Sunteți pe pagina 1din 1

[1] Citata de catre Carol Pateman, 1989, p.

170 din lucrarea lui Mary Astell: Ca teva reflectii asupra casatoriei. [2] Operile doamnei Sofia Chrisoscoleu, nascuta Cocea, precedate de viata autoar ei, de Iulia A.,art. Epistola adresata tuturoru Doamneloru moldovene, Targulu Ne amtului, 1855, Tipografia Nationala a lui Stefan Rasidescu, Bucuresci, 1862, pag . 16. [3] I. H. Radulescu, Curier de ambe sexe, art. Femeile sau cugetul acestei foi, nr.2, 1837, pag. 44; periodul I; dela 1836 la 1838; a doa editie; Bucuresti; Tip ografia Heliade si Associati; 1862. [4] Idem, pag. 45. [5] Idem, pag. 46. [6] Idem. [7] Gazeta de Transilvania, nr. 9, 1838. [8] In amintirea aniversarei a cincidecea a Gazetei Transilvaniei, 1838-1888, Br asovu 1 ianuarie 1888; Chemigrafia Alexi, Brasov, pag 21, ziar Foaie pentru mint e, inima si literatura, nr. 3, 28 ianuarie, 1846. [9] Stefania Mihailescu, Din istoria feminismului romanesc. Antologie de texte ( 1838-1929); C.A. Rosetti, Scrisoare deschisa catre femeile claselor privilegiate ; pag.13. [10] Sofia Nadejde, Contemporanul, 1881-1882, art. Catre femei, pag. 3. [11] Sofia Nadejde, Contemporanul, 1881-1882, art. Educatiunea femeei, pag. 604. [12] Idem, pag. 605. [13] Maria C. Butureanu, Femeia. Studiu social., cu o prefata de D-ra Eleonora S tratilescu, profesoara, editia a II-a revazuta, Bucuresti, Editura Librariei Soc ec & Copm., Societate Anonima, 1921, pag. 338-339. [14] Operile doamnei Sofia Chrisoscoleu, nascuta Cocea, precedate de viata autoa rei, de Iulia A., art. Catre Damele Romane, Falticeni, 11 mai 1859, Tipografia N ationala a lui Stefan Rasidescu, Bucuresci, 1862, pag. 78 [15] Idem, pag. 84. [16] Sofia Nadejde, Contemporanul, 1881-1882, art. Catre femei, pag. 4. [17] Operile doamnei Sofia Chrisoscoleu, nascuta Cocea, precedate de viata autoa rei, de Iulia A.,art. Epistola adresata tuturoru Doamneloru moldovene, Targulu N eamtului, 1855, Tipografia Nationala a lui Stefan Rasidescu, Bucuresci, 1862, p ag. 15. [18] Sofia Nadejde, Contemporanul, 1881-1882, art. Catre femei, pag. 3.

S-ar putea să vă placă și