Proiect didactic Propunator: Matei Marius Vladimir Clasa: a VI-a A Materia: Limba şi literatura română Subiectul: Adjectivul(actualizare) Tipul

lecţiei: de recapitulare şi sistematizare Durata: 50 de minute Competente Generale 1.Receptarea mesajului oral şi scris în diferite situaţii de comunicare. 2.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare. Obiective operationale la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să dea definiţia corectă a adjectivului, obiectivul fiind considerat atins daca toti elevii dau raspunsul corect; la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să identifice în vorbire adjectivele şi părţile de vorbire pe care acestea le determină, obiectivul fiind considerat atins daca toti elevii dau raspunsuri corecte; la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să poată sistematiza adjectivele; la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să identifice funcţiile sintactice ale adjectivului; la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să recunoască valorile stilistice ale adjectivelor.

Strategii didactice: a) Metode şi procedee: conversaţia, ciorchinele, rebusul, analiza gramaticală, demonstraţia, exerciţiul de dezghet, dictarea, exerciţiile creatoare; tabla, fişe. b) Forme de organizare a activităţii elevilor: activitatea frontală combinată cu activitatea independentă individuală, activitate in grupe. c) Resurse: capacităţile de învăţare ale elevilor; cunoştinţele însuşite anterior de către elevi; d) Materiale didactice : manualul, texte lingvistice, testul de evaluare; e) Desfăşurarea activităţii:

1

elevii vor fi solicitaţi. . a tipului ei şi a obiectivelor operaţionale 5. .ascultă .prezintă caietele.formulează concluziile referitoare . . absenţii. prin sondaj.spune că adjectivul este o parte de vorbire care contribuie la nuanţarea comunicării prin valorile stilistice imprimate exprimării şi trebuie să i se acorde importanţă la fel ca şi celorlalte părţi de vorbire.conversaţia observarea 30’ 5’ 7. 2’ .analiza gramaticală.exerciţiul . profesorului . Evaluare sumativă 1’ . .Captarea 1’ atenţiei elevilor .despre adjectiv.rezolvă individual rezolvarea testului: „Alcătuiţi testul două enunţuri în care cuvântul albastru să aibă funcţii sintactice de atribut adjectival şi de nume predicativ.comunică obiectivele propuse. .conversaţia .” .ascultă la desfăşurarea lecţiei şi face aprecieri despre modul în care elevii au participat la lecţie. să citească. .respectă clasei pentru o bună desfăşurare indicaţiile a activităţii didactice. Conducerea procesului de recapitulare şi sistematizare.lucrează în grupe atunci când li se cere. până acum.ascultă .împarte fişele după care se va face actualizarea cunoştinţelor . Momentele lecţiei 1’ Timp . . .conversaţia . Verificarea temei.scrie titlul pe tablă. reguli de scriere. Anunţarea titlului lecţiei.numesc absenţii elevului .observă fişa.conversaţia observarea 1’ . prin întrebări.pune întrebări pentru a fi completate căsuţele( ce este adjectivul?.vom recapitula şi sistematiza cunoştinţele acumulate de voi.Stabileşte tema .verifică tema atât cantitativ. .explicaţia .conversaţia . întreaga clasă.analiza lecţiei 2 .asigură liniştea şi .) .dă ca activitate independentă .exerciţiul. observarea 4. daţi exemple.ascultă. antrenându-se.pregătesc fişele. notează tema . Concluzii.antrenează elevii în activitatea ce se desfăşoară.activitatea individuală Controlul temei şi analiza acesteia 3. clasificaţi. . Prezentarea sarcinilor de învăţare 6. încurajează elevii prin diferite calificative (aprecieri verbale) testul formativ .ajută elevii punând întrebări care să conducă la găsirea răspunsului corect . . Moment organizatoric. etc. a retenţiei şi a transferului 6.cere elevilor să-şi amintească ce părţi de vorbire au studiat până acum. asigurarea feedbackului. dacă sunt. 9’ .activitatea frontală .elevii se pregătesc pentru lecţie. .notează în caiete . .citesc tema conversaţia Metode şi procedee Observare Evaluare 2. . . cât şi calitativ. Tema pentru acasă .ascultă . Activitatea profesorului disciplina .verificarea calitativă se face selectiv.rezolvă rebusul.participă activ dând răspunsurile aşteptate de profesor.1. .răspund la întrebările puse. . să motiveze.propune spre rezolvare un rebus . .are grijă ca elevii să-şi pregătească materialele necesare orei de limba română Activitatea notează.conversaţia . caietele.

..…………… .……………………… 2. INSTABIL 8. ramură ……………………………………………………………………. Ex. TARE 2. familist………………………………………………………………………………………. c) Avea o privire (luminos)…………………….……………….” ( I. Asculta nemişcat până mureau undele line ale cântecului. Alcătuiţi câte un enunţ în care adjectivul sincer să îndeplinească funcţia sintactică de: a.…………. Agârbiceanu ) răuvoitor / rău-voitor 8. d) Mama şi-a cumpărat nişte pantofi (frumos)……………. TREAZ 3..exerciţii 1. MORT 3 .…………… . răcoare …………………………………………………………………………………. b) (Zglobiu)………………………. 2. b)substantiv : ……………………………………………………………………………. . Badea Costea se răzima de un stejar înalt. Explicaţi cum sunt formate următoarele adjective şi apoi ataşaţi-le un substantiv. 3.……………..………….. scrieţi antonimele următoarelor adjective: 1. au venit la şedinţă . Analizaţi adjectivele din textul: „Pădurile mari îl adăposteau sub bolţile lor tăinuite.…………..…………… . nume predicativ: ……………………………………………………………………. h) Am trecut prin apa (limpede)……….……………. Puneţi cuvintele din paranteză la forma potrivită şi explicaţi alegerea făcută : a) Părinţii (grijuliu)……………. b.…………. vişină………………………………………………………………………. e) Bunicii mei sunt nişte oameni (cumsecade)……………. MIC 5..…. Formaţi cu ajutorul sufixelor sau al prefixelor adjective de la următoarele cuvinte : bărbat…………………………………………………………. a se bucura………………………………………………………………. atribut adjectival : ……………………………………………………………………………………………. Scrieţi adjectivele de mai jos respectând cerinţele din tabel: la masculin singular nearticulat la masculin plural nearticulat la masculin plural articulat zglobiu zglobii zglobiii castaniu grijuliu viu timpuriu 4. Scrie o propoziţie în care cuvântul pitici să fie : a) adjectiv : ……………………………………………………………………………….copii aleargă prin pădure. . SCUND 7. neascultător…………………………………………………………………………………. CALD 6.ADJECTIVUL .. neserios……………………………………………………………………………………… românesc…………………………………………………………………………………….. 3. Alegeţi forma corectă: albastru-deschis / albastruînchis literar-artistic / literarartistic binecrescut / bine-crescut roşiatic / roşietic tomnatic / tomnatic.. ca lacrima .……. USCAT 4. REBUS: A 1 2 3 4 5 6 7 8 B Pentru a rezolva rebusul .. f) De unde ai această eşarfă (mov) ……………….……..? g) Vântul a doborât doi copaci (mare)……………... 5.: auriu = aur + -iu (adjectiv derivat cu sufix) / stilou auriu lemnos……………………………………………………………………………………….

4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful