Sunteți pe pagina 1din 4

CUPRINS

Explicarea simbolurilor
Explicarea simbolurilor [i a prescurt`rilor . . . . . . . . . .

Norme de baz`
Unit`]i SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIN 198.476.829.4999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Desene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paginarea desenelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Simboluri pentru desene n construc]ii . . . . . . . . . . . .
Drenarea cl`dirilor [i a terenurilor . . . . . . . . . . . . . . . .
Conducte de ap` [i de canalizare . . . . . . . . . . . . . . . .
Instala]ii de gaze n construc]ii supraterane . . . . . . . .
Instala]ii electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instala]ii de securizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Desenul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
4
5
6
7
12
18
20
22
25
26

Bazele dimension`rii Propor]ii


Omul ca unitate de m`sur` [i scop . . . . . . . . . . . . . . .
M`sura tuturor lucrurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dimensiuni [i necesarul de spa]iu . . . . . . . . . . . . . . . .
Omul [i vehiculele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omul [i locuin]a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clima spa]iilor interioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biologia construc]iilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochiul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omul [i culoarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aplica]ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aplica]ii: modulor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28
29
30
32
33
34
35
38
40
41
43
44

Proiectarea
Elemente de construc]ie ca rezultat al
prelucr`rii materialelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forme arhitectonice ca rezultat al
sistemelor constructive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noi sisteme constructive [i noi forme . . . . . . . . . . . . .
Locuin]e [i forme ca expresie a
epocii [i a modului de via]` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Procesul de desf`[urare a lucr`rilor . . . . . . . . . . . . . .
Lucr`ri preliminare colaborarea beneficiarului . . . . .
Chestionar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45
46
47
48
49
50
51

Conducerea lucr`rilor de construc]ie


Execu]ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conducerea lucr`rilor de construc]ie
dimensiuni de baz` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dimensiuni de baz` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dimensiunile referitoare la axe . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Normativul modul`rii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sistem de coordonate, dimensiunile coordonatelor . . .

52
60
61
62
63
64

P`r]ile cl`dirii
Terenul de funda]ie
funda]ii, gropi de funda]ie, [an]uri . . . . . . . . . . . . . . . .
Groapa de funda]ie sprijine, [an]uri, funda]ii . . . . . .
Trasarea cl`dirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lucr`ri de terasament [i funda]ie . . . . . . . . . . . . . . . .
Izolarea construc]iilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drenaj pentru protec]ia amenaj`rilor constructive . . . .
Zid`rie din pietre naturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zid`rie din pietre artificiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pere]ii exteriori, felul de construc]ie cu
economisirea energiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65
66
67
68
70
71
73
74
77

}eseri de c`r`mizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
{eminee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Co[uri de fum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Sisteme de ventilare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
{arpante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Construc]ii portante ale acoperi[ului detalii . . . . . . . 85
nvelitori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Forme de acoperi[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Lucarne [i ferestre de mansard` . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Poduri locuibile, amenajarea podurilor . . . . . . . . . . . . 90
Acoperiri n teras` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Acoperiri n teras` detalii acoperi[uri calde . . . . . . . 93
Acoperi[uri n teras` alternative acoperi[uri reci . . . 94
Plantarea acoperi[urilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Plantarea acoperi[urilor alc`tuirea acoperi[ului . . . . 97
Plantarea acoperi[urilor extras:
Direct. Asoc. acoperi[.-gr`din` . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Construc]ii din materiale textile . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Structuri pe re]ea de cabluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Structuri suspendate [i tensionate . . . . . . . . . . . . . . . 101
Structuri spa]iale principii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Structuri spa]iale utiliz`ri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Structuri multietajate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Plan[ee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Pardoseli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
nc`lzire ventilare
nc`lzirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Parcuri de rezervoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Centrale energetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Centrale hidroelectrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Arhitectura solar` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Energia solar` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
R`cirea nc`perilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Camere frigorifice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Tehnici de ventilare a nc`perilor . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Fizica construc]iilor Protec]ia cl`dirilor
Protec]ia termic` termeni mecanisme . . . . . . . . . . 127
Protec]ia termic` difuzia vaporilor . . . . . . . . . . . . . . 128
Protec]ia termic` tipuri constructive . . . . . . . . . . . . . 129
Detalii de protec]ie termic`: peretele exterior . . . . . . . 130
Protec]ia fonic` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Protec]ia fonic` la sunete aeriene . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Protec]ia fonic` la sunete aeriene [i structurale . . . . . 135
Protec]ia la vibra]ii sunete structurale . . . . . . . . . . . . 137
Acustica spa]iului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Protec]ia la tr`snet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Antene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Iluminat sticl` lumin` natural`
Iluminat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Iluminat tuburi cu materiale fluorescente pentru
instala]ii de publicitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Sticla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Mase plastice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Lumina natural` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Lumina solar` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Ferestre u[i
Luminatoare cupole de lumin` . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Ferestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Ferestre de mansard` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

IX

CUPRINS
Cur`]area cl`dirilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
U[i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Por]i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Sisteme de nchidere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Siguran]a cl`dirilor [i a terenurilor . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Sc`ri ascensoare
Sc`ri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Rampe sc`ri elicoidale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Sc`ri de evacuare c`i de salvare . . . . . . . . . . . . . . . 201
Sc`ri rulante pentru cl`diri ad`postind
magazine [i birouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
C`i rulante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Ascensoare ascensoare pentru persoane n
cl`diri pentru locuin]e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Ascensoare ascensoare pentru persoane n birouri,
b`nci, hoteluri, ascensoare pentru paturi . . . . . . . . . . 206
Ascensoare pentru bunuri de dimensiuni mici . . . . . 207
Ascensoare hidraulice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Ascensoare din sticl` pentru panoram` . . . . . . . . . . . 209

nc`peri ale locuin]ei


Dormitoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Dormitoare tipuri de paturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Dormitoare pozi]ionarea patului . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Dormitoare ni[e de pat [i dulapuri-perete . . . . . . . . 261
Garderobele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
B`i dot`ri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Celule sanitare prefabricate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
B`i pozi]ia n locuin]` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
B`i exemple de proiectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Piscine acoperite
Piscine acoperite private . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Piscine acoperite, detalii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Sp`l`torii-instala]ii de sp`lat
Sp`l`torii-instala]ii de sp`lat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Balcoane

Str`zi Spa]ii de circula]ie


Str`zi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Circula]ia bicicletelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Autostr`zi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Tramvaie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Spa]ii de circula]ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Ponderarea circula]iei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Spa]ii de circula]ie protec]ia fonic` . . . . . . . . . . . . . . 222
Gr`dini sere

Balcoane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Drumuri str`zi
Drumuri [i str`zi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Locuin]e de vacan]` tipuri de locuin]e construirea
cl`dirilor de lemn construc]ii ecologice cl`diri cu
multe niveluri

Vestibuluri, windfang-uri, intr`ri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242


Intr`ri, garderobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Holuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Spa]ii de depozitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Locuin]e de vacan]` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277


C`su]e de vacan]` c`su]e de gr`din` . . . . . . . . . . . 278
Construirea cl`dirilor de lemn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Pozi]ia cl`dirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Construc]ia de locuin]e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Locuin]e n[iruite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Locuin]e cuplate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Locuin]e cu atrium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Locuin]e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Locuin]e cu sere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Locuin]e n form` de p`trat, cub sau cort . . . . . . . . . 292
Locuin]e din lemn, construc]ii ecologice . . . . . . . . . . . 293
Locuin]e n pant` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Locuin]e mari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Locuin]e exemple interna]ionale . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Cl`diri de locuin]e cu multe niveluri . . . . . . . . . . . . . . . 301
Cl`diri cu multe niveluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
Locuin]e sociale de nchiriat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Cl`diri de locuin]e cu multe niveluri . . . . . . . . . . . . . . . 304
Cl`diri de locuin]e cu accesul printr-un coridor . . . . . . 305
Cl`diri n terase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Ad`posturi antiaeriene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

nc`peri gospod`re[ti

Asanarea cl`dirilor vechi

nc`peri gospod`re[ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246


Evacuarea resturilor menajere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Debarale, c`m`ri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Crama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Buc`t`rii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Buc`t`rii mobilierul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Locurile de luat masa vesel` [i mobilier . . . . . . . . . . 256

Asanarea cl`dirilor vechi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309


Conservare [i asanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

Gr`dini - mprejmuiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223


Pergole, alei, sc`ri, ziduri de sprijin . . . . . . . . . . . . . . . 225
Terasamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Consolidarea versan]ilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Plante ag`]`toare [i c`]`r`toare . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Straturi nalte [i pe movile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Gr`dini modele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Mobil` [i unelte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Sera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Copaci [i garduri vii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Iazul de gr`din` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Iazul de not . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Utilitatea apei de ploaie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Piscine de gr`din` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Locuin]e cu bazin de not n gr`din` . . . . . . . . . . . . . . 241
nc`peri anexe intr`ri

{coli
{coli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
nc`peri de dimensiuni mari n construc]ia [colilor . . . 324

CUPRINS
Facult`]i c`mine studen]e[ti laboratoare
Facult`]i amfiteatre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
nc`peri pentru desen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
C`mine studen]e[ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
Laboratoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Gr`dini]e locuri de joac` hoteluri pentru tineret
C`mine de zi pentru copii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
Echipamente [i locuri de joac` . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Hoteluri pentru tineret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Biblioteci construc]ii administrative b`nci
Biblioteci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Construc]ii administrative elemente de baz` . . . . . . 347
Construc]ii administrative elemente de baz`,
tipologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Dimensionarea, necesarul de suprafa]` . . . . . . . . . . . 354
Dimensionarea, distribu]ia spa]iului . . . . . . . . . . . . . . . 355
Dimensionarea, necesarul de spa]iu pentru
amenajare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Dimensionarea, construc]ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Dimensionarea, instala]ii tehnice n cl`dire . . . . . . . . . 360
Dimensionarea, locuri de lucru dotate cu monitoare . . 361
Dimensionarea, necesarul de spa]iu pentru mobilier . 362
Organizarea n plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Construc]ii administrative, exemple . . . . . . . . . . . . . . . 364
Cl`diri nalte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
Elemente verticale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
B`nci generalit`]i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
B`nci seifuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

Tehnologie de transport [i de depozitare . . . . . . . . . . 405


Hale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
Cl`diri etajate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
Grupuri sanitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
Instala]ii de sp`lat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
Dot`ri sanitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
Vestiare, dulapuri haine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
Modific`ri de func]iune
Modific`ri de func]iune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
Ferme cre[terea animalelor
Cote]e pentru animale mici n scop de hobby . . . . . 415
Ferme avicole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
Ferme pentru ngr`[area porcilor . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Ferme pentru cre[terea porcilor . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
Grajduri de cai [i cre[terea cailor . . . . . . . . . . . . . . . . 422
Cre[terea vitelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
Cre[terea vitelor ngr`[area taurilor . . . . . . . . . . . . . 425
Ferme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
Ferme, clim` grajd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
C`i ferate
Instala]ii de cale ferat` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
Triaje de marf` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
G`ri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
Parc`ri garaje construc]ii destinate parc`rilor
benzin`rii pompieri

Magazine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
Magazine alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
Livrarea produselor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
Zonele dinaintea caselor [i
centre de produse proaspete (pie]e) . . . . . . . . . . . . . . 383
M`cel`rii mari cu depozit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
Centre de carne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385

Autog`ri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
Pompierii [i cl`direa pompierilor . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
Autovehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
Autovehicule mari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
Parc`ri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
Autovehicule - viraje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
Autovehicule - parc`ri [i ntoarceri . . . . . . . . . . . . . . . 449
Rampe de nc`rcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
Rampe, poduri de nc`rcare, platforme ridic`toare . . . 451
Intr`ri, garaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
Carport-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Garaje [i construc]ii destinate parc`rilor . . . . . . . . . . . 454
Cl`diri destinate parc`rilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
Parc`ri [i construc]ii destinate parc`rilor . . . . . . . . . . . 457
Cl`diri destinate parc`rilor, exemple . . . . . . . . . . . . . . 458
Benzin`rii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
Popasuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461

Tehnici de depozitare

Aeroporturi

Depozite nalte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386


Proiectare/logistic` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
Reglement`ri referitoare la siguran]` . . . . . . . . . . . . . 388
Sisteme de rafturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389

Aeroporturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462

Pasaje acoperite tipologie


Tipologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
Exemple istorice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
Exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
Acoperiri cu sticl`, luminatoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
Magazine magazine universale magazine cu
autoservire

Ateliere construc]ii industriale


Tmpl`rie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
ntreprinderi de dulgherit [i de prelucrare a lemnului . 392
Ateliere de repara]ii auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
Ateliere autovehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
Brut`rii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Cl`diri industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402

Restaurante
Restaurante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468
Restaurante, s`li de mese, restaurante rapide . . . . . . 470
Buc`t`rii pentru restaurante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472
Buc`t`rii mari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
Vagoane restaurant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
Hoteluri moteluri cl`diri pentru congrese
Hoteluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
Buc`t`rii de hotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483

XI

CUPRINS
Moteluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
Centre de congrese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485

Gr`dini zoologice
Gr`dini zoologice [i acvarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487

Teatre cinematografe centre multifunc]ionale


circuri
Teatre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
Cinematografe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Centre multifunc]ionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502
Cinematografe drive-in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503
Circuri, sta]ionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504

Construc]ii sportive
Stadioane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505
Zona destinat` spectatorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506
Terenuri de joc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
Amenaj`ri pentru atletism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510
S`li pentru men]inerea condi]iei fizice [i pentru fitness 514
Terenuri de tenis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516
Golf miniatural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518
Terenuri de golf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520
Sporturi nautice porturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522
Sporturi nautice ambarca]iuni cu pnze . . . . . . . . . . 525
Amenaj`ri pentru sporturi nautice, b`rci cu motor . . . . 526
Ambarca]iuni de sport b`rci cu rame . . . . . . . . . . . . 527
Centre hipice, manejuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528
Trambuline de schi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530
Patinoare, piste pentru patine cu rotile . . . . . . . . . . . . 531
Curse de vitez` pe rotile, skate boarding . . . . . . . . . . 533
Cros cu biciclete BMX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534
Poligoane de tir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535
S`li de sport pentru gimnastic` [i jocuri . . . . . . . . . . . 537
Badminton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
Squash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544
Piste de popice [i de bowling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545
Piscine acoperite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546
Bazine n aer liber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551
Bazine acoperite [i n aer liber . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552
Saune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554
S`li pentru jocuri mecanice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557

Spitale cabinete medicale


construc]ii pentru persoane cu handicap
Cabinete medicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558
Centre medicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559
Construc]ii pentru persoane cu handicap . . . . . . . . . . 560
Construc]ii pentru persoane cu handicap, locuin]a . . . 561
Spa]iul vital f`r` obstacole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563
Spitale generalit`]i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564
Managementul proiectului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565
Forme de construc]ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567
Dimensionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569
Coridoare, u[i, sc`ri, ascensoare . . . . . . . . . . . . . . . . 571
Blocuri operatorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572
Blocuri operatorii, nc`peri principale . . . . . . . . . . . . . 573
Supravegherea post-operatorie a pacien]ilor . . . . . . . 574
Opera]ii, m`suri de securitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575
Filtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576
Sta]iile de terapie intensiv` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577
Zona de tratament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578
Zona de tratament - obstetric` . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582

XII

Radioterapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583
Laborator, diagnosticare func]ional` . . . . . . . . . . . . . . 585
Fizioterapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586
Clinici de zi, opera]ii ambulatorii . . . . . . . . . . . . . . . . 587
Zona de aprovizionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588
Zona administrativ` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592
nv`]`mnt [i cercetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593
Urgen]a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594
Spitale speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595
Medicin` nuclear`, patologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597
ngrijirea l`uzelor [i a nou-n`scu]ilor . . . . . . . . . . . . . . 598
Zone de ngrijiri speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599

Aziluri de b`trni centre de b`trni


Aziluri de b`trni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600

Biserici muzee sinagogi moschei


Biserici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
Orgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605
Clopote, clopotni]e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607
Sinagogi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608
Moschei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609
Muzee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610
Exemple interna]ionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612
Exemple germane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613

Cimitire
Crematorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614
Cimitire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615

Protec]ia la incendiu
Prevenirea incendiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616
Instala]ii de semnalizare a incendiului . . . . . . . . . . . . . 617
Instala]ii de sprinklere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618
Instala]ii de stingere cu pulverizare de ap`
instala]ii de stingere a focului cu CO2 . . . . . . . . . . . . . 619
Instala]ii de stingere cu pulbere,
instala]ii de stingere cu spum` . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620
Instala]ii de aspira]ie a fumului [i c`ldurii . . . . . . . . . . 621
Conducte de ap` de stingere,
nchiderile de protec]ie la foc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624
nchiderile n pere]ii pu]urilor de ascensor F 90 . . . . . . 625
Comportamentul la incendiu al materialelor [i
elementelor de construc]ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628
Pere]i rezisten]i la incendiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631

M`suri greut`]i norme


Unit`]i de m`sur` [i greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632
Raportul unit`]ilor de m`sur` germane fa]` de cele engleze[ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633
Transformarea unit`]ilor de m`sur` engleze[ti n
milimetri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634
nc`rc`ri permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635

Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .642
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .652

S-ar putea să vă placă și