P. 1
Proiect Didactic - Adjectivul

Proiect Didactic - Adjectivul

|Views: 2,360|Likes:
Published by laudadaniela6508

More info:

Published by: laudadaniela6508 on Jan 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2013

pdf

text

original

Proiect didactic Propunator: Matei Marius Vladimir Clasa: a VI-a A Materia: Limba şi literatura română Subiectul: Adjectivul(actualizare) Tipul

lecţiei: de recapitulare şi sistematizare Durata: 50 de minute Competente Generale 1.Receptarea mesajului oral şi scris în diferite situaţii de comunicare. 2.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare. Obiective operationale la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să dea definiţia corectă a adjectivului, obiectivul fiind considerat atins daca toti elevii dau raspunsul corect; la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să identifice în vorbire adjectivele şi părţile de vorbire pe care acestea le determină, obiectivul fiind considerat atins daca toti elevii dau raspunsuri corecte; la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să poată sistematiza adjectivele; la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să identifice funcţiile sintactice ale adjectivului; la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să recunoască valorile stilistice ale adjectivelor.

Strategii didactice: a) Metode şi procedee: conversaţia, ciorchinele, rebusul, analiza gramaticală, demonstraţia, exerciţiul de dezghet, dictarea, exerciţiile creatoare; tabla, fişe. b) Forme de organizare a activităţii elevilor: activitatea frontală combinată cu activitatea independentă individuală, activitate in grupe. c) Resurse: capacităţile de învăţare ale elevilor; cunoştinţele însuşite anterior de către elevi; d) Materiale didactice : manualul, texte lingvistice, testul de evaluare; e) Desfăşurarea activităţii:

1

caietele. Momentele lecţiei 1’ Timp . reguli de scriere.are grijă ca elevii să-şi pregătească materialele necesare orei de limba română Activitatea notează.respectă clasei pentru o bună desfăşurare indicaţiile a activităţii didactice.ascultă . Verificarea temei.scrie titlul pe tablă.ascultă . notează tema .exerciţiul. asigurarea feedbackului.rezolvă rebusul.cere elevilor să-şi amintească ce părţi de vorbire au studiat până acum.Stabileşte tema .citesc tema conversaţia Metode şi procedee Observare Evaluare 2.antrenează elevii în activitatea ce se desfăşoară. .Captarea 1’ atenţiei elevilor . daţi exemple.ascultă .împarte fişele după care se va face actualizarea cunoştinţelor .verificarea calitativă se face selectiv.notează în caiete . . . . .spune că adjectivul este o parte de vorbire care contribuie la nuanţarea comunicării prin valorile stilistice imprimate exprimării şi trebuie să i se acorde importanţă la fel ca şi celorlalte părţi de vorbire. întreaga clasă. a retenţiei şi a transferului 6.analiza lecţiei 2 . prin sondaj.1. dacă sunt. Tema pentru acasă .) .pune întrebări pentru a fi completate căsuţele( ce este adjectivul?.explicaţia . . Anunţarea titlului lecţiei.despre adjectiv. . Evaluare sumativă 1’ . Activitatea profesorului disciplina .conversaţia observarea 30’ 5’ 7. 9’ .activitatea individuală Controlul temei şi analiza acesteia 3. elevii vor fi solicitaţi.lucrează în grupe atunci când li se cere.conversaţia .răspund la întrebările puse.elevii se pregătesc pentru lecţie. să citească.formulează concluziile referitoare . clasificaţi. antrenându-se. .verifică tema atât cantitativ.ascultă.prezintă caietele. Moment organizatoric.dă ca activitate independentă . . Concluzii.conversaţia observarea 1’ . Prezentarea sarcinilor de învăţare 6. încurajează elevii prin diferite calificative (aprecieri verbale) testul formativ .conversaţia .conversaţia . absenţii.pregătesc fişele.conversaţia . prin întrebări.vom recapitula şi sistematiza cunoştinţele acumulate de voi. . etc.propune spre rezolvare un rebus .comunică obiectivele propuse. până acum.” .exerciţiul . .numesc absenţii elevului . cât şi calitativ. . .asigură liniştea şi . .participă activ dând răspunsurile aşteptate de profesor.rezolvă individual rezolvarea testului: „Alcătuiţi testul două enunţuri în care cuvântul albastru să aibă funcţii sintactice de atribut adjectival şi de nume predicativ.analiza gramaticală. . a tipului ei şi a obiectivelor operaţionale 5. . Conducerea procesului de recapitulare şi sistematizare. să motiveze. 2’ .ascultă la desfăşurarea lecţiei şi face aprecieri despre modul în care elevii au participat la lecţie. . profesorului .observă fişa. .activitatea frontală .ajută elevii punând întrebări care să conducă la găsirea răspunsului corect . observarea 4.

Explicaţi cum sunt formate următoarele adjective şi apoi ataşaţi-le un substantiv. 2. scrieţi antonimele următoarelor adjective: 1. atribut adjectival : ……………………………………………………………………………………………. b)substantiv : ……………………………………………………………………………. ramură ……………………………………………………………………. Analizaţi adjectivele din textul: „Pădurile mari îl adăposteau sub bolţile lor tăinuite.……. au venit la şedinţă .…………...ADJECTIVUL . b.. răcoare …………………………………………………………………………………. f) De unde ai această eşarfă (mov) ……………….…………. Agârbiceanu ) răuvoitor / rău-voitor 8. nume predicativ: ……………………………………………………………………..” ( I.: auriu = aur + -iu (adjectiv derivat cu sufix) / stilou auriu lemnos……………………………………………………………………………………….……………………… 2. Badea Costea se răzima de un stejar înalt.. TREAZ 3. 3.…….………………. CALD 6..……………. 3. h) Am trecut prin apa (limpede)………. Ex.…………. 5..…………… . Formaţi cu ajutorul sufixelor sau al prefixelor adjective de la următoarele cuvinte : bărbat…………………………………………………………. Puneţi cuvintele din paranteză la forma potrivită şi explicaţi alegerea făcută : a) Părinţii (grijuliu)……………. d) Mama şi-a cumpărat nişte pantofi (frumos)……………. INSTABIL 8. REBUS: A 1 2 3 4 5 6 7 8 B Pentru a rezolva rebusul . ca lacrima ...…………. e) Bunicii mei sunt nişte oameni (cumsecade)……………. Asculta nemişcat până mureau undele line ale cântecului.…………… .. b) (Zglobiu)………………………. Alcătuiţi câte un enunţ în care adjectivul sincer să îndeplinească funcţia sintactică de: a.. TARE 2.……………. a se bucura……………………………………………………………….…………… . MIC 5. Scrieţi adjectivele de mai jos respectând cerinţele din tabel: la masculin singular nearticulat la masculin plural nearticulat la masculin plural articulat zglobiu zglobii zglobiii castaniu grijuliu viu timpuriu 4. USCAT 4. Alegeţi forma corectă: albastru-deschis / albastruînchis literar-artistic / literarartistic binecrescut / bine-crescut roşiatic / roşietic tomnatic / tomnatic.. .exerciţii 1. neascultător…………………………………………………………………………………. vişină……………………………………………………………………….? g) Vântul a doborât doi copaci (mare)……………. .….. c) Avea o privire (luminos)…………………….. MORT 3 . Scrie o propoziţie în care cuvântul pitici să fie : a) adjectiv : ………………………………………………………………………………. SCUND 7. neserios……………………………………………………………………………………… românesc……………………………………………………………………………………. familist……………………………………………………………………………………….copii aleargă prin pădure.

4 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->