Sunteți pe pagina 1din 2

CAPITOLUL 2.

PROCESUL DE STABILIRE A PRE ULUI

Pre ul, din punct de vedere economic, reprezint expresia b neasc a valorii bunurilor i serviciilor care fac obiectul schimburilor pe pia , prin vnzare-cump rare. Din punct de vedere al produc torului, pre ul este suma de bani primit pentru cedarea bunurilor produse, ce are un rol esen ial n asigurarea realiz rii obiectivelor propuse la nivel de firm .

Calcula ie pre franzel cu secar 400 grame Nr.Crt. Denumire material 1 2 3 4 TOTAL F in Drojdie Sare Premix 4 0,1 0,085 1 1,40 2,85 0,34 7,50 5,60 0,29 0,03 7,50 13,41 Cantitate (kg) Pre (RON) Valoare (RON)

S-au ob inut 17 buc i. Cheltuieli Pre materii prime pe bucat Cheltuieli manoper Cheltuieli ambalaj+etichetare Cheltuieli combustibil Cheltuieli indirecte Total cheltuieli Profit 7% Valoare (RON) 0,79 0,20 0,10 0,05 0,03 1,16 0,08

Total pre net TVA Pre minim de vnzare

1,24 0,30 1,54