Sunteți pe pagina 1din 44

INSTITUL DE

TIIN E ALE EDUCA IEI


I LITERAR

CATEDRA EDUCA IE LINGVISTIC

PROIECT

TEHNOLOGIC

DEZVOLTAREA GNDIRII PRIN APLICAREA METODELOR ACTIV-PARTICIPATIVE N BAZA TEXTULUI LITERAR ,, AMINTIRI DIN COPIL RIE DE ION CREANG

Elaborat: Gheorghie Tatiana, grad didactic II, LTPA ,,M. Berezovschi

PLANUL LUCR RII


INTRODUCERE

1.1 Actualitatea temei 1.2 Ipoteza lucr rii 1.3 Cuvinte-cheie II DEZVOLTAREA GNDIRII PRIN APLICAREA METODELOR ACTIV-PARTICIPATIVE N BAZA TEXTULUI LITERAR 2.1 Defini ii 2.2 Clasificarea metodelor 2.3 Aplicarea practic ,,Amintiri din copil rie de Ion Creang III NCHEIERE 3.1 Concluzii 3.2 Recomand ri IV REFERIN E BIBLIOGRAFICE

F r educa ie ini ial i continu , individul lumii contemporane se va afla ntr-o pozi ie de nonsens dat de stadiul empiric al cunoa terii, iar observarea direct a lumii f r a fi nso it de ra ionamente, judec i i abstrac ii superioare, nu-i va oferi premizele unei evolu ii spirituale satisf c toare, n armonie cu sine, cu semenii i cu universul. n prezent societatea uman trece printr-un proces continuu de acumulare a informa iilor. Este foarte important ca elevul s fie orientat corect spre a- i dezvolta gndirea, spre a nv a cum s nve e n mod eficient i creativ. Pentru realizarea acestor scopuri este necesar trecerea de la schema tradi ional la schema metodelor activ-participative. De datoria fiec rui profesor este de a forma o personalitate apt de a gndi, de a argumenta, de a se acomoda la societatea n schimbare.

Limba i literatura romn este o disciplin prin studierea c reia se inten ioneaz atingerea unor obiective i competen e specifice, iar finalit ile generale ar fi urm toarele:

Formarea unui sistem de atitudini, valori i comportame nte;

Formarea unui ansamblu de cuno tin e;

Valoarea unor deprinderi integratoare de exprimare i receptare oral corect ;

Formarea reprezent ril or culturale.

nsu irea unor metode i tehnici de munc intelectual se realizeaz n mod progresiv prin aprofundarea cuno tin elor acumulate la care se adaug permanent noi informa ii. Profesorul are menirea de a pl m di viitorul rii, iar pentru acest scop este nevoie de o educa ie de calitate.

El va promova o educa ie de calitate dac :


Va aplica metode activ-participative;

Elevul va deveni subiect al nv

rii;

Angajeaz intens toate for ele psihice de cunoa tere;

Asigur elevului condi iile optime de a se afirma individual i n echip ;

Dezvolt

gndirea critic .

Metod Obiectiv

Proces instructiveducativ

Con inut

CUVINTE CHEIE

Gndire critic

Competen e Argument

Educa ie

METODELE
CINQUAIN EXPLOZIA STELAR CIORCHINELE TIU / VREAU S TIU / AM NV AT GNDE TEPERECHIPREZINT (GPP) METODA CCC

METODA PRES BRAINSTORMING DIAMANTUL ACROSTIH GRAFICUL T


MULTIPROCESUAL

INTEROGAREA

PUZZLE CUBUL SCRIEREA LIBER SCAUNUL AUTORULUI JURNALUL DUBLU

MOTTO:

,,Profesorul este acela care e gata oricnd s nve e i are oricnd ce nv a. N. Iorga

,,Nimic nu se nva dect nv nd... Comenius

II DEZVOLTAREA GNDIRII PRIN APLICAREA METODELOR ACTIV-PARTICIPATVE N BAZA TEXTULUI LITERAR


2.1 Termenul metod deriv din dou cuvinte grece ti (odos,,cale ; metha,,c tre , ,,spre) i are n elesul ,,drum c tre n didactic metoda se refer la calea care este urmat , drumul ce conduce la atingerea obiectivelor educa ionale. Alegerea metodei este o decizie foarte important i transform instruirea ntr-o art . Prin metodele activ-participative n elegem toate situa iile n care elevii snt pu i i care-i scot pe ace tia din ipostaza de obiect al form rii i-i transform n subiec i activi, coparticipan i la propria formare. Selectarea / combinarea / structurarea tehnologiilor educa ionale este indicat de interrela iile dintre componentele curriculumului i trebuie motivat n contextul acestora, adic n func ie de obiective, vrsta elevilor etc.

Metode tradi ionale Metode moderne

Metode generale

Metode particulare

Metode verbale, bazate pe cuvntul rostit sau scris

Metode intuitive, bazate pe observarea direct

DUP

GRADUL DE ANGAJARE A ELEVULUI:

Metode expozitive sau pasive

Metode active

DUP

FUNC IA DIDACTIC PRINCIPAL :

Metode de predare i comunicare

Metode fixare i consolidare

Metode de verificare i apreciere

DUP

FORMA DE ORGANIZARE A MUNCII:

Metode individuale Metode de predareevaluare n grupuri Metode frontale Metode combinate

Profesorul dispune de libertate metodologic deplin n selectarea, combinarea tehnologiilor educa ionale aplicndu-le continuu i creator. Metodele didactice ofer posibilitatea de organizare pedagogic a unei nv ri temeinice, cu un poten ial creativ-participativ din partea elevilor.

continuare voi prezenta aplicarea n practic a unor metode care, dup p rerea mea, contribuie la promovarea unei nv ri eficiente, la dezvoltarea gndirii i a creativit ii.

,, AMINTIRI DIN COPIL RIE DE ION CREA NG

,, Nu tiu al ii cum snt, dar eu, cnd m gndesc la locul na terii mele, la casa p rinteasc din Humule ti... i la alte jocuri i juc rii pline de hazuri i farmecul copil resc, parc -mi salt i acum inima de bucurie!

MOTTO: ,, Hai mai bine despre copil rie s povestim, c ci ea singur este vesel i nevinovat . Ion Creang

TEST

Ion Creang s-a n scut la: Trgu-Neam Ia i Humule ti Ziua na terii sale este: 1 aprilie 1859 1 martie 1889 1 martie 1837 Tat l lui s-a numit: tefan Petrea tefan cel Mare tefan a Petrei Ciubotarul Mama lui se numea: Smaranda Popa Smaranda Creang Smaranda a Petrei

Smaranda Creang fiul ei s devin : Avocat Preot Scriitor

dorea ca

Cartea n care Creang i-a povestit copil ria este: ,, Abecedarul lui Creang ,, Amintiri din copil rie ,, Povestea lui Harap Alb

Creang coala coala coala

a fost nv tor la : din Ipote ti din Humule ti nr. 1 din Ia i

Ion Creang a murit la: 31 martie 1889 31 decembrie 1889 31 decembrie 1850

Creang a locuit la Ia i n: Bojdeuca din ic u Casa Poporului Casa Dosofte

Creang este nmormntat la: Humule ti Ia i Bucure ti

GHICI OPERA

,, Trei iezi cucuie i, U a mamei descuie i! C mama v-aduce vou : Frunze-n buze, Lapte-n i e, Drob de sare n spinare, M l ie n c lc ie , Smoc de flori Pe subsuori.

,, ... i cum ajunge acas , zice unei babe de la buc t rie s ia coco ul, s -l azvrl ntr-un cuptor plin cu j ratic i s pun o lespede la gura cuptorului...

GHICI OPERA

,, Erau odat ntr-un sat doi fra i, i amndoi erau nsura i. Cel mai mare era harnic, grijuliv i chiabur, pentru c unde punea el mna punea i Dumnezeu mila, dar n-avea copii. Iar cel mai mic era s rac.

,, --Doamne, mo nege, Doamne! De cnd suntem noi, nc nu ne-a zis nime tat i mam ! Oare nu-i p cat de Dumnezeu c mai tr im noi pe lumea asta ?

Cople itoare Onest


Pl
pnd

Inocent Lini tit Atr g toare

R scolitoare Incandescent Emotiv

CINQUAIN
Copil rie --Vesel , nevinovat Vine, zburd , pleac E ca o p p die Amintire.

METODA CCC

Cite te expresiv textul

Compune un alt final

Comenteaz starea personajului

Vom aplica tehnica respectiv pentru a trezi interesul / curiozitatea copilului. Textul se va mp r i i se va citi pe fragmente concomitent de c tre to i elevii, n grup ( vom avea attea grupe n cte fragmente vom mp r i textul ). Dup lectura fragmentar profesorul adreseaz , conform ordinii, ntreb ri de tipul: V-a pl cut fragmentul? Ce pute i relata colegilor despre cele citite? Ce v-a impresionat n mod special? Ce crede i c se ntmpl n continuare? De ce crede i a a?

LECTURA FRAGMENTAR GHIDAT CONCOMITENT

Poveste te cele relatate n lectur , r spunznd la urm toarele ntreb ri:


Cine?

De ce?

Cnd?

Ce?

Unde?

Selecteaz

fragmente din text care eviden iaz caracteristici: n zbtios

urm toarele

Iute la fug

trengar

inteligent i inventiv

nfrico at de pedeaps

educat

Li se cere elevilor s scrie 3 enun uri despre Nic . Fiecare lucreaz independent, apoi n perechi discut cele scrise. Aleg varianta reu it i o prezint clasei.

PUZZLE

Clasa e mp r it n 4 grupe. Fiecare grup prime te cte un plic. n plic se afl poze, citate, cuvinte, expresii, pe care urmeaz s le asambleze.

MA INA TIMPULUI

Imagineaz i-l pe Nic cu de vnzare la o pia contemporan .

Ce ar vinde i cum ar ar ta el?

PROCES JUDICIAR

Acuzatul Nic a lui tefan a Petrii va fi judecat. Elevii se mpart n 2 grupe, Iap r tori, II acuzatori. Aduc argumente pro sau contra n ceea ce prive te comportamentul lui Nic . Instan a de judecat hot r te: Condamnarea la dispari ia total a unor tr s turi negative ca : ho ia, necinstea, obr znicia.

INTEROGAREA MULTIPROCESUAL
ntreb ri literale ntreb ri de traducere

Cnd s-a desf urat evenimentul? Unde a avut loc? Cu cine s-a ntmplat? Cine a mai fost? Cum este descris?

Cum explica i cuvintele ,, mo i , ,, chiu , ,,sumani ? Ce nseamn expresiile ,, un pui de zgrie brnz , ,,a da palanc la p mnt ? Care-i sensul cuvntului ,,trebu oar ?

ntreb ri interpretative De ce Nic se duce la furat cire e? Cum crede i, Nic fur cire e c e ho ? Cum crede i, Nica are acas cire e?

ntreb ri aplicative
Ce s-ar fi ntmplat dac Ion ar fi fost acas ? Ce s-ar fi ntmplat dac Nic ar fi cerut cire e de la m tu a M rioara? Ce s-ar fi ntmplat dac Nic ar fi povestit p rin ilor toat p ania? Ce ar fi putut face Nic s nu fie pedepsit?

ntreb ri analitice Care sunt etapele ac iunii n acest text? n care moment se declan eaz ac iunea? Care este cel mai tensionat moment din povestire?

ntreb ri evaluative Cum aprecia i comportamentul lui Nic ? Nic a avut un comportament corect? Cum v-a i sim i dac a i fi n locul lui Nic ? Ce pedeaps v-a i alege?

Imagina i-v c ave i posibilitatea s realiza i un film artistic n baza fragmentului ,,La cire e de Ion Creang . Care ar fi cadrele filmului ? Unde ve i filma ? De ce? Alege i rolurile. Cine vrea s fie rolul lui Nic ? De ce ? Cum vom mbr ca actorii? Cum vom plasa personajele n cadru? Ce muzic ve i folosi?

III

NCHEIERE

Concluzii

E mbucur tor faptul c metodele activparticipative i g sesc tot mai mul i adep i. Aceste metode sunt axate pe g ndire, creativitate i imagina ie, pe o comunicare eficient , pe aplicarea abilit ii de a aplica cuno tin ele n situa ii noi.

Aceste metode le ajut la dezvoltarea gndirii, mbog irea vie ii suflete ti, cultivarea tr s turilor morale pozitive. innd cont de dezvoltarea progresului tehnico- tiin ific i folosind mijloace tehnice i provoc m pe elevi de a participa activ n procesul de predare nv are.

n procesul didactic de a pune accentul pe metode activ participative De a folosi mijloacele tehnice n cadrul lec iilor De a promova o nv are eficient , activ i creativ .

IV

REFERIN E BIBLIOGRAFICE :
Cuco Constantin Pedagogie Collegium editura Polirom,2006;

Neac u Ioan Metode i tehnici de nv are eficient Ed. Militar , Bucure ti ,1990; Limba i literatura romn ( clasele V- IX ) Ghid metodologic, Chi in u,2000; Limba i literatura romn Manual pentru clasa a V-a , 2000; i literatura romn Ghidul profesorului , 2000.

Limba

MUL UMIM PENTRU ATEN IE


GHEORGHIE TATIANA