P. 1
Proiect Didactic - Adjectivul

Proiect Didactic - Adjectivul

|Views: 2,304|Likes:
Published by laudadaniela6508

More info:

Published by: laudadaniela6508 on Jan 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2013

pdf

text

original

Proiect didactic Propunator: Matei Marius Vladimir Clasa: a VI-a A Materia: Limba şi literatura română Subiectul: Adjectivul(actualizare) Tipul

lecţiei: de recapitulare şi sistematizare Durata: 50 de minute Competente Generale 1.Receptarea mesajului oral şi scris în diferite situaţii de comunicare. 2.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare. Obiective operationale la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să dea definiţia corectă a adjectivului, obiectivul fiind considerat atins daca toti elevii dau raspunsul corect; la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să identifice în vorbire adjectivele şi părţile de vorbire pe care acestea le determină, obiectivul fiind considerat atins daca toti elevii dau raspunsuri corecte; la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să poată sistematiza adjectivele; la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să identifice funcţiile sintactice ale adjectivului; la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să recunoască valorile stilistice ale adjectivelor.

Strategii didactice: a) Metode şi procedee: conversaţia, ciorchinele, rebusul, analiza gramaticală, demonstraţia, exerciţiul de dezghet, dictarea, exerciţiile creatoare; tabla, fişe. b) Forme de organizare a activităţii elevilor: activitatea frontală combinată cu activitatea independentă individuală, activitate in grupe. c) Resurse: capacităţile de învăţare ale elevilor; cunoştinţele însuşite anterior de către elevi; d) Materiale didactice : manualul, texte lingvistice, testul de evaluare; e) Desfăşurarea activităţii:

1

să motiveze. antrenându-se. Concluzii. observarea 4. Conducerea procesului de recapitulare şi sistematizare.comunică obiectivele propuse. . clasificaţi. prin întrebări. reguli de scriere. daţi exemple. până acum.respectă clasei pentru o bună desfăşurare indicaţiile a activităţii didactice.conversaţia observarea 30’ 5’ 7. . Momentele lecţiei 1’ Timp .lucrează în grupe atunci când li se cere.rezolvă individual rezolvarea testului: „Alcătuiţi testul două enunţuri în care cuvântul albastru să aibă funcţii sintactice de atribut adjectival şi de nume predicativ.antrenează elevii în activitatea ce se desfăşoară.explicaţia .pune întrebări pentru a fi completate căsuţele( ce este adjectivul?. Verificarea temei.) .activitatea frontală . Moment organizatoric.conversaţia . Prezentarea sarcinilor de învăţare 6.exerciţiul . . etc. . cât şi calitativ.notează în caiete .Captarea 1’ atenţiei elevilor .Stabileşte tema . Anunţarea titlului lecţiei.vom recapitula şi sistematiza cunoştinţele acumulate de voi. dacă sunt. Evaluare sumativă 1’ . 9’ .numesc absenţii elevului . asigurarea feedbackului.ascultă.analiza lecţiei 2 . Activitatea profesorului disciplina .participă activ dând răspunsurile aşteptate de profesor. .ascultă .propune spre rezolvare un rebus . .analiza gramaticală.ascultă .observă fişa. .scrie titlul pe tablă.” . absenţii.activitatea individuală Controlul temei şi analiza acesteia 3.răspund la întrebările puse.conversaţia .pregătesc fişele.conversaţia .elevii se pregătesc pentru lecţie. . .are grijă ca elevii să-şi pregătească materialele necesare orei de limba română Activitatea notează. caietele. întreaga clasă. Tema pentru acasă . . .verifică tema atât cantitativ. .citesc tema conversaţia Metode şi procedee Observare Evaluare 2.conversaţia observarea 1’ .despre adjectiv.prezintă caietele. .ajută elevii punând întrebări care să conducă la găsirea răspunsului corect . a retenţiei şi a transferului 6.formulează concluziile referitoare . încurajează elevii prin diferite calificative (aprecieri verbale) testul formativ . profesorului . .ascultă la desfăşurarea lecţiei şi face aprecieri despre modul în care elevii au participat la lecţie. . a tipului ei şi a obiectivelor operaţionale 5.dă ca activitate independentă . .împarte fişele după care se va face actualizarea cunoştinţelor .asigură liniştea şi . 2’ . să citească.cere elevilor să-şi amintească ce părţi de vorbire au studiat până acum.verificarea calitativă se face selectiv.ascultă .exerciţiul. prin sondaj.1. elevii vor fi solicitaţi. .spune că adjectivul este o parte de vorbire care contribuie la nuanţarea comunicării prin valorile stilistice imprimate exprimării şi trebuie să i se acorde importanţă la fel ca şi celorlalte părţi de vorbire.rezolvă rebusul. .conversaţia . notează tema .

Analizaţi adjectivele din textul: „Pădurile mari îl adăposteau sub bolţile lor tăinuite. Scrieţi adjectivele de mai jos respectând cerinţele din tabel: la masculin singular nearticulat la masculin plural nearticulat la masculin plural articulat zglobiu zglobii zglobiii castaniu grijuliu viu timpuriu 4. Alcătuiţi câte un enunţ în care adjectivul sincer să îndeplinească funcţia sintactică de: a.. . Badea Costea se răzima de un stejar înalt. Explicaţi cum sunt formate următoarele adjective şi apoi ataşaţi-le un substantiv.…………… . Scrie o propoziţie în care cuvântul pitici să fie : a) adjectiv : ………………………………………………………………………………..……………. Formaţi cu ajutorul sufixelor sau al prefixelor adjective de la următoarele cuvinte : bărbat………………………………………………………….. scrieţi antonimele următoarelor adjective: 1.” ( I...…………. Agârbiceanu ) răuvoitor / rău-voitor 8. Puneţi cuvintele din paranteză la forma potrivită şi explicaţi alegerea făcută : a) Părinţii (grijuliu)……………. vişină……………………………………………………………………….….ADJECTIVUL . CALD 6.…………… . b)substantiv : ……………………………………………………………………………..……………. USCAT 4. b) (Zglobiu)………………………. neserios……………………………………………………………………………………… românesc…………………………………………………………………………………….……. 5. ca lacrima . 3. INSTABIL 8.. c) Avea o privire (luminos)……………………. TARE 2. MORT 3 .…………. 2. f) De unde ai această eşarfă (mov) ………………. a se bucura………………………………………………………………. e) Bunicii mei sunt nişte oameni (cumsecade)…………….………………. 3...……………………… 2. nume predicativ: ……………………………………………………………………. TREAZ 3. familist……………………………………………………………………………………….: auriu = aur + -iu (adjectiv derivat cu sufix) / stilou auriu lemnos………………………………………………………………………………………. Asculta nemişcat până mureau undele line ale cântecului..………….…………… ..copii aleargă prin pădure.. au venit la şedinţă . răcoare …………………………………………………………………………………. Ex. SCUND 7. REBUS: A 1 2 3 4 5 6 7 8 B Pentru a rezolva rebusul . MIC 5. Alegeţi forma corectă: albastru-deschis / albastruînchis literar-artistic / literarartistic binecrescut / bine-crescut roşiatic / roşietic tomnatic / tomnatic. neascultător………………………………………………………………………………….……. atribut adjectival : …………………………………………………………………………………………….. d) Mama şi-a cumpărat nişte pantofi (frumos)…………….exerciţii 1. .? g) Vântul a doborât doi copaci (mare)……………. b. ramură …………………………………………………………………….…………. h) Am trecut prin apa (limpede)………..

4 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->