Sunteți pe pagina 1din 4

Plan de lec ie

coala: Liceul Grigore Moisil Clasa: a V-a Efectiv de elevi: 24 (14 b ie i, 10 fete) Loc de desf urare: Sal de sport

Materiale necesare: -mingii de fotbal -jaloane

Teme de lec ie: 1. Lovirea mingii cu interiorul labei piciorului, de pe loc 2. Preluarea mingii cu interiorul labei piciorului 3. Dezvoltarea capacit ii de rezisten aerob . i din deplasare

Veriga lec iei 1. Organizarea colectivului de elevi 2 minute

Con inut -adunare, aliniere, prezen a, salut -verificarea echipamentului s n tate -prezentarea temelor de lec ie -mers i variante de mers i a st rii de

Dozare -1 minut -30 secunde

Forma ii de lucru

Observa ii

-linie pe un rnd

-30 secunde -2 minute -2 minute -linie pe un rnd

-alergare u oar , continuat cu variante 2. Preg tirea organismului pentru efort 5-7 minute -alergare accelerat pe s lii alergare u oar -alergare accelerat pe diagonala s lii revenire pe l imea s lii olduri: i i continuare cu

-3 ture

-2 ture

1.stnd dep rtat cu minie pe

-flexie/extensie a capului cu arcuire 1-4 -idem 5-8 3. Influen area selectiv a 2.rot ri de cap (stnga/dreapta) -4x8 T - 6 coloane de gimnastic a 4 elevi

aparatului locomotor 5- 3.stnd dep rtat: 7 minute -rot ri de umeri (nainte/napoi) 4.stnd dep rtat -rot ri de bra e (nainte/napoi) 5.stnd dep rtat:

-rot ri de bazin 6.stnd dep rtat: -rot ri de glezn -rot ri de genunchi -de pe loc, fiecare cu cte o minge, se va executa lovirea mingii cu interiorul labei piciorului la perete -acela i exerci iu se va executa cu joc de glezne 4. Fotbal - Lovirea mingii cu interiorul labei piciorului, de pe loc din deplasare - Preluarea mingii cu interiorul labei piciorului 18 minute i -n forma ii de cte 2 se vor executa pase de pe loc cu preluarea mingii cu interiorul labei piciorului -acela i exerci iu se va executa din deplasare -3 serii, 15 nainte-napoi/stnga-dreapta -n forma ie de 3 se va executa pase cu preluarea mingii cu interiorul labei piciorului de pe loc/ cu joc de glezn /deplasare naintenapoi -cte un elev plasat n fa a fiec rei coloane ntre 2 jaloane va prelua mingea cu interiorul labei piciorului iar elevul ce a executat lovirea -4 serii, 10 repet ri repet ri -3 serii, 10 repet ri -5 serii, 10 repet ri -3 serii, 15 repet ri -5 serii, 10 repet ri

cu partea interioar a labei piciorului va trece la coada coloanei -joc bilateral cu accent pus pe lovirea mingii cu partea interioar a labei piciorului preluarea corect 5. Dezvoltarea unei calit i -alergare n jurul s lii n tempo moderat -5 T -3 serii -linie pe un rnd -6 coloane de 4 elevi -2 T i exerci ii de -2 T -1 D -1 minut -30 secunde -30 secunde -linie pe un rnd -linie pe un rnd i -5 minute

motrice Rezisten a 7 -naveta alergare ntre jaloane plasate la minute distan e diferite -mers 6. Revenirea organismului dup efort 2 minute -alergare u oar -mers cu balansare a bra elor respira ie 7. Concluzii, aprecieri 2 minute -adunare, aliniere -eviden ieri pozitive, negative -salut i revenire