Sunteți pe pagina 1din 7

Interac iunea , For a

Doi magne i se pot atrage, iar atrac ia este reciproc , adic fiecare magnet l atrage pe cel lalt. La ciocnirea a dou bile de biliard, amndou - i schimba direc ia, deci ac ioneaz fiecare asupra celeilalte(reciproc!) Concluzie: corpurile ac ioneaz reciproc fiecare asupra celuilalt Ac iunea reciproc a dou corpuri se nume te interac iune

Efectele Interac iunii mecanice pot fi:


*efecte statice(deformarea corpurilor)-exemplu: deformarea unui arc cnd ag m de el un corp greu *efecte dinamice(deplasarea, sau modificarea vitezei corpurilor)-exemplu: mi carea s ge ii ca urmare a interac iunii cu coarda ncordat a arcului Efectele Interac iunii pot fi mai mari sau mai mici For a este m sura Interac iunii

For a

Unitatea interna ional de m sur a for ei este: Newton(N) Un multiplu al unit ii m sur a for ei este: KiloNewton(KN=1000N) Instrumentul de m sur al for ei este dinamometrul Exemple de For e : *Greutatea corpurilor Orice corp l sat liber cade spre P mnt , aceasta demonstreaz existen a unei for e care ac ioneaz asupra corpului(greutatea) Defini ie: greutatea unui corp este for a de atrac ie cu care P mntul ac ioneaz asupra sa Propriet i ale greut ii: asupra oric rui corp, pe P mnt ac ioneaz n permanen for a de greutate cu direc ia vertical , n jos In mod eronat , greutatea este confundat cu m rimea fizic :mas , Deosebirile dintre mas si greutate sunt: : *Greutatea are unitatea de m sur Newton(N) i m soar interac iunea (for a de atrac ie dintre un corp si P mnt) *Masa are unitatea de m sur Kilogram(Kg) i m soar iner ia corpului masa unui corp exprim cte Kilograme are corpul *Masa se m soar cu balan a, iar Greutatea se m soar cu dinamometrul

Greutatea unui corp nu este aceea i n univers.De exemplu, pe Lun greutatea unui corp e de 6 ori mai mic dect pe P mnt. In plus, greutatea unei piese a unei nave cosmice care pleac de pe P mnt e din ce n ce mai mic pe m sur ce nava se ndep rteaz de P mnt In schimb, Masa unui corp este aceea i oriunde n univers. Masa unui corp depinde doar de ct de mare e corpul(adic de volumul s u) si de materialul din care e alc tuit(adic de densitate) Pe Lun , masa, volumul, si densitatea unui corp sunt acelea i ca i cum corpul ar fi pe P mnt .Dar greutatea e de 6 ori mai mic dect pe P mnt S-a constatat c greutatea e direct propor ionala cu masa, adic raportul g=G/m este constant(ntr-un anumit loc, de pe o planet ) Accelera ia gravita ional g=G/m , are valoarea N g ! 9,8 Kg pe P mnt, iar pe Lun e de 6 ori mai mic , de aceea greutatea unui corp e mai mic pe Lun dect pe P mnt

4 *Dac

Determinarea greut ii
*Greutatea poate fi m surat direct cu dinamometrul tim masa unui corp putem alfa greutatea cu formula greut ii:
G ! m g , acceleratia gravitationala g ! 9,8 N Kg

Daca nu avem o balan precis , putem determina masa unui corp si cu dinamometrul : ag m corpul de dinamometru si astfel m sur m greutatea corpului , apoi mp r im aceast greutate la accelera ia gravita ional : G g= 9,8 N/Kg si afl m masa . Formula masei : m! g EXERCI II1.Ce greutate are o persoan cu masa 50kg ? 2.Ce mas are un corp cu greutatea 98N

EXERCI II3. In urma Interac iunii dintre bil i popice, viteza bilei se modific sau nu? Efectele Interac iunii dintre bil i popice sunt statice sau dinamice 4. Preciza i deosebirile dintre mas si greutate 5. I.. For a se m soar cu : a) balan a , b) cntarul , c) cilindrul gradat , d) dinamometrul , e) rigla II.Unitatea interna ional de m sur a for ei este:a)KN ;b)Kg ;c)gram ;d)N 6. O pies a unei nave cosmice , ajuns pe LUN are : a) masa de sase ori mai mic dect pe P mnt , b) Greutatea de sase ori mai mic dect pe P mnt , c) densitatea de sase ori mai mic dect pe P mnt , d) volumul de sase ori mai mic dect pe P mnt , e) masa de sase ori mai mare dect pe P mnt . 7. I. Cosmonautul Neil Armstrong avea pe P mnt masa 60Kg. Ce greutate avea el pe P mnt ? II. Ce mas i ce greutate a avut el cnd a p it pe LUN ? 8.Explica i cum pute i afla masa unui corp folosind doar dinamometrul

9. I. Masa unui corp m soar : a) for a cu care e atras corpul de PAMANT , b) c i Newtoni are corpul , c) t ria interac iunii cu PAMANTUL , d) iner ia corpului , e) c i metri cubi are corpul II. Greutatea unui corp m soar : a) marimea corpului , b) iner ia corpului, c) t ria interac iunii cu P mntul ; d)cte kilograme are corpul , e) c i metri cubi are corpul 10. I. Greutatea se m soar cu : a) balan a , b) cntarul , c) cilindrul gradat , d) dinamometrul , e) rigla II.Unitatea de m sur a greut ii este:a)KN ;b)Kg ;c)gram ;d)N 11. Cte kilograme(m=?) are un corp cu greutatea 490N ? 12. O pies a unei nave cosmice , ajuns pe LUNA are : a)aceeasi mas i aceeasi greutate ca i pe P mnt , b) aceeasi densitate si aceeasi greutate ca si pe P mnt; c) acelasi volum si aceeasi greutate ca i pe P mnt , d) aceeasi mas i acelasi volum ca i pe P mnt , e) masa i greutatea de ase ori mai mici dect pe P mnt . De ce?

Pentru a vedea pagina Pentru a vedea anterioar , face i click pe pagina s geat

anterioar , face i click pe s geat

Aceast lec ie face parte dintr-un set de lec ii pentru gimnaziu i liceu destinat mbun t irii pred rii fizicii cu ajutorul calculatorului. Lec iile computerizate pot con ine simul ri de procese fizice, experimente virtuale, anima ii, imagini sugestive, i sunt concepute i pentru a fi mai atractive pentru elevi. Orice observa ie despre aceast lec ie pute i trimite prin e-mail pe adresa autorului :laurentziu_roshu@yahoo.com Prin observa iile dvs. pute i contribui la perfec ionarea acestui set de lec ii. V mul umesc

Pentru a vedea lectia de la nceput, face i click pe cas