Sunteți pe pagina 1din 1

Realizati un tabel cu urmatoarele campuri(pe coloanele corespunzatoare): A.Nr.Crt-number B.Tara-text C.Capitala-text D.Suprafata(in km2)-number E.Numar locuitori-number Inserati 15 inregistrari.

Pentru fiecare tara calculati pe coloana F densitatea populatiei exprimata in nu mar de locuitori pe km2. Coloana G va contine pentru fiecare tara textul "Capitala este capitala tarii Ta ra",unde Capitala este cea de pe coloana C,iar Tara este de pe coloana B(exemplu : Madrid este capitala tarii Spania). Sortati tabelul dupa un criteriu ales de voi si mentionati in celula A30 criteri ul folosit pentru sortare. Calculati o medie,un minim si un maxim pe baza datelor din tabel;indicati in dre ptul fiecareia(intr o celula alaturata)ce reprezinta,in cuvinte(exemplu:media su prafetei tarilor este...;tara cu densitatea cea mai mica are densitatea:...). Pe coloana H marcati fiecare tara ca aprtinand uneia dintre urmatoarele 2 catego rii de densitate:redusa(sub100)sau ridicata(mai mare sau egala cu 100).Pt. fieca re tara se va gasi in coloana H textul"redusa"sau "ridicata" in functie de crite riul descris. Pt.toate operatiile d mai sus(dupa inserarea inregistrarilor)este nevoie s utili zati calcule si functii specifice din Excel(nu direct rezultatele).Folosirea ace stora va fi verificata in versiunea electronica a documentului,fara de cae nu se va nota lucrarea!