P. 1
Teză 5 dec 2011SEMESTRUL I

Teză 5 dec 2011SEMESTRUL I

|Views: 28|Likes:
Published by apostol_dania

More info:

Published by: apostol_dania on Jan 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2012

pdf

text

original

LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

SEMESTRUL I
• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Ti!ul e"ecti# $e lucru este $e % ore. Se acor$& '( !uncte $in o"iciu.
a) A fost odată ca niciodată .
A fost odată un împărat. El ajunsese la cărunteţe, şi nu se învrednicise a avea şi el
măcar un copil. Se topea d-a-n picioarele, bietul împărat, să aibă şi el, ca toţi oamenii, măcar o
strpitură de fecior, dară în deşert.
!nd, tocmai, la vreme de bătrneţe, iată că se îndură norocul şi cu dnsul şi dobndi un
dra" de copilaş, de să-l ve#i şi să nu-l mai uiţi. $mpăratul îi puse numele Aleodor. !nd fu a-l
bote#a, împăratul adună %ăsărit şi Apus, &ia#ă#i şi &ia#ănoapte, ca să se veselească de veselia
lui. 'rei #ile şi trei nopţi ţinură petrecerile şi se c(efuiră şi se bucurară, de o ţinură minte ct
trăiră.
)ăiatul de ce creştea, d-aia se făcea mai isteţ şi mai iscusit. *u mai trecu mult şi iată că
împăratul ajunse la mar"inea "roapei. !nd fu la ceasul morţii, el luă copilul pe "enunc(i şi-i
#ise+
- ,ra"ul tatei, iată că ,umne#eu mă c(eamă. Sunt în clipa de a-mi da obştescul sfrşit.
Eu vă# că tu ai să ajun"i om mare. -i c(iar mort, oasele mele se vor bucura în mormnt de
isprăvile tale. Asupra crmuirei împărăţiei n-am nimic să-ţi #ic, fiindcă tu, cu iscusinţa ta, ştiu că
ai s-o duci bine. .n lucru numai am să-ţi spui+ /e#i tu muntele acela de colo, să nu te ducă
păcatele să vne#i p-acolo, că este nevoie de cap. Acel munte este moşia lui 0umătate-de-om-
călare-pe-jumătate-de-iepure-şc(iop+ şi cine calcă pe moşia lui, nu scapă nepedepsit.
Acestea #icnd, căscă "ura de trei ori şi-şi dete sufletul. Se duse şi el ca toată suflarea de
pe pămnt, de pare că n-a fost de cnd lumea şi pămntul.
1Aleodor împărat, cules de 2etre 3spirescu)
b) %ăsare luna,-mi bate drept în faţă+ .n bucium cntă tainic cu dulceaţă,
.n rai din basme văd printre pleoape, Sunnd din ce în ce tot mai aproape...
2e cmpi un văl de ar"intie ceaţă, 2e frun#e-uscate sau prin naltul ierbii,
Sclipiri pe cer, văpaie peste ape, 2ărea c-aud venind în cete cerbii.
1&i(ai Eminescu, Fiind băiet, păduri
cutreieram)
SUBIECTUL I
Liba ro)n&
4.,esparte în silabe cuvintele+ cărunteţe, isprăvile, aer, aproape. * !uncte
...................................................................................................................................
.........................
...............................................................................................................................................
............. 5. 2reci#ea#ă numărul de litere şi numărul de sunete al
cuvintelor+ * !uncte c(efuiră....................................
dulceaţă...................................... 6. 2reci#ea#ă felul sunetelor din cuvintele+ suflarea,
pleoape. 7 !uncte
...............................................................................................................................................................................................
.................
7. Selectea#ă din te8tele date două cuvinte care conţin difton"i diferiţi , un cuvnt care conţine
trifton" şi un cuvnt care conţine vocale în
(iat. ........................................................................................................................................................
........ ...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............
* !uncte
9. *otea#ă trei termeni din familia le8icală a cuvntului :împărat;, preci#nd modul de formare.
...............................................................................................................................................
.+ !uncte
.............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
........ <. Sublinia#ă seria care conţine numai cuvinte derivate+ *
!uncte a) bătrîneţe,frun#e , iscusinţă b) copilaş, nepedepsit, omenesc
c) trăiră, oasele, ar"intie
=. 2reci#ea#ă patru termeni care fac parte din cmpul
le8ical al cuvntului :cerb; . * !uncte
.............................................................................................................................................................
............. >)2reci#ea#ă modul verbelor+
* !uncte să ve#i.................................adună............................. a
bote#a............................. venind........................
,n-elegerea te.tului/
4. Ale"e varianta corectă+
a) 'e8tul :Aleodor împărat; este un te8t liric/ epic.
* !uncte b) 'e8tul :?iind băiet păduri cutreieram; este un
te8t liric/epic. 5. *umeşte modurile de e8punere utili#ate în fra"mentul din
:Aleodor $mpărat; * !uncte
..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
6. Selectea#ă din te8tul :?iind băiet păduri cutreieram;+ un epitet, o ima"ine vi#uală + !uncte
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
*. 2re#intă două trăsături specifice basmului identificate în fra"mentul din :Aleodor
împărat;. .........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
................. ........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..................
+ !uncte 0.2re#intă două trăsături ale operei lirice identificate în fra"mentul din :?iind băiet
păduri cutreieram;
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
+ !uncte

SUBIECTUL al II1lea
A fost odată ca niciodată .
A fost odată un împărat. El ajunsese la cărunteţe, şi nu se învrednicise a avea şi el
măcar un copil. Se topea d-a-n picioarele, bietul împărat, să aibă şi el, ca toţi oamenii, măcar o
strpitură de fecior, dară în deşert.
!nd, tocmai, la vreme de bătrneţe, iată că se îndură norocul şi cu dnsul şi dobndi un
dra" de copilaş, de să-l ve#i şi să nu-l mai uiţi. $mpăratul îi puse numele Aleodor. !nd fu a-l
bote#a, împăratul adună %ăsărit şi Apus, &ia#ă#i şi &ia#ănoapte, ca să se veselească de veselia
lui. 'rei #ile şi trei nopţi ţinură petrecerile şi se c(efuiră şi se bucurară, de o ţinură minte ct
trăiră.
)ăiatul de ce creştea, d-aia se făcea mai isteţ şi mai iscusit. *u mai trecu mult şi iată că
împăratul ajunse la mar"inea "roapei. !nd fu la ceasul morţii, el luă copilul pe "enunc(i şi-i
#ise+
- ,ra"ul tatei, iată că ,umne#eu mă c(eamă. Sunt în clipa de a-mi da obştescul sfrşit.
Eu vă# că tu ai să ajun"i om mare. -i c(iar mort, oasele mele se vor bucura în mormnt de
isprăvile tale. Asupra crmuirei împărăţiei n-am nimic să-ţi #ic, fiindcă tu, cu iscusinţa ta, ştiu că
ai s-o duci bine. .n lucru numai am să-ţi spui+ /e#i tu muntele acela de colo, să nu te ducă
păcatele să vne#i p-acolo, că este nevoie de cap. Acel munte este moşia lui 0umătate-de-om-
călare-pe-jumătate-de-iepure-şc(iop+ şi cine calcă pe moşia lui, nu scapă nepedepsit.
Acestea #icnd, căscă "ura de trei ori şi-şi dete sufletul. Se duse şi el ca toată suflarea de
pe pămnt, de pare că n-a fost de cnd lumea şi pămntul.
1Aleodor împărat, cules de 2etre 3spirescu)
4. %edactea#ă în >-4@ rnduri re#umatul fra"mentului din :Aleodor $mpărat;

'0 !uncte
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. %edactea#ă o compunere de 4@-49 rnduri în care să foloseşti următoarele structuriA"rupuri
de cuvinte+ „rai din basme”, „văl de ceaţă argintie”, „cântă tainic” . '0 !uncte
/ei avea in vedere+
- formularea unui titlu su"estivB 5p
- utili#area celor trei "rupuri de cuvinte dateB 6p
- utili#area următoarelor moduri de e8punere+ naraţiune, descriere,
monolo"B 6p - utili#area unui limbaj e8presiv, ori"inalB 6 p
- aşe#area corectă în pa"inăB 5p
- respectarea normelor de orto"rafie şi punctuaţie. 5 p
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

...................................................... a boteza............... venind..... .......................................................................................................................................................... Înţelegerea textului: 1....................... oasele.................................................... .......... 4... ...... precizând modul de formare................................ ....................................... ...................................................... ............................................................................................................ o imagine vizuală 6 puncte ...................................... 4 puncte b) Textul „Fiind băiet păduri cutreieram” este un text liric/epic.......................................................... Precizează patru termeni care fac parte din câmpul lexical al cuvântului „cerb” ..................................................................................... ..... .................................................................................. un cuvânt care conţine triftong şi un cuvânt care conţine vocale în hiat.................................... ..................... ............................................................. 8)Precizează modul verbelor: 4 puncte să vezi...............................................adună..................................................................................................................................................................................................................................... Alege varianta corectă: a) Textul „Aleodor împărat” este un text liric/ epic........................................................ omenesc c) trăiră....................... ... 3................................................ Subliniază seria care conţine numai cuvinte derivate: 4 puncte a) bătrîneţe.............. ... Selectează din textul „Fiind băiet păduri cutreieram”: un epitet..................................................... Numeşte modurile de expunere utilizate în fragmentul din „Aleodor Împărat” 4 puncte ............................................................................................... ...........6 puncte .. Prezintă două trăsături specifice basmului identificate în fragmentul din „Aleodor împărat”............................................................................................ 4 puncte 5... 2........................................... Notează trei termeni din familia lexicală a cuvântului „împărat”......................................................................... .............................. .................................................................... 4 puncte ................................................................................................................ nepedepsit............ .............................................................................................................................................................................. Selectează din textele date două cuvinte care conţin diftongi diferiţi ................................................................................................... 6.......... ...... argintie 7.......................................................................................................................................................................................................................... .......... 4..... iscusinţă b) copilaş...............................................................................................frunze ................................................................... ............. .........................................................................................................................................................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->