Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

_________/__________2011

Perioada de depunere a dosarelor: pn pe 12.12.2011 n coli


Se certific exactitatea datelor
Unitatea colar________________________
Director ______________________________

Domnule Inspector colar General,


(cerere pentru recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale)
Subsemnatul(a) (iniiala tatlui) ___________________________________________________________________________________,
nscut() la data de ____________, cu domiciliul stabil n localitatea_____________________________________________________________
__________________________________, strada _________________ nr. ____, bloc ______, scara _______, ap. ____, judeul (sect.)
___________________, TELEFON: _________________________________________________________________________________, posesor al B.I.
/ carte de identitate seria ___________, nr. ____________________, eliberat() de Poliia_______________________________
__________________________________________________________________________, la data de _____________________, prin prezenta v
rog s-mi aprobai ______________________________________________________________________________________.
1. Sunt titular()/suplinitor pe postul/catedra de______________________________________________________________________
_________________________________________________________________,de
la
(unitatea
de
nvmnt
cu
P.J.)
____________________________________________________________________________________________________________________,
localitatea _________________________________________________________________, judeul (sect.) ______________________, din anul
______________ .
2. Studii finalizate cu examen de absolvire/licen/bacalaureat:
a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc.
_____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea ___________________________________________________________________________________________________ nivelul studiilor
(medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, universitare de lung durat, ciclul II
de
studii
universitare
de
masterat)________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________, cu durata
studiilor de _____ ani (zi, seral, f.r, id) promoia ______ cu specialitatea principal________________________________________
________________________________________________, secundar ______________________________________________________, cu media la
examenul de stat (licen)/absolvire ________________________;
b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc.
_____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea ___________________________________________________________________________________________________ nivelul studiilor
(medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, universitare de lung durat, ciclul II
de
studii
universitare
de
masterat)___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________, cu durata
studiilor de _____ ani (zi, seral, f.r, id) promoia ______ cu specialitatea principal________________________________________
________________________________________________, secundar ______________________________________________________, cu media la
examenul de stat (licen)/absolvire ______________________;
3. Dup absolvirea cu diplom de licen a studiilor universitare de lung durat am absolvit cursuri postuniversitare
(studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare), dup cum urmeaz:
a) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)_______________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________________________________________,
cu
specializarea__________________________________________________________________________________________________________,
cu
durata studiilor de _____ ani (zi, seral, f.r, id), promoia _______, media de absolvire _________________ ;
b) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)_______________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________________________________________,
cu
specializarea ___________________________________________________________________________________________________, cu durata
studiilor de _____ ani (zi, seral, f.r, id), promoia _______, media de absolvire __________________ ;
4. Am obinut definitivatul n anul _______, cu media __________; gradul II n anul ______, cu media ________; gradul I
n anul _______, cu media _______; doctoratul n anul _______, n specialitatea ___________________________________; media de
absolvire a facultii _________.

ANEXEZ, N URMTOAREA ORDINE, actele CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de ctre


directorul unitatii de invatamant cu P.J. unde sunt titular(a)/suplinitor:
Cererea de inscriere tip;
- Grila de echivalare completata de fiecare cadru didactic cu numarul de credite acordat la
autoevaluare cu acte doveditoare;
Adeverinta de vechime la catedra;
- Acte doveditoare in ordinea ANEXELOR scrise in grila; *
- Acte doveditoare n situaia schimbrii numelui (dac este cazul);
- Copie de pe buletinul/carte de identitate
- Copii de pe actele de studii;
- Copie de pe cartea de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul general de eviden a
salariailor;
- Adeverinta cu calificativele acordate in ultimii doi ani scolari 2009-2010/2010-2011 si partial pentru
anul scolar
- 2011-2012.
- Actul de titularizare/suplinire in invatamant;

RSPUND de exactitatea datelor nscrise n prezenta i DECLAR c voi suporta


consecinele n cazul unor date eronate.

* calitatea de student va fi dovedita cu adeverinta din care sa reiasa anii de studii absolviti, specializarea tipul de autorizatiei de functionare a
institutiei de invatamant superior;
Data____________

Semntura __________