Proiect didactic Propunator: Matei Marius Vladimir Clasa: a VI-a A Materia: Limba şi literatura română Subiectul: Adjectivul(actualizare) Tipul

lecţiei: de recapitulare şi sistematizare Durata: 50 de minute Competente Generale 1.Receptarea mesajului oral şi scris în diferite situaţii de comunicare. 2.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare. Obiective operationale la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să dea definiţia corectă a adjectivului, obiectivul fiind considerat atins daca toti elevii dau raspunsul corect; la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să identifice în vorbire adjectivele şi părţile de vorbire pe care acestea le determină, obiectivul fiind considerat atins daca toti elevii dau raspunsuri corecte; la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să poată sistematiza adjectivele; la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să identifice funcţiile sintactice ale adjectivului; la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să recunoască valorile stilistice ale adjectivelor.

Strategii didactice: a) Metode şi procedee: conversaţia, ciorchinele, rebusul, analiza gramaticală, demonstraţia, exerciţiul de dezghet, dictarea, exerciţiile creatoare; tabla, fişe. b) Forme de organizare a activităţii elevilor: activitatea frontală combinată cu activitatea independentă individuală, activitate in grupe. c) Resurse: capacităţile de învăţare ale elevilor; cunoştinţele însuşite anterior de către elevi; d) Materiale didactice : manualul, texte lingvistice, testul de evaluare; e) Desfăşurarea activităţii:

1

activitatea individuală Controlul temei şi analiza acesteia 3.propune spre rezolvare un rebus . elevii vor fi solicitaţi. . prin sondaj.numesc absenţii elevului . notează tema .comunică obiectivele propuse. antrenându-se. caietele.analiza gramaticală. . a retenţiei şi a transferului 6.rezolvă individual rezolvarea testului: „Alcătuiţi testul două enunţuri în care cuvântul albastru să aibă funcţii sintactice de atribut adjectival şi de nume predicativ. întreaga clasă. Concluzii. profesorului .analiza lecţiei 2 .conversaţia observarea 30’ 5’ 7.explicaţia . Prezentarea sarcinilor de învăţare 6. Anunţarea titlului lecţiei. Momentele lecţiei 1’ Timp .rezolvă rebusul.Stabileşte tema .pune întrebări pentru a fi completate căsuţele( ce este adjectivul?.dă ca activitate independentă .exerciţiul . . . să motiveze.spune că adjectivul este o parte de vorbire care contribuie la nuanţarea comunicării prin valorile stilistice imprimate exprimării şi trebuie să i se acorde importanţă la fel ca şi celorlalte părţi de vorbire.prezintă caietele.formulează concluziile referitoare . 9’ . . .asigură liniştea şi .1.conversaţia . .elevii se pregătesc pentru lecţie. .Captarea 1’ atenţiei elevilor . Conducerea procesului de recapitulare şi sistematizare. până acum. . Evaluare sumativă 1’ . asigurarea feedbackului. .pregătesc fişele.conversaţia .conversaţia observarea 1’ . daţi exemple. Tema pentru acasă . dacă sunt.respectă clasei pentru o bună desfăşurare indicaţiile a activităţii didactice.răspund la întrebările puse.vom recapitula şi sistematiza cunoştinţele acumulate de voi.ascultă .exerciţiul. absenţii. .lucrează în grupe atunci când li se cere.despre adjectiv.observă fişa. clasificaţi.notează în caiete . 2’ . .participă activ dând răspunsurile aşteptate de profesor.ajută elevii punând întrebări care să conducă la găsirea răspunsului corect .ascultă. reguli de scriere.ascultă .are grijă ca elevii să-şi pregătească materialele necesare orei de limba română Activitatea notează. . să citească.) .ascultă la desfăşurarea lecţiei şi face aprecieri despre modul în care elevii au participat la lecţie. încurajează elevii prin diferite calificative (aprecieri verbale) testul formativ .verificarea calitativă se face selectiv. .antrenează elevii în activitatea ce se desfăşoară.conversaţia . observarea 4.” . . . etc. .conversaţia . Verificarea temei.împarte fişele după care se va face actualizarea cunoştinţelor . Moment organizatoric. Activitatea profesorului disciplina .citesc tema conversaţia Metode şi procedee Observare Evaluare 2. . a tipului ei şi a obiectivelor operaţionale 5. cât şi calitativ.scrie titlul pe tablă.verifică tema atât cantitativ. prin întrebări.activitatea frontală .cere elevilor să-şi amintească ce părţi de vorbire au studiat până acum.ascultă .

a se bucura………………………………………………………………. CALD 6. Alegeţi forma corectă: albastru-deschis / albastruînchis literar-artistic / literarartistic binecrescut / bine-crescut roşiatic / roşietic tomnatic / tomnatic.…. d) Mama şi-a cumpărat nişte pantofi (frumos)……………. Ex.…………. nume predicativ: …………………………………………………………………….” ( I.ADJECTIVUL . . TREAZ 3. f) De unde ai această eşarfă (mov) ……………….……………………… 2. b) (Zglobiu)………………………. atribut adjectival : …………………………………………………………………………………………….…………… . Analizaţi adjectivele din textul: „Pădurile mari îl adăposteau sub bolţile lor tăinuite.……………. USCAT 4. Scrie o propoziţie în care cuvântul pitici să fie : a) adjectiv : ……………………………………………………………………………….. ramură ……………………………………………………………………. Agârbiceanu ) răuvoitor / rău-voitor 8... neascultător…………………………………………………………………………………. 5. ca lacrima .copii aleargă prin pădure. vişină……………………………………………………………………….. .……………. 2. b..……………….? g) Vântul a doborât doi copaci (mare)…………….: auriu = aur + -iu (adjectiv derivat cu sufix) / stilou auriu lemnos………………………………………………………………………………………. h) Am trecut prin apa (limpede)………. 3. e) Bunicii mei sunt nişte oameni (cumsecade)……………..…………… . Explicaţi cum sunt formate următoarele adjective şi apoi ataşaţi-le un substantiv. TARE 2. Formaţi cu ajutorul sufixelor sau al prefixelor adjective de la următoarele cuvinte : bărbat…………………………………………………………. Scrieţi adjectivele de mai jos respectând cerinţele din tabel: la masculin singular nearticulat la masculin plural nearticulat la masculin plural articulat zglobiu zglobii zglobiii castaniu grijuliu viu timpuriu 4.. au venit la şedinţă . familist………………………………………………………………………………………. Alcătuiţi câte un enunţ în care adjectivul sincer să îndeplinească funcţia sintactică de: a. SCUND 7.exerciţii 1.………….. MIC 5. 3.... neserios……………………………………………………………………………………… românesc……………………………………………………………………………………. b)substantiv : …………………………………………………………………………….……... Asculta nemişcat până mureau undele line ale cântecului. răcoare …………………………………………………………………………………. scrieţi antonimele următoarelor adjective: 1. Badea Costea se răzima de un stejar înalt. MORT 3 .…………… . Puneţi cuvintele din paranteză la forma potrivită şi explicaţi alegerea făcută : a) Părinţii (grijuliu)…………….………….……. c) Avea o privire (luminos)……………………. INSTABIL 8.…………. REBUS: A 1 2 3 4 5 6 7 8 B Pentru a rezolva rebusul ..

4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful