Sunteți pe pagina 1din 5

Principii generale - PROTECTIA MEDIULUI SEC IUNEA 1 Argument Art.1.

- (1) Manualul urmareste sa ofere notiuni privind mediul nconjurator si activitatea de protectie a mediului n scopul constientizarii militarilor de necesitatea reducerii impactului activitatilor militare asupra mediului nconjurator prin respectarea principiilor si normelor ce reglementeaza activitatea de protectie a mediului n sectorul militar.
(2) Numai posednd cunostintele necesare despre calitatea factorilor de mediu, amenintarile existente la adresa mediului, sursele de poluare, metodele de prevenire a poluarii si cerintele legislatiei n domeniu, militarii vor fi capabili sa aplice politicile de mediu, legile si reglementarile specifice n activitatile de fiecare zi ndeplinindu-&# 232w2214c 351;i misiunea si, n acelasi timp, prevenind daunele ,,de mediu", conflictul cu legislatia si costurile de remediere.

(3) Manualul urmareste, de asemenea, sa ofere un sprijin organizatiilor militare n identificarea si gestionarea aspectelor de mediu semnificative, n proiectarea si implementarea sistemelor de management de mediu. Art.2. - (1) Manualul abordeaza problematica de mediu, plecnd de la problemele generale (internationale si nationale) de mediu si ajunge la cele specifice sectorului militar si prezinta termeni, definitii, obiective ale politicii de mediu la nivelul armatei Romniei si la nivel de unitate militara, masuri concrete de prevenire a deteriorarii mediului, notiuni legate de gestionarea unor aspecte de mediu precum emisiile atmosferice, apele reziduale, deseurile solide sau materialele si deseurile periculoase, mentionnd si cadrul legal pentru gestionarea aspectelor respective. (2) Manualul ncearca, de asemenea, sa nsumeze principalele prevederi ale reglementarilor elaborate la nivelul armatei romne n domeniul protectiei mediului. Art.3. - Sursele de documentare au fost cursuri universitare, publicatii periodice ale Oficiului de Informare si Documentare Bucuresti, manuale ale armatelor NATO, informatii si materiale oferite de Inspectoratul pentru Protectia Muncii si a Mediului din Inspectoratul General al Armatei, precum si instructiunile specifice protectiei mediului n sectorul militar. Art.4. - n lipsa unor reglementari specifice, pentru toate categoriile de activitati din domeniul militar, manualul ncearca sa ofere informatii variate care sa ajute la consilierea pe linie de mediu att a comandantilor, ct si a

responsabililor de mediu sau a personalului care desfasoara activitati cu impact asupra mediului. SECTIUNEA a 2-a Introducere n problematica mediului Art.5. -Sectiunea ofera informatii privind importanta problematicii mediului. Art.6. - (1) Poluarea si protejarea mediului sunt considerate la ora actuala marile probleme cu care se confrunta umanitatea; transformarile globale care au loc n mediul nconjurator impun gasirea unor solutii fundamentale pentru mentinerea echilibrului ecologic al planetei. (2) Constienta de importanta problematicii protectiei mediului nconjurator cu efecte directe asupra calitatii vietii, omenirea s-a mobilizat n scopul cooperarii si al identificarii unor solutii la fenomenele ce ameninta persistenta vietii pe Pamnt. (3) Se poate afirma cu certitudine ca problemele majore de mediu, precum efectul de sera, schimbarile climatice, diminuarea stratului de ozon, deteriorarea calitatii factorilor de mediu (aer, apa, sol), diminuarea resurselor de apa si desertificarea, scaderea biodiversitatii, ploile acide au fost determinate de explozia demografica, urbanizarea excesiva, distrugerea masiva a padurilor, dezvoltarea industriala nerationala actiuni ce constituie un permanent potential de presiune asupra mediului. Art.7. - Cele mai acuzate activitati umane cu efecte majore asupra ecosferei sunt considerate: a) arderea combustibililor fosili (gaze, naturale, petrol, carbuni) n scopul obtinerii energiei termice sau electrice; b) industria; c) transporturile; d) utilizarea solventilor; e)tratarea si depozitarea deseurilor; f) agricultura.

Art.8. - Una din cele mai puternice masuri cu privire la controlul problemelor mediului o reprezinta legislatia data de Uniunea Europeana (UE), probabil si ca rezultat al unui puternic lobby politic, n special n tari cum ar fi Germania, al unei gndiri de nivel academic asupra mediului nconjurator n tari ca Suedia, Olanda, si presiuni ale unor organisme internationale precum GreenPeace. Art.9. - Legislatia cu privire la mediul nconjurator a cunoscut o crestere semnificativa n ultimile trei decenii si aplicarea legislatiei necesita mult timp, resurse si masuri de implementare pe plan national; majoritatea organizatiilor sunt constiente de impactul semnificativ al legislatiei mediului nconjurator asupra activitatilor lor, ct si asupra vietii si vor determina cresterea responsabilitatii n cadrul tuturor organizatiilor si echipelor manageriale asupra operatiunilor lor cu impact asupra mediului nconjurator. Art.10. - Sectorul militar nu poate fi exclus din categoria factorilor de risc pentru mediul nconjurator datorita: a) transformarilor care au loc n sectorul militar, unde n momentul actual se folosesc echipamente, tehnica si tehnologii poluante; b) impactului desfasurarii procesului de instructie asupra mediului ncojurator; c) insuficientei resurselor financiare alocate pentru actiuni si programe de mediu. SECTIUNEA a 3-a Cerinte pentru sectorul militar Art.11. - Sectiunea reda cerintele impuse sectorului militar n scopul realizarii unei compatibilitati ntre activitatile sale si protectia mediului. Art.12. - (1) Prin specificul activitatilor sale, sectorul militar determina si un impact negativ asupra mediului si prin urmare, trebuie sa aiba un rol deosebit n activitatile si actiunile de protejare a acestuia. (2) Dintre efectele nocive asupra mediului pot fi mentionate: a) contaminarea si deteriorarea solului si infrastructurii; b) incendierea vegetatiei si padurilor; c) contaminarea apelor de suprafata si de adncime;

d) producerea unor cantitati mari de deseuri; e) poluarea fonica si chimica a aerului; f) diverse daune aduse faunei si florei. Art.13. - (1) Pe timpul ndeplinirii misiunilor, fortele militare sunt obligate sa ia toate masurile necesare pentru realizarea protectiei eficiente a mediului; pentru ndeplinirea acestei cerinte, ntreg personalul armatei trebuie sa cunoasca modul n care desfasurarea activitatilor zilnice, a operatiilor si exercitiilor militare afecteaza sau sunt afectate de mediu. (2) Pentru realizarea protectiei eficiente a mediului se cere: a) compatibilitate ntre obiectivele activitatilor cu specific militar (aplicatii, instructie, trageri etc.) si obiectivele protectiei mediului; b) reducerea impactului negativ al activitatilor militare asupra mediului nconjurator; c) eficienta educatiei ecologice finalizata prin strategii nepoluante pentru activitatile militare si prin prevenirea poluarii factorilor de mediu. Art.14. - (1) n contextul cresterii preocuparilor pentru reducerea si tinerea sub control a impactului activitatilor, produselor si serviciilor asupra mediului nconjurator, devine stringenta necesitatea unei abordari mai sistematice a problemelor de mediu n toate domeniile vietii sociale, inclusiv n cel militar; astfel, orice organizatie militara va trebui sa-si desfasoare activitatea prevenind poluarea si diminund celelalte efecte asupra mediului nconjurator. (2) Planificarea protectiei mediului este un proces esential pentru asigurarea unei protectii adecvate a mediului nconjurator, pentru aceasta se va urmarindu-se: a) mentinerea calitatii factorilor de mediu (aer, apa, sol); b) prevenirea poluarii; c) reconstructia ecologica; d) constientizarea si educarea factorului uman; e) dezvoltarea unor programe de mediu; f) dezvoltarea unor programe de colaborare zonala sau internationala.

Art.15. - (1) Punnd n balanta nevoia de a mentine pregatirea militarilor la standardele cerute si cerintele protectiei mediului, vom constata ca nu putem acorda prioritate esentiala numai procesului de instruire, nesocotind total consecintele asupra mediului; pe de alta parte, daca protejarea mediului devine considerentul dominant, posibilitatile armatei de a se instrui pot fi limitate si n consecinta capacitatea acesteia de a-si ndeplini misiunea, de asemenea, limitata si ntruct nici una din extreme nu este acceptabila, este evident ca armata trebuie sa gaseasca caile prin care activitatile sale sa devina compatibile cu obiectivele de protectie a mediului, misiunea ei principala trebuind sa fie ndeplinita n deplina concordanta cu politica si legislatia de mediu stabilita, fara a afecta capacitatea de aparare. (2) Organizatiile militare sunt obligate, prin legislatia si reglementarile nationale si internationale sa protejeze si sa conserve resursele naturale si sa actioneze de o maniera responsabila n toate domeniile sale de activitate, iar acest lucru se poate realiza prin abordarea managementului de mediu ca ,,sprijin" si totodata ca ,,proces de ansamblu si strategie".