P. 1
Sociologia Muncii

Sociologia Muncii

|Views: 29|Likes:
Published by Repezanu Roxana

More info:

Published by: Repezanu Roxana on Jan 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2013

pdf

text

original

SOCIOLOGIA MUNCII

CUPRINS
I. OBIECTUL ŞI FUNCŢIILE SOCIOLOGIEI MUNCII
2

pag. 5

1. Noţiuni preliminare 2. Sociologia şi ramurile ei; obiectul sociologiei 3. Obiectul sociologiei muncii 4. Funcţiile sociologiei muncii II. ELEMENTELE DE METODOLOGIE SOCIOLOGICĂ 1. Metodă şi metodologie 2. Fazele unei cercetări sociologice 2.1. Faza teoretico-logică 2.2. Faza tehnico-practică; etapele investigaţiei sociologice III. MOTIVAŢIA ŞI SATISFAŢIA MUNCII 1. Motivaţia muncii: definire şi caracterizare generală 2. Clasificarea motivaţiei 3. Eficienţa motivaţiei 3.1. Eficienţa productivă a diferitelor tipuri de motivaţii 3.2. Eficienţa umană a motivaţiei; satisfacţia muncii 4. Funcţiile motivaţiei 5. Piramida trebuinţelor a lui Maslow şi fundamentarea ei IV. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ DE PERSONAL 1. Aspectele generale şi orientări noi în activitatea sau politica ştiinţifică de personal 2. Orientarea profesională 3. Selecţia profesională 4. Selecţia profesională pentru posturile de conducere 5. Profesia: definire; trăsături; instrumentele cunoaşterii profesiei; clasificări 5.1. Definirea şi trăsăturile profesiei 5.2. Instrumentele cunoaşterii profesiei 5.3. Clasificarea profesiilor 6. Formarea şi pregătirea profesională 7. Perfecţionarea pregătirii profesionale V. FENOMENELE DE INTEGRARE ŞI NEINTEGRARE ÎN MUNCĂ 1. Fenomenul de integrare 2. Fenomenul de neintegrare 3. Fluctuaţia forţei de muncă PARTEA a II-a SOCIOLOGIA CONDUCERII I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. Definirea conducerii; scurt istoric 2. Întreprinderea ca sistem II. INFORMAŢIA ÎN PROCESUL DE CONDUCERE 1. Informaţia în procesul conducerii 2. Sistemul informaţional 3. Comunicarea 3.1. Comunicarea scrisă 3.2. Comunicarea orală 3.3. Prelegerea
3

5 6 7 9 11 11 13 13 17 21 21 22 23 23 25 28 28 33 32 33 34 37 39 39 41 42 44 45 48 48 50 52 54 54 54 55 57 57 59 60 61 61 62

7. Eficacitatea personală a conducătorului 5. contradicţii şi orientări în procesul de formare a conducătorilor 3. CONDUCĂTORUL SAU SUBIECTUL CONDUCERII 1.1. Funcţiile controlului 4. Mutaţii.1.6. Tipuri de decizie 70 3. Simptomele stagnării întreprinderii VII.3. Definiţia şi condiţiile deciziei 69 2. Clasificări. Aprecierea activităţii angajaţilor 8. Caracteristici ale personalităţii necesare în comunicarea verbală 64 3. Comunicarea nonverbală 66 3. SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL 1. DECIZIA CA MOMENT ESENŢIAL ÎN PROCESUL CONDUCERII 69 1.4. tipologii ale stilului de conducere 3. STILUL DE CONDUCERE 1. Principiile constituirii şi funcţionării unei echipe eficiente de conducere 74 IV. Avantajele şi eventualele dezavantaje ale deciziei colective 73 4. Definirea şi perspectivele din care este privit conflictul 2. Clasificarea controlului 7. Calităţile conducătorului VI. Reguli de comunicare a deciziilor 67 3. Dimensiunile stilului de conducere 2. Principii în abordarea conflictului 3.3. Etapele procesului de apreciere V. MEDIEREA ŞI REZOLVAREA CONFLICTELOR 1. Trăsăturile comportamentale ale unui bun conducător 6.5. Decizia colectivă 70 3. Condiţiile obiective ale deciziei colective 71 3. Procesul de formare a conducătorului 2. Aspecte ale raţionalizării activităţii de conducere (folosirea timpului) 4. Problema zvonului în întreprindere 67 III. Definirea supravegherii şi controlului 2.2.2. Rolurile controlorului (roluri psihologice) 6. Condiţii subiective sau factori personali ai deciziei colective 72 3.8. Caracteristicile controlului 5. Metode. Principiile procesului de apreciere a activităţii angajaţilor 8. procedee de supraveghere şi control 8. Concepţia de conducător 4. Comunicarea verbală 63 3. Tehnici în rezolvarea conflictelor TEME DE REZOLVAT BIBLIOGRAFIE 75 75 76 76 76 77 77 78 78 79 79 81 81 82 83 85 89 89 91 93 94 97 98 99 99 100 100 103 106 4 . Elementele sistemului de control 3.

matematica se ocupă de fenomenele cele mai generale. implicit. d) principiul specificităţii ştiinţelor. constă în împărţirea întregului domeniu al cunoaşterii în şase grupe mari de ştiinţe. de ea nici una. după majoritatea autorilor. 1998).CAPITOLUL I OBIECTUL ŞI FUNCŢIILE SOLOGIEI MUNCII 1. la analiza fenomenelor sociale (C. Fizica. care nu poate fi schimbată sau răsturnată şi anume: 1. iar sociologia pe cele mai complexe. iar sociologia de cele mai particulare. al particularităţii crescânde. Chimia. deşi se poate considera că procesul de constituire a ei a început odată cu formularea unui program general de a aplica metodele de cercetare ştiinţifică. 3. 5. Astronomia. actul de naştere al sociologiei. 1981): a) principiul dependenţei lineare. Clasificarea în discuţie. Noţiuni preliminare Sociologia ca ştiinţă s-a constituit relativ târziu. fiecare ştiinţă depinzând de cele precedente. Cert este că prima clasificare în care va fi inclusă ca ştiinţă autonomă şi care înseamnă. Sociologia. adică criteriul după care o ştiinţă nu poate fi redusă la alta. El denumise anterior această ştiinţă – sociologia . 6. de matematică depind toate celelalte iar sociologia depinde de toate dar. c) principiul complexităţii crescânde.„fizică socială”. 4. mai abstracte. 5 . 2. Matematica. care vrea să pună în evidenţă că matematica studiază fenomenele cele mai simple. Zamfir. Biologia. Boiangiu. dar nu şi de cele următoare. b) principiul generalităţii descrescânde şi. a fost cea elaborată de către filosoful francez Auguste Comte în anul 1839. cuprinzând o serie precisă. La baza acestei clasificări stau următoarele temeiuri sau principii (O. dezvoltate în ştiinţele naturii.

globală din care fac parte. Modul specific de investigare a realităţii sociale apare şi atunci când sociologia. Engels distinge trei categorii de ştiinţe fundamentale: 1. chimia. obiectul sociologiei Sociologia fiind o ştiinţă socială. Căci 6 . politologia. studiază într-un mod mai cuprinzător sau mai restrâns. studiază un aspect sau altul al sistemului social global sau un anumit subsistem al societăţii. Comte. Herseni. Herbert Spencer (1820-1903) şi în care apare şi sociologia. sociologia industrială. are multe puncte comune cu celelalte ştiinţe sociale. În timp ce ştiinţele economice au. integrându-le în funcţionalitatea generală. sociologia. logica). întrucât „ea nu este numai o ştiinţă socială. ştiinţe sociale (economia politică. căci şi atunci sociologia rataşează diferitele aspecte parţiale la totalitate. După clasificarea lui Comte (Tr. sociologia. În ultimă instanţă.. ştiinţele gândirii (logica. ci o ştiinţă societală” (T. cele juridice unul juridic. sociologia ar reprezenta treapta cea mai înaltă a cunoaşterii ştiinţifice. a dreptului. Ceea ce caracterizează însă sociologia în toate demersurile ei şi o diferenţiază de celelalte ştiinţe sociale particulare. elaborată de un alt filosof şi sociolog de seamă al secolului al XIX-lea. toate ştiinţele sociale particulare. dreptul etc. 2. op. studiază doar una din părţile integrante ale societăţii. ştiinţe ale naturii (fizica. având un punct de vedere societal. biologia). Sociologia şi ramurile ei. matematica. cele politice unul politic etc.). component al societăţii. 3. un sistem parţial. a religiei etc. Herseni.). ştiinţe concrete (astronomia. a limbajului. fizica. chimia). în studiul fenomenelor sociale un punct de vedere economic. o clasificare a ştiinţelor. ştiinţe abstracte – concrete (mecanica. o latură sau alta a societăţii.După A. lingvistica). este faptul că raportează toate fenomenele studiate la societatea reală. 1974) apare nu peste mult timp. El împarte – după criteriul: abstractul şi concretul – ştiinţele în: ştiinţe abstracte (ex. cum ar fi sociologia economică. într-un cuvânt „societatea”. sociologia demografică. prin una sau alta dintre ramurile ei. sociologia nu „fragmentează” societatea ci o studiază în ansamblul său. biologia. cit. 2. Aşa cum precizează şi sociologul francez Georges Gurvitch (Sociologia franceză contemporană) „nimic nu poate ilustra mai bine diferenţa dintre sociologie şi ştiinţele sociale particulare decât însăşi ramurile speciale ale sociologiei. psihologia).

La modul general. modele ale interacţiunii şi felul cum acestea îşi pun amprenta asupra comportamentului uman. de comportamentul uman ocupându-se şi alte ştiinţe ca de exemplu biologia. atunci fac totul pentru a nu rămâne pe loc şi termină întotdeauna prin a lega punctul lor de plecare cu toate celelalte etajări şi sectoare. astfel de modele (patterns) nu sunt altceva decât moduri relativ asemănătoare şi constante de a acţiona şi de a gândi. Realitatea socială se manifestă multiform. psihologia sau psihiatria. ca orice fenomen social. există numeroase situaţii pe care sociologia nu-şi propune să le studieze. oferindu-ne un ghid mai mult sau mai puţin obligatoriu pentru comportamentul nostru social. 3. socialmente relevante. ele pleacă de la unul din palierele sau sectoarele realităţii sociale pe care îl accentuează. Între ramurile specializate ale sociologiei. un loc deosebit de important îl ocupă sociologia industrială. organic legate între ele. Caracterul exterior şi totodată constrângător al acestor patternuri. ceea ce înseamnă că îl integrează în fenomenul social total. Rezultă că trebuie precizat prin ce se deosebeşte sociologia de alte ştiinţe „comportamentale”. 7 . în cadrele şi în mişcarea sa”. fiecare dintre acestea putând oferi un domeniu specific cercetării sociologice. Această precizare este insuficientă întrucât. aceste modele sunt „exterioare” şi exercită asupra noastră o anumită presiune. atât datorită obiectului unic – realitatea socială – cât şi prin aparatul conceptual comun în mare parte şi unitatea existentă pe plan metodologic.dacă. sociologia studiază anumite modele de comportament în cadrul interacţiunilor umane. ne arată că prin intermediul lor societatea exercită controlul asupra membrilor săi. asupra organizării şi funcţionării grupurilor şi instituţiilor sociale. Studiind comportamentul uman. prezentând interes doar: regularităţile generale care sunt împărtăşite de către un număr mare de membrii ai societăţii. Altfel spus. în felul acesta apărând numeroase ramuri ale sociologiei. sociologia identifică înainte de toate. Obiectul sociologiei muncii Pentru a defini obiectul sociologiei muncii şi a pune în evidenţă unitatea ce caracterizează întregul sistem al ramurilor sociologiei este necesar să precizăm care este obiectul sociologiei. sociologia studiază comportamentul uman. cu aspecte variate. asemenea ştiinţelor sociale particulare.

într-o formulare generală. Se pune problema în acest sens. sociologia muncii consideră că munca este un factor determinant al schimbărilor care au loc în structura şi în funcţionarea societăţii. Şi sociologia muncii studiază comportamentul uman / social într-un domeniu special al realităţii sociale. 2001. în comportamentele sociale şi în personalitatea oamenilor care activează în diferite domenii ale muncii sau care beneficiază de produsele ori de serviciile acestei activităţi. sociologie industrială şi sociologie a întreprinderii se desemnează aceeaşi realitate sau dacă aceste concepte reflectă realităţi specifice. Boiangiu. existând mai multe puncte de vedere. fiecare dintre acestea promovând anumite modele de comportament. dacă prin conceptele de sociologie a muncii. de feed-back care există între industrie ca subsistem al societăţii globale şi societatea globală ca sistem „macro” putem defini sociologia industrială ca acea ramură a sociologiei generale care studiază atât relaţiile care se stabilesc în cadrul muncii la nivelul diferitelor organizaţii (între angajaţii acestora şi între aceştia şi colectivele de muncă pe care ei le formează) ca sistem de sine stătător. Krausz. Sintetizând diferitele puncte de vedere şi plecând de la relaţia reciprocă. O. procesul industrializării are o influenţă cu mult dincolo de ramurile economiei în care se desfăşoară.Sintetizând cele amintite. De aceea. asupra comportamentelor indivizilor şi grupurilor. ea extinzându-se asupra instituţiilor sociale. În cadrul sociologiei muncii. ceea ce şi explică importanţa deosebită care se acordă în societatea modernă. întrucât lucrări având titluri cu denumirile acestea. 8 . precum şi relaţiile existente între societate ca sistem global şi organizaţii ca subsistem al acesteia. în acord cu alţi autori (S. În cadrul muncii. modul în care transformările de la nivelul societăţii globale influenţează structura şi evoluţia activităţilor de muncă şi. provocând în general. studiului sociologic al industriei. făcând parte din multiple grupuri şi subgrupuri. trebuie pornit de la unitatea ramurilor sociologiei care studiază comportamentul social în diferitele sectoare de activitate. oamenii intră într-o reţea de interacţiuni. Pentru a defini obiectul acestei ramuri a sociologiei. schimbări profunde de ordin structural. „obiectul sociologiei muncii este studiul ştiinţific al comportamentului social în cadrul activităţii de muncă”. tratează probleme aproape identice. Referitor la diferitele aspecte ale activităţii de muncă a omului nu există încă un consens asupra direcţiilor de cercetare. 1981 şi alţii) că sociologia este ştiinţa socială care studiază comportamentul uman conştient modelat (deliberat) şi socialmente împărtăşit (socializat). influenţa pe care o are munca la rândul ei. Urmărind cunoaşterea unei asemenea realităţi. putem spune. care este munca. ca factor determinant al schimbărilor structurale şi funcţionale de la nivelul societăţii globale. ca activitate specifică de muncă.

Orice colectivitate de muncă prezentând anumite trăsături minime de stabilitate poate fi obiect de studiu pentru sociologia muncii”. Chelcea şi A. sociologia îşi propune să expună. fapt care nu are nici o justificare metodologică”. Deniforescu (1982). servicii etc. Neculau (apud Al. ramura economiei care face în cea mai mare parte obiectul cercetărilor sociologice este industria. este corectă din punct de vedere metodologic. unii autori fac deosebire nu numai între sociologia muncii şi sociologia industrială. o întreprindere industrială se constituie atât ca sistem social-economic de sine stătător în raport cu părţile sale componente – sectoare. Iordăchel „sociologiile de ramură nu reprezintă ştiinţe distincte. se poate depista fie o accentuare a unor aspecte teoretice generale. sociologia muncii are aceleaşi funcţii ca şi aceasta. Prin această funcţie. al tuturor colectivităţilor umane care se constituie cu ocazia muncii. Deniforescu) „această tendinţă de despărţire a sociologiei întreprinderii de sociologia industrială poate fi considerată şi ca o încercare de a rupe teoria sociologică de practica socială. ateliere. În lucrările de sociologie industrială s-ar părea că se insistă mai mult pe dimensiunile general teoretice ale relaţiei industrie – societate. să descrie fenomenele şi procesele sociale. 4. să prezinte o anumită stare de fapt. Această diferenţiere nu se justifică. fie o extindere a domeniului de studiu. Funcţia expozitivă. pe când în cele de sociologie a întreprinderii tematica este redusă la aspectele practice şi particulare ale respectivei relaţii. Ea nu 9 . Astfel. cel puţin până în prezent. – cât şi ca subsistem care ţine de structura ramurii. ea ocupând locul central în cadrul sociologiei muncii. ci elemente constitutive ale unei ştiinţe unice – sociologia”. de la o lucrare la alta. întrucât. „Sociologia muncii – spune G. a sistemului social global în care se integrează. Friedmann – trebuie să fie considerată în extensiunea sa cea mai vastă. Lipsită de temeiuri obiective este distincţia – făcută de unii autori – între sociologia industrială şi sociologia întreprinderii.Aşa cum precizează şi Al. ca studiul sub diferitele lor aspecte. aşa cum precizează şi I. Trebuie însă precizat că. secţii. a economiei. Pe de altă parte. Distincţia dintre sociologia muncii şi sociologia industrială are temeiuri obiective şi. întrucât. Funcţiile sociologiei muncii Fiind o ramură a sociologiei generale. Sociologul român. ca atare. aşa cum subliniază S. Miron Constantinescu (1973) atribuie sociologiei următoarele funcţii: 1. aşa cum ar trebui. ci şi între sociologia industrială şi sociologia întreprinderii.

poate rămâne la acest stadiu descriptiv pentru că ar risca să nu-şi îndeplinească statutul său ştiinţific; 2. Funcţia explicativ-interpretativă. Aceasta reprezintă efortul de a descoperi legăturile esenţiale, mecanismele şi cauzele de producere şi manifestare a diferitelor fenomene şi procese sociale în evoluţia lor; 3. Funcţia critică. Demersul sociologic se realizează ca o investigaţie critică a socialului concret, pentru a dezvălui disfuncţionalităţile şi contradicţiile existente în desfăşurarea vieţii sociale. Sociologia trebuie să adopte o atitudine valorizatoare şi să nu ascundă dificultăţile sociale, să nu înfrumuseţeze realitatea. 4. Funcţia prospectiv – prognotică. Ea se referă la capacitatea sociologiei de a descifra sensul evoluţiei, tendinţele diferitelor fenomene şi procese sociale, de a viza variante privind evoluţia lor; 5. Funcţia aplicativă. Această funcţie reflectă finalitatea practică a demersului sociologic şi constă în elaborarea şi fundamentarea unui set de soluţii şi propuneri necesare în rezolvarea sau diminuarea disfuncţionalităţilor constatate.

10

C A P I T O L U L II ELEMENTE DE METODOLOGIE SOCIOLOGICĂ
1. Metodă şi metodologie

Principala activitate care uneşte teoria cu empiricul (cu realitatea concretă) este metodologia, care asigură unitatea dintre teorie şi fapte. Pentru a defini metodologia unei cercetări trebuie să definim mai întâi metoda. „Metoda” vine de la grecescul metodos = urmărire, cale, itinerar (P. Popescu-Neveanu, 1978). Ea poate fi definită ca un sistem de proceduri, o cale raţională de atingere a unui scop, a unui rezultat scontat. În consecinţă, metodologia ne indică faptul că este vorba de o analiză a metodelor, o teorie a metodelor. „Metodologia cercetării sociologice este o analiză a metodelor şi tehnicilor aplicate în realizarea şi finalizarea cercetării sociale”. Între altele, metodologia sociologică are menirea de a oferi baza, suportul cunoaşterii ştiinţifice a socialului. Fără a intra în amănunte, supunem atenţiei doar câteva consideraţii în ceea ce priveşte specificul cunoaşterii ştiinţifice a faptelor sociale, pornind de la raportul dintre cunoaşterea comună şi cunoaşterea ştiinţifică. Prin cunoaşterea comună se înţelege cunoaşterea pe care oamenii o realizează prin intermediul mijloacelor naturale (simţurile, gândirea obişnuită, limbajul natural), în cadrul experienţei cotidiene, pe baza activităţii practice nemijlocite (M. Borţun, 1982). Cunoaşterea comună are anumite caracteristici (S. Krausz, 2001): este nemijlocită; este intuitivă; este spontană; este subiectivă.

Spre deosebire de cunoaşterea empirică, pe care o posedă orice om normal şi o exercită în activitatea lui cotidiană, bazată pe simţuri, experienţă şi judecată, cunoaşterea ştiinţifică urmăreşte în chip conştient şi organizat „aflarea adevărului”, adică stabilirea unor cunoştinţe adevărate în primul rând prin conformitatea lor cu realitatea (Tr. Herseni, 1974). Octav Boiangiu (1981) spune că ştiinţa se deosebeşte de orice altă formă a cunoaşterii prin următoarele caracteristici:
11

a) mod specific de abordare a realităţii studiate; b) cunoaştere obiectivă; c) recurge la metoda ştiinţifică; d) precizie şi metodicitate în recoltarea şi elaborarea datelor; e) existenţa unor tehnici care să facă rezultatele valide. La baza ştiinţei moderne stă o complicată relaţie între teorie şi fapt, între teoretic şi empiric. În sociologie ca şi în alte domenii, nu se poate face cercetare concretă fără o parte teoretică, aşa după cum nu se poate face nici teorie „de dragul teoriei”, ruptă de realitate. Teoria unei ştiinţe este un ansamblu sau un sistem de propoziţii logic integrate, al căror scop este să explice o anumită arie a realităţii, (care i se oferă sociologului sub formă de fapte). Rezultă că faptele constituie baza cunoştinţelor sociologice. Teoria îndeplineşte roluri multiple, cel mai important fiind acela de organizare a ştiinţei, pe care O. Boiangiu o concepe în următoarele moduri: 1) teoria defineşte orientarea principală a ştiinţei, odată cu definirea tipului de date de observat (de restrângere a seriei faptelor de studiat); 2) teoria oferă o schemă conceptuală prin intermediul căreia fenomenele importante sunt sistematizate, clasificate şi puse în reciprocă relaţie; 3) teoria rezumă în mod concis, în expresii sintetice, ceea ce ştie despre obiectul studiat; 4) teoria prevede faptele, prezice producerea anumitor fapte sau fenomene; 5) teoria pune în evidenţă lacunele cunoaşterii noastre (ea semnalează zonele neexplorate încă şi în care cunoaşterea este deficitară). Desigur, relaţia teoretic-empiric nu este una unilaterală ci, dimpotrivă una reciprocă, cercetarea empirică nelimitându-se la un rol pasiv, dimpotrivă ea jucând un rol activ, îndeplinind cel puţin patru funcţii majore care ajută dezvoltarea teoriei: 1) serendipitatea adică: observarea unui fapt neaşteptat, aberant şi capital care dă ocazia dezvoltării unei noi teorii sau lărgirii unei teorii existente; 2) faptele duc la revizuirea teoriilor existente, la reconstituirea unei teorii şi, implicit, la elaborarea unei noi scheme conceptuale. R.K. Merton (apud, O. Boiangiu, 1981) arată că în timp ce serendipitatea se centrează pe o contradicţie aparentă care trebuie rezolvată, reconstituirea teoriei se centrează pe un fapt relevant, dar neglijat mai înainte, care reclamă lărgirea schemei conceptuale; 3) faptele duc la reorientarea interesului teoretic. Astfel, inventarea unor noi procedee de cercetare pot duce la noi direcţii de interes în cercetarea sociologică;
12

Această fază pe care o parcurge o cercetare sociologică este. de fapt valabilă / obligatorie pentru orice tip de cercetare ştiinţifică. Acesta nu se stabileşte însă la întâmplare ci în funcţie de anumite tipuri de interese: 13 .4) cercetarea empirică joacă şi rolul de clarificare a conceptelor. 1 Momentele fazei teoretico-logice interes gnoseologic Stabilirea domeniului cercetării interes practico-social interes personal Formularea ipotezelor Informare generală Documentare Stabilirea. este o ştiinţă teoretică pentru că adună observaţii complexe în propoziţii abstracte organizate în conexiuni logice care să permită explicarea unor raporturi cauzale. În concluzie. cele două domenii structurale ale sociologiei industriale – domeniul teoretic şi empiric (al faptelor) – conferă sociologiei industriale un dublu caracter. Faza teoretico-logică. Cele două domenii sunt într-o continuă relaţie de reciprocitate. Este o ştiinţă practică pentru că se bazează pe observaţii şi demonstraţii riguros ştiinţifice şi nu pe speculaţie. Fazele unor cercetări sociologice Orice cercetare sociologică parcurge două faze importante: a) faza teoretico-logică.1. ea fiind atât o ştiinţă teoretică cât şi una practică. 1. b) faza tehnico-practică. 2. Momentele (etapele) esenţiale ale fazei teoretico-logice sunt redate schematic în figura nr. 2. precizarea temei cercetării Conceptualizarea Orice cercetare începe cu stabilirea domeniului. Figura nr.

Documentarea este o informare de profunzime ce se face pe documente primare. bine formulată trebuie să îndeplinească câteva cerinţe între care: Θ Θ să fie clar. încât nu poţi să-ţi dai seama din titlu. Alături de cele două tipuri de interese. 14 . resursele umane (specialişti). poate acţiona. o arie problematică vastă. şi se face pe documente secundare (exemplu: buletine de informare bibliografică. cercetări anterioare în domeniu etc. Desigur. parţial. fişierul de la bibliotecă etc. totuşi mai persistă concepţia conform căreia tema se formulează în termeni vagi.). aceea trebuie precizaţi factorii care-l impun: Aceştia sunt: Θ să fie încadrabilă într-o teorie. astfel încât în / din titlu să răzbată să fie de proporţii rezonabile. ca de exemplu cartea. să poată fi „legată” de o teorie existentă care este utilă în definirea conceptelor. timpul alocat cercetării. Societatea are însă anumite priorităţi (în funcţie de diferite criterii) şi de aceea comanda socială îşi impune interesele în abordarea unui domeniu sau altul. aceste activităţi pot fi şi sunt desfăşurate şi anterior.Θ interes gnoseologic. resursele materiale (aparatură). precizată. „Rezonabil” este un termen vag şi de resursele financiare. în care se pot realiza numeroase cercetări şi de aceea trebuie stabilită. formulată tema cercetării. concretizat în faptul că în orice domeniu există numeroase aspecte necunoscute. care incită la cunoaştere. curiozitatea (dorinţa) ştiinţifică este „fără limite” şi din acest punct de vedere orice aspect necunoscut îndeamnă la cunoaştere. Exemplu de astfel de formulare: „Femeia în contextul actual”. precis formulată. foarte generali. problematica concretă a cercetării. cu o pondere mai mică sau mai mare. Informarea generală este o informare „de suprafaţă”. deşi este din ce în ce mai puţin acceptată. Domeniul reprezintă însă. la ce se referă concret cercetarea. Θ să-şi aducă aportul la rezolvarea unei probleme sau la progresul cunoaşterii. Cu privire la formularea temei unei cercetări trebuie precizat că. Odată stabilită tema se purcede la informare şi documentare. Se consideră că o temă bine stabilită. tratatul de specialitate. în funcţie de situaţie şi interesul personal. al cercetătorului în stabilirea domeniului şi a temei (exemplu: un cercetător care doreşte să obţină titlul de doctor). Desigur.

în direcţii diferite. Importanţa acestor enunţuri este reflectată şi în spaţiul acordat în literatura de specialitate (a se vedea în acest sens. infirmată de realitate duce totuşi la progresul cunoaşterii. căci o ipoteză incorectă.Document. S. sociologul încearcă să reconstituie. noi linii de investigare.a. Cunoaşterea vieţii sociale. Uneori.I. picturi etc. unelte. Asta nu înseamnă că atunci când ne dăm seama de falsitatea unei ipoteze trebuie să persistăm în greşeală. procesele sociale. fenomenele şi procesele sociale din trecut sau din prezent”. subscriem definiţiei dată de Freud N. Beveridge subliniază faptul ciudos şi interesant că. Th. este orice lucru. Autorul nu greşeşte în această afirmaţie. fotografii. furnizează o anumită informaţie. obiecte. benzi imprimate. Beveridge. uneori o ipoteză poate fi rodnică fără a fi corectă. Pe baza acestor „urme”. formularea ipotezei / ipotezelor. obiect. care conţine. Caplow (apud S. prelucrat sau cel puţin „atins” de mâna omului (direct sau indirect prin aparatură). Arta cercetării ştiinţifice).. ca adevărate „instrumente” ale demersului ştiinţific. ca de exemplu. Un moment esenţial al unei cercetări îl constituie elaborarea.). Ipoteza – spune S. imagini grafice sau obiecte care furnizează informaţii despre faptele. altele decât cele din primele două categorii. valoarea ipotezei constă în faptul că ea constituie un fel de trunchi de bază din care se ramifică. Considerând că o ipoteză nu trebuie neapărat să exprime o relaţie cauzală. S. Beveridge precizează câteva „precauţii” în folosirea ipotezelor: 15 . 1995. relaţiile interumane. Chelcea . Cercetarea sociologică. Sociologia beneficiază de informaţiile furnizate de trei tipuri de documente: a) documente scrise sociologice (exemplu: cercetări anterioare). arhivele etc. în Dicţionarul de Sociologie (1998) defineşte documentele sociale ca fiind „texte. S. Documentele sociale sunt „urme” directe sau indirecte ale faptelor sociale. b) documente scrise nesociologice (exemplu: recensământul. Chelcea. W. Chelcea ş.„reprezintă o formă specifică a gândirii ştiinţifice care dă posibilitatea trecerii de la cunoaşterea faptelor la cunoaşterea legilor de producere a acestor fapte”. Chelcea) defineşte ipoteza astfel: „ipoteza este enunţul unei relaţii cauzale într-o formă care permite verificarea empirică”. Chelcea. c) documente diverse. în plan teoretic viaţa socială. Kelniger care precizează că „o ipoteză este un enunţ conjectural (întemeiat pe supoziţii – sublinierea noastră) despre relaţia dintre două sau mai multe variabile”. 1998.

Pe traseul dimensiune-variabilă-indicator definiţional. trebuie cultivat respectul pentru fapte aşa cum sunt ele în realitate. 3. când un spirit îndrăzneţ a găsit că ele se refac mult mai repede dacă sunt supuse unui regim de exerciţii. Conceptul desemnează ansamblul însuşirilor esenţiale. măsurabile. ci trebuie să o supună unui foarte atent examen. procedeul de a lăsa să se odihnească articulaţiile luxate nu a fost pus în dubiu de nimeni. respectiv operaţionalizarea conceptelor. Examenul critic al ideilor. fenomene etc.V. Altfel spus. răspunsul la o întrebare (care este profesia dv. Un alt moment esenţial al fazei teoretico-logice îl constituie conceptualizarea. Cercetătorul nu trebuie să fie din cale afară de dispus să îmbrăţişeze prima supoziţie care îi trece prin minte. Pericolul vine de la acele idei care apar atât de „evidente” încât sunt acceptate aproape fără obiecţii. nu este bună nici o precauţie excesivă. Chelcea. 16 . Altfel spus. ca de exemplu. Un fapt de observaţie (marca automobilului). 2. 1995).?) sau raportul dintre două mărimi (venituri / număr de membrii în familie) funcţionează ca indicatori pentru definirea conceptelor. Mesarosiu remarca faptul că „ipoteza ştiinţifică este mai mult decât o întrebare. Desigur. A poseda disciplina intelectuală pentru a subordona ideile faptelor. cu ajutorul cărora pot fi caracterizate unităţile sociale şi calităţile acestora.1. Evitarea concepţiilor greşite. pentru conceptul de „status social” (S. I. (şi apoi la construirea indicilor) conceptul parcurge drumul de la abstract la concret. Spre exemplu. A nu te încăpăţâna în idei care s-au vădit infructuoase. operaţionalizarea transformă conceptele în elemente observabile. Teoria nu poate juca un rol metodologic autentic decât atunci când conceptele sale pot fi traduse în indicatori empirici. Asta înseamnă că trebuie să fin gata să abandonăm sau să modificăm o ipoteză incorectă. întrebării puse”. generale ale unei clase sau categorii de obiecte. 4. dar totodată şi răspunsul. Ea cuprinde şi întrebarea. până în anii 1960-1965. „Stai jos în faţa faptelor ca un copil mic”. Să nu facem o afirmaţie sau să ne formăm o convingere pozitivă până ce nu au fost găsite motive suficiente care să o justifice. Operaţionalizarea conceptelor constă în definirea acestora astfel încât să fie utile în măsurarea şi discriminarea realităţii sociale. fiindcă aşa cum spunea Whitehead „panica faţă de eroare este moartea progresului”. cu explicarea în planul gândirii a Ipotezele fac trecerea de la neştiinţă la ştiinţă.

2.2. Faza tehnico-practică; etapele investigaţiei sociologice. Distincţia dintre teoretic şi empiric este una mai mult „artificială”, ca „instrument” de lucru, întrucât cele două aspecte nu sunt planuri distincte ale demersului sociologic, atât teoria cât şi raportarea nemijlocită la fapte fiind prezente pe întregul parcurs al cercetării. Referitor la etapele investigaţiei sociologice există mai multe puncte de vedere atât în ceea ce priveşte numărul cât şi conţinutul acestora (Melania Borţun, 1982). Odată precizată tema cercetării, de care ne-am ocupat la faza teoretico-logică, etapele investigaţiei le considerăm a fi următoarele: a) stabilirea populaţiei cercetării şi care va fi supusă investigaţiei; b) stabilirea tehnicilor şi procedeelor cercetării; c) elaborarea tehnicilor, alcătuirea instrumentelor de cercetare; d) munca de teren sau culegerea datelor; e) prelucrarea datelor, a informaţiei; f) analiza şi interpretarea rezultatelor; g) elaborarea raportului final al cercetării, care trebuie să cuprindă concluziile şi soluţiile propuse pentru a se încerca eliminarea sau diminuarea disfuncţionalităţilor constatate la nivelul fenomenelor şi proceselor sociale. Dintre aceste etape ne vom opri succint doar asupra primelor două. Populaţia cercetării reprezintă ansamblul unităţilor investigabile şi care pot fi: indivizii; familia; gospodăria; echipa de muncă etc. Investigarea întregii populaţii („N”) este rar posibilă de realizat (atunci când volumul este redus la, sau sub, câteva sute de unităţi). De aceea se procedează la eşantionare. Eşantionul („n”) este o parte a populaţiei totale, stabilită după o anumită formulă (a se vedea Dicţionarul de Sociologie, 1998) şi după anumite criterii în aşa fel încât rezultatele să poată fi generalizate valid pentru întreaga populaţie, adică, eşantionul să fie reprezentativ. Altfel spus, structura eşantionului după anumite caracteristici trebuie să reflecte fidel structura populaţiei totale după aceleaşi caracteristici. Stabilirea tehnicilor şi procedeelor necesită o atenţie deosebită întrucât, valoarea unei cercetări depinde covârşitor de valoarea metodelor şi tehnicilor utilizate ca şi de elaborarea acestora. Tehnicile reprezintă instrumente ale cercetării cu ajutorul cărora ne apropiem de realitatea socială şi recoltăm, culegem informaţia. Procedeele sunt, de asemenea, „instrumente” ale cercetării cu ajutorul cărora prelucrăm informaţia culeasă prin intermediul tehnicilor (exemplu de procedee: statistice, reprezentări grafice). Dintre tehnicile utilizate mai frecvent în sociologie ne vom opri asupra observaţiei, anchetei, interviului şi experimentului.
17

Observaţia sociologică, la fel ca alte tipuri de observaţie ştiinţifică, este o observaţie intenţionată şi sistematică (se desfăşoară după un plan bine stabilit şi urmăreşte să dea o semnificaţie lucrurilor şi proceselor percepute, să verifice anumite ipoteze). Testarea ipotezelor, ca scop, diferenţiază observaţia ştiinţifică de cea spontană, neştiinţifică (S. Chelcea ş.a., 1998). Observaţia poate fi: Θ Θ indirectă; directă: - externă: – extensivă – intensivă - participativă: – pasivă – activă. Indirectă este atunci când se observă datele înregistrate de altcineva. Directă, atunci când fenomenul se desfăşoară sub privirea cercetătorului. Observaţiile utilizate în cercetările sociologice, inclusiv în investigaţiile psihosociologice sunt: observaţia structurată; observaţia participativă; observaţia eşantionată. Unii autori spun – pe bună dreptate – că ce anume se observă depinde şi de persoana care observă. Pentru a observa nu este suficient să vezi, trebuie să priveşti şi să examinezi atent şi, de asemenea, nu doar să auzi ci să asculţi şi să interpretezi. Pentru a obţine o oarecare concordanţă între datele diferiţilor observatori, trebuie îndeplinite câteva condiţii (W.I. Beveridge): 1. 2. 3. 4. 5. ei trebuie să fie atenţi (în sensul de a observa unele detalii fără să se să nu aibă conştiinţa faptului că viaţa lor ar fi în pericol; necesităţile lor vitale, fundamentale să fie pe cât cu putinţă satisfăcute; să nu fie luaţi prin surprindere; dacă observă un fenomen efemer, trebuie să repete de mai multe ori. piardă în amănunte inutile);

Un exemplu de dificultate a efectuării unor observaţii atente, în anumite condiţii, este următorul. La un congres de psihologie ţinut la Göttingen (apud W.I. Baveridge), în timpul uneia dintre şedinţe, un om a năvălit deodată în sală, urmărit de un altul, care-l ameninţa cu revolverul. După o busculadă în mijlocul sălii, s-a tras un foc de revolver şi ambii au fugit, la 20 de secunde după ce intraseră. Incidentul

18

fusese aranjat dinainte, dar în timpul când scriau observatorii nu ştiau toate acestea. Preşedintele le-a cerut pe loc celor prezenţi să scrie un scurt raport asupra a ceea ce văzuseră. Dintre cele 40 de rapoarte prezentate numai unul avea mai puţin de 20% greşeli, 14 aveau între 20 şi 40% greşeli şi 25 aveau peste 40% greşeli. Trăsătura cea mai demnă de remarcat era că în mai mult de jumătate dintre rapoarte, 10% şi chiar mai mult din detalii erau pur invenţii. „Performanţa” congresiştilor s-a dovedit săracă, probabil datorită circumstanţelor. Diferiţi observatori ai uneia şi aceleiaşi scene vor observa lucruri diferite în funcţie de interesele lor proprii. Asta şi pentru că „suntem înclinaţi să vedem mai curând ceea ce se află îndărătul ochilor decât ceea ce apare înaintea lor”. Se produce un fel de proces de imersiune. Tocmai de aceea, Claude Bernard spunea: „în observaţie, imaginaţia trebuie lăsată la cuier, aşa cum se lasă pardesiul când se intră în laborator”. • Ancheta sociologică este tehnica prin care un chestionar ajunge în „posesia” subiecţilor (înmânat sau transmis prin poştă) care înregistrează informaţia pe el. Avantajele acestei tehnici sunt: Θ Θ Θ Θ Θ • tehnică ieftină; arii de cuprindere (geografică şi numerică) mare. indice redus de recuperare a chestionarelor; erori voluntare şi involuntare în completarea chestionarului; nonrăspunsuri.

Dezavantaje:

Interviul sociologic este tehnică în cadrul căreia are loc o întrevedere între cercetător sau operatorul de anchetă şi subiecţi, întrevedere în care cercetătorul sau operatorul înregistrează informaţia pe chestionar sau „liber” (cu aparatură). Avantajele acestei tehnici: Θ Θ certitudine sporită în corectitudinea răspunsurilor; informaţie mult mai nuanţată (putându-se beneficia şi de observaţie).

Experimentul sociologic. Leon Festinger spune că experimentul constă în „observarea şi măsurarea efectelor manipulării unor variabile independente asupra variabilelor dependente într-o situaţie în care acţiunea altor factori este redusă la minimum”.
19

Cuvier spunea că „observatorul ascultă natura. experimentul de teren pasiv. G. S. Chelcea spune că. experimentatorul o întreabă şi o sileşte să i se dezvăluie”. în primul rând. experimentul de teren. că situaţia este controlată. „în ştiinţele socioumane experimentul psihosociologic constă în analiza efectelor unor variabile independente asupra variabilelor dependente într-o situaţie controlată. faptul că experimentul este o observaţie provocată şi în al doilea rând. experimentatorul încearcă să provoace fenomenele pentru a le observa şi înregistra. experimente de durată. Clasificările cele mai cunoscute ale experimentului în domeniul sociologiei şi psihosociologiei sunt: experimentul natural. experimentul de laborator. experimente instantanee. 1998). Observarea şi manipularea efectivă a variabilelor de către cercetător sunt elemente caracteristice doar anumitor tipuri de experimente. experimentul de teren activ. Chelcea.Definiţia subliniază (spune S. experimentul artificial. 20 . însă de cele mai multe ori. cu scopul verificării ipotezelor cauzale”.

1998) dă o definiţie mai completă. mai cu grijă. unii mai bine. Vlăsceanu (Dicţionar de Sociologie. Sinonime motivaţiei sunt: argumente. nivel de instruire etc. Nici o activitate. altfel spus. trei întrebări relativ distincte (C. raţiuni. Zamfir. un complex motivaţional. Normal. relaţiile umane etc. ce evaluează. Motivaţia muncii: definire şi caracterizare generală Este firesc să ne întrebăm adesea de ce oamenii muncesc? Pentru a răspunde este nevoie de o precizare. performanţei sub aspect cantitativ). alţii mai puţin (motivaţia de ce oamenii muncesc astfel. aşa cum muncesc. menţin (sau întrerup) şi direcţionează acţiunile sau comportamentele unei persoane”. alţii mai prost. El este determinat de conţinutul muncii şi de factori situaţionali precum nivelul de tehnicitate. energizează. Complexul motivaţional constă în combinarea unor motivaţii diferite şi de intensităţi diferite pentru o anumită situaţie de muncă. Complexul motivaţional variază nu numai de la o situaţie de muncă la alta. justificări. precizând că motivaţia desemnează „ansamblul de factori sau imbolduri care declanşează. care reprezintă combinarea unor motivaţii diferite şi de intensităţi diferite pentru fiecare individ. fiecare om are un profil motivaţional.) fiind o realitate psihologică dinamică. educaţie. pentru fiecare caz în parte motivaţia poate fi relativ diferită. combinate în proporţii diferite. condiţiile de muncă.C A P I T O L U L III MOTIVAŢIA ŞI SATISFACŢIA MUNCII 1. ci mai multe. suferă mutaţii. Acest profil este rezultatul istoriei personale al fiecăruia dintre noi (experienţa. mai neglijent (motivaţia muncii sub aspect calitativ). deci nu există doar un singur motiv care să-l determine pe om să muncească. 1980) şi anume: Θ Θ Θ de ce oamenii hotărăsc să muncească în general? (motivaţia muncii în de ce ei muncesc atât cât muncesc?. şi cu atât mai mult cea mai complexă care este munca. unii mai mult. În această întrebare sunt cuprinse de fapt. Sillany (1996) defineşte motivaţia ca fiind „ansamblul de factori dinamici care determină conduita unui individ”. 21 . ci şi de la individ la individ. M. N. general). pentru că. nu este motivată unifactorial.

administrative. prestigiul. b) Motivaţiile intrinseci reprezintă acele stimulente de a munci care provin din însăşi activitatea de muncă. Motivaţiile extrinseci pot fi împărţite în: motivaţii extrinseci pozitive. Zamfir. aprecierea celorlalţi etc. prestigiul. Ele se subdivid în: 1) motivaţii intrinseci provenite din munca propriu-zisă (din conţinutul muncii) precum: nevoia organică a omului de activitate. aspecte neplăcute pe care omul caută să le evite prin muncă şi care. Clasificarea motivaţiei O clasificare simplă împarte motivaţiile în două tipuri (C. care pot fi obţinute prin muncă şi pentru obţinerea cărora el consideră că merită să depună efort. Pentru o ordonare a acestei mari diversităţi motivaţionale se impune o clasificare a motivaţiilor. b) Motivaţii intrinseci.W. promovarea. raţiuni de a munci care se găsesc în afara muncii propriu-zise: salariul şi alte beneficii economice (exemplu pentru mineri: încălzire gratuită. Acestea pot fi: diferite sancţiuni. sociale etc. pierderea prestigiului etc. etc.Dacă fiecare s-ar gândi la sine şi la ceilalţi ar putea alcătui o listă destul de lungă de motive pentru care muncesc oamenii: salariul şi alte beneficii economice. Pentru oamenii motivaţi extrinsec munca reprezintă un mijloc de a obţine ceva şi sunt de orientare instrumentalistă. Motivaţiile extrinseci pozitive sunt acele „lucruri” utile omului. Motivaţiile extrinseci negative sunt acele „lucruri”. obţinerea promovării.). evitarea sancţiunilor şi a criticilor din partea şefului sau a colectivului. Omul ca fiinţă socială posedă anumite însuşiri fizice şi intelectuale pe care simte nevoia să şi le exprime prin 22 . pierderea prestigiului etc. penalităţi (economice. teama de sancţiuni.). plăcerea de a munci. 2. reducere la costul K. teama de critică. Exemplu: salariul şi alte stimulente economice. 1980): a) Motivaţii extrinseci. de a dobândi prestigiul. motivaţii extrinseci negative. critica superiorilor şi a colegilor. a) Motivaţiile extrinseci reprezintă acele stimulente. de regulă sunt asociate cu performanţă scăzută. sentimentul datoriei şi al dăruirii de sine etc. dorinţa de a fi apreciat.

fiind de orientare expresivă. 2) motivaţii intrinseci provenite din finalitatea muncii. activitatea de muncă (de rezultatul obiectiv) pentru cel care a depus efortul şi care desemnează eficienţa umană sau starea de satisfacţie / insatisfacţie.I.E. al „sacrificiului” pentru colectivitate. cercetarea ştiinţifică. care se concretizează în performanţa (numărul şi rezultatul subiectiv al muncii. altruistă. Eficienţa motivaţiei Motivaţiile diferă mult între ele din punctul de vedere al efectului (eficienţei) lor asupra rezultatului muncii.E. Oamenii motivaţi intrinsec văd în muncă posibilitatea de a se exprima. spre exemplu) şi din care rezultă o eficienţă productivă. Eficienţa productivă a diferitelor tipuri de motivaţii În anumite condiţii şi între anumite limite. fără a urmări cu orice preţ un avantaj. care constă în starea afectivă generată de calitatea produselor. altfel spus să se exprime pe el însuşi muncind. > M.). omul muncind din propria conştiinţă. Sunt unele domenii în care această caracteristică este deosebit de clar manifestată: creaţia artistică. 3. plăcerea de a munci. a creaţiei. fără o presiune exterioară.P.muncă sau. contraproductive ca: mimarea performanţei. atunci când celelalte condiţii sunt egale şi anume: 1) motivaţiile intrinseci sunt mai productive. Rezultatul muncii este de două tipuri: rezultatul obiectiv al muncii. mai eficace decât motivaţiile extrinseci (M. 3.1. mai eficace decât cele extrinseci negative (M. raportări eronate.). orice motivaţie poate fi utilizată. motivaţiile extrinseci comportă anumite dezavantaje precum: a) introduc efecte secundare negative. provocând comportamente defensive. 2) motivaţiile extrinseci pozitive sunt mai productive. sportul. îi este specifică omului.N. În orice condiţii. > M. cotidiene şi cercetările sistematice au impus însă două concluzii. sentimentul dăruirii de sine. Plăcerea activităţii. ca de exemplu: sentimentul utilităţii faţă de colectivitate (adevăraţii oameni de ştiinţă).E. Nevoia de activitate îl „îndeamnă” pe om să muncească. 23 . Observaţiile practice.

o relaţie simplă ci depinde de anumiţi factori (C. în principal. nu pot fi motivate de teama de a fi sancţionat. în care se munceşte în principal pentru satisfacerea propriilor nevoi şi alt tip într-o economie de piaţă. a executa o operaţie într-un timp anume şi respectând anumite specificaţii. copilul care „învaţă” pentru că îl bat părinţii se obişnuieşte cu bătaia). motivaţiile extrinseci nu dau rezultate eficiente. de rutină. care priveşte munca doar ca pe un mijloc de a dobândi ceva. 1980): a) tipul muncii. plăcerea de a munci. Pentru oamenii de orientare expresivă. Motivaţiile extrinseci negative prezintă o eficienţă redusă şi nu pot susţine performanţe care să tindă spre limita superioară a posibilului uman. în acest caz fiind recomandate motivaţiile intrinseci. chiulul. şi care conştientizează utilitatea socială a muncii. A scrie însă o carte sau a face o inovaţie. 24 . Pentru activităţile de acest gen performanţa ridicată este asigurată prin motivaţiile intrinseci. pragmatic. c) suferă o uzură în timp şi de aceea trebuie să fie continuu crescătoare (exemplu: salariul. Este vorba de omul egoist. b) acţionează numai dacă sunt continuu prezente (exemplu: muncitorul lucrează dacă şeful este cu „ochii pe el”). e) motivaţiile extrinseci negative sunt slab productive şi de aceea trebuie pe cât posibil evitate. d) motivaţiile extrinseci îngăduie performanţe în general pe termen scurt şi. b) tipul de personalitate. Un tip de motivaţii va funcţiona într-o economie de tip „închis”. c) tipul de organizare socială şi profilul cultural al colectivităţii. dorinţa de câştig sau promovare. Spre exemplu. poate fi motivată de orice tip de motivaţie: sentimentul utilităţii. altruişti. negative sau pozitive funcţionează cu o anumită eficienţă în cazul activităţilor de muncă simple. Motivaţiile extrinseci funcţionează mai ales pentru tipul de personalitate de orientare instrumentalistă. calitate slabă. Sunt sarcini care pot fi îndeplinite eficient cu orice tip de motivaţie. Motivaţiile extrinseci. Zamfir. sub aspect cantitativ.- lipsa iniţiativei în muncă. Relaţia motivaţie-performanţă nu este însă. slab calificate. dorinţa de a evita sancţiunile sau criticile etc.

a cărei valoare medie este de aproximativ +0. Satisfacţia este generată de finalitatea muncii. ca sursă a randamentului în muncă depinde şi ea de anumiţi factori: a) complexitatea muncii. O astfel de filosofie a muncii şi a naturii omului.2. creştere personală etc. cu atât satisfacţia influenţează mai mult performanţa. de mulţumire a subiectului manifestată la obţinerea unui succes. satisfacţia acţionează asupra performanţei / randamentului mai mult ca factor de igienă. nu prea puternică ci modestă. Satisfacţia este o stare afectivă pozitivă. Ei provoacă insatisfacţie dacă nu sunt asiguraţi. factorii motivatori care ţin mai mult de sfera conţinutului muncii: responsabilitate. Satisfacţia. b) tipul de rezultat urmărit. cel puţin parţial este falsă. între ele există o corelaţie. Munca poate fi o simplă obligaţie exterioară. Factorii de igienă fac parte. Într-un fel influenţează satisfacţia performanţa atunci când se urmăreşte un rezultat de tip cantitativ şi altfel când se urmăreşte unul de tip calitativ. prezenţa lor nu dă atât de mare satisfacţie pe cât de mare este insatisfacţia generată de absenţa lor. Munca este necesară şi trebuie făcută din simţul datoriei sau din necesitatea de a asigura cele necesare pentru a trăi. Multă vreme s-a crezut că satisfacţia şi performanţa în muncă sunt două aspecte divergente sau. După Herzberg. că o creştere a insatisfacţiei ar fi „preţul” plătit pentru o creştere a randamentului în muncă.).14. este drept. acţionează şi un alt tip de factori. dar. în general din mediul muncii (exemplu: salariul. la fel de bine. Alături de factorii de igienă spune Herzberg. cu toate că în sine ea reprezintă un efort care generează insatisfacţii şi frustrări. a atingerii scopurilor sale ori la creşterea performanţelor calitative ale acţiunilor sale. altfel spus. ori ca urmare a împlinirii unor motive sau trebuinţe. Concepţia privind divergenţa muncă-satisfacţie a fost combătută în ultimele 4-5 decenii. care se concretizează în utilitatea socială a muncii. Eficienţa umană a motivaţiei. c) nivelul de dezvoltare personală al individului.3. poate fi şi o sursă de adâncă satisfacţie. dar nu dau satisfacţie prea mare odată îndepliniţi. Cu cât acest nivel – de instruire şi de cultură generală – este mai ridicat cu atât mai mult satisfacţia este mai mare şi. dacă nu în totalitate. mai complexă. relaţiile de muncă. satisfacţia muncii Satisfacţia omului în muncă. sentimentul muncii bine făcute. solicitând un nivel mai înalt de calificare. este reflexul subiectiv al organizării muncii. stilul de conducere etc. Altfel spus. 25 . Cu cât munca este mai creativă. cercetările demonstrând că cele două aspecte nu numai că nu sunt divergente dar.

W. F. În fapt. standardizată. care a fost redusă la salariu. şansele de promovare. dar. Acest tip de organizare a muncii – taylorist – duce la o creştere semnificativă a eficienţei muncii.M. Munca este înalt repetitivă. Eliminarea timpilor „morţi” din activitatea omului şi a maşinii a constituit obiectivul principal al taylorismului. Relaţia satisfacţie-performanţă nu este una directă.W. ignorând ceilalţi factori: stabilitatea profesională.în consecinţă. 4. în intenţia de a elimina mişcările şi pauzele inutile. concepţia limitativă pe care el a propus-o motivaţiei. selecţia şi formarea muncitorilor pentru posturile de muncă pe care le vor deservi. aprecia metoda tayloristă a cronometrajului drept „mijloc de organizare a surmenajului”. într-o oţelărie din SUA şi publicate ulterior. ele au fost şi criticate pentru faptul că neglijau punctul de vedere psihofiziologic. în 1911. Acest principiu s-a impus ca răspuns la principiul muncii simplificate al lui F. motivaţia pentru muncă o constituie. securitatea muncii etc. Taylor s-a impus prin cercetările sale începute în jurul anului 1890. monotonă (lipsită de varietate). 2. Taylor. Pentru a înţelege de ce s-a impus principiul îmbogăţirii muncii. prezentăm succint concepţia tayloristă. primordial. taylorismul se centra pe patru principii: 1. Principiul modern de creştere a influenţei satisfacţiei asupra performanţei. dacă nu 26 . Au fost criticate mai ales două aspecte: divizarea radicală între munca de execuţie şi cea de conducere. influenţează (bineînţeles nu în aceeaşi măsură) mai mult performanţa. în lucrarea „Principiile managementului ştiinţific”. De aceea. banii primiţi de muncitor. J. Taylor a propus studierea detaliată a mişcărilor efectuate de muncitori în timpul activităţii cu ajutorul cronometrului. consecinţe extrem de negative. un nivel mai ridicat de cultură generală înseamnă un nivel mai înalt de conştientizare a utilităţii muncii depuse. Lahy. Deşi studiile lui Taylor au fost larg utilizate în diferite ţări. Astfel. diviziunea tranşantă între munca de execuţie şi cea de conducere. liniară ci destul de complexă. 3. În esenţă. este principiul îmbogăţirii muncii. are din punct de vedere uman. foarte obositoare. analiza exhaustivă a mişcărilor de muncă. În ceea ce priveşte gradul de interinfluenţare dintre cele două aspecte s-a constatat că în mai mare măsură influenţează o performanţă ridicată satisfacţia decât influenţează satisfacţia performanţa.

el coordonează efortul comun şi controlează calitatea muncii. oferă puţine oportunităţi de satisfacţie.şi fizic. Grupul de muncă devine autonom (G. Funcţiile motivaţiei Motivaţia îndeplineşte următoarele funcţii (Vartolomei E. în cadrul său sarcinile. cum să repartizeze. Din această cauză. cel puţin psihologic. Îmbogăţirea muncii se poate realiza pe două planuri: Θ Θ pe orizontală. organizare. Grupul decide cum să realizeze obiectivul primit. ci grupul primeşte un obiectiv mai general. = grup autonom de muncă).A. Există un acord unanim asupra faptului că activitatea generată de principiul simplificării muncii este slab stimulativă pentru om. cum să organizeze munca.M. îmbogăţirea muncii se realizează prin: varietate a activităţii care reduce monotonia. 1991): a) funcţia de activare internă şi de semnalizare a unui dezechilibru fiziologic sau psihologic. Pe verticală. munca neinteresantă produsă de spiritul taylorist a devenit tot mai inacceptabilă în condiţiile societăţii moderne. dar şi o complexitate care presupune o calificare mai ridicată. având totodată autonomia de a se autoorganiza.. prin includerea în postul de Pe orizontală. În acest mod de organizare a muncii nu individul primeşte de la şeful său o sarcină anume pe care să o realizeze. ajungându-se la principiul îmbogăţirii muncii. pe verticală. În consecinţă. Această funcţie este specifică trebuinţelor care au o dinamică 27 . dar are avantajul că se obţine o recompunerea unor activităţi mai complexe. Pentru aceasta se preferă munca de grup. rotaţia posturilor care este slab productivă. control. care dă posibilităţi mai mari de participare la conducere şi pentru contacte umane satisfăcătoare. oamenii de ştiinţă au început să caute alte forme de organizare. muncă a mai multor operaţii care asigură nu numai varietatea necesară psihologic. coordonare. munca de execuţie se împleteşte cu munca de conducere prin includerea în postul de muncă şi a unor activităţi de participare la decizie. 4.

Este specifică motivelor. trebuinţe de autorealizare sau actualizare de sine. Recurgând la o clasificare a trebuinţelor. fie pentru viaţa sa internă. pentru a se finaliza prin satisfacerea lor. Figura nr. Piramida trebuinţelor a lui Maslow şi fundamentarea ei Substratul motivaţional al muncii rezidă în trebuinţe. fie pentru viaţa socială în raport cu alţi indivizi sau grupuri. de afiliere la grup. ceea ce în literatura de specialitate se cunoaşte sub denumirea de „piramida trebuinţelor”. adăpost. trebuinţe de stimă (stima faţă de sine. 5. - Schematic. b) funcţia de mobil sau de factor declanşator al acţiunilor efective. necesitate) este o stare în care se află un individ sau un grup. repaus. obligatoriu sau util.deosebită: debutează cu o alertă internă. Această piramidă are cinci trepte (etaje) cuprinzând: trebuinţe organice sau fiziologice (de hrană.). continuă cu o agitaţie crescândă.). sexuale etc. caracterizată prin lipsa unui obiect sau sentiment. consideraţie etc. prin care se imprimă conduitei un caracter activ şi selectiv. Maslow a elaborat şi fundamentat. c) funcţia de autoreglare a conduitei. trebuinţe de securitate (echilibru emoţional în activitatea de muncă. 1 Piramida lui Maslow V IV III 28 trebuinţe de autorealizare (actualizare de sine) Trebuinţe de stimă trebuinţe de apartenenţă . piramida lui Maslow este redată în figura nr. Trebuinţa (nevoie. 1. - postului şi în general în viaţă). siguranţa trebuinţe de apartenenţă.

vestiarele. c) o trebuinţă nu apare ca motivaţie decât dacă trebuinţe mai puternice. cuprinzând nu numai maşini. de originalitate. g) cu cât ne apropiem mai mult de vârful piramidei cu atât trebuinţele sunt mai specifice omului (sociale). aparţinând unor niveluri inferioare au fost anterior satisfăcute. cu cât este mai continuu satisfăcută. care reprezintă nu numai o unitate economică ci şi un univers social. dar şi asemenea amenajări sociale şi servicii cum sunt duşurile. în situaţie industrială (de angajat) trebuinţele organice sunt. exigenţa de a avea un anumit statut. terenurile pentru sport. treptat. Θ Cea de a cincia treaptă se referă la tendinţa de personalizare. b) nu putem fi motivaţi în acelaşi timp şi cu aceeaşi intensitate de trebuinţe aparţinând tuturor nivelurilor. cluburile pentru petrecerea timpului liber şi pentru vacanţă. muncă şi al administraţiei. corespunzătoare celei de a patra trepte a piramidei. implică. pe de o parte încrederea în sine a salariatului şi. genere satisfăcute şi. Θ Trebuinţele de stimă. ci gradual. ea reprezintă locul unde salariaţii îşi regăsesc aproape zilnic colegii şi prietenii. pe de altă parte. e) la început trebuie puse lucrurile mai urgente şi după aceea cele mai complexe (cele sociale). f) trecerea de la o treaptă la cea superioară nu se face brusc. creşele şi grădiniţele pentru copiii angajaţilor etc. d) o trebuinţă satisfăcută încetează să mai motiveze organismul.II I trebuinţe de securitate trebuinţe organice El fundamentează piramida astfel: a) o trebuinţă este cu atât mai improbabilă ca motiv. Întreprinderea este sediul vieţii colective. tendinţa de a desfăşura o activitate conform propriei vocaţii. dintr-o dată. 29 . Cum trebuie înţeleasă satisfacerea acestor trebuinţe? Θ Θ Θ După Maslow. utilaje şi fluxuri tehnologice.. un anumit prestigiu social (autoexigenţa). ca atare nu-şi pun amprenta asupra activităţii. în Trebuinţele celui de al doilea nivel se satisfac prin intermediul grupului de Trebuinţele de apartenenţă (afiliere) se satisfac prin intermediul întreprinderii.

2). Trecerea de la un nivel motivaţional la altul superior nu este condiţionată doar de satisfacerea nevoilor inferioare ci şi de presiunea exercitată de nevoile superioare. El are un caracter individualizat. trebuie să se introducă noţiunea de prag de satisfacere al trebuinţelor. M Zlate (1981) prezintă o schemă a stratificării trebuinţelor (figura nr. cât şi de caracteristicile contextului sociocultural. el nu explică de ce unii indivizi „luptă” pentru a ajunge în vârful piramidei. care face posibilă trecerea spre nivelul superior. De asemeni. de trecerea de la un nivel la altul este corelată cu sistemul valorilor social culturale şi individuale. fiind condiţionat atât de caracteristicile sistemului uman respectiv. Deşi citat de toţi autorii care s-au ocupat de problematica motivaţiei şi a trebuinţelor. exercitând atracţie şi oferind satisfacţii prin ea însăşi. urmărind doar creşterea volumului de bunuri şi servicii pentru satisfacerea ei. în vreme ce alţii rămân „robii” unei trepte inferioare.Examinarea treptelor piramidei lui Maslow ne arată că de la prima până la cea de a patra treaptă. situaţia de muncă devine sursă motivaţională. el a fost şi criticat pentru că a prezentat această piramidă ca „atemporală” şi „aculturală”. motivaţia pentru muncă este de natură externă (extrinsecă). ceea ce nu este aşa. Această dublă determinare „de jos în sus” şi „de sus în jos”. La nivelul cele de a cincia trepte. Figura nr. 2 Tipuri de satisfacere a trebuinţelor Structura Organice Securitate Afiliere Stimă 30 . În studiul concret al acestei duble determinări. Pragul de satisfacere al trebuinţelor este dat de nivelul minim de satisfacere a trebuinţelor de un anumit tip. mai întâi de factură biologică şi apoi de factură socială. motivaţia devine intrinsecă. Munca oferă posibilitatea realizării de sine.

(puternic)trebuinţelor Actualizare de sine Dominanţa trebuinţelor organice Securitate Organice Afiliere (slab) Stimă Actualizare de sine Dominanţa trebuinţelor de securitate Afiliere Securitate Stimă Organice Dominanţa trebuinţelor de afiliere Stimă Afiliere Securitate Organice Dominanţa trebuinţelor de stimă Actualizare de sine Stimă Afiliere Securitate Organice Dominanţa trebuinţelor de actualizare de sine Actualizare de sine Actualizare de sine 31 .

Pentru a-şi atinge scopurile. evaluarea şi promovarea profesională. selecţia profesională.P. care desemnează interesul societăţii în A.S.S. reprezintă ansamblul. - Atât pe ansamblu cât şi în fiecare dintre verigile sale A. perfecţionarea pregătirii profesionale. succesiunea şi interdependenţa unor activităţi specifice precum: - orientarea profesională.). interesele societăţii şi cele ale individului privind A. prezintă două aspecte: un aspect sociologic. este realizarea lui ca profesionist şi ca personalitate umană.S. converg. un aspect psihologic.S. respectiv ambele părţi urmăresc ca: Θ orientarea profesională să se facă pe baza unor principii ştiinţifice (nu după gusturi).C A P I T O L U L IV ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ DE PERSONAL 1. care reprezintă interesul individului şi care şi care este utilizarea raţională a forţei de muncă.P. recrutarea personalului. pregătirea profesională.P.P. utilizarea raţională a personalului. 32 . Aspecte generale şi orientări noi în activitatea sau politica ştiinţifică de personal Activitatea sau politica ştiinţifică de personal (A.

În această situaţie este preferabilă străduinţa de a le realiza pe toate la un nivel cel puţin mediu decât axarea pe unele şi neglijarea celorlalte.P. Aceasta deoarece cu anumite probleme de personal se confruntă o întreprindere nou înfiinţată (probleme foarte complexe de recrutare. În ultimele 4-5 decenii. Θ evaluarea personalului să se facă pe baza competenţei profesionale şi să se creeze condiţii de promovare profesională (să nu se blocheze căile de promovare ca în regimul trecut. nu numai considerarea omului în ansamblul personalităţii sale: bio-psiho-sociale. Ideal ar fi ca toate aceste activităţi să se realizeze la un nivel foarte ridicat. însă. punerea accentului şi pe relaţia om-om. om-întreprindere.) cu alte probleme o întreprindere în extindere. om-grup. în funcţie de „vechimea” şi nivelul de dezvoltare al pe relaţia om-maşină. dar nici să se promoveze fără nişte criterii ştiinţifice – fără respectarea acestora – ca în perioada imediat următoare după anul 1989). 2. selecţia profesională să se facă pe baza unor tehnici ştiinţifice să fie create condiţii optime de pregătire profesională şi (teste). Θ personalul să fie utilizat conform pregătirii profesionale. Orientarea profesională 33 . Aceasta din urmă trebuie să se ocupe de perfecţionarea personalului şi de înlocuirea celor care ies la pensie.Θ Θ recrutarea personalului să se facă în funcţie de necesităţi.S. - întreprinderii.P. mai simple decât prima categorie dar mai complexe decât o întreprindere cu tradiţie şi cu nivel ridicat de dezvoltare. particularizarea A.S. în practică acest lucru este greu posibil. s-au produs unele mutaţii: punerea accentului nu numai pe aptitudini ci şi pe atitudinea faţă de muncă. în A. Θ perfecţionare a pregătirii profesionale (prin sistemul de învăţământ şi prin pârghii economice). pregătire profesională etc. selecţie.

4) activitatea de popularizare a profesiilor. Fulga) defineşte orientarea profesională ca „o acţiune socială. Orientarea profesională trebuie să se desfăşoare pe baza anumitor principii: a) orientarea profesională să se facă după interese psihologice (aptitudini şi interese individuale) şi nu după gusturi. omul îşi alege din multitudinea de profesii. b) orientarea profesională să vizeze o „carieră” profesională. din lumea profesiilor pe cea care corespunde aptitudinilor şi intereselor lui. Piéron (apud Gh. un trunchi de profesii şi nu o profesie izolată (ex. La modul general. cunoaşterea şi dezvoltarea aptitudinilor şi intereselor fiecărui individ. cerinţelor. 34 . şcoală.. mass-media. destinată să îndrume pe indivizi în alegerea unei profesiuni în aşa fel încât să fie capabili să o exercite şi să-şi găsească în ea satisfacţii. Fulga. 2) descoperirea. c) orientarea profesională trebuie să fie o activitate concertată a mai multor factori: familie. ce se exercită în mod continuu cu scopul realizării de către indivizi a opţiunilor şcolare şi profesionale. care spune că. exigenţelor acestora. Deşi există numeroase definiţii în literatura de specialitate.Orientarea şi selecţia profesională sunt unghiuri de vedere diferite. trunchiul profesiilor didactice). în concordanţă cu particularităţile personalităţii lor şi cu cerinţele contextului social din care face parte”. 1982). O definiţie mai completă o dă I. Nicola.. medicale etc. a avantajelor şi perspectivelor acestora. toate au ca numitor comun momentul alegerii profesiei şi necesitatea ca opţiunea profesională să fie în concordanţă cu aspiraţiile individuale şi cu necesităţile sociale (Gh. H. pentru profesie dorită. orientarea este „un ansamblu de acţiuni şi influenţe pedagogice. organizaţii profesionale etc. orientarea profesională înseamnă că. la o anumită vârstă). asigurând totodată satisfacerea nevoilor profesionale ale colectivităţii”. a conţinutului. sociale. d) crearea posibilităţii de autocunoaştere şi autoorientare pentru subiecţi (bineînţeles. 3) influenţarea directă pe baza unor metode pedagogice şi psihosociologice a intereselor profesionale în funcţie de posibilităţile individuale şi cerinţele sociale. e) este o activitate de lungă durată. dar complementare asupra aceleaşi relaţii şi anume relaţia om-profesie. Din definiţiile prezentate rezultă că orientarea profesională se desfăşoară pe mai multe planuri: 1) cunoaşterea profesiilor.

mama cheamă pe „tanti doctoriţa” să-i facă injecţii). a inteligenţei sau a succesului în profesie. A. Tehnici aparent ştiinţifice: 1. constând în studiul particularităţilor individuale ale scrisului. op. cerinţelor. în special după trăsăturile feţei. cu faptul că. au fost utilizate şi unele metode aparent ştiinţifice. adică. fie cu ajutorul unei fotografii. g) trebuie să fie o prezentare continuu pozitivă a profesiilor. să aleagă pe acel / acei candidaţi care posedă anumite însuşiri psihice şi pregătirea cea mai adecvată (când este cazul). atunci nu trebuie ameninţată. fie în cursul unei discuţii cu candidatul. în funcţie de cerinţele unei anumite profesiuni. 3. care constau în determinarea caracterului oamenilor după înfăţişarea lor fizică. dacă răceşte. aleg dintre un număr mai mare de oameni. însă fără semnificaţie deosebită pentru selecţia profesională. când întârzie la joacă. Ea continuă activitatea de orientare profesională şi are ca obiectiv. nu permite aprecierea aptitudinilor profesionale. dacă fetiţa vrea să se facă doctoriţă şi are aptitudini.).f) orientarea profesională trebuie să fie o activitate continuă şi nu în salturi (din când în când). Selecţia se poate face în vederea angajării / încadrării sau în vederea promovării. deoarece n-au fost validate prin rezultatele obţinute de oameni în munca lor (P. cit. să nu existe momente în care copilul să fie „speriat” cu aspectele neplăcute ale profesiei (ex. b) grafologice. Selecţia profesională Selecţia profesională reprezintă procesul organizat prin care „profesiile” caută. S-a dovedit că această tehnică realizată prin cele două căi. exigenţelor lor. pe aceea care corespund într-un grad cât mai ridicat rigorilor. Pufan. impresioniste (după impresia pe care o lasă) care se subdivid în: a) fiziognomiste. Tehnicile selecţiei profesionale În vederea încadrării personalului necesar întreprinderilor de diferite tipuri. 35 .

Multă vreme. Este adevărat că prin analiza scrisului pot fi depistate unele trăsături temperamentale ale persoanei. în altă parte. examenul de încadrare a constat într-o probă de lucru. Acest mod de selecţie care constă în verificarea. între timp.. deprinderilor şi aptitudinilor candidaţilor s-a dovedit insuficient. erau luaţi în considerare timpul de execuţie şi corectitudinea acesteia. presiunea uşoară a scrisului putând fi un indiciu al lipsei de energie. el a pierdut timp. numărul erorilor. a cunoştinţelor. Nu trebuie însă pierdut din vedere că această deprindere complexă nu depinde numai de persoană. de particularităţile ei. dar şi din punctul de vedere al candidatului. pe care candidaţii trebuiau să o rezolve. a pierdut posibilitatea de a se angaja. Tehnici ştiinţifice de selecţie profesională: 1. constant. adică. deoarece se întâmpla ca el să nu poată fi angajat definitiv pe postul respectiv – din motivele arătate – şi. Când o întreprindere încadrează un nou lucrător sau este promovată o persoană într-un post superior celui deţinut. într-un timp scurt. proba de lucru. este utilă nu numai diagnoza calităţilor sale. hârtie. şi de condiţiile în care a fost realizat textul respectiv (analizat). deoarece pune în evidenţă mai ales ceea ce ştie să realizeze candidatul şi mai puţin ceea ce ar putea să realizeze în viitor. ci şi prognoza modului său de comportare în diversele împrejurări specifice noului 36 . În aprecierea finală. sau puţinele variaţii ale dimensiunilor literelor putând indica un om echilibrat. uneori. în unele întreprinderi. creion etc. De aceea s-a impus: 3.Punctul de plecare al grafologiei îl reprezintă faptul că scrisul reprezintă o deprindere complexă care se formează în decursul dezvoltării ontogenetice şi care diferă de la un om la altul. „angajarea de probă” sau provizorie. completarea informaţiilor tehnice recoltate cu prilejul „probei de lucru” şi o cunoaştere mai bună a candidatului. B. Această metodă s-a dovedit dezavantajoasă şi din punct de vedere economic fiindcă. tehnici de certificare. ci şi de calităţile instrumentelor de scris: toc. Aceasta este diferită ca durată în funcţie de nivelul ierahic al postului şi care are ca scop. în acest caz. 2. specifică postului de muncă. acesta producând multe rebuturi şi chiar accidente. a trăit stări de insatisfacţie şi descurajare. în perioada de probă randamentul candidatului nu atinge nivelul normal.

Validitatea constă în aceea că testul „măsoară realmente ceea ce i se cere să măsoare”. autoritatea şi subordonarea pe care trebuie să le dovedească deţinătorul unui astfel de post (P. Pufan. El trebuie să îndeplinească mai multe condiţii: validitatea. pe baza şi a următoarelor elemente: a) b) experienţa trecută a persoanei în împrejurări (posturi) similare. deoarece funcţia de conducere nu este definită doar prin caracteristicile intrinseci ale postului. certificatele de calificare. Chelcea. De aceea. adică. Alături de acestea şi de discuţia cu candidatul. un rol esenţial în au 2. examenul psihologic de selecţie pentru un post de conducere comportă două părţi: 1) o parte care ridică probleme apropiate de cele ridicate de selecţia executanţilor.). sensibilitatea. 4. o anumită. Selecţia profesională pentru posturile de conducere Această selecţie este mult mai complexă decât selecţia pentru celelalte posturi. ci şi prin reţeaua relaţiilor umane. însă la un nivel mult mai ridicat. Testul psihologic este o probă standardizată. fidelitatea. Fidelitatea este calitatea caracterizată de constanţa şi omogenitatea datelor obţinute printr-un test aplicat de mai multe ori aceluiaşi subiect (P. comportarea anterioară în posturile pe care le-a ocupat.post. testele psihologice. descrisă în referinţele şi caracterizările întocmite de întreprinderile unde a lucrat şi în „curiculum vitae”. 1998). 37 . Sillamy). care măsoară în mod egal pentru toţi subiecţii. Sensibilitatea rezidă în aceea că. PopescuNeveanu. sau anumite caracteristici psihice şi cu ajutorul căreia se determină poziţia relativă a unei persoane în cadrul unei populaţii în ceea ce priveşte caracteristica respectivă. op. măsurătorile realizate cu ajutorul acestora. alături de diplomele. este la obiect (N. cit. 1978). sociale. Această prognoză se realizează. testul trebuie „să permită diferenţierea indivizilor testaţi” (S. în: Dicţionar de Sociologie.

care necesită elaborarea unui pronostic asupra adaptabilităţii sociale a candidatului în contextul uman al postului. cu o problemă pe care trebuie să o rezolve. 38 . la întâmplare. fapt care. Se încredinţează conducerea unei întreprinderi fictive. a cărei activitate este simulată pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă. testele pentru determinarea sensibilităţii la frustrare ş. De aceea. cu ajutorul acestor teste. b) exerciţiul „în coş” („în basket”) sau „răspunsul la corespondenţă”. Uneori cel care conduce „jocul” atribuie. acest context înglobând stilul întreprinderii. El apelează la calităţile de analiză şi negociere ale candidaţilor. ceea ce prilejuieşte observaţii asupra comportamentului lor. ci ei trebuie să se organizeze în aşa fel încât să constituie o echipă de conducere. Unii cercetători consideră că pentru selecţia necesară posturilor de conducere sunt utile studii asupra cauzelor insucceselor în astfel de posturi. pe această cale obţinându-se informaţii asupra factorilor de succes. Grupul trebuie să facă faţă unor situaţii dificile sau unor alegeri critice. Există 3 variante principale ale testelor situaţionale: a) jocul „(de întreprinzător) de-a întreprinderea”. Modelul psihologic necesar selecţiei pentru posturile de conducere trebuie să cuprindă „un program” prin care să se acopere toţi factorii determinanţi ai succesului profesional. investiţii etc. Testele situaţionale simulează situaţii reale şi oferă persoanei sau grupului. cu persoane separate: simularea unei situaţii reale care solicită individul să-şi mobilizeze aptitudinile. Pentru unele posturi de conducere superioară sunt utilizate testele situaţionale. producţie. cum ar fi: finanţarea unor noi unităţi de producţie. În esenţă. libertatea de a alege strategia pe care o apreciază adecvată. Acest test este utilizat în general. ceea ce permite „juriului” să observe evantaiul aptitudinilor candidatului. o funcţie anumită fiecărui participant: finanţe. personalitatea şefilor direcţi. din bateriile de teste nu trebuie să lipsească testele de motivaţie. Participanţilor nu li se încredinţează roluri anumite. în alte condiţii nu este posibil. sau. în special cele administrative.a. a colegilor şi subordonaţilor. candidaţii se confruntă individual sau în grup. probleme de desfacere a mărfurilor şi altele. Jocul poate fi utilizat atât pentru aprecierea candidaţilor pentru funcţiile de conducere cât şi pentru formarea lor în vederea ocupării acestor funcţii.2) altă parte.

Selecţia profesională în general. financiari-economici etc. 5. o primă etapă în procesul de integrare în muncă.). Profesia: definire. ci şi ce realizează subiectul în discuţia la care participă. intolerant. Candidaţii trebuie să răspundă la un chestionar special. mai mult sau mai puţin diferite şi cu grade de urgenţă diferite. Prin discuţiile cu candidaţii care aspiră la posturile de conducere trebuie urmărite motivaţiile acestora. Adesea.Spre exemplu. Caracteristicile contribuţiilor pot fi: sugestii îndrăzneţe împotriva criticilor altora. candidatul este solicitat să rezolve într-o perioadă fixată multe probleme ridicate de corespondenţa adusă de curier: repartizarea de documente sau dosare subordonaţilor ş. Se propune unui grup restrâns de candidaţi (6-8 persoane). o temă generală de discuţie şi se observă comportamentul lor în timpul dezbaterilor. d) luarea în considerare nu numai a aptitudinilor individului ci şi a educabilităţii acestuia. sugestii abandonate repede. care ulterior este prelucrat. Tema propusă nu trebuie să favorizeze nici un candidat sun aspectul cunoştinţelor. e) considerarea selecţiei profesionale doar ca un prim pas. altfel se creează un statut special pentru cei care ştiu să răspundă. memorii sau alte documente. Trebuie consemnate în mod deosebit. c) discuţia în grup. tot pe această cale. şi. trebuie urmărite şi consemnate detaliile comportamentale corespunzătoare. se desfăşoară pe baza anumitor principii: a) considerarea factorului uman ca fiind cel mai important şi utilizând ceilalţi factori: tehnici. gelos etc. caracteristicile personale: subiectul este inhibabil. inhibiţiile şi frustrările. raţiunea fiecărei decizii.a. candidatul trebuie să redacteze diferite scrisori de afaceri. a atitudinii faţă de muncă.. c) conceperea omului în ansamblul personalităţii sale: bio-psiho-sociale. chiar dacă nu au fost criticate. remarcile candidaţilor asupra temei discuţiei şi planului propus pentru organizarea acesteia. contribuţia sa şi comportamentul faţă de grup. explicând pe scurt. trebuie lămuriţi asupra lor înşişi şi determinaţi să reflecteze asupra posibilităţilor de ameliorare a propriilor conduite. b) considerarea omului ca sursă inepuizabilă a progresului. trăsături. Prin „discuţia în grup” se urmăreşte nu numai stabilirea „tabloului personalităţii” candidaţilor (aptitudinile – mai ales cele verbale. desigur. şi. instrumentele cunoaşterii profesiei. clasificări 39 .

Definiţia este destul de generală şi pune accent pe aspectul teoretic nu şi pe cel de practicare al profesiei. Ocupaţia – precizează aceeaşi sursă – este o activitate socială utilă depusă de o persoană într-una din ramurile muncii sociale şi care constituie în acelaşi timp. V. desfăşurată de către o persoană într-una din ramurile economiei”. Nu sunt incluse în ocupaţie activităţile parazitare – furt. 40 . Profesia desemnează complexul de cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice dobândite de către o persoană prin pregătire şi se exprimă prin meseria sau / şi specialitatea însuşite. Meseria este un complex de cunoştinţe obţinute prin şcolarizare şi prin practică. la efectuarea unor prestaţii de servicii recunoscute şi recompensate în cadrul societăţii. 1998) defineşte ocupaţia ca „tip de activitate socială aducătoare de venit. dobândite prin forme organizate de pregătire. dar uneori nici între profesie şi ocupaţie. 1965). în general sinonime. Profesia – spune acelaşi autor – este un „tip de activitate socială ce se exercită pe baza unei pregătiri profesionale. Mihuleac (1977) spune că profesia este definită ca „o vocaţie în vederea căreia s-au acumulat cunoştinţe. Nu se face o delimitare între profesie şi meserie. – aducătoare de venit care sunt practicate nu în folosul ci în detrimentul societăţii şi. I. între care există deosebire. necesare pentru exercitarea unei anumite ocupaţii”. manipulant de materiale. Ea se referă la producerea de bunuri materiale şi spirituale. fermier etc. Trebici (1975) spune că „profesiunea este o formă de diviziune individuală a muncii care reprezintă un complex de cunoştinţe teoretice şi de deprinderi practice. nici activităţile casnice în folos personal. Profesia este o „ocupaţie” care necesită înalte cunoştinţe de specialitate. de asemenea. Ocupaţia poate fi o activitate „liberală” precum încărcător – descărcător.5. există aptitudini şi atitudini folosite pentru a sfătui şi îndruma pe ceilalţi”. ce permit celui care le posedă să execute anumite operaţii de transformare şi de prelucrare a obiectelor muncii sau să presteze anumite servicii (Dicţionarul Enciclopedic Român. de timp liber cu caracter recreativ. E. Profesia este şi ea o „ocupaţie” dar nu orice ocupaţie este profesie. Ceea ce caracterizează conţinutul tuturor acestor definiţii – fie profesie sau meserie – sunt cunoştinţele şi aptitudinile pe care le implică practicarea unei sau alteia dintre profesii. ceea ce îi asigură individului sursele existenţei. speculă etc. dar şi o oarecare ambiguitate în aceste definiţii. Definirea şi trăsăturile profesiei Există numeroase definiţii ale profesiei. cele de tip hobby. Mihăilescu (Dicţionar de Sociologie. fiind considerate. sursa de venit pentru persoana respectivă. a unei calificări”.1.

de valorificare a înclinaţiilor şi aptitudinilor.Analiza profesiilor înseamnă studierea diferitelor activităţi economice exercitate la un moment dat în societate pe baza unei pregătiri adecvate. Între definiţiile profesiei. necesare desfăşurării cu eficienţa a unei activităţi şi dobândite prin forme organizate de pregătire. profesia desemnează ansamblul cunoştinţelor. în vederea satisfacerii necesităţilor acesteia şi a valorificării capacităţilor individuale. constatându-se dispariţia unor profesii căzute în desuetudine (ieşite din uz). 5. asigură / ar trebui să asigure principalele mijloace de existenţă şi de afirmare a personalităţii. profesia se caracterizează prin următoarele trăsături: are un caracter social (se practică între şi pentru oameni). Profesia. lumea profesiilor se caracterizează printr-o dinamică deosebită. Se estimează la 15 ani intervalul de schimbare a conţinutului unei profesii. îmbrăţişăm punctul de vedere conform căruia profesia poate fi definită din două puncte de vedere (are două definiţii): psihologic. Ca formă de activitate specializată. urmare a automatizării şi cibernetizării. Din punct de vedere tehnic. ca formă de activitate specializată pusă la dispoziţia persoanei de către societate.2. Din punct de vedere psihologic. În societatea contemporană. Instrumentele cunoaşterii profesiei 41 . abilităţilor şi deprinderilor. presupune o anumită pregătire organizată. tehnic. reprezintă deci. un ansamblu de solicitări în plan psihosocial şi tehnic în care persoana trebuie să se integreze. ci şi posibilitatea de realizare. are un caracter dinamic. profesia reprezintă o succesiune de operaţii organizate care duc la un rezultat scontat. Profesia reprezintă pentru persoană nu numai principala sursă de existenţă. presupune o anumită continuitate în exercitare. schimbarea conţinutului altora şi apariţia de noi profesii mult mai complexe. Ea impune anumite cerinţe (de pregătire) indivizilor care o practică.

mijloacele de securitate amuncii. stimularea măiestriei şi creaţiei profesionale. cultura generală şi cultura de specialitate. fiziologia profesiei (însuşiri. analiza presupune rezolvarea următoarelor probleme: 1) cunoaşterea importanţei social-economice a profesiei studiate: gradul ei de răspândire. munca în flux. materii prime şi auxiliare. descrierea activităţii. 3. liniile automate. 2. transportul materialelor care trebuie prelucrate şi al produselor realizate.).Deoarece toate componentele psihologice ale activităţii profesionale sunt strâns legate de condiţiile tehnice şi organizatorice. 7) influenţa profesiei asupra muncitorului. aerisirea. psihologia profesiei (aptitudini. periclitatea profesională.. 5. temperatura. însuşiri psihice necesare). 6. legătura cu alte profesii. agregate. alimentaţia. 4) problema condiţiilor igienice: iluminatul. 42 . a principalelor operaţii). ridicarea calificării. raţionalizarea. umiditatea. orice analiză a profesiei impune o caracterizare suficient de detaliată a muncii respective. cu ce. tehnica / tehnologia profesiei (cum se lucrează. variantele posibile sau specializările existente în cadrul ei etc. perspectivele de promovare în muncă. parametrii fiziologici necesari). dispozitive etc. utilajul tehnic etc. Levitov. 4. munca de zi şi munca de noapte (alternanţa schimburilor). utilaje. asigurările sociale. Structura monografiei profesiei este următoarea: 1.. condiţiile de locuit.N. psihograma profesiei. 2) cunoaşterea operaţiilor de muncă pregătitoare. materialul care se prelucrează. obiectul şi natura profesiei (ce se face în profesie. 3) organizarea muncii individuale şi în brigăzi. munca la panoul de comandă. 5) condiţiile economice: salariul şi alte avantaje / beneficii economice. Problemele enumerate de Levitov sunt sistematizate în cele două instrumente ale cunoaşterii profesiei şi anume: monografia profesiei. igiena profesiei (condiţiile în care se practică şi eventualele contraindicaţii medicale). procedeele de muncă. În linii mari. securitatea profesiei (condiţiile de siguranţă pentru muncitor). 6) pregătirea profesională. principale sau de bază şi auxiliare. după D.

6. întocmit în SUA. El a redus imensa informaţie referitoare la profesii (Dicţionarul titlurilor ocupaţiilor. 2. 1944-1949. cit. funcţii şi relaţii sociale.). munci de forţă şi de iscusinţă. Psihograma profesiei reprezintă un inventar succint de calităţi cerute în profesie: 1.7. umanistică. calităţi senzoriale (văz. 3. senzaţia de pierdere a echilibrului.).028 titluri) la 8 categorii fundamentale. ataxia = tulburare a coordonării mişcărilor voluntare). miros. auz. 4. memorie. 4. cadre superioare şi profesionişti şi nivel înalt. maiştrii. definite în termeni neprofesionali: 1. durata pregătirii. lucrători specializaţi. calităţi motrice (corelarea mişcărilor. 5. calităţi intelectuale (inteligenţa. care corespund „intereselor pentru anumite activităţi”. calităţi psihoafective (avitaminoza afectivă conduce la tulburări psihice).) a sugerat o clasificare a diverselor profesii sub formă tridimensională.). op. calităţi de personalitate (responsabilitate. 2. cadre medii şi „profesionişti”. 5. cooperare. 8. 6. calităţi voliţionale (nerezistenţa la stres eliminatorie în unele profesii). atenţie etc. P. Super (apud. ştiinţe şi tehnici biologice. rezultând: 1. 3. elementul decisiv al acestei clasificări fiind „iniţiativa şi responsabilitatea în muncă”. pe verticală. 3. 43 . arte. 7. Clasificarea profesiilor Clasificările profesiilor sunt numeroase. prestigiul profesiei. sociologia profesiei (venitul în profesie. cuprinde 22. în unele profesii vertijiu şi ataxia sunt eliminatorii. afaceri şi comerţ. precauţie etc. administraţie. 5. ştiinţe şi tehnici fizico-matematice.). 4. în funcţie de diferite criterii. Vertijiu = ameţeală. profesiile au fost ierarhizate în 6 trepte.3. pregătirea necesară. perspectivele acesteia etc. simţul tactil etc. Pufan. lucrători calificaţi. 5. D. 2. În interiorul fiecărei grupe.

juridice. 6. c. În vederea caracterizării complete a acestor activităţi.. profesionişti cu faţa spre oameni. administrative. agricole. instituţii publice. D. 11. 9. profesii în care se lucrează preponderent cu idei şi imagini: creaţia artistică. comerţ. 44 . cei care realizează efectiv produsele. profesionişti cu faţa spre producţie: cei care organizează producţia. 3. obiecte. 4. Este vorba deci. universul profesiilor poate fi explorat mai uşor. medicale. cele religioase. cercetarea ştiinţifică. b. Super a adăugat o a treia dimensiune împărţită în 9 sectoare: 1. nu numai de consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor cu caracter profesional. pedagogice. Formarea şi pregătirea profesională În esenţă. 12. b. 2. artistice. militare. sportive etc. cum ar fi. comerţ. 8. 5. O. bănci. ştiinţifice. N. 13. nivel ierarhic sau tip de interese. mai cuprinzătoare: a. mass-media etc. profesionişti cu faţa spre planşetă. lucrători necalificaţi. religioase. lucruri: industriale. juridice. industrie prelucrătoare. 8. transporturi. după sector. 6. 7. c. transporturi etc. formarea profesională urmăreşte modelarea personalităţii în scopul creării caracteristicilor de personalitate şi a modului de conduită solicitate de activitatea respectivă. ci şi de structurarea acelor caracteristici de personalitate reclamate de diversele profesii. 3.D. profesii în care se lucrează preponderent cu oamenii: didactice.. 10. 6. construcţii. culturale. militare. mine. Lipmann a clasificat profesiile în funcţie de „tipurile de inteligenţă solicitate” şi de „obiectele” asupra cărora se orientează profesioniştii respectivi: oameni. agricole. 9. 2. 4. sportive. comerciale. profesii în care se lucrează preponderent cu obiecte. construcţii. De aici rezultă şi o clasificare a profesioniştilor: a. agricultură. spre exemplu. Această clasificare lasă în afară unele profesii. medicale. birou. idei. 5. Cu ajutorul acestei scheme. terţiar / servicii. Levitov consideră că această acţiune de sistematizare a profesiilor trebuie să aibă ca punct de plecare clasificarea generală a acestora în funcţie de conţinutul lor: 1. Rezultă o clasificare mai generală dar. administrative. 7. transporturi.6. industriale.

instruirii profesionale.D. Educaţia profesională constă în dobândirea acelor trăsături de personalitate (responsabilitate.Pregătirea profesională reprezintă procesul organizat prin care societatea îşi formează profesioniştii necesari iar oamenii dobândesc calitatea de profesionist. didactice: lecţia – expunerea / prelegerea. educaţia profesională. Rezultatul acestui proces este: ştiu ceea ce trebuie să fac. care nu sunt independente una de cealaltă ci interferează. o stare de destindere a subiectului în care imaginaţia călătoreşte.) care să ducă la aplicarea efectivă a conţinutului instruirii profesionale (să şi fac ceea ce ştiu. dar în afara acestuia: învăţământ. liceal. Reveria este o stare de detaşare faţă de realitate. necesare practicării cu eficienţă a unei meserii şi dobândite în cadrul unui proces organizat. ele prezentând dezavantajul că permit pasivitatea subiecţilor în timpul procesului de pregătire. Acest tip de tehnici nu au o eficienţă prea mare. Formarea profesională are două componente: instruirea profesională. I. cursuri serale. în care se realizează preponderent obiective ale educaţiei etapa calificării propriu-zise în care se realizează preponderent obiective ale profesionale. 45 . fără frecvenţă. susţinută de dorinţe şi speranţe nerealiste. mai gravă este dislocarea intelectuală a atenţiei sau reveria („visarea cu ochii deschişi”). disciplină etc. cursuri de zi. Pregătirea profesională parcurge două etape. „vagabondează” pe trasee mai puţin cunoscute sau necunoscute. conştiinciozitate. superior. Principalele tehnici ale pregătirii profesionale sunt: 1. c) pregătire dobândită ca parte integrantă a procesului de muncă: calificarea la locul de muncă. Instruirea profesională constă în acumularea cunoştinţelor. b) pregătire dobândită în paralel cu procesul muncii. să pun în aplicare ceea ce mi-am însuşit).. Această pasivitate se manifestă sub forma dislocării atenţiei (ascultarea „cu o ureche”) şi. se imbrică într-o oarecare măsură: etapa precalificării. abilităţilor şi deprinderilor. În raport cu momentul intrării în procesul muncii (angajării) formele pregătirii profesionale sunt: a) pregătire dobândită anterior intrării în procesul muncii: învăţământ profesional.

la nivelul organizaţiei. 3. învăţarea pe calculator. Gradul de perisabilitate a cunoştinţelor unui individ se poate calcula după următoarea formulă. 4. seminarul).2. unde se constituie ca factor de competenţă. la nivelul întregii societăţi. demonstrative. mai ales conducătorii nu se pot sustrage (S. interogative. întrucât sunt mai active şi menţin. la nivelul individului. în general. ca de exemplu orele de laborator sau ieşirile pe platforme industriale sau în „unităţi şcoală”. Cauza care determină necesitatea perfecţionării o constituie fenomenul de uzură morală sau de perisabilitate a cunoştinţelor. o componentă a acesteia o reprezintă perfecţionarea pregătirii profesionale. Perfecţionarea pregătirii profesionale Continua perfecţionare a pregătirii profesionale este un imperativ general (pentru toţi angajaţii unei organizaţii) de la care. Întrucât formarea profesională are un caracter permanent. în trepte care nu pot fi sărite. cunoaşterea imediată a rezultatelor învăţării. Aceste tehnici prezintă. 46 . întărirea psihologică a informaţiei. Krausz.  volumul cunost int elor posedate de individul x 2   ⋅ 100 P = 1 −   volumul cunost int elor existente în domeniu   Necesitatea perfecţionării pregătirii profesionale se resimte la mai multe niveluri: 1. a informaţiei. 1976). unde se constituie ca factor de competitivitate. 7. care sunt cele mai eficiente. 3. active. 2. în raport cu celelalte unele avantaje: progresul se face în „paşi mărunţi”. unde se constituie ca factor de creştere economică. sub forma dialogului. studiul de caz etc. deplasarea accentului asupra subiecţilor învăţării. de genul: întrebare – răspuns. Sunt mai eficiente decât primele. Exemplu: simularea. trează atenţia subiecţilor (ex.

stagii în organizaţii de „vârf” sau pe lângă personalităţii de elită în domeniu. nesemnificativ). metode active. minerit). rotaţia funcţiilor (din funcţii de uzură în care solicitările sunt. O sinteză a principiilor ce trebuie să stea la baza acţiunii de formare şi perfecţionare a cadrelor de conducere cuprinde (S. Practica perfecţionării continue este o necesitate. în funcţii critice în care solicitările sunt neprevăzute). Pitaru. o acţiune de autoperfecţionare. ca urmare a mutaţiilor provocate de descoperirile tehnice şi ştiinţifice (H. pentru conducător conţinutul perfecţionării este axat realmente de problemele de conducere – organizare. instruirea programată. Problema perfecţionării pregătirii profesionale este esenţială pentru conducătorul unei organizaţii sub două aspecte: 1. S. b) orice acţiune de perfecţionare este. Smirnov. Krausz. Θ Obiectivele perfecţionării pregătirii profesionale se pot atinge prin diferite căi sau forme. postuniversitare sau doctorate. datorată schimbării radicale a tehnologiei într-un timp foarte scurt. c) formarea şi perfecţionarea cadrelor de conducere este una din responsabilităţile exclusive ale şefilor ierarhici ai cadrelor respective. 2. 1994). Desigur. de genul studiului de caz. apud. în ultimă instanţă. 1976). el trebuie să se supună permanent acestui proces. simularea etc.: inginerul minier urmează un dezvoltarea personalităţii individului. Krausz. 1976): a) orice metodă de perfecţionare a cadrelor de conducere trebuie axată pe individ. între care: efortul individual al individului. lărgirea domeniului de competenţă (ex. 47 . relativ constante.Obiectivele urmărite prin procesul de perfecţionare sunt: Θ Θ reîmprospătarea cunoştinţelor (scop mărunt.D. diferite cursuri postliceale. el este cel care trebuie să se preocupe de perfecţionarea subalternilor.: apariţia de noi tehnici în dobândirea de noi competenţe (ex. Calitatea conducerii depinde de calitatea celor ce o realizează (S. d) formarea şi perfecţionarea este inseparabilă de activitatea de selecţionare. Θ curs postuniversitar în calculatoare).

ci este rezultatul unei bune activităţi de conducere în întreprinderea respectivă.e) formarea şi perfecţionarea cadrelor de conducere este inseparabilă de activitatea de organizare şi conducere a întreprinderii. CAPITOLUL V 48 . f) formarea şi perfecţionarea cadrelor de conducere nu constituie o activitate în sine în nici o întreprindere.

).. valori. 1998) spune că integrarea socială este procesualitatea interacţiunilor dintre individ sau grup şi mediul social specific sau integral. organizaţie. Subiectul integrării poate fi o persoană sau un grup de indivizi. salariul etc. iar mediul integrator este fie microgrupul. . . ♦ participarea sau practicarea efectivă a standardelor existente. parcurge mai multe stadii: ♦ acceptarea standardelor. Subiect: Mediu: individul microgrupul microgrupul macrogrupul Integrarea în muncă implică respectarea. adică stadiul în care individului îi sunt aduse la cunoştinţă standardele existente. Considerăm că integrarea în muncă poate fi definită ca o procesualitate care tinde spre o stare de armonie biunivocă şi dinamică între două elemente: subiectul integrării şi mediul integrator.estetice.juridice etc. ♦ asimilarea sau stadiul în care individul îşi însuşeşte standardele respective. practicarea unor standarde (norme. Integrarea în muncă. aderă afectiv la ele. Θ organizaţionale: norme şi reguli de comportament prevăzute în statutele şi regulamentele de funcţionare ale diferitelor organizaţii. Larousse. Standardele pot fi: Θ Θ economice (sarcina. prin intermediul căreia se realizează un echilibru funcţional al părţilor. 1996). Individul se integrează în microgrup sau macrogrup iar microgrupul în macrogrup. fie macrogrupul.materiale . culturale: . norma. Fenomenul de integrare Ca şi în limbajul curent. capacitatea individului de a transcrie comportamental cerinţele standardelor. un microgrup. termenul de integrare poate desemna „o stare de strânsă interdependenţă sau de coerenţă între elementele … care determină această stare” (Dicţionar de Sociologie. Smaranda Mezei (Dicţionar de Sociologie.FENOMENELE DE INTEGRARE ŞI NEINTEGRARE ÎN MUNCĂ 1. 49 . fiind o procesualitate. reguli de comportament) definitorii la un moment dat pentru o anumită activitate.etice.

Integrarea în grup constă în asumarea consecinţelor faptului că. Devianţa poate fi: negativă şi pozitivă. integrarea în muncă este şi ea o integrare socială. asimilare. 3. fie în amândouă componentele). 4) se caracterizează prin stabilitate dar nu se confundă cu aceasta. munca este o activitate socială. 3) este un proces reversibil. 3 Componenta subiectivă a integrării în muncă 50 . din rea voinţă. în grupul de muncă dar. Integrarea în muncă este. integrarea în grupul de muncă sau la locul de muncă.Respectarea. cu scopul de a realiza mai eficient o activitate. pentru că. învechite. abilităţilor şi deprinderilor necesare practicării cu eficienţă a unei activităţi specifice. fie în grup. dar nu orice stabilitate înseamnă şi integrare. a acelora care sunt depăşite. poţi să nu fii în armonie cu grupul de muncă sau cu şeful direct (să existe conflicte interumane) dar să nu pleci deoarece nu ai unde. Nerespectarea. Un bun conducător trebuie să limiteze pe cât posibil devianţa pozitivă prin permanenta actualizare a standardelor şi să-i trateze diferenţiat pe devianţii pozitivi în raport cu cei negativi. adică din integrat poţi deveni neintegrat. în ultimă instanţă un rezultat al echilibrului („jocului”) dintre aşteptările individului şi realităţile concrete ale muncii. practicarea standardelor dă naştere la un comportament conformist. integrarea în muncă are două componente: integrarea în profesie. Figura nr. participare). pentru că individul trebuie să se integreze şi în profesie. fie în profesie. Integrarea implică stabilitatea la locul muncă. încălcare a standardelor. Altfel spus. nu numai. Integrarea în muncă se caracterizează prin câteva trăsături: 1) este un proces stadial (nu se realizează dintr-o dată ci este un proces progresiv care parcurge cele trei stadii: acceptare. în colectiv (se practică între oameni). se desfăşoară în grup. Integrarea în profesie constă în asimilarea cunoştinţelor. dar nu a oricăror standarde ci. încălcarea standardelor dă naştere unui comportament deviant. Devianţa pozitivă este tot o nerespectare. Schematic „jocul” aşteptări-realităţi poate fi redat ca în figura nr. 2) este un permanent proces de asimilare – respingere a unor standarde între cele două elemente: subiectul integrării şi mediul integrator. Dacă integrarea socială înseamnă integrarea persoanei în grupul respectiv. Devianţa negativă constă în încălcarea standardelor din motive de atitudine negativă faţă de muncă.

Responsabilitatea presupune libertatea de a decide de a opta între două sau mai multe variante. din convingerea sa. 2. când răspunderea este impusă coercitiv din exterior. Această atitudine. reversibilitatea integrării. Nu se poate manifesta responsabilitatea dacă nu există libertate de acţiune. iar responsabilitatea în momentul deciziei de a porni o acţiune. c) lipsa sau nivelul scăzut al responsabilităţii în muncă. fie trecând prin opinii. fie direct se concretizează într-un anumit comportament (de integrare sau neintegrare). Responsabilitatea reprezintă o trăsătură complexă de personalitate ce constă în asumarea conştientă a consecinţelor unei acţiuni.nivelul de instruire aptitudini şi interese individuale mediul de provenienţă AŞTEPTĂRI REALITĂŢI conţinutul muncii condiţiile de muncă sistemul de cointeresare materială şi umană ambianţa socială a muncii Interes Atitudinea faţă de muncă Dezinteres Opinii Comportament Schema sugerează că în funcţie de ceea ce individul se aşteaptă şi ceea ce găseşte ca realitate. b) lipsa iniţiativei în muncă. ce poate fi de interes sau dezinteres. se formează o atitudine faţă de muncă. Fenomenul de neintegrare Fenomenul de neintegrare este opusul integrării şi apare în două situaţii: imposibilitatea integrării. Acest fenomen se manifestă sub diferite forme: a) lipsa interesului în muncă. Ea diferă de răspundere sub două aspecte: 1) 2) responsabilitatea vine din conştiinţa individului. 51 . pe răspunderea se manifestă în timpul şi în principal la sfârşitul acţiunii.

e) navetismul. tendinţa de a părăsi locul de muncă din urban este mult mai redusă. întrucât. în care libertatea de acţiune este mai limitată (ex. Complementar statusului este rolul social. se află în relaţie cu elevii săi. deoarece în momentul când persoana respectivă găseşte un loc de muncă identic sau similar în urban. însă el este în relaţie şi cu colegii săi şi cu administraţia şi cu părinţii elevului). tipul de structură al organizaţiei. g) fluctuaţia forţei de muncă (cea mai gravă). armata) şi în care aria de manifestare a responsabilităţii este mai redusă. nu-şi „joacă” rolul la nivelul cerut de status. oraşul oferă anumite avantaje socialeconomice şi culturale. la fel şi studentul care nu frecventează orele de curs şi seminarii sau laboratoare). de pildă.Manifestarea responsabilităţii depinde de anumiţi factori: nivelul de instruire generală. dau. care împreună formează. 52 . lunară) între rezidenţă şi loc de muncă. În cealaltă situaţie. Există însă două situaţii: rezidenţă în urban şi loc de muncă în rural. Acesta este o mişcare pendulatorie (zilnică. Statusul desemnează ceea ce individul se crede îndreptăţit – în baza poziţiei pe care o ocupă – a aştepta. părăseşte locul de muncă din rural. locul ocupat de individ în structură. în ierarhie: d) muncă de slabă calitate. Principalele cauze ale neintegrării în muncă sunt considerate a fi: a) contradicţia status-rol. a aştepta din partea individului (unui status pot să-i corespundă mai multe roluri. mai cu seamă pentru tineri. Într-o organizaţie fiecare individ are o poziţie dublată de un prestigiu. b) contradicţia aşteptări realităţi. Numai prima situaţie este considerată formă de manifestare a neintegrării în muncă. rezidenţă în rural şi loc de muncă în urban. Contradicţia status-rol apare atunci când individul nu-şi realizează. Un profesor. săptămânală. care configurează ceea ce grupul se crede îndreptăţit a cere. a cere din partea grupului. statusul. f) absenteismul (angajatul care absentează de la lucru fără motive întemeiate dă dovadă de neintegrare. Există structuri hiponivelare. în care responsabilitatea are „câmp” de manifestare mai mare şi structuri hipernivelare. mai lejere.

urmare a unei incapacităţi parţiale de muncă. fluctuaţia forţei de muncă poate fi: potenţială. fie de cea a structurilor. fie pe verticală (cu şefii). aceste cauze îşi produc efectul în anumite condiţii şi. de sănătate. fie pe orizontală (cu colegii). După gradul de realizare. În condiţiile existenţei unei pieţe a forţei de muncă. f) cauze extrinseci muncii: probleme familiale. d) disfuncţionalităţile în organizare. Nu există o unanimitate de păreri privind definirea fluctuaţiei forţei de muncă. sociale (locuinţă) etc. de caracterul voit al schimbării locului de muncă şi nu de orice schimbare. cu intensităţi diferite. defineşte fluctuaţia ca „tip de mobilitate a forţei de muncă. de regulă acţionează nu una singură ci mai multe deodată. Ne alăturăm concepţiei conform căreia fluctuaţia forţei de muncă diferă de mişcarea de personal. Desigur. trimiterea în şomaj (nu este vorba de cei care se „disponibilizează”) sau schimbarea locului de muncă. inclusiv prin calea şomajului). Ioan Mărginean (Dicţionar de sociologie. aceasta din urmă având o sferă de cuprindere mai mare decât fluctuaţia. Chiar dacă „fluctuaţie” înseamnă schimbare neîntreruptă. c) cauze de natură economică.Cu cât realitatea se află sub aşteptările normale (în funcţie de nivel de instruire. 3. sau stare latentă de fluctuaţie caracterizată prin dorinţa unei persoane de a părăsi locul de muncă în scopul încadrării într-o altă unitate. aptitudini. fluctuaţia forţei de muncă desemnează schimbarea voluntară a locului de muncă. constând în trecerea unei persoane de la o unitate economică la alta”. Este vorba deci. în baza legii cererii şi ofertei – spune autorul – fluctuaţia poate fi voluntară (iniţiată de persoana în cauză) sau impusă (iniţiată de unitate. În consecinţă. ea poate avea şi efecte pozitive.) cu atât se manifestă mai pregnant fenomenul de neintegrare şi. 1998) ca şi alţi autori. fie că este vorba de organizarea muncii. Fluctuaţia forţei de muncă Cea mai gravă formă de manifestare a fenomenului de neintegrare o constituie fluctuaţia forţei de muncă. mutare dintr-un loc în altul. Dorinţa 53 . cu cât realităţile se află peste aşteptările normale situaţia este favorabilă integrării în muncă. în principal dorinţa de câştig. e) relaţii umane conflictuale. nu suntem de acord cu faptul că fluctuaţia forţei de muncă înseamnă orice schimbare a locului de muncă. Nu considerăm fluctuaţie detaşările. interese etc. chiar dacă.

poate fi: - Cauzele fluctuaţiei forţei de muncă sunt. de sănătate. care înseamnă schimbarea locului de muncă. lipsa sau nivelul scăzut al calificării. întreprinderea. îngrijirea şi creşterea copiilor etc. nivelul scăzut de instruire generală. de regulă. fluctuaţie din conflict (cu grupul. dar poate fi redusă. consumată. complexe (locuinţă. disfuncţionalităţi în organizare. eliminarea disfuncţionalităţilor din organizare şi a conflictelor interumane. vârsta tânără şi senioratul. vechime şi experienţă reduse în muncă. relaţii umane conflictuale. După mecanismul de producere. cauze extrinseci: probleme familiale. cu frecvenţă mai mare următoarele: Θ Θ Θ Θ motivaţia economică (dorinţa de câştig). de ecologie etc.de plecare poate avea grade diferite de intensitate. pentru anumite avantaje ale persoanei. Reducerea se face. îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi a conţinutului muncii. P A R T E A a II-a 54 . nu printr-o soluţie ci prin combinarea mai multor soluţii.). sau cu profesia). cele amintite la fenomenul de neintegrare. în general. Între soluţiile de reducere a fluctuaţiei amintim: Θ Θ Θ Θ Θ satisfacerea rezonabilă a cerinţelor economice. fără conflict. reală. atenţie deosebită la problemele tinerelor generaţii. Există anumiţi factori sau condiţii ce favorizează fluctuaţia forţei de muncă: Fluctuaţia forţei de muncă nu poate fi complet eliminată. care sunt mult mai folosirea pârghiei calificării pentru stabilizarea forţei de muncă. se poate manifesta pe perioada diferite de timp şi se poate transforma sau nu în fluctuaţie reală.

conducerea se referă doar la oameni şi. se gestionează. oamenii. În esenţă. „Obiectul” conducerii îl reprezintă deci. până în deceniile V-VI.). simţul (harul) conducătorului. selecţia şi formarea muncitorilor pentru posturile de muncă pe care le motivaţia pentru muncă o constituie primordial banii primiţi de diviziunea tranşantă între munca de execuţie şi cea de conducere. conducerea era înţeleasă ca fiind bazată pe experienţă.W. taylorismul se sprijină pe patru principii: a) b) c) d) analiza exhaustivă a mişcărilor de muncă (cu ajutorul cronometrului). utilaje. din deceniile I-II ale secolului trecut. Definirea conducerii. etapa începuturilor conducerii ştiinţifice. ca rezultat al cercetărilor începute în jurul anului 1890 într-o oţelărie la Midvale Steele Company. obiecte. 2. În această etapă. a pauzelor „inutile”. Este vorba de lucrarea cu care s-a impus F. Este etapa în care apar lucrările fundamentale ale celor care au pus bazele ştiinţei conducerii. ci se manevrează. relaţia dintre conducător şi conduşi (şefsubalterni). în SUA (P. „Principiile managementului ştiinţific” publicată în anul 1911. de la începuturile societăţii şi până în primul deceniu al secolului XX. Obiectivul principal al taylorismului a fost. din activitatea omului şi a funcţionării maşinii. în sens autentic. eliminarea timpilor „morţi”. În orice activitate se combină trei elemente: oamenii. op. Dintre acestea. muncitor. ideile oamenilor şi lucruri. materii prime. Evoluţia concepţiilor despre conducere a parcurs în mare. 1856-1916). eventual la ideile lor.SOCIOLOGIA CONDUCERII CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. trei etape: 1. precedentă. 55 . materiale etc. scurt istoric Conducerea reprezintă o relaţie socială. vor deservi. obiectele (maşini. intuiţie. se administrează. se manipulează. cit. Lucrurile. etapa conducerii empirice.) nu se conduc. restrictiv. Taylor (inginer. Pufa.

. La rândul ei. metodologia conducerii. metoda brainstormingului (asaltarea creierului) etc. conducerea microeconomică poate fi: Θ Θ Θ conducere superioară sau strategică. catedră etc. la nivelul economiei. bazată pe interdisciplinaritate şi caracter sistemic. conducere medie sau tactică. procedee specifice utilizate în domeniul conducerii (exemplu: metoda conducerii prin obiective. 2. care este compusă din noţiuni. tehnologia conducerii. După nivelul la care se realizează: conducere macroeconomică. H. aşa cum spune Max Weber. Uneori este denumită şi „arta conducerii”. în 1916. la nivelul unei regii. concepte. Fayol publică lucrarea „Administrarea generală şi industrială”. adică suportul tehnic. material. conducere de execuţie. începând cu deceniile V-VI ale secolului XX şi până în zilele noastre. unităţilor industriale. etapa conducerii ştiinţifice propriu-zise. rentabilă economic). se face distincţie între „ştiinţa conducerii” şi „conducerea ştiinţifică”. Întreprinderea – aşa cum preciza şi Maslow – nu este doar un univers pur economic. legi. al facultăţii etc. 3. În literatura de sociologia conducerii şi nu numai. 56 . când conducerea a devenit o ştiinţă. nivelul firmelor etc. Există o ştiinţă a conducerii formată din: teoria conducerii. o formă de organizare cu raţionalitate maximă şi finalitate restrânsă (să fie eficientă. la nivel de sector. până la INTERNET). Există numeroase clasificări ale conducerii: A. la sectoare ale vieţii sociale.H. fax. a unei ramuri a ei sau a unor conducerea microeconomică. Conducerea ştiinţifică desemnează modul concret de aplicare efectivă a ştiinţei conducerii. secţie. Întreprinderea ca sistem Întreprinderea este o formă de organizaţie sau. la nivelul organizaţiilor. enunţuri.. adică ansamblul de metode. ci şi unul social. al unei universităţi. metoda drumului critic. utilizat pentru realizarea procesului de conducere (de la telefon.Apoi. la nivelul întreprinderii.

cu subsistemele sale. Acest ansamblu are o influenţă covârşitoare asupra: Θ Θ Θ Θ formării şi dezvoltării personalităţii indivizilor (procesul de socializare). valori materiale şi munca este. a cărui atribuţie este de a urmări. de evidenţă a unor bunuri. operativ. întreprinderea manifestă un relativ echilibru şi o relativă stabilitate. verifica realizarea obiectivelor După finalitatea şi rolul pe care îl au în întreprindere. Întreprinderea este şi sediul vieţii colective. şi modul în care ea satisface anumite nevoi ale societăţii. subsistem financiar (resursele băneşti de care dispune). întreprinderea are o anumită autonomie în relaţiile cu exteriorul. de bunuri. metodele de lucru). sociologia se ocupă de studiul întreprinderii pentru că ea reprezintă un ansamblu coerent de relaţii interumane. structurat şi reglat în mod specific. care-i asigură stabilitatea şi continuitatea activităţii. în mod necesar. existenţei şi stabilităţii societăţii în ansamblu. de planificare. este un sistem de contabilitate. După natura şi obiectul componentelor. subsistem uman (personalul întreprinderii). de mijloace fixe.). colectivă. Orice întreprindere este un subsistem al unei ramuri a economiei. care are funcţia de a realiza. subsistemele sunt: subsistemului de planificare. dar şi un sistem de sine stătător în raport cu componentele. Întreprinderea se caracterizează prin câteva trăsături specifice: servicii care contribuie la satisfacerea nevoilor societăţii.Ea nu este o organizaţie care are doar scop pur economic şi tocmai de aceea. maşini etc. utilaje. subsistem tehnologic (modul. de a executa prevederile. Deşi în cadrul ei au loc intrări şi ieşiri de personal. celorlalte subsisteme. au loc retehnologizări etc. orientările de control. subsistem organizatoric (prescripţii privind repartizarea muncii). subsistemele se clasifică în: Θ Θ Θ Θ Θ subsistem tehnic (echipament. ce se ocupă de ceea ce trebuie făcut. 57 .. întreprinderea menţine un nucleu stabil din aceste resurse.

La nivelul conducerii sunt necesare mai multe tipuri de informaţii: a) informaţii pentru „informarea generală” a conducătorului (orizontul de cunoaştere). 1. activităţi. folosirea timpului de lucru. În esenţă. denumit sursă (M. ca de exemplu. ce caracterizează şi materializează funcţiile conducerii. tehnică. starea internă a sistemului receptor. de regulă. o succesiune logică şi cronologică: informare → pregătirea deciziei → decizia → aplicarea deciziei → controlul. Aceasta înseamnă o ştire interesantă.. ca de exemplu. pentru urmărirea aplicării deciziilor luate. ci şi informaţii de o anumită calitate şi într-un anumit volum. Informaţia (date. Dicţionar de psihologie socială. Calitatea şi cantitatea informaţiei Conducerii îi sunt necesare nu numai informaţii de diferite tipuri.C A P I T O L U L II INFORMAŢIA ÎN PROCESUL DE CONDUCERE Procesul de conducere reprezintă succesiunea şi interdependenţa unor operaţii. 58 . decizia şi controlul. Există deci. studii de piaţă. informaţia că a apărut un nou tip de utilaj şi nu că. indici etc. ştiri. În ceea ce priveşte calitatea informaţiei. metode de conducere etc. Golu. în schimbul I doi sau trei muncitori au absentat de la lucru. 1981). Informaţia în procesul conducerii Informaţia este orice element care duce la reducerea sau eliminarea stării de nesiguranţă / incertitudine sau / şi de necunoaştere / ignoranţă. informaţii despre tehnologii. aceasta depinde de anumite caracteristici: 1) valoare de noutate mare. b) informaţii pentru decizii curente.) modifică. determinându-i o anumită reacţie de răspuns în raport cu un anumit obiect / sistem.. c) informaţii pentru control. acest proces implică următoarele etape: informarea. calificarea personalului etc. utilă. Astfel de informaţii sunt: studii de prognoză.

să fie furnizată sub forma unor indicatori sintetici. Un indicator trebuie să fie relevant. de genul: „binişor”. cheltuieli la 1.. . care să permită evidenţierea trendului. astfel încât un bun conducător să-şi dea seama dacă întreprinderea merge bine sau rău. coeficientul de utilizare a timpului de lucru. 59 . plecând de la cel mai important filtru într-o întreprindere. prin 5-6 indicatori şi nu prin 15-20. Exemplu de indicatori sintetici sunt: productivitatea muncii. Vârsta informaţiei rezultă din însumarea timpilor necesari pentru culegerea. de o anumită cantitate (optimă). Pe informaţii false. „acceptabil”. Optimul de informaţie se reglează prin evitarea celor două situaţii extreme: . nu se pot lua decizii corecte.000 de lei producţie marfă.supraabundenţa informaţiei. Exemplu: principiul al II-lea al termodinamicii. prelucrarea. 3) informaţia trebuie să fie complexă. adică aglomerarea conducătorului cu exces de informaţie. Aceasta presupune că informaţia care ajunge la nivelul conducerii trebuie să fie filtrată. valorice. dar şi de un anumit volum. coeficientul de realizare a sarcinilor. În general. adică nu-şi pierd din valoare cu trecerea timpului. deformate. 5) informaţia să fie concretă. a tendinţelor evoluţiei (raportări: zilnice. Aşa s-a întâmplat înainte de ’89.lipsa / insuficienţa informaţiei. recepţionarea şi utilizarea ei. Conducătorul trebuie să dispună de informaţie de calitate. mai ales sub aspectul valorii de noutate. care este maistrul şi până la ultimul filtru – secretariatul. lunare. „merge treaba” etc. în România. nepoluată. în procente şi nu în termeni vagi. Marile adevăruri ştiinţifice „nu au vârstă”.). 4) informaţia trebuie să fie sistematică. transmiterea. dată în unităţi de măsură fizice. indicatori financiari etc. dar şi în perioada tranziţiei. adică furnizată în serii continue. când s-a minţit zeci de ani. care sunt fie inutile. adevărată. Legea lui Arhimede etc. fie insuficient de relevante pentru deciziile conducătorului. comparabile.2) informaţia trebuie să fie veridică. precisă. trimestriale etc. calitatea informaţiei este invers proporţională cu „vârsta” ei.

degeaba primeşti informaţia dacă timpul a expirat. informaţiile furnizate de sistem să ducă la creşterea eficienţei activităţii. - 60 . necesarul de informaţie trebuie apreciat în funcţie de criterii obiective şi de costuri. caracteristici de funcţionare: sistemul informaţional trebuie să furnizeze informaţii de nivel calitativ ridicat. prin intermediul anumitor canale. 2. precum şi feed-back-ul respectiv. prelucrarea şi transmiterea informaţiei. Sistemul informaţional Sistemul informaţional reprezintă ansamblul procedeelor. înscrierea şi citirea ei. Acestea se referă la următoarele aspecte: sistemul să furnizeze numai informaţiile necesare. legate de conţinutul sistemului. care conţine succesive filtre de informaţie.). cea mai generală caracteristică a sistemului informaţional este flexibilitatea. mijloacelor şi mecanismelor folosite pentru: culegerea. Caracteristicile sistemului informaţional 1. Recoltarea informaţiei desemnează obţinerea ei din diverse surse şi se bazează pe astfel de operaţii precum: înregistrarea. dar dacă nu are tangenţă cu problemele întreprinderii să nu contribuie la creşterea eficienţei. depozitare a informaţiei. adică. Transmiterea informaţiei desemnează vehicularea ei. 2. 3. caracteristici de conţinut. Sistemul informaţional include numeroase circuite informaţionale.Reglarea optimului de informaţie se face prin sistemul informaţional. Circuitul informaţional desemnează reţeaua posturilor de prelucrare şi transmitere a informaţiei. să furnizeze informaţia în timp util. acea capacitate de a se adapta la schimbările de situaţii din întreprindere (exemplu: extinderea activităţii. Timpul util este acela în care să se poată sistemul trebuie să funcţioneze permanent. informaţia poate să aibă un nivel calitativ ridicat. interveni. Prelucrarea implică şi operaţia de stocare. sistemul să asigure un circuit optim de funcţionare. să nu se blocheze. apariţia unei noi secţii etc. de la emiţător la receptor. Prelucrarea informaţiei constă în transformarea unor date de intrare în date de ieşire prin procedee logico-matematice.

- sistemul trebuie să furnizeze informaţia cu regularitate (zilnic. de a fi informate atât asupra stării lor cât şi asupra mediului exterior. uneori trebuie verificate prin diverse metode. Nu poţi avea un sistem informaţional bun bazat pe evidenţe economice proaste. Comunicarea nu este un privilegiu al omului. în acelaşi timp în care o informaţie este transmisă. De la bacterie la om. se produce o acţiune asupra subiectului receptor şi nu efect retroactiv (feed-back) asupra persoanei emiţătoare. 3. Există anumite cerinţe ale conducerii faţă de sistemul informaţional care. de la conducere spre nivelurile inferioare ale ierarhiei. care la rândul ei este influenţată. de la nivelurile inferioare spre conducere. În comunicarea reciprocă. cu atât există posibilitatea să apară mai multe distorsiuni în transmiterea informaţiei. devenind emiţător şi celălalt receptor. pentru a supravieţui. Dicţionar de sociologie. c) dependenţa calităţii informaţiei de nivelul ierarhic la care este furnizată. Informaţiile pot fi şi. Comunicarea poate fi clasificată după mai multe criterii. însă sunt şi cerinţe ale sistemului informaţional faţă de conducere şi celelalte subsisteme şi anume: a) dependenţa calităţii informaţiilor de calitatea evidenţelor economice. . 1998). e) concordanţa dintre informaţiile transmise şi cele recepţionate. b) dependenţa calităţii informaţiei de gradul ei de prelucrare. După direcţia / sensul în care se face: Θ Θ Θ comunicare în jos.: şefii de comunicare în sus. Vlăsceanu. Comunicarea este un „proces de emitere a unui mesaj şi de transmitere a acestuia într-o manieră codificată cu ajutorul unui canal către un destinatar în vederea receptării” (M. contabile. receptorul construieşte o nouă secvenţă de comunicare. 61 catedră). circulaţia informaţiei implică problema comunicării. f) cu cât circuitul informaţional este mai lung. La fiecare nivel se dau anumite informaţii. I. d) dependenţa deciziilor de gradul de certitudine / incertitudine şi de cantitatea de informaţie disponibilă. toate fiinţele vii au nevoie. comunicare pe orizontală („pasarelă”) pe nivele de acelaşi rang (ex.). Comunicarea Sistemul informaţional. N. săptămânal etc. Sillamy (1996) spune că.

informaţiile ce urmează să fie comunicate sunt complicate şi se cere claritate în exprimarea lor. 4. adică să încercăm să urmărim şi relaţiilor. când deciziile. Acest tip de comunicare presupune un vorbitor şi un auditoriu. în sensul că. După forma realizării distingem: 3. Comunicarea scrisă.Θ - comunicare în diagonală sau oblică. Calitatea „ascultării” în comunicarea orală poate fi grevată de câteva vicii sau defecte şi anume: Θ Θ Θ Θ acordăm atenţie numai sau în principal cifrelor şi faptelor în detrimentul refuzăm să ne concentrăm considerând că subiectul este dificil. din motive de lizibilitate. Calitatea comunicării depinde nu de volumul informaţiei transmisă ci.1. reveria (visarea cu ochii deschişi). comunicare orală. Θ nu ne străduim să constatăm utilitatea informaţiei pentru noi. când se doreşte să se câştige timp. o decizie se poate comunica în scris şi în afara orelor de program. mesajul. de cantitatea acceptată de către receptor. corelărilor. ne lăsăm distraşi şi ascultăm pe sărite „cu o ureche” sau.2. de întărire a atenţiei în ascultarea comunicării orale: utilizarea autoîntrebărilor (întrebări către tine însuţi). problema de a deduce. comunicare scrisă. 3. atunci când se „sar” unele niveluri. 62 . când se doreşte ca informaţia să rămână ca document. Comunicarea orală. să înţelegem nu numai ce spune vorbitorul ci şi ce vrea să spună el. când se urmăreşte să fie evitate greşelile în comunicare (comunicarea scrisă este mai riguros analizată şi formulată). Există însă. unele soluţii de „fortificare”. Se pune problema când şi de ce conducerea trebuie să dea o comunicare scrisă? Aceasta se realizează în anumite situaţii precum: 1. 5. mai gravă este nu ne străduim să ascultăm „printre rânduri”. II. 2. acceptă informaţia. iar succesul ei depinde de gradul în care auditoriul reţine. pentru a exista posibilitatea ca o mare parte din personal sau chiar întregul personal să vadă / citească decizia. 3.

III. încheierea. susţinută cu pe ce ton trebuie ţinută?: degajat sau oficial? debutul. Comunicarea orală pune problema prelegerii ca formă a ei. originale ale prelegerii pentru a fi fixate mai bine în mintea auditoriului. pe cât posibil a condiţiilor în care se va ţine prelegerea. Aceasta presupune / impune. De exemplu. în ce dată. Prelegerea. După instrumentul cu ajutorul căruia se codifică şi se transmite informaţia distingem: 63 .3. în ce parte a zilei? unde. 3. să capteze dezbaterea propriu-zisă. se referă la identificarea parţială sau totală a subiectului cu sentimentele altuia. utilizarea metodei empatice în raport cu vorbitorul (empatia. verificarea. care trebuie să producă un efect durabil. care trebuie să creeze de la început o impresie foarte bună. esenţiale. anumite cerinţe: Θ Θ Θ Θ Θ Θ o pregătire minuţioasă. în ce condiţii? cum este expunerea?: orală – simplă sau trebuie „întărită”.- să nu se ia în cont personal anumite afirmaţii făcut la modul general. indirect să te gândeşti că tu eşti acela. autorul trebuie să-şi răspundă la câteva întrebări: mijloace audiovizuale? Θ Θ Θ Orice expunere are câteva componente de bază: atenţia. atenţie la reacţia auditoriului (sunt atenţi sau plictisiţi). în sens restrâns. care trebuie condusă de la general la particular. stăpânirea perfectă a domeniului problematic. exactă a temei expunerii. comunicare afectivă). dacă directorul face afirmaţia că cineva nu munceşte cum trebuie. stabilirea ideilor principale şi a consecvenţie logice. Pot fi amintite punctele În cadrul pregătirii expunerii. de ce are loc această expunere? cui i se adresează comunicarea? ce se urmăreşte a se comunica? când se va ţine prelegerea. nu trebuie să dureze prea mult. manifestarea interesului pentru problemele personale ale oamenilor. precizarea foarte clară.

pur şi simplu. Sub acest raport distingem: 1. ca şi convingerea. Golu. presupune. comunicarea neverbală. o altă formă a comunicării verbale. provoacă concentrarea prelungită a atenţiei persoanelor asupra aceleiaşi probleme (P. de pildă. 3. variaţii geografice şi sociologice. Prin limbaj – spune P. restructurări de montaj psihic. Convingerea se bazează întotdeauna pe un sistem de demonstraţii logice şi presupune atitudinea conştientă a celui care primeşte informaţia. „la ghişeul secretariatului facultăţii este o aglomeraţie foarte mare” etc. implică restructurări de montaj psihic: informaţia transmisă se transformă într-un sistem de principii şi orientări ale receptorului.). Stoetzel – limbajul se prezintă ca o activitate instituţionalizată care comportă: 1. 2. produce acţiuni. influenţează şi primeşte influenţe. 1974). a altor grupuri şi a diferiţilor factori sociali externi. convenienţe etc. Comunicarea simplă nu ţinteşte la o influenţă însemnată a psihicului şi a conduitei partenerului. Golu –.- comunicarea verbală. Comunicarea verbală simplă. sub această formă: „pe ecrane a început să ruleze filmul X”. 3. la a transmite mesajul. proclamaţia. 5. se pune în valoare. forme stabilite şi recunoscute (discursul. ci se rezumă. 3.4. 4. care constă în transmiterea anumitor informaţii de la o persoană la alta. conversaţia). anumite ocazii de recurgere la forme determinate de limbaj. sau influenţează esenţial asupra orientărilor lui anterioare. Limbajul nu este numai un purtător de idei. se impune. o anumită distribuţie interindividuală a rolurilor în comunicare. Sugestia. Această interinfluenţare poate varia foarte mult ca grad de intensitate. în vederea coordonării conduitei unui individ izolat sau a unui grup cu conduita altor indivizi. persoana atrage atenţia asupra sa. dar care se bazează pe perceperea necritică a mesajului de către receptor şi presupune incapacitatea celui 64 . Comunicarea verbală (limbajul). 2. Din punct de vedere psihosocial – aşa cum remarcă J. caracterul determinant al situaţiilor în care sunt abordate anumite teme (tabuuri. ci el determină răspunsuri verbale sau nonverbale din partea interlocutorului. Convingerea.

3) Empatia. în prezenţa hipnozei sau a încrederii nelimitate a persoanelor şi grupurilor în autoritatea izvorului de informaţie). O gândire clară implică şi o exprimare potrivită. 65 . însă pot înregistra aparenţa. Pentru a fi un bun orator este nevoie de capacitatea de exprimare clară a ideilor. cum ne îngrijim. În multe situaţii de dialog. Cei ce ne ascultă nu ne pot ajuta prea mult. înfăţişarea noastră şi atunci ei vor primi prin metacomunicare. sugestia utilizează cu precădere funcţia expresivă şi persuasivă a limbajului care furnizează procedeele schimbului reciproc de informaţie emoţională. 4) Sinceritatea. Este nevoie de un vocabular bogat pentru a putea alege cuvintele cu înţeles precis în vederea atingerii scopului propus. Cea mai bună metodă de a ne elibera de dificultăţile de vorbire este relaxarea. încercând să simţim ceea ce simte cealaltă persoană. O ţinută vestimentară îngrijită este deosebit de importantă în situaţiile formale: întâlniri publice. Direcţia privirii şi mobilitatea ei sunt factori importanţi în sincronizarea unui dialog. să exprime ceea ce dorim să spunem. Caracteristici ale personalităţii necesare în comunicarea verbală Nicki Stanton (1995) distinge: 1) Claritate. Prin urmare. trebuie să luăm în considerare două aspecte importante: o ţinută îngrijită şi curată. interviuri pentru angajare. Exprimarea trebuie să fie simplă. Este totdeauna un pericol ca atunci când se discută cu persoanele necunoscute sau cu un statul social mai înalt. În vreme ce comunicarea verbală simplă şi convingerea utilizează cu precădere funcţia cognitivă şi comunicativă a limbajului. Expresia feţei şi tonul vocii sunt foarte importante în discuţiile de grup sau interviuri. Atunci când suntem încordaţi nu mai putem fi naturali. 7) Aparenţa. să devenim rigizi şi stângaci sau să încercăm să simulăm. oamenii privesc vorbitorul şi îl judecă chiar înainte de a vorbi. care furnizează procedeele schimbului reciproc de informaţie raţională. Aceasta provine din lipsa de încredere în sine. 2) Acurateţea. 3. 5) Relaxarea.5. o imagine a modului în care ne purtăm. Faptele la care ne referim trebuie să fie corecte iar declaraţiile nonconforme cu realitatea şi care pot fi contestate trebuie evitate. Felul în care suntem priviţi arată cât de bine ne înţeleg ceilalţi. Întotdeauna să fim curtenitori şi prietenoşi. Expresiile şi cuvintele folosite trebuie să fie exprimate corect. 6) Contactul vizual. conferinţe. Aceasta înseamnă a fi natural. Nu trebuie impresionat auditoriul folosind fraze lungi şi cuvinte complicate.sugestionat de a controla conştient curentul informaţiei primite (ex. iar materialul astfel organizat încât să poată fi uşor urmărit.

8) Postura. vocea nu va fi clară. mai ales. 12) Dicţia şi accentul. La o poziţie gârbovită. este bine. Astfel. pentru că respiraţia este influenţată. Poziţia corpului este de asemenea importantă pentru procesul comunicării. zgomotul de fond. umerii lăsaţi să cadă. Volumul este mai uşor de controlat. clar. Mesajul transmis va fi influenţat şi de viteza sau de ritmul în care vorbim. Dicţia este modul în care pronunţăm cuvintele. plămânilor şi muşchilor pectorali. Vocea unei persoane care vorbeşte pe tonalităţi înalte este ascuţită. 11) Volumul vocii. Un element important constă în examinarea posturii: cum stăm în picioare. Oricare ar fi accentul. 9) Mecanismele vorbirii. Cele două elemente ale unei vorbiri corecte – articularea şi enunţarea – sunt foarte importante în serviciile publice care presupun o discriminare fină a cuvintelor. iar aceasta se face prin educaţie şi exerciţiu. Vorbirea cere o manipulare complexă a diafragmei (organ muscular-tendinos care separă toracele de abdomen şi care participă la respiraţie). enunţarea se referă la modul de pronunţare al vocalelor.- o vestimentaţie şi înfăţişare adecvată locului în care se desfăşoară activitatea. aspră. probabil nici nu vom putea pronunţa fiecare cuvânt clar şi cu atenţie. Dacă aceasta este mare. dar mai ales important să se pronunţe cuvintele clar. o viteză mare de vorbire poate să creeze dificultăţi de a fi înţeleşi şi. capul aplecat. Ea este influenţată de accent şi depinde de articularea şi enunţarea cuvintelor. a coardelor vocale. ascultătorul primeşte mesajul ca pe o urgenţă. 66 . o respiraţie corectă fiind esenţială pentru a controla volumul şi modul de a vorbi. Articularea se referă la modul de pronunţare al consoanelor. ţipătoare sau stridentă iar a celei care vorbeşte pe tonalităţi joase va fi groasă. vom avea o dicţie bună. Volumul vocii depinde de anumiţi factori care trebuie luaţi în seamă şi anume: unde vorbim (locul). mărimea grupului căruia i se vorbeşte. dar poate fi şi un aspect nedorit. ceea ce uneori este util. 13) Viteza. Dacă articulăm şi enunţăm bine. gâtuită. neputându-se trage prea mult aer în piept şi nici nu se poate avea un control asupra respiraţiei. şezând. influenţează vocea. poziţii care pun în evidenţă şi calitatea discursului dar. 10) Înălţimea şi intensitatea vocii. gurii şi buzelor.

influenţând în acelaşi timp reacţia receptorului. 15) Timbrul vocii. Este important să se controleze tonul vocii pentru a nu se trăda atitudinea şi sentimentele. Ele joacă un dublu rol în procesul comunicării neverbale. Mai mult. Comunicarea neverbală. se pare că prin îmbrăcăminte şi prin aparenţă. 16) Vigilenţa dă auditoriului impresia că sunteţi conştienţi de aceasta şi că vă interesează ceea ce se întâmplă în jur şi mai ales ce spuneţi. – aşa cum menţionează J. de asemenea. 3. dă acces la persoană. b) ajută persoana să se exprime. cu privire la ceea ce este ea şi cu privire la ceea ce face (ocupaţie. se pierde foarte repede audienţa. expresia momentană a feţei (mimica). 1) În ceea ce priveşte aparenţa fizică. Dacă se vorbeşte cu pauze lungi după fiecare cuvânt sau serie de cuvinte. Timbrul poate trăda atitudinile şi emoţiile. la intenţiile ei. să se facă înţeleasă. un cuvânt poate avea mai multe înţelesuri. 67 . Instrumentul principal de realizare a acestei forme de comunicare îl constituie următoarele trei elemente: 1. sociale şi culturale a persoanei.6. Stimulează indivizii care interacţionează. Stoetzel – şi anume: a) nuanţează şi precizează ideile şi sentimentele transmise. 14) Folosirea pauzei. 3) Mimica. Plăcerea de a vorbi este un element de politeţe exprimat prin străduinţa de a oferi un ton prietenesc în voce prin zâmbet şi privire agreabile. mesaje înşelătoare sau adevărate. orientează interacţiunea. în timp ce frazele mai importante pot fi rostite mai rar şi accentuat. Inflexiunea sau modificările „sus-jos” ale vocii influenţează modul în care mesajul este recepţionat. în funcţie de timbrul vocii. astfel încât cuvintele şi frazele nesemnificative sunt rostite mai repede.Un bun vorbitor îşi schimbă viteza de vorbire în concordanţă cu importanţa mesajului. gestul. fiind un indicator al naturii psihofiziologice. profesie). persoana transmite în jurul ei semnificaţii. explicitează intenţia partenerului. 2. aparenţa fizică. înainte sau după un cuvânt care trebuie accentuat. 3. înainte de a sublinia o idee mai importantă. nuanţează mesajul verbal. Un bun vorbitor va face pauze scurte doar atunci când trebuie pentru a oferi ascultătorilor săi posibilitatea de a se implica activ şi va face pauză în special. 2) Gestul.

asiguraţi-vă că subordonaţii au înţeles exact ce le cereţi. prin canalele relaţiilor interpersonale. nici cei cărora le va comunica decizia nu vor înţelege).8. mişcări ale corpului. 3. proximitatea (distanţa la care stăm faţă de interlocutor). prin experimente. gest şi mimică. 3. dar veţi controla rezultatul aplicării. noi trimitem în exterior mesaje şi prin intermediul altor mijloace. nu încărcaţi comunicarea deciziei cu amănunte inutile. s-a 68 . ceva în plus faţă de comunicare şi trebuie să fim totdeauna conştienţi de existenţa ei. contactul vizual. o noutate ambiguă. transmisă oral într-o colectivitate socială. deciziile mai importante comunicaţi-le în scris. comunicaţi decizia cu precizie şi claritate. despre un eveniment. asiguraţi-vă că ştiţi ce doriţi înainte de a transforma o idee într-o decizie (dacă nici conducătorul nu ştie exact ceea ce doreşte.7. 2. elementelor non-verbale ale comunicării este uneori denumit „metacomunicare” („meta” = dincolo). Comunicarea devine percepţie. 5.Atât gestul cât şi mimica şi aparenţa fizică se comunică de la un individ la altul. sarcasm. neverificată. Voluntar sau involuntar noi când vorbim sau nu. iar aceasta la rândul ei devine o formă sui-generis de comunicare. Pentru comunicarea deciziilor există câteva reguli de care conducătorul trebuie să ţină cont şi anume. Problema zvonului în întreprindere Zvonul este o ştire. 6. în timpul comunicării deciziei nu manifestaţi nervozitate. 4. 8. 3. mesaj deteriorat. Evitaţi formula „ai înţeles?” şi folosiţi întrebări de control. Alături de aparenţa fizică. orientare. asiguraţi-l pe subordonat că nu veţi interveni inutil în aplicarea de către el a deciziei. contactul corporal. distorsionat în cursul transmiterii. Reguli de comunicare a deciziilor 1. aspectele nonverbale ale scrisului. Plecând de la baza a 100 de detalii. ironie. comunicaţi decizia la nivelul şi capacitatea de înţelegere a subalternilor. pe canalul percepţiei interpersonale. Metacomunicarea este deci. 7. comunicăm prin: Ansamblul poziţia corpului.

pentru că valorează aur”. dar cineva comentează. Nu înseamnă că dacă multe declaraţii coincid sunt. tonus pozitiv. oferă bază de discuţii.arătat că pe parcursul a 5-6 transmisii sunt eliminate aproximativ 70% din detalii. conflicte. zvonuri pe bază de informaţii deformate. Zvonurile într-o întreprindere. inventează.N. pot avea efecte pozitive sau negative. Informaţia – spune Kapferer – „circulă pentru că are valoare. moral scăzut al personalului din întreprindere. Spre exemplu. se creează tensiuni. aceasta va genera o stare de satisfacţie. da le poate stopa sau contrazice. 1993). chiar dacă nu vor fi confirmate de realitate. deşi nu există informaţia oficială la care se referă zvonul. conducerea anunţă că imediat ce va fi în posesia informaţiei o va comunica. neapărat şi adevărate. Dacă zvonul sugerează neplăceri şi care. Conducerea unei întreprinderi nu poate împiedica apariţia unor zvonuri.. zvonuri datorate lipsei de informaţie. „… multe zvonuri se nasc din secrete divulgate. optimism. Eliminarea. din neglijenţe mai mult sau mai puţin voite” (Kapferer J. Zvonurile pot să apară în mai multe situaţii: a) anumite informaţii se infiltrează înainte de comunicarea lor oficială. Stoparea se poate face prin aceea că. dezvoltă sau alimentează imaginaţia. dacă zvonul sugerează ceva favorabil angajaţilor („se măresc salariile”) sau pentru studenţi („se măresc bursele”) şi dacă se confirmă. are loc un proces de reducţie. 69 . Zvonurile se pot grupa în: Θ Θ Θ zvonuri pe bază de informaţii penetrate înainte de comunicarea lor oficială. b) nu există nici o informaţie. fabulează şi problema ajunge ca fiind certă la al n-lea subiect. pe cât posibilă a zvonurilor trebuie să se bazeze pe o foarte bună circulaţie a informaţiei. Zvonul există în întreprindere pentru că: întrerupe monotonia.

impunându-se cea în favoarea căreia se va constitui un consens pe baza căruia aceasta este impusă tuturor membrilor colectivului. 70 . de alegere a unei conduite de acţiune în vederea atingerii unui anumit scop / obiectiv. să existe unul sau mai multe obiective de atins. nu mai există o soluţie optimă pentru o problemă. Krausz.C A P I T O L U L III DECIZIA CA MOMENT ESENŢIAL ÎN PROCESUL CONDUCERII 1. Ea este de fapt. sunt necesare câteva condiţii (apud. dintr-un număr limitat de soluţii alternative se alege cea care satisface criteriile minimale. un proces naţional. adică soluţii avantajoase. să existe criterii clare în funcţie de care se va alege soluţia. Erhard Friedberg (Dicţionar de sociologie. 1996) spune că. Aceste obiective trebuie foarte clar formulate. 3. Definiţia şi condiţiile deciziei Decizia este un proces social care se desfăşoară în timp. ci doar soluţii satisfăcătoare. însă legaţi strategic între ei. S. 4. în cadrul căruia soluţiile alternative sunt elaborate progresiv şi la care participă mulţi actori sociali. Ca să existe posibilitatea unei decizii. să fie implicate una sau mai multe persoane. relativ autonomi unul faţă de celălalt. varianta care va deveni decizie. şi însoţite de criterii de urmărire a realizării lor. 2. Din acest punct de vedere spune autorul. să existe mai multe variante plauzibile (situaţia de decizie). cursul de Psihosociologia conducerii): 1.

necesitatea unor soluţii de ansamblu. Se acreditează ideea „sper să meargă”. punerea problemei unei soluţii optime. cazul unei întreprinderi care trebuie să-şi extindă aria de produse pe care le fabrică. 71 . 3. originale. decizie de grup / colectivă. pentru care există un anumit mod reglementat. punerea în aplicare a unei invenţii.. care se iau pe bază de elemente în principiu programabile. c) decizii neprogramate. în general. Spre exemplu. Se practică. nu se explică. B. aproximativ integral cunoscută. care sunt totuşi. destul de incerte. dar poate să şi existe (să fie greu de identificat). 2. Acestea se iau în situaţii cu totul noi. deoarece. Exemplu. la modul imperativ „… nu mai există o soluţie optimă …”. soluţia optimă poate să nu existe. Informaţia este puţină. repetitive. pentru operaţii curente. probleme de salarizare a personalului etc. În funcţie de gradul de certitudine / incertitudine şi al elementelor programabile pe care le conţin. înseamnă îmbinarea unor decizii colective cu decizii individuale. concrete. strategice. indiferent că este vorba de o decizie individuală sau una de grup. de luare a lor. Exemplu = aprovizionarea cu materiale. dar pentru care programarea anticipată nu este posibilă. colectivă. Ele se iau în situaţii aleatoare. de grup. Tipuri de decizie A. în care se dă un anumit credit unor soluţii înainte verificate dar. distingem: a) decizii programate / tactice. incertitudinea mare şi.Considerăm că. Decizia colectivă O conducere colectivă. de aici. logic. În funcţie de numărul de decidenţi există: decizie individuală. pentru care informaţia necesară este. nemaiîntâlnite. cunoscute. b) decizii semiprogramate.

şi anume. şi anume: Θ Θ condiţii obiective sau situaţionale. etapa alegerii variantei cele mai bune s-au realizat în grup.1. Problemă 72 . formularea problemei. iar o decizie este colectivă. elaborarea variantelor De analiză Alegerea / adoptarea variantei cea mai bună (decizia propriu-zisă) Etapa postdecizională de implementare Operaţii necesare detectarea. 1 Etapele deciziei colective Etapa sau faza Pregătitoare Explorarea posibilului acţional. stabilirea gradului de noutate formularea variantelor. Valoarea unei decizii colective nu depinde. Problema incertă este aceea care nu dispune de un algoritm cunoscut de rezolvare şi nu are o singură soluţie ci mai multe soluţii (variante) cu grade diferite de aplicare. valorizare. de respectarea anumitor condiţii / factori. condiţii subiective sau factori personali. problema să fie incertă. atunci când. Tabelul nr. În general. problemele ştiinţifice de specialitate sunt certe. gruparea şi ordonarea variantelor analiza implicaţiilor şi consecinţelor aplicării deciziei comparare. în primul rând de numărul de decidenţi ci. discernere supravegherea şi controlul aplicării deciziei evaluarea prin prisma rezultatelor X Tehnica eficientă Individuală De grup X X X X X X Decizia colectivă înseamnă muncă în grup şi muncă individuală. 1). legaţi de decidenţi 3.Procesul deciziei cuprinde mai multe faze distincte (tabelul nr. Condiţiile obiective ale deciziei de grup Acestea sunt: a) natura problemei care impune decizia. cel puţin etapa analizei implicaţiilor şi consecinţelor şi.

Membrii grupului de decizie trebuie să dovedească nu numai aptitudini în domeniul respectiv dar şi atitudini corespunzătoare. nu traduce conflictul între idei în conflict între persoane. Manifestarea unei atitudini / culturi democratice presupune respectarea anumitor reguli: Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ să faci întotdeauna distincţie între problemele certe şi incerte. chiar interdisciplinară. nu personaliza ideea. b) problema trebuie să fie complexă. ecologic. favorabile muncii în grup. aşteaptă-te la o diversitate de păreri în cazul problemelor incerte. Competenţa individuală. argumente.2. participanţii la decizie trebuie să fie competenţi în domeniul respectiv. Exemplu: diminuarea sau reducerea activităţii unei întreprinderi. adică nu lega ideea de persoană. Există însă şi situaţii când se decide în grup situaţia unui individ. ci şi economic... întreruperea furnizării de energie între anumite ore etc. d) problema să vizeze mai ales interese de grup. care se poate realiza prin: interzicerea anumitor consumatori (ex. chiar politice. ergonomic etc.incertă este. proiectarea unui utilaj nu se realizează doar din punct de vedere tehnic.. exmatricularea unui student. reducerea consumului. o colectivitate. 3. cuantumul bursei studenţilor etc. ca de exemplu. încurajează-i pe ceilalţi să aducă informaţii. se decid în grup problemele privind un grup. Dacă ministerul a hotărât perioada de vacanţă de iarnă. stimulează-i. reşourile în cămin). nu te considera „depozitarul” absolut al adevărului. acordă atenţie opiniei celorlalţi. Spre exemplu. Spre exemplu. c) problema să aibă implicaţii sociale. Omogenitate de competenţă ridicată a grupului de decizie. de colectivitate. economisirea de energie electrică. 2. 73 . 3. încurajează-i pe ceilalţi să-şi spună părerea asupra ideilor tale. spre exemplu. nu este bun cel care se crede atotştiutor. limitarea consumului între anumite ore prin scumpirea KWh. Condiţii subiective sau factori personali 1. e) problema să nu fi fost decisă de un organ ierarhic superior. în echipă. În general. Existenţa unei „culturi democratice” („cultura participării”). universitatea se supune deciziei.

Stoener a constatat că deseori. Avantajele şi eventualele dezavantaje ale deciziei colective Dacă condiţiile obiective şi subiective ale deciziei colective sunt respectate. nu-şi folosi poziţia ierarhică pentru a-ţi impune punctul de vedere.3. 74 . există o mai mare probabilitate ca indivizii în grupuri să ia hotărâri riscante.Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ construieşte pozitiv pe părerile celorlalţi. fi pregătit pentru situaţia că nu se va realiza consensul. nu insista exagerat pe argumentaţia proprie. Dacă sunt ignorate sau încălcate condiţiile obiective şi subiective. - N. ca soluţie la problema în discuţie – braistormingul). nu ignora interesele personale ale altora. naşterea sentimentului frustrant. facilitează implementarea efectivă a deciziilor. nu fi criticist. blocarea deciziei. să nu transformi în „tragedie” faptul că nu a fost adoptată ideea ta ca soluţie la problema în discuţie. Goodman (1997) spune că. întreprinderea să angajeze numai cadre tinere care să ştie să lucreze pe calculator. prezentăm în continuare acest punct de vedere. discută. ca de exemplu. nu încuraja disputele personale. nu încuraja acordul de complezenţă. poate întâmpina minimum de rezistenţă. atunci decizia de grup poate prezenta unele dezavantaje: pierderi mari de timp. „Politica” este înţeleasă ca linie de conduită. Decizia fiind luată în grup. decât indivizii care acţionează singuri. se nasc tensiuni. procesul deciziei are o durată mult mai mare decât în cazul deciziei individuale deoarece fiecare argumentează. în grup. - se poate bloca consensul şi deci. pentru că. conflicte interumane. atunci decizia de grup prezintă anumite avantaje: foloseşte cunoştinţele şi experienţa mai multor oameni. în nici o situaţie să nu-ţi pierzi simţul umorului. că unii decid iar ceilalţi sunt chemaţi doar să aprobe. 3. negativist. favorizează / uşurează introducerea unor noi „politici” în întreprindere. stimulează / favorizează creativitatea de grup (se poate ca din mai multe idei să iei ceea ce este bun din fiecare şi să elaborezi o idee nouă. Deşi nu agreăm această idee.

ceea ce pierde unul poate compensa celălalt. trăsăturile de bază. Echipa trebuie formată pe principiul diversităţii şi al complementarităţii. prin care trec majoritatea canalelor de comunicare. d) Gândirea de echipă. Echipa care îşi neagă centrul. indivizii într-un grup pot atribui responsabilitatea pentru o hotărâre tuturor membrilor grupului şi. nu este bună o echipă formată numai din oameni înclinaţi spre risc sau numai din fricoşi ci trebuie şi oameni cu gustul riscului şi precauţi. 1984). şi-l trage în jos din „gelozie” / invidie colectivă se autocondamnă. Acest tip de reacţie a fost numit gândire de grup. În schimb. procesul de realizare a consensului grupului poate frâna persoanele care se opun sau. Personalitatea puternică este cea care îi dinamizează pe ceilalţi. (Prin identici se înţelege. 75 . de cooperare. Spre exemplu. 4. de sinteză este superioară gândirii individuale care este îndreptată spre analiză. în sensul că. de caracter). poate împiedica discutarea consecinţelor negative ale luării deciziei respective de către grup. Principiile constituirii şi funcţionării unei echipe eficiente de conducere a) Doi sau mai mulţi oameni identici nu formează o echipă eficientă. nici un singur individ nu poate fi făcut răspunzător dacă hotărârea se dovedeşte a fi greşită. Dacă un grup este foarte unit. dar riscante. presiunea la conformism poate duce la decizii mai puţin creatoare (Callaway şi Esser. diferă calitativ de spiritul individual. pierzând valoarea perspectivelor ce pot contribui la rezolvarea unei probleme sau la luarea măsurilor necesare. Membrii grupului îşi pot cenzura propriile idei în aşa fel încât să reducă deosebirile din cadrul grupului. decizii pe care indivizii nu le-ar lua singuri. c) Echipa se subordonează obiectivului comun. e) Spiritul de echipă. Aceasta (grupul) poate însă duce la decizii îndrăzneţe. astfel. Toate interesele personale trebuie subordonate interesului comun. În echipă domină cooperarea şi. este superior.Această „schimbare riscantă” a fost atribuită – spune autorul – unei „difuziuni a responsabilităţii”. b) Orice echipă are un centru psihologic.

este controlat de Parlament prin rapoarte). Controlul are rolul de a menţine echilibrul între prevederi şi realizări.C A P I T O L U L IV SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL 1. minister) sau organisme specializate. ultima funcţie şi ultimul moment al procesului de conducere (funcţii ale conducerii: prevedere. Definirea supravegherii şi controlului Supravegherea şi controlul sunt noţiuni corelative.P. Controlul este simultan. Controlul reprezintă operaţii inopinante / periodice prin care conducerea internă a unor foruri tutelare (ex. antrenare / motivare. coordonare / comandă. rapoarte anuale sau ad-hoc. în fond. S. Controlul poate să nu reclame / solicite prezenţa fizică a controlorului (ex. dar totuşi distincte.I. în proces verbal de control). ministerul cere situaţia burselor U. El este. analizează în special rezultatele activităţii şi le consemnează (ex. organizare. unitatea a două laturi: constatativă. control).R. sau. apropiate ca sens. Supravegherea reprezintă operaţii curente prin care conducerea internă se convinge personal de felul în care se desfăşoară procesul de muncă / producţie şi care reclamă prezenţa supraveghetorului. 76 .

Elementele sistemului de control 1) modelul iniţial. Caracteristicile controlului 77 . predeterminat (ce ai de făcut): proiect. 2. 3) compararea modelului iniţial cu rezultatele efective.). de evaluare (se face sau nu planul?). 4) funcţia informativă. Funcţiile controlului 1) funcţia constatativă. 5) funcţia educativ – stimulativă. redistribuire de personal. 6) acţiunea efectivă de corecţie. 2) funcţia preventivă. evidenţierea evoluţiei realizării obiectivelor. ex. d) să contribuie la realizarea funcţiilor întreprinderii. 4. reglarea între deziderate şi model. plan de măsuri. c) să sesizeze din timp eventualele dezechilibre.- prospectivă (îţi spune ce să faci în viitor). de perfecţionare). Cerinţe ale unui sistem bun de control: a) să ofere informaţii despre toate deciziile (despre activitatea tuturor domeniilor. prin control se poate generaliza experienţa pozitivă şi preîntâmpina experienţele negative. trebuie să prevină în timp util unele dereglări / accidente. e) să creeze o stare pozitivă în care comportamentele individuale să se integreze efortului comun prevăzut de obiectivele firmei / întreprinderii. să se lucreze peste program etc. 2) rezultatele efective obţinute. în minerit: preliminariile. programe (de activitate. Un sistem bun de control. 3) funcţia reglativă / recuperativă. dereglări şi să permită în timp util măsuri de corecţie. 5) sistemul instrumentelor de corecţie (retehnologizare. prin control se asigură o bună circulaţie a informaţiei în dublu sens: de la controlori la executanţi şi invers. preluând informaţii din experienţele altora. 3. tuturor nivelurilor). 4) constatările controlului (se respectă sau nu programul). b) să permită evaluarea periodică.

5) rolul de planificator. 3) rolul de consilier. După numărul celor care îl fac: 1. lunar.a) să fie obiectiv (corect). altul peste 5 ani). trimestrial). el trebuie să aibă competenţa de a sfătui. la coordonarea programelor de corecţie când este cazul. doleanţele. Controlorul trebuie să aibă o atitudine permisivă. După factorul timp: 1. control individual. c) să fie dinamic (nu un control astăzi. controlul condiţiilor. controlul preventiv / anticipativ. ce s-a făcut). verificarea listelor cu candidaţi. b) să fie preventiv (să prevină în timp util dereglările). verificarea dacă pe bănci sunt lipite legitimaţiile etc. necazurile. în timpul activităţii. să mobilizeze pentru realizarea obiectivelor. privind rezultatele obţinute (decanal.: înaintea examenului de admitere. activitatea nefiind încă demarată (ex. 2. care să-i îngăduie celui controlat să-şi spună greutăţile. d) să fie atotcuprinzător (să cuprindă toate activităţile). controlorul trebuie să aibă o atitudine activă. cel care face controlul contribuie la planificarea activităţii. 4) rolul de animator. II. 78 . sistematic. 6. controlul periodic / curent. ferm. 5. control de grup / colectiv.). Clasificarea controlului I. să incite. 2) rolul de confesor. sugera soluţii în realizarea obiectivului. e) să fie concret. Rolurile controlorului (roluri psihologice) Un bun controlor joacă simultan mai multe roluri: 1) rolul de verificator / constatator (vede / verifică cum se derulează obiectivul. 2.

control cooperant. control de calitate. dar nu trebuie confundat cu nepăsarea. înţelegător. evită suspiciunea şi potenţialele tensiuni / conflicte interumane.3. După obiectul / natura controlului (la ce aspecte se referă): 1. Are anumite dezavantaje: poate fi interpretat ca şicană. stimulează şi cantitatea şi calitatea 2. politicos. III. control financiar. Este tipul egocentric (totul se învârte în jurul lui). 3. controlul pe subiect / individ. Metode. distant. controlorul se subordonează rolului şi îşi serveşte profesiunea. control sanitar. binevoitor. 2. control pe obiectiv / activitate. IV. stimulează cantitatea şi mai puţin calitatea. cel care face controlul subordonează rolul de controlor trăsăturilor sale de personalitate. subiectiv / personalist. 2. controlul ulterior. control economic. poate provoca tensiuni. După elementul principal asupra căruia se centrează controlul: 1. procedee de supraveghere şi control 79 . control obiectiv / impersonal. părtinitor. 5. 2. ce stil adoptă: 1. După stilul celor care îl fac. Avantaje: - 7. După motivaţia celor care îl execută: 1. presupune prezenţa permanentă a controlorului. control autoritar (dur. VI. capricios. Nu este recomandat. delăsarea. creează iluzia martorului continuu prezent. pentru că dă sentimentul supravegherii intenţionate. chiar absurd. fără înţelegere). rigid. 4. conflicte. raportează totul la el (tot timpul are impresia că vrei să-l înşeli). V. după încheierea activităţii (controlul financiar – cum s-a încheiat anul financiar). fără replică. control tehnic.

referitoare la activitate. criteriilor care se iau în considerare la apreciere trebuie să fie cât mai mare şi legaţi / integraţi organic (să prindă şi aspectele de ordin cantitativ şi pe cele calitative). periodice.a) raportarea la locul de muncă al angajatului (sau conducătorului). 8. dar pe parcurs şi-a pierdut din conştiinciozitate). d) principiul deschiderii: aprecierea trebuie să fie deschisă pentru a permite includerea oricărei informaţii legată de activitatea persoanei în cauză (exemplu: şi-a dat doctoratul). Aceste criterii pot fi cuprinse în descrierea funcţiei / postului. 2.A. c) raportări scrise asupra unor aspecte / domenii de activitate asupra obiectivelor. d) orice informaţii scrise / verbale. secundare. întocmirea unui instrument de apreciere. Să nu se unilateralizeze aprecierea – numai (+) sau numai (–). cui îi este subordonat.1. ad-hoc. stabilirea / precizarea criteriilor după care se face aprecierea.A. Instrumentul principal de apreciere a activităţii este F. (fişe de apreciere a activităţii) care poate fi standardizată (exemplu: personalul didactic = fişă de apreciere anuală). b) raportări în şedinţe curente. pe cine are în subordine.2. Etapele procesului de apreciere 1. să surprindă atât aspectele pozitive cât şi pe cele negative. de supraveghere şi control implică şi aprecierea activităţii 80 . b) principiul structurii dinamicii cognitive: aprecierea trebuie să surprindă evoluţia în timp a diferitelor trăsături de personalitate ale celui apreciat (un muncitor a fost mult timp conştiincios. fişa postului (sarcini principale. O bună apreciere trebuie să se facă după anumite principii. Aprecierea activităţii angajaţilor Orice activitate subalternilor / angajaţilor. 8. 8. discuţii cu diferite persoane etc. sarcini cantitative şi calitative). c) principiul diferenţierii: aprecierea trebuie să se refere. Principiile procesului de apreciere a activităţii angajaţilor a) principiul complexităţii cognitive: numărul factorilor.

2. sentimente: sunt mândru de cum ai realizat lucrarea etc. aprecierea cantitativă a rezultatelor activităţii: continui superioare. 5. Orice apreciere implică atât lauda. dezavuarea. iniţiativă. gestica. 4. accidente etc. trebuie să fie promptă. susţinere a subalternului / angajatului (trebuie să se pună în situaţia angajatului. să nu fie amânată. convorbirea de confruntare a aprecierii cu autoaprecierea. precizată (aici ai greşit) spui exact ce critici. trebuie să fie concretă. Autoaprecierea se face după aceleaşi criterii. 4. nu amânaţi critica. trebuie să descopere cauzele care produc distorsiuni în autoapreciere (blocaj emoţional. cât şi critica. trebuie comunicat nu numai ceea ce gândeşti ci şi ceea ce simţi (tonul. Astfel lauda: 1. pe orizontală. 7. acceptare. dezaprobarea. această etapă se desfăşoară după ce şeful şi-a întocmit aprecierea lui. pe pasarelă. cum subalternul a făcut ceva prost trebuie criticat. numărul de sancţiuni sau de recompense.3. aprecierea relaţiilor în colectiv: relaţiile cu superiorii. Amânarea produce acumularea deficienţelor (exemplu: la sfârşitul anului îi spui: ai greşit atunci. mimica. procente. relaţii interumane. realizarea aprecierilor calitative (referiri la responsabilitate. cu subalternii. ca recompensă. trebuie bine dozată. din care trebuie să rezulte aprecierea finală. 2. 3. să fie specifică. Critica – cerinţe ale criticii: 1.. nevoia de confort psihic. numărul de rebuturi. refuz – ignoranţă „nu vreau să recunosc ca să nu trebuiască să mă schimb”). disciplină. fie ipocrizie. nu trebuie să fie vagă. întocmirea autoaprecierii de către angajaţi. rezultate contradictorii. spirit organizatoric. urmăreşte un scop ascuns. de conducere). Ele trebuie făcute într-un anume fel. nu critici în general. atunci … nu!). nu trebuie să fie exagerată. 81 . Rezultă că.). specifică. privirea. exagerarea suspectează două lucruri: fie incompetenţă din partea celui care apreciază. Această convorbire pune conducătorului câteva probleme: el trebuie să se situeze / plaseze pe o poziţie de înţelegere. 6. cum ar reacţiona el). în raport cu realitatea.

asiguraţi întotdeauna şansa unei dezvoltări. să se facă eşalonat (astăzi una. dezamăgire. forţa nu reuşeşte să învingă viclenia.3. deoarece leul nu se apără de cursele care i se întind iar vulpea nu se apară de lupi. 5. Această variantă pleacă de la ideea că cerinţele şi calităţile necesare conducătorului sunt. jignire „sunt total decepţionat”). Trebuie ca un conducător să fie vulpe pentru a recunoaşte cursele şi să fie leu pentru a-i speria pe lupi. să fie dozată. încheiaţi critica cu ceva pozitiv. decepţie. comunicaţi nu numai ceea ce gândiţi ci şi ceea ce simţiţi (sentimente de frustrare. charisma = har). critici numai atât cât şti că există şanse de îmbunătăţire a situaţiei existente. 4. favorabil celui criticat. Te naşti sau nu conducător. mâine una). CAPITOLUL V CONDUCĂTORUL SAU SUBIECTUL CONDUCERII 1. Altfel spus „te naşti conducător pentru a fi când leu când vulpe”. profesionalizat. În privinţa conducătorului există două concepţii opuse: • concepţia conducătorului înnăscut (modelul charismatic. Nu critici toată activitatea. chiar dacă activitatea impune mai multe critici. relativ larg răspândite 82 . Procesul de formare a conducătorului Calitatea procesului de conducere depinde în mare măsură de valoarea sau calitatea conducătorului. Aceasta pentru că. după cum viclenia nu este suficientă pentru a învinge forţa. Machiavelli (1960) spune că. • concepţia conducătorului format. un principe. un conducător este necesar să ştie să fie şi animal şi om şi să ia ca exemplu vulpea şi leul.

absolvenţii sunt formaţi ca generalişti. adică cel care ştie câte puţin din foarte multe domenii. cerinţe privind formarea conducătorilor. relaţii umane etc. mai întâi ca specialişti (pe verticală). Generalistul trebuie să înţeleagă întreprinderea ca sistem compus din mai multe subsisteme (tehnic. Statisticile europene arată că. Expresia „incultura culţilor” vrea să pună în evidenţă tocmai situaţia unor „profesionişti”. uman etc. Exemplu: calculatoare şi matematică). contradicţii şi orientări în procesul de formare a conducătorilor În ultimele decenii s-au produs unele mutaţii. Cerinţele sunt legate. Mutaţii. Există însă şi specialistul. conform căreia. aplicarea acestor metode. 2. ca atare. 83 . Statisticile internaţionale arată că într-un interval de 8-10 ani peste 80% dintre absolvenţii de universitate tehnică şi economică. trebuie să fie atât cât să poată înţelege problematica şi să comunice cu specialiştii pe care îi are. 1968).în masele de oameni şi. financiar. în principal americană. care susţine că absolvenţii de studii superioare trebuie formaţi. cel care ştie foarte mult din domenii foarte puţine (1-2 domenii.) pe care trebuie să le cunoască. Ei cred că domeniul lor este „unicul”. b) o a doua concepţie..). Cuantumul de cunoştinţe din diferite domenii al conducătorului. acced la funcţii de conducere. învăţarea metodelor care să ducă la rezolvarea problemelor. prin instruire şi educaţie aceştia pot deveni buni conducători. un absolvent foloseşte 85-90% cunoştinţe de specialitate şi doar 10-15% cunoştinţe de organizare. gestiune. El este „un tip pe orizontală” (ştie şi tehnică şi matematică şi calculatoare şi organizare şi legislaţie şi sociologie şi psihologie şi finanţe etc. instruire suplimentară să dobândească cunoştinţe şi în alte domenii să devină generalişti. economist. Există două concepţii cu privire la formarea conducătorului: a) o primă concepţie. prin informare. În limbaj managerial conducătorului i se mai spune şi „generalist”. mai ales europeană. Acesta este un „tip pe verticală”. pentru ca ulterior. în momentul debutului în cariera de inginer. de care se foloseşte. care sunt foarte bine documentaţi într-un domeniu dar nu au capacitatea de a înţelege şi alte domenii. Când după 8-10 ani ajung într-o funcţie de conducere (aproximativ 80% dintre ei) raportul de cunoştinţe folosite se inversează (Haiduc I. în principal de: înţelegerea problemelor tot mai complete care apar.

5. orientarea spre pregătirea preponderent previzională a conducătorului. cea mai importantă este amplificarea caracterului sistemic al muncii / activităţii de conducere. la fundamentarea lor pe baza unor metode specifice. materiale) limitate.). descoperirii motivaţiei lor.D. 3. amplificarea rolului previzional al activităţii conducătorului. azi lucrurile se schimbă mult mai repede şi de aceea. creşterea controlului şi supravegherii ca o componentă a activităţii conducătorului. 4. formarea conducătorilor pe baza identificării. experienţă etc. 2. corespondenţa INTERNET etc. 5. rezultă orientările ce s-au impus în procesul de formare a conducătorului: 1. învăţare. care pot fi alocate procesului de formare a conducătorului. utilizarea celor mai noi metode şi inventarea altora moderne pentru realizarea acestui proces de formare a conducătorilor. Astfel de contradicţii sunt: a) între importanţa în creştere a activităţii conducătorului şi resursele (financiare.. 2. creşterea complexităţii şi sofisticarea componentei organizatorice a muncii de conducere. 6. 3. diversificarea formelor de învăţământ (zi. c) între cantitatea şi calitatea / noutatea cunoştinţelor pe care trebuie să le însuşească un conducător şi capacitatea de învăţare care este. S-a trecut de la elaborarea mai mult intuitivă a deciziilor. şi ea limitată. utilizându-se metode sociologice şi psihosociologice (baterii de teste). 7. pentru a putea face faţă în viitor. calitatea / noutatea cunoştinţelor / informaţiei şi timpul disponibil limitat. crearea unor centre naţionale şi internaţionale de pregătire şi perfecţionare a conducătorilor. formarea conducătorilor în funcţie de anumite caracteristici psihosociale (vârstă. Tocmai de aceea se impune găsirea unor metode tot mai bune (active) de asimilare.) 84 .Mutaţiile intervenite sunt: 1. vin însă în contradicţie cu anumite situaţii care îngreunează procesul de formare a conducătorilor. El trebuie să înţeleagă că. b) între cerinţele tot mai mari cu privire la cantitatea. profesie. I. procesul de formare a conducătorului să se bazeze pe principiul educaţiei permanente. 4. Aceste mutaţii. Din mutaţiile şi contradicţiile prezentate. orientarea spre pregătirea sistemică a conducătorilor. trebuie să fie pregătit mult mai mult acuma.

prin natura sa omul fiind înclinat să muncească. evită să manifeste iniţiativă în muncă. caută şi obţin satisfacţie în muncă. omul nu agreează. iar cealaltă. de a considera omul în raport cu munca şi strategiile de conducere ce decurg din ele sunt. Ele nu sunt specifice integral unui conducător ci. în principal.x. în mod absolut adevărată. Concepţia de conducător La baza concepţiei de conducător se află înţelegerea că ceea ce se conduc sunt oamenii. omul nu caută şi nu obţine satisfacţii în muncă. raţionamente. Din varietatea mare a filosofiilor despre om.3. În privinţa felului în care filosofii. Principalele aserţiuni ale T-x. evident. falsă tot la modul absolut. ei trebuie motivaţi extrinsec pozitiv şi negativ. Zamfir. oamenii aşteaptă. tipuri limită. omul este înclinat mai mult spre alte activităţi decât spre muncă. oamenii agreează să aibă iniţiativă în muncă. nu se poate afirma ca una dintre ele este. Aceste modele sau concepţii filosofice generale. T-y. Se pot găsi argumente parţiale pentru fiecare dintre ele. evită să-şi asume responsabilităţi. Ideile de bază ale acestei teorii sunt: • • • • • munca este pentru om o activitate normală. Cele două modele / teorii deşi opuse. în terminologia lui McGregor (1960). 85 .. o activitate fundamental neplăcută. bazate pe experienţă. oamenii trebuie controlaţi relaxat. Teoria y se pare că surprinde mai bine. Modelul x şi Modelul y sau Teoria x şi Teoria y (C. dacă nu vor fi supravegheaţi atent – lăsaţi liber –. oamenii trebuie supravegheaţi şi controlaţi sever. mai corect decât T. care surprind. extreme. 1980). oamenii sunt dispuşi să-şi asume responsabilităţi în muncă. discret şi motivaţi pe cât posibil intrinsec. potenţialul naturii umane şi atitudinea activă pe care vrea să o aibă omul în muncă. există numeroase concepţii. prejudecăţi etc. unul sau altul înclină spre una dintre ele. pot fi desprinse două tipuri denumite. oamenii nu caută. conducătorii îi privesc pe oameni. ca şi odihna şi joaca. oamenii vor fi înclinaţi să muncească tot mai puţin sau chiar deloc. Prin natura sa. continuu şi amănunţit. concepţia tayloristă sunt: • • • • • • munca reprezintă pentru om.

86 . Mai există şi alte teorii despre oamenii care muncesc. programe flexibile şi individualizate de perfecţionare. un conducător francez. autoaprecierea şi autocontrolul activităţii. biologici (talie.). cinstiţi. participarea tuturor la luarea deciziilor şi asumarea responsabilităţilor. structura formală şi cea informală concordă (aceeaşi persoană este şi conducător formal şi informal). pentru muncă „bile de biliard”. care se vrea o variantă ideală între Tx şi Ty. constituirea unor colective de muncă foarte coezive. a scris un articol în care prezenta structura personalului unei întreprinderi: 10% „idioţii utili”. bazându-se pe următoarele idei: • • • • • • • angajarea pe termen foarte lung. iar componenta / competenţa umană – relaţiile umane – devine hotărâtoare în procesul de conducere. rotaţia continuă a posturilor. Astfel. greutate. aproximativ următorul: „Manageri. fără ei firma dumneavoastră se prăbuşeşte”. care sunt cei ce muncesc ca „nebunii” îşi neglijează sănătatea şi familia. atenţie la «idioţii utili». cei care ştiu să se descurce 65% 25% Titlul articolului era. dar care nu au iniţiativă în muncă „oamenii fără probleme”.Există şi o concepţie japoneză despre conducere. Calităţile conducătorului S-au făcut numeroase referiri şi cercetări privind relaţia dintre diferitele caracteristici. Tz a fost elaborată de Quchi (1981) şi este adaptată culturii şi tradiţiilor japoneze. S-a încercat să se stabilească o legătură între calitatea de conducător şi: factorii constituţionali fizici. calităţi ale persoanei şi calitatea de conducător. cei competenţi. robusteţe. practic pe viaţă. stare de sănătate etc. 4. promovarea lentă în carieră. concretizată în Teoria z. Se poate concluziona că orice act de conducere trebuie să înceapă cu perfecţionarea capacităţii de autoconducere a celui care doreşte să-i conducă pe alţii.

Golu (Dicţionar de psihologie socială. 1981) spune că. Guilford (P. din capacitatea de a face corelări. 1978) există circa 400 de definiţii ale inteligenţei. valabile în orice profesie. După J. compensabile. 87 . de a crea şi alege mijloace adecvate realizării scopului stabilit. simboluri şi semnale în comunicarea semnificative ale obiectelor. de a restructura şi adecva din mers desfăşurarea comportamentului la de a elabora modele ideale pentru intervenţia practică în realitate. de a opera cu sisteme de semne. Raudsepp (apud. cu cei din jur şi în reglarea propriei conduite. în special. de a anticipa rezultatele unor transformări. logica desfăşurării evenimentelor. atenţie. Teoria „celor patru criterii de evaluare a capacităţii de conducător”. Termenul se pare că a fost consacrat în literatură de Cicero. Krausz. vocabular. Aceasta este o calitate intelectuală complexă. marea majoritate a acestor calităţi sunt. Calităţi intelectuale care cuprind: a) inteligenţa. şi caracterizează sub diverse unghiuri „puterea şi funcţia minţii de a stabili legături şi a face legături între legături”. susţine că în pofida diversităţii situaţiilor în care acţionează. inteligenţa este calitatea specifică organizării mentale a omului. decât între limite normale. S-a ajuns la concluzia că nu există o legătură cu aceşti factori. prezentată de E. imprevizibile. Ca urmare a acestor concluzii au rezultat unele schimbări de concepţie cu privire la calităţile necesare unui conducător şi anume: Θ Θ Θ Θ calităţile necesare conducătorului sunt relativ larg răspândite în rândul aceste calităţi sunt.).A. S. asupra căreia vom insista puţin. ce rezultă din memorie. relativ puţin numeroase. oamenilor. perfectibile. concretizată în capacităţile: Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ de disociere – corelare – sistematizare – generalizare a proprietăţilor de a face faţă diverselor situaţii problematice noi. conducătorilor le sunt necesare patru tipuri fundamentale de calităţi: 1. creativitate etc. reciproc majoritatea calităţilor sunt educabile. 1976). în mare măsură.- factorii psihici (inteligenţă. Popescu-Neveanu. de a adopta decizii optime în situaţii alternative. M. cursivitatea vorbirii şi.

nici experienţa dobândită nu sunt suficiente să furnizeze individului adaptarea dorită”. ergonomic etc. Piaget spune că „inteligenţa este o conduită pe măsură. de autocontrol şi autocorecţie. relativă la anumite circumstanţe. de a trece de la înţelesul direct al lucrurilor şi evenimentelor la înţelesul de a se raporta distinct şi specific la diferitele laturi ale realităţii. „Respectul faţă de ceilalţi dovedeşte respectul faţă de sine”. corectitudinea. d) respectul. Altfel spus. în care nici instinctele. de a convinge. d) vederi largi. economic. b) capacitatea de a lua hotărâri. capacitatea de a te respecta prin respectul acordat altora. c) integritatea. cel mai periculos conducător este cel care. de a înţelege cu subtilitate şi a aprecia nuanţat. trebuie înţeleasă în două sensuri: întinderea. un conducător trebuie să analizeze un utilaj nu doar din punct de vedere tehnic ci şi din punct de vedere ecologic. de a nu amâna. Creatorul este individul capabil de a avea idei noi. dar abandonează cerinţele de integritate când acest lucru conduce spre un avantaj personal. la situaţii noi de diferite tipuri. Un mod esenţial de a dovedi 88 .). care înseamnă capacitatea de a avea idei noi (creativitate) şi de aplicare a noului. Capacitatea de a se decide este rezultatul independenţei de gândire. S-a impus ideea că. iar J. inventată de individ pentru a face faţă acestor circumstanţe”. de a sesiza cele mai fine deosebiri între lucruri. capacitatea de a privi problemele în ansamblu (exemplu. Această calitate poate fi. Mobilizarea este cu atât mai autentică. Calităţi de eficienţă / eficacitate în conducere. Eduard Claparéde. originale şi de a le pune într-o formă accesibilă şi altora şi pe care le difuzează pentru a contribui la bunăstarea altora. care implică: a) capacitatea de a mobiliza. Ea nu trebuie confundată cu „manipularea”. defineşte inteligenţa ca fiind „capacitatea de a găsi soluţii noi la probleme noi. în general este corect. 2. lărgirea domeniului de cunoştinţe şi. tergiversa prea mult o decizie. cinstea. lor figurat şi de a reacţiona distinct la cele două înţelesuri.Θ Θ Θ Θ de a realiza succesiuni logice. c) spiritul novator. b) discernământul sau capacitatea de a opera distincţii între esenţial şi neesenţial. idee + realizarea ei. nouă. cu cât ceea ce se face nu implică nici o constrângere. de a transmite o concepţie.

4) Calităţi de exprimare. b) capacitatea de a formula. exprima clar.respectul faţă de un bun profesionist este şi acela de a-i cere să obţină realizări la limita superioară a posibilităţilor sale sau chiar puţin peste acestea. Elanul este iniţiativă plus perseverenţă. O teză în management spune că „un conducător care evită cel mai mic risc şi-l asumă pe cel mai mare” („Frica de eroare înseamnă moartea progresului”). acceptabile şi nu riscuri „criminale” (imposibilităţi). obţinerea de rezultate bune în condiţii dificile. de comunicare: a) capacitatea de a asculta. deciziile şi obiectivele de atins. ci cel care ştie să asculte”. a-ţi asuma riscuri normale. de a-ţi asuma sarcini fără incitare (dispoziţii) de la nivelurile superioare. b) curajul. Aceasta presupune: a) dorinţa de a acţiona. precis şi mobilizator. O teză mult vehiculată este aceea că „adevăratul conducător nu este cel ce ştie să se facă ascultat. 89 . în sensul de îndrăzneţ adică. învingând obstacole. 3) Calităţi de elan.

Zamfir. modul concret în care acesta îşi aplică concepţia pe care o are şi calităţile de care dispune (S. Zamfir.C A P I T O L U L VI STILUL DE CONDUCERE Stilul de conducere este un complex comportamental. 90 . efectiv al conducătorului. 1. 1980) I. prin ameliorarea stilului de conducere performanţa celor conduşi poate creşte cu până la 15-20%. noţiunea de stil de conducere exprimă sintetic ansamblul caracteristicilor definitorii. 1998). colectivităţi (C. organizaţii. Mihuleac spune că. Acestea includ: a) modul de stabilire a obiectivelor (singur sau împreună cu subalternii). Influenţa stilului asupra fenomenelor şi proceselor sociale din întreprindere este reflectată şi de faptul că. E. Stilul de conducere este o variabilă cauzală de el depinzând multe aspecte ale muncii şi vieţii oamenilor într-o întreprindere. Practicile de luare a deciziilor. El reprezintă comportamentul real. profil caracteristic activităţii unei persoane aflate într-o poziţie de conducere a unui grup. Krausz. Dimensiunile stilului de conducere (C. specificul metodelor şi formelor de activitate folosite. 1974).

controlul general. controlul continuu. IX. Principialitatea şi corectitudinea. Crearea unui climat centrat pe performanţă.b) modul de realizare a directivelor. amănunţit (nu este bun). VI. Competenţa profesională. Centrarea pe om. Aceasta înseamnă lipsa favoritismului. absenţa controlului (indiferenţa). c) diviziunea muncii (cum se împarte munca). Nu este bine pentru că duce la subordonare totală faţă de şef. Este o atitudine – suport. IV. 91 . Conducătorul transmite în mod oficial anumite competenţe (autoritate) nivelurilor inferioare. e) modul de distribuire a recompenselor şi sancţiunilor. Controlul. Şeful consideră că trebuie să se intereseze de toate problemele personale ale colaboratorilor. Competenţa organizatorică. grija paternalistă faţă de om. Subalternul este considerat ca fiind o persoană umană care trebuie respectată şi susţinută. acestea trebuind lăsate la poarta întreprinderii. subalternilor. a cultivării intereselor personale şi a incorectitudinii în aplicarea sancţiunilor şi acordarea recompenselor. Există mai multe posibilităţi: VIII. delăsării şi mai ales atitudinii negative faţă de performanţă atunci când performanţa (absenţa ei) subalternilor este înţeleasă ca pericol / ameninţare pentru funcţia conducătorului. care implică. • respectul faţă de om. care înseamnă descentralizare. totală. II. O dimensiune importantă a stilului de conducere este atitudinea faţă de subalterni în calitatea lor de oameni: sunt posibile mai multe atitudini distincte: • • indiferenţa faţă de om. Acest climat este opus nepăsării. Delegarea autorităţii. pasivităţii. VII. III. Sunt conducători care consideră că în producţie nu au ce căuta problemele personale. el fiind ca „un tată” pentru ceilalţi. Delegarea trebuie să evite cele două extreme: Θ Θ Θ lipsa completă a delegării autorităţii (conducerea centralizată excesiv). include şi competenţa interpersonală (de lucru cu oamenii). delegarea completă. Omul este considerat în totalitatea personalităţii şi manifestărilor sale. Motivarea muncii (ce tip de motivaţie). iar acesta nu mai are timp să-şi îndeplinească atribuţiile. modul în care se face controlul. d) coordonarea muncii (controlul deciziei). V. pe rezultatele generale fixate (este cel mai bun).

• atitudine activă. White (a se vedea: S. faţă de nivelurile ierarhice superioare. de susţinere raţională a punctului de vedere propriu şi al colectivului. Tipologia a fost preluată de R. capricios. principial. Likert. Zamfir. care propune patru stiluri de conducere: • • • • autoritar opresiv (arbitrar. După o singură dimensiune. Adesea se recurge la informarea eronată a superiorilor. Această atitudine se poate manifesta în două ipostaze: • atitudine pasivă. 2. R. fără a exprima sau susţine punctul de vedere. după practicile de luare a deciziilor: a) stilul autoritar / autocrat (conducătorul ia singur deciziile fără a se consulta cu grupul). de asumare conştientă a sarcinilor şi responsabilităţilor. de apărare a intereselor subalternilor. agresiv. I. acceptă şi sugestii dar ia deciziile fără a consulta grupul). conformistă. de acceptare totală a părerii superiorilor.X. Clasificări. 92 . obiectiv (corect. tipologii ale stilului de conducere Clasificarea se poate face pe un singur criteriu. Atitudinea faţă de organele ierarhic-superioare. democrat consultativ (şeful ia deciziile pe baza consultării sistematice a grupului). democrat participativ (şeful devine organizator al procesului colectiv de decizie iar grupul ia deciziile). mai independentă. cea mai importantă clasificare este cea elaborată de K. refuză sugestiile şi chiar le descurajează). lucrurile merg de la sine. Krausz. c) stilul permisiv sau laissez-faire (lasă grupul să decidă singur. 1976 şi C. 1998). b) stilul democrat (se consultă cu grupul sau antrenează grupul la luarea deciziilor). Lewin. o singură dimensiune sau combinând două sau mai multe dimensiuni. Lippitt şi R. Acesta este conducătorul „condus de alţii”). Informarea este realistă.

5.1. Mihuleac). Zamfir. stil minim. 9.9. După natura controlului efectuat există: stilul de control general nepunitiv (este cel mai bun). stilul de control amănunţit punitiv (este cel mai prost). După combinarea a două dimensiuni rezultă modelul propus de Blake şi Mouton cunoscut sub denumirea de „grila managerială a lui Blake şi Mouton” (a se vedea C. – stilul mediu. 1980). Există numeroase clasificări ale stilului de conducere (a se vedea.II. 1 Stilurile de conducere în funcţie de dimensiunile centrare pe om şi centrare pe producţie (grila Blake – Mouton) Centrare pe om 9. E. În funcţie de valorile pe care le pot lua cele două dimensiuni.1. 1. stilul paternalistului. 1. moderat.9.9 – stilul tradiţional. Redăm câteva dintre acestea: 93 1. 5. omul nu. rezultă următoarele tipuri (stiluri): 1.9 . – slabă centrare şi pe om şi pe producţie. taylorist în care interesează doar producţia. nu interesează nici producţia nici omul. stilul de control general punitiv.1 9. Centrare pe producţie Grila este realizată pe o scală cu valori de la 1 (minim) la 9 (maxim). stilul de control amănunţit nepunitiv.1. (laissez-faire). 9.5.5. – interes maxim şi pentru producţie şi pentru om. – slabă centrare pe producţie şi maximă pe om. Figura nr.

care este tipul de conducător ce stabileşte relaţii corecte. este cel care a ştiut să sesizeze momentul potrivit şi a reuşit să se instaleze într-un post de conducere. oportunistul. fără a se convinge de trăinicia ei. şi respect reciproc şi consultă subordonaţii. - subiective. iar pentru autoritate a provocat intrigi şi lupte pe faţă şi în ascuns. lucrul în colectiv. c) după eficienţa manifestată în conducere (tipologie japoneză) există: 94 . O bună parte din timp se gândeşte cum să-şi apere postul. care priveşte de la prea multă încredere. bazate pe încredere conducătorul maximalist.a) o clasificare în patru tipuri: cei care rezolvă pe moment problemele. între tipurile eficiente sunt enumerate: totul trebuie să fie organizat. în activitatea sa de conducere se bazează pe diplome nu pe rezultatele obţinute. întreprinzătorul. rezultat al alegerii. acesta vorbeşte mult despre democraţie. El consideră că ierarhia n-are rost. după aprecierea membrilor colectivului. aleşi pe baza unor criterii conducătorii aleşi. care ar putea fi aşa-zişii conducătorii proeminenţi. care stabileşte relaţii ierarhice politicoase. şi. Între tipurile neeficiente sunt: birocratul care. mai ales că ştie cum să le obţină. decât dacă face dovada utilităţii ei. conducătorii desemnaţi pe cale sociometrică. ambiţiile se ciocnesc iar rivalităţile sunt numeroase. El preferă să nu vorbească despre autoritate şi nu vrea să-i supere pe subordonaţi. însă aceşti termeni îi sunt confuzi. - subordonaţi să obţină cele mai bune rezultate. el ştie că prin vechime va ajunge să ocupe posturi tot mai înalte. veghind la cel care l-ar putea înlocui. b) în literatura franceză. care are ca trăsătură că obţine rezultate bune conducători tehnici. cel care conduce în gen echipă. paternalistul şi demagogul. tehnocratul şi autocratul. organizatorul. tipul participativ. utopistul. care consideră că rolul său constă în a-i îndruma pe realistul.

delegarea unor sarcini care cer cunoştinţe de specialitate într-un domeniu sau informaţiilor de bază în domeniu (studiu individual). cu mult pe cel legal (cu aproximativ 50%). conducătorii sunt întrerupţi prea des. de un telefon sau de un vizitator (la 5-10 minute) şi nu dispun de timp compact pentru studiu. - altul. pe cât posibil. şedinţe. analize etc. prea mult timp consumat (dedicat) cu şedinţe. • • • • conducătorul consumă un timp prea mare în afara întreprinderii (până la 15% cu vizite. acţiuni mărunte. conferinţe etc. timp prea mult consumat cu telefoanele şi corespondenţa. 3. către experţi. Timpul suplimentar este în bună parte consumat cu activităţi neimportante. conducătorilor li se recomandă: evitarea unor sarcini. consfătuiri (exemplu. centrarea pe problemele cheie. Eficacitatea personală a conducătorului 95 . 4. asigurarea unor perioade compacte de lucru. Pentru evitarea încărcării activităţii şi a unor asemenea consumuri de timp. neimportante. Aspecte ale raţionalizării activităţii de conducere (folosirea timpului) Una dintre cele mai importante resurse aflate la dispoziţia conducătorului este timpul său. de perspectivă. nici cel puţin nu-şi dau seama prea bine ce se întâmplă.).. în Suedia 40% iar în Olanda 50%). a întreruperilor. conducători care. Se apreciază că felul în care conducătorul îşi foloseşte timpul. Din studiile efectuate asupra acestei probleme au rezultat câteva concluzii: • timpul de lucru al conducătorului îl depăşeşte uneori. conducători care se mulţumesc să constate cum merg lucrurile. marchează rezultatul activităţii sale. de calm şi linişte pentru studiul evitarea.• • • conducători care fac să meargă lucrurile (sunt mai puţini).

aprinzându-şi pipa au trecut 12 zile. A stat la masă 6 ani de zile. ar putea constata cu surpriză. spirit de iniţiativă. creatorul metodei asaltului creierului / braistorming-ului (1939). A râs în decursul vieţii doar 46 de ore. dar şi în viaţa unui om. obiectivele. că o parte deloc neglijabilă a eforturilor este irosită în activităţi neesenţiale. obiectivele şi responsabilităţile. inclusiv pe cea proprie. 26 a stat în pat şi 21 de ani a muncit. după Osborn. S. Cu privire la irosirea sau nu a timpului în activitatea. care nu se prea justifică. şi cu echipa de conducere dar şi cu subalternii. Şi-a mustrat copiii timp de 26 de zile. conducătorul trebuie să posede: • • • • • • o imagine cât mai clară şi completă despre sarcinile. Pentru a manifesta / concretiza o asemenea eficienţă.Eficacitatea personală a conducătorului este o sinteză. Mai mult de 5 ani i-a pierdut aşteptându-i pe cei care întârziau la întâlnirile fixate. Chelcea (1977) prezintă un astfel de model (după Claude Duval). spirit analitic pentru a analiza corect activităţile. Să nu fi avut timp? Dacă fiecare conducător ar găsi răgazul să se întrebe „De ce zboară timpul”. aptitudinea de a lucra cu economie de mijloace. de aptitudini între care: • • • aptitudinea de a-şi folosi raţional timpul de lucru. Din 80 de ani. ierarhizarea priorităţilor. Chelcea şi A. aptitudinea de a obţine rezultate cât mai bune în raport cu resursele de care dispune. după importanţă. să acordăm anumite priorităţi şi să suprimăm activităţile care se menţin doar în virtutea 96 . Bărbieritul i-a ocupat 228 de zile. capacitatea de a ordona. şi-a legat cravata 18 zile şi. Nu şi-a rezervat nici un minut pentru a cugeta. adică să ştie să lucreze cu oamenii. Alex F. citează cazul unui octogenar care a avut inspiraţiei şi curajul să contabilizeze timpul investit în diferite activităţi. capacitatea de a formula idei şi programe noi de acţiune. o radiografie „cutremurătoare” a vieţii unui om. ierarhiza corect. Referitor la stabilirea. responsabilităţile sale. Osborn. competenţa interpersonală. cei doi autori prezintă un exemplu. În fiecare moment trebuie să ne concentrăm asupra unei singure sarcini sau probleme.

facilitate şi importanţă. Dar.d. ca în figura nr. Singură experienţa personală permite fiecăruia să clasifice sarcinile pe care le are de îndeplinit în uşoare (facile) sau grele (dificile). importante şi uşor de realizat 4 = activităţi importante şi uşor de realizat Aşa cum preciza Claude Duval. Figura nr.. învechite. urgenţa trece înaintea importanţei. Se înţelege că un lucru poate fi dificil pentru un individ. De aceea conducătorii şi nu numai. 97 . trebuie să-şi revizuiască periodic activităţile şi să evalueze totul prin prisma prezentului şi mai cu seamă a viitorului. pentru a fi eficienţi. Activităţile care sunt la nivelul competenţei unui conducător trebuie ordonate după gradul lor de urgenţă. esenţiale pe care hotărâm să le realizăm nu sunt numai urgente sau numai uşor de rezolvat.obişnuinţei. 2. dar sunt depăşite. greu de realizat. De asemenea. Aceste activităţi inutile fac ca timpul să zboare. activităţile importante.a. deşi importante. dar greu de realizat. care pot avea urmări iremediabile pentru individ sau pentru colectivitate. ceea ce este urgent şi uşor de realizat şi înaintea a ceea ce este urgent şi important. sunt dificile. Prin aceasta scăpăm de presiunea lor şi ne putem concentra atenţia asupra activităţilor esenţiale. ele sunt în acelaşi timp şi urgente şi dificil de realizat ş. iar pentru un altul nu.m. O logică elementară ne îndeamnă să rezolvăm mai întâi problemele urgente. ceea ce nu comportă un efort deosebit trebuie făcut înaintea lucrurilor care. 2 Ordinea priorităţilor 1 = activităţi urgente şi uşor de realizat 2 = activităţi urgente şi importante 3 = activităţi urgente.

Nu este mai aproape de realitate dacă se consideră că un lucru poate fi foarte uşor. calculând ordinea priorităţilor după formula propusă. nu elimină total subiectivitatea. T Tabelul nr. ponderea 1). = coeficientul de provitate U F I K = ponderea urgenţei = ponderea facilităţii = ponderea importanţei = constanta personalităţii Cu cât o activitate va avea un coeficient mai apropiat de 1. uşor şi relativ uşor? La fel.pr. îndeplinirea unei sarcini poate fi: foarte urgentă (gradul I).9 0. urgentă (gradul II). 1 2 3 4 5 Denumirea activităţii Întocmirea unui raport de activitate Redactarea unui articol Stabilirea tematicii unui concurs profesional Participarea la un simpozion Participare la o activitate culturală K 1 1 1 1 1 X X I 3 X X X X X X X X X Urgenţă II III 2 1 I 3 Facilitate II III 2 1 X I 3 Importanţă II III 2 1 Total 8 9 X 6 10 5 Coeficient prioritate 0. pr . pentru gradul II. Adăugând de fiecare dată o constantă a personalităţii (k = 1) şi dau ponderile 1. 98 . crt. sau relativ urgentă (gradul III). În acest sens.6 1. 3. C . = (U + F + I ) + K 10 unde: C. cu atât prioritatea sa va fi mai accentuată. Şi importanţa intrinsecă a acţiunilor ce urmează a fi îndeplinite se poate grada: foarte importante (gradul I). dar o restrânge. gradelor de intensitate a caracteristicilor în raport cu care stabilim ordinea priorităţilor (pentru gradul I. ponderea 3. 2.8 0. 1 Priorităţile Nr. ponderea II şi pentru gradul III. 1). importante (gradul II) şi relativ importante (gradul III).Problema este dacă procedăm corect dând acestei variabile doar două valori. se obţine un coeficient cu spaţiu de variaţie cuprins între 0 şi 1. Inventariind atent sarcinile de îndeplinit pe parcursul unei săptămâni sau ale unei luni de zile şi aplicând formula coeficientului de prioritate se pot ordona priorităţile.0 0. un tabel cu dublă intrare este de mare ajutor (tabelul nr.5 Ordinea priorităţilor III II IV I V X X Desigur.

Simptomele stagnării întreprinderii Stagnarea activităţii unei întreprinderi. condiţiile sociale generale (democraţia din perioada tranziţiei în România). conducerea ezită prea mult în abandonarea soluţiilor. calitatea conducătorului. Dacă un conducător lipseşte câteva zile din întreprindere sau când pleacă în concediu.Avantajul este că. câteva trăsături comportamentale ce trebuie să caracterizeze activitatea unui bun conducător: • • comportare conştientă. stimulează pe toate căile sugestiile. conducerea personalului se face cu multe compromisuri. tipul de personalitate etc. el nu trebuie să se lase dominat de impulsuri şi să nu intre în panică. nu trebuie să i se simtă lipsa. Trăsăturile comportamentale ale unui bun conducător Desigur că activitatea conducătorului. efectele stilului de conducere sunt diversificate. variază în funcţie de: profilul cultural al comunităţii. • • fixează repere de performanţă înalte sau. cum se spune „ţine ştacheta sus”. 5. metodelor vechi depăşite şi introducerea celor noi. se poate considera că atunci când a trecut s-a făcut ceea ce merită făcut. subliniind ordinea priorităţilor. Atunci când nu există critică într-o întreprindere. 6. nu înseamnă că toate lucrurile sunt foarte bune ci. felul în care este condusă sau. alţii mai greu). Dacă un conducător nu desfăşoară o activitate eficientă. 99 . tipul / natura muncii. ducând la stagnarea activităţii. pentru faptul că oamenii diferă unul de celălalt şi comportamentul conducătorului trebuie să fie diferit (unii subalterni înţeleg imediat. egal tuturor angajaţilor / subalternilor dar. chiar dacă nu se poate opri timpul ca să-şi urmeze cursul. acest fapt se reflectă în mersul întreprinderii. comportament diversificat faţă de oameni. altfel spus. că oamenii şi-au pierdut interesul pentru activitate. pune în evidenţă în mare măsură. Criteriile trebuie aplicate la fel. defectele lui şi anume: • • • conducătorul nu este la curent cu tendinţele generale moderne. Există însă. echilibrată în orice situaţie. • dezvoltă capacitatea colaboratorilor şi chiar îşi pregăteşte înlocuitorul. raţională. chiar şi critica.

conducerea are „obsesia beneficiului imediat” şi pierde din vedere proiectele de perspectivă. El se poate naşte ori de cate ori un sentiment individual sau de grup. care înseamnă „a ţine împreună cu forţa”. legată de prestigiu sau de o recompensă oarecare. • C A P I T O L U L VII MEDIEREA ŞI REZOLVAREA CONFLICTELOR 1. îşi reduce relaţiile cu exteriorul. este frustrat de un altul. vine de la latinescul „conflictus”. întreprinderea îşi îngustează.• • • meritele nu sunt recompensate iar greşelile nu sunt sancţionate. Definirea şi perspectivele din care este privit conflictul Conducătorului îi revine rolul esenţial şi în medierea şi rezolvarea conflictelor în cadrul întreprinderii. 100 . puternic motivat. munca este prost organizată. Conflictul se defineşte că o agresiune raportată întotdeauna la o ţintă indivizibilă. devine plictisitor. Cuvântul „conflict”.

puternic. 3. în mare măsură şi cum se va derula conflictul. dar abordarea lor realistă şi rezolvarea lor are un rol stabilizator şi integrator în întreprindere. potrivit căreia. conflictul poate fi mare. De exemplu. 2. pregătitoare a participanţilor la conflict. ci să rezolve problema / conflictul. • interpersonale. de neintegrare. din întreprindere sunt doar un reflex al marilor conflicte de la nivelul societăţii în ansamblu. perspectiva integrativă sau unitară. are la bază ideea inevitabilităţii conflictelor. între persoane. în sensul că vrei nu vrei. perspectiva pluralistă. în procesul de rezolvare a conflictului. conducătorul ar dori să-i premieze pe subalterni. de climat necorespunzător. 2. conflictele la nivel „micro”. Conducătorul trebuie să găsească răspuns la câteva întrebări: „Conflictul este între obiective şi mijloace sau între obiective şi rezultate?” „Ce interese comune au participanţii la conflict?” „Conflictul poate fi rezolvat prin câştigul ambelor părţi sau doar a uneia dintre ele?”. Principii în abordarea conflictului În privinţa rezolvării conflictelor se precizează că. b) de câte ori este posibil. ele tot există din cauza resurselor limitate. Conflictele pot fi: • intrapersonale. Dina ceastă perspectivă. da rnu are posibilităţi. în interiorul persoanei. sugerează. c) principiul conform căruia. conducătorul nu trebuie să-şi propună să caute. Dacă atitudinea este ofensivă. Ele mai pot fi: intragrupale şi intergrupale. metoda prin care se va rezolva conflictul să fie cunoscută şi stabilită înainte ca un conflict potenţial să se producă. perspectiva radicală (Max Weber şi K. conflictul este semn de „boală”. a conştiinţei ei şi se manifestă între cerinţe şi posibilităţi. 101 . deşi fiecare conflict are o notă particulară există câteva principii generale de abordare: a) atitudinea iniţială.Asupra conflictului exista mai multe concepţii perspective: 1. Marx). să stabilească un vinovat.

Această fază devine o şedinţă de rezolvare a problemelor în care este încurajată interacţiunea dintre toţi membrii grupului. Tehnici în rezolvarea conflictelor Referitor la rezolvarea / soluţionarea conflictelor.d) dacă o metodă de rezolvare a conflictului. apelul repetat la ea nu numai că nu rezolvă conflictul. 2) grupurile sunt despărţite şi rugate să-şi formeze în scris percepţiile despre propriul grup şi despre celălalt. Ele caută a stimula o reconsiderare a punctelor de vedere şi a diferendelor. îl accentuează. O altă tehnică de reducere sau soluţionare a conflictelor este cea a rolului conciliatorului sau al părţii a treia. ca bază a încrederii angajaţilor. poate interveni în stabilirea unei întâlniri şi a unei confruntări oneste între cele două părţi. care dispune de competenţa în domeniul concilierii interpersonale. 1993) au propus o tehnică bazată pe cooperare între grupurile oponente într-o situaţie de rezolvare a unei probleme. Tipul de intervenţie. 3) grupurile se întâlnesc şi un reprezentant al fiecăruia prezintă în faţa tuturor. eliberată de tensiuni şi suspiciuni reciproce. al celei de-a treia părţi – conciliatorul – diferă. un dialog sincer şi imparţial. în funcţie de situaţie. e) conducătorul trebuie să stabilească termene. acţiuni. O a treia persoană. utilizată anterior s-a dovedit ineficientă. 4) grupurile se separă din nou şi încep să analizeze atât discrepanţele cât şi similitudinile dintre propriile percepţii şi percepţiile celuilalt grup. modul în care şi-au formulat percepţiile. Astfel. Shepard şi Mouton (apud. 3. creând astfel premisele unei relaţii solide. Aceasta implică următoarele faze: 1) cele două grupuri trebuie să-şi exprime interesul pentru îmbunătăţirea relaţiilor dintre ele. Blake. Vlăsceanu. responsabilităţi concrete. conciliatorul are doar rolul de a chestiona cele două părţi şi de a da un verdict pe care aceştia trebuie să-l accepte. 102 . f) conducătorul / conducerea trebuie să-şi respecte promisiunile pe care le-a făcut. dar devine parte integrantă a lui. precise pe care să le urmărească permanent. 5) grupurile se reîntâlnesc pentru a-şi împărtăşi concluziile la care au ajuns cu privire la existenţa percepţiilor diferite şi a modalităţilor prin care pot fi reduse. în cazul tehnicii inchizitoriale. M.

colaborare. evitarea conflictului prin revendicarea „discreţiei”. apelul la regulile birocratice ca sursă a rezolvării conflictului. acceptarea concesiilor.W. negociere. competiţie. găsirea situaţiilor prin care toţi pot câştiga. compromis. intervenţia este cunoscută sub numele de mediere. demonstrarea dorinţei de rezolvare a problemei. formulează o decizie pe care o impune celor două părţi. respect şi îngăduinţă. În cazul în care cea de a treia parte (conciliatorul) nu are puterea de a impune participarea. confruntarea punctelor de vedere diferite şi împărtăşirea ideilor şi informaţiilor. ci doar de a face recomandări. adaptare. Compromisul se realizează de obicei prin: Competiţia presupune: Adaptarea implică: Colaborarea se obţine prin: 103 . Evitarea conflictului reprezintă o tehnică de soluţionare care implică: • • • • • • • • • • • • • • • • • • ignorarea conflictului în speranţa că va dispare. persoanele ce se află în dispută îşi prezintă argumentele celei de a treia părţi (arbitrul) care. crearea unor situaţii de tipul „câştig – pierdere”. înăbuşirea conflictului prin invocarea unei strategii lente de rezolvare. Thomas (apud M. Analizând diferite tehnici ale managementului de soluţionare a conflictului. Mediatorul poate oferi sugestii care să permită părţilor oponente să facă concesii nedureroase. folosirea rivalităţii.În cazul arbitrajului. Vlăsceanu. găsirea unor soluţii satisfăcătoare sau acceptabile. folosirea jocurilor de putere pentru distrugerea celeilalte părţi. forţarea supunerii. căutarea unor soluţii integratoare. 1993) ajunge la definirea a cinci stiluri ce pot fi caracterizate prin următoarele trăsături comportamentale: evitare. căutarea unor tranzacţii şi acorduri. pe baza informaţiilor primite de la acestea. considerarea problemelor şi conflictelor ca stimulative. K.

pentru a fi eficient. 10. astfel încât să poată ţine situaţiile sub control. Definiţi conceptele de metodă şi metodologie şi specificul cunoaşterii ştiinţifice în raport 5. definiţi şi enumeraţi tipurile de documente. Precizaţi condiţiile unei teme de cercetare bine stabilită. Explicaţi în ce constă stabilirea populaţiei unei cercetări sociologice. 11. 104 . 8. 6. Precizaţi diferenţa dintre informare şi documentare. 4. Explicaţi relaţia dintre teoretic şi empiric. a unei cercetări sociologice. Definiţi şi dezvoltaţi conceptul de „ipoteză”. de a înţelege conflictele. depinde întotdeauna de capacitatea de a citi situaţiile în evoluţie. funcţiile sociologiei industriale. Precizaţi diferenţa dintre obiectul de studiu al sociologiei muncii şi sociologiei generale. 9. 7. Enumeraţi etapele fazei tehnico-practice ale unei cercetări sociologice. 3. cu cea comună. TEME DE REZOLVAT 1.Indiferent de stil. El trebuie să aibă capacitatea de a analiza interesele. Enumeraţi şi explicaţi succint. Definiţi sociologia industrială. managerul pluralist. 2. de a explora relaţiile de putere. Precizaţi momentele – etapele – fazei teoretico-logică.

23. 22. Definiţi profesia şi precizaţi trăsăturile ei. Levitov? 34. Fundamentaţi piramida lui Maslow. în succesiunea lor. 39. Comparaţi ancheta sociologică cu interviul sociologic. standardele. 28. 21. Descrieţi şi explicaţi eficienţa productivă a motivaţiei. 42. Super. 30. Precizaţi structura monografiei profesiei. etapele şi formele pregătirii profesionale. 25. Enumeraţi şi explicaţi succint funcţiile motivaţiei. Comparaţi observaţia sociologică.N. Definiţi formarea şi pregătirea profesională şi precizaţi componentele. Precizaţi tipurile de comportament în muncă şi trăsăturile integrării. În ce constă analiza muncii. 26. Precizaţi clasificarea profesiilor realizată de Levitov şi de O. 27. 41.P. Definiţi orientarea profesională şi enumeraţi planurile pe care se desfaşoară. 36. 33. 31. Definiţi şi caracterizaţi conceptul de „motivaţia muncii”. 37. în ultimele 4-5 decenii. 15. 17. Explicaţi îmbogăţirea muncii. Enumeraţi principiile orientării profesionale. Definiţi noţiunile de tehnici şi procedee ale unei cercetări sociologice. după D. 13. 20. cu experimentul sociologic. Precizaţi structura psihogramei profesiei. 14. În ce consta selecţia profesională pentru posturile de conducere? 32. Enumeraţi. 18. 38. Descrieţi şi explicaţi satisfacţia muncii sau eficienţa umană. Explică în ce constă perfecţionarea pregătirii profesionale. activităţile politicii ştiinţifice de personal şi explicaţi cele două aspecte implicate.12. 19. 24. Zlate. Explicaţi observaţia sociologică. 40. 29. Care sunt principalele forme (fenomene) de manifestare a neintegrării în muncă? 44. Definiţi selecţia profesională şi descrieţi tehnicile aparent ştiinţifice ale acesteia. stadiile şi componentele integrării în muncă. Redaţi schema stratificării trebuinţelor prezentată de M. Definiţi trebuinţa şi prezentaţi piramida lui Maslow. Definiţi integrarea în muncă. 35. Care sunt principalele cauze ale neintegrării în muncă? 105 . 16. În ce constă componenta subiectivă a integrării în muncă? 43. Precizaţi mutaţiile care s-au produs în A. Enumeraţi şi explicaţi tehnicile ştiinţifice ale selecţiei profesionale. Lipmann.S. Definiţi şi explicaţi diferitele tipuri de motivaţie a muncii. Precizaţi clasificarea profesiilor după D.

Care sunt elementele sistemului de control? 72. 46. Descrieţi problema zvonului în întreprindere. Care sunt caracteristicile de care depinde calitatea informaţiei în procesul de conducere? 50. 55. 56. 71. 48. Ce clasificări ale controlului cunoaşteţi? 75. 73. Definiţi decizia şi precizaţi condiţiile deciziei. Ce roluri (psihologice) îndeplineşte controlorul? 74. 52. Definiţi limbajul şi aspectele lui. Care sunt regulile de comunicare a deciziilor? 60. 62. 49. Precizaţi evoluţia concepţiilor despre conducere. Definiţi şi descrieţi comunicarea verbală simplă. Care sunt viciile comunicării orale şi care sunt soluţiile de „fortificare” a ei? 54. Care sunt condiţiile obiective ale deciziei colective? 65. Precizaţi condiţiile subiective ale deciziei de grup. convingerea şi sugestia. Ce tipuri de decizie cunoaşteţi? 63.45. Cum trebuie să se facă lauda şi critica? 106 . Precizaţi şi descrieţi caracteristicile sistemului informaţional. Când conducerea trebuie să dea o comunicare scrisă? 53. 66. Precizaţi şi descrieţi principalele forme ale comunicării neverbale. Explicaţi prelegerea ca formă a comunicării orale. Precizaţi care sunt etapele deciziei colective. Care sunt etapele în procesul de apreciere a activităţii angajaţilor? 78. Care sunt procedeele de control? 76. Precizaţi şi descrieţi succint. Care sunt avantajele deciziei de grup? 68. Definiţi şi comparaţi supravegherea şi controlul. Descrieţi întreprinderea ca sistem. 70. Care sunt caracteristicile personalităţii necesare în comunicarea verbală? 58. 64. Ce principii trebuie respectate în procesul de apreciere a activităţii angajaţilor? 77. În ce constă optimul de informaţie necesară conducătorului? 51. Care sunt dezavantajele deciziei de grup? 69. Caracterizaţi fluctuaţia forţei de muncă. 57. principiile constituirii şi funcţionării unei echipe eficiente de conducere. Precizaţi tipurile de informaţii necesare conducătorului. În ce constă manifestarea unei atitudini democratice? 67. 61. 59. Enumeraţi şi descrieţi succint funcţiile controlului şi caracteristicile acestuia. 47.

Care sunt concepţiile / perspectivele cu privire la existenţa conflictului? 95. Sociologie industrială. Boiangiu Fl. 107 .S. Ce tipologii ale stilului de conducere cunoaşteţi? 89. 1981 Buffa Elwood S.. Care sunt trăsăturile comportamentale ale unui bun conducător? 93. Note de curs. Care sunt concepţiile în privinţa conducătorului? 80. 1995 Chelcea S. Cunoaşterea vieţii sociale.I. Care sunt mutaţiile şi contradicţiile intervenite în procesul de formare a conducătorilor? 82. Chelcea A... Editura Politică. I. Bucureşti. Editura Destin. Cercetarea sociologică (metode şi tehnici).E.N. 1982 2. vol. Care sunt simptomele stagnării unei întreprinderi? 94. 8.. 86. Care sunt dimensiunile stilului de conducere? 88.. Elemente de psihosociologie a muncii eficiente. Deva. A.. Sociologie industrială. Conducerea modernă a producţiei. Bucureşti. Ce alte tipuri de calităţi în afară de cele intelectuale mai sunt necesare unui conducător? 87. Ce orientări noi s-au impus în procesul de formare a conducătorului? 83... 1998 Constantinescu M. Introducere în sociologie.). Editura Didactică şi Pedagogică.. Universitatea Bucureşti.y. Boiangiu O. Ce aspecte cunoaşteţi în legătură cu folosirea timpului de lucru de către conducător? 90. Cum se poate stabili ordinea priorităţilor în activitatea unui conducător? 92. Descrieţi T. 5. BIBLIOGRAFIE 1. Editura I. 85. 84. Care sunt principiile generale în abordarea conflictului? 96. Simionescu Tr. editura Tehnică. 7. 1973 Dahrendorf R.x.. 6. Conflictul social modern. Editura Humanitas. Mărginean I. (coord. 1975 Chelcea S. 3. 4. Descrieţi câteva tehnici utilizate în rezolvarea / soluţionarea conflictelor. Precizaţi şi descrieţi calităţile intelectuale necesare unui conducător.. Cauc I.79.. 1977 Chelcea S. Descrieţi T. Bucureşti. 1996 Deniforescu Al. Care sunt concepţiile cu privire la formarea conducătorului? 81. Bucureşti. În ce constă eficacitatea conducătorului? 91.

Editura Ştiinţifică. Editura Hyperion. 20. Caiete de studii şi dezbateri.. 27. Economia. Petroşani. Litografia I. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Editura LIDER. FORUM.. 25. Bucureşti. Bucureşti. Zvonurile. Probleme de psihologia muncii. Editura Didactică şi Pedagogică. 2001 Lefter V. Editura Universitas. 1993 Keenan K. 1970 Herseni Tr. Bucureşti 10. Petroşani. Organizarea muncii conducătorului de întreprindere. 1996 (traducere) Keenan K. Conducerea activităţii economice. Cum să motivezi (ghidul managerului eficient).. 14. Editura Politică. 16. Pregătirea cadrelor de conducere în Organizarea activităţii de conducere a întreprinderilor. 21. 108 . 1971 Mihuleac E. Arta sau ştiinţa conducerii?. Institutul de Mine. Manolescu A. 30. 1974 Hooffman Oscar. Organizarea întreprinderii.. Academia „Ştefan Gheorghiu”. 15.. 1974 Krausz S. 23. vol. 12. Ştiinţa conducerii şi profilul conducătorului..9. nr. Bucureşti. Curs de „Psihosociologia conducerii” (manuscris).. LIPSEP. 1960 Maliţa M. 13. Sociologie industrială. Rentrop & Straton. Rentrop & Straton. 1999 Holban I. Sociologie generală I. Cum să selectezi personalul (ghidul managementului eficient)... 2/1971 Mamali C. 28. 18. 1981 Maynard H. Principele. Conducerea ştiinţifică a întreprinderii. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Academiei RSR.. Doagă R. Bucureşti. 1997 Haiduc I.. Sociologie industrială. 1970 Ion P. Balanţă motivaţională şi coevoluţie. organizarea şi conducerea unităţilor industriale. Bucureşti.. 26. 22..P. 1995 Machiavelli N. Psihosociologia muncii de conducere în vol. Bucureşti. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 8/1976 Krausz S. Introducere în sociologie. Management – fundamente umane. 19. Bucureşti.. 17. partea a III-a. Editura Tehnică. 1996 (traducere) Krausz S. 1977 Krausz S. Editura Humanitas. Editura Victor. Editura Ştiinţifică. 29. 11. Psihosociologia muncii. editura Tehnică.. 1968 Herseni T. note de prelegeri active.. Bucureşti. Managementul resurselor umane. 24. 1976 Kapferer I.. II..... Bucureşti. 1996 Hoffman Oscar. 1975 Dumitrescu M. 1978 Goodman N. Bucureşti.M.B. 31. Bucureşti.. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti.. Bucureşti.

Bucureşti. 1973 Starr M. Dicţionar de psihologie. Psihologia muncii (relaţii interumane). Echipa de conducere în unităţile economice. 44. Sisteme şi sinteze... Bucureşti. 46. Un sociolog despre muncă şi satisfacţie. Bucureşti. 37. Bucureşti. Larousse. 1981 xxx. 1981 33. 41. (coord. 40. 39. Psihologia muncii industriale. 1975 Vartolomei E. 1980 Zlate M. Editura Univers Enciclopedic. Editura Politică. Editura Albatros. Editura Politică. Editura ALL. 1980 Zamfir C..D.. 1993 Zamfir C. Editura Tehnică. 42. Editura Politică. 109 . 43. Bucureşti. Perfecţionarea continuă a pregătirii cadrelor. Bucureşti. Psihosociologia organizării şi a conducerii. Managementul resurselor umane (măsurarea performanţelor profesionale). Editura Academiei RSR.... Bucureşti. Bucureşti. Editura Politică. Murgescu C. Academia Română de Management. INID. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Principii şi norme etice în activitatea de conducere. 1994 Popescu V. Bucureşti. 1967 Sillamy N..K. Conducerea producţiei. Mică Enciclopedie de Demografie. Raţionalizarea activităţii cadrelor de conducere în vol. Dicţionar de psihologie socială..32. Conducerea ştiinţifică a întreprinderii. 34. 1971 Olteanu I. 9/1972 Popescu-Neveanu P. editura Didactică şi Pedagogică..).. Cerinţele etapei actuale şi ale perspectivei în Revista de filosofie nr. 48. 36.. 1991 Vlăsceanu M. Bucureşti.. Bucureşti. 1974 Zamfir C. 1978 Roşca A. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 35. Editura Paideia. Psihosociologia organizaţiilor şi conducerii. 1970 Pitaru H. Bucureşti. Dezvoltarea umană a întreprinderii. 45. 38. 47.. 1996 Smirnov S. Bucureşti.. 1973 Trebici V. Curs de psihologie generală. Editura Academiei RSR. Dicţionar de psihologie.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->