Sunteți pe pagina 1din 33

IPA ANUL II -2010-

1.

GENERALIT

Termenul de pesticide cuprinde totalitatea substan elor folosite n agricultur pentru combaterea diferitelor categorii de d un tori.

2.

Clasificarea pesticidelor

i bactericide pot fi: anorganice,organice, organometalice,nitroderiva i,dicarboximide,diazine, tiadiazinine; b) Insecticide: organoclorurate, organofosforice, carbamice, piretrinoizi; c) Acaricide: carbinoli, sulfoni i sulfonati; d) Nematocide i sterilizan i ai solului; e) Rodenticide , moluscocide i repelen i; f) Erbicide : ariloxiacizi, nitroderiva i,diazine i triazine, amide, carbamati; g) Regulatori de cre tere.

a) Fungicide

Dup gradul de toxicitate, pesticidele se clasific n 4 grupe n raport cu doza letal medie DL50 : grupa I :produse extrem de toxice care con in substan activ cu DL50 sub 50 mg/kilocorp; grupa aII-a: produse puternic toxice care con in substan activ cu DL50 ntre 50 i 200 mg/kilocorp; grupa aIII-a: produse moderat toxice DL50 care au cuprins ntre 200 i 1000 mg/kilocorp; grupa aIV-a: produse cu toxicitate redus care con in substan activ cu DL50 peste 1000 mg/kilocorp. Se va acorda o aten ie mai mare contamin rii produselor alimentare cu insecticide deoarece unele dintre ele pe lng caracterul patogen au i poten ial mutagen i carcinogenic.

3.

Insecticide organoclorurate
are

D.D.T (1,1,1 triclor-2,2-bis-(elorfenil)-etanul) urm toarea formul structural :

Carcteristicile DDT-ului: este cunoscut sub urm toarele denumiri comerciale: Detox, Detexan, Gesarol, Gesapon, Dicopan i Neocid; este greu solubil n ap , solubil n solven i organici, n gr simi; Este stabil n mediu acid i neutru. n mediu alcalin se degradeaz repede; La temperaturi mai mari de 100C se descompune; Are o toxicitate relativ crescut : DL50=500 mg/kilocorp; Fiind liposolubil, se acumuleaz n esutul adipos. Ingerat timp ndelungat duce la intoxica ii cronice cu leziuni hepatice i ale sistemului nervos central.

La data de 1 august 1945 War Production Board din SUA admite producerea liber a DDT-ului, produs devenit renumit prin rezultatele ob inute n combaterea malariei i tifusului din timpul r zboiului. FDA Food and Drug Administration are unele rezerve cu privire la DDT, fiind deja stabilit procesul de cumulare al insecticidului n lapte i organismul uman, dar pe atunci FDA nu era autorizat de a interzice producerea unui produs suspect, dar se stabile te procentul maxim admis de 7 ppm n alimente.

Metoxiclorul [2,2-bis

(p-metoxifenil)-l,

1,

1-tricoloretanul],

cunoscut i sub denumirea de Metoxi-DDT, Marlat 2-MR (24% metoxiclor) i Marlat 50 (50% metoxiclor).

Caracteristicile metoxiclorului: este o substan solid ; Se prezint sub form de cristale dimorfe insolubile n ap , solubile n solven i organici, gr simi animale, uleiuri vegetale; Este mai stabil ca DDT-ul. Are o remanen crescut pe produsele tratate; Are proprietatea de a se acumula n organism, ca i DDT-ul i de a se excreta prin lapte; n intoxica ia cronic cu metoxiclor se produc leziuni renale i hepatice; Este mai pu in toxic ca DDT-ul.

Keltanul [l-hidroxi-l-bis(4-clorfenil)-2,2,2-tricloretanul] se prezint sub forma unei substan e cristaline de culoare alb , insolubil n ap , dar solubil n solven i organici; se utilizeaz ca substan insecticid , mai ales ca molicid n agricultur ; Toxicitatea este relativ re-dus , DL50=809 mg/kilocorp (oral) la obolani; Are urm toarea formul structural :

Hexaclorciclohexanul este cunoscut sub diferite denumiri comerciale (Hexatox, Lindan, Lindatox, Hexit, Gramexan, Jacutin, Viton, Rapidin etc.); Insecticidul este stabil fa de acizi, aer, c ldur i lumin ; Ingerat repetat are proprietatea de a se cumula n organism, depunndu-se n esuturile adipoase; poate fi excretat n lapte. n intoxica ia cronic se produc leziuni hepatice.

Pentaclornitrobenzenul (C6C15 N02) cunoscut sub denumirile PCNB, Brassicol i Terraclor se ntrebuin eaz ca fungicid, avnd remanen mare pe produsele tratate; Are toxicitate redus , DL50=1 650 mg/kilocorp. AIdrinul i Dieldrinul : sunt puternic toxice i se depun n tesuturile adipoase.

Clordanul (l,2,4,5,6,7,8,8-octaclor-2,3,3a,4,7,7a-hexahidro4,7-metano-l H-inden). Are urm toarele denumiri comerciale: Aspon, Belt, CA 68, 1068, Chior dan, Chlorindon, Chlorodan, Corodau, Donwchlor, Niran, Toxichlor, Topiclor, Versicol 1068; Clordanul este utilizat ca insecticid la o varietate mare de fructe, vegetale i alte produse agricole; La un num r important de animale s-au nregistrat carcinoame hepatocelulare n special la dozele de 25 i 50 mg/kg.

 La acest insecticid s-a mai nregistrat efectul de embriotoxicitate i teratogenitate. La om au fost nregistrate simptome acute ntre care sunt incluse fenomenele nervoase, convulsii, lipsa de coordonare a mi c rilor (Aldrich, 1969). Aceste simptome au fost observate la doza de 100 mg/kg, dozele peste 100 mg/kg fiind fatale (Derbes, 1955). Au fost citate cteva cazuri de intoxica ii accidentale cu clordan. Astfel, se semnaleaz cazul unei contamin ri cu clordan a apei potabile cnd 13 persoane au prezentat un tablou clinic cu deranjamente gastrointestinale (grea , vom ) i apari ia de simptome neurologice (Harrington, 1978).

l,2-Dibrom-3-clorpropanul. Este cunoscut sub urm toarele denumiri comerciale: DBCP, dibromclorpropan, BBC-12, Fumagon, Fumazone, Nemabrom, Nemafume, Nemagon, Nemanax, Nemapaz, Nemaset, Nematox, OS 1897 Acest insecticid are o activitate specific pentru nematode. Se utilizeaz n culturile de soia, de fructe citrice, culturi de piersici, ananas S-a demonstrat ac iunea mutagenic a produsului prin teste efectuate pe termene scurte. La om s-a constatat o activitate spermatogenic , datorit ac iunii dibromclorpropanului.

Heptaclorepoxidul
tetrahidro-4,7-metanoindan)

(l,4,5,6,7,8,8-heptaclor-2,3-epoxi-3a,4,7,7a-

 este cunoscut i sub denumirea de Epoxiheptaclor,

HCE, Velsicol 53-CS-17, ENT 25.584. E p s t e i n (1976) precizeaz c heptaclorul are ac iune hepatocarcinogenic mai ales cnd este administrat la obolani n cantitate de 5 10 mg/kilocorp.

Policlorura de bifenil(PCB), de i face parte din categoria contaminan ilor organoclorura i, nu este utilizat ca pesticid. Produsul comercial se fabric prin clorurarea progresiv a bifenilului n prezen a unui catalizator, aceast clorurare direct conducnd la ob inerea unui amestec de compu i al c ror con inut n clor este variabil. PCB este utilizat n transformatoare (proprietate dielectric ), la sistemele hidraulice, ca plastifiant al uleiurilor pentru picturi i al pesticidelor, ca lubrifiant al uleiurilor etc. n caz de contact direct cu mediul nconjur tor el este irecuperabil. Cumularea sa n organismele vie uitoarelor depinde de poluarea local , con inutul n esuturi grase ale organismului; stadiul trofic al organismului i c ile alimentare. La mamifere PCB se absoarbe bine pe calea gastrointestinal , pulmonar i prin piele. El este stocat n principal n esuturile bogate n gr sime ( esutul adipos). S-a observat c are capacitatea de a penetra prin membrana transplacentar .

Toxicitatea acut a PCB este slab , dar n cazuri de administrare prelungit efectele sunt cumulative. In experiment pe animale se observ o hipertrofie hepatic care poate evolua pn la leziuni. Organiza ia Mondial de S n tate (O.M.S.) descrie un accident survenit n Japonia (Yusha), unde s-a produs o intoxica ie la mai mult de 1000 de persoane care au consumat ulei comestibil contaminat cu PCB provenit de la un lichid de nc rc tur termic . La persoanele accidentate s-a observat o hipersecre ie la nivelul ochilor, o pigmenta ie i erup ie acneiform a pielii i tulbur ri ale aparatului respirator, precum i alte manifest ri sesizabile. ncepnd cu anul 1975, n Fran a s-a interzis utilizarea PCB n industria agroalimentar , farmaceutic i cosmetic . Cu toate c P.C.B. nu face parte din produsele utilizate n agricultur , sursa de contaminare nu poate fi g sit dect n mediul extern. Aceste surse externe provin din alimenta ie, materialele auxiliare utilizate n agricultur i n special n cre terea animalelor, ap etc.

Din punct de vedere al igienei alimentare intereseaz n special procentul cu care fiecare insecticid sau alt produs organoclorurat particip la inger rile zilnice acceptabile (Acceptable Daily Intake=ADI), respectiv la cantitatea zilnic asimilat tolerabil " (DTA), precum i la concentra iile maxime de compu i organoclorura i admi i n produsele alimentare. Nu trebuie sc pat din vedere aspectul toxicologic al insecticidelor organoclorurate i anume (Richon-Bac, 1974): ac iunea asupra func iilor hepatice: insecticidele organoclorurate produc la mamifere cre terea n greutate a ficatului n raport cu greutatea corpului, fac s creasc sinteza proteinelor de c tre microzomi i, mai ales, conduc la cre terea sintezei de oxidoreductaze; ac iunea endocrin : ac iune estrogenic , perturbarea metabolismului testosteronului prin stimularea ac iunii enzimatice a ficatului i modificarea metabolismului calciului;

 ac iune teratogen (embriotoxicitate) : placenta este

u or permeabil la pesticide, foetusul n uter fiind capabil s concentreze rezidurile pesticide de la vrsta de 4 s pt mni. Noul n scut este contaminat cu pesticide prin laptele matern. Ac iunea teratogen asupra foetusului se manifest n timpul organogenezei (sfr itul primei s pt mni i pn n a 12-a s pt mn ); ac iunea cancerigen : nu a putut fi demonstrat n toate cazurile.

4.

Insecticide organo-fosforice

Insecticidele organofosforice n cantit i de ordinul a ctorva miligrame (n func ie de structura compusului) produc fenomene toxice extrem de grave. Insecticidele organo-fosforice, ajunse n organism pe una din cele trei c i (digestiv , pulmonar , cutanat ), au capacitatea de a inhiba puternic activitatea colinesterazei. Efectul anticolinesterazic se traduce prin acumularea acetilcolinei, blocarea transmiterii impulsului nervos la nivelul sinapselor i a jonc iunii neurotisulare, declan ndu-se o hiperactivitate a nervilor parasimpatici, somatici i motori, precum i a sistemului nervos central.

Reprezentan ii mai importan i ai insecticidelor organo-fosforice sunt: parationul, malationul, etionul, rogorul, gutionul, fosfina i diclorvosul. Parationul (tiofosfatul de 0,0-dietil-0-4-nitro-fenil) Este cunoscut sub urm toarele denumiri comerciale: Ekatox 20 i 50, E 605, Compus 3422, Tiofos, NIUF 100, Niram, Alcron, Genition, Penfos, Foskil, Vapofos, SNP, DNT, DPP', Bladan, Fosfenol, Folidol, Lorotion 50; se prezint sub forma unui lichid uleios, alb incolor, avnd masa molecular 291,27, punct de topire la 6,1C, punct de fierbere la 157-161C la 0,6 mm Hg i la 375C la presiune obi nuit ;

Se comercializeaz sub form de produs tehnic n concentra ie de 10-50%. Pentru a atrage aten ia asupra toxicit ii sale, produsul este colorat n verde sau albastru. Acest produs este denumit impropriu verde de Paris. Verdele de Paris este ns acetoarseniatul de cupru, care din punct de vedere al toxicit ii se apropie de paration. Parationul se folose te sub form de solu ie de la 0,01-0,5% i ca pulberi de pr fuit de 1-2%. Datorit eficientei sale se aplic n cantitate de 0,250-1,5 kg/ha. Pentru a nl tura pericolul toxicit ii se recomand ca recoltarea produselor agroalimentare s se efectueze dup minimum 4 s pt mni de la data aplic rii parationului. Concentra ia de paration care nu produce nici un efect toxic la om este de 0,05 mg/kilocorp.

Malationul [0,0-dimetil-S-(l,2-dicarbo-etoxi-etil)-ditio-fosfatul] se prezint sub forma unui lichid galben, uleios; masa molecular 330; punct de topire 2,85C; punct de fierbere 156-157C; densitatea 1,495; este foarte slab solubil n ap (145 mg/l); solubil n solven i organici; nestabil n mediu alcalin; Toleran a pe produsele alimentare este de circa 8 mg/kg. Ac iunea toxic i simptomatologia sunt asem n toare cu ale parationului. Rogorul [0,0-dimetil-S-(N-metil-carbamoil-metil)-fosforo-ditionatul] este un inhibitor al colinesterazei. Are proprietatea de a se descompune, prin acest proces de degradare rezultnd produ i mai toxici dect substan a ini ial .

Chlorovinphos, DDVP, Dichlorphos, 2,2-Diclorovinii dimetil fosfat, Vinilophos-Atgord, Bibesol, Brevinyl, Dedevap, Equigel, Estrosol, Mopari, Nerkol, Nogos, Nuvan, TJnifos, Vapona, Vaponite, TAP 9VP. Se consider c diclorvosul are activitate mutagenic (la

Diclorvosul (2,2-dicloretenil acid fosforic dimetil eter) se comercializeaz sub numeroase denumiri:

termen scurt), precum i activitate carcinogenic . Efectele nocive cele mai frecvente sunt cele de reducere a activit ii colinesterazei eritrocitare. La om, diclorvosul la concentra ii mici nu are efecte sesizabile. Astfel, pn la doza de 2 mg/70 kg greutate corporal , nu s-a nregis-trat o sc dere pronun at a colinesterazei serice. Tot la om, o doz de 0,033 mg/kilocorp a provocat o diminuare u oar a colinesterazei plasmatice f r a influen a colinesteraza eritrocitar .

Jum tate din cantitatea de fructe, legume i cereale sunt acum contaminate cu pesticide ;o cre tere substan ial a nivelului pesticidelor fiind v zut doar n ultimii 5 ani. Cinci dintre cele mai comune pesticide din domeniul alimentar sunt clasificate ca fiind cancerigene, provocatoare de mutaii sau de unele dereglari ale sistemului hormonal.(Maneb, Procymidone, Iprodione, Carbendazim, Deltamethrin). Cele mai grav afectate alimente includ strugurii (71%contamina i), bananele (56%contaminate) i ardeii (46%contaminati), n timp ce una din 25 de vinete testate, con ine pesticide peste limita maxim admis de lege.

PRIMA MINCIUN : agricultura industrial va hr ni ntreaga omenire Foametea mondial nu este generat de lipsa de alimente, ci de s r cie i de lipsa de terenuri agricole, care mpiedic accesul oamenilor la hran . De fapt, agricultura industrial amplific foametea, prin ridicarea costurilor agriculturii tradi ionale, prin for area a zeci de milioane de fermieri s renun e la p mnt i prin cre terea n primul rnd a exporturilor de mare profit i a culturilor costisitoare.

A DOUA MINCIUN : Alimentele industriale sunt sigure, s n toase i hr nitoare Agricultura industrial contamineaz fructele i legumele noastre cu pesticide, ,,scap bacterii periculoase n salata noastr i pune hormoni crea i prin inginerie genetic n laptele nostru. Nu este surprinz tor faptul c bolile generate de alimente, printre care cancerul i obezitatea, au atins cote f r precedent. Pe lng cre terea num rului factorilor de risc asupra s n t ii, asociat dependen ei noastre actuale de pesticide, produc ia industrializat de alimente a mai adus odat cu ea o cre tere a num rului de mboln viri datorate alimentelor. Cercet torii de la CDC (Centers for Disease Control Centrele pentru Controlul Maladiilor) estimeaz c agen ii patogeni din alimente infecteaz acum pn la 80 de milioane de oameni pe an i cauzeaz moartea a peste 9.000 de persoane, doar n Statele Unite.

A TREIA MINCIUN : Alimentele industriale sunt ieftine La o analiz mai atent , alimentele noastre presupus ieftine se dovedesc a fi extrem de scumpe. Minciuna pre ului sc zut ignor complet costurile concrete, uluitor de mari ale alimentelor noastre, care nu apar pe bonurile de cas pe care le primim de la magazinele de alimente. Analiza conven ional asupra costului hranei ignor complet costurile sociale i de mediu care cresc exponen ial i pe care, n prezent, tot consumatorii le pl tesc i le vor pl ti i de acum nainte. Noi cheltuim zeci de miliarde de dolari pentru achitarea taxelor, a cheltuielilor medicale, a ndep rt rii de eurilor toxice, a primelor de asigurare i a altor costuri adi ionale, pentru a subven iona produc torii de alimente industriale. Datorit continuei cre teri a dimensiunii distrugerilor nregistrate la nivel social, al s n t ii i al mediului, adev ratul pre al acestui tip de produc ie de alimente, pentru genera iile urm toare, este incalculabil.

Aproape jum tate din fructele, legumele i cerealele care se vnd pe teritoriul Uniunii Europene sunt deosebit de periculoase pentru s n tate, deoarece con in un num r record de pesticide. Printre cele mai contaminate sunt strugurii, bananele i ardeii.