Sunteți pe pagina 1din 10

Tema 2.

Analiza activitii de producie i comercializare


Analiza cifrei de afaceri
Analiza evoluiei n timp a vnzrilor se impune a fi realizat pe total ntreprindere sau
pe produse. Procedeele de analiz recomandate n acest scop sunt:
a) Modificrile absolute pe total i pe elemente (ca diferen ntre valorile efective i cele ale
bazei de comparaie):
CA = CA1 CA 0
CA i = CA i1 CA i 0

ANUL 2007
Din contul de profit i pierdere la data de 31.12.2007, rezult urmtoarele valori ale
cifrei de afaceri:
CA 2006 = 5.738 .973 lei
CA 2007 = 9.453 .552 lei

Astfel:
CA = 9.453 .552 5.738 .973 = 3.714 .579 lei

Din balana pe conturi analitice la 31.12.2007, rezult urmtoarele date:


CA 2006 1 = 5.336 .950 ,21lei
CA 2006 2 =103 .538 ,15 lei
CA 2006 3 = 261 .150 ,85 lei
CA 2006 4 = 37 .333 ,79 lei
CA 2007 1 = 9.030 .453 ,67 lei
CA 2007 2 =106 .128 ,10 lei
CA 2007 3 = 279 .228 ,20 lei
CA 2007 4 = 37 .741 ,40 lei

unde:
- CA 2006 1 , CA 2007 1 reprezint cifra de afaceri realizat din totalitatea veniturilor din vnzarea
produselor finite n anul 2006, respectiv 2007 (cont 701);
- CA 2006 , CA 2007 reprezint cifra de afaceri realizat din totalitatea veniturilor din vnzarea
2

produselor reziduale n anul 2006, respectiv 2007 (cont 703);


- CA 2006 3 , CA 2007 3 reprezint cifra de afaceri realizat din totalitatea veniturilor din vnzarea
mrfurilor reziduale n anul 2006, respectiv 2007 (cont 707);

- CA 2006 4 , CA 2007 4 reprezint cifra de afaceri realizat din totalitatea veniturilor din activiti
diverse n anul 2006, respectiv 2007 (cont 708).
Astfel:
CA 1 = 9.030 .453 ,67 5.336 .950 ,21 = 3.693 .503 ,46 lei
CA 2 = 106 .128 ,10 103 .538 ,15 = 2.589 ,95 lei
CA 3 = 279 .228 ,20 261 .150 ,85 = 18 .077 ,35 lei
CA 4 = 37 .741 ,40 37 .333 ,79 = 407 ,61lei

ANUL 2008
Din contul de profit i pierdere la data de 31.12.2008, rezult urmtoarele valori ale
cifrei de afaceri:
CA 2007 = 9.453 .552 lei
CA 2008 = 8.887 .040 lei

Astfel:
CA = 8887 .040 9.453 .552 = 566 .512 lei

Din balana pe conturi analitice la 31.12.2008, rezult urmtoarele date:


CA 2007 1 = 9.030 .453 ,67 lei
CA 2007 2 =106 .128 ,10 lei
CA 2007 3 = 279 .228 ,20 lei
CA 2007 4 = 37 .741 ,40 lei
CA 2008 1 = 8.665 .674 ,33 lei
CA 2008 2 =149 .696 ,47 lei
CA 2008 3 = 20 .700 lei
CA 2008 4 = 40 .224 ,09 lei
CA 2008 5 =10 .745 ,08 lei

unde:
- CA 2007 1 , CA 2008 1 reprezint cifra de afaceri realizat din totalitatea veniturilor din vnzarea
produselor finite n anul 2006, respectiv 2007 (cont 701);
- CA 2007 , CA 2008 reprezint cifra de afaceri realizat din totalitatea veniturilor din vnzarea
2

produselor reziduale n anul 2006, respectiv 2007 (cont 703);


- CA 2007 3 , CA 2008 3 reprezint cifra de afaceri realizat din totalitatea veniturilor din vnzarea
mrfurilor reziduale n anul 2006, respectiv 2007 (cont 707);

- CA 2007 4 , CA 2008 4 reprezint cifra de afaceri realizat din totalitatea veniturilor din activiti
diverse n anul 2006, respectiv 2007 (cont 708);
- CA 2008 reprezint cifra de afaceri realizat din totalitatea veniturilor din lucrri executate i
5

servicii prestate (cont 704).


Astfel:
CA 1 = 8.665 .674 ,33 9.030 .453 ,67 = 364 .779 ,34 lei
CA 2 = 149 .696 ,47 106 .128 ,10 = 43 .568 ,37 lei
CA 3 = 20 .700 279 .228 ,20 = 258 .528 ,2lei
CA 4 = 40 .224 ,09 37 .741 ,40 = 2.482 ,69 lei

Figura 2.1
Cifra de afaceri

2008

8887040

2007

9453552

2006

5738973

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

Se observ faptul c dup o cretere cu 64,72% n 2007 fa de 2006, cifra de afaceri


scade n 2008 fa de 2007 cu 6%.
Tabelul 2.1
Nr.

INDICATORI

crt.

[U.M.]

ANUL
2006

2007

2008

CA 2007

CA 2008

Cifra de afaceri

5.738.973

9.453.552

8.887.040

3.714.579

-566.512

CA [lei]

Cifra de afaceri din

5.336.950,21

9.030.453,67

8.665.674,33

3.693.503,46

-364.779,34

103.538,15

106.128,10

149.696,47

2.589,95

43.568,37

261.150,85

279.228,20

20.700

18.077,35

-258.528,2

37.333,79

37.741,40

40.224,09

407,61

2.482,69

10.745,08

vnzarea produselor finite


(701)

CA 1 [lei]
3

Cifra de afaceri din


vnzarea produselor
reziduale (703)

CA 2 [lei]
4

Cifra de afaceri din


vnzarea mrfurilor
reziduale (707)

CA 3 [lei]
5

Cifra de afaceri din


activiti diverse (708)

CA 4 [lei]

Cifra de afaceri din lucrri


executate i servicii
prestate (704)

CA 5 [lei]

b) Indicii cu baz fix, n lan sau medii calculai pe total sau componente:

I CA =
I CAi =

ANUL 2007
I CA =

CA2007 9.453 .552


=
= 1,6472
CA2006 5.738 .973

CA1
CA0
CAi1
CAi0

I CA1 =
I CA2 =
I CA3 =
I CA4 =

CA2007 1
CA2006 1
CA2007 2
CA2006 2
CA2007 3
CA2006 3
CA2007 4
CA2006 4

9.030 .453,67
= 1,6920
5.336 .950 ,21

106 .128 ,10


= 1,0250
103 .538 ,15

279 .228,20
= 1,0692
261 .150 ,85

37 .742 ,03
= 1,0109
37 .333,79

ANUL 2008
CA2008 8.887 .040
=
= 0,9400
CA2007 9.453 .552
CA20081 8.665 .674 ,33
=
=
= 0,9596
CA2007 1 9.030 .453,67

I CA =
I CA1

I CA2 =
I CA3 =
I CA4 =

CA2008 2
CA2007 2
CA2008 3
CA2007 3
CA2008 4
CA2007 4

149 .696 ,47


= 1,4105
106 .128,10

20.700
= 0,0741
279 .228,20

40 .224 ,09
= 1,0657
37 .742 ,03

c) Rata de evoluie a cifrei de afaceri:

RCA =

CA1 CA0
CA0

ANUL 2007
RCA =

CA2007 CA2006
9.453 .552 5.738 .973
=
= 0,6472
CA 2006
5.738 .973

ANUL 2008

RCA =

CA 2008 CA 2007
8.887 .040 9.453 .552
=
= 0,0599
CA 2007
9.453 .552

Pentru a caracteriza evoluia structurii vnzrilor ntreprinderii se pot utiliza


urmtoarele procedee de analiz:
a) Ponderile componentelor cifrei de afaceri g i :
gi =

CAi
100
CA

unde:
- CA reprezint cifra de afaceri total;
- CA i reprezint vnzrile aferente elementului de structur i.
ANUL 2006
g1 =

g2 =
g3 =

g4 =

CA20061
CA2006

CA2006 2
CA2006
CA20063
CA2006

CA2006 4
CA2006

100 =

5.336.950,21
100 = 93%
5.738.973

100 =

103.538,15
100 = 1,80%
5.738.973

100 =

261.150,85
100 = 4,55%
5.738.973

100 =

37.333,79
100 = 0,65%
5.738.973

ANUL 2007
g1 =

g2 =
g3 =

g4 =

CA2007 1
CA2007

CA2007 2
CA2007
CA2007 3
CA2007

CA2007 4
CA2007

100 =

9.030 .453 ,67


100 = 95,52 %
9.453 .552

100 =

106 .128,10
100 = 1,12 %
9.453 .552

100 =

279.228,20
100 = 2,96%
9.453.552

100 =

37.742,03
100 = 0,40%
9.453.552

ANUL 2008
g1 =
g2 =

g3 =
g4 =

g5 =

CA20081
CA2008
CA2008 2
CA2008

CA20083
CA2008
CA2008 4
CA2008

CA20085
CA2008

100 =

8.665 .674,33
100 = 97,50%
8.887.040

100 =

149.696,47
100 = 1,68%
8.887.040

100 =

20.700
100 = 0,23%
8.887.040

100 =

40.224,09
100 = 0,45%
8.887.040

100 =

10.745,08
100 = 0,14%
8.887.040

Tabelul 2.2

Nr.
Crt.
0
1
2
3
4
5
6

701
703
704
707
708

CIFRA DE AFACERI
1
DIN CARE:
"Venituri din vnzarea produselor finite"
"Venituri din vnzarea produselor reziduale"
"Venituri din lucrri executate i servicii prestate"
"Venituri din vnzarea mrfurilor"
"Venituri din activiti diverse"

ANUL
2006
2
100
93
1,8
4,55
0,65
0

PROCENT
%
ANUL
2007
3
100
95,52
1,12
2,96
0,4
0

Figura 2.2

ANUL
2008
4
100
97,5
1,68
0,23
0,45
0,14

Reprezentarea cifrei de afaceri


100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Produse finite
Produse reziduale
Lucrri executate i
servicii prestate
Mrfuri
Activiti diverse
2006

2007

2008

b) Coeficientul de concentrare G:

G=

n g i2 1
n 1

, n 2, G [0,1)

unde:
n reprezint numrul de termeni ai seriei.
ANUL 2006
G=

4 0,8673365 1
= 0,9072
3

ANUL 2007
G=

4 0,91342464 1
= 0,9405
3

ANUL 2008
G=

5 0,95093474 1
= 0,9688
4

n cele 3 cazuri se observ faptul c G tinde spre 1, fapt ce duce la urmtoarea


concluzie: componenta nr.1, veniturile din vnzarea produselor finite deine o pondere mare
n totalul vnzrilor.

c) Coeficientul Herfindhal:
H = g i2 , H [

1
, 1)
n

ANUL 2006
H = 0,93 2 + 0,018 2 + 0,0455

+ 0,0065

= 0,8673

ANUL 2007
H = 0,9552

+ 0,0112

+ 0,0296

+ 0,004 2 = 0,9134

ANUL 2008
H = 0,975 + 0,0168

+ 0,0023

+ 0,0045

+ 0,0014

= 0,9509

n toate cele 3 cazuri gradul de concentrare este ridicat, coeficientul Herfindhal tinznd
spre 1.
Tabelul
2.3
Nr.
crt.

INDICATORI

SIMBOL

ANUL
2006

2007

2008

Coeficientul de
concentrare

0,9072

0,9405

0,9688

Coeficientul
Herfindhal

0,8673

0,9134

0,9509

Structura cifrei de afaceri n anul 2007 conduce la valoarea cea mai mare a cifrei de
afaceri n cei 3 ani consecutivi analizai, n 2007 crescnd fa de 2006 cu 64,72%. Se
constat creterea procentual a produselor finite i o reducere cu 35% a lucrrilor executate

i serviciilor prestate comparativ cu 2006, n 2008 procentul lucrrilor i serviciilor prestate


reducndu-se de 20 de ori fa de 2006.
Pentru creterea cifrei de afaceri n perioada viitoare se va avea n vedere:

revenirea la structura din 2007 sau dup o analiz a acesteia se va realiza una nou care s
insiste asupra categoriei care este caracterizat de cota cea mai mare de valoare adugat sau
de productivitatea cea mai ridicat;

asimilarea de activiti noi caracterizate de o productivitate ridicat;

o strategie de preuri, o evoluie diversificat a lor;

S-ar putea să vă placă și