Sunteți pe pagina 1din 2
Vincent van Gogh ~i-a pictat capodoperele in ultimii cinci ani de viata. Lucra ca un
Vincent van Gogh ~i-a pictat capodoperele in ultimii cinci ani de viata. Lucra ca un
Vincent van Gogh ~i-a pictat capodoperele in ultimii cinci ani de viata. Lucra ca un
Vincent van Gogh ~i-a pictat capodoperele in ultimii cinci ani de viata. Lucra ca un
Vincent van Gogh ~i-a pictat
capodoperele in ultimii cinci
ani de viata. Lucra
ca un
fanatic,
pana
cand
i
s-a
intu-
necat mintea ~i s-a sinucis.
Astazi
este considerat
unul
dintre
cei mai de seama
arti~ti ai tuturor timpurilor.
p icturi1e 1ui Vincent van Gogh sunt vandute pentru averi In zi1e1e noastre; artistu1 Insu~i
p
icturi1e
1ui
Vincent
van
Gogh
sunt
vandute
pentru
averi
In
zi1e1e
noastre;
artistu1 Insu~i ~i-a vandut
doar
un
tab1ou reprezentand o vie din Ar1es cu 400
de franci, cu putin Inainte de a muri In
1890.
Fusese exasperant de s~rac. Venitu1 1ui
consta doar din ajutoru1oferit de frate1es~u
mai mic, Theo. ins~ pictura 11f~cea fericit,
sufletu1i se rev~rsape panze.
Activitatea 1ui a fost puternic influentat~
O in 1889 Van Gogh ~i-a pictat camera din Aries. Prin acest tablou inten~iona sa
O in
1889
Van Gogh
~i-a pictat
camera
din Aries.
Prin
acest
tablou
inten~iona
sa
ini~ieze
o serie,
menita
sa-1 faca
fericit
pe Gauguin.
Dupa
spusele
lui,
aceasta
opera
a
lui
urma
sa fie
"calmant
pentru
minte
~i imagina~ie"
de cercul de pictori format de Eduard Manet, Auguste Renoir ~i Camille Pisarro: ace~tianu urmau
de cercul de pictori format de Eduard Manet,
Auguste Renoir ~i Camille Pisarro: ace~tianu
urmau moda picturii contemporane, nu
doreau sa:reproduca: imagini fixate 1n ate-
liere cu aer 1mbacsit. Ie~eau In aer liber,
pictau peisaje adeva:rate. Contemporanii
~i
1i
numeau ironic "impresioni~ti", deoarece
adesea reproduceau doar anumite impresii
dintr-o imagine. Dar picturile compuse din
pete de culori vii pa:reausa:prinda: viata: pe
panza:, se impregnau de un dinamism
aparte, ceea ce lipsea din operele contem-
poranilor. Van Gogh s-a dus ~i mai departe. in locul
copierii formelor exacte, se stra:duia sa:
exprime senzatii ~i sentimente. Cu mult timp
dupa: moartea lui a fost catalogat drept
"postimpresionist", deoarece a creat dupa:
impresioni~ti.
Tinere1ea
artistului
Van Gogh s-a nascut la 23 martie 1853, 1n
Groot Zundert, un ora~el olandez. Tatal lui
era preot protestant, iar mama provenea
dintr-o familie de pictori ~i negustori de arta.
Avea 16 ani, cand mama Iui i-a gasit
primul loc de munca, In Haga, la un unchi
care era negustor de arta. parea ca:viata lui a
intrat pe un faga~ normal, dar 1n 1874 este
transferatIn Londra, unde se 1ndragoste~tede
fiica gazdei ~i 1~i neglijeaza munca. A fo~t
fiica gazdei ~i 1~i neglijeaza munca. A fo~t O Autoportret, reprezent3nd autorul cu urechea dreapt3
O Autoportret, reprezent3nd autorul cu urechea dreapt3 bandajat3. El insu~i ~i-a t3iat urechea dup3 o
O
Autoportret, reprezent3nd autorul
cu
urechea dreapt3 bandajat3. El insu~i
~i-a t3iat urechea dup3 o ceart3 aprig3
cu Gauguin. Privirea inexpresiv3. figura
extenuat3,
alungit3
prevestesc demen~a
in faz3 incipient3
c()ncediat ~i trimis acasi1.in 1876 se intoarce in Anglia, ~i lucreazi1 ca colector de taxe
c()ncediat ~i trimis acasi1.in 1876 se intoarce
in Anglia, ~i lucreazi1 ca colector de taxe
intr-o ~coali1londonezi1.Mizena ora~ului insi1
il afecteazi1 atat de puternic incat refuzi1
concedia?i1in 1880.

colectarea taxelor, de aceea se treze~te din nou pe stri1zi. Se reintoarce acasi1,~i de data aceasta decide ca, urrnandu-~i tati1l,si1devini1preot, dar studiile teologice i se par prea dificile, ~i se dedici1activitatilor cantabile. A!)aajungein 1878 in Belgia, in zona rninier:I Bonnage. Si1r:Iciaregiunii este irnpresionanta chiar fati1 de rnizena cartierelor londoneze: 'i$i vinde toate lucrurile ~i se muta intr-o colibi1 si1r:Ici1- cioasi1,aproape de "ai si1i". Patronii uirniti il

Pas decisiv La data aceasta lnsa este deja decis sa devina artist ~i sa prezinte
Pas
decisiv
La data aceasta lnsa este deja decis sa devina
artist
~i
sa prezinte
1:0 tablourile
sale
viata
~ reala. in primul
rand a trebuit
sa lnvete.
Anul
~ urmator
l~i
lmparte
timpul
lntre
Raga
~i
J( Antwerpen.
f
in
1885
pleaca
la
Paris.
Cu
ocazia
primului
.sejur
In
acest
ora~,
1:oainte
cu
11
ani,
fusese
fascinat de prima ~i unica expozitie a impre-
sioni~tilor, iar acum l~i dorea sa fie aproape
~ de arti~tii sai idolatrizati.
129
de prima ~i unica expozitie a impre- sioni~tilor, iar acum l~i dorea sa fie aproape ~
VAN GOGH
VAN
GOGH
in Paris se mut~ In Montmartre. Chiria pentru amandoi este suportat~ de fratele rnai mic,
in Paris se mut~ In Montmartre. Chiria
pentru amandoi este suportat~ de fratele rnai
mic, Theo.
Mi~careaimpresionist~ nu a avut lns~ un
succesreal In randul publicului, fapt pentru
care la acea da~ numero~i arti~ti p~r~siser~
deja Parisul. S-au g~sit 1ns~destui care s~-i
1ncurajezepe Van Gogh ~i pe alti colegi de
breasl~ printre care, cezanne, Toulouse
Lautrec ~i Seurat. Van Gogh era ata~at
1ndeosebide Gauguin, av~nd In vedere c~
ambii arti~ti considerau c~ picturile trebuie s~
reflecte trnirile interioare.
Accese de furie la betie . jn realitate Van Gogh nu s-a integrat nicio- data
Accese
de
furie
la
betie
.
jn realitate Van Gogh nu s-a integrat nicio-
data in societate, f1ind mai des beat decat
treaz, ~i l;lsandu-se prad;l acceselor de furie
necontrolate. jn scurt timp decide s;l piece.
P;lr;lse~te efervescenta obositoare a
Montmartre-ului ~i In 1888 se mut;l lang;l
Marseilles,la Aries.
j~i g;lse~telocuint:l ~i se imprietene~te cu
localnicii. Roulin, po~ta~ul il vizitez;l des la
"CasaGalben;l" unde Van Gogh petrece un
an. Lucreaz;l 16 ore pe zi. Adesea chiar ~i
noaptea i~i ia vopselele ~i ~evaletul s;l "sur-
prind;l" lumina lunii pe camp. Sursa de
lumin;l este p;ll;lria care ii serve~te drept
suport pentru lurnarulri.
Visul lui este infiintarea unei colonii de
arti~ti. jn acest scop il convinge pe Gauguin
s;l i se al;lture. jn octombrie l.888 Gauguin
sose~tela Aries, ins;l in scurt timp apar dis-
pute intre cei doi. Gauguin il considera dezor- donat ~i badaran pe Van Gogh, iar
pute intre cei doi. Gauguin il considera dezor-
donat ~i badaran pe Van Gogh, iar acesta ii
repro~eazalui Gauguin ca este increzut.
Dement
Cu putin timp inainte de Craciun are loc O
ceartaapriga intre cei doi: Van Gogh ii arunca
bautura in fata lui Gauguin, dupa care il ataca
cu briciul. Terifiat, Gauguin O ia la fuga, iar
Van Gogh, nebun de furie, i~i taie O bucata
din urechea dreapta.
Cu aceasta ocazie realizeaza cat de
aproape este de dementa. jn mai 1889 Se
interneazavoluntar in bspiciul di St.-Remy.jn
perioadele de calm este lasat acasasa picteze.
jn decurs de mai putin de un an picteaza
doua sute de tablouri.
Localnicii il cunosc doar ca "nebunul" ~i il
O Culoarea preferata a lui Van Gogh era galbenul. in celebra sa lucrare, "Floarea- soarelui'
O Culoarea
preferata
a lui Van Gogh
era
galbenul.
in celebra sa lucrare, "Floarea-
soarelui'
florile
sunt scoase In eviden,a
din
fundal prin trasaturi de penel scurte ~i dese.
O Ultimele zile ~i le petrece intr-a mansarda deasupra unei cafenele din Auvers-sur-Oise, situ at
O Ultimele
zile
~i
le petrece intr-a
mansarda deasupra
unei cafenele din
Auvers-sur-Oise,
situ
at la nard-vest
de
Paris,
pana
cand
se
sinucide,
la
27
iunie
1890.
Fratele
sau, Thea,
care
l-a
iubit
faarte
mult,
ii
sta
alaturi
~i de
aceasta
data,
tinindu-1
in brate
in
ultimele
daua
zile.
iau 1n deradere f:Irn jen:I. La un moment dat aceast:I atitudine i se pare insuportabil:I
iau 1n deradere f:Irn jen:I. La un moment dat
aceast:I atitudine i se pare insuportabil:I ~i se
mut:I din sudul Franlei. La Inceputul anului
1890 se stabile~te In Auvers, la nord-vest
de
Paris, un or:I~el foarte popular In randul
arti~tilor. Se refugiaz:I Intt-o c:Im:Irut:I dea-
supra unei cafenele ~i se dedic:I exclusiv pic-
turii. Picteaz:I 70 tablouri In tot atatea zile.
impu~catura
fatala
jns:I nu rezist:I mult timp In acest ritm fanatic.
Duminic:I 27 iulie 1890 iese din or:I~el ~i se
Impu~c:I In piept. Reu~e~te s:I se retrag:I In
camera lui, unde l~i pettece noaptea fuman-
du-~i pipa. Mal1i, la ora unu noaptea, la varsta
de doar 37 ani, moare din cauza r:Inii. A murit
necunoscut. Ast:Izi este considerat unul dintte
pictorii cei mai de seam:I al secolului XIX.
O Biserica din Auvers, unul din cele 70 de tablouri pictate in primavara anului 1890.
O Biserica
din
Auvers, unul din
cele 70 de tablouri
pictate in primavara
anului 1890.
Trasaturile de penel
sub,iri ~i intermi-
tente animeaza
cararea ~i marginile
~ paji~tii.
~
130
Arta
~i omul
44 -IMPRESIONIS111
Arta
~i omul
46 -GAUGUIN,
CEZANNE