Sunteți pe pagina 1din 4

DREPT CIVIL-licenta 2011 Actiunea in complangere b.

nu poate fi exercitata daca a trecut un an de la tulburare sau deposedare Actul juridic de dispozitie incheiat de reprez. legal al minorului, fara incuviint. Autorit. Tut.: B. este lovit de nulitate relative Actiunea n stabilirea paternittii: A. este o actiune in reclamatie de stat Actiunea n nulitatea adoptiei: C. are efect declarativ, in cazul in care va fi admisa Actiunea n tgduirea paternittii: C. se prescrie in T=de 3 ani de la data la care sotul mamei a cun. nasterea copilului Buna credinta a poses.in materia uzucapiunii de 10 pana la 20 de ani a. trebuie sa ex. la mom. dobandirii poses. Bun.imob. Ca viciu al posesiei, clandestinitatea c. este un viciu temporar Ca efect al admiterii actiunii in revendicare imobiliara c. posesorul de buna credinta va putea sa pastreze fructele Ce fel de conditie este capacitatea de a incheia actul juridic civil ? a. de fond; Ce este eroarea, ca viciu de consimtamant ? b. falsa reprezentare a realitatii la incheierea unui act juridic; Ce cerinte trebuie sa indeplineasca consimtamantul pentru a fi valabil? b. sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte ju Care din situatiile de mai jos constituie viciu de consimtamant? c. violenta. Ce efecte genereaza, ca regula, viciile de consimtamant? b. atrag nulitatea relativa; Ce conditii trebuie sa indeplineasca dolul, pentru a fi viciu de consimtamant ? a. sa fie determinant pentru incheierea actului j. Ce conditii trebuie intrunite pentru anularea actului juridic pe motiv de leziune? b. sa existe in raport cu momentul incheierii a Care este domeniul de aplicare al leziunii in actele juridice? c. priveste actele juridice care sunt lezionare pentru minor. Care sunt caracterele juridice ale formei cerute ad validitatem?c. atrage, in caz de neresp, nulit. absoluta a actului juridic. Care sunt caracterele juridice ale formei ad probationem? b. este ceruta, printre altele, in cazul contractului de asigurare; Ce fel de conditie este aceea a carei realizare depinde exclusiv de vointa uneia din parti ? c. pur potestativa. Ce acte jur. sunt incluse cat. exceptiilor de la irevocab. actului jur. unilateral ? a. revocarea ofertei inainte de a aj. la dest. Ce persoane fac parte din categoria avanzilor-cauza ? c. succesorii cu titlu universal ai partilor Ce cauze atrag nulitatea absoluta a actului juridic civil? b. nerespectarea princ. specialitatii capacitatii de folosinta a p.jur. Ce cauze atrag nulitatea relativa a actului juridic civil? b. lipsa consimtam. cand aceasta se datoreaza lipsei de discernamant Constituie un efect specific al contractelor sinalagmatice a. exceptia de neexecutare Constituie o conditie pentru ca instanta de jud. sa pronunte rezolutiunea b. Neexecut.oblig. sa fie imputabila debitorului Constituie obligatie a gerantului a. sa continue gestiunea inceputa pana in momentul in care geratul, sau mostenitorii sai, Care drepturi nu pot forma obiectul contr. de vanz.-cump.? c. drepturile patrimoniale care au un caracter strict personal Care sunt obiectele contractului care atrag forma solemna ca o conditie de validitate? c. terenuri Cine sunt titularii dreptului de preemtiune? b. vecinii Care este termenul in care se prescrie dreptul la actiunea privitoare la viciile ascunse ale unui lucru transmis prin vanzare-cumparare ? a. de 6 luni, in cazul in care viciile nu au fost ascunse cu viclenie Care este sanctiunea in cazul in care chiria este neserioasa si nesincera? a. nulitatea contractului de locatiune Care sunt obligatiile locatorului ? a. sa efectueze reparatiile necesare mentinerii lucrului in stare de functionare Care sunt obligatiile locatarului ? b. de a-l apara pe locator contra uzurpatorilor Cand intervine incetarea contractului de locatiune prin denuntarea unilaterala ? b. daca partile nu au stabilit durata locatiunii Care este durata termenului de preaviz ? c. intervalul de timp dintre manifestarea vointei de a desface contractul si data la Care sunt efectele contractului de mandat fata de terti ? a. se nasc raporturi juridice intre mandant si terti Ce conditii trebuie sa fie indeplinite pentru ca donatia incheiata intre absenti sa fie valabila? c. atat oferta cat si acceptarea ofertei de donatie trebuie sa imbrace forma autentica Cine nu poate dispune prin donatie? a. minorii n fav. tutorelui ct timp autor. Tut.nu a dat tutorelui descrc.de gestiune Cine nu are capacit. a primi donatii? a. medicii si farmacistii, care au tratat pe o pers.de o boal de care aceasta moare Cnd este donatia revocabil ? b. cnd donatorul si rezerv dreptul de a dispune de bunul donat Care sunt conditiile pe care trebuie s le ndeplineasc obiectul contractului de mandat ? b. s priv. ncheierea de acte juridice Care dintre urmatoarele incapacitati civile au caracter de protectie sau ocrotire? C. vnzarea ntre soti Ce categorii de acte nu poate face minorul cu capacitate restrns de exercitiu, nici chiar cu ncuviintare: B. donatii Curatela minorului se poate institui: A. in cazul contrarietatii de interese intre minor si reprezentantul sau legal Curatela persoanei fizice cu capacitate de exercitiu deplina, aflata in sit. Spec.se poate institui : C. de catre autoritatea tutelara Care este principalul efect al anulrii hot. declarative de moarte? C. Desfiint. cu titlu retroactiv, a incetrii capacit.de Capacitatea de folosint anticipat presupune c:C. Drept. Copil. sunt recun. de la conceptiune, numai daca ac. se naste viu Capacitaea de folosint a persoanei fizice are urmtoarele caractere A. Legalitate Competenta privind anularea, modificarea sau completarea actelor de stare civil revine:C. Judectoria Sector 1 Bucuresti, n cazul cererii introduse de ctre un cettean romn cu domiciliul n strintate Ce se intelege prin mostenirea prin reprezentare ? a. exista o mostenire dobandita de mai multi mostenitori in nume propriu sau prin reprezentare si isi exercita drepturile succesorale o singura data

Cand opereaza nedemnitate ? c. cand mostenitorul condamnat a fost ulterior amnistiat Cand opereaza desfiintarea titlului de mostenitor al nedemnului ? a. la momentul deschiderii mostenirii Cine poate beneficia de reprezentarea succesorala ? b. descendentul fratelui defunctului Care sunt consecintele declararii jud. a mortii in ceea ce priveste reprezentarea succesorala in situatia in care data mortii este stabilita ca fiind ulterioara mom. Deschid. succes.? b. descendentii celui declarat mort vor culege mosten.prin retransmisie Cand intra in concurs sotul suprav.cu doua clase de mostenit.legali ? b. in caz de exheredare a unor moste. legali rezervatari Care sunt conditiile pentru ca mostenitorul care a atentat la viata defunctului sa fie inlaturat de la mostenire pentru nedemnitate? b. mostenitorul sa fi fost condamnat penal pentru omor, iar hotararea penala sa fi ramas definitiva Care este efectul testamentului cu titlu universal posterior asupra unui testament universal anterior in situatia in care aceste doua testamente sunt succesive b. se micsoreaza doar emolumentul legatului universal Cand poate interveni revocarea tacita prin instrainarea obiectului legatului b. in cazul legatului cu titlu particular Cui apartine competenta de a dispune repunerea in termenul de optiune succesorala b. doar instanta judecatoreasca Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca cel care reprezinta, in cazul reprezentarii succesorale b. sa fie descendent in linie dreapta cu cel reprezentat Cum se stab. partea din most. se cuv. Sot. suprav. a. in toate caz., mai intai treb. sa se atrib. sot. Suprav.cota ce se cuvine Care sunt conditiile de forma pe care trebuie sa le indeplineasca acceptarea sub beneficiu de inventar pentru a fi valabila b. trebuie sa indeplineasca forma solemna, respectiv conditiile de forma prevazute de lege pentru fiecare act in parte Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca retractarea renuntarii la mostenire pentru a-si produce efecte a. sa nu fi acceptat mostenirea vreun alt succesibil Despre ce fel de eroare este vorba atunci cand falsa reprezentare priveste natura actului juridic care se ..? a. error in negotio; Dreptul de proprietate publica b. este inalienabil, imprescriptibil si insesizabil Domeniul public c. este totalitatea bunurilor ce formeaza obiectul proprietatii publice Drepturile copartasilor cu privire la intregul bun c. oricare copartas poate efectua singur, fara acordul si chiar impotriva De cine poate fi invocat actiunea n revocare pentru ingratitudine ? a. numai de ctre donator Este angajata raspunderea parintilor pentru prejudiciile cauzate de copiii lor minori in urmatoarea ipoteza a. pentru copilul minor In ce caz falsa reprezentare a realitatii la incheierea actului juridic atrage nulitatea relativa a acestuia? a. in cazul in care priveste calitatile substantiale ale obiectului acelui act juridic; In ce caz violenta constituie viciu de consimtamant ? a. atunci cand amenintarea nu este justa; In structura carui viciu de consimtamant nu exista un element obiectiv ? a. erorii; In ce situatie cauza actului juridic civil este falsa? a. daca exista eroare asupra motivului determinant (scopului mediat); In ce consta scopul mediat ? c. in motivul determinant al incheierii unui act juridic civil In cazul caror acte juridice civile este ceruta forma ad validitatem? c. contractul de donatie In ce caz poate aparea o exceptie de la princ. pacta sunt servanda? b. in cazul incetarii mandatului din cauza falim. In cazul proprietatii rezolubile, neindeplinirea conditiei rezolutorii a. consolideaza retroactiv dr. de propr. al dobanditorului In cazul actiunii in revendicare imobiliara titlul b. creeaza o prezumtie relativa de proprietate In cazul actiunii in revendicare imobiliara daca niciuna dintre parti nu poate invoca un titlu, va avea castig de cauza c. partea a carei posesie este mai caracterizata In cazul admiterii actiunii in revendicare imobiliara c. imobilul se restituie liber de sarcinile cu care a fost grevat de posesor percepute pana la data introducerii actiunii in revendicare In materia actiunii in revendicare, paratul posesor de rea credinta b. este obligat sa restituie toate fructele lucrului revendicat percepute sau nepercepute sau valoarea acestora daca le-a consumat ori a neglijat sa le perceapa Intreruperea naturala a uzucapiunii intervine.c. cand bunul asupra caruia se exercita posesia este declarat imprescriptibil In contractele translative de propr., riscul contract. il suporta a. partea care avea calitatea de propr. al lucrului in mom. pierii In cazul platii nedatorate, accipiensul de buna-credinta a. este obligat sa restituie lucrul, dar sa pastreze fructele, ca orice In cazul imbogatirii fara justa cauza, pentru intentarea actiunii in restituire se cere: c. sa existe o legatura intre marirea si diminuarea unui patrimoniu, in sensul ca ambele operatiuni sa fie efectul unei cauze unice In materia raspunderii civile delictuale, repararea prejudiciului se poate realiza c. prin conventia partilor, incheiata in mod valabil, prin care acestea stabilesc intinderea despagubirilor si modalitatea de plata In materia raspunderii civile delictuale, la repararea prejudiciului a. se repara atat prejudiciul previzibil, cat si prejudiciul In materia raspunderii comitentului pentru fapta prepusului b. savarsirea faptei ilicite de catre prepus sa se produca in functiile ce i-au fost incredintate de comitent In cazul raspunderii comitentului pentru fapta prepusului b. comitentul este indreptatit sa recupereze integral de la prepusul In cazul raspunderii civile delictuale pentru prejudiciile cauzate prin ruina edificiului, actiunea in regres se poate intenta impotriva b. constructorului sau proiectantului, n temeiul contractului de antrepriz sau de proiectare In materia raspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general, are calitatea de paznic juridic al lucrului a. proprietarul lucrului si titularii unor dezmembraminte ale dreptului de proprietate In materia raspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general c. fapta victimei va exonera de raspundere paznicul juridic, daca intruneste caracteristicile unei adevarate forte majore In cazul contractului de vanzare cumparare care sunt obligatiile vanzatorului? a. sa predea lucrul vandut In caz de evictiune totala, ce drepturi are cumparatorul ? b. sa i se restituie valoarea fructelor pe care a fost obligat sa le inapoieze tertului evingator In caz de neplata a pret. de catre cump., ce act. are la dispozitie vanz. ? a. de a cere oblig. Cump. la exec. in nat.a

obligatiei In ce conditii tertul dobanditor este dator sa respecte locatiunea facuta inainte de vanzare? b. cand este incheiata prin inscris sub semnatura privata, dar cu data certa In ce cond. actele de dispozitie pot fi incheiate de mandatar in num. si pe seama mandantului ? b. numai in baza unei proc.sp In ce conditii mandatarul raspunde in fata mandantului pentru faptele persoanei pe care si-a substituit-o? a. daca a avut acordul mandantului de a-si substitui o persoana, insa a trecut puterile asupra unei persoane incapabile sau de insolvabilitate In caz de incetare a mandatului ce oblig. are mandatarul ? b. sa predea mandantului toate actele jur. si bun.prim.in cursul n cazul n care donatia se ncheie ntre absenti, cnd trebuie s aib capacitatea de a dispune donatorul? c. n momentul facerii ofertei, acceptrii ei de ctre donatar si comunicrii actului de acceptare n cazul n care donatia se ncheie ntre absenti, cnd trebuie s fie capabil donatarul? b. n momentul acceptrii n cazul donatiilor indirecte ce cond. trebuie ndeplinite pentru existenta ei valabil? b. se cere existenta intentiei de a gratifica n ce situatii are loc revocarea donatiei ? a. pentru ingratitudine n ce situatii trebuie respectat dreptul de preemtiune ? b. la nstrinarea terenurilor situate n extravilan n cazul declarrii nulittii adoptiei: C. adoptatul revine la numele de familie avut anterior incuviintarii adoptiei nregistrrile de stare civil fcute de o persoan necompetent, care a exercitat public functia de ofiter de stare civil: A. sunt valabile, n virtutea principiului error communis facit jus In caz de retransmitere a mostenirii, atunci cand mostenitorul a decedat ce trebuie sa dovedeasca beneficiarul retransmiterii pentru a dobandi el mostenirea ? c. ca mostenitorul a acceptat mostenirea in termen In ce cazuri recunoaste legea persoanelor juridice o capacitate de folosinta anticipata in in care in patrimoniu intra bunuri succesorale ?cazul b. de la data actului de infiintare in masura in care bunurile succesorale sunt necesare pentru ca In ce conditii este influentata cota sotului supravietuitor de renuntarea sau nedemnitatea unuia dintre copii defunctului ? b. daca avem mai multi copii, iar unul dintre ei este nedemn sau renuntator, cota acestuia profita celorlalti copii fara a In ce conditii este obligat sotul supr. la raportul donat. Prim. de la sotul decedat? a. cand vine in con. cu descend.defunctului In cazul mostenirii vacante care sunt optiunile statului ? b. statul raspunde pentru pasivul succesoral doar in limita activului, indiferent daca sa intocmit sau nu un inventar al bunurilor succesorale In caz de indoiala cum se interpreteaza clauzele unui testament ?a. in favoarea mostenitorilor legali In ce conditii poate fi acoperita nulitatea testamentului conjunctiv b. prin recunoasterea testamentului in cadrul procedurii succesorale notariale de catre mostenitorii ambilor testatori In ce conditii nu se aplica sanctiunea nulitatii legatului cu facultate de alegere, prin care testatorul a lasat determinarea legatarului pe seama unei terte persoane indicate in testament c. daca legatul este facut unor persoane determinate , dar repartizarea In cazul legatului cu titlu particular avand ca obiect un bun individual det. aflat in indiviziune la data desc. mostenirii in ce conditii intervine nulitatea legatului c. cand testatorul a lasat legat bunul altuia crezand ca bunul ii apartine in exclusivitate In cazul renuntarii la most. a succesib. care este act. pusa la dispozitia creditorilor acestuia de dispozitiile legale a. actiunea oblica Jus fruendi a. constituie un atribut al dreptului de proprietate La repararea integrala a unui prejudiciu a. este supusa repararii atat paguba efectiva, cat si beneficiul nerealizat Minorul lipsit de capacitate de exercitiu poate ncheia n mod valabil, fara a fi reprezentat, urmatoarele acte juridice: A. somatia Neexercitarea dreptului de optiune succesorala in termenul de 6 luni de la data deschiderii succesiunii produce urmatoarele efecte b. atrage stingerea vocatiei succesorale Prin ce se deosebeste caducitatea de nulitatea actului juridic civil? a. efectele caducitatii nu retroactiveaza Pot forma obiectul posesiei: c. numai bunuri corporale, individual determinate, aflate in circuitul civil Posesia: b. are ca efect dobandirea fructelor daca posesorul este de buna credinta Posesia este viciata daca: a. se exercita cu intermitente anormale Prin dispozitie materiala se intelege prerogativa titularului dreptului de proprietate a. de a dispune de substanta bunului Proprietatea anulabila c. dureaza pana la consolidarea dr. de propr.prin confirmare expresa sau tacita a actului anulabil Propr. comuna in devalmasie pres c. acea forma a dr. de propr. Com. caract. prin faptul ca tit. sai nu au det.cota parte id Proprietatea comuna pe cote parti fortata si perpetua b. nu inceteaza prin partaj Proprietarul unui bun mobil pierdut sau furat poate sa exercite actiunea in revendicare mobiliarac. in termen de trei ani de la data pierderii sau furtului bunului, daca bunul se afla in posesia unui tert dobanditor de buna Pentru aplic. dispozitiilor art. 1909 alin. 1 Cod civil, buna credinta trebuie sa existe b. la momentul intr. in poses. bun. mob. Prin uzucapiune poate fi dobandit b. dreptul de proprietate privata si dezmembramintele acestuia Pentru invocarea exceptiei de neexecutare a contractului se cer intrunite urmatoarele conditii a. obligatiile reciproce ale partilor sa-si aiba temeiul in acelasi contract Proba conditiilor raspunderii civile delictuale a. trebuie sa fie facuta de victima prejudiciului, conform art. 1169 Cod civil Potrivit dispozitiilor art. 1001 Cod civil, este angajata raspunderea civila delictuala pentru prejudiciile cauzate de b. animalele salbatice aflate in captivitate (gradini zoologice, menajeriile circurilor) Pentru a fi valabila vanzarea, ce conditii trebuie sa indeplineasca lucrul vandut? b. sa fie proprietatea vanzatorului Pentru ce fapte este angajata obligatia de garantie pentru evictiunea vanzatorului? b. pentru fapta succesorilor universali sau Pentru a se antrena garantia vanzatorului pentru viciile lucrului vandut, care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca viciul? a. sa fi existat in momentul incheierii contractului Pentru neefectuarea de catre locator a reparatiilor necesare in cursul locatiunii, ce poate cere locatarul?

a. autorizarea sa de a le efectua pe cheltuiala locatorului Pentru ce il garanteaza locatorul pe locatar ? c. viciile lucrului Pentru validitatea darului manual ce conditii se cer a fi ntrunite? b. traditiunea Pentru declararea judectoreasc a mortii, precedat de declararea disparitiei, este necesar ndeplinirea uneia din urmtoarele conditii: C. de la data ultimelor stiri din care rezulta ca persoana era in viata sa fi trecut cel putin 4 ani Punerea sub interdictie implica exist. neia dintre cond. Urm.: A. lipsa discernam., cauzata de alienatie sau debilitate mintala Persoana pus sub interdictie judectoreasc :A. are domiciliu legal Prin actiunea n reclamatie de stat : A. se urmr. Obt. altei stri civ. dect cea existent la data intentrii actiunii Procedura punerii sub interdictie: A. cuprinde doua faze : una necontradictorie si una contradictorie Printre conditiile de fond pentru punerea sub interdictie se numara : A. lipsa discernamantului Punerea sub interdictie judecatoreasca produce urmatoarele efecte A. lipsirea persoanei pusa sub interdictie de capacitatea de exercitiu si instituirea tutelei interzisului Renuntarea la prescriptia achizitiva c. produce efecte doar intre raporturile dintre posesor si adevaratul proprietar Rezolutiunea contractului se aplica b. contractelor sinalagmatice cu executare dintr-o data Rezolutiunea contr. produce urmatoarele efecte: a. intre parti, rezolutiunea contr. are ca efect repunerea lor in situatia Rezilierea se aplica c. contractelor sinalagmatice cu executare succesiva Raspunderea parintilor pentru prej. Cauz. de copiii lor minori c. se angaj. indiferent daca min. a act. sau nu cu discernamant Raspunderea institutorilor pentru faptele elevilor, intemeiata pe art. 1000 alin. 4 Cod civil c. se fundamenteaza pe neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare de catre institutor Spre deosebire de rezolutiune, rezilierea: b. are ca efect doar incetarea contractului pentru viitor Starea civil se poate dovedi n fata instantelor jud., prin orice mijloc de prob, dac: A. nu a existat registrul de stare civil Starea civil are urmtorul caracter juridic specific:B. indivizibilitatea Tutela minorului se deschide in urmatoarele cazuri: C. ambii parinti sunt pusi sub interdictie Utilitatea gestiunii de afaceri: b. este apreciata in raport de momentul savarsirii operatiunii

S-ar putea să vă placă și