P. 1
Baudelaire, Charles-Pierre - Florile rãului

Baudelaire, Charles-Pierre - Florile rãului

|Views: 538|Likes:
Published by Dany Saptelei

More info:

Published by: Dany Saptelei on Jan 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

CHARLES BAUDELAIRE

FLORILE RÂULUI
alte boeme aşezate in limba română de RADU CÂRNECI

CÂTRE CITITOR Greşeala şi păcatul, minciuna şi prostia Ne bîntuie fiinţa cu aspre frămîntări Iar noi hrănim nevolnici domoale remuşcări Cum cerşetorii-n zdrenţe îşi cresc păducheria. Păcatele-s cît munţii, căinţele mărunte, Mărturisirea laşă ne-o răsplătim apoi, Ne reîntoarcem veseli greşelilor din noi Crezînd că biete lacrimi ne fac spre ceruri punte. în pernele pierzării, Satan înşelătorul Ne leagănă făptura de taină, ca un voal, Iar al voinţei noastre nepreţuit metal La voia-i se topeşte cum se destramă norul. Da, fără de oprire in jocul său ne leagă! In suflet ne pătrunde cu tot ce e mîrşav Şi scoborim cu clipa spre Iad in pas bolnav, Iar cloaca ne cuprinde cu-mpuţiciunea-i neagră. Cum desfrînatul muşcă, dorind împreunarea, îmbătrînita ţîţă a tirfei, hid trofeu, Plăcerile oprite le procurăm cu greu, Din stoarsa portocală ne-mai-zimbind licoarea. Foind ca milioane de viermi in răscolire, tn cap ne chefuieşte un ocean de draci Şi Moartea ne respiră şi-o respirăm buimaci întrind in negrul fluviu, gemind a neoprire. Pumnalul, siluirea, incendiul, otrava, De n-au ajuns a-şi pune blazonul de ponos Pe pinza ce ne-o ţese destinul ruşinos, E semn că-al nostru suflet încet işi stinge lava. Dar printre rîşi, pantere — rînjindu-şi bucuria — Şacali, maimuţe, scorpii şi vipere-aşteptind, Dihănii fioroase urlind, scrîşnind, muşcind Şi sufletului nostru sporind menajeria, E încă o jivină, şi poate cea mai rară! Şi chiar de nu se zbate iar chipu-i pare şters, Cu ce plăcere-ar sparge întregul Univers Şi lumea-ar inghiţi-o cu pofta lui barbară;

Dezgustul e! — Cu lacrimi din preajmă adunate, Visează eşafoduri fumîndu-şi pipa lin; Pe monstru-acesta gingaş tu il cunoşti deplin, — O, cititor făţarnic, — tu, semenul meu, — frate! […] — «Fii preamărit, o, Doamne, şi dă-ne suferinţa Ca un divin remediu eternelor căderi, Esenţă din esenţe ea-i pentru noi putinţa Ce ne călăuzeşte spre sfintele plăceri! Eu ştiu că lingă tine îşi are loc Poetul în rînd cu heruvimii, sortit la veşnicii, Şi-l chemi la sărbătoare să-şi mistuie regretul Tirziu de-a fi părtaş la atotputernicii, Şi ştiu că suferinţa este virtutea rară: Pămîntul n-o supune, nici veşnicul infern, Iar spre-a se împletire cununa mea stelară Tu birui Universul şi Timpul cel etern. Da, salbele pierdute de antica Palmiră, Nepreţuitul aur şi perlele din mări N-ar fi de-ajuns, chiar mîna-ţi divină de le-nfiră, Acestui nimb extatic ivit în aşteptări. El e urzit în taină din strălucire pură Pe care începutul o a creat cu dor Şi-n faţa lor chiar ochii, umană aventură, Doar palide oglinde-s în lacrimile lor !» SPLEEN ŞI IDEAL ALBATROSUL Adesea, marinarii, spre-a-şi alunga plictisul, Prind albatroşi, largi păsări pe mările de fum, Care-nsoţesc alene corăbiile pe-abisul Amarelor noianuri, lunecătorul drum. Abia aduşi pe punte, şi regii de azure Se-arată-a fi deodată stîngaci, fără de gînd, Mari aripile-şi lasă — o, albele armure! — Ca nişte visle triste alături atirnind. Cel călător de ceruri, el, nu de mult, stăpînul Superb al înălţimii, stă umilit şi-nvins! O pipă peste pliscu-i ii necăjeşte unul Maimuţărindu-1, altul, pe cel cu mersul stins. Poetul e asemeni acestui prinţ de noruri, De-o seamă cu furtuna, sfidindu-i pe arcaşi; Dar surghiunit pe ţărmuri, hulit şi fără zboruri, Cu aripile-i vaste se-mpiedică în paşi. ÎNĂLŢARE Deasupra: pesîe lacuri, deasupra: peste văi Şi peste munţi şi codri, deasupra peste mări, Mai sus de mindrul soare, de-albastre etherări,

De ceruri mai departe, de-a' stelelor văpăi, Te-nalţi acum măiestru, o, suflete al meu, Precum înotătorul ce-n unde se răsfaţă, Despici cu frenezie a neştiinţei ceaţă, In aspră bărbăţie cu-nsemnul tău de zeu. Mergi în purificare cu zboru-ţi preacurat, Ridică-te şi-nvinge miasmele morbide, Şi bea divinitatea licorilor limpide Din focul ce străbate cel Infinit visat. In urma ta untul şi vastele mîhniri Rămină-n a lor noapte, in ceaţa ei miloasă; Ah, fericit acela cu-arîpa viguroasă Mereu în căutarea prea-sfintei năluciri; El, ale cărui gînduri spre cer îşi iau avint Asemeni ciodrliei în zarea dimineţii, — El poate să-nţeleagă, plutind deasupra vieţii, j A' lucrurilor taină şi-al florilor cuvînt! LEGATURI TAINICE Natura e un templu cu stilpii trăitori Si auzim adesea cuvinte printre goluri, Cînd zi de zi străbatem pădurea de simboluri întimpinaţi de ochii săi proteguitori. Ca lungi, prelungi ecouri unite-n depărtare într-o întunecoasă şi-adîncă armonie, De necuprins, ca noaptea dorind lumina vie, Culori, parfume, sonuri se vor cu nerăbdare. Sunt proaspete miresme ca fragezii copii, Ori dulci precum oboiul, sau verzi cum e cimpia, — Iar altele viclene, trufaşe-n bogăţii, Purtînd in ele-avintul etern şi bucuria, Ca smirna, moscul, ambra, tămîia-mbătătoare, Dind simţurilor noapte şi spiritului soare. FARURILE Rîu al uitării, Rubens, grădină-n lenevire Si pernă ds trup fraged, lipsită de sărut, Dar unde viaţa curge cu fără-de-oprire, Ca aerul spre ceruri, ca apele spre sud; Da Vinci, dinspre sine, într-o oglindă sumbră, Ivind un cer de îngeri, fermecător şi blînd, Acoperit de taină în transparenta umbră: A gheţurilor ţară şi-a pinilor tăcînd; Rembrandt, spital durerii cu vaiete-n şuvoaie, Cu numai o podoabă: un crucifix de lemn; Acolo plînsul rugii se-nalţă din gunoaie Sub nemişcata rază cu-al neputinţii semn; Buonarroti, vagul nedesluşit în care Herculi cu Chrişti alături înalţă chip de zei, Şi-n înserarea goală năiuci de închinare

noian de lacrimi sfinte. Cu babe ia oglindă. Cu îngerii cei negri dorindu-le-n balans. eşti tristă în astă dimineaţă. Un vis de groază: Goya! cu hăuri mari căscate. mai revarsă. amanta palatelor bogate. cind bate Ianuar Cu nopţi de neagră veghe. ţi se ivesc pe faţă Sminteala şi oroarea. Ce-nveninată iasmă ori ce strigoi de gheaţă Cînd groaza. E strigătul ce-1 scoate un vînător pierit! E pllosu-acesta. sub cer negru. miresme de-nviere. muza mea. Watteau. Te-Deum-uri de-a valma. stăpînul pe-ntinderi pastorale. Te-mpinse în adîncul străvechilor Minturne? Ah. cînd iubirea ţi-au răsturnat din urne? Coşmarul. Puget cel melancolic. MUZA VENALA O. Şi să-ţi ritmeze-n vene domn-singele creştin. Atleţi in încordare şi fauni în amoruri Şi încă: frumuseţe lichelelor a dat. Doamne. Decor al ameţelii luminilor din lustre. fanfara plinge Ca un suspin din Weber dar neacoperit. parcă ivit din ceaţă. insă. In preajmă o pădure de brazi privind mîhnit Şi-alături. stăpîn pe-aşa regat. copile despuiate. Debil şi palid. E farul ce s-aprinde pe inii de citadele. Şi-apoi pe Pan. amară mărturie A demnităţii noastre ce-ar vrea seninătăţi. muza mea.Cu degete de fildeş rup giulgiul de pe ei. pestriţe sărbători. Doamnă. cu capul printre noruri. în ochii tăi vedenii mai bîntuie. Ca imnele scandate in meşter vers latin Slăvind pe Phoebus. un bal-minune de suflete ilustre Zburînd ca nişte fluturi In dans carnavalesc. Delacroix: o baltă cu diavoli uzi de sînge. Iar pieptul să-ţi tresalte putere în putere. Superbă nebunie pe care o iubesc. Un strigăt! şi-1 repetă mulţimi de santinele. Durere mindră care din veac în veac învie Sîingîndu-se la sinu-ţi în reci eternităţi! MUZA BOLNAVA Vai. tatăl cîntărilor totale. Imens ecou adună din mii de labirinte Dumnezeiescul opiu al celor muritori. E ordinul ce trece de mii de ori mărit. trecind. pumn despotic. Şi rind pe rînd. Extaze şi blesteme. vei izbuti măcar . şi reci şi taciturne. ca valuri. Cu prunci arzînd pe ruguri sub flăcările-n dans. nocturne. In iarna viscolindă.

vechi cuvinte. ci fără sentiment. Sisif. temeinic zi de zi. n-am curajul tău celest. blestemlndu-ţi viaţa. Neputincios în toate. Cînd mulţi. tu. ce nu se mai ţin minte. nu voi mormint celebru . Blînd austeritatea in fără de rostire Stingea acelor chipuri răceala dinainte. Ca el ne-mpodobită sărmana mea chilie. Cum singele ce-1 pierdem ii străluceşte nimbul! ZADARNICII Nu. vai. Duşman ascuns in inimi. din ceruri înstelate Comori mai aduna-vei. Să rîzi cu plinsu-n suflet şi. Şi iată-mă in toamna ideilor supreme. durere! cum ne mănlncă Timpul. făcînd-o pe paiaţa. Darmite pentru-a multa oară! Ars longa vita brevis est. vestiţi călugări. Nevrednicul său schivnic îi sunt de-o veşnicie. Să faci să se amuze un public indecent. Dar cine ştie dacă acele fiori de ginduri Vor mai găsi in solul spălat ca aspre prunduri Dumnezeaiscă hrană spre-a le însufleţi? — Durere! O. bătrîna mînăstire înfăţişa icoane de Adevăruri sfinte. cînd voi avea cuvînt Din trista-nchipuire să-nalţ o sărbătoare: A ochilor iubire şi-a miinilor lucrare? DUŞMANUL întreaga-mi tinereţe doar o furtună neagră A fost. spre-a nu mă teme De gropile-mprminte ce-n fată se ivesc.A-ţi încălzi la vatră picioarele-ngheţate? Marmoreeni-ţi umerii vor mai zîmbi cu har Sub luna de tristeţe ce-n casă-abia răzbate? Săracă şi flămîndă. Era atunci cuvintul lui Christ In înflorire. Pămintul dintre ape s-adun. harnic aurar? Va trebui. alături. CĂLUGĂRUL NEVREDNIC Pe ziduri afumate. Sau intr-un circ. Nicicum. Cu doar cfteva fructe abia se pirguind. zeiesc. spre-a ciştiga o piine Să cinţi pe la biserici — trăind de azi pe miine — Te-Deum-uri ştiute. si prin aceasta rar soarele de jind. Grădina mea sub tunet mincată-i de pelagră. ţie. să port aşa povară. Cu sapa şi cu grebla va trebui. — Mi-e sufletul asemeni unui adînc mormînt. Îşi mlădiau talentul sculptind prin cimitire 5i Moartea preamărind-o cu simple.

mereu sîrguitor: Să-mi afle taina care mă subţia de dor. covoare verzi le-aşterne. de ei neştiutori. Izvor le dă din stîncă şi-mbracă-n flori de vară Pustiul ce-i petrece spre jinduita ţară. cu grotele antice. — O. cîte rare nestemate Dorm. spre un cimitir pustiu Inima. A' căror nalţi pilaştri se-asemănau din plin. toboşar tîrziu. am trăit acolo plăcutul efemer. îmi bate-n ritm de marş funebru. pe vecie îngropate Singurătăţilor. Talazuri cu răsfrîngeri din cerul opalin. sub stînci. Şi cîte flori cu-aleasă haină Parfumul straniu ca o taină îl dau tăcerilor adinei! O VIATA ANTERIOARA Am locuit. Cybela. tn chip solemn şi mistic amestecau complice O muzică de ape în rezonări ferice Cu-amurgurile triste în ochiul meu declin. Ea. lungi zile. Iar pruncii sug dulceaţa din ţîţele bogate Sau dorm la mame-n spate. Un greier. propria-ţi oglindă! Si cugetul ţi-1 vezi In luciul de soartă. sub falnice portice Şi splendid aurite de soarele marin. părăsindu-şi culcuşul de pămînt. înconjurat de-azururi. Iar inima îşi uită nefericita-i goană . pururi fi-vei înamorat de Mare. Şi te-adînceşti in unda-i ca-n propria-ţi icoană. Şi o alinţi cu ochii. Le cintă din vioară cu înrudit avînt. Cu armele la şolduri şi strălucind fiori. în suflet locuind-o visărilor eterne. Ei leagănă sub pleoape un cer de sărbători Năluci de fericire topindu-se. ce-i iubeşte. Şi sclavii goi în juru-mi cu trupuri miresmate Mă răcoreau cu frunze de fraged palmier. cu imnuri o răsfeţi. ciudate. Bărbaţii merg alături de carele-ncărcate. Şi gindul lor acelaşi. ŢIGANII PEREGRINI Profetic. eternă legănare: Amaru-i fără margini în suflet îl păstrezi. Cînd seara-şi umbrea faţa.Ci. Da. OMUL ŞI MAREA Om liber. de valuri înspumate. seminţia cu ochii arzători Din nou la drum porneşte spre alte zări visate.

ce-1 adora. Ca omul ce în piscuri cuprins e de-ameţeală Strigă. . îl arăta mulţimii de morţi pe fiul cel Care-i batjocorise bătrîna frunte. — Ce-nnobilase inimi supuse la păcat. un om de piatră. ca intr-o ceaţă. ii năpădi gîndirea. şi-acesta. Eroul privea valul. -atunci. de Antistene. Lopeţile apucă vîslind spre-adincul gol. nici milă. de mii şi mii de ani Fără-ncetare. dacă slăbiciunea-ţi aş fi adeverit. de parcă da porunci. uitînd a morţii arcă. Pe unde Duhuri pure cîndva de-au fost umblate. parcă. la slava vie. îi pretindea simbria rizîndu-i Sganarel Lui Don Luis. Ci. PEDEAPSA TRUFIEI În vremuri minunate. Ruşine ai culege. o. Pe căi necunoscute. Ci. sprijinit in spadă. o biată mogîldeaţă!» Nici nu-şi sfîrşise vorba şi mintea-1 părăsi. pe care o trăda. întregul haos. pe cînd Teologia Da flori nemaivăzute pulsindu-şi energia. fraţi mereu duşmani! DON JUAN ÎN INFERN Cind Don Juan ajunse in zări subpămintene Şi i-a plătit lui Charon al trecerii obol. preamare învăţat. Precum o mare turmă împinsă la tăiere Şi rămînea in urmă un plînset către zei. Mare. Ai fi de risul gloatei. Părea a-i cere-un ultim surîs ca-ntîia dată Credinţă cînd jurase. Un cerşetor cu ochiul trufaş. nu gloria măreaţă. lupta voastră-i mereu neostoită: Nici remuşcări.Cînd marea-şi urlă dorul şi-adîncile-i tristeţi.-ascunzi in sînu-ţi comori. Lumina lui de soare c-un văl se adumbri. Şi. dezvăluindu-şi satanica-i sminteală: «Isuse mic. în voalul ei de doliu. nimic nemaivăzînd. Se spune că un doctor. Nalt în armura-i sumbră. Cu desfăcute rochii. O. Omule. Alături de perfidul ei soţ. cu sinii de tăcere. Sta-nalt la cîrma bărcii tăcut Inăintind. Isuse! prea-n ceruri te-am suit! O. totuşi. Muncindu-le adîncul cu-aleasă măiestrie — Şi după ce ajunse prea-sus. Sub cerul ca o noapte l-întîmpinau femei. de nimeni cercetate. în fire genuni fără sfîrşit. parcă. întunecaţi şi vajnici. şi mîndri faţă-n faţă: Ai. Elvira. -nfiorată. Moartea vă duce în ispită: Beligeranţi de-a pururi. amîndoi misterul nu vi-l lăsaţi privit.

spre-a-i fascinare pe-aceşti amanţi. se-nstăpini precum într-un cavou cu cheia uitată undeva. şi nu vedea nimic Pe cimpuri dacă-i vară sau iarnă pe colnic. FRUMUSEŢEA Frumoasă sunt. în calea sa Trecea fără şă ştie. genune-ntunecată. Leg inima-mi de gheaţă de-al lebedelor crin. Ce uneori nimbează celebrele sfătui. nu pîîng vreodată: rămîn in veci mireasă. Mi-ar fi plăcut fiinţa-i s-o văd cum înfloreşte Nesăţioasă-n jocuri cu sufletul avid. ca visul în piatră: o minune. Şi inima ghicindu-i: un foc ce pîrjoleşte Din umeda-i privire ce mă voia avid. Tu. care nicicînd apune. de-atunci. Iar sinul meu. URIAŞA Demult. Produse fără noimă-n secolul ateu — Picioare-n ghete nalte. îi las tăcuta ceată cu chipuri de spital. ai semnul tău zeiesc: Surîsul pentru gura ne-nvinşilor Titani. cea-ndelung visată d'Eschil în antici ani Sau tu. mereu neînţeleasă. De caut n-o să aflu în palidele-i roze Năucitoarea-mi floare in roşu ideal! Fiindcă-acestei inimi. lumină întru eternizare! Nicicind vreo frumuseţe ca searbede vignete. îşi vor petrece viaţa în studii austere. Mi-ar fi plăcut alături de-o fată uriaşă Să stau. Era o biată zdreanţă în colţul unei vetre: îl huiduiau copiii şi-1 alungau cu pietre. destui. . Tronez în zări ca sfinxul. Oglinzile în care mai mîndru totul pare: Mari ochii mei. pe cînd Natura se dăruia trufaşă. Urăsc mişcarea care-i al armoniei chin. acum Tăcerea. Căci am. Nu rid. contemplîndu-mi adinciie mistere. noapte-adîncă. statuie-a Nopţii. în mînă castagnete!— N-or incinta o clipă un cuget ca al meu. Poeţii. ca-n poala blindei regine. Tu. Menit e să inspire poetului iubirea. Lui Gavarni. Primindu-mă-n plimbare magnificele-i forme. vis michelangelesc. Cu vitele asemeni. Doar tu-i placi Lady Macbeth în crimă-mpurpurată.Odinioară templu boltit în strălucirea Ideilor de aur ce-şi rînduia. ce-ţi mlădii fiinţa. spre care toţi au aflat pierirea. poetul învinselor cîoroze. un motan. Zidind copiii-monştri cu trupuri de titan. Materiei asemeni.

Că vrăji răscolitoare ne-ngăduie pornirea! Ci să-i privim de-aproape ameţitorul har. miminile-n dezastre.-n urma ta. Să-adorm la adăpostul imenşilor săi sini. vara. celui puternic scut. •■ Răsări din hăuri negre sau te cobori din astre? Vrăjit. . merge — biet cîine. aievea-i luminii lui crescindă. Cind. Sub falsa-nfăţişare părind a aştepta. Puterea ta ca vinu-i: în toate triumfal. obrazul Din ale cărei linii Îşi semeţeşte gînd: «Numele meu Plăcerea-i şi-ncununez Iubirea!» Iar faţa-i dăruită cu-ascunsul farmec rar. deodată. Ca un sătuc in valea acelor munţi stăpîni. Iar capul. Ai in priviri. moleşită de-aprinşii sori păgîni. cu-amarul lor rotund. Intinsă-i pe-o cimpie sub zările informe. abia. Minciuna ta mă-mbată precum o revărsare A apelor Durerii cu ochii săi pe prund! — Dar de ce plînge. amurgul şi aurora. Sărutul ţi-e licoarea iar buzele amfdra Dînd celui slab tărie.Să urc. la-ntîmplare. cu tot ce-i omeneşte. Destinul. întruna! — ca şi noi! IMN FRUMUSEŢII Vii din supreme ceruri. E c-o să dăinuiască. Sărmană mare artă! Precum un fluviu care în lacrimi se sfirşeşte. Ce rău nefast o roade ameninţînd minunea? — Cum nu-njelegi! Ea plînge apusul timp ceresc! Şi traiul său de-acuma! Dar ce o îngrozeşte Şi-i scutură genunchii de piatră. Şi mîine. Tu semeni. oare? Ea-i doar perfecţiunea Şi poate să-ngenunche tot neamul omenesc. şi poimîine. Afurisită artă! surpriză infernală! Armonioasă formă. din tainice abise. blînzi şi goi. o fiară bicefală! Ba nu! e doar o mască. Şi răspîndeşti parfume: un uragan tăcut. închipuit decor: Obrazul de lumină-i schimonoseală blinda. versanţii la pulpele enorme. Priveşte-1 cum se strîmbă fără-a voi ceva. mai in sus de umeri. ca un fruct din văluri ivindu-se. stind. Frumuseţe! ochiul divin şi infernal. STATUIE ALEGORICA IN GUSTUL RENAŞTERII Lui Ernest Christopiie. sculptor — Priviţi surîsul tainic şi-adinc voluptuos: Încrederea de sine i-a-ntipărit extazul Şi mindra sa privire şi galeşă sfîdind Şi. îmbelşugat revarsă şi crime dar şi vise. O. cel trup încintător E.

şi neştiind de moarte. plete. Respir parfumul tainic al sinului tău pur. Parfumul tău mă-ndeamnă spre-acele zări ferice. Văd ţărmuri de miragii cu ape împrejur Şi soarele din slavă curgînd cu-nflăcărare. Un muribund îmi pare. fii valul ce lin o să mă poarte! De abanos eşti. năframâ-a unui nor! Asia languroasă şi Africa-n dogoare. Făpturii tale mindre mă dau pe totdeauna Intrind in Infinitul de taină şi avid. Bărbaţii de zvelteţe şi proaspătă vigoare. închizîndu-mi ochii. între podoabe. al meu devine sol. pe care. grădină Topindu-mi-se-n suflet cu-n cînt marinăresc. mare. PÂRUL O. PARFUM EXOTIC Cînd. în toamna cu-nserare. parfume. Spre flacăra-ţi divină s-azvîrl efemeride. Spre glorie tind braţe. Si tot la fel Omorul — breloc făr' de rugină. plutind sub curcubee. Trăieşte în adîncu-}i. In timp ce tamarinii miresme răspindesc Infiorate-n aer. Neasemuito. Cu steaguri şi catarge. grozav. în nările-mi. Si calci.Stăpînă eşti şi nimeni nu ţi-a-ndrăznit cîndva. Frumuseţe! monstru măreţ. Groaza o ţii la mare preţ. Că vii dinspre azururi sau din infern. pădure-aromitoare! Cum duhul altor oameni stă-n muzici de candoare. Dulci amintiri in părul dormind. pe morţi zîmbind senină. vers. Pe pîntec îţi dansează mereu mai îndrăzneţ. Spre porturi cu corăbii şi-ngustele caice Sosite de din larguri in obosire lină. ca o turmă pe umeri revărsată! O. totuna! O. Pe unda-ţi miresinată. Voi merge unde oameni şi arbori cu-a lor soarte Alene se răsfaţă sub arşiţe de cer. O insulă-i acolo de lene şi splendoare Cu arbori de minune şi fructe de azur. iată In aer voi să-1 flutur. cu bărci şi cu năieri: Un port sonor în care vrea sufletu-mi să beie Asemeni unei flote: culori. O lume-ndepărtată. Iubitul ce-n dorinţă aleasa işi cuprinde. parfume plutind stăruitor! Extaz! şi-i plin alcovul de tot ce-a fost odată: . Slăvindu-te in clipa cind nu mai au cuvînt. stingîndu-se domol. candid. Cînd navele de aur. mormînîu-şi alintînd. ca braţe de femeie . Femei cu ochi de vrajă şi trup fără cusur. bucle! o. Păr minunat.

fruntea doritoare de-acea beţie sfintă Voi scufunda-o-n blîndul ocean. Şi te-ndrăgesc. Ferestre de dughene par ochii tăi în ceaţă. Se folosesc obraznic de-o forţă de-mprumut. măreaţă-n gind ascuns. Tu. Da. Maşina oarbă. care-ai supt de sînge atîta omenime. Văzînd cum că natura. spre-a-i păstrare acestui joc turbat. viermi se prind. Să plămădeasc'-un geniu din tine. Şi-arzînd. Şi-n mîngîieri nespuse plăceri a ne vrăji! Negre-n-albastru. Vreau să m-agăţ de tine spre nalturi năzuind. doamnă de tăcere. tenebre ondulate. lenea mea fecundă. ulei de cocos şi. Spre-a-mi adăsta dorinţa in tainică veghere! Nu-mi eşti tu dulcea oază de vis şi de plăcere Şi vinul amintirii nu-1 beau aici cu jind? (MI-EŞTI SFÎNTA TOT LA FEL CU. spre-a mi-1 ivi Pe cel ascuns. plete. Statornicind ironic o depărtare-adincă Ce braţele-mi desparte de-albastrul cer. Femeie deşucheată. O inimă. puterea de diavolă. Căci chipul tău de gheaţă te face mai frumoasă! (ŢI AR PLACE. TOŢI BĂRBAŢII. Şi te iubesc. o. — Din tine. a ajuns. pe care le-ai săvîrşit cu faimă. iar gindul ce bine-te-cuvintă Va şti să te găsească. surdă. şi încă. minune. tu. toţi bărbaţii în patul tău să vină. Căci legea frumuseţii nicicînd n-au cunoscut. în roiuri. punct negru în lumină! Iar dinţii.) Ţi-ar place. Cum nu te prinde-oroarea. să vezi Că. ţi-o pierzi? Păcate mari. privindu-te. tu. Mereu! De-a pururi mîna-mi cu-aleasă mîngîiere In coama ta va pune podoabe strălucind. fiară mereu mai nemiloasă. prea meşteră la crime.) Mi-eşti sfintă tot la fel cu cea boltă de-nstelare. Cu cit îmi pari podoabă a nopţilor de ger. Cum de cadavrul proaspăt. Nicicînd nu te făcură să dai napoi cu spaimă. pe zi. îmi dăruiţi înaltul de vis şi diafan! Pe ţărmul vostru iarăşi dorinţa mea răzbate Şi sorb cu-adinc nosaîiu arome amestecate De mosc. să roadă.Spre-un cer mai pur din care al vieţii frig s-a şters.. te-ai angajat.. la sărbători In piaţă... regină-n preacurvie? O.-n mii de-oglinzi. Tu. ca lampioane. de catran. cu-atit mai mult cind pieri. încă. splendidă mocirlă! cerească mirşăvie! SED NON SATIATA . desfrînato. vas de întristare.

Mireasmă îndoită. O. şi opiu. Fier şi aur. demon fără milă. doar. de mosc şi de havană.) înveşmintată-n văluri cu sclipăt de argint. Trufia să ţi-o nărui în bărbăteşti strinsori. Din aur. ca Styxul. Pare marea-n despletire. Metalică lucire în ochii săi vibrînd. Ah. străină. Ea îşi consumă clipa mereu netrecătoare. Sufletu-mi de dor palpită Năzuind spre sud. Ca-n patul tău — infernul — să fii o Proserpină! (ÎNVEŞMÎNTATÂ-N VALURI. Ca tristele nisipuri şi cerurile seci. jos! Părul tău. fără gînd.Ciudată zeitate cu trup misterios. diamante. ŞARPELE CARE JOACA Leneşo. Ca valurile mării ritmîndu-se în veci. Ea trece fără zgomot. curate.. superbă libertină. Cu magica-i baghetă îi face-a dănţuire. Valuri negre-n stinci. oţeluri şi lumini. Amestec de sfinx antic şi înger fără vini. Ca o navă-n zori trezită. Rămlne-n strălucirea-i ca steaua inutilă. Ochii tăi nimic n-arată Dulce sau amar. Cînd poftele spre tine-s grăbită caravană. ciudată unduire. ce unduire în parfume-adînci. şi-al nopţii cer stelos. . Două perle reci. ferestre firii tale. Ca o stea ce-a prins să joace în oglindă. Las altora.. Privirea ta izvor e din care beau setos. în taină plămădită de-un Faust de savană. La suferinţa lumii total nepăsătoare. dă-mi flăcări mai domoale Din ochii mari şi negri. nu pot să te-nfăşor Şi nu pot. Nectarul gurii tale îl vreau in clipa vană. Femeie majestoasă. Vînt uşor aud. ce mult îmi place Trupul tău frumos. în alint. şi mersul tău îmi pare Proaspăt abandon. Sublimă vrăjitoare cu şolduri de-abanos. furioaso. De nouă ori. fachirul. Simbolică natură. dar rece şi sterilă. Ca şerpii lungi pe care.

De-a lungu-acestui năclăit atol. In sine zemuind pe-ngustul grind. De parcă trupu-acesta trezit din toropeala. atunci. gura-ji potopeşte. Dansau in roiuri muşte pe burta-n puroire. Sălta-n cutremurare aprinsa viermuiala Cu opintiri şi zvicnete adinei. Şi soarele-n suişu-i. O muzică ciudată vuia in cloaca hidă. boabele de griu. că am simţit pe dată f"m se învirte totul. Legănîndu-şi. cînd se pornesc să rida In vînturare. Apa. şi-ameţeşti. Topindu-se ca-n vis in timpul vast. . . incet. la o cotitură. Şi-atit duhnea de tare. Ca intr-o largă sită. Parcă-aş bea un vin de grele Glorii. parcă-nsutit. Fruntea de copilă dulce Cum ţi-o legeni blind. ni s-a ivit in faţă Un hoit scîrbos la margine de drum. Nava mea de dor. Dinţii. Sufletul e-un cer cu stele Scuturate-n dar! UN HOIT îţi aminteşti. Cind pulpele deschise ca intr-o desfrnare. minunea Cîndva. armonie. putreziciunea O răscocea in roşu-vineţiu. in grasa ei băltire. Se topesc gheţari şi creşte Apa peste mal. Mişcindu-se-n scursoare. îşi desfăcea spre lume-n cinism şi nepăsare Puhavul pîntec aeru-mpuţind. strînsă-n trupul viu. Ca vintul şi ca şopotu-n pirîu. albul val. dulce. iubito? Era o dimineaţă Tot proaspătă şi blinda ca şi-acum. de-aceasta. Şi viermii negri unduiau ca-n ghiol. Spre-a-napoia Naturii. Şi făptura-ţi se mlădie. Privea din slavă cerul la stirv cum se desfată O înflorire-n tainele-i drăceşti. Pînzele de nor.Ca un şarpe-n ondulare Pe-o nuia de somn. Pui de elefent să-1 culce înf taine cînt.-amar. Trăia multiplicindu-se. Cînd.Şi forma de fiinţă aproape dispăruse.

şase luni un soare de gheaţă să înduri. amintindu-ţi al meu dor. O. de care-s prins Precum ocnaşul e de lanţuri. Cea-mai-frumoasă. privindu-ne cu ură. O. Şi. — Şi totuşi. nu-i oroare-n lumea de chinuri mai adîncă Decît un ochi de gheaţă plutind in cer şi incă Imensul întuneric precum bătrinul Haos. tu. jalnice-animale. la pindă. strălucitoare-acu'! Da. pictorul fantast. după stinci. printre oase. o. azi. Tu. A se-mbuiba cu fericirea sa. ce-ţi vor muşca sărutul. ce-ai pătruns ca un cuţit în biata-mi inimă plingîndă. Dar. Cum viermii de cadavrul lor. Că ţi-am păstrat esenţa divină. îngere. Un ciine. ai năvălit flămîndă In cugetu-mi total învins Culcuş făcîndu-ţi. nici păduri. Stăpîne. loc de danturi.O schiţă-a bia. singura-mi iubire. Nemernico. Cum prins de joc e-un cartofor Cum de pahar e beţivanul. mi-eşti duşmanul! Rugat-am spada. chiar aşa. Spre-a mucezi sub ierburi şi zăpezi.-acum te chem Cu inima-n abisul de spaime prăbuşită. nici ape. VAMPIRUL Tu. în sinul rece-al humii. Ah. ca un cird înnebunit De draci. ca această imagine scabroasă Vei fi cîndva. şi tu. Ca-ntinderea polară făr' o fiinţă vie — Mişcare nu. Purificată-n tot ai să te-aşezi Acolo. Le spune. viermilor tăcerii. Tu. cu dreptate Să taie. uitată. blestemat-o. nici pajişti. Da. spre-a mă libera . Statuie a iubirii. Şi alte şase noaptea cu vălu-i de pustie. Cum somnul ne scufundă: stupidul elixir — Anevoios şi lung e al vremii searbăd fir. in care işi pierduse închipuirea. Posomorită-i viaţa cu zarea plumbuită Şi-n ea înoată semnul: cel pururea blestem. regină a graţiior lumii. steaua mea. absolutul Din taina descompusului amor DE PROFUNDIS CLAMAVI Tu. la care m-am adaos. ca o fiară aştepta A-şi relua ospăţul la groaznica-i captură.

Cind piatra-ţi va supune şi inima nebună Si coapsele ce-n viaţă atit s-au mlădiat. care-ntotdeauna a înţeles poeţii — Va întreba-n adincuri cu glas sfîşietor: «Tu. să mă scufund mereu tn ochii-ţi de metal şi de agată. Cînd degetele-mi trec a mîngîiere Pe capul mic. mut.ah. viermii vor roade îndelung. Alături. spre mine. A căror amintire-mi dau vlagă şi idee. Al părului coif negru şi tainic miresmat. Cînd singele-ţi va tace de-a pururi îngheţat. . Să-i deie picătura sa. au spus: «Rămîi acolo. Nemaiputînd vreodată s-alergi ca o furtună.Şi-otrava. de ce în timpul vieţii N-ai vrut să ştii că morţii în tainiţa lor pling?» — Şi-n remuşcarea-ţi. cu farmecul ciudat. vai! şi spada şi otrava Dispreţuindu-mă. In mausoleul negru din marmură tăiat. un cadavru. Poate că într-o seară o lacrimă divină Va-nceţoşa. liber dacă-i fi. vin' la pieptul meu — Dar gheara ţine-o-nmănuşată! Aş vrea. stirvul ai re-nsufleţi Cu sărutările-ţi avide!» (CUM STĂM IN NOAPTE LÎNGÂ. Cind n-are să-ţi mai fie alintătonil pat Decît o criptă rece c-o veştedă cunună. pentru sfintul meu vis tăinuitor — El. . Dar. pururea supus. pe spatele-alintos.) Cum stăm In noapte lingă cea groaznică ebree. acest corp vindut! "De-acea minune-naltă ce n-o să-mi fie zee. frumoasa mea cea brună. Mormîntul. Regina mea temută! mă-ngenunchind mereu.. care totul poate. de singe şi de gind. biată curtezană. Comori desfăşurîndu-ţi. in mirşava Robie. privirea-ţi de lumină. Tu.. Un dor mă prinse iarăşi . Mi-nchipuiam fiinţa-i semeaţă de femeie: Privirea de putere. de alt cadavru.Ah. pisică. ( PISICA Te-aştept. REMUŞCARE POSTUMĂ Cind vei dormi-n vecie. ţi-aş fi prins tot corpul într-un sărut ateu Din talpa de răcoare la fruntea luminind. aşa. Neghiobule!— de ţi-am ucidt Vampirul.

voi. pomul de plăcere! puterea mea de duh! Nu voi uita adlncul de mîngîieri vrăjite. Ce fraged ţi-era sinul. Şi ce adine văzduhul! în suflete ce timp! Plecindu-mă asupra-ţi. Mireasma ta unică mă-nnobila cu nimb. regină-ntre iubite. Sunt reci şi-adînci. şi scapără scîntei. ochii ei Ca şi ai tăi. Tu. Ce splendide apusuri in ceruri colorate. trandafiria boare. cruntă amazoană. Şi aerul vibrează de singe şi scintei. Izvor al amintirii. DUELLUM Doi luptători potrivnici. e rindul nostru-acum Să-nveşnicim o ură peste-al iubirii drum! BALCONUL Izvor al amintirii. cindva trăite de rîşi ori de pantere. eroii s-au prăbuşit curind. Iar carnea singerindă în ghimpi o floare cere. Mă retrăiesc aievea in poala ta culcat.Cind mina se îmbată de plăcere Pe trupul tău electrizînd lucios. ce blinda inima! Şi ne-am şoptit atîtea minuni netrecătoare In seri abia ivite de-un foc ce se-ntrema. stăpina mea de soarte. înlănţuiţi. Cind noaptea peste toate ţesea o pinză fină. De ce să vreau aiurea sublimele ispite Cind tu le ai in trupul şi-n sufletul curat? . Ci săbiile-s frînte! şi tinereţea moare. Ce splendide apusuri in ceruri colorate! Cind noaptea peste toate ţesea o ceaţă fină. Căminul de blîndeţe. Iubito! insă dinţii şi unghiile cer A-nlocui pumnalul ori spada trădătoare. în zăngănit de spade. al dragostelor ei. Iar dulcea-ţi respirare cum ţi-o sorbeam venină! Şi-ţi mingiiam genunchii şi ne făceam fior. Ghiceam In întuneric privirile-ţi de dor. al serilor văzduh. Îmi văd in gînd femeia. Şi-aţiţător. făptura sa deplină O-nfăşură din creştet la picioare Miresmele-i adine ucigătoare. Eu ştiu să chem din umbre zeieştile clipite. O. Ce înfruntare mindră! insă nici-unul cade: E jocul tinereţii. bătrine inimi cuprinse-acum de ger! Prin ripi. domestică felină. regină-ntre iubite! In seri abia ivite de-un foc ce se-ntrema Sau în amurg balconul. In hău' acesta jalnic ce mulţi s-aud gemînd! Hai.

Te-aşteaptă Nebunia precum odinioară. cititor! ai respirat vreodată Cu lăcomia celui poftitor Tămiia ascunzind un sfint fior Sau moscul din pernita-n scrin uitată? Ce farmec lin şi lung legănător Ne e trecutul clipă ce îmbată. oare. abia strălucitoare. Fumează. Ca soarele ce-şi spală tristeţea In ocean Şi-ntinerit iar urcă-n tăriile albastre? — Parfume. jurăminte. deci. te înfioară. Fii noapte fără stele. adincurilor noastre. Luna vieţii mele. să-şi fixeze arta. O recunosc in pasu-i triumfal Ştiu bine. din teacă. te-ador!» I In văgăuna tristă şi adincă In care chiar Destinul m-a închis. Azvirle-te-n Plictisul acesta abisal. jurăminte. pe ceţuri. sărutări-noian. Întreaga mea fiinţă-i spre tine cu-ncordare Sistrigă iar: «O. scumpul meu Belzebut. Precum sorbind mireasma alintată Din trupul Doamnei — neuitat amor! Din părul ei sorbind c-un val cea noapte — Jertfelnic de alcov ce te îmbie — . Si unde rază nu pătrunde-n vis. dormi. Spre-a fi al său egal Tu. întunecată. Mai răsări-veţi. Ţişneşte. MIRESME O. Din cind in cind. incîntător pumnal! Din lustre strălucinde i-aţi focul în priviri! $i vulgului deşîeaptă-i murdarele-i poftiri! Tot ce-i al tău îmi place: cădere. Aşa te vreau! Dar astăzi. înălţare. ob. cea-mai-frumoasă. Sunt meşterul pe care-un Zeu grotesc L-a pus. fii tristă şi. fii al luminii zor. O zînă-aievea pare că-mi apare. II. o! şi luminoasă. Cu aeru-i uşor oriental. în umbră te-nfăşoară. Sunt bucătarul ce-şi mănincă soarta Şi inima-n frigare mi-o gătesc. pentru-a multa oară. este Ea. Doar Noaptea mi-este gazdă şi poruncă. Ca astrul din eclipsă ieşind. sărutări-noian! POSEDATUL E soarele sub noruri. cu-adincul tău vital.Eu ştiu să chem din umbre zeieştile clipite! Parfume. oh.

Şi din lumina ce ne-a-nvăluit Ce-a mai rămas iubirii? Ce mai are? Un palid chip ce-n sine-a asfinţit.. Iar din veşminte. să se-mpreune tn tainice inele cu blîndele-i avânturi. Chiar şi atunci cind meşteru-i vestit. ştie Că toate dimprejur o indrăgesc. Pe care Timpul. îl spulberă cu-aripile-i deşarte. O. Din alintări. calină şi-ndrăzneaţă. trupul îşi afundă-n bucurie Şi e o-nvăluire mătăsoasă Iar ea stă-n murmur proaspăt şi regesc De tinără maimuţă graţioasă. IV. O-mprejmuie cu toată-a lor măsură. doar eu ţi-aud puterea. Să-ţi fie amintirea precum a' mele cînturi. iar dacă al meu nume. Atunci. Uşoară. ca o veşnicie. La fel: podoabe. fast desăvîrşit.. PORTRETUL Se mistuie-n Durere şi în Moarte Văpaia care-atit ne-a mistuit. — Ah! ucigaş al Vieţii şi al Artei. precum o umbră alunecînd stăpină.. intrînd. .Miresmi păreau că se rotesc In şoapte. Din gura ta ce gura mi-a vrăjit. Din ochii ce-au ştiut ca să mă poarte. Adăugind la frumuseţea pură Un aer blînd şi tainic inedit. şi-acum. veşnicia mea! (PÂSTREAZA-ACESTE VERSURI. Gol.-abia şoptită in obosite strune Şi-n cititoru-acela.) Păstrează-aceste versuri. Mereu. Corabie purtată de generoase vinturi. Parfum. desfătarea. CADRA Cum rama completează o pictură. din blănuri. ce eşti blestemată de din adincuri pînă-n Tăriile celeste. atunci fremătătoare. cum răzbate. tu. pe pura-i tinereţe Îmbibate. Din sufletu-mi n-ai să mi-o ştergi pe Ea. şi-n viitor stăpin. O. — Tu.. furios bătrin. III. Treci peste gloata care te-au socotit ca fierea. Dindu-i acel ceva de împlinit Şi astfel o desprinde de natură. Ajunge-va cu bine acele noi păminturi Pe oameni fericindu-i c-un vis din altă lume. simţeam.

Tu. suflet fără pată! Mai mult decit Viaţa E Moartea. Ce are mai seducător: Ca Aurora mă-nnoieşte. Răspunde. preascumpe şi preabune. Iar armonia-i prea aleasă. mereu la ea acasă. Urcind asemeni mării pe ţărmul dezvelit?» — Cînd inima-şi termină culesul. Ce trupul tainic i-a sculptat. şi cu voce joasă. Ca Noaptea e alintător. inimă plîngîndă. E vocea ta minune cînd ştie a tăcea! Da. Din ce-i întreg. ce-i vei spune iarăşi. apoi să pier! ÎNTREAGA-I FRUMUSEŢE In camera de sus. biet suflet solitar. A neglija ceva. şi i-ai răspuns: «Minune-i totul.) Tu.. Tu. O. spre-a fi mereu frumoasă. suflete. Plăcută tuturora ca bucuria ta: Ci taci iscoditoareo. Şi ochii tăi mă-mbete: un vis ce-n ochi-mi sună. Din tot ce roz şi negru are Şi mindru o împodobesc. taci. cind chipu-i mă uimeşte.Privirea-ţi să destrame a proştilor tărie. mistică metamorfoză A simţurilor mele-n zbor! Da. nu lasă. cel mai mult ce-ţi place?» O. Ce vraja dulce-i întregesc. Mai bine bietu-mi suflet să creadă-ntr-o minciună. Nu ştiu. Ce adevăr cumplit! E o durere simplă. de toţi visat.. Dis-dimineaţă se ivi Satana. înger cu ochi negri. tot ce face. Suflarea-i: muzicile-n zbor! (TU. Ce din privirea-i sfîntă iţi toarnă-n cuget har? . vocea sa e ca o roză. Sub genele-ţi de umbră s-adorm. retrasă. In felul său mă ispiti: «Din lucrurile-ncintătoare. CE-I VEI SPUNE IARĂŞI. tu chip de-nţelepţie! SEMPER EADEM Mi-ai zis: «De unde-ţi vine ciudata Întristare. S-aleg ceva in stare nu-s. ce ne ţine în plasa-i de mister. neştiutoareo! Suris ca dimineaţa. Tu. ni se pare C-a exista-i zadarnic. deseară ce-i vei spune Acelei preafrumoase.

Luminii lor. Dezgust ascuns credinţa. Şi soarelui de-afară nemaigustînd paharul? înger al sănătăţii. Sau ziua. Fantoma ei în noapte ori in singurătate. Scăpindu-mă de pofte. voi.— Vom pune-orgoliul nostru să-i legene cîntări. Înger al luminii. ştii tu ce-i bătrineţea? Tu. La dulcea ei asprime s-aducem preamărire. şi paşii tirşindu-şi-i plîngînd. ştii tu ce e amarul. In nopţi pustii. stăpîn pe-a tainei ceaţă? înger al bunătăţii.-n larma străzii. cunoşti ce e minia? înger al sănătăţii. voi ardeţi cu mistică lucire. oare. poate. cînd. înăbuşind dureri Şi-adeseori cuvintă: «Puterea mea ordonă: Iubiţi-mă. precum ei dragi slugile-aşteptate. ruşinea sau uritul. Dar ele cintă Moartea. Sunt fraţii mei purtindu-şi cereasca lor solie Şi risipind in ochi-mi trăiri de diamant. Ca flacăra pluteşte. Precum făclii de ceară in plină zi pălind Ci fără a se stinge divina lor clipire. şi pumnii strinşi in umbră Cind iarăşi răzbunarea îşi bate toba sumbră. ştii tu ce-i bătrineţea. de groază.— un Înger i-a fermecat savant. cu îngerii de-o fire-i. iţi implora putere. cînd pulsul vieţii bate. sunt Madonă!» FĂCLIE VIE Merg Înaintea-mi Ochii plini de-o lumină vie. . sunt Muză. Si lacrima amară. Şi-n suflet imi pătrundeţi cu blinda adorare. şi-n preajmă tinereţea? înger al frumuseţii. Şi-n agonie. de multele păcate. Voi aştri. stăpîn pe-a tainei ceaţa. In searbede ospicii bolnavii delirind Ca exilaţi. Făptura-i miresmată. trecutul In inime pătrunde cu pas tăcut de gheaţă? înger al bucuriei. lumina-mi supune-se voios. Frumosul să-1 adunaţi averi! Sunt îngerul de pază. Şi simţurile noastre-şi arată nebunia? înger al bunătăţii. Călăuzindu-mi paşii spre zarea de Frumos. In riduri adincită şi-n zbuciumul hidos De-a mai privi in ochii ce ne-au băut frumos. cunoşti ce e minia. David. Pe care. revenind. Sunt robul lor. spaima. Firea inviind. Cînd ochii-i ne-nveşmintă in limpezimi de zări. Cunoşti tu. ştii tu ce e amarul? înger al frumuseţii. ce-ndemni spre fericire. a căror taină n-o stinge vreun soare! REVERSIBILITATE Înger al bucuriei. Ochi minunaţi.

Şi îl ascund de lume mereu. Ivindu-se in daru-acela pal. bucuroasă de dor ca o fanfară In dimineaţa strălucind uşor. De-acea tăcere suspinînd frumos Şi de mărturisirea-ţi cumplită ce m-adună Şi inima mi-o stringe dureros. Că toate pier: amoruri. noaptea. spre-a se topi-n eternităţi!» Da. din ceruri. Scăpă. doar. stăpine. ce-şi schingiuie menirea. c-a fi frumoasă e-o aspră meserie Şi nu aşa un meşteşug banal Precum al dansatoarei ce moare şi învie într-un surîs ştiut şi maşinal. cu pas şovăitor. O notă plingătoare. mi-amintesc adesea de farmecul de lună. De braţu-mi sprijinită. O lună plină lumina de vis. ce-ndemni spre fericire! CONFESIUNE O dată. ZORI DE SPIRIT Cind iarăşi desfrinatul la geam simţeşte zorii Şi-n suflet Idealul e-un mugure arzind. medalie curată. Ci eu Iţi cer doar clipa de-a fi-n Dumnezeire. abia. Tu. Ca nişte umbre ce ne-au îndrăgit. Biet înger! vocea-ţi blinda ce ţipător sunase: «Nimic ia lumea asta sigur nu-i Şi că întotdeauna. cea asemeni viorilor sihastre. Pisici se strecurau abia zărit. Se-ascunde egoismul omului. inger al luminii. Din tine. ne-am plimbat (Ah. şi-mi erai alături precum din cer o zee Şi sufletu-mi nici azi nu te-a uitat). De care-ai lui se leapădă-n regret. Ca-ntr-un cavou un ruşinos secret. Plăplnd copil şi mirşav. solemnă şi bogată Plutea peste un adormit Paris. frumuseţi. Minunii se iveşte ticăloşitul gînd . Că inimii a-i crede e o prostie mare. Cu sunetul din licăriri de val. pe lingă case şi pe sub porţi bătrine. plăcută şi nobilă femeie. Şi-apoi. Tirziu de dor. Şi apă largă.Din trupul tău de vreme să-i dai acea avere. Cind deodată-n miezul intimităţii noastre. Furiş. ştiindu-i firea. Cu-auzul tot la pîndă ne urmăreau. Din tine. pustie şi bizară. Stringîndu-se in pripă la coşul de Uitare Apoi. sub fardurile-i groase.

din nou. Aripile-şi ridică şi prind incet să zboare. Pe strunele viorii o inimă suspină Ca valsul melancolic în vîrtejire lină! Frumos şi trist e cerul ca un altar de gînd. in taina mea arzind! STICLUŢA Există. rupindu-şi giulgiul greu: . prin casa cea veche. mereu să vii. tot ce-a fost odată şi-adună-acum risipa. Pe vatra-mi fumegîndâ a multelor orgii. De-un suflet ce. da. uşor. Amirosind a vreme din mucegaiul fin. Un chivot eşti. Pe strunele viorii o inimă suspină. stind in moarte. mereu de sărbătoare Şi arde ca un astru şi-n sufletu-mi s-aşează! ARMONIE DE SEARĂ La ora de-nserare. genune seculară. Spirituale ceruri. azur neîntinat. de aur. Găseşti flaconu-acela ce-ţi aminteşte. abia cădelniţind. Genuni chemînd la ele pe-nMntul ce se teme. Reimbătindu-ţi ochii. Flori îşi topesc fiinţa. Ca valsul melancolic in vîrtejire lină! Flori Îşi topesc fiinţa. Reînviind culoarea şi aurul de soare. Fantoma ta e. da.Şi-n bruta somnolentă un inger sparge norii. păleşte-n soare a luminării rază. spre viaţă se încearcă. parcă. Un suflet ce desfide neantu-n veci flămînd! Frumos şi trist e cerul ca un altar de gînd Cînd soarele se-neacă in plasma-i asasină. reameţindu-ţi clipa. Iar inima învinsă Ji-o-mpinge cu putere Spre-abisul de miasme ce pururea ne cere. Da. abia cădelniţind. un chip de ceară Mişcindu-se-a trezire. Ca Moartea. Căci deschizînd sipetul din Orient venit Si care-n balamale scinceşte răguşit. dormind in taina lor. duhnind. Iţi dănţui frumuseţea etern încintătoare Iar ochii mei te-aşteaptă s-apari. Un suflet ce desfide neantu-n veci flămînd Trecutului aşează vestigii de lumină. zeiţă cu chip neaşteptat. insă. Abia fremătătoare se mişcă şi. Cind soarele se-neacă in plasma-i asasină. Asemenea lui Lazăr. Pentru acel ce-n somnu-i se chinuie şi geme. Tot astfel tu. Parfum suav şi sunet In preajmă revărsind. Ori căutind. O. pe frageda tulpină. parfume care pătrund adinc Chiar şi-n pereţii sticlei şi timpu-n ele strîng. Mii ginduri crisalide. într-un scrin.

duioşi ori cruzi de dor: Ascunsă nepăsare a cerului sub nor. Femeie a pierzării! seducătoare vreme! Iţi voi slăvi vreodată chiar viscolul ce geme? Şi voi putea eu stoarce. pierdut din amintire. fără de ştire. asemeni. Ca o sticluţă veche. Eşti ca acele zile în piele albe prinse Cind singele-şi agită izvoarele încinse. Plăceri mult mai tăioase ca gheaţa şi ca fierul? . Murdară. lntr-un dulap sinistru zvîrlit. In hohote işi ride de spiritul ce zace. El adinceşte timpul plăcerilor storcind Acea întunecată potolire Ce-ncearcă peste poate biet sufletul plăpind. Cind carnea. Mărturisire-a forţei. Iar visurile-mi bine-te-cuvîntă Că-n apele-ţi amare le-aduni şi le dezmierzi. şi eu. Da. Ca soarele ce-apune sub cerul neguros. a răului. răscolită de-un rău care o coace. uneori te-asemeni acelor zări frumoase Vibrind la blindul soare in toamnele umbroase. Şi îndemnind-o fără remuşcare Către hotarul morţii cu imnele-i plelungi! CER TULBURE Ca într-un văl de ceaţă privirile iţi pierzi. cu aer dezolat. prăfuită. Ci nu-i nici o putere precum otrava sfinta Cu tainice chemări din ochi-ţi verzi. Cîndva. Ca iazurile-n freamăt In care chipu-mi pierzi. Ce-mi chinui existenţa şi-al inimii hotar! OTRAVA E vinul cel ce poate.O rincedă iubire pindindu-te mereu. cu dop cleios. duhoarea mea adîncă. crăpat. Pe el topindu-şi setea a razelor văpaie. Eu iţi voi fi sicriul. speluncilor imunde Podoabă să le dea miraculos. gri sau verzi?) Pe rînd plini de visare. Iar ochii-n taină-adîncă (albaştri. atunci cind arde gerul. Şi nu cunosc esenţă mai purificatoare Ca apa sfîntă-a gurii tale atunci Cind inima mi-o-mbată tăcutele porunci. Şi opiul măreşte tot ce-i nemărginire: De neoprit al spaţiilor gînd. Şi strălucind lumina: un munte după ploaie. şi încă Otravă îngerească in străveziu amar. Să-nalţe nevăzute portaluri fastuos Din a paharului luciri fecunde.

FRUMOASA NAVA Aş vrea. Pisică. Pisica gîndului. o zină. clnd rotund e. E vocea-i ca-ntr-o taină-zee. Şi miaună ca-ntr-un suspin. FRUMOASĂ I Prin creier mi se plimbă lin. Să-ţi zugrăvesc fiinţa în cuvinte: Tu. Da. sunt in toate uluit. vocea asta îmi pătrunde Mereu adincele tenebre. frumoasă. E-al casei mele geniu bun. . Durerile să mi le-nmoaie. poate? Ca de-un magnet mereu atras Mă uit la ea ca spre-o iubire Şi-n mine-apoi cu-amănunţirc Spre-a şti ce-am fost şi ce-am rămas. Iese-un parfum insinuant (Ea m-a privit ca pe-un amant!) Ci n-am s-o mai mingii altdată. Ci. Da. Regină e şi-i mă supun: E. minune 'naltă. Ca versu-ascunselor algebre Cu alcoolu-i.PISICA GINDULUI. Şi nu-i arcuş să mi se-ndoaie Pe suflet şi vibrind perfect. poate. iveşte Profunde bogăţii şi creşte Dintr-un mister de undeva. stranie felină. Aşa subtilă şi femeie! II Din blana-i moale. Mă dor pupilele ei pale Ce ard ca splendide opale. amiaza mea fierbinte. glasu-oricum ar fi. Durerea mi-o adoarme-apoi Cu dulcile-i extaze fine. Privindu-mă la nesfirşit. Atlt de tandră-i vocea sa. dimineaţă pură.-un zeu. brun-roşcată. De parcă-ar fi la ea acasă. mereu să povestesc De harurile-ţi multe ce nu se istovesc. Ca glasu-i In regal efect. Mă judecă şi mă socoate. Nu-i trebuie cuvinte pline Spre-a-mi spune frazele puhoi. Venind din zarea ingerină.

îmi pare Că eşti frumoasa navă inaintind pe mare. Iar braţele-ţi asemeni acelor boa-şerpi. Ah. ca două scuturi. Să fugim departe împreună! Spre a ne iubi Spre a-nveşnici Ţara ce cu tine se-ncunună! Soarele curgînd. Cer desnegurînd. Fiindcă sinii mîndri mătasea impingînd. Ce-mi răscolesc dorinţe. Marmoreenii umeri şi gîtul tău sculptat Iţi poartă capul mîndru de graţii alintat Şi-n taină treci fără să ne priveşti. departe de pămînt. INVITAŢIE LA CĂLĂTORIE Sora mea de dor. Făcute-s a-1 cuprinde pe iubit.In rochia ta largă. a poftelor privire. dimineaţă pură. scrin cu dulci mistere la care-aş vrea să vin Parfume şi nectaruri să le sorb. Uşor visînd cu pinzele in vînt Şi leneş legănată. ivindu-te. . minune naltă. Ce-ar frînge voinicia herculilor imberbi. scuturi sfidătoare cu-mpunsuri de rubin! Tu. Uşor visind cu pinzele în vînt Şi leneş legănată. A-l adinei de-a pururi în dorul tău vrăjit. înnebunind in suflet şi-n cintecul meu orb! In rochia ta largă. Copilă majestoasă desprinsă din poveşti. cu daruri îndemnînd Spre uşile rotunde-n strălucire. ivindu-te. îmi par un scrin ce-aşteaptă. iar singele uni fierbe Ca două vrăjitoare-s ce-au ajuns Să ardă ierburi negre-n vasu-adînc ascuns. In unduirea fustei bat pulpele-ţi superbe. Copilă majestoasă desprinsă din poveşti. Vis îmbietor. departe de pămint. Primind. Să-ţi zugrăvesc fiinţa in cuvinte: Tu. Aş vrea. mereu să povestesc De harurile-ţi multe ce nu se istovesc. amiaza mea fierbinte. Marmoreenii umeri şi gitul tău sculptat Iţi poartă capul mindru de graţii alintat Şi-n taină treci fără să ne priveşti. îmi pare Că eşti frumoasa navă înaintînd pe mare. Sufletului farmece iveşte Chiar cind mincinoşi Ochii tăi umbroşi Lacrimile-i strălucesc zeieşte.

Mobile sclipite. Ambră-n adierea ei sihastră. totu-i rînduit. dacă ştii. hai. totu-i rînduit.Acolo. De ani poleite. Stinge-ni-se larme Firea lin adoarme In lumina ce surîde caldă. spune. Frumoasă vrăjitoare. ca viermii în cadavre Sau ca omida-n falnicul stejar! Adinca Remuşcare n-o poţi inchide-n lavre? In care băutură de tihnă-aducătoare Vom îneca acest cumplit duşman? Precum o curtezană flămîndă-i de odoare. Hoinărind in dulce năzuinţă. frumos. Acolo. E linişte şi lux voluptuos. Din adine de lume Au venit anume A-ţi plini şi ultima dorinţă. Precum acela care strivit în bătălii Sub vuiet de copite-agonizează. ZĂDĂRNICIE Adinca Remuşcare o poţi închide-n lavre? Ea bîntuie in sufletul amar. Soldatului zdrobit ce singerînd aşteaptă: . Soarele asfinţind Zări Învăluind Hiacint şi aur totul scaldă. Navele visind. frumos. totu-i rînduit. Murindului spre care flăminzii lupi se-ndreaptă. Acolo. Aurind. E linişte şi lux voluptuos. va da Tăinuirea sa Dulcea limbă-n unduiri natale. Rarisime flori Miresmind culori. Rozind în noi perpetuu. Acestui suflet împietrit de groază. la rînd. dacă ştii. Podobi-vor locuinţa noastră. Inimii. icoane Fast oriental lucind agale. Iată-n port. frumos. hai. Furnică răbdătoare în drumul său avan! In care băutură de moarte-aducătoare? Frumoasă vrăjitoare. Şi se rotesc deasupra-i corbi tehui. plafoane Şi oglinzi. E linişte şi lux voluptuos. spune.

. dau foc şi se ucid!. şi piatra temeliei De neoprit. Cu zorii de-ndrăznealâ poţi tu să vindeci boala Cind stele nu-s iar fulgerele zac? Poţi lumina deodată un cer Închis ca smoala? Speranţa ce lucise in geam la Hanul Zării Pe totdeauna-i stinsă. sub un decor banal O zlnă cu făptura-i In aur de lumină Pe marele Satan pulverizlnd. mindră vrăjitoare. mi-au mîncat. Cei care din iertare n-au gustat? Cunoşti tu Remuşcarea ce-n inima fiinţii Săgeata-i de otravă-a aruncat? Prea-mindră vrăjitoare. O zlnă cu făptura-i In aur de lumină!. sub un decor banal. Într-un teatru. a murit! Şi fără blinda lună ce-or face visătorii. iubeşti tu oslndiţii. se năruie latent! Da. Mi-e sufletul ca templul prea-pingărit de gloate: Se-mbată. Asemenea termitei. — Ţi-aluneci mina-n sînu-mi cutremurat de jale. ţipă. Ci inima-mi. Pe buzele-mi simţindu-i greoaia persistenţă A mitului tăcerii cu gustul vineţiu. într-un teatru... biciu-ţi in sîngele-mi placid Izbească cu văpaia-i atotmistuitoare Spre-a arde-aceste zdrenţe rămase de la fiare! CÎNTEC DE TOAMNA . E-un teatru şi zadarnic aşteptind... spre care flăminzii lupi se-ndreaptă. Frumuseţe. ca bestii feroce. scuipă. Supravibrind c-orchestra-i prea sonoră. roade cu-ndlrjire acea Zădărnicie! — Adesea.. In mine însă plînge tristeţea-n flux pustiu. Murindului. O.. Ce adăpost mai poate fi găsit? Satan a stins lumina din geam la Hanul Zării! O. In care minunea n-o să vină. minunato. iubeşti tu oslndiţii? Da. Zadarnic. Eu am văzut o zlnă pe cerul infernal Din flăcări inălţlnd o Auroră Adesea. — Ci trupul tău e-n taina miresmelor curate!.. CONVORBIRE INTIMA Tu eşti un cer de toamnă în dulce transparenţă. Poţi lumina deodată un cer inchis ca smoala Şi mocirloase neguri care tac. Ce inima.Avea-va cruce pe mormîntul lui. aici e-un loc prădat De ghearele şi dinţii femeilor fatale. roade cu-ndlrjire acea Zădărnicie In sufletul ce-i jalnic monument.

departe De-a' lumii veselie şi de priviri deşarte Voi măiestri o boltă de-azur şi aur: smalţ. minune. poate. pe genunchi-ţi lasă iar fruntea-mi de învins Şi. regretindu-mi vara. ci-n Lacrimile-mi vii! Şi rochia. îmi pare că pe-aproape S-ar ţintui în grabă o raclă. In mine iarna-ntreagă va năvăli: minie Şi ură. dar azi amar mi-e glndul. O Mantie barbară iţi voi croi. Tu. in dulci văpăi.Ne afundam in toamnă. Adio. In hăul cel mai negru al inimii. şi groază. bulgăr roşu. mindră frumuseţe. Un eşafod se-nalţă. Ah. Avind drept căptuşeală chiar Îndoiala. Madonă muritoare. şi mustrare. — oare-a cui?! Ieri era vară. Şi-i o plecare-adîncă spre zarea nimănui. Dorinţelor ce-mi urcă şi cîntă coborind. Ascult şi mă-nfioară. se-aude. cu pocnete funebre. minune. statuie să te-nalţ. Din versuri împletite in cel mai pur metal Şi dornic podobite in rime de cristal. cu jale. spre cer apusă treaptă. chiar dacâ-s nerecunoscător. in loc lipsit de stele Iţi voi zidi altarul nemingîierii mele. şi grea. mea. Din plopi uscate ramuri pe caldarim. iubeşte-mă! fii mamă Chiar dacă-s rău. Dar nu ţesută-n perle. strălucire pe-a verii scurtă cale! Şi cad arar. in recile-i tenebre. Ca soarele-n infernul polar şi pe vede De gheaţă. Se leagănă în vîrfuri. . Şi soră şi amantă la tainele-ti mă cheamă Cind vremea intră-n sînge şi clipele mă vor Rămii aşa! Mormintul nerăbdător m-aşteaptă. Să gust din duhul toamnei. Ritmat de şocu-acesta. se odihnesc in văi Şi trupul ţi-1 sărută. in sclipătul de gind. câzind butucii. o. Şi totuşi. in mine aspru zel Şi cugetu-mi e-asemeni cu turnul care cade Lovindu-1 cu-ndirjire berbecul de oţel. ce duhul mi-a cuprins! UNEI MADONE ex-voto In stil spaniol Madonă şi stăplnă. Şi-n cruda-mi Gelozie. Iubesc lumina verde din ochii tăi prelungi. Voi face pentru fruntea-ţi Cunună orbitoare. inima mea va fi. de care sunt flâmîndul. In care. silnicii. Cu cele ale tale tu nu mă mai ajungi Cum soarele pe mare. uluită. Iar farmecele-ţi toate ascunse-atunci vor fi. roz-alb. astăzi e toamnă peste ape.

. Regină ce mă mîntui şi-mi preţuieşti risipa. o. sărut. Mă voi nălţa: Esenţă. nebună pasiune! Preot In devoţiune Spre păgînul său amor. Trupul: candelă duioasă Parfumată-n dezmierdări. gură fragă Care şi pe morţi învie! Coapsele îndrăgostite Către sinii dulci se cer. spre cer. înzăpezit. Fiindu-mi virtejirea cea ultimă şi-ntîie. Capul tău e o furtună Peste laine călărind. Cu puteri ca lenea-ţi vie Nu-s licori să o întreacă: O. Şi. O. Gindirile-mi aprinse ca Luminări de ceara Vor înflori altaru-ţi. in Smirnă şi Tămîie Şi veşnic înspre tine. Pe şarpele ce-mi roade rărunchii-n toata clipa. Voi da iubirii mele întreagă barbaria: Din toate cele şapte Păcate capitale. Şi. să-ţi tai o Treaptă. De n-am să pot cu arta ce mi se-adună-n fapta Din Luna ca argintul. Străluminind cupola şi-azurul ei ceresc Mereu in adorare ştiind să te privesc. ca-ntr-o-mbrăţişare.Cu umilinţi voi face Pantofii din atlas Picioarele-ţi divine să-i poarte-n tainic pas. te-ador. Regină-a mea Fecioară. Şi mă farmeci cu-nserări. Sub tălpile-ţi l-oi pune spre a-1 strivi Întruna Pe-mbăloşatul monstru şi ura lui. spre-a desăvirşire in tine pe Măria. Nimfă caldă. ne-atingînd nisipul. Ochi imenşi de vrăjitoare. mereu neistovit. Uşurateco. Zvîrlindu-le pe toate în Inima-ţi plăplndă Cea pururea-n suspine şi pururi singerindă! CÎNTEC DE DUPĂ AMIAZĂ Arcul din sprîncene doare Şi-ţi aduce-un chip ciudat: Ca un înger In păcat. Călău în remuşcare voi meşteri Pumnale Prea-bine ascuţite. Ca două scoici fidele să le păstreze chipul. In Mirt mă voi preface. jongleur in izbăvire Drept ţintă voi alege superba ta iubire. Crîngul şi pustiu-n jind Pletelor miresme-adună. nebuna. virf pur.-ntunecoasă.

Tu. O. La fel Sisina! Insă ce dulce luptătoare. O văd şi pe TheYoigne de slnge doritoare. ca o lună. Pe dt de ucigaşă. o. Zeitate. inima pustie. pentru-a învinge Furia-ti vuind adine. cind e implorată. Cu părul o furtună. Iarăşi. Cind furtuna de păcate îmi lua drumurile toate. Şi mă sfişii. Dai săruturi care pllng Muşcăturilor din slnge. nebună. pe-atit mîngiietoare. Ci. Cei demni şi-adapă ochii din lacrima-i ce doare! LAUDE FRANCISCĂI MELE Strune noi în cînt mi-adie. ochiu-ţi culci Peste mine. in vuiet şi ardoare. Risul tău cu gheare dulci.Perne-n patul de mister Sunt răsfăţuri şi ispite. Şi mă vindeci şi mi-eşti dragă. Tu. Mi-ai sosit. ca rîul Lethe. Spre-a mă smulge din amare Naufragii. lumină de izvod. in codri austeri. o. Sub pantofii-ţi de satin. Uneori. blinda. e toată numai soare Iar inima-i de pară: surîs cu mari averi. Ce greşelile-mi doboară! Ţi-oi sorbi. Cu fruntea de mînie. Cu ghirlande te-nconjoară Dorul meu. Superbă. Sub a paşilor avere. Moi săruturi să mă-mbete: Gura ta ca un magnet e. întrecîndu-şi vitejii cavaleri. cu ochii ei severi. ca pe-o fecioară. Apoi. stea şi zare: . Răzbind cu spada-n mină regeştile tăceri. Pe cei desculţi chemindu-i la aspră răzbunare. tu. Bucuria mea se cere Geniul şi-al meu destin. joc ce-mi reînvie. Strigările din goarne şi tobe-i dau puteri. explozie şi rod In Siberia mea neagră! SISINA Mi-o-nchipui pe Oiana plecînd la vînătoare Şi dind năvală-n crînguri.

ce chipurile-alină! Un demon a-nzestrat-o cu-abisele cântării Şi-a vinturilor orgă ce urlă şi suspină îi dăruie. mi-ai dat har. Glas de rouă-al dimineţii! Mi-ai ars tot ce-aveam murdar.Inima-mi ţi-anin pe-alîare! Eşti izvor al tinereţii. gînduri pline. Nopţii luminînd icoană. Cuvîntului. vasta mare ce chinurile-alină! Să-alerg cu diligenta. Minune. aristocrată. Îmi eşti. mă pătrunde. — De-ai poposi. Sîngelui cel tainic jar! Foamei mele adlncă hrană. Ţi-ar închina poeţii sonete noi de slavă. Trup-potir. sublimă. Lac vrăjit al netristeţii. în ţara-mi de splendoare. Vis al meu cu sfinte unde. Tu. să zbor zorind fregata! Departe. Agata . Aş podobi cu tine castele-aşteptind. Duh al florilor spre mine! Pune-mi trupu-n dulci oslnde. Scăldătoare cu lumine. Pe malurile Senei şi proaspetei Loare. Părea o vrăjitoare vislnd. marea. avlntată In liniştite firii cu somptuos decor. spune-mi dacă inima ta se-avintă? O. mai departe! Mi-s lacrimile-avere! — Cu inima-ntristată. Unde aşteaptă arbori cu vlrful arzător. Spre-un alt ocean In care splendoarea ne indnt Precum virginitatea cu tainele-i sihastre? Agata. marea. Cale-a mea fără prihana. de odaliscă. cea castă. Sub palmierii leneşi am cunoscut o dată O nobilă creolă cu chip fermecător. Subţire şi fierbinte Diană. adeseori. spune-mi dacă inima ta se-avîntă Departe de oceanul murdar al lumii noastre. Dorind In taina serii făptura ta agavă. Mai robi ca robii negri din ţara ta de gind. MOESTA ET ERRABUNDA Agata. alinul legănării! O. Dă-mi tărie. La gitu-i fin alese bijuterii de dor. vasta mare. Francisca! UNEI CREOLE In ţara însorită şi veşnic miresmată. Sare-a plinii pofta-mi iscă. Vin divin.

ce har găseşti in mine?» — Ah. să zbor zorind fregata! Tu. pură margaretă. paradis-mireasmă. seara. Eu vreau prin groază-a te supune! SONET DE TOAMNA Privirea ta mă-ntreabă cu-adincu-i de cristal: «Iubitul meu prea-straniu. rămii doar gînd şi zare! Ci raiul de iubire cu-nmuguriri depline. Stă-n marea depărtare ca India şi China? Ţi-1 aminteşti plîngîndu-1 cu lacrimile toate Şi-I reinvii. Tărîm al frumuseţii cu dulci plăceri furate? STRIGOIUL Ca îngerul cu ochi hain In patul tău am să revin. Cu-acorduri de viole vibrind dinspre coline. Nici neagra lui poveste scrisă cu foc. orori şi crime! — Tu. rămii doar gînd şi zare: Acolo doar iubire-i sub cer de bucurie. gustind vinul. de cine? Urăsc tăişul minţii şi-al patimilor val! Şă ne iubim In taină. plăpîndă şi rece Margaretă! . Sărutul meu. Cum alţii prin iubire-aşteaptă A-ţi stăpini şi gind şi faptă. Suntem două amurguri in toamna de fior. Va fi mai singur ca o lună Şi-n alintări de reci eşarpe Te voi cuprinde ca un şarpe! Cind zorii palizi vor apare Voi fi de mult o depărtare Iar tu de chin şi rugăciune.Se tinguie: departe de crimă şi durere. chemindu-1. frumoasă brună. Cu zbenguieli. Şi. Aşa cum le avuse străvechiul animai! Din cuget nu-ti descopăr secretul infernal. paradis-mireasmă. — Ci raiul de iubire cu-nmuguriri depline Tărîm al frumuseţii cu dulci plăceri furate. Cu dragoste ascetă. suspinuri şi sărutări florale. Tot ce-i frumos departe-i şi-i demn de-namorai Iar inima se-neacă in pura poezie! Tu. Să-alerg cu diligenta. care-mi sperii somnul cu degetele-ţi line. Si-i ştiu tot arsenalul acum Îngrozitor: Sminteli. sub arbori. Tu. Cu noaptea-n vălurile-i moi La sînu-ţi strecura-mă-voi. Tu. palidă. din pocale. precum in zori lumina. taci! în suflet iarăşi candorile-s depline. Cu ochi hain ţinteşte Amor spre-al nostru dor.

Peste pămlnt îşi pică o lacrimă ce doare. Fărîme mici de aur ca un nisip topit In mistice pupile sclipesc abia zărite. Cînd. Pe şalele bogate au scînteieri vrăjite. Ci omul. BUFNITELE Sub tisele care le-ascund. de bucurii orfană. năzuind norocul. cînd li se-adună anii. MOTANII Foşti amorezi şi oameni cu-adlncă-nvăţătură Iubesc deopotrivă.. De nu le-ar fi mindria supusă la poveri. Stau bufniţele înşirate Pe crengi ca zeităţi ciudate. Visînd in nemişcare au nobile-atitudini De sfincşi lung^ tăcerii în vaste soiitudini. Cind soarele-şi înclină pasul Si se ivesc tenebrele. Cu irizări opale şi gust de veşnicie. I-ar fi-nhănjat Erebus la carele-i funebre. Cu ochii roşii. tăcută în tainică langoare. tn cuibul palmei prinde cea picătură vie. ca într-o părăsire.. uneori. Şi stau în adormire visînd la nesfîrşit. Stau nemişcate pină ce Soseşte melancolic ceasul. Topeşte-se-n leşinuri cu dorul ei de-apururi. C-o mînă mîngîindu-şi. A sinilor săi fragezi ivire diafană. PIPA Sunt pipa unui autor. Privirile stingîndu-şi pe-a viselor ispite Ce urcă-n înflorire împodobind azururi. Meditînd. . Ca ei de singuratici şi dornici de căldură. A casei lor podoabă de linişte: motanii.TRISTEŢEA LUNII In seara asta luna visează-n trindăvire. Îşi poartă pururi condamnarea De-a fi voit să-şi schimbe locul. tn perini alintoase. Pe blănuri moi de nouri uşor învălurite. Cei Înţelepţi de-aici invaţă Să nu le placă-n a lor viaţă Nici zgomotul şi nici mişcarea. Prieteni ai ştiinţei şi-ai rarelor plăceri Ei caută alinul in tainice tenebre. Ne-adormit poetul crezînd In suferinţă. In inimă-ascunzind-o de-a Soarelui dorinţă.

Cu pieptul inainte şi cu plăminii plini Ca velele rotunde. pe frunte-ai devastată Purtind o diademă de bilei de altă dată. Fumeg bogat ca vatra plină Unde se pregăteşte cină Celor Întorşi de pe ogor. Deasupra ţestei blestemate Vei auzi cum. Sub încetată boltă sau claru-adinc ceresc Doar zborul meu pătrunde. Sparg valuri înspumate. albind ca nişte crini Pe innoptate unde. Iar gîndurile-i. De-i chinuit şi gînditor. GRAVURA FANTASTICA Schelet grotesc şi sumbru. Şi simt vibrind in mine nebune vijelii Ca nava-n rătăcire. — Ci calme oglinzi fiind altdată Cu disperări mă-mbată! MORMtNT In noaptea care va fi sumbră Se va ivi un credincios. negru stol. îi legăn sufletul domol In plasa-mi învăluitoare Urcînd din gura-mi arzătoare. pinză işi vor ţese Iar viperele vor pui. Şi vrăjitoare veninoase Şi babe-n zbenguieli hidoase Şi hoţi cu hoţii complotind. I le alin şi-i vindec iar Al inimii zbătut hotar. Aici.-n umbră. cînd stelelc-or să-şi lese Pleoapele spre-a aţipi. Vin haitele de lupi urlind. Să-ngroape trupul tău fălos. Paingii.Privindu-mi afumata mină De cafră sau de abisină Veţi şti că-i mare fumător. lingă o ruină. Căci vîntul bun. . MUZICA Ca pe o mare-adincă in muzică plutesc! Spre-o stea ce mi s-ascunde. furtuna amarelor stihii Pe-abisu-n rătăcire Mă leagănă. nechemate. Ca.

In lutul cu melci umezi şi alte tîritoare Aş vrea să-mi sap. Zadarnic Răzbunarea cu braţelei de fier Neostenit goleşte in hăuri mari. O. In care zac sub raze cu-abia lucire ternă Popoarele din vremea antică şi modernă. Le-ar stoarce viaţa. Ura. viermi. eu însumi. Şi spaţiul despicîndu-1 se pierd fără-de-trup In goana lor nebună şi de real se rup. forfotitor gunoi. Peste mulţime calcă. Străbate ca un rege tăcutele-i palate Şi cimitirul mare. tainic vin. Vechi filozofi ai vieţii. cu zările-ngheţate.Ne-avînd pe el veşminte: un straniu spectru pal Şi. cei corbi rotind pe zare De viu să mă devore la aspra lor agapă. stind lingă focul ce pîlpiie-n cămin. zdrobind-o in picioare. creşte mai mult şi setea lui Reînnoindu-şi chipul ca Hydra de la Lerna. Ferice de-acei clopot cu vuiet de izvoare Şi care-n ciuda vîrstei rămine tot bărbat. Cu nara spumegindă şi cu vederea lipsă. Şi lacrima lipită In mincinoasa pleoapă. ce chinuri mai sunt in răul firii Pentru-acest corp ce-n viaţă-i mai mort decît cei morţi?! BUTOIUL URII Ura-i precum butoiul umplut de Danaide. cit mai adine o groapă. fantomă-i in zbor de-apocalipsă. fără bici sau pinteni. In timp ce Ura-i tristă de soarta ce-o apasă: Ea ne-avind răgazul de-a adormi sub masă. Un mort voios şi liber soseşte-acum la voi. precum beţivul. tovarăşi sumbri. mai degrabă. . Ci spuneţi-mi. maeştri-ai putrezirii. Cum amintiri sub pleoape încep uşor să cearnă. Urăsc şi testamente. Cind clopote. Şi totuşi băutorii cad pradă somnului. Mi-ar place. şi psalmi de-nmormîntare. înalţă cavalerul o spadă cu dogoare. iar morţii. ca în atîtea ori. Căci ea. Spre-a termina ruina bîntuitoarei sorţi. Şi a-mi dormi uitarea ca un rechin în apă. Căci Diavolul e-acela ce-a găurit abisul Prin care mii de veacuri de trudă şi sudori Se scurg. CLOPOTUL DOGIT Amar şi totuşi dulce e-n serile de iarnă S-asculţi. Bătrînelor ciolane a-mi fi odihnitoare. ca valuri de ceaţă. a Îndrăgit taverna: Cu cit se-mbată. Găleţile cu lacrimi a' celor care pier. livide. zorind grozav un cal Ce. dacă ar fi sa-şi vadă visul. ca şi el.

ci glasu-i se stinge-năbuşit. şi poliţi. Cind imnuri mai încearcă in aerul de gheaţă Al nopţilor. Valetul cel de tobă şi dama cea de pică Îşi povestesc sinistru apusele amoruri SPLEEN (II) Mai mult ca dintr-o mie de ani mi-aduc aminte! Un scrin cu-adînci sertare (păstrind acele sfinte Scrisori din tinereţe. şi-n soba aţipită Un aot murind. adine mausoleu Cu morţi fără de număr ca-n gropniţa comună. E-asemeni veşniciei mereu fără-ndurări.. Si adormind in ceaţa unei adinei Sahare. totalei nepăsări. mormane.. Care-ntr-un lac de singe. Ca geamătul agonic al unui biet rănit. Prin vlnt s-aude clopot. blestemat de lună. Pierdut pe-o hartă veche. Ah. cu morţi. Si bucle lungi şi grele visind printre chitanţe) N-ascunde atitea taine ca bietu-mi creier-eeu: Imensă piramidă-i. E-n spasmele pieirii sub zările duşmane. ce plictis teribil aceste zile şchioape Cînd. In care viermi în hoarde se tiriie-ameţifi Ca remuşcări. Un vălmăşag de lucruri ca vremea: demodate. SPLEEN (I) Februarie-ndirjitul o lume îngrozeşte. — Sunt precum cimitirul trist. . — De-acum eşti piatră rece. sub ninsori. Lăsate moştenire de-o biată bătrinică. sălbatic intre dune. Din urna-i plină varsă puhoaie reci. Vechi budoar. inglnă pendula răguşită. ca valuri. materia mea vie Incercuită-n spaime. Motanul meu cătîndu-şi culcuş se tot foieşte In Mana scămoşată pe trupul său slăbindBătrin poet odată. Untul. un suflet rătăceşte Ca un strigoi pe streaşini m aiurit colind. Un Sfinx bătrin ca timpul: uitare In uitare. în jur. să roadă din morţii mei iubiţi. ne-mai-simţind fioruri. şi bilanţe.El strigătu-şi lansează precum o rugă mare: Bătrîn soldat în veghe sub cortul său brumat! Ah. in mine zac rozele uscate. rod al tristei. Soptindu-şi rugăciunea doar soarelui-apune. Cînd palide tablouri semnate de Boucher Sorb din sticluţe goale parfumul ce nu e. vuind in negre cimitire monninturi potopeşte Şi-n mahalăli stă moartea ca gheaţa peste grind. &i-n cărţi de joc soioase. ce lumea vor s-o-ngroape. nefastă armonie. sufletul dogit mi-e şi desgustat de viaţă.

păianjeni mişcîndu-se-n convoaie In creieri prind a ţese reţele de fiori. Năuc izbind cu capul plafonul putrezit. pe lume. o. Chilii de veşnic doliu in gemete de jale. Ca sufletele fără de ţară şi tărie Gemind înverşunate. SPLEEN (IV) Cînd cerul greu. sar cîopote-n furie Spre cer lansînd un urlet prelung şi fioros. voi. OBSESIE Mă îngroziţi. ca un capac apasă. Iar damele de-onoare. gemînd in sfişieri Şi inchizindu-şi zarea. Spre-a-1 face pe-acest june schelet să le dorească. Cind ploaia îşi abate imensele-i şiroaie Asemeni unor gratii de pază la-nchisori. ca nişte catedrale. mii Ia număr. Nu ştiu ce trasparente veşminte să-şi croiască. Şi care bătrîneţii ar alunga fantoma. vîscos. cu-averi neputincioase. In care urlă orga. In preajmă-avînd doar ciini-i şi alte dobitoace. încercuire joasă. Şi cînd mişei. — Procesiuni funebre şi fără de fanfare îmi trec încet prin sînge: Speranţa mi-a pierit. Deodată. la Roma. Mare! tumultul tău. ci fără de folos. Iar Spaima îşi împllntă — despotică-arătare — In ţeasta mea învinsă drapelul ei cernit. Cind tot pămintul este o umedă-nchisoare. Dat pradă neputinţei. Vă recunosc ecoul în care moartea bate. Acestui timp cadavru n-aduc ceva folos: In venele-i doar Lethe se scurge-ncet. Cum te urăsc. voind a-1 şi iubire. N-a dat de stricăciunea ce-1 mistuie latentă. Nici băile de singe. Ţinind in ea Speranţa. îmbătrînit de tinăr. şi-n inimi blestemate. Ne dăruie-o zi sumbră şi azi la fel ca ieri. celebre. Mormînt ii pare patul cu flori in podobire. amarul. atunci. Bufonul său de suflet şi povestind gîngav Nu descreţeşte fruntea acestui crud bolnav.SPLEEN (III) Sunt ca bogatul rege al unei ţări ploioase. nici vinătoare. biet liliac spăimit Lovindu-se de ziduri cu-aripi şovăitoare. Nimic ne-mai-plăcindu-i: nici şoimi. In sufletu-mi îl aflu! Şi rîsul de durere . Şi ignorînd mulţimea ce-i piere la picioare. codri. Savantul care-adesea chiar aur ii inventă. Dispreţuind pe-acei ce credinţă vor să-i joace.

şi ele. plin de jale. Speranţa. cuget frint şi searbăd! Tu nu mai poţi prăda. din tine uitarea doar se-nfruptă. Au coborît într-ale tale?» — Spre tot ce-i tulbure-nclinat. mindră primăvară. cel mai trist dîntre-alchimişti. inimă. Privesc de sus Pămintul in rotunjimea sa: Pustiul se intinde in vrerea lui coruptă! Oh. ce c-un pinten ardoarea-ţi aduna. unde-i mireasma ta! Şi timpul mă devoră cum viespile o fruptă. Schimb aurul în fier. o scîrbă ne-ntreruptă. Ca Midas iţi înalţ altare. O. ce doare Şi-n giulgiul norilor. Pe care-s mii de chipuri ce le-am iubit de mult Şi care. Noapte! dar fără mindre stele. mi-e suptă Plăcerea: nu-s 'tentaţii să-mi frîngă inima! Ah. avalanşă. Nu mă voi tingui pe cale.-acum. unul îţi aduce. Eu. Ce gînduri. Te-a părăsit! Nevolnic. om neînfrinat. Mîrţoagă costelivă avînd copita ruptă. Un altu-i prinţul cintului! O. Precum Ovidiu alungat . ce moare Şi raiul în infern. suindu-le calvarul. Eu îl aud in tine icnind imensă fiere. GROAZĂ PLĂCUTA «Din cerul sumbru şi-aplecat. Adio zvon de trîmbiţi şi flaute. de-acum te poţi culca. Precum zăpezi rod trupul pornit a degera. Şi ca destinu-ţi. Fără de gust amoru-i. jalea lui! Cînd unu-şi urcă greaua-i cruce. du-mă-n prăpastia abruptă! ALCHIMIA DURERII Lumină. luminii. Dormi. care Cu sfaturile-ţi mă insişti. din ochii mei s-au smult! GUSTUL NEANTULUI Trist suflet. ca-n lavre. Natură! Altul. Lucirea lor repetă un prea ştiut limbaj! Eu vreau abisul negru. ascunsul lui miraj! Dar nopţile-tenebre sunt pînze mari.Al omului sub vremuri. Descopăr scumpele-mi cadavre Şi pe cereşti întinderi large Clădesc imense sarcofage. Ce dragă mi-ai fi. Hermes prea-ascuns. tu. altădată îndrăgostit de luptă.

Ca toba ce la luptă cheamă! In simfonia ce-i divină Nu-s eu un glas dezacordat. Sunt rana sărutînd cuţitul! Obrazul. G. Să-noţi în apa frîngerii!. Mîndria-n tine-mi stă sihastră! Voi. Ca un casap te voi lovi. Şi inima o să ritmeze Suspinele-ţi în mine treze. nor de nor. în dorul tău de urîţenii Să cazi în mrejele gheenii. v-aştept cu dor! HEAUTONTIMORUMENOS Lui J. Cer sfîşiat. . luciri de negre stele. — Sunt dintre marii părăsiţi.'trupul frînt. Izvoare ale suferinţei Spre-a adăpa Sahara mea. Şi voi. un Chip care gindeşte S-a aruncat dintru zenit Şi lacom Styxul 1-a primit — Vrun ochi din cer nu nîi-1 zăreşte — Ce imprudenţă. Dar care nu cunosc surîsul! IREMEDIABILUL Un Gînd. Şi voi porni în calea grea Plutind pe lacrima fiinţei Corabie fără de teamă. Veniţi din Iad. La rîsul veşnic osindiţi.. ruină-albastră.Din raiul Romei ancestrale. sfişiat De ironia ce-nvenină? Ea ţipă-n viaţa-mi fioros. şpaime-n doliu. F. Călăul sunt şi oslnditul! Vampir ce nu cunoaşte plinsul. Otravă neagră-mi pune-n singe Şi sunt oglinda ce răsfringe Al vrăjitoarei chip hidos. Mari dricuri visurilor mele. Un sunet sumbru. Ca Moise ştîncă din pustie! Şi ochii tăi se vor porni. Fără de ură sau minie. Şi spaima morţii îl cuprinde Ca un vîrtej fără măsură. îngere. palma aşteptind! Şi roata dură..

Stă ca-ntr-o închisoare ninsă. Şi-ţi suge-adînc viaţa cu trompa sa. gînd Pe scara fără de scăpare. Spre-abisul muced coborînd In putrede miasme. De trei mii şase sute de ori pe ceas. Ca intr-un cleşte de cristal. Cu desfătări deşarte pe scurtul vieţii drum.. Ci vai. Ei stlnd acolo veninoşi. secunda Şopteşte: Ia aminte! cu vocea sa de greier: Acum e Altădată. Cu degetul ameninţi spunindu-mi: Ia aminte! Durerile vibrante în inima-ţi. te soarbe nemiloasă. Ironic far şi blestemat. cumplit nepăsător. Şi alinarea. Cind dorul se-oglindeşte-n dor. . Încă Făcîndu-i noaptea mai adincă. Degrabă. fierbinte. Esto memor! Remember! Ucigător de clipe (Gîtlejul meu metalic răsună-n orice grai) Minute-n dansul morţii. Tablou perfect! Nu pot să-ndur Cea soartă care nu se schimbă. Iar clipa te devoră. Prin care Diavolul se plimbă Brav arhitect. Corabie-ntre sloiuri prinsă. limpede-ntilnire. ca-ntr-o ţintă 'se vor izbi din zbor. şi-ţi sfredeleşte-n creier. imunda. fără cusur! Ce tristă. Spre monştrii aşteptind băloşi Cu ochii lor de fosfor. inchisă-i e lumina! Un blestemat fără de zare. Oricind ciştigă jocul. Plăcerea. conştiinţă în Păcat! CEASORNICUL Ceasornic! zeu sinistru. A Iadului bătrînă torţă. abur dulce. calma forţă Tu.Ce varsă neoprita-i ură Cind bezna beznele-şi aprinde: Un biet vrăjit ce-şi poartă vina Şi bîjbiie printre jigănii. In drumul ei spre-un vis fatal. ca minereu: ce stai? Extrage-i strălucirea de aur din risipe! Şi iarăşi: Ia aminte că Timpul nu trişează. Precum In limpede izvor Vag.. se va topi precum Pierind intre culise silfida vaporoasă. aşa e legea lui. Minat de şuierul pierzănii. steaua din nemărginire.

Să dorm cit mai aproape de cer. în dulce contemplare. Mă-mpiedicînd in vorbe ca-n strada desfundată. Şi-o caldă atmosferă din glnduri arzătoare. Voi fantaza: departe un orizont alabastru. voi trage obloane şi perdele Spre a-nti clădi cu noaptea feerice castele. precum din cer. e plăcut. Precum într-o idilă cu bucurii depline. genunea-i tot mai trează. şi veri. un soare. înotînd tăcerea cu voluptate rară. le piere către cer. El. Viforniţa la geamuri s-o vînzoli zadarnic: La masa mea de lucru eu voi rămîne harnic. duşman al ofilirii. să vezi cum la fereastră O lampă se aprinde şi-n boltă prima astră. Şi fumul în largi ape urcînd spre firmament. Din inimă ivindu-mi.Vezi. din mansardă. Eu singur merg aflindu-mi fantastica mea scrimă. grijile. Grădini. o mulţime — catarge la cetăţi — Sub cerurile-nalte păstrind eternităţi. Lovindu-mă de versuri ce le-am visat odată. Si primăveri vedea-voi. ca abur. spre-a scrie-n stilul idilic al eglo'gii. Şi luna ce revarsă un dor opalescent. Clepsidra se goleşte. Solemnele lor imnuri călătorind pe vînt. Şi. SOARELE Prin vechile foburguri unde. fîntîni plingînde-n bazinuri de-alabastru. Îmi voi chema în preajmă o mindră Primăvară. Să văd atelierul cintînd in zarvă mare Şi hornuri. Curind va bate ora! iar el. Desfriul se desfată in tainice cotloane. noaptea se lărgeşte in paşii-i nesătui. peste tot. mereu visind. Adulmecind in aer o fericită rimă. Săruturi dulci şi păsări cintind in seri senine. Norocul viu Şi soaţa ta Virtutea — rămasă tot vergină! — Şi-alături lor Căinţa (han ultim in lumină!) Vor zice: «Mori bătrîne mişel. Eu. ca astrologii. . Cind soarele izbeşte cu suliţe-nmiite Peste oraşul sumbru şi pe cimpii rodite. De-acolo. e prea tîrziu!» IMAGINI PARIZIENE PEISAJ Aş vrea. Ce viermilor dă viaţă şi-mbată trandafirii. şi toamne blinde. după obloane. Da. prin ceaţă. Iar cind veni-va iarna cu albele-i osînde. Părintele acesta. Şi-alături de clopotniţi s-ascult.

Sonete de Belleau. subţiri. In locul zdrenţelor ţi-aş vrea Un lung veşmint de catifea. pentru mine. Un şnur. UNEI CERŞETOARE ROŞCATE Copilă. De braţu-ţi braţu-mi s-ar ruga. Şi are. precum poetul. chip nevinovat. chiar cu-atîţi pistrui. cu păr roşcat. Şi-ntrec saboţii tăi cei grei Pantofii ei. Pasu-ţi frumos. coboară in oraşe. Pe pulpa-ţi cu ciorap plesnit. Cu zîmbet rar. de-ar fi mai slab legat. poet blind. şi-n marile palate. Spre-al nostru văz plin de păcat Să-ţi dezvelească cei doi sini Ca ochi păgîni. Ci el s-ar apăra atent De-un insistent. Innobilind ideea de lucruri nevoiaşe. poeţi. C-o trenă-n urma ta curgînd Precum un gînd. Mulţi seniori şi mulţi Ronsarzi Ar da tîrcoale pofticioşi . Dulceaţa lui. Asemeni unui rege. visindu-te. jos. Imens belşug de roade iveşte-a lui poruncă In inima vieţii cea pururea adincă! Iar cind. mulţi barzi. in cugete-adevăr. Da. Căci tu mai graţios păşeşti Decît regina din poveşti. Ţi s-ar trimite în extaz Făr' de răgaz. dîndu-le mişcare. Un fin pumnal şi aurit Să strălucească-ar trebui Noapte şi zi. spre a te dezbrăca. Pătrunde şi-n spitale. Divine perle-n străluciri. ca proaspete fecioare. în înserări şi-n dimineţi Ar aştepta la scară. Şi-ncet. Ii face iarăşi proaspeţi. Inzdrăvenind ologii şi. Mulţi paji. Suav e trupul tău plăpind. Sub rochia-ţi ruptă stau tristeţi Şi frumuseţi. Şi-n rime proaspete.In stupi revarsă miere. fără de-alai in spate.

işi înălţa privirea Spre bolta nepăsării cu-albastre. sub fulgerul ce tună?» O văd mereu aievea. Se chinuia. mit straniu şi fatal. Deja cerşeşti ceva mîncare La un biet birt de mina-a patra: Ah. greoaie. Precum. Cu aripile-i albe lovea in strada brună. Deşi oricînd la el te-ar lua Un Valois! Acuma. Parfume care să te-nroabe. tu. . insă. mute zări. pe asprul drum uscat. Aici era altdată menajeria-aceea. Apoi furiş te uiţi şi vrei Chiar o brăţară de trei lei. O lebădă scăpată din cuşca sa lichidă. de patul tău. mari clădiri. Ce mi-a hrănit adesea memoria umilă. La micul riu. Cu patimă-amintindu-şi de lacul ei natal: — «De ce nu-mi cazi tu. clndva. Şi-n mari grămezi gunoaie. dară. Purtîndu-mă In taină prin noul Carrousel. s-anini Iubiri mai multe decit crini. bălării. Ea. stătute ape-n care Luceau fără de viaţă şi pietre şi hirtii. tristă Andromaca. Tirlndu-şi cu durere podoaba sa splendidă Şi deschizindu-şi ciocul spre-un iaz mereu visat.-n grabă mare. Căci goliciunea-ţi e făclie: Poezie! LEBĂDA Lui Victor Hugo O. Ovidiu. oglindă in care ai Închis Durerea-ţi majeastoasă şi lacrimile-ţi pline Din care se ivise ceţosul Simotis. sunt un mizer: Nu ţi-o ofer. Mergi. lacomă de bine nu-şi află izbăvirea Şi Domnului aduce tăcutele-i mustrări! Parisul se-nndieşte! Ci-n inima mea tristă De neschimbat e totul! Palate. — Parisul vechi dispare (privesc la el cu milă: Chiar inimile noastre mai tinere-s ca el). vezi. fără de podoabe. cruntă-i soarta. Ucise capiteluri.De ochi umbroşi! Ai şti. butoaie. Revăd o dimineaţă sub cerul nalt şi pur. Cind Munca se trezise şi curăţind aleea Stirneau măturătorii tot praful Împrejur. Abia-mi aduc aminte: barăcile murdare. mereu gîndesc la tine. Insă. ploaie.

. ti văd şi pe cei care chiar sufletu-şi pierdură. parcă muiată-n fiere. se chinuia prin zloată:' . purtată in robie.Bătrînele foburguri in ceaţa ametistă Mi-apar ca-nchipuire. ca un erou. li văd şi-acum aievea. Străvechea amintire răsună: corn prelung! Şi-mi vin în gind luntraşii pe-un ţărm. Un trist decor asemeni cu-n suflet de actor. flori sihastre. cu inima-ncârcată De-un dor fără-de-moartc!. şi privind la Luvru. în gînd iar mi s-arată Cea lebădă regală in mersu-i dureros. Tot discutînd cu mine spre-a-mi potoli pornirea: Foburgul era-n larma <te roţi. Unde iţi ies naînte fantome-n plină zi! Pe-ngustele canale. Acoperea-mprejurul cu ger şi cu polei. fără merinde. Captivii şi învinşii!. stingindu-se încet. Durerea alăptlndu-i ca o lupoaică sură! Şi-orfanii. tu. Gîndesc şi la negresa de ftizie-ofiiită. Mistere curg puternic şi nu le poţi opri. Şi nu era doar girbov. cetate voibnrantă. cea pidă îmi murdărea privirea. Mi se ivi {de unde?) sub cerul phrvios. şi-atiţia care plîng! CEI ŞAPTE BĂTRlNI Lui Victor Hugo Cetatea mea de visuri. Se sprijinea-n toiagu-i tirindu-se pe cale Cu pasul şovăielnic şi tremuraţi genunchi. s-asemuind cu ceaţa. galbenă. Şi. Ca Iuda avea barba: o groaznică avere Căzind precum o spada In ascuţişul ei. ci parcă frint de şale: Picioarele şi trunchiul aduse drept în unghi. Zbătîndu-se-n mizerii amarnice. Cu uitătură crudă. Sublimă Andromaca. Ca exilaţii mîndri. un bătrin în zdrenţe. Treceam în zori pe-o stradă ca tristă-nfăţişare Şi casele in ceaţă parcă pluteau uşor Spre cer ca două maluri de rîu în revărsare. Ci-n faţa ei doar ziduri şi ceţuri mari tăcind.. Cind. sunt numai amintiri! Da. ca sevele în plantă. văduva lui Hector! lui Helenus soţie! Mormîntul gol plingîndu-1. fără de noroc. Astfel. vislnd Cocotieri de aur din Africa-ndrăgită. Ne-mai-găsindu-şi chipul pe drumul de regret. Tu.. De îngîmfatul Pyrus vîndută-n iarmaroc. Puhoi de milostenii i-ar fi-ndulcit viaţa Oe n-ar fi fost veninul din ochiul său sticlos. prelung ecou. Iar eu mergeam strunindu-mi cei nervi.. ca-ntr-o pădure ce sufletu-mi cuprinde. Din suflet nu te-am scos.

In chinul lor! au inimi: să le lăsăm să bată! In rochii destrămate sub pleasna recii ploi Se-apleacă biciuite de nemiloase vinturi. Prin vuiet de-omnibuze. Şi se tirâsc asemeni rănitelor jivini. care mă prinse-n plasă. bieţi strigoi. pe-al optulea. cuprins de friguri. secundă de secundă. la număr. burghii sfredelitoare. Un săculeţ de mină brodat de cineva. sălta. Să-1 văd. Chiar dacă nu vă-ndeamnă un sentiment fratern. trăindu-mi tulburarea. aduşi de soarta oarbă. Ca un beţiv ce-şi vede ochi patru-n loc de doi. cu-nduioşate gînduri. ironic şi fatal. in starea lor hidoasă De monştri fără nume. Pe unde chiar uritul are-un surîs uşor. Rănit adine în suflet de-absurdul stind în noi. Bolnav. In van voia gîndirea-mi să mă aducă-n fire: Furtuna-n jocu-i sumbru mă azvîrlea in larg. LaYs ori Eponina! Azi monştri. la fel cu ceilalţi. Sau sunt sublimi ca ochii naivelor fecioare Care privesc la lume uimite şi cu jind. Mergeau de-acum alături spre-un ţel necunoscut. relicvă. de-acelaşi iad născut. Ivindu-se. parcă. pe sine dintru sine? Ci m-am desprins cu groază de-alaiul infernal. Stătute gropi cu apă sub stele licărind. sălta-n neştire Pe-o mare monstruoasă şi neavînd catarg! BATRlNELELE Lui Victor Hugo tn marile oraşe. Zdrobind morminte. Stringînd la piept. sau ce hazard si cum? De şapte ori. cum vine. ca zurgălăi ce-i zbate Vrun demon. împins adesea de toane curioase. Şi centenarii gemeni. cu paşi simţiţi abia. Iar sufletu-mi. Ori dănţuie in scirbă. Necruţători Ii-s ochii. Gîndiţi: cei şapte gemeni. aveau ceva etern.Ebreu in trei picioare sau «patruped mizer. sub gheata lui netoată Total duşman al lumii şi nu un efemer. să se-amuze! Şi totuşi ce haini. pe uliţi sinuoase. Purtind aceleaşi zdrenţe. o luntre. au fost femei odată. Ce uneltiri obscure mă sorb in a lor undă Spre a mă umilire. şi-am zăvorit intrarea. Şi treapădă asemeni păpuşilor mişcate. Aş fi avut puterea. ca Phoenix. Asemenea lui altul! Ochi cruzi şi ninsă barbă. . Pindesc. Şi am fugit acasă. Aceste chipuri hide. Fiinţe de-altă dată c-un ce fermecător. Acest bătrîn sinistru s-a înmulţit in drum! Nu rîdeţi de-acca spaimă.

— N-aţi observat că multe sicrie de bătrine Sunt mici precum acela al unui biet copil? Prea înţeleaptă Moarte în aste racle pune Un simbol ce indică un gust bizar, subtil, Iar cînd zăresc, departe, o şubredă nălucă Trecind prin furnicarul Parisului amar, Mi-nchipui totdeauna că-ncearcă să se ducă Spre-un leagăn de iubire, să înflorească, iar; Şi totuşi, geometria îmi prinde-n sine gîndul Privind la vînzoleala acestor oase vii: De cite ori dulgherul işi va schimba orlndul Spre-a Ie putea cuprinde In micile cutii? — Ah, aceşti ochi sunt puţuri cu lacrime-n izvoare, Nepreţuite vase de fluturi îngheţaţi... Misterioşi sunt ochii tăcerii ce nu moare, Cu cei ursiţi durerii, ce-i alăptează, fraţi! Era-n Frascati.-atuncea, Vestală-ndrăgostită, Ori Thaliei slujindu-i, ci numele-i vestit Pieri cu regizorul; sau alta prea-iubită La Tivoli, in fastul grădinii, a-nflorit; Sunt Îmbătat de toate ce chiar supus-au clipa, Durerea transformînd-o in miere şi mister, Spunind jertfirii care le-a-ngenuncheat aripa: «Cal năzdrăvan, minune, hai, zboară-ne la cer!» In patria-i fu una de pătimiri ajunsă, Pe alta însuşi soţul durerii o a dat, A treia, ca Madona, de pruncul ei străpunsă: Din plinsul lor s-ar face un fluviu blestemat! Le-am urmărit adesea, pe-aceste bătrinele! Şi o revăd pe una la ceasul de amurg: Se-nsîngerase cerul cu purpurile-i grele; Pe-o bancă ea, tăcută la clipele ce curg, Şi asculta concertul de goarnă de departe, Cu care-ades soldaţii inundă peste-oraş; In serile acestea parcă uităm de moarte Şi-un eroism ne-naljă, pierindu-1 pe vrăjmaş. Sta mlndră bătrînica şi dreaptă-n ale sale, Trăind cu lăcomie cel cîntec glorios, Iar ochiu-i de acvilă desfăşura o cale De marmur fruntea-i lauri cerea majestuos! Aşa vă duceţi toate, răbdind, fără de pllngeri, Prin marile oraşe cu huiet răscolit, Voi, mame fără pată, voi, curtezane-ori Îngeri, Al căror nume-altdată era de toţi rostit. Voi: gloria Înaltă, voi: graţia gingaşă, Sunteţi de toţi uitate! Arar, cite-un beţiv Vă-ntreabă de iubire c-o vorbă ucigaşă, Sau vrun copil vă strimbă in mersu-i costeliv. Oe viaţă ruşinate, voi scorojite umbre, Vă aplecaţi fricoase pe lingă reci zidiri;

Nu vă salută nimeni, o, voi destine sumbre! Umane crengi uscate în veci sperind iubiri! Dar eu, eu de departe, veghez cu grijă caldă, Privind ades cu teamă cum vă mişcaţi de greu, De parcă v-aş fi tatăl, şi inima-mi se scaldă In taina bucuriei ce mi-o doresc mereu; Văd mugurirea-ntîia a dorurilor voastre, Şi zilele de aur sau negre ce-aţi avut, Şi viciile toate, alese flori sihastre, Virtuţile sublime smerit vi le sărut! Ruini! noi una suntem in cugete şi-n slnge! Şi-n fiecare seară eu vă, salut supus, O, Eve-octogenare! ci miine vă va stinge Ne-nduplecata mină a Celuia-de-Sus! ORBII O, suflete, priveşte-i pe-aceşti nefericiţi! Par nişte manechine absente, fără viaţă, Ca somnambulii, singuri şi pipăind in ceaţă, Văzind cu-auzul, parcă, mereu neistoviţi. Din ochii lor lucirea divină-a dispărut, Şi-acum ţintesc departe şi fără să clipească Numai spre-nalt; şi fruntea de umbră omenească Nu vor să şi-o indine spre răbdătorul lut. Şi merg aşa, prin bezna tăcerilor bogate, Purtîndu-şi împietrirea eternă. O, cetate, Tu, ce-mprejurul nostru benchetuind prosper Te-afunzi in lăcomia plăcerii desfrinate; Vezi, ca şi ei, mă tîrii, ci parcă mai mizer, Şi-ntreb: «Ce află orbii cătînd mereu spre cer?» UNEI TRECĂTOARE Nepotolită, strada in jurul meu vuia. înaltă şi subţire, in doliu majestos Trecu atunci femeia, şi-n gest melodios Veşmintul de mătase uşor işi unduia. Ce nobilă statură! iar pasul ca un lied e! Şi ii băui fiinţa ce-o risipea, regină, Din ochii săi, cer vînăt care furtuni înclină: Chemare fascinantă, plăcere ce ucide. Un fulger... apoi noaptea!... — Superbă zeitate Tu, care, c-o privire, mi-ai pus in suflet clipa, Ne-om revedea aievea, sau în eternitate? Te-ai dus şi niciodată îşi flutură aripa! Ah, nu ştiam nici unul ce zare ne-a ales; Te-aş fi iubit, minune! iar tu ai înţeles. ÎN INSERARE Coboarâ-amurgul, iată, prieten cu-asasinul; Ci fără să se-audă, cu pas de lup; seninul,

Ca un alcov deasupra, de patimă se-nnimbâ, Şi omul de nelinişti in fiară se preschimbă. O, seară, blinda seară, atit de mult dorită De miinile acelui ce-avu o zi muncită! Ce dulce-alinare, adevărate-averi Tu, cugetelor dărui: alin peste dureri, Savantului ce-şi simte, de gînduri, fruntea grea, Şi, după trudă, celui ce-şi mişcă trupu-abia. La ora asta, demoni, din rău făcindu-şi fală, Asemeni cu bancherii, din somn greoi se scoală, Izbesc acoperişuri şi-obloane-n strimbul zbor, Născind luciri ciudate şi-un aer duhnitor; Pe uliţi depravarea aprinde felinarul, In fundături şi ganguri deschis e lupanarul, Tăindu-şi peste toate o cale nevăzută, La fel ca şi duşmanul ce pentru el te-ajută; Ea colcăie-n cetate, mocirlă neagră,-adîncă: Un vierme care fură din Om tot ce mănîncă. Ici, colo,-auzi grătare şi plite sfiriind, Şi teatrele ce urlă, orchestre sforăind; La mesele de jocuri, ce-ar procura delicii, Vin curvele, escrocii, cu-alaiul lor de vicii, Şi hoţi de meserie nerăbdători aşteaptă Cea oră potrivită să intre iar in faptă: Să spargă uşi de taină, sertare să golească Şi-apoi cu ţiitoare un timp să beţivească. E-acum şi clipa gravă! o, suflete, mă cheamă Ca urletele-acestea să nu le iau in seamă. E vremea tind bolnavii dureri nu mai suportă, Şi nefiinţa Nopţii le suflă In aortă, Cind soarta se opreşte, topind orice speranţă; De agonii spitalul e plin. — Cu siguranţă Că mulţi acasă, seara, niciclnd n-or să revină lingă ai lor, in pace, să guste calda cină. Da, mulţi căminul dulce nu l-au avut in gînd, Şi n-au trăit in viaţă, şi vor sfirşi curînd! JOCUL In jilţuri ponosite, bătrine curtezane, Cu gene rimelate, cu-n leneş ochi fatal, S-alintă mofturoase, iar la urechi zorzoane Cu clinchete şoptite de piatră şi metal; La masa verde, toate, cu chipuri fără gură, Cu guri fără culoare şi fălci fără de dinţi, Cu degete febrile lipsite de căldură, Cătind in vechi poşete şi-n sini cindva fierbinţi; Şi lustre din tavanul murdar lăsau să cadă, Ca nişte lămpi enorme, lumină tristă-abia, Pe frunţile celebre — poeţi veniţi vreodată Pe-aici să-şi risipească tristeţea ce-i durea —

. într-o noapte Se etala in visu-mi. Să apere. bestială. Purtlnd mănuşi. Sabatului plăcerii te-mping în neopriri? (EU N-AM UITAT.— Acesta e tabloul ceţos. batistă şi flori: ales buchet. neant în vicleşug! Dar pentru unii fi-vei doar o caricatură: Amanţii beţi de carne. Căsuţa noastră albă. Negustorind sub ochi-mi. Trecuta frumuseţe sau rangu-acum pierind. oraşului vecină. coronală in flori. oare. mereu neabătută. Eu insumi stind in veghea de hrubă fără şoapte. in curgerea-i superbă. Încearcă. văzut-aţi o talie mai zveltă? Ce rochie minune in albul ei bogat Căzîndu-i peste glesne. ei.. momelile-i adinei. vrajă-a nebuniei. cu nebunia ta! Vii. în geamuri sfărămindu-şi neasemuita jerbă: Un ochi mereu la pindă în cerul curios.) Eu n-am uitat vreodată. mîndră. Ea are nonşalanţă. spre seară. — O. Precum o curtezană cu zîmbetul cochet. schelete. ca să tulburi. Rizind pantoful-floare pe un picior uscat! Peste osoşii umeri dantelele-s ca spume frecîndu-se-n plăcere ca un pirîu de stinci. A vieţii sărbătoare? Sau poate vechi porniri lmpintenind carcasa-ţi de pofte. Privirile-i făcute-s din goluri şi tenebre. nu vor cerceta C-ascunzi cu eleganţă umana-ţi armătură. Funebrele-i podoabe. cu meşteşug Se leagănă pe-naltul fragilelor vertebre. de arzătoare glume. Iar ţeasta-i. Părînd să ne contemple cel prînz misterios Şi răspindind ciudate reflexele-i făclii . In coate. La care bal. Nici soarele. tăcută şi senină. M-am îngrozit că insumi le-nvidiasem clipa Acestor rămăşiţe ce-aleargă spre abis Cu sîngele lor putred şi preferind risipa. cu ochi pizmuitor Spre hidele fiinţe in patimă nebună. Dar eu te vreau. DANS MACABRU Lui Ernest Christophe Pe cit se poate. cu nobila ţinută. pe aurul ce sună. ce. Spre tirfele bătrine. fără de haz rinjind. invoaltă ca o delta. Durerea-n locul morţii şi iadu-n loc de vis. cu-a ta schimonoseală. in văz interior. Pomona sa de ipsos şi-o Venus învechită într-un boschet ferindu-şi făptura dezgolită. mut şi rece.

sunt trişti adeseori. S-ar cuveni să-i ducem la groapă nişte flori. Cind focul cîntă-n sobă şi ora inserează. Dormind fără de grijă în căldurosul pat. Nimic nu e mai dulce In inimile triste. din patul său etern Oin nou să-mi privegheze cu ochiul ei matern. (PREABUNEI SLUJITOARE. Acestei sfinte inimi ce aş răspunde-atunci. sfîntă bucurie!— Venită din adîncuri.. Iar vîntul pe morminte se tînguie pustiu. Cei morţi. vintul alungă veştezi foi Iar de pe case plinge morişca înspre noi. De-aş mai zări-o. Ei cred că noi. regine spre apus. blinda. nefiresc . de viermi tenaci muncite. Anume. uitărilor i-am dat. Fără vrun soţ alături şi nemişcaţi pe scinduri. In timp ce. lungi anotimpuri! ce dragi îmi sunteţi. roşi de negre visări.Peste frugala masă şi peste draperii. De nevăzut de-un ochi deschis. De somn. mai bine ca-n primăvara vie. Sau dacă într-o noapte geroasă şi tirzie Aş da de ea în casă — o. palide-anotimpuri. Cind. peste timpuri. bătuţi de ginduri. Mă ţine-n vraja sa de vis. Cind aş vedea în lacrimi orbitele-i adinei? CETUM ŞI PLOI Sfirşit de toamnă. iarnă şi primăveri cu ploi. sufletu-mi. O. joc tîrziu.-n astă dimineaţă. şi ei. plin e somnul de miracol! Dintr-un capriciu..) Preabunei slujitoare pe care-ai fost geloasă. Ah. sărmanii. Schelete îngheţate. Cum veacul se destramă. Cu-aripi de corb se-naljă şi intră în pustie. Şi care-şi doarme somnul total in taina joasă. Vezi. Pe care promoroaca de mult s-a fost depus. pereche. pe scaun cum s-aşează. Ei simt cum vin spre-adîncuri zăpezile topite. de-afară. Decît lumina voastră de palide-ametiste — Afară numai dacă purtind durerea veche Pe-un pat de suferinţă ne-o adormim. VIS PARIZIAN Lui Constantin Guys Priveliştea ciudat-măreaţă. voi! Mi-acoperiţi gindirea in ceaţă străvezie Şi inima mi-o prindeţi In giulgiu de sicrie. cum prieteni buni şi rude Nu schimbă zdreanţă veche a panglicilor ude. Cînd se-ndirjeşte toamna prin arbori.

Făceam s-alunece uşor Printr-un tunel numai opale Oceanu. Şi totul. Mizera mea realitate tn inimă mi-a implintat. Priveam tabloul genial: O tainică monotonie De marmuri. Mari cataracte-apăsătoare. clnd vieţii m-am redat. ape şi metal. chiar culoarea neagră.Tăiasem din acest spectacol Tot vegetalul pămîntesc. ameţite De tot ce-n ele ameţeau! Gangi taciturni mişcînd azururi Urcau al cerului neant. pictor plin de nebunie. Călătoreau spre zări sihastre. Zidar de feerii astrale. . Şi. Un Babilon in risipire De scări şi-arcade. Unde gigantice naiade Păreau femei In val de-argint. Cu maluri verzi-trandafirii. pentru vedere!) Tăcerea timpului oprit. Talazuri magice. într-ale lumilor vecii. Erau comori nemaigindite. Cu ochii plini de-aşa bogate Minuni. Perdele de cristal sever. Lucios era şi iriza Iar slava-şi incrusta întreagă Lumina ce cristaliza. necuprins. Nu arbori. Largi ape-n unduiri albastre. erau Oglinzi imense. Havuzuri strălucind uimire Cădeau pe aurul Învins. cumplit. Vărsînd averea lor de-a pururi Abiselor de diamant. strălucitoare. Se suspendau. mîndre colonade La ţărm de lacuri strălucind. Nu pentru-auz. -acum ascultător. Şi nici un soare şi nici stele Nu s-arătau pe-un cer de gind Spre a ilumina acele Minuni prin ele luminînd! Peste tărîmul de himere Plutea (ce lucru nou. Pe-nalte ziduri de mister.

Şi ceaţa ca o mare îneacă edificii Pe cind murinzii-n gheara adincilor ospicii Îşi horcăie suflarea din urmă ca pieriţi. Ci fi-voi pentru toate din plin răsplătitor. ca împietrite ape. E ceasu-n care frigul şi aspra sărăcie Durerea la lehuze o fac mai grea să fie. Suflă-n cărbuni şi suflă în degetele reci. Adolescenţii-n vise aleargă după iele. Parisul se trezeşte. Femeile de stradă cu vinete pleoape In somn stau împietrite. S-alunec pe gltleju-i în desmierdări încete: In trupul său mai bine-i ca-n beciul amorţit. E frînt de scris poetul. Auzi in sărbătoare cum cîntecul răzbate . Văzduhul se sărută cu duhuri ce dispar. cuprinşi de pornirile acele. ies fumuri.Cuţitul grijilor. Ştiu bine cită muncă. mă chinui să-ţi şoptesc. SUFLETUL VINULUI Cinta din suflet vinul în seara încetată: «Biet om. Fiindcă ce plăcere să fiu băut cu sete De lucrătorul zilnic în trudă istovit. sigilată. Se-ntorc destrăbălaţii acasă istoviţi. Clnd trupul de putere şi sufletul de vis Se-ncaieră ca steaua cu zorii-n cer deschis. ce rîuri de sudoare S-au dăruit colinei sub soarele-arzător Spre-a mă rodi tulpina ca tainică licoare. o vorba. Din hornuri. sub ceară. E ora clnd. Dar chipul meu spre tine-i cu zîmbetul frăţesc. iată. amanta de amor. ici şi colo. tn timp ce aurora pe cheiurile Senei in roz înveşmîntată se-nchipuie alene. bătrin ce nu aşteaptă. Ca un oftat ce-1 curmă un val de singe roş E spintecată picla de-un strigăt de cocoş. Uneltele-şi încearcă şi apoi intră-n faptă. Cind. Cum un obraz In lacrimi e-atins de-un vint hoinar. lin izvor. […] De la cazărmi s-aude a goarnei deşteptare Iar dimineaţa suflă cu vintu-n felinare. funebre Se auzeau bătăi de ceas. ca un ochi rănit ce palpită-n agonie. Pe albul zilei lampa-i o pată singerie. Butelia mă-nchide. Iar cele cerşetoare cu sini de viaţă seci. Iar cerul sur vărsa tenebre Peste pămlntul fără glas.

voi fi ca untdelemnul Ce oţeleşte muşchii la marii luptători. Mă sfişie o Cwte-adîncă! Şi-atita vin mi-ar trebui Spre a o stinge. Precum maşinile de fier! Nicicînd nu voi putea să-i cer Să inţeleagi o iubire . La inserat pe-o stradă-obscură: Veni! nebună creatură! Nebuni toţi suntem. de legat! Era frumoasă ca o ceaţă. Săminţă aruncată de-Acel Semănător. şi încă! Am îmbrîncit-o-ntr-o fînîînă Şi pietre-am prăvălit pe ea Spre a o-nghite bezna grea — Aş vrea s-o uit.* Cind mă-ntorceam de la adăj>' O. Ca din iubirea noastră poezia să-şi ivească Cea floare fără umbră urcind spre Creator. Ca-n vara ceea cind in fine De ea m-am fost îndrăgostit. Precum un rege. Chiar dacă obosită! Eu Prea o iubisem. mic atlet al vieţii. mi-a murit nevasta! ^j De-acum pot bea pină ce crăj. De-o întîlnire m-am rugat. Voi stărui în tine. Şi fiindcă nu-mi era uşor Să n-o mai văd ca mai nainte. Odraslei tale da-voi puteri ca-n proaspeţi zori Lui.Şi susurînd speranţa in mine s-adunînd? Cu toţi ai tăi la masa cea plină de bucate Mă veţi sorbi cu poftă. Femeia-ţi va fi mindră şi-avînd in ochi îndemnul. cit ar fi Să-ncapă-n groapa ei..-s fericit. ambrozie cerească.-i cald şi bine. c-a fost După atitea jurăminte Ce nu le poţi călca. şi cu greu I-am spus: Desparte-te de viaţă! Aice nimeni n-o să-mi placă: Beţivi stupizi ce n-au visat In nopţi bolnave de păcat Din vinul lor un giulgiu să facă! O hidă gloată-n nesimţire. de-amor. VINUL ASASINULUI Da. moară parcă-i era gura. mă voi preface-n gînd. E cer albastru.

Care ne-absoarbe. o lavă. Al blîndei Adeline sărut răscolitor.Cu negrele-i dorinţi duioase. Şi muzicile care. tinereţe. zăbală. Cu lacrimi-rîu şi cu otravă. Îmbietoare rază De lună. ne reaprinde dorul. Spre raiul visurilor noastre! FLORILE RÂULUI . Tu. o. de departe. pinteni. In patimă îngemănaţi Zburăm. In inimi. — Comoară-n veci aprinsă celor în sărăcie. Suntem ai marii aventuri. în fire Făr' de răgaz mai către astre. Cu scrîştiete de lanţ si oase! — Acum sunt liber. Ne avîntăm călări pe vin Spre-un cer feeric şi divin! Iubindu-ne: doi îngeri puri. Uşor pe aripi legănaţi De mult dorita-nvîrtejire. De Drac şi Cuminecătură! VINUL SINGURATICULUI Privirea care cheamă a unei curtezane. adinei ca un fior. singur sint Şi mort de beat voi fi diseară. Scăldindu-şi frumuseţea in ape diafane. viaţă. Decit acestea toate. Cu-alaiut ei drăcesc. sora mea. a multa oară Mă voi întinde pe pămînt Şi voi dormi precum un ciine! Ci poaie-un car Împovărat Ori un vagon neaşteptat Vor trece-n vuiet peste mine. Fără de frîu. butelie adîncă. Bănuţii-n care încă mai speră jucătorul. cînd pe lacuri dalei scânteieri aşază. eu Mi-oi bate joc de Dumnezeu. mindrie. Mai scumpă-mi eşti. sfînt voiaj Spre-adîncul zărilor miraj. speranţe-i dai. balsamu-ţi l-îmbogăţeşte încă Şi mîngîie visarea poetului în zori. Nepăsător. Ce ne pătrunde-n suflet. Să-mi sfarme ţeasta-n plină ură Sau să mă rupă-n două. Făcindu-ne asemeni cu zeii-nvingători! BEŢIA ÎNDRĂGOSTIŢILOR Splendid văzduhul! iar noi sprinteni.

privirile mă dor. Şi. O zare diamantică-n calvar. Cu ochi sfidînd ca mîndra lui făptură. Singurătatea asta. un dor secret ce doare. Ciorapii roz. De-a Domnului privire departe mă alungă. îl sorb şi-mi simt plăminii in flacăra-i amară. Pe masă tace capul! un trandafir sălbatic Din trupu-i rupt zvîrlit pentru vecii. . Pe pat. jerbe lipsite de putere Abia simţit se tînguie şi mor. Printre statui. cu puncte de aur. Mi-apare-n chipul unei femei desăvîrşite. definitiv destin. tablouri şi rochii parfumate în falduri dulci tăcerii dimprejur. cu nepăsare. gol. cu gindu-i mă-nconjoară. decapitat. Bijuterii bogate-n adieri. Şi unde. In suflet îmi pătrunde. în aerul de seră din calda încăpere Cu-n iz de nemişcat apăsător. mă vor Sub arma nemiloasă a veşnicei pierzănii! O MARTIRA Desenul unui pictor necunoscut Printre sticluţe. acum deschisă poartă. Iar jartiera strinsă. pe picioare Perfect întinşi. Umplindu-mi-i o poftă etern reîncepută. C-o uitătură pală spre un hotar noptatic. Dracul. ciudata ei măsură. ce-n umbră stau palide şi-aşteaptă Să intre in privire şi-n tăceri. Abia mă port prin rele care mă-mpart. Pluteşte imprejuru-mi ca boarea nevăzută. Obişnuindu-mi firea cu marile-i ispite. din ochii tulburii. Vărsînd un abundent şi viu şuvoi Gilgiietor de singe ce-n pînze se aşterne Cum apa într-o pajişte de soi. S-abandonînd acelei reci frumuseţi. o amintire par.-n vaze. trupul îşi desface Nestingherit misterele deplin. cunoscînd adinca-mi iubire pentru Artă. stofe şi horbote-nspumate La mobile tronînd in clar-obscur. Cu-ntunecata-i coamă de păr şi făr' de şoaptă. Şi un portret înalt pătruns de vis.PIERZANIA Fără de preget. Tulburător. Ca năluciri. pe perne. Urîtu-i o cîmpie cu-nveninată dungă Iar paşii-s grei de trudă. Veşmintele-mi sunt zdrenţe in singerarea rănii. şi zace într-un fatal. Zace-un cadavru sumbru.

Şi coapsa mult subţire. Bachus. care. Se vede frăgezimea-i! — Dar sufletul de jale. Alunecînd mereu. Spre stîncile pe unde vedenii bîntuiesc Şi unde sfint Antoniu văzu acele-arşiţe De sini superbi. nebunia. FEMEI OSlNDITE Lungite pe nisipuri. etern le-o incununi. Mărturisindu-şi taine. Cu dulce lîncezeală şi-amare-nfrigurări. cum ai trăit. hoit impudic! tu. hai. de neoprit? Bărbatul crud pe care ascunsa ta iubire Sâ-1 sature in viaţă n-a putut Şi-a împlinit pe trupul inert. In scorburile mute. gînd în stea. Şi sapă-n coaja verde un semn despre amor. Tu. Păstrează-n dedesubturi un bici cu-ardoare strins. De-orice judecător prea curios. o turmă ce gindeşte. Sau trec. Şi el. spre tine-ngenunchează Şi pin' la moartea-i va îngenunchea. Ori merg in licărirea răşinilor aprinse.-n păgine văgăuni. De pletele-ţi te-a prins şi. ieşit din fire. fără-ndoială. in felul ei. la murmur de izvor. Dorinţa-i arzătoare cum a vrut? Răspunde. şi talia-absolută Ca o reptilă-n clipa de avînt. ci somnul i-1 veghează Eterna ta fiinţă. bizară. o. Dorindu-se cu pulpe şi miini prea-omeneşte. Căzut-au pradă haitei de pofte infernale. îşi aţintesc privirea spre zările de mări. Te-a ridicat de-odată spre a-şi lipi nebune Buzele lui de buzele-ţi tăcînd? — Departe-acum de lumea. barbară. privind forma firavă şi plăcută A umărului în conturul frint. Dormi In mormintul tău misterios. Poţi odihni in pace. de ritul lor încinse. precum călugăriţe. Îşi amintesc pruncia iubirilor ivite. Şi-n nopţile pădurii işi liniştesc fiinţa . cap cumplit.De-o dragoste vorbesc şi de-un abis. In ascultare. Ce bucurau tot roiul de îngeri în pierzanii Dansînd între perdele la-nserat. Şi totuşi.-ascunzîndu-şi sub glugă pocăinţa. Iar altele. tremurînd. Fugar iţi umblă soţul. De vinovate jocuri şi de petreceri stranii: Săruturi in voluptuos păcat. Simţirea-i in plictisul otrăvit. Cutreieră prin crînguri. mereu Îndrăgostite. spune. tentaţii ce doruri înfloresc. Chemindu-te.

monştri ori martire. Alcovul şi coşciugul. Orgieî vrea trupu-mi să te cheme! Tu. spirite alese natura infruntind. Ce-şi moaie în pahare a pletelor mîndreţe. In care-mi sorb paharul nesăţioase tîrfe! ALEGORIE E o femeie mîndră. Voi. în iadul vostru. pe rînd. cu trup de taine plin. Am căutat uitarea în dragoste apoi: Ea insă-i pentru mine un pat de spini şi birfe. Şi uneori rugat-am un vin de nobil soi O zi măcar să-mi stingă durerilor noianul. iată. Cind mă îngropi. şi omeneşte Vă plîng. Dar în zadar mă pipăi. Şi. curtean fără destin. surori de chinuri. bogate in blesteme. Căci vă cunosc tristeţea şi-ardoarea ce vă creşte. Al căror pintec pururi virgin. cînd veni-vei să-ti altoieşti. eternii chiparoşi? IZVORUL DE SÎNGE Adeseori Imi pare că sîngele in vine Ca un izvor se zbate în ritmice suspine. precum bronzul. Ci-n jocul lor bezmetic şi-adinc primejdios . voi chinuind un gînd. alunecă livide. duşmană. Imprumutind naturii culoarea lui umană. La toţi le stinge setea ce-i bintuie. voi. cu sufletul durut. fără remuşcare. ca două prea-gemene surori Plăceri spăimîntătoare şi dulcile orori. Dar vinul face ochiul mai clar. El trece prin cetate ca prin cîmpii destine Şi. nu pot să dau de rană. Cu Moartea nu discută. iar de Orgie-şi ride: Doi monştri peste lume cu chipurile hîde. L-aud cu limpezime izbind in clipa vană. mai fin timpanul. drapat în zdrenţe N-a cunoscut prin vreme al naşterilor chin. Moarte. Poetul rupt de lume. Otrăvuri amoroase de prin spelunci sordide Pe pielea-i. Pe mirţii săi de-o clipă. prefăcînd pavajul în insule divine. cu-al zbuciumului plins. Şi urnele iubirii ce-n inimi le-aţi umplut! CELE DOUA SURORI Orgia şi cu Moartea sunt blindele prezente Mult darnice-n săruturi. Satirilor asemeni şi-avînd spre cer pornire. Ne dau. pătrund. demoni. fecioare. un pat neasasin. de-aleasă frumuseţe. O. frumoşi. îşi află în morminte şi-n lupanar esenţe.C-o spumă de plăcere. in ale lui demenţe Infernului promisul. Voi lăcrămind vieţii. voi.

Cu păr de vrăjitoare. din furtună. Piticilor asemeni. BEATRICE Prin locuri de cenuşă. Schimbind intre ei semne apoi şi dindu-şi coate: — «Priviţi pe îndelete această pocitură Pe Hamlet imitindu-1 cu palida-i statură. Ce milă să-ţi inspire asemenea beţiv. O să primească Moartea şi negrele-i cîntări Ca pruncul: cu blindeţe şi fără remuşcări. Nici Iad. la flori şi Ia pîraie. chiar noi. Iar noi. Un nor purtînd o ceată de demoni bîrfitori. Şi-a trupului splendoare cu cerul se străluce. cum nu s-a prăbuşit! — Pe-a inimii regină. Da. Văzui în plină-amiază cum tunete s-adună. cu privirea. cit muntele de plină. pustii. fără verdeaţă. ii vedeam. O CĂLĂTORIE IN CYTHERA tnaripatu-mi suflet preafericit să zboare. cu sînii-n fericire Aşteaptă. Uitîndu-mi-se-n faţă cu scirbă-n ochiul hid Aşa cum trecătorii de vrun nebun îşi rid. Cind mă plingeam naturii de amărita-mi viaţă. cu ochiul repulsiv. plutea in larg . bufon fără pereche Şi care-şi joacă rolul. Să-1 ascultăm strigindu-şi trăsnitele-i iznoave?» Aş fi putut — mindria-mi. Asupra-mi cum coboară de-odată.N-au Îndrăznit să muşte din trupul majestos. Doamne. Şi-n braţele-i deschise. spre mine rinjind cum nu se poate. întreaga omenire. Zevzec de rasă mare. după ureche. Şi stînd lingă păcate iertarea le-o aduce. li domina pe demoni şi vorba lor venină — Să-ntorc în nepăsare iar fruntea suverană De nu zăream deodată în ceata lor golană — Şi soarele. pe care-o am iubit. sub cerul senin. Corabia. Fecioară pururi stearpă. Şi rătăceam bezmetic în al durerii val Pe inimă-ascuţindu-mi din gînduri cel pumnal. de leneşă sultană. Rotea domol in preajma înaltului catarg. E pasul ei de zee. nici Purgatoriu in inimă nu poartă. Cu demonii rizîndu-şi de neagra-mi Întristare Şi mai şi dăruindu-i cu dezmierdări murdare. ea crede cu tărie Că pentru mersul vieţii e ca lumina vie. meşteri la astfel de braşoave. aşa. voit iscoditori. Iar cînd va fi să intre pe-a Veşniciei poartă. Plăcerilor se-nchină ca o mahomedană. Cu aiureli anoste viind inima să-nmoaie La vulturi şi la greieri. o.

o spinzurătoare văzurăm. Un Eldorado. valuri. Cum. ca harpiile îlămînde. tristeţilor ursită? — Cythera e! faimoasă prin cîntecele ei. Sus. Tu sufereai acestea drept ispăşire grea A riturilor care şedeau sub neagră stea. Crud infigindu-şi pliscul ca pe-un cuţit spurcat In cea putreziciune de cărnuri sîngerînde. Tu. . ţărmul. durerile-ţi mă-ncearcă! Şi simt. se-adunase-o haită de fiare-n neputinţă: Priveau în sus cu bale. Căci. Ca două găuri ochii. superbul antic chip. privindu-ţi hoitul sub razele fierbinţi.. Fiu al Cytherei mindre ce n-a gustat frămintul. spînzurat ridicol. Jos. — Ce insulă-i aceasta. Pe coapse. In mijloc cea mai mare. Tărim cu mirţi in valuri şi ierburi înflorite. tu. toate. — Era un cer de vrajă şi-o mare azurie. Simt iar mulţimi de pliscuri şi fălci de sfîşiere A' hulpavelor păsări şi-a' negrelor pantere Ce-mi bintuiră carnea. cind s-atingem cu prova navei noastre. Spre care preoteasa zeiţei. visul bătrinilor holtei. cu sărbători-minune. ca-n stihii: Un chiparos ce urcă grav braţele-i sihastre.. un groaznic paradis. printre flori. se agitau urlînd. din burta spintecată. A Venerei fantomă. Părea un gide. urcă greaţa oprindu-mi-se-n dinţi. Sub rochia-i desfăcută de briza îndrăzneaţă. Şi pinzele-i umflate dlnd spaima-n păsări-mii. Şi totuşi ceva straniu lovi a mea privire! Dar nu era vrun templu in umbră şi verdeaţă. cu zarea-nvăluită. Se strecura cu trupul invîlvorînd fiori. cu ţipete-n calvar. In faţa ta. Şi ghiftuiţi. Rupeau cu-nverşunare din hoitul spînzurat. care nu te treci Ca fumul de tămiie peste grădini vrăjite. călăii. — Cythera nu mai este decit un chip amar. Tu. care pretutindeni eşti adorat in veci De inimi in suspine. ţi-au interzis monnîntul. arome-1 întruchip Şi ne pătrunde-n suflet spre-a nu a mai apune. Păcate care.Asemeni unui înger înamorat de soare. Un fluviu lung de fiere ce-n mine se descarcă. insulă de taine. de poftă tremurînd. cu ciocul lor scirbos Castraseră scheletul de bărbăţia-i toată. — O. Peste-ale tale ape. Acum adine pustie. biet diavol în amintiri închis. Sau precum uguitul hulubului-iubire. maţe-n valuri alunecau lucios. Mari corbi. şi ulii.-n preajmă cu cei de o fiinţă. Deşert stincos şi sumbru. şi ciori.

şi cînd? Căci tot ce gura ta arzindă Distruge-n preajma sa E mintea mea de-nalt flămindă Şi singele-mi de stea!» RĂZVRĂTIRE LEPĂDAREA SFÎNTULUI PETRU Ce face Domnul. Christ. la fel credule.Dar pentru mine totul doar negru-sîngeriu. Ci ei doresc întruna cîntările-asasine! — O. Suflînd voios rotunde bule Uşor le-nalţă-n cer. Ca alte lumi. un simbol mi-am ivit: Spinzurătoarea care îmi leagănă-aparenţa. reaminteşte-ţi a lacrimei Grădină. Aud la orice glob cum ţeasta Se văietă gemînd: — «Ridicolul din joaca asta Sfîrşit va fi. Să-nchîpuie-n ether. Cărora-n sîngerafe se-nchină cei ce pier. Mereu îmbătătoare pentru acei din cer. Si cînd apoi se frînse a trupului povară . Trăia nefericită această-alegorie. şi rîsu-i straniu Răsună în cetăţi. oare. în roşu se ivind Pe bolta frunţii-n care gîndiseşi Omenirea. Unde cu-nfrigurare rugai pe Cel-de-sus. neştirbit! AMORUL ŞI CRANIUL Amoru-i aşezat pe craniul Bietei umanităţi. de chefuri prea îndelunge frînt. lumina-ţi pîngărind. Venus. Cînd ai văzut că-ţi scuipă atunci dumnezeirea Străjerii şi rîndaşii. Şi inima ascunsă. O simfonie pare noianul de suspine. drept cunună. Plăpîndul glob cu strălucire Se-avîntă-n falnic zbor. Cel ce fără de milă la chinuri te-a supus Rîzînd la răstignirea-ţi de groaza morţii plină. Adoarme-n legănarea cumplitelor blesteme. Spărgîndu-şi sufletul subţire De aur visător. Doamne! dă-mi puterea iubirii şi ardenta Să-mi pot privi şi cuget şi trupul. ca într-un văl pustiu. Ca pe un tron. $i spinii. — O. în insula ta. cu valul de-anateme La îngerii din preajmă-i urcînd dinspre pămînt? Ca un tiran.

Neam a' lui Abel. veşnic damnată. i-aprob trădarea! ABEL ŞI CAIN Neam a' lui Abel. dulce ţi-e traiul. Ai alungat zarafii din templul profanat. cînd spada mi-e călău! S-a lepădat şi Petru de Christ. Neam a' lui Abel. plin de speranţe.. Ah. Serafimii. Stirpe-a lui Cain. Stirpe-a lui Cain. cale deschisă! Auru-ţi creşte şi mai bogat. ie îmbată. la cele zile faste Cînd. hoitul tău va să Pururi îngraşe solu-aburind! Stirpe-a lui Cain. Te mai gindeai tu. Neam a' lui Abeî. iată-ţi ruşinea: Lancea o-nvinge parul plebeu! Stirpe-a lui Cain. petreci în bine Precum o turmă-n pajişti de cer.Iar braţele-ţi întinse pe lemn se nemişcau. Stirpe-a lui Cain. Tremuri prin peşteri sărman şacal. nicicum la masă. Sau cînd. oare. ticăloşeşte Şi mizerabil trăieşti şi mori. şi-mpodobit Cu flori îţi era drumul de paşnica ta oaste. în brava ta mînie. eu pleca-voi fără păreri de rău. Nu. Desigur. Stirpe-a lui Cain. a desfătat! Stirpe-a lui Cain. Fiind stăpîn. Dulce căminul patriarhal. Putea-voi trage spada. foamea in tine Cîine-i. Neam a1 lui Abel. în fine? Şi-n pieptu-ţi a intrat Mustrarea mai nainte ca lancea să-1 sfîşie? — Din lumea-n care fapta nu-i soră cu visarea. datoria nu s-a sfîrşit. negru ţi-e raiul. ce urlă prins de hingher. Neam a' lui Abel. in chinuire Fără de capăt ai sîngerat! Neam a' lui Abel. Rămii la pofte neîmpăcat. Te înconjoară zările suri. nalţă-ţi minunea: Din tronu-i zvîrle-l pe Dumnezeu! . ai fost venit Călare pe asinul cel blind. Ploşniţe grase-n mii de păduri! Stirpe-a lui Cain.. Cînd chipul tău sudoarea şi sîngele-1 brăzdau Fiind în faţa gloatei o ţintă de ocară. a ta jertfire Lung. crezi. te ghiftuieşte. Domnul spre tine e zîmbitor. neam a' lui Abel. inimă-aprinsă. spre-a-mplini Cuvîntul din veci.

hulitul şi proscrisul Şi cu a ta iubire le-nchipui paradisul. de soartă şi laude trădat. te rog. ai milă de-a mea nefericire! Tu ce cu ochiu-ţi ager pătrunzi în arsenale Unde. preamărea ta iubită. Unde visezi în tihnă şi nesupus Căinţii! . de-a pururi. te rog. ai milă de-a mea nefericire! Tu. Ai izvodit Speranţa. Şi care. ai milă de-a mea nefericire! Tu care iei leprosul. Satan. eşti cel mai învăţat Şi mai frumos. In care-ascunde Domnul comori nemaizărite. Satan. te rog. te rog. Unde-ai domnit o dată. ai milă de-a mea nefericire! Tu care in mod magic mlădii bătrîne oase. ai milă de-a mea nefericire! Tu care pe cel şubred îl scapi de suferinţă. Satan. Satan. Cînd e zobit beţivul tîrziu în nopţi ceţoase. in neagra lui minie. ai milă de-a mea nefericire! Tu care ştii acele tărimuri cu ispite. te rog. ai milă de-a mea nefericire! Prinţ izgonit din ceruri. te rog. Satan. te rog. te rog. ai milă de-a mea nefericire! RUGĂ Mărire. Satan. ce între îngeri. Satan.LITANII CÂTRE SATAN O. Satan. te rog. Şi-i pui trăgaciul armei în mînă cu ştiinţă. rege al celor din-desubt. ai milă de-a mea nefericire! Tu care-ai pus pe fruntea lui Cresus cel mirşav Pecetea-ţi de putere şi-a aurului brav. te rog. te rog. in înălţimi. dorm neamuri de metale. ai milă de-a mea nefericire! Toiag celui ce fuge şi far născocitor. ţie. slavă. Satan. ai milă de-a mea nefericire! Tu ce iveşti in ochii fecioarelor crescind Poftirea spre amorul de trupul lor flămînd. te rog. in mari adîncuri. Satan. te-nalţi mai oţetit. tu. te rog. Satan. ai milă de-a mea nefericire! Tu ce ascunzi cu mina genuna pinditoare. ai milă de-a mea nefericire! Tu ce ştii totul. Satan. Satan. te rog. rămas nedreptăţit. nebuna fericită. precum şi-n adîncimi. Satan. ai milă de-a mea nefericire! Tu ce calmezi privirea celui pe eşafod. Vindecător al lumii cu sufletul abrupt. Dispreţuind tăcerea prostitului norod. cel mereu al Morţii. te rog. Satan. Cînd somnambulul trece pe streşini fără soare. Satan. La sprînzuraţi duhovnic şi la uneltitori. — nvins. ai milă de-a mea nefericire! Tată-adoptiv al celor ce Domnu-a vrut să fie Goniţi din raiul veşnic.

ciudate. Mai apoi un tnger va deschide uşa. MOARTEA ARTIŞTILOR Cit va mai fi nevoie să sun din zurgălăi Şi fruntea să ţi-o mingii mereu. unică spre astre Expirarea noastră plină de-amintiri. caricatură? Ah. Şi adinei divane sugerind morminte. Naltă fulgerare. a' visului ruine. Flori pe etajere murmurînd. vitează. E-a zeilor izbindă şi misticul hambar e. ne-mbărbătează Ea singura nădejde in zarea vieţii dură. Vrînd să reînvie fostele iubiri. Ne-nalţă şi ne-mbată: grozavă băutură. . Ea-i Îngerul puterii şi-n mîini magnetic ţine A' somnului dorinţe. două facle sfinte. Dind aşternut spre pace acelor mulţi şi goi. spre înc-o zi. împărţi-vor dubla lor paliditate Sufletelor noastre năzuind fierbinte. Fi-va roş amurgul in mistere-albastre. Şi inima ne-o creşte. cu liniştea sa trează. Despre alte ceruri tainice cuvinte. curate Inimile noastre. Din oglinzi tăcerea şi din noi cenuşa. să ochesc adincul din mistica-ţi natură Săgeţile-mi de suflet nerătăcind pe căi! Ne istovim din suflet acele ascunse văi Spre-a dărima minciunii greoaia armătură Şi-a contempla in voie sublima Creatură Al cărei dor ne arde: tăcute vîlvătăi! Ci sunt artişti ce-adună nemăsurat orgoliu: Clnd Idolul vreodată ei nu şi l-au ivit îşi bat cu pumnii pieptul de spaime bîntuit. MOARTEA SĂRMANILOR Doar Moartea ne alină şi. Ea-i calea prin furtună şi prin zăpezi: nimbează Lumina chemătoare cu fără de măsură: Vestitul han aşteaptă cu blinda lui căldură Cu cina şi odihna. Spre a te admirare şi-a aştepta o zi Cind fruntea-ţi ca un templu de ramuri va-nflori! MOARTEA MOARTEA ÎNDRĂGOSTIŢILOR Paturile noastre fi-vor parfumate. Ultima căldură risipind. E poarta larg deschisă la cerurile noi. Celor sărmani o ţarâ-i şi fără de hotare. vai.Ia-mi sufletul aproape sub Pomul Cunoştinţii.

Tristeţea şi speranţa nerăzvrătind mizerii. Deodată. Cu-atit avea tortura. copilul.. Măsoară Universul cu-avîntul său de-a şti. Cînd. Ducînd spre zări. Şterglnd ruşinea şi ocara. Poetu-şi zice: «în sfîrşit! Suflet şi oase obosite. fără preget.Nădăjduind s-ajungă în sumbrul Capitoliu! Doar Moartea. încă? CĂLĂTORIA Lui Maxime du Câmp îndrăgostit. unii fug departe de-o patrie tirană. din răcori urzite. deodată. eu aşteptam. Eram precum copilul in sala de spectacol Urînd cortina scenei ca pe-un absurd obstacol. Doriţi odihna-n timpul stins. Impudică ţipînd. Iar groaza in dorinţă: chin dulce-mbrăţişat. învins!» VISUL UNUI CURIOS Lui F. Iubirea-mi s-amesteca tăcerii. Asemeni mie şi tu. Pe spate m-aş lăsa întins. Iar alţii de un leagăn îngrozitor.. Nemărginirea noastră pe-oceanul mărginit. Şi-n văluri. Cu inimi de răscoală. — Cum. barbară. cu suflet ameţit.. dinspre zările-n declin Ca un alint soseşte seara Şi scade foamea potolit. in ritmul talazurilor toate. cîţiva Magi înecaţi în ochii unei femei-satană. plăcerile durerii Le ştii. ce. dulceaţa mierii Smulgindu-mă simţirii din lumea ce-am umblat. parcă. M-aş da tenebrelor. cu minţi învăpăiate. de-acele hărţi şi stampe.. Cu cit fatalul ornic grăbea ca disperat.N. precum un proaspăt soare. SFlRŞITUL ZILEI Sub palida lumină rară Viaţa-şi face dansul-chin. şi-auzi in preajmă şoptind: «Ce om ciudat!» — Parcă muream. Precum de-a morţii dulci ispite. Moartea e-atlta de puţin? Cortina se-nălţase. Ah! cît de mare-i lumea sub globul unei lampe! Şi-n ochii amintirii ce mică poate fi! Aşa plecăm. adevărul se revelă deplin: Murisem fără veste şi-o Auroră-adincă Mă-nvăluia. Da. Le va-nflori din creier ideile arzătoare!. .

închipuirea-şi varsă orgia-n care crede. Ci-n dimineaţă-apare reciful blestemat. Ciudată soartă-n care o ţintă locu-şi schimbă. visînd. lungi ţărmuri de nisip. noi văzurăm astre Şi valuri. .-n orice loc! Cînd Omul.. eroare! c-o bilă ori sfîrlează Ce se invîrt în cercuri. doar! Orice ostrov ce-n zare zimbind se întrevede. Visează. Pe sufletele noastre. Ea. O. şi. Acum. Al căror nume nimeni nu 1-a ştiut vreodat'! Ne-asemuim. chiar loviţi de soartă. cum recrutul visează un asalt: Plăceri nemaiştiute. îşi zic de-a pururi: Hai! Cei cu dorinţi asemeni cu norii în plutire. Curiozitatea. Ca îngerul sălbatic un soare biciuind. Se-mbată în lumină. e. Si. spre-a nu-i preface din nou în aspre fiare. Cum poţi să-1 pui în lanţuri ori să-1 arunci în val Pe-acest fără-de-seamăn izvoditor de-Americi. Care. Privirea lui vrăjită o Capuă iveşte Oriunde-o candeluţă luceşte-ncetişor. «Deschide ochii!». Vrem să plutim şi fără vapori. cu speranţa vorbind aceeaşi limbă. catarg al bucuriei: «Iubiri. biet îndrăgostitul de ţărmii lui himerici. pictaţi! Ei! ce-aţi văzut. surprize ori dezastre. Amară plictiseală ni se ivea pe chip. şi chiar adine dormind. imense. strigă pe punte-un glas amar.. mari glorii!» Blestem! E-o stîncă.-n devenire.înmiresmata Circe ce i-a robit cîndva. stînci. văzduh şi înserări. călători de vrajă! ce nobile istorii Citim în ochii voştri ca mările de-adinci! Deschideţi-vă scrinul bogatelor memorii. ne chinuie vitează.. ca pînzele acele Cu zările drept ramă. Şi.. Cu stranii juvaeruri de stele. sporeşte amarul abisal? La fel şi vagabondul ce prin noroi grăbeşte. Ne pare-un Eldorado de Soartă inventat. fără-a şti pricina. Ci se aude altul. de-asemeni. plăceri. Cu nasu-n vînt visează un rai strălucitor. şi fără vele! Din inimile-temniţi urîîul ne-alungaţi. Dar călători aievea sunt doar acei ce pleacă Spre a pleca! sunt inimi uşoare ca un pai. din amintiri. ne spuneţi? «O. ceruri. Şi nefiind niciunde. S-alungă-n neodihnă către al său noroc! Ni-e sufletul o navă spre ţărmul Icariei. poate. O. Iar gerul ce-i cuprinde şi arşiţa ce-i doare Şterg urmele lăsate de-acele sărutări. De-a lor fatalitate nu pot să se desfacă.

Şi iarăşi mai departe. Precum cetăţi de nouri in mişcătoare vraje. Fugind din marea turmă închisă de Destin. în tot ui-tot mai spornic. Ticăloşia-ntreagă a vechiului păcat: Femeia. Mulţimea-ndrăgostită de bice şi de scrum. noi am scos Cîteva schiţe pentru albumul vostru dornic. la fel. Cetăţi sclipind bogate. arbor hrănit cu voluptăţi. Călăul ce rinjeşte. Flecara Omenire. al meu seamăn. fii blestemat mereu!» Şi ciţiva proşti. Cu mintea-nceţoşată. Sfinţenia aflînd In cuie şi-n păr aspru voluptuoasa fală. dînd năvală Spre cerurile-nchise. Demenţei. O. Oraşele-n lumina tăcutului amurg. şi proastă. Serbările-nsoţite de-al sîngelui parfum. de geniul său beată. deopotrivă cu-a noastră. arbor. adoratori de vază. Fraţi ce găsiţi frumosul dincolo de frumos! Am salutat pe cale şi idolii cu trompă Şi tronuri podobite cu pietre de lumini. nebună precum şi altă dată: «Stăpîne.A soarelui splendoare pe mări violacee. Religii.» VII . Otrăvile puterii tiranilor dind roade. şi dur. măreţe peisaje Nu ne-au atras atîîa. Mai nalt decît cypreşii? — Ci iată. încă? «Sunteţi ca nişte prunci! Spre-a nu uita un lucru. martirul care cade. Cum scoarţa ta se-ngroaşă spre-a soarelui fiinţă. ce-ngîmfată. Cum ramurile-ţi mîndre întind eternităţi! Vei creşte pururi. şi-n preacurvie. dorinţă. In opiul vast îşi află a veşniciei rază! Acesta este-al lumii prea-trainic buletin. El însuşi sclav al sclavei. strigînd la Dumnezeu Si azi. Ne aprindeau în cuget acea dorinţă-zee De-a ne-afunda în cerul spre care toate curg. despot hulpav. de-a pururea infamă.» Si mai departe. căci visuri noi ne cer! Dorinţa împlinită adaugă dorinţă. Aşa cum delicaţii pe-un pat de puf visind. din toate mai de seamă. Palate mari a căror neasemuită pompă Pe toţi bancherii voştri i-ar duce la ruini. chiar licărind mister. Bărbatul. şi-n sclavie Se-adoră fără zîmbet nu-n patul conjugal. deşi n-am cercetat. tu. Femei vopsindu-şi dinţii şi unghiile lungi. De sus în josul scării. Savanţi-jongleri cu şerpii in alintări nebune. scursoare în canal. Veşminte care pentru priviri sunt o minune. Căci peste tot văzut-am.

Chemind: «Veniţi.Amare-nvăţăminte ne dă călătoria! Atît de mică lumea şi monotonă. ieri.-aievea ne e fotografia: întunecată oază-n deşertul de dureri! Să stai? Să pleci? Cum oare? Rămîi de poţi rămîne. Flori. totuna. Fug unii ori s-ascund Spre-a-şi înşela duşmanul care mereu stăpîn e: Timpul! Dar iată alţii spre-al zărilor rotund Fugind fără oprire: Jidov-rătăcitorul. Cu neoprire. Alţii ucid acasă. alesul. «Te-aşteaptă iar Electra». Infern sau rai. De trebuie. cu-abisul lor ne cheamă! Vrem doar Necunoscutului şi-n miezu-i ceva nou! APUSUL SOARELUI ROMANTIC O. glasuri vioaie şi funebre. să vă îmbete. chiar pleacă. mă-nfiorind în oase. — Să alergăm spre zare. care doriţi ca t mîncaţi Din parfumatul Lotus! Acum este culesul Fantasticelor fructe ce le-aţi dorit în vis. Moarte.. ce mîndru-i şi proaspăt cind răsare. ca inima vibrind. tind braţe către noi. gustul lor. bătrîne căpitan! De-i de cărbune cerul iar marea-şi umflă hora. chiar visul întrecind! îmi amintesc de toate!. deci. Explozie-n lumină. voi. Pilazii. Veniţi. şi mîine.. neprihănit elan! Otrava ta ne-o toarnă: o bem fără de teamă! In creier să ne ardă nestăvilit ecou. s-ajungem mai curind. Precum odinioară cînd se pleca spre China. cei. pe marea întinselor Tenebre Cu inimi bucuroase de tineri avîntaţi . în inimi arde dorul. Nu auziţi. nici vaporul. ne strigă-aceea cărei Cîndva îi sărutasem genunchii amîndoi. Din zări. este clipa! să ridicăm ancora! E-o ţară plicticoasă. azi. VIII O. Pluti-vom. fără-a pleca la drum.. Această după-amiază-i un infinit deschis!» Ştiam al cui e glasul şi felul întrebării. Şi-apostolii în groaza de-un retiar nebun. . Soarele. porni-vom cu avint. iată. Noaptea imperiu-şi aşeza. Şi azi. holde şi izvoare Se prosternau sub ochiu-i. Spre-a-i prinde chiar şi raza piezişă care moare! Dar ffi-am grăbit zadarnic la Zeul ce pleca. întunecat şi straniu. Nimic nu le ajunge: nici trenul. şi vina Va deveni speranţă. piciorul. pe toţi îmbrăfişind! — Ci fericit e cel ce cu dragostea Iui mare Apusul i-1 admiră. cu pletele în vînt. Cind pe grumaz. Cu ochii largi spre larguri.. i-1 vom simţi.

cu faimă. Fecioare ce. Regină pe-un imperiu ce-i fără frontieră Posesiuni subtile in fără de sfîrşiri. peste Iad şi Ceruri pe sine s-a zidit! Ce-i. Ji-ar judeca avintul? Ce-i. astrele. Cind c-un clntar de aur ţi-ar măsura frămintul Şuvoaielor de lacrimi ce-n mare le-ai vărsat? Ce zeu din ceruri. Da. Tu. Lesbos. in felul lor martiri Ademeniţi de-un zlmbet. de-o zare intr-o şoaptă Ca dinspre alte ceruri cu alte fericiri! Iertarea ta stă-n chinul ce ne-ntrerupt aşteaptă! Ce zeu din ceruri. Lesbos. Sus. ţi-ar judeca avintul Spre-a-ţi umilire fruntea ce visului s-a dat. te-admiră şi seînteie. cu săruturi ca asprele cascade! Lesbos. In care.Duhoare de morminte plutea peste tăcere Iar eu treceam pe margini de mlaştini. nedreptatea şi ce-i dreptatea noastră?. care din pruncie ştiu negrele mistere In care rls şi plînset e un amestec sfînt. Iar Venus e geloasă pe Sapho. cu durere Călcînd pe melcii umezi şi broaştele rîioase. cu Paphos.-n gîndul său! Lesbos. Iertarea ta stă-n chinul ce ne-ntrerupt aşteaptă Pe cei cu inimi-flăcări. Eu. aji înălţat un mit? Ca orice crez. Ca razele de soare în dăruiri depline împodobindu-ţi vremea cu nesfîrşirea lor. eu am fost de Lesbos ales. LESBOS Rai de latine jocuri şi de plăceri eline. Aici. izbindu-se de stînci. unde suspinul suspine dă-n ecou. Tu. Şi. hohotind. Tu. Iertarea ta stă-n taina bogatelor iubiri. Prin timp încrunte-şi Platon sprinceana austeră. Lesbos cu nopţi de calde sfirşeli în voluptate. fecioare se uimesc La fragedele trupuri cu fructe minunate Pe care-n dulce pîrgă le-alintă şi-ndrăgesc. Lesbos. care protegui lascivele Phrynee. şi ce-« dreptatea noastră. Rai de latine jocuri şi de plăceri eline. Da. cu-a mea putere. care protegui lascivele Phrynee. Vijelioâse-n umbră. Lesbos cu nopţi de calde sfîrşeli în voluptate. eu am fost de Lesbos ales. cu ochi tainici. oare. Lesbos. nedreptatea. Lesbos. cu săruturi legănătoare-n dor. Prin timp încrunte-şi Platon sprinceana austeră. e sfintă aici iubirea voastră Ce. cu săruturi ca asprele cascade Zvîrlindu-se-n plăcere spre hăurile adinei.. aleargă ca tinere naiade. cu-a mea putere Frumoaselor fecioare iubirea să le-o cînt. oare. .

Unuia ce păcatul i-a răsplătit cu-amar. Şi braţele. Neasemuita Sapho. voluptatea in adîncit fior. Ce. trista Sapho. cu ochii-n depărtări Spre-a desluşi fregata. De bucurie plină. o sîngerase. de cearcăn şi ispită. ea. le lăsase. O. Pe vîrful Leucate veghez de-atunci încoace Să aflu dacă marea e binevoitoare Şi-n valuri. ca-ntr-o înceţoşare. Din clipa-aceea. moartă în zi de blasfemie! Din clipa-aceea. Ea caută cu ochii. Oricîte imne lumea-i Înalţă pentru veci. Lesbos adine se lamentează! FEMEI BLESTEMATE: DELFI'IA Şl IPOLITA In palida lumină a lămpilor tînjite. Delfina o pindea Ca fiara ce veghează la prada-i potolită. cu ochii-i negri. mai frumoasă. Cu ochii de văpaie. moartă in zi de blasfemie Cind. insultindu-şi cultul şi-al ritului său har. între perne scăldate în parfum. Ca Venus. Iar ţipătul durerii în noaptea pururi trează Spre ceruri îl aruncă din ţărmurile-i seci. catargile-i buimace. Lesbos adine se lamentează. Acolo. la poalele-i lungită. De nu cumva aduce din aspra depărtare Pe adorata Sapho ce-n moarte a plecat — Să aflu dacă marea e binevoitoare ! Neasemuita Sapho. Firava-i frumuseţe se-mpodobea cu dor. Precum drumeţu-ntoarce privirea-n înserare Să vadă iar seninul sub care a umblat. îşi dăruise trupul: sublimă poezie.Pe vîrful Leucate veghez de-atunci încoace. Visează Ipolita la-mbrăţişări flămînde. poetă şi iubită! Mai mîndră decît Venus ce zboară peste lume Vărsînd întru vecie seninele-i culori In marea-ndrăgostită de fiica sa din spume Ce-şi străluceşte chipul de aur printre nori. îndepărtat. Pe-albaştrii ochi supune — ai zeei in extaz. trează santinelă. ca arme învinse. Stind. sorbind-o din priviri . Sub soare ori sub stele sosind cu-albastre zări. îndepărtînd perdeaua candorilor de fum. Vînjoasa frumuseţe sta in genunchi in faţa Aceleia fragile. Mai mîndră decît Venus ce zboară peste lume! — O. ce suspină la vreme de-nserat. Spre-al nevinovăţiei cer blînd. mai intîi cu dinţii. Pe genele-i răsfrînte dulci lacrimi lenevoase: Uimirea. cu palidu-i obraz ! Doar ea. trista Sapho. poetă şi iubită.

El. aşa precum a fost! Cel care.. semeaţă. Enigmă şi-azi sterilă. care a vrut. Fantome negre-n cîrduri. Delfino. cînd sărută. cum m-ai ferici. sever. vinul. gind şi-ntruchipare mă oglindind mereu. Care alintă-n taină mari lacuri de azur. insă sufăr. cînd ti-ofer? Ah. Tu. şi-atit de fără rost. Şi caută in ochii prea-palidei victime Acea cîntare mută pornită din plăceri. frumoasă: — «Ah. Cu ochi fatal privind-o se auzi înceată: — «Cum. fruntea. Cumva. nu sunt o ingrată şi nu te osîndesc. Privirea ta îmi arde privirea. O. Ipolita. Şi-acea recunoştinţă în formele-i sublime. Izbind în trepiedul de-alăturea. tu. Simţesc In mine cum s-adună tăcute spaime grele. şi-o înălţă. pieririi începutul. ca negre remuşcări. Tu. iubirea. Ce vor să mă alunge pe drumurile-acele Jur împrejur închise de sîngerînde zări. soră prea-aleasă. Să lege-onestitatea cu dragostea şi dorul. Şi carnea-ţi răscoleşte cu plugu-i bont şi dur. Bărbatul. Intoarce-ţi către mine privirile-nstelate! Balsam divin surîsu-ţi. tu vorbeşti de moarte. Îmi vei rămîne-n suflet. înger!». parcă îmi ies din fire Şi totuşi îmi simt gura spre gura ta cu jind. ca sărutul. şi bezne cu lumini. Ivită de sub pleoape. scumpă Ipolita! Minune-n primăvară. Cu-ntreaga sa făptură dorindu-şi mulţumiri. £i-n visul fără margini visind te-aş adormi. făcut-am astăzi ceva nelegiuire? Explică-mi tulburarea şi spaima ce mă prind. scumpă Ipolita! ai înţeles acuma De ce nu trebuieşte să dărui nimănui A frumuseţii floare şi s-o fereşti de bruma Şi vînturile toamnei ce ne izbesc tehui? Săruturile mele sunt dulci efemeride. suflet. suspin în adieri: — «Oh. neliniştea m-apasă Ca după un teribil nocturn ospăţ. izbînzii.Precum. n-ai să pleci!» Delfina.» Ci. Chiar de mi-ai fi o cursă. Şi trece peste tine ca vite de povară: Bieţi cai şi boi trăgîndu-şi prin târnă drumul greu. blestemat să fie de-a pururi visătorul. e aspru şi avid e. scuturîndu-şi întunecata pleată. vrea să unească Fierbintele cu umbra. Ţi-aş dezveli ascunse plăceri nemaiumblate. Nu-şi va-ncălzi vreodată povara lui trupească La soarele iubirii tronlnd peste grădini! . primul. te voi iubi în veci. printr-un mistic acord.. o. Cînd îmi şopteşti: «O. tăcerea ei.

In peşterile voastre n-a înflorit vreo rază. aş vrea. Vreau mina să-mi desfăt. Apoi. fruntea-ndurerată să-mi cobor. stupidul animal. înfiorată. inimă. unduios. Fecioară pîngărită într-un amor banal. Vino ia mine. La sinul tău să-mi aflu mormîntul răcoros!» — Pieriţi fără de urmă. Chiar setea Eumenidei nu-1 poate-acum răpune. Care cu torţarn mînă îi arde trup şi gînd. Un somn ca moartea-n care să-mi depun. De tot ce-i viu departe. voi. adine şi fără teamă. Care se zvîrcoleşte urlînd ca o furtună. dacă vrei. Mireasmă a iubirii fără nume. Nebune umbre. Ca lupii prin pustiuri. pricepe!» Copila pradă. Fără suspin. -acolo. monstru crud. Şi-adincă oboseală ne fie pat duios: Vreau să-mi topesc sărutul pe gura-ţi de abise. Doar prin spărturi de cremeni miasmele pătrund. Pe trupul tău cu-adinci luciri de-aramă. în remuşcare spre mine te grăbeşte. penibilă tristeţe. Duceţi-vă pe drumul bătrînului infern! Genunele v-aşteaptă cu guri posomorite Cu bice de văpaie păcatului etern. în rochia-ţi în care zac parfume Vreau. In trupurile voastre parfume grele-ascund. în lume şi mire îţi găseşte. tu plingi Arzînd precum vulcanul profund ca o genune: Nimic nu-1 potoleşte pe monstrul meu gemînd. voi victime urîte. pîlpiind a groază. Iar vîntul desfrinării cu bicele-i sihastre Vă şerpuieşte-n carne ca-n steagul zdrenţuit. spre pofte vă împing. Sterilitatea aspră a bucuriei voastre V-a scorojit fiinţa şi setea v-a-nteţit. sărutul meu nebun. Fugind de necuprinsul cc-n sînge îl purtaţi! LETHE Tu.. Poţi mulţumi pe jume doar un stăpin. De lume să ne-ascundă perdelele închise. umbre. în părul tău ca noaptea.Mergi. A voastră vilvătaie cu moartea se-mpreună: Plăcerile sunt înseşi pedeapse ce vă-ncing.. Să dorm. Să te respir ca pe-un buchet de dor. suflet ticălos. . Care să-ţi muşte sinii. tigresă adorată. alergaţi Şi vă-mpliniţi destinul. unei dureri adinei Strigă: — «Simt că abisul în mine îşi începe Nebuna-i prăbuşire: o. de-a vieţii frumuseţe. S-aprind ca felinare ce. insă.

m-a sfîşiat Şi inima mi-a ofilit Cu primăvara şi verdeaţa. Comorile-ţi nemaiumblate Ca un tîlhar a-ţi jefui. Ţi-aş pedepsi frumosul trup Şi sinii tăi de fată pură. deliciul meu. fericire-n apogeu. gura ta Ca o privelişte mă-ncîntă. Pe gura ta uitarea a uitat Al Lethei duh. Pe chipul tău surisul cîntă. Răsunătoarele culori Veşmintelor văluitoare. O briză-n cer ce m-aştepta.-n grădini mi-am preumblat Fiin{a-n blîndă trîndăvie. Supliciului supus fiind mereu Voi asculta poruncile-i totale. par embleme Şi-i sufletul nebun şi geme Şi te urăsc şi te iubesc! Cîndva. sărutului izvoare. Dar. moi şi-ndrăgostite. cu cerească ironie. Spre-a m-adormi. înalt din umerii regeşti. voi suge în risipă Otrăvile la care m-am supus Din sfîrcu-acestor sîni de nesupus. Martir docil. Cind ora voluptăţii bate. CELEI PREA VESELE Privirea. proaspătă arsură. aş dori. Să-ţi torn adinc veninul meu! . A' cugetului tău lumesc Nebune rochii. pe cale Destinului de-acum. Bogate. Prin buzele astfel croite. Şi. Pe întristaţi tu îi vrăjeşti Cu sănătatea ta prea plină Ce curge. Poeţilor inspiratoare: Eşti toată un balet de flori. In care n-a fost suflet nici o clipă. Şi-o rană. proaspătă lumină. gestul. soarele.Spre-a-mi risipi durerile-mi odoare E patul tău abisul legănat. El. Uimită-n carnea ta să rup.-ntr-o noapte. Incit o floare-şi frînse viaţa Sub pasul meu batjocorit! Aşa. neştiutor.

Şi doar din vatră jarul uşor mai clipocea. Mi se păreau unile de-o linie ciudată Ale Antiopei coapse cu bustu-unui imberb. deci. cu patimă mi-i gustă. Sunt lună şi sunt soare. ce coapse-n fericire. fierbinte Ştiu palmele-mi oriunde bărbaţii să-i alinte. Ca marea-n flux cind ţărmul îşi năruie fiinţa. pe divanu-i şi se lăsa iubită. Era. se îndură să moară. lascivă. să rîdă. Şi-i fac. cînd îumina-ntr-o doară Şi pielea-i ca arama în singe se-mbăta! METAMORFOZELE VAMPIRULUI Femeia. Ce braţe. şi fără voaluri. Extazul mă cuprinde. Şi-abandonîndu-mi sînii. Surisu-i de plăcere ii înflorea dorinţa. Spre o prea-tulburare a sufletului meu. îmi gifîia cuvinte într-o mireasmă grea: — «Am buze dulci ca fraga. Zvînt lacrimile toate pe gurguiaţi-mi sîni.-n timpu-acesta. A căror bogăţie i-arată semeţirea Ce-o au în zile faste a' maurilor roabe. abia. Iubirea mea adîncă o cuprindea-n ispită. . şi stele peste valuri! Aşa-s de pricepută în voluptăţi. Ca Îngerii pierzării mă îndemnau spre bine. se zvîrcolea sălbatic. Căci. Asupra sa păstrase sonorele podoabe. pe bătrîni. mă urmărea ca-n ceaţă. precum copiii. şi am acea ştiinţă De a topi-n plăcere bătrîna conştiinţă. ce picioare. ciorchini din via mea. sălbatic. cu clinchete barbare Metal şi pietre rare în străluciri se-mbină. şi sinii. Sub zveltul tors sta şoldul in curba lui bogată. Tigroaica îmblinzită. candoare îndrăzneaţă. fragilă şi robustă. Mi-acaparau privirea precum o nălucire Şi pintecul. Stingîndu-se-n suspinu-i. Timidă sunt. lucea un fard superb. cunoscîndu-mi firea. cu-mbietoare poze. cu încetul. Asemeni unui şarpe dansînd peste jăratic Şi frărnîntîndu-şi sinii încorsetaţi. Ce se afla-n cristalul de rocă-n clipe line Unde se aşezase cu calmul lui de zeu. Mereu mai visătoare. Lubricitate simplă. Lucind în unduirea de lebădă sub stea. pentru cei ce goală mă văd. Pe chipu-i brun. iubindu-i cu furoare Acest amestec tainic de sunet şi lumină. Dînd farmec nou acestor străvechi metamorfoze.PODOABELE Iubita era goală şi. Cind se aruncă-n dansu-i. Şi lampa.

zi. Un pîntec văzui. Mi-adună-n suflet clipe sparte Pe panta timpului năting. o clipă-n urmă. scăzînd ca înspre moarte. tu atîta de frumoasă. tn scrişnet de morişcă. Cînd aplecat spre sinul tău Ascult cea undă mîngiioasă: Havuzul suspinind mereu! . Iar cerul vast n-o înspăimintă Cu neştiutele-i puteri. Afară murmură havuzul Şi noapte. La fel şi inima-ţi se-avintă Incendiată de plăceri. Cad ca dintr-o liră Stropii sonori. Jerba se desfiră In mii de flori. vai.Iar cind. făr'de răgaz. Jerba se desfiră In mii de flori. Alături. Phoebe le prefiră Cu vii culori.încit în patu-n care se leşină-n plăceri. chiar pe locul hidoasei întrupări De slnge îmbuibată şi fără-asemănări. Neprihăniţii îngeri ar năvăli din cer!» Cind oasele-mi sărmane de măduvă mi-a stors Şi. Cu taină-ţi mingiie auzul Continuîndu-mă-n extaz. Văzui frînturi de oase puţind mucegăite. liniştită Plăcerea a ţi-o distila. spre dînsa iar chipul mi-am întors Şpre-ai da o sărutare de dragoste. Tristeţi ce-n unduiri se sting. plin-ghiol de murdărie! O spaimă ca de gheaţă privirile mi-a stins. doară. vlăguit. lumina m-a cuprins. săltlnd înnebunite. O. Cad ca dintr-o liră Stropii sonori. Ca tabla ruginită izbită-amar de vînt In nopţile de iarnă cu monştri pe pămînt. GALANTERII HAVUZUL Ţi-s ochii obosiţi. mie. Phoebe Ie prefiră Cu vii culori. Apoi. iubită! Inchide-i şi rămii aşa De nepăsare.

Salut a nemuririi rază! E răspîndită-n viaţa-mi toată Ca sarea în văzduhul mării. Icoana mea netrecătoare. casta. din care se strecoară O nu-ştiu-ce minune ca Noaptea de uşoară. şi-mprejur Melancolia ta senină Oglindă-a dorului meu pur. Jerba se desfiră în mii de flori. ochi ai mîndrei mele. IMN Preascumpei. Cad ca dintr-o liră Stropii sonori. adîncă. Vărsaţi asupra-mi bezne ţesute in parfume! Ochi mari ai dragei mele. Cu magicele peşteri mereu v-asemujesc Acolo. vastă. Salutul meu în peste-moarte! PROMISIUNILE UNUI CHIP Îmi plac. tăcută. dragoste fără prihană. bob de mosc. Voi. Icoana mea netrecătoare. fără margini şi străl^nd ^ g^ Iubirea şi Credinţa arzînd. Mireasmă proaspătă-n tăcerea Ungherului care ne-ascunde. voîuptuoasă. mistere adorate. Cum. Din care mari tenebre se ivesc. în sufletu-mi avid înoată Şi varsă gust etern cîntării. iubito. frumoasă brună. Phoebe le prefiră Cu vii culori.Şoptiri in arbori. aceeaşi ste3) Ce pîlpîie-n adincuri. Ca Noaptea-i. lună plină în vuiet ape. Cădelniţă arzîndu-şi mierea în taina nopţilor profunde. printre umbre letargice. OCHII BERTHEI Nu vă sfiiţi de ochii cei mai făloşi din lume. Să-ţi cint minunile acele? Tu. preafrumoasei care Mi-e bucurie-n vîrf de soarte. sprincenele-ţi arcate. tînj^sc în vagă licărire comorile unate! Privirea ta. ascunsă rană în miezul nemuririi mele! Preabunei. . preafrumoasei care în sînge îmi străluminează.

pajişte de lină bogată. ca solniţe de hău. sigur. vei găsi în vîrful celor doi sîni-minune. Ca nişte caravane în tumult Ţi-au scris pe faţă lustrul fără pată A lucrurilor folosite mult. Orbitele-ţi. Ca o pădure. iată! Verdeaţa celor patruzeci de ani Nu-i monotonă încă. El. Şi vei putea de-ndată să ţi le poţi ajunge: De la buric la pulpe. două medalii largi. Cu tot melonul lor ca un dovleac! Cind mina mea pe umeri-ţi petrece. care in ea adună Cea Noapte fără stele.Iar ochi-ţi de tăciune îmi toarnă-n gînd păcate Ce nu-s funebre. De bronz. să le vezi. Ochi tinjitori. firea-ţi podobind. Da. scumpa mea. faimă rea. Prefer ai Toamnei struguri dolofani Decit. mai păstrindu-şi graţiile sparte. Fiindcă ei sunt asemeni cu părul tău de noapte. Ce încă sunt seducătoare. Umbrind la fruntea ta de luptătoare. Acestor plete mari ce le adori. jocuri. O.-ondulată. Şi sub un pîntec neted. soră buna. nici tardivă. Mă pipărează cu tăceri aparte. bătrînă căldăruşă! Se duce prospeţimea. numai nori! MONSTRUL sau ÎNSOŢITORUL Unei nimfe macabre Tu. nu te-asemeni. încă are haz scheletul tău! Ridicolii amanţi mă tasă rece. Ce nu gindeşte şi-încă ne-roşind . Chiar Solomon îmi pare mai sărac E părul tău o cască albăstrind. ca-n vis. deasă. spre ochi-mi luciră-aceste şoapte: «Amant al muzei plastice fiind. Urmează-ţi deci speranţa ce ţi-am ivit-o-n sînge Cu gusturile ce le profesezi. Dulce. în Mai. Copilă-mbătrînind cu anii! Iată. ci mă fericesc. sublimă goliciune. Pictat în tonul palid-indecis. scumpa mea. Te fierb şi-acum. cu o brinduşă. Cum zice Veuillot. o floare costelivă! Nu. Da. nu mă obosesc trecuţii ani! Căci incă are haz scheletul tău. Chiar dacă-amoruri.

proasto. bucuros. clipa greu m-apasă Că nu pot merge-acolo la Satan. Ah. rărunchii şi plăminii Mă-mpiedică omagiu să închin Acestui zeu. Cu torţa. drept la Dracu te vei duce! Şi-aş merge. «Vai! vai de noi. cind bese cu pucioasă. Precum o are un jandarm bătrîn Ne-mai-ştiind sudoarea voluptoasă Cum făr'de lacrimi ochiu-ţi este spin (Şi totuşi ea mă cheamă alintoasă!) ii Tu. Această gură încă-i rai semeţ Şocîndu-ne cu vinovata-i joacă Desfrîu total într-un total dispreţ! E muşchiulos piciorul tău. Răului esenţa să-i găsesc: Fii tu. scumpa mea. peste vulcan. Fiindcă de-atita vreme te iubesc. cu tine. şi provoacă. poţi fi judecătorul: Mă chinuiesc şi sunt prea-intristat. Cum ii săruţi sdrbavnicul organ! Oh! sincer. că m-am concediat. cum merită stăpinii. îmbie Cînd urcă pe-nălţimi. da! bătrîne monstru. Sunt ochii tăi asemeni cu noroiul. Ce muşchiulos piciorul tău îmbie! Dar pielea-ţi aspră-i şi ne-alintoasă. singură la Dracu te vei duce! Genunchii mei. perfectul monstru. pâcatu-i asasin!» Se tinguie genunchii şi plăminii.-n iad. de-a nu-ţi fi însoţitorul Acolo. deci! Şi. Chiar dacă o zăpadă subţirie Dansează-afurisitul ei cancan. în ei lucind ceva ca de spital. Oh! sincer. Spre-a te vedea. stricăciune. Dar zboru-ţi cu aripile-i năuce Mă Inspăimîntă. Ah. E logic. Vreau. e prăpăstios. în concluziune. sufăr. zău. Deci.Prin spate se salvează de pudoare Pe sub zulufii căştii albăstrind. te iubesc! VERSURI PENTRU PORTRETUL D-LUI HONORE DAUMIER . Ci fardul gros acoperindu-ţi boiul Le dă deodat' un aer infernal! Sunt ochii tăi mai negri ca noroiul' Desfrîu total într-un total dispreţ E gura ta amară. chin aprins! cit sunt de Întristat. clipa greu m-apasă! Tu. sufăr.

cu visurile-n ceji: Realul te-năbuşă cu groaznicii pereţi! PIESE DISPARATE GLASUL Pruncie-n dulce leagăn! biblioteca plină Sta-n juru-mi ca un Babei de tomuri. Nu-i rîsul lui grimasă din Melmoth Sau din Mefisto care se răsfaţă Sub torţa lui Alecto peste tot Vin pîrjolind. dar care ne îngheaţă. A LUI EUGENE DELACROIX Întemniţat poetul. oroarea îi locuieşte gîndul. ce strălucind cu har. şi dorinţa e-n permanent balans. E rîsul său de veselie. strălucitul fannec al Lolei de Valence. îmbătătoare risuri. Un geniu sub tăcerea cu ziduri ticăloase. Stă semn în bunătatea lui amară! INSCRIPŢII LOLA DE VALENCE Atitea fete mîndre. Un glas de din adincuri şoptea cu viclenie: «Pămintul e o tortă zimbind îmbietor. oriunde şi oricînd. auzu-i ameţindu-1. bolnav şi chinuit. acolo Cenuşa latiniei şi pulberea elină Se-amestecau. In preajma-i Îndoiala şi Frica strălucesc Ridicol. ce-n arta lui subtilă Ne-nvaţă să privim al nostru chip Rlzind. Ah. iar eu doar cît un in-folio. Prieteni. Suflet. cititor! îţi prezentăm un tip De înţelept. Şi dăruirea cu care pictează Răul din jur cu numerosu-i cor A inimii frumseţe îi probează. Măsoară c-o privire aprinsă de teroare A ameţelii scară şi sufletul ii doare. Prea-stranii şi absurde l'-invită la trezie. IN ÎNCHISOARE. E un satiric. Călcind pe manuscrise cu pas împleticit. şi spectre fioroase Involburate-n roiuri. . Iată-ţi emblema.O. dar şi plînglndu-ne de milă. Şi ţipete-n adîncuri. Bijuterie rară in negru-roş arzind! PE CEAŞCA. prea hidoase. un zeflemitor. Biet visător. cu mersul nefiresc. vuind in puşcărie. dar Nu e decît durere şi povară Averea sa.

dar nu ştiu-n care zi!» La rîndu-i. Abis şi-ntunecare in zorii săi trufaşi. sta frămintat de ginduri Şi-ntrebător. De-atunci precum profeţii ador asprimea mării. Pe Domnul cel de tine lăudat?» Dar. Ciudate lumi. Pustiul. cu tandreţe. «Cei înţelepţi. pe care cu scrisu-i 1-a-necat. Cum o numesc. surd. Dincolo de-acest decor de viaţă. şopteşte din tainiţa sa glasul. orologiul.» — Inima ei! Supusă-i la fumul de pucioasă în iad: jambon uscîndu-se mereu! Un scrib. e rana zborului. Sărmanului. în sine. mi-1 fac eu însumi dar. Cu inima curată. vărs lacrimi sărbătorii. E-a mea fatalitate. neliniştit zicea: «Avem. Tot căutind la ceruri ades îmi lunec pasul. decît toţi mai bine un desfrinat se-arată.Şi pot să-ti dau plăcerea cu zarea aurie A poftei fără saţiu. ce n-am să ţi-o măsor. Harpagon. chiar bunul Dumnezeu.» Alt glas. îmi alinta auzul. El. in chin se despărţea. fiind ce poate fi: Neputincios şi leneş: «Ah! m-aş dori o dată Un virtuos. Şi rîd în zi de doliu. de viaţă. Iar gustu-mi pare dulce cind beau un vin amar. distincte mi se rotesc în faţă. pentru sicriu destule sclnduri?» Şopteşte Celimena: «M-a izvodit frumoasă. privindu-1. ce tainic însă! rostea a lui dorire Aleasă precum vintul într-un tărim avut: «Oh. Ci i-am răspuns: «Să mergem!» De-atunci mi-e călăuzul. parcă. mindru şi sarcastic cuvintă: «V-amintiţi Că-n liturghia neagră din fiecare seară Din vinu-mi aţi băut preafericiţi! In sufletele voastre mi-aţi înălţat altare . glasu-acesta. fragil e omul. El cască pe-ndelete. Ii spune: «Unde-1 vezi tu pe Cel ce totul ştie. vino să pătrundem in cea călătoare De vis fără de seamăn şi nemaicunoscut!» Da. Trist. cu voce joasă-ngînă: «E putred osînditul! Ce rost să-1 mai previn? Orb. ca un perete pînă li prăbuşesc insectele-n destin!» Şi apoi vine Cel ce cu toţi îl negară. un biet opaiţ dorindu-se făclie. Şi iau ca fapte-aievea tot felul de minciuni. Cind eu tirăsc aspide muşclndu-mă de paşi. N-au visuri de minune cum au acei nebuni!» NEPREVĂZUTUL Cînd tatăl său. Inspăimîntindu-1 totuşi cu necuprinsul lui.

Şi-a stat atît la pindă să-i cadă prada-n la). prelunge. Plăcindu-vă preţ dublu pe viaţă să-ncasaţi. Noi stoarcem frunţii pic cu pic Sărată lacrima trăirii. un tnger din cer. .Şi-aţi sărutat in taină chiar fundul meu murdar! Satana sunt! iar rîsu-mi învingător şi mare. Căci e făcut din trupul păcatelor mulţimei: In el. E slut ca lumea-n chipul său hilar! Cum aţi putut deci crede. In grija-ţi care pentru om o ai». Şi-al trimbiţei clnt mindru legănător mingiie Amurgurile-acestea cu sfîntul lor cules. orgolii şi glorii am închis!» In acest timp. Slăvit să fie biciul. Şi le muncim neîncetat Cu fierul minţii îndrăzneţe. dar şi-n cer un loc? E dreptul la răsplată: bătrin e vlnătorul. deasupra crimei Izbinda o suna. Prin marile desişuri vă voi purta în zborul. Ciraci ai bucuriei fără saţ. pe-o albă-ar prinde-o bine. E Arta un ogor. Cînd totul se va judeca. dureri. tîrziu. făţarnici demascaţi. Extazul ei pătrunde ca fumul de tămîie In cei ce cîntă Domnului ales. UNEI MALABAREZE Picioarele-ţi sunt tot ca şi miinile de fine. aur. Trudind să crească trandafirii Iar bobul trup să bage-n spic. Acelor ce cuvîntă cu inima: «Părinte. căci ochii tăi. Iubirea E celălalt. RĂSCUMPĂRAREA Spre-a ne plăti vecia ceţei Ogoare două ni s-au dat. Maestrul să vi-1 rideţi. din paradis. Prin a' cenuşii voastre mormane drum tăind Spre un palat cit mine de-nalt şi fără teamă: Un bloc din piatră dură. Iar coapsele-îi. strălucind. Va trebui s-avem prea-pline Hambare şi noian de flori Cu nestemate în culori Şi Îngerii ne vor susţine. cindva. să-1 înşelaţi la joc. Durerea ce ne-o dai! Stau sufletele noastre în mîinile-ţi preasfinte. Aicea. Prin marile desişuri din munţii fără seamă. Artiştii te admiră. Spre a-mblînzi dumnezeirea. regină.

Mai negri-s decit pielea de întuneric plină. Pe-o pline amărită să vinzi splendoarea ta. Şi că holera-1 ocoleşte. ivite efemer. cum vei plînge traiul de-aici — un tainic fum Şi prinsă in strlnsoarea corsetului de-acum. Ah. voi nu ştiţi: silfida cu pasul triumfant E-n stare să-1 Înveţe chiar vals pe elefant. în stoluri. Prin glodurile noastre va trebui. pururi caldă. De ce. tn ţară ta. ziua-ntreagă. CARE SE CONSIDERĂ PRIETENUL SĂU Mi-a spus că e foarte bogat. Pe vechea rogojină odihna iar te cere. Iar cind coboară seara de purpură-n tăcere. tu umbli şi visezi Tot fredonind vrun cintec străvechi. In sticle apă rece să torni şi-arome dulci. da. ah. De la bazar să cumperi banane şi-ananas. cîntă. El. Le ştiu doar din Montagne-aux-Herbes-potageres!» Pictorul său minune-i şi ochiul clematită. Pe barză veselia. — Că aurul şi 1-a-ncuiat. pe bufniţă să rida. Delir ne toarnă-n suflet: Amina-i o ispită. Şi dis-de-dimineaţă. Ai grijă ca luleaua stăpînului să ardă. suride fericită. cînd frunzele dau glas. . Şi. De lingă pat ţînţarii sîcîitori s-alungi. vrei tu să mergi în Franţa. Desculţă. V crîngurilor nimfe. Şi-n somnu-ţi se adună. ce Domnul ţi-a dat-o.» Ah. Şi-ncredinţîndu-ţi viaţa matrozilor străini Să-ţi laşi pe totdeauna roz-albii tamarini? Te văd: abia-mbrăcată în muselini uşoare. Jar Welche: «Pentru mine. monstrul. dacă Bachus bourgogne vrind să-i ofere. Unde mulţimi de oameni işi chinuie speranţa. ar răspunde: «Mai mult mi-ar place-o bere!» DOMNULUI EUGENE FROMENTIN A PKOPOS DE UN NEPOFTIT. BRUXELLES Amina zburdă. Pe străzi întunecate sub ploaie şi ninsoare. malabarez. Ci Welche strigă: «Huideo!» cu limba lui cea hidă: Ca şi cind. parc-ar vorbi-n sanscrită. colibri.-i înveţi a înflori. Privind cu-ndurerare topindu-se sub cer Fantoma tristă-a unui pierdut cocotier! BUFONERII LA DEBUTUL AMINEI BOSCHETTI LA TEATRUL DB LA MONNAIB. preafericito. floare adormită. Iar Welche: «Miocinoase-s deliciile şi pier! Nevastă-mea se poartă cu mult mai auster.

cînd vrei. pe un fleac. cel nebun după schelete Şi alte detestate-nsemne. şi e Un suflet ce se veşniceşte. In apă ineca-mă-voi. la ce!?— ti voi mai intîlni pe cale Pe nătărăul din Tournai. 1865 UN CABARET VESEL PE DRUMUL DE LA BRUXELLES LA UCCLE Tu. — C-ar poseda. să-mi aflu rostu. nu poţi.Că. — Că marmură şi cărămidă Şi grinzi în negru. . Bruxelles. Ci-i va veni cu cai cu tot. Că-n Roma. Dacă-n Parisul cu-ale sale — In care toţi se-ntorc. Unde nimic n-are măsură. loc de plictiseli. Ar fi să-mi bat o lună gura De suferinţa mea să-ţi zic. Şi că In Piaţa Patriarhii A dat o mare lovitură. Eu. nu avea trăsură. Şi fundul mi-am frecat de scaun. Că. Că soaţa nu şi-o mai iubeşte. Opera. O doamnă cu aprinse şoapte. Nici mama. stîlpi bronzaţi îi plac. Asemeni domnului Corot. işi procurase Rame cu marca Oppenord. Visînd. Şi mă gîndeam struhindu-mi ura: de-aş putea dormi un pic!» N-am îndrăznit măcar să miaun. Că s-ar fixa chiar in Luzarches. încă. De parcă mintea-mi nu mai e. Se-ndrăgostise grav de el. — Că e nebun după natură. şuvoi. — dar credea. şi-n fabrica-i solidă Are trei meşteri decoraţi. Douăzeci-mii acţiuni la Nord. Bastogne se cheamă acest monstru. in ţeapă să-1 cocoţ. — Că. în plus de case. Timp de trei ore şi jumate Ast vorbăreţ de prin Tournai Mi-a spus rapid viaţa-i toată. Fugind de biciul meu. Că 1-a citit pe Niboyet! — Că-i pentru dragostea de-o noapte. in Gascogne. Cum nici să pleci. o preţuieşte.

vei porni Tăcut a-mi pipăi abisul. şi uman. de ne-a fost spornic. i-am dat. Şi — parazit sugînd stăpinul — Un Cresus tîmp ne-a ghiftuit. O. Citeşte-mă. Şi imnuri am cintat Prostiei Cu fruntea ei de taur prost. Timpul de azi. totuşi. De ne mai amintim. paşnic cititor.-ain binecuvîntat . Sau te blestem! EXAMEN LA MIEZUL NOPŢII Cînd miezul nopţii bate iar. da. Ne întrebăm. bătrin hai-hui! «tn faţa cimitirului». Şi. Iţi voi părea nebun! E-n van! Azvîrle scrisu-mi alegoric! Dar dacă. privind la ornic. Această insolită firmă Din nou in gindu-mi te confirmă. Materiei cumplite. Scuiparăm peste ce iubim Şi-am lăudat urîtul nostru. Sărutul. cumva. Apoi. spre-a mă iubi. încă.Condimentînd plăceri. Aşa robindu-ne trufiei. bucolic. Vineri. Iar celui slab călăi am fost. în genunchi. în treisprezece.. Pe via}a noastră-am pus o pată. Monselet.. Pentru plăcerea ăstui monstru. Naiv şi sobru. Căci pe Isus l-am ponegrit. Azvirle-acest saturnian Scris orgiac şi melancolic. o zi predestinată. care-ţi cauţi paradisul Şi-n suflet patimile-ţi gem Deplînge-mă!. pesemne (Ce-au fost în fapt nişte omlete!). Tu. între dumnezei preabunuî. El. Capcana stilului retoric De n-o cunoşti de la Satan. ALTE FLORI ALE RÂULUI EPIGRAF PENTRU O CARTE BLESTEMATA Tu. De n-a trecut.-n zadar: — Astăzi. Satanei stînd cirac intim. cumva.

chef. îngrozită. Iţi sorb. Mihnirea. marele despot. Sfoi. Nu vei putea. orb. In fine. de-ţi cade bucuria. Ca imn de taină. Glorificaţi spre-a împlini Beţia-n tainele-i funebre. suave. In noaptea de orgie. istoviţi Să ne ascundem în tenebre! MADRIGAL TRIST Nicicum nu-mi pasă dacă eşti cuminte! Fii tristă! fii frumoasă! Iăcrămînd Ţi-adaugi farmec celei dinainte Cum fluviul acelui şes fierbinte Şi cum furtuna florilor gemind. mai mult ţi-o îndrăgesc. Si ca într-un coşmar cu-adîncă vale. pentru-a-năbuşi Cea ameţeală în delire. Zbătîndu-te acum şi-a multa oară Spre-a nu simţi. dumnezeiască voluptate.Putreziciunea ce ne-nghite. C-ascunzi 'n suflet — veşnice-anateme — Trufii ce izvorăsc nefericiri. Dar cită vreme visurile tale N-or oglindi in ele un infern. Zvîcnind. Din sine alungind mai vechi iubiri Ce încă ard In forja lor poeme. Visind otrăvuri. da. regină Înrobită Ce mă iubeşti cu spaimă. Mi-eşti dragă. Fără de. agate Iluminează-n inima-ţi de har! ii Da. ştiu acum că inima ta geme. c-m te-mpresoară Dezgustul lumii. Iar lacrimile strălucind. săbii şi pumnale Cu ce iubire ţie se aştern. preoţi vanitoşi ai Lirei. apa lor. de pe chip. Să stingem lampe. da. delicios şi rar. Şi. ca pe-un zeu. Cu frică deschizind celui de-afară. Sau cind dureri spre tine-şi vor stihia. gemetele toate. mincind siliţi. Cind. Şi te mingii cu mina-n doruri arsă Cind spaimele te-nvăluie şi par să Ţi-agonizeze trupul poftitor. trecutu-şi varsă nebunia Peste-acest azi ce vreau să ţi-1 sfinţesc. cind ochi-ţi mari revarsă Ca sîngele fierbinte. . Descoperind urîtul peste tot. cumplit.

Săracii. Pe-afurisit.Să-mi spui. cu sufletul ţipînd. Te-ntreabă: «Apuca-vei seara?» Fie că-ncerci. . Pe păcătos îl prinde cu miinile de păr Si-1 scutură spunîndu-i: «Să crezi in legea sfîntă! Sunt îngeru-ţi de pază! Minune şi-adevăr! Vei îndrăgi de-acuma. ori speri mereu Nu poţi petrece un moment: Fără-acel crud avertisment Al viperei din eul tău. «Sunt eu stăpina ta. Cînd spunem: «Vreau!». schilozii — negru val!— Cu-a tale milostenii şi veşnica-ţi căinţă Pentru Isus aşterne covorul triumfal. şi doar cei buni o au!» Si îngerul certîndu-1 din dragoste adincă. Purtăm o viperă ce creşte Şi stînd ca pe un tron. Stăpinul meu!» AVERTIZORUL In cugete. îşi răcoreşte fragezi sinii Cu fluturarea blîndă-a mînii Şi-ascultă plinsetul fîntînii. E Dorothea! şi-o găsesc Blînd imnul apelor din zare Şi-aripa vîntului ceresc Şi sufletul i-1 podobesc. răii. Ea şuieră: «Ţi-ai dus povara?» De faci copii. rănită. ori pomi plantezi. zeieşte. Oe sus in jos cu grijă mare îşi unge trupul său zeiesc Cu miruri: sfîntă miresmare — Iar într-un colţ se stinge-o floare. proştii. RĂZVRĂTITUL Un înger ca un vultur din ceruri se avîntă. Dar pururi osinditul răspunde: «Nu! nu vreau!» DEPARTE MULT DE-AICI Căsuţa parcă e sfinţită Şi-n ea o fată prea gătită în linişte. la Domnul genunchează: Sublimă Voluptate-i. şi pregătită. cu pumnii. cu-ntreaga ta fiinţă. Aceasta e Iubirea! Cit inima-ţi e trează. îl mîngiie şi încă. De scrii poeme sau sculptezi. şi eu şi tu. Extazul reaprinde-ţi. ea zice: «Nu!» Iar ochii de ţi-ai cufundat In al plăcerilor păcat.

ABISUL Pascal şi-avea abisul in propria-i trăire. Nu voi avea onoarea sfîntă. tn timp ce gloata lumii de vechi plăceri setoasă Se lasă biciuită ca de-un călău. adine. Zadarnic spaţiului voii Să-i aflu miezu-n tainic joc.. Da. Iată anii cei morţi cum se arată Pridvoarelor de ceruri. — Ah! de-am ieşi o dată din Numere şi Forme! TÎNGUIREA UNUI ICAR Sunt fericiţi. Dind unora odihnă. Voi. jos şi pretutindeni. priveşte-o cum coboară: Peste oraş. o atmosferă joasă. sătui. în ochii mei de voi orbiţi Doar amintirea mai tresare. sori fără asemănare. Şi ars de dorul meu zeiesc. cuvint! Şi am simfit adesea al Groazei aspru vint Cum părul îmi ridică. reintră-n calm. Din ape-adînci Regretul.RECULEGERE Durere. ce pururi e chinuit de toate. Da. sufletu-mi. îngrozitorul spaţiu ce-i fără de oprire. fecioară. . Chiar somnul mi se pare un puţ enorm ce-ascunde Orori nedefinite ducind spre nu ştiu unde. nebună-nvîlvorire. Cu inţeleptu-i deget şi-a lui neprihănire îmi desemnează Domnul coşmaruri peste cint. — Vai! totul un abis e: dorinţă. peste pămint. Sus. ocară Si remuşcări culege — serbare vicioasă — Durerea mea. in haină demodată. dă-mi mina şi să fugim.. fii cuminte. uşori. Şi oricare fereastră mă zvîrle-n zări enorme. la alţii grijă-amară. Cind mie braţele mi-s rupte Fiindcă-am strîns cu ele nori. tăcută. draga mea. Care-n adine de cer luciţi. surîs opalescent Şi Soarele se stinge sub arcul unui nor. Departe. e noaptea sosindu-ne uşor Precum un lung linţoliu sosind din Orient. vis. Sub nu ştiu care ochi de foc Aripa mi se nărui. Doreai să vină Seara. Amanţii fetelor pierdute. Rîvneşte-a nefiinţei insensibilitate. Genunea care mă-nmormîntă Cu numele-mi s-o-nveşnicesc. frumoasă.

O. Fii. Sau dă-mi odihna cea deplină In vinuri mistice.CAPACUL Oriunde-1 poartă soarta. Cerul! Criptă cu-naltul strivitor. Voluptate. Topeşte-mi amorţitul vaier Şi-un imn de-aramă-ţi voi porni. într-un tărîm fierbinte. Privindu-şi jalnic sinul cu care te-a hrănitj». din seară pină-n zori. pribeag în veşnic mers. precum in veacuri. Mai mergi. peste uscat sau mare. pe care te adorau părinţii. cu trupul gîrbovit. cer! capac ce-acoperi cazanul cu văpăi In care fierbe. cu pasul clandestin. ori sub un soare şters. nebune. Tortură scumpă. decor. C-o minte mai înceată. copile al unui veac de-orori. Lună. să-i dai al tău suspin?. Adincul spre-a mi-1 încălzi. Regină de azururi. mărunta Omenire. Biet cerşetor. Voluptate! Diva supplicem exaudi! Zeiţă răspîndită-n aer. Pe om îl paşte pururi a tainelor teroare Şi cată-n sus cu spaimă. trudiţi. Cynthie bătrînă dlnd farmec suferinţii.-a mea regină! Şi-o* mască de sirenă-ţi pune De carne şi de catifea. Acolo. Şi sîngerînd actorii dansează-a nesfîrşire. O văd stînd la oglindă. . vastă. Plafon cu luminaţii de operă. spre-un bănuit advers.. Cu flăcări inima-mi străbate. sau Cresus vestit in Univers. Şi fii mereu fantoma mea! LUNA JIGNITA O. Tu. Ca slujitor al Crucii sau întru Desfrînare. Din sat sau din cetate. Mai vezi. ori mult-iscoditoare. Speranţă pentru schivnici şi iad pentru cei răi.. POEME DIN PRIMA EDIŢIE POSTUMĂ RUGA UNUI PÂGÎN Ah! nebunia nu-ţi opri. Endymion aşteaptă. cu strălucit serai De stele-n podobire urmindu-te. alai. tu. amanţii în somnul lor de rai Cu gura-ntredeschisă uşor zimbindu-şi dinţii? Sau pe poet in veghe storcind puterea minţii? Ori cum se-mperechează năpirci sub ciumăfai? Sub dominoul galben. — «Pe maică-ta.

luptători. în picioare. Acolo. Lumina dominind-o şi spaţiile-adinci Sta drept. Popoarele zăriră. Şi fumul sfint. Stăpînul mare-al Vieţii. care pururi în lupte-i încleştase Şi în străbunii vajnici ca flacăra dansase. Şi ura. Spre Camere Rouge. semeţ. ca brazda cenuşie. Prin acest fum de taină el spune tuturor: «Voi. la începutu-i. care-i asemeni cu mina ce comandă. Şi-a meşterit o pipă superbă pe măsură. Şi stlnd în pisc stincos El a fumat. pe-nalte stînci. In lină înălţare şi soarele l-ascunde? Gitche Manito este pe toţi Stăpînitor. . Războinicii din triburi semnalul au zărit. Abia ghicite virfuri a' Munţilor Stîncoşi. spre fumul ca un glas. marele-i semnal. şi vast. echipaţi de luptă cu indîrjite chipuri Înaintau prin verdea prerie. Mari.PIPA PĂCII DUPĂ LONGFEIXOWAtunci. Tăcuţi se îndreptară in acel mare ceas. ca-n toamnă. La Rouge Camere. deci. Şi-acolo. şi-ncrezător ia sine. Peste cîmpii şi ape prin care taie gindul. ca blinda coloană miresmată. Chiar valea Tawasentha ce-i raiul pămîntesc. Cu mîna-i de-ndrăzneală. o stincă-a smuls. pădurea ruginită. luleaua a-ndopa. nordicele lacuri cu ţărmii viforoşi. Profeţii cuvintară: «Vedeţi această bandă De fum. Toate şi toţi văzură imensul fum departe Urcind in dimineaţă cind zări se rumenesc. unde Gitche Manito-a poruncit. avan. şi mîndru. Dintr-un buchet de trestii cu falnică statură A luat pe cea mai lungă spre-a face-o nalt burlan. A coborît puternic din zarea dimineţii la verdea şi imensa cimpie cu coline. Toţi. Şi codrii Tuscaloosa se-nmiresmind aparte. Apoi albastru abur se arginta treptat Şi se mărea întruna urcind neîncetat De-ajunse să se spargă în bolta azurie. Creatorul Firii. veniţi de orişiunde!» Prin patru părţi de zare prin care umblă vîntul. ca felinar astral Aprinse Pipa Păcii. In dimineaţa calmă se arătă pe dată. lumina îl podobea frumos. Gitche Manito. Fiind. la sfatu-mi. Pentru-a chema la sfatu-i popoare numeroase Precum nisipul mării şi ierburile joase. Şi coaja unei sălcii a rupt cu mina Sa El. ca nisipuri împestriţaţi.

şi care. Cind el. De ce nemulţumirea şi vorbele de-ocară? Bogaţi sunteţi şi totuşi furaţi de la vecin! Da. Vă lepădaţi dispreţul: e-un înţelept perfect. şi dorinţa ca simple întocmeli. Spre-a vă-nvăţa Iubirea şi-a suferi cu voi. v-a dat Castorul. seminţie scumpă. părinte bun la toţi. ursul. mă desgustă-amarnic războaiele-ntre fraţi. Privindu-i cu asprime. renul. Străvechea vinătoare v-o am făcut uşoară. de-acuma o hotărîre sfîntă Vă dă Gitche Manito. munţi întregi. bizonul ce vă-nfruntă. Şi ruga. pricepuţi la toate. de lei. dar. De ce. A sîngelui culoare in valuri îşi spălară. fiii mei. Mai Mare peste Fire. Şi spre-a le domolire minia grea. le mai şi înfloriră. Stăpin pe-ndepărtări. în dulce înfrăţire Fumaţi toţi Pipa Păcii. Puternic. cu păsări le-am populat din plin. faceţi-vă pipe. Ca un părinte cărui dezordinea nu-i place Dorind ca veşnic fiii săi să trăiască-n pace.Le-incendia privirea şi rămineâ cumplită. Iar Spiritul. Ci numai în unire puteţi să vă salvaţi: Trăiţi de-acum în pace şi-n drepte rînduieli. ce nu ştia să plîngă. Pericolul stă-n toane şi-n veşnice-ndoieli. Aici belşug de trestii şi piatră. Gitche Manito. Şi-a frunţii fierbinţeală cu umbra palmei sale.. cel care vă cuvîntă. Şi Marele Manito. Ci daţi-i ascultare spre-a nu pieri apoi! Spălaţi-vă în valuri culoarea de pierire. Prin poarta-ntredeschisă se înălţa la cer — Prin aburii-minune ai norilor de fum . O sărbătoare-a vieţii sunt vorbele-i şuvoi. armele de luptă indată-şi aruncară. Deci. mina dreaptă o-. el. dar nu cu ochi despoţi.-copiii şi-i alinta zimbind! Cu sufletu-n lumină plecau spre calme zări. se-ncontrau prin ura străveche şi riătingă. Fără vărsări de singe. Gitche Manito. Şi fără războire. Din stincă şi din trestii lulele meşteriră Şi. Curînd la voi veni-va din partea-mi un Profet. vînătorul devine asasin? Iar bălţile. Pe chipurile crude.ntinse peste ei. Le spuse atunci cu vocea de ceruri majestuoase Asemeni unor ape venind tumultuoase Ce cad peste adincuri cu vuiete-abisale: ii «O. blindeţea se ivind. Iar el. eşti plină de păcat! Voi. Da. şi fiţi ai păcii regi!» III Ei.

Călătorind în spaţii şi respirind fugos Ea naşte-acele zine cu mersul amoros. stăpina sorţii tirind-o prin ţarină. Deşert vivant. Poete!-al nostru sînge ne părăseşte — faur! — Şi nu din intîmplare cămaşa lui Centaur. sterilă voluptate. trişti. le-a strîns de git. Ca un obuz aş exploda De nu aş suge ca un cancer. . Acum. Da. pletele Zeiţei le-ai înşfăcat c-o mină De duritate plină — ce-altdată te-a-nhăţat — Erai deplin stăpînul. Privirea-i.umilelor făpturi. El: neirifrint ca fiara şi liber ca un zeu. Spre a-mplini desfriul cu groaznicele-i guri Şi a-ntrista simţirea . nici timidă şi nici nepăsătoare. Ca fructe-n pîrguire a lor virginitate. Care-i scimbase trupul in chinuri nesătule A fost de trei ori dată prin balele subtile Ale acelor multe şi groaznice reptile Pe care. LACOMUL Rumegind. ca la artişti Ce opera-şi mîngîie cu degetele. Că inima-ţi nu-i pentru plăpinde sărbători Şi-această frumuseţe ca fierul in tenebre Va re-zidi Infernul cu nesecate febre. purpură şi hiacint. răscolitori. eu rid de trecătorii flămînzi. Dar eu zăresc in ochii adinei. Şi nări in fremătare drept griji. Ivindu-le-n oglindă.Atoateştiutorul urca sublimul drum — Prea-mulţumit de fapta-i: tărie şi mister! LUI THEODOR DE BANVILLE Tu. Noroi am frămîntat şi aur am iscat Avea in ochi puterea ce-n inimă-ascundea. nepăsător bărbat. tinereţea fi-va-ţi bogată-n mari furtuni Ca Zodia Leoaicei cu ochii arzători Ce ne alintă fruntea şi braţele-n sudori. Se răspindea in juru-i cu lăcomie mare. acea precocitate Cu care te-nzestrase mindria de-arhitect: Zidirile în care ai îndrăznit corect Şi anunţau cu fală a ta maturitate. Geniul şi dragostea sunt datoriile-mi uşoare. Parisul îl alunga mereu. Ardea un foc in ochii-ţi. Hercule! FÂRÂMITURI(VERSURI DESPERECHEATE) ORGOLIU Îngeri îmbrăcaţi in aur. in pruncie.

Imblîhzitor feroce. patul şi vinul au insecte Pe oaspeţii aceia eu i-aş servi-n genunchi! SPLEEN SCHIŢA PENTRU UN EPILOG LA A DOUA EDIŢIE Liniştit ca un înţelept.Da. o baie a iubirii Tu. ştiinţă. patul. Coşmar în miez de noapte. tac: tîrfa şi soldatul. Disperările-ţi copilăreşti. încă-a noastre inimi se-aseamănă c-un han La care hămesiţii vislndu-şi masa. La cei ce-s înlăuntru se roagă. Şi. amoruri. am zis Te iubesc.. De-o patimă nebună sta aeru-mpregnat.. Orgiile-ţi fără de saţiu şi fără suflet dragostea. maelstromul vorace Agită mai domol nisipul sur Decît a' voastre inimi. . îngere puternic pe chipul mîndru-avînd A Iadului pecete sub care te-ai nălţat. ţipâ-n van: Ci tac: studentul. Era o noapte caldă. Templele tale vomitînt rugăciuni muzicale.. ochii de bătrînă nebună. Tu ce mă-mpingi spre hăul din mine chiar stind drept Purtînd veşminte sfinte sau barbă de-nţelept Spe-a-mi oferi otrava iubirii ce înşală BLESTEM Bancul de peşti nestăpinit şi dur Şi trecătbarea-ngustă. dbborind sub sine molaticele perne Un trup superb ca noaptea odihnei se aşterne Şi somnul podobindu-şi cu un surîs total A spatelui său urmă de pofte chinuit. E rece vatra. Hotelurile tale fastuoase. Fără de-asemuire. o. Ele-s o aruncare de nobilă putere Acolo unde farul vedeta luminează Dar care şi ucide moluştele-n tăcere. Şi pleacă fără-ntoarceri. Bombele şi pumnalele. dînd cerurilor rază. se-arată fără-a se vedea. perdeaua Sub nici o adiere. tu încîntarea mea. izbînzile şi sărbătorile tale. e-ngust al nostru unghi. blînd ca un proscris. iar sreaşina ca neaua. în însuşi răul... Mahalalele melancolice... preafrumoaso. in cuşcă mi-ai băgat Spectacol de ruşine cruzimii tale-oricind. Sirenă-n totul goală. Ca spre o lampă fluturi se năvăleau. Plăcerea ta fără oprire Ca peste tot. Grădinile de intrigi pline şi de suspine. popa. ce camere infecte: Război.

Voi. cu-auz de ceaţă. Şi oratorii care îţi predică amarul. explozive bucurii Care fac să rîdă cerul peste morţi şi peste vii. stors-am esenţa ca un faur: Noroiul tău. Statuile trufaşe cu umerii in ceţuri Şi turnurile tale deasupra strălucind. Să căutăm o clipă spre Răsăritul vieţii Spre-a revedea. Şi apa doarme-ntruna imbogaţindu-şi visul: Nimic nu-i întrerupe eterna neclintire. orchestre asurzind Şi pietre fermecate zidite-n fortăreţe. Şi totuşi cîteodată se simt. la fel cu ceilalţi oameni. Focurile-ţi de-artifiqi. Cind saltă printre arbori cu înverzite salbe. şi tunuri. Canalele cu sînge spre Iad tălăzuind. III Acolo sus. Asemeni şopotirii amorurilor noi. Reginele-ţi din teatru cu vocile-ndrăzneţe Şi clopote. Şi-asemeni cu-Orinocul. în lungă obosire. Şi îngerii tăi încă. Şoptiri şi lungi ecouri parcă din altă viaţă. mai sus de drumul mare Sunt ferme şi vilcele. Ce Dumnezeu le puse de la-nceput in noi? II ti place s-o zărească în fustele ei albe. dispreţuite legi. . priveşte: l-am transformat în aur. sosind abia. pragul dimineţii Şi-naintînd întruna pe cruda noastră cale Să ascultăm ecouri din Încetată vale. dacă rochia-i într-un tufiş se prinde. toţi. prea-venerabil în mătase îmbrăcat Şi rizibila-ţi virtute cu privirile spanchii In extaz spre luxul care îl depling cu-adevărat. departe. POEME DIVERSE POEME DIVERSE Nu-i aşa câ-i plăcut. bufoni în zdrenţe nouă: în purpură şi aur şi încă-n hiacint. Principiile-ţi salvate.. costişe înverzite Şi. Eu.. Viciul tău. lucrurilor. Stîngace-n graţii pure atunci cind işi ascunde Piciorul. păduri in ascultare.Descurajările tale. acum clnd mi te-asameni. măreaţă-ncremenire. rămîneţi martori de truda-mi împlinită: Perfect precum chimistul şi-n sufletul meu sfînt. Şi pajiştile-alpine călcate-ncet de vite. departe. dincolo de ele. E mohorît deşertul înalt. pierindu-le izvorul. roş. Iar dincolo de-acestea un Iac precum abisul înconjurat de piscuri.

să cate spre azur Şi să se adreseze Celui fără-contur Spre-a dărui iubirii. IV Ah. iar stincile străvechi Ascultă-n reculegeri a lor divinitate: Mister sublim spre care noi nu avem urechi. S-ar zice cum că cerul cu-a lui singurătate Se oglindeşte-n apă. Sub paşii mei. chiar acuma o ascult Afară fredonînd uşor Precum un monoton tumult Pe care-n mtne-1 port cu dor. Şi m-am gîndit atunci la clte Un bun prieten mi-a fost spus. Ingrat! dar cine poate şti Cit am visat la cele zise De bunul meu amic Henri! Vai! n-ai plins pentru altul nici pentru tine chiar? Nu te-ai rugat la Domnul: «Tu. Plimbîndu-ne în seara caldă: Că-i o plăcere de nescris Să-asculte-aşa o serenadă Cînd chiar plăcerile-s plictis. cu ochii-i. Peste gheţarii veşnici în soare aurind. iţi pare că visezi. plutind dumnezeieşte. Fu nevoit. Şi peste sîînci semeţe. Săracu-i trist şi e supus. încet. Iar cînd. A unui suflet care. Cea veşnică tăcere şi muntele-n paterea Acelui aer tainic. . d-undeva. Aceste melodii umile Minuni sunt inimii sihastre Şi ele vin către febrile Şi grele simţurile noastre. E ea. un nour rătăceşte Şi adumbreşte faţa acelui lac sever Ai crede că vezi umbra. Nu mă iubeşte nimeni. prăpăstii stîod la pindă.Ca un oftat de clopot din zare. mi-e inima de ciine! Toţi m-au corupt. deasupra-mi. Ferestrele-au rămas închise. Şi-n iezerul in care mor serile pe tind. şi iată de tine n-au habar!» Căci obosit de lume. îndurare. bâtrîna bocitoare Muză-a sărmanilor. de zicerile amare. jur-împrejur: tăcerea! Tăcerea de din care ai vrea să te salvezi. pătrunde-n cer. iartă-mă. Stăpîne. ades Odinioară-n clipe goale. din ceruri. din intimplare. Peste-aceşti munţi pe care doar viatul ii sărută. Ne Incintă cu dulce vers! Dar. cu speranţele pierdute.

Să se-nconjoare acuma de taina cea profundă, Privirea să-şi închidă cind toate îl privesc, Vecinilor nu spună: «Doar cerul îl iubesc», Ci Domnului să zică: «Dă-mi pacea ta fecundă!» La fel, închis de preot, stă templu-n năzuinţă; Cind peste-acoperişuri coboară noaptea-ncet, Cind-gloata se desface de-al străzilor magnet, Se umple de tăcere şi capătă fiinţă. VI Ştiu, ai trecut, adesea, tu, suflet de poet, Prin cîte-un sat mai mare, gătit sărbătoreşte, Cînd cerul şi pămîntul se-mbrăţişau discret: O duminică-naltă, c-un soare ce-aureşte; Clopotniţa vibrează lansînd acel verset, Care pătrunde-n toate adine, dumnezeieşte, Cu elegantă pompă, bătrini şi tineret, Se-ndreaptă către slujba ce-acum se pregăteşte; Fiinţa ta mondenă mişcată-i in adine De sunete de orgă, de clopote ce plîng, Şi-n inimă, deodată, se-adună un suspin! Cucernicia, iată, în tine se ridică Desferecînd din vreme trecutul tău senin, Şi-n miezu-i, luminoasă, o zi de duminică! VII Eu nu am ca metresă ilustră o leoaică: Şi-mi dărui puritatea la o mahalagioaică.; Nesuportînd pe cei ce au ochiul furibund, In inima prea tristă odorul îmi ascund. Pantofi, spre-a-şi cumpărare, ea sufletul îşi vinde Şi Dumnezeu, prea-bunul, ar rlde de-aş cuprinde Ungă infama asta pe-acel modest Tartuf, Eu, care-mi vînd gindirea spre-a fi celebru,...uf! S-a viciat, trăznita, şi poartă, deci, perucă: Pe ceafa ei cea albă curg plete, buclă-n buclă; Ne-mpiedecînd, aceasta, săruturi amoroase Să plouă-acum pe fruntea cea cheală-ntre cheloase. Chiorîş la toţi se uită ciudata ei făptură Sub gene lungi, umbroase, cum îngerii avură; Ci ochii toţi, avizii, ce-o condamnară greu, Privirea sa ebree n-o vor uita, nici eu! Douăzeci de ani, atit, doar. obrajii i-au căzut De fiecare parte i-atîrnă peste gît, Şi totuşi noaptea-ntreagă mă trage peste ea Şi sunt ca pruncul proaspăt: o sug, o muşc, mă vrea, Şi-i bine că adesea nu are-o para chioară Ca umerii să-şi ungă şi-apoi o subsuoară: O ling eu pe tăcute cu şi mai multă-ardoare Decit Magdala-n patimi a' Domnului picioare. Sărmană creatură, plăcere-n gîflire, De-aşa sughiţuri aspre nu poate să respire,

Şi bănui din aceste scurte-opintiri brutale C-a ros, desigur, plinea cea veche prin spitale. Neliniştiţi sunt ochii-i de-a lungul nopţii crude, Crezind că văd alţi doi ochi in uliţele-afunde; Fiind prea primitoare cu falşii săi eroi, I-e frică de-ntuneric şi crede în strigoi. Ba chiar, plăcîndu-i seul, 1-a folosit mai mult Decit savantul, noaptea, pe-al cărţilor tumult, Şi i-a scăzut şi foamea, iar ochii-s brilianţi Cînd ii apar din noapte defuncţii săi amanţi. De o-ntîlniţi, bizară şi împopoţonită Pe-o mizeră stradelă, spre margini, rătăcită, In jos ţinlndu-şi capul de porumbel rănit Tirîndu-şi prin noroaie călciiul dezgolit, Să n-azvîrliţi, de scîrbă, înjurături spurcate Spre faţa prea fardată a bietei nespălate, Căreia chiar Famina, zeiţă şi iscoadă, I-a poruncit a-şi scoate juponu-n plină stradă. Ei, da! boema asta e tot ce am mai bun: E perla mea, regina la care mă supun, M-a legănat adesea pe sînu-nvingător Reincălzindu-mi firea cu mucedu-i amor. VIII Aicea zace cel ce prea mult iubit de dame, A coborît de tlnăr la ale lui infame. IX Tu, nobilă femeie cu timpu-n apogeu Fără-a gindi prea multe dormi sau visezi mereu, Şi imbrăcată-n antic strai grecesc, De zece ani încoace, care-au trecut alene Obişnuindu-mi gura cu sărutări viclene Tu îngrijeşti un dor călugăresc — Orgiei preoteasă ai fost, ţi-aduci aminte!? Iar astăzi, neplăcindu-ţi adincurile-ţi sfinte Să-nmugurească într-un pui de om, Alungi, prea-credincioaso, stigmatul alarmant Pe care chiar virtutea cu plugu-i 1-a-mplîntat In plntecul matroanelor, atom. Imberbi, atunci, cu toţii, în bănci mai învechite Decît acele lanţuri, cu mult mai lustruite, Ce-a oamenilor piele frecatu-le-a mereu, Noi ne tiram tristeţea ş-acel dezgust ateu, încovoiaţi sub cerul pătrat, privit cu ură, Bind, zece ani, un lapte de aspră-nvăţătură. E mult de-atunci dar vremea aceea ne-a marcat: Voiam să spargem sensuri la dasicu-nchistat; Profesorii ce nu se-mpăcau cu-a voastre rime, Se prăbuşeau ridicol sub ale noastre scrime, lăsîndu-1 pe şcolarul, de-acum învingător, Să-şi urle bucuria in grai latin, sonor. —

Care din noi atunci — ah, da, adolescenţa — Precum o oboseală nu i-a simţit prezenţa — Ochiul pierdut în zarea posomorîtă-a verii Sau in înmărmurirea zăpezii, — să nu-1 sperii, Auzu-avid şi sincer, — şi supt în hăituiala, Ecoul unei cărţi sau un strigăt de răscoală? Era mai ales vara, cînd plumbii se turnau, Precum aceste ziduri ce mari tristeţuri au, Cînd fierbinţeala zilei sau picla toamnei reci Iradiau spre ceruri trăirile lor seci, Făcînd să somnoleze-n balcoanele propice Adolescenţii care mai ieri jucau arşice; Sezon de reverie cînd Muza sta din şopot O-ntreagă zi s-audă bătaia unui clopot; Cînd chiar Melancolia, la prînz, cind totul tace, Stă cu bărbia-n palmă ne mai avînd ce face, — Cind ochiul e albastru şi nu religios Ştiindu-se oricine obscen de dureros, — Tirîndu-se abia şi precoce-n plictiseli, Cu fruntea transpirată-n ascunse lîncezeli. — Şi serile bolnave şi nopţile fierbinţi închipuite fete care te scot din minţi, Ivindu-se-n oglindă, — sterilă voluptate, — Ah, fructele lor coapte, a lor nubilitate, — Ce seri italiene, cînd moale~i neputinţa, — Ce de plăceri viclene descoperă ştiinţa, — Cînd mohorîta Venus, din jilţul ei de nori, Revarsă-n valuri moscul: cădelniţînd candori. — Aşa a fost conflictul, domoale circumstanţe; I-aţi dat drept sfat sonete, l-aţi pregătit cu stanţe, Cum unei cărţi deodată esenţa-i presimţii, Eu am purtat in suflet povestea cu-Amaury. Abisul mistic este de indoială-aproape — Beţia, infiltrată cu-ncetu-n mici etape în mine, ce-n cădere, prăpastia-mi place', Mi-a descifrat sublimul suspin al lui Rene, Şi setea ridicindu-şi mereu tot maţ* bizară, — Adincul meu muncindu-1 emoţia amară. — Am absorbit, prin zile, miasme şi parfume, Şi amintiri defuncte cu-nvăluiri molcume, Şi lunga împletire a frazelor-cabale, — Şi rugăciuni şoptite, mistice madrigale; — O carte voluptoasă, ce nu ştiu de-a rămas. — Apoi, fie-n adincul unui azil retras, Fie sub naltul soare al zonelor'alese, Eternă legănare a valurilor dese, Născinde orizonturi, mereu fără sfirşit, Readucind în inimi divinul dor vrăjit, — Fie-n răgazuri surde a' zilelor de foc, In trîndăvia rece cînd brumele se coc,—

mereu! Iar eu mai zic: — Spre-a-mi podobi cel rău. Mereu. bruna mea stăpînă. natura frumosu-1 podobeşte. mereu! XII tn mijlocul mulţimii atit de schimbătoare. Păzindu-şi amintirea. Răspunse el: — O. — ncolăcindu-se-n plăcere. ce-o mingiie şi-o doare. de-un demon dăruită: — Spre marea voluptate se trece prin durere. Şi cum. imbrăţişind săgeata. puternice-amăgeli. Şi-a nu uita durerile primite. mereu însingerata. comoară preţioasă. Ca vasele cu fiere-s. Căci mîinile-i şi ochi-i. Poet! o-njurătură-i. — amorul tău? Se alinta copila-n clar de lună. Se prăbuşeşte zilnic. căci răul prin rău piere. mereu! Cind totul doarme-n preajmă. proscrişi. Privindu-mă-n oglindă. in timp ce eu. mereu! Da. poate-un compliment? Eu sunt în faţa voastră ca un amant. Femeiuşte elegante Vin la mine apetisante: . oricind. vreau să vă văd golite Mereu. Şi-ndrăgostitul ce se dăruieşte. natura. Destinul lor: să fie de-aceleaşi boli marcaţi. Ea caută ecoul. atent Privind la o fantomă cu multele-i momeli. farmecul tău e chiar arhitectura: E. — Să-njunghiem deci răul. deci. le bei cu ochii-nchişi. A tristelor lui vorbe. XI Cit va dura. Eu te-nfloresc. Eliza. am perfectat. columbe zburătoare Chemindu-se-n pădurea deasă. Ca un flacon parfumul îşi goleşte Mereu. ispită. — Toţi cei iubiţi. cel mai cast amor. fireşte! XIV MONSELET PAILLARD VERSURI PENTRU PORTRETUL SÂU Toţi îmi spun micul motan. A vrerii artă crudă. Se dăruie sărutului şi-l cere Mereu. zău. dulce hău. şi mîndru sunt.Sub fumul de trabuce tavanu-acoperind. XIII Da. Carafe dulci. sau. minune. aş spune. ea frumuseţea. — Eu răsfoiesc misterul alene se ivind Din cartea asta scumpă mult celor renegaţi. Iar inima străpunsă. Au farmece ascunse. iubite.

citi vor fi. De vreţi să mă-nfricoşaţi. de-o fi.-n inălţime-i Cit piramida lui Keops! XVIII Domnului Auguste Malassis Strada Mercelis Trei-zeci-şi-cinci bis. Doar in ochii mei aflaţi. El. ce-i duc doru'! XVII SONET. . ce mult îmi place Acelui domn zburdalnic. cum e cascada. încearcă-ţi toată elocinţa La scumpul Coco-Malperche. Adică unui factor Versificator). Voi sta. prefer nebunii: Eu. Talentu-i. Plăteşte zel. premiul Romei nu-1 deţine. proştilor. te rog. spune-i tu (Ea nu iţi va răspunde nu. Căci. Intre sălbateci. Rops. POEME DIVERSE Cer de-azur. Jeannei. muşcaţi-mi coada! XV E chiar seducător ciudatul tău proiect — Dar din toţi. va-nvinge Bruandet! XVI VERSURI LĂSATE UNUI PRIETEN ABSENT ORAS.Sunt un paşă năzdrăvan. (Recomandată lui Anoste La poştă. Cititori. Stind bine-n ziduri încastrat. LA HERMITAJ Nu te-am găsit! Am fost la tine Spre-a auzi-un cuvint de bine. — La fel domnului Scriitoru Şi. (Aşa. Cum cineva in Africa Atena veche-ar căuta. dar şi mincare. Dacă-n vacanţă-ţi duci fiinţa Spre a gusta ce nu mai e. Cartier Ixelles. Doar n-o salută vrun măgar!) Omagiul meu de cărturar. sigur. Faimosului poet castrat. cum zic unii! Duduiei Fanny. in carantină. însă. cel mai mare. de-a mea vină. Bruxelles. SCUZ1NDU-SE DE A NU PUTEA INSOŢi UN PRIETEN LA NAMUR Fiindcă mergi spre-oraşul care. precum chiar eu aş face!) Să-i spui.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->