Sunteți pe pagina 1din 4

Darac ( Busu) Maria Ramona Gr : Sc 31

Familia, c s toria i rudenia au constituit un cmp de investiga ie privilegiat pentru antropologia cultural i social , cercetarea n acest domeniu aducnd o contribu ie important la dezvoltarea teoriei i aparatului conceptual al acestei mai tinere discipline din cmpul tiin elor socioumane. Spre deosebire de sociologie, care se focalizeaz mai mult asupra familiei i mai pu in asupra rudeniei, n antropologia cultural i social familia, constituirea i consacrarea acesteia prin rituri special instituite - c s toria i sistemele de rudenie sunt aproape de nedisociat. Studiul nrudirii este o activitate nobil , aflat n centrul disciplinei antropologice, unde ocup o pozi ie corespunz toare studiului stratific rii din sociologie. Sociologia nu studiaz rela iile de rudenie, ci familia. n timp ce studiile asupra familiei au dobndit, recent, o nou dimensiune datorit gndirii feministe i interesului ar tat de noua dreapt problemelor familiei, ele r mn o activitate relativ modest n cadrul sociologiei iar efectul afirm rii lor actuale a fost diminuarea interesului privitor la familie ca grup nrudit i deplasarea aten iei asupra rela iilor de gen, adic asupra rela iilor conjugale, n cadrul c minului. Motivele separ rii istorice a activit ii de cercetare dintre cele dou discipline se g sesc n teoriile fundamental evolu ioniste asupra naturii societ ii noastre.

Sociologia i antropologia rolurilor parentale

Aceast lucrare are drept ax principal ideea c educarea comportamentului parental este un lucru posibil, dar i foarte necesar, ce poate avea urm ri benefice att pentru o serie de probleme grave ale copilului i familiei n ara noastr , dar i pentru ntreaga societate romneasc , deoarece familia este un factor de stabilitate i armonie social , garan ia ordinii morale

Semnifica iile culturale ale parentalit ii.

Cum trebuie s fie un p rinte, no iunea ideal de p rinte mbrac forme culturale. Fiecare cultur are moduri specifice de motiva oamenii s - i doreasc s devin p rin i. n societatea romneasc tradi ional abia omul c s torit i cu copii este considerat a ezat, mplinit, realizat, iar aceast atitudine este consemnat n tezaurul paremiologic al romnilor: Omul f r copii e ca pomul f r roade, etc. n elepciunea romnilor re ine ca excep ionale situa iile n care o familie nu rode te copii, iar unele basme sunt tocmai expresia nevoii de a corecta, n planul con tiin ei colective, aceast situa ie nenatural

Atributele sociale ale parentalit ii

Trei axiome de baz au fost identificate de sociologul Ralph LaRosa pentru a caracteriza calitatea de a fi p rinte i rolurile ata ate acesteia. I. n m sura n care a fi p rinte presupune un ansamblu complex de reguli, norme, valori i credin e, parentalitatea este o institu ie social . LaRosa specific de asemenea patru caracteristici ale parentalit ii ca institu ie social : a) Externalitatea - parentalitatea poate fi observat din afar , evaluat , att de indivizii care o experiaz , ct i de cei care nu sunt p rin i. b) Opacitatea - se refer la necesitatea de a depune un efort special pentru a n elege cum func ioneaz institu ia. c) caracterul constrng tor - for eaz conformitatea indivizilor cu anumite comportamente. De i decizia de a fi sau a nu fi p rinte pare s apar in indivizilor n i i care adopt aceast decizia, n realitate mediul social face presiuni pentru a for a decizia indivizilor ajun i la vrsta procre rii n leg tur cu a avea sau nu copii. d) legitimitatea - regulile impuse de institu ii sunt acceptate de indivizi ca fiind adecvate realit ii, rezonabile, bune, legitime, iar devia iile sunt considerate de neacceptat

II. A doua axiom a lui LaRosa statueaz c parentalitatea comportamentul parental este un produs al socializ rii i internaliz rii. Copilul i prive te de timpuriu p rin ii exercitnd aceste roluri, apoi se joac de-a mama i de-a tata etc., uneori i ngrije te fra ii mai mici etc. O serie de mesaje despre rolurile parentale sunt primite prin media etc.

III. Se pune problema dac atunci cnd copiilor le lipse te modelul p rin ilor proprii - cazul copiilor institu ionaliza i de pild - ai vor ntmpina dificult i n a exercita rolul de p rinte atunci cnd vor fi adul i i vor avea proprii lor copii. Vom ar ta n capitolele urm toare care sunt noile tendin e ap rute n modalit ile de a-i trata pe copiii institu ionaliza i pentru a evita exercitarea deficitar a rolului de p rinte atunci cnd vor avea propriior copii.

Bibliografie

1) C.C Harris , Relatiile de rudenie, Bucuresti, 1998, p 16-17 2) P. Burke , Istoria si teoria sociala, Humanitas, Bucuresti, 1999, p 69