Sunteți pe pagina 1din 27

Contul

Mirela PAUNESCU

Un contabil identifica tranzactiile, le inregistreaza si le centralizeaza. Pentru a nu intocmi dupa fiecare tranzactie un set de situatii financiare, toate tranzactiile se consemneaza in conturi. Contul este reprezentarea unui element de activ, datorie sau capital propriu. De regula este simbolizat ca un T Este un instrument, procedeu utilizat pentru a urmari modificarile valorice ale fiecarui element bilantier

Elemente
Denumire si simbol Sold initial Debit si credit Rulaje Total sume Sold final Explicatia tranzactiilor

Debit

Simbol & Nume

Credit

TSD = SID + RD TSC = SIC +RC Daca TSD > TSC => SFD Daca TSC > TSD => SFC Daca TSD=TSC => SF=0, contul e soldat!

Ecuatie de baza

SF = SI +I - E

Clasificarea conturilor

1. Dupa functia economica:


A) conturi pentru gestionarea activelor, datoriilor si capitalurilor B) Conturi rectificative

2) Dupa functia contabila:


A) de activ B) de capitaluri ( proprii sau de datorii)

3. Continutul economic
A) de activ; B) de capitaluri proprii C) de datorii

4. Sfera de cuprindere
A) sintetic B) analitic

5. Rolul in perioada
A) permanente; B) temporare;

6. Apartenenta la situatiile financiare:


A) de bilant; B) de rezultate; C) in afara bilantului D) de gestiune.

Planul de conturi
Tablou al intregului sistem de conturi in cadrul caruia fiecare cont este delimitat printr-o denumire si simbol cifric, fiind incadrat intr-o clasa si grupa. X X X X Clasa
Grupa cont gradul I cont gradul II

Clase
1. Capitaluri proprii si datorii pe termen lung 2. Imobilizari 3. Stocuri 4. Creante si datorii pe termen scurt ( de terti) 5. Trezorerie 6. Cheltuieli 7. Venituri

8. Conturi extrabilantiere 9. Conturi de gestiune

Reguli de functionare
1. A) Conturile de activ au sold initial debitor B) Conturile de capitaluri au sold initial creditor 2. A) Conturile de activ si cheltuieli inregistreaza cresterile pe debit B) Conturile de capitaluri si venit inregistreaza cresterile pe credit

3. A) Conturile de activ si cheltuieli inregistreaza descresterile pe credit B) Conturile de capitaluri si venit inregistreaza descresterile pe debit

4. Toate conturile de activ au doar sold final debitor sau sunt soldate; Toate conturile de capitaluri au doar sold final creditor sau sunt soldate; Conturile de cheltuieli si venituri sunt soldate

Debit Sold initial active Cresteri active Diminuari capitaluri Diminuari datorii Sold final active

Credit Sold initial capitaluri Sold initial datorii Descresteri active Cresteri capitaluri Cresteri datorii Sold final capitaluri Sold final datorii

1. Conturi monofunctionale 2. Conturi bifunctionale

Analiza contabila a tranzactiilor

Ecuatia fundamentala
Activ = datorii + capitaluri Debit = Credit

Analiza Contabila
1. Determinarea naturii operatiei; 2. Modificarile elementelor bilantiere; 3. Identificarea conturilor corespondente; 4. Identificarea naturii conturilor; 5. Intocmirea formulei contabile.

Formula contabila
Conturile corespondente; Semnul =; Semnul %; Sumele

Stornarea
In negru inversarea formulei contabile In rosu aceeasi formula, dar cu sumele in minus

Inchiderea conturilor
Conturi pemanente Conturi temporare nu au solduri in bilant, pentru a se inchide se inregistreaza pe debit sau credit, dupa caz pentru a li se anula soldul existent