P. 1
hartuirea

hartuirea

|Views: 109|Likes:

More info:

Published by: imparateasazorilor1535 on Jan 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2013

pdf

text

original

" Exista cadru legal prin care hartuirea morala a salariatilor si abuzul de functie sa fie combatut?

" -------------------------------------------------------------------------------Print YM Articol interesant (10) -------------------------------------------------------------------------------În cadrul relatiilor de munca, functioneaza sau mai bine zis, ar trebui sa functioneze, principiul egalitatii de tratament fata de toti angajatii si angajatorii, în conformitate cu dispozitiile Codului muncii. Orice discriminare directa sau indirecta fata de un angajat, bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, vârsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, este interzisa. De nenumarate ori însa, acte si fapte de excludere, restrictie sau preferinta, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevazute mai sus, care au ca scop sau ca efect neacordarea ori restrângerea, folosintei sau exercitarii drepturilor legale, le întâlnim la locul de munca. Potrivit legii, orice comportament pe criteriile mai sus amintite, care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv constituie hartuire si se sanctioneaza contraventional. Tot legea prevede si hartuirea morala a angajatilor, care se confrunta cu un comportament de respingere si marginalizare, discriminatoriu, în raport cu ceilalti angajati, comportament care atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz, în conditiile legii. Asigurarea egalitatii de tratament între angajati, trebuie sa se bazeze pe principiul bunei-credinte, asa cum dispune art. 8 din Codul muncii, încalcarea principiului invocat reprezentând abuz de drept.

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii este autoritatea de stat în domeniul discriminarii, autonoma, cu personalitate juridica, aflata sub control parlamentar si totodata garant al respectarii si aplicarii principiului nediscriminarii, în conformitate cu legislatia interna în vigoare si cu documentele internationale la care România este parte. Persoana care se considera discriminata poate sesiza Consiliul, cu respectarea confidentialitatii, în termen de un an de la data savârsirii faptei sau de la data la care putea sa ia cunostinta de savârsirea ei, sau poate formula, în fata instantei de judecata, în termen de 3 ani, o cerere pentru acordarea de despagubiri având dreptul sa solicite înlaturarea consecintelor faptelor discriminatorii si restabilirea situatiei anterioare discriminarii. În speta, angajatul are obligatia de a dovedi existenta unor fapte care permit a se presupune existenta unei discriminari directe sau indirecte, iar angajatorului îi revine sarcina de a dovedi ca faptele nu constituie discriminare. Se poate invoca orice mijloc de proba, inclusiv înregistrari audio si video sau date statistice. La nivel local, Inspectoratele Teritoriale de Munca controleaza aplicarea prevederilor legale referitoare la relatiile de munca, inspectorii de munca fiind obligati, sa pastreze confidentialitatea oricarei reclamatii si sa nu

În temeiul disp. de asemenea. Aceste masuri se pot lua si atunci când se constata cazuri de hartuire morala. sentimente de autoculpabilizare. repetat. folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute in legislatia muncii. 41 alin. Refuzul unui angajator. constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda. Hartuirea morala poate implica atât agresiuni verbale si fizice. bazata pe criterii de sex. 16 alin. (1) si art. intemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevazute mai sus. precum discreditarea activitatii unui coleg de munca sau izolarea sociala a acestuia. este interzisa. fobii. care au ca scop sau ca efect neacordarea. constituind un risc pentru sanatate si securitate. depresie. tocmai de aceea e bine ca angajatorii sa asigure si sa se asigure ca în compania pe care o conduc nu se savârsesc abuzuri Potrivit art. Hartuirea morala la locul de munca. legale. fata de un angajat sau grup de angajati. fata de care persoanele vizate pot întâmpina dificultati în a se apara. Hartuirea morala la locul de munca poate sa implice o exercitare gresita a unei functii sau abuz de functie. culoare. Simptomele fizice. origine sociala. un grup de persoane sau o comunitate. persoana fizica sau juridica. handicap. varsta. dezinteresului si a fluctuatiei de personal. Dispozitiile aceluiasi articol definesc discriminarea directa actele si faptele de excludere. de a aduce la îndeplinire masurile obligatorii dispuse de inspectorul de munca. apartenenta ori activitate sindicala. Costurile datorate despagubirilor legale pot fi. etnie. mentale si psihosomatice sunt bine cunoscute: stres. aceasta se traduce printr-un comportament irational. cât si actiuni mai subtile. Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat. rasa. Victime ale hartuirii morale. religie. scadere a stimei de sine. (4)] si sintetizeaza prevederile altor acte normative . costurile legate de hartuirea morala se pot concretiza în cresterea absenteismului. Aceste prevederi au la baza dispozitiile generale din Constitutie [art. restrangerea ori inlaturarea recunoasterii. pot fi persoane fizice. inspectorii de munca au dreptul sa dispuna masuri atunci când angajatorii nu îsi îndeplinesc obligatiile legale. Discriminare indirecta reprezinta actele si faptele intemeiate in mod aparent pe alte criterii decat cele mentionate dar care produc efectele unei discriminari directe. iar consecintele pot fi semnificative. scaderea eficientei si a productivitatii atât pentru victimele hartuirii morale cât si pentru ceilalti colegi. probleme familiale si economice cauzate de absentele de la locul de munca sau de pierderea locului de munca. 5 din Codul muncii in cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii si angajatorii. deosebire. din cauza climatului negativ de la locul de munca. repetat Cu privire la hartuirea morala la locul de munca. putând avea si alte consecinte cum ar fi izolarea sociala. comportament irational. optiune politica. caracteristici genetice. În ceea ce priveste compania angajatoare. apartenenta nationala. etc. Simptomele hartuirii morale se pot mentine mult timp dupa producerea incidentului. ridicate. orientare sexuala. situatie sau responsabilitate familiala.dezvaluie conducatorului persoanei juridice si persoanei fizice sau reprezentantului acestora faptul ca inspectia a fost efectuata ca urmare a unei reclamatii. restrictie sau preferinta.

ostil. Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii este autoritatea de stat in domeniul discriminarii. Precizam insa ca asigurarea egalitatii de tratament nu inseamna neaparat uniformitate. c) sa elibereze copiile documentelor solicitate. asa cum dispune art. in termen de un an de la data savarsirii faptei sau de la data la care putea sa ia cunostinta de savarsirea ei.G. 20 din O. Potrivit art. neluarea in considerare a particularitatilor. degradant ori ofensiv. aflata sub control parlamentar si totodata garant al respectarii si aplicarii principiului nediscriminarii. limba. potrivit art. (5) din O. daca discriminarea vizeaza un grup de persoane sau o comunitate. 8 din Codul muncii. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare. potrivit legii. in raport cu ceilalti salariati. apartenenta la o categorie defavorizata.interne (O. categorie sociala. inclusiv inregistrari audio si video sau date statistice. nr. respectiv cu amenda de la 600 lei la 8.000 lei. de la 400 lei la 4. Hotararea poate fi atacata la instanta de contencios administrativ. b) sa dea informatii si explicatii verbale si in scris.G. Se poate invoca orice mijloc de proba. precum si persoanele fizice au obligatia. Acest articol priveste si hartuirea morala a salariatilor care se confrunta cu un comportament de respingere si marginalizare. avand dreptul sa solicite inlaturarea consecintelor faptelor discriminatorii si restabilirea situatiei anterioare discriminarii. republicata) precum si o serie de norme internationale. . republicata si Legea nr. religie. contraventionala sau penala. convingeri. etnie. varsta. cu personalitate juridica. 2 alin. handicap. nr. comportament care atrage raspunderea civila. salariatul are obligatia de a dovedi existenta unor fapte care permit a se presupune existenta unei discriminari directe sau indirecte. 26 din ordonanta. orientare sexuala.G. La cererea agentilor constatatori. iar angajatorului ii revine sarcina de a dovedi ca faptele nu constituie discriminare. in conformitate cu legislatia interna in vigoare si cu documentele internationale la care Romania este parte. a cerintelor specifice in relatiile de munca. reprezentantii legali ai autoritatilor si institutiilor publice si ai agentilor economici supusi controlului. gen. nr. discriminatoriu. daca discriminarea vizeaza o persoana fizica. 137/2000 constituie hartuire si se sanctioneaza contraventional orice comportament pe criteriu de rasa. Amenda contraventionala in cazul hartuirii. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati. va constitui titlu executoriu. dupa caz. in legatura cu problemele care formeaza obiectul controlului.000 lei. statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant. 137/2000 persoana care se considera discriminata poate sesiza Consiliul (cu respectarea confidentialitatii). Consiliul solutioneaza sesizarea prin hotarare care se comunica partilor in termen de 15 zile de la adoptare si produce efecte de la data comunicarii. in conditiile legii: a) sa puna la dispozitie orice act care ar putea ajuta la clarificarea obiectivului controlului. Acestea trebuie sa se bazeze insa pe principiul bunei-credinte. Aceste forme de raspundere nu se exclud. in conditiile legii. dupa caz. Incalcarea principiului invocat reprezinta abuz de drept. Potrivit art. daca aceasta nu se intampla in 15 zile. inclusiv morale este. nationalitate. In speta. autonoma. adaptandu-le specificului relatiilor sociale de munca.

Pentru victimele hartuirii morale consecintele pot fi semnificative. desi cauzeaza un prejudiciu redus. la termenele stabilite de acesta. 108/1999 refuzul unui angajator. Aceste simptome sunt similare cu cele de stres posttraumatic. h) din aceeasi lege inspectorii de munca au dreptul sa dispuna masuri atunci cand angajatorii nu isi indeplinesc obligatiile legale. constituind un risc pentru sanatate si securitate. iar persoanei impotriva careia s-a formulat sesizarea ii revine sarcina de a dovedi ca faptele nu constituie discriminare. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii. precum discreditarea activitatii unui coleg de munca sau izolarea sociala a acestuia. Hartuirea morala poate implica atat agresiuni verbale si fizice. Aceste masuri se pot lua si atunci cand se constata cazuri de hartuire morala. incalca in mod repetat prevederile ordonantei. cauzeaza un prejudiciu semnificativ sau care. potrivit dreptului comun. fobii. 137/2000 persoana care se considera discriminata poate formula. 27 din O. tulburari de somn. Cu privire la hartuirea morala la locul de munca precizam ca are in vedere un comportament irational. printr-o actiune discriminatorie. care apar dupa diferite experiente traumatizante. fata de un angajat sau grup de angajati. 19 alin. In temeiul art. 21 din Legea nr. inclusiv inregistrari audio si video sau date statistice. 6 si art. sentimente de autoculpabilizare. Cererea este scutita de taxa judiciara de timbru si nu este conditionata de sesizarea Consiliului. Conform art. Simptomele fizice. In fata instantei se poate invoca orice mijloc de proba. Hotararea pronuntata de instanta de judecata se comunica Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii. cat si actiuni cat si actiuni mai subtile. si inspectoratele teritoriale de munca controleaza aplicarea prevederilor legale referitoare la relatiile de munca. in temeiul art. instanta poate dispune retragerea sau suspendarea de catre autoritatile emitente a autorizatiei de functionare a persoanelor juridice care.G. de exemplu: stres. Judecarea cauzei are loc cu citarea obligatorie a Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii. 18 din legea mentionata sa pastreze confidentialitatea oricarei reclamatii si sa nu dezvaluie conducatorului persoanei juridice si persoanei fizice sau reprezentantului acestora faptul ca inspectia a fost efectuata ca urmare a unei reclamatii. persoana fizica sau juridica. Termenul pentru introducerea cererii este de 3 ani si curge de la data savarsirii faptei sau de la data la care persoana interesata putea sa ia cunostinta de savarsirea ei. Mentionam ca in conformitate cu art. o cerere pentru acordarea de despagubiri si restabilirea situatiei anterioare discriminarii sau anularea situatiei create prin discriminare. mentale si psihosomatice sunt bine cunoscute. In baza art. La cerere. Hartuirea morala la locul de munca poate sa implice o exercitare gresita a unei functii sau abuz de functie. Persoana interesata are obligatia de a dovedi existenta unor fapte care permit a se presupune existenta unei discriminari directe sau indirecte. repetat. Simptomele hartuirii morale se pot mentine mai multi ani dupa . republicata. depresie. 5 din Legea nr. scadere a stimei de sine. precum calamitati sau agresiuni.d) sa asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfasurari a controlului si sa-si dea concursul pentru clarificarea constatarilor. 19 din lege. in limitele si cu respectarea prevederilor art. fata de care persoanele vizate pot intampina dificultati in a se apara. (1) lit. constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3000 lei la 10000 lei. afectiuni digestive si musculoscheletice. de a aduce la indeplinire masurile obligatorii dispuse de inspectorul de munca. in fata instantei de judecata. nr. inspectorii de munca fiind obligati.

.. fobii. C. Multi constientizeaza efectele de-abia dupa ce ajung la medic. Specialistii spun ca manifestarile sunt similare cu cele produse de stresul posttraumatic in cazul calamitatilor sau agresiunilor.. p. ridicate. Gilca. 2007.. in “Revista romana de dreptul muncii” nr.. Comportamentul irational are drept scop umilirea... la afectiuni digestive si fizice grave . discreditarea sau amenintarea altei persoane. 25 – 30. trec prin diferite faze .producerea incidentului. Hartuirea morala poate ajunge pana la forme capabile sa genereze grave tulburari asupra starii de sanatate a angajatilor. Ticlea. Angajatii se feresc sa vorbeasca despre acest subiect. cat si utilizarea intimidarii in relatiile dintre colegi. Hartuirea morala la locul de munca poate sa insemne insa si o exercitare gresita a unei functii sau abuz de functie care genereaza imposibilitatea persoanei asupra careia se exercita sa se poata apara.. Bucuresti. cresterea absenteismului si scaderea productivitatii . Alte consecinte pot fi izolarea sociala.. p. Codul muncii adnotat – comentarii. depresie. probleme familiale si economice cauzate de absentele de la locul de munca sau de pierderea locului de munca. Editura Hamangiu. (A se vedea pentru detalii: A.. Costurile datorate despagubirilor legale pot fi. Este punctul terminus. In ceea ce priveste intreprinderea.. de asemenea. Simptomele hartuirii se pot mentine multi ani dupa producerea incidentului. tulburari de somn. 2/2005. scaderea eficientei si a productivitatii atat pentru victimele hartuirii morale cat si pentru ceilalti colegi. Pana acolo. costurile legate de hartuirea morala se pot concretiza in cresterea absenteismului si a fluctuatiei de personal.de la stres.. acte normative.care se reflecta la nivelul organizatiei sub forma fluctuatiei de personal. jurisprudenta. 101-106) .. Hartuirea morala la locul de munca. din cauza climatului psihosocial negativ de la locul de munca.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->