Sunteți pe pagina 1din 5

Ecologie: cap. I. 1. cine a utilizat pentru prima data in anul 1866 termenul de ecologie? ERNST HAECKEL 2.

enumerati etapele privind evolutia ecologiei ca stiinta etapa autoecologica, etapa sinecologica, etapa sistemica 3. definiti ecosistemul prin ecosistem se intelege unitatea elementara a biosferei formata dintr-un biotop ocupat de o bioceneza 4. Definiti ecotonul zona de intrepatrundere a 2 ecosisteme formeaza ecotonul 5. Enumerati functiile ce caracterizeaza mediul acvatic mediul acvatic se caracterizeaza printr-o serie de factori specifici: - cantitate de oxigen mica - presiune mare a apei - temperatura joasa - luminozitate mica 6. Enumerati zonele unui ecosistem acvatic: - zona de mal - zona litorala - zona pelagica sau avisala - zona bentonica 7. definiti exosistemul autotrof ecosistemul in care predomina activitatea producatorilor si care se poate autosustine 8. definiti ecosistemul heterotrof ecosistemul in care predomina activitatea organismelor consumatoare 9. definiti biotopul mediul abiotic (fara viata) notiunea de biotop provine de la cuvintele grecesti bios viata si topos loc. Deci biotopul este locul ocupat de o biocenoza cuprinzand mediul abiotic si toate elementele necesare aparitiei si descompunerii organismelor 10. Definiti temperatura optima / 0 / eficienta temperatura optima la care procesele metabolice, cresterea si dezvoltarea se produc cu randament maxim temperatura 0 este temperatura la care incepe dezvoltarea si activitatea unei specii temperatura eficienta este temperatura la care dezvoltarea se produce in ritm normal 11. enumerati grupele de organizare din cadrul biocenozei - producatori - consumatori 12. clasificati consumatorii - consumatori primari sau fitofage - consumatori secundari sau carnivore - consumatori micsti - tertiari sau descompunatorii 13. definiti relatiile interspecifice relatii stabilite intre specii diferite 14. definiti relatiile intraspecifice relatii stabilite intre indivizii aceleiasi specii 15. enumerati categoriile de relatii interspecifice - relatii trofice - relatii topice

- relatii fabrice - relatii de transport 16. definiti relatiile topice / trofice / fabrice / de transport relatii trofice relatiile de nutritie ce apar intre speciile unei biocenoze - relatii topice apar atunci cand un animal traieste in adapostul altui animal - relatii fabrice atunci cand un animal utilizeaza ca material de constructie pentru adapost parti ale unui organism din alta specie - relatii de transport cand o specie transporta alta specie 17. definiti lanturile trofice caile alimentare prin care substanta organica circula de la o specie la alta intr-un singur sens se numesc lanturi trofice 18. enumerati functiile ecosistemului - functia de circulatie a materiei - functia de circulatie a energiei - autoreglare cap. II. 1. enumerati etapele de dezvoltare ale omului in raport cu ecosfera - etapa biocenotica - etapa conflictuala - etapa reconcilierii 2. enumerati partile unui ecosistem agricol - agrobiocenoza - agrobiotopul 3. enumerati tipurile de sisteme agricole - extensive - intensive - industriale 4. enumerati formele de trecere la agricultura - granocultura - vegecultura - agrucultura itineranta 5. sisteme de agricultura durabila durabilitatea reprezinta dezvoltarea in care sunt satisfacute necesitatile prezentului fara a se compromite necesitatile generatiilor viitoare. Conceptul de durabil se regaseste in ecologie sub forma de sintagma biosfera durabila. In sistemele de agricultura durabila se includ: sisteme de agricultura integrata si sisteme de agricultura organica. 6. enumerati functiile ecologice ale utilizarii durabile ale solului - productia de biomasa - fultrarea, tamponarea, transformarea materiei si a apei patrunse in sol pentru asigurarea circuitului acestora in natura - habitat pentru organisme 7. impactul pozitiv al turismului - imbogatirea arhitecturala si peisagistica - constituirea de zone protejate - reconstructia ecologica - dezvoltarea socio-economica 8. impactul negativ al turismului - utilizarea intensiva a apei si terenurilor de catre facilitatile de recreere - modificarea cadrului natural in urma constructiei infrastructurii - perturbarea faunei si a locuitorilor din zona

- compactarea si impermeabilizarea solurilor - comportament necivilizat fata de valorile de patrimoniu cap. III. 1. enumerati formele de poluare - poluarea aerului - poluarea apei - poluarea solului 2. enumerati sursele de poluare ale atmosferei - arderea combustibilor - procesele industriale - transporturile - agricultura 3. prezentati efectele poluarii atmosferice - smogul reprezentat de fumurile din hornuri si gazele de la tevile de esapament ale masinilor. Are un miros neplacut, provoaca lacrimare si ingreuneaza respiratia vietuitoarelor. - disparitia stratului de ozon stratul de ozon este o regiune a atmosferei de la 19 pana la 48km altitudine. Unele formeaza patura de ozon ce dultreaza razele ultraviolete provenite de la soare. Distrugerea stratului de ozon poate cauza cresterea numarului de cancere de piele, cresterea numarului de cataracte, distrugerea anumitor culturi si cresterea cantitatii de CO2 datorita scaderii vegetatiei - efectul de sera si incalzirea globala gazele deja existente in atmosfera trebuie sa retina caldura produsa de razele solare reflectate de pe suprafata pamantului atunci cand din cauza poluarii creste proportia gazelor de sera, va fi retinuta prea multa caldura ceea ce duce la ridicarea temperaturii medii a atmosferei pamantului - ploaia acida este o consecinta a poluarii atmosferice formata cand oxizii de sulf si cei de azot se combina cu vaporii de apa din atmosfera rezultand acizi sulfurici si acizi azotici care se pot precipita sub forma de ploaie 4. precizati formele de poluare ale solului - direct - indirect 5. specificati care sunt sursele de poluare naturala - eruptiile vulcanice - furtunile de praf - incendii naturale 6. precizati sursele de poluare artificiala - industria - activitatile casnice - agricultura - transporturile 7. precizati ponderea surselor de poluare artificiala - poluarea industriala 20-25% - poluarea datorata mijloacelor de transport 20-25% - activitatea casnica - 50-60% 8. enumerati metodele de reducere ale poluarii mediului - reducerea la maxim a emisiilor poluante prin folosirea unor tehnologii performante in cadrul activitatilor industriale - interzicerea folosirii substantelor care duc la subtierea stratului de ozon - micsorarea cantitatilor de substante chimice folosite de om in agricultura - interzicerea deversarilor in apele curgatoare a reziduurilor de orice natura - epurarea apelor uzate inainte de a fi deversare in apele curgatoare

- inchiderea centralelor nucleare - cresterea responsabilitatii omului privind grija fata de mediul sau de viata grile pentru examen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. zona abisala a ecosistemelor marine este la o adancime de: 200-3000m bentosul cuprinde: organisme fixate pe substrat speciile hidrofile sunt: specii iubitoare de umiditate biomasa reprezinta: cantitatea de substanta organica existenta intr-o populatie in ecosistemele de tip autotrof predomina: plantele factorii abiotici ai biotopului unei paduri de fag sunt: luminozitatea, solul si temperatura functia energetica a luminii consta in: convertirea energiei luminoase in energie electrochimica in procesul de fotosinteza 8. ecosistemele marine sunt formate din: ecosisteme pelagiale, limnice si bentale 9. influentele biotice intr-un ecosistem sunt determinate de: relatiile interspeciifice si relatiile intraspecifice 10. ecosistemele naturale sunt: ecosistemele in care efectul impactului uman nu este resimtit 11. in categoria ecosistemelor amenajate sunt incluse: agrosistemele 12. bacteriile chemosintetizatoare sunt: descompunatorii 13. ecosistemul este reprezentat de: plante si animale impreuna cu biotopul lor 14. intretaierea lanturilor trofice dintr-o retea trofica poarta denumirea de: veriga trofica 15. poluarea naturala a aerului este cauzata de: eruptii vulcanice 16. ecosistemele antrofice sunt: ecosistemele influentate de activitatile umane prin actiuni intreprinse asupra biotopului sau/si biocenozei 17. in cadrul relatiilor interspecifice, relatiile fabrice apar atunci cand: un animal utilizeaza ca material de constructie parti ale unui organism din alta specie 18. in ecosistemele de tip hererotrof predomina: consumatorii 19. poluarea apei este consecinta: deversarii apelor uzate rezultate in urma activitatilor industriale 20. echilibrul dinamic este insusirea sistemului biologic prin care se realizeaza: schimbul permanent de substante si energie cu sistemele inconjuratoare 21. cantitatea de substanta organica acumulata la un moment dat in indivizii populatiei reprezinta: biomasa 22. circuitul elementelor in natura se realizeaza prin: circuite biogeochimice 23. biocenoza este: un sistem biologic 24. temperatura este un factor abiotic din categoria factorilor: climatici 25. degradarea stratului de ozon se datoreaza: emisiei in atmosfera a unor gaze nocive in exces 26. functiile ecosistemului sunt: de circulatie a materiei, energetica si de autoreglare 27. biomurile sunt grupuri de ecosisteme cu structura generala identica ce se clasifica in: pelagiale, bentale, litorale si supralitorale 28. in structura unui biotop factorii geografici sunt reprezentati de: pozitie geografica, altitudine, relief 29. componentele unei biocenoze sunt repezentate de: producatori, consumatori si reducatori 30. echilibrul dinamic este insusirea sistemului biologic prin care se realizeaza: schimbul permanent de substanta 31. termenul de ecosistem a fost utilizat pentru prima data de: roy clapham 32. termenul de ecologie a fost utilizat pentru prima data in: 1866 33. cea mai importanta sursa de poluare in domeniul transporturilor este: transportul rutier 34. cantitatea de apa din organismul meduzelor este de: 99% 35. toti stejarii dintr-o padure formeaza o: populatie 36. termenul de ecosistem a fost utilizat pentru prima data in: 1930. 37. necrofagele reprezinta: organisme ce se hranesc cu cadavre

38. organismele chemosintetizatoare sunt reprezentate de: descompunatori 39. termenul de ecologie agricola a fost utilizat pentru prima data in: 1920.

S-ar putea să vă placă și