Proiect didactic Propunator: Matei Marius Vladimir Clasa: a VI-a A Materia: Limba şi literatura română Subiectul: Adjectivul(actualizare) Tipul

lecţiei: de recapitulare şi sistematizare Durata: 50 de minute Competente Generale 1.Receptarea mesajului oral şi scris în diferite situaţii de comunicare. 2.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare. Obiective operationale la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să dea definiţia corectă a adjectivului, obiectivul fiind considerat atins daca toti elevii dau raspunsul corect; la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să identifice în vorbire adjectivele şi părţile de vorbire pe care acestea le determină, obiectivul fiind considerat atins daca toti elevii dau raspunsuri corecte; la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să poată sistematiza adjectivele; la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să identifice funcţiile sintactice ale adjectivului; la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să recunoască valorile stilistice ale adjectivelor.

Strategii didactice: a) Metode şi procedee: conversaţia, ciorchinele, rebusul, analiza gramaticală, demonstraţia, exerciţiul de dezghet, dictarea, exerciţiile creatoare; tabla, fişe. b) Forme de organizare a activităţii elevilor: activitatea frontală combinată cu activitatea independentă individuală, activitate in grupe. c) Resurse: capacităţile de învăţare ale elevilor; cunoştinţele însuşite anterior de către elevi; d) Materiale didactice : manualul, texte lingvistice, testul de evaluare; e) Desfăşurarea activităţii:

1

activitatea frontală . cât şi calitativ.ascultă .asigură liniştea şi . .respectă clasei pentru o bună desfăşurare indicaţiile a activităţii didactice. . caietele. .rezolvă rebusul. a tipului ei şi a obiectivelor operaţionale 5.) .scrie titlul pe tablă.pune întrebări pentru a fi completate căsuţele( ce este adjectivul?.observă fişa.împarte fişele după care se va face actualizarea cunoştinţelor . profesorului .verificarea calitativă se face selectiv.răspund la întrebările puse.conversaţia .Stabileşte tema .lucrează în grupe atunci când li se cere. .Captarea 1’ atenţiei elevilor .cere elevilor să-şi amintească ce părţi de vorbire au studiat până acum. reguli de scriere. .prezintă caietele.ascultă la desfăşurarea lecţiei şi face aprecieri despre modul în care elevii au participat la lecţie.exerciţiul . 9’ . . .1. elevii vor fi solicitaţi.ascultă . Momentele lecţiei 1’ Timp .ajută elevii punând întrebări care să conducă la găsirea răspunsului corect .exerciţiul.vom recapitula şi sistematiza cunoştinţele acumulate de voi.ascultă.conversaţia observarea 1’ .conversaţia .are grijă ca elevii să-şi pregătească materialele necesare orei de limba română Activitatea notează.antrenează elevii în activitatea ce se desfăşoară. Prezentarea sarcinilor de învăţare 6. prin sondaj. întreaga clasă. antrenându-se. . . Verificarea temei.notează în caiete . . absenţii.ascultă . notează tema .comunică obiectivele propuse. a retenţiei şi a transferului 6. Evaluare sumativă 1’ . Moment organizatoric. 2’ . să motiveze.despre adjectiv.conversaţia observarea 30’ 5’ 7.activitatea individuală Controlul temei şi analiza acesteia 3.pregătesc fişele.rezolvă individual rezolvarea testului: „Alcătuiţi testul două enunţuri în care cuvântul albastru să aibă funcţii sintactice de atribut adjectival şi de nume predicativ. Activitatea profesorului disciplina .elevii se pregătesc pentru lecţie. asigurarea feedbackului.explicaţia .spune că adjectivul este o parte de vorbire care contribuie la nuanţarea comunicării prin valorile stilistice imprimate exprimării şi trebuie să i se acorde importanţă la fel ca şi celorlalte părţi de vorbire.conversaţia .” . clasificaţi. Concluzii.conversaţia . Conducerea procesului de recapitulare şi sistematizare.participă activ dând răspunsurile aşteptate de profesor. Tema pentru acasă . daţi exemple. . să citească. .numesc absenţii elevului . încurajează elevii prin diferite calificative (aprecieri verbale) testul formativ .propune spre rezolvare un rebus . .citesc tema conversaţia Metode şi procedee Observare Evaluare 2.formulează concluziile referitoare . . dacă sunt.analiza gramaticală. . .dă ca activitate independentă .verifică tema atât cantitativ. Anunţarea titlului lecţiei. observarea 4. până acum. . prin întrebări.analiza lecţiei 2 . etc. .

. Alegeţi forma corectă: albastru-deschis / albastruînchis literar-artistic / literarartistic binecrescut / bine-crescut roşiatic / roşietic tomnatic / tomnatic. Ex. SCUND 7. b.…………… . ca lacrima .. d) Mama şi-a cumpărat nişte pantofi (frumos)……………. a se bucura………………………………………………………………. atribut adjectival : ……………………………………………………………………………………………. ramură ……………………………………………………………………. Badea Costea se răzima de un stejar înalt. REBUS: A 1 2 3 4 5 6 7 8 B Pentru a rezolva rebusul .……………….exerciţii 1..……………………… 2.: auriu = aur + -iu (adjectiv derivat cu sufix) / stilou auriu lemnos………………………………………………………………………………………. Alcătuiţi câte un enunţ în care adjectivul sincer să îndeplinească funcţia sintactică de: a. Puneţi cuvintele din paranteză la forma potrivită şi explicaţi alegerea făcută : a) Părinţii (grijuliu)……………. familist……………………………………………………………………………………….……………. MIC 5.ADJECTIVUL . e) Bunicii mei sunt nişte oameni (cumsecade)……………. Asculta nemişcat până mureau undele line ale cântecului... Agârbiceanu ) răuvoitor / rău-voitor 8. TARE 2...…….…………. neserios……………………………………………………………………………………… românesc…………………………………………………………………………………….…….. TREAZ 3. USCAT 4. Scrie o propoziţie în care cuvântul pitici să fie : a) adjectiv : ………………………………………………………………………………. c) Avea o privire (luminos)…………………….. nume predicativ: …………………………………………………………………….………….? g) Vântul a doborât doi copaci (mare)…………….…………. b) (Zglobiu)……………………….…………… .….. b)substantiv : ……………………………………………………………………………. scrieţi antonimele următoarelor adjective: 1. Scrieţi adjectivele de mai jos respectând cerinţele din tabel: la masculin singular nearticulat la masculin plural nearticulat la masculin plural articulat zglobiu zglobii zglobiii castaniu grijuliu viu timpuriu 4. vişină………………………………………………………………………. CALD 6. Formaţi cu ajutorul sufixelor sau al prefixelor adjective de la următoarele cuvinte : bărbat…………………………………………………………. h) Am trecut prin apa (limpede)……….……………. MORT 3 . 5.” ( I.…………. răcoare …………………………………………………………………………………. . INSTABIL 8. Explicaţi cum sunt formate următoarele adjective şi apoi ataşaţi-le un substantiv. f) De unde ai această eşarfă (mov) ………………. 3. Analizaţi adjectivele din textul: „Pădurile mari îl adăposteau sub bolţile lor tăinuite.copii aleargă prin pădure. . au venit la şedinţă . 2.... 3.…………… .. neascultător………………………………………………………………………………….

4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful