Sunteți pe pagina 1din 3

Critica constructiv n societatea noastr deseori se confund utilizarea sau sensul conceptelor de moral i critic .

Astfel, conceptul de moral este definit ca ansamblul normelor, regulilor, principiilor care ajut la rela ionarea ntre oameni, fiind i o form a con tiin ei morale. Pe cnd conceptul de critic imlic n sine reguli care aten ioneaz nc lcarea normelor morale. Este gre it expresia a face moral , deoarece morala reprezint reguli, norme, dar este corect expresia a face critic .Important de clarificat c exist critic constructiv i critic destructiv . Ceea ce noi percepem prin a face moral are sensul de critic destructiv . Ceea ce prezint interes pentru noi este c dac studen ii vor fi nv a i s realizeze critica constructiv vor rezolva problema dar nu vor ataca persoana.Critica constructiv se concretizeaz n respectarea ctorva reguli [ Gndea 1998, pp. 15-16]1) Critica se ncepe cu o vorb bun , sau compliment. Acest lucru va dovedi faptul c dvs. nusunte i sup rat pe altcineva, sau ave i vre-o problem personal i v desc rca i pe persoana careo critica i. Vorba bun , sau complimentul va desc rca atmosfera i va face comunicarea maieficient .2) Atacarea" problemei i nu a persoanei . Problema noastr este c atunci cnd o persoan ntrzie, sau nu este preg tit etc., noi atac m persoana prin expresia tu 3) Exprimarea descriptiv i nu evaluativ , reflect faptul c cel care critic trebuie s descriecomportamentul realizat i nu s evalueze, de aceea n loc de tu e ti un lenos , se accept m deranjeaz faptul c ai ntrziat eri la ora 8.20. 4) Referire la specific, concret i nu global, general . Tendin a de generalizare: tu ntotdeaunantrzii, sau tu nu doar ntrzii ci i nu nve i, provoac conflict intern i extern, deoarece celcriticat nu percepe ce se dore te de la sine, ba i se vorbe te de o problem , ba de alta i atuncicnd ne ax m pe o problem ea poate fi solu ionat . ns cnd ne ax m pe mai multe problemeodat nu solu ion m nici una. De aceea se cere ca cel care critic s fie concret, clar i specific:M deranjeaz faptul c ai ntrziat pe data de 16 la ora 9.35, ieri la ora 8.15 i azi la ora8.2 05) Ex p l ic a r e a c o ns e c i n e l or a t t pe n t r u gr u p c t i pe n t r u s i n e . Subalternul poate s nucon tientizeze consecin ele nt rzierii, deaceea este important de prezentat care s u n t c o n s e c i n e l e : n t r z i e r e a d vs . p o a t e f i pr e l ua t d e 30 de s t u d e n i i l a c a r e n t r z i a i, p oa t e f i preluat i de colegii dvs. care sunt pedagogi ca i dvs. n consecin studen ii se angajeaz la 30de organiza ii unde

vor aplica acela i comportament ntrzierea. Rezult c universitateanoastr preg te te speciali ti care s ntrzie imaginea universit ii are de suferit. Dac vor fispuse cele relatate de mai sus, subalternul i va modifica comportamentul.6) Aflarea cauzei comportamentului sau a problemei. De obicei exist tendin a de a ntreba careeste cauza la nceput. Dar cine nu a nt rziat niciodat ? Atunci cnd ntrzii fiecare se gnde te c d a c f a f i n t r e b a t , p r e g t e t e o s c u z . D e a c e e a l a n c e p u t p r e z e n t m c o n s e c i n e l e comportamentului, apoi ne interes m de cauz , pentru a vedea n ce const problema i cum putem s-o solu ion m pentru a nu se repeta.7) Validarea interlocutorului - recunoa terea importan ei lui ca individ, indiferent de opiniile pe care le exprim sau de sistemul s u de valori. Tendin a de a propune solu ii i descrie pefiecare, mai ales n a se prezenta a fi expert, dar interlocutorul care s-a lovit de o problem poatecunoa te mai bine i solu ia, binevenit este s ntreb m interlocutorul nostru ce p rere are despre problema respectiv i cum crede c e mai bine de solu ionat.8) Congruen a n comportamentele de comunicare. Cererea p rerii despre problema dat ainterlocutorului va prezenta atitudine i respect fa de sine ct i sentiment de echip .9) Asigurarea continuit ii n procesul de comunicare, dup propunerea solu iilor din ambele p r i, este bine de asigurat interlocutorul c este un angajat apreciat pentru munca care o exercit i mizeaz pe colaborare n continuare. Asumarea r spunderii pentru afirma iile f cute, pentru p rerile, ideile. Atunci cndinterlocutorul propune solu ia de a nu mai nt rzia, de exemplu: nu pot veni la prima or c nuare cine s -mi duc copilul la gr dini , deaceea schimba i-mi oralul ca s nu am prima pereche.Atunci este important de a asuma r spundere pentru cele afirmate.11) Ascultare suportiv . Ct de mare nu ar fi problema, este important de a asculta interlocutorul pn la cap t i de a-l sus ine atunci cnd are probleme, astfel el se va sim i ca parte component a achipei n care activez i va manifesta o atitudine responsabil att fa de echip ct i fa deactivitatea profesional .Cele unsprezece reguli contureaz o atitudine de considera ie, respect i n elegere fa deinterlocutor, de dorin a de a satisface nevoile sale psihosociale fundamentale, cum ar fi nevoia den elegere, de apartenen , de prietenie, de protejare a imaginii de sine.Ce a d e - a u n s p r e z e c e a r e gu l , a s c u l t a r e a s u p o r t i v , t r e b ui e t r a t a t n mo d s p e c i a l, e a reprezentnd o tehnic esen ial att n interac iunile din cadrul popula iei generale, ct i n procesul de lucru. Managerii ntmpin dificult i n ascultare, n acceptarea punctului de vedereal interlocutorului, deseori i a managerilor i n sus inerea opiniei personale.Modul n care se realizeaz ascultarea n cadrul comunic rii suportive trebuie s sugerezeinteresul pentru interlocuitor, convingerea c ceea ce simte i crede interlocutorul este important,c

i sunt respectate sentimentele, emo iile i gndurile, chiar n cazul dezacordulu cu punctuls u de vedere, artnd convingerea c acesta este important i valid pentru colegi, subordona iatestnd contribu ia lui n intercomunicare .Aceea i atitudine de apreciere a valorii celuilalt este exprimat i prin abilit ile de ascultareactiv care se materializeaz n patru principii:1) Oferirea unui r spuns concret2) n elegerea sentimentelor celorlal i3) Manifestarea n elegerii i accept rii mesajului receptat4) ncurajarea conversa ieiAstfel, comportamentul social al omului se manifest prin abilit i de comunicare, empatie,asertivitate, care corelnd cu imaginea de sine, cu sprijinul i realizarea problemelor, pledeaz pentru condi ia interuman . Necesitatea utiliz rii comunic rii asertive contribue la o exprimarecomplet , clar ce demonstreaz c ast zi comunicarea este considerat ca reprezentnd ,,sistemul nervos al societ ii. Rezumat n schem

Comunicare Comunicareetic Comunicaremanagerial Com. onest itratament corectfa de clien iifirmeiFa decomunitateFa de angaja iFa de ac ionari