Proiect didactic Propunator: Matei Marius Vladimir Clasa: a VI-a A Materia: Limba şi literatura română Subiectul: Adjectivul(actualizare) Tipul

lecţiei: de recapitulare şi sistematizare Durata: 50 de minute Competente Generale 1.Receptarea mesajului oral şi scris în diferite situaţii de comunicare. 2.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare. Obiective operationale la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să dea definiţia corectă a adjectivului, obiectivul fiind considerat atins daca toti elevii dau raspunsul corect; la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să identifice în vorbire adjectivele şi părţile de vorbire pe care acestea le determină, obiectivul fiind considerat atins daca toti elevii dau raspunsuri corecte; la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să poată sistematiza adjectivele; la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să identifice funcţiile sintactice ale adjectivului; la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să recunoască valorile stilistice ale adjectivelor.

Strategii didactice: a) Metode şi procedee: conversaţia, ciorchinele, rebusul, analiza gramaticală, demonstraţia, exerciţiul de dezghet, dictarea, exerciţiile creatoare; tabla, fişe. b) Forme de organizare a activităţii elevilor: activitatea frontală combinată cu activitatea independentă individuală, activitate in grupe. c) Resurse: capacităţile de învăţare ale elevilor; cunoştinţele însuşite anterior de către elevi; d) Materiale didactice : manualul, texte lingvistice, testul de evaluare; e) Desfăşurarea activităţii:

1

caietele. încurajează elevii prin diferite calificative (aprecieri verbale) testul formativ .) .ascultă .ascultă . Tema pentru acasă .” . prin sondaj.despre adjectiv. prin întrebări.conversaţia . daţi exemple.explicaţia .elevii se pregătesc pentru lecţie. dacă sunt.citesc tema conversaţia Metode şi procedee Observare Evaluare 2. întreaga clasă. Conducerea procesului de recapitulare şi sistematizare. . a tipului ei şi a obiectivelor operaţionale 5. . să citească. .activitatea frontală .exerciţiul . etc. . .spune că adjectivul este o parte de vorbire care contribuie la nuanţarea comunicării prin valorile stilistice imprimate exprimării şi trebuie să i se acorde importanţă la fel ca şi celorlalte părţi de vorbire. Concluzii.ascultă.conversaţia .1. .conversaţia observarea 1’ .scrie titlul pe tablă. notează tema . .vom recapitula şi sistematiza cunoştinţele acumulate de voi.analiza lecţiei 2 . Verificarea temei.are grijă ca elevii să-şi pregătească materialele necesare orei de limba română Activitatea notează.conversaţia .observă fişa. .conversaţia observarea 30’ 5’ 7. a retenţiei şi a transferului 6.Stabileşte tema . observarea 4.participă activ dând răspunsurile aşteptate de profesor. 9’ . profesorului .comunică obiectivele propuse.activitatea individuală Controlul temei şi analiza acesteia 3.verifică tema atât cantitativ. să motiveze. .propune spre rezolvare un rebus .cere elevilor să-şi amintească ce părţi de vorbire au studiat până acum.rezolvă rebusul.prezintă caietele. . . .ascultă .pregătesc fişele. până acum. 2’ .asigură liniştea şi . Activitatea profesorului disciplina . clasificaţi.exerciţiul. . .ascultă la desfăşurarea lecţiei şi face aprecieri despre modul în care elevii au participat la lecţie.lucrează în grupe atunci când li se cere. Prezentarea sarcinilor de învăţare 6.răspund la întrebările puse. . Momentele lecţiei 1’ Timp .dă ca activitate independentă .respectă clasei pentru o bună desfăşurare indicaţiile a activităţii didactice. Evaluare sumativă 1’ . elevii vor fi solicitaţi. . .împarte fişele după care se va face actualizarea cunoştinţelor .analiza gramaticală. cât şi calitativ.Captarea 1’ atenţiei elevilor .verificarea calitativă se face selectiv.conversaţia .pune întrebări pentru a fi completate căsuţele( ce este adjectivul?.antrenează elevii în activitatea ce se desfăşoară. .rezolvă individual rezolvarea testului: „Alcătuiţi testul două enunţuri în care cuvântul albastru să aibă funcţii sintactice de atribut adjectival şi de nume predicativ. absenţii. asigurarea feedbackului.numesc absenţii elevului .ajută elevii punând întrebări care să conducă la găsirea răspunsului corect . Anunţarea titlului lecţiei. Moment organizatoric.notează în caiete . reguli de scriere. antrenându-se.formulează concluziile referitoare .

. d) Mama şi-a cumpărat nişte pantofi (frumos)……………. . vişină………………………………………………………………………. USCAT 4. b. INSTABIL 8.………………. Alcătuiţi câte un enunţ în care adjectivul sincer să îndeplinească funcţia sintactică de: a. Alegeţi forma corectă: albastru-deschis / albastruînchis literar-artistic / literarartistic binecrescut / bine-crescut roşiatic / roşietic tomnatic / tomnatic.ADJECTIVUL .………….…………… .. nume predicativ: ……………………………………………………………………. REBUS: A 1 2 3 4 5 6 7 8 B Pentru a rezolva rebusul ..………….: auriu = aur + -iu (adjectiv derivat cu sufix) / stilou auriu lemnos……………………………………………………………………………………….……. Scrieţi adjectivele de mai jos respectând cerinţele din tabel: la masculin singular nearticulat la masculin plural nearticulat la masculin plural articulat zglobiu zglobii zglobiii castaniu grijuliu viu timpuriu 4. scrieţi antonimele următoarelor adjective: 1.. răcoare ………………………………………………………………………………….…….…………… .. TREAZ 3.... 3.……………. b)substantiv : ……………………………………………………………………………. ca lacrima .…………… . f) De unde ai această eşarfă (mov) ……………….” ( I. 2.. atribut adjectival : ……………………………………………………………………………………………..…. Analizaţi adjectivele din textul: „Pădurile mari îl adăposteau sub bolţile lor tăinuite. MIC 5. Agârbiceanu ) răuvoitor / rău-voitor 8. Explicaţi cum sunt formate următoarele adjective şi apoi ataşaţi-le un substantiv. neserios……………………………………………………………………………………… românesc……………………………………………………………………………………. Ex. Asculta nemişcat până mureau undele line ale cântecului. SCUND 7.? g) Vântul a doborât doi copaci (mare)…………….…………. Badea Costea se răzima de un stejar înalt. TARE 2. c) Avea o privire (luminos)…………………….. Formaţi cu ajutorul sufixelor sau al prefixelor adjective de la următoarele cuvinte : bărbat…………………………………………………………. ramură ……………………………………………………………………. Scrie o propoziţie în care cuvântul pitici să fie : a) adjectiv : ………………………………………………………………………………. familist……………………………………………………………………………………….. MORT 3 . au venit la şedinţă . a se bucura………………………………………………………………. CALD 6. h) Am trecut prin apa (limpede)………. neascultător…………………………………………………………………………………. Puneţi cuvintele din paranteză la forma potrivită şi explicaţi alegerea făcută : a) Părinţii (grijuliu)…………….…………. b) (Zglobiu)……………………….. 5. 3. .copii aleargă prin pădure..…………….……………………… 2.exerciţii 1. e) Bunicii mei sunt nişte oameni (cumsecade)…………….

4 .