf al conului; = unghiul de frecare. Momentele de torsiune transmise de asambl rile prin pene plate care se folosesc n cazul arborilor cu d230 mm sunt inferioare celor transmise de asamblarea prin pan nalt . La penele nalte cu capetele drepte (figura 7b), montajul se poate realiza prin baterea penei n lungul canalului.

Figura 7b M rimea for ei de batere este limitat de rezisten a la strivire a suprafe ei de batere, penele cu c lci permi nd for e de batere mai mari.
13

Asambl rile cu pene concave transmi nd momente de torsiune mai mici comparativ cu asambl rile prin pene nalte sau plate se folosesc pentru arbori cu d150 mm; se ntrebuin eaz i n cazurile n care din motive de rezisten nu se admite executarea canalului de pan n arbore. La momente mari de torsiune se pot folosi dou pene montate la 1200. Penele tangen iale se monteaz perechi: pan i contrapan (vezi figura 6d).

Asambl rile prin pene tangen iale transmit momente mari de torsiune, folosindu-se n construc ia de ma ini grele i, n special, la sarcini dinamice mari (figura 7).

Figura 8

1 tl (d  t )W as 2 2M t lc ! t ( d  t )W as M tcap !
Mt cap = momentul de torsiune capabil;
14

t = grosimea penei; l = lungimea penei; d = diametrul arborelui; as = rezistenta admisibila la strivire a materialului; lc = lungimea de calcul a penelor sau a butucului; O pereche de pene tangen iale transmite momentul de torsiune ntr-un singur sens, pentru cazul modific rii sensului de rota ie n timpul func ion rii trebuind montat o a doua pereche de pene (figura 9).

Figura 9

5. Asambl ri prin pene longitudinale montate f r strngere. Din aceast categorie fac parte asambl rile prin pene paralele, pene disc i pene cilindrice (figura 10) :

15

Figura 10

La penele paralele momentul de torsiune se transmite prin fe ele laterale ale acestora, jocul radial fiind prev zut ntre fa a superioar a penei i fundul canalului din butuc. Se execut cu capetele drepte sau rotunjite (figurile 11 si 12).

Figura 11

16

Figura 12

Ws ! lc !

4M t e W as dhlc

4M t dhW as 4M t dhpa

(pentru asambl ri fixe)

lc !

(pentru asambl ri mobile)

Xf !

2M t e X af dblc

n func ie de rolul lor func ional, penele paralele se mpart n: obi nuite, de ghidare i mobile. Penele paralele obi nuite se ntrebuin eaz pentru transmiterea momentului de torsiune cnd butucii sunt fixa i n direc ie axial . n cazul pieselor mobile n direc ie axial se folosesc penele de ghidare, care se fixeaz pe arbore prin intermediul unor uruburi (figura 13).

17

Figura 13 Lungimea penelor de ghidare se alege n func ie de deplasarea necesar a butucului. Folosirea uruburilor trebuie limitat la cazurile strict necesare, existen a g urilor mic ornd mult rezisten a la oboseal a arborilor. Penele paralele se folosesc pe scar larg n construc ia de ma ini avnd avantajul neovaliz rii butucului, comparativ cu penele longitudinale montate cu strngere. Penele disc necesit executarea unui canal adnc n arbori, din acest motiv folosindu-se, mai ales, la montarea ro ilor din ate sau de curea pe capetele arborilor; se ntrebuin eaz n construc ia de ma ini-unelte, autovehicule i ma ini agricole (figura 14).

18

Figura 14

Ws !

2M t e W as dcl 2M t lc ! dcW as
s = efortul unitar de strivire;

Mt = momentul de torsiune; dc = diametrul arborelui de calcul; l = lungimea penei; as = rezistenta admisibila la strivire a materialului; lc = lungimea de calcul a penelor sau a butucului; Penele cilindrice sunt de fapt tifturi cilindrice dispuse longitudinal. Se folosesc n cazul amplas rii pieselor la cap tul arborilor i transmit momente mici de torsiune; se ntrebuin eaz (figura 15). i n cazul ajustajelor presate, ca element de siguran

Figura 15
19

Ws ! lc !

4M t e W as dd1l z

4M t dd1 zW as 2M t e X af dd1l z

Xf !

s = efortul unitar de strivire; Mt = momentul de torsiune; d = diametrul arborelui de calcul; d1 = diametrul penei; z = numarul de pene cilindrice; lz = lungimea penelor; as = rezistenta admisibila la strivire a materialului; lc = lungimea de calcul a penelor sau a butucului; f = efortul unitar; af = efortul unitar admisibil.

6. Penele transversale se monteaza cu axa lor perpendicular pe cea a pieselor asamblate. Ele pot avea sectiune dreptunghiulara cu una sau ambele fete inclinate sau pot avea muchiile rotunjite. In figura 16 sunt aratate cateve tipuri de pene transversale. Se pot utiliza atat la asamblare, exemplu: tija pistonului in capul de cruce la compresoare; la tiranti, cat si pentru reglajul jocului intre piesele supuse uzurii, exemplu: jocul dintre fus si cuzinet.
20

AA

Figura 16

Figura 17 Figura 17 prezinta reglajul jocului in lagar. Se observa ca, prin strangerea contrapiulitei 2, pana 1 lucreaza ca o piulita montata pe surub si inainteaza pe
21

verticala in sus,

producand o forta de presare asupra lagarului compus din

cuzinetii 3 si 4. Atunci cand realizarea penelor transversale si a canalelor este mai costisitoare, se vor utiliza stifturile transversale simple sau crestate cum sunt cele din figura 18. Pentru a impana prin autoblocare elementele supuse asamblarii, penele si stifturile traversale se executa cu o conicitate sau o inclinare de 1:50 pana la 1:100.

Figura 18

Calculul i proiectarea asambl rilor prin pene longitudinale Alegerea unui anumit tip de pan este o problem foarte complex , recomand rile avnd doar un caracter orientativ. n cazul n care este nepermis deplasarea circular relativ n timpul func ion rii a pieselor asamblate nu se recomand folosirea penelor cu strngere.
22

n afar de aceasta, penele longitudinale montate cu strngere transmit momente de torsiune relativ mici. Dezavantajul general al penelor cu strngere const n sl birea cu trecerea timpului a strngerii ini iale, ca urmare a ac iunii sarcinilor variabile. Penelor tangen iale nu le sunt proprii aceste dezavantaje din care cauz se recomand folosirea acestora la arborii cu diametre mari, care func ioneaz n condi ii grele; penele tangen iale sl besc, ns la fel ca i celelalte pene cu strngere rezisten a la oboseal a asambl rii, prin canalele de pan . La penele longitudinale montate f r strngere nu se ntlnesc dezavantajele men ionate, existnd totu i sl birea rezisten ei la oboseal a asambl rii i fiind necesar o fixare suplimentar axial a pieselor asamblate. Penele longitudinale se execut din OL 60 i foarte rar din o eluri aliate. Calculul unei asambl ri prin pene longitudinale se poate desf ura dup urm toarea schem : n func ie de diametrul arborelui se aleg din standardele dimensiunile transversale a penei b latimea penei i h inaltime penei; la penele cu strngere se poate determina momentul de torsiune pe care trebuie s -l transmit asamblarea, Mt cap, alegnd n prealabil o lungime standardizat a penei, n func ie de dimensiunea cunoscut a butucului; acest moment se compar cu momentul de torsiune Mt necesar de transmis. Adoptnd rezisten a admisibil la strivire as, se poate determina lungimea penei, alegnduse apoi o lungime standardizat . La penele paralele se calculeaz din condi ia de rezisten la strivire lungimea de calcul a penei lc, alegndu-se o lungime standardizat , n func ie de lungimea calculat . Dac lungimea lc va fi mai mare dect lungimea butucului se pot monta dou pene identice, dispuse la 1800;

23

La penele paralele se efectueaz un calcul de verificare la forfecare, n cazul n care arborele este executat dintr-un o el mai rezistent dect o elul din care este executat pana.

24

BIBLIOGRAFIE

1)

Drobot V. , Atanasiu M. , Stere N. , Manolescu N. , Popovici M. , Organe de ma ini i mecanisme manual pentru licee industriale i agricole, clasele a X-a, a XI-a, a XII-a i coli profesionale, Editura didactic i pedagogic , R.A., Bucuresti, 1993.

2)

Paizi Gh. , Stere N. , Lazar D. , Organe de ma ini i mecanisme, Manual pentru subingineri, Editura didactic Bucuresti, 1980. i pedagogic ,

25

26

27

28