P. 1
hartuirea

hartuirea

|Views: 110|Likes:

More info:

Published by: imparateasazorilor1535 on Jan 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2013

pdf

text

original

" Exista cadru legal prin care hartuirea morala a salariatilor si abuzul de functie sa fie combatut?

" -------------------------------------------------------------------------------Print YM Articol interesant (10) -------------------------------------------------------------------------------În cadrul relatiilor de munca, functioneaza sau mai bine zis, ar trebui sa functioneze, principiul egalitatii de tratament fata de toti angajatii si angajatorii, în conformitate cu dispozitiile Codului muncii. Orice discriminare directa sau indirecta fata de un angajat, bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, vârsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, este interzisa. De nenumarate ori însa, acte si fapte de excludere, restrictie sau preferinta, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevazute mai sus, care au ca scop sau ca efect neacordarea ori restrângerea, folosintei sau exercitarii drepturilor legale, le întâlnim la locul de munca. Potrivit legii, orice comportament pe criteriile mai sus amintite, care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv constituie hartuire si se sanctioneaza contraventional. Tot legea prevede si hartuirea morala a angajatilor, care se confrunta cu un comportament de respingere si marginalizare, discriminatoriu, în raport cu ceilalti angajati, comportament care atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz, în conditiile legii. Asigurarea egalitatii de tratament între angajati, trebuie sa se bazeze pe principiul bunei-credinte, asa cum dispune art. 8 din Codul muncii, încalcarea principiului invocat reprezentând abuz de drept.

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii este autoritatea de stat în domeniul discriminarii, autonoma, cu personalitate juridica, aflata sub control parlamentar si totodata garant al respectarii si aplicarii principiului nediscriminarii, în conformitate cu legislatia interna în vigoare si cu documentele internationale la care România este parte. Persoana care se considera discriminata poate sesiza Consiliul, cu respectarea confidentialitatii, în termen de un an de la data savârsirii faptei sau de la data la care putea sa ia cunostinta de savârsirea ei, sau poate formula, în fata instantei de judecata, în termen de 3 ani, o cerere pentru acordarea de despagubiri având dreptul sa solicite înlaturarea consecintelor faptelor discriminatorii si restabilirea situatiei anterioare discriminarii. În speta, angajatul are obligatia de a dovedi existenta unor fapte care permit a se presupune existenta unei discriminari directe sau indirecte, iar angajatorului îi revine sarcina de a dovedi ca faptele nu constituie discriminare. Se poate invoca orice mijloc de proba, inclusiv înregistrari audio si video sau date statistice. La nivel local, Inspectoratele Teritoriale de Munca controleaza aplicarea prevederilor legale referitoare la relatiile de munca, inspectorii de munca fiind obligati, sa pastreze confidentialitatea oricarei reclamatii si sa nu

Discriminare indirecta reprezinta actele si faptele intemeiate in mod aparent pe alte criterii decat cele mentionate dar care produc efectele unei discriminari directe. situatie sau responsabilitate familiala. fata de un angajat sau grup de angajati. Hartuirea morala la locul de munca poate sa implice o exercitare gresita a unei functii sau abuz de functie. religie. iar consecintele pot fi semnificative. 41 alin. În temeiul disp. Costurile datorate despagubirilor legale pot fi. caracteristici genetice. Aceste prevederi au la baza dispozitiile generale din Constitutie [art. folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute in legislatia muncii. deosebire. tocmai de aceea e bine ca angajatorii sa asigure si sa se asigure ca în compania pe care o conduc nu se savârsesc abuzuri Potrivit art. 16 alin. fobii. Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat. scaderea eficientei si a productivitatii atât pentru victimele hartuirii morale cât si pentru ceilalti colegi. apartenenta ori activitate sindicala. varsta. restrangerea ori inlaturarea recunoasterii. precum discreditarea activitatii unui coleg de munca sau izolarea sociala a acestuia. probleme familiale si economice cauzate de absentele de la locul de munca sau de pierderea locului de munca. este interzisa. fata de care persoanele vizate pot întâmpina dificultati în a se apara. de a aduce la îndeplinire masurile obligatorii dispuse de inspectorul de munca. orientare sexuala. apartenenta nationala. aceasta se traduce printr-un comportament irational. bazata pe criterii de sex. costurile legate de hartuirea morala se pot concretiza în cresterea absenteismului. dezinteresului si a fluctuatiei de personal. origine sociala. 5 din Codul muncii in cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii si angajatorii. optiune politica. Refuzul unui angajator. putând avea si alte consecinte cum ar fi izolarea sociala. sentimente de autoculpabilizare. din cauza climatului negativ de la locul de munca. Aceste masuri se pot lua si atunci când se constata cazuri de hartuire morala. ridicate. comportament irational. un grup de persoane sau o comunitate. repetat. etc. pot fi persoane fizice. scadere a stimei de sine. constituind un risc pentru sanatate si securitate. de asemenea. (1) si art. depresie. care au ca scop sau ca efect neacordarea. handicap. persoana fizica sau juridica. restrictie sau preferinta. repetat Cu privire la hartuirea morala la locul de munca. Dispozitiile aceluiasi articol definesc discriminarea directa actele si faptele de excludere. inspectorii de munca au dreptul sa dispuna masuri atunci când angajatorii nu îsi îndeplinesc obligatiile legale. mentale si psihosomatice sunt bine cunoscute: stres.dezvaluie conducatorului persoanei juridice si persoanei fizice sau reprezentantului acestora faptul ca inspectia a fost efectuata ca urmare a unei reclamatii. rasa. Victime ale hartuirii morale. legale. constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda. În ceea ce priveste compania angajatoare. Simptomele fizice. cât si actiuni mai subtile. culoare. intemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevazute mai sus. Simptomele hartuirii morale se pot mentine mult timp dupa producerea incidentului. Hartuirea morala poate implica atât agresiuni verbale si fizice. etnie. Hartuirea morala la locul de munca. (4)] si sintetizeaza prevederile altor acte normative .

respectiv cu amenda de la 600 lei la 8. b) sa dea informatii si explicatii verbale si in scris. categorie sociala. iar angajatorului ii revine sarcina de a dovedi ca faptele nu constituie discriminare. Hotararea poate fi atacata la instanta de contencios administrativ. aflata sub control parlamentar si totodata garant al respectarii si aplicarii principiului nediscriminarii. 137/2000 constituie hartuire si se sanctioneaza contraventional orice comportament pe criteriu de rasa. . in conditiile legii: a) sa puna la dispozitie orice act care ar putea ajuta la clarificarea obiectivului controlului.000 lei. de la 400 lei la 4.G. varsta. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati. precum si persoanele fizice au obligatia. La cererea agentilor constatatori. statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant. Acest articol priveste si hartuirea morala a salariatilor care se confrunta cu un comportament de respingere si marginalizare. etnie. in conditiile legii. reprezentantii legali ai autoritatilor si institutiilor publice si ai agentilor economici supusi controlului. ostil. avand dreptul sa solicite inlaturarea consecintelor faptelor discriminatorii si restabilirea situatiei anterioare discriminarii. Amenda contraventionala in cazul hartuirii. dupa caz. gen. republicata) precum si o serie de norme internationale. nationalitate. Incalcarea principiului invocat reprezinta abuz de drept. nr. cu personalitate juridica. in raport cu ceilalti salariati. comportament care atrage raspunderea civila. daca discriminarea vizeaza un grup de persoane sau o comunitate. neluarea in considerare a particularitatilor. c) sa elibereze copiile documentelor solicitate. In speta. apartenenta la o categorie defavorizata. 2 alin. limba. asa cum dispune art. republicata si Legea nr. nr. Aceste forme de raspundere nu se exclud. va constitui titlu executoriu. Se poate invoca orice mijloc de proba. Consiliul solutioneaza sesizarea prin hotarare care se comunica partilor in termen de 15 zile de la adoptare si produce efecte de la data comunicarii. 20 din O. 137/2000 persoana care se considera discriminata poate sesiza Consiliul (cu respectarea confidentialitatii).G. daca aceasta nu se intampla in 15 zile. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare.000 lei. orientare sexuala. contraventionala sau penala. potrivit art. degradant ori ofensiv. salariatul are obligatia de a dovedi existenta unor fapte care permit a se presupune existenta unei discriminari directe sau indirecte. daca discriminarea vizeaza o persoana fizica. in termen de un an de la data savarsirii faptei sau de la data la care putea sa ia cunostinta de savarsirea ei. (5) din O.interne (O. in legatura cu problemele care formeaza obiectul controlului. religie. a cerintelor specifice in relatiile de munca. Acestea trebuie sa se bazeze insa pe principiul bunei-credinte. Potrivit art. dupa caz. 8 din Codul muncii. Potrivit art. 26 din ordonanta. handicap. inclusiv morale este.G. convingeri. inclusiv inregistrari audio si video sau date statistice. Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii este autoritatea de stat in domeniul discriminarii. in conformitate cu legislatia interna in vigoare si cu documentele internationale la care Romania este parte. adaptandu-le specificului relatiilor sociale de munca. Precizam insa ca asigurarea egalitatii de tratament nu inseamna neaparat uniformitate. discriminatoriu. potrivit legii. autonoma.

desi cauzeaza un prejudiciu redus. 19 alin. 21 din Legea nr. iar persoanei impotriva careia s-a formulat sesizarea ii revine sarcina de a dovedi ca faptele nu constituie discriminare. tulburari de somn. persoana fizica sau juridica. fobii. afectiuni digestive si musculoscheletice. sentimente de autoculpabilizare. in fata instantei de judecata. 137/2000 persoana care se considera discriminata poate formula. in limitele si cu respectarea prevederilor art. La cerere. inspectorii de munca fiind obligati. Simptomele hartuirii morale se pot mentine mai multi ani dupa . precum calamitati sau agresiuni. In temeiul art. 19 din lege. Mentionam ca in conformitate cu art. Persoana interesata are obligatia de a dovedi existenta unor fapte care permit a se presupune existenta unei discriminari directe sau indirecte. Aceste simptome sunt similare cu cele de stres posttraumatic. 108/1999 refuzul unui angajator. Hotararea pronuntata de instanta de judecata se comunica Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii. instanta poate dispune retragerea sau suspendarea de catre autoritatile emitente a autorizatiei de functionare a persoanelor juridice care. fata de un angajat sau grup de angajati. 18 din legea mentionata sa pastreze confidentialitatea oricarei reclamatii si sa nu dezvaluie conducatorului persoanei juridice si persoanei fizice sau reprezentantului acestora faptul ca inspectia a fost efectuata ca urmare a unei reclamatii. constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3000 lei la 10000 lei. Cu privire la hartuirea morala la locul de munca precizam ca are in vedere un comportament irational. 5 din Legea nr. Simptomele fizice. Hartuirea morala poate implica atat agresiuni verbale si fizice. si inspectoratele teritoriale de munca controleaza aplicarea prevederilor legale referitoare la relatiile de munca.d) sa asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfasurari a controlului si sa-si dea concursul pentru clarificarea constatarilor. Hartuirea morala la locul de munca poate sa implice o exercitare gresita a unei functii sau abuz de functie. precum discreditarea activitatii unui coleg de munca sau izolarea sociala a acestuia. printr-o actiune discriminatorie. potrivit dreptului comun. Termenul pentru introducerea cererii este de 3 ani si curge de la data savarsirii faptei sau de la data la care persoana interesata putea sa ia cunostinta de savarsirea ei. cauzeaza un prejudiciu semnificativ sau care. Aceste masuri se pot lua si atunci cand se constata cazuri de hartuire morala. mentale si psihosomatice sunt bine cunoscute. Conform art. In baza art. depresie. incalca in mod repetat prevederile ordonantei. Judecarea cauzei are loc cu citarea obligatorie a Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii. scadere a stimei de sine. care apar dupa diferite experiente traumatizante. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii. Cererea este scutita de taxa judiciara de timbru si nu este conditionata de sesizarea Consiliului. h) din aceeasi lege inspectorii de munca au dreptul sa dispuna masuri atunci cand angajatorii nu isi indeplinesc obligatiile legale. o cerere pentru acordarea de despagubiri si restabilirea situatiei anterioare discriminarii sau anularea situatiei create prin discriminare. de a aduce la indeplinire masurile obligatorii dispuse de inspectorul de munca. repetat. republicata.G. constituind un risc pentru sanatate si securitate. cat si actiuni cat si actiuni mai subtile. (1) lit. In fata instantei se poate invoca orice mijloc de proba. fata de care persoanele vizate pot intampina dificultati in a se apara. 6 si art. inclusiv inregistrari audio si video sau date statistice. in temeiul art. Pentru victimele hartuirii morale consecintele pot fi semnificative. nr. de exemplu: stres. 27 din O. la termenele stabilite de acesta.

tulburari de somn. Bucuresti. de asemenea. p. Costurile datorate despagubirilor legale pot fi. 2/2005. Alte consecinte pot fi izolarea sociala.. (A se vedea pentru detalii: A.care se reflecta la nivelul organizatiei sub forma fluctuatiei de personal. Codul muncii adnotat – comentarii. trec prin diferite faze . 101-106) . depresie. 2007. Specialistii spun ca manifestarile sunt similare cu cele produse de stresul posttraumatic in cazul calamitatilor sau agresiunilor. la afectiuni digestive si fizice grave ... in “Revista romana de dreptul muncii” nr. Comportamentul irational are drept scop umilirea..de la stres.producerea incidentului.. Hartuirea morala la locul de munca. Editura Hamangiu. 25 – 30. Gilca. cresterea absenteismului si scaderea productivitatii . ridicate. Hartuirea morala la locul de munca poate sa insemne insa si o exercitare gresita a unei functii sau abuz de functie care genereaza imposibilitatea persoanei asupra careia se exercita sa se poata apara. Multi constientizeaza efectele de-abia dupa ce ajung la medic. discreditarea sau amenintarea altei persoane.. costurile legate de hartuirea morala se pot concretiza in cresterea absenteismului si a fluctuatiei de personal. scaderea eficientei si a productivitatii atat pentru victimele hartuirii morale cat si pentru ceilalti colegi. acte normative. probleme familiale si economice cauzate de absentele de la locul de munca sau de pierderea locului de munca. Simptomele hartuirii se pot mentine multi ani dupa producerea incidentului. fobii.. jurisprudenta.. Hartuirea morala poate ajunge pana la forme capabile sa genereze grave tulburari asupra starii de sanatate a angajatilor.. p. Ticlea. cat si utilizarea intimidarii in relatiile dintre colegi.. In ceea ce priveste intreprinderea. C.. Este punctul terminus. Angajatii se feresc sa vorbeasca despre acest subiect... din cauza climatului psihosocial negativ de la locul de munca. Pana acolo.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->